Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2011 Road and Traffic Information

Volvo S60 2011 Road and Traffic Information
VOLVO S60 & V60
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
GEBRUIKSAANWIJZING
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&''&*9jiX]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Tekst en symbolen op het scherm
Gebeurtenis bij volgende begeleidingspunt
Afstand tot volgende begeleidingspunt
Opgeslagen plaats
Naam van volgende weg/straat
Symbool voor bestemming/eindbestemming
Berekende aankomsttijd bij eindbestemming
Tussenbestemming geplande route
Berekende resterende afstand tot bestemming
Eindbestemming geplande route
Maximaal toegestane snelheid - bij de actuele positie van de auto
(17)
Kompas
Verkeersinformatie
Weg waarvoor verkeersinformatie geldt
Type weg
Kleur
Snelweg
Oranje (Groen kan voorkomen)
Hoofdweg
Rood
Kleinere hoofdweg
Bruin
Normale weg
Donkergrijs
Lokale weg
Donkergroen
Naam actuele weg/straat - bij actuele positie van de auto (17)
Startpunt geplande route
Afgelegd van geplande route
Actuele positie van de auto
Faciliteit (Restaurant)
Volgende begeleidingspunt
Geplande route
Schaal
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Het navigatiesysteem van Volvo is een verkeersinformatie- en begeleidingssysteem dat door Volvo is ontwikkeld. Het systeem begeleidt
u naar een bestemming en geeft informatie langs de route. Het systeem informeert u over situaties die het rijden kunnen bemoeilijken,
zoals bijv. ongevallen en wegwerkzaamheden, en toont u dan alternatieve routes.
U kunt een reisplan opstellen, op faciliteiten langs de route zoeken,
speciale plaatsen opslaan enz. Het systeem toont de exacte positie
van de auto en kan u, als u eventueel fout rijdt, altijd naar de bestemming leiden.
U zult ervaren hoe intuïtief het systeem in gebruik is. Probeer het
maar. Om te zorgen dat u tevreden met het systeem bent, bevelen
wij u ook aan de informatie in deze handleiding door te nemen.
Het navigatiesysteem van Volvo levert een bijdrage aan een beter
milieu door een betere begaanbaarheid en kortere trajecten.
Licentieovereenkomst NAVTEQ DATABAS
Voor informatie voor eindgebruikers - zie pagina 72.
Inhoud
01 02 03
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies................. 8
02 Uw navigatiesysteem leren
kennen
Gebruiksaanwijzing...................................
Voordat u begint.......................................
Overzicht...................................................
Bedieningselementen...............................
Stembediening..........................................
Toetsenset................................................
Dvd, beeldscherm.....................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.........
Menu’s......................................................
Menustructuur op drie niveaus.................
2
03 Uw reis plannen
12
13
14
17
20
24
26
27
29
31
Bestemming opgeven...............................
Reisplan....................................................
Huidige positie..........................................
Instellingen................................................
Simulatie...................................................
36
43
46
47
54
Inhoud
04 05 06
04 Verkeersinformatie
05 Symbolen op de kaart
06 Vragen en antwoorden
Algemeen.................................................. 58
Informatie lezen......................................... 60
Faciliteiten................................................. 66
Veelgestelde vragen.................................. 70
EULA - Licentieovereenkomst.................. 72
Copyright.................................................. 75
3
Inhoud
07
07 Alfabetisch register
Alfabetisch register................................... 76
4
Inhoud
5
6
G028767
Beknopte bedieningsinstructies................................................................ 8
SNELGIDS
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
01
Systeem activeren
Belangrijkste commando's
Eerst moet het elektrische systeem van de auto
worden geactiveerd:
De volgende instructies voor het opgeven van
een reisplan gelden bij gebruik van het toetsenblok in het stuurwiel.
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot en activeer sleutelstand I (zie het
instructieboekje van de auto).
Uitvoering
Bestemming invoeren
Druk op EXIT om naar het
hoofdmenu te gaan. Ga
naar Bestemming invoeren en druk op het duimwiel.
2. Als het navigatiesysteem niet binnen
enkele seconden start - druk op de toets
NAV op de middenconsole.
Toetsenblok in
het stuurwiel
Middenconsole
Markeren
op kaart
Ga naar Markeren op
kaart + het duimwiel.
Disclaimer
Doorlopen/kiezen
met het duimwiel
Draai aan TUNE
Scrollen
Druk op het duimwiel
Druk op OK/MENU
Druk op EXIT
Druk op EXIT
Verplaats het dradenkruis
met de numerieke toetsen
op de middenconsole naar
de gewenste bestemming
(met 6 gaat u naar rechts,
met 8 gaat u omlaag enz.) +
het duimwiel.
Scrollmenu
Druk op het duimwiel - er
verschijnt een menu.
Toev. aan
tocht
Markeer Toev. aan tocht +
het duimwiel.
Begeleiding
starten
Keer terug naar het hoofdmenu met EXIT, kies Routedetails + het duimwiel,
daarna Tocht + het duimwiel en sluit af met Begeleiding starten + het duimwiel.
Bij het opstarten van het navigatiesysteem verschijnt er een tekst op het beeldscherm die
moet worden bevestigd:
•
Druk op de toets OK.
Voor meer informatie, zie pagina 13.
Bedieningselementen
De gps-navigator van Volvo kan op meerdere
manieren worden bediend:
•
•
•
•
Met het rechter toetsenblok in het stuurwiel
Met de bediening op de middenconsole
Met een afstandsbediening
Met stembediening.
Voor een functiebeschrijving, zie pagina 17.
8
Bij gebruik van het toetsenblok op de middenconsole geldt het volgende:
Menu
Begeleiding naar straat
•
Doorlopen/kiezen in de menu's met het
duimwiel.
•
Activeer de gemaakte keuze met een druk
op het duimwiel.
•
Terugkeren binnen de menu's en/of annuleren met EXIT.
01 Snelgids
Beknopte bedieningsinstructies
Het navigatiesysteem berekent nu de route, de
reistijd en de afstand tot de gekozen bestemming. Het systeem geeft begeleiding en
instructies bij knooppunten e.d.
Menu
Uitvoering
Stad:
Herhaal hetzelfde voor
Stad:.
Als u tijdens de rit van de geplande route
afwijkt, berekent het systeem automatisch een
nieuwe route.
Naam:
Ga naar Naam: + het duimwiel. Toets de naam van de
faciliteit in, bijv. "Peppes
Bodega" + het duimwiel.
Er wordt een
lijst getoond
Kies "Peppes Bodega" uit
de lijst met de getoonde
opties en druk op het duimwiel.
Toev. aan
tocht
Ga naar Toev. aan tocht +
het duimwiel.
Begeleiding
starten
Keer terug naar het hoofdmenu met EXIT, kies Routedetails + het duimwiel,
daarna Tocht + het duimwiel en sluit af met Begeleiding starten + het duimwiel.
Begeleiding naar faciliteit
Menu
Uitvoering
Bestemm.
instellen
Druk op EXIT om naar het
hoofdmenu te gaan. Ga
naar Bestemming invoeren en druk op het duimwiel.
Speciale
best. (POI)
Ga naar Speciale best.
(POI) + het duimwiel.
Op naam
Kies Op naam + het duimwiel.
Gebied:
Ga naar Gebied: + het
duimwiel. Markeer de
gewenste letters + druk op
het duimwiel om aan te
geven in welk land de
bestemming ligt.
01
Het navigatiesysteem berekent nu de route, de
reistijd en de afstand tot de gekozen faciliteit.
9
10
12
13
14
17
20
24
26
27
29
31
G028780
Gebruiksaanwijzing.................................................................................
Voordat u begint.....................................................................................
Overzicht.................................................................................................
Bedieningselementen..............................................................................
Stembediening........................................................................................
Toetsenset..............................................................................................
Dvd, beeldscherm...................................................................................
Kaarten, soorten wegen en kompas.......................................................
Menu’s....................................................................................................
Menustructuur op drie niveaus...............................................................
UW NAVIGATIESYSTEEM LEREN KENNEN
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Gebruiksaanwijzing
02
Algemeen over de gebruiksaanwijzing
Speciale tekst
Er is een snelgids voor mensen die direct aan
de slag willen - zie pagina 8.
N.B.
Voor een uitgebreide beschrijving van het
gebruik, de mogelijkheden en het kiezen van
de instellingen voor de bestemming bevelen
wij een combinatie van het boekje lezen en
praktisch gebruik aan.
Voetnoot
Menuopties/paden
Alle op het display te maken keuzes worden in
de gebruiksaanwijzing gemarkeerd met een
iets grotere en grijskleurige tekst, bijv.
Bestemm. instellen.
Paden in de menustructuur worden bijv. als
volgt aangegeven:
Bestemm. instellen
Adres
Stad
Engelse tekst
Alle tekst in de afbeeldingen in het boekje is in
het Engels.
Om te zorgen dat de gebruiker de bij de tekst
uit het boekje horende afbeeldingen, menuopties en paden begrijpt, worden de Engelse
woorden in de afbeelding - zoals bijv. (english
word) - direct na de/het synoniem(e) tekst/zinsdeel/woord tussen haakjes in de taal van het
boekje weergegeven.
12
Teksten die met NB zijn gemarkeerd, geven
adviezen of tips die het gebruik van bijv.
nieuwe snufjes en functies vergemakkelijken.
In de gebruiksaanwijzing staat informatie in
een voetnoot onder aan de pagina of direct bij
een tabel. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waarnaar het cijfer verwijst.
Opties
Alle typen opties/accessoires worden aangeduid met een asterisk (*).
In het boekje worden, naast de standaarduitrusting, ook opties (fabrieksgemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (nagemonteerde extra uitrusting) beschreven.
De in dit instructieboekje beschreven uitrusting
is niet in alle auto's aanwezig, aangezien de
uitrusting is aangepast aan de verschillende
marktbehoeften en nationale of lokale wetgeving en bepalingen.
Bij twijfel over wat standaard of optie/accessoire is, kunt u contact opnemen met een
Volvo-dealer.
Wijzigingen in het boekje
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet
bindend.
Wij behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Voordat u begint
Algemeen
Instellingen
Uit
Het navigatiesysteem van Volvo is gebaseerd
op Navstar Global Positioning System wat ook
wel gps wordt genoemd.
Het systeem wordt met basisinstellingen geleverd, maar start met de instellingen die het
laatst zijn gebruikt.
Het systeem wordt uitgeschakeld als de transpondersleutel uit het contactslot wordt
gehaald.
Het gps-systeem maakt gebruik van het referentiesysteem WGS84 die de positie met
lengte- en breedtegraad geeft.
Er bestaat een functie om alle instellingen tegelijk naar de basisinstellingen te resetten, zie
pagina 52.
U kunt het navigatiesysteem van de auto
gebruiken zonder een bestemming te hebben
opgegeven.
Het navigatiesysteem kan niet handmatig worden uitgeschakeld, maar werkt na de Opstartsequentie altijd op de achtergrond. Als u niet
wilt dat het systeem is ingeschakeld:
Aan/Uit
•
Kaartstand
1. Druk de transpondersleutel in het contactslot.
Bij het opstarten toont het navigatiesysteem op
het beeldscherm een tekst die moet worden
bevestigd met een druk op de toets OK/
MENU. De tekst luidt als volgt:
2. Het beeldscherm wordt in sleutelstand I
automatisch geactiveerd (zie het instructieboekje van de auto).
• Het systeem geeft route-informatie om
uw bestemming te kunnen bereiken.
De situatie op de weg kan de
nauwkeurigheid van de navigatie
beïnvloeden. Houd u aan de
verkeersregels en vertrouw op uw
eigen oordeel. Concentreer u altijd op
het verkeer en rijd aandachtig en
verantwoord.
Daarna wordt de kaart van het actuele geografische gebied weergegeven waarop de auto
wordt aangeduid met een blauwe driehoek in
het midden van de kaart.
02
Antwoord EXIT bij de Opstart-sequentie,
zie het gedeelte Kaartstand.
Aan
3. Druk op de toets NAV op de middenconsole als het navigatiesysteem niet automatisch start.
4. Antwoord OK als de Opstart-tekst op het
scherm verschijnt, zie het eerdere gedeelte
Kaartstand.
Het kan enige seconden duren voordat het
systeem de positie en beweging van de auto
registreert.
N.B.
Het navigatiesysteem is ook met een uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te
lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.
Demo (gesimuleerde
routebegeleiding)
Om te zien hoe het systeem werkt, kan de
begeleiding naar een opgegeven bestemming
op het beeldscherm worden gesimuleerd - zie
pagina 54.
13
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Overzicht
02
14
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Overzicht
Antenne voor gps
De antenne is geïntegreerd in de antenne op
het dak.
Stembediening
Een aantal elementen in het navigatiesysteem
kunnen ook met de stem worden bediend. De
microfoon zit in het plafond en de activeerknop
zit in het rechter toetsenblok in het stuurwiel.
Voor meer informatie, zie pagina 20.
Hoofdeenheid
De hoofdeenheid is in en achter de middenconsole gemonteerd en heeft o.a. de volgende
functies:
•
•
Positiebepaling van de auto
•
•
•
Hanteren van verkeersinformatie
Berekening van de route naar de opgegeven bestemming
Stembegeleiding
Dvd-speler
De gps-ontvanger en de ontvanger voor verkeersinformatie (TMC) zijn geïntegreerd in de
hoofdeenheid.
afkomstig van het gps-satellietsysteem, de
snelheidssensor van de auto en een zogeheten
gyroscoop.
Het voordeel van dit concept is dat het navigatiesysteem de route registreert en berekent,
ook als het gps-signaal tijdelijk is weggevallen,
bijv. bij het rijden in een tunnel.
Verkeersinformatie
TMC (Traffic Message Channel) is een gestandaardiseerd codesysteem voor verkeersinformatie. De ontvanger zoekt automatisch de
juiste zendfrequentie op. De ontvangst gaat via
de FM-antenne.
N.B.
TMC is niet in alle gebieden/landen beschikbaar. Het dekkingsgebied van het systeem
wordt continu vergroot waardoor updaten
soms noodzakelijk kan zijn.
Voor informatie over het updaten van kaartgegevens en software, zie pagina 26.
Beeldscherm
Op het beeldscherm verschijnen kaarten en
wordt gedetailleerde informatie verstrekt over
de gekozen route, de afstand, menu’s e.d. Voor
informatie over het onderhoud van het beeldscherm, zie pagina 26.
02
Toetsenblok, middenconsole
Naast het toetsenblok in het stuurwiel kan ook
het numerieke toetsenblok op de middenconsole worden gebruikt in combinatie met de
toetsen OKMENU, TUNE en EXIT om
menuopties door te nemen, keuzes te bevestigen of terug te gaan binnen menu's, zie
pagina 17.
Volumeregeling en IR-ontvanger
Gebruik tijdens lopende gesproken meldingen
de volumeregeling van de geluidsinstallatie om
het volume te wijzigen, zie pagina 28. Het
volume kan ook in het menusysteem worden
gewijzigd.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole - de IR-ontvanger zit daar.
Positioneren
De huidige positie en rijrichting van de auto
worden bepaald aan de hand van signalen
``
15
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Overzicht
Toetsenblok, stuurwiel
02
Aan de rechterkant van het stuurwiel zit een
toetsenblok. Gebruik dit blok om menuopties
door te nemen, keuzes te bevestigen of terug
te gaan binnen menu’s, zie pagina 17.
Luidsprekers
Het geluid vanuit het navigatiesysteem wordt
doorgegeven via de luidsprekers voorin.
16
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Bedieningselementen
Algemeen over bedieningselementen
Het navigatiesysteem wordt bediend met de
bedieningselementen op de middenconsole,
met het toetsenblok in het stuurwiel of met een
afstandsbediening*. De drie verschillende
toetsenblokken van de bedieningseenheden
hebben dezelfde functies, maar zien er anders
uit en worden anders gebruikt. De vormgeving
kan ook per markt verschillen.
Het systeem kan met behulp van speciale
commando's ook met de stem worden
bediend.
Middenconsole
bijv. de status van het klimaatsysteem op
het bovenste en onderste deel van het
beeldscherm.
Numerieke toetsen worden gebruikt voor
het invoeren van informatie bij het zoeken
naar adressen en namen en voor het scrollen op de kaart. Zie de pagina's 24 en
29.
Met een druk op OK/MENU bevestigt of
activeert u de keuze. Wordt in dit boekje
beschreven met de toets OK of "+ OK".
Door aan TUNE te draaien loopt u door de
verschillende menuopties. Wordt in dit
boekje beschreven met de draaiknop
TUNE.
Met een druk op EXIT keert u terug binnen
de menustructuur of annuleert u de keuze.
Stuurwiel
De uitvoering van het toetsenblok in het stuurwiel varieert, afhankelijk van de markt en de
gekozen geluidsinstallatie.
Toetsenblok op de middenconsole.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Met de toets wisselt u ook
tussen Aan/Uit voor het weergeven van
02
Rechter toetsenblok in het stuurwiel.
Draai aan het duimwiel om door de verschillende menuopties te lopen.
Druk op het duimwiel om een keuze te
bevestigen/activeren.
Met EXIT keert u terug binnen de menustructuur of annuleert u de keuze.
Afstandsbediening
De afstandsbediening kan worden gebruikt om
een aantal functies in de auto te regelen/bedienen. Hier worden alleen de functies beschreven die betrekking hebben op het navigatiesysteem.
Richt de afstandsbediening bij gebruik op de
middenconsole.
``
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
17
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Bedieningselementen
02
Met OK/MENU bevestigt of activeert u de
keuze. Wordt in dit boekje beschreven met
de toets OK of "+ OK".
Stembediening
Met de Pijltoetsen verplaatst u de menucursor.
Extra informatie
Zie het volgende gedeelte.
Numerieke toetsen worden gebruikt voor
het invoeren van informatie bij het zoeken
naar adressen en namen en voor het scrollen op de kaart.
N.B.
Vervang eerst de batterijen als de afstandsbediening niet werkt - er moeten AAA-/R03batterijen in.
WAARSCHUWING
Toetsenblok op de afstandsbediening voor gpsnavigatie.
NAV activeert de gps-navigator op het
beeldscherm. Met de toets wisselt u ook
tussen Aan/Uit voor het weergeven van
bijv. de status van het klimaatsysteem op
het bovenste en onderste deel van het
beeldscherm.
Met EXIT keert u terug binnen de menustructuur of annuleert u de keuze.
18
Bewaar de afstandsbediening en andere
dergelijke voorwerpen in één van de
opbergvakken - bij snel afremmen of een
aanrijding kunnen dergelijke voorwerpen tot
letsel of materiaalschade leiden.
Er is soms meer informatie beschikbaar dan
wat er op de menuregel past - de regel eindigt
dan met het teken: #.
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Bedieningselementen
Om de rest van de informatie te lezen:
•
Druk op de toets INFO.
02
19
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Stembediening
Algemeen over stembediening
02
Gebruik
Stembediening houdt in dat bepaalde functies
in het navigatiesysteem met gesproken woorden kunnen worden geactiveerd.
De gesproken commando's zijn handig en zorgen ervoor dat de bestuurder minder wordt
afgeleid. Hij kan zich zo op het rijden concentreren en zijn aandacht bij de weg en de verkeerssituatie houden.
Gesproken commando's kunnen als volgt
worden onderbroken:
WAARSCHUWING
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige
manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
De stembediening gebruikt dezelfde microfoon
als het handsfree-systeem. De bestuurder
krijgt antwoorden van de Stembediening via de
luidsprekers in de auto.
De microfoon zit in het plafond vóór de
bestuurder, zodat het spreken van de bestuurder zo goed mogelijk wordt opgenomen. Er kan
echter verstoring optreden of er kunnen hoge
stemmen van passagiers worden waargenomen.
20
N.B.
Bij twijfel over de te gebruiken commando's
kan de bestuurder "Help" zeggen - het systeem antwoordt dan met enkele commando's die in de betreffende situatie kunnen
worden gebruikt.
Toetsenblok in stuurwiel.
Toets voor stembediening
•
•
•
niet praten
•
•
op EXIT drukken
Het systeem activeren
•
Met een korte druk op de stuurtoets (1)
activeert u het systeem. Het systeem is
daarna klaar om een commando te ontvangen.
Denk aan het volgende als u het Stembedieningssysteem gebruikt:
•
Bij commando's - Praat na de toon met
normale stem en in een normaal tempo
•
De portieren, ramen en het dakluik van de
auto moeten gesloten zijn
•
Voorkom achtergrondgeluiden in het passagierscompartiment.
"Annuleer" zeggen
de stuurtoets voor Stembediening een
paar seconden ingedrukt houden
op één van de toetsen op de middenconsole NAV, RADIO, MEDIA, MY
CAR of CAM drukken.
Gesproken commando's gebruiken
Het invoeren van informatie in het navigatiesysteem met gesproken commando's is zeer
eenvoudig, aangezien het beeldscherm de veel
voorkomende commando's opsomt die in elke
situatie worden gebruikt.
Start
Zo begint u met een gesproken commando:
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Stembediening
1. Druk kort op de stuurtoets voor Stembediening. Het beeldscherm somt voorbeelden van mogelijke commando's op.
2. Kies bijv. "Navigatie" en spreek het woord
duidelijk en op een normale gesprekstoon
uit.
•
"Navigatie > Ga naar… > Adres" Zeg "Navigatie", wacht op het antwoord
van het systeem in de vorm van geschikte
opties op het beeldscherm. Zeg nu
bijv. "Ga naar…" en sluit af met "Adres".
•
4. Enz...
Enkele adviezen:
Let op: grijze tekst en tekst tussen haakjes
maakt geen deel uit van het gesproken commando.
•
Geef een commando door eerst kort op de
stemtoets te drukken en vervolgens na de
toon op een natuurlijke manier te praten.
•
Alle op het beeldscherm zichtbare menu's
en opties kunnen (om verschillende redenen) niet altijd worden gekozen:
Om het Stembedieningssysteem te antwoorden - begin aan het einde van de
vraag na de toon te spreken.
•
Om een stemsessie af te breken - houd de
stemtoets ingedrukt.
•
•
Tijdens een dialoog kan de bestuurder hulp
krijgen door na een luistertoon "Help" te
zeggen.
•
De dialoog met het systeem kan worden
versneld - Breek het spreken van het systeem af met een korte druk op de stemtoets in het stuurwiel, wacht op een toon
en begin daarna te praten.
•
Als de bestuurder zich op het rijden moet
concentreren, hoeft hij niet direct op een
vraag te antwoorden.
mat en grijs.
Commando's kunnen op verschillende
manieren worden gegeven
Het commando "Navigatie ga naar
adres" kan bijv. worden uitgesproken als:
Zeg het hele commando achter elkaar
- "Navigatie ga naar adres".
Het systeem vraagt maximaal 3 keer naar
een maatregel. Als de bestuurder niet antwoordt, wordt de dialoog afgesloten.
02
Probeer niet te praten als het systeem antwoordt - het systeem wordt hierdoor niet
verstoord, maar de bestuurder kan hierdoor de gesproken informatie van het systeem missen
Voorbeeld
Tip
N.B.
• Niet te kiezen - de menuregel/optie is
•
of
3. Het scherm gaat naar de optie "Herhaal
spraakbegeleiding/Navigatie ga naar
adres/Routebeschrijving" - Kies en
spreek "Routebeschrijving" uit.
Te kiezen - de menuregel/optie is helder en wit.
•
Hier vindt u enkele gebruikelijke commando's:
•
•
•
•
Navigatie ga naar adres
Navigatie ga naar POI
Navigatie wis volgende routepunt
Navigatie annuleer begeleiding.
N.B.
In het menu MY CAR staat een volledige lijst
met snelcommando's - Ga naar
Spraakinstellingen
Instellingen
Lijst van spraakcommando's
Navigatiecommando's.
``
21
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Stembediening
02
Hulpfuncties en instellingen
•
In het menusysteem MY CAR van de auto
staan programma's waarmee de bestuurder de
verschillende functies van het Stembedieningssysteem kan oefenen. Voor een beschrijving van het menusysteem MY CAR - zie het
normale instructieboekje van de auto.
Stemtraining
Hoe beter de bestuurder het Stembedieningssysteem beheerst, hoe makkelijker de functies
te gebruiken zijn. Wij bevelen dan ook aan om
de ingebouwde oefenprogramma's te gebruiken.
Het programma Spraaktraining leert het
Stembedieningssysteem om de stem en uitspraak van de bestuurder te herkennen. Hier
kunt u ook een ander gebruikersprofiel aanmaken - handig als meerdere personen de auto/
het systeem regelmatig moeten gebruiken.
•
N.B.
Oefenprogramma's zijn alleen toegankelijk
als de auto met een aangehaalde parkeerrem stilstaat.
Het programma kan op twee manieren worden
gestart:
•
of
22
Druk op de stuurtoets voor Stembediening
en zeg "Spraakintroductie".
De stemtraining wordt gestart in MY CAR
- Ga daar naar Instellingen
Spraakinstellingen Spraaktraining
Gebruiker 1 of Gebruiker 2.
N.B.
De menuoptie Standaardinstellingen kan
pas in Gebruiker 1 worden veranderd als
er een les van Spraaktraining is doorgenomen.
Inleiding stembediening
Het programma Spraakintroductie biedt de
bestuurder stapsgewijze instructies voor het
gebruik van het Stembedieningssysteem en is
een eenvoudige manier om bekend te raken
met de manier van commando's geven.
Activeer het programma in MY CAR - Ga
naar Instellingen Spraakinstellingen
Spraakintroductie.
Meer instellingen in MY CAR
•
Gebruikersprofiel - er kunnen 2 gebruikersprofielen worden ingesteld. Ga naar
Instellingen Spraakinstellingen
Gebruikersinstelling spraaksystem. Vink
daar één van de opties
Standaardinstellingen, Gebruiker 1 of
Gebruiker 2 aan.
•
Stemvolume - Ga naar Instellingen
Spraakinstellingen Volume
mededelingen en kies het gewenste
niveau.
Het stemvolume van het systeem kan ook worden aangepast met de draaiknop TUNE op de
middenconsole op het moment dat het systeem praat.
Taal
Het stembedieningssysteem wordt continu
ontwikkeld en bij het drukken van dit boekje
waren de volgende talen beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engels (VK)
Engels (VS)
Frans (CAN)
Frans (FRA)
Nederlands
Italiaans
Spaans (EU)
Spaans (VS)
Zweeds
Duits
Om de taal te wijzigen - Ga naar Instellingen
Systeemopties Taal en maak een
keuze.
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Stembediening
De talen die deel uitmaken van het
Stembedieningssysteem hebben dit
pictogram in de lijst met talen.
02
Taalafhankelijk gebruikersprofiel
Het Stembedieningssysteem begrijpt alleen de
taal die is ingesteld in Systeemopties.
Stel dat het gebruikersprofiel Gebruiker 1 is
opgeslagen door een Zweedstalige bestuurder
met het systeem ingesteld op Zweeds. Als de
bestuurder de taal van de auto in Engels verandert, kan het gebruikersprofiel Gebruiker 1
niet langer worden gekozen aangezien het systeem nu alleen nog maar Engels verstaat en dit
ook verwacht. In plaats daarvan wordt de optie
Standaardinstellingen actief.
Om te zorgen dat het systeem de Engelse uitspraak van de bestuurder beter begrijpt, kan
de Engelse uitspraak van de bestuurder worden aangeleerd en opgeslagen in Gebruiker
2 met het systeem ingesteld op Engels (om
beide varianten toegankelijk te houden) of door
het Zweedse taalprofiel in Gebruiker 1 door
een Engels profiel te vervangen.
23
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Toetsenset
Intoetsen en opties kiezen
Zo kunt u "schrijven"
•
Stopt met de cursor op het gewenste teken
om het te kiezen - het teken wordt op de
schrijfregel weergegeven.
•
Als u hetzelfde teken nogmaals wilt - Druk
op het duimwiel/OK.
•
Wissen/annuleren met EXIT.
02
Meer mogelijkheden
N.B.
Schermweergave met tekstveld voor willekeurige
tekst.
Het schrijfwiel.
Dit navigatiesysteem maakt gebruik van een
"schrijfwiel" om specifieke informatie op te
geven, bijv. het type faciliteit, plaats/stad,
gebied/land, adres, straatnummer of postcode.
2. Druk op OK om het "schrijfwiel" te openen.
Gedempte tekens kunnen bij de betreffende
invoer niet worden gekozen.
1. Markeer een tekstveld.
3. Kies de tekens met het duimwiel/de draaiknop TUNE en voer ze in met een druk op
het duimwiel/OK.
In het ingeklapte menu van het schrijfwiel zitten
meer opties, zoals meerdere schrijftekens en
ook cijfers.
• Overige (More) + OK - de alternatieve
tekens worden in het wiel weergegeven.
Numerieke toetsenset
Een keuze activeren
Nadat de gewenste functie/menuregel is
gemarkeerd met het duimwiel of met de draaiknop TUNE - druk op het duimwiel/OK om het
volgende niveau van functies/opties te kunnen
bekijken.
Een andere manier om tekens in te toetsen/
voeren is met behulp van de toetsen op de
middenconsole: 0-9, * en #.
Bij bijv. een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens onder deze toets: W,
x, y, z en 9. Door een snelle druk op de toets
verplaatst/"loopt" de cursor door deze tekens.
•
123 + OK - de cijfers worden in het wiel
weergegeven.
• => + OK - de cursor wordt naar de lijst aan
de rechterkant van het scherm verplaatst
waar vervolgens een keuze kan worden
gemaakt met OK.
• Laatste 5 (Last 5) + OK - somt de laatst
gekozen bestemmingen op. Markeer er
één van + OK.
24
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Toetsenset
Lijst met opties
02
Lijst die overeenkomt met de ingetoetste tekens.
Het cijfer 5 in de hoek rechtsboven van het
beeldscherm geeft aan dat de lijst 5 mogelijke
opties bevat die overeenkomen met de ingevoerde letters BEZ.
Geen lijst
Een lege lijst en de tekens *** in de hoek rechtsboven van het cijfervenster geven aan dat het
aantal mogelijke opties met de nu ingevoerde
tekens meer is dan 1000 - als het aantal minder
is, worden de actuele opties automatisch
weergegeven.
Om het aantal opties in de lijst te verminderen:
•
Voer meer tekens op de tekstregel in.
25
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Dvd, beeldscherm
02
Inhoud van de dvd’s
Kaartgegevens updaten
Dvd's met bijgewerkte kaartgegevens en bijbehorende uitgebreide informatie worden continu ontwikkeld. Neem contact op met uw
Volvo-dealer voor informatie over de nieuwste
uitgave.
De dvd met updates moet naar het navigatiesysteem van de auto worden overgebracht.
Dat kan via de normale dvd-speler van de auto.
N.B.
De kaartgegevens hebben geen 100% dekking in alle gebieden/landen.
Het dekkingsgebied van het systeem wordt
continu vergroot waardoor updaten soms
noodzakelijk kan zijn.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Kaartgebieden
Het kaartsysteem van de auto is afhankelijk van
de markt. De volgende hoofdkaarten zijn
beschikbaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Australië & Nieuw-Zeeland (Pacific)
Europa
Midden-Oosten
Noord-Amerika
Zuid-Afrika
Zuid-Amerika
Zuidoost-Azië
Rusland.
N.B.
Tijdens het updaten kan het navigatiesysteem worden gebruikt - bepaalde functies
zijn echter gereduceerd of uitgeschakeld.
1. Start de motor.
2. Plaats de dvd met updates in de dvd-speler. Een update kan over meerdere dvd's
verdeeld zijn. Voer in dat geval de dvd's in
een logische/numerieke volgorde in.
Verzorging van dvd’s
3. Op het beeldscherm wordt weergegeven
waaruit de update bestaat en hoeveel tijd
het proces ongeveer in beslag neemt - Antwoord Ja of Nee op de vraag of de update
moet worden uitgevoerd.
Bewaar de disks in de bijbehorende hoesjes
wanneer u ze niet gebruikt. Bewaar de disks
niet in vocht, bij hoge temperaturen, in direct
zonlicht of in een stoffige omgeving.
4. Na het markeren van Ja + OK - Volg de
instructies op het beeldscherm.
Verzorging van beeldscherm
N.B.
Door het updaten van kaartgegevens kunnen er in bepaalde gevallen ook nieuwe
functies aan het systeem worden toegevoegd die niet in dit boekje worden beschreven.
Afgebroken update
Als de update niet klaar is als de motor wordt
uitgeschakeld, gaat het proces bij de volgende
motorstart verder op de plek waar deze werd
afgebroken.
Hanteer de dvd’s met de nodige voorzichtigheid.
Maak het beeldscherm schoon met een
zachte, niet pluizende, licht vochtige doek en
een mild glasreinigingsmiddel.
BELANGRIJK
Plaats geen voorwerpen voor het beeldscherm van het gps-navigatiesysteem – het
oppervlak kan bekrast raken. Ook mobiele
telefoons kunnen voor storingen zorgen in
de werking van het beeldscherm.
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
Kaartweergave
02
``
27
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Kaarten, soorten wegen en kompas
02
Kaartweergave actuele positie
Stembegeleiding
Hoe de kaartweergave eruitziet hangt van de
geografische positie en de verrichte instellingen af. Daarbij valt te denken aan de kaartschaal, weer te geven faciliteiten e.d.
Nadat een bestemming is ingevoerd en de auto
een knooppunt of afrit nadert, hoort u een
gesproken melding over de afstand en het type
manoeuvre. Tegelijkertijd verschijnt er een
gedetailleerde kaart van het knooppunt. De
stembegeleiding wordt net voor het knooppunt
herhaald.
Een uitleg van voorkomende tekst, borden en
symbolen op het beeldscherm vindt u aan de
binnenkant voorin van de omslag.
Faciliteiten langs de snelweg - zie
pagina 38.
Gedetailleerde weergave knooppunt. Het
linkerdeel van het beeldscherm vergroot
het volgende knooppunt. De situatie wordt
altijd aangevuld met een gesproken melding, zie het volgende gedeelte.
Er is gekozen voor de weergave van twee
kaarten. Het beeld toont dezelfde kaart,
maar met verschillende schalen. Er kan
ook voor 2D- of 3D-weergave worden
gekozen - zie pagina 49.
Het volume kan met de volumeknop van de
geluidsinstallatie worden aangepast (tijdens
een gesproken melding).
Om een melding te herhalen:
•
Druk 2 keer op de toets OK.
Zie ook Instellingen
Routegeleidingsopties Gesproken
begeleiding - zie pagina 51.
N.B.
In bepaalde gevallen (bijv. als u een Bluetooth-aangesloten mobiele telefoon
gebruikt) wordt de gesproken melding door
een pling vervangen.
Scrollstand - zie pagina 29.
Om een mannelijke of vrouwelijke stem en de
taal te kiezen:
•
28
Ga naar het menusysteem in MY CAR - zie
het normale instructieboekje van de auto.
Daar kan ook het stemvolume worden aangepast.
Kompas
De rode punt van de kompasnaald wijst in noordelijke richting en de witte wijst naar het
zuiden.
Ga naar Instellingen Kaartopties
Kompas om te kiezen of het kompas wel of
niet moet worden weergegeven - zie
pagina 50.
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Menu’s
Menusysteem
In de resp. gedeelten van het boekje worden
alle daar voorkomende menu's en opties
gepresenteerd.
N.B.
Alle op het beeldscherm zichtbare menu's
en opties kunnen (om verschillende redenen) niet altijd worden gekozen:
•
Te kiezen - de menuregel/optie is helder en wit.
• Niet te kiezen - de menuregel/optie is
mat en grijs.
Hoofdmenu
Om vanuit de kaartstand naar het hoofdmenu
te gaan:
•
Druk op de toets OK.
In de Scrollstand verplaatst u met de numerieke toetsen op de middenconsole een dradenkruis over de kaartweergave.
Om vanuit een ander menu naar het hoofdmenu te gaan:
Om de Scrollstand in de normale kaartstand te
activeren:
•
•
Druk herhaaldelijk op EXIT totdat u er bent.
Terug naar het Hoofdmenu
Waar de gebruiker zich ook in de menu’s
bevindt, het Hoofdmenu is altijd bereikbaar
met één of meerdere keren drukken op de toets
EXIT.
•
Houd EXIT enkele seconden ingedrukt.
Scrollmenu
Druk op één van de numerieke toetsen
0-9.
Om te scrollen:
•
Terug naar de kaart
Er is een eenvoudige manier om de kaart snel
weer op het scherm te krijgen, ongeacht waar
de gebruiker zich in het menusysteem bevindt:
02
Druk op één van de numerieke cijfertoetsen 1-2-3-4-6-7-8-9 - in de kantlijnen
wordt een richtingspijl weergegeven in
combinatie met het cijfer dat moet worden
gebruikt om de kaart in de gewenste richting te rollen.
Om in/uit te zoomen:
•
Draai aan de draaiknop TUNE.
Om uit de Scrollstand te gaan:
•
Druk op EXIT.
Dradenkruis
Met een druk op OK verschijnt een menu voor
de locatie op de kaart waarnaar het centrum
van het dradenkruis wijst:
• Toev. aan tocht - Voegt de locatie aan het
reisplan toe.
Het hoofdmenu staat helemaal bovenaan in de
menustructuur en is het eerste menu dat de
gebruiker na de disclaimer en kaartstand van
het opstarten ziet.
• Spec.best. in omgeving - Toont de aanwezige faciliteiten rond de locatie.
``
29
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Menu’s
• Verkeersbericht lezen - Somt de voorkomende verkeersmeldingen op.
02
• Informatie - Toont eventuele informatie
over de locatie.
• Opslaan - Opent het menu Bestemming
invoeren Opgeslagen positie
Bewerken, zie pagina 39.
30
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Menustructuur op drie niveaus
Hier ziet u drie niveaus van de menustructuur.
Verscheidene menu’s op niveau drie hebben
meerdere submenu’s. Deze worden uitvoerig
in de desbetreffende gedeelten beschreven.
Begeleidingsinstructie herhalen
pag. 28
Bestemming invoeren
pag.
36
Adres
Gebied:
Speciale best. (POI)
Op naam
pag.
37
Toev. aan tocht
Langs de route
Tocht bewerken
Langs de weg
Langs de snelweg
Opgeslagen positie
Toev. aan tocht
Stad:
Informatie
Straat:
Bewerken
Nummer
Sorteren op
Kruispunt:
Wissen
pag.
38
Vorige best.
Toev. aan tocht
Informatie
pag.
39
pag.
40
Breedte- & lengtegraad
pag.
41
Postcode
pag.
41
Routedetails
pag.
43
Tocht
pag.
43
Alles wissen
02
Toev. aan tocht
Tocht bewerken
Mijden
pag.
44
Volgende bestemming
pag.
44
Store
Wissen
pag.
40
Markeren op kaart
Begeleiding starten
Toev. aan tocht
Informatie
Begeleiding starten
Rondom de auto
Rondom kaartmarkering
pag.
36
Terugreis
``
31
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Menustructuur op drie niveaus
Route-instructies
pag.
45
Kaart van gehele route
pag.
45
02
Kaart van resterende route
pag.
45
Demo starten
pag.
54
of
Demo stoppen
Verkeersinformatie
Verkeersbericht lezen
Verkeersincidenten op de
route
pag.
58
pag.
60
pag.
61
of
VerkeersinformatieA
Verkeerszender
pag.
47
pag.
47
Kaartopties
Kaartkleuren
Gemeden verkeersincidenten
pag.
62
Huidige positie
pag.
46
pag.
49
Tweekaartenmodus
weergeven
Instellingen één kaart
Verkeersbericht
Instelling kaart rechts
Routeopties
Routetype
pag.
47
Instelling kaart links
Spec. best. op kaart
Voorgestelde routes
Kompas
Individuele route
Huidige straatnaam
tonen
Route programmeren
Programmeerfunctie
resetten
Snelheidlimieten tonen
Informatievelden tonen
Routegeleidingsopties
Gesproken begeleiding
Volume mededelingen
Er zijn verkeersincidenten
32
Instellingen
Straatnamen in
gespr.begel.
Opmaak aankomsttijd
pag.
51
02 Uw navigatiesysteem leren kennen
Menustructuur op drie niveaus
System options
GPS-informatie
pag.
52
02
Kaartversie
De kaart wordt geladen
Navigatie-instellingen
resetten
pag.
52
Alle gebruikersgegevens
wissen
pag.
53
Begeleiding onderbreken
pag.
53
of
Begeleiding hervatten
A
Niet in alle gebieden/landen beschikbaar.
33
34
36
43
46
47
54
G028782
Bestemming opgeven.............................................................................
Reisplan..................................................................................................
Huidige positie........................................................................................
Instellingen..............................................................................................
Simulatie.................................................................................................
UW REIS PLANNEN
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Adres
(Address)
Als de breedte- en lengtegraad van een
bestemming bekend zijn, kunt u deze opgeven.
Zie pagina 24 voor informatie over hoe lettertekens in de verschillende tekstvelden van het
systeem moeten worden ingetoetst/ingevoerd.
03
N.B.
De definitie van een stad of gebied kan van
land tot land en zelfs van regio tot regio verschillen. In bepaalde gevallen wordt er een
gemeente bedoeld, in andere gevallen een
stadsdeel.
Zo zoekt u een bestemming:
1. Met het vorige beeld op het beeldscherm Druk op OK om het vooraf gekozen schrijfveld te activeren.
2. Toets de straatnaam in op Straat: (Street)
met het "schrijfwiel" en kies daarna een
"geschikte" Stad: (City).
3. Of markeer Stad: (City) + OK en begin deze
op te geven.
De volgende zoekcriteria kunnen worden
gebruikt:
• Gebied: (Area) - Een land opgeven.
• Stad: (City) - Een stad/dorp/plaats opge-
Plaat of straat
ven.
• Postcode: - Onder Stad: kan ook op postcode worden gezocht.
• Straat: (Street) - Een straat opgeven.
• Nummer (Number) - Kies een huisnummer
in de straat.
• Kruispunt: (Junction) - Kies een bestemEr zijn verschillende manieren om een bestemming te programmeren.
Het is voldoende om alleen een stad/plaats/
dorp op te geven en de reis te beginnen - zo
komt u in het centrum van het dorp/de plaats/
de stad.
36
ming waar twee straten/wegen elkaar kruisen.
De cursor gaat eerst op Straat (Street) staan.
Bestemming invoeren
Adres
• Toev. aan tocht (Add to itinerary) - Markeer + OK om het adres aan het reisplan
toe te voegen.
• Informatie (Information) - Markeer + OK
(Set destination
Address)
om de informatie over de gekozen bestemming te bekijken.
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
Meer over Informatie
Faciliteiten
menu Instellingen
zie pagina 50.
(Point of interest (POI))
Spec. best. op kaart -
Alle zoekopdrachten verlopen zoals beschreven in het eerdere gedeelte Plaats of straat:
1. Geef Gebied: (Area)/Stad: (City)/Type:
(Type)/Naam: (Name) op.
03
2. Kies vervolgens Toev. aan tocht (Add to
itinerary) of Informatie (Information) +
OK.
Met naam
Markeer een adres/straat + OK - daarna kan
het volgende worden gekozen:
• Kaart (Map) - Toont waar op de kaart de
locatie zich bevindt - soms met aanvullende informatie.
• Bellen (Call) - Belt de faciliteit als er een
(By name)
Bestemming invoeren
(POI)
(Set destination
Speciale best.
Point of interest (POI))
telefoonnummer staat vermeld.
• Secund. best. (Related POI) - Somt de
faciliteiten op die aan de gemarkeerde
locatie gekoppeld zijn.
• Park. in omg. (Parking nearby) - Somt in
voorkomende gevallen de parkeerplaatsen
op met de afstand tot de faciliteit.
Het systeem bevat een groot aantal te zoeken
faciliteiten die als bestemming kunnen worden
opgegeven. De lijst van gewenste faciliteiten
kan korter worden gemaakt door te specificeren op welke faciliteit(en) de actuele zoekopdracht betrekking heeft:
•
Kies Type: (Type) en specificeer welke
faciliteiten bij de zoekopdracht moeten
horen (dit is dezelfde manier als wordt
beschreven op pagina 50).
Om te kiezen welke faciliteiten permanent op
de kaart zichtbaar moeten zijn, gaat u naar het
Naast het zoeken op een hoofdgroep (bijv.
Restaurant) kan ook de bedrijfsnaam van de
faciliteit worden gebruikt, bijv."Peppes
bodega". De methode is dezelfde als bij het
zoeken op Adres, zie pagina 36.
Als u bijvoorbeeld zoekt op Naam: met "London Airport", zullen alle combinaties met "Lon``
37
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
03
don" verschijnen wanneer u de "Lo" invoert.
Naarmate u meer letters opgeeft zal het aantal
treffers afnemen en vindt u sneller wat u zoekt.
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs het opgestelde reisplan.
Een zoekopdracht met "Lo" levert tevens treffers op zoals "Restaurant LouTrivalou", omdat
ook treffers bestaande uit meerdere delen met
een spatie ertussen worden meegenomen.
(Around point on map)
N.B.
Er bestaan ondercategorieën voor restaurants om het zoeken te vereenvoudigen.
Rond punt op de kaart
Voor het zoeken van faciliteiten wordt het dradenkruis van de Scrollfunctie gebruikt - zie
pagina 29.
•
De scrollkaart verschijnt - zet het dradenkruis op de gewenste locatie + OK
Langs de straat
(Along the street)
Rond de auto
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs een specifieke snelweg.
Opgeslagen plaats
(Near the car)
(Stored location)
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied rond de actuele positie van de auto.
Langs de route
(Along the route)
Bij het zoeken van faciliteiten gaat het om het
gebied langs een specifieke straat/weg.
Langs de snelweg
(Along the motorway)
38
Bestemming invoeren
positie
Opgeslagen
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
(Set destination
Stored location)
De bestuurder kan een groot aantal eigen locaties in het systeem opslaan. Hiermee kan vervolgens snel een reisplan worden opgesteld/
aangevuld.
Deze optie opent hetzelfde venster als voor
Bestemming invoeren Adres Toev.
aan tocht Informatie - zie pagina 37.
(Edit)
Deze optie opent hetzelfde venster als voor
Bestemming invoeren Adres Toev.
aan tocht - zie pagina 43.
Informatie
(Information)
03
(Sort by)
Kies of de opgeslagen locaties uit de lijst moeten worden gesorteerd op:
2. Druk op OK voor het menu van het "dradenkruis".
(Add to itinerary)
• Opslaan (Store) - Uitgevoerde aanpassinSorteren op
1. Gebruik de Scrollfunctie (zie pagina 29) en
markeer de locatie die moet worden opgeslagen.
Reisplan toevoegen
map) - Uitvinken als de naam van de locatie
niet op de kaart zichtbaar moet zijn.
gen worden opgeslagen met OK.
Een willekeurige locatie opslaan:
Markeer een opgeslagen locatie in de lijst +
OK en kies uit de volgende opties:
• Naam tonen op kaart (Show name on
Bewerken
Locatie opslaan
3. Markeer Positie opslaan + OK - de locatie
is nu opgeslagen en staat in de lijst
Opgeslagen positie.
formance of Premium). Volg de instructies
op het beeldscherm.
Opent de gemarkeerde Opgeslagen locatie
en biedt de mogelijkheid om het volgende te
wijzigen/bij te werken:
• Naam (Name) - Toets/voer een willekeurige naam voor de locatie in
• Symbool (Icon) - Kies een symbool dat de
locatie op de kaart vertegenwoordigt
• Adres (Address) - Toets/voer een adres in
• Telefoon: (Phone) - Toets/voer een tele-
•
•
•
•
Naam
Symbool
Afstand
Chronologisch
Verwijd.
(Delete)
•
Wist de gemarkeerde opgeslagen locatie.
Eerdere bestemmingen
(Previous destination)
foonnummer in
• Spraakmarkering bewerken (Edit voice
tag) - Neem eigen geluid op (alleen in combinatie met de geluidsinstallatie High Per``
39
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
• Tocht bewerken - Kies daar tussen
Tocht wissen en Routeopties.
Zoeken via punt op kaart
(Select on map)
03
Hier worden eerder gebruikte bestemmingen
opgeslagen. Markeer er één en kies vervolgens
tussen:
• Toev. aan tocht (Add to itinerary)
• Informatie (Information)
• Store (Store) - zie het volgende beeld voor
meer informatie over deze optie.
• Wissen (Delete)
• Alles wissen (Delete all).
De optie Opslaan toont dit Bewerken-menu.
De optie Store (Store) leidt naar hetzelfde
Bewerken-menu als voor Opgeslagen positie
Bewerken.
Voor meer informatie - zie pagina 38.
•
Om de informatie voor een bestemming
aan te vullen/te wijzigen - Markeer
Opslaan + OK.
Terugreis
(Return trip)
Begeleidt terug naar het startpunt van het reisplan. Kan overal/altijd in het reisplan worden
gekozen.
Kies tussen:
• Begeleiding starten
• Toev. aan tocht
40
Bestemming invoeren
kaart
(Set destination
Markeren op
Select on map)
Toont een kaart waarop de actuele locatie met
een cursor wordt aangewezen. Zie ook de
Scrollfunctie op pagina 29.
•
•
Draai aan TUNE om de schaal te wijzigen.
Verplaats het dradenkruis met de numerieke toetsen op de middenconsole (met
6 gaat u naar rechts, met 8 gaat u omlaag
enz.).
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
1. Als de gewenste locatie is gevonden - druk
op OK
het volgende teken - het vorige tekenvenster wordt "gedeactiveerd".
2. Kies vervolgens Toev. aan tocht of één
van de andere getoonde opties.
3. Verplaats de cursor naar de volgende te
wijzigen tekenplek en herhaal dit.
Zoeken via Lengte-/Breedtegraad
4. Met de cursor in de beide vensters helemaal rechts toetst u (of draait u aan
TUNE) de letters voor de windstreken in N = 6, S = 7, W = 9 en E = 3.
(Latitude & longitude)
03
5. Als beide coördinaten zijn ingetoetst - markeer Toev. aan tocht + OK om de locatie
aan het reisplan toe te voegen.
Reisplan toevoegen
(Add to itinerary)
Voegt de locatie van de gekozen coördinaten
op de kaart toe aan het reisplan.
Informatie
Bestemming invoeren
lengtegraad
(Set destination
Breedte- &
Latitude & Longitude)
(Information)
Toont eventuele informatie over de locatie.
Een bestemming zoeken met postcode:
Postcode
(Postcode)
Kies de bestemming met gps-coördinaten:
1. Plaats de cursor op het te wijzigen teken
en druk op OK - het tekenvenster wordt
"actief".
1. Markeer Postcode: + OK om het "schrijfwiel" te openen.
2. Kies de tekens met de draaiknop TUNE en
toets/voer ze in met een druk op OK.
3. Of gebruik de numerieke toetsen op de
middenconsole.
2. Toets/voer een cijfer in met de numerieke
toetsen op de middenconsole (of draai aan
TUNE) - sluit af met OK of zet de cursor op
``
41
03 Uw reis plannen
Bestemming opgeven
N.B.
De weergave van postcodes kan per markt/
gebied verschillen.
03
42
03 Uw reis plannen
Reisplan
Menuoverzicht
N.B.
De laatst toegevoegde bestemming wordt
altijd Deelbestemming-1 - de eerdere Deelbestemming gaat een stap omhoog: De
"Oude" Deelbestemming-1 wordt dus Deelbestemming-2, enz.
Als u een andere volgorde wilt - Ga naar
Tocht, Markeer een deelRoutedetails
Wijzig plaats in lijst.
bestemming en
Routedetails
U kunt maximaal 8 deelbestemmingen en één
eindbestemming aangeven.
Begeleiding starten
(Start route guidance)
Met de cursor op Begeleiding starten + OK
activeert u het actuele reisplan.
03
Reisplan opstellen
(Route details)
Het systeem hanteert één reisplan (Itinerary)
per keer met maximaal 8 deelbestemmingen.
Resultaat met "Routevoorstel 3" aangevinkt.
De eerst opgegeven bestemming wordt de
eindbestemming van de reis. De erna ingevoerde bestemming wordt een deelbestemming.
Routedetails
Tocht
Als vooraf is gekozen voor weergave van 3
alternatieve reisplannen moet de bestuurder er
één kiezen, zie het menu Instellingen
Routeopties Voorgestelde routes, pagina
48.
Reisplan toevoegen
(Route details
Itinerary)
Maak een reisplan aan met meerdere stops. Zo
hoeft u tijdens de rit niet telkens een nieuwe
bestemming op te geven.
(Add to itinerary)
Voegt een deelbestemming toe. Levert hetzelfde menu op als in "Bestemming
invoeren" - zie pagina 36.
``
43
03 Uw reis plannen
Reisplan
• Wissen (Delete) - verwijdert de deelbe-
Reisplan bewerken
stemming.
(Edit itinerary)
03
Geeft de alternatieven:
• Wijzig plaats in lijst (Move in list) - wijzigt
• Tocht wissen - wist het actuele reisplan.
• Routeopties - opent een snelkoppeling
• Wijzigen op kaart (Adjust on map) - toont
naar Instellingen
pagina 47.
Routeopties - zie
Deelbestemmingen in reisplan
de rangschikking in het reisplan.
de locatie op de kaart met een dradenkruis.
Er kan naar een andere locatie worden
gescrold en deze kan worden gekozen met
OK. Zie meer over de Scrollfunctie op
pagina 29.
berekend. Het systeem kiest dan een andere
route.
•
Markeer het gewenste alternatief + OK.
Volgende bestem.
(Next destination)
• Opslaan (Store) - opent het menu
Bestemming invoeren Opgeslagen
positie Bewerken, zie pagina 39.
Str ontw
(Avoid)
Door deelbestemming + OK te markeren kan
iedere deelbestemming in het reisplan worden
bijgewerkt.
Informatie (Information) - Uitgebreide naam
en adres en breedte- en lengtegraad. Bovendien kan de faciliteit worden gebeld en kunnen
eventueel voorkomende faciliteiten rond de
locatie en parkeerplaatsen worden bekeken.
44
Hier kan een traject in het reisplan worden
gedeselecteerd. De alternatieve afstanden
worden vanuit de actuele positie van de auto
Toont de positie van de volgende deelbestemming op de kaart, naam, adres, berekende
03 Uw reis plannen
Reisplan
aankomsttijd en afstand. Geeft ook de alternatieven:
Kaart met de resterende route
• Wissen (Delete) - verwijdert de actuele
Toont een schermbeeld dat op dat in het vorige
gedeelte lijkt, maar laat alleen het resterende
traject van het reisplan zien vanaf de actuele
positie van de auto.
(Map of remaining route)
deelbestemming en toont de volgende.
• Kaart (Map) - toont de locatie op de kaart
in het Scrollmenu, zie pagina 29.
• >> - gaat naar de volgende deelbestem-
03
Verder dezelfde functies als in het Scrollmenu,
zie pagina 29.
ming in het reisplan, in een loop.
• Bellen (Call) - belt de faciliteit, indien
mogelijk.
Hier worden de begeleidingspunten van het
reisplan opgesomd.
Route-instructies
(Route instructions)
Kaart met de hele route
(Map of entire route)
Hier wordt het hele reisplan getoond - verkleind
zodat het op het beeldscherm past.
Verder dezelfde functies als in het Scrollmenu,
zie pagina 29.
45
03 Uw reis plannen
Huidige positie
Waar ben ik?
03
Huidige positie
(Current position)
Toont een kaartweergave met de actuele positie van de auto en informatie over de locatie,
bijv. naam en coördinaten.
46
03 Uw reis plannen
Instellingen
Verkeersinformatie
Hier kunnen de verkeersmeldingen worden
gesorteerd:
• Alle (All) - alle gerapporteerde verkeersopstoppingen worden weergegeven.
• Hoofdwegen - bijv. gesloten wegen door
een ongeval of een andere grote/langdurige opstopping.
03
• Geen - de weergave van verkeersproblemen is uitgeschakeld.
Instellingen
(Settings
Verkeersinformatie
Traffic information)
Er kunnen meer instellingen voor de verkeersinformatie worden verricht dan hier wordt
beschreven - zie pagina 61.
Hier kan de radiozender voor de verkeersinformatie worden gekozen.
Routeopties
• Auto (Auto) - het systeem zoekt automatisch de beste/sterkste zender op.
• Handmatig - de bestuurder stelt zelf de
frequentie van het radiostation in.
Verkeersmeldingen
(Traffic message)
Verkeersstation
(Traffic station)
Instellingen
(Settings
Routeopties
Route options)
Type route
(Route type)
``
47
03 Uw reis plannen
Instellingen
03
Hier kunnen verschillende typen reisplannen
worden gekozen:
• Snel (Fast) - de kortst mogelijke reistijd
krijgt prioriteit
• Kort - het kortst mogelijke traject krijgt prioriteit
• Eenvoudig - zo min mogelijk knooppunten
en dergelijke verkeerssystemen krijgt prioriteit.
Routevoorstellen
(Route proposals)
Bij het commando Begeleiding starten kunnen er meerdere gelijksoortige geschikte
opties zijn. Kies hier of de bestuurder als er
meerdere opties zijn moet worden gevraagd
om te kiezen:
•
Kies 1 als het navigatiesysteem de
geschiktste optie moet kiezen.
•
Kies 3 als de bestuurder uit maximaal 3
voorstellen moet kunnen kiezen.
Voor meer informatie, zie pagina 43.
Route aanpassen
(Customise route)
Hier hebt u de mogelijkheid om bepaalde verkeerspunten te deselecteren. Aanvinken om de
volgende punten langs de route te vermijden:
•
•
•
•
Snelwegen mijden (Avoid motorways)
Tolwegen mijden (Avoid toll roads)
Veren mijden (Avoid ferries)
Betaalzones mijden (Avoid congestion
charging zones)
• Tunnels mijden (Avoid tunnels)
• Wegen met tijdbeperking mijden (Avoid
time-restricted roads)
• Wegen met seizoensbep. mijden (Avoid
season-restricted roads)
• Autotreinen mijden
48
03 Uw reis plannen
Instellingen
N.B.
•
•
Als deze keuzes worden gemaakt terwijl
er een reisplan is opgesteld, kan er
sprake zijn van een bepaalde vertraging
na het aanvinken/uitvinken van een
optie, aangezien het reisplan dan
opnieuw moet worden berekend.
Route aanleren resetten
Kaartkleuren
(Reset route learning)
(Map colors)
Wist de rijgeschiedenis.
Kies tussen:
Kaart-opties
• Automatisch
• Dag (Day in vorige beeld)
• Nacht
Als tunnels, tolwegen en snelwegen zijn
gedeselecteerd, worden deze zoveel
mogelijk vermeden en worden ze alleen
gebruikt als er geen ander redelijk alternatief beschikbaar is.
Instellingen voor stand met één kaart
(Single map settings)
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
Noord.
Noord - de kaart wordt altijd met Noord
bovenaan het beeldscherm weergegeven. Het
autosymbool beweegt in de betreffende windstreek op het scherm.
Route aanleren
(Route learning)
De basisvoorwaarde is een ingesteld reisplan.
Als de bestuurder van het reisplan afwijkt en
een andere weg naar de eindbestemming
neemt dan het systeem aanbeveelt, leert het
systeem de keuze van de bestuurder aan.
In rijrichting - het autosymbool staat in het
centrum en wijst altijd naar boven op het beeldscherm. De kaartweergave roteert onder het
autosymbool en dat is gerelateerd aan hoe de
weg loopt.
Als hetzelfde reisplan nog 2 keer wordt
gebruikt en de bestuurder zijn wegkeuze herhaalt, toont het systeem de weg die de
bestuurder heeft gekozen.
Een aangevinkt vakje zorgt ervoor dat een traject dat 3 keer is gereden, als reisplan wordt
opgeslagen in plaats van het oorspronkelijke
reisplan.
03
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
2D - het autosymbool en de kaartweergave zijn
rechthoekig recht van boven zichtbaar.
Instellingen
(Settings
Kaartopties
Map options)
3D - het autosymbool en de kaartweergave zijn
schuin van de zijkant/van boven zichtbaar.
Stand met twee kaarten tonen
(Show dual map mode)
``
49
03 Uw reis plannen
Instellingen
• Kaartoriëntatie - Kies In rijrichting of
Noord.
• Kaartweergave - Kies 2D of 3D.
Instellingen voor rechterkaart
(Right map settings)
03
Dezelfde als voor de linkerkaart - zie het vorige
gedeelte.
Kaartschaal in stand met 2 kaarten
aanpassen
Om de beide kaarten met verschillende kaartschalen te kunnen bekijken, kan dit als volgt
afzonderlijk worden aangepast:
1. Ga uit van de kaartweergavestand. Draai
de draaiknop TUNE naar links of rechts de ene schermhelft krijgt een gekleurd
kader.
2. Druk op OK - de gemarkeerde schermhelft
is nu actief.
Het beeldscherm kan de kaart over het hele
beeldoppervlak laten zien of kan de kaart in 2
verschillende schalen op de linker- en rechterhelft weergeven.
Kies door het vakje aan te vinken bij
Tweekaartenmodus weergeven (Show dual
map mode) + OK en EXIT.
Instellingen voor linkerkaart
(Left map settings)
50
3. Draai aan de draaiknop TUNE om de
schaal aan te passen.
4. Druk nogmaals op OK - helder, de schermhelft is gedeactiveerd.
Faciliteit op kaart
(POI on map)
Vink de gewenste optie aan voor hoe faciliteiten op de kaart zichtbaar moeten zijn:
• Alles (All) - alle voorkomende faciliteiten
worden weergegeven.
• Geen - er worden geen faciliteiten weergegeven.
• Gekozen - Er wordt een menu met alle
voorkomende faciliteiten weergegeven:
Vink de faciliteiten aan die op de kaart
zichtbaar moeten zijn.
De mogelijke faciliteiten staan opgesomd op
pagina 66.
Kompas
(Compass)
Kies welk type kompas op de kaartweergave
zichtbaar moet zijn:
03 Uw reis plannen
Instellingen
• Grafisch (Graphic)
• Tekst
• Geen.
Instructie-opties
Als u stembegeleiding wenst - vink de optie
Gesproken begeleiding (Voice guidance)
aan. Voor meer informatie, zie pagina 28.
Voor meer informatie over het kompas, zie
pagina 28.
Stemvolume
Huidige wegnaam tonen
(Show current road name)
Deze optie toont een volumeregeling op het
scherm waarmee u het volume van de stembegeleiding kunt aanpassen.
Met de aangevinkte optie wordt de naam van
de straat/weg waar de auto zich bevindt onderaan op het beeldscherm weergegeven.
•
(Voice output volume)
03
Aanpassen met de draaiknop TUNE +
OK.
Voor meer informatie, zie pagina 15.
Geldende snelheidsbeperking tonen
Straatnaam in stembegeleiding
(Show speed limits)
(Street names in voice guidance)
Vink deze optie aan om in de hoek rechtsboven
van het beeldscherm een verkeersbord te zien
met de actuele maximaal toegestane snelheid.
Behalve dat de stembegeleiding informatie
over afstand en richting geeft, kan de functie
ook namen van straten en wegen uitspreken.
Om de functie te activeren:
Informatieveld tonen
(Show information fields)
Vink deze optie aan om eventuele informatie in
het tekstveld aan de boven- en onderkant van
de kaart te zien.
•
Instellingen
Routegeleidingsopties
Vink het vakje aan na Straatnamen in
gespr.begel..
Formaat van aankomsttijd
(Time of arrival format)
(Settings
Route guiding options)
Stembegeleiding
(Voice guidance)
Kies de tijd die op het scherm moet worden
weergegeven:
• ETA (Estimated Time of Arrival) - toont de
berekende aankomsttijd
• RTA (Remaining Time of Arrival) - toont de
resterende reistijd.
``
51
03 Uw reis plannen
Instellingen
Systeeminformatie
• Aantal ontvangen satellieten: (Number
of received satellites)
• Ontvangen pos. (Received position)
• Op kaart geverifieerde pos. (Map
update zich bevindt. Voor meer informatie, zie
pagina 26.
Navigatie-instellingen resetten
matched position)
• Hoogte: (Altitude)
• Geografische naam van de huidige positie.
03
Kaartversie
(Map version)
Instellingen
(Settings
Systeeminformatie
System information)
Instellingen
resetten
GPS Informatie
Navigatie-instellingen
(GPS information)
(Settings
Het scherm toont:
• Softwareversie: (Software version)
• Kaartversie (Map version)
• Kaartregio: (Map market)
Status van kaart laden
(Map loading progress)
Het scherm toont:
52
Bij het updaten van de kaartdatabase wordt
hier weergegeven waar in het proces de
Reset navigation settings)
Deze functie reset het systeem naar de
fabrieksinstellingen.
De menuoptie Instellingen Navigatieinstellingen resetten+ OK levert een schermbeeld op met de vraag Alle navigatieinstellingen resetten? (Reset all navigation
settings?), Press OK to continue. Press Exit
to cancel. (Continue with OK – Cancel with
EXIT) - druk op OK om de instellingen naar de
03 Uw reis plannen
Instellingen
fabriekswaarden te resetten of annuleer met
EXIT.
Alle gebruikersinformatie wissen
De volgende instellingen worden gewist met
OK:
•
•
•
•
•
alle opgeslagen locaties
Begeleiding hervatten. Het autosymbool van
het systeem blijft echter de actuele positie van
de auto op de kaart tonen.
geschiedenis voor Laatste 5
Om de begeleiding te hervatten:
eerdere bestemmingen
•
route aanleren
Markeer Begeleiding hervatten + OK.
03
gewijzigde fabrieksinstellingen.
Begeleiding pauzeren
Instellingen
wissen
(Settings
Alle gebruikersgegevens
Delete all user data)
De menuoptie Instellingen Alle
gebruikersgegevens wissen+ OK levert een
schermbeeld op met de vraag Wilt u alle
gebruikersspecifieke navigatiegegevens
wissen? (Do you want to delete all navigation
user data?), Press OK to continue. Press
Exit to cancel. (Confirm with OK – Cancel with
EXIT) - druk op OK om te wissen of annuleer
met EXIT.
Begeleiding onderbreken
(Pause guidance)
Met de cursor op Begeleiding onderbreken
(Pause guidance) + OK kan de begeleiding tijdelijk worden uitgeschakeld waarna visuele of
akoestische begeleiding wordt gegeven - tegelijkertijd wordt de menuregel gewijzigd in
53
03 Uw reis plannen
Simulatie
Demo starten
03
Routedetails
(Route details
Demo starten
Start demo)
Hier wordt de rit gesimuleerd die in het reisplan
wordt geadviseerd.
Het systeem laat zien hoe er naar de opgegeven bestemming wordt gereden.
Om het demo-rijden af te sluiten:
•
De eerdere menuoptie Demo starten is
veranderd in Demo stoppen - Markeer
deze + OK.
N.B.
De demonstratie werkt alleen, als u een
bestemming hebt aangegeven.
54
03 Uw reis plannen
03
55
56
G029197
Algemeen................................................................................................ 58
Informatie lezen....................................................................................... 60
VERKEERSINFORMATIE
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Weergave en ontvangst
04
Uitgezonden verkeersinformatie wordt altijd
ontvangen en weergegeven - ook als er geen
bestemming is opgegeven.
Als er minimaal één verkeersmelding langs de
route is, verschijnt er een TMC-symbool
(Traffic Message Channel) in de hoek linksboven van de kaart.
Hoe de verkeersinformatie moet worden weergegeven kan in Instellingen worden ingesteld
en gewijzigd, zie pagina 47.
Met de scrollfunctie (zie pagina 29) kunt u het
verkeersprobleem doorlopen om de exacte
locatie en de aard ervan te bekijken.
De weergave van verkeersinformatie is ook
afhankelijk van de wijze waarop deze wordt
uitgezonden.
Locatie op de kaart
Verkeersproblemen worden aangeduid met
pijlen, lijnen en kaders:
Type verkeersopstopping
De volgende symbolen kunnen op de kaart verschillende opstoppingen in het verkeer aanduiden:
Ongeval
Eén weghelft
Omleiding
N.B.
Verkeer met opstopping
Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/
landen beschikbaar.
Verkeer met opstopping in beide rijrichtingen
Het aantal zendgebieden voor verkeersinformatie neemt voortdurend toe.
Informatie
Smalle weg
Omvang
Verkeerssymbolen op de kaart
Parkeerinformatie
Kleur van de aanduiding
De kleur van de pijlen, lijnen en kaders geeft de
mate van opstopping aan:
Symbool voor verkeersmelding/-probleem.
58
Zwart
Gesloten weg
Rood
Stilstaand verkeer
Oranje
Langzaam verkeer
Geel
Algemene informatie
File
Wegwerkzaamheden
Glad wegdek
04 Verkeersinformatie
Algemeen
Overig gevaar
Grootte van gebied voor
verkeersinformatie
Gesloten weg
De kaartschaal bepaalt hoeveel verkeersinformatie er kan worden weergegeven. Hoe groter
het kaartgebied dat het scherm weergeeft, hoe
meer informatie er kan zijn.
Omvang
•
Kies de grootte van het te bewaken gebied
door in de kaartweergavestand aan de
draaiknop TUNE te draaien totdat u de
gewenste schaal hebt.
04
Bepaalde verkeersberichten bevatten ook
informatie over de omvang van het probleem.
Op alle schalen tot 5 km wordt langs de betreffende weg, naast het symbool voor de verkeersmelding, een lijn weergegeven met
dezelfde kleur als de richtingspijl. De lengte van
de lijn komt overeen met de omvang van het
verkeersprobleem (afstand).
59
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
04
Meldingen
Verkeersinformatie
Voorbeeld van met pijlen gemarkeerd verkeersprobleem en de omvang ervan.
Hoofdmenu.
Als het dradenkruis over een verkeersprobleem wordt geplaatst (wordt
gemarkeerd met een pijl langs de weg),
wordt op de kaart een knipperend kader met
een verkeersopstoppingssymbool (bijv. Glad
wegdek) weergegeven.
Om kennis te nemen van de verkeersinformatie
van het symbool:
•
60
Druk op OK en kies Verkeersinformatie
+ OK.
Met de cursor op Verkeersbericht lezen
(Read traffic message) + OK verschijnt het volgende:
Verkeersinformatie
(Traffic information)
Verkeersmelding lezen
(Read traffic information)
1. Scroll het dradenkruis naar het verkeersprobleem (gekleurde lijn/pijl parallel aan
het betreffende traject) waar u informatie
over wilt hebben. Op de kaart gaat een verkeersmarkering met kader knipperen.
2. Druk op OK - Daarna wordt de informatie
ongeveer zo getoond:
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
Aan het symbool is gedetailleerde informatie
over het verkeersprobleem gekoppeld en voor
zover er gegevens beschikbaar zijn wordt ook
het volgende weergegeven:
de menuregel luidt nu Verkeersincidenten op
de route (Traffic events along route). Hier kan
het systeem u via een andere weg langs de
verkeersopstopping leiden.
•
•
duur
Door een druk op OK op de gemarkeerde
menuregel ziet u de verkeersproblemen langs
de route:
•
desbetreffende wegen.
beperkingen voor snelheid, voertuigbreedte en -hoogte
Als er binnen het kader van het dradenkruis
meerdere verkeersproblemen aanwezig zijn,
wordt na een druk op OK eerst het probleem
getoond dat het dichtst bij het centrum van het
dradenkruis ligt.
Het bovenste deel van het beeldscherm kan
bijv. "2/5" tonen, d.w.z. dat de actuele informatie nummer 2 is van in totaal 5 meldingen
binnen het dradenkruis. Met een korte druk op
OK kunt u naar de resterende meldingen gaan.
•
Menuregel 2 zonder ingesteld reisplan.
04
Met een druk op OK op Er zijn
verkeersincidenten (Traffic events ahead)
krijgt u de actuele verkeersproblemen te zien.
Verkeersproblemen langs de route
(Traffic events along route)
Lijst met 1 opstopping op de route van het reisplan.
Ga terug naar de kaart met EXIT.
Verkeersproblemen vermijden
De bestuurder kan verkeersproblemen vermijden door het systeem een andere weg te laten
kiezen. Doe het volgende:
Komende verkeersproblemen
1. Kies/markeer de te vermijden verkeersopstopping + OK - de optie wordt aangevinkt.
(Traffic events ahead)
Menuregel 2 met ingesteld reisplan.
Dit is dezelfde menuregel als in het vorige
gedeelte, maar met een geactiveerd reisplan -
2. Als er meerdere opstoppingen moeten
worden vermeden - vink deze ook aan. Er
kunnen maximaal 15 stuks worden gekozen.
3. Markeer daarna Nieuwe route
berekenen (Calculate new route) + OK.
``
61
04 Verkeersinformatie
Informatie lezen
Het systeem berekent vervolgens een route die
langs de aangevinkte verkeersopstoppingen
leidt.
Voor gedetailleerde informatie over een opgesomd verkeersprobleem:
•
Kies/markeer een optie + # INFO - er verschijnt informatie over de optie.
Vermeden verkeersproblemen
(Avoided traffic events)
04
Lijst met 1 te bewerken optie.
Het volgende is mogelijk:
• Alles wissen (Clear all) - alle opties worden uitgevinkt.
Hier worden de aangevinkte opties uit het
vorige gedeelte opgesomd.
62
•
Kies/markeer één van de opties + OK - de
optie wordt uitgevinkt.
•
Kies/markeer één van de opties + # INFO
- er verschijnt gedetailleerde informatie
met kaartweergave op het beeldscherm:
Gedetailleerde informatie - ga terug naar het menu
met EXIT.
•
Ga terug naar de kaartweergave met
EXIT of kies Nieuwe route berekenen
(Calculate new route) + OK - het reisplan
wordt op basis van de verrichte wijzigingen
aangepast.
04 Verkeersinformatie
04
63
64
G028760
Faciliteiten............................................................................................... 66
SYMBOLEN OP DE KAART
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Preciseer welke faciliteiten op de kaart moeten
worden weergegeven of kies dat Alles of
Geen moet worden getoond - zie pagina 50.
•
•
N.B.
Motorsportcomplex
De symbolen voor een faciliteit en het
aantal faciliteiten kunnen per land verschillen.
Volvo-dealer
Bij het updaten van kaartgegevens kunnen nieuwe symbolen worden toegevoegd en kunnen andere symbolen verdwijnen - onder Instellingen in het
menusysteem kunt u altijd de symbolen
van alle faciliteiten voor het betreffende
kaartsysteem doornemen.
Parkeerplaats
Parkeergarage
Parkeerplaats, grote voertuigen
VVV
05
De aangevinkte faciliteiten worden op de kaart
weergegeven.
Instellingen Kaartopties
op kaart Gekozen
(Settings Map options
Selected)
Hier ziet u voorbeelden van symbolen voor verschillende faciliteiten die op de kaart kunnen
worden weergegeven:
Spec. best.
Benzinestation
POI on map
Benzinestation met CNG (biogas)
Benzinestation met LPG (gas)
Doe het volgende:
•
Kies/markeer de faciliteit met de draaiknop
TUNE - aanvinken/uitvinken met OK.
Wasstraat
Garage
Autoverhuur
66
Historisch monument
Toeristische trekpleister
Schaatsbaan
Sportcomplex
Fitness-complex
Skicomplex
Bioscoop
05 Symbolen op de kaart
Faciliteiten
Amusementspark
Kapper
Opera
Parkeerplaats lang snelweg
Centrum
Stadskern
Politiebureau
Theater
Hotel
Bar
Brandweerkazerne
Nachtclub
Conferentieoord
Dierentuin
Beurs
Treinstation
Restaurant
Bibliotheek
Ziekenhuis
Forensentreinstation
Farmacie
Restaurant
Luchthaven
Restaurant, Chinees
Busstation
Restaurant, vis
Veerboot
Postkantoor
Fastfood
Jachthaven
Kinderdagverblijf
Jachthaven
School
Overheidsgebouw
Camping
Bank
05
Geldautomaat
Café
Winkelcentrum
Stomerij
Overheidsinstantie
Hogeschool
Universiteit
Kiosk
67
68
G028731
Veelgestelde vragen................................................................................ 70
EULA - Licentieovereenkomst................................................................ 72
Copyright................................................................................................ 75
VRAGEN EN ANTWOORDEN
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist?
Het navigatiesysteem geeft de positie van de
auto aan met een nauwkeurigheid van ongeveer 20 meter.
Als u op een weg rijdt die evenwijdig ligt aan
een andere weg die veel slingert of op een weg
die andere wegen op verschillende niveaus
kruist, is de kans op fouten groter.
Ook hoge bergen, gebouwen, tunnels, viaducten, ongelijkvloerse kruisingen e.d. kunnen een
negatief effect hebben op de ontvangst van
gps-signalen, en dat houdt in dat de bepaling
van de positie van de auto onnauwkeurigheden
kan bevatten.
Waarom bepaalt het systeem niet altijd
de snelste/kortste route?
06
Bij het bepalen van de route wordt rekening
gehouden met de afstand, de breedte van de
weg, het wegtype, het aantal afslagen naar
links of rechts, rotondes e.d. om zo in theorie
de beste route te verkrijgen. Het kan echter zijn
dat persoonlijke ervaring en bekendheid met
de plaatselijke omstandigheden een effectievere route opleveren.
Bij het bepalen van langere routes kan het systeem om technische redenen alleen gebruik
maken van de grote wegen.
Behalve de gps-ontvanger helpen ook de snelheidssensor van de auto en een gyroscoop bij
het berekenen van de actuele positie en rijrichting van de auto. Na het monteren van een
reservewiel of het verwisselen van zomerbanden en winterbanden moet het systeem de
nieuwe wielmaten “aanleren”.
Als u gekozen hebt voor het vermijden van tolwegen en snelwegen, worden deze alleen
opgenomen in de route als er geen andere
redelijke alternatieven bestaan.
Om te zorgen dat het systeem optimaal werkt,
wordt daarom aanbevolen op een geschikte
plaats langzaam te rijden en enkele volledige
stuuruitslagen te maken.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na transport?
Waarom komt de kaartweergave niet
overeen met de werkelijkheid?
Waarom selecteert systeem tolwegen,
snelwegen of veerboten, hoewel ik
aangegeven heb deze te willen
vermijden?
Als de auto getransporteerd werd op een veerboot of een trein of als de ontvangst van GPSsignalen belemmerd werd, kan het tot
5 minuten duren voordat de positie van de auto
opnieuw correct bepaald is.
Waarom is de positie van de auto op de
kaart onjuist na het loskoppelen van de
accu?
Als de gps-antenne enige tijd geen stroom
heeft gekregen, kan het meer dan 5 minuten
duren voordat de gps-signalen weer correct
binnenkomen en de positie van de auto kan
worden bepaald.
Het autosymbool op het scherm gedraagt
zich warrig na het verwisselen van banden
70
Het wegennet wordt continu vernieuwd en
gewijzigd, er worden nieuwe verkeersregels
ingevoerd e.d. Daardoor is de kaartdatabase
niet altijd compleet.
De kaartgegevens worden continu ontwikkeld
en bijgewerkt. Een Volvo-dealer kan u meer
informatie geven.
Zie ook www.volvocars.com/navi voor meer
informatie over kaarten e.d.
Waarom verandert de schaal van de
kaart soms?
Voor sommige gebieden bestaan er geen
gedetailleerde kaartgegevens. Het systeem
verandert dan automatisch van zoomfactor.
06 Vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen
Waarom verschijnen de menuopties die
ik verwacht niet op het scherm?
Waarom zijn de kaartgegevens niet upto-date?
Controleer de instellingen die u eerder verrichte. Selecteer Navigatie-instellingen
resetten om terug te keren naar de fabrieksinstellingen die golden bij aflevering van het systeem.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Volvo-dealer over een bijgewerkte versie van
de kaartgegevens.
Als dat niet helpt - kies Alle
gebruikersgegevens wissen.
Hoe kan ik het eenvoudigst controleren
welke kaartversie wordt gebruikt?
Waarom verspringt of draait het symbool
voor de auto?
Zie Instellingen Systeeminformatie
Kaartversie om informatie te krijgen over de
versie en welk geografisch gebied wordt
gedekt.
Het systeem kan enkele seconden nodig hebben op de positie en beweging van de auto te
registreren voordat u wegrijdt.
Schakel het systeem uit en zet de motor af.
Schakel het systeem uit en zet de motor af.
Start de motor opnieuw en schakel het systeem in, maar wacht even voordat u begint te
rijden.
Zie ook www.volvocars.com/navi
06
Ik ben van plan een lange rit te maken,
maar wil geen speciale route invoeren
voor de plaatsen die ik daarbij aandoe.
Hoe kan ik het beste een reisplan
opstellen?
Geef de bestemming met het dradenkruis
direct op de kaart aan. Het systeem begeleidt
u automatisch naar de eindbestemming, ook al
doet u een bepaalde tussenliggende bestemming niet aan.
71
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
Kennisgeving aan de gebruiker
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
GOED DOOR VOORDAT U DE NAVTEQ DATABASE GEBRUIKT.
06
DIT IS EEN LICENTIEOVEREENKOMST - EN
GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U
EN NAVTEQ EUROPE B.V. MET BETREKKING
TOT UW EXEMPLAAR VAN DE NAVTEQ
WEGENKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS
EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL ZOALS DIT DOOR NAVTEQ WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’).
DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR
VAN DE DATABASE STEMT U IN MET ALLE
BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U
NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN
DEZE OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE OIDDELLIJK TE
RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER,
TEGEN RESTITUTIE VAN DE LICENTIEVERGOEDING.
EIGENDOM
U erkent dat de Database, alsmede de auteursrechten en intellectuele eigendom, naburige
rechten of soortgelijke rechten daarop, berusten bij NAVTEQ of haar licentieverleners. Het
eigendom van de fysieke dragers waarop de
Database is vastgelegd berust bij NAVTEQ en/
of uw leverancier, tot het moment dat u de vol-
72
ledige vergoeding aan NAVTEQ of uw leverancier hebt betaald die u bent verschuldigd uit
hoofde van deze Overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u
zaken hebt ontvangen.
VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT
NAVTEQ verleent u een niet-exclusief recht tot
gebruik van de Database, voor uw eigen
gebruik of, indien van toepassing, voor intern
gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende
gebruiksrecht sublicenties te verlenen.
BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK
De Database is uitsluitend bedoeld voor
gebruik op het specifieke systeem waarvoor de
Database ontwikkeld is. Behoudens voor zover
uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale
wetgeving gebaseerd op de Europese Software Richtlijn (91/250/EEG) en de Europese
Databanken Richtlijn (96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen van de inhoud van de
Database niet opvragen of hergebruiken, noch
enig deel van de Database verveelvoudigen,
kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen,
aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren. Indien u de in (nationale wetgeving gebaseerd op) de Software
Richtlijn bedoelde informatie die vereist is om
interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te
verkrijgen, dient u NAVTEQ redelijkerwijs in de
gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden,
waaronder begrepen een redelijke vergoeding.
OVERDRACHT VAN HET
GEBRUIKSRECHT
Het is u niet toegestaan de Database over te
dragen aan derden, behoudens wanneer de
Database is geïnstalleerd op het systeem waar
het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie
van de Database behoudt na de overdracht, en
in ieder geval alleen indien degene aan wie
wordt overgedragen alle bepalingen van deze
OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk
aan NAVTEQ bevestigt. CD-sets mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als
complete set zoals geleverd door NAVTEQ en
niet in delen daarvan.
BEPERKTE GARANTIE
NAVTEQ garandeert, met inachtneming van de
waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet,
dat de Database gedurende een periode van
12 maanden na verkrijging van uw exemplaar
van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria oor
Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van NAVTEQ, geldend op de datum waarop u uw exemplaar van de Database hebt verkregen; deze
‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’
worden u op uw verzoek ter beschikking
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
gesteld door NAVTEQ. Indien de Database niet
functioneert in overeenstemming met deze
beperkte garantie, zal NAVTEQ zich redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Data-base na deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming
met de garantie zoals hierboven beschreven,
hebt u de keuze tussen het verkrijgen van een
redelijke vergoeding van de prijs die u hebt
betaald voor de Database of ontbinding van
deze Overeenkomst. Het voorgaande is NAVTEQ’s totale aansprakelijklheid en uw enige
verhaalsmogelijkheid jegens NAVTEQ. Behoudens voorzover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent NAVTEQ geen enkele garantie met
betrekking tot het gebruik van de Database of
de resultaten die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid,
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. NAVTEQ garandeert niet dat de Database
foutloos is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door NAVTEQ, uw leverancier of door enige andere persoon worden verstrekt, houden geen garanties
in, binden NAVTEQ in geen enkel opzicht en
houden geen uitbreiding van de hierboven
omschreven beperkte garantie in. De in deze
Overeenkomst omschreven beperkte garantie
laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel
toepasselijke bepalingen van dwingend recht
met betrekking tot verborgen gebreken onverlet.
Indien u de Database niet rechtstreeks van
NAVTEQ hebt afgenomen, is het mogelijk dat
u naast de rechten aan u verleend door NAVTEQ in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt tegen de persoon
van wie u de Database hebt verkregen op
grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van NAVTEQ tast
deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan
en u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast
een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De prijs van de Database is niet berekend op
dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade als
gevolg van uw gebruik van de Database. Derhalve zal NAVTEQ in geen geval jegens u aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot schade in de vorm van gederfde
inkomsten, verlies van gegevens of van gebruik
voor u of een derde voortvloeiend uit het
gebruik van de Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele
actie hetzij gebaseerd op een garantie, ook al
was NAVTEQ op de hoogte gesteld van de
mogelijkheid van het intreden van zulke
schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid
van NAVTEQ voor directe schade beperkt tot
het bedrag dat u hebt betaald voor het verkrijgen van de Database.
DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING
VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST LATEN
ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U KUNT
ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WANNEER U DE DATABASE ANDERS
DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF
HEBT VERKREGEN.
WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat de Database onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie bevat als
gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde
omstandigheden, de gebruikte bronnen en
vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot
onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft onder meer geen van de
volgende categorieën informatie weer: veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of
nabijheid van politie; hulp in noodgevallen;
constructiewerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen; voertuig- en snelheidsbeperkingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen
met betrekking tot onder andere maximale
hoogte van viaducten of maximaal gewicht op
bruggen; weg- of verkeersomstandigheden;
06
``
73
06 Vragen en antwoorden
EULA - Licentieovereenkomst
bijzondere gebeurtenissen; verkeersopstoppingen of reistijd.
TOEPASSELIJK RECHT
06
74
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
recht van het land waar u woont op de dag van
verkrijging van de Database. In het geval dat u
op dat moment buiten de Europese Unie of
Zwitserland woont, is het recht van het land
binnen de Europese Unie of Zwitserland waar
u de Database hebt verkregen van toepassing.
In alle andere gevallen, of in het geval dat de
plaats waar u de Database hebt aangeschaft
niet bepaalbaar is, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in uw woonplaats op de dag van verkrijging van de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit
of samenhangen met deze Overeenkomst te
beoordelen, onverminderd het recht van NAVTEQ vorderingen voor te leggen aan de rechter
van de plaats waar u ten tijde van het desbetreffende geschil woont.
06 Vragen en antwoorden
Copyright
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Bron: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
N.B.
Deze overeenkomst geldt niet voor Australië
(zie aparte informatie).
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2011 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
06
Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het toestel DN-NS-020 in
overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
75
07 Alfabetisch register
A
Aan/Uit....................................................... 13
Aanvullende informatie.............................. 18
Accu
afstandsbediening................................ 17
Adres
invoeren................................................ 36
Akoestisch signaal
Opgeslagen plaats................................ 39
Antenne
positie................................................... 15
Auto. Info................................................... 47
Beschreven paden in de handleiding........ 12
Bestemm. instellen.................................... 36
Faciliteit op kaart....................................... 50
Bestemming
instellen................................................. 36
Functies
toetsenset en afstandsbediening......... 17
D
G
Deelbestemming........................................ 44
Gebruikersinformatie wissen..................... 53
Demo......................................................... 54
Geluidssignaal
opgeslagen locatie............................... 39
Dvd
vervangen............................................. 26
verzorging............................................. 26
E
Basisfuncties............................................. 17
07
Beeldscherm
verzorging............................................. 26
Begeleiding................................................ 43
Beknopte instructies............................... 8
Begeleiding pauzeren................................ 53
Begeleiding starten.................................... 43
76
Gesproken commando (Stembediening)... 20
Gps-informatie........................................... 52
GPS-ontvanger.......................................... 15
Autotransport............................................. 70
B
Faciliteiten als bestemming....................... 37
Eenh. vr afstand......................................... 51
Engelse tekst tussen haakjes.................... 12
F
Fabrieksinstellingen................................... 13
Faciliteiten
Symbolen.............................................. 66
H
Haakjes met Engelse tekst........................ 12
Hoofdeenheid
positie................................................... 15
Huidige positie op kaart............................. 46
07 Alfabetisch register
I
L
Instellingen routeopties........................ 48, 51
Locatie opslaan......................................... 38
Instructie-opties......................................... 47
Locatie vastleggen..................................... 39
IR-ontvanger en afstandsbediening.......... 17
Luidsprekers
positie................................................... 16
K
Kaart
punt op................................................. 40
Over
informatie over de kaart-dvd................ 52
Overzicht plaatsing van componenten...... 14
P
Pijltoetsen.................................................. 17
M
Plaatsing van componenten, overzicht...... 14
Menu’s/Functies........................................ 31
Postcode
zoeken.................................................. 41
Kaartkleur.................................................. 49
N
R
Kaart mode................................................ 13
Navigatie-instellingen resetten.................. 52
Kaart bekijken............................................ 49
Kaartgebieden........................................... 26
Kaartoptie.................................................. 49
Kaartversie................................................. 52
Reisplan opstellen..................................... 43
Reisplan wissen......................................... 44
Keuze verkeersinform................................ 47
O
Knooppunt................................................. 36
Omvang..................................................... 59
S
Kompas..................................................... 28
Opgeslagen locatie
informatie toevoegen............................ 39
Schaal
wijzigen........................................... 40, 59
Opgeslagen locaties............................ 38, 39
Schaal verkeersinformatie wijzigen........... 59
Opgeslagen plaats
Akoestisch signaal................................ 39
Scrollen...................................................... 29
07
Simulatie.................................................... 54
77
07 Alfabetisch register
Standaardinstellingen................................ 13
Stembediening........................................... 20
Stembegeleiding........................................ 28
Str ontw
snelwegen............................................. 48
tolwegen............................................... 48
veerponten............................................ 48
Symbolen
faciliteiten.............................................. 66
Systeem activeren....................................... 8
V
Verkeersinformatie............................... 15, 47
uitzending............................................. 58
Verkeersmelding lezen......................... 47, 60
Verkeerssymbolen op de kaart.................. 58
Volgende bestemming in reisplan............. 44
Volumeregeling stembegeleiding............... 15
Systeeminstellingen................................... 13
W
Systeemopties........................................... 52
Weergeven kaart........................................ 27
Wijzigingen in het boekje........................... 12
T
Terug naar het vertrekpunt........................ 40
Terug naar standard.................................. 52
07
Terugreis.................................................... 40
TMC-ontvanger.......................................... 15
Toetsenset................................................. 17
positie............................................. 15, 16
Traject vermijden....................................... 44
78
Z
Zendstation met verkeersinformatie zoeken............................................................. 47
Zendstations met verkeersinformatie
zoeken/selecteren................................ 47
Zendstations met verkeersinformatie zoeken............................................................. 47
Zoeken
postcode............................................... 41
via punt op kaart................................... 40
Notities
79
Notities
80
VOLVO S60 & V60
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
GEBRUIKSAANWIJZING
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&''&*9jiX]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising