Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2015 Early Sensus Infotainment

Volvo S60 2015 Early Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BESTE VOLVO-BEZITTER,
DANK U DAT U GEKOZEN HEBT VOOR VOLVO!
Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo
zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en
comfort van u en uw passagiers vooropgestaan.
Een Volvo is een van de veiligste auto’s ter
wereld. Uw Volvo is ook ontworpen om aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen
te voldoen.
Om nog meer plezier van uw auto te hebben,
raden wij u aan om vertrouwd te raken met de uitrusting, de instructies en de onderhoudsinformatie in deze eigenaarshandleiding.
Inhoud
01 Inleiding
02 MY CAR
Inleiding....................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Informatie op internet.................................. 8
MY CAR....................................................
MY CAR - paden.......................................
MY CAR - menu-opties.............................
MY CAR - Auto-instellingen......................
MY CAR - rijhulpsystemen........................
MY CAR- systeeminstellingen..................
MY CAR - klimaatinstellingen...................
MY CAR - informatie.................................
03 Audio en media
10
11
11
13
15
16
17
17
Audio en media.........................................
Audio en media - overzicht.......................
Audiosysteem en media - systeembediening...........................................................
Achterste bedieningspaneel met hoofdtelefoonaansluiting*......................................
Favorieten.................................................
Opslaan als favoriet..................................
Audio en media - audio-instellingen.........
Audio en media - algemene audio-instellingen........................................................
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen................................................
Equalizer instellen.....................................
Geluidspodium instellen............................
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling..........................................
Radio.........................................................
Radiozenders zoeken...............................
Automatisch radiozenders zoeken............
Radiozenderlijst*.......................................
Handmatig radiozenders zoeken..............
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan.....................................................
RDS-functies.............................................
01 02 03
2
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
20
21
25
25
26
26
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
32
33
Inhoud
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten.........................................................
Verkeersinformatie (TP).............................
Enhanced Other Networks (EON).............
Nieuwsuitzendingen..................................
Radioprogrammatypes (PTY)....................
Radioprogrammatypes PTY zoeken.........
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven.
Volumeregeling voor onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY).....................
Radiotekst.................................................
Automatische radio-afstemfunctie (AF)....
Regionale radioprogramma’s, (REG)........
Radiofrequentieband doorzoeken............
RDS-functies resetten...............................
Digitale radio (DAB)*..................................
Radiokanalen programmeren (Groep
leren).........................................................
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)............................................................
DAB naar DAB link....................................
Digitale radio (DAB)* - frequentieband......
Digitale radio (DAB)* - subkanaal..............
Digitale radio (DAB)* - resetten.................
Mediaspeler..............................................
33
34
34
34
35
35
36
Cd/Dvd*....................................................
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*.......
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden*......
Vooruit-/achteruitspoelen.........................
Tracks of audiobestanden scannen..........
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden........................................
Afspelen en navigeren bij DVD* Video......
Camerahoek bij het afspelen van DVD*
Video.........................................................
41
41
Automatische aansluiting Bluetooth®eenheid*.................................................... 55
42
43
44
Bluetooth®-eenheid* loskoppelen............. 56
Bluetooth®-handsfreesysteem*................. 57
44
44
Bluetooth®-handsfreesysteem* - overzicht........................................................... 58
Gespreksfuncties*..................................... 58
45
Bluetooth®-handsfreesysteem* - audioinstellingen................................................ 59
Andere Bluetooth®-eenheid* kiezen......... 55
03 03 03
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
41
DivX® Video On Demand*.........................
Beeldinstellingen*......................................
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten........................................................
Externe audiobron via AUX/USB*-ingang.
Externe audiobron via AUX/USB*-ingang
aansluiten..................................................
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*.........................................................
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron..................................................
46
46
46
48
49
50
51
Media Bluetooth®* ................................... 52
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen................................................... 53
Bluetooth®-eenheid* registreren............... 53
Bluetooth®-eenheid* verwijderen.............. 56
Informatie Bluetooth®*-versie...................
Telefoonboek*...........................................
Telefoonboek* - contactpersonen snel
zoeken.......................................................
Telefoonboek*- tekentabel toetsenset op
middenconsole.........................................
Telefoonboek* - contactpersonen zoeken............................................................
Telefoonboek* - nieuw contactpersoon....
Telefoonboek* - sneltoets.........................
Telefoonboek* - vCard ontvangen............
Telefoonboek* - geheugenstatus..............
Telefoonboek* - wissen............................
TV - instelling*...........................................
60
60
61
62
62
64
65
65
66
66
66
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
3
Inhoud
04 Alfabetisch register
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst............
Tv* - voorkeur kijker..................................
Informatie over actueel tv*-programma....
Teletekst*..................................................
Ontvangst van tv* - kanaalwegval............
Afstandsbediening*...................................
Afstandsbediening* - functies...................
Afstandsbediening* - batterij vervangen...
Audio en media - menu-overzicht.............
Menu-overzicht - AM................................
Menu-overzicht - FM................................
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*.....
Menu-overzicht - CD Audio......................
Menu-overzicht - CD/DVD* Data..............
Menu-overzicht - DVD* Video...................
68
68
69
70
70
70
71
72
73
73
74
74
75
75
76
Alfabetisch register................................... 92
03 04
Menu-overzicht - iPod®*........................... 77
Menu-overzicht - USB*............................. 77
Menu-overzicht - Media Bluetooth®*........ 78
Menu-overzicht - AUX............................... 78
Menu-overzicht - Bluetooth® handsfree*..
Menu-overzicht - tv*.................................
Licenties....................................................
Typegoedkeuring......................................
4
79
80
80
83
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Inhoud
5
INLEIDING
01 Inleiding
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op de
reguliere gebruikershandleiding.
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst de gebruikershandleiding. Voor
antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd contact op te nemen met een dealer of
vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
N.B.
Het instructieboekje is te downloaden als
app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke Volvo-beleving. Sensus bundelt informatie, entertainment en autofuncties voor een
probleemloos bezit.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie
tussen de verschillende hoofdstukken.
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Gebruikershandleiding in mobiele
apparaten
Wanneer u in uw auto zit, wilt u alles onder
controle hebben. In de interactieve wereld
van vandaag betekent dit dat u, wanneer het
ú uitkomt, wilt kunnen beschikken over informatie, communicatie en entertainment. Sensus reikt u al onze oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld aan en biedt u
de mogelijkheid tot intuïtieve bediening van
de verschillende autofuncties.
Volvo Sensus presenteert tal van functies van
uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke wijze op het display van de middenconsole. Volvo Sensus biedt de mogelijkheid tot
personalisering van de auto met een eenvoudig te hanteren bedieningsinterface. Er zijn
instellingen te verrichten onder Instellingen
van de auto, Audio en media, Klimaat e.d.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
01 Inleiding
||
Met de knoppen en bedieningselementen op
de middenconsole en het rechter toetsenblok* op het stuurwiel kunt u functies activeren en deactiveren en tal van instellingen verrichten.
01
Overzicht
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen
op My Volvo web, een persoonlijke webpagina voor u en uw auto.
Bij het bedienen van MY CAR worden alle
instellingen getoond die verband houden met
het besturen en bedienen van de auto, zoals
City Safety, sloten en alarm, automatische
ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL*,
*,NAV* en CAM* kunt u andere bronnen,
systemen en functies activeren, zoals AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigatie* en
Park Assist-camera*.
Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende hoofdstukken in
de gebruikershandleiding of het bijbehorende
supplement.
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is schematisch – het aantal functies en de
locatie van de knoppen is afhankelijk van de
gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
Navigatie* - NAV, zie apart supplement
(Sensus Navigation).
Audio en media - RADIO, MEDIA, TEL*,
zie de desbetreffende hoofdstukken in dit
supplement.
Fabrieksinstellingen - MY CAR, zie MY
CAR (p. 10).
Auto met internetaansluiting *, zie de
desbetreffende hoofdstukken in dit supplement1.
Klimaatregeling, zie Gebruikershandleiding.
Park Assist-camera - CAM*, zie Gebruikershandleiding.
1
8
De informatie is alleen beschikbaar, als de auto uitgerust is met iets dergelijks.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Informatie op internet
Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.
QR-code
Voor het uitlezen van de QR-code hebt u een
QR-codelezer nodig die als extra programma
(app) verkrijgbaar is voor tal van mobiele telefoons. QR-codelezers zijn bijvoorbeeld te
downloaden via App Store, Windows Phone
of Google Play.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
is afhankelijk van de gekozen uitrusting en de
desbetreffende markt.
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals City Safety™,
sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
MY CAR - opent het menusysteem MY
CAR.
OK/MENU - knop op de middenconsole
indrukken of het duimwiel op het stuurwiel om de gemarkeerde menu-optie te
kiezen/aan te vinken of de gekozen functie in het geheugen op te slaan.
Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het
aanbod verschilt per markt.
TUNE - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel
draaien om een stap omhoog/omlaag te
gaan door de menu-opties.
Bediening
Navigatie in deze menu’s vindt plaats met
knoppen op de middenconsole of met de
toetsenset rechts op het stuurwiel*.
EXIT
EXIT-functies
Afhankelijk van de functie en van het menuniveau waarop de aanwijzer staat op het
moment dat u EXIT kort indrukt, kan het volgende gebeuren:
•
•
•
•
Bedieningspaneel op middenconsole en toetsenset op stuurwiel. De afbeelding is schematisch –
het aantal functies en de locatie van de knoppen
10
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
telefoongesprekken worden geweigerd
de actuele functie wordt beëindigd
de ingevoerde tekens worden gewist
de laatste gemaakte keuze wordt geannuleerd
u beweegt omhoog in het menusysteem.
Bij lang indrukken van EXIT springt u naar de
normaalweergave voor MY CAR of naar het
hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) als u
zich in de normaalweergave bevindt.
02 MY CAR
MY CAR - paden
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals het instellen
van de klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.
Het actuele menuniveau staat rechts bovenaan op het beeldscherm van de middenconsole. De zoekpaden naar de verschillende
functies van het menusysteem worden als
volgt aangegeven:
Instellingen Auto-instellingen
Slotinstellingen Deuren open
Bestuurdersdeur: dan alle.
Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop
u een functie kunt opzoeken en aanpassen
met het toetsenblok op de middenconsole:
1. Druk op de MY CAR-knop op de middenconsole.
5. Ga naar Deuren open en druk op het
duimwiel – er wordt een submenu met te
selecteren functies geopend.
6. Markeer een van de opties Alle deuren
en Bestuurdersdeur: dan alle en druk
op het duimwiel – de gemarkeerde optie
wordt gekozen.
7. Sluit de programmering af door de
menu’s één voor één te verlaten door
EXIT telkens kort in te drukken of deze
eenmaal lang in te drukken.
MY CAR - menu-opties
MY CAR is een menugroep waar veel functies
van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en
de sloten.
02
Onder menugroep MY CAR vindt u de volgende opties:
De procedure verloopt geheel identiek voor
de bedieningsknoppen op de middenconsole
(p. 10): OK/MENU, EXIT en de TUNE-knop.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
2. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Instellingen, met het duimwiel en druk
vervolgens op het duimwiel – er wordt
een submenu geopend.
3. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Auto-instellingen, en druk op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
4. Ga naar Slotinstellingen en druk op het
duimwiel – er wordt een nieuw submenu
geopend.
}}
11
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
My S601
Verbruiksinfo2
Hybrid2
Hulpsystemen
MY CAR
Instellingen
Hier vindt u informatie over de aandrijving van
de auto. Kies uit de volgende rubrieken:
My S601
My S601
Op het beeldscherm staan alle rijhulpsystemen aangegeven - u kunt ze hiervandaan
activeren of deactiveren.
Verbruiksinfo2
MY CAR
Verbruiksinformatie
Op het display verschijnen historische gegevens over het gemiddelde stroom- en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.
DRIVe3
MY CAR
DRIVe
• Start/Stop
Hier vindt u informatie over het Start/
Stop-systeem.
• Milieutips
12
• Stroomtoevoer
Op het display verschijnt informatie over
de motor die de auto aandrijft en de richting van de stroom.
• Rijmodi
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijstanden van de auto.
• Milieutips
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
MY CAR
Hulpsystemen
Op het beeldscherm staat het actuele statusoverzicht van de rijhulpsystemen van de
auto.
Instellingen
MY CAR
Instellingen
De opbouw van de menu’s is als volgt:
Afhankelijk van het automodel.
Geldt voor de V60 Plug-in Hybrid.
Geldt voor de V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 en V70/XC70.
Menuniveau 3
Hybride
Rijhulpsystemen
Hier vindt u onder meer een beschrijving van
de opzet van Volvo’sDRIVe-concept. Kies uit
de volgende rubrieken:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
DRIVe3/Hybride2
MY CAR
1
2
3
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
Menuniveau 4
Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus
onder Instellingen. Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn
zogeheten opties – het aanbod verschilt per
markt.
Wanneer u kunt kiezen uit activering/Aan of
deactivering/Uit van een bepaalde functie,
verschijnt er een vakje:
Aan: Aangevinkt vakje.
Uit: Leeg vakje.
•
Kies Aan/Uit met OK en verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
02 MY CAR
Menu’s onder instellingen
• Auto-instellingen, zie MY CAR - Autoinstellingen (p. 13)
• Rij-assistentiesystemen, zie MY CAR rijhulpsystemen (p. 15)
• Systeemopties, zie MY CAR- systeeminstellingen (p. 16)
• Audio-instellingen , zie Audio en media
- algemene audio-instellingen (p. 27)
• Klimaatinstellingen, zie MY CAR - klimaatinstellingen (p. 17)
• Favorieten (FAV) - een veel gebruikte
functie in MY CAR koppelen aan de FAVknop, zie Favorieten (p. 25)
• Volvo On Call , staat in een aparte handleiding beschreven.
• Informatie, zie MY CAR - informatie
(p. 17)
MY CAR - Auto-instellingen
De menu-optie instellingen van de auto in de
menugroep MY CAR bedient veel functies van
de auto, bijvoorbeeld autosleutelgeheugen en
vergrendelingsinstellingen voor portieren.
Auto-instellingen
MY CAR (p. 10)
MY CAR - paden (p. 11)
Aan
Uit
02
Minder bescherming
Eén keer activeren
Sleutelgeheugen
Aan
Vragen bij uitstappen
Instellingen zijspiegel
Uit
Spiegels inklappen
Slotinstellingen
Automatische vergrendeling
Aan
Uit
Gerelateerde informatie
•
•
Akoestisch signaal
Deuren open
Linkerspiegel hellen
Rechterspiegel hellen
Lichtinstellingen
Binnenverlichting
Vloerverlichting
Alle deuren
Omgevingslicht
Bestuurdersdeur: dan alle
Kleuren omgevingslicht
Instappen zonder sleutel
Lichtsignaal deurvergrendeling
Alle deuren
Aan
Willekeurige deur
Uit
Deuren aan één kant
Beide voordeuren
}}
13
02 MY CAR
||
Lichtsignaal bij ontgrendeling
02
Tijdelijk linksrijdend verkeer
Aan
Aan
Uit
Uit
of
Tijdsduur 'approach'-verl.
Uit
30 sec.
60 sec.
90 sec.
Tijdsduur 'follow me home'-verl.
Uit
30 sec.
60 sec.
90 sec.
Driemaal richtingaanwijzer
Aan
Uit
Auto-instellingen resetten
Tijdelijk rechtsrijdend verkeer
Aan
Uit
Actieve bochtverlichting
Aan
Uit
Extra koplampen
Aan
Uit
Bandenspanningsysteem
Aan
Waarschuwt bij lage bandenspanning
Uit
Bandenspanning kalibreren
Stuurkracht
Laag
Midden
Hoog
14
Autosnelheid in infotainm.scherm
Van alle menu’s onder Auto-instellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
02 MY CAR
MY CAR - rijhulpsystemen
Met de menu-optie rijhulpsystemen in de
menugroep MY CAR bedient u de functies
zoals Collision Warning en Rijbaanassistent.
Aan bij starten
Snelheidswaarschuwing
Aan
Aan
Uit
Uit
Rij-assistentiesystemen
Hogere gevoeligheid
Botswaarschuwing
Aan
Aan
Aan
Uit
Uit
Uit
Rijstrookassistent
Waarschuwingsafstand
Lang
City Safety
Aan
Uit
Rijstrookassistent
Aan
Normaal
BLIS
Uit
Kort
02
DSTC
Aan
Uit
Signaaltoon
Alternatieve assistentie
Volledige functie
Aan
Uit
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Aan
Uit
Afstandswaarschuwing
Alleen vibratie
Aan
Alleen stuurhulp
Uit
Informatie over verkeersborden
Driver Alert
Aan
Aan
Uit
Uit
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
15
02 MY CAR
MY CAR- systeeminstellingen
02
De menu-optie systeeminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als tijd en
taal.
Aan
Uit
Systeemopties
Bij markering van deze optie verschijnt uitleg bij de actuele schermweergave.
Tijd
Afstands-/ verbruikseenheid
Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.
MPG (UK)
Tijdopmaak
km/l
12u
24u
Screensaver
Aan
Uit
Bij selectie van deze optie wordt de
schermweergave automatisch vervangen
door een leeg scherm, wanneer u enige tijd
geen schermfunctie gebruikt.
De actuele schermweergave verschijnt
echter weer, wanneer u gebruik maakt van
een van de knoppen of bedieningselementen van het beeldscherm.
16
Hulptekst weergeven
MPG (US)
l/100km
Temperatuureenheid
Celsius
Fahrenheit
Geeft de eenheid aan voor weergave van
de buitentemperatuur en instelling van de
klimaatregeling.
Volumes
Volume voor parkeerhulp vóór
Volume voor parkeerhulp achter
Beltoonvolume
Taal
Systeemopties resetten
Geeft de taal voor de menuteksten aan.
Van alle menu’s onder Systeemopties
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
02 MY CAR
MY CAR - klimaatinstellingen
De menu-optie klimaatinstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.
Luchtkwaliteitssysteem
Aan
Uit
MY CAR - informatie
De menu-optie Informatie in menugroep MY
CAR hanteert functies als Aantal sleutels en
VIN-nummer.
Klimaatinstellingen
Klimaatinstellingen resetten
Informatie
Autom. ventilatorinstellingen
Van alle menu’s onder Klimaatinstellingen worden de fabrieksinstellingen hervat.
Aantal sleutels
Normaal
Hoog
Laag
Timer voor hercirculatie
Aan
Uit
Aut. achterruitverwarming
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
02
VIN-nummer
DivX® VOD-code
Bluetooth-softwareversie in auto
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
Aan
Uit
Stuurverwarming start autom.
Aan
Uit
Best.stoel-verw. start autom.
Aan
Uit
17
AUDIO EN MEDIA
03 Audio en media
Audio en media
Het audio- en mediasysteem omvat de functies radio (p. 29), mediaspeler (p. 41), tv*
(p. 66) en biedt u de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon*
(p. 57) . De informatie verschijnt op een
beeldscherm van 5 inch* boven aan de middenconsole. De functies zijn te bedienen via
knoppen op het stuurwiel, op de middenconsole onder het beeldscherm of via een
afstandsbediening* (p. 70) .
Als het audio- en mediasysteem actief is bij
het afzetten van de motor, wordt het de volgende keer dat u de sleutel naar sleutelstand
I of hoger draait, automatisch ingeschakeld
en geeft het dezelfde audiobron (bijvoorbeeld
radio) weer als bij het afzetten van de motor
(bij auto’s met Keyless-systeem* moet het
bestuurdersportier dichtstaan).
Wanneer de transpondersleutel niet in het
contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15 minuten achtereen te gebruiken door
op de knop Aan/Uit te drukken.
N.B.
Haal de transpondersleutel uit het contactslot als u het infotainmentsysteem gebruikt
terwijl de motor afgezet is. Dit om te voorkomen dat de accu onnodig ontladen
raakt.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Bij de ontwikkeling en instelling van het geluid
werd gebruik gemaakt van het Audyssey
MultEQ-systeem om een eersteklas geluidsweergave te garanderen.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - overzicht (p. 20)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
•
•
Beeldinstellingen* (p. 46)
03
Audio en media - audio-instellingen
(p. 26)
Favorieten (p. 25)
Vervaardigd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
en de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ*
Bij het starten van de motor wordt het audioen mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en
weer ingeschakeld wanneer de motor is aangeslagen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
03 Audio en media
Audio en media - overzicht
Overzicht van de verschillende onderdelen
van het audio- en mediasystemen.
03
AUX - en USB*-ingangen voor externe
geluidsbronnen (p. 48) (bijvoorbeeld
iPod®).
Toetsenset op stuurwiel*.
Bedieningspaneel op middenconsole.
5 inch beeldscherm.
Achterste bedieningspaneel (p. 25) met
hoofdtelefoonaansluiting*.
A/V-AUX-ingang*.
Gerelateerde informatie
•
•
20
Audio en media (p. 19)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Audiosysteem en media systeembediening
radio1 of hoofdstuk te gaan2. Lang
indrukken om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te
zoeken.
Het audio- en mediasysteem wordt bediend
vanaf de middenconsole en voor een deel
vanaf de stuurtoetsen. De informatie wordt op
het scherm in het bovenste deel van de middenconsole gepresenteerd.
SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen. Voor meer informatie, zie algemene
audio-instellingen (p. 27).
03
VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken
wordt de installatie ingeschakeld en bij
lang indrukken (totdat het scherm zwart
wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop
dat het Sensus-systeem (incl. navigatie-*
en telefoonfuncties*) altijd in zijn geheel
wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken
om het geluid uit te schakelen (MUTEfunctie) of opnieuw in te schakelen, als
het geluid uitstond.
Opening voor het plaatsen/uitwerpen van
een disc.
Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige
track op een disk, voorkeurzender van de
1
2
Hoofdbronnen - indrukken om een
hoofdbron te kiezen (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA). De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM1) verschijnt. Als u zich in
RADIO of MEDIA bevindt en op de
hoofdbronknop drukt, verschijnt er een
bronweergave. Als u zich in TEL* of NAV*
Geldt niet voor DAB.
Geldt alleen voor dvd-discs.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
21
03 Audio en media
||
bevindt en op de hoofdbronknop drukt,
verschijnt er een snelmenu met de meest
gebruikelijke menu-opties.
Disc uitwerpen.
03
OK/MENU - druk op het duimwiel op het
stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu’s te
bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen
bron (bijvoorbeeld RADIO of MEDIA). Er
verschijnt een pijl naar rechts op het
scherm, als er onderliggende menu’s zijn.
TUNE - draai aan het duimwiel in het
stuurwiel of de draaiknop in de middenconsole om door de tracks/mappen,
radio- en tv*-zenders of telefooncontacten* te bladeren of door de keuzes op het
beeldscherm te navigeren.
22
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
EXIT - kort indrukken om omhoog te
gaan in het menusysteem, een actieve
functie te annuleren, telefoongesprekken
te beëindigen/weigeren of ingevoerde
tekens te wissen. Lang indrukken om de
normaalweergave of het hoogste menuniveau (hoofdbronweergave) te openen met
dezelfde hoofdbronknoppen als op de
middenconsole (6).
INFO - als er meer informatie beschikbaar
is dan op het scherm kan worden weergegeven, druk dan op de INFO-knop om
de resterende informatie te zien.
Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
FAV – Sneltoets voor favoriete instellingen. De toets is te programmeren voor
activering van veelgebruikte functies (bij-
voorbeeld FM, AUX). Voor meer informatie, zie favorieten (p. 25).
MUTE - indrukken om het geluid van de
radio-/mediabron uit te schakelen of
opnieuw in te schakelen, als het geluid
uitstond.
03 Audio en media
Menufuncties
03
Het voorbeeld geeft aan hoe u de verschillende functies bereikt tijdens het afspelen van een schijf. (1) Hoofdbronknop, (2) Normaalweergave, (3) Snelkoppelings-/Bronmenu, (4) Snelmenu, (5) Bronmenu.
Hoofdbronknop - indrukken om van
hoofdbron te wisselen of het Snelkoppe-
lings-/Bronmenu in de actieve bron te
tonen.
Normaalweergave - normale stand voor
de bron.
}}
23
03 Audio en media
||
Snelkoppelings-/Bronmenu - toont de
meest voorkomende menu-opties van de
hoofdbronnen, bijvoorbeeld TEL en
MEDIA (te bereiken door op de hoofdbronknop (1) van de actieve bron te drukken).
Snelmenu - snelstand bij draaien aan
TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender e.d. te veranderen.
03
Bronmenu - voor menufuncties (te bereiken door te drukken op OK/MENU).
Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen e.d.
Kies een hoofdbron door te drukken op een
hoofdbronknop (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Gebruik om door de menu’s van de bron te
navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/
MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).
Voor de beschikbare functies, zie Audio en
media - menu-overzicht (p. 73).
Gerelateerde informatie
•
24
Audio en media (p. 19)
03 Audio en media
Achterste bedieningspaneel met
hoofdtelefoonaansluiting*
Het is mogelijk hoofdtelefoons aan te sluiten
en verschillende media te beluisteren. Op het
bedieningspaneel achterin kiest u welk.
Voor de beste geluidsweergave adviseren wij
u een hoofdtelefoon te gebruiken met een
impedantie van 16–32 ohm en een gevoeligheid van 102 dB of meer.
Activeren/deactiveren
Favorieten
U activeert het bedieningspaneel met een
druk op MODE. Het bedieningspaneel wordt
handmatig gedeactiveerd, wanneer u MODE
lang indrukt of automatisch bij het uitschakelen van het contact.
U kunt veelgebruikte functies opslaan (p. 26)
als favoriet. De functies die kunnen worden
opgeslagen maken deel uit van de radio, het
mediasysteem, de achteruitrijcamera en de
menugroep MY CAR, waar een groot deel van
de autofuncties te hanteren zijn, waaronder
de instelling van de klok, de buitenspiegels en
de vergrendelingen. De functie is eenvoudig
te bereiken met een druk op de knop FAV.
Vooruit-/achteruitspoelen en zoeken
Bij het indrukken van (2) bladert u de tracks
door of zoekt u de eerstvolgende beschikbare
radiozender.
03
Beperkingen
De geluidsbron (zoals FM1, AM, Disk) die via
de luidsprekers wordt weergegeven is niet te
bedienen vanaf het bedieningspaneel achterin.
Om een bepaalde geluidsbron te kunnen
selecteren met MODE en te beluisteren dient
de geluidsbron in de auto aanwezig te zijn en
te zijn aangesloten.
Gerelateerde informatie
VOLUME – Volume, resp. links en rechts.
Vooruit-/achteruitspoelen en zoeken.
MODE - Kies uit AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disk, USB*, iPod*, Bluetooth*,
AUX, TV* en Aan/Uit. Lees meer over
aansluiting via AUX of USB* (p. 49) of
via Bluetooth® (p. 53).
•
•
Audio en media (p. 19)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
De toets FAV is te gebruiken om functies op
te slaan die u vaak gebruikt, waarna u de
functies eenvoudig kunt starten door te drukken op FAV. Voor alle onderstaande functies
is een favoriet (bijvoorbeeld Equalizer) op te
slaan:
In de RADIO-stand:
Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm).
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
25
03 Audio en media
||
•
•
•
AM3
Opslaan als favoriet
Audio en media - audio-instellingen
FM1/FM2
Sla veelgebruikte functies op onder favorieten
(p. 25). De functie is vervolgens eenvoudig te
starten met een druk op de toets (p. 21) FAV.
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave, maar is naar wens
aan te passen.
DISC
Om een functie op te slaan als favoriet:
USB*
1. Kies een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA).
Instelling voor optimale
geluidsweergave
DAB1*/DAB2*
In de MEDIA-stand:
03
•
•
•
•
•
•
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV - instelling*
Het is tevens mogelijk een favoriet te kiezen
en op te slaan voor MY CAR, CAM* en NAV*.
Favorieten zijn eveneens te kiezen en op te
slaan onder MY CAR.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 19)
MY CAR (p. 10)
2. Kies een frequentieband of bron (FM1,
Disk, etc.).
3. Houd de toets FAV ingedrukt totdat het
‘favorietenmenu’ verschijnt.
4. Draai aan TUNE om een alternatief op de
lijst te kiezen en druk op OK/MENU om
het op te slaan.
> Wanneer de hoofdbron (bijvoorbeeld
RADIO, MEDIA) actief is, is met een
korte druk op FAV de opgeslagen
functie te activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 19)
MY CAR - Auto-instellingen (p. 13)
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave met behulp van
digitale signaalverwerking.
Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd
op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto, de positie van de luisteraar
e.d.
Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij
rekening wordt gehouden met de stand van
de volumeknop, de radio-ontvangst en de rijsnelheid.
De regelfuncties die in dit instructieboekje
nader verklaard worden (zoals Bass, Treble
en Equalizer) zijn uitsluitend bedoeld om u
de mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar wens af te stellen.
Actieve geluidsdemping4
De auto is uitgerust met actieve geluidsdemping die met behulp van het audiosysteem
het motorgeluid in de passagiersruimte
dempt. Microfoontjes in de plafondbekleding
3
4
26
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Geldt voor bepaalde motoren.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
registreren storende geluiden, waarna het
audiosysteem het geluid dempt door antigeluidssignalen voortbrengt.
Audio en media - algemene audioinstellingen
Algemene geluidsinstellingen voor het audioen mediasysteem.
Druk op de knop (p. 21) SOUND om het
menu met audio-instellingen (Bass, Treble,
etc.) te openen. Ga verder met SOUND of
OK/MENU naar het alternatief van uw keuze
(bijvoorbeeld Treble).
Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.
Microfoontje in plafondbekleding - locatie en
aantal kunnen per automodel verschillen.
N.B.
Dek de microfoons in de auto niet af,
omdat anders een dreunend geluid uit het
audiosysteem kan komen.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 27)
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 28)
•
Geluidspodium instellen (p. 28)
Druk opnieuw meerdere malen op SOUND of
OK/MENU om de overige alternatieven te
bereiken:
• Surround* – Is Aan/Uit te zetten. Wan-
neer u voor Aan hebt gekozen, hanteert
het systeem de instelling voor optimale
geluidsweergave. Normaal is dat DPLII en
in dat geval verschijnt
op het beeldscherm. Als de opname werd gemaakt
met Dolby Digital-techniek, vindt de
weergave plaats met deze instelling en
op het beeldscherm.
verschijnt
Wanneer u voor Uit hebt gekozen, is de
driekanaals stereoweergave actief.
• Balans – Balans tussen luidsprekers links
en rechts.
• Subwoofer* – Niveau voor de lagetonenluidspreker.
• DPL II-middenlevel/3-kanaals
middenlevel* – Volume voor middenluidspreker.
• DPL II-surroundlevel5 – Niveau voor de
zogeheten Ambient Surround Sound.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Audio en media - audio-instellingen
(p. 26)
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 28)
• Bass – Niveau van de lage tonen.
• Treble - Niveau van de hoge tonen.
• Fader – Balans tussen luidsprekers voor
en achter.
5
Alleen wanneer Surround-functie geactiveerd is.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
27
03 Audio en media
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen
Pas de audio-instellingen voor radio en media
naar wens aan.
De volgende functies zijn aan te passen:
03
•
•
•
Equalizer instellen (p. 28)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron (p. 51)
Geluidspodium instellen (p. 28)
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling (p. 29)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen
(p. 26)
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 27)
Equalizer instellen
Geluidspodium instellen
Met de equalizer* kunt u het volumeniveau
aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
Stel het geluidspodium* in om de weergave
van het geluid geheel naar wens in te stellen.
1. Druk op OK/MENU in de normaalweergave van de mediabron om Audioinstellingen te openen en kies
Equalizer.
2. Kies een frequentieband door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
3. Pas de audio-instelling aan door te
draaien aan TUNE en bevestig uw keuze
met OK/MENU. Doe hetzelfde voor de
andere frequentiebanden die u wenst aan
te passen.
4. Druk, wanneer u klaar bent met de audioinstelling, op EXIT om te bevestigen en
terug te gaan naar de normaalweergave.
Gerelateerde informatie
28
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 28)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
De geluidsweergave is dusdanig in te stellen
dat deze optimaal is voor de bestuurder, voor
de inzittenden voorin of voor de achterpassagiers. Als er zowel voor- als achterin passagiers zitten wordt de optie beide voorstoelen
geadviseerd. De alternatieven zijn te bereiken
door in de normaalweergave van de mediabron op OK/MENU te drukken en AudioKlankpodium te kiezen.
instellingen
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen
(p. 26)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03 Audio en media
Geluidssterkte instellen en
automatische volumeregeling
Stel de mate van compensatie van hinderlijke
rijgeluiden in de passagiersruimte in.
Radio
Digitale radio* (DAB)
AM6
Het is mogelijk de radiofrequentiebanden
en FM te beluisteren en in bepaalde gevallen
ook de digitale radio (DAB)* (p. 38).
Het audiosysteem zorgt voor compensatie
van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte door het volume aan te passen ten
opzichte van de rijsnelheid. U hebt de keuze
uit de alternatieven: laag, medium, hoog en
uit. Kies een niveau door in de normaalweergave van de mediabron op OK/MENU te
drukken en vervolgens Audio-instellingen
Volumecompensatie te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 28)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
Bedieningselementen voor radiofuncties.
Voor het bedienen van de radio, zie Systeembediening (p. 21).
AM7/FM-radio
•
•
6
7
Radiozenders zoeken (p. 30)
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 39)
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 39)
•
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 32)
•
Radiofrequentieband doorzoeken
(p. 37)
•
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
•
•
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 40)
03
Radiotekst (p. 36)
DAB naar DAB link (p. 39)
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
(p. 40)
Digitale radio (DAB)* - resetten (p. 40)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 32)
•
Radiofrequentieband doorzoeken
(p. 37)
•
•
•
RDS-functies (p. 33)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Radiotekst (p. 36)
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
29
03 Audio en media
Radiozenders zoeken
Automatisch radiozenders zoeken
Radiozenderlijst*
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst* (p. 30) op met de radiozenders met de
best doorkomende signalen. U kunt automatisch (p. 30) of handmatig (p. 31) radiozenders zoeken.
Zoekt de volgende/vorige zender.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
op met de radiozenders met de best doorkomende signalen. Dat biedt u de mogelijkheid
een zender te zoeken in gebieden waar u de
radiozenders en hun frequenties niet kent.
N.B.
03
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
Gerelateerde informatie
•
Radio (p. 29)
1. Druk op RADIO, draai aan TUNE totdat
de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1) verschijnt en druk op OK/
MENU.
2. Houd
/
op de middenconsole
ingedrukt (of gebruik de toetsenset* op
het stuurwiel). De radio zoekt de volgende/voorgaande beschikbare zender.
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 30)
Handmatig radiozenders zoeken (p. 31)
Om de lijst te openen en een zender te kiezen:
1. Kies de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1).
2. Draai TUNE één stap links- of rechtsom.
Er verschijnt dan een lijst met alle
beschikbare zenders in het gebied waar u
zich bevindt. De zender waarop is afgestemd staat met een groter lettertype in
de lijst gemarkeerd.
3. Draai TUNE weer links- of rechtsom om
een zender in de lijst te kiezen.
4. Bevestig uw keuze met OK/MENU.
30
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
N.B.
•
•
De lijst vermeldt alleen de frequenties
van de zenders waarop u hebt afgestemd en vormt dan ook geen complete lijst met alle beschikbare radiofrequenties op de frequentieband van
uw keuze.
Als de zender waarop u hebt afgestemd een zwak signaal heeft, kan de
radio de zenderlijst mogelijk niet bijwerken. Druk in dat geval op de toets
INFO (terwijl de zenderlijst op het
beeldscherm staat) om over te schakelen op handmatig zoeken en zelf een
frequentie in te stellen. Draai, als de
zenderlijst niet langer getoond wordt,
TUNE één stap links- of rechtsom om
de zenderlijst weer te tonen en druk op
INFO om te wisselen.
De lijst verdwijnt na enkele seconden van het
display.
Als de zenderlijst niet langer getoond wordt,
kunt u TUNE één stap links- of rechtsom
draaien en op de toets INFO op de middenconsole drukken om over te schakelen op
handmatig zenders zoeken (p. 31) (of om
over te schakelen van handmatig zenders
zoeken op de functie voor Zenderlijst).
Handmatig radiozenders zoeken
N.B.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst* (p. 30) op, maar u kunt ook handmatig
radiozenders zoeken.
Weergave van de zenderlijst met de best
doorkomende signalen in het huidige
gebied behoort tot de fabrieksinstellingen
van de radio (zie het gedeelte “Zenderlijst”).
Weergave van de zenderlijst met de best
doorkomende signalen bij het draaien aan
TUNE behoort tot de fabrieksinstellingen van
de radio. Druk terwijl de radiozenderlijst wordt
getoond op de toets INFO van de middenconsole om over te schakelen op handmatig
radiozenders zoeken. U kunt dan een frequentie zoeken uit de lijst met beschikbare
radiofrequenties op de gekozen frequentieband. Als u bijvoorbeeld bij handmatig zoeken TUNE één stap rechtsom draait, wordt
de frequentie gewijzigd van 93,3 MHz in 93,4
MHz.
Als u echter bent overgestapt op het handmatig zoeken van zenders (door te drukken op de toets INFO van de middenconsole bij weergave van de zenderlijst), is de
volgende keer dat u de radio inschakelt de
functie voor het handmatig zoeken van
zenders opnieuw actief. Om weer over te
schakelen op de functie “Zenderlijst” dient
u TUNE een stap te verdraaien (om de
complete zenderlijst te zien) en vervolgens
op de toets INFO te drukken.
Let erop dat de functie INFO geactiveerd
wordt, als u op INFO drukt wanneer de
zenderlijst niet getoond wordt. Voor meer
informatie over deze functie, zie Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21).
Om handmatig een zender te kiezen:
1. Druk op de knop RADIO, draai aan TUNE
totdat de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1) verschijnt en druk op
OK/MENU.
2. Draai aan TUNE om een frequentie te kiezen.
03
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 30)
Automatisch radiozenders zoeken (p. 30)
Gerelateerde informatie
•
Radiozenders zoeken (p. 30)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
31
03 Audio en media
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan
als voorkeurzenders, zodat u er eenvoudig op
kunt afstemmen.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display*. Druk voor activering/deactivering van de functie in de normaalweergave
van de AM/FM-bron op OK/MENU en kies
Presets tonen.
FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld FM1)
10 voorkeurzenders vastleggen.
03
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1. Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 30).
Sneltoetsen.
AM/FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld FM1)
10 voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1. Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 30).
2. Houd een van de sneltoetsen enkele
seconden ingedrukt. Het geluid verdwijnt
zolang maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is. De sneltoets is vervolgens te gebruiken.
32
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
2. Houd een van de sneltoetsen enkele
seconden ingedrukt. Het geluid verdwijnt
zolang maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is. De sneltoets is vervolgens te gebruiken.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display*. Druk voor activering/deactivering van de functie in de normaalweergave
van de FM-bron op OK/MENU en kies
Presets tonen.
Digitale radio* (DAB)
U kunt per band 10 voorkeurzenders vastleggen. DAB heeft 2 geheugenbanken met voorkeurzenders: DAB1 en DAB2. Opslag van
voorkeurzenders is mogelijk door lang op de
gewenste sneltoets te drukken, voor meer
informatie zie onder FM-radio. U kiest een
voorkeurzender met de sneltoetsen.
Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder
eventuele subkanalen. Als er tijdens het
beluisteren van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend
het hoofdkanaal geregistreerd. Dit komt
omdat de subkanalen van tijdelijke aard zijn.
Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden
weergegeven waartoe het subkanaal
behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet
gebonden aan de kanalenlijst.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display*. Druk voor activering/deactivering van de functie in de normaalweergave
van de DAB-bron op OK/MENU en kies
Presets tonen.
N.B.
Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie
ondersteunt niet alle functies die in de
DAB-standaard zitten.
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 30)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03 Audio en media
RDS-functies
Met RDS kan de radio automatisch naar de
sterkste zender schakelen. RDS biedt de
mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP) te ontvangen en naar bepaalde
soorten programma’s te zoeken (PTY).
RDS (Radio Data System) verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt
bepaalde informatie, zodat een RDS-radio
onder meer de volgende mogelijkheden biedt:
•
Automatisch overschakelen op een beter
doorkomende zender als de ontvangst in
een bepaald gebied slecht is.
•
Zoeken op programmatype zoals zenders
die verkeersinformatie of nieuws doorgeven.
•
Weergeven van informatieve tekst over
het beluisterde radioprogramma.
N.B.
Bepaalde radiostations gebruiken geen
RDS of slechts bepaalde onderdelen van
deze functie.
Als er een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op deze zender overschakelen en de
weergave van de actieve audiobron onderbreken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief
is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende uitzending wordt
met een vooraf ingesteld volume afgespeeld,
zie vooraf ingesteld volume (p. 36). De radio
gaat naar de vorige audiobron en het vorige
volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.
De programmafuncties alarm (ALARM!), verkeersinformatie (TP), nieuws (NEWS) en programmatype (PTY) worden in volgorde van
belangrijkheid weergegeven, waarbij geldt dat
alarm de hoogste prioriteit geniet en de programmatypes de laagste. Voor meer instellingen die te maken hebben met het onderbreken van uitzendingen (EON EON Distant en
EON EON Local), zie EON (p. 34). Druk op
EXIT om de weergave van de onderbroken
audiobron te hervatten en druk op OK/MENU
om de melding te verwijderen.
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking attent te maken op ernstige ongelukken
of calamiteiten. De melding ALARM! verschijnt op het display, wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.
U kunt de functie alarm niet tijdelijk onderbreken of deactiveren.
03
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 33)
Gerelateerde informatie
•
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 33)
•
•
•
•
•
•
Verkeersinformatie (TP) (p. 34)
Enhanced Other Networks (EON) (p. 34)
Nieuwsuitzendingen (p. 34)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Radiotekst (p. 36)
Automatische radio-afstemfunctie (AF)
(p. 37)
•
Regionale radioprogramma’s, (REG)
(p. 37)
•
RDS-functies resetten (p. 38)
33
03 Audio en media
03
Verkeersinformatie (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nieuwsuitzendingen
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve audiobron onderbroken
voor verkeersinformatie via het RDS-netwerk
van de radiozender waarop is afgestemd.
EON is handig in stedelijke gebieden met een
groot aantal regionale radiozenders. Bij activering van de functie is de afstand tot de
zendmast van een radiozender bepalend voor
de vraag of de weergave van de actieve audiobron kan worden onderbroken voor uitzendingen van een bepaald programmatype.
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve audiobron onderbroken
voor een nieuwsuitzending via het RDS-netwerk van de zender waarop is afgestemd.
Het symbool TP geeft aan dat de functie
geactiveerd is. Als de zender waarop u hebt
afgestemd verkeersinformatie kan doorgeven,
wordt dat aangegeven met een fel verlicht TP
op het display. TP is anders grijs van kleur.
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies TP.
TP via beluisterde zender/alle zenders
De radio kan alleen de weergave van de
beluisterde zender onderbreken voor verkeersinformatie of de weergave van alle zenders binnen het RDS-netwerk.
–
Druk voor wijziging in de normaalweergave van de FM-bron op OK/MENU en
kies Geavanceerde instellingen TPfavoriet instellen.
Gerelateerde informatie
•
8
34
RDS-functies (p. 33)
Fabrieksstandaard.
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies een van de alternatieven onder Geavanceerde instellingen
EON:
• EON Local – Alleen onderbreking wanneer de zendmast van de radiozender
dichtbij is.
• EON Distant8 – Ook onderbreking als de
zendmast van de zender ver weg staat en
zijn signaal storingen vertoont.
Het symbool NEWS geeft aan dat de handsfree-functie actief is.
–
Nieuws via beluisterde zender/alle
zenders
De radio kan alleen de weergave van de
beluisterde zender onderbreken voor nieuws
of de weergave van alle zenders in het RDSnetwerk.
–
Gerelateerde informatie
•
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Nieuws-instellingen
Nieuws.
RDS-functies (p. 33)
Druk voor wijziging in de normaalweergave van de FM-bron op OK/MENU en
kies Nieuws-instellingen Nieuwsfavoriet instellen.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 33)
03 Audio en media
Radioprogrammatypes (PTY)
Met de functie PTY kunt u radiokanalen met
een of meer radioprogrammatypes (zoals pop
en klassiek) kiezen. Wanneer u een bepaald
programmatype hebt gekozen, navigeert u
uitsluitend binnen de kanalen die programma’s van het gekozen type uitzenden.
PTY is te kiezen in combinatie met zowel FMals DAB-radio. Wanneer de functie actief is,
verschijnt het PTY-symbool op het beeldscherm. Bij activering van deze functie wordt
de weergave van de actieve audiobron onderbroken voor een uitzending van het gekozen
programmatype via het RDS-netwerk van de
zender waarop is afgestemd.
instellingen Verkeersinfo van andere
zenders ontvangen te kiezen. De gekozen
programmatypes (PTY) worden niet gereset.
Resetten en verwijderen van PTY is mogelijk
door in de normaalweergave van de FM-bron
op OK/MENU te drukken en vervolgens
Geavanceerde instellingen PTYinstellingen PTY kiezen Alles wissen
te kiezen.
PTY voor DAB-radio
U kunt een programmatype kiezen door in de
normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU te drukken en vervolgens PTYfilter te kiezen. Verlaat deze stand als volgt:
Druk op EXIT.
> Er verschijnt een indicatie op het
beeldscherm wanneer PTY geactiveerd
is.
PTY voor FM-radio
–
1. Activeer de functie door in de normaalweergave voor de FM-bron op OK/MENU
te drukken en eerst programmatypes te
kiezen onder Geavanceerde instellingen
PTY-instellingen PTY kiezen.
In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de
PTY-stand, zie DAB naar DAB link (p. 39).
2. Activeer vervolgens de PTY-functie door
te drukken op OK/MENU en daarna
Geavanceerde instellingen PTYinstellingen Verkeersinfo van andere
zenders ontvangen te kiezen.
Deactivering van de PTY-functie is mogelijk
door in de normaalweergave van de FM-bron
op OK/MENU te drukken en vervolgens
Geavanceerde instellingen PTY-
Gerelateerde informatie
•
Radioprogrammatypes PTY zoeken
(p. 35)
•
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven
(p. 36)
•
Volumeregeling voor onderbrekende radioprogrammatypes (PTY) (p. 36)
•
RDS-functies (p. 33)
Radioprogrammatypes PTY zoeken
Bij activering van deze functie wordt de
gehele frequentieband doorzocht op radiouitzendingen van het gekozen programmatype.
1. Kies in de normaalweergave van de FMbron één of meer PTY’s door op
OK/MENU te drukken en Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen PTY
kiezen te kiezen.
03
2. Druk daarna op OK/MENU en kies
Geavanceerde instellingen PTYinstellingen PTY zoeken.
Druk op EXIT om te stoppen met zoeken.
–
Druk op
of
om verder te zoeken
naar een andere uitzending van een van
de gekozen programmatypes.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven
(p. 36)
RDS-functies (p. 33)
35
03 Audio en media
03
Radioprogrammatypes (PTY)
weergeven
Volumeregeling voor onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY)
Sommige radiozenders versturen informatie
over programmatype en programmacategorie.
Het is mogelijk radioprogrammatype (zoals
pop of klassiek) van de zender die u op dat
moment beluistert op het beeldscherm weer
te geven. PTY is te selecteren voor zowel FMals DAB-radio.
De onderbrekende uitzendingen van het
gekozen programmatype (bijvoorbeeld NEWS
of TP) worden weergegeven op het volume
dat voor het programmatype is gekozen. Als u
het volume tijdens de onderbreking bijregelt,
wordt het nieuwe volume opgeslagen voor
een volgende onderbreking.
Radioprogrammatype voor FM-radio
weergeven
Gerelateerde informatie
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen PTYtekst tonen.
•
•
Radiotekst
Sommige RDS-zenders geven informatie door
over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende artiesten e.d. Deze informatie kan op
het beeldscherm9 worden weergegeven. Er
kan radiotekst worden weergegeven voor FMen DAB-radio.
Radiotekst voor FM-radio
–
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
N.B.
RDS-functies (p. 33)
Er kan telkens slechts een van de functies
“Radiotekst tonen” en “Presets tonen”
geactiveerd zijn. Wanneer een van de
functies wordt ingeschakeld terwijl de
andere al actief is, wordt de eerder geactiveerde functie automatisch uitgeschakeld.
Beide functies zijn mogelijk gedeactiveerd.
Radioprogrammatype voor DAB-radio
weergeven
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen PTY-tekst weergeven.
Gerelateerde informatie
•
•
•
9
36
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Radioprogrammatypes PTY zoeken
(p. 35)
RDS-functies (p. 33)
Alleen auto’s met 7"-scherm.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Radiotekst tonen.
Gerelateerde informatie
•
•
RDS-functies (p. 33)
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
03 Audio en media
Automatische radio-afstemfunctie
(AF)
De functie stemt af op het best doorkomende
zendersignaal voor de beluisterde radiozender.
Om een sterk zendersignaal op te kunnen
sporen moet de functie soms de gehele FMband doorzoeken.
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen Alternatieve frequentie.
Gerelateerde informatie
•
Regionale radioprogramma’s, (REG)
Radiofrequentieband doorzoeken
Deze functie maakt het mogelijk om op een
bepaalde regionale radiozender afgestemd te
blijven, ondanks dat het signaal zwak is.
Er wordt automatisch naar de beschikbare
radiokanalen gezocht, eventueel gefilterd op
radioprogrammatype (PTY).
Het symbool REG geeft aan dat de handsfree-functie actief is.
Wanneer er een zender is gevonden, wordt
deze ca. 10 seconden lang weergegeven
voordat de zoekfunctie wordt voortgezet. Bij
het beluisteren van een zender is de zender
op de normale manier op te slaan als een van
de voorkeuren, zie Radiozenders als voorkeurzenders opslaan (p. 32).
–
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen REG.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 33)
–
RDS-functies (p. 33)
03
Druk om de scanfunctie te starten in de
normaalweergave van de FM-/AM10-/
DAB*-bron op OK/MENU en kies Scan.
N.B.
Bij het opslaan van een zender wordt de
scanfunctie beëindigd.
De scanfunctie is ook te kiezen in de stand
DAB-PTY. Dan worden uitsluitend kanalen
van het gekozen programmatype weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
•
10
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
37
03 Audio en media
RDS-functies resetten
Digitale radio (DAB)*
•
Met deze kunt u alle fabrieksinstellingen voor
RDS herstellen.
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen. De auto biedt ondersteuning voor DAB,
DAB+ en DMB.
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
(p. 40)
•
•
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 40)
–
03
Druk om te resetten in de normaalweergave van de FM-bron op OK/MENU en
kies Geavanceerde instellingen Alle
FM-instellingen resetten.
N.B.
Er is niet overal dekking voor DAB. Als er
geen dekking is, verschijnt de melding
Geen ontvangst op het beeldscherm.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 33)
Service en Ensemble
•
Service – Kanaal, radiokanaal (het systeem biedt alleen ondersteuning voor
geluidsdiensten).
•
Ensemble – Een groep radiokanalen die
op dezelfde frequentie zenden.
Gerelateerde informatie
•
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 39)
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 39)
•
•
Radio (p. 29)
•
•
•
•
38
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 32)
Radiofrequentieband doorzoeken (p. 37)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
Radiotekst (p. 36)
DAB naar DAB link (p. 39)
Digitale radio (DAB)* - resetten (p. 40)
03 Audio en media
Radiokanalen programmeren (Groep
leren)
Navigeren in kanaalgroepenlijst
(Ensemble)
Radiokanalen programmeren (Groep leren)
voor digitale radio (DAB).
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)
voor digitale radio (DAB).
Wanneer de auto een nieuw zendgebied binnenrijdt dient het systeem mogelijk de gelegenheid te krijgen om de te ontvangen
kanaalgroepen te programmeren.
De kanaalgroepenlijst is door te bladeren en
te openen door aan TUNE te draaien. Bovenaan op het display staat de naam van het
ensemble. Wanneer u wisselt naar een nieuw
ensemble, wordt de nieuwe naam weergegeven.
Tijdens het programmeren van de kanaalgroepen wordt een bijgewerkte lijst van al de
te beluisteren kanaalgroepen aangemaakt. De
lijst wordt niet automatisch bijgewerkt.
Druk voor programmering in de normaalweergave van DAB op OK/MENU en kies
Ensemble programmeren. Programmeren
kan ook als volgt worden uitgevoerd:
1. Draai TUNE één stap links- of rechtsom.
> Ensemble programmeren verschijnt
boven aan de lijst met beschikbare
kanaalgroepen.
•
Service – Geeft de kanalen weer ongeacht de kanaalgroep waartoe ze behoren.
De lijst is tevens te filteren door een programmatype te kiezen (PTY-filter ), zie
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35).
DAB naar DAB link
‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DABradio van een kanaal dat slecht of helemaal
niet te ontvangen is kan overschakelen op
hetzelfde kanaal in een andere kanaalgroep
met een betere ontvangst.
Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige
vertraging in de geluidsweergave optreden.
Vanaf het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en het nieuwe kanaal toegankelijk
wordt kan het geluid dan ook enige tijd stilvallen.
–
Gerelateerde informatie
•
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 39)
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
03
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen DAB-verbinding.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 35)
2. Druk op OK/MENU.
> Er gaat een nieuwe programmeringsopdracht van start.
De programmeringsfunctie is te annuleren
met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 39)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
39
03 Audio en media
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
DAB is in staat op twee
uit te zenden.
frequentiebanden11
• Band III - dekt de meeste gebieden.
• LBand - alleen beschikbaar voor een
paar gebieden.
03
Wanneer u alleen voor Band III kiest, verloopt het programmeren van kanalen sneller
dan als u voor zowel Band III als LBand hebt
gekozen. Het is echter niet zeker dat alle
kanaalgroepen ook daadwerkelijk worden
gevonden. De gekozen frequentieband is niet
van invloed op de opgeslagen voorkeuren.
–
In de normaalweergave van de DAB-bron
kunt u de frequentieband activeren/deactiveren door te drukken op OK/MENU en
Geavanceerde instellingen DABband te kiezen.
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
Digitale radio (DAB)* - resetten
Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit vertalingen van het hoofdprogramma
bestaan.
U kunt alle fabrieksinstellingen voor DAB herstellen.
Als er een of meer subkanalen bestaan verlinks van de kanaalschijnt het symbool
naam op het display. Als er slechts één subkanaal bestaat verschijnt het symbool - links
van de kanaalnaam op het display.
Druk op
–
Gerelateerde informatie
•
om het menu met subkanalen.
Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het
gekozen hoofdkanaal en niet via een ander
kanaal.
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
In de normaalweergave van de DAB-bron
kunt u de weergave van subkanalen activeren/deactiveren door te drukken op
OK/MENU en Geavanceerde
instellingen Subkanalen te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
11
40
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
De beide frequentiebanden zijn niet in alle gebieden/landen in gebruik.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
–
U kunt resetten door in de normaalweergave voor de DAB-bron op OK/MENU te
drukken en Geavanceerde instellingen
Alle DAB-instellingen resetten te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio (DAB)* (p. 38)
03 Audio en media
Mediaspeler
Cd/Dvd*
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
De mediaspeler kan audio- en videobestanden op cd’s/dvd’s* (p. 41) en extern aangesloten audiobronnen weergeven via de
AUX-/USB* (p. 48)-ingang of geluidsbestanden draadloos ‘streamen’ op externe eenheden via Bluetooth®. Met behulp van bepaalde
mediaspelers kunt u tv* (p. 66) kijken en
communiceren met een mobiele telefoon* via
Bluetooth®.
De mediaspeler (p. 41) kan voorbespeelde en
zelfgebrande cd’s/dvd’s afspelen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeembediening (p. 21). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
De mediaspeler ondersteunt de volgende
soorten discs en bestanden en kan deze met
andere woorden afspelen:
•
•
Voorbespeelde cd-discs (CD Audio).
•
•
Voorbespeelde DVD Video.
Zelfgebrande cd’s met audio- en/of videobestanden.
Zelfgebrande dvd’s met audio- en/of
videobestanden.
Voor meer informatie over de ondersteunde
formaten, compatibele bestandsformaten,
(p. 46).
Gerelateerde informatie
Knoppen voor de mediaspeler.
Voor het bedienen van de mediaspeler, zie
Systeembediening (p. 21).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Audio en media (p. 19)
Media Bluetooth®* (p. 52)
Afstandsbediening* (p. 70)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
Disc afspelen
Druk op de MEDIA-knop in de normaalweergave van de mediabron, draai aan TUNE totdat Disk verschijnt en druk op OK/MENU.
Als er een disc in de mediaspeler zit, wordt
deze disc automatisch afgespeeld. Anders
verschijnt Plaats disk op het display. Plaats
vervolgens een disc met de tekstzijde
omhoog. De cd wordt automatisch afgespeeld.
03
Wanneer er een disc met audio-/videobestanden in de speler wordt geplaatst, dient de
mapstructuur op de disc te worden ingelezen.
Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de
hoeveelheid gegevens die erop staan, kan het
enige tijd duren voordat de weergave van
start gaat.
Disc uitwerpen
Druk op de uitwerkknop (p. 21) om de disc uit
te werpen.
Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch
weer naar binnen getrokken.
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 46)
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
41
03 Audio en media
||
Weergave onderbreken (pauzeren)
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE
wordt ingedrukt, pauzeert de mediaspeler.
Als het volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt ingedrukt, start de mediaspeler
weer. U kunt tevens pauzeren via het menusysteem12, druk op OK/MENU en kies Play/
pause.
03
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden*
(p. 42)
12
42
Geldt niet voor CD Audio.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 43)
Afspelen en navigeren bij
zelfgebrande schijven met audio-/
videobestanden*
Tracks of audiobestanden scannen
(p. 44)
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden.
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 44)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 46)
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.
Audiobestanden hebben het symbool
videobestanden hebben het symbool
.
mappen hebben het symbool
,
en
Wanneer het afspelen van een bestand klaar
is, worden de andere bestanden (van hetzelfde type) in de actuele map afgespeeld. Er
03 Audio en media
wordt automatisch van map gewisseld13,
wanneer alle bestanden in een de actuele
map afgespeeld zijn. Het systeem registreert
automatisch of er een disc met alleen audiobestanden of alleen videobestanden in de
mediaspeler wordt geplaatst, past de instellingen aan en speelt de bestanden vervolgens
af. Het systeem past de instelling echter niet
aan, als er een disc met een mix van audioen videobestanden in de mediaspeler wordt
geplaatst maar blijft in dat geval het voorgaande bestandstype afspelen.
Map herhalen
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave van de bestanden in een map eindeloos
te herhalen. Wanneer het laatste bestand
helemaal afgespeeld is, wordt het eerste
bestand opnieuw weergegeven.
1. Druk op OK/MENU
2. Draai aan TUNE totdat Map herhalen
verschijnt
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 43)
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 44)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 46)
•
DivX®
Tracks of audiobestanden scannen
(p. 44)
Video On Demand* (p. 46)
Vooruit-/achteruitspoelen
U kunt audio- en videobestanden voor- en
achteruitspoelen14.
/
ingedrukt om audioHoud de knop
of videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden
voor- en achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen achtereen op de knoppen
/
om bij videobestanden sneller
voor- of achteruit te spoelen. Laat de toets
weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
13
14
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
43
03 Audio en media
Tracks of audiobestanden scannen
Bij activering van deze functie worden van
elk(e) track/audiobestand de eerste tien
seconden weergegeven15.
Om de gekozen bron te scannen:
03
Bij activering van deze functie worden de
tracks/audiobestanden in willekeurige volgorde16 afgespeeld.
1. Druk op OK/MENU in de normaalweergave van de gekozen bron
Om de tracks/audiobestanden van de gekozen bron in willekeurige volgorde af te spelen:
2. Draai aan TUNE totdat Scan verschijnt
> Van alle tracks of muziekbestanden
worden de eerste 10 seconden weergegeven.
1. Druk op OK/MENU in de normaalweergave van de gekozen bron
2. Draai aan TUNE totdat Willekeurige
weergave verschijnt
3. Beëindig de scanfunctie met EXIT,
waarna de weergave van het actuele
nummer of muziekbestand op de disc
wordt voortgezet.
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Gerelateerde informatie
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
•
Media Bluetooth®* (p. 52)
•
Media Bluetooth®* (p. 52)
15
16
44
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
Tijdens het afspelen van een DVD Video verschijnt er mogelijk een discmenu op het display. Via het discmenu hebt u toegang tot
extra functies en instellingen om bijvoorbeeld
ondertitels, audiotracks, scènes te kiezen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 21). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe audiobronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe audiobronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Navigeren in eigen menu DVD Video
keuze en keert u terug naar de uitgangspositie (zonder een keuze te maken).
Camerahoek bij het afspelen van
DVD* Video
Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door
te drukken op
/
op de middenconsole of op de toetsenset* op het stuurwiel.
Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat
de video-dvd dit ondersteunt, aangeven vanuit welke camerapositie een bepaalde scène
moet worden weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu
van de DVD Video.
Camerahoek bij het afspelen van DVD*
Video (p. 45)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden*
(p. 42)
Van hoofdstuk of titel veranderen
•
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 43)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 46)
Draai aan TUNE om de lijst met hoofdstukken
te openen en erin te navigeren (bij het afspelen van een film wordt de film gepauzeerd).
Druk op OK/MENU om een hoofdstuk te kiezen en terug te keren naar de uitgangspositie
(als eerder een film werd afgespeeld, wordt
deze film voortgezet). Druk op EXIT om de
titellijst te openen.
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen Hoek.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
Tracks of audiobestanden scannen (p. 44)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 44)
In de titellijst kiest u een titel door te draaien
aan TUNE en bevestigt u uw keuze met OK/
MENU, waarna u terugkeert naar de lijst met
hoofdstukken. Druk op OK/MENU om uw
keuze te activeren en terug te keren naar de
uitgangspositie. Met EXIT annuleert u uw
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
45
03 Audio en media
DivX® Video On Demand*
Beeldinstellingen*
Het is mogelijk de mediaspeler te registreren
voor weergave van bestanden van het type
DivX® VOD op zelfgebrande cd’/dvd’s, een
USB-medium of iPod®.
Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen
voor helderheid en contrast te wijzigen (op
voorwaarde dat de auto stilstaat).
De registratiecode vindt u in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR (p. 10).
03
Breng voor meer informatie een bezoek aan
www.divx.com/vod.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden*
(p. 42)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
1. Druk in de weergavestand op OK/MENU,
kies Beeldinstellingen en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
2. Draai aan TUNE om de aan te passen
instelling te bereiken en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
3. Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Druk om terug te keren naar de lijst met
instellingen op OK/MENU of EXIT.
De fabriekswaarden voor de beeldinstellingen
zijn te herstellen met de optie Reset.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Audio en media (p. 19)
Mediaspeler - compatibele
bestandsformaten
De mediaspeler kan tal van bestandstypen
afspelen en is compatibel met de formaten in
de volgende tabellen.
Compatibele bestandsformaten voor
cd’s/dvd’s
N.B.
Dubbelzijdige schijven van het zogeheten
dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn
dikker dan normale cd’s. Het is dan ook
niet zeker of dergelijke schijven kunnen
worden afgespeeld en storingen zijn
mogelijk.
Als een cd een mix van mp3- en CD-DAbestanden bevat, worden alle mp3-tracks
genegeerd.
Audioformaten
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Videoformaten
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Compatibele bestandsformaten via
USB-aansluiting
Het systeem biedt ondersteuning voor de
audio- en videoformaten in de onderstaande
tabel bij weergave via de USB-aansluiting.
46
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Audioformaten
mp3, wma, aac, m4a
Videoformaten
divx, avi, asf
Audiospecificaties voor de
bestandsformaten .avi en .divx
Technische gegevens voor de
bestandsformaten .avi en .divx
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
Tot 384 kb/s (incl.
video- en audiobitsnelheid)
Formaat
kHz
kb/s
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
Audioformaat
ITU-T G.726
48
64–384
Audiokanalen (ch)
1 kanaal
16
8–160
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
DivX-versie
3, 4, 5, 5:2
22.05
8–160
Beeldformaat
32x32 – 720x576 pixels
24
8–160
32
32–320A
Beeldsnelheid video
(video frame
rate)
Tot 30 frames per seconde
44.1
32–320A
48
32–320A
Totale bitsnelheid
(total bit
rate)
Gemiddeld tot 4 Mb/s, met
pieksnelheden van maximaal 8 Mb/s (incl. videoen audiobitsnelheid)
48
64–448
Audioformaat
MP3 (MPEG1/2 Layer 3),
MPEG1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
Audiokanalen (ch)
Totale bitsnelheid
(total bit rate)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
DivX-standaard
AC3
Stereoweergave niet
mogelijk
Samplefrequentie
audio-invoer
(audio sampling
rate)
8 kHz
Audiobitsnelheid
(audio bit rate)
16, 24, 32 of 40 kb/s
(bij een samplefrequentie van 8 kHz)
Gerelateerde informatie
•
Technische gegevens voor het
bestandsformaat .asf
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 41)
•
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 44)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden*
(p. 42)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
A
Geldt niet voor 144 kb/s.
Zie onderstaande tabel
voor de audiospecificaties
Beeldformaat
32x32 – 720x576
pixels
2 kanalen voor MP3/
MPEG1 – 5.1 kanalen voor
AC3
Beeldsnelheid
video (video
frame rate)
Tot 30 frames per
seconde
03
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
47
03 Audio en media
Externe audiobron via AUX/USB*ingang
Op de geluidsinstallatie kan een externe audiobron, bijvoorbeeld een iPod® of mp3-speler,
worden aangesloten (p. 49).
03
apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting.
USB-geheugen
Om het gebruik van een USB-geheugen te
vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden in het geheugen op te slaan. Het
inlezen duurt aanzienlijk langer, wanneer er
behalve compatibele muziekbestanden nog
andere bestanden op het opslagmedium
staan.
N.B.
Een op de USB-ingang aangesloten audiobron is te bedienen17 via de geluidsregeling
van de auto. Een eenheid die is aangesloten
op de AUX-ingang valt echter niet te bedienen via de geluidsregeling van de auto.
Rechts achter aan de middenconsole zit een
uitsparing voor kabels, zodat u de klep kunt
sluiten zonder dat de kabels bekneld komen
te zitten.
Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact
ingeschakeld is of de motor loopt), als het
17
48
Het systeem biedt ondersteuning voor
draagbare media die werken met USB 2.0
en het bestandssysteem FAT32 en kan
1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/bestanden in elke map. Een uitzondering daarop vormt het hoogste
niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden kan bevatten.
N.B.
Bij gebruik van een langer USB-geheugen
wordt geadviseerd een USB-adapterkabel
te gebruiken. Dit om mechanische slijtage
aan de USB-ingang en het aangesloten
USB-geheugen tegen te gaan.
USB-hub
Er kan een USB-hub op de USB-aansluiting
worden aangesloten om op die manier meer-
Geldt alleen voor een mediabron die via de USB-aansluiting aangesloten is.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
dere USB-apparaten tegelijk aan te sluiten. U
kiest een USB-eenheid door in de normaalweergave van de USB-bron op OK/MENU te
drukken en USB-apparaat kiezen te kiezen.
Mp3-speler
Veel mp3-spelers werken met hun eigen
bestandssysteem die niet ondersteund worden door het Infotainmentsysteem. Om een
dergelijke mp3-speler te kunnen gebruiken
binnen het systeem, dient de speler in de
stand USB Removable device/Mass
Storage Device te staan.
iPod®
Een iPod® wordt middels de aansluitkabel bijgeladen en gevoed door de USB-aansluiting.
N.B.
Het systeem ondersteunt alleen de weergave van audiobestanden van iPod®.
N.B.
Wanneer u muziek op een aangesloten
iPod® beluistert, hanteert het infotainmentsysteem een menustructuur vergelijkbaar
met die van de iPod®.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron (p. 51)
Externe audiobron via AUX/USB*ingang aansluiten
Via een van de aansluitingen in de middenconsole is het mogelijk een externe audiobron
(zoals een iPod® of mp3-speler) aan te sluiten
op het audiosysteem.
De tekst USB wordt gelezen verschijnt op
het beeldscherm, terwijl het systeem de
bestanden op het opslagmedium inleest.
Afhankelijk van de bestandsstructuur en het
aantal bestanden kan het enige tijd duren
voordat alles ingelezen is.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor de
meeste iPod®-modellen die in 2005 of later
gemaakt zijn.
03
N.B.
Om schade tegen te gaan wordt de USBaansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of
als een aangesloten USB-eenheid te veel
stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard voldoet). Als de volgende keer dat u
het contact inschakelt, blijkt dat de storing
verdwenen is, wordt de USB-aansluiting
automatisch opnieuw geactiveerd.
Aansluitingspunten voor externe audiobronnen.
audiobron aansluiten:
1. Druk in de normaalweergave van de
mediabron op MEDIA, draai aan TUNE
totdat u de gewenste audiobron USB,
iPod of AUX bereikt en druk op OK/
MENU.
> Als u USB kiest, verschijnt USB
aansluiten op het beeldscherm.
Gerelateerde informatie
•
Externe audiobron via AUX/USB*-ingang
(p. 48)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron* (p. 50)
2. Sluit uw audiobron aan op een van de
aansluitingen in het opbergvak van de
middenconsole (zie voorgaande afbeelding).
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
49
03 Audio en media
Afspelen en navigeren bij externe
audiobron*
in dat geval het voorgaande bestandtype
afspelen.
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Afspelen en navigeren bij externe audiobron18.
Zoekfunctie18
Vooruit-/achteruitspoelen
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeembediening (p. 21). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
03
Audiobestanden hebben het symbool
videobestanden* hebben het symbool
en mappen hebben het symbool
.
,
Zie Compatibele bestandsformaten, (p. 46)
voor informatie over de bestandsformaten die
de mediaspeler ondersteunt.
Wanneer het afspelen van een bestand klaar
is, worden de andere bestanden (van hetzelfde type) in de actuele map afgespeeld. Er
wordt automatisch van map gewisseld19,
wanneer alle bestanden in een de actuele
map afgespeeld zijn. Het systeem registreert
automatisch of er een eenheid met alleen
audiobestanden of alleen videobestanden op
de USB-aansluiting wordt aangesloten, past
de instellingen aan en speelt de bestanden
vervolgens af. Het systeem past de instelling
echter niet aan, als er een eenheid met een
mix van audio- en videobestanden op de
USB-aansluiting wordt aangesloten maar blijft
18
19
20
21
50
Geldt alleen voor USB-speler en iPod®.
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
Geldt alleen voor USB-speler.
Geldt niet voor iPod®
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Met behulp van het toetsenblok op het bedieningspaneel van de middenconsole kunt u
een bestandsnaam in de actuele map zoeken.
Voor informatie, zie Vooruit-/achteruitspoelen
(p. 43).
U kunt de zoekfunctie bereiken door te
draaien aan TUNE (om de mapstructuur te
openen) of door te drukken op een van de lettertoetsen. Naarmate u meer letters of tekens
van de tekenreeks intypt worden de zoekresultaten steeds verder verfijnd. Na enkele
seconden verschijnen de zoekresultaten op
het scherm.
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE
wordt ingedrukt, pauzeert de mediaspeler.
Als het volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt ingedrukt, start de mediaspeler
weer. U kunt tevens pauzeren via het menusysteem21 door op OK/MENU te drukken,
USB-MENU te kiezen gevolgd door Play/
pause.
U start de weergave van een bestand door te
drukken op OK/MENU.
Map
herhalen20
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave van de bestanden in een map eindeloos
te herhalen. Wanneer het laatste bestand
helemaal afgespeeld is, wordt het eerste
bestand opnieuw weergegeven.
1. Druk op OK/MENU
2. Draai aan TUNE totdat Map herhalen
verschijnt
Pauze
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Externe audiobron via AUX/USB*-ingang
aansluiten (p. 49)
•
Externe audiobron via AUX/USB*-ingang
(p. 48)
•
•
Tracks of audiobestanden scannen (p. 44)
•
•
DivX® Video On Demand* (p. 46)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 44)
Beeldinstellingen* (p. 46)
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron
N.B.
Als het volume van de externe geluidsbron
te hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan. De geluidskwaliteit
kan ook achteruitgaan, als de speler wordt
bijgeladen wanneer het infotainmentsysteem in stand AUX staat. Laad de speler in
dat geval niet via de 12V-aansluiting bij.
Met deze functie kunt u het volume instellen
voor een externe audiobron (p. 48). Als het
volume te hoog of te laag staat, kan de
geluidskwaliteit achteruitgaan.
Bij aansluiting van een externe audiobron
(zoals een mp3-speler of iPod®) op de AUXingang verschilt het ingestelde volume van
deze audiobron mogelijk van het volume
waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de
radio) speelt. Corrigeer dit door het ingangsvolume van de ingang aan te passen:
1. Druk in de normaalweergave van de
mediabron op de MEDIA-knop, draai aan
TUNE totdat u AUX bereikt en wacht
enkele seconden voordat u op OK/MENU
drukt.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 28)
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03
2. Druk op OK/MENU en draai vervolgens
aan TUNE totdat u AUX-ingangsvolume
bereikt. Bevestig uw keuze met OK/
MENU.
3. Draai aan TUNE om het volume voor de
AUX-ingang aan te passen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
51
03 Audio en media
Media Bluetooth®*
De mediaspeler in de auto is uitgerust met
Bluetooth® en kan draadloos ‘streaming
audio’-bestanden afspelen op externe eenheden met Bluetooth® zoals mobiele telefoons
en laptops.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens bepaalde
mobieltelefoonfuncties op afstand bedienen,
zie Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57).
Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en
MEDIA om de functies van de desbetreffende
bronnen te gebruiken.
N.B.
03
Bluetooth®-mediaspelers moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) en
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). De speler dient AVRCP versie 1.3
en A2DP 1.2 te hanteren. Anders werken
bepaalde functies mogelijk niet.
Bluetooth®-functies media, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 53).
Navigatie en regeling van het geluid zijn te
verrichten via de toetsen op de middenconsole of via de toetsenset* op het stuurwiel. Bij
sommige externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.
Om audio weer te geven moet de mediaspeler van de auto eerst in stand Bluetooth worden gezet.
52
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en
externe mediaspelers zijn volledig compatibel met de Bluetooth®-functie van de
mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u
contact op te nemen met een erkende
Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons en externe mediaspelers.
N.B.
De mediaspeler van de auto kan alleen
audiobestanden afspelen via de
Bluetooth®-functie.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
•
Tracks of audiobestanden scannen (p. 44)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 44)
03 Audio en media
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en
loskoppelen
gebruik maken van de telefoon, terwijl u via
‘streaming audio’-bestanden beluistert.
De auto is voorzien van Bluetooth® en kan
draadloos communiceren met andere
Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 53).
Gerelateerde informatie
Bluetooth®-
U kunt maximaal tien externe
eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na registratie
hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch heraansluiting op de
auto plaats. Terwijl de auto op zoek is naar de
laatst aangesloten eenheid staat de naam van
deze eenheid op het display. Druk op EXIT
voor aansluiting op een andere eenheid en
kies van eenheid wisselen (p. 55).
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het
bereik van de auto komt. U kunt een eenheid
ook handmatig loskoppelen (p. 56). Wilt u
een geregistreerde Bluetooth®-eenheid verwijderen, kies dan Bluetooth®-eenheid* verwijderen (p. 56). De auto zal daarna niet
meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van
eenheid wisselen (p. 55). U kunt tevens
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Bluetooth®-eenheid* registreren
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van
eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik
maken van de telefoon, terwijl u via ‘streaming
audio’-bestanden beluistert.
U kunt maximaal tien externe Bluetooth®eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na registratie
hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn.
03
N.B.
Bij een update van het besturingssysteem
van de telefoon wordt de telefoonregistratie mogelijk onderbroken. Verwijder de
telefoon dan, zie Bluetooth®-eenheid* verwijderen (p. 56) en sluit hem opnieuw
aan.
Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af
van de vraag of dezelfde eenheid al dan niet
eerder aangesloten was. Bij de onderstaande
aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het
de eerste keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen
andere eenheid is aangesloten. In de aansluitopties wordt aangegeven hoe u een telefoon
aansluit. Het aansluiten van een media-eenheid (p. 52) verloopt op dezelfde manier, maar
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
53
03 Audio en media
||
in dat geval is de hoofdbron het beginpunt
MEDIA.
U kunt op twee manieren eenheden aansluiten: ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit
de auto ofwel zoekt u de auto vanaf de
externe eenheid. Als de ene manier niet
werkt, kunt u de andere proberen.
03
Als u zich niet in de normaalweergave voor de
telefoon bevindt, drukt u op TEL in de middenconsole.
2. Druk op OK/MENU en volg de aanwijzingen op het display in de auto.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten op de auto en kan via de auto
worden bediend.
Als de aansluiting is mislukt, drukt u twee
keer op EXIT en sluit u aan volgens Alternatief 2.
Alternatief 2 - Auto zoeken met het
Bluetooth®-systeem van de externe
eenheid
1. Maak de auto identificeerbaar/zichtbaar
via Bluetooth®. Draai aan TUNE naar
Telefooninstellingen, bevestig met
OK/MENU, kies Herkenbaar en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
2. Kies My Volvo Car op het scherm van de
externe eenheid en volg de aanwijzingen.
Voorbeeld van normaalweergave voor de telefoon.
Alternatief 1 - externe eenheid zoeken
via het menusysteem in de auto
1. Maak de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de externe
eenheid of bezoek www.volvocars.com.
54
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
3. Voer een pincode naar keuze in op de
externe eenheid en kies daarna voor aansluiten.
4. Druk op OK/MENU en voer daarna
dezelfde pincode in via het toetsenblok
op de middenconsole van de auto.
Wanneer de externe eenheid is aangesloten,
verschijnt de Bluetooth®-naam van de
externe eenheid op het display van de auto
waarna de eenheid via de auto kan worden
bediend.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
03 Audio en media
Automatische aansluiting Bluetooth®eenheid*
Wanneer er een Bluetooth®-eenheid in de
auto geregistreerd (p. 53) staat, vindt er automatische aansluiting plaats wanneer deze
eenheid binnen het bereik is.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch aansluiting plaats. Terwijl de auto op zoek is naar de laatst aangesloten eenheid staat de naam van deze eenheid op het display. Als de laatst aangesloten
eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan
te sluiten.
Druk op EXIT voor aansluiting op een andere
eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten
(p. 53) of andere geregistreerde eenheid kiezen (p. 55).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Andere Bluetooth®-eenheid* kiezen
Als er meerdere aangesloten eenheden in de
auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 53)
zijn aan de auto.
Andere media-eenheid kiezen
1. Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie
de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
2. Druk in de normaalweergave van de
Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en
kies Ander apparaat.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
2. Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoon
wijzigen.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
Van telefoon wisselen
1. Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie
de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
55
03 Audio en media
Bluetooth®-eenheid* loskoppelen
Bluetooth®-eenheid
De
wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik
van de auto komt. U kunt een telefoon ook
handmatig loskoppelen.
03
Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld, kunt u een eventueel lopend gesprek
voortzetten met behulp van de ingebouwde
microfoon en luidspreker van de mobiele telefoon.
Het handsfree-systeem wordt gedeactiveerd
bij het afzetten van de motor en het openen
van een portier.
Wilt u een geregistreerde Bluetooth®-eenheid
verwijderen, kies dan Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 56). De auto zal daarna niet
meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
Telefoon handmatig loskoppelen
In de normaalweergave van de telefoonbron
kunt u een telefoon handmatig loskoppelen
door op OK/MENU te drukken en Telefoon
uit te kiezen.
N.B.
Ook als de mobiele telefoon handmatig
wordt losgekoppeld, kunnen bepaalde
mobiele telefoons automatisch opnieuw
verbinding maken met de laatst aangesloten handsfree-eenheid, bijvoorbeeld bij het
starten van een nieuw gesprek.
56
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Bluetooth®-eenheid* verwijderen
Als u de geregistreerde Bluetooth®-eenheid
niet langer wenst te gebruiken, kunt u deze
verwijderen (registratie ongedaan maken). De
auto zal daarna niet meer automatisch naar
deze eenheid zoeken.
Media-eenheid verwijderen
Druk in de normaalweergave van de
Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en kies
Bluetooth-apparaat verwijderen. Draai aan
TUNE om de te verwijderen eenheid te kiezen
en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Telefoon verwijderen
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Bluetoothapparaat verwijderen. Draai aan TUNE om
de te verwijderen eenheid te kiezen en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
03 Audio en media
Bluetooth®-handsfreesysteem*
Bluetooth®
Een mobiele telefoon met
is
draadloos aan te sluiten op de auto.
MEDIA om de functies van de desbetreffende
bronnen te gebruiken.
N.B.
Niet alle mobiele telefoons zijn volledig
compatibel met de handsfree-functie van
het audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvodealer voor informatie over compatibele
telefoons.
Activeren
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 53).
Het audio- en mediasysteem werkt dan als
handsfree en biedt u de mogelijkheid om
enkele functies van uw mobiele telefoon op
afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon via de knoppen op de telefoon bedienen
of de telefoon nu aangesloten is of niet.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens audiobestanden op de telefoon of op een andere via
Bluetooth® aangesloten media-eenheid
‘streamen’, zie Media Bluetooth®* (p. 52).
Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en
Bij kort indrukken van TEL activeert/zoekt u
de laatst aangesloten telefoon. Als er al een
telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het
indrukken van TEL een snelmenu met de
meest gebruikelijke menu-opties voor de telegeeft aan dat er
foon. Het symbool
telefoon is aangesloten.
U beëindigt het gesprek met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* - overzicht
(p. 58)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
•
Gespreksfuncties* (p. 58)
•
03
Bluetooth®-handsfreesysteem* - audioinstellingen (p. 59)
Informatie Bluetooth®*-versie (p. 60)
Bellen
1. Zorg dat het symbool
boven aan
het display staat en dat de handsfreefunctie in de telefoonstand staat.
2. Voer ofwel het gewenste nummer of snelnummer (p. 65) in. Of draai in de normaalweergave TUNE rechtsom voor toegang tot het telefoonboek of linksom voor
de gesprekslijst met alle gesprekken.
Voor informatie over het telefoonboek, zie
Telefoonboek* (p. 60).
3. Druk op OK/MENU.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
57
03 Audio en media
Bluetooth®-handsfreesysteem* overzicht
Systeemoverzicht voor het Bluetooth®-handsfreesysteem.
Gespreksfuncties*
Inkomend gesprek
–
Druk op OK/MENU om een gesprek aan
te nemen, ook al staat het audiosysteem
in de stand RADIO of MEDIA.
Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of
beëindigen.
03
Automatisch antwoord
•
–
•
•
•
•
•
•
•
58
Druk voor activering/deactivering in de
normaalweergave van de telefoonbron op
OK/MENU en kies Bel-opties
Automatisch opnemen.
Microfoon
Menu tijdens gesprek
Toetsenset op stuurwiel
In de normaalweergave van de telefoonbron
zorgt een druk op OK/MENU tijdens een
lopend gesprek voor toegang tot de volgende
functies:
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Bluetooth®-eenheid*
koppelen (p. 53)
aansluiten en los-
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gesprekslijsten
De gesprekslijsten worden bij iedere nieuwe
aansluiting naar de handsfree-functie gekopieerd en worden vervolgens tijdens de aansluiting bijgehouden. Draai in de normaalweergave TUNE linksom om de gesprekslijst voor
Alle gesprekken te zien.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Bellijst om alle
gesprekslijsten te zien:
Mobiele telefoon
Gerelateerde informatie
tweede gesprek te starten met behulp
van de cijfertoetsen (het eerste gesprek
wordt daarbij stand-by gezet).
Met de functie Automatisch antwoord is het
mogelijk gesprekken automatisch te beantwoorden.
Systeemoverzicht
Bedieningspaneel op middenconsole
• Nummer kiezen - mogelijkheid om een
Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.
• Mute – Microfoon van het audiosysteem
Alle gesprekken
Gemiste oproepen
Beantwoorde gesprekken
Gekozen nummers
Gespreksduur
N.B.
Sommige mobiele telefoons geven de lijst
met de laatst gebelde nummers in omgekeerde volgorde weer.
uitschakelen.
•
Mobiele telefoon - Gesprek doorschakelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Dit is volkomen normaal.
Het handsfree-systeem vraagt vervolgens
of u opnieuw wilt koppelen.
Voicemail
In de normaalweergave van de telefoonbron
is het mogelijk een snelnummer voor voicemail te programmeren die u vervolgens kunt
bereiken door lang te drukken op 1.
03 Audio en media
U kunt het nummer van de voicemail in de
normaalweergave van de telefoonbron wijzigen door op OK/MENU te drukken en Belopties Voicemailnummer Nummer
wijzigen te kiezen. Als er nog geen nummer
opgeslagen is, kunt u het bijbehorende menu
openen door lang op 1 te drukken.
Bluetooth®-handsfreesysteem* audio-instellingen
Gerelateerde informatie
Het gespreksvolume is alleen tijdens een
gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset*
op het stuurwiel of draai aan de VOL-knop.
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* - audioinstellingen (p. 59)
Telefoonboek* (p. 60)
Het is mogelijk het telefoongespreksvolume,
het volume van het audiosysteem, het
beltoonvolume aan te passen en van beltoon
te veranderen.
Tel.-gespreksvol.
Belsignalen
In de normaalweergave van de telefoonbron
kunt u een van de ingebouwde beltonen van
het handsfree-systeem kiezen door op
OK/MENU te drukken en vervolgens
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Beltonen Belsignaal 1 enz. te kiezen.
Zolang er geen telefoongesprek wordt
gevoerd, kunt u het volume van het audiosysteem op de gebruikelijke wijze bijregelen door
te draaien aan VOL.
Voor bepaalde mobiele telefoons geldt dat
de belsignalen van de aangesloten mobiele telefoon niet worden uitgeschakeld bij
gebruik van de geïntegreerde signalen van
het handsfree-systeem.
Het is mogelijk de weergave van een actieve
audiobron automatisch te onderdrukken bij
inkomende gesprekken. Druk voor activering/
deactivering in de normaalweergave van de
telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Mute radio .
Druk om de beltonen22 van de aangesloten
telefoon te gebruiken in de normaalweergave
van de telefoonbron op OK/MENU en kies
vervolgens Telefooninstellingen Geluiden
en volume Beltonen GSM-ringtone
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Beltoonvolume. Draai voor aanpassing
aan VOL, druk op OK/MENU om het geluids-
03
N.B.
Volume audiosysteem
Beltoonvolume
22
volume te horen en druk op EXIT om op te
slaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Niet ondersteund door alle mobiele telefoons.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
59
03 Audio en media
Informatie Bluetooth®*-versie
Geeft de actuele
auto aan.
Bluetooth®-versie
van de
De actuele Bluetooth®-versie van de auto is
te bekijken vanuit de normaalweergave van
de hoofdbronnen MEDIA of TEL:
03
•
Druk op OK/MENU en kies Bluetoothsoftwareversie in auto.
•
Druk op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Bluetoothsoftwareversie in auto.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Media Bluetooth®* (p. 52)
Telefoonboek*
N.B.
Er zijn twee telefoonboeken. Deze worden in
de auto samengevoegd en getoond als één
telefoonboek.
•
De auto downloadt het telefoonboek van
de aangesloten mobiele telefoon en toont
dit telefoonboek alleen, wanneer de
mobiele telefoon waaruit het telefoonboek
afkomstig is aangesloten is.
•
Ook de auto heeft een ingebouwd telefoonboek. Hierin worden alle contactpersonen opgeslagen, onafhankelijk van de
vraag welke telefoon er tijdens de opslag
aangesloten. Deze contactpersonen zijn
zichtbaar voor alle gebruikers, ongeacht
de telefoon die aan de auto gekoppeld is.
Als een contactpersoon opgeslagen is in
het telefoonboek van de auto, verschijnt
vóór deze contactperhet symbool
soon.
Bij wijzigingen van een post in het telefoonboek van de mobiele telefoon vanuit
het telefoonsysteem in de auto, wordt er
een nieuwe post in het telefoonboek van
de auto aangemaakt. De wijziging wordt
met andere woorden niet opgeslagen in de
mobiele telefoon. In de auto ziet u vervolgens dubbele posten, met verschillende
icoontjes. Let er tevens op dat het opslaan
van snelnummers of het wijzigen van een
contactpersoon een nieuwe post oplevert
in het telefoonboek van de auto.
Voor alle telefoonboekfuncties dient het symboven aan het display en de handbool
sfree-functie in de telefoonstand te staan.
Het audio- en mediasysteem slaat een kopie
op van het telefoonboek van elke geregistreerde mobiele telefoon. Bij elke aansluiting
kan het telefoonboek automatisch naar het
audio- en mediasysteem worden gekopieerd.
–
Druk voor activering/deactivering van de
functie in de normaalweergave van de
telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Telefoonboek
downloaden.
Als het telefoonboek de contactgegevens
bevat van de persoon die belt, verschijnen
deze op het display.
60
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
•
Telefoonboek*- tekentabel toetsenset op
middenconsole (p. 62)
•
Telefoonboek* - contactpersonen zoeken
(p. 62)
•
Telefoonboek* - nieuw contactpersoon
(p. 64)
•
•
Telefoonboek* - sneltoets (p. 65)
•
•
Telefoonboek* - geheugenstatus (p. 66)
Telefoonboek* - contactpersonen snel
zoeken (p. 61)
Telefoonboek* - vCard ontvangen
(p. 65)
Telefoonboek* - wissen (p. 66)
Telefoonboek* - contactpersonen snel
zoeken
Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE rechtsom voor een lijst met contactpersonen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Telefoonboek* (p. 60)
Draai aan TUNE om een contactpersoon te
kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.
Onder de naam van de contactpersoon staat
het telefoonnummer dat als standaardnummer is gekozen. Als rechts van de contactpersoon het symbool > staat, zijn er meerdere
telefoonnummers van de contactpersoon
opgeslagen. Druk op OK/MENU om de nummers weer te geven. Kies een ander nummer
dan het standaardnummer en bel door te
draaien aan de TUNE-knop. Druk op OK/
MENU om te bellen.
03
Doorzoek de lijst met contactpersoon door
via de toetsenset van de middenconsole de
eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te typen. Voor de functie van de
knoppen, zie Telefoonboek*- tekentabel toetsenset op middenconsole (p. 62).
De lijst met contactpersonen is vanaf de normaalweergave ook te bereiken door op de
toetsenset van de middenconsole de toets in
te drukken met de eerste letter van de naam
van de gezochte contactpersoon. Zo biedt
lang indrukken van de toets 6 rechtstreeks
toegang tot dat deel van de lijst waar de contactpersonen liggen die beginnen met de letter M.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
61
03 Audio en media
Telefoonboek*- tekentabel toetsenset
op middenconsole
Toets
+0pw
Tekentabel met mogelijke tekens om in het
telefoonboek te gebruiken.
Toets
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Telefoonboek* - contactpersonen
zoeken
Contactgegevens zoeken in het telefoonboek
(p. 60).
#*
Functie
Spatie . , - ? @ : ; / ( ) 1
Functie
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Telefoonboek* (p. 60)
GHIÌ4
JKL5
Contactpersonen zoeken met het tekstwiel.
MNOΚØÑÒ6
Tekenlijst
PQRSΤ7
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel)
Telefoonboek
TUVÜÙ8
WXYZ9
Wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
62
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Druk om een contactpersoon te zoeken of
bewerken in de normaalweergave van de
telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefoonboek Zoeken.
03 Audio en media
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt het tekstwiel, zodat u TUNE niet
kunt gebruiken voor de invoer van tekens
maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel van de
middenconsole.
1. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
123/ABC
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
Gerelateerde informatie
•
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Opent het telefoonboek (3).
Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk
op OK/MENU om opgeslagen
nummers en overige informatie
te bekijken.
2. Ga verder met de volgende letter enz. In
het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de zoekopdracht.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst
ingevoerde teken. Bij lang indrukken van
EXIT wist u alle ingevoerde tekens.
3. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers of speciale tekens of het telefoonboek te openen dient u aan TUNE te
draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in onderstaande tabel) in de lijst
voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de
middenconsole tijdens de weergave van het
tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst (1).
Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat
de gewenste letter verschijnt en laat de toets
weer los. Ga verder met de volgende letter
enz. Met het indrukken van een volgende
toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.
03
Houd om een cijfer in te voeren de toets met
het gewenste cijfer ingedrukt.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
63
03 Audio en media
Telefoonboek* - nieuw
contactpersoon
Een nieuw contactpersoon in het telefoonboek aanmaken.
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt het tekstwiel, zodat u TUNE niet
kunt gebruiken voor de invoer van tekens
maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel van de
middenconsole.
1. Druk, wanneer de regel Naam gemarkeerd staat, op OK/MENU om de invoerstand te openen (bovenstaande afbeelding).
03
Letters invoeren voor nieuwe contactpersoon.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel)
Invoerveld
Een nieuwe contactpersoon is in de normaalweergave van de telefoonbron toe te voegen
door te drukken op OK/MENU en
Telefoonboek Nieuw contact te kiezen.
2. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
3. Ga verder met de volgende letter enz. In
het invoerveld (2) op het beeldscherm
staat de ingevoerde naam.
4. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers en/of speciale tekens of te wisselen tussen grote/kleine letters e.d. dient u
aan TUNE te draaien, totdat een van de
opties (zie verklaring in de volgende tabel)
in de lijst (1) verschijnt; druk vervolgens
op OK/MENU.
Kies, wanneer u de volledige naam ingevoerd
hebt, OK in de lijst op het beeldscherm (1) en
druk op OK/MENU. Voer vervolgens het telefoonnummer in op hierboven beschreven
manier.
64
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Druk wanneer u het telefoonnummer hebt
ingevoerd op OK/MENU en geef het type
telefoonnummer aan (GSM, Home, Werk of
Algemeen). Druk ter bevestiging op OK/
MENU.
Kies, wanneer alle gegevens ingevoerd zijn,
Contact opslaan in het menu om de contactpersoon op te slaan.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
OK
Met Contact toevoegen kunt
u opslaan en teruggaan naar
OK/MENU.
03 Audio en media
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
Druk op OK/MENU, de cursor
gaat naar het invoerveld (2)
boven aan het beeldscherm. U
kunt de cursor vervolgens met
TUNE naar de gewenste positie verplaatsen om bijvoorbeeld
nieuwe letters in te voegen of
letters te wissen met EXIT. Ga
om nieuwe letters te kunnen
invoegen eerst terug naar de
invoerstand door te drukken
op OK/MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Telefoonboek* (p. 60)
Telefoonboek* - sneltoets
Telefoonboek* - vCard ontvangen
Als sneltoets opslaan in het telefoonboek
(p. 60) om een nummer of contactpersoon
eenvoudig te kunnen bellen.
Ontvang elektronische visitekaartjes (vCard)
voor het telefoonboek (p. 60) van de auto.
Een sneltoets is in de normaalweergave van
de telefoonbron toe te voegen door te drukken op OK/MENU en Telefoonmenu
Telefoonboek Verkort kiezen te kiezen.
In de telefoonstand is verkort kiezen mogelijk
met de cijfertoetsen op de toetsenset van de
middenconsole, door een cijfertoets en vervolgens op OK/MENU in te drukken. Als er
geen contactpersoon opgeslagen ligt onder
het gekozen snelnummer, krijgt u de gelegenheid om alsnog een contactpersoon onder
het gekozen snelnummer op te slaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Het is mogelijk om vCards van andere mobiele telefoons (dan de eenheid die op dat
moment aangesloten op de auto) te ontvangen voor het telefoonboek van de auto. Om
dat mogelijk te maken dient u de auto identificeerbaar te maken voor Bluetooth®. U activeert de functie in de normaalweergave van
de telefoonbron door te drukken op
OK/MENU en Telefoonboek vCard
ontvangen te kiezen.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
65
03 Audio en media
03
Telefoonboek* - geheugenstatus
Telefoonboek* - wissen
TV - instelling*
De geheugenstatus van het telefoonboek
(p. 60) weergeven.
Het ingebouwde telefoonboek (p. 60) wissen.
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer
de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt
dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld maar
het geluid wordt wel weergegeven. Het beeld
komt terug wanneer de auto tot stilstand is
gekomen.
U kunt de geheugenstatus van het telefoonboek van de auto en dat van het telefoonboek
van de aangesloten mobiele telefoon weergeven door in de normaalweergave van de telefoonbron te drukken op OK/MENU en
Telefoonboek Geheugenstatus te kiezen.
U kunt het telefoonboek van de auto wissen.
U doet dit door in de normaalweergave van
de telefoonbrok te drukken op OK/MENU en
Telefoonboek Telefoonboek wissen te
kiezen.
N.B.
Bij het wissen van het telefoonboek van de
auto worden alleen de contactpersonen in
het telefoonboek van de auto verwijderd.
De contactpersonen in het telefoonboek
van de mobiele telefoon worden niet verwijderd.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 57)
Tv-functies, overzicht bedieningselementen.
Voor elementaire bediening, zie Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21).
N.B.
Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen
in die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.
66
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
N.B.
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld komt terug wanneer de auto tot
stilstand is gekomen.
Auto's met RSE schakelen de achterste
schermen niet uit.
Tv kijken
–
BELANGRIJK
Voor het gebruik van dit product is mogelijk kijk- en luistergeld verschuldigd.
Als u van locatie verandert binnen het land
en bijvoorbeeld naar een andere stad rijdt,
zijn de voorkeurkanalen niet per definitie
beschikbaar omdat het frequentiegebied
mogelijk gewijzigd is. U moet dan opnieuw
zoeken en een nieuwe voorkeurslijst
opslaan, zie Beschikbare tv-zenders
opslaan als voorkeurkanalen (p. 68).
Van kanaal veranderen
U kunt als volgt van kanaal veranderen:
•
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
N.B.
Druk op MEDIA in de normaalweergave
van de mediabron, draai aan TUNE totdat
TV verschijnt en druk op OK/MENU.
> Er wordt een zoekfunctie gestart en
kort daarna verschijnt het laatst bekeken kanaal.
•
•
N.B.
Draai aan TUNE, waarna een lijst verschijnt met alle beschikbare kanalen in
het gebied. Als een van deze kanalen al
eerder werd opgeslagen als voorkeur,
verschijnt rechts van de kanaalnaam het
sneltoetsnummer. Draai aan TUNE totdat
u het gewenste kanaal bereikt en druk op
OK/MENU.
Als na bediening van de sneltoetsen geen
beeld verschijnt, kan dat komen doordat
de auto zich mogelijk niet meer bevindt in
het land waar naar tv-zenders werd
gezocht (u bent bijvoorbeeld van Duitsland
naar Frankrijk gereden). U moet dan
mogelijk een ander land selecteren en
opnieuw naar kanalen zoeken starten.
Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
/
te
Door kort op de toetsen
drukken, waarna het eerstvolgende
beschikbare kanaal in het gebied verschijnt.
03
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst
(p. 68)
Tv* - voorkeur kijker (p. 68)
Informatie over actueel tv*-programma
(p. 69)
Teletekst* (p. 70)
Beeldinstellingen* (p. 46)
Ontvangst van tv* - kanaalwegval
(p. 70)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
67
03 Audio en media
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst
Wanneer u op tv-kanalen zoekt, worden alle
beschikbare kanalen in een voorkeurslijst
opgeslagen.
1. Druk in de normaalweergave van de tvbron op OK/MENU.
03
2. Draai aan TUNE totdat u TV-menu
bereikt en druk op OK/MENU.
3. Draai aan TUNE totdat u Land kiezen
bereikt en druk op OK/MENU.
> Als er eerder een of meer landen werden geselecteerd, dan verschijnen
deze in een lijst.
4. Draai aan TUNE totdat u Andere landen
bereikt of een van de eerder gekozen landen. Druk op OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met al de
beschikbare landen.
5. Draai aan TUNE totdat u het land van uw
keuze (bijvoorbeeld Zweden) bereikt en
druk op OK/MENU.
> Er wordt automatisch gezocht naar de
beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken
wordt het beeld weergegeven van alle
gevonden en als voorkeur vastgelegde
kanalen. Er verschijnt een melding
wanneer de zoekopdracht afgerond is
en het beeld verschijnt dat bij het
gekozen kanaal hoort. Daarmee is een
voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren)
aangemaakt en beschikbaar. Om van
kanaal te veranderen, zie Van kanaal
veranderen (p. 66).
Het zoeken en vastleggen van voorkeuren
kan worden geannuleerd met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
TV - instelling* (p. 66)
Tv* - voorkeur kijker (p. 68)
Tv* - voorkeur kijker
De voorkeurslijst is te bewerken. U kunt de
volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst
wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerder plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst kan
bovendien variëren.
Druk voor een wijziging van de volgorde van
de voorkeurslijst in de normaalweergave van
de tv-bron op OK/MENU en kies Presets
sorteren.
1. Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
> Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
2. Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> De kanalen wisselen vervolgens van
plaats.
Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied.
Het is mogelijk een van deze kanalen in de
lijst met voorkeuren te zetten.
Beschikbare tv-kanalen opslaan als
voorkeurskanalen
Als de auto van locatie is veranderd binnen
het land en bijvoorbeeld naar een andere stad
is gereden, zijn de voorkeurskanalen niet per
definitie beschikbaar omdat het frequentiege-
68
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
bied mogelijk gewijzigd is. Start in dat geval
een nieuwe zoekopdracht om een nieuwe
voorkeurslijst op te slaan.
1. Druk in de normaalweergave van de tvbron op OK/MENU.
2. Draai aan TUNE totdat u TV-menu
bereikt en druk op OK/MENU.
3. Draai aan TUNE totdat u Autostore
bereikt en druk op OK/MENU.
> Er wordt automatisch gezocht naar de
beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken
wordt het beeld weergegeven van alle
gevonden en als voorkeur vastgelegde
kanalen. Er verschijnt een melding
wanneer de zoekopdracht afgerond is
en het beeld verschijnt dat bij het
gekozen kanaal hoort. Daarmee is een
voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren)
aangemaakt en beschikbaar. Om van
kanaal te veranderen, zie Van kanaal
veranderen (p. 66).
wordt weergegeven. De zoekfunctie is niet
van invloed op de voorkeurslijst.
Informatie over actueel tv*programma
Activeer de scanfunctie door in de normaalweergave voor de tv-bron op OK/MENU te
drukken en Scan te kiezen.
Druk op de INFO-toets (p. 21) om informatie
te bekijken over het actuele programma, het
volgende programma alsmede het starttijdstip.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
TV - instelling* (p. 66)
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p. 68)
Wanneer u nogmaals op de toets INFO drukt,
valt soms meer informatie over het actuele
programma te bekijken (zoals de tijd dat het
begint en eindigt) alsmede een korte beschrijving van het actuele programma te lezen.
03
Om terug te keren naar het tv-beeld dient u
enkele seconden te wachten of te drukken op
EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
TV - instelling* (p. 66)
Tv-kanalen scannen
Deze functie doorzoekt het actuele frequentiebereik automatisch op alle beschikbare
kanalen in het gebied waar u zich bevindt.
Wanneer er een kanaal is gevonden, wordt
deze ca. 10 seconden lang weergegeven
voordat de zoekfunctie wordt voortgezet. U
kunt de zoekfunctie stopzetten met EXIT,
waarna het laatst bekeken kanaal opnieuw
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
69
03 Audio en media
Teletekst*
Ontvangst van tv* - kanaalwegval
Afstandsbediening*
U kunt als volgt teletekst bekijken:
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal
wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer er
opnieuw signalen binnenkomen, is er weer
bewegend beeld.
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het audio- en mediasysteem. De
toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de overeenkomstige
toetsen op de middenconsole of de toetsenset* op het stuurwiel.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de knop
bediening.
03
van de afstands-
2. Typ het paginanummer (3 cijfers) in met
de cijfertoetsen (0–9) om een pagina te
kiezen.
> De pagina verschijnt automatisch.
Voer een ander paginanummer in of druk op
/
op de afstandsbediening
de toetsen
om van pagina te veranderen.
Keer terug naar het tv-beeld met EXIT of
bedien de toets
op de afstandsbediening.
Teletekst is ook te bedienen met de
gekleurde knoppen op de afstandsbediening.
Gerelateerde informatie
70
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
TV - instelling* (p. 66)
Afstandsbediening* (p. 70)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal
wegvalt, bevriest het beeld. Kort daarna verschijnt een melding die aangeeft dat de signalen van het actuele tv-kanaal zijn weggevallen en dat er opnieuw naar het kanaal wordt
gezocht. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tv-kanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt,
kunt u uiteraard ook van kanaal veranderen.
Als de melding Geen ontvangst, zoeken
verschijnt, heeft het systeem geregistreerd
dat de signalen voor alle tv-kanalen zijn weggevallen. U bent mogelijk een landsgrens
gepasseerd zonder de landinstelling van het
systeem aan te passen. Stel in dat geval het
juiste land in zoals aangegeven onder Tv*kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p. 68).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
TV - instelling* (p. 66)
03 Audio en media
F. Richt de afstandsbediening vervolgens op
de IR-ontvanger, die rechts van de knop
(p. 21) INFO op de middenconsole zit.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een
mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij
krachtig afremmen of een botsing kunnen
deze anders inzittenden verwonden.
N.B.
Leg de afstandsbediening niet in de felle
zon (zoals op het dashboard) – dan kunnen
er problemen met de batterijen ontstaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
•
Afstandsbediening* - functies (p. 71)
Afstandsbediening* - batterij vervangen
(p. 72)
Afstandsbediening* - functies
Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.
Toets
Functie
Wissel tussen:
L = beeldscherm links achterin*
F = Beeldscherm voorin
03
R = beeldscherm rechts achterin*
Overschakelen op navigatie*
Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld FM1)
Overschakelen op mediabron
(Disk, TV* etc.)
Overschakelen op Bluetooth®handsfree*
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Afspelen/Pauzeren
Komt overeen met TUNE op de middenconsole.
Druk bij gebruik van de afstandsbediening de
op de afstandsbediening in stand
knop
Stoppen
Vooruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
71
03 Audio en media
||
Toets
Functie
Functie
Menu
Ondertiteling, ondertitelingstaal
kiezen
Teruggaan, functie beëindigen,
ingevoerde tekens wissen
Teletekst*, aan/uit
Omhoog/omlaag
03
Toets
Naar rechts/links
Keuze bevestigen of menusysteem voor gekozen bron openen
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
•
Afstandsbediening* (p. 70)
Afstandsbediening* - batterij
vervangen
Hoe u de batterijen in de afstandsbediening
voor het audio- en mediasysteem vervangt.
N.B.
De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee,
afhankelijk van het gebruik van de
afstandsbediening.
De afstandsbediening werkt op vier batterijen
van het type AA/LR6.
Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
Volume verlagen
Volume verhogen
0–9
Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
Sneltoets voor ingestelde favorieten
Informatie over actueel programma, nummer etc. Tevens te
gebruiken als er meer informatie
beschikbaar is dan op het
beeldscherm kan worden weergegeven.
Taal geluidstrack kiezen
1. Duw de vergrendeling van het dekseltje
op het batterijvakje in en duw het deksel
in de richting van het IR-oog.
2. Verwijder de lege batterijen en leg de
nieuwe batterijen op de aangegeven
manier in het batterijvakje.
3. Plaats het dekseltjes terug.
72
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
N.B.
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.
Gerelateerde informatie
•
Afstandsbediening* (p. 70)
Audio en media - menu-overzicht
Menu-overzicht - AM
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
in de menu’s van het audio- en mediasysteem.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AM-radio.
Hoofdmenu AMA
RADIO
•
•
•
AM (p.
Presets weergeven
73)23
FM (p. 74)
*
DAB (p. 74)
Scan
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (p. 75)
Audio-instellingen
CD/DVD Data (p. 75)
Zie voetnootB
Zie pagina
(p. 32)
(p. 37)
(p. 28)
DVD Video (p. 76)
Klankpodium
iPod®(p. 77)
*
USB (p. 77)
Bluetooth-functie voor media®(p. 78)
Equalizer
AUX (p. 78)
*
TV - instelling (p. 80)
(p. 28)
(p. 28)
TEL.
Volumecompensatie
(p. 29)
Gerelateerde informatie
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
•
•
03
Bluetooth handsfree®(p. 79)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
A
B
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
De menu-opties voor de audio-instellingen zijn identiek
voor alle audiobronnen.
Gerelateerde informatie
•
23
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
73
03 Audio en media
Menu-overzicht - FM
Alle FM-instellingen resetten
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor FM-radio.
03
Hoofdmenu FM1/FM2
Zie pagina
TP
(p. 34)
Radiotekst tonen
Presets tonen
*
(p. 36)
(p. 32)
Scan
(p. 37)
Nieuws-instellingen
(p. 34)
Audio-instellingen
Klankpodium
*
Equalizer
*
Volumecompensatie
(p. 27)
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DAB-radio.
Hoofdmenu DAB1*/DAB2*
Zie pagina
Ensemble programmeren
(p. 39)
PTY-filter
(p. 35)
(p. 28)
(p. 28)
(p. 29)
PTY-filter uitschakelen
Radiotekst tonen
Presets tonen
Alle audio-instellingen resetten
Geavanceerde instellingen
74
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*
(p. 38)
(p. 27)
Gerelateerde informatie
*
Scan
(p. 35)
(p. 36)
(p. 32)
(p. 37)
Geavanceerde instellingen
REG
(p. 37)
Alternatieve frequentie
(p. 37)
DAB-verbinding
(p. 39)
EON
(p. 34)
DAB-band
(p. 40)
TP-favoriet instellen
(p. 34)
Subkanalen
(p. 40)
PTY-instellingen
(p. 35)
PTY-tekst weergeven
(p. 35)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
03 Audio en media
Menu-overzicht - CD Audio
Menu-overzicht - CD/DVD* Data
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD Audio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD/DVD Data.
Alle DAB-instellingen resetten
(p. 40)
Audio-instellingen
(p. 27)
Hoofdmenu CD Audio (Diskmenu)
Zie pagina
Hoofdmenu CD/DVD Data
(Diskmenu)
(p. 28)
Willekeurige weergave
(p. 44)
Afspelen
Klankpodium
*
Equalizer
*
Volumecompensatie
Alle audio-instellingen resetten
(p. 28)
(p. 44)
Audio-instellingen
(p. 27)
(p. 29)
Klankpodium
*
(p. 27)
Gerelateerde informatie
•
•
Scan
Equalizer
*
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
(p. 28)
(p. 28)
Volumecompensatie
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Pause
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
(p. 41)
Stop
(p. 41)
Willekeurige weergave
(p. 44)
Map herhalen
(p. 42)
Volgende titel
(p. 41)
Volgende audiotrack
(p. 41)
Scan
(p. 44)
Audio-instellingen
(p. 27)
Klankpodium
Gerelateerde informatie
Zie pagina
*
Equalizer
*
03
(p. 28)
(p. 28)
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
75
03 Audio en media
||
Volumecompensatie
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Gerelateerde informatie
03
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
Menu-overzicht - DVD* Video
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DVD Video.
Hoofdmenu DVD Video
(Diskmenu)
Zie pagina
DVD-menu
(p. 44)
Play/pause/verder
(p. 44)
Stop
(p. 44)
Ondertitels
(p. 44)
Taal van audiospoor kiezen
(p. 44)
Druk op OK/MENU terwijl u een videobestand afspeelt of tv* kijkt om het popupmenu te openen.
Zie voetnoot B
DVD-hoofdmenu
DivX® VOD-code
(p. 46)
(p. 27)
Zie voetnoot C
DVD-hoofdmenuC
A
B
C
Equalizer
*
76
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
(p. 27)
Bronmenu
(p. 45)
*
Alle audio-instellingen resetten
Beeldinstellingen
Hoek
Klankpodium
(p. 29)
Pop-upmenuA*video en tv*
Geavanceerde instellingen
Audio-instellingen
Volumecompensatie
(p. 28)
(p. 28)
(p. 46)
(p. 21)
(p. 44)
(p. 44)
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het
kijken van tv.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt
af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor dvd-videodiscs.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03 Audio en media
Menu-overzicht - iPod®*
Menu-overzicht - USB*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor iPod®.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor USB.
Hoofdmenu iPod
Zie pagina
Hoofdmenu USB
Willekeurig
(p. 44)
Afspelen
Scan
Audio-instellingen
Klankpodium
*
Equalizer
*
Pause
(p. 50)
(p. 44)
Stop
(p. 50)
Willekeurig
(p. 44)
Map herhalen
(p. 50)
USB-apparaat kiezen
(p. 48)
Volgende titel
(p. 50)
Volgende audiotrack
(p. 50)
Scan
(p. 44)
Audio-instellingen
(p. 27)
(p. 27)
(p. 28)
(p. 28)
Volumecompensatie
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Gerelateerde informatie
•
•
Zie pagina
Klankpodium
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
*
Equalizer
*
Volumecompensatie
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03
(p. 28)
(p. 28)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
77
03 Audio en media
Menu-overzicht - Media Bluetooth®*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Media Bluetooth®.
03
Hoofdmenu Media Bluetooth®
Zie pagina
Willekeurig
(p. 44)
Ander apparaat
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 56)
Scan
(p. 44)
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Menu-overzicht - AUX
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AUX.
Hoofdmenu AUX
Zie pagina
AUX-ingangsvolume
(p. 51)
Audio-instellingen
(p. 27)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
Klankpodium
*
Equalizer
*
(p. 28)
(p. 28)
Bluetooth-softwareversie in auto
(p. 60)
Volumecompensatie
(p. 29)
Audio-instellingen
(p. 27)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
Klankpodium
*
Equalizer
*
78
(p. 55)
Volumecompensatie
(p. 28)
(p. 28)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03 Audio en media
Menu-overzicht - Bluetooth®
handsfree*
vCard ontvangen
(p. 65)
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de Bluetooth®-handsfree.
Geheugenstatus
(p. 66)
Telefoonboek wissen
(p. 66)
Hoofdmenu Bluetooth®handsfree (Telefoonmenu)
Zie
pagina
(p. 58)
Telefoon wijzigen
(p. 55)
Alle gesprekken
(p. 58)
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 56)
Gemiste oproepen
(p. 58)
Telefooninstellingen
Beantwoorde gesprekken
(p. 58)
Herkenbaar
(p. 53)
Gekozen nummers
(p. 58)
Geluiden en volume
(p. 59)
Gespreksduur
(p. 58)
Telefoonboek
downloaden
(p. 60)
Bluetooth-softwareversie in auto
(p. 60)
Bellijst
Telefoonboek
(p. 60)
Zoeken
(p. 62)
Nieuw contact
(p. 64)
Verkorte nummers
(p. 65)
Voicemailnummer
Telefoon uit
(p. 58)
(p. 56)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
03
Bel-opties
Automatisch opnemen
(p. 58)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
79
03 Audio en media
Menu-overzicht - tv*
03
Zie
pagina
(p. 46)
Zie pagina
Land kiezen
(p. 68)
Beeldinstellingen
Presets sorteren
(p. 68)
Bronmenu
Autostore
(p. 68)
Zie voetnoot B
Scan
(p. 68)
Klankpodium
*
DVD-hoofdmenu
Zie voetnoot C
(p. 28)
(p. 28)
DVD-hoofdmenuC
A
B
Equalizer
*
80
Druk op OK/MENU terwijl u
een videobestand afspeelt of
tv* kijkt om het pop-upmenu te
openen.
Hoofdmenu TV
Audio-instellingen
C
(p. 28)
Volumecompensatie
(p. 29)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 27)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Licenties
Pop-upmenuA*video en tv*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor tv.
(p. 21)
Sensus software
(p. 44)
(p. 44)
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het
kijken van tv.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt
af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor dvd-videodiscs.
Gerelateerde informatie
•
•
Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen
te verrichten of het recht om gebruik te
maken van een product waar een andere
rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten
op heeft, onder de voorwaarden vervat in de
overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie
van de overeenkomsten tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars.
Audio en media - menu-overzicht (p. 73)
Audiosysteem en media - systeembediening (p. 21)
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
03 Audio en media
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
03
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
}}
81
03 Audio en media
||
software tools to convert your files into DivX
video.
03
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gerelateerde informatie
•
82
Volvo Sensus (p. 7)
03 Audio en media
Typegoedkeuring
De typegoedkeuring voor de Bluetooth®module staat in de tabel.
03
}}
83
03 Audio en media
||
Verklaring van overeenstemming voor Bluetooth®-module
Land/
regio
Landen binnen de EU:
Exportland: Japan
03
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type uitrusting: Bluetooth®-eenheid
Breng voor meer informatie een bezoek aan http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
84
03 Audio en media
Land/
regio
Tsjechië:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Denemarken:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Duitsland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Groot-Brittannië:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanje:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Griekenland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrijk:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italië:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litouwen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
03
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
}}
85
03 Audio en media
||
Land/
regio
03
86
Nederland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Hongarije:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenië:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slowakije:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Zweden:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
IJsland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat deze Bluetooth®-module in overeenstemming is met de essentiële eigenschappen en
overige relevante bepalingen zoals beschreven in de EU-richtlijn 1999/5/EG.
Noorwegen:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03 Audio en media
Land/
regio
China:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
10dBi 时
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
87
03 Audio en media
||
Land/
regio
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
03
88
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之
干擾
03 Audio en media
Land/
regio
Zuid-Korea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
03
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
89
03 Audio en media
||
Land/
regio
Verenigde
Arabische
Emiraten:
03
Zuid-Afrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
90
03 Audio en media
03
91
04 Alfabetisch register
A
Achterste bedieningspaneel
Audiosysteem....................................... 25
Afstandsbediening..................................... 70
batterij vervangen................................. 72
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten.......................................................... 33
Ambient Surround Sound.................... 19, 27
04
Audio en media
het systeem bedienen..........................
inleiding................................................
menufuncties........................................
menu-overzicht.....................................
overzicht...............................................
G
Bluetooth®
gesprek naar mobiel.............................
handsfree..............................................
media....................................................
microfoon uit.........................................
streaming audio....................................
Geluid
achterste bedieningspaneel................. 25
Ambient Surround Sound............... 19, 27
Hoofdtelefoonaansluiting...................... 25
Instellingen............................................ 26
58
57
52
58
52
Geluidspodium.......................................... 28
C
21
19
21
73
20
CD.............................................................. 41
Audiosysteem............................................ 19
functies................................................. 26
overzicht............................................... 20
DAB-radio............................................ 29, 38
AUX-ingang......................................... 20, 48
B
Batterij
afstandsbediening................................ 72
Bedieningselementen
middenconsole..................................... 21
Beeldinstellingen........................................ 46
92
Bellen......................................................... 57
D
Gesprek
functies................................................. 57
inkomend.............................................. 57
H
Hoofdtelefoonaansluiting........................... 25
Digitale radio (DAB).................................... 38
DVD............................................................ 41
E
Equalizer.................................................... 28
I
Infotainment
brontoetsen.......................................... 21
Infotainment (Audio en media)................... 19
iPod®, aansluiting...................................... 49
04 Alfabetisch register
telefoonboek, snelkoppeling................ 60
telefoon registreren............................... 53
M
P
Media Bluetooth®....................................... 52
Programmatypes radio (PTY)..................... 35
Mediaspeler............................................... 41
compatibele bestandsformaten............ 46
TV............................................................... 66
Typegoedkeuring
Bluetooth®............................................ 83
Menufuncties audio en media................... 21
R
Microfoon................................................... 58
Radio......................................................... 29
DAB................................................ 29, 38
Mobiele telefoon
aansluiten............................................. 53
handsfree.............................................. 57
telefoon registreren............................... 53
MY CAR.....................................................
Informatie..............................................
Instellingen van de auto........................
Klimaatinstellingen................................
Menu-optie...........................................
paden....................................................
Rijhulpsystemen...................................
Systeeminstellingen..............................
10
17
13
17
11
11
15
16
RDS............................................................ 33
Nieuwsuitzendingen................................... 34
normaalweergave...................................... 21
U
USB, aansluiting........................................ 49
USB-ingang............................................... 48
S
04
Sensus......................................................... 7
Signaalingang, extern.......................... 20, 48
V
Stuurwiel
Toetsenset............................................ 21
Verkeersinformatie (TP) ............................. 34
T
N
Toetsensets op stuurwiel........................... 21
Telefoon
aansluiten.............................................
bellen....................................................
gesprekken aannemen.........................
handsfree..............................................
inkomend gesprek................................
telefoonboek.........................................
53
57
58
57
57
60
Volume.......................................................
beltoon, telefoon...................................
externe geluidsbron..............................
snelheids-/geluidscompensatie............
Telefoon................................................
telefoon/mediaspeler............................
21
59
51
29
59
59
Volvo Sensus............................................... 7
93
04 Alfabetisch register
04
94
TP 17906 (Dutch), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising