Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2014 Sensus Infotainment

Volvo S60 2014 Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BESTE VOLVO-BEZITTER,
DANK U DAT U GEKOZEN HEBT VOOR VOLVO!
Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo
zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en
comfort van u en uw passagiers vooropgestaan.
Een Volvo is een van de veiligste auto’s ter
wereld. Uw Volvo is ook ontworpen om aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen
te voldoen.
Om nog meer plezier van uw auto te hebben,
raden wij u aan om vertrouwd te raken met de uitrusting, de instructies en de onderhoudsinformatie in deze eigenaarshandleiding.
Inhoud
01 Inleiding
Inleiding.......................................................
Volvo Sensus..............................................
Verkoop van auto met Volvo On Call*.........
Informatie op internet..................................
02 MY CAR
7
7
8
9
MY CAR....................................................
MY CAR - paden.......................................
MY CAR - menu-opties.............................
MY CAR - Instellingen van de auto...........
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen...................................................
MY CAR - systeeminstellingen.................
MY CAR - Steminstellingen......................
MY CAR - Klimaatinstellingen...................
MY CAR - informatie.................................
03 Audio en media
11
12
12
14
Audio en media.........................................
Audio en media - overzicht.......................
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen...................................................
Audio en media - menufuncties................
Achterste bedieningspaneel met hoofdtelefoonaansluiting*......................................
Favorieten.................................................
Opslaan als favoriet..................................
Audio en media - audio-instellingen.........
Audio en media - algemene audio-instellingen........................................................
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen................................................
Equalizer instellen.....................................
Geluidspodium instellen............................
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling..........................................
Radio.........................................................
Radiozenders zoeken...............................
Automatisch radiozenders zoeken............
Radiozenderlijst........................................
Handmatig radiozenders zoeken..............
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan.....................................................
01 02 03
2
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
15
17
18
19
20
22
23
23
26
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
Inhoud
RDS-functies.............................................
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten.........................................................
Verkeersinformatie (TP).............................
Enhanced Other Networks (EON).............
Nieuwsuitzendingen..................................
Radioprogrammatypes (PTY)....................
Radioprogrammatypes PTY zoeken.........
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven.
Volumeregeling voor onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY).....................
Radiotekst.................................................
Automatische radio-afstemfunctie (AF)....
Regionale radioprogramma’s, (REG)........
Radiofrequentieband doorzoeken............
RDS-functies resetten...............................
Digitale radio* (DAB)..................................
Radiokanalen programmeren (Groep
leren).........................................................
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)............................................................
DAB naar DAB link....................................
Digitale radio* (DAB) - frequentieband......
Digitale radio* (DAB) - subkanaal..............
Digitale radio* (DAB) - resetten.................
36
37
37
37
38
38
39
39
Mediaspeler..............................................
Cd/Dvd*....................................................
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*.......
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden........
Vooruit-/achteruitspoelen.........................
Tracks of audiobestanden scannen..........
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden........................................
Afspelen en navigeren bij DVD Video.......
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video.........................................................
44
45
45
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen................................................... 55
Bluetooth®*-eenheid registreren............... 56
Automatische aansluiting Bluetooth®*eenheid..................................................... 57
03 03 03
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
DivX® Video On Demand..........................
Beeldinstellingen.......................................
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten........................................................
Externe geluidsbron via AUX/
USB*-ingang.............................................
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang aansluiten......................................
Afspelen en navigeren bij externe
geluidsbron...............................................
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron...............................................
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
52
53
54
Media Bluetooth®* ................................... 54
Andere Bluetooth®*-eenheid kiezen......... 58
Bluetooth®*-eenheid loskoppelen............. 58
Bluetooth®*-eenheid verwijderen.............. 59
Informatie Bluetooth®-versie..................... 59
Bluetooth®-handsfreesysteem.................. 60
Bluetooth®*-handsfreesysteem - overzicht........................................................... 61
Gespreksfuncties...................................... 61
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen................................................
Telefoonboek............................................
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken.......................................................
Telefoonboek - tekentabel toetsenset op
middenconsole.........................................
Telefoonboek - contactpersonen zoeken.
Telefoonboek - nieuw contactpersoon.....
Telefoonboek - sneltoets..........................
Telefoonboek - vCard ontvangen.............
Telefoonboek - geheugenstatus...............
62
63
64
64
65
66
68
68
68
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
3
Inhoud
Telefoonboek - wissen..............................
Stembediening* mobiele telefoon.............
Taalkeuze voor stembediening* mobiele
telefoon.....................................................
Hulpfuncties voor stembediening* mobiele telefoon...............................................
Stembediening* mobiele telefoon gebruikersinstelling en stemvolume..........
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s.....................................
Stembediening* mobiele telefoon - snelcommando’s.............................................
Stembediening* mobiele telefoon - nummer bellen.................................................
Stembediening* mobiele telefoon - bellen
via gesprekslijst.........................................
Stembediening* mobiele telefoon - contactpersoon bellen....................................
Stembediening* mobiele telefoon - voicemail beluisteren.........................................
TV - instelling*...........................................
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst............
Tv* - voorkeur kijker..................................
Informatie over actueel tv*-programma....
Teletekst*..................................................
Ontvangst van tv* - kanaalwegval............
69
69
71
Afstandsbediening*...................................
Afstandsbediening* - functies...................
Afstandsbediening* - batterij vervangen...
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)*...............................................
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - overzicht.............................
Draadloze hoofdtelefoons*.......................
Externe bron aansluiten op RSE...............
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - instellingen..........................
Audio en media - menu-overzicht.............
Menu-overzicht - AM................................
Menu-overzicht - FM................................
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*.....
Menu-overzicht - CD Audio......................
Menu-overzicht - CD/DVD Data................
Menu-overzicht - DVD Video....................
Menu-overzicht - iPod..............................
Menu-overzicht - USB..............................
Menu-overzicht - Media Bluetooth...........
Menu-overzicht - AUX...............................
Menu-overzicht - Bluetooth-handsfreesysteem.....................................................
Menu-overzicht - tv...................................
79
80
81
Menu-overzicht - RSE*............................. 98
03 03 03
4
71
72
72
73
73
74
74
75
75
77
77
78
79
79
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
82
84
85
86
87
90
91
91
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
Inhoud
04 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................. 102
04
5
INLEIDING
01 Inleiding
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op het
reguliere instructieboekje.
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst het instructieboekje. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd
contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
N.B.
Het instructieboekje is te downloaden als
app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke Volvo-beleving. Sensus bundelt informatie, entertainment en autofuncties voor een
probleemloos bezit.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie
tussen de verschillende hoofdstukken.
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen.
©
Volvo Car Corporation
Instructieboekje in mobiele apparaten
Wanneer u in uw auto zit, wilt u alles onder
controle hebben. In de interactieve wereld
van vandaag betekent dit dat u, wanneer het
ú uitkomt, wilt kunnen beschikken over informatie, communicatie en entertainment. Sensus reikt u al onze oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld aan en biedt u
de mogelijkheid tot intuïtieve bediening van
de verschillende autofuncties.
Volvo Sensus presenteert tal van functies van
uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke wijze op het display van de middenconsole. Volvo Sensus biedt de mogelijkheid tot
personalisering van de auto met een eenvoudig te hanteren bedieningsinterface. Er zijn
instellingen te verrichten onder Instellingen
van de auto, Audio en media, Klimaat e.d.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
01 Inleiding
||
Met de knoppen en bedieningselementen op
de middenconsole en het rechter toetsenblok* op het stuurwiel kunt u functies activeren en deactiveren en tal van instellingen verrichten.
01
Overzicht
VOC is een aanvullend pakket met veiligheids-, beveiligings- en comfortdiensten. Bij
verkoop van de auto is het belangrijk om de
eigenaar bij de dienst te wijzigen.
Bij het bedienen van MY CAR worden alle
instellingen getoond die verband houden met
het besturen en bedienen van de auto, zoals
City Safety, sloten en alarm, automatische
ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL*,
*,NAV* en CAM* kunt u andere bronnen,
systemen en functies activeren, zoals AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigatie* en
Park Assist-camera*.
Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende hoofdstukken in
het instructieboekje of het bijbehorende supplement.
De VOC-dienst afsluiten
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is schematisch – het aantal functies en de
locatie van de knoppen is afhankelijk van de
gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
Navigatie* - NAV, zie het aparte supplement.
Audio en media - RADIO, MEDIA, TEL*,
zie de desbetreffende hoofdstukken in dit
supplement.
8
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
persoonlijke instellingen in de auto te resetten
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling1, zie
Verkoop van auto.
De VOC-dienst starten
Instellingen van de auto - MY CAR, zie
MY CAR (p. 11).
Auto met internetaansluiting *, zie
desbetreffend supplement (Sensus Infotainment).
•
Park Assist-camera - CAM*, zie Instructieboekje.
Geldt alleen voor auto's die met internet kunnen worden verbonden.
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de VOC-dienst af te sluiten.
Het is zeer belangrijk dat de VOC-dienst van
eigenaar wisselt, zodat de vorige eigenaar
geen diensten meer in de auto kan uitvoeren.
Neem contact op met een erkende Volvodealer bij verkoop van de auto.
Klimaatregeling, zie Instructieboekje.
1
Verkoop van auto met Volvo On Call*
Als de auto met Volvo On Call, VOC is uitgerust, is het belangrijk om de eigenaar bij de
dienst te wijzigen.
Gerelateerde informatie
Informatie op internet (p. 9)
01 Inleiding
01
Informatie op internet
Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen
op My Volvo, een persoonlijke webpagina
voor u en uw auto.
QR-code
Voor het uitlezen van de QR-code hebt u een
QR-codelezer nodig die als extra programma
(app) verkrijgbaar is voor tal van mobiele telefoons. QR-codelezers zijn bijvoorbeeld te
downloaden via App Store, Windows Phone
of Google Play.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
kiezen/aan te vinken of de gekozen functie in het geheugen op te slaan.
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals City Safety,
sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
TUNE - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel
draaien om een stap omhoog/omlaag te
gaan door de menu-opties.
Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het
aanbod verschilt per markt.
02
EXIT
EXIT-functies
Bediening
Afhankelijk van de functie waarop de aanwijzer staat op het moment van het indrukken
van EXIT en het menuniveau, kan het volgende gebeuren:
Navigatie in deze menu’s vindt plaats met
knoppen op de middenconsole of met de
rechter stuurtoetsen.
•
•
•
•
•
telefoongesprek wordt afgewezen
actuele functie wordt afgebroken
ingevoerde tekens worden gewist
laatst ingevoerde keuzes worden geannuleerd
u beweegt omhoog in het menusysteem.
Kort en lang indrukken kunnen verschillende
resultaten opleveren.
Bij lang indrukken springt u naar het hoogste
menuniveau (hoofdbronweergave), van waaruit u alle functies/menugroepen van de auto
kunt bereiken.
MY CAR - opent het menusysteem MY
CAR.
OK/MENU - knop op de middenconsole
indrukken of het duimwiel op het stuurwiel om de gemarkeerde menu-optie te
11
02 MY CAR
MY CAR - paden
02
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals het instellen
van de klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.
Het actuele menuniveau staat rechts bovenaan op het beeldscherm van de middenconsole. De zoekpaden naar de verschillende
functies van het menusysteem worden als
volgt aangegeven:
Instellingen Auto-instellingen
Slotinstellingen Deuren open
Bestuurdersdeur: dan alle.
Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop
u een functie kunt opzoeken en aanpassen
met de toetsenset op de middenconsole:
1. Druk op de knop MY CAR op de middenconsole.
2. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Instellingen, met het duimwiel en druk
vervolgens op het duimwiel – er wordt
een submenu geopend.
3. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Auto-instellingen, en druk op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
4. Ga naar Slotinstellingen en druk op het
duimwiel – er wordt een nieuw submenu
geopend.
12
5. Ga naar Deuren open en druk op het
duimwiel – er wordt een submenu met te
selecteren functies geopend.
6. Kies uit de opties Alle deuren en
Bestuurdersdeur: dan alle en druk op
het duimwiel – er verschijnt een kruisje in
het lege vakje van de optie.
7. Sluit de programmering af door de
menu’s één voor één te verlaten door
EXIT telkens kort in te drukken of deze
eenmaal lang in te drukken.
De procedure verloopt geheel identiek voor
de bedieningsknoppen op de middenconsole
(p. 11): OK/MENU, EXIT en de draaiknop
TUNE.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - menu-opties (p. 12)
MY CAR - menu-opties
MY CAR is een menugroep waar veel functies
van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en
de sloten.
Onder menugroep MY CAR vindt u de volgende opties:
02 MY CAR
•
•
•
•
•
My S601
My
S601
Verbruiksinfo2
DRIVe3/Hybride2
Hulpsystemen
Instellingen
MY CAR
My S601
Op het beeldscherm staan alle bestuurdersondersteunende systemen aangegeven - u
kunt ze hiervandaan activeren of deactiveren.
• Stroomtoevoer
Op het display verschijnt informatie over
de motor die de auto aandrijft en de richting van de stroom.
• Milieutips
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
Rijstatistiek2
MY CAR
Op het display verschijnen historische gegevens over het gemiddelde stroom- en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.
• Milieutips
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
MY CAR
Hybride
Hier vindt u informatie over de aandrijving van
de auto. Kies uit de volgende rubrieken:
1
2
3
Verbruiksinformatie
Afhankelijk van het automodel.
Geldt voor de V60 Plug-in Hybrid.
Geldt voor de S60, V60, XC60, S80 en V70/XC70.
Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus
onder Instellingen. Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn
zogeheten opties – het aanbod verschilt per
markt.
Wanneer u kunt kiezen uit activering/Aan of
deactivering/Uit van een bepaalde functie,
verschijnt er een vakje:
Aan: Aangevinkt vakje.
Uit: Leeg vakje.
MY CAR
•
Hulpsystemen
Op het beeldscherm staat het actuele statusoverzicht van de bestuurdersondersteunende systemen van de auto.
MY CAR
Instellingen
De menu’s zijn als volgt opgebouwd:
02
Menuniveau 4
Bestuurdersondersteunende systemen
Instellingen
Hybrid2
Menuniveau 3
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijstanden van de auto.
Hier vindt u onder meer een beschrijving van
de opzet van Volvo’sDRIVe-concept. Kies uit
de volgende rubrieken:
Hier vindt u informatie over het Start/
Stop-systeem.
Menuniveau 2
• Rijmodi
DRIVe3
• Start/Stop
Menuniveau 1
Kies Aan/Uit met OK en verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
Menu’s
• Auto-instellingen, zie MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
•
Rij-assistentiesystemen, zie MY CAR bestuurdersondersteunende systemen (p.
15)
• Systeemopties, zie MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
}}
13
02 MY CAR
||
• Spraakinstellingen, zie MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
• Audio-instellingen , zie Audiosysteem
en media - het systeem bedienen (p.
23)
02
• Klimaatinstellingen, zie MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
• Favorieten (FAV) - een veel gebruikte
functie in MY CAR koppelen aan de FAVknop, zie Favorieten (p. 28)
• Volvo On Call , staat in een apart boekje
beschreven.
• Informatie, zie MY CAR - informatie (p.
20)
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - paden (p. 12)
MY CAR - Instellingen van de auto
De menu-optie instellingen van de auto in de
menugroep MY CAR bedient veel functies van
de auto, bijvoorbeeld autosleutelgeheugen en
vergrendelingsinstellingen voor portieren.
Auto-instellingen
Sleutelgeheugen
Eén keer activeren
Vragen bij uitstappen
Instellingen zijspiegel
Spiegels inklappen
Linkerspiegel hellen
Rechterspiegel hellen
Aan
Uit
Lichtinstellingen
Slotinstellingen
Lichtsignaal deurvergrendeling
Automatische vergrendeling
Aan
Uit
Deuren open
Alle deuren
Bestuurdersdeur: dan alle
Instappen zonder sleutel
Aan
Uit
Lichtsignaal bij ontgrendeling
Aan
Uit
Tijdsduur 'approach'-verl.
Uit
Alle deuren
30 sec.
Willekeurige deur
60 sec.
Deuren aan één kant
90 sec.
Beide voordeuren
14
Minder bescherming
02 MY CAR
Tijdsduur 'follow me home'-verl.
Extra koplampen
Uit
Aan
30 sec.
Uit
60 sec.
90 sec.
Bandenspanningsysteem
Waarschuwt bij lage bandenspanning
Bandenspanning kalibreren
Driemaal richtingaanwijzer
MY CAR bestuurdersondersteunende
systemen
Met de menu-optie bestuurdersondersteunende systemen in de menugroep MY CAR
bedient u de functies zoals Collision Warning
en Rijbaanassistent.
Rij-assistentiesystemen
Botswaarschuwing
Aan
Stuurkracht
Uit
Laag
Aan
Midden
Uit
Tijdelijk linksrijdend verkeer
Hoog
Aan
Uit
of
Tijdelijk rechtsrijdend verkeer
Aan
Uit
Actieve bochtverlichting
Aan
Uit
Waarschuwingsafstand
Auto-instellingen resetten
Lang
Van alle menu’s onder Auto-instellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Normaal
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 15)
MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
02
Kort
Signaaltoon
Aan
Uit
Lane Departure Warning
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
MY CAR - informatie (p. 20)
15
02 MY CAR
||
Lane Departure Warning
Aan
02
Uit
Aan bij starten
Aan
Uit
Informatie over verkeersborden
Aan
Aan
Uit
Uit
Snelheidswaarschuwing
Aan
Uit
Rijstrookassistent
Rijstrookassistent
Aan
Uit
Aan
Uit
Uit
Aan
Uit
City Safety
Aan
Uit
BLIS
Aan
Uit
Alternatieve assistentie
Volledige functie
Alleen vibratie
Alleen stuurhulp
16
Driver Alert
Aan
DSTC
Hogere gevoeligheid
Afstandswaarschuwing
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
MY CAR - informatie (p. 20)
02 MY CAR
MY CAR - systeeminstellingen
De menu-optie systeeminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als tijd en
taal.
Hulptekst weergeven
Volumes
Aan
Volume mededelingen
Uit
Volume voor parkeerhulp vóór
Systeemopties
Bij markering van deze optie verschijnt uitleg bij de actuele schermweergave.
Tijd
Afstands-/ verbruikseenheid
Volume voor parkeerhulp achter
Beltoonvolume
Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.
MPG (UK)
(Volume mededelingen: Alleen met Volvo's navigatiesysteem* geïnstalleerd.)
MPG (US)
Systeemopties resetten
Tijdopmaak
km/l
Van alle menu’s onder Systeemopties
worden de fabrieksinstellingen hervat.
12u
24u
Screensaver
Aan
Uit
Bij selectie van deze optie wordt de
schermweergave automatisch vervangen
door een leeg scherm, wanneer u enige tijd
geen schermfunctie gebruikt.
De actuele schermweergave verschijnt
echter weer, wanneer u gebruik maakt van
een van de knoppen of bedieningselementen van het beeldscherm.
l/100km
Temperatuureenheid
Celsius
Fahrenheit
Geeft de eenheid aan voor weergave van
de buitentemperatuur en instelling van de
klimaatregeling.
02
Gerelateerde informatie
•
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 15)
•
•
MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
•
•
MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
MY CAR - informatie (p. 20)
Taal
Geeft de taal voor de menuteksten aan.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
17
02 MY CAR
MY CAR - Steminstellingen
02
De menu-optie steminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als spraakinstructie en commandolijst voor stembediening.
Spraakinstellingen
Spraakintroductie
Hier wordt gesproken informatie verstrekt
over de werking van het systeem.
Lijst van spraakcommando's
Telefooncommando's
Telefoon
Telefoon kies contact
Telefoon kies nummer
Navigatiecommando's
Navigatie
Navigatie herhaal
spraakbegeleiding
Navigatie ga naar adres
Algemene commando's
Help
Annuleer
Spraakintroductie
De menu-opties onder Telefooncommando's geven enkele voorbeelden van de
beschikbare gesproken commando’s –
alleen in combinatie met een geïnstalleerde
mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting. Voor meer (gedetailleerde) informatie zie Bluetooth®*-handsfreesysteem - overzicht (p. 61).
De menu-opties onder Navigatiecommando's geven enkele voorbeelden van
de beschikbare gesproken commando’s alleen in combinatie met Volvo's navigatiesysteem* geïnstalleerd.
18
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gebruikersinstelling spraaksystem
Standaardinstellingen
Gebruiker 1
Gebruiker 2
Hier kunt u een tweede gebruikersprofiel
aanmaken – handig wanneer meerdere
personen regelmatig gebruik maken van de
auto en het systeem. Standaardinstellingen levert de fabrieksinstellingen op.
Spraaktraining
Gebruiker 1
Gebruiker 2
Met Spraaktraining biedt u het stembedieningssysteem de gelegenheid om
bekend te raken met uw stem en uitspraak.
Op het scherm verschijnen enkele zinnen
die u vervolgens moet inspreken. Zodra
het systeem bekend is met uw manier van
spreken, verschijnen er geen zinnen meer.
Daarna kunt u bijvoorbeeld Gebruiker 1 in
Gebruikersinstelling spraaksystem kiezen om te zorgen dat het systeem naar de
commando’s van de juiste gebruiker luistert.
02 MY CAR
Volume mededelingen
Er verschijnt een volumeregeling op het
scherm – doe in dat geval het volgende:
1. Stel het volume bij met het duimwiel.
2. Met OK kunt u bij wijze van proef een
stukje beluisteren.
3. Met EXIT kunt u de instelling opslaan
en het menu verlaten.
POI-lijst voor spraaksysteem
Wijzig lijst
Het aantal faciliteiten is groot en verschilt
per markt. Er kunnen maximaal 30 favoriete faciliteiten worden opslagen in deze
lijst.
De menu-optie POI-lijst voor spraaksysteem wordt alleen getoond als Volvo's
navigatiesysteem* is geïnstalleerd. Voor
meer informatie over faciliteiten en stembediening, zie het aparte supplement.
Gerelateerde informatie
•
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 15)
•
•
MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
•
MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
•
MY CAR - informatie (p. 20)
MY CAR - Klimaatinstellingen
De menu-optie klimaatinstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.
02
Klimaatinstellingen
Autom. ventilatorinstellingen
Normaal
Hoog
Laag
Timer voor hercirculatie
Aan
Uit
Aut. achterruitverwarming
Aan
Uit
Stuurverwarming start autom.
Aan
Uit
Best.stoel-verw. start autom.
Aan
Uit
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
02 MY CAR
||
Luchtkwaliteitssysteem
Aan
Uit
02
De menu-optie Informatie in menugroep MY
CAR hanteert functies als Aantal sleutels en
VIN-nummer.
Klimaatinstellingen resetten
Informatie
Van alle menu’s onder Klimaatinstellingen worden de fabrieksinstellingen hervat.
Aantal sleutels
Gerelateerde informatie
•
•
•
20
MY CAR - informatie
MY CAR (p. 11)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
VIN-nummer
DivX® VOD-code
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 15)
Bluetooth-softwareversie in auto
•
•
•
MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
Kaart- en softwareversie
•
MY CAR - informatie (p. 20)
MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Alleen in auto's met Volvo's navigatiesysteem* - zie het aparte supplement.
Gerelateerde informatie
•
•
•
MY CAR (p. 11)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 15)
•
•
•
MY CAR - systeeminstellingen (p. 17)
•
MY CAR - Klimaatinstellingen (p. 19)
MY CAR - Steminstellingen (p. 18)
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
AUDIO EN MEDIA
03 Audio en media
Audio en media
03
Het audio- en mediasysteem omvat de functies radio (p. 32), mediaspeler (p. 44) , tv
(p. 75)* en biedt u de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon (p. 60)
*. De informatie verschijnt op een beeldscherm van 5 of 7 inch* boven aan de middenconsole. De functies zijn te bedienen via
knoppen op het stuurwiel, op de middenconsole onder het beeldscherm of via een
afstandsbediening (p. 79) *. Een mobiele
telefoon is in bepaalde gevallen ook via stembediening (p. 69) te bedienen.
Als het audio- en mediasysteem actief is bij
het afzetten van de motor, wordt het de volgende keer dat u de sleutel naar sleutelstand
I of hoger draait, automatisch ingeschakeld
en geeft het dezelfde geluidsbron (bijvoorbeeld radio) weer als bij het afzetten van de
motor (bij auto’s met Keyless-systeem* moet
het bestuurdersportier dichtstaan).
Wanneer de transpondersleutel niet in het
contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15 minuten achtereen te gebruiken door
op de knop Aan/Uit te drukken.
Bij het starten van de motor wordt het audioen mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en
weer ingeschakeld wanneer de motor is aangeslagen.
1
22
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
Audyssey MultEQ1
Haal de transpondersleutel uit het contactslot als u het infotainmentsysteem gebruikt
terwijl de motor afgezet is. Dit om te voorkomen dat de accu onnodig ontladen
raakt.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
Bij de ontwikkeling en instelling van het geluid
werd gebruik gemaakt van het Audyssey
MultEQ-systeem om een eersteklas geluidsweergave te garanderen.
Gerelateerde informatie
Vervaardigd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
en de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
•
•
•
•
•
•
•
Audio en media - overzicht (p. 23)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - audio-instellingen (p.
29)
Beeldinstellingen (p. 50)
Favorieten (p. 28)
03 Audio en media
Audio en media - overzicht
Overzicht van de verschillende onderdelen
van het audio- en mediasystemen.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 22)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen
Het audio- en mediasysteem wordt bediend
vanaf de middenconsole en deels vanaf de
stuurtoetsen. De informatie wordt op het
scherm in het bovenste deel van de middenconsole gepresenteerd.
03
AUX3- en USB4-ingangen voor externe
geluidsbronnen (p. 51) (bijvoorbeeld
iPod®).
Toetsenset op stuurwiel*.
Bedieningspaneel op middenconsole.
Display. Het display is verkrijgbaar in
twee afmetingen: 5 en 7 inch. In het
boekje staat het display van 7 inch afgebeeld.
Achterste bedieningspaneel (p. 28) met
hoofdtelefoonaansluiting*.
A/V-AUX-ingang*.
3
4
Geldt alleen voor Performance
Geldt niet voor Performance
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
23
03 Audio en media
||
track op een cd vooruit/achteruit te spoelen
of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen.
Voor meer informatie, zie algemene audioinstellingen (p. 30) .
VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
03
ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken
wordt de installatie ingeschakeld en bij lang
indrukken (totdat het scherm zwart wordt)
vindt uitschakeling plaats. Let erop dat het
Sensus-systeem (incl. navigatie-* en telefoonfuncties*) altijd in zijn geheel wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te
schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te
schakelen, als het geluid uitstond.
Opening voor het plaatsen/uitwerpen van
een disc.
Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track op
een cd, voorkeurzender van de radio5 of
hoofdstuk6 te gaan. Lang indrukken om een
5
6
24
Geldt niet voor DAB.
Geldt alleen voor dvd-discs.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Hoofdbron - indrukken om een hoofdbron
RADIO, MEDIA te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM1) verschijnt. Als
u zich in RADIO of MEDIA bevindt en op de
hoofdbronknop drukt, verschijnt er een bronweergave. Als u zich in TEL* of NAV* bevindt
en op de hoofdbronknop drukt, verschijnt er
een snelmenu met de meest gebruikelijke
menu-opties.
Disc uitwerpen.
OK/MENU - druk op het duimwiel op het
stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu’s te bevestigen.
Als u zich in de normale weergave bevindt en
op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu
voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO of
MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts op
het scherm, als er onderliggende menu’s zijn.
TUNE - draai aan het duimwiel op het
stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen, radioen tv*-zenders of telefooncontacten* te bladeren of door de keuzes op het display te
navigeren.
EXIT - kort indrukken om omhoog te
gaan in het menusysteem, een actieve functie
te annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen.
Lang indrukken om de normaalweergave of
het hoogste menuniveau (hoofdbronweergave) te openen met dezelfde hoofdbronknoppen als op de middenconsole (6).
INFO - als er meer informatie beschikbaar
is dan op het scherm kan worden weergege-
03 Audio en media
ven, druk dan op de knop INFO om de resterende informatie te zien.
Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
FAV - Sneltoets voor favoriete instellingen.
De toets is te programmeren voor activering
van veelgebruikte functies (bijvoorbeeld FM,
AUX). Voor meer informatie, zie favorieten (p.
28).
03
MUTE7 - indrukken om het geluid van de
radio/mediabron uit te schakelen of opnieuw
in te schakelen, als het geluid uitstond.
Spraakherkenning8 – indrukken om de
spraakherkenning (voor mobiele telefoon met
Bluetooth® en/of navigatiesysteem*) te activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
7
8
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Audio en media (p. 22)
Auto’s zonder navigatie.
Auto’s met navigatie*.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
25
03 Audio en media
Audio en media - menufuncties
Het audio- en mediasysteem wordt bediend
vanaf de middenconsole en deels vanaf de
stuurtoetsen. De informatie wordt op het
scherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
03
Het voorbeeld geeft aan hoe u de verschillende functies bereikt tijdens het afspelen van een schijf. (1) Hoofdbronknop, (2) Normaalweergave, (3) Snelkoppelings-/Bronmenu, (4) Snelmenu, (5) Bronmenu.
26
03 Audio en media
Kies een hoofdbron door te drukken op een
hoofdbronknop (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Gebruik om door de menu’s van de bron te
navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/
MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).
Voor de beschikbare functies, zie Audio en
media - menu-overzicht (p. 90).
N.B.
Als de auto is uitgerust met een toetsenset
op het stuurwiel met duimwiel* kunt u deze
gebruiken in plaats van de bediening op
de middenconsole (TUNE, OK/MENU,
EXIT), zie Audiosysteem en media - het
systeem bedienen (p. 23).
Snelmenu - snelstand bij draaien aan
TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender
e.d. te veranderen.
Bronmenu - voor menufuncties (te bereiken door te drukken op OK/MENU).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
03
Menu’s en weergaven op het display
Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen e.d.
Hoofdbronknop - indrukken om van
hoofdbron te wisselen of het Snelkoppelings-/Bronmenu van de actieve bron te
tonen.
Normaalweergave - normale stand voor
de bron.
Snelkoppelings-/Bronmenu - toont de
meest voorkomende menu-opties van de
hoofdbronnen, bijvoorbeeld TEL en MEDIA
(te bereiken door op de hoofdbronknop (1)
van de actieve bron te drukken).
27
03 Audio en media
Achterste bedieningspaneel met
hoofdtelefoonaansluiting*
Het is mogelijk hoofdtelefoons aan te sluiten
en verschillende media te beluisteren. Op het
bedieningspaneel achterin kiest u welk.
03
Voor de beste geluidsweergave adviseren wij
u een hoofdtelefoon te gebruiken met een
impedantie van 16–32 ohm en een gevoeligheid van 102 dB of meer.
Activeren/deactiveren
Favorieten
U activeert het bedieningspaneel met een
druk op MODE. Het bedieningspaneel wordt
handmatig gedeactiveerd, wanneer u MODE
lang indrukt of automatisch bij het uitschakelen van het contact.
U kunt veelgebruikte functies opslaan (p. 29)
als favoriet. De functies die kunnen worden
opgeslagen maken deel uit van de radio, het
mediasysteem, de achteruitrijcamera en de
menugroep MY CAR, waar een groot deel van
de autofuncties te hanteren zijn, waaronder
de instelling van de klok, de buitenspiegels en
de vergrendelingen. De functie is eenvoudig
te bereiken met een druk op de knop FAV.
Vooruit-/achteruitspoelen en zoeken
Bij het indrukken van (2) bladert u de tracks
door of zoekt u de eerstvolgende beschikbare
radiozender.
Beperkingen
De geluidsbron (zoals FM1, AM, Disk) die via
de luidsprekers wordt weergegeven is niet te
bedienen vanaf het bedieningspaneel achterin.
Om een bepaalde geluidsbron te kunnen
selecteren met MODE en te beluisteren dient
de geluidsbron in de auto aanwezig te zijn en
te zijn aangesloten.
Gerelateerde informatie
VOLUME – Volume, resp. links en rechts.
Vooruit-/achteruitspoelen en zoeken.
MODE - Kies uit AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disk, USB*, iPod*, Bluetooth*,
AUX, TV* en Aan/Uit. Lees meer over
aansluiting via AUX of USB* (p. 52) ® of
via Bluetooth (p. 55).
Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm).
28
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
•
Audio en media (p. 22)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
De toets FAV is te gebruiken om functies op
te slaan die u vaak gebruikt, waarna u de
functies eenvoudig kunt starten door te drukken op FAV. Voor alle onderstaande functies
is een favoriet (bijvoorbeeld Equalizer) op te
slaan:
In de RADIO-stand:
03 Audio en media
•
•
•
AM9
Opslaan als favoriet
Audio en media - audio-instellingen
FM1/FM2
Sla veelgebruikte functies op onder favorieten
(p. 28). De functie is vervolgens eenvoudig te
starten met een druk op de toets (p. 23) FAV.
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave, maar is naar wens
aan te passen.
DISC
Om een functie op te slaan als favoriet:
USB*
1. Kies een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA).
Instelling voor optimale
geluidsweergave
DAB1*/DAB2*
In de MEDIA-stand:
•
•
•
•
•
•
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV - instelling*
Het is tevens mogelijk een favoriet te kiezen
en op te slaan voor MY CAR, CAM* en NAV*.
Favorieten zijn eveneens te kiezen en op te
slaan onder MY CAR.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 22)
MY CAR (p. 11)
2. Kies een frequentieband of bron (FM1,
Disk, etc.).
3. Houd de toets FAV ingedrukt totdat het
‘favorietenmenu’ verschijnt.
4. Draai aan TUNE om een alternatief op de
lijst te kiezen en druk op OK/MENU om
het op te slaan.
> Wanneer de hoofdbron (bijvoorbeeld
RADIO, MEDIA) actief is, is met een
korte druk op FAV de opgeslagen
functie te activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 22)
MY CAR - Instellingen van de auto (p. 14)
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave met behulp van
digitale signaalverwerking.
03
Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd
op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto, de positie van de luisteraar
e.d.
Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij
rekening wordt gehouden met de stand van
de volumeknop, de radio-ontvangst en de rijsnelheid.
De regelfuncties die in dit instructieboekje
nader verklaard worden (zoals Bass, Treble
en Equalizer) zijn uitsluitend bedoeld om u
de mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar wens af te stellen.
Actieve geluidsdemping10
De auto is uitgerust met actieve geluidsdemping die met behulp van het audiosysteem
het motorgeluid in de passagiersruimte
dempt. Microfoontjes in de plafondbekleding
9
10
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Geldt voor bepaalde motoren.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
29
03 Audio en media
||
registreren storende geluiden, waarna het
audiosysteem het geluid dempt door antigeluidssignalen voortbrengt.
Audio en media - algemene audioinstellingen
Algemene geluidsinstellingen voor het audioen mediasysteem.
Druk op de toets (p. 23) SOUND om het
menu met audio-instellingen (Bass, Treble,
etc.) te openen. Ga verder met SOUND of
OK/MENU naar het alternatief van uw keuze
(bijvoorbeeld Treble).
03
Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.
Microfoontje in plafondbekleding - locatie en
aantal kunnen per automodel verschillen.
N.B.
Dek de microfoons in de auto niet af,
omdat anders een dreunend geluid uit het
audiosysteem kan komen.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 31)
•
Geluidspodium instellen (p. 31)
11
12
30
Alleen Premium Sound Multimedia.
Alleen wanneer Surround-functie geactiveerd is.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
• Fader – Balans tussen luidsprekers voor
en achter.
• Balans – Balans tussen luidsprekers links
en rechts.
• Subwoofer*11 – Niveau voor de lagetonenluidspreker.
• DPL II-middenlevel/3-kanaals
middenlevel11 – Volume voor middenluidspreker.
• DPL II-surroundlevel11, 12 – Niveau voor
de zogeheten Ambient Surround Sound.
Druk opnieuw meerdere malen op SOUND of
OK/MENU om de overige alternatieven te
bereiken:
Gerelateerde informatie
• Surround11 – Is Aan/Uit te zetten. Wan-
•
•
neer u voor Aan hebt gekozen, hanteert
het systeem de instelling voor optimale
geluidsweergave. Normaal is dat DPLII en
in dat geval verschijnt
op het display. Als de opname werd gemaakt met
Dolby Digital-techniek, vindt de weergave
plaats met deze instelling en verschijnt
op het display. Wanneer u voor
Uit hebt gekozen, is de driekanaals stereoweergave actief.
• Bass – Niveau van de lage tonen.
• Treble - Niveau van de hoge tonen.
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Audio en media - audio-instellingen (p.
29)
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 31)
03 Audio en media
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen
Pas de audio-instellingen voor radio en media
naar wens aan.
De volgende functies zijn aan te passen:
•
•
•
Equalizer instellen (p. 31)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron (p. 54)
Geluidspodium instellen (p. 31)
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling (p. 32)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen (p.
29)
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 30)
Equalizer instellen
equalizer13
Met de
kunt u het volumeniveau
aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
1. Druk op OK/MENU om Audioinstellingen te openen en kies voor
Equalizer.
2. Kies een frequentieband door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
3. Pas de audio-instelling aan door te
draaien aan TUNE en bevestig uw keuze
met OK/MENU. Doe hetzelfde voor de
andere frequentiebanden die u wenst aan
te passen.
4. Druk, wanneer u klaar bent met de audioinstelling, op EXIT om te bevestigen en
terug te gaan naar de normaalweergave.
Geluidspodium instellen
Stel het geluidspodium14 in om de weergave
van het geluid geheel naar wens in te stellen.
De geluidsweergave is dusdanig in te stellen
dat deze optimaal is voor de bestuurder, voor
de inzittenden voorin of voor de achterpassagiers. Als er zowel voor- als achterin passagiers zitten wordt de optie beide voorstoelen
geadviseerd. De opties zijn te kiezen onder
Audio-instellingen
Klankpodium.
03
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen (p.
29)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Gerelateerde informatie
13
14
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 31)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Geldt niet voor Performance
Alleen Premium Sound Multimedia.
31
03 Audio en media
Geluidssterkte instellen en
automatische volumeregeling
Stel de mate van compensatie van hinderlijke
rijgeluiden in de passagiersruimte in.
03
Radio
Het is mogelijk de radiofrequentiebanden
AM15 en FM te beluisteren en in bepaalde
gevallen ook de digitale radio (DAB) (p. 41)*.
Het audiosysteem zorgt voor compensatie
van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte door het volume aan te passen ten
opzichte van de rijsnelheid. U hebt de keuze
uit de alternatieven: laag, medium, hoog en
uit. Kies een niveau onder Audio-instellingen
Volumecompensatie.
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 31)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Bedieningselementen voor radiofuncties.
Voor het bedienen van de radio, zie Systeem
bedienen (p. 23) en Menufuncties (p. 26).
AM16/FM-radio
•
•
15
16
32
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
•
Radiozenders zoeken (p. 33)
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 35)
•
Radiofrequentieband doorzoeken (p.
41)
•
•
•
RDS-functies (p. 36)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radiotekst (p. 40)
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 42)
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 42)
•
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 35)
•
Radiofrequentieband doorzoeken (p.
41)
•
•
•
•
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio* (DAB)
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radiotekst (p. 40)
DAB naar DAB link (p. 43)
Digitale radio* (DAB) - frequentieband (p.
43)
Digitale radio* (DAB) - subkanaal (p. 43)
Digitale radio* (DAB) - resetten (p. 44)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
03 Audio en media
Radiozenders zoeken
Automatisch radiozenders zoeken
Radiozenderlijst
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 33)17 op met de radiozenders met de
best doorkomende signalen. U kunt automatisch (p. 33) of handmatig (p. 34) radiozenders zoeken.
Zoekt de volgende/vorige zender.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst18 op met de radiozenders met de best
doorkomende signalen. Dat biedt u de mogelijkheid een zender te zoeken in gebieden
waar u de radiozenders en hun frequenties
niet kent.
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
Gerelateerde informatie
•
Radio (p. 32)
1. Druk op RADIO, draai aan TUNE totdat
de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1) verschijnt en druk op OK/
MENU.
2. Houd
/
op de middenconsole
ingedrukt (of gebruik de toetsenset* op
het stuurwiel). De radio zoekt de volgende/voorgaande beschikbare zender.
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 33)
Handmatig radiozenders zoeken (p. 34)
Om de lijst te openen en een zender te kiezen:
03
1. Kies de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1).
2. Draai TUNE één stap links- of rechtsom.
Er verschijnt dan een lijst met alle
beschikbare zenders in het gebied waar u
zich bevindt. De zender waarop is afgestemd staat met een groter lettertype in
de lijst gemarkeerd.
3. Draai TUNE weer links- of rechtsom om
een zender in de lijst te kiezen.
4. Bevestig uw keuze met OK/MENU.
17
18
Geldt niet voor Performance.
Geldt niet voor Performance.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
33
03 Audio en media
||
N.B.
•
•
03
De lijst vermeldt alleen de frequenties
van de zenders waarop u hebt afgestemd en vormt dan ook geen complete lijst met alle beschikbare radiofrequenties op de frequentieband van
uw keuze.
Als de zender waarop u hebt afgestemd een zwak signaal heeft, kan de
radio de zenderlijst mogelijk niet bijwerken. Druk in dat geval op de toets
INFO (terwijl de zenderlijst op het
beeldscherm staat) om over te schakelen op handmatig zoeken en zelf een
frequentie in te stellen. Draai, als de
zenderlijst niet langer getoond wordt,
TUNE één stap links- of rechtsom om
de zenderlijst weer te tonen en druk op
INFO om te wisselen.
De lijst verdwijnt na enkele seconden van het
display.
Als de zenderlijst niet langer getoond wordt,
kunt u TUNE één stap links- of rechtsom
draaien en op de toets INFO op de middenconsole drukken om over te schakelen op
handmatig zenders zoeken (p. 34) (of om
over te schakelen van handmatig zenders
zoeken op de functie voor Zenderlijst).
Gerelateerde informatie
•
19
34
Radiozenders zoeken (p. 33)
Geldt niet voor Performance.
Handmatig radiozenders zoeken
N.B.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 33)19 op, maar u kunt ook handmatig
radiozenders zoeken.
Weergave van de zenderlijst met de best
doorkomende signalen in het huidige
gebied behoort tot de fabrieksinstellingen
van de radio (zie het gedeelte “Zenderlijst”).
Weergave van de zenderlijst met de best
doorkomende signalen bij het draaien aan
TUNE behoort tot de fabrieksinstellingen van
de radio. Druk terwijl de radiozenderlijst wordt
getoond op de toets INFO van de middenconsole om over te schakelen op handmatig
radiozenders zoeken. U kunt dan een frequentie zoeken uit de lijst met beschikbare
radiofrequenties op de gekozen frequentieband. Als u bijvoorbeeld bij handmatig zoeken TUNE één stap rechtsom draait, wordt
de frequentie gewijzigd van 93,3 MHz in 93,4
MHz.
Als u echter bent overgestapt op het handmatig zoeken van zenders (door te drukken op de toets INFO van de middenconsole bij weergave van de zenderlijst), is de
volgende keer dat u de radio inschakelt de
functie voor het handmatig zoeken van
zenders opnieuw actief. Om weer over te
schakelen op de functie “Zenderlijst” dient
u TUNE een stap te verdraaien (om de
complete zenderlijst te zien) en vervolgens
op de toets INFO te drukken.
Let erop dat de functie INFO geactiveerd
wordt, als u op INFO drukt wanneer de
zenderlijst niet getoond wordt. Voor meer
informatie over deze functie, zie Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p.
23).
Om handmatig een zender te kiezen:
1. Druk op de knop RADIO, draai aan TUNE
totdat de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1) verschijnt en druk op
OK/MENU.
2. Draai aan TUNE om een frequentie te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 33)
Automatisch radiozenders zoeken (p. 33)
03 Audio en media
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan
als voorkeurzenders, zodat u er eenvoudig op
kunt afstemmen.
2. Houd een van de sneltoetsen enkele
seconden ingedrukt. Het geluid verdwijnt
zolang maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is. De sneltoets is vervolgens te gebruiken.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display20. De functie is in stand
FM/AM te activeren/deactiveren onder AMmenu Presets tonen of FM-menu
Presets tonen.
FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld FM1)
10 voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
Sneltoetsen.
AM/FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld FM1)
10 voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1. Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 33).
20
1. Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 33).
2. Houd een van de sneltoetsen enkele
seconden ingedrukt. Het geluid verdwijnt
zolang maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is. De sneltoets is vervolgens te gebruiken.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display20. De functie is in stand FM te
activeren/deactiveren onder FM-menu
Presets tonen.
Digitale radio* (DAB)
U kunt per band 10 voorkeurzenders vastleggen. DAB heeft 2 geheugenbanken met voorkeurzenders: DAB1 en DAB2. Opslag van
voorkeurzenders is mogelijk door lang op de
gewenste sneltoets te drukken, voor meer
informatie zie onder FM-radio. U kiest een
voorkeurzender met de sneltoetsen.
Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder
eventuele subkanalen. Als er tijdens het
beluisteren van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend
het hoofdkanaal geregistreerd. Dit komt
omdat de subkanalen van tijdelijke aard zijn.
Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden
weergegeven waartoe het subkanaal
behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet
gebonden aan de kanalenlijst.
03
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display20. De functie is in stand DAB te
activeren/deactiveren onder DAB-menu
Presets tonen.
N.B.
Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie
ondersteunt niet alle functies die in de
DAB-standaard zitten.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
35
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
•
03
Radiozenders zoeken (p. 33)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
RDS-functies
Met RDS kan de radio automatisch naar de
sterkste zender schakelen. RDS biedt de
mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP) te ontvangen en naar bepaalde
soorten programma’s te zoeken (PTY).
RDS (Radio Data System) verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt
bepaalde informatie, zodat een RDS-radio
onder meer de volgende mogelijkheden biedt:
•
Automatisch overschakelen op een beter
doorkomende zender als de ontvangst in
een bepaald gebied slecht is.
•
Zoeken op programmatype zoals zenders
die verkeersinformatie of nieuws doorgeven.
•
Weergeven van informatieve tekst over
het beluisterde radioprogramma.
N.B.
Bepaalde radiostations gebruiken geen
RDS of slechts bepaalde onderdelen van
deze functie.
Als er een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op deze zender overschakelen en de
weergave van de actieve geluidsbron onderbreken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief
is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende uitzending wordt
36
met een vooraf ingesteld volume afgespeeld,
zie vooraf ingesteld volume (p. 39). De radio
gaat naar de vorige geluidsbron en het vorige
volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.
De programmafuncties alarm (ALARM!), verkeersinformatie (TP), nieuws (NEWS) en programmatype (PTY) worden in volgorde van
belangrijkheid weergegeven, waarbij geldt dat
alarm de hoogste prioriteit geniet en de programmatypes de laagste. Voor meer instellingen die te maken hebben met het onderbreken van uitzendingen (EON EON Distant en
EON EON Local), zie EON (p. 37). Druk op
EXIT om de weergave van de onderbroken
geluidsbron te hervatten en druk op OK/
MENU om de melding te verwijderen.
Gerelateerde informatie
•
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 37)
•
•
•
•
•
•
Verkeersinformatie (TP) (p. 37)
Enhanced Other Networks (EON) (p. 37)
Nieuwsuitzendingen (p. 38)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radiotekst (p. 40)
Automatische radio-afstemfunctie (AF) (p.
40)
•
Regionale radioprogramma’s, (REG) (p.
40)
•
RDS-functies resetten (p. 41)
03 Audio en media
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking attent te maken op ernstige ongelukken
of calamiteiten. De melding ALARM! verschijnt op het display, wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.
U kunt de functie alarm niet tijdelijk onderbreken of deactiveren.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
Verkeersinformatie (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve geluidsbron onderbroken
voor verkeersinformatie via het RDS-netwerk
van de radiozender waarop is afgestemd.
EON is handig in stedelijke gebieden met een
groot aantal regionale radiozenders. Bij activering van de functie is de afstand tot de
zendmast van een radiozender bepalend voor
de vraag of de weergave van de actieve
geluidsbron kan worden onderbroken voor
uitzendingen van een bepaald programmatype.
Het symbool TP geeft aan dat de functie
geactiveerd is. Als de zender waarop u hebt
afgestemd verkeersinformatie kan doorgeven,
wordt dat aangegeven met een fel verlicht TP
op het display. TP is anders grijs van kleur.
–
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu TP.
TP via beluisterde zender/alle zenders
De radio kan alleen de weergave van de
beluisterde zender onderbreken voor verkeersinformatie of de weergave van alle zenders binnen het RDS-netwerk.
–
–
Ga in stand FM naar FM-menu
Geavanceerde instellingen TPfavoriet instellen om wijzigingen aan te
brengen.
03
Activeer/deactiveer de functie door in
stand FM een van de alternatieven te kiezen onder FM-menu Geavanceerde
instellingen EON:
• EON Local – Alleen onderbreking wanneer de zendmast van de radiozender
dichtbij is.
• EON Distant21 – Ook onderbreking als
de zendmast van de zender ver weg staat
en zijn signaal storingen vertoont.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
Gerelateerde informatie
•
21
RDS-functies (p. 36)
Fabrieksinstelling.
37
03 Audio en media
Nieuwsuitzendingen
Radioprogrammatypes (PTY)
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve geluidsbron onderbroken
voor een nieuwsuitzending via het RDS-netwerk van de zender waarop is afgestemd.
Met de functie PTY kunt u radiokanalen met
een of meer radioprogrammatypes (zoals pop
en klassiek) kiezen. Wanneer u een bepaald
programmatype hebt gekozen, navigeert u
uitsluitend binnen de kanalen die programma’s van het gekozen type uitzenden.
Het symbool NEWS geeft aan dat het handsfree-systeem actief is.
03
–
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu Nieuwsinstellingen Nieuws.
Nieuws via beluisterde zender/alle
zenders
De radio kan alleen de weergave van de
beluisterde zender onderbreken voor nieuws
of de weergave van alle zenders in het RDSnetwerk.
–
Ga in stand FM naar FM-menu
Nieuws-instellingen Nieuws-favoriet
instellen om wijzigingen aan te brengen.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
PTY is te kiezen in combinatie met zowel FMals DAB-radio. Wanneer de functie actief is,
verschijnt het PTY-symbool op het beeldscherm. Bij activering van deze functie wordt
de weergave van de actieve geluidsbron
onderbroken voor een uitzending van het
gekozen programmatype via het RDS-netwerk van de zender waarop is afgestemd.
PTY voor FM-radio
1. Activeer de functie door in stand FM eerst
programmatypes te kiezen onder FMmenu Geavanceerde instellingen
PTY-instellingen PTY kiezen.
2. Vervolgens dient u de PTY-functie te activeren onder FM-menu Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen
Verkeersinfo van andere zenders
ontvangen.
U deactiveert de PTY-functie in stand FM
onder FM-menu Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen
Verkeersinfo van andere zenders
38
ontvangen. De gekozen programmatypes
(PTY) worden niet gereset.
Resetten en verwijderen van PTY is mogelijk
onder FM-menu Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen PTY
kiezen Alles wissen.
PTY voor DAB-radio
U kiest een programmatype in stand DAB
onder DAB-menu PTY-filter . Verlaat deze
stand als volgt:
–
Druk op EXIT.
> Er verschijnt een indicatie op het
beeldscherm wanneer PTY geactiveerd
is.
In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de
PTY-stand, zie DAB naar DAB link (p. 43).
Gerelateerde informatie
•
Radioprogrammatypes PTY zoeken (p.
39)
•
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven
(p. 39)
•
Volumeregeling voor onderbrekende radioprogrammatypes (PTY) (p. 39)
•
RDS-functies (p. 36)
03 Audio en media
Radioprogrammatypes PTY zoeken
Bij activering van deze functie wordt de
gehele frequentieband doorzocht op radiouitzendingen van het gekozen programmatype.
1. Kies in stand FM een of meer PTY onder
FM-menu Geavanceerde instellingen
PTY-instellingen PTY kiezen.
2. Ga naar FM-menu Geavanceerde
instellingen PTY-instellingen PTY
zoeken.
Radioprogrammatypes (PTY)
weergeven
Volumeregeling voor onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY)
Sommige radiozenders versturen informatie
over programmatype en programmacategorie.
Het is mogelijk radioprogrammatype (zoals
pop of klassiek) van de zender die u op dat
moment beluistert op het beeldscherm weer
te geven. PTY is te selecteren voor zowel FMals DAB-radio.
De onderbrekende uitzendingen van het
gekozen programmatype (bijvoorbeeld NEWS
of TP) worden weergegeven op het volume
dat voor het programmatype is gekozen. Als u
het volume tijdens de onderbreking bijregelt,
wordt het nieuwe volume opgeslagen voor
een volgende onderbreking.
Radioprogrammatype voor FM-radio
weergeven
Gerelateerde informatie
–
Druk op EXIT om te stoppen met zoeken.
–
Druk op
of
om verder te zoeken
naar een andere uitzending van een van
de gekozen programmatypes.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radioprogrammatypes (PTY) weergeven
(p. 39)
RDS-functies (p. 36)
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu
Geavanceerde instellingen PTYinstellingen PTY-tekst tonen.
•
•
03
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
RDS-functies (p. 36)
Radioprogrammatype voor DAB-radio
weergeven
Activeer/deactiveer deze functie in de stand
DAB onder DAB-menu Geavanceerde
instellingen PTY-tekst weergeven.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radioprogrammatypes PTY zoeken (p.
39)
RDS-functies (p. 36)
39
03 Audio en media
Radiotekst
Sommige RDS-zenders geven informatie door
over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende artiesten e.d. Deze informatie kan op
het beeldscherm22 worden weergegeven. Er
kan radiotekst worden weergegeven voor FMen DAB-radio.
03
Automatische radio-afstemfunctie
(AF)
De functie stemt af op het best doorkomende
zendersignaal voor de beluisterde radiozender.
Radiotekst voor FM-radio
Om een sterk zendersignaal op te kunnen
sporen moet de functie soms de gehele FMband doorzoeken.
–
–
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu Radiotekst
tonen.
Radiotekst voor DAB-radio
Activeer/deactiveer deze functie in de stand
DAB onder DAB-menu Radiotekst tonen.
N.B.
Er kan telkens slechts een van de functies
“Radiotekst tonen” en “Presets tonen”
geactiveerd zijn. Wanneer een van de
functies wordt ingeschakeld terwijl de
andere al actief is, wordt de eerder geactiveerde functie automatisch uitgeschakeld.
Beide functies zijn mogelijk gedeactiveerd.
Gerelateerde informatie
•
•
22
40
RDS-functies (p. 36)
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Alleen auto’s met 7"-scherm.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu
Geavanceerde instellingen
Alternatieve frequentie.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
Regionale radioprogramma’s, (REG)
Deze functie maakt het mogelijk om op een
bepaalde regionale radiozender afgestemd te
blijven, ondanks dat het signaal zwak is.
Het symbool REG geeft aan dat het handsfree-systeem actief is.
–
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu
Geavanceerde instellingen REG.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
03 Audio en media
Radiofrequentieband doorzoeken
RDS-functies resetten
Digitale radio* (DAB)
Er wordt automatisch naar de beschikbare
radiokanalen gezocht, eventueel gefilterd op
radioprogrammatype (PTY).
Met deze kunt u alle fabrieksinstellingen voor
RDS herstellen.
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen. De auto biedt ondersteuning voor DAB,
DAB+ en DMB.
Wanneer er een zender is gevonden, wordt
deze ca. 10 seconden lang weergegeven
voordat de zoekfunctie wordt voortgezet. Bij
het beluisteren van een zender is de zender
op de normale manier op te slaan als een van
de voorkeuren, zie Radiozenders als voorkeurzenders opslaan (p. 35).
–
Om de scanfunctie te starten dient u in
stand FM/DAB* te gaan naar FM-menu
Scan of DAB-menu Scan.
–
Om de scanfunctie te starten dient u in
stand FM/AM/DAB* te gaan naar FMmenu Scan, AM-menu Scan of
DAB-menu Scan.
N.B.
Bij het opslaan van een zender wordt de
scanfunctie beëindigd.
De scanfunctie is ook te kiezen in de stand
DAB-PTY. Dan worden uitsluitend kanalen
van het gekozen programmatype weergegeven.
Gerelateerde informatie
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
–
Reset in de stand FM onder FM-menu
Geavanceerde instellingen Alle FMinstellingen resetten.
N.B.
Er is niet overal dekking voor DAB. Als er
geen dekking is, verschijnt de melding
Geen ontvangst op het beeldscherm.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 36)
03
Service en Ensemble
•
Service – Kanaal, radiokanaal (het systeem biedt alleen ondersteuning voor
geluidsdiensten).
•
Ensemble – Een groep radiokanalen die
op dezelfde frequentie zenden.
Gerelateerde informatie
•
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 42)
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 42)
•
•
Radio (p. 32)
•
•
•
•
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 35)
Radiofrequentieband doorzoeken (p. 41)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
Radiotekst (p. 40)
DAB naar DAB link (p. 43)
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
41
03 Audio en media
•
Digitale radio* (DAB) - frequentieband (p.
43)
•
•
Radiokanalen programmeren (Groep
leren)
Navigeren in kanaalgroepenlijst
(Ensemble)
Digitale radio* (DAB) - subkanaal (p. 43)
Radiokanalen programmeren (Groep leren)
voor digitale radio (DAB).
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)
voor digitale radio (DAB).
Wanneer de auto een nieuw zendgebied binnenrijdt dient het systeem mogelijk de gelegenheid te krijgen om de te ontvangen
kanaalgroepen te programmeren.
De kanaalgroepenlijst is door te bladeren en
te openen door aan TUNE te draaien. Bovenaan op het display staat de naam van het
ensemble. Wanneer u wisselt naar een nieuw
ensemble, wordt de nieuwe naam weergegeven.
Digitale radio* (DAB) - resetten (p. 44)
03
Tijdens het programmeren van de kanaalgroepen wordt een bijgewerkte lijst van al de
te beluisteren kanaalgroepen aangemaakt. De
lijst wordt niet automatisch bijgewerkt.
De programmeerfunctie is uit te voeren in het
menusysteem in stand DAB onder DABmenu Ensemble programmeren. Programmeren kan ook als volgt worden uitgevoerd:
1. Draai TUNE één stap links- of rechtsom.
> Ensemble programmeren verschijnt
boven aan de lijst met beschikbare
kanaalgroepen.
2. Druk op OK/MENU.
> Er gaat een nieuwe programmeringsopdracht van start.
De programmeringsfunctie is te annuleren
met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
•
42
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) (p. 42)
•
Service – Geeft de kanalen weer ongeacht de kanaalgroep waartoe ze behoren.
De lijst is tevens te filteren door een programmatype te kiezen (PTY-filter ), zie
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38).
Gerelateerde informatie
•
Radiokanalen programmeren (Groep
leren) (p. 42)
•
•
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 38)
03 Audio en media
DAB naar DAB link
‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DABradio van een kanaal dat slecht of helemaal
niet te ontvangen is kan overschakelen op
hetzelfde kanaal in een andere kanaalgroep
met een betere ontvangst.
Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige
vertraging in de geluidsweergave optreden.
Vanaf het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en het nieuwe kanaal toegankelijk
wordt kan het geluid dan ook enige tijd stilvallen.
De functie is te activeren/deactiveren in stand
DAB onder DAB-menu Geavanceerde
instellingen DAB-verbinding.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Digitale radio* (DAB) - frequentieband
DAB is in staat op twee
uit te zenden.
frequentiebanden23
• Band III - dekt de meeste gebieden.
• LBand - alleen beschikbaar voor een
paar gebieden.
Wanneer u alleen voor Band III kiest, verloopt het programmeren van kanalen sneller
dan als u voor zowel Band III als LBand hebt
gekozen. Het is echter niet zeker dat alle
kanaalgroepen ook daadwerkelijk worden
gevonden. De gekozen frequentieband is niet
van invloed op de opgeslagen voorkeuren.
De frequentieband is in stand DAB te deactiveren/activeren onder DAB-menu
Geavanceerde instellingen DAB-band.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Digitale radio* (DAB) - subkanaal
Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit vertalingen van het hoofdprogramma
bestaan.
Als er een of meer subkanalen bestaan verlinks van de kanaalschijnt het symbool
naam op het beeldscherm. Als er slechts één
subkanaal bestaat verschijnt het symbool links van de kanaalnaam op het beeldscherm.
Druk op
03
om het menu met subkanalen.
Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het
gekozen hoofdkanaal en niet via een ander
kanaal.
De weergave van subkanalen is in stand DAB
te deactiveren/activeren onder DAB-menu
Geavanceerde instellingen
Subkanalen.
Gerelateerde informatie
•
23
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
De beide frequentiebanden zijn niet in alle gebieden/landen in gebruik.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
43
03 Audio en media
Digitale radio* (DAB) - resetten
Mediaspeler
U kunt alle fabrieksinstellingen voor DAB herstellen.
De mediaspeler kan audio- en videobestanden op cd’s/dvd’s* en extern aangesloten
geluidsbronnen weergeven via de AUX-/
USB*-ingang of geluidsbestanden draadloos
‘streamen’ op externe eenheden via
Bluetooth®. Met behulp van bepaalde mediaspelers kunt u tv* kijken en communiceren
met een mobiele telefoon* via Bluetooth®.
–
03
Reset in de stand DAB onder DAB-menu
Geavanceerde instellingen Alle
DAB-instellingen resetten.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio* (DAB) (p. 41)
Knoppen voor de mediaspeler.
Voor het bedienen van de mediaspeler, zie
Systeem bedienen (p. 23) en Menufuncties (p.
26).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
44
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Audio en media (p. 22)
Media Bluetooth®* (p. 54)
Stembediening* mobiele telefoon (p. 69)
Afstandsbediening* (p. 79)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 50)
03 Audio en media
Cd/Dvd*
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
Weergave onderbreken (pauzeren)
De mediaspeler (p. 44) kan voorbespeelde en
zelfgebrande cd’s/dvd’s24 afspelen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 23). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE
wordt ingedrukt, pauzeert de mediaspeler.
Als het volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt ingedrukt, start de mediaspeler
weer. U kunt tevens pauzeren via het menusysteem25: druk op OK/MENU en kies Play/
pause.
De mediaspeler ondersteunt de volgende
soorten discs en bestanden en kan deze met
andere woorden afspelen:
•
•
•
•
Voorbespeelde cd-discs (CD Audio).
Zelfgebrande cd’s met audio- en/of videobestanden24.
Voorbespeelde DVD Video24.
Zelfgebrande dvd’s24 met audio- en/of
videobestanden.
Voor meer informatie over de ondersteunde
formaten, compatibele bestandsformaten, (p.
50).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
Disc afspelen
Druk op de knop MEDIA, draai aan TUNE
totdat Disk verschijnt en druk op OK/MENU.
Als er een disc in de mediaspeler zit, wordt
deze disc automatisch afgespeeld. Anders
verschijnt Plaats disk op het display. Plaats
vervolgens een disc met de tekstzijde
omhoog. De cd wordt automatisch afgespeeld.
Wanneer er een disc met audio-/videobestanden in de speler wordt geplaatst, dient de
mapstructuur op de disc te worden ingelezen.
Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de
hoeveelheid gegevens die erop staan, kan het
enige tijd duren voordat de weergave van
start gaat.
Disc uitwerpen
Druk op de uitwerkknop (p. 23) om de disc uit
te werpen.
N.B.
03
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.
Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen wordt de disc vervolgens automatisch
weer naar binnen getrokken.
24
25
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor CD Audio
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
45
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
03
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden (p.
46)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 47)
Tracks of audiobestanden scannen (p.
47)
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 50)
Afspelen en navigeren bij
zelfgebrande schijven met audio-/
videobestanden
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden26.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
46
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave van de bestanden in een map eindeloos
te herhalen. Wanneer het laatste bestand
helemaal afgespeeld is, wordt het eerste
bestand opnieuw weergegeven.
2. Draai aan TUNE totdat Map herhalen
verschijnt
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
,
Wanneer het afspelen van een bestand klaar
is, worden de andere bestanden (van hetzelfde type) in de actuele map afgespeeld. Er
wordt automatisch van map gewisseld27,
wanneer alle bestanden in een de actuele
26
27
Map herhalen
1. Druk op OK/MENU
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.
Audiobestanden hebben het symbool
videobestanden26 hebben het symbool
en mappen hebben het symbool
.
map afgespeeld zijn. Het systeem registreert
automatisch of er een disc met alleen audiobestanden of alleen videobestanden in de
mediaspeler wordt geplaatst, past de instellingen aan en speelt de bestanden vervolgens
af. Het systeem past de instelling echter niet
aan, als er een disc met een mix van audioen videobestanden in de mediaspeler wordt
geplaatst maar blijft in dat geval het voorgaande bestandstype afspelen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
03 Audio en media
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 47)
Vooruit-/achteruitspoelen
Tracks of audiobestanden scannen
Tracks of audiobestanden scannen (p.
47)
•
U kunt audio- en videobestanden voor- en
achteruitspoelen.28
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)
Bij activering van deze functie worden van
elk(e) track/audiobestand de eerste tien
seconden weergegeven29.
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 50)
•
DivX®
Video On Demand (p. 49)
/
ingedrukt om audioHoud de knop
of videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden
voor- en achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen achtereen op de knoppen
/
om bij videobestanden sneller
voor- of achteruit te spoelen. Laat de toets
weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.
Gerelateerde informatie
28
29
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Om de gekozen bron te scannen:
1. Druk op OK/MENU
2. Draai aan TUNE totdat Scan verschijnt
> Van alle tracks of audiobestanden worden de eerste 10 seconden weergegeven.
03
3. Beëindig de scanfunctie met EXIT,
waarna de weergave van het actuele
nummer of audiobestand op de disc
wordt voortgezet.
Gerelateerde informatie
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
•
Media Bluetooth®* (p. 54)
Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe geluidsbronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
47
03 Audio en media
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
Bij activering van deze functie worden de
tracks/audiobestanden in willekeurige volgorde30 afgespeeld.
Om de tracks/audiobestanden van de gekozen bron in willekeurige volgorde af te spelen:
03
1. Druk op OK/MENU
2. Draai aan TUNE totdat Willekeurige
weergave verschijnt
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
•
Media Bluetooth®* (p. 54)
Afspelen en navigeren bij DVD Video
Navigeren in eigen menu DVD Video
Video31
Tijdens het afspelen van een DVD
verschijnt er mogelijk een diskmenu op het display. Via het diskmenu hebt u toegang tot
extra functies en instellingen om bijvoorbeeld
ondertitels, geluidstracks, scènes te kiezen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 23). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder ca. 6 km/h.
Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu
van de DVD Video.
Van hoofdstuk of titel veranderen
Draai aan TUNE om de lijst met hoofdstukken
te openen en erin te navigeren (bij het afspelen van een film wordt de film gepauzeerd).
Druk op OK/MENU om een hoofdstuk te kiezen en terug te keren naar de uitgangspositie
(als eerder een film werd afgespeeld, wordt
deze film voortgezet). Druk op EXIT om de
titellijst te openen.
In de titellijst kiest u een titel door te draaien
aan TUNE en bevestigt u uw keuze met OK/
MENU, waarna u terugkeert naar de lijst met
hoofdstukken. Druk op OK/MENU om uw
30
31
48
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe geluidsbronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
keuze te activeren en terug te keren naar de
uitgangspositie. Met EXIT annuleert u uw
keuze en keert u terug naar de uitgangspositie (zonder een keuze te maken).
Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door
te drukken op
/
op de middenconsole of op de toetsenset* op het stuurwiel.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video (p. 49)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden (p.
46)
•
•
•
•
32
33
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video
Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat
de DVD Video dit ondersteunt, aangeven vanuit welke camerapositie een bepaalde scène
moet worden weergegeven32.
Ga in de stand DISC naar Diskmenu
Geavanceerde instellingen Hoek.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 47)
Tracks of audiobestanden scannen (p. 47)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)
DivX® Video On Demand
Het is mogelijk de mediaspeler te registreren
voor weergave van bestanden van het type
DivX® VOD33 op zelfgebrande cd’/dvd’s, een
USB-medium of iPod®.
De registratiecode vindt u in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR (p. 11).
Breng voor meer informatie een bezoek aan
www.divx.com/vod.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden (p.
46)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 50)
Geldt voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
49
03 Audio en media
Beeldinstellingen34
Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen
voor helderheid en contrast te wijzigen (op
voorwaarde dat de auto stilstaat).
1. Druk op OK/MENU, kies voor
Beeldinstellingen en bevestig uw keuze
met OK/MENU.
03
Mediaspeler - compatibele
bestandsformaten
Compatibele bestandsformaten via
USB-aansluiting
De mediaspeler kan tal van bestandstypen
afspelen en is compatibel met de formaten in
de volgende tabellen.
Het systeem biedt ondersteuning voor de
audio- en videoformaten in de onderstaande
tabel bij weergave via de USB-aansluiting.
Compatibele bestandsformaten voor
cd’s/dvd’s*
2. Draai aan TUNE om de aan te passen
instelling te bereiken en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
N.B.
3. Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Druk om terug te keren naar de lijst met
instellingen op OK/MENU of EXIT.
De fabriekswaarden voor de beeldinstellingen
zijn te herstellen met de optie Reset.
Gerelateerde informatie
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
34
50
divx, avi, asf
A
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p.
45)
•
Als een cd een mix van mp3- en CD-DAbestanden bevat, worden alle mp3-tracks
genegeerd.
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
48)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande
schijven met audio-/videobestanden (p.
46)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
AudioformatenA
CD-Audio, mp3, wma
AudioformatenB
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
VideoformatenC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Geldt voor Performance.
Geldt niet voor Performance.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
mp3, wma, aac, m4a
VideoformatenA
Dubbelzijdige schijven van het zogeheten
dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn
dikker dan normale cd’s. Het is dan ook
niet zeker of dergelijke schijven kunnen
worden afgespeeld en storingen zijn
mogelijk.
Audio en media (p. 22)
A
B
C
Audioformaten
Gerelateerde informatie
03 Audio en media
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang
Op de geluidsinstallatie kan een externe
geluidsbron, bijvoorbeeld een iPod® of mp3speler, worden aangesloten (p. 52).
apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting.
USB-geheugen
Om het gebruik van een USB-geheugen te
vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden in het geheugen op te slaan. Het
inlezen duurt aanzienlijk langer, wanneer er
behalve compatibele muziekbestanden nog
andere bestanden op het opslagmedium
staan.
N.B.
Een op de USB-ingang aangesloten geluidsbron is te bedienen35 via de geluidsregeling
van de auto. Een eenheid die is aangesloten
op de AUX-ingang valt echter niet te bedienen via de geluidsregeling van de auto.
Rechts achter aan de middenconsole zit een
uitsparing voor kabels, zodat u de klep kunt
sluiten zonder dat de kabels bekneld komen
te zitten.
Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact
ingeschakeld is of de motor loopt), als het
35
Het systeem biedt ondersteuning voor
draagbare media die werken met USB 2.0
en het bestandssysteem FAT32 en kan
1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/bestanden in elke map. Een uitzondering daarop vormt het hoogste
niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden kan bevatten.
N.B.
Bij gebruik van een langer USB-geheugen
wordt geadviseerd een USB-adapterkabel
te gebruiken. Dit om mechanische slijtage
aan de USB-ingang en het aangesloten
USB-geheugen tegen te gaan.
dere USB-apparaten tegelijk aan te sluiten. U
kiest de USB-eenheid in de stand USB onder
USB-menu USB-apparaat kiezen.
Mp3-speler
Veel mp3-spelers werken met hun eigen
bestandssysteem die niet ondersteund worden door het infotainmentsysteem. Om een
dergelijke mp3-speler te kunnen gebruiken
binnen het systeem, dient de speler in de
stand USB Removable device/Mass
Storage Device te staan.
03
iPod®
Een iPod® wordt middels de aansluitkabel bijgeladen en gevoed door de USB-aansluiting*.
N.B.
Het systeem ondersteunt alleen de weergave van audiobestanden van iPod®.
N.B.
Wanneer u muziek op een aangesloten
iPod® beluistert, hanteert het infotainmentsysteem een menustructuur vergelijkbaar
met die van de iPod®.
USB-hub
Er kan een USB-hub op de USB-aansluiting
worden aangesloten om op die manier meer-
Geldt alleen voor een mediabron die via de USB-aansluiting aangesloten is.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
51
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron (p. 54)
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang aansluiten
Via een van de aansluitingen in de middenconsole is het mogelijk een externe geluidsbron (zoals een iPod® of mp3-speler) aan te
sluiten op het audiosysteem.
De tekst USB wordt gelezen verschijnt op
het display, terwijl het systeem de bestanden
op het opslagmedium inleest. Afhankelijk van
de bestandsstructuur en het aantal bestanden kan het enige tijd duren voordat alles
ingelezen is.
N.B.
03
Het systeem biedt ondersteuning voor de
meeste iPod®-modellen die in 2005 of later
gemaakt zijn.
N.B.
Om schade tegen te gaan wordt de USBaansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of
als een aangesloten USB-eenheid te veel
stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard voldoet). Als de volgende keer dat u
het contact inschakelt, blijkt dat de storing
verdwenen is, wordt de USB-aansluiting
automatisch opnieuw geactiveerd.
Aansluitingspunten voor externe geluidsbronnen.
Geluidsbron aansluiten:
1. Druk op MEDIA, draai TUNE naar de
gewenste geluidsbron USB, iPod of AUX
en druk op OK/MENU.
> Als u USB kiest, verschijnt USB
aansluiten op het display.
2. Sluit uw geluidsbron aan op een van de
aansluitingen in het opbergvak van de
middenconsole (zie voorgaande afbeelding).
52
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang (p. 51)
•
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron (p. 53)
03 Audio en media
Afspelen en navigeren bij externe
geluidsbron
Zoekfunctie36
Met behulp van de toetsenset op het bedieningspaneel van de middenconsole kunt u
een bestandsnaam in de actuele map zoeken.
Afspelen en navigeren bij externe geluidsbron36.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 23). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
Audiobestanden hebben het symbool
videobestanden37 hebben het symbool
en mappen hebben het symbool
.
,
Wanneer het afspelen van een bestand klaar
is, worden de andere bestanden (van hetzelfde type) in de actuele map afgespeeld. Er
wordt automatisch van map gewisseld38,
wanneer alle bestanden in een de actuele
map afgespeeld zijn. Het systeem registreert
automatisch of er een eenheid met alleen
audiobestanden of alleen videobestanden op
de USB-aansluiting wordt aangesloten, past
de instellingen aan en speelt de bestanden
vervolgens af. Het systeem past de instelling
echter niet aan, als er een eenheid met een
mix van audio- en videobestanden op de
USB-aansluiting wordt aangesloten maar blijft
in dat geval het voorgaande bestandstype
afspelen.
36
37
38
39
40
U kunt de zoekfunctie bereiken door te
draaien aan TUNE (om de mapstructuur te
openen) of door te drukken op een van de lettertoetsen. Naarmate u meer letters of tekens
van de tekenreeks intypt worden de zoekresultaten steeds verder verfijnd.
U start de weergave van een bestand door te
drukken op OK/MENU.
Map herhalen39
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave van de bestanden in een map eindeloos
te herhalen. Wanneer het laatste bestand
helemaal afgespeeld is, wordt het eerste
bestand opnieuw weergegeven.
Als het volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt ingedrukt, start de mediaspeler
weer. U kunt tevens pauzeren via het menusysteem40: druk op OK/MENU en kies Play/
pause.
Gerelateerde informatie
•
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang aansluiten (p. 52)
•
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang (p. 51)
•
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 47)
03
Tracks of audiobestanden scannen (p. 47)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 50)
•
DivX® Video On Demand (p. 49)
1. Druk op OK/MENU
2. Draai aan TUNE totdat Map herhalen
verschijnt
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Pauze
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE
wordt ingedrukt, pauzeert de mediaspeler.
Geldt alleen voor USB-speler en iPod®.
Geldt voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
Geldt alleen voor USB-speler.
Geldt niet voor iPod®
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
53
03 Audio en media
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron
Met deze functie kunt u het volume instellen
voor een externe geluidsbron (p. 51). Als het
volume te hoog of te laag staat, kan de
geluidskwaliteit achteruitgaan.
03
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 31)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Media Bluetooth®*
De mediaspeler in de auto is uitgerust met
Bluetooth®41 en kan draadloos ‘streaming
audio’-bestanden afspelen op externe eenheden met Bluetooth® zoals mobiele telefoons
en laptops.
Bij aansluiting van een externe geluidsbron
(zoals een mp3-speler of iPod®) op de AUXingang verschilt het ingestelde volume van
deze geluidsbron mogelijk van het volume
waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de
radio) speelt. Corrigeer dit door het ingangsvolume van de ingang aan te passen:
1. Druk op de toets MEDIA, draai aan TUNE
totdat u AUX bereikt en wacht enkele
seconden voordat u op OK/MENU drukt.
2. Druk op OK/MENU en draai vervolgens
aan TUNE totdat u AUX-ingangsvolume
bereikt. Bevestig uw keuze met OK/
MENU.
3. Draai aan TUNE om het volume voor de
AUX-ingang aan te passen.
N.B.
Als het volume van de externe geluidsbron
te hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan. De geluidskwaliteit
kan ook achteruitgaan, als de speler wordt
bijgeladen wanneer het infotainmentsysteem in stand AUX staat. Laad de speler in
dat geval niet via de 12V-aansluiting bij.
54
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Bluetooth®-functies media, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 56).
Navigatie en regeling van het geluid zijn te
verrichten via de toetsen op de middenconsole of via de toetsenset* op het stuurwiel. Bij
sommige externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.
Om audio weer te geven moet de mediaspeler van de auto eerst in stand Bluetooth worden gezet.
03 Audio en media
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens bepaalde
mobieltelefoonfuncties op afstand bedienen,
zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60).
Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en
MEDIA om de functies van de desbetreffende
bronnen te gebruiken.
N.B.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
•
Tracks of audiobestanden scannen (p. 47)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)
Bluetooth®-mediaspelers moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) en
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). De speler dient AVRCP versie 1.3
en A2DP 1.2 te hanteren. Anders werken
bepaalde functies mogelijk niet.
Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en
externe mediaspelers zijn volledig compatibel met de Bluetooth®-functie van de
mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u
contact op te nemen met een erkende
Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons en externe mediaspelers.
N.B.
De mediaspeler van de auto kan alleen
audiobestanden afspelen via de
Bluetooth®-functie.
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en
loskoppelen
De auto is voorzien van Bluetooth®42 en kan
draadloos communiceren met andere
Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 56).
U kunt maximaal tien externe Bluetooth®eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na registratie
hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn.
03
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch heraansluiting op de
auto plaats. Terwijl de auto op zoek is naar de
laatst aangesloten eenheid staat de naam van
deze eenheid op het display. Druk op EXIT
voor aansluiting op een andere eenheid en
kies van eenheid wisselen (p. 58).
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het
bereik van de auto komt. U kunt een eenheid
ook handmatig loskoppelen (p. 58). Wilt u
een geregistreerde Bluetooth®-eenheid verwijderen, kies dan Bluetooth®*-eenheid verwijderen (p. 59). De auto zal daarna niet
meer automatisch naar deze eenheid zoeken.
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een tele-
41
42
Geldt voor High Performance, High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt voor High Performance, High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
55
03 Audio en media
||
foon en een media-eenheid en u kunt van
eenheid wisselen (p. 58). U kunt tevens
gebruik maken van de telefoon, terwijl u via
‘streaming audio’-bestanden beluistert.
Gerelateerde informatie
03
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem
(p. 60)
Bluetooth®*-eenheid registreren
Bluetooth®-eenheden
U kunt twee
tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van
eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik
maken van de telefoon, terwijl u via ‘streaming
audio’-bestanden beluistert.
U kunt maximaal tien externe Bluetooth®eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na registratie
hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te zijn.
in dat geval is de hoofdbron het beginpunt
MEDIA.
U kunt op twee manieren eenheden aansluiten: ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit
de auto ofwel zoekt u de auto vanaf de
externe eenheid. Als de ene manier niet
werkt, kunt u de andere proberen.
Als u zich niet in de normale weergave voor
de telefoon bevindt, drukt u op TEL in de
middenconsole.
N.B.
Bij een update van het besturingssysteem
van de telefoon wordt de telefoonregistratie mogelijk onderbroken. Verwijder de
telefoon dan, zie Bluetooth®*-eenheid verwijderen (p. 59) en sluit hem opnieuw
aan.
Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af
van de vraag of dezelfde eenheid al dan niet
eerder aangesloten was. Bij de onderstaande
aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het
de eerste keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen
andere eenheid is aangesloten. In de aansluitopties wordt aangegeven hoe u een telefoon
aansluit. Het aansluiten van een media-eenheid (p. 54) verloopt op dezelfde manier, maar
56
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Voorbeeld van normale weergave voor de telefoon.
Alternatief 1 - externe eenheid zoeken
via het menusysteem in de auto
1. Maak de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de externe
eenheid of bezoek www.volvocars.com.
03 Audio en media
2. Druk op OK/MENU en volg de aanwijzingen op het display in de auto.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten op de auto en kan via de auto
worden bediend.
Als de aansluiting is mislukt, drukt u twee
keer op EXIT en sluit u aan volgens Alternatief 2.
Alternatief 2 - Auto zoeken met het
Bluetooth®-systeem van de externe
eenheid
1. Maak de auto identificeerbaar/zichtbaar
via Bluetooth®. Draai aan TUNE naar
Telefooninstellingen, bevestig met OK/
MENU, kies Herkenbaar en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
2. Kies My Volvo Car op het scherm van de
externe eenheid en volg de aanwijzingen.
3. Voer een pincode naar keuze in op de
externe eenheid en kies daarna voor aansluiten.
4. Druk op OK/MENU en voer daarna
dezelfde pincode in via de toetsenset op
de middenconsole van de auto.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Automatische aansluiting
Bluetooth®*-eenheid
Wanneer er een Bluetooth®-eenheid in de
auto geregistreerd (p. 56) staat, vindt er automatische aansluiting plaats wanneer deze
eenheid binnen het bereik is.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch aansluiting plaats. Terwijl de auto op zoek is naar de laatst aangesloten eenheid staat de naam van deze eenheid op het display. Als de laatst aangesloten
eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan
te sluiten.
03
Druk op EXIT voor aansluiting op een andere
eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten
(p. 56) of andere geregistreerde eenheid kiezen (p. 58).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Wanneer de externe eenheid is aangesloten,
verschijnt de Bluetooth®-naam van de
externe eenheid op het display van de auto
waarna de eenheid via de auto kan worden
bediend.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
57
03 Audio en media
Andere Bluetooth®*-eenheid kiezen
Als er meerdere aangesloten eenheden in de
auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 56)
zijn aan de auto.
Andere media-eenheid kiezen
03
1. Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie
de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
2. Druk op MEDIA, kies Bluetooth en
daarna Ander apparaat.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
Van telefoon wisselen
1. Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie
de gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
43
58
Alleen Keyless drive.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
2. Druk op TEL en kies daarna Telefoon
wijzigen.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
Bluetooth®*-eenheid loskoppelen
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik
van de auto komt. U kunt een telefoon ook
handmatig loskoppelen.
Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld, kunt u een eventueel lopend gesprek
voortzetten met behulp van de ingebouwde
microfoon en luidspreker van de mobiele telefoon.
Het handsfree-systeem wordt gedeactiveerd
bij het afzetten van de motor en het openen
van een portier43.
Wilt u een geregistreerde Bluetooth®-eenheid
verwijderen, kies dan Bluetooth®*-eenheid
verwijderen (p. (p. 59)). De auto zal daarna
niet meer automatisch naar deze eenheid
zoeken.
Telefoon handmatig loskoppelen
In de telefoonstand kunt u een telefoon handmatig loskoppelen onder Telefoonmenu
Telefoon uit.
03 Audio en media
Bluetooth®*-eenheid verwijderen
N.B.
Ook als de mobiele telefoon handmatig
wordt losgekoppeld, kunnen bepaalde
mobiele telefoons automatisch opnieuw
verbinding maken met de laatst aangesloten handsfree-eenheid, bijvoorbeeld bij het
starten van een nieuw gesprek.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid
•
•
koppelen (p. 55)
aansluiten en los-
Media Bluetooth®* (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Bluetooth®*-eenheid
Als u de geregistreerde
niet langer wenst te gebruiken, kunt u deze
verwijderen (registratie ongedaan maken). De
auto zal daarna niet meer automatisch naar
deze eenheid zoeken.
Media-eenheid verwijderen
Druk op MEDIA en kies Bluetooth
Bluetooth-apparaat verwijderen. Draai aan
TUNE om de te verwijderen eenheid te kiezen
en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Informatie Bluetooth®-versie
Geeft de actuele Bluetooth®-versie van de
auto aan.
De actuele Bluetooth®-versie van de auto is
bekijken vanuit de hoofdbronnen MEDIA of
TEL:
•
Bluetooth-menu Bluetoothsoftwareversie in auto.
•
Telefoonmenu Telefooninstellingen
Bluetooth-softwareversie in auto.
Telefoon verwijderen
Gerelateerde informatie
Druk op TEL en kies Telefoonmenu
Bluetooth-apparaat verwijderen. Draai aan
TUNE om de te verwijderen eenheid te kiezen
en bevestig uw keuze met OK/MENU.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
03
Media Bluetooth®* (p. 54)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 54)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
59
03 Audio en media
Bluetooth®-handsfreesysteem
Bluetooth®
Een mobiele telefoon met
is
draadloos aan te sluiten op de auto44.
‘streamen’, zie Media Bluetooth®* (p. 54).
Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en
MEDIA om de functies van de desbetreffende
bronnen te gebruiken.
N.B.
Niet alle mobiele telefoons zijn volledig
compatibel met de handsfree-functie van
het audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvodealer voor informatie over compatibele
telefoons.
03
Activeren
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 56).
Het audio- en mediasysteem werkt dan als
handsfree en biedt u de mogelijkheid om
enkele functies van uw mobiele telefoon op
afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon via de knoppen op de telefoon bedienen
of de telefoon nu aangesloten is of niet.
Bij kort indrukken van TEL activeert/zoekt u
de laatst aangesloten telefoon. Als er al een
telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het
indrukken van TEL een snelmenu met de
meest gebruikelijke menu-opties voor de telegeeft aan dat er
foon. Het symbool
telefoon is aangesloten.
Bellen
1. Zorg dat het symbool
boven aan
het display staat en dat het handsfreesysteem in de telefoonstand staat.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens audiobestanden op de telefoon of op een andere via
Bluetooth® aangesloten media-eenheid
44
60
Geldt voor High Performance, High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
2. Voer ofwel het gewenste nummer of snelnummer (p. 68) in. Of draai in de normaalweergave TUNE rechtsom voor toegang tot het telefoonboek of linksom voor
de gesprekslijst met alle gesprekken.
Voor informatie over het telefoonboek, zie
Telefoonboek (p. 63).
3. Druk op OK/MENU.
U beëindigt het gesprek met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-handsfreesysteem - overzicht
(p. 61)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
•
Gespreksfuncties (p. 61)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen (p. 62)
Informatie Bluetooth®-versie (p. 59)
03 Audio en media
Bluetooth®*-handsfreesysteem overzicht
Systeemoverzicht voor het Bluetooth®*-handsfreesysteem.
Gespreksfuncties
Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.
Inkomend gesprek
–
Druk op OK/MENU om een gesprek aan
te nemen, ook staat het audiosysteem in
de stand RADIO of MEDIA.
Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of
beëindigen.
Automatisch antwoord
Met de functie Automatisch antwoord is het
mogelijk gesprekken automatisch te beantwoorden.
–
Systeemoverzicht
Mobiele telefoon
Microfoon
Activeer/deactiveer de functie in telefoonstand onder Telefoonmenu Belopties Automatisch opnemen.
Menu tijdens gesprek
Toetsenset op stuurwiel
Druk tijdens een gesprek op OK/MENU om
toegang te krijgen tot de volgende functies:
Bedieningspaneel op middenconsole
• Mute – Microfoon van het audiosysteem
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
uitschakelen.
• Mobiele telefoon - Gesprek doorscha-
kelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Dit is volkomen normaal.
Het handsfree-systeem vraagt vervolgens
of u opnieuw wilt koppelen.
• Nummer kiezen - mogelijkheid om een
tweede gesprek te starten met behulp
van de cijfertoetsen (het eerste gesprek
wordt daarbij stand-by gezet).
Gesprekslijsten
De gesprekslijsten worden bij iedere nieuwe
aansluiting naar het handsfree-systeem gekopieerd en worden vervolgens tijdens de aansluiting bijgehouden. Draai in de normaalweergave TUNE linksom om de gesprekslijst
voor Alle gesprekken te zien.
03
In de telefoonstand zijn onder Telefoonmenu
Bellijst alle gesprekslijsten te zien:
•
•
•
•
•
Alle gesprekken
Gemiste oproepen
Beantwoorde gesprekken
Gekozen nummers
Gespreksduur
N.B.
Sommige mobiele telefoons geven de lijst
met de laatst gebelde nummers in omgekeerde volgorde weer.
Voicemail
In de normaalweergave is het mogelijk een
snelnummer voor voicemail te programmeren
die u vervolgens kunt bereiken door lang te
drukken op 1.
Het nummer van de voicemail is in de telefoonstand te wijzigen onder Telefoonmenu
Bel-opties Voicemailnummer
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
61
03 Audio en media
||
Nummer wijzigen. Als er nog geen nummer
opgeslagen is, kunt u het bijbehorende menu
openen door lang op 1 te drukken.
Gerelateerde informatie
03
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Stembediening* mobiele telefoon - contactpersoon bellen (p. 74)
•
Stembediening* mobiele telefoon - bellen
via gesprekslijst (p. 74)
•
Stembediening* mobiele telefoon - voicemail beluisteren (p. 75)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
•
Telefoonboek (p. 63)
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen (p. 62)
Bluetooth®-handsfreesysteem audio-instellingen
Het is mogelijk het telefoongespreksvolume,
het volume van het audiosysteem, het
beltoonvolume aan te passen en van beltoon
te veranderen.
Tel.-gespreksvol.
62
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
N.B.
Voor bepaalde mobiele telefoons geldt dat
de belsignalen van de aangesloten mobiele telefoon niet worden uitgeschakeld bij
gebruik van de geïntegreerde signalen van
het handsfree-systeem.
Volume audiosysteem
Zolang er geen telefoongesprek wordt
gevoerd, kunt u het volume van het audiosysteem op de gebruikelijke wijze bijregelen door
te draaien aan VOL.
Het is mogelijk de weergave van een actieve
geluidsbron automatisch te onderdrukken bij
inkomende gesprekken. Activeer/deactiveer
de functie in telefoonstand onder
Telefoonmenu Telefooninstellingen
Geluiden en volume Mute radio .
Ga in de telefoonstand naar Telefoonmenu
Telefooninstellingen Geluiden en
volume Beltoonvolume en draai aan VOL
om te wijzigen. Druk op OK/MENU om het
volume te horen. Druk op EXIT om op te
slaan.
Niet ondersteund door alle mobiele telefoons.
In de telefoonstand kunt u een van de ingebouwde beltonen van het handsfree-systeem
kiezen onder Telefoonmenu
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Beltonen Belsignaal 1 enz.
Het gespreksvolume is alleen tijdens een
gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset*
op het stuurwiel of draai aan de knop VOL.
Beltoonvolume
45
Belsignalen
Ga om de beltonen45 van de aangesloten
telefoon te gebruiken in de telefoonstand naar
Telefoonmenu Telefooninstellingen
Geluiden en volume Beltonen GSMringtone.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
03 Audio en media
Telefoonboek
N.B.
Er zijn twee telefoonboeken. Deze worden in
de auto samengevoegd en getoond als één
telefoonboek.
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Bij wijzigingen van een post in het telefoonboek van de mobiele telefoon vanuit
het telefoonsysteem in de auto, wordt er
een nieuwe post in het telefoonboek van
de auto aangemaakt. De wijziging wordt
met andere woorden niet opgeslagen in de
mobiele telefoon. In de auto ziet u vervolgens dubbele posten, met verschillende
icoontjes. Let er tevens op dat het opslaan
van snelnummers of het wijzigen van een
contactpersoon een nieuwe post oplevert
in het telefoonboek van de auto.
•
Telefoonboek - tekentabel toetsenset op
middenconsole (p. 64)
•
Telefoonboek - contactpersonen zoeken
(p. 65)
•
Telefoonboek - nieuw contactpersoon (p.
66)
Voor alle telefoonboekfuncties dient het symboven aan het display en het
bool
handsfree-systeem in de telefoonstand te
staan.
•
•
•
•
Telefoonboek - sneltoets (p. 68)
De auto downloadt het telefoonboek van
de aangesloten mobiele telefoon en toont
dit telefoonboek alleen, wanneer de
mobiele telefoon waaruit het telefoonboek
afkomstig is aangesloten is.
Ook de auto heeft een ingebouwd telefoonboek. Hierin worden alle contactpersonen opgeslagen, onafhankelijk van de
vraag welke telefoon er tijdens de opslag
aangesloten. Deze contactpersonen zijn
zichtbaar voor alle gebruikers, ongeacht
de telefoon die aan de auto gekoppeld is.
Als een contactpersoon opgeslagen is in
het telefoonboek van de auto, verschijnt
vóór deze contactperhet symbool
soon.
Gerelateerde informatie
Het audio- en mediasysteem slaat een kopie
op van het telefoonboek van elke geregistreerde mobiele telefoon. Bij elke aansluiting
kan het telefoonboek automatisch naar het
audio- en mediasysteem worden gekopieerd.
–
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken (p. 64)
03
Telefoonboek - vCard ontvangen (p. 68)
Telefoonboek - geheugenstatus (p. 68)
Telefoonboek - wissen (p. 69)
Activeer/deactiveer de functie in telefoonstand onder Telefoonmenu
Telefooninstellingen Telefoonboek
downloaden.
Als het telefoonboek de contactgegevens
bevat van de persoon die belt, verschijnen
deze op het display.
63
03 Audio en media
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken
Draai in de normaalweergave TUNE rechtsom
voor een lijst met contactpersonen.
Draai aan TUNE om een contactpersoon te
kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.
03
Onder de naam van de contactpersoon staat
het telefoonnummer dat als standaardnummer is gekozen. Als rechts van de contactpersoon het symbool > staat, zijn er meerdere
telefoonnummers van de contactpersoon
opgeslagen. Druk op OK/MENU om de nummers weer te geven. Kies een ander nummer
dan het standaardnummer en bel door te
draaien aan de knop TUNE. Druk op OK/
MENU om te bellen.
Doorzoek de lijst met contactpersoon door
via de toetsenset van de middenconsole de
eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te typen. Voor de functie van de
knoppen, zie Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole (p. 64).
De lijst met contactpersonen is vanaf de normaalweergave ook te bereiken door op de
toetsenset van de middenconsole de toets in
te drukken met de eerste letter van de naam
van de gezochte contactpersoon. Zo biedt
lang indrukken van de toets 6 rechtstreeks
toegang tot dat deel van de lijst waar de contactpersonen liggen die beginnen met de letter M.
64
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Telefoonboek (p. 63)
Telefoonboek - tekentabel toetsenset
op middenconsole
Tekentabel met mogelijke tekens om in het
telefoonboek te gebruiken.
Toets
Functie
Spatie . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
03 Audio en media
Toets
Functie
+0pw
Telefoonboek - contactpersonen
zoeken
Contactgegevens zoeken in het telefoonboek
(p. 63).
#*
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt het tekstwiel, zodat u TUNE niet
kunt gebruiken voor de invoer van tekens
maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel van de
middenconsole.
1. Draai aan46 TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Telefoonboek (p. 63)
03
2. Ga verder met de volgende letter enz. In
het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de zoekopdracht.
Contactpersonen zoeken met het tekstwiel.
Tekenlijst
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel)
Telefoonboek
Ga om een contactpersoon te zoeken of te
bewerken in de telefoonstand naar
Telefoonmenu Telefoonboek Zoeken.
46
3. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers of speciale tekens of het telefoonboek te openen dient u aan TUNE te
draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in onderstaande tabel) in de lijst
voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
65
03 Audio en media
||
03
123/ABC
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
Gerelateerde informatie
•
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Opent het telefoonboek (3).
Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk
op OK/MENU om opgeslagen
nummers en overige informatie
te bekijken.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst
ingevoerde teken. Bij lang indrukken van
EXIT wist u alle ingevoerde tekens.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de
middenconsole tijdens de weergave van het
tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst (1).
Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat
de gewenste letter verschijnt en laat de toets
weer los. Ga verder met de volgende letter
enz. Met het indrukken van een volgende
toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met
het gewenste cijfer ingedrukt.
66
Telefoonboek - nieuw contactpersoon
Een nieuw contactpersoon in het telefoonboek aanmaken.
Letters invoeren voor nieuwe contactpersoon.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel)
Invoerveld
Een nieuwe contactpersoon is in de telefoonstand toe te voegen onder Telefoonmenu
Telefoonboek Nieuw contact.
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt het tekstwiel, zodat u TUNE niet
kunt gebruiken voor de invoer van tekens
maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel van de
middenconsole.
03 Audio en media
1. Druk, wanneer de regel Naam gemarkeerd staat, op OK/MENU om de invoerstand te openen (bovenstaande afbeelding).
2. Draai aan47 TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
3. Ga verder met de volgende letter enz. In
het invoerveld (2) op het display staat de
ingevoerde naam.
Kies, wanneer alle gegevens ingevoerd zijn,
Contact opslaan in het menu om de contactpersoon op te slaan.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
OK
4. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers en/of speciale tekens of te wisselen tussen grote/kleine letters e.d. dient u
aan TUNE te draaien, totdat een van de
opties (zie verklaring in de volgende tabel)
in de lijst (1) verschijnt; druk vervolgens
op OK/MENU.
Kies, wanneer u de volledige naam ingevoerd
hebt, OK in de lijst op het display (1) en druk
op OK/MENU. Voer vervolgens het telefoonnummer in op hierboven beschreven manier.
Druk wanneer u het telefoonnummer hebt
ingevoerd op OK/MENU en geef het type
telefoonnummer aan (GSM, Home, Werk of
Algemeen). Druk ter bevestiging op OK/
MENU.
47
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Telefoonboek (p. 63)
03
Met Contact toevoegen kunt
u opslaan en teruggaan naar
OK/MENU.
Met OK/MENU kunt u wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
Druk op OK/MENU, de cursor
gaat naar het invoerveld (2)
boven aan het display. U kunt
de cursor vervolgens met
TUNE naar de gewenste positie verplaatsen om bijvoorbeeld nieuwe letters in te voegen of letters te wissen met
EXIT. Ga om nieuwe letters te
kunnen invoegen eerst terug
naar de invoerstand door te
drukken op OK/MENU.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
67
03 Audio en media
Telefoonboek - sneltoets
Telefoonboek - vCard ontvangen
Telefoonboek - geheugenstatus
Als sneltoets opslaan in het telefoonboek (p.
63) om een nummer of contactpersoon eenvoudig te kunnen bellen.
Ontvang elektronische visitekaartjes (vCard)
voor het telefoonboek (p. 63) van de auto.
De geheugenstatus van het telefoonboek (p.
63) weergeven.
Het is mogelijk om vCards van andere mobiele telefoons (dan de eenheid die op dat
moment aangesloten op de auto) te ontvangen voor het telefoonboek van de auto. Om
dat mogelijk te maken dient u de auto identificeerbaar te maken voor Bluetooth®. De functie wordt in de telefoonstand geactiveerd
onder Telefoonmenu Telefoonboek
vCard ontvangen.
De geheugenstatus van het telefoonboek van
de auto en die van het telefoonboek van de
aangesloten mobiele telefoon zijn in de telefoonstand te bekijken onder Telefoonmenu
Telefoonboek Geheugenstatus.
In de telefoonstand kunt u snelnummers
opslaan onder Telefoonmenu
Telefoonboek Verkort kiezen.
03
In de telefoonstand is verkort kiezen mogelijk
met de cijfertoetsen op de toetsenset van de
middenconsole, door een cijfertoets en vervolgens op OK/MENU in te drukken. Als er
geen contactpersoon opgeslagen ligt onder
het gekozen snelnummer, krijgt u de gelegenheid om alsnog een contactpersoon onder
het gekozen snelnummer op te slaan.
Gerelateerde informatie
68
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
03 Audio en media
Telefoonboek - wissen
Stembediening* mobiele telefoon
Het ingebouwde telefoonboek (p. 63) wissen.
De stembediening48 biedt u de mogelijkheid
om bepaalde functies van een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting of van
Volvo’s navigatiesysteem met uw stem te
bedienen.
Het is mogelijk het telefoonboek van de auto
te wissen; u doet dat in de telefoonstand
onder Telefoonmenu Telefoonboek
Telefoonboek wissen .
N.B.
Bij het wissen van het telefoonboek van de
auto worden alleen de contactpersonen in
het telefoonboek van de auto verwijderd.
De contactpersonen in het telefoonboek
van de mobiele telefoon worden niet verwijderd.
N.B.
•
In dit gedeelte staat aangegeven hoe u
gesproken commando’s kunt gebruiken om een mobiele telefoon met
Bluetooth®-aansluiting te bedienen.
Zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p.
60) voor gedetailleerde informatie over
het gebruik van een mobiele telefoon
met Bluetooth®-aansluiting op het
infotainmentsysteem in de auto.
•
Volvo’s navigatiesysteem is voorzien
van een apart supplement met meer
informatie over spraakherkenning en
de mogelijke stemcommando’s voor
bediening van het systeem.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 60)
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
De stembedieningsfunctie biedt u de mogelijkheid om bepaalde functies van een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting of van
Volvo’s navigatiesysteem* met uw stem te
bedienen, zonder daarvoor uw handen van
het stuur te hoeven nemen. De input vindt in
dialoogvorm plaats met stemcommando’s
van de gebruiker en verbale antwoorden van
het systeem. De stembediening maakt
gebruik van dezelfde microfoon als het
Bluetooth®-handsfreesysteem (zie
Bluetooth®*-handsfreesysteem - overzicht (p.
61)) en geeft antwoord via de luidsprekers in
de auto.
03
Het gebruik van stemcommando’s biedt
bedieningscomfort, leidt minder af en helpt u
om de aandacht op het verkeer vast te houden.
48
Geldt alleen voor auto’s met Volvo’s navigatiesysteem.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
69
03 Audio en media
||
Beknopte bedieningsinstructies voor
stembediening
Let op het volgende bij het gebruik van de
stembedieningsfunctie:
•
Spreek bij het geven van commando’s na
de toon, met normale stem in een normaal tempo.
•
Wacht met spreken, totdat het systeem
klaar is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening
namelijk niet).
03
Voordat u een mobiele telefoon met stemcommando’s kunt bedienen, moet de mobiele
telefoon via het Bluetooth®-handsfreesysteem
zijn gekoppeld en aangesloten. Als u met een
stemcommando een telefoon probeert te
bedienen zonder dat er een mobiel aan het
systeem gekoppeld is, wordt u daarop attent
gemaakt. Voor informatie over het koppelen
(pairen) en aansluiten van een mobiele telefoon, zie Bluetooth®*-eenheid registreren (p.
56).
•
70
Druk op de knop voor stembediening (1)
om de functie te activeren en een dialoog
met stemcommando’s te starten. De
functie toont dan enkele veelvoorkomende commando’s op het display van
de middenconsole.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Bluetooth®*-handsfreesysteem - overzicht
(p. 61)
•
Bluetooth®*-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 55)
•
Taalkeuze voor stembediening* mobiele
telefoon (p. 71)
•
Houd portieren, zijruiten en schuifdak*
dicht.
•
•
Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.
Hulpfuncties voor stembediening* mobiele telefoon (p. 71)
•
Stembediening* mobiele telefoon gebruikersinstelling en stemvolume (p.
72)
•
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
Toetsenset op stuurwiel.
Toets voor stembediening
Gerelateerde informatie
N.B.
Bij twijfel over het te gebruiken commando
kunt u “Help” zeggen – het systeem geeft
dan enkele voorbeelden van commando’s
die u in de actuele situatie kunt gebruiken.
De gesproken commando’s zijn te annuleren door:
•
•
•
“Annuleren” te zeggen
•
op EXIT of een andere hoofdbronknop
(zoals MEDIA) te drukken.
niks te zeggen
lang op de stuurtoets voor spraakherkenning te drukken
03 Audio en media
Taalkeuze voor stembediening*
mobiele telefoon
Hulpfuncties voor stembediening*
mobiele telefoon
U kunt een taalkeuze maken voor de stembediening (p. 69)* van de mobiele telefoon in het
menusysteem MY CAR, zie MY CAR - Steminstellingen (p. 18).
De hulpfuncties dienen om vertrouwd te raken
met het systeem en bieden het stembedieningssysteem de gelegenheid om uw stem en
uitspraak te leren kennen.
•
•
Talenlijst.
Stembediening is niet voor alle talen mogelijk.
De beschikbare talen voor stembediening zijn
in de talenlijst aangegeven met een picto. Het wijzigen van de taal doet u in
gram,
het menusysteem MY CAR, zie MY CAR (p.
11).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Instructie: Een functie die u vertrouwd
maakt met de functie en de juiste manier
om commando’s te geven.
Stemtraining: Een functie die de stembedieningsfunctie de gelegenheid geeft uw
stem en uitspraak te leren kennen. De
functie kan de stemmen van twee verschillende gebruikersprofielen leren.
De hulpfuncties zijn te bereiken door te drukken op de knop MY CAR op het bedieningspaneel van de middenconsole en vervolgens
aan TUNE te draaien, totdat de menu-optie
van uw keuze verschijnt.
Instructie
De aanwijzingen zijn op twee manieren te
starten:
N.B.
Instructies en stemtraining zijn alleen te
activeren wanneer de auto geparkeerd
staat.
•
Druk op de knop voor stembediening (p.
23) en zeg ‘Steminstructies’.
•
Activeer de instructiefunctie in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Spraakinstellingen
Spraakintroductie. Voor een beschrijving
van het menusysteem, zie MY CAR (p.
11).
De instructie is opgesplitst in 3 lessen, die in
totaal zo’n 5 minuten duren. De functie start
met de eerste les. Om een les over te slaan
en naar de volgende te gaan, kunt u op de
knop voor stembediening drukken en ‘Volgende’ zeggen. U kunt teruggaan naar de
vorige les door ‘Vorige’ te zeggen.
03
Beëindig de instructie door de knop voor
stembediening lang in te drukken.
Stemtraining
U krijgt tot vijftien zinnen te zien die u moet
inspreken. De stemtraining is te starten in het
menusysteem MY CAR onder Instellingen
Spraakinstellingen Spraaktraining.
Kies vervolgens uit Gebruiker 1 of
Gebruiker 2. Voor een beschrijving van het
menusysteem, zie MY CAR (p. 11).
Vergeet na afloop van de stemtraining niet
om uw gebruikersprofiel in te stellen onder
Gebruikersinstelling spraaksystem.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
71
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Stembediening* mobiele telefoon (p. 69)
Stembediening* mobiele telefoon gebruikersinstelling en stemvolume
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s
Gebruikersprofiel en stemvolume zijn in te
stellen in het menusysteem MY CAR (p. 11).
Het is mogelijk om de mobiele telefoon met
vooraf gedefinieerde stemcommando’s met
de stem te bedienen.
•
03
•
Gebruikersinstelling – U kunt twee
gebruikersprofielen instellen. De functie is
te activeren in het menusysteem MY CAR
onder Instellingen Spraakinstellingen
Gebruikersinstelling spraaksystem.
Kies vervolgens uit Gebruiker 1 of
Gebruiker 2. Voor een beschrijving van
het menusysteem, zie MY CAR (p. 11).
Stemvolume – Te wijzigen in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Spraakinstellingen Volume
mededelingen. Voor een beschrijving
van het menusysteem, zie MY CAR (p.
11).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Stembediening* mobiele telefoon (p. 69)
U start een dialoog met stemcommando’s
door te drukken op de knop voor spraakherkenning (p. 69).
Zodra een dialoog gestart is, verschijnen
veelvoorkomende commando’s op het display. Grijs gearceerde teksten of teksten tussen haakjes maken geen deel uit van het
stemcommando.
Wanneer u vertrouwd bent met de functie,
kunt u de dialoog verkorten door systeemvragen over te slaan middels kort indrukken van
de knop voor spraakherkenning.
Commando’s zijn op meerdere
manieren te geven
Het commando ‘Telefoon bel contact’ kan bijvoorbeeld als volgt worden gegeven:
•
‘Telefoon > Bel contact’ – Zeg ‘Telefoon’,
wacht op antwoord van het systeem en
zeg vervolgens ‘Bel contact.’
of
•
72
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
‘Telefoon bel contact’ – Zeg het hele
commando in één keer.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Stembediening* mobiele telefoon (p. 69)
Stembediening* mobiele telefoon snelcommando’s
Stembediening* mobiele telefoon nummer bellen
De stembediening* van de mobiele telefoon
werkt met enkele vooraf gedefinieerde snelcommando’s.
U kunt als volgt een telefoonnummer aangeven via de stembediening van de mobiele
telefoon.
De snelcommando’s voor de telefoon zijn te
vinden in het menusysteem MY CAR onder
Instellingen Spraakinstellingen Lijst
van spraakcommando's
Telefooncommando's en Algemene
commando's. Voor een beschrijving van het
menusysteem, zie MY CAR (p. 11).
De functie begrijpt de cijfers 0 (nul) tot en met
9 (negen). Het nummer is aan te geven door
de cijfers van het nummer elk afzonderlijk uit
te spreken, in groepjes te verdelen of in één
keer achter elkaar te noemen. Getallen groter
dan 9 (negen) kan de functie niet hanteren. Zo
kunt u 10 (tien) of 11 (elf) niet gebruiken.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
03
Hier volgt een voorbeeld van een dialoog met
stemcommando’s. De systeemreactie hangt
van de situatie af.
Gebruiker start de dialoog door het zeggen
van:
Telefoon > bel nummer
of
Telefoon bel nummer
Systeemreactie
Nummer?
Gebruikersreactie
Noem de cijfers (eenheden zoals zes-achtzeven enz.) van het telefoonnummer. Als u
meerdere cijfers noemt en vervolgens pauzeert, zal het systeem ze herhalen en vervolgens ‘Doorgaan’ zeggen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
73
03 Audio en media
||
Noem de rest van de cijfers. Sluit wanneer u
klaar bent het commando af door ‘Bel’ te
zeggen.
•
03
74
U kunt het nummer ook aanpassen door
de commando’s ‘Correctie’ (verwijdert de
laatst genoemde groep cijfers) of ‘Wissen’
(wist het genoemde nummer in zijn
geheel) te geven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Stembediening* mobiele telefoon bellen via gesprekslijst
Stembediening* mobiele telefoon contactpersoon bellen
U kunt de stembediening gebruiken om te
bellen via de gesprekslijst.
U kunt de stembediening gebruiken om een
contactpersoon te bellen.
Met de onderstaande dialoog kunt u een
nummer bellen in de gesprekslijsten in uw
mobiele telefoon.
Met het onderstaande dialoog kunt u de
geprogrammeerde contactpersonen in uw
mobiele telefoon bellen.
Gebruiker start de dialoog door het zeggen
van:
Gebruiker start de dialoog door het zeggen
van:
Telefoon > bel vanuit oproepregister
Telefoon > bel contact
of
of
Telefoon bel vanuit oproepregister
Telefoon bel contact
Beantwoord de vervolgvragen die het systeem stelt.
Beantwoord de vervolgvragen die het systeem stelt.
Gerelateerde informatie
Let op het volgende bij het bellen van een
contact:
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
•
Als er meerdere contactpersonen bestaan
met vergelijkbare namen, verschijnen
deze op genummerde regels op het display. Het systeem vraagt u een regelnummer te kiezen.
•
Als alle beschikbare rijen niet tegelijkertijd
op het display kunnen worden getoond,
kunt u door ‘Omlaag’ te zeggen omlaagbladeren in de lijst (en door ‘Omhoog’ te
zeggen kunt u omhoogbladeren in de
lijst).
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
Stembediening* mobiele telefoon voicemail beluisteren
U kunt de stembediening gebruiken om uw
voicemail te beluisteren.
De onderstaande dialoog biedt u de mogelijk
uw voicemail te beluisteren om te controleren
of u berichten hebt ontvangen. Het telefoonnummer voor de voicemail moet geregistreerd zijn in het Bluetooth®-handsfreesysteem, zie Gespreksfuncties (p. 61).
TV - instelling*
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer
de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt
dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld maar
het geluid wordt wel weergegeven. Het beeld
komt terug wanneer de auto tot stilstand is
gekomen.
03
Gebruiker start de dialoog door het zeggen
van:
Telefoon > bel voicemail
of
Telefoon bel voicemail
Beantwoord de vervolgvragen die het systeem stelt.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Spraakherkenning* mobiele telefoon stemcommando’s (p. 72)
Tv-functies, overzicht bedieningselementen.
Voor elementaire bediening, zie Audiosysteem en media - het systeem bedienen (p. 23)
en Menufuncties (p. 26).
N.B.
Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen
in die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
75
03 Audio en media
||
N.B.
03
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Geen visuele media
tijdens het rijden op het beeldscherm.
Het geluid wordt echter wel weergegeven.
Het beeld komt terug wanneer de auto tot
stilstand is gekomen.
Auto's met RSE schakelen de achterste
schermen niet uit.
Tv kijken
–
BELANGRIJK
Voor het gebruik van dit product is mogelijk kijk- en luistergeld verschuldigd.
Als u van locatie verandert binnen het land
en bijvoorbeeld naar een andere stad rijdt,
zijn de voorkeurkanalen niet per definitie
beschikbaar omdat het frequentiegebied
mogelijk gewijzigd is. U moet dan opnieuw
zoeken en een nieuwe voorkeurslijst
opslaan, zie Beschikbare tv-zenders
opslaan als voorkeurkanalen (p. 77).
Van kanaal veranderen
U kunt als volgt van kanaal veranderen:
•
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
N.B.
Druk op MEDIA, draai aan TUNE totdat
TV op het display verschijnt en druk op
OK/MENU.
> Er wordt een zoekfunctie gestart en
kort daarna verschijnt het laatst bekeken kanaal.
•
•
N.B.
Draai aan TUNE, waarna een lijst verschijnt met alle beschikbare kanalen in
het gebied. Als een van deze kanalen al
eerder werd opgeslagen als voorkeur,
verschijnt rechts van de kanaalnaam het
sneltoetsnummer. Draai aan TUNE totdat
u het gewenste kanaal bereikt en druk op
OK/MENU.
Als na bediening van de sneltoetsen geen
beeld verschijnt, kan dat komen doordat
de auto zich mogelijk niet meer bevindt in
het land waar naar tv-zenders werd
gezocht (u bent bijvoorbeeld van Duitsland
naar Frankrijk gereden). U moet dan
mogelijk een ander land selecteren en
opnieuw naar kanalen zoeken starten.
Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
/
te
Door kort op de toetsen
drukken, waarna het eerstvolgende
beschikbare kanaal in het gebied verschijnt.
Gerelateerde informatie
•
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p.
77)
•
•
Tv* - voorkeur kijker (p. 77)
•
•
•
76
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Informatie over actueel tv*-programma (p.
78)
Teletekst* (p. 79)
Beeldinstellingen (p. 50)
Ontvangst van tv* - kanaalwegval (p.
79)
03 Audio en media
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst
Wanneer u op tv-kanalen zoekt, worden alle
beschikbare kanalen in een voorkeurslijst
opgeslagen.
1. Druk in stand TV op OK/MENU.
2. Draai aan TUNE totdat u TV-menu
bereikt en druk op OK/MENU.
3. Draai aan TUNE totdat u Land kiezen
bereikt en druk op OK/MENU.
> Als er eerder een of meer landen werden geselecteerd, dan verschijnen
deze in een lijst.
4. Draai aan TUNE totdat u Andere landen
bereikt of een van de eerder gekozen landen. Druk op OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met al de
beschikbare landen.
5. Draai aan TUNE totdat u het land van uw
keuze (bijvoorbeeld Zweden) bereikt en
druk op OK/MENU.
> Er wordt automatisch gezocht naar de
beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken
wordt het beeld weergegeven van alle
gevonden en als voorkeur vastgelegde
kanalen. Er verschijnt een melding
wanneer de zoekopdracht afgerond is
en het beeld verschijnt dat bij het
gekozen kanaal hoort. Daarmee is een
voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren)
aangemaakt en beschikbaar. Om van
kanaal te veranderen, zie Van kanaal
veranderen (p. 75).
Het zoeken en vastleggen van voorkeuren
kan worden geannuleerd met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
TV - instelling* (p. 75)
Tv* - voorkeur kijker (p. 77)
Tv* - voorkeur kijker
De voorkeurslijst is te bewerken. U kunt de
volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst
wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerdere
plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De
onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst
kan bovendien variëren.
Om de volgorde binnen de lijst met voorkeuren te wijzigen dient u in stand TV te gaan
naar TV-menu Presets sorteren.
03
1. Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
> Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
2. Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> De kanalen wisselen vervolgens van
plaats.
Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied.
Het is mogelijk een van deze kanalen in de
lijst met voorkeuren te zetten.
Beschikbare tv-kanalen opslaan als
voorkeurskanalen
Als de auto van locatie is veranderd binnen
het land en bijvoorbeeld naar een andere stad
is gereden, zijn de voorkeurskanalen niet per
definitie beschikbaar omdat het frequentiegebied mogelijk gewijzigd is. Start in dat geval
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
77
03 Audio en media
||
een nieuwe zoekopdracht om een nieuwe
voorkeurslijst op te slaan.
1. Druk in stand TV op OK/MENU.
2. Draai aan TUNE totdat u TV-menu
bereikt en druk op OK/MENU.
03
3. Draai aan TUNE totdat u Autostore
bereikt en druk op OK/MENU.
> Er wordt automatisch gezocht naar de
beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken
wordt het beeld weergegeven van alle
gevonden en als voorkeur vastgelegde
kanalen. Er verschijnt een melding
wanneer de zoekopdracht afgerond is
en het beeld verschijnt dat bij het
gekozen kanaal hoort. Daarmee is een
voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren)
aangemaakt en beschikbaar. Om van
kanaal te veranderen, zie Van kanaal
veranderen (p. 75).
Tv-kanalen scannen
Deze functie doorzoekt het actuele frequentiebereik automatisch op alle beschikbare
kanalen in het gebied waar u zich bevindt.
Wanneer er een kanaal is gevonden, wordt
deze ca. 10 seconden lang weergegeven
voordat de zoekfunctie wordt voortgezet. U
kunt de zoekfunctie stopzetten met EXIT,
waarna het laatst bekeken kanaal opnieuw
wordt weergegeven. De zoekfunctie is niet
van invloed op de voorkeurslijst.
78
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Activeer de scanfunctie in stand TV onder
TV-menu Scan.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
TV - instelling* (p. 75)
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p. 77)
Informatie over actueel tv*programma
Druk op de INFO-toets (p. 23) om informatie
te bekijken over het actuele programma, het
volgende programma alsmede het starttijdstip.
Wanneer u nogmaals op de toets INFO drukt,
valt soms meer informatie over het actuele
programma te bekijken (zoals de tijd dat het
begint en eindigt) alsmede een korte beschrijving van het actuele programma te lezen.
Om terug te keren naar het tv-beeld dient u
enkele seconden te wachten of te drukken op
EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
TV - instelling* (p. 75)
03 Audio en media
Teletekst*
Ontvangst van tv* - kanaalwegval
Afstandsbediening*
U kunt als volgt teletekst bekijken:
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal
wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer er
opnieuw signalen binnenkomen, is er weer
bewegend beeld.
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het audio- en mediasysteem. De
toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de overeenkomstige
toetsen op de middenconsole of de toetsenset* op het stuurwiel.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de knop
bediening.
van de afstands-
2. Typ het paginanummer (3 cijfers) in met
de cijfertoetsen (0–9) om een pagina te
kiezen.
> De pagina verschijnt automatisch.
Voer een ander paginanummer in of druk op
/
op de afstandsbediening
de toetsen
om van pagina te veranderen.
Keer terug naar het tv-beeld met EXIT of
bedien de toets
op de afstandsbediening.
Teletekst is ook te bedienen met de
gekleurde knoppen op de afstandsbediening.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
TV - instelling* (p. 75)
Afstandsbediening* (p. 79)
Als de signalen van het bekeken tv-kanaal
wegvalt, bevriest het beeld. Kort daarna verschijnt een melding die aangeeft dat de signalen van het actuele tv-kanaal zijn weggevallen en dat er opnieuw naar het kanaal wordt
gezocht. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tv-kanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt,
kunt u uiteraard ook van kanaal veranderen.
03
Als de melding Geen ontvangst, zoeken
verschijnt, heeft het systeem geregistreerd
dat de signalen voor alle tv-kanalen zijn weggevallen. U bent mogelijk een landsgrens
gepasseerd zonder de landinstelling van het
systeem aan te passen. Stel in dat geval het
juiste land in zoals aangegeven onder Tv*kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p. 77).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
TV - instelling* (p. 75)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
79
03 Audio en media
||
de IR-ontvanger, die rechts van de knop (p.
23) INFO op de middenconsole zit.
Als de auto is uitgerust met beeldschermen
achterin* en u een daarvan wilt bedienen,
dient u eerst het beeldscherm te kiezen met
op de afstandsbediening.
de knop
Richt de afstandsbediening daarna op de IRontvanger van het te bedienen beeldscherm,
zie Multimediasysteem voor achterpassagiers
(RSE)* - overzicht (p. 84).
03
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een
mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij
krachtig afremmen of een botsing kunnen
deze anders inzittenden verwonden.
N.B.
Leg de afstandsbediening niet in de felle
zon (zoals op het dashboard) – dan kunnen
er problemen met de batterijen ontstaan.
Gerelateerde informatie
Komt overeen met TUNE op de middenconsole.
Druk bij gebruik van de afstandsbediening de
op de afstandsbediening in stand
knop
F. Richt de afstandsbediening vervolgens op
80
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
•
Afstandsbediening* - functies (p. 80)
Afstandsbediening* - batterij vervangen
(p. 81)
Afstandsbediening* - functies
Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.
Toets
Functie
Wissel tussen:
L = beeldscherm links achterin*
F = Beeldscherm voorin
R = beeldscherm rechts achterin*
Overschakelen op navigatie*
Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld FM1)
Overschakelen op mediabron
(Disk, TV* etc.)
Overschakelen op Bluetooth®handsfree*
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Afspelen/Pauzeren
Stoppen
Vooruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
03 Audio en media
Toets
Functie
Toets
Functie
Menu
Ondertiteling, ondertitelingstaal
kiezen
Teruggaan, functie beëindigen,
ingevoerde tekens wissen
Teletekst*, aan/uit
Omhoog/omlaag
Naar rechts/links
Keuze bevestigen of menusysteem voor gekozen bron openen
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Afstandsbediening* (p. 79)
Afstandsbediening* - batterij
vervangen
Hoe u de batterijen in de afstandsbediening
voor het audio- en mediasysteem vervangt.
N.B.
De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee,
afhankelijk van het gebruik van de
afstandsbediening.
03
De afstandsbediening werkt op vier batterijen
van het type AA/LR6.
Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
Volume verlagen
Volume verhogen
0–9
Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
Sneltoets voor ingestelde favorieten
Informatie over actueel programma, nummer etc. Tevens te
gebruiken als er meer informatie
beschikbaar is dan op het
beeldscherm kan worden weergegeven.
Taal geluidstrack kiezen
1. Duw de vergrendeling van het dekseltje
op het batterijvakje in en duw het deksel
in de richting van het IR-oog.
2. Verwijder de lege batterijen en leg de
nieuwe batterijen op de aangegeven
manier in het batterijvakje.
3. Plaats het dekseltjes terug.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
81
03 Audio en media
||
N.B.
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.
Gerelateerde informatie
•
Afstandsbediening* (p. 79)
03
Multimediasysteem voor
achterpassagiers (RSE)*
Het RSE-systeem is een entertainmentsysteem voor de achterpassagiers waarmee het
mogelijk is video te bekijken, muziek af te spelen, radio te luisteren, tv* te kijken of andere
randapparatuur (zoals een gameconsole) aan
te sluiten.
Het RSE-systeem is volledig geïntegreerd in
het audio- en mediasysteem van de auto en
is gelijktijdig met de andere functies van het
audio- en mediasysteem te gebruiken.
Ook als de achterpassagiers bijvoorbeeld
gebruik maken van de A/V-AUX-ingang of tv*
kijken en daarbij de hoofdtelefoon (p. 85)
dragen, kunnen de bestuurder en een eventuele voorpassagier de radio of mediaspeler
blijven beluisteren. Er kan echter slechts één
disk tegelijk in de mediaspeler worden afgespeeld. U kunt muziek op een iPod® of ‘streaming audio’ weergeven via Bluetooth®.
Het RSE-systeem is te bedienen via het
beeldscherm voorin (oudertoezicht).
Het is mogelijk om verschillende media op
uiteenlopende bronnen weer te geven of af te
spelen op de verschillende schermen. Het is
ook mogelijk om hetzelfde medium van
dezelfde bron op één of meer beeldschermen
(voor, rechtsachter of linksachter) weer te
geven of af te spelen. Het is niet mogelijk om
82
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
video op een USB-medium af te spelen, terwijl er een cd- of dvd-disk wordt afgespeeld.
BELANGRIJK
Zorg er bij het inladen van bagage en grote
voorwerpen in de auto voor dat er voldoende afstand tot de beeldschermen in
de hoofdsteunen wordt gehouden om te
voorkomen dat de beeldschermen krassen
of beschadigingen oplopen. Dek de beeldschermen bij het vervoer van lading op
passende wijze af.
N.B.
Beeldschermen en afstandsbedieningen
werken niet bij extreem lage of hoge temperaturen – ze werken pas weer wanneer
de klimaatregeling voor een aanvaardbare
bedrijfstemperatuur in de passagiersruimte
heeft gezorgd.
N.B.
Maak de lens van de IR-ontvanger regelmatig schoon met een vochtige doek,
omdat de afstandsbediening bij een verontreinigde lens minder goed werkt.
Stroomverbruik, sleutelstanden
Het systeem is te activeren in sleutelstand I of
II en wanneer de motor loopt. Bij het starten
van de motor wordt de filmweergave tijdelijk
gestopt en voortgezet wanneer de motor is
03 Audio en media
aangeslagen. Voor informatie over de sleutelstanden, zie Instructieboekje.
N.B.
Bij langdurig gebruik (meer dan 10 minuten) van het systeem met de motor uitgeschakeld, kan de ladingstoestand van de
accu dusdanig verslechteren dat de motor
startproblemen vertoont.
Er verschijnt in dat geval een melding op
het scherm.
Systeem activeren
Het RSE-systeem kan vanaf het beeldscherm
voorin of vanaf de beeldschermen achterin
geactiveerd worden.
Druk, vanaf het beeldscherm voorin, op
MEDIA, draai TUNE naar RSE en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
Voor activering vanaf de beeldschermen achterin dient u de Aan/Uit-knop op een van de
beeldschermen achterin in te drukken, vervolof
op de afstandsbediegens op
ning te drukken, aan TUNE te draaien en een
bron (bijvoorbeeld Disk) te kiezen en vervolgens uw keuze te bevestigen met
.
Menufuncties
zijds de bron kiezen voor de beeldschermen
achterin en anderzijds bepaalde instellingen
verrichten die voor beide beeldschermen achterin gelden.
De menu’s voor RSE zijn te bedienen met de
afstandsbediening (p. 79) of via het bedieningspaneel voorin. Voor informatie over de
mogelijke menu-opties en instellingen, zie
Menu-overzicht - RSE* (p. 98).
03
Voor algemene hantering van het audio- en
mediasysteem, zie Systeem hanteren (p. 23)
en Menufuncties (p. 26).
Afstandsbediening
Het RSE-systeem is voorzien van een
afstandsbediening (p. 79) . Met behulp daarvan kunt u de functies van de verschillende
beeldscherm regelen. De afstandsbediening
is ook te gebruiken om de overige functies
van het audio- en mediasysteem te regelen,
zelfs vanaf de achterbank.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - overzicht (p. 84)
Externe bron aansluiten op RSE (p. 86)
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - instellingen (p. 87)
De RSE-menu’s zijn enerzijds vanaf het
beeldscherm voorin en anderzijds vanaf de
beide beeldschermen achterin te bedienen.
Vanaf het beeldscherm voorin kunt u ener-
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
83
03 Audio en media
Multimediasysteem voor
achterpassagiers (RSE)* - overzicht
Overzicht van de onderdelen van het RSEsysteem.
03
Display
Hoofdtelefoonaansluiting
Aan/Uit-knop
Externe bron aansluiten op RSE (p. 86)
Afstandsbediening* (p. 79)
Draadloze hoofdtelefoons* (p. 85)
IR-onvanger/-zender
84
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* (p. 82)
03 Audio en media
Draadloze hoofdtelefoons*
Draadloze hoofdtelefoons* voor het RSE-systeem.
De hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld, wanneer ze ca. 3 minuten niet
gebruikt zijn.
2. Verwijder beide batterijen en leg de
nieuwe batterijen op de aangegeven
manier in het batterijvakje.
Hoofdtelefoonaansluiting
3. Breng het dekseltje aan en draai het boutje vast.
U kunt externe hoofdtelefoons aansluiten via
de hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm) aan de
zijkant van de hoofdsteunen, zie overzichtsfiguur (p. 84). Het volume is aan te passen met
de afstandsbediening (p. 79).
Batterijen in draadloze hoofdtelefoon
vervangen
De hoofdtelefoon werkt op twee batterijen
van het type AAA.
Milieuzorg
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen!
03
Gerelateerde informatie
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* (p. 82)
Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
Knop voor kanaal A CH.A of kanaal B
CH.B
Aan/Uit-knop
Volume
Controlelampje Aan/Uit
Bij het RSE-systeem horen twee draadloze
hoofdtelefoons.
De draadloze hoofdtelefoons worden geactiveerd met de Aan/Uit-knop (2), waarna een
controlesymbool (4) gaat branden. Kies uit
CH.A (kanaal A) of CH.B (kanaal B) met de
knop (1). Pas het volume aan met de volumeknop (3).
Draadloze hoofdtelefoons.
1. Draai het boutje los en haal het dekseltje
van het batterijvakje.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
85
03 Audio en media
Externe bron aansluiten op RSE
Aansluiting via A/V-AUX-ingang
Aansluiting van een externe mediabron via de
A/V-AUX-ingang voor weergave via het RSEsysteem.
3. Sluit de voedingskabel aan op de elektrische aansluiting als de apparatuur op
12 V werkt.
A/V-AUX-ingang, 12V-aansluiting
03
De ingang dient om randapparatuur te kunnen aansluiten. Volg altijd de aansluitinstructies op van de fabrikant of de verkoper van de
gebruikte randapparatuur. Randapparatuur
die via de A/V-AUX-ingang van het RSE-systeem is aangesloten kan gebruik maken van
de beeldschermen, de draadloze hoofdtelefoons, de uitgangen voor hoofdtelefoons met
een snoeraansluiting en de luidsprekers van
het audiosysteem.
Volg altijd de aansluitinstructies bij de
gebruikte randapparatuur.
De A/V-AUX-ingang zit onder de armleuning op
de middenconsole.
Rechts achter aan de middenconsole zit een
uitsparing voor kabels, zodat u de klep kunt
sluiten zonder dat de kabels bekneld komen
te zitten.
Voor de locatie van de elektrische aansluiting,
zie 12V-aansluitingen in het instructieboekje.
Audio/video afspelen via de A/V-AUXingang
N.B.
De klant dient erop toe te zien dat de uitrusting die aangesloten is op de A/V-AUXingang of hoofdtelefoonaansluiting geen
storingen in het RSE-systeem van de auto
veroorzaakt.
1. Schakel het beeldscherm achterin in door
de Aan/Uit-knop op het beeldscherm lang
in te drukken.
2. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai TUNE naar A/V AUX en
bevestig uw keuze met
.
De A/V-AUX-ingang zit onder de armleuning op
de middenconsole.
1. Sluit de videokabel aan op de gele
ingang.
86
2. Sluit de linker geluidskabel aan op de
witte ingang en de rechter op de rode
ingang.
3. Schakel de aangesloten apparatuur in en
druk op PLAY of iets dergelijks op de
aangesloten apparatuur.
Ingangsvolume
Het ingangsvolume is aan te passen in het
menu onder A/V AUX-ingangsvolume.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* (p. 82)
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - overzicht (p. 84)
•
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* - instellingen (p. 87)
Multimediasysteem voor
achterpassagiers (RSE)* - instellingen
Instellingen voor de weergave, scherm, audio
en video.
De RSE-menu’s zijn enerzijds vanaf het
beeldscherm voorin en anderzijds vanaf de
beide beeldschermen achterin te bedienen.
Vanaf het beeldscherm voorin kunt u enerzijds de bron kiezen voor de beeldschermen
achterin en anderzijds bepaalde instellingen
verrichten die voor beide beeldschermen achterin gelden.
De menu’s voor RSE zijn te bedienen met de
afstandsbediening (p. 79) of via het bedieningspaneel voorin. Voor informatie over de
mogelijke opties en instellingen, zie Menuoverzicht - RSE* (p. 98).
Het RSE-systeem is op dezelfde manier te
bedienen als het audio- en mediasysteem, zie
Systeem hanteren (p. 23) en Menufuncties (p.
26).
Instellingen vanaf beeldscherm voorin
•
Bron kiezen vanaf beeldschermen achterin
Vanaf het beeldscherm voorin kunt u de (te
tonen of te spelen) bron kiezen voor het linker
en rechter beeldscherm achterin. U kunt voor
beide beeldschermen dezelfde bron aangeven of verschillende bronnen voor het linker
en rechter beeldscherm achterin.
1. Druk op MEDIA, draai aan TUNE om
omlaag te gaan naar RSE op het beeldscherm en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
2. Draai aan TUNE om te kiezen uit het
beeldscherm links of rechts of allebei en
bevestig uw keuze met OK/MENU.
3. Draai aan TUNE om te kiezen uit RADIO,
MEDIA (of RSE-instell.). Druk ter bevestiging op OK/MENU.
03
4. Draai aan TUNE totdat u de gewenste
bron heeft bereik (bijvoorbeeld Disk) en
bevestig uw keuze met OK/MENU. De
gekozen bron start automatisch (bijvoorbeeld als er een disk in de mediaspeler
zit).
Met EXIT kunt u annuleren en teruggaan.
De afstandsbediening (p. 79) is ook te gebruiken bij het instellen.
•
Kinderslot op tv*
Het is mogelijk een minimale leeftijdsgrens
voor tv-zenders in te stellen, zodat alleen
geschikte programma’s te bekijken zijn. De
instelling geldt voor beide beeldschermen
achterin.
Activeer de instellingen onder RSE-instell.
TV-kinderslot, zoals aangegeven in de punten 2–4 van het gedeelte ‘Bron kiezen vanaf
beeldschermen achterin’. Kies uit Leeftijd
0-6, Leeftijd 7-13, Leeftijd 14-18 en Geen
kinderslot.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
87
03 Audio en media
||
•
Geluid uit
Vanaf het beeldscherm voorin is het mogelijk
om het geluid van de beide beeldschermen
achterin uit te schakelen. U activeert de functie onder RSE-instell. Dempen, zoals aangegeven in de punten 2–4 van het gedeelte
‘Bron kiezen vanaf beeldschermen achterin’.
03
•
Beeldscherm uit
Vanaf het beeldscherm voorin is het mogelijk
om het beeld op de beide beeldschermen
achterin uit te schakelen. U activeert de functie onder RSE-instell. Display uit, zoals
aangegeven in de punten 2–4 van het
gedeelte ‘Bron kiezen vanaf beeldschermen
achterin’.
Druk op een van de cijfertoetsen (0–9) op de
afstandsbediening om de beeldweergave
opnieuw te activeren. Het beeldscherm staat
eveneens Aan bij inschakeling van het contact.
•
Afstandsbediening (beeldscherm
voorin) uitschakelen
U kunt de IR-ontvanger van het beeldscherm
voorin uitschakelen, zodat de afstandsbediening niet te gebruiken is voor het beeldscherm voorin. U activeert de functie onder
RSE-instell. Afstandsbediening (front)
uit, zoals aangegeven in de punten 2–4 van
50
51
88
het gedeelte ‘Bron kiezen vanaf beeldschermen achterin’.
Scherminstellingen50 beeldschermen
achterin
Tijdens het weergeven van videobestanden
en kijken van tv* kunt u een pop-upmenu
op de
openen met een druk op
afstandsbediening. De inhoud van het popupmenu verschilt afhankelijk van het
gespeelde of getoonde materiaal.
•
Dag-/Nacht-stand.
Het beeldscherm is afhankelijk van de lichtomstandigheden in drie verschillende standen
te zetten. Kies uit Auto, Dag of Nacht.
Druk op
op de afstandsbediening om
van stand te wisselen onder Modus Dag/
Nacht op het beeldscherm.
•
Beeldinstellingen
Het is mogelijk de instellingen voor helderheid, contrast en kleur te wijzigen.
Druk op
op de afstandsbediening om
van stand te wisselen onder
Beeldinstellingen op het beeldscherm.
•
Schermformaat
U hebt de keuze uit de schermformaten
Normaal, Zoom en Passend voor scherm.
Alleen beschikbaar bij het weergeven van videobestanden en het kijken van tv*.
Geldt alleen voor DVD Video.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Normaal - Het beeld wordt op normale
grootte weergegeven (doorgaans op 4:3- of
16:9-formaat).
Zoom - Het hele beeldscherm wordt
gebruikt, maar bepaalde delen van het beeld
worden weggeknipt.
Passend voor scherm - Het hele beeldscherm wordt gebruikt, maar de beeldverhoudingen zijn mogelijk iets verstoord.
Voor zover niet anders aangegeven, wordt
het beeld weergegeven in het schermformaat
Normaal.
op de afstandsbediening om
Druk op
van stand te wisselen onder Schermformaat
op het beeldscherm.
•
Bronmenu
De inhoud van het pop-upmenu voor het
bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of
weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu
gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
•
Menu dvd-disk51
Bij weergave van een dvd-videodisk verschijnt deze menu-optie in het pop-upmenu.
03 Audio en media
Menu-instellingen vanaf beeldschermen
achterin
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 48)52
•
Map herhalen - is mogelijk voor cd’s/
dvd’s (p. 53) en USB (p. 46)
•
•
DivX® Video On Demand (p. 49)53
USB-hub (p. 51)
Tv-instellingen
•
•
Tv*-kanalen zoeken/Voorkeurslijst (p. 77)
•
Tv-kanalen scannen (p. 77)
Beschikbare tv-kanalen opslaan als voorkeurkanalen (p. 77)
Muziek, video, radio en tv*
•
Muziek spelen
U kunt muziek afspelen in de vorm van
tracks/audiobestanden via de mediaspeler en
de USB/AUX-ingang in de auto of in de vorm
van ‘streaming audio’-bestanden via een verbonden telefoon met Bluetooth®-aansluiting.
N.B.
Het systeem biedt alleen ondersteuning
voor één iPod®-gebruiker tegelijk in de
navigatiestand (speellijst).
52
53
Lees meer over mediaspelers (p. 44),
USB/AUX (p. 51) en Media Bluetooth®* (p.
54).
U kunt een video bekijken in de vorm van
tracks/videobestanden via de mediaspeler en
de USB-ingang in de auto.
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in
(kies CH.A voor het linker beeldscherm of
CH.B voor het rechter beeldscherm).
Lees meer over mediaspelers (p. 44) en
USB/AUX (p. 51).
2. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai TUNE naar de gewenste
bron (Disk, USB, AUX e.d.) en bevestig
uw keuze met
.
3. Plaats een cd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe audiobron aan
via een van de USB/AUX-ingangen in de
auto of via Bluetooth®.
Afspelen en navigeren in speellijsten
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in
(kies CH.A voor het linker beeldscherm of
CH.B voor het rechter beeldscherm).
2. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai TUNE naar de gewenste
bron (Disk of USB) en bevestig uw keuze
met
.
3. Plaats een dvd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe bron aan via een
van de USB-ingang in de auto.
Draai aan het scrolwiel op de afstandsbediening om de speellijst/mapstructuur te openen.
bevestigt u de gekozen submap of
Met
start u de weergave van het gekozen nummer/audiobestand. U kunt tevens nummers/
op de
audiobestanden afspelen met
afstandsbediening en van nummer/audiobe/
. U kunt het
stand wisselen met
afspelen stopzetten met
.
Afspelen en navigeren
Voor meer informatie, zie Mediaspeler (p. 44).
Vooruit-/achteruitspoelen
•
Start het vooruit-/achteruitspoelen door lang
/
. Wante drukken op de knoppen
Video bekijken
03
op
Speel tracks/videobestanden af met
de afstandsbediening en wissel van track/
/
. U kunt het
videobestand met
afspelen stopzetten met
.
Lees meer over het afspelen van en navigeren
in video-dvd’s (p. 48), audio-cd’s/dvd’s* (p.
45) of externe geluidsbronnen (p. 53).
Geldt voor cd-audio- en cd-/dvd-disks, USB en iPod®.
Geldt voor cd-/dvd-disks en USB.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
89
03 Audio en media
||
neer u vervolgens nogmaals kort op dezelfde
knoppen drukt kunt u de spoelsnelheid verhogen. Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere
snelheden voor- en achteruit te spoelen zijn.
U beëindigt het vooruit-/achteruitspoelen
,
of
door te drukken op de toets
op de toets
/
.
03
•
Radio luisteren
Via het audiosysteem in de auto kunt u de
radio beluisteren.
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in
(kies CH.A voor het linker beeldscherm of
CH.B voor het rechter beeldscherm).
2. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai TUNE naar de gewenste
bron (AM, FM1, DAB1* e.d.) en bevestig
uw keuze met
.
3. Kies een zender met een van de voorkeurtoetsen (0 – 9) op de afstandsbedie/
, waarna de
ning of druk op
radio op de eerstvolgende zender met
een hogere/lagere frequentie afstemt.
Lees meer over Radio (p. 32).
•
Tv kijken*
Via de mediaspeler in de auto kunt u tv kijken.
54
90
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in
(kies CH.A voor het linker beeldscherm of
CH.B voor het rechter beeldscherm).
2. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai TUNE naar TV en bevestig
.
uw keuze met
3. Kies een zender met een van de voorkeurtoetsen (0 – 9) op de afstandsbedie/
, waarna de tv
ning of druk op
op de eerstvolgende zender met een
hogere/lagere frequentie afstemt.
Lees meer over TV - instelling* (p. 75).
Gerelateerde informatie
•
•
Menu-overzicht - RSE* (p. 98)
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* (p. 82)
Audio en media - menu-overzicht
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de menu’s van het audio- en mediasysteem.
RADIO
•
•
•
AM (p. 91)54
FM (p. 91)
DAB (p. 92)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (p. 93)
CD/DVD Data (p. 93)
DVD Video (p. 94)
iPod (p. 94)
USB (p. 95)
Bluetooth-functie voor media (p. 95)
AUX (p. 96)
TV - instelling (p. 97)
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE) (p. 98)
TEL.
•
Bluetooth handsfree (p. 96)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 23)
•
Audio en media - menufuncties (p. 26)
03 Audio en media
Menu-overzicht - AM
Gerelateerde informatie
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AM-radio.
Hoofdmenu AMA
Presets weergeven
Zie voetnoot
B
Scan
Audio-instellingen
Zie voetnoot C
Klankpodium
Zie voetnoot D
Zie pagina
(p. 35)
(p. 41)
(p. 31)
(p. 31)
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Menu-overzicht - FM
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor FM-radio.
Hoofdmenu FM1/FM2
Zie pagina
TP
(p. 37)
Radiotekst tonen
(p. 40)
Presets tonen
Zie voetnoot A
03
(p. 35)
Scan
(p. 41)
Nieuws-instellingen
(p. 38)
Geavanceerde instellingen
Equalizer
Zie voetnoot E
A
B
C
D
E
(p. 31)
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt niet voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
De menu-opties voor de audio-instellingen zijn identiek
voor alle geluidsbronnen.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
REG
(p. 40)
Alternatieve frequentie
(p. 40)
EON
(p. 37)
TP-favoriet instellen
(p. 37)
PTY-instellingen
(p. 38)
91
03 Audio en media
||
Alle FM-instellingen resetten
Audio-instellingen
Klankpodium
Zie voetnoot
03
B
Equalizer
Zie voetnoot C
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*
(p. 41)
(p. 30)
Hoofdmenu DAB1*/DAB2*
Zie pagina
Ensemble programmeren
(p. 42)
PTY-filter
(p. 38)
(p. 31)
(p. 31)
PTY-filter uitschakelen
Radiotekst tonen
Volumecompensatie
(p. 32)
Presets tonen
Alle audio-instellingen resetten
A
B
C
(p. 30)
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
•
•
92
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
(p. 44)
Audio-instellingen
(p. 30)
Zie voetnoot A
Scan
Klankpodium
Zie voetnoot B
Equalizer
(p. 38)
Zie voetnoot C
(p. 39)
(p. 35)
(p. 41)
A
Geavanceerde instellingen
DAB-verbinding
B
C
(p. 43)
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Alle DAB-instellingen resetten
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DAB-radio*.
DAB-band
(p. 43)
Subkanalen
(p. 43)
PTY-tekst weergeven
(p. 38)
(p. 31)
(p. 31)
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
03 Audio en media
Menu-overzicht - CD Audio
Menu-overzicht - CD/DVD Data
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD Audio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD/DVD Data.
Hoofdmenu CD Audio (Diskmenu)
Zie pagina
Hoofdmenu CD/DVDA Data
(Diskmenu)
Willekeurige weergave
(p. 48)
Afspelen
Scan
(p. 47)
Audio-instellingen
(p. 30)
Klankpodium
Zie voetnoot A
Equalizer
Zie voetnoot
A
B
B
(p. 31)
Stop
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
A
(p. 45)
(p. 45)
Willekeurige weergave
(p. 48)
Map herhalen
(p. 46)
Volgende titel
(p. 45)
Volgende audiotrack
(p. 45)
Scan
(p. 47)
Audio-instellingen
(p. 30)
(p. 31)
Gerelateerde informatie
•
•
Pause
Zie pagina
Klankpodium
Zie voetnoot B
Equalizer
Zie voetnoot C
B
C
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
03
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
(p. 31)
(p. 31)
93
03 Audio en media
Menu-overzicht - DVD Video
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DVD Video.
03
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Hoofdmenu DVDA Video
(Diskmenu)
Zie pagina
DVD-menu
(p. 48)
Play/pause/verder
(p. 48)
Pop-upmenuA*video en tv*
Stop
(p. 48)
Ondertitels
(p. 48)
Taal van audiospoor kiezen
(p. 48)
(p. 49)
DivX® VOD-code
(p. 49)
Audio-instellingen
Zie pagina
Willekeurig
(p. 48)
Scan
(p. 47)
Druk op OK/MENU terwijl u een videobestand afspeelt of tv* kijkt om het popupmenu te openen.
Audio-instellingen
(p. 30)
Beeldinstellingen
Zie voetnoot B
Geldt alleen voor High Performance Multimedia en Premium Sound Multimedia.
Bronmenu
Zie voetnoot B
Hoek
(p. 30)
DVD-hoofdmenu
Zie voetnoot C
DVD-hoofdmenuC
A
B
Klankpodium
(p. 31)
Equalizer
(p. 31)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Menu-overzicht - iPod
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor iPod®.
Hoofdmenu iPodA
A
Geavanceerde instellingen
94
Volumecompensatie
C
(p. 50)
Equalizer
(p. 26)
Zie voetnoot C
(p. 31)
(p. 31)
(p. 48)
Volumecompensatie
(p. 32)
(p. 48)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het
kijken van tv.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt
af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor DVD Video.
Gerelateerde informatie
•
•
Klankpodium
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
A
B
C
Geldt niet voor Performance.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
03 Audio en media
Menu-overzicht - USB
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor USB.
Hoofdmenu USBA
Afspelen
Pause
Zie pagina
(p. 53)
A
B
C
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt niet voor Performance.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
Menu-overzicht - Media Bluetooth
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Media Bluetooth®.
Hoofdmenu Media BluetoothA
Zie pagina
Willekeurig
(p. 48)
Ander apparaat
(p. 58)
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 59)
Stop
(p. 53)
Willekeurig
(p. 48)
Map herhalen
(p. 53)
Scan
(p. 47)
USB-apparaat kiezen
(p. 51)
Volgende titel
(p. 53)
Bluetooth-softwareversie in auto
(p. 59)
Volgende audiotrack
(p. 53)
Audio-instellingen
(p. 30)
Scan
(p. 47)
Audio-instellingen
(p. 30)
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Klankpodium
Zie voetnoot B
Equalizer
Klankpodium
Zie voetnoot B
Equalizer
Zie voetnoot C
(p. 31)
Zie voetnoot C
03
(p. 31)
(p. 31)
(p. 31)
95
03 Audio en media
||
Volumecompensatie
Alle audio-instellingen resetten
03
A
B
C
(p. 32)
Menu-overzicht - AUX
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AUX.
(p. 30)
Geldt niet voor Performance.
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Bluetooth®-handsfreesysteem.
Hoofdmenu AUX
Zie pagina
AUX-ingangsvolume
(p. 54)
Hoofdmenu Bluetooth®handsfreeA (Telefoonmenu)
Zie pagina
Audio-instellingen
(p. 30)
Bellijst
(p. 61)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Klankpodium
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Zie voetnoot
A
Equalizer
Zie voetnoot B
Volumecompensatie
Alle audio-instellingen resetten
A
B
(p. 31)
•
•
Alle gesprekken
(p. 61)
Gemiste oproepen
(p. 61)
Beantwoorde
gesprekken
(p. 61)
Gekozen nummers
(p. 61)
Gespreksduur
(p. 61)
(p. 31)
(p. 32)
(p. 30)
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
96
Menu-overzicht - Bluetoothhandsfreesysteem
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Telefoonboek
(p. 63)
Zoeken
(p. 65)
Nieuw contact
(p. 66)
Verkorte nummers
(p. 68)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
03 Audio en media
vCard ontvangen
(p. 68)
Geheugenstatus
(p. 68)
Voicemailnummer
Telefoon uit
A
Telefoonboek wissen
(p. 69)
Telefoon wijzigen
(p. 58)
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 59)
(p. 61)
(p. 58)
Menu-overzicht - tv
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor tv*.
Geldt niet voor Performance.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Telefooninstellingen
Herkenbaar
Hoofdmenu TV*
Zie pagina
Land kiezen
(p. 77)
Presets sorteren
(p. 77)
Autostore
(p. 77)
Scan
(p. 77)
Audio-instellingen
(p. 31)
(p. 56)
Klankpodium
Geluiden en volume
(p. 62)
Telefoonboek
downloaden
(p. 63)
Bluetooth-softwareversie in auto
(p. 59)
Zie voetnoot A
Equalizer
Zie voetnoot B
Bel-opties
Automatisch opnemen
03
(p. 61)
A
B
(p. 31)
(p. 31)
Volumecompensatie
(p. 32)
Alle audio-instellingen resetten
(p. 30)
Geldt alleen voor Premium Sound Multimedia.
Geldt niet voor Performance.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
97
03 Audio en media
||
Pop-upmenuA*video en tv*
03
Druk op OK/MENU terwijl u
een videobestand afspeelt of
tv* kijkt om het pop-upmenu
te openen.
Zie
pagina
Beeldinstellingen
(p. 50)
Bronmenu
Zie voetnoot B
DVD-hoofdmenu
Zie voetnoot
C
DVD-hoofdmenuC
A
B
C
(p. 26)
(p. 48)
(p. 48)
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het
kijken van tv.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt
af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor DVD Video.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Menu-overzicht - RSE*
TV-kinderslot
Overzicht van de mogelijk menu-opties en
instellingen van het RSE-systeem.
Alle RSE-instellingen resetten
RSE-menu’s beeldscherm voorin
Om het menu te openen dient u eerst RSE te
kiezen onder MEDIA vanaf het beeldscherm
voorin. Druk vervolgens op OK/MENU om
het menu te openen. Draai aan TUNE totdat u
de gewenste optie hebt bereikt en bevestig
uw keuze met OK/MENU. U kunt ook gebruik
maken van de afstandsbediening (p. 79) en
de toetsenset op het stuurwiel.
U kunt instellingen verrichten voor elk van de
beeldschermen apart (links en rechts) of voor
beide beeldschermen.
Menu linker RSE-monitor, Menu rechter
RSE-monitor en Menu beide RSEmonitoren:
Uitschakelen/Inschakelen
RADIO
MEDIA
RSE-instell.
Dempen
Display uit
Afstandsbediening (front) uit
55
56
57
98
Pop-upmenu RSE55
Druk op
op de afstandsbediening (p.
79) terwijl er een videobestand wordt weergegeven of tv* wordt gekeken om het popupmenu te openen. U kiest menu-opties met
het scrolwiel en de toetsen op de afstandsbediening.
Schermformaat
Beeldinstellingen
Modus Dag/Nacht
Bronmenu56
DVD-menu57
RSE-menu’s beeldschermen achterin
Druk op
op de afstandsbediening (p.
79) nadat u een bron (bijvoorbeeld Disk) hebt
gekozen om de RSE-menu’s voor de beeldschermen achterin te openen.
U kiest menu-opties met het scrolwiel en de
toetsen op de afstandsbediening.
RADIO
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het kijken van tv*.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor DVD Video.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Menu voor AM, FM1, FM2, DAB1* en
DAB2*:
Ondertitels
Modus Dag/Nacht
Taal van audiospoor kiezen
Display uit
Modus Dag/Nacht
Geavanceerde instellingen
AUX-instellingen resetten
Display uit
Modus Dag/Nacht
iPod-menu RSE
Alle RSE-instellingen resetten
Display uit
iPod-menu
MEDIA
Cd-audio-menu RSE
Diskmenu
Disk-instellingen resetten
Willekeurig
USB-menu RSE
Modus Dag/Nacht
USB-menu
Display uit
Willekeurig
iPod-instellingen resetten
Willekeurige weergave
Map herhalen
Bluetooth®-menu RSE
Modus Dag/Nacht
DivX® VOD-code
Bluetooth-menu
Display uit
USB-apparaat kiezen
Willekeurig
Disk-instellingen resetten
Modus Dag/Nacht
Modus Dag/Nacht
Cd-/dvd-data-menu RSE
Display uit
Display uit
Diskmenu
USB-instellingen resetten
Bluetooth-instellingen resetten
Willekeurige weergave
AUX-menu RSE
Tv-menu RSE*
Map herhalen
AUX-menu
TV-menu
DivX® VOD-code
AUX-ingangsvolume
Land kiezen
Modus Dag/Nacht
Modus Dag/Nacht
Autostore
Display uit
Display uit
Scan
AUX-instellingen resetten
Modus Dag/Nacht
Disk-instellingen resetten
Dvd-video-menu RSE
A/V-AUX-menu RSE
Display uit
Diskmenu
A/V AUX-menu
Tv-instellingen resetten
DVD-menu
03
A/V AUX-ingangsvolume
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
99
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 90)
Audio en media - menufuncties (p. 26)
Multimediasysteem voor achterpassagiers (RSE)* (p. 82)
03
100
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
03
101
04 Alfabetisch register
04
A
B
DVD............................................................ 45
A/V-AUX-ingang........................................ 86
Achterste bedieningspaneel
Audiosysteem....................................... 28
Batterij
afstandsbediening................................ 81
hoofdtelefoon....................................... 85
E
Afstandsbediening..................................... 79
batterij vervangen................................. 81
Bedieningselementen
middenconsole..................................... 23
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten.......................................................... 37
Beeldinstellingen........................................ 50
Ambient Surround Sound.................... 22, 30
Bellen......................................................... 60
Audio en media
het systeem bedienen..........................
inleiding................................................
menufuncties........................................
menu-overzicht.....................................
overzicht...............................................
Bluetooth®
gesprek naar mobiel.............................
handsfree..............................................
media....................................................
microfoon uit.........................................
streaming audio....................................
23
22
26
90
23
Audiosysteem............................................ 22
functies................................................. 29
overzicht............................................... 23
AUX-ingang......................................... 23, 51
Beelschermen achterin.............................. 84
61
60
54
61
54
C
Entertainmentsysteem achterpassagiers.. 82
Equalizer.................................................... 31
G
Geluid
achterste bedieningspaneel................. 28
Ambient Surround Sound............... 22, 30
Hoofdtelefoonaansluiting...................... 28
Instellingen............................................ 29
Geluidspodium.......................................... 31
Gesprek
functies................................................. 60
inkomend.............................................. 60
CD.............................................................. 45
H
D
DAB-radio............................................ 32, 41
Digitale radio (DAB).................................... 41
Draadloze hoofdtelefoon........................... 85
102
Hoofdtelefoon
batterij vervangen................................. 85
draadloos.............................................. 85
Hoofdtelefoonaansluiting............... 28, 84, 85
04 Alfabetisch register
I
P
Infotainment
brontoetsen.......................................... 23
spraakherkenning................................. 69
Programmatypes radio (PTY)..................... 38
Infotainment (Audio en media)................... 22
R
iPod®, aansluiting...................................... 52
Radio......................................................... 32
DAB................................................ 32, 41
RSE - Rear Seat Entertainment system..... 82
Bluetooth®.......................................
60
69
63
63
56
Toetsensets op stuurwiel........................... 23
RDS............................................................ 36
M
inkomend gesprek................................
spraakherkenning.................................
telefoonboek.........................................
telefoonboek, snelkoppeling................
telefoon registreren...............................
TV............................................................... 75
U
54
USB, aansluiting........................................ 52
Mediaspeler......................................... 32, 44
compatibele bestandsformaten............ 50
USB-ingang............................................... 51
Media
Menufuncties audio en media................... 26
Menufuncties RSE..................................... 82
Microfoon................................................... 61
Mobiele telefoon
aansluiten.............................................
handsfree..............................................
spraakherkenning.................................
telefoon registreren...............................
56
60
69
56
MY CAR........... 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
N
Nieuwsuitzendingen................................... 38
04
S
Sensus......................................................... 7
Signaalingang, extern.......................... 23, 51
V
Spraakherkenning mobiele telefoon.......... 69
Verkeersinformatie (TP) ............................. 37
Stuurwiel
Toetsenset............................................ 23
Volume.......................................................
beltoon, telefoon...................................
externe geluidsbron..............................
snelheids-/geluidscompensatie............
Telefoon................................................
telefoon/mediaspeler............................
T
Telefoon
aansluiten.............................................
bellen....................................................
gesprekken aannemen.........................
handsfree..............................................
23
62
54
32
62
62
Volvo Sensus............................................... 7
56
60
61
60
103
04 Alfabetisch register
04
104
Volvo Car Corporation TP 16749 (Dutch), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising