Volvo | V40 | Volvo On Call | Volvo V40 2019 Volvo On Call

Volvo V40 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijft de functionaliteit in het systeem Volvo On Call.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* Beschikbaarheid
15
Overzicht van Volvo On Call*
5
Volvo On Call* in het buitenland
16
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
17
Pincode voor Volvo On Call*
20
Kopen of verkopen van auto met
Volvo On Call*.
20
Aan de slag met Volvo On Call*
5
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
6
Hulp bij Volvo On Call*
6
Automatische ongevalsmelding met
Volvo On Call*
6
Noodhulp met Volvo On Call*.
8
Pechhulp onderweg met Volvo On Call*
9
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling op afstand met Volvo On
Call*
9
Diefstalwaarschuwing met Volvo On
Call*
10
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*
11
Op afstand bediende startblokkering
met Volvo On Call*
11
Customer support via Volvo On Call*
12
Bestemmingen versturen naar het
navigatiesysteem van de auto via de
Volvo On Call* -helpdesk
12
Volvo On Call*-markten
13
Volvo On Call*-diensten per markt
14
Menu-opties van Volvo On Call*
15
Volvo On Call*-meldingen op display
15
Reserveaccu voor Volvo On Call*
21
Persoonsgegevens en Volvo On Call*
21
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call zorgt voor rechtstreeks contact
met de auto, extra comfort en hulp - 24 uur per
dag.
Zo kan bijvoorbeeld de auto worden vergrendeld
of ontgrendeld of kan het brandstofpeil rechtstreeks op de telefoon worden gecontroleerd via
de Volvo On Call-app. Bij een ongeluk kan noodhulp, zoals bijvoorbeeld een ambulance en politie,
naar de auto worden gestuurd en bij minder
acute problemen, zoals een lekke band, kan de
pechhulp onderweg worden ingeschakeld.
De functies zijn beschikbaar via de Volvo On Callapp1 en de ON CALL- en SOS-knop in het plafond van de auto.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten2
met inbegrip van pechhulp onderweg.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Hulp bij Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Het Volvo On Call-systeem
Ook kan in het menuscherm MY CAR worden
gedrukt op OK/MENU en worden gekozen voor
Instellingen Volvo On Call SOS of On
Call.
Volvo On Call is gekoppeld aan het veiligheidsen alarmsysteem van de auto en aan de overige
systemen van de auto, zoals sloten en klimaatregeling. De auto is voorzien van een geïntegreerde
modem voor communicatie met de helpdesk van
Volvo On Call en de Volvo On Call-app. GNSS
(Global Navigation Satellite System) wordt
gebruikt om de autopositie te bepalen.
Een geactiveerde dienst is binnen 10 seconden
te annuleren door op de EXIT-knop te drukken.
Neem contact op met de -helpdesk
1
2
4
N.B.
Maak om contact op te nemen met de Volvo On
Call-helpdesk gebruik van de ON CALL-knop in
de auto of van de Volvo On Call-app. U kunt
tevens bellen met de Volvo On Call-helpdesk.
De app-functies variëren per markt.
De diensten variëren per markt.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Overzicht van Volvo On Call*
Aan de slag met Volvo On Call*
Overzicht van knoppen en displayweergaven.
Het uiterlijk en de plaats kunnen per automodel
variëren.
Om aan de slag te kunnen met Volvo On Call is
het volgende nodig.
Activering van Volvo On Call
Als de auto wordt opgehaald, activeert de dealer
het Volvo On Call-systeem en krijgt de eigenaar
een automatisch aangemaakte pincode voor
Volvo On Call. De pincode wordt om veiligheidsredenen gebruikt om de eigenaar van de auto te
identificeren (of een andere goedgekeurde persoon, zoals een gezinslid) en werkt als een autosleutel.
Volvo ID moet de Volvo On Call-app worden
gekoppeld aan de auto.
Koop van gebruikte auto met Volvo On
Call
Bij het kopen van een gebruikte Volvo met Volvo
On Call is het belangrijk om gegevens te wissen
van de vorige eigenaar en eigen gegevens toe te
voegen, zodat de dienst kan functioneren. Ga
voor hulp naar een Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call-abonnement
De auto moet een geldig Volvo On Call-abonnement hebben.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
•
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Kopen of verkopen van auto met Volvo On
Call*. (p. 20)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 20)
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat het abonnement in. Het
abonnement heeft afhankelijk van de markt een
bepaalde geldigheidsduur. Neem voor hulp contact op met een Volvo-dealer.
N.B.
De automatische ongevalsmelding en de
SOS-knop werken ook zonder abonnement.
Volvo ID en aansluiting van de Volvo On
Call-app op de auto
Om gebruik te maken van Volvo On Call hebt u
een Volvo ID nodig. Na het aanmaken van een
* Optie/accessoire.
5
VOLVO ON CALL
Comfort en controle met de Volvo
On Call-app
Volvo On Call-gebruikers hebben altijd rechtstreeks contact met hun auto via de Volvo On
Call-app.
Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken of lampen
moeten worden vervangen of sproeiervloeistof
moet worden bijgevuld. Ook kan de auto worden
vergrendeld en ontgrendeld, kan het brandstofpeil worden gecontroleerd en kan gekeken worden waar het dichtstbijzijnde tankstation is. Verwarming met de standverwarming kan worden
ingesteld en gestart en met de functie afstandsstart van auto (ERS3) kan de preconditioning
worden gestart.
De Volvo On Call-app wordt voortdurend geüpdatet. Actuele informatie over beschikbare functies
voor verschillende automodellen is te vinden op
support.volvocars.com.
Volvo On Call kan zorgen voor extra zekerheid
en hulp bij bijvoorbeeld een lekke band, een
motor die uitvalt of een ongeluk.
Volvo On Call biedt niet alleen extra comfort en
controle via de app, maar ook een aantal hulpdiensten via de SOS- en ON CALL-knop in het
plafond, zoals noodhulp bij een ongeluk, diefstalwaarschuwing, pechhulp onderweg en ontgrendeling op afstand.
•
•
•
Noodhulp met Volvo On Call*. (p. 8)
Pechhulp onderweg met Volvo On Call*
(p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 10)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
3
Als er sprake is van een aanrijding kan de auto
dit automatisch doorgeven aan de Volvo On
Call-helpdesk of de dichtstbijzijnde alarmcentrale, die noodhulp kan sturen.
Automatische ongevalsmelding met Volvo On
Call* (p. 6)
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
Volvo On Call* (p. 4)
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
Automatische ongevalsmelding met
Volvo On Call*
Gerelateerde informatie
•
De Volvo On Call-app is beschikbaar voor iOS,
Android en Windows Mobile. De app kunt u gratis
downloaden in Apple Appstore, Google Play of
Windows Phone Store.
6
Hulp bij Volvo On Call*
Hulp bij Volvo On Call* (p. 6)
Engine Remote Start is beschikbaar op bepaalde markten en modellen.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call Helpdesk4
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gestuurd naar de Volvo On Call-helpdesk.
Het volgende gebeurt:
1.
Er wordt automatisch een melding, inclusief
de positie van de auto, verzonden van de
auto naar de Volvo On Call-helpdesk.
2.
De Volvo On Call-helpdesk neemt vervolgens
telefonisch contact met u op om zo meer
informatie te krijgen over de ernst van het
ongeval en te bepalen welke hulp er moet
worden geboden.
3.
De Volvo On Call-helpdesk neemt daarna
contact op met de benodigde hulpdiensten
(politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en
dergelijke).
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Callhelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Dichtstbijzijnde alarmcentrale5
Bij triggering van een van de veiligheidssystemen
van de auto, zoals bij een ongeluk waarbij het
activeringsniveau voor de gordelspanners of airbags wordt bereikt, wordt er automatisch recht4 Geldt
5 Geldt
streeks een signaal verstuurd naar de dichtstbijzijnde alarmcentrale. Het volgende gebeurt:
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 10)
1.
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
2.
De alarmcentrale neemt mondeling contact
op met de bestuurder van de auto om zo
meer informatie te krijgen over de ernst van
het ongeval en te bepalen welke hulp er
moet worden geboden.
De alarmcentrale stuurt de benodigde hulpdiensten (politie, ambulance, bergingsbedrijf
en dergelijke).
Alarmnummer
Als de ongevalsmelding wordt geactiveerd, probeert het systeem contact te maken met de
Volvo On Call-helpdesk voor het betreffende
land. Als dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan direct doorverbonden met het alarmnummer in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Noodhulp met Volvo On Call*. (p. 8)
Pechhulp onderweg met Volvo On Call*
(p. 9)
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
voor Volvo On Call-markten van het A-type.
voor Volvo On Call-markten van het B-type.
* Optie/accessoire.
7
VOLVO ON CALL
Noodhulp met Volvo On Call*.
Alarmnummer
Druk op de SOS-knop om contact te maken met
de Volvo On Call-helpdesk of de dichtstbijzijnde
alarmcentrale in een noodsituatie.
Als de ongevalsmelding wordt geactiveerd, probeert het systeem contact te maken met de
Volvo On Call-helpdesk voor het betreffende
land. Als dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan direct doorverbonden met het alarmnummer in het gebied waar u zich op dat moment
bevindt.
Volvo On Call Helpdesk6
Om hulp in te roepen bij ziekte of bij dreiging van
buitenaf voor de auto of passagiers kan de Volvo
On Call-helpdesk handmatig worden gealarmeerd door de SOS-knop minimaal 2 seconden
lang in te drukken. De Volvo On Call-helpdesk
krijgt een melding, bepaalt de positie van de auto
en probeert mondeling contact te maken met de
bestuurder om te kijken welke hulp er nodig is.
N.B.
•
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 10)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
Als er geen mondeling contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt de Volvo On Call-helpdesk de vereiste hulpdiensten (politie, ambulance, bergingsbedrijf enz.). Die bepalen dan op
hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten8
met inbegrip van pechhulp onderweg.
Dichtstbijzijnde alarmcentrale7
Om hulp in te roepen bij ziekte, dreiging van buitenaf voor de auto of passagiers kan de dichtstbijzijnde alarmcentrale handmatig worden gealarmeerd door de SOS-knop minimaal 2 seconden
lang in te drukken. Via mondeling contact wordt
bepaald welke hulp er nodig is (politie, ambulance, bergingsbedrijf enz.) en worden de benodigde hulpdiensten naar de auto gestuurd.
6 Geldt voor Volvo On Call-markten
7 Geldt voor Volvo On Call-markten
8 De diensten variëren per markt.
8
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Automatische ongevalsmelding met Volvo On
Call* (p. 6)
Pechhulp onderweg met Volvo On Call*
(p. 9)
van het A-type.
van het B-type.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Pechhulp onderweg met Volvo On
Call*
Bij bijvoorbeeld een lekke band, als de brandstof
op is of als de accu leeg is, kunt u hulp inroepen
met de ON CALL-knop of de Volvo On Call-app.
Als de ON CALL-knop in het plafond minimaal
2 seconden wordt ingedrukt, wordt er mondeling
contact gemaakt tussen de Volvo On Call-helpdesk en de bestuurder. Er kan dan worden afgesproken welke soort hulp er nodig is.
N.B.
Gebruik de SOS-knop uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties.
De Volvo On Call-app en de ON CALL-knop
zijn te gebruiken voor alle andere diensten9
met inbegrip van pechhulp onderweg.
Voor de dienst Pechhulp onderweg is mogelijk
een apart abonnement vereist.
9 De diensten variëren per markt.
10 Geldt voor Volvo On Call-markten
Gerelateerde informatie
•
Automatische ongevalsmelding met Volvo On
Call* (p. 6)
•
•
Noodhulp met Volvo On Call*. (p. 8)
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
•
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 10)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
•
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Ontgrendeling op afstand en
vergrendeling op afstand met Volvo
On Call*
De auto kan op afstand worden ontgrendeld via
de Volvo On Call-helpdesk. Hij kan ook worden
vergrendeld en ontgrendeld via de Volvo On
Call-app.
Ontgrendelen op afstand via Volvo On
Call-helpdesk10
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of
als u zich hebt buitengesloten, kunt u binnen vijf
dagen contact opnemen met de Volvo On Callhelpdesk om na verificatie aan de hand van de
pincode de auto op afstand te ontgrendelen. De
Volvo On Call-helpdesk ontgrendelt de auto na
overleg met de eigenaar.
1.
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk via de Volvo On Call-app (of bel met
een telefoon).
2.
Wanneer de Volvo On Call-helpdesk aan de
hand van de pincode de identiteit heeft vastgesteld van de eigenaar van de auto of een
andere bevoegde persoon, wordt in overleg
een ontgrendelingssignaal naar de auto
gestuurd.
van het A-type.
}}
* Optie/accessoire.
9
VOLVO ON CALL
||
3.
Druk voor ontgrendeling van de auto lichtjes
tegen het met rubber beklede drukplaatje
onder aan de koffer-/achterklepgreep.
> Nu kunnen alle portieren normaal worden
geopend.
N.B.
Als u het met rubber beklede drukplaatje op
de kofferklep/achterklep niet indrukt binnen
de tijd die de Volvo On Call-helpdesk heeft
ingesteld, wordt de auto opnieuw vergrendeld.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, gelden er mogelijk beperkingen
voor de ontgrendeling op afstand als gevolg
van een slechte ontvangst.
Vergrendeling/ontgrendeling via de app
De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto tot vijf dagen na vergrendeling op afstand vergrendelen of ontgrendelen. Om veiligheidsredenen hebt u het wachtwoord nodig voor uw Volvo ID als u de auto ontgrendelt via de Volvo On Call-app.
11
10
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 20)
•
•
•
Automatische ongevalsmelding met Volvo On
Call* (p. 6)
Noodhulp met Volvo On Call*. (p. 8)
Pechhulp onderweg met Volvo On Call* (p. 9)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On Call*
(p. 10)
Diefstalwaarschuwing met Volvo On
Call*
Als het alarm van de auto wordt geactiveerd,
krijgt de eigenaar van de auto een melding op
het telefoonnummer dat geregistreerd is bij de
dealer en vervolgens een push-bericht in de
Volvo On Call-app.
Als het alarm niet binnen korte tijd wordt uitgeschakeld, wordt automatisch11 een medewerker
bij de Volvo On Call-helpdesk gealarmeerd. De
medewerker probeert telefonisch contact te krijgen met de eigenaar van de auto. Als blijkt dat de
auto wordt gebruikt door een onbevoegd persoon, kan een opsporing worden gestart.
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Opsporing van gestolen auto met Volvo On
Call* (p. 11)
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Als het alarm via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld, wordt de dienst geannuleerd.
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het B-type.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Opsporing van gestolen auto met
Volvo On Call*12
Als er sprake lijkt te zijn van autodiefstal kan contact worden opgenomen met de Volvo On Callhelpdesk via de Volvo On Call-app of telefonisch
om te proberen de auto te vinden.
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of
een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van
de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de
Volvo On Call-helpdesk in overleg ertoe besluiten
om de auto op te sporen. De Volvo On Call-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan
de hand daarvan de juiste positie van de auto te
kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of
een andere instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Gerelateerde informatie
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
12
•
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
Op afstand bediende
startblokkering13 met Volvo On Call*
Bij een eventuele autodiefstal kan op afstand
een startblokkering worden geactiveerd.
Als de auto is gestolen, kan de eigenaar contact
opnemen met de Volvo On Call-helpdesk (telefonisch of met de Volvo On Call-app) of met de
autoriteiten.
N.B.
Dit geldt tevens als de auto met een van de
bijbehorende sleutels is ontgrendeld en
gestolen.
Na contact met de instanties deactiveert de
Volvo On Call-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
pas weer te starten na contact met de Volvo On
Call-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De Volvo On
Call-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Gerelateerde informatie
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
•
Op afstand bediende startblokkering met
Volvo On Call* (p. 11)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het B-type.
}}
* Optie/accessoire.
11
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Hulp bij Volvo On Call* (p. 6)
Customer support via Volvo On
Call*14
Druk op de ON CALL-knop voor antwoord op
veelgestelde vragen van klanten.
Bij vragen over het gebruik van de auto kan de
ON CALL-knop worden gebruikt om contact te
maken met de Volvo On Call-helpdesk. 24 uur
per dag wordt u dan geholpen door een medewerker.
•
•
Neem contact op met de Volvo On Call-helpdesk om bestemmingen rechtstreeks naar het
navigatiesysteem van de auto15 te laten verzenden.
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Druk op de knop ON CALL in het dak van de
auto voor hulp bij het vinden van bijv. een restaurant, hotel, werkplaats, bezienswaardigheid of
andere bestemming. Een operator stuurt de
bestemming naar de auto en de bestemming kan
op het middendisplay worden toegevoegd als
deelbestemming of bestemming.
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Gerelateerde informatie
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
•
•
Gerelateerde informatie
•
•
Bestemmingen versturen naar het
navigatiesysteem van de auto via de
Volvo On Call* -helpdesk
Volvo On Call* (p. 4)
•
•
13
14
15
12
Volvo On Call* (p. 4)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Geldt voor bepaalde Volvo On Call-markten van het A-type.
Geldt niet voor bepaalde Volvo On Call-markten van het B-type.
Geldt voor bepaalde markten en auto's met Sensus Navigation*.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-markten
Markt
Hier staat een lijst met de markten waarop Volvo
On Call beschikbaar is. Afhankelijk van het
markttype zijn niet alle diensten beschikbaar.
Welke diensten er per markt beschikbaar zijn,
wordt apart behandeld. Ook is het te vinden in
de beschrijving van iedere dienst.
Markt
Israël
X
A
Roemenië
Italië
X
Rusland
X
X
Tsjechië
Kazachstan (vanaf 2018)
X
Duitsland
X
A
B
China
X
Zwitserland
X
X
Kosovo
X
Servië
X
Kroatië
X
Slowakije
X
Letland
X
Slovenië
X
Litouwen
X
Spanje
X
Groot-Brittannië
X
X
Zweden
X
Malta
X
Turkije
Moldavië
X
Wit-Rusland
X
Oekraïne
X
X
X
X
X
X
Luxemburg
Cyprus
X
Macedonië
X
Estland
X
X
X
X
X
Finland
X
Montenegro
Frankrijk
X
Nederland
X
Hongarije
Noorwegen
X
VERENIGDE STATEN
X
Polen
X
Oostenrijk
X
Portugal
X
Griekenland
Ierland (vanaf 2018)
IJsland
B
X
Bulgarije
Denemarken
B
Markttype
Canada
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
A
Markt
Markttype
Albanië
België
Markttype
X
X
X
}}
* Optie/accessoire.
13
VOLVO ON CALL
||
Meest recente informatie
Volvo On Call*-diensten per markt
Volvo On Call is op steeds meer plaatsen
beschikbaar. Voor de meest recente informatie
over waar Volvo On Call beschikbaar is, kunt u
kijken op support.volvocars.com of contact opnemen met een Volvo-dealer.
Hier kunt u zien voor welk markttype de Volvo
On Call-diensten beschikbaar zijn.
Diensten
A
B
Gerelateerde informatie
Volvo On Call* (p. 4)
X
X
•
•
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Automatische ongevalsmelding
X
X
Noodhulp in noodsituaties
X
X
Pechhulp onderweg
X
X
Ontgrendelen op afstand via helpdesk
X
Diefstalwaarschuwing via helpdesk
X
Opsporing van gestolen auto
X
Startblokkering op afstand
XA
Customer support
X
Bestemmingen versturen naar het
navigatiesysteem via de helpdesk
XA
A
B
14
Ga naar support.volvocars.com voor meer informatie over Volvo On Call-diensten en app-functies.
Volvo On Call-app
Gerelateerde informatie
•
•
Markttype
Meer informatie op de support-site van
Volvo Cars
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
XB
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het A-type
Alleen bepaalde Volvo On Call-markten van het B-type
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Menu-opties van Volvo On Call*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor het menu van het Volvo On Call-systeem.
Druk op de MY CAR-knop, druk nogmaals op MY
CAR en ga naar instellingen en het Volvo On
Call-menu:
• SOS
• On Call
• Slot blokkeren: Bepaal wanneer de SOSen de ON CALL-knop geactiveerd moeten
zijn. Bij activering van deze functie zijn de
knoppen alleen actief als de transpondersleutel in stand I of II staat of als de auto aan
staat.
Gerelateerde informatie
•
•
•
16
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-meldingen op display
(p. 15)
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Volvo On Call*-meldingen op
display
Volvo On Call laat zo nodig automatisch informatieve meldingen verschijnen.
• Service tijdelijk niet beschikbaar. De melding verschijnt op het display.
• Volvo On Call Service vereist - Volvo On
Call-systeem defect. Neem voor hulp contact
op met een Volvo-dealer. De melding verschijnt op het instrumentenpaneel.
Volvo On Call* Beschikbaarheid
De functies van het Volvo On Call-systeem zijn
na het verwijderen van de transpondersleutel
nog enige tijd beschikbaar.
Bij uitname van de transpondersleutel blijven de
functies van het systeem gedurende 5 dagen
beschikbaar en tijdens de 17 daaropvolgende
dagen eenmaal per uur. Na deze 22 dagen staat
het systeem uit, tot u de auto opnieuw start16.
WAARSCHUWING
• Volvo On Call- abonnement verloopt
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de Volvo On Call-partners mobiele dekking
hebben en op de markten waar de dienst
beschikbaar is.
spoedig - Volvo On Call-abonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met een
Volvo-dealer. De melding verschijnt op het
instrumentenpaneel.
Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Overzicht van Volvo On Call* (p. 5)
Volvo On Call* Beschikbaarheid (p. 15)
Menu-opties van Volvo On Call* (p. 15)
Reserveaccu voor Volvo On Call* (p. 21)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Volvo On Call*-diensten per markt (p. 14)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
De beschikbaarheid van de functies kan variëren.
* Optie/accessoire.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* in het buitenland
De Volvo On Call-diensten kunnen variëren bij
het rijden door meerdere landen.
Als u op de SOS-knop drukt, wordt u altijd verbonden met de Volvo On Call-helpdesk die
beschikbaar is voor de markt waar de auto zich
bevindt. Als er geen Volvo On Call-helpdesk is,
wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde
alarmcentrale.
Als u op de ON CALL-knop drukt, wordt u altijd
verbonden met de Volvo On Call-helpdesk van
uw eigen land.
In landen zonder roamingovereenkomst zijn echter geen Volvo On Call-diensten beschikbaar.
Neem voor meer informatie contact op met een
Volvo-dealer.
Gerelateerde informatie
•
•
•
16
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call*-markten (p. 13)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Albanië
+385 16269840
+385 16269840
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnië-Herzegovina
+385 16269840
+385 16269840
Brazilië
0800 70 775 90
Niet van toepassing
Bulgarije
+359 291146
+359 291146
Cyprus
+35777772433
+35777772433
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estland
8007777
+372 6022365
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Griekenland
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Ierland
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
IJsland
+3545157000
+3545157000
Israël
+972773601417
+972773601417
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Optie/accessoire.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
China
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatië
+385 16269840
+385 16269840
Letland
800 07077
+371 66100821
Litouwen
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonië
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavië
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Roemenië
313200200
+36 14584447
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Servië
+385 16269840
+385 16269840
Slowakije
+42 1258252186
+42 1258252186
VOLVO ON CALL
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Slovenië
+385 16269840
+385 16269840
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Tsjechië
+420800050296
+420296787297
Turkije
444 4 858
+90 212 356 13 17
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Wit-Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Oekraïne
0800 303555
+380 444950078
Hongarije
06-80-200-269
+36-1-345-1775
VERENIGDE STATEN
855 399 4691
+1 855 399 4691
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call* in het buitenland (p. 16)
* Optie/accessoire.
19
VOLVO ON CALL
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt om veiligheidsredenen
gebruikt om te bepalen of een persoon bevoegd
is om Volvo On Call-diensten in een bepaalde
auto uit te voeren.
De viercijferige pincode die de eigenaar van de
auto ontvangt wanneer de dealer het abonnement activeert, dient om te controleren of iemand
gebruik mag maken van bepaalde Volvo On Calldiensten, zoals ontgrendeling op afstand door de
Volvo On Call-helpdesk17 of de aanmaak van een
account voor de Volvo On Call-app.
Pincode vergeten of wijzigen
Als iemand de pincode is vergeten of als die
moet worden gewijzigd (bijvoorbeeld bij aankoop
van een gebruikte auto met Volvo On Call),
neemt u contact op met
•
•
gebruiken, moet u eerst een nieuwe pincode kiezen en een nieuwe account voor de app aanmaken op dezelfde manier als de eerdere account.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Kopen of verkopen van auto met
Volvo On Call*.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de
eigenaar van de Volvo On Call-dienst te wijzigen.
Aan de slag met Volvo On Call* (p. 5)
Volvo On Call-dienst beëindigen
Ontgrendeling op afstand en vergrendeling
op afstand met Volvo On Call* (p. 9)
•
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de dienst te beëindigen. De
dealer beëindigt het abonnement en wist eventuele rijlogboeken. De dienst is ook te beëindigen
via de Volvo On Call-app.
•
Kopen of verkopen van auto met Volvo On
Call*. (p. 20)
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen in de auto te resetten naar
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
een dealer of
de Volvo On Call-helpdesk17 via de ON
CALL-knop, de Volvo On Call-app of door
gewoon te bellen.
De nieuwe code wordt dan naar de eigenaar van
de auto gestuurd.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Als er tien keer achter elkaar een onjuiste pincode wordt aangegeven, wordt het account vergrendeld. Om de app in dat geval weer te kunnen
17
20
Geldt niet voor Volvo On Call-markten van het B-type.
* Optie/accessoire.
VOLVO ON CALL
de oorspronkelijke fabrieksinstelling18, zie Verkoop van auto in de gebruikershandleiding.
Volvo On Call-diensten starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met Volvo On
Call:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
dealer om de resterende duur van het abonnement over te laten schrijven op de nieuwe eigenaar. Om ervoor te zorgen dat Volvo On Call naar
behoren werkt en te voorkomen dat de oude
eigenaar gebruik kan maken van de diensten is
het belangrijk dat de contactgegevens worden
bijgewerkt. De nieuwe eigenaar ontvangt een
persoonlijke pincode bestaande uit vier cijfers om
zich te kunnen identificeren als eigenaar (of
andere bevoegde) en gebruik te kunnen maken
van bepaalde diensten.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
18
Volvo On Call* (p. 4)
Comfort en controle met de Volvo On Callapp (p. 6)
Reserveaccu voor Volvo On Call*
Als de auto stroomloos wordt, wordt de hoofdaccu vervangen door de reserveaccu van Volvo
On Call.
De reserveaccu heeft een beperkte levensduur.
Als de accu service nodig heeft of moet worden
vervangen, verschijnt er een melding, Volvo On
Call Service vereist, op het bestuurdersdisplay.
Als de melding niet verdwijnt, neemt u contact op
met een erkende Volvo-werkplaats.
Persoonsgegevens en Volvo On
Call*
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call-dienst.
De nationale sales company's van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens
in het kader van de dienst. Alle verwerking is conform usance en de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Gerelateerde informatie
Land
Sales company
•
België
Volvo Car Belux
Denemarken
Volvo Car Denmark A/S
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrijk
Volvo Car France
Volvo On Call*-meldingen op display (p. 15)
Griekenland
Volvo Car Hellas
Pincode voor Volvo On Call* (p. 20)
Italië
Volvo Car Italia S.p.A.
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 17)
Nederland
Volvo Cars Nederland B.V.
Noorwegen
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Geldt alleen voor auto’s die met internet kunnen worden verbonden.
}}
* Optie/accessoire.
21
VOLVO ON CALL
||
Land
Sales company
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
Zwitserland
Volvo Car Switzerland AG
Spanje
Volvo Car España S.L.U.
Zweden
Volvo Car Sweden AB
Tsjechië
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turkije
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Duitsland
Volvo Car Germany GmbH
Wit-Rusland
Volvo Car Russia
Hongarije
Volvo Autó Hungária Kft.
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en buiten de EU/EER om de dienst te kunnen verlenen
en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De verwerkte persoonsgegevens vallen hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
•
•
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt
bij activering van de dienst en andere vormen
van contact met Volvo, zoals naam, adres,
telefoonnummer, type en duur van de dienst.
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidentificatienummer (VIN), het tijdstip dat de dienst
wordt aangeroepen, of er airbags en/of gordelspanners zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof, de actuele temperatuur in
en om de auto, of portieren/kleppen en ruiten vergrendeld of ontgrendeld zijn en de zes
laatst bekende locaties en rijrichtingen van
de auto.
Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden, de
helpdesk die de gewenste hulpdienst bood
en de aantekeningen die de desbetreffende
helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht van
Volvo en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor de te
verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan
contracten die hen verplichten vertrouwelijk om
te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de
wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
De voor verzorging van de Volvo On Call-dienst
vereiste persoonsgegevens blijven ten minste
voor de contractsduur geregistreerd en daarna
net zolang als nodig is voor Volvo om te voldoen
aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband met
gebeurtenissen die binnen het bestek van Volvo
On Call vallen, worden uiterlijk drie maanden
nadien verwijderd.
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in de
verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van
de persoonsgegevens contact op met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage
dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend
door de eiser te worden ingediend en bovendien
naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt
het verzoek aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker te
kennen akkoord te gaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de Volvo On
Call-dienst.
Gerelateerde informatie
•
22
Volvo On Call* (p. 4)
* Optie/accessoire.
TP 26653 (Dutch), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising