Volvo V60 2020 Late Manualul Proprietarului

Volvo V60 2020 Late Manualul Proprietarului
V60
M ANU AL U L P R O P R IE T AR U L U I
VÄLKOMMEN!
Sperăm să vă bucurați de mulți ani de condus al mașinii Volvo.
Mașina a fost concepută să ofere siguranță și confort atât pentru
dvs., cât și pentru pasageri. Volvo depune eforturi pentru a proiecta
cele mai sigure mașini din lume. Mașina Volvo a fost concepută și
pentru a respecta cerințele de siguranță și de mediu aplicabile.
Pentru a vă bucura și mai mult de mașina Volvo, vă recomandăm să
citiți instrucțiunile și informațiile privind întreținerea din manualul de
utilizare. Manualul de utilizare este disponibil și ca aplicație pentru
mobil (Volvo Manual), dar și pe site-ul de asistență Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Încurajăm toți pasagerii să poarte centura de siguranță în această
mașină, dar și în altele. Nu conduceți dacă vă aflați sub influența
alcoolului sau medicamentelor sau dacă nu aveți capacitatea de a
conduce un vehicul.
CUPRINS
INFORMAȚII PENTRU
PROPRIETAR
2
VOLVO-UL DVS.
SIGURANȚA
Volvo ID
28
Siguranța
44
28
Siguranța pentru femeile însărcinate
45
Whiplash Protection System
45
Informații pentru proprietar
18
Crearea și înregistrarea unui ID Volvo
Afișarea manualului de utilizare pe
afișajul central
19
Drive-E - o plăcere a condusului
mai ecologică
30
Navigarea prin manualul de utilizare din afișajul central
21
IntelliSafe – asistență pentru șofer
și siguranță
33
Manualul de utilizare pe dispozitive mobile
23
Sensus - conectivitate și divertisment online
Site-ul de asistență Volvo Cars
23
Actualizări software
Citirea manualului de utilizare
24
Înregistrarea datelor
37
Manualul de utilizare și mediul
înconjurător
26
Termeni și condiții pentru servicii
38
Politica de confidențialitate a clienților
39
Informații importante despre
accesorii și echipamentul auxiliar
39
Pedestrian Protection System
47
Centurile de siguranță
48
34
Utilizarea și scoaterea centurilor
de siguranță
48
37
Dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță
50
Resetarea dispozitivului de tensionare electric a centurii de siguranță*
51
Memento portiere și centuri de
siguranță
52
Airbaguri
53
54
Instalarea de accesorii
40
Airbagurile pentru șofer
Conectarea echipamentului la
mufa de diagnoză a mașinii
40
Airbagul pasagerului
55
Afișarea numărului de identificare
al mașinii
41
Activarea și dezactivarea airbagului pentru pasagerul din față*
56
Distragerea atenției șoferului
42
Airbagurile laterale
59
Cortine gonflabile
59
Modul de siguranță
60
Pornirea și deplasarea mașinii
după modul de siguranță
61
Siguranța copiilor
62
Scaunul auto pentru copii
63
Punctele de fixare superioare pentru scaunele auto pentru copii
63
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Punctele de fixare inferioare pentru scaunele pentru copii
64
Ecranele și butoanele pentru șofer
în mașina cu volan pe stânga
78
Gestionarea mesajelor de pe
afișajul pentru șofer
106
i-Size/ISOFIX punctele de fixare
pentru scaunele pentru copii
65
Ecranele și butoanele pentru șofer
în mașina cu volan pe dreapta
79
Gestionarea unui mesaj salvat de
pe afișajul pentru șofer
107
Poziționarea scaunului pentru copii
66
Afișajul pentru șofer
82
Prezentare generală a afișajului central
109
Montarea scaunului auto pentru copii
67
Setările afișajului pentru șofer
86
Gestionarea afișajului central
112
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto pentru copii
69
Indicatorul de nivel de combustibil
87
115
Tabel cu locația scaunelor auto
pentru copii care utilizează centurile de siguranță ale mașinii
70
Computer de bord
87
Activarea și dezactivarea afișajului
central
Afișarea datelor deplasării pe
afișajul pentru șofer
89
Navigarea pe vizualizările afișajului central
115
Tabel pentru locația scaunelor
auto pentru copii i-Size
72
Resetarea contorului de parcurs
90
Gestionarea sub-vizualizărilor pe
afișajul central
119
73
Afișarea statisticii deplasării pe
afișajul central
90
Tabel pentru locația scaunelor
auto pentru copii ISOFIX
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul
central
122
Setări pentru statistica deplasării
91
Data și ora
Deplasarea aplicațiilor și butoanelor pe afișajul central
124
92
Indicatorul de temperatură exterioară
92
124
Simboluri indicatoare în afișajul
pentru șofer
93
Simboluri în bara de stare de pe
afișajul central
Simboluri de avertizare în afișajul
pentru șofer
Tastatura de pe afișajul central
126
95
Schimbarea limbii tastaturii pe
afișajul central
130
Acordul de licență pentru afișajul
pentru șofer
97
130
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
103
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul
central
132
Gestionarea meniului de aplicații
din afișajul pentru șofer
104
Schimbarea aspectului pe afișajul
central
132
Mesaje din afișajul pentru șofer
105
Oprirea și modificarea volumului
sonor al sistemului pe afișajul central
3
ILUMINARE
4
Modificarea unităților de măsură
ale sistemului
133
Comanda vocală
146
Comanda iluminării
154
Utilizarea comenzilor vocale
147
155
133
Comandarea unui telefon cu recunoaștere vocală
149
Reglarea funcțiilor de iluminare
prin afișajul central
Schimbarea limbii sistemului
133
Alte setări în vederea de sus a
afișajului central
Adaptarea fasciculului farurilor
156
134
Comanda vocală pentru radio și
conținut media
150
Lămpile de poziție
Deschiderea configurării contextuale pe afișajul central
156
Setările pentru comanda vocală
151
lumini de zi
157
Fază scurtă
157
Utilizarea fazei lungi
158
Resetarea datelor utilizatorului
pentru schimbarea proprietății
135
Resetarea setărilor pe afișajul central
135
Fază lungă activă
159
Tabelul cu setările afișajului central
136
Utilizarea semnalizatoarelor
160
161
Profilurile de șofer
137
Farurile active*
Selectarea profilului șoferului
138
Proiectoare de ceață/faruri adaptive*
162
Redenumirea profilului de șofer
138
Lampă de ceață spate
163
Protejarea profilului de șofer
139
Stopuri de frână
163
Conectarea cheii cu telecomandă
la profilul de șofer
139
Stop de frână de urgență
164
Resetarea setărilor în profilurile de
șofer
140
Lumini de avarie
164
165
Mesaje pe afișajul central
141
Utilizarea iluminatului la sosirea
acasă (Home Safe)
Gestionarea mesajelor de pe
afișajul central
141
Durata luminii de apropiere
165
Iluminatul interior
165
Reglarea iluminatului interior
167
Gestionarea unui mesaj salvat de
pe afișajul central
142
Afișajul superior*
143
Activarea și dezactivarea afișajului
superior*
144
Setări pentru afișajul superior*
145
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI
OGLINZILE
SCAUNE ȘI VOLAN
CLIMATIZARE
Scaunul față cu reglaj manual
188
Climatizare
206
189
Zonele de climatizare
206
Climatizare - senzori
207
Parbrizul, geamurile și oglinzile
170
Scaunele față acționate electric*
Protecția antiprindere pentru geamuri și parasolare
170
Reglarea scaunului din față acționat electric*
189
Secvența de resetare pentru protecția antiprindere
171
Memorarea poziției pentru scaun,
oglinzile portierelor și afișajul de
pe parbriz*
190
191
Geamurile electrice
171
Operarea geamurilor electrice
172
Oglinzile exterioare și retrovizoare
173
Utilizarea unei poziții memorate
pentru scaun, oglinzile exterioare
și afișajul exterior*
Reglarea estompării oglinzilor
retrovizoare
174
Setări pentru masaj* în scaunele față
192
Reglarea înclinării oglinzilor exterioare
175
Reglarea setărilor de masaj* în
scaunele față
193
Plafonul panoramic*
176
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
194
Acționarea plafonului panoramic*
178
195
Închiderea automată a parasolarului* din plafonul panoramic
180
Reglarea suportului lateral* din
scaunele față
Lamelele ștergătoarelor și lichidul
de spălat
181
Reglarea suportului lombar* la
scaunele față
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz
181
Utilizarea senzorului de ploaie
182
Utilizarea funcției de memorie a
senzorului de ploaie
183
Utilizarea spălătoarelor de parbriz
și de faruri
184
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de lunetă
185
Utilizarea ștergerii automate a
lunetei în marșarier
186
Temperatura percepută
207
Controlul climatizării utilizând
comenzile vocale
208
Calitatea aerului
209
Clean Zone*
210
Clean Zone Interior Package*
210
Interior Air Quality System*
211
Activarea și dezactivarea senzorului de calitate a aerului*
211
Filtru pentru habitaclu
212
Distribuția aerului
212
196
Modificarea distribuției aerului
213
Reglarea scaunului pasagerului
din față de pe scaunul șoferului*
Deschiderea, închiderea și direcționarea grilelor de ventilație
214
198
Coborârea spătarului banchetei
Tabelul opțiunilor de distribuție a
aerului
215
199
Reglarea tetierelor banchetei spate
200
Butoanele sistemului de climatizare
218
Butoanele de pe volan și claxonul
202
220
Blocarea coloanei de direcție
203
Activarea și dezactivarea încălzirii
scaunelor față*
Reglarea volanului
203
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii scaunelor față*
221
Activarea și dezactivarea încălzirii
scaunelor spate*
221
5
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Activarea și dezactivarea ventilației scaunelor față*
223
Se sincronizează temperatura
234
Confirmarea blocării
248
Activarea și dezactivarea încălzirii
volanului*
223
Activarea și dezactivarea aerului
condiționat
235
Setarea indicației de blocare
249
Climatizare pe durata parcării*
235
Cheia cu telecomandă
249
Precondiționarea*
236
Încuierea și descuierea cu cheia
cu telecomandă
252
Pornirea sau oprirea precondiționării*
236
225
237
Setări pentru deblocarea de la distanță și din interior
253
Setarea de oră pentru precondiționare*
226
237
Deblocarea hayonului cu cheia cu
telecomandă
253
Adăugarea și editarea setării de
oră pentru precondiționare*
254
226
Activarea și dezactivarea setării de
timp pentru precondiționare*
239
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
227
239
Înlocuirea bateriei din cheia cu
telecomandă
255
Eliminarea setării timpului pentru
precondiționare*
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii parbrizului*
228
240
Comandarea mai multor chei cu
telecomandă
259
Confortul climatizării la parcare*
241
228
Red Key - cheia cu telecomandă
cu restricții*
259
Activarea și dezactivarea încălzirii
lunetei și a oglinzilor portierelor
Pornirea și oprirea confortului climatizării la parcare*
242
Setări pentru Red Key*
260
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii lunetei și a
oglinzilor portierelor
229
Simboluri și mesaje pentru sistemul de climatizare în parcare*
Încălzitorul*
243
Reglarea nivelului ventilatorului
pentru scaunele față
229
Reglarea nivelului ventilatorului
pentru scaunele spate*
230
Reglarea temperaturii pentru
scaunele față
232
Reglarea temperaturii pentru
scaunele spate*
233
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii volanului*
224
Activarea climatizării automate
224
Activarea și dezactivarea recirculării aerului
Activarea și dezactivarea setării de
timp pentru recircularea aerului
Activarea și dezactivarea dezghețării maxime
Activarea și dezactivarea încălzirii
parbrizului*
6
Încălzitorul de parcare*
244
Încălzitorul suplimentar*
245
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzitorului auxiliar*
245
Lamă detașabilă a cheii
261
Încuierea și descuierea cu lama
cheii detașabile
262
Imobilizatorul
264
Omologarea de tip pentru sistemul de cheie cu telecomandă
265
Suprafețele sensibile și opțiunea
fără cheie*
278
Încuierea și descuierea fără cheie*
279
Setări pentru intrarea fără cheie*
280
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Deblocarea fără cheie a hayonului*
280
Sistem de asistență pentru șofer
298
Locațiile antenelor pentru sistemele de pornire și încuiere
281
Forța de direcție dependentă de viteză
298
Frânare automată în caz de manevră de evitare întârziată cu City Safety
315
Blocarea și deblocarea din interiorul mașinii
282
Electronic Stability Control
299
Frânarea City Safety pentru vehiculele care vin din față
315
Sistemul electronic de stabilitate
în modul sport
300
Limitele City Safety
Descuierea hayonului din interiorul
mașinii
283
316
Activarea sau dezactivarea modului sport pentru controlul electronic de asigurare a stabilității
301
Activarea și dezactivarea încuietorilor de siguranță pentru copii
284
Blocarea automată în timpul conducerii
285
Simbolurile și mesajele pentru
controlul electronic de asigurare a
stabilității
302
Deschiderea și închiderea hayonului acționat electric*
285
Connected Safety
303
Programarea deschiderii maxime
pentru hayonul acționat electric*
288
Activarea sau dezactivarea
Connected Safety
304
Acționarea hayonului cu mișcarea
piciorului*
289
Încuiere privată
291
Activarea și dezactivarea Private
Locking
291
Alarmă*
292
Activarea și dezactivarea alarmelor*
294
Nivel de alarmă redus*
295
Încuierea dublă*
295
Dezactivarea temporară* a încuierii duble
296
Limitele Connected Safety
305
City Safety™
305
Subfuncțiile City Safety
307
Configurarea distanței de avertizare pentru City Safety
309
Detectarea obstacolelor cu City Safety
310
City Safety în intersecții
312
Limitările City Safety în trafic
intersectat
313
Asistența pentru direcție City
Safety pentru manevre de evitare
314
Limitările asistenței pentru direcție
City Safety la efectuarea manevrelor evazive
314
Mesajele pentru City Safety
319
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
320
Activarea sau dezactivarea avertizărilor din Recunoaștere indicatoare rutiere (Road Sign Information, RSI)*
321
Modul de afișare pentru funcția
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
322
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information,
RSI) și Sensus Navigation*
324
Avertizarea pentru limita de viteză
și cameră radar de la Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)*
325
Activarea sau dezactivarea avertizărilor de la Recunoaștere indicatoare rutiere (Road Sign Information, RSI)*
326
Limitările Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road Sign Information, RSI)*
327
Limitatorul de viteză
328
7
8
Selectarea și activarea limitatorului de viteză
329
Dezactivarea limitatorului de viteză
330
Dezactivarea temporară a limitatorului de viteză
330
Limitări pentru limitatorul de viteză
331
Limitatorul automat de viteză
331
Activarea sau dezactivarea limitatorului automat de viteză
332
Modificarea toleranței pentru limitatorul automat de viteză
Modul așteptare pentru Controlul
adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control)*
343
Asistența la depășire*
360
Utilizarea asistenței la depășire
360
361
Limitările Controlului adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)*
344
Avertizare din partea sistemelor
de asistență pentru șofer în caz de
risc de coliziune
Comutarea între cruise control și
adaptive cruise control* pe afișajul
central
345
Modificarea țintei cu sistemele de
asistență pentru șofer
362
346
Setarea vitezei stocate pentru sistemele de asistență pentru șofer
363
333
Simbolurile și mesajele pentru
controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control, ACC)*
Setarea intervalului de timp față
de vehiculul din față
364
Limitări pentru limitatorul automat
de viteză
334
Pilot Assist*
347
Moduri de condus la utilizarea
intervalului de timp față de vehicule
366
Cruise control
334
Butoanele pentru Pilot Assist*
349
Selectarea și activarea Cruise Control
336
350
Frânarea automată cu asistență
pentru șofer
366
Modul de afișare pentru Pilot Assist*
Dezactivarea Cruise Control
336
Selectarea și activarea Pilot Assist*
351
Modul așteptare pentru Cruise Control
337
Adaptive Cruise Control*
338
Butoanele de comandă ale Controlului adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)*
339
Modul de afișare pentru Controlul
adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control)*
340
Selectarea și activarea Adaptive
Cruise Control*
Dezactivarea Controlului adaptiv
al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)*
Asistență bandă de rulare
367
Activarea sau dezactivarea asistenței pentru banda de rulare
369
370
Dezactivarea Pilot Assist*
352
Modul de așteptare pentru Pilot
Assist*
353
Dezactivarea temporară a asistenței pentru direcție cu Pilot Assist*
354
Selectarea opțiunii de asistență
pentru asistență pentru banda de
rulare
Limitele Pilot Assist*
355
Limitările sistemului de asistență
pentru banda de rulare
370
Simbolurile și mesajele pentru
Pilot Assist*
357
Simboluri și mesaje pentru asistență bandă de rulare
371
341
Suportul la luarea curbelor*
358
359
Modul de afișare pentru asistență
pentru banda de rulare
373
342
Activarea sau dezactivarea suportului la luarea curbelor*
374
Limitări pentru suportul adaptiv*
359
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune
Activarea sau dezactivarea asistenței pentru direcție în caz de risc
de coliziune
375
Asistență pentru direcție în caz de
risc de părăsire a carosabilului;
375
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune frontală;
376
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune posterioară*
377
Limitările asistenței de direcție la
un risc de coliziune
378
Simboluri și mesaje pentru asistența de direcție în caz de risc de
coliziune
379
Rear Collision Warning*
380
Limitele Rear Collision Warning*
380
BLIS*
381
Activarea sau dezactivarea BLIS
382
Limitele BLIS
383
Mesajele pentru BLIS
384
Driver Alert Control
385
Activarea sau dezactivarea Driver
Alert Control
386
Selectarea indicațiilor pentru zonă
de odihnă în caz de avertizare din
partea Driver Alert Control
Activarea sau dezactivarea avertizării de distanță (Distance Warning)
388
Activarea camerei pentru asistența la parcare (Park Assist Camera)
407
Limitările Alertă distanță (Distance
Warning)
389
408
Cross Traffic Alert*
389
Simboluri și mesaje pentru
camera pentru asistență la parcare (Park Assist Camera)
Activarea sau dezactivarea Cross
Traffic Alert*
391
Park Assist Pilot*
410
411
Limitele Cross Traffic Alert*
391
Variante de parcare cu sistemul
de asistență la parcare (Park
Assist Pilot)*
Mesajele pentru Cross Traffic Alert*
393
Utilizarea Park Assist Pilot*
Pilot pentru asistență la parcare*
412
394
Sistemul de asistență la parcare
(Park Assist Pilot) pentru față,
spate și lateral*
415
395
Ieșirea din parcarea laterală cu
Park Assist Pilot*
Activarea sau dezactivarea sistemului de asistență la parcare*
396
Unitatea radar
419
Limitările sistemului de asistență
la parcare
397
Aprobarea de tip pentru dispozitivul radar
420
Simboluri și mesaje pentru
camera pilotului pentru asistență
la parcare (Park Assist Pilot)
399
Unitatea camerei
428
Limitări pentru cameră și unitatea
radar
428
Întreținere recomandată pentru
cameră și unitatea radar
431
Simboluri și mesaje pentru
cameră și unitatea radar
433
Camera pentru asistența la parcare*
400
Locațiile camerelor de asistență la
parcare (Park Assist Camera) și
zonele de supraveghere*
401
386
Liniile de asistență la parcare pentru camera sistemului de asistență
la parcare*
403
Limitele Driver Alert Control
387
Alerta pentru distanță (Distance
Warning)*
Câmpurile senzorilor pentru sistemul de asistență la parcare
405
387
Limitările Park Assist Pilot*
415
Mesajele pentru Park Assist Pilot*
418
9
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Pornirea mașinii
436
Frânarea automată după o coliziune
450
Condiții pentru funcția Start/Stop
470
Deconectarea mașinii
437
Frânarea regenerativă*
450
Reglarea nivelului* și amortizoarele
472
Pozițiile contactului de aprindere
438
Cutia de viteze
450
Condusul economic
473
Selectarea modului de aprindere
439
Cutie de viteze manuală
451
Pregătiri pentru o călătorie lungă
474
Etilotestul*
440
Cutie de viteze automată
451
Condusul pe timp de iarnă
474
Suspendarea etilotestului*
441
Schimbarea treptei de viteză la
cutia de viteze automată
452
Condusul prin apă
475
Schimbarea vitezelor de la padelele de pe volan*
455
Deschiderea și închiderea clapetei
pentru rezervorul de combustibil
476
Inhibitorul pentru selectorul de viteze
457
Dezactivarea inhibitorului pentru
selectorul de viteze
458
Înainte de pornirea motorului cu
etilotestul*
10
441
Funcțiile sistemului de frânare
441
Pedala de frână
442
Asistența la frânare
443
Umplerea cu combustibil
476
Manipularea combustibilului
478
Benzina
478
Filtrul de particule pentru benzină
479
459
Motorină
480
Rezervorul gol și motorul diesel
481
Indicatorul de schimbare a treptei
de viteză
460
Filtrul de particule diesel
482
Tracțiunea integrală*
462
Controlul emisiilor cu AdBlue®
483
Moduri de condus*
462
Schimbare modului de condus*
464
465
Frânarea pe carosabile umede
443
Funcția kick-down
Frânarea pe carosabile cu pietriș
444
Întreținerea sistemului de frânare
444
Simboluri și mesaje pentru cutia
de viteze automată
Frâna de parcare
444
Activarea și dezactivarea frânei de
parcare
445
Setarea pentru activarea automată
a frânei de parcare
447
459
Manipularea
AdBlue®
484
Verificarea și completarea cu AdBlue®
485
Simbolurile și mesajele pentru
AdBlue®
487
Supraîncălzirea motorului și a sistemului de acționare
489
Parcarea în pantă
447
Modul Eco Eco
În cazul unei defecțiuni la frâna de
parcare
447
Activarea și dezactivarea modului
467
de condus Eco de la butonul funcțional
Frânare automată la oprire completă
448
Funcția Start/Stop
Activarea și dezactivarea frânării
automate la oprire
467
449
Conducerea cu funcția start/stop
Supraîncărcarea bateriei demarorului
468
490
449
469
490
Asistența la pornirea în pantă
Dezactivarea funcției start/stop
Utilizarea pornirii asistate cu o altă
baterie
Bară de tractare*
493
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI
INTERNET
CD player*
528
Specificații pentru bara de tractare*
493
Sunet, conținut media și Internet
512
Video
528
Bara de tractare extensibilă și pliabilă*
494
Setări audio
512
Redarea unui videoclip
529
Condusul cu o remorcă
496
Sound experience*
513
Redarea formatului DivX®
529
Sistemul de asistență pentru stabilitatea remorcii (Trailer Stability
Assist)*
498
Aplicații
514
Setările pentru redarea videoclipurilor
529
Descărcarea aplicațiilor
515
Conținutul media prin
Verificarea lămpilor remorcii
499
Actualizarea aplicațiilor
516
500
Ștergerea aplicațiilor
530
Suportul de biciclete montat pe
bara de tractare*
516
Conectarea unui dispozitiv prin
Bluetooth®
Radioul
517
Conținutul media furnizat prin
intermediul portului USB
530
Bluetooth®
530
Tractarea
501
Pornirea radioului
518
Montarea și demontarea inelului
de tractare
502
Schimbarea benzii radio și postului
de radio
518
Conectarea unui dispozitiv prin
portul USB
531
Recuperare
504
Căutarea posturilor de radio
519
Specificații tehnice pentru dispozitivele USB
531
504
Salvarea canalelor radio în aplicația
Favorite radio
520
Formate media compatibile
532
Apple® CarPlay®*
533
Utilizarea Apple® CarPlay®*
534
HomeLink®*
Programarea
HomeLink®*
505
Utilizarea HomeLink®*
Omologarea de tip pentru
507
HomeLink®*
508
Busola*
508
Activarea și dezactivarea busolei*
508
Calibrarea busolei*
509
Setările pentru radio
521
Radio RDS
522
Radioul digital*
523
Setări pentru CarPlay®* de la Apple®
535
Sfaturi pentru utilizarea Apple®
CarPlay®*
536
Android Auto*
536
Utilizarea Android Auto*
537
Setări pentru Android Auto*
538
Legătura dintre FM și radioul digital*
523
Player media
524
Redare conținut media
524
Controlul și schimbarea sursei conținutului media
526
Căutare de conținut media
527
Sfaturi pentru utilizarea Android Auto*
539
527
Telefonul
539
Gracenote®
11
ECALL
12
Prima conectare a telefonului la
mașină prin Bluetooth
540
Partajarea accesului la Internet din
mașină prin intermediul unui hotspot Wi-Fi
553
Conectarea automată a unui telefon la mașină prin Bluetooth
542
Conectarea manuală a unui telefon
la mașină prin Bluetooth
Nu există conexiune la Internet sau
conexiune slabă
554
543
Ștergerea rețelei Wi-Fi
Deconectarea unui telefon conectat prin Bluetooth
555
543
Tehnologiile Wi-Fi și securitatea
555
Comutarea între telefoanele conectate prin Bluetooth
544
Termenii și condițiile de utilizare și
partajarea datelor
556
Scoaterea dispozitivelor conectate
la Bluetooth
544
Activarea și dezactivarea partajării
datelor
556
Gestionarea apelurilor telefonice
544
Gestionarea mesajelor text
546
Setările aferente mesajelor text
547
Gestionarea agendei telefonice
547
Setări pentru telefon
548
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
548
Mașină conectată la Internet*
549
Conectarea mașinii la Internet utilizând un telefon cu Bluetooth
550
Conectarea mașinii la Internet utilizând un telefon (Wi-Fi)
551
Conectarea mașinii la Internet prin
modemul auto (cartelă SIM)
552
Setări pentru modemul mașinii*
553
Partajarea de date pentru servicii
557
Spațiul de memorare de pe hard disk
558
Acord de licență pentru conținut
audio și media
559
eCall
570
Alarma automată în caz de coliziune cu eCall
570
Asistența în situații de urgență cu
ajutorul eCall
571
Asistență rutieră
571
JANTELE ȘI ANVELOPELE
Anvelope
574
Lanțuri de zăpadă
592
ÎNCĂRCAREA, DEPOZITAREA ȘI
HABITACLUL
Dimensiunile anvelopelor
576
Trusa de reparare a anvelopelor
perforate
593
Interiorul habitaclului
Utilizarea unui kit de reparație pană
Umflarea anvelopelor cu compresorul din kitul de reparare pană
Codul de dimensiune pentru jante
577
600
Consola tunel
601
594
Utilizarea brichetei*
601
597
Prizele electrice
602
Utilizarea prizelor electrice
604
Direcția de rotație a anvelopei
577
Indicatoarele de uzură a profilelor
de pe anvelope
578
Verificarea presiunii în anvelope
578
Utilizarea torpedoului
Reglarea presiunii în anvelope
606
579
Parasolar
Presiunea recomandată în anvelope
607
580
Compartimentul pentru bagaje
Sistemul monitorizare a presiunii
în anvelope*
607
581
Recomandări de încărcare
608
Salvarea unei presiuni noi în anvelope în sistemul de monitorizare*
582
Încărcătura de pe plafon și portbagaje de plafon
609
Vizualizarea stării presiunii în anvelope în afișajul central*
583
Cârlige pentru plase
609
Inele pentru fixarea încărcăturii
610
Măsură în caz de avertizare de presiune scăzută în anvelope
584
Trapa pentru încărcarea bagajelor
lungi din banchetă
611
Mesaje pentru monitorizarea presiunii in anvelope*
585
Montarea și demontarea capacului
portbagajului*
611
Schimbarea roților
586
Acționarea capacului portbagajului*
612
Trusa de scule
587
613
Cricul*
588
Montarea și demontarea grilajului
de siguranță*
Prezoanele roților
589
Montarea și demontarea plasei de
siguranță*
615
Roata de rezervă*
589
Trusă de prim ajutor*
617
Manipularea roții de rezervă*
590
Triunghi de avertizare
Anvelope de iarnă
617
591
13
ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE
Programul de service Volvo
620
Înlocuirea unei siguranțe
642
Curățarea jantelor
670
Transferul de date între mașină și
atelier prin Wi-Fi
620
Siguranțele din compartimentul motor
643
Protecția antirugină
670
Centru de descărcări
621
Siguranțele de sub torpedo
648
Suprafața vopsită a mașinii
671
Gestionarea actualizărilor de sistem prin intermediul Centrului de
descărcări
621
Siguranțele din compartimentul
pentru bagaje
653
Retușarea unor deteriorări minore
ale vopselei
671
Înlocuirea becurilor
658
Coduri de culoare
672
Curățarea interiorului
658
Înlocuirea lamelei ștergătorului de
lunetă
672
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor
de parbriz
674
Starea mașinii
622
Programarea pentru service și reparații 623
14
Trimiterea de informații despre
mașină către un atelier
624
Ridicarea mașinii
626
Servisarea sistemului de climatizare
629
Curățarea afișajului central
659
Curățarea afișajului de pe parbriz*
660
Curățarea tapițeriei textile și a
capitonajului plafonului
660
Setarea lamelelor ștergătoarelor în
poziția de service
675
Curățarea centurilor de siguranță
661
Umplerea lichidului de spălat
676
661
Afișajul de pe parbriz la înlocuirea
parbrizului*
629
Curățarea covorașelor și a mochetei
Curățarea tapițeriei din piele*
662
Deschiderea și închiderea capotei
630
Curățarea volanului îmbrăcat în piele
663
Prezentare generală a compartimentului motor
631
Curățarea pieselor interioare din
plastic, metal și lemn
663
Uleiul de motor
632
Curățarea exteriorului
664
Verificarea și completarea cu ulei
de motor
634
Polișarea și ceruirea
664
Completarea cu lichid de răcire
635
Spălarea manuală
665
666
Bateria demarorului
637
Spălarea mașinii la o instalație
automată
Bateria de asistență
639
Spălarea sub presiune ridicată
668
Simbolurile de pe baterii
640
Curățarea lamelelor ștergătoarelor
668
Reciclarea bateriei
641
669
Siguranțe și unități electrice centrale
641
Curățarea ornamentelor exterioare
din plastic, cauciuc și decorative
SPECIFICAȚII
INDICE ALFABETIC
Denumiri de tip
680
Dimensiuni
683
Mase
685
Capacitatea de tractare și sarcina
pe cârligul de tractare
686
Specificații motor
688
Uleiul de motor - specificații
690
Condiții extreme de condus pentru
uleiul de motor
692
Lichid de răcire - specificații
693
Uleiul de transmisie - specificații
693
Lichidul de frână - specificații
693
Rezervorul de combustibil - volum
694
Capacitatea rezervorului de AdBlue®
694
Aer condiționat - specificații
694
Consumul de combustibil și emisiile de CO2
697
Dimensiuni omologate de anvelope și jante
701
Indicele minim admis de sarcină
pe anvelopă și indicele de viteză
pentru anvelope
704
Presiuni în anvelope aprobate
706
Indice alfabetic
707
15
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
Informații pentru proprietar
Afișajul central al mașinii1
Informațiile pentru proprietar sunt disponibile
în mai multe formate de produs, atât digitale,
cât și tipărite. Manualul de utilizare este disponibil în afișajul central al mașinii, ca aplicație pentru mobil și pe site-ul de asistență al
Volvo Cars. Un Quick Guide și un supliment la
manualul de utilizare se află în torpedo, cu
specificații și informații despre siguranțe,
printre altele. Puteți comanda un manual de
utilizare în format tipărit.
În afișajul central, glisați în jos
vederea de sus și apăsați pe
Manual de utilizare. Sunt
disponibile aici opțiuni pentru
navigarea vizuală, cu imagini
din exteriorul și din interiorul
mașinii. Puteți căuta informații, iar conținutul este structurat pe categorii.
Aplicația pentru mobil
În App Store sau Google Play,
căutați „manual Volvo", descărcați aplicația pe smartphone sau tabletă și selectați
mașina. Aplicația include și
tutoriale video și opțiuni pentru navigarea vizuală, cu imagini din exteriorul și din interiorul mașinii. Se
poate căuta prin conținut, iar secțiunile distincte au fost concepute pentru a facilita navigarea.
Site-ul de asistență Volvo Cars
Accesați https://
www.volvocars.com/intl/
support și alegeți țara dvs.
Aici, veți găsi manualele de
utilizare, atât online, cât și în
format PDF. Pe site-ul de
asistență Volvo Cars găsiți și
tutoriale video și informații suplimentare și ajutor privind mașina dvs. Volvo și deținerea ei.
Pagina este disponibilă pentru cele mai multe
piețe.
Informații tipărite
Suplimentul la manualul de
utilizare1 din torpedo include
informații despre siguranțe și
specificații, dar și un rezumat
cu informații importante și
practice.
Quick Guide disponibil în format tipărit vă
ajută să cunoașteți cele mai frecvente funcții
utilizate în mașină.
În funcție de nivelul de echipare selectat și de
piață, etc., mașina poate conține informații
suplimentare pentru proprietar, disponibile în
format tipărit.
1
18
Un manual complet în format tipărit însoțește mașina pe piețele fără manual de utilizare în afișajul central.
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
Puteți comanda un manual de utilizare și suplimentul asociat în format tipărit. Pentru
comandă, contactați un dealer Volvo.
IMPORTANT
Șoferul este întotdeauna responsabil de
conducerea în condiții de siguranță în trafic
a autovehiculului și de respectarea legilor și
regulamentelor aplicabile. De asemenea,
este important ca mașina să fie întreținută
și manipulată în conformitate cu recomandările Volvo oferite în manualul de utilizare.
Informații asociate
•
Afișarea manualului de utilizare pe afișajul
central (p. 19)
•
Manualul de utilizare pe dispozitive mobile
(p. 23)
•
•
Site-ul de asistență Volvo Cars (p. 23)
Citirea manualului de utilizare (p. 24)
Afișarea manualului de utilizare pe
afișajul central
O versiune digitală2 a manualului de utilizare
este disponibilă pe afișajul central al mașinii.
Manualul digital de utilizare poate fi accesat
din vederea de sus, iar în anumit cazuri,
manualul de utilizare contextual poate fi accesat și el din vederea de sus.
NOTĂ
Manualul de utilizare digital nu este disponibil în timpul conducerii.
Dacă există o diferență între informațiile de
pe afișajul central și informațiile din manualul de utilizare, atunci sunt valabile întotdeauna informațiile din manualul de utilizare.
NOTĂ
Modificarea limbii pe afișajul central poate
însemna ca unele informații de utilizare să
nu respecte legile și reglementările naționale sau locale. Nu schimbați la o limbă
greu de înțeles, deoarece acest lucru poate
face dificilă găsirea căii de întoarcere prin
structura ecranului.
2 Valabil
pentru majoritatea piețelor de comercializare.
}}
19
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
||
MANUALUL DE UTILIZARE
Vedere de sus cu buton pentru manualul de utilizare.
Pentru a deschide manualul de utilizare - glisați în jos vederea de sus din afișajul central și
apăsați pe Manual de utilizare.
Informațiile din manualul de utilizare pot fi
accesate direct prin intermediul paginii principale a manualului de utilizare sau din meniul
său din partea de sus.
Manualul de utilizare contextual
Vederea de sus cu buton pentru manualul de utilizare
contextual.
Manualul de utilizare contextual este o scurtătură către un articol din manualul de utilizare
care descrie funcția activă afișată pe ecran.
Dacă este disponibil manualul de utilizare contextual, acesta va fi afișat în partea dreaptă a
Manual de utilizare, în vederea de sus.
Prin urmare, apăsând pe manualul de utilizare
contextual se va deschide un articol din
manualul de utilizare, articol care este asociat
conținutului afișat pe ecran. De ex. apăsați pe
Manual Sist. navigație – se va deschide un
articol asociat navigației.
Acest lucru este valabil doar anumitor aplicații
din mașină. Pentru aplicațiile terțe descărcate,
de exemplu, nu este posibilă accesarea de articole specifice aplicației.
20
Informații asociate
•
Navigarea prin manualul de utilizare din
afișajul central (p. 21)
•
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
•
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
Navigarea prin manualul de
utilizare din afișajul central
Deschiderea meniului din meniul
superior
Manualul de utilizare în format digital poate fi
accesat din vederea de sus din afișajul central
al mașinii. Se poate căuta prin conținut, iar
secțiunile distincte au fost concepute pentru
a facilita navigarea.
–
Articole recomandate
Apăsați pe simbol pentru a
accesa o pagină cu linkuri
către o selecție de articole
utile de citit pentru a afla
funcțiile comune ale mașinii.
Articolele pot fi accesate și
din categorii, dar sunt colectate aici pentru un acces mai rapid. Apăsați pe
un articol pentru a-l citi în întregime.
Apăsați
din lista superioară din
manualul de utilizare.
> Se va deschide un meniu cu diferite
opțiuni pentru găsirea informațiilor:
Pagina principală
Apăsați pe simbol pentru a
reveni la pagina de pornire
din manualul de utilizare.
Categorii
Articolele din manualul de utilizare sunt structurate în categorii principale și subcategorii. Același articol poate fi
găsit în mai multe categorii
adecvate, pentru a putea fi
găsit mai ușor.
Manualul de utilizare se accesează din vederea de
sus.
–
Pentru a deschide manualul de utilizare glisați în jos vederea de sus din afișajul
central și apăsați pe Manual de utilizare.
Sunt disponibile mai multe opțiuni pentru a
găsi informații în manualul de utilizare. Acestea pot fi accesate din pagina principală a
manualului de utilizare și din meniul superior.
1.
Apăsați Categorii.
> Principalele categorii sunt afișate sub
forma unei liste.
2. Apăsați pe categoria principală ( ).
> Se va afișa o listă de subcategorii (
și de articole (
)
).
3. Apăsați pe un articol pentru a-l deschide.
Pentru a reveni, apăsați săgeata înapoi.
}}
21
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
||
Hotspoturi pentru exterior și interior
Imagini generale ale exteriorului și interiorului mașinii.
Diferite componente sunt
marcate cu hotspoturi care
duc la articole despre acele
componente ale mașinii.
1.
Apăsați Exterior sau Interior.
> Imaginile exterioare sau interioare sunt
afișate cu așa-numitele hotspoturi marcate. Hotspotul duce la articole despre
componenta respectivă a mașinii. Glisați orizontal peste ecran pentru a răsfoi printre imagini.
2. Apăsați pe un hotspot.
> Se afișează titlul articolului despre zona
respectivă.
3. Apăsați pe titlu pentru a deschide articolul.
Pentru a reveni, apăsați săgeata înapoi.
22
Favorite
Apăsați simbolul pentru a
accesa articolele salvate ca
favorite. Apăsați pe un articol
pentru a-l citi în întregime.
Salvarea sau ștergerea articolelor ca
favorite
Salvați un articol ca favorit apăsând
din
colțul din dreapta după ce ați deschis articolul.
După salvarea articolului ca favorit, steaua va fi
afișată ca plină: .
Pentru a elimina un articol ca favorit, apăsați
din nou steaua din articolul curent.
Video
Apăsați simbolul pentru a
vizualiza videoclipuri scurte
cu instrucțiuni pentru diferite
funcții din mașină.
Informații
Apăsați pe simbol pentru a
obține informații despre versiunea manualului de utilizare
disponibil în mașină, dar și
alte informații utile.
Utilizarea funcției de căutare din
meniul superior
1.
din meniul superior al
Apăsați pe
manualului de utilizare. Se va afișa o tastatură în partea inferioară a ecranului.
2. Introduceți cuvântul, de ex., centură de
siguranță.
> Se vor afișa sugestii pentru articole și
categorii pe măsură ce introduceți literele.
3. Apăsați pe articol sau pe categorie pentru
a le accesa.
Informații asociate
•
Afișarea manualului de utilizare pe afișajul
central (p. 19)
•
•
Tastatura de pe afișajul central (p. 126)
Citirea manualului de utilizare (p. 24)
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
Manualul de utilizare pe
dispozitive mobile
Manualul de utilizare este disponibil sub
forma unei aplicații pentru mobil3 în App
Store și Google Play. Aplicația a fost adaptată
pentru smartphone-uri și tablete.
pectivă. Se poate căuta prin conținut, iar secțiunile distincte au fost concepute pentru a
facilita navigarea.
Site-ul de asistență Volvo Cars
Mai multe informații despre mașina dvs. sunt
disponibile pe site-ul web de asistență al
Volvo Cars.
Asistența pe Internet
Accesați https://www.volvocars.com/intl/
support. Site-ul de asistență este disponibil
pentru cele mai multe piețe.
Acesta conține informații de asistență despre
funcționalități cum ar fi funcțiile și serviciile
bazate pe web, Volvo On Call*, sistemul de
navigație* și aplicațiile. Videoclipuri și instrucțiuni pas cu pas explică diversele proceduri,
de ex. modul de conectare a mașinii la Internet
utilizând telefonul mobil.
Informațiile care pot fi descărcate
Manualul de utilizare se poate
descărca sub forma unei aplicații pentru mobil din App
Store sau Google Play. Codul
QR furnizat aici vă duce
direct la aplicație. În mod
alternativ, puteți căuta
„manual Volvo” în App Store sau Google Play.
Aplicația conține un videoclip cu imagini din
exterior și din interior, acolo unde diverse componente ale mașinii sunt evidențiate cu „hotspoturi”, care duc la articole despre zona res3 Pentru
Aplicația pentru mobil este disponibilă în App Store și
Google Play.
Informații asociate
•
Citirea manualului de utilizare (p. 24)
Hărți
Pentru mașinile echipate cu Sensus Navigation există posibilitatea de a descărca hărți de
pe pagina de asistență.
Manualele de utilizare în format PDF
Manualele de utilizare sunt disponibile pentru
descărcare în format PDF. Pentru descărcarea
manualului conform solicitării, selectați modelul de mașină și anul modelului.
}}
anumite dispozitive mobile.
* Opțiune/accesoriu.
23
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
||
Contact
Citirea manualului de utilizare
Opțiuni/accesorii
Site-ul de asistență conține detaliile de contact pentru asistența oferită clienților și ale
celui mai apropiat retailer Volvo.
Pentru a vă ajuta să vă cunoașteți mașina
nouă, citiți manualul de utilizare înainte de a o
conduce pentru prima dată.
Citirea manualului de utilizare este un mod de
a vă familiariza cu funcțiile noi, de a primi recomandări privind manevrarea mașinii în diferite
situații și de a învăța cum să utilizați toate
funcțiile mașinii. Acordați atenție instrucțiunilor privind siguranța din manualul de utilizare.
Pe lângă echiparea standard, manualul de utilizare descrie și opțiunile (echipamentele montate în fabrică) și anumite accesorii (echipamente suplimentare adaptate).
Autentificarea pe site-ul web Volvo
Cars
Creați un Volvo ID personal și autentificați-vă
pe www.volvocars.com. După autentificare,
aveți la dispoziție o privire de ansamblu a service-ului, contractelor și garanțiilor,
printre alte lucruri. Aici există, de asemenea,
informații despre software-ul și accesoriile
adaptate modelului dvs. de mașină.
Informații asociate
•
Volvo ID (p. 28)
Scopul manualului de utilizare este de a
explica toate funcțiile posibile, opțiunile și
accesoriile ce echipează un vehicul Volvo.
Manualul nu are rolul unor indicații sau garanții
că toate aceste funcționalități, funcții și opțiuni
echipează fiecare vehicul. O parte din terminologia utilizată poate să nu fie consecventă cu
terminologia utilizată în cadrul materialelor de
vânzări, marketing și publicitate.
Lucrăm continuu la îmbunătățirea produsului.
Modificările pot însemna că informațiile, descrierile și ilustrațiile din manualul de utilizate
diferă de echiparea mașinii. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără o notificare
prealabilă.
Nu scoateți manualul din mașină - dacă întâmpinați probleme, nu veți avea acces la informații despre unde și cum să apelați la ajutor specializat.
Toate opțiunile și accesoriile, cunoscute la
momentul publicării, au fost marcate cu un
asterisc: *.
Echipamentele descrise în manualul de utilizare nu sunt disponibile la toate mașinile acestea au o echipare diferită, după adaptările
în funcție de nevoile unor piețe diferite și de
legile și reglementările locale sau naționale.
În caz de nesiguranță cu privire la ce include
echiparea standard și care sunt opțiunile/accesoriile, contactați un dealer Volvo.
Texte speciale
AVERTIZARE
Mesajele de avertizare se afișează în cazul
unui risc de rănire.
IMPORTANT
Sunt afișate texte importante dacă există
riscul de deteriorare.
© Volvo Car Corporation
24
* Opțiune/accesoriu.
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
NOTĂ
Risc de distrugere a proprietății
Informații
Simboluri ISO albe și text/imagine albă pe un
fundal de avertizare negru sau albastru și un
fundal de mesaj. Se utilizează pentru a indica
prezența unui pericol care, dacă avertizarea
este ignorată, poate duce la distrugerea proprietății.
Simboluri ISO albe și text/imagine albă pe un
fundal de mesaj negru.
Notă Textele oferă sugestii sau sfaturi care
ușurează utilizarea de ex. a caracteristicilor
și funcțiilor.
Autocolante
Mașina are diferite tipuri de autocolante, concepute pentru a furniza informații într-o
manieră clară. Autocolantele din mașină au
următoarea clasificare descrescătoare în funcție de importanța de avertizare/informare.
Avertisment de accident
Simboluri ISO negre pe fundal galben, text/
imagine în alb pe un fundal de mesaj negru. Se
utilizează pentru a indica prezența unui pericol
care, dacă avertizarea este ignorată, poate
duce la accident sau la deces.
NOTĂ
Nu s-a prevăzut ca autocolantele ilustrate
din manualul de utilizare să fie copii exacte
ale celor din mașină. Ele au fost incluse
pentru a prezenta aspectul lor aproximativ
și locația în mașină. Informațiile valabile
pentru mașina dvs. particulară sunt disponibile pe autocolantele respective pentru
mașina dvs.
Ilustrații și videoclipuri
Ilustrațiile și videoclipurile din manualul de utilizare sunt schematice și au scopul de a furniza o imagine generală sau un exemplu al
unei anumite funcții. Acestea pot diferi față de
}}
25
INFORMAȚII PENTRU PROPRIETAR
||
aspectul mașinii, în funcție de nivelul de echipare și de piață.
Manualul de utilizare și mediul
înconjurător
Informații asociate
Manualul de utilizare este tipărit pe hârtia
provenită din pădurile controlate.
Simbolul Council Forest Stewardship Council
(FSC - Consiliul de gestionare a pădurilor)®indică faptul că pasta de hârtie dintr-un
manual de utilizare tipărit provine din păduri
certificate de FSC® sau din alte surse controlate.
•
Afișarea manualului de utilizare pe afișajul
central (p. 19)
•
Manualul de utilizare pe dispozitive mobile
(p. 23)
•
Site-ul de asistență Volvo Cars (p. 23)
Informații asociate
•
26
Drive-E - o plăcere a condusului mai ecologică (p. 30)
VOLVO-UL DVS.
VOLVO-UL DVS.
Volvo ID
Volvo ID este un ID personal, care vă oferă
acces la o gamă largă de servicii utilizând un
nume de utilizator și o parolă.
NOTĂ
Serviciile disponibile pot varia în timp și
depind de nivelul de echipare și de piață.
Volvo ID se creează din mașină, volvocars.com
sau din aplicația Volvo On Call1.
Crearea și înregistrarea unui ID
Volvo
Când înregistrați un Volvo ID din mașină, vor fi
disponibile mai multe servicii. Puteți utiliza mai
multe Volvo ID-uri pentru aceeași mașină și
mai multe mașini pot fi conectate la același
Volvo ID.
Este posibil să se creeze un Volvo ID în diferite moduri. Dacă ID-ul Volvo este creat la
volvocars.com sau cu aplicația Volvo On
Call2, trebuie de asemenea să fie înregistrat
Volvo ID în mașină pentru a permite utilizarea
diverselor servicii Volvo ID.
Crearea unui Volvo ID cu aplicația Volvo ID
1. Descărcați aplicația Volvo ID din Centru
descărcări, în vizualizarea aplicației de pe
afișajul central.
Informații asociate
Exemple de servicii:
•
Aplicația Volvo On Call* – verificați mașina
de la telefon. De exemplu, puteți verifica
nivelul de combustibil, afișa cea mai apropiată stație de alimentare și încuia mașina
de la distanță.
•
Trimitere la mașină (Send to Car) – trimite
adresele din serviciile hărții de pe web,
direct la mașină.
•
Programare service și reparații - înregistrați un atelier/dealer la volvocars.com și
programați lucrări de service direct din
mașină.
•
Crearea și înregistrarea unui ID Volvo
(p. 28)
•
Programarea pentru service și reparații
(p. 623)
2. Porniți aplicația și înregistrați o adresă de
e-mail personală.
3. Urmați instrucțiunile care sunt trimise
automat la adresa de e-mail specificată.
> A fost creat un Volvo ID și a fost înregistrat automat în mașină. Serviciile
Volvo ID pot fi acum utilizate.
NOTĂ
Dacă numele de utilizator/parola pentru un
serviciu (de ex. Volvo On Call) sunt modificate, atunci ele sunt modificate automat și
pentru alte servicii.
1
28
Dacă aveți Volvo On Call*.
* Opțiune/accesoriu.
VOLVO-UL DVS.
Crearea unui Volvo ID pe site-ul Volvo Cars
1. Accesați www.volvocars.com și autentificați-vă3 utilizând pictograma din partea
dreaptă sus. Selectați Creare Volvo ID.
2. Introduceți o adresă de e-mail personală.
3. Urmați instrucțiunile care sunt trimise
automat la adresa de e-mail specificată.
> A fost creat un Volvo ID. Citiți mai jos
pentru a afla cum să înregistrați ID-ul în
mașină.
Crearea unui Volvo ID cu aplicația Volvo On
Call4
1. Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Volvo On Call pe telefon5.
2. Selectați pentru a crea Volvo ID.
3. Se deschide pagina web pentru crearea
unui Volvo ID. Completați informațiile solicitate.
4. Bifați caseta pentru a accepta termenii și
condițiile.
5. Apăsați butonul care vă creează Volvo ID.
2 Se aplică numai pentru anumite piețe.
3 Disponibilă numai pe anumite piețe.
4 Mașinile cu Volvo On Call*.
5 Disponibil pentru descărcare prin intermediul
6. Este trimis un e-mail la adresa dată. Faceți
clic pe link-ul din e-mail pentru a activa
Volvo ID.
> Acum Volvo ID este pregătit de utilizare.
Informații asociate
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Înregistrarea Volvo ID dvs. în mașină
Dacă v-ați creat Volvo ID prin intermediul siteului web sau al aplicației Volvo On Call, înregistrați-l în mașină după cum urmează:
1.
Volvo ID (p. 28)
•
•
•
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
Dacă nu ați descărcat-o deja, descărcați
aplicația Volvo ID din Centru descărcări
în vizualizarea aplicațiilor de pe afișajul
central.
NOTĂ
Pentru a descărca aplicații, mașina trebuie
să fie conectată la Internet.
2. Porniți aplicația și introduceți Volvo ID/
adresa dvs. de e-mail.
3. Urmați instrucțiunile care sunt trimise
automat la adresa de e-mail conectată la
Volvo ID dvs.
> Acum Volvo ID este înregistrat în
mașină. Serviciile Volvo ID pot fi acum
utilizate.
de ex. Apple App Store sau Google Play.
* Opțiune/accesoriu.
29
VOLVO-UL DVS.
Drive-E - o plăcere a condusului
mai ecologică
mai eficiente pentru a reduce impactul negativ asupra mediului.
Volvo Car Corporation lucrează constant la
dezvoltarea de produse și soluții mai sigure și
Protecția mediului este una dintre valorile de
bază ale Volvo și care ghidează toate operațiunile noastre. Activitățile care privesc mediul
acoperă întregul ciclu de viață al mașinii și iau
în considerare impactul asupra mediului din
etapa de proiectare până la casare și reciclare.
Principiul de bază al Volvo Cars este ca fiecare
produs nou dezvoltat să aibă un impact mai
redus asupra mediului decât produsul pe care
îl înlocuiește.
Activitățile de management de mediu ale
Volvo au dus la dezvoltarea Drive-E, grupurile
30
motopropulsoare mai eficiente și mai puțin
poluante. Mediul personal este la fel de important pentru Volvo - aerul din interiorul mașinii
Volvo este, de exemplu, mai curat decât aerul
exterior datorită sistemului de climatizare.
Mașina Volvo respectă riguroase standarde
internaționale de mediu. Toate fabricile de producție Volvo sunt certificate conform ISO
14001, iar acest lucru permite o abordare sistematică a problemelor de mediu la nivelul
operațiunilor, ceea ce duce la o îmbunătățire
continuă cu un impact redus asupra mediului.
Deținerea certificatului ISO înseamnă și res-
pectarea legilor și reglementărilor de mediu în
vigoare. Volvo solicită și partenerilor săi să respecte aceste cerințe.
Consumul de combustibil
Deoarece o mare parte a impactului total asupra mediului al unei mașini provine din exploatarea acesteia, accentul activităților de mediu
ale Volvo Cars este pe reducerea consumului
de combustibil, a emisiilor de dioxid de carbon
și a altor poluanți din aer. Mașinile Volvo au un
consum de combustibil competitiv, în fiecare
clasă de mărime. Un consum mai redus de
VOLVO-UL DVS.
combustibil duce la emisii mai scăzute de
gaze cu efect de seră și de dioxid de carbon.
Contribuția la un mediu mai curat
O mașină economică și eficientă din punct de
vedere energetic poate contribui la reducerea
impactului asupra mediului și la costuri mai
reduse pentru proprietarul mașinii. În calitate
de șofer, puteți reduce ușor consumul de combustibil, economisi bani și contribui la un
mediu mai curat. Iată câteva sfaturi de urmat:
•
Planificați o viteză medie eficientă. Vitezele de peste 80 km/h (50 mph) și sub
50 km/h (30 mph) duc la un consum
crescut de energie.
Nu uitați să eliminați deșeurile periculoase
pentru mediu, precum bateriile și uleiul, într-un
mod ecologic. Contactați un atelier în cazul în
care aveți îndoieli cu privire la eliminarea acestor tipuri de deșeuri - vă recomandăm să contactați un atelier autorizat Volvo.
Controlul eficient al emisiilor
Mașina Volvo a fost fabricată urmând conceptul „Clean inside and out” (curat în interior și în
exterior) - un concept care înglobează un
mediu interior curat, dar și un nivel de control
al emisiilor cu eficiență ridicată. În multe
cazuri, emisiile de eșapament sunt la un nivel
mult inferior față de standardele aplicabile.
Respectați intervalele de service și întreținere a mașinii din Caietul de garanție și
service.
Un filtru de aer previne pătrunderea prafului și
a polenului în habitaclu prin admisia de aer.
•
Evitați utilizarea la ralanti a motorului opriți motorul dacă staționați pentru
perioade mai lungi. Respectați reglementările locale.
•
Planificați deplasarea - opririle inutile frecvente și viteza variabilă contribuie la un
consum mărit de combustibil.
Sistemul de menținere a calității aerului în
habitaclu (Interior Air Quality System) (IAQS)*
- garantează că aerul introdus este mai curat
decât cel din traficul exterior.
•
Utilizați precondiționarea* înainte de a
porni în condiții de vreme rece - acest
lucru îmbunătățește capacitatea de pornire și reduce uzura pe timp de vreme
rece. Motorul atinge temperatura de regim
mai rapid, ceea ce scade consumul și
reduce emisiile.
•
Aer curat în habitaclu
Sistemul curăță aerul din habitaclu de contaminanți precum particule, hidrocarburi, oxizi
de azot și ozon de la nivelul solului. Dacă aerul
exterior este contaminat, admisia de aer se
închide și aerul este recirculat. O astfel de
situație se poate produce în trafic intens, la
cozi și în tuneluri, de exemplu.
IAQS este parte a pachetului Clean Zone Interior (CZIP)*, care include și o funcție care per-
mite pornirea ventilatorului când mașina este
descuiată de la cheia cu telecomandă.
Interior
Materialele utilizate în interiorul mașinii Volvo
au fost selectate și testate cu atenție pentru a
oferi o senzație de confort. Unele detalii sunt
realizate manual, precum cusăturile volanului,
care sunt cusute de mână. Interiorul este
monitorizat pentru a evita emiterea de mirosuri puternice sau de substanțe care pot crea
un disconfort în caz de căldură excesivă și
lumină puternică.
Atelierele Volvo și mediul
Întreținerea periodică creează condițiile pentru
o durată de utilizare lungă și un nivel scăzut al
consumului de combustibil. În acest mod,
contribuiți și la un mediu mai curat. Atunci
când atelierelor Volvo li se încredințează lucrările de service și de întreținere ale mașinii dvs.,
aceasta devine o parte a sistemului Volvo.
Volvo impune cerințe clare privind proiectarea
atelierului pentru a preveni scurgerile și deversările în mediu. Personalul atelierului are
cunoștințele și instrumentele necesare pentru
a asigura buna protecție a mediului.
Reciclarea
Deoarece Volvo lucrează din perspectiva ciclului de viață, este la fel de important ca mașina
să fie reciclată într-o manieră sigură pentru
mediu. Mașina poate fi reciclată aproape în
totalitate. Prin urmare, ultimul proprietar al
* Opțiune/accesoriu.
}}
31
VOLVO-UL DVS.
||
mașinii este rugat să contacteze un dealer
pentru a fi redirecționat către un centru de
reciclare certificat/omologat.
Informații asociate
•
•
•
32
Consumul de combustibil și emisiile de
CO2 (p. 697)
Condusul economic (p. 473)
Pornirea sau oprirea precondiționării*
(p. 236)
•
Manualul de utilizare și mediul înconjurător (p. 26)
•
Calitatea aerului (p. 209)
* Opțiune/accesoriu.
VOLVO-UL DVS.
IntelliSafe – asistență pentru șofer
și siguranță
IntelliSafe este conceptul Volvo Cars pentru
siguranța mașinii. IntelliSafe include un
număr de sisteme6, al căror scop este de a
face călătoria cu mașina mai sigură, să prevină rănirile și să protejeze pasagerii și ceilalți
participanți la trafic.
AVERTIZARE
Funcțiile sunt elemente de asistență suplimentare - nu pot gestiona toate situațiile în
toate condițiile.
Șoferul este întotdeauna responsabil cu
conducerea mașinii în siguranță și cu respectarea normelor și regulamentelor rutiere
în vigoare.
Funcțiile de asistență
IntelliSafe urmărește să ofere șoferului asistență la condusul mașinii într-un mod sigur și
include următoarele funcții.
•
•
•
•
•
•
Fază lungă activă
Detectarea tunelului
Pilot Assist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Park Assist Pilot*
Funcții de protecție
Camera pentru asistența la parcare*
IntelliSafe urmărește să protejeze șoferul și
pasagerii în anumite situații în caz de accident
și include următoarele funcții colaborative.
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)*
Electronic Stability Control
Roll Stability Control
Limitatorul de viteză*
Cruise control
Adaptive Cruise Control*
Pedestrian Protection System
•
Airbaguri
Driver Alert Control
Citiți secțiunile individuale ale fiecărui sistem pentru a înțelege pe deplin funcțiile și
a cunoaște avertizările importante.
Tracțiunea integrală7.
Funcțiile de prevenție
•
•
•
City Safety
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
Centuri de siguranță cu dispozitive de tensionare a centurii de siguranță
NOTĂ
Rear Collision Warning
IntelliSafe urmărește să ofere șoferului asistență pentru evitarea unui accident și include
următoarele funcții.
Whiplash Protection System
•
•
•
Informații asociate
•
•
•
Fază lungă activă (p. 159)
Siguranța (p. 44)
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Asistență la păstrarea benzii de rulare
(Lane Assistance)
• Asistență evitare coliziune
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
Pilot pentru asistență la parcare*
6 Unele dintre aceste
7 All Wheel Drive
sisteme fac parte din echiparea standard, în timp ce altele sunt opțiuni. Acest lucru depinde de piață, modelul anului și modelul mașinii.
* Opțiune/accesoriu.
33
VOLVO-UL DVS.
Sensus - conectivitate și
divertisment online
Sensus face posibilă utilizarea diferitelor
tipuri de aplicații și transformarea mașinii
într-un hotspot Wi-Fi.
Aceasta este Sensus
Sensus oferă o interfață inteligentă și conectivitate online cu lumea digitală. O structură de
navigație intuitivă permite primirea asistenței
necesare, informațiilor și divertismentului când
este necesar, fără a distrage șoferul.
modul în care trebuie să fie prioritizate de
șofer.
Sensus acoperă toate soluțiile din mașină
legate de divertisment, conectivitate online,
navigație* și interfața pentru utilizator dintre
șofer și mașină. Sensus face posibilă comunicarea între dvs., mașină și lumea exterioară.
Informare când este necesar, unde
este necesar
Diferitele ecrane de afișaj din mașină oferă
informații la momentul potrivit. Informațiile
sunt afișate în locații diferite, în funcție de
34
* Opțiune/accesoriu.
VOLVO-UL DVS.
Diferitele tipuri de informații sunt afișate pe ecrane de afișaj diferite, în funcție de modul în care informațiile trebuie să fie prioritizate.
Afișajul superior*
Afișajul de pe parbriz afișează informațiile
selectate pe care șoferul trebuie să le abordeze cât mai curând posibil. Aceste informații
pot include, de exemplu avertizări privind traficul, informații privind viteza și informații de
navigație*. Recunoașterea indicatoarelor
rutiere și apelurile telefonice primite sunt, de
asemenea, afișate pe afișajul de pe parbriz.
Afișajul este operat prin intermediul butoanelor din partea dreaptă a volanului și prin
afișajul central.
Afișajul pentru șofer
Afișaj pentru șofer de 12 inch*.
}}
* Opțiune/accesoriu.
35
VOLVO-UL DVS.
||
Multe dintre funcțiile principale ale mașinii
sunt controlate de pe afișajul central, un ecran
tactil care reacționează la atingere. Prin
urmare, numărul de butoane și de elemente de
comandă fizice din mașină este minim. Ecranul poate fi operat chiar și purtând mănuși.
Afișaj pentru șofer de 8 inch.
Afișajul pentru șofer afișează informații privind
viteza și, de ex. apelurile primite sau piesele
muzicale care sunt redate. Afișajul este operat
prin intermediul celor două tastaturi ale volanului.
Afișajul central
•
Partajarea accesului la Internet din mașină
prin intermediul unui hotspot Wi-Fi
(p. 553)
De aici, de exemplu, puteți controla sistemul
de climatizare, sistemul de divertisment și
poziția scaunelor*. Informațiile afișate pe
afișajul central pot fi rezolvate de către șofer
sau de altcineva din mașină atunci când apare
ocazia.
Sistemul de recunoaștere vocală
Sistemul de recunoaștere
vocală poate fi utilizat fără ca
șoferul să trebuiască să-și ia
mâinile de pe volan. Sistemul
poate înțelege vorbirea naturală. Utilizați recunoașterea
vocală, de exemplu, pentru a
reda o melodie, a apela pe cineva, a crește
temperatura sau a citi un mesaj text.
Informații asociate
•
•
•
•
•
36
Afișajul superior* (p. 143)
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
Comanda vocală (p. 146)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
* Opțiune/accesoriu.
VOLVO-UL DVS.
Actualizări software
Înregistrarea datelor
Pentru ca dvs., clientul Volvo, să beneficiați
de cea mai bună experiență utilizând mașina,
Volvo dezvoltă în mod continuu sistemele
mașinilor precum și serviciile pe care vi le
oferă.
Puteți actualiza software-ul mașinii Volvo la
cea mai recentă versiune atunci când mașina
sosește în service-ul unui dealer autorizat
Volvo. Cea mai recentă actualizare a softwareului vă permite să beneficiați de îmbunătățirile
disponibile, inclusiv cele aferente actualizărilor
software anterioare.
Ca parte a siguranței și asigurării calității
Volvo, anumite informații despre funcționarea, funcționalitatea și incidentele vehiculului
sunt înregistrate în mașină.
Vehiculele echipate cu VCM High8 pot colecta
date privind funcțiile de siguranță ale mașinii,
dar și privind alte funcții din vehicul. Datele
sunt colectate pentru dezvoltarea produselor,
urmărirea calității și a funcționării în condiții de
siguranță, dar și pentru a îmbunătăți și monitoriza calitatea și funcțiile de siguranță ale
vehiculului. Scopul colectării este și de a gestiona activitățile de garanție ale Volvo Car Corporation, dar și de a respecta cerințele legale
privind datele privind emisiile motorului.
Pentru mai multe informații despre actualizările publicate și pentru răspunsuri la întrebările
frecvente, accesați https://
www.volvocars.com/intl/support.
NOTĂ
Funcționalitatea după actualizare poate
varia în funcție de piață, model, anul de
fabricație a modelului și opțiuni.
Informații asociate
•
Sensus - conectivitate și divertisment
online (p. 34)
•
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
8 Vehicle
Connectivity Module
NOTĂ
Pe lângă colectarea datelor, Volvo poate
utiliza o parte mică a planului de date al
vehiculului de până la 10 MB/lună.
Acest vehicul este echipat cu un „Event Data
Recorder” (EDR). Scopul acestuia este de a
înregistra datele privind accidentele rutiere sau
situațiile similare coliziunilor, precum numărul
de activări a airbagurilor sau lovirea unui
obstacol cu mașina pe șosea. Datele sunt înregistrate cu scopul de a înțelege mai bine
modul în care sistemele vehiculului funcțio-
nează în aceste tipuri de situații. EDR a fost
conceput pentru a înregistra date privind dinamica vehiculului și sistemele de siguranță pentru un interval scurt de timp, de obicei de cel
mult 30 de secunde.
EDR din acest vehicul a fost conceput pentru
a înregistra datele privind accidentele rutiere
sau situații similare coliziunilor:
•
modul în care diverse sisteme din mașină
au funcționat;
•
dacă centurile de siguranță ale șoferului și
pasagerului au fost cuplate/tensionate;
•
utilizarea de către șofer a pedalei de accelerație sau de frână;
•
viteza de deplasare a vehiculului.
Aceste informații ne ajută să înțelegem circumstanțele în care se produc accidentele,
rănirile și avariile rutiere. EDR înregistrează
numai datele când se produce o situație de
coliziune semnificativă. EDR nu înregistrează
alte date în timpul condițiilor de condus normale. În mod similar, sistemul nu înregistrează
niciodată cine conduce mașina sau locația
geografică a accidentului sau a incidentului.
Cu toate acestea, alte părți, precum poliția,
pot utiliza datele înregistrate împreună cu tipul
de date care identifică persoana, colectate în
mod obișnuit după un accident rutier. Pentru a
interpreta datele înregistrate, sunt necesare
}}
37
VOLVO-UL DVS.
echipamente speciale și accesul la vehicul sau
la EDR.
Pe lângă EDR, mașina este echipată cu un
număr de computere concepute pentru a verifica și monitoriza continuu funcționarea
mașinii. Acestea pot înregistra date în timpul
condițiilor normale de deplasare, dar înregistrează în special funcționarea și funcționalitatea vehiculului, sau la activarea funcției de
asistență pentru șofer (de ex., City Safety și
funcția de frânare automată).
Unele date înregistrate sunt necesare pentru a
permite tehnicienilor de service și de întreținere să diagnosticheze și să remedieze erorile
apărute la vehicul. Informațiile înregistrate
sunt necesare pentru a permite Volvo să se
conformeze cerințelor legale impuse de legislație sau de autorități. Informațiile înregistrate
în vehicul sunt stocate în computer până la
servisarea sau repararea vehiculului.
Pe lângă cele de mai sus, informațiile înregistrate pot fi utilizate în formă agregată în scopuri de cercetare și dezvoltare de produse, în
vederea îmbunătățirii siguranței și calității
mașinilor Volvo.
Volvo nu va contribui la dezvăluirea către terți
a informațiilor de mai sus fără consimțământul
proprietarului vehiculului. Pentru a respecta
legislația și regulamentele naționale, Volvo
poate fi forțată să dezvăluie informații de
această natură poliției sau altor autorități care
38
pot revendica un drept legal pentru un astfel
de acces. Pentru a putea citi și interpreta
datele înregistrate, sunt necesare echipamente tehnice speciale cu care Volvo și atelierele cu care Volvo a semnat contracte le pot
accesa. Volvo este responsabilă cu gestionarea și păstrarea în condiții de siguranță a informațiilor transferate către Volvo cu ocazia servisării și întreținerii și cu faptul că gestionarea
respectă normele legale relevante. Pentru
informații suplimentare, contactați un dealer
Volvo.
Termeni și condiții pentru servicii
Volvo oferă servicii care ajută la îmbunătățirea siguranței și confortului din mașină.
Aceste servicii includ funcții de la asistența în
caz de urgență la navigație și diverse servicii
de întreținere.
Înainte de a utiliza serviciile, este important
pentru dvs. să citiți informațiile de la Termeni
și condiții pentru servicii disponibile la
www.volvocars.com.
Informații asociate
•
Politica de confidențialitate a clienților
(p. 39)
VOLVO-UL DVS.
Politica de confidențialitate a
clienților
Informații importante despre
accesorii și echipamentul auxiliar
Volvo respectă și garantează integritatea personală a tuturor celor care vizitează site-ul
nostru web.
Această politică privește gestionarea datelor
despre clienți și a informațiilor personale. Scopul este de a oferi clienților actuali, anteriori și
potențiali o înțelegere generală a:
Conectarea incorectă și instalarea de accesorii sau de echipamente suplimentare pot avea
un efect negativ asupra sistemului electronic
al mașinii.
Recomandăm insistent ca proprietarii Volvo să
instaleze numai accesorii originale aprobate de
Volvo și ca instalarea accesoriilor să fie efectuată numai de tehnicieni de service Volvo
instruiți și calificați. Anumite accesorii funcționează numai când software-ul asociat este
instalat în computerul mașinii.
•
Circumstanțelor în care colectăm și procesăm datele dvs. cu caracter personal.
•
Tipurile de date cu caracter personal pe
care le colectăm.
•
Motivul pentru care colectăm datele dvs.
cu caracter personal.
•
Cum gestionăm de datele dvs. cu caracter
personal.
Pentru mai multe informații privind politica,
căutați informații de asistență la
www.volvocars.com.
Informații asociate
•
Termenii și condițiile de utilizare și partajarea datelor (p. 556)
•
•
Termeni și condiții pentru servicii (p. 38)
Echipamentele descrise în manualul de utilizare nu sunt disponibile la toate mașinile acestea au o echipare diferită, după adaptările
în funcție de nevoile unor piețe diferite și de
legile și reglementările locale sau naționale.
Opțiunile și accesoriile descrise în acest
manual sunt marcate cu un asterisc. În caz de
nesiguranță cu privire la ce include echiparea
standard și care sunt opțiunile/accesoriile,
contactați un dealer Volvo.
AVERTIZARE
Șoferul este întotdeauna responsabil de
faptul că mașina este folosită în condiții de
siguranță și că sunt respectate legile și
reglementările în vigoare.
De asemenea, este important ca mașina să
aibă efectuate lucrările de întreținere și de
service în conformitate cu recomandările
Volvo, informațiile din manualul de utilizare
și caietul de service și garanție.
Dacă informațiile de la bord diferă de informațiile din manualul de utilizare, atunci
informațiile din manualul de utilizare au
întotdeauna prioritate.
Informații asociate
•
•
•
Instalarea de accesorii (p. 40)
Conectarea echipamentului la mufa de
diagnoză a mașinii (p. 40)
Citirea manualului de utilizare (p. 24)
Înregistrarea datelor (p. 37)
39
VOLVO-UL DVS.
Instalarea de accesorii
Recomandăm insistent ca proprietarii Volvo
să instaleze numai accesorii originale aprobate de Volvo și ca instalarea accesoriilor să
fie efectuată numai de tehnicieni de service
Volvo instruiți și calificați. Anumite accesorii
funcționează numai când software-ul asociat
este instalat în computerul mașinii.
• Accesoriile originale Volvo au fost testate
pentru a se asigura că acestea funcționează cu sistemele operaționale, de siguranță și de control al emisiilor ale mașinii.
În plus, un tehnician de service Volvo
instruit și calificat știe unde pot fi instalate
sau nu accesoriile în Volvo-ul dvs. Întotdeauna solicitați sfatul unui tehnician de
service Volvo instruit și calificat înainte de
a instala orice accesorii în sau pe mașina
dvs.
•
Este posibil ca accesoriile care nu sunt
aprobate de Volvo să nu fi fost testate în
mod special pentru a fi utilizate cu mașina
dvs.
•
Unele dintre sistemele operaționale sau de
siguranță ale mașinii pot fi afectate negativ dacă instalați accesorii care nu au fost
testate de Volvo sau dacă permiteți unei
persoane fără experiență cu mașina să
instaleze accesorii.
•
40
Daunele provocate de accesoriile instalate
într-un mod neaprobat sau incorect nu
sunt acoperite de nicio garanție a mașinii
noi. Mai multe informații privind garanția
pot fi găsite în caietul de service și garanție. Volvo nu acceptă nicio răspundere
pentru decese, vătămări corporale sau
costuri survenite ca urmare a instalării de
accesorii neoriginale.
Informații asociate
•
Informații importante despre accesorii și
echipamentul auxiliar (p. 39)
Conectarea echipamentului la
mufa de diagnoză a mașinii
Conectarea incorectă și instalarea de software-uri sau a instrumentelor de diagnoză
pot avea un efect negativ asupra sistemului
electronic al mașinii.
Recomandăm insistent ca proprietarii Volvo să
instaleze numai accesorii originale aprobate de
Volvo și ca instalarea accesoriilor să fie efectuată numai de tehnicieni de service Volvo
instruiți și calificați. Anumite accesorii funcționează numai când software-ul asociat este
instalat în computerul mașinii.
Conectorul pentru conexiunea de date (On-board
Diagnostic, OBDII) este sub tabloul de bord de pe
partea șoferului.
VOLVO-UL DVS.
NOTĂ
Volvo Cars nu își asumă răspunderea pentru consecințele conectării de echipamente
neautorizate în priza On-board Diagnostic
(OBDII). Această priză poate fi folosită
numai de tehnicieni de service Volvo
instruiți și calificați.
Informații asociate
•
Informații importante despre accesorii și
echipamentul auxiliar (p. 39)
Afișarea numărului de identificare
al mașinii
Când contactați un dealer Volvo, de exemplu
în legătură cu abonamentul dvs. Volvo On
Call, veți avea nevoie de numărul de identificare al mașinii (VIN9).
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Continuați la Sistem Informații sistem
Nr. de identificare autovehicul.
> Este afișat numărul de identificare al
mașinii.
VIN este poziționat într-un loc similar la toate modelele.
O altă modalitate de a găsi VIN este:
•
•
•
9 Vehicle
pe prima pagină a caietului de service și
garanție
în documentul de înmatriculare a mașinii
uitați-vă pe tabloul de bord prin parbrizul
mașinii.
Identification Number
41
VOLVO-UL DVS.
Distragerea atenției șoferului
AVERTIZARE
Șoferul răspunde de asigurarea tuturor condițiilor posibile pentru securitatea personală, a
pasagerilor și a partenerilor de trafic. O parte
a acestei responsabilități este evitarea distragerii atenției, de exemplu participarea la o
activitate care nu are legătură cu șofatul.
Noua dvs. mașină Volvo este sau poate fi echipată cu sisteme de comunicații și de divertisment care pot transmite foarte mult conținut.
Acestea pot fi telefoane mobile cu sistem
handsfree, sistemele de navigație și sistemele
audio, toate acestea având o mulțime de funcții. De asemenea, pentru confortul dvs. ați
putea avea și alte dispozitive electronice portabile. Utilizate în mod corect și în siguranță,
acestea vă pot îmbunătăți experiența șofatului.
Utilizate în mod greșit, ele vă pot distrage
atenția.
Pentru a vă demonstra preocuparea Volvo față
de siguranța dvs., dorim să vă transmitem
următoarele avertismente privind sistemele de
acest fel. Nu utilizați niciodată un dispozitiv
sau o funcție a mașinii într-un mod care să vă
distragă atenția de la șofatul în siguranță.
Neatenția poate provoca accidente grave. În
afară de aceste avertismente generale, vă oferim următorul sfat privind noile funcții ce pot
exista în mașină:
42
•
Nu folosiți niciodată cu mâinile un telefon mobil în timpul conducerii. În unele
zone este interzis ca șoferul să folosească un telefon mobil în timp ce
mașina este în mișcare.
•
Dacă mașina este dotată cu un sistem
de navigație, puteți să setați și să
modificați itinerarul numai când mașina
este parcată.
•
Nu programați niciodată sistemul audio
în timp ce mașina este în mișcare. Programați presetările radioului când
mașina este parcată și apoi utilizați
presetările programate pentru utilizarea
mai rapidă și mai simplă a radioului.
•
Nu utilizați niciodată laptopuri sau
computere portabile în timp ce mașina
este în mișcare.
Informații asociate
•
Sunet, conținut media și Internet (p. 512)
SIGURANȚA
SIGURANȚA
Siguranța
Vehiculul este echipat cu mai multe sisteme
de siguranță care funcționează împreună
pentru a proteja șoferul și pasagerii în caz de
accident.
Mașina este echipată cu un număr de senzori
care reacționează în caz de accident și activează diferite sisteme de siguranță, precum
diferite airbaguri și dispozitive de tensionare a
centurilor de siguranță. În funcție de situația
specifică în care s-a produs accidentul, precum coliziuni la unghiuri diferite, rostogolire
sau părăsire a carosabilului, sistemele reacționează în moduri diferite pentru a furniza o protecție adecvată.
Mașina are și sisteme de siguranță mecanice,
precum Whiplash Protection System. Mașina
a fost astfel construită încât o mare parte a
forței unei coliziuni este distribuită către traverse, stâlpi, planșeu, plafon și alte părți ale
caroseriei.
Modul de siguranță al mașinii se poate activa
după o coliziune dacă o funcție importantă din
mașină a fost avariată.
Simbolul de avertizare în afișajul
pentru șofer
Simbolul de avertizare se aprinde în
afișajul pentru șofer atunci când sistemul electric al mașinii este în poziția II a contactului. Simbolul se
stinge după circa 6 secunde dacă sistemul de
siguranță al mașinii nu identifică nicio eroare.
AVERTIZARE
Dacă simbolul de avertizare rămâne aprins
sau este aprins în timpul conducerii și este
afișat mesajul Airbag SRS Service
urgent. Conduceți la un atelier pe afișajul
pentru șofer, înseamnă că o parte a unuia
dintre sistemele de siguranță nu are funcționalitate deplină. Volvo vă recomandă să
contactați un atelier autorizat Volvo cât mai
curând.
AVERTIZARE
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu diferitele sisteme de siguranță
ale mașinii. Lucrările incorecte la unul din
sisteme pot duce la defecțiuni și la vătămări corporale grave. Volvo vă recomandă
să contactați un atelier autorizat Volvo.
Dacă simbolul de avertizare specific
nu funcționează, atunci se aprinde
simbolul general de avertizare și
același mesaj se afișează în afișajul
pentru șofer.
44
Informații asociate
•
Siguranța pentru femeile însărcinate
(p. 45)
•
•
•
•
•
•
Centurile de siguranță (p. 48)
Airbaguri (p. 53)
Whiplash Protection System (p. 45)
Pedestrian Protection System (p. 47)
Modul de siguranță (p. 60)
Siguranța copiilor (p. 62)
SIGURANȚA
Siguranța pentru femeile
însărcinate
Este important ca centura de siguranță să fie
folosită corect în timpul sarcinii și ca șoferițele însărcinate să își ajusteze poziția de
ședere.
Centura de siguranță
Poziția de așezare
Whiplash Protection System
Pe măsură ce sarcina progresează, șoferițele
însărcinate trebuie să ajusteze scaunul și volanul astfel încât să poată menține cu ușurință
controlul asupra autovehiculului în timp ce
conduc (ceea ce înseamnă că trebuie să poată
acționa cu ușurință pedalele și volanul). Scopul
trebuie să fie poziționarea scaunului astfel
încât să existe o distanță cât mai mare între
abdomen și volan.
Whiplash Protection System (WHIPS) reduce
riscul rănirii gâtului în caz de impact. Sistemul este alcătuit din spătare și perne de șezut
care absorb energia și tetiere special concepute pentru scaunele față.
WHIPS se activează în cazul unei coliziuni
posterioare, în care sunt luate în considerare
unghiul, viteza coliziunii și natura vehiculului
care intră în coliziune.
Informații asociate
La activarea WHIPS, spătarele scaunelor față
se coboară înspre înapoi, iar pernele șezutului
se deplasează în jos pentru a modifica poziția
de șezut a șoferului și a pasagerului din
dreapta. Deplasarea acestora ajută la absorbția unor forțe care se pot produce și determina
efectul de bici la nivelul gâtului.
•
•
•
•
Siguranța (p. 44)
Centurile de siguranță (p. 48)
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
AVERTIZARE
Secțiunea diagonală trebuie să se înfășoare
peste umăr, apoi să fie direcționată între sâni
și pe partea laterală a abdomenului.
WHIPS completează centurile de siguranță. Utilizați întotdeauna centura de siguranță.
Secțiunea transversală trebuie să se așeze pe
coapse și cât mai jos posibil sub abdomen. Ea nu are voie niciodată să se deplaseze în
sus. Eliminați lejeritatea centurii de siguranță
și asigurați-vă că este fixată cât mai aproape
de corp. În plus, verificați dacă nu există răsuciri ale centurii de siguranță.
}}
* Opțiune/accesoriu.
45
SIGURANȚA
||
AVERTIZARE
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu scaunul sau WHIPS. Volvo vă
recomandă să contactați un atelier autorizat Volvo.
Dacă scaunele față au fost supuse unei
solicitări majore, de exemplu într-o coliziune, acestea trebuie înlocuite. Este posibil să fie pierdute unele proprietăți de protecție ale scaunelor, chiar dacă acestea nu
par a fi deteriorate.
AVERTIZARE
Nu înghesuiți obiecte rigide între perna de
șezut a scaunului din spate și spătarul
scaunului față.
Dacă un spătar al scaunului din spate este
coborât, atunci trebuie asigurată orice
încărcătură pentru a împiedica culisarea
acesteia până la spătarul scaunului față în
caz de coliziune.
AVERTIZARE
WHIPS și scaunele pentru copii
Protecția oferită de mașină pentru copiii
așezați într-un scaun auto pentru copii sau pe
un înălțător gonflabil nu este diminuată de
WHIPS.
Informații asociate
•
•
•
•
Siguranța (p. 44)
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Rear Collision Warning* (p. 380)
În cazul în care spătarul scaunului din spate
este coborât sau dacă pe scaunul din spate
este utilizat un scaun pentru copii montat
cu spatele spre sensul de mers, scaunul
față corespunzător trebuie deplasat înainte
pentru a nu intra în contact cu spătarul
coborât sau cu scaunul pentru copii.
Poziția de așezare
Nu lăsați obiecte pe podea în spatele sau sub scaunele față sau pe banchetă care ar putea preveni funcționarea WHIPS.
Pentru o protecție bună din partea WHIPS,
șoferul și pasagerul trebuie să aibă o poziție de
așezare corectă și să nu existe elemente care
ar putea obstrucționa funcționarea sistemului.
Adoptați o poziție de așezare corectă pe scaunele față înainte de a porni la drum.
Șoferul și pasagerul din față trebuie să se
așeze în centrul scaunului, cu un spațiu cât
mai redus posibil între cap și tetieră.
46
* Opțiune/accesoriu.
SIGURANȚA
Pedestrian Protection System
Pedestrian Protection System (PPS) este un
sistem care, în cazul anumitor tipuri de coliziuni frontale contribuie la atenuarea impactului unui pieton cu mașina.
În cazul anumitor coliziuni frontale cu un pieton, senzorii din partea din față a mașinii reacționează și activează sistemul.
La activarea PPS au loc următoarele:
•
•
Se ridică secțiunea posterioară a capotei.
O alarmă automată este trimisă prin intermediul Volvo On Call*.
Senzorii se activează la o viteză de aproximativ
25-50 km/h (15-30 mph).
Senzorii sunt proiectați să detecteze o coliziune cu un obiect care are caracteristici similare celor unui picior uman.
NOTĂ
Pot exista obiecte în mediul de trafic care
să indice senzorilor un semnal similar cu
unei coliziuni cu un pieton. Este posibil ca
sistemul să fie activat în cazul unei coliziuni
cu un astfel de obiect.
AVERTIZARE
Nu montați niciun accesoriu sau nu modificați nimic în partea din față. Intervenția
incorectă în partea din față poate cauza
funcționarea incorectă a sistemului și poate
duce la vătămări grave și la defecțiunea
mașinii.
Informații asociate
•
Siguranța (p. 44)
Volvo recomandă folosirea brațelor de ștergător originale și folosirea numai a pieselor
originale.
AVERTIZARE
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu sistemul. Volvo vă recomandă
să contactați un atelier autorizat Volvo.
Lucrările incorecte la sistem pot duce la
defecțiuni și la vătămări corporale grave.
AVERTIZARE
Volvo recomandă contactarea unui atelier
Volvo autorizat în cazul oricărei deteriorări
la partea frontală a mașinii, pentru a asigura că sistemul este intact.
Simboluri din afișajul pentru șofer
Simbol
Specificație
A fost activat PPS sau a apărut o
defecțiune la sistem. Urmați
recomandările date.
* Opțiune/accesoriu.
47
SIGURANȚA
Centurile de siguranță
AVERTIZARE
Frânarea bruscă poate avea consecințe grave
dacă centurile de siguranță nu sunt utilizate.
Este important ca centura de siguranță să
urmeze conturul corpului pentru a furniza o
protecție bună. Nu înclinați spătarul prea mult
în spate. Centura de siguranță a fost concepută să ofere protecție în poziția normală de
așezare.
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu centurile de siguranță. Volvo
vă recomandă să contactați un atelier autorizat Volvo.
Dacă centura de siguranță a fost supusă
unei solicitări majore, de exemplu într-o
coliziune, întreaga centură de siguranță trebuie înlocuită. Este posibil să fie pierdute
unele proprietăți de protecție ale centurii
de siguranță, chiar dacă centura de siguranță nu pare a fi deteriorată. Centura de
siguranță trebuie înlocuită și dacă prezintă
semne de uzură sau deteriorare. Noua centură de siguranță trebuie să fie de tipul
aprobat și proiectată pentru montarea în
aceeași locație a centurii de siguranță înlocuite.
AVERTIZARE
Rețineți să nu prindeți sau să agățați centura de siguranță în cârlige sau alte fitinguri
interioare, deoarece acest lucru împiedică
strângerea corectă a centurii.
AVERTIZARE
Centurile de siguranță și airbagurile interacționează. Dacă centura de siguranță nu
este utilizată sau este utilizată incorect,
protecția oferită de airbag în caz de coliziune se poate diminua.
48
Informații asociate
•
•
Siguranța (p. 44)
Dispozitivul de tensionare a centurii de
siguranță (p. 50)
•
Utilizarea și scoaterea centurilor de siguranță (p. 48)
•
Memento portiere și centuri de siguranță
(p. 52)
Utilizarea și scoaterea centurilor
de siguranță
Asigurați-vă că toți pasagerii și-au cuplat centurile de siguranță înainte de a porni la drum.
Utilizarea centurilor de siguranță
1.
Trageți încet centura de siguranță și asigurați-vă că aceasta nu este răsucită sau
deteriorată.
NOTĂ
Centura de siguranță este echipată cu o
rolă inerțială care este blocată în următoarele situații:
•
•
•
•
dacă centura este extinsă prea repede.
în timpul frânării și accelerării.
dacă mașina se înclină foarte mult.
la conducerea în curbe.
SIGURANȚA
2. Cuplați centura introducând limba de blocare în catarama corespunzătoare.
> Un clic sonor indică cuplarea centurii.
3. La scaunele față, centura de siguranță se
poate regla pe înălțime.
AVERTIZARE
Introduceți întotdeauna limba centurii de
siguranță în cataramă pe partea corectă. În
caz contrar, centurile de siguranță și cataramele ar putea să nu funcționeze în caz de
coliziune. Există pericolul de accidentare
gravă.
Centura de siguranță trebuie să treacă peste umăr
(nu mai jos, peste braț).
Strângeți consola de așezare și mutați
centura în sus sau în jos.
4. Tensionați centura transversală peste
picioare trăgând centura diagonală de
umăr către umăr.
Poziționați centura cât mai sus posibil, fără
ca aceasta să atingă gâtul dvs.
Centura transversală trebuie să fie poziționată în partea inferioară (nu peste abdomen).
}}
49
SIGURANȚA
||
AVERTIZARE
Fiecare centură de siguranță a fost concepută pentru o singură persoană.
AVERTIZARE
Rețineți să nu prindeți sau să agățați centura de siguranță în cârlige sau alte fitinguri
interioare, deoarece acest lucru împiedică
strângerea corectă a centurii.
AVERTIZARE
Nu deteriorați în niciun fel centurile de
siguranță și nu introduceți obiecte străine
într-o cataramă. În acest caz, centurile de
siguranță și cataramele ar putea să nu
funcționeze în caz de coliziune. Există pericolul de accidentare gravă.
Scoaterea centurilor de siguranță
1.
Apăsați butonul roșu din catarama centurii
de siguranță și permiteți centurii să se
retracteze.
2. Dacă centura de siguranță nu se retractează complet, ajutați cu mâna pentru a nu
rămâne suspendată.
Informații asociate
•
•
50
Centurile de siguranță (p. 48)
Dispozitivul de tensionare a centurii de
siguranță (p. 50)
•
Memento portiere și centuri de siguranță
(p. 52)
Dispozitivul de tensionare a
centurii de siguranță
Mașina este echipată cu dispozitive de tensionare a centurilor de siguranță standard și
cu dispozitive de tensionare a centurilor de
siguranță acționate electric* care tensionează
centurile de siguranță în situații critice și la
coliziuni.
Dispozitivul de tensionare a centurii
de siguranță standard
Toate centurile de siguranță sunt prevăzute cu
dispozitive de tensionare a centurilor de siguranță standard.
Dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță tensionează centura de siguranță în
cazul unei coliziuni cu o forță suficientă pentru
a reține mai eficient ocupantul în scaun.
Dispozitivul de tensionare a centurii
de siguranță acționat electric*
Centurile de siguranță ale șoferului și pasagerului din față sunt echipate cu un dispozitiv de
tensionare a centurilor de siguranță acționat
electric.
Dispozitivele de tensionare a centurilor de
siguranță funcționează împreună și se pot
activa împreună cu sistemele de asistență
pentru șofer City Safety și Rear Collision
Warning. În situații critice, precum frânarea
bruscă, ieșirea de pe carosabil (de ex. mașina
se răstoarnă într-un șanț, se ridică de la sol sau
* Opțiune/accesoriu.
SIGURANȚA
lovește un obstacol în teren), patinarea sau riscul de coliziune, centura de siguranță poate fi
tensionată de motorul electric al dispozitivului
de tensionare a centurii de siguranță.
AVERTIZARE
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu centurile de siguranță. Volvo
vă recomandă să contactați un atelier autorizat Volvo.
Dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță acționat electric ajută ocupantul să
ocupe o poziție mai bună, reducând riscul de
lovire a interiorului mașinii și îmbunătățind
efectul sistemelor de siguranță, precum airbagurile mașinii.
Dacă centura de siguranță a fost supusă
unei solicitări majore, de exemplu într-o
coliziune, întreaga centură de siguranță trebuie înlocuită. Este posibil să fie pierdute
unele proprietăți de protecție ale centurii
de siguranță, chiar dacă centura de siguranță nu pare a fi deteriorată. Centura de
siguranță trebuie înlocuită și dacă prezintă
semne de uzură sau deteriorare. Noua centură de siguranță trebuie să fie de tipul
aprobat și proiectată pentru montarea în
aceeași locație a centurii de siguranță înlocuite.
După finalizarea unei situații critice, centura de
siguranță și dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță acționat electric sunt restaurate automat, dar se pot restaura și manual.
IMPORTANT
Dacă airbagul pasagerului din față este
dezactivat, dispozitivul de tensionare electric a centurii de siguranță de pe partea
pasagerului din față va fi de asemenea
dezactivat.
Informații asociate
•
•
Centurile de siguranță (p. 48)
Utilizarea și scoaterea centurilor de siguranță (p. 48)
•
Resetarea dispozitivului de tensionare
electric a centurii de siguranță* (p. 51)
•
Activarea și dezactivarea airbagului pentru
pasagerul din față* (p. 56)
•
•
City Safety™ (p. 305)
Rear Collision Warning* (p. 380)
Resetarea dispozitivului de
tensionare electric a centurii de
siguranță*
Dispozitivul de tensionare electric a centurii
de siguranță a fost proiectat pentru a fi resetat automat, însă dispozitivul de tensionare a
centurii de siguranță poate fi resetat manual
dacă centura rămâne extinsă.
1. Opriți mașina într-un loc sigur.
2. Decuplați centura de siguranță și pe urmă
recuplați-o.
> Centura de siguranță și dispozitivul de
tensionare electric a centurii de siguranță sunt resetate.
AVERTIZARE
Nu modificați sau nu reparați niciodată pe
cont propriu centurile de siguranță. Volvo
vă recomandă să contactați un atelier autorizat Volvo.
Dacă centura de siguranță a fost supusă
unei solicitări majore, de exemplu într-o
coliziune, întreaga centură de siguranță trebuie înlocuită. Este posibil să fie pierdute
unele proprietăți de protecție ale centurii
de siguranță, chiar dacă centura de siguranță nu pare a fi deteriorată. Centura de
siguranță trebuie înlocuită și dacă prezintă
semne de uzură sau deteriorare. Noua centură de siguranță trebuie să fie de tipul
aprobat și proiectată pentru montarea în
aceeași locație a centurii de siguranță înlocuite.
* Opțiune/accesoriu.
}}
51
SIGURANȚA
||
Informații asociate
•
Dispozitivul de tensionare a centurii de
siguranță (p. 50)
•
Centurile de siguranță (p. 48)
Memento portiere și centuri de
siguranță
Memento centură de siguranță
Sistemul emite pentru ocupanți un memento
de a-și cupla centurile de siguranță și avertizează dacă o portieră, capota sau portbagajul
sunt deschise.
Grafica din afișajul pentru șofer
Memento vizual din consola de plafon.
Un memento vizual se aprinde în consola de
plafon și se afișează ca un simbol de avertizare
în afișajul pentru șofer.
Mementoul acustic depinde de viteza, timpul
de condus și de distanță.
Grafica din afișajul pentru șofer cu diferite tipuri de
avertizări. Culoarea avertizării pentru portiere și
hayon depinde de viteza vehiculului.
Grafica din afișajul pentru șofer indică scaunele din mașină care sunt ocupate de pasagerii care și-au cuplat centura de siguranță și de
pasagerii care nu și-au cuplat centura de siguranță.
Același element grafic afișează dacă capota,
hayonul sau o portieră sunt deschise.
Graficul poate fi confirmat prin apăsarea butonului O din tastatura din dreapta a volanului.
52
Starea centurii de siguranță a șoferului și a
pasagerilor se afișează în grafica din afișajul
pentru șofer la cuplarea sau decuplarea unei
centuri de siguranță.
Scaunele auto pentru copii nu sunt incluse în
sistemul de memento pentru centura de siguranță.
Scaunul față
Mementoul vizual și acustic reamintește șoferului și pasagerului din față să își cupleze centura de siguranță, dacă unul dintre aceștia nu
și-a cuplat centura de siguranță.
SIGURANȚA
Dacă mașina este condusă la viteze
mai mari de 10 km/h (6 mph), simbolul de avertizare din afișajul pentru
șofer se aprinde.
Scaunele spate
Mementoul pentru centura de siguranță pentru locurile spate are două subfuncții:
•
•
De a furniza informații despre centurile de
siguranță care sunt utilizate pe locurile din
spate. Grafica din afișajul pentru șofer
afișează când centurile de siguranță sunt
în uz.
De a avertiza că o centură de siguranță
pentru un loc din spate nu este cuplată pe
durata unei călătorii prin intermediul unui
memento vizual și acustic. Mementoul se
va opri după recuplarea centurii de siguranță.
Mementouri pentru portiere, capotă,
hayon și clapeta rezervorului de
combustibil
Dacă capota, hayonul, clapeta rezervorului de
combustibil sau o portieră nu sunt închise
corect, grafica din afișajul pentru șofer va afișa
ce este deschis. Opriți mașina într-o locație
sigură cât mai curând și închideți sursa avertizării.
Dacă mașina este condusă la viteze
mai mici de 10 km/h (6 mph), simbolul de informare din afișajul pentru
șofer se aprinde.
Informații asociate
•
•
Centurile de siguranță (p. 48)
Utilizarea și scoaterea centurilor de siguranță (p. 48)
Airbaguri
Mașina este echipată cu airbaguri și perdele
gonflabile pentru șofer și pasageri.
NOTĂ
Senzorii reacționează diferit în funcție de
natura coliziunii și dacă centurile de siguranță sunt cuplate sau nu. Se aplică la
toate pozițiile prevăzute cu centură de
siguranță.
Prin urmare, la o coliziune, este posibil ca
numai un airbag (sau niciunul) să se umfle.
Senzorii detectează forța coliziunii asupra
vehiculului, iar acțiunea este adaptată în
consecință astfel că niciunul, unul sau mai
multe airbaguri se declanșează.
AVERTIZARE
Modulul de comandă al sistemului airbagurilor este amplasat în consola centrală.
Dacă consola centrală este îmbibată cu apă
sau cu alt lichid, deconectați cablurile de la
bateria demarorului. Nu încercați să porniți
mașina deoarece se pot declanșa airbagurile. Recuperați mașina. Volvo recomandă
să fie transportată la un atelier Volvo autorizat.
}}
53
SIGURANȚA
||
Airbaguri declanșate
Airbagurile pentru șofer
Dacă vreunul dintre airbaguri s-a declanșat, se
recomandă următoarele:
Ca supliment la centurile de siguranță,
mașina este echipată cu un airbag în volan și
un airbag pentru genunchi1 pe partea șoferului.
•
Recuperați mașina. Volvo recomandă să
fie transportată la un atelier Volvo autorizat. Nu conduceți cu airbaguri declanșate.
•
Volvo recomandă angajarea unui atelier
Volvo autorizat pentru a realiza înlocuirea
componentelor din sistemele de siguranță
ale mașinii.
•
Contactați întotdeauna un medic.
Pentru a minimiza riscul de rănire în caz de
declanșare a airbagului, pasagerii trebuie
să stea într-o poziție cât mai verticală, cu
picioarele pe podea și spatele lipit de spătar.
AVERTIZARE
AVERTIZARE
Nu conduceți niciodată cu airbaguri
declanșate. Ele pot face dificilă direcționarea. De asemenea, pot fi deteriorate și alte
sisteme de siguranță. Fumul și praful generate la declanșarea airbagurilor pot provoca
iritarea / vătămarea pielii și a ochilor după
expunere intensă. În caz de iritare, spălați
zona cu apă rece. Secvența rapidă de
declanșare și materialul textil al airbagului
pot provoca frecare și arsuri pe piele.
Informații asociate
•
•
•
•
•
54
Siguranța (p. 44)
Airbagurile pentru șofer (p. 54)
Airbagul pasagerului (p. 55)
Airbagurile laterale (p. 59)
Cortine gonflabile (p. 59)
AVERTIZARE
Centurile de siguranță și airbagurile interacționează. Dacă centura de siguranță nu
este utilizată sau este utilizată incorect,
protecția oferită de airbag în caz de coliziune se poate diminua.
Airbagul din volan și airbagul pentru genunchi1 de pe
partea șoferului de pe scaunul din față.
În cazul unei coliziuni frontale, airbagurile ajută
la protejarea capului, gâtului, feței și toracelui
șoferului, dar și a genunchilor și picioarelor.
O coliziune suficient de violentă declanșează
senzorii și airbagurile se umflă. Airbagul
reduce impactul inițial al coliziunii pentru ocupant. Airbagul se dezumflă la comprimarea
rezultată din coliziune. Când se întâmplă acest
lucru, fumul pătrunde în mașină. Acest lucru
este complet normal. Întregul proces, inclusiv
umflarea și dezumflarea airbagului se produce
într-o zecime de secundă.
Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo pentru reparații. Lucrările
incorecte la sistemul airbag pot duce la
defecțiuni și la vătămări corporale grave.
Locația airbagului din volan
Acest airbag este montat în centrul volanului.
Volanul este marcat cu AIRBAG.
Locația airbagului pentru genunchi1
Airbagul este împăturit în partea inferioară a
tabloului de bord de pe partea șoferului.
Panoul care îl acoperă este marcat cu
AIRBAG.
SIGURANȚA
AVERTIZARE
Nu așezați sau nu atașați niciun obiect pe
partea superioară sau pe partea frontală a
panoului unde este depozitat airbagul pentru genunchi.
Airbagul pasagerului
Pe lângă centurile de siguranță, vehiculul este
echipat cu airbag pe partea pasagerului din
scaunul din față.
Pentru a minimiza riscul de rănire în caz de
declanșare a airbagului, pasagerii trebuie
să stea într-o poziție cât mai verticală, cu
picioarele pe podea și spatele lipit de spătar.
Informații asociate
•
•
AVERTIZARE
Centurile de siguranță și airbagurile interacționează. Dacă centura de siguranță nu
este utilizată sau este utilizată incorect,
protecția oferită de airbag în caz de coliziune se poate diminua.
Airbaguri (p. 53)
Airbagul pasagerului (p. 55)
AVERTIZARE
Airbagul pasagerului din față din scaunul față.
În cazul unei coliziuni frontale, airbagul ajută la
protejarea capului, gâtului, feței și toracelui
pasagerului, dar și a genunchilor și picioarelor.
O coliziune suficient de violentă declanșează
senzorii și airbagul se umflă. Airbagul reduce
impactul inițial al coliziunii pentru ocupant. Airbagul se dezumflă la comprimarea rezultată
din coliziune. Când se întâmplă acest lucru,
fumul pătrunde în mașină. Acest lucru este
complet normal. Întregul proces, inclusiv
umflarea și dezumflarea airbagului se produce
într-o zecime de secundă.
1
Mașina este echipată numai cu airbag pentru genunchi pe anumite piețe.
Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo pentru reparații. Lucrările
incorecte la sistemul airbag pot duce la
defecțiuni și la vătămări corporale grave.
Locația airbagului pasagerului
Airbagul este pliat într-un compartiment deasupra torpedoului. Panoul care îl acoperă este
marcat cu AIRBAG.
AVERTIZARE
Nu așezați obiecte în fața sau deasupra
tabloului de bord unde este amplasat airbagul pasagerului.
}}
55
SIGURANȚA
||
Etichetă pentru airbagul pasagerului
AVERTIZARE
Nu permiteți nimănui să stea sau să se
așeze în fața scaunului pasagerului din față.
Nu utilizați un scaun auto pentru copii cu
orientare spre spatele mașinii pe scaunul
pasagerului din față, dacă airbagul este
activat.
Pasagerii cu orientare către fața mașinii
(copii și adulți) nu trebuie să se așeze pe
scaunul pasagerului din față dacă airbagul
pasagerului din față este dezactivat.
Nerespectarea acestei recomandări poate
pune în pericol ocupanții sau provoca vătămări corporale grave.
Etichetă pe parasolarul pasagerului
Eticheta de avertizare pentru airbagul pasagerului este amplasată conform imaginii de mai
sus.
AVERTIZARE
Dacă mașina nu este echipată cu un buton
pentru activarea/dezactivarea airbagului
pasagerului din față, airbagul va fi mereu
activat.
Activarea și dezactivarea
airbagului pentru pasagerul din
față*
Airbagul pasagerului poate fi dezactivat în
cazul în care mașina este prevăzută cu un
comutator, Passenger Airbag Cut Off Switch
PACOS
Comutatorul pentru airbagul pasagerului este
amplasat în capătul pentru pasager al tabloului
de bord și este accesibil la deschiderea portierei pasagerului.
Verificați dacă comutatorul se află în poziția
solicitată.
Informații asociate
•
•
•
Airbaguri (p. 53)
Airbagurile pentru șofer (p. 54)
Activarea și dezactivarea airbagului pentru
pasagerul din față* (p. 56)
ON - airbagul este activat și toți pasagerii
așezați cu fața cu fața spre sensul de mers
(copii și adulți) pot ocupa în siguranță
scaunul pasagerului din față.
OFF - airbagul este dezactivat și copiii
așezați pe scaune pentru copii montate cu
56
* Opțiune/accesoriu.
SIGURANȚA
spatele spre sensul de mers pot ocupa în
siguranță scaunul pasagerului din față.
Activarea airbagului pasagerului
2. Confirmați mesajul apăsând butonul O de
la tastatura din dreapta volanului.
AVERTIZARE
Dacă mașina nu este echipată cu un buton
pentru activarea/dezactivarea airbagului
pasagerului din față, airbagul va fi mereu
activat.
Trageți în afară comutatorul și aduceți-l
din poziția OFF în poziția ON.
> Afișajul pentru șofer prezintă mesajul
Airbag pasag. activat Confirmați.
NOTĂ
Dacă airbagul pasagerului a fost activat/
dezactivat cu sistemul electric al mașinii în
poziția de aprindere I sau inferioară, se va
afișa un mesaj în afișajul pentru șofer și
indicatorul următor în consola din plafon
pentru circa 6 secunde după ce sistemul
electric al mașinii a fost setat în poziția de
aprindere II.
> Un mesaj text și un simbol de avertizare
din consola de plafon indică activarea
airbagului pasagerului din față.
AVERTIZARE
Nu utilizați niciodată un scaun auto pentru
copii cu orientare către spatele mașinii pe
scaunul pasagerului din față, dacă airbagul
este activat.
Airbagul pasagerului trebuie să fie activat
când pasagerii așezați orientați către fața
mașinii (copii și adulți) se așează pe scaunul pasagerului din față.
Nerespectarea acestei recomandări poate
pune în pericol ocupanții sau provoca vătămări corporale grave.
}}
57
SIGURANȚA
||
Dezactivarea airbagului pasagerului
2. Confirmați mesajul apăsând butonul O de
la tastatura din dreapta volanului.
IMPORTANT
Dacă airbagul pasagerului din față este
dezactivat, dispozitivul de tensionare electric a centurii de siguranță de pe partea
pasagerului din față va fi de asemenea
dezactivat.
Informații asociate
Trageți în afară comutatorul și aduceți-l
din poziția ON în poziția OFF.
> Afișajul pentru șofer prezintă mesajul
Airbag pasag. dezactiv. Confirmați.
NOTĂ
Dacă airbagul pasagerului a fost activat/
dezactivat cu sistemul electric al mașinii în
poziția de aprindere I sau inferioară, se va
afișa un mesaj în afișajul pentru șofer și
indicatorul următor în consola din plafon
pentru circa 6 secunde după ce sistemul
electric al mașinii a fost setat în poziția de
aprindere II.
58
> Un mesaj text și un simbol din consola
de plafon indică dezactivarea airbagului
pasagerului din față.
AVERTIZARE
Pasagerii cu orientare către fața mașinii
(copii și adulți) nu trebuie să se așeze pe
scaunul pasagerului când airbagul este
dezactivat.
Nerespectarea acestei recomandări poate
pune în pericol ocupanții sau provoca vătămări corporale grave.
•
Dispozitivul de tensionare a centurii de
siguranță (p. 50)
•
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
SIGURANȚA
Airbagurile laterale
AVERTIZARE
Airbagurile laterale de la scaunele șoferului și
pasagerului din față au ca scop să protejeze
pieptul și șoldurile în caz de coliziune.
Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo pentru reparații. Lucrările
incorecte la sistemul de airbaguri laterale
pot duce la defecțiuni și la vătămări corporale grave.
Cortine gonflabile
Cortina gonflabilă, Inflatable Curtain (IC) ajută
la împiedicarea lovirii capului șoferului și
pasagerilor în interiorul mașinii în timpul unei
coliziuni.
AVERTIZARE
Nu așezați obiecte în spațiul dintre partea
exterioară a scaunului și panoul ușii deoarece acest spațiu este necesar pentru airbagul lateral.
Volvo vă recomandă să utilizați numai huse
auto aprobate de Volvo. Alte huse pot
obstrucționa funcționarea airbagurilor laterale.
Airbagurile laterale sunt montate în ramele
exterioare ale spătarelor scaunelor față și ajută
la protejarea șoferului și pasagerilor de pe
scaunul din față.
O coliziune suficient de violentă declanșează
senzorii iar airbagurile laterale sunt umflate.
Airbagul se umflă între ocupant și panoul portierei, amortizând astfel impactul inițial. Airbagul se dezumflă la comprimarea rezultată din
coliziune. Airbagul lateral este declanșat în
mod normal doar pe partea coliziunii.
AVERTIZARE
Airbagurile laterale completează centurile
de siguranță. Utilizați întotdeauna centura
de siguranță.
Airbagurile laterale și scaunele pentru
copii
Cortina gonflabilă este montată de-a lungul
ambelor laturi ale plafonului și ajută la protejarea șoferului și a pasagerilor de pe scaunele
exterioare ale mașinii. Panourile sunt etichetate cu IC AIRBAG.
O coliziune suficient de violentă declanșează
senzorii iar cortina gonflabilă se umflă.
Protecția oferită de mașină pentru copiii
așezați într-un scaun pentru copii sau pe un
înălțător gonflabil nu este diminuată de airbagul lateral.
Informații asociate
•
Airbaguri (p. 53)
}}
59
SIGURANȚA
||
AVERTIZARE
Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo pentru reparații. Lucrările
incorecte la sistemul cortină gonflabil pot
duce la defecțiuni și la vătămări corporale
grave.
AVERTIZARE
Airbagurile cortină completează centurile
de siguranță. Utilizați întotdeauna centura
de siguranță.
Informații asociate
•
AVERTIZARE
Nu atârnați niciodată obiectele grele de
mânerele de pe plafon. Cârligele au fost
concepute numai pentru haine și jachete
ușoare (nu pentru obiecte solide cum ar fi
umbrele).
Nu înșurubați și nu montați nimic pe capitonajul plafonului mașinii, pe stâlpii portierelor sau pe panourile laterale. Acest lucru
ar putea compromite protecția prevăzută.
Volvo recomandă utilizarea numai a pieselor originale Volvo care sunt aprobate pentru montarea în aceste zone.
AVERTIZARE
Lăsați un spațiu de 10 cm (4 in) între încărcătură și geamurile laterale, dacă mașina
este încărcată până la marginea superioară
a geamurilor portierelor. Altfel, protecția
oferită de airbagurile cortină, ascunse în
capitonajul plafonului, poate fi compromisă.
60
Airbaguri (p. 53)
Modul de siguranță
Modul de siguranță este o stare de protecție
care este declanșată când este posibil ca o
coliziune să fi afectat oricare dintre funcțiile
vitale ale mașinii, cum ar fi conductele de
combustibil, senzorii pentru oricare dintre sistemele de siguranță sau sistemul de frânare.
Dacă mașina a fost implicată într-o coliziune,
poate fi afișat mesajul Mod siguranță
Consultați manualul de utilizare pe afișajul
pentru șofer cu un simbol de avertizare dacă
afișajul nu este deteriorat, iar sistemul electric
al mașinii este încă în stare de funcționare.
Acest mesaj înseamnă că mașina are funcționalitate redusă.
AVERTIZARE
În nicio circumstanță nu încercați să reporniți mașina dacă miroase a combustibil
când este afișat mesajul Mod siguranță
Consultați manualul de utilizare pe
afișajul pentru șofer. Plecați imediat de la
mașină.
Dacă mașina se află în modul de siguranță,
este posibil să încercați să resetați sistemul
pentru a porni și a conduce mașina pe o distanță scurtă, de exemplu într-o situație de trafic periculoasă.
SIGURANȚA
AVERTIZARE
Nu încercați niciodată să reparați mașina
sau să resetați sistemele electronice dacă
mașina a fost în modul de siguranță. Acest
lucru poate duce la vătămări corporale sau
nefuncționarea normală a mașinii. Volvo
recomandă angajarea unui atelier Volvo
autorizat pentru a verifica și a readuce
mașina la starea normală după ce a fost
afișat Mod siguranță Consultați
manualul de utilizare.
AVERTIZARE
Dacă mașina este în modul de siguranță,
nu are voie să fie tractată. Ea trebuie transportată din locația sa. Volvo recomandă să
fie transportată la un atelier Volvo autorizat.
Informații asociate
•
•
•
Siguranța (p. 44)
Pornirea și deplasarea mașinii după modul
de siguranță (p. 61)
Recuperare (p. 504)
Pornirea și deplasarea mașinii
după modul de siguranță
Dacă mașina se află în modul de siguranță,
este posibil să încercați să resetați sistemul
pentru a porni și a conduce mașina pe o distanță scurtă, de exemplu într-o situație de trafic periculoasă.
3. Pe urmă încercați să porniți mașina.
> Sistemele electronice ale mașinii efectuează o verificare a sistemelor și apoi
încearcă să restabilească starea normală.
IMPORTANT
Dacă mesajul Mod siguranță Consultați
manualul de utilizare continuă să fie
afișat pe afișaj, mașina nu trebuie condusă
sau tractată, ci trebuie folosit în schimb un
serviciu de recuperare a vehiculelor. Chiar
dacă se pare că mașina poate fi condusă,
daunele ascunse pot face imposibilă controlarea mașinii după pornire.
Pornirea mașinii după modul de
siguranță
1.
Verificați starea generală a mașinii, dacă
prezintă defecțiuni și dacă s-a scurs combustibil. Nu trebuie să existe miros de
combustibil.
Dacă există numai daune minore iar verificarea nu a scos în evidență scurgeri de
combustibil, se poate încerca pornirea.
AVERTIZARE
În nicio circumstanță nu încercați să reporniți mașina dacă miroase a combustibil
când este afișat mesajul Mod siguranță
Consultați manualul de utilizare pe
afișajul pentru șofer. Plecați imediat de la
mașină.
2. Opriți mașina.
Deplasarea mașinii după modul de
siguranță
1.
Dacă afișajul pentru șofer afișează mesajul
Normal mode The car is now in normal
mode după o încercare de pornire, mașina
poate fi deplasată cu grijă dacă se află
într-o poziție periculoasă.
2. Nu o deplasați mai mult decât este necesar.
}}
61
SIGURANȚA
||
AVERTIZARE
Dacă mașina este în modul de siguranță,
nu are voie să fie tractată. Ea trebuie transportată din locația sa. Volvo recomandă să
fie transportată la un atelier Volvo autorizat.
Informații asociate
•
•
•
Modul de siguranță (p. 60)
Pornirea mașinii (p. 436)
Recuperare (p. 504)
Siguranța copiilor
Copiii trebuie să călătorească întotdeauna
asigurați în mașină.
Volvo are echipamente de siguranță pentru
copii (scaune auto pentru copii și dispozitive
de fixare), concepute pentru a fi montate în
această mașină. Utilizând echipamentele de
siguranță pentru copii de la Volvo, copiii vor
călători în siguranță în mașină. În plus, echipamentele de siguranță pentru copii se potrivesc
perfect și sunt ușor de utilizat.
Selectați echipamentele pe care le veți utiliza
în funcție de greutatea și înălțimea copilului.
Volvo recomandă utilizarea unui scaun auto
pentru copii cu orientare către spatele mașinii
până la vârste de cel puțin 3-4 ani, iar apoi trecerea la un scaun auto pentru copii cu orientare către fața mașinii până când copilul are o
înălțime de 140 cm (4 ft 7 in).
NOTĂ
Dispozițiile legale privind tipul de scaun
pentru copii care trebuie folosit pentru
copii de diferite vârste și înălțimi diferă de
la o țară la alta. Verificați ce se aplică.
62
NOTĂ
Când utilizați echipamentul pentru siguranța copilului, este important să citiți
instrucțiunile de instalare incluse.
În cazul în care aveți întrebări la instalarea
echipamentului pentru siguranța copilului,
contactați producătorul pentru instrucțiuni
mai clare.
Indiferent de vârsta și înălțimea copiilor,
aceștia trebuie să călătorească corect asigurați
în mașină. Nu permiteți niciodată unui copil să
fie așezat pe genunchiul unui pasager.
Informații asociate
•
•
•
Siguranța (p. 44)
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
Activarea și dezactivarea încuietorilor de
siguranță pentru copii (p. 284)
SIGURANȚA
Scaunul auto pentru copii
NOTĂ
Scaunele pentru copii adecvate trebuie folosite întotdeauna când călătoresc copii în
mașină.
Copiii ar trebui să stea confortabil și în siguranță. Asigurați-vă că scaunul pentru copii este
poziționat, montat și utilizat corect.
Consultați instrucțiunile de montare pentru
scaunul pentru copii pentru montarea corectă.
NOTĂ
Când utilizați echipamentul pentru siguranța copilului, este important să citiți
instrucțiunile de instalare incluse.
În cazul în care aveți întrebări la instalarea
echipamentului pentru siguranța copilului,
contactați producătorul pentru instrucțiuni
mai clare.
NOTĂ
Montarea și utilizarea pe termen lung a
scaunelor auto pentru copii poate uza și
distruge tapițeria mașinii. Volvo recomandă
utilizarea unei huse de protecție a scaunului pentru a proteja tapițeria mașinii.
Informații asociate
•
•
Siguranța copiilor (p. 62)
Punctele de fixare superioare pentru scaunele auto pentru copii (p. 63)
•
Punctele de fixare inferioare pentru scaunele pentru copii (p. 64)
•
i-Size/ISOFIX punctele de fixare pentru
scaunele pentru copii (p. 65)
•
Poziționarea scaunului pentru copii
(p. 66)
•
Activarea și dezactivarea airbagului pentru
pasagerul din față* (p. 56)
Punctele de fixare superioare
pentru scaunele auto pentru copii
Mașina este echipată cu puncte de fixare
superioare pentru scaunele auto pentru copii
pe locurile exterioare ale banchetei.
Punctele de fixare superioare au fost concepute, în special, pentru utilizarea împreună cu
scaunele auto pentru copii cu orientare către
fața mașinii.
Respectați întotdeauna instrucțiunile de montaj ale producătorului atunci când fixați un
scaun auto pentru copii în punctele de fixare
superioare.
Locația punctelor de fixare
Nu lăsați niciodată un scaun pentru copii
nefixat în mașină. Asigurați-l întotdeauna
conform instrucțiunilor pentru scaunul pentru copii, chiar dacă nu este utilizat.
Locațiile punctelor de fixare sunt marcate cu simboluri pe spatele spătarului.
Punctele de fixare se află în spatele locurilor
exterioare ale banchetei spate.
}}
* Opțiune/accesoriu.
63
SIGURANȚA
||
AVERTIZARE
Chingile superioare ale scaunului pentru
copii să fie trase prin orificiul tetierei înainte
de a fi tensionate la punctul de fixare. Dacă
acest lucru nu este posibil, urmați recomandările producătorului scaunului auto
pentru copii.
NOTĂ
Rabatați tetierele pentru a facilita montarea
acestui tip de scaun pentru copii în mașini
cu tetiere rabatabile la scaunele exterioare.
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
Punctele de fixare inferioare pentru
scaunele pentru copii
Mașina este echipată cu puncte de fixare
inferioare pentru scaunele pentru copii pe
scaunele față* și pe scaunele din spate.
Punctele de fixare inferioare au fost concepute
pentru a fi utilizate împreună cu anumite
scaune pentru copii montate cu spatele spre
sensul de mers.
Respectați întotdeauna instrucțiunile de montare ale producătorului când fixați un scaun
pentru copii în punctele de fixare inferioare.
Locația punctelor de fixare
NOTĂ
La mașinile cu o prelată portbagaj deasupra compartimentului pentru bagaje,
aceasta trebuie scoasă înainte ca scaunele
pentru copii să poată fi atașate în punctele
de fixare.
Informații asociate
•
•
64
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
Punctele de fixare inferioare pentru scaunele pentru copii (p. 64)
•
i-Size/ISOFIX punctele de fixare pentru
scaunele pentru copii (p. 65)
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
Locațiile punctelor de fixare pe scaunul față.
Punctele de fixare de pe scaunul din față sunt
situate pe părțile laterale ale spațiului pentru
picioare al scaunului pasagerului din față.
* Opțiune/accesoriu.
SIGURANȚA
Punctele de fixare de pe scaunul față sunt disponibile numai dacă autovehiculul este dotat
cu un comutator pentru activarea/dezactivarea
airbagului pentru pasagerul din față*.
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
i-Size/ISOFIX punctele de fixare
pentru scaunele pentru copii
Mașina este echipată cu puncte de fixare iSize/ISOFIX pentru scaunele pentru copii pe
scaunele din spate.
i-Size/ISOFIX2 este un sistem de fixare a
scaunelor de copii pentru mașină, sistem
bazat pe un standard internațional.
Respectați întotdeauna instrucțiunile de montare ale producătorului când fixați un scaun
pentru copii în punctele de fixare i-Size/
ISOFIX.
Locația punctelor de fixare
Locațiile punctelor de fixare pe scaunul spate.
Punctele de fixare de pe scaunul din spate
sunt amplasate în secțiunea din spate a șinelor
de podea ale scaunului față.
Informații asociate
•
•
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
Punctele de fixare superioare pentru scaunele auto pentru copii (p. 63)
•
i-Size/ISOFIX punctele de fixare pentru
scaunele pentru copii (p. 65)
Locațiile punctelor de fixare sunt marcate cu simboluri2 pe tapițeria spătarului.
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
Punctele de montare pentru i-Size/ISOFIX
sunt amplasate în spatele capacelor din sec-
2 Numele
}}
și simbolurile se pot modifica în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu.
65
SIGURANȚA
||
țiunea inferioară a spătarului banchetei spate,
în scaunele exterioare.
Ridicați capacele pentru a avea acces la punctele de montare.
Informații asociate
•
•
Poziționarea scaunului pentru copii
Poziționarea scaunului pentru copii la locul
corespunzător în mașină este importantă.
Alegerea amplasării depinde, printre altele, de
tipul scaunului pentru copii și de activarea
sau nu a airbagului pasagerului.
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
Reglementările privind amplasarea copiilor
în mașini variază de la o țară la alta. Verificați ce se aplică.
AVERTIZARE
Punctele de fixare superioare pentru scaunele auto pentru copii (p. 63)
Nu permiteți nimănui să stea sau să se
așeze în fața scaunului pasagerului din față.
•
Punctele de fixare inferioare pentru scaunele pentru copii (p. 64)
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
Nu utilizați un scaun auto pentru copii cu
orientare spre spatele mașinii pe scaunul
pasagerului din față, dacă airbagul este
activat.
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
Pasagerii cu orientare către fața mașinii
(copii și adulți) nu trebuie să se așeze pe
scaunul pasagerului din față dacă airbagul
pasagerului din față este dezactivat.
Scaunul pentru copii montat cu spatele spre sensul
de mers nu este compatibil cu airbagul.
Dacă este activat airbagul pasagerului, așezați
întotdeauna scaunul pentru copii montat cu
spatele spre sensul de mers pe bancheta
spate. Dacă pe scaunul pasagerului din față
este așezat un copil, acesta poate fi grav vătămat în cazul declanșării airbagului.
Dacă este dezactivat airbagul pasagerului din
față, atunci scaunul pentru copii montat cu
spatele spre sensul de mers poate fi așezat pe
scaunul pasagerului din față.
66
NOTĂ
Nerespectarea acestei recomandări poate
pune în pericol ocupanții sau provoca vătămări corporale grave.
SIGURANȚA
Etichetă pentru airbagul pasagerului
Montarea scaunului auto pentru
copii
NOTĂ
Nu lăsați niciodată un scaun pentru copii
nefixat în mașină. Asigurați-l întotdeauna
conform instrucțiunilor pentru scaunul pentru copii, chiar dacă nu este utilizat.
Este important să acordați atenție mai multor
aspecte atunci când montați și utilizați un
scaun auto pentru copii, în funcție de locația
de poziționare a scaunului pentru copii.
AVERTIZARE
Etichetă pe parasolarul pasagerului
Eticheta de avertizare pentru airbagul pasagerului este amplasată conform imaginii de mai
sus.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul auto pentru copii (p. 63)
Montarea scaunului auto pentru copii
(p. 67)
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
NOTĂ
Nu trebuie utilizate înălțătoarele gonflabile / scaunele pentru copii cu brațe de oțel
sau alte modele care se pot sprijini pe
butonul de deschidere a cataramei centurii
de siguranță, deoarece ar putea provoca
deschiderea accidentală a cataramei centurii de siguranță.
Nu fixați chingile pentru scaunul pentru
copii în bara de reglare orizontală a scaunului sau în arcuri, șine sau bare de sub
scaun. Marginile ascuțite pot deteriora
chingile.
Nu lăsați partea superioară a scaunului
pentru copii să se sprijine de parbriz.
Montarea și utilizarea pe termen lung a
scaunelor auto pentru copii poate uza și
distruge tapițeria mașinii. Volvo recomandă
utilizarea unei huse de protecție a scaunului pentru a proteja tapițeria mașinii.
Montarea pe scaunul față
•
Atunci când montați scaune auto pentru
copii cu orientare către spatele mașinii,
verificați dacă airbagul pasagerului a fost
dezactivat.
•
Atunci când montați scaune auto pentru
copii cu orientare către fața mașinii, verificați dacă airbagul pasagerului a fost activat.
•
Utilizați numai scaune auto pentru copii
recomandate de Volvo, omologate ca fiind
universale sau semiuniversale și recomandate de producător pentru mașina dvs.
•
Scaunele auto pentru copii cu ISOFIX pot
fi montate numai dacă mașina este echipată cu console ISOFIX3 ca accesorii.
NOTĂ
Când utilizați echipamentul pentru siguranța copilului, este important să citiți
instrucțiunile de instalare incluse.
În cazul în care aveți întrebări la instalarea
echipamentului pentru siguranța copilului,
contactați producătorul pentru instrucțiuni
mai clare.
}}
67
SIGURANȚA
||
•
•
Dacă scaunul auto pentru copii este prevăzut cu chingi inferioare, Volvo recomandă
ca punctele de fixare inferioare să fie utilizate împreună cu acestea3.
Dacă scaunul auto pentru copii este prevăzut cu picioare de sprijin, fixați întotdeauna
piciorul/picioarele de sprijin direct pe
podea. Nu fixați un picior de sprijin pe un
reazem pentru picioare sau pe alte
obiecte.
Montarea pe banchetă
•
Utilizați numai scaune auto pentru copii
recomandate de Volvo, omologate4 ca
fiind universale sau semiuniversale, recomandate de producător pentru mașina
dvs.
•
Un scaun auto pentru copii cu picioare de
sprijin nu poate fi montat pe locul central.
•
Locurile exterioare sunt prevăzute cu sistem de prindere ISOFIX și sunt omologate
pentru i-Size5.
•
Scaunele exterioare sunt prevăzute cu
puncte de fixare superioare. Volvo recomandă ca chingile superioare ale scaunului auto pentru copii să fie trase prin orificiul tetierei înainte de a fi tensionate la
punctul de fixare. Dacă acest lucru nu este
3 Gama de accesorii variază în funcție
4 Nu se aplică pentru locul central.
5 Variază în funcție de piață.
68
de piață.
•
•
posibil, urmați recomandările producătorului scaunului auto pentru copii.
nului pentru copii tip scoică la cea mai posterioară
parte a scaunului din față.
Dacă scaunul auto pentru copii este prevăzut cu chingi inferioare, nu ajustați niciodată poziția scaunului în față după ce ați
fixat chingile în punctele de fixare inferioare. Eliminați chingile inferioare dacă
scaunul auto pentru copii nu este montat.
Informații asociate
Dacă scaunul auto pentru copii este prevăzut cu picioare de sprijin, fixați întotdeauna
piciorul/picioarele de sprijin direct pe
podea. Nu fixați un picior de sprijin pe un
reazem pentru picioare sau pe alte
obiecte.
La instalarea unui scaun pentru copii tip scoică pe
scaunul din spate, Volvo recomandă o distanță de cel
puțin 50 mm (2 degete) de la partea din față a scau-
•
•
Poziționarea scaunului pentru copii (p. 66)
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
SIGURANȚA
Tabelul general cu locațiile
scaunelor auto pentru copii
Tabelul prezintă tipurile de scaune auto pentru copii adecvate pentru scaunele mașinii.
Pozițiile scaunelor în mașinile cu volan pe dreapta.
Pozițiile scaunelor în mașinile cu volan pe stânga.
Poziția scaunuluiB
A
B
C
Scaune auto pentru copii iSize
Scaune auto pentru copii universale, fixate cu centura de siguranță a mașinii
Alte categorii de scaune auto pentru copiiA
3, 5
2C, 3, 5
2C, 3, 4, 5
Pentru mai multe informații, contactați producătorul scaunului auto pentru copii.
Conform indicației numerice de mai sus.
Airbag activat pentru scaunele auto pentru copii orientați spre fața mașinii.
Informații asociate
•
•
Poziționarea scaunului pentru copii (p. 66)
Montarea scaunului auto pentru copii
(p. 67)
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
69
SIGURANȚA
Tabel cu locația scaunelor auto
pentru copii care utilizează
centurile de siguranță ale mașinii
Tabelul oferă recomandări privind scaunele
auto pentru copii și locațiile adecvate, în funcție de greutatea copilului.
Greutate
Grupa 0
max. 10 kg
Grupa 0+
max. 13 kg
Grupa 1
9-18 kg
Grupa 2
15-25 kg
70
Scaunul față (cu airbagul dezactivat, numai scaune auto pentru
copii orientate spre spatele
mașinii)A
NOTĂ
Citiți întotdeauna secțiunea din manualul
de utilizare privind montarea unui scaun
auto pentru copii înainte de a monta un
astfel de scaun în mașină.
Scaunul față (cu airbagul activat,
numai scaune auto pentru copii
orientate spre fața mașinii)A
Scaunul spate exterior
Scaunul spate central
UB, C
X
UC
LC
UB, C
X
UC
LC
LD
UFB, E
UE, LD
LE
LD
UFB, F
UF, LD
LF
SIGURANȚA
Greutate
Scaunul față (cu airbagul dezactivat, numai scaune auto pentru
copii orientate spre spatele
mașinii)A
Grupa 3
22-36 kg
Scaunul față (cu airbagul activat,
numai scaune auto pentru copii
orientate spre fața mașinii)A
Scaunul spate exterior
Scaunul spate central
UF
LF
UFB, F
X
U: Adecvat pentru scaune auto pentru copii din categoria scaunelor universale omologate pentru această grupă de greutate.
UF: Adecvat pentru scaune auto pentru copii din categoria scaunelor universale orientate către fața mașinii.
L: Adecvat pentru scaune auto pentru copii speciale. Aceste scaune auto pentru copii pot fi din categoriile specific pentru vehicul, restricționat sau
semiuniversal.
X: Scaunul nu este adecvat pentru copii din această grupă de greutate.
A
B
C
D
E
F
Extensia șezutului scaunului trebuie să fie mereu retractată pentru instalarea scaunelor auto pentru copii.
Reglați spătarul într-o poziție verticală.
Volvo recomandă: Scaun auto pentru bebeluși Volvo (omologare de tip E1 04301146).
Volvo recomandă: Scaun auto pentru copii Volvo orientat către spatele mașinii (omologare de tip E5 04212).
Volvo recomandă un scaun auto pentru copii orientat spre spatele mașinii pentru copiii din această grupă de greutate.
Volvo recomandă: Înălțător gonflabil cu și fără spătar (omologare de tip E5 04216); înălțător cu spătar (omologare de tip E1 04301312).
AVERTIZARE
Nu utilizați un scaun auto pentru copii cu
orientare spre spatele mașinii pe scaunul
pasagerului din față, dacă airbagul pasagerului este activat.
Informații asociate
•
•
Poziționarea scaunului pentru copii (p. 66)
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
•
Centurile de siguranță (p. 48)
Montarea scaunului auto pentru copii
(p. 67)
71
SIGURANȚA
Tabel pentru locația scaunelor auto
pentru copii i-Size
Scaunul auto pentru copii trebuie omologat
conform UN Reg R129.
Tabelul oferă recomandări privind scaunele
auto pentru copii i-Size și locațiile adecvate,
în funcție de greutatea copilului.
NOTĂ
Citiți întotdeauna secțiunea din manualul
de utilizare privind montarea unui scaun
auto pentru copii înainte de a monta un
astfel de scaun în mașină.
Tip de scaun auto pentru
copii
Scaunul față (cu airbagul
dezactivat, numai scaune
auto pentru copii orientate
spre spatele mașinii)
Scaunul față (cu airbagul
activat, numai scaune auto
pentru copii orientate spre
fața mașinii)
Scaunul spate exterior
Scaunul spate central
Scaune auto pentru copii iSize
X
X
i-UA, B
X
i-U: Adecvat pentru scaunul auto pentru copii i-Size din categoria universală, cu orientare către fața și către spatele mașinii.
X: Inadecvat pentru scaunele auto pentru copii omologate ca universale.
A
B
Pe durata călătoriilor, Volvo recomandă așezarea copiilor în scaune auto pentru copii orientate către spatele mașinii până la cel puțin 3-4 ani.
Volvo recomandă: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (omologare de tip E4-129R-000002).
Informații asociate
•
•
72
Poziționarea scaunului pentru copii (p. 66)
Montarea scaunului auto pentru copii
(p. 67)
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii ISOFIX (p. 73)
•
i-Size/ISOFIX punctele de fixare pentru
scaunele pentru copii (p. 65)
SIGURANȚA
Tabel pentru locația scaunelor auto
pentru copii ISOFIX
buie inclus în lista de vehicule furnizată de producător.
NOTĂ
Citiți întotdeauna secțiunea din manualul
de utilizare privind montarea unui scaun
auto pentru copii înainte de a monta un
astfel de scaun în mașină.
Tabelul oferă recomandări privind scaunele
auto pentru copii ISOFIX și locațiile adecvate,
în funcție de greutatea copilului.
Scaunul auto pentru copii trebuie omologat
conform UN Reg R44, iar modelul mașinii tre-
Greutate
Grupa 0
max. 10 kg
Grupa 0+
max. 13 kg
Clasă de
mărimeA
Tip de scaun auto pentru copii
E
Scaun auto pentru
bebeluși orientat către
spatele mașinii
E
Scaun auto pentru
bebeluși orientat către
spatele mașinii
C
Scaun auto pentru copii
orientat spre spatele
mașinii
D
Scaun auto pentru copii
orientat spre spatele
mașinii
Scaunul față (cu airbagul dezactivat,
numai scaune auto
pentru copii orientate spre spatele
mașinii)B, C
Scaunul față (cu airbagul activat, numai
scaune auto pentru
copii orientate spre
fața mașinii)B, C
Scaunul spate
exterior
Scaunul
spate central
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
}}
73
SIGURANȚA
||
Greutate
Grupa 1
Clasă de
mărimeA
Tip de scaun auto pentru copii
A
Scaun auto pentru copii
orientat spre fața mașinii
B
Scaun auto pentru copii
orientat spre fața mașinii
B1
Scaun auto pentru copii
orientat spre fața mașinii
C
Scaun auto pentru copii
orientat spre spatele
mașinii
D
Scaun auto pentru copii
orientat spre spatele
mașinii
9-18 kg
74
Scaunul față (cu airbagul dezactivat,
numai scaune auto
pentru copii orientate spre spatele
mașinii)B, C
Scaunul față (cu airbagul activat, numai
scaune auto pentru
copii orientate spre
fața mașinii)B, C
Scaunul spate
exterior
Scaunul
spate central
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
SIGURANȚA
Greutate
Clasă de
mărimeA
Tip de scaun auto pentru copii
Scaunul față (cu airbagul dezactivat,
numai scaune auto
pentru copii orientate spre spatele
mașinii)B, C
Scaunul față (cu airbagul activat, numai
scaune auto pentru
copii orientate spre
fața mașinii)B, C
Scaunul spate
exterior
Scaunul
spate central
IL: Adecvat pentru scaune auto pentru copii speciale ISOFIX. Aceste scaune pentru copii sunt cele din categoriile specific pentru vehicul, restricționat sau semiuniversal.
IUF: Adecvat pentru scaune auto pentru copii ISOFIX orientate spre fața mașinii din categoria scaunelor universale omologate pentru această grupă
de greutate.
X: Neadecvat pentru scaunele auto pentru copii ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
Pentru scaunele auto pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX există o clasificare de mărime pentru a ajuta utilizatorii să aleagă tipul potrivit de scaun auto pentru copii. Clasa de mărime poate fi citită
pe eticheta scaunului auto pentru copii.
Funcționează pentru montarea scaunelor auto pentru copii cu ISOFIX care sunt omologate ca semiuniversale (IL) dacă mașina este echipată cu consola accesoriu ISOFIX (gama de accesorii variază
în funcție de piață). În această locație nu există puncte superioare de montaj pentru scaunele auto pentru copii.
Extensia șezutului scaunului trebuie să fie mereu retractată pentru instalarea scaunelor auto pentru copii.
Volvo recomandă: scaun auto pentru bebeluși Volvo asigurat cu un sistem de fixare ISOFIX (omologare de tip E1 04301146).
Se aplică dacă mașina nu este prevăzută cu un suport ISOFIX.
Ajustați spătarul astfel încât tetiera să nu interfereze cu scaunul auto pentru copii.
Volvo recomandă un scaun auto pentru copii orientat spre spatele mașinii pentru copiii din această grupă de greutate.
AVERTIZARE
Nu utilizați un scaun auto pentru copii cu
orientare spre spatele mașinii pe scaunul
pasagerului din față, dacă airbagul pasagerului este activat.
NOTĂ
NOTĂ
Dacă un scaun auto pentru copii i-Size/
ISOFIX nu are o clasă de greutate, modelul
mașinii trebuie să fie inclus în lista de vehicule pentru scaunul auto pentru copii.
Volvo recomandă contactarea unui dealer
autorizat Volvo pentru informații despre
scaunele auto pentru copii i-Size/ISOFIX
recomandate de Volvo.
Informații asociate
•
•
Poziționarea scaunului pentru copii (p. 66)
Montarea scaunului auto pentru copii
(p. 67)
}}
75
SIGURANȚA
||
76
•
Tabelul general cu locațiile scaunelor auto
pentru copii (p. 69)
•
Tabel cu locația scaunelor auto pentru
copii care utilizează centurile de siguranță
ale mașinii (p. 70)
•
Tabel pentru locația scaunelor auto pentru
copii i-Size (p. 72)
•
i-Size/ISOFIX punctele de fixare pentru
scaunele pentru copii (p. 65)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Ecranele și butoanele pentru șofer
în mașina cu volan pe stânga
Imaginile prezintă poziționarea afișajelor și
comenzilor de lângă șofer.
Volanul și tabloul de bord
Tastatură dreapta volan
Reglare volan
Claxon
Tastatură stânga volan
Afișajul din consola de plafon, butonul ON
CALL*
Efectul heliomat cu setare manuală al
oglinzii interioare retrovizoare
Consola centrală și tunel
Deschiderea capotei
Iluminare afișaj, deblocarea/deschiderea*/
închiderea* hayonului, reglarea farurilor cu
halogen
Consola de plafon
Lămpile de poziție, luminile diurne, faza
scurtă, faza lungă, semnalizatoarele, proiectoarele de ceață/farurile adaptive*,
lampa de ceață spate, resetarea contorului
de parcurs
Afișajul central
Padele volan pentru schimbarea manuală
a treptelor de viteză la o mașină cu cutie
de viteze automată*
Butonul Start
Afișajul superior*
Afișajul pentru șofer
Lumini de avarie, degivrare, media
Selectorul de viteze
Lămpile de lectură față și iluminatul interior
Plafonul panoramic*
Butonul pentru modul de condus*
Frâna de parcare
Frânare automată la oprire completă
Ștergătoare și spălare, senzorul de ploaie*
78
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Portiera șoferului
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
Ecranele și butoanele pentru șofer
în mașina cu volan pe dreapta
•
Cutia de viteze (p. 450)
Imaginile prezintă poziționarea afișajelor și
comenzilor de lângă șofer.
Memoriile pentru scaunul față cu acționare electrică*, setările pentru oglinzile
exterioare și afișajul superior*
Închiderea centralizată
Geamurile electrice, oglinzile exterioare,
blocare electrică pentru siguranța copiilor*
Reglarea scaunului față
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
Reglarea volanului (p. 203)
Comanda iluminării (p. 154)
Pornirea mașinii (p. 436)
Afișajul pentru șofer (p. 82)
}}
* Opțiune/accesoriu.
79
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Volanul și tabloul de bord
Deschiderea capotei
Consola centrală și tunel
Claxon
Reglare volan
Tastatură stânga volan
Consola de plafon
Lămpile de poziție, luminile diurne, faza
scurtă, faza lungă, semnalizatoarele, proiectoarele de ceață/farurile adaptive*,
lampa de ceață spate, resetarea contorului
de parcurs
Afișajul central
Padele volan pentru schimbarea manuală
a treptelor de viteză la o mașină cu cutie
de viteze automată*
Butonul Start
Afișajul superior*
Afișajul pentru șofer
Selectorul de viteze
Lămpile de lectură față și iluminatul interior
Plafonul panoramic*
Ștergătoare și spălare, senzorul de ploaie*
Afișajul din consola de plafon, butonul ON
CALL*
Tastatură dreapta volan
Efectul heliomat cu setare manuală al
oglinzii interioare retrovizoare
Iluminare afișaj, deblocarea/deschiderea*/
închiderea* hayonului, reglarea farurilor cu
halogen
80
Lumini de avarie, degivrare, media
Butonul pentru modul de condus*
Frâna de parcare
Frânare automată la oprire completă
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Portiera șoferului
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Cutia de viteze (p. 450)
Memoriile pentru scaunul față cu acționare electrică*, setările pentru oglinzile
exterioare și afișajul superior*
Închiderea centralizată
Geamurile electrice, oglinzile exterioare,
blocare electrică pentru siguranța copiilor*
Reglarea scaunului față
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
Reglarea volanului (p. 203)
Comanda iluminării (p. 154)
Pornirea mașinii (p. 436)
Afișajul pentru șofer (p. 82)
* Opțiune/accesoriu.
81
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Afișajul pentru șofer
Afișajul șoferului afișează informații despre
mașină și condus.
Afișajul pentru șofer conține indicatoare de
nivel, indicatoare și simboluri indicatoare și de
avertizare. Conținutul afișajului pentru șofer
depinde de nivelul de echipare al mașinii, de
setări și de funcțiile active în acel moment.
Afișajul pentru șofer se activează la deschiderea portierei șoferului, de ex., cu contactul în
poziția 0. Afișajul pentru șofer se stinge după
un timp de neutilizare. Pentru a-l reactiva,
efectuați una din următoarele acțiuni:
•
•
•
Apăsați pedala de frână.
Activați contactul în poziția I.
Deschideți o portieră.
Afișajul pentru șofer este disponibil în două
versiuni, de 8 in și de 12 in*.
Afișajul pentru șofer, 8 in
AVERTIZARE
Dacă afișajul pentru șofer se stinge, nu se
aprinde la activare/pornire sau este complet sau parțial ilizibil, mașina nu trebuie
folosită. Ar trebui să mergeți imediat un
atelier. Volvo vă recomandă un atelier Volvo
autorizat.
AVERTIZARE
În cazul unei defecțiuni a afișajului pentru
șofer, este posibil să nu poată fi afișate
informațiile de ex. despre frâne, airbaguri
sau alte sisteme de siguranță. În acest caz,
șoferul nu poate verifica starea sistemelor
mașinii sau nu primește avertismentele și
informațiile curente.
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Locația în afișajul pentru șofer:
82
În stânga
În centru
În dreapta
Indicatorul de nivel de combustibil
Vitezometrul
Player media
Mod de condus
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information, RSI)*
Telefonul
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză
Pilotul automat și informații privind limitatorul de viteză
Informații de navigație*
Tahometrul/indicatorul ECOA
Informații despre portiere și centuri de siguranță
Ceasul
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
A
B
În stânga
În centru
În dreapta
Autonomia până la epuizarea combustibilului
Starea funcției Start/Stop
Meniul aplicațiilor (activat de la tastatura de pe
volan)
Indicatorul de temperatură exterioară
–
Consumul instantaneu de combustibil
Simboluri indicatoare și de avertizare
–
OdometrulB
–
–
Contorul de parcurs
–
–
Simboluri indicatoare și de avertizare
–
–
Comanda vocală
–
–
Indicatorul de temperatură a motorului
–
–
Mesaje, în unele cazuri cu grafică
Depinde de modul de condus selectat.
Kilometrajul total.
}}
83
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Afișajul pentru șofer, 12 in*
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Locația în afișajul pentru șofer:
84
În stânga
În centru
În dreapta
Vitezometrul
Simboluri indicatoare și de avertizare
Tahometrul/indicatorul ECOA
Contorul de parcurs
Indicatorul de temperatură exterioară
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză
OdometrulB
Ceasul
Mod de condus
Pilotul automat și informații privind limitatorul de viteză
Mesaje, în unele cazuri cu grafică
Indicatorul de nivel de combustibil
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)*
Informații despre portiere și centuri de siguranță
Starea funcției Start/Stop
–
Player media
Autonomia până la epuizarea combustibilului
–
Harta de navigație*
Consumul instantaneu de combustibil
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
A
B
În stânga
În centru
În dreapta
–
Telefonul
Meniul aplicațiilor (activat de la tastatura de pe volan)
–
Comanda vocală
–
Depinde de modul de condus selectat.
Kilometrajul total.
Simbolul dinamic
•
•
•
Simbolul dinamic în forma de
bază.
•
Centrul afișajului pentru șofer include un simbol dinamic care își schimbă aspectul în funcție de diferite tipuri de mesaje. Un chenar portocaliu sau roșu în jurul simbolului indică gradul de severitate al unei comenzi sau mesaj de
avertizare.
Computer de bord (p. 87)
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Moduri de condus* (p. 462)
Exemple de simboluri indicatoare.
Cu ajutorul unei animații, forma de bază se
poate transforma într-un element grafic care
indică unde se află problema sau care ajută la
clarificarea informațiilor.
Informații asociate
•
•
•
Setările afișajului pentru șofer (p. 86)
Simboluri de avertizare în afișajul pentru
șofer (p. 95)
Simboluri indicatoare în afișajul pentru
șofer (p. 93)
* Opțiune/accesoriu.
85
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Setările afișajului pentru șofer
Setările pentru opțiunile de afișare în afișajul
pentru șofer se pot efectua din meniul de
aplicații din afișajul pentru șofer sau din
meniul de setări al afișajului central.
Setările din meniul de aplicații al
afișajului pentru șofer
•
sistemul de navigație*.
Selectarea limbii
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Setările din afișajul central
Selectarea tipului de informații
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
afișaj șofer.
Afișaje
Informații
3. Selectați ce se va afișa în fundal:
• Fără info afișate în fundal
• Afișare info media redate curent
• Afișare hartă fără traseu setat1
Selectarea temei
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Meniul de aplicații se deschide și se controlează de la tastatura din dreapta de pe volan.
Din meniul de aplicații, alegeți sursa informațiilor de afișat în afișajul pentru șofer:
•
•
•
1
86
computerul de bord;
2. Apăsați pe My Car
teme.
Afișaje
Afișare
2. Pentru selectarea limbii, apăsați pe
Sistem Limbi și unități de măsură
sistem Limbă sistem.
> Modificarea va afecta limba din toate
afișajele.
Aceste setări sunt personale și se salvează
automat la profilul șoferului activ.
Informații asociate
•
•
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
3. Selectați o temă (aspect) pentru afișajul
pentru șofer:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
playerul media;
telefonul;
Afișajul șoferului de 12 in* afișează harta, afișajul șoferului de 8 in afișează indicațiile.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Indicatorul de nivel de combustibil
Computer de bord
Indicatorul de nivel de combustibil din afișajul
pentru șofer afișează nivelul de combustibil
din rezervor.
Computerul de bord al mașinii înregistrează
valori cum ar fi de ex. distanța, consumul de
combustibil și viteza medie în timpul conducerii.
Pentru a facilita conducerea cu economie de
combustibil, sunt înregistrate informații cu privire la consumul instantaneu și mediu de combustibil. Informațiile de la computerul de bord
pot fi afișate pe afișajul pentru șofer.
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Indicator de nivel de combustibil în afișajul
pentru șofer de 8”:
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Indicator de nivel de combustibil în afișajul
pentru șofer de 12”:
Zona bej a indicatorului de nivel de combustibil indică cantitatea de combustibil din rezervor.
Când nivelul de combustibil este scăzut, simbolul pompei de combustibil se aprinde în portocaliu. De asemenea, computerul de bord
afișează distanța ce se poate parcurge până la
golirea rezervorului.
Barele din indicatorul de nivel de combustibil
indică cantitatea de combustibil din rezervor.
Când nivelul de combustibil este scăzut, simbolul pompei de combustibil se aprinde în portocaliu. De asemenea, computerul de bord
afișează distanța ce se poate parcurge până la
golirea rezervorului.
Informații asociate
•
•
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Umplerea cu combustibil (p. 476)
Rezervorul de combustibil - volum
(p. 694)
}}
87
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
În computerul de bord sunt incluse următoarele contoare:
•
•
•
•
•
Exemple de informații ale computerului de bord pe
afișajul pentru șofer de 12 inch*. Figura este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul
mașinii.
Contorul de parcurs
Odometrul
Consumul instantaneu de combustibil
Autonomia până la epuizarea combustibilului
Turist - vitezometru alternativ
Unitățile de măsură pentru distanță, viteză etc.
pot fi modificate prin intermediul setărilor sistemului de pe afișajul central.
Contorul de parcurs
Există două contoare de parcurs, TM și TA.
TM poate fi resetat manual iar TA este resetat
automat dacă mașina nu este folosită timp de
cel puțin patru ore.
Următoarele informații sunt înregistrate în timpul conducerii:
•
•
•
•
Exemple de informații ale computerului de bord pe
afișajul pentru șofer de 8 inch. Figura este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul
mașinii.
88
Kilometraj
Timpul de conducere
Viteza medie
Consumul mediu de combustibil
Valorile sunt valabile de la ultima resetare a
contorului de parcurs.
Odometrul
Odometrul înregistrează kilometrajul total al
mașinii. Această valoare nu poate fi resetată la
zero.
Consumul instantaneu de combustibil
Acest indicator prezintă consumul de combustibil pe care îl are în acel moment mașina.
Valoarea este actualizată aproximativ după fiecare secundă.
Autonomia până la epuizarea
combustibilului
Computerul de bord calculează distanța rămasă cu combustibilul disponibil în rezervor.
Calculul se bazează pe consumul mediu de
combustibil pe parcursul ultimilor 30 km
(20 mile) și pe cantitatea rămasă de combustibil pentru conducere.
Când indicatorul indică "----", nu mai este suficient combustibil pentru a putea calcula distanța rămasă. Alimentați cât mai curând posibil.
NOTĂ
Este posibil să existe o mică abatere dacă
stilul de conducere a fost modificat.
Un stil de conducere economic are în general
ca rezultat o distanță de conducere mai lungă.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Turist - vitezometru alternativ
Vitezometrul digital alternativ facilitează conducerea în țări în care semnele de limitare a
vitezei sunt într-o unitate de măsură diferită de
cea indicată pe instrumentele mașinii.
Viteza digitală este apoi afișată în unitatea de
măsură opusă celei indicate pe vitezometrul
analogic. Dacă vitezometrul analogic este gradat în mph, vitezometrul digital indică viteza
corespunzătoare în km/h și invers.
Afișarea datelor deplasării pe
afișajul pentru șofer
Valorile înregistrate și calculate ale computerului de bord pot fi afișate pe afișajul pentru
șofer.
Valorile sunt salvate într-o aplicație a computerului de bord. Din meniul de aplicații, puteți
să alegeți ce informații să fie afișate pe afișajul
pentru șofer.
Informații asociate
•
Afișarea datelor deplasării pe afișajul pentru șofer (p. 89)
•
•
Resetarea contorului de parcurs (p. 90)
•
•
Afișarea statisticii deplasării pe afișajul
central (p. 90)
1.
Deschideți meniul aplicații de pe afișajul
pentru șofer apăsând (1).
(Nu puteți deschide meniul aplicației dacă
sunt afișate mesaje neconfirmate în
afișajul pentru șofer. Mesajul trebuie confirmat mai întâi prin apăsarea butonului O
(4) înainte ca meniul aplicației să poată fi
deschis.)
2. Navigați la aplicația computerului de bord
din stânga sau dreapta cu (2).
> Primele patru rânduri din meniu prezintă valorile măsurate pentru contorul
de parcurs TM. Următoarele patru rânduri din meniu prezintă valorile măsurate pentru contorul de parcurs TA.
Derulați în sus sau în jos în listă cu (3).
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Modificarea unităților de măsură ale sistemului (p. 133)
Deschideți și navigați la meniul aplicații2 utilizând
butoanele din partea dreaptă a volanului.
Meniu aplicații
Stânga/dreapta
În sus/În jos
Confirmați
2 Figura
este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
}}
89
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
3. Derulați în jos până la butoanele de opțiuni
pentru a selecta ce informații să fie afișate
pe afișajul pentru șofer:
•
•
Odometrul
•
•
Turist (vitezometru alternativ)
•
Consumul instantaneu de combustibil,
consumul mediu pentru TM sau TA,
nicio afișare a consumului de combustibil
Resetarea contorului de parcurs
Resetați contorul de parcurs cu ajutorul
comutatorului manetei stânga.
Autonomia până la epuizarea combustibilului
Kilometrajul pentru contorul de parcurs
TM, TA sau nicio afișare a kilometrajului
Selectați sau deselectați o opțiune cu
butonul O (4). Modificarea este efectuată
pe loc.
–
Informații asociate
•
•
Computer de bord (p. 87)
Resetarea contorului de parcurs (p. 90)
Resetați toate informațiile din contorul de
parcurs TM (de ex. kilometrajul, consumul
mediu, viteza medie și timpul de conducere) printr-o apăsare lungă pe butonul
RESET de pe comutatorul manetei
stânga.
Apăsarea butonului RESET resetează doar
kilometrajul.
Contorul de parcurs TA poate fi resetat automat numai când mașina nu a fost utilizată
timp de patru sau mai multe ore.
Informații asociate
•
90
Computer de bord (p. 87)
Afișarea statisticii deplasării pe
afișajul central
Statistica deplasării de la computerul de bord
este afișată grafic pe afișajul central și oferă o
imagine de ansamblu care facilitează o conducere mai eficientă din punct de vedere al
consumului de combustibil.
Deschideți aplicația
Performanță șofer din
vizualizarea aplicației pentru
afișa statistica deplasării.
Fiecare bară din diagramă
simbolizează o distanță de 1,
10 sau 100 km, alternativ mile. Barele sunt
umplute de la dreapta pe măsură ce deplasarea progresează. Bara din dreapta indică
valoarea pentru distanța curentă.
Consumul mediu de combustibil și timpul total
de conducere sunt calculate de la ultima dată
când statistica deplasării a fost resetată.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Setări pentru statistica deplasării
Informații asociate
Resetarea sau reglarea setărilor pentru statistica deplasării.
1. Deschideți aplicația Performanță șofer
din vizualizarea aplicației pentru afișa statistica deplasării.
•
Afișarea statisticii deplasării pe afișajul
central (p. 90)
•
•
Computer de bord (p. 87)
Resetarea contorului de parcurs (p. 90)
Statistica deplasării de la computerul de bord3.
Informații asociate
•
•
Setări pentru statistica deplasării (p. 91)
2. Apăsați Preferințe pentru
•
schimbarea scării graficului. Selectarea
rezoluției 1, 10 sau 100 km/mile pentru
bară.
•
resetarea datelor după fiecare deplasare. Se efectuează când mașina a staționat mai mult de 4 ore.
•
resetarea datelor pentru deplasarea
curentă.
Computer de bord (p. 87)
Statisticile deplasării, consumul mediu
calculat și timpul total de conducere sunt
întotdeauna resetate simultan.
Unitățile de măsură pentru distanță, viteză etc.
pot fi modificate prin intermediul setărilor sistemului de pe afișajul central.
3 Figura
este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
91
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Data și ora
Ceasul este afișat atât pe afișajul pentru
șofer, cât și pe afișajul central.
Locația ceasului
Ora automată pentru mașinile cu GPS
Dacă mașina este echipată cu un sistem de
navigație, poate fi selectat Oră automată.
Fusul orar este apoi reglat automat în funcție
de locația mașinii. Pentru anumite tipuri de
sisteme de navigație, trebuie de asemenea să
fie setată locația curentă (țara) pentru a obține
fusul orar corect. Dacă nu este selectat Oră
automată, ora și data sunt ajustate cu
săgeata în sus sau cu săgeata în jos pe ecranul
tactil.
Indicatorul de temperatură
exterioară
Temperatura exterioară este afișată pe
afișajul pentru șofer.
Un senzor detectează temperatura din exteriorul mașinii.
Ora de vară
În anumite țări, este posibil să selectați setarea Oră de vară automată pentru setarea
automată a orei de vară. Pentru alte țări, setarea Ora de vară poate fi selectată manual.
Locația ceasului pe afișajul pentru șofer de 12 inch* și
de 8 inch. Figura este schematică - componentele
pot diferi în funcție de modelul mașinii.
În anumite situații, mesajele și informațiile pot
acoperi ceasul de pe afișajul pentru șofer.
Pe afișajul central, ceasul este situat în partea
dreaptă sus a barei de stare.
Setări pentru dată și oră
–
Selectați Setări Sistem Dată și oră
în vederea de sus a afișajului central pentru a modifica setările pentru formatul orei
și datei.
Reglați data și ora apăsând săgeata în sus
sau în jos de pe ecranul tactil.
92
Informații asociate
•
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
Locația indicatorului de temperatură exterioară pe
afișajul pentru șofer de 12 inch* și 8 inch. Figura este
schematică - componentele pot diferi în funcție de
modelul mașinii.
Dacă mașina a fost în staționare, indicatorul
poate afișa o valoare a temperaturii prea ridicată.
Când temperatura exterioară este în
intervalul -5 °C până la +2 °C (23 °F
până la 36 °F), se aprinde un simbol
de fulg de zăpadă care avertizează
cu privire la condiții potențial alunecoase.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Simbolul este de asemenea aprins pentru
scurt timp și pe afișajul de pe parbriz*, dacă
mașina este dotată cu acesta.
Schimbați unitatea de măsură pentru indicatorul de temperatură etc. prin intermediul setărilor de sistem din vederea de sus a afișajului
central.
Informații asociate
•
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Modificarea unităților de măsură ale sistemului (p. 133)
Simboluri indicatoare în afișajul
pentru șofer
Simbolurile indicatoare alertează șoferul dacă
o funcție a fost activată, sistemul funcționează sau dacă s-a produs o eroare sau o
condiție anormală.
Simbol
Specificație
Informații, citiți textul de pe
afișaj
Atunci când unul dintre sistemele
mașinii nu are comportamentul
dorit, simbolul pentru informații
se aprinde și un text se afișează
pe afișajul pentru șofer. Simbolul
pentru informații se poate
aprinde și împreună cu alte sisteme.
Simbol
Specificație
Frânare automată activată
Simbolul se aprinde la activarea
funcției și la acționarea pedalei
de frână sau a butonului de frână
de parcare. Frâna menține
mașina staționară după oprire.
Sistemul de presiune în anvelope
Simbolul se aprinde când apare o
eroare la frâna de parcare.
Simbolul se aprinde când presiunea în anvelope este prea scăzută. Dacă există o eroare la sistemul de presiune în anvelope,
simbolul va clipi timp de aprox. 1
minut și apoi va rămâne aprins
constant. Acest lucru se produce
deoarece sistemul nu poate
detecta sau avertiza cu privire la
presiunea scăzută în anvelope
așa cum ar trebui.
Eroare ABS
Sistemul de emisii
Dacă simbolul se aprinde, sistemul nu funcționează. Sistemul de
frânare normal al mașinii funcționează în continuare, dar fără
funcția ABS.
Dacă simbolul se aprinde după
pornirea motorului, acest lucru se
poate datora unei erori la sistemul de emisii al mașinii. Conduceți către un atelier pentru o verificare. Volvo vă recomandă să
contactați un atelier autorizat
Volvo.
Eroare la sistemul de frânare
* Opțiune/accesoriu.
}}
93
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Simbol
Specificație
Semnalizatoarele stânga și
dreapta
Simbolul clipește la utilizarea
semnalizatoarelor.
Simbol
Specificație
Simbolul se aprinde la activarea
lămpilor de poziție.
Eroare la sistemul de faruri
Simbolul se aprinde dacă se produce o eroare la funcția ABL
(Active Bending Lights) sau dacă
se produce altă eroare la sistemul de faruri.
Precondiționare activată
Simbolul se aprinde în albastru la
aprinderea fazei lungi active.
Lămpile de poziție sunt aprinse.
Simbolul se aprinde când încălzitorul pentru blocul motor și habitaclu/sistemul de aer condiționat
precondiționează mașina.
Fază lungă aprinsă
Simbolul se aprinde la aprinderea
fazei lungi și a lămpilor de poziție.
Proiectoare de ceață aprinse
Simbolul se aprinde la pornirea
proiectoarelor de ceață.
Lampă de ceață spate aprinsă
Simbolul se aprinde în albastru la
aprinderea fazei lungi active.
Simbolul se aprinde la aprinderea
lămpii de ceață spate.
Fază lungă activă stinsă
Senzor de ploaie activat
Simbolul se aprinde în alb la stingerea fazei lungi active.
Simbolul se aprinde la activarea
senzorului de ploaie.
Simbolul se aprinde la aprinderea
fazei lungi și la claxonul luminos.
94
Simbolul se aprinde în alb la stingerea fazei lungi active. Lămpile
de poziție sunt aprinse.
Fază lungă activă aprinsă
Fază lungă aprinsă
Specificație
Fază lungă activă aprinsă
Fază lungă activă stinsă
Lămpile de poziție
Simbol
Sistemul de stabilitate
Un simbol care clipește indică
funcționarea sistemului de stabilitate. Dacă simbolul se aprinde
constant, există o eroare la sistem.
Sistemul de stabilitate, modul
sport
Simbolul se aprinde la activarea
modului Sport. Modul Sport permite o experiență mai activă a
condusului. Sistemul detectează
dacă utilizarea pedalei de accelerație, mișcările volanului și virările
sunt mai active decât la condusul
normal și permite derapajul controlat al părții din spate până la
un anumit nivel înainte de a interveni și stabiliza mașina.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Simbol
Specificație
Asistență bandă de rulare
Simbol alb: Asistență bandă de
rulare este activată și se detectează marcajele rutiere.
Simbol gri: Asistență bandă de
rulare este activată, dar nu se
detectează marcajele rutiere.
Simbol portocaliu: Asistență
bandă de rulare avertizează/
intervine.
Asistență bandă de rulare și
senzor de ploaie
Simbol alb: Asistență bandă de
rulare este activată și se detectează marcajele rutiere. Senzorul
de ploaie este activat.
Simbol gri: Asistență bandă de
rulare este activată, dar nu se
detectează marcajele rutiere.
Senzorul de ploaie este activat.
Sistemul AdBlue (diesel)
Informații asociate
•
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Simboluri de avertizare în afișajul pentru
șofer (p. 95)
Simboluri de avertizare în afișajul
pentru șofer
Simbolurile de avertizare alertează șoferul cu
privire la activarea unei funcții importante sau
la apariția unei erori sau condiții grave.
Simbol
Specificație
Avertizare
Simbolul roșu de avertizare se
aprinde când s-a indicat o eroare
care poate afecta siguranța sau
manevrabilitatea mașinii. În
același timp, în ecranul pentru
șofer se afișează un text explicativ. Simbolul de avertizare se
poate aprinde și împreună cu alte
sisteme.
Memento centură de siguranță
Simbolul se aprinde sau clipește
dacă o persoană așezată întrunul din scaunele față nu și-a
cuplat centura de siguranță sau
dacă cineva de pe bancheta
spate și-a decuplat centura de
siguranță.
Simbolul se aprinde când nivelul
AdBlue este scăzut sau în cazul
unei erori la sistemul AdBlue.
}}
95
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Simbol
Specificație
Specificație
Simbol
Specificație
Airbaguri
Presiune scăzută a uleiului
Risc de coliziune
Dacă simbolul rămâne aprins sau
se aprinde în timpul mersului, s-a
detectat o eroare la unul dintre
sistemele de siguranță ale
mașinii. Citiți mesajul din afișajul
pentru informații. Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo.
Dacă simbolul se aprinde în timpul deplasării, presiunea uleiului
din motor este prea scăzută.
Opriți motorul imediat și verificați
nivelul uleiului, completați dacă
este cazul. Dacă simbolul se
aprinde și nivelul uleiului este
normal, contactați un atelier.
Volvo vă recomandă să contactați un atelier autorizat Volvo.
City Safety avertizează la apariția
unui risc de coliziune cu alte
vehicule, pietoni, cicliști și animale mari.
Eroare la sistemul de frânare
Dacă acest simbol se aprinde,
nivelul lichidului de frână poate fi
prea scăzut. Contactați cel mai
apropiat atelier autorizat pentru
verificarea și remedierea nivelului
lichidului de frână.
Frână de parcare acționată
Simbolul se aprinde constant la
activarea frânei de parcare.
Un simbol care clipește
înseamnă apariția unei erori. Citiți
mesajul din afișajul pentru informații.
96
Simbol
Temperatură ridicată a motorului
Simbolul se aprinde în timpul
mersului când temperatura
motorului este prea mare. În
același timp, în ecranul pentru
șofer se afișează un text explicativ.
Alternatorul nu încarcă
Simbolul se aprinde în timpul
mersului dacă s-a produs o
eroare la sistemul electric. Contactați un atelier. Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo.
Informații asociate
•
Simboluri indicatoare în afișajul pentru
șofer (p. 93)
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Acordul de licență pentru afișajul
pentru șofer
O licență este un acord pentru dreptul de a
desfășura o anumită activitate sau dreptul de
a utiliza drepturile unei alte persoane conform
termenilor și condițiilor acordului. Textul
următor reprezintă acordul Volvo cu producătorul sau dezvoltatorul și este în limba
engleză.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
98
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is a
generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met: o
Redistribution of source code must retain
this license file (`licence.txt') unaltered;
any additions, deletions or changes to the
original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The
copyright notices of the unaltered, original
files must be preserved in all copies of
source files. o Redistribution in binary
form must provide a disclaimer that states
that the software is based in part of the
}}
99
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your
documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType: o
[email protected] Discusses general
use and applications of FreeType, as well
as future and wanted additions to the
library and distribution. If you are looking
for support, start in this list if you haven't
found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
100
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert
Wilhelm <[email protected]>
Werner Lemberg
<[email protected]>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
and with the following additions to the
disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
John Bowler
Eric S. Raymond
Kevin Bracey
Gilles Vollant
Sam Bushell
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but
would be appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source
Initiative.
}}
101
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
102
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
Informații asociate
•
Meniul aplicații de pe afișajul
pentru șofer
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
oferă accesul rapid la funcțiile utilizate frecvent pentru anumite aplicații.
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Aplicația
Funcții
Computer
de bord
Selectarea contorului de parcurs, selectarea a ceea ce trebuie afișat pe afișajul pentru
șofer etc.
Player
media
Selectarea sursei active pentru player-ul media.
Telefonul
Apelarea unui contact din lista
de apeluri.
Navigație
Ghidarea spre destinație etc.
Informații asociate
•
•
Imaginea este informativă.
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
poate fi folosit în locul afișajului central și este
comandat prin butoanele din partea dreaptă a
volanului. Meniul aplicații ușurează comutarea
între diferite aplicații sau funcții din cadrul aplicațiilor fără a trebui luate mâinile de pe volan.
•
Afișajul pentru șofer (p. 82)
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Funcțiile meniului aplicații
Diferite aplicații oferă accesul la diferite tipuri
de funcții. Următoarele aplicații și funcțiile
asociate acestora pot fi comandate din meniul
aplicații:
103
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Gestionarea meniului de aplicații
din afișajul pentru șofer
Deschiderea/închiderea meniului de
aplicații
Meniul de aplicații din afișajul pentru șofer se
controlează de la tastatura din dreapta volanului.
–
Apăsați la deschidere/închidere (1).
> Meniul de aplicații se deschide/se
închide.
NOTĂ
Nu puteți deschide meniul aplicației dacă
sunt afișate mesaje neconfirmate în afișajul
pentru șofer. Mesajul trebuie să fie confirmat înainte de a putea deschide meniul
aplicației.
Meniul de aplicații și tastatura din dreapta volanului.
Imaginea este informativă.
Deschidere/închidere
Stânga/dreapta
Sus/jos
Confirmați
Meniul de aplicații se închide automat după o
perioadă de inactivitate sau după selectarea
anumitor opțiuni.
Navigarea și selecția din meniul de
aplicații
1.
Navigați printre aplicații apăsând pe tastele stânga sau dreapta (2).
> Funcțiile pentru aplicația anterioară/
următoare se afișează în meniul de aplicații.
2. Răsfoiți prin funcții pentru aplicația selectată apăsând pe tastele sus sau jos (3).
3. Confirmați sau evidențiați o opțiune pentru
acea funcție apăsând pe confirmare (4).
> Funcția se activează și unele opțiuni din
meniul de aplicații se închid.
104
Dacă meniul de aplicații se deschide din nou,
se vor afișa mai întâi funcțiile celei mai selectate aplicații.
Informații asociate
•
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
(p. 103)
•
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Mesaje din afișajul pentru șofer
Mesaje de service
Mai jos este prezentată o selecție a mesajelor
de service importante și a semnificațiilor acestora.
Afișajul pentru șofer poate afișa mesaje pentru a informa sau a asista șoferul în cazul unor
evenimente diferite.
Exemple de mesaje pe afișajul pentru șofer. Figura
este schematică - componentele pot diferi în funcție
de modelul mașinii.
Exemplu de mesaj pe afișajul pentru șofer de 8 inch.
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Afișajul pentru șofer afișează mesaje care prezintă o prioritate ridicată pentru șofer.
Mesajele pot fi afișate în diferite părți ale
afișajului pentru șofer, în funcție de ce alte
informații sunt afișate în mod curent. După un
timp sau când mesajul a fost luat la
cunoștință/a fost efectuată acțiunea aferentă
dacă este necesar, mesajul dispare de pe
afișajul pentru șofer. Dacă un mesaj trebuie să
fie salvat, acesta este plasat în aplicația Stare
autoturism, care este deschisă din vizualizarea aplicațiilor pe afișajul central.
Compoziția mesajelor poate varia și ele pot fi
afișate împreună cu grafice, simboluri sau
butoane, de exemplu pentru luarea la
cunoștință a mesajului sau pentru acceptarea
unei solicitări.
Mesaj
Specificație
Opriți în siguranțăA
Opriți-vă și opriți motorul.
Risc ridicat de defecțiune consultați un atelierB.
Opriți motorulA
Opriți-vă și opriți motorul.
Risc ridicat de defecțiune consultați un atelierB.
Service
urgent. Conduceți la un
atelierA
Contactați un atelierB pentru a verifica mașina imediat.
Service necesarA
Contactați un atelierB pentru a verifica mașina cât
mai curând posibil.
Întreținere
periodică
Momentul pentru serviceul planificat - contactați un
atelierB. Afișat înainte de
data următorului service.
Programați
întreținerea
Întreținere
periodică
Momentul pt.
întreținere
Momentul pentru serviceul planificat - contactați un
atelierB. Afișat la data
următorului service.
}}
105
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Mesaj
Specificație
Întreținere
periodică
Momentul pentru serviceul planificat - contactați un
atelierB. Afișat când data
pentru service care a trecut.
Întreținere
depășită
Dezactivare
temporarăA
A
B
Gestionarea mesajelor de pe
afișajul pentru șofer
Mesajele de pe afișajul pentru șofer sunt gestionate de la butoanele din partea dreaptă a
volanului.
O funcție a fost deconectată temporar și este resetată automat în timpul
conducerii sau după repornire.
Exemple de mesaje pe afișajul pentru șofer5 și butoanele din partea dreaptă a volanului. Figura este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
O parte a mesajului, prezentată împreună cu informații despre locul unde a apărut problema.
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Stânga/dreapta
Informații asociate
106
•
Gestionarea mesajelor de pe afișajul pentru șofer (p. 106)
•
Gestionarea unui mesaj salvat de pe
afișajul pentru șofer (p. 107)
•
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
4 Cu
5 Cu
afișaj pentru șofer de 8 inch.
afișaj pentru șofer de 12 inch.
Exemple de mesaje pe afișajul pentru șofer4 și butoanele din partea dreaptă a volanului.
Confirmați
Unele mesaje de pe afișajul pentru șofer conțin unul sau mai multe butoane, de exemplu
pentru confirmarea mesajului sau acceptarea
unei solicitări.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Gestionarea unui mesaj nou
Pentru mesaje cu butoane:
Gestionarea unui mesaj salvat de
pe afișajul pentru șofer
1.
Indiferent dacă sunt salvate de pe afișajul
pentru șofer sau de pe afișajul central, mesajele sunt gestionate pe afișajul central.
Navigați printre butoane apăsând în
stânga sau în dreapta (1).
2. Confirmați selecția apăsând pe confirmare
(2).
> Mesajul dispare de pe afișajul pentru
șofer.
Informații asociate
•
•
•
1.
Închideți mesajul apăsând pe confirmare
(2) sau lăsați mesajul să se închidă automat după un timp.
> Mesajul dispare de pe afișajul pentru
șofer.
Dacă un mesaj trebuie să fie salvat, acesta
este plasat în aplicația Stare autoturism, care
este deschisă din vizualizarea aplicațiilor pe
afișajul central. Mesajul Mesaj auto salvat în
aplic. Stare autoturism este afișat pe afișajul
central în legătură cu aceasta.
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
Gestionarea unui mesaj salvat de pe
afișajul pentru șofer (p. 107)
–
Apăsați butonul din dreapta mesajului
Mesaj auto salvat în aplic. Stare
autoturism de pe afișajul central.
> Mesajul salvat este afișat în aplicația
Stare autoturism.
Pentru a citi mai târziu un mesaj salvat:
Pentru mesaje fără butoane:
–
Citirea unui mesaj salvat
Pentru a citi imediat un mesaj salvat:
Deschideți aplicația Stare autoturism din
ecranul aplicațiilor din afișajul central.
> Aplicația este deschisă în partea inferioară a sub-vizualizării din vizualizarea
ecranului de pornire.
2. Selectați fila Mesaje din aplicație.
> Este afișată o listă cu mesajele salvate.
Mesajele salvate pot fi văzute în aplicația Stare
autoturism.
Mesajele afișate pe afișajul
pentru șofer și care trebuie
salvate sunt adăugate în aplicația Stare autoturism de pe
afișajul central. Mesajul
Mesaj auto salvat în aplic.
Stare autoturism este afișat
pe afișajul central în legătură cu aceasta.
3. Apăsați pe un mesaj pentru a-l extinde/
minimiza.
> În listă sunt afișate mai multe informații
despre mesaj iar imaginea din stânga
din aplicație prezintă grafic informații
despre mesaj.
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
}}
107
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Informații asociate
Gestionarea unui mesaj salvat
În modul maximizat, unele mesaje au disponibile două butoane pentru a rezerva un service
sau pentru a citi manualul de utilizare.
•
•
Pentru a rezerva un service pentru un mesaj
salvat:
•
–
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
Gestionarea mesajelor de pe afișajul pentru șofer (p. 106)
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
În modul maximizat pentru mesaje, apăsați Solicitați rezervareApel pentru
rezervare6 pentru a ajuta la rezervarea
service-ului.
> Cu Solicitați rezervare: Fila Rezervări
se deschide în aplicație și creează o
solicitare de rezervare a lucrărilor de
service și reparații.
Cu Apel pentru rezervare: Este inițiată aplicația telefonică și apelează un
centru de service pentru a rezerva
lucrări de service și reparații.
Pentru a citi manualul de utilizare pentru un
mesaj salvat:
–
În modul maximizat pentru mesaj, apăsați
Manual de utilizare pentru a citi despre
mesaje în manualul de utilizare.
> Manualul de utilizare se deschide pe
afișajul central și afișează informații
legate de mesaje.
Mesajele salvate în aplicație sunt șterse automat de fiecare dată când motorul este pornit.
6 Depinde
108
de piață. De asemenea, trebuie să fie înregistrate ID-ul Volvo și atelierul selectat.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Prezentare generală a afișajului
central
Multe dintre funcțiile mașinii sunt controlate
de pe afișajul central. Aici este prezentat
afișajul central și opțiunile acestuia.
}}
109
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Trei dintre vederile de bază ale afișajului central. Glisați spre dreapta sau spre stânga pentru a accesa vizualizarea funcțiilor respectiv vizualizarea aplicațiilor7.
Vizualizarea funcțiilor - funcțiile mașinii
care sunt activate sau dezactivate printr-o
7
110
Vizualizările sunt inversate pentru mașinile cu volanul pe dreapta.
apăsare. Anumite funcții sunt denumite
funcții de declanșare, ceea ce înseamnă că
ele deschid o fereastră cu opțiuni de
setare. Printre acestea, se află Cameră.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Navigația - duce la navigarea pe hartă, cu
ex. Sensus Navigation*. Apăsați pe subvizualizare pentru a o extinde.
Setările pentru afișajul de pe parbriz* sunt,
de asemenea, realizate din vizualizarea
funcțiilor, însă setările sunt efectuate utilizând butoanele din partea dreaptă a volanului.
Media - aplicații utilizate recent asociate
cu media. Apăsați pe sub-vizualizare pentru a o extinde.
Vizualizarea ecranului de pornire - prima
vizualizare care este afișată când este pornit ecranul.
Telefon - funcția telefonului poate fi accesată de aici. Apăsați pe sub-vizualizare
pentru a o extinde.
Vizualizarea aplicațiilor - aplicațiile care au
fost descărcate (aplicații de la terți) și aplicațiile pentru funcțiile integrate, ca de
exemplu Radio FM. Apăsați pe o pictogramă a aplicației pentru a deschide aplicația.
Sub-vizualizare suplimentară - aplicații sau
funcții ale mașinii utilizate recent care nu
aparțin niciunei alte sub-vizualizări. Apăsați pe sub-vizualizare pentru a o extinde.
Rândul pentru climatizare - informații și
interacțiune directă, de exemplu pentru a
seta temperatura și încălzirea scaunelor*.
Apăsați simbolul din centrul rândului pentru climatizare pentru a deschide vizualizarea climatizării cu mai multe opțiuni de
setare.
Bara de stare - activitățile din mașină sunt
afișate chiar în partea de sus a ecranului.
Informațiile despre rețea și conexiune sunt
afișate în partea stângă a barei de stare, în
timp ce în dreapta sunt afișate informațiile
legate de media, ceasul și indicația despre
activitatea de fundal în derulare.
Vedere de sus - trageți fila în jos pentru a
accesa vederea de sus. Setări, Manual de
utilizare, Profil și mesajele salvate ale
mașinii sunt accesate de aici. În unele
cazuri, setările contextuale (de ex. Setări
sistem de navigație) și manualul de utilizare contextual (de ex. Manual Sist.
navigație) pot fi, de asemenea, accesate
în vederea de sus.
Informații asociate
•
•
Gestionarea afișajului central (p. 112)
•
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul central
(p. 122)
•
•
Aplicații (p. 514)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Deschiderea configurării contextuale pe
afișajul central (p. 134)
•
Afișarea manualului de utilizare pe afișajul
central (p. 19)
•
•
•
Player media (p. 524)
Telefonul (p. 539)
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Oprirea și modificarea volumului sonor al
sistemului pe afișajul central (p. 132)
•
Schimbarea aspectului pe afișajul central
(p. 132)
•
•
Schimbarea limbii sistemului (p. 133)
•
•
Curățarea afișajului central (p. 659)
Modificarea unităților de măsură ale sistemului (p. 133)
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
Simboluri în bara de stare de pe afișajul
central (p. 124)
* Opțiune/accesoriu.
111
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Gestionarea afișajului central
Multe dintre funcțiile mașinii sunt controlate
și reglate de la afișajul central. Afișajul central
este un ecran tactil care reacționează la atingere.
Utilizarea funcționalității ecranului
tactil din afișajul central
Ecranul reacționează diferit în funcție de apăsare, tragere sau glisare de-a lungul lui. Acțiunile cum ar fi navigarea între diferite vizualizări,
Procedură
112
marcarea obiectelor și derularea într-o listă pot
fi efectuate prin atingerea ecranului în moduri
diferite.
pentru partea șoferului și respectiv pentru partea pasagerului din față.
IMPORTANT
O perdea de lumină cu infraroșii chiar deasupra suprafeței ecranului permite ecranului să
detecteze un deget care se află chiar în fața
ecranului. Această tehnologie permite utilizarea ecranului chiar și cu mănuși.
Nu utilizați obiecte ascuțite pe ecran, deoarece acestea îl pot zgâria.
Două persoane pot interacționa cu ecranul în
același timp, de ex. pentru a regla climatizarea
Tabelul de mai jos prezintă diferitele proceduri
de operare a ecranului:
Executare
Rezultat
Apăsare o dată.
Evidențiază un obiect, confirmă o selecție sau activează o funcție.
Apăsare de două ori în succesiune rapidă.
Mărește un obiect digital, cum ar fi harta.
Apăsare și ținere apăsată.
Apucă un obiect. Poate fi folosit pentru a muta aplicații sau puncte de pe hartă pe hartă. Apăsare
și ținere apăsată a degetului pe ecran și, în același timp, tragerea obiectului în locația dorită.
Apăsare o dată cu două
degete.
Micșorează un obiect digital, cum ar fi harta.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Procedură
Executare
Rezultat
Tragere
Schimbă între vizualizări diferite, derulează o listă, un text sau o vizualizare. Ținere apăsată și tragere pentru a muta aplicații sau puncte de pe hartă pe hartă. Tragere orizontală sau verticală pe
ecran.
Glisare / tragere rapidă
Schimbă între vizualizări diferite, derulează o listă, un text sau o vizualizare. Tragere orizontală
sau verticală pe ecran.
Rețineți că atingerea secțiunii superioare a ecranului poate cauza deschiderea vederii de sus.
Tragere în direcții opuse
Mărește.
Tragere spre același centru
Micșorează.
}}
113
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Revenirea la vizualizarea ecranului de
pornire dintr-o altă vizualizare
1.
Comanda este utilizată pentru multe dintre
funcțiile mașinii. Reglează de ex. temperatura
prin intermediul uneia dintre următoarele:
Apăsați scurt butonul home de sub afișajul
central.
> Se afișează ultima poziție a vizualizării
ecranului de pornire.
2. Reapăsare scurtă.
> Toate sub-vizualizările de pe vizualizarea ecranului de pornire sunt setate în
modul implicit.
NOTĂ
În modul standard al vizualizării ecranului
de pornire - apăsați scurt butonul home. Pe
ecran apare o animație care descrie accesul la diferitele vizualizări.
trageți comanda la temperatura dorită
•
apăsarea pe temperatura dorită de pe
comandă.
apăsarea pe + sau − pentru a mări sau
micșora gradual temperatura sau
Informații asociate
Indicatorul de defilare apare pe afișajul central când
este posibilă derularea în vizualizare.
Utilizarea comenzilor pe afișajul
central
Derularea într-o listă, articol sau
vizualizare
Când pe ecran este vizibil un indicator de defilare, este posibil să derulați în jos sau în sus în
vizualizare. Glisare în jos / în sus oriunde în
vizualizare.
Controlul temperaturii.
114
•
•
•
Activarea și dezactivarea afișajului central
(p. 115)
•
Deplasarea aplicațiilor și butoanelor pe
afișajul central (p. 124)
•
Tastatura de pe afișajul central (p. 126)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Activarea și dezactivarea afișajului
central
1.
Afișajul central poate fi estompat și reactivat
folosind butonul home de sub ecran.
Apăsați lung butonul home fizic de sub
ecran.
> Ecranul se întunecă cu excepția rândului pentru climatizare, care continuă să
fie afișat. Toate funcțiile conectate la
ecran sunt în continuare în funcțiune.
2. Reactivarea ecranului - atingeți scurt butonul home.
> Vizualizarea afișată înainte de deconectarea ecranului va fi afișată din nou.
NOTĂ
Ecranul nu poate fi dezactivat când este
afișat pe ecran o solicitare de efectuare a
unei acțiuni.
Butonul home pentru afișajul central.
Efectul utilizării butonului home este estomparea ecranului iar ecranul tactil nu mai reacționează la atingere. Rândul pentru climatizare va
fi afișat în continuare. Toate funcțiile conectate
la ecran sunt în continuare în funcțiune, cum ar
fi climatizarea, sunetul, ghidarea* și aplicațiile.
Când afișajul central este estompat, este o
ocazie bună de a curăța ecranul. Funcția de
estompare poate fi utilizată și pentru a
estompa ecranul astfel încât să nu deranjeze
în timpul conducerii.
NOTĂ
Afișajul central se dezactivează automat
când motorul este oprit și portiera șoferului
este deschisă.
Informații asociate
•
•
•
Curățarea afișajului central (p. 659)
Schimbarea aspectului pe afișajul central
(p. 132)
Navigarea pe vizualizările afișajului
central
Pe afișajul central sunt cinci vizualizări de
bază diferite: vizualizarea ecranului de pornire, vederea de sus, vizualizarea climatizării
și vizualizarea funcțiilor. Ecranul este pornit
automat când este deschisă portiera șoferului.
Vizualizarea ecranului de pornire
Vizualizarea ecranului de pornire este vizualizarea afișată când este pornit ecranul. Ea este
compusă din patru sub-vizualizări: Navigație,
Media, Telefon și o sub-vizualizare suplimentară.
O aplicație sau o funcție a mașinii selectată
din vizualizarea aplicației sau vizualizarea funcțiilor pornește în sub-vizualizarea respectivă a
vizualizării ecranului de pornire. De ex. Radio
FM pornește în fila Media.
Fila suplimentară prezintă ultima aplicație sau
funcție a mașinii folosită care nu este asociată
cu niciuna din celelalte trei zone.
Sub-vizualizările prezintă informații scurte
despre fiecare aplicație diferită.
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
}}
* Opțiune/accesoriu.
115
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
NOTĂ
Vedere de sus
Când mașina este pornită, diferitele subvizualizări de pe vizualizarea ecranului de
pornire prezintă informații despre starea
curentă a aplicațiilor.
•
NOTĂ
Vederea de sus trasă în jos.
Activitățile din mașină sunt afișate în partea de
sus a ecranului. Informațiile despre rețea și
conexiune sunt afișate în partea stângă a barei
de stare, în timp ce în dreapta sunt afișate
informațiile legate de media, ceasul și indicația
faptului că activitatea de fundal este în derulare.
O filă este situată în centrul barei de stare din
partea de sus a ecranului. Deschideți vederea
de sus prin apăsarea pe filă sau prin tragerea/
glisarea de sus în jos de-a lungul ecranului.
În vederea de sus accesul este întotdeauna
disponibil pentru:
• Setări
• Manual de utilizare
• Profil
• Mesajele salvate ale mașinii.
În vederea de sus, în unele cazuri este acordat
accesul pentru următoarele:
•
116
Manualul de utilizare contextual (de ex.
Manual Sist. navigație). Accesați direct
în vederea de sus articolele din manualul
de utilizare digital care sunt legate de conținutul afișat pe ecran.
Ieșirea din vederea de sus - apăsați în exteriorul vederii de sus, pe butonul home sau pe partea inferioară a vederii de sus și trageți în sus.
Vizualizarea subiacentă este apoi vizibilă și
disponibilă din nou pentru utilizare.
În modul standard al vizualizării ecranului
de pornire - apăsați scurt butonul home. Pe
ecran apare o animație care descrie accesul la diferitele vizualizări.
Bara de stare
în vederea de sus când rulează o aplicație
(de ex. navigația).
NOTĂ
Vederea de sus nu este disponibilă în timpul pornirii/opririi sau când este afișat un
mesaj pe ecran. De asemenea, nu este disponibilă când este afișată vizualizarea climatizării.
Vizualizarea climatizării
Rândul pentru climatizare este întotdeauna
vizibil în partea de jos a ecranului. Cele mai
uzuale setări ale climatizării pot fi efectuate
direct acolo, cum ar fi de exemplu setarea
temperaturii și încălzirea scaunelor*.
Setarea contextuală (de ex. Setări sistem
de navigație). Modificarea setărilor direct
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Apăsați simbolul din centrul rândului
pentru climatizare pentru a deschide
vizualizarea climatizării și pentru a
avea acces la mai multe setări ale cli-
Vizualizarea aplicațiilor
în vizualizarea aplicațiilor, ca de exemplu
numărul de mesaje text necitite pentru
Mesaje.
Apăsați pe o aplicație pentru a o deschide.
Aplicația se deschide apoi în fila de care aparține, de ex. Media.
matizării.
Apăsați pe simbol pentru a închide
vizualizarea climatizării și pentru a
reveni la vizualizarea anterioară.
Puteți derula în jos în vizualizarea aplicațiilor,
în funcție de numărul de aplicații. Faceți acest
lucru prin glisarea/tragerea de jos în sus.
Reveniți la vizualizarea ecranului de pornire
prin glisarea de la stânga la dreapta8 de-a lungul ecranului sau prin apăsarea butonului
home.
Vizualizarea aplicațiilor cu aplicațiile mașinii.
Glisați de la dreapta la stânga8 de-a lungul
ecranului pentru a accesa vizualizarea aplicațiilor din vizualizarea ecranului de pornire. Aici
pot fi găsite aplicațiile care au fost descărcare
(aplicații de la terți) și aplicațiile pentru funcțiile integrate, ca de exemplu Radio FM. Anumite aplicații prezintă informații scurte direct
8 Valabil
pentru mașinile cu volanul pe stânga. Pentru mașinile cu volanul pe dreapta - glisați în direcția opusă.
}}
117
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Vizualizarea funcțiilor
În funcție de numărul de funcții, și aici este
posibil să derulați în jos în vizualizare. Faceți
acest lucru prin glisarea/tragerea de jos în sus.
•
•
Aplicații (p. 514)
Spre deosebire de vizualizarea aplicațiilor, în
care o aplicație este deschisă printr-o apăsare,
o funcție este activată sau dezactivată prin
apăsarea butonului funcțional respectiv. Unele
funcții (funcții de declanșare) se deschid într-o
fereastră nouă când sunt apăsate.
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul central
(p. 122)
Reveniți la vizualizarea ecranului de pornire
prin glisarea de la dreapta la stânga8 de-a lungul ecranului sau prin apăsarea butonului
home.
Informații asociate
Vizualizarea funcțiilor cu butoanele pentru diferitele
funcții ale mașinii.
dreapta8
Glisați de la stânga la
de-a lungul
ecranului pentru a accesa vizualizarea funcțiilor din vizualizarea ecranului de pornire. De aici
puteți activa sau dezactiva diferite funcții ale
mașinii, de ex. BLIS*, Lane Keeping Aid* și
Asistență la parcare*.
8 Valabil
118
•
Gestionarea sub-vizualizărilor pe afișajul
central (p. 119)
•
Simboluri în bara de stare de pe afișajul
central (p. 124)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Deschiderea configurării contextuale pe
afișajul central (p. 134)
•
Afișarea manualului de utilizare pe afișajul
central (p. 19)
•
•
Profilurile de șofer (p. 137)
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
pentru mașinile cu volanul pe stânga. Pentru mașinile cu volanul pe dreapta - glisați în direcția opusă.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Gestionarea sub-vizualizărilor pe
afișajul central
Media, Telefon și o sub-vizualizare suplimentară. Aceste vizualizări pot fi extinse.
Vizualizarea ecranului de pornire este compusă din patru sub-vizualizări: Navigație,
}}
119
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Extinderea unei sub-vizualizări din modul implicit
Modul standard și modul extins al unei sub-vizualizări de pe afișajul central.
120
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Extinderea unei sub-vizualizări:
–
Pentru titluri Navigație, Media și Telefon:
Apăsați oriunde pe sub-vizualizare. Când o
filă este extinsă, fila suplimentară din
vizualizarea ecranului de pornire este temporar forțată să dispară. Celelalte două file
sunt minimizate și sunt afișate doar anumite informații. Când fila suplimentară
este atinsă, celelalte trei file sunt minimizate și sunt afișate numai anumite informații.
Vizualizarea extinsă oferă accesul la funcțiile de bază ale aplicației.
Când se deschide o nouă sub-vizualizare în
modul ecran complet, nu sunt afișate informații din celelalte sub-vizualizări.
În modul extins, deschideți
aplicația pe ecranul complet apăsați pe simbol.
Există întotdeauna opțiunea de a reveni la
vizualizarea ecranului de pornire apăsând
butonul home. Pentru a reveni la vizualizarea
standard a vizualizării ecranului de pornire din
modul ecran complet - apăsați de două ori
butonul home.
Informații asociate
Apăsați pe simbol pentru a
reveni la modul extins sau
apăsați butonul home din
partea de jos a ecranului.
•
•
Gestionarea afișajului central (p. 112)
•
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
Activarea și dezactivarea afișajului central
(p. 115)
Închiderea unei sub-vizualizări extinse:
–
Sub-vizualizarea poate fi închisă în trei
moduri diferite.
•
Atingeți partea superioară a sub-vizualizării extinse.
•
Atingeți o altă filă (această filă se va
deschide apoi în modul expandat).
•
Apăsați scurt butonul home fizic de sub
afișajul central.
Deschiderea sau închiderea unei subvizualizări în modul ecran complet
Fila suplimentară9 și fila pentru Navigație pot
fi deschise în modul ecran complet, cu și mai
multe informații și mai multe opțiuni de setare.
9 Nu
Butonul home pentru afișajul central.
se aplică tuturor aplicațiilor sau funcțiilor mașinii deschise prin intermediul filei suplimentare.
121
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul
central
Toate butoanele pentru funcțiile mașinii sunt
amplasate în vizualizarea funcțiilor, una din
Diferitele tipuri de butoane
Există trei tipuri diferite de butoane pentru
funcțiile mașinii; vezi mai jos:
Tipul de buton
Proprietate
Afectează funcția mașinii
Butoane funcționale
Au pozițiile conectare/deconectare.
Cele mai multe butoane din vizualizarea funcțiilor sunt butoane
funcționale.
Butoane de
declanșare
Nu au pozițiile conectare/deconectare.
Butoane de parcare
Au modurile de conectare, deconectare și scanare.
10
122
vederile de bază ale afișajului central. Navigați la vizualizarea funcțiilor din vizualizarea
ecranului de pornire prin glisarea de la stânga
la dreapta de-a lungul ecranului10.
Când o funcție este în executare, un indicator cu LED se aprinde în partea stângă a pictogramei butonului. Apăsați butonul pentru a activa/dezactiva o funcție.
Când este apăsat un buton de declanșare, se deschide o fereastră pentru funcție. De
exemplu, poate fi o fereastră pentru a schimba poziția scaunului.
Sunt asemănătoare butoanelor funcționale însă cu o poziție suplimentară pentru scanarea parcării.
Valabil pentru mașinile cu volanul pe stânga. Pentru mașinile cu volanul pe dreapta - glisați în direcția opusă.
• Cameră
• Rabatare tetieră
• Reglaje afișaj sup.
• În parc.
• Ieșiți din parcare
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Diferitele moduri ale butoanelor
Când indicatorul cu LED se aprinde în culoarea
verde într-un buton funcțional sau un buton de
parcare, funcția este activată. Când este activată o funcție, este afișat un text suplimentar
cu o explicație pentru anumite funcții. Textul
este afișat timp de câteva secunde iar apoi
butonul este afișat cu indicatorul cu LED
aprins.
Pentru Lane Keeping Aid, este afișat textul
Numai la anumite viteze, de exemplu când
butonul este apăsat.
Apăsați o dată scurt butonul pentru a activa
sau dezactiva funcția.
Funcția este dezactivată când indicatorul cu
LED este stins.
Când este afișat un triunghi de avertizare în
secțiunea din dreapta butonului, ceva nu funcționează conform specificației.
Informații asociate
•
•
Gestionarea afișajului central (p. 112)
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
123
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Deplasarea aplicațiilor și
butoanelor pe afișajul central
Glisați de-a lungul ecranului pentru a derula în
sus sau în jos în vizualizare.
Aplicațiile și butoanele pentru funcțiile
mașinii din vizualizarea aplicațiilor respectiv
vizualizarea funcțiilor pot fi deplasate și organizate după cum se dorește.
1. Glisați de la dreapta la stânga11 pentru a
accesa vizualizarea aplicațiilor sau glisați
de la stânga la dreapta11 pentru a accesa
vizualizarea funcțiilor.
NOTĂ
Ascundeți aplicațiile pe care le utilizați rar
sau nu le utilizați niciodată, mutându-le în
partea de jos, în afara ecranului vizibil. În
acest fel va fi mai ușor să găsiți aplicațiile
pe care le utilizați mai des.
2. Apăsați pe o aplicație sau un buton și
țineți apăsat.
> Aplicația sau butonul își modifică
dimensiunea și devine ușor transparent.
Apoi poate fi mișcat.
3. Trageți aplicația sau butonul într-un loc
liber de pe vizualizare.
Numărul maxim de rânduri disponibile care
pot fi utilizate pentru a poziționa aplicații sau
butoane este de 48. Pentru a deplasa o aplicație sau un buton în afara vizualizării vizibile,
trageți-le în partea de jos a vizualizării. Pe
urmă sunt adăugate rânduri noi în care poate fi
amplasată aplicația sau butonul.
NOTĂ
Aplicațiile și butoanele funcțiilor mașinii nu
pot fi adăugate în locații care sunt deja
ocupate.
Informații asociate
•
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul central
(p. 122)
•
•
Aplicații (p. 514)
Gestionarea afișajului central (p. 112)
Prin urmare, o aplicație sau un buton pot fi
amplasate mai departe în jos, nemaifiind vizibile în modul normal pentru vizualizare.
11
124
Valabil pentru mașinile cu volanul pe stânga. Pentru mașinile cu volanul pe dreapta - glisați în direcția opusă.
Simboluri în bara de stare de pe
afișajul central
Prezentarea generală a simbolurilor care pot
fi afișate în bara de stare de pe afișajul central.
Bara de stare indică activitățile în curs de
desfășurare și, în anumite cazuri, starea acestora. Din cauza spațiului limitat din bara de
stare, nu toate simbolurile sunt afișate permanent în bara de stare.
Simbol
Specificație
Conectat la Internet.
Roaming activat.
Intensitatea semnalului rețelei de
telefonie mobilă.
Dispozitiv Bluetooth conectat.
Bluetooth activat, niciun dispozitiv conectat.
Informații trimise către și de la
GPS.
Conectat la rețeaua Wi-Fi.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Simbol
Specificație
Tethering activat (Hotspot Wi-Fi).
Ulterior, mașina va partaja conexiunea disponibilă.
Modemul mașinii este activat.
Partajarea prin USB este activă.
Proces în desfășurare.
Informații asociate
•
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
•
•
•
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
•
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Conectarea unui dispozitiv prin portul USB
(p. 531)
Telefonul (p. 539)
Data și ora (p. 92)
Cronometrul pentru precondiționare este activ.
Sursa audio în curs de redare.
Sursă audio oprită.
Apel telefonic în desfășurare.
Sursă audio în surdină.
Știrile sunt primite de la postul
radio.
Se primesc informații din trafic.
Ceasul.
* Opțiune/accesoriu. 125
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Tastatura de pe afișajul central
Tastatura afișajului central face posibilă introducerea utilizând tastele. Este, de asemenea,
posibil să "desenați" litere și caractere cu
mâna pe ecran.
Tastatura poate fi utilizată pentru a introduce
caractere, litere și numere, de ex. scrierea de
mesaje text din mașină, introducerea de parole
sau căutarea de articole în manualul de utilizare digital.
Tastatura este afișată numai când pot fi realizate introduceri pe ecran.
126
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Imaginea prezintă o imagine de ansamblu a unora dintre butoanele care pot fi afișate în tastatură. Aspectul variază în funcție de setările de limbă și de contextul în care este
utilizată tastatura.
}}
127
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Rând pentru cuvinte sau caractere sugerate12. Cuvintele sugerate sunt ajustate
prin introducerea de noi litere. Navigați
printre sugestii apăsând pe săgețile din
dreapta și din stânga. Atingeți o sugestie
pentru a o selecta. Rețineți că această
funcție nu este suportată de toate selecțiile de limbă. Dacă nu este disponibil, rândul nu va fi afișat pe tastatură.
Caracterele disponibile pe tastatură
depind de limba selectată (vezi punctul 7).
Apăsați pe un caracter pentru a-l introduce.
Butonul funcționează în moduri diferite, în
funcție de contextul în care este utilizată
tastatura - fie pentru a introduce @ (când
este introdusă o adresă de e-mail), fie pentru a crea un rând nou (pentru introducerea textului normal).
Ascunde tastatura. Dacă acest lucru nu
este posibil, nu este afișat butonul.
Se utilizează pentru a introduce majuscule. Apăsați din nou pentru a introduce o
majusculă și apoi continuați cu litere mici.
Încă o apăsare face toate literele să fie
majuscule. Următoarea apăsare restabilește tastatura cu litere mici. În acest
mod, prima literă după un punct, un semn
al exclamării sau un semn de întrebare
este o majusculă. Prima literă din câmpul
12
128
Se aplică limbilor asiatice.
de text este de asemenea o majusculă. În
câmpurile de text destinate numelor sau
adreselor, fiecare cuvânt începe automat
cu o majusculă. În câmpurile de text pentru parolă, adresa web sau adresa de email, toate literele sunt automat litere mici,
cu excepția cazului în care se setează în
mod diferit cu butonul.
textul introdus. Aspectul butonului diferă în
funcție de context.
Variantele unei litere sau ale unui
caracter
Introducerea numerelor. Tastatura (2) este
apoi afișată cu numere. Apăsați
,
care în modul numeric este afișat în loc de
, pentru a reveni la tastatura cu litere
sau
pentru a deschide tastatura cu
caractere speciale.
Modifică limba de introducere a textului,
de ex. EN. Caracterele și sugestiile de
cuvinte disponibile (1) variază în funcție de
limba selectată. Pentru a face posibilă
schimbarea limbilor pentru tastatură, limbile trebuie mai întâi adăugate la Setări.
Spațiu.
Anulează textul introdus. Apăsarea scurtă
șterge câte un caracter o dată. Țineți apăsat butonul pentru a șterge mai rapid
caracterele.
Modifică modul tastatură pentru a scrie
literele și caracterele cu mâna.
Apăsarea butonului de confirmare de deasupra
tastaturii (nu este vizibil în ilustrație) confirmă
Variantele unei litere sau unui caracter, de ex.
é sau è, pot fi introduse ținând apăsată litera
sau caracterul. Este afișată o casetă care prezintă variantele posibile de litere sau caractere.
Apăsați varianta dorită. Dacă nu este selectată
nicio variantă, este introdusă litera inițială/
caracterul inițial.
Informații asociate
•
Schimbarea limbii tastaturii pe afișajul
central (p. 130)
•
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul central
(p. 130)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
•
•
Gestionarea afișajului central (p. 112)
Gestionarea mesajelor text (p. 546)
129
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Schimbarea limbii tastaturii pe
afișajul central
Comutarea între diferite limbi pe
tastatură
Când au fost selectate mai
multe limbi în Setări, butonul
de pe tastatură este utilizat
pentru a comuta între diferitele limbi.
Pentru a face posibilă comutarea între diferite
limbi pentru tastatură, limbile trebuie mai
întâi adăugate la Setări.
Adăugarea sau ștergerea limbilor în
setări
Tastatura este setată automat la aceleași limbi
ca și limba de sistem. Limba tastaturii poate fi
adaptată manual fără a afecta limba sistemului.
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați Sistem
măsură sistem
Limbi și unități de
Structură tastatură.
3. Selectați una sau mai multe limbi din listă.
> Acum este posibil să comutați între limbile selectate direct de la tastatură pentru introducerea textelor.
Dacă nu a fost selectată în mod activ nicio
limbă la Setări, tastatura păstrează limba de
sistem a mașinii.
Pentru a schimba limba tastaturii cu lista:
1.
Apăsați lung butonul.
> Se deschide o listă.
Pentru a schimba limba tastaturii fără a afișa
lista:
–
•
•
130
Este valabil pentru anumite limbi ale sistemului.
Tastatura afișajului central vă permite să
introduceți caractere, litere și cuvinte pe
ecran prin "desenare" cu mâna.
Apăsați butonul de pe tastatură pentru a comuta de la
tastarea cu tastele la introducerea cu mâna a literelor și
caracterelor.
2. Selectați limba dorită. Dacă au fost selectate mai mult de patru limbi la Setări, este
posibilă derularea în listă de la tastatură.
> Tastatura este adaptată la limba selectată și sunt oferite alte sugestii de
cuvinte.
Apăsați o dată scurt butonul.
> Tastatura este adaptată la următoarea
limbă din listă fără afișarea listei.
Informații asociate
13
Introducerea manuală a
caracterelor, literelor și cuvintelor
pe afișajul central
Schimbarea limbii sistemului (p. 133)
Tastatura de pe afișajul central (p. 126)
Zonă pentru scrierea caracterelor/literelor/
cuvintelor/părților de cuvânt.
Câmpul de text în care apar caracterele
sau sugestiile de cuvinte13 pe măsură ce
sunt scrise pe ecran (1).
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Sugestii pentru caractere/litere/cuvinte/
părți de cuvinte. Este posibil să derulați
prin listă.
Spațiu. Poate fi creat și un spațiu prin
introducerea unei liniuțe (-) în zonă pentru
literele scrise cu mâna (1). Consultați secțiunea "Introducerea unui spațiu în câmpul
de text liber cu recunoașterea scrierii de
mână" de mai jos.
Anulați textul introdus. Apăsați scurt pentru a șterge câte un caracter/o literă o
dată. Așteptați puțin înainte de a apăsa din
nou pentru a șterge următorul caracter/
următoarea literă etc.
Reveniți la tastatura cu introducerea
obișnuită a caracterelor.
Deconectați/conectați sunetul la introducere.
Ascundeți tastatura. Dacă acest lucru nu
este posibil, nu este afișat butonul.
Schimbați limba de introducere a textului.
14
Scrierea caracterelor / literelor / cuvintelor
cu mâna
1. Scrieți un caracter, o literă, un cuvânt sau
părți ale unui cuvânt în zona pentru literele
scrise cu mâna (1). Scrieți un cuvânt sau
părți ale unui cuvânt una deasupra celeilalte sau pe un rând.
> Se afișează un număr de caractere,
litere sau cuvinte sugerate (3). Alegerea
cea mai probabilă se găsește în partea
de sus a listei.
IMPORTANT
Nu utilizați obiecte ascuțite pe ecran, deoarece acestea îl pot zgâria.
2. Introduceți caracterul / literele / cuvântul
așteptând puțin.
> Este introdus caracterul / litera / cuvântul din partea de sus a listei. De asemenea, este posibil să selectați un alt
caracter prin apăsarea caracterului, literei sau cuvântului dorit din listă.
Pentru tastatura arabă - glisați în direcția opusă. Glisarea de la dreapta la stânga creează un spațiu.
Ștergerea / schimbarea caracterelor /
literelor scrise cu mâna
Ștergeți toate caracterele din câmpul de text (2) prin
glisarea peste câmpul de scriere cu mâna (1).
–
Există mai multe opțiuni pentru ștergerea / modificarea caracterelor / literelor:
•
Apăsați litera sau cuvântul dorit din listă
(3).
•
Apăsați butonul anulare a textului (5)
pentru a șterge litera și a reîncepe.
•
Glisați orizontal de la dreapta spre
stânga14 peste zona pentru literele
scrise de mână (1). Ștergeți mai multe
litere prin glisarea de mai multe ori deasupra zonei.
•
Apăsarea butonului X în câmpul de text
(2) șterge tot textul introdus.
}}
131
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Modificarea rândului în câmpul de text liber
cu scriere de mână
Schimbarea aspectului pe afișajul
central
Aspectul ecranului pe afișajul central poate fi
modificat prin selectarea unei teme.
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați My Car
teme.
Afișaje
Afișare
3. Apoi selectați o temă, de ex. Minimalistic
sau Chrome Rings.
Schimbarea rândului cu mâna desenând caracterul
de mai sus în câmpul de scriere de mână15.
Introducerea unui spațiu în câmpul de text
liber cu recunoașterea scrierii de mână
Ca supliment la aceste aspecte, este posibil să
alegeți între Normal și Luminos. Cu Normal,
fundalul ecranului este închis și textul este
deschis. Această alternativă este implicită
pentru toate temele. Poate fi de asemenea
selectată o variantă deschisă, în care fundalul
este deschis și textul este închis. Această
alternativă poate fi utilă de ex. în condiții de
lumină puternică a zilei.
Această alternativă este întotdeauna disponibilă pentru utilizator și nu este afectată de iluminarea din jur.
Introduceți un spațiu prin desenarea unei linii de la
stânga la dreapta16.
Informații asociate
•
15
16
132
Informații asociate
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Activarea și dezactivarea afișajului central
(p. 115)
•
Curățarea afișajului central (p. 659)
Tastatura de pe afișajul central (p. 126)
Pentru tastaturi arabe - trageți același caracter, însă inversat.
Pentru tastatura arabă - trageți linia de la dreapta la stânga.
Oprirea și modificarea volumului
sonor al sistemului pe afișajul
central
Afișajul central poate fi utilizat pentru a modifica volumul sonor al sistemului sau pentru a
opri complet sunetul sistemului.
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Sunet
Volume sistem.
3. La Sunete la atingere, trageți comanda
pentru a modifica volumul/a opri sunetele
la atingerea ecranului. Trageți comanda la
volumul dorit.
Informații asociate
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Setări audio (p. 512)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Modificarea unităților de măsură
ale sistemului
Setările unităților de măsură sunt definite în
meniul Setări al afișajului central.
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
Schimbarea limbii sistemului
Setările limbii sunt definite în meniul Setări al
afișajului central.
NOTĂ
Modificarea limbii pe afișajul central poate
însemna ca unele informații de utilizare să
nu respecte legile și reglementările naționale sau locale. Nu schimbați la o limbă
greu de înțeles, deoarece acest lucru poate
face dificilă găsirea căii de întoarcere prin
structura ecranului.
2. Continuați la Sistem Limbi și unități
de măsură sistem Unități de măsură.
3. Selectați o unitate de măsură standard:
• Metric - kilometri, litri și grade Celsius.
• Imper. - mile, galoane și grade Celsius.
• US - mile, galoane și grade Fahrenheit.
1.
> Unitățile de măsură de pe afișajul pentru șofer, afișajul central și afișajul de pe
parbriz sunt modificate.
2. Continuați la Sistem
de măsură sistem.
Informații asociate
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Schimbarea limbii sistemului (p. 133)
Alte setări în vederea de sus a
afișajului central
Puteți modifica setările și informațiile pentru
multe dintre funcțiile mașinii prin afișajul central.
1.
Deschideți vederea de sus prin apăsarea
pe fila de sus sau prin tragerea/glisarea de
sus în jos de-a lungul ecranului.
2. Apăsați Setări pentru a deschide meniul
setări.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
Limbi și unități
3. Selectați Limbă sistem.
Limbile care suportă recunoașterea vocală
au un simbol de recunoaștere vocală.
> Limba de pe afișajul pentru șofer,
afișajul central și afișajul de pe parbriz a
fost schimbată.
Informații asociate
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Modificarea unităților de măsură ale sistemului (p. 133)
Vedere de sus cu buton pentru Setări.
3. Apăsați pe una din categorii și subcategorii pentru a naviga la setarea dorită.
4. Schimbați una sau mai multe setări. Diferitele tipuri de setări sunt modificate în
moduri diferite.
> Modificările sunt salvate imediat.
}}
133
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Deschiderea configurării
contextuale pe afișajul central
Este posibil să utilizați configurarea contextuală pentru majoritatea aplicațiilor de bază
ale mașinii, astfel încât să puteți modifica
setările direct în vederea de sus din afișajul
central.
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
•
Tabelul cu setările afișajului central
(p. 136)
3. Modificați setările după cum doriți și confirmați selecțiile.
Aplicații de la terți
Vederea de sus cu buton pentru configurarea contextuală.
Configurarea contextuală este o comandă
rapidă pentru accesarea unei setări specifice
legate de funcția activă afișată pe ecran. Aplicațiile instalate în mașină de la început, de ex.
Radio FM și USB fac parte din Sensus și sunt
parte a funcțiilor încorporate ale mașinii. Setările pentru aceste aplicații pot fi modificate
direct prin configurarea contextuală în vederea
de sus.
Când este disponibilă configurarea contextuală:
134
2. Apăsați Setări sistem de navigație.
> Se deschide o pagină de setări pentru
navigație.
Majoritatea aplicațiilor de bază ale mașinii au
această opțiune de configurare contextuală,
însă nu toate.
Informații asociate
•
Trageți în jos vederea de sus când o aplicație este în modul extins, de ex.
Navigație.
Apăsați Închidere sau butonul home fizic de
sub afișajul central pentru a închide vizualizarea de configurare.
O subcategorie din meniul setări cu diferite tipuri de
setări (aici un buton selector multiplu și butoane
radio).
•
1.
Aplicațiile de la terți nu sunt incluse în sistemul
mașinii de la început, însă sunt de tipul care
pot fi descărcate de ex. ID Volvo. Aici setările
sunt întotdeauna efectuate în interiorul aplicației și nu din vederea de sus.
Informații asociate
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
•
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Resetarea datelor utilizatorului
pentru schimbarea proprietății
Resetarea setărilor pe afișajul
central
În cazul unei schimbări de proprietate, datele
despre utilizator și setările de sistem trebuie
restabilite la setările din fabrică.
Setările din mașină pot fi resetate în diferite
niveluri. Restabiliți toate datele utilizatorului și
setările de sistem la setările inițiale din fabrică,
în cazul unei schimbări de proprietate. În cazul
unei schimbări de proprietate, este de asemenea important să schimbați proprietarul serviciului Volvo On Call*.
Este posibil să resetați valorile implicite pentru toate setările definite în meniul setări al
afișajului central.
Informații asociate
•
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
•
Resetarea setărilor în profilurile de șofer
(p. 140)
4. Apăsați OK pentru a confirma resetarea.
Pentru Resetare setări personale, resetarea trebuie să fie confirmată prin apăsarea Resetare pentru profilul activ sau
Resetare pentru toate profilurile.
> Setările selectate sunt resetate.
Două tipuri de resetări
Există două tipuri diferite de operații de restabilire în meniul setări:
Informații asociate
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Tabelul cu setările afișajului central
(p. 136)
• Resetare la setările inițiale - șterge
toate datele și fișierele și resetează toate
setările la valorile lor implicite.
• Resetare setări personale - șterge
datele personale și resetează setările personale la valorile lor implicite.
Restabilirea setărilor
Urmați aceste instrucțiuni pentru a reseta
setările dvs.
NOTĂ
Resetare la setările inițiale este posibilă
numai când mașina este în staționare.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Continuați la Sistem
setările inițiale.
Resetare la
3. Selectați tipul de resetare necesar.
> Se va afișa un ecran pop-up.
* Opțiune/accesoriu. 135
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Tabelul cu setările afișajului central
Meniul de setări de pe afișajul central conține
o serie de categorii principale și subcategorii
în care sunt colectate setările și informațiile
pentru multe dintre funcțiile mașinii.
Există șapte categorii principale: My Car,
Sunet, Navigație, Media, Comunicare,
Climatizare și Sistem.
La rândul ei, fiecare categorie conține un
număr de subcategorii și opțiuni de setare.
Tabelele de mai jos prezintă primul nivel de
subcategorii. Opțiunile de setare pentru o
funcție sau o zonă sunt descrise mai detaliat în
secțiunea corespunzătoare a manualului de
utilizare.
Unele setări sunt personale, ceea ce înseamnă
că pot fi salvate în Profile șoferi. Alte setări
sunt globale, ceea ce înseamnă că nu sunt
legate de un profil de șofer.
My Car
Subcategorii
Afișaje
Subcategorii
Subcategorii
Blocare
TV*
Frână de mână și suspensie
Videoclipuri
Ștergător de parbriz
Sunet
Comunicare
Subcategorii
Subcategorii
Telefon
Ton
Mesaje text
Balans
Android Auto*
Volume sistem
Apple CarPlay*
Navigație
Dispozitive Bluetooth
Subcategorii
Wi-Fi
Hartă
Hotspot Wi-Fi auto
Traseu și ghidare
Internet modem autoturism*
Trafic
Volvo On Call*
Conținut media
Rețele de service Volvo
IntelliSafe
Subcategorii
Climatizare
Preferințe de condus/Mod de condus
individual*
Radio AM/FM
Categoria principală Climatizare nu are subcategorii.
Lămpi și iluminare
Gracenote®
DAB*
Oglinzi și acces ușor
136
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Sistem
Subcategorii
Profil șofer
Dată și oră
Limbi și unități de măsură sistem
Confidențialitate și date
Structură tastatură
Comandă vocală*
Resetare la setările inițiale
Informații sistem
Informații asociate
•
Prezentare generală a afișajului central
(p. 109)
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
Profilurile de șofer
Multe dintre setările efectuate în mașină pot
fi adaptate în funcție de preferințele personale ale șoferului și pot fi salvate în unul sau
mai multe profiluri de șofer.
Setările personale sunt salvate automat în profilul de șofer activ. Fiecare tastă poate fi asociată unui profil de șofer. Când se utilizează
tasta asociată, mașina este adaptată la setările
acelui profil de șofer specific.
Ce setări sunt salvate în profilurile de
șofer?
Multe dintre setările definite în mașină vor fi
salvate automat în profilul de șofer activ cu
excepția cazului în care profilul este protejat.
În mașină setările definite sunt fie personale
fie globale. Doar setările personale sunt salvate în profilurile de șofer.
Setările care pot fi salvate într-un profil de
șofer includ, printre altele, ecrane, oglinzi,
scaune față, navigație*, sistem audio și media,
reglarea limbii și comandă vocală.
Unele setări, denumite setări globale, pot fi
modificate, dar nu sunt salvate într-un profil de
șofer specific. Modificările la setările globale
afectează toate profilurile.
Setări globale
Setările și parametrii globali nu se modifică la
schimbarea profilurilor de șofer. Acestea
rămân aceleași, indiferent de profilul de șofer
care este activ.
Setările pentru aspectul tastaturii reprezintă
un exemplu de setări globale. Dacă se utilizează profilul de șofer X pentru a adăuga alte
limbi la tastatură, acestea rămân disponibile
pentru utilizare, chiar dacă se utilizează profilul
de șofer Y. Setările pentru aspectul tastaturii
nu sunt salvate într-un anumit profil de șofer setările sunt globale.
Preferințe personale
Dacă s-a folosit profilul de șofer X, de ex. la
setarea luminozității afișajului central, profilul
de șofer Y nu este afectat de această setare.
Ea a fost salvată în profilul de șofer X - setarea
luminozității este o setare personală.
Informații asociate
•
•
•
Selectarea profilului șoferului (p. 138)
Redenumirea profilului de șofer (p. 138)
Conectarea cheii cu telecomandă la profilul de șofer (p. 139)
•
•
Protejarea profilului de șofer (p. 139)
•
Tabelul cu setările afișajului central
(p. 136)
Resetarea setărilor în profilurile de șofer
(p. 140)
* Opțiune/accesoriu. 137
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Selectarea profilului șoferului
La pornirea afișajului central, profilul șoferului
selectat se afișează în partea de sus a ecranului. Profilul șoferului utilizat ultima dată va fi
activ la următoarea descuiere a mașinii.
Puteți trece la un alt profil de șofer după descuierea mașinii. Cu toate acestea, dacă cheia
cu telecomandă a fost asociată cu un profil de
șofer, atunci acest profil va fi selectat la pornirea mașinii.
Există două opțiuni pentru a comuta la un alt
profil de șofer.
2. Apăsați Profil.
> Se afișează aceeași listă ca la Opțiunea
1.
3. Selectați profilul șoferului dorit.
4. Apăsați Confirmare.
> Se selectează profilul șoferului și sistemul încarcă setările noului profil al șoferului.
Opțiunea 3:
Apăsați pe numele profilului șoferului
afișat în partea de sus a afișajului central la
pornirea afișajului.
> Se va afișa o listă de profile ale șoferilor
ce pot fi selectate.
2. Selectați profilul șoferului dorit.
3. Apăsați Confirmare.
> Se selectează profilul șoferului și sistemul încarcă setările noului profil al șoferului.
Opțiunea 2:
1.
138
Glisați în jos vederea de sus din afișajul
central.
Este posibil să schimbați numele diferitelor
profile de șofer folosite în mașină.
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Sistem
Profile șoferi.
3. Selectați Editare profil.
> Se deschide un meniu în care poate fi
editat profilul.
2. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
4. Atingeți caseta Nume profil.
> Apare o tastatură și este posibil să
pentru
schimbați numele. Atingeți
a închide tastatura.
3. Apăsați Sistem Profile șoferi.
> Se va afișa o listă de profile ale șoferilor
ce pot fi selectate.
5. Salvați schimbarea numelui apăsând
Înapoi sau Închidere.
> Numele a fost schimbat.
1.
Opțiunea 1:
1.
Redenumirea profilului de șofer
Glisați în jos vederea de sus din afișajul
central.
4. Selectați profilul șoferului dorit.
> Se selectează profilul șoferului și sistemul încarcă setările noului profil al șoferului.
NOTĂ
Un nume de profil nu poate începe cu un
spațiu, deoarece numele profilului nu va fi
salvat în acest caz.
Informații asociate
•
•
Profilurile de șofer (p. 137)
Informații asociate
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
•
•
•
•
Redenumirea profilului de șofer (p. 138)
Conectarea cheii cu telecomandă la profilul de șofer (p. 139)
Selectarea profilului șoferului (p. 138)
Tastatura de pe afișajul central (p. 126)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Protejarea profilului de șofer
În unele cazuri este preferabil să nu salvați
diferitele setări definite în mașină în profilul
de șofer activ. În acest caz, este posibil să
protejați profilul de șofer.
NOTĂ
Protejarea unui profil al șoferului este posibilă numai când mașina este în staționare.
Pentru a proteja un profil de șofer:
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Sistem
Profile șoferi.
3. Selectați Editare profil.
> Se deschide un meniu în care poate fi
editat profilul.
4. Selectați Protejare profil pentru a proteja
profilul.
5. Salvați opțiunea de protecție a profilului
dvs. prin apăsarea Înapoi/Închidere.
> Când profilul este protejat, setările definite în mașină nu vor fi salvate automat
în profil. În schimb, modificările trebuie
salvate manual în Setări Sistem
Profile șoferi Editare profil prin
apăsarea Salvați setările curente la
profil. Pe de altă parte, când profilul
este neprotejat, setările dvs. vor fi salvate automat în profil.
Informații asociate
•
Profilurile de șofer (p. 137)
Conectarea cheii cu telecomandă
la profilul de șofer
Este posibil să conectați cheia la un profil de
șofer. Profilul de șofer împreună cu toate
setările acestuia va fi apoi selectat automat
de fiecare dată când mașina este utilizată cu
acea cheie cu telecomandă specifică.
Prima dată când este folosită cheia cu telecomandă, ea nu este conectată cu niciun profil
de șofer specific. Când mașina este pornită,
profilul Invitat va fi activat automat.
Un profil de șofer poate fi selectat manual fără
a fi conectat la cheie. Când mașina este deblocată, este activat ultimul profil de șofer activ.
După ce cheia a fost conectată la un profil de
șofer, nu trebuie să fie selectat un profil de
șofer când se utilizează cheia respectivă.
Conectarea unei chei cu telecomandă
la un profil de șofer
NOTĂ
Conectarea unei chei cu telecomandă la un
profil al șoferului este posibilă numai când
mașina este în staționare.
Mai întâi selectați profilul care urmează să fie
conectat la cheie, dacă profilul care urmează
}}
139
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
să fie conectat nu este deja activ. Profilul activ
poate fi apoi conectat la cheie.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Sistem
Profile șoferi.
3. Selectați profilul dorit. Afișajul revine la
vizualizarea ecranului de pornire. Profilul
Invitat nu poate fi conectat la o cheie.
5. Selectați Conectați cheia pentru a
conecta profilul cu cheia. Nu este posibilă
conectarea unui profil de șofer la o cheie
diferită de cea utilizată în mod curent în
mașină. Dacă în mașină există mai multe
chei, va fi afișat mesajul S-au găsit mai
multe chei, puneți cheia pe care doriți
să o conectați în cititorul de rezervă.
4. Trageți în jos vederea de sus și apăsați pe
Setări Sistem Profile șoferi
Editare profil.
Resetarea setărilor în profilurile de
șofer
Setările care au fost salvate în unul sau mai
multe profiluri de șofer pot fi resetate dacă
mașina este în staționare.
NOTĂ
Resetare la setările inițiale este posibilă
numai când mașina este în staționare.
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați Sistem Resetare la setările
inițiale Resetare setări personale.
3. Selectați una dintre opțiuni Resetare
pentru profilul activ, Resetare pentru
toate profilurile sau Anulare.
Locația cititorului de rezervă din consola tunel.
> Când este afișat mesajul Profil
conectat la cheie, cheia și profilul de
șofer sunt conectate.
6. Apăsați OK.
> Această cheie este acum conectată de
profilul de șofer și va rămâne conectată
atâta timp cât nu este debifată caseta
Conectați cheia.
Informații asociate
•
•
•
140
Profilurile de șofer (p. 137)
Redenumirea profilului de șofer (p. 138)
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Informații asociate
•
•
Profilurile de șofer (p. 137)
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Mesaje pe afișajul central
Afișajul central poate afișa mesaje pentru a
informa sau a asista șoferul în cazul unor evenimente diferite.
Mesaje pop-up
În unele cazuri este afișat un mesaj sub forma
unei ferestre pop-up. Mesajele pop-up au o
prioritate mai mare decât mesajele afișate în
bara de stare și necesită confirmare/acțiune
înainte ca acestea să dispară.
Gestionarea mesajelor de pe
afișajul central
Mesajele de pe afișajul central sunt gestionate în vizualizările afișajului central.
Informații asociate
•
Gestionarea mesajelor de pe afișajul central (p. 141)
•
Gestionarea unui mesaj salvat de pe
afișajul central (p. 142)
•
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
Exemplu de mesaj în vederea de sus a afișajului central.
Exemplu de mesaj în vederea de sus a afișajului central.
Afișajul central afișează mesaje care prezintă o
prioritate mai redusă pentru șofer.
Unele mesaje de pe afișajul central au un
buton (sau mai multe butoane la mesajele
pop-up), de ex. pentru activarea/dezactivarea
unei funcții legate de mesaj.
Majoritatea mesajelor sunt afișate deasupra
barei de stare a afișajului central. După un
timp sau când a fost efectuată orice acțiune
aferentă în legătură cu mesajul, mesajul dispare din bara de stare. Dacă un mesaj trebuie
să fie salvat, acesta este poziționat în vederea
de sus a afișajului central.
Compoziția mesajelor poate varia iar mesajele
pot fi afișate împreună cu grafice, simboluri
sau un buton pentru activarea/dezactivarea
unei funcții legate de mesaj.
}}
141
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Gestionarea unui mesaj nou
Pentru mesaje cu butoane:
–
Apăsați butonul pentru a efectua acțiunea
sau pentru a permite ca mesajul să se
închidă automat după un timp.
> Mesajul dispare din bara de stare.
Gestionarea unui mesaj salvat de
pe afișajul central
Indiferent dacă sunt salvate de pe afișajul
pentru șofer sau de pe afișajul central, mesajele sunt gestionate pe afișajul central.
Gestionarea unui mesaj salvat
Unele mesaje au un buton de ex. pentru activarea / dezactivarea unei funcții legate de
mesaj.
Pentru mesaje fără butoane:
–
Închideți mesajul apăsând pe el sau lăsați
mesajul să se închidă automat după un
timp.
> Mesajul dispare din bara de stare.
–
•
•
•
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
Gestionarea unui mesaj salvat de pe
afișajul central (p. 142)
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
Informații asociate
Exemple de mesaje salvate și opțiuni posibile în
vederea de sus.
Mesajele care sunt afișate pe afișajul central
care trebuie salvate sunt adăugate în vederea
de sus a afișajului central.
Citirea unui mesaj salvat
1. Deschideți vederea de sus din afișajul central.
> Este afișată o listă cu mesajele salvate.
Mesajele cu o săgeată spre dreapta pot
fi maximizate.
142
Apăsați butonul pentru a efectua acțiunea.
Mesajele salvate în vederea de sus sunt șterse
automat când mașina este deconectată.
Dacă un mesaj trebuie să fie salvat, acesta
este poziționat în vederea de sus a afișajului
central.
Informații asociate
2. Apăsați pe un mesaj pentru a-l extinde/
minimiza.
> În listă sunt afișate mai multe informații
despre mesaj iar imaginea din stânga
din aplicație prezintă grafic informații
despre mesaj.
•
•
•
Mesaje pe afișajul central (p. 141)
Gestionarea mesajelor de pe afișajul central (p. 141)
Mesaje din afișajul pentru șofer (p. 105)
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Afișajul superior*
Afișajul superior suplimentează afișajul pentru șofer al mașinii și proiectează informațiile
din afișajul pentru șofer pe parbriz. Imaginea
proiectată poate fi vizualizată numai din poziția șoferului.
NOTĂ
Capacitatea șoferului de a vizualiza aceste
informații în afișajul superior poate fi restricționată de următoarele:
•
utilizarea ochelarilor de soare polarizați;
•
poziția de condus; șoferul nu stă centrat în scaun;
•
obiectele de pe sticla capacului unității
de afișaj;
•
condiții de lumină nefavorabile.
Exemple de informații afișate în afișaj.
Viteză
IMPORTANT
Afișajul pentru șofer afișează avertizări și informații privind viteza, funcțiile pilotului automat,
navigația etc., în câmpul vizual al șoferului.
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information) și apelurile telefonice primite
pot fi afișate în afișajul superior.
Unitatea de afișare pe care se proiectează
informațiile este amplasată în tabloul de
bord. Pentru a evita deteriorarea sticlei
capacului unității de afișare, nu așezați
obiecte pe sticla capacului și asigurați-vă
că nu cad obiecte pe aceasta.
Cruise control
Navigație
Indicatoare rutiere
Un număr de simboluri se pot afișa temporar
în afișajul superior, de ex.:
Dacă simbolul de avertizare se
aprinde - citiți mesajul de avertizare
din afișajul pentru șofer.
Dacă simbolul de informare se
aprinde - citiți mesajul din afișajul
pentru șofer.
}}
* Opțiune/accesoriu. 143
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Simbolul fulg de nea se aprinde în
cazul unui risc de condiții de producere a poleiului.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea afișajului superior* (p. 144)
•
Curățarea afișajului de pe parbriz*
(p. 660)
•
Afișajul de pe parbriz la înlocuirea parbrizului* (p. 629)
NOTĂ
Anumite efecte vizuale pot cauza dureri de
cap și o senzație de stres la utilizarea
afișajului superior.
City Safety în afișajul superior
În cazul unei avertizări de coliziune, informațiile din afișajul superior se vor înlocui cu simbolul de avertizare pentru City Safety. Acest
element grafic se aprinde chiar dacă afișajul
superior este oprit.
Activarea și dezactivarea afișajului
superior*
Afișajul superior se poate activa și dezactiva
la pornirea mașinii.
Apăsați butonul Afișaj
superior din ecranul funcțiilor din afișajul central. Indicatorul din buton se aprinde la
activarea funcției.
Informații asociate
•
•
Setări pentru afișajul superior* (p. 145)
Afișajul superior* (p. 143)
Simbolul de avertizare pentru City Safety clipește
pentru a atrage atenția șoferului în cazul unui risc de
coliziune.
144
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Setări pentru afișajul superior*
Reglați setările pentru proiecția afișajului
superior pe parbriz.
Setările pot fi definite când mașina este pornită și o imagine este proiectată pe parbriz.
Reglarea luminozității și a poziției pe
verticală
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
afișaj superior.
Afișaje
Opțiuni
3. Selectați una sau mai multe funcții:
•
•
•
•
Confirmați
Luminozitatea elementelor grafice se adaptează automat la condițiile de iluminat din fundal. Luminozitatea este afectată și de nivelul
de luminozitate aferent altor afișaje din
mașină.
Selectarea opțiunilor pentru afișare
Selectați funcțiile care vor fi afișate în afișajul
superior.
Coborârea poziției
1.
Apăsați butonul Reglaje afișaj sup. din
ecranul funcțiilor din afișajul central.
2. Reglați luminozitatea și poziția pe verticală
a imaginii proiectate în câmpul vizual al
șoferului utilizând tastatura din dreapta
volanului.
Poziția pe înălțime poate fi salvată în funcția
de memorie pentru scaunul față acționat electric* utilizând tastatura din portiera șoferului.
Afișare sistem de navigație
Afișare Road Sign Information
Afișare suport șofer
Afișare telefon
Setarea este salvată ca o setare personală în
profilul șoferului.
Reducerea luminozității
Mărirea luminozității
Ridicarea poziției
}}
* Opțiune/accesoriu. 145
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Calibrarea poziției pe orizontală
Informații asociate
Poziționarea pe orizontală a afișajului superior
poate necesita calibrare dacă parbrizul sau
unitatea de afișare sunt înlocuite. Prin calibrare, imaginea proiectată se rotește la
dreapta sau la stânga.
•
•
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Selectați My Car Afișaje Opțiuni
afișaj superior Calibrare afișaj
superior.
3. Calibrați poziția pe orizontală a imaginii cu
tastatura din dreapta volanului.
•
•
Afișajul superior* (p. 143)
Activarea și dezactivarea afișajului superior* (p. 144)
Profilurile de șofer (p. 137)
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
Comanda vocală
Comanda vocală17 vă permite să controlați
funcțiile din mașină, de ex. sistemul de climatizare, radioul sau un telefon conectat
Bluetooth prin comenzi rostite. În mașinile
echipate cu Sensus Navigation*, sistemul de
navigație poate fi de asemenea comandat
prin recunoașterea vocală.
Ce este comanda vocală?
Comanda vocală este un ajutor care poate
facilita utilizarea diferitelor comenzi în mașina
dvs. În principiu, ea funcționează ca o aplicație
obișnuită în care introduceți informații într-o
secvență fixă pentru a efectua o sarcină, dar în
loc să tastați pe o tastatură utilizați comenzi
vocale. Prin urmare, ar putea fi o idee bună să
aflați cum și în ce ordine trebuie să se rostească o comandă vocală pentru a obține
rezultatul dorit.
Sistemul de comandă vocală vă permite să
controlați anumite funcții de infotainment și
climatizare folosind comenzi vocale. Sistemul
poate răspunde prin vorbire și prin afișarea de
informații pe afișajul pentru șofer.
Rotire la stânga
Rotire la dreapta
Confirmați
146
AVERTIZARE
Șoferul este singura persoană responsabilă
pentru a garanta conducerea în siguranță a
vehiculului și a respecta toate normele
rutiere aplicabile.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Informații asociate
•
•
Microfonul sistemului de comandă vocală
Actualizarea sistemului
Sistemul de comandă vocală se îmbunătățește
continuu. Se recomandă să aveți întotdeauna
instalată cea mai recentă versiune.
Descărcați actualizări de la
www.volvocars.com/intl/support.
NOTĂ
Utilizarea comenzilor vocale (p. 147)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
•
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
Utilizarea comenzilor vocale
Pornirea funcției de comandă vocală18
Pentru a transmite comenzi
prin sistemul de comandă
vocală, trebuie să „dialogați”
cu sistemul. Apăsați butonul
pentru comenzile vocale
de pe volan pentru a activa
sistemul și a iniția un dialog
utilizând comenzi vocale. După ce ați apăsat
butonul se aude un bip și pe afișajul pentru
șofer este afișat simbolul de comandă vocală.
Acest lucru arată faptul că sistemul a început
să asculte și că puteți începe să transmiteți
comenzi. Imediat ce începeți să vorbiți, sistemul este instruit să vă recunoască și să vă
înțeleagă vocea. Acest lucru durează câteva
secunde și se face automat, ceea ce înseamnă
că nu este nevoie să începeți manual instruirea
sistemului pentru a recunoaște vocea.
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
evidențiate cu simbolul
în lista de limbi
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
17
18
Se aplică pentru anumite piețe.
Se aplică pentru anumite piețe.
}}
147
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
Rețineți:
•
Vorbiți după ce auziți tonul cu o voce normală și la un ritm normal.
•
Nu vorbiți în timpul răspunsului sistemului
(sistemul nu poate înțelege comenzile în
acest timp).
•
Evitați zgomotul de fundal din habitaclu
prin închiderea portierelor, geamurilor și
plafonului panoramic*.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
în lista de limbi
evidențiate cu simbolul
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
În general, sistemul ascultă o comandă de
bază, urmată de comenzi mai detaliate care
indică sistemului ce să facă.
Pentru a modifica volumul sistemului audio,
rotiți butonul rotativ când vocea vorbește. În
timpul utilizării funcției de comenzi vocale,
puteți utiliza alte butoane. Cu toate acestea,
alte semnale sonore vor fi dezactivate în timpul dialogului cu sistemul. Acest lucru
19
148
înseamnă că nu se pot executa funcții conectate cu sistemul audio utilizând butoanele.
Anularea comenzii vocale
Comanda vocală poate fi anulată în diverse
moduri:
•
•
Apăsați scurt
și rostiți "Cancel".
Apăsați lung pe butonul pentru comenzile
de pe volan până când auziți
vocale
două bipuri. Acest lucru oprește comenzile
vocale chiar dacă sistemul vorbește.
Comanda vocală va fi anulată și dacă nu răspundeți în timpul unui dialog. Mai întâi, sistemul va solicita de trei ori un răspuns; dacă nu
apare niciun răspuns, comanda vocală va fi
anulată automat.
Pentru a grăbi comunicarea și pentru a evita
solicitările din partea sistemului, apăsați buto/.
nul de pe volan pentru comandă vocală
În acest mod opriți sistemul vocal și puteți
rosti comanda următoare.
2. Rostiți "Call [Prenume] [Nume]
[categorie număr]", de exemplu "Call
Robin Smith Mobil".
> Sistemul apelează contactul selectat
din cartea de telefoane. Dacă contactul
are mai multe numere de telefon (de
ex., de acasă, mobil, de la birou), menționați categoria corectă.
Comenzi/fraze
Următoarele comenzi pot fi utilizate, indiferent
de situație:
•
„Repeat” - repetă ultima comandă vocală
din dialogul în desfășurare.
•
•
„Cancel” - se oprește dialogul.19
„Help” - inițiază un dialog de ajutor. Sistemul răspunde cu comenzile disponibile
pentru situația actuală, o solicitare sau un
exemplu.
Comenzile pentru funcții specifice precum
telefonul și radioul sunt descrise în secțiunile
dedicate.
Exemplu de comandă vocală
1.
Apăsați
.
Rețineți că acest lucru oprește numai dialogul atunci când sistemul nu vorbește. Pentru a realiza acest lucru, apăsați lung pe
până când auziți două bipuri.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Cifre
Comenzile de numere sunt enunțate diferit,
luând în considerare funcția de controlat:
•
•
•
Numerele de telefon și codurile poștale
trebuie rostite individual, număr cu număr,
de ex. "zero, trei, unu, doi, doi, patru,
patru, trei" (03122443).
Numerele locuințelor pot fi rostite individual sau în grupuri, de ex. "doi, doi" sau
"douăzeci și doi" (22). Pentru engleză și
olandeză, mai multe grupuri pot fi rostite
succesiv, de ex. "douăzeci și doi, douăzeci
și doi" (22 22). Pentru engleză, se pot utiliza cifre duble sau triple, de ex. "dublu
zero" (00). Numerele se pot încadra în
domeniul 0-2300.
Frecvențele se pot rosti sub forma "nouăzeci și opt virgulă opt (98,8), "o sută patru
virgulă doi" sau "sută patru virgulă doi"
(104,2).
Viteza și modul repetiție
Puteți ajusta viteza dacă sistemul vorbește
prea repede.
Se poate activa modul repetiție iar sistemul
repetă ceea ce rostiți.
Pentru a modifica viteza sau a activa/dezactiva
modul repetiție:
1.
20
Apăsați Setări din ecranul de sus.
Se aplică pentru anumite piețe.
2. Apăsați Sistem Comandă vocală și
selectați setările.
• Repetare comandă vocală
• Debit verbal
Informații asociate
•
•
Comanda vocală (p. 146)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
•
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
Comandarea unui telefon cu
recunoaștere vocală20
Apelarea unui contact, citirea de mesaje cu
voce tare sau dictarea de mesaje scurte cu
comenzi vocale la un telefon conectat
Bluetooth.
Pentru a specifica un contact din agenda telefonică, comanda de recunoaștere vocală trebuie să includă informațiile despre contact
care sunt introduse în agenda telefonică. Dacă
un contact, de ex. Robyn Smith, are mai
multe numere de telefon, atunci poate fi menționată și categoria numărului, de ex. Acasă
sau Mobil: "Call Robin Smith Mobil".
Apăsați pe
rele comenzi:
și rostiți una dintre următoa-
•
"Call [contact]" - apelează contactul
selectat din agenda telefonică.
•
"Call [număr de telefon]" - formează
numărul de telefon.
•
•
•
"Recent calls" - afișează lista apelurilor.
"Read message" - este citit cu voce tare
mesajul. Dacă există mai multe mesaje selectați mesajul care trebuie citit.
"Message to [contact]" - utilizatorului i
se solicită să rostească un mesaj scurt.
Mesajul este apoi repetat cu voce tare și
utilizatorul poate alege să trimită21 sau să
revizuiască mesajul. Pentru ca această
}}
149
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
||
funcție să funcționeze, mașina trebuie să
fie conectată la Internet.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
evidențiate cu simbolul
în lista de limbi
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
Informații asociate
•
•
•
Utilizarea comenzilor vocale (p. 147)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
•
•
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
21
22
23
150
Comanda vocală (p. 146)
Comanda vocală pentru radio și
conținut media22
•
„Radio FM” - pornește radioul în banda
FM.
Comenzile pentru radio și playerul media sunt
enumerate mai jos.
Apăsați pe
și rostiți una din următoarele
comenzi:
•
„Radio AM” - pornește radioul în banda
AM.23
•
„Media” - inițiază un dialog pentru playerul media și radio și afișează exemple de
comenzi.
•
„Play [artist]” - redă muzică după artistul
selectat.
•
„Play [titlul melodiei]” - redă melodia
selectată.
•
„Play [titlul melodiei] din [albumul]” redă melodia selectată din albumul selectat.
•
„Play [postul de radio]” - inițiază redarea
canalului radio selectat.
•
„Tune to [frecvența]” - inițiază frecvența
radio selectată din banda de frecvență
actuală. Dacă nicio sursă radio nu este
activă, banda FM pornește implicit.
•
„Tune to [frecvența] [lungimea de
undă]” - inițiază frecvența radio selectată
din banda de frecvență selectată.
•
„Radio” - pornește radioul în banda FM.
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
•
•
•
•
•
•
„DAB ” - pornește radioul DAB*.
„CD” - pornește redarea de pe CD*.
„USB” - pornește redarea de pe USB.
„iPod” - pornește redarea de pe iPod.
„Bluetooth” - pornește redarea de la o
sursă de conținut media conectată prin
Bluetooth.
„Similar music” - redă muzică similară cu
muzica redată în mod curent de pe dispozitivele USB.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
în lista de limbi
evidențiate cu simbolul
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
Numai anumite telefoane pot trimite mesaje prin intermediul mașinii. Pentru informații despre telefoanele compatibile, consultați www.volvocars.com/intl/support.
Se aplică pentru anumite piețe.
Disponibilitatea depinde în funcție de model și/sau de piață.
* Opțiune/accesoriu.
AFIȘAJE ȘI COMANDĂ VOCALĂ
Informații asociate
•
•
•
Comanda vocală (p. 146)
Utilizarea comenzilor vocale (p. 147)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
Setările pentru comanda vocală24
Informații asociate
Setările pentru sistemul comenzii vocale sunt
selectate aici.
•
•
•
Setări
Sistem
Comandă vocală
Comanda vocală (p. 146)
Utilizarea comenzilor vocale (p. 147)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
Setările pot fi efectuate în cadrul următoarelor
zone:
•
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
•
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
• Repetare comandă vocală
• Gen
• Debit verbal
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
•
Setări audio (p. 512)
Setări audio
Schimbarea limbii sistemului (p. 133)
Selectați setările audio în:
Setări Sunet Volume sistem
Comandă vocală
Setările pentru limbă
Comanda vocală nu este posibilă pentru toate
limbile. Limbile disponibile pentru comanda
vocală sunt marcate cu o pictogramă în lista
.
de limbi Schimbarea limbii afectează și textele pentru
meniu, mesaje și ajutor.
Setări Sistem Limbi și unități de
măsură sistem Limbă sistem
24
Se aplică pentru anumite piețe.
151
ILUMINARE
ILUMINARE
Comanda iluminării
Diferitele comenzi de iluminare sunt utilizate
pentru a controla atât iluminatul exterior cât
și cel interior. Comutatorul manetă stânga
activează și reglează iluminatul exterior.
Luminozitatea interioară este reglată cu ajutorul unui buton rotativ de pe tabloul de bord.
Iluminatul exterior
Poziția
Specificație
Poziția
Lumini de zi.
Luminile de zi și luminile de poziție pe timp de zi.
Este posibilă utilizarea iluminării
intermitente a fazei lungi.
Faza scurtă și luminile de poziție
în condiții de lumină slabă sau de
întuneric sau când sunt activate
lampa de ceață față* și/sau lampa
de ceață spate.
Luminile de zi și luminile de poziție.
Luminile de poziție când mașina
este parcată.A
Poate fi activată funcția fază
lungă activă.
Este posibilă utilizarea iluminării
intermitente a fazei lungi.
Faza lungă poate fi activată când
faza scurtă este aprinsă.
Faza scurtă și luminile de poziție.
Este posibilă utilizarea iluminării
intermitente a fazei lungi.
Poate fi activată faza lungă.
Este posibilă utilizarea iluminării
intermitente a fazei lungi.
Fază lungă activă aprinsă/stinsă.
A
Inel rotativ în comutatorul manetă stânga.
Când sistemul electric al mașinii se află în
poziția de aprindere II, sunt disponibile următoarele funcții pentru diferitele poziții ale inelului rotativ:
154
Specificație
Dacă mașina este în staționare însă este pornită, inelul rotadintr-o altă poziție pentiv poate fi mutat în poziția
tru a aprinde numai lămpile de poziție în locul altor lumini.
Volvo recomandă utilizarea modului
când este condus autovehiculul.
* Opțiune/accesoriu.
ILUMINARE
AVERTIZARE
Sistemul de iluminare al mașinii nu este
capabil să determine în toate situațiile când
lumina zilei este prea slabă sau suficient de
puternică, de ex. în condiții de ceață și
ploaie.
Șoferul este întotdeauna responsabil să se
asigure că mașina este condusă cu faza
adecvată a farurilor pentru situația din trafic
și în conformitate cu reglementările aplicabile privind traficul.
Buton rotativ de pe tabloul de bord
•
•
•
•
•
Lămpile de poziție (p. 156)
•
•
•
•
•
Lampă de ceață spate (p. 163)
Utilizarea semnalizatoarelor (p. 160)
Utilizarea fazei lungi (p. 158)
Fază scurtă (p. 157)
Proiectoare de ceață/faruri adaptive*
(p. 162)
Farurile active* (p. 161)
Reglarea funcțiilor de iluminare
prin afișajul central
Mai multe funcții de iluminare pot fi reglate și
activate prin afișajul central. Aceasta se
aplică, de exemplu fazei lungi active, iluminării de siguranță la domiciliu și luminii de proximitate.
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Stopuri de frână (p. 163)
2. Apăsați My Car
Stop de frână de urgență (p. 164)
3. Selectați Iluminat exterior sau Iluminat
interior și apoi selectați funcția care trebuie reglată.
Lumini de avarie (p. 164)
Lămpi și iluminare.
Informații asociate
•
•
•
Buton rotativ (la stânga) pentru reglarea luminozității
interioare.
Comanda iluminării (p. 154)
Fază lungă activă (p. 159)
Utilizarea iluminatului la sosirea acasă
(Home Safe) (p. 165)
•
•
•
Durata luminii de apropiere (p. 165)
•
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul central
(p. 122)
Utilizarea semnalizatoarelor (p. 160)
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
Informații asociate
•
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
•
Iluminatul interior (p. 165)
* Opțiune/accesoriu. 155
ILUMINARE
Adaptarea fasciculului farurilor
Lămpile de poziție
Fasciculul farurilor poate fi resetat la trecerea
de la condusul pe partea dreaptă la condusul
pe partea stângă și invers. Această funcție
adaptează fasciculul farurilor pentru a reduce
riscul de orbire a traficului din față.
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Lămpile de poziție pot fi utilizate astfel încât
ceilalți participanți la trafic să poată vedea
mașina dacă se oprește sau este parcată.
Lampa de poziție este aprinsă de la inelul
rotativ de pe comutatorul manetă.
2. Apăsați My Car Lămpi și iluminare
Iluminat exterior.
NOTĂ
Informații asociate
•
Alte setări în vederea de sus a afișajului
central (p. 133)
•
Vizualizarea funcțiilor pe afișajul central
(p. 122)
•
Farurile active* (p. 161)
Când conduceți timp de peste 30 de secunde
la max. 10 km/h (aprox. 6 mile/h) sau dacă
viteza depășește 10 km/h (aprox. 6 mile/h),
sunt aprinse luminile de zi. Șoferul ar trebui să
comute într-o altă poziție decât
.
Dacă hayonul este deschis când afară este
întuneric, se aprind lămpile de poziție spate
(dacă nu sunt deja aprinse) pentru a avertiza
participanții la trafic care se apropie din spate.
Acest lucru are loc indiferent de poziția inelului
rotativ sau de poziția de aprindere a sistemului
electric al mașinii.
3. Selectați Trafic temporar pe
dreaptaTrafic temporar pe stânga.
Luminile pentru virare active nu sunt disponibile când modelul de iluminare a farului
este adaptat temporar de la traficul pe partea stângă la traficul pe partea dreaptă sau
în invers.
tru lampa de poziție
dintr-o altă poziție
pentru a aprinde numai lămpile de poziție în
locul altor lumini.
Informații asociate
Inelul rotativ al comutatorului manetă în poziția lămpilor de poziție.
•
•
Comanda iluminării (p. 154)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Rotiți inelul rotativ în poziția
- lămpile de
poziție sunt aprinse (iluminarea plăcuței de
înmatriculare este aprinsă în același timp).
Dacă sistemul electric al mașinii este în poziția
de aprindere II, atunci sunt aprinse lămpile de
zi în locul lămpilor de poziție față. Când inelul
rotativ este în această poziție, lămpile de poziție sunt aprinse indiferent de poziția de aprindere a sistemului electric al mașinii.
Dacă mașina este în staționare însă este pornită, inelul rotativ poate fi mutat în poziția pen-
156
* Opțiune/accesoriu.
ILUMINARE
lumini de zi
Mașina are senzori care detectează condițiile
de lumină din jur. Luminile de zi sunt aprinse
când inelul rotativ de pe comutatorul manetă
,
sau
precum
este în poziția
și când sistemul electric al mașinii este în
, farupoziția de aprindere II. În poziția
rile comută automat la faza scurtă în condiții
de lumină slabă sau de întuneric.
faza scurtă are loc și în cazul în care lampa de
ceață față* și/sau lampa de ceață spate sunt
activate.
AVERTIZARE
Acest sistem contribuie la economisirea
energiei - el nu poate determina în toate
situațiile când lumina zilei este prea slabă
sau suficient de puternică, de ex. în condiții
de ceață și ploaie.
Fază scurtă
Când conduceți cu inelul rotativ al comutato, faza scurtă este
rului manetei în poziția
activată automat în condiții de lumină de zi
slabă sau pe întuneric sau când sistemul electric al mașinii este în poziția de aprindere II.
Șoferul este întotdeauna responsabil să se
asigure că mașina este condusă cu faza
corectă a farurilor pentru situația din trafic
și în conformitate cu reglementările aplicabile privind traficul.
Informații asociate
•
•
•
Inelul rotativ al comutatorului manetei în poziția
AUTO.
Dacă inelul rotativ al comutatorului manetă
este în poziția
, luminile de zi (DRL1) sunt
aprinse când mașina este condusă pe lumina
zilei. Mașina comută automat iluminarea de la
luminile de zi la faza scurtă în condiții de
lumină slabă sau de întuneric. Comutarea la
1
Daytime Running Lights
Comanda iluminării (p. 154)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Fază scurtă (p. 157)
Inelul rotativ al comutatorului manetei în poziția
AUTO.
Dacă inelul rotativ al comutatorului manetei
este în poziția
, faza scurtă este de asemenea activată automat dacă:
•
•
•
lămpile de ceață față* sunt activate
lampa de ceață spate este activată
lămpile de ceață față și spate sunt activate
Cu inelul rotativ al comutatorului manetei în
, faza scurtă este activată întotpoziția
}}
* Opțiune/accesoriu. 157
ILUMINARE
||
deauna când sistemul electric al mașinii este
în poziția de aprindere II.
Detectarea tunelului
Mașina detectează când este condusă într-un
tunel și comută de la luminile de zi la faza
scurtă.
Rețineți că inelul rotativ din comutatorul
manetei stânga trebuie să fie în modul de
detectare tunel
pentru a funcționa.
Utilizarea fazei lungi
Faza lungă este acționată de la comutatorul
manetă stânga. Faza lungă este cea mai
puternică iluminare a mașinii și trebuie folosită la conducerea pe întuneric pentru o vizibilitate mai bună, atâta timp cât îi nu orbește
pe ceilalți participanți la trafic.
Comanda iluminării (p. 154)
lumini de zi (p. 157)
Comutator manetă de la volan cu inel rotativ.
Iluminarea intermitentă a fazei lungi
Deplasați ușor spre înapoi comutatorul
manetă în poziția de iluminare intermitentă a fazei lungi. Faza lungă se aprinde
până când comutatorul manetă este eliberat.
Fază lungă
Faza lungă poate fi activată când inelul
rotativ al comutatorului manetă de la volan
158
faza scurtă este activată.
Când faza lungă a fost activată, se aprinde
simbolul
pe afișajul pentru șofer.
•
•
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
2 Când
Dezactivați-o prin deplasarea comutatorului manetă spre înapoi.
Informații asociate
Informații asociate
•
•
•
2 sau
. Activați
este în poziția
faza lungă prin deplasarea comutatorului
manetă spre înainte.
Comanda iluminării (p. 154)
Fază lungă activă (p. 159)
ILUMINARE
Fază lungă activă
Activarea fazei lungi active
Faza lungă activă este o funcție care utilizează un senzor al camerei din marginea
superioară a parbrizului pentru a detecta fasciculele de lumină de la traficul din față sau
lămpile spate ale vehiculelor din față și care
comută de la faza lungă la faza scurtă.
Faza lungă activă se activează și se dezactivează prin rotirea manetei din stânga în poziția
. Apoi, inelul rotativ revine în poziția
. La activarea fazei lungi active, simbolul
se aprinde în alb în afișajul pentru șofer.
Când faza lungă este activată, simbolul se
aprinde în albastru.
Dacă faza lungă activă se dezactivează când
faza lungă este aprinsă, farurile se vor reseta
imediat la faza scurtă.
Simbolul
reprezintă faza lungă activă.
Funcția poate fi activată când conduceți pe
timp de noapte cu o viteză de cel puțin
20 km/h (12 mph). De asemenea, funcția ia în
considerare iluminatul stradal. Când senzorul
camerei nu mai detectează o mașină care vine
din față sau este în fața mașinii, funcția
comută la faza lungă după o secundă.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 În funcție de nivelul de echipare
a mașinii.
Faza lungă activă nu trebuie să se reactiveze la
fiecare pornire a mașinii.
Funcționalitatea adaptivă: Faza scurtă direct către
vehiculul care vine din față, dar fază lungă continuă
pe ambele părți ale vehiculului.
Funcționalitatea adaptivă
Faza lungă este parțial redusă în intensitate,
de ex., dacă fasciculul de lumină este ușor mai
din
intens decât faza scurtă, simbolul
afișajul pentru șofer se aprinde în albastru.
Pentru mașinile cu faruri cu leduri3*, faza lungă
activă are o funcționalitate adaptivă4. În acest
caz, spre deosebire de reducerea intensității
luminoase convenționale, fasciculul de lumină
continuă să ilumineze cu faza lungă pe ambele
părți ale traficului din față sau vehiculelor din
față - numai acea parte a fasciculului care este
direcționată direct către vehicul suferă o reducere în intensitate.
Limitările fazei lungi active
Senzorul camerei pe care se bazează funcția
are câteva limitări.
}}
* Opțiune/accesoriu. 159
ILUMINARE
||
Dacă se afișează simbolul în afișajul
pentru șofer, împreună cu mesajul
Faza lunga activa Indisponibil
temporar, comutarea între faza
lungă și faza scurtă trebuie efectuată manual.
se stinge la afișarea acestor
Simbolul
mesaje.
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Utilizarea semnalizatoarelor
Semnalizatoarele mașinii sunt operate cu
comutatorul manetă din stânga. Semnalizatoarele iluminează intermitent de trei ori sau
în mod continuu, în funcție de cât de departe
în sus sau în jos este deplasat comutatorul
manetă.
Același lucru se aplică dacă simbolul
se afișează împreună cu mesajul
Senzor parbriz Senzor blocat,
consultați manualul de utilizare.
Faza lungă activă poate fi temporar indisponibilă, de ex., în situații cu ceață densă sau
ploaie torențială. Când faza lungă activă este
din nou disponibilă sau când senzorii din parbriz nu mai sunt blocați, mesajul dispare și
se aprinde.
simbolul
AVERTIZARE
Faza lungă activă este un ajutor pentru utilizarea unui model optim al fasciculului
atunci când condițiile sunt favorabile.
Șoferul este întotdeauna responsabil pentru comutarea între faza lungă și faza
scurtă în funcție de condițiile de trafic sau
de vreme.
Informații asociate
•
•
160
Comanda iluminării (p. 154)
Utilizarea fazei lungi (p. 158)
Semnalizatoare de direcție.
Secvența de iluminare intermitentă
scurtă
Deplasați comutatorul manetă în sus sau
în jos în prima poziție și eliberați-l. Semnalizatoarele iluminează intermitent de trei
ori. Dacă funcția este dezactivată prin
afișajul central, lămpile vor ilumina intermitent o dată.
ILUMINARE
NOTĂ
Această secvență de iluminare intermitentă automată poate fi oprită prin
deplasarea imediată a comutatorului
manetei în direcția opusă.
•
Dacă simbolul pentru semnalizatoare
de pe afișajul pentru șofer iluminează
intermitent mai rapid decât în mod normal - vezi mesajul de pe afișajul pentru
șofer.
•
Farurile active*
Farurile active (Active Bending Lights) au fost
concepute pentru a furniza iluminare suplimentară în curbe și intersecții. Mașinile cu
faruri cu leduri5* pot fi dotate cu Active Bending Lights, în funcție de nivelul de echipare
al mașinii.
Funcția este activă numai în lumină slabă sau
în întuneric și numai când mașina este în
mișcare și faza scurtă este activată.
Dezactivarea/activarea funcției
Funcția se activează la livrarea mașinii din
fabrică și poate fi activată/dezactivată din
ecranul funcțiilor din afișajul central.
Apăsați butonul Faruri active
la virare.
Secvența de iluminare intermitentă
continuă
Deplasați comutatorul manetă în sus sau
în jos până în poziția de capăt.
Comutatorul manetă rămâne în poziția sa și se
deplasează înapoi manual sau automat prin
mișcarea volanului.
Informații asociate
•
•
Lumini de avarie (p. 164)
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
Informații asociate
Fasciculul farului cu funcția dezactivată (stânga) și
activată (dreapta).
•
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
•
Proiectoare de ceață/faruri adaptive*
(p. 162)
Farurile active urmăresc mișcările volanului
pentru a furniza iluminare suplimentară în
curbe și intersecții și pot oferi șoferului o vizibilitate îmbunătățită.
Funcția se activează automat la pornirea
mașinii. În cazul unei erori la această funcție,
se aprinde simbolul
și se afișează simultan un text explicativ în afișajul pentru șofer.
5 LED
(Light Emitting Diode)
* Opțiune/accesoriu. 161
ILUMINARE
Proiectoare de ceață/faruri
adaptive*
Proiectoarele de ceață se activează manual la
condusul pe ceață și automat la mersul în
marșarier pentru a completa lampa de
marșarier.
Dacă mașina este echipată cu faruri adaptive*, proiectoarele de ceață se aprind automat în timpul zilelor mohorâte sau în întuneric
pentru a ilumina zona în diagonală din fața
mașinii.
Apăsați butonul pentru activare sau dezactise aprinde în afișajul penvare. Simbolul
tru șofer la aprinderea proiectoarelor de ceață.
Proiectoarele de ceață se sting automat la
oprirea mașinii sau când inelul rotativ de la
comutatorul de pe manetă este adus în poziția
.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Comanda iluminării (p. 154)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Lampă de ceață spate (p. 163)
Farurile active* (p. 161)
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
NOTĂ
Reglementările privind utilizarea lămpilor
de ceață variază de la o țară la alta.
Faruri adaptive*
Proiectoarele de ceață pot fi prevăzute cu
funcția adaptivă și iluminează temporar zona
diagonală din fața mașinii în direcția de virare a
volanului într-un viraj brusc sau în direcția indicată de semnalizatoare.
Butonul pentru proiectoarele de ceață.
Lămpile de ceață spate se aprind numai când
sistemul electric al mașini este în poziția de
aprindere II, iar inelul rotativ de pe comutatorul de pe manetă este în poziția
,
sau
.
162
Funcția se activează în condiții de iluminat
slab sau întuneric când inelul rotativ al comutatorului de pe manetă este în poziția
sau
, iar viteza mașinii este sub 30 km/h
(circa 20 mph).
În plus, ambele faruri adaptive se aprind pentru a suplimenta lampa de marșarier la mersul
în marșarier.
Funcția se activează la livrarea mașinii din
fabrică și poate fi activată și dezactivată din
afișajul central.
* Opțiune/accesoriu.
ILUMINARE
Lampă de ceață spate
Lampa de ceață spate este considerabil mai
puternică decât lămpile din spate normale și
ar trebui utilizată numai în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții, zăpezii, fumului
sau prafului, astfel încât ceilalți participanți la
trafic să aibă un avertisment timpuriu cu privire la un vehicul care se deplasează în față.
Apăsați butonul pentru a aprinde/stinge lumide pe afișajul pentru șofer
nile. Simbolul
se aprinde când lampa de ceață spate este
aprinsă.
Lampa de ceață spate este stinsă automat
când:
•
•
mașina este deconectată sau când inelul
rotativ de pe comutatorul manetă este
adus în poziția
inelul rotativ al comutatorului manetă este
în poziția
și lămpile de ceață față
sunt stinse.
Stopuri de frână
Lampa de frână se aprinde automat în timpul
frânării.
Lampa de frână se aprinde când este apăsată
pedala de frână și când mașina este frânată
automat de unul dintre sistemele de asistență
a șoferului.
Informații asociate
•
•
•
Stop de frână de urgență (p. 164)
Funcțiile sistemului de frânare (p. 441)
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
NOTĂ
Reglementările privind utilizarea lămpilor
de ceață spate variază de la o țară la alta.
Buton pentru lampa de ceață spate.
Lampa de ceață spate este o lampă dispusă în
spatele mașinii, pe partea șoferului.
Lampa de ceață spate poate fi aprinsă numai
când:
•
poziția de aprindere II este activă și inelul
rotativ de pe comutatorul manetă este în
sau
poziția
•
inelul rotativ al comutatorului manetă este
și lămpile de ceață față
în poziția
sunt aprinse.
Informații asociate
•
•
•
Comanda iluminării (p. 154)
Proiectoare de ceață/faruri adaptive*
(p. 162)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
* Opțiune/accesoriu. 163
ILUMINARE
Stop de frână de urgență
Lumini de avarie
Stopurile de frână de urgență sunt activate
pentru a avertiza autovehiculele care se
deplasează în spate referitor la frânarea
puternică.
Luminile de avarie avertizează alți participanți
la trafic prin intermediul tuturor semnalizatoarelor mașinii care sunt activate simultan.
Funcția poate fi utilizată pentru a oferi un
avertisment în cazul unor pericole de trafic.
Funcția înseamnă că lumina de frână iluminează intermitent în loc de a fi aprinsă continuu, ca în cazul frânării normale.
Stopurile de frână de urgență sunt activate în
timpul frânării puternice sau dacă sistemul
ABS este activat la viteze mari.
Informații asociate
•
•
•
164
Stopuri de frână (p. 163)
Pedala de frână (p. 442)
Lumini de avarie (p. 164)
Reglementările privind utilizarea luminilor
de avarie pot varia de la o țară la alta.
Informații asociate
•
•
După ce șoferul frânează, reducând viteza la o
viteză mică și apoi eliberează frâna, lampa de
frână revine modul de aprindere normal.
Sunt activate simultan luminile de avarie ale
mașinii. Acestea iluminează intermitent până
când șoferul accelerează din nou mașina la o
viteză mai mare sau stinge luminile de avarie
ale mașinii.
NOTĂ
Buton pentru luminile de avarie.
Apăsați butonul pentru a activa luminile de
avarie.
Luminile de avarie sunt activate automat când
mașina frânează atât de puternic încât stopurile de frână de urgență sunt activate și viteza
este scăzută. Luminile de avarie încep să ilumineze intermitent după ce stopurile de frână
de urgență au încetat să ilumineze intermitent
și apoi sunt dezactivate automat când mașina
pornește din nou sau sunt dezactivate dacă
este apăsat butonul.
Stop de frână de urgență (p. 164)
Utilizarea semnalizatoarelor (p. 160)
ILUMINARE
Utilizarea iluminatului la sosirea
acasă (Home Safe)
O parte din luminile exterioare pot fi păstrate
aprinse pentru a funcționa ca iluminat la sosirea acasă (Home Safe) după ce mașina a fost
încuiată.
Pentru a activa funcția:
1.
Opriți mașina.
2. Împingeți maneta din stânga către tabloul
de bord și eliberați.
3. Ieșiți din mașină și încuiați portiera.
> Se va aprinde un simbol în afișajul pentru șofer pentru a indica activarea funcției și aprinderea luminilor exterioare:
Lămpile de poziție, fazele farurilor, lămpile de la plăcuța de înmatriculare și
lămpile din mânerele exterioare*.
Durata iluminării Home Safe poate fi configurată din afișajul central.
Informații asociate
•
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
•
Durata luminii de apropiere (p. 165)
Durata luminii de apropiere
Iluminatul interior
Lumina de apropiere se aprinde când mașina
este descuiată și se utilizează pentru aprinderea luminilor mașinii la distanță.
Funcția se activează la utilizarea cheii cu telecomandă pentru descuiere. Pe lumină diurnă,
se aprind lămpile de poziție, plafonierele interioare, lămpile de podea și lampa din compartimentul pentru bagaje. Pe lumină slabă sau în
întuneric, se aprind și lămpile de la plăcuța de
înmatriculare și din mânerele exterioare*,
având fasciculul îndreptat către sol.
Habitaclul este prevăzut cu mai multe tipuri
de iluminat, de ex., iluminatul interior general,
iluminatul de decor reglabil și lămpile de lectură.
Luminile rămân aprinse timp de 2 minute dacă
nu se deschide nicio portieră. Dacă se deschide o portieră în intervalul de timp de activare, durata iluminatului interior și a luminilor
din mânerele exterioare* se va prelungi.
Iluminatul din habitaclu poate fi pornit și oprit
manual cel puțin 5 minute din momentul în
care:
•
mașina a fost oprită și sistemul electric
este în poziția 0 a contactului;
•
mașina a fost descuiată dar nu a fost încă
pornită.
Iluminatul de la plafoniera față
Funcția se poate activa și dezactiva din afișajul
central.
Informații asociate
•
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
•
Utilizarea iluminatului la sosirea acasă
(Home Safe) (p. 165)
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Butoanele din consola de plafon pentru lămpile de
lectură și iluminatul habitaclului.
Lampă de lectură, partea stângă
Iluminatul din habitaclu
}}
* Opțiune/accesoriu. 165
ILUMINARE
||
o portieră laterală a rămas deschisă timp
de circa 2 minute.
Funcție automată pentru iluminatul habitaclului
•
Lampă de lectură, partea dreaptă
Plafoniera spate
Lămpile de lectură
Lămpile de lectură din dreapta și din stânga
pot fi aprinse și stinse prin apăsarea scurtă a
butonului din consola de plafon. Luminozitatea
se reglează prin apăsarea lungă a butonului.
Zona spate a mașinii are lămpi de lectură, utilizate și pentru iluminatul habitaclului.
Iluminatul din habitaclu
Iluminatul podelei și iluminatul plafonului interior se aprind sau se sting cu apăsări scurte ale
butonului din consola de plafon.
Funcție automată pentru iluminatul
habitaclului
Funcția automată se activează cu o apăsare
scurtă a butonului AUTO din consola de plafon. La activarea sistemului automat, indicatorul luminos din buton se aprinde, iar iluminatul
habitaclului se aprinde și se stinge în următoarele situații.
Iluminatul habitaclului se aprinde:
•
•
•
la descuierea mașinii;
mașina este oprită;
la deschiderea unei portiere laterale.
Iluminatul habitaclului se stinge:
•
•
•
166
la încuierea mașinii;
la pornirea mașinii;
La mașinile cu plafon panoramic*, există două lămpi,
câte una pe fiecare parte a plafonului.
Lămpile de lectură se aprind sau se sting apăsând scurt pe butonul din lampă. Luminozitatea se reglează prin apăsarea lungă a butonului.
Lămpi de lectură deasupra banchetei spate.
Lampa din torpedo
Lampa din torpedo se aprinde și se stinge la
deschiderea sau închiderea capacului.
Lampa oglinzii din parasolar*
Lampa oglinzii din parasolar se aprinde și se
stinge la deschiderea sau închiderea capacului.
Iluminatul solului*
Iluminatul solului se aprinde sau se stinge la
deschiderea sau închiderea portierei respective.
la închiderea unei portiere laterale;
* Opțiune/accesoriu.
ILUMINARE
Iluminatul din compartimentul pentru
bagaje
Lampa din compartimentul pentru bagaje se
aprinde sau se stinge la deschiderea sau închiderea hayonului.
Iluminatul de decor
Lumina ambiantă se aprinde la deschiderea
portierelor și se stinge la încuierea mașinii.
Intensitatea luminii de decor se poate adapta
din afișajul central și regla fin de la butonul
rotativ din tabloul de bord.
Lumina ambientală*
Mașina este echipată cu leduri ce permit
schimbarea culorii luminii. Aceste lămpi se
aprind în timpul mersului. Lumina ambientală
se poate adapta din afișajul central și regla fin
de la butonul rotativ din tabloul de bord.
Lămpile din compartimentele de
depozitare din uși
Lămpile din compartimentele de depozitare
din portiere se aprind la deschiderea portierelor și se sting la încuierea mașinii. Luminozitatea poate fi reglată precis de la butonul rotativ
din tabloul de bord.
Lampa din suportul pentru pahare față
din consola tunel
Lampa din suportul de pahare față se aprinde
la descuierea mașinii și se stinge la încuierea
mașinii. Luminozitatea poate fi reglată precis
de la butonul rotativ din tabloul de bord.
Informații asociate
•
•
•
•
Reglarea iluminatului interior (p. 167)
Comanda iluminării (p. 154)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Interiorul habitaclului (p. 600)
Reglarea iluminatului interior
Lămpile din interiorul mașinii funcționează
diferit, în funcție de poziția de aprindere utilizată. Iluminatul interior poate fi reglat cu ajutorul unui buton rotativ de pe tabloul de bord,
iar anumite funcții de iluminare pot fi reglate
și prin afișajul central.
Butonul rotativ de pe tabloul
de bord, din partea stângă a
volanului, este utilizat pentru
a regla luminozitatea luminii
afișajului, a indicatoarelor
luminoase din butoane, a
luminii ambientale și a luminii
de ambianță*
Reglarea iluminării decorului
ambiental
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car Lămpi și iluminare
Iluminat interior.
3. Alegeți între următoarele setări:
•
La Intensitate lumină ambiantă,
selectați din Dezactivare, Scăzut și
Ridicat.
•
La Nivel lumină ambiantă, selectați
din Redus și Complet.
}}
* Opțiune/accesoriu. 167
ILUMINARE
||
Reglarea luminii de ambianță*
Informații asociate
Mașina este echipată cu mai multe LED-uri ce
permit schimbarea culorii luminii. Aceste lămpi
se aprind în timpul mersului.
•
•
Modificarea luminozității luminilor
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
•
Iluminatul interior (p. 165)
Reglarea funcțiilor de iluminare prin
afișajul central (p. 155)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
2. Apăsați My Car Lămpi și iluminare
Iluminat interior Iluminat mod
interior.
3. La Intensitate iluminat interior de mod,
selectați din Dezactivare, Scăzut și
Ridicat.
Modificarea culorii luminii
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car Lămpi și iluminare
Iluminat interior Iluminat mod
interior.
3. Alegeți dintre După temperatură și După
culoare pentru a modifica culoarea luminii.
Cu opțiunea După temperatură, lumina
se modifică în funcție de temperatura
setată a habitaclului.
Cu opțiunea După culoare, poate fi utilizată subcategoria Culori temă pentru
ajustarea în continuare.
168
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
Parbrizul, geamurile și oglinzile
Mașina conține mai multe geamuri, panouri
de sticlă și oglinzi. Unele geamuri din mașină
sunt laminate.
Parbrizul conține sticlă laminată, iar sticla
laminată este disponibilă ca opțiune pentru
alte geamuri. Sticla laminată este rigidizată,
oferind o protecție mai bună împotriva spargerilor și o izolație fonică îmbunătățită în habitaclu.
•
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
Protecția antiprindere pentru
geamuri și parasolare
•
Activarea și dezactivarea încălzirii parbrizului* (p. 227)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii lunetei
și a oglinzilor portierelor (p. 228)
Toate geamurile și parasolarele* electrice
sunt prevăzute cu o funcție antiprindere care
se activează atunci când sunt blocate de un
obiect la deschidere sau închidere.
În cazul blocării, deplasarea se oprește și se
revine automat la o distanță de 50 mm (aprox.
2 in) de la poziția de blocare (sau în poziția de
ventilație completă).
Plafonul panoramic* conține, de asemenea,
sticlă laminată.
Simbolul marcat pe geamurile cu sticlă laminată1
Informații asociate
•
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
•
•
•
Plafonul panoramic* (p. 176)
•
•
1
170
Geamurile electrice (p. 171)
Oglinzile exterioare și retrovizoare
(p. 173)
Protecția antiprindere se poate forța când
închiderea a fost anulată, de ex., când se formează gheață, prin apăsarea continuă a butonului într-una și aceeași direcție.
Dacă se produce o eroare la protecția antiprindere, se poate testa o secvență de resetare.
AVERTIZARE
Dacă deconectați bateria demarorului,
funcția de deschidere și de închidere automată trebuie resetată pentru a funcționa
corespunzător. Pentru ca protecția antiprindere să funcționeze, trebuie efectuată o
resetare.
Afișajul superior* (p. 143)
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz
(p. 181)
Nu se aplică la parbriz sau la plafonul panoramic*, care sunt mereu laminate și nu sunt marcate cu acest simbol.
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
Informații asociate
•
•
•
Secvența de resetare pentru protecția
antiprindere (p. 171)
Operarea geamurilor electrice (p. 172)
Acționarea plafonului panoramic* (p. 178)
Secvența de resetare pentru
protecția antiprindere
Dacă se produce o problemă la funcțiile electrice ale geamurilor electrice, se poate testa o
secvență de resetare.
AVERTIZARE
Geamurile electrice
Fiecare portieră are un panou de control pentru geamurile acționate electric. Portiera
șoferului include butoane pentru operarea
tuturor geamurilor și pentru activarea încuietorilor de siguranță pentru copii.
Dacă deconectați bateria demarorului,
funcția de deschidere și de închidere automată trebuie resetată pentru a funcționa
corespunzător. Pentru ca protecția antiprindere să funcționeze, trebuie efectuată o
resetare.
Dacă problema persistă sau dacă privește plafonul panoramic, contactați un atelier2.
Resetarea geamului electric
1. Începeți cu geamul în poziție închisă.
2. Apoi operați butoanele de comandă în
poziția manuală de 3 ori în sus în poziția
închisă.
> Sistemul se inițializează automat.
Informații asociate
2 Vă
•
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
•
Operarea geamurilor electrice (p. 172)
Panoul de control din portiera șoferului.
Încuietorile de siguranță pentru copii cu
acționare electrică* care dezactivează
butoanele din portierele spate pentru a
preveni deschiderea portierelor sau geamurilor din interior.
Butoanele pentru geamurile din spate.
Butoanele pentru geamurile din față.
}}
recomandăm un atelier autorizat Volvo.
* Opțiune/accesoriu.
171
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
||
AVERTIZARE
Copiii, alți pasageri sau obiectele pot fi
prinși de obiectele mobile.
•
Acționați întotdeauna geamurile cu
atenție.
•
Nu permiteți copiilor să se joace cu
butoanele.
•
Nu lăsați niciodată copii singuri în
mașină.
•
Nu uitați să opriți alimentarea geamurilor electrice setând sistemul electric al
mașinii în poziția 0 a contactului și
luând cheile cu dvs. atunci când părăsiți mașina.
•
Nu așezați niciodată un obiect sau o
parte a corpului prin geam, chiar dacă
sistemul electric al mașinii este deconectat complet.
Informații asociate
172
•
•
Operarea geamurilor electrice (p. 172)
•
Secvența de resetare pentru protecția
antiprindere (p. 171)
Operarea geamurilor electrice
Utilizarea panoului de control din portiera
șoferului permite operarea tuturor geamurilor
electrice - utilizarea panourilor de control din
alte portiere permite operarea geamului electric din acea ușă particulară.
Geamurile electrice sunt echipate cu protecție
antiprindere. Dacă se produce o eroare la protecția antiprindere, se poate testa o secvență
de resetare.
AVERTIZARE
Copiii, alți pasageri sau obiectele pot fi
prinși de obiectele mobile.
•
Acționați întotdeauna geamurile cu
atenție.
•
Nu permiteți copiilor să se joace cu
butoanele.
•
Nu lăsați niciodată copii singuri în
mașină.
•
Nu uitați să opriți alimentarea geamurilor electrice setând sistemul electric al
mașinii în poziția 0 a contactului și
luând cheile cu dvs. atunci când părăsiți mașina.
•
Nu așezați niciodată un obiect sau o
parte a corpului prin geam, chiar dacă
sistemul electric al mașinii este deconectat complet.
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
Operarea geamurilor electrice.
Operarea fără funcție automată. Ridicați
sau apăsați încet unul dintre comutatoare.
Geamurile electrice se ridică sau se
coboară atât timp cât comutatorul este
menținut în poziție.
Operarea cu funcție automată. Ridicați sau
coborâți unul dintre comutatoare până în
poziția de capăt și eliberați-l. Geamul face
automat o cursă până în poziția de capăt.
Pentru a putea utiliza geamurile electrice,
poziția contactului trebuie să fie I sau II. Geamurile electrice pot fi operate într-un interval
de câteva minute după ce mașina a fost oprită
și după ce contactul a fost decuplat - dar nu
după ce o portieră a fost deschisă. Puteți
acționa numai un comutator în același timp.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
De asemenea, geamurile electrice pot fi operate de la cheia cu telecomandă sau de la deschiderea fără cheie* de la mânerul portierei.
AVERTIZARE
Verificați dacă copiii sau ceilalți pasageri nu
sunt supuși unui risc de accidentare la
închiderea geamurilor cu cheia cu telecomandă sau cu deschiderea fără cheie* de la
mânerul portierei.
NOTĂ
Informații asociate
•
•
Geamurile electrice (p. 171)
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
Oglinzile exterioare și retrovizoare
Oglinzile retrovizoare și oglinzile exterioare
sunt utilizate pentru a oferi șoferului o vizibilitate mărită în spate.
•
Secvența de resetare pentru protecția
antiprindere (p. 171)
•
Încuierea și descuierea fără cheie*
(p. 279)
Oglinda interioară retrovizoare este echipată
cu HomeLink*, efect heliomat automat* și
busolă*.
•
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
Oglinda interioară retrovizoare se ajustează
manual.
Oglinda interioară retrovizoare
Oglinzile exterioare
Un mod de a reduce zgomotul pulsator de
vânt la deschiderea geamurilor spate este
să deschideți ușor și geamurile din față.
AVERTIZARE
Ambele oglinzi sunt înclinate pentru a oferi
o vizibilitate optimă. Obiectele pot părea
mai îndepărtate decât sunt în realitate.
NOTĂ
Geamurile nu pot fi deschise la viteze mai
mari de aprox. 180 km/h (aprox.
112 mile/h), însă ele pot fi închise.
Șoferul este întotdeauna răspunzător pentru respectarea regulilor de trafic în
vigoare.
NOTĂ
La temperaturi scăzute, geamurile pot să
nu funcționeze.
Pozițiile oglinzilor exterioare se reglează de la
joystickul din panoul de control din portiera
șoferului.
Un număr de setări automate pot fi conectate
la butoanele cu funcție de memorie pentru
scaunul acționat electric*.
Informații asociate
•
•
•
HomeLink®* (p. 504)
Busola* (p. 508)
Reglarea estompării oglinzilor retrovizoare
(p. 174)
}}
* Opțiune/accesoriu. 173
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
•
Reglarea înclinării oglinzilor exterioare
(p. 175)
Reglarea estompării oglinzilor
retrovizoare
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
Luminile puternice din spate pot fi reflectate
în oglinzile retrovizoare, putând orbi șoferul.
Utilizați estomparea când sunteți deranjat de
luminile din spate.
•
Activarea și dezactivarea încălzirii lunetei
și a oglinzilor portierelor (p. 228)
Estomparea manuală
Oglinda retrovizoare interioară poate fi estompată cu un buton de reglare de pe marginea
inferioară a oglinzii.
Butonul de reglare pentru estomparea
manuală a luminozității nu este disponibil la
oglinzile cu estompare automată.
Estomparea automată*
Luminile puternice din spate sunt estompate
automat de oglinda retrovizoare interioară și
de oglinzile portierelor. Estomparea automată
este întotdeauna activă în timpul conducerii,
exceptând cazul când la cutia de viteze este
selectat marșarierul.
NOTĂ
La modificarea gradului de sensibilitate,
modificarea reducerii intensității luminoase
nu se poate observa imediat, ci se produce
gradual.
Sensibilitatea estompării va afecta atât oglinda
retrovizoare interioară, cât și oglinzile portierelor.
Pentru a modifica sensibilitatea estompării:
1.
Buton de reglare pentru estomparea
manuală.
Utilizați estomparea prin deplasarea butonului de reglare spre habitaclu.
2. Reveniți la modul normal prin deplasarea
butonului de reglare spre parbriz.
174
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Oglinzi și acces ușor.
3. La Luminozitate redusă oglindă
retrovizoare, selectați Normal,
Întunecat sau Luminos.
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
Oglinda retrovizoare interioară conține doi
senzori - unul orientat spre înainte și unul
orientat spre înapoi - care funcționează
împreună pentru a identifica și a elimina
lumina orbitoare. Senzorul orientat spre
înainte detectează lumina ambientală, în timp
ce senzorul orientat spre înapoi detectează
luminile de la farurile vehiculului care se deplasează în spate.
Reglarea înclinării oglinzilor
exterioare
Pentru ca oglinzile portierelor să fie echipate
cu o estomparea automată, oglinda retrovizoare interioară trebuie, de asemenea, să fie
echipată cu estomparea automată.
Utilizarea butoanelor pentru oglinzile
exterioare
Pentru a furniza o vizibilitate mai bună în
spate, oglinzile exterioare trebuie configurate
în funcție de preferințele șoferului.
Un număr de setări automate pot fi conectate
la butoanele cu funcție de memorie pentru
scaunul acționat electric*.
Informații asociate
•
•
Oglinzile exterioare și retrovizoare (p. 173)
Reglarea înclinării oglinzilor exterioare
(p. 175)
Apăsați butonul L pentru oglinda exterioară din stânga sau butonul R pentru
oglinda exterioară din dreapta. Lumina din
buton se aprinde.
2. Reglați poziția cu joystickul din centru.
3. Apăsați din nou butonul L sau R. Lumina
nu mai trebuie să fie aprinsă.
Rabatarea electrică a oglinzilor
retrovizoare*
Oglinzile pot fi rabatate pentru parcarea/
condusul în spații înguste.
1.
NOTĂ
Dacă senzorii sunt obstrucționați, de ex. de
permise de parcare, transpondere, parasolare sau obiecte de pe scaun sau din compartimentul portbagajului, astfel încât este
împiedicată ajungerea luminii la senzori,
atunci funcția de reglare a luminozității
oglinzii retrovizoare interioare și a oglinzilor
portierelor este redusă.
1.
Apăsați simultan butoanele L și R.
2. Eliberați-le după 1 secundă. Oglinzile se
opresc automat în poziția complet rabatată.
Depliați oglinzile apăsând simultan butoanele
L și R. Oglinzile se opresc automat în poziția
depliată cu setarea anterioară.
Resetarea la poziția neutră
Butoanele pentru oglinzile exterioare.
Pozițiile oglinzilor exterioare se reglează de la
joystickul din panoul de control din portiera
șoferului. Poziția contactului trebuie să fie cel
puțin I.
Oglinzile care au fost mișcate din poziție de o
forță externă trebuie resetate electric în poziția
lor originală pentru ca rabatarea/deplierea
electrică* să funcționeze corespunzător.
1.
Rabatați oglinzile exterioare apăsând
simultan butoanele L și R.
2. Depliați-le din nou apăsând simultan
butoanele L și R.
3. Repetați procedura de mai sus, după caz.
}}
* Opțiune/accesoriu. 175
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
||
Oglinzile revin în poziția inițială.
Înclinarea în timpul
parcării3
Oglinzile exterioare se pot înclina în jos pentru
a permite șoferului să vizualizeze lateralul
carosabilului în timpul parcării, de exemplu.
–
Cuplați marșarierul și apăsați butonul L
sau R.
Retractarea automată la încuiere*
În afișajul central, puteți configura toate oglinzile retrovizoare interioare și exterioare să se
retracteze/extindă automat la încuierea/
descuierea mașinii cu cheia.
Rețineți că poate fi necesară apăsarea dublă a
butonului, dacă funcția a fost deja preselectată. Butonul clipește în timpul înclinării în jos
a oglinzii. La decuplarea marșarierului, după 3
secunde oglinda exterioară începe să revină
automat, iar după 8 secunde, aceasta ajunge
în poziția sa inițială.
2. Apăsați My Car
Înclinarea automată la parcare3
Cu toate acestea, dacă oglinzile au fost rabatate utilizând butoanele L și R, acestea vor trebui depliate manual.
Cu această setare, oglinda exterioară se înclină
automat în jos la cuplarea marșarierului. Poziția rabatată este prestabilită și nu poate fi ajustată.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Oglinzi și acces ușor.
3. Din Înclinare oglinzi exterioare în
marșarier, selectați Dezactivare, Șofer,
Pasager sau Ambele pentru a activa/
dezactiva și selecta oglinda retrovizoare
care se va înclina.
3 Numai
176
Apăsați de două ori pe butonul L sau R pentru
a readuce oglinda exterioară în poziția sa inițială.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Oglinzi și acces ușor.
Plafonul panoramic*
Plafonul panoramic este divizat în două secțiuni de sticlă. Secțiunea frontală se poate
deschide pe verticală la marginea spate (poziția de ventilație) sau pe orizontală (poziția
deschisă). Secțiunea spate este fixă, din sticlă.
Plafonul panoramic are un deflector de vânt și
un parasolar din material textil perforat,
amplasat sub plafonul panoramic, pentru protecție suplimentară împotriva razelor puternice ale soarelui.
3. Selectați Pliere oglinzi la blocare pentru
activare/dezactivare.
Informații asociate
•
•
•
•
Oglinzile exterioare și retrovizoare (p. 173)
Reglarea estompării oglinzilor retrovizoare
(p. 174)
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
Activarea și dezactivarea încălzirii lunetei
și a oglinzilor portierelor (p. 228)
Plafonul panoramic și parasolarul sunt acționate de la butonul de comandă din plafon.
Pentru ca plafonul panoramic și parasolarul să
poată fi acționate, sistemul electric al mașinii
trebuie să fie în poziția de aprindere I sau II.
în combinație cu scaunul acționat electric cu butoane de memorie*.
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
AVERTIZARE
IMPORTANT
Copiii, alți pasageri sau obiectele pot fi
prinși de obiectele mobile.
•
Acționați întotdeauna geamurile cu
atenție.
•
Nu permiteți copiilor să se joace cu
butoanele.
•
Nu lăsați niciodată copii singuri în
mașină.
•
Nu uitați să opriți alimentarea geamurilor electrice setând sistemul electric al
mașinii în poziția 0 a contactului și
luând cheile cu dvs. atunci când părăsiți mașina.
•
Nu așezați niciodată un obiect sau o
parte a corpului prin geam, chiar dacă
sistemul electric al mașinii este deconectat complet.
•
•
Îndepărtați gheața și zăpada înainte de
a deschide plafonul panoramic. Aveți
grijă să nu zgâriați suprafețele sau să
deteriorați benzile.
Nu acționați plafonul panoramic dacă
acesta a înghețat în poziție închisă.
•
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
•
Încuierea și descuierea fără cheie*
(p. 279)
•
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
Deflectorul de vânt
IMPORTANT
•
Nu deschideți plafonul panoramic dacă
sunt montate portbagaje pentru plafon.
•
Nu așezați obiecte grele pe plafonul
panoramic.
Plafonul panoramic are un deflector de vânt
care se ridică când plafonul panoramic este în
poziția deschisă.
Informații asociate
•
•
Acționarea plafonului panoramic* (p. 178)
Închiderea automată a parasolarului* din
plafonul panoramic (p. 180)
* Opțiune/accesoriu. 177
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
Acționarea plafonului panoramic*
Plafonul panoramic și parasolarul sunt acționate de la un buton de comandă din plafon și
sunt prevăzute cu protecție antiprindere.
AVERTIZARE
IMPORTANT
•
Nu deschideți plafonul panoramic dacă
sunt montate portbagaje pentru plafon.
•
Nu așezați obiecte grele pe plafonul
panoramic.
Copiii, alți pasageri sau obiectele pot fi
prinși de obiectele mobile.
•
Acționați întotdeauna geamurile cu
atenție.
•
Nu permiteți copiilor să se joace cu
butoanele.
•
Nu lăsați niciodată copii singuri în
mașină.
•
Nu uitați să opriți alimentarea geamurilor electrice setând sistemul electric al
mașinii în poziția 0 a contactului și
luând cheile cu dvs. atunci când părăsiți mașina.
•
Nu așezați niciodată un obiect sau o
parte a corpului prin geam, chiar dacă
sistemul electric al mașinii este deconectat complet.
IMPORTANT
•
Îndepărtați gheața și zăpada înainte de
a deschide plafonul panoramic. Aveți
grijă să nu zgâriați suprafețele sau să
deteriorați benzile.
•
Nu acționați plafonul panoramic dacă
acesta a înghețat în poziție închisă.
Pentru ca plafonul panoramic și parasolarul să
poată fi acționate, sistemul electric al mașinii
trebuie să fie în poziția de aprindere I sau II.
De asemenea, geamurile electrice pot fi operate de la cheia cu telecomandă sau de la deschiderea fără cheie* de la mânerul portierei.
AVERTIZARE
Verificați dacă copiii sau ceilalți pasageri nu
sunt supuși unui risc de accidentare la
închiderea geamurilor cu cheia cu telecomandă sau cu deschiderea fără cheie* de la
mânerul portierei.
4 Poziția
178
IMPORTANT
La închidere, verificați dacă plafonul panoramic s-a închis corect.
Deplasarea plafonului se oprește dacă butonul
de comandă este eliberat în timpul funcționării
manuale sau dacă geamul atinge poziția de
confort4 sau deschiderea maximă sau poziția
de închidere. Deplasarea plafonului panoramic
și al parasolarului se oprește dacă butonul de
comandă din plafon este acționat din nou în
direcția opusă față de direcția actuală de
deplasare.
Plafonul panoramic și trapa sunt prevăzute și
cu protecție antiprindere. Dacă se produce o
eroare la protecția antiprindere, se poate testa
o secvență de resetare.
NOTĂ
Pentru deschiderea manuală, parasolarul
trebuie să fie complet deschis înainte de
deschiderea plafonului panoramic. La
inversarea procedurii, plafonul panoramic
trebuie să fie complet închis înainte de a
închide complet parasolarul.
de confort este o poziție în care zgomotul vântului și zgomotul de rezonanță sunt la un nivel confortabil de scăzut în timpul mersului.
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
NOTĂ
La temperaturi scăzute, geamurile pot să
nu funcționeze.
Deschiderea și închiderea completă a
plafonului panoramic de la butonul de
comandă din plafon
Închideți repetând procedura în ordine inversă
- apăsați butonul de comandă înainte/în jos în
poziția de închidere manuală.
Funcționarea automată
1. Deschideți parasolarul în poziția maximă apăsați butonul de comandă înapoi până
în poziția pentru deschiderea automată și
eliberați.
Deschiderea și închiderea poziției de
ventilație
2. Deschideți plafonul panoramic în poziția
de confort - apăsați butonul de control înapoi a doua oară până în poziția pentru deschiderea automată și eliberați.
Acționare, mod manual
Acționare, mod automat
Poziția de ventilație, pe verticală la marginea din
spate.
Deschideți printr-o apăsare a butonului de
comandă în sus.
Închideți apăsând o dată butonul de
comandă în jos.
La selectarea poziției de ventilație, capacul din
sticlă din față se ridică la marginea din spate.
Dacă parasolarul este complet închis la selectarea poziției de ventilație, acesta se va deschide automat circa 50 mm (2 in).
Parasolarul urmează automat plafonul panoramic la închiderea din poziția de ventilație.
Funcționarea manuală
1. Pentru a deschide parasolarul, apăsați
butonul de comandă în spate în poziția
pentru deschiderea manuală.
2. Deschideți plafonul panoramic în poziția
de confort - apăsați butonul de comandă
înapoi a doua oară până în poziția pentru
deschiderea manuală.
3. Deschideți plafonul panoramic în poziția
maximă - apăsați butonul de comandă înapoi a treia oară până în poziția pentru deschiderea manuală.
3. Deschideți plafonul panoramic în poziția
maximă - apăsați butonul de control înapoi
a treia oară până în poziția pentru deschiderea automată și eliberați.
Închideți repetând procedura în ordine inversă
- apăsați butonul de comandă în față/în jos în
poziția de închidere automată.
Acționare automată - deschidere sau
închidere rapidă
Plafonul panoramic și parasolarul pot fi deschise sau închise simultan:
–
Pentru a deschide - apăsați de două ori
butonul de comandă înapoi până în poziția
pentru acționarea automată și eliberați.
–
Pentru a închide - apăsați de două ori
butonul de control înainte/în jos până în
poziția pentru acționarea automată și eliberați.
}}
179
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
||
Informații asociate
•
•
Plafonul panoramic* (p. 176)
Închiderea automată a parasolarului* din
plafonul panoramic (p. 180)
•
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
•
Încuierea și descuierea fără cheie*
(p. 279)
•
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
Închiderea automată a
parasolarului* din plafonul
panoramic
Această funcție asigură închiderea automată
a parasolarului la 15 minute după încuierea
mașinii, dacă aceasta a fost parcată în spații
cu temperaturi ridicate. Acest lucru permite
reducerea temperaturii habitaclului și protejarea tapițeriei mașinii de decolorarea cauzată
de soare.
Funcția se dezactivează la livrarea mașinii din
fabrică și poate fi activată și dezactivată din
afișajul central.
1.
•
Protecția antiprindere pentru geamuri și
parasolare (p. 170)
•
Încuierea și descuierea fără cheie*
(p. 279)
•
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Blocare.
Selectați Închidere automată parasolar
pentru activare/dezactivare.
NOTĂ
Parasolarul este de asemenea închis când
toate geamurile sunt închise cu cheia cu
telecomandă sau prin sistemul de deschidere fără cheie* cu un mâner de portieră.
Informații asociate
•
•
180
Plafonul panoramic* (p. 176)
Acționarea plafonului panoramic* (p. 178)
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
Lamelele ștergătoarelor și lichidul
de spălat
Cu ajutorul lichidului de spălat, ștergătoarele
îmbunătățesc vizibilitatea și fascicolul farurilor.
Pulverizarea de lichid de spălat direct de la
lamelele ștergătoarelor și ștergătoarele cu
încălzire* îmbunătățesc vizibilitatea.
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz
(p. 181)
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz
Ștergătoarele de parbriz au fost concepute
pentru a curăța parbrizul. Se pot configura
setări diferite pentru ștergătoarele parbrizului
utilizând maneta din dreapta.
Informațiile privind necesitatea de completare
cu lichid de spălat se afișează în afișajul pentru
șofer, când mai există circa 1 l (1 qt) de lichid
de răcire.
Informații asociate
•
•
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
•
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
•
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
•
•
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
Maneta din dreapta.
Butonul rotativ se utilizează pentru a configura sensibilitatea senzorului de ploaie și
frecvența de ștergere a ștergătoarelor.
O singură ștergere
Coborâți maneta și eliberați-o pentru a
efectua o ștergere.
Dezactivarea ștergătoarelor
Deplasați maneta în poziția 0 pentru a
dezactiva ștergătoarele parbrizului.
}}
* Opțiune/accesoriu. 181
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
||
Ștergere intermitentă
Deplasați maneta în sus pentru a activa
ștergerea intermitentă. Configurați
numărul de ștergeri pe unitatea de timp de la
butonul rotativ, atunci când ați selectat ștergerea intermitentă.
Ștergerea continuă
Ridicați maneta pentru ca ștergătoarele
să șteargă la o viteză normală.
Ridicați maneta și mai mult pentru ca
ștergătoarele să șteargă la o viteză mai
mare.
IMPORTANT
Înainte de activarea ștergătoarelor, asigurați-vă că lamelele ștergătoarelor nu sunt
înghețate și că ați îndepărtat zăpada și
gheața de pe parbriz și de pe lunetă.
•
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
•
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
•
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
•
•
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Utilizarea senzorului de ploaie
Senzorul de ploaie pornește automat ștergătoarele de parbriz în funcție de cantitatea de
apă pe care o detectează pe parbriz. Sensibilitatea senzorului de ploaie poate fi reglată cu
ajutorul butonului rotativ de pe comutatorul
manetei din dreapta.
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
Maneta din dreapta.
Butonul senzorului de ploaie
IMPORTANT
Utilizați din abundență lichid de spălat
când ștergătoarele curăță parbrizul. Parbrizul trebuie să fie umed când ștergătoarele
de parbriz sunt în funcțiune.
Informații asociate
•
•
182
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
Sensibilitatea/frecvența butonului rotativ
Când senzorul de ploaie este activat, simbolul
este afișat pe
senzorului de ploaie
afișajul pentru șofer.
Activarea senzorului de ploaie
La activarea senzorului de ploaie, mașina trebuie să fie în funcțiune sau în poziția de aprindere I sau II în timp ce comutatorul manetei
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
ștergătoarelor de parbriz este în poziția 0 sau
în poziția pentru o ștergere singulară.
IMPORTANT
Ștergătoarele de parbriz ar putea porni,
putându-se deteriora într-o spălătorie automată de mașini. Dezactivați senzorul de
ploaie în timp ce mașina este în funcțiune
sau când sistemul electric al mașinii se află
în poziția de aprindere I sau II. Simbolul de
pe afișajul pentru șofer se stinge.
Activați senzorul de ploaie prin apăsarea buto.
nului senzorului de ploaie
Deplasați maneta în jos pentru a pune ștergătoarele în mișcare.
Rotiți butonul rotativ în sus pentru o sensibilitate mai mare și în jos pentru o sensibilitate
mai mică. Este efectuată o ștergere suplimentară când butonul rotativ este rotit în sus.
Informații asociate
Utilizarea funcției de memorie a
senzorului de ploaie
Senzorul de ploaie pornește automat ștergătoarele de parbriz în funcție de cantitatea de
apă pe care o detectează pe parbriz.
Activarea/dezactivarea funcției de
memorie
Funcția de memorie pentru senzorul de ploaie
poate fi activată în așa fel încât butonul senzorului de ploaie să nu trebuiască să fie apăsat
de fiecare dată când este pornită mașina:
•
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
Dezactivați senzorul de ploaie prin apăsarea
sau
butonului senzorului de ploaie
deplasarea comutatorului manetei la alt program de ștergere.
•
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
•
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
Senzorul de ploaie este dezactivat automat în
poziția de aprindere 0 sau când motorul este
oprit.
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
•
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
•
•
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
•
•
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
•
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
•
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
•
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz (p. 181)
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
•
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Dezactivarea senzorului de ploaie
Senzorul de ploaie este dezactivat automat
când lamelele ștergătoarelor sunt poziționate
în poziția de service. Senzorul de ploaie este
reactivat când modul de service a fost dezactivat.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Ștergătoare.
3. Selectați Memorie senzor de ploaie
pentru activarea/dezactivarea funcției de
memorie.
Informații asociate
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
}}
183
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
•
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
Utilizarea spălătoarelor de parbriz
și de faruri
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
Spălătoarele de parbriz și de faruri au fost
concepute pentru a curăța parbrizul și farurile. Spălătoarele de parbriz și faruri se pornesc de la maneta din dreapta.
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz (p. 181)
Pornirea spălătoarelor de parbriz și de
faruri
IMPORTANT
Evitați activarea sistemului de spălare când
acesta este înghețat sau când rezervorul de
spălare este gol, în caz contrar există riscul
de defectare a pompei.
Spălarea farurilor*
Pentru a economisi lichid, farurile se spală
automat la un interval definit dacă farurile sunt
aprinse.
Spălarea redusă
Funcția de spălare, maneta din dreapta
–
184
Trageți maneta din dreapta către volan
pentru a porni spălătoarele de parbriz și de
faruri.
> Ștergătoarele de parbriz vor mai efectua încă câteva ștergeri după eliberarea
manetei.
Dacă în rezervor nu mai există decât circa 1 l
(1 qt) de lichid de spălat și se afișează mesajul
Lichid de spălare Nivel scăzut, umpleți,
împreună cu simbolul
în afișajul pentru
șofer, spălătorul farurilor nu mai este alimentat
cu lichid de spălat. Acest lucru prioritizează
curățarea parbrizului și vizibilitatea prin acesta.
Farurile vor fi spălate numai dacă faza scurtă
sau faza lungă sunt aprinse.
Informații asociate
•
•
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
•
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
* Opțiune/accesoriu.
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
•
•
•
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
Utilizarea ștergătorului și
spălătorului de lunetă
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Ștergătorul și spălătorul de lunetă a fost conceput pentru a curăța luneta. Spălarea/
ștergerea se activează și setările se modifică
de la comutatorul de pe maneta din dreapta
volanului.
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz (p. 181)
Activarea ștergătorului și spălătorului
de lunetă
NOTĂ
Motorul ștergătorului de lunetă este echipat cu protecție împotriva supraîncălzirii,
ceea ce înseamnă că este oprit dacă se
supraîncălzește. Ștergătorul de lunetă va
funcționa din nou după o perioadă de
răcire.
Selectați
pentru ștergerea intermitentă cu ștergătorul de lunetă.
–
Selectați
pentru ștergerea la viteză
constantă cu ștergătorul de lunetă.
Deplasați maneta din dreapta în față pentru a porni spălarea și ștergerea lunetei.
Informații asociate
•
•
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
•
Utilizarea ștergerii automate a lunetei în
marșarier (p. 186)
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
•
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
•
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
}}
185
PARBRIZUL, GEAMURILE ȘI OGLINZILE
•
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
Utilizarea ștergerii automate a
lunetei în marșarier
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz (p. 181)
•
Utilizarea ștergătoarelor de parbriz (p. 181)
Cuplarea în marșarier în timp ce ștergătoarele
de parbriz sunt pornite inițiază ștergerea
lunetei. Funcția se oprește când marșarierul
este decuplat.
1. Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Ștergătoare.
3. Selectați Ștergere automată lunetă pentru a activa/dezactiva ștergerea în
marșarier.
Dacă ștergătorul de lunetă funcționează deja
la o viteză constantă, atunci nu are loc nicio
schimbare când este cuplat marșarierul.
Informații asociate
•
•
Utilizarea senzorului de ploaie (p. 182)
•
Lamelele ștergătoarelor și lichidul de spălat (p. 181)
•
Utilizarea funcției de memorie a senzorului
de ploaie (p. 183)
•
Utilizarea ștergătorului și spălătorului de
lunetă (p. 185)
•
•
186
Utilizarea spălătoarelor de parbriz și de
faruri (p. 184)
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Setarea lamelelor ștergătoarelor în poziția
de service (p. 675)
SCAUNE ȘI VOLAN
SCAUNE ȘI VOLAN
Scaunul față cu reglaj manual
Scaunele față ale mașinii au o gamă de
opțiuni de configurare pentru îmbunătățirea
confortului.
Ridicați/coborâți scaunul ridicând/coborând maneta.
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
Reglați înclinarea spătarului rotind butonul
rotativ.
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
AVERTIZARE
Reglați poziția scaunului șoferului înainte
de pornire, niciodată în timpul conducerii.
Asigurați-vă că scaunul este în poziția blocată pentru a evita accidentarea în caz de
frânare puternică sau de accident.
Informații asociate
•
•
Ridicați/coborâți marginea frontală a șezutului scaunului* pompând în sus/în jos.1
Reglați lungimea* șezutului scaunului trăgând maneta în sus și deplasând manual
șezutul scaunului în față/în spate.
Reglați scaunul în față/în spate ridicând
mânerul și reglând distanța față de volan și
pedale. Verificați dacă scaunul este blocat
după reglarea poziției.
Reglați suportul lombar* apăsând butonul
în sus/în jos/în față/în spate2.
1 Se
2 Se
188
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
aplică numai la scaunul șoferului.
aplică la suportul lombar pe patru căi*. Suportul lombar pe două căi* se reglează în față/în spate.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
Scaunele față acționate electric*
Scaunele față ale mașinii au o gamă de
opțiuni de configurare pentru îmbunătățirea
confortului. Scaunul acționat electric poate fi
deplasat în față/în spate și în sus/în jos. Marginea din față a șezutului scaunului poate fi
ridicată/coborâtă și reglată pe lungime*, iar
înclinarea spătarului se poate modifica.
Suportul lombar* poate fi reglat în sus/în
jos/în față/în spate.3
Configurarea scaunului se poate realiza cu
motorul pornit și într-un interval de timp specificat după deblocarea portierei fără ca motorul
să fie în funcțiune. Reglarea se poate efectua
și într-un anumit interval de timp după oprirea
motorului.
IMPORTANT
Scaunele acționate electric sunt dotate cu
protecție la suprasolicitare care este
declanșată dacă oricare scaun este blocat
de un obiect. Dacă se întâmplă acest lucru,
scoateți obiectul și pe urmă deplasați scaunul din nou.
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Setați poziția preferată a scaunului utilizând
comanda de pe secțiunea de ședere a scaunului față. Pentru a seta diferitele funcții de
confort, rotiți butonul multifuncțional4 în sus /
în jos.
Ilustrația prezintă comenzile la o mașină cu suport
lombar cu patru direcții*. Mașinile cu suport lombar
bidirecțional* nu au butonul de comandă multifuncțional rotativ.
În mașinile cu suport lombar cu patru
direcții*, rotiți butonul multifuncțional4 în
sus / în jos pentru a seta diferitele funcții
de confort. În mașinile cu suport lombar
Informații asociate
•
•
Reglarea scaunului din față
acționat electric*
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
3 Se aplică la suportul lombar pe patru căi*. Suportul lombar pe
4 Nu este disponibil în mașinile cu suport lombar bidirecțional*.
două căi* se reglează în față/în spate.
}}
* Opțiune/accesoriu. 189
SCAUNE ȘI VOLAN
||
bidirecțional*, utilizați butonul rotund pentru a regla suportul lombar înainte / înapoi.
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
Ridicați/coborâți marginea frontală a pernei de șezut prin reglarea comenzii în
sus/în jos.
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Ridicați/coborâți scaunul ridicând/coborând maneta.
Deplasați scaunul înainte/înapoi prin reglarea comenzii înainte/înapoi.
Schimbați înclinația spătarului prin reglarea comenzii înainte/înapoi.
Numai o mișcare (înainte / înapoi / sus / jos)
se poate face o dată.
Memorarea poziției pentru scaun,
oglinzile portierelor și afișajul de
pe parbriz*
Puteți memora poziția scaunului acționat
electric*, a oglinzilor portierelor și a afișajului
de pe parbriz* în butoanele de memorie.
Memorați două poziții diferite pentru scaunul
acționat electric*, oglinzile portierelor și
afișajul de pe parbriz* folosind butoanele de
memorie. Butoanele sunt amplasate în interiorul uneia sau ambelor portiere din față*.
Spătarele scaunelor din față nu pot fi coborâte
complet înainte.
Informații asociate
•
•
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
Butonul M pentru memorarea setărilor.
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
Butonul de memorie.
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
190
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Butonul de memorie.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
Utilizarea unei poziții memorate
pentru scaun, oglinzile exterioare
și afișajul exterior*
2. Apăsați și țineți apăsat butonul M. Indicatorul luminos din buton se aprinde.
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
3. În decurs de trei secunde, apăsați și țineți
apăsat butonul 1 sau 2.
> Când poziția a fost memorată în butonul de memorie selectat, este emis un
semnal acustic și indicatorul luminos
din butonul M se stinge.
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
Dacă pozițiile pentru scaunul acționat electric*, oglinzile exterioare și afișajul superior*
au fost memorate, acestea pot fi activate de
la butoanele de memorie.
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
Dacă niciunul dintre butoanele de memorie nu
este apăsat în decurs de trei secunde, atunci
butonul M se stinge și nu are loc nicio memorare.
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Scaunul, oglinzile portierelor sau afișajul de pe
parbriz trebuie să fie reglate înainte de a putea
efectua o nouă memorare.
•
Reglarea înclinării oglinzilor exterioare
(p. 175)
•
•
Setări pentru afișajul superior* (p. 145)
Salvarea unei poziții
1.
Reglați scaunul, oglinzile portierelor și
afișajul de pe parbriz în poziția dorită.
NOTĂ
Toate profilele șoferilor trebuie să fie configurate în modul Protejare profil pentru ca
pozițiile salvate să funcționeze.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
Utilizarea unei setări memorate
Protejarea profilului de șofer (p. 139)
O setare memorată se poate utiliza cu portiera
față deschisă sau închisă:
Cu portiera față deschisă
– Apăsați scurt unul din butoanele de
memorie 1 ( ) sau 2 ( ). Scaunul acționat electric, oglinzile exterioare și afișajul
superior se deplasează și se opresc în
pozițiile memorate pentru butonul de
memorie selectat.
}}
* Opțiune/accesoriu. 191
SCAUNE ȘI VOLAN
||
Cu portiera față închisă
– Apăsați lung unul din butoanele de memorie 1 ( ) sau 2 ( ) până când scaunul,
oglinzile exterioare și afișajul superior se
opresc în pozițiile salvate pentru butonul
de memorie selectat.
•
•
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
Setări pentru masaj* în scaunele
față
Atât comanda multifuncțională de pe partea
laterală a scaunului cât și afișajul central pot fi
folosite pentru a modifica setările. Domeniul
setărilor este afișat pe afișajul central.
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
Deplasarea scaunului poate fi OPRITĂ
în orice moment, apăsând un buton din
panoul de control al scaunului acționat
electric.
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
Butonul multifuncțional este amplasat în lateralul
secțiunii șezutului scaunului.
Nu reglați scaunul în timpul mersului.
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Setări pentru masaj
Asigurați-vă că nu sunt obiecte sub
scaun atunci când le reglați.
•
Reglarea înclinării oglinzilor exterioare
(p. 175)
•
Setări pentru afișajul superior* (p. 145)
Deoarece scaunul șoferului poate fi
reglat cu aprinderea dezactivată, copiii
nu trebuie lăsați niciodată nesupravegheați în mașină.
NOTĂ
Toate profilele șoferilor trebuie să fie configurate în modul Protejare profil pentru ca
pozițiile salvate să funcționeze.
192
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
AVERTIZARE
•
•
•
•
•
Dacă butonul de memorie este eliberat, deplasarea scaunului, oglinzilor exterioare și afișajului superior se va opri.
•
Informații asociate
Sunt disponibile următoarele opțiuni de setare
pentru masaj:
• Activare/Dezactiv.: Selectați Activare /
Dezactiv. pentru a conecta/deconecta
funcția de masaj.
• Programele 1-5: Există 5 programe de
masaj presetate. Selectați între Tapotare,
Apăsare, Avansat, Sup lombar și Umeri.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
• Intensitate: Selectați între Scăzut,
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
Reglarea setărilor de masaj* în
scaunele față
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Atât comanda multifuncțională de pe scaun
cât și afișajul central pot fi folosite pentru a
modifica setările. Domeniul setărilor este
afișat pe afișajul central.
Normal și Ridicat.
• Viteză: Selectați între Lent, Normal și
Rapid.
Repornirea masajului
Funcția de masaj este dezactivată automat
după 20 de minute. Reactivarea funcției este
efectuată manual.
–
Apăsați pe Repor., care este afișat pe
afișajul central, pentru a reporni programul
de masaj selectat.
> Programul de masaj repornește. Dacă
nu se efectuează nicio acțiune, mesajul
rămâne afișat în vederea de sus.
Reglarea setărilor de masaj în
scaunele față
Scaunul față are masaj în spătar. Masajul este
realizat prin perne de aer care pot face masaj
cu diferite setări.
Funcția de masaj poate fi activată numai când
motorul mașinii este în funcțiune.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
1.
Activați butonul multifuncțional rotind
în sus/în jos. Setările scaunului se vor afișa
în afișajul central.
}}
* Opțiune/accesoriu. 193
SCAUNE ȘI VOLAN
||
2. Din ecranul setărilor scaunului, selectați
Masaj.
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
Reglarea* lungimii pernei de șezut
față
3. Pentru a alege între diferitele funcții de
masaj, selectați fie direct pe afișajul central, fie prin deplasarea cursorului în sus/în
/inferior
jos utilizând butonul superior
al comenzii multifuncționale. Modificați
setarea funcției selectate direct pe afișajul
central prin apăsarea săgeților sau utilizând butonul din față /spate
al
comenzii multifuncționale.
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
În funcție de nivelul echipamentului selectat,
lungimea pernei de șezut este reglată fie cu
ajutorul comenzii multifuncționale* din partea
laterală a pernei de șezut, fie manual cu ajutorul unei comenzi din partea din față a pernei
de șezut.
Reglarea lungimii pernei de șezut
utilizând comanda multifuncțională
Informații asociate
•
•
•
194
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
Comanda multifuncțională, situată pe partea laterală
a pernei de șezut.
1.
Activați butonul multifuncțional rotind
în sus/în jos. Setările scaunului se vor afișa
în afișajul central.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
2. Din ecranul setărilor scaunului, selectați
Extensie șezut.
•
Apăsați secțiunea frontală a butonului
pentru a
de reglare pe patru direcții
extinde perna de șezut.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
Apăsați secțiunea posterioară a butonului de reglare pe patru direcții
pentru
a retracta perna de șezut.
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
Reglarea manuală a lungimii pernei de
șezut
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
•
Comandă pentru reglarea pernei de șezut.
1.
Apucați mânerul
de pe partea din față a
scaunului și trageți-l în sus.
2. Reglați lungimea pernei de șezut.
Reglarea suportului lateral* din
scaunele față
Creșterea confortului scaunului față prin
reglarea părților laterale ale spătarului.
Butonul multifuncțional este amplasat în lateralul
secțiunii șezutului scaunului.
Părțile laterale ale spătarului pot fi reglate pentru a oferi suport lateral. Atât comanda multifuncțională de pe scaun cât și afișajul central
pot fi folosite pentru a modifica setările.
Domeniul setărilor este afișat pe afișajul central.
Pentru a regla suportul lateral:
1.
Activați butonul multifuncțional prin rotirea
lui în sus/în jos . Setările scaunului se
vor afișa pe afișajul central.
3. Eliberați mânerul și asigurați-vă că perna
de șezut a ajuns în poziția corectă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 195
SCAUNE ȘI VOLAN
||
2. Din ecranul setărilor scaunului, selectați
Perne laterale.
•
Apăsați secțiunea frontală a butonului
de reglare pe patru direcții pentru a
mări suportul lateral .
•
Apăsați secțiunea posterioară a butonului de reglare pe patru direcții
pentru
a micșora suportul lateral .
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Reglarea suportului lombar* la
scaunele față
Suportul lombar se reglează de la un buton
din lateralul șezutului.
Informații asociate
•
•
•
196
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
Butonul multifuncțional la mașinile cu suport lombar
pe patru direcții*.
Butonul la mașinile cu suport lombar pe două direcții*.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
Suportul lombar se reglează utilizând butonul
multifuncțional la mașinile cu suport lombar
pe patru direcții* sau butonul rotativ la
mașinile cu suport lombar pe două direcții*.
Butonul este amplasat în lateralul secțiunii
șezutului scaunului. În funcție de nivelul de
echipare selectat, suportul lombar poate fi
reglat înainte/înapoi și în sus/în jos (suportul
lombar pe patru direcții) sau înainte/înapoi
(suportul lombar pe două direcții).
Reglarea suportului lombar din mașină
utilizând butonul de reglare pe patru
direcții
1.
Activați butonul multifuncțional rotind
în sus/în jos. Setările scaunului se vor afișa
în afișajul central.
2. Din ecranul setărilor scaunului, selectați
Sup lombar.
•
Apăsați butonul rotund în sus /în jos
pentru a deplasa suportul lombar în
sus/în jos.
•
Apăsați secțiunea frontală
a butonului pentru a mări suportul lombar.
•
Apăsați secțiunea spate
a butonului
pentru a reduce suportul lombar.
Reglarea suportului lombar din mașină
utilizând butonul de reglare pe două
direcții
1.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
•
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea scaunului pasagerului din față de
pe scaunul șoferului* (p. 198)
Apăsați secțiunea frontală
a butonului
rotund pentru a mări suportul lombar.
a butonului
2. Apăsați secțiunea spate
rotund pentru a reduce suportul lombar.
* Opțiune/accesoriu. 197
SCAUNE ȘI VOLAN
Reglarea scaunului pasagerului din
față de pe scaunul șoferului*
•
Reglarea setărilor de masaj* în scaunele
față (p. 193)
Scaunul pasagerului din față poate fi reglat de
la scaunul șoferului.
•
Reglarea* lungimii pernei de șezut față
(p. 194)
Activarea funcției
•
Funcția este activată prin vizualizarea funcțiilor
de pe afișajul central:
Setări pentru masaj* în scaunele față
(p. 192)
•
Reglarea suportului lateral* din scaunele
față (p. 195)
•
Reglarea suportului lombar* la scaunele
față (p. 196)
Apăsați butonul Ajustare sc.
pasager pentru activare.
Deplasați scaunul pasagerului din față
înainte/înapoi prin reglarea comenzii
înainte/înapoi.
Reglați scaunul pasagerului
De la activarea funcției, șoferul trebuie să
regleze scaunul pasagerului din față în decurs
de 10 secunde. Dacă nu se efectuează nicio
reglare în acest timp, funcția este dezactivată.
Șoferul reglează scaunul pasagerului din față
cu ajutorul comenzilor de pe scaunul șoferului:
198
Schimbați înclinația spătarului scaunului
pasagerului din față prin reglarea comenzii
înainte/înapoi.
Informații asociate
•
•
•
Scaunul față cu reglaj manual (p. 188)
Scaunele față acționate electric* (p. 189)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
•
Memorarea poziției pentru scaun, oglinzile
portierelor și afișajul de pe parbriz*
(p. 190)
•
Utilizarea unei poziții memorate pentru
scaun, oglinzile exterioare și afișajul exterior* (p. 191)
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
Coborârea spătarului banchetei
Spătarul banchetei spate este divizat în două
părți. Cele două părți pot fi rabatate în față în
mod individual.
AVERTIZARE
•
•
•
•
Reglați scaunul și fixați-l înainte de a
porni de pe loc. Manifestați atenție la
reglarea scaunului. Reglarea necontrolată sau neatentă poate duce la răniri
cauzate de blocare.
La încărcarea unor obiecte lungi, asigurați-le cu chingi pentru a evita rănirea și
daunele provocate de o frânare bruscă.
Opriți întotdeauna motorul și acționați
frâna de parcare la descărcarea și
încărcarea mașinii.
Pentru mașinile cu cutie de viteze automată, aduceți selectorul de viteze în
poziția P pentru a preveni deplasarea
acestuia din greșeală.
IMPORTANT
Cotiera* pentru scaunul central trebuie ridicată înainte de coborârea scaunului.
Înainte de rabatare, deschiderea pentru
încărcarea bagajelor lungi din banchetă trebuie închisă.
NOTĂ
Scaunele față pot fi împinse în față și/sau
spătarele reglate pe înălțime pentru a permite rabatarea completă a banchetei.
Coborârea spătarului
Pentru a facilita rabatarea banchetei spate,
mașina trebuie să fie staționară și cel puțin o
portieră spate să fie deschisă.
Asigurați-vă că nu sunt ocupanți sau obiecte
pe banchetă.
Coborâți manual tetiera locului central.
Trageți în sus mânerul de blocare a spătaîn timp ce rabatați spătarul în față.
rului
Mânerul de blocare pentru tetiere se ridică
automat la plierea spătarului. Un indicator
roșu pe urechea încuietorii
indică faptul
că spătarul nu mai este blocat în poziție.
IMPORTANT
La rabatarea banchetelor, nu trebuie să
existe obiecte pe acestea. Nici centurile de
siguranță nu pot fi cuplate. Altfel, există riscul deteriorării tapițeriei banchetei spate.
NOTĂ
La coborârea spătarelor, tetierele se pot
așeza pe șezuturile scaunelor coborâte.
Reglați tetierele pe scaunul rabatat pentru
a evita deteriorarea.
}}
* Opțiune/accesoriu. 199
SCAUNE ȘI VOLAN
||
3. Spătarul se deblochează din încuietoare și
trebuie coborât manual în poziție orizontală.
Informații asociate
•
Reglarea tetierelor banchetei spate
(p. 200)
Ridicarea spătarului
•
•
Încuiere privată (p. 291)
Ridicarea spătarului în poziție verticală se
efectuează manual:
1.
Activarea și dezactivarea Private Locking
(p. 291)
Reglarea tetierelor banchetei spate
Reglarea tetierei scaunului central la înălțimea pasagerului. Pliați tetierele scaunelor
exterioare* pentru a îmbunătăți vizibilitatea în
spate.
Reglați tetiera scaunului din mijloc
Ridicați spătarul în poziție verticală.
2. Apăsați spătarul până la cuplarea încuietorii.
3. Ridicați manual tetierele.
4. Dacă este cazul, ridicați tetiera locului central.
AVERTIZARE
După ridicarea banchetei, indicatorul roșu
nu mai trebuie să fie vizibil. Dacă este încă
vizibil, bancheta nu s-a fixat corect în poziție.
AVERTIZARE
Verificați dacă spătarele și tetierele scaunelor spate sunt blocate în poziție după ce au
fost depliate.
Tetiera scaunului central trebuie reglată în
funcție de înălțimea pasagerului astfel încât,
dacă este posibil, toată partea din spate a
capului să fie acoperită. Ridicați manual, după
caz.
Tetierele scaunelor exterioare trebuie ridicate întotdeauna dacă pasagerii se așează
pe aceste scaune spate.
200
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
Pliați tetierele exterioare ale banchetei
spate utilizând mânerele
Pentru a coborî tetiera, trebuie apăsat butonul
aferent (consultați ilustrația) simultan cu
deplasarea în jos, cu atenție, a tetierei.
Apăsați butonul Rabatare
tetieră pentru a activa/
dezactiva coborârea.
AVERTIZARE
Tetiera scaunului central trebuie să se afle
în poziția sa cea mai joasă când scaunul
central nu este utilizat. Când este utilizat
scaunul central, tetiera trebuie ajustată
corect la înălțimea pasagerului astfel încât
să acopere întreaga parte posterioară a
capului, dacă este posibil.
Pliați tetierele exterioare ale banchetei
spate cu ajutorul afișajului central*
Tetierele exterioare pot fi coborâte din ecranul
funcțiilor din afișajul central. Puteți coborî
tetierele cu contactul în poziția 0.
Ridicați tetiera înapoi manual până când se
aude un clic.
AVERTIZARE
În cazul mașinilor cu pliere electronică a tetierelor*, tetierele exterioare pot fi pliate pot fi
pliate utilizând mânerele din partea de sus a
scaunelor, consultați imaginea . Rețineți că
această metodă pliază și spătarele. Dacă se
dorește doar plierea tetierelor, de ex. pentru
îmbunătățirea vizibilității, acest lucru se poate
face doar de la afișajul central*.
Nu coborâți tetierele exterioare dacă sunt
pasageri pe oricare dintre scaunele din
spate exterioare.
AVERTIZARE
Tetiera trebuie să fie în poziția blocată după
ce a fost pliată.
}}
* Opțiune/accesoriu. 201
SCAUNE ȘI VOLAN
||
Butoanele de pe volan și claxonul
Claxon
Volanul include claxonul și butoanele pentru
de ex., sistemele de asistență pentru șofer și
comanda vocală.
În cazul mașinilor fără pliere electronică, tetierele exterioare se pliază manual utilizând
comanda interioară de pe partea de sus a
scaunului, consultați imaginea .
Informații asociate
•
Coborârea spătarului banchetei (p. 199)
Claxonul se află în centrul volanului.
Informații asociate
Tastaturi și padele* de pe volan.
Butoane pentru sistemele de asistență
pentru șofer.5
•
•
Blocarea coloanei de direcție (p. 203)
Reglarea volanului (p. 203)
Padele* pentru schimbarea treptelor de
viteză cu o cutie de viteze automată.
Butoane pentru comanda vocală și pentru
meniu și gestionarea mesajelor și telefonului.
5 Limitatorul
202
de viteză, Cruise Control, Adaptive Cruise Control*, Distance Warning* și Pilot Assist.
* Opțiune/accesoriu.
SCAUNE ȘI VOLAN
Blocarea coloanei de direcție
Reglarea volanului
Sistemul de blocare a coloanei de direcție
face dificilă direcționarea mașinii, de exemplu
în caz de furt. Un sunet mecanic poate fi perceput în momentul blocării sau deblocării
coloanei de direcție.
Volanul poate fi reglat în poziții diferite.
Reglarea volanului într-o mașină cu airbag
pentru genunchi
Sistemul de blocare a coloanei de direcție este
activat în momentul încuierii din exterior a
mașinii, dacă motorul este oprit. Dacă mașina
este lăsată descuiată, sistemul de blocare a
coloanei de direcție va fi activat automat după
un timp.
Volanul poate fi reglat în înălțime și în adâncime.
Manetă pentru reglarea volanului.
Dezactivarea sistemului de blocare a
coloanei de direcție
Volanul este reglat în moduri diferite, în funcție
de dotarea mașinii cu airbag pentru genunchi6.
1.
Activarea sistemului de blocare a
coloanei de direcție
Sistemul de blocare a coloanei de direcție este
dezactivat în momentul descuierii din exterior.
Dacă mașina nu este încuiată, sistemul de blocare a coloanei de direcție va fi dezactivat cât
timp cheia cu telecomandă se află în habitaclu
și este pornită mașina.
Informații asociate
•
•
Butoanele de pe volan și claxonul (p. 202)
Reglarea volanului (p. 203)
6 Mașina
AVERTIZARE
Reglați volanul și fixați-l înainte de a porni
de pe loc. Volanul nu trebuie niciodată
reglat în timpul conducerii.
Cu ajutorul servodirecției în funcție de viteză,
poate fi ajustat nivelul forței de direcționare.
Forța de direcționare este reglată în funcție de
viteza mașinii, pentru a conferi șoferului o
reacție optimizată.
este echipată numai cu airbag pentru genunchi pe anumite piețe.
Împingeți maneta înainte pentru a debloca
volanul.
2. Reglați volanul în poziția care vi se
potrivește.
3. Trageți maneta înapoi pentru a fixa volanul
în poziție. Dacă maneta este rigidă, apăsați ușor volanul în același timp în care
deplasați maneta înapoi.
}}
203
SCAUNE ȘI VOLAN
||
Reglarea volanului într-o mașină fără airbag
pentru genunchi
Manetă pentru reglarea volanului.
1.
Trageți maneta înapoi pentru a debloca
volanul.
2. Reglați volanul în poziția care vi se
potrivește.
3. Împingeți maneta înainte pentru a asigura
volanul. Dacă maneta este rigidă, apăsați
ușor volanul în același timp în care deplasați maneta înapoi.
Informații asociate
•
•
•
204
Blocarea coloanei de direcție (p. 203)
Butoanele de pe volan și claxonul (p. 202)
Reglarea scaunului din față acționat electric* (p. 189)
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
CLIMATIZARE
Climatizare
Zonele de climatizare
Mașina este echipată cu climatizare electronică. Sistemul de climatizare răcește sau
încălzește, precum și dezumidifică aerul din
habitaclu.
Toate funcțiile sistemului de climatizare sunt
controlate de pe afișajul central și de la butoanele fizice de pe consola centrală.
Numărul de zone de climatizare cu care este
echipată mașina asigură opțiunile pentru
setarea de temperaturi diferite pentru părți
diferite din habitaclu.
Climatizare pe 4 zone*
Climatizare pe 2 zone
Unele funcții pentru bancheta din spate pot fi
de asemenea controlate cu comenzile pentru
climatizare* din partea din spate a consolei
tunel.
Climatizarea pe 4 zone de climatizare.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
206
Zonele de climatizare (p. 206)
La climatizarea cu 4 zone, temperatura din
habitaclu se poate seta separat pentru partea
stângă și pentru partea dreaptă și pentru scaunele din față și din spate.
Climatizare - senzori (p. 207)
Temperatura percepută (p. 207)
Controlul climatizării utilizând comenzile
vocale (p. 208)
Climatizare pe durata parcării* (p. 235)
Încălzitorul* (p. 243)
Calitatea aerului (p. 209)
Climatizarea pe 2 zone de climatizare.
Informații asociate
La climatizarea cu 2 zone, temperatura din
habitaclu se poate seta separat pentru partea
stângă și pentru partea dreaptă.
•
Climatizare (p. 206)
Distribuția aerului (p. 212)
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Climatizare - senzori
NOTĂ
Sistemul de climatizare are un număr de senzori care ajută la menținerea climatului din
mașină.
Locația senzorilor
Nu acoperiți sau nu obstrucționați senzorii
cu îmbrăcăminte sau cu alte obiecte.
Cu Interior Air Quality System*, un senzor de
calitate a aerului este montat la aspirația de
aer a sistemului de climatizare.
Informații asociate
•
•
Senzorul de lumină solară - în partea superioară a tabloului de bord.
Climatizare (p. 206)
Interior Air Quality System* (p. 211)
Temperatura percepută
Sistemul de climatizare reglează climatul din
habitaclu pe baza temperaturii percepute, nu
pe baza temperaturii reale.
Temperatura pe care o selectați în habitaclu
corespunde temperaturii percepute fizic, fiind
afectată de factori cum ar fi temperatura
ambiantă, viteza aerului, umiditatea, radiația
solară etc. în interiorul și în jurul mașinii în acel
moment.
Sistemul include un senzor de radiație solară
care detectează pe ce parte bate soarele în
habitaclu. Aceasta înseamnă că temperatura
poate diferi între grilele de ventilație din
dreapta și din stânga, în ciuda faptului că
comenzile sunt setate pentru aceeași temperatură pe ambele părți.
Informații asociate
•
Climatizare (p. 206)
Senzorul de umiditate - în carcasa oglinzii
retrovizoare interioare.
Senzorul de temperatură exterioară - în
oglinda exterioară a portierei din dreapta.
Senzorul de temperatură pentru habitaclu
- lângă butoanele fizice din consola centrală.
* Opțiune/accesoriu. 207
CLIMATIZARE
Controlul climatizării utilizând
comenzile vocale1
Comenzi vocale aferente sistemului de climatizare, de ex. pentru reglarea temperaturii,
activarea încălzirii unui scaun* sau pentru
reglarea turației ventilatorului.
Apăsați pe
și rostiți una dintre următoarele comenzi:
•
•
"Set temperature to X degrees" reglează temperatura dorită.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - coboară / ridică cu un
nivel reglajul temperaturii.
•
"Sync temperature" - sincronizează temperatura tuturor zonelor de climatizare din
mașină cu temperatura reglată pentru
zona șoferului.
•
"Air on feet"/"Air on body" - deschide
fluxul de aer dorit.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" închide fluxul de aer dorit.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - modifică fluxul de aer pe Max/Off.
1
208
„Climate” - inițiază un dialog pentru controlul climatizării și afișează exemple de
comenzi.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" coboară / ridică cu un nivel turația ventilatorului.
•
"Turn on auto" - activează reglajul automat al sistemului de climatizare.
•
"Air condition on"/"Air condition off" activează / dezactivează aerul condiționat.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" activează / dezactivează circulația aerului.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - activează / dezactivează
degivrarea geamurilor și a oglinzilor portierelor.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - activează / dezactivează
nivelul maxim de funcționare al degivratorului.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - activează / dezactivează parbrizul încălzit*.
•
"Turn on rear defroster"/"Turn off rear
defroster" - activează și dezactivează
încălzirea lunetei și a oglinzilor portierelor.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - activează /
dezactivează sistemul de încălzire a volanului*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - crește / scade cu
un nivel reglajul sistemului de încălzire a
volanului*.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- activează / dezactivează sistemul de
încălzire a scaunului*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" crește / scade cu un nivel reglajul sistemului de încălzire a scaunului*.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - activează / dezactivează sistemul de ventilație a scaunului*.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - crește / scade cu un nivel
reglajul sistemului de ventilație a scaunului*.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
în lista de limbi
evidențiate cu simbolul
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
Se aplică pentru anumite piețe.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Informații asociate
•
•
•
•
Climatizare (p. 206)
Comanda vocală (p. 146)
Utilizarea comenzilor vocale (p. 147)
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
Calitatea aerului
Materialele selectate pentru habitaclu și pentru sistemul de curățare a aerului garantează
faptul că, în habitaclu, calitatea aerului este
ridicată.
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (p. 210)
Interior Air Quality System* (p. 211)
Filtru pentru habitaclu (p. 212)
Materialele din habitaclu
Interiorul habitaclului a fost conceput pentru a
fi plăcut și confortabil, chiar și pentru persoanele cu alegrii de contact și pentru persoanele
care suferă de astm.
Materialele testate au fost dezvoltate pentru a
reduce cantitatea de praf din habitaclu și pentru a contribui la facilitarea curățării habitaclului.
Covoarele din habitaclu și din compartimentul
pentru bagaje sunt detașabile și ușor de scos
și de curățat.
Utilizați substanțe de curățat și produse de
îngrijire a mașinii recomandate de Volvo pentru curățarea interiorului.
Sistemul de curățare a aerului
În plus față de filtrul pentru habitaclu, mașina
este echipată cu un sistem de curățare a aerului care ajută la menținerea calității ridicate a
aerului în habitaclu.
Informații asociate
•
•
Climatizare (p. 206)
Clean Zone* (p. 210)
* Opțiune/accesoriu. 209
CLIMATIZARE
Clean Zone*
Funcția Clean Zone verifică și indică dacă au
fost îndeplinite sau nu toate condițiile pentru
o bună calitate a aerului în habitaclu.
•
•
•
Sistemul de calitate a aerului Interior Air
Quality System* este activat.
Ventilatorul este activat.
Recircularea aerului este dezactivată.
NOTĂ
Clean Zone nu indică faptul că este bună
calitatea aerului. El indică doar faptul că au
fost îndeplinite condițiile pentru buna calitate a aerului.
Clean Zone Interior Package*
Clean Zone Interior Package (CZIP) include o
serie de modificări care păstrează habitaclul
mai curat de alergeni și substanțe cauzatoare
de astm, printre altele.
Sunt incluse următoarele:
•
O funcție avansată a ventilatorului prin
care ventilatorul pornește la descuierea
mașinii de la cheia cu telecomandă. Ventilatorul introduce aer proaspăt în habitaclu.
Funcția pornește la nevoie și se decuplează automat după un interval de timp
sau la deschiderea unei portiere. Durata de
funcționare a ventilatorului se reduce gradual din cauza necesității reduse până
când mașina împlinește 4 ani.
•
Sistemul de calitate a aerului complet
automat, Interior Air Quality System
(IAQS).
Informații asociate
Indicatorul este vizibil în vizualizarea climatizării de pe afișajul central.
Indicatorul este vizibil în rândul pentru climatizare când vizualizarea climatizării nu
este deschisă.
Dacă condițiile nu au fost îndeplinite, atunci
textul Zonă curată este alb. Când au fost
îndeplinite toate condițiile, acest lucru este
indicat prin textul care își schimbă culoarea în
albastru.
•
•
•
•
Calitatea aerului (p. 209)
Clean Zone Interior Package* (p. 210)
Interior Air Quality System* (p. 211)
Filtru pentru habitaclu (p. 212)
Informații asociate
•
•
•
•
Calitatea aerului (p. 209)
Clean Zone* (p. 210)
Interior Air Quality System* (p. 211)
Filtru pentru habitaclu (p. 212)
Condițiile care trebuie îndeplinite:
•
•
210
Toate portierele și hayonul sunt închise.
Toate geamurile laterale și acoperișul
panoramic* sunt închise.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Interior Air Quality System*
Interior Air Quality System (IAQS) este un sistem complet automat al calității aerului, care
separă gazele și particulele pentru a reduce
nivelurile de mirosuri și de contaminanți din
habitaclu.
IAQS este parte a Clean Zone Interior Package
(CZIP) și curăță aerul din habitaclu de contaminanți cum ar fi particule, hidrocarburi, oxizi
de azot și ozon de la nivelul solului.
Dacă senzorul de calitate a aerului detectează
că aerul exterior este contaminat, admisia de
aer este închisă și recircularea aerului este
activată.
NOTĂ
Senzorul de calitate a aerului trebuie să fie
întotdeauna activat pentru a asigura cel
mai bun aer în habitaclu.
•
•
Clean Zone Interior Package* (p. 210)
Filtru pentru habitaclu (p. 212)
Activarea și dezactivarea
senzorului de calitate a aerului*
Senzorul de calitate a aerului face parte din
sistemul de calitate a aerului complet automat Interior Air Quality System (IAQS).
Puteți seta dacă senzorul de calitate a aerului
trebuie să fie activat/dezactivat.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Senzor de calitate a aerului
pentru activarea/dezactivarea senzorului
de calitate a aerului.
Informații asociate
•
Interior Air Quality System* (p. 211)
Într-un climat rece recircularea este limitată pentru a preveni aburirea.
În cazul aburirii, trebuie utilizate funcțiile de
dezghețare pentru parbriz, geamurile laterale și lunetă.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea senzorului de
calitate a aerului* (p. 211)
•
•
Calitatea aerului (p. 209)
Clean Zone* (p. 210)
* Opțiune/accesoriu.
211
CLIMATIZARE
Filtru pentru habitaclu
Distribuția aerului
Întregul aer care intră în habitaclu este curățat cu un filtru.
Sistemul de climatizare distribuie aerul admis
printr-un număr de guri de aer diferite din
habitaclu.
Înlocuirea filtrului de habitaclu
Pentru a menține o performanță ridicată a sistemului de climatizare, filtrul trebuie schimbat
la intervale regulate. Urmați programul de service Volvo pentru intervalele de înlocuire recomandate. Dacă mașina este utilizată într-un
mediu foarte contaminat, poate fi necesar să
înlocuiți filtrul mai des.
NOTĂ
Există diferite tipuri de filtre pentru habitaclu. Asigurați-vă că este montat filtrul
corect.
Distribuția automată și manuală a
aerului
care stâlp de portieră între portierele din
față și din spate.
Suplimentar, cu funcția de climatizare pe
4 zone* – două în partea din spate a consolei tunel.
Informații asociate
Cu funcția de climatizare cu autoreglare activată, distribuția aerului se realizează automat.
Dacă este necesar, distribuția aerului poate fi
controlată manual.
•
•
•
Guri de aer reglabile
•
Unele guri de aer din mașină sunt reglabile,
ceea ce înseamnă că puteți deschide/închide
gura pentru a direcționa fluxul de aer.
Climatizare (p. 206)
Modificarea distribuției aerului (p. 213)
Deschiderea, închiderea și direcționarea
grilelor de ventilație (p. 214)
Tabelul opțiunilor de distribuție a aerului
(p. 215)
Informații asociate
•
•
•
•
Calitatea aerului (p. 209)
Clean Zone* (p. 210)
Clean Zone Interior Package* (p. 210)
Interior Air Quality System* (p. 211)
Amplasarea gurilor de aer în habitaclu.
Cu funcția de climatizare pe 2 zone –
patru pe tabloul de bord și câte una pe fie-
212
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Modificarea distribuției aerului
•
Distribuția aerului poate fi modificată manual,
dacă este necesar.
1.
Tabelul opțiunilor de distribuție a aerului
(p. 215)
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
Butoanele de distribuție a aerului din vizualizarea climatizării.
Distribuția aerului - grilele de dezghețare a
parbrizului
Distribuția aerului - grilele de aerisire din
tabloul de bord și consola centrală
Distribuția aerului - grilele de aerisire în
podea
2. Apăsați unul sau mai multe butoane de
distribuție a aerului pentru a deschide/
închide fluxul de aer corespondent.
> Distribuția aerului se modifică și butoanele se aprind/se sting.
Informații asociate
•
•
Distribuția aerului (p. 212)
Deschiderea, închiderea și direcționarea
grilelor de ventilație (p. 214)
213
CLIMATIZARE
Deschiderea, închiderea și
direcționarea grilelor de ventilație
Grilele de ventilație din partea din spate a consolei tunel*:
Unele grile de ventilație din habitaclu pot fi
deschise, închise și orientate în mod individual.
Dacă grilele de ventilație exterioare ale mașinii
sunt orientate spre geamurile laterale, poate fi
îndepărtată aburirea.
–
Dacă grilele de ventilație exterioare ale mașinii
sunt îndreptate spre interior, atunci pe vreme
caniculară se obține un mediu confortabil în
habitaclu.
Deschiderea și închiderea grilelor de
ventilație
Grilele de ventilație de pe tabloul de bord:
–
Rotiți butonul rotativ din mijlocul grilei de
ventilație pentru a deschide / închide fluxul
de aer din grila de ventilație.
Fluxul de aer este la maxim când marcajul
de pe buton este în poziția verticală.
Pentru a porni / opri debitul de aer al grilei
de ventilație, rotiți butonul rotativ de sub
grilă.
Cu cât sunt mai lungi liniile albe vizibile pe
butonul rotativ, cu atât este mai mare
debitul de aer.
Orientarea grilelor de ventilație
–
Deplasați către orizontală / verticală
maneta din mijlocul grilei de ventilație
pentru a direcționa fluxul de aer dinspre
grila de ventilație.
Informații asociate
•
•
•
Distribuția aerului (p. 212)
Modificarea distribuției aerului (p. 213)
Tabelul opțiunilor de distribuție a aerului
(p. 215)
Grilele de ventilație din stâlpii portierelor:
–
Deplasați maneta din mijlocul grilei de
ventilație în sus / în jos pentru a deschide /
închide fluxul de aer din grila de ventilație.
Fluxul de aer este oprit în poziția inferioară, în timp ce este constant în alte
poziții.
214
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Tabelul opțiunilor de distribuție a
aerului
Distribuția aerului poate fi modificată manual,
dacă este necesar. Sunt disponibile următoarele opțiuni pentru setare.
Distribuția aerului
Scop
Dacă toate butoanele de distribuție a aerului sunt deselectate în modul manual, sistemul de climatizare revine la controlul automat al climatizării.
Fluxul de aer principal din grilele de dezghețare. Unele fluxuri de aer provin de la
alte grile de ventilație.
Combate aburirea și înghețarea pe vreme
rece și umedă (pentru a realiza acest lucru,
nivelul ventilatorului nu trebuie să fie scăzut).
Fluxul de aer principal din grilele de ventilație din tabloul de bord. Unele fluxuri de
aer provin de la alte grile de ventilație.
Oferă răcirea eficientă pe vreme caniculară.
}}
215
CLIMATIZARE
||
216
Distribuția aerului
Scop
Fluxul de aer principal din grilele de ventilație de la podea. Unele fluxuri de aer
provin de la alte grile de ventilație.
Oferă căldură sau răcire la nivelul podelei.
Aerul principal din grilele de dezghețare și grilele de ventilație din tabloul de bord.
Unele fluxuri de aer provin de la alte grile de ventilație.
Oferă un confort ridicat pe vreme caniculară
și uscată.
Fluxul de aer principal din grilele de dezghețare și grilele de ventilație de la podea.
Unele fluxuri de aer provin de la alte grile de ventilație.
Oferă un confort ridicat și o dezaburire eficientă pe vreme rece sau umedă.
CLIMATIZARE
Distribuția aerului
Scop
Fluxul de aer principal din grilele de ventilație din tabloul de bord și grilele de ventilație de la podea. Unele fluxuri de aer provin de la alte grile de ventilație.
Oferă un confort ridicat pe vreme însorită cu
temperaturi exterioare scăzute.
Fluxul de aer principal din grilele de dezghețare, din grilele ventilație din tabloul
de bord și grilele de ventilație de la podea.
Oferă confort echilibrat în habitaclu.
Informații asociate
•
•
•
Distribuția aerului (p. 212)
Deschiderea, închiderea și direcționarea
grilelor de ventilație (p. 214)
Modificarea distribuției aerului (p. 213)
217
CLIMATIZARE
Butoanele sistemului de
climatizare
Climatizare principală
Pe lângă funcțiile din banda de climatizare,
alte funcții pentru climatizarea principală pot fi
controlate din fila Climatizare principală.
Funcțiile sistemului de climatizare sunt controlate de la butoanele fizice din consola centrală, afișajul central și butoanele sistemului
de climatizare din capătul spate al consolei
tunel*.
Butoanele fizice din consola centrală
Butoanele de temperatură pentru partea
șoferului și a pasagerului.
Butoanele pentru scaunele pentru șofer și
pasager încălzite* și ventilate*, precum și
pentru volanul încălzit*.
Buton pentru accesul la ecranul de climatizare. Elementul grafic din buton prezintă
setările de climatizare activată.
Buton pentru parbrizul încălzit* și degivratorul maxim.
Buton pentru luneta și oglinzile exterioare
încălzite.
Banda de climatizare din afișajul
central
Cele mai comune funcții de climatizare pot fi
controlate din bana de climatizare.
218
Ecranul de climatizare din afișajul
central
Deschideți ecranul climatizării apăsând simbolul din centrul șirului de
comenzi pentru climatizare.
În funcție de nivelul de echipare,
ecranul de climatizare poate fi divizat în mai
multe file. Comutați între file glisând la
stânga/la dreapta sau apăsând antetul respectiv.
Max, Electric, Spate - Butoane pentru
degivrarea geamurilor și a oglinzilor exterioare.
AC - Butoane pentru aerul condiționat.
Recirc. - Butoane pentru recircularea
aerului.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Butoane pentru distribuția aerului.
Climatizare pe durata parcării*
Climatizarea mașinii pe durata parcării poate fi
controlată din fila Climatizare parcare.
Butoane ventilator pentru scaunul față2.
AUTO - Reglarea automată a climatizării.
Butoanele sistemului de climatizare
din capătul consolei tunel*
Climatizarea spate*
Toate funcțiile de climatizare pentru scaunele
spate pot fi controlate din fila Climatizare
spate.
Butoane pentru scaunele spate încălzite*.
Butoane ventilator pentru scaunele spate.
Climatizare rândul 2 - Butoanele pentru
funcționarea climatizării pentru scaunele
spate. Butoane ventilator pentru scaunele
spate.
Butoane de temperatură pentru scaunele
spate.
Butoane pentru scaunele spate încălzite*.
2 La
climatizarea cu două zone, butoanele sunt comune cu cele ale scaunelor spate.
Butoane de temperatură pentru scaunele
spate.
Buton de blocare/deblocare din panoul de
climatizare.
Dacă mașina nu este echipată cu un panou de
climatizare în capătul spate al consolei tunel,
dar are scaune spate încălzite*, butoanele
fizice din capătul spate al consolei tunel controlează această funcție.
}}
* Opțiune/accesoriu. 219
CLIMATIZARE
||
Panoul de climatizare are un buton de blocare
a ecranului pentru a preveni modificările neintenționate de temperatură și de viteză a ventilatorului. Când ecranul este blocat, se afișează
numai butoanele scaunelor* și butonul de
deblocare.
După deblocare, viteza ventilatorului și temperatura se pot modifica din panoul de climatizare; se afișează toate setările de climatizare
selectate. Ecranul se blochează automat după
o perioadă de inactivitate.
Informații asociate
220
•
•
Climatizare (p. 206)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii scaunelor spate* (p. 221)
•
Activarea și dezactivarea ventilației scaunelor față* (p. 223)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii volanului* (p. 223)
•
•
Activarea climatizării automate (p. 224)
•
Activarea și dezactivarea dezghețării
maxime (p. 226)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii parbrizului* (p. 227)
Activarea și dezactivarea încălzirii scaunelor față* (p. 220)
Activarea și dezactivarea recirculării aerului (p. 225)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii lunetei
și a oglinzilor portierelor (p. 228)
Activarea și dezactivarea încălzirii
scaunelor față*
•
Reglarea nivelului ventilatorului pentru
scaunele față (p. 229)
Scaunele pot fi încălzite pentru a crește confortul pentru șofer și pasageri când este frig.
•
Reglarea nivelului ventilatorului pentru
scaunele spate* (p. 230)
•
•
Se sincronizează temperatura (p. 234)
Activarea și dezactivarea aerului condiționat (p. 235)
1.
Apăsați partea stângă sau dreaptă a volanului și butonul pentru scaun din rândul
pentru climatizare de pe afișajul central
pentru a deschide comenzile pentru scaun
și volan.
Dacă mașina nu este dotată cu scaune cu
ventilație sau volan cu încălzire (pentru
partea șoferului), butonul pentru încălzirea
scaunelor este disponibil imediat în rândul
pentru climatizare.
2. Apăsați de mai multe ori butonul pentru
încălzirea scaunelor pentru a schimba între
cele patru nivele: Dezactivare, Ridicat,
Mediu și Scăzut.
> Modificările nivelului și butonul indică
nivelul setat.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
AVERTIZARE
Scaunele încălzite nu trebuie utilizate de
persoane care nu pot percepe mărirea temperaturii din cauza lipsei de simț sau care
au probleme la acționarea butoanelor pentru scaunele încălzite. Altfel, acestea pot
suferi arsuri.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Activarea și dezactivarea pornirii automate
a încălzirii scaunelor față* (p. 221)
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii scaunelor
față*
Scaunele pot fi încălzite pentru a crește confortul pentru șofer și pasageri când este frig.
Este posibil să se seteze dacă pornirea automată a încălzirii scaunelor trebuie activată/
dezactivată la pornirea motorului. Dacă pornirea automată este activată, încălzirea va porni
în cazul temperaturii ambientale scăzute.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Nivel automat de încălzire
scaun șofer și Nivel automat de
încălzire scaun pasag. pentru a activa /
dezactiva pornirea automată a încălzirii
scaunului șoferului și pasagerului față.
> Pe fiecare buton este afișat un "A" pentru încălzirea scaunelor din față în rândul pentru climatizare dacă a fost activată pornirea automată.
4. Selectați Scăzut, Mediu sau Ridicat pentru a selecta nivelul după ce funcția a fost
activată.
Activarea și dezactivarea încălzirii
scaunelor spate*
Scaunele pot fi încălzite pentru a crește confortul pentru șofer și pasageri când este frig.
Activarea și dezactivarea încălzirii
banchetei spate de la scaunul față*
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Selectați fila Climatizare spate.
3. Apăsați de mai multe ori butonul pentru
încălzirea scaunelor pentru a schimba între
cele patru nivele: Dezactivare, Ridicat,
Mediu și Scăzut.
> Modificările nivelului și butonul indică
nivelul setat.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Activarea și dezactivarea încălzirii scaunelor față* (p. 220)
}}
* Opțiune/accesoriu. 221
CLIMATIZARE
||
Activarea și dezactivarea încălzirii
banchetei spate de la bancheta spate
În cazul climatizării cu patru zone*:
AVERTIZARE
Scaunele încălzite nu trebuie utilizate de
persoane care nu pot percepe mărirea temperaturii din cauza lipsei de simț sau care
au probleme la acționarea butoanelor pentru scaunele încălzite. Altfel, acestea pot
suferi arsuri.
În cazul climatizării cu două zone:
Informații asociate
•
Butoanele pentru scaunele încălzite, în partea din
spate a consolei tunel.
–
222
Apăsați de mai multe ori butoanele fizice
din partea stângă și din partea dreaptă
aferente scaunelor încălzite, în partea din
spate a consolei tunel, pentru a comuta
între cele patru niveluri: Dezactivare,
Ridicat, Mediu și Scăzut.
> Modificările nivelului și LED-urile din
buton indică nivelul setat.
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
Indicator pentru încălzirea scaunului și comenzi de
pe panoul de climatizare, în partea din spate a consolei tunel.
–
Apăsați de mai multe ori butoanele din
partea stângă și din partea dreaptă aferente scaunelor încălzite, pe panoul de climatizare al consolei tunel, pentru a
comuta între cele patru niveluri:
Dezactivare, Ridicat, Mediu și Scăzut.
> Nivelul se modifică și ecranul de pe
panoul de climatizare indică nivelul
setat.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Activarea și dezactivarea ventilației
scaunelor față*
Activarea și dezactivarea încălzirii
volanului*
Pentru asigurarea unui confort sporit, de
exemplu într-un climat cald, scaunele pot fi
ventilate.
Sistemul de ventilație este alcătuit din ventilatoare amplasate în scaune și spătare, care
aspiră aer prin tapițeria scaunelor. Efectul de
răcorire se amplifică pe măsură ce aerul din
habitaclu devine mai rece. Sistemul poate fi
activat pe durata funcționării motorului.
Volanul poate fi încălzit pentru a crește confortul pentru șofer când este frig.
2. Apăsați de mai multe ori butonul pentru
ventilația scaunelor pentru a schimba între
cele patru nivele: Dezactivare, Ridicat,
Mediu și Scăzut.
> Modificările nivelului și butonul indică
nivelul setat.
Informații asociate
•
1.
Apăsați partea stângă sau dreaptă a volanului și butonul pentru scaun din rândul
pentru climatizare de pe afișajul central
pentru a deschide comenzile pentru scaun
și volan.
Dacă mașina nu este dotată cu scaune cu
încălzire sau volan cu încălzire (pentru partea șoferului), butonul pentru ventilația
scaunelor este disponibil imediat în rândul
pentru climatizare.
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
1.
Apăsați volanul pe partea șoferului și butonul pentru scaune din rândul pentru climatizare al afișajului central pentru a deschide comenzile pentru scaune și volan.
Dacă mașina nu este echipată cu scaune
cu încălzire sau cu scaune cu ventilație,
butonul pentru încălzirea volanului este
disponibil imediat în rândul pentru climatizare.
2. Apăsați de mai multe ori butonul pentru
încălzirea volanului pentru a schimba între
cele patru nivele: Dezactivare, Ridicat,
Mediu și Scăzut.
> Modificările nivelului și butonul indică
nivelul setat.
}}
* Opțiune/accesoriu. 223
CLIMATIZARE
||
Informații asociate
•
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
Activarea și dezactivarea pornirii automate
a încălzirii volanului* (p. 224)
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii volanului*
Volanul poate fi încălzit pentru a crește confortul pentru șofer când este frig.
Este posibil să se seteze dacă pornirea automată a încălzirii volanului trebuie activată/
dezactivată la pornirea motorului. Dacă pornirea automată este activată, încălzirea va porni
în cazul temperaturii ambientale scăzute.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Nivel automat de încălzire
volan pentru a activa / dezactiva pornirea
automată a încălzirii volanului.
> Pe buton este afișat un "A" pentru
încălzirea volanului în rândul pentru climatizare dacă a fost activată pornirea
automată.
4. Selectați Scăzut, Mediu sau Ridicat pentru a selecta nivelul după ce funcția a fost
activată.
Informații asociate
•
3 Pentru
224
Activarea climatizării automate
Cu climatizarea automată activată, sunt controlate automat multiple funcții ale climatizării.
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Apăsați scurt sau lung pe AUTO
Climatizare.
•
Apăsare scurtă - recircularea aerului,
aerul condiționat și distribuția aerului
sunt controlate automat.
Apăsare lungă - recircularea aerului,
aerul condiționat și distribuția aerului
sunt controlate automat, temperatura și
turația ventilatorului sunt modificate la
setările standard: 22 °C (72 °F) și nivelul 3 (nivelul 2 la scaunele din spate3).
> Reglarea automată a climatizării este
activată și butonul se aprinde.
•
Activarea și dezactivarea încălzirii volanului* (p. 223)
mașinile cu patru zone de climatizare*.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
NOTĂ
Temperatura și turația ventilatorului pot fi
modificate fără a dezactiva sistemul de
reglare automată a climatizării. Sistemul de
reglare automată a climatizării este dezactivat când distribuția aerului este modificată manual sau când este activată funcția
de dezghețare maximă.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
Activarea și dezactivarea
recirculării aerului
Recircularea aerului oprește aerul necorespunzător, gazele de eșapament etc. din afara
mașinii prin intermediul sistemului de control
al climatizării, reutilizând aerul din habitaclu.
1.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Activarea și dezactivarea setării de timp
pentru recircularea aerului (p. 226)
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Apăsați Recirc..
> Recircularea aerului se activează/
dezactivează, iar butonul se aprinde/
stinge.
IMPORTANT
Dacă aerul din mașină este recirculat prea
mult timp, există riscul de aburire a părții
interioare a geamurilor.
NOTĂ
Nu puteți activa recircularea aerului dacă
ați activat degivrarea max.
225
CLIMATIZARE
Activarea și dezactivarea setării de
timp pentru recircularea aerului
Activarea și dezactivarea
dezghețării maxime
Recircularea aerului oprește aerul necorespunzător, gazele de eșapament etc. din afara
mașinii prin intermediul sistemului de control
al climatizării, reutilizând aerul din habitaclu.
Este posibil să se seteze dacă temporizatorul
de recirculare a aerului trebuie activat / dezactivat. Când temporizatorul este activat, recircularea aerului este oprită automat după 20
de minute.
Dezghețarea maximă este utilizată pentru a
îndepărta rapid aburirea și gheața de pe geamuri.
Dezghețarea maximă dezactivează autoreglarea climatizării și recircularea aerului, activează
sistemul de aer condiționat și modifică nivelul
ventilatorului la 5 și temperatura la HI.
1.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
NOTĂ
Modificarea nivelului ventilatorului la 5
crește nivelul de zgomot.
2. Apăsați Climatizare.
Mașini fără parbriz încălzit:
Apăsați butonul.
> Degivratorul max se activează/dezactivează, iar butonul se aprinde/stinge.
3. Selectați Temporizator de recirculare
pentru a activa / dezactiva temporizatorul
de recirculare a aerului.
Când dezghețarea maximă este dezactivată,
sistemul de climatizare revine la setările anterioare.
–
Informații asociate
Activarea și dezactivarea dezghețării
maxime din consola centrală
Mașini cu parbriz încălzit:
•
Activarea și dezactivarea recirculării aerului (p. 225)
Există un buton fizic în consola centrală pentru
accesul rapid la dezghețarea maximă.
Cu parbrizul încălzit*, dezghețarea maximă
poate fi activată numai individual din vizualizarea climatizării de pe afișajul central.
226
Buton fizic în consola centrală.
–
Apăsați de mai multe ori butonul pentru a
comuta între cele trei nivele:
•
•
Parbrizul încălzit activat
Parbrizul încălzit activat și dezghețarea
maximă
Dezactivat.
> Încălzirea parbrizului și dezghețarea
maximă sunt activate/dezactivate, iar
butonul se aprinde/se stinge.
•
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
NOTĂ
Dezghețarea maximă începe cu o anumită
întârziere pentru a evita o creștere scurtă a
nivelului ventilatorului dacă încălzirea parbrizului este dezactivată prin două apăsări
rapide a butonului.
Activarea și dezactivarea dezghețării
maxime de pe afișajul central
Activarea și dezactivarea încălzirii
parbrizului*
–
Apăsați de mai multe ori butonul pentru a
comuta între cele trei nivele:
Încălzirea parbrizului este utilizată pentru a
îndepărta rapid aburirea și gheața de pe
geam.
•
•
Activarea și dezactivarea din consola
centrală a parbrizului încălzit
•
Parbrizul încălzit activat
Parbrizul încălzit activat și dezghețarea
maximă
Dezactivat.
> Încălzirea parbrizului și dezghețarea
maximă sunt activate/dezactivate, iar
butonul se aprinde/se stinge.
Există un buton fizic în consola centrală pentru
accesul rapid la încălzirea parbrizului.
Activarea și dezactivarea din afișajul
central a parbrizului încălzit
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Apăsați Max.
> Degivratorul max se activează/dezactivează, iar butonul se aprinde/stinge.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
Buton fizic în consola centrală.
2. Apăsați Electric.
> Parbrizul încălzit se activează/dezactivează, iar butonul se aprinde/stinge.
}}
* Opțiune/accesoriu. 227
CLIMATIZARE
||
NOTĂ
O zonă triunghiulară la capătul fiecărei
laturi a parbrizului nu este încălzită electric,
aici degivrarea poate dura mai mult.
NOTĂ
Parbrizul încălzit poate afecta funcționarea
transponderelor și a altor echipamente de
comunicație.
NOTĂ
Dacă este activată încălzirea parbrizului
când funcția Start/Stop a oprit automat
motorul, atunci motorul va fi repornit.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Activarea și dezactivarea pornirii automate
a încălzirii parbrizului* (p. 228)
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii parbrizului*
Activarea și dezactivarea încălzirii
lunetei și a oglinzilor portierelor
Încălzirea parbrizului este utilizată pentru a
îndepărta rapid aburirea și gheața de pe
geam.
Este posibil să se seteze dacă pornirea automată a încălzirii parbrizului trebuie activată/
dezactivată la pornirea motorului. Cu pornirea
automată activată, încălzirea va porni când
există riscul de gheață sau de aburire pe parbriz / geam. Încălzirea se oprește automat
când parbrizul / geamul este suficient de cald
și gheața sau aburirea a dispărut.
Încălzirea lunetei și încălzirea oglinzilor portierelor sunt utilizate pentru a îndepărta rapid
aburirea și gheața de pe geamuri și oglinzi.
1.
Activarea și dezactivarea încălzirii
lunetei și a oglinzilor portierelor din
consola centrală
În consola centrală există un buton fizic pentru
accesul rapid la încălzirea lunetei și a oglinzilor
portierelor.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Dezaburire automată parbriz
pentru a activa / dezactiva pornirea automată a încălzirii parbrizului.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea încălzirii parbrizului* (p. 227)
Buton fizic în consola centrală.
–
228
Apăsați butonul.
> Încălzirea lunetei și încălzirea oglinzilor
portierelor sunt activate / dezactivate,
iar butonul se aprinde / se stinge.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Activarea și dezactivarea încălzirii
lunetei și a oglinzilor portierelor de pe
afișajul central
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Apăsați Spate.
> Încălzirea lunetei și încălzirea oglinzilor
portierelor sunt activate / dezactivate,
iar butonul se aprinde / se stinge.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
•
Activarea și dezactivarea pornirii automate
a încălzirii lunetei și a oglinzilor portierelor
(p. 229)
4 Pentru
două zone de climatizare, de asemenea, scaunele din spate.
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzirii lunetei și a
oglinzilor portierelor
Încălzirea lunetei și încălzirea oglinzilor portierelor sunt utilizate pentru a îndepărta rapid
aburirea și gheața de pe geamuri și oglinzi.
Este posibil să se seteze dacă pornirea automată a încălzirii lunetei și oglinzilor portierelor
trebuie activată/dezactivată la pornirea motorului. Cu pornirea automată activată, încălzirea
va porni când există riscul de gheață sau de
aburire pe parbriz / geam. Încălzirea se
oprește automat când parbrizul / geamul este
suficient de cald și gheața sau aburirea a dispărut.
1.
Reglarea nivelului ventilatorului
pentru scaunele față4
Ventilatorul poate fi setat la mai multe turații
controlate automat pentru scaunele față.
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Dezaburire automată lunetă
pentru a activa / dezactiva pornirea automată a încălzirii lunetei și a oglinzilor portierelor.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea încălzirii lunetei
și a oglinzilor portierelor (p. 228)
}}
229
CLIMATIZARE
||
NOTĂ
Sistemul de climatizare reglează automat
debitul de aer în cadrul nivelului selectat al
ventilatorului, pe baza solicitărilor. Aceasta
înseamnă că turația ventilatorului se poate
modifica chiar dacă nivelul ventilatorului
este același.
Informații asociate
•
Butoanele de reglare a ventilatorului de pe vizualizarea pentru climatizare.
2. Atingeți nivelul dorit al ventilatorului, Off,
1-5 sau Max.
> Nivelul ventilatorului este modificat și
butoanele pentru nivelul selectat se
aprind.
Reglarea nivelului ventilatorului
pentru scaunele spate*
Ventilatorul poate fi setat la mai multe turații
controlate automat pentru scaunele din
spate.
Reglarea nivelului ventilatorului pentru
scaunele din spate de pe scaunul din
față
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Selectați fila Climatizare spate.
IMPORTANT
Dacă ventilatorul este oprit complet, atunci
aerul condiționat nu este conectat, ceea ce
duce la riscul de aburire a părții interioare a
geamurilor.
230
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
NOTĂ
Sistemul de climatizare reglează automat
debitul de aer în cadrul nivelului selectat al
ventilatorului, pe baza solicitărilor. Aceasta
înseamnă că turația ventilatorului se poate
modifica chiar dacă nivelul ventilatorului
este același.
Informații asociate
•
Butoanele de comandă a ventilatorului din fila
Climatizare spate din ecranul de climatizare.
Comenzile ventilatorului de pe panoul de climatizare
din partea din spate a consolei tunel.
3. Atingeți nivelul dorit al ventilatorului, 1-5.
2. Atingeți nivelul dorit al ventilatorului, 1-5.
> Nivelul ventilatorului este modificat și
butoanele pentru nivelul selectat se
aprind.
Nivelul ventilatorului pentru scaunele din
spate poate fi deconectat prin apăsarea pe
Climatizare rândul 2.
> Nivelul ventilatorului este modificat și
butoanele pentru nivelul selectat se
aprind.
Reglarea nivelului ventilatorului pentru
scaunele din spate de pe scaunele din
spate
1.
Apăsați butonul de deblocare de pe panoul
de climatizare de la consola tunel pentru a
accesa comenzile.
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
NOTĂ
Nivelul ventilatorului pentru bancheta din
spate nu poate fi reglat dacă nivelul ventilatorului pentru scaunul față este în poziția
Off.
Turația ventilatorului pentru bancheta din
spate poate fi oprită numai de pe vizualizarea climatizării de pe afișajul central.
231
CLIMATIZARE
Reglarea temperaturii pentru
scaunele față5
Informații asociate
•
Temperatura poate fi setată la numărul dorit
de grade pentru zonele de climatizare ale
scaunelor față.
Controlul temperaturii.
2. Setați temperatura prin oricare dintre
următoarele:
•
Butoane de temperatură în rândul pentru climatizare.
1.
Apăsați butonul de temperatură din partea
stângă sau dreaptă din rândul pentru climatizare a afișajului central pentru a deschide comenzile.
trageți comanda la temperatura dorită
sau
apăsați +/− pentru a mări / reduce gradual temperatura.
> Temperatura se modifică și butonul
indică temperatura setată.
•
NOTĂ
Încălzirea sau răcirea nu pot fi accelerate
selectând o temperatură mai mare sau mai
mică decât temperatura reală dorită.
5 Pentru
232
două zone de climatizare, de asemenea, scaunele din spate.
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
CLIMATIZARE
Reglarea temperaturii pentru
scaunele spate*
Temperatura poate fi setată la numărul dorit
de grade pentru zonele de climatizare ale
scaunelor spate.
Reglarea temperaturii pentru scaunele
din spate de pe scaunul din față
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Selectați fila Climatizare spate.
Butoanele de temperatură din fila Climatizare
spate din ecranul de climatizare.
3. Apăsați butonul de temperatură din stânga
sau din dreapta pentru a deschide
comanda.
Controlul temperaturii.
4. Setați temperatura prin intermediul următoarelor:
•
•
trageți comanda la temperatura dorită
apăsați +/− pentru a mări / reduce gradual temperatura.
> Temperatura se modifică și butonul
indică temperatura setată.
Reglarea temperaturii pentru scaunul
din spate de pe scaunul din spate
1.
Apăsați butonul de deblocare de pe panoul
de climatizare de la consola tunel pentru a
accesa comenzile.
}}
* Opțiune/accesoriu. 233
CLIMATIZARE
||
Se sincronizează temperatura
Temperatura din diferitele zone de climatizare
ale mașinii poate fi sincronizată cu temperatura setată pe partea șoferului.
Reglarea temperaturii de pe panoul de climatizare din
partea din spate a consolei tunel.
2. Apăsați butoanele </> stânga sau dreapta
de pe panoul de climatizare al consolei
tunel pentru a reduce/crește gradual temperatura.
> Temperatura se modifică și ecranul de
pe panoul de climatizare indică temperatura setată.
NOTĂ
Încălzirea sau răcirea nu pot fi accelerate
selectând o temperatură mai mare sau mai
mică decât temperatura reală dorită.
Informații asociate
•
234
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
Butonul de sincronizare de pe comenzile de temperatură ale părții șoferului.
1.
Apăsați butonul de temperatură de pe partea șoferului în rândul pentru climatizare al
afișajului central pentru a deschide
comenzile.
2. Apăsați Sincronizare temperatură.
> Temperatura pentru toate zonele din
mașină este sincronizată cu temperatura setată pentru partea șoferului, iar
simbolul de sincronizare este afișat
lângă butonul de temperatură.
Sincronizarea este oprită prin intermediul unei
alte apăsări pe Sincronizare temperatură
sau prin modificarea setărilor de temperatură
pentru o altă zonă de climatizare decât cea a
șoferului.
Informații asociate
•
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
CLIMATIZARE
Activarea și dezactivarea aerului
condiționat
Aerul condiționat răcește și dezumidifică
aerul de admisie, după cum este necesar.
Când aerul condiționat este activat, sistemul
de climatizare controlează automat pornirea și
oprirea, după cum este necesar.
NOTĂ
Nu este posibilă activarea aerului condiționat când comutatorul ventilatorului este în
poziția Off.
Informații asociate
•
1.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Apăsați AC.
> Aerul condiționat se activează/dezactivează, iar butonul se aprinde/stinge.
Butoanele sistemului de climatizare
(p. 218)
Climatizare pe durata parcării*
Controlul climatizării în parcare este un termen generic pentru diferite funcții care îmbunătățesc climatul habitaclului când mașina
este parcată, de ex. precondiționare.
Funcțiile care aparțin controlului climatizării în parcare sunt controlate
de pe vizualizarea climatizării
Climatizare parcare de pe afișajul
central. Deschideți ecranul climatizării apăsând simbolul din centrul șirului de comenzi
pentru climatizare.
Informații asociate
•
•
•
•
Climatizare (p. 206)
Precondiționarea* (p. 236)
Confortul climatizării la parcare* (p. 240)
Simboluri și mesaje pentru sistemul de climatizare în parcare* (p. 242)
NOTĂ
Închideți toate geamurile laterale și acoperișul panoramic* astfel încât aerul condiționat să funcționeze cât mai bine posibil.
* Opțiune/accesoriu. 235
CLIMATIZARE
Precondiționarea*
Precondiționarea este o funcție de climatizare
care, dacă este posibil, încearcă atingerea
unei temperaturi confortabile în habitaclu
înainte de plecare.
Precondiționarea poate utiliza pornirea directă
sau configurarea de la un temporizator.
Funcția utilizează mai multe sisteme în diferite
cazuri:
Precondiționarea încălzește* sau ventilează
habitaclul, dacă este posibil, înainte de pornire. Funcția poate fi pornită direct din afișajul
central sau cu un telefon mobil.
Pornirea și oprirea din mașină
•
La climate reci, încălzitorul de parcare*
încălzește habitaclul la o temperatură confortabilă.
1.
•
Când este cald, climatizarea răcește habitaclul suflând în interior aer din exteriorul
mașinii.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
NOTĂ
Pe durata precondiționării habitaclului,
mașina va urmări atingerea unei temperaturi confortabile, nu a temperaturii configurate pentru sistemul de climatizare.
Informații asociate
•
•
•
236
Pornirea sau oprirea
precondiționării*
Climatizare pe durata parcării* (p. 235)
Pornirea sau oprirea precondiționării*
(p. 236)
Setarea de oră pentru precondiționare*
(p. 237)
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
3. Apăsați Precondiționare.
> Precondiționarea pornește/se oprește,
iar butonul se aprinde/stinge.
NOTĂ
Portierele și geamurile mașinii trebuie
închise pe durata precondiționării habitaclului.
AVERTIZARE
Nu utilizați precondiționarea dacă mașina
este echipată cu un încălzitor*:
•
În spații interioare neventilate. Se vor
produce gaze de eșapament dacă
încălzitorul pornește.
•
În locații cu materiale inflamabile în
apropiere. Combustibilul, gazul, iarba
înaltă, rumegușul etc. se pot aprinde.
•
Acolo unde există riscul ca țeava de
eșapament a încălzitorului să fie
obstrucționată. De ex., stratul gros de
zăpadă din interiorul pasajului roții din
dreapta față poate obstrucționa ventilația încălzitorului.
Rețineți că precondiționarea poate fi pornită de la un temporizator configurat cu
mult timp înainte.
Pornirea din aplicație*
Pornirea precondiționării și informațiile despre
setările selectate pot fi gestionate de pe un
dispozitiv pe care s-a instalat aplicația Volvo
On Call*. Precondiționarea încălzește* habitaclul la o temperatură confortabilă sau ventilează habitaclul introducând aer exterior.
De asemenea, habitaclul poate fi precondiționat cu funcția de pornire de la distanță a
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
mașinii (Engine Remote Start - ERS)6 de la
aplicația Volvo On Call*.
Informații asociate
•
•
•
Climatizare pe durata parcării* (p. 235)
Precondiționarea* (p. 236)
Setarea de oră pentru precondiționare*
(p. 237)
Setarea de oră pentru
precondiționare*
Adăugarea și editarea setării de
oră pentru precondiționare*
Puteți seta temporizatorul astfel încât precondiționarea să se finalizeze la o oră predeterminată.
Temporizatorul pentru precondiționare poate
gestiona până la 8 setări de oră.
Temporizatorul poate gestiona până la 8 setări
diferite pentru:
Adăugarea unei setări de oră
•
•
o oră la o singură dată;
o oră într-una sau mai multe zile din săptămână, cu sau fără repetare.
Informații asociate
•
•
Precondiționarea* (p. 236)
Adăugarea și editarea setării de oră pentru
precondiționare* (p. 237)
•
Activarea și dezactivarea setării de timp
pentru precondiționare* (p. 239)
•
Eliminarea setării timpului pentru precondiționare* (p. 239)
Butonul de adăugare a unei setări de timp se află în
ecranul de climatizare, în fila Climatizare parcare.
1.
Deschideți ecranul pentru climatizare din
afișajul central.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
6 Anumite
piețe.
}}
* Opțiune/accesoriu. 237
CLIMATIZARE
||
3. Apăsați Adăugare temporizator.
> Se va afișa un ecran pop-up.
AVERTIZARE
Nu utilizați precondiționarea dacă mașina
este echipată cu un încălzitor*:
NOTĂ
Nu puteți adăuga o setare de timp dacă
există deja 8 setări introduse pentru acest
temporizator. Ștergeți o setare de timp
pentru a putea adăuga una nouă.
4. Apăsați pe Data pentru a seta ora pentru o
dată unică.
Apăsați pe Zile pentru a seta ora pentru
una sau mai multe zile din săptămână.
Cu Zile: Activați/dezactivați repetarea
selectând/deselectând opțiunea Rpt.
săpt..
5. Cu Data: Selectați data pentru precondiționare derulând prin lista de date cu ajutorul săgeților.
Cu Zile: Selectați zilele săptămânii pentru
precondiționare apăsând pe butoanele
pentru zilele săptămânii.
6. Setați ora de finalizare a precondiționării
derulând cu ajutorul săgeților.
7. Apăsați pe Confirmare pentru a adăuga
setarea de oră.
> Setarea de oră se adaugă la listă și se
activează.
238
•
În spații interioare neventilate. Se vor
produce gaze de eșapament dacă
încălzitorul pornește.
•
În locații cu materiale inflamabile în
apropiere. Combustibilul, gazul, iarba
înaltă, rumegușul etc. se pot aprinde.
•
Acolo unde există riscul ca țeava de
eșapament a încălzitorului să fie
obstrucționată. De ex., stratul gros de
zăpadă din interiorul pasajului roții din
dreapta față poate obstrucționa ventilația încălzitorului.
Informații asociate
•
•
Precondiționarea* (p. 236)
Setarea de oră pentru precondiționare*
(p. 237)
•
Activarea și dezactivarea setării de timp
pentru precondiționare* (p. 239)
•
Eliminarea setării timpului pentru precondiționare* (p. 239)
Rețineți că precondiționarea poate fi pornită de la un temporizator configurat cu
mult timp înainte.
Editarea unei setări de oră
1.
Deschideți ecranul pentru climatizare din
afișajul central.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
3. Apăsați pe setarea de oră pe care doriți să
o modificați.
> Se va afișa un ecran pop-up.
4. Editați setarea de oră conform instrucțiunilor de la „Adăugarea unei setări de oră”
de mai sus.
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Activarea și dezactivarea setării de
timp pentru precondiționare*
AVERTIZARE
Nu utilizați precondiționarea dacă mașina
este echipată cu un încălzitor*:
În funcție de nevoi, se poate activa sau
dezactiva o setare de timp din temporizatorul
de precondiționare.
Deschideți ecranul pentru climatizare din
afișajul central.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
3. Activați/dezactivați setarea de timp apăsând pe butonul temporizatorului din
dreapta setării.
> Setarea de timp se activează/dezactivează, iar butonul se aprinde/stinge.
În spații interioare neventilate. Se vor
produce gaze de eșapament dacă
încălzitorul pornește.
•
În locații cu materiale inflamabile în
apropiere. Combustibilul, gazul, iarba
înaltă, rumegușul etc. se pot aprinde.
•
Acolo unde există riscul ca țeava de
eșapament a încălzitorului să fie
obstrucționată. De ex., stratul gros de
zăpadă din interiorul pasajului roții din
dreapta față poate obstrucționa ventilația încălzitorului.
Rețineți că precondiționarea poate fi pornită de la un temporizator configurat cu
mult timp înainte.
Butoanele temporizatorului din fila Climatizare
parcare din ecranul de climatizare.
1.
•
Informații asociate
•
•
Precondiționarea* (p. 236)
Setarea de oră pentru precondiționare*
(p. 237)
•
Adăugarea și editarea setării de oră pentru
precondiționare* (p. 237)
•
Eliminarea setării timpului pentru precondiționare* (p. 239)
Eliminarea setării timpului pentru
precondiționare*
O setare a timpului pentru precondiționare
care nu mai este necesară poate fi ștearsă.
Butonul pentru editarea listei / ștergerea setării timpului în fila Climatizare parcare din vizualizarea climatizării.
1.
Deschideți ecranul pentru climatizare din
afișajul central.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
3. Apăsați Editare listă.
4. Apăsați pictograma ștergere din dreapta în
listă.
> Pictograma se modifică la textul
Ștergere.
5. Apăsați Ștergere pentru a confirma.
> Setarea timpului a fost scoasă din listă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 239
CLIMATIZARE
||
Informații asociate
•
•
Precondiționarea* (p. 236)
Setarea de oră pentru precondiționare*
(p. 237)
•
Adăugarea și editarea setării de oră pentru
precondiționare* (p. 237)
•
Activarea și dezactivarea setării de timp
pentru precondiționare* (p. 239)
Confortul climatizării la parcare*
Informații asociate
Climatul din habitaclu poate fi menținut în
timp ce autovehiculul este parcat, de exemplu, dacă motorul trebuie oprit, însă șoferul,
pasagerul sau pasagerii doresc să rămână în
mașină și să se mențină nivelul de confort al
climatizării.
•
•
Climatizare pe durata parcării* (p. 235)
Pornirea și oprirea confortului climatizării
la parcare* (p. 241)
Pornirea funcției de menținere a confortului
climatizării poate fi activată doar direct.
Funcția utilizează mai multe sisteme în diferite
cazuri:
•
La temperaturi exterioare scăzute, căldura
reziduală a motorului încălzește habitaclul
asigurând temperatura de confort.
•
Când este cald, ventilația răcește habitaclul suflând în interior aer din exteriorul
mașinii.
NOTĂ
Funcția de menținere a confortului climatizării se dezactivează când mașina este
încuiată din exterior pentru a evita utilizarea
inutilă a căldurii reziduale. Utilizarea acestei funcții a fost concepută pentru menținerea confortului climatizării dacă șoferul sau
pasagerul doresc să rămână în mașină.
La temperaturi exterioare scăzute, menținerea confortului climatizării are o limită,
care depinde de cantitatea de căldură reziduală disponibilă.
240
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Pornirea și oprirea confortului
climatizării la parcare*
NOTĂ
Funcția de menținere a confortului climatizării se dezactivează când mașina este
încuiată din exterior pentru a evita utilizarea
inutilă a căldurii reziduale. Utilizarea acestei funcții a fost concepută pentru menținerea confortului climatizării dacă șoferul sau
pasagerul doresc să rămână în mașină.
Menținerea confortului climatizării păstrează
climatizarea din habitaclu după condus.
Funcția poate utiliza pornirea directă din
afișajul central.
1.
La temperaturi exterioare scăzute, menținerea confortului climatizării are o limită,
care depinde de cantitatea de căldură reziduală disponibilă.
Deschideți ecranul climatizării din afișajul
central apăsând simbolul din centrul șirului
de comenzi pentru climatizare.
2. Selectați fila Climatizare parcare.
3. Apăsați Menținere confort climatizare.
> Funcția de menținere a confortului climatizării se pornește/se oprește, iar
butonul se aprinde/se stinge.
Informații asociate
•
Confortul climatizării la parcare* (p. 240)
NOTĂ
Nu este posibil să porniți retenția confortului climatizării dacă nu există suficientă căldură reziduală în motor pentru a menține
climatizarea habitaclului sau dacă temperatura exterioară este mai mare de aprox.
20°C (68°F).
* Opțiune/accesoriu. 241
CLIMATIZARE
Simboluri și mesaje pentru
sistemul de climatizare în parcare*
Un număr de simboluri și mesaje privind climatizarea în timpul parcării se pot afișa pe
afișajul pentru șofer.
Simbol
Acest simbol se aprinde în afișajul
pentru șofer când încălzitorul de parcare este activ.
Mesaj
Specificație
Climatizare parcare
Climatizarea la parcare este dezactivată. Contactați un atelierA pentru a verifica funcționarea
cât mai curând posibil.
Service necesar
Climatizare parcare
Indisponibil temporar
Climatizare parcare
Indisponibil, nivel combustibil prea
scăzut
Climatizare parcare
Indisponibil, nivel încărcare prea
scăzut
Climatizare parcare
Limitat, nivel încărcare prea scăzut
A
Mesajele privind sistemul de climatizare în
parcare se pot afișa și pe un dispozitiv care are
aplicația Volvo On Call*.
Climatizarea la parcare este dezactivată temporar. Dacă problema persistă, contactați un atelierA pentru a verifica funcția.
Climatizarea în parcare nu se poate activa când nivelul de combustibil este prea scăzut pentru
a porni încălzitorul de parcare*. Umpleți rezervorul de combustibil al vehiculului.
Climatizarea în parcare nu se poate activa dacă nivelul de încărcare a bateriei demarorului este
prea scăzut pentru a porni încălzitorul de parcare*. Porniți mașina.
Timpul de funcționare pentru climatizarea în parcare este limitat când nivelul de încărcare a
bateriei demarorului este scăzut. Porniți mașina.
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Informații asociate
•
242
Climatizare pe durata parcării* (p. 235)
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Încălzitorul*
Încălzitorul are două subfuncții care ajută la
încălzirea habitaclului sau a motorului în diferite situații.
Încălzitorul are două funcții:
•
•
încălzitor de parcare - încălzește habitaclul, dacă este cazul, la activarea precondiționării climatizării la parcare.
NOTĂ
NOTĂ
Asigurați-vă că bateria este suficient de
încărcată dacă trebuie să utilizați încălzitorul.
Asigurați-vă că aveți suficient combustibil
în rezervorul de combustibil al mașinii dacă
trebuie să utilizați încălzitorul.
Combustibilul și realimentarea
AVERTIZARE
Combustibilul deversat se poate aprinde.
Opriți încălzitorul pe bază de combustibil
înainte de a începe realimentarea.
Încălzitor suplimentar - încălzește habitaclul și motorul, dacă este cazul, în timpul
mersului.
Încălzitorul funcționează pe bază de combustibil și este montat în pasajul roții din partea
dreaptă față.
care.
Informații asociate
NOTĂ
Când încălzitorul funcționează, fumul poate
ieși din pasajul roții din dreapta față și se
poate auzi un zgomot de fond. De asemenea, puteți auzi un ticăit de la pompa de
combustibil din partea din spate a mașinii.
Acest comportament este perfect normal.
Bateria și încărcarea
Încălzitorul este alimentat de la bateria demarorului mașinii. Dacă nivelul de încărcare al
bateriei demarorului este prea scăzut, încălzitorul se oprește automat, iar pe afișajul pentru
șofer se afișează un mesaj.
Verificați în afișajul pentru șofer
dacă încălzitorul a fost oprit. Simbolul este aprins când acesta
funcționează ca încălzitor de par-
Eticheta de avertizare de pe clapeta rezervorului de
combustibil.
•
•
•
Climatizare (p. 206)
Încălzitorul de parcare* (p. 244)
Încălzitorul suplimentar* (p. 245)
Încălzitorul utilizează combustibilul din rezervorul obișnuit de combustibil al mașinii.
Dacă mașina este parcată pe o pantă abruptă,
partea din față a mașinii trebuie să fie îndreptată în jos pentru a vă asigura că încălzitorul
este alimentat cu combustibil.
Dacă nivelul din rezervorul de combustibil este
prea scăzut, încălzitorul se oprește automat,
iar pe afișajul pentru șofer se afișează un
mesaj.
* Opțiune/accesoriu. 243
CLIMATIZARE
Încălzitorul de parcare*
Încălzitorul de parcare încălzește habitaclul
după caz înaintea pornirii, dacă se activează
precondiționarea mașinii.
Încălzitorul de parcare reprezintă una dintre
cele două funcții ale încălzitorului mașinii.
Încălzitorul este montat în pasajul roții din
dreapta față.
Când simbolul se aprinde în afișajul
pentru șofer, încălzitorul de parcare
se poate activa.
NOTĂ
Când încălzitorul funcționează, fumul poate
ieși din pasajul roții din dreapta față și se
poate auzi un zgomot de fond. De asemenea, puteți auzi un ticăit de la pompa de
combustibil din partea din spate a mașinii.
Acest comportament este perfect normal.
NOTĂ
AVERTIZARE
Nu utilizați precondiționarea dacă mașina
este echipată cu un încălzitor*:
Asigurați-vă că aveți suficient combustibil
în rezervorul de combustibil al mașinii dacă
trebuie să utilizați încălzitorul de parcare.
Asigurați-vă că bateria demarorului este
suficient de încărcată dacă trebuie să utilizați încălzitorul de parcare.
IMPORTANT
Utilizarea repetată a încălzitorului de parcare în combinație cu deplasări scurte
poate duce la descărcarea bateriei și la
obstrucționarea pornirii.
Dacă utilizați încălzitorul în mod periodic,
mașina va trebui condusă același interval
de timp cât timp încălzitorul a fost utilizat
pentru a reîncărca bateria mașinii cu cantitatea de energie consumată de încălzitorul
de parcare.
244
În spații interioare neventilate. Se vor
produce gaze de eșapament dacă
încălzitorul pornește.
•
În locații cu materiale inflamabile în
apropiere. Combustibilul, gazul, iarba
înaltă, rumegușul etc. se pot aprinde.
•
Acolo unde există riscul ca țeava de
eșapament a încălzitorului să fie
obstrucționată. De ex., stratul gros de
zăpadă din interiorul pasajului roții din
dreapta față poate obstrucționa ventilația încălzitorului.
Rețineți că precondiționarea poate fi pornită de la un temporizator configurat cu
mult timp înainte.
AVERTIZARE
Dacă observați miros de combustibil, cantități neobișnuite de fum, fum negru sau
zgomote neobișnuite de la încălzitorul de
parcare, opriți încălzitorul și, dacă este
posibil, scoateți siguranța corespunzătoare.
Volvo vă recomandă să contactați un atelier
autorizat Volvo pentru reparații.
Încălzitorul de parcare pornește automat dacă
se activează precondiționarea climatului la
parcare* și dacă habitaclul necesită încălzire.
În funcție de unii factori, precum nivelul de
combustibil disponibil, nivelul bateriei, temperatura din habitaclu și temperatura exterioară,
încălzitorul funcționează pe perioade de timp
diferite, dar niciodată mai mult de 30 de
minute.
•
Informații asociate
•
•
Încălzitorul* (p. 243)
Încălzitorul suplimentar* (p. 245)
* Opțiune/accesoriu.
CLIMATIZARE
Încălzitorul suplimentar*
Încălzitorul auxiliar ajută la încălzirea habitaclului și motorului în timpul mersului.
Încălzitorul suplimentar reprezintă una dintre
cele două funcții ale încălzitorului mașinii.
Încălzitorul este montat în pasajul roții din
dreapta față.
NOTĂ
Când încălzitorul funcționează, fumul poate
ieși din pasajul roții din dreapta față și se
poate auzi un zgomot de fond. De asemenea, puteți auzi un ticăit de la pompa de
combustibil din partea din spate a mașinii.
Acest comportament este perfect normal.
•
Activarea și dezactivarea pornirii automate
a încălzitorului auxiliar* (p. 245)
Activarea și dezactivarea pornirii
automate a încălzitorului auxiliar*
Încălzitorul auxiliar ajută la încălzirea habitaclului și motorului în timpul mersului.
Puteți seta activarea/dezactivarea pornirii
automate a încălzitorului suplimentar.
1.
2. Apăsați Climatizare.
3. Selectați Încălzitor suplimentar pentru a
activa/dezactiva pornirea automată a
încălzitorului suplimentar.
NOTĂ
Volvo recomandă oprirea pornirii automate
a încălzitorului suplimentar pe distanțe
scurte de condus.
Încălzitorul suplimentar pornește și este controlat automat când este necesară încălzirea în
timp ce mașina este condusă.
Se oprește automat la oprirea mașinii.
Apăsați Setări în vederea de sus din
afișajul central.
Informații asociate
•
Încălzitorul suplimentar* (p. 245)
NOTĂ
Asigurați-vă că aveți suficient combustibil
în rezervorul de combustibil al mașinii dacă
trebuie să utilizați încălzitorul auxiliar.
Informații asociate
•
•
Încălzitorul* (p. 243)
Încălzitorul de parcare* (p. 244)
* Opțiune/accesoriu. 245
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Confirmarea blocării
Mașina indică cu luminile de avarie când
mașina este blocată sau deblocată.
Indicatorul de blocare și de alarmă pe
tabloul de bord
Indicația în butoanele de blocare
Indicatorul de blocare și de alarmă indică starea sistemului de blocare:
Butoanele de blocare cu lampă indicatoare în portiera
din față.
Portiera din față
Indicația exterioară
Blocare
•
Luminile de avarie ale mașinii indică blocarea prin iluminarea intermitentă și retragerea oglinzilor portierelor1.
Descuierea
•
Luminile de avarie ale mașinii indică deblocarea prin două iluminări intermitente și
extinderea oglinzilor portierelor1.
Toate portierele, hayonul și capota trebuie să
fie închise pentru ca mașina să indice faptul că
este blocată. Dacă blocarea are loc doar cu
portiera șoferului închisă2, blocarea va avea
loc, însă indicarea blocării cu luminile de avarie
va avea loc numai când toate portierele, hayonul și capota au fost închise.
•
O iluminare intermitentă lungă indică blocarea.
•
Iluminările intermitente scurte indică faptul că mașina este blocată.
•
Iluminările intermitente rapide după dezarmarea alarmei* indică faptul că alarma a
fost declanșată.
1 Numai pentru mașinile cu oglinzile portierelor retractabile electric.
2 Nu se aplică la mașinile echipate cu funcție de încuiere/descuiere fără
248
O lampă indicatoare aprinsă în butonul de blocare al oricărei portiere față indică faptul că
toate portierele sunt blocate. Dacă se deschide oricare portieră, lampa se va stinge în
ambele portiere.
cheie*.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Portiera spate*
Setarea indicației de blocare
Cheia cu telecomandă
Este posibil să selectați diferite opțiuni pentru
modul în care mașina confirmă blocarea și
deblocarea în meniul de setări de pe afișajul
central.
Pentru a modifica setarea răspunsului la blocare:
Cheia cu telecomandă încuie și descuie portierele, hayonul și clapeta rezervorului de
combustibil. Cheia cu telecomandă trebuie să
fie în mașină pentru a porni.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Butonul de blocare cu lampă indicatoare în portiera
din spate.
3. Apăsați Răspuns vizibil la blocare pentru
a selecta când mașina trebuie să dea un
răspuns vizibil:
• Blocare
• Deblocare
• Ambele
O lampă indicatoare aprinsă în butonul de blocare pentru una din portiere indică faptul că
portiera respectivă este blocată. Dacă oricare
portieră este deblocată, lampa ei se va stinge,
în timp ce celelalte vor continua să fie aprinse.
Alte indicații
Funcțiile de iluminare la domiciliu și luminilor
de proximitate pot fi activate și la blocare și
deblocare.
Cheia cu telecomandă3 sau minitelecomanda (Key
Tag)*.
Sau opriți funcția prin selectarea
Dezactivat.
Pentru a modifica setarea pentru oglinzile
retrovizoare retractabile* la blocare:
1.
Informații asociate
•
•
•
Blocare.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Setarea indicației de blocare (p. 249)
2. Apăsați My Car
Durata luminii de apropiere (p. 165)
3. Selectați Pliere oglinzi la blocare pentru
a activa sau a dezactiva funcția.
Utilizarea iluminatului la sosirea acasă
(Home Safe) (p. 165)
Oglinzi și acces ușor.
Informații asociate
•
Confirmarea blocării (p. 248)
Cheia cu telecomandă nu se utilizează fizic la
pornire, deoarece mașina este echipată cu
suport pentru pornirea fără cheie (Passive
Start) ca dotare standard. Trebuie doar să
aveți cheia în partea din față a habitaclului.
Pentru mașinile echipate cu încuiere și descuiere fără cheie (Passive Entry)*, cheia trebuie
să se afle oriunde în mașină pentru a porni. În
acest caz, se pune la dispoziție și o minitelecomandă (Key Tag) mai mică și mai ușoară.
}}
* Opțiune/accesoriu. 249
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Cheile cu telecomandă pot fi conectate la diferite profile de șofer pentru a salva în mașină
preferințele personale.
Butoanele cheii cu telecomandă
AVERTIZARE
Funcția de panică – Se utilizează pentru
a atrage atenția în caz de urgență. Apăsați
lung butonul timp de cel puțin 3 secunde
sau apăsați de două ori într-un interval de
3 secunde pentru a activa semnalizatoarele și claxonul. Funcția poate fi dezactivată de la același buton după ce a fost
activă timp de cel puțin 5 secunde. Altfel,
funcția se oprește automat după 3 minute.
Cheia cu telecomandă conține o baterie tip
pastilă. Nu păstrați bateriile noi și cele
uzate la îndemâna copiilor. Dacă cineva
înghite o baterie, poate suferi vătămări
grave.
Dacă se descoperă o deteriorare, de ex.
capacul bateriei nu poate fi închis corespunzător, produsul nu trebuie să fie utilizat.
Nu păstrați produsele defecte la îndemâna
copiilor.
mat la apăsarea lungă a butonului. De asemenea, hayonul se închide cu o apăsare
lungă - se vor auzi semnale sonore de
avertizare.
Cheia cu telecomandă are patru butoane - unul în
lateral stânga și trei în lateral dreapta.
Încuierea - Apăsarea butonului încuie
portierele, hayonul și clapeta rezervorului
de combustibil și armează alarma*.
Apăsați lung pentru a închide simultan
toate geamurile și plafonul panoramic*.
AVERTIZARE
Dacă este lăsată o persoană în mașină, asigurați-vă că geamurile electrice și acoperișul panoramic* sunt detensionate,
luând întotdeauna cheia cu telecomandă cu
dvs. când plecați de la mașină.
Descuierea - Apăsarea butonului descuie
portierele, hayonul și clapeta rezervorului
de combustibil și dezactivează alarma.
O apăsare mai lungă deschide toate geamurile în același timp. Această funcție de
aerisire se poate utiliza, de exemplu, pentru a aerisi rapid mașina în zilele toride.
Hayon - Descuie numai hayonul și dezactivează alarma acestuia. La mașinile cu
hayon electric*, hayonul se deschide auto3 Figura
250
este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
NOTĂ
Fiți conștient de riscul încuierii cheii cu
telecomandă în mașină.
•
•
Cheia cu telecomandă sau Key Tag
uitate în mașină vor fi dezactivate la
încuierea mașinii și la armarea alarmei
cu o altă cheie validă. De asemenea, se
dezactivează funcția de încuiere dublă.
Cheia uitată se va reactiva la descuierea mașinii.
O Red Key lăsată în mașină se va
dezactiva chiar dacă mașina este
încuiată prin Volvo On Call și se va
reactiva la descuierea mașinii cu Volvo
On Call sau cu o altă cheie validă.
Minitelecomanda (Key Tag)*
Minitelecomanda cu funcția de încuiere și descuiere fără cheie funcționează asemenea unei
chei cu telecomandă standard în ceea ce
privește pornirea, încuierea și descuierea fără
cheie. Minitelecomanda este rezistenta la apă
până la o adâncime de circa 10 m (30 ft) pentru cel mult 60 de minute. Nu are o lamă de
cheie detașabilă, iar bateria nu poate fi înlocuită.
viteza maximă a mașinii și volumul maxim al
sistemului audio. O cheie pentru orice proprietar de mașină care își dorește ca mașina sa să
fie condusă responsabil atunci când altcineva
o conduce.
NOTĂ
Când cheia cu telecomandă este așezată
pe suportul pentru pahare, asigurați-vă că
pe suportul pentru pahare nu există alte
chei ale mașinii, obiecte metalice sau aparate electronice (de ex. telefoane mobile,
tablete, laptopuri sau încărcătoare). Mai
multe chei de mașină apropiate una de
cealaltă pe suportul pentru pahare pot
interfera între ele.
Interferență
Funcțiile cheii cu telecomandă pentru pornirea, încuierea și descuierea fără cheie* pot fi
perturbate de câmpurile electromagnetice și
de ecranaj.
NOTĂ
Evitați depozitarea cheii cu telecomandă în
apropierea obiectelor metalice sau a aparatelor electronice, de ex. a telefoanelor
mobile, tabletelor, laptopurilor sau încărcătoarelor - de preferință nu mai aproape de
10-15 cm (4-6 inch).
Dacă încă se mai simte interferența - utilizați
lama cheii detașabile a telecomenzii pentru a
descuia și apoi introduceți cheia cu telecomandă în cititorul de rezervă din suportul pentru pahare pentru a dezarma mașina și a permite pornirea mașinii.
Informații asociate
•
•
Pornirea mașinii (p. 436)
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
•
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
(p. 254)
•
Înlocuirea bateriei din cheia cu telecomandă (p. 255)
•
•
•
Lamă detașabilă a cheii (p. 261)
Imobilizatorul (p. 264)
Conectarea cheii cu telecomandă la profilul de șofer (p. 139)
Red Key - cheia cu telecomandă cu
restricții*
O Red Key permite configurarea de restricții
pentru unele proprietăți ale mașinii de ex.
* Opțiune/accesoriu. 251
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Încuierea și descuierea cu cheia cu
telecomandă
Butoanele de pe cheia cu telecomandă se pot
utiliza pentru încuierea și descuierea tuturor
portierelor, a hayonului și a clapetei pentru
rezervorul de combustibil.
Încuierea cu cheia cu telecomandă
lui de alarmă* se activează la închiderea și
încuierea tuturor portierelor și a hayonului.
–
Apăsați butonul
de pe cheia cu telecomandă pentru a încuia mașina.
Pentru activarea secvenței de încuiere, portiera
șoferului trebuie să fie închisă4. Dacă o altă
portieră sau hayonul sunt deschise, acestea
sunt încuiate și armate* numai când sunt
închise. Detectoarele de mișcare ale sistemu4 Dacă
5 Dacă
252
Apăsați butonul
de pe cheia cu telecomandă pentru a descuia mașina.
–
NOTĂ
Fiți conștient de riscul încuierii cheii cu
telecomandă în mașină.
•
•
Figura este schematică - componentele pot diferi în
funcție de modelul mașinii.
Descuierea cu cheia cu telecomandă
Cheia cu telecomandă sau Key Tag
uitate în mașină vor fi dezactivate la
încuierea mașinii și la armarea alarmei
cu o altă cheie validă. De asemenea, se
dezactivează funcția de încuiere dublă.
Cheia uitată se va reactiva la descuierea mașinii.
Reîncuierea automată
Dacă nicio portieră și nici hayonul nu sunt deschise într-un interval de 2 minute de la descuiere, acestea se încuie automat. Această
funcție previne rămânerea descuiată neintenționată a mașinii.
Când cheia cu telecomandă nu
funcționează
NOTĂ
O Red Key lăsată în mașină se va
dezactiva chiar dacă mașina este
încuiată prin Volvo On Call și se va
reactiva la descuierea mașinii cu Volvo
On Call sau cu o altă cheie validă.
Încuierea cu hayonul deschis
NOTĂ
Dacă mașina a fost încuiată în timp ce
hayonul este deschis, asigurați-vă că nu
lăsați cheia cu telecomandă în compartimentul portbagajului atunci când închideți
hayonul și mașina este blocată complet5.
Încercați întotdeauna să vă apropiați mai
mult de mașină și faceți încă o încercare de
deblocare.
Dacă nu puteți încuia sau descuia cu cheia cu
telecomandă, bateria poate să fie descărcată.
În acest caz, încuiați sau descuiați portiera
șoferului cu lama cheii detașabile.
Informații asociate
•
Setări pentru deblocarea de la distanță și
din interior (p. 253)
•
Deblocarea hayonului cu cheia cu telecomandă (p. 253)
mașina este echipată cu încuiere/descuiere fără cheie*, toate portierele laterale trebuie să fie închise.
mașina este dotată cu blocare/deblocare fără cheie și cheia este detectată în interiorul mașinii, hayonul nu se va bloca când este închis.*
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
•
•
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Înlocuirea bateriei din cheia cu telecomandă (p. 255)
Încuierea și descuierea cu lama cheii
detașabile (p. 262)
Setări pentru deblocarea de la
distanță și din interior
Deblocarea hayonului cu cheia cu
telecomandă
Puteți selecta diferite secvențe pentru deblocarea de la distanță.
Pentru a modifica setarea:
Este posibil să deblocați doar hayonul prin
apăsarea unui buton de pe cheia cu telecomandă.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car Blocare Deblocare
de la distanță și din interior.
3. Selectați opțiunea:
• Toate portierele - descuie toate portierele în același timp.
• O portieră - deblochează portiera șoferului. Deblocarea tuturor portierelor
necesită două apăsări pe butonul de
deblocare a cheii cu telecomandă.
Setările efectuate aici afectează și deblocarea
centralizată prin deschiderea de la mânerele
din interior.
Informații asociate
•
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
•
Blocarea și deblocarea din interiorul
mașinii (p. 282)
}}
253
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
1.
Apăsați butonul
de pe cheia cu telecomandă.
> Hayonul este deblocat, dar rămâne
închis.
Portierele laterale sunt încă blocate și
alarma este armată*. Indicatorul de blocare și de alarmă de pe tabloul de bord
se stinge pentru a indica că nu este blocată întreaga mașină.
Apucați ușor placa de presiune cauciucată de dedesubtul mânerului hayonului
pentru a deschide hayonul. Dacă hayonul nu este deschis în decurs de
2 minute, atunci este blocat din nou și
alarma este rearmată.
Raza de acțiune a cheii cu
telecomandă
Pentru ca cheia cu telecomandă să funcționeze corect, ea trebuie să se afle la o anumită
distanță față de mașină.
Pentru utilizarea manuală
Funcțiile cheii cu telecomandă de ex. pentru
blocare/deblocare care sunt activate prin apăsau
au o rază de acțiune de aprox.
sarea
20 metri (65 picioare) de la mașină.
Dacă mașina nu reacționează la apăsarea unui
buton - apropiați-vă și încercați din nou.
Pentru utilizarea fără cheie*
2. Cu opțiunea de hayon acționat electric* Apăsați lung (aprox. 1,5 secunde) pe butonul
cheii cu telecomandă
> Hayonul este deblocat și deschis, în
timp ce portierele laterale rămân blocate și funcțiile lor de alarmă sunt
armate.
254
Încuierea și descuierea cu cheia cu telecomandă (p. 252)
•
Deschiderea și închiderea hayonului acționat electric* (p. 285)
NOTĂ
Funcțiile tastelor telecomenzii pot fi perturbate de undele radio înconjurătoare, de clădiri, de condițiile topografice etc. Mașina
poate fi întotdeauna blocată/deblocată cu
cheia.
Dacă cheia cu telecomandă este
scoasă din mașină
Dacă cheia cu telecomandă este
scoasă din mașină când motorul este
în funcțiune, este afișat mesajul de
avertizare Cheie auto negăsită
Demontat din auto pe afișajul pentru șofer și
este emis un semnal acustic de reamintire
când este închisă ultima portieră.
Mesajul se stinge când cheia este reintrodusă
în mașină, urmată de apăsarea butonului tastaturii din dreapta O sau când este închisă
ultima portieră.
Informații asociate
•
buie să se afle într-o zonă semicirculară cu o
rază de aprox. 1,5 metri (5 picioare) pe ambele
părți laterale și aprox. 1 metru (3 picioare) de la
hayon.
Zona marcată în ilustrație prezintă zonele acoperite
de antenele sistemului.
Pentru utilizarea fără cheie, o cheie cu telecomandă sau cheia fără butoane (Key Tag) tre-
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Înlocuirea bateriei din cheia cu
telecomandă
Locațiile antenelor pentru sistemele de
pornire și încuiere (p. 281)
Bateria din cheia cu telecomandă trebuie
înlocuită dacă s-a descărcat.
Informații asociate
•
•
•
NOTĂ
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
Toate bateriile au o durată de viață limitată
și trebuie înlocuite în cele din urmă (nu este
valabil pentru Key Tag). Durata de viață a
bateriei variază în funcție de frecvența utilizării autovehiculului/cheii.
NOTĂ
Încercați întotdeauna să vă apropiați mai
mult de mașină și faceți încă o încercare de
deblocare.
Bateria din telecomanda fără butoane6 (Key
Tag) nu poate fi înlocuită - o cheie nouă trebuie comandată de la un atelier autorizat
Volvo.
IMPORTANT
Bateria din cheia cu telecomandă trebuie înlocuită dacă:
6 Furnizată
•
simbolul informativ se aprinde și se
afișează mesajul Baterie cheie descărc.
în afișajul pentru șofer;
•
încuietorile nu reacționează în mod repetat
la semnalele de la cheia cu telecomandă
de la o distanță de 20 metri (65 ft) de la
mașină.
cu mașinile echipate cu funcție de încuiere/descuiere fără cheie*.
O Key Tag descărcată trebuie predată la un
atelier Volvo autorizat. Cheia trebuie
ștearsă din mașină, deoarece este încă
posibil să o utilizați pentru a porni mașina
prin pornirea de rezervă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 255
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Deschiderea cheii și schimbarea
bateriei
Țineți cheia cu telecomandă cu fața
vizibilă și logoul Volvo în sus - glisați butonul din marginea inferioară din dreapta, de
lângă breloc. Glisați capacul față în sus
câțiva milimetri.
Capacul se va desprinde și va putea fi
scos de la cheie.
256
Întoarceți cheia, mutați butonul în lateral și glisați capacul spate în sus câțiva
milimetri.
Capacul se va desprinde și va putea fi
scos de la cheie.
Utilizați o șurubelniță sau o sculă similară
pentru a roti capacul bateriei la stânga
până când marcajele se întâlnesc la textul
OPEN.
Ridicați cu atenție capacul bateriei, apăsând cu unghia în fantă.
Ridicați capacul bateriei.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
NOTĂ
Volvo recomandă ca bateriile utilizate în
telecomandă să îndeplinească UN Manual
of Test and Criteria, Part III, sub-section
38.3. Bateriile montate în fabrică sau înlocuite la un atelier Volvo autorizat îndeplinesc criteriile de mai sus.
Partea (+) a bateriei este îndreptată în sus.
Ridicați ușor bateria conform ilustrației.
IMPORTANT
Evitați să atingeți cu degetele bateriile noi
și suprafețele lor de contact, deoarece ar
putea afecta negativ funcția acestora.
Montați o nouă baterie cu fața (+) în sus.
Evitați atingerea cu degetele a contactelor
bateriei cheii cu telecomandă.
Așezați bateria în soclu, cu marginea în
jos. Apoi glisați bateria înspre înainte până
când se fixează sub cele două opritoare
din plastic.
Apăsați bateria pentru a se fixa sub
opritorul din plastic negru de sus.
NOTĂ
Montați la loc capacul bateriei și rotiți-l la
dreapta până când marcajul se aliniază cu
textul CLOSE.
Utilizați bateriile cu denumirea CR2032,
3 V.
}}
257
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
AVERTIZARE
Repoziționați capacul spate și apăsați-l
până când auziți un clic.
Apoi glisați capacul înapoi.
> Încă un clic va indica poziționarea
corectă și fixarea fermă a capacului.
Întoarceți cheia cu telecomandă și
montați la loc capacul față, apăsându-l în
jos până când auziți un clic.
Apoi glisați capacul înapoi.
> Încă un clic va indica fixarea fermă a
capacului.
Verificați dacă bateria este montată corect
și la polaritatea corectă. Dacă nu ați utilizat
cheia cu telecomandă pentru un timp îndelungat, scoateți bateria pentru a preveni
scurgerile din baterie și deteriorarea. Bateriile se vor deteriora sau vor prezenta scurgeri ce pot cauza răni corozive la contactul
cu pielea. Prin urmare, utilizați mănuși de
protecție atunci când manipulați baterii
deteriorate.
•
Nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor.
•
Nu lăsați bateriile la întâmplare deoarece acestea pot fi înghițite de copii
sau de animale de companie.
•
Bateriile nu trebuie: dezasamblate,
scurtcircuitate sau aruncate în foc.
•
Nu încărcați bateriile nereîncărcabile,
acest lucru poate cauza o explozie.
Înainte de utilizare, verificați cheia cu telecomandă pentru a evita producerea deteriorărilor. Dacă se descoperă o deteriorare,
de ex. capacul bateriei nu poate fi închis
corespunzător, produsul nu trebuie să fie
utilizat. Nu păstrați produsele defecte la
îndemâna copiilor.
258
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
IMPORTANT
Asigurați-vă că bateriile uzate sunt eliminate prin respectarea reglementărilor de
protecție a mediului.
Informații asociate
•
•
•
Încuierea și descuierea cu lama cheii
detașabile (p. 262)
Pornirea mașinii (p. 436)
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Comandarea mai multor chei cu
telecomandă
Red Key - cheia cu telecomandă cu
restricții*
Mașina este livrată cu două chei cu telecomandă. Este livrată o cheie fără butoane dacă
mașina este dotată cu blocare și deblocare
fără cheie*. Pot fi comandate chei suplimentare.
În total pot fi programate și utilizate doisprezece chei pentru o singură mașină. Dacă sunt
comandate chei suplimentare, se adaugă profile de șofer suplimentare - unul pentru fiecare
nouă cheie cu telecomandă. Acest lucru este
valabil și pentru key tag.
O Red Key permite proprietarului mașinii să
configureze limitări pentru unele proprietăți
ale mașinii. Limitele au scopul de a încuraja
condusul mașinii într-un mod sigur atunci
când este împrumutată, de exemplu.
Pierderea unei chei cu telecomandă
Dacă pierdeți o cheie de telecomandă, poate fi
comandată una nouă la un atelier - se recomandă un atelier Volvo autorizat. Cheile cu
telecomandă rămase trebuie duse la atelier.
Codul cheii lipsă trebuie șters din sistem ca
măsură antifurt.
Numărul curent de chei înregistrate la mașină
poate fi verificat prin profilurile de șofer în
vederea de sus a afișajului central, selectați
Setări Sistem Profile șoferi.
Informații asociate
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Pentru o Red Key, se pot defini: viteza maximă
a mașinii, setarea de remindere pentru viteză
și determinarea volumului maxim al sistemului
audio. În plus, unele din sistemele de asistență
pentru șofer ale mașinii vor fi active permanent. Celelalte funcții ale cheii sunt similare cu
cele ale unei chei cu telecomandă obișnuite.
Restricțiile au fost concepute ca măsuri de
siguranță pentru reducerea riscului de accidente, fiind un mod mai sigur de a preda
mașina șoferilor tineri, valeților pentru parcare
sau unui atelier.
}}
* Opțiune/accesoriu. 259
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Profilul șoferului pentru Red Key
Setări pentru Red Key*
La prima utilizare, funcția este „Activată” (On).
O Red Key este conectată la un profil de șofer
special Red Key, iar când acesta este activ,
setările cheii nu pot fi modificate. De asemenea, nu se poate comuta la un alt profil de
șofer; acest lucru necesită o cheie cu telecomandă normală.
Deținătorul unei chei cu telecomandă
obișnuite poate modifica setările unei Red
Key. Cu toate acestea, unele funcții de asistență pentru șofer sunt întotdeauna active.
Limită de viteză maximă
Setare viteză maximă pt. cheie.
Profilul șoferului Red Key se activează la descuierea mașinii cu o Red Key, fără o cheie cu
telecomandă obișnuită în apropiere.
1.
NOTĂ
În cazul unei schimbări a șoferului, mașina
trebuie încuiată și descuiată pentru a activa
profilul șoferului nou.
Comandarea Red Key
Puteți comanda una sau mai multe Red Key
de la un dealer Volvo. La o singură mașină, se
pot programa și utiliza cel mult 11 chei cu restricții - cel puțin una trebuie să fie o cheie cu
telecomandă obișnuită.
Informații asociate
•
•
Setări pentru Red Key* (p. 260)
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Pentru a modifica setarea:
Descuiați mașina cu cheia cu telecomandă
obișnuită.
•
Interval de setare: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Incremente: 1 km/h (1 mph)
2. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
3. Apăsați Sistem Profile șoferi Cheie
roșie.
> Se pot defini următoarele setări:
• Interval de timp stabilit pt.
Adaptive Cruise Control*
• Volum maxim redus
• Limită de viteză maximă
• Avertizare depăș. lim. vit.
Detalii și setări la prima utilizare
Interval de timp stabilit pt. Adaptive Cruise
Control
Setați intervalul de timp (1-cel mai scurt,
5-cel mai lung).
La prima utilizare, setările sunt 5.0.
Volum maxim redus
Volum maxim mai redus pentru surse
media.
260
La prima utilizare, funcția este „Activată” (On),
iar viteza este de 120 km/h (75 mph).
Simbolul de restricție de viteză.
Avertizare depăș. lim. vit.
Avertizare la depășirea valorilor
prestabilite.
La prima utilizare, funcția este „Activată” (On),
iar valorile sunt 50, 70 și 90 km/h (30, 45 și
55 mph).
•
Interval de setare: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
•
Incremente: 1 km/h (1 mph)
Număr maxim de remindere simultane: 6
Funcții de asistență pentru șofer
Următoarele funcții de asistență pentru șofer
vor fi mereu active pentru un utilizator cu Red
Key:
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*;
Lamă detașabilă a cheii
Asistență pentru păstrarea benzii de rulare
(LKA)*;
Cheia cu telecomandă conține o lamă a cheii
detașabilă din metal, cu ajutorul căreia pot fi
activate mai multe funcții și pot fi efectuate
unele operații.
Codul unic al lamei cheii este oferit de atelierele Volvo autorizate, care sunt recomandate
atunci când comandați lame noi.
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*;
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)*
Informații asociate
•
Red Key - cheia cu telecomandă cu restricții* (p. 259)
Detașarea lamei cheii
Zonele de aplicare a lamei cheii
Utilizând lama detașabilă a cheii cu telecomandă
•
poate fi deschisă manual portiera din față7
stângă dacă închiderea centralizată nu
poate fi activată cu cheia cu telecomandă
•
•
toate portierele sunt blocate de urgență
încuietorile de siguranță pentru copii ale
portierelor din spate pot fi activate și
dezactivate.
Țineți cheia cu telecomandă cu fața
vizibilă și logoul Volvo în sus - glisați butonul din marginea inferioară din dreapta, de
lângă breloc. Glisați capacul față în sus
câțiva milimetri.
Capacul se va desprinde și va putea fi
scos de la cheie.
Cheia fără butoane8 nu are o lamă detașabilă a
cheii. Dacă este necesar, utilizați lama
detașabilă de la cheia cu telecomandă
obișnuită.
7 Acest lucru este valabil indiferent dacă mașina are volan pe stânga sau pe dreapta.
8 Furnizată cu mașinile echipate cu funcție de încuiere/descuiere fără cheie*.
}}
* Opțiune/accesoriu. 261
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Informații asociate
•
Încuierea și descuierea cu lama cheii
detașabile (p. 262)
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Încuierea și descuierea cu lama
cheii detașabile
Printre alte lucruri, lama cheii detașabile
poate fi utilizată pentru a descuia mașina din
exterior, de ex., dacă bateria cheii cu telecomandă s-a descărcat.
Descuierea
Detașați lama cheii prin orientarea
acesteia în sus.
Trageți afară mânerul portierei față din
stânga9 până în capăt, până ce cilindrul de
broască este vizibil.
Readuceți lama cheii în poziția ei din cheia
cu telecomandă după utilizare.
Remontați carcasa prin apăsarea ei în
jos până când se aude un sunet de clic.
Apoi glisați capacul înapoi.
> Încă un clic va indica fixarea fermă a
capacului.
9 Acest
262
lucru este valabil indiferent dacă mașina are volan pe dreapta sau pe stânga.
Introduceți cheia în cilindrul broaștei.
Rotiți la dreapta cu 45 de grade astfel
încât lama cheii să fie direcționată către
înapoi.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Rotiți cheia înapoi cu 45 de grade, în poziția de pornire. Scoateți cheia din cilindrul
broaștei și eliberați mânerul astfel încât
secțiunea spate a mânerului să se sprijine
din nou pe mașină.
5. Trageți mânerul.
> Portiera se deschide.
Încuierea se efectuează în același mod, dar cu
o rotire la stânga cu 45 de grade, nu la
dreapta, la pasul (3).
Oprirea alarmei și pornirea mașinii*
NOTĂ
Când portiera este deblocată cu ajutorul
lamei cheii și pe urmă este deschisă, este
declanșată alarma.
Dezactivați alarma după cum urmează:
1.
Așezați cheia cu telecomandă pe simbolul
cheii din cititorul de rezervă aflat în partea
inferioară a suportului pentru pahare din
consola tunel.
2. Apoi rotiți butonul de pornire la dreapta și
eliberați-l.
> Semnalul de alarmă se oprește și
alarma se dezactivează.
Încuierea
Puteți încuia mașina cu lama cheii detașabile a
cheii cu telecomandă, de ex., în cazul unei
pierderi de energie sau dacă bateria cheii s-a
descărcat.
Portiera din față stânga se poate debloca cu
lama cheii detașabile și cilindrul broaștei.
Alte portiere nu au cilindri de broască, ci sunt
prevăzute cu un comutator de încuiere la
capătul fiecărei portiere care trebuie apăsat cu
lama cheii - acestea sunt încuiate/descuiate
mecanic pentru a preveni deschiderea din
exterior.
Portierele pot fi deschise în continuare din
interior.
Locația cititorului de rezervă este în suportul pentru
pahare.
Încuierea manuală a portierei. A nu se confunda cu
încuietorile de siguranță pentru copii.
–
Scoateți lama detașabilă din cheia cu telecomandă. Introduceți lama cheii în orificiul
pentru resetarea încuietorii și apăsați cheia
până la capăt, aproximativ 12 mm (0,5 in).
Portiera poate fi deschisă din exterior, dar
și din interior.
Deschiderea din exterior a portierei este
blocată. Pentru a reveni în poziția A,
mânerul interior al portierei trebuie deschis.
Portierele pot fi descuiate și cu ajutorul butonului de pe cheia cu telecomandă sau cu butonul pentru închiderea centralizată de pe portiera șoferului.
}}
* Opțiune/accesoriu. 263
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
NOTĂ
•
Resetarea încuietorii unei portiere
încuie numai acea portieră specifică nu toate portierele simultan.
•
O portieră spate încuiată manual având
activate încuietorile de siguranță pentru copii manuale sau acționate electric
nu va putea fi deschisă nici din exterior,
nici din interior. O portieră spate care
este încuiată în acest mod poate fi descuiată numai cu cheia cu telecomandă,
de la butonul pentru închiderea centralizată sau prin Volvo On Call*.
Imobilizatorul
Imobilizatorul electronic este un sistem de
protecție împotriva furturilor care împiedică o
persoană neautorizată să pornească mașina.
Mașina poate fi pornită numai cu cheia cu
telecomandă corectă.
Următorul mesaj de eroare se afișează în
afișajul pentru șofer privind imobilizatorul electronic:
Simbol
264
Specificație
Cheie auto
negăsită
Eroare de citire a
cheii cu telecomandă la pornire așezați cheia pe
simbolul cheii din
suportul pentru
pahare și încercați
din nou.
Consultați
manualul
de utilizare
Informații asociate
•
•
•
Mesaj
Pornirea mașinii (p. 436)
Lamă detașabilă a cheii (p. 261)
Activarea și dezactivarea alarmelor*
(p. 294)
•
Înlocuirea bateriei din cheia cu telecomandă (p. 255)
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Informații asociate
•
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
Comandarea mai multor chei cu telecomandă (p. 259)
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Omologarea de tip pentru sistemul
de cheie cu telecomandă
Omologarea de tip pentru sistemul de cheie
cu telecomandă al mașinii se găsește în
următorul tabel.
Pentru informații detaliate privind omologarea de tip, accesați www.volvocars.com/intl/
support.
Sistemul de încuiere cu pornire fără
cheie (Pornirea pasivă) și încuierea/
descuierea fără cheie (Intrarea pasivă*)
Marcajul CEM pentru sistemul de cheie cu telecomandă. Pentru codurile de omologare de tip suplimentare, consultați următoarele tabele.
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Europa
Prin prezenta, Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal declară că
VO3-134TRX este în conformitate cu cerințele esențiale privind proprietățile și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/EU (RED).
Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la
www.volvocars.com/intl/support
Iordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
}}
* Opțiune/accesoriu. 265
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Brazilia
MT-3245/2015
Indonezia
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malaysia
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexic
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusia
Emiratele Arabe Unite
ER37847/15
DA0062437/11
266
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Namibia
TA-2016-02
Africa de Sud
TA-2014-1868
}}
267
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Cheia cu telecomandă
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Europa
Prin prezenta, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declară că acest tip de echipament radio HUF8423 este în conformitate cu cerințele Directivei 2014/53/EU.
Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la
www.volvocars.com/intl/support
Lungime de undă: 433,92 MHz
Putere de transmisie maximă radiată: 10 mW
Producător: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germania
Argentina
H-15532
Brazilia
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
268
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Țara/regiunea
Aprobare de tip
CU
(Customs
Union)
Belarus,
Kazahstan,
Rusia
Indonezia
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Iordania
Maroc
TRC/LPD/2015/104
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldova
}}
269
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Țara/regiunea
Mexic
Aprobare de tip
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigeria
Oman
270
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Filipine
Serbia
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Africa de
Sud
TA-2015-432
}}
271
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Emiratele
Arabe Unite
272
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Key Tag
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Europa
Prin prezenta, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declară că acest tip de echipament radio HUF8432 este în conformitate cu cerințele Directivei 2014/53/EU.
Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la
www.volvocars.com/intl/support.
Lungime de undă: 433,92 MHz
Putere de transmisie maximă radiată: 10 mW
Producător: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germania
Argentina
H-15029
Brazilia
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
273
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Țara/regiunea
Aprobare de tip
CU
(Customs
Union)
Belarus,
Kazahstan,
Rusia
Indonezia
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Iordania
Maroc
TRC/LPD/2015/107
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexic
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
274
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Moldova
Nigeria
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Oman
Filipine
ESD-1511501C
}}
275
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Serbia
Singapore
Complies with IMDA Standards
DA103787
Africa de
Sud
276
TA-2015-414
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Țara/regiunea
Aprobare de tip
Taiwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Emiratele
Arabe Unite
Informații asociate
•
Cheia cu telecomandă (p. 249)
277
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Suprafețele sensibile și opțiunea
fără cheie*
Cu funcția de încuiere și descuiere fără cheie,
este suficient să aveți cheia cu telecomandă
în buzunar sau în poșetă. Mașina este
încuiată sau descuiată de la o suprafață tactilă de pe mânerul portierei.
Suprafețe tactile
Mânerul portierei
Partea exterioară a mânerului portierei conține
o fantă pentru încuiere, iar interiorul acesteia
conține o suprafață tactilă pentru descuiere.
Fantă tactilă pentru încuiere
Suprafață tactilă pentru descuiere
278
NOTĂ
Este important să activați numai o suprafață tactilă la un moment dat. Prinderea
mânerului în timpul atingerii suprafeței de
încuiere poate genera comenzi duble.
Acest lucru înseamnă că activitatea solicitată (încuiere/descuiere) nu se va executa
sau va fi executată cu o întârziere.
Informații asociate
•
Încuierea și descuierea fără cheie*
(p. 279)
•
Deblocarea fără cheie a hayonului*
(p. 280)
Mânerul hayonului
Mânerul hayonului are o placă de presiune
cauciucată utilizată numai pentru descuiere.
NOTĂ
Rețineți că sistemul se poate activa la spălarea mașinii dacă cheia cu telecomandă
este în raza de acțiune.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Încuierea și descuierea fără cheie*
Încuiere fără cheie
Descuierea fără cheie
Pentru încuierea și descuierea fără cheie, este
suficient să atingeți suprafața tactilă din
mânerul portierei pentru a încuia sau descuia
mașina.
Toate portierele laterale trebuie închise pentru
a putea încuia mașina. Hayonul, de altă parte,
poate fi deschis la încuierea mașinii de la
mânerul unei portiere laterale.
–
NOTĂ
Una din cheile cu telecomandă ale mașinii
trebuie să fie în raza de acțiune pentru ca
încuierea și descuierea să funcționeze.
–
Atingeți suprafața marcată către capăt de
pe exteriorul mânerului portierei după ce
portiera a fost închisă. Sau apăsați butonul
de sub hayon înainte de a-l închide.
> Indicatorul de încuiere din tabloul de
bord începe să clipească pentru a
indica faptul că mașina este încuiată.
Prindeți mânerul unei uși sau apăsați pe
plăcuța de presiune cauciucată de sub
mânerul hayonului pentru a descuia
mașina.
> Indicatorul de încuiere din tabloul de
bord se oprește din clipit pentru a
indica faptul că mașina este deblocată.
Pentru a închide toate geamurile și plafonul
panoramic* în același timp - atingeți cu degetul fanta tactilă din exteriorul mânerului portierei și mențineți-l acolo până când toate geamurile laterale și plafonul panoramic s-au
închis.
Fantă tactilă pentru încuiere
Suprafață tactilă pentru descuiere
NOTĂ
Rețineți că sistemul se poate activa la spălarea mașinii dacă cheia cu telecomandă
este în raza de acțiune.
Încuierea cu hayonul deschis
Dacă mașina a fost încuiată și hayonul este
încă deschis, asigurați-vă că nu lăsați cheia cu
telecomandă în compartimentul pentru bagaje
atunci când închideți hayonul.
NOTĂ
Dacă cheia este detectată în interiorul
mașinii, hayonul nu se va încuia la închidere.
Placa de presiune cauciucată de la hayon se poate
utiliza numai pentru descuiere.
Reîncuierea automată
Dacă nicio portieră și nici hayonul nu sunt deschise într-un interval de 2 minute de la descuiere, acestea se încuie automat. Această
funcție previne rămânerea descuiată neintenționată a mașinii.
}}
* Opțiune/accesoriu. 279
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Informații asociate
•
•
•
Setări pentru intrarea fără cheie* (p. 280)
Deblocarea fără cheie a hayonului*
(p. 280)
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
Setări pentru intrarea fără cheie*
Deblocarea fără cheie a hayonului*
Puteți selecta diferite secvențe pentru intrarea fără cheie.
Pentru a modifica setarea:
La blocarea și deblocarea fără cheie, atingeți
doar suprafața tactilă de pe mânerul hayonului pentru a debloca hayonul.
1.
NOTĂ
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Una din cheile cu telecomandă ale mașinii
trebuie să fie în raza de acțiune din spatele
mașinii pentru ca descuierea să funcționeze.
2. Apăsați pe My Car Blocare
Deblocare fără cheie.
3. Selectați opțiunea:
• Toate portierele - descuie toate portierele în același timp.
• O portieră - descuie portiera selectată.
Informații asociate
•
•
Încuierea și descuierea fără cheie* (p. 279)
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
Hayonul este menținut închis de o încuietoare
electrică.
Pentru deschidere:
1.
280
Apăsați ușor pe plăcuța cauciucată de sub
mânerul hayonului.
> Încuietoarea se deblochează.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
2. Ridicați de mânerul exterior pentru a deschide hayonul.
IMPORTANT
•
Este necesară o forță minimă pentru a
descuia încuietoarea hayonului - apăsați
ușor pe panoul din cauciuc.
•
Nu utilizați forță pe panoul din cauciuc
atunci când deschideți hayonul - ridicați
de mâner. Utilizarea unei forțe prea mari
poate deteriora contactele electrice ale
panoului din cauciuc.
Locațiile antenelor pentru
sistemele de pornire și încuiere
AVERTIZARE
Persoanelor cu pacemaker li se recomandă
să nu se apropie la o distanță mai mică de
22 cm (9 in) de antenele sistemului fără
cheie având pacemakerul. Acest lucru previne interferența dintre pacemaker și sistemul fără cheie.
Antena pentru sistemul de pornire fără cheie
și antenele pentru sistemul de încuiere fără
cheie* sunt integrate în mașină.
Informații asociate
•
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
•
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
(p. 254)
Puteți debloca hayonul și fără ajutorul mâinilor,
mișcând piciorul sub bara de protecție spate;
consultați secțiunea corespunzătoare.
AVERTIZARE
Nu conduceți cu hayonul deschis! Gazele
toxice de eșapament pot fi aspirate în
mașină prin zona pentru bagaje.
Informații asociate
•
•
Încuierea și descuierea fără cheie* (p. 279)
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
•
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
(p. 254)
•
Acționarea hayonului cu mișcarea piciorului* (p. 289)
Locațiile antenelor:
Sub suportul pentru pahare din secțiunea
frontală a consolei tunel.
În secțiunea superioară frontală a portierei
din spate stânga10.
În secțiunea superioară frontală a portierei
din spate dreapta10.
În compartimentul pentru bagaje10.
* Opțiune/accesoriu. 281
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Blocarea și deblocarea din
interiorul mașinii
Metodă de deblocare alternativă
Blocarea folosind un buton de pe
portiera din față
Portierele și hayonul pot fi blocate și deblocate din interior utilizând comenzile de închidere centralizată de pe portierele din față.
–
Închiderea centralizată
Blocarea folosind un buton de pe
portiera din spate*
Apăsați butonul
- ambele portiere față
trebuie să fie închise.
> Toate portierele și hayonul sunt blocate.
Mâner de deschidere pentru deblocarea alternativă
pe portiera laterală11.
–
Buton de blocare și deblocare cu lampă indicatoare
pe portiera din față.
Deblocarea folosind un buton de pe
portiera din față
–
10
11
12
282
Apăsați butonul
pentru a debloca toate
portierele laterale și hayonul.
Trageți mânerul de deschidere de pe una
din portierele laterale și eliberați-l.
> În funcție de setările de la cheia cu telecomandă, fie toate portierele vor fi
deblocate fie numai portiera selectată
va fi deblocată și deschisă.
Pentru a modifica această setare, apăsați pe Setări My Car Blocare
Deblocare de la distanță și din
interior din vederea de sus a afișajului
central.
Buton de blocare cu lampă indicatoare pe portiera
din spate.
Butoanele de blocare a portierelor din spate
blochează portiera din spate aferentă.
Deblocarea portierei din spate
–
Trageți mânerul de deschidere.
> Portiera din spate este deblocată și
deschisă12.
Numai la mașinile echipate cu încuiere și descuiere fără cheie*.
Figura este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
Cu condiția ca încuietoarea de siguranță pentru copii să nu fie activată.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Informații asociate
•
Setări pentru deblocarea de la distanță și
din interior (p. 253)
•
Descuierea hayonului din interiorul mașinii
(p. 283)
•
Activarea și dezactivarea încuietorilor de
siguranță pentru copii (p. 284)
Descuierea hayonului din interiorul
mașinii
Hayonul poate fi descuiat din interior apăsând
butonul de pe tabloul de bord.
–
Informații asociate
•
Blocarea și deblocarea din interiorul
mașinii (p. 282)
•
Deschiderea și închiderea hayonului acționat electric* (p. 285)
Apăsați scurt butonul
din tabloul de
bord.
> Hayonul se poate descuia și deschide
din exterior, atingând placa de presiune
cauciucată.
Cu opțiunea de hayon acționat electric*:
–
Apăsați lung butonul
din tabloul de
bord.
> Hayonul este deschis.
* Opțiune/accesoriu. 283
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Activarea și dezactivarea
încuietorilor de siguranță pentru
copii
Încuietorile de siguranță pentru copii împiedică deschiderea portierelor din spate din
interior.
Încuietorile de siguranță pentru copii pot fi fie
manuale fie electrice*.
Activarea și dezactivarea încuietorilor
manuale de siguranță pentru copii
NOTĂ
•
Un buton al portierei blochează numai
portiera respectivă - nu ambele portiere spate simultan.
•
Mașinile cu o încuietoare de siguranță
electrică pentru copii nu au o blocare
manuală pentru copii.
1.
2. Apăsați butonul de pe panoul de control
de pe portiera șoferului.
> Afișajul pentru șofer afișează mesajul
Siguranță copii spate Activat și
lampa butonului se aprinde - încuietorile sunt active.
Activarea și dezactivarea încuietorilor
electrice de siguranță pentru copii*
Când este activă încuietoarea electrică de
siguranță pentru copii,
Încuietorile de siguranță pentru copii pot fi
activate și dezactivate în toate pozițiile de
aprindere mai mari de 0. Activarea și dezactivarea poate fi efectuată în decurs de până la
2 minute după deconectarea mașinii, cu condiția să nu se deschidă nicio portieră.
•
geamurile spate pot fi deschise numai de
la panoul de control de pe portiera șoferului
•
portierele spate nu pot fi deschise din interior.
Pentru a dezactiva încuietorile:
–
Încuietori de siguranță pentru copii. Nu trebuie confundate cu blocarea manuală a portierelor.
–
Deschiderea din interior a portierei este
blocată.
284
Apăsați butonul de pe panoul de control
de pe portiera șoferului.
> Afișajul pentru șofer afișează mesajul
Siguranță copii spate Dezactivat și
lampa butonului se stinge - încuietorile
sunt dezactivate.
Când mașina este deconectată, este memorată setarea curentă - dacă sunt activate
încuietori de siguranță pentru copii când
mașina este deconectată, funcția va continua
să fie activată la următoarea pornire a mașinii.
Utilizați lama detașabilă a cheii cu telecomandă pentru a roti butonul.
Portiera poate fi deschisă din exterior, dar
și din interior.
Porniți mașina sau alegeți o poziție de
aprindere mai mare de 0.
Buton pentru activarea și dezactivarea electrică.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Simbol
Mesaj
Specificație
Siguranță
copii spate
Activat
Încuietorile de
siguranță pentru
copii sunt activate.
Siguranță
copii spate
Dezactivat
Încuietorile de
siguranță pentru
copii sunt dezactivate.
Informații asociate
•
Blocarea și deblocarea din interiorul
mașinii (p. 282)
•
Lamă detașabilă a cheii (p. 261)
Blocarea automată în timpul
conducerii
Deschiderea și închiderea
hayonului acționat electric*
Portierele și hayonul sunt blocate automat
când mașina începe să se deplaseze.
Pentru a modifica setarea:
Funcție care permite deschiderea și închiderea hayonului cu apăsarea unui buton.
1.
Alegeți una din următoarele opțiuni pentru a
deschide hayonul acționat electric:
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Deschidere
Blocare.
3. Selectați Blocare automată portiere în
mers pentru dezactivarea sau activarea
acestei funcții.
Informații asociate
•
Blocarea și deblocarea din interiorul
mașinii (p. 282)
–
Apăsați lung pe butonul
de la cheia cu
telecomandă. Mențineți-l apăsat până
când hayonul începe să se deschidă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 285
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
–
Apăsați lung pe butonul
din tabloul de
bord. Mențineți-l apăsat până când hayonul începe să se deschidă.
–
Mișcarea piciorului* sub bara de protecție
spate.
Apăsați butonul
din partea inferioară a
hayonului pentru a-l închide.
> Hayonul se închide automat și rămâne
descuiat.
–
Închidere
Alegeți una din următoarele opțiuni pentru a
închide13 hayonul acționat electric:
–
13
286
NOTĂ
•
Butonul este activ timp de 24 h după ce
hayonul a fost lăsat deschis. Prin
urmare, trebuie închis manual.
•
Dacă fanta a fost deschisă mai mult de
30 min, aceasta se va închide la o viteză
mică.
Apăsați ușor pe mânerul hayonului.
Mașinile cu încuiere și descuiere fără cheie* au un buton pentru închidere și un buton pentru închidere și încuiere.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
–
–
–
Apăsați lung pe butonul
de la cheia cu
telecomandă.
> Hayonul se închide automat și se emit
semnale sonore - hayonul rămâne descuiat.
Închiderea și încuierea
pentru ca încuierea și descuierea să
funcționeze.
•
Apăsați lung butonul
din tabloul de
bord.
> Hayonul se închide automat și se emit
semnale sonore - hayonul rămâne descuiat.
Mișcarea piciorului* sub bara de protecție
spate.
> Hayonul se închide automat și se emit
semnale sonore - hayonul rămâne descuiat.
IMPORTANT
Apăsați butonul
din partea inferioară a
hayonului pentru a-l închide și a încuia în
același timp13 hayonul și portierele (toate
portierele trebuie să fie închise pentru
încuiere).
> Hayonul se închide automat - hayonul și
portierele se încuie și alarma* se
armează.
–
La acționarea manuală a hayonului, deschideți-l sau închideți-l cu atenție. NU utilizați
forță pentru a deschide/închide hayonul
dacă acesta opune rezistență. Hayonul se
poate deteriora și nu va mai funcționa
corect.
Anularea deschiderii sau închiderii
Anulați deschiderea sau închiderea într-unul
din următoarele moduri:
•
•
Apăsați butonul din tabloul de bord.
•
Apăsați butonul de închidere din partea
inferioară a hayonului.
•
Apăsați placa de presiune cauciucată de
sub mânerul exterior.
•
Utilizați mișcarea piciorului*.
NOTĂ
•
13
La utilizarea încuierii sau închiderii fără
cheie*, se vor auzi trei semnale dacă
cheia nu este detectată ca fiind suficient
de aproape de hayon.
Una din cheile cu telecomandă ale
mașinii trebuie să fie în raza de acțiune
Mașinile cu încuiere și descuiere fără cheie* au un buton pentru închidere și un buton pentru închidere și încuiere.
Apăsați butonul de pe cheia cu telecomandă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 287
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Mișcarea hayonului se întrerupe și acesta se
oprește. Apoi, hayonul poate fi operat manual.
Tijele telescopice
Programarea deschiderii maxime
pentru hayonul acționat electric*
Dacă hayonul se oprește aproape în poziția
închis, următoarea activare va deschide hayonul.
Reglați poziția de deschidere a hayonului la
înălțimea unui plafon jos.
Pentru a regla deschiderea maximă:
Protecția antiprindere
1.
Dacă ceva cu o rezistență suficientă previne
deschiderea sau închiderea hayonului, protecția antiprindere se activează.
•
La deschidere - deplasarea se întrerupe,
hayonul se oprește și se emite un semnal
sonor lung.
•
La închidere - deplasarea se întrerupe,
hayonul se oprește, se emite un semnal
sonor lung și hayonul revine la poziția
maximă programată.
NOTĂ
Nu se poate programa o poziție de deschidere sub hayonul deschis pe jumătate.
Tijele telescopice pentru hayonul acționat electric.
AVERTIZARE
Nu deschideți tijele telescopice pretensionate ale hayonului acționat electric. Acestea sunt pretensionate la presiune ridicată
și pot provoca răniri, dacă sunt deschise.
AVERTIZARE
Manifestați atenție la riscul de strivire la
deschidere și închidere.
Verificați ca nicio persoană să nu se afle în
apropierea hayonului înainte de a începe să
se deschidă sau să se închidă deoarece riscul de strivire poate avea consecințe grave.
Acționați întotdeauna hayonul cu atenție.
288
Deschideți hayonul - opriți-l în poziția deschisă.
Informații asociate
•
Programarea deschiderii maxime pentru
hayonul acționat electric* (p. 288)
•
Acționarea hayonului cu mișcarea piciorului* (p. 289)
•
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
(p. 254)
din partea de jos a
2. Apăsați butonul
hayonului pentru cel puțin 3 secunde.
> Se vor emite două semnale sonore
scurte pentru a indica memorarea poziției configurate.
Pentru a reseta deschiderea maximă:
–
Mutați manual hayonul în poziția cea mai
ridicată posibilă - apăsați lung butonul
de pe hayon pentru cel puțin 3 secunde.
> Se vor emite două semnale sonore pentru a indica ștergerea poziției configurate. Apoi, hayonul va relua poziția
maximă la deschidere.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
NOTĂ
•
Dacă sistemul a fost operat continuu
pentru un interval lung de timp, acesta
se va opri pentru a evita suprasarcina.
Utilizarea se va putea relua după
circa 2 min.
Informații asociate
•
Deschiderea și închiderea hayonului acționat electric* (p. 285)
Acționarea hayonului cu mișcarea
piciorului*
O funcție care permite deschiderea și închiderea hayonului prin mișcarea piciorului sub
bara de protecție spate vă ajută atunci când
mâinile vă sunt pline.
Dacă mașina este prevăzută cu încuiere și
descuiere fără cheie*, puteți descuia hayonul
cu o mișcare a piciorului.
De asemenea, funcția de deschidere și închidere a hayonului este disponibilă când mașina
este echipată cu un hayon cu acționare electrică*.
NOTĂ
Funcția de deschidere a hayonului cu piciorul este disponibilă în două versiuni:
•
Deschiderea și închiderea cu mișcarea
piciorului
•
Numai deblocare cu mișcarea piciorului (ridicați hayonul manual pentru a-l
deschide)
Senzorul este amplasat în bara de protecție, la mijlocul părții din stânga.
Una dintre telecomenzile mașinii trebuie să se
afle în aria de 1 m (3 ft) în spatele mașinii pentru a permite deschiderea și închiderea. Acest
lucru se aplică și la mașina deja încuiată pentru a evita deschiderea accidentală la spălătorie, de ex.
Rețineți că funcția pentru deschiderea și
închiderea cu mișcarea piciorului necesită
un hayon acționat electric*.
}}
* Opțiune/accesoriu. 289
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
Deschiderea și închiderea cu mișcarea
piciorului
Anularea deschiderii sau închiderii cu
mișcarea piciorului
– Efectuați o singură mișcare de lovire în
față în timpul unei deschideri sau închideri
pentru a opri deplasarea hayonului.
Informații asociate
Telecomanda nu trebuie să se afle în apropierea mașinii pentru a anula deschiderea sau
închiderea hayonului.
•
Suprafețele sensibile și opțiunea fără
cheie* (p. 278)
•
Deschiderea și închiderea hayonului acționat electric* (p. 285)
•
Raza de acțiune a cheii cu telecomandă
(p. 254)
Dacă hayonul se oprește aproape în poziția
închis, următoarea activare va deschide hayonul.
NOTĂ
O mișcare de lovire în zona de activare a senzorului.
–
Efectuați o singură mișcare de lovire
înainte sub partea stângă a barei de protecție. Apoi faceți un pas înapoi. Nu atingeți bara de protecție.
> Se va auzi un scurt semnal sonor la
activarea deschiderii sau închiderii hayonul se deschide/închide.
Dacă se efectuează mai multe mișcări de
lovire fără ca telecomanda să se afle în spatele
mașinii, deschiderea nu va fi posibilă decât
după o anumită întârziere.
Există riscul unei funcții reduse sau a lipsei
funcției dacă bara de protecție spate este
încărcată cu o cantitate mare de gheață,
zăpadă, mizerie sau materiale similare. Din
acest motiv, păstrați-o curată.
NOTĂ
Rețineți că există posibilitatea ca sistemul
să se activeze în caz de accident sau evenimente similare dacă cheia cu telecomandă
se află în aria de acțiune.
Nu lăsați piciorul sub mașină în timpul mișcării
de lovire. Acest lucru poate determina eșuarea
activării.
290
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Încuiere privată
Hayonul poate fi blocat cu funcția de blocare
privată, care împiedică deschiderea lui, de ex.
când mașina este dusă la service, lăsată la un
hotel sau o situație similară.
Butonul funcției de blocare
privată este amplasat în
vizualizarea funcțiilor afișajului central. În funcție de starea curentă a blocării, este
afișat Blocare pers.
deblocată sau Blocare pers.
blocată.
Activarea și dezactivarea Private
Locking
Private Locking se activează de la un buton
funcțional din afișajul central și cu un cod PIN
opțional.
Activarea și dezactivarea Private Locking
(p. 291)
1.
Apăsați butonul pentru funcția Private
Locking din ecranul funcțiilor.
NOTĂ
Mașina trebuie să fie în modul de aprindere
I, ca o condiție minimă necesară, pentru ca
funcția de încuiere privată să se activeze.
Private Locking are două coduri:
•
Un cod de securitate este creat la prima
utilizare a funcției.
•
Un cod PIN nou este selectat la fiecare
activare a funcției.
Informații asociate
•
Pentru a crea un cod de securitate:
Introducerea codului de securitate
înainte de prima utilizare
Un cod de securitate trebuie selectat la prima
utilizare a funcției. Acestea pot fi utilizate pentru dezactivarea Private Locking dacă codul
PIN selectat a fost uitat sau pierdut. Codul de
securitate are rolul unui cod PUK pentru toate
codurile PIN ulterioare configurate pentru
funcția Private Locking.
Salvați codul de securitate într-un loc sigur.
> Se va afișa un ecran pop-up.
2. Introduceți codul de securitate preferat și
apăsați Confirmare.
> Se salvează codul de securitate. Funcția Private Locking se poate activa în
acest moment.
Activarea Private Locking
1.
Apăsați butonul pentru funcția Private
Locking din ecranul funcțiilor.
> Se va afișa un ecran pop-up.
}}
291
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
2. Introduceți codul utilizat pentru a descuia
hayonul după încuiere și apăsați
Confirmare.
> Hayonul este încuiat. Confirmarea
încuierii se realizează prin aprinderea
indicatorului verde din butonul din ecranul funcțiilor.
Dezactivarea Private Locking
1.
Apăsați butonul pentru funcția Private
Locking din ecranul funcțiilor.
> Se va afișa un ecran pop-up.
2. Introduceți codul utilizat pentru încuiere și
apăsați Confirmare.
> Hayonul este descuiat. Confirmarea
descuierii se realizează prin stingerea
indicatorului verde din butonul din ecranul funcțiilor.
Cod PIN uitat
Dacă ați uitat codul PIN sau dacă ați introdus
codul PIN de mai mult de trei ori, codul de
securitatea poate fi utilizat pentru dezactivarea
Private Locking.
14
292
Dacă mașina este descuiată prin intermediul
Volvo On Call* sau aplicația Volvo On Call, Private Locking se va dezactiva automat.
Cod de securitate uitat
Dacă și codul de securitate a fost uitat, contactați un dealer autorizat Volvo pentru asistență la dezactivarea Private Locking.
Alarmă*
Alarma oferă avertizări sonore și vizuale dacă
cineva intră în mașină fără o cheie cu telecomandă validă sau manipulează bateria demarorului sau sirena de alarmă.
Când este armată, alarma este declanșată
dacă:
•
o portieră, capota sau hayonul sunt deschise14
•
este detectată o mișcare în habitaclu
(dacă este dotat cu un detector de
mișcare*)
•
mașina este ridicată sau tractată (dacă
este dotată cu un detector de înclinare*)
•
cablul bateriei demarorului este deconectat
•
sirena este deconectată.
Informații asociate
•
Încuiere privată (p. 291)
Semnale de alarmă
Când alarma a fost declanșată, au loc următoarele:
•
O sirenă sună timp de 30 de secunde sau
până când alarma este oprită.
•
Luminile de avarie iluminează intermitent
timp de 5 minute sau până când alarma
este oprită.
Dacă nu se remediază cauza activării alarmei,
ciclul de alarmă se repetă de până la 10 ori14.
Se aplică pentru anumite piețe.
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Indicatorul alarmei
Senzorul de mișcare declanșează o alarmă în
cazul mișcării în habitaclu - se înregistrează și
curenții de aer. Din acest motiv, alarma este
declanșată dacă mașina este lăsată cu un
geam sau cu acoperișul panoramic* deschis
sau dacă este utilizat încălzitorul habitaclului.
Pentru a evita acest lucru:
Un LED roșu de pe tabloul de bord indică starea sistemului de alarmă:
•
LED-ul nu este aprins - alarma nu este
armată.
•
LED-ul clipește o dată la fiecare secundă alarma este armată.
•
După ce alarma a fost dezarmată, LED-ul
clipește rapid timp de maxim
30 de secunde sau până când poziția de
aprindere I a fost activată - alarma a fost
declanșată.
•
Închideți geamul și acoperișul panoramic
când plecați de la mașină.
•
În cazul în care habitaclul sau încălzitorul
de parcare urmează să fie utilizat - direcționați fluxul de aer din grilele de ventilație
astfel încât să nu fie îndreptate în sus în
habitaclu.
Alternativ, utilizați un nivel de alarmă redus
pentru a dezactiva temporar senzorii de
mișcare și de înclinare.
De asemenea, deconectați senzorii de mișcare
și de înclinare când mașina este transportată
pe un feribot sau pe un tren, deoarece aceste
mișcări pot afecta mașina și pot declanșa
alarma.
În cazul unei defecțiuni la sistemul de
alarmă
Dacă există o defecțiune în sistemul
de alarmă, pe afișajul pentru șofer
este afișat simbolul și mesajul
Eroare sistem alarmă Service
necesar. În acest caz contactați un atelier - vă
recomandăm un atelier autorizat Volvo.
NOTĂ
Nu încercați să reparați sau să modificați
componentele sistemului de alarmă. Orice
astfel de încercări pot afecta condițiile asigurării.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea alarmelor*
(p. 294)
•
•
Nivel de alarmă redus* (p. 295)
Încuierea dublă* (p. 295)
Senzori de mișcare și de înclinare*
Senzorii de mișcare și de înclinare reacționează la mișcările din interiorul mașinii, dacă
geamul este spart sau dacă cineva încearcă să
fure roțile sau să tracteze mașina.
* Opțiune/accesoriu. 293
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Activarea și dezactivarea
alarmelor*
1.
Alarma se armează la încuierea mașinii.
Deschideți portiera șoferului cu lama
detașabilă a cheii.
> Se declanșează alarma.
Armarea alarmei
Încuiați și armați alarma mașinii urmărind pașii
următori:
•
apăsați butonul de încuiere de pe cheia cu
telecomandă ;
•
atingeți suprafața marcată de pe exteriorul
mânerelor portierelor sau de pe placa de
presiune cauciucată a hayonului15;
Dacă mașina este echipată cu încuiere/
descuiere fără cheie* și cu hayon acționat electric*, butonul
din partea inferioară a hayonului poate fi utilizat și pentru încuierea mașinii
și armarea alarmei mașinii.
Un LED roșu din tabloul de bord clipește la fiecare
două secunde când mașina este încuiată și alarma
este armată.
Dezactivarea alarmei
Descuiați și dezarmați alarma mașinii urmărind
pașii următori:
•
apăsați butonul de descuiere de pe cheia
cu telecomandă ;
•
prindeți unul din mânerele portierelor sau
apăsați ușor pe placa de presiune cauciucată a hayonului15;
Dezactivarea alarmei fără o cheie cu
telecomandă funcțională
Mașina poate fi descuiată și dezarmată chiar
dacă cheia cu telecomandă nu funcționează,
de ex., dacă bateria cheii cu telecomandă este
descărcată.
15
294
Locația cititorului de rezervă este în suportul pentru
pahare.
2. Așezați cheia cu telecomandă pe simbolul
cheii din suportul pentru pahare din consola tunel.
3. Rotiți butonul de pornire la dreapta și eliberați-l.
> Alarma se dezactivează.
Oprirea unei alarme declanșate
–
Apăsați butonul de descuiere de la cheia
cu telecomandă sau aduceți mașina în
poziția de aprindere I rotind butonul de
pornire la dreapta și eliberându-l.
Se aplică la mașinile cu încuiere și descuiere fără cheie*
* Opțiune/accesoriu.
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
Armarea automată și rearmarea
alarmei
Rearmarea automată a alarmei previne părăsirea mașinii cu alarma dezarmată în mod intenționat.
Dacă mașina este descuiată cu cheia cu telecomandă (care dezarmează alarma), dar
niciuna din portiere sau nici hayonul nu sunt
deschise într-un interval de două minute,
alarma se va rearma automat. Mașina se
încuie în același timp.
Nivel de alarmă redus*
Încuierea dublă*
Un nivel redus de alarmă înseamnă că senzorii de mișcare și de înclinare sunt dezactivați
temporar.
Dezactivați senzorii de mișcare și de înclinare
pentru a evita declanșarea accidentală a alarmei - de ex., dacă un câine este lăsat într-o
mașină încuiată sau la transportul cu trenul
auto sau cu feribotul pentru mașini.
Încuierea dublă înseamnă că toate mânerele
de deschidere se deblochează mecanic la
încuierea din exterior, iar deschiderea portierelor din interior nu este posibilă.
Încuierea dublă se activează la încuierea cu o
cheie cu telecomandă sau la încuierea fără
cheie* și se produce după un interval de
10 secunde de la încuierea portierelor. Dacă se
deschide o portieră în acel interval de timp,
secvența se întrerupe și alarma se dezactivează.
Apăsați butonul Protecție
redusă din ecranul funcțiilor
din afișajul central pentru a
dezactiva senzorii de mișcare
și de înclinare pentru încuierea ulterioară a mașinii.
Pe anumite piețe, alarma se armează automat
după un anumit interval de timp după care
portiera șoferului a fost deschisă și închisă,
fără a fi încuiată.
Pentru a modifica setarea:
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
Blocare.
3. Selectați Dezactivare armare pasivă
pentru a dezactiva temporar funcția.
Informații asociate
•
Alarmă* (p. 292)
În același timp, funcția de încuiere dublă se
dezactivează, de ex., descuierea din interior
este activă.
Dacă mașina este descuiată și apoi încuiată
din nou, nivelul de alarmă redusă trebuie reactivat.
Informații asociate
•
•
Alarmă* (p. 292)
Încuierea dublă* (p. 295)
Când încuierea dublă este activată, mașina
poate fi descuiată numai de la cheia cu telecomandă, descuierea fără cheie* sau aplicația
Volvo On Call*.
Portiera din stânga față poate fi descuiată și
cu lama detașabilă a cheii. Dacă mașina este
descuiată cu lama detașabilă a cheii, se va
declanșa alarma.
NOTĂ
•
Nu uitați că alarma se activează la
încuierea mașinii.
•
Alarma se declanșează dacă se
încearcă deschiderea portierelor din
interior.
}}
* Opțiune/accesoriu. 295
CHEI, ÎNCUIETORI ȘI ALARMĂ
||
AVERTIZARE
Nu permiteți niciunei persoane să rămână
în mașină fără a dezactiva mai întâi funcția
pentru a evita riscul de încuiere în interior.
Informații asociate
•
•
Dezactivarea temporară* a încuierii duble
(p. 296)
Alarmă* (p. 292)
Dezactivarea temporară* a încuierii
duble
Dacă o persoană va sta în mașină, dar portierele trebuie încuiate din exterior, funcția de
încuiere dublă trebuie să fie dezactivată pentru a permite descuierea din interior.
AVERTIZARE
Nu permiteți niciunei persoane să rămână
în mașină fără a dezactiva mai întâi funcția
pentru a evita riscul de încuiere în interior.
Dacă mașina este descuiată și apoi încuiată
din nou, funcția de încuiere dublă trebuie
dezactivată din nou.
Sistemul se resetează la următoarea pornire a
motorului.
Informații asociate
•
•
Încuierea dublă* (p. 295)
Alarmă* (p. 292)
Apăsați butonul Protecție
redusă din ecranul funcțiilor
din afișajul central pentru a
dezactiva temporar funcția de
încuiere dublă.
Acest lucru înseamnă că senzorii de mișcare și
de înclinare ai sistemului de alarmă* vor fi
dezactivați.
Apoi, Protecție Redusă se va afișa în afișajul
central, iar încuierea dublă va fi dezactivată
temporar la următoarea încuiere a mașinii.
La încuierea obișnuită, prizele electrice se
dezactivează imediat, dar când încuierea dublă
este dezactivată temporar, acestea vor fi
active pentru cel mult 10 minute după
încuiere.
296
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Sistem de asistență pentru șofer
Mașina este echipată cu sisteme diferite de
asistență a șoferului, care îl pot ajuta pe șofer
în diferite situații, fie în mod activ, fie pasiv.
De exemplu, sistemele pot ajuta șoferul să:
•
•
•
•
mențină o viteză setată
mențină un anumit interval de timp după
vehiculului care se deplasează înainte
prevină o coliziune, prin emiterea unui
avertisment pentru șofer și prin frânarea
mașinii
ajute șoferul sa parcheze.
Unele sisteme sunt montate standard, în timp
ce altele sunt opțiuni - ce alternativă se aplică
depinde de piață.
Informații asociate
298
•
IntelliSafe – asistență pentru șofer și siguranță (p. 33)
•
Forța de direcție dependentă de viteză
(p. 298)
•
•
•
•
Electronic Stability Control (p. 299)
•
•
•
Limitatorul de viteză (p. 328)
Connected Safety (p. 303)
City Safety™ (p. 305)
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
Suportul la luarea curbelor* (p. 358)
Asistența la depășire* (p. 360)
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
Rear Collision Warning* (p. 380)
BLIS* (p. 381)
Driver Alert Control (p. 385)
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
(p. 387)
Cross Traffic Alert* (p. 389)
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
Unitatea radar (p. 419)
Unitatea camerei (p. 428)
Forța de direcție dependentă de
viteză
Servodirecția dependentă de viteză determină creșterea forței de rotire a volanului în
funcție de viteza mașinii pentru a putea oferi
șoferului o sensibilitate îmbunătățită. Pe
autostrăzi, direcția este mai fermă. La parcare
și la virare la viteze mici, direcția este ușoară
și necesită un efort redus.
Putere redusă
În situații rare, servodirecția poate să funcționeze la o putere redusă, iar rotirea volanului se
poate efectua puțin mai dificil. Acest lucru se
întâmplă la supraîncălzirea servodirecției, când
este necesară răcirea temporară. De asemenea, se poate întâmpla la întreruperea alimentării cu energie.
În cazul unei puteri reduse, se
va afișa mesajul
Servodirecție Asistență
redusă temporar împreună
cu acest simbol în afișajul
pentru șofer.
Pe durata funcționării servodirecției la putere
redusă, funcțiile de asistență pentru șofer și
sistemul de asistență pentru direcție nu sunt
disponibile.
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
Cruise control (p. 334)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Electronic Stability Control
AVERTIZARE
Dacă temperatura crește prea mult, funcția
servo se va opri complet forțat. În astfel de
cazuri, afișajul pentru șofer afișează mesajul Eroare servodirecție Opriți în
siguranță, împreună cu un simbol.
Modificarea nivelului forței de direcție*
Rezistența volanului poate fi ajustată utilizând
modul de condus INDIVIDUAL.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Selectați My Car Moduri de condus
Forță de direcție.
Selecția rezistenței volanului poate fi accesată
numai dacă mașina este staționară sau se
deplasează la o viteză mică și în linie dreaptă.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Moduri de condus* (p. 462)
Electronic Stability Control (sistemul electronic de asigurare a stabilității ESC1) ajută la
evitarea derapării și optimizează tracțiunea.
Afișajul pentru șofer afișează
acest simbol când sistemul
este cuplat.
Frânarea de către sistem
poate fi percepută ca un
sunet pulsat, iar mașina
poate accelera mai lent decât v-ați aștepta la
acționarea pedalei de accelerație.
Sistemul include următoarele subfuncții:
•
•
Funcția de
stabilitate2.
Sistemul de control al patinării și sistemul
de control al tracțiunii.
•
Sistemul de control al patinării la acționarea frânei de motor (Engine Drag Control).
•
Sistemul de asistență pentru stabilitatea
remorcii (Trailer Stability Assist).
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Funcția de stabilitate2.
Funcția verifică forța motrice și de frânare a
fiecărei roți pentru a stabiliza mașina.
Sistemul de control al patinării și
sistemul de control al tracțiunii.
Funcția este activă la viteză mică și frânează
roțile motrice care patinează pentru a transfera
1 Electronic Stability Control
2 Cunoscută și sub numele de
Control activ al devierii.
}}
* Opțiune/accesoriu. 299
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
mai multă tracțiune de la roțile motrice care nu
patinează.
De asemenea, funcția poate preveni patinarea
roților motrice pe suprafața carosabilului în
timpul accelerării.
Sistemul de control al patinării la
acționarea frânei de motor (Engine
Drag Control).
Sistemul de control al patinării la acționarea
frânei de motor (Engine Drag Control) (EDC3)
poate preveni blocarea neintenționată a roților,
de ex., după retrogradarea într-o treaptă inferioară de viteză sau frâna de motor la condusul
cu o treaptă mică de viteză pe carosabil alunecos.
NOTĂ
Trailer Stability Assist este dezactivată
dacă Mod sport ESC este activat.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea modului sport
pentru controlul electronic de asigurare a
stabilității (p. 301)
•
Simbolurile și mesajele pentru controlul
electronic de asigurare a stabilității
(p. 302)
•
Sistemul de asistență pentru stabilitatea
remorcii (Trailer Stability Assist)* (p. 498)
Blocarea neintenționată a roților în timpul mersului poate, printre altele, afecta abilitatea
șoferului de a direcționa mașina.
Sistemul de asistență pentru
stabilitatea remorcii (Trailer Stability
Assist)*4
Sistemul de asistență pentru stabilitatea
remorcii (Trailer Stability Assist) (TSA5) stabilizează mașina care tractează o remorcă care
începe să vibreze.
3 Engine Drag Control
4 Sistemul de asistență pentru
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
300
Sistemul electronic de stabilitate
în modul sport
Sistemul de stabilitate (ESC6) este activat
permanent și nu poate fi dezactivat. Cu toate
acestea, șoferul poate selecta Mod sport
ESC, care permite o experiență mai activă a
condusului.
Cu subfuncția Mod sport ESC selectată,
intervenția din partea sistemului se reduce.
Astfel, mașina poate derapa mai mult și șoferul beneficiază de un control mai mare decât în
mod normal.
La selectarea Mod sport ESC, funcția poate fi
considerată ca fiind dezactivată, în ciuda faptului că această funcție continuă să asiste
șoferul în multe cazuri.
NOTĂ
Cu Mod sport ESC selectat, asistența
pentru stabilitatea remorcii (TSA7) este
dezactivată.
De asemenea, Mod sport ESC asigură o tracțiune mai bună chiar dacă mașina se deplasează greu sau este condusă pe o suprafață
instabilă, precum nisip sau un strat gros de
zăpadă.
stabilitatea remorcii (Trailer Stability Assist) este inclus la montarea unei bare de tractare Volvo originale.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
•
Electronic Stability Control (p. 299)
Activarea sau dezactivarea modului sport
pentru controlul electronic de asigurare a
stabilității (p. 301)
Sistemul de asistență pentru stabilitatea
remorcii (Trailer Stability Assist)* (p. 498)
Activarea sau dezactivarea
modului sport pentru controlul
electronic de asigurare a stabilității
Sistemul de stabilitate (ESC8) este activat
permanent și nu poate fi dezactivat. Cu toate
acestea, șoferul poate selecta modul sport,
care permite o experiență mai activă a condusului.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
•
•
•
•
Limitatorul de viteză
Cruise control
Adaptive Cruise Control*
Pilot Assist*
Informații asociate
•
Sistemul electronic de stabilitate în modul
sport (p. 300)
•
Electronic Stability Control (p. 299)
Afișajul pentru șofer indică
Mod sport ESC activat
afișând acest simbol cu o
aprindere constantă până
când funcția este dezactivată
sau motorul este oprit. La
următoarea pornire a motorului, sistemul revine la modul normal.
Funcția Mod sport ESC nu poate fi selectată
când una din următoarele funcții este activată.
8 Electronic
Stability Control
* Opțiune/accesoriu. 301
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simbolurile și mesajele pentru
controlul electronic de asigurare a
stabilității
afișa pe afișajul pentru șofer. Iată câteva
exemple.
Un număr de simboluri și mesaje privind
Electronic Stability Control (ESC9) se pot
Simbol
Mesaj
Specificație
Aprindere constantă timp de
circa 2 secunde
Verificare de sistem la pornirea motorului.
Clipire
Sistemul se activează.
Aprindere constantă
Modul Sport a fost activat. NOTĂ: În acest mod, sistemul nu este dezactivat, ci doar redus
parțial.
ESC
Sistemul a fost redus parțial din cauza temperaturii excesive la nivelul frânelor - funcția se reactivează automat la răcirea frânelor.
Dezactivare temporară
ESC
Sistemul a fost decuplat. Opriți mașina într-o locație sigură, opriți motorul și porniți-l din nou.
Service necesar
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
9 Electronic
302
Stability Control
Dacă mesajul continuă să se afișeze: Contactați un atelier - vă recomandăm un atelier
autorizat Volvo.
Informații asociate
•
Electronic Stability Control (p. 299)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Connected Safety10
Connected Safety comunică informații între
mașina dvs. și alte vehicule prin Internet11.
Funcția a fost concepută să avertizeze șoferul
că poate exista o situație de trafic potențial
periculoasă în față pe același drum.
Funcția poate informa șoferul dacă un alt vehicul din față de pe același drum și-a aprins
luminile de avarie sau a detectat condiții de
condus pe carosabil alunecos. De asemenea,
informațiile despre condițiile de carosabil alunecos sunt furnizate și dacă mașina dvs.
detectează suprafețe alunecoase.
Connected Safety poate ajuta șoferul cu următoarele:
•
•
alarmă la clipirea luminilor de avarie;
alarmă la condiții de carosabil alunecos.
Comunicarea Connected Safety între vehicule
funcționează numai la vehiculele echipate cu
această funcție și numai dacă funcția este
activată.
alarmă la clipirea luminilor de avarie;
Dacă se activează luminile de avarie de la
mașina dvs., informații despre acest lucru pot
fi trimise vehiculelor care se apropie de poziția
mașinii dvs.
10
11
Când mașina dvs. se apropie
de un vehicul cu luminile de
avarie aprinse, simbolul se
afișează în afișajul pentru
șofer.
Când mașina dvs. se apropie de un vehicul cu
luminile de avarie aprinse, simbolul se
dublează în mărime.
La apropierea unui vehicul de secțiunea alunecoasă de carosabil, simbolul se dublează în
dimensiune.
La vehiculele cu afișaj superior, simbolurile de
avertizare pentru Connected Safety se
afișează și acolo.
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
La vehiculele cu afișaj superior, simbolurile de
avertizare pentru Connected Safety se
afișează și acolo.
alarmă la condiții de carosabil
alunecos.
Dacă mașina dvs. detectează o frecare redusă
între anvelopă și carosabil, aceste informații
pot fi trimise către vehiculele care se apropie
de poziția mașinii dvs.
Dacă se declanșează alerta
de gheață, simbolul se
afișează în afișajul pentru
șofer atunci când vehiculul se
apropie de o secțiune cu
carosabil alunecos atât în
mașina dvs., cât și în celelalte
vehicule care au primit informațiile prin intermediul Connected Safety.
Indisponibil pe toate piețele.
Datele sunt transferate (trafic de date) la utilizarea Internetului, iar acest lucru poate presupune costuri suplimentare.
}}
303
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Informații asociate
•
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea Connected
Safety (p. 304)
Limitele Connected Safety (p. 305)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Activarea sau dezactivarea
Connected Safety
Pentru ca Connected Safety să poată partaja
cu alte vehicule informații despre starea drumurilor, trebuie să activați funcția. Puteți
dezactiva funcția, dacă nu doriți să partajați
informații.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Informații asociate
Connected Safety (p. 303)
•
•
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
•
Limitele Connected Safety (p. 305)
Termenii și condițiile de utilizare și partajarea datelor (p. 556)
La activare, termenii și condițiile specifice
afișate pe ecran trebuie confirmate de șofer
înainte de realizarea unei conexiuni la Internet12. De exemplu, o situație în care șoferul
trebuie să accepte transmiterea de date de la
mașina prin intermediul telefonului mobil.
Dacă nu există conexiune la Internet, mașina
vă va informa, fiind șoferul, că mașina proprie
a detectat condiții de carosabil alunecos. Pentru ca Connected Safety să funcționeze pe
deplin, mașina trebuie să fie conectată la Internet.
12
304
Datele sunt transferate (trafic de date) la utilizarea Internetului, iar acest lucru poate presupune costuri suplimentare.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitele Connected Safety
un dealer Volvo deține informații despre
zonele curente.
Informațiile despre vehiculele cu luminile de
avarii aprinse sau care au detectat condiții de
carosabil alunecos nu sunt comunicate întotdeauna între toate vehiculele din aceeași
zonă.
Acest lucru se produce, de exemplu:
•
Conexiune slabă sau lipsă conexiune la
Internet.
•
Pe carosabil alunecos, vehiculele efectuează manevre care sunt prea slabe pentru a putea detecta frecarea dintre anvelope și suprafața carosabilă, de ex., la o
mișcare a volanului, la accelerație sau la
frânare.
•
Vehiculele care au detectat un carosabil
alunecos sau care și-au activat luminile de
avarie, nu au funcția activată.
•
Vehiculele care au detectat un carosabil
alunecos sau care și-au activat luminile de
avarie, nu sunt echipate cu această funcție.
•
Nu se afișează nicio avertizare din cauza
sistemului de navigație/de poziționare globală lipsă sau defect.
•
Detectarea suprafețelor alunecoase sau
activarea luminilor de avarie s-a produs pe
un drum minor, care nu se găsește în baza
de date Volvo Cars.
•
Connected Safety nu este disponibilă pe
toate piețele și nu acoperă toate regiunile -
AVERTIZARE
•
În anumite situații, funcția poate oferi
avertismente incorecte pentru condiții
de conducere alunecoase.
•
Funcția nu poate detecta întotdeauna
alte vehicule cu luminile de avarie activate sau nu poate detecta toate secțiunile de drum cu suprafețe alunecoase.
City Safety™
City Safety13 poate utiliza lămpi, avertizări
sonore și impulsuri la nivelul pedalei de frână
pentru a alerta șoferul la apariția bruscă a pietonilor, cicliștilor, animalelor mari și vehiculelor.
Informații asociate
•
•
Connected Safety (p. 303)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Prezentarea funcției
Semnal acustic în caz de risc de coliziune
Semnal de avertizare în caz de risc de coliziune
Măsurarea distanței cu camera și unitatea
radar
Funcția poate ajuta șoferul să evite o coliziune
când, de exemplu, conduce în trafic aglomerat,
unde schimbările din traficul din față, la care
se adaugă lipsa atenției, pot duce la un accident. City Safety activează scurt frânarea
bruscă și oprește în mod normal mașina chiar
în spatele vehiculului din față.
}}
* Opțiune/accesoriu. 305
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Funcția ajută șoferul prin frânarea automată a
mașinii în caz de risc iminent de coliziune dacă
șoferul nu reacționează la timp prin frânare
și/sau evitare.
AVERTIZARE
•
City Safety se activează când șoferul ar fi trebuit să înceapă să frâneze mai repede, din
acest motiv, nu poate asista șoferul în orice
situație. Funcția a fost concepută pentru a se
activa cât mai târziu posibil pentru a evita
intervenția inutilă. Frânarea automată se produce numai după sau în același timp cu avertizarea de coliziune.
•
În mod normal, șoferul sau pasagerii nu sunt
conștienți de City Safety - sistemul intervine
numai în situația unei coliziuni iminente imediate.
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
•
•
13
306
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Subfuncțiile City Safety (p. 307)
Configurarea distanței de avertizare pentru
City Safety (p. 309)
Detectarea obstacolelor cu City Safety
(p. 310)
•
Frânarea City Safety pentru vehiculele
care vin din față (p. 315)
•
Frânare automată în caz de manevră de
evitare întârziată cu City Safety (p. 315)
•
•
City Safety în intersecții (p. 312)
•
•
Asistența pentru direcție City Safety pentru manevre de evitare (p. 314)
Limitele City Safety (p. 316)
Mesajele pentru City Safety (p. 319)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Subfuncțiile City Safety
Safety14
City
poate ajuta la prevenirea unei
coliziuni sau la reducerea vitezei în caz de
coliziune. Funcția include mai multe subfuncții.
Opțiunea de reducere a vitezei
Dacă diferența de viteză dintre mașina șoferului și obstacol este mai mare decât următoarele viteze specificate, funcția de frânare a City
Safety nu poate preveni o coliziune, dar poate
reduce consecințele acesteia.
Vehiculele
Pentru un vehicul în față, City Safety poate
reduce viteza cu până la 60 km/h (37 mph).
Cicliști
Pentru un ciclist, City Safety poate reduce
viteza cu până la 50 km/h (30 mph).
70 km/h (43 mph), dar mai puțin eficientă la
viteze mai mici.
Instanță pentru City Safety
City Safety efectuează trei pași în ordinea
următoare:
1.
avertizarea de coliziune;
2. asistență la frânare;
3. frânarea automată.
1 - Avertizarea de coliziune
Șoferul este avertizat cu privire la o potențială
coliziune iminentă.
La mașinile echipate cu afișaj superior*, avertizarea se afișează pe ecran sub forma unui simbol care clipește.
Pietoni
Pentru un pieton, City Safety poate reduce
viteza cu până la 45 km/h (28 mph).
Animale mari
În cazul unui risc de coliziune cu un animal
mare, City Safety poate reduce viteza mașinii
cu până la 15 km/h (9 mph).
Funcția de frânare pentru animale mari are
rolul de reduce forța impactului la viteze mai
mari și este eficientă la viteze de peste
14
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
NOTĂ
Lumina solară puternică, reflexiile, contrastele extreme de lumină, utilizarea ochelarilor de soare sau privirea în altă parte decât
drept în față pot face ca semnalele vizuale
de avertizare din parbriz să fie dificil de
recunoscut.
City Safety poate detecta pietonii, cicliștii sau
vehiculele staționate sau în mișcare sau care
se deplasează în aceeași direcție cu mașina și
se află în față. City Safety poate detecta și pietonii, cicliștii sau animalele mari care traversează drumul prin fața mașinii.
În cazul unui risc de coliziune cu un pieton, un
animal mare, un ciclist sau un vehicul, atenția
șoferului este alertată prin intermediul avertizărilor vizuale, acustice și de impulsuri în
pedala de frână. Nu există o avertizare cu
impulsuri în pedala de frână la viteze mici, la
frânare sau accelerare bruscă efectuate de
șofer. Frecvența impulsurilor de la pedala de
frână variază în funcție de viteza mașinii.
Simbol pentru avertizarea de coliziune pe parbriz
}}
* Opțiune/accesoriu. 307
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
2 - Asistență la frânare
Dacă riscul de coliziune a crescut după avertizarea de coliziune, se activează asistența la
frânare.
Asistența la frânare intensifică acțiunea de frânare a șoferului dacă sistemul consideră că
frânarea este insuficientă pentru a evita o coliziune.
3 - Frânarea automată
Funcția de frânare automată se activează
ultima.
Dacă în această situație șoferul nu a inițiat
acțiuni de evitare și riscul de coliziune este
iminent, funcția de frânare automată se activează - acest lucru se produce indiferent dacă
șoferul frânează sau nu. Frânarea se realizează
la forța maximă necesară pentru a reduce
viteza coliziunii sau la o forță limitată de frânare, dacă acest lucru este suficient pentru a
evita o coliziune.
Dispozitivul de tensionare a centurii de siguranță se poate activa împreună cu activarea
funcției de frânare automată.
În unele cazuri, acțiunea de frânare automată
poate începe cu o frânare ușoară și poate progresa la o frânare maximă.
Când City Safety a prevenit o coliziune cu un
obiect staționar, mașina rămâne oprită, ca o
anticipare a acțiunii pozitive a șoferului. Dacă
mașina a fost frânată pentru a evita coliziunea
308
cu un vehicul mai lent din față, viteza acesteia
este redusă pentru a se corela cu cea a vehiculului din față.
NOTĂ
La mașinile cu cutie de viteze manuală,
motorul se oprește când funcția de frânare
automată oprește mașina dacă șoferul nu
reușește să apese pedala de ambreiaj
înainte.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 305)
City Safety în intersecții (p. 312)
Frânarea City Safety pentru vehiculele
care vin din față (p. 315)
Limitele City Safety (p. 316)
Afișajul superior* (p. 143)
Dispozitivul de tensionare a centurii de
siguranță (p. 50)
Șoferul poate întrerupe în orice moment o
intervenție de frânare prin apăsarea fermă a
pedalei de accelerație.
NOTĂ
Când City Safety frânează, stopurile de
frână se aprind.
Când City Safety se activează și frânează vehiculul, afișajul pentru șofer afișează un mesaj
text cu motivul activării funcției.
AVERTIZARE
City Safety nu trebuie utilizată de șofer
pentru a-și schimba stilul de condus. Șoferul nu trebuie să se bazeze numai pe City
Safety și să permită funcției să frâneze.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Configurarea distanței de
avertizare pentru City Safety
City Safety15 este mereu activată, dar șoferul
poate selecta distanța de avertizare pentru
această funcție.
NOTĂ
Funcția City Safety nu poate fi dezactivată.
Ea este activată automat când este pornit
motorul/funcționarea electrică și rămâne
activată până la oprirea motorului/funcționării electrice.
Distanța de avertizare determină sensibilitatea
sistemului și adaptează distanța de la care se
vor iniția avertizările vizuale, sonore și prin pulsarea pedalei de frână.
Când avertizările par a fi prea frecvente sau
prea deranjante, distanța de avertizare se
poate reduce, ceea ce va reduce numărul total
al avertizărilor, iar City Safety va emite avertizări într-o etapă ulterioară.
AVERTIZARE
•
Niciun sistem automat nu poate
garanta funcționarea 100 % corectă în
toate situațiile. Prin urmare, nu testați
niciodată City Safety prin conducerea
spre persoane, animale sau vehicule acest lucru poate cauza deteriorări
majore, vătămări grave și poate pune
vieți în pericol.
•
City Safety avertizează șoferul când
există riscul unei coliziuni, însă nu
poate prescurta timpul de reacție al
șoferului.
•
Chiar dacă distanța de avertizare a fost
setată la Devreme, avertismentele ar
putea fi percepute ca fiind întârziate în
anumite situații, de ex. când există diferențe mari de viteză sau dacă vehiculele care se deplasează înainte frânează
brusc puternic.
•
Cu distanța de avertizare setată la
Devreme, avertismentele vor veni mai
devreme. Acest lucru poate însemna că
avertismentele apar mai frecvent decât
la distanța de avertizare Normal, însă
este recomandă deoarece poate face
City Safety mai eficientă.
Prin urmare, distanța de avertizare Târziu
poate fi utilizată numai în cazuri excepționale,
de condus dinamic.
Pentru a selecta distanța de avertizare:
1.
Selectați Setări My Car IntelliSafe
din vederea de sus din afișajul central.
2. La Avertizare City Safety, selectați
Târziu, Normal sau Devreme pentru a
seta distanța de avertizare dorită.
Dacă setarea Devreme generează prea multe
avertizări, care pot părea enervante în anumite
situații, puteți selecta distanța de avertizare
Normal sau Târziu.
15
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
}}
309
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
NOTĂ
Avertizarea cu semnalizatoare pentru Rear
Collision Warning* se dezactivează dacă
distanța de avertizare pentru avertizarea la
impact din funcția City Safety este setată
la cel mai scăzut nivel „Târziu”.
Totuși, funcțiile de frânare și de pretensionare a centurilor de siguranță sunt active.
Informații asociate
•
•
•
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
Rear Collision Warning* (p. 380)
Detectarea obstacolelor cu City
Safety
City Safety16 poate ajuta șoferul să detecteze
vehicule, cicliști, animale mari și pietoni.
Vehiculele
City Safety detectează majoritatea vehiculelor
staționare sau în mișcare în aceeași direcție cu
mașina condusă. De asemenea, funcția poate
detecta vehiculele care vin din față și traficul
intersectat, în anumite cazuri.
Pentru ca City Safety să poată detecta un
vehicul în întuneric, luminile față și spate ale
vehiculului trebuie să funcționeze și să ilumineze corespunzător.
Pentru performanță bună, funcția sistemului
care detectează un ciclist trebuie să primească
cele mai clare informații despre conturul corpului și al bicicletei, putând identifica bicicleta,
capul, mâinile, umerii, picioarele, partea superioară a corpului, partea inferioară a corpului
plus un model normal de mișcare umană.
Dacă părți mari din corpul ciclistului sau al
bicicletei nu sunt vizibile pentru camera funcției, sistemul nu poate detecta atunci ciclistul.
Pentru ca funcția să poată detecta un ciclist,
acesta trebuie să fie un adult și să se deplaseze pe o bicicletă concepută pentru adulți.
Cicliști
Exemple de cum City Safety interpretează un ciclist cu un contur clar al corpului și al bicicletei.
16
310
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
Pietoni
City Safety este un sistem suplimentar de
asistență pentru șofer, dar nu poate
detecta toți cicliștii în toate situațiile. De
ex., nu poate vedea:
•
•
cicliștii parțial obstrucționați;
•
cicliștii care poartă articole de îmbrăcăminte care maschează conturul corpului;
•
bicicletele încărcate cu obiecte mari.
AVERTIZARE
City Safety este un sistem suplimentar de
asistență pentru șofer, dar nu poate
detecta toți pietonii în toate situațiile. De
ex., nu poate vedea:
pietonii, dacă contrastul de fundal pentru cicliști este slab;
Avertizările și intervențiile de frânare se pot
produce cu întârziere sau nu se produc
deloc. Șoferul este întotdeauna responsabil
cu conducerea corectă a vehiculului și cu
menținerea unei distanțe de siguranță
adaptate la viteză.
City Safety poate detecta pietonii în întuneric,
dacă aceștia sunt iluminați de farurile mașinii.
Exemple de moduri în care sistemul observă pietonii
cu contururi definite ale corpului.
Pentru performanță bună, funcția sistemului
care detectează un pieton trebuie să primească cele mai clare informații despre conturul corpului, putând identifica capul, mâinile,
umerii, picioarele, partea superioară a corpului,
partea inferioară a corpului plus un model normal de mișcare umană.
Pentru a putea detecta un pieton, trebuie să
fie un contrast cu fundalul, iar acest lucru
poate fi afectat de elemente precum îmbrăcămintea, fundalul și condițiile meteo. La contrast slab, pietonii pot fi detectați fie mai târziu, fie deloc, ceea ce înseamnă că avertizările
și frânarea se vor produce cu întârziere sau vor
fi omise.
•
pietonii parțial obstrucționați, persoanele în articole de îmbrăcăminte care
maschează conturul corpului sau pietoni cu o înălțime de sub 80 cm (32
in.);
•
pietoni, dacă contrastul de fundal pentru pietoni este slab;
•
pietoni care transportă obiecte mai
mari.
Avertizările și intervențiile de frânare se pot
produce cu întârziere sau nu se produc
deloc. Șoferul este întotdeauna responsabil
cu conducerea corectă a vehiculului și cu
menținerea unei distanțe de siguranță
adaptate la viteză.
}}
311
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Animale mari
AVERTIZARE
City Safety este un sistem suplimentar de
asistență pentru șofer, dar nu poate
detecta toate animalele mari în toate situațiile. De ex., nu poate vedea:
Exemple de moduri în care City Safety interpretează
animalele mari - staționare sau deplasându-se lent și
cu un contur clar al corpului.
Pentru performanță bună, funcția sistemului
care detectează un animal mare (de ex., un
elan sau un cal) trebuie să primească cele mai
clare informații despre conturul corpului,
putând identifica animalul direct din lateral, în
combinație cu un model normal de mișcare
pentru acel animal.
Dacă părți din corpul animalului nu sunt vizibile pentru camera funcției, sistemul nu poate
detecta atunci animalul.
City Safety poate detecta animalele mari în
întuneric, dacă acestea sunt iluminate de farurile mașinii.
17
312
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
•
•
animalele mari parțial obstrucționate;
•
animalele mari care aleargă sau se
deplasează rapid;
•
animalele mari dacă contrastul de fundal al animalelor este slab;
•
animale mici, precum căței și pisici, de
ex.
City Safety17 poate ajuta șoferul la virarea și
evitarea unei coliziuni cu un alt vehicul din
față într-o intersecție.
animalele mari văzute din față sau din
spate;
Avertizările și intervențiile de frânare se pot
produce cu întârziere sau nu se produc
deloc. Șoferul este întotdeauna responsabil
cu conducerea corectă a vehiculului și cu
menținerea unei distanțe de siguranță
adaptate la viteză.
Informații asociate
•
•
City Safety în intersecții
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
Sector în care City Safety poate detecta
un vehicul care taie calea din față.
Pentru ca City Safety să detecteze un vehicul
pe o rută de coliziune, vehiculul care vine din
față trebuie să intre mai întâi în sectorul pe
care City Safety îl poate analiza.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
De asemenea, următoarele criterii trebuie
îndeplinite:
•
mașina trebuie să se deplaseze cu cel
puțin 4 km/h (3 mph);
•
mașina trebuie să vireze la stânga în piețele cu volan pe dreapta (sau la dreapta în
piețele cu volan pe stânga);
•
Limitările City Safety în trafic
intersectat
În unele cazuri, City Safety poate întâmpina
probleme la oferirea de asistență în cazul riscurilor de coliziune din cauza traficului intersectat din față.
vehiculul care vine din față trebuie să aibă
farurile aprinse.
dacă vehiculul care vine din față conduce
într-un mod imprevizibil, de ex., schimbă
brusc banda de rulare într-o etapă târzie.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Informații asociate
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
City Safety în intersecții (p. 312)
Limitele City Safety (p. 316)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
De exemplu:
•
sistemul de control al stabilității ESC intervine în cazul unor condiții de condus pe
carosabil alunecos;
•
dacă vehiculul care vine din față este
detectat prea târziu;
•
dacă vehiculul care vine din față este
obstrucționat de ceva;
•
dacă vehiculul care vine din față are farurile stinse;
313
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Asistența pentru direcție City
Safety pentru manevre de evitare
virare. Funcția ajută, de asemenea, la redresarea mașinii după depășirea obstacolului.
Asistența pentru direcție City Safety poate
ajuta șoferul să vireze din fața unui vehicul/
obstacol când nu se poate evita o coliziune
doar prin frânare. Asistența pentru direcție
City Safety nu poate fi dezactivată, aceasta
este activată permanent.
Asistența pentru direcție City Safety poate
detecta:
•
•
•
•
Vehicule
Cicliști
Pietoni
Animale mari
Informații asociate
•
•
Limitările asistenței pentru direcție
City Safety la efectuarea
manevrelor evazive
City Safety poate avea o funcționalitate limitată în anumite situații și nu va interveni, de
ex.:
•
în afara intervalului de viteză de
50-100 km/h (30-62 mph);
•
•
dacă șoferul inițiază o manevră evazivă;
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
dacă servodirecția ce creează rezistența la
viteză a volanului funcționează la putere
redusă - de ex., la răcirea din cauza
supraîncălzirii.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Mașina virează
Vehicule staționate/cu deplasare lentă sau
obstacole.
City Safety se cuplează amplificând efortul de
virare al șoferului, care se produce numai după
ce șoferul a inițiat o manevră de evitare - și
numai după ce șoferul nu a virat suficient pentru a evita o coliziune.
În paralel cu efortul de virare amplificat, sistemul de frânare amplifică și mai mult efortul de
314
Informații asociate
•
Asistența pentru direcție City Safety pentru manevre de evitare (p. 314)
•
•
Limitele City Safety (p. 316)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Forța de direcție dependentă de viteză
(p. 298)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Frânare automată în caz de
manevră de evitare întârziată cu
City Safety
City Safety nu intervine pentru a frâna automat
dacă șoferul poate evita coliziunea cu o manevră de schimbare a direcției.
City Safety18 poate asista șoferul frânând
automat mașina mai devreme atunci când nu
se poate evita o coliziune numai prin schimbarea direcției.
City Safety asistă șoferul anticipând în mod
continuu dacă există „căi de ieșire” în lateral în
cazul în care se identifică într-un stadiu ulterior
un vehicul din față staționar sau cu deplasare
lentă.
Cu toate acestea, dacă City Safety anticipează
că o manevră de evitare nu este posibilă din
cauza traficului pe o bandă de rulare adiacentă, funcția poate asista șoferul inițiind o
frânare automată într-un stadiu incipient.
Informații asociate
•
•
Frânarea City Safety pentru
vehiculele care vin din față
City Safety poate asista șoferul și frâna de
urgență dacă un vehicul care vine din față
pătrunde pe banda de rulare a mașinii.
Dacă un vehicul din față pătrunde pe banda de
rulare a mașinii și o coliziune nu poate fi evitată, City Safety poate reduce viteza mașinii
cu scopul de a reduce violența impactului.
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
Mașina dvs.
Vehiculele care vin din față
Mașina dvs. (1) nu „vede” nicio opțiune pentru a trece
de vehiculul din față (2), prin urmare, poate frâna
automat mai devreme.
Mașina dvs.
Vehicul lent/staționar
18
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
}}
315
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Pentru ca această funcție să funcționeze,
următoarele criterii trebuie îndeplinite:
•
mașina trebuie să se deplaseze cu cel
puțin 4 km/h (3 mph);
•
secțiunea de drum trebuie să fie în linie
dreaptă;
•
banda de rulare a mașinii trebuie să aibă
marcaje clare de separare a benzii;
•
mașina trebuie să fie poziționată în linie
dreaptă pe banda aferentă de rulare;
•
vehiculul care vine din față trebuie să
depășească marcajele benzii de rulare a
mașinii dvs.;
•
vehiculul care vine din față trebuie să aibă
farurile aprinse;
•
funcția poate gestiona numai coliziuni
frontale;
•
funcția poate detecta numai vehicule cu
patru roți.
AVERTIZARE
Avertizările și intervențiile de frânare în
cazul unei coliziuni frontale iminente apar
întotdeauna prea târziu.
Informații asociate
•
•
19
316
City Safety™ (p. 305)
Limitele City Safety (p. 316)
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
Limitele City Safety
Safety19
Funcția City
anumite situații.
poate avea limitări în
Spațiul din jur
Obiectele joase
Obiectele suspendate joase, de ex. un steag/
fanion pentru sarcinile proeminente sau accesoriile, precum lămpile auxiliare și barele de
protecție tip bullbar care sunt mai înalte decât
limita capotei, limitează funcția.
Deraparea
Pe suprafețele carosabile alunecoase, distanța
de frânare crește, ceea ce poate reduce capacitatea City Safety de a evita o coliziune. În
astfel de situații, frânele cu antiblocare și sistemul de control al stabilității ESC20 au fost concepute pentru a furniza cea mai bună forță de
frânare cu menținerea stabilității.
Farurile din față
Semnalul de avertizare vizuală de pe ecran
poate fi greu de observat în cazul unui soare
puternic, al reflexiilor, la purtatul ochelarilor de
soare sau dacă șoferul nu se uită drept în față.
Căldura
În cazul unei temperaturi ridicate în habitaclu,
din cauza unui soare puternic, semnalul vizual
de avertizare de pe parbriz poate să se decupleze temporar.
Câmpul vizual al camerei și al unității radar
Câmpul vizual al camerei este limitat, din
acest motiv, în anumite situații, nu se pot
detecta pietonii, animalele mari, cicliștii și
vehiculele sau detectarea se produce mai târziu decât se anticipează.
Vehiculele murdare pot fi detectate mai târziu
decât altele și, dacă afară este întuneric, motocicletele fie nu sunt detectate deloc, fie sunt
detectate târziu.
Dacă mesajul text din afișajul pentru șofer
indică obstrucționarea camerei sau a unității
radar, City Safety nu va putea detecta pietonii,
animalele mari, cicliștii, vehiculele sau marcajele rutiere din fața mașinii. Acest lucru
înseamnă că funcționalitatea City Safety poate
fi redusă.
Cu toate acestea, mesajul de eroare nu se
afișează în toate situațiile în care senzorii de
pe ecran sunt obstrucționați. Prin urmare,
șoferul trebuie să păstreze curată zona parbrizului din fața camerei și a unității radar.
IMPORTANT
Întreținerea componentelor sistemelor de
asistență pentru șofer trebuie efectuată
numai la un atelier - vă recomandăm un
atelier autorizat Volvo.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Intervenția șoferului
La mersul în marșarier
La deplasarea în marșarier a mașinii dvs., City
Safety este dezactivată temporar.
Viteză mică
City Safety nu se activează la viteze foarte
mici - sub 4 km/h (3 mph) - iar sistemul nu
intervine în situații în care mașina dvs. se apropie de un vehicul din față foarte încet, de ex., la
parcare.
Condusul activ
Comenzile șoferului sunt mereu prioritizate, de
aceea, City Safety nu intervine sau amână
avertizarea/intervenția în situațiile în care șoferul schimbă direcția și accelerează într-o
manieră decisivă, chiar dacă o coliziune nu se
poate evita.
Prin urmare, comportamentul de condus activ
și conștient poate întârzia o avertizare și intervenția în caz de coliziune pentru a minimiza
avertizările inutile.
20
Electronic Stability Control
Avertizări speciale
AVERTIZARE
AVERTIZARE
•
Avertizările și intervențiile de frânare
pot fi implementate târziu sau deloc
dacă o situație din trafic sau dacă
influențele externe nu permit camerei și
unității radar să detecteze corect pietonii, cicliștii, animalele mari sau vehiculele.
•
Pentru detectarea vehiculelor pe timp
de noapte, farurile și blocurile de lumini
din spate trebuie să fie aprinse și să
lumineze clar.
•
Camera și unitatea radar au o rază de
acțiune limitată pentru pietoni și
cicliști. Sistemul poate furniza avertizări și intervenții de frânare eficiente
atât timp cât viteza relativă este sub
50 km/h (30 mph). Pentru vehiculele
staționate sau care se deplasează
încet, avertizările și intervențiile de frânare sunt eficiente la viteze de până la
70 km/h (43 mph). Reducerea de
viteză pentru animale mari este de sub
15 km/h (9 mph) și se poate obține la
viteze ale vehiculului de peste 70 km/h
(43 mph). Avertizarea și intervenția de
frânare pentru animale mari este mai
puțin eficientă la viteze mai mici.
Sistemele de asistență pentru șofer avertizează numai cu privire la obstacolele
detectate de unitatea lor radar. Din acest
motiv, avertizarea poate să nu se afișeze
sau să se afișeze cu o anumită întârziere.
•
Nu așteptați niciodată o avertizare sau
o intervenție. Acționați frânele când
acest lucru se impune.
}}
317
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
•
•
Avertizările pentru vehiculele staționate
sau care se deplasează încet, dar și
pentru animale mari se pot dezactiva
din cauza întunericului sau a vizibilității
reduse.
Avertizările și intervențiile de frânare
pentru pietoni și cicliști se dezactivează
la viteze ale vehiculului de peste
80 km/h (50 mph).
•
Nu așezați și nu lipiți sau montați nimic
pe interiorul sau exteriorul parbrizului,
în fața sau în jurul camerei și a unității
radar - acest lucru poate interfera cu
funcțiile care utilizează camera.
•
Obiectele, zăpada, gheața sau praful
din zona senzorului camerei îi poate
reduce funcționalitatea, o poate dezactiva complet sau furniza răspunsuri
incorecte pentru această funcție.
AVERTIZARE
•
Funcția de frânare automată City
Safety poate preveni o coliziune sau
reduce viteza unei coliziuni, dar, pentru
a garanta performanța maximă de frânare, șoferul trebuie să apese mereu
pedala de frână, chiar dacă mașina frânează automat.
•
Avertizarea și asistența pentru direcție
se activează numai dacă există un risc
ridicat de coliziune, prin urmare, nu
așteptați afișarea avertizării de coliziune sau ca City Safety să intervină.
•
Avertizarea și intervenția de frânare
pentru pietoni și cicliști se dezactivează
la viteze ale vehiculului de peste
80 km/h (50 mph).
•
City Safety nu activează funcțiile de
frânare automată în caz de accelerare
puternică.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Limitarea de piață
City Safety nu este disponibil în toate țările.
Dacă City Safety nu se afișează în meniul
318
Setări din afișajul central, mașina nu este
echipată cu această funcție.
Calea de căutare în vederea de sus din afișajul
central:
•
Setări
My Car
IntelliSafe
Informații asociate
•
•
City Safety™ (p. 305)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Mesajele pentru City Safety
Un număr de mesaje privind City Safety se
pot afișa pe afișajul pentru șofer. Iată câteva
exemple.
Mesaj
Specificație
City Safety
Când City Safety frânează sau a efectuat o frânare automată, mai multe simboluri se pot aprinde în
afișajul pentru șofer în legătură cu mesajul text afișat.
Intervenție automată
City Safety
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Funcționalitate redusă. Service necesar
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
City Safety™ (p. 305)
319
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information,
RSI)*
Funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information) (RSI21) poate ajuta
șoferul să observe indicatoarele rutiere legate
de viteză și anumite indicatoare de interzicere.
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information, RSI) (RSI23) include și subfuncții de avertizare a șoferului dacă s-a
depășit o limită de viteză sau în legătură cu
camerele radar.
AVERTIZARE
NOTĂ
Pe anumite piețe, funcția Recunoașterea
indicatoarelor rutiere (Road Sign Information)* este disponibilă numai împreună cu
Sensus Navigation*.
Exemple de indicatoare lizibile22.
RSI poate furniza informații despre viteza
curentă, începutul/sfârșitul de autostradă sau
de șosea, zonele de depășire interzisă sau
sensurile unice.
Dacă mașina depășește un indicator rutier de
limită de viteză, acesta va fi afișat în afișajul
pentru șofer și în afișajul superior*.
21
22
23
320
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea avertizărilor din
Recunoaștere indicatoare rutiere (Road
Sign Information, RSI)* (p. 321)
Road Sign Information
Indicatoarele rutiere sunt diferite pe fiecare piață, ilustrațiile din aceste instrucțiuni prezintă numai câteva exemple.
Road Sign Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
•
Modul de afișare pentru funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information, RSI)* (p. 322)
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI) și Sensus
Navigation* (p. 324)
•
•
Avertizarea pentru limita de viteză și
cameră radar de la Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road Sign Information,
RSI)* (p. 325)
Limitările Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
(p. 327)
Activarea sau dezactivarea
avertizărilor din Recunoaștere
indicatoare rutiere (Road Sign
Information, RSI)*
NOTĂ
Funcția Recunoaștere indicatoare rutiere
(Road Sign Information) (RSI24) este opțională, șoferul poate alege să activeze sau să
dezactiveze această funcție.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information, RSI) se activează automat la
fiecare pornire a motorului.
Dacă funcția limitatorului automat de
viteză este activată, se va afișa recunoașterea indicatoarelor rutiere pe
afișajul pentru șofer chiar dacă funcția
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
nu este activată.
•
Pentru a elimina Road Sign Information din afișajul pentru șofer, dezactivați limitatorul automat de viteză și
Road Sign Information.
•
La activarea funcției limitatorului automat de viteză, însă cu funcția Road
Sign Information dezactivată, nu se va
afișa nicio avertizare din partea Road
Sign Information. Road Sign Information trebuie să fie activat pentru a primi
avertizări.
Informații asociate
•
•
•
24
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
Limitările Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
(p. 327)
RSI: Road Sign Information.
* Opțiune/accesoriu. 321
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Modul de afișare pentru funcția
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information,
RSI)*
Funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information) (RSI25) afișează indicatoarele rutiere în moduri diferite, în funcție
de indicator și de situație.
pentru șofer poate afișa sau modifica informațiile privind limita de viteză fără să fi depășit un
indicator de limitare a vitezei.
Pe lângă simbolul de limitare
a vitezei, se poate afișa și un
indicator suplimentar, precum depășire interzisă.
Dacă șoferul intră pe o șosea
marcată pe marginea drumului cu un indicator de acces
interzis, simbolul pentru
acest indicator va clipi în
afișajul pentru șofer sub
forma unei avertizări.
Exemplu26 de informație privind viteza detectată.
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation*, informațiile din datele hărții se vor
utiliza pentru a determina dacă mașina este
condusă în direcția greșită.
Atunci când funcția detectează un indicator
rutier cu o limită de viteză impusă, afișajul
pentru șofer afișează indicatorul sub forma
unui simbol combinat cu o indicație colorată
pe vitezometru.
De asemenea, șoferul poate auzi o avertizare
sonoră atunci când conduce către o șosea
marcată cu un indicator de acces interzis,
dacă funcția Avertizare sonoră semnalizare
rutieră este activată.
Limită de viteză sau sfârșitul
autostrăzii
Când funcția detectează un indicator de limitare indirectă a vitezei începând de la capătul
limitei curente de viteză, de ex., la sfârșitul
unei autostrăzi, simbolul însoțit de indicatorul
rutier corespunzător se afișează în afișajul
pentru șofer.
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation*, indicatoarele de limitare directă a
vitezei se vor afișa în mod normal - indicatoarele de limită de viteză indirecte se vor afișa
numai dacă datele hărții nu au informații despre limita de viteză pentru secțiunea respectivă de drum.
Exemplu de indicator rutier de limitare indirectă a vitezei:
Sfârșitul tuturor restricțiilor.
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation*, informațiile de viteză se obțin și
din datele hărții, ceea ce înseamnă că afișajul
25
26
322
Road Sign Information
Indicatoarele rutiere sunt diferite pe fiecare piață, ilustrațiile din aceste instrucțiuni prezintă numai unele exemple.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Sfârșitul autostrăzii.
Simbolul din afișajul pentru șofer se stinge
după 10-30 de secunde și rămâne stins până
la depășirea următorului indicator rutier de
viteză.
viteză pentru secțiunea de drum respectivă,
chiar dacă nu s-a depășit un indicator de limitare directă. Dacă nu există informații în datele
hărții, indicatorul se stinge după
circa 3 minute după depășirea ultimului indicator de limitare a vitezei.
Indicatoare suplimentare
Limită de viteză modificată
La depășirea unui indicator de limitare directă
a vitezei când limita de viteză se modifică, un
simbol însoțit de indicatorul rutier corespunzător apare pe afișajul pentru șofer.
Exemplu de indicator rutier
de limitare directă a vitezei.
Exemple de indicatoare suplimentare.
Simbolul din afișajul pentru șofer se stinge
după 5 minute și rămâne stins până la
depășirea următorului indicator rutier de
viteză.
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation*, indicatoarele de limită de viteză
sunt afișate în afișajul pentru șofer atunci când
datele hărții conțin informații despre limita de
26
Uneori, diferite limite de viteză sunt semnalizate pentru același drum - un indicator suplimentar indică circumstanțele în care se aplică
diferite viteze. Secțiunea de drum poate fi susceptibilă la accidente pe timp de ploaie și/sau
ceață, de exemplu.
Dacă o remorcă este conectată la sistemul
electric al mașinii și depășiți un indicator de
viteză cu un indicator suplimentar de remorcă,
viteza indicată va apărea în afișajul pentru
șofer.
Unele limite de viteză se
aplică numai pe o anumită
distanță sau la o anumită oră
din zi. Atenția șoferului la
acest detaliu este atrasă prin
simbolul pentru indicatorul
suplimentar de sub simbolul
de viteză. Simbolul suplimentar din afișajul
pentru șofer va afișa „DIST” sau „TIME”.
Un simbol pentru indicatorul
suplimentar sub forma unui
cadru necompletat de sub
simbolul de viteză din afișajul
pentru șofer.26 înseamnă că
funcția a detectat încă un
indicator cu informații suplimentare despre limita de viteză actuală.
Un indicator suplimentar de ploaie se afișează
numai dacă ștergătoarele de parbriz sunt în uz.
Indicatoarele rutiere sunt diferite pe fiecare piață, ilustrațiile din aceste instrucțiuni prezintă numai unele exemple.
}}
* Opțiune/accesoriu. 323
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Indicator pentru „Școală” și „Loc de
joacă pentru copii”
Dacă indicatorul de avertizare
pentru „Școală” sau „Loc de
joacă pentru copii” este
inclus în datele hărții sistemului de navigație prin satelit27,
afișajul pentru șofer va afișa
un indicator de acest tip.
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information,
RSI) și Sensus Navigation*
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
•
Limitările Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
(p. 327)
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation*, informațiile privind viteza se
citesc din unitatea sistemului de navigație în
următoarele cazuri:
•
la detectarea indicatoarelor care indică o
limită de viteză, precum autostrăzi, șosele
duble sau indicatoare de început/sfârșit de
localitate;
•
dacă se presupune că un indicator de
viteză detectat anterior nu se mai aplică,
dar nu se detectează un nou indicator.
Informații asociate
•
Informații asociate
NOTĂ
Pe anumite piețe, funcția Recunoașterea
indicatoarelor rutiere (Road Sign Information)* este disponibilă numai împreună cu
Sensus Navigation*.
NOTĂ
Dacă utilizați o aplicație de navigație terță
descărcată, nu va exista suport pentru
informațiile privind viteza.
27
324
Numai la mașinile cu Sensus Navigation*.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Avertizarea pentru limita de viteză
și cameră radar de la
Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information,
RSI)*
Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road
Sign Information, RSI) (RSI28) include subfuncții de avertizare a șoferului dacă s-a
depășit o limită de viteză sau în legătură cu
camerele radar.
Avertizarea pentru limita de viteză
Avertizarea de viteză este
indicată în afișajul pentru
șofer prin simbolul29 de
viteză maximă admisă aplicabil care clipește dacă această
viteză a fost depășită.
O avertizare de viteză este mereu indicată
dacă limita de viteză este depășită luând în
considerare informațiile despre camerele
radar.
Avertizare depăș. lim. vit. avertizează șoferul
dacă limita de viteză aplicabilă sau viteza
maximă salvată a fost depășită - această avertizare se repetă la fiecare 30 de secunde în
același interval de limită de viteză dacă șoferul
nu reduce viteza.
Exemple de informații despre camerele radar și limita
de viteză în afișajul pentru șofer
28
29
30
O altă avertizare se afișează numai dacă șoferul a redus viteza cu cel puțin 5 km/h (3 mph)
și apoi iar a depășit limita de viteză sau dacă
mașina a atins un nou/diferit interval de limită
de viteză.
Road Sign Information
Indicatoarele rutiere sunt personalizate pentru fiecare piață - cel afișat aici este doar un exemplu.
Informații despre camerele radar pe harta de navigație nu sunt disponibile pentru toate piețele/regiunile.
NOTĂ
Pentru a obține o avertizare acustică dacă
depășiți viteza obligatorie, funcția
Avertizare depăș. lim. vit. trebuie să fie
activată, iar subfuncția Avertizare sonoră
semnalizare rutieră trebuie setată la On
(Activat). Se va emite o avertizare sonoră
dacă viteza mașinii depășește viteza indicată de funcția Road Sign Information în
afișajul pentru șofer.
Avertizarea pentru camere radar
O mașină echipată cu Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI) și Sensus
Navigation poate furniza
informații despre o cameră
radar viitoare în afișajul pentru șofer30
Dacă mașina depășește o limită de viteză
detectată având funcția Avertizare depăș.
lim. vit. activată, se va afișa o avertizare de
viteză când mașina se apropie de o cameră
radar, cu condiția ca harta de navigație pentru
regiunea vizată conține informații despre
camerele radar.
}}
* Opțiune/accesoriu. 325
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
NOTĂ
O opțiune permite emiterea unei avertizări
acustice pentru camerele radar, indiferent
de viteza mașinii și de limita de viteză
depășită și chiar dacă funcția Avertizare
sonoră semnalizare rutieră a fost dezactivată.
Informații asociate
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
•
Activarea sau dezactivarea avertizărilor de
la Recunoaștere indicatoare rutiere (Road
Sign Information, RSI)* (p. 326)
•
Limitările Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
(p. 327)
Activarea sau dezactivarea
avertizărilor de la Recunoaștere
indicatoare rutiere (Road Sign
Information, RSI)*
Subfuncția Avertizare depăș. lim. vit. pentru
Recunoaștere indicatoare rutiere (Road Sign
Information) (RSI31) este opțională, șoferul
poate alege să activeze sau să dezactiveze
această subfuncție.
Activarea avertizării de viteză
1.
Selectați Setări My Car IntelliSafe
Road Sign Information din vederea de
sus din afișajul central.
2. Selectați Avertizare depăș. lim. vit..
> Se activează funcția și se afișează
selectorul de limită de viteză.
Ajustarea limitei pentru avertizarea de
viteză
Șoferul poate selecta primirea unei avertizări la
depășirea vitezei selectate.
1.
Selectați Setări My Car IntelliSafe
Road Sign Information din vederea de
sus din afișajul central.
2. Selectați Avertizare depăș. lim. vit..
> Se activează funcția și se afișează
selectorul de limită de viteză.
31
326
3. Ajustați limita pentru avertizarea de viteză
apăsând săgețile sus/jos de pe ecran.
Rețineți că funcția nu ia în
considerare ajustarea limitei
selectate când afișajul pentru
șofer afișează simbolul pentru
camera radar.
Activarea avertizării sonore împreună
cu avertizarea de viteză
1.
Selectați Setări My Car IntelliSafe
Road Sign Information din vederea de
sus din afișajul central.
2. Selectați/deselectați Avertizare sonoră
semnalizare rutieră pentru a activa/
dezactiva avertizarea sonoră.
Cu funcția Avertizare sonoră semnalizare
rutieră activată, șoferul este avertizat și când
pătrunde pe un drum cu sens unic/acces interzis.
Activarea avertizării de viteză
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation* și datele hărții conțin informații
despre camerele radar, șoferul poate alege primirea de avertizări sonore la apropierea de o
cameră radar.
Road Sign Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
1.
Selectați Setări My Car IntelliSafe
Road Sign Information din vederea de
sus din afișajul central.
2. Selectați/deselectați Avert. sonoră
cameră depășire limită viteză pentru a
activa/dezactiva avertizarea sonoră de
cameră radar.
Informații asociate
•
•
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Avertizarea pentru limita de viteză și
cameră radar de la Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road Sign Information,
RSI)* (p. 325)
Limitările Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information, RSI)*
(p. 327)
Limitările Recunoașterea
indicatoarelor rutiere (Road Sign
Information, RSI)*
NOTĂ
Funcția RSI poate interpreta unele tipuri de
suporturi pentru biciclete, conectate la
priza electrică pentru remorcă, ca o
remorcă conectată. În astfel de cazuri,
afișajul pentru șofer poate afișa informații
incorecte privind viteza.
Funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information) (RSI32) poate avea
limitări, în anumite situații.
Exemple de situații care pot reduce funcția:
•
•
•
•
indicatoare șterse;
•
indicatoare acoperite parțial/complet sau
poziționate neadecvat;
•
indicatoare acoperite complet sau parțial
cu gheață, zăpadă și/sau praf;
•
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
•
hărți rutiere digitale33 neactualizate, incorecte sau fără informații privind viteza34.
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
indicatoare amplasate în curbe;
NOTĂ
indicatoare rotite sau deteriorate;
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
indicatoare poziționate la distanță deasupra șoselei;
Informații asociate
NOTĂ
Pe anumite piețe, funcția Recunoașterea
indicatoarelor rutiere (Road Sign Information)* este disponibilă numai împreună cu
Sensus Navigation*.
32
33
34
Road Sign Information
La mașinile echipate cu Sensus Navigation*.
Nu există date de hărți cu informații de viteză pentru toate regiunile.
* Opțiune/accesoriu. 327
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitatorul de viteză
Un limitator de viteză (SL35) poate fi asemănat cu un pilot automat, dar opus - șoferul
reglează viteza de la pedala de accelerație,
dar nu va putea depăși accidental o valoare
prestabilită/viteza maximă configurată de
limitatorul de viteză.
: Din modul activ – dezactivează/
modifică limitatorul de viteză la modul
așteptare.
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
: Reduce viteza maximă salvată
Marcaj pentru viteza maximă selectată
Viteza curentă a mașinii
Viteza maximă selectată
Butoane și simboluri pentru această funcție.
: Activează limitatorul de viteză din
modul așteptare și reia viteza maximă salvată.
35
328
Informații asociate
: Crește viteza maximă salvată
•
•
: Din modul așteptare – activează
limitatorul de viteză și stochează viteza
curentă.
•
Speed Limiter
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Limitări pentru limitatorul de viteză
(p. 331)
Selectarea și activarea limitatorului de
viteză (p. 329)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
•
Dezactivarea limitatorului de viteză
(p. 330)
Selectarea și activarea limitatorului
de viteză
•
Dezactivarea temporară a limitatorului de
viteză (p. 330)
•
Setarea vitezei stocate pentru sistemele
de asistență pentru șofer (p. 363)
Funcția limitatorului de viteză (Speed Limiter)
(SL36) trebuie să fie mai întâi selectată și activată pentru a putea regla viteza.
•
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
2. Când limitatorul de viteză este selectat apăsați butonul
(2) de pe volan pentru
activare.
> Simbolul este alb - limitatorul de viteză
se pornește și viteza actuală este selectată ca viteza maximă.
Informații asociate
•
•
•
Limitatorul de viteză (p. 328)
Dezactivarea limitatorului de viteză
(p. 330)
Dezactivarea temporară a limitatorului de
viteză (p. 330)
Limitatorul de viteză nu poate fi activat decât
după pornirea motorului. Cea mai mică viteză
maximă care poate fi memorată este de
30 km/h (20 mph).
1.
Apăsați ◀ (1) sau ▶ (3) pentru a derula
(4).
până la limitatorul de viteză
> Simbolul este gri - limitatorul de viteză
este în modul așteptare.
36
Speed Limiter
329
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Dezactivarea limitatorului de viteză
Limitatorul de viteză
vat și oprit.
(SL37)
poate fi dezacti-
Informații asociate
•
•
•
Limitatorul de viteză (p. 328)
Selectarea și activarea limitatorului de
viteză (p. 329)
Dezactivarea temporară a limitatorului de
viteză (p. 330)
Dezactivarea temporară a
limitatorului de viteză
Limitatorul de viteză (SL38) se poate dezactiva temporar și pune în modul așteptare.
Limitatorul de viteză poate fi dezactivat temporar și suspendat de la pedala de accelerație
fără a pune mai întâi limitatorul de viteză în
modul așteptare - de ex., pentru a putea accelera rapid mașina în caz de necesitate.
În acest caz, efectuați următoarele:
1.
1.
Apăsați butonul de pe volan
(2).
> Simbolul și indicatoarele devin gri limitatorul de viteză intră în modul
așteptare, iar șoferul poate depăși
limita de viteză configurată.
2. Apăsați butonul de pe volan ◀ (1) sau ▶ (3)
pentru a trece la o altă funcție.
> Simbolul și indicatorul pentru limitatorul de viteză (4) din afișajul pentru șofer
se sting - acest lucru șterge viteza
maximă salvată.
2. Eliberați complet pedala de accelerație la
finalizarea accelerării temporare.
> Apoi, mașina va utiliza automat frâna de
motor pentru a reduce viteza sub ultima
valoare maximă salvată.
Informații asociate
•
•
•
37
38
330
Speed Limiter
Speed Limiter
Apăsați complet pedala de accelerație și
eliberați-o pentru a întrerupe accelerația la
atingerea vitezei dorite.
> În acest mod, limitatorul de viteză este
încă activat, iar simbolul din afișajul
pentru șofer se aprinde în ALB.
Limitatorul de viteză (p. 328)
Selectarea și activarea limitatorului de
viteză (p. 329)
Dezactivarea limitatorului de viteză
(p. 330)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitări pentru limitatorul de viteză
(SL39)
Limitatorul de viteză (Speed Limiter)
are anumite limitări generale.
Pe pante abrupte, efectul de frânare al limitatorului de viteză (Speed Limiter) poate fi inadecvat și, astfel, viteza maximă memorată
poate fi depășită. În acest caz, șoferul este
avertizat prin afișarea mesajului Limita de
viteză a fost depășită în afișajul pentru șofer.
NOTĂ
Se va activa un mesaj text prin care se va
notifica depășirea vitezei maxime dacă
viteza a fost depășită cu cel puțin 3 km/h
(circa 2 mph).
Limitatorul automat de viteză
Funcția Limitator automat de viteză (Automatic Speed Limiter) (ASL40) ajută șoferul să
adapteze viteza maximă a mașinii la funcția
marcată pe indicatoarele rutiere.
Funcția Limitator de viteză (Speed Limiter)
(SL41) poate fi comutată la funcția Limitator
automat de viteză (Automatic Speed Limiter)
(ASL).
Limitatorul automat de viteză utilizează informațiile privind viteza de la funcția Recunoaștere indicatoare rutiere (Road Sign Information)* (RSI42) pentru a adapta automat
viteza maximă a mașinii.
AVERTIZARE
Informații asociate
•
39
40
41
42
Limitatorul de viteză (p. 328)
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Chiar dacă șoferul vede clar indicatoarele
rutiere de viteză, informațiile oferite de
funcția Road Sign Information* (RSI) pentru ASL pot fi incorecte. În astfel de cazuri,
șoferul trebuie să intervină și să accelereze
sau să frâneze la o viteză corespunzătoare.
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
}}
* Opțiune/accesoriu. 331
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Simbol pentru limitatorul automat de
viteză
Simbol
Simbolul semn (afișat împreună cu
viteza memorată, 70, în centrul vitezometrului) poate fi afișat în trei
culori, fiecare cu o anumită semnifi-
Semnificație
Galben verzui
Limitatorul automat de
viteză este activ
Gri
Portocaliu
Limitatorul automat de
viteză este setat în modul
așteptare
Limitatorul automat de
viteză este temporar în
modul așteptare, de ex., din
cauza ignorării unui indicator rutier.
Simbol funcția limitatorului de viteză
care este activă
ASL
✓
✓
Simbol ALB: Funcție activă, simbol
GRI: Mod așteptare.
cație:
Culoarea
simbolului
semn
SL
✓
Simbol semn după "70" = Limitatorul automat de viteză este activat.
Activarea sau dezactivarea
limitatorului automat de viteză
Funcția de limitator automat de viteză
(ASL43) poate fi activat și dezactivat ca un
supliment la limitatorul de viteză (SL44).
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată. Apăsați butonul
de pe volan
pentru a porni limitatorul automat de
viteză la viteza curentă.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată. Se activează în schimb limitatorul normal de viteză.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea limitatorului
automat de viteză (p. 332)
•
Modificarea toleranței pentru limitatorul
automat de viteză (p. 333)
•
Limitări pentru limitatorul automat de
viteză (p. 334)
•
•
Limitatorul de viteză (p. 328)
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Simbolul afișat în afișajul pentru șofer se
modifică în funcție de ce tip de funcție este
activă, pilotul automat sau controlul adaptiv al
vitezei de croazieră.
43
332
Automatic Speed Limiter
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
NOTĂ
•
•
•
Dacă funcția limitatorului automat de
viteză este activată, Road Sign Information (Recunoaștere indicatoare
rutiere) (RSI45) se va afișa în afișajul
pentru șofer chiar dacă funcția nu este
activată.
Dezactivarea limitatorului automat de
viteză
Modificarea toleranței pentru
limitatorul automat de viteză
Pentru a dezactiva limitatorul automat de
viteză:
Funcția Automatic Speed Limiter (ASL46)
poate fi configurată pentru diferite niveluri de
toleranță. Această toleranță se reglează în
același mod cu setarea de viteză de la limitatorul de viteză.
Dacă, de exemplu, mașina păstrează o limită
de viteză de 70 km/h (43 mph) de la un indicator rutier, șoferul poate selecta menținerea
unei viteze de 75 km/h (47 mph).
–
Pentru a elimina Road Sign Information din afișajul pentru șofer, dezactivați limitatorul automat de viteză și
Road Sign Information.
La activarea funcției limitatorului automat de viteză, dar Road Sign Information este dezactivată, nu se va afișa
nicio avertizare din partea Road Sign
Information. Și Road Sign Information
trebuie să fie activat pentru a primi
avertizări.
AVERTIZARE
După comutarea de la ASL la SL, mașina
nu va mai urmări limita de viteză de pe indicatoarele rutiere ci doar viteza maximă
setată.
Informații asociate
•
•
•
•
44
45
46
Speed Limiter
Road Sign Information
Automatic Speed Limiter
Apăsați pe butonul din ecranul de funcții.
> Indicația dată de butonul GRI - ASL se
oprește și în locul ei se activează SL.
Limitatorul de viteză (p. 328)
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
Limitări pentru limitatorul automat de
viteză (p. 334)
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Butoane și simboluri pentru această funcție
}}
* Opțiune/accesoriu. 333
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Apăsați butonul de pe volan
(1) până
când 70 km/h (43 mph) din centrul vitezometrului (2) se modifică la 75 km/h
(47 mph).
> Apoi, mașina utilizează toleranța selectată de 5 km/h (4 mph) cât timp indicatoarele rutiere depășite indică o limită
de 70 km/h (43 mph).
–
Toleranța este păstrată până când se
depășește un indicator rutier cu o limită de
viteză mai mică sau mai mare - apoi, mașina
va menține noua limită de viteză semnalizată
și toleranța se șterge din memorie.
NOTĂ
Toleranța maximă selectabilă este
+/- 10 km/h (5 mile/h).
Informații asociate
•
•
•
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
Limitări pentru limitatorul automat de
viteză (p. 334)
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Limitări pentru limitatorul automat
de viteză
Limitarea automată a vitezei (ASL47) se realizează utilizând informațiile despre viteză din
cadrul funcției Recunoașterea indicatoarelor
rutiere (Road Sign Information)* (RSI48) – nu
de la indicatoarele rutiere de limită de viteză
pe lângă care trece mașina.
Dacă Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI) nu poate interpreta și furniza informații despre viteză către
sistemele de asistență pentru șofer, limitatorul
automat de viteză trece în modul așteptare și
comută la limitatorul normal de viteză. În astfel
de cazuri, șoferul trebuie să intervină și să frâneze până la o viteză adecvată.
Limitatorul automat de viteză se va reactiva
când Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI) poate interpreta
și furniza din nou informații despre viteză.
Informații asociate
•
•
•
Limitatorul de viteză (p. 328)
Limitatorul automat de viteză (p. 331)
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)* (p. 320)
Cruise control
Pilotul automat (Cruise Control) (CC49) ajută
șoferul să mențină o viteză constantă, ceea
ce poate duce la un condus mai relaxat pe
autostrăzi și drumuri lungi și drepte, cu trafic
normal.
Butoane și simboluri pentru această funcție
: Activează Cruise Control din modul
așteptare și reia viteza salvată.
: Crește viteza salvată
: Din modul așteptare – activează
pilotul automat și memorează viteza
actuală
: Din modul activ - dezactivează/
comută Cruise Control la modul așteptare.
47
48
49
334
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
Cruise Control
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
: Reduce viteza salvată
Marcaj pentru viteza selectată
AVERTIZARE
•
Viteza curentă a mașinii
Viteza salvată
NOTĂ
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
La mașinile echipate cu Controlul adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)* (ACC50), puteți comuta între Cruise
Control și Adaptive Cruise Control.
Utilizarea frânei de motor în locul
pedalei de frână
Control), șoferul poate dezactiva temporar
acționarea pedalei de frână.
Pentru a efectua acest lucru, efectuați următoarele:
–
Apăsați pedala de accelerație până la
jumătatea cursei și eliberați.
> Pilotul automat (Cruise Control) va
decupla automat frâna de la pedală și
va continua să utilizeze numai frâna de
motor.
Informații asociate
•
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Selectarea și activarea Cruise Control
(p. 336)
Dezactivarea Cruise Control (p. 336)
Modul așteptare pentru Cruise Control
(p. 337)
•
Setarea vitezei stocate pentru sistemele
de asistență pentru șofer (p. 363)
•
Comutarea între cruise control și adaptive
cruise control* pe afișajul central (p. 345)
Cu pilotul automat (Cruise Control), viteza este
ajustată cu mai puține apăsări ale pedalei de
frână. La coborârea unei pante, poate fi necesară deplasarea la o viteză ușor mai mare și
limitarea accelerației prin utilizarea frânei de
motor. În acest caz, cu pilotul automat (Cruise
50
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu. 335
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Selectarea și activarea Cruise
Control
Funcția pilotului automat (Cruise Control)
(CC51) trebuie să fie mai întâi selectată și activată pentru a putea regla viteza.
2. Selectați Cruise Control - apăsați butonul
(2) de pe volan pentru activare.
> Simbolul este alb - Cruise Control se
pornește și viteza actuală este selectată
ca viteza maximă. Cea mai mică viteză
care poate fi memorată este de
30 km/h (20 mph).
Dezactivarea Cruise Control
Cruise Control (CC52) se poate dezactiva și
opri.
Reactivarea Cruise Control la ultima
viteză selectată
–
Pentru a porni pilotul automat (Cruise Control)
din modul așteptare, viteza curentă a mașinii
trebuie să fie de cel puțin 30 km/h (20 mph).
1.
51
52
336
AVERTIZARE
Se poate resimți o creștere semnificativă a
de
vitezei la reluarea vitezei cu butonul
pe volan.
Apăsați ◀ (1) sau ▶ (3) pentru a derula
până la simbolul pentru Pilotul automat
(4).
(Cruise Control)
> Simbolul este gri - Cruise Control este
în modul așteptare.
Cruise Control
Cruise Control
Selectați Cruise Control - apăsați butonul
de pe volan pentru activare.
> Marcajele și simbolurile Cruise Control
din afișajul pentru șofer își schimbă
culoarea de la GRI la ALB - mașina va
utiliza din nou cea mai recentă viteză
selectată.
Informații asociate
•
•
•
Cruise control (p. 334)
Dezactivarea Cruise Control (p. 336)
Modul așteptare pentru Cruise Control
(p. 337)
1.
(2).
Apăsați butonul de pe volan
> Simbolul și indicatoarele devin gri Cruise Control este în modul așteptare.
2. Apăsați butonul de pe volan ◀ (1) sau ▶ (3)
pentru a trece la o altă funcție.
> Simbolul și indicatorul Cruise Control
(4) din afișajul pentru șofer se sting acest lucru șterge viteza maximă salvată.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
Cruise control (p. 334)
Comutarea între cruise control și adaptive
cruise control* pe afișajul central (p. 345)
•
Selectarea și activarea Cruise Control
(p. 336)
•
Modul așteptare pentru Cruise Control
(p. 337)
Modul așteptare pentru Cruise
Control
Cruise Control (CC53) se poate dezactiva și
seta în modul așteptare. Acest lucru se poate
efectua automat sau la intervenția șoferului.
Modul așteptare înseamnă că funcția a fost
selectată din afișajul pentru șofer, dar nu a fost
activată. În acest caz, pilotul automat nu adaptează viteza.
Modul așteptare la intervenția
șoferului
Cruise Control se dezactivează și se setează în
modul de așteptare dacă se produce oricare
din următoarele:
•
•
se utilizează pedala de frână;
•
Pedala de ambreiaj este apăsată lung timp
de cel puțin 1 minut;
•
șoferul menține o viteză mai mare decât
viteza selectată timp de peste 1 minut.
Modul așteptare automat
Activarea modului de așteptare automat se
poate datora uneia din următoarele situații:
•
•
•
•
Roțile pierd tracțiunea.
Turația motorului este prea mică/mare.
Temperatura frânelor este prea ridicată.
Viteza scade sub 30 km/h (20 mile/h).
Șoferul trebuie să controleze el însuși viteza.
Informații asociate
•
•
•
Cruise control (p. 334)
Selectarea și activarea Cruise Control
(p. 336)
Dezactivarea Cruise Control (p. 336)
selectorul de viteze este deplasat în poziția N;
Șoferul trebuie să controleze el însuși viteza.
O creștere temporară a vitezei de la pedala de
accelerație, de ex., la o depășire, nu afectează
setarea - mașina revine la ultima viteză stocată
la eliberarea pedalei de accelerație.
53
Cruise Control
* Opțiune/accesoriu. 337
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Adaptive Cruise Control*54
(ACC55)
Adaptive Cruise Control
ajută șoferul
să păstreze o viteză constantă în combinație
cu un interval de timp preconfigurat față de
vehiculul din față.
Camera și unitatea radar măsoară distanța față de
vehiculul din față.
Adaptive Cruise Control poate furniza o experiență de condus mai relaxantă pe parcursul
călătoriilor lungi pe autostrăzi sau drumuri
lungi și întinse în condiții de trafic normal.
acel vehicul. Când drumul este liber din nou,
mașina revine la viteza prestabilită.
Dacă funcția de asistență adaptivă* este activată, acest lucru poate afecta și viteza mașinii.
338
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) urmărește:
•
să adapteze lin viteza. În situațiile care
impun frânare bruscă, șoferul trebuie să
frâneze. Acest lucru se aplică în cazul unor
diferențe mari de viteză sau dacă vehiculul
din față frânează brusc. Din cauza limitărilor unității radar, frânarea se poate produce brusc sau deloc.
•
să urmărească vehiculul din față de pe
aceeași bandă de rulare la intervalul de
timp configurat de șofer. Dacă unitatea
radar nu poate vedea un vehicul în fața
mașinii va menține viteza presetată și
selectată de șofer. De asemenea, acest
lucru se produce dacă viteza vehiculului
din față crește și depășește viteza selectată.
Șoferul selectează viteza dorită și intervalul de
timp față de vehiculul din față. Dacă camera și
unitatea radar detectează un vehicul mai lent
în fața mașinii, viteza se adaptează automat în
funcție de intervalul de timp prestabilit față de
54
55
AVERTIZARE
IMPORTANT
Întreținerea componentelor sistemelor de
asistență pentru șofer trebuie efectuată
numai la un atelier - vă recomandăm un
atelier autorizat Volvo.
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Butoanele de comandă ale Controlului
adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)* (p. 339)
•
Modul de afișare pentru Controlul adaptiv
al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise
Control)* (p. 340)
•
Selectarea și activarea Adaptive Cruise
Control* (p. 341)
•
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
Butoanele de comandă ale
Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise
Control)*56
Reduce intervalul de timp față de vehiculul
din față
Un rezumat al modului în care Adaptive
Cruise Control (ACC57) este controlat de la
tastatura din stânga volanului și al modului de
afișare a funcției.
Indicator vehicul țintă: funcția a detectat și
urmărește un vehicul țintă la intervalul de
timp prestabilit
Simbolul pentru intervalul de timp față de
vehiculele din față
Informații asociate
•
•
•
Simbolurile și mesajele pentru controlul
adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control, ACC)* (p. 346)
•
Avertizare din partea sistemelor de asistență pentru șofer în caz de risc de coliziune (p. 361)
•
Setarea intervalului de timp față de vehiculul din față (p. 364)
: Din modul așteptare - activează și
salvează viteza curentă.
•
Setarea vitezei stocate pentru sistemele
de asistență pentru șofer (p. 363)
•
Frânarea automată cu asistență pentru
șofer (p. 366)
: Din modul activ - dezactivează/
comută la modul așteptare.
•
Modificarea țintei cu sistemele de asistență pentru șofer (p. 362)
•
Asistența la depășire* (p. 360)
56
: Reduce viteza salvată
Mărește intervalul de timp față de vehiculul din față
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
: Activează funcția din modul așteptare și reia viteza salvată.
: Crește viteza salvată
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu. 339
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Modul de afișare pentru Controlul
adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control)*58
Imaginea următoare prezintă modul în care
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control) (ACC59) se poate
afișa în diferite contexte.
Viteză
Intervalul de timp
Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise
Control) modifică intervalul
de timp față de mașina din
față atunci când simbolul de
distanță afișează două vehicule. În același timp, se marchează și domeniul de viteză.
Ilustrația anterioară prezintă Adaptive Cruise
Control setată să mențină o viteză de
110 km/h (68 mph), iar în față nu se află niciun
vehicul de urmat.
În timpul mersului
În următorul exemplu ilustrativ, funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road Sign
Information)* (RSI60) informează șoferul că
viteza maximă admisă este de 130 km/h
(80 mph).
Ilustrația anterioară prezintă Adaptive Cruise
Control setată să mențină 110 km/h (68 mph)
și, în același timp, urmărește un vehicul din
față, care menține aceeași viteză.
Indicarea vitezei
Viteza salvată
Viteza vehiculului din față
Viteza actuală a mașinii
57
58
59
60
340
Informații asociate
•
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
Adaptive Cruise Control
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Selectarea și activarea Adaptive
Cruise Control*61
Selectați mai întâi Adaptive Cruise Control
(ACC62) și apoi activați funcția pentru a permite controlul vitezei și distanței.
•
1.
Pentru mașinile cu cutie de viteze
manuală. Viteza trebuie să fie de cel puțin
30 km/h (20 mph).
Apăsați butonul de pe volan ◀ (2) sau ▶ (3)
pentru a derula până la simbolul Adaptive
Cruise Control
(4).
> Simbolul este gri - Adaptive Cruise
Control este în modul așteptare.
2. Când limitatorul de viteză este selectat (1) de pe volan pentru
apăsați butonul
activare.
> Simbolul este alb - limitatorul de viteză
se pornește și viteza actuală este selectată ca viteza maximă.
Pentru pornirea funcției, sunt necesare următoarele:
•
Centura de siguranță a șoferului trebuie
cuplată și portiera șoferului trebuie să fie
închisă.
•
Trebuie să existe un vehicul (vehiculul
țintă) la o distanță rezonabilă în fața
mașinii sau viteza curentă trebuie să fie de
cel puțin 15 km/h (9 mph).
61
62
Reactivarea Adaptive Cruise Control la
ultima viteză selectată
–
AVERTIZARE
Se poate resimți o creștere semnificativă a
vitezei la reluarea vitezei cu butonul
de
pe volan.
Informații asociate
•
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Dezactivarea Controlului adaptiv al vitezei
de croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 342)
•
Comutarea între cruise control și adaptive
cruise control* pe afișajul central (p. 345)
•
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
Selectați Adaptive Cruise Control - apăsați
de pe volan pentru activare.
butonul
> Marcajele și simbolurile Cruise Control
din afișajul pentru șofer își schimbă
culoarea de la GRI la ALB - mașina va
utiliza din nou cea mai recentă viteză
selectată.
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu. 341
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Dezactivarea Controlului adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)*63
Adaptive Cruise Control (ACC64) se poate
dezactiva și opri.
2. Apăsați butonul de pe volan ◀ (1) sau ▶ (3)
pentru a trece la o altă funcție.
> Simbolul și indicatorul Adaptive Cruise
Control (4) din afișajul pentru șofer se
sting - acest lucru șterge viteza maximă
salvată.
•
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
AVERTIZARE
1.
Apăsați butonul de pe volan
(2).
> Simbolul și indicatoarele devin gri Adaptive Cruise Control este în modul
așteptare. Se sting indicatorul pentru
intervalul de timp și simbolul pentru
vehiculul țintă, dacă este activat.
342
Când Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)
este în modul așteptare, șoferul trebuie
să intervină și să ajusteze viteza și distanța față de vehiculul din față.
•
Când Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)
este în modul așteptare și mașina se
apropie prea mult de vehiculul din față,
șoferul poate fi avertizat de distanța
scurtă de funcția Avertizare de distanță
(Distance Warning)*.
Informații asociate
•
•
•
63
64
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Selectarea și activarea Adaptive Cruise
Control* (p. 341)
Comutarea între cruise control și adaptive
cruise control* pe afișajul central (p. 345)
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Modul așteptare pentru Controlul
adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control)*65
Adaptive Cruise Control (ACC66) se poate
dezactiva și seta în modul așteptare. Acest
lucru se poate efectua automat sau la intervenția șoferului.
Modul așteptare înseamnă că funcția a fost
selectată din afișajul pentru șofer, dar nu a fost
activată. În acest timp, Adaptive Cruise Control nu reglează viteza sau distanța față de
vehiculul din față.
Modul așteptare la intervenția
șoferului
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) se dezactivează și se
setează în modul de așteptare dacă se produc
oricare din următoarele:
•
•
se utilizează pedala de frână;
•
șoferul menține o viteză mai mare decât
viteza selectată timp de peste 1 minut;
•
pedala de ambreiaj este apăsată timp de 1
minut - se aplică la mașinile cu cutie de
viteză manuală.
65
66
67
O creștere temporară a vitezei de la pedala de
accelerație, de ex., la o depășire, nu afectează
setarea - mașina revine la ultima viteză stocată
la eliberarea pedalei de accelerație.
Modul așteptare automat
AVERTIZARE
În modul așteptare automată, șoferul este
avertizat cu un semnal sonor și cu un mesaj
afișat în afișajul pentru șofer.
AVERTIZARE
•
Când Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)
este în modul așteptare, șoferul trebuie
să intervină și să ajusteze viteza și distanța față de vehiculul din față.
•
Când Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)
este în modul așteptare și mașina se
apropie prea mult de vehiculul din față,
șoferul poate fi avertizat de distanța
scurtă de funcția Avertizare de distanță
(Distance Warning)*.
selectorul de viteze este deplasat în poziția N;
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
•
Șoferul trebuie să adapteze viteza
mașinii, să acționeze frânele după caz
și să mențină o distanță sigură față de
alte vehicule.
Modul de așteptare automat se poate cupla
dacă se produce una din următoarele situații:
•
unul din sistemele de care depinde Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) nu mai funcționează,
de ex., controlul stabilității/antideraparea
(ESC67);
•
•
șoferul deschide portiera;
•
•
•
•
turația motorului este prea mică/mare;
șoferul își decuplează centura de siguranță;
una sau mai multe roți își pierd tracțiunea;
temperatura frânelor este ridicată;
frâna de parcare este activată;
}}
* Opțiune/accesoriu. 343
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
•
camera și unitatea radar sunt acoperite de
zăpadă sau plouă în averse (lentila camerei/undele radio sunt blocate);
Limitările Controlului adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)*68
•
viteza este sub 5 km/h (3 mph) și ACC nu
are siguranța că obiectul țintă este un
vehicul staționat sau este un alt obiect, de
ex., o denivelare pentru limitarea vitezei;
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control) (ACC69) poate avea
limitări în anumite situații.
•
viteza este sub 5 km/h (3 mph) și când
vehiculul din față virează astfel încât ACC
nu mai are un vehicul de urmat;
•
viteza se reduce la sub 30 km/h (20 mph)
- se aplică numai la mașinile cu cutie de
viteze manuală.
Informații asociate
•
•
•
•
68
69
344
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Selectarea și activarea Adaptive Cruise
Control* (p. 341)
Dezactivarea Controlului adaptiv al vitezei
de croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 342)
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
Drumuri abrupte și/sau cu încărcătură
mare
Rețineți că Adaptive Cruise Control a fost conceput pentru a fi utilizat pe suprafețe carosabile fără denivelări. Funcția poate întâmpina
dificultăți la păstrarea distanței corecte față de
vehiculul din față la coborârea pe pante
abrupte - în acest caz, fiți atent și pregătit pentru a frâna.
Nu utilizați Adaptive Cruise Control dacă
mașina este foarte încărcată sau dacă o
remorcă este atașată la mașină.
AVERTIZARE
•
Acesta nu este un sistem de evitare a
coliziunii. Șoferul este întotdeauna responsabil și trebuie să intervină dacă
sistemul nu detectează vehiculul din
față.
•
Funcția nu frânează pentru persoane și
animale și nici pentru vehicule mici precum biciclete și motociclete. Nici pentru remorci joase, obiecte și vehicule
care se apropie din față, cu deplasare
lentă sau staționate.
•
Nu utilizați funcția în situații solicitante,
precum trafic urban, la intersecții, pe
suprafețe alunecoase, cu apă sau noroi
pe carosabil, pe timp de averse/
ninsoare abundentă, în condiții de vizibilitate redusă, pe șosele cu multe
curbe sau pe carosabil alunecos.
Mod de condus indisponibil
Modul de condus Off Road nu poate fi selectat când Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) este activat.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
70
71
72
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Comutarea între cruise control și
adaptive cruise control*70 pe
afișajul central
Când Pilotul automat normal (Cruise Control)
(CC71) este selectat din afișajul pentru șofer,
puteți trece la Controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control) (ACC72)
din ecranul de funcții din afișajul central.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicație buton VERDE - Controlul adaptiv
al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise
Control) este dezactivat, iar pilotul automat normal (Cruise Control) este setat în
modul așteptare.
•
Indicație buton GRI - Pilotul automat normal (Cruise Control) este dezactivat, iar
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control) este setat în
modul așteptare.
Un simbol din afișajul pentru șofer afișează
care este sistemul de control activ:
Cruise Control
(CC)
Adaptive Cruise
Control (ACC)
A
A
A
Simbol ALB: Funcție activă, simbol GRI: Mod așteptare
Informații asociate
•
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Cruise control (p. 334)
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu. 345
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simbolurile și mesajele pentru
controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control,
ACC)*73
pe afișajul pentru șofer și/sau afișajul superior*.
Un număr de simboluri și mesaje privind
Adaptive Cruise Control (ACC74) se pot afișa
Simbol
Mesaj
Specificație
Simbolul este ALB
Mașina păstrează viteza memorată.
Adaptive Cruise Contr.
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control, ACC) este configurat în modul așteptare.
Indisponibil
Simbolul este GRI
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelier - vă recomandăm să contactați un atelier autorizat Volvo.
Adaptive Cruise Contr.
Service necesar
Simbolul este GRI
Curățați parbrizul din fața camerei și a senzorilor unității radar.
Senzor parbriz
Senzor blocat, consultați manualul de utilizare
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
73
74
346
Dacă mesajul continuă să se afișeze: Contactați un atelier - vă recomandăm un atelier
autorizat Volvo.
Informații asociate
•
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Adaptive Cruise Control
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Pilot Assist*75
Pilot Assist poate ajuta șoferul să conducă
mașina între marcajele de demarcare ale benzii de rulare și să mențină o viteză constantă,
la un interval de timp preselectat față de vehiculul din față.
Cum funcționează Pilot Assist
Funcția Pilot Assist a fost concepută în special
pentru a fi utilizată pe autostrăzi și drumuri
principale similare, unde contribuie la un condus mai confortabil și mai relaxat.
Șoferul selectează viteza dorită și intervalul de
timp față de vehiculul din față. Pilot Assist scanează distanța față de vehiculul din față și
marcajele laterale de demarcare a benzii de
rulare de pe carosabil utilizând unitatea camerei. Intervalul de timp prestabilit se menține cu
ajutorul adaptării automate a vitezei în timp ce
asistența de direcție ajută la poziționarea
mașinii pe banda de rulare.
Dacă funcția de asistență adaptivă* este activată, acest lucru poate afecta și viteza mașinii.
Camera și unitatea radar măsoară distanța față de
vehiculul din față și detectează marcajele laterale.
Unitatea camerei și radarului
Cititoare de distanță
Cititoare, marcaje laterale
Pilot Assist vă ajută la controlul mașinii. Poate
fi necesar să conduceți câțiva kilometri cu
Pilot Assist pentru a vă simți confortabil cu
funcția. Este important să cunoașteți toate
75
lor camerei și unității radar, frânarea se
poate produce brusc sau deloc.
aplicațiile și limitările funcției pentru a utiliza în
siguranță toate beneficiile.
Pilot Assist adaptează viteza cu ajutorul accelerării și a frânării. Se va auzi un sunet jos când
frânele sunt utilizate pentru a regla viteza.
Acest lucru este normal.
Pilot Assist urmărește:
•
să adapteze lin viteza. În situațiile care
impun frânare bruscă, șoferul trebuie să
frâneze. Acest lucru se aplică în cazul unor
diferențe mari de viteză sau dacă mașina
din față frânează brusc. Din cauza limitări-
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
•
să urmărească vehiculul din față de pe
aceeași bandă de rulare la intervalul de
timp configurat de șofer. Dacă unitatea
radar nu poate vedea un vehicul în fața
mașinii va menține viteza presetată și
selectată de șofer. De asemenea, acest
lucru se produce dacă viteza vehiculului
din față crește și depășește viteza selectată.
Poziția mașinii pe banda de rulare
Când Pilot Assist ajută la direcție, funcția
urmărește să așeze mașina la mijlocul distanței dintre marcajele de demarcare ale benzii de
rulare. Pentru o călătorie plăcută, lăsați mașina
să identifice o poziție bună. Șoferul poate oricând corecta poziția prin creșterea forței de
virare. Este important ca șoferul să verifice
dacă mașina este poziționată în siguranță pe
banda de rulare.
Dacă Pilot Assist nu poziționează mașina întrun mod adecvat pe banda de rulare, vă recomandăm să opriți Pilot Assist și să activați
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)*.
}}
* Opțiune/accesoriu. 347
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Asistență de direcție
Starea curentă a asistenței de
direcție este indicată prin
culoarea simbolului volanului:
• volanul VERDE indică asistența de direcție activă;
• volanul GRI (sub formă de
ilustrație) indică asistența de direcție dezactivată.
Asistența de direcție Pilot Assist ia în considerare viteza mașinii din față și marcajele benzii
de rulare. În orice moment, șoferul poate
ignora recomandările de direcție ale Pilot
Assist și vira în altă direcție, de ex., pentru a
schimba banda de rulare sau pentru a evita un
obstacol de pe șosea.
Dacă Pilot Assist nu poate interpreta corect
marcajele benzii de rulare, de ex., camera și
unitatea radar nu văd marcajele laterale ale
benzii de rulare, Pilot Assist dezactivează temporar asistența de direcție, dar o reactivează
dacă marcajele benzii de rulare pot fi interpretate din nou - deși funcțiile de control ale vitezei și distanței rămân active. Volanul vibrează
ușor la dezactivarea temporară pentru a alerta
șoferul cu privire la această modificare.
AVERTIZARE
Asistența pentru direcție Pilot Assist se
dezactivează automat și se reia fără o avertizare prealabilă.
348
Curbe și bifurcații
Pilot Assist interacționează cu șoferul, care nu
trebuie să aștepte intervenția asistenței de
direcție a Pilot Assist, ci să fie mereu pregătit
pentru vira mai mult, mai ales în curbe.
direcție se dezactivează. Pilot Assist trebuie
de pe volan.
repornită de la butonul
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Atunci când mașina se apropie de o ieșire sau
dacă banda se bifurcă, șoferul trebuie să vireze
către banda dorită pentru ca Pilot Assist să
detecteze direcția dorită.
Mâinile pe volan
Pentru ca Pilot Assist să funcționeze, mâinile
șoferului trebuie să fie pe volan. Șoferul trebuie să fie activ și alert atunci când conduce
cu Pilot Assist deoarece funcția nu poate citi
toate situațiile și funcția se poate dezactiva și
activa fără o avertizare prealabilă.
Dacă Pilot Assist detectează
că șoferul nu își menține mâinile pe volan, sistemul emite
o avertizare cu un simbol și
un mesaj text în afișajul pentru șofer pentru a solicita
șoferului să vireze activ.
Dacă nici după câteva secunde mâinile șoferului nu pot fi detectate pe volan, avertizarea de
virare activă a mașinii se repetă, fiind însoțită
de un semnal sonor.
Dacă Pilot Assist nu poate detecta mâinile
șoferului pe volan după câteva secunde, semnalul de avertizare devine intens și funcția de
IMPORTANT
Întreținerea componentelor sistemelor de
asistență pentru șofer trebuie efectuată
numai la un atelier - vă recomandăm un
atelier autorizat Volvo.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Selectarea și activarea Pilot Assist*
(p. 351)
Butoanele pentru Pilot Assist*76
: Reduce viteza salvată
Un rezumat al modului în care Pilot Assist
este controlat de la tastatura din stânga volanului și al modului de afișare a funcției.
Mărește intervalul de timp față de vehiculul din față
Reduce intervalul de timp față de vehiculul
din față
•
Modul de afișare pentru Pilot Assist*
(p. 350)
•
•
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
◀: Comută de la Pilot Assist la Adaptive
Cruise Control.
Simbolurile și mesajele pentru Pilot Assist*
(p. 357)
Simbolul funcției
•
•
Butoanele pentru Pilot Assist* (p. 349)
Simboluri pentru mașina țintă
Avertizare din partea sistemelor de asistență pentru șofer în caz de risc de coliziune (p. 361)
Simbolul pentru intervalul de timp față de
vehiculele din față
•
Modificarea țintei cu sistemele de asistență pentru șofer (p. 362)
•
Setarea intervalului de timp față de vehiculul din față (p. 364)
•
Setarea vitezei stocate pentru sistemele
de asistență pentru șofer (p. 363)
•
Frânarea automată cu asistență pentru
șofer (p. 366)
•
Asistența la depășire* (p. 360)
Simbol pentru asistența pentru direcție
activată/dezactivată
Butoane și simboluri pentru această funcție.
▶: Comută de la Adaptive Cruise Control*
la Pilot Assist.
Informații asociate
•
Pilot Assist* (p. 347)
: Din modul așteptare - activează
Pilot Assist și salvează viteza curentă.
: Din modul activ - dezactivează/
comută Pilot Assist la modul așteptare.
: Activează Pilot Assist din modul
așteptare și reia viteza selectată și intervalul de timp.
: Crește viteza salvată
76
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu. 349
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Modul de afișare pentru Pilot
Assist*77
Intervalul de timp
Pilot Assist controlează intervalul de timp față de vehiculul
din față numai când simbolul
de distanță indică un vehicul
(1) deasupra simbolului volan.
Imaginea următoare prezintă modul în care
Pilot Assist se poate afișa în diferite contexte.
Viteză
Ilustrația anterioară prezintă Pilot Assist setată
să mențină o viteză de 110 km/h (68 mph), iar
în față nu se află niciun vehicul de urmat.
Pilot Assist nu oferă asistență pentru direcție
deoarece marcajele laterale ale benzii de circulație nu pot fi detectate.
Asistența pentru direcție Pilot
Assist este activă numai când simbolul volan
(2) și-a schimbat culoarea din GRI în VERDE.
În timpul mersului
În următorul exemplu ilustrativ, funcția Recunoașterea indicatoarelor rutiere (Road Sign
Information) (RSI78) informează șoferul că
viteza maximă admisă este de 130 km/h
(80 mph).
Indicarea vitezei.
Viteza salvată
Viteza vehiculului din față
Viteza actuală a mașinii
Ilustrația anterioară prezintă Pilot Assist setată
să mențină 110 km/h (68 mph) și, în același
timp, urmărește un vehicul din față, care menține aceeași viteză.
Pilot Assist nu oferă asistență pentru direcție
deoarece marcajele laterale ale benzii de circulație nu pot fi detectate.
77
78
350
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Road Sign Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Ilustrația anterioară prezintă Pilot Assist setată
să mențină o viteză de 110 km/h (68 mph), iar
în față nu se află niciun vehicul de urmat.
Pilot Assist asigură asistență pentru direcție
deoarece marcajele laterale ale benzii de circulație nu pot fi detectate.
Selectarea și activarea Pilot
Assist*79
Pentru a putea controla viteza și distanța și a
furniza asistență pentru direcție, Pilot Assist
trebuie să fie mai întâi selectată și apoi activată.
Informații asociate
•
•
Pilot Assist* (p. 347)
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
Ilustrația anterioară prezintă Pilot Assist setată
să mențină 110 km/h (68 mph) și, în același
timp, urmărește un vehicul din față, care menține aceeași viteză.
În acest caz, Pilot Assist oferă și asistență
pentru direcție deoarece marcajele laterale ale
benzii de circulație pot fi detectate.
Volanul verde indică faptul că Pilot Assist furnizează
asistență pentru direcție.
Pentru a activa Pilot Assist, următoarele condiții sunt obligatorii.
•
Centura de siguranță a șoferului trebuie
cuplată și portiera șoferului trebuie să fie
închisă.
•
Marcajele de demarcație a benzilor de
rulare trebuie să fie clare și să fie detectate
de mașină.
•
Trebuie să existe un vehicul (vehiculul
țintă) la o distanță rezonabilă în fața
}}
* Opțiune/accesoriu. 351
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
mașinii sau viteza curentă trebuie să fie de
cel puțin 15 km/h (9 mph).
Reactivarea Pilot Assist la ultima
viteză memorată
•
Viteza nu trebuie să depășească 140 km/h
(87 mph).
–
•
•
Șoferul trebuie să țină mâinile pe volan.
Trebuie să existe un vehicul (vehiculul
țintă) la o distanță rezonabilă în fața
mașinii sau viteza curentă trebuie să fie de
cel puțin 15 km/h (9 mph).
•
Pentru mașinile cu cutie de viteze
manuală. Viteza trebuie să fie de cel puțin
30 km/h (20 mph).
1.
Apăsați ◀ (1) sau ▶ (3) pentru a derula
(4).
până la simbolul pentru Pilot Assist
> Simbolul este gri - Pilot Assist este în
modul așteptare.
2. Când Pilot Assist este selectat - apăsați
(2) de pe volan pentru actibutonul
vare.
> Simbolul este alb - Pilot Assist se
pornește și viteza actuală este selectată
ca viteza maximă.
79
80
352
Când Pilot Assist este selectat - apăsați
de pe volan pentru activare.
butonul
> Marcajele și simbolurile Cruise Control
din afișajul pentru șofer își schimbă
culoarea de la GRI la ALB - mașina va
utiliza din nou cea mai recentă viteză
selectată.
Dezactivarea Pilot Assist*80
Pilot Assist se poate dezactiva și opri.
AVERTIZARE
Se poate resimți o creștere semnificativă a
vitezei la reluarea vitezei cu butonul
de
pe volan.
1.
Informații asociate
•
•
•
Pilot Assist* (p. 347)
Dezactivarea Pilot Assist* (p. 352)
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
Apăsați butonul de pe volan
(2).
> Simbolul și indicatoarele devin gri Pilot Assist este în modul așteptare. Se
sting indicatorul pentru intervalul de
timp și simbolul pentru vehiculul țintă,
dacă este activat.
2. Apăsați butonul de pe volan ◀ (1) sau ▶ (3)
pentru a trece la o altă funcție.
> Simbolul și indicatorul Pilot Assist (4)
din afișajul pentru șofer se sting - acest
lucru șterge viteza maximă salvată.
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
•
•
Cu Pilot Assist în modul așteptare,
șoferul trebuie să intervină, să direcționeze și să regleze atât viteza cât și distanța față de vehiculul care se deplasează înainte.
Când Pilot Assist este în modul așteptare iar mașina se apropie prea tare de
vehiculul care se deplasează înainte,
șoferul este avertizat cu privire la distanța redusă de către funcția Distance
Warning*.
•
•
•
81
82
Modul așteptare automat
AVERTIZARE
Pilot Assist se poate dezactiva și seta în
modul așteptare. Acest lucru se poate efectua automat sau la intervenția șoferului.
Modul așteptare înseamnă că funcția a fost
selectată în afișajul pentru șofer, dar nu a fost
activată. În acest caz, Pilot Assist nu controlează viteza sau distanța față de vehiculul din
față și nici nu asigură asistență pentru direcție.
Modul așteptare la intervenția
șoferului
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist se dezactivează și se setează în
modul de așteptare dacă se produce oricare
din următoarele:
Selectarea și activarea Adaptive Cruise
Control* (p. 341)
•
•
se utilizează pedala de frână;
Comutarea între cruise control și adaptive
cruise control* pe afișajul central (p. 345)
•
Limitările Controlului adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(p. 344)
semnalizatoarele sunt utilizate pentru mai
mult de 1 minut;
•
șoferul menține o viteză mai mare decât
viteza selectată timp de peste 1 minut;
Dezactivarea temporară a asistenței pentru direcție cu Pilot Assist* (p. 354)
•
pedala de ambreiaj este apăsată timp de
1 minut - se aplică la mașinile cu cutie de
viteză manuală.
Informații asociate
•
•
Modul de așteptare pentru Pilot
Assist*81
selectorul de viteze este deplasat în poziția N;
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
Electronic Stability Control
În modul așteptare automată, șoferul este
avertizat cu un semnal sonor și cu un mesaj
afișat în afișajul pentru șofer.
•
Șoferul trebuie să adapteze viteza
mașinii, să acționeze frânele după caz
și să mențină o distanță sigură față de
alte vehicule.
Modul de așteptare automat se poate cupla
dacă se produce una din următoarele situații.
•
unul din sistemele de care depinde Pilot
Assist nu mai funcționează, de ex., controlul stabilității/antideraparea 82;
•
•
•
mâinile nu sunt pe volan;
•
•
•
•
turația motorului este prea mică/mare;
șoferul deschide portiera;
șoferul își decuplează centura de siguranță;
una sau mai multe roți își pierd tracțiunea;
temperatura frânelor este ridicată;
frâna de parcare este activată;
}}
* Opțiune/accesoriu. 353
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
•
camera și unitatea radar sunt acoperite de
zăpadă sau plouă în averse (lentila camerei/undele radio sunt blocate);
Dezactivarea temporară a
asistenței pentru direcție cu Pilot
Assist*83
•
viteza este sub 5 km/h (3 mph) și Pilot
Assist nu are siguranța că obiectul țintă
este un vehicul staționat sau este un alt
obiect, de ex., o denivelare pentru limitarea vitezei;
•
viteza este sub 5 km/h (3 mph) și când
vehiculul din față virează astfel încât Pilot
Assist nu mai are un vehicul de urmat;
•
viteza se reduce la sub 30 km/h (20 mph)
- se aplică numai la mașinile cu cutie de
viteze manuală.
Asistența pentru direcție Pilot Assist poate fi
dezactivată temporar și reluată fără o avertizare prealabilă.
La utilizarea semnalizatoarelor, asistența pentru direcție Pilot Assist este decuplată temporar. La oprirea semnalizatorului, asistența pentru direcție se reactivează automat dacă marcajele de delimitare a benzii de rulare se pot
detecta în continuare.
Informații asociate
•
•
•
•
Pilot Assist* (p. 347)
Selectarea și activarea Pilot Assist*
(p. 351)
Dezactivarea Pilot Assist* (p. 352)
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
•
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
Dacă Pilot Assist nu poate interpreta corect
marcajele benzii de rulare, de ex., dacă camera
sau unitatea radar nu poate observa marcajele
laterale ale unei benzi de rulare, Pilot Assist
dezactivează temporar asistența pentru direcție; funcțiile de reglare în funcție de viteză și
de distanță rămân active. Asistența pentru
direcție se activează în momentul în care marcajele benzii de rulare pot fi din nou interpretate. În aceste situații, o vibrație ușoară a volanului poate alerta șoferul că asistența pentru
direcție a fost dezactivată temporar.
Informații asociate
•
•
•
83
354
Pilot Assist* (p. 347)
Selectarea și activarea Pilot Assist*
(p. 351)
Dezactivarea Pilot Assist* (p. 352)
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitele Pilot Assist*84
Funcția Pilot Assist poate avea limitări în anumite situații.
Pilot Assist este un sistem de asistență care
poate ajuta șoferul în multe situații. Dar șoferul
este responsabil mereu pentru menținerea
unei distanțe sigure față de obiectele din jur și
de poziționarea corectă pe banda de rulare.
AVERTIZARE
În anumite cazuri, asistența pentru direcție
Pilot Assist poate întâmpina dificultăți la
oferirea de asistență pentru șofer pentru
menținerea direcției corecte sau se poate
dezactiva automat. În acest caz, nu se
recomandă utilizarea Pilot Assist. Astfel de
exemple pot fi următoarele:
•
84
marcajele benzii de rulare sunt neclare,
uzate, lipsesc sau se intersectează sau
există mai multe seturi de marcaje pentru banda de rulare;
•
banda de rulare prezintă denivelări sau
gropi;
•
condițiile meteo sunt dificile, de ex.,
ploaie, ninsoare, ceață sau lapoviță sau
vizibilitatea este redusă din cauza condițiilor slabe de iluminat, iluminat de
fundal, suprafață carosabilă umedă etc.
În calitate de șofer, rețineți că Pilot Assist
are următoarele limitări:
•
Bordurile înalte, barierele rutiere,
obstacolele temporare (conuri de trafic,
bariere de siguranță etc.) nu sunt
detectate. În mod alternativ, acestea
pot fi detectate incorect ca fiind marcaje ale benzii de rulare, cu un risc ulterior de contact între mașină și aceste
obstacole. Șoferul trebuie să aprecieze
dacă mașina este la o distanță adecvată față de aceste obstacole.
•
divizarea benzii s-a modificat, de ex., la
separarea sau îmbinarea benzilor sau
pe bretelele de acces pe drumurile
principale;
•
la lucrări de drumuri și modificări
bruște ale carosabilului, de ex., când
liniile nu mai marchează traseul corect;
•
marginile sau alte linii decât marcajele
benzii de rulare sunt prezente sau sunt
aproape de carosabil, de ex., borduri,
intersecții sau reparații ale suprafeței
carosabile, margini ale barierelor, margini de-a lungul carosabilului sau
umbre puternice;
•
Camera și senzorul radar nu au capacitatea de a detecta toate obiectele care
vin din față și toate obstacolele din trafic, de ex., guri de canal, obstacole staționare sau obiecte care blochează traseul parțial sau în totalitate.
•
•
banda de rulare este îngustă sau cu
multe curbe;
Pilot Assist nu vede pietonii, animalele
etc.
•
Efortul recomandat de virare este limitat în funcție de forță, ceea ce
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
}}
* Opțiune/accesoriu. 355
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
înseamnă că Pilot Assist nu va putea
ajuta întotdeauna șoferul să vireze și să
mențină mașina în interiorul benzii de
rulare.
•
•
La mașinile echipate cu Sensus
Navigation*, funcția are opțiunea de a
utiliza informațiile din datele hărții,
ceea ce poate duce la o performanță
variată.
Pilot Assist este dezactivată dacă servodirecția pentru forța de virare în funcție de viteză funcționează la o putere
redusă - de ex., pe durata răcirii din
cauza supraîncălzirii.
AVERTIZARE
Pilot Assist trebuie utilizat numai dacă
există linii clare de demarcare a benzii de
rulare pe fiecare parte a benzii. Toate celelalte utilizări implică riscul de contact cu
obstacolele din jur, care nu pot fi detectate
de funcție.
AVERTIZARE
•
Acesta nu este un sistem de evitare a
coliziunii. Șoferul este întotdeauna responsabil și trebuie să intervină dacă
sistemul nu detectează vehiculul din
față.
•
Funcția nu frânează pentru persoane și
animale și nici pentru vehicule mici precum biciclete și motociclete. Nici pentru remorci joase, obiecte și vehicule
care se apropie din față, cu deplasare
lentă sau staționate.
•
Nu utilizați funcția în situații solicitante,
precum trafic urban, la intersecții, pe
suprafețe alunecoase, cu apă sau noroi
pe carosabil, pe timp de averse/
ninsoare abundentă, în condiții de vizibilitate redusă, pe șosele cu multe
curbe sau pe carosabil alunecos.
Șoferul are mereu posibilitatea de a corecta
sau modifica intervenția de direcție a Pilot
Assist și de a roti volanul în poziția dorită.
Drumuri abrupte și/sau cu încărcătură
mare
Rețineți că Pilot Assist a fost conceput pentru
a fi utilizat pe suprafețe carosabile fără denivelări. Funcția poate întâmpina dificultăți la păstrarea distanței corecte față de vehiculul din
356
față la coborârea pe pante abrupte - în acest
caz, fiți atent și pregătit pentru a frâna.
Nu utilizați Pilot Assist dacă mașina este
foarte încărcată sau dacă o remorcă este
atașată la mașină.
NOTĂ
Pilot Assist nu se poate activa dacă la sistemul electric al mașinii se conectează o
remorcă, un suport pentru biciclete sau
similar.
Mod de condus indisponibil
Modul de condus Off Road nu poate fi selectat când Pilot Assist este activată.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Informații asociate
•
•
Pilot Assist* (p. 347)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
•
Forța de direcție dependentă de viteză
(p. 298)
•
Moduri de condus* (p. 462)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simbolurile și mesajele pentru
Pilot Assist*85
Un număr de simboluri și mesaje privind Pilot
Assist se pot afișa pe afișajul pentru șofer
și/sau afișajul superior*.
Simbol
Mesaj
Specificație
Simbol volan gri
Indică asistența pentru direcție dezactivată. Când Pilot Assist furnizează asistență
pentru direcție, volanul este verde.
Simbol pentru mâinile pe volan
Sistemul nu poate detecta dacă mâinile șoferului sunt pe volan. Așezați mâinile pe
volan și țineți direcția în mod activ.
Senzor parbriz
Curățați parbrizul din fața camerei și a senzorilor unității radar.
Senzor blocat, consultați manualul de
utilizare
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
85
Dacă mesajul continuă să se afișeze: Contactați un atelier - vă recomandăm un atelier
autorizat Volvo.
Informații asociate
•
•
Pilot Assist* (p. 347)
Limitele Pilot Assist* (p. 355)
Această funcție poate fi o dotare standard sau o opțiune, în funcție de piață.
* Opțiune/accesoriu. 357
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Suportul la luarea curbelor*86
Asist. vit. în curbă poate ajuta șoferul să
reducă viteza înaintea curbelor strânse dacă
viteza preconfigurată pentru Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise
Control)* sau Pilot Assist* a fost estimată ca
fiind prea mare.
Pe lângă reducerea vitezei
mașinii, afișajul pentru șofer
va afișa acest simbol.
Calculul se realizează utilizând informații de la
datele hărții din sistemul de navigație prin
satelit al mașinii Sensus Navigation*. După
trecerea de curbă, mașina își reia viteza preconfigurată anterior.
Șoferul poate anula funcția în orice moment,
prin frânare sau prin utilizarea pedalei de accelerație.
AVERTIZARE
•
•
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
Activarea sau dezactivarea suportului la
luarea curbelor* (p. 359)
Limitări pentru suportul adaptiv* (p. 359)
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
Moduri de condus* (p. 462)
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Moduri de condus
Asistența la luarea curbelor depinde de modul
de condus configurat. Dacă nu sunt disponibile opțiuni pentru modul de condus, funcția
selectează opțiunea Confort. Utilizând opțiunea Dinamic, mașina negociază curbele cu
caracteristici sport și cu o accelerare ușor mai
puternică la ieșirea din curbe.
86
358
Funcția este disponibilă numai pe anumite piețe.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Activarea sau dezactivarea
suportului la luarea curbelor*
Funcția de suport la luarea curbelor (cornering) poate fi activată în completarea Controlului adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)* sau Pilot Assist*. Șoferul
poate alege și să dezactiveze funcția.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
La următoarele porniri ale motorului, ultima
setare utilizată se reactivează sau se utilizează
setările efectuate la profilul șoferului asociat
cu cheia utilizată87.
Informații asociate
•
•
87
88
89
Suportul la luarea curbelor* (p. 358)
Limitări pentru suportul adaptiv*88
Funcția de suport adaptiv poate avea limitări
în anumite situații. Șoferul trebuie să fie
conștient de următoarele exemple de limitări:
• Suportul adaptiv poate avea o performanță limitată pe drumuri mai înguste și în
zone cu construcții.
•
Pe bretele rutiere sau în intersecții, suportul adaptiv se poate dezactiva temporar.
•
Dacă datele hărții sistemului de navigație
prin satelit89 nu sunt actualizate, suportul
adaptiv poate să aibă o funcționalitate
limitată.
•
Dacă sistemul de navigație prin satelit89
nu intră în contact cu sistemul de sateliți,
suportul adaptiv poate să aibă o funcționalitate limitată.
•
Datele hărții pentru drumurile noi sau reamenajate pot fi incorecte.
•
La calculul unei viteze adaptive adecvate,
riscul unei tracțiuni reduse din cauza condițiilor meteo adverse sau a stării carosabilului nu sunt incluse.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Informații asociate
•
•
Suportul la luarea curbelor* (p. 358)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Activarea sau dezactivarea suportului la
luarea curbelor* (p. 359)
Limitări pentru suportul adaptiv* (p. 359)
Aceste opțiuni depind în funcție de piață.
Funcția este disponibilă numai pe anumite piețe.
Numai cu sistemul de navigație prin satelit Sensus Navigation* de la Volvo instalat.
* Opțiune/accesoriu. 359
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Asistența la depășire*
AVERTIZARE
Asistența la depășire poate ajuta șoferul la
depășirea altor vehicule. Funcția poate fi utilizată împreună cu Adaptive Cruise Control*
sau Pilot Assist*.
Când Adaptive Cruise Control sau Pilot Assist
urmărește un alt vehicul și șoferul indică intenția de a depăși prin activarea semnalizatoarelor90, sistemul ajută prin accelerarea vehiculului către vehiculul din față înainte ca vehiculul
șoferului să ajungă pe banda de depășire.
Această funcție întârzie apoi reducerea vitezei
pentru a evita frânarea prematură atunci când
mașina șoferului se apropie de un vehicul care
se deplasează mai lent.
AVERTIZARE
90
360
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcția rămâne activă până când vehiculul
șoferului s-a îndepărtat de vehiculul depășit.
Rețineți că această funcție se poate dezactiva în mai multe situații nu numai la
depășire, de ex., când un semnalizator este
utilizat pentru a indica schimbarea benzii
de rulare sau ieșirea pe un alt drum mașina va accelera scurt.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
•
•
Utilizarea asistenței la depășire
Asistența la depășire poate fi utilizată
împreună cu Adaptive Cruise Control* sau
Pilot Assist*. Există un număr de criterii de
îndeplinit dacă se va utiliza Asistență la
depășire.
Următoarele condiții trebuie să fie îndeplinite
dacă Asistență la depășire se va activa:
•
trebuie să existe un vehicul în față (vehiculul țintă);
•
viteza actuală a mașinii este
de cel puțin 70 km/h (43 mph);
•
viteza selectată trebuie să fie suficient de
ridicată pentru a permite efectuarea
depășirii în condiții de siguranță.
Pentru pornirea Asistență la depășire:
–
Activați semnalizatorul de direcție.
Utilizați indicatorul la stânga la o mașină
cu volan pe stânga sau la dreapta, la o
mașină cu volan pe dreapta.
> Se activează Asistență la depășire.
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Utilizarea asistenței la depășire (p. 360)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
Numai la semnalizarea la stânga pentru mașinile cu volan pe stânga sau semnalizare la dreapta la mașinile cu volan pe dreapta.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
La utilizarea Overtaking Assistance System
(Sistemul de asistență la depășire), șoferul
trebuie să fie conștient că se poate produce o accelerare nedorită dacă condițiile
se modifică brusc.
Prin urmare, unele situații trebuie evitate.
De exemplu:
•
mașina se apropie de o ieșire și va vira
pe aceeași parte pe care s-ar produce
în mod normal depășirea;
•
vehiculul din față încetinește înainte ca
mașina șoferului să treacă pe banda de
depășire;
•
traficul de pe banda de depășire încetinește;
•
o mașină cu volan pe dreapta este condusă într-o țară cu trafic pentru mașini
cu volanul pe stânga (sau invers).
Astfel de situații sunt evitate prin setarea
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră
(Adaptive Cruise Control) sau Pilot Assist în
modul așteptare.
Informații asociate
•
•
•
Asistența la depășire* (p. 360)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
•
Modul așteptare pentru Controlul adaptiv
al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise
Control)* (p. 343)
Avertizare din partea sistemelor de
asistență pentru șofer în caz de
risc de coliziune
•
Modul de așteptare pentru Pilot Assist*
(p. 353)
Sistemele de asistență pentru șofer ale Adaptive Cruise Control* și Pilot Assist* pot alerta
șoferul dacă distanța față de vehiculul din față
se reduce brusc.
Avertisment sonor și simbol pentru avertizarea în caz
de coliziune
Semnal acustic în caz de risc de coliziune
Semnal de avertizare în caz de risc de coliziune
Măsurarea distanței cu camera și unitatea
radar
Adaptive Cruise Control și Pilot Assist utilizează aprox. 40% din capacitatea pedalei de
frână. Dacă mașina trebuie să frâneze mai
brusc decât ceea ce sistemele de asistență
}}
* Opțiune/accesoriu. 361
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
pentru șofer permit și dacă șoferul nu frânează, lampa de avertizare și avertizarea acustică se activează pentru a alerta șoferul că este
necesară o intervenție imediată.
NOTĂ
Lumina solară puternică, reflexiile, contrastele extreme de lumină, utilizarea ochelarilor de soare sau privirea în altă parte decât
drept în față pot face ca semnalele vizuale
de avertizare din parbriz să fie dificil de
recunoscut.
AVERTIZARE
Sistemele de asistență pentru șofer avertizează numai cu privire la vehiculele detectate de unitatea lor radar. Din acest motiv,
avertizarea poate să nu se afișeze sau să se
afișeze cu o anumită întârziere. Nu așteptați niciodată o avertizare. Acționați frânele
când acest lucru se impune.
Modificarea țintei cu sistemele de
asistență pentru șofer
Sistemele de asistență pentru șofer, Adaptive
Cruise Control* și Pilot Assist*, împreună cu
cutia de viteze automată, au o funcție de
modificare a țintei la anumite viteze.
Modificarea țintei
Informații asociate
•
•
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
(p. 387)
Afișajul superior* (p. 143)
Dacă vehiculul țintă din față își schimbă brusc direcția, poate exista trafic staționar în față.
Atunci când sistemele de asistență pentru
șofer urmează un alt vehicul la viteze de sub
30 km/h (20 mph) și își modifică vehiculul
țintă - de la un vehicul în mișcare la un vehicul
staționat - sistemele de asistență pentru șofer
vor încetini în funcție de vehiculul staționat.
Simbol pentru avertizarea de coliziune pe parbriz
La mașinile echipate cu afișaj superior*, avertizarea se afișează pe ecran sub forma unui simbol care clipește.
362
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
Când sistemele de asistență pentru șofer
urmează un alt vehicul la viteze de peste
circa 30 km/h (20 mph) și ținta se modifică de la un vehicul în mișcare la un vehicul
staționar, sistemele de asistență pentru
șofer vor ignora vehiculul staționar și vor
accelera la viteza setată.
•
Setarea vitezei stocate pentru
sistemele de asistență pentru șofer
Puteți seta viteza salvată pentru funcțiile limitatorului de viteză, Cruise Control, Adaptive
Cruise Control (ACC)* și Pilot Assist*.
•
la viteze de sub 5 km/h (3 mph) și când
sistemele de asistență pentru șofer nu au
siguranța că obiectul țintă este un vehicul
staționat sau este un alt obiect, de ex., o
denivelare pentru limitarea vitezei.
la viteze sub 5 km/h (3 mph) și când vehiculul din față virează astfel încât sistemele
de asistență pentru șofer nu mai au un
vehicul de urmat.
Modificați viteza setată cu apăsări scurte
(1)
sau lungi pe butoanele de pe volan
sau
(2).
•
Apăsări scurte: Fiecare apăsare modifică viteza în incremente de +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Apăsare lungă: Eliberați butonul când
indicatorul de viteză (3) a atins viteza
dorită.
> Viteza setată după ultima apăsare de
buton se salvează în memorie.
•
Șoferul trebuie să intervină și să frâneze.
Modul de așteptare automat cu
modificarea țintei
Sistemele de asistență pentru șofer sunt decuplate și puse în modul așteptare:
•
–
Efectul asupra pedalei de accelerație
: Crește viteza salvată
: Reduce viteza salvată
Viteza salvată
Dacă șoferul mărește viteza mașinii de la
pedala de accelerație înainte de a apăsa buto(1), viteza stocată va fi
nul de pe volan
viteza mașinii din momentul apăsării butonului, cu condiția ca șoferul să calce pedala de
accelerație în momentul apăsării butonului.
O creștere temporară a vitezei de la pedala de
accelerație, de ex., la o depășire, nu afectează
setarea - mașina revine la ultima viteză stocată
la eliberarea pedalei de accelerație.
Informații asociate
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
}}
* Opțiune/accesoriu. 363
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Viteza posibilă
Cutie de viteze automată
Funcțiile de asistență pentru șofer pot permite
urmărirea unui vehicul la viteze cuprinse între
0 km/h și 200 km/h (125 mph).
Pilot Assist poate oferi asistență la direcție de
la mașina aproape staționară până la
140 km/h (87 mph).
Rețineți că, cea mai mică viteză programabilă
este de 30 km/h (20 mph) – chiar dacă
mașina poate urmări un alt vehicul cu o viteză
de până la 0 km/h, nu se poate selecta o
viteză mai mică de 30 km/h (20 mph).
Cutie de viteze manuală
Funcțiile de asistență pentru șofer pot permite
urmărirea unui vehicul la viteze cuprinse între
30 km/h (20 mph) și 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist* (p. 347)
Setarea intervalului de timp față de
vehiculul din față
Puteți seta un interval de timp de menținut
față de vehiculul din față de funcțiile Adaptive
Cruise Control*, Pilot Assist* și Distance Warning*.
Se pot selecta diferite intervale de timp față de vehiculul
din față și afișa în afișajul
pentru șofer ca 1-5 linii orizontale - cu cât se afișează
mai multe linii, cu atât intervalul de timp este mai mare.
O linie reprezintă circa 1 secondă față de vehiculul din față, 5 linii reprezintă circa 3
secunde.
NOTĂ
Pilot Assist poate oferi asistență la direcție de
la 30 km/h (20 mph) până la 140 km/h
(87 mph).
Când afișajul pentru șofer indică o mașină
și un volan, Pilot Assist urmărește vehiculul
din față la un interval de timp prestabilit.
Cea mai mică viteză programabilă este
30 km/h (20 mph) – viteza maximă este de
200 km/h (125 mph).
Când se afișează numai un volan, în față, la
o distanță rezonabilă, nu se află niciun
vehicul.
Informații asociate
•
•
•
•
364
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Limitatorul de viteză (p. 328)
Cruise control (p. 334)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
NOTĂ
NOTĂ
Când afișajul pentru șofer indică două
mașini, Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) urmărește
vehiculul din față la un interval de timp
prestabilit.
•
Cu cât viteza este mai mare, cu atât
mai lungă este distanța calculată în
metri pentru un interval de timp dat.
•
Utilizați numai intervale de timp
admise de normele rutiere locale.
Când se afișează numai o mașină, în față,
la o distanță rezonabilă, nu se află niciun
vehicul.
•
Dacă sistemele de asistență pentru
șofer nu răspund la activare cu o
creștere a vitezei, este posibil ca intervalul de timp față de vehiculul din față
să fie mai mic decât intervalul de timp
configurat.
Buton pentru intervalul de timp.
Scade intervalul de timp
AVERTIZARE
Crește intervalul de timp
Indicator de distanță
–
Apăsați butonul de pe volan (1) sau (2)
pentru a crește sau reduce intervalul de
timp.
> Indicatorul de distanță (3) afișează
intervalul de timp curent.
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) permite ca intervalul de
timp să varieze în anumite situații pentru ca
mașina să poată urma vehiculul din față lin și
confortabil. La viteze mici, când distanțele
sunt scurte, controlul adaptiv al vitezei de
croazieră (Adaptive Cruise Control) crește ușor
intervalul de timp.
•
Utilizați un interval de timp care este
adecvat condițiilor de trafic actuale.
•
Șoferul trebuie să fie conștient că intervalele scurte de timp limitează timpul
disponibil pentru a reacționa și a
acționa în cazul unei situații neașteptate din trafic.
Informații asociate
•
•
•
•
Moduri de condus la utilizarea intervalului
de timp față de vehicule (p. 366)
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
}}
* Opțiune/accesoriu. 365
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
•
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
(p. 387)
•
Afișajul superior* (p. 143)
Moduri de condus la utilizarea
intervalului de timp față de
vehicule
Șoferul poate selecta diferite stiluri de condus
pentru modul în care sistemele de asistență
pentru șofer mențin intervalul de timp prestabilit față de vehiculul din față.
Selecția se realizează de la comutatorul cu rolă
pentru modul de condus DRIVE MODE.
Selectați una din următoarele opțiuni:
• Eco – Sistemele de asistență pentru șofer
urmăresc o economie bună de combustibil, ceea ce înseamnă un timp mai mare
față de vehiculul din față.
• Comfort – Sistemele de asistență pentru
șofer urmăresc intervalul prestabilit de
timp față de vehiculul din față cât mai lin
posibil.
• Dynamic* – Sistemele de asistență pentru șofer urmăresc intervalul prestabilit de
timp față de vehiculul din față cât mai fidel
posibil, ceea ce se traduce, în anumite
cazuri, în accelerări și frânări bruște.
Informații asociate
•
•
•
366
Setarea intervalului de timp față de vehiculul din față (p. 364)
Frânarea automată cu asistență
pentru șofer
Sistemele de asistență pentru șofer, Controlul
adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control)* și Pilot Assist* au o funcție
specială de frânare în trafic lent și la staționare. În anumite situații, frâna de parcare se
activează pentru a menține mașina staționară.
Funcția de frânare în cozi lente și la
staționare
Pentru opririle mai scurte în caz de trafic lent
sau la semafoare, condusul se reia automat
dacă oprirea nu depășește circa 3 secunde dacă durează mai mult pentru ca vehiculul din
față să pornească din nou de pe loc, funcția de
asistență pentru șofer trece în modul așteptare
cu frânare automată.
–
Funcția se reactivează utilizând una dintre
următoarele metode:
•
•
Apăsați butonul de pe volan
.
Apăsați pedala de accelerație.
> Funcția reia urmărirea vehiculului din
față dacă acesta începe să se deplaseze
înainte într-un interval de
circa 6 secunde.
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Moduri de condus* (p. 462)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
Se poate resimți o creștere semnificativă a
de
vitezei la reluarea vitezei cu butonul
pe volan.
AVERTIZARE
Sistemele de asistență pentru șofer avertizează numai cu privire la obstacolele
detectate de unitatea lor radar. Din acest
motiv, avertizarea poate să nu se afișeze
sau să se afișeze cu o anumită întârziere.
•
Nu așteptați niciodată o avertizare sau
o intervenție. Acționați frânele când
acest lucru se impune.
NOTĂ
Sistemele de asistență pentru șofer pot
menține mașina staționară cel mult
5 minute - apoi, se va activa frâna de parcare și funcția se va dezactiva.
Înainte de reactivarea sistemelor de asistență pentru șofer, eliberați frâna de parcare.
Oprirea frânării automate
În unele situații, frânarea automată încetează
la oprirea completă și funcția trece în modul
așteptare. Acest lucru înseamnă că frânele
sunt eliberate și mașina poate începe să se
deplaseze - prin urmare, șoferul trebuie să
intervină și să frâneze mașina pentru a o menține staționară.
Acest comportament apare în oricare din
următoarele situații:
•
•
•
•
șoferul apasă pedala de frână;
frâna de parcare este activată;
selectorul de viteze este deplasat în poziția P, N sau R;
șoferul configurează Adaptive Cruise Control sau Pilot Assist în modul de așteptare.
Activarea automată a frânei de parcare
Frâna de parcare este activată dacă funcția
menține mașina staționară cu pedala de frână
și:
•
șoferul deschide portiera sau își decuplează centura de siguranță;
•
funcția a menținut mașina staționară pentru mai mult de 5 minute;
•
•
frânele s-au supraîncălzit;
Asistență bandă de rulare
Funcția Asistent la păstrarea benzii de rulare
(LKA91) este de a ajuta șoferul să reducă riscul de părăsire accidentală a propriei benzi de
rulare pe autostrăzi și alte drumuri principale
similare.
Asistent la păstrarea benzii de rulare (Lane
Keeping Aid, LKA) virează mașina înapoi pe
banda de rulare și/sau alertează șoferul prin
vibrații în volan.
Asistent la păstrarea benzii de rulare (Lane
Keeping Aid, LKA) este activ în intervalul de
viteză 65-200 km/h (40-125 mph) pe șosele
cu marcaje laterale clare de demarcare a benzilor de rulare.
Pe șosele înguste, funcția poate să nu fie disponibilă; în acest caz, va intra în modul așteptare. Funcția devine disponibilă din nou când
șoseaua este suficient de lată.
șoferul oprește motorul.
Informații asociate
•
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
Funcțiile sistemului de frânare (p. 441)
}}
* Opțiune/accesoriu. 367
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
NOTĂ
La acționarea unui semnalizator/claxon
luminos, asistența pentru păstrarea benzii
de rulare nu va emite alerte nici nu va
corecta direcția.
AVERTIZARE
O cameră citește marcajele laterale ale șoselei/
benzii.
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Asistența pentru banda de rulare avertizează prin
vibrații în volan.
În funcție de setări, asistența pentru banda de
rulare efectuează următoarele:
• Sist. de asistență activat: Când mașina
se apropie de o linie de demarcare a unei
benzi de rulare, funcția va vira activ
mașina înapoi pe banda sa de rulare, aplicând un cuplu ușor pe volan.
• Avertizare activat: Dacă mașina urmează
să depășească linia de demarcare a benzii,
șoferul este avertizat prin vibrații în volan.
Asistența pentru banda de rulare virează mașina înapoi pe banda sa.
91
368
Lane Keeping Aid
Este disponibilă și opțiunea de a activa simultan avertizarea și asistența pentru direcție.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Asistență pentru banda de rulare nu
intervine
Dacă șoferul nu își ține mâinile pe volan, se va auzi un
semnal de avertizare, iar un
mesaj încurajează șoferul să
vireze mașina în mod activ:
• Lane Keeping Aid – Utilizați direcția
Dacă șoferul nu urmează mesajul de inițiere a
virării, funcția intră în modul așteptare și se
afișează următorul mesaj:
Activarea sau dezactivarea
asistenței pentru banda de rulare
Funcția Asistent la păstrarea benzii de rulare
(LKA) (LKA92) este opțională, șoferul poate
alege să activeze sau să dezactiveze această
funcție.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
• Lane Keeping Aid – Așteptare până la
utilizarea direcției
Asistență pentru banda de rulare nu intervine în curbe
interioare strânse.
În unele situații, asistența pentru banda de
rulare permite depășirea liniilor de demarcare
fără a interveni cu asistență pentru direcție sau
avertizare, de ex., la utilizarea semnalizatoarelor sau dacă mașina poate tăia curbele.
Funcția nu va mai fi disponibilă decât după ce
șoferul începe să controleze din nou direcția
mașinii.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea asistenței pentru banda de rulare (p. 369)
Mâinile pe volan
•
Pentru ca asistența pentru direcție cu asistența pentru banda de rulare să funcționeze,
șoferul trebuie să își țină mâinile pe volan,
ceea ce sistemul va continua să monitorizeze.
Limitările sistemului de asistență pentru
banda de rulare (p. 370)
•
Simboluri și mesaje pentru asistență
bandă de rulare (p. 371)
92
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Informații asociate
•
•
•
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Selectarea opțiunii de asistență pentru
asistență pentru banda de rulare (p. 370)
Limitările sistemului de asistență pentru
banda de rulare (p. 370)
Lane Keeping Aid
369
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Selectarea opțiunii de asistență
pentru asistență pentru banda de
rulare
Șoferul poate selecta modul în care Asistent
la păstrarea benzii de rulare (LKA93) reacționează în cazul în care mașina părăsește
banda de rulare.
1. Selectați Setări My Car IntelliSafe
din vederea de sus din afișajul central.
2. Pentru Mod Lane Keeping Aid, selectați
modul de reacție al funcției:
• Sist. de asistență - șoferului i se oferă
asistență pentru direcție fără o avertizare.
• Avertizare - șoferul este numai avertizat prin vibrarea volanului.
• Ambele - șoferului i se oferă o avertizare atât prin vibrarea volanului, cât și
prin asistența pentru direcție.
Informații asociate
•
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Limitările sistemului de asistență
pentru banda de rulare
În anumite condiții solicitante, asistența pentru banda de rulare (LKA94) poate întâmpina
dificultăți la asistarea corectă a șoferului. În
astfel de cazuri, vă recomandăm să dezactivați funcția.
Exemple de astfel de condiții sunt:
•
•
•
•
•
lucrări la carosabil;
condiții de carosabil de iarnă;
suprafețe carosabile deteriorate;
un stil de condus foarte „sportiv”;
condiții meteo severe cu vizibilitate
redusă;
•
drumuri cu marcaje laterale de demarcare
neclare sau neexistente;
•
margini sau linii ascuțite, altele decât marcajele laterale ale benzii de rulare;
•
când servodirecția pentru rezistența la
viteză a volanului funcționează la putere
redusă - de ex., la răcirea din cauza
supraîncălzirii.
Funcția nu poate detecta barierele, șinele sau
obstacolele similare din lateralul carosabilului.
93
94
370
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Informații asociate
•
•
•
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Forța de direcție dependentă de viteză
(p. 298)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simboluri și mesaje pentru
asistență bandă de rulare
Un număr de simboluri și mesaje privind asistență bandă de rulare (LKA95) se pot afișa pe
afișajul pentru șofer. Iată câteva exemple.
Simbol
Mesaj
Specificație
Sist. asist. șofer
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Funcționalitate redusă. Service necesar
Senzor parbriz
Capacitatea camerei de a scana șoseaua din fața mașinii este redusă.
Senzor blocat, consultați manualul de utilizare
95
Lane Keeping Aid
}}
371
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Simbol
Mesaj
Specificație
Lane Keeping Aid
Asistență pentru direcție LKA nu funcționează dacă șoferul nu ține mâinile
pe volan. Urmați instrucțiunile și conduceți mașina.
Utilizați direcția
Lane Keeping Aid
Așteptare până la utilizarea direcției
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
•
•
372
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Modul de afișare pentru asistență pentru
banda de rulare (p. 373)
Limitările sistemului de asistență pentru
banda de rulare (p. 370)
LKA trece în modul așteptare până când șoferul conduce din nou mașina.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Modul de afișare pentru asistență
pentru banda de rulare
Funcție indisponibilă
Asistența pentru banda de rulare (LKA96) se
vizualizează prin simboluri în afișajul pentru
șofer, în funcție de situație.
Iată câteva exemple de simboluri și situații cunoscute:
încearcă să vireze mașina înapoi pe banda de
rulare.
Informații asociate
•
•
Asistență bandă de rulare (p. 367)
Limitările sistemului de asistență pentru
banda de rulare (p. 370)
Funcție indisponibilă - liniile de demarcare ale benzii
de rulare sunt GRI.
Funcție disponibilă
Asistența pentru banda de rulare nu poate
detecta liniile de demarcare a benzii de rulare,
viteza este prea mică sau drumul este prea
îngust.
Indicație de asistență de direcție/avertizare
Funcție disponibilă - liniile de demarcare ale benzii de
rulare sunt ALBE.
Asistență pentru banda de rulare scanează una
sau ambele linii de demarcare ale benzii de
rulare.
Asistență de direcție/avertizare - liniile de demarcare
a benzii de rulare din simbol sun COLORATE.
Asistență pentru banda de rulare indică faptul
că sistemul furnizează o avertizare și/sau
96
Lane Keeping Aid
373
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune
Funcția Asistență evitare coliziune poate
ajuta șoferul să reducă riscul de părăsire neintenționată a benzii de rulare și/sau de coliziune cu un alt vehicul sau obstacol virând
mașina înapoi pe banda sa de rulare.
Funcția include următoarele subfuncții:
•
asistență pentru direcție în caz de risc de
părăsire a carosabilului;
•
asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune frontală;
•
asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune posterioară*
După cuplarea automată, afișajul pentru șofer
indică acțiunea printr-un mesaj text.
Asistență evitare coliziune – Intervenție
automată
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea asistenței pentru direcție în caz de risc de coliziune
(p. 375)
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
părăsire a carosabilului; (p. 375)
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune frontală; (p. 376)
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune posterioară* (p. 377)
•
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
•
Simboluri și mesaje pentru asistența de
direcție în caz de risc de coliziune (p. 379)
NOTĂ
Șoferul va decide întotdeauna cât de mult
să vireze - mașina nu va avea niciodată
puterea de decizie.
374
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Activarea sau dezactivarea
asistenței pentru direcție în caz de
risc de coliziune
NOTĂ
La dezactivarea funcției Asistență evitare
coliziune, se dezactivează toate subfuncțiile:
Funcția de asistență pentru direcție este
opțională - șoferul poate alege activarea sau
dezactivarea acesteia.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Funcția se activează automat la fiecare pornire
a motorului97.
Asistență pentru direcție în caz de
risc de părăsire a carosabilului;
•
asistență pentru direcție în caz de risc
de părăsire a carosabilului;
•
asistență pentru direcție în caz de risc
de coliziune frontală;
Asistența pentru direcție are mai multe subfuncții. Asistența pentru direcție în cazul
părăsirii carosabilului poate ajuta șoferul și
reduce riscul părăsirii carosabilului prin virarea activă a mașinii înapoi pe carosabil.
Funcția are două niveluri de activare pentru
intervenție:
•
asistență pentru direcție în caz de risc
de coliziune din spate*.
•
•
Deși funcția poate fi dezactivată, recomandăm șoferului să păstreze funcția activată
deoarece, în cele mai multe cazuri, îmbunătățește siguranța condusului.
numai asistență pentru direcție;
asistență pentru direcție cu intervenție de
frânare.
numai asistență pentru direcție;
Informații asociate
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
Intervenția cu asistență pentru direcție
97
Pe anumite piețe, setările utilizate în momentul opririi motorului se reactivează.
}}
* Opțiune/accesoriu. 375
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
asistență pentru direcție cu intervenție de
frânare.
Cu toate acestea, funcția nu intervine cu virare
sau intervenția de frânare dacă se utilizează
semnalizatoarele. Iar dacă funcția detectează
că șoferul conduce mașina în mod activ, activarea funcției poate fi amânată.
Informații asociate
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune frontală;
Asistența pentru direcție are mai multe subfuncții. În caz de risc de coliziune frontală,
asistența pentru direcție poate ajuta un șofer
neatent, care nu observă că mașina se
îndreaptă către banda de sens opus.
Intervenție cu asistență pentru direcție și frânare
Intervenția de frânare ajută în situații în care
numai asistența pentru direcție nu este suficientă. Forța de frânare se adaptează automat
în funcție de situația și momentul părăsirii
carosabilului.
Funcția este activă în intervalul de viteză
65-140 km/h (40-87 mph) pe șosele cu marcaje/linii clare de demarcare a benzilor de
rulare.
O cameră scanează marginile șoselei și marcajele laterale vopsite. Dacă mașina urmează
să părăsească marginea drumului, mașina este
virată înapoi pe drum și dacă intervenția de
direcție nu este suficientă pentru a evita părăsirea carosabilului, se activează și frânele.
376
Funcția poate ajuta prin redirecționarea mașinii înapoi pe banda aferentă de rulare.
Vehiculele care vin din față
Mașina dvs.
Simultan cu activarea intervenției de direcție,
se activează și o avertizare de coliziune, ca
asistență pentru șofer. Cu toate acestea, nu se
va activa pulsarea pedalei de frână inclusă în
avertizarea de coliziune.
Funcția este activă în intervalul de viteză
60-140 km/h (37-87 mph) pe șosele cu mar-
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
caje/linii clare de demarcare a benzilor de
rulare.
Asistență pentru direcție în caz de
risc de coliziune posterioară*
șoferul să direcționeze mașina înapoi pe propria bandă de rulare.
Dacă mașina urmează să își părăsească propria bandă de rulare când un vehicul din față
se apropie în același timp, funcția poate ajuta
șoferul să vireze înapoi pe propria bandă de
rulare.
Asistența pentru direcție are mai multe subfuncții. Asistența de direcție în caz de risc de
coliziune cu spatele poate ajuta un șofer distras, care nu observă că mașina din spate
urmează să își părăsească banda de rulare în
timp ce se apropie un vehicul din față, fie din
spate, fie din unghiul mort.
Funcția poate asista chiar și în cazul în care
șoferul schimbă intenționat benzile de rulare
utilizând semnalizatoarele, fără a observa că
un alt vehicul se apropie.
Cu toate acestea, funcția nu intervine să modifice direcția dacă se utilizează semnalizatoarele. Iar dacă funcția detectează că șoferul
conduce mașina în mod activ, activarea funcției poate fi amânată.
Lămpile din oglinzile exterioare clipesc în timpul intervenției de virare, indiferent dacă funcția BLIS98 este activată sau nu.
Informații asociate
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
Avertizare din partea sistemelor de asistență pentru șofer în caz de risc de coliziune (p. 361)
•
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
Funcția este activă în intervalul de viteză
60-140 km/h (37-87 mph) pe șosele cu marcaje/linii clare de demarcare a benzilor de
rulare.
Informații asociate
Funcția poate ajuta prin redirecționarea mașinii înapoi pe banda aferentă de rulare.
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
•
BLIS* (p. 381)
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
Alt vehicul în unghiul mort
Mașina dvs.
Dacă mașina urmează să își părăsească propria bandă în timp ce un alt vehicul se află în
unghiul mort sau un alt vehicul se apropie
rapid pe o bandă alăturată, funcția poate ajuta
98
Blind Spot Information
* Opțiune/accesoriu. 377
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitările asistenței de direcție la
un risc de coliziune
șoferului. În astfel de cazuri, vă recomandăm
să dezactivați funcția.
În anumite situații, funcția poate avea o funcționare limitată și nu va putea interveni în
următoarele cazuri, de exemplu:
• la vehicule mici, precum motocicletele;
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
•
dacă mașina se află în mare parte pe
banda adiacentă;
•
pe drumuri/benzi de rulare cu marcaje de
demarcare a benzilor de rulare neclare sau
inexistente;
Informații asociate
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
în afara intervalului de viteză de
60-140 km/h (37-87 mph);
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
părăsire a carosabilului; (p. 375)
•
când servodirecția pentru rezistența la
viteză a volanului funcționează la putere
redusă - de ex., la răcirea din cauza
supraîncălzirii.
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune frontală; (p. 376)
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune posterioară* (p. 377)
Alte situații solicitante pot include:
•
•
•
•
•
•
lucrări la carosabil;
condiții de carosabil de iarnă;
drumuri înguste;
suprafețe carosabile deteriorate;
un stil de condus foarte „sportiv”;
condiții meteo severe cu vizibilitate
redusă.
În aceste situații solicitante, funcția poate
întâmpina dificultăți la asistarea corectă a
378
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simboluri și mesaje pentru
asistența de direcție în caz de risc
de coliziune
Un număr de simboluri și mesaje privind asistența pentru direcție se pot afișa în afișajul
pentru șofer. Iată câteva exemple.
Simbol
Mesaj
Specificație
Asistență evitare coliziune
La activarea funcției, se afișează un mesaj care indică șoferului că sistemul a
fost activat.
Intervenție automată
Senzor parbriz
Capacitatea camerei de a scana șoseaua din fața mașinii este redusă.
Senzor blocat, consultați manualul de utilizare
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul continuă să se afișeze: Contactați un atelier - vă recomandăm un atelier
autorizat Volvo.
Informații asociate
•
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune (p. 374)
•
Limitările asistenței de direcție la un risc
de coliziune (p. 378)
379
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Rear Collision Warning*99
AVERTIZARE
Warning100
Funcția Rear Collision
(RCW)
poate ajuta șoferul să evite coliziunea cu un
vehicul care vine din spate.
Șoferii din vehiculele din spate pot fi avertizați
cu privire la o coliziune iminentă prin activarea
clipirii intense a semnalizatoarelor.
Dacă, la o viteză sub 30 km/h (20 mph), funcția detectează că mașina este în pericol de a fi
lovită din spate, dispozitivele de tensionare a
centurilor de siguranță pot tensiona centurile
de siguranță ale scaunelor față. De asemenea,
Whiplash Protection System se activează în
caz de coliziune.
99 Avertizare la coliziune din spate
100Funcția nu este disponibilă pe toate
101 Avertizare la coliziune din spate
380
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Imediat înainte de o coliziune din spate, funcția poate acționa și pedala de frână pentru a
reduce accelerația înainte a mașinii în timpul
coliziunii. Cu toate acestea, pedala de frână
este acționată numai dacă mașina staționează.
Pedala de frână este eliberată imediat dacă se
apasă pedala de accelerație.
Funcția se activează automat la fiecare pornire
a motorului.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Limitele Rear Collision Warning*101
În anumite cazuri, Rear Collision Warning
(RCW) poate întâmpina dificultăți la a ajuta
șoferul în caz de risc de coliziune.
Aceste cazuri pot fi, de ex.:
•
dacă vehiculul care se apropie din spate a
fost detectat prea târziu;
•
dacă vehiculul care se apropie din spate își
modifică banda de rulare în ultimul
moment;
•
o remorcă, un suport pentru biciclete sau
similar sunt conectate la sistemul electric
al mașinii - funcția se dezactivează automat.
NOTĂ
Pe anumite piețe, RCW nu asigură o avertizare cu semnalizatoarele din cauza regulilor rutiere locale - în astfel de cazuri,
această parte a funcției este dezactivată.
Informații asociate
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Limitele Rear Collision Warning* (p. 380)
Whiplash Protection System (p. 45)
piețele.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
NOTĂ
Avertizarea cu semnalizatoare pentru Rear
Collision Warning* se dezactivează dacă
distanța de avertizare pentru avertizarea la
impact din funcția City Safety este setată
la cel mai scăzut nivel „Târziu”.
Totuși, funcțiile de frânare și de pretensionare a centurilor de siguranță sunt active.
BLIS*
Funcția BLIS102 urmărește să ajute șoferul să
detecteze vehiculele aflate în diagonală în
spatele și în lateralul mașinii pentru a oferi
asistență în caz de trafic aglomerat pe drumuri cu mai multe benzi de rulare în aceeași
direcție.
NOTĂ
Principiul BLIS
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Zona de unghi mort
Zona de vehicule care se apropie rapid
Sistemul a fost conceput pentru a reacționa
când:
Informații asociate
•
•
•
Rear Collision Warning* (p. 380)
Configurarea distanței de avertizare pentru
City Safety (p. 309)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
102 Blind
Spot Information
Locația lămpii BLIS
BLIS este o funcție de asistență pentru șofer
care emite o avertizare când:
•
•
există vehicule în unghiul mort al mașinii;
vehiculele se apropie rapid pe benzile din
stânga și din dreapta din apropierea
mașinii.
•
•
mașina este depășită de alte vehicule;
un alt vehicul se apropie rapid de mașina
dvs.
Când BLIS detectează un vehicul în Zona 1
sau când un vehicul se apropie rapid în
Zona 2, lampa indicatoare din oglinda exterioară de pe partea relevantă se aprinde constant. Dacă șoferul activează semnalizatorul
de pe aceeași parte cu avertizarea, lampa indicatoare va trece de la aprinderea constantă la
clipirea cu o lumină mai intensă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 381
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
BLIS este activă când șoferul conduce la o
viteză de peste 10 km/h (6 mph).
AVERTIZARE
Dacă vehiculele care depășesc merg cu o
viteză cu peste 15 km/h (9 mph) mai rapid
decât mașina șoferului, BLIS nu va reacționa.
NOTĂ
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
Lampa se aprinde pe partea laterală a
mașinii pe care sistemul a detectat vehiculul. Dacă mașina este depășită pe ambele
părți în același timp, ambele lămpi se
aprind.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
•
•
103Blind
382
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea BLIS (p. 382)
Activarea sau dezactivarea BLIS
Funcția BLIS103 se poate activa sau dezactiva.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Dacă BLIS se activează la pornirea motorului,
o clipire a semnalizatorului din oglinda exterioară va confirma funcția.
Dacă BLIS s-a dezactivat la oprirea motorului,
această funcție va continua să fie dezactivată
la următoare pornire a motorului și nicio lampă
indicator nu se va aprinde.
Informații asociate
•
•
BLIS* (p. 381)
Limitele BLIS (p. 383)
Limitele BLIS (p. 383)
Mesajele pentru BLIS (p. 384)
Spot Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitele BLIS
AVERTIZARE
Funcția BLIS104 poate avea limitări în anumite
situații.
•
•
BLIS nu funcționează în viraje strânse.
BLIS nu funcționează când mașina se
deplasează în marșarier.
NOTĂ
Această funcție utilizează unitățile radar ale
mașinii, care au câteva limitări generale.
Informații asociate
•
•
Păstrați suprafața indicată curată - în stânga și în
dreapta mașinii105.
BLIS* (p. 381)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Exemple de limitări:
•
Praful, gheața și zăpada care acoperă senzorii pot reduce funcționalitatea și dezactiva alertele.
•
Funcția BLIS se dezactivează automat
dacă la sistemul electric al mașinii se
conectează o remorcă, un suport pentru
biciclete sau similar.
•
Pentru performanțe bune ale funcției
BLIS, nu atașați o remorcă, un suport pentru biciclete, un portbagaj sau similar la
bara de tractare a mașinii.
104 Blind Spot Information
105 NOTĂ: Ilustrația are rol
informativ - detaliile pot diferi în funcție de modelul mașinii.
* Opțiune/accesoriu. 383
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Mesajele pentru BLIS
Un număr de mesaje privind BLIS106 se pot
afișa pe afișajul pentru șofer. Iată câteva
exemple.
Mesaj
Specificație
Senzor unghi mort
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Service necesar
Sist. unghi mort dezac.
BLIS și CTA B au fost dezactivate deoarece o remorcă a fost conectată la sistemul electric al mașinii.
Remorcă atașată
A
B
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Cross Traffic Alert*
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
din centrul tastaturii din dreapta
butonul
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
•
BLIS* (p. 381)
Cross Traffic Alert* (p. 389)
106Blind
384
Spot Information
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Driver Alert Control
AVERTIZARE
Funcția Driver Alert Control (DAC) urmărește
să ajute șoferul să devină conștient de faptul
că începe să conducă tot mai inconsecvent,
de ex., adoarme sau devine distras.
Obiectivul DAC este de a detecta diminuarea
lentă a capacității de a conduce și a fost conceput în special pentru drumurile principale.
Funcția nu a fost concepută pentru traficul
urban.
Funcția se activează dacă viteza depășește
65 km/h (40 mph) și rămâne activă atât timp
cât viteza depășește over 60 km/h (37 mph).
Driver Alert Control nu se utilizează pentru
a prelungi timpul de condus. În schimb,
șoferul trebuie să planifice pauze la intervale periodice și să se asigure că este bine
odihnit.
AVERTIZARE
Mașina este condusă neregulat pe bandă.
Dacă comportamentul de
condus devine semnificativ
de inconsecvent, șoferul este
avertizat prin intermediul unui
simbol în afișajul pentru
șofer, la care se adaugă un
semnal sonor și un mesaj text Momentul pt.
o pauză.
DAC citește poziția mașinii pe banda de rulare.
O cameră detectează marcajele de pe marginile carosabilului și compară alinierea șoselei
cu mișcările de volan efectuate de șofer.
O alarmă din partea Driver Alert Control
trebuie luată în serios, deoarece, deseori,
un șofer obosit este inconștient de condiția
sa.
Dacă auziți alarma sau vă simțiți obosit:
•
Opriți mașina în siguranță cât mai
repede posibil și odihniți-vă.
Conform unor studii, condusul în stare de
oboseală este la fel de periculos ca și condusul sub influența băuturilor alcoolice sau
a altor stimulente.
Dacă mașina este echipată cu Sensus
Navigation* și funcția Ghidare oprire de
odihnă este activată, se vor afișa sugestii de
locații adecvate pentru o oprire.
Dacă comportamentul de condus nu se îmbunătățește, avertizarea se repetă.
}}
* Opțiune/accesoriu. 385
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
AVERTIZARE
•
•
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
Activarea sau dezactivarea Driver
Alert Control
Funcția Driver Alert Control (DAC) se poate
activa sau dezactiva.
1. Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
2. Selectați My Car
Alert.
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
IntelliSafe
Driver
3. Selectați sau deselectați Avertizare
vigilență pentru a activa sau dezactiva
funcția.
•
•
Driver Alert Control (p. 385)
Limitele Driver Alert Control (p. 387)
Selectarea indicațiilor pentru zonă
de odihnă în caz de avertizare din
partea Driver Alert Control
La mașinile echipate cu Sensus Navigation*,
șoferul poate activa indicații care pot sugera
automat o zonă de odihnă adecvată când
Driver Alert Control (DAC) emite o avertizare.
Puteți selecta dacă funcția Ghidare oprire de
odihnă să fie activată sau dezactivată.
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Selectați My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Selectați sau deselectați Ghidare oprire
de odihnă pentru a activa sau dezactiva
funcția.
Informații asociate
•
•
Driver Alert Control (p. 385)
Limitele Driver Alert Control (p. 387)
Informații asociate
•
•
386
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea Driver Alert
Control (p. 386)
•
Selectarea indicațiilor pentru zonă de
odihnă în caz de avertizare din partea
Driver Alert Control (p. 386)
•
Limitele Driver Alert Control (p. 387)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitele Driver Alert Control
Funcția Driver Alert Control (DAC) poate avea
limitări în anumite situații.
În unele cazuri, sistemul poate emite o avertizare, chiar dacă capacitatea de a conduce nu
se deteriorează, de exemplu:
•
•
în vânturi laterale puternice;
pe suprafețe carosabile desfundate.
Alerta pentru distanță (Distance
Warning)*107
Funcția de Avertizare de distanță (Distance
Warning) poate avertiza șoferul că intervalul
de timp față de vehiculul din față poate să fie
prea scurt. Pentru această funcție, mașina
trebuie să fie echipată cu afișaj superior* pentru a putea afișa Avertizare de distanță (Distance Warning).
AVERTIZARE
În unele cazuri, comportamentul de condus
nu este afectat în ciuda oboselii șoferului,
de ex., la utilizarea funcției Pilot Assist*, iar
șoferul nu este avertizat de DAC.
Prin urmare, este important să opriți și să
faceți o pauză la cel mai mic semn de oboseală, indiferent dacă funcția v-a avertizat
sau nu.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
Informații asociate
•
•
Driver Alert Control (p. 385)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
107 Distance
Alert
Avertizare de distanță (Distance Warning) este
activă la viteze de peste 30 km/h (20 mph) și
reacționează numai dacă vehiculul din față circulă în aceeași direcție. Nu se furnizează nicio
informație pentru vehiculele care vin din față,
lente sau staționate.
NOTĂ
Lumina solară puternică, reflexiile, contrastele extreme de lumină, utilizarea ochelarilor de soare sau privirea în altă parte decât
drept în față pot face ca semnalele vizuale
de avertizare din parbriz să fie dificil de
recunoscut.
NOTĂ
Simbolul Avertizare de distanță (Distance Warning)
pe parbrizul cu afișaj superior.
La mașinile echipate cu afișaj superior, simbolul se afișează pe parbriz atât timp cât intervalul de timp față de vehiculul din față este mai
scurt decât valoarea preconfigurată. Cu toate
acestea, se presupune că funcția Afișare
suport șofer este activată din setările din sistemul de meniuri al mașinii.
Avertizare de distanță (Distance Warning)
este dezactivată când Controlul adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)* sau Pilot Assist* sunt active.
AVERTIZARE
Avertizare de distanță (Distance Warning)
reacționează numai dacă intervalul de timp
față de vehiculul din față este mai mic
decât valoarea prestabilită - viteza vehiculului șoferului nu este afectată.
}}
* Opțiune/accesoriu. 387
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
Avertizare din partea sistemelor de asistență pentru șofer în caz de risc de coliziune (p. 361)
Activarea sau dezactivarea
avertizării de distanță (Distance
Warning)108
•
Afișajul superior* (p. 143)
Funcția de avertizare de distanță (Distance
Warning) se poate dezactiva. Funcția este
disponibilă numai la mașinile care pot afișa
informații pe parbriz, în așa-numitul afișaj
superior*.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Avertizarea de distanță se activează automat
la fiecare pornire a motorului.
Informații asociate
•
Activarea sau dezactivarea avertizării de
distanță (Distance Warning) (p. 388)
•
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
(p. 387)
•
Limitările Alertă distanță (Distance Warning) (p. 389)
•
Limitările Alertă distanță (Distance Warning) (p. 389)
•
Setarea intervalului de timp față de vehiculul din față (p. 364)
108Distance
388
•
Alert
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitările Alertă distanță (Distance
Warning)109
Funcția Distance Warning poate avea limitări
în anumite situații. Funcția este disponibilă
numai la mașinile care pot afișa informații pe
parbriz, în așa-numitul afișaj superior*.
Informații asociate
•
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
(p. 387)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
•
Afișajul superior* (p. 143)
AVERTIZARE
•
Dimensiunea unui vehicul poate afecta
capacitatea de a fi detectat, de ex.,
motocicletele. Acest lucru înseamnă că
lampa de avertizare se aprinde pentru
un interval de timp mai scurt decât
intervalul configurat sau avertizarea
poate să lipsească temporar.
•
Vitezele extrem de mari pot determina
aprinderea lămpii pentru un interval de
timp mai scurt decât intervalul configurat din cauza limitărilor razei de acțiune
a unității radar.
NOTĂ
Această funcție utilizează camera și unitatea radar ale mașinii, care au câteva limitări
generale.
109Distance Alert
110 Alertă privind traficul intersectat
111 Blind Spot Information
când mașina se deplasează în marșarier.
Cross Traffic Alert*110
Cross Traffic Alert (CTA) este un sistem de
asistență pentru șofer care suplimentează
sistemul BLIS111 și a fost conceput pentru a
ajuta șoferul să detecteze traficul intersectat
din spatele mașinii când mașina se deplasează în marșarier.
Subfuncția de frânare automată poate ajuta
șoferul să oprească mașina în cazul unui risc
de coliziune cu un vehicul neobservat.
Exemple de zone în care CTA poate ajuta șoferul să
detecteze obstacolele în timpul deplasării în
marșarier.
CTA a fost conceput să detecteze în primul
rând vehicule. În condiții favorabile, acesta
}}
* Opțiune/accesoriu. 389
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
poate detecta obiecte mai mici, precum cicliști
și pietoni.
Funcția este activă numai dacă mașina se
deplasează în spate sau dacă s-a selectat
marșarierul.
Dacă șoferul nu observă avertizarea CTA și
coliziunea este inevitabilă, funcția de frânare
automată intervine pentru a opri mașina, după
care afișajul pentru șofer prezintă un mesaj
text care explică motivul frânării mașinii.
Dacă CTA detectează că se apropie ceva din
lateral, va indica acest lucru utilizând următoarele elemente:
•
un semnal acustic - sunetul se aude în
difuzorul din stânga sau din dreapta, în
funcție de direcția din care se apropie
obiectul;
•
o pictogramă aprinsă în elementul grafic
Sistem asistare parcare de pe ecran;
•
o pictogramă în vederea de sus a camerei
pentru asistența la parcare.
•
•
•
•
Limitele Cross Traffic Alert* (p. 391)
Mesajele pentru Cross Traffic Alert*
(p. 393)
BLIS* (p. 381)
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
Pictogramă aprinsă pentru Cross Traffic Alert în elementul grafic Sistem asistare parcare de pe
ecran.
390
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Activarea sau dezactivarea Cross Traffic
Alert* (p. 391)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Activarea sau dezactivarea Cross
Traffic Alert*112
Șoferul poate alege să dezactiveze funcția
Cross Traffic Alert (CTA).
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Funcția se activează automat la fiecare pornire
a motorului.
Informații asociate
•
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 389)
Limitele Cross Traffic Alert*113
Funcția Cross Traffic Alert (CTA) cu frânare
automată poate avea o funcționalitate limitată în anumite situații. Intervenția frânei este
activă la viteze sub 15 km/h.
AVERTIZARE
Subfuncția de frânare automată poate
detecta și frâna numai pentru alte vehicule
care se deplasează, nu pentru obstacole
staționate, precum un ciclist sau un pieton.
CTA are o anumită limitare – senzorii CTA nu
pot „vedea” prin alte vehicule parcate sau
obstacole, de exemplu.
Mașina este parcată în capătul locului de parcare.
Iată câteva exemple de situații în care „câmpul
vizual” al CTA poate fi deja limitat și, prin
urmare, vehiculele care se apropie nu pot fi
detectate decât atunci când sunt foarte
aproape:
Limitele Cross Traffic Alert* (p. 391)
Mesajele pentru Cross Traffic Alert*
(p. 393)
La parcarea în diagonală, CTA poate fi complet
„oarbă” pe o parte.
Sector CTA orb.
Sector în care CTA poate detecta/„vedea”.
112 Alertă
113 Alertă
privind traficul intersectat când mașina se deplasează în marșarier.
privind traficul intersectat când mașina se deplasează în marșarier.
}}
* Opțiune/accesoriu. 391
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Cu toate acestea, pe măsură ce mașina se
deplasează în marșarier încet, unghiul format
cu vehiculul/obiectul care obstrucționează și
sectorul orb scade rapid.
Exemple de alte limitări
• Subfuncția de frânare automată detectează numai vehiculele aflate în mișcare și,
prin urmare, nu poate „vedea” și frâna la
detectarea de obstacole staționare, precum un ciclist sau un pieton, de exemplu.
•
Praful, gheața și zăpada care acoperă senzorii pot reduce funcționalitatea și dezactiva alertele.
•
Funcția CTA se dezactivează automat
dacă la sistemul electric al mașinii se
conectează o remorcă, un suport pentru
biciclete sau similar.
•
Pentru performanțe bune ale funcției CTA,
nu atașați o remorcă, un suport pentru
biciclete, un portbagaj sau similar la bara
de tractare a mașinii.
NOTĂ
Această funcție utilizează unitățile radar ale
mașinii, care au câteva limitări generale.
Informații asociate
•
•
392
Cross Traffic Alert* (p. 389)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Mesajele pentru Cross Traffic
Alert*114
Un număr de mesaje privind Cross Traffic
Alert (CTA) se pot afișa pe afișajul pentru
șofer. Iată câteva exemple.
Mesaj
Specificație
Senzor unghi mort
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Service necesar
Sist. unghi mort dezac.
BLISB și CTA au fost dezactivate deoarece o remorcă a fost conectată la sistemul electric al mașinii.
Remorcă atașată
A
B
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Blind Spot Information System
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
•
•
Cross Traffic Alert* (p. 389)
BLIS* (p. 381)
Limitele Cross Traffic Alert* (p. 391)
114 Alertă
privind traficul intersectat când mașina se deplasează în marșarier.
* Opțiune/accesoriu. 393
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Pilot pentru asistență la parcare*
Sistemul de asistență la parcare (Parking
Assistance System) (PAS115) utilizează senzorii pentru a asista șoferul la manevrarea în
spații înguste, indicând distanța până la
obstacole prin semnale audio și elemente
grafice în afișajul central.
Sectoarele laterale își modifică culoarea pe
măsură ce distanța dintre mașină și obiect se
reduce.
Cu cât distanța până la obstacol este mai
scurtă, cu atât mai frecvente sunt semnalele
sonore. Alte sunete de la sistemul audio sunt
dezactivate automat.
Semnalul acustic pentru obstacolele din față și
din lateral este activ când mașina se deplasează, dar se oprește după ce mașina a staționat timp de circa 2 secunde. Semnalul acustic
pentru obstacolele din spate este activ și când
mașina staționează.
De la o distanță de circa 30 cm (1 ft) de la un
obstacol din spatele sau din fața mașinii, tonul
este constant, iar câmpul senzorului activ cel
mai apropiat de mașină este plin.
Ecran cu vizualizare zonelor cu obstacole și a sectoarelor senzorilor.
Afișajul central afișează o prezentare a relației
dintre mașină și obstacolele detectate.
Sectorul evidențiat indică locația obstacolului.
Cu cât simbolul mașinii este mai aproape de
caseta de sector evidențiată din față/spate, cu
atât mai scurtă este distanța dintre mașină și
obstacolul detectat.
115 Park
394
De la o distanță de circa 25 cm (0.8 ft) de la
un obstacol în lateral, tonul pulsează intensiv,
iar culoarea câmpului sectorului activ se modifică din PORTOCALIU în ROȘU.
Volumul semnalului sistemului de asistență la
parcare se poate modifica în timpul producerii
de la butonul [>II] din consola centrală. Puteți
efectua modificarea și din opțiunea din meniu
Setări din vederea de sus.
NOTĂ
Cu excepția sectorului cel mai apropiat de
simbolul mașinii, avertizările sonore se produc numai pentru obiectele care se află
direct pe traiectoria mașinii.
AVERTIZARE
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Assist System
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Informații asociate
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Sistemul de asistență la parcare (Park
Assist Pilot) pentru față, spate și lateral*
(p. 395)
•
Activarea sau dezactivarea sistemului de
asistență la parcare* (p. 396)
•
Simboluri și mesaje pentru camera pilotului pentru asistență la parcare (Park Assist
Pilot) (p. 399)
•
Sistemul de asistență la parcare
(Park Assist Pilot) pentru față,
spate și lateral*
Sistemul de asistență la parcare (Parking
Assistance System) (PAS116) are un comportament diferit în funcție de partea cu care
mașina de apropie de un obstacol.
Înainte
Limitările sistemului de asistență la parcare (p. 397)
NOTĂ
Asistența la parcare se dezactivează la utilizarea frânei de parcare sau la selectarea
poziției la mașinile cu cutie de viteze automată.
IMPORTANT
La montarea lămpilor auxiliare: Rețineți că
acestea nu trebuie să obstrucționeze senzorii - lămpile auxiliare pot fi percepute ca
un obstacol.
În spate
Semnalul de avertizare are un ton constant la mai
puțin de circa 30 cm (1 ft) față de obstacol.
Senzorii față ai sistemului de asistență la parcare se activează automat la pornirea motorului. Aceștia sunt activi la viteze de sub 10 km/h
(6 mph).
Raza de măsurare este de circa 80 cm (2,5 ft)
în fața mașinii.
116 Park
Assist System
Semnalul de avertizare are un ton constant la mai
puțin de circa 30 cm (1 ft) față de obstacol.
}}
* Opțiune/accesoriu. 395
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Senzorii pentru marșarier se activează dacă
mașina se deplasează înapoi fără o treaptă de
viteză cuplată sau când maneta schimbătorului de viteze este deplasată în poziția de
marșarier.
În lateral
Sistemul de asistență la parcare (Parking
Assistance System) (PAS117) se poate activa
sau dezactiva.
Senzorii de parcare din față și din lateral se
activează automat la pornirea motorului. Senzorii din spate se activează dacă mașina se
deplasează în spate sau la cuplarea marșarierului.
Raza de măsurare este de circa 1,5 m (5 ft) în
spatele mașinii.
La deplasarea în marșarier cu o remorcă
conectată la sistemul electric al mașinii, asistența la parcarea cu spatele se dezactivează
automat.
NOTĂ
La deplasarea în marșarier, de ex., cu o
remorcă sau cu un suport pentru biciclete
pe cârligul de tractare - fără o conexiune
electrică originală Volvo - asistența la parcare trebuie dezactivată manual pentru ca
senzorii să nu reacționeze la acestea.
Activați sau dezactivați funcția de la butonul din ecranul
de funcții al afișajului central.
Semnalul de avertizare pulsează intens la mai puțin
de circa 25 cm (0,8 ft) față de obstacol.
Senzorii laterali ai sistemului de asistență la
parcare se activează automat la pornirea
motorului. Aceștia sunt activi la viteze de
sub 10 km/h (6 mph).
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
Raza de măsurare este de circa 25 cm (0,8 ft)
în lateral.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Cu toate acestea, raza de detecție a senzorilor
laterali crește semnificativ când unghiul de
virare al roților față crește, iar obstacolele de
până la circa 90 cm (3 ft) amplasate pe diagonală în spatele sau în fața mașinii sunt detectate la rotirea volanului.
La mașinile echipate cu cameră pentru asistența la parcare*, Pilot pentru asistența la parcare (Parc Assist Pilot) se poate activa sau
dezactiva din vederea aferentă a camerei.
Informații asociate
•
•
396
Activarea sau dezactivarea
sistemului de asistență la parcare*
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Informații asociate
•
•
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Limitările sistemului de asistență la parcare (p. 397)
Câmpurile senzorilor pentru sistemul de
asistență la parcare (p. 405)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitările sistemului de asistență
la parcare
Sistemul de asistentă la parcare (Parking
Assistance System) (PAS118) nu poate
detecta totul în toate situații și, prin urmare,
poate avea o funcționalitate limitată în unele
cazuri.
Șoferul trebuie să fie conștient de următoarele
exemple de limitări ale Park Assist Pilot:
AVERTIZARE
•
Senzorii de parcare au unghiuri moarte
atunci când obstacolele nu pot fi
detectate.
•
Manifestați atenție dacă există persoane și animale în apropierea mașinii.
•
Rețineți că, în timpul unei manevre de
parcare, partea din față a mașinii se
poate îndrepta către traficul din față.
AVERTIZARE
Manifestați atenție suplimentară atunci când vă
deplasați în marșarier
dacă se afișează acest
simbol și dacă o remorcă,
un suport pentru biciclete
sau similar sunt montate
și conectate electric la mașină.
Simbolul indică faptul că senzorii de parcare din spate sunt dezactivați și nu vor
emite avertizări în caz de obstacole.
IMPORTANT
Obiectele, precum lanțurile, stâlpii subțiri și
lucioși sau barierele joase se pot afla în
umbra semnalului și nu sunt detectate
temporar de senzori. Tonul pulsant se
poate opri brusc în loc să revină la tonul
constant așteptat.
Senzorii nu pot detecta obiecte înalte, precum rampe de încărcare protuberante.
•
În astfel de situații, manifestați atenție
și manevrați/repoziționați mașina lent
sau opriți manevra curentă de parcare.
Există riscul avarierii vehiculelor sau a
altor obiecte deoarece informațiile de
la senzori nu sunt întotdeauna fiabile.
IMPORTANT
În anumite condiții, sistemul de asistență la
parcare poate produce semnale incorecte
de avertizare determinate de sursele de
zgomot extern cu aceleași frecvențe ultrasonice cu care lucrează sistemul.
Astfel de exemple de surse sunt claxoanele, anvelopele ude pe asfalt, frânele
pneumatice, zgomotul de eșapament de la
motociclete etc.
117 Park
118 Park
Assist System
Assist System
}}
397
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
NOTĂ
Deoarece cârligul de tractare este configurat împreună cu sistemul electric al mașinii,
ieșirea în afară a cârligului de tractare este
inclusă atunci când funcția măsoară distanța față de un obiect aflat în spatele
mașinii.
Informații asociate
•
398
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simboluri și mesaje pentru camera
pilotului pentru asistență la
parcare (Park Assist Pilot)
Assistance System) (PAS119) pot fi afișate în
afișajul pentru șofer sau în afișajul central.
Iată câteva exemple.
Simbolurile și mesajele pentru camera pentru
Sistemul de asistentă la parcare (Parking
Simbol
Mesaj
Specificație
Senzorii de asistență la parcarea cu spatele sunt dezactivați, prin urmare nu se emit avertizări sonore pentru obstacole/obiecte.
Sistem asist. parcare
Senzori blocați, curățare necesară
Sistem asist. parcare
Unul sau mai mulți senzori ai funcției sunt blocați - verificați și corectați cât mai curând
posibil.
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Indisponibil, service necesar
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
•
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Limitările sistemului de asistență la parcare (p. 397)
119 Park
Assist System
* Opțiune/accesoriu. 399
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Camera pentru asistența la
parcare*
Benzi - activează/dezactivează liniile de
asistență la parcare
Camera pentru asistență la parcare (PAC)120
poate ajuta șoferul să efectueze manevre în
spații înguste, indicând în afișajul central
obstacolele utilizând o imagine preluată de la
cameră și elemente grafice.
Camera pentru asistență la parcare este o
funcție de asistență care se activează automat
la selectarea marșarierului sau manual din
afișajul central.
Bară tr.* - activează/dezactivează liniile de
asistență la parcarea cu remorca*123
CTA* - activează/dezactivează Cross
Traffic Alert
Obiectele/obstacolele pot să fie mai apropiate
de mașină decât ceea ce apare pe ecran.
AVERTIZARE
•
Senzorii de parcare au unghiuri moarte
atunci când obstacolele nu pot fi
detectate.
•
Manifestați atenție dacă există persoane și animale în apropierea mașinii.
•
Rețineți că, în timpul unei manevre de
parcare, partea din față a mașinii se
poate îndrepta către traficul din față.
Exemplu de vedere de la cameră.
Zoom121 - mărire/micșorare
Vizualizare 360°* - activează/dezactivează toate camerele
PAS122 - activează/dezactivează senzorii
sistemului de asistență la parcare
120 Park Assist Camera
121 Liniile de asistență la parcare se dezactivează la mărire.
122 Park Assist System
123 Funcție indisponibilă pentru toate modelele și piețele.
400
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
AVERTIZARE
•
•
•
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Câmpurile senzorilor pentru sistemul de
asistență la parcare (p. 405)
•
Activarea camerei pentru asistența la parcare (Park Assist Camera) (p. 407)
•
Simboluri și mesaje pentru camera pentru
asistență la parcare (Park Assist Camera)
(p. 408)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
•
•
Locațiile camerelor de asistență la
parcare (Park Assist Camera) și
zonele de supraveghere*
Camerele pentru asistență la parcare (PAC124)
pot afișa o vedere compusă la 360° și vederi
separate pentru fiecare din cele patru
camere: vedere din spate, față, stânga sau
dreapta.
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Cross Traffic Alert* (p. 389)
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
Informații asociate
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Locațiile camerelor de asistență la parcare
(Park Assist Camera) și zonele de supraveghere* (p. 401)
Liniile de asistență la parcare pentru
camera sistemului de asistență la parcare*
(p. 403)
124 Park
Assist Camera
}}
* Opțiune/accesoriu. 401
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Un simbol cameră din afișajul
central al mașinii indică
camera care este activă.
Vederea la 360°*
Înainte
Dacă mașina este echipată și
cu Sistem asistare
parcare*, distanța până la
obstacolele detectate este ilustrată în câmpuri
de culori diferite.
Camerele pot fi activate automat sau manual.
În spate
Camerele de parcare cu fața sunt amplasate în grilă.
Câmpul vizual al camerelor sistemului de parcare cu
zonele aproximative de acoperire.
Camera frontală poate ajuta pe o bandă de
ieșire cu vizibilitate limitată în lateral, de ex.,
când ieșiți din garaj. Aceasta se activează la
viteze de până la 25 km/h (16 mph), după
care, camera frontală se oprește.
Funcția Vizualizare 360° activează toate
camerele de parcare, după care cele patru
părți ale mașinii se afișează simultan în afișajul
central. Acest lucru ajută șoferul să observe ce
se găsește în jurul mașinii la manevrarea la
viteze mici.
Din vederea la 360°, se poate activa separat
fiecare vedere a camerei:
•
Apăsați ecranul pentru câmpul vizual dorit
al camerei, de ex., la suprafață în fața/
deasupra camerei față.
Camera orientată către înapoi este montată deasupra
plăcuței de înmatriculare.
Dacă mașina nu atinge 50 km/h (30 mph) și
viteza scade sub 22 km/h (14 mph) într-un
interval de 1 minut după oprirea camerei frontale, camera se reactivează.
Camera orientată către înapoi afișează o zonă
largă din spatele mașinii. La anumite modele,
se poate observa o parte a barei de protecție,
dar și a barei de tractare, în anumite cazuri.
Obiectele afișate în afișajul central pot apărea
ușor înclinate, acest lucru este normal.
402
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
În lateral
Liniile de asistență la parcare
pentru camera sistemului de
asistență la parcare*
la unghiul curent al volanului - acest lucru facilitează parcarea paralelă, mersul în marșarier
în spații înguste și la conectarea unei remorci.
Camera pentru sistemul de asistență la parcare (PAC125) indică poziția mașinii față de
zonele din jur, afișând linii pe ecran.
Liniile de pe ecran sunt proiectate ca și când
ar fi la nivelul solului în spatele mașinii și ar
răspunde direct la mișcările de virare ale volanului, afișând șoferului traiectoria pe care
mașina o va lua. Același lucru se aplică și la
întoarcerea mașinii.
Aceste linii de asistență la parcare includ și
elementele proeminente ale mașinii, de ex.,
bara de tractare, oglinzile exterioare ale portierelor și colțurile.
Camerele laterale sunt amplasate în fiecare oglindă
exterioară.
NOTĂ
Camerele laterale pot afișa ce se găsește în
lateralele mașinii.
•
La deplasarea în marșarier cu o
remorcă care nu este conectată electric la mașină, liniile sistemului de asistență la parcare de pe afișaj vor marca
traseul pe care îl va urma mașina, nu
remorca.
•
Ecranul nu va afișa liniile de asistență
la parcare dacă remorca este conectată electric la sistemul electric al
mașinii.
•
Liniile de asistență la parcare nu sunt
afișate la mărire.
Informații asociate
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Activarea camerei pentru asistența la parcare (Park Assist Camera) (p. 407)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Exemplu de linii de asistență la parcare
Liniile de asistență la parcare prezintă traseul
optim pentru dimensiunile externe ale mașinii,
125 Park
Assist Camera
}}
* Opțiune/accesoriu. 403
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
IMPORTANT
•
Rețineți că, atunci când se selectează
vizualizarea camerei spate, monitorul
afișează numai zona din spatele
mașinii. La deplasarea în marșarier,
uitați-vă în lateral și în față.
•
Același lucru se aplică și invers - observați ce se întâmplă în partea din spate
a mașinii la selectarea vizualizării
camerei față.
•
Rețineți că liniile de asistență la parcare afișează cel mai scurt traseu. Prin
urmare, uitați-vă și în lateralele mașinii
pentru ca acestea să nu lovească/
treacă peste ceva la rotirea volanului la
deplasarea înainte sau ca partea frontală să nu se frece de ceva la rotirea
volanului la deplasarea în marșarier.
Liniile de asistență la parcare în 360° view
(Vizualizare la 360°)*
360° view (Vizualizare la 360°) cu linii de asistență
la parcare
În 360° view (Vizualizare la 360°), liniile de
asistență la parcare sunt afișate în spatele, în
fața și în lateralul mașinii (în funcție de direcția
de deplasare):
•
•
la deplasarea înainte: linii în față;
la deplasarea în marșarier: linii laterale și
linii de mers în marșarier
Cu camera față sau spate selectată, liniile de
asistență la parcare se afișează indiferent de
direcția de mers a mașinii.
Cu camera de pe o singură laterală selectată,
liniile de asistență la parcare apar numai la
mersul în marșarier.
404
Linia de asistență pentru bara de tractare*
Bară de tractare cu linia de asistență la parcare
Bară tr. - activează linia de asistență pentru bara de tractare.
Zoom - mărire/micșorare.
Camera poate facilita conectarea la o remorcă
afișând o linie de asistență reprezentând
„calea” până la remorcă.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
1.
Apăsați Bară tr. (1).
> Se afișează liniile de asistență la parcare pentru „calea” optimă către bara
de tractare - liniile de asistență la parcare pentru mașină dispar simultan.
Liniile de asistență la parcare pentru
mașină și bara de tractare nu pot fi
afișate simultan.
Câmpurile senzorilor pentru
sistemul de asistență la parcare
Câmpurile senzorilor din spate și din față
Dacă mașina este echipată cu sistemul de
asistență la parcare (Parking Assist System)
(PAS126), distanța este afișată în camera pentru asistența la parcare (PAC127) într-o vedere
la 360° cu câmpuri colorate pentru fiecare
senzor care înregistrează un obstacol.
2. Apăsați Zoom (2) când este necesară o
manevrare mai precisă.
> Vederea camerei se mărește.
Informații asociate
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Locațiile camerelor de asistență la parcare
(Park Assist Camera) și zonele de supraveghere* (p. 401)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
•
Bară de tractare* (p. 493)
Ecranul poate afișa câmpuri colorate ale senzorilor pe
simbolul mașinii.
Câmpurile pentru senzorii pentru deplasarea
înainte și în marșarier își modifică culoarea pe
126 Park
127 Park
Assist System
Assist Camera
}}
* Opțiune/accesoriu. 405
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
măsură ce distanța față de obstacol se reduce
- de la GALBEN la PORTOCALIU și la ROȘU.
Culoarea câmpurilor la deplasarea
în marșarier
Distanța în metri
(picioare)
Galben
Culoarea câmpurilor laterale
Distanța în metri
(picioare)
0,6–1,5 (2,0–4,9)
Galben
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Portocaliu
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Roșu
0–0,25 (0–0,8)
Roșu
0–0,3 (0–1,0)
Culoarea câmpurilor la deplasarea înainte
Distanța în metri
(picioare)
Galben
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Portocaliu
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Roșu
0–0,3 (0–1,0)
Sectoarele senzorilor de parcare unde se pot detecta
obstacole.
Câmpul senzorului din stânga față
Pentru câmpurile în ROȘU ale senzorilor, semnalul acustic pulsant va deveni un ton constant.
Câmpurile senzorilor din laterale
Semnalele de avertizare depind de traseul
urmărit al mașinii. Prin urmare, la rotirea volanului, se pot auzi semnale de avertizare venind
de la obstacolele amplasate în diagonală în
fața sau în spatele mașinii, nu numai drept în
față sau drept în spate.
406
Culoarea câmpurilor laterale se modifică în
funcție de distanța redusă față de obstacol de la GALBEN la ROȘU.
Sector al obstacolului în calea urmărită a
mașinii la deplasarea înainte - în funcție de
unghiul volanului
Sector în culoarea ROȘIE și cu ton pulsând intens
Câmpul senzorului din dreapta spate
Sector al obstacolului în calea urmărită a
mașinii în marșarier - în funcție de unghiul
volanului.
În cazul câmpurilor de senzori în culoarea
ROȘIE, semnalul acustic se modifică de la pulsare la pulsare intensă.
Informații asociate
•
•
Pilot pentru asistență la parcare* (p. 394)
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Locațiile camerelor de asistență la parcare
(Park Assist Camera) și zonele de supraveghere* (p. 401)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Activarea camerei pentru asistența
la parcare (Park Assist Camera)
Camera pentru asistență la parcare (PAC128)
se activează automat la cuplarea marșarierului sau manual de la butoanele funcției din
afișajul central.
Vederea camerei la deplasarea în
marșarier
La cuplarea marșarierului, ecranul afișează
vederea la 360° dacă la ultima vedere a camerei s-a utilizat o vedere în lateral; altfel, se va
afișa vederea în spate.
Ecranul camerei pentru activarea
manuală a camerei
Activați camera de parcare cu
acest buton din ecranul de
funcții din afișajul central.
Dezactivarea automată a camerei
Vederea în față se oprește la 25 km/h
(16 mph) pentru a evita distragerea șoferului –
aceasta se reactivează automat dacă viteza
scade sub 22 km/h (14 mph) într-un interval
de 1 minut, cu condiția ca viteza să nu
depășească 50 km/h (31 mph).
Alte vederi ale camerei se sting la 15 km/h
(9 mph) și nu se reactivează.
Informații asociate
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Limitările sistemului de asistență la parcare (p. 397)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Inițial, ecranul va afișa ultima
vedere utilizată a camerei. Cu
toate acestea, după fiecare
pornire a motorului, vederea în lateral afișată
anterior este înlocuită cu vederea la 360° și
vederea în spate mărită afișată anterior este
înlocuită cu vederea în spate.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
128 Park
Assist Camera
* Opțiune/accesoriu. 407
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simboluri și mesaje pentru camera
pentru asistență la parcare (Park
Assist Camera)
(PAC129) pot fi afișate în afișajul pentru șofer
sau în afișajul central. Iată câteva exemple.
Simbolurile și mesajele pentru camera pentru
asistența la parcare (Park Assist Camera)
Simbol
Mesaj
Specificație
Senzorii de asistență la parcarea cu spatele sunt dezactivați, prin urmare nu se emit avertizări sonore și marcaje de câmp pentru obstacole/obiecte.
Camera a fost dezactivată.
Sistem asist. parcare
Senzori blocați, curățare necesară
Sistem asist. parcare
Indisponibil, service necesar
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
129 Park
408
Assist Camera
Unul sau mai mulți senzori ai funcției sunt blocați - verificați și corectați cât mai curând
posibil.
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
din centrul tastaturii din dreapta
butonul
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
* Opțiune/accesoriu. 409
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Park Assist Pilot*
AVERTIZARE
Pilotul pentru asistența la parcare (Park
Assist Pilot PAP130) poate ajuta șoferul la
manevrarea mașinii la parcare. De asemenea,
funcția poate asista la virare la ieșirea dintrun loc de parcare paralelă.
Funcția verifică mai întâi dacă spațiul este suficient de larg și apoi asistă șoferul la virarea
mașinii în acel spațiu.
•
Afișajul central indică cu ajutorul simbolurilor,
elementelor grafice și textului diversele operațiuni de executat și momentul executării acestora.
Funcția oferă asistență suplimentară
pentru șofer cu scopul de a facilita condusul și de a-l face mai sigur - aceasta
nu poate gestiona toate situațiile din
trafic sau condițiile meteo și rutiere.
•
Recomandăm șoferului să citească
toate secțiunile din manualul de utilizare care privesc această funcție pentru a afla factorii, precum limitările și
aspectele pe care trebuie să le aibă în
vedere înainte de a utiliza sistemul.
•
Funcțiile de asistență pentru șofer nu
înlocuiesc atenția și judecata șoferului.
Șoferul este în permanență responsabil
cu condusul mașinii într-un mod sigur,
la viteza adecvată, la o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și
în conformitate cu normele și regulamentele rutiere în vigoare.
•
•
•
Ieșirea din parcarea laterală cu Park Assist
Pilot* (p. 415)
Limitările Park Assist Pilot* (p. 415)
Mesajele pentru Park Assist Pilot*
(p. 418)
Informații asociate
•
•
•
130Park
410
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Variante de parcare cu sistemul de asistență la parcare (Park Assist Pilot)*
(p. 411)
Utilizarea Park Assist Pilot* (p. 412)
Assist Pilot
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Variante de parcare cu sistemul de
asistență la parcare (Park Assist
Pilot)*
Cu funcția Ieșiți din parcare, o mașina parcată paralel poate beneficia de asistența funcției și la ieșirea din locul de parcare.
Pilotul pentru asistența la parcare (Park
Assist Pilot) (PAP131) se poate utiliza pentru
parcarea paralelă și perpendiculară.
Parcare paralelă
Parcare perpendiculară
NOTĂ
Când ieșiți dintr-un loc de parcare, funcția
Ieșiți din parcare trebuie utilizată numai
pentru o mașină parcată în paralel - ea nu
funcționează pentru o mașină parcată perpendicular.
Informații asociate
•
•
Park Assist Pilot* (p. 410)
Ieșirea din parcarea laterală cu Park Assist
Pilot* (p. 415)
Principiul parcării perpendiculare.
Principiul parcării paralele.
Funcția parchează mașina efectuând următorii
pași:
1.
Se identifică și se măsoară un loc de parcare.
Funcția parchează mașina efectuând următorii
pași:
1.
Se identifică și se măsoară un loc de parcare.
2. Mașina este introdusă în locul de parcare
în marșarier și apoi poziționată în locul de
parcare prin manevrarea în față/în spate.
2. Se introduce mașina cu spatele în acel
spațiu.
3. Mașina este poziționată în spațiu prin
manevrarea în față/în spate.
131 Park
Assist Pilot
* Opțiune/accesoriu.
411
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Utilizarea Park Assist Pilot*
Sistemul de asistență la parcare (Park Assist
Pilot) (PAP132) ajută șoferul să parcheze în
trei pași. Funcția ajută șoferul și la ieșirea din
parcare.
Această funcție măsoară spațiul și direcționează mașina - rolul șoferului este:
•
de a observa ce se întâmplă în jurul
mașinii;
•
de a urma instrucțiunile din afișajul central;
•
de a selecta o treaptă de viteză (de
marșarier/de mers înainte) - un semnal
sonor indică momentul în care șoferul trebuie să schimbe treapta de viteză;
•
•
de a controla și menține o viteză sigură;
de a frâna și opri.
Simbolurile, elementele grafice și/sau textul se
afișează în afișajul central când trebuie efectuate diferite acțiuni.
Funcția se poate activa dacă sunt îndeplinite
următoarele criterii după pornirea motorului:
•
•
Distanța dintre mașină și spațiile de parcare trebuie să fie de 0,5–1,5 m
(1,6–5,0 ft) în timp ce funcția caută un loc
de parcare.
Parcarea cu sistemul de asistență la
parcare (Park Assist Pilot)
Funcția parchează mașina efectuând următorii
pași:
1.
Se identifică și se măsoară un loc de parcare.
Principiul de căutare înainte de parcarea laterală.
2. Se introduce mașina cu spatele în acel
spațiu.
3. Se poziționează mașina în spațiu - sistemul poate solicita șoferului să schimbe
treapta de viteză și să frâneze.
Găsirea și măsurarea locurilor de parcare
Funcția se poate activa din
ecranul de funcții din afișajul
central.
Se poate accesa și din vederile camerei.
La mașină nu este atașată nicio remorcă.
Viteza este sub 30 km/h (20 mph).
132 Park
412
NOTĂ
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
Principiul de căutare înainte de parcarea perpendiculară.
Înainte de parcare, conduceți cu o viteză
maximă de 30 km/h (20 mph).
Assist Pilot
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
1.
Apăsați pe butonul În parc. din ecranul
funcțiilor sau din ecranul camerei.
> Funcția caută un loc de parcare și verifică dacă este suficient de mare.
Deplasarea cu spatele în locul de parcare
3. Pregătiți-vă să opriți mașina când elementul grafic și mesajul din afișajul central vă
indică acest lucru.
2. Pregătiți-vă să opriți mașina când elementul grafic și mesajul din afișajul central vă
informează că s-a găsit un loc de parcare
adecvat.
> Se va afișa un ecran pop-up.
NOTĂ
3. Selectați Parcare paralelă sau Parcare
perpendiculară și cuplați marșarierul.
NOTĂ
Principiul deplasării cu spatele la parcarea laterală.
Funcția caută locul de parcare, afișează
instrucțiunile și ghidează mașina în locul de
parcare de pe partea pasagerului. Dacă
este cazul, mașina poate fi parcată și pe
partea șoferului:
•
2. Dați cu spatele ușor și cu atenție, fără a
atinge volanul, la o viteză de cel mult
7 km/h (4 mph).
•
La activarea funcției, nu țineți mâinile
pe volan.
•
Asigurați-vă că volanul nu se blochează
și se poate roti liber.
•
Pentru rezultate optime, așteptați rotirea completă a volanului și apoi începeți să rulați în spate/în față.
Activați semnalizatorul de pe partea
șoferului. Sistemul va căuta un loc de
parcare pe acea parte a mașinii.
Principiul deplasării cu spatele la parcarea perpendiculară.
1.
Verificați dacă zona din spatele mașinii
este liberă și apoi cuplați marșarierul.
}}
413
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Poziționarea mașinii în spațiul de parcare
Principiul poziționării la parcarea laterală.
1.
Deplasați selectorul de viteze în poziția
indicată de sistem, așteptați rotirea volanului și înaintați încet.
manevre de parcare, mașina frânează automat
până la oprirea completă.
2. Pregătiți-vă să opriți mașina când elementul grafic și mesajul din afișajul central vă
indică acest lucru.
Pe afișajul pentru șofer apare un mesaj pop-up
prin care șoferul poate anula manevra de parcare apăsând Anulare sau Reluare pentru a
continua secvența de parcare.
3. Selectați marșarierul și deplasați-vă cu
spatele încet.
Procedați în felul următor după ce ați selectat
Reluare:
4. Pregătiți-vă să frânați mașina când elementul grafic și mesajul din afișajul central
vă indică acest lucru.
–
Funcția se dezactivează automat și elementul
grafic și mesajul indică finalizarea parcării.
Șoferul poate corecta poziția mașinii. Numai
șoferul poate determina dacă mașina este
corect parcată.
Verificați dacă există spațiu liber în jurul
mașinii și urmați instrucțiunile din afișajul
central, precum:
Pentru a continua – Accelerați ușor pt.
a vă distanța de obiect.
Informații asociate
•
•
Park Assist Pilot* (p. 410)
Limitările Park Assist Pilot* (p. 415)
IMPORTANT
Distanța de avertizare este mai scurtă când
senzorii sunt utilizați de Park Assist Pilot
(PAP133) în comparație cu utilizarea senzorilor de către Park Assist System.
Principiul poziționării la parcarea perpendiculară.
Frânarea automată în timpul secvenței
de parcare
Dacă senzorii de parcare detectează un vehicul sau un pieton pe traseul intenționat din
fața sau din spatele mașinii în timpul unei
133 Park
414
Assist Pilot
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Ieșirea din parcarea laterală cu
Park Assist Pilot*
Funcția Ieșiți din parcare poate ajuta șoferul
să iasă din locul de parcare atunci când
mașina este parcată paralel.
NOTĂ
Când ieșiți dintr-un loc de parcare, funcția
Ieșiți din parcare trebuie utilizată numai
pentru o mașină parcată în paralel - ea nu
funcționează pentru o mașină parcată perpendicular.
Funcția Ieșiți din parcare se
activează din ecranul funcțiilor sau camerei din afișajul
central.
•
Indicația butonului VERDE - funcția este
activată.
•
Indicația butonului GRI - funcția este
dezactivată.
1.
Apăsați pe butonul Ieșiți din parcare din
ecranul funcțiilor sau din ecranul camerei.
3. Fiți pregătit să opriți mașina dacă grafica
și mesajul din afișajul central vă indică
acest lucru - urmați instrucțiunile în același
mod ca pentru procedura de parcare.
Rețineți că volanul poate „reveni” înapoi la
finalizarea funcției - șoferul poate dori să
rotească volanul înapoi la unghiul maxim de
virare pentru a ieși din spațiul de parcare.
Limitările Park Assist Pilot*
Funcția Park Assist Pilot (PAP134) nu poate
detecta totul în toate situațiile și poate avea,
prin urmare, o funcționalitate limitată.
Șoferul trebuie să fie conștient de următoarele
exemple de limitări ale Park Assist Pilot.
AVERTIZARE
Dacă funcția consideră că șoferul poate ieși
din locul de parcare fără manevre suplimentare, funcția se va dezactiva, chiar dacă șoferul
poate considera că mașina se află în continuare în locul de parcare.
•
Senzorii de parcare au unghiuri moarte
atunci când obstacolele nu pot fi
detectate.
•
Manifestați atenție dacă există persoane și animale în apropierea mașinii.
Informații asociate
•
Rețineți că, în timpul unei manevre de
parcare, partea din față a mașinii se
poate îndrepta către traficul din față.
•
•
Park Assist Pilot* (p. 410)
Limitările Park Assist Pilot* (p. 415)
IMPORTANT
Obiectele aflate la o înălțime mai are decât
zona de detecție a senzorului nu sunt
incluse în calculul manevrei de blocare.
Acest lucru poate cauza intrarea prin
deviere în locul de parcare. Astfel de locuri
de parcare trebuie evitate.
2. Utilizați semnalizatoarele pentru a selecta
direcția în care mașina trebuie să iasă din
locul de parcare.
134 Park
Assist Pilot
}}
* Opțiune/accesoriu. 415
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Parcarea se oprește
Succesiunea de parcare se va opri:
•
•
dacă șoferul mișcă volanul;
•
dacă șoferul apasă Anulare din afișajul
central;
În anumite circumstanțe, funcția nu poate
identifica locuri de parcare. Un motiv poate
fi interferența cu senzorii de la surse de
zgomot extern, care emit aceleași frecvențe de ultrasunete cu cele la care sistemul funcționează.
•
când frânele cu antiblocare sau sistemul
de control electronic al stabilității sunt
activate - de ex., când mașina pierde aderența pe un carosabil alunecos;
Astfel de exemple de surse sunt claxoanele, anvelopele ude pe asfalt, frânele
pneumatice și zgomotul de eșapament de
la motociclete etc.
•
când servodirecția pentru rezistența la
viteză a volanului funcționează la putere
redusă - de ex., la răcirea din cauza
supraîncălzirii;
•
dacă mașina este condusă prea repede peste 7 km/h (4 mph);
când senzorii de parcare detectează un
vehicul sau un pieton pe traseul intenționat din fața sau din spatele mașinii în timpul unei manevre de parcare, mașina frânează automat până la oprirea completă.
Un mesaj din afișajul central va explica motivul
pentru oprirea secvenței de parcare, acolo
unde este cazul.
135 Anvelope
416
IMPORTANT
NOTĂ
Praful, gheața și zăpada care acoperă senzorii vor reduce funcția acestora și împiedica măsurarea.
Responsabilitatea șoferului
Șoferul trebuie să conștientizeze că funcția
este un ajutor, nu o funcție complet automată,
infailibilă. Prin urmare, șoferul trebuie să fie
pregătit pentru a întrerupe o secvență de parcare.
aprobate se referă la anvelopele de același tip și aceeași marcă cu cele montate la livrarea din fabrică.
De asemenea, câteva detalii trebuie reținute la
parcare, de ex.:
•
Șoferul este întotdeauna responsabil pentru a evalua dacă spațiul selectat de funcție este adecvat pentru parcare.
•
Nu utilizați funcția dacă sunt montate lanțuri de zăpadă sau o roată de rezervă.
•
Nu utilizați funcția dacă elementele din
compartimentul pentru bagaje ies din
mașină.
•
Ploaia torențială sau ninsoarea puternică
poate determina măsurarea incorectă a
spațiului de parcare.
•
În timpul căutării, verificării și măsurării
unui loc de parcare, funcția poate rata
obiectele amplasate în capătul locului de
parcare.
•
Spațiile de parcare de pe străzile înguste
nu sunt întotdeauna cele potrivite, deoarece spațiul de manevră necesar poate să
nu fie suficient.
•
Utilizați anvelope aprobate135 cu presiunea
corectă - acest lucru afectează abilitatea
funcției de a parca mașina.
•
Funcția se bazează pe locațiile vehiculelor
parcate deja în apropiere - dacă acestea
sunt parcate incorect, anvelopele și jantele
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
mașinii dvs. se pot deteriora la contactul
cu bordura.
•
Spațiile de parcare perpendiculare pot fi
ratate sau oferite inutil dacă o mașină parcată iese în afară mai mult decât celelalte
mașini parcate.
•
Funcția a fost concepută pentru parcarea
pe străzi drepte - nu cu curbe strânse. Din
acest motiv, asigurați-vă că mașina este
paralelă cu spațiul de parcare potențial
atunci când funcția măsoară spațiul.
Informații asociate
•
•
•
Park Assist Pilot* (p. 410)
Forța de direcție dependentă de viteză
(p. 298)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
* Opțiune/accesoriu. 417
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Mesajele pentru Park Assist Pilot*
Mesajele pentru Park Assist Pilot (PAP136)
pot fi afișate în afișajul pentru șofer sau în
afișajul central. Iată câteva exemple.
Mesaj
Specificație
Sistem asist. parcare
Unul sau mai mulți senzori ai funcției sunt blocați - verificați și corectați cât mai curând posibil.
Senzori blocați, curățare necesară
Sistem asist. parcare
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA.
Indisponibil, service necesar
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Un mesaj text poate fi ignorat apăsând scurt
butonul
din centrul tastaturii din dreapta
de pe volan.
Dacă mesajul persistă, contactați un atelierA.
Informații asociate
•
•
Park Assist Pilot* (p. 410)
Limitările Park Assist Pilot* (p. 415)
136 Park
418
Assist Pilot
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Unitatea radar
Informații asociate
Unitatea radar este utilizată de mai multe sisteme de asistență pentru șofer și are rolul de
a detecta alte vehicule.
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
•
Întreținere recomandată pentru cameră și
unitatea radar (p. 431)
•
Aprobarea de tip pentru dispozitivul radar
(p. 420)
Locația unității radar
Unitatea radar este utilizată de următoarele
funcții:
•
•
•
•
•
Alerta pentru distanță (Distance Warning)*
Adaptive Cruise Control*
Pilot Assist*
Asistență bandă de rulare
City Safety
Modificarea unității radar poate transforma
utilizarea acesteia într-o activitate ilegală.
* Opțiune/accesoriu. 419
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Aprobarea de tip pentru
dispozitivul radar
vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)*
(ACC137), Pilot Assist* și BLIS*138.
Aici găsiți omologarea de tip pentru unitățile
radar ale mașinii pentru Controlul adaptiv al
Piață
ACC
& PA
BLIS
Simbol
Aprobare de tip
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazilia
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
137 Adaptive Cruise Control
138 Blind Spot Information
420
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Piață
ACC
& PA
BLIS
Simbol
Aprobare de tip
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Europa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße
75, 59552 Lippstadt, Germany
Emiratele
Arabe Unite
(UAE)
Ghana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
421
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Piață
ACC
& PA
BLIS
Simbol
Aprobare de tip
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonezia
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamaica
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Iordania
✓
✓
Malaysia
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroc
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
422
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Piață
ACC
& PA
BLIS
✓
Simbol
Aprobare de tip
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexic
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldova
✓
✓
Nigeria
✓
Oman
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
423
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Piață
ACC
& PA
BLIS
✓
Serbia
И011 14
✓
✓
Singapore
И011 17
DA 105753
✓
✓
424
Aprobare de tip
✓
Rusia
Africa de Sud
Simbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Piață
ACC
& PA
BLIS
Simbol
Aprobare de tip
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Coreea de Sud
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Taiwan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法
規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電
機設備之干擾
}}
425
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Piață
ACC
& PA
BLIS
Simbol
Aprobare de tip
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
(П
ь
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ucraina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
426
Vietnam
✓
Zambia
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Aprobarea de tip pentru echipamentul radio
Piață
Simbol
Europa
Aprobare de tip
Prin prezenta, Volvo Cars declară că toate echipamentele radio respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante
ale Directivei 2014/53/UE.
R 204-750001
Japonia
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This
device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Pentru informații detaliate privind omologarea
de tip, accesați support.volvocars.com.
Informații asociate
•
•
•
•
Unitatea radar (p. 419)
Adaptive Cruise Control* (p. 338)
Pilot Assist* (p. 347)
BLIS* (p. 381)
* Opțiune/accesoriu. 427
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Unitatea camerei
Unitatea camerei este utilizată de mai multe
sisteme de asistență pentru șofer și are rolul
de a detecta, de ex., liniile de demarcare a
benzii de rulare sau indicatoarele rutiere.
•
•
Fază lungă activă*
Pilot pentru asistență la parcare*
Informații asociate
•
•
•
Sistem de asistență pentru șofer (p. 298)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Limitări pentru cameră și unitatea
radar
Camera și unitatea radar au unele limitări care limitează și funcțiile care utilizează unitatea. Șoferul trebuie să fie conștient de următoarele exemple de limitări:
Întreținere recomandată pentru cameră și
unitatea radar (p. 431)
Locația unității camerei
Unitatea camerei este utilizată de următoarele
funcții:
•
•
•
•
•
•
•
428
Adaptive Cruise Control*
Pilot Assist*
Asistență bandă de rulare*
Asistență pentru direcție în caz de risc de
coliziune
City Safety
Driver Alert Control*
Recunoașterea indicatoarelor rutiere
(Road Sign Information, RSI)*
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Limitări comune pentru cameră și
radar
Unitate blocată
Temperatură ridicată
La temperaturi foarte ridicate, camera și unitatea radar se pot opri temporar timp de
15 minute după pornirea motorului pentru a
proteja sistemul electronic al unității. Unitatea
camerei și radarului repornește automat după
ce temperatura a scăzut suficient.
Parbriz deteriorat
tricele în zona din fața unității camerei și
radarului - în schimb, întregul parbriz
necesită înlocuire.
•
Înainte de înlocuirea parbrizului, contactați
un atelier139 pentru a verifica dacă s-a
comandat și se va monta parbrizul corect.
•
La înlocuirea parbrizului, trebuie montate
același tip de ștergătoare de parbriz sau
ștergătoare de parbriz omologate de
Volvo.
•
La înlocuirea parbrizului, unitatea camerei
și radarului trebuie recalibrată la un atelier139 pentru a garanta funcționalitatea
tuturor sistemelor din mașină care utilizează camera și radarul.
NOTĂ
Dacă nu se rectifică acest lucru, sistemele
de asistență pentru șofer care utilizează
camera și unitatea radar pot avea o performanță redusă. Acest lucru poate duce la
reducerea funcțiilor, dezactivarea completă
sau furnizarea de răspunsuri incorecte.
Zona marcată trebuie curățată periodic; nu lipiți pe
această zonă autocolante, obiecte, folie parasolar
etc.
Unitatea camerei se află în interiorul secțiunii
superioare a parbrizului împreună cu unitatea
radar a mașinii.
Nu așezați și nu lipiți sau montați nimic pe
interiorul sau exteriorul parbrizului, în fața sau
în jurul camerei și a unității radar - acest lucru
poate interfera cu funcțiile care utilizează
camera și radarul. Acest lucru poate duce la
reducerea funcțiilor, dezactivarea completă
sau furnizarea de răspunsuri incorecte.
139 Vă
recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Următoarele enunțuri se aplică și pentru a nu
risca funcționarea incorectă a sistemelor de
asistență pentru șofer care utilizează unitatea
radar:
•
Dacă apare o zgârietură, o fisură sau o ciobire de pietricele pe parbriz în fața „geamului” pentru unitatea camerei și radarului
și acoperă o suprafață de cel puțin
0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 in) contactați
un atelier139 pentru înlocuirea parbrizului.
•
Volvo nu recomandă repararea fisurilor,
zgârieturilor sau ciobirilor cauzate de pie-
Alte limitări pentru radar
Viteza vehiculului
Capacitatea unității radar de a detecta un vehicul în față se reduce semnificativ dacă viteza
vehiculului din față este foarte diferită de
viteza mașinii dvs.
}}
429
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Câmp vizual limitat
Unitatea radar are un câmp vizual limitat. În
unele situații, un alt vehicul nu este detectat
sau detectarea se produce mai târziu decât sar dori.
ex., un vehicul care se deplasează între
mașina dvs. și vehiculul din față.
Vehiculele mici, precum motocicletele, sau
vehiculele care nu conduc pe centrul benzii de rulare pot rămâne nedetectate.
În curbe, unitatea radar poate detecta un
vehicul diferit de cel intenționat sau pierde
din câmpul vizual un vehicul detectat.
Remorcile cu platforme joase
Alte limitări pentru cameră
Vedere obstrucționată
Camerele au limitări asemenea ochiului uman,
de ex., poate „vedea” mai rău pe timp de ninsoare sau ploaie torențială, ceață densă, furtuni puternice de praf și viscol. În astfel de
condiții, funcțiile sistemelor care depind de
cameră pot fi reduse semnificativ sau dezactivate temporar.
Lumina puternică din față, reflexiile din carosabil, zăpada sau gheața de pe carosabil, suprafețele de carosabil murdare sau marcajele de
demarcare a benzilor de rulare neclare pot, de
asemenea, reduce semnificativ funcția camerei atunci când este utilizată pentru a scana
carosabilul pentru a detecta pietonii, cicliștii,
animalele mari și alte vehicule.
Remorcă cu platformă joasă în umbra radarului
Câmpul vizual al unității radar
Uneori, unitatea radar detectează târziu
vehiculele aflate la distanțe apropiate - de
430
De asemenea, remorcile cu platforme joase
pot fi dificil de detectat de unitatea radar sau
nu sunt detectate deloc - prin urmare, șoferul
trebuie să fie atent atunci când conduce în
spatele remorcilor cu platforme joase când
Controlul adaptiv al vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control)* sau Pilot Assist* sunt
active.
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Alte limitări pentru camera pentru
asistența la parcare*
Sectoare oarbe
Condiții de lumină
Imaginea camerei se ajustează automat în
funcție de condițiile de lumină predominante.
Din acest motiv, imaginea poate varia ușor din
punct de vedere al luminozității și al calității.
Condițiile slabe de iluminat pot duce la o imagine de calitate redusă.
NOTĂ
Suporturile pentru biciclete sau alte accesorii montate în spatele mașinii pot
obstrucționa câmpul vizual al camerei.
Întreținere recomandată pentru
cameră și unitatea radar
Pentru ca unitatea radar și camera să funcționeze corect, acestea trebuie păstrate fără
praf, gheață sau zăpadă și curățate periodic
cu apă și șampon auto.
NOTĂ
Praful, gheața și zăpada care acoperă senzorii pot determina apariția unor semnale
de avertizare incorecte, reduse sau senzorii
își pot pierde funcția.
Informații asociate
Există sectoare „moarte” între câmpurile vizuale ale
camerelor.
În vederea la 360° a sistemului de asistență la
parcare (Park Assist)* obstacolele/obiectele
pot „dispărea” în golurile dintre camerele individuale.
•
•
•
Unitatea camerei (p. 428)
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
•
Site-ul de asistență Volvo Cars (p. 23)
Unitatea radar (p. 419)
Întreținere recomandată pentru cameră și
unitatea radar (p. 431)
AVERTIZARE
Există posibilitatea ca, deși se pare că
numai o parte minusculă a unei imagini
este obturată, un sector relativ mare poate
fi ascuns din vedere. Prin urmare, un obstacol poate trece neobservat până când
mașina este foarte aproape de acesta.
Locația senzorilor de parcare
}}
* Opțiune/accesoriu. 431
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Informații asociate
•
•
•
Unitatea camerei (p. 428)
•
Camera pentru asistența la parcare*
(p. 400)
Unitatea radar (p. 419)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
Locația unităților radar din spate. Păstrați suprafața
indicată curată - în stânga și în dreapta mașinii.
•
Pentru a garanta cea mai bună funcționalitate, suprafețele din fața senzorilor trebuie
păstrate curate.
•
Nu lipiți obiecte, benzi sau etichete în
zona senzorilor.
•
Curățați periodic lentila camerei cu apă
caldă și șampon auto - curățați cu atenție
pentru a nu zgâria lentila.
IMPORTANT
Întreținerea componentelor sistemelor de
asistență pentru șofer trebuie efectuată
numai la un atelier - vă recomandăm un
atelier autorizat Volvo.
432
* Opțiune/accesoriu.
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
Simboluri și mesaje pentru cameră
și unitatea radar
Găsiți mai jos exemple de mesaje și simboluri
privind camera și unitatea radar care se pot
afișa în afișajul pentru șofer.
Tabelul următor prezintă exemple de cauze
posibile pentru afișarea mesajului, împreună
cu acțiunea corespunzătoare.
Senzor blocat
Dacă în afișajul pentru șofer se
afișează acest simbol și mesajul
„Senzor parbriz Senzor blocat,
consultați manualul de utilizare”,
înseamnă că unitatea radar și camera nu pot
detecta alte vehicule, cicliștii, pietonii și animalele mari din fața mașinii și că funcțiile
bazate pe cameră și pe radare pot să nu funcționeze.
Cauză
Acțiune
Suprafața parbrizului din fața camerei și a unității radar este murdară sau acoperită cu gheață sau zăpadă.
Curățați murdăria, gheața și zăpada de pe suprafața parbrizului din fața camerei și a unității radar.
Ceața densă și ploaia torențială sau ninsoarea blochează semnalele radar sau vizibilitatea camerei.
Nicio acțiune. Uneori, unitatea nu funcționează pe timp de ploaie torențială sau
de ninsoare.
Apa sau zăpada de pe carosabil formează un vârtej și blochează
semnalele radar sau vizibilitatea camerei.
Nicio acțiune. Uneori, unitatea nu funcționează pe un carosabil foarte ud sau
acoperit de zăpadă.
Murdăria s-a acumulat în interior între parbriz și unitatea camerei
și a radarului.
Contactați un atelier pentru curățarea parbrizului din interiorul capacului unității - vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
Lumină puternică din față
Nicio acțiune. Unitatea camerei se resetează automat în condiții mai favorabile
de lumină.
}}
433
ASISTENȚĂ PENTRU ȘOFER
||
Cameră defectă
Camera de parcare cu spatele
Dacă un sector al unei
camere este negru și conține
acest simbol, acea cameră nu
funcționează.
AVERTIZARE
Manifestați atenție suplimentară atunci când vă
deplasați în marșarier
dacă se afișează acest
simbol și dacă o remorcă,
un suport pentru biciclete
sau similar sunt montate
și conectate electric la mașină.
Simbolul indică faptul că senzorii de parcare din spate sunt dezactivați și nu vor
emite avertizări în caz de obstacole.
Informații asociate
•
•
•
Unitatea camerei (p. 428)
•
Site-ul de asistență Volvo Cars (p. 23)
Camera din stânga mașinii nu funcționează.
Un sector al camerei în culoarea neagră se
afișează și în următoarele situații, dar fără simbolul pentru cameră defectă:
•
•
•
434
când o portieră este deschisă;
hayon deschis;
oglindă exterioară rabatată.
Unitatea radar (p. 419)
Limitări pentru cameră și unitatea radar
(p. 428)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Pornirea mașinii
Pentru a porni mașina:
Mesaj de eroare
Mașina pornește utilizând butonul de pornire
din consola tunel când cheia cu telecomandă
se află în habitaclu.
1.
Dacă mesajul Cheie auto negăsită se
afișează în afișajul pentru șofer la pornire,
așezați cheia cu telecomandă lângă cititorul
de rezervă. Apoi încercați să porniți mașina din
nou.
Cheia cu telecomandă trebuie să fie în
interiorul mașinii. Pentru mașinile cu Passive Start, cheia trebuie să se afle în partea
din față a habitaclului. Cu opțiunea de
încuiere/descuiere fără cheie*, cheia se
poate afla oriunde în mașină.
2. Mențineți pedala de frână1 apăsată complet. Pentru mașinile cu cutie automată de
viteze, asigurați-vă că poziția selectorul de
viteze este P sau N. Pentru mașinile cu
cutie de viteze manuală, asigurați-vă că
schimbătorul de viteze este în poziția neutră sau că pedala de ambreiaj este apăsată.
Buton de pornire în consola tunel.
AVERTIZARE
Înainte de a porni:
•
•
•
Cuplați centura de siguranță.
Reglați scaunul, volanul și oglinzile.
Asigurați-vă că pedala de frână poate fi
apăsată complet.
Cheia cu telecomandă nu se utilizează fizic la
pornire, deoarece mașina este echipată cu
suport pentru pornirea fără cheie (Passive
Start).
1
436
3. Rotiți butonul de pornire la dreapta și apoi
eliberați-l. Butonul revine automat în poziția de pornire.
NOTĂ
Pentru mașinile cu motor diesel, poate
exista o ușoară întârziere înainte de a fi inițiată pornirea.
La pornirea motorului, motorul demarorului
funcționează până la pornirea motorului sau
până la declanșarea protecției la supraîncălzire.
Locația cititorului de rezervă din consola tunel.
NOTĂ
Când cheia cu telecomandă este poziționată lângă cititorul de rezervă, asigurați-vă
că nu există chei de mașină, obiecte metalice sau aparate electronice (de ex. telefoane mobile, tablete, laptopuri sau încărcătoare) lângă cititorul de rezervă. Mai
multe chei de mașină apropiate una de
cealaltă lângă cititorul de rezervă pot provoca interferențe între ele.
Dacă mașina se află în mișcare, motorul se poate porni prin rotirea butonului de pornire la dreapta.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
IMPORTANT
Dacă motorul nu pornește după 3 încercări
- așteptați timp de 3 minute înainte de a
încerca din nou. Capacitatea de pornire
crește dacă bateria este lăsată să se recupereze.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Deconectarea mașinii (p. 437)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Deconectarea mașinii
Mașina este deconectată utilizând butonul de
pornire din consola tunel.
Reglarea volanului (p. 203)
Utilizarea pornirii asistate cu o altă baterie
(p. 490)
Selectarea modului de aprindere (p. 439)
AVERTIZARE
Nu scoateți niciodată cheia cu telecomandă din mașină în timpul conducerii sau
tractării.
AVERTIZARE
Scoateți întotdeauna cheia cu telecomandă
din mașină când plecați de la mașină și asigurați-vă că sistemul electric al mașinii este
în poziția de aprindere 0 - în special dacă
sunt copii în mașină.
NOTĂ
La pornirea la rece, pentru anumite tipuri
de motor, turația de ralanti poate să fie
semnificativ mai ridicată decât în mod normal. Această situație apare pentru ca sistemul de control al emisiilor să atingă temperatura normală de regim cât mai repede,
minimizând emisiile de eșapament și protejând mediul.
Buton de pornire în consola tunel.
Pentru a deconecta mașina:
–
Rotiți butonul de pornire în sensul acelor
de ceasornic și eliberați-l - mașina este
deconectată. Butonul revine automat în
poziția de pornire.
Dacă selectorul de viteze pentru mașinile cu
cutie de viteze automată nu este în poziția P
sau dacă mașina rulează de pe loc:
–
Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și țineți-l până când mașina este deconectată.
Informații asociate
•
•
Pornirea mașinii (p. 436)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
}}
437
PORNIREA ȘI CONDUSUL
•
•
•
Reglarea volanului (p. 203)
Pozițiile contactului de aprindere
Utilizarea pornirii asistate cu o altă baterie
(p. 490)
Sistemul electric al mașinii poate fi setat la
diverse niveluri/poziții, cu diferite funcții disponibile.
Pentru a facilita utilizarea unui număr limitat
de funcții când motorul este oprit, sistemul
electric al mașinii poate fi setat la trei niveluri
diferite - 0, I și II. Aceste niveluri sunt descrise
sub denumirea de poziții de aprindere/contact
în cuprinsul manualului de utilizare.
Selectarea modului de aprindere (p. 439)
Tabelul următor indică funcțiile disponibile
pentru fiecare poziție/nivel de aprindere:
Nivel
0
Funcții
•
Odometrul, ceasul și indicatorul
de temperatură sunt aprinseA.
•
Se pot regla scaunele acționate
electric*.
•
Se pot utiliza geamurile acționate electric.
•
Se pornește și se poate utiliza
afișajul centralA.
•
Se poate utiliza sistemul InfotainmentA.
În acest mod, funcțiile sunt controlate prin intervale de timp și se
opresc automat după un scurt interval.
438
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Nivel
I
Funcții
•
Nivel
Se pot utiliza: plafonul panoramic, geamurile acționate electric, priza electrică de 12 V din
habitaclu, Bluetooth, sistemul
de navigație, telefonul, ventilatorul de ventilație și ștergătoarele de parbriz.
•
Se pot regla scaunele acționate
electric.
•
Se pot utiliza prizele electrice
de 12 V* din compartimentul
pentru bagaje.
În această poziție de aprindere/
contact, energia electrică este
furnizată de baterie.
II
Funcții
•
•
•
Se aprind farurile.
Semnalizatoarele/lămpile de
avarie se aprind timp de
5 secunde.
Selectarea modului de aprindere
Sistemul electric al mașinii poate fi setat la
diverse niveluri/poziții, cu diferite funcții disponibile.
Selectarea poziției de aprindere
Se activează mai multe sisteme. Cu toate acestea, încălzirea scaunelor și a lunetei se
poate activa numai după pornirea mașinii.
Această poziție de aprindere/
contact consumă foarte mult
curent de la baterie și ar trebui
evitată!
A
Se activează și la deschiderea unei portiere.
Informații asociate
•
•
•
•
Pornirea mașinii (p. 436)
Reglarea volanului (p. 203)
Utilizarea pornirii asistate cu o altă baterie
(p. 490)
Selectarea modului de aprindere (p. 439)
Buton de pornire în consola tunel.
•
Poziția de aprindere 0 - Deblocați
mașina și depuneți cheia cu telecomandă
în interiorul mașinii.
NOTĂ
Pentru a atinge nivelul I sau II fără a porni
motorul - nu apăsați pedala de frână sau
pedala de ambreiaj pentru mașinile cu
schimbare manuală a treptelor de viteză,
când trebuie selectate aceste poziții de
aprindere.
}}
* Opțiune/accesoriu. 439
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
•
Poziția de aprindere I - Rotiți butonul de
pornire la dreapta și eliberați-l. Butonul
revine automat în poziția de pornire.
•
Poziția de aprindere II - Rotiți butonul de
pornire în sensul acelor de ceasornic și
țineți-l în poziție timp de aprox. 5 secunde.
Apoi eliberați butonul rotativ, care revine
automat în poziția de pornire.
•
Înapoi la poziția de aprindere 0 - Pentru
a reveni la poziția de aprindere 0 din poziția I și II - Rotiți butonul de pornire în sensul acelor de ceasornic și eliberați-l. Butonul revine automat în poziția de pornire.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Pornirea mașinii (p. 436)
Deconectarea mașinii (p. 437)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Etilotestul*
•
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Funcția etilotestului este de a preveni conducerea mașinii de persoane aflate sub influența
băuturilor alcoolice. Înainte de a porni motorul, șoferul trebuie să efectueze un test cu etilotestul pentru a verifica dacă nu a consumat
băuturi alcoolice. Calibrarea etilotestului se
realizează în funcție de valoarea limită legală
în vigoare pe fiecare piață.
Mașina are o interfață pentru conexiunea electrică a diferitelor mărci și modele de etiloteste
recomandate de Volvo. Interfața permite conexiunea etilotestului și opțiunea de a integra
funcția, inclusiv mesajele privind etilotestul, în
afișajul principal al mașinii. Pentru informații
privind un etilotest specific, consultați manualul de utilizare furnizat de producătorul etilotestului.
Reglarea volanului (p. 203)
AVERTIZARE
Utilizarea pornirii asistate cu o altă baterie
(p. 490)
Etilotestul este un ajutor și nu scutește
șoferul de responsabilitate. Șoferul are
întotdeauna responsabilitatea de a nu consuma alcool și de a conduce mașina în
siguranță.
Informații asociate
•
•
•
440
Suspendarea etilotestului* (p. 441)
Înainte de pornirea motorului cu etilotestul* (p. 441)
Pornirea mașinii (p. 436)
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Suspendarea etilotestului*
În cazul unei situații de urgență sau când etilotestul nu funcționează, puteți suspenda etilotestul pentru a conduce mașina.
Pentru dezactivarea de la etilotest, consultați
manualul oferit de furnizor.
Informații asociate
•
•
•
•
Etilotestul* (p. 440)
Înainte de pornirea motorului cu etilotestul* (p. 441)
Pornirea mașinii (p. 436)
Înainte de pornirea motorului cu
etilotestul*
Funcțiile sistemului de frânare
•
Evitați să consumați alimente sau băuturi
cu 5 minute înainte de etilotest.
Frânele mașinii se utilizează pentru a reduce
viteza sau pentru a preveni deplasarea
mașinii.
Pe lângă pedala de frână și frâna de parcare,
mașina este echipată cu mai multe funcții
automate de asistență la frânare. Aceste funcții pot oferi asistență șoferului, eliminând
nevoia de a menține piciorul pe pedala de
frână la semafor sau la pornirea în pantă.
•
Evitați spălarea în exces a parbrizului alcoolul din lichidul de spălat poate duce
la un rezultat incorect al măsurătorii.
În funcție de nivelul de echipare a mașinii, sunt
disponibile următoarele funcții de frânare automată:
Etilotestul se activează automat și este pregătit de utilizare la deschiderea mașinii.
De reținut
Pentru o funcționare corectă și obținerea unei
măsurători precise:
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
NOTĂ
După finalizarea unei perioade de condus,
motorul poate fi repornit într-un interval de
30 de minute fără un nou etilotest.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Frânare automată la staționare (Auto
Hold);
•
Asistență la pornirea în pantă (Hill Start
Assist);
•
•
Frânarea automată după o coliziune;
City Safety;
Suspendarea etilotestului* (p. 441)
Informații asociate
Etilotestul* (p. 440)
•
•
•
Pornirea mașinii (p. 436)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Pedala de frână (p. 442)
Frâna de parcare (p. 444)
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
•
Frânarea automată după o coliziune
(p. 450)
•
•
Asistența la pornirea în pantă (p. 449)
City Safety™ (p. 305)
* Opțiune/accesoriu. 441
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Pedala de frână
Sistemul de antiblocare la frânare
Pedala de frână este parte a sistemului de frânare.
Mașina este echipată cu două circuite de frânare. Dacă un circuit de frânare este avariat,
pedala de frână poate să prindă mai jos. Prin
urmare, va fi necesară o presiune mai mare pe
pedală pentru a produce efectul normal de frânare.
Mașina este echipată cu frâne cu antiblocare
(ABS2), ceea ce previne blocarea roților la frânare și permite menținerea controlului direcției. Puteți simți o vibrație la nivelul pedalei de
frână atunci când o acționați, dar acest comportament este normal.
Presiunea pentru pedala de frână a șoferului
este prevăzută cu servofrână.
AVERTIZARE
Servofrâna funcționează numai când motorul este în funcțiune.
Dacă se utilizează pedala de frână când motorul este oprit, pedala va părea tare și va fi
necesară o presiune mai mare pentru a frâna
mașina.
Pe un teren foarte accidentat sau la condusul
cu o încărcătură grea, frânele pot fi ajutate cu
frâna de motor în modul manual de cuplare a
treptelor de viteză. Cea mai eficientă utilizare a
frânei de motor este dacă utilizați aceeași
treaptă de viteză pentru coborâre ca și pentru
urcare.
2 Anti-lock
442
Braking System
Un scurt test al sistemului ABS se realizează
automat după pornirea mașinii când șoferul
eliberează pedala de frână. Un alt test automat
al sistemului se poate efectua la o viteză mică.
Testul poate fi resimțit sub forma unor impulsuri la nivelul pedalei de frână.
Simboluri din afișajul pentru șofer
Simbol
Specificație
Verificați nivelul lichidului de
frână. Dacă nivelul este scăzut,
completați cu lichid de frână și
verificați cauzele pierderii de
lichid de frână.
Aprindere constantă timp de 2
secunde la pornirea motorului:
Verificarea automată a funcției.
Aprindere constantă pentru mai
mult de 2 secunde: Eroare la sistemul ABS. Sistemul de frânare
normal al mașinii continuă să
funcționeze, dar fără funcția
ABS.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
AVERTIZARE
Dacă ambele lămpi de avertizare pentru
defecțiunea frânei și defecțiunea ABS se
aprind simultan, s-ar putea să existe o
defecțiune la sistemul de frânare.
•
Dacă nivelul în rezervorul de lichid de
frână este normal în această etapă,
conduceți cu atenție la cel mai apropiat
atelier și verificați sistemul de frânare se recomandă un atelier Volvo autorizat.
•
Dacă lichidul de frână este sub nivelul
MIN din rezervorul de lichid de frână,
nu conduceți mai departe înainte de a
completa lichidul de frână. Trebuie
investigat motivul pierderii lichidului de
frână.
Asistența la frânare
Sistemul de asistență la frânare
ajută
la creșterea forței de frânare pe toată durata
frânării și poate, prin urmare, să reducă distanța de frânare.
Sistemul detectează modul în care frânează
șoferul și, dacă este necesar, crește forța de
frânare. Forța de frânare poate fi amplificată
până la nivelul respectiv atunci când este
cuplat sistemul ABS. Funcția este suspendată
dacă se reduce presiunea cu care se acționează pedala de frână.
NOTĂ
La activarea BAS, pedala de frână coboară
ușor mai mult decât în mod normal; mențineți apăsată pedala de frână atât cât este
necesar.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
•
Frânarea pe carosabile umede
(BAS3)
La eliberarea pedalei de frână, frânarea
încetează.
Asistența la frânare (p. 443)
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
Informații asociate
Asistența la pornirea în pantă (p. 449)
•
Când conduceți o perioadă lungă de timp în
condiții de ploaie torențială fără frânare, efectul de frânare poate fi întârziat ușor la următoarea utilizare a frânelor.
Acest lucru se poate întâmpla și după spălarea
mașinii. Este necesar să apăsați cu mai multă
forță pedala de frână. Prin urmare, trebuie să
mențineți o distanță mai mare față de autovehiculele care se deplasează în față.
Frânați mașina cu fermitate după ce ați condus pe șosele umede sau după spălarea
mașinii. Aceasta încălzește discurile de frână,
permițându-le să se usuce mai repede, protejându-le împotriva coroziunii. Țineți cont de
situația de trafic curentă la frânare.
Informații asociate
•
•
Pedala de frână (p. 442)
Frânarea pe carosabile cu pietriș (p. 444)
Pedala de frână (p. 442)
Frânarea pe carosabile umede (p. 443)
Frânarea pe carosabile cu pietriș (p. 444)
Întreținerea sistemului de frânare (p. 444)
Stopuri de frână (p. 163)
3 Brake
Assist System
443
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Frânarea pe carosabile cu pietriș
Întreținerea sistemului de frânare
Frâna de parcare
Când conduceți pe drumuri cu sare, se poate
forma un strat de sare pe discurile de frână și
pe garniturile de frână.
Acest lucru poate mări distanța de frânare.
Prin urmare, trebuie să păstrați o distanță de
siguranță mai mare față de autovehiculele care
se deplasează în față. În plus, asigurați-vă că
faceți următoarele:
Verificați periodic componentele sistemului
de frânare pentru uzură.
Pentru a păstra mașina într-o stare de siguranță și fiabilitate, respectați intervalele de service recomandate de Volvo, specificate în
Caietul de service și garanție. După înlocuirea
garniturilor de frână și a discurilor de frână,
efectul de frânare este adaptat numai dacă
acestea au fost „rodate” prin parcurgerea a
mai multor sute de kilometri (mile). Compensați efectul redus de frânare prin apăsarea mai
puternică a pedalei de frână. Volvo recomandă
montarea de garnituri de frână aprobate de
Volvo.
Frâna de parcare previne deplasarea mașinii
din poziția de staționare prin blocarea mecanică a două roți.
•
Frânați foarte frecvent pentru a îndepărta
orice strat de sare. Asigurați-vă că ceilalți
participanți la trafic nu sunt supuși riscului
de frânare.
•
Apăsați ușor pedala de frână după finalizarea conducerii și înainte de a începe următoarea deplasare.
IMPORTANT
Informații asociate
•
•
Verificați periodic uzura componentelor
sistemului de frânare.
Pedala de frână (p. 442)
Frânarea pe carosabile umede (p. 443)
Contactați un atelier pentru informații despre procedură sau solicitați unui atelier să
efectueze inspecția - vă recomandăm un
atelier autorizat Volvo.
Informații asociate
•
444
Pedala de frână (p. 442)
Butonul frânei de parcare se află în consola tunel,
între scaune.
Un zgomot slab de motor electric se poate
auzi la aplicarea frânei de parcare electrică. De
asemenea, zgomotul poate fi auzit la verificarea automată a funcției frânei de parcare.
Dacă mașina este staționară la activarea frânei
de parcare, aceasta acționează numai asupra
roților spate. Dacă este activată când mașina
este în mișcare, se utilizează atunci pedala de
frână, iar frânarea se aplică pe toate cele patru
roți. Funcția de frânare comută la roțile spate
când mașina este aproape staționară.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea frânei de parcare
(p. 445)
•
•
Parcarea în pantă (p. 447)
•
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
În cazul unei defecțiuni la frâna de parcare
(p. 447)
Activarea și dezactivarea frânei de
parcare
Simbol din afișajul pentru șofer
Simbol
Utilizați frâna de parcare pentru a preveni
deplasarea mașinii din poziția de staționare.
Specificație
Simbolul se aprinde la activarea
frânei de parcare.
Activarea frânei de parcare
Dacă simbolul clipește, indică
faptul că s-a produs o eroare.
Citiți mesajul din afișajul pentru
informații.
Activare automată
Frâna de parcare se activează automat:
1.
Trageți butonul în sus.
> Simbolul din afișajul pentru șofer se
aprinde la activarea frânei de parcare.
2. Verificați dacă mașina staționează.
4 Se
aplică pentru cutiile de viteză automate.
•
când mașina este oprită și setarea pentru
activarea automată a frânei de parcare
este activată în afișajul central;
•
când poziția P a selectorului de viteze este
selectată pe o pantă abruptă4;
•
dacă funcția Auto hold (Frână automată la
staționare) este activată și:
• mașina staționează de mai mult timp
(5-10 minute)
•
•
mașina este oprită
șoferul părăsește mașina.
}}
445
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Frânare de urgență
În caz de urgență, frâna de parcare se activează când mașina se deplasează prin tragerea și menținerea butonului. Frânarea se
oprește la eliberarea butonului sau la apăsarea
pedalei de accelerație.
NOTĂ
2. Apăsați butonul.
> Frâna de parcare se decuplează, iar
simbolul din afișajul pentru șofer se
stinge.
Dezactivare automată
1. Porniți mașina.
2. Cu cutie de viteze automată:
Apăsați ferm pedala de frână. Selectați
poziția selectorului de viteze D sau R și
apăsați pedala de accelerație.
Este emis un semnal acustic în timp ce frânarea de urgență este activă la viteze mari.
Cu cutie de viteze manuală:
Dezactivarea frânei de parcare
Apăsați pedala de ambreiaj și selectați
treapta de viteză adecvată. Eliberați
pedala de ambreiaj și accelerați.
> Frâna de parcare se decuplează, iar
simbolul din afișajul pentru șofer se
stinge.
NOTĂ
Pentru dezactivarea automată, fie șoferul
trebuie să-și cupleze centura de siguranță,
fie portiera șoferului trebuie închisă.
Dezactivare manuală
Pentru a dezactiva frâna de parcare, motorul
trebuie să fie în funcțiune.
1.
446
Informații asociate
•
Setarea pentru activarea automată a frânei
de parcare (p. 447)
•
În cazul unei defecțiuni la frâna de parcare
(p. 447)
Apăsați ferm pedala de frână.
•
•
Frâna de parcare (p. 444)
Parcarea în pantă (p. 447)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Setarea pentru activarea automată
a frânei de parcare
Alegeți dacă doriți ca frâna de parcare să se
activeze automat la oprirea mașinii.
Pentru a modifica setarea:
1.
Parcarea în pantă
Utilizați întotdeauna frâna de parcare când
parcați pe un deal.
AVERTIZARE
Utilizați întotdeauna frâna de parcare dacă
parcați pe o suprafață înclinată. Cuplarea
unei trepte de viteză sau aducerea selectorului cutiei de viteze automate în poziția P
nu este suficientă pentru a menține mașina
staționară în toate situațiile.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car Frână de mână și
suspensie pentru a selecta sau deselecta
funcția Activare automată frână de
parcare.
Dacă mașina este parcată cu fața la deal:
Informații asociate
•
•
•
Activarea și dezactivarea frânei de parcare
(p. 445)
Frâna de parcare (p. 444)
Rotiți roțile dinspre bordură.
Dacă mașina este parcată cu fața la vale:
•
Rotiți roțile spre bordură.
Sarcină ridicată la deal
O sarcină ridicată, cum ar fi o remorcă, poate
cauza rularea înapoi a mașinii când frâna de
parcare este eliberată automat pe un deal cu
înclinație abruptă. Evitați acest lucru prin tragerea comenzii în sus în timp ce porniți
mașina de pe loc. Eliberați comanda când
motorul atinge tracțiunea.
În cazul unei defecțiuni la frâna de
parcare
Contactați un atelier Volvo autorizat dacă nu
este posibil să dezactivați sau să activați
frâna de parcare după mai multe încercări.
La pornirea cu frâna de parcare activată este
emis un semnal acustic de avertizare.
Dacă mașina trebuie parcată înainte ca o posibilă defecțiune să fie rectificată, atunci roțile
trebuie să fie rotite ca la parcarea pe un deal și
selectorul de viteze trebuie să fie în poziția P
sau trebuie cuplată prima treaptă de viteză
dacă mașina are o cutie de viteze manuală.
Tensiune scăzută a bateriei
Dacă tensiunea bateriei este prea scăzută,
frâna de parcare nu poate fi nici dezactivată,
nici activată. Conectați o baterie donatoare
dacă tensiunea din baterie este prea scăzută.
Înlocuirea garniturilor de frână
Garniturile de frână din spate trebuie înlocuite
într-un atelier, datorită proiectării frânei de parcare acționate electric - se recomandă un atelier Volvo autorizat.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea frânei de parcare
(p. 445)
}}
447
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Simboluri din afișajul pentru șofer
Simbol
Specificație
Dacă simbolul clipește, indică
faptul că s-a produs o eroare.
Vezi mesajul de pe afișajul pentru
șofer.
Eroare la sistemul de frânare.
Vezi mesajul de pe afișajul pentru
șofer.
Mesaj de informare pe afișajul
pentru șofer.
Frânare automată la oprire
completă
Frânarea automată la staționare (menținere
automată) înseamnă că șoferul poate elibera
pedala de frână, dar efectul de frânare se
menține, când mașina este oprită la semafor
sau în intersecții.
La oprirea mașinii, frâna se activează automat.
Funcția poate utiliza fie pedala de frână, fie
frâna de parcare, pentru a menține mașina staționară și funcționează pe toate declivitățile.
La pornirea de pe loc, frâna este eliberată
automat dacă șoferul poartă centura de siguranță sau dacă portiera șoferului este închisă.
NOTĂ
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea frânei de parcare
(p. 445)
•
•
•
Parcarea în pantă (p. 447)
Când frânați până la oprire într-o pantă la
deal sau la vale, pedala de frână trebuie
apăsată puțin mai tare înainte de a fi eliberată pentru a vă asigura că mașina nu
rulează de pe loc.
Bateria demarorului (p. 637)
Programul de service Volvo (p. 620)
Frâna de parcare se activează dacă:
448
•
•
•
mașina este oprită;
•
mașina staționează mai mult timp (5-10
minute).
portiera șoferului este deschisă;
centura de siguranță a șoferului nu este
cuplată;
Simboluri din afișajul pentru șofer
Simbol
Specificație
Simbolul se aprinde când funcția
utilizează pedala de frână pentru
a menține mașina staționară.
Simbolul se aprinde când funcția
utilizează frâna de parcare pentru
a menține mașina staționară.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea frânării automate
la oprire (p. 449)
•
•
•
Pedala de frână (p. 442)
Frâna de parcare (p. 444)
Asistența la pornirea în pantă (p. 449)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Activarea și dezactivarea frânării
automate la oprire
•
Funcția rămâne dezactivată până la reactivare.
Funcția de frânare automată la oprire se activează de la butonul din consola tunel.
•
La dezactivarea funcției, sistemul de asistență la pornirea în pantă (HSA) rămâne
activ pentru a preveni deplasarea în spate
a mașinii la pornirea de pe loc de pe o
pantă în urcare.
Informații asociate
•
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
Asistența la pornirea în pantă
Asistența la pornirea în pantă (HSA5) împiedică rularea înapoi a mașinii când se pornește
într-o pantă la deal. La deplasarea în
marșarier la deal, ea împiedică rularea înainte
a mașinii.
Aceasta înseamnă că presiunea asupra pedalei
din sistemul de frânare este menținută timp de
câteva secunde în timp ce piciorul șoferului
este luat de pe pedala de frână și deplasat pe
pedala de accelerație.
Efectul de frânare temporar este anulat după
câteva secunde sau când șoferul pornește de
pe loc.
–
Apăsați butonul din consola tunel pentru a
activa sau dezactiva funcția.
> Indicatorul din buton se aprinde la activarea funcției. Funcția rămâne activată
chiar și la următoarea pornire a mașinii.
Aplicare la oprire
Dacă funcția este activă și menține
mașina cu pedala de frână (simbolul
A se aprinde în afișajul pentru șofer),
pentru dezactivare, pedala de frână
trebuie apăsată în același timp cu butonul.
5 Hill
Asistența la pornirea în pantă este disponibilă
chiar și în cazul în care funcția de frânare automată în staționare (ținerea automată) este
dezactivată.
Informații asociate
•
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
•
Pedala de frână (p. 442)
Start Assist
449
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Frânarea automată după o
coliziune
În cazul unei coliziuni în care s-a atins nivelul
de activare pentru airbagurile și dispozitivele
de tensionare a centurilor de siguranță sau în
cazul în care se detectează o coliziune cu un
animal mare, frânarea mașinii se va acționa
automat. Această funcție previne sau reduce
efectele unei coliziuni ulterioare.
După o coliziune serioasă, există riscul de a nu
mai putea controla sau schimba direcția
mașinii. Pentru a evita sau reduce o posibilă
coliziune ulterioară cu un vehicul sau un obiect
din calea vehiculului, sistemul de frânare automată se activează automat și frânează mașina
într-un mod sigur.
În timpul frânării, se activează stopurile de
frână și luminile de avarii. La oprirea mașinii,
luminile de avarii continuă să clipească și frâna
de parcare se activează.
Dacă frânarea nu este o soluție, de ex. dacă
există riscul de a fi lovit de traficul din spate,
sistemul poate fi ignorat dacă șoferul apasă
pedala de accelerație.
Funcția presupune că sistemul de frânare este
intact după coliziune.
Informații asociate
•
•
•
450
Rear Collision Warning* (p. 380)
Frânarea regenerativă*
Cutia de viteze
Mașina recuperează energia cinetică în timpul frânării pentru a reduce consumul de
combustibil și nivelul emisiilor.
Funcția este disponibilă în toate modurile de
condus împreună cu poziția D sau M.
Cutia de viteze este o parte a grupului motopropulsor al mașinii (transmisia puterii) dintre
motor și roțile motrice. Funcția cutiei de
viteze este de a schimba raportul de transmisie în funcție de viteză și de cerințele de
putere.
Există două tipuri de cutii de viteze: manuale
și automate.
Activarea regenerării la frânare
Regenerarea la frânare se activează aplicând o
presiune ușoară pe pedala de frână sau la utilizarea frânei de motor.
Regenerarea crește în timpul utilizării frânei de
motor la selectarea modului M de comutare a
treptelor de viteză.
Informații asociate
•
•
Moduri de condus* (p. 462)
Schimbarea treptei de viteză la cutia de
viteze automată (p. 452)
Cutia de viteze manuală are șase trepte de
viteză, iar cutia de viteze automată are opt
trepte de viteză. Numărul schimbărilor de
trepte de viteză înseamnă că cuplul motorului
și intervalul de putere se pot utiliza în mod eficient. La cutia de viteze automată, două trepte
de viteză sunt trepte overdrive, care economisesc combustibil la condusul la o turație constantă a motorului.
Puteți selecta treptele de viteză manual și la o
cutie de viteze automată. Poziția treptei de
viteză selectate se afișează în afișajul pentru
șofer.
Informații asociate
•
•
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Cutie de viteze manuală (p. 451)
Indicatorul de schimbare a treptei de
viteză (p. 460)
BLIS* (p. 381)
Funcțiile sistemului de frânare (p. 441)
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Cutie de viteze manuală
Inhibitorul de marșarier
Cutie de viteze automată
La mașinile cu cutie de viteze manuală, șoferul selectează manual o treaptă de viteză
adecvată, în funcție de cerința de viteză și de
putere necesară în acel moment.
Inhibitorul de marșarier elimină posibilitatea
de a încerca cuplarea din greșeală a marșarierului în timpul deplasării normale în direcția
înainte.
Schimbarea treptei de viteză
•
Urmați modelul de schimbare a treptelor
de viteză de pe schimbătorul de viteze și
începeți din poziția neutră înainte de a
deplasa schimbătorul în poziția R.
•
Cuplați marșarierul numai când mașina
staționează.
Treptele de viteză sunt selectate automat
pentru a conduce cât mai eficient din punct
de vedere energetic. De asemenea, cutia de
viteze are un mod manual de schimbare a
treptelor de viteză.
Cutia de viteze este disponibilă în două versiuni diferite. Puteți determina tipul de cutie de
viteze care echipează mașina observând
schimbătorul de viteze. Schimbătoarele de
viteză diferite au funcții diferite.
La parcare
AVERTIZARE
Atunci când parcați în pantă, acționați frâna
de parcare. Cuplarea unei trepte de viteză
nu este suficientă să mențină mașina parcată în toate situațiile.
Prezentarea manetei schimbătorului de viteze și a
modelului de comutare a treptelor de viteză.
Poziția neutră (N)
Cutia de viteze manuală are șase trepte de
viteză; modelul de comutare a treptelor de
viteze este indicat pe schimbătorul de viteze.
•
Apăsați complet pedala de ambreiaj la fiecare schimbare a treptei de viteză.
•
Între schimburile de treaptă de viteză, ridicați piciorul de pe pedala de ambreiaj.
Informații asociate
•
•
•
Cutia de viteze (p. 450)
Cutie de viteze automată (p. 451)
Indicatorul de schimbare a treptei de
viteză (p. 460)
Prezentarea schimbătorului de viteze mare și a comportamentului de schimbare a treptelor de viteză în
afișajul pentru șofer.
}}
451
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
•
•
Cutie de viteze manuală (p. 451)
Simboluri și mesaje pentru cutia de viteze
automată (p. 459)
Schimbarea treptei de viteză la
cutia de viteze automată
La mașinile cu schimbător mic, modificați
poziția selectorului apăsând pe selectorul cu
arc în față și în spate sau în lateral, pentru
schimbarea manuală a treptelor de viteză. La
mașinile cu schimbător de viteze mare, apăsați schimbătorul spre stânga pentru comutarea manuală a treptelor de viteză.
Prezentarea schimbătorului de viteze mic și a comportamentului de schimbare a treptelor de viteză în
afișajul pentru șofer.
Poziția treptei de viteză selectate se afișează
în afișajul pentru șofer:
P, R, N, D sau M. La mașinile cu schimbător
de viteze mic, poziția P este electrică și modelul de comutare este R, N, D sau M.
Informații asociate
452
•
Schimbarea treptei de viteză la cutia de
viteze automată (p. 452)
•
Schimbarea vitezelor de la padelele de pe
volan* (p. 455)
•
Inhibitorul pentru selectorul de viteze
(p. 457)
•
•
Funcția kick-down (p. 459)
Indicatorul de schimbare a treptei de
viteză (p. 460)
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Schimbarea treptei de viteză
Pozițiile selectorului de viteze
Parcarea -P
Motorul trebuie să fie în funcțiune la mașinile
cu schimbător de viteze scurt.
Pentru parcare - acționați mai întâi pedala de
frână și apoi selectați poziția P.
AVERTIZARE
Utilizați întotdeauna frâna de parcare dacă
parcați pe o suprafață înclinată. Cuplarea
unei trepte de viteză sau aducerea selectorului cutiei de viteze automate în poziția P
nu este suficientă pentru a menține mașina
staționară în toate situațiile.
Prezentarea selectorului de viteză mare și a pozițiilor
Prezentarea selectorului de viteze și poziția P pentru
selectorul de viteze mic.
La mașinile cu selector de viteze mic, utilizați
butonul P de lângă selectorul de viteze pentru
a activa poziția de Parcare. La mașinile cu
selector mare, poziția de parcare se activează
deplasând selectorul de viteze în poziția P.
NOTĂ
Pentru a putea încuia mașina și arma sistemul de alarmă, selectorul de viteze trebuie
să fie în poziția P.
Cutia de viteze se blochează automat la cuplarea poziției P.
Prezentarea selectorului de viteză mic și a pozițiilor
Selectați poziția P când mașina este parcată
sau la pornirea motorului. Mașina trebuie să fie
staționară la selectarea poziției P.
Pentru a selecta o altă poziție a selectorului
când poziția P este selectată, apăsați pedala
de frână și aduceți contactul în poziția II.
}}
453
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Funcții de asistență6
Sistemul va comuta automat la poziția P:
•
•
dacă mașina este oprită în poziția D sau R;
dacă șoferul își decuplează centura de
siguranță și deschide portiera șoferului
când mașina este pornită în alt mod decât
P
Pentru a parca mașina fără a purta centura de
siguranță și cu portiera deschisă - scoateți
selectorul din poziția P și selectați R sau D din
nou.
Poziția de mers - D
D este poziția normală de condus. Comutarea
la o treaptă superioară de viteză sau retrogradarea se realizează automat în funcție de nivelul de accelerație și de viteză.
Mașina trebuie să fie staționară la schimbarea
din poziția R în poziția D.
Poziția manuală - M
•
Apăsați selectorul de viteze și deplasați-l
în față la „+” (plus) pentru a trece la următoarea treaptă de viteză și apoi eliberați-l.
•
Apăsați selectorul de viteze și trageți-l
către înapoi la „–” (minus) pentru a retrograda o treaptă și apoi eliberați-l.
•
Apăsați selectorul de viteze în lateral către
poziția de capăt la D pentru a reveni în
poziția D.
dacă mașina este oprită în poziția N, nu se va
efectua o comutare automată în poziția P.
Acest lucru permite spălarea mașinii într-o
spălătorie auto automată.
Marșarier - R
Selectați poziția R pentru a vă deplasa în
marșarier. Mașina trebuie să fie staționară la
selectarea poziției R.
Punctul mort - N
Selectați poziția N la pornirea mașinii. Acționați frâna de parcare dacă mașina este staționară cu selectorul în poziția N.
Pentru a comuta din poziția N în altă poziție,
apăsați pedala de frână și aduceți aprinderea
în poziția II. Motorul trebuie să fie în funcțiune
la mașinile cu schimbător de viteze scurt.
6 Se
454
aplică mașinilor cu selector de viteze mic.
Prezentarea modelului de schimbare a treptelor de
viteză din afișajul pentru șofer cu schimbător de
viteze mare.
În poziția M, puteți comuta manual treptele de
viteză. Motorul mașinii frânează la eliberarea
pedalei de accelerație.
Selectați poziția M deplasând selectorul de
viteze în lateral, din poziția D în poziția de
capăt ±.
Prezentarea modelului de schimbare a treptelor de
viteză din afișajul pentru șofer cu schimbător de
viteze mic.
În poziția M, puteți comuta manual treptele de
viteză. Motorul mașinii frânează la eliberarea
pedalei de accelerație.
Selectați poziția M deplasând selectorul de
viteze înspre înapoi din poziția D.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
•
Apăsați selectorul de viteze și trageți-l
către dreapta la „+” (plus) pentru a trece la
următoarea treaptă de viteză și apoi eliberați-l.
•
Apăsați selectorul de viteze și trageți-l
către stânga la „–” (minus) pentru a retrograda o treaptă și apoi eliberați-l.
•
Apăsați selectorul de viteze și trageți-l
înspre înapoi pentru a reveni în poziția D.
Schimbarea vitezelor de la
padelele de pe volan*
Treapta de viteză curentă se afișează în afișajul
pentru șofer.
Padelele de pe volan completează funcțiile
selectorului de viteze și fac posibilă schimbarea manuală a treptelor de viteză fără a vă lua
mâinile de pe volan.
Funcția este disponibilă în poziția D sau M.
Cutia de viteze retrogradează automat dacă
viteza se reduce până la un nivel sub cel adecvat pentru treapta de viteză selectată pentru a
evita smuciturile și calarea motorului.
Informații asociate
•
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Inhibitorul pentru selectorul de viteze
(p. 457)
•
Schimbarea vitezelor de la padelele de pe
volan* (p. 455)
•
Funcția kick-down (p. 459)
„-”: Selectează următoarea treaptă inferioară.
„+”: Selectează următoarea treaptă superioară.
Buton
Pentru schimbarea treptei de viteză:
–
Împingeți dinspre sau trageți spre volan
una dintre padele și eliberați-o.
Treapta de viteză se schimbă de fiecare dată
când padela este trasă cu condiția ca turația
motorului să nu depășească intervalul permis.
}}
* Opțiune/accesoriu. 455
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Padelele de pe volan sunt activate automat
atunci când selectorul de viteze se află în poziția M.
schimbare manuală a treptelor de viteză, schimbător
de viteze mic.
Activarea padelelor de pe volan în
poziția D
Pentru a putea schimba treptele de viteză cu
ajutorul padelelor de pe volan, acestea trebuie
să fie activate:
–
Trageți una dintre padele spre volan.
> O cifră de pe ecranul șoferului indică
treapta de viteză curentă.
Ecranul șoferului în momentul schimbării treptelor de
viteză cu ajutorul padelelor de pe volan, schimbător
de viteze mic.
Dezactivarea padelelor de pe volan în
poziția D
Ecranul șoferului în momentul schimbării treptelor de
viteză cu ajutorul padelelor de pe volan în modul de
schimbare manuală a treptelor de viteză, schimbător
de viteze mare.
Dezactivarea manuală
– Trageți padela din dreapta (+) către volan
și mențineți-o în această poziție până când
numărul din afișajul pentru șofer se stinge.
> Cutia de viteze revine în poziția D.
Ecranul șoferului în momentul schimbării treptelor de
viteză cu ajutorul padelelor de pe volan, schimbător
de viteze mare.
Ecranul șoferului în momentul schimbării treptelor de
viteză cu ajutorul padelelor de pe volan în modul de
456
Dezactivare automată
Padelele de pe volan se dezactivează după un
interval scurt de timp dacă nu sunt utilizate.
Acest lucru este indicat prin stingerea numărului din afișajul pentru șofer. O excepție este pe
durata frânării motorului - în acest caz, padelele sunt activate atât timp cât se utilizează
frâna de motor.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Informații asociate
•
•
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Schimbarea treptei de viteză la cutia de
viteze automată (p. 452)
Indicatorul de schimbare a treptei de
viteză (p. 460)
Inhibitorul pentru selectorul de
viteze
Inhibitorul pentru selectorul de viteze previne
schimbarea accidentală între diferite poziții
ale selectorului unei cutii de viteze automate.
Există două tipuri de inhibitoare pentru selectorul de viteze: mecanic și automat.
Inhibitorul mecanic pentru selectorul
de viteze
Cu butonul inhibitorului apăsat, maneta se
poate deplasa liber înainte sau înapoi între P,
R, N și D.
Inhibitorul automat pentru selectorul
de viteze
Inhibitorul automat pentru selectorul de viteze
are sisteme speciale de siguranță.
Din poziția de parcare – P sau poziția
neutră – N
Pentru a deplasa selectorul de viteze din poziția P sau N în altă poziție, apăsați pedala de
frână și aduceți aprinderea în poziția II. Motorul trebuie să fie în funcțiune la mașinile cu
schimbător de viteze scurt.
Dacă selectorul de viteze este în poziția N și
mașina staționează de cel puțin 3 secunde
(indiferent dacă motorul funcționează sau nu),
selectorul de viteze se blochează.
Mesaj din afișajul pentru șofer
Inhibitor pentru selectorul de viteze pentru mașinile
cu schimbător de viteze mare.
Selectorul de viteze poate fi deplasat liber
înainte și înapoi între N și D. Celelalte poziții
sunt blocate cu un clichet care se deblochează
de la butonul inhibitorului de pe selectorul de
viteze.
7
Se aplică mașinilor cu selector de viteze scurt
Dacă selectorul de viteze este inhibat se va
afișa un mesaj în afișajul pentru șofer de ex.
Manetă schimb. viteze Apăsați frâna pt.
activarea manetei schimbătorului.
Selectorul de viteze nu este inhibat mecanic.7
}}
457
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Informații asociate
•
•
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Schimbarea treptei de viteză la cutia de
viteze automată (p. 452)
Dezactivarea inhibitorului pentru selectorul de viteze (p. 458)
Dezactivarea inhibitorului pentru
selectorul de viteze8
Când mașina rămâne fără energie, inhibitorul
selectorului de viteze pentru cutia de viteze
automată poate fi deblocat la mașinile cu
schimbător de viteze mare. Decuplarea inhibitorului selectorului de viteze nu este posibilă la mașinile cu schimbător de viteze mic.
Apăsați lung cu o șurubelniță în orificiu.
Deplasați selectorul de viteze în poziția N
și eliberați butonul.
4. Așezați la loc covorașul de cauciuc.
Prezentarea selectorului de viteze mic, când dezactivarea inhibitorului selectorului de viteze nu este posibilă.
Prezentarea schimbătorului de viteze mare.
Dacă mașina nu poate fi condusă, de ex., din
cauza unei baterii descărcate, selectorul de
viteze trebuie deplasat în poziția N pentru a
permite mutarea mașinii.
Ridicați covorașul de cauciuc din compartimentul din fața selectorului de viteze.
Localizați orificiul cu un buton cu arc în
partea de jos a compartimentului.
8 Funcția
458
nu este disponibilă pentru mașinile cu schimbător de viteze mic.
Informații asociate
•
Inhibitorul pentru selectorul de viteze
(p. 457)
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Funcția kick-down
Kick-down9
poate fi folosit când este necesară accelerația maximă, cum ar fi pentru
depășire.
Când pedala de accelerație este apăsată până
la podea (dincolo de poziția considerată în
mod normal ca fiind accelerația maximă), este
cuplată imediat o treaptă de viteză inferioară.
Acest lucru este cunoscut sub denumirea de
kick-down.
Dacă pedala de accelerație este eliberată din
poziția de kick-down, cutia de viteze comută
automat într-o treaptă de viteză superioară.
motorului. Mașina cuplează într-o treaptă de
viteză superioară când motorul a atins turația
maximă a motorului, pentru a preveni avarierea
motorului.
Informații asociate
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Simboluri și mesaje pentru cutia
de viteze automată
Dacă se produce o eroare la cutia de viteze,
un simbol și un mesaj se vor afișa în afișajul
pentru șofer.
IMPORTANT
Pentru a preveni avarierea componentelor
sistemului de propulsie, se verifică temperatura de regim a cutiei de viteze. Dacă
există un risc de supraîncălzire, un simbol
de avertizare se aprinde în afișajul pentru
șofer și se afișează un mesaj - urmați recomandările afișate.
Funcția de siguranță
Pentru a preveni supra-turarea motorului, programul de comandă a cutiei de viteze are un
inhibitor de protecție la trecerea într-o treaptă
inferioară de viteză.
Cutia de viteze nu permite trecerea într-o
treaptă inferioară de viteză/kick-down care ce
ar duce la o turație a motorului suficient de
ridicată pentru a avaria motorul. Nu se întâmplă nimic dacă șoferul încearcă în continuare
cupleze într-o treaptă de viteză inferioară în
acest fel la o turație ridicată a motorului rămâne cuplată treapta de viteză inițială.
La kick-down, mașina poate cupla într-o
treaptă de viteză inferioară cu câte o treaptă
sau mai multe deodată, în funcție de turația
9 Posibil
numai la cutie de viteze automată.
}}
459
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Simbol
Specificație
Informații sau mesaje de eroare
privind cutia de viteze. Urmați
recomandările date.
Cutie de viteze supraîncălzită.
Urmați recomandările date.
Randament redus/Randamentul accelerației este redus
În cazul unei erori temporare la
grupul motopropulsor, mașina
poate intra în modul „Limp
home” (deplasare lentă), cu o
putere scăzută a motorului pentru a evita deteriorarea grupului
motopropulsor.
Indicatorul de schimbare a treptei
de viteză
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză
din afișajul pentru șofer afișează treapta de
viteză actuală la schimbarea manuală a treptelor de viteză și atunci când este momentul
cuplării următoarei trepte de viteză pentru o
economie optimă de combustibil.
Pentru un condus ecologic în timpul schimbării manuale a treptelor de viteză, este important să conduceți în treapta corectă și să
schimbați treapta de viteză la momentul potrivit.
Cu cutie de viteze manuală
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 8 in.
O săgeată în sus indică o trecere recomandată
la o treaptă de viteză superioară, iar o săgeată
în jos indică o retrogradare la o treaptă de
viteză mai mică.
Informații asociate
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 12 in*.
460
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Cu cutie de viteze automată
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză
afișează treapta de viteză curentă din afișajul
pentru șofer și utilizează o săgeată în sus pentru a indica momentul recomandat pentru
cuplarea unei trepte superioare.
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 8 in la o treaptă de viteză
inferioară.
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 12 in la o treaptă de viteză
superioară*.
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 12 in la o treaptă de viteză
inferioară*.
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză
afișează treapta de viteză curentă în afișajul
pentru șofer și indică comutarea la o treaptă
de viteză mai mare prin clipirea semnului plus.
Informații asociate
•
•
Cutie de viteze automată (p. 451)
Cutie de viteze manuală (p. 451)
Indicatorul de schimbare a treptei de viteză din
afișajul pentru șofer de 8 in la o treaptă de viteză
superioară.
* Opțiune/accesoriu. 461
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Tracțiunea integrală*
Moduri de condus*
Moduri de condus selectabile
Tracțiunea integrală
înseamnă că
mașina antrenează simultan toate cele patru
roți, ceea ce îmbunătățește tracțiunea.
Pentru a obține cea mai bună tracțiune posibilă, forța motrice este distribuită automat pe
roțile cu cea mai bună aderență. Sistemul calculează continuu necesarul de cuplu la roțile
din spate și poate redistribui imediat până la
jumătate din cuplul motorului la roțile din
spate.
Selecția modurilor de condus afectează
caracteristicile de manevrabilitate ale mașinii
pentru a îmbunătăți experiența condusului și
a facilita condusul în situații speciale.
Cu ajutorul modurilor de condus puteți accesa
rapid numeroasele funcții și setări ale mașinii
în funcție de nevoile de condus. Următoarele
sisteme au fost adaptate pentru a menține
caracteristicile bune de condus în fiecare mod
de condus:
La pornire, mașina se află în modul Comfort și
funcția Start/Stop este activată. Modul de
condus poate fi modificat la pornirea mașinii,
de ex., la modul Individual. La selectarea
modului Individual, puteți efectua reglaje în
funcție de preferințele specifice, de ex.,
afișarea tahometrului.
Tracțiunea integrală are și un efect stabilizator
la viteze mai mari. În condiții normale de conducere, cea mai mare parte a puterii este
transmisă roților din față. În staționare, tracțiunea integrală este întotdeauna activă ca pregătire pentru o tracțiune maximă în timpul accelerării.
•
•
(AWD10)
Caracteristicile de tracțiune integrală variază în
funcție de modul de antrenare selectat.
Informații asociate
•
•
10
11
12
462
Moduri de condus* (p. 462)
Cutia de viteze (p. 450)
•
•
•
•
•
Direcția
Motorul/cutia de viteze11/tracțiunea integrală*
Frânele
Amortizoarele
Afișajul pentru șofer
Funcția Start/Stop
Comfort
Modul Comfort este modul normal al mașinii.
Aceste setări impun mașinii o senzație de confort, modul de virare și amortizoarele sunt
adaptate pentru condusul normal, iar deplasarea caroseriei este consecventă.
Modul de condus este modul certificat pentru
emisiile de dioxid de carbon.
În modul Comfort, tahometrul nu se afișează
în afișajul pentru șofer12.
Setările de climatizare
Selectați modul de condus adaptat pentru
condițiile actuale de condus. Rețineți că nu
toate modurile de condus sunt disponibile în
toate situațiile.
All Wheel Drive
Se aplică pentru cutiile de viteză automate.
Se aplică numai la mașinile cu afișaj al șoferului de 8 in.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Eco
• Adaptați mașina pentru un condus mai eficient energetic și mai ecologic cu modul
Eco.
Modul de condus înseamnă, de exemplu, că
funcția Start/Stop este activată, amortizoarele
sunt suple și capacitatea anumitor setări de
climatizare se reduce.
La condusul în modul Eco, afișajul pentru
șofer afișează un ecometru, care indică în timp
real cât de economic conduceți.
Individual
• Adaptați modul de condus în funcție de
preferințele individuale.
Selectați un mod de condus de pornire, apoi
modificați setările în funcție de caracteristicile
de condus dorite. Aceste setări se salvează în
profilul șoferului activ și sunt disponibile la fiecare descuiere a mașinii cu aceeași cheie cu
telecomandă.
Un mod de condus individual este disponibil
numai dacă este activat din afișajul central.
Dynamic
Modul Dynamic înseamnă că mașina are
caracteristici mai sportive și un răspuns
mai rapid la accelerare.
•
Schimbările treptelor de viteză se realizează
mai repede și mai clar, iar cutia de viteze prioritizează o treaptă de viteză cu o tracțiune mai
mare.
Răspunsul direcției este mai rapid, iar amortizarea este mai dură13, ceea ce înseamnă că
caroseria urmărește partea carosabilă pentru a
reduce deraparea la luarea virajelor.
Funcția Start/Stop este dezactivată.
Modul Dynamic este disponibil și în versiunea
Polestar Engineered*.
13
14
Se aplică pentru Four-C.
Figura este schematică - componentele pot diferi în funcție de modelul mașinii.
Ecranul setărilor14 pentru modul de condus Individual.
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați My Car Mod de condus
individual și selectați Mod de condus
individual.
}}
* Opțiune/accesoriu. 463
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
3. În Presetări, selectați un mod de condus
de pornire: Eco, Confort, Dinamic sau
Polestar Engineered*.
Modificările posibile se aplică pentru setările pentru:
•
•
•
•
•
•
•
Afișaj șofer
Forță de direcție
Caracteristici grup motopropulsor
Schimbare modului de condus*
Selectați modul de condus adaptat pentru
condițiile actuale de condus.
Schimbați modul de condus de la comutatorul cu rolă din consola centrală.
Rețineți că nu toate modurile de condus sunt
disponibile în toate situațiile.
Pentru a schimba modul de condus:
Caracteristici de frânare
3. Apăsați comutatorul cu rolă pentru modurile de condus sau apăsați direct pe ecranul tactil pentru a confirma selecția.
> Modul de condus selectat este indicat
în afișajul pentru șofer.
Informații asociate
•
•
Moduri de condus* (p. 462)
Activarea și dezactivarea modului de condus Eco de la butonul funcțional (p. 467)
Control al suspensiei
Climatizare ECO
Pornire/Oprire.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
•
Schimbare modului de condus* (p. 464)
Modul Eco Eco (p. 465)
Condusul economic (p. 473)
Funcția Start/Stop (p. 467)
Tracțiunea integrală* (p. 462)
Profilurile de șofer (p. 137)
Frânarea regenerativă* (p. 450)
1.
Apăsați comutatorul cu rolă pentru modurile de condus DRIVE MODE.
> Se va afișa un meniul pop-up în afișajul
central.
2. Rotiți rola în sus sau în jos până la evidențierea modului de condus dorit.
464
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Modul Eco Eco
Modul Eco vă ajută să conduceți mai ecologic, cu o economie mai mare de combustibil.
Utilizați acest mod de condus pentru a economisi combustibil și a proteja mediul.
Următoarele proprietăți sunt adaptate pentru
modul Eco:
•
•
•
•
•
Punctele de cuplare a cutiei de viteze15.
Managementul motorului și răspunsul de
la pedala de accelerație.
Funcția de roată liberă Eco Coast15 se
activează, iar frâna de motor se dezactivează atunci când pedala de accelerație
este eliberată la viteze cuprinse între
65 și 140 km/h (40 și 87 mph).
Unele din setările sistemului de climatizare
funcționează la putere redusă sau sunt
dezactivate.
Afișajul pentru șofer prezintă informațiile
sub forma unui indicator ECO, care ajută
la condusul ecologic și eficient din punct
de vedere al consumului.
Funcția de roată liberă Eco Coast15
Funcția de roată liberă Eco Coast înseamnă, în
practică, că frâna de motor se oprește, iar
energia cinetică a mașinii este utilizată pentru
a parcurge distanțe mai lungi din inerție. Când
șoferul eliberează pedala de accelerație, cutia
15
Numai mașinile cu cutie de viteze automată.
de viteze se decuplează automat de la motor,
a cărui turație se reduce la cea de ralanti cu un
consum redus.
Funcția poate fi utilizată cel mai bine pe porțiunile de drum unde mașina se poate deplasa
din inerție o distanță lungă de ex. pe șosele cu
pante ușoare sau când reducerea vitezei se
poate prevedea la pătrunderea într-o zonă cu o
limită de viteză mai mică.
Activarea funcției roată liberă
Funcția se activează la eliberarea completă a
pedalei de accelerație, la care se adaugă următorii parametri:
•
•
•
Modul de condus Eco este activat.
Selectorul de viteze este în poziția D.
•
Viteza este în afara intervalului
65-140 km/h (40-87 mph).
•
Panta șoselei are o declivitate mai mare de
6%.
•
Treptele de viteză sunt schimbate manual
de la padelele de pe volan*.
Dezactivarea și oprea funcției roată liberă
În anumite situații, puteți dezactiva sau opri
funcția pentru a utiliza frâna de motor. Astfel
de exemple sunt: coborârea pe pante abrupte
sau înainte de o manevră de depășire iminentă, pentru a o putea realiza în cel mai sigur
mod posibil.
Dezactivați funcția roată liberă urmând pașii
următori:
Viteza se află în intervalul 65-140 km/h
(40-87 mph).
•
Acționați pedala de accelerație sau de
frână.
Panta șoselei nu are o declivitate mai mare
de 6%.
•
Aduceți selectorul de viteze în poziția
manuală.
Afișajul pentru șofer afișează COASTING la
utilizarea funcției roată liberă.
•
schimbarea vitezelor de la padelele de pe
volan*.
Limitări
Funcția roată liberă nu este disponibilă dacă:
Opriți funcția roată liberă urmând pașii următori:
•
•
Motorul și/sau cutia de viteze nu se află la
temperatura de regim.
•
Selectorul de viteze este deplasat din
poziția D în poziția manuală.
•
•
Schimbați modul de condus*.
Opriți modul de condus Eco din ecranul
funcției.
}}
* Opțiune/accesoriu. 465
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Chiar și fără funcția roată liberă, puteți să vă
deplasați din inerție pe distanțe scurte. Acest
lucru reduce consumul. Cu toate acestea, pentru cea mai bună economie de combustibil,
este mai bine să activați funcția roată liberă
pentru a putea parcurge distanțe mai lungi din
inerție.
Indicator ECO din afișajul pentru șofer
•
La urcarea pe o pantă abruptă, viteza
mașinii scade până când se trece într-o
treaptă inferioară de viteză15, apoi accelerează redus pentru a atinge viteza setată.
•
La coborârea unei pante, când mașina se
deplasează din inerție, viteza mașinii poate
să fie ușor peste sau sub viteza setată.
Funcția utilizează frâna de motor pentru a
menține viteza setată. Dacă este cazul,
utilizați și pedala de frână.
15
466
•
La condusul neeficient din punct de
vedere al combustibilului, de ex., în timpul
unei frânări sau accelerări bruște, indicatorul arată o valoare mare.
Climatizarea ECO
Indicator ECO din afișajul pentru șofer de 12”*
Pe o șosea fără denivelări, viteza mașinii
poate devia de la viteza setată când Cruise
Control este activ și mașina se deplasează
liber.
•
La condusul eficient din punct de vedere al
combustibilului, indicatorul arată o valoare
mică cu acul în zona verde.
De asemenea, indicatorul ECO prezintă modul
în care un șofer de referință ar conduce
mașina în aceleași condiții de drum. Acest
lucru este indicat de acul scurt al indicatorului.
Cruise control Eco Cruise
Atunci când utilizați Cruise Control în modul
de condus Eco, accelerarea și decelerarea
mașinii vor fi mai reduse în comparație cu alte
moduri de condus, ceea ce permite economii
de combustibil și mai semnificative. Acest
lucru înseamnă că viteza mașinii poate fi ușor
peste sau sub viteza setată.
•
În modul Eco, climatizarea eco se activează
automat în habitaclu pentru a reduce consumul de energie.
NOTĂ
Indicator ECO din afișajul pentru șofer de 8”
Indicatorul ECO indică eficiența condusului
din punct de vedere al consumului de combustibil:
La activarea modului Eco, se modifică mai
mulți parametri ai sistemului de climatizare, iar funcțiile mai multor consumatori
electrici se vor reduce. Anumite setări pot fi
resetate manual, dar funcționalitatea
deplină se va redobândi numai prin oprirea
modului Eco sau prin adaptarea modului
de condus Individual* la funcționarea
deplină a climatizării.
Numai mașinile cu cutie de viteze automată.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
În caz de dificultăți, din cauza aburirii, apăsați
butonul pentru degivrare max., cu funcționare
normală.
Activarea și dezactivarea modului
de condus Eco de la butonul
funcțional
Informații asociate
Modul de condus Eco are un buton funcțional
în ecranul funcțiilor din afișajul central dacă
mașina nu a fost echipată cu un buton de
control pentru modul de condus în consola
tunel.
Modul Eco se dezactivează la oprirea motorului și trebuie reactivat după fiecare pornire a
motorului Afișajul pentru șofer indică ECO
când funcția este activată.
•
•
•
•
•
Schimbare modului de condus* (p. 464)
Activarea și dezactivarea modului de condus Eco de la butonul funcțional (p. 467)
Moduri de condus* (p. 462)
Condusul economic (p. 473)
Funcția Start/Stop (p. 467)
Selectarea modului de condus Eco din
ecranul funcțiilor din afișajul central
–
Apăsați butonul Mod de cond. ECO pentru a activa sau dezactiva funcția.
Funcția Start/Stop
Cu funcția Start/Stop, motorul se oprește
temporar când mașina se oprește, de ex., la
semafor sau la coadă în trafic, și pornește din
nou când este cazul.
Funcția Start/Stop reduce consumul de combustibil, ceea ce duce la emisii de eșapament
reduse.
Sistemul permite adoptarea unui stil de condus ecologic, permițând oprirea automată a
motorului mașinii, când este cazul.
Informații asociate
•
•
•
Conducerea cu funcția start/stop (p. 468)
Condiții pentru funcția Start/Stop
(p. 470)
Moduri de condus* (p. 462)
> Indicatorul din buton se aprinde la activarea funcției.
Informații asociate
•
•
•
Modul Eco Eco (p. 465)
Schimbare modului de condus* (p. 464)
Moduri de condus* (p. 462)
* Opțiune/accesoriu. 467
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Conducerea cu funcția start/stop
Cu cutie de viteze manuală
Funcția Start/Stop oprește temporar motorului când mașina staționează și apoi îl pornește
automat, când este cazul.
Funcția Start/Stop este disponibilă la pornirea
mașinii și poate fi activată dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
•
Afișajul pentru șofer indică când funcția este:
•
•
•
disponibilă;
activă;
indisponibilă.
Toate sistemele normale ale mașinii, precum
iluminatul, radioul etc., funcționează normal
chiar dacă motorul s-a oprit automat. Cu toate
acestea unele echipamente pot avea un randament redus temporar de ex. viteza ventilatorului sistemului de climatizare sau volumul audio
extrem de ridicat de la sistemul audio.
În modul de condus Comfort sau Eco, motorul se poate opri automat înainte ca mașina să
fie complet staționară.
Cu una din funcțiile Controlul adaptiv al vitezei
de croazieră (Adaptive Cruise Control) sau
Pilot Assist activate, motorul se oprește automat după 3 secunde după oprirea mașinii.
Pornirea automată
Cu cutie de viteze automată
•
Oprirea automată
Cu cutie de viteze automată
16
468
Opriți mașina cu pedala de frână și apoi
mențineți piciorul pe pedala de frână motorul se oprește automat.
Hill Start Assist
•
Mențineți presiune pe pedala de frână și
apăsați pedala de accelerație - motorul va
porni automat.
•
La coborârea unei pante: Eliberați ușor
presiunea de pe pedala de frână până
când mașina începe să pornească de pe
loc - motorul va porni automat după o
creștere ușoară a vitezei.
Cu cutie de viteze manuală
•
Cu schimbătorul de viteze în poziția neutră: Apăsați pedala de ambreiaj sau pedala
de accelerație - motorul pornește.
•
La coborârea unei pante: Eliberați ușor
presiunea de pe pedala de frână până
când mașina începe să pornească de pe
loc - motorul va porni automat după o
creștere ușoară a vitezei.
Pentru pornirea automată a motorului sunt
necesare următoarele:
Pentru oprirea automată a motorului sunt
necesare următoarele:
•
Apăsați pedala de ambreiaj, aduceți
schimbătorul de viteze în poziția neutră și
eliberați pedala de ambreiaj -motorul se
oprește automat.
va porni automat la apăsarea pedalei de
accelerație sau la apăsarea butonului
din tastatura din stânga volanului.
Eliberați pedala de frână - motorul va porni
automat și veți putea continua călătoria.
La urcarea unei pante, sistemul de asistență la pornirea în pantă (HSA16) se
cuplează, prevenind astfel deplasarea
mașinii în spate.
•
La activarea funcției Auto Hold, pornirea
automată este întârziată până la apăsarea
pedalei de accelerație.
•
Când una din funcțiile Controlul adaptiv al
vitezei de croazieră (Adaptive Cruise Control) sau Pilot Assist este activată, motorul
Simboluri din afișajul pentru șofer
Alb - apare în tahometru când funcția
este disponibilă.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Verde - apare în tahometru când funcția este activă și motorul s-a oprit automat.
Gri - funcția nu este disponibilă când
simbolul este tăiat și estompat.
Dacă simbolul nu se afișează, funcția a fost
dezactivată.
•
•
•
Funcția Start/Stop (p. 467)
Dezactivarea funcției start/stop
Asistența la pornirea în pantă (p. 449)
În anumite situații, puteți dezactiva funcția
start/stop.
Dezactivați de la butonul
funcției Pornire/Oprire din
ecranul funcțiilor din afișajul
central. Indicația din buton
este stinsă când butonul este
dezactivat.
Frânare automată la oprire completă
(p. 448)
Funcția rămâne dezactivată până când:
•
•
•
este reactivată;
modul de condus este trecut la Eco sau
Comfort;
la următoarea pornire a mașinii.
Informații asociate
•
•
Conducerea cu funcția start/stop (p. 468)
Condiții pentru funcția Start/Stop
(p. 470)
Funcția este activă și motorul s-a oprit automat.
La mașinile cu afișaj pentru șofer de 8 in, simbolul se afișează în partea de jos a vitezometrului.
Informații asociate
•
•
Dezactivarea funcției start/stop (p. 469)
Condiții pentru funcția Start/Stop
(p. 470)
469
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Condiții pentru funcția Start/Stop
Funcția Start/Stop necesită îndeplinirea unui
număr de condiții pentru a funcționa.
Dacă o condiție nu este îndeplinită, afișajul
pentru șofer va indica acest lucru.
•
•
•
•
Motorul nu se oprește automat
Motorul nu se oprește automat în următoarele
cazuri:
470
•
Mașina nu a atins aprox. 10 km/h (6 mph)
după pornire.
•
După un număr de opriri automate, viteza
trebuie să depășească din nou
aprox. 10 km/h (6 mph) înainte de următoarea oprire automată.
•
Șoferul nu și-a cuplat centura de siguranță.
•
Motorul nu este la temperatura normală
de regim.
•
Temperatura ambiantă este sub
aprox. -5 °C (23 °F) sau peste
aprox. 30 °C (86 °F).
•
Încălzirea electrică a parbrizului este activată.
•
Mediul din habitaclu deviază de la valorile
configurate.
•
•
•
Mașina se deplasează în marșarier.
Șoferul efectuează manevre de virare largi.
Drumul este foarte abrupt.
•
Capota este deschisă.
Cu cutie de viteze manuală:
Sistemul ABS a fost activat.
•
În cazul unei frânări puternice (chiar fără
activarea sistemului ABS).
Șoferul nu și-a cuplat centura de siguranță.
•
S-a cuplat o treaptă de viteză fără
debreiere.
Mai multe porniri într-un interval scurt de
timp au activat protecția termică a motorului demarorului.
•
Filtrul de particule al sistemului de eșapament este plin.
•
O remorcă este conectată la sistemul
electric al mașinii.
Următoarele se aplică pentru cutia de viteze
automată:
•
Cutia de viteze nu este la temperatura normală de regim.
•
•
Selectorul de viteze este în poziția M (±).
Dacă condițiile de drum permit (de exemplu, într-un ambuteiaj).
Motorul nu pornește automat
În următoarele cazuri, motorul nu pornește
automat după o oprire automată:
Cu cutie de viteze automată:
•
buie efectuată procedura normală de pornire.
La condusul la altitudini ridicate, când
motorul nu a atins temperatura de regim.
Șoferul nu și-a cuplat centura de siguranță, selectorul de viteze este în poziția P,
iar portiera șoferului este deschisă - tre-
Oprirea involuntară cu cutia de viteze
manuală
Dacă motorul nu repornește, continuați cu
următoarele:
1.
Verificați dacă centura de siguranță de pe
partea șoferului este blocată în catarama
centurii de siguranță.
2. Apăsați din nou pedala de ambreiaj motorul va porni automat.
3. În anumite cazuri, maneta schimbătorului
de viteze trebuie adusă în poziția neutră.
Afișajul pentru șofer prezintă un mesaj urmați recomandarea dată.
Motorul pornește automat fără
eliberarea pedalei de frână
În următoarele cazuri, motorul pornește automat chiar dacă șoferul nu își ridică piciorul de
pe pedala de frână:
•
Umiditatea ridicată în habitaclu duce la
aburirea geamurilor.
•
Mediul din habitaclu deviază de la valorile
configurate.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
•
•
•
Apăsarea repetată a pedalei de frână.
Capota este deschisă.
Mașina pornește de pe loc sau viteza
crește ușor dacă mașina s-a oprit automat
fără a fi complet staționară.
Următoarele se aplică pentru cutia de viteze
automată:
•
Catarama centurii de siguranță a șoferului
este deschisă, iar selectorul de viteze se
află în poziția D sau N.
•
Selectorul de viteze este deplasat din D în
R sau M (±).
•
Portiera șoferului este deschisă, iar selectorul de viteze se află în poziția D - se va
auzi un semnal sonor „ping”, iar mesajul
text va indica faptul că contactul este
cuplat.
AVERTIZARE
Nu deschideți capota dacă motorul este în
modul de oprire automată. Opriți motorul în
mod normal înainte de a ridica capota.
Informații asociate
•
•
•
Funcția Start/Stop (p. 467)
Conducerea cu funcția start/stop (p. 468)
Dezactivarea funcției start/stop (p. 469)
471
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Reglarea nivelului* și
amortizoarele
Nivelul gărzii la sol și amortizoarele sunt
reglate automat de mașină.
selectat și de viteza mașinii. În mod normal,
amortizoarele sunt configurate pentru un confort optim, fiind reglate continuu în funcție de
suprafața carosabilului și de accelerația, frânarea și virarea mașinii.
Simboluri și mesaje
Dacă se produce o eroare la controlul gărzii la
sol, se va afișa un mesaj în afișajul pentru
șofer.
Amortizoarele (Four-C)
La mașinile echipate cu Four-C, amortizoarele
se adaptează în funcție de modul de condus
Simbol
Mesaj
Specificație
Sist. suspensie
S-a produs o eroare. Contactați un atelierA cât mai curând.
Service necesar
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Informații asociate
•
472
Moduri de condus* (p. 462)
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Condusul economic
Conduceți economic și într-un mod ecologic,
fără mișcări bruște și anticipând situațiile.
Adaptați stilul și viteza de condus în funcție de
situația predominantă.
•
Indicarea consumului instantaneu de combustibil în computerul de bord vă poate
ajuta să conduceți mai economic.
•
Nu lăsați motorul să atingă temperatura
de regim la ralanti, ci conduceți la o sarcină normală după pornire - un motor rece
consumă mai mult combustibil decât unul
cald.
Observați următoarele:
•
Pentru un consum de combustibil mai
scăzut, activați modul Eco.
•
•
Utilizați funcția de roată liberă Eco Coast
în modul Eco - frâna de motor se oprește,
iar energia cinetică a mașinii este utilizată
pentru a parcurge distanțe mai lungi din
inerție17.
Dacă este posibil, evitați condusul mașinii
pe distanțe scurte. Motorul nu are timpul
necesar de a ajunge la temperatura de
regim, ceea ce contribuie la creșterea consumului de combustibil.
•
Utilizați frâna de motor pentru a încetini,
atunci când nu există un risc față de ceilalți participanți la trafic.
•
Conduceți având presiunea corectă de aer
în anvelope și verificați acest lucru periodic
- pentru cele mai bune rezultate, selectați
presiunea în anvelope ECO.
•
Alegerea anvelopelor poate afecta consumul de combustibil - contactați un retailer
pentru recomandări privind anvelopele
adecvate.
•
Atunci când conduceți cu schimbarea
manuală a treptelor de viteze - conduceți
în treapta de viteză cea mai ridicată, adaptată la condițiile de trafic și de carosabil
curente - turațiile mai mici ale motorului
rezultă într-un consum de combustibil mai
scăzut. Utilizați indicatorul pentru schimbarea treptelor de viteză.
•
Conduceți la o viteză constantă și păstrați
o distanță potrivită față de alte vehicule și
obiecte pentru a minimiza frânarea.
•
•
Vitezele mai mari înseamnă consum mărit
de combustibil - rezistența aerodinamică
crește odată cu viteza.
Eliminați obiectele inutile din mașină - cu
cât mașina este mai încărcată, cu atât
consumul este mai mare.
•
Un portbagaj sau o încărcătură pe plafon
mărește rezistența aerodinamică, ceea ce
17
duce la un consum mai mare - demontați
suporturile de transport dacă nu le utilizați.
•
Evitați să conduceți cu geamurile deschise.
AVERTIZARE
Nu opriți niciodată motorul în timp ce sunteți în deplasare, cum ar fi la coborârea
pantelor, deoarece acest lucru dezactivează sisteme importante precum servodirecția și servofrâna.
Informații asociate
•
Drive-E - o plăcere a condusului mai ecologică (p. 30)
•
•
Modul Eco Eco (p. 465)
Verificarea presiunii în anvelope (p. 578)
Se aplică pentru cutiile de viteză automate.
473
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Pregătiri pentru o călătorie lungă
Înainte de a pleca în vacanță sau într-o altă
excursie lungă, verificați cu atenție funcțiile și
echipamentele mașinii.
Verificați dacă:
•
motorul funcționează normal și dacă consumul de combustibil este normal;
•
nu există scurgeri (de ulei, combustibil sau
alte lichide);
•
efectul de frânare sau sistemul de frână
funcționează corect;
•
adâncimea profilului de rulare și presiunea
în anvelope sunt suficiente; Schimbați
anvelopele cu cele de iarnă dacă conduceți în zone unde există riscul de carosabil
înghețat sau cu zăpadă;
•
încărcarea bateriei demarorului funcționează corect;
•
lamele ștergătoarelor sunt în condiție
bună;
•
mașina este echipată cu un triunghi reflectorizat și cu o vestă cu vizibilitate ridicată în anumite țări, acestea sunt obligatorii
conform legii.
Informații asociate
•
•
•
474
Verificarea presiunii în anvelope (p. 578)
Consumul de combustibil și emisiile de
CO2 (p. 697)
•
•
•
•
•
•
•
•
Condusul pe timp de iarnă (p. 474)
Condusul pe timp de iarnă
Condusul economic (p. 473)
Condusul cu o remorcă (p. 496)
Pentru a conduce pe timp de iarnă, este
important să efectuați anumite verificări ale
mașinii pentru a vă asigura că mașina poate fi
condusă în siguranță.
Înaintea sezonului rece, verificați următoarele:
Pilot Assist* (p. 347)
•
Lichidul de răcire a motorului trebuie să
conțină 50% glicol. Amestecul protejează
motorul împotriva înghețului până la aprox.
-35 °C (-31 °F). Pentru a evita riscurile
asupra sănătății, nu trebuie să fie amestecate diferite tipuri de glicol.
•
Rezervorul de combustibil trebuie să fie
menținut plin pentru a evita condensarea.
•
Vâscozitatea uleiului de motor este importantă. Uleiurile cu vâscozitate mai scăzută
(uleiurile mai subțiri) facilitează pornirea pe
timp de vreme rece și reduce consumul de
combustibil când motorul este rece.
•
Starea bateriei demarorului și nivelul de
încărcare trebuie verificate. Vremea rece
solicită foarte mult bateria demarorului și
capacitatea acesteia.
•
Utilizați lichid de spălare cu antigel pentru
a evita formarea gheții în rezervorul de
lichid de spălare.
Setări pentru modemul mașinii* (p. 553)
Recomandări de încărcare (p. 608)
Limitatorul de viteză (p. 328)
Trusa de reparare a anvelopelor perforate
(p. 593)
Consultați secțiunea separată pentru recomandările privind uleiul de motor.
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Condiții de condus pe drum alunecos
Pentru a obține ținuta de drum optimă, Volvo
recomandă utilizarea de anvelope de iarnă pe
toate roțile, dacă există risc de zăpadă sau
gheață.
NOTĂ
Utilizarea anvelopelor de iarnă este o
cerință legală în anumite țări. Anvelopele cu
cuie nu sunt permise în toate țările.
Condiții extreme de condus pentru uleiul
de motor (p. 692)
Condusul prin apă
Trecerea printr-un vad înseamnă că mașina
este condusă prin apă, de ex. pe un drum
inundat. Condusul prin apă trebuie efectuat
cu mare atenție.
Mașina poate fi condusă prin apă până la o
adâncime maximă de 25 cm (9 inch) la o
viteza care nu depășește viteza de mers. Se
recomandă o atenție deosebită când treceți
printr-o apă curgătoare.
Uleiul de motor - specificații (p. 690)
În timpul conducerii prin apă, mențineți o
viteză redusă și nu opriți mașina. Când apa a
trecut, apăsați ușor pedala de frână și verificați
dacă este obținută funcția de frânare maximă.
Apa și noroiul, de exemplu, pot face ca garniturile de frână să fie ude, ceea ce are ca rezultat funcția de frânare întârziată.
Anvelope de iarnă (p. 591)
•
Dacă este necesar, curățați contactele
pentru sistemul de încălzire electric și
cuplajul remorcii după ce ați condus în apă
și noroi.
•
Nu lăsați mașina să stea cu apă peste
nivelul pragurilor pentru o perioadă lungă
de timp - acest lucru ar putea provoca
defecțiuni electrice.
Exersați condusul pe carosabil alunecos în
condiții controlate pentru a afla modul în care
mașina reacționează.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lanțuri de zăpadă (p. 592)
Frânarea pe carosabile cu pietriș (p. 444)
Frânarea pe carosabile umede (p. 443)
Umplerea lichidului de spălat (p. 676)
Bateria demarorului (p. 637)
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (p. 674)
•
Înlocuirea lamelei ștergătorului de lunetă
(p. 672)
•
Completarea cu lichid de răcire (p. 635)
}}
475
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
IMPORTANT
•
Dacă intră apă în filtrul de aer, se poate
defecta motorul.
•
Dacă intră apă în transmisie, aceasta
reduce capacitatea de lubrifiere a uleiului, ceea ce prescurtează durata de
viață a sistemelor aferente.
•
Defecțiunea oricărei componente, a
motorului, a transmisiei, a turbocompresorului, a diferențialului sau a componentelor sale interne cauzate de
inundații, blocarea hidrostatică sau
lipsa de ulei nu este acoperită de
garanție.
•
În cazul în care motorul stagnează în
apă, nu încercați să îl reporniți - tractați
mașina din apă într-un atelier - se recomandă un atelier Volvo autorizat. Risc
de defectare a motorului.
Informații asociate
•
18
476
Recuperare (p. 504)
Deschiderea și închiderea clapetei
pentru rezervorul de combustibil
Pentru a putea deschide clapeta rezervorului
de combustibil, mașina trebuie să fie descuiată18.
În afișajul pentru șofer,
săgeata de lângă simbolul
rezervorului indică partea pe
care se află clapeta rezervorului de combustibil.
1.
Umplerea cu combustibil
Rezervorul de combustibil este prevăzut cu
un sistem de umplere combustibil fără capac.
Alimentarea mașinii la o stație de
benzină
Deschideți clapeta rezervorului de combustibil cu o apăsare ușoară pe partea din
spate a clapetei.
2. După finalizarea realimentării - închideți
clapeta cu o apăsare ușoară.
Informații asociate
•
•
Umplerea cu combustibil (p. 476)
Verificarea și completarea cu AdBlue®
(p. 485)
Este important să introduceți duza pompei dincolo
de cele două clapete de deschidere ale conductei de
umplere înainte de a începe să alimentați mașina cu
combustibil.
Instrucțiuni de alimentare cu combustibil:
1.
Deconectați mașina și deschideți capacul
rezervorului de combustibil.
Starea clapetei rezervorului de combustibil poate fi afectată numai de încuierea și descuierea cu cu cheia cu telecomandă, fără cheie* sau prin Volvo On Call.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
2.
4. Nu umpleți în exces rezervorul, ci umpleți-l
până când duza pompei se decuplează
pentru prima dată.
> Rezervorul este plin.
Aplicabil la mașinile cu încălzitor
auxiliar pe bază de combustibil*
Nu utilizați niciodată încălzitorul pe bază de
combustibil când mașina se află într-o zonă a
stației de alimentare.
NOTĂ
Umplerea în exces a combustibilului în
rezervor poate cauza revărsarea acestuia
pe vreme caniculară.
Alegeți combustibilul aprobat pentru utilizare în mașină în conformitate cu identificatorul19 din interiorul capacului rezervorului de combustibil. Consultați informațiile
privind combustibilii aprobați și identificatorul din secțiunile referitoare la "Benzină"
respectiv "Diesel".
3. Introduceți duza pompei în orificiul de
umplere combustibil. Conducta de alimentare are două capace de deschidere. Duza
pompei trebuie împinsă dincolo de aceste
două capace înainte de a porni alimentarea.
19
Completarea combustibilului dintr-o
canistră de combustibil
Când se umple cu o canistră de combustibil,
utilizați pâlnia din blocul de spumă din compartimentul din podea din compartimentul
portbagajului.
1.
Deschideți capacul rezervorului de combustibil.
2. Introduceți pâlnia în orificiul de umplere
combustibil. Conducta de alimentare are
două capace de deschidere. Țeava pâlniei
trebuie împinsă pentru a depăși aceste
două capace înainte de a iniția alimentarea.
Autocolant pe interiorul clapetei rezervorului de combustibil.
Informații asociate
•
•
•
•
Deschiderea și închiderea clapetei pentru
rezervorul de combustibil (p. 476)
Benzina (p. 478)
Motorină (p. 480)
Rezervorul gol și motorul diesel (p. 481)
Identificatorul conform standardului CEN EN16942 este amplasat în interiorul clapetei rezervorului de combustibil și se va regăsi și pe pompele de motorină și duzele acestora la stațiile de alimentare din Europa începând din 12 octombrie 2018, cel mai târziu.
* Opțiune/accesoriu. 477
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Manipularea combustibilului
IMPORTANT
Nu utilizați un combustibil de o calitate inferioară celei recomandate de Volvo deoarece
acest lucru va afecta negativ puterea motorului și consumul de combustibil.
Amestecurile de diverse tipuri de combustibil sau utilizarea de combustibili nerecomandați vor invalida garanția Volvo și orice
contracte de servicii suplimentare; acest
lucru se aplică tuturor motoarelor.
AVERTIZARE
Evitați inhalarea vaporilor de combustibil și
pătrunderea stropilor de combustibil în
ochi.
În cazul pătrunderii de combustibil în ochi,
scoateți lentilele de contact, clătiți ochii cu
apă din abundență pentru cel puțin 15
minute și consultați un medic.
Informații asociate
•
•
•
Benzina (p. 478)
Motorină (p. 480)
Benzina
La realimentare, utilizați combustibilul corect.
Benzina este disponibilă în versiuni cu diferite
cifre octanice, adaptate pentru diferite tipuri
de condus.
Utilizați benzină numai de la producători consacrați. Nu utilizați niciodată combustibil de
calitate îndoielnică. Benzina trebuie să fie conformă cu standardul EN 228.
Identificatorul pentru benzină
Manipularea AdBlue® (p. 484)
Nu ingerați niciodată combustibil. Combustibilii precum benzina, bioetanolul și
amestecurile din acestea și motorina sunt
foarte toxice și pot determina vătămări permanente sau chiar moartea dacă sunt ingerate. Consultați imediat un medic dacă ați
ingerat combustibil.
AVERTIZARE
Combustibilul deversat pe sol se poate
aprinde.
Opriți încălzitorul pe bază de combustibil
înainte de a începe realimentarea.
Nu purtați la dvs. un telefon mobil activat
atunci când realimentați. Semnalul tonului
de apel poate determina acumularea de
scântei și aprinde vaporii de benzină,
ducând la vătămări corporale și la incendii.
478
Autocolant pe interiorul clapetei rezervorului de combustibil.
Identificatorul conform standardului CEN
EN16942 este amplasat în interiorul clapetei
rezervorului de combustibil și se va regăsi și
pe pompele de motorină și duzele acestora la
stațiile de alimentare din Europa începând din
12 octombrie 2018, cel mai târziu.
Acești indicatori se aplică pentru combustibilii
standard din Europa. Benzina cu următorii
identificatori poate fi utilizată la mașinile cu
motoare pe benzină:
PORNIREA ȘI CONDUSUL
E5 este o benzină cu cel mult
2,7% oxigen și cel mult
5 % în volum de etanol.
Pentru performanță și economie de combustibil adaptate, la condusul la temperaturi de
peste +38 °C (100 °F), se va utiliza combustibil cu cea mai ridicată cifră octanică.
E10 este o benzină cu cel
mult 3,7% oxigen și cel mult
10 % în volum de etanol.
IMPORTANT
IMPORTANT
•
•
•
Este permis un combustibil cu un conținut de până la 10% în volum de etanol.
Este omologată pentru utilizare benzina EN 228 E10 (max 10% în volum
de etanol).
Un conținut de etanol mai mare de E10
(max. 10% în volum de etanol) nu este
permis. De ex., nu se poate utiliza E85.
Cifra octanică
•
RON 95 se poate utiliza pentru condusul
normal.
•
RON 98 se recomandă pentru o putere
bună și un consum redus de combustibil.
Nu se va utiliza un combustibil cu o cifră
octanică mai mică de RON 95.
•
•
Utilizați numai benzină fără plumb pentru a evita deteriorarea catalizatorului.
•
Nu utilizați combustibil cu aditivi metalici.
•
Nu utilizați aditivi care nu sunt recomandați de Volvo.
Informații asociate
•
•
•
•
Manipularea combustibilului (p. 478)
Umplerea cu combustibil (p. 476)
Filtrul de particule pentru benzină
(p. 479)
Consumul de combustibil și emisiile de
CO2 (p. 697)
Filtrul de particule pentru
benzină20
Mașinile cu motor pe benzină sunt echipate
cu filtre de particule pentru un control mai eficient al emisiilor.
Particulele din gazele de evacuare se colectează în filtrul de particule de benzină în timpul
condusului normal. În condiții de șofat normal,
se produce regenerarea pasivă, ceea ce duce
la oxidarea și arderea particulelor. Astfel, filtrul
se golește.
Dacă mașina este condusă la o viteză mică
sau cu porniri la rece repetate la temperaturi
exterioare scăzute, poate fi necesară regenerarea activă. Regenerarea filtrului de particule se
realizează automat și durează 10-20 min. În
timpul regenerării, consumul de combustibil
poate să crească temporar.
Condusul pe distanțe scurte la viteze
mici cu o mașină pe benzină
Capacitatea sistemului de emisii este afectată
de modul în care este condusă mașina. Condusul pe distanțe variate și la diverse viteze
este important pentru atingerea performanței
într-un mod cât mai eficient energetic.
Condusul frecvent pe distanțe scurte la viteze
mici (sau în climate reci), când motorul nu
atinge temperatura normală de regim, poate
duce la probleme care pot determina o defecțiune și afișarea unui mesaj de avertizare. Dacă
vehiculul este condus mai ales în trafic urban,
}}
479
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
este important să conduceți periodic la viteze
mai mari pentru a permite regenerarea sistemului de emisii.
•
Mașina trebuie condusă pe autostrăzi la
viteze care depășesc 70 km/h (44 mph)
timp de cel puțin 20 de minute între fiecare realimentare.
Informații asociate
•
Benzina (p. 478)
Motorină
La realimentare, utilizați combustibilul corect.
Motorina este disponibilă la diferite niveluri
de calitate, fiind adaptată la diverse condiții.
Utilizați motorină numai de la producători consacrați. Nu utilizați niciodată combustibil de
calitate îndoielnică. Motorina trebuie să respecte standardul EN 590 sau SS 155435. Se
poate utiliza motorina parafinică (HVO, XTL)
conform standardului EN 15940. Motoarele
diesel sunt sensibile la contaminanții din combustibil, precum conținutul ridicat de sulf și de
metale.
rezervorului de combustibil și se va regăsi și
pe pompele de motorină și duzele acestora la
stațiile de alimentare din Europa începând din
12 octombrie 2018, cel mai târziu.
Acesta este identificatorul care se aplică pentru combustibilul standard în Europa. Motorina cu următorii identificatori poate fi utilizată
la mașinile cu motoare diesel:
B7 este o motorină cu maximum 7 % în volum de metil
ester al acizilor grași (FAME).
Identificator
Autocolant pe interiorul clapetei rezervorului de combustibil.
Identificatorul conform standardului CEN
EN16942 este amplasat în interiorul clapetei
20
480
Se aplică la anumite variante.
La temperaturi scăzute, (sub 0 °C (32 °F)), un
precipitat de parafină se poate forma în motorină, ceea ce poate duce la probleme de pornire. Calitatea combustibilului comercializat
trebuie adaptat pentru anotimpul și zona de
climat; în condiții meteo extreme, la combustibilul vechi sau la trecerea de la un climat la
altul, se poate produce precipitatul de parafină.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Riscul de condens în rezervorul de combustibil
se reduce dacă rezervorul este păstrat plin.
IMPORTANT
•
•
•
•
IMPORTANT
să respecte standardele EN 590,
EN 15940 și/sau SS 155435;
•
să aibă un conținut de sulf de cel mult
10 mg/kg;
•
să aibă cel mult 7 % în volum de
FAME21 (B7).
21
22
ulei de încălzire;
1.
aditivi speciali;
FAME22
și ulei vegetal.
Acești combustibili nu respectă cerințele
din recomandările Volvo și determină o
uzură mărită și o deteriorare a motorului
care nu sunt acoperite de garanția Volvo.
Motorina trebuie:
•
motorină de uz maritim;
După ce motorul s-a oprit din cauza lipsei de
combustibil, sistemul de alimentare necesită
câteva momente pentru a efectua o verificare.
Înainte de a porni mașina după realimentarea
cu motorină, continuați în felul următor:
Tipurile de motorină care sunt interzise a
se utiliza:
La realimentare, verificați dacă zona din jurul
clapetei rezervorului de combustibil este
curată. Evitați stropirea vopselei cu combustibil. Spălați orice urmă de scurgeri cu apă și
detergent.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
Rezervorul gol și motorul diesel
Cheia cu telecomandă trebuie să fie în
interiorul mașinii.
2. Puneți contactul mașinii în poziția II - rotiți
la dreapta butonul de pornire fără a apăsa
pedala de frână sau pedala de ambreiaj și
mențineți în poziție butonul timp de
4 secunde. Apoi eliberați butonul rotativ,
care revine automat în poziția de pornire.
Manipularea combustibilului (p. 478)
3. Așteptați circa un minut.
Umplerea cu combustibil (p. 476)
4. Porniți motorul.
Rezervorul gol și motorul diesel (p. 481)
Filtrul de particule diesel (p. 482)
Controlul emisiilor cu AdBlue® (p. 483)
Consumul de combustibil și emisiile de
CO2 (p. 697)
metil esteri ai acizilor grași
Motorina cu un conținut maxim de 7 % în volum FAME (B7) este permisă.
NOTĂ
Înainte de a completa cu combustibil în caz
de pană de combustibil:
•
Opriți mașina pe o suprafață plană/fără
denivelări, dacă este posibil. Dacă
mașina este înclinată, se pot forma
pungi de aer în conducta de alimentare
cu combustibil.
}}
481
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Aspecte de urmărit la realimentarea cu
o canistră
La realimentarea cu motorină dintr-o canistră,
utilizați pâlnia amplasată în compartimentul
din podeaua compartimentului pentru bagaje.
Introduceți ferm pâlnia în conducta de alimentare. Conducta de alimentare are două capace
de deschidere. Țeava pâlniei trebuie împinsă
pentru a depăși aceste două capace înainte de
a iniția alimentarea.
Informații asociate
•
•
•
Umplerea cu combustibil (p. 476)
Filtrul de particule diesel
Mașinile cu motor diesel sunt echipate cu filtre de particule pentru un control mai eficient
al emisiilor.
Particulele din gazele de evacuare se colectează în filtrul de particule diesel în timpul condusului normal. La îndeplinirea acestor condiții, regenerarea începe să ardă particulele și să
golească filtrul. Pentru a iniția o regenerare,
motorul trebuie să ajungă la temperatura de
regim. Regenerarea filtrului de particule se
realizează automat și durează 10-20 min.
Motorină (p. 480)
Trusa de scule (p. 587)
NOTĂ
În timpul regenerării, se pot produce următoarele:
•
se poate observa o reducere mică și
temporară a puterii motorului
•
consumul de combustibil poate crește
temporar
•
se poate produce un miros de ars.
Utilizați încălzitorul de parcare* pe timp rece motorul atinge temperatura normală de regim
mai repede.
482
IMPORTANT
Dacă filtrul este complet colmatat de particule, pornirea motorului va fi dificilă, iar filtrul nu va funcționa. Există riscul ca filtrul
să necesite înlocuire.
Condusul pe distanțe scurte la viteze
mici cu o mașină diesel
Capacitatea sistemului de emisii este afectată
de modul în care este condusă mașina. Condusul pe distanțe variate și la diverse viteze
este important pentru atingerea performanței
într-un mod cât mai eficient energetic.
Condusul frecvent pe distanțe scurte la viteze
mici (sau în climate reci), când motorul nu
atinge temperatura normală de regim, poate
duce la probleme care pot determina o defecțiune și afișarea unui mesaj de avertizare. Dacă
vehiculul este condus mai ales în trafic urban,
este important să conduceți periodic la viteze
mai mari pentru a permite regenerarea sistemului de emisii.
•
Mașina trebuie condusă pe autostrăzi la
viteze care depășesc 60 km/h (38 mph)
timp de cel puțin 20 de minute între fiecare realimentare.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Informații asociate
•
•
•
Motorină (p. 480)
Controlul emisiilor cu AdBlue® (p. 483)
Consumul de combustibil și emisiile de
CO2 (p. 697)
Controlul emisiilor cu AdBlue®23
AdBlue este un aditiv utilizat de sistemul
SCR24 pentru a reduce emisiile de substanțe
toxice generate de motorul diesel.
În sistemul SCR, AdBlue și oxidul de azot din
gazele de eșapament sunt transformate în
azot și vapori de apă, reducând astfel semnificativ emisiile de oxizi de azot dăunători.
AdBlue
AdBlue este un lichid fără culoare care conține
32,5% uree25 în apă deionizată și este produs
conform standardului ISO 22241. A fost special dezvoltat pentru tehnologia de curățare
SCR pentru motoare diesel.
AdBlue are propriul rezervor în mașină, care se
alimentează printr-o țeavă de alimentare separată în spatele clapetei rezervorului de combustibil. Consumul depinde de stilul de condus, de temperatura exterioară și de temperatura de funcționare a sistemului.
Condiții de condus cu AdBlue
Înainte de a porni mașina, în rezervorul de
AdBlue trebuie să se găsească AdBlue de calitate corectă. Sistemul SCR este foarte sensibil
la contaminanți.
rea AdBlue. Dacă ceva nu funcționează corect,
se va afișa un mesaj în afișajul pentru șofer.
IMPORTANT
AdBlue este necesar pentru funcționarea
sistemului SCR și pentru conformitatea cu
normele privind emisiile. Se interzice modificarea sau adaptarea sistemului de alimentare cu AdBlue cu scopul de a nu consuma
reactivul AdBlue pentru conformitatea cu
normele privind emisiile de eșapament. O
astfel de modificare poate constitui infracțiune și poate duce la acțiuni de urmărire în
justiție.
Se interzice utilizarea mașinii cu rezervorul
de AdBlue gol, deoarece mașina nu va mai
respecta cerințele normelor privind emisiile
de eșapament. Prin urmare, mașina este
echipată cu un sistem de avertizare care
informează că este necesară completarea
cu AdBlue. Când nivelul de AdBlue din
rezervor scade, se afișează avertizări pentru a informa că este necesară completarea
cu AdBlue.
Sistemul de control al emisiilor monitorizează
continuu nivelul din rezervor, calitatea și doza23
24
25
Marcă înregistrată care aparține Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Reducere catalitică selectivă
CO(NH2)2
}}
483
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Informații asociate
Manipularea AdBlue®26
•
•
AdBlue conține apă, în principal, (circa
67,5% apă și 32,5% uree). Lichidul nu este
inflamabil, dar trebuie manipulat cu grijă
deoarece poate irita ochii și pielea.
AdBlue trebuie depozitat în ambalajul original
etanșat la temperaturi de peste -11 °C (12 °F)
și sub 30 °C (86 °F). Nu depozitați lichidul
direct în lumina soarelui.
Elemente de reținut la manipulare
AdBlue îngheață la -11 °C (12 °F), dar poate fi
utilizat din nou după dezghețarea soluției.
•
Manipularea AdBlue® (p. 484)
Verificarea și completarea cu AdBlue®
(p. 485)
Simbolurile și mesajele pentru AdBlue®
(p. 487)
Evitați inhalarea vaporilor, dar și contactul cu
piele și ochii. Utilizați, de preferință, mănuși
care previn iritarea pielii sensibile la manipularea lichidului.
AVERTIZARE
Acțiune pentru primul ajutor:
•
•
Pentru inhalare - ieșiți la aer curat.
•
Pentru contactul cu ochii - clătiți imediat cu apă din abundență.
•
Pentru ingestie - clătiți temeinic cavitatea bucală. Nu induceți voma.
Pentru contactul cu pielea - spălați pielea cu apă și săpun.
Consultați un medic dacă disconfortul se
menține sau dacă a fost ingerată o cantitate mare.
Acțiuni de întreprins în caz de deversare
Dacă AdBlue a fost deversat pe sol, mașina
sau suprafețele vopsite trebuie clătite cu apă
din abundență. Evitați eliberarea în sistemul de
canalizare.
26
484
Marcă înregistrată care aparține Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Depozitare
Informații asociate
•
Verificarea și completarea cu AdBlue®
(p. 485)
•
Controlul emisiilor cu AdBlue® (p. 483)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Verificarea și completarea cu
AdBlue®
Verificați periodic nivelul de AdBlue și completați dacă mesajul pentru nivelul scăzut de
AdBlue se afișează în afișajul pentru șofer.
Consumul de AdBlue depinde de stilul de condus, iar dacă permiteți golirea completă a
rezervorului de AdBlue, pornirea mașinii nu va
mai fi posibilă.
NOTĂ
Verificarea nivelului de AdBlue
2.
1.
Deschideți aplicația Stare autoturism din
ecranul aplicațiilor.
Apăsați Stare pentru a vizualiza nivelul de
AdBlue.
Nu permiteți golirea completă a rezervorului de AdBlue. Completați rezervorul din
timp, înainte de a se goli.
Dacă rezervorul se golește, nu veți putea
porni motorul după ce acesta se oprește nu în modul normal sau cu ajutor.
Singura modalitate de a reporni după golirea rezervorului este de a completa cu cantitatea specificată de AdBlue, cu cel puțin
cantitatea afișată în afișajul pentru șofer.
Elemente grafice pentru nivelul de AdBlue în afișajul
central.
Fiecare cursor reprezintă 25% dintr-un
rezervor plin.
Dacă o cantitate de sub 25% rămâne în
rezervor, culoarea cursorului rămas se
schimbă în portocaliu și la mai puțin de
10%, cursorul se colorează în roșu.
}}
485
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Alimentare
La reducerea nivelului de
AdBlue, un simbol se aprinde
în afișajul pentru șofer și se
afișează mesajul Nivel
scăzut AdBlue.
1.
3. Alimentați cu AdBlue de calitatea
corectă27.
Nu umpleți excesiv rezervorul. Cantitatea
de AdBlue care poate fi alimentată este
afișată în aplicația Stare autoturism.
AVERTIZARE
Deschideți clapeta rezervorului de combustibil cu o apăsare ușoară pe partea din
spate a clapetei.
La alimentarea cu AdBlue de la pompă la o
stație de alimentare, vă recomandăm să
utilizați pompa adaptată pentru autoturisme. Puteți utiliza și pompa AdBlue pentru camioane.
2.
IMPORTANT
Ștergeți orice scurgeri de AdBlue.
Manifestați atenție pentru a preveni contactul dintre AdBlue și vopseaua mașinii.
Dacă acest lucru se întâmplă, clătiți cu apă
din abundență deoarece lichidul poate
deteriora vopseaua.
Deschideți capacul albastru al conductei
de alimentare mai mici pentru AdBlue.
Informații asociate
•
•
•
27
486
ISO 22241
Manipularea AdBlue® (p. 484)
Simbolurile și mesajele pentru AdBlue®
(p. 487)
Capacitatea rezervorului de AdBlue®
(p. 694)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Simbolurile și mesajele pentru
AdBlue®28
Sistemul de control al emisiilor monitorizează
continuu nivelul, calitatea și dozarea AdBlue.
Dacă ceva nu funcționează corect, se va afișa
un mesaj în afișajul pentru șofer.
Simbol
Mesaj
Specificație
Nivel scăzut AdBlue
Nivelul AdBlue este scăzut și rezervorul trebuie completat.
Dozare AdBlue
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA pentru a verifica funcția.
și
Calitate AdBlue
28
Marcă înregistrată care aparține Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
487
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Simbol
Mesaj
Specificație
Realimentare AdBlue
Nivelul AdBlue este scăzut la un nivel critic și rezervorul trebuie completat imediat.
Pornire mot. interzisă
Mașina nu poate fi pornită decât după completarea cu AdBlue. Completați cu AdBlue la cantitatea specificată în afișajul pentru șofer sau contactați un atelierA.
și de ex.: Completați cu cel
puțin 4,5 l de AdBlue
Rețineți că mașina trebuie să se afle pe o suprafață fără denivelări pentru ca indicatorul de
nivel să poată să înregistreze corect cantitatea de AdBlue completată.
La pornirea după completarea cu AdBlue, urmați instrucțiunile privind rezervorul gol și motorul diesel.
Pornire mot. interzisă
Service sis. AdBlue oblig. pt.
a permite repornirea
A
Vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
Informații asociate
488
•
Verificarea și completarea cu AdBlue®
(p. 485)
•
•
Manipularea AdBlue® (p. 484)
•
Rezervorul gol și motorul diesel (p. 481)
Programarea pentru service și reparații
(p. 623)
Sistemul nu funcționează corect. Contactați un atelierA pentru a verifica funcția.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Supraîncălzirea motorului și a
sistemului de acționare
avertizare și pe afișajul pentru șofer este
afișat mesajul Transmisie caldă
Reduceți viteza pentru a scădea
temperatura sau Transmisie supraîncăl.
Opriți în siguranță, așteptați răcirea.
Urmați recomandările date, reduceți viteza
sau opriți mașina într-un mod sigur și
lăsați motorul să funcționeze la turația de
mers în gol timp de câteva minute pentru
a permite răcirea cutiei de viteze.
În anumite condiții, de ex. condiții de conducere dificile pe teren deluros și pe caniculă,
există riscul ca motorul și sistemul de acționare să se supraîncălzească - în special în
cazul unei sarcini ridicate.
• În caz de supraîncălzire, puterea motorului
poate fi limitată temporar.
•
•
Scoateți toate lămpile auxiliare din fața grilei când conduceți pe vreme caniculară.
Dacă temperatura din sistemul de răcire a
motorului devine prea ridicată, atunci se
aprinde un simbol de avertizare și afișajul
pentru șofer afișează mesajul
Temperatură motor Temperatură
ridicată. Opriți în siguranță. Opriți
mașina într-un mod sigur și lăsați motorul
să funcționeze la turația de mers în gol
timp de câteva minute și să se răcească.
•
Dacă este afișat mesajul Temperatură
motor Temperatură ridicată. Opriți
motorul sau Lichid de răcire motor
Nivel scăzut. Opriți motorul, opriți
mașina și opriți motorul.
•
În cazul supraîncălzirii cutiei de viteze, va fi
selectat un program alternativ de schimbare a treptelor de viteză29. În plus, este
activată o funcție de protecție încorporată
care, printre altele, aprinde un simbol de
29
•
Dacă mașina se supraîncălzește, aerul
condiționat poate fi deconectat temporar.
•
Nu opriți motorul imediat după ce ați oprit
după o conducere dificilă.
NOTĂ
Este normal ca ventilatorul de răcire a
motorului să funcționeze o perioadă de
timp după ce motorul a fost oprit.
Simboluri din afișajul pentru șofer
Simbol
Specificație
Temperatură ridicată a motorului.
Urmați recomandările date.
Nivel scăzut, lichid de răcire.
Urmați recomandările date.
Cutia de viteze fierbinte/supraîncălzită/răcită. Urmați recomandarea dată.
Informații asociate
•
•
•
•
Completarea cu lichid de răcire (p. 635)
Condusul cu o remorcă (p. 496)
Pregătiri pentru o călătorie lungă (p. 474)
Indicatorul de schimbare a treptei de
viteză (p. 460)
Se aplică pentru cutiile de viteză automate.
489
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Supraîncărcarea bateriei
demarorului
Funcțiile electrice din mașină încarcă bateria
demarorului în grade diferite. Evitați utilizarea
poziției de aprindere II când mașina este
deconectată. În schimb, utilizați poziția de
aprindere I - care utilizează mai puțin curent.
De asemenea, fiți conștient de diferitele accesorii care solicită sistemul electric. Nu utilizați
funcții care utilizează mult curent electric când
mașina este deconectată. Exemple de astfel
de funcții sunt:
•
•
•
•
490
•
•
Bateria demarorului (p. 637)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Utilizarea pornirii asistate cu o altă
baterie
Dacă bateria demarorului este descărcată,
mașina poate fi pornită utilizând curent de la
o altă baterie.
ventilatorul de aerisire
faruri
ștergătoarele de parbriz
sistemul audio (volum ridicat).
Dacă tensiunea din bateria demarorului este
scăzută, se va afișa un mesaj în afișajul pentru
șofer. Funcția de economisire de energie
deconectează apoi anumite funcții sau reduce
anumite funcții, cum ar fi ventilatorul de aerisire și/sau sistemul audio.
–
Informații asociate
În acest caz, încărcați bateria demarorului
prin pornirea mașinii și apoi rularea acesteia timp de cel puțin 15 minute - încărcarea bateriei demarorului este mai eficientă
în timpul conducerii decât la funcționarea
motorului la turația de mers în gol în timpul staționării.
Punctele de fixare pentru cablurile de alimentare.
Aspectul compartimentului motor poate varia în funcție de modelul mașinii și de nivelul de echipare.
La pornirea asistată a unei mașini, urmați pașii
următori pentru a evita scurtcircuitarea sau
alte avarii:
1.
Aduceți sistemul electric al mașinii în poziția 0 a contactului.
2. Verificați dacă bateria donatoare are o tensiune de 12 V.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
3. Dacă bateria donatoare este montată pe o
altă mașină - opriți motorul mașinii donatoare și asigurați-vă că cele două mașini
nu se ating.
10. Porniți motorul mașinii donatoare și lăsațil să funcționeze pentru câteva minute la o
turație ușor mai mare decât turația de
ralanti de 1500 rpm.
4. Conectați una dintre clemele cablului roșu
la borna pozitivă (1) a bateriei donatoare.
11. Porniți motorul mașinii cu bateria descărcată.
IMPORTANT
Conectați cu atenție cablul de pornire pentru a evita scurtcircuitele cu alte componente din compartimentul motor.
5. Deschideți capacul punctului pozitiv (2)
pentru pornirea asistată.
6. Conectați cealaltă clemă a cablului roșu la
punctul pozitiv de pornire a mașinii (2).
7. Conectați una dintre clemele cablului
negru la borna negativă (3) a bateriei
donatoare.
AVERTIZARE
În cazul unei intervenții incorecte, tensiunea ridicată poate fi periculoasă. Nu atingeți la baterii nimic ce nu este descris clar
în manualul de utilizare.
•
Bateria de sprijin de 48 V nu trebuie
folosită niciodată pentru pornirea asistată.
•
Echipamentul electric extern nu trebuie
conectat la bateria de 48 V în nicio circumstanță.
•
Bateria de 48 V poate fi reparată și
înlocuită numai la un atelier - vă recomandăm un atelier autorizat Volvo.
IMPORTANT
Nu atingeți conexiunile dintre cablu și
mașină în timpul încercării de pornire.
Există riscul formării de scântei.
12. Demontați cablurile în ordine inversă - mai
întâi cel negru și apoi cel roșu.
Asigurați-vă că nicio clemă a cablului
negru nu intră în contact cu punctul de
pornire pozitiv al mașinii/borna pozitivă a
bateriei donatoare sau cu clema conectată
la cablul roșu.
8. Conectați cealaltă clemă a cablului negru
la punctul de pornire negativ al mașinii (4).
9. Verificați dacă clemele cablului de pornire
asistată sunt bine fixate astfel încât nu se
produc scântei în timpul încercării de pornire.
}}
491
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
AVERTIZARE
•
Bateria poate genera gaz de oxihidrogen, care este puternic exploziv. O
scânteie se poate forma dacă cablul de
pornire asistată este conectat incorect,
iar acest lucru este suficient ca bateria
să explodeze.
•
Nu conectați cablurile de pornire asistată la o componentă a sistemului de
alimentare cu combustibil sau la o
piesă mobilă. Manifestați atenție la piesele de motor fierbinți.
•
Bateria conține acid sulfuric, care
determină arsuri severe.
•
Dacă acidul sulfuric intră în contact cu
ochii, pielea sau îmbrăcămintea, clătiți
cu apă din abundență. Dacă acidul
pătrunde în ochi - consultați un medic
imediat.
•
Nu fumați niciodată lângă baterie.
NOTĂ
Dacă bateria demarorului a fost descărcată
atât de mult încât mașina nu are funcții
electrice normale iar motorul este pornit
asistat de la o baterie externă sau de la un
încărcător de baterie, funcția Start/Stop
poate fi activată în continuare. Dacă funcția
Start/Stop oprește automat motorul la
scurt timp după aceea, există un risc major
ca funcția de pornire automată a motorului
să eșueze din cauza nivelului insuficient de
energie în baterie, deoarece bateria nu a
avut timp să se reîncarce.
Dacă mașina a fost pornită asistat sau dacă
nu există suficient timp pentru a încărca
bateria cu un încărcător, funcția Start/Stop
este dezactivată temporar până când bateria a fost reîncărcată de către mașină. La o
temperatură exterioară de aprox. +15 °C
(aprox. 60 °F), bateria necesită cel puțin
1 oră pentru a fi încărcată de mașină. La o
temperatură exterioară mai scăzută, timpul
de încărcare poate crește la 3-4 ore. Recomandarea este de a încărca bateria utilizând un încărcător extern.
Informații asociate
•
•
•
492
Pornirea mașinii (p. 436)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Reglarea volanului (p. 203)
•
•
Selectarea modului de aprindere (p. 439)
Bateria de asistență (p. 639)
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Bară de tractare*
Mașina poate fi echipată cu o bară de tractare
care permite tractarea unei remorci, de ex.,
după mașină.
Pot exista diferite variante de bară de tractare
disponibile pentru mașina dvs. Pentru mai
multe informații, contactați un dealer Volvo.
NOTĂ
Dacă mașina este echipată cu o bară de
tractare, partea din spate nu este prevăzută
cu montaj pentru un inel de tractare.
Dimensiuni și puncte de montaj pentru bara
de tractare.
Informații asociate
•
IMPORTANT
La oprirea motorului, tensiunea constantă
de la baterie la conectorul remorcii poate fi
dezactivată automat pentru a nu descărca
bateria demarorului.
Specificații pentru bara de
tractare*
•
•
•
Bara de tractare extensibilă și pliabilă*
(p. 494)
Condusul cu o remorcă (p. 496)
Suportul de biciclete montat pe bara de
tractare* (p. 500)
Specificații pentru bara de tractare*
(p. 493)
IMPORTANT
Cârligul de tractare necesită periodic curățare și lubrifiere cu vaselină pentru a preveni uzura.
NOTĂ
Dacă se utilizează un cârlig cu un amortizor
de vibrații, cârligul nu necesită lubrifiere.
Acest lucru se aplică și la montarea unui
suport pentru biciclete fixat în jurul cârligului.
}}
* Opțiune/accesoriu. 493
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Dimensiuni, puncte de montaj în mm
(in)
A
1121,9 (44,2)
B
81,5 (3,2)
C
875 (34,4)
D
437,5 (17,2)
E
Consultați imaginea de mai sus
F
273,7 (10,8)
G
Centul cârligului
Informații asociate
•
•
Bara de tractare extensibilă și
pliabilă*
Cârligul de tractare pliabil este ușor de pliat
sau extins, după caz. În poziția pliată, bara de
tractare este complet ascunsă.
AVERTIZARE
Respectați cu atenție instrucțiunile pentru
retragerea și extinderea cârligului de tractare.
AVERTIZARE
Nu apăsați butonul de extindere/retractare
dacă remorca este atașată la cârligul de
tractare.
Bară de tractare* (p. 493)
Capacitatea de tractare și sarcina pe cârligul de tractare (p. 686)
1.
Extinderea barei de tractare
Deschideți hayonul. Butonul pentru extinderea/plierea barei de tractare este amplasat în partea din dreapta spate a compartimentului pentru bagaje. O lampă indicatoare din buton se va aprinde într-un portocaliu constant la activarea funcției de
extindere.
AVERTIZARE
Evitați poziționarea în poziție centrală în
apropierea barei de protecție din spatele
mașinii atunci când extindeți cârligul de
tractare.
494
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
2. Apăsați și eliberați butonul - extinderea
poate să nu se inițieze dacă apăsați prea
lung butonul.
3.
NOTĂ
Modul de economisire a energiei se activează după un timp și lampa indicatoare se
stinge. Sistemul se reactivează prin închiderea și deschiderea hayonului. Acest lucru
se aplică la retragerea sau extinderea cârligului de tractare.
Dacă mașina detectează o remorcă conectată electric, lampa indicatoare aprinsă
constant se va stinge.
> Bara de tractare se extinde în afară și în
jos din poziția deblocată - lampa indicatoare clipește portocaliu. Cârligul de
tractare este pregătit pentru a continua
deplasarea în poziția blocat.
Deplasați bara de tractare în poziția de
capăt, când aceasta este fixată și blocată
în poziție - lampa indicatoare se aprinde
constant în portocaliu.
> Bara de tractare poate fi utilizată.
Plierea barei de tractare
IMPORTANT
La retragerea barei de tractare, asigurați-vă
că adaptorul sau fișa nu sunt conectate la
priza electrică.
NOTĂ
Cârligul de tractare trebuie să finalizeze
procedura de extindere înainte de a putea fi
deplasat în poziția blocat. Această procedură poate dura câteva secunde. Dacă cârligul de tractare nu este fixat în poziția blocat, așteptați câteva secunde și încercați
din nou.
AVERTIZARE
1.
Deschideți hayonul. Apăsați și eliberați
butonul din partea dreaptă spate a compartimentului pentru bagaje - plierea poate
să nu se inițieze dacă apăsați prea lung
butonul.
> Bara de tractare se coboară automat în
poziția deblocată - lampa indicatoare
din buton clipește portocaliu.
Fixați cablul de siguranță al remorcii în
suportul corespunzător.
}}
495
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Condusul cu o remorcă
2.
La condusul cu o remorcă, luați în considerare un număr de puncte importante privind
bara de tractare, remorca și modul de poziționare a încărcăturii pe remorcă.
Sarcina utilă depinde de masa proprie a
mașinii. Greutatea totală a pasagerilor și a
tuturor accesoriilor, de ex., bara de tractare,
reduce sarcina utilă a mașinii cu greutatea
corespunzătoare.
Blocați bara de tractare deplasând-o în
poziția pliată, în care se blochează.
> Dacă bara de tractare s-a pliat corect,
lampa indicatoare se va aprinde constant.
•
•
496
Condusul cu o remorcă (p. 496)
•
Respectați normele în vigoare pentru vitezele și masele admise.
•
Conduceți la o viteză mică când urcați cu
remorca pe pante lungi și abrupte.
•
Masa maximă indicată pentru remorcă se
aplică numai la altitudini de până la
1000 m deasupra nivelului mării
(3280 ft). La altitudini mai mari, puterea
motorului și capacitatea de urcare a vehiculului se reduc ca urmare a densității
reduse a aerului, prin urmare, încărcătura
maximă a remorcii trebuie redusă. Masa
mașinii și a remorcii trebuie reduse cu
10% pentru fiecare 1000 m (3280 ft)
suplimentari sau proporțional.
•
Evitați condusul cu o remorcă pe pante cu
o înclinație mai mare de 12%.
Mașina este livrată cu echipamentele necesare
pentru tractarea unei remorci.
•
Bara de tractare a mașinii trebuie să fie de
un tip omologat.
•
Distribuiți încărcătura pe remorcă astfel
încât greutatea pe bara de tractare respectă sarcina maximă admisă pe cârligul
de tractare. Sarcina pe cârligul de tractare
a fost calculată ca parte a sarcinii utile a
mașinii.
•
Informații asociate
abrupte. Retrogradați într-o treaptă de
viteză inferioară, dacă schimbați vitezele
manual, și ajustați viteza.
Măriți presiunea în anvelope la presiunea
recomandată pentru sarcina maximă.
•
Motorul este solicitat mai mult decât în
mod normal atunci când tractați o
remorcă.
•
Nu tractați o remorcă grea dacă mașina
este nouă. Așteptați până ce ați parcurs
cel puțin 1000 km (620 mile).
•
Frânele sunt solicitate mai mult decât în
mod normal la coborârea de pante lungi și
Bară de tractare* (p. 493)
NOTĂ
Condițiile meteo extreme, condusul cu o
remorcă sau condusul la altitudini ridicate,
în combinație cu o calitate inferioară a
combustibilului decât cea recomandată,
sunt factori care cresc considerabil consumul de combustibil al mașinii.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Conectorul remorcii
Nivelul gărzii la sol*
4. Eliberați pedala de frână.
Este necesar un adaptor dacă bara de tractare
a mașinii are un conector cu 13 pini, iar
remorca are un conector cu 7 pini. Utilizați un
adaptor aprobat de Volvo. Cablul nu trebuie să
ajungă pe sol; verificați acest lucru.
Sistemul de control al gărzii la sol al mașinii
urmărește păstrarea unei înălțimi constante
indiferent de încărcare (până la masa maximă
admisă). Când mașina staționează, partea din
spate a mașinii se coboară ușor. Acest comportament este normal.
Blocați roțile cu pene atunci când parcați în
pantă mașina cu remorca atașată.
IMPORTANT
La oprirea motorului, tensiunea constantă
de la baterie la conectorul remorcii poate fi
dezactivată automat pentru a nu descărca
bateria demarorului.
Masele remorcii
AVERTIZARE
Respectați recomandările menționate pentru masele remorcii. Altfel, mașina și
remorca pot fi greu de controlat în cazul
unei mișcări sau frânări bruște.
NOTĂ
Mesele maxime admise declarate pentru
remorcă sunt cele permise de Volvo. Normele auto naționale pot limita și mai mult
masa și viteza remorcii. Cârligele de tractare pot fi certificate pentru greutăți mai
mari de tractare decât mașina poate tracta
în realitate.
La condusul pe teren deluros și în
climate calde
În anumite circumstanțe, există riscul supraîncălzirii la tractarea unei remorci. Dacă motorul
și sistemul de acționare se supraîncălzesc, un
simbol de avertizare se aprinde în afișajul pentru șofer și se afișează un mesaj.
Pornirea în pantă
1. Apăsați complet pedala de frână.
2. Selectați poziția selectorului de viteze D.
3. Eliberați frâna de parcare.
4. Eliberați pedala de frână și porniți de pe
loc.
Informații asociate
•
Sistemul de asistență pentru stabilitatea
remorcii (Trailer Stability Assist)* (p. 498)
Următoarele se aplică la mașinile cu cutie de
viteză automată:
•
•
Verificarea lămpilor remorcii (p. 499)
Cutia de viteze automată adaptează treptele
de viteză în funcție de încărcare și de turația
motorului.
•
Supraîncălzirea motorului și a sistemului
de acționare (p. 489)
•
Condiții extreme de condus pentru uleiul
de motor (p. 692)
•
Bara de tractare extensibilă și pliabilă*
(p. 494)
Pante abrupte
Nu blocați cutia de viteze automată într-o
treaptă mai mare decât poate suporta motorul; nu este mereu recomandat să conduceți
într-o treaptă superioară de viteză la o turație
scăzută a motorului.
Capacitatea de tractare și sarcina pe cârligul de tractare (p. 686)
Parcarea în pantă
1. Apăsați complet pedala de frână.
2. Activați frâna de parcare.
3. Selectați poziția selectorului de viteze P.
* Opțiune/accesoriu. 497
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Sistemul de asistență pentru
stabilitatea remorcii (Trailer
Stability Assist)*
Funcția Asistență la stabilizarea remorcii
(Trailer Stability Assist) (TSA30) urmărește că
stabilizeze remorcile tractate de mașină
atunci când acestea încep să șerpuiască.
Funcția este inclusă în sistemul de stabilitate
ESC31.
Motive pentru șerpuire
Fenomenul de șerpuire se poate produce cu
orice combinație de mașină/remorcă. Șerpuirea se produce, în mod normal, la viteze mari.
Cu toate acestea, există un risc de producere
la viteze mai mici dacă remorca este supraîncărcată sau dacă încărcătura este distribuită
incorect, de ex., este amplasată prea în spate.
Pentru producerea șerpuirii, trebuie să existe
un factor declanșator, de ex.:
•
mașina cu remorcă este supusă unor vânturi laterale bruște și puternice;
•
mașina cu remorcă este condusă pe un
carosabil cu denivelări sau prin gropi;
•
mișcări rapide ale volanului.
Dacă apare șerpuirea, redresarea poate fi
foarte dificilă sau chiar imposibilă. Ansamblul
mașină/remorcă devine greu de controlat și
30
31
498
există riscul, de ex., de a ajunge pe o bandă de
rulare greșită sau de a părăsi carosabilul.
Funcția de asistență pentru
stabilitatea remorcii
Funcția Asistență la stabilizarea remorcii (Trailer Stability Assist) monitorizează mișcările
mașinii, în special mișcările laterale. Dacă se
detectează șerpuirea, roțile din față sunt frânate în mod individual. Acest lucru ajută la stabilizarea ansamblului mașină/remorcă. De cele
mai multe ori, acest lucru este suficient pentru
ca șoferul să recâștige controlul asupra
mașinii.
Dacă șerpuirea nu este eliminată la prima
intervenție a funcției Asistență la stabilizarea
remorcii (Trailer Stability Assist), ansamblul
mașină/remorcă este frânat cu toate roțile și
puterea motorului este redusă. După ce
șerpuirea este redusă treptat și ansamblul
mașină/remorcă a fost redresat, sistemul
oprește controlul și șoferul are, din nou, control deplin asupra mașinii.
Funcția Asistență la stabilizarea remorcii (Trailer Stability Assist) poate să nu intervină dacă
șoferul utilizează mișcări extreme ale volanului
pentru a încerca să redreseze șerpuirea deoarece, în acest caz, sistemul nu poate determina dacă remorca sau șoferul determină
fenomenul de șerpuire.
Când funcția Asistență la stabilizarea remorcii (Trailer Stability Assist) este activă, simbolul ESC clipește în afișajul
pentru șofer.
Informații asociate
•
•
Condusul cu o remorcă (p. 496)
Electronic Stability Control (p. 299)
NOTĂ
Funcția de stabilitate se dezactivează dacă
șoferul alege modul Sport prin dezactivarea ESC din sistemul meniului din afișajul
central.
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Verificarea lămpilor remorcii
La conectarea unei remorci - înainte de a
porni la drum, verificați dacă toate lămpile
remorcii funcționează.
Semnalizatoarele și stopurile remorcii
Dacă cel puțin un bec de la semnalizatoare
sau de la stopurile de frână s-a ars, un simbol
și un mesaj se afișează în afișajul pentru șofer.
Verificați manual alte lămpi ale remorcii înainte
de a porni la drum.
Simbol
Mesaj
• Semnalizator remorcă
Defecțiune la semnalizatorul dreapta
• Semnalizator remorcă
Defecțiune la semnalizatorul stânga
• Stop frână remorcă Defecțiune
Dacă o lampă a semnalizatoarelor remorcii
este arsă, simbolul pentru semnalizatoare din
afișajul pentru șofer va clipi mai frecvent decât
în mod normal.
Lampa de ceață de la remorcă
fel de cazuri, funcția de lampă de ceață spate
se comută la remorcă. Pentru activarea lămpii
de ceață spate, verificați dacă remorca este
echipată cu o lampă de ceață spate pentru a
călători în siguranță.
Verificarea lămpilor remorcii*
Verificarea automată
După conectarea remorcii la sistemul electric,
puteți verifica dacă lămpile remorcii funcționează cu activarea automată a lămpii. Funcția
ajută șoferul să verifice dacă lămpile remorcii
funcționează înainte de a porni la drum.
5. După un moment, toate lămpile de la
remorcă clipesc din nou.
> Verificarea s-a încheiat.
Dezactivarea verificării automate
Funcția de verificare automată poate fi dezactivată din afișajul central.
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați My Car
Lămpi și iluminare.
3. Deselectați Verificare automată lampă
remorcă.
Pentru efectuarea verificării, mașina trebuie
oprită.
Verificarea manuală
Dacă verificarea automată a fost dezactivată,
puteți iniția verificarea manuală.
1.
1.
Când remorca este conectată la bara de
tractare, mesajul Verificare automată
lampă remorcă se afișează în afișajul
pentru șofer.
2. Confirmați mesajul apăsând butonul O de
la tastatura din dreapta volanului.
> Se inițiază verificarea lămpilor.
3. Ieșiți din mașină pentru a verifica funcționarea lămpilor.
> Toate lămpile remorcii încep să clipească - apoi lămpile se aprind pe rând.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați My Car
Lămpi și iluminare.
3. Selectați Verificare manuală lampă
remorcă.
> Se inițiază verificarea lămpilor. Ieșiți din
mașină pentru a verifica funcționarea
lămpilor.
Informații asociate
•
Condusul cu o remorcă (p. 496)
4. Examinați vizual dacă toate lămpile disponibile de la remorcă funcționează.
La conectarea unei remorci, lampa de ceață
spate a mașinii poate să nu se aprindă. În ast-
* Opțiune/accesoriu. 499
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Suportul de biciclete montat pe
bara de tractare*
AVERTIZARE
Utilizarea incorectă a suportului pentru
biciclete poate deteriora cârligul de tractare
și mașina.
Dacă doriți să utilizați un suport pentru biciclete, vă recomandăm să utilizați suporturile
pentru biciclete dezvoltate de Volvo.
Astfel, evitați deteriorarea mașinii și vă bucurați de cea mai bună siguranță în timpul deplasării. Suporturile pentru biciclete dezvoltate de
Volvo pot fi achiziționate de la dealerii Volvo
autorizați.
Suportul pentru biciclete se poate slăbi de
la cârligul de tractare dacă:
•
este montat incorect la cârligul de tractare;
•
este supraîncărcat, consultați instrucțiunile suportului de biciclete pentru
masa maximă admisă pe cârlig;
•
se utilizează pentru transportul altor
obiecte decât bicicletele.
Respectați instrucțiunile care însoțesc suportul pentru biciclete.
•
Suportul pentru biciclete inclusiv încărcătura trebuie să cântărească cel mult 75 kg
(165 lb).
•
Suporturile pentru biciclete pot fi concepute pentru maximum trei biciclete.
Caracteristicile de manevrabilitate ale mașinii
sunt afectate la montarea unui suport pentru
biciclete pe bara de tractare. De ex. din cauza:
•
•
•
•
Încărcați respectând următoarele recomandări:
•
Montați cea mai grea bicicletă cât mai
aproape de mașină.
•
Păstrați încărcătura simetrică și cât mai
aproape de centrul mașinii de ex. prin
încărcarea bicicletelor în direcții alternative
dacă încărcați mai multe biciclete.
•
Îndepărtați obiectele de transport slăbite
de la bicicletă, de ex., coș de bicicletă,
baterie, scaun pentru copii. Efectuați acest
lucru parțial pentru a reduce sarcina de pe
bara de tractare și de la suportul pentru
biciclete și parțial pentru a reduce rezistența aerodinamică, ceea ce afectează
consumul de combustibil.
•
Nu utilizați huse de protecție pentru biciclete. Acest lucru poate afecta manevrabilitatea, înrăutăți vizibilitatea și crește consumul de combustibil. De asemenea,
poate duce la creșterea sarcinii pe bara de
tractare.
greutății crescute;
capacității reduse de accelerare;
gărzii la sol reduse;
capacității de frânare modificate.
Recomandări privind încărcarea
bicicletelor pe suportul pentru
biciclete
Informații asociate
•
Bară de tractare* (p. 493)
Cu cât distanța dintre centrul de greutate al
încărcăturii și cârlig este mai mare, cu atât sarcina pe bara de tractare este mai mare.
500
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Tractarea
AVERTIZARE
În timpul tractării, mașina este tractată de un
alt vehicul cu ajutorul unei chingi.
Înainte de a începe tractarea, aflați care este
limita maximă legală de viteză pentru tractare.
Pregătiri și tractare
IMPORTANT
Mașinile cu schimbător de viteze scurt nu
pot scoate schimbătorul din P decât dacă
motorul este în funcțiune. Contactați un
atelier autorizat Volvo pentru asistență la
tractare sau solicitați ajutor competent
pentru recuperare.
•
Poziția aprinderii II trebuie să fie activă
- în poziția de aprindere I toate airbagurile sunt dezactivate.
•
Țineți întotdeauna cheia cu telecomandă în mașină când aceasta este
tractată.
AVERTIZARE
IMPORTANT
Nu tractați mașini cu transmisie automată la viteze mai mari de 80 km/h
(50 mile/h) sau pe distanțe mai mari
de 80 km (50 mile).
Verificați dacă sistemul de blocare a
direcției este deblocat înainte de tractare.
Servofrâna și servodirecția nu funcționează
când motorul este oprit - pedala de frână
trebuie apăsată mai tare
de aproximativ de 5 ori iar direcția este
considerabil mai greoaie decât în mod normal.
Rețineți că mașina trebuie tractată întotdeauna cu roțile învârtindu-se în față.
•
•
1.
Activați luminile de avarie ale mașinii.
2. Asigurați chinga de tractare în inelul de
tractare.
3. Dezactivați blocarea direcției prin descuierea mașinii.
4. Aduceți contactul mașinii în poziția II rotiți butonul de pornire la dreapta fără a
apăsa pedala de frână sau pedala de
ambreiaj, pentru mașinile cu cutie de
viteze automată, și țineți butonul de pornire timp de 4 secunde. Apoi eliberați
butonul rotativ, care revine automat în
poziția de pornire.
5. Deplasați selectorul de viteze în poziția
neutră și eliberați frâna de parcare.
Dacă tensiunea din baterie este prea scăzută, frâna de parcare nu va putea fi decuplată. Conectați o baterie donatoare dacă
tensiunea din baterie este prea scăzută.
> Vehiculul de tractare poate începe tractarea în acest moment.
6. Mențineți chinga de tractare întinsă atunci
când vehiculul de tractare reduce viteza
apăsând ușor pe pedala de frână - evitați
astfel smuciturile inutile.
7. Pregătiți-vă să frânați pentru a opri.
Pornirea asistată
Nu tractați mașina pentru a porni motorul. Utilizați o baterie donatoare dacă bateria demarorului s-a descărcat și motorul nu pornește.
IMPORTANT
Catalizatorul se poate avaria la încercările
de pornire a motorului prin tractare.
}}
501
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
Informații asociate
•
Montarea și demontarea inelului de tractare (p. 502)
•
•
•
Lumini de avarie (p. 164)
•
•
Recuperare (p. 504)
Utilizarea pornirii asistate cu o altă baterie
(p. 490)
Selectarea modului de aprindere (p. 439)
Cutia de viteze (p. 450)
Montarea și demontarea inelului
de tractare
Utilizați inelul de tractare pentru tractare. Inelul de tractare se înșurubează în priza cu filet
din spatele capacului din dreapta barei de
protecție, față sau spate.
NOTĂ
Dacă mașina este echipată cu o bară de
tractare, partea din spate nu este prevăzută
cu montaj pentru un inel de tractare.
Montarea inelului de tractare
Scoateți inelul de tractare din suportul din
spumă de sub podeaua compartimentului
pentru bagaje.
502
Față: Scoateți capacul - apăsați cu degetul
pe marcaj.
> Capacul pivotează în jurul liniei centrale
și apoi se poate scoate.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
mașinii este inadecvată, mașina se poate
avaria dacă o trageți de inelul de tractare.
4. Înșurubați inelul de tractare până când
acesta se oprește.
•
Dacă este cazul, ridicați mașina cu dispozitivul de ridicare a vehiculului de tractare.
Nu utilizați inelul de tractare.
AVERTIZARE
Este interzis ca vreo persoană / vreun
obiect să rămână în spatele autovehiculului
de recuperare în timp ce mașina a trasă pe
platformă.
Înșurubați ferm inelul. De exemplu, treceți
cheia de prezoane de roată* prin inelul de
tractare și utilizați-o ca un levier.
Spate: Scoateți capacul - apăsați cu degetul pe marcaj în timp ce scoateți de partea/colțul opuse.
> Capacul pivotează în jurul liniei centrale
și apoi se poate scoate.
IMPORTANT
Inelul de tractare a fost conceput numai
pentru tractarea pe șosea, nu pentru deblocarea mașinii sau scoaterea din șanț. Pentru asistență de recuperare, contactați un
serviciu de recuperări.
IMPORTANT
Este important ca inelul de remorcare să
fie bine înșurubat în poziție - până la opritor.
Demontarea inelului de tractare
–
Puncte importante de observat înainte de a
utiliza inelul de tractare
• Inelul de tractare poate fi utilizat pentru a
trage vehiculul pe un vehicul de tractare
cu platformă. Poziția mașinii și garda la sol
determină dacă acest lucru este posibil.
•
Dacă înclinarea rampei vehiculului de tractare este prea mare sau dacă garda la sol a
Deșurubați și scoateți inelul de tractare
după utilizare și așezați-l la loc în suportul
de spumă.
Finalizați prin montarea capacului la bara
de protecție.
Informații asociate
•
•
•
Tractarea (p. 501)
Recuperare (p. 504)
Trusa de scule (p. 587)
* Opțiune/accesoriu. 503
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Recuperare
IMPORTANT
Pentru recuperare, mașina este transportată
cu ajutorul unui alt vehicul.
Pentru asistență de recuperare, contactați un
serviciu de recuperări.
Inelul de tractare a fost conceput numai
pentru tractarea pe șosea, nu pentru
deblocarea mașinii sau scoaterea din șanț.
Pentru asistență de recuperare, contactați
un serviciu de recuperări.
Inelul de tractare poate fi utilizat pentru a
trage mașina pe un vehicul de recuperare cu
platformă plată.
Poziția mașinii și garda la sol determină dacă
este posibilă tragerea acesteia pe o platformă
plată. Dacă înclinarea rampei vehiculului de
recuperare este prea abruptă sau dacă garda
la sol a mașinii este inadecvată, mașina poate
fi deteriorată dacă o trageți de inelul de tractare. În acest caz mașina trebuie ridicată utilizând dispozitivul de ridicare al vehiculului de
recuperare.
IMPORTANT
Rețineți că mașina trebuie transportată
întotdeauna cu roțile învârtindu-se în față.
HomeLink®*32
HomeLink®33 este o telecomandă programabilă, integrată în sistemul electric al mașinii,
care poate controla de la distanță până la trei
dispozitive diferite (de ex., sistemul de deschidere a ușii de garaj, sistemul de alarmă,
iluminatul exterior și interior), și înlocuiește
telecomenzile acestora.
Generalități
Informații asociate
•
Montarea și demontarea inelului de tractare (p. 502)
AVERTIZARE
Este interzis ca vreo persoană / vreun
obiect să rămână în spatele autovehiculului
de recuperare în timp ce mașina a trasă pe
platformă.
Imaginea este schematică - versiunea poate varia.
Butonul 1
Butonul 2
Butonul 3
Lampă indicatoare
32
33
504
Se aplică pentru anumite piețe.
HomeLink și simbolul casei HomeLink sunt mărci înregistrate ale Gentex Corporation.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
HomeLink® este furnizat ca integrat în oglinda
retrovizoare interioară. Panoul HomeLink®
include trei butoane programabile și o lampă
indicatoare în sticla oglinzii.
Pentru mai multe informații despre
HomeLink®, accesați www.HomeLink.com
sau apelați 00 8000 466 354 65 (sau numărul cu acces gratuit +49 6838 907 277)34.
păstrați telecomenzile originale pentru o programare ulterioară (de ex., la trecerea la o altă
mașină sau pentru utilizarea într-un alt vehicul)
IMPORTANT
Programarea butoanelor se va șterge la
vânzarea mașinii.
Informații asociate
•
•
•
34
35
Utilizarea HomeLink®* (p. 507)
Programarea HomeLink®* (p. 505)
Omologarea de tip pentru HomeLink®*
(p. 508)
Programarea HomeLink®*35
Urmați aceste instrucțiuni pentru a programa
HomeLink®, reseta programarea sau reprograma butoane individuale.
NOTĂ
La anumite vehicule, contactul trebuie
cuplat sau adus în poziția de alimentare
accesorii înainte de a putea programa sau
utiliza HomeLink®. Dacă este posibil, montați baterii noi în telecomanda care va fi
înlocuită de HomeLink® pentru o programare mai rapidă și o transmisie îmbunătățită a semnalului radio. Butoanele
HomeLink® trebuie resetate înainte de programare.
1.
Îndreptați telecomanda către butonul
HomeLink® de programat și mențineți-o la
circa 2-8 cm (circa 1-3 in) față de buton.
Nu obstrucționați lampa indicatoare a
HomeLink®.
Notă: Capacitatea unor telecomenzi de a
programa HomeLink® s-a îmbunătățit la o
distanță de 15-20 cm (circa 6-12 in). Dacă
apar probleme la programare, reamintițivă acest lucru.
2. Apăsați lung butonul de la telecomandă și
butonul de programat de la HomeLink®.
AVERTIZARE
La programarea HomeLink®, se poate
activa ușa de garaj sau poarta care se programează. Din acest motiv, asigurați-vă că
nu sunt persoane în apropierea porții sau a
ușii pe durata programării. Mașina trebuie
să fie în afara garajului în timpul programării sistemului de deschidere a ușii de garaj.
Rețineți că numărul fără taxă poate să nu fie disponibil în funcție de operator.
Se aplică pentru anumite piețe.
}}
* Opțiune/accesoriu. 505
PORNIREA ȘI CONDUSUL
||
3. Nu eliberați butoanele decât după ce
lampa indicatoare a trecut de la clipirea
lentă (o dată pe secundă) la clipirea rapidă
(de 10 ori pe secundă) sau la iluminarea
constantă.
> Dacă lampa indicatoare se aprinde
constant: Este o indicație că programarea s-a finalizat. Apăsați de două ori
butonul programat pentru activare.
Dacă lampa indicatoare clipește
rapid: Dispozitivul de programat la
HomeLink® poate avea o funcție de
securitate care necesită pași suplimentari. Testați apăsând de două ori butonul programat pentru a vedea dacă programarea funcționează. Altfel, continuați cu pașii următori.
sau apelați 00 8000 466 354 65 (sau apelați
numărul fără taxă +49 6838 907 277)37.
Reprogramarea butoanelor individuale
Pentru a reprograma fiecare buton HomeLink®
individual, continuați cu următorii pași:
1.
4. Localizați butonul de programat36 de la
receptor pentru ușa garajului sau similar.
În mod normal, este amplasat în apropierea consolei antenei de pe receptor.
5. Apăsați și eliberați o dată butonul de programare al receptorului. Programarea trebuie finalizată într-un interval de 30 de
secunde de la apăsarea butonului.
6. Apăsați și eliberați butonul de la
HomeLink® pe care doriți să îl programați.
Repetați secvența de apăsare/menținere/
eliberare a doua oară și, în funcție de
modelul receptorului, chiar și a treia oară.
> În acest moment, programarea a fost
finalizată și ușa garajului, poarta sau
similar se vor activa la apăsarea butonului programat.
În cazul unor probleme de programate, contactați HomeLink® la www.HomeLink.com
36
37
506
Denumirea și culoarea butoanelor variază în funcție de producător.
Rețineți că numărul fără taxă poate să nu fie disponibil în funcție de operator.
Apăsați butonul dorit și mențineți-l apăsat
timp de 20 de secunde.
2. După ce lampa indicatoare de la
HomeLink® începe să clipească încet, programarea poate continua în mod normal.
Notă: Dacă butonul de reprogramat nu
este programat cu o nouă unitate, acesta
va relua programarea salvată anterior.
Resetarea butoanelor HomeLink®
Puteți reseta toate butoanele HomeLink® la un
moment dat; nu puteți reseta fiecare buton
individual. Butoanele individuale pot fi doar
reprogramate.
–
Apăsați lung butoanele exterioare (1 și 3)
de la HomeLink® timp de 10 secunde.
> Când lampa indicatoare trece de la
aprins constant la clipire, butoanele
sunt resetate și pregătite pentru a fi
reprogramate.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Informații asociate
Utilizarea HomeLink®*38
•
•
•
După programarea completă, HomeLink®
poate fi utilizat pentru a înlocui telecomenzile
originale distincte.
Apăsați butonul programat. Ușa garajului,
poarta, sistemul de alarmă sau similar se activează (poate dura câteva secunde). Dacă
butonul este apăsat pentru mai mult de 20 de
secunde, se pornește reprogramarea. Lampa
indicatoare se aprinde sau clipește la apăsarea
butonului. Dacă este cazul, telecomenzile originale pot fi utilizate în continuare în paralel cu
HomeLink®.
Utilizarea HomeLink®* (p. 507)
HomeLink®* (p. 504)
Omologarea de tip pentru HomeLink®*
(p. 508)
NOTĂ
După decuplarea contactului, HomeLink®
va funcționa pentru cel puțin 7 minute.
AVERTIZARE
•
Dacă se utilizează HomeLink® pentru
controlul porții sau al ușii de garaj, asigurați-vă că nicio persoană nu este
aproape de ușă sau de poartă pe
durata deplasării acestora.
•
Nu utilizați HomeLink® pentru ușa de
garaj care nu este prevăzută cu o oprire
de siguranță și cu retragere de siguranță.
Informații asociate
•
•
•
HomeLink®* (p. 504)
Programarea HomeLink®* (p. 505)
Omologarea de tip pentru HomeLink®*
(p. 508)
NOTĂ
HomeLink® nu se poate utiliza dacă mașina
este încuiată și alarma este armată* din
exterior.
38
Se aplică pentru anumite piețe.
* Opțiune/accesoriu. 507
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Omologarea de tip pentru
HomeLink®*39
Omologarea de tip pentru UE
Prin prezenta, Gentex Corporation declară că
HomeLink® Model UAHL5 respectă Directiva
2014/53/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio.
Busola*
Activarea și dezactivarea busolei*
Colțul din dreapta sus al oglinzii retrovizoare
conține un afișaj integrat care prezintă direcția busolei40 în care se îndreaptă partea din
față a mașinii.
Colțul din dreapta sus al oglinzii retrovizoare
conține un afișaj integrat care prezintă direcția busolei41 în care se îndreaptă partea din
față a mașinii.
Busola se activează automat la pornirea
mașinii.
Pentru dezactivarea/activarea manuală a
busolei:
Lungimile de undă la care funcționează echipamentul radio:
•
433,05 MHz-434,79 MHz <10 mW
putere aparent radiată
•
868,00 MHz-868,60 MHz <25 mW
putere aparent radiată
•
868,70 MHz-868,20 MHz <25 mW
putere aparent radiată
•
869,40 MHz-869,65 MHz <25 mW
putere aparent radiată
•
869,70 MHz-870,00 MHz <25 mW
putere aparent radiată
Adresa deținătorului certificatului: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, SUA
Pentru mai multe informații, căutați informații
de asistență despre omologarea de tip la
www.volvocars.com.
–
Oglindă retrovizoare cu busolă.
Se afișează opt direcții diferite ale busolei în
abreviațiile din limba engleză: N (nord), NE
(nord-est), E (est), SE (sud-est), S (sud), SW
(sud-vest), W (vest) și NW (nord-vest).
Apăsați butonul de sub oglinda retrovizoare utilizând de ex., o agrafă de hârtie.
> Dacă busola a fost dezactivată când
mașina era oprită, aceasta nu se va mai
activa la următoarea pornire a mașinii.
În acest caz, busola trebuie activată
manual.
Informații asociate
•
•
Busola* (p. 508)
Calibrarea busolei* (p. 509)
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea busolei*
(p. 508)
•
Calibrarea busolei* (p. 509)
Informații asociate
•
39
508
HomeLink®* (p. 504)
Se aplică pentru anumite piețe.
* Opțiune/accesoriu.
PORNIREA ȘI CONDUSUL
Calibrarea busolei*
7. Mașini cu parbriz încălzit*: Dacă caracterul C se afișează în afișaj la activarea parbrizului încălzit, efectuați calibrarea conform punctului 6 de mai sus având parbrizul încălzit activat.
Pământul este împărțit în 15 zone magnetice.
Busola42 trebuie calibrată dacă mașina este
mutată între mai multe zone magnetice.
1.
Opriți mașina într-o zonă deschisă și fără
structuri din oțel sau linii de înaltă tensiune.
8. Repetați procedura de mai sus, după caz.
Informații asociate
2. Porniți mașina și opriți toate echipamentele electrice (aer condiționat, ștergătoare
etc.) și verificați dacă toate portierele sunt
închise.
•
•
Busola* (p. 508)
Activarea și dezactivarea busolei* (p. 508)
Zone magnetice.
NOTĂ
Calibrarea poate eșua sau nu se va putea
efectua dacă echipamentul electric este
oprit.
3. Apăsați lung butonul din partea inferioară
a oglinzii retrovizoare timp de 3 secunde
(utilizați o agrafă de hârtie, de ex.). Se va
afișa numărul zonei magnetice curente.
4. Apăsați butonul în mod repetat până la
afișarea zonei magnetice necesare (1–15).
Consultați harta zonelor magnetice pentru
busolă.
5. Așteptați până când afișajul revine la
afișarea caracterului C sau apăsați lung
butonul din partea inferioară a oglinzii
retrovizoare timp de 6 secunde până la
afișarea caracterului C.
6. Conduceți încet în cerc la o viteză de cel
mult 10 km/h (6 mph) până când afișajul
indică o direcție a busolei, ceea ce semnifică finalizarea calibrării. Apoi conduceți
încă 2 cercuri pentru a acorda fin calibrarea.
40
41
42
Oglinda retrovizoare cu busolă este disponibilă opțional, numai pentru anumite piețe și modele.
Oglinda retrovizoare cu busolă este disponibilă opțional, numai pentru anumite piețe și modele.
Oglinda retrovizoare cu busolă este disponibilă opțional, numai pentru anumite piețe și modele.
* Opțiune/accesoriu. 509
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Sunet, conținut media și Internet
Informații asociate
Sistemul audio și media include playerul
media și radioul. Puteți conecta și un telefon
prin Bluetooth pentru a utiliza funcțiile handsfree sau pentru a reda muzică în mașină.
Atunci când mașina este conectată la Internet, puteți utiliza și aplicațiile pentru a reda
conținut media.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prezentarea sistemului audio și media
Controlați funcțiile utilizând vocea, tastatura
de pe volan sau afișajul central. Numărul de
difuzoare și amplificatoare depinde de sistemul audio care echipează mașina.
Actualizarea sistemului
Sistemul audio și media se îmbunătățesc continuu. Vă recomandăm să descărcați actualizările de sistem când sunt disponibile.
Player media (p. 524)
Radioul (p. 517)
Telefonul (p. 539)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Aplicații (p. 514)
Comanda vocală (p. 146)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Distragerea atenției șoferului (p. 42)
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
Acord de licență pentru conținut audio și
media (p. 559)
Setări audio
Calitatea de reproducere audio este prestabilită, dar poate fi și reglată.
În mod normal, volumul se reglează de la
butonul de volum de sub afișajul central sau
de la tastatura din dreapta de pe volan. Acest
lucru se aplică, de exemplu, pentru redarea de
muzică, radio, apelurile telefonice în curs și
mesajele active privind traficul.
Reproducerea audio
Sistemul audio este precalibrat prin procesarea digitală a semnalului. Calibrarea ia în considerare difuzoarele, amplificatoarele, acustica
din habitaclu, poziția ascultătorului etc., pentru
fiecare combinație de model de mașină și de
sistem audio. De asemenea, calibrarea dinamică ia în considerare setarea butonului de
volum și viteza mașinii.
Preferințe personale
Diverse setări sunt disponibile din ecranul
principal, la Setări Sunet, în funcție de sistemul audio al mașinii.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Ton – setări pentru bas, înalte, egalizator
etc.
• Balans - balans între difuzoarele dreapta/
stânga și balans între difuzoarele față/
spate.
• Volume sistem – reglează volumul pentru diferite sisteme ale mașinii, de ex.,
512
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Comandă vocală, Asistență la parcare
și Ton de apel telefon.
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Egalizator – setare egalizator.
• Balans - balans între difuzoarele dreapta/
stânga și balans între difuzoarele față/
spate.
• Volume sistem – reglează volumul pentru diferite sisteme ale mașinii, de ex.,
Comandă vocală, Asistență la parcare
și Ton de apel telefon.
High Performance
• Ton – setări pentru bas, înalte, egalizator
etc.
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Sound experience*
Sound experience este o aplicație care oferă
acces la setările audio avansate.
Accesați Experiență acustică din ecranul
aplicațiilor din afișajul central. Se pot defini
următoarele setări, în funcție de sistemul audio
montat pe mașină.
Premium Sound* (Bowers & Wilkins)
• Studio – setările audio se pot ajusta pentru a putea fi adaptate în special pentru
Șofer, Toate și Spate.
• Etapă individuală - modul surround audio
cu setări pentru intensitate și incintă.
• Sală concerte - reproduce acustica din
Gothenburg Concert Hall.
• Balans - balans între difuzoarele dreapta/
stânga și balans între difuzoarele față/
spate.
• Volume sistem – reglează volumul pentru diferite sisteme ale mașinii, de ex.,
Comandă vocală, Asistență la parcare
și Ton de apel telefon.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Sound experience* (p. 513)
Player media (p. 524)
Setările pentru comanda vocală (p. 151)
Reproducerea acusticii din Gothenburg Concert Hall.
Setări pentru telefon (p. 548)
Sunet, conținut media și Internet (p. 512)
}}
* Opțiune/accesoriu. 513
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
High Performance Pro* (Harman
Kardon)
• Optimizare scaun – setările audio se pot
ajusta pentru a putea fi adaptate în special
pentru Șofer, Toate și Spate.
• Surround - modul surround audio cu
setările de nivel.
• Ton – setări pentru bas, înalte, egalizator
etc.
Aplicații
Vizualizarea aplicațiilor conține aplicații care
permit accesul la unele servicii ale mașinii.
Glisați de la dreapta la stânga1 de-a lungul
afișajului central pentru a accesa vizualizarea
aplicației din vizualizarea ecranului de pornire.
Aici pot fi găsite aplicațiile care au fost descărcare (aplicații de la terți) și aplicațiile pentru
funcțiile integrate, ca de exemplu Radio FM.
Informații asociate
•
•
Setări audio (p. 512)
Navigarea pe vizualizările afișajului central
(p. 115)
Vizualizarea aplicațiilor (imaginea generică, aplicațiile
de bază variază în funcție de piață și model)
Unele aplicații de bază sunt întotdeauna disponibile. Multe aplicații, cum ar fi radioul web
și serviciile muzicale, pot fi descărcate când
mașina este conectată la Internet.
Anumite aplicații sunt disponibile numai dacă
mașina este conectată la Internet.
1
514
Valabil pentru mașinile cu volanul pe stânga. Pentru mașinile cu volanul pe dreapta - glisați în direcția opusă.
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Porniți o aplicație prin apăsarea aplicației din
vizualizarea aplicațiilor de pe afișajul central.
Toate aplicațiile utilizate ar trebui să fie actualizate la cea mai recentă versiune.
Descărcarea aplicațiilor
Noile aplicații pot fi descărcate atunci când
mașina este conectată la Internet.
NOTĂ
Descărcarea de date poate afecta alte servicii, precum transferul de date, de ex.,
radioul web. Dacă efectul resimțit asupra
altor servicii pune probleme, întrerupeți
descărcarea. În mod alternativ, opriți sau
anulați alte servicii.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
•
•
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
Actualizarea aplicațiilor (p. 516)
Ștergerea aplicațiilor (p. 516)
Apple® CarPlay®* (p. 533)
3. Apăsați pe rândul unei aplicații pentru
extindere în listă și pentru a obține mai
multe informații despre aplicație.
4. Selectați Instalare pentru a începe descărcarea și instalarea aplicației dorite.
> Pe durata descărcării și instalării se va
afișa progresul acestora.
Dacă o descărcare nu poate porni
momentan, se va afișa un mesaj. Aplicația va rămâne în listă și puteți încerca
din nou să porniți descărcarea.
Android Auto* (p. 536)
NOTĂ
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
La descărcarea cu ajutorul unui telefon, fiți
deosebit de atent la costurile traficului de
date.
Spațiul de memorare de pe hard disk
(p. 558)
Termenii și condițiile de utilizare și partajarea datelor (p. 556)
1.
Deschideți aplicația Centru descărcări în
vizualizarea aplicațiilor.
Anularea descărcării
– Apăsați pe Abandonare pentru a anula o
descărcare în curs.
Rețineți că doar descărcarea poate fi anulată;
după ce a început instalarea, aceasta nu mai
poate fi anulată.
Informații asociate
•
•
•
•
•
2. Selectați Aplicații noi pentru a deschide
lista de aplicații care sunt disponibile dar
nu sunt instalate în mașină.
•
Aplicații (p. 514)
Actualizarea aplicațiilor (p. 516)
Ștergerea aplicațiilor (p. 516)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
Spațiul de memorare de pe hard disk
(p. 558)
* Opțiune/accesoriu. 515
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Actualizarea aplicațiilor
Aplicațiile pot fi actualizate atunci când
mașina este conectată la Internet.
NOTĂ
Descărcarea de date poate afecta alte servicii, precum transferul de date, de ex.,
radioul web. Dacă efectul resimțit asupra
altor servicii pune probleme, întrerupeți
descărcarea. În mod alternativ, opriți sau
anulați alte servicii.
NOTĂ
La descărcarea cu ajutorul unui telefon, fiți
deosebit de atent la costurile traficului de
date.
Dacă o aplicație este în curs de utilizare pe
durata unei actualizări, ea va fi repornită pentru ca instalarea să se poată finaliza.
Actualizarea tuturor aplicațiilor
1. Deschideți aplicația Centru descărcări în
vizualizarea aplicațiilor.
2. Selectați Instalare toate.
> Începe actualizarea.
Actualizarea anumitor aplicații
1. Deschideți aplicația Centru descărcări în
vizualizarea aplicațiilor.
2. Selectați Actualizări aplicații pentru a
deschide o listă cu toate actualizările disponibile.
Ștergerea aplicațiilor
Aplicațiile pot fi dezinstalate atunci când
mașina este conectată la Internet.
O aplicație aflată în curs de utilizare trebuie
închisă pentru ca dezinstalarea să se poată
finaliza.
1.
Deschideți aplicația Centru descărcări în
vizualizarea aplicațiilor.
3. Găsiți aplicația dorită și selectați
Instalare.
> Începe actualizarea.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Aplicații (p. 514)
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
Ștergerea aplicațiilor (p. 516)
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
2. Selectați Actualizări aplicații pentru a
deschide o listă cu toate aplicațiile instalate.
3. Găsiți aplicația dorită și selectați
Dezinstalare pentru a începe dezinstalarea aplicației.
> După dezinstalarea aplicației, aceasta
nu va mai fi afișată în listă.
Informații asociate
•
•
•
516
Aplicații (p. 514)
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
Actualizarea aplicațiilor (p. 516)
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
•
•
Gestionarea actualizărilor de sistem prin
intermediul Centrului de descărcări
(p. 621)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Radioul
Puteți asculta posturi de radio din benzile de
frecvențe AM2 și FM și radioul digital (DAB)*.
Când mașina este online, puteți asculta și
posturi de radio de pe Internet.
•
•
•
•
•
Setările pentru radio (p. 521)
•
Player media (p. 524)
Radioul digital* (p. 523)
Radio RDS (p. 522)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
Radioul poate fi controlat prin
intermediul comenzilor
vocale, al tastaturilor de pe
volan sau din afișajul central.
Informații asociate
•
•
•
2 Disponibilitatea
Pornirea radioului (p. 518)
Schimbarea benzii radio și postului de
radio (p. 518)
Salvarea canalelor radio în aplicația Favorite radio (p. 520)
depinde în funcție de model și/sau de piață.
* Opțiune/accesoriu. 517
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Pornirea radioului
Radioul este pornit din vizualizarea aplicațiilor
de pe afișajul central.
1. Deschideți banda de frecvență necesară
(de ex. FM) din vizualizarea aplicațiilor.
•
Schimbarea benzii radio și postului de
radio (p. 518)
Schimbarea benzii radio și postului
de radio
•
Salvarea canalelor radio în aplicația Favorite radio (p. 520)
•
•
Setările pentru radio (p. 521)
Există instrucțiuni aici pentru schimbarea
benzii radio, lista benzii radio și postul radio
din lista selectată.
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
Schimbarea benzii radio
Glisați pentru a afișa vizualizarea aplicației de
pe afișajul central și selectați banda radio preferată (de ex. FM) sau deschideți meniul de
aplicații de pe afișajul pentru șofer utilizând
butoanele din partea dreaptă a volanului și
selectați cu acestea.
Schimbarea listelor din cadrul benzii
de frecvență
2. Selectați un post radio.
Informații asociate
•
•
518
Radioul (p. 517)
Căutarea posturilor de radio (p. 519)
1.
Apăsați Bibliotecă.
2. Selectați redarea din Posturi de radio,
Favorite, Genuri sau Ansambluri3.
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
3. Apăsați pe postul dorit din listă.
Căutarea posturilor de radio
Favorite - redă doar canalele favorite selectate.
Radioul compilează automat o listă a posturilor de radio din zonă care transmit cele mai
puternice semnale.
Genuri — redă doar canalele care transmit
genul / tipul de program selectat, de ex. pop
sau clasic.
3. Introduceți termenii de căutare.
> Căutarea rulează la fiecare introducere
a unui caracter, iar rezultatele căutării
sunt afișate după categorie.
Acordul manual
Schimbarea posturilor din cadrul listei
selectate
–
Apăsați pe
sau pe
de sub afișajul
central sau pe butoanele din partea
dreaptă a volanului.
> Zona evidențiată se deplasează cu un
loc în sus sau în jos în lista de redare
selectată.
De asemenea, puteți schimba postul radio din
lista selectată prin intermediul afișajului central.
Informații asociate
•
•
•
Radioul (p. 517)
Căutarea posturilor de radio (p. 519)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Salvarea canalelor radio în aplicația Favorite radio (p. 520)
•
•
Setările pentru radio (p. 521)
Parametrii de căutare depind de banda de
frecvență selectată:
•
•
•
AM4 - postul de radio și frecvența.
1.
Apăsați Bibliotecă.
FM - postul de radio, genul și frecvența.
DAB* - ansambluri și posturi de radio.
.
2. Apăsați
> Se deschide ecranul de căutare și tastatura.
Căutarea manuală permite găsirea și acordul
posturilor de radio care nu se regăsesc în lista
compilată automat a posturilor de radio cu cel
mai puternic semnal din zonă.
La comutarea la acordul manual, radioul nu
mai modifică automat frecvența când semnalul recepționat este slab.
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
(p. 103)
3 Valabil
doar pentru radioul digital (DAB*).
}}
* Opțiune/accesoriu. 519
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
–
Apăsați Acord manual, trageți butonul
sau apăsați
sau
. La apăsarea
lungă, căutarea sare la următorul post de
radio disponibil din banda de frecvență. De
asemenea, se poate utiliza tastatura din
dreapta volanului.
Informații asociate
•
•
•
Radioul (p. 517)
Salvarea canalelor radio în aplicația
Favorite radio
Puteți adăuga un canal radio la aplicația
Favorite radio și la lista de favorite pentru
banda radio (de ex., FM). Instrucțiunile privind modul de adăugare și eliminare a canalelor radio se găsesc mai jos.
Favorite radio
Aplicația Favorite radio
afișează canalele radio salvate pentru toate benzile de
frecvență.
Pornirea radioului (p. 518)
Schimbarea benzii radio și postului de
radio (p. 518)
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Setările pentru radio (p. 521)
1.
Deschideți aplicația Favorite radio din
ecranul aplicațiilor.
520
Informații asociate
•
•
•
•
Radioul (p. 517)
Pornirea radioului (p. 518)
Căutarea posturilor de radio (p. 519)
Schimbarea benzii radio și postului de
radio (p. 518)
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
Adăugarea și eliminarea favoritelor
radio
•
•
Setările pentru radio (p. 521)
Apăsați
pentru a adăuga un canal la
sau o favorită din bandă de frecvență în
aplicația Radio Favourites.
2. Apăsați Bibliotecă, selectați Editare și
pentru a elimina un canal
apăsați pe
radio din favorite.
depinde în funcție de model și/sau de piață.
Dacă canalul radio este eliminat din aplicația
Favorite radio, canalul va fi eliminat și din lista
de favorite pentru banda de frecvență relevantă.
2. Apăsați pe postul de radio dorit din listă
pentru a începe ascultarea.
1.
4 Disponibilitatea
Când un canal radio este salvat din lista de
posturi de radio, radioul va căuta automat cea
mai bună frecvență. Dar, dacă canalul radio a
fost salvat după o căutare manuală a postului
de radio, radioul nu comută automat la o frecvență mai puternică.
Meniul aplicații de pe afișajul pentru șofer
(p. 103)
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Setările pentru radio
Diverse funcții radio pot fi activate și dezactivate.
Anularea mesajelor din trafic
Redarea mesajelor din trafic etc., poate fi
de pe
întreruptă temporar apăsând pe
tastatura din dreapta volanului sau pe Anulare
din afișajul central.
Activarea și dezactivarea funcțiilor
radio
Glisați în jos vederea de sus și selectați Setări
Media și banda radio selectată pentru a
vizualiza funcțiile disponibile.
Radio AM/FM5
• Afișare informații transmisie: afișează
informații despre conținutul programelor,
artiști etc.
• Înghețare nume program: selectați pentru a opri derularea continuă a denumirii
serviciului de programe. Derularea se
oprește în schimb după 20 de secunde.
• Selectare anunțuri:
- Întreruperi locale: întrerupe redarea
conținutului media curent și difuzează
informații despre perturbările din traficul
din zonele învecinate. Redarea sursei
media anterioare se reia după încheierea
mesajului. Funcția Întreruperi locale este
5 Disponibilitatea
radioului AM depinde de model și/sau de piață.
o versiune restricționată geografic a funcției Anunțuri din trafic. Funcția Anunțuri
din trafic trebuie să fie activată în același
timp.
- Știri : întrerupe redarea conținutul media
curent și difuzează știri. Redarea sursei
media anterioare se reia după încheierea
difuzării știrilor.
- Alarmă: întrerupe redarea conținutului
media curent și trimite alerte privind accidente grave și dezastre. Redarea sursei
media anterioare se reia după încheierea
mesajului.
- Anunțuri din trafic: întrerupe redarea
conținutului media curent și difuzează
informații despre perturbările din trafic.
Redarea sursei media anterioare se reia
după încheierea mesajului.
DAB* (radio digital)
• Sortare servicii: opțiune pentru modul de
sortare a posturilor. Fie alfabetic, fie după
numărul de serviciu.
• Conectare DAB-DAB: pornește funcția
de conectare DAB. Dacă recepționarea
unui post de radio se întrerupe, un alt post
de radio este găsit automat într-un alt
grup de posturi (ansamblu).
recepționarea unui post de radio se întrerupe, este căutată automat o frecvență FM
alternativă.
• Afișare informații transmisie: selectează
afișarea textului radio sau tipurile de text
radio selectate, de ex., artistul.
• Afișare imagini în legătură cu
programul: selectează afișarea sau
neafișarea de imagini pentru programele
de pe ecran.
• Selectare anunțuri: selectează tipurile de
mesaje de recepționat în timpul redării
DAB. Mesajele selectate vor întrerupe
redarea conținutului media curent pentru a
reda mesajul. Redarea sursei media anterioare se reia după încheierea mesajului.
- Alarmă: întrerupe redarea conținutului
media curent și trimite alerte privind accidente grave și dezastre. Redarea sursei
media anterioare se reia după încheierea
mesajului.
- Știri din trafic: primește informații cu
privire la perturbările din trafic.
- Info știri: primește știri.
- Info transport: primește informații cu
privire la transportul public, de ex., orarele
feriboturilor și ale trenurilor.
• Conectare DAB-FM: pornește funcția
pentru comutarea între DAB și FM. Dacă
}}
* Opțiune/accesoriu. 521
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
- Avertizare/servicii: primește informații
cu privire la incidente mai puțin grave
decât cele semnalate de funcția Alarmă
(Alarm), de ex., pene de curent.
Informații asociate
•
•
•
Radioul (p. 517)
Radioul digital* (p. 523)
Simboluri în bara de stare de pe afișajul
central (p. 124)
Radio RDS
RDS (Radio Data System) semnifică faptul că
radioul comută automat în cel mai puternic
transmițător. RDS oferă capacitatea de a
recepționa, de ex. informații despre trafic și
de a căuta anumite tipuri de programe.
RDS leagă transmițătoarele FM într-o rețea.
Un transmițător FM dintr-o astfel de rețea
transmite informații care oferă unui radio RDS
următoarele funcții:
•
Comutarea automată la un transmițător
mai puternic dacă recepția în zonă este
slabă.
•
Căutarea de categorii de programe, de ex.
tipuri de programe sau informații despre
trafic.
•
Primirea de informații text despre programul radio curent.
tura din dreapta volanului sau atingeți Anulare
pe afișajul central.
Informații asociate
•
•
Radioul (p. 517)
Setările pentru radio (p. 521)
NOTĂ
Unele posturi radio nu utilizează RDS sau
doar anumite părți ale funcționalității sale.
Când sunt difuzate știri sau mesaje despre trafic, radioul poate comuta între posturile radio,
întrerupând sursa audio utilizată curent. De
exemplu dacă playerul CD* este în funcțiune,
el este întrerupt. Radioul revine la sursa audio
anterioară și la volumul precedent când tipul
de program setat nu mai este difuzat. Pentru a
de pe tastareveni mai devreme, apăsați
522
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Radioul digital*
(DAB6)
Radioul digital
este un sistem de
radiodifuziune digitală pentru radio. Radioul
suportă DAB, DAB+ și DMB7.
Radioul poate fi controlat prin
intermediul comenzilor
vocale, al tastaturilor de pe
volan sau din afișajul central.
Aplicația radio digital este
lansată din vizualizarea aplicațiilor de pe afișajul central.
Radioul digital este redat în același mod ca și
alte benzi radio, cum ar fi FM. Pe lângă opțiunea de selectare a redării de la Posturi de
radio, Favorite și Genuri, există, de asemenea, opțiunea de a selecta redarea din subcanale și Ansambluri. Un ansamblu este un
set de canale radio (un grup de canale) care
difuzează pe aceeași frecvență.
Sub-canalul DAB
Componentele secundare sunt de obicei denumite sub-canale. Acestea sunt temporare și
pot conține, de ex. traduceri ale programului
principal în alte limbi. Sub-canalele sunt indicate printr-un simbol săgeată în lista canalelor.
Informații asociate
Legătura dintre FM și radioul
digital*
Funcția permite radioului digital (DAB) să
comute de la un canal cu o recepție slabă sau
fără recepție la același canal într-un alt grup
de canale (ansamblu) cu o recepție mai bună,
în interiorul DAB și / sau între DAB și FM.
•
Legătura dintre FM și radioul digital*
(p. 523)
Conectarea DAB la DAB și DAB la FM
•
Schimbarea benzii radio și postului de
radio (p. 518)
2. Apăsați Media
•
•
Căutarea posturilor de radio (p. 519)
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
Salvarea canalelor radio în aplicația Favorite radio (p. 520)
Setările pentru radio (p. 521)
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
DAB.
3. Bifați / debifați Conectare DAB-DAB și /
sau Conectare DAB-FM pentru a activa /
dezactiva respectivele funcții.
Informații asociate
•
•
•
Radioul digital* (p. 523)
Radioul (p. 517)
Setările pentru radio (p. 521)
În cazurile în care canalul radio transmite logotipul său, acesta este descărcat și afișat lângă
numele postului (timpul de descărcare
variază).
6 Digital
7 Digital
Audio Broadcasting
Multimedia Broadcasting
* Opțiune/accesoriu. 523
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Player media
Informații asociate
Player-ul media poate reda conținut audio de
pe player-ul CD* și de la sursele audio externe
conectate la portul USB sau Bluetooth. De
asemenea, poate reda conținut video prin
intermediul portului USB.
Dacă mașina este conectată la Internet, se pot
asculta posturi radio de pe web, cărți audio și
servicii muzicale din aplicații.
•
•
Redare conținut media (p. 524)
•
•
•
•
•
•
Căutare de conținut media (p. 527)
Controlul și schimbarea sursei conținutului
media (p. 526)
Aplicații (p. 514)
Radioul (p. 517)
CD player* (p. 528)
Redare conținut media
Player-ul media este controlat de pe afișajul
central. Unele funcții pot fi de asemenea operate cu ajutorul tastaturii din dreapta volanului sau a comenzii vocale.
Player-ul media operează și radioul, care este
descris într-o secțiune separată.
Pornirea sursei media
Video (p. 528)
Conținutul media prin Bluetooth®
(p. 530)
•
Conținutul media furnizat prin intermediul
portului USB (p. 530)
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Player-ul media este utilizat
din afișajul central, dar o serie
de funcții pot fi utilizate prin
intermediul butoanelor din
partea dreaptă a volanului sau
comenzile vocale.
Aparatul radio este utilizat din player-ul media
și este descris într-o secțiune separată.
524
Vizualizarea aplicațiilor (imaginea generică, aplicațiile
de bază variază în funcție de piață și model.)
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
CD*
1. Introduceți un CD.
2. Deschideți aplicația CD din ecranul aplicațiilor.
3. Selectați ce doriți să redați.
> Începe redarea.
3. Deschideți aplicația (iPod, USB) din
vizualizarea aplicațiilor.
> Începe redarea.
Apple CarPlay
CarPlay este descris într-o secțiune separată.
Dispozitiv conectat Bluetooth
1. Activați Bluetooth în sursa media.
Android Auto
Android Auto este descris într-o secțiune
separată.
2. Conectați sursa media.
Informații asociate
Memoria USB
1. Introduceți memoria USB.
3. Începeți redarea de la sursa media conectată.
•
2. Deschideți aplicația USB din ecranul aplicațiilor.
4. Deschideți aplicația Bluetooth din ecranul
aplicațiilor.
> Începe redarea.
•
•
Conținut media cu conexiune la Internet
Redarea conținutului media din aplicațiile
conectate la Internet:
•
Conectarea unui dispozitiv prin portul USB
(p. 531)
•
Conectarea unui dispozitiv prin Bluetooth®
(p. 530)
•
•
•
•
•
•
Descărcarea aplicațiilor (p. 515)
3. Selectați ce doriți să redați.
> Începe redarea.
Mp3 player și iPod®
NOTĂ
Pentru a porni redarea de la iPod, utilizați
aplicația iPod (nu USB).
Când iPod este utilizat ca sursă audio, sistemul audio și media al mașinii are o structură de meniu similară cu propria structură
de meniu a playerului iPod.
1.
Conectați sursa media.
2. Începeți redarea de la sursa media conectată.
1.
Conectați mașina la Internet.
2. Deschideți aplicația curentă din vizualizarea aplicațiilor.
> Începe redarea.
Citiți secțiunea separată despre modul în care
sunt descărcate aplicațiile.
Video
1. Conectați sursa media.
2. Deschideți aplicația USB din ecranul aplicațiilor.
•
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Radioul (p. 517)
Controlul și schimbarea sursei conținutului
media (p. 526)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Video (p. 528)
Apple® CarPlay®* (p. 533)
Android Auto* (p. 536)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
Formate media compatibile (p. 532)
3. Atingeți titlul elementului dorit pentru
redare.
> Începe redarea.
* Opțiune/accesoriu. 525
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Controlul și schimbarea sursei
conținutului media
pe butoanele
de sub afișajul central sau
din partea dreaptă a volanului.
Redarea conținutului media poate fi controlată prin comenzi vocale, cu butoanele de pe
volan sau de pe afișajul central.
Player-ul media poate fi controlat prin comandă vocală,
cu butoanele de pe volan sau
din afișajul central.
Schimbarea pistei / melodiei - apăsați pista
dorită, pe afișajul central, apăsați pe
sau
sub afișajul central sau pe butoanele
pe
din partea dreaptă a volanului.
Bibliotecă - apăsați pe buton
pentru redare din bibliotecă.
Redarea / pauza - apăsați pe imaginea aferentă melodiei în curs de redare, butonul fizic
526
Similar - apăsați pe buton
pentru a utiliza Gracenote
pentru a căuta melodii similare pe dispozitivul USB și
pentru a crea cu acestea o
listă de redare. Lista de
redare poate conține maxim
Derulare rapid înainte / deplasare la un alt
moment temporal - apăsați pe axa temporală
de pe afișajul central și trageți spre laterale,
sau
sub afișajul censau țineți apăsat
tral sau pe butoanele din partea dreaptă a
volanului.
Schimbarea sursei conținutului media - selectați din sursele anterioare din aplicație, în
vizualizarea aplicației, apăsați pe aplicația
dorită sau selectați cu butoanele din partea
dreaptă a volanului prin intermediul meniului
.
aplicației
Volumul - rotiți butonul de control de sub
afișajul central sau apăsați
pe butoanele
din dreapta volanului pentru a crește sau
reduce volumul.
Aleat. - apăsați pe buton
pentru amestecarea ordinii de
redare.
50 de melodii.
Schimb. dispoz. - apăsați pe
buton pentru a comuta între
dispozitivele USB, dacă sunt
conectate mai multe.
Informații asociate
•
•
•
•
•
•
Player media (p. 524)
Căutare de conținut media (p. 527)
Setări audio (p. 512)
Aplicații (p. 514)
Gracenote® (p. 527)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Căutare de conținut media
Informații asociate
Este posibilă căutarea după artist, compozitor, titluri de melodii, album, video, audio,
listă de redare și, când mașina este conectată
la Internet, podcasturi (conținut media digital
prin Internet).
•
•
•
•
Player media (p. 524)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Redare conținut media (p. 524)
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul central
(p. 130)
Gracenote®
Gracenote identifică artistul, albumul, denumirea melodiilor și imaginile asociate, afișate
în timpul redării.
Gracenote MusicID® este o funcție standard
pentru recunoașterea melodiilor. Informațiile
despre muzică pot fi afișate prin intermediul
identificării și analizei metadatelor din fișierele
de muzică. Uneori, metadatele din surse diferite pot fi inconsecvente sau inadecvate.
Gracenote include suport pentru prelucrarea
fonetică a numelui artistului, titlurilor albumelor și genurilor; în acest mod, puteți utiliza
comanda vocală pentru redarea fișierelor de
muzică.
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați Media
1.
Apăsați
.
> Se deschide ecranul de căutare și tastatura.
2. Introduceți termenii de căutare.
3. Apăsați Căutare.
> Dispozitivele conectate sunt căutate iar
rezultatele căutării sunt enumerate în
funcție de categorie.
Gracenote®.
3. Selectați setările pentru datele Gracenote:
• Căutare online Gracenote® - căutări în
baza de date online a Gracenote pentru
redarea conținutului media.
• Rezultate multiple Gracenote® - selectează modul de afișare a datelor
Gracenote, dacă există mai multe rezultate
ale căutării.
Glisați în lateral de-a lungul ecranului pentru a
afișa fiecare categorie separat.
}}
* Opțiune/accesoriu. 527
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
1 - Se utilizează datele originale ale fișierului.
2 - Se utilizează datele Gracenote.
CD player*
Video
Player-ul media poate reda CD-uri care conțin
fișiere audio în format compatibil.
Videoclipurile de pe dispozitivele conectate la
USB pot fi redate în player-ul media.
În momentul în care mașina începe deplasarea
nu sunt afișate imagini ci doar este redat sunetul. Imaginea este afișată din nou după oprirea
mașinii.
3 - Se pot selecta datele Gracenote sau
datele originale.
• Niciuna - nu se afișează niciun rezultat.
Actualizarea Gracenote
Informațiile despre formatele compatibile aferente conținutului media pot fi găsite într-o
secțiune separată.
Conținutul bazei de date Gracenote se actualizează continuu. Descărcați cea mai recentă
actualizare pentru a beneficia de îmbunătățiri.
Informații asociate
Pentru informații și descărcare, accesați:
www.volvocars.com/intl/support.
Informații asociate
528
•
•
Redare conținut media (p. 524)
Fantă de inserare și extragere a discului.
Acord de licență pentru conținut audio și
media (p. 559)
Buton de extragere a discului.
•
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
•
•
•
•
Redarea unui videoclip (p. 529)
Redarea formatului DivX® (p. 529)
Setările pentru redarea videoclipurilor
(p. 529)
Formate media compatibile (p. 532)
Informații asociate
•
•
Redare conținut media (p. 524)
•
Formate media compatibile (p. 532)
Comanda vocală pentru radio și conținut
media (p. 150)
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Redarea unui videoclip
Redarea formatului DivX®
Videoclipurile sunt redate utilizând aplicația
USB din ecranul aplicațiilor.
1. Conectați o sursă de conținut media (dispozitivul USB).
Acest dispozitiv DivX
trebuie înregistrat pentru a se putea reda filmele DivX
Video-on-Demand (VOD) pe care le-ați cumpărat.
2. Deschideți aplicația USB din ecranul aplicațiilor.
1.
3. Apăsați pe titlul articolului dorit pentru
redare.
> Începe redarea.
Găsirea fișierelor video poate fi dificilă dacă
dispozitivul USB conține atât muzică, cât și
fișiere audio. În acest caz, accesați Bibliotecă
și selectați fila Video.
Informații asociate
•
•
•
•
Video (p. 528)
Redarea formatului
DivX®
(p. 529)
Setările pentru redarea videoclipurilor
(p. 529)
Certified®
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați Videoclipuri DivX® VOD și
preluați codul de înregistrare.
3. Pentru mai multe informații și modalitatea
de finalizare a înregistrării, accesați
vod.divx.com.
Setările pentru redarea
videoclipurilor
Anumite setări de limbă pentru redarea videoclipurilor se pot modifica.
Cu playerul video în modul ecran complet sau
prin deschiderea vederii de sus și apăsarea
Setări Media Videoclipuri, se pot modifica următoarele: Limbă audio și Limbă
subtitrare.
Informații asociate
•
Video (p. 528)
Informații asociate
•
•
•
•
Video (p. 528)
Redarea unui videoclip (p. 529)
Setările pentru redarea videoclipurilor
(p. 529)
Formate media compatibile (p. 532)
Formate media compatibile (p. 532)
529
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Conținutul media prin Bluetooth®
Player-ul media al mașinii este echipat cu
Bluetooth și poate reda wireless fișiere audio
de pe dispozitivele Bluetooth externe, cum ar
fi telefoanele mobile și tabletele.
Pentru ca player-ul media să poată reda wireless fișiere audio de pe dispozitivele externe,
dispozitivul trebuie mai întâi conectat la
mașină prin Bluetooth.
Informații asociate
530
•
Conectarea unui dispozitiv prin Bluetooth®
(p. 530)
•
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
•
Redare conținut media (p. 524)
Formate media compatibile (p. 532)
Conectarea unui dispozitiv prin
Bluetooth®
Conținutul media furnizat prin
intermediul portului USB
Conectați un dispozitiv Bluetooth® la mașină
pentru redarea wireless a conținutului media
și pentru a furniza mașinii o conexiune la
Internet, acolo unde este posibil.
Multe dintre telefoanele comercializate în prezent au tehnologie Bluetooth®, dar nu toate
sunt compatibile complet cu mașina.
O sursă audio externă, de ex. un iPod® sau un
player MP3 poate fi conectată la sistemul
audio printr-unul dintre porturile USB ale
mașinii.
Dispozitivele prevăzute cu baterii reîncărcabile
sunt reîncărcate atunci când conectate la USB
și aprinderea se află în poziția I, II sau dacă
funcționează motorul.
Pentru informații privind compatibilitatea,
accesați support.volvocars.com.
Procedura de conectare a unui dispozitiv
media este aceeași cu cea de conectare a telefonului la mașină prin Bluetooth®.
Informații asociate
•
•
Conținutul media prin Bluetooth® (p. 530)
•
Redare conținut media (p. 524)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
Conținutul sursei externe poate fi încărcat mai
rapid dacă este alcătuit doar din formate compatibile. Fișierele video pot fi, de asemenea,
redate prin intermediul portului USB.
Anumite playere MP3 au propriul lor sistem de
fișiere, incompatibil cu mașina.
Informații asociate
•
Conectarea unui dispozitiv prin portul USB
(p. 531)
•
•
•
•
Redare conținut media (p. 524)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 533)
Video (p. 528)
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
Specificații tehnice pentru dispozitivele
USB (p. 531)
Android Auto* (p. 536)
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Conectarea unui dispozitiv prin
portul USB
•
Specificații tehnice pentru dispozitivele
USB (p. 531)
Specificații tehnice pentru
dispozitivele USB
O sursă audio externă, de ex., un iPod® sau
un MP3 player, poate fi conectată la sistemul
audio printr-unul din porturile USB ale
mașinii.
Telefonul trebuie conectat la portul USB cu
cadrul alb (când sunt două porturi USB) când
utilizați Apple CarPlay* sau Android Auto*.
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 533)
Trebuie îndeplinite specificațiile următoare
pentru a permite citirea conținutului dispozitivelor USB.
În timpul redării, pe afișajul central nu va apărea nicio structură de foldere.
Android Auto* (p. 536)
Număr maxim
Fișiere
Intrări USB (tip A) din consola tunel. Permiteți cablului să fie poziționat înspre înainte pentru a nu fi prins
la închiderea capacului.
Informații asociate
•
•
Redare conținut media (p. 524)
•
•
Player media (p. 524)
Conținutul media furnizat prin intermediul
portului USB (p. 530)
Specificații tehnice pentru dispozitivele
USB (p. 531)
15 000
Foldere
1 000
Niveluri de foldere
8
Liste de redare
100
Elemente într-o listă de
redare
1 000
Foldere secundare
Nicio limită
Specificații tehnice pentru conectorul
USB A
•
•
•
•
Mufă tip A
Versiunea 2.0
Tensiune de alimentare 5 V
Curent maxim de alimentare 2,1 A
Informații asociate
•
Conținutul media furnizat prin intermediul
portului USB (p. 530)
* Opțiune/accesoriu. 531
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Formate media compatibile
Trebuie utilizate următoarele formate de
fișiere pentru redarea conținuturilor media.
Fișiere audio
Format
Extensie de
fișier
Codec
MP3
.mp3
MPEG1 Layer III,
MPEG2 Layer III,
MP3 Pro (mp3
compatibil),
MP3 HD (mp3
compatibil)
AAC
.m4a, .m4b, .aac
AAC LC
(MPEG-4 part III
Audio), HE-AAC
(aacPlus v1/v2)
WMA
.wma
WMA8/9,
WMA9/10 Pro
AVI (DivX)
.avi, .divx
Codec audio
MP3, AC3
ASF
.asf, .wmv
Subtitrări
XSUB
Funcții speciale
Subtitrări multiple, audio
multiple, reluare redare
Referință
Respectă toate cerințele
profilului DivX Home
Theater. Vizitați divx.com
pentru mai multe informații și instrumente software pentru a vă converti
fișierele în video DivX
Home Theater.
Extensie de fișier
AVI
Subtitrări
Format
Extensie de fișier
SubViewer
.sub
SubRip
.srt
SSA
.ssa
DivX®
Dispozitivele certificate DivX au fost testate
pentru redarea video de înaltă calitate DivX
(.divx, .avi) Când vedeți logo-ul DivX, aveți
libertatea de a reda filme DivX.
WAV
.wav
LPCM
Profil
DivX Home Theater
FLAC
.flac
FLAC
Codec video
DivX, MPEG-4
Rezoluție
720x576
Rata de biți
4.8Mbps
Frecvență cadre
30 fps
Extensie de
fișier
.divx, .avi
Fișiere video
532
4 GB
.avi
Dimensiunea
maximă a
fișierului
Format
Format
Extensie de fișier
MP4
.mp4, .m4v
MPEG-PS
.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
Informații asociate
•
•
•
Player media (p. 524)
Video (p. 528)
Redarea formatului DivX® (p. 529)
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Apple® CarPlay®*
CarPlay vă oferă posibilitatea de a asculta
muzică, de a face efectua apeluri telefonice,
de a primi indicații rutiere, de a trimite / primi
mesaje și de a utiliza Siri, toate acestea în
timp ce vă concentrați pe șofat.
CarPlay funcționează doar pe
anumite dispozitive iOS. În
cazul în care mașina nu a fost
livrată cu CarPlay, există
opțiunea de a instala ulterior
această aplicație. Pentru
instalarea CarPlay, contactați
un dealer Volvo.
Informațiile despre aplicațiile și dispozitivele
iOS compatibile sunt disponibile pe site-ul
web Apple: www.apple.com/ios/carplay/. Utilizarea de aplicații care nu sunt compatibile cu
CarPlay poate, uneori, duce la întreruperea
conexiunii dintre dispozitiv și mașină. Rețineți
că Volvo nu este responsabilă pentru conținutul CarPlay.
La utilizarea navigației cu hartă din CarPlay,
indicațiile de orientare nu apar pe afișajul pentru șofer sau pe afișajul de pe parbriz, numai
pe afișajul central.
La pornirea navigației din CarPlay de la Apple,
ghidarea nativă la fiecare schimbare de direcție pe traseu va fi oprită.
8 Apple
Aplicațiile CarPlay pot fi controlate de pe
afișajul central, de pe dispozitivul iOS sau de
la butoanele din partea dreaptă a volanului
(valabil doar pentru anumite funcții). Aplicațiile
pot fi comandate vocal și utilizând Siri. O apăde pe volan lansare lungă pe butonul
sează comanda vocală prin Siri, iar o apăsare
scurtă activează comanda vocală proprie a
mașinii. Dacă Siri se întrerupe prea repede,
8 de pe volan.
țineți apăsat butonul
•
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
Prin utilizarea Apple CarPlay, confirmați
următoarele: Apple CarPlay este un
serviciu furnizat de Apple Inc., sub
termenii și condițiile companiei. Volvo
Cars nu este responsabilă pentru Apple
CarPlay sau pentru funcțiile/aplicațiile
acesteia. Atunci când utilizați Apple
CarPlay, anumite informații din
autoturism, (inclusiv poziția acesteia) sunt
transferate la iPhone-ul dvs. Față de Volvo
Cars, sunteți în totalitate responsabil
pentru utilizarea Apple CarPlay de către
dvs. sau de către alte persoane.
Informații asociate
•
•
•
Utilizarea Apple® CarPlay®* (p. 534)
Setări pentru CarPlay®* de la Apple®
(p. 535)
Comanda vocală (p. 146)
și CarPlay sunt mărci înregistrate deținute de Apple Inc.
* Opțiune/accesoriu. 533
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Utilizarea Apple® CarPlay®*
Pentru a utiliza CarPlay, sistemul de comandă
vocală Siri trebuie activat pe dispozitivul dvs.
cu iOS. Pentru a utiliza toate funcțiile, dispozitivul are nevoie și de o conexiune la Internet
prin Wi-Fi sau rețeaua mobilă.
Conectarea unui dispozitiv cu iOS și
pornirea CarPlay
NOTĂ
CarPlay poate fi utilizat numai dacă
Bluetooth este dezactivat. Prin urmare, un
telefon sau un player media conectat la
mașină prin Bluetooth nu vor fi disponibile
când CarPlay este activ. Trebuie utilizată o
sursă alternativă de Internet pentru a vă
conecta la Internet pentru aplicațiile
mașinii. Utilizați Wi-Fi sau modemul încorporat al mașinii*.
Pentru a porni CarPlay de pe un dispozitiv cu
iOS care nu a fost conectat anterior:
1.
534
Conectați un dispozitiv cu iOS și sport
pentru CarPlay la portul USB. Dacă sunt
prevăzute două porturi USB, utilizați portul cu un cadru alb.
2. Citiți termenii și condițiile și apăsați
Acceptare pentru conectare.
> Se deschide subvizualizarea CarPlay și
se afișează aplicațiile compatibile.
3. Apăsați pe aplicația dorită.
> Aplicația pornește.
Pornirea CarPlay
Pentru a porni CarPlay de pe un dispozitiv cu
iOS care a fost conectat anterior:
1.
Conectați un dispozitiv cu iOS la portul
USB. Dacă sunt prevăzute două porturi
USB, utilizați portul cu un cadru alb.
> Dacă se selectează setarea pentru
pornirea automată - se va afișa numele
dispozitivului. Dala cu CarPlay se deschide automat atunci când se afișează
vizualizarea principală la conectarea
dispozitivului cu iOS.
2. Dacă dala cu CarPlay nu se deschide automat, apăsați pe numele dispozitivului. Se
deschide subvizualizarea CarPlay și se
afișează aplicațiile compatibile.
4. Apăsați pe aplicația dorită.
> Aplicația pornește.
CarPlay rulează în fundal dacă se pornește altă
aplicație sau dacă este deja activă la conectare, în aceeași dală. Pentru a afișa CarPlay în
subvizualizare din nou - apăsați pe pictograma
CarPlay din ecranul pentru aplicații.
Comutarea conexiunii între CarPlay și
iPod
CarPlay la iPod
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Continuați la Comunicare
CarPlay.
Apple
3. Deselectați caseta pentru dispozitivul iOS
care nu va mai porni automat CarPlay la
conectarea cablului USB.
4. Deconectați și conectați dispozitivul iOS
de la portul USB.
5. Deschideți aplicația iPod din ecranul aplicațiilor.
3. Dacă o aplicație este activă în aceeași
dală, apăsați pe Apple CarPlay în ecranul
aplicațiilor.
> Se deschide subvizualizarea CarPlay și
se afișează aplicațiile compatibile.
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
iPod la CarPlay
1. Apăsați pe Apple CarPlay din ecranul
pentru aplicații.
2. Citiți informațiile din fereastra pop-up și
apoi apăsați pe OK.
3. Deconectați și conectați dispozitivul iOS
de la portul USB.
> Se deschide subvizualizarea
Apple CarPlay și se afișează aplicațiile
compatibile9.
Setări pentru CarPlay®* de la
Apple®
Setări pentru dispozitivul iOS conectat cu
CarPlay10.
Conectarea unui dispozitiv prin portul USB
(p. 531)
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 533)
•
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon (Wi-Fi) (p. 551)
•
Conectarea mașinii la Internet prin modemul auto (cartelă SIM) (p. 552)
•
Comanda vocală (p. 146)
Setări pentru
(p. 535)
CarPlay®*
de la
Apple®
• Comandă vocală
• Ghidare vocală navi
• Ton de apel telefon
Pornirea automată
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Continuați cu Comunicare Apple
CarPlay și selectați setarea:
Informații asociate
•
2. Apăsați pe Sunet Volume sistem și
efectuați setările pentru următoarele:
•
Bifați caseta - CarPlay pornește automat după conectarea cablului USB.
•
Debifați caseta - CarPlay nu pornește
automat după conectarea cablului USB.
Informații asociate
•
•
•
Apple® CarPlay®* (p. 533)
Utilizarea Apple® CarPlay®* (p. 534)
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
Dacă mașina este folosită de mai multe persoane, cum ar fi într-un parc auto, merită reținut faptul că pot fi stocate simultan un număr
de maxim 20 iOS de dispozitive în listă. Atunci
când este plină lista și se conectează un dispozitiv nou, dispozitivul conectat primul va fi
șters.
Pentru a șterge lista, setările trebuie resetate
pe afișajul central (resetare la valorile din
fabrică).
Volumele de sistem
1.
9 Apple, CarPlay, iPhone și iPod sunt mărci înregistrate deținute de
10 Apple și CarPlay sunt mărci înregistrate deținute de Apple Inc.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
Apple Inc.
* Opțiune/accesoriu. 535
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Sfaturi pentru utilizarea Apple®
CarPlay®*
Iată câteva sfaturi utile pentru utilizarea
CarPlay®.
• Actualizați dispozitivul iOS la cea mai
recentă versiune a sistemului de operare
iOS și asigurați-vă că aplicațiile sunt
actualizate.
•
•
Dacă aplicațiile nu apar la pornirea CarPlay
(ecranul este negru), încercați să minimizați și să extindeți dala pentru CarPlay.
•
Utilizarea de aplicații care nu sunt compatibile cu CarPlay poate, uneori, duce la
întreruperea conexiunii dintre dispozitivul
cu iOS și mașină. Informațiile despre aplicațiile acceptate și telefoanele compatibile
sunt disponibile pe site-ul web Apple. De
asemenea, puteți căuta CarPlay în App
Store pentru a găsi informații compatibile
cu CarPlay pe piața dvs.
•
11
536
În cazul unei probleme cu CarPlay, deconectați dispozitivul cu iOS de la portul
USB și reconectați-l. Altfel, închideți de pe
dispozitiv aplicația care nu funcționează și
apoi reporniți aplicația sau încercați să
închideți toate aplicațiile și să reporniți dispozitivul.
Cu ajutorul Siri, puteți scrie/dicta și citi
mesaje. Mesajele sunt citite și dictate în
limba selectată din setările Siri. La scrie-
rea/dictarea mesajelor, afișajul central nu
va afișa niciun text. În schimb, textul va fi
afișat pe dispozitivul cu iOS. Rețineți că, la
utilizarea Siri, se vor utiliza microfoanele
telefonului și, prin urmare, calitatea
depinde de poziția telefonului.
•
Dacă dispozitivul este conectat la mașină
prin Bluetooth, conexiunea se va întrerupe
la utilizarea CarPlay. Reluați conexiunea la
Internet din mașină prin partajarea conexiunii la Internet prin hotspotul Wi-Fi de la
dispozitiv.
•
Unele funcții CarPlay (precum apelurile
vocale și mesajele) implică oprirea funcțiilor mașinii și afișarea automată a CarPlay
în schimb. Dacă acest comportament nu
este dorit, deselectați funcția echivalentă
din CarPlay de la setările telefonului pentru
notificări.
•
CarPlay funcționează numai cu iPhone11.
NOTĂ
Disponibilitatea și funcționalitatea pot
diferi în funcție de piață.
Informații asociate
•
•
Apple®
CarPlay®*
(p. 533)
Android Auto*
Android Auto vă oferă opțiunea de a asculta
muzică, efectua apeluri telefonice, obține
indicații de orientare și utiliza aplicații adaptate pentru mașină de pe un dispozitiv
Android. Android Auto funcționează cu dispozitivele Android selectate.
Informații despre aplicațiile acceptate și dispozitivele Android compatibile sunt disponibile
pe site-ul web: www.android.com/auto/. Pentru aplicații terțe, consultați Google Play. Rețineți că Volvo nu este responsabilă pentru conținutul Android Auto.
Android Auto pornește din ecranul de aplicații.
După ce Android Auto a fost pornit o dată,
aplicația va porni automat la următoarea
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon (Wi-Fi) (p. 551)
Apple, CarPlay și iPhone sunt mărci înregistrate deținute de Apple Inc.
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
conectare a dispozitivului. Pornirea automată
se poate dezactiva din setări.
NOTĂ
Dacă este conectat un dispozitiv la Android
Auto, este posibilă difuzarea prin Bluetooth
la alt player media. Bluetooth este activ în
timp ce este utilizat Android Auto.
La utilizarea navigației cu hartă din
Android Auto, indicațiile de orientare nu apar
în afișajul pentru șofer sau în afișajul superior,
numai în afișajul central.
Android Auto poate fi controlat din afișajul
central utilizând tastatura din dreapta volanului sau comanda vocală. Ținerea apăsată a
butonului
de pe volan lansează Google
Assistant iar o apăsare scurtă îl dezactivează.
Prin utilizarea Android Auto, confirmați
următoarele: Android Auto este un serviciu
furnizat de Google Inc., cu termenii și
condițiile sale. Volvo Cars nu este
responsabilă pentru Android Auto sau pt.
funcțiile sau aplicațiile sale. Atunci când
utilizați Android Auto, automobilul dvs.
transferă anumite informații (inclusiv
locația) la telefonul Android conectat.
Sunteți deplin răspunzător pentru
utilizarea de către dvs. sau de terți a
Android Auto.
Informații asociate
•
•
Utilizarea Android Auto* (p. 537)
Setări pentru Android Auto* (p. 538)
Utilizarea Android Auto*
Pentru a utiliza aplicația Android Auto, aplicația trebuie instalată pe dispozitivul dvs.
Android și dispozitivul trebuie să fie conectat
la intrarea USB a mașinii.
NOTĂ
Pentru ca instalarea Android Auto să fie
posibilă, mașina trebuie să fie dotată cu
două porturi USB (USB hub)*. Dacă
mașina are doar un port USB, atunci nu
este posibilă utilizarea Android Auto.
Prima dată când este conectat un Android
1. Conectați dispozitivul dvs. Android la
intrarea USB cu un cadru alb.
2. Citiți informațiile din fereastra pop-up și
apoi apăsați pe OK.
3. Apăsați pe Android Auto din ecranul pentru aplicații.
4. Citiți termenii și condițiile și apăsați
Acceptare pentru conectare.
> Se deschide subvizualizarea
Android Auto și se afișează aplicațiile
compatibile.
5. Apăsați pe aplicația dorită.
> Aplicația pornește.
}}
* Opțiune/accesoriu. 537
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
Android conectat anterior
1. Conectați dispozitivul dvs. la intrarea USB
cu un cadru alb.
> Dacă se selectează setarea pentru
pornirea automată - se va afișa numele
dispozitivului.
2. Atingeți numele dispozitivului - se deschide fila cu Android Auto și sunt afișate
aplicațiile compatibile.
3. Dacă setarea pentru pornirea automată
nu este selectată - deschideți aplicația
Android Auto din vizualizarea aplicațiilor.
> Se deschide subvizualizarea
Android Auto și se afișează aplicațiile
compatibile.
4. Apăsați pe aplicația dorită.
> Aplicația pornește.
Android Auto rulează în fundal dacă este pornită o altă aplicație în aceeași sub-vizualizare.
Pentru a afișa Android Auto în subvizualizare
din nou - apăsați pe pictograma Android Auto
din ecranul pentru aplicații.
Informații asociate
•
•
•
•
538
Android Auto* (p. 536)
Setări pentru Android Auto* (p. 538)
Conectarea unui dispozitiv prin portul USB
(p. 531)
Comanda vocală (p. 146)
Setări pentru Android Auto*
Informații asociate
Setările pentru un dispozitiv Android care a
fost conectat pentru prima oară utilizând
Android Auto.
•
•
•
Pornirea automată
1.
Android Auto* (p. 536)
Utilizarea Android Auto* (p. 537)
Resetarea setărilor pe afișajul central
(p. 135)
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați Comunicare
selectați setarea:
Android Auto și
•
Bifați caseta - Android Auto pornește
automat după conectarea cablului USB.
•
Debifați caseta - Android Auto nu
pornește automat după conectarea
cablului USB.
În listă se pot reține maxim 20 de dispozitive
Android. Atunci când este plină lista și se
conectează un dispozitiv nou, dispozitivul
conectat primul va fi șters.
Pentru a șterge lista trebuie efectuată o resetare la valorile din fabrică.
Volumele de sistem
1.
Apăsați Setări din ecranul de sus.
2. Apăsați pe Sunet Volume sistem și
efectuați setările pentru următoarele:
• Comandă vocală
• Ghidare vocală navi
• Ton de apel telefon
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Sfaturi pentru utilizarea Android
Auto*
Iată câteva sfaturi utile pentru utilizarea
Android Auto.
• Asigurați-vă că aplicațiile dvs. sunt actualizate.
nea la Internet din mașină prin partajarea
conexiunii la Internet prin hotspotul Wi-Fi
de la dispozitiv.
Informații asociate
•
•
Android Auto* (p. 536)
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon (Wi-Fi) (p. 551)
Telefonul
La sistemul hands-free integrat în mașină se
poate conecta wireless un telefon cu
Bluetooth.
Sistemul audio și media acționează ca un sistem hands-free, având capacitatea de a controla de la distanță o serie de funcții ale telefonului. Telefonul poate fi utilizat în continuare
prin interfața proprie, chiar dacă este conectat
la mașină.
•
Când porniți mașina, așteptați până când
afișajul central a pornit, conectați dispozitivul și apoi deschideți Android Auto din
vizualizarea aplicațiilor.
•
În cazul în care aveți probleme cu Android
Auto, deconectați dispozitivul Android de
la portul USB și apoi reconectați-l prin
USB. În caz contrar, încercați să închideți
aplicația de pe dispozitiv și apoi reporniți
aplicația.
După conectarea online și conectarea la
mașină a telefonului, acesta poate fi utilizat
pentru efectuarea de apeluri, trimiterea / primirea de mesaje, redarea wireless a conținutului media și poate fi utilizat pentru conectarea
la Internet.
•
Când un dispozitiv este conectat la
Android Auto, este încă posibilă redarea
conținutului media prin Bluetooth de un alt
player media. Funcția Bluetooth este activată când este utilizat Android Auto.
Telefonul este acționat de pe afișajul central,
dar și prin comenzile vocale și din meniul aplicației, acestea fiind accesate de la butoanele
din dreapta volanului.
•
Dacă pictograma pentru Android Auto
este gri, înseamnă că nu este conectat
niciun dispozitiv. Când conectați dispozitivul, pictograma va fi aprinsă. Dacă pictograma nu este vizibilă, atunci mașina nu
are suport pentru conectarea unui dispozitiv în acest scop.
•
Dacă dispozitivul este conectat la mașină
prin Bluetooth, conexiunea se va întrerupe
la utilizarea Android Auto. Reluați conexiu-
}}
* Opțiune/accesoriu. 539
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
Prezentare
Microfon.
•
Conectarea automată a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 542)
Prima conectare a telefonului la
mașină prin Bluetooth
•
Conectarea manuală a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 543)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
•
•
Setări pentru telefon (p. 548)
Conectați un telefon prin Bluetooth pentru a
putea efectua apeluri telefonice din mașină,
pentru a trimite / primi mesaje, pentru a reda
wireless conținutul media și pentru a conecta
mașina la Internet.
Puteți conecta simultan două dispozitive
Bluetooth, caz în care unul dintre ele poate
reda doar wireless. Telefonul conectat recent
va fi configurat automat să efectueze apeluri,
să trimită / primească mesaje, să redea conținutul media și să furnizeze conexiunea la Internet. Este posibil să schimbați destinația de utilizare a telefonului din Dispozitive Bluetooth,
în meniul de setări din vederea de sus de pe
afișajul central. Telefonul dvs. mobil trebuie să
fie prevăzut cu Bluetooth și să fie compatibil
cu funcția de tethering.
Telefon.
Utilizarea telefonului de pe afișajul central.
Tastatură pentru utilizarea funcțiilor telefonului afișate pe afișajul pentru șofer și
comenzile vocale.
Afișajul pentru șofer.
Informații asociate
540
•
Gestionarea apelurilor telefonice
(p. 544)
•
•
•
Gestionarea agendei telefonice (p. 547)
Gestionarea mesajelor text (p. 546)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
•
Comanda vocală (p. 146)
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Setări audio (p. 512)
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon cu Bluetooth (p. 550)
După ce dispozitivul a fost conectat / înregistrat pentru prima oară prin Bluetooth, nu mai
este necesar să fie vizibil / detectabil ci doar
să aibă activată funcția Bluetooth. În mașină
pot fi conectate maxim 20 de dispozitive
conectate prin Bluetooth.
Există două opțiuni de conectare. Fie căutați
telefonul din mașină, fie căutați mașina de pe
telefon.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Opțiunea 1 - căutarea telefonului din
mașină
1.
NOTĂ
Configurați telefonul să fie detectabil /
vizibil prin Bluetooth.
2. Deschideți fila pentru telefon de pe afișajul
central.
•
Dacă nu există niciun telefon conectat
la mașină, apăsați pe Adăugare
telefon.
Dacă există niciun telefon conectat la
. În
mașină, apăsați pe Modificare
fereastra pop-up, apăsați pe Adăugare
telefon.
> Vor fi listate dispozitivele Bluetooth disponibile. Lista va fi actualizată pe
măsură ce sunt detectate dispozitive
noi.
•
3. Apăsați pe numele telefonului care trebuie
conectat.
4. Verificați dacă codul numeric indicat este
același cu cel de pe telefon. Dacă da,
acceptați-l în ambele locuri.
5. Pe telefon, acceptați sau respingeți opțiunile aferente mesajelor și contactelor din
telefon.
•
La unele telefoane, funcția de mesaje
trebuie activată.
•
Nu toate telefoanele mobile sunt complet compatibile, în astfel de cazuri,
acestea nu permit afișarea contactelor
și mesajelor în mașină.
Opțiunea 2 - căutarea mașinii de pe
telefon
1.
Deschideți fila pentru telefon de pe afișajul
central.
•
Dacă nu există niciun telefon conectat
la mașină, apăsați pe Adăugare telefon
Autoturism vizibil.
•
Dacă există niciun telefon conectat la
. În
mașină, apăsați pe Modificare
fereastra pop-up, apăsați pe Adăugare
telefon Autoturism vizibil.
2. Activați Bluetooth pe telefon.
3. Căutați pe telefon dacă există dispozitive
Bluetooth.
> Vor fi listate dispozitivele Bluetooth disponibile.
4. Selectați pe telefon numele mașinii.
5. În mașină va fi afișată o fereastră pop-up
pentru conectare. Confirmați conectarea.
6. Verificați dacă codul numeric indicat în
mașină corespunde cu cel indicat pe dispozitivul extern. Dacă da, acceptați-l în
ambele locuri.
7. Pe telefon, acceptați sau respingeți opțiunile aferente mesajelor și contactelor din
telefon.
NOTĂ
•
La unele telefoane, funcția de mesaje
trebuie activată.
•
Nu toate telefoanele mobile sunt complet compatibile, în astfel de cazuri,
acestea nu permit afișarea contactelor
și mesajelor în mașină.
NOTĂ
Dacă sistemul de operare al telefonului
este actualizat, este posibil să fie întreruptă
conexiunea. Ștergeți telefonul din mașină și
reconectați-l.
Telefoanele compatibile
Multe dintre telefoanele comercializate în prezent au tehnologie Bluetooth, dar nu toate
sunt compatibile complet cu mașina.
Pentru compatibilitate, consultați
support.volvocars.com.
}}
541
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
||
Informații asociate
•
•
542
Telefonul (p. 539)
Conectarea automată a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 542)
•
Conectarea manuală a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 543)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
•
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon cu Bluetooth (p. 550)
Conectarea automată a unui
telefon la mașină prin Bluetooth
•
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon cu Bluetooth (p. 550)
Un telefon poate fi conectat automat la
mașină prin Bluetooth. Trebuie să se fi efectuat anterior procedura de primă conectare a
telefonului la mașină.
Numai ultimele două telefoane conectate pot
fi conectate automat.
•
Pozițiile contactului de aprindere (p. 438)
1.
Activați Bluetooth în telefon înainte de a
seta mașina în poziția de aprindere I.
2. Setați mașina în poziția de aprindere I sau
mai mare.
> Telefonul se va conecta.
Informații asociate
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
Conectarea manuală a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 543)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Conectarea manuală a unui telefon
la mașină prin Bluetooth
Un telefon poate fi conectat manual la mașină
prin Bluetooth. Trebuie să se fi efectuat anterior procedura de primă conectare a telefonului la mașină.
1. Activați Bluetooth pe telefon.
2. Accesați sub-vizualizarea aferentă telefonului.
> Telefoanele conectate sunt listate mai
jos.
3. Apăsați pe numele telefonului care trebuie
conectat.
> Telefonul se va conecta.
Informații asociate
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
Conectarea automată a unui telefon la
mașină prin Bluetooth (p. 542)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
•
•
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon cu Bluetooth (p. 550)
Deconectarea unui telefon
conectat prin Bluetooth
Este posibilă deconectarea unui telefon
conectat prin Bluetooth; acesta nu va mai fi
conectat la mașină.
• Atunci când telefonul nu se află în raza de
acțiune a mașinii, acesta va fi deconectat
automat. Dacă deconectarea se face în
timpul unui apel activ, apelul va continua
pe telefon.
•
Este posibilă, de asemenea, deconectarea
telefonului prin dezactivarea manuală a
Bluetooth.
Informații asociate
•
•
•
Telefonul (p. 539)
Setări pentru telefon (p. 548)
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
* Opțiune/accesoriu. 543
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Comutarea între telefoanele
conectate prin Bluetooth
Scoaterea dispozitivelor conectate
la Bluetooth
Este posibilă comutarea între diverse telefoane conectate prin Bluetooth.
1. Accesați sub-vizualizarea aferentă telefonului.
Este posibil să scoateți, de exemplu telefoane
din lista dispozitivelor înregistrate Bluetooth.
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
sau trageți în
2. Apăsați pe Modificare
jos vederea de sus și apăsați pe Setări
Comunicare Dispozitive Bluetooth
Adăugare dispozitiv.
> Vor fi listate dispozitivele Bluetooth disponibile.
3. Apăsați pe telefonul care trebuie conectat.
Informații asociate
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
Gestionarea apelurilor telefonice
Gestionarea apelurilor telefonice din mașină
în cazul unui telefon conectat prin Bluetooth.
2. Apăsați Comunicare Dispozitive
Bluetooth.
> Sunt enumerate dispozitivele înregistrate Bluetooth.
3. Apăsați pe dispozitivul care trebuie eliminat.
4. Atingeți Eliminare dispz. și confirmați
selecția.
> Dispozitivul nu mai este înregistrat la
mașină.
Informații asociate
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Deconectarea unui telefon conectat prin
Bluetooth (p. 543)
•
Scoaterea dispozitivelor conectate la
Bluetooth (p. 544)
•
Comutarea între telefoanele conectate
prin Bluetooth (p. 544)
•
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
Ilustrație generică.
Efectuarea apelurilor telefonice
1.
Accesați sub-vizualizarea aferentă telefonului.
2. Selectați din istoricul apelurilor un apel,
introduceți numărul utilizând tastatura sau
din lista de contacte. Este posibilă căutarea în lista de contacte sau explorarea
în lista de conacesteia. Apăsați pe
tacte pentru a adăuga un contact în
Favorite.
3. Apăsați
4. Apăsați pe
544
pentru a efectua un apel.
pentru a încheia apelul.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
De asemenea, puteți efectua apeluri din jurnalul de apeluri din meniul aplicației, accesibil cu
ajutorul butoanelor din partea dreaptă a vola.
nului
Efectuarea apelurilor multiple
În timpul unui apel:
1.
Apăsați Adăugare apel.
2. Alegeți să efectuați un apel din jurnalul de
apeluri, favorite sau lista de contacte.
3. Apăsați pe un intrare / rând din jurnalul de
de lângă conapeluri sau apăsați pe
tactul din lista de contacte.
Puteți gestiona apelul cu butoanele din partea
dreaptă a volanului sau pe afișajul central.
1.
2. Apăsați pe
2. Apăsați pe
1.
Apăsați pe Asociere apeluri pentru a
fuziona apelul activ cu mai mulți interlocutori.
2. Apăsați pe
pentru a încheia apelul.
–
•
•
•
Gestionarea agendei telefonice (p. 547)
Gestionarea mesajelor text (p. 546)
Setări audio (p. 512)
pentru a încheia apelul.
În timpul apelului curent, apăsați
Confidențialitate și selectați setarea:
• Comutare la telefonul mobil - funcția
handsfree va fi deconectată și apelul
continuă pe telefonul dvs. mobil.
• Numai șoferul - microfonul din plafonul de pe partea pasagerului va fi oprit
și apelul continuă utilizând funcția
handsfree a mașinii.
Informații asociate
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Gestionarea meniului de aplicații din
afișajul pentru șofer (p. 104)
Apelurile telefonice primite
Apelurile telefonice primite sunt prezentate pe
afișajul pentru șofer și pe afișajul central.
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul central
(p. 130)
Apel privat
pentru a încheia apelul
Apelurile conferință
În timpul unui apel activ cu mai mulți interlocutori:
pentru a încheia apelul.
Apel telefonic primit în timpul unui apel
activ
1. Apăsați pe Răspuns/Respingere.
4. Apăsați pe Comutare apel pentru a
comuta între convorbiri.
5. Apăsați pe
activ.
Apăsați pe Răspuns/Respingere.
•
545
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Gestionarea mesajelor text12
Gestionarea mesajelor din mașină pentru un
telefon cu Bluetooth conectat.
La unele telefoane, funcția de mesaje trebuie
activată. Nu toate telefoanele sunt compatibile. În astfel de cazuri, acestea nu permit
afișarea contactelor și mesajelor în mașină.
Pentru compatibilitate, contactați
support.volvocars.com.
Gestionarea mesajelor text din afișajul
central
Mesajele text se afișează numai în afișajul central, dacă se selectează această setare.
Apăsați Mesaje din ecranul
aplicațiilor pentru a gestiona
mesajele text în afișajul central.
Citirea mesajelor text din afișajul central
Apăsați pictograma pentru citirea
vocală a mesajelor.
12
13
546
Trimiterea de mesaje text din afișajul
central13
1. Puteți răspunde la un mesaj sau crea un
mesaj nou.
•
•
Răspuns la mesaj - apăsați pe contactul
căruia doriți să îi răspundeți la mesaj,
apoi apăsați pe Răspuns.
Creare mesaj nou - apăsați pe Creare
nou. Selectați un contact sau introduceți un număr.
2. Scrieți mesajul.
3. Apăsați Trimitere.
Gestionarea mesajelor text din afișajul
pentru șofer
Mesajele text se afișează numai în afișajul
pentru șofer, dacă se selectează această
setare.
Citirea unui mesaj text nou din afișajul
pentru șofer
– Pentru citirea vocală a mesajului - selectați
Citire de la tastatura de pe volan.
Dictarea unui răspuns în afișajul pentru
șofer
După citirea vocală a mesajului, puteți dicta un
răspuns scurt, dacă mașina este conectată la
internet.
–
Apăsați Răspuns de la tastatura de pe
volan. Se afișează un dialog de dictare.
Notificarea de mesaj
Puteți activa sau dezactiva notificările din
setările pentru mesajele text.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Telefonul (p. 539)
Setările aferente mesajelor text (p. 547)
Setări pentru telefon (p. 548)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul central
(p. 130)
•
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
•
Termenii și condițiile de utilizare și partajarea datelor (p. 556)
Funcție disponibilă numai pe anumite piețe. Pentru informații suplimentare, contactați un dealer Volvo.
Numai anumite telefoane pot trimite mesaje din mașină. Telefonul conectat trebuie să accepte Bluetooth Message Access Profile (MAP).
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Setările aferente mesajelor text
Gestionarea agendei telefonice
Setările aferente mesajelor text de pe telefonul conectat.
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
Când un telefon este conectat la mașină prin
Bluetooth, contactele pot fi gestionate direct
pe afișajul central.
Pot fi afișate până la 3.000 de contacte din
telefonul selectat pe afișajul central.
2. Apăsați Comunicare
selectați setările:
Mesaje text și
Informații asociate
• Afișare în centrul de notificări -
•
•
•
afișează în bara de stare de pe afișajul
central notificările despre mesaj.
• Notificare în afișajul șoferului afișează notificările pe afișajul pentru
șofer; mesajele primite pot fi gestionate
utilizând butoanele din partea dreaptă a
volanului.
• Ton mesaj text - selectați tonul mesajelor text primite.
Informații asociate
•
•
•
•
Telefonul (p. 539)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
Gestionarea mesajelor text (p. 546)
Setări pentru telefon (p. 548)
Sortare
Lista de contacte este sortată în ordine alfabetică iar caracterele speciale și numerele spe. Este posibil să sortați
ciale sunt sortate la
după nume sau prenume, iar această setare
este ajustată în configurația telefonului.
Telefonul (p. 539)
Setări pentru telefon (p. 548)
Comandarea unui telefon cu recunoaștere
vocală (p. 149)
•
Introducerea manuală a caracterelor, literelor și cuvintelor pe afișajul central
(p. 130)
•
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
Navigați între litere și
pentru a găsi un
contact care se potrivește. În funcție de
contactele existente din agenda telefonică,
sunt afișate numai literele care se potrivesc.
Căutare contacte - apăsați pe
pentru
a căuta un număr de telefon al numelui în
lista de contacte.
Favorite - apăsați pe
pentru a
adăuga / șterge un contact la / din lista de
favorite.
547
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Setări pentru telefon
•
Când telefonul este conectat la mașină, se
pot efectua următoarele setări:
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
Setări pentru dispozitivele Bluetooth
(p. 548)
Setări pentru dispozitivele
Bluetooth
•
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
2. Apăsați Comunicare
tați setările:
•
•
Afișajul superior* (p. 143)
Setări pentru dispozitivele conectate
Bluetooth.
1. Apăsați Setări din ecranul de sus.
Telefon și selec-
• Tonuri de apel - selectarea semnalului
de apel. Este posibil să utilizați un semnal de apel din telefon sau din mașină.
Unele telefoane nu sunt complet compatibile și, prin urmare, este posibil ca
semnalele lor de apel să nu fie disponibile pentru utilizare în mașină.14
• Ordine de sortare - selectarea ordinii
de sortare a listei de contacte.
Setări audio (p. 512)
2. Apăsați Comunicare Dispozitive
Bluetooth și selectați setările:
• Adăugare dispozitiv - pornește împerecherea unui nou dispozitiv.
• Dispozitive asociate anterior - enumeră
dispozitivele înregistrate / împerecheate.
• Eliminare dispz. - elimină dispozitivul
conectat.
• Servicii admise pentru acest
dispozitiv - setează opțiunile de utilizare a
dispozitivului: apelarea, trimiterea / primirea mesajelor, media streaming și conexiunea la Internet.
Notificări apeluri pe afișajul de pe
parbriz*
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați My Car
afișaj superior.
Afișaje
Informații asociate
14
548
mașina la Internet prin conexiunea
Bluetooth a dispozitivului.
Opțiuni
3. Selectați Afișare telefon.
•
•
• Conexiune la Internet - Conectează
Telefonul (p. 539)
Setările aferente mesajelor text (p. 547)
Informații asociate
•
•
•
•
Telefonul (p. 539)
Setări pentru telefon (p. 548)
Mașină conectată la Internet* (p. 549)
Prima conectare a telefonului la mașină
prin Bluetooth (p. 540)
Pentru compatibilitate, contactați support.volvocars.com.
* Opțiune/accesoriu.
SUNET, CONȚINUT MEDIA ȘI INTERNET
Mașină conectată la Internet*
NOTĂ
Atunci când mașina este conectată la Internet, este posibil, de exemplu, să utilizați serviciile de radio pe web și serviciile muzicale
prin intermediul aplicațiilor; descărcați software-ul și contactați-l din mașină pe retailerul
dvs.
Mașina este conectată prin Bluetooth, Wi-Fi
sau prin modemul integrat al mașinii* (cartelă
SIM).
Atunci când mașina este conectată la Internet,
este posibilă partajarea conexiunii la Internet a
mașinii (hotspot Wi-Fi), astfel încât și alte dispozitive, cum ar fi tabletele, să poată accesa
Internetul15.
Starea conexiunii la Internet este indicată
printr-un simbol în bara de stare a afișajului
central.
La utilizarea Android Auto, puteți conecta
mașina la Internet prin Wi-Fi, Bluetooth
sau modemul mașinii*.
Înainte de conectarea mașinii la Internet, căutați informații de asistență privind termenii și
condițiile de utilizare a serviciilor și despre
politica de confidențialitate, la adresa
www.volvocars.com.
Informații asociate
NOTĂ
Datele sunt transferate (trafic de date) la
utilizarea Internetului, iar acest lucru poate
presupune costuri suplimentare.
Activarea roaming-ului de date poate
implica costuri suplimentare.
Contactați operatorul de rețea cu privire la
costurile traficului de date.
NOTĂ
La utilizarea Apple CarPlay, puteți conecta
mașina la Internet prin Wi-Fi sau modemul
mașinii*.
15
Acest lucru nu este valabil în cazul conectării prin Wi-Fi.
•
Simboluri în bara de stare de pe afișajul
central (p. 124)
•
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon cu Bluetooth (p. 550)
•
Conectarea mașinii la Internet utilizând un
telefon (Wi-Fi) (p. 551)
•
Conectarea mașinii la Internet prin modemul auto (cartelă SIM) (p. 552)
•
•
Aplicații (p. 514)
•
Partajarea accesului la Internet din mașină
prin intermediul unui hotspot Wi-Fi
(p. 553)
•
Ștergerea rețelei Wi-Fi (p. 555)
Nu există conexiune la Internet sau conexiune sla