Volvo | S80 | Quick Guide – RSE | Volvo S80 2014 Quick Guide – RSE

Volvo S80 2014 Quick Guide – RSE
web edition
quick guide – RSE
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem.
Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt het audiosysteem uit met het volgende: twee beeldschermen,
een A/V-AUX-ingang om bijvoorbeeld een video- of gamebox aan te sluiten,
draadloze hoofdtelefoons en een afstandsbediening.
Met dit systeem is het mogelijk een video te bekijken, muziek af te spelen, radio
te luisteren, tv* te kijken of andere randapparatuur (zoals een gamebox) aan te
sluiten.
Het systeem is te bedienen via het beeldscherm voorin (oudertoezicht).
Meer informatie over het systeem staat in het supplement
Sensus Infotainment.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan
te brengen.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
afstandsbediening
Wisselen tussen:
L = beeldscherm links achterin
F = beeldscherm voorin
R = beeldscherm rechts achterin
Overschakelen op navigatie*A
Overschakelen op radio
Overschakelen op media
Overschakelen op Bluetooth®handsfree*A
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Afspelen/Pauzeren
Stoppen
Vooruitbladeren/-spoelen, van track/
nummer wisselen
Menu
Teruggaan, functie beëindigen, ingevoerde tekens wissen
Omhoog/omlaag
Naar rechts/links
Keuze bevestigen
0-9
Volume verlagen
Scrolwiel, overeenkomend met TUNE op de
middenconsole.
Volume verhogen
gebruik
Kanalen kiezen, cijfers/letters invoeren
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het Infotainmentsysteem. Ook voor
het beeldscherm voorin.
Bij gebruik:
1. Druk eerst op de knop
om een
beeldscherm te kiezen.
Sneltoets naar favorietinstellingen
Informatie over het bekeken programma
Taal geluidstrack kiezen
Ondertiteling, ondertitelingstaal
kiezen
Teletekst*, aan/uit
A
De functie is niet beschikbaar vanaf de beeldschermen achterin.
2. Richt de afstandsbediening vervolgens op
het gekozen beeldscherm.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een
mobiele telefoon, camera, afstandsbediening voor extra uitrusting e.d., in het
dashboardkastje of andere opbergvakken.
Bij krachtig afremmen of een botsing kunnen
deze anders inzittenden verwonden.
audiosysteem
U kunt het geluid weergeven via de draadloze
hoofdtelefoon(s) of uw eigen hoofdtelefoon
gebruiken via de hoofdtelefoonaansluiting.
De draadloze hoofdtelefoons zijn te activeren
met de Aan/Uit-knop (2), waarna een controlesymbool (4) gaat branden. Kies uit CH.A
(kanaal A) of CH.B (kanaal B) met de knop (1).
Pas het volume aan met de volumeknop (3). De
hoofdtelefoons worden automatisch uitgeschakeld, wanneer ze ca. 3 minuten niet gebruikt
zijn.
Hoofdtelefoonaansluiting in
hoofdsteun
U stelt het volume bij met de
afstandsbediening.
systeemoverzicht
Beeldscherm
Hoofdtelefoonaansluiting
Afstandsbediening
Hoofdtelefoon
Aan/Uit-knop
IR-ontvanger/-zender
USB-, AUX- en A/V-AUX-ingang
Voor mediaspelers en 12V-aansluitingen – zie
supplement Sensus Infotainment.
Beeldscherm en hoofdtelefoon(s) inschakelen
Schakel het beeldscherm achterin in door op
de Aan/Uit-knop op het beeldscherm te drukken.
1. Schakel de draadloze hoofdtelefoon(s) in,
kies CH.A voor het linker beeldscherm
of CH.B. voor het rechter beeldscherm
of steek uw eigen hoofdtelefoon(s) in de
hooftelefoonaansluitingen aan de zijkant
van de hoofdsteunen.
2.
Kies het gewenste beeldscherm met de
knop
op de afstandsbediening.
audio/video weergeven via a/v-aux-ingang
Apparatuur aansluiten via A/V-AUXingang
Audio/video weergeven via A/V-AUXingang
Via de A/V-AUX-ingang is het mogelijk
randapparatuur aan te sluiten zoals een
gamebox.
1.
Richt de afstandsbediening op de IRontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai aan TUNE totdat u de bron
A/V AUX hebt bereikt en bevestig uw
keuze met
.
2.
Schakel de apparatuur in en druk op
PLAY of iets dergelijks op de aangesloten
apparatuur.
•
Gele aansluiting – videokabel
•
Witte aansluiting – linker audiokanaal
•
Rode aansluiting – rechter audiokanaal
Sluit de apparatuur aan op de elektrische
aansluiting in de auto als de apparatuur op
12 V werkt.
Volg altijd de instructies voor aansluiting die bij de
randapparatuur werden geleverd.
MUZIEK, VIDEO en RADIO BELUISTEREN/BEKIJKEN
muziek afspelen
U kunt muziek afspelen in de vorm van tracks/
audiobestanden via de mediaspeler en de
USB/AUX-ingang in de auto of in de vorm van
‘streaming audio’-bestanden via een verbonden
telefoon met Bluetooth® -aansluiting.
1.
Richt de afstandsbediening op de IRontvanger op het beeldscherm en druk
op
, draai aan TUNE totdat u de
gewenste bron (Disc, USB, AUX ed.) hebt
bereikt en bevestig uw keuze met
.
2.
Plaats een cd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe audiobron aan via
een van de USB/AUX-ingangen in de auto
of via Bluetooth®.
Afspelen en navigeren in speellijsten
1.
Draai aan het scrolwiel of gebruik de pijlomhoog/omlaag van het scrolwiel op de
afstandsbediening om de speellijst/mapstructuur te openen.
Met
bevestigt u de gekozen submap of
start u de weergave van het gekozen nummer/
audiobestand.
U kunt tevens nummers/audiobestanden afspelen met
op de afstandsbediening en van
nummer/audiobestand wisselen met
/
.
U kunt het afspelen stopzetten met
.
radio beluisteren
Via het audiosysteem in de auto kunt u de radio
beluisteren.
1.
Richt de afstandsbediening op de IRontvanger op het beeldscherm en druk
, draai aan TUNE totdat u de
op
gewenste bron (AM, FM1, DAB1* ed.)
hebt bereikt en bevestig uw keuze met
.
2.
Kies een zender met een van de voorkeurtoetsen 0 – 9 op de afstandsbediening of
druk op
/
, waarna de radio op
de eerstvolgende zender met een hogere/
lagere frequentie afstemt.
video bekijken
U kunt een video bekijken in de vorm van
tracks/videobestanden via de mediaspeler en
de USB-ingang in de auto.
Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger
, draai aan
op het beeldscherm en druk op
TUNE totdat u de gewenste bron (Disc of USB
ed.) hebt bereikt en bevestig uw keuze met
.
1.
Plaats een dvd in de mediaspeler van de
auto of sluit een externe bron aan via een
van de USB-ingang in de auto.
Afspelen en navigeren
Speel tracks/videobestanden af met
op
de afstandsbediening en wissel van track/
videobestand met
/
. U kunt het
afspelen stopzetten met
.
Vooruit-/achteruitspoelen
Start het vooruit-/achteruitspoelen door lang te
/
. Wanneer u
drukken op de knoppen
vervolgens nogmaals kort op dezelfde knoppen
drukt, kunt u de spoelsnelheid verhogen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl
videobestanden op meerdere snelheden vooren achteruit te spoelen zijn.
U beëindigt het vooruit-/achteruitspoelen door
te drukken op de knop
,
of op de
knop
/
.
Tv* KIJKEN
Via de mediaspeler in de auto kunt u tv kijken.
1.
Richt de afstandsbediening op de IRontvanger op het beeldscherm en druk op
, draai aan TUNE totdat u de bron
TV hebt bereikt en bevestig uw keuze met
.
2.
Kies een zender met een van
de voorkeurtoetsen 0 – 9 op de
afstandsbediening of druk op
/
,
waarna de tv op de eerstvolgende zender
met een hogere/lagere frequentie afstemt.
Menu’s beeldschermen achterin
Pop-upmenu RSE A
op de afstandsbediening nadat u
Druk op
een bron (bijvoorbeeld Disc) hebt gekozen om
de menu’s voor de beeldschermen achterin te
openen.
Druk, terwijl er een videobestand wordt weergegeven of tv* wordt gekeken, op
op
de afstandsbediening om het pop-upmenu te
openen.
U kiest menu-opties met het scrolwiel en de
knoppen op de afstandsbediening.
Schermformaat
Dag-/Nacht-stand
Kies uit Normaal, Zoom en
Schermaanpassing.
Stem de stand af op de lichtomstandigheden.
Kies uit Auto, Dag en Nacht.
Beeldinstellingen
Scherm uit
Wijzig de instellingen voor helderheid, contrast,
tint en kleur.
Het scherm staat uit, maar het systeem is nog
steeds actief.
Dag-/Nacht-stand
Stem de stand af op de lichtomstandigheden.
Kies uit Auto, Dag en Nacht.
Bronmenu
De inhoud van het pop-upmenu voor het
bronmenu hangt af van wat er afgespeeld of
weergegeven wordt, bijvoorbeeld Discmenu of
USB-menu. Scherm uit (zie links) is een van
de menu-opties in deze menu’s.
A
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het
kijken van tv*.
TP 17233 (Dutch). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000–2013 Volvo Car Corporation.
beeld en geluid instellen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising