Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2014 Quick Guide

Volvo S60 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. De gebruikershandleiding en de
overige handleidingen bevatten belangrijke informatie en alle waarschuwingsteksten en veiligheidsinstructies.
De volgende symbolen betekenen:
Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
Op de laatste pagina vindt u belangrijke informatie, waarschuwingen en veiligheidsinstructies die u
dient door te nemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Bediening klimaatregeling
Keyless-systeem*
Verlichtingsbediening
Motor starten en afzetten
Instrumentenpaneel
Parkeerrem
Infotainmentsysteem
Ruitenwissers
Telefoon*
Internet*
Externe geluidsbron
Knoppen op middenconsole
02 Bestuurdersondersteunende systemen
Instellingen in menusysteem
Actieve parkeerhulp*
Rijbaanassistent*
BLIS* en CTA*
Start/Stop-systemen*
Voetgangersdetectie*
05 Tips
Tanken
Autoverzorging
Opbergmogelijkheden
AUX/USB*- en 12V-aansluitingen
03 Bestuurdersmilieu
Stoel instellen
Stuurwiel instellen
Achterbank neerklappen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
Ontgrendelt portieren en kofferdeksel en deactiveert
het alarm*. In te stellen in MY CAR.
Portieren en kofferdeksel vergrendelen en alarm
activeren.
‘Approach’-verlichting.
Eenmaal indrukken om het kofferdeksel alleen te
ontgrendelen; tweemaal om het ook een stukje te
openen.
Informatie* over de auto.
Paniekfunctie.
In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan voor
onder meer de buitenspiegels en de elektrisch
bedienbare bestuurdersstoel* – zie gebruikershandleiding.
Wat geven de controlelampjes* op de
transpondersleutel aan?
01
Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
Continu geel licht: de auto is niet vergrendeld.
Continu rood licht: het alarm is afgegaan.
Beide controlesymbolen lichten beurtelings rood op:
het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.
Hoe werkt het Keyless-systeem*?
01
U kunt de sleutel dan ook in bijvoorbeeld uw binnenzak
laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen
–– Achterkant van een van de buitenste portierhandgrepen aanraken of lichtjes op de kleinste van de beide
met rubber beklede knoppen op het kofferdeksel
drukken.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op de
gebruikelijke manier openen of lichtjes op de grote van
de beide met rubber beklede knoppen op het
kofferdeksel drukken.
Hoe start ik de motor?
01
Transpondersleutel in het contactslot duwen.
Het koppelings- of rempedaal bedienen.
Knop START/STOP ENGINE kort indrukken en
loslaten – de motor slaat af.
Hoe zet ik de motor af?
01
Knop START/STOP ENGINE kort indrukken – de
motor slaat af.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen.
Hoe gebruik ik de parkeerrem?
01
Inschakelen
Rempedaal bedienen.
Op de handgreep PUSH LOCK/PULL RELEASE
drukken – het waarschuwingssymbool op het instrumentenpaneel gaat knipperen. Wanneer het symbool
continu brandt, is de parkeerrem ingeschakeld.
Rempedaal loslaten.
Uitschakelen
Rempedaal bedienen.
Aan de handgreep PUSH/PULL RELEASE trekken.
Hoe schakel ik de ruitenwissers en regensen01
sor* van de voorruit in?
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit
in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.
Regensensor Aan/Uit.
Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
02
PAP controleert de beschikbare ruimte en stuurt vervolgens de auto. Aan u de taak om een passende versnelling
in te schakelen, de snelheid te regelen en te remmen/
stoppen.
PAP activeren met een druk op de knop. Niet sneller
rijden dan 30 km/h.
Aanwijzingen volgen die op het instrumentenpaneel
verschijnen.
Auto stoppen, wanneer dit met grafische beelden en
teksten van u verlangd wordt.
Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?
02
Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, grijpt LKA
actief in en stuurt de auto met een geringe stuurbeweging
terug naar de rijbaan. Als de auto een zijlijn passeert,
waarschuwt LKA u bovendien met pulserende trillingen in
het stuurwiel.
–– LKA activeren met een druk op de knop.
Waarvoor zijn BLIS* en CTA*?
02
Het Blind Spot Information System informeert over
achterliggers in de zogeheten dode hoeken van de auto
en voor snel naderende achterliggers. Cross Traffic Alert
waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens het achteruitrijden.
BLIS en CTA worden bij het starten van de motor geactiveerd.
BLIS Aan/Uit.
CTA Aan/Uit – vindt plaats via de knop voor de Park
Assist-sensoren*.
Park Assist-sensoren – zie gebruikershandleiding.
Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*?
02
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor afzetten: koppelingspedaal bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: Koppeling bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor afzetten: Auto tot stilstand brengen met rempedaal
en pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: rempedaal loslaten.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de
knop.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
02
De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en
fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen
voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan
(af-)remmen.
Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in
alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van de
zijkant komen, voetgangers die een lengte kleiner dan 80
cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Het is belangrijk dat u dit inziet – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik de stoel in?
03
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
Instellingen opslaan voor elektrisch bedienbare stoel*.
Geheugenknoppen voor elektrisch bedienbare stoel*.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden,
terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt.
Ook de stoelinstellingen zijn op te slaan in de
transpondersleutel* – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik het stuur in?
03
Blokkering opheffen.
Stuur vooruit-/achteruit- en omhoog-/omlaagbewegen.
Blokkering activeren.
Hoe kan ik de achterbank neerklappen?
03
Het ruggedeelte bestaat uit twee delen, die elk apart of
allebei tegelijk naar voren om te klappen zijn.
Aan de gewenste handgreep trekken. U vindt ze
meteen achter de klepopening.
Ruggedeelte naar voren toe omklappen. Middelste
hoofdsteun helemaal omlaagzetten, als u het brede
ruggedeelte wilt omklappen.
Hoofdsteunen neerklappen – zie gebruikershandleiding.
Hoe regel ik de temperatuur?
04
Eraan draaien voor onafhankelijke temperatuurinstelling links/rechts in passagiersruimte. Op het
beeldscherm verschijnt de gekozen temperatuur.
Op AUTO drukken voor automatische regeling van
de luchtverdeling en de overige functies. Op het
beeldscherm staat AUTO-KLIMAAT.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt op het
beeldscherm.
Tweemaal indrukken om ook de maximale hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te sturen –
symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: Indrukken om de
luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de Auto-stand van de verlichtingsbediening?
04
De stand AUTO biedt de volgende alternatieven:
• De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht
en dimlicht.
• Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u
het dimlicht voert.
• Actief groot licht (AHB)* – dat automatisch schakelt
tussen dimlicht en groot licht of de grootlichtbundel
aanpast op de verkeersomstandigheden – kan worden
gebruikt.
• De tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
OK indrukken om de boordcomputermenu’s te openen, opties te activeren en meldingen te bevestigen.
Met het duimwiel door de boordcomputeropties
bladeren.
Met RESET gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen en een stap teruggaan binnen
het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien
om de gewenste dagteller T1 of T2 te tonen.
Lang op de knop RESET drukken om de getoonde
dagteller op nul te stellen.
04
Hoe werkt de actieradius/‘---- km
actieradius’?
04
Op het instrumentenpaneel verschijnt een schatting van
de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden en
de resterende hoeveelheid brandstof.
Wanneer ‘---- km’ verschijnt, zijn geen garanties meer
te geven voor de resterende actieradius. In dat geval
zo spoedig mogelijk tanken. Afgebeeld is een digitaal*
instrumentenpaneel.
Analoog instrumentenpaneel – zie gebruikershandleiding.
Hoe navigeer ik in het infotainment-systeem? 04
Op RADIO, Media, MY CAR, NAV*, TEL* of *
drukken om een hoofdbron te kiezen.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het stuur
drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te
openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te navigeren binnen de menu’s.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om een
keuze te maken binnen de menu’s.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te doen
binnen het menusysteem, een functie te annuleren
of ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te gaan
naar de normaalweergave of naar de hoofdbronweergave.
Tips:
Om het snelmenu te openen in de standen NAV of TEL
eenmaal op NAV of TEL drukken. Nogmaals drukken om
terug te gaan naar de normaalweergave.
Hoe kan ik het infotainment-systeem in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te
schakelen.
Om het geluid te onderdrukken (MUTE): eenmaal kort
indrukken – tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.
Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl.
navigatie-* en telefoonsysteem*) in-/uitschakelt.
Hoe ‘pair’ ik een Bluetooth® -telefoon en
maak ik een internetverbinding*?
04
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Mobiele telefoon identificeerbaar/zichtbaar maken
via Bluetooth®.
Op OK/MENU drukken en de aanwijzingen op
het beeldscherm volgen. De telefoon is daarmee
aangesloten op de auto en kan via de auto worden
bediend. U kunt vervolgens gebruik maken van de
internetdiensten van de auto.
De telefoon wordt in het vervolg automatisch ‘gepaird’ aan
de auto.
Bij een mislukte aansluiting – zie gebruikershandleiding.
Welke diensten biedt Volvo ID*?
Volvo ID is een persoonlijke ID die aan de auto gekoppeld is, waarmee u onder meer toegang kunt krijgen tot
de internetsite My Volvo en een adres vanuit een online
kaartdienst rechtstreeks naar de auto kunt versturen.
Registreer of bewerk uw Volvo ID als volgt:
Op de verbindingsknop
drukken.
Apps > Instellingen kiezen en de aanwijzingen op
het scherm volgen.
Voor meer informatie over Volvo ID – zie gebruikershandleiding.
04
Hoe kan ik apps gebruiken, wanneer de auto
een internetverbinding* heeft?
04
Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u
apps voor onder meer muziekdiensten, internetradio,
navigatiediensten en een vereenvoudigde internetbrowser
gebruiken.
Op de verbindingsknop
drukken.
Apps kiezen en op OK/MENU drukken om de
beschikbare apps te zien.
Gewenste app kiezen en uw keuze bevestigen met
OK/MENU.
Voor bepaalde apps moet u mogelijk inloggen via een
aparte account. Gebruik een bestaande account of registreer een nieuwe. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Hoe kan ik bellen?
04
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Gewenste nummer invoeren of het duimwiel op het
stuur omlaagdraaien om het telefoonboek te openen
en omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te bellen –
zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te
beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te beantwoorden – zie gebruikershandleiding.
04
Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?
04
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*-ingang in de middenconsole.
Op MEDIA drukken.
Aan TUNE draaien, totdat de gewenste geluidsbron
verschijnt.
Op OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe eenheid
– zie gebruikershandleiding.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem in te
schakelen – er verschijnt een kaart.
Nogmaals op NAV drukken en Adres opgeven
kiezen met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van
het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de
middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Als enige bestemming opgeven of Als deelbestemming opgeven en op OK/
MENU drukken.
Voor meer informatie en marktafwijkingen met betrekking
tot navigatie – zie apart supplement*.
Hoe stel ik de klok in?
04
Naar Instellingen > Systeemopties > Tijdinstellingen scrollen in MY CAR.
Aan TUNE draaien tot Tijd automatisch verschijnt
en op OK/MENU drukken om de automatische
klokinstelling te activeren.
Voor de juiste tijdaanduiding is het zaak de juiste locatie
te kiezen.
Hoe tank ik?
05
–– Op de knop op het verlichtingspaneel drukken om de
tankvulklep te ontgrendelen – bij het loslaten van de
knop springt de klep open.
De pijl van het symbool op het instrumentenpaneel geeft
de kant aan waar de tankvulklep zit.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand te
wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe
laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag.
U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te
wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil
en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige
leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met de Volvo
Leather Care-kit. De Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen
bij de Volvo-dealer.
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de
auto.
In de gebruikershandleiding staan meer opbergmogelijkheden.
Waar zitten de AUX/USB*-ingang en
12V-aansluitingen?
De 12V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te
gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of
hoger. De 12V-aansluiting* in de bagageruimte is altijd te
gebruiken.
05
Hoe werkt het Keyless-systeem*?
Het Keyless-systeem werkt mogelijk niet, wanneer u de portierhandgrepen met handschoenen aan bedient. Het Keyless-systeem
ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van
een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.
Hoe start ik de motor?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo’s effectieve uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
PAP werkt niet in alle situaties en is uitsluitend bedoeld als aanvullend hulpmiddel. Als chauffeur bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor
dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele naderende of passerende medeweggebruikers in de
gaten houdt.
Hoe gebruik ik de rijbaanassistent LKA*?
LKA is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als chauffeur bent u
er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht neemt.
Waarvoor zijn BLIS* en CTA*?
BLIS en CTA vormen slechts een aanvulling op – geen vervanging voor – een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels. Ook bij
gebruik van de hulpmiddelen BLIS en CTA moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. Als chauffeur bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u veilig achteruitrijdt. BLIS werkt niet in scherpe bochten. BLIS werkt evenmin, wanneer u achteruitrijdt.
Hoe stel ik de stoel in?
De stand van de bestuurdersstoel instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel
te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.
Hoe stel ik het stuur in?
Het stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.
Hoe kan ik de achterbank neerklappen?
Controleer of de ruggedeelten na het rechtop zetten goed vergrendeld staan om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.
Bij het neerklappen van de ruggedeelten mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen niet
zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders niet uit te sluiten. Bij het neerklappen van de ruggedeelten de
hoofdsteunen naar voren klappen om te voorkomen dat ze in contact komen met het zitgedeelte.
Hoe werkt de actieradius/‘---- km actieradius’?
Als u net van rijstijl bent veranderd, is een bepaalde foutmarge mogelijk.
Hoe ‘pair’ ik een Bluetooth®-telefoon en maak ik een internetverbinding*?
Bij internetgebruik vindt dataoverdracht (dataverkeer) plaats, waarvoor uw netwerkprovider u mogelijk kosten in rekening brengt. Informeer
bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Waar zitten de AUX/USB*-ingang en 12V-aansluitingen?
Voor alle aansluitingen geldt een stroom van maximaal 10 A (120 W).
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP 16913 (Dutch) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000–2013 Volvo Car Corporation
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
Het systeem kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het systeem
detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan in kleding
die de lichaamscontouren verhult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto correct
bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijsnelheid.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising