Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2015 Early Volvo On Call

Volvo S60 2015 Early Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BESTE VOLVO-BEZITTER
Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call.
Dit document beschrijft de functies van het Volvo
On Call-systeem. Voor het functioneren van het
systeem is een actief abonnement vereist.
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
Met vriendelijke groet
Volvo Car Corporation
Inhoud
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Overzicht van Volvo On Call*...................... 6
Volvo On Call* gebruiken............................ 6
Beschikbare Volvo On Call*-functies.......... 7
Comfortdiensten van Volvo On Call*.......... 8
Mobiele Volvo On Call*-app........................ 8
Afstandsstart verwarming* via sms........... 10
Afstandsstart verwarming* via sms........... 10
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*.... 11
Helpdesk handmatig waarschuwen.......... 12
Pechhulp onderweg inroepen................... 12
Beveiligingspakket van Volvo On Call* .... 13
Auto ontgrendelen via helpdesk .............. 14
Menu-opties van Volvo On Call*............... 15
Volvo On Call*-meldingen op display....... 15
Beschikbaarheid Volvo On Call*............... 16
Telefoonnummer van helpdesk ................ 17
Pincode voor Volvo On Call*..................... 18
Verkoop van auto met Volvo On Call*....... 18
Persoonsgegevens .................................. 19
01
2
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Inhoud
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* is een aanvullend dienstenpakket op abonnementsbasis. Het abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.
Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt
aangeduid als VOC) is gekoppeld aan het
SRS- en het alarmsysteem van de auto. De
auto is voorzien van een ingebouwde gsmmodule voor de communicatie tussen de auto
en de VOC-diensten. Op de kaart (p. 16)
staan de landen waar het systeem momenteel
in gebruik is. Neem contact op met de VOCdealer voor de nieuwste gegevens, omdat er
zich wijzigingen op de kaart kunnen voordoen. De invulling van het abonnement verschilt per markt. Neem contact op met uw
Volvo-dealer voor informatie over de diensten
die in uw land beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het VOC-systeem gedurende
5 dagen beschikbaar en tijdens de
22 daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
Na deze 22 dagen staat het systeem uit, totdat u de auto opnieuw start.
Het VOC-systeem maakt gebruik van gps
(Global Positioning System) om de auto te
1
2
3
lokaliseren en van de in de auto ingebouwde
gsm-module om contact op te nemen met de
VOC helpdesk.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de Volvo On Calldienst beschikbaar is.
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat
er geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Abonnement
Wanneer na aankoop van de auto het VOCsysteem wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het abonnement heeft afhankelijk
van de markt een bepaalde geldigheidsduur.
Comfortdiensten
•
•
Mobiele app Volvo On Call (p. 8).
Afstandsstart verwarming via sms
(p. 10).
Veiligheidsdiensten
•
•
•
Automatisch alarm (p. 11).
Handmatig alarm (p. 11).
01
Beveiligingspakket
•
•
•
•
•
Diefstalwaarschuwing (p. 13).
Opsporing van gestolen auto (p. 13).
Ontgrendeling op afstand (p. 13).
Immobilisering op afstand (p. 13)1.
Ongeoorloofde verplaatsing (UMD)*
(p. 13) 2, 3.
N.B.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk
worden opgenomen.
Informatie op internet
Voor meer informatie over Volvo On Call, zie
www.volvocars.com > Kies land > Sales &
Services > Volvo On Call. Daar kunt u onder
meer de antwoorden op veelgestelde vragen
vinden.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen
op de mobiele app (p. 8). Neem het onderdeel over Volvo ID in het Sensus Infotainment-supplement door om te zien wat de
voordelen ervan zijn en hoe u een Volvo ID
aanmaakt.
Gerelateerde informatie
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Pechhulp onderweg (p. 12).
Bepaalde markten.
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
5
01 Volvo On Call (VOC)
01
•
•
•
•
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies
(p. 7)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 16)
Overzicht van Volvo On Call*
Overzicht van knoppen en displayweergaven.
Telefoonnummer van helpdesk (p. 17)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Persoonsgegevens (p. 19)
Volvo On Call* gebruiken
Na een ongeluk waarbij de gordelspanners,
airbags of opblaasgordijnen zijn geactiveerd,
wordt er automatisch een signaal verstuurd
naar de VOC-helpdesk die vervolgens onmiddellijk hulp (politie, ambulance of andere
hulpdienst) stuurt.
SOS-knop - in noodgevallen
Druk 2 seconden op de SOS-knop om de
alarmdienst handmatig te activeren.
Alternatief voor de SOS-knop
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call SOS.
ON CALL-knop - bij pech onderweg
Druk 2 seconden op de ON CALL-knop om
de dienst te activeren, zie Beschikbare Volvo
On Call*-functies (p. 7).
Alternatief voor de ON CALL-knop
Druk in de normaalweergave van MY CAR op
OK/MENU en kies Instellingen Volvo On
Call On Call.
6
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
01 Volvo On Call (VOC)
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
als iemand onwel wordt of als de auto en
eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. De SOS-functie is
alleen bestemd voor noodsituaties. Bij
misbruik worden u mogelijk extra kosten in
rekening gebracht.
De knop ON CALL is te gebruiken voor
alle andere diensten met inbegrip van
wegenhulp.
Gerelateerde informatie
•
•
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
•
Helpdesk handmatig waarschuwen
(p. 12)
•
•
Pechhulp onderweg inroepen (p. 12)
Afstandsstart verwarming* via sms
(p. 10)
Overzicht van de beschikbare VOC-functies
via de VOC-helpdesk en de VOC-app.
Dienst
Helpdesk
Afstandsstart verwarming
AppA
X
Automatisch alarm
X
Handmatig alarm
X
Dienst annuleren
Pechhulp onderweg
X
X
Een geactiveerde dienst is binnen
10 seconden te annuleren door op de EXITknop te drukken.
Diefstalwaarschuwing
X
X
Opsporing van gestolen auto
X
Ontgrendeling op
afstand
X
Immobilisering op
afstandB
X
Instellingen
Mogelijke opties en instellingen in het menusysteem (p. 15).
• Slot blokkeren - aangeven wanneer de
SOS en ON CALL-knoppen actief moeten zijn. Bij activering van deze functie
zijn de knoppen alleen actief, als de
transpondersleutel in stand I of II staat of
als de motor loopt.
• Abonnement activeren - Te gebruiken
om het abonnement te starten.
• Service activeren - Te gebruiken om
aanvullende diensten, zoals pechhulp
onderweg te activeren.
Auto ontgrendelen via helpdesk (p. 14)
01
Beschikbare Volvo On Call*-functies
Afstandsstart motor
(ERS)B, C
Auto lokaliseren
X
X
X
X
Dashboard van auto
X
Logboekfunctie
X
Voertuiginformatie
X
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
01 Volvo On Call (VOC)
||
01
Dienst
Status en ladingstoestand accuD
Helpdesk
AppA
X
X
Oplaadtimers instellenD
X
Aansluitherinnering
laadkabelD
X
PreconditioningD
A
B
C
D
X
X
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen beschikbaar.
Bepaalde markten.
Bepaalde auto’s met een automatische versnellingsbak.
Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Gerelateerde informatie
•
Comfortdiensten van Volvo On Call*
(p. 8)
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
•
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
Comfortdiensten van Volvo On Call*
Mobiele Volvo On Call*-app
Per telefoon te verrichten diensten zoals het
op afstand starten van de verwarming* via een
sms of communicatie met de auto via een
mobiele app.
VOC-gebruikers beschikken over een app
waarmee ze via een smartphone contact kunt
houden met hun geparkeerde auto.
VOC-gebruikers beschikken u over een app
waarmee u via een iPhone, Windows Phone
of Android-telefoon contact kunt houden met
uw geparkeerde auto. U kunt uw auto lokaliseren, op afstand vergrendelen, de motor op
afstand starten en informatie bekijken over
het brandstofpeil en tal van andere gegevens.
Lees meer over de app (p. 8).
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt VOC de mogelijkheid
om via een reguliere mobiele telefoon
dezelfde instellingen te hanteren als via het
bedieningspaneel in de auto. Lees meer over
het op afstand starten van de verwarming via
sms (p. 10).
Gerelateerde informatie
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 7)
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen
beschikbaar.
De app wordt continu bijgewerkt, zodat
mogelijk niet alle beschikbare functies in deze
publicatie beschreven staan. Zie Informatie
op internet (p. 5) voor informatie over de
bronnen met de nieuwste gegevens.
De mobiele VOC-app is te gebruiken voor
iPhones, Windows Phones en Android-telefoons. De app is te downloaden via Apple
AppStore, Windows Phone Store of Google
Play.
Om de mobiele app te kunnen gebruiken hebt
u een persoonlijke Volvo ID nodig en My
Volvo web4: een persoonlijke internetpagina
voor u en uw auto.
Neem het onderdeel over Volvo ID in het Sensus Infotainment-supplement door om te zien
wat de voordelen ervan zijn en hoe u een
Volvo ID aanmaakt.
Auto lokaliseren
De positie van de auto wordt op een kaart
getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een
digitaal kompas dat aangeeft in welke richting
4
8
Bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
01 Volvo On Call (VOC)
u de auto kunt vinden. Wanneer u de auto tot
op ongeveer 100 meter genaderd bent, kunt u
om het zoeken te vereenvoudigen de claxon
en richtingaanwijzers van de auto inschakelen.
Voertuiginformatie
Dashboard van auto
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
krijgt u daarover via de mobiel bericht.
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende hoeveelheid brandstof, gemiddeld
brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Auto controleren
De app voert een ‘statuscontrole’ van de auto
uit en geeft informatie weer over gloeilampen,
remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.
Logboekfunctie
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens
over alle ritten van de afgelopen 40 dagen te
downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om alle ritten of enkele ervan uit de app te
exporteren in spreadsheetformaat en naar
een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld
handig voor zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van
een rit geen logboekinformatie.
5
6
Bepaalde modellen.
Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer)
zijn eenvoudig op te vragen.
Diefstalwaarschuwing
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt
weergegeven. U kunt de auto vergrendelen
en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen
vraagt de app u bij ontgrendeling op afstand
altijd naar de pincode.
Afstandsstart verwarming
Als uw auto is uitgerust met een standkachel
kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen voor de komende 24
uur programmeren.
Afstandsstart motor (ERS)5
Afstandsstart ERS – Engine Remote Start
houdt in dat u de motor van de auto op
afstand kunt starten om op die manier de
passagiersruimte voor aanvang van de rit te
verwarmen/koelen.
De klimaatregeling en het audio- en mediasysteem starten met dezelfde instellingen als
toen de auto geparkeerd werd. U kunt voor
01
het ERS een inschakelduur kiezen tussen 1
en 15 minuten, waarna de motor weer wordt
afgezet. Na twee ERS-activeringen moet u de
motor eerst op de normale manier starten,
voordat het ERS weer kan worden geactiveerd.
WAARSCHUWING
Om de motor op afstand te starten, moet
aan de volgende criteria zijn voldaan:
•
•
•
De auto moet onder toezicht staan.
Er mogen zich geen personen of dieren in of om de auto aanwezig bevinden.
De auto mag niet in een afgesloten,
niet geventileerde ruimte staan - de
uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij mensen en dieren zorgen.
N.B.
Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden.
Status en ladingstoestand accu6
Met deze functie kunt u de ladingstoestand
van de hybride-accu zien en nagaan of er
oplading plaatsvindt.
}}
9
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Oplaadtimers instellen6
Afstandsstart verwarming* via sms
Afstandsstart verwarming* via sms
Als u wilt voorkomen dat de oplading meteen
na aansluiting van de laadkabel van start
gaat, kunt u via de app een oplaadtijdstip
programmeren.
Bij auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt VOC* de mogelijkheid om via een reguliere mobiele telefoon
dezelfde instellingen te hanteren als via het
bedieningspaneel in de auto. Timerinstellingen zijn mogelijk door de gewenste timerinstelling in een sms te versturen via een mobiele telefoon, zie afstandsstart verwarming
(p. 10).
De verwarming in de auto is via sms-berichten
te bedienen.
Aansluitherinnering laadkabel6
Bij activering van deze functie krijgt u via de
app een herinnering, als u bij het parkeren
van de auto vergeet de laadkabel aan te sluiten.
Preconditioning6
Middels preconditioning worden de motor en
het interieur voorverwarmd ter beperking van
de slijtage en het stroomverbruik tijdens de
rit. De app werkt op dezelfde manier als bij de
afstandsstart van de verwarming.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 7)
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een
praktische functie die comfortverhogend
werkt en evenveel kost als een sms.
De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen,
die in de volgende beschrijving worden aangeduid als T1 en T2. Ze geven de tijdstippen
aan waarop de auto de ingestelde temperatuur moet hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de
verwarming kan regelen, dient de sms het
kenteken7 van de auto te bevatten, gevolgd
door de pincode voor het VOC-systeem.
Gerelateerde informatie
6
7
10
Let er bij de afstandsstart van de verwarming op waar de auto geparkeerd staat,
omdat de verwarming uitlaatgassen produceert (zie voor meer informatie de
gebruikershandleiding bij de auto).
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door
een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar,
zonder spaties, te worden geschreven en
te worden afgesloten met een hekje (#),
bijv. # Pincode # 1 #
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende nummer:
+46 70 903 20 40. Bij bepaalde mobiele telefoons kunt u een berichtsjabloon aanmaken
voor eenvoudigere en snellere bediening.
Commando’s voor directe activering
Om de verwarming direct te starten:
•
Afstandsstart verwarming* via sms
(p. 10)
•
•
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
2. Verstuur het bericht.
Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Eventuele letters in het kenteken kunnen met hoofdletters en kleine letters worden aangegeven.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
01 Volvo On Call (VOC)
Om een ingeschakelde verwarming direct uit
te schakelen:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
Veiligheidsdiensten van Volvo On
Call*
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
2. Verstuur het bericht.
Veiligheidsdiensten voor alarmering bij een
ongeluk of in een noodsituatie.
2. Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdgestuurde in-/
uitschakeling
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van
de verwarming te annuleren moet u het
geprogrammeerde tijdstip deactiveren.
Om T1 te deactiveren:
Als u een nieuwe tijd wilt programmeren, sluit
u het bericht af met het gewenste tijdstip,
bijvoorbeeld 17308.
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
T1 wijzigen en activeren:
Om T2 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
2. Verstuur het bericht.
2. Verstuur het bericht.
2. Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
Als de verwarming niet aanslaat
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
In bepaalde situaties is de verwarming niet in
te schakelen via een sms. In dat geval wordt
een sms met de tekst ‘Inschakeling verwarming niet mogelijk!’ verstuurd naar het mobiele telefoonnummer via welk u de functie probeerde te activeren.
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te
activeren:
Activeren T1:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2. Verstuur het bericht.
Activeren T2:
8
Gerelateerde informatie
•
•
•
Afstandsstart verwarming* via sms (p. 10)
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
01
Automatisch alarm
Bij een ongeluk waarbij de gordelspanners,
airbags of opblaasgordijnen worden geactiveerd, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de VOC-helpdesk.
Als de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen zijn geactiveerd, gebeurt het volgende:
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal
verstuurd naar de VOC-helpdesk om de
positie van de auto aan te geven en te
melden dat het SRS-systeem werd geactiveerd.
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
Rond het tijdstip altijd op 5 minuten nauwkeurig af.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
11
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Handmatig alarm
Neem contact op met de VOC-helpdesk voor
hulp in noodsituaties, zie Handmatig alarm
slaan (p. 12).
Pechhulp onderweg
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u pechhulp inroepen, zie
Pechhulp onderweg inroepen (p. 12).
Voor deze dienst is mogelijk een apart abonnement vereist.
Alarmnummer
Als de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot
stand te brengen met de VOC-helpdesk. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer
in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt.
Gerelateerde informatie
•
12
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Helpdesk handmatig waarschuwen
Pechhulp onderweg inroepen
Neem contact op met de VOC-helpdesk voor
hulp in noodsituaties.
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
1. Druk de SOS-knop (p. 6) minstens
2 seconden in om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of
als de auto en/of inzittenden in bedreigende situaties belanden.
1. Druk minstens 2 seconden lang op de ON
CALL-knop (p. 6).
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen
welke hulp er moet worden geboden.
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van helpdesk (p. 17)
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact met u op om in overleg vast te stellen
welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 11)
•
Telefoonnummer van helpdesk (p. 17)
01 Volvo On Call (VOC)
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
Diefstalwaarschuwing
Ontgrendeling op afstand
Beveiligingspakket voor assistentie in geval
van diefstal of voor hulp bij het op afstand
ontgrendelen van de auto, als u de sleutels
bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij
het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt
de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico
te beperken dat uw auto gestolen wordt.
Mocht de auto toch gestolen worden, dan is
het mogelijk deze op te sporen en eventueel
te immobiliseren.
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via
de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de dienst geannuleerd.
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt
of zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 14
dagen contact opnemen met de VOC-helpdesk om na verificatie aan de hand van de
pincode de auto op afstand te ontgrendelen.
De VOC-helpdesk ontgrendelt de auto na
overleg met de eigenaar.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en
het beveiligingspakket worden bij wijze van
optie op bepaalde markten aanvullende
beveiligingsdiensten aangeboden:
een beveiligingssysteem met een certificaat
van de Stichting VbV, dat voldoet aan de normen voor Track & Tracing, TT039, 10.
Opsporing van gestolen auto
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal
of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik
van de auto, kunnen de eigenaar van de auto
en de VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen. De VOC-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om
aan de hand daarvan de juiste positie van de
auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de
politie of een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
9
10
11
01
Immobilisering op afstand11
Bewaking en immobilisering van een gestolen
auto.
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de VOChelpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De
VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.
Bepaalde markten.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
13
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Ongeoorloofde verplaatsing (UMD)* 12,
Auto ontgrendelen via helpdesk
13
Instructies voor het op afstand ontgrendelen
van uw auto.
UMD (Unauthorized Movement Detection) is
een systeem voor controle op ongeoorloofde
verplaatsing.
Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de
auto wordt verplaatst met de motor afgezet.
Als het systeem een ongeoorloofde verplaatsing registreert, wordt de VOC-helpdesk
automatisch gewaarschuwd.
Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing
zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een
aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het
gebruik van veer- of autotreinverbindingen
mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de
motor. In dergelijke gevallen dient u UMD tijdelijk te deactiveren (zie het gedeelte Beperkt
alarmniveau in gebruikershandleiding bij de
auto).
Gerelateerde informatie
•
•
12
13
14
15
14
Telefoonnummer van helpdesk (p. 17)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V40/V40 Cross Country.
Geldt voor de V60, V70 en de XC60.
Geldt voor de S60.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
1. Neem contact op met de VOC helpdesk
(p. 17).
4. Bij het openen van de portieren gaat het
alarmsysteem van de auto af. Schakel het
alarm uit door op de ontgrendelingsknop
op de transpondersleutel te drukken of
steek de transpondersleutel in het contactslot.
2. Wanneer de VOC-helpdesk aan de hand
van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg een ontgrendelingssignaal naar de
auto gestuurd.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen. Druk tweemaal op het met rubber beklede drukplaatje14 of trek aan de
handgreep15.
N.B.
Als het kofferdeksel (of de achterklep) niet
binnen een bepaalde tijd door de VOChelpdesk wordt ontgrendeld, wordt het
kofferdeksel (of de achterklep) automatisch hervergrendeld.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte ontvangst voor
storingen zorgen bij ontgrendeling op
afstand.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 18)
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
01 Volvo On Call (VOC)
Menu-opties van Volvo On Call*
Volvo On Call*-meldingen op display
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor het menu van het VOC-systeem.
VOC laat zo nodig automatisch een informatieve melding verschijnen.
Om het menu te openen: Druk op de MY
CAR-knop en druk nogmaals op MY CAR om
het snelmenu met het VOC-menu te openen.
• Voertuigpositie niet gevonden - zie
Beschikbaarheid (p. 5).
• Service tijdelijk niet beschikbaar - zie
Beschikbaarheid (p. 5). De melding verschijnt op het display.
Dealerinformatie
SOS
On Call
• Volvo On Call Service vereist - VOC-
systeem defect. Neem voor hulp contact
op met uw Volvo-dealer. De melding verschijnt op het instrumentenpaneel.
Slot blokkeren
Vergrend./ontgrend. SOSen On Call-knoppen
• Volvo On Call- abonnement verloopt
spoedig - VOC-abonnement verloopt
binnenkort. Neem contact op met de
VOC helpdesk (p. 17). De melding verschijnt op het instrumentenpaneel.
Abonnement activeren
Service activeren
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 6)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
01
Gerelateerde informatie
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call* (p. 5)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
15
01 Volvo On Call (VOC)
01
Beschikbaarheid Volvo On Call*
Kaart van de gebieden waar VOC beschikbaar
is. De service wordt continu uitgebreid en zal
in tal van landen beschikbaar komen. Neem
contact op met uw Volvo-dealer voor de
actuele stand van zaken.
In de donkergekleurde landen/gebieden is Volvo On Call beschikbaar.
Gerelateerde informatie
•
16
Telefoonnummer van helpdesk (p. 17)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
01 Volvo On Call (VOC)
01
Telefoonnummer van helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (de helpdesk is gevestigd in Frankrijk)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call (VOC)
01
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt voor de zekerheid gebruikt
om te controleren of u gebruik mag maken
van de VOC-diensten.
De viercijferige pincode die u ontving toen uw
dealer uw abonnement activeert, dient om te
controleren of u gebruik mag maken van
bepaalde VOC-diensten, zoals afstandsontgrendeling van de auto door de VOC helpdesk (p. 13) of de aanmaak van een account
voor de mobiele app (p. 8).
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze
wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte
auto), neem dan contact op met uw dealer of
druk op de ON CALL-knop in uw auto. U
krijgt de nieuwe code dan toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Wanneer u tienmaal achtereen de verkeerde
pincode hebt ingevoerd, wordt uw account
geblokkeerd. Om de app in dat geval weer te
kunnen gebruiken, moet u eerst een nieuwe
pincode kiezen en een nieuwe account voor
de app aanmaken op dezelfde manier als bij
aanmaak van de voorgaande account.
Gerelateerde informatie
18
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 13)
•
Mobiele Volvo On Call*-app (p. 8)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Verkoop van auto met Volvo On Call*
(p. 18)
Verkoop van auto met Volvo On Call*
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
de eigenaar van de dienst te wijzigen.
De VOC-dienst afsluiten
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de VOC-dienst af te sluiten. De dealer beëindigt het VOC-abonnement en wist eventuele rijlogboeken.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
persoonlijke instellingen in de auto te resetten
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling16,
zie Verkoop van auto in de gebruikershandleiding.
De VOC-dienst starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met VOC:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
dealer om de resterende duur van het VOCabonnement over te laten schrijven op de
nieuwe eigenaar. Om ervoor te zorgen dat
VOC naar behoren werkt en te voorkomen
dat de oude eigenaar gebruik kan maken van
de diensten is het belangrijk dat de contactgegevens worden bijgewerkt. De nieuwe
eigenaar ontvangt een persoonlijke pincode
bestaande uit vier cijfers om zich te kunnen
identificeren als eigenaar (of andere
bevoegde) en gebruik te kunnen maken van
bepaalde VOC-diensten.
01 Volvo On Call (VOC)
Persoonsgegevens
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de VOC-dienst.
De nationale sales company’s van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de VOC-dienst. Alle
verwerking is conform usance en de geldende wetgeving ten aanzien van de
bescherming van persoonsgegevens.
Land
Sales company
Spanje
Volvo Car España S.L.
Zweden
Volvo Personbilar Sverige
AB
Duitsland
Volvo Car Germany
GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Denemarken
Volvo Personvogne Danmark A/S
Land
Sales company
België
Volvo Cars NV
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Zwitserland
Volvo Automobile (Zwitserland) AG
Frankrijk
Volvo Automobiles
France SAS
Nederland
Volvo Cars Nederland bv
Italië
Volvo Auto Italia S.p.A.
Noorwegen
Volvo Personbiler Norge
AS
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
De verwerkte persoonsgegevens vallen
hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
16
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en
buiten de EU/EER om de VOC-dienst te kunnen verlenen en verder te ontwikkelen.
•
Geldt alleen voor auto’s die met internet kunnen worden verbonden.
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt bij activering van de VOC-dienst en
andere vormen van contact met Volvo,
zoals naam, adres, telefoonnummer, type
en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat
de dienst wordt aangeroepen, of er airbags en/of gordelspanner zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof,
de actuele temperatuur in en om de auto,
of portieren/deksels/kleppen en ruiten
vergrendeld of ontgrendeld zijn en de zes
laatst bekende locaties en rijrichtingen
van de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan
de klant behelst telefoontjes met inzittenden, de helpdesk die de gewenste hulpdienst bood en de aantekeningen die de
desbetreffende helpdeskmedewerker
maakte.
01
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht
van Volvo en mogen de persoonsgegevens
uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is
voor de te verlenen dienst. Alle partners zijn
gehouden aan contracten die hen verplichten
vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
}}
19
01 Volvo On Call (VOC)
01
||
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de VOC-dienst vereiste persoonsgegevens blijven ten minste
voor de contractsduur geregistreerd en
daarna net zolang als nodig is voor Volvo om
te voldoen aan de wettelijk en anderszins
gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld
in verband met gebeurtenissen die binnen het
bestek van de VOC-dienst vallen, worden
uiterlijk drie maanden nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in
de verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van de persoonsgegevens contact op
met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend door de eiser te worden
ingediend en bovendien naam, adres en
klantnummer te bevatten. Richt het verzoek
aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker
te kennen akkoord te gaan met de verwerking
van persoonsgegevens in verband met de
VOC-dienst.
20
TP 17954 (Dutch), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising