Volvo | S60 | Rear Seat Entertainment (RSE) | Volvo S60 2012 Rear Seat Entertainment (RSE)

Volvo S60 2012 Rear Seat Entertainment (RSE)
VOLVO
QUICK GUIDE - RSE
WEB EDITION
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem.
Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)
breidt het audiosysteem uit met het volgende:
• Twee tv-schermen
• A/V-AUX-ingang om bijvoorbeeld een video- of gamebox aan te sluiten
• Draadloze hoofdtelefoons
• Afstandsbediening
Met dit systeem is het mogelijk een video te bekijken, muziek af te spelen, radio te
luisteren, tv* te kijken of andere randapparatuur (zoals een gamebox) aan te sluiten.
Het systeem is te bedienen via het tv-scherm voorin (oudertoezicht).
Meer informatie over het systeem staat onder ‘RSE-systeem (Rear Seat Entertainment)’
in het reguliere instructieboekje van de auto.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te
brengen.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*)
AFSTANDSBEDIENING
Wisselen tussen:
L = tv-scherm links achterin
F = tv-scherm voorin
R = tv-scherm rechts achterin
Overschakelen op navigatie*A
Overschakelen op radio
Overschakelen op media
Overschakelen op Bluetooth®handsfree*A
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Afspelen/Pauzeren
Stoppen
Vooruitbladeren/-spoelen, van track/
nummer wisselen
Menu
Teruggaan, functie beëindigen, ingevoerde tekens wissen
Omhoog/omlaag
Naar rechts/links
Keuze bevestigen
0-9
Volume verlagen
Scrolwiel, overeenkomend met TUNE op de
middenconsole.
Volume verhogen
GEBRUIK
Kanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het infotainmentsysteem. Ook voor
het tv-scherm voorin.
Sneltoets naar favorietinstellingen
Informatie over het bekeken programma
Taal geluidstrack kiezen
Ondertiteling, ondertitelingstaal
kiezen
Teletekst*, aan/uit
A
De functie is niet beschikbaar vanaf de tv-schermen
achterin.
Bij gebruik:
om een tv1. Druk eerst op de knop
scherm te kiezen.
2. Richt de afstandsbediening vervolgens op
het gekozen tv-scherm.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een
mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het
dashboardkastje of andere opbergvakken.
Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen
deze anders inzittenden verwonden.
AUDIOSYSTEEM
U kunt het geluid weergeven via de draadloze
hoofdtelefoon(s) of uw eigen hoofdtelefoon
gebruiken via de hoofdtelefoonaansluiting.
De draadloze hoofdtelefoons worden geactiveerd met de knop Aan/Uit (2). Er gaat dan
een controlelampje branden (4). Kies uit CH.A
(kanaal A) of CH.B (kanaal B) met de knop (1).
Pas het volume aan met de volumeknop (3). De
hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld, wanneer ze ca. 3 minuten lang niet
worden gebruikt.
HOOFDTELEFOONAANSLUITING IN
HOOFDSTEUN
U stelt het volume bij met de
afstandsbediening.
SYSTEEMOVERZICHT
Tv-scherm
Hoofdtelefoonaansluiting
Aan/Uit-knop
USB-, AUX- en A/V-AUX-ingang
Afstandsbediening
Hoofdtelefoon
IR-ontvanger/-zender
Voor mediaspelers en 12V-aansluitingen, zie
instructieboekje van de auto.
TV-SCHERM EN HOOFDTELEFOON(S) INSCHAKELEN
Schakel het tv-scherm achterin in door op de
Aan/Uit-knop op het tv-scherm te drukken.
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s)
in, kies CH.A voor het linker tv-scherm of
CH.B. voor het rechter tv-scherm of steek
uw eigen hoofdtelefoon(s) in de hooftelefoonaansluitingen aan de zijkant van de
hoofdsteunen.
2. Kies het gewenste tv-scherm met de knop
op de afstandsbediening.
AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUX-INGANG
APPARATUUR AANSLUITEN VIA A/V-AUXINGANG
AUDIO/VIDEO WEERGEVEN VIA A/V-AUXINGANG
Via de A/V-AUX-ingang is het mogelijk
randapparatuur aan te sluiten zoals een
gamebox.
1.
Richt de afstandsbediening op de
IR-ontvanger op het tv-scherm, druk
totdat u de
herhaalde malen op
bron A/V AUX hebt bereikt, laat de knop
daarna los en wacht enkele seconden om
uw keuze te bevestigen.
2.
Schakel de apparatuur in en druk op
PLAY of iets dergelijks op de aangesloten
apparatuur.
•
Gele aansluiting – videokabel
•
Witte aansluiting – linker audiokanaal
•
Rode aansluiting – rechter audiokanaal
Sluit de apparatuur aan op de elektrische
aansluiting in de auto als de apparatuur op
12 V werkt.
Volg altijd de instructies voor aansluiting die bij de
randapparatuur werden geleverd.
MUZIEK, VIDEO EN RADIO BELUISTEREN/BEKIJKEN
MUZIEK AFSPELEN
U kunt muziek afspelen in de vorm van tracks/
audiobestanden via de mediaspeler en de
USB/AUX-ingang in de auto of in de vorm van
‘streaming audio’-bestanden via een verbonden
telefoon met ®Bluetooth -aansluiting.
1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde
malen op
totdat u de gewenste
bron (Disc, USB, AUX etc.) hebt bereikt,
laat de knop daarna los en wacht enkele
seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Plaats een cd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe audiobron aan via
een van de USB/AUX-ingangen in de auto
of via Bluetooth®.
VIDEO BEKIJKEN
U kunt een video bekijken in de vorm van
tracks/videobestanden via de mediaspeler en
de USB-ingang in de auto.
Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger
op het tv-scherm, druk herhaalde malen op
totdat u de gewenste bron (Disc of USB)
hebt bereikt, laat de knop daarna los en wacht
enkele seconden om uw keuze te bevestigen.
1.
Plaats een dvd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe bron aan via een
van de USB-ingang in de auto.
Afspelen en navigeren
Afspelen en navigeren in speellijsten
1. Draai aan het scrolwiel of gebruik de pijlomhoog/omlaag van het scrolwiel op de
afstandsbediening om de speellijst/mapstructuur te openen.
bevestigt u de gekozen submap of
Met
start u de weergave van het gekozen nummer/
audiobestand.
U kunt tevens tracks/audiobestanden afspeop de afstandsbediening en van
len met
track/audiobestand wisselen met
/
.
.
U kunt het afspelen stopzetten met
RADIO BELUISTEREN
Via het audiosysteem in de auto kunt u de radio
beluisteren.
1. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het tv-scherm, druk herhaalde
malen op
totdat u de gewenste
bron (AM, FM1, DAB1* etc.) hebt bereikt,
laat de knop daarna los en wacht enkele
seconden om uw keuze te bevestigen.
2. Kies een zender met een van de voorkeurtoetsen 0–9 op de afstandsbediening of
/
, waarna de radio op de
druk op
eerstvolgende zender met een hogere/
lagere frequentie afstemt.
op
Speel tracks/videobestanden af met
de afstandsbediening en wissel van track/
videobestand met
/
. U kunt het
afspelen stopzetten met
.
Vooruit-/achteruitspoelen
Start het vooruit-/achteruitspoelen door lang te
/
. Wanneer u
drukken op de knoppen
vervolgens nogmaals kort op dezelfde knoppen
drukt, kunt u de spoelsnelheid verhogen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl
videobestanden op meerdere snelheden vooren achteruit te spoelen zijn.
U beëindigt het vooruit-/achteruitspoelen door
,
of op de
te drukken op de knop
/
.
knop
TV* KIJKEN
Via de mediaspeler in de auto kunt u tv kijken.
1.
Richt de afstandsbediening op de
IR-ontvanger op het tv-scherm, druk
totdat u TV
herhaalde malen op
hebt bereikt, laat de knop daarna los en
wacht enkele seconden om uw keuze te
bevestigen.
2.
Kies een zender met een van
de voorkeurtoetsen 0–9 op de
/
,
afstandsbediening of druk op
waarna de tv op de eerstvolgende zender
met een hogere/lagere frequentie afstemt.
Menu’s tv-schermen achterin
Pop-upmenu RSE A
Druk op
op de afstandsbediening nadat
u een bron (bijvoorbeeld Disc) hebt gekozen
om de menu’s voor de tv-schermen achterin te
openen.
Druk, terwijl er een videobestand wordt weergegeven of tv* wordt gekeken, op
op
de afstandsbediening om het pop-upmenu te
openen.
U kiest menu-opties met het scrolwiel en de
knoppen op de afstandsbediening.
Schermformaat
Dag-/Nacht-stand
Stem de stand af op de lichtomstandigheden.
Kies uit Auto, Dag en Nacht.
Scherm uit
Het scherm staat uit, maar het systeem is nog
steeds actief.
Kies uit Normaal, Zoom 1 en Zoom 2.
Beeldinstellingen
Wijzig de instellingen voor helderheid, contrast,
tint en kleur.
Dag-/Nacht-stand
Stem de stand af op de lichtomstandigheden.
Kies uit Auto, Dag en Nacht.
Bronmenu
De inhoud van het pop-upmenu voor het
bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of
weergegeven wordt, bijvoorbeeld Discmenu of
USB-menu. Scherm uit (zie links) is een van
de menu-opties in deze menu’s.
A
Geldt alleen bij het bekijken van een video of tv*.
TP 12825 (Dutch). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000–2011 Volvo Car Corporation.
BEELD EN GELUID INSTELLEN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising