Volvo S80 2013 Quick Guide

Volvo S80 2013 Quick Guide
s80
Quick GUIDE
Web edition
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Het ontdekken van een nieuwe auto is een spannende bezigheid.
Neem deze Quick Guide door om snel vertrouwd te raken met enkele
van de meest gebruikelijke functies.
Alle waarschuwingsteksten, andere belangrijke gegevens en meer
gedetailleerde informatie vindt u alleen in het instructieboekje – deze
folder bevat slechts een kleine greep daaruit.
In het instructieboekje staat bovendien de meest recente en meest
actuele informatie.
Opties staan aangegeven met een sterretje (*).
Op www.volvocars.com vindt u meer informatie over uw auto.
Transpondersleutel met PCC* (Personal Car Communicator)
PCC*
1 Groen lampje: De auto is vergrendeld.
2 Oranje lampje: De auto is ontgrendeld.
3 Rood lampje: Het alarm is afgegaan.
4 Rode lampjes lichten beurtelings op: Het
alarm ging minder dan 5 minuten geleden
af.
Portieren en kofferdeksel vergrendelen
en alarm* activeren.
PortierenA alsmede kofferdeksel ontgrendelen en alarm deactiveren.
Kofferdeksel ontgrendelen – bij tweemaal
indrukken komt de klep enkele centimeters omhoog.
‘Approach’-verlichting. Buitenspiegelverlichting*, richtingaanwijzers en stadslichten, alsmede kentekenplaat-, interieuren instapverlichting activeren.
Paniekfunctie. In een noodsituatie ca.
3 seconden lang ingedrukt houden om
het alarm te laten afgaan.
Informatie over de status van de auto
die binnen een straal van 100 meter te
ontvangen is.
– Toets indrukken en 7 seconden wachten.
Bij het indrukken van de toets zonder
ontvangst verschijnt de meest recente
status uit het geheugen.
A
Als geen van de portieren noch het kofferdeksel
binnen 2 minuten na ontgrendeling wordt geopend,
worden deze na enige tijd automatisch opnieuw
vergrendeld.
Motor starten
1. Transpondersleutel in het contactslot plaatsen
en tot aan de aanslag naar binnen duwen.
2. Het koppelings- of rempedaal bedienen.
Koude start
N.B.
3. Knop kort indrukken om de
motor te starten.
Na een koude start is het stationaire toerental
verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het
tijdelijk verhoogde stationaire toerental is
onderdeel van Volvo’s effectieve uitlaatgasreinigingssysteem.
Bij een koude start van een dieselmotor slaat
de motor mogelijk met enige vertraging aan,
omdat de verbrandingskamers voorverwarmd
moeten worden.
Motor afzetten en transpondersleutel uitnemen
1. Knop kort indrukken –
motor slaat af.
2. Transpondersleutel uit
het contactslot nemen.
BLIS, Blind Spot Information
System*
Als het controlelampje voor BLIS soms oplicht
zonder dat u andere voertuigen in de dode
hoeken kunt waarnemen, is er wellicht sprake
van reflecties op een glad en nat wegdek of
laag staande zon in de camera.
Bij een storing in het systeem verschijnt op het
display de melding BLIS Service vereist.
Sleutelstanden
Om de volgende sleutelstanden te bereiken zonder de motor te starten: Rem- en/of koppelingspedaal niet bedienen.
0 De auto ontgrendelen.
I Met de transpondersleutel volledig in het contactslot geduwd: kort op START/STOP ENGINE
drukken.
II Met de transpondersleutel volledig in het contactslot geduwd: ca. 2 seconden lang op START/
STOP ENGINE drukken.
Omdat in sleutelstand II veel stroom wordt afgenomen van de startaccu, wordt deze stand afgeraden!
Zie ook de tabel in het gedeelte ‘Sleutelstanden’ in het reguliere instructieboekje bij de auto om te
zien welke functies/systemen u in de verschillende sleutelstanden kunt gebruiken terwijl de motor is
afgezet.
Om terug te gaan naar sleutelstand 0 vanuit stand II en I: kort op START/STOP ENGINE drukken.
KEYLESS DRIVE*
MOTOR STARTEN
–– Rem-/koppelingspedaal bedienen en knop
START/STOP ENGINE kort indrukken.
MOTOR AFZETTEN
–– Knop START/STOP ENGINE kort indrukken.
Zie het hoofdstuk ‘Sloten en alarm’ in het
instructieboekje voor meer informatie.
Sleutel kan bijvoorbeeld in binnenzak blijven
liggen.
AUTO VERGRENDELEN & ALARM INSCHAKELEN
–– Achterkant van een van de buitenste portierhandgrepen (zie afbeelding) aanraken.
ONTGRENDELEN & ALARM UITSCHAKELEN
–– Een portierhandgreep beetpakken en het portier op de gebruikelijke manier openen (werkt
mogelijk niet met handschoenen aan).
Ruitenwissers en regensensor*
1 Regensensor Aan/Uit, met hendel in stand
0.
2 Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie
instellen.
A
Enkele wisslag
0
Uit
B
Intervalfunctie, zie ook (2)
C
Normale wissnelheid
D
Hoge wissnelheid
E
Sproeiers voorruit en koplampen
Verschijnt op het display bij een actieve
regensensor.
Voorstoel instellen
1
2
3
4
Lendensteun
Hellingshoek ruggedeelte.
Stoel omhoog/omlaag.
Voorkant zitgedeelte omhoog/
omlaag.
5 Vooruit/achteruit.
6 Rugleuning passagiersstoel omklappen.
transpondersleutel en Elektrisch bedienbare bestuurdersstoel*
In alle transpondersleutels kunnen stoelinstellingen voor verschillende bestuurders worden
opgeslagen.
De functie moet worden geactiveerd in het
menusysteem MY CAR onder Installatie ->
Instellingen van de auto -> Autosleutelgeheugen.
Ga als volgt te werk:
• Stoel naar wens instellen.
• Auto zoals gebruikelijk vergrendelen door
de vergrendelknop op de transpondersleutel in te drukken. Daarmee ligt de stoelpositie opgeslagen in het geheugen van de
transpondersleutelA.
• Auto ontgrendelen (door op de ontgrendelknop op dezelfde transpondersleutel
te drukken) en bestuurdersportier openen.
De bestuurdersstoel neemt automatisch
de positie in die in het geheugen van de
transpondersleutel is opgeslagen (als de
stand van de stoel na vergrendeling van de
auto werd gewijzigd).
A.
Deze instelling is niet van invloed op de instellingen die zijn
opgeslagen met de geheugenfunctie* voor de elektrisch
bedienbare stoel*. Zie het instructieboekje voor meer
informatie.
ELEKTRONISCHE Klimaatregeling, ECC*
AUTOMATISCHE REGELING
In de stand AUTO regelt het ECC-systeem automatisch alle functies voor een groter bedieningsgemak en optimale luchtkwaliteit.
1 Eraan draaien voor onafhankelijke temperatuurinstelling links/rechts in de passagiersruimte. De gekozen temperatuur staat op
het display.
8 Indrukken om de gekozen temperatuur en
de overige functies automatisch te laten
regelen.
HANDMATIGE REGELING
2 Elektrische verwarming linker/rechter stoel.
3 Max. ontwaseming. Alle lucht op maximale
snelheid naar de voorruit en zijruiten.
4 Eraan draaien om ventilatorsnelheid te
wijzigen.
5 Luchtverdeling.
6 Elektrische verwarming achterruit en buitenspiegels Aan/Uit.
7 Recirculatie.
9 AC – Airconditioning Aan/Uit. Voor koeling
interieur en ontwaseming ruiten.
Opbergmogelijkheden, 12V-aansluitingen & AUX/USB*
De 12V-aansluitingen in de passagiersruimte
werken in sleutelstand I of II. De 12V-aansluiting*
in de kofferbak is altijd actief.
Met de AUX/USB*-aansluiting is het mogelijk
om muziek op bijvoorbeeld een mp3-speler te
beluisteren via het audiosysteem van de auto.
belangrijk
Bij gebruik van de 12V-aansluiting in de
kofferbak met de motor afgezet kan de accu
uitgeput raken.
DRIVe*
Bij DRIVe wordt een programma geactiveerd dat u helpt om het brandstofverbruik en de
uitlaatgasemissie te beperken.
Start/Stop kan ervoor zorgen dat de motor bij stilstaand verkeer automatisch wordt afgezet/gestart.
DRIVe is desgewenst uit te schakelen. Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de knop.
Sommige modellen zijn voorzien van de volgende knop:
BOORDCOMPUTER EN DAGTELLER
1 Laag brandstofpeil. Bij een brandend
lampje zo spoedig mogelijk tanken.
2 T1 & T2 – onafhankelijke dagtellers die altijd
actief zijn.
3 Brandstofmeter. De pijl van het symbool
geeft de kant aan waar de tankdop zit.
4 Display voor boordcomputer. Functie kie5
6
7
8
zen met (8).
Klok. In te stellen in het menusysteem MY
CAR of met (6).
Kort indrukken om te wisselen tussen T1 &
T2.
Lang indrukken om actuele teller te resetten.
Klok instellen: Tot aan de aanslag draaien
en vervolgens met een ‘klik’ verder draaien.
Indrukken om een melding te laten verschijnen/verdwijnen.
Eraan draaien om de boordcomputeropties
te zien.
9 Kort indrukken om de actuele boordcomputerfunctie op nul te stellen.
Lang indrukken om alle boordcomputerfuncties op nul te stellen.
N.B.
Displaymelding _ _ _ km actieradius is een
indicatie van het aantal kilometers dat u met
de resterende brandstofvoorraad kunt afleggen op basis van de eerdere rijomstandigheden.
Stuurwiel instellen
WAARSCHUWING
Het stuurwiel instellen vóórdat u gaat rijden –
nooit tijdens het rijden.
1. Blokkering opheffen.
2. Aanpassen.
Bestuurdersondersteunende systemen
City Safety™ is slechts een hulpmiddel en
ontslaat bestuurders nooit van hun plicht
de aandacht bij het verkeer op de weg te
houden en de auto op een veilige manier te
besturen.
City Safety™ en Collision Warning met Auto
Brake & Pedestrian Detection*
Deze systemen helpen de bestuurder een botsing te voorkomen in situaties waarbij wijzigingen in de afstand tot voorliggers in combinatie
met onoplettendheid tot een incident kunnen
leiden.
Het systeem is actief bij snelheden onder
50 km/h en helpt de bestuurder bij het bewaken van de afstand tot voorliggers met behulp
van een lasersensor die boven in de voorruit
gemonteerd is.
City Safety™ kan een botsing helpen voorkomen bij een snelheidsverschil kleiner dan 15
km/h tussen uw auto en de voorligger.
Bij een groter snelheidsverschil is een botsing
niet te voorkomen en richt het systeem zich op
het beperken van de snelheid waarbij de botsing
plaatsvindt. City Safety™ is erop gebouwd
om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om
onnodige ingrepen te voorkomen.
waarschuwing
U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor
dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en
voldoende afstand houdt afhankelijk van de
rijsnelheid.
Pedestrian Detection (voetgangersdetectie)
waarschuwt of remt niet bij rijsnelheden
boven 80 km/h en werkt niet in het donker of
in tunnels.
Het systeem kan geen voetgangers detecteren, die:
• slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn
• kort van stuk zijn (tot 80 cm)
• gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult.
Andere bestuurdersondersteunende systemen
Om de bestuurder te helpen en bijvoorbeeld
tijdig te remmen, voldoende afstand te houden
tot voorliggers, op voertuigen te letten die in de
zogeheten dode hoek en in dezelfde richting
rijden of een optimale positie op de weg te
houden, kan de auto zijn uitgerust met tal van
systemen:
• Adaptieve cruisecontrol (handg.)*
• Adaptieve cruisecontrol met Queue Assist
(autom.)*
• Afstandscontrole*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
Zie het hoofdstuk ‘Comfort en rijplezier’ in het
instructieboekje voor meer informatie over deze
systemen en hun beperkingen.
EBA, Emergency Brake Assist
Autoverzorging
De remkrachtverhoging bij noodstops helpt
de remkracht verhogen om op die manier de
remweg te verkorten. Het EBA-systeem wordt
geactiveerd wanneer u krachtig remt. Wanneer
EBA geactiveerd wordt, zakt het rempedaal
iets verder omlaag dan normaal.
– Rempedaal bedienen zolang dat nodig is –
de remmen worden volledig gelost, als u het
rempedaal loslaat.
Voor de lak is het beter om de auto met de
hand te wassen dan in een automatische
wasstraat. Een nieuwe laklaag is bovendien
kwetsbaarder dan een oude laag. U wordt
daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met
de hand te wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop
letten dat vuil en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
verlichtingsbediening
A
B
Grootlichtsignalen
Wisselen groot licht/dimlicht en ‘Follow
Me Home’-verlichting
Verlichting display en instrumentenpaneel
Mistlampen voorzijde
Automatisch dimlicht. Grootlichtsignalen geven is mogelijk, maar het normale
groot licht werkt niet
Stadslichten voor/achterlichten
Dimlicht. Dooft bij het afzetten van de
motor. Het is mogelijk groot licht te
voeren
Tankvulklep openen
Handmatige koplamphoogteregeling
(automatisch bij Xenon*-verlichting)
Kofferdeksel ontgrendelen
Parkeerrem
Aanzetten
- Op de handgreep drukken. Het waarschuwingslampje knippert, totdat de parkeerrem
volledig is aangezet – waarna het lampje continu
brandt.
Lossen
1. Sleutelstand 0 of I.
2. Rempedaal bedienen en voorzichtig aan knop
trekken.
Automatisch lossen
- Wegrijden. (Bij auto’s met automatische versnellingsbak dient de bestuurder de veiligheidsgordel te dragen.)
TP 15007 (Dutch). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000–2012 Volvo Car Corporation.
Mistachterlicht (alleen bestuurderszijde)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement