Volvo S90 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

Volvo S90 Twin Engine 2020 Late Quick Guide
S90
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Acest Quick Guide prezintă selectiv câteva funcții ale mașinii dvs. Volvo. Informații detaliate adresate utilizatorului sunt disponibile în
mașină, în aplicație sau pe Internet.
AFIȘAJUL CENTRAL AL MAȘINII
Manualul de utilizare este disponibil pe afișajul central al mașinii,
unde poate fi accesat din vederea de sus.
APLICAȚIA MOBILĂ
Manualul de utilizare este disponibil ca aplicație (Volvo Manual) pentru smartphone-uri și tablete. Aplicația conține, de asemenea, tutoriale video pentru anumite funcții.
SITE-UL DE ASISTENȚĂ VOLVO
Site-ul de asistență Volvo Cars (support.volvocars.com) conține
manuale și tutoriale video precum și asistență și informații suplimentare pentru mașina dvs. Volvo și pentru deținerea acesteia.
INFORMAȚIILE TIPĂRITE
În torpedo se află o anexă la Manualul de utilizare, care conține informații despre siguranțe și specificații, precum și o sinteză a informațiilor practice și importante. Puteți comanda Manualul de utilizare și
anexa aferentă tipărite.
CUPRINS
01. FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU MAȘINA DVS. VOLVO
Acest capitol vă oferă informații despre câteva dintre serviciile și sistemele Volvo, precum și o prezentare
generală a părții interioare și a celei exterioare și a afișajului central.
02. ÎNCĂRCAREA
Acest capitol descrie starea încărcării mașinii, modul de utilizare a unității de încărcare și diversele simboluri
de pe afișajul pentru șofer.
03. INTERIOR ȘI CONEXIUNI
Aici puteți citi despre diverse funcții din habitaclu de ex. setările pentru scaune și conexiunile la Internet.
04. AFIȘAJUL CENTRAL
Aici puteți găsi informații în diversele pagini principale ale afișajului central, de unde puteți controla multe dintre funcțiile mașinii.
05. ȘOFATUL INTELIGENT
Acest capitol descrie câteva dintre sistemele mașinii de asistență pentru șofer și oferă sfaturi despre cum
puteți șofa mai economic.
06. COMENZILE VOCALE
Aici puteți găsi diversele comenzi / fraze pe care le puteți utiliza împreună cu sistemul de comenzi vocale al
mașinii.
07. TEXTELE SPECIALE
Textele Avertisment, Important și Notă, care trebuie citite.
Toate opțiunile și accesoriile cunoscute la momentul publicării sunt marcate cu un asterisc: *.
01
01
INTRODUCERE
Pentru a începe utilizarea în cel mai bun mod posibil a mașinii dvs.
Volvo există o serie de funcții, termeni și sfaturi ce v-ar putea fi de
folos.
Volvo ID
Volvo ID este un ID personal care vă oferă acces la o serie de servicii prin utilizarea unui singur nume de utilizator și a unei singure
parole. Câteva exemple: Volvo On Call*, serviciile cartografice*,
autentificarea personală pe volvocars.com și opțiunea de a programa lucrări de service și reparații. Puteți crea un Volvo ID prin
intermediul volvocars.com, al aplicației Volvo On Call sau direct în
mașina dvs.
Sensus
Sensus este interfața inteligentă a mașinii dvs. și acoperă toate
soluțiile din mașină asociate cu divertismentul, conectarea la Internet, sistemul de navigație* și serviciile de informații. Sensus face
posibilă comunicarea între dvs., mașină și lumea exterioară.
Profilurile șoferului
Multe dintre setările efectuate în mașină pot fi adaptate în funcție
de preferințele personale ale șoferului și pot fi apoi memorate întrunul sau în mai multe profiluri ale șoferului. Fiecare cheie poate fi
asociată unui profil al șoferului. Pentru mai multe informații despre
profilurile șoferului, consultați secțiunea Vederea de sus din acest
Quick Guide.
Precondiționarea înainte de deplasare
Obișnuiți-vă să precondiționați mașina înainte de plecare, pentru a
avea o temperatură mai confortabilă în habitaclul mașinii. Din
pagina de climatizare de pe afișajul central, selectați fila
Climatizare parcare sau activați funcția din aplicația Volvo On Call.
Precondiționarea completă este disponibilă doar dacă mașina este
cuplată la o priză electrică3.
Volvo On Call*
Volvo On Call furnizează contact direct1 cu mașina, confort suplimentar și asistență 24 de ore pe zi. Aplicația Volvo On Call vă permite, de ex. să aflați dacă trebuie înlocuite becuri sau dacă trebuie
recompletat cu lichid de spălat. Puteți încuia sau descuia mașina,
puteți verifica nivelul de combustibil și puteți afla unde se află cea
mai apropiată benzinărie. Precondiționarea poate fi, de asemenea,
pornită și reglată prin intermediul sistemului de climatizare a
mașinii pe durata parcării sau cu funcția de pornire de la distanță a
autovehiculului2. Pentru a începe, descărcați aplicația Volvo On
Call.
Volvo On Call include, de asemenea, asistență rutieră, alte servicii
de securitate și asistență pentru situații de urgență, toate prin intermediul butoanelor ON CALL și SOS din consola de plafon a
mașinii.
1
2
3
Este obligatoriu ca atât mașina cât și dispozitivul mobil să aibă acces la rețeaua de telefonie
mobilă sau un alt tip de acces la Internet.
Disponibilă pe anumite piețe de comercializare și pentru anumite modele.
Valabil pentru încălzitorul electric.
01
01
PREZENTARE GENERALĂ, EXTERIOR
Verificați și salvați noua presiune din anvelope (ITPMS)* cu
ajutorul TPMS din aplicația Stare autoturism din pagina de
aplicații de pe afișajul central. În cazul unei presiuni reduse în
anvelope, pe afișajul pentru șofer se aprinde cu lumină continuă
simbolul . În cazul unei presiuni reduse în anvelope, verificați
și ajustați presiunea în toate cele patru anvelope și apăsați
Stocare valoare presiune pentru a stoca noua presiune.
Verificarea nivelului de ulei de motor se realizează din aplicația Stare autoturism. Aici puteți găsi, de asemenea, mesajele
de stare și puteți programa lucrări de service și reparații*.
Bateria hibridă se încarcă utilizând priza de încărcare cu
absorbție de la rețea. Deschideți compartimentul apăsându-l
ușor. Pentru autonomie optimă, începeți deplasarea având
bateria încărcată complet.
Oglinzile retrovizoare pot fi rabatate automat* la cuplarea
marșarierului. În momentul încuierii / descuierii mașinii cu cheia
cu telecomandă, oglinzile exterioare pot fi pliate / depliate automat. Activați aceste funcții din Setări My Car Oglinzi și
acces ușor, în vederea de sus de pe afișajul central.
Încuierea / descuierea fără cheie* înseamnă că este suficient
să aveți cu dvs. cheia cu telecomandă, de exemplu, în buzunar,
pentru a încuia sau descuia mașina. Cheia cu telecomandă trebuie să se afle la o distanță de aproximativ 1 metru de mașină.
Pentru a descuia mașina, apucați cu mâna mânerul unei portiere sau apăsați placa de presiune cauciucată a capacului portbagajului. Pentru a încuia mașina, apăsați ușor pe una dintre
fantele din mânerul portierei. Evitați să atingeți în același timp
ambele suprafețe de presiune.
Trapa* este acționată de la o comandă aflată deasupra oglinzii
retrovizoare, atunci când mașina se află cel puțin în poziția de
aprindere I. Deschideți în poziția de ventilație apăsând în sus
comanda; închideți trăgând în jos comanda. Pentru a deschide
complet trapa, apăsați spre spate comanda; închideți trapa trăgând în jos comanda. Parasolarul, care se deschide automat la
deschiderea trapei, se închide manual.
Capacul acționat electric al portbagajului* poate fi deschis
utilizând funcția de deschidere cu piciorul a capacului portbagajului* adică o mișcare lentă de lovire sub partea stângă a barei
de protecție spate. Închideți și încuiați capacul portbagajului
în partea sa de jos. Sau închideți hayoutilizând butonul
nul cu o mișcare lentă de lovire. Pentru a face posibilă deschiderea capacului portbagajului prin deplasarea piciorului, mașina
trebuie echipată cu funcția de încuiere / descuiere fără cheie*.
Pentru deschidere și închidere prin deplasarea piciorului, cheia
cu telecomandă trebuie să se afle la aproximativ 1 metru în spatele mașinii.
01
01
ÎNCUIEREA / DESCUIEREA
Cheia cu telecomandă
O apăsare scurtă încuie portierele, capacul portbagajului și
capacul rezervorului de combustibil și activează alarma*.
O apăsare lungă închide simultan trapa* și geamurile de pe
toate laturile.
O apăsare scurtă descuie portierele și capacul portbagajului și
dezactivează alarma*.
O apăsare lungă deschide simultan geamurile de pe toate laturile.
O apăsare scurtă descuie și dezactivează doar alarma capacului
portbagajului.
O apăsare lungă deschide sau închide capacul acționat electric
al portbagajului*. În cazul mașinilor fără capac acționat electric
al portbagajelor, capacul portbagajului se deschide mecanic
prin apăsare lungă.
Funcția de panică activează semnalizatoarele și claxonul, pentru a atrage atenția atunci când este necesar. Pentru activare,
țineți apăsat butonul minim 3 secunde sau apăsați de două ori
butonul în decurs de 3 secunde. Funcția poate fi dezactivată
utilizând același buton, după ce a fost activată timp de minimum 5 secunde. În caz contrar, ea va fi dezactivată automat
după 3 minute.
Clapeta de încărcare
Asigurați-vă că ați descuiat mașina și ați oprit motorul înainte de a
cupla sau decupla cablul de încărcare.
1. Apăsați în zona din spate a clapetei și deschideți.
2. Deschideți clapeta.
Cablul va fi blocat în priză după ce pornește încărcarea. Încărcarea
se oprește dacă se descuie mașina, dar este reluată după scurt
timp dacă nu scoateți cablul din priză.
Închiderea privată
Sistemul de închidere privată încuie capacul portbagajului și spătarul scaunelor spate, lucru care poate fi util atunci când, de ex.
duceți mașina în service sau când vă aflați într-un hotel.
– În pagina pentru funcții de pe afișajul central, apăsați
pe Blocare personală pentru a activa / dezactiva
funcția.
Se afișează o fereastră pop-up pentru activare /
dezactivare. Se selectează un cod din patru cifre la
fiecare utilizarea a funcției de încuiere. La prima utilizare a funcției trebuie selectat un cod suplimentar de
securitate.
Încuierea* torpedoului se face manual utilizând cheia aferentă,
depozitată în interiorul torpedoului.
01
01
PREZENTARE GENERALĂ, INTERIOR
Afișajul central este utilizat pentru a controla multe dintre
funcțiile principale ale mașinii, de ex. redarea conținutului
media, navigația*, climatizarea, sistemele de asistență pentru
șofer și aplicațiile instalate pe mașină.
Afișajul pentru șofer prezintă informații despre deplasare,
de ex. viteza, turația motorului, navigația* și asistența activă
pentru șofer. Puteți să alegeți din meniul aplicației ce anume
este prezentat pe afișajul pentru șofer; meniul îl deschideți din
butoanele din partea dreaptă a volanului. Setările pot fi făcute și
din Setări My Car Afișaje, în vederea de sus a afișajului
central.
Afișajul superior* este un element complementar afișajului
pentru șofer și proiectează informații pe parbriz. Este activat
din pagina pentru funcții a afișajului central.
Butonul de pornire este utilizat pentru a porni mașina. Pentru
a accesa afișajele fără a porni motorul, rotiți la dreapta și eliberați. Pentru a porni motorul, țineți apăsată pedala de frână, rotiți
butonul de pornire la dreapta și eliberați-l. Opriți mașina rotind
în sensul acelor de ceas butonul de pornire.
Modurile de condus* sunt setate utilizând comanda de pe
tunelul consolă. Apăsați comanda și rotiți-o pentru a selecta
între Hybrid, Pure, Constant AWD, Putere/Polestar
Engineered* și Individual, pe afișajul central. Confirmați apăsând comanda. În cazul Individual, puteți adapta un mod de
condus în funcție de modul în care preferați să șofați. Modul
individual de condus este activat în Setări My Car Mod
de condus individual, în vederea de sus a afișajului central.
Frâna de parcare este activată atunci când trageți în sus
comanda , moment în care pe afișajul pentru șofer se aprinde
un simbol. Eliberați manual apăsând în jos comanda și apăsând
în același timp pedala de frână. Utilizând frânarea automată
când staționează ( ), pedala de frână poate fi eliberată menți-
nându-se efectul de frânare în momentul opririi mașinii, de ex.
la semafor.
Rețineți că la o spălătorie automată de mașini, atât funcția de
Frânare automată când staționează cât și funcția Acționare
automată a frânei de parcare trebuie dezactivate. Dezactivați
acționarea automată a frânei de parcare în vederea de sus de
pe afișajul central, în Setări My Car Frână de mână și
suspensie.
Comutatorul pentru airbagul pasagerului* este amplasat pe
partea frontală a tabloului de bord, pe partea pasagerului și
puteți avea acces la el dacă este deschisă portiera. Trageți în
afară comutatorul și rotiți către ON/OFF pentru a activa /
dezactiva funcționarea airbagului.
01
01
AFIȘAJUL CENTRAL
Puteți face setări și puteți controla majoritatea funcțiilor de pe
afișajul central. Afișajul central are trei pagini principale: pagina
ecranului de pornire, pagina pentru funcții și pagina de aplicații.
Puteți accesa din pagina ecranului de pornire pagina pentru funcții
și pagina de aplicații, glisând spre dreapta sau spre stânga. Există,
de asemenea, o vedere de sus pe care o puteți accesa trăgând în
jos partea de sus a afișajului.
Schimbați aspectul afișajului central și al afișajului pentru șofer
selectând o temă în Setări My Car Afișaje, în vederea de sus.
Aici puteți, de asemenea, să selectați un fundal întunecat sau unul
luminos pentru afișajul central.
Reveniți la pagina ecranului de pornire dintr-o altă pagina cu o
apăsare scurtă pe butonul fizic de afișare a ecranului de pornire,
sub afișaj. Va apărea modul anterior utilizat pentru pagina ecranului
de pornire. Încă o apăsare scurtă pe butonul de afișare a ecranului
de pornire setează toate dalele paginii ecranului de pornire în modul
standard.
Pentru curățarea afișajului central, blocați funcția tactilă apăsând
lung pe butonul fizic de afișare a ecranului de pornire, sub afișaj.
Reactivați afișajul apăsând scurt pe butonul de afișare a ecranului
de pornire.
Bara de stare din partea de sus a afișajului prezintă activitățile din
mașină. În partea stângă sunt afișate informațiile despre rețea și
conexiune, iar în partea dreaptă informațiile aferente conținutului
media, ora și indicatorul de activitate în fundal.
În banda de climatizare din partea de jos puteți regla temperatura
și confortul scaunului apăsând pe pictograma respectivă. Deschideți pagina de climatizare apăsând pe butonul central din banda de
climatizare.
02
ÎNCĂRCAREA
Mașina dvs. Volvo este echipată cu un motor electric care, în principal, propulsează mașina la viteze mici, precum și cu un motor cu
ardere internă care propulsează mașina la viteze mari și este utilizat
pentru un șofat mai activ. Timpul de încărcare al bateriei hibride
depinde de curentul de încărcare pe care îl poate furniza priza de
energie electrică. Bateria hibridă se încarcă, de asemenea, în timpul
frânării ușoare sau al frânei de motor, de ex. în pantă. Toate tipurile
de încărcare sunt indicate pe afișajul pentru șofer.
Depozitarea cablului de încărcare
Cablul de încărcare este depozitat în compartimentul de depozitare, pe partea dreaptă a compartimentului portbagajului.
Unitatea de control de pe cablul de încărcare
Cablul de încărcare capsulat este echipat cu o unitate de control
care afișează starea încărcării. Este compatibil cu monitorizarea
temperaturii și are integrat un disjunctor diferențial de curenți de
fugă.
Pornirea încărcării
Finalizarea încărcării
de pe cheia cu teleco1. Descuiați mașina utilizând butonul
mandă4. Încărcarea s-a terminat și este eliberat / deblocat cablul.
2. Detașați cablul de încărcare de la mașină.
3. Închideți clapeta de încărcare.
4. Scoateți din priză cablul de încărcare.
5. Puneți cablul de încărcare în compartimentul de depozitare, în
partea dreaptă a compartimentului portbagajului.
În cazul în care cablul de încărcare nu este scos din priza de încărcare cu absorbție de la rețea, cablul va fi blocat automat la scurt
timp după deblocare, pentru a maximiza încărcarea și autonomia,
precum și pentru a permite precondiționarea înainte de plecarea
mașinii. Cablul de încărcare poate fi scos din nou din priză dacă se
descuie mașina de la cheia cu telecomandă. Pentru mașinile cu
funcție de încuiere / descuiere fără cheie*, puteți încuia din nou cu
mânerul.
Bateria demarorului se încarcă în timpul încărcării bateriei hibride;
încărcarea este întreruptă atunci când bateria hibridă este încărcată
complet.
1. Conectați cablul de încărcare la o priză. Nu utilizați niciodată un
prelungitor de cablu.
2. Deschideți clapeta de încărcare apăsând-o ușor.
3. Scoateți capacul de protecție al mânerului de încărcare și apăsați
până la capăt mânerul în priza mașinii. Cablul de încărcare este
blocat automat în priza de încărcare cu absorbție de la rețea și
încărcarea începe în decurs de 5 secunde.
4. Așezați capacul de protecție a mânerului de încărcare astfel încât
să evitați deteriorarea vopselei mașinii.
4
Acest lucru trebuie făcut și dacă portierele mașinii sunt deja descuiate. Dacă mașina nu este
descuiată de la butonul de descuiere, cablul de încărcare sau sistemul ar putea fi deteriorate.
02
Unitatea de control
•
Ambele LEDuri luminează intermitent în albastru, galben și roșu:
Auto-testare - așteptați terminarea auto-testării.
•
Unul dintre LEDuri luminează continuu sau intermitent în albastru, celălalt este stins: Așteptare.
•
Ambele LEDuri luminează intermitent în albastru: Încărcare în
curs.
•
Unul dintre LEDuri luminează continuu sau intermitent în galben,
celălalt este stins: Încărcarea este în curs sau nu este posibilă eroare de monitorizare a temperaturii. Reluați încărcarea.
•
Unul dintre LEDuri luminează continuu sau intermitent în roșu,
celălalt este stins: Încărcarea nu se poate realiza - a fost
declanșat comutatorul de defecțiune prin punere accidentală la
pământ. Reluați încărcarea.
•
Un LED luminează intermitent în roșu, celălalt luminează continuu în roșu: Încărcarea nu se poate realiza - cablul de încărcare
este cuplat la o priză fără legare la pământ. Cuplați-l la o priză cu
legare la pământ.
•
Ambele LEDuri luminează intermitent în roșu: Încărcarea nu se
poate realiza - defecțiune internă.
02
STAREA ÎNCĂRCĂRII
Starea încărcării mașinii poate fi verificată la priza de încărcare cu
absorbție de la rețea a mașinii, pe unitatea de control, pe afișajul
pentru șofer și în aplicația Volvo On Call*.
Afișajul pentru șofer
Lămpile prizei de încărcare cu absorbție de la rețea
Diversele culori ale simbolului indică starea încărcării.
•
Alb - lampă LED.
Lumină albastră - încărcare în curs.
•
Galben - mod de așteptare, se așteaptă pornirea încărcării.
Lumină verde - bateria este încărcată complet.
•
Albastru - cronometru setat.
Lumină roșie - eroare de încărcare, verificați cuplarea
cablului de încărcare în mașină și priza de 230 V.
•
Verde intermitent - încărcare în curs.
•
Lumină verde continuă - încărcare completă, se stinge după un
timp.
•
Lumină roșie continuă - a apărut o defecțiune.
INFORMAȚII DESPRE SISTEMUL HIBRID
PREZENTATE PE AFIȘAJUL PENTRU ȘOFER
Pe afișajul pentru șofer sunt prezentate o serie de simboluri și animații, în funcție de modul de condus selectat.
Consumul de electricitate și de combustibil este afișat pe indicatorul din partea dreaptă. Consumul depinde de stilul de condus.
Atunci când acul alb subțire trece de săgeata albă din partea de
sus, propulsia mașinii este trecută pe motorul cu ardere internă.
Atunci când acul se află în zona colorată în portocaliu, bateria este
în curs de încărcare, de ex. în timpul frânării.
Autonomia până la descărcarea bateriei
Indicatorul arată distanța aproximativă până la golirea bateriei.
Distanța este influențată de diverși factori, de ex. de stilul de
condus, viteza și temperatura exterioară și poate varia pe
durata călătoriei. În mod normal, puteți conta pe o autonomie
de 25-45 km (15-27 mile). Valoarea inițială afișată atunci
când mașina este încărcată complet este o valoare de tip
„până la”, mai degrabă decât o estimare a autonomiei în
modul electric; valoarea se modifică pe durata deplasării.
Atunci când afișajul pentru șofer indică "---", nu mai poate fi
garantată autonomia deplasării în modul electric.
Simbolurile de pe afișajul pentru șofer
Un simbol complet alb indică motorul utilizat, cel electric sau
cel cu combustie internă. Un fulger indică motorul electric, o
picătură indică motorul cu ardere internă.
Indică bateria în curs de încărcare, de ex. în timpul frânei de
motor.
Indicatorul afișează nivelul de energie disponibil în bateria
motorului electric. Energia este utilizată, de asemenea, pentru
climatizare.
Indică activarea funcțiilor Încărcare sau Menținere. Acestea
sunt activate din pagina pentru funcții de pe afișajul central.
02
Fully charged at
14:21
4.5
Încărcare înseamnă că bateria hibridă este în curs de încărcare atunci când nivelul de încărcare este scăzut. Menținere
înseamnă că este menținut nivelul de încărcare a bateriei pentru utilizare ulterioară.
Pornirea și oprirea motorului cu ardere internă
Mașina calculează nivelul necesar pentru utilizarea motorului cu
ardere internă, cel al motorului electric sau ambele niveluri simultan. Pe durata funcționării în modul electric, mașina ar putea avea
nevoie câteodată să pornească automat motorul cu ardere internă
din cauza factorilor externi, de ex. la temperaturi exterioare scăzute.
Motorul cu ardere internă pornește întotdeauna atunci când bateria
hibridă ajunge la cel mai scăzut nivel de încărcare.
2. Comutați între diversele funcții de pe afișajul central aducând în
jos sau în sus comanda.
3. Schimbați setarea funcției selectate apăsând în partea de sus /
jos / față / spate a comenzii.
Memorarea pozițiilor
1. Reglați în poziția dorită scaunul, oglinzile din portiere și afișajul
superior* și apăsați butonul M de pe panoul portierei. Indicatorul
luminos din buton se aprinde.
2. Apăsați în decurs de 3 secunde butonul de memorie 1 sau 2.
Este emis un semnal sonor și se stinge indicatorul luminos din
butonul M.
03
Pentru a utiliza poziția memorată:
Cu portiera deschisă - apăsați și eliberați unul dintre butoanele de
memorie.
Cu portiera închisă - țineți apăsat unul dintre butoanele de memorie
până la obținerea poziției memorate.
SCAUNELE FAȚĂ ACȚIONATE ELECTRIC*
Utilizați comenzile de pe partea exterioară a scaunului pentru a
regla, de ex. poziția scaunului și suportul lombar*. Cele două
comenzi în formă de scaun sunt utilizate pentru reglarea poziției
scaunului. A treia comandă, multifuncțională* este utilizată pentru
ajustarea diverselor funcții de confort, de ex. cea de masaj*.
Comenzile în formă de scaun
Reglați perna de șezut sau mutați întregul scaun utilizând comanda
din partea de jos. Reglați unghiul spătarului utilizând comanda din
partea din spate.
Comanda multifuncțională5
Setările pentru masaj*, suport lateral*, suport lombar* și extensia
șezutului de scaun* sunt asociate comenzii multifuncționale.
1. Activați pe afișajul central setarea scaunului aducând în sus sau
în jos comanda.
5
La mașinile cu suport lombar pe patru căi*
RABATAREA SPĂTARELOR SCAUNELOR
SPATE*
Atunci când rabatați scaunele spate, asigurați-vă că spătarul și
tetiera nu intră în contact cu partea din spate a scaunului din față.
Scaunele din față ar putea avea nevoie de reglare pentru a se putea
coborî spătarele.
Rabatarea spătarelor
Pentru a permite rabatarea scaunelor spate, mașina trebuie să fie
staționară și hayonul deschis. Asigurați-vă că pe scaunele din spate
nu se află pasageri sau obiecte.
1. Coborâți manual tetiera scaunului central.
2. Țineți apăsat unul dintre butoanele amplasate pe raftul pentru
pachete, pe partea stângă a mașinii.
3. Scaunul este deblocat dar rămâne în aceeași poziție. Tetierele
sunt coborâte automat.
4. Rabatați în jos manual spătarul în poziție orizontală.
Ridicarea spătarelor
1. Deplasați spătarul în sus / spre înapoi până când este blocat la
locul său.
2. Ridicați manual tetiera.
3. Dacă este necesar, ridicați tetiera scaunului central.
03
03
VOLANUL
Puteți ajusta poziția volanului, pe înălțime sau în adâncime.
Limitatorul de viteză vă ajută să evitați depășirea unei viteze
maxime preselectate.
1. Împingeți / trageți6 spre înainte / spre înapoi maneta de sub
volan.
Sistemul Cruise control vă ajută să mențineți o viteză constantă.
Reglarea volanului
2. Reglați volanul în poziția dorită și readuceți maneta în poziția de
blocare.
Butoanele din partea stângă
Asistența pentru șofer este selectată pe afișajul pentru șofer utilizând butoanele săgeți din partea stângă a volanului ( și ).
Funcția este activă atunci când simbolul de asistență pentru șofer
este aprins în alb. Atunci când simbolul este aprins în gri, funcția
este oprită sau se află în modul de așteptare.
Simbolurile de pe afișajul pentru șofer:
Sistemul Adaptive cruise control* vă ajută să mențineți o
viteză constantă, în combinație cu un interval preselectat de
timp față de autovehiculul din față.
Pilot Assist ajută șoferul să mențină mașina între marcajele
benzii de rulare utilizând asistența pentru direcție; de asemenea, ajută șoferul să mențină o viteză constantă, în combinație
cu un interval preselectat de timp față de autovehiculul din față.
Apăsați
pentru a activa sau dezactiva funcția selectată.
O apăsare scurtă pe
/
crește / reduce cu 5 km/h (5 mph).
viteza memorată. Țineți apăsat butonul pentru modificare continuă
- eliberați butonul atunci când ați atins viteza dorită.
/ crește / reduce distanța față de autovehiculul din față atunci
când se utilizează sistemele Adaptive cruise control și Pilot Assist.
De asemenea, o apăsare pe
funcției selectate.
computerului de bord sunt prezentate pe afișajul pentru șofer.
Computerul de bord calculează distanța rămasă până la golirea
rezervorului sau până la epuizarea energiei din bateria hibridă. Pentru a afișa diversele opțiuni, utilizați butoanele din partea dreaptă a
volanului. Atunci când afișajul pentru șofer indică "----", autonomia
nu mai poate fi garantată.
preia viteza memorată aferentă
Butoanele din partea dreaptă
Utilizați butoanele din partea dreaptă a volanului pentru a parcurge
elementele de pe afișajul pentru șofer.
03
Se deschide / închide meniul de aplicații de pe afișajul pentru
șofer. De aici pot fi controlate computerul de bord, playerul
media, telefonul și sistemul de navigație*.
Derulați diversele aplicații apăsând săgeata stângă sau
săgeata dreaptă.
Selectați, deselectați sau confirmați o opțiune, de ex. selectați
meniul computerului de bord sau ștergeți un mesaj de pe
afișajul pentru șofer.
Parcurgeți funcțiile aplicației selectate apăsând în sus sau în
jos.
Măriți / micșorați volumul conținutului media apăsând
și .
Dacă nu este activă nicio altă funcție, aceste butoane controlează
nivelul sonor.
Comanda vocală este activată utilizând butonul
și vă permite să
comandați vocal e.g. conținutul media, sistemul de navigație și climatizarea. Rostiți de ex. "Radio", "Raise temperature" sau
"Cancel".
Pentru mai multe comenzi vocale, consultați capitolul Comanda
vocală din acest Quick Guide.
Computerul de bord
Computerul de bord afișează, de ex. distanța parcursă, consumul
de combustibil și viteza medie. Puteți să selectați ce informații ale
6
În funcție de piața de comercializare.
Lumina de apropiere se aprinde în exterior și în interior atunci
când descuiați mașina cu cheia și vă ajută să ajungeți în siguranță
la mașină pe întuneric.
Sistemul de Iluminare la sosirea acasă aprinde o parte din iluminarea exterioară a mașinii după ce ați încuiat mașina, pentru a vă
asigura parțial iluminarea pe întuneric. Activați funcția după ce ați
oprit motorul mașinii; deplasați maneta stângă către tabloul de
bord, apoi eliberați-o. Durata aprinderii iluminării la sosirea acasă
poate fi reglată de pe afișajul central.
Resetarea contorului de parcurs
03
Puteți reseta toate informațiile contorului manual de parcurs (TM)
apăsând lung butonul RESET. O apăsare scurtă resetează doar
kilometrajul. Contorul de parcurs, automat (TA) este resetat automat atunci când mașina nu a fost utilizată timp de 4 ore.
MANETĂ STÂNGA
Funcțiile farurilor sunt comandate utilizând maneta stângă.
În modul AUTO, mașina detectează nivelul de luminozitate și adaptează iluminarea în funcție de acesta, de ex. la venirea serii sau
dacă vă deplasați într-un tunel. Răsuciți către
butonul rotativ al
manetei pentru a aprinde faza lungă, care își reduce automat intensitatea luminoasă în funcție de traficul din față. Aduceți maneta
către volan pentru a aprinde manual faza lungă și către tabloul de
bord pentru a o stinge.
Farurile active (Active Bending Lights)* au fost concepute pentru
a furniza iluminare maximă în curbe și intersecții datorită fasciculului de lumină care urmărește mișcările volanului. Funcția este activată automat la pornirea mașinii și poate fi dezactivată din pagina
pentru funcții de pe afișajul central, .
MANETA DREAPTĂ
Maneta dreaptă comandă lamelele ștergătoarelor și senzorul de
ploaie.
– Deplasați în jos maneta pentru o singură trecere a ștergătorului
pe parbriz.
– Deplasați maneta în sus, în trepte, pentru treceri intermitente,
normale și rapide.
– Reglați rapiditatea trecerilor utilizând butonul rotativ al manetei.
– Deplasați maneta către volan pentru a acționa spălătoarele de
parbriz și de faruri.
Apăsați butonul senzorului de ploaie pentru a activa / dezactiva senzorul de ploaie. Maneta ștergătorului de parbriz trebuie
să se afle în poziția 0 sau în poziția pentru o singură trecere.
Senzorul de ploaie pornește automat ștergătoarele de parbriz
în funcție de cantitatea de apă detectată pe parbriz. Pentru
sensibilitate mai mare / mai mică, rotiți în sus / în jos butonul
rotativ.
Utilizați modul de service al ștergătorului de parbriz atunci
când, de ex. înlocuiți, curățați sau ridicați lamelele ștergătoarelor. Apăsați pe butonul Poziția de lucru a șterg. de
parb. din pagina pentru funcții de pe afișajul central pentru
a activa sau dezactiva modul de service.
03
03
CLIMATIZAREA HABITACLULUI
Funcțiile de climatizare aferente zonei din față și zonei din spate ale
habitaclului sunt comandate de pe afișajul central, cu butoanele de
pe consola centrală și din partea din spate a consolei tunel*. Unele
funcții de climatizare pot fi comandate și vocal.
Pictograma utilizată pentru a accesa pagina de climatizare
este amplasată central jos pe afișajul central. Textul Clean
Zone albastru indică faptul că sunt întrunite condițiile pentru o calitate corespunzătoare a aerului în habitaclu.
– Apăsați pe AUTO în pagina de climatizare pentru controlul automat al unora dintre funcțiile de climatizare. O apăsare scurtă
comandă automat recircularea aerului, aerul condiționat și distribuția aerului.
O apăsare lungă comandă automat recircularea aerului, aerul
condiționat și distribuția aerului; de asemenea, temperatura și
turația ventilatorului sunt stabilite la valori standard: 22 °C
(72 °F) și nivelul 3. Puteți schimba temperatura și turația ventilatorului fără să dezactivați funcția de climatizare cu autoreglare.
2. Selectați fila Climatizare parcare, bifați opțiunea aferentă, apoi
apăsați Precondiționare.
Setarea cronometrului pentru precondiționare
1. Deschideți pagina de climatizare, pe afișajul central.
2. Selectați fila Climatizare parcare
setați data / ora dorite.
Adăugare temporizator și
Pentru funcționarea integrală a precondiționării, mașina trebuie
conectată la o priză electrică (valabil pentru mașinile cu încălzitor
electric). În funcție de piața de comercializare, se utilizează fie un
încălzitor pe bază de combustibil, fie un încălzitor electric7.
Sistemul de calitate a aerului IAQS*
IAQS face parte din Clean Zone Interior Package* și este un sistem
complet automat care curăță aerul din habitaclu de contaminanți
precum particule, hidrocarburi, oxizi de azot și ozon de la nivelul
solului. Funcția poate fi activată în vederea de sus a afișajului central, din Setări Climatizare Senzor de calitate a aerului.
– Apăsați una dintre pictogramele din banda de climatizare, în marginea de jos a afișajului central, pentru a regla temperatura, încălzirea scaunelor* și turația ventilatorului.
Pentru a sincroniza temperatura pentru toate zonele cu temperatura de pe partea șoferului, apăsați pe pictograma de temperatură
pentru partea șoferului și pe Sincronizare temperatură.
Precondiționarea
Precondiționarea poate fi setată de pe afișajul central al mașinii și
din aplicația Volvo On Call*.
Precondiționarea încălzește sau răcește habitaclul înainte de a
începe șofatul. Este posibil să porniți direct sau să setați precondiționarea cu ajutorul cronometrului.
Pornirea directă a precondiționării
1. Deschideți pagina de climatizare, pe afișajul central.
7
Dealerii autorizați Volvo dețin informații despre încălzitoarele utilizate pe fiecare piață de
comercializare.
03
03
CONEXIUNILE
Puteți reda / controla conținutul media, SMS-urile și apelurile telefonice utilizând comenzile vocale; de asemenea, puteți conecta
mașina la Internet prin diverse dispozitive externe, de ex. smartphone-uri. Sistemul electric al mașinii trebuie să se afle cel puțin în
poziția de aprindere I pentru a putea utiliza dispozitivele conectate.
2. Apăsați Setări Comunicare
în vederea de sus.
Modemul mașinii8
Atunci când mașina este conectată prin modem la Internet, puteți
partaja cu alte dispozitive conexiunea la Internet (hotspot Wi-Fi).
Apăsați pe Setări în vederea de sus și pe Comunicare Hotspot
Wi-Fi auto.
Cea mai simplă și mai eficientă modalitate de conectare a mașinii
dvs. la Internet este cea prin modemul propriu al mașinii. Are cea
mai mare performanță, este activată automat pentru fiecare deplasare și nu are nevoie de conectare la un smartphone.
1. Introduceți o cartelă SIM personală în suportul de sub podeaua
compartimentului portbagajului.
Internet modem autoturism
3. Activați bifând caseta pentru Internet modem autoturism.
Funcția de partajare a conexiunii la Internet (tethering)
Bluetooth
Utilizați Bluetooth în principal pentru a gestiona în sistemul mașinii
dvs. apelurile telefonice, SMS-urile și conținutul media de pe telefonul dvs. De asemenea, puteți conecta mașina la Internet prin
Bluetooth. Este posibil să aveți două dispozitive Bluetooth conec-
tate simultan, caz în care unul dintre ele poate doar să redea fluxul
de conținut media. Dacă este activă funcția Bluetooth, cele două
telefoane conectate anterior vor fi conectate automat atunci când
se utilizează din nou mașina. Până la 20 de dispozitive sunt salvate
într-o listă, pentru a permite conectarea mai ușoară pe viitor.
1. Activați Bluetooth pe telefon. Pentru a vă conecta la Internet,
activați și tetheringul de pe telefon.
utilizați-l pe cel cu chenar alb. Dispozitivul extern este conectat cât
timp este conectat la mașină.
Intrările USB (tip A) sunt amplasate în compartimentul de
depozitare al cotierei dintre scaune.
Prizele electrice
În mașina dvs. sunt disponibile următoarele prize electrice:
2. Deschideți pe afișajul central subpagina aferentă telefonului.
Priza electrică de 12 V.
3. Apăsați pe Adăugare telefon; sau, dacă este deja conectat un
telefon, apăsați pe Modificare, apoi pe Adăugare telefon.
Priza electrică de 12 V și priza electrică de 230 V*. Există, de
asemenea, o priză electrică de 12 V* și în compartimentul portbagajului.
4. Selectați telefonul care trebuie conectat și urmați pașii de pe
afișajul central și de pe telefon. Rețineți că pe anumite telefoane
trebuie activată funcția de mesagerie.
Wi-Fi
Prin conectarea mașinii la Internet prin Wi-Fi puteți difuza în flux
servicii online la o viteză mai mare ca Bluetooth, servicii cum ar fi
radio prin Internet și muzică prin aplicațiile instalate în mașină,
puteți descărca / actualiza programele software, etc. O conexiune
Wi-Fi de pe un smartphone funcționează ca hotspot, pentru
mașină dar și pentru oricare alte dispozitive externe din mașină.
1. Activați funcției de tethering pe telefon.
2. Apăsați pe Setări în vederea de sus a afișajului central.
3. Apăsați pe Comunicare
rentă conexiunii Wi-Fi.
Wi-Fi și activați bifând caseta afe-
Rețineți că anumite telefoane opresc tetheringul după întreruperea
contactului cu mașina. Tetheringul de pe telefon trebuie, prin
urmare, reactivat la următoarea utilizare.
Conexiunea USB
Puteți utiliza USB-ul pentru a conecta un dispozitiv extern, pentru a
reda conținutul media. Portul USB este utilizat, de asemenea, pentru Apple CarPlay* și Android Auto*. Dacă există două porturi USB,
8
Doar mașinile cu P-SIM*. Mașinile echipate cu Volvo On Call* vor utiliza conexiunea la Internet prin modemul mașinii pentru servicii.
03
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR CONECTATE
Puteți conecta dispozitive externe, de ex. pentru a gestiona apelurile telefonice și pentru a reda conținutul media în sistemul media și
audio al mașinii.
Gestionarea apelurilor telefonice9
Puteți efectua și primi apeluri pe un telefon conectat prin
Bluetooth.
Apelarea de pe afișajul central
03
1. Deschideți dala Telefon din pagina ecranului de pornire. Selectați
pentru a apela din jurnalul de apeluri, din lista de contacte sau
introducând un număr din tastatură.
2. Apăsați
.
Apelarea utilizând butoanele din partea dreaptă a volanului
1. Apăsați
și accesați Telefon apăsând
2. Derulați lista de apeluri cu
sau
și selectați cu
.
.
De asemenea, puteți gestiona apelurile utilizând comenzile vocale.
din grupul de butoane din
Apăsați butonul de comenzi vocale
partea dreaptă a volanului. Pentru comenzile vocale, consultați secțiunea Comenzi vocale din acest Quick Guide.
Redarea conținutului media
Pentru a reda conținutul audio de pe un dispozitiv extern, trebuie să
conectați dispozitivul la mașină utilizând metoda dorită; pentru
diversele tipuri de conectare, consultați pagina anterioară.
Dispozitivul conectat prin Bluetooth
1. Începeți redarea de pe dispozitivul conectat.
2. Deschideți aplicația Bluetooth în pagina de aplicații
de pe afișajul central. Redarea va începe.
9
Pentru informații despre telefoanele compatibile cu mașina dvs., consultați
www.volvocars.com/intl/support
Dispozitivul conectat prin USB
1. Lansați aplicația USB în pagina de aplicații.
În timpul utilizării CarPlay, Bluetooth este dezactivat. Dacă doriți să
conectați mașina la Internet, utilizați Wi-Fi sau modemul mașinii*.
2. Selectați ce anume doriți să redați. Redarea va
începe.
Playerul MP3 sau dispozitivul conectat iPod
1. Porniți redarea în dispozitiv.
2. Deschideți aplicația iPod sau USB, în funcție de
metoda de conectare. Pentru a reda conținutul audio
de pe iPod, selectați aplicația iPod, indiferent de
metoda de conectare. Redarea va începe.
Apple® CarPlay®*10 și Android Auto*
CarPlay și Android Auto vă permit să utilizați anumite aplicații pe
dispozitivul dvs. iOS sau Android, în mașină, de ex. pentru a reda
muzică sau pentru a asculta podcasturi. Interacțiunea are loc prin
intermediul afișajului central al mașinii sau de pe dispozitiv.
Pentru a utiliza CarPlay, trebuie activat Siri pe dispozitivul iOS. Dispozitivul are nevoie și de o conexiune la Internet prin Wi-Fi sau prin
conexiunea de date mobile. Pentru a utiliza Android Auto, trebuie
instalată aplicația Android Auto pe dispozitivul Android. Dispozitivul trebuie, de asemenea, conectat la portul USB al mașinii.
1. Conectați dispozitivul la portul USB care are un chenar alb.
2. Pentru Android Auto, apăsați pe Android Auto în
pagina de aplicații pentru activare.
3. Citiți termenii și condițiile de utilizare, apoi apăsați pe
Acceptare pentru conectare.
4. Apăsați pe aplicația solicitată.
Activați sistemul de comandă vocală din CarPlay și Android Auto
din grupul de butoane din partea
apăsând lung pe butonul
dreaptă a volanului. O apăsare scurtă activează, în schimb, sistemul
de comandă vocală propriu al mașinii.
10
Apple și CarPlay sunt mărci comerciale înregistrate deținute de către Apple Inc.
03
04
PAGINA ECRANULUI DE PORNIRE
un număr utilizând tastatura. După ce ați selectat un număr,
apăsați pe .
La activarea ecranului de pornire, acesta va afișa pagina ecranului
de pornire și dalele pentru Navigație, Media și Telefon; de asemenea, de aici poate fi accesată aplicația utilizată anterior sau funcția
mașinii utilizată anterior.
Aplicația sau funcția mașinii utilizate anterior - aici puteți
vizualiza cea mai recent utilizată aplicație sau funcție a mașinii
și care nu sunt afișate în niciuna dintre celelalte dale, de ex.
Stare autoturism sau Performanță șofer. Pentru a accesa funcția utilizată anterior, puteți apăsa pe dală.
Navigație – Apăsați aici pentru a accesa sistemul de navigație
utilizând Sensus Navigation*.
Setare destinație cu text aleatoriu - Extindeți bara de instrumente cu săgeata jos din partea stângă și apăsați pe . Imaginea hărții se modifică în căutare de text aleatoriu. Introduceți
termenii pentru căutare.
Introducere destinație utilizând harta – Măriți la maximum
imaginea hărții apăsând . Țineți apăsat locul unde doriți să
mergeți, apoi selectați Salt aici.
pentru a accesa itinerarul.
Ștergere destinație - Apăsați pe
Apăsați pe coșul de gunoi pentru a șterge o destinație intermediară a itinerarului, sau apăsați pe Șterg. itin. pentru a șterge
complet itinerarul.
04
Actualizare hartă11 - Apăsați pe Centru descărcări în pagina de
aplicații. Numărul de actualizări disponibile ale hărților este
afișat în Hărți. Apăsați pe Hărți Instalare Confirmare pentru actualizarea hărții sau pentru instalarea hărții selectate.
Există și opțiunea de descărcare a hărților de pe
support.volvocars.com pe o unitate de memorie USB, apoi le
puteți transfera în mașină.
Media - Aici sunt afișate de ex. melodiile dvs. de pe un dispozitiv extern sau dacă ați selectat Radio FM în pagina de aplicații.
Pentru a accesa setările, apăsați pe dală. De aici puteți vizualiza
biblioteca dvs. muzicală, posturile de radio, etc.
Telefon - funcția de telefonie se accesează de aici. Apăsați pe
dală pentru a o extinde. Aici puteți forma numere din istoricul
apelurilor sau din lista de contacte, sau puteți introduce manual
11
Disponibilitatea funcțiilor poate varia în funcție de piața de comercializare.
04
PAGINA PENTRU FUNCȚII ȘI PAGINA DE APLICAȚII
Pagina pentru funcții
Dacă glisați de la stânga la dreapta12 în pagina ecranului de pornire
veți putea accesa pagina pentru funcții. De aici puteți activa /
dezactiva diverse funcții ale mașinii, de ex. Parasolar lunetă*,
Asistență la parcare și Lane Keeping Aid. Acestea se activează /
dezactivează apăsând pe simbolul respectiv. Unele funcții se deschid într-o fereastră separată.
Pagina de aplicații
Glisați de la dreapta la stânga12 în pagina ecranului de pornire pentru a accesa pagina de aplicații. Aici puteți vizualiza aplicațiile furnizate împreună cu mașina, precum și aplicațiile pe care le puteți
descărca și instala chiar dvs.
program software separat. Dacă nu se afișează nicio listă, selectați
Instalare toate lângă butonul Actualizări de sistem.
Mutarea pictogramelor
Aplicațiile și butoanele aferente funcțiilor mașinii în pagina de aplicații și pagina pentru funcții pot fi mutate după cum doriți.
1. Țineți apăsată o aplicație sau un buton.
2. Trageți aplicația sau butonul către un spațiu liber din pagină și
eliberați-o.
Gestionarea și actualizarea aplicațiilor și a sistemului
În Centru descărcări, în pagina de aplicații puteți actualiza
o serie de sisteme ale mașinii. În acest scop, mașina trebuie să fie conectată la Internet. În Centru descărcări
puteți să:
04
Descărcați aplicații - Apăsați pe Aplicații noi și selectați aplicația
dorită. Selectați Instalare pentru a descărca aplicația.
Actualizați aplicațiile - Apăsați pe Instalare toate pentru a actualiza toate aplicațiile. Sau apăsați pe Actualizări aplicații pentru a
afișa o listă cu actualizările posibile. Selectați aplicația dorită și apăsați pe Instalare.
Dezinstalați aplicații - Apăsați pe Actualizări aplicații și selectați
aplicația dorită. Apăsați pe Dezinstalare pentru a dezinstala o aplicație.
Actualizați software-ul de sistem - Apăsați pe Actualizări de
sistem pentru a afișa o listă cu actualizările care pot fi instalate în
mașină. Apăsați pe Instalare toate în partea de jos a listei pentru a
actualiza toate aplicațiile software sau pe Instalare pentru fiecare
12
Valabil pentru mașinile cu volan pe partea stângă. Pentru mașinile cu volan pe partea
dreaptă - glisați în direcția opusă.
04
VEDERE DE SUS
Partea de sus a afișajului conține o filă pe care o puteți trage în jos
pentru a accesa vederea de sus. De aici puteți accesa Setări,
Manual de utilizare, Profil și mesajele salvate ale mașinii.
Preferințele personale
Volumele de sistem
Dacă doriți să ajustați sau să dezactivați volumul sunetelor de sistem, de ex. sunetul apăsării pe ecran, accesați Setări Sunet
Volume sistem.
În cadrul Setări puteți seta multe dintre preferințele personale,
de ex. pentru afișaje, oglinzi, scaunul din față, navigație*, sistemul
audio și media, limbă și comandă vocală.
Profilurile șoferului
Dacă mașina este utilizată de mai mulți șoferi, fiecare dintre aceștia poate avea un profil personal. La fiecare urcare
în mașină, aveți opțiunea de a vă selecta profilul de șofer
în care au fost salvate preferințele personale. Numărul de
profiluri depinde de numărul de chei disponibile pentru mașină.
Profilul Invitat nu este conectat la nicio cheie anume.
Cel mai recent profil activ de șofer este cel utilizat pentru descuiere. Schimbați profilul de utilizator selectând Profil în vederea de
sus.
Profilurile de șofer pot fi conectate la cheile mașinii, iar atunci când
este descuiată, mașina este adaptată automat la preferințele dvs.
personale. Conectați o cheie în Setări Sistem Profile șoferi.
Selectați unul dintre profilurile de șofer (profilul Invitat nu poate fi
conectat). Se va afișa din nou pagina ecranului de pornire. Trageți
în jos vederea de sus, repetați conform celor de mai sus și selectați
Editare în profilul ales, apoi Conectați cheia.
Modul individual de condus
Dacă doriți să adaptați unul dintre modurile de condus Hybrid,
Pure sau Power - activați modul de condus în Setări My Car
Mod de condus individual.
04
05
ASISTENȚA PENTRU ȘOFER
Mașina dvs. este echipată cu o serie de funcții ce vă ajută să șofați
în siguranță și care pot preveni accidentele. Puteți activa aceste
funcții în pagina pentru funcții de pe afișajul central. Rețineți că
funcțiile de asistență pentru șofer sunt doar funcții ajutătoare și că
dvs., ca șofer, aveți permanent responsabilitatea de a conduce
mașina într-o manieră sigură. Mai jos se află o selecție:
Funcția Asistent la păstrarea benzii de rulare
Funcția Asistent la păstrarea benzii de rulare (Lane
Keeping Aid) vă poate ajuta să reduceți pericolul ca mașina
dvs. să părăsească din greșeală banda de rulare. Modul de
asistență dorit este selectat cu Setări My Car
IntelliSafe Mod Lane Keeping Aid, în vederea de sus a
afișajului central.
City Safety™
Funcția City Safety13 vă poate ajuta în situații critice, pentru a preveni sau atenua o coliziune cu autovehicule, animale mari, pietoni
sau cicliști. Pentru a vă ajuta să reacționați la timp în cazul unei
coliziuni, vi se transmit avertismente vizuale, sonore și prin pulsarea
pedalei de frână. Dacă nu reușiți să reacționați la timp și coliziunea
este aproape inevitabilă, mașina poate fi frânată automat. Funcția
City Safety de asistență pentru direcție poate, de asemenea, să
suplimenteze intervenția dvs. de direcționare, la începutul unei
manevre de evitare, în cazul în care virați insuficient pentru a evita o
coliziune. Funcția City Safety este activată la pornirea motorului și
nu poate fi dezactivată.
Asistența pentru direcție în cazul unui risc de coliziune
Blind Spot Information (BLIS)*
Pilot Assist
Funcția BLIS vă poate informa asupra vehiculelor aflate în
unghiul mort și asupra vehiculelor care se apropie rapid pe
o bandă alăturată.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA cu frânare automată este un sistem de asistență pentru șofer care completează BLIS și poate avertiza asupra
traficului din spatele mașinii dvs. Dacă nu este observat
avertismentul dat de CTA și coliziunea este inevitabilă,
funcția poate opri mașina. CTA este activat la cuplarea
marșarierului sau dacă mașina merge cu spatele.
Funcția Asistență evitare coliziune vă poate ajuta să reduceți pericolul ca mașina dvs. să părăsească din greșeală
banda de rulare și / sau să intre în coliziune cu un alt vehicul / obstacol, direcționând în mod activ mașina înapoi pe
banda sa de rulare și / sau virând brusc. Funcția este alcătuită din trei funcții secundare: Asistența pentru direcție în
caz de risc de părăsire a carosabilului; Asistența pentru
direcție în caz de risc de coliziune frontală; Asistența pentru direcție în caz de risc de coliziune posterioară*.
Pilot Assist14 este o funcție de confort care poate ajuta la menținerea mașinii pe banda sa de rulare la o distanță prestabilită față de
autovehiculul din față. Funcția Pilot Assist este selectată și activată
utilizând butoanele din partea stângă a volanului. Pentru ca asistența pentru direcție să funcționeze, șoferul trebuie să țină ambele
mâini pe volan și trebuie să fie vizibile marcajele benzii de rulare,
de exemplu. Cât timp este activă asistența pentru direcție, pe
afișajul pentru șofer va fi aprins simbolul unui volan VERDE.
13
14
Nu este disponibilă pe toate piețele de comercializare.
Această funcție poate fi standard sau opțională, în funcție de piața de comercializare.
05
05
PARK ASSIST
Park Assist Pilot*
Camera pentru asistență la parcare*
Park Assist Pilot poate asista șoferul să manevreze mașina pentru
parcare. Sarcina șoferului este să fie atent la ce se întâmplă în jurul
mașinii, să urmeze instrucțiunile de pe afișajul central, să cupleze o
treaptă de viteză, să controleze viteza și să fie pregătit pentru frânare / oprire.
Camera pentru asistență la parcare vă poate ajuta să manevrați în
spații înguste indicând obstacolele cu imaginile de pe camere și cu
un element grafic pe afișajul central. Selecția imaginilor camerei și
a liniilor de asistență la parcare se face pe afișajul central. Rețineți
că obstacolele / obiectele ar putea fi mai aproape de mașină decât
apar pe ecran. Camera de asistență la parcare este activată automat la selectarea marșarierului sau manual, pe afișajul central:
Parcarea cu Park Assist Pilot
În cazul parcării paralele, deplasați-vă cu viteze mai mici
de 30 km/h (20 mph), iar în cazul parcării perpendiculare, cu viteze mai mici de 20 km/h (12 mph). Distanța
dintre mașină și spațiul de parcare trebuie să fie de
aproximativ 1 metru atunci când funcția caută un spațiu
de parcare.
– Apăsați pe butonul Cameră din pagina pentru funcții
pentru a activa / dezactiva manual funcția.
1. Apăsați butonul În parc. din pagina pentru funcții sau
pagina pentru cameră.
2. Pregătiți-vă să opriți mașina atunci când imaginea
grafică și textul de pe afișajul central vă avertizează că
a fost găsit un spațiu de parcare corespunzător. Se va
afișa o fereastră pop-up.
3. Selectați Parcare paralelă sau Parcare
perpendiculară, apoi selectați marșarierul.
4. Urmați instrucțiunile de pe afișajul central.
Ieșirea din parcarea paralelă utilizând Park Assist Pilot
Funcția poate fi utilizată doar pentru o mașină parcată paralel.
1. Apăsați butonul Ieșiți din parcare din pagina pentru
funcții sau din pagina pentru cameră.
2. Utilizați semnalizatorul pentru a selecta direcția în
care trebuie să iasă mașina din spațiul de parcare.
3. Urmați instrucțiunile de pe afișajul central.
05
05
PLĂCERE MAI PURĂ A ȘOFATULUI
Planificându-vă călătoria și conducând economic, puteți extinde
autonomia mașinii atunci când este acționată electric și, în același
timp, puteți reduce impactul asupra mediului înconjurător. Condițiile de obținere a autonomiei maxime variază în funcție de diverse
circumstanțe și situații de conducere a mașinii. Puteți influența
chiar dvs. anumiți factori dar nu pe toți. Cea mai mare autonomie
se obține în condiții foarte favorabile, atunci când toți factorii au un
impact pozitiv.
Planificați-vă deplasarea realizând întotdeauna următoarele:
•
Încărcați mașina înainte de plecare.
•
Precondiționați mașina.
Șofați economic astfel:
•
Activați modul de condus Pur.
•
Reduceți temperatura din habitaclu și reduceți turația ventilatorului.
•
Șofați cu viteză constantă și păstrați o distanță corespunzătoare
față de celelalte vehicule și obiecte, pentru a minimiza frânarea.
•
Șofați cu anvelopele umflate la o presiune corespunzătoare și
verificați-le cu regularitate. Pentru rezultate optime, selectați
presiunea ECO pentru anvelope.
•
Evitați să șofați cu geamurile deschise.
Factorii pe care nu îi puteți influența
•
Traficul.
•
Starea drumurilor și topografia.
•
Temperatura exterioară și vântul din față.
Pentru mai multe sfaturi privind șofatul eficient și autonomia, consultați Manualul de utilizare.
05
Comenzile vocale aferente telefonului
•
Call [contact]
•
Call [număr de telefon]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [contact]17
Comenzile vocale pentru radio și conținut media
•
COMENZILE VOCALE
Sistemul de comenzi vocale vă oferă posibilitatea de a utiliza recunoașterea vocală15 a câtorva comenzi predefinite pentru a comanda
anumite funcții ale playerului media, ale telefonului conectat prin
Bluetooth, ale sistemului de climatizare și ale sistemului de navigație Volvo*. Comanda vocală este activată la apăsarea butonului pentru comenzi vocale din grupul de butoane din partea dreaptă a volanului.
06
Indiferent de situație, se pot utiliza, de obicei, următoarele comenzi:
•
•
•
Repeat: repetă instrucțiunea vocală anterioară, în cadrul dialogului în curs de desfășurare.
Help: începe un dialog ajutător. Sistemul răspunde cu comenzi
care pot fi utilizate în cadrul situației curente, o solicitare sau un
exemplu.
Cancel: Anulează dialogul16.
Media
•
Play [artist]
•
Play [titlul melodiei]
•
Play [titlul melodiei] de pe [albumul]
•
Play [numele canalului TV]*18
•
Play [postul de radio]
•
Tune to [frecvență]
•
Tune to [frecvență] [lungimea de undă]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Comenzile vocale pentru climatizare
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [categorie POI] [oraș]
•
Sync temperature
•
Search [nume POI]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Show favourites
•
Air on feet off/Air on body off
•
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Comenzile vocale pentru sistemele de navigație*
•
Navigație
•
Take me home
•
Go to [oraș]
•
Go to [adresă]
15
16
•
Add intersection
•
Go to [cod poștal]
17
•
Go to [contact]
18
•
Search [categorie POI]
20
19
Valabil pentru anumite piețe.
Rețineți că acest lucru oprește dialogul numai atunci când sistemul nu vorbește. Pentru a
realiza acest lucru, apăsați lung pe butonul de comenzi vocale până când auziți două bipuri.
Doar anumite telefoane pot trimite mesaje prin intermediul mașinii. Pentru compatibilitate,
consultați support.volvocars.com.
Valabil pentru anumite piețe.
În țările europene se folosește „Țară” în loc de „Stat”.
Pentru Brazilia și India, zona de căutare se modifică de pe afișajul central.
06
TEXTELE SPECIALE
PREZENTARE GENERALĂ, INTERIOR
Dacă mașina nu este echipată cu un comutator
pentru activarea / dezactivarea airbagului pasaManualul de utilizare și celelalte manuale conțin gerului, atunci airbagul pasagerului este activat
instrucțiuni de siguranță și toate textele Avertis- permanent. Nu utilizați niciodată un scaun auto
ment, Important și Notă, care trebuie citite.
pentru copii orientat spre spatele mașinii montat
Unele funcții sunt valabile doar pentru anumite
pe scaunul pasagerului din față, dacă airbagul
piețe de comercializare.
este activat. Airbagul pasagerului trebuie activat
permanent atunci când există pasageri așezați
cu fața către partea din față a mașinii (copii și
AVERTIZARE
adulți) pe scaunul pasagerului din față. Nu
așezați obiecte în fața sau deasupra tabloului de
INTRODUCERE
bord unde este amplasat airbagul pasagerului.
Volvo On Call – Serviciile sistemului funcțioCheia cu telecomandă trebuie scoasă întotnează doar în zonele în care au acoperire partenerii Volvo On Call și pe piețele pe care este dis- deauna din mașină atunci când ieșiți din aceasta.
Verificați dacă sistemul electric al mașinii se află
ponibil sistemul Volvo On Call.
La fel ca în cazul telefoanelor mobile, perturbările în modul de aprindere 0, în special dacă în
mașină se află copii.
atmosferice sau acoperirea slabă a transmițătoLa parcarea pe plan înclinat trebuie utilizată
rului pot duce la absența conexiunii, de ex. în
întotdeauna frâna de parcare. Cuplarea unei
zonele slab populate.
trepte de viteză sau aducerea selectorului cutiei
Pentru textele Avertisment, Important și Notă
aferente serviciilor Volvo On Call, consultați con- de viteze automate în poziția P nu este sufitractul valabil pentru abonamentul Volvo On Call cientă pentru a menține mașina staționară în
toate situațiile.
precum și Manualul de utilizare.
Sensus Navigation* – îndreptați-vă întreaga
ÎNCĂRCAREA
atenție asupra drumului și concentrați-vă com• Bateria hibridă trebuie încărcată doar la curenplet asupra șofatului. Respectați legislația rutieră
tul de încărcare maxim permis sau la valori mai
în vigoare și conduceți cu discernământ. Ca
mici, în conformitate cu recomandările locale
urmare a condițiilor meteo sau ale anotimpului,
și naționale în vigoare pentru încărcarea
care afectează starea drumurilor, unele dintre
hibridă cu ștecăre / prize de 230 V.
recomandări ar putea fi mai puțin sigure.
• Bateria hibridă poate fi încărcată doar utilizând
o priză împământată de 230 V autorizată (sau
PREZENTARE GENERALĂ, EXTERIOR
o priză echivalentă, cu o altă tensiune, în funcCapacul de portbagaj – aveți în vedere pericolul
ție de piața de comercializare) sau de la o stade strivire atunci când deschideți / închideți
ție de încărcare cu cablul de încărcare separat
capacul de portbagaj. Verificați să nu se afle
furnizat de către Volvo (Modul 3).
nicio persoană în apropierea capacului de port• Disjunctorul diferențial de curenți de fugă probagaj deoarece strivirea poate avea urmări
tejează mașina dar poate exista în continuare
grave. Acționați mereu portbagajul cu atenție.
pericolul de supraîncărcare a circuitului de aliÎncuierea / descuierea fără cheie* - Verificați
mentare de la rețea de 230 V.
dacă copiii sau ceilalți pasageri nu sunt supuși
• Încărcarea bateriei hibride trebuie să se facă
unui risc de accidentare la închiderea geamurilor
doar de la prize de 230 V împământate și
cu cheia cu telecomandă sau funcția de deschiaprobate. Dacă nu se cunoaște capacitatea
dere fără cheie* cu mânerul portierei.
prizei sau a circuitului siguranței, cereți unui
electrician autorizat să verifice capacitatea.
Încărcarea la valori mai mari decât capacitatea
07
unui circuit al siguranței poate provoca incendiu sau poate deteriora circuitul siguranței.
Cablul de încărcare are integrat un disjunctor
diferențial. Încărcarea trebuie să se facă doar
de la prize de împământate și aprobate.
• Copiii trebuie supravegheați atunci când se
află în apropierea cablului de încărcare racordat.
• Înaltă tensiune în cablul de încărcare. Contactul cu înalta tensiune poate provoca decesul
sau vătămarea gravă.
• Cablul de încărcare și componentele acestuia
nu trebuie scufundate sau introduse în apă.
• Nu utilizați cablul de încărcare dacă este deteriorat în orice fel. Un cablu de încărcare deteriorat sau nefuncțional trebuie reparat doar
într-un atelier de service - este recomandat un
atelier de service Volvo autorizat.
• Așezați întotdeauna cablul de încărcare astfel
încât să nu fie călcat cu mașina, să nu fie călcat în picioare, să nu se împiedice nimeni în el
și să nu fie deteriorat în orice alt mod sau să
provoace vătămarea personală.
• Deconectați cablul de încărcare de la priza de
perete înainte de a-l curăța.
• Nu conectați niciodată cablul de încărcare la
un prelungitor sau la un racord cu mai multe
prize.
• Evitați prizele de energie electric vizibil uzate
sau deteriorate deoarece pot provoca incendii
și/sau vătămare în cazul utilizării.
De asemenea, consultați instrucțiunile producătorului pentru utilizarea cablului de încărcare și a
componentelor aferente.
•
SCAUNELE FAȚĂ ACȚIONATE ELECTRIC
Reglați poziția scaunului șoferului înainte de plecarea de pe loc, niciodată în timp ce șofați. Asigurați-vă că scaunul este în poziția blocată, pentru a evita vătămarea pasagerilor în cazul unei
frânări bruște sau a unui accident.
RABATAREA SPĂTARELOR SCAUNELOR
SPATE
Verificați dacă spătarele sunt blocate corespunzător după ridicare sau coborâre și dacă tetierele
sunt blocate corespunzător după ce au fost ridicate.
CLIMATIZAREA HABITACLULUI
Scaunele încălzite* nu trebuie utilizate de către
persoanele cărora le este dificil să perceapă
creșterea temperaturii din cauza unei probleme
medicale sau de către orice alte persoane care
au probleme la acționarea comenzilor scaunelor
încălzite. În caz contrar, acestea pot fi vătămate
din cauza arsurilor.
Precondiționarea poate fi pornită utilizând un
temporizator configurat cu mult timp înainte. Nu
utilizați precondiționarea (valabil pentru încălzitoarele pe bază de combustibil):
• În spații interioare neventilate. Se vor produce
gaze de eșapament dacă încălzitorul pornește.
• În locații cu materiale inflamabile în apropiere.
Combustibilul, gazul, iarba înaltă, rumegușul
etc. se pot aprinde.
• Acolo unde există riscul ca țeava de eșapament a încălzitorului să fie obstrucționată.
De ex., stratul gros de zăpadă din interiorul
pasajului roții din dreapta față poate obstrucționa ventilația încălzitorului.
CONEXIUNILE
• Utilizați doar accesorii care nu sunt deteriorate
sau defecte. Accesoriile trebuie să aibă marcaj
CE, marcaj UL sau marcaj de siguranță echivalent.
• Accesoriile trebuie să aibă capacități nominale
de 230 V și 50 Hz, cu conectori proiectați
pentru priză.
• Nu lăsați niciodată prizele, conectorii sau
accesoriile să intre în contact cu apa sau cu
alte lichide. Nu atingeți și nu utilizați priza
dacă pare deteriorată sau a intrat în contact cu
apa sau alte lichide.
• Nu conectați prize de joncțiune, adaptoare sau
prelungitoare de cablu la priză deoarece acestea pot anula funcțiile de siguranță ale prizei.
• Priza este echipată cu un capac de protecție;
asigurați-vă că nu există elemente care să iasă
în exterior sau să deterioreze priza, împiedicând funcția exercitată de capac. Nu lăsați
copiii nesupravegheați în mașină cât timp este
activă priza.
ASISTENȚA PENTRU ȘOFER
Sistemele de asistență pentru șofer disponibile
în mașină sunt proiectate ca mijloace suplimentare de ajutor pentru șofer dar ele nu pot gestiona toate situațiile din trafic, indiferent de starea drumurilor și de condițiile meteo. Funcțiile de
asistență pentru șofer nu înlocuiesc atenția și
judecata șoferului. Șoferul este în permanență
responsabil cu condusul mașinii într-un mod
sigur, la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în
vigoare. Șoferul este întotdeauna singura persoană responsabilă de frânarea și direcționarea
mașinii.
Înainte de a utiliza mașina, se recomandă să citiți
toate capitolele din Manualul de utilizare referitoare la sistemele de asistență pentru șofer
instalate în mașină.
PARK ASSIST
Park Assist Pilot este un sistem suplimentar de
asistență pentru șofer, dar acesta nu poate gestiona toate situațiile. Funcția este proiectată
doar pentru a asista șoferul în timpul parcării
paralele sau perpendiculare. Șoferul este responsabil în întregime pentru parcarea în siguranță a
mașinii și frânarea atunci când este necesar.
Scanarea ar putea să rateze obiectele poziționate în extremitățile spațiului de parcare. Șoferul
poartă întotdeauna responsabilitatea aprecierii
dacă spațiul oferit de sistemul Park Assist Pilot
este potrivit pentru parcare.
Camera pentru asistență la parcare este un
sistem suplimentar de asistență pentru șofer
pentru parcarea mașinii. Funcția nu poate înlocui
în nicio situație atenția și opinia șoferului. Camerele au unghiuri moarte în care obstacolele nu
pot fi detectate. Manifestați atenție dacă există
persoane și animale în apropierea mașinii. Rețineți că, în timpul unei manevre de parcare, partea din față a mașinii se poate îndrepta către traficul din față.
Înainte de a utiliza mașina, se recomandă să citiți
toate capitolele din Manualul de utilizare referitoare la sistemele de asistență pentru șofer
instalate în mașină.
COMENZILE VOCALE
Șoferul are permanent responsabilitatea generală a șofatului autovehiculului în siguranță, precum și respectarea tuturor regulilor valabile pe
șosele.
IMPORTANT
PREZENTARE GENERALĂ, INTERIOR
Butonul de pornire – Mașina nu poate fi pornită
dacă rămâne conectat cablul de încărcare.
Înainte de a porni mașina, verificați dacă ați
deconectat cablul de încărcare.
Unitatea afișajului superior* de pe care se proiectează informațiile este amplasată în tabloul de
bord. Pentru a evita deteriorarea sticlei capacului
unității de afișare, nu așezați obiecte pe sticla
capacului și asigurați-vă că nu cad obiecte pe
aceasta.
AFIȘAJUL CENTRAL
Pentru curățarea afișajului central utilizați o
cârpă din microfibră, fără nisip sau materiale
similare. Curățarea afișajului central se face doar
prin apăsare ușoară pe acesta. Presiunea puternică poate deteriora afișajul.
Nu pulverizați lichide sau substanțe chimice
caustice direct pe afișajul central. Nu utilizați
substanțe de curățare a geamurilor, alte tipuri de
substanțe de curățare, aerosoli, solvenți, alcool,
amoniac sau substanțe de curățare abrazive. Nu
utilizați niciodată pânze abrazive, prosoape de
hârtie sau hârtie igienică, toate acestea pot zgâria afișajul.
ÎNCĂRCAREA
Cablul de încărcare – nu cuplați niciodată
cablul de încărcare dacă există pericolul de furtună cu trăsnete sau descărcări electrice. Nu
scoateți niciodată cablul de încărcare din priza
de 230 V în timpul încărcării - există pericolul de
deteriorare a prizei de 230 V. Opriți întotdeauna
încărcarea înainte de a scoate cablul de încărcare din priza mașinii, apoi din priza de 230 V.
Nu trebuie utilizate prelungitoare, cabluri prelungitoare, dispozitive de protecție la supratensiune
sau dispozitive similare împreună cu cablul de
încărcare deoarece poate apărea pericolul de
incendiu, electrocutare, etc. Utilizați un adaptor
între priza de 230 V și cablul de încărcare doar
dacă adaptorul este marcat ca aprobat în conformitate cu IEC 61851 și IEC 62196.
Unitatea de control unit – evitați expunerea
unității de control și a ștecărului acesteia la
lumina directă a soarelui. În astfel de cazuri,
există pericolul ca protecția la supraîncălzire din
ștecăr să reducă sau să întrerupă încărcarea
bateriei hibride.
Verificați dacă priza de 230 V are alimentare
corespunzătoare de la rețea pentru a încărca
autovehiculele electrice - dacă informațiile sunt
incerte, priza trebuie verificată de către un specialist calificat.
Curățați cablul de încărcare cu o cârpă curată,
umezită cu apă sau cu un detergent slab. Nu utilizați substanțe chimice sau solvenți. Nu introduceți în apă cablul de încărcare.
Utilizați doar cablul de încărcare livrat împreună
cu mașina dvs. sau înlocuiți cu un cablu recomandat de Volvo.
• Verificați capacitatea normată a prizei.
• Dacă se depășește sarcina totală, trebuie
decuplate celelalte echipamente electronice
conectate la același circuit al siguranței.
• Nu conectați cablul de încărcare dacă este
deteriorată priza.
RABATAREA SPĂTARELOR SCAUNELOR
SPATE
La rabatarea banchetelor, nu trebuie să existe
obiecte pe acestea. Nici centurile de siguranță
nu pot fi cuplate.
Scaunul pentru copii integrat* / cotiera* de pe
scaunul central trebuie să se afle în poziție rabatată.
MANETA DREAPTĂ
Lamela ștergătorului în poziție de funcționare
- Înainte de a așeza lamelele ștergătoarelor în
poziție de funcționare, verificați să nu fie înghețate. Dacă brațele ștergătorului aflat în poziție de
funcționare au fost pliate în sus de pe parbriz, ele
trebuie pliate la loc în jos pe parbriz pentru a
putea activa ștergerea, spălarea sau senzorul de
ploaie, precum și pentru a putea începe deplasa-
rea. Acest lucru trebuie făcut pentru a evita zgârierea vopselei de pe capotă.
CONEXIUNILE
Priza electrică – nivelul maxim de utilizare pentru o priză electrică de 12 V este de 120 W (10
A) per priză.
Nivelul maxim de utilizare pentru o priză electrică de 230 V este de 150 W.
NOTĂ
PREZENTARE GENERALĂ, EXTERIOR
Deschiderea portbagajului cu piciorul - există
riscul unei funcții reduse sau a lipsei funcției
dacă bara de protecție spate este încărcată cu o
cantitate mare de gheață, zăpadă, mizerie sau
materiale similare. Din acest motiv, păstrați-o
curată.
Funcția de deschidere a portbagajului cu piciorul
este disponibilă în două versiuni:
• Numai deschidere cu mișcarea piciorului.
• Deschidere și închidere cu mișcarea piciorului.
Rețineți că funcția pentru închiderea cu mișcarea
piciorului necesită un portbagaj acționat electric*.
Rețineți că există posibilitatea ca sistemul să se
activeze în caz de accident sau evenimente similare dacă cheia cu telecomandă se află în aria de
acțiune.
Câmpurile și ecranarea electromagnetică ar
putea interfera cu funcțiile cheii cu telecomandă. Evitați depozitarea cheii cu telecomandă
în apropierea obiectelor metalice sau a aparaturii
electronice, de ex. telefoane mobile, tablete, laptopuri sau încărcătoare - de preferat nu mai
aproape de 10-15 cm 4-6 inchi.
PREZENTARE GENERALĂ, INTERIOR
Pe durata pornirii la rece, pentru anumite tipuri
de motoare, turația de ralanti ar putea fi vizibil
mai mare decât cea normală. Motivul este ca
sistemul de emisii să poată atinge cât mai
repede cu putință temperatura normală de funcționare, ceea ce minimizează emisiile de eșapament și protejează mediul înconjurător.
07
Afișajul superior* – La activarea unei funcții
City Safety, informațiile de pe afișajul superior
sunt înlocuite de o ilustrație aferentă City Safety.
Ilustrația este iluminată chiar dacă este stins
afișajul superior.
Șoferul ar putea avea șanse mai mici să vizualizeze informațiile de pe afișajul superior dacă,
de exemplu, poartă ochelari de soare cu polarizare, dacă nu este așezat central pe scaun, dacă
există obiecte pe sticla de acoperire a unității de
afișare sau lumina ambiantă este nefavorabilă.
Anumite efecte vizuale pot cauza dureri de cap și
o senzație de stres la utilizarea afișajului superior.
ÎNCĂRCAREA
Cablul de încărcare – Volvo recomandă un
cablu de încărcare conform cu IEC 62196 și IEC
61851, compatibil cu sistemele de monitorizare
a temperaturii.
VOLANUL
Computerul de bord – dacă se schimbă
metoda de deplasare, pot apărea anumite deviații atunci când se calculează distanța parcursă.
CLIMATIZAREA HABITACLULUI
Răcirea sau încălzirea nu pot fi accelerate prin
selectarea unei temperaturi mai mari sau mai
mici decât temperatura efectiv dorită.
Precondiționarea este posibilă doar dacă
mașina este conectată la o priză electrică (valabil
pentru încălzitorul electric). O stație de încărcare
care nu este activă permanent, de ex., în funcție
de un temporizator, poate determina funcționarea defectuoasă a precondiționării. Dacă mașina
nu este conectată la o priză electrică, puteți răci
scurt habitaclul prin acționarea directă a precondiționării. Portierele și geamurile mașinii trebuie
închise pe durata precondiționării habitaclului.
CONEXIUNILE
Modemul mașinii – Rețineți că cartela SIM utilizată pentru conectarea la Internet prin P-SIM
nu poate avea același număr de telefon cu cartela SIM utilizată de către telefon. În caz contrar,
nu poate fi posibilă conectarea corectă a apelurilor la telefon. Prin urmare, utilizați o cartelă SIM
07
pentru conectare la Internet care are un număr
de telefon separat sau o cartelă doar pentru
date, care nu poate fi utilizată pentru apeluri
telefonice și care nu poate, prin urmare, să afecteze funcționarea telefonului.
Internet – în timpul utilizării Internetului sunt
utilizate date (trafic de date), iar acest lucru
poate presupune costuri. Activarea roamingului
de date și a hotspoturilor Wi-Fi poate presupune
costuri suplimentare. Contactați-vă operatorul
de rețea pentru a afla costurile traficului de date.
Atunci când descărcați fișiere utilizând un telefon, acordați atenție suplimentară costurilor cu
traficul de date.
Descărcarea de date poate afecta alte servicii
care transferă date, de ex., radioul web. Dacă
efectul resimțit asupra altor servicii pune probleme, întrerupeți descărcarea. În mod alternativ, opriți sau anulați alte servicii. Atunci când
descărcați fișiere utilizând un telefon, acordați
atenție suplimentară costurilor cu traficul de
date.
Actualizarea – Dacă actualizați sistemul de operare al telefonului, poate fi afectată conexiunea
prin Bluetooth. Ștergeți telefonul din sistemul
mașinii și reconectați-l.
UTILIZAREA DISPOZITIVELOR CONECTATE
Apple CarPlay și Android Auto - Compania
Volvo nu este responsabilă pentru conținutul din
aplicațiile CarPlay sau Android Auto.
Pentru a putea instala Android Auto, mașina trebuie echipată cu două porturi USB (hub USB)*.
Dacă mașina are un singur port USB, nu se
poate utiliza Android Auto.
TP 31938 (Romanian) AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement