Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Late Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en comfort van u en uw passagiers vooropgestaan. Een Volvo is een van de veiligste auto's ter wereld. Uw Volvo is
ook ontworpen om aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen te voldoen.
Om nog meer plezier van uw Volvo te hebben, adviseren we u om dit
supplement en de instructies en de onderhoudsinformatie in de gebruikershandleiding door te nemen. De gebruikershandleiding is tevens
beschikbaar als mobiele app (Volvo Manual) en op de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com).
INHOUD
INLEIDING
AUDIO EN MEDIA
6
MY CAR
14
Audio en media
26
Volvo Sensus
6
MY CAR - paden
15
Audio en media - overzicht
27
8
MY CAR - menu-opties
15
Audiosysteem en media - Systeembediening
28
Symbolen op het display
32
Favorieten
33
Audio en media - audio-instellingen
33
Audio en media - algemene audioinstellingen
34
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen*
35
Equalizer instellen
36
Geluidssterkte instellen en automatische volumeregeling
36
Radio
36
Radiozenders zoeken
37
Automatisch radiozenders zoeken
37
Radiozenderlijst
38
Handmatig radiozenders zoeken
38
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
39
Functies Radio Data System (RDS)
40
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
41
Verkeersinformatie (TP)
41
Radioprogrammatypes (PTY)
41
Digitale gebruikershandleiding in auto
2
MY CAR
Inleiding
Verkoop van auto
11
MY CAR - auto-instellingen
17
Supportsite van Volvo Cars
11
MY CAR - rij-assistentiesystemen
19
Volvo ID
12
MY CAR- systeeminstellingen
21
MY CAR - steminstellingen
22
MY CAR - klimaatinstellingen
22
MY CAR - internetinstellingen
23
MY CAR - informatie
24
Bluetooth®-eenheid aansluiten en
loskoppelen
55
42
Bluetooth®-eenheid registreren
42
Volumeregeling voor onderbrekende
RDS-functies
42
Radiotekst
Automatische update radiofrequenties (AF)
Digitale radio (DAB)*
43
Stembediening - multimedia
71
Connected Car
72
56
Automodem*
75
Automatische verbinding
Bluetooth®-eenheid
57
Apps
77
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen
58
Webbrowser
78
TV*
81
Tv*-kanalen/voorkeurslijst
83
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
43
Bluetooth®-eenheid loskoppelen
58
DAB naar DAB* link
43
Bluetooth®-eenheid verwijderen
59
Bluetooth®-handsfreesysteem
59
Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht
60
Gespreksfuncties
61
Bluetooth®-handsfreesysteem audio-instellingen
62
Mediaspeler
44
Cd/Dvd
44
Vooruit-/achteruitspoelen
46
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
46
Media zoeken
46
Afspelen en navigeren bij DVD Video
48
Camerahoek bij het afspelen van
DVD Video
49
Beeldinstellingen
Harde schijf (HDD)
49
49
Telefoonboek
63
Tv* - weergaveopties
83
Informatie over actueel tv*-programma
84
Teletekst*
84
Ontvangst van tv* - kanaalwegval
84
Afstandsbediening*
85
Afstandsbediening* - functies
86
Afstandsbediening* - batterij vervangen
87
Telefoonboek - contactpersonen
snel zoeken
63
Audio en media - menu-overzicht
87
Telefoonboek - contactpersonen zoeken
64
Menu-overzicht - AM
88
Stembediening
65
Menu-overzicht - FM
88
Taalkeuze voor stembediening
67
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*
89
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
50
Hulpfuncties voor stembediening
67
Menu-overzicht - CD/DVD Audio
90
Externe audiobron via AUX/USB-ingang
52
Stembediening - instellingen
68
Menu-overzicht - DVD Video
90
Externe audiobron via AUX/USB ingang aansluiten
53
Stembediening - stemcommando’s
68
Menu-overzicht - harde schijf (HDD)
91
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron
Stembediening - snelcommando's
54
69
Menu-overzicht - iPod®
92
Stembediening - mobiele telefoon
69
Menu-overzicht - USB
Stembediening - radio
70
Media
Bluetooth®
54
Menu-overzicht - Media
92
Bluetooth®
92
3
INTERNETKAART
93
Internetkaart
102
Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfreesysteem
93
Internetkaart - gebruik
102
Internetkaart - schrijfwiel en toetsenbord
Menu-overzicht - webbrowser
103
94
105
Menu-overzicht - TV*
95
Internetkaart - tekst en symbolen op
beeldscherm
Licenties - audio en media
96
Internetkaart - scrolmenu
105
99
Internetkaart - bestemming opgeven
106
Internetkaart - symbolen voor nuttige
plaatsen (POI)
108
Internetkaart - gedetailleerde routeinformatie
109
Internetkaart - route-overzicht
110
Internetkaart - route-opties
110
Internetkaart - kaart-opties
111
Typegoedkeuring - audio en media
4
ALFABETISCH REGISTER
Menu-overzicht - AUX
Alfabetisch register
113
INLEIDING
INLEIDING
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op de reguliere gebruikershandleiding.
Gebruikershandleiding op mobiele
apparaten
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst de gebruikershandleiding. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
Volvo Sensus
Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke
Volvo-beleving en maakt communicatie mogelijk
tussen u, uw auto en de wereld eromheen. Sensus biedt informatie, entertainment en zo nodig
ondersteuning. Sensus omvat intuïtieve functies
voor meer rijplezier en een probleemloos autobezit.
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Opties/accessoires
Alle soorten opties staan aangegeven met een
sterretje * in de gebruikershandleiding.
In het supplement staan behalve de standaarduitrusting ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.
De uitrusting die in het supplement beschreven
staat is niet op alle auto’s aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende
behoeften op de diverse markten en de landelijke
en/of regionale wet- en regelgeving.
Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of
opties/accessoires contact op met een Volvodealer.
6
N.B.
De gebruikershandleiding is te downloaden
als app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare
informatie en eenvoudige navigatie tussen de
verschillende hoofdstukken.
Dankzij de intuïtieve navigatiestructuur kunt u
altijd toegang krijgen tot hulp, informatie en
entertainment, zonder te worden afgeleid.
Sensus biedt u diverse oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld en de mogelijkheid
tot intuïtieve bediening van de verschillende autofuncties.
Volvo Sensus presenteert tal van functies van uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke
wijze op het display van de middenconsole. Volvo
Sensus biedt de mogelijkheid tot personalisering
van de auto met een eenvoudig te hanteren
bedieningsinterface. Er zijn instellingen te verrich-
* Optie/accessoire.
INLEIDING
ten onder Instellingen van de auto, Audio en
media, Klimaat enzovoort
Overzicht
Klimaatregeling, zie Gebruikershandleiding.
Parkeerhulpcamera - CAM1, zie Gebruikershandleiding.
Met de knoppen en bedieningselementen op de
middenconsole en de rechter stuurknoppenset*
kunt u functies activeren en deactiveren en tal
van instellingen verrichten.
Bij het bedienen van MY CAR worden alle instellingen getoond die verband houden met het
besturen en bedienen van de auto, zoals City
Safety, sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling enzovoort.
Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL*,
*,NAV* en CAM1 kunt u andere bronnen, systemen en functies activeren, zoals AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigatie* en parkeerhulpcamera*.
Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende paragrafen in de
gebruikershandleiding of het bijbehorende supplement.
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is
schematisch – het aantal functies en de locatie van de
knoppen is afhankelijk van de gekozen uitrusting en de
desbetreffende markt.
Navigatie* - NAV, zie apart supplement (Sensus Navigation).
Audio en media - RADIO, MEDIA, TEL*, zie
de desbetreffende paragrafen in dit supplement.
Fabrieksinstellingen - MY CAR, zie MY CAR
(p. 14).
Connected Car *, zie de desbetreffende
paragrafen in dit supplement2.
1
2
Geldt voor bepaalde automodellen.
De informatie is alleen beschikbaar, als de auto uitgerust is met iets dergelijks.
* Optie/accessoire.
7
INLEIDING
Digitale gebruikershandleiding in
auto
• Zoeken - Zoekfunctie om een artikel te vin-
De gebruikershandleiding is weer te geven op
het beeldscherm in de auto3. De informatie is
doorzoekbaar en de navigatie tussen de verschillende paragrafen verloopt eenvoudig.
• Categorieën - Alle artikelen geordend naar
Digitale gebruikershandleiding openen - druk op
de MY CAR-knop op de middenconsole, druk op
OK/MENU en kies Gebruikershandleiding.
• Quick Guide - Een selectie van artikelen
Voor elementaire navigatiefuncties, zie Systeembediening. Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Zoeken
den.
categorieën.
• Favorieten - Snelkoppeling naar favoriete
artikelen.
voor veelgebruikte functies.
Kies het informatiesymbool in de rechter onderhoek voor informatie over de digitale gebruikershandleiding.
N.B.
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
De digitale gebruikershandleiding is tijdens
het rijden niet beschikbaar.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).
Gebruik het schrijfwiel om een zoekterm in te
voeren, bijvoorbeeld "veiligheidsgordel".
Startpagina van de gebruikershandleiding.
U kunt op vier verschillende manieren informatie
vinden in de digitale gebruikershandleiding:
3
8
Geldt voor bepaalde automodellen.
1.
Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van
het bedieningspaneel op de middenconsole
zijn te gebruiken.
2.
Ga verder met de volgende letter enzovoort.
INLEIDING
3.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om te zoeken,
draait u aan TUNE, totdat een van de opties
(zie verklaring in volgende tabel) in de lijst
voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
123/A
BC
MEER
OK
a|A
||}
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
Van het tekstwiel naar het zoekveld
wisselen. De cursor verplaatsen met
TUNE. Eventuele verkeerde spelling
wissen met EXIT. Om terug te gaan
naar het tekstwiel op OK/MENU
drukken.
Let erop dat de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel te
gebruiken zijn bij bewerkingen in
het zoekveld.
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale
tekens.
Voer de zoekopdracht uit. Draai aan
TUNE om een treffer te kiezen en
druk vervolgens op om OK/MENU
het bijbehorende artikel te openen.
Tussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU.
Tekst invoeren met numeriek toetsenbord
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de knoppen op de middenconsole: 0–9, * en #.
Zo wordt bij een druk op 9 een kolom weergegeven met alle tekens4 onder deze toets, zoals w, x,
y, z en 9. Bij snel indrukken van de toets bladert
u met de cursor door deze tekens.
•
Blijf met de cursor op het te kiezen teken
staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
•
Wis/annuleer uw keuze met EXIT.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
Categorieën
De artikelen van de gebruikershandleiding zijn
geordend naar hoofdcategorieën en ondercategorieën. Hetzelfde artikel ligt mogelijk in meerdere categorieën zodat het gemakkelijker te vinden is.
Draai aan TUNE om door de categorieboom te
navigeren en druk op OK/MENU om een categorie (aangeduid met
) of artikel (aangeduid
met
) te openen. Druk op EXIT om terug te
gaan naar de vorige weergave.
Numeriek toetsenbord.
Favorieten
Hier vindt u de artikelen die als favorieten zijn
opgeslagen. Om een artikel als favoriet te marke-
4
De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.
}}
9
INLEIDING
||
ren, zie de rubriek "In een artikel navigeren" hieronder.
In een artikel navigeren
Draai aan TUNE om in de favorietenlijst te navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te
openen. Druk op EXIT om terug te gaan naar de
vorige weergave.
Gerelateerde informatie
•
Quick Guide
Hier vindt u een aantal artikelen om de meest
gebruikte functies van de auto te leren kennen.
De artikelen zijn ook via categorieën bereikbaar,
maar staan hier om er snel bij te kunnen.
Draai aan TUNE om in de Quick Guide te navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te openen. Druk op EXIT om terug te gaan naar de
vorige weergave.
Home - naar de startpagina van de gebruikershandleiding gaan.
Favoriet - het artikel als favoriet toevoegen/
verwijderen. U kunt ook op de FAV-knop op
de middenconsole drukken om een artikel
als favoriet toe te voegen/te verwijderen.
Gemarkeerde link - naar een gelinkt artikel
gaan.
Speciale teksten - als het artikel waarschuwings-, belangrijk- of NB-teksten bevat, worden het bijbehorende symbool en het aantal
van dergelijke teksten in het artikel getoond.
Draai aan TUNE om de links door te nemen of
een artikel omhoog of omlaag te schuiven. Als
het beeldscherm naar het begin/eind van een
artikel is geschoven, zijn de opties Home en
Favoriet bereikbaar door een stap omhoog/
omlaag te gaan. Druk op OK/MENU om de
10
keuze/gemarkeerde link te activeren. Druk op
EXIT om terug te gaan naar de vorige weergave.
Supportsite van Volvo Cars (p. 11)
INLEIDING
Verkoop van auto
Supportsite van Volvo Cars
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de
gebruikersgegevens en de systeeminstellingen
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling te
resetten.
Op de homepage en supportsite van Volvo Cars
vindt u meer informatie over uw auto. Vanaf de
homepage kunt u tevens doorlinken naar My
Volvo, een persoonlijke internetpagina voor u en
uw auto.
Om de fabrieksinstellingen te resetten, drukt u
eerst op MY CAR op de middenconsole, daarna
op OK/MENU en vervolgens kiest u Instellingen
Resetten naar fabrieksinstellingen.
De gebruikersgegevens worden gereset (bijvoorbeeld voor apps, webbrowser) en alle persoonlijke instellingen in menu’s (bijvoorbeeld klimaatinstellingen, auto-instellingen) krijgen de oorspronkelijke fabrieksinstelling.
Bij auto’s met Volvo On Call* worden de in de
auto opgeslagen persoonlijke instellingen gewist.
Voor het beëindigen van het Volvo On Call-abonnement, zie Verkoop van auto met Volvo On Call.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Volvo ID (p. 12)
5 Geldt
Support op internet
Ga naar support.volvocars.com of gebruik de QRcode hieronder om de pagina te bezoeken. De
supportsite is voor de meeste markten beschikbaar.
Downloadbare informatie van de
supportsite
Kaarten
Voor auto's met Sensus Navigation* zijn via de
supportsite kaarten te downloaden.
Apps
Voor bepaalde Volvo-modellen van modeljaar
2014 en 2015 is de gebruikershandleiding als
app beschikbaar. Ook de Volvo On Call*-app is
hier te downloaden.
Gebruikershandleidingen van eerdere
modeljaren
Gebruikershandleidingen van eerdere modeljaren
zijn hier beschikbaar in pdf. Ook de Quick Guide
en supplementen zijn via de supportsite te downloaden. Kies model en modeljaar om de gewenste publicatie te downloaden.
QR-code naar de supportsite.
Contact
De informatie op de supportsite is zoekbaar en
bovendien ingedeeld in verschillende categorieën. Hier vindt u support voor zaken zoals diensten en functies waarvoor internet vereist is,
Volvo On Call*, het navigatiesysteem* en apps.
De verschillende procedures worden aan de hand
van video's en stapsgewijze instructies uiteengezet, bijvoorbeeld hoe u de auto via een mobiele
telefoon met internet verbindt.
Op de supportsite staan de contactgegevens van
de klantenservice en de dichtstbijzijnde Volvodealer.
My Volvo op internet5
Via www.volvocars.com kunt u doorlinken naar My
Volvo web, een persoonlijke website voor u en uw
Volvo.
Maak een persoonlijke Volvo ID aan en log in op
My Volvo web voor een overzicht van zaken zoals
onderhoud, contracten en garanties. Op My Volvo
}}
voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
11
INLEIDING
web vindt u ook informatie over modelspecifieke
accessoires en softwareproducten voor uw Volvo.
Volvo ID
Voorbeeld van diensten:
te voltooien moet u de instructies opvolgen in het
e-mailbericht dat automatisch wordt verstuurd
naar het opgegeven e-mailadres. Een Volvo ID
kan via de volgende diensten worden aangemaakt:
•
My Volvo - Uw persoonlijke website voor u en
uw auto.
•
My Volvo - Geef het e-mailadres aan en volg
de instructies.
•
Connected Car* - bepaalde functies en diensten vereisen dat u uw auto hebt geregistreerd op een persoonlijke Volvo ID, bijvoorbeeld om een adres van een kaartdienst op
internet rechtstreeks naar uw auto te kunnen
sturen.
•
•
Bij een Connected Car* - Geef het e-mailadres aan in de app die Volvo ID vereist en
volg de instructies. Of druk twee keer op de
op de middenconsole en
verbindingsknop
kies Apps Instellingen en volg de
instructies.
Volvo On Call* - Volvo ID wordt gebruikt bij
het inloggen op de Volvo On Call-app.
•
Volvo On Call* - Download de nieuwste versie van de Volvo On Call-app. Kies op de
startpagina voor het registreren van een
Volvo ID, geef een e-mailadres aan en volg
de instructies.
Volvo ID is uw persoonlijke ID die u toegang
biedt tot diverse diensten6.
Voordelen van Volvo ID
•
•
Een gebruikersnaam en een wachtwoord
voor online diensten, dat wil zeggen u hoeft
slechts één gebruikersnaam en één wachtwoord te onthouden.
Bij het wijzigen van een gebruikersnaam/
wachtwoord voor een dienst (bijvoorbeeld
Volvo On Call) worden deze ook automatisch
voor andere diensten gewijzigd (bijvoorbeeld
My Volvo)
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Supportsite van Volvo Cars (p. 11)
Apps (p. 77)
Connected Car (p. 72)
Verkoop van auto (p. 11)
Volvo ID aanmaken
Om een Volvo ID aan te maken moet u een persoonlijk e-mailadres opgeven. Om de registratie
6
12
Het aanbod aan diensten kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.
* Optie/accessoire.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
functies en de locatie van de knoppen is afhankelijk van
de gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
MY CAR is een menugroep voor hantering van
tal van autofuncties, zoals City Safety™, sloten
en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
MY CAR - opent het menusysteem MY CAR.
OK/MENU - knop op de middenconsole
indrukken of het duimwiel op het stuurwiel
om de gemarkeerde menu-optie te
kiezen/aan te vinken of de gekozen functie
in het geheugen op te slaan.
Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het aanbod verschilt per markt.
TUNE - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel draaien
om een stap omhoog/omlaag te gaan door
de menu-opties.
Bediening
Navigatie in deze menu's vindt plaats met knoppen op de middenconsole of met de knoppenset
rechts op het stuurwiel*.
EXIT
EXIT-functies
Afhankelijk van de functie en van het menuniveau
waarop de aanwijzer staat op het moment dat u
EXIT kort indrukt, kan het volgende gebeuren:
Bedieningspaneel op middenconsole en knoppenset op
stuurwiel. De afbeelding is schematisch – het aantal
14
•
•
•
•
telefoongesprekken worden geweigerd
•
u beweegt omhoog in het menusysteem.
de actuele functie wordt beëindigd
de ingevoerde tekens worden gewist
de laatste gemaakte keuze wordt geannuleerd
Bij lang indrukken van EXIT springt u naar de
normaalweergave voor MY CAR of naar het
hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) als u zich
in de normaalweergave bevindt.
* Optie/accessoire.
MY CAR
MY CAR - paden
6.
Ga naar Portieren open en druk op het
duimwiel – er wordt een vervolgmenu met
selecteerbare opties geopend.
MY CAR is een menugroep voor hantering van
tal van autofuncties, zoals het instellen van de
klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.
7.
Het actuele menuniveau staat bovenaan op het
beeldscherm van de middenconsole. De zoekpaden naar de verschillende functies van het menusysteem worden als volgt aangegeven:
Markeer een van de opties Alle portieren
en Bestuurdersdeur:dan alle met het
duimwiel en druk op het duimwiel – de
gemarkeerde optie wordt gekozen.
8.
Sluit de programmering af door de menu’s
één voor één te verlaten door EXIT telkens
kort in te drukken of deze eenmaal lang in te
drukken.
Instellingen Auto-instellingen
Slotinstellingen Portieren open
Bestuurdersdeur:dan alle.
Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop u
een functie kunt opzoeken en aanpassen met het
toetsenblok op de middenconsole:
1.
Druk op de MY CAR-knop op de middenconsole.
2.
Druk op het duimwiel.
3.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Instellingen, met het duimwiel en druk vervolgens op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
4.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Auto-instellingen, en druk op het duimwiel
– er wordt een submenu geopend.
5.
Ga naar Slotinstellingen en druk op het
duimwiel – er wordt een nieuw submenu
geopend.
MY CAR - menu-opties
MY CAR is een menugroep waar veel functies
van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en de
sloten.
De procedure verloopt geheel identiek voor de
bedieningsknoppen op de middenconsole
(p. 14): OK/MENU, EXIT en de TUNE-knop.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Voorbeeld van de normaalweergave voor MY CAR.
Druk op MY CAR op de middenconsole om de
normaalweergave voor MY CAR te openen. In de
normaalweergave wordt de status voor bepaalde
rijhulpsystemen in het bovenste deel van het
beeldscherm weergegeven, samen met de status
voor de functie Start/Stop* in het onderste deel
van het beeldscherm.
Met een druk op OK/MENU gaat u naar de
menugroep My Car waar de volgende opties
staan:
}}
* Optie/accessoire.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
•
•
My S601
Verbruiksinfo
Drive-E2/Hybride3
Bandenspanning
Instellingen
Service & reparatie
Gebruikershandleiding
My S601
Op het beeldscherm staan alle rijhulpsystemen
aangegeven - u kunt ze hiervandaan activeren of
deactiveren.
Verbruiksinfo
My Car
Verbruiksinfo
Op het display verschijnen historische gegevens
over het gemiddelde stroom-3 en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.
Drive-E2
My Car
• Milieutips
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
Hybrid3
My Car
Drive-E
Hier vindt u onder meer een beschrijving van de
opzet van Volvo's Drive-E-concept. Kies uit de
volgende rubrieken:
16
het systeem hiervandaan activeren of deactiveren.
Instellingen
My Car
Op het display verschijnt informatie over de
motor die de auto aandrijft en de richting van
de stroom.
• Rij-instellingen
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijmodi van de auto.
• Milieutips
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
Bandenspanning
My Car
Bandenspanning
Op het beeldscherm staat informatie over de
bandenspanningscontrole van de auto – u kunt
Afhankelijk van het automodel.
Geldt voor de V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Geldt voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
Instellingen
De opbouw van de menu's is als volgt:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
• Stroomtoevoer
• Start/Stop
1
2
3
Hybride
Hier vindt u informatie over de aandrijving van de
auto. Kies uit de volgende rubrieken:
My S601
My Car
Hier vindt u informatie over het Start/Stopsysteem.
Menuniveau 4
Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus onder
Instellingen. Sommige functies behoren tot de
standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties
– het aanbod verschilt per markt.
Wanneer u kunt kiezen uit activering/Aan of
deactivering/Uit van een bepaalde functie, verschijnt er een vakje:
Aan: Aangevinkt vakje.
Uit: Leeg vakje.
•
Kies Aan/Uit met OK en verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
MY CAR
Menu's onder instellingen
• Auto-instellingen, zie MY CAR - autoinstellingen (p. 17)
Gebruikershandleiding
MY CAR - auto-instellingen
My Car
De menu-optie auto-instellingen in de menugroep MY CAR bedient veel functies van de
auto, zoals autosleutelgeheugen en vergrendelingsinstellingen voor portieren.
Gebruikershandleiding
• Rijondersteuning, zie MY CAR - rij-assis-
Het beeldscherm toont de digitale gebruikershandleiding (p. 8).
• Systeemopties, zie MY CAR- systeemin-
Gerelateerde informatie
tentiesystemen (p. 19)
stellingen (p. 21)
• Instellingen stembediening, zie MY CAR steminstellingen (p. 22)
• Klimaatinstellingen, zie MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
• Internetinstellingen, zie MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
• Volvo On Call, zie digitale gebruikershandleiding.
• Opties FAV-toets - een veel gebruikte
functie in MY CAR koppelen aan de FAVknop, zie Favorieten (p. 33)
• Informatie, zie MY CAR - informatie
(p. 24)
• Resetten naar fabrieksinstellingen - alle
gebruikersgegevens worden gereset en alle
instellingen in alle menu's krijgen de oorspronkelijke fabrieksinstelling.
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - paden (p. 15)
Auto-instellingen
Sleutelgeheugen
Aan
Uit
Slotinstellingen
Automatische portiervergrendeling
Aan
Uit
Portieren open
Alle portieren
Bestuurdersdeur:dan alle
Service en reparatie
My Car
Service & reparatie
Hier vindt u service- en reparatiegegevens voor
de auto en informatie over ingeplande servicebeurten.
}}
17
MY CAR
||
keyless entry ontgrendel
Tijdsduur 'approach'-verl.
Alle deuren open
Aan
Uit
Willekeurig portier
Uit
30 sec.
Portieren aan één zijde
Beide voorportieren
Akoestische bevestiging
Aan
Uit
Lichtbevestiging portiervergrend.
Aan
Uit
Lichtsignaal bij ontgrendeling
Aan
Uit
Minder bescherming
Minder bescherming activeren
Aan
Uit
18
Vragen bij uitstappen
Instellingen buitenspiegels
Spiegels inklappen bij vergrendel.
Aan
Uit
Spiegel links omlaag bij achteruit
Aan
Uit
Spiegel rechts oml. bij achteruit
Aan
Uit
Lichtinstellingen
Binnenverlichting
Vloerverlichting
Sfeerverlichting
Kleuren sfeerverlichting
60 sec.
90 sec.
Duur 'follow me home'
Uit
30 sec.
60 sec.
90 sec.
Driemaal richtingaanwijzer
Aan
Uit
Verlichting overdag
Aan
Uit
MY CAR
Tijdelijk linksrijdend verkeer
Aan
Bandenspanning
Bandencontrole
Uit
MY CAR - rij-assistentiesystemen
Met de menu-optie rijhulpsystemen in de menugroep MY CAR bedient u de functies zoals Collision Warning en Rijbaanassistent.
Stel bandenspan. af
of
Rijondersteuning
Bandmonitoring
Tijdelijk rechtsrijdend verkeer
Aan
Aan
Uit
Uit
Actieve bochtverlichting
Niv. stuurbekrachtiging
Laag
Aan
Midden
Uit
Extra verlichting
Hoog
Snelheid op infotainmentscherm
Aan
Aan
Uit
Uit
Botswaarschuwing
Botswaarschuwing
Aan
Uit
Waarschuwingsafstand
Kort
Normaal
Lang
Signaaltoon
Actief grootlicht
Aan
Uit
Auto instellingen resetten
Van alle menu's onder Auto-instellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
Bochtverlichting
Aan
Uit
•
•
Aan
Uit
Lane Departure Warning
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Informatie verkeersborden
Aan
Aan
Uit
Uit
Afstandswaarschuwing
Aan
Uit
Driver Alert
Aan bij starten
Snelheidswaarschuwing
Aan
Aan
Uit
Uit
Hogere gevoeligheid
Aan
Uit
Rijbaanassistentie
ESC OFF
Aan
Uit
City Safety
Aan
Rijbaanassistentie
Aan
Uit
Assistance instellingen
Volledige functie
Alleen stuurhulp
Alleen vibratie
Informatie verkeersborden
20
Uit
BLIS
Aan
Uit
Aan
Uit
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
MY CAR
MY CAR- systeeminstellingen
De menu-optie systeeminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als tijd en taal.
Taal
Screensaver
Geeft de taal aan voor teksten op het beeldscherm en het instrumentenpaneel.
Systeemopties
Taal: Bestuurdersscherm
Tijdsinstellingen
Geeft de taal aan voor teksten op het instrumentenpaneel.
Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.
Afst. en brandstofeenh.
MPG(US)
24-uurs klok
Aan
Uit
MPG(UK)
km/l
l/100km
Aan
Uit
Bij selectie van deze optie wordt de schermweergave automatisch vervangen door een
leeg scherm, wanneer u enige tijd geen
schermfunctie gebruikt.
De actuele schermweergave verschijnt echter weer, wanneer u gebruik maakt van een
van de knoppen of bedieningselementen
van het beeldscherm.
Hulptekst weergeven
Aan
Zomertijd
Temperatuureenheid
Auto
Celsius
Aan
Fahrenheit
Uit
Tijd automatisch
Aan
Uit
Locatie
Geeft de eenheid aan voor weergave van de
buitentemperatuur en instelling van de klimaatregeling.
Uit
Bij markering van deze optie verschijnt uitleg bij de actuele schermweergave.
Systeemopties resetten
Van alle menu’s onder Systeemopties
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
21
MY CAR
MY CAR - steminstellingen
Adaptatie spreker
(p. 67)
MY CAR - klimaatinstellingen
De menu-optie steminstellingen in menugroep
MY CAR hanteert functies als spraakinstructie
en commandolijst voor stembediening.
Snelheid uitlezen
(p. 68)
De menu-optie klimaatinstellingen in menugroep
MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.
Instellingen stembediening
Snel
Zie
Spraakintroductie
(p. 67)
Lijst van spraakcommando's
(p. 69)
Globale commando's
Navigatiecommando's
Radiocommando's
Midden
Langzaam
Gerelateerde informatie
•
•
Klimaatinstellingen
Autom. aanjager
Normaal
MY CAR (p. 14)
Hoog
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Laag
Recirculatie timer instelling
Mediacommando's
Aan
Telefooncommando's
Uit
Navigatiecommando's geldt
alleen als Volvo’s navigatiesysteem*
gemonteerd is.
Gebruikersinstelling
Standaard
Getrainde gebruiker
Autom. ontdooien achter
Aan
(p. 68)
Uit
Autom. verw. bestuurdersstoel
Aan
Uit
Autom. stuurwielverwarming
Aan
Uit
22
* Optie/accessoire.
MY CAR
Luchtkwaliteitssysteem
Aan
Uit
MY CAR - internetinstellingen
Klimaatinstellingen resetten
Internetinstellingen
Zie
Van alle menu’s onder Klimaatinstellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Aansluiten via
(p. 72),
(p. 75),
(p. 56) en
(p. 72)
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Wi-Fi hotspot auto
De menu-optie internetinstellingen in menugroep
MY CAR hanteert functies als Bluetooth® en WiFi.
Automodem
Bluetooth
Wi-Fi
Uit
Naam
Wachtwoord
Gerelateerde informatie
Geen
Automodem
Aan
(p. 75)
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Datagebruik
Provider
Roaming
SIM-kaart blokkeren
Pincode van SIM wijzigen
Toegangspuntnaam
Bluetooth
(p. 56)
Wi-Fi
(p. 72)
Wi-Fi hotspot auto
(p. 75)
23
MY CAR
MY CAR - informatie
De menu-optie Informatie in menugroep MY
CAR hanteert functies als Aantal sleutels en
VIN-nummer.
Informatie
Aantal sleutels
VIN-nummer
Gerelateerde informatie
•
•
24
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
AUDIO EN MEDIA
AUDIO EN MEDIA
Audio en media
Het audio- en mediasysteem omvat de functies
radio (p. 36), mediaspeler (p. 44), tv*
(p. 81) en biedt u de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon (p. 59),
waarvoor u in bepaalde gevallen de stembediening (p. 65) kunt gebruiken. Het is mogelijk de
auto aan te sluiten op internet (p. 72) om bijvoorbeeld muziek te "streamen" via apps
(p. 77).
De informatie verschijnt op een beeldscherm van
7 inch boven aan de middenconsole. De functies zijn te bedienen via knoppen op het stuurwiel, op de middenconsole onder het beeldscherm of via een afstandsbediening* (p. 85).
Het hangt van het audiosysteem van de auto af
hoeveel luidsprekers en versterkers er in de auto
zitten.
Als het audio- en mediasysteem actief is bij het
afzetten van de motor, wordt het de volgende
keer dat u de sleutel naar sleutelstand I of hoger
draait, automatisch ingeschakeld en geeft het
dezelfde audiobron (bijvoorbeeld radio) weer als
bij het afzetten van de motor (bij auto's met Keyless-systeem* moet het bestuurdersportier dichtstaan).
Wanneer de transpondersleutel niet in het contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15
minuten achtereen te gebruiken door op de knop
Aan/Uit te drukken.
Bij het starten van de auto wordt het audio- en
mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en weer
ingeschakeld wanneer de motor is aangeslagen.
N.B.
Gracenote®
Gracenote, Gracenote-logo en -logotype,
"Powered by Gracenote" en Gracenote MusicID
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken die eigendom zijn van Gracenote, Inc. in
de VS en/of andere landen.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Haal de transpondersleutel uit het contactslot
als u het audio- en mediasysteem gebruikt
terwijl de motor afgezet is. Dit om te voorkomen dat de accu onnodig ontladen raakt.
Vervaardigd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless en
de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken
van Dolby Laboratories.
26
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Dirac Live
Audio en media - overzicht
Overzicht van de verschillende onderdelen van
het audio- en mediasystemen.
Bij de ontwikkeling en optimalisering van het
geluid werd Dirac Live-technologie gebruikt om
eersteklas geluidweergave te realiseren. Dirac
Live en het D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dirac Research AB.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen (p. 33)
AUX- en USB-ingangen voor externe
geluidsbronnen (p. 52) (bijvoorbeeld
iPod®).
Knoppenset op stuurwiel.
7 inch beeldscherm. De grafische opzet van
het beeldscherm is variabel en hangt af van
de instellingen van het instrumentenpaneel,
zie gebruikershandleiding.
Bedieningspaneel op middenconsole.
27
AUDIO EN MEDIA
Audiosysteem en media Systeembediening
op een disk, voorkeurzender van de radio1 of
hoofdstuk te gaan2. Lang indrukken om een
track op een cd vooruit/achteruit te spoelen
of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
Het audio- en mediasysteem is te bedienen
vanaf de middenconsole, met de stuurknoppen,
met de stembediening (p. 65) of de afstandsbediening* (p. 85). De informatie wordt op het
display boven aan de middenconsole gepresenteerd.
SOUND - indrukken op de audio-instellingen
(lage tonen, hoge tonen enzovoort) te openen. Voor meer informatie, zie algemene
audio-instellingen (p. 34).
VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
- ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken
wordt de installatie ingeschakeld en bij lang
indrukken (tot het scherm zwart wordt) vindt
uitschakeling plaats. Let erop dat het complete Sensus-systeem (incl. navigatie*- en
telefoonfuncties) altijd gelijktijdig wordt in-/
uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid
uit te schakelen (MUTE-functie) of opnieuw
in te schakelen, als het geluid uitstond.
Opening voor het plaatsen/uitwerpen van
een disc.
Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track
1
2
28
Hoofdbronnen - indrukken om een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA) te kiezen.
De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM
voor de radio) verschijnt. Als u zich in een
bron bevindt en op de hoofdbronknop drukt,
verschijnt er een snelkoppelingsmenu.
Geldt niet voor DAB-radio (Digital Audio Broadcasting).
Geldt alleen voor dvd-discs.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
- Disc uitwerpen. Een disc blijft zo'n 12
seconden lang in de uitgeworpen stand
staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc
vervolgens automatisch weer naar binnen
getrokken.
OK/MENU - druk op het duimwiel op het
stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu's te bevestigen.
Als u zich in de normaalweergave bevindt en
op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu
voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO
of MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts
op het display, als er onderliggende menu's
zijn.
met de hoofdbronknoppen op de middenconsole (6).
TUNE - draai aan het duimwiel op het stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radio- en
tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren
of door de keuzes op het display te navigeren.
INFO - als er meer informatie beschikbaar is
dan op het display kan worden weergegeven,
druk dan op de INFO-knop om de resterende informatie te zien.
EXIT - kort indrukken om omhoog te gaan
in het menusysteem, een actieve functie te
annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. Bij lang indrukken springt u naar de
normaalweergave of naar het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu), overeenkomend
FAV - in bepaalde bronnen is het mogelijk
een functie te koppelen aan de FAV-knop.
De desbetreffende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Sneltoetsen - Cijfers en letters invoeren.
Stembediening - indrukken om de stembediening te activeren.
}}
* Optie/accessoire.
29
AUDIO EN MEDIA
||
Menufuncties
Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.
30
AUDIO EN MEDIA
Hoofdbronknop - indrukken om van hoofdbron te wisselen of het snelkoppelingsmenu
van de actieve bron weer te geven.
Normaalweergave - normale stand voor de
bron.
de auto, dat de bron niet actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.
Voor de beschikbare functies, zie Audio en media
- menu-overzicht (p. 87).
Snelkoppelingsmenu - geeft de meest
gebruikelijke menu-opties weer.
Snelmenu - snelstand bij draaien aan TUNE
om bijvoorbeeld van track, radiozender enzovoort te veranderen.
Bronmenu - functies en instellingen in de
actieve bron.
Bronkeuzemenu3 - toont de bronnen waaruit te kiezen is.
Hoofdbronmenu - toont de hoofdbronnen
die ook kunnen worden gekozen met de
hoofdbronknoppen (1).
Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen en dergelijke.
Kies een hoofdbron door te drukken op een
hoofdbronknop (1) (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA). Gebruik om door de menu's van de bron
te navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/
MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).
Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd
is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen.
Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op
3
Alleen beschikbaar in de hoofdbronnen die meerdere bronnen hebben.
31
AUDIO EN MEDIA
Symbolen op het display
Overzicht van de symbolen die mogelijk in het
activiteits-/statusveld op het display verschijnen.
Activiteits-/statusveld.
In het activiteits-/statusveld staan de lopende
activiteiten en in bepaalde gevallen hun status.
Omdat de ruimte in het veld beperkt is, worden
niet voortdurend alle activiteits-/statussymbolen
weergegeven.
Symbool
Betekenis
Maak een internetverbinding via
Bluetooth®.
Internetverbinding via Bluetooth®.
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
Maak een internetverbinding via
Wi-Fi.
Oproep gemist.
Internetverbinding via Wi-Fi.
Lopend gesprek.
Geen internetverbinding via Wi-Fi.
Ongelezen sms-bericht.
Maak een internetverbinding via de
automodem*A.
Microfoon uitgeschakeld.
De staven tonen de signaalsterkte
van het mobiele telefoonnet en
onder de staven staat het
gebruikte type aansluiting.
Geluid uitgeschakeld (MUTE).
SOS-dienst*A actief.
Internetverbinding via de automodem*A.
Geen internetverbinding via de
automodem*A.
De automodem*A heeft internetverbinding via roaming (bij verblijf op
een netwerk in het buitenland).
ON CALL-dienst*A actief.
A
Alleen auto’s met Volvo On Call.
Gerelateerde informatie
•
•
Connected Car (p. 72)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
Het symbool verschijnt als de positie van de auto wordt verstuurd.
Telefoon aangesloten op de auto.
Geen internetverbinding via
Bluetooth®.
32
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Favorieten
Koppel een veelgebruikte functie aan de knop
FAV. U kunt één functie per bron in de hoofdbronnen radio, media en MY CAR koppelen en
de webbrowser (bij een Connected Car). De
gekoppelde functie kunt u vervolgens eenvoudig
activeren met een druk op FAV.
Favoriet koppelen
4.
Kies in het menu de functie die u aan FAV
wilt koppelen.
> Wanneer de bron (bijvoorbeeld AM, Bluetooth®) actief is, is de opgeslagen functie
met een korte druk op FAV te activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Audio en media (p. 26)
MY CAR (p. 14)
Radio (p. 36)
Mediaspeler (p. 44)
Connected Car (p. 72)
Audio en media - audio-instellingen
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave, maar is naar wens aan te
passen.
Instelling voor optimale
geluidsweergave
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave met behulp van digitale
signaalverwerking.
Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto,
de positie van de luisteraar en dergelijke.
Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij
rekening wordt gehouden met de stand van de
volumeknop, de radio-ontvangst en de rijsnelheid.
1.
Kies een hoofdbron (bijv. RADIO, MEDIA).
2.
Kies een bron (bijvoorbeeld AM of
Bluetooth).
3.
Druk in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en open het menu FAV.
Of druk lang op de knop FAV, tot het menu
verschijnt.
De regelfuncties die in deze gebruikershandleiding nader verklaard worden (zoals Bass, Treble
en Equalizer) zijn uitsluitend bedoeld om u de
mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar
wens af te stellen.
Geluidskwaliteit bij audiostreaming via
internet
De hoeveelheid data die wordt overgebracht is
afhankelijk van welke diensten of apps in de auto
worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer
leiden en dat vereist een goede verbinding en
signaalsterkte.
}}
33
AUDIO EN MEDIA
||
Bepaalde apps bieden de mogelijkheid om de
audiokwaliteit in te stellen. Het instellen van een
hogere audiokwaliteit kan een langere laadduur
en onderbrekingen in de weergave met zich meebrengen. Voor een gelijkmatige geluidsweergave
wordt geadviseerd een lagere audiokwaliteit te
kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Connected Car (p. 72)
Audio en media - algemene audioinstellingen
• Volume navigatie - Het volume van de
Algemene geluidsinstellingen voor het audio- en
mediasysteem.
• Volume stembediening - Het volume van
Druk op SOUND om het menu met audio-instellingen (Bass, Treble, etc.) te openen. Draai aan
TUNE om uw keuze (bijvoorbeeld Treble) te
markeren en druk op OK/MENU om de keuze te
bevestigen.
Pas de instelling aan door te draaien aan TUNE
en sla de instelling op met OK/MENU. Let erop
dat u het volume alleen kunt aanpassen binnen
een comfortabel bereik. Wanneer een systeem
actief is (bijvoorbeeld het navigatiesysteem), kunt
u het volume aanpassen door VOL naar de minimale/maximale stand te draaien.
Draai TUNE verder om de overige opties te markeren:
• Premium sound* - Geavanceerde audioinstellingen (p. 35).
• Bass – Niveau van de lage tonen.
• Treble - Niveau van de hoge tonen.
• Fader – Balans tussen luidsprekers voor en
stemsynthese van het navigatiesysteem*.
de stemsynthese van de stembediening
(p. 65).
• Volume belsignaal - Het volume van de
beltoon van de auto voor een aangesloten
mobiele telefoon (p. 59).
• Volume parkeerhulp - Volume voor de parkeerhulp*.
• Vol. Cross Traffic Alert - Volume voor het
CTA-systeem*.
• Volumecompensatie - Compensatie van
storende rijgeluiden in de passagiersruimte
(p. 36).
• Reset audio-instelling - Herstelt de
fabrieksstandaard voor de audio-instellingen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
achter.
• Balans – Balans tussen luidsprekers links
en rechts.
• Equalizer - Het geluidsniveau voor de verschillende frequentiebanden (p. 36).
34
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen*
1.
Draai aan TUNE om Surround te markeren
en druk op OK/MENU.
2.
Pas de audio-instellingen voor radio en media
naar wens aan.
2.
Ambient Surround Sound is Aan/Uit te zetten met een druk op OK/MENU
Gerelateerde informatie
Alle geavanceerde audio-instellingen zijn te
bereiken met een druk op SOUND, waarna het
menu voor audio-instellingen wordt geopend.
Draai aan TUNE om Premium sound* te markeren en druk op OK/MENU.
Het te hanteren niveau Ambient Surround Sound
is apart in te stellen, als voor Aan gekozen is.
Geluidspodium
Het audioprofiel is te optimaliseren voor verschillende interieurzones. Het audioprofiel is in te
stellen op Bestuurdersstoel, Achterbank of
Gehele auto.
1.
Draai aan TUNE om Klankpodium te markeren en druk op OK/MENU.
2.
Kies een audioprofiel door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Surround
Ambient Surround Sound is Aan/Uit te zetten.
Wanneer u voor Aan hebt gekozen, hanteert het
systeem de instelling voor optimale geluidsweergave. Normaal is dat DPL II en in dat geval verop het display. Als de opname werd
schijnt
gemaakt met Dolby Digital-techniek, vindt de
weergave plaats met deze instelling en verschijnt
op het display. Wanneer u voor Uit hebt
gekozen, is de driekanaals stereoweergave actief.
1.
Draai aan TUNE om de niveau-instelling te
markeren en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
2.
Kies een niveau voor Ambient Surround
Sound door te draaien aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Kies het geluidsniveau door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
•
Equalizer instellen (p. 36)
•
Geluidssterkte instellen voor externe audiobron (p. 54)
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling (p. 36)
Lagetonenluidspreker
Het geluidsniveau voor de lagetonenluidspreker
is apart in te stellen.
1.
Draai aan TUNE om Subwoofer te markeren en druk op OK/MENU.
2.
Kies het geluidsniveau door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Middenluidspreker
Het geluidsniveau voor de middenluidspreker is
apart in te stellen. Als de Ambient Surround
Sound is ingesteld op Aan, dan geldt DPL IImiddenlevel. Anders geldt 3-kanaals
middenlevel.
1.
Draai aan TUNE om Center te markeren en
druk op OK/MENU.
* Optie/accessoire.
35
AUDIO EN MEDIA
Equalizer instellen
Met de equalizer kunt u het volumeniveau aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
1.
Druk op SOUND om het menu met audioinstellingen te openen. Draai aan TUNE om
Equalizer te markeren en druk op OK/
MENU.
2.
Kies een frequentieband door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
3.
4.
Pas de audio-instelling aan door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU of annuleer de instelling met EXIT.
Doe hetzelfde voor de andere frequentiebanden die u wilt aanpassen.
Druk na de audio-instelling op EXIT om te
bevestigen en terug te gaan naar de normaalweergave.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen* (p. 35)
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
4
36
Geluidssterkte instellen en
automatische volumeregeling
Stel de mate van compensatie van hinderlijke
rijgeluiden in de passagiersruimte in.
Het audiosysteem zorgt voor compensatie van
hinderlijke rijgeluiden door het volume aan te
passen ten opzichte van de rijsnelheid. Het compensatieniveau is in te stellen op Laag, Midden,
Hoog of Uit.
1.
Druk op SOUND om het menu met audioinstellingen te openen. Draai aan TUNE totdat u Volumecompensatie bereikt en druk
op OK/MENU.
2.
Kies een niveau door te draaien aan TUNE
en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Radio
Het is mogelijk de radiofrequentiebanden AM4
en FM te beluisteren en in bepaalde gevallen
ook de digitale radio (DAB)* (p. 43).
Bij een Connected Car (p. 72) is het eventueel mogelijk om webradiozenders te beluisteren,
zie Apps (p. 77).
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen* (p. 35)
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Bedieningselementen voor radiofuncties.
Voor elementaire radiobediening, zie systeembediening en menufuncties (p. 28).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
AM4/FM-radio
•
•
•
Radiozenders zoeken (p. 37)
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 39)
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Digitale radio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 43)
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 43)
DAB naar DAB* link (p. 43)
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 39)
Automatisch radiozenders zoeken
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 38) samen, die voor het automatisch radiozenders zoeken wordt gebruikt.
Bij automatisch radiozenders zoeken (p. 37)
verschijnt automatisch een radiozenderlijst
(p. 38) op basis van de frequentiesignalen die
de radio op dat moment ontvangt.
Als automatisch radiozenders zoeken is ingesteld
(p. 37), kan in de normaalweergave en in de zenderlijst worden gezocht.
Het is mogelijk automatisch of handmatig radiozenders te zoeken:
1.
Druk in de normaalweergave van de FM-bron
op OK/MENU en kies Zender afstemmen
op.
2.
Draai TUNE naar Zenderlijst of Handmatig
afstemmen en maak een keuze met OK/
MENU.
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Webradio
•
Radiozenders zoeken
Bij het zoeken van een zender is in te stellen of
het zoeken naar radiozenders automatisch of
handmatig moet gebeuren.
Apps (p. 77)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Menu-overzicht - AM (p. 88)
Menu-overzicht - FM (p. 88)
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*
(p. 89)
4 Geld
Radiozenders zoeken in de
normaalweergave
1.
Kort drukken - druk in de normaalweergave
/
op de midvan de FM-bron op
denconsole (of op de toetsenset op het
stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
opgeslagen zender.
2.
Lang drukken - druk in de normaalweergave
van de FM-bron op
/
op de middenconsole (of op de toetsenset op het
stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
beschikbare zender.
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit.
Er kunnen storingen optreden wanneer de
zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote
afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich
bevindt.
Radiozenders zoeken in de zenderlijst
1.
Draai in de normaalweergave van de FMbron aan TUNE, totdat FM-zenderlijst verschijnt.
2.
Draai TUNE naar een zender en maak een
keuze met OK/MENU.
}}
niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
37
AUDIO EN MEDIA
In de zenderlijst kan worden gewisseld tussen
automatisch en handmatig radiozenders zoeken
(p. 38) door op INFO op de middenconsole te
drukken.
Radiozenderlijst
Handmatig radiozenders zoeken
De radio maakt automatisch een zenderlijst met
de best doorkomende radiozenders binnen het
actuele gebied. Dat biedt u de mogelijkheid een
zender te zoeken in gebieden waar u de radiozenders en hun frequenties niet kent.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 38) op, maar u kunt ook handmatig radiozenders zoeken.
Het automatisch radiozenders zoeken (p. 37)
maakt gebruik van de samengestelde radiozenderlijst.
N.B.
Als handmatig radiozenders zoeken is ingesteld
(p. 37), kan er in de normaalweergave en in de
frequentielijst worden gezocht.
Radiozenders zoeken in de
normaalweergave
1.
Kort drukken - druk in de normaalweergave
/
op de midvan de FM-bron op
denconsole (of op de toetsenset op het
stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
opgeslagen zender.
2.
Lang drukken - druk in de normaalweergave
van de FM-bron op
/
op de middenconsole (of op de toetsenset op het
stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
beschikbare zender.
De lijst vermeldt alleen de frequenties van de
zenders waarop u hebt afgestemd en vormt
dan ook geen complete lijst met alle beschikbare radiofrequenties op de frequentieband
van uw keuze.
Radiozenders zoeken in de
frequentielijst
38
1.
Draai in de normaalweergave van de FMbron aan TUNE, totdat FM-tuning verschijnt.
2.
Draai TUNE naar een frequentie en maak
een keuze met OK/MENU.
AUDIO EN MEDIA
In de frequentielijst kan worden gewisseld tussen
handmatig en automatisch radiozenders zoeken
(p. 37) door op INFO op de middenconsole te
drukken.
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen op
het display.
Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan
als voorkeurzenders, zodat u er eenvoudig op
kunt afstemmen.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de AM/FM-bron op
OK/MENU en kies Tonen Presets.
Digitale radio (DAB)*
U kunt per band 10 voorkeurzenders vastleggen.
Opslag van voorkeurzenders is mogelijk door lang
op de gewenste sneltoets te drukken. Voor meer
informatie, zie onder AM-/FM-radio. U kiest een
voorkeurzender met de sneltoetsen.
Sneltoetsen.
AM5/FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld AM) 10
voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1.
2.
5 Geld
Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 37).
Houd een van de sneltoetsen enkele seconden ingedrukt. De sneltoets is vervolgens te
gebruiken.
Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder eventuele subkanalen. Als er tijdens het beluisteren
van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend het hoofdkanaal
geregistreerd. Dit komt omdat de subkanalen van
tijdelijke aard zijn. Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden weergegeven waartoe het subkanaal
behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet gebonden
aan de kanalenlijst.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen op
het display.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Tonen Presets.
}}
niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
39
AUDIO EN MEDIA
N.B.
Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie
ondersteunt niet alle functies die in de DABstandaard zitten.
Functies Radio Data System (RDS)
Met RDS kan de radio automatisch naar de
sterkste zender schakelen. RDS biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP)
te ontvangen en naar bepaalde soorten programma's te zoeken (PTY).
RDS verbindt FM-zenders in een netwerk met
elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk
verstuurt bepaalde informatie, zodat een RDSradio onder meer de volgende mogelijkheden
biedt:
•
Automatisch overschakelen op een beter
doorkomende zender als de ontvangst in een
bepaald gebied slecht is6.
•
Zoeken op programmatype, zoals programmatypes7 of verkeersinformatie.
•
Weergeven van informatieve tekst over het
beluisterde radioprogramma8.
N.B.
Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS
of slechts bepaalde onderdelen van deze
functie.
deze zender overschakelen en de weergave van
de actieve audiobron onderbreken. Als de cdspeler bijvoorbeeld actief is, wordt de weergave
daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende
uitzending wordt met een vooraf ingesteld
volume afgespeeld, zie vooraf ingesteld volume
(p. 42). De radio gaat naar de vorige audiobron
en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.
De programmafuncties alarm, verkeersinformatie
(TP) en programmatypes (PTY) worden in volgorde van belangrijkheid weergegeven, waarbij
geldt dat alarm de hoogste prioriteit geniet en de
programmatypes de laagste. Druk op OK/MENU
om de onderbroken weergave van de audiobron
te hervatten en de melding te beluisteren. Druk
op EXIT om de melding af te breken en de
onderbroken weergave van de audiobron te hervatten.
Gerelateerde informatie
•
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 41)
•
•
•
Verkeersinformatie (TP) (p. 41)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 41)
Radiotekst (p. 42)
Als een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op
6
7
8
40
Geldt voor FM-radio.
Geldt voor DAB*-radio.
Geldt voor FM- en DAB*-radio.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking
attent te maken op ernstige ongelukken of calamiteiten. De melding ALARM! verschijnt op het
display, wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.
Verkeersinformatie (TP)
Radioprogrammatypes (PTY)
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve audiobron onderbroken voor
verkeersinformatie via het RDS-netwerk van de
radiozender waarop is afgestemd.
Voor DAB*-radio kunnen een of meer radioprogrammatypes, bijvoorbeeld pop en klassieke
muziek, worden gekozen. Na de keuze van een
programmatype vindt de navigatie alleen plaats
binnen de kanalen die het type uitzenden.
Het alarm kan tijdelijk worden onderbroken,
maar kan niet worden gedeactiveerd.
Bij een geactiveerde functie verschijn het symbool TP. Als een zender in de lijst verkeersinformatie kan doorgeven, wordt dat aangegeven met
een verlicht TP op het beeldscherm. TP is anders
grijs van kleur.
Gerelateerde informatie
–
•
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies TP.
1.
Druk om een programmatype te kiezen op
OK/MENU in de normaalweergave van de
DAB-bron en kies Filteren programmatype
(PTY).
2.
Draai TUNE naar het programmatype dat
moet worden aan-/uitgevinkt.
3.
Vink het programmatype aan/uit met OK/
MENU.
4.
Als de gewenste programmatypes zijn gekozen, gaat u terug in het menusysteem met
EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Als de functie actief is, verschijnt het PTY-symbool op het beeldscherm.
In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de
PTY-stand, zie DAB naar DAB* link (p. 43).
Gerelateerde informatie
•
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
* Optie/accessoire.
41
AUDIO EN MEDIA
Volumeregeling voor
onderbrekende RDS-functies
De onderbrekende RDS-functies, bijv. alarm of
verkeersinformatie (TP), worden weergegeven
op het volume dat voor het programmatype is
gekozen. Als u het volume tijdens de onderbreking bijregelt, wordt het nieuwe volume opgeslagen voor een volgende onderbreking.
Radiotekst
Sommige RDS-zenders geven informatie door
over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende
artiesten en dergelijke. Deze informatie kan op
het beeldscherm worden weergegeven. Er kan
radiotekst worden weergegeven voor FM- en
DAB*-radio.
–
Gerelateerde informatie
•
•
•
42
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 41)
Verkeersinformatie (TP) (p. 41)
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Tonen.
Gerelateerde informatie
•
•
Functies Radio Data System (RDS) (p. 40)
Digitale radio (DAB)* (p. 43)
Automatische update
radiofrequenties (AF)
De functie kiest automatisch de optimale frequentie voor de ingestelde radiozender en is te
activeren voor FM-radio.
Om de optimale frequentie te kunnen vinden
moet de functie soms de gehele FM-band doorzoeken.
Als de ingestelde radiozender is opgeslagen als
voorkeur (p. 39), wisselt de functie niet van frequentie ook al is de automatische update radiofrequenties (AF) geactiveerd.
Om de automatische update radiofrequenties te
activeren/deactiveren:
1.
Druk in de normaalweergave van de FMradio op OK/MENU.
2.
Kies Alternatieve frequentie.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Digitale radio (DAB)*
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
DAB naar DAB* link
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen
(p. 36). De auto biedt ondersteuning voor DAB,
DAB+ en DMB.
Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten
zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit
vertalingen van het hoofdprogramma bestaan.
‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DAB-radio
van een kanaal dat slecht of helemaal niet te ontvangen is kan overschakelen op hetzelfde kanaal
in een andere kanaalgroep met een betere ontvangst.
N.B.
Er is niet overal dekking voor DAB. Als er
geen dekking is, verschijnt de melding Geen
ontvangst op het beeldscherm.
Gerelateerde informatie
•
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 39)
•
•
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 41)
Radiotekst (p. 42)
Als er een of meer subkanalen bestaan verschijnt
het symbool
links van de kanaalnaam op het
display. Als er slechts één subkanaal bestaat verschijnt het symbool - links van de kanaalnaam op
het display.
Draai aan TUNE om het menu met subkanalen te
bereiken.
Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het
gekozen hoofdkanaal. Kies een ander hoofdkanaal voor toegang tot andere subkanalen.
Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige
vertraging in de geluidsweergave optreden. Vanaf
het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en
het nieuwe kanaal toegankelijk wordt kan het
geluid dan ook enige tijd stilvallen.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies DAB-DAB-verbinding.
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 43)
DAB naar DAB* link (p. 43)
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*
(p. 89)
* Optie/accessoire.
43
AUDIO EN MEDIA
Mediaspeler
De mediaspeler kan audio- en videobestanden
op cd’s/dvd’s en extern aangesloten audiobronnen weergeven via de AUX-/USB-ingang of
geluidsbestanden draadloos streamen (p. 54)
op externe eenheden via Bluetooth®. Met behulp
van bepaalde mediaspelers kunt u tv* kijken en
communiceren met een mobiele telefoon
(p. 59) via Bluetooth®.
Het is mogelijk muziek op een disk/USB9 te
kopiëren naar de harde schijf (HDD) (p. 49)
van de auto.
Een auto met internetaansluiting (p. 72) is het
eventueel mogelijk om webradiozenders en audioboeken te beluisteren en muziekdiensten te
gebruiken, zie Apps (p. 77).
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® is de branchestandaard voor
muziekherkenning. De techniek wordt gebruikt
om hoesjes en muziekinformatie voor cd’s, digitale muziekbestanden op opslagmedia en
muziekdiensten op internet te identificeren en
leveren.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Audio en media (p. 26)
Stembediening - mobiele telefoon (p. 69)
Afstandsbediening* (p. 85)
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 50)
Cd/Dvd
De mediaspeler (p. 44) kan voorbespeelde en
zelfgebrande cd’s/dvd’s afspelen.
De mediaspeler ondersteunt de volgende soorten
discs en bestanden en kan deze met andere
woorden afspelen:
•
•
•
Voorbespeelde cd’s/dvd’s (CD/DVD Audio).
Voorbespeelde dvd’s met video (DVD Video).
Cd’s/dvd’s met geluidsbestanden branden.
Voor meer informatie over de ondersteunde formaten, compatibele bestandsformaten, (p. 50).
Disks zijn alleen af te spelen, als ze maximaal
5000 bestanden (incl. afspeellijsten) bevatten.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden
met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden
niet kan lezen.
Knoppen voor de mediaspeler.
9
44
Afhankelijk van de markt.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
disk10 naar de harde schijf (HDD) (p. 49) van
de auto en de muziek vervolgens daarvandaan af
te spelen.
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Afspelen en navigeren van CD/DVD
Audio
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op
OK/MENU en draai en TUNE om de mapstructuur van de schijf te openen of om de categorieën te doorzoeken. Navigeer in de structuur
door aan TUNE te draaien, kies de map met OK/
MENU en ga terug in de structuur met EXIT.
Start het afspelen van een track met een druk op
OK/MENU.
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens
de zoekfunctie worden de USB, disk en harde
schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie
(p. 46).
10
Menu-overzicht - DVD Video (p. 90)
Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal
afgespeeld is, worden de overige bestanden in
dezelfde map afgespeeld. Nadat alle bestanden
in een bepaalde map zijn afgespeeld, wordt er
automatisch van map gewisseld.
Afspelen en navigeren van DVD Video
Wanneer er een disc met audio-/videobestanden
in de speler wordt geplaatst, dient de mapstructuur op de disc te worden ingelezen. Afhankelijk
van de kwaliteit van de disc en de hoeveelheid
gegevens die erop staan, kan het enige tijd duren
voordat de weergave van start gaat.
Menu-overzicht - CD/DVD Audio (p. 90)
Start het afspelen van een bestand met een druk
op OK/MENU.
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op
OK/MENU en draai aan TUNE om de trackstructuur van de schijf te openen. Navigeer in de
structuur door te draaien aan TUNE.
Afspelen en navigeren van
zelfgebrande cd’s/dvd’s
•
•
Voor het gebruik van DVD Video, zie Afspelen en
navigeren bij DVD Video (p. 48).
Media zoeken
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 46)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 46)
Bepaalde markten.
45
AUDIO EN MEDIA
Vooruit-/achteruitspoelen
U kunt audio- en videobestanden voor- en achteruitspoelen11.
Houd de knop
/
ingedrukt om audio- of
videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl
videobestanden op meerdere snelheden voor- en
achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen
/
om bij videachtereen op de knoppen
obestanden sneller voor- of achteruit te spoelen.
Laat de toets weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
Bij activering van deze functie worden de tracks/
audiobestanden in willekeurige volgorde12 afgespeeld.
Om de tracks/audiobestanden van de gekozen
bron in willekeurige volgorde af te spelen:
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens
de zoekfunctie worden de USB (p. 52), disk
(p. 44) en harde schijf (p. 49) doorzocht.
Media zoeken is bereikbaar vanuit de normaalweergave voor de bronnen Disk, USB en HDD.
1.
Druk op OK/MENU in de normaalweergave
van de gekozen bron
Druk om te beginnen met zoeken op OK/MENU
in de normaalweergave van de bron en kies
Media zoeken.
2.
Draai aan TUNE tot Shuffle verschijnt
Zoekfunctie
3.
Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Media Bluetooth® (p. 54)
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).
11
12
46
Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe audiobronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Gebruik het schrijfwiel om zoektermen in te voeren.
1.
Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van
het bedieningspaneel op de middenconsole
zijn te gebruiken.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om de trefferslijst
te openen dient u aan TUNE te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in navolgende tabel) in de lijst voor het wisselen van
invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens
op OK/MENU.
2.
Ga verder met de volgende letter enz.
3.
Kies, wanneer u tevreden bent met de zoekterm, Zoeken.
> Er wordt gezocht. Het resultaat wordt
weergegeven en in de volgende categorieën gegroepeerd: artiesten, tracks, genres, jaartallen en componisten.
4.
Draai TUNE naar een categorie en druk op
OK/MENU.
5.
Draai aan TUNE om een medium te kiezen
en druk op OK/MENU om de weergave te
starten.
13
123/A
BC
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
MEER
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale
tekens.
Zoeken
Voer het media zoeken uit.
||}
Van het tekstwiel naar het
Kernwrd:-veld wisselen. De cursor
verplaatsen met TUNE. Eventuele
spelfouten wissen met EXIT. Om
terug te gaan naar het tekstwiel op
OK/MENU drukken.
Let erop dat u de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel
kunt gebruiken bij bewerkingen in
het Kernwrd:-veld.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u
alle ingevoerde tekens.
Tekst invoeren met numeriek toetsenbord
Numeriek toetsenbord.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 0–9, * en #.
Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom
weergegeven met alle tekens13 onder deze toets,
zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de
toets bladert u met de cursor door deze tekens.
•
Blijf met de cursor op het te kiezen teken
staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
•
Wis/annuleer uw keuze met EXIT.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.
47
AUDIO EN MEDIA
Afspelen en navigeren bij DVD
Video
Navigeren in eigen menu video-dvd
Tijdens het afspelen van een video-dvd verschijnt er mogelijk een discmenu op het display.
Via het discmenu hebt u toegang tot extra functies en instellingen om bijvoorbeeld ondertitels,
geluidstracks, scènes te kiezen.
Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door te
drukken op
/
op de middenconsole of
op de knoppenset op het stuurwiel.
Gerelateerde informatie
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk, wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto rijdt,
verdwijnt het beeld terwijl het geluid wordt
weergegeven en op het beeldscherm staat
Video niet beschikbaar bij deze snelheid.
De beelden verschijnen weer, wanneer de
auto bijna stilstaat.
Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu van de
video-dvd.
Van hoofdstuk of titel veranderen
Draai aan TUNE om de lijst met hoofdstukken te
openen en erin te navigeren (bij het afspelen van
een film wordt de film gepauzeerd). Druk op OK/
MENU om een hoofdstuk te kiezen en terug te
keren naar de uitgangspositie (als eerder een
film werd afgespeeld, wordt deze film voortgezet).
Druk op EXIT om de titellijst te openen.
In de titellijst kiest u een titel door te draaien aan
TUNE en bevestigt u uw keuze met OK/MENU,
waarna u terugkeert naar de lijst met hoofdstukken. Druk op OK/MENU om uw keuze te activeren en terug te keren naar de uitgangspositie.
Met EXIT annuleert u uw keuze en keert u terug
48
naar de uitgangspositie (zonder een keuze te
maken).
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Camerahoek bij het afspelen van DVD Video
(p. 49)
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 46)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 50)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 46)
AUDIO EN MEDIA
Camerahoek bij het afspelen van
DVD Video
Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat de
video-dvd dit ondersteunt, aangeven vanuit
welke camerapositie een bepaalde scène moet
worden weergegeven.
–
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen Kijkhoek.
Beeldinstellingen
Harde schijf (HDD)
De beeldinstellingen zijn te wijzigen, wanneer de
auto stilstaat.
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
disk/USB14 naar de harde schijf (HDD) van de
auto en de muziek vervolgens daarvandaan af te
spelen.
Helderheid en contrast aanpassen:
1.
Druk in de weergavestand op OK/MENU,
kies Beeldinstellingen en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
Voor informatie over de ondersteunde formaten,
zie compatibele bestandsformaten, (p. 50).
2.
Draai aan TUNE om de aan te passen instelling te bereiken en bevestig uw keuze met
OK/MENU.
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
3.
Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Muziek kopiëren naar harde schijf
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Druk om terug te keren naar de lijst met instellingen op OK/MENU of EXIT.
Gerelateerde informatie
Mappen hebben het symbool
.
1.
Druk in normaalweergave van de harddiskbron op OK/MENU en kies voor kopiëring
Van disk/Van USB.
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
2.
Kies eerst wat u wilt kopiëren en daarna
Doorgaan.
•
Audio en media (p. 26)
3.
Bestemming selecteren voor de doellocatie van de gekopieerde muziek en kies
Import naar geselecteerde map starten.
> Muziek importeren van disk/Muziek
importeren van USB
Verwijder de schijf/de USB-stick niet
voordat de overdracht bevestigd is Muziekbestanden geïmporteerd.
14
Afhankelijk van de markt.
}}
49
AUDIO EN MEDIA
||
N.B.
Bij het kopiëren vanaf USB worden de
muziekbestanden die niet in mappen staan
niet zichtbaar, d.w.z. als ze in de root staan.
Deze nummers kunnen worden geïmporteerd
door importeren Alle tracks te kiezen of de
bestanden in mappen te plaatsen.
Het systeem kan muziek op max. 8 niveaus in
submappen kopiëren.
Mogelijke bestandsformaten om naar de
harde schijf te kopiëren
Cd's/dvd's: mp3, wma, aac.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Map of bestand hernoemen/
verwijderen
1.
2.
3.
Druk in de normaalweergave van de harddiskbron op OK/MENU en kies Bestand
hernoemen/verwijderen.
Markeer een map of bestand, druk op OK/
MENU en kies Hernoemen of Wis.
Gebruik het schrijfwiel om een nieuwe naam
in te voeren en druk daarna op Opslaan.
Voor het hernoemen van een bestand kunt u
geen bestaande bestandsnaam gebruiken. Het
systeem houdt in dat geval de oude bestandsnaam aan.
50
Afspelen en navigeren
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Afspeelvolgorde
De treffers wordt afgespeeld in de volgorde
waarin ze op de lijst staan. Druk voor een willekeurige afspeelvolgorde op OK/MENU in de normaalweergave van de harddiskbron en kies
Shuffle.
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens
de zoekfunctie worden de USB, disk en harde
schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie
(p. 46).
Opslaggegevens
Druk voor de capaciteit en het gebruik van de
harddisk op OK/MENU in de normaalweergave
van de harddiskbron en kies Opslaginformatie.
Gerelateerde informatie
•
•
Mediaspeler (p. 44)
Menu-overzicht - harde schijf (HDD)
(p. 91)
Mediaspeler - compatibele
bestandsformaten
De mediaspeler kan tal van bestandstypen
afspelen en is compatibel met de formaten in de
volgende tabellen.
Compatibele bestandsformaten voor
cd’s/dvd’s
N.B.
Dubbelzijdige schijven van het zogeheten
dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn
dikker dan normale cd’s. Het is dan ook niet
zeker of dergelijke schijven kunnen worden
afgespeeld en storingen zijn mogelijk.
Als een cd een mix van mp3- en CD-DAbestanden bevat, worden alle mp3-tracks
genegeerd.
Audioformaten
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Videoformaten
DVD Video
Compatibele bestandsformaten via
USB-aansluiting
Het systeem biedt ondersteuning voor de audioen videoformaten in de onderstaande tabel bij
weergave via de USB-aansluiting.
AUDIO EN MEDIA
Audioformaten
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Videoformaten
–
Audiospecificaties voor mp3-bestanden
•
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
Externe audiobron via AUX/USB-ingang
(p. 52)
•
Harde schijf (HDD) (p. 49)
Audioformaat
MPEG-2 en
MPEG-4
Samplefrequentie audioinvoer (audio sampling
rate)
8–96 kHz
Audiokanalen (ch)
1ch en 2ch
Formaat
kHz
kb/s
MPEG-1/Audio
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
8-64
Samplefrequentie audioinvoer (audio sampling rate)
Tot 44.1 kHz
8
11.025
8-64
Audiokanalen (ch)
1ch en 2ch
12
8-64
Audiobitsnelheid (audio bit
rate)
16 kb/s voor
1ch
MPEG-2/Audio
MPEG-2.5/Audio
A
Audiospecificaties voor aac-bestanden
Geldt niet voor 144 kb/s.
Audiospecificaties voor wmabestanden
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
WMA-versie
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Audiospecificaties voor wav-bestanden
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
Wav-bestanden zijn op basis van een PCM-container.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Cd/Dvd (p. 44)
51
AUDIO EN MEDIA
Externe audiobron via AUX/USBingang
Op het audiosysteem is een externe audiobron,
zoals een iPod® of mp3-speler, aan te sluiten
(p. 53).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Afspelen en navigeren
Een op de USB-ingang aangesloten audiobron is
te bedienen via de geluidsregeling van de auto.
Een eenheid die is aangesloten op de AUXingang valt echter niet te bedienen via de
geluidsregeling van de auto.
Draai in de normaalweergave van de audiobron
aan TUNE om de mapstructuur te bereiken of om
in de categorieën te zoeken. Navigeer in de
structuur door aan TUNE te draaien, kies de map
met OK/MENU en ga terug in de structuur met
EXIT.
Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact ingeschakeld is of de motor draait), als het apparaat
aangesloten is op de USB-aansluiting.
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
USB15 naar de harde schijf (HDD) (p. 49) van de
auto en de muziek vervolgens daarvandaan af te
spelen.
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
15
52
Bepaalde markten.
Start het afspelen van een bestand met een druk
op OK/MENU.
Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal
afgespeeld is, worden de overige bestanden in
dezelfde map afgespeeld. Nadat alle bestanden
in een bepaalde map zijn afgespeeld, wordt er
automatisch van map gewisseld.
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens
de zoekfunctie worden de USB, disk en harde
schijf doorzocht. Lees meer over de zoekfunctie
(p. 46).
USB-geheugen
Om het gebruik van een USB-geheugen te vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden
in het geheugen op te slaan. Het inlezen duurt
aanzienlijk langer, wanneer er behalve compatibele muziekbestanden nog andere bestanden op
het opslagmedium staan.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor draagbare media die werken met USB 2.0 en het
bestandssysteem FAT32.
N.B.
Bij gebruik van een langer USB-geheugen
wordt geadviseerd een USB-adapterkabel te
gebruiken. Dit om mechanische slijtage aan
de USB-ingang en het aangesloten USBgeheugen tegen te gaan.
AUDIO EN MEDIA
Technische specificatie
N.B.
Maximumaantal bestanden
15.000
Maximumaantal mappen
1000
Maximumaantal mapniveaus
8
Maximumaantal afspeellijsten
100
Maximumaantal posten in een
afspeellijst
1000
Submappen
Onbeperkt
Mp3-speler
Veel mp3-spelers werken met hun eigen
bestandssystemen die niet ondersteund worden
door het Infotainmentsysteem. Om een dergelijke
mp3-speler te kunnen gebruiken binnen het systeem, dient de speler in de stand USB
Removable device/Mass Storage Device te
staan.
iPod®
Om het afspelen te starten moet u de bron
iPod® kiezen (en niet USB).
Wanneer u muziek op een aangesloten iPod®
beluistert, hanteert het audio- en mediasysteem een menustructuur vergelijkbaar met die
van de iPod®.
Externe audiobron via AUX/USB ingang aansluiten
Via een van de aansluitingen in de middenconsole is het mogelijk een externe audiobron (zoals
een iPod® of mp3-speler) aan te sluiten op het
audiosysteem.
Gerelateerde informatie
•
Geluidssterkte instellen voor externe audiobron (p. 54)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 50)
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 87)
Aansluitingspunten voor externe audiobronnen.
audiobron aansluiten:
1.
Sluit uw audiobron aan op een van de aansluitingen in het opbergvak van de middenconsole (zie afbeelding).
2.
Druk in de normaalweergave van de mediabron op MEDIA, draai aan TUNE totdat u de
gewenste audiobron USB, iPod of AUX
bereikt en druk op OK/MENU.
N.B.
Het systeem ondersteunt alleen de weergave
van audiobestanden van iPod®.
De tekst USB lezen verschijnt op het beeldscherm, terwijl het systeem de bestanden op het
}}
53
AUDIO EN MEDIA
||
opslagmedium inleest. Afhankelijk van de
bestandsstructuur en het aantal bestanden kan
het enige tijd duren voordat alles ingelezen is.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor de
meeste iPod®-modellen die in 2005 of later
gemaakt zijn.
N.B.
Om schade tegen te gaan wordt de USBaansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of
als een aangesloten USB-eenheid te veel
stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard
voldoet). Als de volgende keer dat u het contact inschakelt, blijkt dat de storing verdwenen is, wordt de USB-aansluiting automatisch
opnieuw geactiveerd.
Geluidssterkte instellen voor
externe audiobron
Met deze functie kunt u het volume instellen voor
een externe audiobron (p. 52). Als het volume te
hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan.
Bij aansluiting van een externe audiobron (zoals
een mp3-speler of iPod®) op de AUX-ingang verschilt het ingestelde volume van deze audiobron
mogelijk van het volume waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de radio) speelt. Corrigeer dit
door het ingangsvolume van de ingang aan te
passen: Druk in de normaalweergave van de
AUX-bron op OK/MENU, kies AUX-ingang en
daarna de volume-instelling Standaard of
Boost.
N.B.
Als het volume van de externe geluidsbron te
hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan. De geluidskwaliteit kan ook
achteruitgaan als de speler wordt bijgeladen
wanneer het audio- en mediasysteem in de
stand AUX staat. Laad de speler in dat geval
niet via de 12V-aansluiting bij.
Gerelateerde informatie
•
Externe audiobron via AUX/USB-ingang
(p. 52)
Gerelateerde informatie
54
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen* (p. 35)
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Media Bluetooth®
De mediaspeler in de auto is uitgerust met
Bluetooth® en kan draadloos "streaming audio"bestanden afspelen op externe eenheden met
Bluetooth® zoals mobiele telefoons en laptops.
U moet de eenheid eerst registreren en aan de
auto koppelen (p. 56).
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
Afspelen en navigeren
Navigatie en regeling van het geluid zijn te verrichten via de knoppen op de middenconsole of
via de knoppenset op het stuurwiel. Bij sommige
externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten
op de auto, kunt u tevens bepaalde functies van
de mobiele telefoon op afstand bedienen, zie
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59). Wissel
tussen de hoofdbronnen TEL en MEDIA om de
functies van de desbetreffende bronnen te
gebruiken.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
N.B.
Bluetooth®-mediaspelers moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) en Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). De
speler dient AVRCP versie 1.3 en A2DP 1.2
te hanteren. Anders werken bepaalde functies
mogelijk niet.
Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en
externe mediaspelers zijn volledig compatibel
met de Bluetooth®-functie van de mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u contact op
te nemen met een erkende Volvo-dealer voor
informatie over compatibele telefoons en
externe mediaspelers.
N.B.
De mediaspeler van de auto kan alleen audiobestanden afspelen via de Bluetooth®-functie.
Gerelateerde informatie
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 46)
•
Menu-overzicht - Media Bluetooth® (p. 92)
Bluetooth®-eenheid aansluiten en
loskoppelen
De auto is voorzien van Bluetooth® en kan
draadloos communiceren met andere
Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 56).
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon
en een media-eenheid
en u kunt van eenheid
wisselen (p. 58).
U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts
eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft
de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar
te zijn, alleen moet Bluetooth® wel zijn geactiveerd.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik ligt,
vindt automatisch aansluiting op de auto plaats
als deze wordt gestart. De naam van de aangesloten eenheid verschijnt in de normaalweergave
van de bron. Druk op OK/MENU voor aansluiting
op een andere eenheid en kies van eenheid wisselen (p. 58).
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de
auto komt. Om een eenheid handmatig los te
koppelen - Bluetooth in de eenheid deactiveren.
Om de registratie van een Bluetooth®-eenheid in
de auto ongedaan te maken, kies Bluetooth®eenheid verwijderen (p. 59). De auto zal daarna
niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
Telefoon aangesloten als telefoon en als media-eenheid.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
•
Media Bluetooth® (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
55
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-eenheid registreren
Bluetooth®-eenheden
U kunt twee
tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en
een media-eenheid en u kunt van eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik maken van de telefoon, terwijl u via "streaming audio"-bestanden
beluistert. Het is mogelijk de auto aan te sluiten
op internet (p. 72) via de internetverbinding
van de mobiele telefoon.
U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts
eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft
de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar
te zijn, alleen moet Bluetooth® wel zijn geactiveerd.
hoe u een telefoon aansluit. Het aansluiten van
een media-eenheid (p. 54) verloopt op dezelfde
manier, maar in dat geval is de hoofdbron MEDIA
het beginpunt.
U kunt op twee manieren eenheden aansluiten:
ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit de auto
ofwel zoekt u de auto vanaf de externe eenheid.
Als de ene manier niet werkt, kunt u de andere
proberen.
Bij een update van het besturingssysteem van
de telefoon wordt de telefoonregistratie
mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon
dan, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen
(p. 59) en sluit hem opnieuw aan.
56
1.
Maak de externe eenheid identificeerbaar/
zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de
gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid of
bezoek www.volvocars.com.
2.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Nieuwe
telefoon zoeken (voor de media-eenheid
Nieuw apparaat zoeken).
> De auto zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat ongeveer
een minuut kan duren.
3.
Kies de aan te sluiten Bluetooth®-eenheid in
de lijst en druk op OK/MENU.
4.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de
auto overeenkomt met die op de externe
eenheid. Accepteer in dat geval op beide
punten.
5.
Accepteer of weiger eventuele opties voor
contactpersonen en berichten op de telefoon.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten.
Als u zich niet in de normaalweergave voor de
telefoon bevindt, drukt u op TEL in de middenconsole.
N.B.
Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af van
de vraag of dezelfde eenheid al dan niet eerder
aangesloten was. Bij de onderstaande aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het de eerste
keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen andere eenheid is aangesloten. In de aansluitopties wordt aangegeven
Alternatief 1 - externe eenheid zoeken
via het menusysteem in de auto
Voorbeeld van normaalweergave voor de telefoon.
Als de aansluiting is mislukt, drukt u op EXIT en
sluit u aan volgens Alternatief 2.
AUDIO EN MEDIA
Alternatief 2 - Auto zoeken met het
Bluetooth®-systeem van de externe
eenheid
1.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU, kies Auto
herkenbaar maken en bevestig uw keuze
met OK/MENU.
2.
Zoek met de externe eenheid naar
Bluetooth®-eenheden.
> De eenheid zoekt vervolgens naar
beschikbare Bluetooth®-eenheden, wat
ongeveer een minuut kan duren.
3.
Kies de naam van de auto op het display van
de externe eenheid.
4.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de
auto overeenkomt met die op de externe
eenheid. Accepteer in dat geval op beide
punten.
5.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Automatische verbinding
Bluetooth®-eenheid
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst verbonden eenheid binnen het bereik ligt,
vindt automatisch verbinding plaats. Als de laatst
verbonden eenheid niet binnen bereik is, probeert het systeem een eerder geregistreerde
(p. 56) eenheid in de auto te vinden.
Druk op EXIT voor aansluiting op een andere
eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten
(p. 56) of andere geregistreerde eenheid kiezen
(p. 58).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele
opties voor de contactpersonen en de
berichtfuncties van de telefoon.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten.
Wanneer de externe eenheid is aangesloten, verschijnt de Bluetooth®-naam van de externe eenheid op het display van de auto waarna de eenheid via de auto te bedienen is.
57
AUDIO EN MEDIA
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen
2.
Als er meerdere aangesloten eenheden in de
auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen.
De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 56) zijn
aan de auto.
Andere media-eenheid kiezen
1.
2.
3.
Controleer of de externe eenheid Bluetooth®
heeft geactiveerd, zie de handleiding van de
externe eenheid.
Druk in de normaalweergave van de
Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en
kies Ander apparaat.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.
Van telefoon wisselen
1.
16
58
Controleer of de externe eenheid Bluetooth®
heeft geactiveerd, zie de handleiding van de
externe eenheid.
Alleen Keyless drive.
3.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoon
wijzigen.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®naam op het display van de middenconsole.
Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Bluetooth®-eenheid loskoppelen
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van
de auto komt.
Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld,
kunt u een eventueel lopend gesprek voortzetten
met behulp van de ingebouwde microfoon en
luidspreker van de mobiele telefoon.
De handsfree-functie wordt gedeactiveerd bij het
afzetten van de motor en het openen van een
portier16.
Om de registratie van een Bluetooth®-eenheid in
de auto ongedaan te maken, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 59). De auto zal daarna niet
meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
•
Media Bluetooth® (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-eenheid verwijderen
Bluetooth®-eenheid
U kunt een
van de auto verwijderen (registratie ongedaan maken). De auto
zal daarna niet meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
Bluetooth®-handsfreesysteem
Een mobiele telefoon met Bluetooth® is draadloos aan te sluiten op de auto.
Media-eenheid verwijderen
Druk in de normaalweergave van de Bluetooth®mediabron op OK/MENU en kies Ander
apparaat Apparaat verwijderen.
Activeren
Bij kort indrukken van TEL activeert u de laatst
verbonden telefoon. Als er al een telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het indrukken van TEL
een snelmenu met de meest gebruikelijke menuopties voor de telefoon. Het symbool
geeft
aan dat er telefoon is aangesloten.
Telefoon verwijderen
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron
op OK/MENU en kies Telefoon wijzigen
Apparaat verwijderen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
•
Media Bluetooth® (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
N.B.
Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel met de handsfree-functie van het
audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te
nemen met een erkende Volvo-dealer voor
informatie over compatibele telefoons.
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan de
auto koppelen (p. 56).
Het audio- en mediasysteem werkt dan als handsfree en biedt u de mogelijkheid om enkele functies van uw mobiele telefoon op afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon ook na aansluiting nog via de knoppen op de telefoon bedienen.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten
op de auto, kunt u tevens geluidsbestanden op
de telefoon of een andere mediaspeler met
Bluetooth® "streamen", zie Media Bluetooth®
(p. 54). Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en
MEDIA om de functies van de desbetreffende
bronnen te gebruiken.
Bellen
1.
boven aan het
Zorg dat het symbool
display staat en dat de handsfree-functie in
de telefoonstand staat.
2.
Kies het gewenste nummer of draai in de
normaalweergave TUNE rechtsom voor toegang tot het telefoonboek (p. 63) of
linksom voor de gesprekslijst (p. 61) met
alle gesprekken.
3.
Druk op OK/MENU om een contactpersoon
of nummer van uw keuze uit de gesprekslijst
te bellen.
U beëindigt het gesprek met EXIT.
}}
59
AUDIO EN MEDIA
||
Sms-berichten lezen17
De auto maakt een kopie van de berichten in de
aangesloten mobiele telefoon.
U kunt het pop-upmenu en het berichtsignaal uitschakelen onder Telefoonmenu Meldingen
van berichten.
Als een aangesloten telefoon een sms-bericht
bovenaan
ontvangt, verschijnt het symbool
op het display.
1.
Druk op TEL en vervolgens op OK/MENU
om Telefoonmenu te openen.
2.
Draai aan TUNE tot u Berichten bereikt en
druk op OK/MENU.
3.
Draai aan TUNE om het te lezen bericht te
markeren en druk op OK/MENU.
> Het bericht verschijnt op het scherm.
4.
Met een druk op OK/MENU opent u het
berichtenmenu met de mogelijkheid om het
bericht18 door het systeem te laten voorlezen, de afzender van het bericht op te bellen
of het bericht te wissen.
Als de hoofdbron TEL al actief is, verschijnt er
een pop-upmenu met nieuwe berichten op het
scherm. Bij het indrukken van OK/MENU wordt
het gekozen bericht weergegeven, terwijl het systeem het bericht voorleest19. U kunt het voorlezen annuleren met EXIT.
17
18
19
60
Niet ondersteund door alle mobiele telefoons.
Geldt voor bepaalde markten.
Geldt voor bepaalde markten.
N.B.
Bluetooth®-handsfreesysteem overzicht
Systeemoverzicht voor het Bluetooth®-handsfreesysteem.
Om de berichten van de aangesloten mobiele
telefoon weer te geven, moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk
van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:
•
er wordt een pop-upvenster of bericht op
de telefoon getoond en geaccepteerd.
•
het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon
voor de Bluetooth®-aansluiting op de
auto.
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de
mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw
op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.
Gerelateerde informatie
•
Bluetooth®-handsfreesysteem - audio-instellingen (p. 62)
•
Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 93)
Systeemoverzicht
Mobiele telefoon
Microfoon
Toetsenset op stuurwiel
Bedieningspaneel in middenconsole
AUDIO EN MEDIA
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Gespreksfuncties
Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.
Inkomend gesprek
–
Druk op OK/MENU om inkomende gesprekken te beantwoorden. De functie is ook
actief als het audiosysteem in de stand
RADIO of MEDIA staat.
voor de duur van de aansluiting bijgehouden.
Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE linksom om de gesprekslijst te zien.
In de normaalweergave van de telefoonbron kunt
u de gesprekslijst voor de aangesloten telefoon
bekijken door op OK/MENU te drukken en vervolgens Bellijst te kiezen.
N.B.
Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of beëindigen.
In de normaalweergave van de telefoonbron zorgt
een druk op OK/MENU tijdens een lopend
gesprek voor toegang tot de volgende functies:
Om de gesprekslijst van de aangesloten
mobiele telefoon weer te geven moet u bij het
aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:
• Mobiele telefoon - Gesprek doorschakelen
•
er wordt een pop-upvenster of bericht op
de telefoon getoond en geaccepteerd.
•
het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon
voor de Bluetooth®-aansluiting op de
auto.
Menu tijdens gesprek
naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken.
Dit is volkomen normaal. Het handsfree-systeem vraagt vervolgens of u opnieuw wilt
koppelen.
• Microfoon dempen – Microfoon van het
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de
mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw
op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.
audiosysteem uitschakelen.
• Kies nummer - mogelijkheid om een
tweede gesprek te starten met behulp van
de cijfertoetsen (het eerste gesprek wordt
daarbij stand-by gezet).
Gerelateerde informatie
Gesprekslijst
•
De gesprekslijst wordt bij iedere nieuwe aansluiting naar het handsfree-systeem gekopieerd en
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Stembediening - mobiele telefoon (p. 69)
}}
61
AUDIO EN MEDIA
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
Bluetooth®-handsfreesysteem
lingen (p. 62)
•
Telefoonboek (p. 63)
- audio-instel-
Bluetooth®-handsfreesysteem audio-instellingen
Het is mogelijk het telefoongespreksvolume, het
volume van het audiosysteem en het beltoonvolume aan te passen.
Tel.-gespreksvol.
Het gespreksvolume is alleen tijdens een
gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset op het
stuurwiel of draai aan de knop VOL.
Volume audiosysteem
Zolang er geen telefoongesprek wordt gevoerd,
kunt u het volume van het audiosysteem op de
gebruikelijke wijze bijregelen door te draaien aan
VOL.
De weergave van een actieve geluidsbron wordt
bij inkomende gesprekken automatisch onderdrukt.
Beltoonvolume
Het beltoonvolume is te wijzigen door op de knop
SOUND te drukken, aan TUNE te draaien om
Volume belsignaal te markeren en vervolgens
op OK/MENU te drukken. Pas het beltoonvolume aan door te draaien aan TUNE en sla de
instelling op met OK/MENU.
Belsignalen
Bij een inkomend gesprek klinkt de eigen
beltoon van het handsfree-systeem.
62
N.B.
Bij bepaalde mobiele telefoons wordt de
beltoon van de aangesloten mobiele telefoon
niet uitgeschakeld, zodat deze gelijktijdig met
de beltoon van het handsfree-systeem klinkt.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
AUDIO EN MEDIA
Telefoonboek
De auto maakt een kopie van het telefoonboek in
de aangesloten mobiele telefoon en geeft dit
telefoonboek alleen weer, wanneer de mobiele
telefoon aangesloten is.
Voor alle telefoonboekfuncties dient het symbool
boven aan het beeldscherm en de handsfree-functie in de telefoonstand te staan.
Als het telefoonboek de contactgegevens bevat
van de persoon die belt, verschijnen deze op het
beeldscherm.
N.B.
Om het telefoonboek van de aangesloten
mobiele telefoon weer te geven moet u bij het
aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:
•
er wordt een pop-upvenster of bericht op
de telefoon getoond en geaccepteerd.
•
het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon
voor de Bluetooth®-aansluiting op de
auto.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
Telefoonboek - contactpersonen
snel zoeken
Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE rechtsom voor een lijst met contactpersonen.
Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.
Onder de naam van de contactpersoon staat het
telefoonnummer dat als standaardnummer is
gekozen. Als rechts van de contactpersoon het
symbool ▼ staat, zijn er meerdere telefoonnummers van de contactpersoon opgeslagen. Druk
op OK/MENU om de nummers weer te geven.
Kies een ander nummer dan het standaardnummer en bel door te draaien aan de TUNE-knop.
Druk op OK/MENU om te bellen.
Doorzoek de lijst met contactpersoon door via de
toetsenset van de middenconsole de eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te
typen. Voor de functie van de knoppen, zie Telefoonboek - contactpersonen zoeken (p. 64).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de
mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw
op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.
63
AUDIO EN MEDIA
Telefoonboek - contactpersonen
zoeken
1.
Draai aan TUNE totdat de gewenste letter
verschijnt en druk op OK/MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
2.
Ga verder met de volgende letter. In het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de
zoekopdracht.
Contactgegevens zoeken in het telefoonboek
(p. 63).
3.
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel)
Telefoonboek
Druk om een contactpersoon te zoeken in de
normaalweergave van de telefoonbron op
OK/MENU en kies Contacten.
64
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of het telefoonboek
te openen dient u aan TUNE te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in
onderstaande tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk
vervolgens op OK/MENU.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
MEER
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale
tekens.
=>
Opent het telefoonboek (3). Draai
aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/
MENU om opgeslagen nummers
en overige informatie te bekijken.
Voornaam/
Achternm
Wijzigt de volgorde waarin het
telefoonboek gesorteerd wordt.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u
alle ingevoerde tekens.
AUDIO EN MEDIA
Tekst invoeren met numeriek toetsenbord
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
Stembediening
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van het multimediasysteem,
de radio, een mobiele telefoon met Bluetooth®aansluiting of Volvo's navigatiesysteem* met uw
stem te bedienen.
U kunt zich dankzij stemcommando's beter concentreren of het rijden en alle aandacht bij het
verkeer op de weg houden.
WAARSCHUWING
Numeriek toetsenbord.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 0–9, * en #.
Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom
weergegeven met alle tekens20 onder deze toets,
zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de
toets bladert u met de cursor door deze tekens.
•
•
Blijf met de cursor op het te kiezen teken
staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
Wis/annuleer uw keuze met EXIT.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
20
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier
bestuurt en de geldende verkeersregels in
acht neemt.
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van het multimediasysteem, de
radio, een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting of Volvo's navigatiesysteem* met uw
stem te bedienen, zonder daarvoor uw handen
van het stuur te hoeven nemen.
De stembediening vindt in dialoogvorm plaats
met stemcommando's van de gebruiker en
gesproken systeemreacties.
De stembediening maakt gebruik van dezelfde
microfoon als het Bluetooth®-handsfreesysteem
(zie Bluetooth®-handsfreesysteem - overzicht
}}
De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.
* Optie/accessoire.
65
AUDIO EN MEDIA
||
(p. 60)) en geeft antwoord via de luidsprekers in
de auto.
Beknopte bedieningsinstructies voor
stembediening
woordt, werkt de stembediening namelijk
niet).
•
aansluiten van een mobiele telefoon, zie
Bluetooth®-eenheid registreren (p. 56).
Voorkom achtergrondgeluiden in het interieur door portieren, ruiten en schuif-/kanteldak* gesloten te houden.
N.B.
Bij twijfel over het te gebruiken commando
kunt u ‘Help’ zeggen – het systeem geeft dan
enkele voorbeelden van commando’s die u in
de actuele situatie kunt gebruiken.
De stembediening is te annuleren door:
•
•
‘Annuleren’ te zeggen
op EXIT of een andere hoofdbronknop
(zoals MEDIA) te drukken.
Knoppenset op stuurwiel.
Toets voor stembediening
•
Druk op de knop voor stembediening (1) om
de functie te activeren en een dialoog met
stemcommando's te starten. De functie toont
dan enkele veelvoorkomende commando's
op het middendisplay.
Let op het volgende bij gebruik van de stembediening:
66
•
Spreek bij het geven van commando's na de
toon, met normale stem in een normaal
tempo.
•
Wacht met spreken, tot het systeem klaar is
met antwoorden (zolang het systeem ant-
Volume
Het geluidsvolume van de stembediening is aan
te passen met de knop VOL op de middenconsole tijdens de weergave van gesproken systeemreacties.
Mobiele telefoon aansluiten
Voordat u een mobiele telefoon via stemcommando's kunt bedienen, moet de mobiele telefoon via het Bluetooth®-handsfreesysteem zijn
geregistreerd en aangesloten. Als u met een
stemcommando een telefoon probeert aan te
sluiten zonder dat er een mobiel aan het systeem
gekoppeld is, wordt u daarop attent gemaakt.
Voor informatie over het koppelen (pairen) en
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Taalkeuze voor stembediening
Hulpfuncties voor stembediening
U kunt een taalkeuze maken voor de stembediening (p. 65) in het menusysteem MY CAR.
De hulpfuncties dienen om u bekend te maken
met het stembedieningssysteem (p. 65) en bieden het systeem de gelegenheid om uw stem en
uitspraak te leren kennen.
Talenlijst.
Spraakherkenning is niet voor alle talen mogelijk.
De beschikbare talen voor spraakherkenning zijn
in de talenlijst aangegeven met een pictogram,
. De taal is te wijzigen in het menusysteem MY
CAR (p. 14).
N.B.
Het is niet mogelijk van stembedieningstaal
te veranderen zonder de taal van het menusysteem te wijzigen.
•
Spraakinstructies: Een functie die u vertrouwd maakt met de functie en de juiste
manier om commando’s te geven.
•
Stemtraining: Een functie die de stembedieningsfunctie de gelegenheid geeft uw
stem en uitspraak te leren kennen. De functie kan de stem van een gebruikersprofiel
leren.
•
Beknopte instructie: Een functie die een
beknopte instructie voorleest over de werking van het systeem.
N.B.
Stembedieningsinstructies en stemtraining
zijn alleen te activeren wanneer de auto
geparkeerd staat.
Spraakinstructies
start met de eerste les. Druk op
om een
onderdeel over te slaan en naar het volgende te
gaan. Ga terug naar het voorgaande onderdeel
.
door te drukken op
Beëindig de instructies door te drukken op EXIT.
Spraakaanpassing
U krijgt enkele zinnen te zien die u moet inspreken. De spraakaanpassing is te starten door in de
normaalweergave voor MY CAR op OK/MENU te
drukken en Instellingen Instellingen
stembediening Adaptatie spreker te kiezen.
Let erop dat u na afloop van de spraakaanpassing een profiel kiest (p. 68) Getrainde
gebruiker onder Gebruikersinstelling.
Let erop dat er een nieuwe stemtraining vereist is
bij een wijziging in de taalkeuze voor stembediening (p. 67).
Beknopte instructie
Het systeem leest een beknopte instructie over
de stembediening voor. U start de instructie door
te drukken op de knop voor stembediening
(p. 65) en “Beknopte instructie” te zeggen.
De instructies zijn te starten door in de normaalweergave voor MY CAR (p. 14) op OK/MENU te
drukken en Instellingen Instellingen
stembediening Spraakintroductie te kiezen.
De instructies zijn opgesplitst in 3 onderdelen,
die in totaal zo’n 5 minuten duren. De functie
67
AUDIO EN MEDIA
Stembediening - instellingen
Stembediening - stemcommando’s
Er zijn meerdere instellingen voor stembediening
(p. 65) mogelijk.
Het is mogelijk om bepaalde functies van het
multimediasysteem en een mobiele telefoon met
Bluetooth®-aansluiting met vooraf gedefinieerde
stemcommando’s met de stem te bedienen
(p. 65).
•
•
•
Gebruikersinstelling - Het is mogelijk een
stemprofiel in te stellen door in de normaalweergave voor MY CAR (p. 14) op
OK/MENU te drukken en Instellingen
Instellingen stembediening
Gebruikersinstelling te kiezen. Kies uit
Standaard of Getrainde gebruiker.
Getrainde gebruiker is uitsluitend te kiezen, als de stemtraining (p. 67) is verricht.
Synthetische leessnelheid - De snelheid
waarmee de dynamische (niet vooraf opgenomen) voorleesfunctie van het systeem
leest is te wijzigen door in de normaalweergave voor MY CAR op OK/MENU te drukken en Instellingen Instellingen
stembediening Snelheid uitlezen te
kiezen. Kies uit Snel, Midden of Langzaam.
Stembedieningsvolume - Het volume van
de stemsynthese is te wijzigen door op de
SOUND-knop te drukken, aan TUNE te
draaien om Volume stembediening te
markeren en vervolgens op OK/MENU te
drukken. Pas het stemvolume aan door te
draaien aan TUNE en sla de instelling op
met OK/MENU.
U start een dialoog met stemcommando’s door te
drukken op de knop voor stembediening (p. 65).
Zodra een dialoog gestart is, verschijnen veelvoorkomende commando’s op het display.
Wanneer de bestuurder vertrouwd is met de
functie, kan hij/zij de dialoog verkorten door systeemvragen over te slaan middels kort indrukken
van de knop voor stembediening.
Commando’s zijn op meerdere
manieren te geven
Het commando voor bijvoorbeeld het zoeken
naar een geluidstrack in de mediaspeler kan in
meerdere stappen of als een kort commando
worden gegeven:
•
of
•
Zeg ‘Op track zoeken’ in één keer.
Gerelateerde informatie
•
•
68
Zeg “Media zoeken”, wacht op antwoord
van het systeem en zeg daarna zoiets als
“Track”.
Stembediening - snelcommando's (p. 69)
Stembediening - mobiele telefoon (p. 69)
•
•
Stembediening - radio (p. 70)
Stembediening - multimedia (p. 71)
AUDIO EN MEDIA
Stembediening - snelcommando's
Stembediening - mobiele telefoon
De stembediening (p. 65) van de mobiele telefoon werkt met enkele vooraf gedefinieerde snelcommando's.
Gebruik de stembediening (p. 65) en een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting om bijvoorbeeld een contactpersoon of een telefoonnummer te bellen.
Snelcommando's voor het multimediasysteem en
de telefoon vindt u door in de normaalweergave
voor MY CAR (p. 14) op OK/MENU te drukken
en Instellingen Instellingen stembediening
Lijst van spraakcommando's Globale
commando's, Telefooncommando's,
Mediacommando's, Radiocommando's op
Navigatiecommando's* te kiezen.
De helptekst voor elk commando geeft aan of het
commando te gebruiken is voor alle bronnen of
uitsluitend voor een bepaalde bron.
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden;
de systeemreacties kunnen per geval verschillen.
Een nummer bellen
De functie begrijpt de cijfers 0 (nul) tot en met 9
(negen). Het nummer is aan te geven door de cijfers van het nummer elk afzonderlijk uit te spreken, in groepjes te verdelen of in één keer achter
elkaar te noemen. Getallen groter dan 9 (negen)
kan het systeem niet aan. Zo kunt u 10 (tien) of
11 (elf) niet gebruiken.
3.
Het nummer is aan te passen door "Corrigeren"
(verwijdert de laatst genoemde groep cijfers) of
"Wissen" (wist het genoemde nummer in zijn
geheel) te geven. Wanneer u "Herhalen" zegt,
zal het systeem het opgegeven nummer in zijn
geheel voorlezen.
Een contactpersoon bellen
Gebruik de volgende dialoog met stemcommando's om een contactpersoon in het telefoonboek
te bellen.
1.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "Bel contact".
> Het systeem antwoordt: "Zeg naam".
2.
Noem de naam van de contactpersoon.
> Als slechts één contactpersoon is gevonden, belt het systeem deze persoon op.
Anders geeft het systeem meer instructies om de juiste contactpersoon te vinden.
Gebruik de volgende dialoog met stemcommando's om een nummer te bellen.
1.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: "Bel nummer".
> Het systeem antwoordt: "Zeg nummer".
2.
Noem de cijfers (eenheden zoals "Zesacht-zeven" enzovoort) van het telefoonnummer.
> Bij een pauze zal het systeem het laatst
genoemde groep cijfers herhalen.
Noem de rest van de cijfers. Sluit, nadat u
het hele nummer genoemd hebt, af door het
volgende te zeggen: "OK".
> Het systeem belt het nummer.
Als er voor een contactpersoon meerdere nummers in het telefoonboek staan, kunt u na de
naam nog "Mobiel" of "Werk" noemen om het
systeem te helpen.
}}
* Optie/accessoire.
69
AUDIO EN MEDIA
||
Meer commando's
Stembediening - radio
Meer commando's voor stembediening van de
mobiele telefoon vindt u door in de normaalweergave voor MY CAR (p. 14) op OK/MENU te
drukken en Instellingen Instellingen
stembediening Lijst van
spraakcommando's Telefooncommando's
te kiezen.
Gebruik de stembediening (p. 65) om bijvoorbeeld van radiozender te veranderen.
Gerelateerde informatie
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59)
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden;
de systeemreacties kunnen per geval verschillen.
Van zender veranderen
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van radiozender.
1.
2.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Kies zender”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg de naam
van de zender”.
Noem de naam van de radiozender.
> Het systeem schakelt over op de uitzending van de radiozender.
Van frequentie veranderen
Het systeem begrijpt getallen tussen 87,5 (vijfentachtig-komma-vijf) en 108,0 (honderdachtkomma-nul).
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van radiofrequentie.
1.
70
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Frequentie”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg
frequentienummer”.
2.
Noem een frequentie tussen 87,5 en 108,0
megahertz.
> Het systeem schakelt over op de radiofrequentie.
Meer commando’s
Meer commando’s voor stembediening van de
radio vindt u door in de normaalweergave voor
MY CAR (p. 14) op OK/MENU te drukken en
Instellingen Instellingen stembediening
Lijst van spraakcommando's
Radiocommando's te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Radio (p. 36)
AUDIO EN MEDIA
Stembediening - multimedia
Gebruik de stembediening (p. 65) van het multimediasysteem om bijvoorbeeld van bron of track
te veranderen.
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van track.
1.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Kies track”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg
tracknummer”.
2.
Zegt het tracknummer (als één nummer,
d.w.z. “Drieëntwintig” en dus niet “Tweedrie”).
> Het systeem schakelt over naar het tracknummer van de actieve mediabron.
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden;
de systeemreacties kunnen per geval verschillen.
Van bron veranderen
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van mediabron.
–
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Disc”.
> Het systeem schakelt over op de cd/dvdspeler.
De overige bronnen zijn te openen door bijvoorbeeld “Bluetooth”, “TV - instelling” of “USB” te
zeggen. Welke bronnen er te openen zijn, hangt
af van de apparaten die op dat moment beschikbaar/aangesloten zijn en of de gekozen bron
afspeelbare media bevat. Als een mediabron niet
beschikbaar is, geeft het systeem aan waarom.
Gerelateerde informatie
•
Mediaspeler (p. 44)
Media zoeken
In de volgende dialoog kunt u met stemcommando’s naar media zoeken.
1.
De gebruiker start de dialoog door het zeggen van: “Media zoeken”.
> Het systeem geeft een genummerde lijst
weer met de categorieën waarop u kunt
zoeken en antwoord: “Kies een
regelnummer of zeg de te zoeken
mediacategorie”.
2.
Noem een regelnummer of een zoekcategorie.
> Het systeem geeft meer instructies om de
juiste media te vinden.
Van track veranderen
Het systeem begrijpt de nummers 0 (nul) tot 99
(negenennegentig). Nummers hoger dan 99
(negenennegentig) kan het systeem niet werken.
Zo is 100 (honderd) of 101 (honderdeen) niet
mogelijk.
weergave voor MY CAR (p. 14) op OK/MENU te
drukken en Instellingen Instellingen
stembediening Lijst van
spraakcommando's Mediacommando's te
kiezen.
Meer commando’s
Meer commando’s voor stembediening van het
multimediasysteem vindt u door in de normaal-
71
AUDIO EN MEDIA
Connected Car
Door de auto te verbinden met internet wordt het
mogelijk om bijvoorbeeld gebruik te maken van
de in te auto geïntegreerde webbrowser
(p. 78), navigatiediensten, webradio en
muziekdiensten te gebruiken via toepassingen
(apps) (p. 77).
andere functies van de mobiele telefoon te
gebruiken, zoals het lezen van sms-berichten en
bellen, zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 59).
Auto aansluiten op internet
De mobiele telefoon en de provider moeten
ondersteuning bieden voor tethering (delen van
de internetverbinding) en het abonnement moet
inclusief dataverkeer zijn.
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft, is
het mogelijk apps te gebruiken. De beschikbare
apps die per land kunnen verschillen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale
media, webradio en muziekdiensten. De auto is
voorzien van een eenvoudige webbrowser om
informatie op internet te zoeken en deze weer te
geven.
Voor elementaire bediening, zie systeembediening en menufuncties (p. 28).
Instellingen voor internetverbinding.
Geen verbinding tot stand brengen is de basisinstelling van de internetverbinding. Na het kiezen
van een verbindingsalternatief geldt het gekozen
alternatief, waarna de auto waar mogelijk automatisch een internetverbinding tot stand brengt.
Kies een andere verbindingsalternatief om op
een andere manier internetverbinding tot stand te
brengen. Verbreek de netwerkaansluiting om niet
automatisch internetverbinding tot stand te brengen.
Kies uit de verbindingsalternatieven Bluetooth®,
Wi-Fi of automodem*:
Als de internetverbinding via een mobiele telefoon plaatsvindt, is het mogelijk om tegelijkertijd
72
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Automodem*21
Bij aansluiting met de automodem maken de
Volvo On Call-diensten gebruik van deze verbinding.
Als u vervolgens een nieuw netwerk toevoegt,
wordt het oudste netwerk inclusief wachtwoord
verwijderd van de netwerklijst in het geheugen.
Wi-Fi
Voor aansluiting met de automodem, zie Automodem* (p. 75).
Bluetooth®
1. U moet de mobiele telefoon eerst registreren
en aan de auto koppelen (p. 56).
2.
3.
Activeer internetdeling (delen van internetverbinding (persoonlijke hotspot)) op de
mobiele telefoon.
1.
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Aansluiten via
Bluetooth.
> De auto heeft daarmee een verbinding.
2.
Activeer internetdeling (delen van internetverbinding (persoonlijke hotspot)) op de
mobiele telefoon.
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Aansluiten via
Wi-Fi.
> Er wordt gezocht naar beschikbare Wi-Finetwerken.
In het vervolg zal de auto automatisch via
Bluetooth® een verbinding tot stand brengen met
een beschikbaar netwerk.
3.
Kies het netwerk van uw keuze.
Een symbool op het display (p. 32) geeft de
actuele verbindingsstatus aan.
4.
Kies Verbinden.
5.
Geef het wachtwoord van het netwerk aan.
> De auto probeert vervolgens een verbinding tot stand te brengen met het gekozen netwerk.
Voor het verbreken van de netwerkaansluiting, zie
Netwerkaansluiting verbreken.
De auto kan maximaal 10 verschillende
Bluetooth®-netwerken in het geheugen opslaan.
21
In het vervolg zal de auto automatisch via Wi-Fi
een verbinding tot stand brengen met een
beschikbaar netwerk. Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer
de verbinding met de auto is verbroken (zoals
wanneer u de auto ergens parkeert tot de volgende keer dat u hem nodig hebt). In dat geval
moet u bij een volgend gebruik van de telefoon
de "internet sharing" opnieuw activeren.
Een symbool op het display (p. 32) geeft de
actuele verbindingsstatus aan.
Voor het verbreken van de netwerkaansluiting, zie
Netwerkaansluiting verbreken.
De auto kan maximaal 10 verschillende Wi-Finetwerken in het geheugen opslaan. Als u vervolgens een nieuw netwerk toevoegt, wordt het oudste netwerk inclusief wachtwoord verwijderd van
de netwerklijst in het geheugen.
Wi-Fi-netwerk uit geheugen verwijderen
1.
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen.
2.
Druk vervolgens op OK/MENU en kies
Instellingen Internetinstellingen.
3.
Kies Wi-Fi.
> Er verschijnt een lijst met beschikbare
netwerken.
4.
Kies het te verwijderen netwerk.
}}
Alleen auto's met Volvo On Call
* Optie/accessoire.
73
AUDIO EN MEDIA
||
5.
Kies Vergeten.
> De auto zal niet meer automatisch een
verbinding tot stand trachten te brengen
met het desbetreffende netwerk.
Netwerkverbinding verbreken
Alle netwerken uit geheugen
verwijderen
Mobiele telefoon en provider
De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert
afhankelijk van de dekking op de plek waar u zich
bevindt. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe
dalen of binnenshuis. De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.
U kunt alle netwerken tegelijk uit het geheugen
verwijderen. Houd er in dat geval rekening mee
dat dan de fabrieksinstellingen worden hersteld
voor alle gebruikersgegevens en systeeminstellingen.
Druk om de fabrieksinstellingen te herstellen op
MY CAR op de middenconsole en kies daarna
OK/MENU gevolgd door Instellingen
Resetten naar fabrieksinstellingen.
Techniek en veiligheid rond Wi-Fi
Aansluiting is alleen mogelijk op netwerken van
het volgende type:
•
•
•
Frequentie - 2,4 GHz.
Standaarden - 802.11 b / g / n.
Beveiligingstype - WPA2-AES-CCMP.
Als meerdere eenheden op dezelfde frequentie
actief zijn, kunnen de prestaties afnemen.
74
N.B.
Neem bij problemen met de dataoverdracht
contact op met uw provider.
Druk op OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Aansluiten via
Geen. De auto maakt geen internetverbinding.
Geen internetverbinding of een slechte
internetverbinding
De hoeveelheid data die wordt overgebracht is
afhankelijk van welke diensten of apps in de auto
worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer
leiden en dat vereist een goede verbinding en
signaalsterkte.
Mobiele telefoon in de auto
De snelheid binnen de aansluiting kan variëren
afhankelijk van de positie van de mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het audio- en mediasysteem van de auto
om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de
signalen niet worden gehinderd.
Gerelateerde informatie
•
•
Symbolen op het display (p. 32)
Verkoop van auto (p. 11)
AUDIO EN MEDIA
Automodem*22
N.B.
De auto is uitgerust met een modem die u kunt
gebruiken om de auto met internet te verbinden.
U kunt de internetverbinding tevens delen via
Wi-Fi.
Het wordt geadviseerd om de pincodebeveiliging uit te schakelen, zodat u iedere keer dat
u de auto start de pincode moet invoeren.
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Automodem. Vink
het vakje SIM-kaart blokkeren uit.
Internetverbinding
Simkaarthouder in dashboardkastje.
1.
Plaats uw persoonlijke simkaart in de houder
die in het dashboardkastje zit.
2.
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Automodem.
3.
22
Geef de pincode van de simkaart aan.
> De auto brengt een internetverbinding tot
stand, zodat u de beschikbare internetfuncties kunt gebruiken, zie Connected
Car (p. 72).
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
Druk om de internetverbinding te verbreken op
MY CAR om de normaalweergave voor de bron
te openen. Druk vervolgens op OK/MENU en
kies Instellingen Internetinstellingen
Geen.
}}
Alleen auto's met Volvo On Call.
* Optie/accessoire.
75
AUDIO EN MEDIA
||
Wi-Fi-hotspot delen
3.
Activeer de Wi-Fi-hotspot van de auto door
het vakje aan te vinken.
> Externe eenheden kunnen vervolgens verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot van
de auto.
Voor het deactiveren van tethering - het vakje uitvinken.
N.B.
Het activeren van Wi-Fi-hotspot kan tot verdere kosten van uw provider leiden.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft via
de automodem, is het mogelijk om de internetverbinding te delen (Wi-Fi-hotspot), zodat ook
andere eenheden gebruik kunnen maken van de
automodem.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
Er zijn tot 8 eenheden aan te sluiten op de Wi-Fihotspot van de auto.
De provider (simkaart) moet ondersteuning bieden voor tethering (delen van de internetverbinding).
1.
2.
76
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen Wi-Fi hotspot auto
Voer de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID)
en een wachtwoord in. De naam moet 6 tot
32 tekens bevatten en het wachtwoord 10
tot 63 tekens. U kunt de naam en het wachtwoord naderhand nog wijzigen.
Om te zien hoeveel eenheden er zijn aangesloten
op de wifi-hotspot van de auto:
–
Druk op MY CAR om de normaalweergave
voor de bron te openen. Druk vervolgens op
OK/MENU en kies Instellingen
Internetinstellingen.
Kies Wi-Fi hotspot auto om te zien hoeveel
eenheden er zijn aangesloten op de Wi-Fi-hotspot van de auto.
Techniek en veiligheid rond Wi-Fihotspot
Voor de gedeelde Wi-Fi-hotspot wordt de frequentie 2,4 GHz gebruikt. Als meerdere eenheden op dezelfde frequentie actief zijn, kunnen de
prestaties afnemen.
•
•
•
•
Frequentie - 2,4 GHz.
Standaarden - 802.11 b / g / n.
Beveiligingstype - WPA2-AES-CCMP.
De antenne voor de modem van de auto zit
op het dak van de auto.
Geen internetverbinding of een slechte
internetverbinding
Zie Connected Car (p. 72).
Gerelateerde informatie
Aantal aangesloten eenheden op de Wi-Fi-hotspot van
de auto.
•
•
Connected Car (p. 72)
Symbolen op het display (p. 32)
AUDIO EN MEDIA
Apps
De positie van de auto wordt mogelijk ook naar
de dienstverlenende partners van Volvo gestuurd.
De partners werken in opdracht van Volvo en
mogen de locatiegegevens uitsluitend verwerken
voor zover dat nodig is voor de te verlenen dienst.
Toepassingen (apps) zijn diensten die u kunt
gebruiken als de auto een internetverbinding
heeft. Apps kunnen bijvoorbeeld bestaan uit
navigatiediensten, sociale media, webradio en
muziekdiensten.
Alle partners zijn gehouden aan contracten die
hen verplichten vertrouwelijk om te gaan met de
locatiegegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
Voor elementaire bediening en navigatie, zie systeembediening en menufuncties (p. 28).
Aanmelding
Om de apps te kunnen gebruiken moet de auto
eerst een internetverbinding (p. 72) hebben.
Wanneer de auto een internetverbinding, verschijnt er een symbool (p. 32) in de hoek rechtsboven van het display. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, staat dat op het display.
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
23
24
Voor bepaalde apps/diensten moet u zich aanmelden. Er zijn twee types:
Druk op
op de middenconsole en kies Apps
om de beschikbare apps23 weer te geven. Kies
een app in de lijst en start deze met een druk op
OK/MENU.
De apps worden van internet gedownload naar
de auto en daarvandaan gestart. Elke keer als
apps worden gestart, worden ze gedownload (bijgewerkt). Bij gebruik van een app is dus elke
keer een internetverbinding nodig.
De apps delen de gegevens over de
autolocatie
Bepaalde apps vereisen dat u uw locatie doorgeeft. De apps maken gebruik van GNSS (Global
Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren.
•
Bepaalde apps kunnen registratie bij een
leverancier van apps/diensten vereisen. Bij
het opstarten van een app wordt u geïnformeerd over het eventuele aanmelden. Volg
de instructies op het scherm om u te registreren of gebruik de aanwezige account om u
aan te melden.
•
Bepaalde apps/diensten vereisen aanmelden met een persoonlijke Volvo ID. Registreer u voor een nieuwe ID of gebruik een
bestaande voor toegang tot verschillende
handige diensten, zoals het sturen van een
adres van een kaartdienst op internet naar
een navigatie-app of Volvo’s navigatiesysteem*24. Voor meer informatie over het aanmaken van een account, zie Volvo ID (p. 12).
}}
Het aanbod aan apps kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.
Sensus Navigation.
* Optie/accessoire.
77
AUDIO EN MEDIA
||
Navigatiediensten
Navigatiediensten geven route-informatie naar
een vooraf gekozen bestemming. De begeleiding
is echter niet altijd betrouwbaar, omdat er situaties te bedenken zijn waar het navigatiesysteem
niet op berekend is zoals plotselinge weersomslagen.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
N.B.
Het is mogelijk om Sensus Navigation te
upgraden waardoor u meer functies krijgt en
de kaartgegevens worden bijgewerkt. Neem
contact op met uw dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
25
78
Symbolen op het display (p. 32)
Verkoop van auto (p. 11)
Geldt voor bepaalde markten
Webbrowser25
De auto is voorzien van een geïntegreerde webbrowser om informatie op internet te kunnen
zoeken en deze weer te geven.
N.B.
De webbrowser is niet raadpleegbaar tijdens
het rijden.
Voor elementaire bediening, zie systeembediening en menufuncties (p. 28).
Druk op de verbindingsknop
op de middenconsole en kies Webbrowser.
De webbrowser is eenvoudig en ondersteunt de
standaard HTML 4 in tekst en beeld. De webbrowser ondersteunt bijvoorbeeld geen bewegende beelden, video en audio. Er kunnen geen
bestanden worden gedownload en opgeslagen.
Bij aansluiting op internet met Bluetooth® verschijnt het Bluetooth®-symbool (p. 32) in de hoek
rechtsboven op het display.
Om de webbrowser te kunnen gebruiken moet
de auto eerst een internetverbinding (p. 72) hebben.
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
Als er geen internetverbinding beschikbaar is,
staat dat op het display.
AUDIO EN MEDIA
Zoekfunctie
3.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers, het ingevoerde adres te laden of naar
de geschiedenis te gaan, draait u aan TUNE
tot een van de opties (zie verklaring in volgende tabel) in de lijst voor het wisselen van
invoerstand (2) verschijnt en drukt u vervolgens op OK/MENU.
123/A
BC
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
=>
Opent de geschiedenis (3). Draai
aan TUNE om een internetadres te
kiezen en druk vervolgens op om
OK/MENU de bijbehorende pagina
te openen.
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).
Eerder bezochte internetpagina's (geschiedenis).
Gebruik het schrijfwiel om een internetadres in te
voeren, bijvoorbeeld www.volvocars.com.
1.
Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van
het bedieningspaneel op de middenconsole
zijn te gebruiken.
2.
Ga verder met de volgende letter.
Go
Het ingevoerde webadres laden met
OK/MENU.
a|A
||}
Tussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU.
Van het tekstwiel naar het Adres:veld wisselen. De cursor verplaatsen
met TUNE. Eventuele verkeerde
spelling wissen met EXIT. Om terug
te gaan naar het tekstwiel op OK/
MENU drukken.
Let erop dat de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel kunnen worden gebruikt bij bewerkingen in het Adres:-veld.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u
alle ingevoerde tekens.
}}
79
AUDIO EN MEDIA
||
Tekst invoeren met numeriek toetsenbord
In de webbrowser navigeren
Draai aan TUNE om de links door te nemen of de
internetpagina omhoog of omlaag te schuiven.
Druk op OK/MENU om een keuze/gemarkeerde
link te activeren.
U kunt de cursor ook in een gebied plaatsen
waar aanklikken niet mogelijk is en vervolgens op
OK/MENU drukken.
• Terug - Teruggaan naar de voorgaande
pagina.
• Volgende - Als u terugging naar een voor-
gaande pagina, kunt u hiermee weer vooruitspringen naar de oorspronkelijke pagina.
• Opnieuw laden - Pagina verversen.
• Stop - Het laden van een pagina annuleren
en teruggaan.
• Nieuwe tab - Maakt een nieuwe tab/pagina
Numeriek toetsenbord.
aan. Er kunnen maximaal 4 tabs tegelijk
open zijn.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 0–9, * en #.
Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom
weergegeven met alle tekens26 onder deze toets,
zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de
toets bladert u met de cursor door deze tekens.
•
Blijf met de cursor op het te kiezen teken
staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
•
Wis/annuleer uw keuze met EXIT.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
Beweging van de cursor op de internetpagina.
Met de Knoppenset van de middenconsole kunt
u de cursor in alle richtingen over de pagina
bewegen. Druk op de knop INFO om naar de
menuregel boven aan de pagina te gaan.
U opent het pop-upmenu met knop nummer 5 op
de middenconsole. U kunt de cursor ook in een
gebied plaatsen waar aanklikken niet mogelijk is
en vervolgens op OK/MENU drukken.
Functies
U opent de beschikbare functies via het popupmenu - knop nummer 5 op de middenconsole.
26
80
De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.
• Tab sluiten - Tab/pagina sluiten.
• Inzoomen/Uitzoomen - In-/uitzoomen op
de pagina.
• Bladwijzer toevoegen/Bladwijzer
verwijderen - Om iedere keer dat u een
internetpagina wilt openen het internetadres
niet opnieuw te moeten invoeren, kunt u een
snelkoppeling (bladwijzer) opslaan voor de
pagina. Er zijn maximaal 20 bladwijzers op te
slaan.
• Instellingen - Aanpassen van de weergave
en informatiehantering van de webbrowser,
zie hieronder voor meer informatie.
Instellingen
AUDIO EN MEDIA
• Bladwijzers - Hernoemen, Herschikken
of Wis.
• Internetfilter - Het is mogelijk bepaalde
aanpassingen te doen, zodat de webpagina's
op de gewenste manier worden weergegeven. De volgende functies kunnen worden
geactiveerd/gedeactiveerd: Afbeeldingen
weergeven, Pop-ups blokkeren en
JavaScript inschakelen.
•
Menu-overzicht - webbrowser (p. 94)
TV*
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de
auto stilstaat. Wanneer de auto rijdt, verdwijnt
het beeld terwijl het geluid wordt weergegeven.
Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.
• Cookies accepteren - Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die worden opgeslagen.
Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om
verschillende functies op webpagina's te
gebruiken en het voor de webeigenaar
mogelijk te maken om statistieken bij te houden, bijvoorbeeld over naar welke pagina's de
bezoekers navigeren.
• Tekstgrootte - Kies de te gebruiken tekengrootte: Groot, Midden of Klein.
Tv-functies, overzicht bedieningselementen.
• Browsergeschiedenis wissen – Cookies,
Voor elementaire informatie over weergave en
navigatie, zie systeembediening en menufuncties
(p. 28). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
• Opties FAV-toets - Bepaalde functies zijn
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de FAVknop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de FAVknop, zie Favorieten (p. 33).
browsergeschiedenis en cache worden
gewist.
te koppelen aan de FAV-knop. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te
activeren met een druk op de FAV-knop, zie
Favorieten (p. 33).
Gerelateerde informatie
•
•
Symbolen op het display (p. 32)
Verkoop van auto (p. 11)
}}
* Optie/accessoire.
81
AUDIO EN MEDIA
||
N.B.
Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen in
die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat
uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het
systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.
N.B.
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk, wanneer
de auto stilstaat. Wanneer de auto rijdt, verdwijnt het beeld terwijl het geluid wordt weergegeven. Het beeld komt terug, wanneer de
auto tot stilstand is gekomen.
Tv kijken
–
BELANGRIJK
Voor het gebruik van dit product is mogelijk
kijk- en luistergeld verschuldigd.
82
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Teletekst* (p. 84)
Beeldinstellingen (p. 49)
Ontvangst van tv* - kanaalwegval (p. 84)
Menu-overzicht - TV* (p. 95)
Van kanaal veranderen
U kunt als volgt van kanaal veranderen:
•
Draai aan TUNE, waarna een lijst verschijnt
met alle beschikbare kanalen in het gebied.
Als een van deze kanalen al eerder werd
opgeslagen als voorkeur (p. 83), verschijnt
rechts van de kanaalnaam het sneltoetsnummer. Draai aan TUNE totdat het kanaal van
uw keuze verschijnt en druk op OK/MENU.
•
•
Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit.
Er kunnen storingen optreden wanneer de
zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote
afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich
bevindt.
Druk op MEDIA in de normaalweergave van
de mediabron, draai aan TUNE totdat TV verschijnt en druk op OK/MENU.
> Er wordt een zoekfunctie gestart en kort
daarna verschijnt het laatst bekeken
kanaal.
/
te drukDoor kort op de knoppen
ken, waarna het eerstvolgende beschikbare
kanaal in het gebied verschijnt.
N.B.
Als u bij het indrukken van een van de voorkeurknoppen geen ontvangst hebt, staat de
auto mogelijk niet meer op de plek waar de
kanalen werden ingesteld en de kanalenlijst
werd opgeslagen.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Tv*-kanalen/voorkeurslijst
De auto stelt automatisch de beschikbare tvkanalen in. De beschikbare kanalen worden
opgeslagen in een kanaaloverzicht. U kunt de
zoekcriteria voor het kanaaloverzicht wijzigen,
maar niet de volgorde. Er is tevens een voorkeurslijst waarbij de onderlinge volgorde wel aan
te passen is.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Tv* - weergaveopties
U kunt de tv-functies bewerken.
Ondertiteling wijzigen
1.
Druk voor een wijziging in de ondertiteling in
de normaalweergave van de tv-bron op
OK/MENU en kies Ondertitels.
2.
Draai aan TUNE totdat u de te gebruiken
ondertiteling bereikt en druk op OK/MENU.
> De gekozen ondertiteling wordt vervolgens weergegeven.
Voorkeurslijst wijzigen
U kunt de volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerdere plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De
onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst
kan bovendien variëren.
1.
2.
3.
Druk voor een wijziging van de volgorde van
de voorkeurslijst in de normaalweergave van
de tv-bron op OK/MENU en kies Presets.
Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen
kanaal in de lijst bereikt en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie
binnen de lijst bereikt en bevestig uw keuze
met OK/MENU.
> De kanalen wisselen vervolgens van
plaats.
Audiotaal wijzigen
1.
Druk voor een wijziging in de audiotaal in de
normaalweergave van de tv-bron op
OK/MENU en kies Audiotracks.
2.
Draai aan TUNE totdat u de te gebruiken
geluidstrack bereikt en druk op OK/MENU.
> De gekozen geluidstrack wordt vervolgens
weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Favorieten (p. 33)
Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen
alle resterende kanalen in het gebied. Het is
mogelijk een van deze kanalen in de lijst met
voorkeuren te zetten.
* Optie/accessoire.
83
AUDIO EN MEDIA
Informatie over actueel tv*programma
Druk op de INFO-toets (p. 28) om informatie te
bekijken over het actuele programma, het volgende programma alsmede het starttijdstip.
Tik nogmaals op de knop INFO voor meer informatie over het actuele programma. In bepaalde
gevallen is mogelijk meer informatie beschikbaar
zoals de tijd dat het programma begint en eindigt
alsmede een korte beschrijving van het actuele
programma.
Om terug te keren naar het tv-beeld dient u
enkele seconden te wachten of te drukken op
EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Teletekst*
Ontvangst van tv* - kanaalwegval
U kunt als volgt teletekst bekijken.
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, is er weer bewegend beeld.
U doet dat als volgt:
1.
Ga om teletekst te bekijken in de TV-stand
naar TV-menu Teletekst.
2.
Typ het paginanummer (3 cijfers) in met de
cijfertoetsen (0–9) om een pagina te kiezen.
> De pagina verschijnt automatisch.
Voer een nieuw paginanummer in of draai aan
TUNE om naar de volgende pagina te gaan.
Ga terug naar de tv-weergave met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
TV* (p. 81)
Afstandsbediening* (p. 85)
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal wegvalt, bevriest het beeld. Kort daarna verschijnt een
melding die aangeeft dat de signalen van het
actuele tv-kanaal zijn weggevallen en dat er
opnieuw naar het kanaal wordt gezocht. Wanneer
er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tvkanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt, kunt u uiteraard ook van kanaal
veranderen.
Als de melding Geen ontvangst verschijnt, heeft
het systeem geregistreerd dat de signalen voor
alle tv-kanalen zijn weggevallen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
84
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
TV* (p. 81)
Tv*-kanalen/voorkeurslijst (p. 83)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Afstandsbediening*
Druk bij gebruik van de afstandsbediening de
op de afstandsbediening in stand F.
knop
Richt de afstandsbediening vervolgens op de IRontvanger, die rechts van de knop (p. 28) INFO
op de middenconsole zit.
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het audio- en mediasysteem. De
toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de overeenkomstige toetsen op de middenconsole of de toetsenset op
het stuurwiel.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele
telefoon, camera, afstandsbediening voor
extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of
andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen
of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.
N.B.
Leg de afstandsbediening niet in de felle zon
(zoals op het dashboard) – dan kunnen er
problemen met de batterijen ontstaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Komt overeen met TUNE op de middenconsole.
* Optie/accessoire.
85
AUDIO EN MEDIA
Afstandsbediening* - functies
Toets
Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.
Toets
Functie
Omhoog/omlaag
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Functie
Naar rechts/links
F = Display voorin
L en R = Geen geldige keuze.
Keuze bevestigen of menusysteem
voor gekozen bron openen
Overschakelen op navigatie*
Volume verlagen
Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld AM)
Overschakelen op mediabron (bijvoorbeeld Disk, TV*)
Overschakelen op Bluetooth®handsfree
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Afspelen/Pauzeren
Stoppen
Volume verhogen
0-9
Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/
letters invoeren
Sneltoets voor ingestelde favorieten
Informatie over actueel programma,
nummer etc. Tevens te gebruiken
als er meer informatie beschikbaar
is dan op het display kan worden
weergegeven
Taal geluidstrack kiezen
Vooruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Menu
Ondertiteling, ondertitelingstaal kiezen
Teletekst*, aan/uit
Teruggaan, functie beëindigen,
ingevoerde tekens wissen
86
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Afstandsbediening* - batterij
vervangen
Hoe u de batterijen in de afstandsbediening
voor het audio- en mediasysteem vervangt.
1.
2.
Verwijder de lege batterijen en leg de nieuwe
batterijen op de aangegeven manier in het
batterijvakje.
3.
Plaats het dekseltje terug.
N.B.
De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee,
afhankelijk van het gebruik van de afstandsbediening.
De afstandsbediening werkt op vier batterijen van
het type AA/LR6. Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
Duw de vergrendeling van het dekseltje op
het batterijvakje in en duw het deksel in de
richting van het IR-oog.
N.B.
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.
Audio en media - menu-overzicht
Overzicht van mogelijke opties en instellingen in
de menu's van het audio- en mediasysteem.
Als de tekst op een menuregel lichtgrijs gekleurd
is, kunt u de desbetreffende optie niet kiezen.
Het is mogelijk dat de functie niet aanwezig is op
de auto, dat de bron niet actief of niet aangesloten is of dat de bron leeg is.
RADIO
•
•
•
AM (p. 88)27
FM (p. 88)
DAB *(p. 89)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD Audio (p. 90)
DVD Video (p. 90)
Harde schijf (HDD) (p. 91)
iPod (p. 92)
USB (p. 92)
Media Bluetooth® (p. 92)
AUX (p. 93)
TV* (p. 95)
TEL.
27
•
Bluetooth® handsfree (p. 93)
•
Webbrowser (p. 94)
}}
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
87
AUDIO EN MEDIA
||
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Menu-overzicht - AM
Menu-overzicht - FM
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AM-radio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor FM-radio.
AM-menuA
Zie
FM-menu
Zie
Presets tonen
(p. 39)
TP
(p. 41)
Opties FAV-toets
(p. 33)
Alternatieve frequentie
Tonen
Geen functie
Presets tonen
A
(p. 39)
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Radiotekst
(p. 42)
Presets
(p. 39)
Geen
Zender afstemmen op
Zenderlijst
(p. 38)
Handmatig afstemmen
(p. 38)
Opties FAV-toets
88
(p. 37)
(p. 33)
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - Digitale radio
(DAB)*
Geen functie
Radiotekst of presets selecteren
(p. 42) en
(p. 39)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DAB-radio.
DAB-menu*
Zie
Filteren programmatype (PTY)
(p. 41)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Tonen
Artiest/titel
Radiotekst
(p. 42)
Presets
(p. 39)
Geen
DAB-DAB-verbinding
(p. 43)
Opties FAV-toets
(p. 33)
Geen functie
Tonen informatie aan/uit
* Optie/accessoire.
89
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - CD/DVD Audio
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DD/DVD Audio.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Menu-overzicht - DVD Video
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DVD Video.
Diskmenu
Zie
DVD-videomenu
Zie
Play/pause
(p. 44)
Play/pause
(p. 48)
DVD-menu
(p. 48)
Stop
(p. 48)
Ondertitels
(p. 48)
Audiotracks
(p. 48)
Stop
A
Media zoeken
(p. 46)
Shuffle
(p. 46)
Gracenote®-opties
Geavanceerde instellingen
Gracenote®-database
Kijkhoek
Gracenote®-resultaten
Opties FAV-toets
Beeldverhouding
(p. 33)
Geen functie
A
90
Opties FAV-toets
(p. 33)
Geen functie
Play/pause
(p. 44)
Shuffle
(p. 46)
Geldt alleen voor dvd-discs.
(p. 49)
Play/pause
(p. 48)
AUDIO EN MEDIA
Volgende ondertitel
(p. 48)
Volgende audiotrack
(p. 48)
Pop-upmenu DVD Video
Druk op OK/MENU, terwijl u een videobestand afspeelt om het pop-upmenu te openen.
Beeldinstellingen
DVD-videomenu
DVD-menu
(p. 49)
(p. 28)
Menu-overzicht - harde schijf (HDD)
Opslaginformatie
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor een harde schijf (HDD).
HDD-menu
Zie
pagina
Play/pause
(p. 49)
Media zoeken
(p. 46)
Shuffle
(p. 46)
Muziek importeren
(p. 49)
Gebr. ruimte:
Vrije ruimte:
Capaciteit:
Tracks:
Mappen:
(p. 48)
Opties FAV-toets
Van disk
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
(p. 49)
(p. 49)
Geen functie
Van USB
A
Bestand hernoemen/verwijderen
Open
A
Hernoemen
Wis
Play/pause
(p. 49)
Shuffle
(p. 46)
(p. 49)
Afhankelijk van de markt.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Alles wissen
91
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - iPod®
Menu-overzicht - USB
Menu-overzicht - Media Bluetooth®
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor iPod®.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor USB.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Media Bluetooth®.
iPod-menu
Zie
Play/pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 46)
Opties FAV-toets
(p. 33)
USB-menu
Zie
Bluetooth-menu
Zie
Play/pause
(p. 52)
Play/pause
(p. 54)
Media zoeken
(p. 46)
Shuffle
(p. 46)
Shuffle
(p. 46)
Ander apparaat
(p. 58)
Partitie van USB selecteren
Geen functie
Opties FAV-toets
Play/pause
Nieuw apparaat zoeken
(p. 33)
(p. 52)
Auto herkenbaar maken
Geen functie
Shuffle
Opties FAV-toets
(p. 46)
Play/pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 46)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Geen functie
Play/pause
(p. 54)
Shuffle
(p. 46)
Eenheid 1
Eenheid 2
enz.
92
(p. 33)
AUDIO EN MEDIA
Aansluiten voor media
Apparaat verwijderen
(p. 54)
(p. 59)
Gerelateerde informatie
•
Menu-overzicht - AUX
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AUX.
AUX-menu
Zie
AUX-ingang
(p. 54)
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Standaard
Boost
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Menu-overzicht - Bluetooth®handsfreesysteem
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de Bluetooth®-handsfree.
Telefoonmenu
Zie
Bellijst
(p. 61)
Contacten
(p. 63)
Berichten
(p. 59)
Meldingen van berichten
(p. 59)
Telefoon wijzigen
(p. 58)
Nieuwe telefoon zoeken
Auto herkenbaar maken
Eenheid 1
Eenheid 2
enz.
Verbinden voor telefoon
(p. 59)
Apparaat verwijderen
(p. 59)
}}
93
AUDIO EN MEDIA
||
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Menu-overzicht - webbrowser28
Volgende
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor webbrowser.
(p. 78)
Opnieuw laden
(p. 78)
Stop
(p. 78)
Nieuwe tab
(p. 78)
Tab sluiten
(p. 78)
Browser
Zie
Als er geen tab open is, wordt het
menu in de normaalweergave voor de
webbrowser getoond.
Invoer. adres
(p. 78)
Inzoomen
Instellingen
of
Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.
Uitzoomen
Bladwijzer 1
Bladwijzer toevoegen
Bladwijzer 2
(p. 78)
enz.
Pop-upmenu webbrowser
Bladwijzer verwijderen
Zie
Druk op knop nummer 5 op de middenconsole als een pagina in de
webbrowser wordt weergegeven om
naar het pop-upmenu te gaan.
Terug
28
94
Geldt voor bepaalde markten
of
(p. 78)
Instellingen
Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.
(p. 78)
(p. 78)
AUDIO EN MEDIA
Instellingenmenu webbrowser
Zie
Tekstgrootte
Druk op Instellingen in een van de
twee bovenstaande menu's om naar
het instellingenmenu te gaan.
Bladwijzers
Groot
Midden
(p. 78)
Klein
Bladwijzer 1
Bladwijzer 2
(p. 83)
Audiotracks
(p. 83)
(p. 83)
Opties FAV-toets
(p. 33)
Teletekst
(p. 84)
Opties FAV-toets
(p. 83)
Geen functie
Wis
Pop-ups blokkeren
Zie
Presets
Ondertitels
Herschikken
Afbeeldingen weergeven
TV-menu
(p. 78)
Hernoemen
Cookies accepteren
Menu-overzicht - TV*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor tv.
Browsergeschiedenis wissen
enz.
Internetfilter
(p. 78)
Bladwijzer toevoegen/verwijderen
(p. 78)
Nieuwe tab
(p. 78)
Tab sluiten
(p. 78)
(p. 78)
(p. 78)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 87)
Geen functie
Teletekst
Pop-upmenu TV
Druk op OK/MENU, terwijl u tv kijkt
om het pop-upmenu te openen.
Zie
Beeldinstellingen
(p. 49)
JavaScript inschakelen
}}
* Optie/accessoire.
95
AUDIO EN MEDIA
||
Helderheid:
Contrast:
Kleur:
TV-menu
Toont het ‘TV-menu’, zie boven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - Systeembediening
(p. 28)
Licenties - audio en media
Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een
product waar een andere rechtspersoon octrooi
of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgen
de teksten van de overeenkomsten tussen Volvo
en producenten/ontwikkelaars. De meeste van
deze teksten zijn in het Engels.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
96
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
AUDIO EN MEDIA
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Licentieovereenkomst Gracenote®
Deze toepassing of dit apparaat bevat software
van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië (‘Gracenote’). Met de software van Gracenote (“Gracenote-software”) kan deze toepassing schijf- en of
bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie
over de naam, artiest, track en titel (“Gracenotegegevens”) vanuit online-servers of ingesloten
databases (samen “Gracenote-servers”). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U
mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken
door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat.
U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de
Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan
ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren,
over te dragen of door te zenden. U STEMT
ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE
GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTESERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP
DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK
WORDT TOEGESTAAN.
U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie
om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal
}}
97
AUDIO EN MEDIA
||
worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze
beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd,
stemt u ermee in op geen enkele wijze meer
gebruik te maken van de Gracenote-gegevens,
de Gracenote-software en de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor
informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat
Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst uit
eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van de rechten jegens u.
De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig
toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te
weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar
de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.
De licentie voor de Gracenote-software en alle
onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt
verstrekt op “AS IS”-basis. Gracenote doet geen
toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle
Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers.
Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of
om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen
98
garantie verstrekt dat de Gracenote-software of
Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of
dat het functioneren van de Gracenote-software
of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn.
Gracenote is niet verplicht u te voorzien van
nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag de diensten op
elk moment beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE
GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET
GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN
DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN
DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN
VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN
OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN
INKOMSTEN.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
AUDIO EN MEDIA
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Typegoedkeuring - audio en media
Typegoedkeuring voor radio-, telecommunicatieen computerapparatuur.
Wi-Fi
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Gerelateerde informatie
•
Volvo Sensus (p. 6)
}}
99
AUDIO EN MEDIA
||
100
Verklaring van overeenstemming voor
audio- en navigatiemodule
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 26)
Connected Car (p. 72)
INTERNETKAART
INTERNETKAART
Internetkaart1
Internetkaart is een functie die de mogelijkheid
biedt tot kaartweergave op internet.
Het systeem kan een geschikte route berekenen
en de autopositie aangeven in relatie tot de route
op de kaart. Bij afwijkingen van de geplande
route past het systeem de route automatisch aan
om in begeleiding tot aan de bestemming te
voorzien. Op de kaart verschijnen behalve de normale kaartgegevens ook verkeersinformatie
(p. 111) en symbolen voor de gekozen nuttige
plaatsen (POI)'s (p. 108).
op een harde schijf, gesproken begeleiding,
geavanceerde routeberekening rekening houdend met verkeersinformatie, zoeken via internet
en de mogelijkheid om meerdere deelbestemmingen te gebruiken. Neem contact op met uw
dealer voor een upgrade naar Sensus Navigation.
Bij een upgrade vervalt de internetkaart.
De internetkaart geeft route-informatie naar een
vooraf gekozen bestemming. De begeleiding is
echter niet altijd betrouwbaar, omdat er situaties
te bedenken zijn waar het navigatiesysteem niet
op berekend is zoals plotselinge weersomslagen.
Bij een slechte ontvangst of een zwakke internetverbinding stopt de routeberekening. Mogelijk
ontbreken bepaalde kaartschalen afhankelijk van
de ingelezen hoeveelheid kaartgegevens.
WAARSCHUWING
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Volvo biedt een compleet navigatiesysteem (Sensus Navigation) dat gebruikt maakt van kaarten
1
102
Geldt voor bepaalde markten.
U kunt als volgt gebruik maken van de internetkaart en de route plannen voor routebegeleiding
naar de opgegeven bestemming.
Voor elementaire bediening, zie systeembediening en menufuncties (p. 28). Meer gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.
Maak voor het invoeren van tekst en zoeken in de
internetkaart gebruik van het schrijfwiel en het
numerieke toetsenbord (p. 103).
1.
Om de internetkaart te kunnen gebruiken
moet de auto eerst een internetverbinding
hebben (p. 72).
Denk aan het volgende:
N.B.
Informeer bij uw provider naar de kosten voor
dataverkeer.
Internetkaart2 - gebruik
•
Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
2.
Start de internetkaart door op de NAV-knop
op de middenconsole te drukken.
•
Neem de geldende verkeersregels in acht
en rijd voorzichtig.
3.
ga akkoord met het delen van de autopositie.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden of
het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.
Gerelateerde informatie
•
Internetkaart - tekst en symbolen op beeldscherm (p. 105)
N.B.
De internetkaart werkt niet, als u niet akkoord
gaat.
Druk om de positiedeling te annuleren in de
normaalweergave op OK/MENU, kies
Instellingen en vink de optie Positie delen
uit.
INTERNETKAART
4.
Bestemming opgeven (p. 106).
5.
Kies route-opties (p. 110) (zoals wegentype,
tunnels, veerverbindingen).
6.
Kies kaart-opties (p. 111) (bijvoorbeeld
groot scherm, kaarttype, positie-informatie).
> De positie van de auto wordt weergegeven op de internetkaart in combinatie met
verkeersinformatie en de gekozen nuttige
plaatsen (POI’s).
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling te
resetten, zie Verkoop van auto (p. 11).
Internetkaart3 - schrijfwiel en
toetsenbord
Gebruik het schrijfwiel of de toetsenset van de
middenconsole om tekst in te voeren en opties
te kiezen. Geef bijvoorbeeld informatie over een
adres of faciliteit aan.
Route weergeven
Druk voor weergave van een overzichtskaart van
de route in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en kies Route Kaart van
resterende route.
Gedetailleerde route-informatie weergeven
(p. 109).
Van bestemming veranderen
U kunt van bestemming veranderen door een
andere bestemming op te geven (p. 106).
Routebegeleiding annuleren/hervatten
Druk in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en kies Begeleiding annuleren/
hervatten.
Verkoop van auto
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de
gebruikersgegevens en de systeeminstellingen
2
3
Geldt voor bepaalde markten.
Geldt voor bepaalde markten.
Schermweergave met tekstveld.
Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een
‘schrijfwiel’ om specifieke informatie op te geven,
bijvoorbeeld type POI, plaats/stad, gebied/land,
adres, straatnummer of postcode.
Een keuze activeren
Druk nadat u de gewenste functie/menuregel
gemarkeerd hebt met het duimwiel of met de
TUNE-knop op het duimwiel/OK om het volgende niveau van functies/opties te kunnen
bekijken.
}}
103
INTERNETKAART
||
Tekst invoeren met schrijfwiel
Tekst invoeren met numeriek
toetsenbord
Meer mogelijkheden
In het ingevoegde menu van het schrijfwiel zitten
meer alternatieven, zoals meer schrijftekens en
ook cijfers:
• 123/ABC + OK - het schrijfwiel wisselt tussen de invoer van cijfers en letters.
• MEER + OK - de alternatieve tekens worden
in het wiel weergegeven.
• => + OK - de cursor springt naar de lijst aan
de rechterkant van het scherm, waar u een
keuze kunt maken met OK.
Schrijfwiel.
1.
Markeer een tekstveld.
2.
Druk op OK om het schrijfwiel te openen.
3.
Kies de tekens met het duimwiel/de TUNEknop en voer ze in met een druk op het
duimwiel/OK.
Lijst met alternatieven
Numeriek toetsenbord.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 0–9, * en #.
Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom
weergegeven met alle tekens4 onder deze toets,
zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de
toets bladert u met de cursor door deze tekens.
•
•
Blijf met de cursor op het te kiezen teken
staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
Wis/annuleer uw keuze met EXIT.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
4
104
De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Bij het zoeken wordt de lijst met mogelijke alternatieven aangepast aan de ingevoerde tekens.
Voor de overige zoekvelden start de zoekopdracht zonder dat er een lijst wordt getoond.
INTERNETKAART
Internetkaart5 - tekst en symbolen
op beeldscherm
Toelichting bij de teksten en symbolen die op de
kaart kunnen worden getoond.
Spoorwegverbinding
Internetkaart6 - scrolmenu
Scrolt/verschuift de kaart in de richting van
de pijl met behulp van de corresponderende
nummers op de nummertoetsen (p. 103)
In de scrolstand kunt u de kaartweergave verschuiven met de numerieke toetsen op de middenconsole (p. 102).
Kaartschaal
Focusvenster met dradenkruis in het midden
Naam of coördinaten van actuele weg/straat
of informatie over nuttige plaats (POI)
Kompas (p. 111)
Scrolstand met dradenkruis7.
Soorten wegen - grootte en kleur hangen af
van het type weg, de gekozen kaartschaal en
de kaartkleur
Verkeersinformatie (p. 111) - aangeduid met
een onderbroken streep langs de kant van
de weg.
Scrolstand activeren in normale
kaartstand
•
Scrollen
•
Nuttige plaatsen (p. 108)
Symbool voor (eind-)bestemming
Geplande route - blauw
Druk op een van de numerieke toetsen 0–9.
Druk op een van de numerieke cijfertoetsen
1-2-3-4-6-7-8-9 – in de kantlijnen wordt
een richtingspijl weergegeven met het cijfer
dat u moet gebruiken om de kaart in de
gewenste richting te verschuiven.
Zoomen
•
Draai aan de TUNE-knop.
Actuele autopositie
5
Geldt voor bepaalde markten.
}}
105
INTERNETKAART
||
Cijfertoets "5"
Wanneer u in de scrolstand op de cijfertoets 5 drukt, wordt de actuele positie van de auto als middelpunt van de
kaartweergave gehanteerd.
Scrolstand verlaten
•
Druk op EXIT of op NAV.
het dichtst bij het dradenkruis ligt. Voor meer
informatie over POI, zie (p. 108).
• Informatie - Toont eventuele informatie over
de gemarkeerde locatie.
• Opslaan - Biedt de mogelijkheid om de
gemarkeerde locatie in het geheugen op te
slaan.
Internetkaart8 - bestemming
opgeven
Plan een rit door een bestemming op te geven.
Druk om de volgende opties te openen in de normaalweergave van de bron op OK/MENU en
kies Bestemming invoeren.
Dradenkruis
Start
Met een druk op OK verschijnt een menu voor
het punt op de kaart waarnaar het middelpunt
van het dradenkruis wijst:
Het navigatiesysteem kan een willekeurige positie opslaan onder de menu-optie Huis. De mogelijkheid verschijnt iedere keer dat u een positie
vastlegt:
• Eén bestemming inst. - Verwijdert eventu-
• Locaties opslaan als thuis + OK.
ele eerdere bestemmingen uit het reisplan
en start de routebegeleiding op de kaart.
• POI-informatie - geeft op het beeldscherm
de naam en het adres weer voor de POI die
6
7
8
106
Geldt voor bepaalde markten.
Geef aan of de dradenkruispositie/gemarkeerde cursorpositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie kaart-opties (p. 111).
Geldt voor bepaalde markten.
Om de routebegeleiding te activeren naar de
bestemming Huis:
•
Markeer Huis + OK.
INTERNETKAART
Adres
U kunt volstaan met het invoeren van een plaats/
stad om een reisplan met routebegeleiding te
krijgen – u wordt naar het centrum van de plaats/
stad geleid.
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld en in andere gevallen een
stadsdeel.
De volgende zoekcriteria zijn te gebruiken om
een bestemming te zoeken met adres:
•
•
•
•
Land: - Een land opgeven.
Stad: - Een plaats/stad opgeven.
Straat: - Een straat opgeven.
Nummer: - Een huisnummer in de straat
kiezen.
Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt er een beperking voor het aantal POI’s
dat gelijktijdig op het scherm kan worden
getoond – bij het inzoomen op een bepaald
gebied ziet u meerdere POI’s.
Voor informatie over de weergave-opties met
betrekking tot POI, zie kaart-opties (p. 111).
Voorbeelden van symbolen voor uiteenlopende
POI’s, zie (p. 108).
Opgeslagen positie
Hier worden bestemmingen en plaatsen ondergebracht die zijn opgeslagen via de menu-optie
‘Opslaan’.
De verschillende opgeslagen bestemmingen en
plaatsen zijn als volgt aan te passen:
•
•
•
•
Eén bestemming inst.
Bewerken
Wis
Alles wissen.
Nuttige plaatsen (POI)
Eerdere bestemmingen
U kunt op POI zoeken aan de hand van een van
de volgende menu-opties:
Hier worden eerder gebruikte bestemmingen
opgeslagen. Markeer er één + OK en kies vervolgens uit:
•
•
•
•
•
Op naam
Op categorie
Rond de auto
In de buurt van de bestemming
Rond punt op de kaart
•
•
•
•
• Alles wissen.
Postcode
Zoek een bestemming met postcode.
N.B.
De weergave van de postcode kan per markt/
regio verschillen.
Breedte- en lengtegraad
Geef een bestemming op met gps-coördinaten.
Bepaal om te beginnen de invoermethode voor
de gps-coördinaten door Formaat: te markeren
+ OK. Markeer vervolgens een van de volgende
alternatieven + OK:
• DD°MM'SS'' - positie met graden, minuten
en seconden.
• Decimaal - positie met decimalen.
Voer vervolgens de gps-coördinaten in en kies
een van de volgende opties:
• Eén bestemming inst.
• Opslaan
Punt op de kaart
Eén bestemming inst.
Toont een kaart waarop de actuele locatie met
een cursor wordt aangewezen.
Informatie
Draai aan TUNE om de kaartschaal te wijzigen.
Opslaan
Wis
}}
107
INTERNETKAART
||
1.
Beweeg (verschuif) de kaart met de numerieke toetsen, zie (p. 105).
Internetkaart9 - symbolen voor
nuttige plaatsen (POI)
2.
Wanneer u de gewenste locatie hebt gevonden - druk op OK.
Hier ziet u voorbeelden van hoe symbolen voor
uiteenlopende faciliteiten eruit kunnen zien.
Restaurant
Logies
Hotel
Winkelcentrum
Winkels
Diensten
Hoorspel
Dans
Nachtclub
Geldautomaat
Bank
Politie
Bioscoop
Cursorpositie aangegeven met naam.
Kies vervolgens uit de volgende opties en activeer uw keuze met OK:
• Eén bestemming inst.
• Opslaan
Gerelateerde informatie
•
Internetkaart - gebruik (p. 102)
Postkantoor
Casino
VVV
Museum
Tankstation
Toeristische attractie
Autoverhuur
Vliegveld
Treinstation
Veerterminal
Taxistandplaats
Parlementsgebouw
Gemeentehuis
Expocenter
Congresgebouw
Ziekenhuis
Verpleeghuis
9
108
Geldt voor bepaalde markten.
INTERNETKAART
Bibliotheek
Internetkaart10 - gedetailleerde
route-informatie
Parkeerterrein
Hier verschijnen de begeleidingspunten van
iedere etappe, zoals afritten en kruisingen.
Openbaar toilet
Toilet
Sportcomplex
Gerelateerde informatie
•
•
Internetkaart - route-opties (p. 110)
Internetkaart - symbolen voor nuttige plaatsen (POI) (p. 108)
Druk voor weergave van gedetailleerde routeinformatie in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en kies Route Route-overzicht.
Sportveld
Vrijetijdsbesteding
Recreatie
Badlocatie
Strand
Educatie
Universiteit
Bar
Café
Berg
Bergtop
Apotheek
Camping
Gerelateerde informatie
•
Gedetailleerde route-informatie.
De route tot aan de bestemming bestaat uit een
aantal etappes van verschillende aard zoals
rechte stukken, afritten, kruisingen, opritten en
dergelijke. Loop de etappes door met
Volgende/Vorige.
De positie op de kaart, de bijbehorende namen,
de afstanden en de nuttige plaatsen verschijnen.
De getoonde afstand is de afstand tussen twee
begeleidingspunten, zodat er niet wordt afgeteld
naarmate de auto dichter bij het begeleidingspunt komt.
Internetkaart - bestemming opgeven (p. 106)
109
INTERNETKAART
Internetkaart11 - route-overzicht
Internetkaart12 - route-opties
Het is mogelijk de resterende route op een overzichtskaart te bekijken.
Route-opties bevat instellingen voor het routetype en alternatieven voor aanpassing van de
route.
Druk om de route aan te passen in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en
kies Instellingen Routeopties.
Routetype
Om een of meer van de volgende punten in de
lijst op het beeldscherm te vermijden langs de
route moet u de desbetreffende punten markeren + OK.
Druk om een overzichtskaart van de route weer
te geven in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en kies Route Kaart van
resterende route.
Route aanpassen
•
•
•
•
•
Verder dezelfde functies als in het scrolmenu
(p. 105).
Gerelateerde informatie
•
Internetkaart - bestemming opgeven (p. 106)
Druk om het routetype te openen in de normaalweergave van de navigatiebron op OK/MENU en
kies Instellingen Routeopties Routetype.
U hebt de keuze uit verschillende routetypen.
Activeer de optie van uw keuze met OK.
• Snel met verkeersaanpassing - korte
reistijd met een minimum aan files.
• Snel - korte reistijd krijgt de prioriteit.
• Kort - kort traject krijgt de prioriteit. De route
kan ook langs secundaire wegen voeren.
10
11
12
110
Geldt voor bepaalde markten.
Geldt voor bepaalde markten.
Geldt voor bepaalde markten.
Snelwegen mijden
Tolwegen mijden
Tunnels mijden
Veren mijden
Autotreinen mijden
N.B.
•
In- en uitschakeling van deze opties met
een actief reisplan vindt mogelijk met
enige vertraging plaats doordat het reisplan opnieuw moet worden berekend.
•
Ook als u aangeeft dat u tunnels, tolwegen en snelwegen wilt vermijden, kan het
gebeuren dat deze toch worden opgenomen wanneer er geen goede alternatieven zijn.
INTERNETKAART
Gerelateerde informatie
•
Internetkaart - bestemming opgeven (p. 106)
Internetkaart13 - kaart-opties
Instellingen voor verschillende kaart-opties.
Hier kiest u hoe de kaart op het beeldscherm
moet worden weergegeven. Activeer de optie van
uw keuze met OK.
• Noorden boven - de kaart wordt altijd met
het Noorden boven aan het beeldscherm
weergegeven. Het autosymbool beweegt in
de desbetreffende windstreek over het
scherm.
• Kaart in rijrichting - het autosymbool vormt
het middelpunt en wijst altijd naar boven op
het beeldscherm. De kaartweergave roteert
onder het autosymbool en dat is gerelateerd
aan hoe de weg loopt.
Kaartweergave op volledig scherm
Druk voor kaartweergave op het volledige scherm
in de normaalweergave van de bron op
OK/MENU en kies Instellingen Kaartopties
Kaart op volledig scherm tonen. Bij markering van de getoonde optie + OK wordt de kaart
op het volledige scherm weergegeven zonder
andere autogegevens zoals de binnentemperatuur of de beluisterde radiozender onder- of
bovenaan.
Kaartstand kompasrichting
Druk voor het instellen van de kompasrichting in
de normaalweergave van de bron op OK/MENU
en kies Instellingen Kaartopties Type
kaart.
13
Geldt voor bepaalde markten.
• 3D Heading up - identiek aan Kaart in
rijrichting maar 3D-kaart. De weergave
hangt af van de mate van in-/uitzoomen.
Informatie over de actuele positie
Druk voor het instellen van informatie over de
actuele locatie in de normaalweergave van de
bron op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties Positie-informatie.
Activeer de optie van uw keuze met OK.
• Huidige straat - op het beeldscherm ver-
schijnt de naam van de weg/straat waar de
auto/scrolcursor zich op dat moment bevindt.
• Lengtegraad/breedtegraad - op het
beeldscherm verschijnen de coördinaten van
}}
111
INTERNETKAART
||
de positie waar de auto/scrolcursor zich op
dat moment bevindt.
• Geen - op het beeldscherm verschijnt geen
informatie over de positie waar de auto/
scrolcursor zich op dat moment bevindt.
Nuttige plaats (POI) op de kaart
Druk voor instellen van de op de kaart weer te
geven POI’s in de normaalweergave van de bron
op OK/MENU en kies Instellingen
Kaartopties POI-symbolen.
Hier geeft u aan welke POI’s op de kaart moeten
worden weergegeven. Activeer de optie van uw
keuze met OK.
• Standaard - de POI’s worden getoond die
• Automatisch - een lichtsensor registreert of
er sprake is van dag of nacht en past het
beeldscherm automatisch aan.
• Dag - de kleuren en het contrast van het
beeldscherm worden helder en scherp.
• Nacht - de kleurweergave en het contrast
van het beeldscherm worden afgestemd voor
optimaal zicht bij donker.
Verkeersinformatie op de kaart
Aangeduid met een groen, oranje of rood
gekleurde streep naast de wegen op de kaart
waarvoor verkeersinformatie bestaat. Groen betekent geen verkeersproblemen, oranje betekent
langzaam rijdend verkeer en rood betekent file/
verkeersopstopping/ongeluk.
met Gekozen gespecificeerd zijn.
• Gekozen - kies met de TUNE-knop + OK
N.B.
alle POI’s die u op het beeldscherm wilt
weergeven.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
• Geen - er worden geen POI’s weergegeven.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
Voor voorbeelden van POI’s, zie Internetkaart symbolen voor nuttige plaatsen (POI) (p. 108).
Kaartkleuren
Druk voor het instellen van de kaartkleuren in de
normaalweergave van de bron op OK/MENU en
kies Instellingen Kaartopties
Kaartkleuren.
Activeer de optie van uw keuze met OK.
112
Druk voor weergave van verkeersinformatie in de
normaalweergave van de bron op OK/MENU en
kies Instellingen Kaartopties Verkeer op
kaart.
Gerelateerde informatie
•
Internetkaart - tekst en symbolen op beeldscherm (p. 105)
ALFABETISCH REGISTER
A
Afstandsbediening
batterij vervangen
ALFABETISCH REGISTER
DVD
B
85
87
Batterij
afstandsbediening
87
E
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten
41
Bedieningselementen
middenconsole, stuurwiel
28
Equalizer
Ambient Surround Sound
35
Beeldinstellingen
49
Applicaties (apps)
77
Bellen
Audio en media
het systeem bedienen
inleiding
menufuncties
menu-overzicht
overzicht
28
26
28
87
27
Audiosysteem
26
Auto met internetaansluiting
applicaties (apps)
Internetinstellingen
internetkaart
menu-overzicht
webbrowser
AUX-ingang
Bestemming
72
77
23
102
94
78
27, 52
Bluetooth®
gesprek naar mobiel
handsfree
media
microfoon uit
streaming audio
59
106
61
59
54
61
54
44
36
G
Geluid
Ambient Surround Sound
Instellingen
35
33
Geluidspodium
35
Gesprek
functies
inkomend
59
59
C
CD
44
Connected Car
automodem
75
H
Harde schijf (HDD)
49
I
D
Infotainment (Audio en media)
DAB-radio
Digitale radio (DAB)
36, 43
43
26
Instructie-opties
110
Internetkaart
102
113
ALFABETISCH REGISTER
iPod®, aansluiting
53
N
normaalweergave
Nuttige plaatsen (POI)
K
Kaart (internetkaart)
102
Kaart-opties
111
28
108
41
M
114
54
Mediaspeler
compatibele bestandsformaten
44
50
Media zoeken
46
Menufuncties audio en media
28
28
Support
11
Symbolen
op het beeldscherm
32
P
Programmatypes radio (PTY)
Media Bluetooth®
Stuurwiel
Toetsenset
R
Radio
DAB
RDS
Route
gedetailleerde route-informatie
36
36, 43
40
T
Telefoon
aansluiten
bellen
gesprekken aannemen
handsfree
inkomend gesprek
telefoonboek
telefoonboek, snelkoppeling
56
59
61
59
59
63
63
Microfoon
60
Mobiele telefoon, zie Telefoon
56
Toetsensets op stuurwiel
28
MY CAR
Informatie
Internetinstellingen
Klimaatinstellingen
Menu-optie
paden
Rijhulpsystemen
Steminstellingen
Systeeminstellingen
Voertuiginstellingen
14
24
23
22
15
15
19
22
21
17
TV
81
109
Toetsenbord
103
S
Scrollen (kaart verschuiven)
105
Scrolmenu (kaartmenu)
105
Sensus
Signaalingang, extern
Stembediening
6
27, 52
65
U
USB, aansluiting
53
USB-ingang
52
ALFABETISCH REGISTER
V
Verkeersinformatie (internetkaart)
111
Verkeersinformatie (TP)
41
Verkoop van auto
11
Volume
beltoon, telefoon
externe geluidsbron
snelheids-/geluidscompensatie
Telefoon
telefoon/mediaspeler
28
62
54
36
62
62
Volvo ID
12
Volvo Sensus
6
W
Webbrowser
78
Webradio
77
Wifi
75
115
ALFABETISCH REGISTER
116
TP 22698 (Dutch), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement