Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2014 Road and Traffic Information

Volvo S60 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Tekst en symbolen op het scherm
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Naam van volgende weg/straat
Faciliteit (Restaurant)
Eindbestemming geplande route
Symbool voor bestemming/eindbestemming
Berekende aankomsttijd bij eindbestemming
Tussenbestemming geplande route
Berekende resterende afstand tot bestemming
Maximaal toegestane snelheid - bij de actuele positie van de auto
(17) [Niet bij auto met RSI.]
Kompas
Verkeersinformatie
Type weg
Snelweg
Hoofdweg
Kleinere hoofdweg
Normale weg
Lokale weg
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Kleur
Oranje
Donkergrijs
Grijs
Naam actuele weg/straat - bij actuele positie van de auto (17)
Volgende begeleidingspunt
Geplande route
Actuele positie van de auto
Opgeslagen plaats
Lichtgrijs
Wit
Afgelegd van geplande route
Startpunt geplande route
Schaal
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en begeleidingssysteem
dat door Volvo is ontwikkeld. Het systeem
begeleidt u naar een bestemming en geeft informatie langs de route. Het systeem informeert u
over situaties die het rijden kunnen bemoeilijken,
zoals ongevallen en wegwerkzaamheden, en
toont u dan alternatieve routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs
de route zoeken, speciale plaatsen opslaan enz.
Het systeem toont de exacte positie van de auto
en kan u, als u eventueel verkeerd rijdt, altijd naar
de bestemming leiden.
U zult ervaren hoe intuïtief het systeem in het
gebruik is. Probeer het maar. Om te zorgen dat u
tevreden met het systeem bent adviseren wij u de
informatie in dit boekje door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert een bijdrage aan een beter milieu door snellere en kortere routes voor te stellen.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Ter informatie van eindgebruikers - zie
pagina 80.
Inhoud
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies................. 8
02 Leer uw navigatiesysteem
kennen
Gebruiksaanwijzing...................................
Voordat u begint.......................................
Overzicht...................................................
Bedieningselementen...............................
Stembediening..........................................
Toetsenset................................................
Dvd, beeldscherm.....................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.........
Menu’s......................................................
Menusysteem op drie niveaus..................
03 Uw rit plannen
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
Bestemming opgeven...............................
Reisplan....................................................
Huidige positie..........................................
Instellingen................................................
Simulatie...................................................
01 02 03
2
40
48
52
53
62
Inhoud
04 Verkeersinformatie
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Algemeen.................................................. 66
Informatie lezen......................................... 68
Met verkeersproblemen omgaan.............. 70
Faciliteiten................................................. 74
Veelgestelde vragen.................................. 78
EULA - Licentieovereenkomst.................. 80
Auteursrecht.............................................. 83
04 05 06
3
Inhoud
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 84
07
4
Inhoud
5
Beknopte bedieningsinstructies................................................................ 8
6
SNELGIDS
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
01
Systeem activeren
Belangrijkste commando’s
Eerst moet het elektrische systeem van de
auto worden geactiveerd:
Bij de volgende voorbeelden voor begeleiding
naar een Adres of een Faciliteit worden de
stuurtoetsen gebruikt.
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot en activeer sleutelstand I (zie het
instructieboekje van de auto).
2. Als het navigatiesysteem niet binnen
enkele seconden start - druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Druk op de knop OK.
Bedieningselementen
U kunt de gps-navigator van Volvo op meerdere manieren bedienen:
•
•
•
•
Met de rechter stuurtoetsen
Met de bediening op de middenconsole
Met een afstandsbediening
Met stembediening.
Voor een functiebeschrijving, zie pagina 19.
8
Draai aan het duimwiel
Draai aan TUNE
Druk op het duimwiel
Druk op OK
Druk op EXIT
Druk op EXIT
Stap
Bij het opstarten van het navigatiesysteem
verschijnt er een tekst op het beeldscherm
die moet worden bevestigd:
Voor meer informatie, zie pagina 14.
Middenconsole
Begeleiding naar een straat
Disclaimer
•
Stuurtoetsen
•
Neem de menu’s door en maak een
keuze met het duimwiel (1).
•
Activeer de gemaakte keuze met een
korte druk op het duimwiel (wordt in de
volgende voorbeelden afgekort met “+
OK”.
•
Ga terug binnen de menu’s en/of annuleer met EXIT (2).
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
1
Als het beeldscherm geen
kaartweergave toont,
moet u het
volgende
doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
2
Kaart
Druk op NAV om
het menu met
snelkoppelingen
te openen.
3
Snelkoppelingenmenu, zie
pagina 32.
Markeer Adres
instellen + OK.
Bediening via de middenconsole
Als u het toetsenblok op de middenconsole
gebruikt in plaats van de stuurtoetsen, geldt
het volgende:
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
4
Bestemming
invoeren
Markeer Adres +
OK.
5
Adres:
Markeer Stad: +
OK.
6
Schrijfwiel zie
pagina 26.
Draai aan het
duimwiel om
tekens te kiezen
en voer deze in
met OK - op het
scherm verschijnt
een lijst met
opties.
7
Schrijfwiel
Kies de juiste
locatie uit de lijst
+ OK.
8
Navigatiemenu
Markeer Eén
bestemming
inst. + OK.
9
Kaart
De begeleiding
begint - volg de
aanwijzingen.
ming. Het systeem geeft begeleiding en
instructies bij knooppunten e.d.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch
een nieuwe route.
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
5
Speciale
best. (POI)
Markeer bijv.
Rondom de
auto + OK.
6
Laatste 5
typen spec.
best.
Markeer bijv. Alle
typen + OK.
7
Alle typen
spec. best.
Markeer bijv.
Luchthaven +
OK.
8
Resultaatlijst
Markeer de
gewenste optie in
de lijst + OK.
Begeleiding naar een faciliteit (POI)
Stap
Beeldscherm/
menu
Uitvoering
Als het beeldscherm geen
kaartweergave
toont, moet u
het volgende
doen:
Druk op de toets
NAV op de middenconsole.
2
Kaart
Druk op NAV om
een menu te krijgen.
9
Navigatiemenu
Markeer Eén
bestemming
inst. + OK.
3
Snelkoppelingenmenu, zie
pagina 32.
Markeer Speciale best. instellen + OK.
10
Kaart
De begeleiding
begint - volg de
aanwijzingen.
4
Bestemming
invoeren
Markeer Speciale best. (POI) +
OK.
1
01
Het navigatiesysteem berekent de route, de
reistijd en de afstand tot de gekozen bestem-
9
Gebruiksaanwijzing.................................................................................
Voordat u begint.....................................................................................
Overzicht.................................................................................................
Bedieningselementen..............................................................................
Stembediening........................................................................................
Toetsenset..............................................................................................
Dvd, beeldscherm...................................................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.......................................................
Menu’s....................................................................................................
Menusysteem op drie niveaus................................................................
10
12
14
16
19
22
26
28
30
32
34
LEER UW NAVIGATIESYSTEEM KENNEN
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
Kop op niveau 1
02
Kop op niveau 2
De inhoud onder deze kop maakt deel uit van
de kop op niveau 1.
Kop op niveau 3
De inhoud onder deze titel maakt deel uit van
de kop op niveau 2.
Kop op niveau 4
De inhoud onder deze titel maakt deel uit van
de kop op niveau 3.
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
Er is een snelgids voor mensen die direct aan
de slag willen - zie pagina 8.
Voor een uitgebreidere beschrijving van het
gebruik, de mogelijkheden en de mogelijke
instellingen voor de bestemming wordt geadviseerd het boekje ernaast te houden bij
gebruik van het systeem.
Menu-opties/paden
Alle op het beeldscherm te maken keuzes
worden in deze gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een iets grotere en grijskleurige
tekst, bijv. Bestemming invoeren.
Paden in het menusysteem worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemming invoeren
Adres
Stad:
Engelse tekst
De afbeeldingen in het boekje worden
gebruikt voor alle markten en talen, zodat de
teksten die erop voorkomen voornamelijk in
het Engels zijn gesteld.
Om te zorgen dat de gebruiker de afbeeldingen en de menukeuzes met paden gekoppeld
aan de tekst van het boekje beter begrijpt,
worden de Engelse woorden van de afbeelding direct na de tekst/zin tussen haakjes in
de taal van het boekje vermeld:
Bestemming invoeren
Adres
(Set destination > Address)1
Speciale tekst
N.B.
N.B.
Teksten met het kopje N.B. duiden op tips
en adviezen die het gebruik van bepaalde
mogelijkheden en functies vergemakkelijken.
Voetnoot
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onder aan de pagina of direct
bij een tabel. Deze informatie vormt een aan1
12
Niet in Engelstalige boeken. Hier echter weergegeven als voorbeeld.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Gebruiksaanwijzing
vulling op de tekst waarnaar het cijfer/de letter verwijst.
Opties
02
Alle typen opties/accessoires worden aangeduid met een asterisk (*).
In het boekje worden, naast de standaarduitrusting, ook opties (fabrieksgemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (naderhand
ingebouwde extra uitrusting) beschreven.
De in dit instructieboekje beschreven uitrusting is niet in alle auto’s aanwezig, aangezien
de uitrusting is aangepast aan de verschillende marktbehoeften en nationale of lokale
wetgeving en bepalingen.
Bij twijfel over wat standaard of optie/accessoire is, kunt u contact opnemen met een
Volvo-dealer.
Wijzigingen in het boekje
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
13
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
Algemeen
Instellingen
Uit
Het navigatiesysteem van Volvo maakt
gebruik van het referentiesysteem WGS84 die
de positie met lengte- en breedtegraad geeft.
Het systeem wordt met basisinstellingen
geleverd, maar start met de instellingen die
het laatst zijn gebruikt.
Het navigatiesysteem wordt uitgeschakeld als
de transpondersleutel uit het contactslot
wordt gehaald.
U kunt het navigatiesysteem van de auto
gebruiken zonder een bestemming te hebben
opgegeven.
Er bestaat een functie om alle instellingen
tegelijk naar de basisinstellingen te resetten,
zie pagina 61.
De navigator kan niet handmatig worden uitgeschakeld, maar werkt na de "Opstart"sequentie altijd op de achtergrond. Als u niet
wilt dat het navigatiesysteem is ingeschakeld:
Kaartstand
Aan/Uit
•
Bij het opstarten toont het navigatiesysteem
op het beeldscherm een tekst die moet worden bevestigd met een druk op de toets OK/
MENU. De tekst luidt als volgt:
• Het systeem geeft route-informatie
om uw bestemming te kunnen
bereiken. De situatie op de weg kan
de nauwkeurigheid van de navigatie
beïnvloeden. Houd u aan de
verkeersregels en vertrouw op uw
eigen oordeel. Concentreer u altijd op
het verkeer en rijd aandachtig en
verantwoord.
Daarna wordt de kaart van het actuele geografische gebied weergegeven waarop de
auto wordt aangeduid met een blauwe driehoek.
14
Aan
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot.
2. Het beeldscherm wordt in sleutelstand I
automatisch geactiveerd (zie het instructieboekje van de auto).
3. Druk op de toets NAV op de middenconsole als het navigatiesysteem niet automatisch start.
4. Druk op OK als de "Opstart"-tekst op het
scherm verschijnt, zie het eerdere
gedeelte "Kaartstand".
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert.
Druk op EXIT bij de "Opstart"-sequentie,
zie het gedeelte "Kaartstand".
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te
lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om te zien hoe het systeem werkt, kan de
begeleiding naar een opgegeven bestemming
op het beeldscherm worden gesimuleerd - zie
pagina 62.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Voordat u begint
02
15
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
02
NB! De afbeelding is schematisch - bepaalde onderdelen kunnen per automodel en markt variëren.
16
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Antenne voor gps
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Stembediening
Een aantal elementen in het navigatiesysteem
kunnen ook met de stem worden bediend. De
microfoon (2a) zit in het plafond en de activeerknop (2b) zit op de rechter stuurtoetsen.
Voor meer informatie, zie pagina 22.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten gyroscoop.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent, ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen, bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in en achter de middenconsole gemonteerd en heeft o.a. de volgende functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
Stembegeleiding
Dvd-speler
De gps-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC1) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
1
Traffic Message Channel
TMC 1 is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger
zoekt automatisch de juiste zendfrequentie
op. De ontvangst gaat via de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen
beschikbaar. Het dekkingsgebied van het
systeem wordt voortdurend uitgebreid
waardoor updaten soms noodzakelijk kan
zijn.
Voor informatie over het updaten van kaartgegevens en software, zie pagina 28.
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d.
Voor informatie over het onderhoud van het
beeldscherm, zie pagina 29.
02
Toetsenblok, middenconsole
Naast het toetsenblok in het stuurwiel kan
ook het numerieke toetsenblok op de middenconsole worden gebruikt in combinatie
met de toetsen OKMENU, TUNE en EXIT om
menu-opties door te nemen, keuzes te
bevestigen of terug te gaan binnen menu’s,
zie pagina 19.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens lopende gesproken meldingen de volumeregeling van de geluidsinstallatie om het volume te wijzigen, zie
pagina 31. Het volume kan ook in het
menusysteem worden gewijzigd.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole - de IR-ontvanger zit daar.
}}
17
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Overzicht
Toetsenblok, stuurwiel
02
Aan de rechterkant van het stuurwiel zit een
toetsenblok. Gebruik dit blok om menu-opties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s, zie pagina 19.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
18
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Algemeen over bedieningselementen
Het navigatiesysteem wordt bediend met de
bedieningselementen op de middenconsole,
met het toetsenblok in het stuurwiel of met
een afstandsbediening*. De drie verschillende
toetsenblokken van de bedieningseenheden
hebben dezelfde functies, maar zien er
anders uit en worden anders gebruikt. De
vormgeving kan ook per markt verschillen.
Het systeem kan met behulp van speciale
commando’s ook met de stem worden
bediend - zie pagina 22.
Middenconsole
wordt er een snelmenu geopend/geslo฀
ten, zie pagina 32.
02
Numerieke toetsen worden gebruikt
voor het invoeren van informatie bij het
zoeken naar adressen en namen en voor
het scrollen op de kaart. Zie de pagina’s
26 en 33.
Met een druk op OK/MENU bevestigt of
activeert u de keuze. Wordt in deze handleiding beschreven met de toets ‘OK’ of
‘+ OK’.
Door aan TUNE te draaien loopt u door
de verschillende menu-opties of zoomt u
in of uit wanneer het kaartscherm wordt
weergegeven. Wordt in deze handleiding
beschreven met de draaiknop ‘TUNE’.
Met een druk op EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de
keuze.
Stuurwiel
Rechter toetsenblok in het stuurwiel.
Draai aan het duimwiel om de verschillende menu-opties door te lopen of in of
uit te zoomen, wanneer het kaartscherm
wordt weergegeven.
Druk op het duimwiel om een keuze te
bevestigen/activeren.
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de keuze.
De uitvoering van het toetsenblok in het
stuurwiel varieert, afhankelijk van de markt en
de gekozen geluidsinstallatie.
Toetsenblok op de middenconsole.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Bij een geactiveerd gps
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Stembediening
02
Met de Pijltoetsen verplaatst u de menucursor.
Zie pagina 22.
Numerieke toetsen worden gebruikt
voor het invoeren van informatie bij het
zoeken naar adressen en namen en voor
het scrollen op de kaart.
Afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt
om een aantal functies in de auto te regelen/
bedienen. Hier worden alleen de functies
beschreven die betrekking hebben op het
navigatiesysteem.
•
N.B.
Controleer eerst of het aanbrengen van
nieuwe AA-/LR6-batterijen helpt, als de
afstandsbediening niet werkt.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op
de middenconsole.
WAARSCHUWING
Bewaar de afstandsbediening en soortgelijke voorwerpen in een van de opbergvakken – bij krachtig afremmen of een aanrijding van achteren kunnen dergelijke voorwerpen letsel en materiële schade voorzaken.
Toetsenblok van de afstandsbediening.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Bij een geactiveerd gps
wordt er een snelmenu geopend/gesloten, zie pagina 32
Met EXIT keert u terug binnen het menusysteem of annuleert u de keuze.
Met OK/MENU bevestigt of activeert u de
keuze. Wordt in deze handleiding
beschreven met de toets ‘OK’ of ‘+ OK’.
20
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Bedieningselementen
Extra informatie
02
Er is soms meer informatie beschikbaar dan
wat er op de menuregel past - de regel eindigt dan met het teken ‘#’.
Om de rest van de informatie te bekijken:
•
Druk op de toets INFO.
21
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
02
Algemene informatie over de
stembediening
Bediening
De stembediening biedt de mogelijkheid om
bepaalde functies van het navigatiesysteem
te bedienen met behulp van gesproken commando’s.
De gesproken commando’s zijn te annuleren door:
Het gebruik van spraakcommando’s biedt
bedieningscomfort en leidt minder af – ze helpen u om de aandacht bij de besturing van de
auto en het verkeer te houden.
•
•
•
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
De stembediening maakt gebruik van de
microfoon van het handsfree-systeem – u
krijgt gesproken antwoorden te horen via de
luidsprekers in de auto.
De microfoon zit in het plafond vóór u om uw
stem optimaal op te vangen – de microfoon
kan echter ook stemmen van eventuele inzittenden oppikken en daar hinder van ondervinden.
22
N.B.
Bij twijfel over het te gebruiken commando
kunt u ‘Help’ zeggen – het systeem geeft
dan enkele voorbeelden van commando’s
die u in de actuele situatie kunt gebruiken.
Stuurtoetsen.
Knop voor de stembediening
Systeem activeren
•
Bij een korte druk op de stuurtoets (1)
activeert u de stembediening – na de
toon kunt u een spraakcommando geven.
Let op het volgende bij het gebruik van de
stembediening:
•
Bij commando’s – spreek met een normale stem in een normaal tempo.
•
Houd portieren, zijruiten en schuifdak
dicht.
•
Vermijd achtergrondgeluiden in de passagiersruimte.
•
•
niks te zeggen
‘Annuleer’ te zeggen
de stuurknop voor stembediening
enkele seconden ingedrukt te houden
op EXIT te drukken
op een van de knoppen NAV, RADIO,
MEDIA, MY CAR of CAM op de middenconsole te drukken.
Spraakcommando’s gebruiken
Gegevens invoeren in het navigatiesysteem is
heel eenvoudig met spraakcommando’s,
omdat op het beeldscherm de commando’s
worden getoond die het vaakst worden
gebruikt in een bepaalde situatie.
StartU begint als volgt bij het geven van een
spraakcommando:
1. Druk kort op de stuurtoets voor de stembediening – op het beeldscherm verschij-
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
nen voorbeelden van mogelijke commando’s.
2. Kies bijvoorbeeld ‘Navigatie’ – wacht op
de toon en spreek het woord duidelijk en
in normaal tempo uit.
of
•
Spreek het hele commando in één keer
uit – ‘Navigatie ga naar adres’.
Tips
3. Het scherm springt naar de opties
‘Herhaal spraakbegeleiding/Navigatie
ga naar adres/Routebeschrijving’ –
maak een keuze en zeg
‘Routebeschrijving’.
Enkele adviezen:
•
Geef een commando door eerst de
spreektoets kort te bedienen en vervolgens na de toon op natuurlijke wijze te
spreken.
Let erop dat grijs gearceerde tekst en de
tekst in haakjes geen deel uitmaakt van het
spraakcommando.
•
Om de stembediening te antwoorden –
spreek na de toon aan het einde van de
vraag.
•
Om een spraaksessie te beëindigen –
houd de spraaktoets ingedrukt of druk op
de knop EXIT.
N.B.
Grijs gearceerde menuregels en opties op
het beeldscherm zijn op dat moment niet
beschikbaar.
Commando’s zijn op verschillende
manieren te geven
Het commando ‘Navigatie ga naar adres’ is
bijvoorbeeld te geven in de volgende vorm:
•
‘Navigatie > Ga naar… > Adres’ – zeg
‘Navigatie’ en wacht op antwoord van
het systeem in de vorm van mogelijke
alternatieven op het beeldscherm. Ga
daarna verder door bijvoorbeeld ‘Ga
naar…’ te zeggen en eindig met ‘Adres’.
•
Tijdens een dialoog kunt u hulp krijgen
door na de luistertoon ‘Help’ te zeggen.
•
De dialoog met het systeem kan worden
versneld – onderbreek de systeemmeldingen door de spreektoets op het stuurwiel
kort in te drukken, wacht op de toon en
spreek daarna.
•
De stembediening vraagt tot driemaal om
een antwoord. Als u geen antwoord geeft,
wordt de sessie beëindigd.
•
•
•
•
Navigatie ga naar adres
Navigatie ga naar POI
Navigatie wis volgende routepunt
02
Navigatie annuleer begeleiding.
N.B.
Een complete lijst met snelcommando’s
vindt u in het menu MY CAR – ga naar
Instellingen
Spraakinstellingen
Lijst van spraakcommando's
Navigatiecommando's.
Hulpfuncties en instellingen
Het menusysteem van de auto MY CAR
bevat programma’s, waar u met de verschillende functies van de stembediening kunt
oefenen. Voor een beschrijving van het menusysteem MY CAR – zie de reguliere gebruikershandleiding van de auto.
Hoe beter u vertrouwd bent met de stembediening, hoe gemakkelijker u de functies
ervan kunt gebruiken. U wordt dan ook geadviseerd te oefenen met de ingebouwde trainingsprogramma’s.
Voorbeelden
Hier volgende enkele normale commando’s:
}}
23
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
N.B.
•
De trainingsprogramma’s zijn alleen
beschikbaar, wanneer de auto stilstaat met
de parkeerrem ingeschakeld.
02
N.B.
Introductie van de stembediening
Het programma Spraakintroductie biedt u
stapsgewijze instructies voor het gebruik van
de stembediening en is een eenvoudige
manier om vertrouwd te raken met het geven
van commando’s.
Het programma is op twee manieren te starten:
•
U kunt de menu-optie
Standaardinstellingen pas wijzigen in
Gebruiker 1 na afloop van een
Spraaktraining-les.
Meer instellingen in MY CAR
•
Druk op de stuurtoets voor de stembediening en zeg ‘Spraakintroductie’.
of
•
Activeer het programma in MY CAR – ga
naar Instellingen Spraakinstellingen
Spraakintroductie.
Spraaktraining
Aan de hand van het programma
Spraaktraining leert de stembediening uw
stem en uitspraak te herkennen. Het biedt
tevens de mogelijkheid om een tweede
gebruikersprofiel aan te maken – handig als
meerdere personen regelmatig gebruik
maken van de auto en het systeem.
24
De spraaktraining wordt gestart in MY
CAR – ga van daaruit naar Instellingen
Spraakinstellingen Spraaktraining
Gebruiker 1 of Gebruiker 2.
•
Gebruikersprofiel - U kunt 2 verschillende gebruikersprofielen instellen. Ga
naar Instellingen Spraakinstellingen
Gebruikersinstelling spraaksystem.
Vink daar een van de alternatieven
Standaardinstellingen, Gebruiker 1 of
Gebruiker 2 aan.
Volume mededelingen - Ga naar
Instellingen Spraakinstellingen
Volume mededelingen en kies het
gewenste niveau.
Het volume van de mededelingen van het
systeem is tevens aan te passen met de knop
TUNE op de middenconsole, terwijl het systeem spreekt.
Talen
De stembediening wordt voortdurend doorontwikkeld en bij het ter perse gaan van deze
handleiding waren de volgende talen beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engels (UK)
Engels (US)
Frans (CAN)
Frans (FRA)
Nederlands
Italiaans
Spaans (EU)
Spaans (VS)
Zweeds
Duits
N.B.
De spraakherkenning voor gps-navigatie
werkt alleen voor de onderstaande talen.
Om van taal te wijzigen – ga naar Instellingen
Systeemopties Taal en maak een
keuze.
De talen die beschikbaar zijn in de
stembediening zijn voorzien van dit
icoon in de talenlijst.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Stembediening
Taalspecifiek gebruikersprofiel
De stembediening begrijpt alleen commando’s in de taal die u hebt ingesteld in
Systeemopties.
02
Stel dat gebruikersprofiel Gebruiker 1 bijvoorbeeld is aangemaakt door een bestuurder die Nederlands spreekt en het Nederlands als systeemtaal heeft ingesteld. Als
deze bestuurder de systeemtaal vervolgens
wijzigt in Engels, is gebruikersprofiel
Gebruiker 1 niet langer beschikbaar omdat
het systeem nu alleen commando’s in het
Engels verwacht en begrijpt – in dat geval
wordt de optie Standaardinstellingen actief.
Om ervoor te zorgen dat het systeem uw
Engelse uitspraak beter begrijpt dient u de
Engelse commando’s in de uitspraak van de
bestuurder aan te leren en vast te leggen
onder Gebruiker 2 met het Engels ingesteld
als systeemtaal (zodat beide varianten
beschikbaar zijn) of het Zweedse taalprofiel in
Gebruiker 1 te wijzigen in Engels.
25
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
Zo kunt u ‘schrijven’
•
Stopt met de cursor op het gewenste
teken om het te kiezen - het teken wordt
op de schrijfregel weergegeven.
•
Wissen/annuleren met EXIT.
02
Meer mogelijkheden
N.B.
Grijs gekleurde tekens zijn niet te kiezen in
combinatie met de reeds ingevoerde
tekens.
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige
tekst.
Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een
‘schrijfwiel’ om specifieke informatie op te
geven, bijv. het type faciliteit, plaats/stad,
gebied/land, adres, straatnummer of postcode.
2. Druk op OK om het ‘schrijfwiel’ te openen.
3. Kies de tekens met het duimwiel/de
draaiknop TUNE en voer ze in met een
druk op het duimwiel/OK.
In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten meer opties, zoals meerdere schrijftekens
en ook cijfers:
• Overige (More) + OK - de alternatieve
tekens worden in het wiel weergegeven.
• 123 + OK - de cijfers worden in het wiel
weergegeven.
Een keuze activeren
Numerieke toetsenset
Nadat de gewenste functie/menuregel is
gemarkeerd met het duimwiel of met de
draaiknop TUNE - druk op het duimwiel/OK
om het volgende niveau van functies/opties te
kunnen bekijken.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de
middenconsole: 0-9, * en #.
• => + OK - de cursor wordt naar de lijst
Bij bijv. een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens1 onder deze toets,
bijv. W, x, y, z en 9. Door een snelle druk op
de toets verplaatst/‘loopt’ de cursor door
deze tekens.
• Laatste 5 (Last 5) + OK - u krijgt de laat-
1
26
Het schrijfwiel.
1. Markeer een tekstveld.
De schrijftekens voor de resp. toets kunnen per markt/staat/taal variëren.
aan de rechterkant van het scherm verplaatst waar vervolgens een keuze kan
worden gemaakt met OK.
ste zoekopdrachten te zien. Markeer er
één van + OK.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Toetsenset
Lijst met opties
02
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Het cijfer 5 in de hoek rechtsboven van het
beeldscherm geeft aan dat de lijst 5 mogelijke
opties bevat die overeenkomen met de ingevoerde letters BEZ.
Geen lijst
Een lege lijst en de tekens *** in de hoek
rechtsboven van het cijfervenster geven aan
dat het aantal beschikbare opties met de nu
ingevoerde tekens meer is dan 1000 - als het
aantal minder is, worden de actuele opties
automatisch weergegeven.
Om het aantal opties in de lijst te verminderen:
•
Voer meer tekens op de tekstregel in.
27
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
Inhoud van de dvd’s
02
Dvd’s met bijgewerkte kaartgegevens en bijbehorende uitgebreide informatie worden
continu ontwikkeld. Neem contact op met uw
Volvo-dealer voor informatie over de nieuwste
uitgave.
N.B.
De kaartgegevens zijn niet voor alle gebieden/landen volledig.
Het dekkingsgebied van het systeem
wordt voortdurend uitgebreid waardoor
updaten soms noodzakelijk kan zijn.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2
28
Australië & Nieuw-Zeeland (Pacific)
Europa
Hongkong
Japan
China
Licentiecode
Om een update te kunnen activeren, moet
eerst een licentiecode worden ingevoerd.
Deze code haalt u van internet.
Zuid-Afrika
Zuid-Amerika
Zuidoost-Azië
Turkije
Neem voor hulp contact op met een Volvodealer, als het kaartgebied van het navigatiesysteem moet worden aangepast.
Kaartgegevens updaten
Bij een update wordt via dvd’s en de standaard dvd-speler van de auto nieuwe informatie overgezet naar het navigatiesysteem
van de auto.
Kaartgebieden
Het kaartsysteem van de auto is afhankelijk
van de markt. De volgende hoofdkaarten zijn
beschikbaar:
Noord-Amerika
Rusland
N.B.
•
Tijdens het updaten zijn meerdere
Infotainment-functies uitgeschakeld of
gereduceerd.
•
Voordat met updaten wordt begonnen
- Lees eerst de instructies door.
Als u vragen hebt over de update kunt u contact opnemen met een Volvo-dealer.
Midden-Oosten
Het internetadres waar de licentiecode wordt aangemaakt is bijgesloten bij de update-dvd’s.
Het aantal dvd’s hangt af van de markt.
1. Open de pagina1 “Uw navigatiesysteem
activeren”.
2. Voer het VIN-nummer van de auto en het
e-mailadres van de eigenaar in de desbetreffende lege velden in en klik de internetpagina weg.
3. Noteer vervolgens de licentiecode die op
het scherm verschijnt. De licentiecode
wordt ook naar het vermelde e-mailadres
gestuurd.
Update
Ga als volgt te werk om het navigatiesysteem
te updaten:
1. Start de motor.
2. Plaats de eerste dvd in de dvd-speler en
volg de aanwijzingen op het scherm. Een
update bestaat meestal uit meerdere
dvd’s2 – plaats de dvd’s in een logische/
numerieke volgorde.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Dvd, beeldscherm
N.B.
Na een update van de kaartgegevens is
het systeem mogelijk uitgebreid met
nieuwe functies, die niet in deze handleiding beschreven staan.
Onderbroken update voortzetten
3. Op het scherm verschijnt Nieuwe
software gevonden (New software
found) - start de update met een druk op
OK. (Annuleer met EXIT).
4. Op het scherm verschijnt Voer de
licentiecode
in: - voer de licentiecode in met het
numerieke toetsenblok, zie pagina 19.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm dat
continu aangeeft waar in het proces de
update zich bevindt en bovendien een
schatting van de resterende tijd geeft.
•
Als de update bij het afzetten van de motor
nog niet voltooid is, wordt het proces bij de
volgende keer starten hervat op het punt
waar het proces werd onderbroken. Ga als
volgt te werk om een onderbroken update te
herstarten:
•
•
Als de schijf in de dvd-speler zit: Start de
motor – de update wordt automatisch
hervat. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
Als de schijf is uitgenomen: Start de
motor en plaats de schijf opnieuw in de
dvd-speler – de update wordt automatisch hervat. Volg de aanwijzingen op het
scherm.
Verzorging van dvd’s
Hanteer de dvd’s met de nodige voorzichtigheid.
02
Bewaar de disks in de bijbehorende hoesjes
wanneer u ze niet gebruikt. Bewaar de disks
niet in vocht, bij hoge temperaturen, in direct
zonlicht of in een stoffige omgeving.
Verzorging van beeldscherm
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende, licht vochtige doek en
een mild glasreinigingsmiddel.
BELANGRIJK
Plaats geen voorwerpen voor het beeldscherm van het gps-navigatiesysteem –
het oppervlak kan bekrast raken. Ook
mobiele telefoons kunnen voor storingen
zorgen in de werking van het beeldscherm.
Als alle dvd’s zijn ingelezen, moet de
update worden geactiveerd. Hiervoor
moet u de motor afzetten en 5 minuten
wachten met herstarten. Hierna is de
update voltooid en kunt u het navigatiesysteem weer gebruiken.
29
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
02
NB! De afbeeldingen zijn schematisch - bepaalde onderdelen kunnen per softwareversie en markt variëren.
30
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave actuele positie
Stembegeleiding
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven faciliteiten e.d.
Nadat een bestemming is ingevoerd en de
auto een knooppunt of afrit nadert, hoort u
een gesproken melding over de afstand en
het type manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt
er een gedetailleerde kaart van het knooppunt. De stembegeleiding wordt net voor het
knooppunt herhaald.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het beeldscherm vindt u aan de
binnenkant voorin van de omslag.
Faciliteiten langs de snelweg - zie
pagina 42.
Gedetailleerde kruispuntplattegrond - op
de linker helft van het beeldscherm staat
een gedetailleerde uitvergroting van de
eerstvolgende kruising1. De situatie wordt
altijd aangevuld met een gesproken melding, zie het volgende gedeelte.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. Er kan
ook voor 2D- of 3D-weergave worden
gekozen - zie pagina 55.
Het volume kan met de volumeknop van de
geluidsinstallatie worden aangepast (tijdens
een gesproken melding).
Om een melding te herhalen:
•
Druk 2 keer op de toets OK.
Zie ook Instellingen
Routegeleidingsopties Gesproken
begeleiding - zie pagina 58.
van de auto. Daar kan ook het stemvolume worden aangepast.
02
Kompas
De rode punt van de kompasnaald wijst in noordelijke
richting en de witte wijst naar
het zuiden.
Ga naar Instellingen Kaartopties
Kompas om te kiezen of het kompas wel of
niet moet worden weergegeven - zie
pagina 57.
N.B.
Stembegeleiding wordt niet gegeven tijdens gesprekken via een mobieltelefoon
met Bluetooth-verbinding.
Scrolstand - zie pagina 33.
Om een mannelijke of vrouwelijke stem en de
taal te kiezen:
•
1
Ga naar het menusysteem in MY CAR zie de reguliere gebruikershandleiding
Deze functie kan worden uitgebreid - zie pagina 58.
31
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
02
Menusysteem
• Adres instellen (Set address) - zie ook
In de desbetreffende gedeelten van het
boekje worden alle daar voorkomende
menu’s en opties gepresenteerd.
• Speciale best. instellen (Set Point Of
N.B.
Grijs gearceerde menuregels en opties op
het beeldscherm zijn op dat moment niet
beschikbaar.
pagina 40.
Interest) - zie ook pagina 41.
• Vorige bestemmingen (Previous
destinations) - zie ook pagina 45.
• Verkeersincid. op route (Traffic events
on route) - zie ook pagina 70.
• Begeleiding beëindigen (Cancel
guidance) - wist het actuele reisplan. U
hebt daar tevens de optie Begeleiding
onderbreken, zie pagina 33.
Snelkoppelingen
Wanneer u na het indrukken van de knop
NAV om het navigatiesysteem te starten de
knop NAV nogmaals indrukt, is een menu met
snelkoppelingen naar de meest gebruikte
functies het eerste menu dat u ziet.
Vanuit de kaartstand naar de
snelkoppelingen
•
Druk op de knop NAV.
Hoofdmenu
Het hoofdmenu ligt bovenaan in het menusysteem van het navigatiesysteem.
Vanuit de kaartstand naar het
hoofdmenu
•
Druk op de knop OK MENU.
Vanuit een ander menu naar het
hoofdmenu
•
Druk op NAV en daarna op OK MENU.
of
•
Druk herhaaldelijk op EXIT totdat het
menu verschijnt.
Terug naar het Hoofdmenu
Waar u zich ook in de menu’s bevindt, het
Hoofdmenu is altijd te bereiken met een of
meerdere keren drukken op de toets EXIT.
Terug naar de kaart
Er is een eenvoudige manier om de kaart snel
weer op het scherm te krijgen, ongeacht waar
u zich in het menusysteem bevindt:
•
De snelkoppelingen zijn:
32
Houd EXIT enkele seconden ingedrukt.
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menu’s
Scrolmenu
Scrolstand verlaten
•
Druk op EXIT.
Begeleiding pauzeren
02
Dradenkruis
Met een druk op OK MENU verschijnt een
menu voor de locatie op de kaart dat het midden van het dradenkruis aangeeft:
• Eén bestemming inst. - Verwijdert eventuele eerdere bestemmingen uit het reisplan en start de routebegeleiding op de
kaart.
In de Scrolstand beweegt u met de numerieke toetsen op de middenconsole een dradenkruis over de kaartweergave.
Scrolstand in de normale kaartstand
activeren
•
Druk op een van de numerieke toetsen
0-9.
Scrollen
•
Druk op een van de numerieke toetsen
1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen wordt
een richtingspijl weergegeven in combinatie met het cijfer dat moet worden
gebruikt om de kaart in de gewenste richting te verschuiven.
In-/uitzoomen
•
1
• Toevoegen routepunt - Voegt de
gemarkeerde locatie toe aan het reisplan.
• Spec.best. in omgeving - Biedt de
mogelijkheid om eventuele faciliteiten
rond de gemarkeerde locatie te zoeken/
bekijken.
• Verkeersbericht lezen - Biedt de mogelijkheid om eventuele verkeersberichten1
rond de gemarkeerde locatie te bekijken.
• Informatie - Geeft eventuele informatie
weer over de gemarkeerde locatie.
• Positie opslaan - Biedt de mogelijkheid
om de gemarkeerde locatie in het geheugen op te slaan. (Opent het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen
positie Bewerken - zie pagina 44).
Begeleiding onderbreken
(Pause guidance)
Met de cursor op Begeleiding onderbreken
+ OK MENU kunt u de begeleiding tijdelijk
uitschakelen waarna visuele of akoestische
begeleiding wordt gegeven - tegelijkertijd
wordt de menuregel gewijzigd in Begeleiding
hervatten. Het autosymbool van het systeem
blijft echter de actuele positie van de auto op
de kaart tonen.
Begeleiding hervatten
Markeer Begeleiding hervatten + OK
•
MENU.
Draai aan de knop TUNE.
De service is niet voor alle gebieden/markten/staten beschikbaar.
33
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
02
Hier ziet u drie niveaus van het menusysteem.
Verscheidene menu’s op niveau 3 hebben
meerdere submenu’s - deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
De opbouw van de menu’s is als volgt:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
pag.
x
Menuniveau 4
Adres
Gebied:
pag.
31
Bestemming invoeren
pag.
40
Eén bestemming inst.
Toevoegen als routepunt
Straat:
Informatie
Nummer
Bewerken
Kruispunt:
Sorteren op
Eén bestemming inst.
Wissen
Toevoegen als routepunt
Speciale best. (POI)
Begeleidingsinstructie herhalen
Opgeslagen positie
Stad:
Vorige best.
Informatie
Menu’s en functies
Op naam
Eén bestemming inst.
pag.
41
Langs de route
Wissen
Rondom kaartmarkering
Alles wissen
MyPOI in omgeving van de auto
MyPOI rondom de
pos. op kaart
pag.
45
Informatie
Opslaan
Langs de weg
pag.
43
Toevoegen als routepunt
Rondom de auto
Langs de snelweg
34
pag.
40
Terugreis
Begeleiding starten
pag.
45
Routep. toevoeg.
Reisplan bewerken
Postcode
pag.
45
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
Breedte- & lengtegraad
pag.
46
Demo starten
Markeren op kaart
pag.
46
Demo stoppen
Routedetails
pag.
48
VerkeersinformatieA
pag.
66
Reisplan
pag.
48
Verkeersbericht lezen
pag.
68
Verkeersincid. op route
pag.
70
Begeleiding starten
Een routepunt toevoegen
of
of
Reisplan bewerken
pag.
62
Routeopties
Routetype
02
Voorgestelde routes
Er zijn verkeersincidenten
Individuele route
Route programmeren
Programmeerfunctie resetten
Kaartopties
Kaartkleuren
pag.
55
Tweekaartenmodus weergeven
Mijden
pag.
49
Gemeden verkeersincidenten
Instellingen één kaart
Volgende bestemming
pag.
49
pag.
71
Huidige positie
Instelling kaart links
Route-instructies
pag.
50
pag.
52
Instellingen
Kaart van gehele route
pag.
50
pag.
53
VerkeersinformatieA
Kaart van resterende route
pag.
50
pag.
53
Verkeersbericht
pag.
53
Instelling kaart rechts
Spec. best. op kaart
Kaart op volledig
scherm tonen
Spec. best. op kaart
Kompas
Huidige straatnaam tonen
Snelheidslimieten tonenB
}}
35
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
Menusysteem op drie niveaus
Routegeleidingsopties
02
Gesproken begeleiding
pag.
57
Volume mededelingen
Straatnamen in
gespr.begel.
A
B
Kruispuntplattegrond altijd tonen
MyPOI-alarm
pag.
59
Kaartversie
De kaart wordt geladen
36
Begeleiding onderbreken
pag.
33
of
Opmaak aankomsttijd
GPS-informatie
pag.
61
Begeleiding hervatten
Bocht per
bocht-navigatie*
Systeeminformatie
Alle gebruikersgegevens wissen
MyPOI importeren/bewerken
pag.
59
Navigatie-instellingen resetten
pag.
61
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
Niet in alle gebieden/markten/staten beschikbaar.
Niet bij auto’s met verkeersbordenherkenning (RSI – Road
Sign Information).
02 Leer uw navigatiesysteem kennen
02
37
Bestemming opgeven.............................................................................
Reisplan..................................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Simulatie.................................................................................................
38
40
48
52
53
62
UW RIT PLANNEN
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Adres
Het is voldoende om alleen een plaats/stad
op te geven en de reis te beginnen - zo komt
u in het centrum van de plaats/stad.
Als de breedte- en lengtegraad van een
bestemming bekend zijn, kunt u deze opgeven.
03
Zie pagina 26 voor informatie over hoe lettertekens in de verschillende tekstvelden van het
systeem moeten worden ingetoetst/ingevoerd.
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan
van land tot land en zelfs van regio tot
regio verschillen. In bepaalde gevallen
wordt er een gemeente bedoeld en in
andere gevallen een stadsdeel.
Plaat of straat
Zo zoekt u een bestemming:
1. Met het vorige beeld op het beeldscherm
- Druk op OK om het vooraf gekozen
schrijfveld te activeren.
2. Toets de straatnaam in op Straat: (Street)
met het ‘schrijfwiel’ (zie pagina 26) of de
numerieke toetsen op de middenconsole
en kies daarna de gewenste Stad: (City).
3. Of Stad: (City) + OK en begin deze op te
geven.
De volgende zoekcriteria kunnen worden
gebruikt:
• Gebied: (Area) - Een land opgeven.
• Stad: (City) - Een plaats/stad opgeven.
• Postcode: - Onder Stad: kan ook op
postcode worden gezocht.
• Straat: (Street) - Een straat opgeven.
• Nummer (Number) - Kies een huisnummer in de straat.
•
Bestemming invoeren
Adres
• Eén bestemming inst. (Set single
(Set destination > Address)
destination) - Verwijdert eventuele
bestemmingen uit het reisplan en start de
routebegeleiding naar de actuele bestemming.
Er zijn verschillende manieren om een
bestemming te programmeren.
De cursor gaat eerst op Straat (Street) staan.
40
Kruispunt: (Junction) - Kies een bestemming waar twee straten/wegen elkaar
kruisen.
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint) - Markeer + OK om het adres
aan het reisplan toe te voegen.
• Informatie (Information) - Markeer + OK
om de informatie over de gekozen
bestemming te bekijken.
• Park. in omg. (Parking nearby) - U krijgt
eventuele parkeerplaatsen rond de gekozen locatie te zien, met afstand.
Faciliteiten
Meer over Informatie
horen (dit is dezelfde manier als wordt
beschreven op pagina 56).
Om te kiezen welke faciliteiten permanent op
de kaart zichtbaar moeten zijn, gaat u naar
het menu Instellingen Spec. best. op
kaart - zie pagina 56.
Alle zoekopdrachten verlopen zoals beschreven in het eerdere gedeelte Plaats of straat:
03
1. Geef Gebied: (Area)/Stad: (City)/Type:
(Type)/Naam: (Name) op.
2. Kies vervolgens Eén bestemming inst.
(Set single destination), Toevoegen als
routepunt (Add as waypoint) of
Informatie (Information) + OK.
Markeer een adres/straat + OK - daarna kan
het volgende worden gekozen:
• Kaart (Map) - Toont waar op de kaart de
locatie zich bevindt - soms met aanvullende informatie.
• Bellen1 (Call) - Belt de faciliteit als er een
telefoonnummer staat vermeld.
• Secund. best. (Related POI) - U krijgt
faciliteiten gekoppeld aan de actuele/
gemarkeerde faciliteit te zien.
1
Vereist een aangesloten mobiele telefoon.
Bestemming invoeren
(POI)
Speciale best.
Met naam
(Set destination > Point of interest – POI)
Het systeem bevat een groot aantal te zoeken
faciliteiten die als bestemming kunnen worden opgegeven. De lijst van gewenste faciliteiten kan korter worden gemaakt door te
specificeren op welke faciliteit(en) de actuele
zoekopdracht betrekking heeft:
•
Kies Type: (Type) en specificeer welke
faciliteiten bij de zoekopdracht moeten
Op naam (By name)
}}
41
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Naast het zoeken op een hoofdgroep (bijv.
Restaurant) kan ook de bedrijfsnaam van de
faciliteit worden gebruikt, bijv.‘Peppes
bodega’. De methode is dezelfde als bij het
zoeken op Adres, zie pagina 40.
03
Langs de route
Langs de straat
Langs de route (Along the route)
Langs de weg (Along the street)
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs het opgestelde reisplan.
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs een specifieke straat/weg.
Rond punt op de kaart
Rondom kaartmarkering (Around point on
map)
Langs de snelweg
Als u bijvoorbeeld zoekt op Naam: met ‘London Airport’, zullen alle combinaties met
‘London’ verschijnen wanneer u de ‘Lo’
invoert. Naarmate u meer letters opgeeft zal
het aantal treffers afnemen en vindt u sneller
wat u zoekt.
Een zoekopdracht met ‘Lo’ levert tevens treffers op zoals ‘Restaurant LouTrivalou’, omdat
ook treffers bestaande uit meerdere delen
met een spatie ertussen worden meegenomen.
N.B.
Er bestaan ondercategorieën voor restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Rond de auto
Rondom de auto (Near the car)
Voor het zoeken van faciliteiten wordt het
dradenkruis van de Scrolfunctie gebruikt - zie
pagina 33.
•
De scrolkaart verschijnt - Zet het dradenkruis op de gewenste locatie + OK
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied rond de actuele positie van de auto.
Langs de snelweg (Along the motorway)
Deze zoekopdracht geeft een lijst met faciliteiten die vanaf de snelweg goed bereikbaar
42
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
zijn, zoals werkplaatsen langs de snelweg of
aan afritten.
N.B.
My POI-pictogrammen worden op de kaart
weergegeven bij een schaal van ‘1,0 km’
en kleiner.
N.B.
Voor weergave van de lijst moet de auto
zich op de desbetreffende snelweg bevinden.
Opgeslagen plaats
My POI rond locatie op kaart
03
My POI rond de auto
Bestemming invoeren
positie
Opgeslagen
(Set destination > Stored location)
MyPOI rondom de pos. op kaart (My POI
around point on map)
MyPOI in omgeving van de auto (My POI
near the car)
Met deze functie kunt u faciliteiten die u zelf
aan het systeem hebt toegevoegd – My POI2
– zoeken in het gebied rond de actuele positie van de auto. Er wordt gezocht binnen een
straal van ca. 32 km.
2
Hierbij wordt naar faciliteiten gezocht die u
zelf aan het systeem hebt toegevoegd – My
POI2 – rond de kaartmarkering. Er wordt
gezocht binnen een straal van ca. 32 km.
U kunt een groot aantal eigen locaties in het
systeem opslaan. Hiermee kan vervolgens
snel een reisplan worden opgesteld/aangevuld.
Een locatie opslaan
Een willekeurige locatie opslaan:
Zoeken vindt plaats met het dradenkruis van
de scrolfunctie - zie pagina 33.
•
De scrolkaart verschijnt - Zet het dradenkruis op de gewenste My POI + OK
Voor informatie over de wijze waarop u eigen faciliteiten (My POI) toevoegt aan de kaartdatabase - zie pagina 59.
}}
43
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
1. Gebruik de Scrolfunctie (zie pagina 33) en
markeer de locatie die moet worden
opgeslagen.
2. Druk op OK voor het menu van het ‘dradenkruis’.
03
Opent hetzelfde venster als voor
Bestemming invoeren Adres Routep.
toevoeg. Informatie - zie pagina 41.
Bewerken
3. Markeer Positie opslaan + OK - de locatie is nu opgeslagen en staat in de lijst
Opgeslagen positie.
Kies of de opgeslagen locaties uit de lijst
moeten worden gesorteerd op:
Bij deze keuze worden eventuele eerdere
bestemmingen uit het reisplan verwijderd en
gaat de routebegeleiding op de kaart van
start.
Deelbestemming toevoegen
Toevoegen als routepunt (Add as waypoint)
Routep.
Bewerken (Edit)
Opent de gemarkeerde ‘Opgeslagen locatie’
en biedt de mogelijkheid om het volgende te
wijzigen/bij te werken:
•
•
•
•
Naam
Symbool
Afstand
Chronologisch
• Naam (Name) - Toets/voer een willekeu-
Verwijd.
Wissen (Delete)
• Symbool (Icon) - Kies het symbool dat de
•
rige naam voor de locatie in.
actuele locatie moet representeren.
• Adres (Address) - Opent de kaart om de
geografische positie van de locatie aan te
passen.
• Telefoon: (Phone) - Toets/voer een telefoonnummer in.
44
map) - Uitvinken als de naam van de
locatie niet op de kaart zichtbaar moet
zijn.
Sorteren op
Sorteren op (Sort by)
destination)
3
• Naam tonen op kaart (Show name on
singen worden opgeslagen met OK.
Als enige bestemming opgeven
Eén bestemming inst. (Set single
Informatie
Informatie (Information)
tag) - Eigen geluid opnemen3. Volg de
instructies op het beeldscherm.
• Opslaan (Store) - Uitgevoerde aanpas-
Markeer een opgeslagen locatie in de lijst +
OK en kies uit de volgende opties/rubrieken:
Opent hetzelfde venster als voor
Bestemming invoeren Adres
toevoeg. - zie pagina 48.
• Spraakmarkering bewerken (Edit voice
Alleen in combinatie met de geluidsinstallatie ‘High Performance’ of ‘Premium’.
Wist de gemarkeerde opgeslagen locatie.
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
Eerdere bestemmingen
Postcode
03
De optie Opslaan levert het menu Bewerken op.
Bestemming invoeren
Vorige best.
(Set destination > Previous destination)
Hier worden eerder gebruikte bestemmingen
opgeslagen. Markeer er één en kies vervolgens tussen:
• Eén bestemming inst. (Set single
destination)
• Toevoegen als routepunt (Add as
waypoint)
• Informatie (Information)
• Opslaan (Store) - zie het volgende beeld
voor meer informatie over deze optie.
De menu-optie Opslaan (Store) voert naar
hetzelfde menu Bewerken als voor
Opgeslagen positie Bewerken.
Voor meer informatie - zie pagina 43.
•
Om de informatie voor een bestemming
aan te vullen/te wijzigen - Markeer
Opslaan (Store) + OK.
Bestemming invoeren
Postcode
(Set destination > Postcode)
Een bestemming zoeken met postcode:
1. Markeer Postcode: (Postcode) + OK om
het ‘schrijfwiel’ te openen.
Terugreis
Terugreis (Return trip)
Begeleidt terug naar het startpunt van het
reisplan. Kan overal/altijd in het reisplan worden gekozen.
•
• Alles wissen (Delete all).
Wissen (Delete)
}}
45
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
2. Kies tekens met de TUNE-draaiknop en
toets/voer deze in met een druk op OK.
(Of toets/voer tekens in met de numerieke
toetsen op de middenconsole - zie
pagina 26).
03
N.B.
De weergave van de postcode kan per
markt/regio verschillen.
Zoeken via Lengte-/Breedtegraad
1. Plaats de cursor op het te wijzigen teken
en druk op OK - het tekenvenster wordt
‘actief’.
Zoeken via punt op kaart
2. Toets/voer een cijfer in met de numerieke
toetsen op de middenconsole (of draai
aan TUNE) - sluit af met OK of zet de
cursor op het volgende teken - het vorige
tekenvenster wordt ‘gedeactiveerd’.
3. Verplaats de cursor naar de volgende te
wijzigen tekenplek en herhaal dit.
4. Met de cursor in de beide vensters helemaal rechts toetst u (of draait u aan
TUNE) de letters voor de windstreken in N = 6, Z = 7, W = 9 en E = 3.
5. Als beide coördinaten zijn ingetoetst markeer Routep. toevoeg. + OK om de
locatie aan het reisplan toe te voegen.
Reisplan toevoegen
Routep. toevoeg. (Add to itinerary)
Voegt de locatie van de gekozen coördinaten
op de kaart toe aan het reisplan.
Bestemming invoeren
lengtegraad
Breedte- &
(Set destination > Latitude & Longitude)
Kies de bestemming met gps-coördinaten:
Informatie
Informatie (Information)
Toont eventuele informatie over de locatie.
Bestemming invoeren
kaart
(Set destination > Select on map)
Toont een kaart waarop de actuele locatie
met een cursor wordt aangewezen.
•
46
Markeren op
Draai aan TUNE om de schaal te wijzigen.
03 Uw rit plannen
Bestemming opgeven
1. Beweeg het dradenkruis met de numerieke toetsen op de middenconsole: met
6 MNO gaat u naar rechts, met 8 TUV
gaat u omlaag enz. - zie pagina 33.
2. Als de gewenste locatie is gevonden Druk op OK.
03
47
03 Uw rit plannen
Reisplan
Menuoverzicht
N.B.
De laatst toegevoegde bestemming wordt
altijd Deelbestemming-1 – eerdere Deelbestemmingen verschuiven een positie
omlaag: ‘Oude’ Deelbestemming-1 wordt
Deelbestemming-2 enz.
03
Begeleiding starten
Voor een andere volgorde – ga naar
Routedetails
Reisplan, markeer een
Wijzig plaats in
deelbestemming en
lijst.
Routedetails
Reisplan opstellen
(Route details)
Resultaat met ‘Routevoorstel 3’ aangevinkt.
Het systeem hanteert één reisplan (Itinerary)
per keer met maximaal 8 deelbestemmingen.
(Start route guidance)
Met de cursor op Begeleiding starten + OK
activeert u het actuele reisplan.
De eerst opgegeven bestemming wordt de
eindbestemming van de reis. De erna ingevoerde bestemming wordt een deelbestemming.
Als vooraf is gekozen voor weergave van 3
alternatieve reisplannen moet u er één kiezen,
zie het menu Instellingen Routeopties
Voorgestelde routes, pagina 54.
Routedetails
Reisplan
(Route details > Itinerary)
Maak een reisplan aan met meerdere stops.
Zo hoeft u tijdens de rit niet telkens een
nieuwe bestemming op te geven.
48
U kunt maximaal 8 deelbestemmingen en één
eindbestemming aangeven.
Als deelbestemming toevoegen
(Add another waypoint)
Voegt een deelbestemming toe. Levert hetzelfde menu op als in ‘Bestemming
invoeren’ - zie pagina 40.
03 Uw rit plannen
Reisplan
mende faciliteiten rond de locatie en parkeerplaatsen worden bekeken.
Reisplan bewerken
(Edit itinerary)
• Wissen (Delete) - verwijdert de deelbe-
Geeft de alternatieven:
stemming.
• Reisplan wissen - wist het actuele reis-
• Wijzig plaats in lijst (Move in list) - wij-
• Routeopties - opent een snelkoppeling
• Wijzigen op kaart (Adjust on map) -
plan.
naar Instellingen
pagina 53.
Routeopties - zie
Deelbestemmingen in reisplan
zigt de rangschikking in het reisplan.
toont de locatie op de kaart met een dradenkruis. Er kan naar een andere locatie
worden gescrold en deze kan worden
gekozen met OK. Zie meer over de Scrolfunctie op pagina 33.
(Route details > Avoid)
Hier kan een traject in het reisplan worden
gedeselecteerd. De alternatieve afstanden
worden vanuit de actuele positie van de auto
berekend. Het systeem kiest dan een andere
route.
•
Markeer het gewenste alternatief + OK.
03
Volgende bestem.
• Opslaan (Store) - opent het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen
positie Bewerken - zie pagina zie
pagina 44).
Str ontw
Routedetails
Door deelbestemming + OK te markeren kan
iedere deelbestemming in het reisplan worden bijgewerkt.
•
Volgende bestemming
(Route details > Next destination)
Informatie (Information) - Uitgebreide
naam en adres en breedte- en lengtegraad. Bovendien kan de faciliteit worden
gebeld en kunnen eventueel voorkoRoutedetails
Mijden
}}
49
03 Uw rit plannen
Reisplan
Route-instructies
Kaart met de hele route
03
Toont de positie van de volgende deelbestemming op de kaart, naam, adres, berekende aankomsttijd en afstand. Geeft ook de
alternatieven:
• Wissen (Delete) - verwijdert de actuele
Routedetails
Route-instructies
(Route details > Route instructions)
Kaart van gehele route
(Route details > Map of entire route)
Hier wordt het hele reisplan getoond - verkleind zodat het op het beeldscherm past.
deelbestemming en toont de volgende.
• Kaart (Map) - toont de locatie op de kaart
• >> - gaat naar de volgende deelbestem-
Verder dezelfde functies als in het Scrolmenu,
zie pagina 33.
• Bellen (Call) - belt de faciliteit, indien
Kaart met de resterende route
in het Scrolmenu, zie pagina 33.
ming in het reisplan, in een loop.
mogelijk.
Routedetails
route
Hier worden de begeleidingspunten van het
reisplan opgesomd.
50
Routedetails
Kaart van resterende
(Route details > Map of remaining route)
Toont een schermbeeld dat op dat in het
vorige gedeelte lijkt, maar laat alleen het resterende traject van het reisplan zien vanaf de
actuele positie van de auto.
03 Uw rit plannen
Reisplan
Verder dezelfde functies als in het Scrolmenu,
zie pagina 33.
03
51
03 Uw rit plannen
Huidige positie
Waar ben ik?
03
Huidige positie
(Current position)
Toont een kaartweergave met de actuele
positie van de auto en informatie over de
locatie, bijv. naam en coördinaten.
52
03 Uw rit plannen
Instellingen
Verkeersinformatie
Verkeersbericht (Traffic message)
(Settings > Route options)
Hier kunnen de verkeersmeldingen worden
gesorteerd:
Type route
• Alle (All) - alle gerapporteerde verkeersopstoppingen worden weergegeven.
• Belangrijkste - zoals afgesloten wegen
03
door een ongeval of een andere grote/
langdurige opstopping.
• Geen - de weergave van verkeersproblemen is uitgeschakeld.
Instellingen
Verkeersinformatie
(Settings > Traffic information)
Er kunnen meer instellingen voor de verkeersinformatie worden verricht dan de hier
beschreven - zie pagina 70.
N.B.
Deze instelling is van invloed op de berekening van de route.
Routetype (Route type)
Hier hebt u de keuze uit drie routetypen:
• Snel (Fast) - hoofdwegen en snelle ver-
bindingen zoals snelwegen krijgen de prioriteit. Soms levert dit niet de kortste reistijd noch de kortste route op.
Routeopties
Verkeersmeldingen
• Kort - de kortst mogelijke reistijd krijgt de
prioriteit. Soms loopt de route via secundaire wegen.
• Eenvoudig - zo min mogelijk knooppunten en dergelijke verkeerssystemen krijgen de prioriteit.
Instellingen
Routeopties
}}
53
03 Uw rit plannen
Instellingen
Routevoorstellen
Route aanpassen
• Autotreinen mijden
• Niet-bevestigde wegen mijden
• Grenzen mijden
N.B.
03
Voorgestelde routes (Route proposals)
Individuele route (Customise route)
Bij het commando Begeleiding starten kunnen er meerdere gelijksoortige geschikte
opties zijn. Kies hier of het systeem u moet
vragen een keuze te maken, als er meerdere
opties zijn:
Hier hebt u de mogelijkheid om bepaalde verkeerspunten te deselecteren. Aanvinken om
de volgende punten1 langs de route te vermijden:
•
•
Kies 1 om een routetype te kiezen op
basis van de keuze onder Type route in
het voorgaande gedeelte.
Kies 3 als u voor aanvang van de routebegeleiding een keuze wenst te maken uit
de drie routetypen.
Voor meer informatie, zie pagina 48.
•
•
•
•
Snelwegen mijden (Avoid motorways)
Tolwegen mijden (Avoid toll roads)
Veren mijden (Avoid ferries)
Betaalzones mijden (Avoid congestion
charging zones)
• Tunnels mijden (Avoid tunnels)
• Wegen met tijdbeperking mijden
(Avoid time-restricted roads)
• Wegen met seizoensbep. mijden
(Avoid season-restricted roads)
1
54
De mogelijke opties kunnen per markt/gebied/staat variëren.
•
In- en uitschakeling van deze opties
met een actief reisplan vindt mogelijk
met enige vertraging plaats doordat
het reisplan opnieuw moet worden
berekend.
•
Ook als u aangeeft dat u tunnels, tolwegen en snelwegen wilt vermijden,
kan het gebeuren dat deze toch worden opgenomen wanneer er geen
goede alternatieven zijn.
Route aanleren
Route programmeren (Route learning)
De basisvoorwaarde is een ingesteld reisplan.
Als u van de voorgestelde route afwijkt en
een andere weg naar de eindbestemming
neemt dan het systeem adviseert, slaat het
systeem uw keuze op.
Als hetzelfde reisplan nog 2 keer wordt
gebruikt en u uw wegkeuze herhaalt, toont
het systeem de weg die u hebt gekozen.
03 Uw rit plannen
Instellingen
Een aangevinkt vakje zorgt ervoor dat een
traject dat 3 keer is gereden, als route wordt
opgeslagen in plaats van de oorspronkelijke
route.
Noord - de kaart wordt altijd met Noord
boven aan het beeldscherm weergegeven.
Het autosymbool beweegt in de desbetreffende windstreek op het scherm.
Route aanleren resetten
Programmeerfunctie resetten (Reset route
learning)
In rijrichting - het autosymbool vormt het
middelpunt en wijst altijd naar boven op het
beeldscherm. De kaartweergave roteert onder
het autosymbool en dat is gerelateerd aan
hoe de weg loopt.
Wist de rijgeschiedenis.
Kaart-opties
03
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
Instellingen
Kaartopties
(Settings > Map options)
2D - het autosymbool en de kaartweergave
zijn worden recht van boven getoond.
Kaartkleuren
Kaartkleuren (Map colors)
3D2 - het autosymbool en de kaartweergave
worden schuin van de zijkant/van boven
getoond.
Kies tussen:
Stand met twee kaarten tonen
• Automatisch - een lichtsensor registreert
of het dag of nacht is.
•
• Nacht
Dag (Day op vorige afbeelding)
Instellingen voor stand met één kaart
Instellingen één kaart (Single map settings)
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
Noord.
2
Alleen als Kaartoriëntatie>In rijrichting is gekozen.
}}
55
03 Uw rit plannen
Instellingen
Tweekaartenmodus weergeven (Show
dual map mode)
de ene schermhelft krijgt een gekleurd
kader.
Faciliteit op kaart
2. Druk op OK - de gemarkeerde schermhelft is nu ‘actief’.
3. Draai aan de draaiknop TUNE om de
schaal aan te passen.
03
4. Druk nogmaals op OK - helder, de
schermhelft is ‘gedeactiveerd’.
Instellingen voor linker kaart
Instelling kaart links (Left map settings)
Het beeldscherm kan de kaart over het hele
beeldoppervlak tonen of de kaart in 2 verschillende schalen op de linker- en rechterhelft weergeven.
Kies door het vakje aan te vinken bij
Tweekaartenmodus weergeven + OK en
EXIT.
Kaartschaal in stand met 2 kaarten
aanpassen
Om de beide kaarten met verschillende kaartschalen te kunnen bekijken, kunt u dit als
volgt afzonderlijk aanpassen:
1. Ga uit van de kaartweergavestand. Draai
de draaiknop TUNE naar links of rechts -
56
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
Spec. best. op kaart (POI on map)
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
Vink de gewenste optie aan voor hoe faciliteiten op de kaart moeten worden weergegeven:
Noord.
Instellingen voor rechter kaart
Instelling kaart rechts (Right map settings)
• Alles (All) - alle voorkomende faciliteiten
Dezelfde als voor de linker kaart - zie het
vorige gedeelte.
• Geen - er worden geen faciliteiten weer-
Volledige schermweergave
Met de cursor op Kaart op volledig scherm
tonen (Show full-screen map) + OK vinkt u
• Gekozen - Er wordt een menu met alle
de functie aan om het kaartscherm over het
hele beeldscherm weer te geven. Daarmee
verdwijnen de informatievelden onder en
boven aan het scherm met informatie over
bijvoorbeeld de interieurtemperatuur.
worden weergegeven.
gegeven.
voorkomende faciliteiten weergegeven:
Vink de faciliteiten aan die op de kaart
zichtbaar moeten zijn.
03 Uw rit plannen
Instellingen
N.B.
Geldende snelheidsbeperking tonen
Als u een POI-categorie met veel symbolen op de kaart schrapt/uitzet, kunnen er
meer POI's van andere categorieën op het
scherm worden weergegeven/zichtbaar
worden gemaakt.
Zie de reguliere gebruikershandleiding voor
meer informatie over RSI.
De mogelijke faciliteiten staan opgesomd op
pagina 74.
Kompas
Kompas (Compass)
Kies welk type kompas op de kaartweergave
zichtbaar moet zijn:
• Grafisch (Graphic)
• Tekst - de kompasrichting (boven aan
het beeldscherm) wordt met een letter
aangegeven, bijv. N voor ‘Noord’.
Bij een auto met verkeersbordenherkenning
(Road Sign Information) wordt de geldende
snelheidsbeperking alleen op het instrumentenpaneel weergegeven – bij dergelijke auto’s
kan de snelheidsbeperking niet op het kaartscherm worden weergegeven.
03
Instructie-opties
Met de cursor op Snelheidslimieten tonen
(Show speed limits) + OK vinkt u de functie
aan om in de rechter bovenhoek van het
beeldscherm een verkeersbord te zien met de
geldende maximumsnelheid.
Auto met verkeersbordenherkenning,
RSI
• Geen.
Voor meer informatie over het kompas, zie
pagina 31.
Huidige wegnaam tonen
Met de cursor op Huidige straatnaam
tonen (Show current road name) + OK vinkt u
de functie aan om onder aan het beeldscherm de naam te vermelden van de
straat/weg waar de auto zich bevindt.
Instellingen
Routegeleidingsopties
(Settings > Route guidance options)
}}
57
03 Uw rit plannen
Instellingen
Straatnaam bij stembegeleiding3
Met de cursor op Straatnamen in
gespr.begel. (Street names in voice
03
Notatie van aankomsttijd
Opmaak aankomsttijd (Time of arrival
format)
guidance) + OK vinkt u de functie af om het
systeem niet alleen informatie over afstand en
richting te laten geven, maar ook de namen
van straten en wegen te laten uitspreken.
Kies de tijd die op het scherm moet worden
weergegeven:
Navigeren met Turn-by-turn
• RTA (Remaining Time of Arrival) - toont
• ETA (Estimated Time of Arrival) - toont de
berekende aankomsttijd
de resterende reistijd.
Kruispuntplattegrond altijd tonen
Stembegeleiding
Gesproken begeleiding (Voice guidance)
Het navigatiesysteem kan op de achtergrond
blijven werken, terwijl u het beeldscherm
gebruikt voor een andere bron, zoals de radio
of telefoon.
Als u stembegeleiding wenst - vink de optie
Gesproken begeleiding aan. Voor meer
informatie, zie pagina 31.
Stemvolume
Volume mededelingen (Voice output
volume)
Deze optie toont een volumeregeling op het
scherm waarmee u het volume van de stembegeleiding kunt aanpassen.
•
Aanpassen met de draaiknop TUNE +
OK.
Voor meer informatie, zie pagina 17.
3
58
Bepaalde markten en talen.
Met de cursor op Bocht per bochtnavigatie + OK vinkt u de functie aan, waarmee de volgende manoeuvre in het reisplan
alsmede de resterende afstand op het instrumentenpaneel verschijnen.
Met de cursor op Kruispuntplattegrond
altijd tonen (Always show intersection map)
+ OK vinkt u de functie aan om ook bij
gebruik van andere bronnen/programma’s
gedetailleerde kruispuntplattegronden weer te
geven op de ene helft van het beeldscherm zie pagina 31.
My POI-alarm
Met de cursor op MyPOI-alarm (My POI
Alert) + OK vinkt u de functie aan om een
vooraf ingesteld geluidssignaal te laten klinken, wanneer de auto een My POI-locatie
nadert – zie pagina 59.
03 Uw rit plannen
Instellingen
Systeeminformatie
• Aantal ontvangen satellieten: (Number
of received satellites)
• Ontvangen positie (Received position)
• Op kaart geverifieerde pos. (Map
matched position)
• Hoogte: (Altitude)
• Geografische naam van de huidige posi-
Bij het updaten van de kaartdatabase wordt
hier weergegeven waar in het proces de
update zich bevindt. Voor meer informatie, zie
pagina 28.
My POI importeren/bewerken
03
tie.
Kaartversie
Instellingen
Systeeminformatie
(Settings > System information)
Gps-informatie
Instellingen
bewerken
GPS-informatie (GPS information)
Het scherm toont:
MyPOI importeren/
Kaartversie (Map version)
(Settings > Import/Edit My POI)
Het scherm toont:
Veel bedrijven bieden POI-bestanden aan op
hun website. Met deze functie kunt u de
kaartdatabase van Volvo aanvullen met faciliteiten van andere leveranciers.
• Softwareversie: (Software version)
• Kaartversie (Map version)
• Kaartregio: (Map market).
Status van kaartdownload
De kaart wordt geladen (Map loading
progress)
}}
59
03 Uw rit plannen
Instellingen
bestand na het downloaden converteren
naar gpx-formaat4.
N.B.
•
•
03
•
Voor het aanvullen van de kaartdatabase met POI-bestanden is enige
computerervaring vereist!
Het bestandsformaat van POI-bestanden en de manier waarop deze van
internet worden gehaald, worden
bepaald door de betreffende producent/distributeur. Er is daarom geen
standaardproces voor het downloaden
van POI-bestanden. Om die reden kan
in dit instructieboekje dan ook geen
exacte stapsgewijze beschrijving worden opgenomen.
Bij vragen kunt u contact op nemen
met een Volvo-dealer.
Om aan te geven hoe het downloaden van
een POI-bestand van internet in zijn werk kan
gaan, geven we hier een eenvoudig voorbeeld
voor het fictieve bedrijf ‘Warenhuis’ en zijn
vestigingen:
1. Ga naar de website van het bedrijf op
internet en ga naar de locatie waar het
POI-bestand staat.
2. Selecteer een POI-bestand met het formaat "gpx" en download het. Als het formaat niet aanwezig is, moet u het POI4
60
Op het internet zijn gratis conversieprogramma’s te downloaden.
3. Zet het POI-bestand ‘Warenhuis.gpx’ op
een USB-geheugen.
4. Plaats het USB-geheugen vervolgens in
de USB-aansluiting van de auto (onder de
armleuning/klep in de tunnelconsole) en
zoek Instellingen MyPOI importeren/
bewerken op in het menusysteem.
5. Kies Importeren + OK en volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
Na het importeren kunt u bepaalde instellingen verrichten voor de nieuwe My POI-groep
‘Warenhuis’:
•
•
u kunt de naam wijzigen;
u kunt het pictogram My POI op de kaartweergave vervangen (als het geïmporteerde POI-bestand een pictogram bevat,
wordt dit automatisch voorgeselecteerd);
•
u kunt kiezen uit 3 geluidssignalen (om te
worden gewaarschuwd bij het naderen
van het pictogram My POI – zie
pagina 58);
•
geef aan of het pictogram My POI wel of
niet op de kaart moet worden weergegeven.
Markeer na de instellingen Opslaan + OK,
waarna u klaar bent of een nieuwe POI-groep
kunt importeren/bewerken.
Alle toegevoegde faciliteiten worden onder
"My POI" geplaatst.
N.B.
Welke informatie er op de kaart mag worden weergegeven hangt af van de nationale wetgeving. Breng voor actuele informatie een bezoek aan: www.volvocars.com/navi.
De kaartdatabase is aan te vullen met 100 My
POI-groepen of 50.000 My POI-locaties in het
formaat GPX 1.1.
N.B.
Naast alle varianten van POI-bestanden
die van het internet te downloaden zijn
heeft Volvo tevens uitbreidingsbestanden
te bieden voor bepaalde markten – neem
contact op met de dichtstbijzijnde Volvodealer voor informatie over de mogelijke
alternatieven.
03 Uw rit plannen
Instellingen
Navigatie-instellingen resetten
Alle gebruikersinformatie wissen
•
•
•
•
eerdere bestemmingen
route aanleren
geïmporteerde My POI-gegevens
gewijzigde fabrieksinstellingen.
03
Instellingen
resetten
Navigatie-instellingen
Instellingen
wissen
Alle gebruikersgegevens
(Settings > Reset navigation settings)
(Settings > Delete all user data)
Deze functie reset het systeem naar de
fabrieksinstellingen.
De menu-optie Instellingen Alle
gebruikersgegevens wissen+ OK levert een
schermbeeld op met de vraag Wilt u alle
gebruikersspecifieke navigatiegegevens
wissen? (Do you want to delete all navigation
user data?), Doorgaan met OK Stoppen
met EXIT (Confirm with OK – Cancel with
EXIT) - druk op OK om te wissen of annuleer
met EXIT.
De menu-optie Instellingen Navigatieinstellingen resetten + OK levert een
schermbeeld op met de vraag Alle
navigatie-instellingen resetten? (Reset all
navigation settings?), Doorgaan met OK
Stoppen met EXIT (Continue with OK –
Cancel with EXIT) - druk op OK om de
fabrieksinstellingen te hervatten of annuleer
met EXIT.
De volgende instellingen worden gewist met
OK:
•
•
alle opgeslagen locaties
geschiedenis voor Laatste 5
61
03 Uw rit plannen
Simulatie
Demo starten
03
Routedetails
Demo starten
(Route details > Start demo)
Hier wordt de rit gesimuleerd die in het reisplan wordt geadviseerd.
Het systeem laat zien hoe er naar de opgegeven bestemming wordt gereden.
Om het demo-rijden af te sluiten:
•
De eerdere menu-optie Demo starten is
veranderd in Demo stoppen - Markeer
deze + OK.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
62
03 Uw rit plannen
03
63
64
G000000
Algemeen................................................................................................ 66
Informatie lezen....................................................................................... 68
Met verkeersproblemen omgaan............................................................ 70
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
Verkeerssymbolen op de kaart
Verkeer met opstopping
Uitgezonden verkeersinformatie wordt altijd
ontvangen en weergegeven - ook als er geen
bestemming is opgegeven.
Verkeer met opstopping in beide
rijrichtingen
Hoe de verkeersinformatie moet worden
weergegeven kan in Instellingen worden
ingesteld en gewijzigd, zie pagina 53.
04
Omvang
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitgezonden.
N.B.
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie wordt voortdurend uitgebreid.
Kleur van de aanduiding
Symbool voor verkeersmelding/-probleem.
Als er minimaal één verkeersmelding langs de
route is, verschijnt er een TMC1-symbool in
de linker bovenhoek van de kaart.
Zwart
Gesloten weg
Met de scrolfunctie (zie pagina 33) kunt u het
verkeersprobleem doorlopen om de exacte
locatie en de aard ervan te bekijken.
Rood
Stilstaand verkeer
Oranje
Langzaam verkeer
Geel
Algemene informatie
Locatie op de kaart
Verkeersproblemen worden aangeduid met
pijlen, lijnen en kaders:
1
2
66
Traffic Message Channel
Kaartsymbolen kunnen per markt/staat variëren.
De kleur van de pijlen, lijnen en kaders geeft
de mate van opstopping aan:
Type verkeersopstopping
Hier ziet u voorbeelden van kaartsymbolen2
die verschillende problemen in het verkeer
kunnen markeren:
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Ongeval
Omvang
Eén weghelft
Omleiding
Informatie
Smalle weg
Parkeerinformatie
File
04
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Op alle schalen tot 5 km wordt langs de
betreffende weg, naast het symbool voor de
verkeersmelding, een lijn weergegeven met
dezelfde kleur als de richtingspijl. De lengte
van de lijn komt overeen met de omvang van
het verkeersprobleem (afstand).
Wegwerkzaamheden
Grootte van gebied voor
verkeersinformatie
Glad wegdek
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter het kaartgebied dat het scherm weergeeft,
hoe meer informatie er kan zijn.
Overig gevaar
Gesloten weg
67
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
04
Meldingen
Verkeersinformatie
Voorbeeld van met pijlen gemarkeerd verkeersprobleem en de omvang ervan.
Hoofdmenu.
Als het dradenkruis over een verkeersprobleem wordt geplaatst (wordt
gemarkeerd met een pijl langs de
weg), wordt op de kaart een knipperend
kader met een verkeersopstoppingssymbool
(bijv. Glad wegdek) weergegeven.
Verkeersinformatie (Traffic information)
Verkeersmelding lezen
1. Scroll het dradenkruis naar het verkeersprobleem (gekleurde lijn/pijl parallel aan
het betreffende traject) waar u informatie
over wilt hebben. Op de kaart gaat een
verkeersmarkering met kader knipperen.
2. Druk op OK - Daarna wordt de informatie
ongeveer zo getoond:
Om kennis te nemen van de verkeersinformatie van het symbool:
•
Druk op OK en kies Verkeersinformatie
+ OK.
Verkeersbericht lezen (Read traffic
message)
Met de cursor op Verkeersbericht lezen +
OK verschijnt het volgende:
68
Aan het symbool is gedetailleerde informatie
over het verkeersprobleem gekoppeld en
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
voor zover er gegevens beschikbaar zijn
wordt ook het volgende weergegeven:
•
•
duur
•
desbetreffende wegen.
beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
Als er binnen het kader van het dradenkruis
meerdere verkeersproblemen aanwezig zijn,
wordt na een druk op OK eerst het probleem
getoond dat het dichtst bij het centrum van
het dradenkruis ligt.
04
Het bovenste deel van het beeldscherm kan
bijv. "2/5" tonen, d.w.z. dat de actuele informatie nummer 2 is van in totaal 5 meldingen
binnen het dradenkruis. Met een korte druk
op OK kunt u naar de resterende meldingen
gaan.
•
Ga terug naar de kaart met EXIT.
69
04 Verkeersinformatie
Met verkeersproblemen omgaan
Verkeersproblemen vermijden
Verkeersproblemen langs de route
Komende verkeersproblemen
04
Menuregel 2 met ingesteld reisplan.
Menuregel 2 zonder ingesteld reisplan.
Er zijn verkeersincidenten (Traffic events
ahead)
Met een druk op OK op Er zijn
verkeersincidenten krijgt u de actuele verkeersproblemen te zien.
Verkeersincid. op route (Traffic events
along route)
Dit is dezelfde menuregel als in het vorige
gedeelte, maar met een geactiveerd reisplan
- de menuregel luidt nu Verkeersincid. op
route. Hier kan het systeem u via een andere
weg langs de verkeersopstopping leiden.
Door een druk op OK op de gemarkeerde
menuregel ziet u de verkeersproblemen langs
de route:
Lijst met 1 opstopping op de route van het reisplan.
De bestuurder kan verkeersproblemen vermijden door het systeem een andere weg te
laten kiezen. Doe het volgende:
1. Kies/markeer de te vermijden verkeersopstopping + OK - het verkeersprobleem
wordt aangevinkt.
2. Als er meerdere opstoppingen moeten
worden vermeden - vink deze ook aan. Er
kunnen maximaal 15 stuks worden gekozen.
3. Markeer daarna Nieuwe route
berekenen (Calculate new route) + OK.
Het systeem berekent vervolgens een route
die langs de aangevinkte verkeersopstoppingen leidt.
Voor gedetailleerde informatie over een opgesomd verkeersprobleem:
70
04 Verkeersinformatie
Met verkeersproblemen omgaan
•
Kies/markeer een verkeersprobleem +
# INFO - er verschijnt informatie over het
verkeersprobleem.
Vermeden verkeersproblemen
Het volgende is mogelijk:
• Alles wissen (Clear all) - alle verkeersproblemen worden uitgevinkt.
•
Kies/markeer één van de verkeersproblemen + OK - het verkeersprobleem wordt
uitgevinkt.
•
Kies/markeer één van de verkeersproblemen + # INFO - op het beeldscherm
wordt gedetailleerde informatie met kaartweergave getoond, zie het voorbeeld op
de volgende afbeelding:
04
Gemeden verkeersincidenten (Avoided
traffic events)
Hier worden de aangevinkte verkeersproblemen uit het vorige gedeelte opgesomd.
Gedetailleerde informatie - ga terug naar het
menu met EXIT.
•
Ga terug naar de kaartweergave met
EXIT of kies Nieuwe route berekenen
(Calculate new route) + OK - het reisplan
wordt op basis van de verrichte wijzigingen aangepast.
Lijst met 1 te bewerken verkeersprobleem.
71
Faciliteiten............................................................................................... 74
72
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Preciseer welke faciliteiten op de kaart moeten worden weergegeven of kies dat Alles of
Geen moet worden getoond - zie pagina 56.
N.B.
Motorsportcomplex
•
De symbolen voor een faciliteit en het
aantal faciliteiten kunnen per land verschillen.
Volvo-dealer
•
Bij het bijwerken van kaartgegevens
worden er mogelijk nieuwe symbolen
toegevoegd en andere verwijderd –
onder Instellingen in het menusysteem kunt u altijd de symbolen van alle
faciliteiten voor het desbetreffende
kaartsysteem doornemen.
Parkeerplaats
Parkeergarage
Parkeerplaats, grote voertuigen
VVV
05
De aangevinkte faciliteiten worden op de kaart
weergegeven.
Instellingen Kaartopties
op kaart Gekozen
Spec. best.
Tankstation
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Tankstation met aardgas (biogas)
Doe het volgende:
Tankstation met lpg (gas)
•
Kies/markeer de faciliteit met de knop
TUNE – aanvinken/afvinken met OK en
afsluiten met EXIT.
Om de kaartweergave niet onnodig te compliceren geldt er een beperking voor het aantal
faciliteiten dat gelijktijdig op het scherm kan
worden getoond – bij het inzoomen op een
bepaald gebied ziet u meerdere faciliteiten.
74
Hier ziet u voorbeelden van symbolen voor
uiteenlopende faciliteiten – ze zijn gegroepeerd naar maatschappelijke functie:
Wasstraat
Garage
Autoverhuur
Historisch monument
Toeristische trekpleister
Schaatsbaan
Sportcomplex
Fitness-complex
Skicomplex
Bioscoop
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Amusementspark
Kapper
Dierentuin
Parkeerplaats lang snelweg
Opera
Camping
Theater
Bar
Hotel
Nachtclub
Conferentieoord
Restaurant
Beurs
Restaurant
Treinstation
Forensentreinstation
Centrum
Stadskern
Politiebureau
Brandweerkazerne
Bibliotheek
Ziekenhuis
Apotheek
Bank
Restaurant, Chinees
Luchthaven
Restaurant, vis
Busstation
Postkantoor
Fastfood
Veerboot
Kinderdagverblijf
Café
Jachthaven
Winkelcentrum
Stomerij
Kiosk
05
Geldautomaat
School
Jachthaven
Overheidsgebouw
Overheidsinstantie
Hogeschool
Universiteit
75
Veelgestelde vragen................................................................................ 78
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 80
Auteursrecht............................................................................................ 83
76
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
De positie van de auto op de kaart klopt
niet
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van circa
20 meter.
Bij het rijden op wegen die parallel lopen aan
een andere weg, kronkelwegen, wegen op
meerdere niveaus en na lang rijden zonder
duidelijke bochten is de kans op fouten groter.
Hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten,
ongelijkvloerse wegen e.d. hebben daarnaast
een negatieve invloed op de ontvangst van
GPS-signalen door het systeem, wat betekent dat de nauwkeurigheid bij de berekening
van de positie van de auto kan verslechteren.
06
78
Het systeem berekent niet altijd de
snelste/kortste weg
Bij het berekenen van de route wordt, om tot
de theoretisch gezien beste route te komen,
rekening gehouden met de afstand, de wegbreedte, het wegtype, het aantal bochten
naar rechts of links, rotondes enz. Ervaring en
lokale kennis kunnen echter een efficiëntere
route opleveren.
Het systeem gebruikt tolwegen,
snelwegen of veerverbindingen, terwijl
ik heb aangegeven dat ik die wil
vermijden.
Bij het berekenen van routes over langere
afstanden kan het systeem om technische
redenen alleen gebruik maken van grote
wegen.
Als u ervoor hebt gekozen om tolwegen en
snelwegen te vermijden, worden deze voor
zover mogelijk vermeden en alleen gebruikt
als er geen ander, redelijk alternatief beschikbaar is.
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na transport
Als de auto is getransporteerd op bijvoorbeeld een veerboot of een trein, of op een
andere wijze waarbij er geen GPS-signalen
ontvangen konden worden, kan het maximaal
5 minuten duren tot de positie van de auto
correct wordt berekend.
De positie van de auto op de kaart klopt
niet na loskoppelen van de accu
Als de GPS-antenne stroomloos is geweest,
kan het langer dan 5 minuten duren voordat
er sprake is van een correcte ontvangst van
GPS-signalen en de positie van de auto berekend wordt.
Het autosymbool op het scherm is onrustig na verwisseling van een band
Naast de GPS-ontvanger leveren ook de
snelheidssensor van de auto en een gyrosensor een bijdrage aan de berekening van de
actuele positie en rijrichting van de auto. Na
montage van een reservewiel en na wisselen
tussen zomer- en winterbanden moet het
systeem de afmetingen van de nieuwe wielen
"leren".
Om het systeem optimaal te laten functioneren, wordt daarom geadviseerd om, op een
geschikte plek, het stuur enkele keren volledig te draaien terwijl u langzaam rijdt.
Het kaartbeeld komt niet overeen met
de werkelijke situatie
Het wegennet wordt voortdurend uitgebreid
en onderhouden, er kunnen nieuwe verkeersregels worden ingevoerd enz. De kaartdatabase is daarom niet altijd compleet.
De kaartgegevens worden onafgebroken ontwikkeld en bijgewerkt. Bij uw Volvo-dealer
kunt u daar meer informatie over krijgen.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
De schaal van de kaart verandert soms
In bepaalde gebieden is er geen gedetailleerde kaartinformatie beschikbaar. Het sys-
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
teem verandert dan automatisch de vergroting.
De verwachte menu-opties zijn er niet
Controleer de verrichte instellingen. Selecteer
Navigatie-instellingen resetten om terug te
gaan naar de instellingen die helemaal aan
het begin zijn verricht.
Als dat eventueel niet helpt, selecteert u Alle
gebruikersgegevens wissen.
Het autosymbool op het scherm springt
vooruit of draait rond
Mijn kaartinformatie is niet actueel
Voor vragen m.b.t. het bijwerken van kaartgegevens kunt u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Volvo-dealer.
Zie ook www.volvocars.com/navi
Hoe kan ik eenvoudig controleren welke
kaartversie er wordt gebruikt?
Zie Instellingen Systeeminformatie
Kaartversie voor informatie over de versie en
het beschikbare geografische gebied.
Voordat u wegrijdt, kan het systeem enkele
seconden nodig hebben om de positie en
beweging van de auto te detecteren.
Schakel het systeem en de auto uit. Start
opnieuw, maar blijf dan even stilstaan voordat
u wegrijdt.
Ik ga een verre rit maken, maar wil geen
speciale route aangeven naar de
plaatsen waar ik langs wil rijden. Hoe
kan ik dan zo eenvoudig mogelijk een
reisplan bepalen?
06
Geef de bestemming rechtstreeks aan op de
kaart met behulp van het dradenkruis. Het
systeem leidt u automatisch naar de eindbestemming, ook als u niet langs de deelbestemmingen rijdt.
79
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ
DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF
VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK
MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ
WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’). DOOR HET GEBRUIK VAN UW
EXEMPLAAR VAN DE DATABASE STEMT U
IN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT MET DE
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST,
DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE OIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN
UW LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN
DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de
auteursrechten en intellectuele eigendom,
naburige rechten of soortgelijke rechten
daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het eigendom van de fysieke dragers waarop de Database is vastgelegd
berust bij NAVTEQ en/of uw leverancier, tot
80
het moment dat u de volledige vergoeding
aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald
die u bent verschuldigd uit hoofde van deze
Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u zaken hebt
ontvangen.
VERLENING VAN HET
GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht
tot gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor
de Database ontwikkeld is. Behoudens voor
zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van
dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd op de Europese
Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u
substantiële onderdelen van de inhoud van
de Database niet opvragen of hergebruiken,
noch enig deel van de Database verveelvoudigen, kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen,
decompileren of disassembleren. Indien u de
in (nationale wetgeving gebaseerd op) de
Software Richtlijn bedoelde informatie die
vereist is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te verkrijgen, dient u NAVTEQ
redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen u de
bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden, waaronder begrepen een
redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem
waar het voor ontwikkeld is of wanneer u
geen kopie van de Database behoudt na de
overdracht, en in ieder geval alleen indien
degene aan wie wordt overgedragen alle
bepalingen van deze OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als complete set zoals
geleverd door NAVTEQ en niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van
de waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat de Database gedurende een periode
van 12 maanden na verkrijging van uw exemplaar van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria
oor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw
exemplaar van de Database hebt verkregen;
deze ‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u op uw verzoek ter beschikking gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet functioneert in overeenstemming
met deze beperkte garantie, zal NAVTEQ zich
redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Data-base na
deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming met de garantie zoals hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen het
verkrijgen van een redelijke vergoeding van
de prijs die u hebt betaald voor de Database
of ontbinding van deze Overeenkomst. Het
voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijklheid en uw enige verhaalsmogelijkheid
jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen enkele garantie met betrekking tot
het gebruik van de Database of de resultaten
die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ garandeert niet dat de Database foutloos
is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door NAVTEQ, uw
leverancier of door enige andere persoon
worden verstrekt, houden geen garanties in,
binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en
houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend
recht met betrekking tot verborgen gebreken
onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet
aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen
naast een beroep op de garantie uit deze
Overeenkomst.
BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade
als gevolg van uw gebruik van de Database.
Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u
aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of
indirecte schade, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot schade in de vorm van
gederfde inkomsten, verlies van gegevens of
van gebruik voor u of een derde voortvloeiend
uit het gebruik van de Database, hetzij in een
onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al was NAVTEQ op de hoogte gesteld
van de mogelijkheid van het intreden van
zulke schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NAVTEQ voor directe schade
beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald
voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS
OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST
LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U
KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE
WETGEVING WANNEER U DE DATABASE
ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN
EEN BEDRIJF HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft onder meer geen van de
volgende categorieën informatie weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of
nabijheid van politie; hulp in noodgevallen;
constructiewerkzaamheden; weg- en rijstroo-
06
}}
81
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
kafsluitingen; voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen
met betrekking tot onder andere maximale
hoogte van viaducten of maximaal gewicht
op bruggen; weg- of verkeersomstandigheden; bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
82
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag
van verkrijging van de Database. In het geval
dat u op dat moment buiten de Europese
Unie of Zwitserland woont, is het recht van
het land binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u de Database hebt verkregen van
toepassing. In alle andere gevallen, of in het
geval dat de plaats waar u de Database hebt
aangeschaft niet bepaalbaar is, is Nederlands
recht van toepassing. De bevoegde rechter in
uw woonplaats op de dag van verkrijging van
de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst te beoordelen, onverminderd het
recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen aan de rechter van de plaats waar u ten
tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Auteursrecht
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië (zie aparte informatie).
Copyright Top-Map Ltd.
© 2005 – 2014 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
06
Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat deze DN-NS-020 in overeenstemming is met de essentiële eisen
en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Copyright © Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
83
07 Alfabetisch register
07
A
Begeleiding................................................ 48
quick guide............................................. 8
F
Aan/Uit....................................................... 14
Begeleiding pauzeren................................ 33
Fabrieksinstellingen................................... 14
Aanvullende informatie.............................. 21
Begeleiding starten.................................... 48
Actuele positie op de kaart........................ 52
Beschreven paden in instructieboekje....... 12
Faciliteiten
Symbolen.............................................. 74
Adres
invoeren................................................ 40
Bestemming
instellen................................................. 40
Afstandsmaat
ETA....................................................... 58
RTA....................................................... 58
Bestemming instellen................................ 40
Akoestisch signaal
Opgeslagen locatie............................... 44
D
Antenne
positie................................................... 17
Deelbestemming........................................ 49
Automatische informatie............................ 53
Dradenkruis............................................... 33
Autotransport............................................. 78
Dvd
vervangen............................................. 28
verzorging............................................. 29
Faciliteit op kaart....................................... 56
functies
toetsenset en afstandsbediening......... 20
G
Gebruikersinformatie wissen..................... 61
Geluidssignaal
opgeslagen locatie............................... 44
Gesproken commando (Stembediening)... 22
Gps-informatie........................................... 59
Gps-ontvanger........................................... 17
B
basisfuncties.............................................. 19
E
Batterij
afstandsbediening................................ 20
Engelse tekst tussen haakjes.................... 12
Beeldscherm
verzorging............................................. 29
84
Demo......................................................... 62
Faciliteiten als bestemming....................... 41
H
Haakjes met Engelse tekst........................ 12
Hoofdeenheid
positie................................................... 17
07 Alfabetisch register
I
L
Info
informatie over de kaart-dvd................ 59
Licentiecode.............................................. 28
Opgeslagen locatie
Akoestisch signaal................................ 44
informatie toevoegen............................ 44
Locatie opslaan......................................... 43
Opgeslagen locaties.................................. 43
Instructie-opties......................................... 53
Luidsprekers
positie................................................... 18
Overzicht plaatsing van componenten...... 16
Instructie starten........................................ 48
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 20
P
M
K
Kaart
punt op................................................. 46
Kaartgebieden........................................... 28
Kaartkleur.................................................. 55
Pijltoetsen.................................................. 20
Menu’s/functies......................................... 34
Plaatsing van componenten, overzicht...... 16
Mijden
snelwegen............................................. 54
tolwegen............................................... 54
veerverbindingen.................................. 54
Plaats vastleggen...................................... 43
Postcode
zoeken.................................................. 45
Kaartoptie.................................................. 55
Kaartstand................................................. 14
Kaartversie................................................. 59
Kaartweergave..................................... 30, 55
N
Navigatie-instellingen resetten.................. 61
Keuze verkeersinformatie.......................... 53
Kompas..................................................... 31
Kruispunt................................................... 40
R
Reisplan opstellen..................................... 48
Reisplan verwijderen.................................. 49
07
Route-opties........................................ 54, 57
O
RSI, Road Sign Information....................... 57
Omvang..................................................... 67
Opgeslagen bestemmingen....................... 45
85
07 Alfabetisch register
S
Traject vermijden....................................... 49
Schaal
wijzigen........................................... 46, 67
V
Schaal verkeersinformatie wijzigen........... 67
Scrollen...................................................... 33
Simulatie.................................................... 62
Standaardinstellingen................................ 14
Standaardinstellingen hervatten................ 61
Stembediening........................................... 22
Stembegeleiding........................................ 31
Symbolen
faciliteiten.............................................. 74
Systeem activeren....................................... 8
Systeeminstellingen................................... 14
Systeemopties........................................... 59
07
T
Terug naar het vertrekpunt........................ 45
Terugreis.................................................... 45
TMC-ontvanger.......................................... 17
Toetsenset................................................. 20
positie............................................. 17, 18
86
Verkeersbordinformatie............................. 57
Verkeersinformatie............................... 17, 53
uitzending............................................. 66
Verkeersmelding lezen......................... 53, 68
Verkeerssymbolen op de kaart.................. 66
Volgende bestemming op route................ 49
Volumeregeling stembegeleiding............... 17
W
Wijzigingen in het boekje........................... 13
Z
Zoeken
postcode............................................... 45
via punt op kaart................................... 46
Volvo Car Corporation TP 17158 (Dutch) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising