Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2016 Late Volvo On Call

Volvo S60 2016 Late Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BESTE VOLVO-BEZITTER
Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call.
Dit document beschrijft de functies van het Volvo
On Call-systeem. Voor een correcte werking van
het systeem is een actief abonnement nodig.
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
Met vriendelijke groet
Volvo Car Corporation
Inhoud
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Overzicht van Volvo On Call*...................... 6
Volvo On Call* gebruiken............................ 6
Beschikbare Volvo On Call*-functies.......... 7
Comfortdiensten van Volvo On Call*.......... 8
Mobiele Volvo On Call*-app........................ 8
Afstandsstart verwarming* via sms........... 10
Afstandsstart verwarming* via sms........... 10
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*.... 11
Handmatig alarm slaan via Volvo On
Call*........................................................... 12
Roep pechhulp onderweg in met Volvo
On Call*..................................................... 12
Beveiligingspakket van Volvo On Call* .... 13
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*helpdesk .................................................. 14
Menu-opties van Volvo On Call*............... 15
Volvo On Call*-meldingen op display....... 15
Beschikbaarheid Volvo On Call* .............. 16
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk .................................................. 18
Pincode voor Volvo On Call*..................... 19
Verkoop van auto met Volvo On Call*....... 19
Persoonsgegevens .................................. 20
01
2
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Inhoud
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* is een aanvullende
dienst op abonnementsbasis voor Volvobezitters. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.
Het VOC-systeem is gekoppeld aan het SRSen alarmsysteem van de auto en de overige
systemen van de auto (bijvoorbeeld vergrendeling en klimaat). De auto is voorzien van
een ingebouwde modem voor de communicatie tussen de auto en de VOC-diensten. Op
de kaart (p. 16) staan de landen waar het
systeem momenteel in gebruik is. Neem contact op met een Volvo-dealer voor de
nieuwste gegevens, omdat er zich wijzigingen
op de kaart kunnen voordoen. De invulling
van het abonnement verschilt per markt.
Neem contact op met een Volvo-dealer voor
informatie over de diensten die in een land
beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het systeem gedurende
5 dagen beschikbaar en tijdens de
17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
Na deze 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.
Het systeem maakt gebruik van GNSS
(Global Navigation Satellite System) om de
1
auto te lokaliseren. Om een verbinding tot
stand te brengen met de VOC-helpdesk en
de mobiele VOC-app wordt de ingebouwde
automodem gebruikt.
WAARSCHUWING
•
•
•
•
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners mobiele dekking hebben
en op de markten waar de dienst beschikbaar is.
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat
er geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Abonnement
Wanneer na aankoop van de auto het systeem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk
van de markt een bepaalde geldigheidsduur.
Comfortdiensten
•
•
Mobiele app Volvo On Call (p. 8).
Afstandsstart verwarming via sms
(p. 10).
Veiligheidsdiensten
•
•
•
Automatisch alarm (p. 11).
Handmatig alarm (p. 11).
Pechhulp onderweg (p. 12).
01
Beveiligingspakket
Diefstalwaarschuwing (p. 13).
Opsporing van gestolen auto (p. 13).
Ontgrendeling op afstand (p. 13).
Startblokkering op afstand (p. 13)1.
N.B.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk
worden opgenomen.
Informatie op internet
Zie support.volvocars.com voor meer informatie over Volvo On Call.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen
op de mobiele app (p. 8). Neem het onderdeel over Volvo ID in de gebruikershandleiding door om te zien wat de voordelen van
een Volvo ID zijn en hoe u er een aanmaakt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Beschikbare Volvo On Call*-functies
(p. 7)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 16)
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk (p. 18)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Persoonsgegevens (p. 20)
Bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
5
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Overzicht van Volvo On Call*
Volvo On Call* gebruiken
Alternatief voor de ON CALL-knop
Overzicht van knoppen en displayweergaven.
Volvo On Call (VOC) wordt geactiveerd bij het
bedienen van een van de twee knoppen op
het plafondpaneel of bij selectie in de desbetreffende menugroep.
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call On Call.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
als iemand onwel wordt of als de auto en
eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is
alleen bestemd voor noodsituaties. Bij
misbruik worden u mogelijk extra kosten in
rekening gebracht.
SOS-knop - in noodgevallen
De knop ON CALL is te gebruiken voor
alle andere diensten met inbegrip van
wegenhulp.
Druk minstens 2 seconden op de SOS-knop
op het plafondpaneel om de alarmdienst
handmatig te activeren.
Alternatief voor de SOS-knop
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call SOS.
ON CALL-knop - bij pech onderweg
Druk minstens 2 seconden lang op de ON
CALL-knop op het plafondpaneel om de
dienst te activeren en in contact te komen
met de VOC-helpdesk, zie Beschikbare Volvo
On Call*-functies (p. 7).
6
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
VOC start automatisch bij triggering van een
van de veiligheidssystemen van de auto,
zoals bij een ongeluk waarbij het activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags
wordt bereikt. Er wordt een verbinding tot
stand gebracht met de auto, waarna de VOChelpdesk passende hulp stuurt naar de locatie van de auto.
Dienst annuleren
Een geactiveerde dienst is binnen
10 seconden te annuleren door op de EXITknop te drukken.
Instellingen
Mogelijke opties en instellingen in het menusysteem (p. 15).
• Slot blokkeren - aangeven wanneer de
SOS en ON CALL-knoppen actief moeten zijn. Bij activering van deze functie
zijn de knoppen alleen actief, als de
01 VOLVO ON CALL (VOC)
transpondersleutel in stand I of II staat of
als de motor loopt.
• Service activeren - Te gebruiken om
een abonnement te activeren en toegang
tot de dienst te krijgen.
De status Activeer abonnement geeft aan dat
VOC eerst bij een erkende Volvo-werkplaats
moet worden geactiveerd, voordat de eigenaar van de auto zich kan registreren.
Gerelateerde informatie
•
•
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
Beschikbare Volvo On Call*-functies
Dienst
Helpdesk
Afstandsstart verwarming
AppA
X
Voertuiginformatie
X
X
X
Oplaadtimers instellenD
X
Aansluitherinnering
laadkabelD
X
X
Handmatig alarm
X
Pechhulp onderweg
X
X
PreconditioningD
X
Diefstalwaarschuwing
X
X
X
Opsporing van gestolen auto
X
Bestemming naar de
auto sturenE
X
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
•
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
(p. 12)
•
Roep pechhulp onderweg in met Volvo
On Call* (p. 12)
Ontgrendeling op
afstand
•
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*helpdesk (p. 14)
Op afstand vergrendelen
Startblokkering op
afstand B
X
Dashboard van auto
X
X
A
B
C
D
E
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen beschikbaar.
Bepaalde markten.
Bepaalde auto’s met een automatische versnellingsbak.
Geldt alleen voor V60 PLUG-IN HYBRID en S60L Twin
Engine.
Vereist Sensus Navigation.
Gerelateerde informatie
X
Afstandsstart motor
(ERS)B, C
Auto lokaliseren
X
01
AppA
Logboekfunctie
Status en ladingstoestand accuD
X
Helpdesk
Automatisch alarm
•
•
Afstandsstart verwarming* via sms
(p. 10)
Dienst
Overzicht van de beschikbare Volvo On Call
(VOC)-functies via de VOC-helpdesk en de
VOC-mobiele applicatie.
X
X
•
Comfortdiensten van Volvo On Call*
(p. 8)
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
•
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Comfortdiensten van Volvo On Call*
Mobiele Volvo On Call*-app
Per telefoon te verrichten comfortdiensten
zoals het op afstand starten van de verwarming* via een sms of communicatie met de
auto via een mobiele app.
Volvo On Call-gebruikers beschikken over een
app waarmee ze via een mobiele telefoon
contact kunt houden met hun geparkeerde
auto.
Met een mobiele applicatie op een iPhone,
Windows Phone of Android-telefoon kunnen
Volvo On Call-gebruikers contact houden met
de geparkeerde auto. De mobiele applicatie
kan de auto lokaliseren, op afstand vergrendelen, de motor op afstand starten en informatie bekijken over het brandstofpeil en tal
van andere gegevens.Lees meer over de app
(p. 8).
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen
beschikbaar.
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt Volvo On Call de
mogelijkheid om via een reguliere mobiele
telefoon dezelfde instellingen te hanteren als
via het bedieningspaneel in de auto. Lees
meer over het op afstand starten van de verwarming via sms (p. 10).
Gerelateerde informatie
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 7)
De app wordt continu bijgewerkt, zodat
mogelijk niet alle beschikbare functies in deze
publicatie beschreven staan. Zie
support.volvocars.com voor meer informatie
over Volvo On Call.
De mobiele app is te gebruiken voor iPhones,
Windows Phones en Android-telefoons. De
app is te downloaden via Apple AppStore,
Windows Phone Store of Google Play.
Om gebruik te kunnen maken van de mobiele
app en de online diensten van Volvo hebt u
een persoonlijke Volvo ID nodig.
Neem het onderdeel over Volvo ID in de
gebruikershandleiding door om te zien wat de
voordelen van een Volvo ID zijn en hoe u er
een aanmaakt.
Auto lokaliseren
De positie van de auto wordt op een kaart
getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een
digitaal kompas dat aangeeft in welke richting
u de auto kunt vinden. Het is mogelijk de cla2
8
Geldt voor Sensus Navigation.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
xon en knipperlichten van de auto te activeren om het zoeken te vereenvoudigen.
Bestemming naar de auto sturen
De functie ‘Send to Car’ van de mobiele app
biedt u de mogelijkheid om een bestemming
(van bijvoorbeeld een hotel, winkel, bioscoop,
restaurant, tankstation) naar de auto te sturen. De locatie van deze bestemming is vervolgens beschikbaar in het navigatiesysteem
van de auto2. Als uw auto niet vanuit de
fabriek werd aangeleverd met een navigatiesysteem, moet een Volvo-dealer de autoconfiguratie aanpassen waarna de VOC-app een
bestemming naar uw auto kan versturen.
Voor instructies bij de functie Send to Car, zie
support.volvocars.com.
Dashboard van auto
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende hoeveelheid brandstof, gemiddeld
brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Auto controleren
De app voert een ‘statuscontrole’ van de auto
uit en geeft informatie weer over gloeilampen,
remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.
Logboekfunctie
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens
over alle ritten van de afgelopen 40 dagen te
01 VOLVO ON CALL (VOC)
downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om alle ritten of enkele ervan uit de app te
exporteren in spreadsheetformaat en naar
een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld
handig voor zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van
een rit geen logboekinformatie.
Voertuiginformatie
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer)
zijn eenvoudig op te vragen.
Diefstalwaarschuwing
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
krijgt u daarover via de mobiel bericht.
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt
weergegeven. U kunt de auto vergrendelen
en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen
vraagt de app u bij ontgrendeling op afstand
altijd naar de pincode. Uw persoonlijke Volvo
ID geldt als wachtwoord.
Afstandsstart verwarming
Als uw auto is uitgerust met een standkachel
kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen programmeren.
3
4
5
Afstandsstart motor3
Afstandsstart ERS – Engine Remote Start
houdt in dat u de motor van de auto op
afstand kunt starten om op die manier de
passagiersruimte voor aanvang van de rit tot
een comfortabele temperatuur te verwarmen/
koelen. Om met de auto te kunnen wegrijden,
moet de rijstand worden geactiveerd. Dit gaat
op dezelfde manier als bij motorstart. Lees in
de gebruikershandleiding het hoofdstuk
Motor starten door om te lezen hoe u de
motor kunt starten.
De klimaatregeling start met automatische
instellingen. Een op afstand gestarte motor
blijft maximaal 15 minuten draaien en wordt
daarna afgezet. Na twee activeringen van de
afstandsstart moet de motor eerst op de normale manier worden gestart, voordat
afstandsstart weer gebruikt kan worden.
Afstandsstart van de motor is alleen verkrijgbaar op auto’s met een automatische versnellingsbak en een geïnstalleerde motorkapschakelaar4.
01
WAARSCHUWING
Om de motor op afstand te starten, moet
aan de volgende criteria zijn voldaan:
•
•
•
De auto moet onder toezicht staan.
Er mogen zich geen personen of dieren in of om de auto aanwezig bevinden.
De auto mag niet in een afgesloten,
niet geventileerde ruimte staan - de
uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij mensen en dieren zorgen.
N.B.
Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden.
Neem ook plaatselijke/landelijke regels/
bepalingen betreffende het geluidsniveau
bij een draaiende motor in acht.
Status en ladingstoestand accu5
Met deze functie kunt u de ladingstoestand
van de hybride-accu zien en nagaan of er
oplading plaatsvindt.
Oplaadtimers instellen5
Laden hoeft niet direct bij het koppelen van
de laadkabel te beginnen. Het is mogelijk via
de mobiele app een tijdstip in te stellen
waarop het laden moet beginnen.
Bepaalde modellen en markten.
Aanwezig op de XC60, auto’s met alarmsysteem, verschillende uitvoeringen met een 4-cilindermotor of bij specificatie van ERS bij aankoop van een nieuwe auto.
Geldt alleen voor V60 PLUG-IN HYBRID en S60L Twin Engine.
}}
9
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Aansluitherinnering laadkabel5
Afstandsstart verwarming* via sms
Afstandsstart verwarming* via sms
Mogelijkheid om een herinnering op de mobiele app te krijgen, wanneer u bij het parkeren
van de auto de laadkabel vergeet aan te sluiten.
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt Volvo On Call de
mogelijkheid om via een reguliere mobiele
telefoon dezelfde instellingen te hanteren als
via het bedieningspaneel in de auto. Timerinstellingen zijn mogelijk door de gewenste
timerinstelling in een sms te versturen via een
mobiele telefoon, zie afstandsstart verwarming (p. 10).
De verwarming in de auto is via sms-berichten
te bedienen.
Preconditioning5
Middels preconditioning worden de motor en
het interieur voorverwarmd ter beperking van
de slijtage en het stroomverbruik tijdens de
rit. De app werkt op dezelfde manier als bij de
afstandsstart van de verwarming.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 7)
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een
praktische functie die comfortverhogend
werkt en evenveel kost als een sms.
De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen,
die in de volgende beschrijving worden aangeduid als T1 en T2. Ze geven de tijdstippen
aan waarop de auto de ingestelde temperatuur moet hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de
verwarming kan regelen, dient de sms het
kenteken6 van de auto te bevatten, gevolgd
door de pincode voor het Volvo On Call-systeem.
Gerelateerde informatie
5
6
10
•
Afstandsstart verwarming* via sms
(p. 10)
•
•
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Geldt alleen voor V60 PLUG-IN HYBRID en S60L Twin Engine.
Eventuele letters in het kenteken kunnen met hoofdletters en kleine letters worden aangegeven.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
Let er bij de afstandsstart van de verwarming op waar de auto geparkeerd staat,
omdat de verwarming uitlaatgassen produceert.
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door
een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar,
zonder spaties, te worden geschreven en
te worden afgesloten met een hekje (#),
bijv. # Pincode # 1 #
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende nummer:
+46 70 903 20 40. Bij bepaalde mobiele telefoons kunt u een berichtsjabloon aanmaken
voor eenvoudigere en snellere bediening.
Commando’s voor directe activering
Om de verwarming direct te starten:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
2. Verstuur het bericht.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Om een ingeschakelde verwarming direct uit
te schakelen:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
Veiligheidsdiensten van Volvo On
Call*
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
2. Verstuur het bericht.
Om T1 te deactiveren:
Automatische en handmatige alarmering en
het inroepen van pechhulp onderweg behoren tot de veiligheidsdiensten van Volvo On
Call (VOC). Voor alarmering bij een ongeluk of
in een noodsituatie maakt u gebruik van de
veiligheidsdiensten.
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
Automatisch alarm
2. Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdgestuurde in-/
uitschakeling
Als u een nieuwe tijd wilt programmeren, sluit
u het bericht af met het gewenste tijdstip,
bijvoorbeeld 17307.
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van
de verwarming te annuleren moet u het
geprogrammeerde tijdstip deactiveren.
2. Verstuur het bericht.
T1 wijzigen en activeren:
Om T2 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
2. Verstuur het bericht.
2. Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
Als de verwarming niet aanslaat
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
In bepaalde situaties is de verwarming niet in
te schakelen via een sms. In dat geval wordt
een sms met de tekst ‘Inschakeling verwarming niet mogelijk!’ verstuurd naar het mobiele telefoonnummer via welk u de functie probeerde te activeren.
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te
activeren:
Activeren T1:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2. Verstuur het bericht.
Activeren T2:
7
Gerelateerde informatie
•
•
•
Afstandsstart verwarming* via sms (p. 10)
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
01
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gestuurd naar de VOChelpdesk. Het volgende gebeurt:
1. Er wordt automatisch een bericht
gestuurd naar de VOC-helpdesk.
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en
dergelijke).
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Rond het tijdstip altijd op 5 minuten nauwkeurig af.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
11
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Handmatig alarm
Neem contact op met de VOC-helpdesk voor
hulp in noodsituaties, zie Handmatig alarm
slaan (p. 12).
Pechhulp onderweg
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u pechhulp inroepen, zie
Pechhulp onderweg inroepen (p. 12).
Voor pechhulp onderweg is mogelijk een
apart abonnement vereist.
Alarmnummer
Als de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het een telefonische verbinding tot
stand te brengen met de VOC-helpdesk. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer
in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt8.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Handmatig alarm slaan via Volvo On
Call*
Roep pechhulp onderweg in met
Volvo On Call*
Neem contact op met de Volvo On Call
(VOC)-helpdesk voor hulp in noodsituaties.
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
Om handmatig alarm te slaan via de VOChelpdesk:
1. Druk minstens 2 seconden lang op de ON
CALL-knop (p. 6).
1. Druk de SOS-knop (p. 6) minstens
2 seconden in om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of
als de auto en/of inzittenden in bedreigende situaties belanden.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen
welke hulp er moet worden geboden.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen
welke hulp er moet worden geboden.
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
8
12
Geldt voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk (p. 18)
Gerelateerde informatie
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk (p. 18)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
Diefstalwaarschuwing
Ontgrendeling op afstand
Volvo On Call (VOC) biedt hulp bij inbraak in
de auto of diefstal van de auto en kan de auto
op afstand ontgrendelen, als u de sleutels
bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij
het alarmsysteem van de auto afgaat) stuurt
VOC automatisch een signaal naar de VOChelpdesk.
Het beveiligingspakket dient om het risico te
beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht
de auto toch gestolen worden, dan is het
mogelijk deze op te sporen en eventueel te
immobiliseren.
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via
de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de dienst geannuleerd.
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt
of zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5
dagen contact opnemen met de VOC-helpdesk om na verificatie aan de hand van de
pincode de auto op afstand te ontgrendelen.
De VOC-helpdesk ontgrendelt de auto na
overleg met de eigenaar.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en
het beveiligingspakket worden bij wijze van
optie op bepaalde markten aanvullende
beveiligingsdiensten aangeboden:
een beveiligingssysteem met een certificaat
van de Stichting VbV, dat voldoet aan de normen voor Track & Tracing, TT039, 10.
Opsporing van gestolen auto
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal
of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik
van de auto, kunnen de eigenaar van de auto
en de VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen. De VOC-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om
aan de hand daarvan de juiste positie van de
auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de
politie of een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
9
10
11
01
Startblokkering op afstand11
Bewaking en immobilisering van een gestolen
auto.
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de VOChelpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De
VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.
Bepaalde markten.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
13
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk (p. 18)
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*helpdesk
De auto is op afstand te ontgrendelen via de
VOC-helpdesk.
1. Neem contact op met de VOC-helpdesk
(p. 18).
2. Wanneer de VOC-helpdesk aan de hand
van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg een ontgrendelingssignaal naar de
auto gestuurd.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen. Druk tweemaal op het met rubber beklede drukplaatje of trek aan de
handgreep.
N.B.
Als het kofferdeksel (of de achterklep) niet
binnen een bepaalde tijd door de VOChelpdesk wordt ontgrendeld, wordt het
kofferdeksel (of de achterklep) automatisch hervergrendeld.
4. Bij het openen van de portieren gaat het
alarmsysteem van de auto af. Schakel het
alarm uit door op de ontgrendelingsknop
op de transpondersleutel te drukken of
steek de transpondersleutel in het contactslot.
14
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte ontvangst voor
storingen zorgen bij ontgrendeling op
afstand.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Menu-opties van Volvo On Call*
Volvo On Call*-meldingen op display
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor het menu van het Volvo On Call (VOC)systeem.
Volvo On Call (VOC) laat zo nodig automatisch een informatieve melding verschijnen.
Om het menu te openen: Druk op de MY
CAR-knop en druk nogmaals op MY CAR om
het snelmenu met het VOC-menu te openen.
Dealerinformatie
SOS
• Voertuigpositie niet gevonden - zie
Beschikbaarheid (p. 5).
• Service tijdelijk niet beschikbaar - zie
Beschikbaarheid (p. 5). De melding verschijnt op het display.
• Volvo On Call Service vereist - VOC-
systeem defect. Neem voor hulp contact
op met een Volvo-dealer. De melding verschijnt op het instrumentenpaneel.
On Call
Slot blokkeren
Vergrend./ontgrend. SOSen On Call-knoppen
• Volvo On Call- abonnement verloopt
spoedig - VOC-abonnement verloopt
binnenkort. Neem contact op met een
Volvo-dealer. De melding verschijnt op
het instrumentenpaneel.
Abonnement activeren
Service activeren
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
01
Gerelateerde informatie
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call* (p. 5)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
15
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Beschikbaarheid Volvo On Call*
Kaart van de gebieden waar Volvo On Call
beschikbaar is. De service wordt continu uit-
gebreid en zal in tal van landen beschikbaar
komen. Neem voor actuele informatie contact
op met een erkende Volvo-werkplaats.
Volvo On Call is beschikbaar in de grijs gemarkeerde gebieden.
16
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk (p. 18)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
17
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
18
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (de helpdesk is gevestigd in Frankrijk)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt voor de zekerheid gebruikt
om te controleren of u gebruik mag maken
van de Volvo On Call (VOC)-diensten.
De viercijferige pincode die de eigenaar van
de auto ontving toen uw dealer uw abonnement activeerde, dient om te controleren of u
gebruik mag maken van bepaalde VOC-diensten, zoals afstandsontgrendeling van de
auto door de VOC-helpdesk (p. 13) of de aanmaak van een account voor de mobiele app
(p. 8).
Gerelateerde informatie
•
•
•
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze
wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte
auto), neem dan contact op met een dealer of
druk op de knop ON CALL in de auto. De
eigenaar van de auto krijgt de nieuwe code
dan toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Wanneer u tienmaal achtereen de verkeerde
pincode hebt ingevoerd, wordt uw account
geblokkeerd. Om de app in dat geval weer te
kunnen gebruiken, moet u eerst een nieuwe
pincode kiezen en een nieuwe account voor
de app aanmaken op dezelfde manier als bij
aanmaak van de voorgaande account.
12
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
Verkoop van auto met Volvo On Call*
(p. 19)
Verkoop van auto met Volvo On Call*
01
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
de eigenaar van de Volvo On Call (VOC)dienst te wijzigen.
De VOC-dienst afsluiten
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de -dienst af te sluiten.
De dealer beëindigt het abonnement en wist
eventuele rijlogboeken. De dienst kan ook
worden afgesloten via de VOC-mobiele app.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
persoonlijke instellingen in de auto te resetten
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling12,
zie Verkoop van auto in de gebruikershandleiding.
De VOC-dienst starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met VOC:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
dealer om de resterende duur van het abonnement over te laten schrijven op de nieuwe
eigenaar. Om ervoor te zorgen dat VOC naar
behoren werkt en te voorkomen dat de oude
eigenaar gebruik kan maken van de diensten
is het belangrijk dat de contactgegevens worden bijgewerkt. De nieuwe eigenaar ontvangt
een persoonlijke pincode bestaande uit vier
cijfers om zich te kunnen identificeren als
eigenaar (of andere bevoegde) en gebruik te
kunnen maken van bepaalde diensten.
Geldt alleen voor auto’s die met internet kunnen worden verbonden.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Persoonsgegevens
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call (VOC)-dienst.
De nationale sales company’s van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de dienst. Alle verwerking is conform usance en de geldende
wetgeving ten aanzien van de bescherming
van persoonsgegevens.
20
Land
Sales company
Spanje
Volvo Car España S.L.
Zweden
Volvo Personbilar Sverige
AB
Duitsland
Volvo Car Germany
GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Denemarken
Volvo Personvogne Danmark A/S
Land
Sales company
België
Volvo Cars NV
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Zwitserland
Volvo Automobile (Zwitserland) AG
Frankrijk
Volvo Automobiles
France SAS
Nederland
Volvo Cars Nederland bv
Italië
Volvo Auto Italia S.p.A.
Noorwegen
Volvo Personbiler Norge
AS
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
Polen
Volvo Car Polska Sp.
z.o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
De verwerkte persoonsgegevens vallen
hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en
buiten de EU/EER om de dienst te kunnen
verlenen en verder te ontwikkelen.
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt bij activering van de dienst en
andere vormen van contact met Volvo,
zoals naam, adres, telefoonnummer, type
en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat
de dienst wordt aangeroepen, of er airbags en/of gordelspanner zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof,
de actuele temperatuur in en om de auto,
of portieren/deksels/kleppen en ruiten
vergrendeld of ontgrendeld zijn en de zes
laatst bekende locaties en rijrichtingen
van de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan
de klant behelst telefoontjes met inzittenden, de helpdesk die de gewenste hulpdienst bood en de aantekeningen die de
desbetreffende helpdeskmedewerker
maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht
van Volvo en mogen de persoonsgegevens
uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is
voor de te verlenen dienst. Alle partners zijn
gehouden aan contracten die hen verplichten
vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Verwijderingsprocedures
01
De voor verzorging van de dienst vereiste
persoonsgegevens blijven ten minste voor de
contractsduur geregistreerd en daarna net
zolang als nodig is voor Volvo om te voldoen
aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband
met gebeurtenissen die binnen het bestek
van de dienst vallen, worden uiterlijk drie
maanden nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in
de verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van de persoonsgegevens contact op
met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend door de eiser te worden
ingediend en bovendien naam, adres en
klantnummer te bevatten. Richt het verzoek
aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker
te kennen akkoord te gaan met de verwerking
van persoonsgegevens in verband met de
VOC-dienst.
21
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
22
||
TP 19252 (Dutch), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising