Volvo V40 2019 Sensus Infotainment

Volvo V40 2019 Sensus Infotainment
SEN SUS IN F O TA IN ME N T
VÄLKOMMEN!
Wij hopen dat u jarenlang rijplezier van uw Volvo zult hebben. Bij het ontwerp hebben veiligheid en comfort van u en uw passagiers vooropgestaan. Een Volvo is een van de veiligste auto's ter wereld. Uw Volvo is
ook ontworpen om aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en milieueisen te voldoen.
Om nog meer plezier van uw Volvo te hebben, adviseren we u om dit
supplement en de instructies en de onderhoudsinformatie in de gebruikershandleiding door te nemen. De gebruikershandleiding is tevens
beschikbaar als mobiele app (Volvo Manual) en op de supportsite van
Volvo Cars (support.volvocars.com).
INHOUD
INLEIDING
AUDIO EN MEDIA
6
MY CAR
10
Audio en media
20
Volvo Sensus
6
MY CAR - paden
11
Audio en media - overzicht
20
8
MY CAR - menu-opties
11
21
MY CAR - Auto-instellingen
13
Audiosysteem en media - systeembediening
MY CAR - rijhulpsystemen
15
Favorieten
25
MY CAR- systeeminstellingen
16
Opslaan als favoriet
25
MY CAR - klimaatinstellingen
17
Audio en media - audio-instellingen
26
MY CAR - informatie
18
Audio en media - algemene audioinstellingen
26
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen
27
Equalizer instellen
27
Geluidspodium instellen
27
Geluidssterkte instellen en automatische volumeregeling
28
Radio
28
Radiozenders zoeken
29
Automatisch radiozenders zoeken
29
Radiozenderlijst*
29
Handmatig radiozenders zoeken
30
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
31
RDS-functies
32
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
32
Verkeersinformatie (TP)
33
Supportsite van Volvo Cars
2
MY CAR
Inleiding
Enhanced Other Networks (EON)
33
Nieuwsuitzendingen
33
Radioprogrammatypes (PTY)
34
Volumeregeling voor onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY)
34
Radiotekst
34
Automatische radio-afstemfunctie (AF)
35
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
42
Bluetooth®-handsfreesysteem* overzicht
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
42
Gespreksfuncties*
56
Camerahoek bij het afspelen van
DVD* Video
43
Bluetooth®-handsfreesysteem* audio-instellingen
57
DivX® Video On Demand*
44
Informatie Bluetooth®*-versie
58
Beeldinstellingen*
44
Telefoonboek*
58
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
44
Telefoonboek* - contactpersonen
snel zoeken
59
Externe audiobron via AUX/USB*aansluiting
46
Telefoonboek*- tekentabel Knoppenset op middenconsole
60
Externe audiobron via AUX/USB*aansluiting aansluiten
47
Regionale radioprogramma’s, (REG)
35
RDS-functies resetten
35
Digitale radio (DAB)*
36
Radiokanalen programmeren (Groep
leren)
36
Navigeren in kanaalgroepenlijst
(Ensemble)
37
Afspelen en navigeren bij externe
audiobron*
48
DAB naar DAB link
37
38
Geluidssterkte instellen voor externe
audiobron
49
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
38
Media Bluetooth®*
50
Digitale radio (DAB)* - resetten
38
Mediaspeler
39
Cd/Dvd*
39
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden*
Bluetooth®-eenheid*
loskoppelen
aansluiten en
51
Bluetooth®-eenheid* registreren
51
39
Automatische verbinding
Bluetooth®-eenheid*
53
40
Andere Bluetooth®-eenheid* kiezen
Bluetooth®-eenheid*
loskoppelen
Vooruit-/achteruitspoelen
41
Bluetooth®-eenheid*
Tracks of audiobestanden scannen
42
Bluetooth®-handsfreesysteem*
verwijderen
56
Telefoonboek* - contactpersonen zoeken
60
Telefoonboek* - nieuw contactpersoon
61
Telefoonboek* - sneltoets
63
Telefoonboek* - vCard ontvangen
63
Telefoonboek* - geheugenstatus
63
Telefoonboek* - wissen
64
Afstandsbediening*
64
Afstandsbediening* - functies
65
Afstandsbediening* - batterij vervangen
66
Audio en media - menu-overzicht
67
53
Menu-overzicht - AM
67
54
Menu-overzicht - FM
67
54
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*
68
Menu-overzicht - CD Audio
69
55
3
ALFABETISCH REGISTER
Menu-overzicht - CD/DVD* Data
69
Menu-overzicht - DVD* Video
70
Menu-overzicht - iPod®*
70
Menu-overzicht - USB*
Menu-overzicht - Media
4
71
Bluetooth®*
71
Menu-overzicht - AUX
72
Menu-overzicht - Bluetooth® handsfree*
72
Licenties
73
Typegoedkeuring
76
Alfabetisch register
85
INLEIDING
INLEIDING
Inleiding
Dit supplement vormt een aanvulling op de reguliere gebruikershandleiding.
Gebruikershandleiding op mobiele
apparaten
Raadpleeg bij twijfel over een van de autofuncties eerst de gebruikershandleiding. Voor antwoord op verdere vragen wordt geadviseerd contact op te nemen met een dealer of vertegenwoordiger van Volvo Car Corporation.
Volvo Sensus
Volvo Sensus vormt het hart van uw persoonlijke
Volvo-beleving en maakt communicatie mogelijk
tussen u, uw auto en de wereld eromheen. Sensus biedt informatie, entertainment en zo nodig
ondersteuning. Sensus omvat intuïtieve functies
voor meer rijplezier en een probleemloos autobezit.
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit supplement zijn niet bindend. We
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Opties/accessoires
Alle soorten opties staan aangegeven met een
sterretje * in de gebruikershandleiding.
In het supplement staan behalve de standaarduitrusting ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.
De uitrusting die in het supplement beschreven
staat is niet op alle auto’s aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende
behoeften op de diverse markten en de landelijke
en/of regionale wet- en regelgeving.
Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of
opties/accessoires contact op met een Volvodealer.
6
N.B.
De gebruikershandleiding is te downloaden
als app (geldt voor bepaalde modellen en
mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.
De app biedt tevens video’s en doorzoekbare
informatie en eenvoudige navigatie tussen de
verschillende hoofdstukken.
Dankzij de intuïtieve navigatiestructuur kunt u
altijd toegang krijgen tot hulp, informatie en
entertainment, zonder te worden afgeleid.
Sensus biedt u diverse oplossingen voor aansluiting* op de rest van de wereld en de mogelijkheid
tot intuïtieve bediening van de verschillende autofuncties.
Volvo Sensus presenteert tal van functies van uiteenlopende autosystemen op overzichtelijke
wijze op het display van de middenconsole. Volvo
Sensus biedt de mogelijkheid tot personalisering
van de auto met een eenvoudig te hanteren
bedieningsinterface. Er zijn instellingen te verrich-
* Optie/accessoire.
INLEIDING
ten onder Instellingen van de auto, Audio en
media, Klimaat enzovoort
Overzicht
Klimaatregeling, zie Gebruikershandleiding.
Parkeerhulpcamera - CAM1, zie Gebruikershandleiding.
Met de knoppen en bedieningselementen op de
middenconsole en de rechter stuurknoppenset*
kunt u functies activeren en deactiveren en tal
van instellingen verrichten.
Bij het bedienen van MY CAR worden alle instellingen getoond die verband houden met het
besturen en bedienen van de auto, zoals City
Safety, sloten en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling enzovoort.
Bij het indrukken van RADIO, MEDIA, TEL*,
*,NAV* en CAM1 kunt u andere bronnen, systemen en functies activeren, zoals AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigatie* en parkeerhulpcamera*.
Voor meer informatie over alle functies/systemen, zie de desbetreffende paragrafen in de
gebruikershandleiding of het bijbehorende supplement.
Bedieningspaneel op middenconsole. De afbeelding is
schematisch – het aantal functies en de locatie van de
knoppen is afhankelijk van de gekozen uitrusting en de
desbetreffende markt.
Navigatie* - NAV, zie apart supplement (Sensus Navigation).
Audio en media - RADIO, MEDIA, TEL*, zie
de desbetreffende paragrafen in dit supplement.
Fabrieksinstellingen - MY CAR, zie MY CAR
(p. 10).
Connected Car *, zie de desbetreffende
paragrafen in dit supplement2.
1
2
Geldt voor bepaalde automodellen.
De informatie is alleen beschikbaar, als de auto uitgerust is met iets dergelijks.
* Optie/accessoire.
7
INLEIDING
Supportsite van Volvo Cars
Op de web- en supportsite van Volvo Cars staat
meer informatie over uw auto.
Support op internet
Ga naar support.volvocars.com of gebruik de QRcode hieronder om de pagina te bezoeken. De
supportsite is voor de meeste markten beschikbaar.
Apps
Voor bepaalde Volvo-modellen van modeljaar
2014 en 2015 is de gebruikershandleiding als
app beschikbaar. Ook de Volvo On Call*-app is
hier te downloaden.
Gebruikershandleidingen van eerdere
modeljaren
Gebruikershandleidingen van eerdere modeljaren
zijn hier beschikbaar in pdf. Ook de Quick Guide
en supplementen zijn via de supportsite te downloaden. Kies model en modeljaar om de gewenste publicatie te downloaden.
Contact
QR-code naar de supportsite.
De informatie op de supportsite is doorzoekbaar
en bovendien ingedeeld in verschillende categorieën. Hier vindt u support voor zaken zoals diensten en functies waarvoor internet vereist is,
Volvo On Call*, het navigatiesysteem* en apps.
De verschillende procedures worden aan de hand
van video's en stapsgewijze instructies uiteengezet, bijvoorbeeld hoe u de auto via een mobiele
telefoon met internet verbindt.
Op de supportsite staan de contactgegevens van
de klantenservice en de dichtstbijzijnde Volvodealer.
Meld u aan op de website van Volvo
Cars
Maak een persoonlijke Volvo ID aan en log in op
www.volvocars.com. Wanneer u bent ingelogd
kunt u een overzicht krijgen van zaken zoals
onderhoud, contracten en garanties. Hier vindt u
ook informatie over modelspecifieke accessoires
en softwareproducten voor uw Volvo.
Downloadbare informatie van de
supportsite
Kaarten
Voor auto's met Sensus Navigation* zijn via de
supportsite kaarten te downloaden.
8
* Optie/accessoire.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
functies en de locatie van de knoppen is afhankelijk van
de gekozen uitrusting en de desbetreffende markt.
MY CAR is een menugroep voor hantering van
tal van autofuncties, zoals City Safety™, sloten
en alarm, automatische ventilatorsnelheid, klokinstelling e.d.
MY CAR - opent het menusysteem MY CAR.
OK/MENU - knop op de middenconsole
indrukken of het duimwiel op het stuurwiel
om de gemarkeerde menu-optie te
kiezen/aan te vinken of de gekozen functie
in het geheugen op te slaan.
Sommige functies behoren tot de standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties – het aanbod verschilt per markt.
TUNE - aan de draaiknop op de middenconsole of het duimwiel op het stuurwiel draaien
om een stap omhoog/omlaag te gaan door
de menu-opties.
Bediening
Navigatie in deze menu's vindt plaats met knoppen op de middenconsole of met de knoppenset
rechts op het stuurwiel*.
EXIT
EXIT-functies
Afhankelijk van de functie en van het menuniveau
waarop de aanwijzer staat op het moment dat u
EXIT kort indrukt, kan het volgende gebeuren:
Bedieningspaneel op middenconsole en knoppenset op
stuurwiel. De afbeelding is schematisch – het aantal
10
•
•
•
•
telefoongesprekken worden geweigerd
•
u beweegt omhoog in het menusysteem.
de actuele functie wordt beëindigd
de ingevoerde tekens worden gewist
de laatste gemaakte keuze wordt geannuleerd
Bij lang indrukken van EXIT springt u naar de
normaalweergave voor MY CAR of naar het
hoogste menuniveau (hoofdbronmenu) als u zich
in de normaalweergave bevindt.
* Optie/accessoire.
MY CAR
MY CAR - paden
MY CAR is een menugroep voor hantering van
tal van autofuncties, zoals het instellen van de
klok, de buitenspiegels en de vergrendelingen.
Het actuele menuniveau staat rechts bovenaan
op het beeldscherm van de middenconsole. De
zoekpaden naar de verschillende functies van het
menusysteem worden als volgt aangegeven:
Instellingen Auto-instellingen
Slotinstellingen Deuren open
Bestuurdersdeur: dan alle.
Hier volgt een voorbeeld van de wijze waarop u
een functie kunt opzoeken en aanpassen met het
toetsenblok op de middenconsole:
1.
Druk op de MY CAR-knop op de middenconsole.
2.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Instellingen, met het duimwiel en druk vervolgens op het duimwiel – er wordt een submenu geopend.
3.
Ga naar het gewenste menu, bijvoorbeeld
Auto-instellingen, en druk op het duimwiel
– er wordt een submenu geopend.
4.
Ga naar Slotinstellingen en druk op het
duimwiel – er wordt een nieuw submenu
geopend.
1
2
Afhankelijk van het automodel.
Geldt voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
5.
6.
7.
Ga naar Deuren open en druk op het duimwiel – er wordt een submenu met te selecteren functies geopend.
Markeer een van de opties Alle deuren en
Bestuurdersdeur: dan alle en druk op het
duimwiel – de gemarkeerde optie wordt
gekozen.
Sluit de programmering af door de menu’s
één voor één te verlaten door EXIT telkens
kort in te drukken of deze eenmaal lang in te
drukken.
MY CAR - menu-opties
MY CAR is een menugroep waar veel functies
van de auto kunnen worden bediend, bijvoorbeeld de tijd instellen, de buitenspiegels en de
sloten.
Onder menugroep MY CAR vindt u de volgende
opties:
• My S601
• Verbruiksinfo2
De procedure verloopt geheel identiek voor de
bedieningsknoppen op de middenconsole
(p. 10): OK/MENU, EXIT en de TUNE-knop.
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
}}
11
MY CAR
||
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
• DRIVe3/Hybride2
• Hulpsystemen
• Instellingen
MY CAR
MY CAR
My S601
Op het beeldscherm staan alle rijhulpsystemen
aangegeven - u kunt ze hiervandaan activeren of
deactiveren.
Verbruiksinfo2
MY CAR
Verbruiksinformatie
DRIVe3
Hier vindt u onder meer een beschrijving van de
opzet van Volvo'sDRIVe-concept. Kies uit de volgende rubrieken:
• Start/Stop
Hier vindt u informatie over het Start/Stopsysteem.
• Milieutips
• Stroomtoevoer
Op het display verschijnt informatie over de
motor die de auto aandrijft en de richting van
de stroom.
Hier vindt u een toelichting bij de verschillende rijmodi van de auto.
• Milieutips
Rijhulpsystemen
MY CAR
Hulpsystemen
Op het beeldscherm staat het actuele statusoverzicht van de rijhulpsystemen van de auto.
Instellingen
MY CAR
Instellingen
De opbouw van de menu's is als volgt:
3 Geldt voor de V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
2 Geldt voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
1 Afhankelijk van het automodel.
12
Menuniveau 4
Hier vindt u informatie over de aandrijving van de
auto. Kies uit de volgende rubrieken:
Hier vindt u tips, adviezen en een beschrijving van wat zuinig rijden inhoudt.
DRIVe
Menuniveau 3
Hybride
• Rijmodi
Op het display verschijnen historische gegevens
over het gemiddelde stroom- en brandstofverbruik in de vorm van staafdiagrammen.
MY CAR
Menuniveau 2
Hybrid2
My S601
Menuniveau 1
V60 Cross Country, XC60.
Hier verschijnen de eerste 4 menuniveaus onder
Instellingen. Sommige functies behoren tot de
standaarduitrusting, andere zijn zogeheten opties
– het aanbod verschilt per markt.
Wanneer u kunt kiezen uit activering/Aan of
deactivering/Uit van een bepaalde functie, verschijnt er een vakje:
Aan: Aangevinkt vakje.
Uit: Leeg vakje.
•
Kies Aan/Uit met OK en verlaat het menu
vervolgens met EXIT.
MY CAR
Menu's onder instellingen
• Auto-instellingen, zie MY CAR - Autoinstellingen (p. 13)
• Rij-assistentiesystemen, zie MY CAR - rijhulpsystemen (p. 15)
• Systeemopties, zie MY CAR- systeeminstellingen (p. 16)
• Audio-instellingen , zie Audio en media algemene audio-instellingen (p. 26)
• Klimaatinstellingen, zie MY CAR - klimaatinstellingen (p. 17)
• Favorieten (FAV) - een veel gebruikte functie in MY CAR koppelen aan de FAV-knop,
zie Favorieten (p. 25)
• Volvo On Call , staat in een aparte handlei•
Auto-instellingen
Sleutelgeheugen
Aan
Automatische vergrendeling
Aan
Uit
MY CAR - paden (p. 11)
Alle deuren
Willekeurige deur
Deuren aan één kant
Beide voordeuren
Akoestisch signaal
Uit
Slotinstellingen
ding beschreven.
MY CAR (p. 10)
Instappen zonder sleutel
Aan
Uit
Informatie, zie MY CAR - informatie
(p. 18)
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR - Auto-instellingen
De menu-optie instellingen van de auto in de
menugroep MY CAR bedient veel functies van
de auto, bijvoorbeeld autosleutelgeheugen en
vergrendelingsinstellingen voor portieren.
Deuren open
Alle deuren
Bestuurdersdeur: dan alle
Minder bescherming
Eén keer activeren
Vragen bij uitstappen
Instellingen zijspiegel
Spiegels inklappen
Linkerspiegel hellen
Rechterspiegel hellen
Lichtinstellingen
}}
13
MY CAR
||
Binnenverlichting
Tijdsduur 'follow me home'-verl.
Extra koplampen
Vloerverlichting
Uit
Aan
Omgevingslicht
30 sec.
Uit
Kleuren omgevingslicht
60 sec.
90 sec.
Bandenspanningsysteem
Waarschuwt bij lage bandenspanning
Lichtsignaal deurvergrendeling
Aan
Bandenspanning kalibreren
Driemaal richtingaanwijzer
Uit
Aan
Bandenspanningsysteem
Bandenspanning kalibreren
Uit
Lichtsignaal bij ontgrendeling
Tijdelijk linksrijdend verkeer
Aan
Stuurkracht
Laag
Aan
Uit
Midden
Uit
Tijdsduur 'approach'-verl.
Uit
30 sec.
60 sec.
90 sec.
Hoog
of
Tijdelijk rechtsrijdend verkeer
Autosnelheid in infotainm.scherm
Aan
Aan
Uit
Uit
Auto-instellingen resetten
Actieve bochtverlichting
Aan
Uit
Van alle menu's onder Auto-instellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Gerelateerde informatie
•
•
14
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
MY CAR
MY CAR - rijhulpsystemen
Met de menu-optie rijhulpsystemen in de menugroep MY CAR bedient u de functies zoals Collision Warning en Rijbaanassistent.
Rij-assistentiesystemen
Aan bij starten
Aan
Uit
Hogere gevoeligheid
Botswaarschuwing
Aan
Aan
Uit
Uit
Rijstrookassistent
Waarschuwingsafstand
Lang
Rijstrookassistent
Aan
Normaal
Uit
Kort
Signaaltoon
Alternatieve assistentie
Volledige functie
Aan
Uit
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Aan
Snelheidswaarschuwing
Aan
Uit
DSTC
Aan
Uit
City Safety
Aan
Uit
BLIS
Aan
Uit
Afstandswaarschuwing
Alleen vibratie
Aan
Alleen stuurhulp
Uit
Informatie over verkeersborden
Driver Alert
Aan
Aan
Uit
Uit
Uit
}}
15
MY CAR
||
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
MY CAR- systeeminstellingen
De menu-optie systeeminstellingen in menugroep MY CAR hanteert functies als tijd en taal.
Systeemopties
Tijd
Hier stelt u de klok in op het instrumentenpaneel.
Tijdopmaak
Aan
Uit
Bij markering van deze optie verschijnt uitleg
bij de actuele schermweergave.
Afstands-/ verbruikseenheid
MPG (UK)
MPG (US)
12u
km/l
24u
l/100km
Screensaver
Temperatuureenheid
Aan
Celsius
Uit
Fahrenheit
Bij selectie van deze optie wordt de schermweergave automatisch vervangen door een
leeg scherm, wanneer u enige tijd geen
schermfunctie gebruikt.
De actuele schermweergave verschijnt echter
weer, wanneer u gebruik maakt van een van de
knoppen of bedieningselementen van het
beeldscherm.
Taal
Geeft de taal voor de menuteksten aan.
16
Hulptekst weergeven
Geeft de eenheid aan voor weergave van de
buitentemperatuur en instelling van de klimaatregeling.
Volumes
Volume voor parkeerhulp vóór
Volume voor parkeerhulp achter
Beltoonvolume
Systeemopties resetten
Van alle menu’s onder Systeemopties worden de fabrieksinstellingen hervat.
MY CAR
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
MY CAR - klimaatinstellingen
Luchtkwaliteitssysteem
De menu-optie klimaatinstellingen in menugroep
MY CAR hanteert functies als de ventilatieaanpassing en de recirculatie.
Aan
Uit
Klimaatinstellingen
Klimaatinstellingen resetten
Autom. ventilatorinstellingen
Van alle menu’s onder Klimaatinstellingen
worden de fabrieksinstellingen hervat.
Normaal
Hoog
Laag
Gerelateerde informatie
•
•
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
Timer voor hercirculatie
Aan
Uit
Aut. achterruitverwarming
Aan
Uit
Stuurverwarming start autom.
Aan
Uit
Best.stoel-verw. start autom.
Aan
Uit
17
MY CAR
MY CAR - informatie
De menu-optie Informatie in menugroep MY
CAR hanteert functies als Aantal sleutels en
VIN-nummer.
Informatie
Aantal sleutels
VIN-nummer
DivX® VOD-code
Bluetooth-softwareversie in auto
Gerelateerde informatie
•
•
18
MY CAR (p. 10)
MY CAR - menu-opties (p. 11)
AUDIO EN MEDIA
AUDIO EN MEDIA
Audio en media
Het audio- en mediasysteem omvat de functies
radio (p. 28), mediaspeler (p. 39) en biedt u
de mogelijkheid te communiceren met een mobiele telefoon* (p. 55) . De informatie verschijnt
op een beeldscherm van 5 inch* boven aan de
middenconsole. De functies zijn te bedienen via
knoppen op het stuurwiel, op de middenconsole
onder het beeldscherm of via een afstandsbediening* (p. 64) .
Als het audio- en mediasysteem actief is bij het
afzetten van de motor, wordt het de volgende
keer dat u de sleutel naar contactslotstand I of
hoger draait, automatisch ingeschakeld en geeft
het dezelfde audiobron (bijvoorbeeld radio) weer
als bij het afzetten van de motor (bij auto's met
Keyless-systeem* moet het bestuurdersportier
dichtstaan).
Wanneer de transpondersleutel niet in het contactslot steekt, is het audio- en mediasysteem 15
minuten achtereen te gebruiken door op de knop
Aan/Uit te drukken.
Bij het starten van de motor wordt het audio- en
mediasysteem tijdelijk uitgeschakeld en weer
ingeschakeld wanneer de motor is aangeslagen.
20
N.B.
Haal de transpondersleutel uit het contactslot
als u het infotainmentsysteem gebruikt terwijl
de motor afgezet is. Dit om te voorkomen dat
de accu onnodig ontladen raakt.
Audio en media - overzicht
Overzicht van de verschillende onderdelen van
het audio- en mediasystemen.
Audyssey MultEQ*
Bij de ontwikkeling en instelling van het geluid
werd gebruik gemaakt van het Audyssey MultEQsysteem om een eersteklas geluidsweergave te
garanderen.
AUX - en USB*-aansluitingen voor externe
geluidsbronnen (p. 46) (bijvoorbeeld
iPod®).
Knoppenset op stuurwiel*.
5 inch beeldscherm.
Bedieningspaneel op middenconsole.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Audiosysteem en media systeembediening
op een disk, voorkeurzender van de radio1 of
hoofdstuk te gaan2. Lang indrukken om een
track op een cd vooruit/achteruit te spoelen
of de eerstvolgende goed doorkomende radiozender te zoeken.
Het audio- en mediasysteem wordt bediend
vanaf de middenconsole en voor een deel vanaf
de stuurknoppen. De informatie wordt op het
scherm in het bovenste deel van de middenconsole gepresenteerd.
SOUND - indrukken op de audio-instellingen
(lage tonen, hoge tonen enzovoort) te openen. Voor meer informatie, zie algemene
audio-instellingen (p. 26).
VOL - het geluidsniveau verhogen of verlagen.
– ON/OFF/MUTE – Bij kort indrukken
wordt de installatie ingeschakeld en bij lang
indrukken (tot het scherm zwart wordt) vindt
uitschakeling plaats. Let erop dat het Sensus-systeem (incl. navigatie-* en telefoonfuncties*) altijd in zijn geheel wordt in-/uitgeschakeld. Kort indrukken om het geluid uit te
schakelen (MUTE-functie) of opnieuw in te
schakelen, als het geluid uitstond.
Opening voor het plaatsen/uitwerpen van
een disc.
Vooruit/achteruit/zoeken – Kort indrukken om naar de/het volgende/vorige track
1
2
Hoofdbronnen – indrukken om een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO, MEDIA) te kiezen.
De laatst geactiveerde bron (bijvoorbeeld
FM1) verschijnt. Als u zich in RADIO of
MEDIA bevindt en op de hoofdbronknop
drukt, verschijnt er een bronweergave. Als u
zich in TEL* of NAV* bevindt en op de hoofd-
Geldt niet voor DAB.
Geldt alleen voor dvd-discs.
}}
* Optie/accessoire.
21
AUDIO EN MEDIA
||
bronknop drukt, verschijnt er een snelmenu
met de meest gebruikelijke menu-opties.
Disc uitwerpen.
OK/MENU - druk op het duimwiel op het
stuurwiel of op de knop van de middenconsole om een keuze in menu's te bevestigen.
Als u zich in de normaalweergave bevindt en
op OK/MENU drukt, verschijnt er een menu
voor de gekozen bron (bijvoorbeeld RADIO
of MEDIA). Er verschijnt een pijl naar rechts
op het scherm, als er onderliggende menu's
zijn.
TUNE - draai aan het duimwiel in het stuurwiel of de draaiknop in de middenconsole om
door de tracks/mappen, radio- en tv*-zenders of telefooncontacten* te bladeren of
door de keuzes op het beeldscherm te navigeren.
22
EXIT – kort indrukken om omhoog te gaan
in het menusysteem, een actieve functie te
annuleren, telefoongesprekken te beëindigen/weigeren of ingevoerde tekens te wissen. Lang indrukken om de normaalweergave of het hoogste menuniveau (hoofdbronweergave) te openen met dezelfde hoofdbronknoppen als op de middenconsole (6).
AUX). Voor meer informatie, zie favorieten
(p. 25).
MUTE – indrukken om het geluid van de
radio-/mediabron uit te schakelen of
opnieuw in te schakelen, als het geluid uitstond.
INFO - als er meer informatie beschikbaar is
dan op het scherm kan worden weergegeven, druk dan op de INFO-knop om de resterende informatie te zien.
Sneltoetsen – Cijfers en letters invoeren.
FAV – Sneltoets voor favoriete instellingen.
De toets is te programmeren voor activering
van veelgebruikte functies (bijvoorbeeld FM,
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Menufuncties
Het voorbeeld geeft aan hoe u de verschillende functies bereikt tijdens het afspelen van een schijf. (1) Hoofdbronknop, (2) Normaalweergave, (3) Snelkoppelings-/Bronmenu, (4)
Snelmenu, (5) Bronmenu.
Hoofdbronknop – indrukken om van hoofdbron te wisselen of het Snelkoppelings-/
}}
23
AUDIO EN MEDIA
||
Bronmenu van de actieve bron weer te
geven.
Normaalweergave – normale stand voor de
bron.
Snelkoppelings-/Bronmenu – toont de
meest voorkomende menu-opties van de
hoofdbronnen, bijvoorbeeld TEL en MEDIA
(te bereiken door op de hoofdbronknop (1)
van de actieve bron te drukken).
Snelmenu – snelstand bij draaien aan
TUNE om bijvoorbeeld van track, radiozender
enzovoort te veranderen.
Bronmenu – voor menufuncties (te bereiken
door te drukken op OK/MENU).
Het uiterlijk is afhankelijk van de bron, de uitrusting in de auto, instellingen en dergelijke.
Kies een hoofdbron door te drukken op een
hoofdbronknop (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
Gebruik om door de menu's van de bron te navigeren de bedieningsknoppen TUNE, OK/MENU,
EXIT of de hoofdbronknop (1).
Voor de beschikbare functies, zie Audio en media
- menu-overzicht (p. 67).
24
AUDIO EN MEDIA
Favorieten
U kunt veelgebruikte functies opslaan (p. 25)
als favoriet. De functies die kunnen worden
opgeslagen maken deel uit van de radio, het
mediasysteem, de achteruitrijcamera en de
menugroep MY CAR, waar een groot deel van
de autofuncties te hanteren zijn, waaronder de
instelling van de klok, de buitenspiegels en de
vergrendelingen. De functie is eenvoudig te
bereiken met een druk op de knop FAV.
•
•
•
AM3
Opslaan als favoriet
FM1/FM2
Sla veelgebruikte functies op onder favorieten
(p. 25). De functie is vervolgens eenvoudig te
starten met een druk op de toets (p. 21) FAV.
DAB1*/DAB2*
In de MEDIA-stand:
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
Om een functie op te slaan als favoriet:
1.
Kies een hoofdbron (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA).
2.
Kies een frequentieband of bron (FM1, Disk,
etc.).
3.
Houd de toets FAV ingedrukt totdat het
‘favorietenmenu’ verschijnt.
4.
Draai aan TUNE om een alternatief op de
lijst te kiezen en druk op OK/MENU om het
op te slaan.
> Wanneer de hoofdbron (bijvoorbeeld
RADIO, MEDIA) actief is, is met een korte
druk op FAV de opgeslagen functie te
activeren.
TV*
Het is tevens mogelijk een favoriet te kiezen en
op te slaan voor MY CAR, CAM* en NAV*. Favorieten zijn eveneens te kiezen en op te slaan
onder MY CAR.
Gerelateerde informatie
FAVDe toets is te gebruiken om functies op te
slaan die u vaak gebruikt, waarna u de functies
eenvoudig kunt starten door te drukken op FAV.
Voor alle onderstaande functies is een favoriet
(bijvoorbeeld Equalizer) op te slaan:
•
•
•
•
Audio en media (p. 20)
MY CAR (p. 10)
Radio (p. 28)
Mediaspeler (p. 39)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media (p. 20)
MY CAR - Auto-instellingen (p. 13)
In de RADIO-stand:
3
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
25
AUDIO EN MEDIA
Audio en media - audio-instellingen
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave, maar is naar wens aan te
passen.
Instelling voor optimale
geluidsweergave
Het audiosysteem is voorgekalibreerd voor optimale geluidsweergave met behulp van digitale
signaalverwerking.
Voor ieder automodel wordt het audiosysteem tijdens de kalibratie perfect afgestemd op de luidsprekers, de versterker, de akoestiek in de auto,
de positie van de luisteraar en dergelijke.
Er is tevens een dynamische kalibratie waarbij
rekening wordt gehouden met de stand van de
volumeknop, de radio-ontvangst en de rijsnelheid.
De regelfuncties die in deze gebruiksaanwijzing
nader verklaard worden (zoals Bass, Treble en
Equalizer) zijn uitsluitend bedoeld om u de
mogelijkheid te bieden de geluidsweergave naar
wens af te stellen.
Audio en media - algemene audioinstellingen
• Fader – Balans tussen luidsprekers voor en
Algemene geluidsinstellingen voor het audio- en
mediasysteem.
• Balans – Balans tussen luidsprekers links
Druk op de knop (p. 21) SOUND om het menu
met audio-instellingen (Bass, Treble, etc.) te
openen. Ga verder met SOUND of OK/MENU
naar het alternatief van uw keuze (bijvoorbeeld
Treble).
• Subwoofer* – Niveau voor de lagetonen-
Pas de instelling aan door te draaien aan TUNE
en sla de instelling op met OK/MENU.
achter.
en rechts.
luidspreker.
•
DPL II-surroundlevel4 – Niveau voor de
zogeheten Ambient Surround Sound.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Druk opnieuw meerdere malen op SOUND of
OK/MENU om de overige alternatieven te bereiken:
• Surround* – Is Aan/Uit te zetten. Wanneer
u voor Aan hebt gekozen, hanteert het systeem de instelling voor optimale geluidsweergave. Normaal is dat DPLII en in dat
op het beeldscherm.
geval verschijnt
Als de opname werd gemaakt met Dolby
Digital-techniek, vindt de weergave plaats
op
met deze instelling en verschijnt
het beeldscherm. Wanneer u voor Uit hebt
gekozen, is de driekanaals stereoweergave
actief.
• Bass – Niveau van de lage tonen.
• Treble - Niveau van de hoge tonen.
4
26
Alleen wanneer Surround-functie geactiveerd is.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Audio en media - geavanceerde
audio-instellingen
Equalizer instellen
Geluidspodium instellen
Pas de audio-instellingen voor radio en media
naar wens aan.
Met de equalizer* kunt u het volumeniveau aanpassen voor de verschillende radiofrequentiebanden of de tv.
Stel het geluidspodium* in om de weergave van
het geluid geheel naar wens in te stellen.
De volgende functies zijn aan te passen:
1.
Druk op OK/MENU in de normaalweergave
van de mediabron om Audio-instellingen te
openen en kies Equalizer.
2.
Kies een frequentieband door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
3.
Pas de audio-instelling aan door te draaien
aan TUNE en bevestig uw keuze met OK/
MENU. Doe hetzelfde voor de andere frequentiebanden die u wenst aan te passen.
4.
Druk, wanneer u klaar bent met de audioinstelling, op EXIT om te bevestigen en terug
te gaan naar de normaalweergave.
•
•
•
Equalizer instellen (p. 27)
•
Geluidssterkte instellen voor externe audiobron (p. 49)
Geluidspodium instellen (p. 27)
Geluidssterkte instellen en automatische
volumeregeling (p. 28)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
De geluidsweergave is dusdanig in te stellen dat
deze optimaal is voor de bestuurder, voor de inzittenden voorin of voor de achterpassagiers. Als er
zowel voor- als achterin passagiers zitten wordt
de optie beide voorstoelen geadviseerd. De alternatieven zijn te bereiken door in de normaalweergave van de mediabron op OK/MENU te drukken en Audio-instellingen
Klankpodium te
kiezen.
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - audio-instellingen (p. 26)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 27)
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
* Optie/accessoire.
27
AUDIO EN MEDIA
Geluidssterkte instellen en
automatische volumeregeling
Stel de mate van compensatie van hinderlijke
rijgeluiden in de passagiersruimte in.
Radio
Digitale radio* (DAB)
Het is mogelijk de radiofrequentiebanden AM5
en FM te beluisteren en in bepaalde gevallen
ook de digitale radio (DAB)* (p. 36).
•
•
Het audiosysteem zorgt voor compensatie van
hinderlijke rijgeluiden in de passagiersruimte
door het volume aan te passen ten opzichte van
de rijsnelheid. U hebt de keuze uit de alternatieven: laag, medium, hoog en uit. Kies een niveau
door in de normaalweergave van de mediabron
op OK/MENU te drukken en vervolgens AudioVolumecompensatie te kiezen.
instellingen
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 27)
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Bedieningselementen voor radiofuncties.
Voor het bedienen van de radio, zie Systeembediening (p. 21).
AM5/FM-radio
•
•
•
•
•
5
28
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)
(p. 37)
•
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 31)
•
•
•
•
Gerelateerde informatie
Radiozenders zoeken (p. 29)
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 31)
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
Radiokanalen programmeren (Groep leren)
(p. 36)
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
Radiotekst (p. 34)
DAB naar DAB link (p. 37)
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
(p. 38)
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 38)
Digitale radio (DAB)* - resetten (p. 38)
Gerelateerde informatie
•
•
•
Menu-overzicht - AM (p. 67)
Menu-overzicht - FM (p. 67)
Menu-overzicht - digitale radio (DAB)*
(p. 68)
RDS-functies (p. 32)
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
Radiotekst (p. 34)
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Radiozenders zoeken
Automatisch radiozenders zoeken
Radiozenderlijst*
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst*
(p. 29) op met de radiozenders met de best
doorkomende signalen. U kunt automatisch
(p. 29) of handmatig (p. 30) radiozenders
zoeken.
Zoekt de volgende/vorige zender.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst
op met de radiozenders met de best doorkomende signalen. Dat biedt u de mogelijkheid
een zender te zoeken in gebieden waar u de
radiozenders en hun frequenties niet kent.
N.B.
De ontvangst hangt niet alleen af van de signaalsterkte maar ook van de signaalkwaliteit.
Er kunnen storingen optreden wanneer de
zendersignalen bijvoorbeeld gehinderd worden door hoge gebouwen of van zeer grote
afstand komen. De dekkingsgraad kan eveneens variëren afhankelijk van waar u zich
bevindt.
1.
Druk op RADIO, draai aan TUNE totdat de
gewenste frequentieband (bijv. FM1) verschijnt en druk op OK/MENU.
2.
/
op de middenconsole ingeHoud
drukt (of gebruik de toetsenset* op het
stuurwiel). De radio zoekt de volgende/voorgaande beschikbare zender.
Om de lijst te openen en een zender te kiezen:
1.
Kies de gewenste frequentieband (bijvoorbeeld FM1).
2.
Draai TUNE één stap links- of rechtsom. Er
verschijnt dan een lijst met alle beschikbare
zenders in het gebied waar u zich bevindt. De
zender waarop is afgestemd staat met een
groter lettertype in de lijst gemarkeerd.
3.
Draai TUNE weer links- of rechtsom om een
zender in de lijst te kiezen.
4.
Bevestig uw keuze met OK/MENU.
}}
* Optie/accessoire.
29
AUDIO EN MEDIA
•
•
N.B.
Handmatig radiozenders zoeken
De lijst vermeldt alleen de frequenties
van de zenders waarop u hebt afgestemd
en vormt dan ook geen complete lijst
met alle beschikbare radiofrequenties op
de frequentieband van uw keuze.
De radio stelt automatisch een radiozenderlijst*
(p. 29) op, maar u kunt ook handmatig radiozenders zoeken.
Als de zender waarop u hebt afgestemd
een zwak signaal heeft, kan de radio de
zenderlijst mogelijk niet bijwerken. Druk
in dat geval op de toets INFO (terwijl de
zenderlijst op het beeldscherm staat) om
over te schakelen op handmatig zoeken
en zelf een frequentie in te stellen. Draai,
als de zenderlijst niet langer getoond
wordt, TUNE één stap links- of rechtsom
om de zenderlijst weer te tonen en druk
op INFO om te wisselen.
De lijst verdwijnt na enkele seconden van het display.
Als de zenderlijst niet langer getoond wordt, kunt
u TUNE één stap links- of rechtsom draaien en
op de toets INFO op de middenconsole drukken
om over te schakelen op handmatig zenders zoeken (p. 30) (of om over te schakelen van handmatig zenders zoeken op de functie voor Zenderlijst).
30
Weergave van de zenderlijst met de best doorkomende signalen bij het draaien aan TUNE
behoort tot de fabrieksinstellingen van de radio.
Druk terwijl de radiozenderlijst wordt getoond op
de toets INFO van de middenconsole om over te
schakelen op handmatig radiozenders zoeken. U
kunt dan een frequentie zoeken uit de lijst met
beschikbare radiofrequenties op de gekozen frequentieband. Als u bijv. bij handmatig zoeken
TUNE één stap rechtsom draait, wordt de frequentie gewijzigd van 93,3 MHz in 93,4 MHz.
Om handmatig een zender te kiezen:
1.
Druk op de toets RADIO, draai aan TUNE
totdat de gewenste frequentieband (bijv.
FM1) verschijnt en druk op OK/MENU.
2.
Draai aan TUNE om een frequentie te kiezen.
N.B.
Weergave van de zenderlijst met de best
doorkomende signalen in het huidige gebied
behoort tot de fabrieksinstellingen van de
radio (zie het gedeelte “Zenderlijst”).
Als u echter bent overgestapt op het handmatig zoeken van zenders (door te drukken
op de toets INFO van de middenconsole bij
weergave van de zenderlijst), is de volgende
keer dat u de radio inschakelt de functie voor
het handmatig zoeken van zenders opnieuw
actief. Om weer over te schakelen op de
functie “Zenderlijst” dient u TUNE een stap te
verdraaien (om de complete zenderlijst te
zien) en vervolgens op de toets INFO te drukken.
Let erop dat de functie INFO geactiveerd
wordt, als u op INFO drukt wanneer de zenderlijst niet getoond wordt. Voor meer informatie over deze functie, zie Audiosysteem en
media - systeembediening (p. 21).
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Radiozenders als voorkeurzenders
opslaan
Vaak beluisterde radiozenders kunt u opslaan
als voorkeurzenders, zodat u er eenvoudig op
kunt afstemmen.
2.
Houd een van de sneltoetsen enkele seconden ingedrukt. Het geluid verdwijnt zolang
maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is. De sneltoets is vervolgens te
gebruiken.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen op
het display*. Druk voor activering/deactivering
van de functie in de normaalweergave van de
DAB-bron op OK/MENU en kies Presets tonen.
N.B.
U kunt een lijst met voorkeurzenders tonen op
het display*. Druk voor activering/deactivering
van de functie in de normaalweergave van de
AM/FM-bron op OK/MENU en kies Presets
tonen.
Sneltoetsen.
AM6/FM-radio
U kunt per frequentieband (bijvoorbeeld FM1) 10
voorkeurzenders vastleggen.
U kiest een voorkeurzender met de sneltoetsen.
1.
Stem af op een zender, zie Radiozenders
zoeken (p. 29).
6 Geld
Het DAB-systeem van de geluidsinstallatie
ondersteunt niet alle functies die in de DABstandaard zitten.
Digitale radio* (DAB)
Gerelateerde informatie
U kunt per band 10 voorkeurzenders vastleggen.
DAB heeft 2 geheugenbanken met voorkeurzenders: DAB1 en DAB2. Opslag van voorkeurzenders is mogelijk door lang op de gewenste sneltoets te drukken, voor meer informatie zie onder
FM-radio. U kiest een voorkeurzender met de
sneltoetsen.
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Een voorkeur bestaat uit een kanaal zonder eventuele subkanalen. Als er tijdens het beluisteren
van een subkanaal een voorkeurkanaal vastgelegd wordt, wordt uitsluitend het hoofdkanaal
geregistreerd. Dit komt omdat de subkanalen van
tijdelijke aard zijn. Bij activering van het bijbehorende voorkeurkanaal zal dan ook het hoofdkanaal worden weergegeven waartoe het subkanaal
behoorde. De voorkeurkanalen zijn niet gebonden
aan de kanalenlijst.
niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
* Optie/accessoire.
31
AUDIO EN MEDIA
RDS-functies
Met RDS kan de radio automatisch overschakelen naar de sterkste zender. RDS biedt de
mogelijkheid om bijvoorbeeld verkeersinformatie
(TP) te krijgen.
RDS (Radio Data System) verbindt FM-zenders in
een netwerk met elkaar. Een FM-zender in een
dergelijk netwerk verstuurt bepaalde informatie,
zodat een RDS-radio onder meer de volgende
mogelijkheden biedt:
•
Automatisch overschakelen op een beter
doorkomende zender als de ontvangst in een
bepaald gebied slecht is.
•
Zoeken op programmatype zoals zenders die
verkeersinformatie of nieuws doorgeven.
•
Weergeven van informatieve tekst over het
beluisterde radioprogramma.
N.B.
Bepaalde radiostations gebruiken geen RDS
of slechts bepaalde onderdelen van deze
functie.
Als een zender met het gewenste programmatype is aangetroffen, kan de radio vervolgens op
deze zender overschakelen en de weergave van
de actieve audiobron onderbreken. Als de cdspeler bijvoorbeeld actief is, wordt de weergave
daarvan tijdelijk onderbroken. De onderbrekende
uitzending wordt met een vooraf ingesteld
32
volume afgespeeld, zie vooraf ingesteld volume
(p. 34). De radio gaat naar de vorige audiobron
en het vorige volume terug wanneer het ingestelde programmatype ophoudt met uitzenden.
De programmafuncties alarm (ALARM!), verkeersinformatie (TP) en nieuws (NEWS) worden
in volgorde van belangrijkheid weergegeven,
waarbij geldt dat alarm de hoogste prioriteit
geniet. Voor meer instellingen die te maken hebben met het onderbreken van uitzendingen (EON
EON Distant en EON EON Local), zie EON
(p. 33). Druk op EXIT om de weergave van de
onderbroken audiobron te hervatten en druk op
OK/MENU om de melding te verwijderen.
Gerelateerde informatie
•
Alarm bij ernstige ongelukken en calamiteiten (p. 32)
•
•
Radiotekst (p. 34)
•
•
Automatische radio-afstemfunctie (AF)
(p. 35)
Regionale radioprogramma’s, (REG) (p. 35)
RDS-functies resetten (p. 35)
Alarm bij ernstige ongelukken en
calamiteiten
De radiofunctie wordt gebruikt om de bevolking
attent te maken op ernstige ongelukken of calamiteiten.
De melding ALARM! verschijnt op het display,
wanneer er een alarmmelding wordt verzonden.
U kunt de functie alarm niet tijdelijk onderbreken
of deactiveren.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 32)
AUDIO EN MEDIA
Verkeersinformatie (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nieuwsuitzendingen
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve audiobron onderbroken voor
verkeersinformatie via het RDS-netwerk van de
radiozender waarop is afgestemd.
EON is handig in stedelijke gebieden met een
groot aantal regionale radiozenders. Bij activering van de functie is de afstand tot de zendmast
van een radiozender bepalend voor de vraag of
de weergave van de actieve audiobron kan worden onderbroken voor uitzendingen van een
bepaald programmatype.
Bij activering van deze functie wordt de weergave van de actieve audiobron onderbroken voor
een nieuwsuitzending via het RDS-netwerk van
de zender waarop is afgestemd.
Het symbool TP geeft aan dat de functie geactiveerd is. Als de zender waarop u hebt afgestemd
verkeersinformatie kan doorgeven, wordt dat aangegeven met een fel verlicht TP op het display.
TP is anders grijs van kleur.
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies TP.
–
TP via beluisterde zender/alle zenders
De radio kan alleen de weergave van de beluisterde zender onderbreken voor verkeersinformatie of de weergave van alle zenders binnen het
RDS-netwerk.
Druk voor wijziging in de normaalweergave
van de FM-bron op OK/MENU en kies
Geavanceerde instellingen TP-favoriet
instellen.
–
Gerelateerde informatie
•
7
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies een van de alternatieven
onder Geavanceerde instellingen EON:
• EON Local – Alleen onderbreking wanneer
de zendmast van de radiozender dichtbij is.
• EON Distant7 – Ook onderbreking als de
zendmast van de zender ver weg staat en zijn
signaal storingen vertoont.
Gerelateerde informatie
•
Het symbool NEWS geeft aan dat de handsfreefunctie actief is.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Nieuws-instellingen
Nieuws.
Nieuws via beluisterde zender/alle
zenders
De radio kan alleen de weergave van de beluisterde zender onderbreken voor nieuws of de
weergave van alle zenders in het RDS-netwerk.
–
RDS-functies (p. 32)
Druk voor wijziging in de normaalweergave
van de FM-bron op OK/MENU en kies
Nieuws-instellingen Nieuws-favoriet
instellen.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 32)
RDS-functies (p. 32)
Fabrieksstandaard.
33
AUDIO EN MEDIA
Radioprogrammatypes (PTY)
Met de functie PTY kunt u radiokanalen met een
of meer radioprogrammatypes (zoals pop en
klassiek) kiezen. Wanneer u een bepaald programmatype hebt gekozen, navigeert u uitsluitend binnen de kanalen die programma’s van het
gekozen type uitzenden.
PTY is te kiezen in combinatie met DAB-radio.
Wanneer de functie actief is, verschijnt het PTYsymbool op het beeldscherm. Bij activering van
deze functie wordt de weergave van de actieve
audiobron onderbroken voor een uitzending van
het gekozen programmatype via het RDS-netwerk van de zender waarop is afgestemd.
Volumeregeling voor
onderbrekende
radioprogrammatypes (PTY)
De onderbrekende uitzendingen van het gekozen programmatype (bijvoorbeeld NEWS of TP)
worden weergegeven op het volume dat voor
het programmatype is gekozen. Als u het volume
tijdens de onderbreking bijregelt, wordt het
nieuwe volume opgeslagen voor een volgende
onderbreking.
Radiotekst
Sommige RDS-zenders geven informatie door
over de inhoud van de uitzendingen, uitvoerende
artiesten en dergelijke. Deze informatie kan op
het beeldscherm8 worden weergegeven. Er kan
radiotekst worden weergegeven voor FM- en
DAB-radio.
Radiotekst voor FM-radio
–
Gerelateerde informatie
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
N.B.
RDS-functies (p. 32)
Er kan telkens slechts een van de functies
“Radiotekst tonen” en “Presets tonen”
geactiveerd zijn. Wanneer een van de functies
wordt ingeschakeld terwijl de andere al actief
is, wordt de eerder geactiveerde functie automatisch uitgeschakeld. Beide functies zijn
mogelijk gedeactiveerd.
PTY voor DAB-radio
U kunt een programmatype kiezen door in de
normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU te drukken en vervolgens PTY-filter
te kiezen. Verlaat deze stand als volgt:
Druk op EXIT.
> Er verschijnt een indicatie op het beeldscherm wanneer PTY geactiveerd is.
–
In sommige gevallen verlaat de DAB-radio de
PTY-stand, zie DAB naar DAB link (p. 37).
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Radiotekst tonen.
Gerelateerde informatie
•
•
RDS-functies (p. 32)
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
Gerelateerde informatie
•
Volumeregeling voor onderbrekende radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
•
RDS-functies (p. 32)
8
34
Alleen auto’s met 7"-scherm.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Automatische radio-afstemfunctie
(AF)
De functie kiest automatisch de optimale frequentie voor de ingestelde radiozender en is te
activeren voor FM-radio.
Om de optimale frequentie te kunnen vinden
moet de functie soms de gehele FM-band doorzoeken.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen Alternatieve frequentie.
Gerelateerde informatie
•
Regionale radioprogramma’s, (REG)
RDS-functies resetten
Deze functie maakt het mogelijk om op een
bepaalde regionale radiozender afgestemd te
blijven, ondanks dat het signaal zwak is.
Met deze kunt u alle fabrieksinstellingen voor
RDS herstellen.
Het symbool REG geeft aan dat de handsfreefunctie actief is.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de FM-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen REG.
–
Druk om te resetten in de normaalweergave
van de FM-bron op OK/MENU en kies
Geavanceerde instellingen Alle FMinstellingen resetten.
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 32)
Gerelateerde informatie
•
RDS-functies (p. 32)
RDS-functies (p. 32)
35
AUDIO EN MEDIA
Digitale radio (DAB)*
•
DAB (Digital Audio Broadcasting) is een systeem voor digitale overdracht van radiosignalen.
De auto biedt ondersteuning voor DAB, DAB+
en DMB.
Digitale radio (DAB)* - frequentieband
(p. 38)
Radiokanalen programmeren
(Groep leren)
•
•
Digitale radio (DAB)* - subkanaal (p. 38)
Radiokanalen programmeren (Groep leren) voor
digitale radio (DAB).
N.B.
Er is niet overal dekking voor DAB. Als er
geen dekking is, verschijnt de melding Geen
ontvangst op het beeldscherm.
Service en Ensemble
•
Service – Kanaal, radiokanaal (het systeem
biedt alleen ondersteuning voor geluidsdiensten).
•
Ensemble – Een groep radiokanalen die op
dezelfde frequentie zenden.
Gerelateerde informatie
36
•
Radiokanalen programmeren (Groep leren)
(p. 36)
•
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)
(p. 37)
•
•
Radio (p. 28)
•
•
•
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
Radiozenders als voorkeurzenders opslaan
(p. 31)
Digitale radio (DAB)* - resetten (p. 38)
Wanneer de auto een nieuw zendgebied binnenrijdt dient het systeem mogelijk de gelegenheid
te krijgen om de te ontvangen kanaalgroepen te
programmeren.
Tijdens het programmeren van de kanaalgroepen
wordt een bijgewerkte lijst van al de te beluisteren kanaalgroepen aangemaakt. De lijst wordt
niet automatisch bijgewerkt.
Druk voor programmering in de normaalweergave
van DAB op OK/MENU en kies Ensemble
programmeren. Programmeren kan ook als
volgt worden uitgevoerd:
1.
Draai TUNE één stap links- of rechtsom.
> Ensemble programmeren verschijnt
boven aan de lijst met beschikbare
kanaalgroepen.
2.
Druk op OK/MENU.
> Er gaat een nieuwe programmeringsopdracht van start.
De programmeringsfunctie is te annuleren met
EXIT.
Radiotekst (p. 34)
DAB naar DAB link (p. 37)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
Navigeren in kanaalgroepenlijst
(Ensemble)
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble)
(p. 37)
Navigeren in kanaalgroepenlijst (Ensemble) voor
digitale radio (DAB).
Gerelateerde informatie
•
•
De kanaalgroepenlijst is door te bladeren en te
openen door aan TUNE te draaien. Bovenaan op
het display staat de naam van het ensemble.
Wanneer u wisselt naar een nieuw ensemble,
wordt de nieuwe naam weergegeven.
•
Service – Geeft de kanalen weer ongeacht
de kanaalgroep waartoe ze behoren. De lijst
is tevens te filteren door een programmatype
te kiezen (PTY-filter ), zie Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34).
Gerelateerde informatie
•
Radiokanalen programmeren (Groep leren)
(p. 36)
•
•
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
DAB naar DAB link
‘DAB naar DAB link’ houdt in dat de DAB-radio
van een kanaal dat slecht of helemaal niet te ontvangen is kan overschakelen op hetzelfde kanaal
in een andere kanaalgroep met een betere ontvangst.
Bij het veranderen van kanaalgroep kan enige
vertraging in de geluidsweergave optreden. Vanaf
het moment dat het huidige kanaal verdwijnt en
het nieuwe kanaal toegankelijk wordt kan het
geluid dan ook enige tijd stilvallen.
–
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de DAB-bron op
OK/MENU en kies Geavanceerde
instellingen DAB-verbinding.
Radioprogrammatypes (PTY) (p. 34)
* Optie/accessoire.
37
AUDIO EN MEDIA
Digitale radio (DAB)* frequentieband
DAB wordt uitgezonden op de frequentieband
Band III.
Het is echter niet zeker dat alle kanaalgroepen
ook daadwerkelijk worden gevonden.
–
In de normaalweergave van de DAB-bron
kunt u de frequentieband activeren/deactiveren door te drukken op OK/MENU en
Geavanceerde instellingen DAB-band
te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
Digitale radio (DAB)* - subkanaal
Digitale radio (DAB)* - resetten
Secundaire componenten worden vaak aangeduid als subkanalen. Dergelijke componenten
zijn van tijdelijke aard en kunnen bijvoorbeeld uit
vertalingen van het hoofdprogramma bestaan.
U kunt alle fabrieksinstellingen voor DAB herstellen.
Als er een of meer subkanalen bestaan verschijnt
links van de kanaalnaam op het
het symbool
display. Als er slechts één subkanaal bestaat verschijnt het symbool - links van de kanaalnaam op
het display.
Druk op
U kunt resetten door in de normaalweergave
voor de DAB-bron op OK/MENU te drukken
en Geavanceerde instellingen Alle
DAB-instellingen resetten te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Digitale radio (DAB)* (p. 36)
om het menu met subkanalen.
Subkanalen zijn uitsluitend te bereiken via het
gekozen hoofdkanaal en niet via een ander
kanaal.
–
38
–
In de normaalweergave van de DAB-bron
kunt u de weergave van subkanalen activeren/deactiveren door te drukken op
OK/MENU en Geavanceerde instellingen
Subkanalen te kiezen.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Mediaspeler
Cd/Dvd*
De mediaspeler kan audio- en videobestanden
op cd’s/dvd’s* (p. 39) en extern aangesloten
audiobronnen weergeven via de AUX/USB-aansluiting* (p. 46) of geluidsbestanden draadloos ‘streamen’ op externe eenheden via
Bluetooth®. Sommige mediaspelers bieden de
mogelijkheid tot communiceren met een mobiele
telefoon * via Bluetooth®.
De mediaspeler (p. 39) kan voorbespeelde en
zelfgebrande cd’s/dvd’s afspelen.
De mediaspeler ondersteunt de volgende soorten
discs en bestanden en kan deze met andere
woorden afspelen:
•
•
•
•
Voorbespeelde cd-discs (CD Audio).
Zelfgebrande cd’s met audio- en/of videobestanden.
Voorbespeelde DVD Video.
Zelfgebrande dvd’s met audio- en/of videobestanden.
Voor meer informatie over de ondersteunde formaten, compatibele bestandsformaten, (p. 44).
Gerelateerde informatie
Knoppen voor de mediaspeler.
Voor het bedienen van de mediaspeler, zie Systeembediening (p. 21).
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Audio en media (p. 20)
Media Bluetooth®* (p. 50)
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s*
(p. 39)
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 42)
Afspelen en navigeren bij cd’s/
dvd’s*
Voor elementaire informatie over weergave- en
navigatiefuncties, zie Systeembediening (p. 21).
Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Disc afspelen
Druk op de MEDIA-knop in de normaalweergave
van de mediabron, draai aan TUNE totdat Disk
verschijnt en druk op OK/MENU. Als er een disc
in de mediaspeler zit, wordt deze disc automatisch afgespeeld. Anders verschijnt Plaats disk
op het display. Plaats vervolgens een disc met de
tekstzijde omhoog. De cd wordt automatisch
afgespeeld.
Wanneer er een disc met audio-/videobestanden
in de speler wordt geplaatst, dient de mapstructuur op de disc te worden ingelezen. Afhankelijk
van de kwaliteit van de disc en de hoeveelheid
gegevens die erop staan, kan het enige tijd duren
voordat de weergave van start gaat.
Disc uitwerpen
Druk op de uitwerkknop (p. 21) om de disc uit te
werpen.
Een disc blijft ca. 12 seconden lang in de uitgeworpen stand staan. Om veiligheidsredenen
wordt de disc vervolgens automatisch weer naar
binnen getrokken.
Afstandsbediening* (p. 64)
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 44)
}}
* Optie/accessoire.
39
AUDIO EN MEDIA
||
Weergave onderbreken (pauzeren)
Gerelateerde informatie
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE wordt
ingedrukt, pauzeert de mediaspeler. Als het
volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt
ingedrukt, start de mediaspeler weer. U kunt
tevens pauzeren via het menusysteem9, druk op
OK/MENU en kies Play/pause.
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Afspelen en navigeren bij
zelfgebrande schijven met audio-/
videobestanden*
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden* (p. 40)
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven
met audio-/videobestanden.
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 42)
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er geen
beeld en staat Geen visuele media tijdens
het rijden op het beeldscherm. Het geluid
wordt echter wel weergegeven. Het beeld
verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is
gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden
met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden
niet kan lezen.
•
•
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 41)
Tracks of audiobestanden scannen (p. 42)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 42)
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 44)
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er geen
beeld en staat Geen visuele media tijdens
het rijden op het beeldscherm. Het geluid
wordt echter wel weergegeven. Het beeld
verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is
gedaald tot onder ca. 6 km/h.
N.B.
Het is mogelijk dat de speler audiobestanden
met kopieerbeveiliging van de platenmaatschappijen of zelfgebrande audiobestanden
niet kan lezen.
Audiobestanden hebben het symbool
, videen mapobestanden hebben het symbool
pen hebben het symbool
.
Wanneer het afspelen van een bestand klaar is,
worden de andere bestanden (van hetzelfde type)
9
40
Geldt niet voor CD Audio.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
in de actuele map afgespeeld. Er wordt automatisch van map gewisseld10, wanneer alle bestanden in een de actuele map afgespeeld zijn. Het
systeem registreert automatisch of er een disc
met alleen audiobestanden of alleen videobestanden in de mediaspeler wordt geplaatst, past
de instellingen aan en speelt de bestanden vervolgens af. Het systeem past de instelling echter
niet aan, als er een disc met een mix van audioen videobestanden in de mediaspeler wordt
geplaatst maar blijft in dat geval het voorgaande
bestandstype afspelen.
Map herhalen
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave
van de bestanden in een map eindeloos te herhalen. Wanneer het laatste bestand helemaal
afgespeeld is, wordt het eerste bestand opnieuw
weergegeven.
1.
Druk op OK/MENU
2.
Draai aan TUNE totdat Map herhalen verschijnt
3.
Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video
(p. 42)
•
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 41)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 44)
•
DivX® Video On Demand* (p. 44)
Tracks of audiobestanden scannen (p. 42)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 42)
Vooruit-/achteruitspoelen
U kunt audio- en videobestanden voor- en achteruitspoelen11.
Houd de knop
/
ingedrukt om audio- of
videobestanden vooruit/achteruit te spoelen.
Voor audiobestanden geldt één snelheid, terwijl
videobestanden op meerdere snelheden voor- en
achteruit te spoelen zijn. Druk herhaalde malen
/
om bij videachtereen op de knoppen
obestanden sneller voor- of achteruit te spoelen.
Laat de toets weer los om de video weer op normale snelheid weer te geven.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
10
11
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
Geldt alleen voor cd/dvd*-schijven, USB en iPod®.
* Optie/accessoire.
41
AUDIO EN MEDIA
Tracks of audiobestanden scannen
Bij activering van deze functie worden van elk(e)
track/audiobestand de eerste tien seconden
weergegeven12.
Om de gekozen bron te scannen:
1.
Druk op OK/MENU in de normaalweergave
van de gekozen bron
2.
Draai aan TUNE totdat Scan verschijnt
> Van alle tracks of muziekbestanden worden de eerste 10 seconden weergegeven.
3.
Beëindig de scanfunctie met EXIT, waarna
de weergave van het actuele nummer of
muziekbestand op de disc wordt voortgezet.
Gerelateerde informatie
Afspelen en navigeren bij DVD*
Video
Bij activering van deze functie worden de tracks/
audiobestanden in willekeurige volgorde13 afgespeeld.
Tijdens het afspelen van een video-dvd verschijnt er mogelijk een discmenu op het beeldscherm. Via het discmenu hebt u toegang tot
extra functies en instellingen om bijvoorbeeld
ondertitels, geluidstracks, scènes te kiezen.
Om de tracks/audiobestanden van de gekozen
bron in willekeurige volgorde af te spelen:
1.
Druk op OK/MENU in de normaalweergave
van de gekozen bron
2.
Draai aan TUNE totdat Willekeurige
weergave verschijnt
3.
Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
•
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
•
Media Bluetooth®* (p. 50)
•
Media Bluetooth®* (p. 50)
12
13
42
Willekeurige afspeelvolgorde tracks
of audiobestanden
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
Voor elementaire informatie over weergave- en
navigatiefuncties, zie Systeembediening (p. 21).
Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er geen
beeld en staat Geen visuele media tijdens
het rijden op het beeldscherm. Het geluid
wordt echter wel weergegeven. Het beeld
verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is
gedaald tot onder ca. 6 km/h.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe audiobronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
Geldt niet voor DVD Video. Bij via de AUX/USB-poort aangesloten externe audiobronnen geldt dit alleen voor USB en iPod®. Wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Navigeren in eigen menu video-dvd
naar de uitgangspositie (zonder een keuze te
maken).
Camerahoek bij het afspelen van
DVD* Video
Wisselen van hoofdstuk is ook mogelijk door te
/
op de middenconsole of
drukken op
op de toetsenset* op het stuurwiel.
Met deze functie kunt u, op voorwaarde dat de
video-dvd dit ondersteunt, aangeven vanuit
welke camerapositie een bepaalde scène moet
worden weergegeven.
Gerelateerde informatie
Met de bedieningselementen op de middenconsole kunt u navigeren in het eigen menu van de
video-dvd.
Van hoofdstuk of titel veranderen
Draai aan TUNE om de lijst met hoofdstukken te
openen en erin te navigeren (bij het afspelen van
een film wordt de film gepauzeerd). Druk op OK/
MENU om een hoofdstuk te kiezen en terug te
keren naar de uitgangspositie (als eerder een
film werd afgespeeld, wordt deze film voortgezet).
Druk op EXIT om de titellijst te openen.
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
Camerahoek bij het afspelen van DVD* Video
(p. 43)
•
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden* (p. 40)
•
•
•
Vooruit-/achteruitspoelen (p. 41)
•
Mediaspeler - compatibele bestandsformaten
(p. 44)
Druk in de normaalweergave van de schijfbron op
OK/MENU en kies Geavanceerde instellingen
Hoek.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Tracks of audiobestanden scannen (p. 42)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 42)
In de titellijst kiest u een titel door te draaien aan
TUNE en bevestigt u uw keuze met OK/MENU,
waarna u terugkeert naar de lijst met hoofdstukken. Druk op OK/MENU om uw keuze te activeren en terug te keren naar de uitgangspositie.
Met EXIT annuleert u uw keuze en keert u terug
* Optie/accessoire.
43
AUDIO EN MEDIA
DivX® Video On Demand*
Beeldinstellingen*
Het is mogelijk de mediaspeler te registreren
voor weergave van bestanden van het type
DivX® VOD op zelfgebrande cd’/dvd’s, een
USB-medium of iPod®.
Het is mogelijk de volgende beeldinstellingen
voor helderheid en contrast te wijzigen (op voorwaarde dat de auto stilstaat).
1.
De registratiecode vindt u in het menusysteem
MY CAR, zie MY CAR (p. 10).
Breng voor meer informatie een bezoek aan
www.divx.com/vod.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Afspelen en navigeren bij DVD* Video (p. 42)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden* (p. 40)
2.
3.
Druk in de weergavestand op OK/MENU,
kies Beeldinstellingen en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
Draai aan TUNE om de aan te passen instelling te bereiken en bevestig uw keuze met
OK/MENU.
Pas de instelling aan door te draaien aan
TUNE en bevestig uw keuze met OK/MENU.
Druk om terug te keren naar de lijst met instellingen op OK/MENU of EXIT.
De fabriekswaarden voor de beeldinstellingen zijn
te herstellen met de optie Reset.
Mediaspeler - compatibele
bestandsformaten
De mediaspeler kan tal van bestandstypen
afspelen en is compatibel met de formaten in de
volgende tabellen.
Compatibele bestandsformaten voor
cd’s/dvd’s
N.B.
Dubbelzijdige schijven van het zogeheten
dual format-type (DVD Plus, CD-DVD) zijn
dikker dan normale cd’s. Het is dan ook niet
zeker of dergelijke schijven kunnen worden
afgespeeld en storingen zijn mogelijk.
Als een cd een mix van mp3- en CD-DAbestanden bevat, worden alle mp3-tracks
genegeerd.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Audio en media (p. 20)
Audioformaten
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Videoformaten
CD-Video, DVD-Video, divx,
avi, asf
Compatibele bestandsformaten via
USB-aansluiting
Het systeem biedt ondersteuning voor de audioen videoformaten in de onderstaande tabel bij
weergave via de USB-aansluiting.
44
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Audioformaten
mp3, wma, aac, m4a
Videoformaten
divx, avi, asf
Audiospecificaties voor de
bestandsformaten .avi en .divx
Technische gegevens voor de
bestandsformaten .avi en .divx
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
kb/s
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
Audioformaat
48
64–384
Audiokanalen (ch)
16
8–160
3, 4, 5, 5:2
22.05
8–160
Beeldformaat
32x32 – 720x576 pixels
24
8–160
Beeldsnelheid video
(video frame
rate)
Tot 30 frames per seconde
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
Totale bitsnelheid
(total bit rate)
Gemiddeld tot 4 Mb/s, met
pieksnelheden van maximaal
8 Mb/s (incl. video- en audiobitsnelheid)
48
64–448
Audiokanalen
(ch)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
DivX-standaard
MP3 (MPEG1/2 Layer 3),
MPEG1 (Layer 2), AC3 (Dolby
D)
ITU-T G.726
kHz
DivX-versie
Audioformaat
Tot 384 kb/s (incl.
video- en audiobitsnelheid)
Formaat
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
AC3
A
Totale bitsnelheid
(total bit rate)
Geldt niet voor 144 kb/s.
Technische gegevens voor het
bestandsformaat .asf
Bestanden zijn af te spelen, als ze aan de volgende criteria voldoen:
Zie onderstaande tabel voor
de audiospecificaties
Beeldformaat
32x32 – 720x576 pixels
2 kanalen voor MP3/MPEG1
– 5.1 kanalen voor AC3
Beeldsnelheid
video (video frame
rate)
Tot 30 frames per
seconde
1 kanaal
Stereoweergave niet
mogelijk
Samplefrequentie
audio-invoer
(audio sampling
rate)
8 kHz
Audiobitsnelheid
(audio bit rate)
16, 24, 32 of 40 kb/s
(bij een samplefrequentie van 8 kHz)
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
Afspelen en navigeren bij cd’s/dvd’s* (p. 39)
Afspelen en navigeren bij DVD* Video (p. 42)
Afspelen en navigeren bij zelfgebrande schijven met audio-/videobestanden* (p. 40)
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
* Optie/accessoire.
45
AUDIO EN MEDIA
Externe audiobron via AUX/USB*aansluiting
Op de geluidsinstallatie kan een externe audiobron, bijvoorbeeld een iPod® of mp3-speler,
worden aangesloten (p. 47).
USB-geheugen
Om het gebruik van een USB-geheugen te vereenvoudigen is het beter alleen muziekbestanden
in het geheugen op te slaan. Het inlezen duurt
aanzienlijk langer, wanneer er behalve compatibele muziekbestanden nog andere bestanden op
het opslagmedium staan.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor draagbare media die werken met USB 2.0 en het
bestandssysteem FAT32 en kan 1000 mappen aan met maximaal 254 submappen/
bestanden in elke map. Een uitzondering
daarop vormt het hoogste niveau, dat tot
1000 submappen/bestanden kan bevatten.
Een op de USB-aansluiting aangesloten audiobron is te bedienen14 via de geluidsregeling van
de auto. Een eenheid die is aangesloten op de
AUX-aansluiting valt echter niet te bedienen via
de geluidsregeling van de auto.
Een iPod® of mp3-speler met oplaadbare batterijen wordt opgeladen (wanneer het contact ingeschakeld is of de motor loopt), als het apparaat
aangesloten is op de USB-aansluiting.
14
46
N.B.
Bij gebruik van een langer USB-geheugen
wordt geadviseerd een USB-adapterkabel te
gebruiken. Dit om mechanische slijtage aan
de USB-ingang en het aangesloten USBgeheugen tegen te gaan.
USB-hub
van de USB-bron op OK/MENU te drukken en
USB-apparaat kiezen te kiezen.
Mp3-speler
Veel mp3-spelers werken met hun eigen
bestandssysteem die niet ondersteund worden
door het Infotainmentsysteem. Om een dergelijke
mp3-speler te kunnen gebruiken binnen het systeem, dient de speler in de stand USB
Removable device/Mass Storage Device te
staan.
iPod®
Een iPod® wordt middels de aansluitkabel bijgeladen en gevoed door de USB-aansluiting.
N.B.
Het systeem ondersteunt alleen de weergave
van audiobestanden van iPod®.
N.B.
Wanneer u muziek op een aangesloten iPod®
beluistert, hanteert het infotainmentsysteem
een menustructuur vergelijkbaar met die van
de iPod®.
Er kan een USB-hub op de USB-aansluiting worden aangesloten om op die manier meerdere
USB-apparaten tegelijk aan te sluiten. U kiest
een USB-eenheid door in de normaalweergave
Geldt alleen voor een mediabron die via de USB-aansluiting aangesloten is.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
•
Geluidssterkte instellen voor externe audiobron (p. 49)
Externe audiobron via AUX/USB*aansluiting aansluiten
Via een van de aansluitpunten in de tunnelconsole kunt u een externe audiobron (zoals een
iPod® of mp3-speler) aansluiten op het audiosysteem.
De tekst USB wordt gelezen verschijnt op het
beeldscherm, terwijl het systeem de bestanden
op het opslagmedium inleest. Afhankelijk van de
bestandsstructuur en het aantal bestanden kan
het enige tijd duren voordat alles ingelezen is.
N.B.
Het systeem biedt ondersteuning voor de
meeste iPod®-modellen die in 2005 of later
gemaakt zijn.
N.B.
Om schade tegen te gaan wordt de USBaansluiting gedeactiveerd bij kortsluiting of
als een aangesloten USB-eenheid te veel
stroom afneemt (dit is mogelijk als de aangesloten eenheid niet aan de USB-standaard
voldoet). Als de volgende keer dat u het contact inschakelt, blijkt dat de storing verdwenen is, wordt de USB-aansluiting automatisch
opnieuw geactiveerd.
Aansluitingspunten voor externe audiobronnen.
audiobron aansluiten:
1.
2.
Druk in de normaalweergave van de mediabron op MEDIA, draai aan TUNE totdat u de
gewenste audiobron USB, iPod of AUX
bereikt en druk op OK/MENU.
> Als u USB kiest, verschijnt USB
aansluiten op het beeldscherm.
Sluit uw geluidsbron aan op een van de aansluitingen in het opbergvak van de middenconsole (zie Aansluitpunten voor externe
geluidsbronnen(p. 47)).
Gerelateerde informatie
•
Externe audiobron via AUX/USB*-aansluiting
(p. 46)
•
Afspelen en navigeren bij externe audiobron*
(p. 48)
* Optie/accessoire.
47
AUDIO EN MEDIA
Afspelen en navigeren bij externe
audiobron*
Afspelen en navigeren bij externe audiobron15.
Voor elementaire informatie over weergave- en
navigatiefuncties, zie Systeembediening (p. 21).
Hier volgt een gedetailleerde beschrijving.
Audiobestanden hebben het symbool
videobestanden* hebben het symbool
mappen hebben het symbool
.
,
en
Zie Compatibele bestandsformaten, (p. 44) voor
informatie over de bestandsformaten die de
mediaspeler ondersteunt.
Wanneer het afspelen van een bestand klaar is,
worden de andere bestanden (van hetzelfde type)
in de actuele map afgespeeld. Er wordt automatisch van map gewisseld16, wanneer alle bestanden in een de actuele map afgespeeld zijn. Het
systeem registreert automatisch of er een eenheid met alleen audiobestanden of alleen videobestanden op de USB-aansluiting wordt aangesloten, past de instellingen aan en speelt de
bestanden vervolgens af. Het systeem past de
instelling echter niet aan, als er een eenheid met
een mix van audio- en videobestanden op de
USB-aansluiting wordt aangesloten maar blijft in
dat geval het voorgaande bestandtype afspelen.
15
16
17
18
48
Zoekfunctie15
Met behulp van het toetsenblok op het bedieningspaneel van de middenconsole kunt u een
bestandsnaam in de actuele map zoeken.
U kunt de zoekfunctie bereiken door te draaien
aan TUNE (om de mapstructuur te openen) of
door te drukken op een van de lettertoetsen.
Naarmate u meer letters of tekens van de tekenreeks intypt worden de zoekresultaten steeds
verder verfijnd. Na enkele seconden verschijnen
de zoekresultaten op het scherm.
U start de weergave van een bestand door te
drukken op OK/MENU.
Map
herhalen17
Deze functie maakt het mogelijk om de weergave
van de bestanden in een map eindeloos te herhalen. Wanneer het laatste bestand helemaal
afgespeeld is, wordt het eerste bestand opnieuw
weergegeven.
1.
Druk op OK/MENU
2.
Draai aan TUNE totdat Map herhalen verschijnt
3.
Druk op OK/MENU om de functie te activeren/deactiveren.
Vooruit-/achteruitspoelen
Voor informatie, zie Vooruit-/achteruitspoelen
(p. 41).
Pauze
Als het volume wordt uitgedraaid of MUTE wordt
ingedrukt, pauzeert de mediaspeler. Als het
volume wordt verhoogd of MUTE nogmaals wordt
ingedrukt, start de mediaspeler weer. U kunt
tevens pauzeren via het menusysteem18 door op
OK/MENU te drukken, USB-MENU te kiezen
gevolgd door Play/pause.
N.B.
Videoweergave is uitsluitend mogelijk wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto sneller rijdt dan ca. 8 km/h, verschijnt er geen
beeld en staat Geen visuele media tijdens
het rijden op het beeldscherm. Het geluid
wordt echter wel weergegeven. Het beeld
verschijnt weer, zodra de rijsnelheid is
gedaald tot onder ca. 6 km/h.
Geldt alleen voor USB-speler en iPod®.
Dit gebeurt niet, als Map herhalen geactiveerd is.
Geldt alleen voor USB-speler.
Geldt niet voor iPod®
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Gerelateerde informatie
•
Externe audiobron via AUX/USB*-aansluiting
aansluiten (p. 47)
•
Externe audiobron via AUX/USB*-aansluiting
(p. 46)
•
•
•
•
Tracks of audiobestanden scannen (p. 42)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 42)
DivX® Video On Demand* (p. 44)
Beeldinstellingen* (p. 44)
Geluidssterkte instellen voor
externe audiobron
N.B.
Als het volume van de externe geluidsbron te
hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan. De geluidskwaliteit kan ook
achteruitgaan, als de speler wordt bijgeladen
wanneer het infotainmentsysteem in stand
AUX staat. Laad de speler in dat geval niet via
de 12V-aansluiting bij.
Met deze functie kunt u het volume instellen voor
een externe audiobron (p. 46). Als het volume te
hoog of te laag staat, kan de geluidskwaliteit
achteruitgaan.
Bij aansluiting van een externe audiobron (zoals
een mp3-speler of iPod®) op de AUX-aansluiting
verschilt het ingestelde volume van deze audiobron mogelijk van het volume waarop het audiosysteem (bijvoorbeeld de radio) speelt. Corrigeer
dit door het ingangsvolume van de ingang aan te
passen:
1.
Druk in de normaalweergave van de mediabron op de MEDIA-knop, draai aan TUNE
totdat u AUX bereikt en wacht enkele seconden voordat u op OK/MENU drukt.
2.
Druk op OK/MENU en draai vervolgens aan
TUNE totdat u AUX-ingangsvolume
bereikt. Bevestig uw keuze met OK/MENU.
3.
Draai aan TUNE om het volume voor de
AUX-aansluiting aan te passen.
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - geavanceerde audio-instellingen (p. 27)
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
* Optie/accessoire.
49
AUDIO EN MEDIA
Media Bluetooth®*
De mediaspeler in de auto is uitgerust met
Bluetooth® en kan draadloos ‘streaming audio’bestanden afspelen op externe eenheden met
Bluetooth® zoals mobiele telefoons en laptops.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten
op de auto, kunt u tevens bepaalde mobieltelefoonfuncties op afstand bedienen, zie
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55). Wissel
tussen de hoofdbronnen TEL en MEDIA om de
functies van de desbetreffende bronnen te
gebruiken.
Gerelateerde informatie
•
•
Tracks of audiobestanden scannen (p. 42)
Willekeurige afspeelvolgorde tracks of audiobestanden (p. 42)
N.B.
Bluetooth®-mediaspelers moeten ondersteuning bieden voor de profielen Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP) en Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). De
speler dient AVRCP versie 1.3 en A2DP 1.2
te hanteren. Anders werken bepaalde functies
mogelijk niet.
Bluetooth®-functies media, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan de
auto koppelen (p. 51).
Navigatie en regeling van het geluid zijn te verrichten via de toetsen op de middenconsole of via
de toetsenset* op het stuurwiel. Bij sommige
externe eenheden is het ook mogelijk op de eenheid zelf van track te wisselen.
Om audio weer te geven moet de mediaspeler
van de auto eerst in stand Bluetooth worden
gezet.
50
Niet alle verkrijgbare mobiele telefoons en
externe mediaspelers zijn volledig compatibel
met de Bluetooth®-functie van de mediaspeler van de auto. Volvo adviseert u contact op
te nemen met een erkende Volvo-dealer voor
informatie over compatibele telefoons en
externe mediaspelers.
N.B.
De mediaspeler van de auto kan alleen audiobestanden afspelen via de Bluetooth®-functie.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en
loskoppelen
De auto is voorzien van Bluetooth® en kan
draadloos communiceren met andere
Bluetooth®-eenheden na registratie en aansluiting (p. 51).
U kunt maximaal tien externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts
eenmaal te registreren. Na registratie hoeft de
eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te
zijn.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst aangesloten eenheid binnen het bereik ligt,
vindt automatisch heraansluiting op de auto
plaats. Terwijl de auto op zoek is naar de laatst
aangesloten eenheid staat de naam van deze
eenheid op het display. Druk op EXIT voor aansluiting op een andere eenheid en kies van eenheid wisselen (p. 53).
De Bluetooth®-eenheid wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de
auto komt. U kunt een eenheid ook handmatig
loskoppelen (p. 54). Kies voor het verwijderen
van een geregistreerde Bluetooth®-eenheid
Bluetooth®-eenheid* verwijderen (p. 54). De
auto zal daarna niet meer automatisch naar deze
eenheid zoeken.
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en
een media-eenheid en u kunt van eenheid wisse-
len (p. 53). U kunt tevens gebruik maken van
de telefoon, terwijl u via ‘streaming audio’-bestanden beluistert.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 50)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Bluetooth®-eenheid* registreren
U kunt twee Bluetooth®-eenheden tegelijk hebben aangesloten. Bijvoorbeeld een telefoon en
een media-eenheid en u kunt van eenheid wisselen. U kunt tevens gebruik maken van de telefoon, terwijl u via ‘streaming audio’-bestanden
beluistert.
U kunt maximaal tien externe Bluetooth®-eenheden registreren. U hoeft een eenheid slechts
eenmaal te registreren. Na registratie hoeft de
eenheid niet langer zichtbaar/identificeerbaar te
zijn.
N.B.
Bij een update van het besturingssysteem van
de telefoon wordt de telefoonregistratie
mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon
dan, zie Bluetooth®-eenheid* verwijderen
(p. 54) en sluit hem opnieuw aan.
Hoe u een externe eenheid aansluit hangt af van
de vraag of dezelfde eenheid al dan niet eerder
aangesloten was. Bij de onderstaande aansluitopties wordt ervan uitgegaan dat het de eerste
keer is dat de eenheid wordt aangesloten (geregistreerd) en dat er geen andere eenheid is aangesloten. In de aansluitopties wordt aangegeven
hoe u een telefoon aansluit. Het aansluiten van
een media-eenheid (p. 50) verloopt op dezelfde
}}
* Optie/accessoire.
51
AUDIO EN MEDIA
||
manier, maar in dat geval is de hoofdbron MEDIA
het beginpunt.
U kunt op twee manieren eenheden aansluiten:
ofwel zoekt u de externe eenheid vanuit de auto
ofwel zoekt u de auto vanaf de externe eenheid.
Als de ene manier niet werkt, kunt u de andere
proberen.
Als u zich niet in de normaalweergave voor de
telefoon bevindt, drukt u op TEL in de middenconsole.
Voorbeeld van normaalweergave voor de telefoon.
Alternatief 1 - externe eenheid zoeken
via het menusysteem in de auto
1.
52
Maak de externe eenheid identificeerbaar/
zichtbaar via Bluetooth®, zie daarvoor de
gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid of
bezoek www.volvocars.com.
2.
Druk op OK/MENU en volg de aanwijzingen
op het display in de auto.
> De externe eenheid is daarmee aangesloten op de auto en kan via de auto worden
bediend.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
Als de aansluiting is mislukt, drukt u twee keer op
EXIT en sluit u aan volgens Alternatief 2.
Alternatief 2 - Auto zoeken met het
Bluetooth®-systeem van de externe
eenheid
1.
Maak de auto identificeerbaar/zichtbaar via
Bluetooth®. Draai aan TUNE naar
Telefooninstellingen, bevestig met
OK/MENU, kies Herkenbaar en bevestig
uw keuze met OK/MENU.
2.
Kies My Volvo Car op het scherm van de
externe eenheid en volg de aanwijzingen.
3.
Voer een pincode naar keuze in op de
externe eenheid en kies daarna voor aansluiten.
4.
Druk op OK/MENU en voer daarna dezelfde
pincode in via het toetsenblok op de middenconsole van de auto.
Wanneer de externe eenheid is aangesloten, verschijnt de Bluetooth®-naam van de externe eenheid op het display van de auto waarna de eenheid via de auto kan worden bediend.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Automatische verbinding
Bluetooth®-eenheid*
Wanneer een of meer Bluetooth®-eenheden in
de auto geregistreerd (p. 51) zijn, vindt automatisch verbinding plaats wanneer deze eenheid/
eenheden binnen bereik is/zijn.
Wanneer de Bluetooth®-functie actief is en de
laatst verbonden eenheid binnen het bereik ligt,
vindt automatisch verbinding plaats. Terwijl de
auto op zoek is naar de laatst verbonden eenheid
staat de naam van deze eenheid op het display.
Als de laatst verbonden eenheid niet beschikbaar
is, probeert het systeem een eerder geregistreerde eenheid aan te sluiten.
Druk op EXIT voor aansluiting op een andere
eenheid, kies voor nieuwe eenheid aansluiten
(p. 51) of andere geregistreerde eenheid kiezen
(p. 53).
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
Andere Bluetooth®-eenheid* kiezen
2.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoon
wijzigen.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®naam op het display van de middenconsole.
3.
Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.
Als er meerdere aangesloten eenheden in de
auto aanwezig zijn, kunt u van eenheid wisselen.
De eenheid moet eerst gekoppeld (p. 51) zijn
aan de auto.
Andere media-eenheid kiezen
1.
2.
3.
Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie de
gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
Druk in de normaalweergave van de
Bluetooth®-mediabron op OK/MENU en
kies Ander apparaat.
> De auto zoekt naar eerder aangesloten
eenheden. De gevonden externe eenheden verschijnen met hun Bluetooth®naam op het display van de middenconsole.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
Kies de aan te sluiten eenheid.
> De externe eenheid wordt vervolgens aangesloten.
Van telefoon wisselen
1.
Controleer of de externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar is via Bluetooth® (zie de
gebruiksaanwijzing bij de externe eenheid).
* Optie/accessoire.
53
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-eenheid* loskoppelen
De
wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van
de auto komt. U kunt een telefoon ook handmatig loskoppelen.
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
Wanneer de mobiele telefoon is losgekoppeld,
kunt u een eventueel lopend gesprek voortzetten
met behulp van de ingebouwde microfoon en
luidspreker van de mobiele telefoon.
•
•
Media Bluetooth®* (p. 50)
Het handsfree-systeem wordt gedeactiveerd bij
het afzetten van de motor en het openen van een
portier.
Wilt u een geregistreerde Bluetooth®-eenheid
verwijderen, kies dan Bluetooth®-eenheid verwijderen (p. 54). De auto zal daarna niet meer
automatisch naar deze eenheid zoeken.
Telefoon handmatig loskoppelen
In de normaalweergave van de telefoonbron kunt
u een telefoon handmatig loskoppelen door op
OK/MENU te drukken en Telefoon uit te kiezen.
N.B.
Ook als de mobiele telefoon handmatig wordt
losgekoppeld, kunnen bepaalde mobiele telefoons automatisch opnieuw verbinding maken
met de laatst aangesloten handsfree-eenheid,
bijvoorbeeld bij het starten van een nieuw
gesprek.
54
Gerelateerde informatie
•
Bluetooth®-eenheid
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Bluetooth®-eenheid* verwijderen
Als u de geregistreerde Bluetooth®-eenheid niet
langer wenst te gebruiken, kunt u deze verwijderen (registratie ongedaan maken). De auto zal
daarna niet meer automatisch naar deze eenheid
zoeken.
Media-eenheid verwijderen
Druk in de normaalweergave van de Bluetooth®mediabron op OK/MENU en kies Bluetoothapparaat verwijderen. Draai aan TUNE om de
te verwijderen eenheid te kiezen en bevestig uw
keuze met OK/MENU.
Telefoon verwijderen
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron
op OK/MENU en kies Bluetooth-apparaat
verwijderen. Draai aan TUNE om de te verwijderen eenheid te kiezen en bevestig uw keuze met
OK/MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
•
•
Media Bluetooth®* (p. 50)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-handsfreesysteem*
Bluetooth®
Een mobiele telefoon met
loos aan te sluiten op de auto.
is draad-
nen TEL en MEDIA om de functies van de desbetreffende bronnen te gebruiken.
N.B.
Niet alle mobiele telefoons zijn volledig compatibel met de handsfree-functie van het
audiosysteem. Volvo adviseert u contact op te
nemen met een erkende Volvo-dealer voor
informatie over compatibele telefoons.
Activeren
Telefoonfuncties, overzicht bedieningselementen.
U moet de eenheid eerst registreren en aan de
auto koppelen (p. 51).
Het audio- en mediasysteem werkt dan als handsfree en biedt u de mogelijkheid om enkele functies van uw mobiele telefoon op afstand te bedienen. U kunt de mobiele telefoon via de knoppen
op de telefoon bedienen of de telefoon nu aangesloten is of niet.
Wanneer er een mobiele telefoon is aangesloten
op de auto, kunt u tevens audiobestanden op de
telefoon of op een andere via Bluetooth® aangesloten media-eenheid ‘streamen’, zie Media
Bluetooth®* (p. 50). Wissel tussen de hoofdbron-
Bij kort indrukken van TEL activeert/zoekt u de
laatst aangesloten telefoon. Als er al een telefoon is aangesloten, verschijnt er bij het indrukken van TEL een snelmenu met de meest gebruikelijke menu-opties voor de telefoon. Het symgeeft aan dat er telefoon is aangeslobool
ten.
3.
Druk op OK/MENU.
U beëindigt het gesprek met EXIT.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
•
•
Gespreksfuncties* (p. 56)
•
Informatie Bluetooth®*-versie (p. 58)
Bluetooth®-handsfreesysteem* - audioinstellingen (p. 57)
Bellen
1.
Zorg dat het symbool
boven aan het
display staat en dat de handsfree-functie in
de telefoonstand staat.
2.
Voer ofwel het gewenste nummer of snelnummer (p. 63) in. Of draai in de normaalweergave TUNE rechtsom voor toegang tot
het telefoonboek of linksom voor de
gesprekslijst met alle gesprekken. Voor informatie over het telefoonboek, zie Telefoonboek* (p. 58).
* Optie/accessoire.
55
AUDIO EN MEDIA
Bluetooth®-handsfreesysteem* overzicht
Systeemoverzicht voor het Bluetooth®-handsfreesysteem.
Gespreksfuncties*
Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.
Druk op OK/MENU om een gesprek aan te
nemen, ook al staat het audiosysteem in de
stand RADIO of MEDIA.
Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of beëindigen.
Automatisch antwoord
Met de functie Automatisch antwoord is het
mogelijk gesprekken automatisch te beantwoorden.
–
Mobiele telefoon
Menu tijdens gesprek
Toetsenset op stuurwiel
In de normaalweergave van de telefoonbron zorgt
een druk op OK/MENU tijdens een lopend
gesprek voor toegang tot de volgende functies:
Gerelateerde informatie
56
Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de telefoonbron op
OK/MENU en kies Bel-opties
Automatisch opnemen.
Microfoon
Bedieningspaneel in middenconsole
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-eenheid* aansluiten en loskoppelen (p. 51)
• Nummer kiezen - mogelijkheid om een
tweede gesprek te starten met behulp van
de cijfertoetsen (het eerste gesprek wordt
daarbij stand-by gezet).
Inkomend gesprek
–
Systeemoverzicht
teem vraagt vervolgens of u opnieuw wilt
koppelen.
• Mute – Microfoon van het audiosysteem uitschakelen.
• Mobiele telefoon - Gesprek doorschakelen
naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken.
Dit is volkomen normaal. Het handsfree-sys-
Gesprekslijsten
De gesprekslijsten worden bij iedere nieuwe aansluiting naar de handsfree-functie gekopieerd en
worden vervolgens tijdens de aansluiting bijgehouden. Draai in de normaalweergave TUNE
linksom om de gesprekslijst voor Alle
gesprekken te zien.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron
op OK/MENU en kies Bellijst om alle gesprekslijsten te zien:
•
•
•
•
•
Alle gesprekken
Gemiste oproepen
Beantwoorde gesprekken
Gekozen nummers
Gespreksduur
N.B.
Sommige mobiele telefoons geven de lijst
met de laatst gebelde nummers in omgekeerde volgorde weer.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Voicemail
In de normaalweergave van de telefoonbron is
het mogelijk een snelnummer voor voicemail te
programmeren die u vervolgens kunt bereiken
door lang te drukken op 1.
U kunt het nummer van de voicemail in de normaalweergave van de telefoonbron wijzigen door
op OK/MENU te drukken en Bel-opties
Voicemailnummer Nummer wijzigen te kiezen. Als er nog geen nummer opgeslagen is, kunt
u het bijbehorende menu openen door lang op 1
te drukken.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* - audioinstellingen (p. 57)
Telefoonboek* (p. 58)
Bluetooth®-handsfreesysteem* audio-instellingen
om het geluidsvolume te horen en druk op EXIT
om op te slaan.
Het is mogelijk het telefoongespreksvolume, het
volume van het audiosysteem, het beltoonvolume
aan te passen en van beltoon te veranderen.
Belsignalen
Tel.-gespreksvol.
Het gespreksvolume is alleen tijdens een
gesprek te wijzigen. Gebruik de toetsenset* op
het stuurwiel of draai aan de VOL-knop.
Volume audiosysteem
N.B.
Zolang er geen telefoongesprek wordt gevoerd,
kunt u het volume van het audiosysteem op de
gebruikelijke wijze bijregelen door te draaien aan
VOL.
Het is mogelijk de weergave van een actieve
audiobron automatisch te onderdrukken bij inkomende gesprekken. Druk voor activering/deactivering in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Mute radio .
Beltoonvolume
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron
op OK/MENU en kies Telefooninstellingen
Geluiden en volume Beltoonvolume. Draai
voor aanpassing aan VOL, druk op OK/MENU
19
In de normaalweergave van de telefoonbron kunt
u een van de ingebouwde beltonen van het handsfree-systeem kiezen door op OK/MENU te
drukken en vervolgens Telefooninstellingen
Geluiden en volume Beltonen
Belsignaal 1 enz. te kiezen.
Voor bepaalde mobiele telefoons geldt dat de
belsignalen van de aangesloten mobiele telefoon niet worden uitgeschakeld bij gebruik
van de geïntegreerde signalen van het handsfree-systeem.
Druk om de beltonen19 van de aangesloten telefoon te gebruiken in de normaalweergave van de
telefoonbron op OK/MENU en kies vervolgens
Telefooninstellingen Geluiden en volume
Beltonen GSM-ringtone
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Niet ondersteund door alle mobiele telefoons.
* Optie/accessoire.
57
AUDIO EN MEDIA
Informatie Bluetooth®*-versie
Telefoonboek*
Geeft de actuele Bluetooth®-versie van de auto
aan.
Er zijn twee telefoonboeken. Deze worden in de
auto samengevoegd en getoond als één telefoonboek.
De actuele Bluetooth®-versie van de auto is te
bekijken vanuit de normaalweergave van de
hoofdbronnen MEDIA of TEL:
•
Druk op OK/MENU en kies Bluetoothsoftwareversie in auto.
•
Druk op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Bluetoothsoftwareversie in auto.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Media Bluetooth®* (p. 50)
•
De auto downloadt het telefoonboek van de
aangesloten mobiele telefoon en geeft dit
telefoonboek alleen weer, wanneer de mobiele telefoon waaruit het telefoonboek afkomstig is aangesloten is.
•
Ook de auto heeft een ingebouwd telefoonboek. Hierin worden alle contactpersonen
opgeslagen, onafhankelijk van de vraag
welke telefoon er tijdens de opslag aangesloten. Deze contactpersonen zijn zichtbaar
voor alle gebruikers, ongeacht de telefoon
die aan de auto gekoppeld is. Als een contactpersoon opgeslagen is in het telefoonboek van de auto, verschijnt het symbool
vóór deze contactpersoon.
N.B.
Bij wijzigingen van een post in het telefoonboek van de mobiele telefoon vanuit het telefoonsysteem in de auto, wordt er een nieuwe
post in het telefoonboek van de auto aangemaakt. De wijziging wordt met andere woorden niet opgeslagen in de mobiele telefoon.
In de auto ziet u vervolgens dubbele posten,
met verschillende icoontjes. Let er tevens op
dat het opslaan van snelnummers of het wijzigen van een contactpersoon een nieuwe post
oplevert in het telefoonboek van de auto.
Voor alle telefoonboekfuncties dient het symbool
boven aan het display en de handsfreefunctie in de telefoonstand te staan.
Telefoonboek van mobiele telefoon
kopiëren naar telefoonboek van auto
Het audio- en mediasysteem slaat een kopie op
van het telefoonboek van elke geregistreerde
mobiele telefoon. Bij elke aansluiting is het telefoonboek automatisch naar het audio- en mediasysteem te kopiëren.
–
58
Druk voor activering/deactivering van de
functie in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefooninstellingen Telefoonboek
downloaden.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Als het telefoonboek de contactgegevens bevat
van de persoon die belt, verschijnen deze op het
display.
Afzonderlijk contact kopiëren naar
telefoonboek van auto
Het is ook mogelijk om een afzonderlijk contact
in het telefoonboek van de mobiele telefoon naar
dat van de auto te kopiëren.
1.
Druk in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies
Telefoonboek Contact zoeken.
2.
Kies het gewenste contact en druk op
OK/MENU.
3.
Druk opnieuw op OK/MENU en kies daarna
Opties Kopiëren naar autogeheugen.
> Het contact is opgeslagen, wanneer het
vóór het desbetreffende
symbool
contact in het telefoonboek van de auto
verschijnt.
Gerelateerde informatie
•
•
•
•
•
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Telefoonboek* - sneltoets (p. 63)
Telefoonboek* - vCard ontvangen (p. 63)
Telefoonboek* - geheugenstatus (p. 63)
Telefoonboek* - wissen (p. 64)
Telefoonboek* - contactpersonen
snel zoeken
Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE rechtsom voor een lijst met contactpersonen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.
Onder de naam van de contactpersoon staat het
telefoonnummer dat als standaardnummer is
gekozen. Als rechts van de contactpersoon het
symbool > staat, zijn er meerdere telefoonnummers van de contactpersoon opgeslagen. Druk
op OK/MENU om de nummers weer te geven.
Kies een ander nummer dan het standaardnummer en bel door te draaien aan de TUNE-knop.
Druk op OK/MENU om te bellen.
Doorzoek de lijst met contactpersoon door via de
toetsenset van de middenconsole de eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te
typen. Voor de functie van de knoppen, zie Telefoonboek*- tekentabel Knoppenset op middenconsole (p. 60).
De lijst met contactpersonen is vanaf de normaalweergave ook te bereiken door op de toetsenset van de middenconsole de toets in te drukken met de eerste letter van de naam van de
gezochte contactpersoon. Zo biedt lang indrukken van de toets 6 rechtstreeks toegang tot dat
deel van de lijst waar de contactpersonen liggen
die beginnen met de letter M.
* Optie/accessoire.
59
AUDIO EN MEDIA
Telefoonboek*- tekentabel
Knoppenset op middenconsole
Toets
+0pw
Tekentabel met mogelijke tekens om in het telefoonboek te gebruiken.
Toets
Functie
#*
Telefoonboek* - contactpersonen
zoeken
Contactgegevens zoeken in het telefoonboek
(p. 58).
Functie
Spatie . , - ? @ : ; / ( ) 1
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Telefoonboek* (p. 58)
GHIÌ4
JKL5
Contactpersonen zoeken met het tekstwiel.
MNOÖØÑÒ6
Tekenlijst
PQRSß7
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel)
TUVÜÙ8
WXYZ9
Wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
60
Telefoonboek
Druk om een contactpersoon te zoeken of
bewerken in de normaalweergave van de telefoonbron op OK/MENU en kies Telefoonboek
Zoeken.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt
het tekstwiel, zodat u TUNE niet kunt gebruiken voor de invoer van tekens maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het
bedieningspaneel van de middenconsole.
1.
Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van
het bedieningspaneel op de middenconsole
zijn te gebruiken.
2.
Ga verder met de volgende letter enz. In het
telefoonboek (3) verschijnt het resultaat van
de zoekopdracht.
3.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of het telefoonboek
te openen dient u aan TUNE te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in
onderstaande tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk
vervolgens op OK/MENU.
123/ABC
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale
tekens.
Telefoonboek* - nieuw
contactpersoon
Een nieuw contactpersoon in het telefoonboek
aanmaken.
Opent het telefoonboek (3). Draai
aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/
MENU om opgeslagen nummers
en overige informatie te bekijken.
Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u
alle ingevoerde tekens.
Bij het indrukken van een cijfertoets op de middenconsole tijdens de weergave van het tekstwiel
(zie voorgaande afbeelding), verschijnt op het
beeldscherm een tekenlijst (1). Druk herhaalde
malen op de cijfertoets totdat de gewenste letter
verschijnt en laat de toets weer los. Ga verder
met de volgende letter enz. Met het indrukken
van een volgende toets bevestigt u de invoer van
de voorgaande letter.
Houd om een cijfer in te voeren de toets met het
gewenste cijfer ingedrukt.
Letters invoeren voor nieuwe contactpersoon.
Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).
Invoerveld.
Een nieuwe contactpersoon is in de normaalweergave van de telefoonbron toe te voegen
door te drukken op OK/MENU en
Telefoonboek Nieuw contact te kiezen.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
}}
* Optie/accessoire.
61
AUDIO EN MEDIA
||
N.B.
Bij de uitvoering High Performance ontbreekt
het tekstwiel, zodat u TUNE niet kunt gebruiken voor de invoer van tekens maar aangewezen bent op de cijfer- en lettertoetsen op het
bedieningspaneel van de middenconsole.
1.
Druk, wanneer de regel Naam gemarkeerd
staat, op OK/MENU om de invoerstand te
openen (bovenstaande afbeelding).
2.
Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/
MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van
het bedieningspaneel op de middenconsole
zijn te gebruiken.
3.
4.
Ga verder met de volgende letter enz. In het
invoerveld (2) op het beeldscherm staat de
ingevoerde naam.
Om over te schakelen op de invoer van cijfers en/of speciale tekens of te wisselen
tussen grote/kleine letters en dergelijke
dient u aan TUNE te draaien, totdat een van
de opties (zie verklaring in de volgende tabel)
in de lijst (1) verschijnt; druk vervolgens op
OK/MENU.
Kies, wanneer u de volledige naam ingevoerd
hebt, OK in de lijst op het beeldscherm (1) en
druk op OK/MENU. Voer vervolgens het telefoonnummer in op hierboven beschreven manier.
62
Druk wanneer u het telefoonnummer hebt ingevoerd op OK/MENU en geef het type telefoonnummer aan (GSM, Home, Werk of
Algemeen). Druk ter bevestiging op OK/MENU.
Kies, wanneer alle gegevens ingevoerd zijn,
Contact opslaan in het menu om de contactpersoon op te slaan.
123/AB
C
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen cijfers en letters.
Overige
Met OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale
tekens.
OK
Met Contact toevoegen kunt u
opslaan en teruggaan naar OK/
MENU.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Telefoonboek* (p. 58)
Met OK/MENU kunt u wisselen
tussen hoofdletters en kleine letters.
Druk op OK/MENU, de cursor
gaat naar het invoerveld (2) boven
aan het beeldscherm. U kunt de
cursor vervolgens met TUNE naar
de gewenste positie verplaatsen
om bijvoorbeeld nieuwe letters in
te voegen of letters te wissen met
EXIT. Ga om nieuwe letters te
kunnen invoegen eerst terug naar
de invoerstand door te drukken
op OK/MENU.
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Telefoonboek* - sneltoets
Telefoonboek* - vCard ontvangen
Telefoonboek* - geheugenstatus
Als sneltoets opslaan in het telefoonboek (p. 58)
om een nummer of contactpersoon eenvoudig te
kunnen bellen.
Ontvang elektronische visitekaartjes (vCard)
voor het telefoonboek (p. 58) van de auto.
De geheugenstatus van het telefoonboek (p. 58)
weergeven.
Het is mogelijk om vCards van andere mobiele
telefoons (dan de eenheid die op dat moment
aangesloten op de auto) te ontvangen voor het
telefoonboek van de auto. Om dat mogelijk te
maken dient u de auto identificeerbaar te maken
voor Bluetooth®. U activeert de functie in de normaalweergave van de telefoonbron door te drukken op OK/MENU en Telefoonboek vCard
ontvangen te kiezen.
U kunt de geheugenstatus van het telefoonboek
van de auto en dat van het telefoonboek van de
aangesloten mobiele telefoon weergeven door in
de normaalweergave van de telefoonbron te
drukken op OK/MENU en Telefoonboek
Geheugenstatus te kiezen.
Een sneltoets is in de normaalweergave van de
telefoonbron toe te voegen door te drukken op
OK/MENU en Telefoonmenu
Telefoonboek Verkort kiezen te kiezen.
In de telefoonstand is verkort kiezen mogelijk met
de cijfertoetsen op de toetsenset van de middenconsole, door een cijfertoets en vervolgens op
OK/MENU in te drukken. Als er geen contactpersoon opgeslagen ligt onder het gekozen snelnummer, krijgt u de gelegenheid om alsnog een
contactpersoon onder het gekozen snelnummer
op te slaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
* Optie/accessoire.
63
AUDIO EN MEDIA
Telefoonboek* - wissen
Afstandsbediening*
Het ingebouwde telefoonboek (p. 58) wissen.
De afstandsbediening is te gebruiken voor alle
functies van het audio- en mediasysteem. De
toetsen op de afstandsbediening hebben
dezelfde functies als de overeenkomstige toetsen op de middenconsole of de toetsenset* op
het stuurwiel.
U kunt het telefoonboek van de auto wissen. U
doet dit door in de normaalweergave van de telefoonbrok te drukken op OK/MENU en
Telefoonboek Telefoonboek wissen te kiezen.
N.B.
Bij het wissen van het telefoonboek van de
auto worden alleen de contactpersonen in het
telefoonboek van de auto verwijderd. De contactpersonen in het telefoonboek van de
mobiele telefoon worden niet verwijderd.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
•
Bluetooth®-handsfreesysteem* (p. 55)
Komt overeen met TUNE op de middenconsole.
64
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Druk bij gebruik van de afstandsbediening de
op de afstandsbediening in stand F.
knop
Richt de afstandsbediening vervolgens op de IRontvanger, die rechts van de knop (p. 21) INFO
op de middenconsole zit.
WAARSCHUWING
Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele
telefoon, camera, afstandsbediening voor
extra uitrusting e.d., in het dashboardkastje of
andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen
of een botsing kunnen deze anders inzittenden verwonden.
N.B.
Leg de afstandsbediening niet in de felle zon
(zoals op het dashboard) – dan kunnen er
problemen met de batterijen ontstaan.
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Afstandsbediening* - functies
Toets
Te regelen functies vanaf de afstandsbediening.
Toets
Functie
Functie
Teruggaan, functie beëindigen,
ingevoerde tekens wissen
Wissel tussen:
Omhoog/omlaag
L = beeldscherm links achterin*
Naar rechts/links
F = Beeldscherm voorin
Keuze bevestigen of menusysteem
voor gekozen bron openen
R = beeldscherm rechts achterin*
Overschakelen op navigatie*
Volume verlagen
Overschakelen op radiobron (bijvoorbeeld FM1)
Overschakelen op mediabron
(Disk, TV* etc.)
Volume verhogen
0-9
Voorkeurskanalen kiezen, cijfers/
letters invoeren
Overschakelen op Bluetooth®handsfree*
Sneltoets voor ingestelde favorieten
Achteruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Informatie over actueel programma,
nummer etc. Tevens te gebruiken
als er meer informatie beschikbaar
is dan op het beeldscherm kan
worden weergegeven
Afspelen/Pauzeren
Stoppen
Taal geluidstrack kiezen
Vooruitbladeren/-spoelen, van
track/nummer wisselen
Menu
}}
* Optie/accessoire.
65
AUDIO EN MEDIA
||
Toets
Functie
Ondertiteling, ondertitelingstaal kiezen
Teletekst*, aan/uit
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Afstandsbediening* - batterij
vervangen
Hoe u de batterijen in de afstandsbediening
voor het audio- en mediasysteem vervangt.
1.
Duw de vergrendeling van het dekseltje op
het batterijvakje in en duw het deksel in de
richting van het IR-oog.
2.
Verwijder de lege batterijen en leg de nieuwe
batterijen op de aangegeven manier in het
batterijvakje.
3.
Plaats het dekseltjes terug.
N.B.
De batterijen gaan normaal 1–4 jaar mee,
afhankelijk van het gebruik van de afstandsbediening.
De afstandsbediening werkt op vier batterijen van
het type AA/LR6.
N.B.
Lege batterijen moet u op een milieuvriendelijke manier inzamelen.
Neem bij lange ritten extra batterijen mee.
66
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Audio en media - menu-overzicht
Menu-overzicht - AM
Menu-overzicht - FM
Overzicht van mogelijke opties en instellingen in
de menu's van het audio- en mediasysteem.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AM-radio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor FM-radio.
RADIO
•
•
•
AM (p. 67)20
FM (p. 67)
DAB (p. 68)
Zie pagina
Hoofdmenu FM1/FM2
Zie pagina
Presets weergeven*
(p. 31)
TP
(p. 33)
Radiotekst tonen
(p. 34)
Presets tonen*
(p. 31)
(p. 33)
Audio-instellingen
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdmenu AMA
Zie voetnootB
CD Audio (p. 69)
CD/DVD Data (p. 69)
iPod®(p. 70)
USB (p. 71)
Bluetooth-functie voor media®(p. 71)
AUX (p. 72)
Bluetooth handsfree®(p. 72)
Gerelateerde informatie
•
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
A
B
(p. 27)
Nieuws-instellingen
Equalizer*
(p. 27)
Geavanceerde instellingen
Volumecompensatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
De menu-opties voor de audio-instellingen zijn identiek voor
alle audiobronnen.
Gerelateerde informatie
•
20
Klankpodium*
DVD Video (p. 70)
TEL.
•
(p. 27)
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
REG
(p. 35)
Alternatieve frequentie
(p. 35)
EON
(p. 33)
TP-favoriet instellen
(p. 33)
PTY-instellingen
(p. 34)
Alle FM-instellingen resetten
(p. 35)
Geld niet voor de V60 Twin Engine en S60L Twin Engine.
}}
* Optie/accessoire.
67
AUDIO EN MEDIA
||
Audio-instellingen
(p. 26)
Menu-overzicht - digitale radio
(DAB)*
Klankpodium*
(p. 27)
Klankpodium*
(p. 27)
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DAB-radio.
Equalizer*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
Volumecompensatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Volumecompensatie
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 28)
(p. 26)
Gerelateerde informatie
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Hoofdmenu DAB1*/DAB2*
Zie pagina
Ensemble programmeren
(p. 36)
PTY-filter
(p. 34)
PTY-filter uitschakelen
Presets tonen*
Gerelateerde informatie
(p. 31)
•
•
Geavanceerde instellingen
DAB-verbinding
(p. 37)
DAB-band
(p. 38)
Subkanalen
(p. 38)
PTY-tekst weergeven
(p. 34)
Alle DAB-instellingen resetten
(p. 38)
Audio-instellingen
68
(p. 34)
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
(p. 26)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - CD Audio
Menu-overzicht - CD/DVD* Data
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD Audio.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor CD/DVD Data.
Hoofdmenu CD Audio (Diskmenu)
Zie pagina
Hoofdmenu CD/DVD Data
(Diskmenu)
Willekeurige weergave
(p. 42)
Afspelen
Scan
(p. 42)
(p. 39)
Willekeurige weergave
(p. 42)
Map herhalen
(p. 40)
Volgende titel
(p. 39)
Volgende audiotrack
(p. 39)
Scan
(p. 42)
Audio-instellingen
(p. 26)
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Klankpodium*
(p. 27)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Equalizer*
(p. 27)
(p. 26)
Klankpodium*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
Volumecompensatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Gerelateerde informatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Gerelateerde informatie
(p. 39)
Stop
Audio-instellingen
•
•
Pause
Zie pagina
Volumecompensatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
* Optie/accessoire.
69
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - DVD* Video
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor DVD Video.
Hoofdmenu DVD Video (Diskmenu)
Zie pagina
DVD-menu
(p. 42)
Play/pause/verder
(p. 42)
Stop
(p. 42)
Ondertitels
(p. 42)
Taal van audiospoor kiezen
(p. 42)
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Bronmenu
Zie voetnoot B
DVD-hoofdmenu
Zie voetnoot C
(p. 43)
DVD-hoofdmenuC
DivX® VOD-code
Audio-instellingen
(p. 44)
(p. 26)
A
B
C
70
Klankpodium*
(p. 27)
Equalizer*
(p. 27)
Willekeurig
(p. 42)
Scan
(p. 42)
Audio-instellingen
(p. 26)
(p. 44)
Klankpodium*
(p. 27)
(p. 21)
Equalizer*
(p. 27)
Volumecompensatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
(p. 42)
(p. 42)
Geldt alleen bij het weergeven van videobestanden en het kijken van tv.
De inhoud van het pop-upmenu voor het bronmenu hangt af
van wat er afgespeeld of weergegeven wordt, bijvoorbeeld
Menu gegevens-CD/-DVD of USB-menu.
Geldt alleen voor dvd-videodiscs.
Gerelateerde informatie
•
•
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor iPod®.
Zie pagina
Druk op OK/MENU terwijl u een videobestand
afspeelt of tv* kijkt om het pop-upmenu te
openen.
Beeldinstellingen
Menu-overzicht - iPod®*
Hoofdmenu iPod
Pop-upmenuA*video en tv*
Geavanceerde instellingen
Hoek
Volumecompensatie
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
Menu-overzicht - USB*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor USB.
Hoofdmenu USB
Afspelen
Pause
Zie pagina
(p. 48)
Volumecompensatie
(p. 28)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Menu-overzicht - Media Bluetooth®*
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor Media Bluetooth®.
Hoofdmenu Media Bluetooth®
Zie pagina
Willekeurig
(p. 42)
Ander apparaat
(p. 53)
Stop
(p. 48)
Willekeurig
(p. 42)
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 54)
Map herhalen
(p. 48)
Scan
(p. 42)
USB-apparaat kiezen
(p. 46)
Bluetooth-softwareversie in auto
(p. 58)
Volgende titel
(p. 48)
Audio-instellingen
(p. 26)
Volgende audiotrack
(p. 48)
Klankpodium*
(p. 27)
Scan
(p. 42)
Equalizer*
(p. 27)
Audio-instellingen
(p. 26)
Volumecompensatie
(p. 28)
Klankpodium*
(p. 27)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Equalizer*
(p. 27)
}}
* Optie/accessoire.
71
AUDIO EN MEDIA
||
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Menu-overzicht - AUX
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor AUX.
Overzicht van mogelijke opties en instellingen
voor de Bluetooth®-handsfree.
Hoofdmenu AUX
Zie pagina
AUX-ingangsvolume
(p. 49)
Hoofdmenu Bluetooth®-handsfree (Telefoonmenu)
Zie
pagina
Audio-instellingen
(p. 26)
Bellijst
(p. 56)
Klankpodium*
(p. 27)
Alle gesprekken
(p. 56)
Equalizer*
(p. 27)
Gemiste oproepen
(p. 56)
Volumecompensatie
(p. 28)
Beantwoorde gesprekken
(p. 56)
Alle audio-instellingen
resetten
(p. 26)
Gekozen nummers
(p. 56)
Gespreksduur
(p. 56)
Gerelateerde informatie
•
•
72
Menu-overzicht - Bluetooth®
handsfree*
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Telefoonboek
(p. 58)
Zoeken
(p. 60)
Nieuw contact
(p. 61)
Verkorte nummers
(p. 63)
* Optie/accessoire.
AUDIO EN MEDIA
vCard ontvangen
(p. 63)
Geheugenstatus
(p. 63)
Telefoonboek wissen
(p. 64)
Telefoon wijzigen
(p. 53)
Bluetooth-apparaat verwijderen
(p. 54)
Telefooninstellingen
Herkenbaar
(p. 51)
Geluiden en volume
(p. 57)
Telefoonboek downloaden
(p. 58)
Bluetooth-softwareversie in
auto
(p. 58)
Bel-opties
Automatisch opnemen
(p. 56)
Voicemailnummer
Telefoon uit
(p. 56)
(p. 54)
Gerelateerde informatie
•
•
Audio en media - menu-overzicht (p. 67)
Audiosysteem en media - systeembediening
(p. 21)
Licenties
Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een
product waar een andere rechtspersoon octrooi
of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt
een Engelse versie van de overeenkomsten tussen Volvo en producenten/ontwikkelaars.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
}}
73
AUDIO EN MEDIA
||
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
74
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
AUDIO EN MEDIA
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Gerelateerde informatie
•
Volvo Sensus (p. 6)
75
AUDIO EN MEDIA
Typegoedkeuring
De typegoedkeuring voor de Bluetooth®-module
staat in de tabel.
76
AUDIO EN MEDIA
Verklaring van overeenstemming voor Bluetooth®-module
Land/
regio
Landen
binnen de
EU:
Exportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type uitrusting: Bluetooth®-eenheid
Breng voor meer informatie een bezoek aan http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
77
AUDIO EN MEDIA
||
78
Land/
regio
Tsjechië:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Denemarken:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Duitsland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
AUDIO EN MEDIA
Land/
regio
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
GrootBrittannië:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanje:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Griekenland:
Η
Α Α Η
Frankrijk:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italië:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litouwen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Hongarije:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
}}
79
AUDIO EN MEDIA
||
80
Land/
regio
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenië:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slowakije:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Zweden:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
IJsland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat deze Bluetooth®-module in overeenstemming is met de essentiële eigenschappen en overige relevante bepalingen zoals beschreven in de EU-richtlijn 1999/5/EG.
Noorwegen:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
AUDIO EN MEDIA
Land/
regio
China:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
措施消除干扰后方可继
科学及医疗应用设备的辐射干扰
5. 不得在飞机和机场附近使用
}}
81
AUDIO EN MEDIA
||
Land/
regio
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
82
AUDIO EN MEDIA
Land/
regio
ZuidKorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
}}
83
AUDIO EN MEDIA
||
Land/
regio
Verenigde
Arabische
Emiraten:
ZuidAfrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
84
ALFABETISCH REGISTER
A
Afstandsbediening
batterij vervangen
64
66
Alarm bij ernstige ongelukken of calamiteiten
32
Ambient Surround Sound
Bluetooth®
gesprek naar mobiel
handsfree
media
microfoon uit
streaming audio
56
55
50
56
50
20, 26
Audio en media
het systeem bedienen
inleiding
menufuncties
menu-overzicht
overzicht
21
20
21
67
20
Audiosysteem
functies
overzicht
20
26
20
AUX-ingang
ALFABETISCH REGISTER
20, 46
B
C
CD
G
Geluid
Ambient Surround Sound
Instellingen
20, 26
26
Geluidspodium
27
Gesprek
functies
inkomend
55
55
39
I
D
DAB-radio
28, 36
Digitale radio (DAB)
36
DVD
39
Infotainment
brontoetsen
21
Infotainment (Audio en media)
20
iPod®, aansluiting
47
M
E
Media Bluetooth®
50
Mediaspeler
compatibele bestandsformaten
39
44
Batterij
afstandsbediening
66
Bedieningselementen
middenconsole
21
Menufuncties audio en media
21
Beeldinstellingen
44
Microfoon
56
Bellen
55
Equalizer
27
85
ALFABETISCH REGISTER
Mobiele telefoon
aansluiten
handsfree
telefoon registreren
51
55
51
MY CAR
Informatie
Instellingen van de auto
Klimaatinstellingen
Menu-optie
paden
Rijhulpsystemen
Systeeminstellingen
10
18
13
17
11
11
15
16
Nieuwsuitzendingen
33
normaalweergave
21
P
Programmatypes radio (PTY)
86
Radio
DAB
RDS
Sensus
Signaalingang, extern
Stuurwiel
Toetsenset
34
76
28
28, 36
32
S
Support
N
Typegoedkeuring
Bluetooth®
R
U
USB, aansluiting
47
USB-ingang
46
6
20, 46
21
8
T
Telefoon
aansluiten
bellen
gesprekken aannemen
handsfree
inkomend gesprek
telefoonboek
telefoonboek, snelkoppeling
telefoon registreren
51
55
56
55
55
58
58
51
Toetsensets op stuurwiel
21
V
Verkeersinformatie (TP)
33
Volume
beltoon, telefoon
externe geluidsbron
snelheids-/geluidscompensatie
Telefoon
telefoon/mediaspeler
21
57
49
28
57
57
Volvo Sensus
6
TP 26696 (Dutch), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement