Volvo | S80 | Quick Guide | Volvo S80 2008 Quick Guide

Volvo S80 2008 Quick Guide
VOLVO S80
quick guide
PROFICIAT MET UW NIEUWE VOLVO!
Het ontdekken van een nieuwe auto is een spannende bezigheid.
Neem deze beknopte handleiding door om nog meer plezier te beleven aan
uw nieuwe Volvo. Zie voor meer informatie het instructieboekje.
Waarschuwingsteksten en andere belangrijke informatie vindt u alleen in het
instructieboekje – niet in deze brochure. Het instructieboekje bevat bovendien
de recentste gegevens.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
Sleutel en afStandSbediening
Portieren vergrendelen alsmede kofferdeksel en alarm1 activeren.
Portieren ontgrendelen alsmede kofferdeksel en alarm1 deactiveren.
Kofferdeksel ontgrendelen.
Verlichting inschakelen. Buitenspiegelverlichting, interieurverlichting,
instapverlichting, kentekenplaatverlichting alsmede richtingaanwijzers en
parkeerlichten.
“Paniek”-toets. In een noodsituatie
de toets ca. 3 seconden lang ingedrukt
houden om het alarm te laten afgaan.
1
Als geen van de portieren noch het kofferdeksel binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend, worden
deze na enige tijd automatisch opnieuw vergrendeld.
Starten
1
de transpondersleutel in het contactslot
steken.
3
Het koppelings- of rempedaal bedienen.
2
2
de transpondersleutel voorzichtig induwen. De transpondersleutel wordt verder naar
binnen getrokken.
4
op de knop Start/StoP drukken om de
motor2 te starten.
Tijdens de koude start ligt het stationaire toerental mogelijk hoger dan normaal.
motor afzetten en tranSPonder uitnemen
1
de auto parkeren en op de knop Start/
StoP drukken om de motor af te zetten.
2
de transpondersleutel induwen. De transpondersleutel komt naar buiten. Bij auto’s met
een automatische versnellingsbak dient de
keuzehendel in stand P te staan.
PerSonal Car CommuniCator, PCC* met KeYleSS driVe
1
2
1 groen lampje: De auto is vergrendeld.
2 oranje lampje: De auto is ontgrendeld.
3 de rode lampjes lichten beurtelings op:
Er zit mogelijk iemand in de auto.
3
4 rood lampje: Het alarm is afgegegaan.
de autostatus wordt gecontroleerd,
wanneer de auto zich binnen het transponderbereik bevindt. Toets indrukken en
5 seconden wachten. Wanneer u de toets
indrukt terwijl de auto buiten het bereik
staat, geeft de PCC uit het geheugen aan
of de auto vergrendeld of ontgrendeld
staat.
4
Starten met KeYleSS driVe
1
In de auto stappen met de PCC bijvoorbeeld in
uw binnenzak. Het koppelings- of rempedaal
bedienen.
1
2
op de knop Start/StoP drukken om de
motor1 te starten.
Tijdens de koude start ligt het stationaire toerental mogelijk hoger dan normaal.
motor afzetten
belangrijK
Met Keyless drive hoeft de PCC alleen in de
auto aanwezig te zijn. Laat de PCC bijvoorbeeld in uw binnenzak zitten.
De auto wordt bij het openen van het portier
automatisch ontgrendeld.
Om de auto na het parkeren te vergrendelen,
hoeft u alleen het portier te sluiten en de
knop op de portierhandgreep in te drukken.
De auto parkeren en op de knop START/STOP
drukken om de motor af te zetten.
leerVerzorging
Om de goede eigenschappen en het fraaie
uiterlijk van leer te behouden is regelmatige
verzorging vereist. Behandel leren bekleding
één- tot viermaal per jaar met de leerverzorgingskit van Volvo. Deze leerverzorgingskit is
verkrijgbaar bij de erkende Volvo-dealer.
bliS, blind SPot information
SYStem*
Als het controlelampje voor BLIS soms
oplicht zonder dat u andere voertuigen in de
dode hoeken kunt waarnemen, is er wellicht sprake van reflecties op een glad en nat
wegdek of laag staande zon in de camera. Bij
een storing in het systeem verschijnt op het
display de melding bliS Service vereist.
audioSYSteem
6
2
2
1
5
7
4
1 PoWer/Volume
indrukken om het systeem aan/uit te
zetten.
omdraaien om het volume te regelen.
Voor elk van de functies radio, TP,
handsfree* en RTI wordt het volume apart
opgeslagen en een volgende keer opnieuw
gehanteerd.
2 een van de standen am, fm1, fm2, Cd
of mode selecteren.
MODE gebruiken om de functie AUX1 te
activeren en het volume bij te stellen van
de geluidsbron die op de AUX-ingang
aangesloten is.
radio
3 omdraaien om een radiozender te
kiezen.
4 zender zoeken met de pijl-links/pijlrechts. Tot 20 zenders opslaan (tien voor
FM1 en tien voor FM2) op door 0–9 ingedrukt te houden, waarna een bevestiging
op het display verschijnt.
5 de 10 best doorkomende radiozenders
automatisch opslaan
Ca. 2 seconden lang auto indrukken.
Tijdens het zoeken staat de tekst Autom.
opslaan op het display.
Daarna op de toetsen 0-9 drukken om de
gevonden radiozenders te beluisteren.
3
3 geluidsweergave regelen
Knop indrukken om uit BAS, TREBLE,
FADER, BALANS en Dolby Pro Logic II*
te kiezen.
Knop omdraaien om bij te regelen.
1
AUX-ingang voor bijvoorbeeld een mp3-speler (voor
optimale geluidsweergave het volume op half zetten).
Cd
4 andere cd-track met pijl-links/pijl-rechts
of aan (3) draaien.
Cd* kiezen met pijl-omhoog/pijl-omlaag.
6 Cd uitwerpen
indrukken om de actuele cd uit te werpen.
Knop ingedrukt houden om alle cd’s in
de cd-wisselaar* uit te werpen.
7 Cd-wisselaar*. een cd (1–6) selecteren.
1
ruggedeelten aCHterbanK omKlaPPen
aan elk van de afzonderlijke handgrepen
trekken om het linker en/of rechter ruggedeelte om te klappen.
Zorg dat de hoofdsteunen rechtop staan. de
ruggedeelten omklappen.
eleKtroniSCHe Klimaatregeling, eCC
2
1
automatiSCHe regeling
In de stand auto regelt het ECC-systeem
automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.
1 temperatuur
Knoppen omdraaien voor de gewenste
temperatuur. Ingestelde temperatuur staat
op display.
2 Op auto drukken om de temperatuur en
de overige functies automatisch te laten
regelen.
Handmatige regeling
Ventilatorsnelheid
luchtverdeling
ontwaseming om de voorruit en zijruiten snel van condens te ontdoen.
interior air Quality System (iaQS).
UIT/AUT/Recirculatie.
airconditioning AAN/UIT
oPbergmogelijKHeden, 12V-aanSluitingen en aux-ingang
De 12V-aansluitingen voor en achter in de middenconsole werken alleen in contactslotstand
I of hoger. De 12V-aansluiting rechts in de
bagageruimte is altijd ingeschakeld.
belangrijK
Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de
bagageruimte kan de accu ontladen raken.
boordComPuter en dagteller
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1
2
1000km
to empty tank
P _3 oC
4
5
6
1 dagtellers
De auto is uitgerust met twee onafhankelijke dagtellers, T1 en T2, die altijd aanstaan.
2 seconden lang op (6) drukken om de
dagtellerwaarde op het display te resetten.
Kort op (6) drukken om te wisselen tussen T1 en T2.
2 brandstofmeter
Pijl die aangeeft aan welke kant van de
auto de tankvuldop zit.
3 laag brandstofpeil
Het lampje licht op, wanneer er nog 8 liter
brandstof in de tank zit (7 liter bij dieselmodellen).
4 Km actieradius
Aan het duimwiel (8) van de boordcomputer draaien om de berekende actieradius te
bekijken.
belangrijK
De actieradius vormt slechts een indicatie van het aantal kilometers dat u met de
resterende brandstofvoorraad kunt afleggen.
Bij de berekening wordt uitgegaan van de
geconstateerde rijstijl, het hellingspercentage, het verkeerstype e.d.
StuurWiel inStellen
WaarSCHuWing! Het stuurwiel instellen
voordat u gaat rijden. Nooit tijdens het rijden.
7
8
9
5 Klok
De knop (6) rechtsom of linksom draaien
om de tijd in te stellen.
6 multifunctionele knop
indrukken om van dagteller (T1 of T2) te
wisselen.
omdraaien om de klok in te stellen.
7 read
Indrukken om eventuele meldingen op het
display te bekijken. Nogmaals indrukken
om een melding te bevestigen.
8 boordcomputer
Gewenste functie instellen door aan het
duimwiel te draaien.
9 alle functies resetten
tanKen
op de knop drukken om de tankvulklep te
openen.
VerliCHtingSbediening
Verlichting display en instrumentenpaneel
mistlampen vóór
mistachterlicht
automatisch dimlicht. Grootsignalen
geven is mogelijk, maar het normale
groot licht werkt niet.
Stadslichten voor/achterlichten
dimlicht. Dimlicht dooft bij het afzetten
van de motor. Groot licht te activeren
met de hendel.
Koplamphoogteregeling, dimlicht.
Automatisch bij Bi-Xenonverlichting*.
grootlichtsignalen.
Wisselen tussen groot licht/dimlicht.
bedieningSPaneel oP beStuurderSPortier
L R
Alle portieren vergrendelen/ontgrendelen.
buitenspiegels* inklappen door
l en r tegelijkertijd in te drukken.
buitenspiegels instellen
2
elektrisch bediende ruiten handmatig openen/sluiten
elektrisch bediende ruiten automatisch openen/sluiten
achterste zijruiten en portieren
vergrendelen* (kinderslot)
2
1
1
2
2
regenSenSor* en ruitenWiSSerS
Lampje dat aangeeft dat de regensensor
aan is.
C
0
D
G
A
B
E
F
regenSenSor
A indrukken om de regensensor te activeren met de wisserhendel in stand 0.
B De gevoeligheid van de regensensor
instellen door aan het duimwiel te
draaien.
#
enkele wisslag ruitenwisser.
$
intervalfunctie. Aan het duimwiel (B)
draaien om het wisinterval te wijzigen.
%
normale snelheid
F
Hoge snelheid
G
ruiten- en koplampsproeiers
ContaCtSlotStanden (mode 0, i)
VoorStoel inStellen
Koppelingspedaal of rempedaal niet bedienen.
1
tranSPonderSleutel
2
+
-
mode 0
3
mode i
5
PCC & KeYleSS driVe
4
4
3 5
2
mode i
0
Verlichting instrumenten en klok ingeschakeld, stuurslot opgeheven.
i
Elektrisch bedienbaar schuifdak, elektrisch bedienbare zijruiten, ventilator,
ECC, ruitenwissers, 12V-aansluitingen in
middenconsole.
lendensteun
Hellingshoek ruggedeelte
Stoel omhoog/omlaag
Voorkant zitting omhoog/omlaag
Vooruit/achteruit
eleKtriSCHe ParKeerrem, PPb (V8, VierWielaandrijVing & Stuur reCHtS)
aanzetten
Op de handgreep drukken.
Het lampje knippert, totdat de rem
volledig is aangezet waarna het lampje
continu brandt.
lossen
Contactslotstand 0 of hoger.
Het koppelings- of rempedaal bedienen.
Handgreep uittrekken.
automatisch lossen
Een versnelling inschakelen en wegrijden.
(Bij auto’s met een automatische versnellingsbak dient u de veiligheidsgordel te dragen.)
1
2
Een versnelling inschakelen en wegrijden. De
parkeerrem wordt automatisch gelost.
TP 9632 (Dutch). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000–2007 Volvo Car Corporation.
Het audiosysteem en de interieurverlichting
werken ongeacht de contactslotstand.
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising