Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2012 Road and Traffic Information

Volvo S60 2012 Road and Traffic Information
VOLVO S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
Web Edition
GEBRUIKSAANWIJZING
Tekst en symbolen op het scherm
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Naam van volgende weg/straat
Faciliteit (Restaurant)
Eindbestemming geplande route
Symbool voor bestemming/eindbestemming
Berekende aankomsttijd bij eindbestemming
Tussenbestemming geplande route
Berekende resterende afstand tot bestemming
Maximaal toegestane snelheid - bij de actuele positie van de auto
(17)
Kompas
Verkeersinformatie
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Type weg
Snelweg
Hoofdweg
Kleur
Naam actuele weg/straat - bij actuele positie van de auto (17)
Oranje
Donkergrijs
Volgende begeleidingspunt
Geplande route
Actuele positie van de auto
Kleinere hoofdweg
Normale weg
Lokale weg
Grijs
Lichtgrijs
Opgeslagen locatie
Afgelegd van geplande route
Startpunt geplande route
Wit
Schaal
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en
begeleidingssysteem dat door Volvo is ontwikkeld. Het systeem begeleidt u naar een bestemming en geeft informatie
langs de route. Het systeem informeert u over situaties die het rijden
kunnen bemoeilijken, zoals bijv. ongevallen en wegwerkzaamheden,
en toont u dan alternatieve routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs de route zoeken,
speciale plaatsen opslaan enz. Het systeem toont de exacte positie
van de auto en kan u, als u eventueel fout rijdt, altijd naar de bestemming leiden.
U zult ervaren hoe intuïtief het systeem in gebruik is. Probeer het
maar. Om te zorgen dat u tevreden met het systeem bent, bevelen
wij u ook aan de informatie in deze handleiding door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert een bijdrage aan een beter
milieu door een betere begaanbaarheid en kortere trajecten.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Voor informatie voor eindgebruikers - zie pagina 78.
Inhoud
01 02 03
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies................. 8
02 Leer uw navigatiesysteem
kennen
Gebruiksaanwijzing...................................
Voordat u begint.......................................
Overzicht...................................................
Bedieningselementen...............................
Spraaksysteem.........................................
Toetsenset................................................
Dvd, beeldscherm.....................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.........
Menu’s......................................................
Menusysteem op drie niveaus..................
2
03 Uw reis plannen
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
Bestemming opgeven...............................
Reisplan....................................................
Huidige positie..........................................
Instellingen................................................
Simulatie...................................................
40
47
51
52
60
Inhoud
04 05 06
04 Verkeersinformatie
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Algemeen.................................................. 64
Informatie lezen......................................... 66
Met verkeersproblemen omgaan.............. 68
Faciliteiten................................................. 72
Veelgestelde vragen.................................. 76
EULA - Licentieovereenkomst.................. 78
Auteursrecht.............................................. 81
3
Inhoud
07
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 82
4
Inhoud
5
Beknopte bedieningsinstructies................................................................ 8
6
SNELGIDS
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
01
Systeem activeren
Belangrijkste commando's
Eerst moet het elektrische systeem van de auto
worden geactiveerd:
Bij de volgende voorbeelden voor begeleiding
naar een Adres of een Faciliteit wordt het toetsenblok in het stuurwiel gebruikt.
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot en activeer sleutelstand I (zie het
instructieboekje van de auto).
2. Als het navigatiesysteem niet binnen
enkele seconden start - druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Disclaimer
• Druk op de toets OK.
Bedieningselementen
De gps-navigator van Volvo kan op meerdere
manieren worden bediend:
•
•
•
•
Met het rechter toetsenblok in het stuurwiel
Met de bediening op de middenconsole
Met een afstandsbediening
Met stembediening.
Voor een functiebeschrijving, zie pagina 19.
8
Middenconsole
Draai aan het Duimwiel
Draai aan TUNE
Druk op het duimwiel
Druk op OK
Druk op EXIT
Druk op EXIT
Begeleiding naar een straat
Bij het opstarten van het navigatiesysteem verschijnt er een tekst op het beeldscherm die
moet worden bevestigd:
Voor meer informatie, zie pagina 14.
Toetsenblok in
het stuurwiel
•
Doorlopen/kiezen in de menu's met het
duimwiel (1).
• Activeer de gemaakte keuze met een korte
druk op het Duimwiel (wordt in de volgende voorbeelden afgekort met "+ OK".
• Terugkeren binnen de menu's en/of annuleren met EXIT (2).
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Als het beeldscherm
geen kaartweergave
toont, moet u het
volgende doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Kaart
Druk op OK om een
menu te krijgen.
Navigatiemenu
Markeer Bestemming invoeren +
OK.
Bestemming
invoeren
Markeer Adres +
OK.
Bediening via de middenconsole
Als het toetsenblok op de middenconsole in
plaats van het toetsenblok in het stuurwiel
wordt gebruikt, geldt het volgende:
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Adres:
Markeer Stad: +
OK.
Schrijfwiel - zie
pagina 26.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch een
nieuwe route.
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Als het beeldscherm
geen kaartweergave
toont, moet u het
volgende doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Schrijfwiel
Kies de juiste locatie
uit de lijst + OK.
Kaart
Druk op OK om een
menu te krijgen.
Navigatiemenu
Markeer Toev. aan
reisplan + OK.
Navigatiemenu
Markeer Bestemming invoeren +
OK.
Reisplan
Markeer Begeleiding starten + OK.
Bestemming
invoeren
Markeer Speciale
best. (POI) + OK.
Speciale best.
(POI)
Markeer bijv.
Rondom de auto +
OK.
Laatste 5 typen
spec. best.
Markeer bijv. Alle
typen + OK.
Alle typen spec.
best.
Markeer bijv. Luchthaven + OK.
De begeleiding
begint - volg de aanwijzingen.
Het navigatiesysteem berekent de route, de
reistijd en de afstand tot de gekozen bestemming. Het systeem geeft begeleiding en
instructies bij knooppunten e.d.
Uitvoering
Resultaatlijst
Markeer de gewenste optie in de lijst +
OK.
Navigatiemenu
Markeer Toev. aan
reisplan + OK.
Reisplan
Markeer Begeleiding starten + OK.
Kaart
De begeleiding
begint - volg de aanwijzingen.
Begeleiding naar een faciliteit (POI)
Draai aan het Duimwiel om schrijftekens te kiezen en
voer deze in met
OK - er verschijnt
een lijst met opties
op het scherm.
Kaart
Beeldscherm/
menu
01
9
Gebruiksaanwijzing.................................................................................
Voordat u begint.....................................................................................
Overzicht.................................................................................................
Bedieningselementen..............................................................................
Spraaksysteem.......................................................................................
Toetsenset..............................................................................................
Dvd, beeldscherm...................................................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.......................................................
Menu’s....................................................................................................
Menusysteem op drie niveaus................................................................
10
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
02
Er is een snelgids voor mensen die direct aan
de slag willen - zie pagina 8.
na de tekst/zin tussen haakjes in de taal van het
boekje vermeld:
Voor een uitgebreidere beschrijving van het
gebruik, de mogelijkheden en de mogelijke
instellingen voor de bestemming wordt geadviseerd het boekje ernaast te houden bij
gebruik van het systeem.
Paden in het menusysteem worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemming invoeren
Adres
Stad:
Alle typen opties/accessoires worden aangeduid met een asterisk (*).
Bestemming invoeren
Adres
(Set destination > Address)1
Speciale tekst
N.B.
Engelse tekst
De afbeeldingen in het boekje worden gebruikt
voor alle markten en talen, zodat de teksten die
erop voorkomen voornamelijk in het Engels zijn
gesteld.
Om te zorgen dat de gebruiker de afbeeldingen
en de menukeuzes met paden gekoppeld aan
de tekst van het boekje beter begrijpt, worden
de Engelse woorden van de afbeelding direct
1
12
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onder aan de pagina of direct bij
een tabel. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waarnaar het cijfer/de letter
verwijst.
Opties
Menuopties/paden
Alle op het beeldscherm te maken keuzes worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd
met een iets grotere en grijskleurige tekst, bijv.
Bestemming invoeren.
Voetnoot
N.B.
Teksten met het kopje N.B. duiden op tips
en adviezen die het gebruik van bepaalde
mogelijkheden en functies vergemakkelijken.
Niet in Engelstalige boeken. Hier echter weergegeven als voorbeeld.
In het boekje worden, naast de standaarduitrusting, ook opties (fabrieksgemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (naderhand
ingebouwde extra uitrusting) beschreven.
De in dit instructieboekje beschreven uitrusting
is niet in alle auto’s aanwezig, aangezien de
uitrusting is aangepast aan de verschillende
marktbehoeften en nationale of lokale wetgeving en bepalingen.
Bij twijfel over wat standaard of optie/accessoire is, kunt u contact opnemen met een
Volvo-dealer.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
Wijzigingen in het boekje
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
02
We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
13
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
Algemeen
Instellingen
Uit
Het navigatiesysteem van Volvo maakt gebruik
van het referentiesysteem WGS84 die de positie met lengte- en breedtegraad geeft.
Het systeem wordt met basisinstellingen geleverd, maar start met de instellingen die het
laatst zijn gebruikt.
Het navigatiesysteem wordt uitgeschakeld als
de transpondersleutel uit het contactslot wordt
gehaald.
U kunt het navigatiesysteem van de auto
gebruiken zonder een bestemming te hebben
opgegeven.
Er bestaat een functie om alle instellingen tegelijk naar de basisinstellingen te resetten, zie
pagina 59.
De navigator kan niet handmatig worden uitgeschakeld, maar werkt na de "Opstart"sequentie altijd op de achtergrond. Als u niet
wilt dat het navigatiesysteem is ingeschakeld:
Kaartstand
Aan/Uit
• Druk op EXIT bij de "Opstart"-sequentie,
Bij het opstarten toont het navigatiesysteem op
het beeldscherm een tekst die moet worden
bevestigd met een druk op de toets OK/
MENU. De tekst luidt als volgt:
• Het systeem geeft route-informatie om
uw bestemming te kunnen bereiken.
De situatie op de weg kan de
nauwkeurigheid van de navigatie
beïnvloeden. Houd u aan de
verkeersregels en vertrouw op uw
eigen oordeel. Concentreer u altijd op
het verkeer en rijd aandachtig en
verantwoord.
Daarna wordt de kaart van het actuele geografische gebied weergegeven waarop de auto
wordt aangeduid met een blauwe driehoek.
14
zie het gedeelte "Kaartstand".
Aan
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot.
2. Het beeldscherm wordt in sleutelstand I
automatisch geactiveerd (zie het instructieboekje van de auto).
3. Druk op de toets NAV op de middenconsole als het navigatiesysteem niet automatisch start.
4. Druk op OK als de "Opstart"-tekst op het
scherm verschijnt, zie het eerdere gedeelte
"Kaartstand".
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage
accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om te zien hoe het systeem werkt, kan de
begeleiding naar een opgegeven bestemming
op het beeldscherm worden gesimuleerd - zie
pagina 60.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
15
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
02
N.B. De afbeelding is schematisch - bepaalde onderdelen kunnen per automodel en markt variëren.
16
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Antenne voor gps
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Stembediening
Tal van elementen in het navigatiesysteem
kunnen ook met de stem worden bediend. De
microfoon (2a) zit in het plafond en de activeerknop (2b) zit op het rechter toetsenblok op het
stuurwiel. Voor meer informatie, zie
pagina 22.
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in en achter de middenconsole gemonteerd en heeft o.a. de volgende
functies:
• Positiebepaling van de auto
• Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
• Hanteren van verkeersinformatie
• Stembegeleiding
• Dvd-speler
De gps-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC1) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
1
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen,
zoals bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC 1 is een gestandaardiseerd codesysteem
voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt
automatisch de juiste zendfrequentie op. De
ontvangst gaat via de FM-antenne.
N.B.
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d. Voor
informatie over de verzorging van het beeldscherm, zie pagina 29.
02
Toetsenblok, middenconsole
Naast het toetsenblok op het stuurwiel kan ook
het numerieke toetsenblok op de middenconsole worden gebruikt in combinatie met de
knoppen OKMENU, TUNE en EXIT om
menuopties door te nemen, keuzes te bevestigen of terug te gaan binnen menu’s, zie
pagina 19.
Volumeregeling en IR-ontvanger
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt continu vergroot waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn.
Gebruik tijdens lopende gesproken meldingen
de volumeregeling van het audiosysteem om
het volume te wijzigen, zie pagina 31. Het
volume kan ook in het menusysteem worden
gewijzigd.
Voor informatie over het bijwerken van kaartgegevens en software, zie pagina 28.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole - de IR-ontvanger zit daar.
Traffic Message Channel
17
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Toetsenblok, stuurwiel
02
Aan de rechterkant van het stuurwiel zit een
toetsenblok. Gebruik dit blok om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s, zie pagina 19.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
18
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Algemeen over bedieningselementen
Het navigatiesysteem wordt bediend met de
bedieningselementen op de middenconsole,
met het toetsenblok op het stuurwiel of met
een afstandsbediening*. De drie verschillende
toetsenblokken van de bedieningseenheden
hebben dezelfde functies, maar zien er anders
uit en worden anders gebruikt. De vormgeving
kan ook per markt verschillen.
Het systeem kan met behulp van speciale
commando’s ook met de stem worden
bediend - zie pagina 22.
Middenconsole
bijv. de status van de klimaatregeling op
het bovenste en onderste deel van het
beeldscherm.
Met een druk op OK/MENU bevestigt of
activeert u een keuze. Wordt in dit boekje
beschreven met de knop ‘OK’ of ‘+ OK’.
Door aan TUNE te draaien loopt u door de
verschillende menuopties. Wordt in dit
boekje beschreven met de knop ‘TUNE’.
Met een druk op EXIT keert u terug binnen
het menusysteem of annuleert u een
keuze.
Stuurwiel
De uitvoering van het toetsenblok op het stuurwiel varieert, afhankelijk van de markt en het
gekozen audiosysteem.
Toetsenblok op de middenconsole.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Met de knop wisselt u ook
tussen Aan/Uit voor het weergeven van
02
Numerieke toetsen worden gebruikt voor
de invoer van informatie bij het zoeken naar
adressen en namen en voor het scrollen op
de kaart. Zie de pagina’s 26 en 32.
Rechter toetsenblok op het stuurwiel.
Draai aan het duimwiel om door de verschillende menuopties te lopen.
Druk op het duimwiel om een keuze te
bevestigen/activeren.
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u een keuze.
Afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt om
tal van functies in de auto te regelen/bedienen.
Hier worden alleen de functies beschreven die
betrekking hebben op het navigatiesysteem.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole.
``
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
02
Met OK/MENU bevestigt of activeert u een
keuze. Wordt in dit boekje beschreven met
de knop ‘OK’ of ‘+ OK’.
Stembediening
Met de Pijltoetsen verplaatst u de menucursor.
Extra informatie
Zie het volgende gedeelte.
Numerieke toetsen worden gebruikt voor
de invoer van informatie bij het zoeken naar
adressen en namen en voor het scrollen op
de kaart.
N.B.
Controleer eerst of het aanbrengen van
nieuwe AA-/LR6-batterijen helpt, als de
afstandsbediening niet werkt.
WAARSCHUWING
Toetsenblok van de afstandsbediening.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Met de knop wisselt u ook
tussen Aan/Uit voor het weergeven van
bijv. de status van de klimaatregeling op
het bovenste en onderste deel van het
beeldscherm.
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u een keuze.
20
Bewaar de afstandsbediening en andere
dergelijke voorwerpen in één van de
opbergvakken - bij snel afremmen of een
aanrijding kunnen dergelijke voorwerpen tot
letsel of materiaalschade leiden.
Er is soms meer informatie beschikbaar dan
wat er op de menuregel past - de regel eindigt
dan met het teken ‘#’.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Om de rest van de informatie te bekijken:
• Druk op de knop INFO.
02
21
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Spraaksysteem
02
Algemene informatie over het
spraaksysteem
Bediening
Het spraaksysteem biedt de mogelijkheid om
bepaalde functies van het navigatiesysteem te
bedienen met behulp van gesproken commando’s.
Gesproken commando's kunnen als volgt
worden onderbroken:
Het gebruik van spraakcommando’s biedt
bedieningscomfort en leidt minder af – ze helpen u om de aandacht bij de besturing van de
auto en het verkeer te houden.
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
Het spraaksysteem maakt gebruik van de
microfoon van het handsfree-systeem – u krijgt
gesproken antwoorden te horen via de luidsprekers in de auto.
De microfoon zit in het plafond vóór de
bestuurder om het stemgeluid van de bestuurder optimaal op te vangen – de microfoon kan
echter ook stemmen van eventuele inzittenden
oppikken en daar hinder van ondervinden.
Toetsenblok in het stuurwiel.
Knop voor het spraaksysteem
Systeem activeren
• Bij kort indrukken van de stuurknop (1)
wordt het systeem geactiveerd – het is
daarna gereed om een commando te ontvangen.
Let op het volgende bij het gebruik van het
spraaksysteem:
• Bij commando’s – Spreek met normale
stem in een normaal tempo.
• Houd portieren, zijruiten en schuifdak
dicht.
• Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.
22
N.B.
Bij twijfel over de te gebruiken commando's
kan de bestuurder "Help" zeggen - het systeem antwoordt dan met enkele commando's die in de betreffende situatie kunnen
worden gebruikt.
•
•
•
niet praten
•
•
op EXIT drukken
"Annuleer" zeggen
de stuurtoets voor Stembediening een
paar seconden ingedrukt houden
op één van de toetsen op de middenconsole NAV, RADIO, MEDIA, MY
CAR of CAM drukken.
Spraakcommando’s gebruiken
Gegevens invoeren in het navigatiesysteem is
heel eenvoudig met spraakcommando’s,
omdat op het beeldscherm de commando’s
worden getoond die het vaakst worden
gebruikt in een bepaalde situatie.
Starten
U begint als volgt bij het geven van een spraakcommando:
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Spraaksysteem
1. Druk kort op de stuurknop voor het spraaksysteem – op het beeldscherm verschijnen
voorbeelden van mogelijke commando’s.
• ‘Navigatie > Ga naar… > Adres’ – Zeg
‘Navigatie’ en wacht op antwoord van het
systeem in de vorm van mogelijke alternatieven op het beeldscherm. Ga daarna verder door bijvoorbeeld ‘Ga naar…’ te zeggen en eindig met ‘Adres’.
2. Kies bijvoorbeeld ‘Navigatie’ en spreek
het woord duidelijk en in normaal tempo
uit.
3. Het scherm springt naar de opties
‘Herhaal spraakbegeleiding/Navigatie
ga naar adres/Routebeschrijving’ –
Maak een keuze en zeg
‘Routebeschrijving’.
of
4. Etc....
Enkele adviezen:
Let erop dat grijs gearceerde tekst en de tekst
in haakjes geen deel uitmaakt van het spraakcommando.
• Geef een commando door eerst de spreek-
– ‘Navigatie ga naar adres’.
Tips
knop kort te bedienen en vervolgens na de
toon op natuurlijke wijze te spreken.
spreek na de toon aan het einde van de
vraag.
Alle op het beeldscherm zichtbare menu's
en opties kunnen (om verschillende redenen) niet altijd worden gekozen:
• Om een spraakcommandosessie te beëin-
•
• Tijdens een dialoog kunt u hulp krijgen
Te kiezen - de menuregel/optie is helder en wit.
• Niet te kiezen - de menuregel/optie is
mat en grijs.
Commando’s zijn op verschillende
manieren te geven
Het commando ‘Navigatie ga naar adres’ is
iets te doen – als u niet antwoordt, wordt
de dialoog beëindigd.
digen – houd de spreekknop ingedrukt.
door na de luistertoon ‘Help’ te zeggen.
02
• Geef geen commando terwijl het systeem
antwoordt – het systeem wordt er niet door
gehinderd, maar het risico is aanwezig dat
u bepaalde informatie van het systeem niet
meekrijgt.
• Spreek het hele commando in één keer uit
• Om het spraaksysteem te antwoorden –
N.B.
• Het systeem vraagt u maximaal 3 keer om
Voorbeelden
Hier volgende enkele normale commando’s:
•
•
•
•
Navigatie ga naar adres
Navigatie ga naar POI
Navigatie wis volgende routepunt
Navigatie annuleer begeleiding.
N.B.
In het menu MY CAR staat een volledige lijst
met snelcommando's - Ga naar
Instellingen
Spraakinstellingen
Lijst van spraakcommando's
Navigatiecommando's.
• De dialoog met het systeem kan worden
versneld – Onderbreek de systeemmeldingen door de spreekknop op het stuurwiel
kort in te drukken, wacht op de toon en
spreek daarna.
• Als het verkeer al uw aandacht vergt, hoeft
u een vraag niet meteen te beantwoorden.
bijvoorbeeld te geven in de volgende vorm:
23
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Spraaksysteem
Hulpfuncties en instellingen
02
Het menusysteem van de auto MY CAR bevat
programma’s, waar u met de verschillende
functies van het spraaksysteem kunt oefenen.
Voor een beschrijving van het menusysteem
MY CAR – zie het reguliere instructieboekje
van de auto.
Hoe beter u vertrouwd bent met het spraaksysteem, hoe makkelijker u de functies ervan
kunt gebruiken. U wordt dan ook geadviseerd
te oefenen met de ingebouwde trainingsprogramma’s.
N.B.
Oefenprogramma's zijn alleen toegankelijk
als de auto met een aangehaalde parkeerrem stilstaat.
Introductie van het spraaksysteem
Het programma Spraakintroductie biedt u
stapsgewijze instructies voor het gebruik van
het spraaksysteem en is een eenvoudige
manier om vertrouwd te raken met het geven
van commando’s.
Het programma is op twee manieren te starten:
• Druk op de stuurknop voor het spraaksysteem en zeg ‘Spraakintroductie’.
of
24
• Activeer het programma in MY CAR – Ga
naar Instellingen Spraakinstellingen
Spraakintroductie.
•
Spraaktraining
Aan de hand van het programma
Spraaktraining leert het spraaksysteem uw
stem en uitspraak te herkennen. Het biedt
tevens de mogelijkheid om een tweede gebruikersprofiel aan te maken – handig als meerdere
personen regelmatig gebruik maken van de
auto en het systeem.
• De spraaktraining wordt gestart in MY
CAR – Ga van daaruit naar Instellingen
Spraakinstellingen
Spraaktraining Gebruiker 1 of
Gebruiker 2.
N.B.
De menuoptie Standaardinstellingen kan
pas in Gebruiker 1 worden veranderd als
er een les van Spraaktraining is doorgenomen.
Meer instellingen in MY CAR
• Gebruikersprofiel - U kunt 2 verschillende
gebruikersprofielen instellen. Ga naar
Instellingen Spraakinstellingen
Gebruikersinstelling spraaksystem. Vink
daar een van de alternatieven
Standaardinstellingen, Gebruiker 1 of
Gebruiker 2 aan.
Volume mededelingen - Ga naar
Instellingen Spraakinstellingen
Volume mededelingen en kies het
gewenste niveau.
Het volume van de mededelingen van het systeem is tevens aan te passen met de knop
TUNE op de middenconsole, terwijl het systeem spreekt.
Talen
Het spraaksysteem wordt voortdurend doorontwikkeld en bij het ter perse gaan van dit
boekje waren de volgende talen beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engels (UK)
Engels (US)
Frans (CAN)
Frans (FRA)
Nederlands
Italiaans
Spaans (EU)
Spaans (VS)
Zweeds
Duits
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Spraaksysteem
N.B.
Gesproken gps-navigatie is alleen mogelijk
in de hieronder vermelde landen. Voor de
overige talen/markten zijn geen plaatsnamen- en adressenregisters ingesproken.
uitspraak van de bestuurder te leren en vast te
leggen onder Gebruiker 2 met het Engels
ingesteld als systeemtaal (zodat beide varianten beschikbaar zijn) of het Zweedse taalprofiel
in Gebruiker 1 te wijzigen in Engels.
02
Om van taal te wijzigen – Ga naar Instellingen
Systeemopties Taal en maak een
keuze.
De talen die beschikbaar zijn in het
spraaksysteem zijn voorzien van dit
icoon in de talenlijst.
Taalspecifiek gebruikersprofiel
Het spraaksysteem begrijpt alleen commando’s in de taal die u hebt ingesteld in
Systeemopties.
Stel dat gebruikersprofiel Gebruiker 1 bijvoorbeeld is aangemaakt door een bestuurder die
Nederlands spreekt en het Nederlands als systeemtaal heeft ingesteld. Als deze bestuurder
de systeemtaal vervolgens wijzigt in Engels, is
gebruikersprofiel Gebruiker 1 niet langer
beschikbaar omdat het systeem nu alleen
commando’s in het Engels verwacht en
begrijpt – in dat geval wordt de optie
Standaardinstellingen actief.
Om ervoor te zorgen dat het systeem de
Engelse uitspraak van de bestuurder beter
begrijpt dient u de Engelse commando’s in de
25
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
Zo kunt u "schrijven"
• Stopt met de cursor op het gewenste teken
om het te kiezen - het teken wordt op de
schrijfregel weergegeven.
02
• Wissen/annuleren met EXIT.
Meer mogelijkheden
N.B.
Gedempte tekens kunnen bij de betreffende
invoer niet worden gekozen.
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige
tekst.
Het schrijfwiel.
Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een
"schrijfwiel" om specifieke informatie op te
geven, bijv. het type faciliteit, plaats/stad,
gebied/land, adres, straatnummer of postcode.
2. Druk op OK om het "schrijfwiel" te openen.
1. Markeer een tekstveld.
3. Kies de tekens met het duimwiel/de draaiknop TUNE en voer ze in met een druk op
het duimwiel/OK.
Numerieke toetsenset
Een keuze activeren
Nadat de gewenste functie/menuregel is
gemarkeerd met het duimwiel of met de draaiknop TUNE - druk op het duimwiel/OK om het
volgende niveau van functies/opties te kunnen
bekijken.
1
26
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de
middenconsole: 0-9, * en #.
Bij bijv. een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens1 onder deze toets,
bijv. W, x, y, z en 9. Door een snelle druk op de
toets verplaatst/"loopt" de cursor door deze
tekens.
De schrijftekens voor de resp. toets kunnen per markt/staat/taal variëren.
In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten
meer opties, zoals meerdere schrijftekens en
ook cijfers:
• Overige (More) + OK - de alternatieve
tekens worden in het wiel weergegeven.
• 123 + OK - de cijfers worden in het wiel
weergegeven.
• => + OK - de cursor wordt naar de lijst aan
de rechterkant van het scherm verplaatst
waar vervolgens een keuze kan worden
gemaakt met OK.
• Laatste 5 (Last 5) + OK - u krijgt de laatste
zoekopdrachten te zien. Markeer er één
van + OK.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Lijst met opties
02
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Het cijfer 5 in de hoek rechtsboven van het
beeldscherm geeft aan dat de lijst 5 mogelijke
opties bevat die overeenkomen met de ingevoerde letters BEZ.
Geen lijst
Een lege lijst en de tekens *** in de hoek rechtsboven van het cijfervenster geven aan dat het
aantal beschikbare opties met de nu ingevoerde tekens meer is dan 1000 - als het aantal
minder is, worden de actuele opties automatisch weergegeven.
Om het aantal opties in de lijst te verminderen:
• Voer meer tekens op de tekstregel in.
27
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
Inhoud van de dvd’s
02
Dvd’s met bijgewerkte kaartgegevens en bijbehorende uitgebreide informatie worden continu ontwikkeld. Neem contact op met uw
Volvo-dealer voor informatie over de nieuwste
uitgave.
N.B.
De kaartgegevens hebben geen 100% dekking in alle gebieden/landen.
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
continu vergroot waardoor updaten soms
noodzakelijk kan zijn.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
•
•
•
•
•
•
Licentiecode
Rusland
Om een update te kunnen activeren, moet
eerst een licentiecode worden ingevoerd. Deze
code haalt u van internet.
Zuid-Afrika
Zuid-Amerika
Zuidoost-Azië
Turkije
Neem voor hulp contact op met een Volvodealer, als het kaartgebied van het navigatiesysteem moet worden aangepast.
Kaartgegevens bijwerken
Bij een update wordt via dvd's en de standaard
dvd-speler van de auto nieuwe informatie overgezet naar het navigatiesysteem van de auto.
N.B.
Kaartgebieden
Het kaartsysteem van de auto is afhankelijk van
de markt. De volgende hoofdkaarten zijn
beschikbaar:
•
Tijdens het updaten zijn meerdere Infotainment-functies uitgeschakeld of
gereduceerd.
•
•
•
•
•
•
•
Voordat met updaten wordt begonnen Lees eerst de instructies door.
1
2
28
Noord-Amerika
Australië & Nieuw-Zeeland (Pacific)
Europa
Hongkong
Japan
Als u vragen hebt over de update kunt u contact opnemen met een Volvo-dealer.
China
Midden-Oosten
Het internetadres waar de licentiecode wordt aangemaakt is bijgesloten bij de update-dvd's.
Het aantal dvd's hangt af van de markt.
1. Open de pagina1 "Uw navigatiesysteem
activeren".
2. Voer het VIN-nummer van de auto en het
e-mailadres van de eigenaar in het resp.
lege veld in en klik de internetpagina weg.
3. Noteer vervolgens de licentiecode die op
het scherm verschijnt. De licentiecode
wordt ook naar het vermelde e-mailadres
gestuurd.
Update
Ga als volgt te werk om het navigatiesysteem
te updaten:
1. Start de motor.
2. Plaats de eerste dvd in de dvd-speler en
volg de aanwijzingen op het scherm. Een
update bestaat meestal uit meerdere
dvd’s2 – plaats de dvd’s in een logische/
numerieke volgorde.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
N.B.
Door het updaten van kaartgegevens kunnen er in bepaalde gevallen ook nieuwe
functies aan het systeem worden toegevoegd die niet in dit boekje worden beschreven.
Afgebroken update
3. Het scherm toont Nieuwe software
gevonden (New software
found) - start de update met een druk op
OK. (Annuleer met EXIT).
4. Het scherm toont Voer de licentiecode
in: - voer de licentiecode in met het numerieke toetsenblok, zie pagina 19.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm dat
continu aangeeft waar in het proces de
update zich bevindt en bovendien een
schatting van de resterende tijd geeft.
• Als alle dvd's zijn ingelezen, moet de
update worden geactiveerd. Hiervoor moet
de motor worden afgezet en 5 minuten
worden gewacht met herstarten. Hierna is
de update voltooid en kan het navigatiesysteem weer worden gebruikt.
Als het GPS-navigatiesysteem na het starten
van de update moet worden gebruikt terwijl de
update nog niet is voltooid, kan het proces
handmatig worden onderbroken. Ga dan als
volgt te werk:
1. Als de auto wordt gebruikt: Parkeer de
auto op een geschikte plek.
2. Haal de dvd eruit.
3. Druk op de knop START/STOP ENGINE de motor slaat af.
4. Haal de transpondersleutel uit het contactslot en wacht 5 minuten.
5. Herstart de motor en druk op de knop
NAV in de middenconsole - het navigatiesysteem wordt geactiveerd en is klaar voor
gebruik. Let op: het navigatiesysteem is
nog niet bijgewerkt, maar geactiveerd met
de oude kaartgegevens.
Onderbroken update voortzetten
Als de update bij het afzetten van de motor nog
niet voltooid is, wordt het proces bij de vol-
gende keer starten hervat op het punt waar het
proces is onderbroken. Ga als volgt te werk om
een onderbroken update te herstarten:
02
1. Voer de stappen 1-3 in het vorige hoofdstuk "Update" uit - de update wordt hervat
op het punt waar het proces is onderbroken.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Verzorging van dvd’s
Hanteer de dvd’s met de nodige voorzichtigheid.
Bewaar de disks in de bijbehorende hoesjes
wanneer u ze niet gebruikt. Bewaar de disks
niet in vocht, bij hoge temperaturen, in direct
zonlicht of in een stoffige omgeving.
Verzorging van beeldscherm
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende, licht vochtige doek en
een mild glasreinigingsmiddel.
BELANGRIJK
Plaats geen voorwerpen voor het beeldscherm van het gps-navigatiesysteem – het
oppervlak kan bekrast raken. Ook mobiele
telefoons kunnen voor storingen zorgen in
de werking van het beeldscherm.
29
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
02
N.B. De afbeeldingen zijn schematisch - bepaalde onderdelen kunnen per softwareversie en markt variëren.
30
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave actuele positie
Stembegeleiding
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven faciliteiten e.d.
Nadat een bestemming is ingevoerd en de auto
een kruispunt of afrit nadert, hoort u een
gesproken melding over de afstand en het type
manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een
gedetailleerde kaart van het kruispunt. De
stembegeleiding wordt net voor het kruispunt
herhaald.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het beeldscherm vindt u aan de
binnenkant voorin van de omslag.
Faciliteiten langs de snelweg - zie
pagina 42.
Gedetailleerde kruispuntplattegrond - op
de linker helft van het beeldscherm staat
een gedetailleerde uitvergroting van de
eerstvolgende kruising1. De situatie wordt
altijd aangevuld met een gesproken melding, zie het volgende gedeelte.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. Er kan
ook voor 2D- of 3D-weergave worden
gekozen - zie pagina 54.
Scrolstand - zie pagina 32.
Het volume kan met de volumeknop van het
audiosysteem worden aangepast (tijdens een
gesproken melding).
Om een melding te herhalen:
• Druk 2 keer op de knop OK.
Zie ook Instellingen
Routegeleidingsopties Gesproken
begeleiding - zie pagina 56.
Ook hier kan het stemvolume worden aangepast.
02
Kompas
De rode punt van de kompasnaald wijst in noordelijke richting en de witte naar het zuiden.
Ga naar Instellingen Kaartopties
Kompas om te kiezen of het kompas wel of
niet moet worden weergegeven - zie
pagina 55.
N.B.
In bepaalde gevallen (bijv. als u een Bluetooth-aangesloten mobiele telefoon
gebruikt) wordt de gesproken melding door
een pling vervangen.
Om een mannelijke of vrouwelijke stem en de
taal te kiezen:
• Ga naar het menusysteem in MY CAR - zie
het reguliere instructieboekje van de auto.
1
Deze functie kan worden uitgebreid - zie pagina 56.
31
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Menusysteem
02
In de resp. gedeelten van het boekje worden
alle daar voorkomende menu's en opties
gepresenteerd.
N.B.
Vanuit de kaartstand naar het
hoofdmenu
• Druk op de knop OK.
Vanuit een ander menu naar het
hoofdmenu
• Druk op NAV en daarna op OK.
Alle op het beeldscherm zichtbare menu's
en opties kunnen (om verschillende redenen) niet altijd worden gekozen:
• Druk herhaaldelijk op EXIT totdat u er bent.
•
Terug naar het Hoofdmenu
Te kiezen - de menuregel/optie is helder en wit.
• Niet te kiezen - de menuregel/optie is
mat en grijs.
Hoofdmenu
Scrollmenu
of
Waar de gebruiker zich ook in de menu’s
bevindt, het Hoofdmenu is altijd bereikbaar
met één of meerdere keren drukken op de toets
EXIT.
In de Scrollstand verplaatst u met de numerieke toetsen op de middenconsole een dradenkruis over de kaartweergave.
Terug naar de kaart
De Scrollstand in de normale kaartstand
activeren
Er is een eenvoudige manier om de kaart snel
weer op het scherm te krijgen, ongeacht waar
de gebruiker zich in het menusysteem bevindt:
• Houd EXIT enkele seconden ingedrukt.
• Druk op één van de numerieke toetsen
0-9.
Scrollen
• Druk op één van de numerieke cijfertoetsen 1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen
wordt een richtingspijl weergegeven in
combinatie met het cijfer dat moet worden
gebruikt om de kaart in de gewenste richting te rollen.
Het hoofdmenu staat helemaal bovenaan in de
menustructuur van het navigatiesysteem en is
het eerste menu dat de gebruiker na de disclaimer en kaartstand van het opstarten ziet.
32
In-/uitzoomen
• Draai aan de draaiknop TUNE.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Uit de Scrollstand gaan
Begeleiding pauzeren
• Druk op EXIT.
02
Dradenkruis
Met een druk op OK verschijnt een menu voor
de locatie op de kaart waarnaar het centrum
van het dradenkruis wijst:
• Toev. aan reisplan - Voegt de gemarkeerde locatie aan het reisplan toe.
• Spec.best. in omgeving - Biedt de mogelijkheid om eventuele faciliteiten rond de
gemarkeerde locatie te zoeken/bekijken.
• Verkeersbericht lezen - Biedt de mogelijkheid om eventuele verkeersberichten1
rond de gemarkeerde locatie te bekijken.
• Informatie - Toont eventuele informatie
over de gemarkeerde locatie.
• Positie opslaan - Biedt de mogelijkheid
om de gemarkeerde locatie in het geheugen op te slaan. (Opent het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen
positie Bewerken - zie pagina 43).
Begeleiding onderbreken
(Pause guidance)
Met de cursor op Begeleiding onderbreken
+ OK kan de begeleiding tijdelijk worden uitgeschakeld waarna visuele of akoestische
begeleiding wordt gegeven - tegelijkertijd
wordt de menuregel gewijzigd in Begeleiding
hervatten. Het autosymbool van het systeem
blijft echter de actuele positie van de auto op
de kaart tonen.
De begeleiding hervatten
• Markeer Begeleiding hervatten + OK.
1
De service is niet voor alle gebieden/markten/staten beschikbaar.
33
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
02
Hier ziet u drie niveaus van het menusysteem.
Verscheidene menu’s op niveau 3 hebben
meerdere submenu’s - deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
Begeleidingsinstructie herhalen
Bestemming invoeren
Adres
Gebied:
Stad:
pag. 31
pag.
40
pag.
40
Speciale best. (POI)
Op naam
pag.
41
Vorige best.
Toev. aan reisplan
Rondom de auto
Informatie
Langs de route
Opslaan
Rondom kaartmarkering
Wissen
Langs de weg
Alles wissen
Langs de snelweg
Terugreis
MyPOI in omgeving van
de auto
Begeleiding starten
pag.
44
pag.
45
Toev. aan reisplan
MyPOI rondom de pos.
op kaart
Reisplan bewerken
Straat:
Nummer
Kruispunt:
Toev. aan reisplan
Informatie
Opgeslagen positie
Toev. aan reisplan
Informatie
pag.
43
Markeren op kaart
pag.
45
Breedte- & lengtegraad
pag.
45
Postcode
pag.
45
Routedetails
pag.
47
Bewerken
Sorteren op
Wissen
34
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
Reisplan
Begeleiding starten
pag.
47
Verkeersincidenten op de
route
pag.
68
of
Toev. aan reisplan
Kaartkleuren
pag.
54
02
Tweekaartenmodus
weergeven
Er zijn verkeersincidenten
Reisplan bewerken
Kaartopties
Instellingen één kaart
Mijden
pag.
48
Gemeden verkeersincidenten
pag.
69
Volgende bestemming
pag.
48
Huidige positie
pag.
51
Spec. best. op kaart
Route-instructies
pag.
49
Instellingen
pag.
52
Huidige straatnaam
tonen
Kaart van gehele route
pag.
49
pag.
52
Snelheidslimieten tonen
Kaart van resterende route
pag.
49
Demo starten
pag.
60
Instelling kaart rechts
Instelling kaart links
of
VerkeersinformatieA
Verkeersbericht
Routeopties
Routetype
Kompas
Informatievelden tonen
pag.
52
Voorgestelde routes
Demo stoppen
VerkeersinformatieA
Verkeersbericht lezen
Individuele route
pag.
64
Route programmeren
Programmeerfunctie
resetten
pag.
66
``
35
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
Alle gebruikersgegevens
wissen
pag.
59
Volume mededelingen
Begeleiding onderbreken
pag. 33
Straatnamen in
gespr.begel.
of
Routegeleidingsopties
02
Gesproken begeleiding
pag.
56
Begeleiding hervatten
Opmaak aankomsttijd
A
Kaart met kruising. in
and. bronnen weerg.
MyPOI-alarm
Systeeminformatie
GPS-informatie
pag.
57
Kaartversie
De kaart wordt geladen
36
MyPOI importeren/bewerken
pag.
58
Navigatie-instellingen
resetten
pag.
59
Niet in alle gebieden/markten/staten beschikbaar.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
02
37
Bestemming opgeven.............................................................................
Reisplan..................................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Simulatie.................................................................................................
38
40
47
51
52
60
UW REIS PLANNEN
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Adres
Het is voldoende om alleen een plaats/stad op
te geven en de reis te beginnen - zo komt u in
het centrum van de plaats/stad.
1. Met het vorige beeld op het beeldscherm Druk op OK om het vooraf gekozen schrijfveld te activeren.
Als de breedte- en lengtegraad van een
bestemming bekend zijn, kunt u deze opgeven.
2. Toets de straatnaam in op Straat: (Street)
met het ‘schrijfwiel’ (zie pagina 26) en kies
daarna een gewenste Stad: (City).
Zie pagina 26 voor informatie over hoe lettertekens in de verschillende tekstvelden van het
systeem moeten worden ingetoetst/ingevoerd.
03
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld, in andere gevallen een
stadsdeel.
Plaat of straat
3. Of Stad: (City) + OK en start met het opgeven ervan.
De volgende zoekcriteria kunnen worden
gebruikt:
• Gebied: (Area) - Een land opgeven.
• Stad: (City) - Een plaats/stad opgeven.
• Postcode: - Onder Stad: kan ook op postcode worden gezocht.
• Straat: (Street) - Een straat opgeven.
• Nummer (Number) - Kies een huisnummer
in de straat.
• Kruispunt: (Junction) - Kies een bestemming waar twee straten/wegen elkaar kruisen.
Bestemming invoeren
• Toev. aan reisplan (Add to itinerary) -
Adres
Markeer + OK om het adres aan het reisplan toe te voegen.
(Set destination > Address)
Er zijn verschillende manieren om een bestemming te programmeren.
• Informatie (Information) - Markeer + OK
De cursor gaat eerst op Straat (Street) staan.
Zo zoekt u een bestemming:
40
om de informatie over de gekozen bestemming te bekijken.
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Meer over Informatie
Faciliteiten
naar het menu Instellingen
kaart - zie pagina 55.
Spec. best. op
Alle zoekopdrachten verlopen zoals beschreven in het eerdere gedeelte Plaats of straat:
1. Geef Gebied: (Area)/Stad:/(City)/Type:
(Type)/Naam: (Name) op.
03
2. Kies vervolgens Toev. aan reisplan (Add
to itinerary) of Informatie (Information) +
OK.
Markeer een adres/straat + OK - daarna kan
het volgende worden gekozen:
• Kaart (Map) - Toont waar op de kaart de
locatie zich bevindt - soms met aanvullende informatie.
• Bellen1 (Call) - Belt de faciliteit als er een
telefoonnummer vermeld staat.
• Secund. best. (Related POI) - U krijgt faciliteiten gekoppeld aan de actuele/gemarkeerde faciliteit te zien.
• Park. in omg. (Parking nearby) - U krijgt
eventuele parkeerplaatsen rond de gekozen locatie te zien, met afstand.
Met naam
Bestemming invoeren
(POI)
Speciale best.
(Set destination > Point of interest – POI)
Het systeem bevat een groot aantal te zoeken
faciliteiten die als bestemming kunnen worden
opgegeven. De lijst van gewenste faciliteiten
kan korter worden gemaakt door te specificeren op welke faciliteit(en) de actuele zoekopdracht betrekking heeft:
• Kies Type: (Type) en specificeer welke
faciliteiten bij de zoekopdracht moeten
horen (dit is dezelfde manier als wordt
beschreven op pagina 55).
Om te kiezen welke faciliteiten permanent op
de kaart moeten worden weergegeven, gaat u
1
Op naam (By name)
Naast het zoeken op een hoofdgroep (bijv.
Restaurant) kan ook de bedrijfsnaam van de
faciliteit worden gebruikt, bijv. ‘Peppes
bodega’. De methode is dezelfde als bij het
zoeken op Adres, zie pagina 40.
Vereist een aangesloten mobiele telefoon.
``
41
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Als u bijvoorbeeld zoekt op Naam: met ‘London Airport’, zullen alle combinaties met ‘London’ verschijnen wanneer u de ‘Lo’ invoert.
Naarmate u meer letters opgeeft zal het aantal
treffers afnemen en vindt u sneller wat u zoekt.
03
Een zoekopdracht met ‘Lo’ levert tevens treffers op zoals ‘Restaurant LouTrivalou’, omdat
ook treffers bestaande uit meerdere delen met
een spatie ertussen worden meegenomen.
N.B.
Er bestaan ondercategorieën voor restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Langs de route (Along the route)
Langs de snelweg
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs het opgestelde reisplan.
Rond punt op de kaart
Rondom kaartmarkering (Around point on
map)
Voor het zoeken van faciliteiten wordt het dradenkruis van de scrolfunctie gebruikt - zie
pagina 32.
• De scrolkaart verschijnt - Zet het dradenkruis op de gewenste locatie + OK
Langs de straat
Rond de auto
Rondom de auto (Near the car)
Langs de snelweg (Along the motorway)
Deze zoekopdracht geeft een lijst met faciliteiten die vanaf de snelweg goed bereikbaar zijn,
zoals werkplaatsen langs de snelweg of aan
afritten.
My POI rond de auto
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied rond de actuele positie van de auto.
Langs de route
Langs de weg (Along the street)
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs een specifieke straat/weg.
MyPOI in omgeving van de auto (My POI
near the car)
42
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Met deze functie kunt u faciliteiten die u zelf
aan het systeem hebt toegevoegd – My POI2 –
zoeken in het gebied rond de actuele positie
van de auto.
3. Markeer Positie opslaan + OK - de locatie
is daarmee opgeslagen en staat in de lijst
Opgeslagen positie.
Opgeslagen locatie
Markeer een opgeslagen locatie in de lijst +
OK en kies uit de volgende opties/rubrieken:
My POI rond locatie op kaart
Reisplan toevoegen
Toev. aan reisplan (Add to itinerary)
03
Opent hetzelfde venster als voor Bestemming
invoeren Adres Toev. aan reisplan - zie
pagina 47.
Bestemming invoeren
positie
Opgeslagen
(Set destination > Stored location)
MyPOI rondom de pos. op kaart (My POI
around point on map)
Hierbij wordt naar faciliteiten gezocht die u zelf
aan het systeem hebt toegevoegd – My POI2 –
rond de kaartmarkering.
Zoeken vindt plaats met het dradenkruis van
de scrolfunctie - zie pagina 32.
• De scrolkaart verschijnt - Zet het dradenkruis op de gewenste My POI + OK
2
De bestuurder kan een groot aantal eigen locaties in het systeem opslaan. Hiermee kan vervolgens snel een reisplan worden opgesteld/
aangevuld.
Informatie
Informatie (Information)
Opent hetzelfde venster als voor Bestemming
invoeren Adres Toev. aan reisplan
Informatie - zie pagina 41.
Bewerken
Een locatie opslaan
Een willekeurige locatie opslaan:
1. Gebruik de scrolfunctie (zie pagina 32) en
markeer de vast te leggen locatie.
2. Druk op OK voor het menu van het ‘dradenkruis’.
Voor informatie over de wijze waarop u eigen faciliteiten (My POI) toevoegt aan de kaartdatabase - zie pagina 58.
``
43
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Bewerken (Edit)
Opent de gemarkeerde ‘Opgeslagen locatie’
en biedt de mogelijkheid om het volgende te
wijzigen/bij te werken:
• Naam (Name) - Toets/voer een willekeurige naam voor de locatie in.
03
•
Symbool (Icon) - Kies het symbool dat de
actuele locatie moet representeren.
•
•
•
•
• Toev. aan reisplan (Add to itinerary)
• Informatie (Information)
• Opslaan (Store) - zie de volgende afbeel-
Naam
Symbool
Afstand
ding voor meer informatie over deze optie.
Chronologisch
• Wissen (Delete)
• Alles wissen (Delete all).
Verwijd.
Wissen (Delete)
• Wist de gemarkeerde opgeslagen locatie.
• Adres (Address) - Opent de kaart om de
geografische positie van de locatie aan te
passen.
Eerdere bestemmingen
• Telefoon: (Phone) - Toets/voer een telefoonnummer in.
• Spraakmarkering bewerken (Edit voice
tag) - Eigen geluid opnemen3. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
De optie Opslaan levert het menu Bewerken op.
• Naam tonen op kaart (Show name on
De menuoptie Opslaan (Store) voert naar hetzelfde menu Bewerken als voor Opgeslagen
positie Bewerken.
map) - Afvinken als de naam van de locatie
niet op de kaart zichtbaar moet zijn.
• Opslaan (Store) - Uitgevoerde aanpassingen worden opgeslagen met OK.
Vorige best.
Sorteren op
Sorteren op (Sort by)
(Set destination > Previous destination)
Kies of de opgeslagen locaties in de lijst moeten worden gesorteerd op:
Hier worden eerder gebruikte bestemmingen
opgeslagen. Markeer er één en kies vervolgens
uit:
3
44
Bestemming invoeren
Alleen in combinatie met een audiosysteem type ‘High Performance’ of ‘Premium’.
Voor meer informatie - zie pagina 43.
• Om de informatie voor een bestemming
aan te vullen/te wijzigen - Markeer
Opslaan (Store) + OK.
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Terugreis
Terugreis (Return trip)
Begeleidt terug naar het startpunt van het reisplan. Kan overal/altijd in het reisplan worden
gekozen.
6 MNO gaat u naar rechts, met 8 TUV gaat
u omlaag enz. - zie pagina 32.
3. Verplaats de cursor naar de volgende te
wijzigen positie en herhaal de bewerking.
2. Als de gewenste locatie is gevonden - Druk
op OK.
4. Met de cursor in de beide vensters helemaal rechts toetst u (of draait u aan
TUNE) de letters voor de windstreken in N = 6, Z = 7, W = 9 en E = 3.
Zoeken via lengte-/breedtegraad
5. Als beide coördinaten zijn ingetoetst - markeer Toev. aan reisplan + OK om de locatie aan het reisplan toe te voegen.
Zoeken via punt op kaart
03
Reisplan toevoegen
Toev. aan reisplan (Add to itinerary)
Voegt de locatie van de gekozen coördinaten
op de kaart toe aan het reisplan.
Informatie
Informatie (Information)
Bestemming invoeren
kaart
Markeren op
Bestemming invoeren
lengtegraad
Breedte- &
(Set destination > Latitude & Longitude)
(Set destination > Select on map)
Kies de bestemming met gps-coördinaten:
Toont een kaart waarop de actuele locatie met
een cursor wordt aangewezen.
1. Plaats de cursor op het te wijzigen teken
en druk op OK - het tekenvenster wordt
‘actief’.
• Draai aan TUNE om de schaal te wijzigen.
1. Verplaats het dradenkruis met de numerieke toetsen op de middenconsole: met
Toont eventuele informatie over de locatie.
Postcode
2. Toets/voer een cijfer in met de numerieke
toetsen op de middenconsole (of draai aan
TUNE) - sluit af met OK of zet de cursor op
het volgende teken - het vorige tekenvenster wordt ’gedeactiveerd’.
``
45
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Postcode (Postcode)
Een bestemming zoeken met postcode:
1. Markeer Postcode: (Postcode) + OK om
het ‘schrijfwiel’ te openen.
03
2. Kies tekens met de knop TUNE en toets/
voer deze in met een druk op OK. (Of toets/
voer tekens in met de numerieke toetsen
op de middenconsole - zie pagina 26).
N.B.
De weergave van postcodes kan per markt/
gebied verschillen.
46
03 Uw reis plannen
Reisplan
Menuoverzicht
N.B.
De laatst toegevoegde bestemming wordt
altijd Deelbestemming-1 - de eerdere Deelbestemming gaat een stap omhoog: De
"Oude" Deelbestemming-1 wordt dus Deelbestemming-2, enz.
U kunt maximaal 8 deelbestemmingen en één
eindbestemming aangeven.
Begeleiding starten
03
Als u een andere volgorde wilt - Ga naar
Routedetails
Reisplan, Markeer een
Wijzig plaats in
deelbestemming en
lijst.
Routedetails
Reisplan opstellen
(Route details)
Resultaat met ‘Routevoorstel 3’ aangevinkt.
Het systeem hanteert één reisplan (Itinerary)
per keer met maximaal 8 deelbestemmingen.
(Start route guidance)
Met de cursor op Begeleiding starten + OK
activeert u het actuele reisplan.
De eerst opgegeven bestemming wordt de
eindbestemming van de reis. De erna ingevoerde bestemming wordt een deelbestemming.
Als vooraf is gekozen voor weergave van 3
alternatieve reisplannen moet de bestuurder er
één kiezen, zie het menu Instellingen
Routeopties Voorgestelde routes, pagina
53.
Routedetails
Reisplan
(Route details > Itinerary)
Maak een reisplan aan met meerdere stops. Zo
hoeft u tijdens de rit niet telkens een nieuwe
bestemming op te geven.
Reisplan toevoegen
(Add to itinerary)
Voegt een deelbestemming toe. Levert hetzelfde menu op als in ‘Bestemming
invoeren’ - zie pagina 40.
47
03 Uw reis plannen
Reisplan
teiten rond de locatie en parkeerplaatsen
worden bekeken.
Reisplan bewerken
(Edit itinerary)
• Wissen (Delete) - verwijdert de deelbe-
Geeft de alternatieven:
• Reisplan wissen - wist het actuele reisplan.
03
• Routeopties - opent een snelkoppeling
naar Instellingen
pagina 52.
Routeopties - zie
Deelbestemmingen in reisplan
stemming.
• Wijzig plaats in lijst (Move in list) - wijzigt
de rangschikking in het reisplan.
• Wijzigen op kaart (Adjust on map) - toont
de locatie op de kaart met een dradenkruis.
Er kan naar een andere locatie worden
gescrold en deze kan worden gekozen met
OK. Zie meer over de scrolfunctie op
pagina 32.
(Route details > Avoid)
Hier kan een traject in het reisplan worden
gedeselecteerd. De alternatieve afstanden
worden vanuit de actuele positie van de auto
berekend. Het systeem kiest dan een andere
route.
• Markeer het gewenste alternatief + OK.
Volgende bestem.
• Opslaan (Store) - opent het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen
positie Bewerken - zie pagina zie
pagina 43).
Mijden
Routedetails
Door deelbestemming + OK te markeren kan
iedere deelbestemming in het reisplan worden
bijgewerkt.
(Route details > Next destination)
• Informatie (Information) - Uitgebreide
naam en adres en breedte- en lengtegraad.
Bovendien kan de faciliteit worden gebeld
en kunnen eventueel voorkomende faciliRoutedetails
48
Volgende bestemming
Mijden
03 Uw reis plannen
Reisplan
Route-instructies
Kaart met de hele route
03
Toont de positie van de volgende deelbestemming op de kaart, naam, adres, berekende
aankomsttijd en afstand. Geeft ook de alternatieven:
• Wissen (Delete) - verwijdert de actuele
Routedetails
Route-instructies
(Route details > Route instructions)
Routedetails
Kaart van gehele route
(Route details > Map of entire route)
Hier wordt het hele reisplan getoond - verkleind
zodat het op het beeldscherm past.
deelbestemming en toont de volgende.
• Kaart (Map) - toont de locatie op de kaart
Verder dezelfde functies als in het Scrolmenu,
zie pagina 32.
in het Scrolmenu, zie pagina 32.
• >> - gaat naar de volgende deelbestemming in het reisplan, in een loop.
Kaart met de resterende route
• Bellen (Call) - belt de faciliteit, indien
mogelijk.
Routedetails
route
Hier worden de begeleidingspunten van het
reisplan opgesomd.
Kaart van resterende
(Route details > Map of remaining route)
Toont een schermbeeld dat op dat in het vorige
gedeelte lijkt, maar laat alleen het resterende
traject van het reisplan zien vanaf de actuele
positie van de auto.
``
49
03 Uw reis plannen
Reisplan
Verder dezelfde functies als in het Scrolmenu,
zie pagina 32.
03
50
03 Uw reis plannen
Huidige positie
Waar ben ik?
03
Huidige positie
(Current position)
Toont een kaartweergave met de actuele positie van de auto en informatie over de locatie,
bijv. naam en coördinaten.
51
03 Uw reis plannen
Instellingen
Verkeersinformatie
Verkeersbericht (Traffic message)
(Settings > Route options)
Hier kunnen de verkeersmeldingen worden
gesorteerd:
Type route
• Alle (All) - alle gerapporteerde verkeersopstoppingen worden weergegeven.
• Belangrijkste - bijv. gesloten wegen door
03
een ongeval of een andere grote/langdurige opstopping.
• Geen - de weergave van verkeersproblemen is uitgeschakeld.
Instellingen
Verkeersinformatie
(Settings > Traffic information)
Er kunnen meer instellingen voor de verkeersinformatie worden verricht dan de hier
beschreven - zie pagina 68.
N.B.
Deze instelling is van invloed op de berekening van de route.
Routetype (Route type)
Hier kunnen verschillende typen reisplannen
worden gekozen:
• Snel (Fast) - de kortst mogelijke reistijd
Routeopties
krijgt prioriteit
• Kort - het kortst mogelijke traject krijgt pri-
Verkeersmeldingen
oriteit
• Eenvoudig - zo weinig mogelijk kruispunten en soortgelijke verkeerssystemen krijgen prioriteit.
Instellingen
52
Routeopties
03 Uw reis plannen
Instellingen
Routevoorstellen
Route aanpassen
• Niet-bevestigde wegen mijden
• Grenzen mijden
N.B.
•
Voorgestelde routes (Route proposals)
Individuele route (Customise route)
Bij het commando Begeleiding starten kunnen er meerdere gelijksoortige geschikte
opties zijn. Kies hier of de bestuurder als er
meerdere opties zijn moet worden gevraagd
om te kiezen:
Hier hebt u de mogelijkheid om bepaalde verkeerspunten te deselecteren. Aanvinken om de
volgende punten1 langs de route te vermijden:
• Kies 1 als het navigatiesysteem de
geschiktste optie moet kiezen.
• Kies 3 als de bestuurder uit maximaal 3
voorstellen moet kunnen kiezen.
Voor meer informatie, zie pagina 47.
•
•
•
•
Snelwegen mijden (Avoid motorways)
Tolwegen mijden (Avoid toll roads)
Veren mijden (Avoid ferries)
Betaalzones mijden (Avoid congestion
charging zones)
• Tunnels mijden (Avoid tunnels)
• Wegen met tijdbeperking mijden (Avoid
time-restricted roads)
• Wegen met seizoensbep. mijden (Avoid
season-restricted roads)
• Autotreinen mijden
1
•
Als deze keuzes worden gemaakt terwijl
er een reisplan is opgesteld, kan er
sprake zijn van een bepaalde vertraging
na het aanvinken/uitvinken van een
optie, aangezien het reisplan dan
opnieuw moet worden berekend.
03
Als tunnels, tolwegen en snelwegen zijn
gedeselecteerd, worden deze zoveel
mogelijk vermeden en worden ze alleen
gebruikt als er geen ander redelijk alternatief beschikbaar is.
Route aanleren
Route programmeren (Route learning)
De basisvoorwaarde is een ingesteld reisplan.
Als de bestuurder van het reisplan afwijkt en
een andere weg naar de eindbestemming
neemt dan het systeem adviseert, leert het systeem de keuze van de bestuurder aan.
Als hetzelfde reisplan nog 2 keer wordt
gebruikt en de bestuurder zijn wegkeuze herhaalt, toont het systeem de weg die de
bestuurder heeft gekozen.
De mogelijke opties kunnen per markt/gebied/land variëren.
53
03 Uw reis plannen
Instellingen
03
Een aangevinkt vakje zorgt ervoor dat een traject dat 3 keer is gereden, als reisplan wordt
opgeslagen in plaats van het oorspronkelijke
reisplan.
Noord - de kaart wordt altijd weergegeven met
Noord boven aan het beeldscherm. Het autosymbool beweegt in de desbetreffende windstreek op het scherm.
Route aanleren resetten
Programmeerfunctie resetten (Reset route
In rijrichting - het autosymbool is het middelpunt en wijst altijd naar boven op het beeldscherm. De kaartweergave roteert onder het
autosymbool en dat is gerelateerd aan hoe de
weg loopt.
learning)
Wist de rijgeschiedenis.
Kaart-opties
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
Instellingen
Kaartopties
(Settings > Map options)
Kaartkleuren
Kaartkleuren (Map colors)
3D2 - het autosymbool en de kaartweergave
worden schuin van de zijkant/van boven weergegeven.
Kies uit:
Stand met twee kaarten tonen
• Automatisch - een lichtsensor registreert
of het dag of nacht is.
• Dag (Day op vorige afbeelding)
• Nacht
Instellingen voor stand met één kaart
Instellingen één kaart (Single map settings)
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
Noord.
2
54
Alleen als Kaartoriëntatie > In rijrichting is gekozen.
2D - het autosymbool en de kaartweergave
worden loodrecht van boven weergegeven.
03 Uw reis plannen
Instellingen
Tweekaartenmodus weergeven (Show dual
map mode)
Kaartschaal aanpassen in stand met 2
kaarten
• Alles (All) - alle voorkomende faciliteiten
Om de beide kaarten met verschillende kaartschalen te kunnen bekijken, kan dit als volgt
afzonderlijk worden aangepast:
• Geen - er worden geen faciliteiten weer-
1. Ga uit van de kaartweergavestand. Draai
de knop TUNE naar links of rechts - de ene
schermhelft krijgt een gekleurd kader.
2. Druk op OK - de gemarkeerde schermhelft
is daarmee ‘actief’.
3. Draai aan de knop TUNE om de schaal aan
te passen.
Het beeldscherm kan de kaart over het hele
beeldoppervlak laten zien of kan de kaart in 2
verschillende schalen op de linker- en rechterhelft weergeven.
4. Druk nogmaals op OK - helder, de schermhelft is ‘gedeactiveerd’.
voorkomende faciliteiten weergegeven:
Vink de faciliteiten aan die op de kaart
moeten worden weergegeven.
03
N.B.
Als u een POI-categorie met veel symbolen
op de kaart schrapt/uitzet, kunnen er meer
POI's van andere categorieën op het
scherm worden weergegeven/zichtbaar
worden gemaakt.
De mogelijke faciliteiten staan opgesomd op
pagina 72.
Kompas
Kompas (Compass)
Instellingen voor linker kaart
Instelling kaart links (Left map settings)
Kies welk type kompas op de kaartweergave
zichtbaar moet zijn:
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
• Grafisch (Graphic)
• Tekst - de kompasrichting (boven aan het
Noord.
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
Dezelfde als voor de linker kaart - zie het vorige
gedeelte.
gegeven.
• Gekozen - Er wordt een menu met alle
Faciliteit op kaart
Kies door het vakje aan te vinken bij
Tweekaartenmodus weergeven + OK en
EXIT.
Instellingen voor rechter kaart
Instelling kaart rechts (Right map settings)
worden weergegeven.
Spec. best. op kaart (POI on map)
Vink de gewenste optie aan voor hoe faciliteiten op de kaart moeten worden weergegeven:
beeldscherm) wordt met een letter aangegeven, bijv. N voor ‘Noord’.
• Geen.
Voor meer informatie over het kompas, zie
pagina 31.
55
03 Uw reis plannen
Instellingen
Huidige wegnaam tonen
Met de cursor op Huidige straatnaam
tonen (Show current road name) + OK wordt
Instructie-opties
Deze optie toont een volumeregeling op het
scherm waarmee u het volume van de stembegeleiding kunt aanpassen.
de functie aangevinkt om onderaan op het
beeldscherm de naam te vermelden van de
straat/weg waar de auto zich bevindt.
03
Stemvolume
Volume mededelingen (Voice output volume)
• Aanpassen met de knop TUNE + OK.
Geldende snelheidsbeperking tonen
Met de cursor op Snelheidslimieten tonen
Voor meer informatie, zie pagina 17.
(Show speed limits) + OK wordt de functie aangevinkt om in de rechter bovenhoek van het
beeldscherm een verkeersbord te zien met de
geldende maximumsnelheid.
Straatnaam in stembegeleiding
Met de cursor op Straatnamen in
gespr.begel. (Street names in voice
Informatieveld tonen
Met de cursor op Informatievelden tonen
Instellingen
Routegeleidingsopties
(Settings > Route guidance options)
guidance) + OK wordt de functie afgevinkt om
het systeem niet alleen informatie over afstand
en richting te laten geven, maar ook de namen
van straten en wegen te laten uitspreken.
(Show information fields) + OK wordt de functie
aangevinkt om in het tekstveld aan de bovenen onderkant van de kaart eventuele informatie
weer te geven.
format)
De functie is ook in/uit te schakelen met de
knop NAV op de middenconsole.
Kies de tijd die op het scherm moet worden
weergegeven:
Notatie van aankomsttijd
Opmaak aankomsttijd (Time of arrival
• ETA (Estimated Time of Arrival) - toont de
berekende aankomsttijd
• RTA (Remaining Time of Arrival) - toont de
Stembegeleiding
Gesproken begeleiding (Voice guidance)
Als u stembegeleiding wenst - vink de optie
Gesproken begeleiding aan. Voor meer informatie, zie pagina 31.
56
resterende reistijd.
Kruispuntplattegrond altijd tonen
Het navigatiesysteem kan op de achtergrond
blijven werken, terwijl het beeldscherm wordt
03 Uw reis plannen
Instellingen
gebruikt voor een andere bron, zoals de radio
of telefoon.
Gps-informatie
Kaartversie
Met de cursor op Kaart met kruising. in and.
bronnen weerg. + OK wordt de functie aangevinkt om ook bij gebruik van andere bronnen/programma’s gedetailleerde kruispuntplattegronden op de ene helft van het beeldscherm weer te geven - zie pagina 31.
03
My POI-alarm
Met de cursor op MyPOI-alarm (My POI
Alert) + OK wordt de functie aangevinkt om een
vooraf ingesteld geluidssignaal te laten klinken,
wanneer de auto een My POI-locatie nadert –
zie pagina 58.
GPS-informatie (GPS information)
Kaartversie (Map version)
Het scherm toont:
Het scherm toont:
• Aantal ontvangen satellieten: (Number
• Softwareversie: (Software version)
• Kaartversie (Map version)
• Kaartregio: (Map market).
of received satellites)
Systeeminformatie
• Ontvangen positie (Received position)
• Op kaart geverifieerde pos. (Map
matched position)
• Hoogte: (Altitude)
• Geografische naam van de huidige positie.
Instellingen
Downloadstatus kaart
De kaart wordt geladen (Map loading
progress)
Bij het bijwerken van de kaartdatabase wordt
hier weergegeven waar in het proces de
update zich bevindt. Voor meer informatie, zie
pagina 28.
Systeeminformatie
(Settings > System information)
``
57
03 Uw reis plannen
Instellingen
My POI importeren/bewerken
N.B.
•
Voor het aanvullen van de kaartdatabase met POI-bestanden is enige computerervaring vereist!
•
Het bestandsformaat van POI-bestanden en de manier waarop deze van
internet worden gehaald, worden
bepaald door de betreffende producent/distributeur. Er is daarom geen
standaardproces voor het downloaden
van POI-bestanden. Om die reden kan
in dit instructieboekje dan ook geen
exacte stapsgewijze beschrijving worden opgenomen.
03
Instellingen
bewerken
MyPOI importeren/
•
(Settings > Import/Edit My POI)
Veel bedrijven bieden POI-bestanden aan op
hun website. Met deze functie kan de gebruiker
de kaartdatabase van Volvo aanvullen met
faciliteiten van andere leveranciers.
Bij vragen kunt u contact op nemen met
een Volvo-dealer.
Om aan te geven hoe het downloaden van een
POI-bestand van internet in zijn werk kan gaan,
geven we hier een eenvoudig voorbeeld voor
het fictieve bedrijf "Warenhuis" en zijn vestigingen:
1. Ga naar de website van het bedrijf op internet en ga naar de locatie waar het POIbestand staat.
2. Selecteer een POI-bestand met het formaat "gpx" en download het. Als het formaat niet aanwezig is, moet het POI-
3
58
Op het internet zijn gratis conversieprogramma's te downloaden.
bestand na het downloaden worden
geconverteerd naar gpx-formaat3.
3. Zet het POI-bestand "Warenhuis.gpx" op
een USB-geheugen.
4. Plaats het USB-geheugen vervolgens in de
USB-aansluiting van de auto (onder de
armleuning/klep in de tunnelconsole) en
zoek Instellingen MyPOI importeren/
bewerken op in het menusysteem.
5. Kies Importeren + OK en volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
Na het importeren kunt u bepaalde instellingen
verrichten voor de nieuwe My POI-groep
"Warenhuis":
• u kunt de naam wijzigen;
• u kunt het pictogram My POI op de kaartweergave vervangen (als het geïmporteerde POI-bestand een pictogram bevat,
wordt dit automatisch voorgeselecteerd);
• u kunt kiezen uit 4 geluidssignalen (om te
worden gewaarschuwd bij het naderen van
het pictogram My POI – zie pagina 57);
• geef aan of het pictogram My POI wel of
niet op de kaart moet worden weergegeven.
Markeer na de instellingen Opslaan + OK,
waarna u klaar bent of een nieuwe POI-groep
kunt importeren/bewerken.
03 Uw reis plannen
Instellingen
Alle toegevoegde faciliteiten worden onder
"My POI" geplaatst.
Deze functie hervat de fabriekinstellingen van
het systeem.
De kaartdatabase is aan te vullen met 100 My
POI-groepen of 50.000 My POI-locaties in het
formaat GPX 1.1.
De menuoptie Instellingen Navigatieinstellingen resetten + OK levert een schermbeeld op met de vraag Alle navigatieinstellingen resetten? (Reset all navigation
settings?), Doorgaan met OK Stoppen met
EXIT (Continue with OK – Cancel with EXIT) druk op OK om de fabrieksinstellingen te hervatten of annuleer met EXIT.
N.B.
Naast alle varianten van POI-bestanden die
van het internet te downloaden zijn kan
Volvo tevens uitbreidingsbestanden bieden
– neem contact op met de dichtstbijzijnde
Volvo-dealer voor informatie de mogelijke
alternatieven.
Alle gebruikersinformatie wissen
Navigatie-instellingen resetten
Instellingen
wissen
Instellingen
resetten
Navigatie-instellingen
(Settings > Reset navigation settings)
schermbeeld op met de vraag Wilt u alle
gebruikersspecifieke navigatiegegevens
wissen? (Do you want to delete all navigation
user data?), Doorgaan met OK Stoppen met
EXIT (Confirm with OK – Cancel with EXIT) druk op OK om te wissen of annuleer met
EXIT.
03
De volgende instellingen worden gewist met
OK:
•
•
•
•
•
alle opgeslagen locaties
geschiedenis voor Laatste 5
eerdere bestemmingen
route aanleren
gewijzigde fabrieksinstellingen.
Alle gebruikersgegevens
(Settings > Delete all user data)
De menuoptie Instellingen Alle
gebruikersgegevens wissen+ OK levert een
59
03 Uw reis plannen
Simulatie
Demo starten
03
Routedetails
Demo starten
(Route details > Start demo)
Hier wordt de rit gesimuleerd die in het reisplan
wordt geadviseerd.
Het systeem laat zien hoe er naar de opgegeven bestemming wordt gereden.
Om het demo-rijden af te sluiten:
• De eerdere menuoptie Demo starten is
veranderd in Demo stoppen - Markeer
deze + OK.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
60
03 Uw reis plannen
03
61
62
G000000
Algemeen................................................................................................ 64
Informatie lezen....................................................................................... 66
Met verkeersproblemen omgaan............................................................ 68
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
Verkeerssymbolen op de kaart
Verkeer met opstopping
Uitgezonden verkeersinformatie wordt altijd
ontvangen en weergegeven - ook als er geen
bestemming is opgegeven.
Verkeer met opstopping in beide rijrichtingen
Hoe de verkeersinformatie moet worden weergegeven kan in Instellingen worden ingesteld
en gewijzigd, zie pagina 52.
04
Omvang
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitgezonden.
Kleur van de aanduiding
Symbool voor verkeersmelding/-probleem.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie neemt voortdurend toe.
Als er minimaal één verkeersmelding langs de
route is, verschijnt er een TMC1-symbool in de
linker bovenhoek van de kaart.
Met de scrolfunctie (zie pagina 32) kunt u het
verkeersprobleem openen om de exacte locatie en de aard ervan te bekijken.
De kleur van de pijlen, lijnen en kaders geeft de
mate van opstopping aan:
Zwart
Gesloten weg
Rood
Stilstaand verkeer
Oranje
Langzaam verkeer
Geel
Algemene informatie
Locatie op de kaart
Verkeersproblemen worden aangeduid met
pijlen, lijnen en kaders:
1
2
64
Traffic Message Channel
Kaartsymbolen kunnen per markt/land variëren.
Type verkeersopstopping
Hier ziet u voorbeelden van kaartsymbolen2 die
verschillende problemen in het verkeer kunnen
markeren:
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Omvang
Ongeval
Eén weghelft
Omleiding
Informatie
04
Smalle weg
Parkeerinformatie
File
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Op alle schalen tot 5 km wordt langs de desbetreffende weg, naast het symbool voor de
verkeersmelding, een lijn weergegeven met
dezelfde kleur als de richtingspijl. De lengte van
de lijn komt overeen met de omvang van het
verkeersprobleem (afstand).
Wegwerkzaamheden
Grootte van gebied voor
verkeersinformatie
Glad wegdek
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter
het kaartgebied dat het scherm weergeeft, hoe
meer informatie er kan zijn.
Overig gevaar
Gesloten weg
65
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
04
Meldingen
Verkeersinformatie
Voorbeeld van met pijlen gemarkeerd verkeersprobleem en de omvang ervan.
Hoofdmenu.
Als het dradenkruis over een verkeersprobleem wordt geplaatst (wordt
gemarkeerd met een pijl langs de weg),
wordt op de kaart een knipperend kader met
een verkeersopstoppingssymbool (bijv. Glad
wegdek) weergegeven.
Verkeersinformatie (Traffic information)
Verkeersmelding lezen
1. Scroll het dradenkruis naar het verkeersprobleem (gekleurde lijn/pijl parallel aan
het betreffende traject) waar u informatie
over wilt hebben. Op de kaart gaat een verkeersmarkering met kader knipperen.
2. Druk op OK - Daarna wordt de informatie
ongeveer zo getoond:
Om kennis te nemen van de verkeersinformatie
van het symbool:
• Druk op OK en kies Verkeersinformatie
+ OK.
Verkeersbericht lezen (Read traffic message)
Met de cursor op Verkeersbericht lezen +
OK verschijnt het volgende:
66
Aan het symbool is gedetailleerde informatie
over het verkeersprobleem gekoppeld en voor
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
zover er gegevens beschikbaar zijn wordt ook
het volgende weergegeven:
• duur
• beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
• desbetreffende wegen.
Als er binnen het kader van het dradenkruis
meerdere verkeersproblemen aanwezig zijn,
wordt na een druk op OK eerst het probleem
getoond dat het dichtst bij het centrum van het
dradenkruis ligt.
04
Het bovenste deel van het beeldscherm kan
bijv. "2/5" tonen, d.w.z. dat de actuele informatie nummer 2 is van in totaal 5 meldingen
binnen het dradenkruis. Met een korte druk op
OK kunt u naar de resterende meldingen gaan.
• Ga terug naar de kaart met EXIT.
67
04 Verkeersinformatie
Met verkeersproblemen omgaan
Verkeersproblemen vermijden
Verkeersproblemen langs de route
Komende verkeersproblemen
04
Menuregel 2 met ingesteld reisplan.
Menuregel 2 zonder ingesteld reisplan.
Er zijn verkeersincidenten (Traffic events
ahead)
Met een druk op OK op Er zijn
verkeersincidenten krijgt u de actuele verkeersproblemen te zien.
Verkeersincidenten op de route (Traffic
events along route)
Dit is dezelfde menuregel als in het vorige
gedeelte, maar met een geactiveerd reisplan de menuregel luidt nu Verkeersincidenten op
de route. Hier kan het systeem u via een
andere weg langs de verkeersopstopping leiden.
Door een druk op OK op de gemarkeerde
menuregel ziet u de verkeersproblemen langs
de route:
Lijst met 1 opstopping op de route van het reisplan.
De bestuurder kan verkeersproblemen vermijden door het systeem een andere weg te laten
kiezen. Doe het volgende:
1. Kies/markeer de te vermijden verkeersopstopping + OK - het verkeersprobleem
wordt aangevinkt.
2. Als er meerdere opstoppingen moeten
worden vermeden - vink deze ook aan. Er
kunnen maximaal 15 stuks worden gekozen.
3. Markeer daarna Nieuwe route
berekenen (Calculate new route) + OK.
Het systeem berekent vervolgens een route die
langs de aangevinkte verkeersopstoppingen
leidt.
Voor gedetailleerde informatie over een opgesomd verkeersprobleem:
68
04 Verkeersinformatie
Met verkeersproblemen omgaan
• Kies/markeer een verkeersprobleem +
# INFO - er verschijnt informatie over het
verkeersprobleem.
Vermeden verkeersproblemen
Het volgende is mogelijk:
• Alles wissen (Clear all) - alle verkeersproblemen worden uitgevinkt.
• Kies/markeer één van de verkeersproblemen + OK - het verkeersprobleem wordt
uitgevinkt.
• Kies/markeer één van de verkeersproblemen + # INFO - op het beeldscherm wordt
gedetailleerde informatie met kaartweergave getoond, zie het voorbeeld op de volgende afbeelding:
04
Gemeden verkeersincidenten (Avoided
traffic events)
Hier worden de aangevinkte verkeersproblemen uit het vorige gedeelte opgesomd.
Gedetailleerde informatie - ga terug naar het menu
met EXIT.
• Ga terug naar de kaartweergave met
EXIT of kies Nieuwe route berekenen
(Calculate new route) + OK - het reisplan
wordt op basis van de verrichte wijzigingen
aangepast.
Lijst met 1 te bewerken verkeersprobleem.
69
Faciliteiten............................................................................................... 72
70
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Preciseer welke faciliteiten op de kaart moeten
worden weergegeven of kies dat Alles of
Geen moet worden getoond - zie pagina 55.
•
•
N.B.
Motorsportcomplex
De symbolen voor een faciliteit en het
aantal faciliteiten kunnen per land verschillen.
Volvo-dealer
Bij het bijwerken van kaartgegevens
worden er mogelijk nieuwe symbolen
toegevoegd en andere verwijderd –
onder Instellingen in het menusysteem
kunt u altijd de symbolen van alle faciliteiten voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Parkeerplaats
Parkeergarage
Parkeerplaats, grote voertuigen
VVV
05
De aangevinkte faciliteiten worden op de kaart
weergegeven.
Instellingen Kaartopties
op kaart Gekozen
Hier ziet u voorbeelden van symbolen voor uiteenlopende faciliteiten – ze zijn gegroepeerd
naar maatschappelijke functie:
Spec. best.
Tankstation
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Tankstation met aardgas (biogas)
Doe het volgende:
Tankstation met lpg (gas)
• Kies/markeer de faciliteit met de knop
TUNE – aanvinken/afvinken met OK en
afsluiten met EXIT.
Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt er een beperking voor het aantal
faciliteiten dat gelijktijdig op het scherm kan
worden getoond – bij het inzoomen op een
bepaald gebied ziet u meerdere faciliteiten.
72
Wasstraat
Garage
Autoverhuur
Historisch monument
Toeristische trekpleister
Schaatsbaan
Sportcomplex
Fitness-complex
Skicomplex
Bioscoop
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Amusementspark
Kapper
Dierentuin
Parkeerplaats lang snelweg
Opera
Camping
Centrum
Stadskern
Politiebureau
Brandweerkazerne
Theater
Hotel
Bar
Bibliotheek
Nachtclub
Conferentieoord
Restaurant
Beurs
Treinstation
Restaurant
Ziekenhuis
Apotheek
Forensentreinstation
Bank
Restaurant, Chinees
Luchthaven
Restaurant, vis
Busstation
Postkantoor
Fastfood
Veerboot
Kinderdagverblijf
Café
Jachthaven
05
Geldautomaat
School
Jachthaven
Winkelcentrum
Overheidsgebouw
Stomerij
Overheidsinstantie
Hogeschool
Kiosk
Universiteit
73
Veelgestelde vragen................................................................................ 76
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 78
Auteursrecht............................................................................................ 81
74
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
De positie van de auto op de kaart klopt
niet
redenen alleen gebruik maken van grote
wegen.
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van circa 20
meter.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en
snelwegen te vermijden, worden deze voor
zover mogelijk vermeden en alleen gebruikt als
er geen ander, redelijk alternatief beschikbaar
is.
Bij het rijden op wegen die parallel lopen aan
een andere weg, kronkelwegen, wegen op
meerdere niveaus en na lang rijden zonder duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
06
Om het systeem optimaal te laten functioneren, wordt daarom geadviseerd om, op een
geschikte plek, het stuur enkele keren volledig
te draaien terwijl u langzaam rijdt.
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na transport
Het kaartbeeld komt niet overeen met de
werkelijke situatie
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast
een negatieve invloed op de ontvangst van
GPS-signalen door het systeem, wat betekent
dat de nauwkeurigheid bij de berekening van
de positie van de auto kan verslechteren.
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld
een veerboot of een trein, of op een andere
wijze waarbij er geen GPS-signalen ontvangen
konden worden, kan het maximaal 5 minuten
duren tot de positie van de auto correct wordt
berekend.
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid en
onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels worden ingevoerd enz. De kaartdatabase
is daarom niet altijd compleet.
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na loskoppelen van de accu
Bij het berekenen van de route wordt, om tot
de theoretisch gezien beste route te komen,
rekening gehouden met de afstand, de wegbreedte, het wegtype, het aantal bochten naar
rechts of links, rotondes enz. Ervaring en lokale
kennis kunnen echter een efficiëntere route
opleveren.
Als de GPS-antenne stroomloos is geweest,
kan het langer dan 5 minuten duren voordat er
sprake is van een correcte ontvangst van GPSsignalen en de positie van de auto berekend
wordt.
Het systeem gebruikt tolwegen,
snelwegen of veerverbindingen, terwijl ik
heb aangegeven dat ik die wil vermijden.
Naast de GPS-ontvanger leveren ook de snelheidssensor van de auto en een gyrosensor
een bijdrage aan de berekening van de actuele
positie en rijrichting van de auto. Na montage
Bij het berekenen van routes over langere
afstanden kan het systeem om technische
76
van een reservewiel en na wisselen tussen
zomer- en winterbanden moet het systeem de
afmetingen van de nieuwe wielen "leren".
Het autosymbool op het scherm is onrustig
na verwisseling van een band
De kaartgegevens worden onafgebroken ontwikkeld en bijgewerkt. Bij uw Volvo-dealer kunt
u daar meer informatie over krijgen.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
De schaal van de kaart verandert soms
In bepaalde gebieden is er geen gedetailleerde
kaartinformatie beschikbaar. Het systeem verandert dan automatisch de vergroting.
De verwachte menu-opties zijn er niet
Controleer de verrichte instellingen. Selecteer
Navigatie-instellingen resetten om terug te
gaan naar de instellingen die helemaal aan het
begin zijn verricht.
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Als dat eventueel niet helpt, selecteert u Alle
gebruikersgegevens wissen.
Hoe kan ik eenvoudig controleren welke
kaartversie er wordt gebruikt?
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
Zie Instellingen Systeeminformatie
Kaartversie voor informatie over de versie en
het beschikbare geografische gebied.
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en
beweging van de auto te detecteren.
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat
u wegrijdt.
Ik ga een verre rit maken, maar wil geen
speciale route aangeven naar de
plaatsen waar ik langs wil rijden. Hoe kan
ik dan zo eenvoudig mogelijk een
reisplan bepalen?
Geef de bestemming rechtstreeks aan op de
kaart met behulp van het dradenkruis. Het systeem leidt u automatisch naar de eindbestemming, ook als u niet langs de deelbestemmingen rijdt.
06
Mijn kaartinformatie is niet actueel
Voor vragen m.b.t. het bijwerken van kaartgegevens kunt u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Volvo-dealer.
Zie ook www.volvocars.com/navi
77
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING
TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ
WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS
EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U
NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN
DEZE OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE OIDDELLIJK TE
RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER,
TEGEN RESTITUTIE VAN DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de auteursrechten en intellectuele eigendom, naburige
rechten of soortgelijke rechten daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij NAVTEQ en/
of uw leverancier, tot het moment dat u de vol-
78
ledige vergoeding aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald die u bent verschuldigd uit
hoofde van deze Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u
zaken hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor de
Database ontwikkeld is. Behoudens voor zover
uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale
wetgeving gebaseerd op de Europese Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese
Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen van de inhoud van de
Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen,
aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren. Indien u de in (nationale wetgeving gebaseerd op) de Software
Richtlijn bedoelde informatie die vereist is om
interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te
verkrijgen, dient u NAVTEQ redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en
in ieder geval alleen indien degene aan wie
wordt overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als
complete set zoals geleverd door NAVTEQ en
niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet,
dat de Database gedurende een periode van
12 maanden na verkrijging van uw exemplaar
van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria oor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw exemplaar van de Database hebt verkregen; deze
‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’
worden u op uw verzoek ter beschikking
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet
functioneert in overeenstemming met deze
beperkte garantie, zal NAVTEQ zich redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Data-base na deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming
met de garantie zoals hierboven beschreven,
hebt u de keuze tussen het verkrijgen van een
redelijke vergoeding van de prijs die u hebt
betaald voor de Database of ontbinding van
deze Overeenkomst. Het voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijklheid en uw enige
verhaalsmogelijkheid jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen enkele garantie met
betrekking tot het gebruik van de Database of
de resultaten die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid,
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ garandeert niet dat de Database
foutloos is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door NAVTEQ, uw leverancier of door enige andere persoon worden verstrekt, houden geen garanties
in, binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en
houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht
met betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan
en u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast
een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade als
gevolg van uw gebruik van de Database. Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot schade in de vorm van gederfde
inkomsten, verlies van gegevens of van gebruik
voor u of een derde voortvloeiend uit het
gebruik van de Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele
actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al
was NAVTEQ op de hoogte gesteld van de
mogelijkheid van het intreden van zulke
schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid
van NAVTEQ voor directe schade beperkt tot
het bedrag dat u hebt betaald voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST LATEN
ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U KUNT
ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WANNEER U DE DATABASE ANDERS
DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF
HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft onder meer geen van de
volgende categorieën informatie weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of
nabijheid van politie; hulp in noodgevallen;
constructiewerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen; voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen
met betrekking tot onder andere maximale
hoogte van viaducten of maximaal gewicht op
bruggen; weg- of verkeersomstandigheden;
06
``
79
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
80
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u
op dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar
u de Database hebt verkregen van toepassing.
In alle andere gevallen, of in het geval dat de
plaats waar u de Database hebt aangeschaft
niet bepaalbaar is, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in uw woonplaats op de dag van verkrijging van de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit
of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen aan de rechter
van de plaats waar u ten tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Auteursrecht
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Spain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië
(zie aparte informatie).
Hungary
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2012 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
06
Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat deze DN-NS-020 in overeenstemming is met de essentiële eisen en
andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
81
07 Alfabetisch register
A
Aan/Uit....................................................... 14
Aanvullende informatie.............................. 20
Adres
invoeren................................................ 40
Afstandsmaat
ETA....................................................... 56
RTA....................................................... 56
Akoestisch signaal
Opgeslagen locatie............................... 43
Begeleiding pauzeren................................ 33
Begeleiding starten.................................... 47
Beschreven paden in instructieboekje....... 12
Bestemming
instellen................................................. 40
Bestemming instellen................................ 40
Fabrieksinstellingen................................... 14
Faciliteiten
Symbolen.............................................. 72
Faciliteiten als bestemming....................... 41
Faciliteit op kaart....................................... 55
D
Deelbestemming........................................ 48
Antenne
positie................................................... 17
Demo......................................................... 60
Auto. Info................................................... 52
Dvd
vervangen............................................. 28
verzorging............................................. 29
Autotransport............................................. 76
F
Dradenkruis............................................... 32
Functies
toetsenset en afstandsbediening......... 19
G
Gebruikersinformatie wissen..................... 59
Geluidssignaal
opgeslagen locatie............................... 43
Gesproken commando (Stembediening)... 22
B
07
Basisfuncties............................................. 19
Batterij
afstandsbediening................................ 19
Beeldscherm
verzorging............................................. 29
Begeleiding................................................ 47
Beknopte instructies............................... 8
82
Gps-informatie........................................... 57
E
GPS-ontvanger.......................................... 17
Engelse tekst tussen haakjes.................... 12
H
Haakjes met Engelse tekst........................ 12
Hoofdeenheid
positie................................................... 17
07 Alfabetisch register
Huidige positie op kaart............................. 51
Kompas..................................................... 31
O
Omvang..................................................... 65
I
L
Info
informatie over de kaart-dvd................ 57
Licentiecode.............................................. 28
Opgeslagen locatie
Akoestisch signaal................................ 43
informatie toevoegen............................ 43
Locatie opslaan......................................... 43
Opgeslagen locaties............................ 43, 44
Instructie-opties......................................... 52
Luidsprekers
positie................................................... 18
Overzicht plaatsing van componenten...... 16
Instructie starten........................................ 47
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 19
K
Kaart
punt op................................................. 45
Kaart bekijken............................................ 54
Kaartgebieden........................................... 28
M
Menu’s/Functies........................................ 34
Mijden
snelwegen............................................. 53
tolwegen............................................... 53
veerverbindingen.................................. 53
Kaartkleur.................................................. 54
Kaartoptie.................................................. 54
Kaartstand................................................. 14
Kaartversie................................................. 57
Kaartweergave........................................... 30
P
Pijltoetsen.................................................. 19
Plaatsing van componenten, overzicht...... 16
Plaats vastleggen...................................... 43
Postcode
zoeken.................................................. 45
N
R
Navigatie-instellingen resetten.................. 59
Reisplan opstellen..................................... 47
07
Reisplan wissen......................................... 48
Route-opties........................................ 53, 56
Keuze verkeersinform................................ 52
Knooppunt................................................. 40
83
07 Alfabetisch register
S
Schaal
wijzigen........................................... 45, 65
Schaal verkeersinformatie wijzigen........... 65
Scrollen...................................................... 32
Simulatie.................................................... 60
Standaardinstellingen................................ 14
Standaardinstellingen hervatten................ 59
Stembediening........................................... 22
Traject vermijden....................................... 48
V
Verkeersinformatie............................... 17, 52
uitzending............................................. 64
Verkeersmelding lezen......................... 52, 66
Verkeerssymbolen op de kaart.................. 64
Volgende bestemming op route................ 48
Volumeregeling stembegeleiding............... 17
Stembegeleiding........................................ 31
Symbolen
faciliteiten.............................................. 72
Systeem activeren....................................... 8
Systeeminstellingen................................... 14
W
Wijzigingen in het boekje........................... 13
Systeemopties........................................... 57
07
T
Terug naar het vertrekpunt........................ 45
Terugreis.................................................... 45
TMC-ontvanger.......................................... 17
Toetsenset................................................. 19
positie............................................. 17, 18
84
Z
Zoeken
postcode............................................... 45
via punt op kaart................................... 45
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %VUDI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising