Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2019 Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2019 Quick Guide
V60
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Deze Quick Guide beschrijft een aantal functies van uw nieuwe Volvo. Aanvullende gebruikersinformatie is in de auto, de app en op internet
te vinden.
MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO
De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de
auto en te openen via het hoofdscherm.
MOBIELE APP
De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor
smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over
bepaalde functies.
SUPPORTSITE VAN VOLVO
Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet
alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende
informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het
bezit ervan.
INFORMATIE IN DRUKVORM
In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding
met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van
belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding
met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.
INHOUD
01. LEER UW VOLVO KENNEN
In dit hoofdstuk vindt u informatie over enkele van de systemen en diensten van Volvo alsook een overzicht van het
interieur en exterieur en van het middendisplay.
02. OPLADEN
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de laadstatus van de auto, het gebruik van de laadeenheid en de verschillende symbolen op het bestuurdersdisplay.
03. INTERIEUR EN AANSLUITINGEN
Hier vindt u informatie over de verschillende functies in de passagiersruimte bijv. functies voor stoelverstelling en
internetverbinding.
04. SCHERMEN VAN HET MIDDENDISPLAY
Hier vindt u informatie over de verschillende schermweergaven van het middendisplay van waaruit tal van autofuncties te regelen zijn.
05. SLIM RIJDEN
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van verschillende rijhulpsystemen en tips om zuiniger te rijden.
06. STEMBEDIENING
Hier vindt u verschillende commando's/zinnetjes die u kunt gebruiken voor de stembediening van de auto.
07. SPECIALE TEKSTEN
Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.
Alle op het moment van publicatie bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met een asterisk: *.
01
01
BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES
Om uw Volvo zo goed mogelijk te leren gebruiken is het raadzaam om
de volgende functies, begrippen en tips door te nemen.
Volvo ID
Volvo ID is een persoonlijk identificatiemiddel dat met één gebruikersnaam en wachtwoord toegang biedt tot diverse diensten. Enkele voorbeelden zijn Volvo On Call*, kaartdiensten*, een persoonlijke inlogpagina op volvocars.com en een functie om werkplaatsafspraken aan te
vragen. U kunt een Volvo ID registreren via volvocars.com, de Volvo On
Call-app of rechtstreeks vanuit de auto.
Preconditioning voor vertrek
Maak er een gewoonte van om de auto vóór vertrek te preconditioneren, zodat de interieurtemperatuur prettiger is. Tik in het klimaatscherm
van het middendisplay op het tabblad Parkeerklimaat of activeer de
functie via de Volvo On Call-app. Volledige preconditioning is alleen
beschikbaar wanneer de auto is aangesloten op een stopcontact2.
Sensus
Sensus is de intelligente auto-interface en omvat alle autofuncties die
verband houden met entertainment, connectiviteit, navigatie* en informatie. Sensus maakt communicatie mogelijk tussen u, uw auto en de
omgeving.
Volvo On Call*
Volvo On Call biedt een directe verbinding met de auto, extra comfort
en dag en nacht toegang tot hulp. Met de Volvo On Call-app is bijv. te
zien of gloeilampen moeten worden vervangen en of er olie of koelvloeistof moet worden bijgevuld. Het is mogelijk de auto te vergrendelen en ontgrendelen, het brandstofpeil te controleren en het dichtstbijzijnde tankstation te tonen. Ook de preconditioning is in te stellen via
het parkeerklimaat van de auto of via de afstandsstart1 van de auto.
Download de Volvo On Call-app om aan de slag te gaan.
Volvo On Call biedt tevens toegang tot pechhulp onderweg, andere
beveiligingsdiensten en noodhulp via de knoppen ON CALL en SOS
op de plafondconsole in de auto.
Bestuurdersprofielen
Tal van auto-instellingen zijn naar wens aan te passen en vervolgens op
te slaan in een of meer bestuurdersprofielen. Elke sleutel is te koppelen aan een bestuurdersprofiel. Zie het gedeelte Hoofdscherm elders in
deze Quick Guide voor meer informatie over bestuurdersprofielen.
1
2
Beschikbaar op bepaalde markten en modellen.
Geldt voor elektrische verwarming.
01
01
OVERZICHT EXTERIEUR
U kunt de bandenspanning controleren en opslaan (ITPMS)*
via TPMS in de Auto status-app op het appscherm van het middendisplay. Bij een lage bandenspanning brandt het symbool
continu op het bestuurdersdisplay. Bij een lage bandenspanning
moet u de bandenspanning van alle vier de banden controleren en
indien nodig aanpassen. Druk daarna op Kalibreren om de nieuwe
bandenspanning op te slaan.
U kunt het motoroliepeil controleren via de Auto status-app.
Hier kunt u ook statusmeldingen bekijken en werkplaatsafspraken*
aanvragen.
Oplading van de hybride-accu gebeurt via de laadaansluiting.
Open de klep door deze licht in te drukken. Voor de maximale
actieradius is het zaak met een volledig opgeladen hybride-accu te
vertrekken.
De buitenspiegels zijn automatisch* omlaag te kantelen bij
inschakeling van de achteruitversnelling. Bij vergrendeling/ontgrendeling van de auto met de transpondersleutel worden de buitenspiegels automatisch in-/uitgeklapt. Activeer deze functies onder
Instellingen My Car Spiegels en Comfort in het hoofdscherm van het middendisplay.
Dankzij passieve vergrendeling/ontgrendeling* hoeft u voor vergrendeling of ontgrendeling van de auto de transpondersleutel
alleen in bijvoorbeeld een binnenzak bij u te dragen. De transpondersleutel moet zich binnen een straal van zo'n 1 meter (3 voet)
van de auto bevinden.
Pak een portiergreep beet of druk op het met rubber beklede drukplaatje om de auto te ontgrendelen. Druk op een van de uitsparingen in de portiergrepen om de auto te vergrendelen. Raak de beide
drukgevoelige gebieden bij voorkeur niet tegelijkertijd aan.
Het panoramadak* heeft een te openen glazen ruit met een zonnescherm en kan worden bediend met knoppen boven de achteruitkijkspiegel. De auto moet daarvoor minimaal in contactslotstand I
staan. Open het dak tot in de ventilatiestand door de knop omhoog
te duwen en sluit het dak door de knop omlaag te trekken. Trek de
knop tweemaal naar achteren om het panoramadak volledig te openen. Sluit het panoramadak door de knop tweemaal omlaag te trekken.
De elektrisch bediende achterklep* is handsfree* te openen met
een langzame voorwaartse schopbeweging links onder de achter-knop
bumper. U sluit en vergrendelt de achterklep met de
aan de onderkant van de achterklep. De klep is ook te sluiten met
een langzame schopbeweging. De auto moet zijn uitgerust met
passieve vergrendeling/ontgrendeling* om de achterklep handsfree
te ontgrendelen. Handsfree openen en sluiten is alleen mogelijk
wanneer de transpondersleutel zich binnen zo'n 1 meter (3 voet)
achter de auto bevindt.
Om te voorkomen dat de achterklep bijv. in contact komt met het
dak van een garage kunt u de maximale openingshoek programmeren. Stel de maximale openingshoek in door de klep te openen en
deze vervolgens in de gewenste stand te stoppen. Houd vervolgens
de
-knop minstens 3 seconden ingedrukt om de stand op te
slaan.
01
01
VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN
Transpondersleutel
Eenmaal kort indrukken om de portieren, de achterklep en de tankvulklep te vergrendelen en het alarm* te activeren.
Eenmaal lang indrukken om het panoramadak* en alle zijruiten
tegelijkertijd te sluiten.
Eenmaal kort indrukken om de portieren en de achterklep te ontgrendelen en het alarm te deactiveren*.
Eenmaal lang indrukken om alle zijruiten tegelijkertijd te openen.
Eenmaal kort indrukken om alleen de achterklep te ontgrendelen
en de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren.
Eenmaal lang indrukken om de elektrisch bediende* achterklep te
openen of te sluiten.
U kunt desgewenst het paniekalarm activeren en de richtingaanwijzers en de claxon inschakelen om de aandacht van omstanders te
trekken. Houd voor activering de knop 3 minstens seconden lang
ingedrukt of druk de knop tweemaal binnen 3 seconden in. Nadat
de functie minstens 5 seconden lang actief is geweest, is deze met
dezelfde knop weer uit schakelen. Anders vindt na 3 minuten automatische uitschakeling plaats.
Laadaansluitingsklep
Zorg ervoor dat de auto ontgrendeld en uitgeschakeld is alvorens de
laadkabel aan te sluiten of los te koppelen.
1. Duw de achterzijde van de klep in en laat los.
2. Open de klep.
Wanneer het opladen is gestart, wordt de kabel aan de laadaansluiting
vergrendeld. Het opladen wordt afgebroken bij ontgrendeling van de
auto, maar als u de laadkabel niet loskoppelt wordt het opladen na
enige tijd automatisch hervat.
Privacy locking
Bij Privacy locking wordt de achterklep vergrendeld, wat handig kan zijn
wanneer u de auto bijv. voor een servicebeurt of bij een hotel afgeeft.
– Tik in het functiescherm van het middendisplay op
Private Locking om de functie te activeren/deactiveren.
Bij activering/deactivering verschijnt een pop-upvenster.
Iedere keer dat u de vergrendelingsfunctie activeert,
kiest u een eenmalige code van vier cijfers. Bij het eerste
gebruik moet u een extra beveiligingscode kiezen.
Vergrendeling* van het dashboardkastje gebeurt handmatig met de
meegeleverde sleutel die in het dashboardkastje is geplaatst.
01
01
OVERZICHT INTERIEUR
Het middendisplay is te gebruiken voor het bedienen van tal van
primaire autofuncties, zoals media, navigatie*, klimaatregeling, rijhulp en boordapps.
Het bestuurdersdisplay geeft informatie weer over de rit, bijv.
snelheid, toerental, navigatie* en actieve rijhulpsystemen. U kunt
kiezen wat er op het bestuurdersdisplay moet verschijnen via het
appmenu dat met de rechter stuurknoppenset te openen is. Instellingen zijn ook te verrichten via Instellingen My Car Displays
op het hoofdscherm op het middendisplay.
Het head-updisplay* is een aanvulling op het bestuurdersdisplay
van de auto en projecteert de informatie op de binnenkant van de
voorruit. Het display is te activeren via het functiescherm op het
middendisplay.
De startknop wordt gebruikt om de auto te starten. Draai de knop
rechtsom en laat deze weer los voor de contactslotstand I. Kies de
versnellingsstand P of N, houd het rempedaal ingedrukt en draai de
startknop rechtsom om de auto te starten. Schakel de auto uit door
de startknop rechtsom te draaien.
U kiest rijmodi* via de knop op de tunnelconsole. Druk op de knop
en rol deze omhoog of omlaag en kies op het middendisplay uit
Hybrid, Pure, Constant AWD, Power en Individual. Bevestig uw
keuze met een druk op de knop. Individual biedt u de mogelijkheid
om uw eigen rijmodus samen te stellen. U activeert uw eigen rijmodus in Instellingen My Car Individuele rijmodus in het
hoofdscherm van het middendisplay.
U activeert de parkeerrem door de knop
omhoog te trekken,
waarna het bijbehorende symbool op het bestuurdersdisplay gaat
branden. Los de parkeerrem handmatig door de knop omlaag te
duwen, terwijl u het rempedaal bedient. Dankzij de automatische
rem bij stilstand ( ) kunt u bij stilstand voor verkeerslichten bijv.
het rempedaal loslaten zonder dat dit gevolgen heeft voor de remwerking.
Let erop dat u zowel de automatische rem bij stilstand als de automatische parkeerrem moet deactiveren vóór het gebruik van een
automatische wasstraat. Deactivering van de automatische parkeerrem vindt plaats onder Instellingen My Car Parkeerrem en
vering in het hoofdscherm van het middendisplay.
De schakelaar voor activering/deactivering van de passagiersairbag* zit aan de passagierszijde op de zijkant van het dashboard en u kunt erbij door het portier aan die kant te openen. Trek
de schakelaar naar buiten en draai deze naar ON/OFF om de airbag te activeren/deactiveren.
01
01
MIDDENDISPLAY
Op het middendisplay kunt u instellingen verrichten en de meeste
functies bedienen. Het middendisplay heeft drie hoofdschermen: homescherm, functiescherm en appscherm. Vanuit het homescherm gaat u
naar het functiescherm en het appscherm door naar rechts of naar
links te vegen. Er is tevens een hoofdscherm dat u kunt openen door
het bovenste gedeelte van het scherm omlaag te slepen.
U kunt de opzet van het middendisplay en bestuurdersdisplay
aanpassen door een thema te kiezen onder Instellingen My Car
Displays op het hoofdscherm. U kunt hier ook kiezen uit een donkere en een lichte achtergrond voor het middendisplay.
Ga vanuit een ander scherm terug naar het homescherm door
kort de fysieke homeknop onder het display in te drukken. Dan verschijnt de vorige stand van het homescherm. Door de homeknop nogmaals kort in te drukken worden alle deelschermen van het homescherm in de standaardstand gezet.
Bij het reinigen van het middendisplay kunt u de touchfunctie tijdelijk
deactiveren door de fysieke homeknop onder het display ingedrukt te
houden. Activeer het display weer door kort op de homeknop te drukken.
Op de statusbalk helemaal boven aan het display staan de geactiveerde autofuncties. Links ziet u de netwerk- en verbindingsinformatie
en rechts informatie over de beluisterde media, de klok en lopende
achtergrondactiviteiten.
In het klimaatveld helemaal onderaan kunt u de temperatuur en het
stoelcomfort instellen door het desbetreffende pictogram aan te tikken.
Open het klimaatscherm door op de middenknop in het klimaatveld te
tikken.
02
OPLADEN
Uw Volvo is uitgerust met een elektromotor die voor aandrijving zorgt
op de lagere snelheden, terwijl de verbrandingsmotor aandrijft op de
hogere snelheden en bij een sportievere rijstijl. De laadtijd van de
hybride-accu hangt af van de laadstroom die aan het stopcontact kan
worden afgenomen. De hybride-accu wordt ook opgeladen bij langzaam
afremmen of tijdens het afremmen op de motor, zoals op een aflopende helling. Bij alle vormen van oplading verschijnt een aanduiding
op het bestuurdersdisplay.
Oplading beëindigen
Laadkabel bewaren
De laadkabel zit onder een vloerluik in de bagageruimte.
5. Leg de laadkabel terug onder het vloerluik in de bagageruimte.
Regeleenheid van de laadkabel
De bijgeleverde laadkabel is voorzien van een regeleenheid die de laadstatus aangeeft. De eenheid controleert de temperatuur en heeft een
geïntegreerde aardlekschakelaar.
Oplading starten
Bij oplading van de hybride-accu wordt ook de startaccu opgeladen.
Wanneer de hybride-accu volledig opgeladen is, wordt de oplading van
beide accu's beëindigd.
1. Ontgrendel de auto met de knop 3 op de transpondersleutel. Het
opladen wordt beëindigd en de laadkabel komt los/wordt ontgrendeld.
2. Koppel de laadkabel los bij de auto.
3. Sluit de laadaansluitingsklep.
4. Koppel de laadkabel los bij het stopcontact.
Als u de laadkabel na ontgrendeling van de auto niet loskoppelt van de
laadaansluiting wordt de kabel enige tijd later automatisch opnieuw vergrendeld om de optimale ladingsgraad en actieradius te verkrijgen en
ervoor te zorgen dat u de preconditioning kunt gebruiken. De laadkabel
is weer los te koppelen, als u de auto ontgrendelt vanaf de transpondersleutel. Bij auto's met passieve vergrendeling/ontgrendeling* kunt u
opnieuw vergrendelen en ontgrendelen met behulp van een portiergreep.
1. Sluit de laadkabel aan op een stopcontact. Gebruik nooit een verlengkabel.
2. Open de laadaansluitingsklep door deze licht in te drukken.
3. Verwijder de afdekking van de laadkabelstekker en duw de laadkabelstekker vervolgens zo ver mogelijk in de laadaansluiting van de
auto. De laadkabel in de laadaansluiting wordt automatisch vergrendeld en het opladen start binnen 5 seconden.
4. Plaats om lakschade te voorkomen de afdekking van de laadaansluiting zo dat deze niet tegen het lakwerk aankomt.
3
Dit moet ook gebeuren als de portieren van de auto al zijn ontgrendeld. Als de auto niet via de
ontgrendelingsknop wordt ontgrendeld, kan schade aan de laadkabel of aan het systeem ontstaan.
02
Regeleenheid
Beide led-lampjes knipperen afwisselend blauw, geel en rood: Zelftest – wacht totdat de zelftest is afgerond.
•
•
02
•
•
•
•
LAADSTATUS
De laadstatus van de auto is te controleren bij de laadaansluiting, op de
regeleenheid van de laadkabel, op het bestuurdersdisplay en via de
Volvo On Call*-app.
Lampjes in de laadaansluiting
• Wit – hulpverlichting.
•
Geel – stand-by, in afwachting van oplading.
•
Blauw – timer ingesteld.
•
Knippert groen – wordt opgeladen.
•
Brandt constant groen – oplading gereed, dooft na enige tijd.
•
Brandt constant rood – er is een storing opgetreden.
•
Het ene led-lampje brandt of knippert blauw, terwijl het andere ledlampje is gedoofd: Stand-by.
Beide led-lampjes knipperen blauw: Wordt opgeladen.
Het ene led-lampje brandt of knippert geel, terwijl het andere ledlampje is gedoofd: Wordt opgeladen of oplading is niet mogelijk –
storing in de temperatuurcontrole. Start het opladen opnieuw.
Het ene led-lampje knippert rood, terwijl het andere led-lampje is
gedoofd: Oplading is niet mogelijk – de aardlekschakelaar van de
laadkabel is in werking getreden. Start het opladen opnieuw.
Het ene led-lampje knippert rood, terwijl het andere led-lampje rood
brandt: Oplading is niet mogelijk – de laadkabel is aangesloten op
een ongeaard stopcontact. Sluit de laadkabel aan op een geaard
stopcontact.
Beide led-lampjes knipperen rood: Oplading is niet mogelijk – interne
storing.
Bestuurdersdisplay
De kleur van het symbool geeft de laadstatus aan.
Blauwe kleur – wordt opgeladen.
Groene kleur – accu volledig opgeladen.
Rode kleur – laadfout, controleer de aansluiting van de laadkabel op de auto en op het 230V-contact.
HYBRIDE-INFORMATIE OP HET
BESTUURDERSDISPLAY
Op het bestuurdersdisplay verschijnen enkele symbolen en animaties
afhankelijk van de gekozen rijmodus.
02
De meter rechts geeft het stroom- en brandstofverbruik aan. Het verbruik varieert afhankelijk van de rijstijl. Wanneer de dunne witte naald
de witte pijl bovenaan passeert, schakelt de auto over op de verbrandingsmotor. Wanneer de naald tot in het oranje gebied zakt, wordt de
accu opgeladen (zoals bij het afremmen).
Actieradius op accu
De indicatie geeft een schatting van de actieradius op de accu.
De actieradius hangt af van diverse factoren zoals rijstijl, snelheid
en buitentemperatuur en kan variëren tijdens de rit. Normaal kunt
u een actieradius verwachten van 25–45 km (15–27 miles). De
startwaarde die verschijnt bij een volledig opgeladen accu is een
"tot-waarde" en geen exacte aanduiding van de actieradius op de
accu. Deze wordt tijdens het rijden aangepast. Wanneer er “---”
op het bestuurdersdisplay verschijnt, zijn er geen garanties meer
te geven voor de actieradius op de accu.
Symbolen op het bestuurdersdisplay
Een volledig wit symbool geeft de motor aan die op dat moment
wordt gebruikt. Een bliksemschicht staat voor de elektromotor,
een druppel voor de verbrandingsmotor.
Geeft aan dat de accu bijv. tijdens het afremmen op de motor
wordt bijgeladen.
De hybridemeter geeft aan hoeveel stroom voor de elektromotor
er nog in de accu zit. De stroom wordt ook gebruikt voor de klimaatregeling.
Geeft aan dat de functie Charge of Hold geactiveerd is. De functies zijn te activeren vanuit het functiescherm van het middendisplay. Charge laadt bij een geringe ladingsgraad van de hybride-
accu de accu bij. Hold houdt in dat u de ladingsgraad van de accu
op peil houdt voor later gebruik.
In- en uitschakeling van verbrandingsmotor
De auto bepaalt of de auto op de verbrandingsmotor, op de elektromotor of een combinatie rijdt. Tijdens ritten op stroom start de verbrandingsmotor soms automatisch door externe factoren zoals bij lage buitentemperaturen. Bij een minimale laadcapaciteit van de hybride-accu
slaat de verbrandingsmotor altijd aan.
1. Activeer de stoelverstelling op het middendisplay door de bediening
omhoog/omlaag te draaien.
2. Wissel van functie op het middendisplay door de bediening omhoog/
omlaag te draaien.
3. Wijzig de instelling voor de desbetreffende functie door op het
bovenste/onderste/voorste/achterste gedeelte van de bediening te
drukken.
Posities vastleggen
1. Zet stoel, buitenspiegels en head-updisplay* in de gewenste stand
en druk daarna op de knop M op het portierpaneel. Het controlelampje in de knop gaat branden.
03
2. Druk binnen 3 seconden op een van de geheugenknoppen 1 of 2. Er
klinkt een geluidssignaal en het lampje in de knop M dooft.
Om een vastgelegde positie te gebruiken:
Met het portier geopend – druk op een van de geheugenknoppen en
laat los.
ELEKTRISCH BEDIENBARE* VOORSTOELEN
Met het portier gesloten – houd een van de geheugenknoppen ingedrukt totdat de gewenste positie wordt bereikt.
Gebruik de bedieningselementen aan de zijkant van de stoel voor verstelling van bijv. de stoelpositie en de lendensteun*. De twee bedieningselementen met de vorm van een stoel zijn te gebruiken voor verstelling van de stoelpositie. Het derde bedieningselement, de multifunctionele bediening*, is te gebruiken voor verstelling van de verschillende
comfortfuncties, bijv. de massagefunctie*.
Bedieningselementen met de vorm van een stoel
Verstel het zitkussen of verschuif de hele stoel met de onderste bediening. Pas de hellingshoek van de rugleuning aan met de achterste
bediening.
Multifunctionele bediening4
Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de massagefunctie*, de zijsteunen*, de lendensteun* en de verlengingsfunctie*
van het zitkussen regelen.
4
Bij auto's met een lendensteun met vierwegverstelling*
RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN
Bij het omklappen van de achterbank, moet u ervoor zorgen dat de rugleuning met hoofdsteun niet in aanraking komt met de voorstoel. U
moet de voorstoelen mogelijk verstellen om de rugleuningen omlaag te
kunnen klappen.
De rugleuningen zijn omlaag te klappen met de hendel aan de bovenzijde van de buitenste zitplaatsen. Bij een auto met elektrisch omklapbare* achterbank zitten er ook knoppen voor het omlaagklappen in de
bagageruimte.
Rugleuningen omlaagklappen met knoppen in bagageruimte
De achterbank is alleen omlaag te klappen, wanneer de auto stilstaat
en de achterklep openstaat. Zorg ervoor dat er zich geen mensen of
voorwerpen op de achterbank bevinden.
1. Klap de hoofdsteun van de middelste zitplaats handmatig omlaag.
2. Houd de knop L of R ingedrukt om de linker c.q. rechter rugleuning
om te klappen.
> De rugleuningen en hoofdsteunen worden automatisch omgeklapt
tot in horizontale stand.
Rugleuningen omhoogklappen
1. Klap de rugleuning omhoog/naar achteren, totdat deze vergrendelt.
2. Klap de hoofdsteunen handmatig omhoog.
3. Pas de stand van de hoofdsteun op de middelste zitplaats indien
nodig aan.
03
03
STUURWIEL
Stel het stuurwiel af
Het stuurwiel is in de hoogte en de diepte te verstellen.
De snelheidsbegrenzer helpt om een gekozen maximumsnelheid
niet te overschrijden.
1. Schuif/trek5 de hendel onder het stuurwiel vooruit/achteruit.
De cruisecontrol helpt u om een gelijkmatige snelheid aan te houden.
2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand en zet de hendel terug in de
stand voor vergrendeling.
Linker stuurknoppenset
Met de pijlen ( en ) van de linker stuurknoppenset kunt u op het
bestuurdersdisplay kiezen uit de beschikbare rijhulpsystemen. Bij een
wit rijhulpsymbool is de functie actief. Een grijs symbool geeft aan dat
het desbetreffende systeem geannuleerd is of stand-by staat.
Symbolen op het bestuurdersdisplay:
De adaptieve cruisecontrol* helpt u om een gelijkmatige snelheid
aan te houden in combinatie met een vooraf gekozen tijdsverschil
tot voorliggers.
De Pilot Assist met stuurhulp helpt u om de auto tussen de zijmarkeringen van de rijstrook te houden in combinatie met een vooraf
gekozen tijdsverschil ten opzichte van voorliggers.
Tik op
om het desbetreffende systeem te starten of te annuleren.
Bij kort indrukken van
/
verhoogt/verlaagt u de ingestelde snelheid met 5 km/h (5 mph). Houd de knop ingedrukt om de snelheid
traploos te wijzigen – laat de knop los bij het bereiken van de gewenste
snelheid.
Met / verkleint/vergroot u de afstand tot voorliggers bij gebruik
van de adaptieve cruisecontrol en Pilot Assist.
ter stuurknoppenset om de verschillende opties te bekijken. Wanneer
er “----” op het bestuurdersdisplay verschijnt, zijn geen garanties meer
te geven voor de actieradius.
Bij eenmaal indrukken van
wordt de aangepaste snelheid tevens
ingesteld voor gebruik door het gekozen systeem.
Rechter stuurknoppenset
Het bestuurdersdisplay is te bedienen met de rechter stuurknoppenset.
Het appmenu van het bestuurdersdisplay wordt geopend/gesloten. Van hieruit zijn boordcomputer, mediaspeler, telefoon en navigatie* te bedienen.
03
Blader door de apps door op de pijl-links of pijl-rechts te drukken.
Een keuze maken, ongedaan maken of bevestigen, zoals het kiezen van het boordcomputermenu of het verwijderen van een melding van het bestuurdersdisplay.
De functies voor de gekozen app doorbladeren door op pijlomhoog of pijl-omlaag te drukken.
U kunt het mediavolume verhogen/verlagen door te drukken op respectievelijk
en . Als geen van de andere functies actief is kunt u
met deze knoppen het volume regelen.
Met de knop
activeert u de stembediening om bijvoorbeeld via
stemcommando's het audiosysteem, de navigatie en de klimaatregeling
te bedienen. Zeg bijv. “Radio”, “Verhoog temperatuur” of “Annuleer”.
Zie het hoofdstuk Stembediening in deze Quick Guide voor meer stemcommando's.
Boordcomputer
De boordcomputer toont bijv. de afstand, het verbruik en de gemiddelde
snelheid. U kunt kiezen welke boordcomputerinformatie op het bestuurdersdisplay moet verschijnen. De boordcomputer berekent de resterende actieradius op basis van de actuele hoeveelheid brandstof in de
tank of de actuele ladingsgraad van de hybride-accu. Gebruik de rech-
5
Afhankelijk van de markt.
De Follow Me Home-verlichting maakt gebruik van een deel van de
buitenverlichting voor verlichting in het donker. Activeer de functie door
de auto uit te schakelen, de linker stuurhendel richting het dashboard
te halen en weer los te laten. De duur van de Follow Me Home-verlichting is in te stellen via het middendisplay.
Dagteller resetten
Reset alle gegevens van de handmatig bediende dagteller (TM) door
de RESET-knop lang in te drukken. Bij kort indrukken reset u alleen de
afgelegde afstand. De automatische dagteller (TA) wordt automatisch
gereset, wanneer de auto minstens 4 uur lang niet gebruikt is.
03
LINKER STUURHENDEL
De koplampfuncties bedient u met de linker stuurhendel.
Bij de AUTO-stand past de auto de verlichting automatisch aan als het
donker/licht wordt, bijvoorbeeld wanneer het schemert of wanneer u
een tunnel inrijdt. Voor groot licht dat automatisch uit gaat bij tegemoetkomend verkeer draait u het duimwiel van de hendel naar .
Breng de hendel naar het stuurwiel om handmatig groot licht te activeren en naar het dashboard om dit te deactiveren.
Actieve bochtverlichting* zorgt voor maximale verlichting in bochten
en op kruisingen doordat de lampen meedraaien met het stuurwiel. De
functie wordt automatisch geactiveerd tijdens het starten en is te deactiveren via het functiescherm, .
De approach-verlichting gaat branden, wanneer u de auto op afstand
ontgrendelt via de transpondersleutel, zodat u in het donker de auto
veilig kunt bereiken.
RECHTER STUURHENDEL
Met de rechter stuurhendel bedient u de wisserbladen en de regensensor.
– Haal de hendel omlaag om de voorruitwisser één enkele wisslag te
laten maken.
– Haal de hendel in stapjes omhoog voor de intervalschakeling, de normale en de hoge wissnelheid.
– Pas het wisinterval aan met het duimwiel op de hendel.
– Haal de hendel in de richting van het stuurwiel om de voorruit- en
koplampsproeiers in te schakelen en in de richting van het dashboard om de achterruit te sproeien.
Druk op de regensensorknop om de regensensor te activeren/
deactiveren. De wisserhendel moet in de stand 0 staan of in de
stand voor een enkelvoudige wisslag. De regensensor registreert
de hoeveelheid regen op de voorruit en schakelt automatisch de
ruitenwissers op de voorruit in. Draai het duimwiel omhoog/
omlaag voor een hogere/lagere gevoeligheid.
Druk hierop voor de intervalfunctie van de achterruitwisser.
Druk hierop voor een continue wissnelheid van de achterruitwisser.
Gebruik de servicestand van de ruitenwissers om bijv. de wisserbladen te vervangen, reinigen of op te tillen. Tik op de knop
Servicestand ruitenwisser op het functiescherm van het middendisplay om de servicestand te activeren of te deactiveren.
03
03
KLIMAATREGELING
De functies voor de klimaatregeling voor en achter in de passagiersruimte zijn te regelen via het middendisplay, de knoppen op de middenconsole en het bedieningspaneel achter op de tunnelconsole*. Voor
bepaalde klimaatregelingsfuncties zijn ook stemcommando's te gebruiken.
Het pictogram voor toegang tot het klimaatscherm verschijnt
midden onder aan het middendisplay. Wanneer de tekst
CleanZone blauw van kleur is, betekent dit dat is voldaan aan
de voorwaarden voor een goede luchtkwaliteit in de passagiersruimte.
– Tik op AUTO in het klimaatscherm voor automatische regeling van
meerdere klimaatfuncties. Bij kort indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en luchtverdeling automatisch geregeld.
Bij lang indrukken worden de luchtrecirculatie, airconditioning en
luchtverdeling automatisch geregeld en de temperatuur en de ventilatorstand gewijzigd in de standaardinstellingen: 22°C/72°F en
niveau 3. Het is mogelijk om de temperatuur en de ventilatorstand te
wijzigen zonder de automatische klimaatregeling te deactiveren.
– Tik op een van de pictogrammen in het klimaatveld onder aan het
middendisplay om de temperatuur, de stoelverwarming* en de ventilatorstand in te stellen.
Preconditioning direct inschakelen
1. Open het klimaatscherm van het middendisplay.
2. Kies het tabblad Parkeerklimaat, vink naar keuze opties aan en tik
vervolgens op Preconditioning.
Timer voor preconditioning instellen
1. Open het klimaatscherm van het middendisplay.
2. Kies het tabblad Parkeerklimaat
gewenste datum/dag in.
Timer toevoegen en stel de
Voor optimale werking van de preconditioning moet de auto zijn aangesloten op een stopcontact (geldt voor auto's met een verwarming op
stroom). Afhankelijk van de markt wordt een verwarming op brandstof
of op stroom6 toegepast.
Luchtkwaliteitssysteem IAQS*
Het IAQS maakt deel uit van het Clean Zone Interior Package* (CZIP)
en is een volautomatisch systeem dat de lucht in de passagiersruimte
ontdoet van luchtverontreinigingen in de vorm van deeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon. U activeert het systeem in
het hoofdscherm van het middendisplay via Instellingen Klimaat
Luchtkwaliteitssensor.
Tik op het temperatuurpictogram voor de bestuurderszijde en kies
Temperatuur synchroniseren om de temperatuurinstelling voor alle
klimaatzones te synchroniseren met die voor de bestuurderszone.
Preconditioning
De preconditioning is in te stellen via het middendisplay van de auto en
de app Volvo On Call*.
De preconditioning verwarmt* of koelt het interieur vóór het rijden. De
preconditioning is direct in te schakelen of via een timer te programmeren.
6
De erkende Volvo-dealer kan u vertellen welke verwarming er op de verschillende markten wordt
gebruikt.
03
03
AANSLUITINGEN
U kunt media, sms-berichten, telefoongesprekken weergeven/met
stemcommando's bedienen of een internetverbinding maken voor de
auto via diverse externe apparaten, bijv. smartphones. Om de verbonden
apparaten te kunnen gebruiken moet het elektrische systeem van de
auto minimaal in contactslotstand I staan.
Automodem7
De eenvoudigste en meest effectieve manier om een internetverbinding
voor de auto te maken is het gebruik van de automodem. Deze
methode biedt optimale prestaties, wordt bij iedere rit automatisch
geactiveerd en vereist geen verbinding met een smartphone.
1. Plaats een persoonlijke simkaart in de houder bij de vloer aan de
passagierszijde.
2. Tik op Instellingen
in het hoofdscherm.
Communicatie
Internet via automodem
3. Activeer de optie door het vakje voor Internet via automodem aan te
vinken.
Internetverbinding delen
Bij een auto met een actieve internetverbinding via de automodem is
het mogelijk de internetverbinding met andere apparaten te delen (WiFi-hotspot) onder Instellingen in het hoofdscherm. Tik op
Communicatie Wi-Fi hotspot auto.
Bluetooth
Gebruik Bluetooth in eerste instantie om te bellen, te sms'en en media
op uw telefoon naar het audiosysteem van de auto te streamen. Via
Bluetooth is het ook mogelijk een internetverbinding voor de auto te
maken. U kunt twee Bluetooth-apparaten tegelijk hebben aangesloten
waarvan het ene alleen voor het streamen van muziek. De twee meest
recent aangesloten telefoons worden automatisch opnieuw met de
auto verbonden, als de Bluetooth-functie van de telefoons actief is. De
20 laatst gebruikte apparaten staan in een lijst, zodat deze later eenvoudig opnieuw met de auto te verbinden zijn.
1. Activeer Bluetooth op de telefoon. Voor een internetverbinding moet
u ook 'internet sharing' op de telefoon activeren.
witte omlijsting. Het externe apparaat wordt opgeladen, zolang het aangesloten is op de auto.
Er zitten USB-poorten (type A) in het opbergvak onder de middenarmsteun tussen de voorstoelen.
Stroomaansluitingen
In uw auto zitten de volgende stroomaansluitingen:
12V-aansluiting.
2. Open het deelscherm voor de telefoon op het middendisplay.
12V-aansluiting en 230V-aansluiting*. Er zit ook een
12V-aansluiting* in de kofferbak/bagageruimte.
3. Tik op Tel. toevoegen of op Wijzigen en daarna op Tel. toevoegen,
als er al een telefoon is aangesloten.
03
4. Kies de aan te sluiten telefoon en volg de instructies op het middendisplay en op de telefoon. Let erop dat u bij bepaalde telefoons de
berichtfunctie eerst moet activeren.
Wi-Fi
Een internetverbinding via Wi-Fi maakt hogere bitrates mogelijk dan bij
gebruik van Bluetooth om online muziek te streamen zoals internetradio en muziek via boordapps, software te downloaden/bijwerken en
dergelijke. Een Wi-Fi-verbinding op een smartphone kan als hotspot
dienen voor inzittenden en eventuele andere externe apparaten in de
auto.
1. Activeer 'internet sharing' (wifi-hotspot) op de telefoon.
2. Tik op Instellingen in het hoofdscherm van het middendisplay.
3. Tik op Communicatie Wi-Fi en activeer de optie door het vakje
voor Wi-Fi-verbinding aan te vinken.
Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een
volgend gebruik van de telefoon de 'internet sharing' opnieuw activeren.
USB
Via USB kunt u een extern apparaat aansluiten om media af te spelen.
De USB-aansluiting wordt ook gebruikt voor Apple CarPlay* en
Android Auto*. Indien er twee USB-ingangen zijn, gebruikt u die met de
7
Alleen auto's met P-SIM*. Auto's uitgerust met Volvo On Call* gebruiken voor de diensten de
internetverbinding met de automodem.
VERBONDEN APPARATEN GEBRUIKEN
Het is mogelijk externe apparaten te gebruiken om bijv. te bellen en
media af te spelen via het audio- en mediasysteem van de auto.
Telefoonfuncties8
Het is mogelijk om via een telefoon met Bluetooth-verbinding te bellen
en oproepen te beantwoorden.
03
Bellen via het middendisplay
1. Open het deelscherm Telefoon op het homescherm. Geef aan hoe u
wilt bellen: via de gesprekkenlijst, via de contactenlijst of geef het
nummer aan via de knoppenset.
2. Druk op
.
Bellen via de rechter stuurknoppenset
1. Druk op
2. Loop met
en ga naar Telefoon door op
of
door de gesprekkenlijst en kies met
te drukken.
.
U kunt bovendien de stembediening gebruiken om te bellen. Druk op
van de rechter stuurknoppenset. Zie voor
de stembedieningsknop
stemcommando's het hoofdstuk Stembediening in deze Quick Guide.
Media afspelen
Om audiobestanden op een extern apparaat af te spelen sluit u het
apparaat via een van de beschikbare methoden aan op de auto, zie het
voorgaande hoofdstuk voor de verschillende methoden.
Verbinding via Bluetooth
1. Start de weergave op het aangesloten apparaat.
2. Open de app Bluetooth op het applicatiescherm van het
middendisplay. De weergave wordt gestart.
Verbinding via USB-poort
1. Start de USB-app op het appscherm.
8
Zie support.volvocars.com voor informatie over de telefoons die compatibel zijn met de auto.
2. Kies wat er moet worden afgespeeld. De weergave wordt
gestart.
Mp3-speler of iPod
1. Start de weergave op de eenheid.
2. Open de iPod- of USB-app, afhankelijk van de verbindingsmethode. Kies voor weergave vanaf iPod de app
iPod, ongeacht de wijze van aansluiten. De weergave
wordt gestart.
Apple® CarPlay®*9 en Android Auto*
CarPlay en Android Auto bieden u de mogelijkheid om via de auto
bepaalde apps op uw iOS- of Android-apparaat te gebruiken om bijv.
muziek te spelen of podcasts te beluisteren. De bediening vindt plaats
via het middendisplay van de auto of via het apparaat.
Om CarPlay te kunnen gebruiken moet Siri zijn geactiveerd op het iOSapparaat. Het apparaat heeft bovendien een internetverbinding nodig
via Wi-Fi of het mobiele netwerk.
1. Sluit de telefoon aan op de USB-poort met de witte
omlijsting.
2. Tik voor activering op Apple CarPlay of Android Auto in
het appscherm.
Activeer de stembediening van CarPlay en Android Auto door lang op
van de rechter stuurknoppenset te drukken. Bij kort indrukde knop
ken activeert u de stembediening van de auto.
Bij gebruik van CarPlay wordt Bluetooth uitgeschakeld. Om een internetverbinding voor de auto te maken kunt u Wi-Fi of de automodem*
gebruiken.
9
Apple en CarPlay zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
03
04
HOMESCHERM
Bij inschakeling van het middendisplay verschijnt het homescherm, van
waaruit u toegang hebt tot de deelschermen Navigatie, Media en Telefoon alsook de laatste gebruikte app of autofunctie.
Laatst gebruikte app of autofunctie - hier ziet u de laatst
gebruikte app of autofunctie die niet in de een van de andere deelschermen verschijnt, zoals Auto status of Bestuurder prestaties.
U kunt het deelscherm aantikken om de laatst gebruikte functie te
activeren.
Navigatie - Tik hierop om het navigatiesysteem via Sensus
Navigation* te openen.
Bestemming invoeren via vrije zoekopdracht – Vouw de werkbalk uit met de pijl-omlaag aan de linkerzijde en tik op . De
kaartweergave maakt plaats voor een vrije zoekopdracht. Voer het
trefwoord in.
Bestemming invoeren via de kaart – Maximaliseer de kaart met
. Tik lang op de bestemming waar u naar toe wilt en kies Ga
hierheen.
Bestemming verwijderen – Tik op
om het reisplan te openen.
Tik op de prullenbak om een deelbestemming in het reisplan te
wissen of tik op Reisweg wissen om het complete reisplan te wissen.
04
Kaartupdate10 – Tik op Download Center op het appscherm.
Onder Kaarten staan het aantal beschikbare kaartupdates. Tik op
Kaarten Installeren om de gewenste kaartupdates te installeren. Het is ook mogelijk om op support.volvocars.com kaartupdates
te downloaden naar een USB-stick en deze vervolgens in de auto
te installeren.
Media – Hier verschijnen bijv. tracks op een extern apparaat of de
tekst FM-radio als u daarvoor hebt gekozen in het appscherm. Tik
op het deelscherm om de instellingen te openen. Van hieruit kunt u
uw muziekbibliotheek, radiozenders en dergelijke bekijken.
Telefoon – Van hieruit is het telefoonsysteem te bereiken. Tik op
het deelscherm om het uit te vouwen. Hier kunt u bellen vanuit de
gesprekkenlijst, de contactenlijst of zelf een nummer kiezen met de
knoppenset. Tik na het kiezen van een nummer op .
10
De beschikbaarheid van de functie kan per markt verschillen.
04
FUNCTIESCHERM EN APPSCHERM
Functiescherm
Wanneer u in het homescherm van links naar rechts veegt11, opent u
het functiescherm. Van hieruit zijn diverse autofuncties te activeren/
deactiveren, zoals Head-up display* en Parkeerhulp. Ze zijn te activeren/deactiveren door het aantikken van het desbetreffende pictogram.
Voor bepaalde functies wordt een apart venster geopend.
Pictogrammen verplaatsen
De apps en de knoppen voor autofuncties op het app- en functiescherm zijn naar wens te verplaatsen.
1. Tik lang op een app of knop.
2. Sleep de app of knop naar een lege plek op het scherm en laat los.
Appscherm
Veeg van rechts naar links11 om vanuit het homescherm het appscherm te openen. Hier kunt u de boordapps bekijken die bij de auto
werden geleverd plus de beschikbare apps die u kunt downloaden en
installeren.
Apps en systemen hanteren en bijwerken
Onder Download Center op het appscherm vindt u updates
voor tal van autosystemen. Dit is alleen mogelijk, als de auto
een actieve internetverbinding heeft. In Download Center
kunt u:
04
Apps downloaden – Tik op Nieuwe apps en kies de gewenste app.
Tik op Installeren om de app te downloaden.
Apps bijwerken – Tik op Alles installeren om alle apps bij te werken.
Of tik op Applicatie-updates om een lijst met de beschikbare updates
te openen. Kies de gewenste app en tik op Installeren.
Apps verwijderen – Tik op Applicatie-updates en kies de gewenste
app. Tik op De-installeren en kies de gewenste app.
Systeemsoftware bijwerken – Tik op Systeem-updates om een lijst
te bekijken met de voor uw auto beschikbare updates. Tik op Alles
installeren onder aan de lijst om alle software bij te werken of op
Installeren om alleen bepaalde software bij te werken. Als u geen lijst
wenst, kunt u ook Alles installeren kiezen bij de knop Systeemupdates.
11
Geldt voor een auto met het stuur links. Veeg bij een auto met het stuur rechts in tegenovergestelde richting.
04
HOOFDSCHERM
Boven aan het scherm vindt u een tabblad dat u omlaag kunt slepen
om het hoofdscherm te openen. Van hieruit zijn Instellingen,
Handleiding, Profiel alsook de opgeslagen berichten van de auto te
openen.
Persoonlijke instellingen
Onder Instellingen kunt u tal van persoonlijke instellingen opslaan
voor bijv. displays, spiegels, bestuurdersstoel, navigatie*, audio- en
mediasysteem, systeemtaal en stembediening.
Bestuurdersprofielen
Als meerdere bestuurders gebruikmaken van dezelfde auto
kan elke bestuurder zijn eigen bestuurdersprofiel hanteren.
Iedere keer dat u plaatsneemt in de auto kunt u het bestuurdersprofiel kiezen met uw persoonlijke instellingen. Het
beschikbare aantal profielen hangt af van het aantal sleutels dat aan de
auto is gekoppeld. Het profiel Gast is niet gekoppeld aan een bepaalde
sleutel.
Bij ontgrendeling van de auto wordt het laatst gehanteerde bestuurdersprofiel geactiveerd. U kunt van bestuurdersprofiel wisselen door
Profiel te kiezen in het hoofdscherm.
De bestuurdersprofielen zijn te koppelen aan bepaalde sleutels van de
auto, zodat de auto bij ontgrendeling met deze sleutels automatisch de
daarvoor opgeslagen persoonlijke instellingen hanteert. Onder
Instellingen Systeem Bestuurdersprofielen kunt u sleutels
koppelen. Kies een van de bestuurdersprofielen (het profiel Gast valt
echter niet te koppelen). Het homescherm verschijnt opnieuw. Open
het hoofdscherm door omlaag te vegen, herhaal de bovenstaande stappen, kies Bewerken voor het gekozen profiel en kies daarna Sleutel
koppelen.
Individuele rijmodus
Als u de rijmodus Hybrid, Pure of Power wilt aanpassen, kunt u de persoonlijke rijmodus activeren onder Instellingen My Car
Individuele rijmodus.
Systeemvolumes
Het volume van systeemgeluiden zoals toetsenbord- of touchscreengeluiden is aan te passen of helemaal uit te zetten onder Instellingen
Geluid Systeemvolumes.
04
05
RIJHULP
Uw auto is uitgerust met enkele systemen die u helpen om veilig te rijden en ongelukken te voorkomen. U activeert deze systemen in het
functiescherm van het middendisplay. Let erop dat de rijhulpsystemen
uitsluitend bedoeld zijn ter ondersteuning en dat u als bestuurder de
auto altijd veilig moet blijven besturen. Onderstaand vindt u een selectie:
City Safety™
City Safety12 kan u in kritieke situaties helpen om een botsing met
voorliggers, grotere dieren, voetgangers of fietsers te voorkomen of de
kracht van de impact te beperken. Bij een dreigende botsing krijgt u
waarschuwingen in de vorm van visuele en akoestische signalen alsook
rempulsen om u te helpen tijdig in te grijpen. Als u niet op tijd ingrijpt
en een botsing onvermijdelijk lijkt, remt de auto mogelijk automatisch.
City Safety met stuurhulp kan tijdens het uitwijken ook bijsturen, als u
niet genoeg stuurt om een botsing te voorkomen. City Safety wordt bij
het starten van de motor automatisch geactiveerd en is niet uit te schakelen.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan u informeren over achterliggers die zich in de dode
hoeken bevinden alsook over snel naderende achterliggers in
aangrenzende rijstroken.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA met auto-brake is een systeem voor aanvullende rijhulp
bij BLIS dat kan waarschuwen voor kruisend verkeer achter de
auto. Als u geen acht slaat op de waarschuwingen van CTA en
een botsing onvermijdelijk lijkt, kan de functie de auto tot stilstand brengen. CTA wordt geactiveerd wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld of wanneer de auto achteruitrolt.
Rijbaanassistent
De rijbaanassistent (Lane Keeping Aid) kan u helpen om het
risico te beperken dat uw auto de eigen rijstrook verlaat. U
kiest de gewenste vorm van assistentie via Instellingen My
Car IntelliSafe Modus Lane Keeping Aid in het hoofdscherm op het middendisplay.
Stuurhulp bij een dreigende botsing
De functie Hulp bij het voorkomen van aanrijdingen kan u
helpen bij het beperken van het risico dat de auto onbedoeld
de eigen rijbaan verlaat en/of in botsing komt met een ander
voertuig of een obstakel door de auto actief terug de eigen rijbaan in te sturen en/of een uitwijkmanoeuvre te beginnen. De
functie omvat de deelfuncties: stuurhulp bij dreigende bermongelukken en stuurhulp bij dreigende tegenliggerbotsing.
Pilot Assist
Pilot Assist13 is een comfortverhogend systeem dat u kan helpen om
de auto binnen de eigen rijstrook te houden en een bepaalde afstand
tot voorliggers aan te houden. Pilot Assist is te kiezen en activeren met
de linker stuurknoppenset. De stuurhulp werkt alleen, wanneer u o.m.
beide handen aan het stuur houdt en wanneer de zijlijnen van de rijstrook zichtbaar zijn. Wanneer de stuurhulp actief is, staat er een GROEN
stuursymbool op het bestuurdersdisplay.
12
13
Niet voor alle markten beschikbaar.
Afhankelijk van de markt is dit een standaardfunctie of een optie.
05
05
PARKEERHULP
Actieve parkeerhulp*
De actieve parkeerhulp kan u helpen bij parkeermanoeuvres. Aan u de
taak om het gebied rond de auto in de gaten te houden, de instructies
op het middendisplay te volgen, te schakelen, gas bij te geven of terug
te nemen en waar nodig te remmen/stoppen.
kels dichter bij de auto kunnen zijn dan ze lijken op het beeldscherm.
De parkeerhulpcamera start automatisch bij inschakeling van de achteruitversnelling of handmatig via het middendisplay.
– Tik op de knop Camera op het functiescherm om het
systeem handmatig te activeren/deactiveren.
Inparkeren met actieve parkeerhulp
Rijd langzamer dan 30 km/h (20 mph) voordat u gaat parkeren. De afstand tussen de auto en parkeervakken moet
zo'n 1 meter (3 voet) bedragen, wanneer het systeem een
parkeervak zoekt.
1. Tik op de knop Inparkeren op het functiescherm of het
camerascherm.
2. Breng de auto tot stilstand, wanneer grafische voorstellingen en teksten op het middendisplay aangeven dat er
een geschikt parkeervak gevonden is. Er verschijnt een
pop-upvenster.
3. Kies Fileparkeren of Haaks parkeren en schakel de
achteruitversnelling in.
Fileparkeervak verlaten met actieve parkeerhulp
Het systeem is alleen te gebruiken na fileparkeren.
1. Tik op de knop Uitparkeren op het functiescherm of op
het camerascherm.
2. Geef met de richtingaanwijzer aan in welke richting de
auto het parkeervak moet verlaten.
3. Volg de instructies op het middendisplay op.
Parkeerhulpcamera*
De parkeerhulpcamera kan u helpen bij het parkeren in krappe ruimten
door obstakels weer te geven met camerabeelden en grafische voorstellingen op het middendisplay. Op het middendisplay kiest u de weer
te geven camerabeelden en hulplijnen. Let erop dat voorwerpen/obsta-
05
05
SCHONER RIJPLEZIER
Door uw ritten te plannen en zuinig te rijden kunt u de actieradius op
de accu vergroten en tegelijkertijd de milieu-effecten beperken. De
maximale actieradius hangt af van de wisselende rijomstandigheden
van de auto. Sommige aspecten daarvan kunt u beïnvloeden, andere
niet. De maximale actieradius is te bereiken onder optimale rijomstandigheden, wanneer alle afzonderlijke factoren positief uitvallen.
Plan uw ritten door altijd:
Voor vertrek de accu maximaal op te laden.
•
•
De preconditioning van de auto te gebruiken.
Rijd zo zuinig mogelijk door:
De rijmodus Pure te activeren.
•
•
•
•
•
De temperatuur in de passagiersruimte te verlagen en de ventilatorstand te verlagen.
Rijd met een gelijkmatige snelheid en vooruitziende blik om zo weinig
mogelijk te hoeven remmen.
Houd de juiste bandenspanning aan en controleer regelmatig of dat
nog steeds zo is. Houd voor de beste resultaten de zogenoemde
ECO-bandenspanning aan.
Rijd bij voorkeur niet met open zijruiten.
Factoren die u niet kunt beïnvloeden:
• Verkeerssituatie.
•
Wegomstandigheden en topografie.
•
Buitentemperatuur en tegenwind.
Zie de gebruikershandleiding voor meer tips ten aanzien van de actieradius en een zuinige rijstijl.
05
•
Recente gesprekken
•
Lees bericht
•
Bericht aan [contact]15
Stemcommando's voor radio en media
• Media
STEMCOMMANDO'S
De stembediening biedt u de mogelijkheid om met stemcommando's14
bepaalde functies te bedienen van de mediaspeler, een via Bluetooth
aangesloten telefoon, de klimaatregeling en Volvo's navigatiesysteem*.
De stembediening is te activeren met een druk op de stembedieningsknop van de rechter stuurknoppenset.
De volgende commando's zijn meestal te gebruiken, ongeacht situatie:
06
•
Herhaal
•
Annuleer
•
Help
Stemcommando's voor telefoon
• Bel [contact]
•
Bel [telefoonnummer]
•
Speel [artiest]
•
Speel [tracknaam]
•
Speel [tracknaam] van [album]
•
Speel [Tv-zendernaam]*16
•
Speel [radiokanaal]
•
Stem af op [frequentie]
•
Stem af op [frequentie] [frequentieband]
•
Radio
•
FM Radio
•
DAB*
•
Tv*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Vergelijkbare muziek
Stemcommando's voor klimaatregeling
Klimaatregeling
•
•
Stel temperatuur in op X graden
•
Verhoog temperatuur/Verlaag temperatuur
•
Synchroniseer temperatuur
•
Lucht op voeten/Lucht op lichaam
•
Lucht op voeten uit/Lucht op lichaam uit
•
Zoek [POI-categorie] [stad]
•
Zet ventilator op max./Schakel ventilator uit
•
Zoek [POI-naam]
•
Verhoog ventilatorsnelheid/Verlaag ventilatorsnelheid
•
Wijzig land/Wijzig staat17, 18
Toon favorieten
•
Schakel auto-klimaat in
•
•
Airconditioning aan/Airconditioning uit
•
Wis reisweg
•
Recirculatie aan/Recirculatie uit
•
Herhaal stembegeleiding
•
Schakel ruitontdooiing in/Schakel ruitontdooiing uit
•
Schakel stembegeleiding uit
•
Schakel max. ruitontdooiing in/Schakel max. ruitontdooiing uit
•
Schakel stembegeleiding in
•
•
•
Schakel elektrische ruitverwarming in/Schakel elektrische
ruitverwarming uit*
Schakel achterruitverwarming in/Schakel achterruitverwarming
uit
Schakel stuurwielverwarming in/Schakel stuurwielverwarming
uit*
•
Verhoog stuurwielverwarming/Verlaag stuurwielverwarming*
•
Schakel stoelverwarming in/Schakel stoelverwarming uit*
•
Verhoog stoelverwarming/Verlaag stoelverwarming*
•
Schakel stoelventilatie in/Schakel stoelventilatie uit*
•
Verhoog stoelventilatie/Verlaag stoelventilatie*
Stemcommando's voor navigatiesysteem*
Navigatie
•
•
Breng me naar huis
•
Ga naar [stad]
•
Ga naar [adres]
•
Voeg kruispunt toe
•
Ga naar [postcode]
•
Ga naar [contact]
•
Zoek [POI-categorie]
06
14
15
16
17
18
Geldt voor bepaalde markten.
Alleen bepaalde telefoons kunnen berichten via de auto versturen. Voor compatibiliteit, zie
support.volvocars.com.
Geldt voor bepaalde markten.
In Europese landen wordt “land” gebruikt in plaats van “staat”.
In Brazilië en India past u het zoekgebied aan via het middendisplay.
SPECIALE TEKSTEN
passagiersairbag. Vervoer kinderen nooit in een
tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de
passagiersstoel voorin, wanneer de airbag aan die
In de gebruikershandleiding en overige handleidin- kant geactiveerd is. De passagiersairbag moet altijd
gen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies zijn geactiveerd, wanneer er passagiers (kinderen of
en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belang- volwassenen) op de passagiersstoel voorin zitten.
rijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor
Plaats geen voorwerpen vóór of bovenop het dashbepaalde markten.
board op de plek waar de airbag voor de passagiersstoel zit.
Neem bij het verlaten van de auto altijd de transWAARSCHUWING
pondersleutel mee. Zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand 0 staat, vooral
BEKNOPTE BEDIENINGSINSTRUCTIES
als er kinderen in de auto achterblijven.
Volvo On Call – De systeemdiensten werken
alleen in gebieden waar de samenwerkingspartners Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de
van Volvo On Call mobiele dekking hebben en op
parkeerrem. Een ingeschakelde versnelling of
de markten waar Volvo On Call beschikbaar is.
stand P bij een automaat is niet voldoende om de
auto
in alle situaties staande te houden.
Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische
storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe
OPLADEN
leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in
• Het opladen van de hybride-accu mag alleen
dunbevolkte regio's.
gebeuren met de toelaatbare maximumlaadZie voor teksten onder Waarschuwing, Belangrijk
stroom of lager conform de lokale en landelijke
en NB die de Volvo On Call-diensten betreffen,
aanbevelingen voor het opladen van hybridevoerbehalve de gebruikershandleiding ook de overeentuigen via een 230V-contact/stekker.
komst voor het Volvo On Call-abonnement.
• Het opladen van een hybride-accu mag alleen
Sensus Navigation* – Let op het verkeer op de
weg en concentreer u vooral op het rijden. Neem
de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig. Afhankelijk van de wegomstandigheden als
gevolg van het weer of het jaargetijde zijn bepaalde
adviezen mogelijk minder op hun plaats.
OVERZICHT EXTERIEUR
Achterklep – Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten van de achterklep. Controleer of er niemand in de buurt van de achterklep
staat, omdat beknellingsletsel ernstige gevolgen
kan hebben. Let altijd op bij bediening van de kofferklep.
Passieve vergrendeling/ontgrendeling* – Let
erop dat kinderen of andere inzittenden niet
bekneld raken wanneer u alle ruiten tegelijkertijd
sluit via de transpondersleutel of de functie passief
openen* met de portiergreep.
OVERZICHT INTERIEUR
De passagiersairbag is altijd geactiveerd bij een
auto zonder een deactiveringsschakelaar voor de
07
•
•
•
•
•
gebeuren via goedgekeurde en met randaarde
beveiligde 230VAC-stopcontacten of via laadstations met een door Volvo beschikbaar gestelde
losse laadkabel (mode 3).
De aardlekschakelaar van de regeleenheid beveiligt de auto, maar toch bestaat het gevaar dat het
230V-net overbelast raakt.
Laad de hybride-accu alleen op aan geaarde en
goedgekeurde 230V-contacten. Als u de capaciteit van het stopcontact of de zekeringgroep niet
weet, moet u deze laten controleren door een
erkende elektricien. Het opladen boven de capaciteit van een zekeringgroep kan aanleiding
geven tot brand of schade aan de zekeringgroep.
De laadkabel heeft een geïntegreerde aardlekschakelaar. Laad alleen op aan geaarde en goedgekeurde contacten.
Houd kinderen in de gaten die in de buurt van
een aangesloten laadkabel komen.
Er loopt een hoge spanning door de laadkabel.
Blootstelling aan een hoge spanning kan ernstig
letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken.
Giet geen water over de laadkabel en de bijbeho- • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de verwarming worden uitlaatgassen
rende onderdelen en dompel deze evenmin
geproduceerd.
onder.
• Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar
• Gebruik de laadkabel niet als deze op enigerlei
materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog
wijze is beschadigd. Laat de reparatie van een
gras, zaagsel en dergelijke kunnen ontbranden.
beschadigde of defecte laadkabel over aan een
werkplaats – geadviseerd wordt een Volvo-werk- • Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielplaats.
• Plaats de laadkabel altijd zodanig dat er niet
kast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van
de verwarming verhinderen.
overheen wordt gereden, op wordt gestapt, over
wordt gestruikeld of de kabel op een andere
AANSLUITINGEN
manier beschadigd raakt of letsel veroorzaakt.
• Gebruik alleen onbeschadigde accessoires zon• Neem de lader los van het wandcontact voordat u
der mankementen. De accessoires moeten een
hem schoonmaakt.
CE-markering, een UL-markering of een verge• Gebruik de laadkabel nooit in combinatie met
lijkbare veiligheidsaanduiding hebben.
een verlengsnoer of verlengdoos.
• Accessoires moeten bestemd zijn voor 230 V en
• Gebruik geen stopcontacten die zichtbare slijtage
50 Hz, met stekkers die op de aansluiting zijn
of schade vertonen, omdat het gebruik ervan
berekend.
aanleiding kan geven tot brand en/of letsel.
• Laat stopcontact, stekker of accessoires nooit in
Zie ook de voorschriften van de fabrikant voor het
aanraking komen met water of een andere vloeigebruik van de laadkabel en de onderdelen daarstof. Gebruik het stopcontact niet en raak het niet
van.
aan als het beschadigd lijkt of in aanraking is
ELEKTRISCH BEDIENBARE VOORSTOELEN
geweest met water of een andere vloeistof.
• Sluit geen contactdozen, adapters of verlengStel de stand van de bestuurdersstoel in voordat u
snoeren aan op het stopcontact. Daardoor zougaat rijden en nooit tijdens het rijden. Controleer of
den de veiligheidsfuncties van het stopcontact
de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen
omzeild kunnen worden.
bij hard afremmen of een aanrijding.
• Het stopcontact is voorzien van een stopcontactRUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN
beschermer. Let erop dat niemand in het stopControleer of de rugleuningen goed zijn vergrencontact peutert of dit dermate beschadigt, dat de
deld nadat ze zijn neergeklapt of rechtop zijn gezet
beschermer niet langer werkt. Laat kinderen niet
en of de hoofdsteunen goed zijn vergrendeld nadat
zonder toezicht in de auto achter, wanneer het
ze rechtop zijn gezet.
stopcontact actief is.
KLIMAATREGELING
RIJHULP
De elektrische stoelverwarming* mag niet worDe rijhulpsystemen van de auto zijn bedoeld als
den gebruikt door personen die niet goed kunnen
aanvullende hulpmiddelen voor de bestuurder, maar
voelen of de temperatuur toeneemt of die om een
ze werken niet in alle verkeers-, weers- en wegomandere reden moeilijkheden hebben met de bedie- standigheden. Ze ontslaan u nooit van de plicht om
ning van de elektrische stoelverwarming. Brandalert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd
wonden zijn anders niet uitgesloten.
op een veilige manier moet blijven besturen, met
De preconditioning kan starten op grond van een inachtneming van een passende snelheid en
eerder geprogrammeerd timertijdstip. Gebruik de
geschikte afstand tot andere weggebruikers en met
preconditioning niet (geldt bij een verwarming op
respect voor de geldende verkeersregels en -bepabrandstof):
lingen. De eindverantwoording voor het remmen en
het besturen van de auto ligt altijd bij u als bestuurder.
•
Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de
auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding
over de rijhulpsystemen door te nemen.
PARKEERHULP
De actieve parkeerhulp is een systeem voor aanvullende rijhulp, maar werkt niet in alle situaties. De
functie is uitsluitend bedoeld om de bestuurder te
helpen tijdens het fileparkeren en haaks parkeren.
Als bestuurder bent u ervoor verantwoordelijk om
de auto op een veilige wijze te parkeren en waar
nodig te remmen. Het systeem kan obstakels die
diep in een parkeervak over het hoofd zien. De
eindverantwoordelijkheid voor het bepalen of het
parkeervak dat de actieve parkeerhulp voorstelt
geschikt is ligt altijd bij u als bestuurder.
De parkeerhulpcamera is een systeem voor aanvullende rijhulp tijdens het parkeren van de auto. U
moet altijd oplettend en verantwoord blijven rijden.
Wanneer er obstakels in de dode hoeken van de
camera's zitten, zal het systeem ze niet kunnen ontdekken. Let daarom in het bijzonder op mensen en
dieren in de buurt van de auto. Let erop dat de
voorkant van de auto tijdens het parkeren kan uitzwenken naar het tegemoetkomende verkeer.
Het wordt geadviseerd om voor het gebruik van de
auto alle hoofdstukken in de gebruikershandleiding
over de rijhulpsystemen door te nemen.
STEMCOMMANDO'S
Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor
dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de
geldende verkeersregels in acht neemt.
BELANGRIJK
OVERZICHT INTERIEUR
De head-updisplaymodule* die de informatie projecteert zit boven in het dashboard. Leg geen voorwerpen op het dekglas van de head-updisplaymodule om schade aan het dekglas tegen te gaan en
zorg dat er evenmin voorwerpen op het dekglas
kunnen vallen.
MIDDENDISPLAY
Bij reiniging van het middendisplay mag de
gebruikte microvezeldoek geen zand en dergelijke
bevatten. Breng alleen lichte druk aan op het
scherm bij het reinigen van het display. Bij te hard
drukken kan het display beschadigd raken.
Spuit geen vloeistoffen of bijtende chemicaliën
rechtstreeks op het middendisplay. Gebruik geen
ruitenreiniger, reinigingsmiddelen, sprays, oplosmiddelen, alcoholen, ammonia-oplossingen of schurende reinigingsmiddelen. Gebruikt nooit schurende
poetsdoeken, papieren handdoeken of zijdepapier
omdat dit aanleiding kan geven tot krassen op het
display.
OPLADEN
Laadkabel – sluit de laadkabel nooit aan bij kans
op onweer of blikseminslag. Koppel de laadkabel
nooit tijdens het opladen los van het 230V-contact
– het gevaar bestaat dan dat het 230V-contact
beschadigd raakt. Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt – eerst van
de laadaansluiting van de auto en daarna van het
230V-contact.
Het is niet toegestaan om stekkerdozen, verlengkabels, overspanningsbeveiligingen en dergelijke te
gebruiken in combinatie met de laadkabel, omdat
dit aanleiding kan geven tot brand, elektrische
schokken enzovoort. U mag uitsluitend een adapter
tussen een 230V-stopcontact en de laadkabel
gebruiken, als op de adapter staat aangegeven dat
deze voldoet aan IEC 61851 en IEC 62196.
Regeleenheid – Stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. De
beveiliging tegen oververhitting van de stekker kan
anders de oplading van de hybride-accu begrenzen
of beëindigen.
Controleer of het 230V-contact voldoende stroom
kan leveren om een elektrische auto op te laden –
laat bij twijfel het contact controleren door een vakman.
Maak de laadkabel schoon met een schone doek
die vochtig is gemaakt met water óf met een mild
reinigingsmiddel. Gebruik geen chemicaliën of
oplosmiddelen. Dompel de laadkabel niet onder in
water.
Gebruik alleen de laadkabel die bij de auto werd
geleverd of een door Volvo geadviseerde vervangende kabel.
•
•
•
Controleer de capaciteit van het stopcontact.
Schakel andere elektronische apparatuur op
dezelfde zekeringgroep uit bij overschrijding van
de maximale capaciteit.
Sluit de laadkabel niet aan op een beschadigd
stopcontact.
RUGLEUNING ACHTERBANK OMLAAGKLAPPEN
Bij het neerklappen van de rugleuning mogen er
zich geen voorwerpen op de achterbank bevinden.
De veiligheidsgordels mogen evenmin zijn ingestoken.
De middenarmsteun* op de middelste zitplaats
moet zijn ingeklapt.
RECHTER STUURHENDEL
Wisserbladen in servicestand - Voordat de wisserbladen in de servicestand worden gezet, moet u
controleren of ze niet vastgevroren zijn. Als de wisserarmen in de servicestand van de voorruit af zijn
gehaald, moet u ze tegen de voorruit terugklappen
alvorens de wissers, de sproeiers of de regensensor te activeren of alvorens weg te rijden. Dit om
lakschade aan de motorkap tegen te gaan.
AANSLUITINGEN
Elektrische aansluitingen – Het maximale vermogen is 120 W (10 A) per 12V-aansluiting.
Het maximale vermogen voor de 230V-aansluiting
is 150 W.
N.B.
OVERZICHT EXTERIEUR
Handsfree achterklep - Als de achterbumper
bedekt is met een dikke laag ijs, sneeuw, vuil en
dergelijke, werkt het systeem mogelijk niet of
slechts in beperkte mate. Zorg daarom dat u het
gebied schoonhoudt.
De handsfree achterklep is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
• een uitvoering die handsfree te openen en sluiten is
• een uitvoering die alleen handsfree te ontgrendelen is (achterklep moet handmatig worden
geopend)
Let erop dat voor handsfree opening en sluiting
elektrische achterklepbediening* vereist is.
Let erop dat de functie mogelijk wordt geactiveerd
in een automatische wasstraat en dergelijke als de
transpondersleutel zich binnen bereik bevindt.
Maximale openingshoek programmeren - Om
oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na
langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Zo'n 2 minuten later is het systeem
weer klaar voor gebruik.
De transpondersleutelfuncties kunnen hinder
ondervinden van elektromagnetische velden en
afschermingen. Bewaar de transpondersleutel niet
te dicht in de buurt van metalen voorwerpen of
elektronische apparaten zoals mobiele telefoons,
tablets, laptops of laders – op een afstand kleiner
dan 10–15 cm (4–6 inch).
OVERZICHT INTERIEUR
Tijdens een koude start kan bij bepaalde motortypen het stationaire toerental duidelijk hoger zijn dan
normaal. Dit gebeurt om het uitlaatgasreinigingssysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfstemperatuur te krijgen waardoor de uitlaatgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.
Head-updisplay* – Bij activering van een City
Safety-functie maakt de informatie op het headupdisplay plaats voor een grafische voorstelling
voor City Safety. Deze grafische voorstelling verschijnt ook als het head-updisplay is uitgeschakeld
Bij het gebruik van bijv. een polaroidbril, een zithouding waarbij u niet goed in het midden van de stoel
zit, voorwerpen op het dekglas van de displaymodule, ongunstige lichtomstandigheden is de informatie op het head-updisplay mogelijk minder goed
zichtbaar voor de bestuurder. Bepaalde gezichtsafwijkingen kunnen bij gebruik van het head-updisplay aanleiding geven tot hoofdpijn en vermoeide
ogen.
OPLADEN
Laadkabel – Volvo adviseert een laadkabel conform IEC 62196 en IEC 61851 die temperatuurcontrole ondersteunt.
STUURWIEL
Boordcomputer – als u net van rijstijl bent veranderd, zijn bepaalde afwijkingen bij het berekenen
van afstand mogelijk.
07
KLIMAATREGELING
Het is niet mogelijk om de verwarming/koeling te
versnellen door een hogere/lagere temperatuur te
kiezen dan de gewenste.
Preconditioning is alleen mogelijk, wanneer de
auto is aangesloten op een stopcontact (geldt voor
een verwarming op stroom). Bij gebruik van een
laadpaal die bijv. vanwege een timerfunctie niet
continu actief is, werkt de preconditioning mogelijk
niet. Als de auto niet is aangesloten op een stopcontact, is het bij warm weer toch mogelijk om het
interieur kortstondig te koelen door de preconditioning direct te starten. Houd de portieren en ruiten
van de auto dicht bij het gebruik van de preconditioning.
AANSLUITINGEN
Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling
(dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten
in rekening worden gebracht. Activering van dataroaming en Wi-Fi-hotspots kan extra kosten met
zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de
kosten voor dataverkeer. Let bij het downloaden via
een telefoon extra goed op eventuele kosten voor
dataverkeer.
Het downloaden van data kan van invloed zijn op
andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze
invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart,
kunt u het downloaden annuleren. Het is ook
mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken. Let bij het downloaden via een
telefoon extra goed op eventuele kosten voor dataverkeer.
Update – Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk verbroken. Verwijder de telefoon dan
uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot
stand.
VERBONDEN APPARATEN GEBRUIKEN
Apple CarPlay en Android Auto - Volvo is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de CarPlay- of
Android Auto-app.
07
TP 27805 (Dutch), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising