Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2017 Late Volvo On Call

Volvo S60 2017 Late Volvo On Call
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem. Voor
een correcte werking van het systeem is een actief abonnement vereist.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Overzicht van Volvo On Call*
5
Volvo On Call* gebruiken
5
Beschikbare Volvo On Call*-functies
6
Comfortdiensten van Volvo On Call*
7
Volvo On Call*-app
7
Afstandsstart verwarming* via sms
9
Afstandsstart verwarming* via sms
10
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
11
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
11
Roep pechhulp onderweg in met
Volvo On Call*
12
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
12
Auto ontgrendelen via Volvo On
Call*-helpdesk
13
Menu-opties van Volvo On Call*
14
Volvo On Call*-meldingen op display
14
Beschikbaarheid Volvo On Call*
15
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
17
Pincode voor Volvo On Call*
18
Verkoop van auto met Volvo On Call*
18
Persoonsgegevens
19
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call* is een aanvullende dienst op
abonnementsbasis voor Volvo-bezitters. Het
abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.
Het Volvo On Call-systeem is gekoppeld aan het
SRS- en alarmsysteem van de auto en de overige
systemen van de auto (bijvoorbeeld vergrendeling
en klimaat). De auto is voorzien van een ingebouwde modem voor de communicatie tussen de
auto en de Volvo On Call-diensten. Op de kaart
(p. 15) staan de landen waar het systeem
momenteel in gebruik is. Neem contact op met
een Volvo-dealer voor de nieuwste gegevens,
omdat er zich wijzigingen op de kaart kunnen
voordoen. De invulling van het abonnement verschilt per markt. Neem contact op met een Volvodealer voor informatie over de diensten die in een
land beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven de
functies van het systeem gedurende 5 dagen
beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende
dagen eenmaal per uur. Na deze 22 dagen staat
het systeem uit, tot u de auto opnieuw start.
Het systeem maakt gebruik van GNSS (Global
Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren. Om een verbinding tot stand te brengen
1
4
met de Volvo On Call-helpdesk en de Volvo On
Call-app wordt de ingebouwde automodem
gebruikt.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de Volvo On Call-partners mobiele dekking
hebben en op de markten waar de dienst
beschikbaar is.
Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.
Abonnement
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het
abonnement heeft afhankelijk van de markt een
bepaalde geldigheidsduur.
Beveiligingspakket
•
•
•
•
Diefstalwaarschuwing (p. 12).
Opsporing van gestolen auto (p. 12).
Ontgrendeling op afstand (p. 12).
Startblokkering op afstand (p. 12)1.
N.B.
Alle gesprekken met de Volvo On Call-helpdesk worden opgenomen.
Informatie op internet
Zie support.volvocars.com voor meer informatie
over Volvo On Call.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op
de app (p. 7). Neem het onderdeel over Volvo
ID in de gebruikershandleiding door om te zien
wat de voordelen van een Volvo ID zijn en hoe u
er een aanmaakt.
Comfortdiensten
•
•
Volvo On Call-app (p. 7).
Afstandsstart verwarming via sms (p. 9).
Veiligheidsdiensten
•
•
•
Automatisch alarm (p. 11).
Handmatig alarm (p. 11).
Pechhulp onderweg (p. 12).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 15)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Overzicht van Volvo On Call*
Volvo On Call* gebruiken
Persoonsgegevens (p. 19)
Overzicht van knoppen en displayweergaven.
Volvo On Call wordt geactiveerd bij het bedienen van een van de twee knoppen op het plafondpaneel of bij selectie in de desbetreffende
menugroep.
Volvo On Call wordt automatisch gestart wanneer
de veiligheidssystemen van de auto worden
getriggerd, bijvoorbeeld bij een ongeluk waarbij
het activeringsniveau voor de gordelspanners of
de airbags wordt bereikt. Er wordt een verbinding
tot stand gebracht met de auto, waarna de Volvo
On Call-helpdesk passende hulp stuurt naar de
locatie van de auto.
SOS-knop - in noodgevallen
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 14)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 14)
Druk minstens 2 seconden op de SOS-knop op
het plafondpaneel om de alarmdienst handmatig
te activeren.
Alternatief voor de SOS-knop
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call SOS.
ON CALL-knop - bij pech onderweg
Druk minstens 2 seconden lang op de ON CALLknop op het plafondpaneel om de dienst te activeren en in contact te komen met de Volvo On
Call-helpdesk, zie Beschikbare Volvo On Call*functies (p. 6).
}}
* Optie/accessoire.
5
VOLVO ON CALL
||
Alternatief voor de ON CALL-knop
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call On Call.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De knop ON CALL is te gebruiken voor alle
andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
Dienst annuleren
Een geactiveerde dienst is binnen 10 seconden
te annuleren door op de EXIT-knop te drukken.
Instellingen
Mogelijke opties en instellingen in het menusysteem (p. 14).
• Slot blokkeren - aangeven wanneer de
SOS- en ON CALL-knoppen actief moeten
zijn. Bij activering van deze functie zijn de
knoppen alleen actief, als de transpondersleutel in stand I of II staat of als de motor
draait.
• Service activeren - Te gebruiken om een
abonnement te activeren en toegang tot de
dienst te krijgen.
6
De status Activeer abonnement geeft aan dat
Volvo On Call eerst bij een erkende Volvo-werkplaats moet worden geactiveerd, voordat de eigenaar van de auto zich kan registreren.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 14)
Beschikbare Volvo On Call*-functies
Overzicht van de beschikbare Volvo On Callfuncties via de Volvo On Call-helpdesk en de
Volvo On Call-app.
Dienst
Helpdesk
AppA
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 14)
Afstandsstart verwarming
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Automatisch alarm
X
Afstandsstart verwarming* via sms (p. 10)
Handmatig alarm
X
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
(p. 11)
Pechhulp onderweg
X
X
Diefstalwaarschuwing
X
X
Opsporing van gestolen
auto
X
Ontgrendeling op afstand
X
•
Roep pechhulp onderweg in met Volvo On
Call* (p. 12)
•
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*-helpdesk (p. 13)
X
Op afstand vergrendelen
Startblokkering op
afstandB
X
X
Afstandsstart motor
(ERS)B, C
Auto lokaliseren
X
X
X
X
Dashboard van auto
X
Logboekfunctie
X
Auto-informatie
X
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Dienst
Status en ladingstoestand
accuD
Helpdesk
AppA
Comfortdiensten van Volvo On Call*
Volvo On Call*-app
X
X
Via mobiele apparaten te verrichten comfortdiensten zoals afstandsstart verwarming* via een
sms of communicatie met de auto via de app.
Volvo On Call-gebruikers beschikken over een
app waarmee ze via een mobiel apparaat contact kunnen houden met hun geparkeerde auto.
Volvo On Call-gebruikers beschikken over een
app waarmee ze via een mobiel apparaat contact
kunnen houden met hun geparkeerde auto. De
app kan de auto lokaliseren, op afstand vergrendelen, de motor op afstand starten en informatie
weergeven over het brandstofpeil en tal van
andere gegevens.Lees meer over de app
(p. 7).
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen
beschikbaar.
Oplaadtimers instellenD
X
Aansluitherinnering laadkabelD
X
PreconditioningD
X
Bestemming naar de auto
sturenE
X
A
B
C
D
E
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen beschikbaar.
Bepaalde markten.
Bepaalde auto's met een automatische versnellingsbak.
Geldt alleen voor auto's met Twin Engine.
Vereist Sensus Navigation.
Gerelateerde informatie
•
•
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 7)
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 12)
•
Volvo On Call*-app (p. 7)
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming
op brandstof biedt Volvo On Call de mogelijkheid
om via een mobiel apparaat dezelfde instellingen
te hanteren als via het bedieningspaneel in de
auto. Lees meer over het op afstand starten van
de verwarming via sms (p. 9).
Gerelateerde informatie
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
De app wordt continu bijgewerkt, zodat mogelijk
niet alle beschikbare functies in deze publicatie
beschreven staan. Zie support.volvocars.com voor
meer informatie over Volvo On Call.
De app is beschikbaar voor iOS, Android en Windows Mobile. Download de app via Apple's App
Store, Windows Phone Store of Google Play.
Om gebruik te kunnen maken van de app en de
online diensten van Volvo hebt u een persoonlijke
Volvo ID nodig.
Neem het artikel over Volvo ID in de gebruikershandleiding door om te zien wat de voordelen van
een Volvo ID zijn en hoe u er een aanmaakt.
Auto lokaliseren
De positie van de auto verschijnt op een kaart en
u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de
auto krijgen. Er is ook een digitaal kompas dat
aangeeft in welke richting u de auto kunt vinden.
Het is mogelijk de claxon en knipperlichten van
de auto te activeren om het zoeken te vereenvoudigen.
}}
* Optie/accessoire.
7
VOLVO ON CALL
||
Bestemming naar de auto sturen
De functie ‘Send to Car’ van de app biedt u de
mogelijkheid om een bestemming (van bijvoorbeeld een hotel, winkel, bioscoop, restaurant,
tankstation) naar de auto te sturen. De locatie
van deze bestemming is vervolgens beschikbaar
in het navigatiesysteem van de auto2. Als uw auto
niet vanuit de fabriek werd aangeleverd met een
navigatiesysteem, moet een Volvo-dealer de
autoconfiguratie aanpassen waarna de Volvo On
Call-app een bestemming naar uw auto kan versturen. Voor instructies bij de functie Send to Car,
zie support.volvocars.com.
Dashboard van auto
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende
hoeveelheid brandstof, gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Auto controleren
De app voert een ‘statuscontrole’ van de auto uit
en geeft informatie weer over gloeilampen, remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.
Logboekfunctie
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens over
alle ritten van de afgelopen 40 dagen te downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om
2 Geldt voor Sensus Navigation.
3 Bepaalde modellen en markten.
4 Aanwezig op de XC60, auto's met
8
alle ritten of enkele ervan uit de app te exporteren in spreadsheetformaat en naar een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld handig voor
zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van een rit geen
logboekinformatie.
Auto-informatie
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer) zijn eenvoudig op te vragen.
Diefstalwaarschuwing
Als het alarmsysteem van de auto afgaat, krijgt u
daarvan via uw apparaat bericht.
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto vergrendelen en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen vraagt de app
u bij ontgrendeling op afstand altijd naar de pincode. Uw persoonlijke Volvo ID geldt als wachtwoord.
Afstandsstart motor3
Afstandsstart ERS – Engine Remote Start houdt
in dat u de motor van de auto op afstand kunt
starten om op die manier de passagiersruimte
voor aanvang van de rit tot een comfortabele
temperatuur te verwarmen/koelen. Om met de
auto te kunnen wegrijden, moet de rijmodus worden geactiveerd. Dit gaat op dezelfde manier als
bij motorstart. Lees in de gebruikershandleiding
het artikel Motor starten door om te lezen hoe u
de motor kunt starten.
De klimaatregeling start met automatische instellingen. Een via afstandsstart geactiveerde motor
blijft maximaal 15 minuten draaien en wordt
daarna afgezet. Na twee activeringen van de
afstandsstart moet de motor eerst op de normale
manier worden gestart, voordat afstandsstart
weer te gebruiken is.
Afstandsstart van de motor is alleen verkrijgbaar
op auto's met een automatische versnellingsbak
en een geïnstalleerde motorkapschakelaar4.
Afstandsstart verwarming
Als uw auto is uitgerust met een standverwarming kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen programmeren.
alarm, verschillende uitvoeringen met een 4-cilindermotor of bij specificatie van ERS bij aankoop van een nieuwe auto.
VOLVO ON CALL
WAARSCHUWING
Om de motor op afstand te starten, moet aan
de volgende criteria zijn voldaan:
•
•
•
De auto moet onder toezicht staan.
Er mogen zich geen personen of dieren
in of om de auto aanwezig bevinden.
De auto mag niet in een afgesloten, niet
geventileerde ruimte staan - de uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij
mensen en dieren zorgen.
Aansluitherinnering laadkabel5
Afstandsstart verwarming* via sms
Mogelijkheid om een herinnering in de app te
krijgen, wanneer u bij het parkeren van de auto
de laadkabel vergeet aan te sluiten.
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming
op brandstof biedt Volvo On Call de mogelijkheid om via een mobiel apparaat dezelfde instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel
in de auto. Timerinstellingen zijn mogelijk door
de gewenste timerinstelling in een sms te versturen via een mobiel apparaat, zie afstandsstart
verwarming (p. 10).
Preconditioning5
Middels preconditioning worden de motor en het
interieur voorverwarmd ter beperking van de slijtage en het stroomverbruik tijdens de rit. De app
werkt op dezelfde manier als bij de afstandsstart
van de verwarming.
Gerelateerde informatie
N.B.
Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden. Neem
ook plaatselijke/landelijke regels/bepalingen
betreffende het geluidsniveau bij een draaiende motor in acht.
•
•
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 7)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Status en ladingstoestand accu5
Met deze functie kunt u de ladingstoestand van
de hybride-accu zien en nagaan of er oplading
plaatsvindt.
De verwarming kent twee tijdstippen, die in de
volgende beschrijving worden aangeduid als T1
en T2. Ze geven de tijdstippen aan waarop de
auto de ingestelde temperatuur moet hebben
bereikt. Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen,
dient de sms het kenteken6 van de auto te bevatten, gevolgd door de pincode voor het Volvo On
Call-systeem.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Oplaadtimers instellen5
Laden hoeft niet direct bij het koppelen van de
laadkabel te beginnen. Het is mogelijk via de app
een tijdstip in te stellen waarop het laden moet
beginnen.
5 Geldt alleen voor V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
6 Eventuele letters in het kenteken zijn met hoofdletters en kleine
Het via een mobiel apparaat op afstand kunnen
bedienen van de verwarming in de auto is een
praktische functie die comfortverhogend werkt en
evenveel kost als een sms.
Afstandsstart verwarming* via sms (p. 10)
Volvo On Call*-app (p. 7)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
letters aan te geven.
* Optie/accessoire.
9
VOLVO ON CALL
Afstandsstart verwarming* via sms
De verwarming in de auto is via sms-berichten te
bedienen.
N.B.
Let er bij de afstandsstart van de verwarming
op waar de auto geparkeerd staat, omdat de
verwarming uitlaatgassen produceert.
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door een
hekje (#). Het bericht dient aan elkaar, zonder
spaties, te worden geschreven en te worden
afgesloten met een hekje (#), bijv. # Pincode
#1#
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende nummer:
+46 70 903 20 40. Bij bepaalde mobiele apparaten kunt u een berichtsjabloon aanmaken voor
eenvoudigere en snellere bediening.
Commando’s voor directe activering
Om een ingeschakelde verwarming direct uit te
schakelen:
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
1.
2.
Verstuur het bericht.
2.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdgestuurde in-/
uitschakeling
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van de
verwarming te annuleren moet u het geprogrammeerde tijdstip deactiveren.
Om T1 te deactiveren:
Als u een nieuwe tijd wilt programmeren, sluit u
het bericht af met het gewenste tijdstip,
bijvoorbeeld 17307.
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
2.
Verstuur het bericht.
T1 wijzigen en activeren:
Om T2 te deactiveren:
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
2.
Verstuur het bericht.
2.
Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
Als de verwarming niet aanslaat
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
2.
Verstuur het bericht.
In bepaalde situaties is de verwarming niet in te
schakelen via een sms. In dat geval wordt een
sms met de tekst ‘Inschakeling verwarming niet
mogelijk!’ verstuurd naar het telefoonnummer via
welk u de functie probeerde te activeren.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te activeren:
Om de verwarming direct te starten:
Activeren T1:
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
1.
Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2.
Verstuur het bericht.
2.
Verstuur het bericht.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Afstandsstart verwarming* via sms (p. 9)
Volvo On Call*-app (p. 7)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Activeren T2:
7
10
Rond het tijdstip altijd op 5 minuten nauwkeurig af.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Veiligheidsdiensten van Volvo On
Call*
Automatische en handmatige alarmering en het
inroepen van pechhulp onderweg behoren tot
de veiligheidsdiensten van Volvo On Call . Voor
alarmering bij een ongeluk of in een noodsituatie
maakt u gebruik van de veiligheidsdiensten.
Automatisch alarm
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gestuurd naar de Volvo On Call-helpdesk.
Het volgende gebeurt:
1.
Er wordt automatisch een bericht gestuurd
naar de Volvo On Call-helpdesk.
2.
De Volvo On Call-helpdesk neemt vervolgens
telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
3.
De Volvo On Call-helpdesk neemt daarna
contact op met de benodigde hulpdiensten
(politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en
dergelijke).
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Callhelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
8
Handmatig alarm
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk
voor hulp in noodsituaties, zie Handmatig alarm
slaan (p. 11).
Pechhulp onderweg
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u pechhulp inroepen, zie Pechhulp onderweg inroepen (p. 12).
Handmatig alarm slaan via Volvo On
Call*
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk voor hulp in noodsituaties.
Om handmatig alarm te slaan via de Volvo On
Call-helpdesk:
1.
Druk de SOS-knop (p. 5) minstens
2 seconden in om hulp in te roepen, wanneer
bijvoorbeeld iemand onwel wordt of als de
auto en/of inzittenden in bedreigende situaties belanden.
2.
De Volvo On Call-helpdesk krijgt vervolgens
een signaal met gegevens over de benodigde hulp en de positie van de auto.
3.
De Volvo On Call-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te
stellen welke hulp er moet worden geboden.
Voor pechhulp onderweg is mogelijk een apart
abonnement vereist.
Alarmnummer
Als de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert
het een telefonische verbinding tot stand te brengen met de Volvo On Call-helpdesk. Als dat niet
mogelijk is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden met het alarmnummer in het gebied
waar u zich op dat moment bevindt8.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Callhelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Geldt voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire.
11
VOLVO ON CALL
Roep pechhulp onderweg in met
Volvo On Call*
Beveiligingspakket van Volvo On
Call*
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
Volvo On Call biedt hulp bij inbraak in de auto of
diefstal van de auto en kan de auto op afstand
ontgrendelen, als u de sleutels bent kwijtgeraakt
of zich hebt buitengesloten.
1.
Druk minstens 2 seconden lang op de ON
CALL-knop (p. 5).
2.
De Volvo On Call-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te
stellen welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Het beveiligingspakket dient om het risico te
beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht de
auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk
deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van Volvo On Call geactiveerd.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het
beveiligingspakket worden bij wijze van optie op
bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.
Diefstalwaarschuwing
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het
alarmsysteem van de auto afgaat) stuurt Volvo
On Call automatisch een signaal naar de Volvo
On Call-helpdesk.
Als het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt
de Volvo On Call-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via de
transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat
de waarschuwing is gegeven, wordt de dienst
geannuleerd.
9 Bepaalde
12
Opsporing van gestolen auto
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of
een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van
de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de
Volvo On Call-helpdesk in overleg ertoe besluiten
om de auto op te sporen. De Volvo On Call-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan
de hand daarvan de juiste positie van de auto te
kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of
een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Ontgrendeling op afstand
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of
zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5 dagen
contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk
om na verificatie aan de hand van de pincode de
auto op afstand te ontgrendelen. De Volvo On
Call-helpdesk ontgrendelt de auto na overleg met
de eigenaar.
Startblokkering op afstand9
Bewaking en immobilisering van een gestolen
auto.
markten.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de
instanties contact op met de Volvo On Call-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
Volvo On Call-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de Volvo On
Call-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De Volvo On
Call-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Auto ontgrendelen via Volvo On
Call*-helpdesk
De auto is op afstand te ontgrendelen via de
Volvo On Call-helpdesk.
1.
Neem contact op met de helpdesk van Volvo
On Call (p. 17).
2.
Wanneer de Volvo On Call-helpdesk aan de
hand van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg
een ontgrendelingssignaal naar de auto
gestuurd.
3.
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte ontvangst voor
storingen zorgen bij ontgrendeling op afstand.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call* (p. 12)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Volvo On Call*-app (p. 7)
Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u de kofferklep/de achterklep openen.
Druk tweemaal op het met rubber beklede
drukplaatje of trek aan de handgreep.
N.B.
Als de kofferklep (of de achterklep) niet binnen een bepaalde tijd door de Volvo On Callhelpdesk wordt ontgrendeld, wordt de kofferklep (of de achterklep) automatisch hervergrendeld.
4.
Bij het openen van de portieren gaat het
alarmsysteem van de auto af. Schakel het
alarm uit door op de ontgrendelingsknop op
de transpondersleutel te drukken of plaats
de transpondersleutel in het contactslot.
* Optie/accessoire.
13
VOLVO ON CALL
Menu-opties van Volvo On Call*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor het menu van het Volvo On Call-systeem.
Om het menu te openen: Druk op de MY CARknop en druk nogmaals op MY CAR om het snelmenu met het Volvo On Call-menu te openen.
Dealerinformatie
Volvo On Call*-meldingen op
display
Volvo On Call laat zo nodig automatisch informatieve meldingen verschijnen.
• Voertuigpositie niet gevonden - zie
Beschikbaarheid (p. 4).
• Service tijdelijk niet beschikbaar - zie
Beschikbaarheid (p. 4). De melding verschijnt
op het display.
SOS
On Call
• Volvo On Call Service vereist - Volvo On
Call-systeem defect. Neem voor hulp contact
op met een Volvo-dealer. De melding verschijnt op het instrumentenpaneel.
Slot blokkeren
Vergrend./ontgrend. SOS- en On Callknoppen
Abonnement activeren
• Volvo On Call- abonnement verloopt
spoedig - Volvo On Call-abonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met een
Volvo-dealer. De melding verschijnt op het
instrumentenpaneel.
Service activeren
Gerelateerde informatie
•
•
•
14
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 14)
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Volvo On Call* (p. 4)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 14)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Beschikbaarheid Volvo On Call*
Kaart van de gebieden waar Volvo On Call
beschikbaar is. De service wordt continu uitge-
breid en zal in tal van landen beschikbaar
komen. Neem voor actuele informatie contact op
met een erkende Volvo-werkplaats.
}}
* Optie/accessoire.
15
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call is beschikbaar in de grijs gemarkeerde gebieden.
Gerelateerde informatie
•
16
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Optie/accessoire.
17
VOLVO ON CALL
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt voor de zekerheid gebruikt
om te controleren of u gebruik mag maken van
de Volvo On Call-diensten.
De viercijferige pincode die de eigenaar van de
auto ontvangt, wanneer de dealer het abonnement activeert, dient om te controleren of u
gebruik mag maken van bepaalde Volvo On Calldiensten, zoals afstandsontgrendeling van de
auto door de Volvo On Call-helpdesk (p. 12) of
de aanmaak van een account voor de app (p. 7).
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte auto),
neem dan contact op met een dealer of druk op
de knop ON CALL in de auto. De eigenaar van
de auto krijgt de nieuwe code dan toegezonden.
•
Verkoop van auto met Volvo On Call*
(p. 18)
Verkoop van auto met Volvo On
Call*
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de
eigenaar van de Volvo On Call-dienst te wijzigen.
Volvo On Call-dienst beëindigen
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de dienst te beëindigen. De
dealer beëindigt het abonnement en wist eventuele rijlogboeken. De dienst is ook te beëindigen
via de Volvo On Call-app.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen in de auto te resetten naar
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Wanneer u tienmaal achtereen de verkeerde pincode hebt ingevoerd, wordt uw account geblokkeerd. Om de app in dat geval weer te kunnen
gebruiken, moet u eerst een nieuwe pincode kiezen en een nieuwe account voor de app aanmaken op dezelfde manier als bij aanmaak van de
voorgaande account.
Gerelateerde informatie
•
•
18
Beveiligingspakket van Volvo On Call* (p. 12)
Volvo On Call*-app (p. 7)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
de oorspronkelijke fabrieksinstelling10, zie Verkoop van auto in de gebruikershandleiding.
Volvo On Call-diensten starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met Volvo On
Call:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
dealer om de resterende duur van het abonnement over te laten schrijven op de nieuwe eigenaar. Om ervoor te zorgen dat Volvo On Call naar
behoren werkt en te voorkomen dat de oude
eigenaar gebruik kan maken van de diensten is
het belangrijk dat de contactgegevens worden
bijgewerkt. De nieuwe eigenaar ontvangt een
persoonlijke pincode bestaande uit vier cijfers om
zich te kunnen identificeren als eigenaar (of
andere bevoegde) en gebruik te kunnen maken
van bepaalde diensten.
10
Geldt alleen voor auto’s die met internet kunnen worden verbonden.
Persoonsgegevens
Land
Sales company
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call-dienst.
Duitsland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Denemarken
Volvo Car Denmark A/S
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Zwitserland
Volvo Car Switzerland AG
De nationale sales company's van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens
in het kader van de dienst. Alle verwerking is conform usance en de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Land
Sales company
België
Volvo Car Belux
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Frankrijk
Volvo Car France
Nederland
Volvo Cars Nederland B.V.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
Italië
Volvo Car Italia S.p.A.
Noorwegen
Volvo Car Norway AS
De verwerkte persoonsgegevens vallen hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
Spanje
Volvo Car España S.L.U.
Zweden
Volvo Car Sweden AB
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en buiten de EU/EER om de dienst te kunnen verlenen
en verder te ontwikkelen.
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt
bij activering van de dienst en andere vormen
van contact met Volvo, zoals naam, adres,
telefoonnummer, type en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat de dienst
wordt aangeroepen, of er airbags en/of gor}}
19
VOLVO ON CALL
||
delspanners zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof, de actuele temperatuur in
en om de auto, of portieren/kleppen en ruiten vergrendeld of ontgrendeld zijn en de zes
laatst bekende locaties en rijrichtingen van
de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden, de
helpdesk die de gewenste hulpdienst bood
en de aantekeningen die de desbetreffende
helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht van
Volvo en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor de te
verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan
contracten die hen verplichten vertrouwelijk om
te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de
wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de dienst vereiste persoonsgegevens blijven ten minste voor de contractsduur geregistreerd en daarna net zolang als
nodig is voor Volvo om te voldoen aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband met gebeurtenissen
die binnen het bestek van de dienst vallen, worden uiterlijk drie maanden nadien verwijderd.
20
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in de
verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van
de persoonsgegevens contact op met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage
dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend
door de eiser te worden ingediend en bovendien
naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt
het verzoek aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker te
kennen akkoord te gaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de Volvo On
Call-dienst.
TP 22749 (Dutch), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising