Volvo S90 2018 Volvo On Call

Volvo S90 2018 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem . Voor
een correcte werking van het systeem is een actief abonnement vereist.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
2
Volvo On Call*
4
Aan de slag met Volvo On Call*
5
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
5
Hulp via Volvo On Call*
6
Automatische ongevalsmelding Volvo
On Call*
6
Acute hulp via Volvo On Call*
7
Wegenhulp met Volvo On Call*
9
Externe ontgrendeling en vergrendeling via Volvo On Call*
9
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
11
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*
11
Op afstand bediende startblokkering
met Volvo On Call*
12
Helpdesk via Volvo On Call*
13
Volvo On Call*-markten
13
Volvo On Call*-diensten per markt
14
Beschikbaarheid Volvo On Call*
15
Volvo On Call* in het buitenland
15
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
16
Pincode voor Volvo On Call*
19
Van eigenaar wisselen bij een auto
met Volvo On Call*
19
Reservebatterij voor Volvo On Call*
20
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
20
Volvo On Call*
Volvo On Call biedt een directe verbinding met
de auto, extra comfort en dag en nacht toegang
tot hulp.
De functies zijn beschikbaar via de Volvo On
Call-app1 en via de ON CALL- en SOS-knoppen
aan het plafond van de auto:
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De ON CALL-knop is te gebruiken voor alle
andere diensten2 met inbegrip van wegenhulp.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
(p. 20)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 15)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
Volvo On Call-systeem
Het is bijv. mogelijk om rechtstreeks via de Volvo
On Call-app op een telefoon de auto te vergrendelen en ontgrendelen of het brandstofpeil te
controleren. In een acute noodsituatie kunt u
hulpdiensten laten uitrukken en bij minder acute
problemen, zoals een lekke band, kunt u wegenhulp inroepen.
1
2
4
Volvo On Call is gekoppeld aan het beveiligingsen alarmsysteem van de auto en aan de overige
autosystemen, zoals de vergrendelingen en de
klimaatregeling. De auto is voorzien van een
geïntegreerde modem voor communicatie met de
Volvo On Call-helpdesk en de Volvo On Call-app.
Voor het bepalen van de autopositie wordt
gebruikgemaakt van GNSS (Global Navigation
Satellite System).
Helpdesk
Maak om contact op te nemen met de Volvo On
Call-helpdesk gebruik van de ON CALL-knop in
de auto of van de Volvo On Call-app. U kunt
tevens bellen met de Volvo On Call-helpdesk.
De appfuncties verschillen per markt.
De diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
Aan de slag met Volvo On Call*
Dit artikel beschrijft wat nodig is om aan de slag
te kunnen met Volvo On Call.
Volvo On Call activeren
Bij het ophalen van de auto activeert de dealer
het Volvo On Call-systeem en ontvangt u een
automatisch gegenereerde pincode voor Volvo
On Call. Met deze pincode die als beveiliging
dient en te vergelijken is met een transpondersleutel, kunt u zich identificeren als eigenaar van
uw Volvo (of als een ander bevoegd persoon
zoals een partner).
Volvo On Call-abonnement
Er moet een geldig Volvo On Call-abonnement
aan de auto zijn gekoppeld
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat het abonnement in. Het
abonnement heeft afhankelijk van de markt een
bepaalde geldigheidsduur die te verlengen is.
Neem voor hulp contact op met een Volvo-dealer.
N.B.
De automatische ongevalsmelding en de
SOS-knop werken ook zonder abonnement.
Volvo ID en Volvo On Call-app koppelen
aan de auto
Volvo On Call-app aan de auto worden gekoppeld.
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
Aankoop van een tweedehands auto
met Volvo On Call
Volvo On Call-gebruikers hebben altijd een
directe verbinding met hun auto via de Volvo On
Call-app.
Zo is te zien of gloeilampen moeten worden vervangen en of er olie of koelvloeistof moet worden
bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen
en ontgrendelen, het brandstofpeil te controleren
en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook
de preconditioning3 is in te stellen via het parkeerklimaat van de auto.
Bij aankoop van een tweedehands Volvo met
Volvo On Call is het voor een goede werking van
de dienst belangrijk dat u de gegevens van de
vorige eigenaar verwijdert en vervangt door uw
eigen gegevens. Bezoek voor hulp een Volvodealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Van eigenaar wisselen bij een auto met
Volvo On Call* (p. 19)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
De Volvo On Call-app wordt voortdurend bijgewerkt. Actuele informatie over de beschikbare
functies voor de verschillende automodellen is te
vinden op support.volvocars.com.
De Volvo On Call-app is beschikbaar voor iOS,
Android en Windows Mobile. Download deze app
gratis via Apple App Store, Google Play of Windows Phone Store.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Hulp via Volvo On Call* (p. 6)
Om Volvo On Call te gebruiken is een Volvo ID
vereist. Na aanmaak van een Volvo ID moet de
* Optie/accessoire.
5
Hulp via Volvo On Call*
Volvo On Call kan extra zekerheid en hulp bieden bij bijvoorbeeld een lekke band, motorpech
of een ongeluk.
Volvo On Call biedt niet alleen extra comfort en
bedieningsmogelijkheden via de app maar tevens
tal van hulpdiensten via de SOS- en ON CALLknoppen aan het plafond, zoals acute hulp bij een
ongeluk, een waarschuwing voor diefstal, wegenhulp en externe ontgrendeling.
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
1.
De auto stuurt automatisch een melding,
plus de positie van de auto, naar de Volvo On
Call-helpdesk.
2.
De Volvo On Call-helpdesk neemt vervolgens
telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
3.
De Volvo On Call-helpdesk neemt daarna
contact op met de benodigde hulpdiensten
(politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en
dergelijke).
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
3 Bij auto's zonder standverwarming is geen interieurverwarming
4 Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
6
Volvo On Call Helpdesk4
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
helpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Bij een botsing kan de auto een automatische
ongevalsmelding sturen naar de Volvo On Callhelpdesk of de dichtstbijzijnde alarmcentrale, die
vervolgens de vereiste hulpdiensten sturen.
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gestuurd naar de Volvo On Call-helpdesk.
Daarbij gebeurt het volgende:
Gerelateerde informatie
•
Automatische ongevalsmelding
Volvo On Call*
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Call-
mogelijk, maar alleen ventilatie.
* Optie/accessoire.
Dichtstbijzijnde alarmcentrale5
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er direct een automatisch signaal gestuurd naar de dichtstbijzijnde
alarmcentrale. Daarbij gebeurt het volgende:
1.
2.
De alarmcentrale neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het ongeval
en te bepalen welke hulp er moet worden
geboden.
•
•
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Acute hulp via Volvo On Call*
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
Druk op de SOS-knop om contact op te nemen
met de Volvo On Call-helpdesk of, in een noodsituatie, met de dichtstbijzijnde alarmcentrale.
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 15)
De alarmcentrale stuurt daarna de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem een telefonische verbinding tot stand te brengen met de Volvo On
Call-helpdesk van het desbetreffende land. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer in
het gebied waar u zich op dat moment bevindt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
5 Geldt
voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
7
||
Volvo On Call Helpdesk6
N.B.
Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u
de Volvo On Call-helpdesk handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden
ingedrukt te houden. De Volvo On Call-helpdesk
wordt dan gewaarschuwd, ontvangt informatie
over de positie van de auto en probeert vervolgens telefonisch contact te maken met de
bestuurder om in overleg te bepalen welke hulp
er moet worden geboden.
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Callhelpdesk de vereiste hulpdiensten (politie, ambulance, takelwagen en dergelijke). Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Dichtstbijzijnde alarmcentrale7
Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u
de dichtstbijzijnde alarmcentrale handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens
2 seconden ingedrukt te houden. Via telefonisch
contact wordt bepaald welke hulpdiensten (politie, ambulance, berging et cetera) benodigd zijn,
waarna de hulpdiensten worden gestuurd.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De ON CALL-knop is te gebruiken voor alle
andere diensten8 met inbegrip van wegenhulp.
8
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 15)
Alarmnummer
Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem een telefonische verbinding tot stand te brengen met de Volvo On
Call-helpdesk van het desbetreffende land. Als
dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan
direct doorverbonden met het alarmnummer in
het gebied waar u zich op dat moment bevindt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
6 Geldt voor Volvo On Call-markten
7 Geldt voor Volvo On Call-markten
8 De diensten variëren per markt.
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
van het type A
van het type B
* Optie/accessoire.
Wegenhulp met Volvo On Call*
Bij een lekke band, lege tank of een ontladen
accu is hulp in te roepen via de ON CALL-knop
of de Volvo On Call-app.
Als u de ON CALL-knop aan het plafond minstens 2 seconden ingedrukt houdt, wordt een
telefonische verbinding gemaakt tussen de Volvo
On Call-helpdesk en u. Dit om te overleggen
welke hulp er moet worden geboden.
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en
vergrendeling via Volvo On Call*
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
De auto is op afstand te ontgrendelen met hulp
van de Volvo On Call-helpdesk. De auto is ook
extern te vergrendelen en te ontgrendelen via de
Volvo On Call-app.
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 15)
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De ON CALL-knop is te gebruiken voor alle
andere diensten9 met inbegrip van wegenhulp.
Voor de dienst wegenhulp is mogelijk een apart
abonnement vereist.
Gerelateerde informatie
•
•
•
9
Volvo On Call* (p. 4)
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
De diensten variëren per markt.
}}
* Optie/accessoire.
9
||
Externe ontgrendeling via Volvo On
Call-helpdesk10
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of
zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5 dagen
contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk
om na verificatie aan de hand van de pincode de
auto op afstand te ontgrendelen. De Volvo On
Call-helpdesk ontgrendelt de auto na overleg met
de eigenaar.
1.
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk via de Volvo On Call-app (of neem telefonisch contact op).
2.
Wanneer de Volvo On Call-helpdesk aan de
hand van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg
een ontgrendelingssignaal naar de auto
gestuurd.
3.
Druk voor ontgrendeling van de auto lichtjes
tegen het met rubber beklede drukplaatje
onder aan de koffer-/achterklepgreep.
> Vervolgens zijn alle portieren op de normale manier te openen.
N.B.
Als u het met rubber beklede drukplaatje op
de kofferklep/achterklep niet indrukt binnen
de tijd die de Volvo On Call-helpdesk heeft
ingesteld, wordt de auto opnieuw vergrendeld.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, gelden er mogelijk beperkingen
voor de ontgrendeling op afstand als gevolg
van een slechte ontvangst.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Vergrendelen/ontgrendelen via de app
De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto tot vijf dagen na vergrendeling op afstand vergrendelen of ontgrendelen. Om veiligheidsredenen hebt u het wachtwoord nodig voor uw Volvo ID, wanneer u de auto
ontgrendelt via de Volvo On Call-app.
10
10
Geldt voor Volvo On Call-markten van het type A.
* Optie/accessoire.
Diefstalwaarschuwing met Volvo On
Call*
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*12
Wanneer het alarm van de auto afgaat, wordt er
een push-bericht gestuurd naar de Volvo On
Call-app en een sms naar het telefoonnummer
dat bij uw dealer geregistreerd staat.
Als het alarm niet binnen korte tijd wordt uitgeschakeld, wordt automatisch een Volvo On Callhelpdeskmedewerker gewaarschuwd11. De
medewerker probeert de eigenaar telefonisch te
bereiken. Als blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de auto, is het mogelijk over te
gaan tot opsporing van de auto.
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
Wanneer het vermoeden bestaat dat de auto is
gestolen, kunt u voor opsporing van de auto
contact opnemen met de Volvo On Call-helpdesk via de Volvo On Call-app of per telefoon.
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of
een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van
de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de
Volvo On Call-helpdesk in overleg ertoe besluiten
om de auto op te sporen. De Volvo On Call-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan
de hand daarvan de juiste positie van de auto te
kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of
een andere instantie gewaarschuwd.
Als het alarm via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld, wordt de dienst geannuleerd.
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
•
•
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
11
12
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
•
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
11
•
•
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
Op afstand bediende
startblokkering13 met Volvo On Call*
•
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
Bij diefstal van de auto is op afstand een startblokkering te activeren.
Bij diefstal van de auto kunt u contact opnemen
met de Volvo On Call-helpdesk (telefonisch of via
de Volvo On Call-app) of met de politie.
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
N.B.
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Volvo On Call* in het buitenland (p. 15)
Na contact met de instanties deactiveert de
Volvo On Call-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de Volvo On
Call-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De Volvo On
Call-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
•
•
13
12
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Geldt voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type A.
* Optie/accessoire.
Helpdesk via Volvo On Call*14
Volvo On Call*-markten
Druk op de ON CALL-knop om antwoorden te
krijgen op algemene vragen.
Als u vragen hebt over het gebruik van de auto
kunt u op de ON CALL-knop drukken om in contact te komen met de Volvo On Call-helpdesk. De
helpdesk is dag en nacht bereikbaar.
Hier volgt een lijst met de markten met Volvo On
Call. Afhankelijk van het marktype zijn niet alle
diensten beschikbaar. Uit de beschrijving van de
afzonderlijke diensten blijkt welke diensten er
per markt beschikbaar zijn.
Markt
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Automatische ongevalsmelding Volvo On
Call* (p. 6)
Albanië
Acute hulp via Volvo On Call* (p. 7)
België
Wegenhulp met Volvo On Call* (p. 9)
Bosnië en Herzegovina
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
Brazilië
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 11)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 12)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Markt
Israël
Italië
X
Canada
X
A
B
Kazachstan (vanaf 2018)
X
China
X
X
X
X
Kroatië
X
Letland
X
X
X
Litouwen
X
Luxemburg
Estland
X
X
X
Kosovo
Cyprus
X
B
X
Marktype
X
Macedonië
X
Malta
X
Finland
X
Moldavië
X
Frankrijk
X
Montenegro
X
Griekenland
Ierland (vanaf 2018)
IJsland
14
A
Bulgarije
Denemarken
Marktype
X
X
X
Nederland
X
Noorwegen
X
Polen
X
Geldt niet voor bepaalde Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
13
||
Markt
Marktype
A
Portugal
X
Roemenië
Rusland
X
X
Duitsland
X
Zwitserland
X
Volvo On Call*-diensten per markt
Volvo On Call is in steeds meer landen beschikbaar. Kijk voor de nieuwste informatie over de
landen waar Volvo On Call beschikbaar is op
support.volvocars.com of neem contact op met
een Volvo-dealer.
Hier volgt een presentatie van de Volvo On Calldiensten die op de verschillende marktypen
beschikbaar zijn.
Diensten
Marktype
Gerelateerde informatie
X
Tsjechië
Servië
X
Slowakije
X
Slovenië
X
•
•
A
B
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call-app
X
X
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Automatische ongevalsmelding
X
X
Alarmdienst in noodsituaties
X
X
Wegenhulp
X
X
Externe ontgrendeling
X
XA
Externe vergrendeling
X
X
Diefstalmelding
X
XA
Spanje
X
Groot-Brittannië
X
Opsporing van gestolen auto
X
Zweden
X
Externe deactivering startblokkering
XB
Helpdesk
X
Turkije
Wit-Rusland
X
XC
X
Oekraïne
14
B
Nieuwste informatie
X
Hongarije
X
VS
X
Oostenrijk
X
A
B
C
Alleen via de Volvo On Call-app
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type A
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het type B
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
* Optie/accessoire.
Beschikbaarheid Volvo On Call*
Volvo On Call* in het buitenland
Nadat de transpondersleutel uit de auto is genomen, zijn de Volvo On Call-functies nog enige
tijd beschikbaar.
Bij uitname van de transpondersleutel blijven de
functies gedurende 5 dagen permanent beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende dagen
eenmaal per uur. Na in totaal 22 dagen staat het
systeem uit, totdat u de auto opnieuw start15.
De beschikbare Volvo On Call-diensten kunnen
variëren bij buitenlandse ritten.
Wanneer u op de SOS-knop drukt, komt u altijd
in contact met de Volvo On Call-helpdesk van het
land waar u zich op dat moment bevindt. Als er in
dat land geen Volvo On Call-helpdesk bestaat,
wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde
alarmcentrale.
WAARSCHUWING
De diensten werken alleen in gebieden waar
de auto dekking heeft en op de markten waar
de diensten beschikbaar zijn.
Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
15
Volvo On Call* (p. 4)
Reservebatterij voor Volvo On Call* (p. 20)
Wanneer u op de ON CALL-knop drukt, komt u
altijd in contact met de Volvo On Call-helpdesk in
eigen land.
In landen zonder roamingovereenkomst zijn echter geen van de Volvo On Call-diensten beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact op met een
Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 15)
De beschikbaarheid van de functies kan variëren.
* Optie/accessoire.
15
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
16
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Albanië
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnië en Herzegovina
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Bulgarije
+359 29 11 46
+359 29 11 46
Cyprus
+357 77 77 24 33
+357 77 77 24 33
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estland
800 77 77
+372 602 23 65
Finland
09 37 47 73 10
+358 937 47 73 10
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Griekenland
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
IJsland
+3545157000
+3545157000
Israël
+972773601417
+972773601417
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kosovo
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Kroatië
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Letland
800 07077
+371 66100821
* Optie/accessoire.
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Litouwen
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonië
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavië
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516 26 98 40
+38516 26 98 40
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Roemenië
313200200
+36 14584447
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Servië
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Slowakije
+42 1258252186
+42 1258252186
Slovenië
+385 16 26 98 40
+385 16 26 98 40
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
}}
17
||
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Tsjechië
+420800050296
+420296787297
Turkije
444 4 858
+90 212 356 13 17
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Wit-Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Oekraïne
0800 303555
+380 444950078
Hongarije
06-80-200-269
+36-1-345-1775
VS
855 399 4691
+1 855 399 4691
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Gerelateerde informatie
•
•
18
Volvo On Call* (p. 4)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 15)
* Optie/accessoire.
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt om veiligheidsredenen
gebruikt om te bepalen of een persoon bevoegd
is om Volvo On Call-diensten in een bepaalde
auto uit te voeren.
De viercijferige pincode die de eigenaar van de
auto ontvangt, wanneer de dealer het abonnement activeert, dient om te controleren of iemand
gebruik mag maken van bepaalde Volvo On Calldiensten, zoals externe ontgrendeling door de
Volvo On Call-helpdesk16 of de aanmaak van een
account voor de Volvo On Call-app.
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte auto
met Volvo On Call) dan neemt u contact op met:
•
•
een dealer of
Call-helpdesk16
de Volvo On
via de ON
CALL-knop, de Volvo On Call-app of telefonisch.
De eigenaar van de auto krijgt de nieuwe code
toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Als er tien keer achter elkaar een onjuiste pincode wordt aangegeven, wordt het account vergrendeld. Om de app in dat geval weer te kunnen
gebruiken, moet u eerst een nieuwe pincode kie16
zen en een nieuwe account voor de app aanmaken op dezelfde manier als bij aanmaak van de
eerdere account.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Van eigenaar wisselen bij een auto
met Volvo On Call*
Bij het wisselen van eigenaar is het belangrijk
om de Volvo On Call-dienst af te sluiten.
Volvo On Call* (p. 4)
De Volvo On Call-dienst afsluiten
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de -dienst af te sluiten. De
dealer beëindigt het abonnement en wist eventuele rijlogboeken. De dienst is ook te beëindigen
via de Volvo On Call-app.
Externe ontgrendeling en vergrendeling via
Volvo On Call* (p. 9)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
•
Van eigenaar wisselen bij een auto met
Volvo On Call* (p. 19)
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen en gebruikersgegevens in
de auto te resetten naar de oorspronkelijke
fabrieksinstelling. Dit is mogelijk via het instellingsmenu op het middendisplay.
De Volvo On Call-dienst starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met Volvo On
Call:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
Volvo-dealer om de resterende duur van het
abonnement over te laten schrijven op de nieuwe
eigenaar. Om ervoor te zorgen dat Volvo On Call
naar behoren werkt en te voorkomen dat de oude
eigenaar gebruik kan maken van de Volvo On
Call-diensten is het belangrijk dat de contactgegevens worden bijgewerkt. De nieuwe eigenaar
ontvangt een persoonlijke pincode bestaande uit
vier cijfers om zich te kunnen identificeren als
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het type B.
}}
* Optie/accessoire.
19
||
eigenaar (of andere bevoegde) en gebruik te
kunnen maken van bepaalde diensten.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 5)
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 19)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 16)
Reservebatterij voor Volvo On Call*
Als de auto zonder stroom komt te zitten, neemt
de reservebatterij voor Volvo On Call het over
van de hoofdaccu.
De reservebatterij heeft een beperkte levensduur.
Wanneer de batterij onderhoud vergt of moet
worden vervangen, verschijnt de melding Volvo
On Call Service vereist op het bestuurdersdisplay.
Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als de melding niet verdwijnt.
Gerelateerde informatie
•
20
Volvo On Call* (p. 4)
Persoonsgegevens en Volvo On
Call*
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call-dienst.
De nationale verkoopbedrijven van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Car Corporation zijn
verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens in het kader van de dienst. Alle verwerking vindt plaats in overeenstemming met de
goede praktijk en de geldende wetgeving ten
aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Land
Verkoopbedrijf
België
Volvo Car Belux
Denemarken
Volvo Car Denmark A/S
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrijk
Volvo Car France
Griekenland
Volvo Car Hellas
Italië
Volvo Car Italia S.p.A.
Nederland
Volvo Cars Nederland B.V.
Noorwegen
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
* Optie/accessoire.
Land
Verkoopbedrijf
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
Zwitserland
Volvo Car Switzerland AG
Spanje
Volvo Car España S.L.U.
Zweden
Volvo Car Sweden AB
Tsjechië
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turkije
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Duitsland
Volvo Car Germany GmbH
Wit-Rusland
Volvo Car Russia
Hongarije
Volvo Autó Hungária Kft.
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en buiten de EU/EER om de dienst te kunnen verlenen
en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De behandelde persoonsgegevens als het gaat
om Volvo On Call bestaan in essentie uit de volgende drie categorieën.
•
•
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt
bij activering van Volvo On Call en andere
vormen van contact met Volvo, zoals naam,
adres, telefoonnummer, type en duur van de
dienst.
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van Volvo On Call valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat de dienst
wordt aangeroepen, het type dienst, of er airbags en/of gordelspanners zijn geactiveerd,
de actuele hoeveelheid brandstof, de actuele
temperatuur in en om de auto, of portieren/
deksels/kleppen en ruiten vergrendeld of
ontgrendeld zijn en de zes laatst bekende
locaties van de auto.
Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden, de
helpdesk die de gewenste hulpdienst bood
en de aantekeningen die de desbetreffende
helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht van
Volvo en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor de te
verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan
contracten die hen verplichten vertrouwelijk om
te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de
wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de Volvo On Call-dienst
vereiste persoonsgegevens blijven ten minste
voor de contractsduur geregistreerd en daarna
net zolang als nodig is voor Volvo om te voldoen
aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband met
gebeurtenissen die binnen het bestek van Volvo
On Call vallen, worden uiterlijk drie maanden
nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in de
verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van
de persoonsgegevens contact op met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage
dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend
door de eiser te worden ingediend en bovendien
naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt
het verzoek aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker te
kennen akkoord te gaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de Volvo On
Call-dienst.
Gerelateerde informatie
•
Volvo On Call* (p. 4)
* Optie/accessoire.
21
TP 25399 (Dutch), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement