Volvo S60 2020 Early Volvo On Call

Volvo S60 2020 Early Volvo On Call
V O L V O O N CAL L
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijving de functies van Volvo On Call.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van
ons product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens,
beschrijvingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken
van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht
voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Aan de slag met Volvo On Call*
5
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
6
Hulp via Volvo On Call*
6
Automatische ongevalsmelding
Volvo On Call*
7
Acute hulp via Volvo On Call*
8
Wegenhulp met Volvo On Call*
2
9
Externe ontgrendeling en vergrendeling via Volvo On Call*
10
Diefstalwaarschuwing met Volvo
On Call*
11
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*
11
Op afstand bediende startblokkering met Volvo On Call*
12
Helpdesk via Volvo On Call*
13
Bestemmingen naar de auto sturen via de Volvo On Call*-helpdesk
13
Volvo On Call*-markten
14
Volvo On Call*-diensten per markt
15
Ruststand en beschikbaarheid van
Volvo On Call*
16
Volvo On Call* in het buitenland
17
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
18
Prioriteit stellen: Volvo On Call*helpdesk of alarmcentrale
21
Pincode voor Volvo On Call*
21
Auto met Volvo On Call* kopen of
verkopen
22
Reservebatterij voor Volvo On Call*
23
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
24
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
biedt een directe verbinding
met de auto, extra comfort en dag en nacht
toegang tot hulp.
De functies zijn beschikbaar via de Volvo On
Call-app2 en via de ON CALL- en SOS-knoppen aan het plafond van de auto:
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
als iemand onwel wordt of als de auto en
eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is
alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in
rekening gebracht.
De Volvo On Call-app en de ON CALLknop zijn te gebruiken voor alle andere
diensten3 met inbegrip van pechhulp
onderweg.
Volvo On Call-systeem
Het is bijv. mogelijk om rechtstreeks via de
Volvo On Call-app op een telefoon de auto te
vergrendelen en ontgrendelen of het brandstofpeil te controleren. In een acute noodsituatie kunt u hulpdiensten laten uitrukken. Bij
minder acute problemen, zoals een lekke
band, kunt u wegenhulp inroepen.
1 De
2 De
3 De
4
Volvo On Call is gekoppeld aan het beveiligings- en alarmsysteem van de auto en aan de
overige autosystemen, zoals de vergrendelingen en de klimaatregeling. De auto is voorzien
van een geïntegreerde modem voor communicatie met de Volvo On Call-helpdesk en de
Volvo On Call-app. Voor het bepalen van de
autopositie wordt gebruikgemaakt van GNSS
(Global Navigation Satellite System).
knop in de auto of van de Volvo On Call-app. U
kunt tevens telefonisch contact opnemen met
de Volvo On Call-helpdesk.
N.B.
Alle gesprekken met de Volvo On Callhelpdesk worden mogelijk opgenomen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
(p. 24)
•
Ruststand en beschikbaarheid van Volvo
On Call* (p. 16)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Neem contact op met de helpdesk
Maak om contact op te nemen met de Volvo
On Call-helpdesk gebruik van de ON CALL-
beschikbaarheid verschilt per markt.
appfuncties verschillen per markt.
diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Aan de slag met Volvo On Call*
Dit artikel beschrijft wat nodig is om aan de
slag te kunnen met Volvo On Call.
Voorbereidingen
Volvo On Call is een fabrieksoptie voor nieuwe
auto's en het wordt geadviseerd om de Volvo
On Call-app te downloaden en de demostand
uit te proberen alvorens uw auto op te halen
bij de dealer. U kunt zo de meeste functies uittesten en een idee krijgen van het gebruik van
de app. De app is gratis.
Volvo On Call activeren
Bij het ophalen van de auto activeert de dealer
het Volvo On Call-systeem en ontvangt u een
automatisch gegenereerde pincode voor Volvo
On Call. Met deze pincode die als beveiliging
dient en te vergelijken is met een transpondersleutel, kunt u zich identificeren als eigenaar
van uw Volvo (of als een ander bevoegd persoon zoals een partner).
Volvo On Call-abonnement
Om de functies te laten werken, moet de auto
een actief Volvo On Call-abonnement hebben.
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat het abonnement in.
Het abonnement heeft afhankelijk van de
markt een bepaalde geldigheidsduur die te
verlengen is. Neem voor hulp contact op met
een Volvo-dealer.
N.B.
De automatische ongevalsmelding, SOSknop en pechhulp onderweg via On Callknop werken ook zonder abonnement.
Volvo ID en Volvo On Call-app
koppelen aan de auto
Om Volvo On Call te gebruiken is een Volvo ID
vereist. Na aanmaak van een Volvo ID moet de
Volvo On Call-app aan de auto worden gekoppeld.
Gerelateerde informatie
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 21)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Auto met Volvo On Call* kopen of verkopen (p. 22)
N.B.
Let erop dat er voor het gebruik van de
Volvo On Call-app geldige Volvo On Callabonnementen moet zijn getekend voor de
eigenaar en de auto.
Aankoop van een tweedehands auto
met Volvo On Call
Bij aankoop van een tweedehands Volvo met
Volvo On Call is het voor een goede werking
van de dienst belangrijk dat u de gegevens van
de vorige eigenaar verwijdert en vervangt door
uw eigen gegevens. Bezoek voor hulp een
Volvo-dealer.
* Optie/accessoire.
5
VOLVO ON CALL
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
Volvo On Call-gebruikers hebben een directe
verbinding met hun auto via de Volvo On Callapp4.
Zo is te zien of gloeilampen moeten worden
vervangen en of er sproeiervloeistof moet worden bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen en ontgrendelen, het brandstofpeil
te controleren en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook de preconditioning is in te
stellen en te starten via het parkeerklimaat van
de auto of via de afstandsstart (ERS5) van de
auto.
De Volvo On Call-app wordt voortdurend bijgewerkt. Actuele informatie over de beschikbare functies voor de verschillende automodellen is te vinden op support.volvocars.com.
De Volvo On Call-app is beschikbaar voor iOS,
Android en Windows Mobile. Download deze
app gratis via Apple App Store, Google Play of
Windows Phone Store.
•
•
•
•
•
•
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
Volvo On Call* (p. 4)
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
4 Vereist dat zowel de auto als het mobiele apparaat bereik of een andere
5 Engine Remote Start is beschikbaar op bepaalde markten en modellen.
6
•
Gerelateerde informatie
•
•
Gerelateerde informatie
•
•
Hulp via Volvo On Call*
Volvo On Call kan extra zekerheid en hulp
bieden bij bijvoorbeeld een lekke band,
motorpech of een ongeluk.
Volvo On Call biedt niet alleen extra comfort
en bedieningsmogelijkheden via de app maar
tevens tal van hulpdiensten via de SOS- en
ON CALL-knoppen aan het plafond, zoals
acute hulp bij een ongeluk, een waarschuwing
voor diefstal, pechhulp onderweg en ontgrendeling op afstand.
internetverbinding hebben.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Automatische ongevalsmelding
Volvo On Call*
Bij een botsing kan de auto een automatische
ongevalsmelding sturen naar de Volvo On
Call-helpdesk of de dichtstbijzijnde alarmcentrale, die vervolgens de vereiste hulpdiensten
sturen.
Volvo On Call-helpdesk6
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij
het activeringsniveau voor de gordelspanners
of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch
een signaal gestuurd naar de Volvo On Callhelpdesk. Daarbij gebeurt het volgende:
1.
De auto stuurt automatisch een melding,
met onder meer de positie van de auto,
naar de Volvo On Call-helpdesk.
2. De Volvo On Call-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo
meer informatie te krijgen over de ernst
van het ongeval en te bepalen welke hulp
er moet worden geboden.
3. De Volvo On Call-helpdesk neemt daarna
contact op met de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).
Als er geen telefonisch contact kan worden
gemaakt, waarschuwt de Volvo On Call-help6 Geldt
7 Geldt
desk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Openbaar alarmnummer verkiezen6
U kunt de instellingen aanpassen zodat de
auto het openbaar alarmnummer belt in plaats
van de helpdesk van Volvo On Call. Lees de
afzonderlijke instructies.
Call-helpdesk van het desbetreffende land. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer
in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt.
Gerelateerde informatie
•
•
Dichtstbijzijnde alarmcentrale7
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij
het activeringsniveau voor de gordelspanners
of airbags wordt bereikt, wordt er direct een
automatisch signaal gestuurd naar de dichtstbijzijnde alarmcentrale. Daarbij gebeurt het
volgende:
1.
De alarmcentrale neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
2. De alarmcentrale stuurt daarna de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Prioriteit stellen: Volvo On Call*-helpdesk
of alarmcentrale (p. 21)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 17)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem telefonisch contact tot stand te brengen met de Volvo On
voor Volvo On Call-markten van het type A.
voor Volvo On Call-markten van het type B.
* Optie/accessoire.
7
VOLVO ON CALL
Acute hulp via Volvo On Call*
Dichtstbijzijnde alarmcentrale9
Druk op de SOS-knop om contact op te
nemen met de Volvo On Call-helpdesk of, in
een noodsituatie, met de dichtstbijzijnde
alarmcentrale.
Als iemand onwel wordt of als de auto of de
inzittenden in bedreigende situaties belanden
kunt u de dichtstbijzijnde alarmcentrale handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden. Via
telefonisch contact wordt bepaald welke hulpdiensten (politie, ambulance, berging et
cetera) benodigd zijn, waarna de hulpdiensten
worden gestuurd.
Volvo On Call-helpdesk8
Als iemand onwel wordt of als de auto of de
inzittenden in bedreigende situaties belanden
kunt u de Volvo On Call-helpdesk handmatig
waarschuwen door de SOS-knop minstens
2 seconden ingedrukt te houden. De Volvo On
Call-helpdesk wordt dan gewaarschuwd, ontvangt informatie over de positie van de auto
en probeert vervolgens telefonisch contact te
maken met de bestuurder om in overleg te
bepalen welke hulp er moet worden geboden.
Als er geen telefonisch contact kan worden
gemaakt, waarschuwt de Volvo On Call-helpdesk de vereiste hulpdiensten (politie, ambulance, takelwagen en dergelijke). Die bepalen
dan op hun beurt welke hulp er moet worden
geboden.
Openbaar alarmnummer verkiezen8
U kunt de instellingen aanpassen zodat de
auto het openbaar alarmnummer belt in plaats
van de helpdesk van Volvo On Call. Lees de
afzonderlijke instructies.
8 Geldt voor Volvo On Call-markten
9 Geldt voor Volvo On Call-markten
10 De diensten variëren per markt.
8
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
als iemand onwel wordt of als de auto en
eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is
alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in
rekening gebracht.
De Volvo On Call-app en de ON CALLknop zijn te gebruiken voor alle andere
diensten10 met inbegrip van pechhulp
onderweg.
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem telefonisch con-
tact tot stand te brengen met de Volvo On
Call-helpdesk van het desbetreffende land. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer
in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt.
De knoppen ON CALL en SOS zijn te deactiveren, wanneer het elektrische systeem in
contactslotstand I of II staat of als de motor
draait:
1.
Tik op Instellingen.
2. Tik op Communicatie
Volvo On Call.
3. Kies Vergrendeling SOS/On Callknoppen voor deactivering.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Prioriteit stellen: Volvo On Call*-helpdesk
of alarmcentrale (p. 21)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
van het type A.
van het type B.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 17)
Wegenhulp met Volvo On Call*
Bij een lekke band, lege tank of een ontladen
accu is hulp in te roepen via de ON CALLknop of de Volvo On Call-app.
Als u de ON CALL-knop aan het plafond minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt telefonisch contact gemaakt tussen de Volvo On
Call-helpdesk en u. Dit om te overleggen
welke hulp er moet worden geboden.
U kunt ook met de Volvo On Call-helpdesk
bellen, maar de helpdeskmedewerker kan de
status en locatie van uw auto alleen ontvangen als de auto een actieve internetverbinding
heeft.
N.B.
11
De knoppen ON CALL en SOS zijn te deactiveren, wanneer het elektrische systeem in
contactslotstand I of II staat of als de motor
draait:
1.
Tik op Instellingen.
2. Tik op Communicatie
Volvo On Call.
3. Kies Vergrendeling SOS/On Callknoppen voor deactivering.
Voor de dienst wegenhulp is mogelijk een
apart abonnement vereist.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
als iemand onwel wordt of als de auto en
eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is
alleen bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in
rekening gebracht.
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
De Volvo On Call-app en de ON CALLknop zijn te gebruiken voor alle andere
diensten11 met inbegrip van pechhulp
onderweg.
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 17)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
De diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
9
VOLVO ON CALL
Externe ontgrendeling en
vergrendeling via Volvo On Call*
De auto is op afstand te ontgrendelen met
hulp van de Volvo On Call-helpdesk. De auto
is ook extern te vergrendelen en te ontgrendelen via de Volvo On Call-app.
Externe ontgrendeling via Volvo On
Call-helpdesk12
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt
of zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5
dagen contact opnemen met de Volvo On
Call-helpdesk om na verificatie aan de hand
van de pincode de auto op afstand te ontgrendelen. De Volvo On Call-helpdesk ontgrendelt
de auto na overleg met de eigenaar.
1.
Neem contact op met de Volvo On Callhelpdesk via de Volvo On Call-app (of
neem telefonisch contact op).
2. Wanneer de Volvo On Call-helpdesk aan
de hand van de pincode de identiteit heeft
vastgesteld van de eigenaar van de auto of
een andere bevoegde persoon, wordt in
overleg een ontgrendelingssignaal naar de
auto gestuurd.
12
10
3. Druk voor ontgrendeling van de auto lichtjes tegen het met rubber beklede drukplatje onder aan de koffer-/achterklepgreep.
> Vervolgens zijn alle portieren op de normale manier te openen.
N.B.
Als u het met rubber beklede drukplaatje
op de kofferklep/achterklep niet indrukt
binnen de tijd die de Volvo On Call-helpdesk heeft ingesteld, wordt de auto
opnieuw vergrendeld.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, gelden er mogelijk beperkingen
voor de ontgrendeling op afstand als
gevolg van een slechte ontvangst.
Vergrendelen/ontgrendelen via de app
De status van alle portieren en ruiten wordt
weergegeven. U kunt de auto tot vijf dagen na
vergrendeling op afstand vergrendelen of ontgrendelen. Om veiligheidsredenen hebt u het
wachtwoord nodig voor uw Volvo ID, wanneer
u de auto ontgrendelt via de Volvo On Callapp.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Diefstalwaarschuwing met Volvo
On Call*
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*14
Wanneer het alarm van uw auto afgaat, krijgt
u eerst een sms op het telefoonnummer dat
bij uw dealer geregistreerd staat en vervolgens een push-bericht in de Volvo On Callapp.
Als het alarm niet binnen korte tijd wordt uitgeschakeld, wordt automatisch een Volvo On
Call-helpdeskmedewerker gewaarschuwd13.
De medewerker probeert de eigenaar telefonisch te bereiken. Als blijkt dat er sprake is van
ongeoorloofd gebruik van de auto, is het
mogelijk over te gaan tot opsporing van de
auto. Daarbij wordt de politie ingeschakeld.
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Wanneer het vermoeden bestaat dat de auto
is gestolen, kunt u voor opsporing van de
auto contact opnemen met de Volvo On Callhelpdesk via de Volvo On Call-app of per telefoon.
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal
of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik
van de auto, kunnen de eigenaar van de auto
en de Volvo On Call-helpdesk in overleg ertoe
besluiten om de auto op te sporen. De Volvo
On Call-helpdesk stuurt dan een signaal naar
de auto om aan de hand daarvan de juiste
positie van de auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere instantie
gewaarschuwd.
Als het alarm via de transpondersleutel wordt
uitgeschakeld, wordt de dienst geannuleerd.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
13
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
N.B.
Om de auto te kunnen opsporen moet u bij
de politie aangifte doen van diefstal. Volvo
On Call verstrekt informatie alleen aan de
politie.
}}
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
* Optie/accessoire.
11
VOLVO ON CALL
||
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
•
•
•
14
15
16
12
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 17)
Op afstand bediende
startblokkering15 met Volvo On
Call*
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
Bij een eventuele diefstal van de auto kan een
startblokkering op afstand worden geactiveerd16.
Bij diefstal van de auto kunt u contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk (telefonisch of via de Volvo On Call-app) of met de
politie.
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Na contact met de instanties deactiveert de
Volvo On Call-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor
kan worden gestart. Een geïmmobiliseerde
auto is pas weer te starten na contact met de
Volvo On Call-helpdesk en nadat de vereiste
identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De Volvo On Call-helpdesk mobiliseert
de auto vervolgens.
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
Geldt voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type A.
Alleen als dit wettelijk is toegestaan en in samenwerking met de bevoegde instanties.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Helpdesk via Volvo On Call*17
Druk op de ON CALL-knop om antwoorden
te krijgen op algemene vragen.
Als u vragen hebt over het gebruik van de auto
kunt u op de ON CALL-knop drukken om in
contact te komen met de Volvo On Call-helpdesk. De helpdesk is dag en nacht bereikbaar.
Andere manieren om in contact te komen met
de Volvo On Call-helpdesk zijn via de Volvo On
Call-app en telefonisch.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
17
18
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
Bestemmingen naar de auto
sturen via de Volvo On Call*helpdesk
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk om bestemmingen rechtstreeks naar
het navigatiesysteem18 van de auto te laten
sturen.
Druk op de ON CALL-knop op de plafondconsole voor hulp bij het vinden van bijv. een restaurant, hotel, garage, bezienswaardigheid of
een andere bestemming. Een medewerker
stuurt de bestemming naar de auto, waarna
de bestemming via het middendisplay in te
voeren is als deelbestemming of bestemming.
U kunt de medewerker van de Volvo On Callhelpdesk om meerdere bestemmingen tegelijk
vragen. De bestemmingen worden echter één
voor één naar de auto verzonden.
Gerelateerde informatie
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
Geldt niet voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type B.
Geldt voor bepaalde markten en auto's met Sensus Navigation*.
}}
* Optie/accessoire.
13
VOLVO ON CALL
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo
On Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
•
Helpdesk via Volvo On Call* (p. 13)
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
Volvo On Call*-markten
Hier volgt een lijst van de markten met Volvo
On Call. Afhankelijk van het marktype zijn
niet alle diensten beschikbaar. Uit de
beschrijving van de afzonderlijke diensten
blijkt welke diensten er per markt beschikbaar zijn.
Markt
Marktype
A
Albanië
X
Australië
X
België
X
Bosnië en Herzegovina
Brazilië
X
X
Bulgarije
X
Cyprus
X
Denemarken
X
Estland
X
Finland
X
Frankrijk
X
Griekenland
Ierland
IJsland
14
B
X
X
X
Markt
Marktype
A
Italië
X
Canada
X
Kazachstan
X
China
X
B
Kosovo
X
Kroatië
X
Letland
X
Litouwen
X
Luxemburg
X
Macedonië
X
Malta
X
Moldavië
X
Montenegro
X
Nederland
X
Noorwegen
X
Nieuw-Zeeland
X
Polen
X
Portugal
X
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Markt
Marktype
A
Puerto Rico
B
X
XA
Tsjechië
Duitsland
X
Zwitserland
X
Servië
X
Slowakije
X
Slovenië
X
Spanje
X
Groot-Brittannië
X
Zweden
X
Zuid-Afrika
X
Turkije
Wit-Rusland
VS
X
Oostenrijk
X
A
X
Marktype
A
X
Roemenië
Rusland
Markt
B
Volvo On Call*-diensten per markt
Hier volgt een presentatie van de Volvo On
Call-diensten die op de verschillende marktypen beschikbaar zijn.
Diensten
Volvo On Call is niet beschikbaar op het schiereiland de
Krim.
Nieuwste informatie
Volvo On Call is in steeds meer landen
beschikbaar. Kijk voor de nieuwste informatie
over de landen waar Volvo On Call beschikbaar is op support.volvocars.com of neem
contact op met een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-diensten per markt
(p. 15)
X
X
Oekraïne
XA
Hongarije
X
A
B
Marktype
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatische ongevalsmelding
X
X
Alarmdienst in noodsituaties
X
X
Wegenhulp
X
X
Externe ontgrendeling via helpdesk
X
Diefstalwaarschuwing via
helpdesk
X
Opsporing van gestolen auto
X
Externe deactivering startblokkering
XA
Helpdesk
X
Bestemmingen naar het navigatiesysteem sturen via de
helpdesk
XA
XB
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type A
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type B
}}
* Optie/accessoire.
15
VOLVO ON CALL
||
Meer informatie vindt u op de
supportsite van Volvo Cars
Ruststand en beschikbaarheid van
Volvo On Call*
Bezoek support.volvocars.com voor meer
informatie over de Volvo On Call-diensten en
de appfuncties.
Nadat de transpondersleutel uit de auto is
genomen, zijn de Volvo On Call-functies nog
enige tijd beschikbaar.
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies gedurende 5 dagen permanent
beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende
dagen eenmaal per uur. Na in totaal 22 dagen
staat het systeem uit, totdat u de auto
opnieuw start19.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
•
•
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 17)
WAARSCHUWING
De systeemdiensten werken alleen in
gebieden waar de samenwerkingspartners
van Volvo On Call mobiele dekking hebben
en op de markten waar Volvo On Call
beschikbaar is.
Net als bij mobiele telefoons kunnen
atmosferische storingen of een minder
dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.
Gerelateerde informatie
•
•
•
19
16
Volvo On Call* (p. 4)
Reservebatterij voor Volvo On Call*
(p. 23)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
De beschikbaarheid van de functies kan variëren.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* in het buitenland
De beschikbare Volvo On Call-diensten kunnen variëren bij buitenlandse ritten.
Wanneer u op de SOS-knop drukt, komt u
altijd in contact met de Volvo On Call-helpdesk van het land waar u zich op dat moment
bevindt. Als er in dat land geen Volvo On Callhelpdesk bestaat, wordt contact opgenomen
met de dichtstbijzijnde alarmcentrale.
Wanneer u op de ON CALL-knop drukt, komt
u altijd in contact met de Volvo On Call-helpdesk in eigen land.
In landen zonder roamingovereenkomst zijn
echter geen van de Volvo On Call-diensten
beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact op met
een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
* Optie/accessoire.
17
VOLVO ON CALL
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
18
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Albanië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Australië
1800 186 586
Niet van toepassing
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnië en Herzegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brazilië
0800 70 775 90
Niet van toepassing
Bulgarije
+359 291 146
+359 291 146
Cyprus
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Denemarken
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Griekenland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Ierland
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
IJsland
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Italië
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
China
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Letland
800 070 77
+371 661 008 21
Litouwen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavië
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Nederland
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Nieuw-Zeeland
09 975 1948
+64 9 975 1948
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Puerto Rico
855 399 4691
+1 855 399 4691
Roemenië
313 200 200
+36 145 844 47
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
}}
19
VOLVO ON CALL
||
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Servië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slowakije
+421 258 252 186
+421 258 252 186
Slovenië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanje
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Zweden
020 55 55 66
+46 31 518 335
Zuid-Afrika
0800 698 6586
Niet van toepassing
Tsjechië
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkije
444 4 858
+90 212 356 13 17
Duitsland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Wit-Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Oekraïne
0800 303 555
+380 444 950 078
Hongarije
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
VS
855 399 4691
+1 855 399 4691
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Het telefoonnummer is niet bestemd voor de informatie- en conciërgeservice of voor wegenhulp.
Gerelateerde informatie
•
•
20
Volvo On Call* (p. 4)
Ruststand en beschikbaarheid van Volvo
On Call* (p. 16)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Prioriteit stellen: Volvo On Call*helpdesk of alarmcentrale20
N.B.
Wanneer contact met de Volvo On Callhelpdesk de voorkeur heeft, worden meer
autogegevens uitgewisseld en zijn uitgebreidere vormen van hulpverlening mogelijk dan wanneer de openbare alarmcentrale de voorkeur geniet. Als er geen contact kan worden gemaakt met de helpdesk, neemt de auto contact op met de
openbare alarmcentrale.
Geef aan of de auto in een noodsituatie de
Volvo On Call-helpdesk of de alarmcentrale
moet bellen.
Bij auto's met Volvo On Call21 kunt u instellen
of de auto contact moet opnemen met de
Volvo On Call-helpdesk of met de openbare
alarmcentrale bij triggering van de automatische ongevalsmelding of bij gebruik van de
SOS-knop.
Als echter de openbare alarmcentrale de
voorkeur heeft en er geen contact kan worden gemaakt, wordt er geen contact genomen met de Volvo On Call-helpdesk.
In de fabrieksinstellingen van de auto is vastgelegd om primair contact op te nemen met
de Volvo On Call-helpdesk.
Om dit te wijzigen:
1.
Tik op Instellingen in het hoofdscherm op
het middendisplay.
2. Tik op Communicatie
Volvo On Call.
3. Kies Openbaar callcenter boven Volvocallcenter stellen als contact moet worden opgenomen met het openbare alarmnummer.
20
21
22
Gerelateerde informatie
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt om veiligheidsredenen
gebruikt om te bepalen of een persoon
bevoegd is om Volvo On Call-diensten in een
bepaalde auto uit te voeren.
De viercijferige pincode wordt automatisch
gegenereerd door de Volvo On Call-helpdesk
of door een erkende Volvo-dealer. De pincode
wordt naar de eigenaar van de auto gestuurd
en dient ter identificatie bij gebruik van
bepaalde Volvo On Call-diensten.
Pincode voor Volvo On Call gebruiken
Om veiligheidsredenen moet u de pincode
voor Volvo On Call aangeven voor het volgende:
•
Bij het maken van een koppeling tussen
de Volvo On Call-app en uw Volvo
•
Bij het op afstand laten ontgrendelen van
de auto met hulp van de Volvo On Callhelpdesk22
•
Bij het opsporen van een gestolen auto
met hulp van de Volvo On Call-helpdesk22
•
Bij het aanmaken van nieuwe appgebruikers voor uw auto
•
Bij het opzeggen van uw Volvo On Callabonnement via de app, bijv. bij doorverkoop
Geldt alleen voor de S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine en de V60 Cross Country
Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
21
VOLVO ON CALL
||
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte
auto met Volvo On Call), neem dan contact op
met:
•
•
een dealer, of
de Volvo On Call-helpdesk22 via de ON
CALL-knop, de Volvo On Call-app of telefonisch.
De eigenaar van de auto krijgt de nieuwe code
toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Als er tien keer achter elkaar een onjuiste pincode wordt aangegeven, wordt het account
vergrendeld. Om de app in dat geval weer te
kunnen gebruiken, moet u eerst een nieuwe
pincode kiezen en een nieuwe account voor
de app aanmaken, op dezelfde manier als bij
aanmaak van de eerdere account.
Verschil tussen het wachtwoord voor
Volvo ID en de pincode voor Volvo On
Call
U hebt het wachtwoord voor Volvo ID nodig
om in te loggen op de app met uw Volvo On
Call. De pincode voor Volvo On Call is de viercijferige code die u gebruikt voor de bovenstaande diensten. De pincode vormt het
22
22
bewijs dat u gebruik mag maken van de diensten.
Auto met Volvo On Call* kopen of
verkopen
Gerelateerde informatie
Bij het wisselen van eigenaar is het belangrijk
om de Volvo On Call-dienst af te sluiten.
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
De Volvo On Call-dienst afsluiten
Externe ontgrendeling en vergrendeling
via Volvo On Call* (p. 10)
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de dienst af te sluiten. De
dealer beëindigt het abonnement en wist
eventuele rijlogboeken. De dienst is ook te
beëindigen via de Volvo On Call-app.
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Auto met Volvo On Call* kopen of verkopen (p. 22)
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
persoonlijke instellingen en gebruikersgegevens in de auto te resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling. Dit is mogelijk via het
instellingsmenu op het middendisplay.
Bij verkoop van de auto moet u uw Volvo ID
niet wijzigen of verwijderen. De Volvo ID is
persoonlijk. Wel moeten de eigendomsverhouding en de koppeling tussen de Volvo On
Call-app en de auto worden beëindigd.
Overdracht bij import/export
Bij import van een buitenlandse auto is het
belangrijk dat de voorgaande eigenaar een
erkende Volvo-dealer in het exportland te
bezoekt. Dit om alle geregistreerde gegevens
van de voorgaande eigenaar uit de systemen
te verwijderen. De nieuwe eigenaar moet in
het importland een Volvo-dealer bezoeken
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
voor hulp bij het activeren van de Volvo On
Call-dienst.
De Volvo On Call-dienst starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met Volvo
On Call:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
Volvo-dealer om de resterende duur van het
abonnement over te laten schrijven op de
nieuwe eigenaar. Indien nodig verwijdert de
dealer alle gegevens over de voorgaande eigenaar. Om ervoor te zorgen dat Volvo On Call
naar behoren werkt en te voorkomen dat de
oude eigenaar gebruik kan maken van de
Volvo On Call-diensten is het belangrijk dat de
contactgegevens worden bijgewerkt.
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 18)
Reservebatterij voor Volvo On Call*
Als de hoofdbatterij stroomloos wordt, wordt
de reservebatterij voor Volvo On Call als
back-upbatterij gebruikt, zodat het systeem
nog steeds kan worden gebruikt.
De reservebatterij heeft een beperkte levensduur. Wanneer de batterij onderhoud vergt of
moet worden vervangen, verschijnt de melding Volvo On Call Service vereist op het
bestuurdersdisplay.
Neem contact op met een erkende Volvowerkplaats als de melding niet verdwijnt.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* (p. 4)
De Volvo-dealer licht de nieuwe eigenaar in
over de status van het Volvo On Call-abonnement. De nieuwe eigenaar ontvangt een persoonlijke pincode bestaande uit vier cijfers om
zich te kunnen identificeren als eigenaar (of
andere bevoegde) en gebruik te kunnen
maken van bepaalde diensten. Als de eigenaar
niet al een Volvo ID heeft, is het zaak er een
aan te maken en de Volvo On Call-app vervolgens te koppelen aan de auto.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 21)
* Optie/accessoire.
23
VOLVO ON CALL
Persoonsgegevens en Volvo On
Call*
Verwerkte persoonsgegevens in het kader
van de Volvo On Call-dienst.
Volvo Car Corporation is verantwoordelijk voor
de persoonsgegevens die voor de dienst worden verwerkt. Alle verwerking vindt plaats in
overeenstemming met de goede praktijk en de
geldende wetgeving ten aanzien van de
bescherming van persoonsgegevens.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo Cars en samenwerkingspartners binnen
en buiten de EU/EER om de dienst te kunnen
verlenen en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De behandelde persoonsgegevens als het gaat
om Volvo On Call bestaan in essentie uit de
volgende drie categorieën.
24
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt bij activering van Volvo On Call en
andere vormen van contact met Volvo
Cars, zoals naam, adres, telefoonnummer,
type en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van Volvo On Call valt, wordt er automatisch informatie verzonden vanuit de auto.
Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip
dat de dienst wordt aangeroepen, het type
dienst, of er airbags en/of gordelspanners
zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid
brandstof, de actuele temperatuur in en
om de auto, of portieren/deksels/kleppen
en ruiten vergrendeld of ontgrendeld zijn
en de zes laatst bekende locaties van de
auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan
de klant behelst telefoontjes met inzittenden, de helpdesk die de gewenste hulpdienst bood en de aantekeningen die de
desbetreffende helpdeskmedewerker
maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht
van Volvo Cars en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat
nodig is voor de te verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan contracten die hen
verplichten vertrouwelijk om te gaan met de
persoonsgegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de Volvo On Calldienst vereiste persoonsgegevens blijven ten
minste voor de contractsduur geregistreerd en
daarna net zolang als nodig is voor Volvo Cars
om te voldoen aan de wettelijk en anderszins
gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld
in verband met gebeurtenissen die binnen het
bestek van Volvo On Call vallen, worden uiterlijk 100 dagen nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in
de verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van de persoonsgegevens contact op met
de customer support van Volvo. Het verzoek
om inzage dient schriftelijk en eigenhandig
ondertekend door de eiser te worden ingediend en bovendien naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt het verzoek aan Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Gothenburg,
Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker
te kennen akkoord te gaan met de verwerking
van persoonsgegevens in verband met de
Volvo On Call-dienst.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* (p. 4)
* Optie/accessoire.
TP 30156 (Dutch), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement