Volvo V40 Cross Country 2014 Early Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2014 Early Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. Het instructieboekje
en de overige handleidingen bevatten belangrijke informatie en alle waarschuwingsteksten en
veiligheidsinstructies.
De volgende symbolen betekenen:
1
Onderdelen aangegeven op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om het instructieboekje door te nemen.
Op de laatste pagina vindt u belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies die u
dient door te nemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
Lees bovendien meer over de auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Bediening klimaatregeling
Motor starten en afzetten
Verlichtingsbediening
Keyless*-systeem
Instrumentenpaneel
Ruitenwissers
Infotainment-systeem
Telefoon*
Externe geluidsbron
Knoppen op middenconsole
02 Bestuurdersondersteunende systemen
Instellingen in menusysteem
Actieve parkeerhulp*
Rijbaanassistent*
BLIS* en CTA*
Start/Stop-systeem*
05 Tips
Tanken
Autoverzorging
Alle ruiten openen
03 Bestuurdersmilieu
Stoel instellen
Stuurwiel instellen
Opbergmogelijkheden
AUX/USB*- en 12 V-aansluitingen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
1 Portieren en achterklep ontgrendelen en alarm
deactiveren*.
2 Portieren en achterklep vergrendelen en alarm
3
4
5
6
activeren.
‘Approach’-verlichting.
Alleen achterklep ontgrendelen.
Informatie* over de auto.
Paniekfunctie
In de transpondersleutel zijn instellingen op
te slaan voor onder meer de buitenspiegels
en de bestuurdersstoel*, zie instructieboekje.
Hoe start ik de motor?
01
Transpondersleutel in het contactslot duwen.
Koppelingspedaal of rempedaal bedienen.
Kort op de knop START/STOP ENGINE
drukken en loslaten – de motor start.
Hoe zet ik de motor af?
01
Knop START/STOP ENGINE kort indrukken
– de motor slaat af.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen.
Hoe werkt het Keyless*-systeem?
01
U kunt de sleutel dan ook in bijvoorbeeld uw binnenzak laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen (zie
afbeelding)
–– Achterkant van een van de buitenste portierhandgrepen aanraken of lichtjes drukken op
de kleinste van de beide met rubber beklede
knoppen op de achterklep.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op
de gebruikelijke manier openen of lichtjes
drukken op de grote van de beide met rubber beklede knoppen op de achterklep.
Hoe schakel ik de ruitenwissers en
regensensor* van de voorruit in?
01
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de
voorruit in te schakelen of omhoog voor één enkele
wisslag.
1 Regensensor Aan/Uit.
2 Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie
instellen.
3 Wisser achterruit – intervalfunctie/normale
functie.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp
PAP*?
02
PAP controleert de beschikbare ruimte en stuurt
vervolgens de auto. Aan u de taak om een passende versnelling in te schakelen, de snelheid te
regelen en te remmen/stoppen.
PAP activeren met een druk op de knop. Niet
sneller rijden dan 30 km/h.
Aanwijzingen volgen die op het instrumentenpaneel verschijnen.
Auto stoppen, wanneer dit met grafische
beelden en teksten van u verlangd wordt.
Wat doet de rijbaanassistent LKA*?
02
Als de auto een zijlijn dreigt te overschrijden, grijpt
LKA actief in en stuurt de auto met een geringe
stuurbeweging terug naar de rijbaan. Als de auto
een zijlijn passeert, waarschuwt LKA u bovendien
met pulserende trillingen in het stuurwiel.
–– LKA activeren met een druk op de knop.
Wat doen BLIS* en CTA*?
02
Het Blind Spot Information System informeert
over achterliggers in de zogeheten dode hoeken
van de auto en voor snel naderende achterliggers.
Cross Traffic Alert waarschuwt voor kruisend
verkeer tijdens het achteruitrijden.
–– BLIS en CTA worden bij het starten van de
motor geactiveerd, maar kunnen met een druk
op de knop worden geactiveerd/gedeactiveerd.
Hoe gebruik ik het Start/Stopsysteem*?
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor afzetten: koppeling bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: koppeling bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor afzetten: auto tot stilstand brengen met het
rempedaal en het pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: voet van het rempedaal halen.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje
in de knop.
02
Hoe stel ik de stoel in?
03
1
2
3
4
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
5 Instellingen opslaan voor elektrisch bedienbare stoel*.
6 Geheugenknoppen voor elektrisch bedienbare
stoel.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt
houden, terwijl u op de geheugenknop van uw
keuze drukt.
Ook de stoelinstellingen zijn op te slaan in
de transpondersleutel*, zie instructieboekje.
Hoe stel ik het stuur in?
03
Blokkering opheffen.
Stuur vooruit-/achteruit- en omhoog-/omlaagbewegen.
Stuurwiel vergrendelen.
Hoe regel ik de temperatuur met ECC*?
04
1 Indrukken voor individuele temperatuur. Meer-
2
dere keren indrukken om de instelling voor
links, rechts of beide kanten te kiezen. Eraan
draaien om de temperatuur in te stellen. Het
beeldscherm op de middenconsole geeft de
ingestelde temperatuur voor beide zijden aan.
Indrukken voor automatische regeling van
de gekozen temperatuur en overige functies.
Eraan draaien om de ventilatorsnelheid te
wijzigen.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt
op het beeldscherm.
Tweemaal indrukken om ook de maximale
hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten
te sturen – symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te
schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: Indrukken
om de luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de Auto-stand van de
verlichtingsbediening?
04
De rijverlichting wisselt automatisch tussen dagrijlicht en dimlicht. Het groot licht wordt mogelijk
ingeschakeld, wanneer u het dimlicht voert. Actief
groot licht (AHB)* dat automatisch schakelt tussen
dimlicht en groot licht kan worden gebruikt. De
tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
1 OK indrukken om de boordcomputermenu’s te
openen, opties te activeren en meldingen weg
te halen.
2 Met het duimwiel door de boordcomputeropties bladeren.
3 Met RESET gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen en een stap
teruggaan binnen het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
04
Knop RESET op de linker stuurhendel tweemaal kort indrukken.
Naar dagteller T1 of T2 scrollen met het
duimwiel.
Lang op RESET drukken om op nul te stellen.
Hoe werkt de schakelindicator*?
5
04
De pijlen van de schakelindicator geven aan wanneer u moet opschakelen of terugschakelen om zo
zuinig mogelijk te rijden. Afgebeeld is een digitaal*
instrumentenpaneel.
Analoog instrumentenpaneel, zie
instructieboekje.
Hoe is het uiterlijk van het instrumentenpaneel aan te passen?
04
Een digitaal* instrumentenpaneel biedt de mogelijkheid om verschillende thema’s te kiezen, zoals
Performance of Eco.
Om van thema te wisselen:
Op de knop OK van de linker stuurhendel
drukken, terwijl de motor loopt.
Aan het duimwiel van de hendel draaien om
de menu-optie Thema’s te kiezen.
Aan het duimwiel draaien om een thema te
kiezen en op OK drukken om uw keuze te
bevestigen.
Het is mogelijk thema’s vast te leggen in de
transpondersleutel*, zie instructieboekje.
Hoe werkt de actieradius/‘---- km
actieradius’?
04
Op het instrumentenpaneel verschijnt een schatting
van de actieradius op basis van eerdere rijomstandigheden en de resterende hoeveelheid brandstof.
Wanneer ‘...km’ op het display staat, zijn geen
garanties meer te geven voor de resterende
actieradius. In dat geval zo spoedig mogelijk tanken.
Afgebeeld is een digitaal* instrumentenpaneel.
Analoog instrumentenpaneel, zie
instructieboekje.
Hoe kan ik het Infotainment in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om het systeem in te
schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om
het systeem uit te schakelen.
Om het geluid te onderdrukken (MUTE): eenmaal
kort indrukken – tweemaal om het geluid opnieuw
in te schakelen.
Hoe navigeer ik binnen de Infotainment04
menu’s?
Op RADIO, Media, My CAR, NAV* of TEL*
drukken om een hoofdbron te kiezen.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het
stuur drukken om het hoofdmenu van de
gekozen bron te openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te
navigeren binnen de menu’s.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om
een keuze te maken binnen de menu’s.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te
doen binnen het menusysteem, een functie te
annuleren of ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te
gaan naar de normaalweergave of naar de
hoofdbronweergave.
Tips:
Om het snelmenu te openen in de standen NAV of
TEL eenmaal op NAV of TEL drukken. Nogmaals
drukken om terug te gaan naar de normaalweergave.
Hoe ‘pair’ ik een Bluetooth®-telefoon?
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Externe eenheid identificeerbaar/zichtbaar
maken via Bluetooth®.
Op OK/MENU drukken en de aanwijzingen
op het beeldscherm volgen. De externe eenheid is daarmee aangesloten op de auto en
kan via de auto worden bediend.
De telefoon wordt in het vervolg automatisch
gekoppeld aan de auto.
Bij een mislukte aansluiting, zie
instructieboekje.
04
Hoe kan ik bellen?
04
Op TEL* op de middenconsole drukken.
Het gewenste nummer invoeren of het
duimwiel op het stuur omlaagdraaien om het
telefoonboek te openen of omhoogdraaien om
de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te
bellen, zie instructieboekje.
Hoe kan ik de telefoon* beantwoorden? 04
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op
EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te
beantwoorden, zie instructieboekje.
Hoe sluit ik een externe geluidsbron
aan?
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of
USB*-ingang in de middenconsole.
Op MEDIA drukken.
Aan TUNE draaien, totdat de gewenste geluidsbron verschijnt.
Op OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe
eenheid, zie instructieboekje.
04
Hoe sla ik radiozenders op in de
favorietenlijst?
04
U kunt per frequentieband (AM, FM1 e.d.)
10 voorkeurzenders vastleggen.
Afstemmen op een zender.
Een van de sneltoetsen enkele seconden
ingedrukt houden. Het geluid verdwijnt zolang,
maar keert terug wanneer de zender opgeslagen is.
De sneltoets is vervolgens te gebruiken.
Het is mogelijk verschillende zenders in te
stellen, zie instructieboekje.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem in
te schakelen.
Nogmaals op NAV drukken en Adres opgeven kiezen met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp
van het ‘schrijfwiel’ of via de numerieke toetsenset op de middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Als enige bestemming
opgeven of Als deelbestemming opgeven
en op OK/MENU drukken.
Voor meer informatie en marktspecifieke gegevens,
zie de RTI-handleiding*.
Hoe sla ik een functie op onder de knop
04
FAV?
Hoofdbron kiezen (bijvoorbeeld RADIO,
MEDIA).
Bron kiezen (bijvoorbeeld AM, DISC).
FAV ingedrukt houden totdat het ‘favorietenmenu’ verschijnt.
Aan TUNE draaien om een optie uit de lijst te
kiezen en op OK/MENU drukken om op te
slaan.
Wanneer de hoofdbron actief is, kunt u de opgeslagen favoriet bereiken door kort op FAV te drukken.
Welke instellingen zijn mogelijk in het
menusysteem?
04
In MY CAR zijn tal van autofuncties te regelen,
zoals de instellingen voor het klokje, de buitenspiegels en vergrendelingen.
Zie de eerdere rubriek ‘Hoe navigeer ik in het Infotainment-systeem?’ voor de te gebruiken knoppen.
Hoe stel ik het klokje in?
04
Naar Instellingen > Systeeminstellingen >
Tijd scrollen in MY CAR.
Op OK/MENU drukken om het vakje voor de
uuraanduiding te activeren. Aan TUNE draaien
om de uuraanduiding in te stellen en op OK/
MENU drukken om weer te deactiveren.
Aan TUNE draaien om het vakje voor de
minuutaanduiding te markeren en op OK/
MENU drukken. Aan TUNE draaien om de minuutaanduiding in te stellen en op OK/MENU
drukken om weer te deactiveren.
Aan TUNE draaien om OK te markeren en op
OK/MENU drukken.
Hoe tank ik?
05
Open, met de auto ontgrendeld, de tankvulklep
door lichtjes tegen de achterkant van de klep
te drukken.
Open de klep.
Steek het vulpistool in de brandstofvulopening.
Wacht, na het tanken, 5–8 seconden, voordat
u het vulpistool verwijdert.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand
te wassen dan in een automatische wasstraat. Een
nieuwe laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een
oude laag. U wordt daarom geadviseerd de eerste
maanden na aankoop van een nieuwe auto deze
alleen met de hand te wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop
letten dat vuil en zand krassen op de lak kunnen
veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is
regelmatige leerverzorging vereist. Daarom is het
zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar
te behandelen met de Volvo Leather Care-kit. De
Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen bij de Volvodealer.
Hoe kan ik alle zijruiten tegelijkertijd
openen?
–– Minimaal 4 seconden de ontgrendelingsknop
op de transpondersleutel indrukken om alle
zijruiten tegelijkertijd te openen.
05
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van
de auto.
In het instructieboekje staan meer
opbergmogelijkheden.
Waar zitten de USB*/AUX-ingang en
12 V-aansluitingen?
De 12 V-aansluitingen in de middenconsole zijn
alleen te gebruiken met de transpondersleutel in
sleutelstand I of hoger. De 12 V-aansluiting* in de
bagageruimte is altijd te gebruiken.
05
Hoe start ik de motor?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo’s effectieve uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Hoe werkt het Keyless*-systeem?
Het Keyless-systeem werkt mogelijk niet, wanneer u de portierhandgrepen met handschoenen aan bedient.
Hoe gebruik ik de actieve parkeerhulp PAP*?
PAP werkt niet in alle situaties en is uitsluitend bedoeld als aanvullend hulpmiddel. Als chauffeur bent u er altijd zelf verantwoordelijk
voor dat u tijdens het parkeren op een veilige manier rijdt en uw omgeving en eventuele naderende of passerende medeweggebruikers in de gaten houdt.
Hoe gebruik ik de rijbaanassistent LKA*?
LKA is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden. Als chauffeur
bent u er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier in de auto rijdt en daarbij de geldende verkeerswetgeving in acht
neemt.
Hoe stel ik de stoel in?
Stel de stand van de bestuurdersstoel in voordat u gaat rijden. Doe dit nooit tijdens het rijden. Controleren of de stoel stevig vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij hard afremmen of een aanrijding.
Hoe stel ik het stuur in?
Stel (na instelling van de bestuurdersstoel) het stuurwiel in vóórdat u wegrijdt. Doe dit nooit tijdens het rijden.
Hoe werkt de actieradius/‘---- km actieradius’?
Als u net van rijstijl bent veranderd, is een bepaalde foutmarge mogelijk.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Nooit sterke oplosmiddelen gebruiken, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Waar zitten de USB*/AUX-ingang en 12 V-aansluitingen?
Voor alle aansluitingen geldt een stroom van maximaal 10 A (120 W).
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP16265 (Dutch) AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000–2013 Volvo Car Corporation
Wat doen BLIS* en CTA*?
BLIS en CTA vormen slechts een aanvulling op – geen vervanging voor – een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels. Ook
bij gebruik van de hulpmiddelen BLIS en CTA moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden. Als chauffeur bent u er altijd zelf
verantwoordelijk voor dat u veilig achteruitrijdt. BLIS werkt niet in scherpe bochten. BLIS werkt evenmin, wanneer u achteruitrijdt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement