Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2014 Volvo On Call

Volvo S60 2014 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
BESTE VOLVO-BEZITTER,
Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call!
Dit document beschrijft de functies van het Volvo
On Call-systeem. Voor het functioneren van het
systeem is een actief abonnement vereist.
Met vriendelijke groet
Volvo Car Corporation
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Introductie................................................................................................. 4
Comfortdiensten....................................................................................... 8
Veiligheidsdiensten................................................................................. 11
Beveiligingspakket.................................................................................. 13
Menusysteem.......................................................................................... 15
Beschikbaarheid .................................................................................... 17
Telefoonnummer..................................................................................... 18
Persoonsgegevens................................................................................. 19
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Introductie
Algemeen
Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt
aangeduid als VOC) is gekoppeld aan het
SRS- en het alarmsysteem van de auto. Zie
de gebruikershandleiding die bij de auto hoort
voor meer informatie over deze systemen. De
auto is voorzien van een ingebouwde gsmmodule voor de communicatie tussen de auto
en de VOC-diensten. Op de kaart op pagina
17 staan de landen waar het systeem
momenteel in gebruik is. Neem contact op
met uw Volvo-dealer (zie pagina 18) voor
actuele informatie, omdat de kaart kan veranderen. VOC is een aanvullende dienst,
waarop u als klant zich abonneert. Het abonnement bestaat uit veiligheids-, beveiligingsen comfortdiensten en de mate waarin deze
worden aangeboden, is afhankelijk van de
markt. Neem contact op met uw Volvo-dealer
voor informatie over de diensten die in uw
land beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het VOC-systeem gedurende
3 dagen beschikbaar en tijdens de 11 daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
4
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat
er geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Dienst VOC starten
Het is heel belangrijk dat de dienst VOC van
eigenaar wisselt, zodat de vroegere eigenaar
niet langer diensten in de auto kan uitvoeren.
Neem bij het wisselen van eigenaar contact
op met de Volvo-dealer.
Comfortdiensten
•
Volvo On Call-app - Als gebruiker van
Volvo On Call beschikt u over een app
waarmee u via een iPhone, Windows
Phone of Android-telefoon contact kunt
houden met uw geparkeerde auto. U kunt
uw auto lokaliseren, op afstand vergrendelen, de verwarming op afstand starten
en informatie bekijken over het brandstofpeil en tal van andere gegevens. Voor
meer informatie over de Volvo On Callapp, zie pagina 8.
•
Afstandsstart verwarming via sms - Bij
auto’s met een motor- en interieurverwarming op brandstof biedt VOC de mogelijkheid om via een reguliere mobiele telefoon dezelfde instellingen te hanteren als
via het bedieningspaneel in de auto.
Timerinstellingen zijn mogelijk door de
gewenste timerinstelling in een sms te
versturen via een mobiele telefoon. Voor
informatie over de afstandsstart van de
verwarming via sms, zie pagina 9.
Abonnement
Een abonnement gaat in bij de aanschaf van
de auto en het activeren van het VOC-systeem. Het abonnement is tijdelijk, maar kan
worden verlengd. De geldigheidsduur is
afhankelijk van de markt.
Verkoop van auto met Volvo On Call
Bij het wisselen van eigenaar is het belangrijk
dat de eigenaar van de dienst wordt gewijzigd.
Dienst VOC afsluiten
Neem bij het wisselen van eigenaar contact
op met de Volvo-dealer om de dienst VOC af
te sluiten.
01 Volvo On Call
Introductie
Veiligheidsdiensten
•
Automatisch alarm - Tijdens een ongeluk waarbij de gordelspanners, airbags of
opblaasgordijnen worden geactiveerd,
wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de VOC-helpdesk.
•
Handmatig alarm - Voor hulp in noodsituaties kunt u contact opnemen met de
VOC-helpdesk.
•
Toegang tot wegenhulp
Voor informatie over de veiligheidsdiensten,
zie pagina 11.
Beveiligingspakket
•
Diefstalwaarschuwing - Bij inbraak in of
diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de
VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
•
Opsporing van gestolen auto - Assistentie bij het opsporen van de auto in
geval van diefstal.
•
Ontgrendeling op afstand - Ontgrendeling op afstand, als u de sleutels bent
kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
•
Immobilisering op stand1 - Bewaking en
immobilisering van een gestolen auto.
1
2
3
•
Ongeoorloofde verplaatsing (UMD)* 2, 3
- Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
Voor informatie over het beveiligingspakket,
zie pagina 13.
Overzicht veiligheidsdiensten
Het VOC-systeem maakt gebruik van gps
(Global Positioning System) om de auto te
lokaliseren en van de in de auto ingebouwde
gsm-module om contact op te nemen met de
VOC-helpdesk.
Wanneer u op de knop ON CALL of op SOS
drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk met gegevens over de positie
van de auto en de gewenste dienst.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
indien iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
De SOS-functie is alleen bestemd voor
noodsituaties. Bij misbruik worden u
mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
De knop ON CALL is te gebruiken voor
alle andere diensten met inbegrip van
wegenhulp.
Als u de knoppen ON CALL en SOS wilt
deactiveren bij het uitnemen van de sleutel
(zie menu-optie Slot blokkeren op pagina
15).
Het systeem is niet beschikbaar, als de
menu-optie Radiouitzending ingesteld is op
UIT 1.
Bepaalde markten.
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V/XC40.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
5
01 Volvo On Call
Introductie
Overzicht knoppen
Dienst
G016325
G016326
VOC-knoppen en display
C30
XC90
Diefstalwaarschuwing
X
X
Opsporing van gestolen auto
X
Ontgrendeling op
afstand
X
Immobilisering op
afstandA
X
X
X
Beschikbaarheid VOC-functies
Dashboard van auto
X
Overzicht van de beschikbare VOC-functies
via VOC en de VOC-app.
Auto controleren
X
Logboekfunctie
X
Auto-informatie
X
Status en ladingstoestand accuB
X
VOC
VOCapp
Afstandsstart verwarming
X
X
Automatisch alarm
X
Oplaadtimers instellenB
X
Handmatig alarm
X
X
Wegenhulp
X
Aansluitherinnering
laadkabelB
Alarmdienst
X
X
PreconditioningB
A
B
6
VOCapp
Auto lokaliseren
Dienst
V40/XC40, S60/V60, S80, V70/XC70 en XC60.
VOC
X
Bepaalde markten.
Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
X
01 Volvo On Call
Introductie
Informatie op internet
Zie www.volvocars.com > Kies land > Sales &
After Sales > Opties & Accessoires Volvo On
Call voor meer informatie over Volvo On Call.
Daar vindt u onder meer veelgestelde vragen
en antwoorden.
Met een persoonlijk Volvo ID is het mogelijk
om in te loggen op My Volvo, een persoonlijke website voor u en uw auto. Lees de paragraaf Volvo ID van het supplement op Sensus
Infotainment voor de voordelen daarvan en
om te zien hoe je een Volvo ID aanmaakt.
7
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
Volvo On Call-app1
De positie van de auto wordt op een kaart
getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een
digitaal kompas dat aangeeft in welke richting
u de auto kunt vinden. Wanneer u de auto tot
op ongeveer 100 meter genaderd bent, kunt u
om het zoeken te vereenvoudigen de claxon
en richtingaanwijzers van de auto inschakelen.
De app wordt continu bijgewerkt, zodat
mogelijk niet alle beschikbare functies in dit
supplement beschreven staan. Zie de paragraaf Informatie op internet, pag. 7 voor een
nadere verwijzing. Daar vindt u informatie die
steeds wordt bijgewerkt.
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende hoeveelheid brandstof, gemiddeld
brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Dashboard van auto
De Volvo On Call-app is beschikbaar voor
iPhone, Windows Phone en Android-telefoons. U kunt de app downloaden via Apple
AppStore, Windows Phone Store of Google
Play.
Auto controleren
Met een persoonlijk Volvo ID is het mogelijk
om in te loggen op My Volvo, een persoonlijke website voor u en uw auto. Lees de paragraaf Volvo ID van het supplement op Sensus
Infotainment voor de voordelen daarvan en
om te zien hoe je een Volvo ID aanmaakt.
Logboekfunctie
1
8
Auto lokaliseren
De Volvo On Call-app is een buitengewoon
handige app die op verschillende manieren
het autobezit vereenvoudigt, doordat u autofuncties kunt bekijken en controleren, overal
en altijd. Met de Volvo On Call-app kunt u
met één druk op een knop uw auto opsporen,
deze vergrendelen en ontgrendelen, het
dashboard controleren en de standkachel
instellen.
Sommige functies zijn niet toegankelijk op alle automodellen.
De app voert een ‘statuscontrole’ van de auto
uit en geeft informatie weer over gloeilampen,
remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens
over alle ritten van de afgelopen 40 dagen te
downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om alle ritten of enkele ervan uit de app te
exporteren in spreadsheetformaat en naar
een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld
handig voor zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van
een rit geen logboekinformatie.
Auto-informatie
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer)
zijn eenvoudig op te vragen.
Diefstalwaarschuwing
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
krijgt u daarover via de mobiel bericht.
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt
weergegeven. U kunt de auto vergrendelen
en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen
vraagt de app u bij ontgrendeling op afstand
altijd naar de pincode.
Afstandsstart verwarming
Als uw auto is uitgerust met een standkachel
kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen voor de komende 24
uur programmeren.
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
Status en ladingstoestand accu2
Afstandsstart verwarming via sms
Met deze functie kunt u de ladingstoestand
van de hybride-accu zien en nagaan of er
oplading plaatsvindt.
Het via een mobiel op afstand kunnen bedienen van de verwarming in de auto is een
praktische functie die comfortverhogend
werkt en evenveel kost als een sms.
Oplaadtimers
instellen2
Als u wilt voorkomen dat de oplading meteen
na aansluiting van de laadkabel van start
gaat, kunt u via de app een oplaadtijdstip
programmeren.
Aansluitherinnering laadkabel2
Bij activering van deze functie krijgt u via de
app een herinnering, als u bij het parkeren
van de auto vergeet de laadkabel aan te sluiten.
Preconditioning2
Middels preconditioning worden de motor en
het interieur voorverwarmd ter beperking van
de slijtage en het stroomverbruik tijdens de
rit. De app werkt op dezelfde manier als bij de
afstandsstart van de verwarming.
De verwarmingsfunctie kent twee tijdstippen,
in dit supplement T1 en T2 genoemd. Deze
geven de tijdstippen aan waarop de auto de
ingestelde temperatuur moet hebben bereikt.
Om ervoor te zorgen dat alleen de geautoriseerde gebruiker de verwarming kan regelen,
dient het sms-bericht het kenteken van de
auto3 te bevatten, gevolgd door de pincode
van het VOC4.
N.B.
Ieder deelcommando wordt gevolgd door
een hekje (#). Het bericht dient aan elkaar,
zonder spaties, te worden geschreven en
te worden afgesloten met een hekje (#),
bijv. # Pincode # 1 #
Telefoonnummer
Stuur het bericht naar het volgende nummer:
+46 70 903 20 40. Bij bepaalde mobiele tele-
2
3
4
5
foons kunt u een berichtsjabloon aanmaken
voor eenvoudigere en snellere bediening.
N.B.
Let er bij de afstandsstart van de verwarming op waar de auto geparkeerd staat,
omdat de verwarming uitlaatgassen produceert (zie voor meer informatie de
gebruikershandleiding bij de auto).
Commando’s voor directe activering
Om de verwarming direct te starten:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 1 #
2. Verstuur het bericht.
Om een ingeschakelde verwarming direct uit
te schakelen:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 0 #
2. Verstuur het bericht.
Commando’s voor tijdgestuurde in-/
uitschakeling
Als u een nieuwe tijd wilt programmeren, sluit
u het bericht af met het gewenste tijdstip, bijv. 17305.
Geldt alleen voor de V60 PLUG-IN HYBRID.
Het kenteken kan zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.
De pincode is de code die de eigenaar eerder aan de VOC-helpdesk verstrekt bij het bedienen van de knop On call.
Het tijdstip wordt altijd afgerond op 5 minuten.
9
01 Volvo On Call
Comfortdiensten
T1 wijzigen en activeren:
Om T2 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 # Tijdstip #
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 02 #
2. Verstuur het bericht.
2. Verstuur het bericht.
T2 wijzigen en activeren:
Als de verwarming niet aanslaat
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 # Tijdstip #
In bepaalde situaties kan de verwarming niet
aanslaan. In dat geval wordt een sms met de
tekst ‘Inschakeling verwarming niet mogelijk!’
verstuurd naar het mobiele telefoonnummer
waarmee u de functie probeerde te activeren.
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder geprogrammeerd tijdstip te
activeren:
T1 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 11 #
2. Verstuur het bericht.
T2 activeren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 12 #
2. Verstuur het bericht.
Om een eerder gepland inschakeltijdstip van
de verwarming te annuleren dient het geprogrammeerde tijdstip gedeactiveerd te worden.
Om T1 te deactiveren:
1. Voer het kenteken van de auto in gevolgd
door # pincode # 01 #
2. Verstuur het bericht.
10
01 Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
Automatisch alarm
Indien de gordelspanners, airbags of
opblaasgordijnen (zie de gebruikershandleiding bij de auto) worden geactiveerd, gebeurt
het volgende:
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal
verstuurd naar de VOC-helpdesk om de
positie van de auto aan te geven en te
melden dat het SRS-, SIPS- of IC-systeem (Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder van
de auto om zo meer informatie te krijgen
over de ernst van het ongeval en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden
geboden.
Handmatig alarm
bijvoorbeeld iemand onwel wordt of
indien de auto en eventuele inzittenden in
bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden
geboden.
Alarmnummer
Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot
stand te brengen met de VOC-helpdesk in het
land waar de auto zich bevindt.
Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan doorverbonden met het alarmnummer 112.
Telefonische verbinding verbreken
Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden
worden geannuleerd door op de knop EXIT te
drukken (zie afbeeldingen op pagina 6).
Informatieve displayteksten
Wegenhulp
1. Druk minstens 2 seconden lang op de
knop ON CALL om hulp in te roepen bij
een lekke band, een lege tank of een lege
accu e.d.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in
overleg vast welke hulp er moet worden
geboden.
Het kan zijn dat u deze dienst er apart moet
bijnemen.
On Call Gedeactiveerd - De abonnementsdiensten werken niet, alleen de SOS-dienst.
Neem contact op met uw Volvo-dealer of
VOC-helpdesk, zie pagina 18.
On Call Service vereist - Het VOC-systeem
werkt niet. Neem voor hulp contact op met
uw Volvo-dealer.
On Call-abonn. verloopt spoedig - Het
VOC-abonnement verloopt binnenkort. Neem
contact op met uw Volvo-dealer.
1. Druk minstens 2 seconden lang op de
knop SOS om hulp in te roepen, wanneer
11
01 Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
Volvo On Call in stand-by - De telefoon1 is
tijdelijk in te schakelen.
1. Druk op PHONE (zie afbeeldingen op
pagina 6).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken
om te bellen, maar het systeem zal na
enige tijd automatisch weer stand-by
gaan staan.
N.B.
N.B.
Wanneer u vanuit het buitenland in contact
wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u
het nummer te bellen van VOC in uw eigen
land (zie pagina 18).
N.B.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk
worden opgenomen.
De VOC-helpdesk kan geen verbinding
maken met de auto, wanneer u belt met de
geïntegreerde telefoon.
Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste
dienst, zal het VOC-systeem automatisch de
telefoonstand innemen, mits de telefoon aanstond bij activering van de dienst.
Voor het nummer dat u moet bellen om via
een andere telefoon dan de in de auto geïntegreerde in contact te komen met de VOChelpdesk, zie pagina 18.
1
12
Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.
01 Volvo On Call
Beveiligingspakket
Algemeen
Diefstalwaarschuwing
Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico
te beperken dat uw auto gestolen wordt.
Mocht de auto toch gestolen worden, dan is
het mogelijk deze op te sporen en eventueel
te immobiliseren.
Diefstalwaarschuwing is een functie die wordt
geactiveerd bij inbraak of diefstal.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en
het beveiligingspakket worden bij wijze van
optie op bepaalde markten aanvullende
beveiligingsdiensten aangeboden:
een beveiligingssysteem met een certificaat
van de Stichting VbV, dat voldoet aan de normen voor Track & Tracing, TT03. 1, 2
Als het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via
de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de functie geannuleerd.
Opsporing van gestolen auto
Opsporing van gestolen auto is een functie
die bij diefstal van de auto kan helpen bij het
opsporen. Indien de auto is gestolen, kunnen
de eigenaar van de auto, de politie en de
VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om
de auto op te sporen. De VOC-helpdesk
stuurt dan een signaal naar de auto om aan
de hand daarvan de juiste positie van de auto
te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Ontgrendeling op afstand
1. Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u
binnen 14 dagen contact opnemen met
de VOC-helpdesk om de auto op afstand
te ontgrendelen.
2. De VOC-helpdesk stuurt vervolgens een
signaal naar de auto, waarna (in overleg
met de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon) de auto ontgrendeld wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen3. Druk tweemaal op het met rubber beklede drukplaatje4 of trek aan de
handgreep5.
Bij het openen van de portieren gaat het
alarmsysteem van de auto af. Schakel het
alarm uit door op de ontgrendelingsknop op
1
2
3
4
5
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V/XC40.
Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren alsmede de achterklep worden ontgrendeld.
Geldt voor de V60, V70 en de XC60.
Geldt voor de C30 en de S60.
13
01 Volvo On Call
Beveiligingspakket
de transpondersleutel te drukken of steek de
transpondersleutel in het contactslot.
N.B.
Als het/de kofferdeksel/achterklep niet binnen een bepaalde tijd door de VOC-helpdesk wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch hervergrendeld.
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
alleen weer te starten na contact met de
VOC-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Ongeoorloofde verplaatsing (UMD)* 7,
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte ontvangst voor
storingen zorgen bij ontgrendeling op
afstand.
Immobilisering op afstand6
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
6
7
8
14
Bepaalde markten.
Geldt alleen voor Nederland.
Geldt niet voor de V/XC40.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
8
UMD (Unauthorized Movement Detection) is
een systeem voor controle op ongeoorloofde
verplaatsing.
Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de
auto wordt verplaatst met de motor afgezet.
Als het systeem een ongeoorloofde verplaatsing registreert, wordt de VOC-helpdesk
automatisch gewaarschuwd.
Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing
zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een
aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het
gebruik van veer- of autotreinverbindingen
mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de
motor. In dergelijke gevallen dient u de functie UMD tijdelijk te deactiveren (zie het
gedeelte Beperkt alarmniveau in de gebruikershandleiding bij de auto).
01 Volvo On Call
Menusysteem
Menusysteem in VOC
Code v r-uitz.
De onderstaande VOC-functies zijn te bereiken via de knop MY CAR1/MENU2 en verschijnen vervolgens op het display.
Toetsvergr.
U kunt ze ook bereiken via het menusysteem
van de geïntegreerde telefoon*3. Zie het
hoofdstuk over de telefoon in de gebruikershandleiding voor meer informatie over de
menu’s.
N.B.
Onderstaande menu's zijn een gezamenlijk
overzicht voor alle automodellen. Bekijk in
het menusysteem welke er voor uw auto
gelden.
Menu's
Volvo On Call
SOS
On Call
radio transmissie activeren
radio transmissie deactiveren
Radio-uitzend.
Radiouitzending geactiveerd
1
2
3
Knopvergrendeling
Veiligheidscode wijzigen
On Call-abonnement activeren
Abonnement deactiveren
Schakel abonnement uit
Menu-opties
• SOS - Eenmaal indrukken van OK/
MENU1/ENTER2 op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het
indrukken van de knop SOS gedurende
2 seconden: de alarmdienst wordt handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient
als back-up voor de knop SOS.
• On Call - Eenmaal indrukken van OK/
MENU1/ENTER2 op het bedieningspaneel (nogmaals indrukken om te bevestigen) levert hetzelfde resultaat als het
indrukken van de knop ON CALL gedurende 2 seconden: de wegenhulpdiensten
worden handmatig geactiveerd. Deze
menu-optie dient als back-up voor de
knop ON CALL.
• radio transmissie activeren/radio
transmissie deactiveren
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Radiouitzend.
Het VOC-systeem heeft een automatische
ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem automatisch nagaat of het VOC-servicenet beschikbaar is. Doe het volgende om
zowel de geïntegreerde telefoon als de automatische ontvangstcontrole uit te schakelen:
1. Druk, terwijl de tekst ‘Radio-uitzend’ op
het display staat, op de knop OK/
MENU1/ENTER2 op het bedieningspaneel.
2. Als de Code radiouitzending gedeactiveerd is: Druk nogmaals op OK/MENU1/
ENTER2 om te bevestigen. - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende keer dat u de auto start, opnieuw
geactiveerd.
Als de Code radiouitzending geactiveerd is:
Voer de juiste ‘Code voor r-uitz’ in (de
fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op
OK/MENU1/ENTER2.
Geldt voor de V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 en S80.
Geldt voor de C30 en de XC90.
Geldt alleen voor de XC90 op bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
15
01 Volvo On Call
Menusysteem
–
De automatische ontvangstcontrole wordt
de volgende keer dat u de auto start,
opnieuw geactiveerd.
• Wijzig zendcode
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Code v
r-uitz.
Om de code radiouitzending te deactiveren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode
op het display staat, op de knop OK/
MENU1/ENTER2 op het bedieningspaneel.
–
De functie Radiouitzending is zonder
code te deactiveren.
Om de code radiouitzending te activeren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode
op het display staat, op de knop OK/
MENU1/ENTER2 op het bedieningspaneel.
2. Voer de viercijferige code in (de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op OK/
MENU1/ENTER2.
3. Bevestig de code en druk vervolgens op
OK/MENU1/ENTER2.
1
2
16
Geldt voor de V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 en S80.
Geldt voor de C30 en de XC90.
–
De functie radio-uitzending is alleen te
deactiveren na opgave van de juiste
code.
• Sleutelvergrendeling - U kunt bepalen
wanneer de knoppen SOS en ON CALL
actief zijn. Deze optie biedt de mogelijkheid om de knoppen alleen te activeren,
wanneer de transpondersleutel in stand I
of II staat of wanneer de motor loopt.
• Abonnement activeren - Te gebruiken
om het abonnement te starten.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Abonn.
annuleren
• Abonnement deactiveren - Te gebruiken om het abonnement te beëindigen.
01 Volvo On Call
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid Volvo On Call
Op de kaart staan de landen en gebieden waar Volvo On Call beschikbaar is. De service wordt continu uitgebreid en zal in tal van landen beschikbaar komen.
Neem contact op met uw Volvo-dealer voor de laatste stand van zaken. In de donker gekleurde landen/gebieden is Volvo On Call beschikbaar.
17
01 Volvo On Call
Telefoonnummer
Telefoonnummer VOC-helpdesk
18
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (de helpdesk is gevestigd in Frankrijk)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
01 Volvo On Call
Persoonsgegevens
Behandeling van persoonsgegevens
De sales company’s van Volvo, zie onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens in
het kader van de VOC-dienst. Alle verwerking
is conform usance en de geldende wetgeving
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Land
Sales company’s
Zweden
Volvo Personbilar Sverige
AB
Duitsland
Volvo Car Germany
GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Denemarken
Volvo Personvagne Danmark A/S
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Zwitserland
Volvo Automobile
(Schweiz) AG
Land
Sales company’s
België
Volvo Cars N.V.
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Frankrijk
Volvo Automobiles France
SAS
Nederland
Volvo Cars Nederland
B.V.
Italië
Volvo Auto Italia S.p.A.
Noorwegen
Volvo Personbiler Norge
AS
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
De verwerkte persoonsgegevens vallen
hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
Spanje
Volvo Car España S.L.
•
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en
buiten de EU/EER om de VOC-dienst te kunnen verlenen en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt bij activering van de VOC-dienst en
andere vormen van contact met Volvo,
zoals naam, adres, telefoonnummer, type
en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat
de dienst wordt aangeroepen, of er airbags en/of gordelspanner zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof,
de actuele temperatuur in en om de auto,
of portieren/deksels/kleppen en ruiten
vergrendeld of ontgrendeld zijn en de zes
laatst bekende locaties en rijrichtingen
van de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan
de klant behelst telefoontjes met inzittenden, de helpdesk die de gewenste hulpdienst bood en de aantekeningen die de
desbetreffende helpdeskmedewerker
maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht
van Volvo en mogen de persoonsgegevens
uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is
voor de te verlenen dienst. Alle partners zijn
gehouden aan contracten die hen verplichten
vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de wet is vastgelegd.
19
01 Volvo On Call
Persoonsgegevens
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de VOC-dienst vereiste persoonsgegevens blijven ten minste
voor de contractsduur geregistreerd en
daarna net zolang als nodig is voor Volvo om
te voldoen aan de wettelijk en anderszins
gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld
in verband met gebeurtenissen die binnen het
bestek van de VOC-dienst vallen, worden
uiterlijk drie maanden nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in
de verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van de persoonsgegevens contact op
met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend door de eiser te worden
ingediend en bovendien naam, adres en
klantnummer te bevatten. Richt het verzoek
aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker
te kennen akkoord te gaan met de verwerking
20
van persoonsgegevens in verband met de
VOC-dienst.
Volvo Car Corporation TP 17179 (Dutch) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising