Volvo S80 2014 Quick Guide

Volvo S80 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. De gebruikershandleiding en de
overige handleidingen bevatten belangrijke informatie en alle waarschuwingsteksten en veiligheidsinstructies.
De volgende symbolen betekenen:
Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
Op de laatste pagina vindt u belangrijke informatie, waarschuwingen en veiligheidsinstructies die u
dient door te nemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Bediening klimaatregeling
Keyless-systeem*
Verlichtingsbediening
Motor starten en afzetten
Instrumentenpaneel
Parkeerrem
Infotainmentsysteem
Ruitenwissers
Telefoon*
Externe geluidsbron
Knoppen op middenconsole
Instellingen in menusysteem
02 Bestuurdersondersteunende systemen
BLIS*
Start/Stop-systemen*
Voetgangersdetectie*
05 Tips
Tanken
Autoverzorging
Alle ruiten openen
Opbergmogelijkheden
03 Bestuurdersmilieu
Stoel instellen
Stuurwiel instellen
Achterbank neerklappen
Schuifdak*
AUX/USB*- en 12V-aansluitingen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
Ontgrendelt portieren en kofferdeksel en deactiveert
het alarm*. In te stellen in MY CAR.
Portieren en kofferdeksel vergrendelen en alarm
activeren.
‘Approach’-verlichting.
Eenmaal indrukken om het kofferdeksel alleen te
ontgrendelen; tweemaal om het ook een stukje te
openen.
Informatie* over de auto.
Paniekfunctie.
In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan voor
onder meer de buitenspiegels en de elektrisch
bedienbare bestuurdersstoel* – zie gebruikershandleiding.
Wat geven de controlelampjes* op de
transpondersleutel aan?
01
Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
Continu geel licht: de auto is niet vergrendeld.
Continu rood licht: het alarm is afgegaan.
Beide controlesymbolen lichten beurtelings rood op:
het alarm is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.
Hoe werkt het Keyless-systeem*?
01
U kunt de sleutel dan ook in bijvoorbeeld uw binnenzak
laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen
–– Zwarte knop achter op de handgreep indrukken.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op de
gebruikelijke manier openen of lichtjes op het met rubber beklede drukplaatje op het kofferdeksel drukken.
Hoe start ik de motor?
01
Transpondersleutel in het contactslot duwen.
Het koppelings- of rempedaal bedienen.
Knop START/STOP ENGINE kort indrukken en
loslaten – de motor slaat af.
Hoe zet ik de motor af?
01
Knop START/STOP ENGINE kort indrukken – de
motor slaat af.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen.
Hoe gebruik ik de parkeerrem?
01
Inschakelen
Rempedaal bedienen.
Op de handgreep PUSH LOCK/PULL RELEASE
drukken – het waarschuwingssymbool op het instrumentenpaneel gaat knipperen. Wanneer het symbool
continu brandt, is de parkeerrem ingeschakeld.
Rempedaal loslaten.
Uitschakelen
Rempedaal bedienen.
Aan de handgreep PUSH/PULL RELEASE trekken.
Hoe schakel ik de ruitenwissers en regensen01
sor* van de voorruit in?
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit
in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.
Regensensor Aan/Uit.
Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
Waarvoor is BLIS*?
02
Blind Spot Information System informeert over achterliggers in de zogeheten dode hoeken.
–– BLIS wordt bij het starten van de motor geactiveerd,
maar kan met een druk op de knop worden geactiveerd/gedeactiveerd.
Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*?
02
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor afzetten: koppelingspedaal bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: Koppeling bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor afzetten: Auto tot stilstand brengen met rempedaal
en pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: rempedaal loslaten.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de
knop.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
02
De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en
fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen
voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan
(af-)remmen.
Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in
alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van de
zijkant komen, voetgangers die een lengte kleiner dan 80
cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Het is belangrijk dat u dit inziet – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik de stoel in?
03
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
Instellingen opslaan voor elektrisch bedienbare stoel*.
Geheugenknoppen voor elektrisch bedienbare stoel*.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden,
terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt.
Ook de stoelinstellingen zijn op te slaan in de
transpondersleutel* – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik het stuur in?
03
Blokkering opheffen.
Stuur vooruit-/achteruit- en omhoog-/omlaagbewegen.
Blokkering activeren.
Hoe kan ik de achterbank neerklappen?
03
Het ruggedeelte bestaat uit twee delen, die elk apart of
allebei tegelijk naar voren om te klappen zijn.
Aan de handgreep/handgrepen trekken.
Ruggedeelte naar voren toe omklappen. Middelste
hoofdsteun helemaal omlaagzetten, als u het brede
ruggedeelte wilt omklappen.
Hoe werkt het schuifdak*?
Automatisch maximaal openen.
Handmatig openen.
Handmatig sluiten.
Automatisch maximaal sluiten.
Ventilatiestand activeren.
Ventilatiestand deactiveren.
03
Hoe regel ik de temperatuur?
04
Eraan draaien voor onafhankelijke temperatuurinstelling links/rechts in passagiersruimte. Op het
beeldscherm verschijnt de gekozen temperatuur.
Op AUTO drukken voor automatische regeling van
de luchtverdeling en de overige functies. Op het
beeldscherm staat AUTO-KLIMAAT.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt op het
beeldscherm.
Tweemaal indrukken om ook de maximale hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te sturen –
symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: Indrukken om de
luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de Auto-stand van de verlichtingsbediening?
04
De stand AUTO biedt de volgende alternatieven:
• De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht
en dimlicht.
• Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u
het dimlicht voert.
• Actief groot licht (AHB)* – dat automatisch schakelt
tussen dimlicht en groot licht – kan worden gebruikt.
• De tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
OK indrukken om de boordcomputermenu’s te openen, opties te activeren en meldingen te bevestigen.
Met het duimwiel door de boordcomputeropties
bladeren.
Met RESET gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen en een stap teruggaan binnen
het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
04
Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien
om de gewenste dagteller T1 of T2 te tonen.
Lang op de knop RESET drukken om de getoonde
dagteller op nul te stellen.
Hoe is het uiterlijk van het
instrumentenpaneel aan te passen?
04
Een digitaal* instrumentenpaneel biedt de mogelijkheid
om verschillende thema’s te kiezen, zoals Performance of
Eco.
Om van thema te wisselen:
Na motorstart op de knop OK van de linker stuurhendel drukken.
Aan het duimwiel van de hendel draaien om de
menu-optie Thema’s te kiezen en vervolgens op OK
drukken.
Aan het duimwiel draaien om een thema te kiezen en
op OK drukken om uw keuze te bevestigen.
Het thema wordt vastgelegd in het transpondersleutelgeheugen* – zie gebruikershandleiding.
Hoe werkt de actieradius/‘---- km actieradius’?
04
Op het instrumentenpaneel verschijnt een schatting van
de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden en
de resterende hoeveelheid brandstof.
Wanneer ‘---- km’ verschijnt, zijn geen garanties meer
te geven voor de resterende actieradius. In dat geval
zo spoedig mogelijk tanken. Afgebeeld is een digitaal*
instrumentenpaneel.
Analoog instrumentenpaneel – zie gebruikershandleiding.
Hoe navigeer ik in het infotainment-systeem? 04
Op RADIO, Media, MY CAR, NAV* of TEL* drukken om een hoofdbron te kiezen.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het stuur
drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te
openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te navigeren binnen de menu’s.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om een
keuze te maken binnen de menu’s.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te doen
binnen het menusysteem, een functie te annuleren
of ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te gaan
naar de normaalweergave of naar de hoofdbronweergave.
Tips:
Om het snelmenu te openen in de standen NAV of TEL
eenmaal op NAV of TEL drukken. Nogmaals drukken om
terug te gaan naar de normaalweergave.
Hoe kan ik het infotainment-systeem in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te
schakelen.
Om het geluid te onderdrukken (MUTE): eenmaal kort
indrukken – tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.
Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl.
navigatie-* en telefoonsysteem*) in-/uitschakelt.
Hoe ‘pair’ ik een Bluetooth® -telefoon?
04
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar maken via
Bluetooth®.
Op OK/MENU drukken en de aanwijzingen op het
beeldscherm volgen. De externe eenheid is daarmee
aangesloten op de auto en kan via de auto worden
bediend.
De telefoon wordt in het vervolg automatisch ‘gepaird’ aan
de auto.
Bij een mislukte aansluiting – zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik bellen?
04
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Gewenste nummer invoeren of het duimwiel op het
stuur omlaagdraaien om het telefoonboek te openen
en omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te bellen –
zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?
04
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te
beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te beantwoorden – zie gebruikershandleiding.
Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?
04
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*-ingang in de middenconsole.
Op MEDIA drukken.
Aan TUNE draaien, totdat de gewenste geluidsbron
verschijnt.
Op OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe eenheid
– zie gebruikershandleiding.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem in te
schakelen – er verschijnt een kaart.
Nogmaals op NAV drukken en Adres opgeven
kiezen met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van
het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de
middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Als enige bestemming opgeven of Als deelbestemming opgeven en op
OK/MENU drukken.
Voor meer informatie en marktafwijkingen met betrekking
tot navigatie – zie apart supplement*.
Welke instellingen zijn mogelijk in het
menusysteem?
04
In MY CAR zijn tal van autofuncties te regelen, zoals de
instellingen voor het klok, de buitenspiegels en vergrendelingen.
Zie de eerdere rubriek ‘Hoe navigeer ik in het
infotainment-systeem?’ voor de te gebruiken knoppen.
Hoe stel ik de klok in?
04
Naar Instellingen > Systeeminstellingen > Tijd
scrollen in MY CAR.
Op OK/MENU drukken om het vakje voor de
uuraanduiding te activeren. Aan TUNE draaien om
de uuraanduiding in te stellen en op OK/MENU
drukken om weer te deactiveren.
Aan TUNE draaien om het vakje voor de minuutaanduiding te markeren en op OK/MENU drukken. Aan
TUNE draaien om de minuutaanduiding in te stellen
en op OK/MENU drukken om weer te deactiveren.
Aan TUNE draaien om OK te markeren en op
OK/MENU drukken.
Hoe tank ik?
05
–– Op de knop op het verlichtingspaneel drukken om de
tankvulklep te ontgrendelen – bij het loslaten van de
knop springt de klep open.
De pijl van het symbool op het instrumentenpaneel geeft
de kant aan waar de tankvulklep zit.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand te
wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe
laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag.
U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te
wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil
en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige
leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met de Volvo
Leather Care-kit. De Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen
bij de Volvo-dealer.
Hoe kan ik alle zijruiten tegelijkertijd openen?
05
Transpondersleutel (zie afbeelding)
–– Lang op de ontgrendelingsknop op de transpondersleutel drukken om alle zijruiten* tegelijkertijd te
openen.
Centrale vergrendeling
–– Lang op de knop voor centrale vergrendeling op het
bestuurdersportier drukken om alle zijruiten* tegelijkertijd te openen.
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de
auto.
In de gebruikershandleiding staan meer opbergmogelijkheden.
Waar zitten de AUX/USB*-ingang en
12V-aansluitingen?
De 12V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te
gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of
hoger. De 12V-aansluiting* in de bagageruimte is altijd te
gebruiken.
05
Hoe werkt het Keyless-systeem*?
Het Keyless-systeem ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.
Hoe start ik de motor?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo’s effectieve uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Waarvoor is BLIS*?
BLIS vormt slechts een aanvulling – geen vervanging voor – een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels. BLIS werkt niet in
scherpe bochten. BLIS werkt evenmin, wanneer u achteruitrijdt.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
Het systeem kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het systeem
detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan in kleding
die de lichaamscontouren verhult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto correct
bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijsnelheid.
Hoe stel ik het stuur in?
Het stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.
Hoe kan ik de achterbank neerklappen?
Controleer of de ruggedeelten na het rechtop zetten goed vergrendeld staan om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.
Bij het neerklappen van de ruggedeelten mogen er zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden. De veiligheidsgordels mogen niet
zijn ingestoken. Schade aan de bekleding van de achterbank is anders niet uit te sluiten. Bij het neerklappen van de ruggedeelten de
hoofdsteunen naar voren klappen om te voorkomen dat ze in contact komen met het zitgedeelte.
Hoe werkt het schuifdak*?
Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door de bewegende delen van het schuifdak. Let altijd op bij bediening
van het schuifdak. Neem bij het verlaten van de auto de transpondersleutel mee.
Hoe werkt de actieradius/‘---- km actieradius’?
Als u net van rijstijl bent veranderd, is een bepaalde foutmarge mogelijk.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Waar zitten de AUX/USB*-ingang en 12V-aansluitingen?
Voor alle aansluitingen geldt een stroom van maximaal 10 A (120 W).
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP 17022 (Dutch) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000–2013 Volvo Car Corporation
Hoe stel ik de stoel in?
De stand van de bestuurdersstoel instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel
te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement