Volvo S60 2014 Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2014 Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
BESTE VOLVO-BEZITTER,
DANK U DAT U GEKOZEN HEBT VOOR VOLVO!
Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo
zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en
comfort van u en uw passagiers vooropgestaan.
Een Volvo is een van de veiligste auto’s ter
wereld. Uw Volvo is ook ontworpen om aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen
te voldoen.
Om nog meer plezier van uw auto te hebben,
raden wij u aan om vertrouwd te raken met de uitrusting, de instructies en de onderhoudsinformatie in deze eigenaarshandleiding.
Inhoud
01 Inleiding
02 MY CAR
Inleiding....................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digitale gebruikershandleiding in auto........ 8
Verkoop van auto...................................... 10
Verkoop van auto met Volvo On Call*....... 11
Informatie op internet................................ 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR - paden.......................................
MY CAR - menu-opties.............................
MY CAR - voertuiginstellingen..................
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen...................................................
MY CAR- systeeminstellingen..................
MY CAR - steminstellingen.......................
MY CAR - klimaatinstellingen...................
MY CAR - internetinstellingen...................
MY CAR - informatie.................................
03 Audio en media
14
15
15
17
Audio en media.........................................
Audio en media - overzicht.......................
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen...................................................
Audio en media - menufuncties................
Symbolen op het beeldscherm.................
Favorieten.................................................
Audio en media - audio-instellingen.........
Audio en media - algemene audio-instellingen........................................................
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen................................................
Equalizer instellen.....................................
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling..........................................
Radio.........................................................
Radiozenders zoeken...............................
Automatisch radiozenders zoeken............
Radiozenderlijst........................................
Handmatig radiozenders zoeken..............
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan.....................................................
RDS-functies.............................................
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten.........................................................
01 02 03
2
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
20
22
22
23
24
26
27
27
29
31
32
32
33
34
35
35
35
36
36
37
37
38
39
40
Inhoud
Verkeersinformatie (TP).............................
Radioprogrammatypes (PTY)....................
Volumeregeling voor onderbrekende
RDS-functies.............................................
Radiotekst.................................................
Automatisch radiofrequenties updaten
(AF)............................................................
Digitale radio (DAB)*..................................
Digitale radio (DAB)* - subkanaal..............
DAB naar DAB link....................................
Mediaspeler..............................................
Cd/Dvd*....................................................
Vooruit-/achteruitspoelen.........................
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden........................................
Media zoeken............................................
Afspelen en navigeren bij DVD Video.......
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video.........................................................
Beeldinstellingen.......................................
Harde schijf (HDD)*...................................
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten........................................................
Externe geluidsbron via AUX/
USB*-ingang.............................................
40
40
41
41
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang aansluiten...................................... 51
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron............................................... 52
Media Bluetooth®...................................... 52
Stembediening..........................................
Taalkeuze voor stembediening.................
Hulpfuncties voor stembediening.............
Stembediening - instellingen....................
Stembediening - stemcommando’s.........
Stembediening - snelcommando’s...........
Stembediening - mobiele telefoon............
Stembediening - radio..............................
Stembediening - multimedia.....................
Auto met internetaansluiting.....................
Automodem*.............................................
Apps..........................................................
Webbrowser..............................................
TV - instelling*...........................................
Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst...........
Tv* - voorkeur kijker..................................
Informatie over actueel tv*-programma....
Teletekst*..................................................
Wegval van ontvangst tv*-kanaal..............
Afstandsbediening*...................................
Afstandsbediening* - functies...................
Afstandsbediening* - batterij vervangen...
Audio en media - menu-overzicht.............
03 03 03
41
42
42
42
43
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen................................................... 53
Bluetooth®-eenheid registreren................ 54
Automatische aansluiting
Bluetooth®-eenheid................................... 55
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen........... 56
Bluetooth®-eenheid loskoppelen.............. 56
Bluetooth®-eenheid verwijderen............... 57
Bluetooth®-handsfreesysteem.................. 57
Bluetooth® -handsfreesysteem - overzicht........................................................... 58
Gespreksfuncties...................................... 59
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen................................................
Telefoonboek............................................
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken.......................................................
Telefoonboek - tekentabel toetsenset op
middenconsole.........................................
Telefoonboek - contactpersonen zoeken.
59
60
61
61
62
63
64
65
65
66
67
67
68
69
70
71
73
74
76
78
78
79
79
79
80
81
82
82
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
3
Inhoud
04 Alfabetisch register
Menu-overzicht - AM................................
Menu-overzicht - FM................................
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*.....
Menu-overzicht - CD/DVD Audio..............
Menu-overzicht - DVD Video....................
Menu-overzicht - harde schijf (HDD).........
Menu-overzicht - iPod..............................
Menu-overzicht - USB..............................
83
83
84
84
85
86
86
87
Alfabetisch register................................... 92
03 04
Menu-overzicht - Media Bluetooth®......... 87
Menu-overzicht - AUX............................... 88
Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfreesysteem..................................................... 88
Menu-overzicht - webbrowser.................. 89
Menu-overzicht - tv*................................. 90
4
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Inhoud
5
INLEIDING
01 Inleiding
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op het
reguliere instructieboekje.
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst het instructieboekje. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd
contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
N.B.
Het instructieboekje is te downloaden als
app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie
www.volvocars.com.
01
Volvo Sensus
Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke Volvo-beleving. Sensus bundelt informatie, entertainment en autofuncties voor een
probleemloos bezit.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie
tussen de verschillende hoofdstukken.
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen.
©
Volvo Car Corporation
Instructieboekje in mobiele apparaten
Wanneer u in uw auto zit, wilt u alles onder
controle hebben. In de interactieve wereld
van vandaag betekent dit dat u, wanneer het
ú uitkomt, wilt kunnen beschikken over informatie, communicatie en entertainment. Sensus reikt u al onze oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld aan en biedt u
de mogelijkheid tot intuïtieve bediening van
de verschillende autofuncties.
Volvo Sensus presenteert tal van functies van
uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke wijze op het display van de middenconsole. Volvo Sensus biedt de mogelijkheid tot
personalisering van de auto met een eenvoudig te hanteren bedieningsinterface. Er zijn
instellingen te verrichten onder Instellingen
van de auto, Audio en media, Klimaat e.d.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
01 Inleiding
||
Met de knoppen en bedieningselementen op
de middenconsole en het rechter toetsenblok* op het stuurwiel kunt u functies activeren en deactiveren en tal van instellingen verrichten.
01
Overzicht
Bij het bedienen van MY CAR worden alle
instellingen getoond die verband houden met
het besturen en bedienen van de auto, zoals
City Safety, sloten en alarm, automatische
ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL*,
*,NAV* en CAM* kunt u andere bronnen,
systemen en functies activeren, zoals AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigatie* en
Park Assist-camera*.
Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende hoofdstukken in
het instructieboekje of het bijbehorende supplement.
Digitale gebruikershandleiding in auto
Het instructieboekje is weer te geven op het
beeldscherm in de auto1. De informatie is
doorzoekbaar en de navigatie tussen de verschillende hoofdstukken verloopt eenvoudig.
Digitale gebruikershandleiding openen - druk
op de knop MY CAR op de middenconsole,
druk op OK/MENU en kies
Gebruikershandleiding.
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is schematisch – het aantal functies en de
locatie van de knoppen is afhankelijk van de
gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
Voor elementaire navigatie, zie Het systeem
bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).
Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Navigatie* - NAV, zie het aparte supplement.
Audio en media - RADIO, MEDIA, TEL*,
zie de desbetreffende hoofdstukken in dit
supplement.
Instellingen van de auto - MY CAR, zie
MY CAR (p. 14).
Auto met internetaansluiting *, zie
desbetreffend supplement (Sensus Infotainment).
Klimaatregeling, zie Instructieboekje.
Park Assist-camera - CAM*, zie Instructieboekje.
1
8
Geldt voor bepaalde automodellen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Startpagina van de gebruikershandleiding.
U hebt vier opties om in het instructieboekje
de informatie te vinden die u zoekt:
01 Inleiding
• Zoeken - Zoekfunctie om een artikel te
Gebruik het schrijfwiel om een zoekterm in te
voeren, bijvoorbeeld ‘veiligheidsgordel’.
aIA
• Categorieën - Alle artikelen geordend
1. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
||}
vinden.
naar categorieën.
• Favorieten - Snelkoppeling naar favoriete artikelen.
•
Quick Guide - Een selectie van artikelen
voor veelgebruikte functies.
N.B.
Het instructieboekje is niet raadpleegbaar
tijdens het rijden.
Zoeken
2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers of speciale tekens of om te zoeken,
draait u aan TUNE, totdat een van de
opties (zie verklaring in volgende tabel) in
de lijst voor het wisselen van invoerstand
(2) verschijnt en druk vervolgens op OK/
MENU.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
MEER
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
OK
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel).
Voer de zoekopdracht uit. Draai
aan TUNE om een treffer te kiezen en druk vervolgens op om
OK/MENU het bijbehorende
artikel te openen.
01
Tussen kleine en hoofdletters
wisselen met OK/MENU.
Van het tekstwiel naar het zoekveld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE. Eventuele
verkeerde spelling wissen met
EXIT. Om terug te gaan naar het
tekstwiel op OK/MENU drukken.
Let op: de cijfer- en lettertoetsen
op het bedieningspaneel kunnen
worden gebruikt bij bewerkingen
in het zoekveld.
Categorieën
De artikelen van het instructieboekje zijn
geordend naar hoofdcategorieën en ondercategorieën. Hetzelfde artikel ligt mogelijk in
meerdere categorieën zodat het gemakkelijker te vinden is.
Draai aan TUNE om door de categorieboom
te navigeren en druk op OK/MENU om een
categorie (aangeduid met
) of artikel (aan) te openen. Druk op EXIT om
geduid met
terug te gaan naar de vorige weergave.
Favorieten
Hier vindt u de artikelen die als favorieten zijn
opgeslagen. Om een artikel als favoriet te
markeren, zie de rubriek "In een artikel navigeren" hieronder.
}}
9
01 Inleiding
01
||
Draai aan TUNE om in de favorietenlijst te
navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te openen. Druk op EXIT om terug te
gaan naar de vorige weergave.
Quick Guide
Hier vindt u een aantal artikelen om de meest
gebruikte functies van de auto te leren kennen. De artikelen zijn ook via categorieën
bereikbaar, maar staan hier om er snel bij te
kunnen.
Draai aan TUNE om in de Quick Guide te
navigeren en druk op OK/MENU om een artikel te openen. Druk op EXIT om terug te
gaan naar de vorige weergave.
In een artikel navigeren
een artikel als favoriet toe te voegen/te
verwijderen.
Gemarkeerde link - naar een gelinkt artikel gaan.
Speciale teksten - als het artikel waarschuwings-, belangrijk- of NB-teksten
bevat, worden het bijbehorende symbool
en het aantal van dergelijke teksten in het
artikel getoond.
Draai aan TUNE om de links door te nemen
of een artikel omhoog of omlaag te schuiven.
Als het beeldscherm naar het begin/eind van
een artikel is geschoven, zijn de opties Home
en Favoriet bereikbaar door een stap
omhoog/omlaag te gaan. Druk op OK/MENU
om de keuze/gemarkeerde link te activeren.
Druk op EXIT om terug te gaan naar de
vorige weergave.
Gerelateerde informatie
•
Informatie op internet (p. 11)
Verkoop van auto
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
de gebruikersgegevens en de systeeminstellingen naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling te resetten.
Om de fabrieksinstellingen te resetten, drukt
u op MY CAR op de middenconsole en kiest
u Instellingen Resetten naar
fabrieksinstellingen.
De gebruikersgegevens worden gereset (bijv.
voor apps, webbrowser) en alle persoonlijke
instellingen in menu's (bijv. klimaatinstellingen, voertuiginstellingen) krijgen de oorspronkelijke fabrieksinstelling.
Bij auto's met Volvo On Call, VOC* worden de
in de auto opgeslagen persoonlijke instellingen gewist. Om het VOC-abonnement te
stoppen, zie Verkoop van auto met Volvo On
Call* (p. 11).
Gerelateerde informatie
•
•
Home - naar de startpagina van de
gebruikershandleiding gaan.
Favoriet - het artikel als favoriet toevoegen/verwijderen. U kunt ook op de FAVknop op de middenconsole drukken om
10
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Volvo ID (p. 11)
01 Inleiding
Verkoop van auto met Volvo On Call*
Informatie op internet
Volvo ID
Als de auto met Volvo On Call, VOC is uitgerust, is het belangrijk om de eigenaar bij de
dienst te wijzigen.
Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.
Volvo ID is uw persoonlijke ID die u toegang
biedt tot diverse diensten3.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen
op My Volvo, een persoonlijke webpagina
voor u en uw auto.
•
My Volvo - Uw persoonlijke website voor
u en uw auto.
•
Auto met internetaansluiting* - bepaalde
functies en diensten vereisen dat u uw
auto hebt geregistreerd op een persoonlijke Volvo ID, bijv. om een adres van een
kaartdienst op internet rechtstreeks naar
uw auto te kunnen sturen.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID wordt
gebruikt bij het inloggen op de mobiele
app Volvo On Call.
VOC is een aanvullend pakket met veiligheids-, beveiligings- en comfortdiensten. Bij
verkoop van de auto is het belangrijk om de
eigenaar bij de dienst te wijzigen.
Voorbeeld van diensten:
De VOC-dienst afsluiten
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de VOC-dienst af te sluiten.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om
persoonlijke instellingen in de auto te resetten
naar de oorspronkelijke fabrieksinstelling2, zie
Verkoop van auto.
De VOC-dienst starten
Het is zeer belangrijk dat de VOC-dienst van
eigenaar wisselt, zodat de vorige eigenaar
geen diensten meer in de auto kan uitvoeren.
Neem contact op met een erkende Volvodealer bij verkoop van de auto.
QR-code
Voor het uitlezen van de QR-code hebt u een
QR-codelezer nodig die als extra programma
(app) verkrijgbaar is voor tal van mobiele telefoons. QR-codelezers zijn bijvoorbeeld te
downloaden via App Store, Windows Phone
of Google Play.
N.B.
Om nog steeds gebruik van deze diensten
te kunnen maken, moet het oude inlogaccount worden geüpgraded naar Volvo ID.
Voordelen van Volvo ID
•
Een gebruikersnaam en een wachtwoord
voor online diensten, d.w.z. u hoeft
slechts één gebruikersnaam en één
wachtwoord te onthouden.
•
Bij het wijzigen van een gebruikersnaam/
wachtwoord voor een dienst (bijv. VOC)
worden deze ook automatisch voor
andere diensten gewijzigd (bijv. My Volvo)
Gerelateerde informatie
•
2
3
01
Informatie op internet (p. 11)
Geldt alleen voor auto's die met internet kunnen worden verbonden.
Het aanbod aan diensten kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
11
01 Inleiding
01
||
Een Volvo ID aanmaken
Om een Volvo ID aan te maken, moet u uw
persoonlijke e-mailadres aangeven en de
instructies volgen die u in een e-mail ontvangt
om de registratie te voltooien. Een Volvo ID
kan via de volgende diensten worden aangemaakt:
•
My Volvo web - Geef het e-mailadres aan
en volg de instructies.
•
Bij een auto met internetaansluiting* Geef het e-mailadres aan in de app die
Volvo ID vereist en volg de instructies. Of
druk op de verbindingsknop
op de
middenconsole en kies Apps, Installatie
en volg de instructies.
•
Volvo On Call, VOC* - De nieuwste versie
van de VOC-app laden. Kies voor het
aanmaken van een Volvo ID op de startpagina en volg de instructies.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
12
Informatie op internet (p. 11)
Apps (p. 73)
Auto met internetaansluiting (p. 70)
Verkoop van auto (p. 10)
Verkoop van auto met Volvo On Call* (p.
11)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
kiezen/aan te vinken of de gekozen functie in het geheugen op te slaan.
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals City Safety,
sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
TUNE - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel
draaien om een stap omhoog/omlaag te
gaan door de menu-opties.
Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het
aanbod verschilt per markt.
EXIT
EXIT-functies
Bediening
Afhankelijk van de functie waarop de aanwijzer staat op het moment van het indrukken
van EXIT en het menuniveau, kan het volgende gebeuren:
Navigatie in deze menu’s vindt plaats met
knoppen op de middenconsole of met de
rechter stuurtoetsen.
•
•
•
•
•
telefoongesprek wordt afgewezen
actuele functie wordt afgebroken
ingevoerde tekens worden gewist
laatst ingevoerde keuzes worden geannuleerd
u beweegt omhoog in het menusysteem.
Kort en lang indrukken kunnen verschillende
resultaten opleveren.
Bij lang indrukken springt u naar het hoogste
menuniveau (hoofdbronweergave), van waaruit u alle functies/menugroepen van de auto
kunt bereiken.
MY CAR - opent het menusysteem MY
CAR.
OK/MENU - knop op de middenconsole
indrukken of het duimwiel op het stuurwiel om de gemarkeerde menu-optie te
14
02 MY CAR
MY CAR - paden
MY CAR is een menugroep voor hantering
van tal van autofuncties, zoals het instellen
van de klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.
Het actuele menuniveau staat bovenaan op
het beeldscherm van de middenconsole. De
zoekpaden naar de verschillende functies van
het menusysteem worden als volgt aangegeven:
Instellingen Auto-instellingen
Slotinstellingen Portieren open
Bestuurdersdeur:dan alle.
Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop
u een functie kunt opzoeken en aanpassen
met de toetsenset op de middenconsole:
1. Druk op de knop MY CAR op de middenconsole.
2. Druk op het duimwiel.
3. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Instellingen, met het duimwiel en druk
vervolgens op het duimwiel – er wordt
een submenu geopend.
4. Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Auto-instellingen, en druk op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
5. Ga naar Slotinstellingen en druk op het
duimwiel – er wordt een nieuw submenu
geopend.
6. Ga naar Portieren open en druk op het
duimwiel – er wordt een vervolgmenu met
selecteerbare opties geopend.
7. Markeer een van de opties Alle portieren
en Bestuurdersdeur:dan alle met het
duimwiel en druk op het duimwiel – de
gemarkeerde optie wordt gekozen.
MY CAR - menu-opties
MY CAR is een menugroep waar veel functies
van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en
de sloten.
02
8. Sluit de programmering af door de
menu’s één voor één te verlaten door
EXIT telkens kort in te drukken of deze
eenmaal lang in te drukken.
De procedure verloopt geheel identiek voor
de bedieningsknoppen op de middenconsole
(p. 14): OK/MENU, EXIT en de draaiknop
TUNE.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - menu-opties (p. 15)
Voorbeeld van de normaalweergave voor MY
CAR.
Druk op MY CAR op de middenconsole om
de normaalweergave voor MY CAR te openen. In de normaalweergave wordt de status
voor bepaalde bestuurdersondersteunende
systemen in het bovenste deel van het beeldscherm weergegeven, samen met de status
voor de functie Start/Stop* in het onderste
deel van het beeldscherm.
Met een druk op OK/MENU gaat u naar de
menubron My Car waar de volgende opties
staan:
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
•
•
My S601
Verbruiksinfo
DRIVE-E2/Hybride3
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
Bandenspanning
Hybrid3
Instellingen
My Car
Gebruikershandleiding
Hier vindt u informatie over de aandrijving van
de auto. Kies uit de volgende rubrieken:
My S601
My Car
My S601
Op het beeldscherm staan alle bestuurdersondersteunende systemen aangegeven - u
kunt ze hiervandaan activeren of deactiveren.
Rijstatistiek
My Car
Verbruiksinfo
Hybride
• Stroomtoevoer
Op het display verschijnt informatie over
de motor die de auto aandrijft en de richting van de stroom.
• Rij-instellingen
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijstanden van de auto.
Op het display verschijnen historische gegevens over het gemiddelde stroom-3 en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.
• Milieutips
Drive-E2
Bandenspanning
My Car
DRIVE-E
Hier vindt u onder meer een beschrijving van
de opzet van Volvo’sDrive-E-concept. Kies uit
de volgende rubrieken:
• Start/Stop
Hier vindt u informatie over het Start/
Stop-systeem.
1
2
3
16
• Milieutips
Afhankelijk van het automodel.
Geldt voor de S60, V60 en XC60.
Geldt voor de V60 Plug-in Hybrid.
Hier vindt u tips, adviezen en een
beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
My Car
Bandenspanning
Op het beeldscherm staat informatie over het
bandenspanningscontrolesysteem van de
auto - u kunt het systeem hiervandaan activeren of deactiveren.
Instellingen
My Car
Instellingen
De menu’s zijn als volgt opgebouwd:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus
onder Instellingen. Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn
zogeheten opties – het aanbod verschilt per
markt.
Wanneer u kunt kiezen uit activering/Aan of
deactivering/Uit van een bepaalde functie,
verschijnt er een vakje:
Aan: Aangevinkt vakje.
Uit: Leeg vakje.
•
Kies Aan/Uit met OK en verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
Menu's onder instellingen
• Auto-instellingen, zie MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
• Rijondersteuning, zie MY CAR -
bestuurdersondersteunende systemen (p.
19)
02 MY CAR
• Systeemopties, zie MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
• Instellingen stembediening, zie MY
CAR - steminstellingen (p. 22)
• Klimaatinstellingen, zie MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
• Internetinstellingen, zie MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
• Volvo On Call, staat in een apart boekje
beschreven.
• Opties FAV-toets - een veel gebruikte
functie in MY CAR koppelen aan de FAVknop, zie Favorieten (p. 32)
• Informatie, zie MY CAR - informatie (p.
24)
• Resetten naar fabrieksinstellingen -
alle gebruikersgegevens worden gereset
en alle instellingen in alle menu's krijgen
de oorspronkelijke fabrieksinstelling.
Gebruikershandleiding
My Car
Gebruikershandleiding
Het beeldscherm toont de digitale gebruikershandleiding (p. 8).
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - paden (p. 15)
MY CAR - voertuiginstellingen
De menu-optie voertuiginstellingen in de
menugroep MY CAR bedient veel functies van
de auto, zoals autosleutelgeheugen en vergrendelingsinstellingen voor portieren.
Auto-instellingen
Sleutelgeheugen
Slotinstellingen
Akoestische bevestiging
Aan
Uit
Lichtbevestiging portiervergrend.
Aan
Aan
Uit
Uit
Slotinstellingen
Automatische portiervergrendeling
Aan
Uit
Portieren open
Lichtsignaal bij ontgrendeling
Aan
Uit
Minder bescherming
Minder bescherming activeren
Alle portieren
Aan
Bestuurdersdeur:dan alle
Uit
keyless entry ontgrendel
Vragen bij uitstappen
Alle deuren open
Aan
Willekeurig portier
Uit
Portieren aan één zijde
Beide voorportieren
02
Instellingen buitenspiegels
17
02 MY CAR
||
Spiegels inklappen bij vergrendel.
02
Duur 'follow me home'
Actieve Dual-Xenon verlichting
Aan
Uit
Aan
Uit
30 sec.
Uit
60 sec.
Spiegel links omlaag bij achteruit
90 sec.
Extra verlichting
Aan
Aan
Uit
Uit
Driemaal richtingaanwijzer
Aan
Spiegel rechts omh. bij achteruit
Uit
Actief grootlicht
Aan
Aan
Verlichting overdag
Uit
Aan
Lichtinstellingen
Uit
Tijdelijk linksrijdend verkeer
Vloerverlichting
Aan
Sfeerverlichting
Tijdsduur 'approach'-verl.
Uit
Uit
Bandenspanning
Stel bandenspan. af
of
Tijdelijk rechtsrijdend verkeer
Bandmonitoring
Uit
Aan
Aan
30 sec.
Uit
Uit
60 sec.
90 sec.
18
Bochtverlichting
Aan
Binnenverlichting
Kleuren sfeerverlichting
Uit
02 MY CAR
Niv. stuurbekrachtiging
Laag
Midden
Hoog
Cross Traffic Alert (CTA)
Aan
Uit
MY CAR bestuurdersondersteunende
systemen
Met de menu-optie bestuurdersondersteunende systemen in de menugroep MY CAR
bedient u de functies zoals Collision Warning
en Rijbaanassistent.
Rijondersteuning
Uit
Auto instellingen resetten
Van alle menu’s onder Auto-instellingen worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
MY CAR - informatie (p. 24)
Aan
Uit
02
Aan bij starten
Aan
Uit
Collision Warning
Hogere gevoeligheid
Snelheid op infotainmentscherm
Aan
Lane Departure Warning
Collision Warning
Aan
Uit
Waarschuwingsafstand
Kort
Normaal
Lang
Signaaltoon
Aan
Uit
Lane Departure Warning
Aan
Uit
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Aan
Uit
Assistance instellingen
Volledige functie
Alleen stuurhulp
Alleen vibratie
Informatie verkeersborden
19
02 MY CAR
||
Informatie verkeersborden
Afstandswaarschuwing
Aan
Aan
Uit
Uit
02
Snelheidswaarschuwing
Driver Alert
Aan
Aan
Uit
Uit
DSTC
Aan
Uit
City Safety
Aan
Uit
BLIS
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
MY CAR - informatie (p. 24)
MY CAR- systeeminstellingen
De menu-optie systeeminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als tijd en
taal.
Systeemopties
Tijdsinstellingen
Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.
24-uurs klok
Aan
Uit
Zomertijd
Auto
Aan
Uit
Aan
Uit
Tijd automatisch
Aan
Uit
Locatie
20
02 MY CAR
Taal
Geeft de taal aan voor teksten op het
beeldscherm en het instrumentenpaneel.
Taal: Bestuurdersscherm
Geeft de taal aan voor teksten op het
instrumentenpaneel.
Afst. en brandstofeenh.
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
Screensaver
Aan
Uit
Bij selectie van deze optie wordt de
schermweergave automatisch vervangen door een leeg scherm, wanneer u
enige tijd geen schermfunctie gebruikt.
MY CAR - informatie (p. 24)
02
Hulptekst weergeven
Aan
Uit
Celsius
Bij markering van deze optie verschijnt
uitleg bij de actuele schermweergave.
Fahrenheit
Systeemopties resetten
Geeft de eenheid aan voor weergave
van de buitentemperatuur en instelling
van de klimaatregeling.
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
De actuele schermweergave verschijnt
echter weer, wanneer u gebruik maakt
van een van de knoppen of bedieningselementen van het beeldscherm.
l/100km
Temperatuureenheid
•
•
Van alle menu’s onder Systeemopties
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
21
02 MY CAR
MY CAR - steminstellingen
02
Adaptatie spreker
(p.
65)
Snelheid synth. stem
(p.
65)
Instellingen stembediening
Zie
Spraakintroductie
(p.
65)
Snel
Lijst van spraakcommando's
(p.
67)
Midden
Langzaam
A
Navigatiecommando's
•
•
•
Radiocommando's
Mediacommando's
Telefooncommando's
Standaard
22
Geldt alleen als Volvo's navigatiesysteem* is geïnstalleerd.
Gerelateerde informatie
A
(p.
65)
De menu-optie klimaatinstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.
Klimaatinstellingen
Autom. aanjager
Normaal
Hoog
Globale commando's
Gebruikersinstelling
MY CAR - klimaatinstellingen
Getrainde gebruiker
De menu-optie steminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als spraakinstructie en commandolijst voor stembediening.
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
MY CAR - informatie (p. 24)
Laag
Recirculatie timer instelling
Aan
Uit
Autom. ontdooien achter
Aan
Uit
Autom. verw. bestuurdersstoel
Aan
Uit
Autom. stuurwielverwarming
Aan
Uit
02 MY CAR
Luchtkwaliteitssysteem
Aan
Uit
MY CAR - internetinstellingen
De menu-optie internetinstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als
Bluetooth® en Wi-Fi.
Klimaatinstellingen resetten
Internetinstellingen
Zie
Van alle menu’s onder Klimaatinstellingen worden de fabrieksinstellingen hervat.
Aansluiten via
(p. 70)
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
MY CAR - informatie (p. 24)
Automodem
Bluetooth
Access Point Name
Bluetooth
(p. 54)
Wi-Fi hotspot auto
(p. 71)
02
Wi-Fi hotspot auto
(p. 71)
Naam
(p. 54)
Wachtwoord
Geen
Automodem
Datagebruik
Provider
Roaming
Gerelateerde informatie
(p. 71)
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
MY CAR - informatie (p. 24)
SIM-kaart blokkeren
Pincode van SIM wijzigen
23
02 MY CAR
MY CAR - informatie
02
De menu-optie informatie in menugroep MY
CAR hanteert functies als aantal sleutels en
VIN-nummer.
Informatie
Aantal sleutels
VIN-nummer
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
24
MY CAR (p. 14)
MY CAR - voertuiginstellingen (p. 17)
MY CAR - bestuurdersondersteunende
systemen (p. 19)
MY CAR- systeeminstellingen (p. 20)
MY CAR - steminstellingen (p. 22)
MY CAR - klimaatinstellingen (p. 22)
MY CAR - internetinstellingen (p. 23)
AUDIO EN MEDIA
03 Audio en media
Audio en media
03
Het audio- en mediasysteem omvat de functies radio (p. 35), mediaspeler (p. 43), tv
(p. 76)* en biedt u de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon (p. 57),
waarvoor u in bepaalde gevallen de stembediening (p. 63) kunt gebruiken. Het is mogelijk de auto aan te sluiten op internet (p. 70)
om muziek te ‘streamen’ via apps (p. 73).
De informatie verschijnt op een beeldscherm
van 7 inch boven aan de middenconsole. De
functies zijn te bedienen via knoppen op het
stuurwiel, op de middenconsole onder het
beeldscherm of via een afstandsbediening (p.
80)*.
beeld radio) weer als bij het afzetten van de
motor (bij auto’s met Keyless-systeem* moet
het bestuurdersportier dichtstaan).
Wanneer de transpondersleutel niet in het
contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15 minuten achtereen te gebruiken door
op de knop Aan/Uit te drukken.
handelsmerken die eigendom zijn van
Gracenote, Inc.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic
Bij het starten van de auto wordt het audioen mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en
weer ingeschakeld wanneer de motor is aangeslagen.
N.B.
Haal de transpondersleutel uit het contactslot als u het audio- en mediasysteem
gebruikt terwijl de motor afgezet is. Dit om
te voorkomen dat de accu onnodig ontladen raakt.
Vervaardigd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby Digital, Dolby Pro Logic
en de dubbele D zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ
Powered by Gracenote®
Als het audio- en mediasysteem actief is bij
het afzetten van de motor, wordt het de volgende keer dat u de sleutel naar sleutelstand
I of hoger draait, automatisch ingeschakeld
en geeft het dezelfde geluidsbron (bijvoor-
26
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gracenote (Gracenote-logo en -logotype),
"Powered by Gracenote" en Gracenote
MusicID zijn geregistreerde handelsmerken of
Bij de ontwikkeling en instelling van het geluid
werd gebruik gemaakt van het Audyssey
MultEQ-systeem om een eersteklas geluidsweergave te garanderen.
03 Audio en media
Audio en media - overzicht
Overzicht van de verschillende onderdelen
van het audio- en mediasystemen.
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen
Het audio- en mediasysteem is te bedienen
vanaf de middenconsole en voor een deel
vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de
stembediening (p. 63) of met de afstandsbediening (p. 80)*. De informatie wordt op
het beeldscherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
03
Toetsenset op stuurwiel.
7 inch beeldscherm. De grafische opzet
van het beeldscherm is variabel en hangt
af van de instellingen van het instrumentenpaneel, zie instructieboekje.
Bedieningspaneel op middenconsole.
AUX- en USB-ingangen voor externe
geluidsbronnen (p. 50) (bijv. iPod®).
A/V-AUX-ingang*.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 26)
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Vooruit/achteruit/zoeken - Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige
track op een disk, voorkeurzender van de
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
27
03 Audio en media
||
03
radio1 of hoofdstuk te gaan2. Lang
indrukken om een track op een cd vooruit/achteruit te spoelen of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te
zoeken.
Disc uitwerpen. Een disc blijft ca. 12
seconden lang in de uitgeworpen stand
staan. Om veiligheidsredenen wordt de
disc vervolgens automatisch weer naar
binnen getrokken.
SOUND - indrukken op de audio-instellingen (lage tonen, hoge tonen e.d.) te openen. Voor meer informatie, zie algemene
audio-instellingen (p. 33) .
OK/MENU - druk op het duimwiel op het
stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu’s te
bevestigen. Als u zich in de normaalweergave bevindt en op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu voor de gekozen
bron (bijvoorbeeld RADIO of MEDIA). Er
verschijnt een pijl naar rechts op het
scherm, als er onderliggende menu’s zijn.
VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
ON/OFF/MUTE - Bij kort indrukken
wordt de installatie ingeschakeld en bij
lang indrukken (totdat het scherm zwart
wordt) vindt uitschakeling plaats. Let erop
dat het complete Sensus-systeem (incl.
navigatie*- en telefoonfuncties) altijd
gelijktijdig wordt in-/uitgeschakeld. Kort
indrukken om het geluid uit te schakelen
(MUTE-functie) of opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
Opening voor het plaatsen/uitwerpen van
een disc.
Hoofdbronnen - indrukken om een
hoofdbron (bijv. RADIO, MEDIA) te kiezen. De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld FM-menu voor de radio) verschijnt.
Als u zich in een bron bevindt en op de
hoofdbronknop drukt, verschijnt er een
snelkoppelingsmenu.
1
2
28
Geldt niet voor DAB.
Geldt alleen voor dvd-discs.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
TUNE - draai aan het duimwiel op het
stuurwiel of aan de draaiknop op de middenconsole om door de tracks/mappen,
radio- en tv*-zenders of telefooncontacten te bladeren of door de keuzes op het
beeldscherm te navigeren.
EXIT - kort indrukken om omhoog te
gaan in het menusysteem, een actieve
functie te annuleren, telefoongesprekken
te beëindigen/weigeren of ingevoerde
tekens te wissen. Lang indrukken om de
normaalweergave of het hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) te openen, dat
hetzelfde is als de hoofdbronknoppen op
de middenconsole (6).
INFO - als er meer informatie beschikbaar
is dan op het scherm kan worden weer-
gegeven, druk dan op de knop INFO om
de resterende informatie te zien.
Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
FAV - in bepaalde bronnen is het mogelijk
een functie te koppelen aan de knop FAV.
De desbetreffende functie is vervolgens
eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Stembediening - indrukken om de stembediening te activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media (p. 26)
03 Audio en media
Audio en media - menufuncties
Het audio- en mediasysteem is te bedienen
vanaf de middenconsole en voor een deel
vanaf de stuurtoetsen, met behulp van de
stembediening of met de afstandsbediening
(p. 80)*. De informatie wordt op het beeld-
scherm boven aan de middenconsole gepresenteerd.
03
Het voorbeeld laat de navigatie naar verschillende functies zien als media vanaf de harde schijf van de auto worden afgespeeld.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
29
03 Audio en media
||
Hoofdbronknop - indrukken om van
hoofdbron te wisselen of het snelkoppelingsmenu van de actieve bron weer te
geven.
Normaalweergave - normale stand voor
de bron.
Snelkoppelingsmenu - toont de meest
gebruikelijke menukeuzes.
03
Snelmenu - snelstand bij draaien aan
TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender e.d. te veranderen.
actief of niet aangesloten is of dat de bron
leeg is.
Voor de beschikbare functies, zie Audio en
media - menu-overzicht (p. 82).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Bronmenu - functies en instellingen in de
actieve bron.
Bronkeuzemenu3 - toont de bronnen
waaruit kan worden gekozen.
Hoofdbronmenu - toont de hoofdbronnen die ook kunnen worden gekozen met
de hoofdbronknoppen (1).
Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen e.d.
Kies een hoofdbron door te drukken op een
hoofdbronknop (1) (bijv. RADIO, MEDIA).
Gebruik om door de menu’s van de bron te
navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/
MENU, EXIT of de hoofdbronknop (1).
Als de tekst op een menuregel lichtgrijs
gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie
niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet
aanwezig is op de auto, dat de bron niet
3
30
Alleen beschikbaar in de hoofdbronnen die meerdere bronnen hebben.
03 Audio en media
Symbolen op het beeldscherm
Overzicht van de symbolen die mogelijk in het
activiteits-/statusveld op het beeldscherm
verschijnen.
Symbool
Betekenis
Ongelezen sms-bericht.
De staven tonen de signaalsterkte van het mobiele telefoonnet en onder de staven
staat het gebruikte type aansluiting.
Microfoon uitgeschakeld.
Niet aangesloten op internet
via de automodem*A.
In het activiteits-/statusveld staan de lopende
activiteiten en in bepaalde gevallen hun status. Omdat de ruimte in het veld beperkt is,
worden niet voortdurend alle activiteits-/
statussymbolen weergegeven.
Symbool
Betekenis
Sluit aan op internet via de
automodem*A.
Aangesloten op internet via
de automodem*A.
Activiteits-/statusveld.
Symbool
Geluid uitgeschakeld (MUTE).
03
A
Alleen auto’s met Volvo On Call
Gerelateerde informatie
•
•
Auto met internetaansluiting (p. 70)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
De automodem*A aangesloten
op internet via roaming (bij
verblijf op een netwerk in het
buitenland).
Het symbool verschijnt als de
positie van de auto wordt verstuurd.
Betekenis
Telefoon verbonden.
Sluit aan op internet via
Bluetooth®.
Oproep gemist.
Aangesloten op internet via
Bluetooth®.
Lopend gesprek.
Niet aangesloten op internet
via Bluetooth®.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
31
03 Audio en media
Favorieten
Koppel een veelgebruikte functie aan de knop
FAV. U kunt één functie per bron in de hoofdbronnen radio, media en MY CAR koppelen
en bij een auto met internetverbinding ook
voor de webbrowser. De gekoppelde functie
kunt u vervolgens eenvoudig activeren met
een druk op FAV.
03
Favoriet koppelen
4. Kies in het menu de functie die u aan FAV
wilt koppelen.
> Wanneer de bron (bijvoorbeeld AM,
Bluetooth®) actief is, is de opgeslagen
functie met een korte druk op FAV te
activeren.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Audio en media (p. 26)
MY CAR (p. 14)
Radio (p. 35)
Mediaspeler (p. 43)
Auto met internetaansluiting (p. 70)
Audio en media - audio-instellingen
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave, maar is naar wens
aan te passen.
Instelling voor optimale
geluidsweergave
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor
optimale geluidsweergave met behulp van
digitale signaalverwerking.
Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd
op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto, de positie van de luisteraar
e.d.
Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij
rekening wordt gehouden met de stand van
de volumeknop, de radio-ontvangst en de rijsnelheid.
1. Kies een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA).
2. Kies een bron (bijvoorbeeld AM of
Bluetooth).
3. Druk in de normaalweergave van de bron
op OK/MENU en open het menu FAV.
Of druk lang op de knop FAV, totdat het
menu verschijnt.
4
32
Geldt voor bepaalde motoren.
De regelfuncties die in deze gebruikershandleiding nader verklaard worden (zoals Bass,
Treble en Equalizer) zijn uitsluitend bedoeld
om u de mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar wens af te stellen.
Actieve geluidsdemping4
De auto is uitgerust met actieve geluidsdemping die met behulp van het audiosysteem
het motorgeluid in de passagiersruimte
dempt. Microfoontjes in de plafondbekleding
registreren storende geluiden, waarna het
03 Audio en media
audiosysteem het geluid dempt door antigeluidssignalen voortbrengt.
Microfoontje in plafondbekleding - locatie en
aantal kunnen per automodel verschillen.
N.B.
Dek de microfoons in de auto niet af,
omdat anders een dreunend geluid uit het
audiosysteem kan komen.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 33)
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 34)
Audio en media - algemene audioinstellingen
• Volume navigatie - Het volume van de
stemsynthese van het navigatiesysteem*.
Algemene geluidsinstellingen voor het audioen mediasysteem.
• Volume stembediening - Het volume
Druk op SOUND om het menu met audioinstellingen te openen (Bass, Treble e.d.).
Draai aan TUNE om uw keuze (bijvoorbeeld
Treble) te markeren en druk op OK/MENU
om de keuze te bevestigen.
• Volume belsignaal - Het volume van de
Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.
Let erop dat u het volume alleen kunt aanpassen binnen een comfortabel bereik. Wanneer
een systeem actief is (bijvoorbeeld het navigatiesysteem), kunt u het volume aanpassen
door VOL naar de minimale/maximale stand
te draaien.
Draai TUNE verder om de overige opties te
markeren:
van de stemsynthese van de stembediening (p. 63).
beltoon van de auto voor een aangesloten mobiele telefoon (p. 57).
• Volume parkeerhulp - Het volume voor
• Vol. Cross Traffic Alert - Het volume
voor het CTA-systeem*.
• Volumecompensatie - Compensatie van
storende rijgeluiden in de passagiersruimte (p. 35).
• Reset audio-instelling - Herstelt de
fabrieksstandaard voor de audio-instellingen.
Gerelateerde informatie
• Premium sound - Geavanceerde audio-
•
• Bass – Niveau van de lage tonen.
• Treble - Niveau van de hoge tonen.
• Fader – Balans tussen luidsprekers voor
•
•
instellingen (p. 34).
en achter.
• Balans – Balans tussen luidsprekers links
03
de Park Assist*.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 34)
Audio en media - audio-instellingen (p.
32)
en rechts.
• Equalizer - Het geluidsniveau voor de
verschillende frequentiebanden (p. 35).
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
33
03 Audio en media
03
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen
1. Draai aan TUNE om Surround te markeren en druk op OK/MENU.
Pas de audio-instellingen voor radio en media
naar wens aan.
2. Ambient Surround Sound is Aan/Uit te
zetten met een druk op OK/MENU
Alle geavanceerde audio-instellingen zijn te
bereiken met een druk op SOUND, waarna
het menu voor audio-instellingen wordt
geopend. Draai aan TUNE om Premium
sound te markeren en druk op OK/MENU.
Het te hanteren niveau Ambient Surround
Sound is apart in te stellen, als voor Aan
gekozen is.
Audioprofiel
Het audioprofiel is te optimaliseren voor verschillende interieurzones. Het audioprofiel is
in te stellen op Bestuurdersstoel,
Achterbank of Gehele auto.
1. Draai aan TUNE om Klankpodium te
markeren en druk op OK/MENU.
2. Kies een audioprofiel door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Ambient Surround Sound
Ambient Surround Sound is Aan/Uit te zetten.
Wanneer u voor Aan hebt gekozen, hanteert
het systeem de instelling voor optimale
geluidsweergave. Normaal is dat DPL II en in
op het display. Als
dat geval verschijnt
de opname werd gemaakt met Dolby Digitaltechniek, vindt de weergave plaats met deze
instelling en verschijnt
op het display.
Wanneer u voor Uit hebt gekozen, is de driekanaals stereoweergave actief.
34
1. Draai aan TUNE om de niveau-instelling
te markeren en bevestig uw keuze met
OK/MENU.
2. Kies een niveau voor Ambient Surround
Sound door te draaien aan TUNE en
bevestig uw keuze met OK/MENU.
Lagetonenluidspreker
Het geluidsniveau voor de lagetonenluidspreker is apart in te stellen.
1. Draai aan TUNE om Subwoofer te markeren en druk op OK/MENU.
2. Kies het geluidsniveau door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Middenluidspreker
Het geluidsniveau voor de middenluidspreker
is apart in te stellen. Als de Ambient Surround
Sound is ingesteld op Aan, dan geldt DPL IImiddenlevel. Anders geldt 3-kanaals
middenlevel.
1. Draai aan TUNE om Center te markeren
en druk op OK/MENU.
2. Kies het geluidsniveau door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - audio-instellingen (p.
32)
•
Audio en media - algemene audio-instellingen (p. 33)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
Equalizer instellen (p. 35)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron (p. 52)
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling (p. 35)
03 Audio en media
Equalizer instellen
Met de equalizer kunt u het volumeniveau
aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
1. Druk op SOUND om het menu met
audio-instellingen te openen. Draai aan
TUNE om Equalizer te markeren en druk
op OK/MENU.
2. Kies een frequentieband door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
3. Pas de audio-instelling aan door te
draaien aan TUNE en bevestig uw keuze
met OK/MENU of annuleer de instelling
met EXIT. Doe hetzelfde voor de andere
frequentiebanden die u wilt aanpassen.
4. Druk na de audio-instelling op EXIT om te
bevestigen en terug te gaan naar de normaalweergave.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 34)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
5
Geluidssterkte instellen en
automatische volumeregeling
Stel de mate van compensatie van hinderlijke
rijgeluiden in de passagiersruimte in.
Het audiosysteem zorgt voor compensatie
van hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte door het volume aan te passen ten
opzichte van de rijsnelheid. Het compensatieniveau is in te stellen op Laag, Midden,
Hoog of Uit.
Radio
Het is mogelijk de radiofrequentiebanden AM5
en FM te beluisteren en in bepaalde gevallen
ook de digitale radio (DAB) (p. 42)*.
Een auto met internetaansluiting (p. 70) is
het eventueel mogelijk om webradiozenders
te beluisteren, zie Apps (p. 73).
03
1. Druk op SOUND om het menu met
audio-instellingen te openen. Draai aan
TUNE om Volumecompensatie te markeren en druk op OK/MENU.
2. Kies een niveau door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 34)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Bedieningselementen voor radiofuncties.
Voor de radiobediening, zie Het systeem
bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
35
03 Audio en media
||
AM5/FM-radio
•
•
•
Radiozenders zoeken (p. 36)
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 38)
RDS-functies (p. 39)
Digitale radio (DAB)*
03
•
•
•
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 42)
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 42)
DAB naar DAB link (p. 42)
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 38)
RDS-functies (p. 39)
Webradio
•
Apps (p. 73)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Radiozenders zoeken
Automatisch radiozenders zoeken
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 37) op met de radiozenders met de best
doorkomende signalen.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 37) samen, die voor het automatisch
radiozenders zoeken wordt gebruikt.
Bij het automatisch radiozenders zoeken (p.
36) wordt gebruik gemaakt van de door de
radio samengestelde zenderlijst. handmatig
radiozenders zoeken (p. 37) is ook mogelijk.
Als automatisch radiozenders zoeken is ingesteld (p. 36), kan in de normaalweergave en in
de zenderlijst worden gezocht.
Bij het zoeken van een zender kan worden
ingesteld of het radiozenders zoeken automatisch of handmatig moet gebeuren.
1. Ga in de FM-stand naar FM-menu
Zender afstemmen op.
2. Draai TUNE naar Zenderlijst of
Handmatig afstemmen en maak een
keuze met OK/MENU.
Menu-overzicht - AM (p. 83)
N.B.
Menu-overzicht - FM (p. 83)
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)* (p.
84)
Gerelateerde informatie
•
5
36
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Radio (p. 35)
Radiozenders zoeken in de
normaalweergave
1. Kort drukken - Druk in de FM-stand op
/
op de middenconsole (of op de
toetsenset op het stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
opgeslagen zender.
2. Lang drukken - Druk in de FM-stand op
/
op de middenconsole (of op de
toetsenset op het stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
beschikbare zender.
Radiozenders zoeken in de zenderlijst
1. Draai in de FM-stand aan TUNE, FMzenderlijst verschijnt.
2. Draai TUNE naar een zender en maak
een keuze met OK/MENU.
In de zenderlijst kan worden gewisseld tussen
automatisch en handmatig radiozenders zoeken (p. 37) door op INFO op de middenconsole te drukken.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
Radiozenders zoeken (p. 36)
Radiozenderlijst
Handmatig radiozenders zoeken
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
op met de radiozenders met de best doorkomende signalen. Dat biedt u de mogelijkheid
een zender te zoeken in gebieden waar u de
radiozenders en hun frequenties niet kent.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
(p. 37) op, maar u kunt ook handmatig radiozenders zoeken.
Het automatisch radiozenders zoeken (p. 36)
maakt gebruik van de samengestelde radiozenderlijst.
N.B.
De lijst vermeldt alleen de frequenties van
de zenders waarop u hebt afgestemd en
vormt dan ook geen complete lijst met alle
beschikbare radiofrequenties op de frequentieband van uw keuze.
Gerelateerde informatie
•
Radiozenders zoeken (p. 36)
Als handmatig radiozenders zoeken is ingesteld (p. 36), kan er in de normaalweergave
en in de frequentielijst worden gezocht.
Radiozenders zoeken in de
normaalweergave
03
1. Kort drukken - Druk in de FM-stand op
/
op de middenconsole (of op de
toetsenset op het stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
opgeslagen zender.
2. Lang drukken - Druk in de FM-stand op
/
op de middenconsole (of op de
toetsenset op het stuurwiel).
> De radio gaat naar de vorige/volgende
beschikbare zender.
Radiozenders zoeken in de
frequentielijst
1. Draai in de FM-stand aan TUNE, FMtuning verschijnt.
2. Draai TUNE naar een frequentie en maak
een keuze met OK/MENU.
In de frequentielijst kan worden gewisseld
tussen handmatig en automatisch radiozenders zoeken (p. 36) door op INFO op de middenconsole te drukken.
37
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
•
Radiozenders zoeken (p. 36)
Automatisch radiozenders zoeken (p. 36)
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display.
Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan
als voorkeurzenders, zodat u er eenvoudig op
kunt afstemmen.
–
Activeren/deactiveren in de AM-/FMstand onder AM-menu Tonen
Presets of FM-menu Tonen
Presets.
Digitale radio (DAB)*
03
U kunt per band 10 voorkeurzenders vastleggen. Opslag van voorkeurzenders is mogelijk
door lang op de gewenste sneltoets te drukken. Voor meer informatie, zie onder AM-/FMradio. U kiest een voorkeurzender met de
sneltoetsen.
Sneltoetsen.
AM6/FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld AM)
10 voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1. Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 36).
2. Houd een sneltoets enkele seconden
ingedrukt. De sneltoets is vervolgens te
gebruiken.
6
38
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder
eventuele subkanalen. Als er tijdens het
beluisteren van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend
het hoofdkanaal geregistreerd. Dit komt
omdat de subkanalen van tijdelijke aard zijn.
Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden
weergegeven waartoe het subkanaal
behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet
gebonden aan de kanalenlijst.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen
op het display.
03 Audio en media
–
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand DAB onder DAB-menu Tonen
Presets.
N.B.
Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie
ondersteunt niet alle functies die in de
DAB-standaard zitten.
Radiozenders zoeken (p. 36)
RDS (Radio Data System) verbindt FM-zenders in een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een dergelijk netwerk verstuurt
bepaalde informatie, zodat een RDS-radio
onder meer de volgende mogelijkheden biedt:
Audio en media - menufuncties (p. 29)
•
Automatisch overschakelen op een beter
doorkomende zender als de ontvangst in
een bepaald gebied slecht is7.
•
Zoeken op programmatype, zoals programmatypes8 of verkeersinformatie.
•
Weergeven van informatieve tekst over
het beluisterde radioprogramma9.
Gerelateerde informatie
•
•
RDS-functies
Met RDS kan de radio automatisch naar de
sterkste zender schakelen. RDS biedt de
mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie (TP) te ontvangen en naar bepaalde
soorten programma’s te zoeken (PTY).
N.B.
Bepaalde radiostations gebruiken geen
RDS of slechts bepaalde onderdelen van
deze functie.
breken. Als de cd-speler bijvoorbeeld actief
is, wordt de weergave daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende uitzending wordt
met een vooraf ingesteld volume afgespeeld,
zie vooraf ingesteld volume (p. 41). De radio
gaat naar de vorige geluidsbron en het vorige
volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.
De programmafuncties alarm, verkeersinformatie (TP) en programmatypes (PTY) worden
in volgorde van belangrijkheid weergegeven,
waarbij geldt dat alarm de hoogste prioriteit
geniet en de programmatypes de laagste.
Druk op EXIT om de onderbroken weergave
van de geluidsbron te hervatten en druk op
OK/MENU om de melding te verwijderen.
03
Gerelateerde informatie
•
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 40)
•
•
•
•
Verkeersinformatie (TP) (p. 40)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 40)
Radiotekst (p. 41)
Automatisch radiofrequenties updaten
(AF) (p. 41)
Als er een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op deze zender overschakelen en de
weergave van de actieve geluidsbron onder7
8
9
Geldt voor FM-radio.
Geldt voor DAB*-radio.
Geldt voor FM- en DAB*-radio.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
39
03 Audio en media
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking attent te maken op ernstige ongelukken
of calamiteiten. De melding ALARM! verschijnt op het display, wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.
03
Verkeersinformatie (TP)
Radioprogrammatypes (PTY)
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve geluidsbron onderbroken
voor verkeersinformatie via het RDS-netwerk
van de radiozender waarop is afgestemd.
Voor DAB*-radio kunnen een of meer radioprogrammatypes, bijv. pop en klassieke
muziek, worden gekozen. Na de keuze van
een programmatype vindt de navigatie alleen
plaats binnen de kanalen die het type uitzenden.
Het alarm kan tijdelijk worden onderbroken,
maar kan niet worden gedeactiveerd.
Het symbool TP geeft aan dat de functie
geactiveerd is. Als een zender in de lijst verkeersinformatie kan doorgeven, wordt dat
aangegeven met een fel verlicht TP op het
beeldscherm. TP is anders grijs van kleur.
Gerelateerde informatie
–
•
RDS-functies (p. 39)
Activeren/deactiveren in de FM-stand
onder FM-menu TP.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 39)
U kiest de programmatypes in de DAB-stand
onder DAB-menu Filteren
programmatype (PTY).
1. Draai TUNE naar het programmatype dat
moet worden aan-/uitgevinkt.
2. Vink het programmatype aan/uit met OK/
MENU.
3. Als de gewenste programmatypes zijn
gekozen, gaat u terug in het menusysteem met EXIT.
Als de functie actief is, verschijnt het PTYsymbool op het beeldscherm.
In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de
PTY-stand, zie DAB naar DAB link (p. 42).
Gerelateerde informatie
•
40
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
RDS-functies (p. 39)
03 Audio en media
Volumeregeling voor onderbrekende
RDS-functies
De onderbrekende RDS-functies, bijv. alarm
of verkeersinformatie (TP), worden weergegeven op het volume dat voor het programmatype is gekozen. Als u het volume tijdens de
onderbreking bijregelt, wordt het nieuwe
volume opgeslagen voor een volgende onderbreking.
Radiotekst
Sommige RDS-zenders geven informatie door
over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende artiesten e.d. Deze informatie kan op
het beeldscherm worden weergegeven. Er
kan radiotekst worden weergegeven voor FMen DAB*-radio.
–
Gerelateerde informatie
•
•
•
RDS-functies (p. 39)
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 40)
Verkeersinformatie (TP) (p. 40)
Activeren/deactiveren in de FM-/DABstand onder FM-menu Tonen of DABmenu Tonen.
Gerelateerde informatie
•
•
RDS-functies (p. 39)
Digitale radio (DAB)* (p. 42)
Automatisch radiofrequenties
updaten (AF)
De functie kiest automatisch de sterkste zender voor de ingestelde radiozender en kan
voor FM-radio worden geactiveerd.
Om een sterk zendersignaal op te kunnen
sporen moet de functie soms de gehele FMband doorzoeken.
Als de ingestelde radiozender is opgeslagen
als voorkeur (p. 38), wisselt de functie niet
van zender ook al is automatisch radiofrequenties updaten geactiveerd.
–
03
Activeer/deactiveer deze functie in de
stand FM onder FM-menu
Alternatieve frequentie.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 39)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
41
03 Audio en media
Digitale radio (DAB)*
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
DAB naar DAB link
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen (p. 35). De auto biedt ondersteuning voor
DAB, DAB+ en DMB.
Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit vertalingen van het hoofdprogramma
bestaan.
‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DABradio van een kanaal dat slecht of helemaal
niet te ontvangen is kan overschakelen op
hetzelfde kanaal in een andere kanaalgroep
met een betere ontvangst.
Als er een of meer subkanalen bestaan verlinks van de kanaalschijnt het symbool
naam op het beeldscherm. Als er slechts één
subkanaal bestaat verschijnt het symbool links van de kanaalnaam op het beeldscherm.
Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige
vertraging in de geluidsweergave optreden.
Vanaf het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en het nieuwe kanaal toegankelijk
wordt kan het geluid dan ook enige tijd stilvallen.
N.B.
Er is niet overal dekking voor DAB. Als er
geen dekking is, verschijnt de melding
Geen ontvangst op het beeldscherm.
03
Gerelateerde informatie
42
•
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan (p. 38)
Draai aan TUNE om het menu met subkanalen te bereiken.
–
•
•
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 40)
Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het
gekozen hoofdkanaal en niet via een ander
kanaal.
Gerelateerde informatie
Radiotekst (p. 41)
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 42)
DAB naar DAB link (p. 42)
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)* (p.
84)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio (DAB)* (p. 42)
•
Wordt geactiveerd/gedeactiveerd in de
DAB-stand onder DAB-menu DABDAB-verbinding.
Digitale radio (DAB)* (p. 42)
03 Audio en media
Mediaspeler
De mediaspeler kan audio- en videobestanden op cd's/dvd's en extern aangesloten
geluidsbronnen weergeven via de AUX-/USBingang of geluidsbestanden draadloos streamen (p. 52) op externe eenheden via
Bluetooth®. Met behulp van bepaalde mediaspelers kunt u tv* kijken en communiceren
met een mobiele telefoon (p. 57) via
Bluetooth®.
Het is mogelijk muziek op een disk/USB10 te
kopiëren naar de harde schijf (HDD) (p. 48)
van de auto.
Een auto met internetaansluiting (p. 70) is
het eventueel mogelijk om webradiozenders
en audioboeken te beluisteren en muziekdiensten te gebruiken, zie Apps (p. 73).
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
Menufuncties (p. 29).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® is de branchestandaard
voor muziekherkenning. De techniek wordt
gebruikt om hoesjes en muziekinformatie
voor cd's, digitale muziekbestanden op
opslagmedia en muziekdiensten op internet
te identificeren en leveren.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Audio en media (p. 26)
Stembediening - mobiele telefoon (p.
67)
Afstandsbediening* (p. 80)
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 49)
Cd/Dvd*
De mediaspeler (p. 43) kan voorbespeelde en
zelfgebrande cd’s/dvd’s afspelen.
De mediaspeler ondersteunt de volgende
soorten discs en bestanden en kan deze met
andere woorden afspelen:
•
Voorbespeelde cd’s/dvd’s (CD/DVD
Audio).
•
Voorbespeelde dvd's met video (DVD
Video).
•
Cd's/dvd's met geluidsbestanden branden.
03
Voor meer informatie over de ondersteunde
formaten, compatibele bestandsformaten, (p.
49).
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden niet kan lezen.
Knoppen voor de mediaspeler.
10
Afhankelijk van de markt.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
43
03 Audio en media
||
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
disk11 naar de harde schijf (HDD) (p. 48) van
de auto en de muziek vervolgens daarvandaan af te spelen.
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
03
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Afspelen en navigeren van CD/DVD
Audio
Start het afspelen van een bestand met een
druk op OK/MENU.
Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal afgespeeld is, worden de overige
bestanden in dezelfde map afgespeeld.
Nadat alle bestanden in een bepaalde map
zijn afgespeeld, wordt er automatisch van
map gewisseld.
Afspelen en navigeren van DVD Video
Draai aan TUNE om de trackstructuur van de
disk te bereiken. Navigeer in de structuur
door aan TUNE te draaien.
Voor het gebruik van DVD Video, zie Afspelen
en navigeren bij DVD Video (p. 46).
Start het afspelen van een track met een druk
op OK/MENU.
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en
harde schijf doorzocht. Lees meer over de
zoekfunctie (p. 45).
Afspelen en navigeren van zelfgebrande
cd's/dvd's
Wanneer er een disc met audio-/videobestanden in de speler wordt geplaatst, dient de
mapstructuur op de disc te worden ingelezen.
Afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de
hoeveelheid gegevens die erop staan, kan het
enige tijd duren voordat de weergave van
start gaat.
11
44
Draai aan TUNE om de mapstructuur van de
disk te bereiken of om in de categorieën te
zoeken. Navigeer in de structuur door aan
TUNE te draaien, kies de map met OK/
MENU en ga terug in de structuur met EXIT.
Bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Media zoeken
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 44)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 45)
Menu-overzicht - CD/DVD Audio (p. 84)
Menu-overzicht - DVD Video (p. 85)
Vooruit-/achteruitspoelen
U kunt audio- en videobestanden voor- en
achteruitspoelen.12
/
ingedrukt om audioHoud de knop
of videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl videobestanden op meerdere snelheden
voor- en achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen achtereen op de knoppen
/
om bij videobestanden sneller
voor- of achteruit te spoelen. Laat de toets
weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
03 Audio en media
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
Bij activering van deze functie worden de
tracks/audiobestanden in willekeurige volgorde13 afgespeeld.
Om de tracks/audiobestanden van de gekozen bron in willekeurige volgorde af te spelen:
1. Druk op OK/MENU.
2. Draai aan TUNE totdat Shuffle verschijnt.
3. Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB (p. 50),
disk (p. 43) en harde schijf (p. 48) doorzocht.
Media zoeken is bereikbaar vanuit de normaalweergave voor de bronnen Disk, USB
en HDD.
Druk om te gaan zoeken op OK/MENU en
kies Media zoeken.
Zoekfunctie
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Media Bluetooth® (p. 52)
1. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
Om over te schakelen op de invoer van
cijfers of speciale tekens of om de trefferslijst te openen dient u aan TUNE te
draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in navolgende tabel) in de lijst voor
het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
03
2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Kies, wanneer u tevreden bent met de
zoekterm, Zoeken.
> Er wordt gezocht. Het resultaat wordt
weergegeven en in de volgende categorieën gegroepeerd: artiesten, tracks,
genres, jaartallen en componisten.
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel).
12
13
Gebruik het schrijfwiel om zoektermen in te
voeren.
4. Draai TUNE naar een categorie en druk
op OK/MENU.
5. Draai aan TUNE om een medium te kiezen en druk op OK/MENU om de weergave te starten.
Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe geluidsbronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
45
03 Audio en media
03
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
MEER
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
Zoeken
Voer het media zoeken uit.
||}
Van het tekstwiel naar het
Kernwrd:-veld wisselen. De
cursor verplaatsen met TUNE.
Eventuele verkeerde spelling
wissen met EXIT. Om terug te
gaan naar het tekstwiel op OK/
MENU drukken.
Let op: de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel
kunnen worden gebruikt bij
bewerkingen in het Kernwrd:veld.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst
ingevoerde teken. Bij lang indrukken van
EXIT wist u alle ingevoerde tekens.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de
middenconsole tijdens de weergave van het
tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst.
Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat
de gewenste letter verschijnt en laat de toets
weer los. Ga verder met de volgende letter
enz. Met het indrukken van een volgende
46
toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.
Afspelen en navigeren bij DVD Video
Tijdens het afspelen van een DVD Video verschijnt er mogelijk een diskmenu op het display. Via het discmenu hebt u toegang tot
extra functies en instellingen om bijvoorbeeld
ondertitels, geluidstracks, scènes te kiezen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Systeem hanteren (p. 27). Hier volgt
een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er
geen beeld en staat Video niet
beschikbaar bij deze snelheid op het
beeldscherm. Het geluid wordt echter wel
weergegeven. Het beeld verschijnt weer,
zodra de rijsnelheid is gedaald tot onder
ca. 6 km/h.
03 Audio en media
Navigeren in eigen menu DVD Video
keuze en keert u terug naar de uitgangspositie (zonder een keuze te maken).
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video
Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door
te drukken op
/
op de middenconsole of op de toetsenset* op het stuurwiel.
Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat
de DVD Video dit ondersteunt, aangeven vanuit welke camerapositie een bepaalde scène
moet worden weergegeven.
Gerelateerde informatie
Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu
van de DVD Video.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Ga in de stand DISK naar DVD-videomenu
Geavanceerde instellingen Kijkhoek.
•
Camerahoek bij het afspelen van DVD
Video (p. 47)
Gerelateerde informatie
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 44)
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 45)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
46)
03
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten (p. 49)
Van hoofdstuk of titel veranderen
Draai aan TUNE om de lijst met hoofdstukken
te openen en erin te navigeren (bij het afspelen van een film wordt de film gepauzeerd).
Druk op OK/MENU om een hoofdstuk te kiezen en terug te keren naar de uitgangspositie
(als eerder een film werd afgespeeld, wordt
deze film voortgezet). Druk op EXIT om de
titellijst te openen.
In de titellijst kiest u een titel door te draaien
aan TUNE en bevestigt u uw keuze met OK/
MENU, waarna u terugkeert naar de lijst met
hoofdstukken. Druk op OK/MENU om uw
keuze te activeren en terug te keren naar de
uitgangspositie. Met EXIT annuleert u uw
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
47
03 Audio en media
Beeldinstellingen
Harde schijf (HDD)*
Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen
voor helderheid en contrast te wijzigen (op
voorwaarde dat de auto stilstaat).
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
disk/USB14 naar de harde schijf (HDD) van de
auto en de muziek vervolgens daarvandaan af
te spelen.
1. Druk op OK/MENU, kies voor
Beeldinstellingen en bevestig uw keuze
met OK/MENU.
03
2. Draai aan TUNE om de aan te passen
instelling te bereiken en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
3. Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
Druk om terug te keren naar de lijst met
instellingen op OK/MENU of EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media (p. 26)
Voor informatie over de ondersteunde formaten, zie compatibele bestandsformaten, (p.
49).
48
Afhankelijk van de markt.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Het systeem kan muziek op max. 8
niveaus in submappen kopiëren.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Mogelijke bestandsformaten om naar de
harde schijf te kopiëren
Muziek kopiëren naar harde schijf
Cd's/dvd's: mp3, wma, aac.
Mappen hebben het symbool
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
.
1. Druk op OK/MENU en kies HDD-menu.
2. Kies voor kopiëren vanaf disk/USB.
3. Kies eerst wat u wilt kopiëren en daarna
Doorgaan.
4. Bestemming selecteren voor de doellocatie van de gekopieerde muziek.
> Muziek importeren van disk/Muziek
importeren van USB
Verwijder de schijf/het USB-geheugen
niet voordat de overdracht bevestigd is
- Muziekbestanden geïmporteerd.
14
N.B.
Bij het kopiëren vanaf USB worden de
muziekbestanden die niet in mappen staan
niet zichtbaar, d.w.z. als ze in de root
staan. Deze nummers kunnen worden
geïmporteerd door importeren Alle tracks
te kiezen of de bestanden in mappen te
plaatsen.
Map of bestand hernoemen/verwijderen
1. Druk op OK/MENU en kies Bestand
hernoemen/verwijderen.
2. Markeer een map of bestand, druk op
OK/MENU en kies Hernoemen of Wis.
3. Gebruik het schrijfwiel om een nieuwe
naam in te voeren en druk daarna op
Opslaan.
Voor het hernoemen van een bestand kunt u
geen bestaande bestandsnaam gebruiken.
Het systeem houdt in dat geval de oude
bestandsnaam aan.
03 Audio en media
Afspelen en navigeren
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Afspeelvolgorde
De treffers wordt afgespeeld in de volgorde
waarin ze op de lijst staan. Druk voor een willekeurige afspeelvolgorde op OK/MENU en
kies Shuffle.
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en
harde schijf doorzocht. Lees meer over de
zoekfunctie (p. 45).
Opslaggegevens
Druk om de capaciteit en het gebruik van de
harde schijf te bekijken op OK/MENU en kies
Opslaginformatie.
Gerelateerde informatie
•
•
Mediaspeler (p. 43)
Menu-overzicht - harde schijf (HDD) (p.
86)
Mediaspeler - compatibele
bestandsformaten
Audioformaten
De mediaspeler kan tal van bestandstypen
afspelen en is compatibel met de formaten in
de volgende tabellen.
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Videoformaten
divx, avi, asf
Compatibele bestandsformaten voor
cd’s/dvd’s
Gerelateerde informatie
•
Afspelen en navigeren bij DVD Video (p.
46)
03
N.B.
Dubbelzijdige schijven van het zogeheten
dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn
dikker dan normale cd’s. Het is dan ook
niet zeker of dergelijke schijven kunnen
worden afgespeeld en storingen zijn
mogelijk.
Als een cd een mix van mp3- en CD-DAbestanden bevat, worden alle mp3-tracks
genegeerd.
Audioformaten
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Videoformaten
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Compatibele bestandsformaten via
USB-aansluiting
Het systeem biedt ondersteuning voor de
audio- en videoformaten in de onderstaande
tabel bij weergave via de USB-aansluiting.
49
03 Audio en media
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang
Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Op de geluidsinstallatie kan een externe
geluidsbron, bijvoorbeeld een iPod® of mp3speler, worden aangesloten (p. 51).
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Afspelen en navigeren
Een op de USB-ingang aangesloten geluidsbron is te bedienen via de geluidsregeling van
de auto. Een eenheid die is aangesloten op
de AUX-ingang valt echter niet te bedienen
via de geluidsregeling van de auto.
03
Draai aan TUNE om de mapstructuur te
bereiken of om in de categorieën te zoeken.
Navigeer in de structuur door aan TUNE te
draaien, kies de map met OK/MENU en ga
terug in de structuur met EXIT.
Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact
ingeschakeld is of de motor loopt), als het
apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting.
Het is mogelijk muziek te kopiëren van een
USB15 naar de harde schijf (HDD) (p. 48) van
de auto en de muziek vervolgens daarvandaan af te spelen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
15
50
Bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Start het afspelen van een bestand met een
druk op OK/MENU.
Wanneer een bepaald muziekbestand helemaal afgespeeld is, worden de overige
bestanden in dezelfde map afgespeeld.
Nadat alle bestanden in een bepaalde map
zijn afgespeeld, wordt er automatisch van
map gewisseld.
harde schijf doorzocht. Lees meer over de
zoekfunctie (p. 45).
USB-geheugen
Om het gebruik van een USB-geheugen te
vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden in het geheugen op te slaan. Het
inlezen duurt aanzienlijk langer, wanneer er
behalve compatibele muziekbestanden nog
andere bestanden op het opslagmedium
staan.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor
draagbare media die werken met USB 2.0
en het bestandssysteem FAT32 en kan
1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/bestanden in elke map. Een uitzondering daarop vormt het hoogste
niveau, dat tot 1000 submappen/bestanden kan bevatten.
N.B.
Bij gebruik van een langer USB-geheugen
wordt geadviseerd een USB-adapterkabel
te gebruiken. Dit om mechanische slijtage
aan de USB-ingang en het aangesloten
USB-geheugen tegen te gaan.
Media zoeken
U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en
Mp3-speler
Veel mp3-spelers werken met hun eigen
bestandssysteem die niet ondersteund wor-
03 Audio en media
den door het infotainmentsysteem. Om een
dergelijke mp3-speler te kunnen gebruiken
binnen het systeem, dient de speler in de
stand USB Removable device/Mass
Storage Device te staan.
iPod®
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang aansluiten
Via een van de aansluitingen in de middenconsole is het mogelijk een externe geluidsbron (zoals een iPod® of mp3-speler) aan te
sluiten op het audiosysteem.
De tekst USB lezen verschijnt op het display,
terwijl het systeem de bestanden op het
opslagmedium inleest. Afhankelijk van de
bestandsstructuur en het aantal bestanden
kan het enige tijd duren voordat alles ingelezen is.
N.B.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor de
meeste iPod®-modellen die in 2005 of later
gemaakt zijn.
Het systeem ondersteunt alleen de weergave van audiobestanden van iPod®.
N.B.
N.B.
Om het afspelen te starten moet u de bron
iPod® kiezen (en niet USB).
Wanneer u muziek op een aangesloten
iPod® beluistert, hanteert het audio- en
mediasysteem een menustructuur vergelijkbaar met die van de iPod®.
Om schade tegen te gaan wordt de USBaansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of
als een aangesloten USB-eenheid te veel
stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard voldoet). Als de volgende keer dat u
het contact inschakelt, blijkt dat de storing
verdwenen is, wordt de USB-aansluiting
automatisch opnieuw geactiveerd.
Aansluitingspunten voor externe geluidsbronnen.
Geluidsbron aansluiten:
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron (p. 52)
•
•
•
Menu-overzicht - AUX (p. 88)
Menu-overzicht - iPod (p. 86)
Menu-overzicht - USB (p. 87)
03
1. Druk op MEDIA, draai TUNE naar de
gewenste geluidsbron USB, iPod of AUX
en druk op OK/MENU.
> Als u USB kiest, verschijnt USB
aansluiten op het display.
Gerelateerde informatie
•
Externe geluidsbron via AUX/USB*ingang (p. 50)
2. Sluit uw geluidsbron aan op een van de
aansluitingen in het opbergvak van de
middenconsole (zie voorgaande afbeelding).
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
51
03 Audio en media
Geluidssterkte instellen voor externe
geluidsbron
Met deze functie kunt u het volume instellen
voor een externe geluidsbron (p. 50). Als het
volume te hoog of te laag staat, kan de
geluidskwaliteit achteruitgaan.
03
Bij aansluiting van een externe geluidsbron
(zoals een mp3-speler of iPod®) op de AUXingang verschilt het ingestelde volume van
deze geluidsbron mogelijk van het volume
waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de
radio) speelt. Corrigeer dit door het ingangsvolume van de ingang aan te passen: Druk op
de knop MEDIA, kies AUX-menu AUXingang en kies vervolgens de volume-instelling Standaard of Boost.
N.B.
Als het volume van de externe geluidsbron
te hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit achteruitgaan. De geluidskwaliteit
kan ook achteruitgaan als de speler wordt
bijgeladen wanneer het audio- en mediasysteem in de stand AUX staat. Laad de
speler in dat geval niet via de 12V-aansluiting bij.
Gerelateerde informatie
52
•
Audio en media - geavanceerde audioinstellingen (p. 34)
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Media Bluetooth®
De mediaspeler in de auto is uitgerust met
Bluetooth® en kan draadloos ‘streaming
audio’-bestanden afspelen op externe eenheden met Bluetooth® zoals mobiele telefoons
en laptops.
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 54).
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Bepaalde functies zijn te koppelen aan de
knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op
de knop FAV, zie Favorieten (p. 32).
Afspelen en navigeren
Navigatie en regeling van het geluid zijn te
verrichten via de toetsen op de middenconsole of via de toetsenset op het stuurwiel. Bij
sommige externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens bepaalde functies van de mobiele telefoon op afstand
bedienen, zie Bluetooth®-handsfreesysteem
(p. 57). Wissel tussen de hoofdbronnen TEL
en MEDIA om de functies van de desbetreffende bronnen te gebruiken.
03 Audio en media
N.B.
Bluetooth®-mediaspelers
moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) en
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). De speler dient AVRCP versie 1.3
en A2DP 1.2 te hanteren. Anders werken
bepaalde functies mogelijk niet.
Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en
externe mediaspelers zijn volledig compatibel met de Bluetooth®-functie van de
mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u
contact op te nemen met een erkende
Volvo-dealer voor informatie over compatibele telefoons en externe mediaspelers.
N.B.
De mediaspeler van de auto kan alleen
audiobestanden afspelen via de
Bluetooth®-functie.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of
audiobestanden (p. 45)
•
Menu-overzicht - Media Bluetooth® (p.
87)
Bluetooth®-eenheid aansluiten en
loskoppelen
en een media-eenheid
foon
van eenheid wisselen (p. 56).
en u kunt
De auto is voorzien van Bluetooth® en kan
draadloos communiceren met andere
Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 54).
U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/
identificeerbaar te zijn, alleen moet
Bluetooth® wel zijn geactiveerd.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch aansluiting op de auto
plaats als deze wordt gestart. De naam van
de aangesloten eenheid verschijnt in de normaalweergave van de bron. Druk op OK/
MENU voor aansluiting op een andere eenheid en kies van eenheid wisselen (p. 56).
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het
bereik van de auto komt. Om een eenheid
handmatig los te koppelen - Bluetooth in de
eenheid deactiveren. Om de registratie van
een Bluetooth®-eenheid in de auto ongedaan
te maken, kies Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57). De auto zal daarna niet meer
automatisch naar deze eenheid zoeken.
03
Telefoon aangesloten als telefoon en als mediaeenheid.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
Media Bluetooth® (p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een tele-
53
03 Audio en media
Bluetooth®-eenheid registreren
Bluetooth®-eenheden
03
U kunt twee
tegelijk
hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en een media-eenheid en u kunt van
eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik
maken van de telefoon, terwijl u via ‘streaming
audio’-bestanden beluistert. Het is mogelijk
de auto aan te sluiten op internet (p. 70) via
de internetverbinding van de mobiele telefoon.
U kunt maximaal 15 externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid
slechts eenmaal te registreren. Na het registreren hoeft de eenheid niet langer zichtbaar/
identificeerbaar te zijn, alleen moet
Bluetooth® wel zijn geactiveerd.
opties wordt aangegeven hoe u een telefoon
aansluit. Het aansluiten van een media-eenheid (p. 52) verloopt op dezelfde manier, maar
in dat geval is de hoofdbron het beginpunt
MEDIA.
U kunt op twee manieren eenheden aansluiten: ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit
de auto ofwel zoekt u de auto vanaf de
externe eenheid. Als de ene manier niet
werkt, kunt u de andere proberen.
Als u zich niet in de normale weergave voor
de telefoon bevindt, drukt u op TEL in de
middenconsole.
Bij een update van het besturingssysteem
van de telefoon wordt de telefoonregistratie mogelijk onderbroken. Verwijder de
telefoon dan, zie Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57) en sluit hem opnieuw
aan.
54
1. Maak de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de gebruiksaanwijzing bij de externe
eenheid of bezoek www.volvocars.com.
2. Druk op OK/MENU en kies Nieuwe
telefoon zoeken (voor een media-eenheid Nieuw apparaat zoeken).
> De auto zoekt vervolgens naar
beschikbare Bluetooth®-eenheden,
wat ongeveer een minuut kan duren.
3. Kies de aan te sluiten Bluetooth®-eenheid
in de lijst en bevestig uw keuze met OK/
MENU.
4. Controleer of de aangegeven cijfercode in
de auto overeenkomt met die op de
externe eenheid. Accepteer in dat geval
op beide punten.
N.B.
Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af
van de vraag of dezelfde eenheid al dan niet
eerder aangesloten was. Bij de onderstaande
aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het
de eerste keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen
andere eenheid is aangesloten. In de aansluit-
Alternatief 1 - externe eenheid zoeken
via het menusysteem in de auto
Voorbeeld van normale weergave voor de telefoon.
5. Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en
de berichtfuncties van de telefoon.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten.
Als de aansluiting is mislukt, drukt u op EXIT
en sluit u aan volgens Alternatief 2.
03 Audio en media
Alternatief 2 - Auto zoeken met het
Bluetooth®-systeem van de externe
eenheid
1. Druk op OK/MENU, kies Auto
herkenbaar maken en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
2. Zoek met de externe eenheid naar
Bluetooth®-eenheden.
> De eenheid zoekt vervolgens naar
beschikbare Bluetooth®-eenheden,
wat ongeveer een minuut kan duren.
3. Kies de naam van de auto op het scherm
van de externe eenheid.
4. Controleer of de aangegeven cijfercode in
de auto overeenkomt met die op de
externe eenheid. Accepteer in dat geval
op beide punten.
5. Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en
de berichtfuncties van de telefoon.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Automatische aansluiting Bluetooth®eenheid
Wanneer er een Bluetooth®-eenheid in de
auto geregistreerd (p. 54) staat, vindt er automatische aansluiting plaats wanneer de auto
wordt gestart.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik
ligt, vindt automatisch aansluiting plaats. Als
de laatst aangesloten eenheid niet beschikbaar is, probeert het systeem een eerder
geregistreerde eenheid aan te sluiten.
03
Druk op EXIT voor aansluiting op een andere
eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten
(p. 54) of andere geregistreerde eenheid kiezen (p. 56).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Wanneer de externe eenheid is aangesloten,
verschijnt de Bluetooth®-naam van de
externe eenheid op het display van de auto
waarna de eenheid via de auto kan worden
bediend.
55
03 Audio en media
Andere Bluetooth®-eenheid kiezen
Als er meerdere aangesloten eenheden in de
auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen. De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 54)
zijn aan de auto.
Andere media-eenheid kiezen
03
1. Controleer of de externe eenheid
Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de
handleiding van de externe eenheid.
2. Druk op MEDIA, kies Bluetooth-menu
en daarna Ander apparaat.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
Van telefoon wisselen
1. Controleer of de externe eenheid
Bluetooth® heeft geactiveerd, zie de
handleiding van de externe eenheid.
2. Druk op TEL, kies Telefoonmenu en
daarna Telefoon wijzigen.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun
Bluetooth®-naam op het display van
de middenconsole.
56
3. Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens
aangesloten.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Bluetooth®-eenheid loskoppelen
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch
losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik
van de auto komt.
Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld, kunt u een eventueel lopend gesprek
voortzetten met behulp van de ingebouwde
microfoon en luidspreker van de mobiele telefoon.
Het handsfree-systeem wordt gedeactiveerd
bij het afzetten van de motor en het openen
van een portier16.
Om de registratie van een Bluetooth®-eenheid in de auto ongedaan te maken, zie
Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 57). De
auto zal daarna niet meer automatisch naar
deze eenheid zoeken.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
•
•
Media Bluetooth® (p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
03 Audio en media
Bluetooth®-eenheid verwijderen
Bluetooth®-eenheid
Als u de geregistreerde
niet langer wenst te gebruiken, kunt u deze
verwijderen (registratie ongedaan maken). De
auto zal daarna niet meer automatisch naar
deze eenheid zoeken.
Bluetooth®-handsfreesysteem
Bluetooth®
Een mobiele telefoon met
is
draadloos aan te sluiten op de auto.
N.B.
Niet alle mobiele telefoons zijn volledig
compatibel met de handsfree-functie van
het audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvodealer voor informatie over compatibele
telefoons.
Media-eenheid verwijderen
In de normaalweergave in media drukt u op
OK/MENU en kiest u Bluetooth-menu
Ander apparaat Apparaat verwijderen.
Telefoon verwijderen
In de normaalweergave voor telefoon drukt u
op OK/MENU en kiest u Telefoonmenu
Telefoon wijzigen Apparaat verwijderen.
Gerelateerde informatie
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
U moet de eenheid eerst registreren en aan
de auto koppelen (p. 54).
•
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Het audio- en mediasysteem werkt dan als
handsfree en biedt u de mogelijkheid om
enkele functies van uw mobiele telefoon op
afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon via de knoppen op de telefoon bedienen
of de telefoon nu aangesloten is of niet.
•
•
Media
(p. 52)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
03
Activeren
•
Bluetooth®
Bluetooth® (p. 52). Wissel tussen de hoofdbronnen TEL en MEDIA om de functies van
de desbetreffende bronnen te gebruiken.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten op de auto, kunt u tevens geluidsbestanden op de telefoon of een andere mediaspeler met Bluetooth® ‘streamen’, zie Media
Bij kort indrukken van TEL activeert u de
laatst aangesloten telefoon. Als er al een telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het
indrukken van TEL een snelmenu met de
meest gebruikelijke menu-opties voor de telegeeft aan dat er
foon. Het symbool
telefoon is aangesloten.
Bellen
1. Zorg dat het symbool
boven aan
het display staat en dat het handsfreesysteem in de telefoonstand staat.
2. Kies het gewenste nummer of draai in de
normaalweergave TUNE rechtsom voor
toegang tot het telefoonboek (p. 60) of
linksom voor de gesprekslijst met alle
gesprekken.
3. Druk op OK/MENU.
16
Alleen Keyless drive.
57
03 Audio en media
||
U beëindigt het gesprek met EXIT.
N.B.
Sms-berichten lezen17
Om de berichten van de aangesloten
mobiele telefoon weer te geven, moet u bij
het aansluiten gegevenskopiëring op de
desbetreffende mobiele telefoon toestaan.
Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit
op verschillende manieren:
De auto maakt een kopie van de berichten in
de aangesloten mobiele telefoon en geeft
deze alleen weer wanneer de mobiele telefoon aangesloten is.
03
Als een aangesloten telefoon een sms-bericht
boven
ontvangt, verschijnt het symbool
aan op het beeldscherm.
•
1. Druk op TEL en vervolgens op OK/
MENU om Telefoonmenu te openen.
•
3. Draai aan TUNE om het te lezen bericht
te markeren en druk op OK/MENU.
> Het bericht verschijnt op het scherm.
4. Met een druk op OK/MENU opent u het
berichtenmenu met de mogelijkheid om
het bericht door het systeem te laten
voorlezen, de afzender van het bericht op
te bellen of het bericht te wissen.
Als de hoofdbron TEL al actief is, verschijnt
er een pop-upmenu met nieuwe berichten op
het scherm. Bij het indrukken van OK/MENU
wordt het gekozen bericht weergegeven terwijl het systeem het bericht voorleest. U kunt
het voorlezen annuleren met EXIT.
17
58
Systeemoverzicht voor het Bluetooth® -handsfreesysteem.
er wordt een pop-upvenster of bericht
op de telefoon getoond en geaccepteerd.
het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op
de auto.
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om
de mobiele telefoon los te koppelen en
opnieuw op de auto aan te sluiten om
gegevenskopiëring mogelijk te maken.
2. Draai aan TUNE totdat u Berichten
bereikt en druk op OK/MENU.
Bluetooth® -handsfreesysteem overzicht
Systeemoverzicht
Mobiele telefoon
Gerelateerde informatie
•
Bluetooth® -handsfreesysteem - overzicht
(p. 58)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen (p. 59)
•
Menu-overzicht - Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 88)
Microfoon
Stuurtoetsen*
Bedieningspaneel op middenconsole
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
Bluetooth®-eenheid aansluiten en loskoppelen (p. 53)
Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund. Bepaalde mobiele telefoons moeten worden ingesteld voor het toestaan van berichten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
03 Audio en media
Gespreksfuncties
Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.
Inkomend gesprek
–
Druk op OK/MENU om een gesprek aan
te nemen, ook staat het audiosysteem in
de stand RADIO of MEDIA.
houden. Draai in de normaalweergave TUNE
linksom om de gesprekslijst te zien.
Bluetooth®-handsfreesysteem audio-instellingen
In de telefoonstand is onder Telefoonmenu
Bellijst de gesprekslijst voor de aangesloten telefoon te zien:
Het is mogelijk het telefoongespreksvolume,
het volume van het audiosysteem en het
beltoonvolume aan te passen.
N.B.
Om de gesprekslijst van de aangesloten
mobiele telefoon weer te geven moet u bij
het aansluiten gegevenskopiëring op de
desbetreffende mobiele telefoon toestaan.
Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of
beëindigen.
Menu tijdens gesprek
In de telefoonstand zorgt een druk op OK/
MENU tijdens een lopend gesprek voor toegang tot de volgende functies:
• Mobiele telefoon - Gesprek doorscha-
kelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Dit is volkomen normaal.
Het handsfree-systeem vraagt vervolgens
of u opnieuw wilt koppelen.
• Dempen – Microfoon van het audiosysteem uitschakelen.
• Kies nummer - mogelijkheid om een
tweede gesprek te starten met behulp
van de cijfertoetsen (het eerste gesprek
wordt daarbij stand-by gezet).
Gesprekslijst
De gesprekslijst wordt bij iedere nieuwe aansluiting naar het handsfree-systeem gekopieerd en voor de duur van de aansluiting bijge-
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Stembediening - mobiele telefoon (p.
67)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem - audioinstellingen (p. 59)
Telefoonboek (p. 60)
Tel.-gespreksvol.
Het gespreksvolume is alleen tijdens een
gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset*
op het stuurwiel of draai aan de knop VOL.
03
Volume audiosysteem
Zolang er geen telefoongesprek wordt
gevoerd, kunt u het volume van het audiosysteem op de gebruikelijke wijze bijregelen door
te draaien aan VOL.
De weergave van een actieve geluidsbron
wordt bij inkomende gesprekken automatisch
onderdrukt.
Beltoonvolume
Het beltoonvolume is te wijzigen door op de
knop SOUND te drukken, aan TUNE te
draaien om Volume belsignaal te markeren
en vervolgens op OK/MENU te drukken. Pas
het beltoonvolume aan door te draaien aan
TUNE en sla de instelling op met OK/MENU.
Belsignalen
Bij een inkomend gesprek klinkt de eigen
beltoon van het handsfree-systeem.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
59
03 Audio en media
||
N.B.
Bij bepaalde mobiele telefoons wordt de
beltoon van de aangesloten mobiele telefoon niet uitgeschakeld, zodat deze gelijktijdig met de beltoon van het handsfreesysteem klinkt.
03
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
Telefoonboek
De auto maakt een kopie van het telefoonboek in de aangesloten mobiele telefoon en
geeft dit telefoonboek alleen weer, wanneer
de mobiele telefoon aangesloten is.
Voor alle telefoonboekfuncties dient het symboven aan het display en het
bool
handsfree-systeem in de telefoonstand te
staan.
Als het telefoonboek de contactgegevens
bevat van de persoon die belt, verschijnen
deze op het display.
N.B.
Om het telefoonboek van de aangesloten
mobiele telefoon weer te geven moet u bij
het aansluiten gegevenskopiëring op de
desbetreffende mobiele telefoon toestaan.
Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit
op verschillende manieren:
•
•
er wordt een pop-upvenster of bericht
op de telefoon getoond en geaccepteerd.
het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op
de auto.
In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om
de mobiele telefoon los te koppelen en
opnieuw op de auto aan te sluiten om
gegevenskopiëring mogelijk te maken.
60
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken (p. 61)
•
Telefoonboek - tekentabel toetsenset op
middenconsole (p. 61)
•
Telefoonboek - contactpersonen zoeken
(p. 62)
03 Audio en media
Telefoonboek - contactpersonen snel
zoeken
Telefoonboek - tekentabel toetsenset
op middenconsole
Draai in de normaalweergave TUNE rechtsom
voor een lijst met contactpersonen.
Tekentabel met mogelijke tekens om in het
telefoonboek te gebruiken.
Draai aan TUNE om een contactpersoon te
kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.
Onder de naam van de contactpersoon staat
het telefoonnummer dat als standaardnummer is gekozen. Als rechts van de contactpersoon het symbool ▼ staat, zijn er meerdere
telefoonnummers van de contactpersoon
opgeslagen. Druk op OK/MENU om de nummers weer te geven. Kies een ander nummer
dan het standaardnummer en bel door te
draaien aan de knop TUNE. Druk op OK/
MENU om te bellen.
Doorzoek de lijst met contactpersoon door
via de toetsenset van de middenconsole de
eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te typen. Voor de functie van de
knoppen, zie Telefoonboek - tekentabel toetsenset op middenconsole (p. 61).
Toets
Functie
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
Telefoonboek (p. 60)
Spatie . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
03
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
Gerelateerde informatie
•
•
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
WXYZ9
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
+0pw
Telefoonboek (p. 60)
#*
61
03 Audio en media
Telefoonboek - contactpersonen
zoeken
Contactgegevens zoeken in het telefoonboek
(p. 60).
03
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel)
Telefoonboek
Ga om een contactpersoon te zoeken in de
telefoonstand naar Telefoonmenu
Contacten.
1. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
62
2. Ga verder met de volgende letter enz. In
het telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van de zoekopdracht.
3. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers of speciale tekens of het telefoonboek te openen dient u aan TUNE te
draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in onderstaande tabel) in de lijst
voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
MEER
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van
speciale tekens.
=>
Opent het telefoonboek (3).
Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk
op OK/MENU om opgeslagen
nummers en overige informatie
te bekijken.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst
ingevoerde teken. Bij lang indrukken van
EXIT wist u alle ingevoerde tekens.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de
middenconsole tijdens de weergave van het
tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst.
Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat
de gewenste letter of het gewenste cijfer ver-
schijnt en laat de toets weer los. Ga verder
met de volgende letter en het volgende cijfer
enz. Met het indrukken van een volgende
toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57)
03 Audio en media
Stembediening
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van het multimediasysteem,
de radio, een mobiele telefoon met
Bluetooth®-aansluiting of Volvo’s navigatiesysteem* met uw stem te bedienen.
N.B.
•
•
In dit gedeelte over de stembediening
staat aangegeven hoe u stemcommando’s kunt gebruiken om een mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting te bedienen. Zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van
een mobiele telefoon met Bluetooth®aansluiting op het infotainmentsysteem in de auto.
Volvo’s navigatiesysteem* is voorzien
van een apart supplement met meer
informatie over spraakherkenning en
de mogelijke stemcommando’s voor
bediening van het systeem.
Het gebruik van stemcommando’s biedt
bedieningscomfort, leidt minder af en helpt u
om de aandacht op het verkeer vast te houden.
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
De stembediening biedt u de mogelijkheid om
bepaalde functies van het multimediasysteem, de radio, een mobiele telefoon met
Bluetooth®-aansluiting of Volvo’s navigatiesysteem* met uw stem te bedienen, zonder
daarvoor uw handen van het stuur te hoeven
nemen. De input vindt in dialoogvorm plaats
met stemcommando’s van de gebruiker en
verbale antwoorden van het systeem. De
stembediening maakt gebruik van dezelfde
microfoon als het Bluetooth®-handsfreesysteem (zie Bluetooth® -handsfreesysteem overzicht (p. 58)) en geeft antwoord via de
luidsprekers in de auto.
Beknopte bedieningsinstructies voor
stembediening
03
Toetsenset op stuurwiel.
Toets voor stembediening
•
Druk op de knop voor stembediening (1)
om de functie te activeren en een dialoog
met stemcommando’s te starten. De
functie toont dan enkele veelvoorkomende commando’s op het display van
de middenconsole.
Let op het volgende bij het gebruik van de
stembedieningsfunctie:
•
Spreek bij het geven van commando’s na
de toon, met normale stem in een normaal tempo.
•
Wacht met spreken, totdat het systeem
klaar is met antwoorden (zolang het systeem antwoordt, werkt de stembediening
namelijk niet).
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
63
03 Audio en media
||
•
•
Houd portieren, zijruiten en schuifdak*
dicht.
•
Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.
•
Stembediening - stemcommando’s (p.
66)
Stembediening - snelcommando’s (p.
67)
Taalkeuze voor stembediening
U kunt een taalkeuze maken voor de stembediening (p. 63) in het menusysteem MY CAR,
zie MY CAR (p. 14).
N.B.
Bij twijfel over het te gebruiken commando
kunt u “Help” zeggen – het systeem geeft
dan enkele voorbeelden van commando’s
die u in de actuele situatie kunt gebruiken.
03
De stembediening is te annuleren door:
•
•
“Annuleren” te zeggen
op EXIT of een andere hoofdbronknop
(zoals MEDIA) te drukken.
Mobiele telefoon aansluiten
Voordat u een mobiele telefoon via stemcommando’s kunt bedienen, moet de mobiele
telefoon via het Bluetooth®-handsfreesysteem
zijn geregistreerd en aangesloten. Als u met
een stemcommando een telefoon probeert
aan te sluiten zonder dat er een mobiel aan
het systeem gekoppeld is, wordt u daarop
attent gemaakt. Voor informatie over het koppelen (pairen) en aansluiten van een mobiele
telefoon, zie Bluetooth®-eenheid registreren
(p. 54).
Talenlijst.
Stembediening is niet voor alle talen mogelijk.
De beschikbare talen voor stembediening zijn
in de talenlijst aangegeven met een picto. Het wijzigen van de taal doet u in
gram,
het menusysteem MY CAR, zie MY CAR (p.
14).
N.B.
Het is niet mogelijk van stembedieningstaal te veranderen zonder de taal van het
menusysteem te wijzigen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
64
Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)
Stembediening - instellingen (p. 65)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
•
Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)
Stembediening - instellingen (p. 65)
03 Audio en media
Hulpfuncties voor stembediening
De hulpfuncties dienen om u bekend te
maken met het stembedieningssysteem (p.
63) en bieden het systeem de gelegenheid om
uw stem en uitspraak te leren kennen.
•
Spraakinstructies: Een functie die u vertrouwd maakt met de functie en de juiste
manier om commando’s te geven.
om een onderdeel over te slaan en naar het
volgende te gaan. Ga terug naar het voor.
gaande onderdeel door te drukken op
Stembediening - instellingen
Beëindig de instructies door te drukken op
EXIT.
•
Spraakaanpassing
•
Stemtraining: Een functie die de stembedieningsfunctie de gelegenheid geeft uw
stem en uitspraak te leren kennen. De
functie kan de stem van een gebruikersprofiel leren.
U krijgt enkele zinnen te zien die u moet
inspreken. De spraakaanpassing is te starten
in het menusysteem MY CAR onder
Instellingen Instellingen stembediening
Adaptatie spreker. Voor een beschrijving
van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).
•
Beknopte instructie: Een functie die een
beknopte instructie voorleest over de
werking van het systeem.
Let erop dat u na afloop van de spraakaanpassing een profiel kiest (p. 65) Getrainde
gebruiker onder Gebruikersinstelling.
N.B.
Stembedieningsinstructies en stemtraining
zijn alleen te activeren wanneer de auto
geparkeerd staat.
Spraakinstructies
De instructies zijn te starten in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Instellingen stembediening
Spraakintroductie. Voor een beschrijving
van het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).
De instructies zijn opgesplitst in 3 onderdelen, die in totaal zo’n 5 minuten duren. De
functie start met de eerste les. Druk op
Er zijn meerdere instellingen voor stembediening (p. 63) mogelijk.
•
Synthetische leessnelheid - De snelheid
waarmee de dynamische (niet vooraf
opgenomen) voorleesfunctie van het systeem leest is te wijzigen in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Instellingen stembediening Snelheid
synth. stem. Kies uit Snel, Midden of
Langzaam. Voor een beschrijving van
het menusysteem, zie MY CAR (p. 14).
•
Stembedieningsvolume - Het volume
van de stemsynthese is te wijzigen door
op de knop SOUND te drukken, aan
TUNE te draaien om Volume
stembediening te markeren en vervolgens op OK/MENU te drukken. Pas het
stemvolume aan door te draaien aan
TUNE en sla de instelling op met OK/
MENU.
Beknopte instructie
Het systeem leest een beknopte instructie
over de stembediening voor. U start de
instructie door te drukken op de knop voor
stembediening (p. 63) en “Beknopte
instructie” te zeggen.
Gerelateerde informatie
•
•
Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
Stembediening - instellingen (p. 65)
Gebruikersinstelling - Het is mogelijk
een stemprofiel in te stellen in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Instellingen stembediening
Gebruikersinstelling. Kies uit Standaard
of Getrainde gebruiker. Getrainde
gebruiker is alleen te kiezen, als de
stemtraining (p. 65) is uitgevoerd. Voor
een beschrijving van het menusysteem,
zie MY CAR (p. 14).
03
65
03 Audio en media
||
Gerelateerde informatie
•
•
03
Taalkeuze voor stembediening (p. 64)
Hulpfuncties voor stembediening (p. 65)
Stembediening - stemcommando’s
Het is mogelijk om bepaalde functies van het
multimediasysteem en een mobiele telefoon
met Bluetooth®-aansluiting met vooraf gedefinieerde stemcommando’s met de stem te
bedienen (p. 63).
U start een dialoog met stemcommando’s
door te drukken op de knop voor spraakherkenning (p. 63).
Zodra een dialoog gestart is, verschijnen
veelvoorkomende commando’s op het display.
Wanneer u vertrouwd bent met de functie,
kunt u de dialoog verkorten door systeemvragen over te slaan middels kort indrukken van
de knop voor spraakherkenning.
Commando’s zijn op meerdere
manieren te geven
Het commando voor bijv. het zoeken naar
een geluidstrack in de mediaspeler kan in
meerdere stappen of als een kort commando
worden gegeven:
•
“Media zoeken” > “Track” - Zeg
“Media zoeken”, wacht op antwoord van
het systeem en zeg vervolgens “Track”.
of
•
66
"Op track zoeken" - Zeg het korte commando achter elkaar.
Gerelateerde informatie
•
Stembediening - snelcommando’s (p.
67)
•
Stembediening - mobiele telefoon (p.
67)
•
•
Stembediening - radio (p. 68)
Stembediening - multimedia (p. 69)
03 Audio en media
Stembediening - snelcommando’s
Stembediening - mobiele telefoon
De stembediening (p. 63) van de mobiele telefoon werkt met enkele vooraf gedefinieerde
snelcommando’s.
Gebruik de stembediening (p. 63) en een
mobiele telefoon met Bluetooth®-aansluiting
om bijvoorbeeld een contactpersoon of een
telefoonnummer te bellen.
De snelcommando’s voor het multimediasysteem en de telefoon zijn te vinden in het
menusysteem MY CAR onder Instellingen
Instellingen stembediening Lijst van
spraakcommando's Globale
commando's, Telefooncommando's,
Mediacommando's, Radiocommando's of
Navigatiecommando's*. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p.
14).
De helptekst voor elk commando geeft aan of
het commando te gebruiken is voor alle bronnen of alleen in een bepaalde bron.
Gerelateerde informatie
•
Stembediening - stemcommando’s (p.
66)
•
Stembediening - mobiele telefoon (p.
67)
•
•
Stembediening - radio (p. 68)
Stembediening - multimedia (p. 69)
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval
verschillen.
Een nummer bellen
De functie begrijpt de cijfers 0 (nul) tot en met
9 (negen). Het nummer is aan te geven door
de cijfers van het nummer elk afzonderlijk uit
te spreken, in groepjes te verdelen of in één
keer achter elkaar te noemen. Getallen groter
dan 9 (negen) kan de functie niet hanteren. Zo
kunt u 10 (tien) of 11 (elf) niet gebruiken.
Gebruik de volgende dialoog met stemcommando’s om een nummer te bellen.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Bel nummer”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg
nummer”.
2. Noem de cijfers (eenheden zoals “Zesacht-zeven” enz.) van het telefoonnummer.
> Bij een pauze zal het systeem het
laatst genoemde groep cijfers herhalen.
3. Noem de rest van de cijfers. Sluit, nadat u
het hele nummer genoemd hebt, af door
het volgende te zeggen: “OK”.
> Het systeem belt het nummer.
Het nummer is aan te passen door
“Correctie” (verwijdert de laatst genoemde
groep cijfers) of “Wissen” (wist het
genoemde nummer in zijn geheel) te geven.
Wanneer u “Herhalen” zegt, zal het systeem
het opgegeven nummer in zijn geheel voorlezen.
03
Een contactpersoon bellen
Gebruik de volgende dialoog met stemcommando’s om een contactpersoon in het telefoonboek te bellen.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Bel contact”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg naam”.
2. Noem de naam van de contactpersoon.
> Als slechts een contactpersoon is
gevonden, belt het systeem deze persoon op. Anders geeft het systeem
meer instructies om de juiste contactpersoon te vinden.
Als er voor een contactpersoon meerdere
nummers in het telefoonboek staan, kunt u na
de naam nog “Mobiel” of “Werk” noemen
om het systeem te helpen.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
67
03 Audio en media
||
03
Meer commando’s
Stembediening - radio
U vindt meer commando’s voor de stembediening van de mobiele telefoon in het menusysteem MY CAR onder Instellingen
Instellingen stembediening Lijst van
spraakcommando's
Telefooncommando's. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR (p.
14).
Gebruik de stembediening (p. 63) om bijvoorbeeld van radiozender te veranderen.
Gerelateerde informatie
•
•
Stembediening - radio (p. 68)
Stembediening - multimedia (p. 69)
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval
verschillen.
Van zender veranderen
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van radiozender.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Kies zender”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg de
naam van de zender”.
2. Noem de naam van de radiozender.
> Het systeem schakelt over op de uitzending van de radiozender.
Van frequentie veranderen
Het systeem begrijpt getallen tussen 87,5
(vijfentachtig-komma-vijf) en 108,0 (honderdacht-komma-nul).
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van radiofrequentie.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Frequentie”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg
frequentienummer”.
68
2. Noem een frequentie tussen 87,5 en
108,0 megahertz.
> Het systeem schakelt over op de radiofrequentie.
Meer commando’s
U vindt meer commando’s voor de stembediening van de radio in het menusysteem MY
CAR onder Instellingen Instellingen
stembediening Lijst van
spraakcommando's Radiocommando's.
Voor een beschrijving van het menusysteem,
zie MY CAR (p. 14).
Gerelateerde informatie
•
•
Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
Stembediening - multimedia (p. 69)
03 Audio en media
Stembediening - multimedia
Gebruik de stembediening (p. 63) van het
multimediasysteem om bijvoorbeeld van bron
of track te veranderen.
De volgende dialogen zijn slechts voorbeelden; de systeemreacties kunnen per geval
verschillen.
Van bron veranderen
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van mediabron.
–
De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Disk”.
> Het systeem schakelt over op de cd/
dvd-speler.
De overige bronnen zijn te openen door bijvoorbeeld “Bluetooth”, “Tv” of “USB” te
zeggen. Welke bronnen er te openen zijn,
hangt af van de apparaten die op dat moment
beschikbaar/aangesloten zijn en of de gekozen bron afspeelbare media bevat. Als een
mediabron niet beschikbaar is, geeft het systeem aan waarom.
Van track veranderen
Het systeem begrijpt de nummers 0 (nul) tot
99 (negenennegentig). Nummers hoger dan
99 (negenennegentig) kan het systeem niet
werken. Zo is 100 (honderd) of 101 (honderdeen) niet mogelijk.
In de volgende dialoog met stemcommando’s
verandert u van track.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Kies track”.
> Het systeem antwoordt: “Zeg
tracknummer”.
2. Zegt het tracknummer (als één nummer,
d.w.z. “Drieëntwintig” en dus niet
“Twee-drie”).
> Het systeem schakelt over naar het
tracknummer van de actieve mediabron.
Instellingen stembediening Lijst van
spraakcommando's Mediacommando's.
Voor een beschrijving van het menusysteem,
zie MY CAR (p. 14).
Gerelateerde informatie
•
•
Stembediening - mobiele telefoon (p. 67)
Stembediening - radio (p. 68)
03
Media zoeken
In de volgende dialoog kunt u met stemcommando’s naar media zoeken.
1. De gebruiker start de dialoog door het
zeggen van: “Zoek media”.
> Het systeem geeft een genummerde
lijst weer met de categorieën waarop u
kunt zoeken en antwoord: “Kies een
regelnummer of zeg de te zoeken
mediacategorie”.
2. Noem een regelnummer of een zoekcategorie.
> Het systeem geeft meer instructies om
de juiste media te vinden.
Meer commando’s
U vindt meer commando’s voor de stembediening van het multimediasysteem in het
menusysteem MY CAR onder Instellingen
69
03 Audio en media
Auto met internetaansluiting
Door de auto op internet aan te sluiten, wordt
het mogelijk om bijv. navigatiediensten,
webradio en muziekdiensten te gebruiken via
apps (p. 73) en de geïntegreerde webbrowser (p. 74) van de auto te gebruiken.
03
met Bluetooth® via een mobiele telefoon. U
moet de mobiele telefoon eerst eenmaal
registreren en aan de auto koppelen. Een volgende keer vindt er automatisch aansluiting
plaats.
Als het aansluiten op internet via een mobiele
telefoon plaatsvindt, is het mogelijk om tegelijkertijd andere functies van de mobiele telefoon te gebruiken, zoals het lezen van smsberichten en bellen, zie Bluetooth®-handsfreesysteem (p. 57).
De mobiele telefoon en de provider moeten
ondersteuning bieden voor tethering (delen
van de internetverbinding) en het abonnement
moet inclusief dataverkeer zijn.
1. U moet de mobiele telefoon eerst registreren en aan de auto koppelen (p. 54).
2. Als de auto nog niet op internet is aangesloten, drukt u op MY CAR en kiest u
Instellingen Internetinstellingen
Bluetooth.
Voortaan maakt de auto automatisch verbinding.
•
Automodem*19
Voor aansluiting met de automodem, zie
Automodem* (p. 71).
Netwerkverbinding verbreken
N.B.
Als de auto op internet is aangesloten, is het
mogelijk om extra programma's (apps) te
gebruiken. De beschikbare apps die per land
kunnen verschillen kunnen bijvoorbeeld
bestaan uit navigatiediensten, sociale media,
webradio en muziekdiensten. De auto is voorzien van een eenvoudige webbrowser om
informatie op internet te zoeken en deze weer
te geven.
Sluit de auto op internet aan met de geïntegreerde modem van de auto (p. 71)*18 of
18
19
70
Alleen auto’s met Volvo On Call
Alleen auto’s met Volvo On Call
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten
voor dataverkeer.
Auto aansluiten op internet
Kies een verbindingsoptie:
•
Bluetooth®
Druk op MY CAR en kies Instellingen
Internetinstellingen Geen. De auto maakt
geen verbinding met internet.
03 Audio en media
Geen internetverbinding of een slechte
internetverbinding
De hoeveelheid data die wordt overgebracht
is afhankelijk van welke diensten of apps in
de auto worden gebruikt. Het streamen van
audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een
goede verbinding en signaalsterkte.
•
Automodem*20
De auto is uitgerust met een modem die u
kunt gebruiken om de auto met internet te
verbinden. U kunt de internetverbinding
tevens delen via Wi-Fi.
Internetverbinding
Mobiele telefoon in de auto
De snelheid binnen de Bluetooth-aansluiting
kan variëren afhankelijk van de positie van de
mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het audio- en mediasysteem van de auto om de signaalsterkte te
verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden
gehinderd.
•
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten
voor dataverkeer.
03
Wi-Fi-hotspot delen
Mobiele telefoon en provider
De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de plek
waar u zich bevindt. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels,
achter bergen, in diepe dalen of binnenshuis.
De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.
N.B.
Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.
Gerelateerde informatie
•
•
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
1. Plaats uw persoonlijke simkaart in de
houder die in het dashboardkastje zit.
2. Druk op MY CAR en kies Instellingen
Internetinstellingen Automodem.
> De auto is daarmee verbonden met
internet, zodat u de beschikbare internetfuncties kunt gebruiken, zie Auto
met internetaansluiting (p. 70).
Druk om de internetverbinding te verbreken
op MY CAR en kies Instellingen
Internetinstellingen Automodem
Geen.
Wanneer de auto een internetverbinding heeft
via de automodem, is het mogelijk om de
internetverbinding te delen (Wi-Fi-hotspot),
zodat ook andere eenheden gebruik kunnen
maken van de automodem.
De provider (simkaart) moet ondersteuning
bieden voor tethering (delen van de internetverbinding).
Verkoop van auto (p. 10)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
71
03 Audio en media
||
1. Druk op MY CAR en kies Instellingen
Internetinstellingen Wi-Fi hotspot
auto
Zie Auto met internetaansluiting (p. 70).
Voer de naam van het Wi-Fi-netwerk
(SSID) en een wachtwoord in. De naam
moet 6 tot 32 tekens bevatten en het
wachtwoord 10 tot 63 tekens. U kunt de
naam en het wachtwoord naderhand nog
wijzigen.
03
2. Activeer de Wi-Fi-hotspot van de auto
door het vakje aan te vinken.
> Externe eenheden kunnen vervolgens
verbinding maken met de Wi-Fi-hotspot van de auto.
Voor het deactiveren van tethering - het vakje
uitvinken.
N.B.
Het activeren van Wi-Fi-hotspot kan tot
verdere kosten van uw provider leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten
voor dataverkeer.
Er kunnen maximaal 8 eenheden worden aangesloten op de Wi-Fi-hotspot van de auto.
Het aantal aangesloten eenheden wordt
weergegeven door te drukken op MY CAR en
Instellingen Internetinstellingen te kiezen.
20
72
Geen internetverbinding of een slechte
internetverbinding
Alleen auto’s met Volvo On Call.
Gerelateerde informatie
•
•
Aantal aangesloten eenheden op de Wi-Fi-hotspot van de auto.
Om weer te geven welke eenheden op de WiFi-hotspot van de auto zijn aangesloten, drukt
u op MY CAR en kiest u Instellingen
Internetinstellingen Wi-Fi hotspot auto.
Techniek en veiligheid rond Wi-Fi-hotspot
Voor de gedeelde Wi-Fi-hotspot wordt de frequentie 2,4 GHz gebruikt. Als meerdere eenheden op dezelfde frequentie actief zijn, kunnen de prestaties afnemen.
•
•
•
Frequentie - 2,4 GHz.
•
De antenne voor de modem van de auto
zit op het dak van de auto.
Standaarden - 802.11 b / g / n.
Veiligheidscertificaat - WPA2-AESCCMP.
Auto met internetaansluiting (p. 70)
Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
03 Audio en media
Apps
Applicaties (apps) zijn diensten die u kunt
gebruiken als de auto een internetverbinding
heeft. De beschikbare apps verschillen per
land en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale media, webradio en
muziekdiensten.
Voor de basisbediening van het systeem, zie
Systeem bedienen (p. 27) en Menufuncties (p.
29).
Om de apps te kunnen gebruiken moet de
auto eerst een internetverbinding (p. 70) hebben.
Wanneer de auto is aangesloten op internet,
verschijnt er een symbool (p. 31) in de hoek
rechtsboven van het beeldscherm. Als er
geen internetverbinding beschikbaar is, staat
dat op het beeldscherm.
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten
voor dataverkeer.
21
22
Druk op de verbindingsknop
op de middenconsole en kies Apps om de beschikbare
apps21 weer te geven. Kies een app in de lijst
en start deze met een druk op OK/MENU.
De apps worden van internet gedownload
naar de auto en daarvandaan gestart. Elke
keer als apps worden gestart, worden ze
gedownload (bijgewerkt). Bij gebruik van een
app is dus elke keer een internetverbinding
nodig.
Bepaalde apps vereisen dat u uw locatie
verschijnt op het
doorgeeft. Het symbool
beeldscherm als u uw locatie doorgeeft.
•
Bepaalde apps kunnen registratie bij een
leverancier van apps/diensten vereisen.
Bij het opstarten van een app wordt u
geïnformeerd over het eventuele aanmelden. Volg de instructies op het scherm
om u te registreren of gebruik de aanwezige account om u aan te melden.
•
Bepaalde apps/diensten vereisen aanmelden met een persoonlijke Volvo ID.
Als u zich registreert of bij gebruik van
een aanwezig account krijgt u toegang tot
verschillende handige diensten, bijv. een
adres rechtstreeks van een kaartdienst op
internet sturen naar een navigatie-app of
Volvo's navigatiesysteem*22. Voor meer
informatie over het aanmaken van een
account, zie Volvo ID (p. 11).
03
Navigatiediensten
Navigatiediensten geven route-informatie
naar een vooraf gekozen bestemming. Niet
alle aanbevolen adviezen zijn echter altijd
betrouwbaar, aangezien er situaties kunnen
ontstaan die buiten het (beoordelings)vermogen van het navigatiesysteem liggen, zoals
bijv. snelle weerswisselingen.
Aanmelding
Voor bepaalde apps/diensten moet u zich
aanmelden. Er zijn twee types:
Het aanbod aan apps kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.
Sensus Navigation.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
73
03 Audio en media
||
WAARSCHUWING
Denk aan het volgende:
03
•
Richt al uw aandacht op de weg en
concentreer u volledig op het rijden.
•
Neem de geldende verkeersregels in
acht en rijd voorzichtig.
Voor elementaire bediening, zie Het systeem
bedienen (p. 27) en Menufuncties (p. 29).
•
Vanwege bijv. weersomstandigheden
of het jaargetijde kunnen bepaalde
aanbevelingen voor de route minder
betrouwbaar zijn.
De webbrowser is eenvoudig en ondersteunt
de standaard HTML 4 in tekst en beeld. De
webbrowser ondersteunt bijv. geen bewegende beelden, video en audio. Er kunnen
geen bestanden worden gedownload en
opgeslagen.
N.B.
Het is mogelijk om Sensus Navigation te
upgraden waardoor u meer functies krijgt
en de kaartgegevens worden bijgewerkt.
Neem contact op met uw dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Webbrowser
De auto is voorzien van een geïntegreerde
webbrowser om informatie op internet te zoeken en deze weer te geven.
Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
Webbrowser (p. 74)
Verkoop van auto (p. 10)
Bij aansluiting op internet met Bluetooth® verschijnt het Bluetooth®-symbool (p. 31) in de
hoek rechtsboven op het beeldscherm.
Als er geen internetverbinding beschikbaar is,
staat dat op het beeldscherm.
Zoekfunctie
Om de webbrowser te kunnen gebruiken
moet de auto eerst een internetverbinding
hebben (p. 70) .
N.B.
Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met
zich meebrengen.
Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.
Informeer bij uw provider naar de kosten
voor dataverkeer.
N.B.
De webbrowser is niet raadpleegbaar tijdens het rijden.
74
Druk op de verbindingsknop
op de middenconsole en kies Webbrowser.
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
Tekenlijst.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende
tabel).
Eerder bezochte internetpagina’s
(geschiedenis).
Gebruik het schrijfwiel om een internetadres
in te voeren, bijvoorbeeld http://
mobile.www.volvocars.com.
03 Audio en media
1. Draai aan TUNE tot de gewenste letter
verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen
van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.
2. Ga verder met de volgende letter enz.
3. Om over te schakelen op de invoer van
cijfers, het ingevoerde adres te laden of
naar de geschiedenis te gaan, draait u
aan TUNE totdat een van de opties (zie
verklaring in volgende tabel) in de lijst
voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en drukt u vervolgens op OK/
MENU.
123/A
BC
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
=>
Opent de geschiedenis (3). Draai
aan TUNE om een internetadres
te kiezen en druk vervolgens op
om OK/MENU de bijbehorende
pagina te openen.
Go
Het ingevoerde webadres laden
met OK/MENU.
aIA
||}
Tussen kleine en hoofdletters wisselen met OK/MENU.
Van het tekstwiel naar het Adres:veld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE. Eventuele verkeerde spelling wissen met EXIT.
Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken.
In de webbrowser navigeren
Draai aan TUNE om de links door te nemen
of de internetpagina omhoog of omlaag te
schuiven. Druk op OK/MENU om een keuze/
gemarkeerde link te activeren.
03
Let op: de cijfer- en lettertoetsen
op het bedieningspaneel kunnen
worden gebruikt bij bewerkingen
in het Adres:-veld.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst
ingevoerde teken. Bij lang indrukken van
EXIT wist u alle ingevoerde tekens.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de
middenconsole tijdens de weergave van het
tekstwiel (zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het beeldscherm een tekenlijst.
Druk herhaalde malen op de cijfertoets totdat
de gewenste letter verschijnt en laat de toets
weer los. Ga verder met de volgende letter
enz. Met het indrukken van een volgende
toets bevestigt u de invoer van de voorgaande letter.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met
het gewenste cijfer ingedrukt.
Beweging van de cursor op de internetpagina.
Met de toetsenset van de middenconsole
kunt u de cursor in alle richtingen over de
pagina bewegen.
U opent het pop-upmenu met knop nummer
5 op de middenconsole. U kunt de cursor ook
in een gebied plaatsen waar aanklikken niet
mogelijk is en vervolgens op OK/MENU drukken.
Functies
U opent de beschikbare functies via het popupmenu - knop nummer 5 op de middenconsole. U kunt de cursor ook in een gebied
plaatsen waar aanklikken niet mogelijk is en
vervolgens op OK/MENU drukken.
}}
75
03 Audio en media
||
• Terug - Teruggaan naar de voorgaande
weergegeven. De volgende functies kunnen worden geactiveerd/gedeactiveerd:
Afbeeldingen weergeven, Pop-ups
blokkeren en JavaScript inschakelen.
pagina.
• Doorsturen - Als u terugging naar een
voorgaande pagina, kunt u hiermee weer
vooruitspringen naar de oorspronkelijke
pagina.
03
• Cookies accepteren - Cookies zijn
kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen. Deze maken het bijvoorbeeld
mogelijk om verschillende functies op
webpagina's te gebruiken en het voor de
webeigenaar mogelijk te maken om statistieken bij te houden, bijv. over naar
welke pagina's de bezoekers navigeren.
• Opnieuw laden - Pagina verversen.
• Stop - Het laden van een pagina annuleren en teruggaan.
• Nieuwe tab - Maakt een nieuwe tab/
pagina aan. Er kunnen maximaal 4 tabs
tegelijk open zijn.
• Tab sluiten - Tab/pagina sluiten.
• Inzoomen/Uitzoomen - In-/uitzoomen
op de pagina.
• Bladwijzer toevoegen/Bladwijzer
verwijderen - Om iedere keer dat u een
internetpagina wilt openen het internetadres niet opnieuw te moeten invoeren,
kunt u een snelkoppeling (bladwijzer)
opslaan voor de pagina. Er zijn maximaal
20 bladwijzers op te slaan.
• Instellingen - Aanpassen van de weer-
gave en informatiehantering van de webbrowser, zie hieronder voor meer informatie.
Instellingen
• Bladwijzers - Hernoemen,
Herschikken of Wis.
• Internetfilter - Het is mogelijk bepaalde
aanpassingen te doen, zodat de webpagina's op de gewenste manier worden
76
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
TV - instelling*
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer
de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt
dan ca. 6 km/h, verschijnt er geen beeld maar
het geluid wordt wel weergegeven. Het beeld
komt terug wanneer de auto tot stilstand is
gekomen.
• Tekstgrootte - Kies de te gebruiken
tekengrootte: Groot, Midden of Klein.
• Browsergeschiedenis wissen –
Cookies, browsergeschiedenis \nen
cache worden gewist.
• Opties FAV-toets - Bepaalde functies
zijn te koppelen aan de knop FAV. De bijbehorende functie is vervolgens eenvoudig te activeren met een druk op de knop
FAV, zie Favorieten (p. 32).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Menu-overzicht - webbrowser (p. 89)
Symbolen op het beeldscherm (p. 31)
Verkoop van auto (p. 10)
Menu-overzicht - webbrowser (p. 89)
Tv-functies, overzicht bedieningselementen.
Voor elementaire afspeel- en navigatiefuncties, zie Het systeem bedienen (p. 27) en
Menufuncties (p. 29). Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Dit systeem ondersteunt alleen tv-signalen
in die landen die in mpeg2- of mpeg4-formaat uitzenden volgens de DVB-T-standaard. Het systeem biedt geen ondersteuning voor analoge tv-signalen.
03 Audio en media
N.B.
•
Tv-weergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto
sneller rijdt dan ca. 6 km/h, verschijnt er
geen beeld. Het geluid wordt echter wel
weergegeven. Het beeld komt terug wanneer de auto tot stilstand is gekomen.
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de
signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit. Er kunnen storingen optreden
wanneer de zendersignalen bijvoorbeeld
gehinderd worden door hoge gebouwen of
van zeer grote afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich bevindt.
BELANGRIJK
Voor het gebruik van dit product is mogelijk kijk- en luistergeld verschuldigd.
•
•
Draai aan TUNE, waarna een lijst verschijnt met alle beschikbare kanalen in
het gebied. Als een van deze kanalen al
eerder werd opgeslagen als voorkeur,
verschijnt rechts van de kanaalnaam het
sneltoetsnummer. Draai aan TUNE totdat
u het gewenste kanaal bereikt en druk op
OK/MENU.
Door te drukken op de sneltoetsen (0–9).
Door kort op de toetsen
/
te
drukken, waarna het eerstvolgende
beschikbare kanaal in het gebied verschijnt.
Gerelateerde informatie
•
Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p.
78)
•
•
Tv* - voorkeur kijker (p. 78)
•
•
•
•
Informatie over actueel tv*-programma (p.
79)
Teletekst* (p. 79)
Beeldinstellingen (p. 48)
Wegval van ontvangst tv*-kanaal (p. 79)
03
Menu-overzicht - tv* (p. 90)
N.B.
Als u van locatie verandert binnen het land
en bijvoorbeeld naar een andere stad rijdt,
zijn de voorkeurkanalen niet per definitie
beschikbaar omdat het frequentiegebied
mogelijk gewijzigd is. U moet dan opnieuw
zoeken en een nieuwe voorkeurslijst
opslaan, zie Beschikbare tv-zenders
opslaan als voorkeurkanalen (p. 78).
Tv kijken
–
Druk op MEDIA, draai aan TUNE totdat
TV op het beeldscherm verschijnt en druk
op OK/MENU.
> Er wordt een zoekfunctie gestart en
kort daarna verschijnt het laatst bekeken kanaal.
Van kanaal veranderen
U kunt als volgt van kanaal veranderen:
N.B.
Als na bediening van de sneltoetsen geen
beeld verschijnt, kan dat komen doordat
de auto zich mogelijk niet meer bevindt in
het land waar naar tv-zenders werd
gezocht (u bent bijvoorbeeld van Duitsland
naar Frankrijk gereden). U moet dan
mogelijk een ander land selecteren en
opnieuw naar kanalen zoeken starten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
77
03 Audio en media
Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst
Wanneer u op tv-kanalen zoekt, worden alle
beschikbare kanalen in een voorkeurslijst
opgeslagen.
1. Druk in stand TV op OK/MENU.
2. Draai aan TUNE totdat u TV-menu
bereikt en druk op OK/MENU.
03
3. Draai aan TUNE totdat u Land kiezen
bereikt en druk op OK/MENU.
> Als er eerder een of meer landen werden geselecteerd, dan verschijnen
deze in een lijst.
4. Draai aan TUNE totdat u Andere landen
bereikt of een van de eerder gekozen landen. Druk op OK/MENU.
> Er verschijnt een lijst met al de
beschikbare landen.
5. Draai aan TUNE totdat u het land van uw
keuze (bijvoorbeeld Zweden) bereikt en
druk op OK/MENU.
> Er wordt automatisch gezocht naar de
beschikbare tv-kanalen. Deze zoekopdracht duurt even. Tijdens het zoeken
wordt het beeld weergegeven van alle
gevonden en als voorkeur vastgelegde
kanalen. Er verschijnt een melding
wanneer de zoekopdracht afgerond is
en het beeld verschijnt dat bij het
gekozen kanaal hoort. Daarmee is een
voorkeurslijst (max. 30 voorkeuren)
aangemaakt en beschikbaar. Om van
kanaal te veranderen, zie Van kanaal
veranderen (p. 76).
Het zoeken en vastleggen van voorkeuren
kan worden geannuleerd met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
TV - instelling* (p. 76)
Tv* - voorkeur kijker (p. 78)
Tv* - voorkeur kijker
De voorkeurslijst is te bewerken. U kunt de
volgorde van de kanalen in de voorkeurslijst
wijzigen. Een tv-kanaal kan op meerdere
plaatsen in de voorkeurslijst voorkomen. De
onderlinge positie van de tv-kanalen in de lijst
kan bovendien variëren.
Om de volgorde binnen de lijst met voorkeuren te wijzigen dient u in stand TV te gaan
naar TV-menu Presets.
1. Draai aan TUNE totdat u het te verplaatsen kanaal in de lijst bereikt en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
> Het gekozen kanaal staat gemarkeerd.
2. Draai aan TUNE totdat u de nieuwe positie binnen de lijst bereikt en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
> De kanalen wisselen vervolgens van
plaats.
Na de voorkeurskanalen (max. 30 stuks) volgen al de resterende kanalen in het gebied.
Het is mogelijk een van deze kanalen in de
lijst met voorkeuren te zetten.
Gerelateerde informatie
•
•
•
78
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
TV - instelling* (p. 76)
Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p. 78)
03 Audio en media
Informatie over actueel tv*programma
Druk op de INFO-toets (p. 27) om informatie
te bekijken over het actuele programma, het
volgende programma alsmede het starttijdstip.
Wanneer u nogmaals op de toets INFO drukt,
valt soms meer informatie over het actuele
programma te bekijken (zoals de tijd dat het
begint en eindigt) alsmede een korte beschrijving van het actuele programma te lezen.
Om terug te keren naar het tv-beeld dient u
enkele seconden te wachten of te drukken op
EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
TV - instelling* (p. 76)
Teletekst*
Wegval van ontvangst tv*-kanaal
U kunt als volgt teletekst bekijken:
Als de ontvangst van het weergegeven tvkanaal wegvalt, bevriest het beeld. Wanneer
er weer signalen binnenkomen, is er weer
bewegend beeld.
Ga als volgt te werk:
1. Druk op de knop
bediening.
van de afstands-
2. Typ het paginanummer (3 cijfers) in met
de cijfertoetsen (0–9) om een pagina te
kiezen.
> De pagina verschijnt automatisch.
Voer een ander paginanummer in of druk op
/
op de afstandsbediening
de toetsen
om van pagina te veranderen.
Keer terug naar het tv-beeld met EXIT of
bedien de toets
op de afstandsbediening.
Teletekst is ook te bedienen met de
gekleurde knoppen op de afstandsbediening.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
TV - instelling* (p. 76)
Afstandsbediening* (p. 80)
Als de ontvangst van het weergegeven tvkanaal wegvalt, bevriest het beeld. Kort
daarna verschijnt er een melding dat de signalen van het actuele tv-kanaal zijn weggevallen en dat er opnieuw naar het kanaal wordt
gezocht. Wanneer er opnieuw signalen binnenkomen, wordt het tv-kanaal meteen weergegeven. Wanneer de melding verschijnt,
kunt u uiteraard ook van kanaal veranderen.
03
Als de melding Geen ontvangst verschijnt,
heeft het systeem geregistreerd dat de signalen voor alle tv-kanalen zijn weggevallen. U
bent mogelijk een landsgrens gepasseerd
zonder de landinstelling van het systeem aan
te passen. Stel in dat geval het juiste land in
zoals aangegeven onder Tv* -kanalen zoeken/voorkeurslijst (p. 78).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
TV - instelling* (p. 76)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
79
03 Audio en media
Afstandsbediening*
F. Richt de afstandsbediening vervolgens op
de IR-ontvanger, die rechts van de knop (p.
27) INFO op de middenconsole zit.
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het audio- en mediasysteem. De
toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de overeenkomstige
toetsen op de middenconsole of de toetsenset* op het stuurwiel.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een
mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergruimten. Bij
krachtig afremmen of een botsing kunnen
deze anders inzittenden verwonden.
03
N.B.
Leg de afstandsbediening niet in de felle
zon (zoals op het dashboard) – dan kunnen
er problemen met de batterijen ontstaan.
Gerelateerde informatie
Komt overeen met TUNE op de middenconsole.
Druk bij gebruik van de afstandsbediening de
op de afstandsbediening in stand
knop
80
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
•
Afstandsbediening* - functies (p. 81)
Afstandsbediening* - batterij vervangen
(p. 82)
03 Audio en media
Afstandsbediening* - functies
Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.
Toets
Toets
Functie
Omhoog/omlaag
Functie
Naar rechts/links
F = Beeldscherm voorin
L en R = Geen geldige keuze.
Keuze bevestigen of menusysteem voor gekozen bron openen
Overschakelen op navigatie*
Volume verlagen
Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld AM)
Volume verhogen
Overschakelen op mediabron
(bijv. Disk, TV*)
0–9
Sneltoets voor ingestelde favorieten
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Informatie over actueel programma, nummer etc. Tevens te
gebruiken als er meer informatie
beschikbaar is dan op het
beeldscherm kan worden weergegeven.
Stoppen
Vooruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Menu
Teruggaan, functie beëindigen,
ingevoerde tekens wissen
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Afstandsbediening* (p. 80)
03
Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
Overschakelen op Bluetooth®handsfree
Afspelen/Pauzeren
Gerelateerde informatie
Taal geluidstrack kiezen
Ondertiteling, ondertitelingstaal
kiezen
Teletekst*, aan/uit
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
81
03 Audio en media
Afstandsbediening* - batterij
vervangen
N.B.
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.
Hoe u de batterijen in de afstandsbediening
voor het audio- en mediasysteem vervangt.
N.B.
03
De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee,
afhankelijk van het gebruik van de
afstandsbediening.
De afstandsbediening werkt op vier batterijen
van het type AA/LR6.
Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
1. Duw de vergrendeling van het dekseltje
op het batterijvakje in en duw het deksel
in de richting van het IR-oog.
2. Verwijder de lege batterijen en leg de
nieuwe batterijen op de aangegeven
manier in het batterijvakje.
3. Plaats het dekseltjes terug.
82
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Gerelateerde informatie
•
Afstandsbediening* (p. 80)
Audio en media - menu-overzicht
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de menu’s van het audio- en mediasysteem.
Als de tekst op een menuregel lichtgrijs
gekleurd is, kunt u de desbetreffende optie
niet kiezen. Het is mogelijk dat de functie niet
aanwezig is op de auto, dat de bron niet
actief of niet aangesloten is of dat de bron
leeg is.
03 Audio en media
RADIO
•
•
•
AM (p. 83)23
FM (p. 83)
Menu-overzicht - AM
Menu-overzicht - FM
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AM-radio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor FM-radio.
DAB (p. 84)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD Audio (p. 84)
DVD Video (p. 85)
Harde schijf (HDD) (p. 86)
•
Zie
FM-menu
Zie
Presets tonen
(p. 38)
TP
(p. 40)
Opties FAV-toets
(p. 32)
Alternatieve frequentie
iPod (p. 86)
Media Bluetooth® (p. 87)
Presets tonen
AUX (p. 88)
TV - instelling (p. 90)*
Bluetooth® handsfree (p. 88)
Webbrowser (p. 89)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - het systeem
bedienen (p. 27)
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
A
(p. 38)
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Radiotekst
(p. 41)
Presets
(p. 38)
Geen
Zender afstemmen op
(p. 36)
Zenderlijst
(p. 37)
Handmatig afstemmen
(p. 37)
Opties FAV-toets
23
03
Tonen
Geen functie
USB (p. 87)
TEL.
•
AM-menuA
(p. 32)
Geldt niet voor V60 Plug-in Hybrid.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
83
03 Audio en media
||
Geen functie
Radiotekst of presets selecteren
(p. 41) en
(p. 38)
Gerelateerde informatie
03
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Menu-overzicht - Digitale radio (DAB)*
Menu-overzicht - CD/DVD Audio
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DAB-radio*.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DD/DVD Audio.
DAB-menu*
Zie
Diskmenu
Zie
Filteren programmatype (PTY)
(p. 40)
Play/pause
(p. 43)
Tonen
Stop
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
A
Artiest/titel
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
(p. 45)
(p. 41)
Shuffle
Presets
(p. 38)
Gracenote®-opties
Gracenote®-database
DAB-DAB-verbinding
(p. 42)
Opties FAV-toets
(p. 32)
Gracenote®-resultaten
Opties FAV-toets
(p. 32)
Geen functie
Geen functie
Tonen informatie aan/uit
Play/pause
(p. 43)
Shuffle
(p. 45)
Gerelateerde informatie
84
(p. 45)
Radiotekst
Geen
•
•
Media zoeken
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
A
Geldt alleen voor dvd's.
03 Audio en media
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Menu-overzicht - DVD Video
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DVD Video.
DVD-videomenu
Zie
Play/pause
(p. 46)
DVD-menu
(p. 46)
Stop
(p. 46)
Ondertitels
(p. 46)
Audiotracks
(p. 46)
Geavanceerde instellingen
Kijkhoek
(p. 47)
Volgende ondertitel
(p. 46)
Volgende audiotrack
(p. 46)
Pop-upmenu DVD Video
Druk op OK/MENU, terwijl u een videobestand afspeelt om het pop-upmenu te openen.
Beeldinstellingen
(p. 48)
DVD-videomenu
(p. 29)
DVD-menu
(p. 46)
03
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Beeldverhouding
Opties FAV-toets
(p. 32)
Geen functie
Play/pause
(p. 46)
85
03 Audio en media
Menu-overzicht - harde schijf (HDD)
Opslaginformatie
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor een harde schijf (HDD).
HDD-menu
03
(p. 48)
Gebr. ruimte:
Zie pagina
Vrije ruimte:
Menu-overzicht - iPod
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor iPod®.
iPod-menu
Zie
Play/pause
(p. 50)
Play/pause
(p. 48)
Media zoeken
(p. 45)
Capaciteit:
Shuffle
(p. 45)
Shuffle
(p. 45)
Tracks:
Opties FAV-toets
(p. 32)
Muziek importeren
(p. 48)
Geen functie
Mappen:
Van disk
Opties FAV-toets
(p. 48)
Play/pause
(p. 50)
Shuffle
(p. 45)
Van USB
Geen functie
A
Bestand hernoemen/verwijderen
Play/pause
(p. 48)
Shuffle
Open
A
Hernoemen
Wis
Alles wissen
86
(p. 48)
(p. 45)
Afhankelijk van de markt.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
03 Audio en media
Menu-overzicht - USB
Menu-overzicht - Media Bluetooth®
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor USB.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Media Bluetooth®.
USB-menu
Zie
Bluetooth-menu
Zie
Play/pause
(p. 50)
Play/pause
(p. 52)
Media zoeken
(p. 45)
Shuffle
(p. 45)
Shuffle
(p. 45)
Ander apparaat
(p. 56)
Partitie van USB selecteren
Opties FAV-toets
Geen functie
Play/pause
(p. 50)
Shuffle
(p. 45)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Verbinden voor telefoon
(p. 57)
Verbinden voor beide
03
Apparaat verwijderen
•
•
Auto herkenbaar maken
Opties FAV-toets
(p. 52)
(p. 57)
Gerelateerde informatie
Nieuw apparaat zoeken
(p. 32)
Aansluiten vor media
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
(p. 32)
Geen functie
Play/pause
(p. 52)
Shuffle
(p. 45)
Eenheid 1
Eenheid 2
enz.
87
03 Audio en media
Menu-overzicht - AUX
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AUX.
AUX-menu
AUX-ingang
Zie
(p. 52)
Standaard
03
Boost
Gerelateerde informatie
•
•
Menu-overzicht - Bluetooth®handsfreesysteem
Telefoonmenu
Zie
Bellijst
(p. 59)
Contacten
(p. 60)
Berichten
(p. 57)
Telefoon wijzigen
(p. 56)
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
Verbinden voor beide
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de Bluetooth®-handsfree.
Nieuwe telefoon zoeken
Auto herkenbaar maken
Eenheid 1
Eenheid 2
enz.
88
Verbinden voor telefoon
(p. 57)
Aansluiten vor media
(p. 52)
Apparaat verwijderen
(p. 57)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
03 Audio en media
Menu-overzicht - webbrowser
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor webbrowser.
Browser
Zie
Als er geen tab open is, wordt het
menu in de normaalweergave voor
de webbrowser getoond.
Invoer. adres
(p.
74)
Opnieuw laden
(p. 74)
Stop
(p. 74)
Nieuwe tab
(p. 74)
Tab sluiten
(p. 74)
Instellingen
Uitzoomen
Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.
Bladwijzer toevoegen
of
Bladwijzer 1
Bladwijzer 2
enz.
Pop-upmenu webbrowser
(p.
74)
Zie
Druk op knop nummer 5 op de
middenconsole als een pagina in
de webbrowser wordt weergegeven om naar het pop-upmenu te
gaan.
Terug
Doorsturen
(p. 74)
(p. 74)
Instellingen
(p. 74)
Bladwijzers
Hernoemen
Herschikken
Internetfilter
(p. 74)
Cookies accepteren
(p. 74)
Afbeeldingen weergeven
Toont "Instellingenmenu webbrowser", zie hieronder.
Pop-ups blokkeren
Zie
Druk op Instellingen in een van
de twee bovenstaande menu's
om naar het instellingenmenu te
gaan.
(p. 74)
enz.
Wis
Bladwijzer verwijderen
Instellingenmenu webbrowser
Bladwijzer 2
03
Inzoomen
of
Bladwijzer 1
JavaScript inschakelen
Tekstgrootte
(p. 74)
(p. 74)
Groot
Midden
}}
89
03 Audio en media
||
Menu-overzicht - tv*
Klein
Browsergeschiedenis wissen
(p. 74)
Opties FAV-toets
(p. 32)
Geen functie
03
Bladwijzer toevoegen/verwijderen
(p. 74)
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor tv.
TV-menu
Zie
Land kiezen
(p. 78)
Presets
(p. 78)
(p. 74)
Tab sluiten
(p. 74)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
of
CAS-informatie
Geen functie
Teletekst
90
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Zie
Beeldinstellingen
(p. 48)
TV-menu
(p. 29)
•
•
Teletekst
Opties FAV-toets
Druk op OK/MENU, terwijl u tv
kijkt om het pop-upmenu te openen.
Gerelateerde informatie
Audiotracks
Ondertitels
Nieuwe tab
Pop-upmenu TV
(p. 32)
Audio en media - menufuncties (p. 29)
Audio en media - menu-overzicht (p. 82)
03 Audio en media
03
91
04 Alfabetisch register
04
A
B
E
Afstandsbediening..................................... 80
batterij vervangen................................. 82
Batterij
afstandsbediening................................ 82
Equalizer.................................................... 35
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten.......................................................... 40
Bedieningselementen
middenconsole, stuurwiel..................... 27
Ambient Surround Sound.......................... 34
Beeldinstellingen........................................ 48
Applicaties (apps)...................................... 73
Bellen......................................................... 57
Audio en media
het systeem bedienen..........................
inleiding................................................
menufuncties........................................
menu-overzicht.....................................
overzicht...............................................
Bluetooth®
gesprek naar mobiel.............................
handsfree..............................................
media....................................................
microfoon uit.........................................
streaming audio....................................
27
26
29
82
27
59
57
52
59
52
G
Geluid
Ambient Surround Sound..................... 34
Instellingen............................................ 32
Geluidspodium.......................................... 34
Gesprek
functies................................................. 57
inkomend.............................................. 57
Audiosysteem............................................ 26
Auto met internetaansluiting......................
aansluiten.............................................
applicaties (apps)..................................
automodem..........................................
menu-overzicht.....................................
webbrowser..........................................
70
54
73
71
89
74
AUX-ingang......................................... 27, 50
C
CD.............................................................. 43
D
DAB-radio............................................ 35, 42
Digitale radio (DAB).................................... 42
DVD............................................................ 43
92
H
Harde schijf (HDD)..................................... 48
I
Infotainment (Audio en media)................... 26
iPod®, aansluiting...................................... 51
04 Alfabetisch register
M
Stembediening........................................... 63
V
Media Bluetooth®....................................... 52
Stuurwiel
Toetsenset............................................ 27
Verkeersinformatie (TP) ............................. 40
Mediaspeler......................................... 35, 43
compatibele bestandsformaten............ 49
Symbolen
op het beeldscherm.............................. 31
Media zoeken............................................ 45
Menufuncties audio en media................... 29
Microfoon................................................... 58
T
Mobiele telefoon, zie Telefoon................... 54
Telefoon
aansluiten.............................................
bellen....................................................
gesprekken aannemen.........................
handsfree..............................................
inkomend gesprek................................
telefoonboek.........................................
telefoonboek, snelkoppeling................
MY CAR........... 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24
P
Programmatypes radio (PTY)..................... 40
54
57
59
57
57
60
60
Toetsensets op stuurwiel........................... 27
R
Radio......................................................... 35
DAB................................................ 35, 42
RDS............................................................ 39
TV............................................................... 76
Verkoop van auto....................................... 10
Volume.......................................................
beltoon, telefoon...................................
externe geluidsbron..............................
snelheids-/geluidscompensatie............
Telefoon................................................
telefoon/mediaspeler............................
27
59
52
35
59
59
Volvo ID..................................................... 11
Volvo Sensus............................................... 7
04
W
Webbrowser.............................................. 74
Wifi............................................................. 71
U
USB, aansluiting........................................ 51
S
USB-ingang............................................... 50
Sensus......................................................... 7
Signaalingang, extern.......................... 27, 50
93
04 Alfabetisch register
04
94
Volvo Car Corporation TP 17248 (Dutch), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement