Volvo | V40 | Quick Guide | Volvo V40 2015 Early Quick Guide

Volvo V40 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. In de gebruikershandleiding
en overige handleidingen vindt u alle veiligheidsinstructies en alle teksten onder de kopjes Waarschuwing,
Belangrijk en NB.
De volgende symbolen betekenen:
Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
Op de laatste pagina staan de teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet
doornemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
De gebruikershandleiding is mogelijk verkrijgbaar in een gedrukte versie en een digitale versie op het beeldscherm in de auto, op internet en als mobiele app. De mobiele app bevat de complete gebruikershandleiding
plus instructievideo’s en biedt meerdere zoekmethoden met teksten en afbeeldingen. U kunt de mobiele app via
App Store of Google Play downloaden naar mobiele eenheden.
Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Bediening klimaatregeling
Keyless* vergrendelingssysteem
Verlichtingsbediening
Motor starten en afzetten
Instrumentenpaneel
Ruitenwissers
Infotainmentsysteem
Telefoon*
Internet*
Externe geluidsbron
02 Rijhulp
Actieve parkeerhulp*
Rijbaanassistent*
Start/Stop-systemen*
Knoppen op middenconsole
Instellingen in menusysteem
Garage/serviceafspraak*
ECO*
Voetgangersdetectie*
05 Tips
Tanken
03 Bestuurdersmilieu
Autoverzorging
Stoel instellen
Opbergmogelijkheden
Stuur instellen
AUX/USB*- en 12V-aansluitingen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
Portieren en achterklep ontgrendelen en alarm deactiveren. Instellingen zijn te verrichten in MY CAR.
Portieren en achterklep vergrendelen en alarm
activeren.
‘Approach’-verlichting.
Eenmaal indrukken om het kofferdeksel alleen te
ontgrendelen; tweemaal om het ook een stukje te
openen.
Paniekfunctie.
In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan voor
onder meer de buitenspiegels en de elektrisch
bedienbare bestuurdersstoel* – zie gebruikershandleiding.
Wat geven de controlelampjes* op de
transpondersleutel aan?
01
Continu groen licht: de auto is vergrendeld.
Continu oranje licht: de auto is niet vergrendeld.
Continu rood licht: na vergrendeling van de auto is
het alarm afgegaan.
Beide lampjes lichten beurtelings rood op: het alarm
is minder dan 5 minuten geleden afgegaan.
Hoe werkt het Keyless*
vergrendelingssysteem?
01
U kunt de transpondersleutel in bijvoorbeeld de binnenzak
laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen
–– Achterkant van een van de buitenste portierhandgrepen aanraken of lichtjes op de kleinste van de
beide met rubber beklede knoppen op de achterklep
drukken.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op de
gebruikelijke manier openen of lichtjes op de grote
van de beide met rubber beklede knoppen op de
achterklep drukken.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
01
Starten
Transpondersleutel in het contactslot steken (geldt
niet bij Keyless Drive*).
Koppelings- of rempedaal bedienen.
Kort op START/STOP ENGINE-knop drukken.
Afzetten
Kort op START/STOP ENGINE-knop indrukken.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen.
Hoe schakel ik de ruitenwissers en
regensensor* van de voorruit in?
01
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit
in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.
Regensensor Aan/Uit.
Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
Wisser achterruit – intervalfunctie/normale functie.
Om de wisserbladen te kunnen optillen moeten deze
in de servicestand staan – zie gebruikershandleiding.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
02
PAP controleert de beschikbare ruimte en stuurt vervolgens de auto. Aan u de taak om een passende versnelling
in te schakelen, de snelheid te regelen en te remmen/
stoppen.
PAP activeren met een druk op de knop. Niet sneller
rijden dan 30 km/h.
Aanwijzingen op het instrumentenpaneel in acht
nemen.
Auto stoppen, wanneer dit met grafische beelden en
teksten van u verlangd wordt.
Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?
02
Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, grijpt LKA
actief in en stuurt de auto met een geringe stuurbeweging
terug naar de rijbaan. Als de auto een zijlijn passeert,
waarschuwt LKA u bovendien met pulserende trillingen in
het stuurwiel.
–– LKA activeren met een druk op de knop.
Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*?
02
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor afzetten: Koppelingspedaal bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: Koppeling bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor afzetten: Auto tot stilstand brengen met rempedaal
en pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: Rempedaal loslaten.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de
knop.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en
fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen
voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan
(af-)remmen.
Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in
alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van
opzij komen en voetgangers die een lengte kleiner dan
80 cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Het is belangrijk dat u deze functie begrijpt – zie
gebruikershandleiding.
02
Hoe stel ik de stoel in?
03
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
Instellingen voor elektrisch bedienbare stoel opslaan*.
Geheugentoetsen voor elektrisch bedienbare
bestuurdersstoel*.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden,
terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt. Knop
ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en een tekst
op het instrumentenpaneel verschijnt. Opgeslagen worden
de standen van zowel de stoel als de buitenspiegels.
De geheugeninstellingen van de stoel en de
buitenspiegels voor de elektrisch bedienbare
bestuurdersstoel zijn ook op te slaan in de
transpondersleutel* – zie gebruikershandleiding.
Hoe stel ik het stuur in?
Blokkering opheffen.
Stuur vooruit/achteruit en omhoog/omlaag.
Blokkering activeren.
03
Hoe regel ik de temperatuur met ECC*?
04
Indrukken voor individuele temperatuur. Meerdere keren drukken om instelling voor links, rechts of beide
kanten te kiezen. Draaien om de temperatuur in te
stellen. Het display van de middenconsole geeft de
gekozen temperatuur aan voor beide kanten.
Op AUTO drukken voor automatische regeling van
de luchtverdeling en de overige functies. Op het
beeldscherm staat AUTO-KLIMAAT.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt op het
beeldscherm.
Tweemaal indrukken om ook de maximale hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te sturen –
symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: indrukken om de
luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de AUTO-stand van de
verlichtingsbediening?
04
De AUTO-stand biedt de volgende alternatieven:
• De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht
en dimlicht.
• Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u
het dimlicht voert.
• Actief groot licht (AHB)* – dat automatisch schakelt
tussen dimlicht en groot licht – is te gebruiken.
• De tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
OK indrukken om de boordcomputermenu’s te openen, opties te activeren en meldingen te bevestigen.
Met het duimwiel door de boordcomputeropties
bladeren.
Met RESET gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen en een stap teruggaan binnen
het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
04
Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien
om de gewenste dagteller T1 of T2 te tonen.
Lang op de knop RESET drukken om de getoonde
dagteller op nul te stellen.
Hoe verander ik het uiterlijk van de displays*
in de auto?
04
Een digitaal* instrumentenpaneel biedt de mogelijkheid
om verschillende thema’s te kiezen, zoals Performance of
Eco.
Om van thema te wisselen:
Na motorstart op de knop OK van de linker stuurhendel drukken.
Aan het duimwiel van de hendel draaien om de
menuoptie Thema’s te kiezen en vervolgens op OK
drukken.
Aan het duimwiel draaien om een thema te kiezen en
op OK drukken om uw keuze te bevestigen.
Het thema wordt vastgelegd in het transpondersleutelgeheugen* – zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik het Infotainmentsysteem in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te
schakelen.
Om het geluid te onderdrukken: eenmaal kort indrukken –
tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.
Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl.
navigatie-* en telefoonsysteem*) in-/uitschakelt.
Hoe navigeer ik in het infotainmentsysteem?
04
Op RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* of
* drukken om de hoofdbron te kiezen. In deze
stand wordt de normaalweergave van de laatst
actieve bron getoond.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het stuur
drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te
openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te navigeren binnen de menu’s.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om een
keuze te maken binnen de menu’s.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te doen
binnen het menusysteem, een functie te annuleren
of ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te gaan
naar de normaalweergave of van de normaalweergave naar de hoofdbronweergave te gaan.
Tips:
Om vanuit de normaalweergave naar het
snelkoppelingsmenu te gaan, kunt u eenmaal op de
hoofdbronknop drukken. Druk opnieuw om terug te gaan
naar de normaalweergave.
Voor meer informatie over de systeemfuncties – zie
gebruikershandleiding.
Hoe ‘pair’ ik een Bluetooth®-telefoon*?
04
In de normaalweergave van de telefoonbron op OK/
MENU drukken.
Auto herkenbaar maken kiezen en bevestigen met
OK/MENU.
Bluetooth® activeren op de mobiele telefoon. Auto
identificeren en deze aan de telefoon koppelen.
Aanwijzingen op de telefoon en het beeldscherm
volgen.
De telefoon is daarmee aangesloten op de auto en via
de auto te bedienen.
Bij een mislukte telefoonregistratie – zie
gebruikershandleiding.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
04
Mobiele telefoon koppelen aan de auto (zie “Hoe
pair ik een Bluetooth®-telefoon?”) en internetdeling
activeren op de telefoon.
In de normaalweergave van de bron MY CAR op
OK/MENU drukken en achtereenvolgens kiezen
voor Instellingen > Internetinstellingen > Aansluiten via. Een van de alternatieven Automodem,
Wi-Fi of Bluetooth kiezen.
In het vervolg maakt de auto automatisch verbinding via de
gekozen internetaansluiting.
Voor meer informatie over het aansluiten – zie
gebruikershandleiding.
Welke diensten biedt Volvo ID*?
04
Volvo ID is een persoonlijke ID die aan de auto gekoppeld
is, waarmee u onder meer toegang kunt krijgen tot de
website My Volvo en een adres vanuit een online kaartdienst rechtstreeks naar de auto kunt versturen.
Registreer of bewerk uw Volvo ID als volgt:
Op de verbindingsknop
drukken.
Apps > Instellingen kiezen en de aanwijzingen op
het scherm volgen.
Voor meer informatie over Volvo ID – zie
gebruikershandleiding.
Hoe kan ik apps gebruiken, wanneer de auto
een internetverbinding* heeft?
04
Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u
apps voor onder meer muziekdiensten, internetradio,
navigatiediensten en een vereenvoudigde internetbrowser
gebruiken.
Op de verbindingsknop
drukken.
Apps kiezen en op OK/MENU drukken om de
beschikbare apps te zien.
Gewenste app kiezen en uw keuze bevestigen met
OK/MENU.
Voor bepaalde apps moet u mogelijk inloggen via een
aparte account. Gebruik een bestaande account of registreer een nieuwe. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Hoe kan ik bellen*?
04
Gewenste nummer in de normaalweergave van de
telefoonbron* invoeren of het duimwiel op het stuur
omlaagdraaien om het telefoonboek te openen en
omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te bellen –
zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te
beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te beantwoorden – zie gebruikershandleiding.
04
Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?
04
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*ingangen in het opbergvak in de middenconsole.
In de normaalweergave van de mediabron op MEDIA
in de middenconsole drukken.
TUNE naar de gewenste geluidsbron draaien en op
OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe eenheid
– zie gebruikershandleiding.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem in te
schakelen – er verschijnt een kaart.
Opnieuw op NAV drukken en Invoer. adres kiezen
met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van
het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de
middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Eén bestemming inst. of
Toevoegen als tussenbestemming en op OK/
MENU drukken.
Voor meer informatie en marktspecifieke gegevens – zie
RTI-handleiding*.
Welke instellingen zijn mogelijk in het
menusysteem?
In MY CAR zijn tal van autofuncties te regelen, zoals de
instellingen voor het klok, de buitenspiegels en vergrendelingen.
Zie de eerdere rubriek ‘Hoe navigeer ik in het
infotainmentsysteem?’ voor de te gebruiken knoppen.
04
Hoe stel ik de klok in?
04
In de normaalweergave van de MY CAR-bron OK/
MENU indrukken.
Achtereenvolgens kiezen voor Instellingen >
Systeemopties > Tijdsinstellingen.
Aan TUNE draaien tot Tijd automatisch verschijnt
en op OK/MENU drukken om de automatische
klokinstelling te activeren.
Voor de juiste tijdsaanduiding is het zaak de juiste locatie
te kiezen.
Hoe bel ik mijn garage of maak ik een
afspraak voor onderhoud*?
04
–– In de normaalweergave van de MY CAR-bron OK/
MENU indrukken en Service & reparatie kiezen.
Bij Service & reparatie vindt u informatie over de garage
die u op de webportal My Volvo hebt gekozen. Onder
Dealerinformatie hebt u de mogelijkheid om de garage
te bellen en een afspraak te maken (ook beschikbaar via
de website My Volvo). Hier kunt u ook de garage-informatie bijwerken en de garage opgeven als bestemming.
Geldt alleen voor bepaalde markten.
Waarvoor is ECO*?
04
Eenmaal drukken op ECO activeert een optimaal brandstofzuinig rijprogramma met o.a. de volgende wijzigingen:
• Start/Stop – de motor kan automatisch stoppen voordat de auto stilstaat.
• Eco Coast – de motorrem stopt en de auto rolt in zijn
vrij.
• Deactiveren of verminderen van bepaalde klimaatfuncties.
Hoe tank ik?
05
Met de auto ontgrendeld de tankvulklep openen door
lichtjes tegen de achterkant van de klep te drukken.
Klep openen.
Vulpistool in de brandstofvulopening steken.
Na het tanken 5–8 seconden wachten voordat u het
vulpistool verwijdert.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand te
wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe
laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag.
U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te
wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil
en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige
leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met de Volvo
Leather Care-kit. De Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen
bij de Volvo-dealer.
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de
auto.
In de gebruikershandleiding staan meer
opbergmogelijkheden.
Waar zitten de AUX/USB*- en
12V-aansluitingen?
De 12V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te
gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of
hoger. De 12V-aansluiting* in de bagageruimte is altijd te
gebruiken.
05
Hoe werkt het Keyless* vergrendelingssysteem?
Het Keyless-systeem werkt mogelijk niet, wanneer u de portierhandgrepen met handschoenen aan bedient. Het Keyless-systeem ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van een
mobiele telefoon of metalen voorwerpen.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo’s effectieve uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
PAP werkt niet in alle situaties en is uitsluitend bedoeld als aanvullend hulpmiddel. Als chauffeur bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor
dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele naderende of passerende medeweggebruikers in de
gaten houdt.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
Het systeem kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het systeem
detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan in kleding
die de lichaamscontouren verhult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto correct
bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijsnelheid.
Hoe stel ik de stoel in?
Bestuurdersstoel instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij
hard afremmen of een aanrijding.
Hoe stel ik het stuur in?
Stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen voordat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
Bij internetgebruik vindt dataoverdracht (dataverkeer) plaats, waarvoor uw netwerkprovider u mogelijk kosten in rekening brengt. Informeer
daarom naar de kosten voor dataverkeer. Plaats voor aansluiting via de automodem uw persoonlijke simkaart in de houder in het
dashboardkastje, voordat u in MY CAR de aansluitoptie Automodem kiest. Geef voor een internetverbinding vervolgens de pincode van
de simkaart aan. Om iedere keer dat u de auto start niet telkens de pincode te hoeven invoeren kunt u de pincodebeveiliging uitschakelen
door onder de optie Automodem SIM-kaart blokkeren uit te vinken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Waar zitten de AUX/USB*- en 12 V-aansluitingen?
Voor alle aansluitingen geldt een stroom van maximaal 10 A (120 W).
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP 17773 (Dutch) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Waarvoor is de rijbaanassistent LKA*?
LKA is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als chauffeur bent u
er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht neemt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising