Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2019 Volvo On Call

Volvo S60 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijving de functies van Volvo On Call.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
4
Aan de slag met Volvo On Call*
5
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
6
Hulp via Volvo On Call*
6
Automatische ongevalsmelding Volvo
On Call*
7
Acute hulp via Volvo On Call*
8
Wegenhulp met Volvo On Call*
Externe ontgrendeling en vergrendeling via Volvo On Call*
2
9
10
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
11
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*
11
Op afstand bediende startblokkering
met Volvo On Call*
12
Helpdesk via Volvo On Call*
13
Bestemmingen naar de auto sturen
via de Volvo On Call*-helpdesk
13
Volvo On Call*-markten
14
Volvo On Call*-diensten per markt
15
Ruststand en beschikbaarheid van
Volvo On Call*
16
Volvo On Call* in het buitenland
16
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
17
Prioriteit stellen: Volvo On Call*-helpdesk of alarmcentrale
20
Pincode voor Volvo On Call*
20
Auto met Volvo On Call* kopen of
verkopen
21
Reservebatterij voor Volvo On Call*
22
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
biedt een directe verbinding met
de auto, extra comfort en dag en nacht toegang
tot hulp.
De functies zijn beschikbaar via de Volvo On Callapp2 en via de ON CALL- en SOS-knoppen aan
het plafond van de auto:
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening
gebracht.
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten3
met inbegrip van pechhulp onderweg.
tevens telefonisch contact opnemen met de
Volvo On Call-helpdesk.
N.B.
Alle gesprekken met de Volvo On Call-helpdesk worden mogelijk opgenomen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Volvo On Call-systeem
Het is bijv. mogelijk om rechtstreeks via de Volvo
On Call-app op een telefoon de auto te vergrendelen en ontgrendelen of het brandstofpeil te
controleren. In een acute noodsituatie kunt u
hulpdiensten laten uitrukken. Bij minder acute
problemen, zoals een lekke band, kunt u wegenhulp inroepen.
1
2
3
4
Volvo On Call is gekoppeld aan het beveiligingsen alarmsysteem van de auto en aan de overige
autosystemen, zoals de vergrendelingen en de
klimaatregeling. De auto is voorzien van een
geïntegreerde modem voor communicatie met de
Volvo On Call-helpdesk en de Volvo On Call-app.
Voor het bepalen van de autopositie wordt
gebruikgemaakt van GNSS (Global Navigation
Satellite System).
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
(p. 22)
•
Ruststand en beschikbaarheid van Volvo On
Call* (p. 16)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Neem contact op met de helpdesk
Maak om contact op te nemen met de Volvo On
Call-helpdesk gebruik van de ON CALL-knop in
de auto of van de Volvo On Call-app. U kunt
De beschikbaarheid verschilt per markt.
De appfuncties verschillen per markt.
De diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Aan de slag met Volvo On Call*
Dit artikel beschrijft wat nodig is om aan de slag
te kunnen met Volvo On Call.
Voorbereidingen
Volvo On Call is een fabrieksoptie voor nieuwe
auto's en het wordt geadviseerd om de Volvo On
Call-app te downloaden en de demostand uit te
proberen alvorens uw auto op te halen bij de
dealer. U kunt zo de meeste functies uittesten en
een idee krijgen van het gebruik van de app. De
app is gratis.
Volvo On Call activeren
Bij het ophalen van de auto activeert de dealer
het Volvo On Call-systeem en ontvangt u een
automatisch gegenereerde pincode voor Volvo
On Call. Met deze pincode die als beveiliging
dient en te vergelijken is met een transpondersleutel, kunt u zich identificeren als eigenaar van
uw Volvo (of als een ander bevoegd persoon
zoals een partner).
Volvo On Call-abonnement
Er moet een geldig Volvo On Call-abonnement
aan de auto zijn gekoppeld
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat het abonnement in. Het
abonnement heeft afhankelijk van de markt een
bepaalde geldigheidsduur die te verlengen is.
Neem voor hulp contact op met een Volvo-dealer.
N.B.
De automatische ongevalsmelding, SOSknop en pechhulp onderweg via On Callknop werken ook zonder abonnement.
Volvo ID en Volvo On Call-app koppelen
aan de auto
Om Volvo On Call te gebruiken is een Volvo ID
vereist. Na aanmaak van een Volvo ID moet de
Volvo On Call-app aan de auto worden gekoppeld.
Gerelateerde informatie
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 20)
Auto met Volvo On Call* kopen of verkopen
(p. 21)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
N.B.
Let erop dat er voor het gebruik van de Volvo
On Call-app geldige Volvo On Call-abonnementen moet zijn getekend voor de eigenaar
en de auto.
Aankoop van een tweedehands auto
met Volvo On Call
Bij aankoop van een tweedehands Volvo met
Volvo On Call is het voor een goede werking van
de dienst belangrijk dat u de gegevens van de
vorige eigenaar verwijdert en vervangt door uw
eigen gegevens. Bezoek voor hulp een Volvodealer.
* Optie/accessoire.
5
VOLVO ON CALL
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
Volvo On Call-gebruikers hebben altijd een
directe verbinding met hun auto via de Volvo On
Call-app.
Zo is te zien of gloeilampen moeten worden vervangen en of er sproeiervloeistof moet worden
bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen
en ontgrendelen, het brandstofpeil te controleren
en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook
de preconditioning is in te stellen en te starten
via het parkeerklimaat van de auto of via de
afstandsstart(ERS4) van de auto.
Hulp via Volvo On Call*
Volvo On Call kan extra zekerheid en hulp bieden bij bijvoorbeeld een lekke band, motorpech
of een ongeluk.
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
Volvo On Call* (p. 4)
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Gerelateerde informatie
4
6
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
De Volvo On Call-app is beschikbaar voor iOS,
Android en Windows Mobile. Download deze app
gratis via Apple App Store, Google Play of Windows Phone Store.
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call biedt niet alleen extra comfort en
bedieningsmogelijkheden via de app maar tevens
tal van hulpdiensten via de SOS- en ON CALLknoppen aan het plafond, zoals acute hulp bij een
ongeluk, een waarschuwing voor diefstal, pechhulp onderweg en ontgrendeling op afstand.
De Volvo On Call-app wordt voortdurend bijgewerkt. Actuele informatie over de beschikbare
functies voor de verschillende automodellen is te
vinden op support.volvocars.com.
•
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Engine Remote Start is beschikbaar op bepaalde markten en modellen.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Automatische ongevalsmelding
Volvo On Call*
de juiste instanties. Die bepalen dan op hun
beurt welke hulp er moet worden geboden.
met het alarmnummer in het gebied waar u zich
op dat moment bevindt.
Bij een botsing kan de auto een automatische
ongevalsmelding sturen naar de Volvo On Callhelpdesk of de dichtstbijzijnde alarmcentrale, die
vervolgens de vereiste hulpdiensten sturen.
Openbaar alarmnummer verkiezen5
U kunt de instellingen aanpassen zodat de auto
het openbaar alarmnummer belt in plaats van de
helpdesk van Volvo On Call. Lees de afzonderlijke
instructies.
Gerelateerde informatie
Volvo On Call-helpdesk5
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gestuurd naar de Volvo On Call-helpdesk.
Daarbij gebeurt het volgende:
1.
2.
3.
De auto stuurt automatisch een melding, met
onder meer de positie van de auto, naar de
Volvo On Call-helpdesk.
De Volvo On Call-helpdesk neemt vervolgens
telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
De Volvo On Call-helpdesk neemt daarna
contact op met de benodigde hulpdiensten
(politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en
dergelijke).
Als er geen telefonisch contact kan worden
gemaakt, waarschuwt de Volvo On Call-helpdesk
5 Geldt
6 Geldt
Dichtstbijzijnde alarmcentrale6
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er direct een automatisch signaal gestuurd naar de dichtstbijzijnde
alarmcentrale. Daarbij gebeurt het volgende:
1.
2.
De alarmcentrale neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het ongeval
en te bepalen welke hulp er moet worden
geboden.
De alarmcentrale stuurt daarna de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).
•
•
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Prioriteit stellen: Volvo On Call*-helpdesk of
alarmcentrale (p. 20)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem telefonisch contact tot
stand te brengen met de Volvo On Call-helpdesk
van het desbetreffende land. Als dat niet mogelijk
is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden
voor Volvo On Call-markten van het type A.
voor Volvo On Call-markten van het type B.
* Optie/accessoire.
7
VOLVO ON CALL
Acute hulp via Volvo On Call*
Dichtstbijzijnde alarmcentrale8
Druk op de SOS-knop om contact op te nemen
met de Volvo On Call-helpdesk of, in een noodsituatie, met de dichtstbijzijnde alarmcentrale.
Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u
de dichtstbijzijnde alarmcentrale handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens
2 seconden ingedrukt te houden. Via telefonisch
contact wordt bepaald welke hulpdiensten (politie, ambulance, berging et cetera) benodigd zijn,
waarna de hulpdiensten worden gestuurd.
Volvo On
Call-helpdesk7
Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u
de Volvo On Call-helpdesk handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden
ingedrukt te houden. De Volvo On Call-helpdesk
wordt dan gewaarschuwd, ontvangt informatie
over de positie van de auto en probeert vervolgens telefonisch contact te maken met de
bestuurder om in overleg te bepalen welke hulp
er moet worden geboden.
Als er geen telefonisch contact kan worden
gemaakt, waarschuwt de Volvo On Call-helpdesk
de vereiste hulpdiensten (politie, ambulance,
takelwagen en dergelijke). Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Openbaar alarmnummer verkiezen7
U kunt de instellingen aanpassen zodat de auto
het openbaar alarmnummer belt in plaats van de
helpdesk van Volvo On Call. Lees de afzonderlijke
instructies.
7 Geldt voor Volvo On Call-markten
8 Geldt voor Volvo On Call-markten
9 De diensten variëren per markt.
8
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening
gebracht.
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten9
met inbegrip van pechhulp onderweg.
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem telefonisch contact tot
stand te brengen met de Volvo On Call-helpdesk
van het desbetreffende land. Als dat niet mogelijk
is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden
met het alarmnummer in het gebied waar u zich
op dat moment bevindt.
De knoppen ON CALL en SOS zijn te deactiveren, wanneer het elektrische systeem in contactslotstand I of II staat of als de motor draait:
1.
Tik op Instellingen.
2.
Tik op Communicatie
3.
Kies Vergrendeling SOS/On Callknoppen voor deactivering.
Volvo On Call.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Prioriteit stellen: Volvo On Call*-helpdesk of
alarmcentrale (p. 20)
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
•
•
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
van het type A.
van het type B.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Wegenhulp met Volvo On Call*
Bij een lekke band, lege tank of een ontladen
accu is hulp in te roepen via de ON CALL-knop
of de Volvo On Call-app.
De knoppen ON CALL en SOS zijn te deactiveren, wanneer het elektrische systeem in contactslotstand I of II staat of als de motor draait:
1.
2.
Tik op Communicatie
3.
Kies Vergrendeling SOS/On Callknoppen voor deactivering.
U kunt ook met de Volvo On Call-helpdesk bellen, maar de helpdeskmedewerker kan de status
en locatie van uw auto alleen ontvangen als de
auto een actieve internetverbinding heeft.
Gerelateerde informatie
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten10
met inbegrip van pechhulp onderweg.
Volvo On Call.
Voor de dienst wegenhulp is mogelijk een apart
abonnement vereist.
•
•
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening
gebracht.
10
Tik op Instellingen.
Als u de ON CALL-knop aan het plafond minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt telefonisch contact gemaakt tussen de Volvo On Callhelpdesk en u. Dit om te overleggen welke hulp
er moet worden geboden.
Volvo On Call* (p. 4)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
De diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
9
VOLVO ON CALL
Externe ontgrendeling en
vergrendeling via Volvo On Call*
De auto is op afstand te ontgrendelen met hulp
van de Volvo On Call-helpdesk. De auto is ook
extern te vergrendelen en te ontgrendelen via de
Volvo On Call-app.
Externe ontgrendeling via Volvo On
Call-helpdesk11
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of
zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5 dagen
contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk
om na verificatie aan de hand van de pincode de
auto op afstand te ontgrendelen. De Volvo On
Call-helpdesk ontgrendelt de auto na overleg met
de eigenaar.
1.
2.
11
10
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk via de Volvo On Call-app (of neem telefonisch contact op).
Wanneer de Volvo On Call-helpdesk aan de
hand van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg
een ontgrendelingssignaal naar de auto
gestuurd.
3.
Druk voor ontgrendeling van de auto lichtjes
tegen het met rubber beklede drukplaatje
onder aan de koffer-/achterklepgreep.
> Vervolgens zijn alle portieren op de normale manier te openen.
N.B.
Als u het met rubber beklede drukplaatje op
de kofferklep/achterklep niet indrukt binnen
de tijd die de Volvo On Call-helpdesk heeft
ingesteld, wordt de auto opnieuw vergrendeld.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, gelden er mogelijk beperkingen
voor de ontgrendeling op afstand als gevolg
van een slechte ontvangst.
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Vergrendelen/ontgrendelen via de app
De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto tot vijf dagen na vergrendeling op afstand vergrendelen of ontgrendelen. Om veiligheidsredenen hebt u het wachtwoord nodig voor uw Volvo ID, wanneer u de auto
ontgrendelt via de Volvo On Call-app.
Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Diefstalwaarschuwing met Volvo On
Call*
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*13
Wanneer het alarm van uw auto afgaat, krijgt u
eerst een sms op het telefoonnummer dat bij uw
dealer geregistreerd staat en vervolgens een
push-bericht in de Volvo On Call-app.
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
Wanneer het vermoeden bestaat dat de auto is
gestolen, kunt u voor opsporing van de auto
contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk via de Volvo On Call-app of per telefoon.
Als het alarm niet binnen korte tijd wordt uitgeschakeld, wordt automatisch een Volvo On Callhelpdeskmedewerker gewaarschuwd12. De
medewerker probeert de eigenaar telefonisch te
bereiken. Als blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de auto, is het mogelijk over te
gaan tot opsporing van de auto. Daarbij wordt de
politie ingeschakeld.
Als het alarm via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld, wordt de dienst geannuleerd.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
12
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of
een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van
de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de
Volvo On Call-helpdesk in overleg ertoe besluiten
om de auto op te sporen. De Volvo On Call-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan
de hand daarvan de juiste positie van de auto te
kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of
een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
N.B.
Om de auto te kunnen opsporen moet u bij
de politie aangifte doen van diefstal. Volvo On
Call verstrekt informatie alleen aan de politie.
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
11
VOLVO ON CALL
||
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Op afstand bediende
startblokkering14 met Volvo On Call*
•
•
Bij diefstal van de auto is op afstand een startblokkering te activeren.
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Bij diefstal van de auto kunt u contact opnemen
met de Volvo On Call-helpdesk (telefonisch of via
de Volvo On Call-app) of met de politie.
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
N.B.
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Na contact met de instanties deactiveert de
Volvo On Call-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de Volvo On
Call-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De Volvo On
Call-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Gerelateerde informatie
13
14
12
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
Geldt voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type A.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Helpdesk via Volvo On Call*15
Druk op de ON CALL-knop om antwoorden te
krijgen op algemene vragen.
Als u vragen hebt over het gebruik van de auto
kunt u op de ON CALL-knop drukken om in contact te komen met de Volvo On Call-helpdesk. De
helpdesk is dag en nacht bereikbaar.
Andere manieren om in contact te komen met de
Volvo On Call-helpdesk zijn via de Volvo On Callapp en telefonisch.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Bestemmingen naar de auto sturen
via de Volvo On Call*-helpdesk
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk om bestemmingen rechtstreeks naar het
navigatiesysteem16 van de auto te laten sturen.
Druk op de ON CALL-knop op de plafondconsole
voor hulp bij het vinden van bijv. een restaurant,
hotel, garage, bezienswaardigheid of een andere
bestemming. Een medewerker stuurt de bestemming naar de auto, waarna de bestemming via
het middendisplay in te voeren is als deelbestemming of bestemming.
U kunt de medewerker van de Volvo On Callhelpdesk om meerdere bestemmingen tegelijk
vragen. De bestemmingen worden echter één
voor één naar de auto verzonden.
Gerelateerde informatie
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
•
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 14)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
15
16
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Geldt niet voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type B.
Geldt voor bepaalde markten en auto's met Sensus Navigation*.
}}
* Optie/accessoire.
13
VOLVO ON CALL
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
•
•
Helpdesk via Volvo On Call* (p. 13)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Volvo On Call*-markten
Markt
Hier volgt een lijst van de markten met Volvo On
Call. Afhankelijk van het marktype zijn niet alle
diensten beschikbaar. Uit de beschrijving van de
afzonderlijke diensten blijkt welke diensten er
per markt beschikbaar zijn.
Markt
Marktype
A
Albanië
België
X
X
Bosnië en Herzegovina
Brazilië
X
X
Bulgarije
X
Cyprus
X
Denemarken
X
Estland
X
Finland
X
Frankrijk
X
Griekenland
Ierland
14
B
X
X
IJsland
X
Israël
X
Marktype
A
Italië
X
Canada
X
Kazachstan
X
China
X
B
Kosovo
X
Kroatië
X
Letland
X
Litouwen
X
Luxemburg
X
Macedonië
X
Malta
X
Moldavië
X
Montenegro
X
Nederland
X
Noorwegen
X
Polen
X
Portugal
X
Roemenië
X
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Markt
Marktype
A
Rusland
Tsjechië
Duitsland
Zwitserland
X
Volvo On Call*-diensten per markt
Volvo On Call is in steeds meer landen beschikbaar. Kijk voor de nieuwste informatie over de
landen waar Volvo On Call beschikbaar is op
support.volvocars.com of neem contact op met
een Volvo-dealer.
Hier volgt een presentatie van de Volvo On Calldiensten die op de verschillende marktypen
beschikbaar zijn.
X
Gerelateerde informatie
X
•
•
Diensten
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Marktype
A
B
Volvo On Call-app
X
X
X
X
Servië
X
Automatische ongevalsmelding
Slowakije
X
Alarmdienst in noodsituaties
X
X
Slovenië
X
Wegenhulp
X
X
Externe ontgrendeling via -helpdesk
X
Diefstalwaarschuwing via helpdesk
X
Opsporing van gestolen auto
X
Externe deactivering startblokkering
XA
Spanje
X
Groot-Brittannië
X
Zweden
X
Turkije
Wit-Rusland
A
B
XA
Nieuwste informatie
X
X
Oekraïne
XA
Helpdesk
X
Hongarije
X
Bestemmingen naar het navigatiesysteem sturen via de helpdesk
XA
VS
X
Oostenrijk
X
A
B
XB
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type A
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type B
Volvo On Call is niet beschikbaar op het schiereiland de Krim.
}}
* Optie/accessoire.
15
VOLVO ON CALL
||
Meer informatie vindt u op de
supportsite van Volvo Cars
Ruststand en beschikbaarheid van
Volvo On Call*
Bezoek support.volvocars.com voor meer informatie over de Volvo On Call-diensten en de appfuncties.
Nadat de transpondersleutel uit de auto is genomen, zijn de Volvo On Call-functies nog enige
tijd beschikbaar.
Gerelateerde informatie
Bij uitname van de transpondersleutel blijven de
functies gedurende 5 dagen permanent beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen
eenmaal per uur. Na in totaal 22 dagen staat het
systeem uit, totdat u de auto opnieuw start17.
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
WAARSCHUWING
17
16
Wanneer u op de SOS-knop drukt, komt u altijd
in contact met de Volvo On Call-helpdesk van het
land waar u zich op dat moment bevindt. Als er in
dat land geen Volvo On Call-helpdesk bestaat,
wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde
alarmcentrale.
Wanneer u op de ON CALL-knop drukt, komt u
altijd in contact met de Volvo On Call-helpdesk in
eigen land.
De systeemdiensten werken alleen in gebieden waar de samenwerkingspartners van
Volvo On Call mobiele dekking hebben en op
de markten waar Volvo On Call beschikbaar is.
In landen zonder roamingovereenkomst zijn echter geen van de Volvo On Call-diensten beschikbaar.
Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.
Neem voor meer informatie contact op met een
Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Volvo On Call* in het buitenland
De beschikbare Volvo On Call-diensten kunnen
variëren bij buitenlandse ritten.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call* (p. 4)
Reservebatterij voor Volvo On Call* (p. 22)
Volvo On Call*-markten (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 15)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
De beschikbaarheid van de functies kan variëren.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Albanië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnië en Herzegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brazilië
0800 70 775 90
Niet van toepassing
Bulgarije
+359 291 146
+359 291 146
Cyprus
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Denemarken
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Griekenland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Ierland
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
IJsland
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Israël
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Italië
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Optie/accessoire.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
China
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Letland
800 070 77
+371 661 008 21
Litouwen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavië
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Nederland
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Roemenië
313 200 200
+36 145 844 47
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Servië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slowakije
+421 258 252 186
+421 258 252 186
VOLVO ON CALL
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Slovenië
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanje
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Zweden
020 55 55 66
+46 31 518 335
Tsjechië
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkije
444 4 858
+90 212 356 13 17
Duitsland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Wit-Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Oekraïne
0800 303 555
+380 444 950 078
Hongarije
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
VS
855 399 4691
+1 855 399 4691
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Het telefoonnummer is niet bestemd voor de informatie- en conciërgeservice of voor wegenhulp.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Ruststand en beschikbaarheid van Volvo On
Call* (p. 16)
* Optie/accessoire.
19
VOLVO ON CALL
Prioriteit stellen: Volvo On Call*helpdesk of alarmcentrale18
N.B.
Wanneer contact met de Volvo On Call-helpdesk de voorkeur heeft, worden meer autogegevens uitgewisseld en zijn uitgebreidere vormen van hulpverlening mogelijk dan wanneer
de openbare alarmcentrale de voorkeur
geniet. Als er geen contact kan worden
gemaakt met de helpdesk, neemt de auto
contact op met de openbare alarmcentrale.
Geef aan of de auto in een noodsituatie de
Volvo On Call-helpdesk of de alarmcentrale
moet bellen.
Bij auto's met Volvo On Call19 kunt u instellen of
de auto contact moet opnemen met de Volvo On
Call-helpdesk of met de openbare alarmcentrale
bij triggering van de automatische ongevalsmelding of bij gebruik van de SOS-knop.
Als echter de openbare alarmcentrale de
voorkeur heeft en er geen contact kan worden gemaakt, wordt er geen contact genomen met de Volvo On Call-helpdesk.
In de fabrieksinstellingen van de auto is vastgelegd om primair contact op te nemen met de
Volvo On Call-helpdesk.
Om dit te wijzigen:
Tik op Instellingen op het hoofdscherm van
het middendisplay.
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 7)
2.
Tik op Communicatie
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 8)
3.
Kies Openbaar callcenter boven Volvocallcenter stellen als contact moet worden
opgenomen met het openbare alarmnummer.
18
19
20
20
Gerelateerde informatie
1.
Volvo On Call.
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt om veiligheidsredenen
gebruikt om te bepalen of een persoon bevoegd
is om Volvo On Call-diensten in een bepaalde
auto uit te voeren.
De viercijferige pincode wordt automatisch gegenereerd door de Volvo On Call-helpdesk of door
een erkende Volvo-dealer. De pincode wordt naar
de eigenaar van de auto gestuurd en dient ter
identificatie bij gebruik van bepaalde Volvo On
Call-diensten.
Pincode voor Volvo On Call gebruiken
Om veiligheidsredenen moet u de pincode voor
Volvo On Call aangeven voor het volgende:
•
Bij het maken van een koppeling tussen de
Volvo On Call-app en uw Volvo
•
Bij het op afstand laten ontgrendelen van de
auto met hulp van de Volvo On Call-helpdesk20
•
Bij het opsporen van een gestolen auto met
hulp van de Volvo On Call-helpdesk20
•
Bij het aanmaken van nieuwe appgebruikers
voor uw auto
•
Bij het opzeggen van uw Volvo On Call-abonnement via de app, bijv. bij doorverkoop
Geldt alleen voor de S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine en de V60 Cross Country
Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Pincode vergeten of wijzigen
Gerelateerde informatie
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte auto
met Volvo On Call), neem dan contact op met:
•
•
•
•
•
een dealer, of
de Volvo On Call-helpdesk20 via de ON
CALL-knop, de Volvo On Call-app of telefonisch.
De eigenaar van de auto krijgt de nieuwe code
toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Als er tien keer achter elkaar een onjuiste pincode wordt aangegeven, wordt het account vergrendeld. Om de app in dat geval weer te kunnen
gebruiken, moet u eerst een nieuwe pincode kiezen en een nieuwe account voor de app aanmaken, op dezelfde manier als bij aanmaak van de
eerdere account.
Verschil tussen het wachtwoord voor
Volvo ID en de pincode voor Volvo On
Call
U hebt het wachtwoord voor Volvo ID nodig om in
te loggen op de app met uw Volvo On Call. De
pincode voor Volvo On Call is de viercijferige
code die u gebruikt voor de bovenstaande diensten. De pincode vormt het bewijs dat u gebruik
mag maken van de diensten.
20
Volvo On Call* (p. 4)
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 10)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Auto met Volvo On Call* kopen of verkopen
(p. 21)
Auto met Volvo On Call* kopen of
verkopen
Bij het wisselen van eigenaar is het belangrijk
om de Volvo On Call-dienst af te sluiten.
De Volvo On Call-dienst afsluiten
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de dienst af te sluiten. De
dealer beëindigt het abonnement en wist eventuele rijlogboeken. De dienst is ook te beëindigen
via de Volvo On Call-app.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen en gebruikersgegevens in
de auto te resetten naar de oorspronkelijke
fabrieksinstelling. Dit is mogelijk via het instellingsmenu op het middendisplay.
Bij verkoop van de auto moet u uw Volvo ID niet
wijzigen of verwijderen. De Volvo ID is persoonlijk.
Wel moeten de eigendomsverhouding en de koppeling tussen de Volvo On Call-app en de auto
worden beëindigd.
Overdracht bij import/export
Bij import van een buitenlandse auto is het
belangrijk dat de voorgaande eigenaar een
erkende Volvo-dealer in het exportland te
bezoekt. Dit om alle geregistreerde gegevens van
de voorgaande eigenaar uit de systemen te verwijderen. De nieuwe eigenaar moet in het importland een Volvo-dealer bezoeken voor hulp bij het
activeren van de Volvo On Call-dienst.
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
21
VOLVO ON CALL
||
De Volvo On Call-dienst starten
Reservebatterij voor Volvo On Call*
Bij aankoop van een gebruikte auto met Volvo On
Call:
Als de auto zonder stroom komt te zitten, neemt
de reservebatterij voor Volvo On Call het over
van de hoofdaccu.
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
Volvo-dealer om de resterende duur van het
abonnement over te laten schrijven op de nieuwe
eigenaar. Indien nodig verwijdert de dealer alle
gegevens over de voorgaande eigenaar. Om
ervoor te zorgen dat Volvo On Call naar behoren
werkt en te voorkomen dat de oude eigenaar
gebruik kan maken van de Volvo On Call-diensten is het belangrijk dat de contactgegevens
worden bijgewerkt.
De Volvo-dealer licht de nieuwe eigenaar in over
de status van het Volvo On Call-abonnement. De
nieuwe eigenaar ontvangt een persoonlijke pincode bestaande uit vier cijfers om zich te kunnen
identificeren als eigenaar (of andere bevoegde)
en gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten. Als de eigenaar niet al een Volvo ID heeft, is
het zaak er een aan te maken en de Volvo On
Call-app vervolgens te koppelen aan de auto.
Gerelateerde informatie
•
•
•
22
De reservebatterij heeft een beperkte levensduur.
Wanneer de batterij onderhoud vergt of moet
worden vervangen, verschijnt de melding Volvo
On Call Service vereist op het bestuurdersdisplay.
Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als de melding niet verdwijnt.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* (p. 4)
Persoonsgegevens en Volvo On
Call*
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call-dienst.
Volvo Car Corporation is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die voor de dienst worden
verwerkt. Alle verwerking vindt plaats in overeenstemming met de goede praktijk en de geldende
wetgeving ten aanzien van de bescherming van
persoonsgegevens.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo Cars en samenwerkingspartners binnen en
buiten de EU/EER om de dienst te kunnen verlenen en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De behandelde persoonsgegevens als het gaat
om Volvo On Call bestaan in essentie uit de volgende drie categorieën.
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt
bij activering van Volvo On Call en andere
vormen van contact met Volvo Cars, zoals
naam, adres, telefoonnummer, type en duur
van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van Volvo On Call valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat de dienst
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 20)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
wordt aangeroepen, het type dienst, of er airbags en/of gordelspanners zijn geactiveerd,
de actuele hoeveelheid brandstof, de actuele
temperatuur in en om de auto, of portieren/
deksels/kleppen en ruiten vergrendeld of
ontgrendeld zijn en de zes laatst bekende
locaties van de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden, de
helpdesk die de gewenste hulpdienst bood
en de aantekeningen die de desbetreffende
helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht van
Volvo Cars en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor
de te verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden
aan contracten die hen verplichten vertrouwelijk
om te gaan met de persoonsgegevens zoals bij
de wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de Volvo On Call-dienst
vereiste persoonsgegevens blijven ten minste
voor de contractsduur geregistreerd en daarna
net zolang als nodig is voor Volvo Cars om te voldoen aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband met
gebeurtenissen die binnen het bestek van Volvo
On Call vallen, worden uiterlijk 100 dagen nadien
verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in de
verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van
de persoonsgegevens contact op met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage
dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend
door de eiser te worden ingediend en bovendien
naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt
het verzoek aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker te
kennen akkoord te gaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de Volvo On
Call-dienst.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* (p. 4)
* Optie/accessoire.
23
TP 28378 (Dutch), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising