Volvo S60 2011 DRIVe

Volvo S60 2011 DRIVe
VOLVO S60 & V60
DRIV
Supplement bij het instructieboekje
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'.*(9jiX]!6I&&&&!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&&!8deng^\]i© '%%%"'%&&Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
DRIVe
Informatie over dit supplement
Deze publicatie
Dit supplement vormt een aanvulling op het
reguliere instructieboekje bij de auto.
In het supplement staan de verschillen tussen
de beschrijving van dit automodel in het reguliere instructieboekje en de DRIVe-functies van
het desbetreffende model.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te
brengen.
© Volvo Car Corporation
Bij onzekerheid over een van de autofuncties:
•
Raadpleeg eerst het reguliere instructieboekje bij de auto.
Voor antwoorden op andere vragen wordt
geadviseerd contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
Internet
De ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke technologie volgen elkaar in snel
tempo op, zodat informatie in drukvorm al snel
verouderd raakt of niet langer actueel is.
Volvo adviseert u dan ook een bezoek te brengen aan Volvo’s website: www.volvocars.com
– daar vindt u de nieuwste en meest recente
gegevens over uw auto.
Wijzigingen
De specificaties, constructiegegevens en
afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend.
1
DRIVe
Algemeen
Stiller en schoner
•
Haal onnodige spullen uit de auto – hoe
groter de belading en het gewicht, hoe
hoger het brandstofverbruik.
•
Als de auto is uitgerust met motorverwarming dient u daarvan altijd gebruik te
maken bij een koude start – dit verlaagt het
brandstofverbruik en beperkt de emissies.
•
•
Rijd soepel en vermijd krachtig afremmen.
Aerodynamische vormgeving
Het DRIVe-concept is te combineren met een
verlaagd chassis. Er zijn ook voor- en achterspoilers1 met een geringe luchtweerstand en
speciaal ontwikkelde velgen1 verkrijgbaar.
•
•
Rem af op de motor.
•
Voer regelmatig onderhoud aan de auto uit
– houd daarvoor de intervallen aan die
Volvo adviseert.
Aangepaste stuurbekrachtiging
Een andere DRIVe-functie behelst de aanpassing van de energiebehoefte van de stuurbekrachtiging. Door het gebruik van een energiebesparende functie en optimalisering kan de
energiebehoefte worden verlaagd, wanneer er
geen stuurbekrachtiging (hulp bij het verdraaien van het stuurwiel) nodig is.
Milieuzorg is een van de kernwaarden van
Volvo Car Corporation die van invloed is op alle
activiteiten. Dit resulteerde in de DRIVe-uitvoeringen: een concept bestaande in een synergetisch geheel van uiteenlopende energiebesparende functies met als doel het brandstofverbruik te verlagen en daarmee ook de uitlaatgasemissie te beperken.
Voorbeelden van dergelijke energiebesparende functies zijn de intelligente oplaadvoorziening, aangepaste stuurbekrachtiging en
aerodynamische vormgeving.
Intelligente oplaadvoorziening
Tijdens het afremmen op de motor wordt de
bewegingsenergie van de auto benut en omgezet in elektriciteit die in de accu van de auto
wordt opgeslagen.
1
2
Het aanbod verschilt per automodel en markt.
Tips voor milieubewust en zuinig rijden
Hier volgen enkele tips waarmee u het brandstofverbruik kunt verlagen zonder dat dit voor
u langere reistijden of minder rijplezier inhoudt.
•
Bij auto’s met DRIVe-motor en een zestraps handbak geldt in normale omstandigheden op een vlakke ondergrond de 2e
versnelling als wegrijversnelling.
•
Een skibox en lastdragers verhogen de
luchtweerstand waardoor het brandstofverbruik toeneemt – verwijder dergelijke
uitrusting daarom altijd wanneer u die niet
nodig hebt.
•
Rijd met de juiste bandenspanning (zie het
gedeelte ‘Wielen en banden’ op pagina 4).
Rijd in de hoogst mogelijke versnelling –
lagere toeren leveren een lager brandstofverbruik op.
Bij een hoge snelheid stijgt het verbruik
aanzienlijk door de grotere luchtweerstand
– bij een verdubbeling van de snelheid
neemt de luchtweerstand met een factor 4
toe.
DRIVe
Specificaties
Motor
A
1
2
3
Motorolie
Versnellingsbak
Oliekwaliteit1: ACEA A5/B5
MMT6, handgeschakelde zesversnellingsbak.
Voorgeschreven versnellingsbakolie: BOT 350
M3.
MotoraanduidingA
D4162T
Viscositeit: SAE 5W-30
Vermogen (kW /
omw/min)
84/3600
Vermogen (pk /
omw/min)
115/3600
Zie voor het controleren van het motoroliepeil
en het bijvullen het reguliere instructieboekje,
onderdeel ‘Onderhoud en service’/‘Oliepeil
motor controleren’.
Koppel (Nm / omw/
min)
270/1750–2500
Aantal cilinders
4
Cilinderboring (mm)
75
Slaglengte (mm)
88,3
Cilinderinhoud (liter)
1,56
Compressieverhouding
16,0:1
Typeaanduiding, onderdeel- en serienummer van de motor
staan aangegeven op de motor (zie het reguliere instructieboekje voor de locatie).
Koelvloeistof
Gebruik koelvloeistof met corrosiewerende
dope aangelengd met water2 (zie instructies op
verpakking).
Hoeveelheid: 1,65 liter.
Verbruik en uitstoot3
S60
A
5,1
134
Hoeveelheid: 10,5 liter.
B
3,9
103
Thermostaat opent bij: 82 °C.
C
4,3
114
A
5,2
137
B
4,1
109
C
4,5
119
V60
Bij ritten onder ongunstige omstandigheden ACEA A5/B5 SAE 0W-30 gebruiken.
De waterkwaliteit dient te voldoen aan de norm STD 1285,1.
De officiële brandstofverbruikscijfers zijn gebaseerd op twee gestandaardiseerde rijcycli in laboratoriummilieu (‘EU-rijcycli’) conform de EU-richtlijn 80/1268/EEG (Euro 4), ‘EU Regulation no 692/2008
(Euro 5)’ alsmede ‘UN ECE Regulation no 101’. Deze richtlijnen bevatten informatie over de rijcycli stadsverkeer en snelwegrit. - Stadsverkeer - de meting begint met een koude start van de motor.
Het betreft hier een gesimuleerde rit. Snelwegrit - de auto moet optrekken en afremmen bij snelheden van 0–120 km/h. Het betreft hier een gesimuleerde rit. - Bij een auto met DRIVe-motor en een
zestraps handbak geldt de 2e versnelling als wegrijversnelling. De waarde voor combinatierit, die in de tabel staat, is zoals wettelijk bepaald werd een combinatie van een stadsrit en een snelwegrit.
CO2-uitstoot - om de uitstoot van kooldioxide te berekenen tijdens de twee rijcycli worden alle uitlaatgassen opgevangen. Deze worden vervolgens geanalyseerd en leiden tot de gespecificeerde
waarde voor de CO2-uitstoot.
3
DRIVe
Specificaties
Wielen en banden
Inhoud tabel
: Verbruik (liter/100 km)
: Uitstoot aan kooldioxide (g/km)
Maten
A = stadsverkeer
Bij montage van nieuwe banden wordt geadviseerd banden van hetzelfde type en hetzelfde
merk te gebruiken als die waarmee de auto af
fabriek werd geleverd – dergelijke banden zijn
ontwikkeld voor een laag brandstofverbruik.
B = snelwegrit
C = combinatierit
Aanhanger
Max.
gewicht
(kg)
Geremde
aanhanger
Ongeremde
aanhanger
S60
1300
750
V60
1300
750
Kogeldruk
75
50
N.B.
Het gebruik van zwaar beladen aanhangers/
caravans op steile oplopende hellingen en
op grote hoogten leidt tot een hoger brandstofverbruik en een grotere uitstoot.
4
4
Voor een milieubewuste rijstijl is het gebruik
van de juiste bandensoort en de juiste bandenspanning een belangrijk gegeven.
De adviesspanning bij maximale belading.
De volgende maten leveren over het algemeen
een iets lager verbruik op dan bredere varianten.
S60
V60
205/60–16
205/60–16
Bandenspanning
Bij een geringe bandenspanning neemt het
brandstofverbruik toe. Controleer de bandenspanning daarom regelmatig.
Gebruik van de zogeheten ECO-bandenspanning4 beperkt het brandstofverbruik. Dit mag
dan merkbare wijzigingen opleveren wat rijcomfort, weggeluiden en stuureigenschappen
betreft, maar is niet van invloed op de veiligheid.
Zie de sticker met de aanbevolen bandenspanning bij de portierstijl aan de bestuurderszijde.
Accu laden
Bij milieuvriendelijk autorijden hoort ook
stroombesparing – net als bij u thuis.
Hoe meer verbruikers (stereo, verwarming van
ruiten, spiegels en stoelen, koeling van klimaatregeling e.d.) er ingeschakeld worden in
de auto, hoe meer stroom er moet worden
opgewekt om de startaccu voldoende te kunnen bijladen.
N.B.
Hoe hoger de stroomafname in de auto, hoe
meer de startaccu moet worden bijgeladen
= hoe hoger het brandstofverbruik.
VOLVO S60 & V60
DRIV
Supplement bij het instructieboekje
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'.*(9jiX]!6I&&&&!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&&!8deng^\]i© '%%%"'%&&Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement