Volvo S60 Quick start guide

Volvo S60 Quick start guide
QUICK GUIDE
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. In de gebruikershandleiding
en overige handleidingen vindt u alle veiligheidsinstructies en alle teksten onder de kopjes Waarschuwing,
Belangrijk en NB.
De volgende symbolen betekenen:
Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
Op de laatste pagina staan de teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet
doornemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
De gebruikershandleiding is mogelijk verkrijgbaar in een gedrukte versie en een digitale versie op het display
in de auto, op internet en als mobiele app. De mobiele app bevat de complete gebruikershandleiding plus
instructievideo's en biedt meerdere zoekmethoden met teksten en afbeeldingen. U kunt de mobiele app via
App Store of Google Play downloaden naar mobiele eenheden.
Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Keyless* vergrendelingssysteem
Motor starten en afzetten
Parkeerrem
Ruitenwissers
Bandenspanningscontrole*
Bediening klimaatregeling
Verlichtingsbediening
Instrumentenpaneel
Infotainmentsysteem
Telefoon*
Internet*
Externe geluidsbron
Knoppen op middenconsole
Instellingen in menusysteem
Garage/serviceafspraak*
ECO*
02 Rijhulp
Actieve parkeerhulp*
Rijbaanassistent*
Start/Stop-systemen*
Voetgangersdetectie*
03 Bestuurdersmilieu
Stoel instellen
Stuur instellen
05 Tips
Tanken
Autoverzorging
Opbergmogelijkheden
AUX/USB*- en 12V-aansluitingen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
Portieren alsmede kofferklep ontgrendelen en alarm
deactiveren. Instellingen zijn te verrichten in MY CAR.
Portieren en kofferklep vergrendelen en alarm
activeren.
Approach-verlichting.
Eenmaal indrukken om de kofferklep alleen te
ontgrendelen; tweemaal om deze ook een stukje te
openen.
Informatie*.
Paniekfunctie.
In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan
voor onder meer de buitenspiegels en de
elektrisch bedienbare bestuurdersstoel* – zie
gebruikershandleiding.
Hoe werkt het Keyless*
vergrendelingssysteem?
01
U kunt de transpondersleutel in bijvoorbeeld de binnenzak
laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen
–– Achterkant van een van de buitenste
portierhandgrepen aanraken of lichtjes op de kleinste
van de beide met rubber beklede knoppen op de
kofferklep drukken.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op de
gebruikelijke manier openen of lichtjes op de grote
van de beide met rubber beklede knoppen op de
kofferklep drukken.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
Starten
Transpondersleutel in het contactslot steken (geldt
niet bij Keyless Drive*).
Bij een handgeschakelde versnellingsbak het
koppelingspedaal bedienen. Bij een automatische
versnellingsbak het rempedaal bedienen.
Kort op START/STOP ENGINE-knop drukken.
Afzetten
Kort op START/STOP ENGINE-knop drukken.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen
(geldt niet bij Keyless Drive*).
01
Hoe gebruik ik de parkeerrem?
01
Activeren
–– Op de handgreep PUSH LOCK/PULL RELEASE
drukken – het symbool op het instrumentenpaneel
gaat knipperen. Wanneer het symbool continu brandt,
is de parkeerrem geactiveerd.
Uitschakelen
Rempedaal bedienen.
Aan de handgreep PUSH/PULL RELEASE trekken.
Automatisch uitschakelen
–– Wegrijden (bij auto's met automatische versnellingsbak
dient de bestuurder de veiligheidsgordel te dragen).
Hoe schakel ik de ruitenwissers en
regensensor* van de voorruit in?
01
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit
in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.
Regensensor Aan/Uit.
Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
Om de wisserbladen te kunnen optillen
moeten deze in de servicestand staan – zie
gebruikershandleiding.
Hoe kalibreer ik de bandenspanningscontrole
(TM)*?
01
Na het verwisselen van een band of een wijziging in
de bandenspanning is altijd kalibratie vereist. Wanneer
het lampje gaat branden, is een controle van de
bandenspanning en kalibratie van het systeem vereist.
Doe het volgende:
Met het contact uitgeschakeld alle banden oppompen
tot de waarde die de bandenspanningssticker op de
B-stijl aan bestuurderszijde aangeeft.
De auto starten. In de normaalweergave van de MY
CAR-bron op OK/MENU drukken.
Bandencontrole > Bandenspanning kalibreren
kiezen en op OK/MENU drukken.
De herkalibratie vindt tijdens het rijden plaats.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
02
PAP controleert de beschikbare ruimte en stuurt
vervolgens de auto. Aan u de taak om het gebied rond
de auto in de gaten te houden, een passende versnelling
in te schakelen, de snelheid te regelen en te remmen/
stoppen.
PAP activeren met een druk op de knop. Niet sneller
rijden dan 30 km/h (20 mph).
Aanwijzingen op het instrumentenpaneel in acht
nemen.
Auto stoppen, wanneer dit met grafische beelden en
teksten van u verlangd wordt.
Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?
02
Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, grijpt LKA
actief in en stuurt de auto met een geringe stuurbeweging
terug naar de rijbaan. Als de auto een zijlijn passeert,
waarschuwt LKA u bovendien met pulserende trillingen in
het stuurwiel.
–– LKA activeren met een druk op de knop.
Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*?
02
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor stoppen: Koppelingspedaal bedienen,
versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: Koppelingspedaal bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor stoppen: Auto tot stilstand brengen met rempedaal
en pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: Rempedaal loslaten.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de
knop.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
02
De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en
fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen
voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan
(af-)remmen.
Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in
alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van
opzij komen en voetgangers die een lengte kleiner dan 80
cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Het is belangrijk dat u deze functie begrijpt – zie
gebruikershandleiding.
Hoe stel ik de stoel in?
03
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
Lendensteun aanpassen*.
Instellingen voor elektrisch bedienbare stoel* opslaan.
Geheugentoetsen voor elektrisch bedienbare
bestuurdersstoel*.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden,
terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt. Knop
ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en een tekst
op het instrumentenpaneel verschijnt. Opgeslagen worden
de standen van zowel de stoel als de buitenspiegels. De
stand van de lendensteun wordt niet opgeslagen.
De standen van de buitenspiegels en de
geheugeninstellingen voor de elektrische
bedienbare stoel (behalve de stand van
de lendensteun) zijn ook op te slaan in de
transpondersleutel* – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik het stuur in?
03
Stuurwielvergrendeling opheffen.
Stuur vooruit/achteruit en omhoog/omlaag.
Stuurwiel vergrendelen.
Hoe regel ik de temperatuur?
04
Eraan draaien voor onafhankelijke
temperatuurinstelling links/rechts in
passagiersruimte. Op het display verschijnt de
gekozen temperatuur.
Op AUTO drukken voor automatische regeling van de
luchtverdeling en de overige functies. Op het display
staat AUTO-KLIMAAT.
Tips: Houd voor een zo comfortabel mogelijk klimaat de
AUTO-stand aan. Bij regeling van de ventilatorsnelheid en
de luchtverdeling wordt de AUTO-stand gedeactiveerd.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische
voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt
op het display.
Tweemaal indrukken om ook de maximale
hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te
sturen – symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te
schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: Indrukken om de
luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de AUTO-stand van de
verlichtingsbediening?
04
De stand AUTO biedt de volgende alternatieven:
• De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht
en dimlicht.
• Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u
het dimlicht voert.
• Automatisch groot licht (AHB)* – dat
automatisch schakelt tussen dimlicht en groot
licht of de grootlichtbundel aanpast op de
verkeersomstandigheden – kan worden gebruikt.
• De tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
Op OK drukken om het instrumentenpaneelmenu te
openen en berichten of menu-opties te bevestigen.
Menu-opties of boordcomputeropties doorbladeren
met het duimwiel.
Met RESET gegevens in de actuele
boordcomputerfunctie op nul stellen of een stap terug
doen binnen het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien
om de gewenste dagteller T1 of T2 te tonen.
Lang op de knop RESET drukken om de getoonde
dagteller op nul te stellen.
04
Hoe kan ik het Infotainmentsysteem in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te
schakelen.
Om het geluid te onderdrukken: Eenmaal kort indrukken –
tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.
Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl.
navigatie-* en telefoonsysteem) in-/uitschakelt.
Hoe navigeer ik in het Infotainmentsysteem?
04
Op RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* of *
drukken om een hoofdbron te kiezen. In deze
stand verschijnt de normaalweergave van de laatst
geactiveerde bron.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het stuur
drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te
openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te
navigeren binnen de menu’s.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om een
keuze te maken binnen de menu’s.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te doen
binnen het menusysteem, een functie te annuleren
of ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te
gaan naar de normaalweergave of naar de
hoofdbronweergave.
Tips:
Om vanuit de normaalweergave naar het
snelkoppelingsmenu te gaan, kunt u eenmaal op de
hoofdbronknop drukken. Druk opnieuw om terug te gaan
naar de normaalweergave.
Voor meer informatie over de systeemfuncties – zie
gebruikershandleiding.
Hoe 'pair' ik een Bluetooth®-telefoon*?
04
In de normaalweergave van de telefoonbron op OK/
MENU drukken.
Auto herkenbaar maken kiezen en bevestigen met
OK/MENU.
Bluetooth® activeren op de mobiele telefoon. Auto
identificeren en deze aan de telefoon koppelen.
Aanwijzingen op de telefoon en het beeldscherm
volgen.
De telefoon is daarmee aangesloten op de auto en via de
auto te bedienen.
Bij een mislukte telefoonregistratie – zie
gebruikershandleiding.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
04
Mobiele telefoon aansluiten via Bluetooth® of
"internet sharing"/"personal hotspot" op de telefoon
activeren voor Wi-Fi-aansluiting. Voor aansluiting via
automodem de simkaart in de simkaartlezer in het
dashboardkastje plaatsen.
In de normaalweergave van de MY CAR-bron
op OK/MENU drukken en Instellingen >
Internetinstellingen > Aansluiten via kiezen. Een
aansluitoptie kiezen.
Wi-Fi: aansluiten op een netwerk en het wachtwoord
invoeren. Automodem: pincode van de simkaart
aangeven.
Voor meer informatie over het aansluiten – zie
gebruikershandleiding.
Welke diensten biedt Volvo ID*?
04
Volvo ID is een persoonlijke ID die aan de auto gekoppeld
is, waarmee u onder meer toegang kunt krijgen tot een
persoonlijke website op volvocars.com en een adres
vanuit een online kaartdienst rechtstreeks naar de auto
kunt versturen.
Registreer of bewerk uw Volvo ID als volgt:
Tweemaal op de verbindingsknop drukken.
Apps > Instellingen kiezen en de aanwijzingen op
het scherm volgen-
Voor meer informatie over Volvo ID – zie
gebruikershandleiding.
Hoe kan ik apps gebruiken, wanneer de auto
een internetverbinding* heeft?
04
Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u
apps voor onder meer muziekdiensten, internetradio,
navigatiediensten en een vereenvoudigde internetbrowser
gebruiken.
Op de verbindingsknop drukken.
Apps kiezen en op OK/MENU drukken om de
beschikbare apps te zien.
Gewenste app kiezen en uw keuze bevestigen met
OK/MENU.
Voor bepaalde apps moet u mogelijk inloggen via een
aparte account. Gebruik een bestaande account of
registreer een nieuwe. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
Hoe kan ik bellen*?
04
Gewenste nummer in de normaalweergave van de
telefoonbron invoeren of het duimwiel op het stuur
omlaagdraaien om het telefoonboek te openen en
omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te bellen –
zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te
beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te
beantwoorden – zie gebruikershandleiding.
04
Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?
04
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*aansluitingen in het opbergvak in de middenconsole.
In de normaalweergave van de mediabron op MEDIA
op de middenconsole drukken.
TUNE naar de gewenste geluidsbron draaien en op
OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe eenheid
– zie gebruikershandleiding.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem* in te
schakelen – er verschijnt een kaart.
Opnieuw op NAV drukken en Adres instellen kiezen
met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van
het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de
middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Eén bestemming inst. of
Toevoegen als routepunt en op OK/MENU
drukken.
Voor meer informatie en marktafwijkingen met betrekking
tot navigatie – zie de gebruikershandleiding.
Welke instellingen zijn mogelijk in het
menusysteem?
In MY CAR zijn tal van autofuncties te regelen, zoals
de instellingen voor het klok, de buitenspiegels en
vergrendelingen.
Zie de eerdere rubriek “Hoe navigeer ik in het
Infotainmentsysteem?" voor de te gebruiken knoppen.
04
Hoe stel ik de klok in?
04
In de normaalweergave van de MY CAR-bron op OK/
MENU drukken.
Achtereenvolgens kiezen voor Instellingen >
Systeemopties > Tijdsinstellingen.
Aan TUNE draaien tot Tijd automatisch verschijnt
en op OK/MENU drukken om de automatische
klokinstelling te activeren.
Voor de juiste tijdsaanduiding is het zaak de juiste locatie
te kiezen.
Hoe bel ik mijn garage of maak ik een
afspraak voor onderhoud*?
04
–– In de normaalweergave van de MY CAR-bron op OK/
MENU drukken en Service & reparatie kiezen.
Onder Service & reparatie vindt u informatie over de
garage die u via volvocars.com hebt gekozen. Onder
Dealerinformatie hebt u de mogelijkheid om de garage
te bellen en een afspraak aan te vragen. Hier kunt u ook
de garage-informatie bijwerken en de garage opgeven als
bestemming.
Geldt alleen voor bepaalde markten.
Waarvoor is ECO*?
Eenmaal drukken op ECO activeert een optimaal
brandstofzuinig rijprogramma met o.a. de volgende
wijzigingen:
• Start/Stop – de motor kan automatisch stoppen
voordat de auto stilstaat.
• Eco Coast – de motorrem stopt en de auto rolt in zijn
vrij. De functie is van toepassing op auto's met een
automatische versnellingsbak.
• Deactiveren of verminderen van bepaalde
klimaatfuncties.
04
Hoe tank ik?
05
–– Op de knop op het verlichtingspaneel drukken om de
tankvulklep te ontgrendelen – bij het loslaten van de
knop wordt de klep geopend.
De pijl van het symbool op het instrumentenpaneel geeft
de kant aan waar de tankvulklep zit.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand te
wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe
laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag.
U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te
wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil
en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding* reinigen?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige
leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren
bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met
de Volvo Leather Care-kit. Neem lichtgekleurde leren
bekleding bij voorkeur eenmaal per week af met een
vochtige doek. De Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen
bij de Volvo-dealer.
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de
auto.
In de gebruikershandleiding staan meer
opbergmogelijkheden.
Waar zitten de AUX/USB*- en
12V-aansluitingen?
05
De 12 V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te
gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of
hoger. Via de 12 V-aansluitingen* in de kofferbak is altijd
stroom af te nemen.
Hoe werkt het Keyless* vergrendelingssysteem?
Het Keyless-systeem werkt mogelijk niet, wanneer u de portierhandgrepen met handschoenen aan bedient. Het Keyless-systeem
ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van
een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo's effectieve
uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
PAP werkt niet in alle situaties en is uitsluitend bedoeld als aanvullend hulpmiddel. Als bestuurder bent u er altijd zelf verantwoordelijk
voor dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele naderende of passerende medeweggebruikers
in de gaten houdt.
Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?
LKA is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als bestuurder bent
u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht neemt.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
Het systeem kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers,
voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het
systeem detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan
in kleding die de lichaamscontouren verhult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto
correct bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijsnelheid.
Hoe stel ik de stoel in?
Bestuurdersstoel instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen
bij hard afremmen of een aanrijding.
Hoe stel ik het stuur in?
Het stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.
Activering van dataroaming kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Om iedere
keer dat u de auto start niet telkens de pincode te hoeven invoeren kunt u de pincodebeveiliging uitschakelen door onder de optie
Automodem SIM-kaart blokkeren uit te vinken. Verbinden via wifi: Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken,
wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de "internet sharing"
opnieuw activeren.
Hoe moet ik leren bekleding* reinigen?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP 24265 (Dutch) AT 1717, MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Waar zitten de AUX/USB*- en 12V-aansluitingen?
U kunt maximaal 10 A (120 W) via de 12 V-aansluiting afnemen bij gebruik van één aansluiting in de tunnelconsole tegelijk. Bij
gelijktijdig gebruik van beide aansluitingen in de tunnelconsole geldt een waarde van 7,5 A (90 W) per aansluiting. U kunt maximaal 10 A
(120 W) afnemen via de 12 V-aansluiting in de bagageruimte.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement