Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2014 Sensus Navigation

Volvo S60 2014 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekst en symbolen op het scherm
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Naam van volgende weg/straat
Faciliteit (Restaurant)
Eindbestemming geplande route
Tussenbestemming geplande route
Symbool voor bestemming/eindbestemming
Berekende aankomsttijd bij eindbestemming
Berekende resterende afstand tot bestemming
Kompas
Verkeersinformatie
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Type weg
Naam actuele weg/straat - bij actuele positie van de auto (15)
Kleur
Geplande route
Snelweg
Oranje
Actuele positie van de auto
Hoofdweg
Donkergrijs
Opgeslagen locatie
Kleinere hoofdweg
Grijs
Normale weg
Lichtgrijs
Lokale weg
Wit
Schaal
SENSUS NAVIGATION
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en begeleidingssysteem
dat door Volvo is ontwikkeld. Sensus
Navigation begeleidt u naar een bestemming en
geeft onderweg informatie. Het systeem informeert u over situaties die de rit kunnen bemoeilijken, zoals ongevallen en wegwerkzaamheden, en
toont u dan alternatieve routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs
de route zoeken, speciale plaatsen opslaan enz.
Sensus Navigation toont de exacte positie van de
auto en kan u, als u verkeerd mocht rijden, altijd
naar de bestemming leiden.
U zult merken hoe intuïtief het systeem in het
gebruik is. Probeer het maar. Om te zorgen dat u
tevreden met het systeem bent adviseren wij u de
informatie in deze handleiding door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert tevens een
bijdrage aan een beter milieu door snellere en kortere routes voor te stellen.
Licentieovereenkomst NAVTEQ Database
Ter informatie van eindgebruikers - zie
pagina 82.
Inhoud
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies................. 8
02 Leer uw navigatiesysteem
kennen
Over de gebruikershandleiding.................
Voordat u begint.......................................
Overzicht...................................................
Bedieningselementen...............................
Stembediening..........................................
Toetsenset................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.........
Menu’s......................................................
Menustructuur op drie niveaus.................
03 Uw rit plannen
14
16
18
21
24
29
32
34
36
Bestemming opgeven............................... 42
Reisplan en route...................................... 50
Instellingen................................................ 55
01 02 03
2
Inhoud
04 Verkeersinformatie
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Verkeersinformatie.................................... 68
Nuttige plaatsen (POI)............................... 74
Veelgestelde vragen.................................. 80
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
MET EINDGEBRUIKERS........................... 82
Auteursrecht.............................................. 85
04 05 06
3
Inhoud
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 88
07
4
Inhoud
5
Beknopte bedieningsinstructies................................................................ 8
6
SNELGIDS
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
01
Systeem activeren
Bedieningselementen
•
Eerst moet het elektrische systeem van de
auto worden geactiveerd:
De gps-navigator van Volvo kan op meerdere
manieren worden bediend:
Doorlopen/kiezen in de menu's met het
duimwiel (1).
•
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot en activeer sleutelstand I (zie de
gebruikershandleiding van de auto).
•
Activeer de gemaakte keuze met een
korte druk op het Duimwiel (wordt in de
volgende voorbeelden afgekort met ‘+
OK’.
•
Terugkeren binnen de menu's en/of annuleren met EXIT (2).
2. Als het navigatiesysteem niet binnen
enkele seconden start - druk op de toets
NAV op de middenconsole.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
8
•
•
•
Met het rechter toetsenblok in het stuurwiel
Met de bediening op de middenconsole
Met een afstandsbediening
Met stembediening.
Voor een functiebeschrijving, zie pagina 21.
Belangrijkste commando's
Bij de volgende voorbeelden voor begeleiding
naar een Adres of een POI gebruikt u de
stuurtoetsen.
Bediening via de middenconsole
Als u het toetsenblok op de middenconsole
gebruikt in plaats van de stuurtoetsen, geldt
het volgende:
Toetsenblok in het
stuurwiel
Middenconsole
Neem de geldende verkeersregels in
acht en rijd voorzichtig.
Draai aan het Duimwiel
Draai aan TUNE
Vanwege bijv. weersomstandigheden
of het jaargetijde kunnen bepaalde
aanbevelingen voor de route minder
betrouwbaar zijn.
Druk op het duimwiel
Druk op OK
Druk op EXIT
Druk op EXIT
•
Richt al uw aandacht op de weg en
concentreer u volledig op het rijden.
•
•
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
Begeleiding naar een bestemming
Het navigatiesysteem berekent de route, de
reistijd en de afstand tot de gekozen bestemming. Het systeem geeft begeleiding en
instructies bij knooppunten e.d.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch
een nieuwe route.
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
4
Adres
Markeer Stad: +
OK.
5
Schrijfwiel zie
pagina 29.
Draai aan het
duimwiel om
schrijftekens te
kiezen en voer
deze in met OK –
er verschijnt een
lijst met opties op
het scherm.
Adres zoeken
Stap
1
2
3
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Als het beeldscherm geen
kaartweergave toont,
moet u het
volgende
doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Kaart
Druk op NAV om
het menu ‘Snelkoppelingen’ te
openen.
Menu Snelkoppelingen,
zie
pagina 34.
Markeer Adres
instellen + OK.
6
Schrijfwiel
Kies de juiste
locatie uit de lijst
+ OK.
7
Op het beeldscherm staat
hetzelfde als
bij (4) met
Stad: ingevuld.
Markeer Eén
bestemming
inst. + OK.
Kaart
De begeleiding
gaat van start volg de aanwijzingen.
8
01
Voor gedetailleerde informatie over het zoeken van bestemmingen met een adres, zie
pagina 43.
POI zoeken
POI wordt ook wel ‘nuttige plaats’ of ‘faciliteit’ genoemd.
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
1
Als het beeldscherm geen
kaartweergave toont,
moet u het
volgende
doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
2
Kaart
Druk op NAV om
het menu ‘Snelkoppelingen’ te
openen.
3
Menu Snelkoppelingen,
zie
pagina 34.
Markeer Nuttige
plaats (POI)
instellen + OK.
}}
9
01 Snelgids
01
Beknopte bedieningsinstructies
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
4
Nuttige
plaats (POI)
Markeer bijv.
Rondom auto +
OK.
5
Menu
Rondom
auto en
Resultaatlijst.
Markeer bijv.
Dichtstbijzijnde
bezienswaardigheid + OK.
6
Resultaatlijst
Markeer de
gewenste optie in
de lijst + OK.
7
Pop-upmenu
Markeer Eén
bestemming
inst. + OK.
8
Kaart
De begeleiding
gaat van start volg de aanwijzingen.
Voor gedetailleerde informatie over het zoeken van bestemmingen met een POI, zie
pagina 44 en 74.
10
01 Snelgids
01
11
Over de gebruikershandleiding...............................................................
Voordat u begint.....................................................................................
Overzicht.................................................................................................
Bedieningselementen..............................................................................
Stembediening........................................................................................
Toetsenset..............................................................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.......................................................
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur op drie niveaus...............................................................
12
14
16
18
21
24
29
32
34
36
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Over de gebruikershandleiding
Kop op niveau 1
02
Kop op niveau 2
De tekst onder deze kop maakt deel uit van
de Kop op niveau 1.
Kop op niveau 3
De tekst onder deze kop maakt deel uit van
de Kop op niveau 2.
Kop op niveau 4
De tekst onder deze kop maakt deel uit van
de Kop op niveau 3.
Algemene informatie over de
gebruikershandleiding
Er is een snelgids voor mensen die direct aan
de slag willen - zie pagina 8.
Voor een uitgebreidere beschrijving van het
gebruik, de mogelijkheden en het kiezen van
instellingen voor bestemmingen adviseren wij
u de handleiding door te nemen en het systeem te gebruiken.
Menuopties/paden
Alle op het beeldscherm te maken keuzes
worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een iets grotere en grijskleurige
tekst, bijv. Bestemming invoeren.
Paden in de menustructuur worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemming invoeren
Adres
Stad:
Engelse tekst
De afbeeldingen in de gebruikershandleiding
worden gebruikt voor alle markten en talen,
zodat de teksten die erop voorkomen voornamelijk in het Engels zijn gesteld.
Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de
afbeeldingen en de menuopties met paden
naar de tekst in de handleiding beter begrijpt,
staan meteen na de desbetreffende tekst/zin
in de taal van de handleiding de Engelse
woorden op de afbeelding tussen haakjes.
Bestemming invoeren
Adres
(Set destination > Address)1
Speciale tekst
NB
N.B.
Teksten met het kopje N.B. duiden op tips
en adviezen die het gebruik van bepaalde
mogelijkheden en functies vergemakkelijken.
Voetnoot
In de gebruikershandleiding staat informatie
in een voetnoot onder aan de pagina of direct
bij een tabel. Deze informatie vormt een aan1
14
Staat niet aangegeven in Engelse gebruikershandleidingen – wordt hier alleen bij wijze van voorbeeld getoond.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Over de gebruikershandleiding
vulling op de tekst waarnaar het cijfer/de letter verwijst.
Opties
02
Alle typen opties/accessoires worden aangeduid met een asterisk (*).
In de handleiding worden, naast de standaarduitrusting, ook opties (fabrieksgemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires
(achteraf gemonteerde extra uitrusting)
beschreven.
De in de handleiding beschreven uitrusting is
niet in alle auto's aanwezig, aangezien de uitrusting afgestemd is op de verschillende
marktbehoeften en nationale of lokale wetgeving en bepalingen.
Bij twijfel over wat standaard of optie/accessoire is, kunt u contact opnemen met een
Volvo-dealer.
Wijzigingen in de
gebruikershandleidingen
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in deze handleiding zijn niet bindend.
We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
15
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
Algemeen
Instellingen
Het navigatiesysteem van Volvo maakt
gebruik van het referentiesysteem WGS84 die
de positie met lengte- en breedtegraad geeft.
Het systeem wordt met basisinstellingen
geleverd, maar start met de instellingen die
het laatst zijn gebruikt.
U kunt het navigatiesysteem gebruiken zonder een bestemming te hebben opgegeven.
Aan/Uit
Waar u op met letten
Het navigatiesysteem geeft informatie over de
route naar de gekozen bestemming. De voorgestelde route is echter niet altijd betrouwbaar, omdat er situaties te bedenken zijn
waar het navigatiesysteem niet op berekend
is zoals plotselinge weersomslagen.
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
16
•
Richt al uw aandacht op de weg en
concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in
acht en rijd voorzichtig.
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden
of het jaargetijde kunnen bepaalde
aanbevelingen voor de route minder
betrouwbaar zijn.
Aan
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot.
2. Het beeldscherm wordt in sleutelstand I
automatisch geactiveerd (zie de gebruikershandleiding van de auto).
3. Druk op de toets NAV op de middenconsole als het navigatiesysteem niet automatisch start.
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert – daarna verschijnt de kaart van
het actuele geografische gebied waarbij een
blauwe driehoek de positie van de auto aangeeft.
Uit
Het navigatiesysteem is niet handmatig uit te
schakelen en blijft na de ‘Start’-procedure op
de achtergrond werken – het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de transpondersleutel uit
het contactslot neemt.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te
lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
17
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
02
NB! De afbeelding is schematisch – onderdelen kunnen per automodel en markt variëren.
18
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Antenne voor gps
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Stembediening
Tal van elementen van het navigatiesysteem
zijn ook met stemcommando’s te bedienen.
De microfoon (2a) zit in het plafond en de
activeringstoets (2b) maakt deel uit van de
toetsen rechts op het stuur. Voor meer informatie, zie pagina 24.
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in en achter de middenconsole gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
Stembegeleiding
Positiebepaling
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten gyroscoop.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent, ook als het gps-signaal tijdelijk wegvalt,
zoals bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC1 is een gestandaardiseerd codesysteem
voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt
automatisch de juiste zendfrequentie op. De
ontvangst gaat via de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen
beschikbaar. Het dekkingsgebied van het
systeem wordt voortdurend uitgebreid
waardoor updaten soms noodzakelijk kan
zijn.
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d.
02
Toetsenblok, middenconsole
Naast de stuurtoetsen kunt u ook gebruik
maken van het numerieke toetsenblok op de
middenconsole in combinatie met de toetsen
OK/MENU, TUNE en EXIT om menu-opties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s, zie pagina 21.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens gesproken meldingen de
volumeregeling van de geluidsinstallatie om
het volume te wijzigen, zie pagina 33. U
kunt het volume ook in het menusysteem
aanpassen.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole - de IR-ontvanger zit daar.
Dvd-speler
De gps-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC1) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
1
Traffic Message Channel.
}}
19
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Stuurtoetsen
02
Aan de rechterkant van het stuurwiel zitten
stuurtoetsen. Gebruik deze om menu-opties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s, zie pagina 21.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
20
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Algemeen over bedieningselementen
Het navigatiesysteem wordt bediend met de
bedieningselementen op de middenconsole,
met het toetsenblok in het stuurwiel of met
een afstandsbediening*. De drie verschillende
toetsenblokken van de bedieningseenheden
hebben dezelfde functies, maar zien er
anders uit en worden anders gebruikt. De
vormgeving kan ook per markt verschillen.
Het systeem kan met behulp van speciale
commando’s ook met de stem worden
bediend - zie pagina 24.
Middenconsole
wordt er een snelmenu geopend/geslo฀
ten, zie pagina 34.
02
Numerieke toetsen worden gebruikt
voor het invoeren van informatie bij het
zoeken naar adressen en namen en voor
het scrollen op de kaart. Zie de pagina’s
29 en 35.
Met een druk op OK/MENU bevestigt of
activeert u de keuze. Wordt in deze handleiding aangegeven met ‘de knop OK’ of
‘+ OK’.
Door aan TUNE te draaien loopt u door
de verschillende menu-opties of zoomt u
in of uit wanneer het kaartscherm wordt
weergegeven. Wordt in deze handleiding
beschreven met de ‘knop TUNE’.
Met een druk op EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de
keuze.
Stuurwiel
Rechter toetsenblok in het stuurwiel.
Draai aan het duimwiel om de verschillende menu-opties door te lopen of in of
uit te zoomen, wanneer het kaartscherm
wordt weergegeven.
Druk op het duimwiel om een keuze te
bevestigen/activeren.
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de keuze.
De uitvoering van het toetsenblok in het
stuurwiel varieert, afhankelijk van de markt en
de gekozen geluidsinstallatie.
Toetsenblok op de middenconsole.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Bij een geactiveerd gps
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
21
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Stembediening
02
Met de Pijltoetsen verplaatst u de menucursor.
Zie pagina 24.
Numerieke toetsen worden gebruikt
voor het invoeren van informatie bij het
zoeken naar adressen en namen en voor
het scrollen op de kaart.
Afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt
om een aantal functies in de auto te regelen/
bedienen. Hier worden alleen de functies
beschreven die betrekking hebben op het
navigatiesysteem.
•
N.B.
Controleer eerst of het aanbrengen van
nieuwe AA-/LR6-batterijen helpt, als de
afstandsbediening niet werkt.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op
de middenconsole.
WAARSCHUWING
Bewaar de afstandsbediening en soortgelijke voorwerpen in een van de opbergvakken – bij krachtig afremmen of een aanrijding van achteren kunnen dergelijke voorwerpen letsel en materiële schade voorzaken.
Toetsenblok van de afstandsbediening.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Bij een geactiveerd gps
wordt er een snelmenu geopend/gesloten, zie pagina 34
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de keuze.
Met OK/MENU bevestigt of activeert u de
keuze. Wordt in deze handleiding aangegeven met ‘de knop OK’ of ‘+ OK’.
22
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Extra informatie
02
Er is soms meer informatie beschikbaar dan
wat er op een menuregel past – de tekstregel
eindigt dan met het teken ‘#’.
Om de rest van de informatie te bekijken:
•
Druk op de toets INFO.
23
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
02
Algemene informatie over de
stembediening
Bediening
N.B.
Bij twijfel over het te gebruiken commando
kunt u ‘Help’ zeggen – het systeem geeft
dan enkele voorbeelden van commando’s
die u in de actuele situatie kunt gebruiken.
De stembediening biedt de mogelijkheid om
bepaalde functies van het navigatiesysteem
te bedienen met behulp van gesproken commando’s.
De stemcommando’s zijn te annuleren
door:
Het gebruik van stemcommando’s biedt
bedieningscomfort en leidt minder af – ze helpen u om de aandacht bij de besturing van de
auto en het verkeer te houden.
•
•
op EXIT te drukken
de stuurknop voor Stembediening
enkele seconden ingedrukt te houden.
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
De stembediening maakt gebruik van de
microfoon van het handsfree-systeem – u
krijgt gesproken antwoorden te horen via de
luidsprekers in de auto.
De microfoon zit in het plafond vóór u om uw
stem optimaal op te vangen – de microfoon
kan echter ook stemmen van eventuele inzittenden oppikken en daar hinder van ondervinden.
24
Stuurtoetsen.
Knop voor stembediening
Systeem activeren
•
Bij een korte druk op de stuurtoets (1)
activeert u de stembediening – na de
toon kunt u een stemcommando geven.
Let op het volgende bij het gebruik van de
stembediening:
•
Bij commando’s: - Spreek met een normale stem in een normaal tempo.
•
•
Houd portieren, ruiten en schuifdak dicht.
Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.
Stemcommando’s gebruiken
Gegevens invoeren in het navigatiesysteem is
heel eenvoudig met stemcommando’s, omdat
op het beeldscherm de commando’s worden
getoond die het vaakst worden gebruikt in
een bepaalde situatie.
Start
U begint als volgt bij het geven van een stemcommando:
•
Druk kort op de stuurtoets voor de stembediening – op het beeldscherm verschijnen dan voorbeelden van mogelijke commando’s.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
Commando’s op meerdere manieren
Het commando ‘Navigatie > Adres
instellen’ is bijvoorbeeld te geven in de volgende vorm:
•
Zeg ‘Navigatie’, wacht vervolgens op
een systeemreactie in de vorm van passende alternatieven op het beeldscherm –
maak een volgende keuze door bijvoorbeeld ‘Adres instellen’ te zeggen.
of
•
Tijdens een dialoog kunt u hulp krijgen
door na de toon ‘Help’ te zeggen.
02
N.B.
Een complete lijst met snelcommando’s
vindt u in het menusysteem MY CAR - MY
CAR
Instellingen
Instellingen
Lijst van
stembediening
spraakcommando's.
Volume
Spreek het hele commando in één keer
uit – ‘Navigatie Adres instellen’.
Enkele basistips
•
Om een commando te geven: – Bedien
kort de spreektoets en spreek vervolgens
op natuurlijke wijze na de toon.
•
Om de Stembediening te antwoorden:
- Spreek na de toon aan het einde van de
vraag.
•
De Stembediening vraagt enkele malen
om een antwoord. Als u niet antwoordt,
wordt de sessie beëindigd.
•
Het is mogelijk de dialoog met het systeem te versnellen: - Onderbreek de systeemmeldingen door de spreektoets op
het stuurwiel kort in te drukken, wacht op
de toon en spreek daarna.
1
•
Het volume van de stembediening is aan te
passen met de knop VOL op de middenconsole, terwijl het systeem spreekt.
Hulpfuncties en instellingen
Voor een beschrijving van het menusysteem MY CAR – zie de reguliere gebruikershandleiding van de auto.
MY CAR Instellingen
stembediening
Instellingen
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
Het menusysteem van de auto MY CAR1
bevat programma’s, waar u met de verschillende Stembedieningsfuncties kunt oefenen.
Hoe beter u vertrouwd bent met de stembediening, hoe gemakkelijker u de functies
ervan kunt gebruiken. U wordt daarom geadviseerd om de ingebouwde oefenprogramma’s te doen.
N.B.
De trainingsprogramma’s zijn alleen
beschikbaar, wanneer de auto stilstaat met
de parkeerrem ingeschakeld.
}}
25
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
Introductie van de stembediening
02
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
Met de cursor op Lijst van
spraakcommando's (Command list) + OK
krijgt u alle stemcommando’s te zien die het
systeem herkent.
Gebruikersprofiel
teemstem voorleest en de instructies op het
beeldscherm opvolgen. De aanmaak van een
profiel duurt ca. 5 minuten.
Na aanmaak van het profiel kunt u een van de
volgende alternatieven markeren en op OK
drukken:
• Standaard (Default) – standaardinstelling
als er geen stem- en taalprofiel is aangemaakt.
• Getrainde gebruiker (Trained user) –
Stembediening is afgestemd op een
bepaalde bestuurder met een bepaalde
taal.
MY CAR Instellingen Instellingen
stembediening Inleiding bij
stembediening
N.B.
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
Met de cursor op Inleiding bij
stembediening (Tutorial) + OK krijgt u informatie over de werking van de Stembediening.
Dit is een handige methode om vertrouwd te
raken met de beschikbare functies en de
juiste methode voor het geven van commando’s.
Lijst met commando’s
MY CAR Instellingen Instellingen
stembediening Lijst van
spraakcommando's
26
MY CAR Instellingen Instellingen
stembediening Gebruikersinstelling
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Met de cursor op Gebruikersinstelling (User
setting) + OK gaat een programma van start
waarbij de Stembediening uw stem- en taalprofiel leert herkennen.
U moet daarbij na ieder geluidssignaal de
woorden en zinnen nazeggen die de sys-
U kunt de menu-optie Standaard pas wijzigen in Getrainde gebruiker na afloop
van een Gebruikersinstelling-les.
Zie tevens de informatie onder het kopje
‘Taalspecifiek gebruikersprofiel’ op pagina
27.
Stemtraining
MY CAR Instellingen Instellingen
stembediening Adaptatie spreker
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
Met de cursor op Adaptatie spreker (Voice
training) + OK gaat een programma van start
waarbij de Stembediening uw stem- en taalprofiel nog beter leert herkennen dan tijdens
de eerste aanmaak van het stem- en taalprofiel – zie de beschrijving in het voorgaande
hoofdstuk ‘Gebruikersprofiel’.
Snelheid synthetische stem
MY CAR Instellingen Instellingen
stembediening Snelheid synth. stem
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
Met de cursor op Snelheid synth. stem (TTS
speed) + OK kunt u de snelheid wijzigen
waarmee de Stembediening voorleest:
• Snel
• Midden (Medium)
• Langzaam
Talen
De Stembediening wordt voortdurend aangepast en bij het uitbrengen van deze handleiding was het systeem beschikbaar in de volgende talen:
•
•
•
•
•
•
•
•
Engels (UK)
Frans (FRA)
Italiaans
Russisch
Spaans (EU)
Zweeds
Zie pagina 26.
Taalspecifiek gebruikersprofiel
De Stembediening begrijpt alleen commando’s in de taal die is ingesteld in MY
CAR.
Als deze bestuurder vervolgens de systeemtaal (in MY CAR) wijzigt in Engels, werkt de
Stembediening niet.
Duits
N.B.
De spraakherkenning voor gps-navigatie
werkt alleen voor de onderstaande talen.
Taal wijzigen
Instellingen
Taal
De talen die beschikbaar zijn voor de
Stembediening zijn voorzien van dit
icoon in de talenlijst.
2
02
Stel dat het stem- en taalprofiel ‘Getrainde
gebruiker’ bijvoorbeeld is aangemaakt door
een bestuurder die Nederlands spreekt en
het Nederlands als systeemtaal heeft ingesteld.
Nederlands
MY CAR
Blader om van taal te veranderen naar MY
CAR Instellingen Taal, markeer de
gewenste taal en druk op OK + NAV.
Dit komt doordat het stem- en taalprofiel
‘Getrainde gebruiker’ – dat alleen commando’s in het Nederlands begrijpt – niet
langer beschikbaar is, omdat de Stembediening nu alleen nog gesproken Engels begrijpt
en verwacht. Het systeem activeert in dat
geval de optie ‘Standaard’.
De enige manier om ervoor zorgen dat de
Stembediening de Engelse uitspraak van de
bestuurder begrijpt is het herhalen van de
procedure onder het kopje ‘Gebruikersprofiel’2, maar nu met Engels als systeemtaal.
}}
27
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
N.B.
02
Als de taal van uw land niet in de talenlijst
staat, kunt u altijd een van de andere talen
in de lijst kiezen en navigeren met stemcommando’s in de gekozen taal.
Houd er als u bijvoorbeeld Engels kiest in
MY CAR rekening mee dat het Engels niet
alleen voor de Stemcommando’s geldt,
maar ook voor de gesproken meldingen en
de menu- en hulpteksten.
28
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
Zo kunt u ‘schrijven’
•
•
Stopt met de cursor op het gewenste
teken om het te kiezen - het teken wordt
op de schrijfregel weergegeven.
02
Wissen/annuleren met EXIT.
Meer mogelijkheden
N.B.
Grijs gekleurde tekens zijn niet te kiezen in
combinatie met de reeds ingevoerde
tekens.
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige
tekst.
Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een
‘schrijfwiel’ om specifieke informatie op te
geven, bijvoorbeeld het type POI, plaats/stad,
gebied/land, adres, straatnummer of postcode.
Een keuze activeren
Nadat de gewenste functie/menuregel is
gemarkeerd met het duimwiel of met de
draaiknop TUNE - druk op het duimwiel/OK
om het volgende niveau van functies/opties te
kunnen bekijken.
1
Het schrijfwiel.
1. Markeer een tekstveld.
2. Druk op OK om het schrijfwiel te openen.
3. Kies de tekens met het duimwiel/de
draaiknop TUNE en voer ze in met een
druk op het duimwiel/OK.
Numerieke toetsenset
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de
middenconsole: 0-9, * en #.
Bij bijv. een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens1 onder deze toets,
bijv. W, x, y, z en 9. Door een snelle druk op
de toets verplaatst/‘loopt’ de cursor door
deze tekens.
De schrijftekens voor de resp. toets kunnen per markt/staat/taal variëren.
In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten meer opties, zoals meerdere schrijftekens
en ook cijfers:
• 123 + OK - de cijfers worden in het wiel
weergegeven.
• MEER (More) + OK - de alternatieve
tekens worden in het wiel weergegeven.
• => + OK - de cursor wordt naar de lijst
aan de rechterkant van het scherm verplaatst waar u een keuze kunt maken met
OK.
• Postcode (Postcode) + OK - de cursor
wordt naar de lijst aan de rechterkant van
het scherm verplaatst waar u een keuze
kunt maken met OK.
}}
29
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Lijst met opties
02
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Het cijfer ‘149’ in de rechter bovenhoek van
het beeldscherm geeft aan dat de lijst 149
mogelijke opties bevat die overeenkomen met
de ingevoerde letters ‘LON’.
Geen lijst
Een lege lijst en de tekens ‘***’ in de rechter
bovenhoek van het beeldscherm geven aan
dat het aantal beschikbare opties met de
ingevoerde tekens meer is dan 1000 - bij een
kleiner aantal worden de actuele opties automatisch weergegeven.
Om het aantal opties in de lijst te verminderen:
•
30
Voer meer tekens op de tekstregel in.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
02
31
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
02
NB! De afbeeldingen zijn schematisch - bepaalde onderdelen kunnen per softwareversie en markt variëren.
32
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave actuele positie
Stembegeleiding
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven faciliteiten e.d.
Nadat een bestemming is ingevoerd en de
auto een knooppunt of afrit nadert, hoort u
een gesproken melding over de afstand en
het type manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt
er een gedetailleerde kaart van het knooppunt. De stembegeleiding wordt net voor het
knooppunt herhaald.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het beeldscherm vindt u aan de
binnenkant voorin van de omslag.
Bij het opstellen van een Reisplan kunnen
drie alternatieve routes worden berekend
– zie pagina 55.
Gedetailleerde kruispuntplattegrond - op
de linker helft van het beeldscherm staat
een gedetailleerde uitvergroting van de
eerstvolgende kruising. De situatie wordt
altijd aangevuld met een gesproken melding, zie het volgende gedeelte.
Kompas
De rode punt van de kompasnaald wijst in noordelijke
richting en de witte wijst naar
het zuiden.
02
Het volume kan met de volumeknop van de
geluidsinstallatie worden aangepast (tijdens
een gesproken melding).
Om een melding te herhalen:
•
Druk 2 keer op de knop OK.
Voor meer informatie over de Stembegeleiding – zie pagina 62.
N.B.
Bepaald gebied mijden – zie pagina 56.
Stembegeleiding wordt niet gegeven tijdens gesprekken via een mobieltelefoon
met Bluetooth-verbinding.
Scrolstand - zie pagina 35.
Voor Stembegeleiding in een andere taal:
•
Zie het kopje ‘Taal wijzigen’ op pagina 27.
33
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Menusysteem
02
In de verschillende hoofdstukken van deze
handleiding worden alle voorkomende
menu’s en opties beschreven.
N.B.
Grijs gearceerde menuregels/opties op het
beeldscherm zijn op dat moment niet
beschikbaar.
Snelkoppelingen
Vanuit een ander menu naar de
Snelkoppelingen
•
Druk 2 keer op de knop NAV.
De snelkoppelingen zijn:
• Adres instellen (Set address) - zie ook
pagina 43.
• Nuttige plaats (POI) instellen (Set Point
Of Interest) - zie ook pagina 44.
• Vorige bestemming (Previous
destinations) - zie ook pagina 46.
• Routebeschrijving (Itinerary) - zie ook
pagina 50.
• Verkeersinformatie (Traffic information)
- zie ook pagina 69.
• Internetnavigatie (Internet navigation) zie ook pagina 47.
• Begeleiding beëindigen (Cancel
guidance) – Onderbreekt/pauzeert het
actuele reisplan. De tekst op de menuregel verandert dan in Begeleiding
hervatten.
Het navigatiesysteem heeft een menu met
snelkoppelingen naar de meest gebruikte
functies.
Vanuit de kaartstand naar de
Snelkoppelingen
•
Druk op de toets NAV.
Hoofdmenu
Het hoofdmenu ligt bovenaan in het menusysteem van het navigatiesysteem.
Vanuit de kaartstand naar het
Hoofdmenu
•
Vanuit een ander menu naar het
Hoofdmenu
•
Druk op NAV en daarna op OK.
of
•
Druk herhaaldelijk op EXIT totdat het
Hoofdmenu verschijnt.
Terug naar de kaart
Er is een eenvoudige manier om de kaart snel
weer op het scherm te krijgen, ongeacht waar
de gebruiker zich in het menusysteem
bevindt:
•
34
Druk op de toets OK.
Druk op NAV.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Scrollmenu
Wanneer u in de Scrolstand op de
cijferknop 5 drukt, wordt de actuele
positie van de auto als middelpunt
van de kaartweergave gehanteerd.
Als er een Reisplan met Deelbestemmingen
actief is, wordt iedere keer dat u de knop
indrukt de actuele Deelbestemming als middelpunt gehanteerd.
Uit de Scrollstand gaan
In de Scrolstand verplaatst u met de numerieke toetsen op de middenconsole een dradenkruis1 over de kaartweergave.
•
Druk op EXIT.
Dradenkruis
• Toevoegen als routepunt (Add as
02
waypoint) - Voegt de gemarkeerde locatie
aan het reisplan toe.
• POI-informatie (POI information) – Informatie over faciliteiten, zie pagina 44.
•
Verkeersinfo op kaart (Traffic
information on map) – Biedt de mogelijkheid om eventuele verkeersberichten2
rond de gemarkeerde locatie te bekijken.
• Informatie (Information) – Toont eventu-
ele informatie over de gemarkeerde locatie.
• Opslaan (Save) - Biedt de mogelijkheid
De Scrollstand in de normale
kaartstand activeren
•
dere bestemmingen uit het reisplan en
start de routebegeleiding op de kaart.
Numerieke knop ‘5’
om de gemarkeerde locatie in het geheugen op te slaan.
Druk op één van de numerieke toetsen
0-9.
Scrollen
•
Druk op één van de numerieke cijfertoetsen 1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen
wordt een richtingspijl weergegeven in
combinatie met het cijfer dat moet worden gebruikt om de kaart in de gewenste
richting te rollen.
Zoomen
•
1
2
Draai aan de draaiknop TUNE.
Met een druk op OK verschijnt een menu
voor de locatie op de kaart waarnaar het centrum van het dradenkruis wijst:
• Eén bestemming inst. (Set single
destination) - Verwijdert eventuele eer-
Geef aan of de gemarkeerde cursorpositie/dradenkruispositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie pagina 59.
De service is niet voor alle gebieden/markten beschikbaar.
35
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menustructuur op drie niveaus
Menustructuur
02
Adres
De opbouw van de menu’s is als volgt:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
––
Menuniveau 3
43
Eén bestemming inst.
Stad:
Bewerken
Straat:
Wis
Nummer
Alles wissen
Kruispunt:
Menuniveau 4
Begeleidingsinstructie herhalen
33
Bestemming invoeren
43
Huis
43
Informatie
Opslaan
Op naam
Op categorie
Rondom auto
Langs de route
In de buurt van de
bestemming
Rondom kaartmarkering
46
Toevoegen als routepunt
Informatie
Nuttige plaats (POI)
46
Eén bestemming inst.
Toevoegen als routepunt
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau 3 hebben
meerdere submenu’s - deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
36
Vorige bestemming
Eén bestemming inst.
Menu’s/functies en pagina
Opgeslagen positie
Land:
Opslaan
44
Wis
Alles wissen
Zoeken internet
47
Postcode
47
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menustructuur op drie niveaus
Breedte en lengte
47
Mijden
Begeleiding beëindigen
of
Eén bestemming inst.
Langer
Begeleiding hervatten
Toevoegen als routepunt
Korter
Informatie
Wis
Markeren op kaart
48
Eén bestemming inst.
Toevoegen als routepunt
Opslaan
Alternat. routes naar
bestemming
52
Route-overzicht
53
Gedet. route-informatie
53
50
Routebeschrijving
50
Begeleiding starten
Een routepunt toevoegen
Reisplan wissen
52
Instellingen
55
Routeopties
55
Routetype
Voorgestelde routes
Volgende
Routebeschrijving
34
02
Andere route
Opslaan
Route
52
Formaat:
Gebied mijden
Kaartopties
Vorige
Kaart op volledig
scherm tonen
Inzoomen
Type kaart
Uitzoomen
Snelweginformatie
Kaart van resterende route
53
Route opnemen
54
58
Positie-informatie
POI-symbolen
Kaartkleuren
of
Stoppen met opnemen
Verkeersinformatie
69
}}
37
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menustructuur op drie niveaus
Begeleidingsopties
02
60
Weergave Aankomsttijd
Straatnamen in
gespr.begel.
Turn-by-turn
navigatie (Pijlen)
Automatisch oplezen van verkeer
Gesproken begeleiding
Waarschuwing flitspaal
38
Systeeminformatie
62
Opties FAV-toets
63
Opgesl. loc. im-/exporteren
63
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
02
39
Bestemming opgeven............................................................................. 42
Reisplan en route.................................................................................... 50
Instellingen.............................................................................................. 55
40
UW RIT PLANNEN
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
• Vorige bestemming (Previous
destination), zie pagina 46.
• Zoeken internet (Internet search), zie
pagina 47.
• Postcode (Postcode), zie pagina 47.
• Breedte en lengte (Latitude and
03
Het navigatiesysteem kan een willekeurige
positie opslaan onder de menu-optie ‘Huis’ –
de functie vereenvoudigt de rit terug naar huis
of naar het werk na een uitstapje of een
zakenreis.
Longitude), zie pagina 47.
• Markeren op kaart (Point on map), zie
pagina 48.
Zie ook pagina 29 voor informatie over hoe u
lettertekens in de verschillende tekstvelden
van het systeem intoetst/invoert.
Zoeken via Thuis
Iedere keer dat u een bepaalde positie vastlegt, heeft u de mogelijk om deze positie op
te slaan als ‘Huis’.
•
U kunt op meerdere manieren een bestemming opgeven – u hebt de keuze uit:
• Huis (Home), zie pagina 42.
• Adres (Address), zie pagina 43.
• Nuttige plaats (POI) (Point of interest –
POI), zie pagina 44.
•
42
Opgeslagen positie (Stored location),
zie pagina 46.
Markeer Locaties opslaan als thuis
(Save as Home) + OK.
Om een reisplan met als bestemming ‘Huis’
te activeren:
•
Bestemming invoeren
(Set destination > Home)
Huis
Markeer Bestemming invoeren Huis
+ OK – de routebegeleiding gaat van
start.
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Zoeken via Adres
Land, plaats/stad en straat
• Nummer (Number:) - Kies een huisnummer in de straat.
• Kruispunt: (Junction:) - Kies een bestemming aan de hand van twee straten/
wegen die elkaar kruisen.
• Eén bestemming inst. (Set single
destination) - Verwijdert een eventuele
eerdere bestemming uit het reisplan en
start de routebegeleiding naar de actuele
bestemming.
03
• Toevoegen als routepunt (Add as
Zo zoekt u een bestemming met adres1:
Bestemming invoeren
Adres
(Set destination > Address)
U kunt volstaan met het invoeren van een
plaats/stad om een reisplan met routebegeleiding te krijgen – u wordt naar het centrum
van de plaats/stad geleid.
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan
van land tot land en zelfs van regio tot
regio verschillen. In bepaalde gevallen
wordt er een gemeente bedoeld en in
andere gevallen een stadsdeel.
1
1. Met het vorige beeld op het beeldscherm,
druk op OK om het vooraf gekozen
schrijfveld te activeren – het schrijfwiel
verschijnt, zie pagina 29.
2. Voer de naam van de plaats/stad in onder
Stad: (City) met behulp van het schrijfwiel
of de numerieke toetsenset van de middenconsole, zie pagina 21.
waypoint) - Markeer + OK om het adres
aan het reisplan toe te voegen.
• Informatie - Markeer + OK om de informatie over de gekozen bestemming te
bekijken.
• Opslaan - slaat het adres op in het
geheugen als Opgeslagen positie of als
Huis.
3. Kies vervolgens Straat: (Street) met
TUNE + OK en herhaal de procedure.
De volgende zoekcriteria kunnen worden
gebruikt:
• Land: (Country:) - Een land opgeven.
• Stad: (City:) - Een plaats/stad opgeven.
• Straat: (Street:) - Een straat opgeven.
Voor informatie over hoe u lettertekens in de verschillende tekstvelden van het systeem intoetst/invoert, zie pagina 29.
}}
43
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Meer over Informatie
Als enige bestemming opgeven
gemaakt. Een eventueel eerder reisplan
wordt verwijderd.
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint) - De bestemming wordt als
deelbestemming toegevoegd aan het
reisplan.
• Begeleiding starten (Start Guidance) -
03
Activeert de routebegeleiding volgens het
actuele reisplan.
Zie meer informatie over Begeleiding
starten op pagina 50
Markeer een adres/straat + OK - daarna kan
het volgende worden gekozen:
Zoeken via POI
• Kaart (Map) - Toont waar op de kaart de
locatie zich bevindt - soms met aanvullende informatie.
• Bellen met nummer2 (Call) - Belt de
faciliteit als er een telefoonnummer vermeld staat.
• Online-info.3 (Online info.) - Aanvullende
informatie wordt van internet gehaald.
Een bestemming en eventuele deelbestemmingen in een reisplan.
• Eén bestemming inst. (Set single
destination) - Er wordt een reisplan aan-
2
3
4
44
Vereist een aangesloten mobiele telefoon, zie het supplement Sensus Infotainment.
Vereist een internetverbinding, zie supplement Sensus Infotainment.
Point of interest
POI4 wordt ook wel ‘nuttige plaats’ of ‘faciliteit’ genoemd.
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
De kaartdatabase bevat een groot aantal te
zoeken POI’s5 die u als bestemming kunt
opgeven.
Met naam
Alle vormen van zoeken op POI(’s) vinden
plaats met het schrijfwiel, waarna onderliggende opties in lijsten met resultaten verschijnen. Markeer de optie van uw keuze in de lijst
met resultaten + OK en sluit af door een van
de onderstaande items te kiezen:
Rond de auto
Wanneer u de menu-optie Rondom auto
(Near the car) kiest zoekt u op POI’s rond de
actuele positie van de auto.
• Eén bestemming inst. - Verwijdert een
eventuele eerdere bestemming uit het
reisplan en start de routebegeleiding naar
de actuele bestemming.
• Toevoegen als routepunt - Markeer +
OK om het adres aan het reisplan toe te
voegen.
• Informatie - Markeer + OK om de informatie over de gekozen bestemming te
bekijken.
De menu-optie Op categorie (By category)
biedt u de mogelijkheid om de zoekopdracht
naar POI’s te verfijnen – geef de gewenste
categorie (bijvoorbeeld bank/hotel/museum),
de naam, het land en/of de plaats/stad aan.
Wanneer u de menu-optie Op naam (By
name) kiest en op OK drukt, springt u direct
naar het schrijfwiel om op de naam van een
POI te zoeken, bijvoorbeeld ‘Peppes
Bodega’. Het zoekgebied is gelijk aan het
hele kaartgebied, bijvoorbeeld EUROPA.
Op categorie
• Opslaan - slaat het adres op in het
geheugen als Opgeslagen positie of als
Huis.
De procedure is identiek aan de beschrijving
onder het kopje ‘Land, plaats/stad en straat’
op pagina 43.
Langs de route
Wanneer u de menu-optie Langs de route
(Along the route) kiest, zoekt u op POI’s langs
de berekende route.
In de buurt van de bestemming
Wanneer u de menu-optie In de buurt van
de bestemming (Near the destination) kiest,
zoekt u op POI’s in de buurt van de bestemming.
Rond punt op de kaart
Wanneer u de menu-optie Rondom
kaartmarkering (Around point on map) kiest,
zoekt u op POI’s aan de hand van het dradenkruis van de scrolfunctie – zie pagina 35.
•
5
Om te kiezen welke POI(’s) altijd op de kaart zichtbaar moet(en) zijn, zie pagina 59.
03
De scrolkaart verschijnt – Plaats het dradenkruis op de gewenste locatie en druk
}}
45
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Zoeken via Eerdere bestemmingen
op OK om de POI van uw keuze te zoeken.
Zoeken via Opgeslagen plaats
03
De verschillende opgeslagen routes, bestemmingen en plaatsen zijn als volgt aan te passen:
• Eén bestemming inst. (Set single
Bestemming invoeren
positie
Opgeslagen
(Set destination > Stored location)
Hier worden routes, bestemming en plaatsen
ondergebracht die zijn opgeslagen via de
menu-optie ‘Opslaan’. Aan de hand van
opgeslagen plaatsen kunt u vervolgens snel
een reisplan opstellen/aanvullen.
46
destination)
• Bewerken (Edit)
• Wis (Delete)
• Alles wissen (Delete all)
Bestemming invoeren
bestemming
Vorige
(Set destination > Previous destination)
Hier worden eerder gebruikte bestemmingen
opgeslagen. Markeer er één, druk op OK en
kies vervolgens uit:
• Eén bestemming inst. (Set single
destination)
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint)
•
•
•
•
Informatie (Information)
Opslaan (Save)
Wis (Delete)
Alles wissen (Delete all).
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Zoeken via internet
Postcode
2. Kies tekens met de TUNE-draaiknop en
toets/voer deze in met een druk op OK.
(Of toets/voer tekens in met de numerieke
toetsen op de middenconsole - zie
pagina 29).
N.B.
03
De weergave van de postcode kan per
markt/regio verschillen.
Zoeken via Lengte-/Breedtegraad
Bestemming invoeren
Zoeken internet
Bestemming invoeren
Postcode
(Set destination > Internet search)
(Set destination > Postcode)
Wanneer u deze optie kiest, kunt u bestemmingen zoeken via internet6. Volg de instructies op het beeldscherm.
Een bestemming zoeken met postcode:
6
1. Markeer Postcode (Postcode) + OK om
het schrijfwiel te openen.
Vereist een internetverbinding, zie supplement Sensus Infotainment.
}}
47
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
op OK – het invoerveld verandert van
contrast en wordt ‘actief’.
Zoeken via punt op kaart
2. Draai aan TUNE om de cijfers/tekens in
te voeren en sluit af met een druk op OK
– het invoerveld is daarmee ‘inactief’.
3. Verplaats de cursor naar de volgende te
wijzigen tekenpositie en herhaal de stappen 1 en 2.
03
Bestemming invoeren
lengte
Breedte en
(Set destination > Latitude and Longitude)
Bepaal om te beginnen de invoermethode
voor de gps-coördinaten door Formaat:
(Format:) te markeren + OK. Markeer vervolgens een van de volgende alternatieven +
OK:
• DD°MM'SS'' - Positie met Graden, Minuten en Seconden.
• Decimaal (Decimal) - Positie met Decimalen.
Voer vervolgens de gps-coördinaten als volgt
in:
4. Draai, wanneer u beide coördinaten hebt
ingevoerd, aan TUNE, markeer een van
de volgende opties + OK om de positie
op te slaan of toe te voegen aan het reisplan:
• Eén bestemming inst. (Set single
destination) – Voegt de positie met de
ingevoerde coördinaten als bestemming
toe aan de kaart.
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint) – Voegt de positie met de ingevoerde coördinaten als deelbestemming
toe aan het reisplan.
• Informatie (Information) – Toont eventuele informatie over de locatie.
• Opslaan - slaat de locatie op in het
geheugen als Opgeslagen positie of als
Huis.
1. Plaats de cursor op het te wijzigen cijfer/
teken door aan TUNE te draaien en druk
7
48
Kies of de gemarkeerde cursorpositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie pagina 59.
Gemarkeerde cursorpositie aangegeven met
gps-coördinaten7.
Bestemming invoeren
kaart
Markeren op
(Set destination > Point on map)
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Toont een kaart waarop de actuele locatie
met een cursor wordt aangewezen.
•
• Opslaan (Save)
Draai aan TUNE om de schaal te wijzigen.
1. Beweeg het dradenkruis met de numerieke toetsen op de middenconsole: met
[6 MNO] gaat u naar rechts, met [8 TUV]
gaat u omlaag enz. - zie pagina 35.
03
2. Als de gewenste locatie is gevonden Druk op OK.
Gemarkeerde cursorpositie aangegeven met
naam7.
Kies vervolgens uit de volgende alternatieven
en activeer u keuze met OK:
• Eén bestemming inst. (Set single
destination)
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint)
7
Kies of de gemarkeerde cursorpositie moet worden aangegeven met naam of gps-coördinaten, zie pagina 59.
49
03 Uw rit plannen
Reisplan en route
Reisplan
Begeleiding starten
Routevoorstellen
03
Routebeschrijving
Routebeschrijving
Begeleiding starten
(Itinerary)
(Itinerary > Start guidance)
Bij opslag van een bestemming wordt een
Reisplan opgesteld. Het systeem hanteert
één reisplan tegelijk met maximaal 4 deelbestemmingen.
Met de cursor op Begeleiding starten (Start
guidance) + OK activeert u het actuele reisplan en gaat de begeleiding van start.
Resultaat na het kiezen van ‘Begeleiding starten’
en ‘Routesuggestie 3’.
Als u de functie Voorgestelde routes1 hebt
gekozen – zodat u 3 verschillende reisplannen te zien krijgt – moet u eerst een keuze
maken, voordat de begeleiding van start gaat.
Meer informatie vindt u onder het kopje
‘Alternat. routes naar bestemming’ op
pagina 52.
Deelbestemming toevoegen
Als u een bepaalde reis in etappes wilt uitvoeren, kunt u tot 4 ‘tussenstops’/deelbestemmingen aan het reisplan toevoegen.
1
50
Zie pagina 55.
03 Uw rit plannen
Reisplan en route
De onderlinge volgorde van de deelbestemmingen is naderhand eenvoudig aan te passen – zie punt Wijzig plaats in lijst onder het
volgende kopje.
Deelbestemmingen in reisplan
Verplaatsen in lijst
Doe als volgt om de onderlinge volgorde van
de deelbestemming te wijzigen:
1. Markeer de te verplaatsen deelbestemming + OK – er verschijnt een popupmenu
2. Markeer Wijzig plaats in lijst (Move in
list) + OK
Routebeschrijving
toevoegen
3. Draai aan TUNE – De deelbestemming
wordt in de lijst omhoog/omlaag verplaatst.
Een routepunt
4. Sluit af met EXIT – De route wordt herberekend, waarna de begeleiding van start
gaat.
(Itinerary > Add another waypoint)
Met de cursor op Een routepunt toevoegen
(Add another waypoint) + OK voegt u een
deelbestemming toe aan het reisplan.
De eerst opgegeven/opgeslagen bestemming
wordt de Eindbestemming van de reis. Eventueel volgende bestemmingen worden Deelbestemmingen.
N.B.
De laatst toegevoegde bestemming wordt
altijd Deelbestemming-1 – eerdere Deelbestemmingen verschuiven een positie
omlaag: ‘Oude’ Deelbestemming 1 wordt
Deelbestemming 2 enz.
03
Met het markeren van een deelbestemming +
OK kunt u de desbetreffende deelbestemming bewerken.
• Informatie (Information) – Bijvoorbeeld
Reisplan wissen
Met de cursor op Reisplan wissen (Clear
itinerary) + OK wist u het actuele reisplan
inclusief alle deelbestemmingen.
naam en adres.
• Wis (Delete) – Verwijdert de deelbestemming.
•
Wijzig plaats in lijst (Move in list) – Wijzigt de onderlinge volgorde in het reisplan
(zie volgend kopje).
• Opslaan (Save) – Slaat de deelbestemming op.
}}
51
03 Uw rit plannen
Reisplan en route
Route
wegen zijn – anders wordt het gemarkeerde
gebied geheel of gedeeltelijk genegeerd.
Str ontw
Met de cursor op Mijden (Avoid) + OK opent
u het volgende scherm met het eerstvolgende
alternatieve deeltraject voorgemarkeerd.
Aan de hand van een soortgelijke functie –
Gebied mijden – kunt u bepaald gebied mijden, zie pagina 56.
Alternatieve routes
03
Gemarkeerd deeltraject.
Markeer de optie van uw keuze + OK:
• Andere route (Reroute) – Het systeem
berekent een andere route en houdt rekening met het te mijden traject.
• Langer (Longer) – Het te mijden deeltraject wordt verlengd.
Route
Mijden
(Route > Avoid)
Met deze functie kunt u het eerstvolgende
traject van een route vermijden. De functie
werkt echter alleen, als er alternatieve straten/
52
• Korter (Shorter) – Het te mijden deeltraject wordt verkort.
• Wis (Delete) – De gemarkeerde deeltra-
jecten worden gewist en de oorspronkelijke route wordt gehanteerd.
Route Alternat. routes naar
bestemming
(Route > Alternative routes to destination)
03 Uw rit plannen
Reisplan en route
Met de cursor op Alternat. routes naar
bestemming + OK kunt u een van de andere
alternatieve routes naar de bestemming kiezen. Zie ook Voorgestelde routes op pagina
55.
Met de cursor op Route-overzicht + OK verschijnt informatie over de deelbestemmingen
en eindbestemming van de route.
Gedetailleerde route-informatie
Route-overzicht
03
Gedetailleerd deeltraject van een route.
• Volgende (Next) – Naar het volgende
deeltraject.
• Vorige (Previous) – Naar het voorgaande
deeltraject.
Route
Gedet. route-informatie
(Route > Detailed route information)
Iedere etappe tussen twee deelbestemmingen bestaat uit meerdere deeltrajecten van
verschillende aard zoals rechte stukken, afritten, kruisingen, opritten e.d.
• Inzoomen/Uitzoomen (Zoom in/Zoom
out) – Vergroot/verkleint de kaartweergave met het actuele deeltraject.
Kaart met de resterende route
Met de cursor op Volgende/Vorige + OK
worden in een eindeloze loop de locatie van
alle deeltrajecten, de bijbehorende namen en
afstanden op de kaart weergegeven.
Route
Route-overzicht
(Route > Route overview)
}}
53
03 Uw rit plannen
Reisplan en route
Route opnemen
U kunt het opgenomen bestand exporteren/
wegschrijven naar een USB-geheugen2 om
het bijvoorbeeld te kunnen kopiëren naar het
gps-navigatiesysteem van een andere auto,
zie pagina 63.
03
Route
Kaart van resterende route
(Route > Map of remaining route)
Met de cursor op Kaart van resterende
route + OK verschijnt op het scherm het resterende traject van de route vanaf de actuele
positie van de auto.
Verder dezelfde functies als in het Scrolmenu,
zie pagina 35.
Het symbool ‘REC’ geeft aan dat de route wordt
opgenomen.
Route
Route opnemen
(Route > Record route)
Neemt de actuele route op en slaat deze op
in het geheugen.
2
54
Tijdens de opname staat het symbool ‘REC’
op het beeldscherm. U beëindigt de opname
via dezelfde menu-optie – Route-opname
starten/stoppen.
Voor informatie over USB-geheugens, zie de gebruikershandleiding of het supplement Sensus Infotainment.
03 Uw rit plannen
Instellingen
Routeopties
(Settings > Route options > Route type)
Hier hebt u de keuze uit verschillende routetypen. Activeer de optie van uw keuze met OK.
• Snel met verkeersaanpassing (Fast
with traffic adaption) - korte reistijd met
een minimum aan files1.
• Snel (Fast) - korte reistijd krijgt de prioriteit.
Routeopties
Type route
Instellingen
1
2
Routeopties
Met het commando Begeleiding starten
gaat een bepaalde routebegeleiding van start
afhankelijk van de vraag of u optie ‘1’ of ‘3’2
hebt gekozen.
•
• ECO met verkeersaanpassing (ECO
De route is gebaseerd op het Routetype dat
u in het voorgaande gedeelte hebt gekozen,
waarna de routebegeleiding van start gaat.
Routevoorstellen
Optie ‘3’
with traffic adaption) - laag brandstofverbruik1 krijgt de prioriteit.
(Settings > Route options)
(Settings > Route options > Route proposals)
• Kort (Short) - kort traject krijgt de prioriteit. De route kan ook langs secundaire
wegen voeren.
Instellingen
Instellingen Routeopties
Voorgestelde routes
03
Activeer de optie van uw keuze met OK
en verlaat het menu met EXIT.
Optie ‘1’
Routetype
Afhankelijk van de actuele verkeersinformatie, zie pagina 70.
Zie pagina 50.
}}
55
03 Uw rit plannen
Instellingen
De routebegeleiding gaat pas van start, nadat
u een van de route-alternatieven hebt gekozen.
wegen door een mijdgebied worden echter
wel meegenomen tijdens een berekening.
N.B.
03
Mijdgebied aanmaken
U kunt een mijdgebied direct op de kaart
markeren aan de hand van een rechthoekig
veld/‘venster’.
Met de optie ‘3’ duurt het iets langer voordat de routebegeleiding van start gaat –
het systeem moet namelijk eerst 3
geschikte alternatieven berekenen.
Gebied vermijden
Om een mijdgebied aan te maken en op te
slaan:
1. Scrol totdat de cursor in het gewenste
gebied staat.
2. Druk op OK – er wordt een rood ‘venster’
aangemaakt.
Instellingen
mijden
Routeopties
(Settings > Route options > Avoid area)
De functie dient om routebegeleiding door
bepaalde gebieden, plaatsen of wijken te vermijden. Het systeem vermijdt de gekozen
gebieden bij het bepalen van de route. Snel-
56
3. Draai aan TUNE om de venstergrootte
aan te passen.
Gebied
Instellingen Routeopties Gebied
mijden Nieuw gebied mijden Gebied
op kaart selecteren
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
4. Druk op OK, wanneer het venster het
gewenste mijdgebied beslaat – het
gebied wordt opgeslagen en weergegeven in een lijst.
03 Uw rit plannen
Instellingen
Mijdgebied activeren
Om routebegeleiding door een mijdgebied te
vermijden moet u het opgeslagen gebied activeren. Doe het volgende:
systeem het gebied niet langer mijdt bij
de routebegeleiding.
Het systeem kan meerdere mijdgebieden
opslaan die naar keuze te activeren/deactiveren zijn.
Het is ook mogelijk om een bepaald deeltraject via een bepaalde weg/straat te vermijden
tijdens de routebegeleiding, zie pagina 52.
Route aanpassen
1. Markeer de optie van uw keuze in de lijst
met mijdgebieden + OK.
2. Kies Activeren + OK – het mijdgebied is
geactiveerd, waarna het systeem het
gebied mijdt bij de routebegeleiding.
Mijdgebied deactiveren
Om een geactiveerd mijdgebied weer vrij te
geven voor de routebegeleiding moet u het
eerst deactiveren:
1. Markeer het geactiveerde mijdgebied in
de lijst + OK.
2. Kies Deactiveren (Deactivate) + OK – het
mijdgebied is gedeactiveerd, waarna het
3
De mogelijke opties kunnen per gebied/markt variëren.
Instellingen
•
•
•
•
•
•
Snelwegen mijden (Avoid motorways)
Tolwegen mijden (Avoid toll roads)
Tunnels mijden (Avoid tunnels)
Veren mijden (Avoid ferries)
Autotreinen mijden
Vignet-verplichting mijden
03
N.B.
•
In- en uitschakeling van deze opties
met een actief reisplan vindt mogelijk
met enige vertraging plaats doordat
het reisplan opnieuw moet worden
berekend.
•
Ook als u aangeeft dat u tunnels, tolwegen en snelwegen wilt vermijden,
kan het gebeuren dat deze toch worden opgenomen wanneer er geen
goede alternatieven zijn.
Routeopties
(Settings > Route options)
Hier hebt u de mogelijkheid om bepaalde verkeerspunten te deselecteren. Aanvinken om
de volgende punten3 langs de route te vermijden:
}}
57
03 Uw rit plannen
Instellingen
Kaart-opties
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
03
Instellingen
symbool beweegt in de desbetreffende
windstreek op het scherm.
Bij markering van de getoonde optie + OK
wordt de kaart op het volledige scherm weergegeven zonder andere voertuiggevens zoals
de binnentemperatuur of de beluisterde radiozender onder- of bovenaan.
• Kaart in rijrichting (Heading up) - het
Kaartstand kompasrichting
• 3D-kaart basis (3D map basic) - de kaart
autosymbool vormt het middelpunt en
wijst altijd naar boven op het beeldscherm. De kaartweergave roteert onder
het autosymbool en dat is gerelateerd
aan hoe de weg loopt.
wordt schuin van boven weergegeven
met het autosymbool in het midden en de
rijrichting wijst naar boven op het beeldscherm.
Kaartopties
• 3D-kaart geavanceerd (3D map
(Settings > Map options)
enhanced) - identiek aan de vorige optie
met dat verschil dat verschillende objecten, gebouwen e.d. worden weergegeven
op het kaartscherm.
Kaartweergave op volledig scherm
Informatie langs de snelweg
Instellingen
Kaartopties
Type kaart
(Settings > Map options > Map type)
Hier kiest u hoe de kaart op het beeldscherm
moet worden weergegeven. Activeer de optie
van uw keuze met OK.
Instellingen Kaartopties
volledig scherm tonen
58
Kaart op
• Noorden boven (North up) - de kaart
wordt altijd met het Noorden boven aan
het beeldscherm weergegeven. Het auto-
03 Uw rit plannen
Instellingen
(Settings > Map options > Position
information)
Instellingen Kaartopties
Snelweginformatie
Activeer de optie van uw keuze met OK.
(Settings > Map options > Motorway
information)
Wanneer de auto over een snelweg rijdt, worden de eerstvolgende drie (3) afritten naar bijvoorbeeld een parkeerplaats of een tankstation weergegeven. De afritten worden dusdanig geordend dat de eerstvolgende afrit onder
in de lijst staat.
Met de cursor op Snelweginformatie + OK
vinkt u het vakje aan en activeert u de functie.
Informatie over de actuele positie
Instellingen
informatie
4
5
Kaartopties
• Huidige straat (Current road) - het
naam4
beeldscherm geeft de
weer van de
weg/straat waar de auto/cursor zich
bevindt.
• Lengtegraad/breedtegraad (Lat/Lon) -
het beeldscherm geeft de coördinaten4
weer voor de positie waar de auto/cursor
zich bevindt.
• Geen (None) - het beeldscherm geeft
geen informatie weer voor de positie waar
de auto/cursor zich bevindt.
POI5 op de kaart
Instellingen
symbolen
Kaartopties
POI-
(Settings > Map options > POI symbols)
Hier geeft u aan welke POI’s op de kaart
moeten worden weergegeven. Activeer de
optie van uw keuze met OK.
03
• Standaard (Default) - de POI’s die u met
de functie Gekozen (Selected) hebt
gekozen, worden weergegeven.
• Gekozen (Selected) - kies met de knop
TUNE + OK elke POI die op het beeldscherm moet worden weergegeven.
• Geen (None) - er worden geen POI’s
weergegeven.
Zie de lijst met POI-voorbeelden op pagina
74.
Positie-
Zie het voorbeeld op pagina 49.
POI – Point of interest. Ook wel ‘nuttige plaats’ of ‘faciliteit’ genoemd.
}}
59
03 Uw rit plannen
Instellingen
Kaartkleuren
Instructie-opties
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
Activeer de optie van uw keuze met OK.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - toont de
berekende aankomsttijd
• RTA (Remaining Time of Arrival) - toont
03
de resterende reistijd.
Straatnaam bij stembegeleiding6
Instellingen Kaartopties
Kaartkleuren
(Settings > Map options > Map colours)
Activeer de optie van uw keuze met OK.
Instellingen
Begeleidingsopties
(Settings > Guidance options)
Aankomsttijd of resterende reistijd
• Automatisch (Automatic) - een lichtsensor registreert of er sprake is van dag of
nacht en past het beeldscherm automatisch aan.
Instellingen Begeleidingsopties
Straatnamen in gespr.begel.
• Dag (Day) - de kleuren en het contrast
van het beeldscherm worden helder en
scherp.
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
• Nacht (Night) - de kleurweergave en het
contrast van het beeldscherm worden
afgestemd voor optimaal zicht bij donker.
6
60
Bepaalde markten en talen.
Instellingen Begeleidingsopties
Weergave Aankomsttijd
Met de cursor op Straatnamen in
gespr.begel. (Street names in voice
guidance) + OK kunt u de functie aanvinken/
activeren waarbij de routebegeleiding de
03 Uw rit plannen
Instellingen
namen van de straten en wegen voorleest,
maar de informatie over de afstand en richting achterwege laat.
Verkeersinformatie automatisch
voorlezen
Automatische volumeaanpassing
Navigeren met Turn-by-turn
03
Instellingen Begeleidingsopties
Automatisch oplezen van verkeer
Instellingen Begeleidingsopties
Turn-by-turn navigatie (Pijlen)
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Met de cursor op Turn-by-turn navigatie
(Pijlen) + OK drukt kunt u de functie aanvinken/activeren, waarmee ook de volgende
manoeuvre in het reisplan alsmede de resterende afstand op het instrumentenpaneel verschijnen.
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
Met de cursor op Automatisch oplezen van
verkeer +OK kunt u de functie aanvinken/
activeren, waarmee eventuele verkeersproblemen op de route automatisch worden
voorgelezen.
Instellingen Begeleidingsopties
Audiovolume verlagen
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Met de cursor op Audiovolume verlagen +
OK kunt u de functie aanvinken/activeren,
waarmee u het geluid van bijvoorbeeld aan
radiozender tijdelijk kunt dempen wanneer de
routebegeleiding voorleest.
}}
61
03 Uw rit plannen
Instellingen
Stembegeleiding
Snelheidscamera
N.B.
Welke informatie er op de kaart mag worden weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een bezoek aan: www.volvocars.com/navi.
03
N.B.
62
Instellingen Begeleidingsopties
Gesproken begeleiding
Instellingen Begeleidingsopties
Waarschuwing flitspaal
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Met de cursor op Gesproken begeleiding +
OK kunt u de voorleesfunctie voor de routebegeleiding aanvinken/activeren.
De bestuurder wordt met een akoestisch signaal en een symbool gewaarschuwd bij het
naderen van een snelheidscamera.
Voor meer informatie, zie pagina 33.
•
Met de cursor op Waarschuwing
flitspaal + OK kunt u de functie aanvinken/activeren. Verlaat het menu vervolgens met EXIT.
•
Let erop dat de op de verkeersborden
aangegeven maximumsnelheid soms
aangepast wordt en daarmee verschilt
van die in de database van het navigatiesysteem.
•
De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de geldende verkeersen snelheidsvoorschriften worden
nageleefd.
Systeeminformatie
03 Uw rit plannen
Instellingen
Instellingen
Systeeminformatie
• Geen functie (No funktion)
• Begeleidingsinstructie herhalen
FAV-knop
(Repeat voice guidance)
(Settings > System information)
•
Begeleiding annuleren/hervatten
(Cancel/Resume guidance )
• Toon/verberg kaart heel scherm
(Show/Hide full-screen map)
03
• Toon/verberg snelweginformatie
(Show/Hide motorway information)
• Route-opname starten/stoppen (Start/
Stop route recording)
Instellingen
Met de cursor op Instellingen
Systeeminformatie + OK verschijnt een
korte samenvatting van de status van het
navigatiesysteem, waaronder de actuele zender die verkeersinformatie doorgeeft, de
beschikbare geheugenruimte alsook de gegevens en versie van de gebruikte kaart.
Opties FAV-toets
(Settings > FAV key options)
Met de cursor op het alternatief van uw keuze
+ OK activeert u de functie. Verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
Opgeslagen locaties importeren/
exporteren
OK:
De knop FAV van de numerieke
toetsenset is te programmeren met
een van de volgende alternatieven +
}}
63
03 Uw rit plannen
Instellingen
Instellingen
exporteren
Opgesl. loc. im-/
(Settings > Import/export stored locations)
03
De opgeslagen locaties in het navigatiesysteem kunt u kopiëren naar een USB-geheugen7. Via een USB-geheugen kunt u de kaartdatabase ook aanvullen met POI’s uit andere
bronnen. De POI-bestanden moeten de
"gpx"-indeling hebben.
N.B.
7
64
•
Voor het aanvullen van de kaartdatabase met POI-bestanden is enige
computerervaring vereist!
•
Het bestandsformaat van POI-bestanden en de manier waarop deze van
internet worden gehaald, worden
bepaald door de desbetreffende producent/distributeur. Er is daarom geen
standaardproces voor het downloaden
van POI-bestanden. Om die reden kan
in deze gebruikershandleiding dan ook
geen exacte stapsgewijze beschrijving
worden opgenomen.
•
Bij vragen kunt u contact op nemen
met een Volvo-dealer.
Voor informatie over USB-geheugens, zie de gebruikershandleiding of het supplement Sensus Infotainment.
03 Uw rit plannen
03
65
66
G000000
Verkeersinformatie.................................................................................. 68
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
Algemeen
Verkeersinformatie openen
Het navigatiesysteem krijgt voortdurend verkeersinformatie binnen.
Zonder ingevoerde bestemming
Verkeersinformatie op de kaart
Dit symbool geeft aan dat er
verkeersinformatie beschikbaar is binnen het actuele
ontvangstgebied.
Dit symbool markeert de
positie van een verkeersprobleem – zie de informatie
onder de kop ‘Verkeer op
kaart’ op pagina 70.
04
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
68
Verkeersinformatie
Met de cursor op Verkeersinformatie
(Traffic information) + OK verschijnt informatie over verkeersproblemen – de wijze waarop
de informatie wordt weergegeven hangt echter af van de vraag af of u een Reisplan hebt
gekozen of niet.
Opent de scrolfunctie op de kaart.
Verkeersinformatie
Verkeer op kaart
(Traffic information > Traffic on map)
Met de cursor op Verkeer op kaart (Traffic
on map) + OK kunt u verkeersproblemen zoeken met de scrolfunctie – zie de beschrijving
onder de kop ‘Verkeer op kaart’ op pagina
70.
04 Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
Alle verkeer
Verkeersinformatie
op route
Verkeersinformatie
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Met de cursor op Verkeersinformatie op
route (Listen to traffic on route) + OK activeert u de voorleesfunctie voor verkeersberichten langs de geplande route.
Alle verkeer
Verkeersinformatie binnen ontvangstgebied.
Verkeersinformatie binnen ontvangstgebied.
De verkeersinformatie wordt eerst gegroepeerd op land en daarna op wegnummer en
straatnaam.
Met de cursor op een weg/straat + OK opent
u dezelfde functie en verschijnt een menu met
het hoofdstuk ‘Met ingevoerde bestemming’
en de kop ‘Alle verkeer’, zie pagina 69.
04
Met de cursor op een weg/straat + OK krijgt
u de verkeersinformatie voor de desbetreffende weg/straat te zien – zie volgende
afbeelding:
Met ingevoerde bestemming
Verkeersinformatie voor de route
beluisteren
Verkeersinformatie
Alle verkeer
(Traffic information > All traffic)
Met de cursor op Alle verkeer (All traffic) +
OK verschijnt een lijst met alle verkeersberichten binnen het actuele ontvangstgebied.
Specifieke verkeersinformatie.
}}
69
04 Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
Bij weergave van verkeersinformatie voor een
specifieke weg/straat staat de ernstigste storing bovenaan, bijvoorbeeld stremming van
een bepaalde rijstrook.
Verkeersinformatie op de kaart
Aan de hand van de scrolfunctie kunt u informatie over een bepaald verkeersprobleem
weergeven.
1. Scrol het dradenkruis naar het verkeersprobleem/symbool waarover u gedetailleerder informatie wenst – er verschijnt
een geel kader rond het symbool.
Met de cursor op een verkeersprobleem +
OK verschijnt meer informatie en ziet u de
locatie op de kaart – zie volgende afbeelding:
2. Druk op OK – er verschijnt vervolgens
informatie vergelijkbaar met die op de
volgende afbeelding:
04
Verkeersinformatie
Verkeer op kaart
(Traffic information > Traffic on map)
Verkeersprobleem op de kaart.
Met de cursor op Verkeer op kaart (Traffic
on map) + OK kunt u verkeersproblemen zoeken met de scrolfunctie1.
De locatie van het actuele verkeersprobleem
geldt als middelpunt van de kaartweergave.
De informatie over een verkeersprobleem is
gekoppeld aan het desbetreffende symbool
en voor zover de gegevens beschikbaar zijn,
kan het volgende worden weergegeven:
•
•
•
1
70
Scrolfunctie: zie pagina 35
naam/nummer van de weg/straat
Land
aard van het probleem
04 Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
•
•
omvang van het probleem
duur van het probleem.
Als het dradenkruisvenster meerdere verkeersproblemen bevat, wordt eerst het probleem getoond dat het dichtst bij het middelpunt van het dradenkruis ligt.
Aanduidingen zoals ‘2/5’ boven aan het
beeldscherm geven aan dat de desbetreffende informatie nummer 2 is van in totaal 5
berichten voor het gebied binnen het dradenkruis – u kunt de overige berichten doorbladeren door kort op OK te drukken.
•
Ga terug naar de kaartweergave met
EXIT of NAV.
Omvang
Sommige verkeersproblemen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde locatie maar gelden
voor een langer traject.
Naast het symbool voor de locatie van het
verkeersprobleem wordt het desbetreffende
traject gemarkeerd met een aantal kruisjes
‘xxxxx’.
•
De lengte van de markering geeft de
omvang (het traject) van het verkeersprobleem aan.
•
De kant waar de markering staat geeft
tevens aan op welke rijbaan het verkeersprobleem zich voordoet.
04
Grootte van gebied voor
verkeersinformatie
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven – hoe groter het kaartgebied dat het scherm weergeeft,
hoe meer verkeersproblemen er kunnen worden getoond.
Verkeersprobleem en de omvang ervan.
71
Nuttige plaatsen (POI)............................................................................. 74
72
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Nuttige plaatsen (POI)
‘Nuttige plaats’ wordt ook wel ‘faciliteit’ of
‘POI1’ genoemd.
N.B.
De aangevinkte POI’s worden op de kaart weergegeven.
Instellingen
symbolen
05
Kaartopties
POI-
(Settings > Map options > POI symbols)
Geef aan welke POI op de kaart moet worden
weergegeven door te kiezen uit Standaard
(Default), Gekozen (Selected) of Geen
(None), zie ook pagina 59.
Met de optie Gekozen (Selected) kunt u aangeven wat er moet worden weergegeven.
•
Kies/markeer de POI met de knop TUNE
– vink aan/af met OK en sluit af met EXIT.
Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt er een beperking voor het aantal
POI’s dat gelijktijdig op het scherm kan worden getoond – bij het inzoomen op een
bepaald gebied ziet u meerdere POI’s.
•
Het symbool voor een POI en het aantal POI’s kunnen per markt verschillen.
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens
worden er mogelijk symbolen toegevoegd en andere verwijderd – in het
menusysteem MY CAR onder
Instellingen
Kaartopties
POIsymbolen kunt u altijd alle POI-symbolen voor het desbetreffende kaartsysteem doornemen.
Hier ziet u voorbeelden van symbolen voor
uiteenlopende POI’s – ze zijn gegroepeerd
naar functie:
Benzinestation
Benzinestation met CNG (biogas)
Benzinestation met LPG (gas)
Wasstraat
Garage
Autoverhuur
1
74
POI – Point of interest.
05 Symbolen op de kaart
Nuttige plaatsen (POI)
Motorsportcomplex
Restaurant
Luchthaven
Volvo-dealer
Restaurant, Chinees
Busstation
Parkeerplaats
Restaurant, vis
Veerboot
Parkeergarage
Fastfood
Jachthaven
Parkeerplaats, grote voertuigen
Café
VVV
Winkelcentrum
Historisch monument
Stomerij
Toeristische trekpleister
Kiosk
Fitness-complex
Parkeerplaats lang snelweg
Bioscoop
Camping
Amusementspark
Hotel
Bar
Conferentieoord
Nachtclub
Beurs
Restaurant
Treinstation
Jachthaven
Overheidsgebouw
Overheidsinstantie
Hogeschool
Universiteit
05
Centrum
Stadskern
Politiebureau
Brandweerkazerne
Bibliotheek
Ziekenhuis
Farmacie
Forensentreinstation
}}
75
05 Symbolen op de kaart
Nuttige plaatsen (POI)
Bank
Geldautomaat
Postkantoor
Kinderdagverblijf
School
05
76
05 Symbolen op de kaart
05
77
Veelgestelde vragen................................................................................ 80
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS............ 82
Auteursrecht............................................................................................ 85
78
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
De positie van de auto op de kaart klopt
niet
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van circa
20 meter.
Bij het rijden op wegen die parallel lopen aan
een andere weg, kronkelwegen, wegen op
meerdere niveaus en na lang rijden zonder
duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast
een negatieve invloed op de ontvangst van
GPS-signalen door het systeem, wat betekent dat de nauwkeurigheid bij de berekening
van de positie van de auto kan verslechteren.
06
80
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt, om tot
de theoretisch gezien beste route te komen,
rekening gehouden met de afstand, de wegbreedte, het wegtype, het aantal bochten
naar rechts of links, rotondes enz. Ervaring en
lokale kennis kunnen echter een efficiëntere
route opleveren.
Het systeem gebruikt tolwegen,
snelwegen of veerverbindingen, terwijl
ik heb aangegeven dat ik die wil
vermijden.
Bij het berekenen van routes over langere
afstanden kan het systeem om technische
redenen alleen gebruik maken van grote
wegen.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en
snelwegen te vermijden, worden deze voor
zover mogelijk vermeden en alleen gebruikt
als er geen ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld een veerboot of een trein, of op een
andere wijze waarbij er geen GPS-signalen
ontvangen konden worden, kan het maximaal
5 minuten duren tot de positie van de auto
correct wordt berekend.
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na loskoppelen van de accu
Als de gps-antenne stroomloos is geweest,
kan het langer dan 5 minuten duren voordat
er sprake is van een correcte ontvangst van
gps-signalen en de positie van de auto berekend wordt.
Het autosymbool op het scherm is onrustig na verwisseling van een band
Naast de GPS-ontvanger leveren ook de
snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een bijdrage aan de berekening van de
actuele positie en rijrichting van de auto. Na
montage van een reservewiel en na wisselen
tussen zomer- en winterbanden moet het
systeem de afmetingen van de nieuwe wielen
"leren".
Om het systeem optimaal te laten functioneren, wordt daarom geadviseerd om, op een
geschikte plek, het stuur enkele keren volledig te draaien terwijl u langzaam rijdt.
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid
en onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels worden ingevoerd enz. De kaartdatabase is daarom niet altijd compleet.
De kaartgegevens worden onafgebroken ontwikkeld en bijgewerkt. Bij uw Volvo-dealer
kunt u daar meer informatie over krijgen.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
De schaal van de kaart verandert soms
In bepaalde gebieden is er geen gedetailleerde kaartinformatie beschikbaar. Het sys-
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
teem verandert dan automatisch de vergroting.
Hoe kan ik eenvoudig controleren welke
kaartversie er wordt gebruikt?
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
Zie Instellingen Systeeminformatie voor
informatie over de versie en het beschikbare
geografische gebied.
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en
beweging van de auto te detecteren.
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat
u wegrijdt.
Ik ga een verre rit maken, maar wil geen
speciale route aangeven naar de
plaatsen waar ik langs wil rijden. Hoe
kan ik dan zo eenvoudig mogelijk een
reisplan bepalen?
Geef de bestemming rechtstreeks aan op de
kaart met behulp van het dradenkruis1 van de
scrolfunctie. Het systeem leidt u automatisch
naar de eindbestemming, ook als u niet langs
de deelbestemmingen rijdt.
06
Mijn kaartinformatie is niet actueel
Voor vragen m.b.t. het bijwerken van kaartgegevens kunt u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Volvo-dealer.
Zie ook www.volvocars.com/navi.
1
Zie pagina 35.
81
06 Vragen en antwoorden
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ-DATABASE GEBRUIKT
06
DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST – EN GEEN KOOPOVEREENKOMST
– TUSSEN U EN NAVTEQ EUROPE B.V.
("NAVTEQ") MET BETREKKING TOT UW
EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ-NAVIGATIEKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE
COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL TER
UITLEG ZOALS DIT DOOR NAVTEQ WORDT
UITGEGEVEN (TEZAMEN 'DE DATABASE').
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST').
INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U
UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE
ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN UW
LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN
HET AANKOOPBEDRAG.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten
daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. De eigendom van de fysieke dragers waarop de Database is vastgelegd
82
berust bij NAVTEQ en/of uw leverancier, tot
het moment dat u de volledige vergoeding
aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald
die u bent verschuldigd uit hoofde van deze
overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u zaken hebt
ontvangen.
VERLENING VAN HET
GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht
tot gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor
de Database ontwikkeld is. Behoudens voor
zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van
dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd op de Europese
Softwarerichtlijn (91/250/EEG) en de Europese Databankenrichtlijn (96/9/EG)), zult u
substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken,
noch enig deel van de Database verveelvoudigen, kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen,
decompileren of disassembleren. Indien u de
in (nationale wetgeving gebaseerd op) de
Europese Softwarerichtlijn bedoelde informatie die vereist is om interoperabiliteit te
bewerkstelligen wenst te verkrijgen, dient u
NAVTEQ redelijkerwijs in de gelegenheid te
stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden, waaronder
begrepen een redelijke vergoeding, vast te
stellen door NAVTEQ.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem
waar het voor ontwikkeld is of wanneer u
geen kopie van de Database behoudt na de
overdracht, en in ieder geval alleen indien
degene aan wie wordt overgedragen alle
bepalingen van deze OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk aan NAVTEQ bevestigt. Media (waaronder bijvoorbeeld begrepen, maar niet beperkt tot, CD, DVD, SDkaart) mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als complete set zoals geleverd door NAVTEQ en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van
de waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat de Database gedurende een periode
van 12 maanden na verkrijging van uw exem-
06 Vragen en antwoorden
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS
plaar van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de 'Criteria
oor Nauwkeurigheid en Volledigheid' van
NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw
exemplaar van de Database hebt verkregen;
deze 'Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid' worden u op uw verzoek ter beschikking gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet functioneert in overeenstemming
met deze beperkte garantie, zal NAVTEQ zich
redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Database na
deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming met de garantie zoals hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen het
verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database
of ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is NAVTEQs totale aansprakelijkheid en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens
NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk
bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen
enkele garantie met betrekking tot het gebruik
van de Database of de resultaten die u met
behulp van de Database kunt verkrijgen, in de
zin van foutloosheid, nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ
garandeert niet dat de Database foutloos is of
zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie
of adviezen die u door NAVTEQ, uw leverancier of door enige andere persoon worden
verstrekt, houden geen garanties in, binden
NAVTEQ in geen enkel opzicht en houden
geen uitbreiding van de hierboven omschreven beperkte garantie in. De in deze Overeenkomst omschreven beperkte garantie laat
rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht
met betrekking tot verborgen gebreken
onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt op de persoon van
wie u de Database hebt verkregen op grond
van het toepasselijke recht in uw jurisdictie.
De beperkte garantie van NAVTEQ tast deze
wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan en
u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast
een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.
BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico's van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade
als gevolg van uw gebruik van de Database.
Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u
aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of
indirecte schade, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot schade in de vorm van
gederfde inkomsten, verlies van gegevens of
van gebruik voor u of een derde voortvloeiend
uit het gebruik van de Database, hetzij in een
onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd op een
garantie, ook al was NAVTEQ op de hoogte
gesteld van de mogelijkheid van het intreden
van zulke schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NAVTEQ voor directe
schade beperkt tot het bedrag dat u hebt
betaald voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
06
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft geen informatie weer over
onder andere reistijd, en omvat mogelijk geen
}}
83
06 Vragen en antwoorden
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS
informatie met betrekking tot veiligheid van
de omgeving; beschikbaarheid of nabijheid
van politie; hulp in noodgevallen; bouwwerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen;
voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen met
betrekking tot onder andere maximale hoogte
van viaducten of maximaal gewicht op bruggen; weg- of verkeersomstandigheden; bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen, afhankelijk van het merk navigatieapparatuur dat een eindgebruiker in zijn bezit
heeft.
TOEPASSELIJK RECHT
06
84
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag
van verkrijging van de Database. In het geval
dat u op dat moment buiten de Europese
Unie of Zwitserland woont, is het recht van
het land binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u de Database hebt verkregen van
toepassing. In alle andere gevallen, of in het
geval dat de plaats waar u de Database hebt
aangeschaft niet bepaalbaar is, is Nederlands
recht van toepassing. De bevoegde rechter in
uw woonplaats op de dag van verkrijging van
de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst te beoordelen, onverminderd het
recht van NAVTEQ vorderingen voor te leg-
gen aan de rechter van de plaats waar u ten
tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Auteursrecht
Mitsubishi Electric Corporation
Great Britain
Spain
Hierbij verklaart MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION dat deze NR-1V
in overeenstemming is met de essentiele eisen en andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010 Contains
Royal Mail data © Royal Mail copyright and
database right 2010.
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos.
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Belgium
Traffic Codes for Belgium are provided by the
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and
the Ministèrie de l’Equipement et des
Transports.
Croatia
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Norway
Estonia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
© EuroGeographics.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
Poland
© EuroGeographics.
Region of the Balearic Islands
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Govern Balear.
Region of La Rioja
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
- Gobierno de La Rioja.
Region of Valencia
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Instituto Cartográfico Valenciano.
Region of Navarra
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaCorreos - Gobierno de Navarra Información
geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data. © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Source: IgeoE – Portugal.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Slovenia
Ukraine
Portugal
© EuroGeographics.
06
© EuroGeographics.
}}
85
06 Vragen en antwoorden
Auteursrecht
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Please note that the EuroGeographics
copyright notice is required for Croatia,
Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova,
Poland, Slovenia and Ukraine. If a product
includes one or more of these countries, the
copyright notice should be mentioned only
one time.
06
Worldwide
©20XX DigitalGlobe.
Scenic routes: Byways by permission from
www.byways.org.
Central and South America
Brazil
© 2010 Porto Seguro.
Asia Pacific
Australia
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 20XX
Telstra Corporation Limited and its licensors.
Copyright. GM Holden Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd, HERE International LLC,
Sentinel Content Pty Limited and Continental
Pty Ltd.
Middle East/Africa
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre.
Central and South America (including
Mexico).
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
86
06 Vragen en antwoorden
06
87
07 Alfabetisch register
A
Bestemming
instellen................................................. 43
G
Aan/Uit....................................................... 16
Bestemming instellen................................ 42
Gesproken commando (Stembediening)... 24
Aanvullende informatie.............................. 23
Breedte en lengte...................................... 47
Gps-ontvanger........................................... 19
D
H
Deelbestemming........................................ 51
Haakjes met Engelse tekst........................ 14
Dradenkruis............................................... 35
Hoofdeenheid
positie................................................... 19
Adres
invoeren................................................ 43
Adres als bestemming............................... 43
Afstandsmaat
ETA....................................................... 60
RTA....................................................... 60
Antenne
positie................................................... 19
Autotransport............................................. 80
Huis als bestemming................................. 42
E
Engelse tekst tussen haakjes.................... 14
B
basisfuncties.............................................. 21
07
Batterij
afstandsbediening................................ 22
Begeleiding................................................ 50
quick guide............................................. 9
Begeleiding starten.................................... 50
Beschreven paden in de gebruikershandleiding........................................................ 14
88
I
Instructie-opties......................................... 55
F
Fabrieksinstellingen................................... 16
Faciliteiten
Symbolen.............................................. 74
Faciliteiten als bestemming....................... 44
functies
toetsenset en afstandsbediening......... 22
Instructie starten........................................ 50
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 22
K
Kaart
punt op................................................. 48
Kaartkleur.................................................. 60
07 Alfabetisch register
Kaartoptie.................................................. 58
Kaartstand................................................. 16
Kaartweergave..................................... 32, 58
Kompas..................................................... 33
Kruispunt................................................... 43
O
S
Omvang..................................................... 71
Opgeslagen bestemmingen....................... 46
Schaal
wijzigen........................................... 48, 71
Opgeslagen locaties.................................. 46
Schaal verkeersinformatie wijzigen........... 71
Overzicht plaatsing van componenten...... 18
Scrollen...................................................... 35
Standaardinstellingen................................ 16
L
Luidsprekers
positie................................................... 20
Stembediening........................................... 24
P
Stembegeleiding........................................ 33
Pijltoetsen.................................................. 22
Symbolen
faciliteiten.............................................. 74
Plaatsing van componenten, overzicht...... 18
Plaats vastleggen...................................... 46
M
POI als bestemming.................................. 44
Menu’s/functies......................................... 36
Postcode
zoeken.................................................. 47
Mijden
snelwegen............................................. 57
tolwegen............................................... 57
veerverbindingen.................................. 57
N
Systeem activeren....................................... 8
Systeeminstellingen................................... 16
Systeemopties........................................... 62
T
R
TMC-ontvanger.......................................... 19
Reisplan opstellen..................................... 50
Toetsenset................................................. 22
positie............................................. 19, 20
Reisplan verwijderen.................................. 51
Route-opties........................................ 57, 60
07
Traject vermijden....................................... 52
Nuttige plaats (POI) als bestemming......... 44
89
07 Alfabetisch register
V
Verkeersinformatie............................... 19, 68
uitzending............................................. 68
Verkeersmelding lezen............................... 69
Volgende bestemming op route................ 53
Volumeregeling stembegeleiding............... 19
Vorige bestemming als bestemming......... 46
W
Wijzigingen in de gebruikershandleiding... 15
Z
Zoeken
postcode............................................... 47
via punt op kaart................................... 48
07
90
Zoeken internet.......................................... 47
Volvo Car Corporation TP 17137 (Dutch) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising