Volvo V60 2011 Volvo On Call

Volvo V60 2011 Volvo On Call
Volvo On Call
Instructieboekje
BESTE VOLVO-BEZITTER,
Dank u dat u gekozen hebt voor Volvo On Call!
Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem.
Met vriendelijke groet
Volvo Car Corporation
De specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen in dit instructieboekje zijn niet bindend. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
© Volvo Car Corporation
Inhoud
00
00 Volvo On Call
Introductie................................................... 4
Veiligheidsdiensten..................................... 7
Beveiligingspakket.................................... 10
Menusysteem............................................ 13
Beschikbaarheid ...................................... 15
2
Inhoud
3
Volvo On Call
Introductie
•
Automatisch alarm - Tijdens een ongeluk
waarbij de aanrijdingssensor het SRS-,
SIPS- en/of IC-systeem (Inflatable Curtain)
activeerde, wordt er automatisch een signaal verstuurd naar de VOC-helpdesk.
Unauthorized Movement Detection
(UMD)1 - Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
•
Remote Vehicle Immobilizer (RVI)1
Bewaking en immobilisering van een
gestolen auto.
•
Handmatig alarm - Voor hulp in noodsituaties kunt u contact opnemen met de
VOC-helpdesk.
Voor meer informatie over het beveiligingspakket, zie pagina 10.
•
Toegang tot wegenhulp
Comfortdiensten
Algemene informatie
Veiligheidsdiensten
Het Volvo On Call-systeem (dat verder wordt
aangeduid als VOC) is gekoppeld aan de geïntegreerde telefoon, het SRS- en het alarmsysteem van de auto. Zie het instructieboekje dat
bij de auto hoort voor meer informatie over
deze systemen. Op de kaart van Europa op
pagina 15 staan de landen waar het systeem
functioneel is. Neem contact op met de VOChelpdesk (zie pagina 8) voor de nieuwste
gegevens, omdat er zich wijzigingen op de
kaart kunnen voordoen. VOC bestaat uit een
standaardpakket met veiligheidsdiensten en
enkele marktafhankelijke pakketten met beveiligings- en comfortdiensten. Neem contact op
met de VOC-helpdesk voor informatie over de
diensten die in uw land beschikbaar zijn.
•
Voor meer informatie over de veiligheidsdiensten, zie pagina 7.
Beveiligingspakket
•
Theft Notification (TN) - Bij inbraak in of
diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) wordt de VOChelpdesk automatisch gewaarschuwd.
•
Stolen Vehicle Tracking (SVT) - Assistentie bij het opsporen van de auto in geval
van diefstal.
•
Remote Door Unlock (RDU) - Ontgrendeling op afstand indien u de sleutels bent
kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.
•
Unauthorized Driver Detection (UDD)1 Bestuurderautorisatie.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven
de functies van het VOC-systeem gedurende
3 dagen beschikbaar en tijdens de elf daaropvolgende dagen eenmaal per uur.
N.B.
Volvo behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen
aan te brengen in de specificaties, constructiegegevens en afbeeldingen die in dit
boekje staan.
1
4
Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
•
Remote Heater Start (RHS) - Bij auto’s
met een motor- en interieurverwarming op
brandstof biedt het VOC de mogelijkheid
om via een mobiele telefoon dezelfde
instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto. RHS maakt timerinstellingen mogelijk door de gewenste
timerinstelling te versturen via een mobiele
telefoon.
Voor meer informatie over RHS, zie
pagina [Target Missing]
Volvo On Call
Introductie
Het VOC-systeem maakt gebruik van gps
(Global Positioning System) om de auto te
lokaliseren en van de geïntegreerde telefoon in
de auto om contact op te nemen met de VOChelpdesk.
Wanneer u op de knop ON CALL of op SOS
drukt, wordt er een signaal verstuurd naar de
VOC-helpdesk met gegevens over de positie
van de auto en de gewenste dienst.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer
u betrokken bent geraakt bij een ongeluk,
indien iemand onwel wordt of indien de auto
en eventuele inzittenden in bedreigende
situaties terechtkomen.
Het systeem is niet beschikbaar, indien menuoptie Radiouitzending ingesteld is op OFF 2.
Overzicht knoppen
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
G016327
Overzicht veiligheidsdiensten
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de S80
en V70/XC70.
Indien u de knoppen ON CALL en SOS wilt
deactiveren bij het uitnemen van de sleutel (zie
menu-optie Sleutelvergrendeling op pagina
13).
2
G016325
De SOS-functie is alleen bestemd voor
noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening gebracht. De
knop ON CALL is te gebruiken voor alle
andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de C30,
S40, V50 en C70.
Geldt alleen op bepaalde markten.
5
Volvo On Call
G016326
Introductie
Knoppen voor VOC en display bij de S60/V60.
G033159
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
XC90.
Knoppen voor VOC/telefoon en display bij de
XC60.
6
Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
Indien de gordelspanners, airbags of opblaasgordijnen (zie het instructieboekje bij de auto)
worden geactiveerd, gebeurt het volgende:
3. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.
1. Er wordt automatisch een alarmsignaal
verstuurd naar de VOC-helpdesk om de
positie van de auto aan te geven en te melden dat het SRS-, SIPS- of IC-systeem
(Inflatable Curtain) werd geactiveerd.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Automatisch alarm
2. De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact op met de bestuurder van
de auto om zo meer informatie te krijgen
over de ernst van het ongeval en te bepalen
welke hulp er moet worden geboden.
3. De VOC-helpdesk neemt daarna contact
op met de benodigde hulpinstanties (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf
e.d.).
Handmatig alarm
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
SOS om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld iemand onwel wordt of indien de
auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen.
2. De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een
signaal met gegevens over de benodigde
hulp en de positie van de auto.
1
Wegenhulp
1. Druk minstens 2 seconden lang op de knop
ON CALL om hulp in te roepen bij een
lekke band, een lege tank of een lege accu
e.d.
2. De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact op met de bestuurder en stelt in overleg vast welke hulp er moet worden geboden.
Indien er geen telefonisch contact tot stand
kan worden gebracht, waarschuwt de VOChelpdesk de juiste instanties. Die bepalen dan
op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.
Alarmnummer
Indien de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert het VOC een telefonische verbinding tot
stand te brengen met de VOC-helpdesk in het
land waar de auto zich bevindt.
Indien dat niet mogelijk is, wordt u in plaats
daarvan doorverbonden met het alarmnummer
112.
Telefonische verbinding verbreken
Een gestarte dienst kan binnen 10 seconden
worden geannuleerd door op de knop EXIT te
drukken (zie afbeeldingen op pagina 5).
Informatieve displayteksten
On Call Gedeactiveerd - Het VOC-abonnement is niet geactiveerd of niet langer geldig!
De door u gekozen diensten zullen niet langer
worden verleend. Neem contact op met uw
dealer of de VOC-helpdesk, zie pagina 8.
On Call Service vereist - Het VOC-systeem
werkt niet. Neem voor hulp contact op met uw
Volvo-dealer.
On Call-abonn. verloopt spoedig - Het VOCabonnement verloopt binnenkort. Neem contact op met de VOC-helpdesk, zie
pagina 8.
Volvo On Call in stand-by - De telefoon1 is
tijdelijk in te schakelen.
Bij sommige modellen valt VOC niet te combineren met een geïntegreerde telefoon.
7
Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
1. Druk op PHONE (zie afbeeldingen op
pagina 5).
2. U kunt de telefoon vervolgens gebruiken
om te bellen, maar het systeem zal na
enige tijd automatisch weer stand-by gaan
staan.
N.B.
De VOC-helpdesk kan geen verbinding
maken met de auto, wanneer u belt met de
geïntegreerde telefoon.
Voor het nummer dat u moet bellen om via een
andere telefoon dan de in de auto geïntegreerde in contact te komen met de VOC-helpdesk, zie pagina 8.
N.B.
Wanneer u vanuit het buitenland in contact
wilt komen met de VOC-helpdesk, dient u
het nummer te bellen van VOC in uw eigen
land (zie de tabel op pagina 8).
N.B.
Na afloop van een gesprek met de VOC-helpdesk en na beëindiging van de gewenste
dienst, zal het VOC-systeem automatisch de
telefoonstand innemen, mits de telefoon aanstond bij activering van de dienst.
Alle gesprekken met de VOC-helpdesk worden opgenomen.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Telefoonnummer
8
Land
Vanuit eigen land
Vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
DenemarkenA
+46 20 55 55 66
+46 31 51 83 35
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Volvo On Call
Veiligheidsdiensten
A
B
C
Land
Vanuit eigen land
Vanuit het buitenland
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
LuxemburgB
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
PortugalC
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
De helpdesk voor Denemarken ligt in Zweden.
De helpdesk voor Luxemburg ligt in België.
De helpdesk voor Portugal ligt in Frankrijk.
9
Volvo On Call
Beveiligingspakket
Algemene informatie
Theft Notification (TN)
Remote Door Unlock (RDU)
Volvo’s beveiligingspakket dient om het risico
te beperken dat uw auto gestolen wordt.
Mocht de auto toch gestolen worden, dan is
het mogelijk deze op te sporen en eventueel te
immobiliseren.
TN is een functie die wordt geactiveerd bij
inbraak of diefstal.
1. Indien u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u
contact opnemen met de VOC-helpdesk.
Op bepaalde markten komt u hiermee in aanmerking voor een lagere verzekeringspremie.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het
beveiligingspakket worden bij wijze van optie
op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Local Vehicle Immobiliser (LVI)
Indien beïnvloeding plaatsvindt van het VOC of
het alarmsysteem, wordt de auto automatisch
geïmmobiliseerd waarna de motor niet meer te
starten is.
Indien het alarmsysteem van de auto afgaat,
wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Indien het alarm echter
via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld
vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt
de functie geannuleerd.
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
SVT is een functie die bij diefstal van de auto
kan helpen bij het opsporen. Indien de auto
werd gestolen, kan de VOC-helpdesk de auto
proberen te lokaliseren om terugvordering te
vereenvoudigen.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Neem bij immobilisering van de auto contact
op met de VOC-helpdesk.
1
2
3
10
Geldt niet voor de XC90 waar alle portieren alsmede de achterklep worden ontgrendeld.
Geldt voor de V50, V60, V70 en de XC60.
Geldt voor de C30, C70, S40 en de S60.
2. De VOC-helpdesk stuurt vervolgens een
signaal naar de auto, waarna (in overleg
met de eigenaar van de auto of een andere
bevoegde persoon) de auto ontgrendeld
wordt.
3. Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u het kofferdeksel/de achterklep
openen1. Druk tweemaal op het met rubber
beklede drukplaatje2 of trek aan de handgreep3.
Bij het openen van de portieren gaat het alarmsysteem van de auto af. Schakel het alarm uit
door op de ontgrendelingsknop op de transpondersleutel te drukken of steek de transpondersleutel in het contactslot.
N.B.
Indien het kofferdeksel / de achterklep niet
binnen een bepaalde tijd door de VOC-helpdesk wordt ontgrendeld, wordt het kofferdeksel c.q. de achterklep automatisch hervergrendeld.
Volvo On Call
Beveiligingspakket
N.B.
Indien de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte telefoonontvangst voor storingen zorgen bij ontgrendeling op afstand.
Unauthorized Driver Detection (UDD)4
UDD is een systeem voor bestuurdersautorisatie.
Vóór gebruik van de auto dient de bestuurder
zich te machtigen door een zescijferige beveiligingscode in te voeren. Bij het starten van de
motor wordt de bestuurder gevraagd de beveiligingscode in te voeren.
Indien er in de auto wordt gereden zonder de
juiste beveiligingscode in te voeren, of indien
driemaal achtereen de verkeerde code werd
ingevoerd, wordt de VOC-helpdesk automatisch gewaarschuwd.
Bij aankoop van de auto hebt u schriftelijke
informatie ontvangen over de beveiligingscode
die geldt bij aflevering van de auto.
Beveiligingscode wijzigen
De beveiligingscode is te wijzigen via het
menusysteem of de VOC-helpdesk. Kies
4
5
6
Beveiligingscode wijzigen5 of UDD-code
wijzigen6. Voordat u een nieuwe beveiligingscode kunt invoeren, dient u de oude beveiligingscode op te geven.
De beveiligingscode is tevens te resetten door
contact op te nemen met de VOC-helpdesk.
Na het resetten van de beveiligingscode wordt
de bestuurder de volgende keer dat de motor
gestart wordt automatisch verzocht een
nieuwe beveiligingscode in te voeren.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Unauthorized Movement Detection
(UMD)4
Controle op ongeoorloofde verplaatsing.
Ongeoorloofde verplaatsing houdt in dat de
auto wordt verplaatst met de motor afgezet.
Indien het systeem een ongeoorloofde verplaatsing registreert, wordt de VOC-helpdesk
automatisch gewaarschuwd.
Voorbeelden van ongeoorloofde verplaatsing
zijn slepen of in-/opladen en vervoer op een
aanhanger. Let erop dat bijvoorbeeld het
gebruik van veer- of autotreinverbindingen
mogelijk ook worden aangemerkt als ongeoorloofde verplaatsing bij afzetten van de motor.
In dergelijke gevallen dienen de functies UDD
en UMD tijdelijk geactiveerd te worden (zie
onderdeel UDD en UMD tijdelijk deactiveren
verderop).
Bij het afzetten van de motor wordt de functie
die controleert op ongeoorloofde verplaatsing
altijd geactiveerd, of de auto nu wel of niet vergrendeld is.
UDD en UMD tijdelijk deactiveren
Bij het slepen, het gebruiken van veer- en/of
autotreinverbindingen of het afleveren van de
auto bij een werkplaats dient u de functies UDD
Geldt niet voor de C30, S40, V50 en de C70.
Geldt voor de S60 en V60.
Geldt alleen voor de XC90.
11
Volvo On Call
Beveiligingspakket
en UMD te deactiveren om te voorkomen dat
er ten onrechte aan alarmmelding wordt afgegeven aan de VOC-helpdesk. Deactivering is
op twee manieren mogelijk:
•
•
via het menusysteem
via de VOC-helpdesk
Tijdelijke deactivering vindt plaats door te kiezen voor Reduced guard activate once5 of
Reduced guard ask on exit5 in het menusysteem.
N.B.
Bij de XC90 heet de menu-optie Beperkte
ATSVR (After Theft System for Vehicle
Recovery).
U dient zich te identificeren met de zescijferige
beveiligingscode om de functies te kunnen
deactiveren. De functies blijven vervolgens
gedeactiveerd, totdat de motor opnieuw
gestart wordt.
N.B.
Bij meerdere valse alarmmeldingen eist de
VOC-helpdesk mogelijk een vergoeding van
de eigenaar van de auto. Neem voor meer
informatie contact op met de VOC-helpdesk.
Voor tijdelijke deactivering via de VOC-helpdesk dient u persoonlijk contact op te nemen
met de VOC-helpdesk en het tijdstip alsook de
dag voor deactivering en heractivering van de
functies aan te geven. Wanneer de auto voor
werkzaamheden bij een werkplaats wordt
afgeleverd, dienen de functies UDD en UMD
altijd via de VOC-helpdesk te worden gedeactiveerd.
Remote Vehicle Immobilizer (RVI)
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of
de instanties contact op met de VOC-helpdesk.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
5
12
Geldt voor de S60 en V60.
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan
worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is
alleen weer te starten na contact met de VOChelpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Volvo On Call
Menusysteem
Menusysteem in VOC
Knopvergrendeling
De onderstaande VOC-functies zijn bereikbaar
via de knop MENU (MY CAR1) en verschijnen
vervolgens op het display.
Veiligheidscode wijzigen
U kunt ze ook bereiken via het menusysteem
van de geïntegreerde telefoon. Zie het hoofdstuk over de telefoon in het instructieboekje
voor meer informatie over de menu’s.
N.B.
De menunummering kan verschillen afhankelijk van de vraag of het audiosysteem in
de stand radio, CD, AUX of in de telefoonstand staat.
Menustructuur
Volvo On Call
SOS
On Call
Radiozending activeren
Radiozending deactiveren
Radio-uitzend.
Code radiouitzending
Code v r-uitz.
Sleutelvergrendeling
1
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Radiouitzend.
UDD-code wijzigen
On Call-abonnement activeren
Abonnement deactiveren
Schakel abonnement uit
Menu-opties
• SOS - Eenmaal indrukken van ENTER
(OK/MENU1) op het bedieningspaneel
(nogmaals indrukken om te bevestigen)
levert hetzelfde resultaat als het indrukken
van de knop SOS gedurende 2 seconden:
de alarmdienst wordt handmatig geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up
voor de knop SOS.
• On Call - Eenmaal indrukken van ENTER
(OK/MENU1) op het bedieningspaneel
(nogmaals indrukken om te bevestigen)
levert hetzelfde resultaat als het indrukken
van de knop ON CALL gedurende
2 seconden: de wegenhulp wordt geactiveerd. Deze menu-optie dient als back-up
voor de knop ON CALL.
• Radiozending activeren/Radiozending
deactiveren
Het VOC-systeem heeft een automatische ontvangstcontrole, wat inhoudt dat het systeem
automatisch nagaat of het VOC-servicenet
beschikbaar is. Doe het volgende om zowel de
geïntegreerde telefoon als de automatische
ontvangstcontrole uit te schakelen:
1. Druk, terwijl de tekst ‘Radiouitzending’ op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Indien de Code radiouitzending gedeactiveerd is: Druk nogmaals op ENTER (OK/
MENU1) om te bevestigen. - De automatische ontvangstcontrole wordt de volgende
keer dat u de auto start, opnieuw geactiveerd.
Indien de Code radiouitzending geactiveerd is:
Voer de juiste Code radiouitzending in (de
fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
±
De automatische ontvangstcontrole wordt
de volgende keer dat u de auto start,
opnieuw geactiveerd.
• Wijzig zendcode
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.
13
Volvo On Call
Menusysteem
transpondersleutel in stand I of II staat of
wanneer de motor loopt.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Code v
r-uitz.
Om de code radiouitzending te deactiveren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
±
De functie Radiouitzending is zonder code
te deactiveren.
Om de code radiouitzending te activeren:
1. Druk, terwijl de tekst Wijzig zendcode op
het display staat, op de knop ENTER (OK/
MENU1) op het bedieningspaneel.
2. Geef de viercijferige code aan (de fabriekscode is 1234) en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
3. Bevestig de code en druk vervolgens op
ENTER (OK/MENU1).
±
De functie Radiouitzending is alleen te
deactiveren na opgave van de juiste code.
• Sleutelvergrendeling / ???Knopvergrendeling??? - U kunt bepalen wanneer
de knoppen SOS en ON CALL actief zijn.
Deze optie biedt de mogelijkheid om de
knoppen alleen te activeren, wanneer de
1
14
Geldt alleen voor de S60/V60 op bepaalde markten.
•
Beveiligingscode wijzigen/UDD-code
wijzigen - Zie pagina 11.
• Abonnement activeren - Te gebruiken
om het abonnement te starten.
N.B.
Bij de XC90 heet deze menu-optie Abonn.
annuleren
• Abonnement deactiveren - Te gebruiken
om het abonnement te beëindigen.
WAARSCHUWING
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners gsm-dekking hebben en
op de markten waar de VOC-dienst
beschikbaar is.
WAARSCHUWING
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan
worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte gebieden.
Volvo On Call
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid Volvo On Call
Op de kaart staan de landen en gebieden waar Volvo On Call beschikbaar is. De service wordt continu uitgebreid en zal in tal van landen beschikbaar komen.
Neem contact op met uw Volvo-dealer voor de laatste stand van zaken. In de zwart gemarkeerde landen/gebieden is Volvo On Call beschikbaar.
15
Volvo On Call
16
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&',.&9jiX]6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement