Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2017 Early Quick Guide

Volvo XC60 2017 Early Quick Guide
QUICK GUIDE
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO!
Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. In de gebruikershandleiding
en overige handleidingen vindt u alle veiligheidsinstructies en alle teksten onder de kopjes Waarschuwing,
Belangrijk en NB.
De volgende symbolen betekenen:
Verwijst naar onderdelen op overzichtsfiguren.
Stapsgewijze instructies.
Extra belangrijk om de gebruikershandleiding door te nemen.
Op de laatste pagina staan de teksten onder Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet
doornemen.
Opties staan aangegeven met een sterretje *.
De gebruikershandleiding is mogelijk verkrijgbaar in een gedrukte versie en een digitale versie op het beeldscherm in de auto, op internet en als mobiele app. De mobiele app bevat de complete gebruikershandleiding
plus instructievideo's en biedt meerdere zoekmethoden met teksten en afbeeldingen. U kunt de mobiele app via
App Store of Google Play downloaden naar mobiele eenheden.
Lees bovendien meer over uw auto op www.volvocars.com.
01 Starten en wegrijden
04 Functies van uw auto
Transpondersleutel
Keyless* vergrendelingssysteem
Motor starten en afzetten
Parkeerrem
Ruitenwissers
Bandenspanningscontrole*
Bediening klimaatregeling
Verlichtingsbediening
Instrumentenpaneel
Infotainmentsysteem
Telefoon*
Internet*
Externe geluidsbron
Knoppen op middenconsole
Instellingen in menusysteem
Garage/serviceafspraak*
ECO*
02 Rijhulp
Start/Stop-systemen*
Voetgangersdetectie*
05 Tips
03 Bestuurdersmilieu
Stoel instellen
Stuur instellen
Elektrisch bedienbare achterklep*
Tanken
Autoverzorging
Opbergmogelijkheden
AUX/USB*- en 12V-aansluitingen
Hoe werkt de transpondersleutel?
01
Portieren en achterklep ontgrendelen en alarm
deactiveren. Instellingen zijn te verrichten in MY CAR.
Portieren en achterklep vergrendelen en alarm
activeren.
Approach-verlichting.
Eenmaal indrukken om de achterklep alleen te
ontgrendelen; lang indrukken om de elektrisch
bedienbare achterklep* ook een stukje te openen.
Informatie*.
Paniekfunctie.
In de transpondersleutel zijn instellingen op te slaan
voor onder meer de buitenspiegels en de
elektrisch bedienbare bestuurdersstoel* – zie
gebruikershandleiding.
Wat geven de controlelampjes* op de
transpondersleutel aan?
01
Continu groen licht: De auto is vergrendeld.
Continu oranje licht: De auto is onvergrendeld.
Continu rood licht: Het alarm is afgegaan na vergrendeling van de auto.
De beide rode controlelampjes lichten beurtelings
rood op: Het alarm is minder dan 5 minuten geleden
afgegaan.
Hoe werkt het Keyless* vergrendelingssysteem? 01
U kunt de transpondersleutel in bijvoorbeeld de binnenzak
laten liggen.
Vergrendelen en alarm inschakelen
–– Knop achter op de handgreep indrukken.
Ontgrendelen en alarm uitschakelen
–– Portierhandgreep beetpakken en het portier op de
gebruikelijke manier openen of lichtjes op het met
rubber beklede drukplaatje op de achterklep drukken.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
01
Starten
Transpondersleutel in het contactslot steken (geldt
niet bij Keyless Drive*).
Bij een handgeschakelde versnellingsbak het
koppelingspedaal bedienen. Bij een automatische
versnellingsbak het rempedaal bedienen.
Kort op START/STOP ENGINE-knop drukken.
Afzetten
Kort op START/STOP ENGINE-knop drukken.
Transpondersleutel uit het contactslot nemen
(geldt niet bij Keyless Drive*).
Hoe gebruik ik de parkeerrem?
01
Activeren
–– Op de handgreep PUSH LOCK/PULL RELEASE
drukken – het symbool op het instrumentenpaneel
gaat knipperen. Wanneer het symbool continu brandt,
is de parkeerrem geactiveerd.
Uitschakelen
Rempedaal bedienen.
Aan de handgreep PUSH/PULL RELEASE trekken.
Automatisch uitschakelen
–– Wegrijden (bij auto's met automatische versnellingsbak
dient de bestuurder de veiligheidsgordel te dragen).
Hoe schakel ik de ruitenwissers en
regensensor* van de voorruit in?
01
Hendel omlaaghalen om de ruitenwissers van de voorruit
in te schakelen of omhoog voor één enkele wisslag.
Regensensor Aan/Uit.
Gevoeligheid sensor of duur intervalfunctie instellen.
Wisser achterruit – intervalfunctie/normale functie.
Om de wisserbladen te kunnen optillen moeten deze
in de servicestand staan – zie gebruikershandleiding.
Hoe kalibreer ik de bandenspanningscontrole
(TM)*?
01
Na het verwisselen van een band of een wijziging in de
bandenspanning is altijd kalibratie vereist. Wanneer het
lampje gaat branden, is een controle van de bandenspanning en kalibratie van het systeem vereist. Doe het
volgende:
Pomp, met het contact uitgeschakeld, alle banden op
tot de waarde die de bandenspanningssticker op de
B-stijl aan bestuurderszijde aangeeft.
Start de auto. In de normaalweergave van de MY CARbron op OK/MENU drukken.
Kies Bandencontrole > Bandenspanning kalibreren en druk op OK/MENU.
De herkalibratie vindt tijdens het rijden plaats.
Hoe gebruik ik het Start/Stop-systeem*?
02
Handgeschakelde versnellingsbak
Motor stoppen: Koppelingspedaal bedienen, versnellingspook in vrijstand zetten en koppeling loslaten.
Motor starten: Koppelingspedaal bedienen.
Automatische versnellingsbak
Motor stoppen: Auto tot stilstand brengen met rempedaal
en pedaal ingetrapt houden.
Motor starten: Rempedaal loslaten.
Wanneer het systeem actief is, brandt het lampje in de
knop.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
De auto heeft Collision Warning met Auto-Brake en
fietsers- & voetgangersdetectie dat kan waarschuwen
voor voertuigen, fietsers en voetgangers en ervoor kan
(af-)remmen.
Het systeem is slechts een hulpmiddel en werkt niet in
alle situaties – zo heeft het moeite met fietsers die van
opzij komen en voetgangers die een lengte kleiner dan
80 cm hebben of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Het is belangrijk dat u deze functie begrijpt – zie
gebruikershandleiding.
02
Hoe stel ik de stoel in?
03
Voorkant zitgedeelte omhoog/omlaag.
Stoel omhoog/omlaag.
Stoel vooruit/achteruit.
Rugleuning kantelen.
Lendensteun aanpassen*.
Instellingen voor elektrisch bedienbare stoel opslaan*.
Geheugentoetsen voor elektrisch bedienbare
bestuurdersstoel*.
Instelling opslaan:
Knop voor vastlegging van de instelling ingedrukt houden,
terwijl u op de geheugenknop van uw keuze drukt. Knop
ingedrukt houden, totdat er een signaal klinkt en een tekst
op het instrumentenpaneel verschijnt. Opgeslagen worden
de standen van zowel de stoel als de buitenspiegels. De
stand van de lendensteun wordt niet opgeslagen.
De standen van de buitenspiegels en de geheugeninstellingen voor de elektrische bedienbare
stoel (behalve de stand van de lendensteun) zijn
ook op te slaan in de transpondersleutel* – zie
gebruikershandleiding.
Hoe stel ik het stuur in?
Hef de stuurwielvergrendeling op.
Stuur vooruit/achteruit en omhoog/omlaag.
Vergrendel het stuur.
03
Hoe kan ik de elektrisch bedienbare
achterklep openen en sluiten*?
03
Openen
–– Lichtjes drukken op het met rubber beklede drukplaatje
onder de buitenhandgreep. Of lang drukken op de
bijbehorende knop van de verlichtingsbediening of
die op de transpondersleutel, totdat de klep wordt
geopend.
Sluiten
–– Knop indrukken om de klep automatisch te sluiten.
De achterklep is ook handmatig te openen/sluiten.
Hoe regel ik de temperatuur?
04
Eraan draaien voor onafhankelijke temperatuurinstelling links/rechts in passagiersruimte. Op het
beeldscherm verschijnt de gekozen temperatuur.
Op AUTO drukken voor automatische regeling van
de luchtverdeling en de overige functies. Op het
beeldscherm staat AUTO-KLIMAAT.
Tips: Houd voor een zo comfortabel mogelijk klimaat de
AUTO-stand aan. Bij regeling van de ventilatorsnelheid en
de luchtverdeling wordt de AUTO-stand gedeactiveerd.
Hoe ontdooi ik de voorruit?
04
Eenmaal indrukken om de elektrische voorruitverwarming* te activeren – symbool (1) brandt op het
beeldscherm.
Tweemaal indrukken om ook de maximale hoeveelheid lucht naar de voorruit en zijruiten te sturen –
symbolen (1) en (2) branden.
Driemaal indrukken om beide functies uit te schakelen – geen van de symbolen brandt.
Zonder elektrische voorruitverwarming: Indrukken om de
luchtstroom te activeren/deactiveren.
Hoe werkt de AUTO-stand van de
verlichtingsbediening?
04
De AUTO-stand biedt de volgende alternatieven:
• De rijverlichting schakelt automatisch tussen dagrijlicht
en dimlicht.
• Het groot licht wordt mogelijk ingeschakeld, wanneer u
het dimlicht voert.
• Automatisch groot licht (AHB)* – dat automatisch
schakelt tussen dimlicht en groot licht of de grootlichtbundel aanpast op de verkeersomstandigheden – kan
worden gebruikt.
• De tunneldetectie* is geactiveerd.
Hoe bedien ik de boordcomputer?
04
OK drukken om het instrumentenpaneelmenu te
openen en berichten of menu-opties te bevestigen.
Menu-opties of boordcomputeropties doorbladeren
met het duimwiel.
Met RESET gegevens in de actuele boordcomputerfunctie op nul stellen of een stap terug doen binnen
het menusysteem.
Hoe zet ik de dagteller op nul?
Aan het duimwiel van de linker stuurhendel draaien
om de gewenste dagteller T1 of T2 te tonen.
Lang op de knop RESET drukken om de getoonde
dagteller op nul te stellen.
04
Hoe kan ik het Infotainmentsysteem in- en
uitschakelen?
04
Kort indrukken om de installatie in te schakelen.
Lang indrukken (totdat het scherm dooft) om uit te
schakelen.
Om het geluid te onderdrukken: Eenmaal kort indrukken –
tweemaal om het geluid opnieuw in te schakelen.
Let erop dat u tegelijkertijd het Sensus-systeem (incl.
navigatie-* en telefoonsysteem*) in-/uitschakelt.
Hoe navigeer ik in het infotainmentsysteem?
04
Op RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* of *
drukken om een hoofdbron te kiezen. In deze stand
verschijnt de normaalweergave van de laatst geactiveerde bron.
Op OK/MENU of op het duimwiel* op het stuur
drukken om het hoofdmenu van de gekozen bron te
openen.
Aan TUNE of aan het duimwiel draaien om te navigeren binnen de menu's.
Op OK/MENU of op het duimwiel drukken om een
keuze te maken binnen de menu's.
Kort op EXIT drukken om een stap terug te doen
binnen het menusysteem, een functie te annuleren of
ingevoerde tekens te wissen.
Lang op de knop EXIT drukken om terug te gaan
naar de normaalweergave of van de normaalweergave naar de hoofdbronweergave te gaan.
Tips:
Om vanuit de normaalweergave naar het snelkoppelingsmenu te gaan, kunt u eenmaal op de hoofdbronknop drukken. Druk opnieuw om terug te gaan naar de
normaalweergave.
Voor meer informatie over de systeemfuncties – zie
gebruikershandleiding.
Hoe 'pair' ik een Bluetooth®-telefoon*?
04
In de normaalweergave van de telefoonbron op
OK/MENU drukken.
Auto herkenbaar maken kiezen en bevestigen met
OK/MENU.
Bluetooth® activeren op de mobiele telefoon. Auto
identificeren en deze aan de telefoon koppelen.
Aanwijzingen op de telefoon en het beeldscherm
volgen.
De telefoon is daarmee aangesloten op de auto en via de
auto te bedienen.
Bij een mislukte telefoonregistratie – zie
gebruikershandleiding.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
04
Mobiele telefoon aansluiten via Bluetooth® of
"internet sharing"/"personal hotspot" op de telefoon
activeren voor Wi-Fi-aansluiting. Voor aansluiting via
automodem de simkaart in de simkaartlezer in het
dashboardkastje plaatsen.
Druk in de normaalweergave van de MY CAR-bron op
OK/MENU, kies Instellingen > Internetinstellingen
> Aansluiten via. Kies een aansluitoptie.
Wi-Fi: sluit op een netwerk aan en voer het wachtwaard in.
Automodem: geef de pincode van de simkaart
aan.
Voor meer informatie over het aansluiten – zie
gebruikershandleiding.
Welke diensten biedt Volvo ID*?
04
Volvo ID is een persoonlijke ID die aan de auto gekoppeld
is, waarmee u onder meer toegang kunt krijgen tot de
website My Volvo en een adres vanuit een online kaartdienst rechtstreeks naar de auto kunt versturen.
Registreer of bewerk uw Volvo ID als volgt:
Tweemaal op de verbindingsknop drukken.
Apps > Instellingen kiezen en de aanwijzingen op
het scherm volgen.
Voor meer informatie over Volvo ID – zie
gebruikershandleiding.
Hoe kan ik apps gebruiken, wanneer de auto
een internetverbinding* heeft?
04
Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u
apps voor onder meer muziekdiensten, internetradio,
navigatiediensten en een vereenvoudigde internetbrowser
gebruiken.
Op de verbindingsknop drukken.
Apps kiezen en op OK/MENU drukken om de
beschikbare apps te zien.
Gewenste app kiezen en uw keuze bevestigen met
OK/MENU.
Voor bepaalde apps moet u mogelijk inloggen via een
aparte account. Gebruik een bestaande account of registreer een nieuwe. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Hoe kan ik bellen*?
04
Gewenste nummer in de normaalweergave van de
telefoonbron invoeren of het duimwiel op het stuur
omlaagdraaien om het telefoonboek te openen en
omhoogdraaien om de gesprekslijst te openen.
Op het duimwiel drukken om te bellen.
Gesprek beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om met de telefoon te bellen –
zie gebruikershandleiding.
Hoe kan ik de telefoon beantwoorden*?
–– Op duimwiel drukken om inkomende gesprekken te
beantwoorden.
Gesprek weigeren/beëindigen met een druk op EXIT.
Voor meer manieren om de telefoon te beantwoorden – zie gebruikershandleiding.
04
Hoe sluit ik een externe geluidsbron aan?
04
Externe eenheid aansluiten via de AUX- of USB*-ingangen in het opbergvak in de middenconsole.
In de normaalweergave van de mediabron op MEDIA
op de middenconsole drukken.
TUNE naar de gewenste geluidsbron draaien en op
OK/MENU drukken.
Voor andere aansluitingen van een externe eenheid
– zie gebruikershandleiding.
Hoe geef ik een gps*-bestemming aan?
04
Op NAV drukken om het navigatiesysteem* in te
schakelen – er verschijnt een kaart.
Opnieuw op NAV drukken en Adres instellen kiezen
met OK/MENU.
Eén of meer zoekcriteria aangeven met behulp van
het schrijfwiel of via de numerieke toetsenset op de
middenconsole.
Vervolgens kiezen uit Eén bestemming inst. of
Toevoegen als tussenbestemming en op
OK/MENU drukken.
Voor meer informatie en marktafwijkingen met betrekking
tot navigatie – zie de gebruikershandleiding.
Welke instellingen zijn mogelijk in het
menusysteem?
In MY CAR zijn tal van autofuncties te regelen, zoals
de instellingen voor het klok, de buitenspiegels en
vergrendelingen.
Zie de eerdere rubriek "Hoe navigeer ik in het
infotainmentsysteem?" voor de te gebruiken knoppen.
04
Hoe stel ik de klok in?
04
In de normaalweergave van de MY CAR-bron op
OK/MENU drukken.
Achtereenvolgens kiezen voor Instellingen >
Systeemopties > Tijdsinstellingen.
Aan TUNE draaien tot Tijd automatisch verschijnt
en op OK/MENU drukken om de automatische
klokinstelling te activeren.
Voor de juiste tijdsaanduiding is het zaak de juiste locatie
te kiezen.
Hoe bel ik mijn garage of maak ik een
afspraak voor onderhoud*?
04
–– In de normaalweergave van de MY CAR-bron op
OK/MENU drukken en Service & reparatie kiezen.
Onder Service & reparatie vindt u informatie over de
garage die u op de webportal My Volvo hebt gekozen.
Onder Dealerinformatie hebt u de mogelijkheid om
de garage te bellen en een afspraak te maken (ook
beschikbaar via de website My Volvo). Hier kunt u ook de
garage-informatie bijwerken en de garage opgeven als
bestemming.
Geldt alleen voor bepaalde markten.
Waarvoor is HDC?
04
Hill Descent Control (HDC) biedt de mogelijkheid om
op steile aflopende hellingen de snelheid te verhogen/
verlagen met alleen het gaspedaal om de aandacht beter
bij het sturen te kunnen houden.
• De functie is te activeren of deactiveren met de HDCknop op de middenconsole. Het lampje brandt, wanneer
de functie actief is.
• Bij een handgeschakelde versnellingsbak werkt
de functie alleen in de eerste versnelling en in de
achteruitversnelling.
• Bij een automatische versnellingsbak geldt dat u de 1e
versnelling moet hebben ingeschakeld in de stand voor
handmatig schakelen (+S-) of R hebben gekozen.
Hoe tank ik?
05
–– Op de knop op het verlichtingspaneel drukken om de
tankvulklep te ontgrendelen – bij het loslaten van de
knop wordt de klep geopend.
De pijl van het symbool op het instrumentenpaneel geeft
de kant aan waar de tankvulklep zit.
Hoe moet ik de auto wassen?
05
Voor de lak is het beter om de auto met de hand te
wassen dan in een automatische wasstraat. Een nieuwe
laklaag is bovendien kwetsbaarder dan een oude laag.
U wordt daarom geadviseerd de eerste maanden na
aankoop van een nieuwe auto deze alleen met de hand te
wassen.
Schoon water en een spons gebruiken. Erop letten dat vuil
en zand krassen op de lak kunnen veroorzaken.
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
05
Voor het behoud van het uiterlijk van leer is regelmatige
leerverzorging vereist. Daarom is het zaak om leren bekleding één tot vier keer per jaar te behandelen met de Volvo
Leather Care-kit. Neem lichtgekleurde leren bekleding bij
voorkeur eenmaal per week af met een vochtige doek. De
Volvo Leather Care-kit is te verkrijgen bij de Volvo-dealer.
Waar zitten de opbergmogelijkheden?
05
Hier ziet u enkele van de opbergmogelijkheden van de
auto.
In de gebruikershandleiding staan meer
opbergmogelijkheden.
Waar zitten de AUX/USB*- en
12V-aansluitingen?
05
De 12V-aansluitingen in de middenconsole zijn alleen te
gebruiken met de transpondersleutel in sleutelstand I of
hoger. Via de 12V-aansluitingen* in de bagageruimte is
altijd stroom af te nemen.
Hoe werkt het Keyless* vergrendelingssysteem?
Het Keyless-systeem ondervindt mogelijk storingen door elektromagnetische velden en afschermingen. Leg/bewaar de transpondersleutel niet in de buurt van een mobiele telefoon of metalen voorwerpen.
Hoe start ik de motor of zet ik deze af?
Na een koude start is het stationaire toerental verhoogd ongeacht buitentemperatuur. Het is onderdeel van Volvo's effectieve uitlaatgasreinigingssysteem. Vanwege de voorgloeifunctie slaan bepaalde dieselmotoren bij een koude start wellicht later aan.
Hoe werkt de voetgangersdetectie*?
Het systeem kan niet altijd alle voetgangers detecteren en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare voetgangers, voetgangers die gekleed gaan in kleding die de lichaamscontouren verhult of voetgangers met een lengte tot korter dan 80 cm. Het systeem
detecteert niet alle fietsers en heeft bijvoorbeeld moeite met slechts gedeeltelijk zichtbare fietsers, fietsers die gekleed gaan in kleding
die de lichaamscontouren verhult of fietsers die van de zijkant komen. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto correct
bestuurt en voldoende afstand houdt, rekening houdend met de rijsnelheid.
Hoe stel ik de stoel in?
Bestuurdersstoel instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden. Controleer of de stoel vergrendeld staat om letsel te voorkomen bij
hard afremmen of een aanrijding.
Hoe stel ik het stuur in?
Het stuurwiel (na instelling van de bestuurdersstoel) instellen vóórdat u wegrijdt – nooit tijdens het rijden.
Hoe kan ik de elektrisch bedienbare achterklep openen en sluiten*?
Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten. Controleer alvorens de achterklep te openen/sluiten of er niemand in de
buurt van de achterklep staat, omdat ernstig beknellingsletsel anders niet uitgesloten kan worden. Let altijd op bij bediening van de achterklep. Maak geen gebruik van de elektrische achterklepbediening bij een geringe dakhoogte. Om oververhitting tegen te gaan wordt het
systeem bij na langdurig continu gebruik automatisch uitgeschakeld. Zo'n 2 minuten later is het opnieuw klaar voor gebruik.
Hoe maak ik verbinding met internet*?
Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.
Activering van dataroaming kan extra kosten met zich meebrengen. Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer. Om iedere
keer dat u de auto start niet telkens de pincode te hoeven invoeren kunt u de pincodebeveiliging uitschakelen door onder de optie
Automodem SIM-kaart blokkeren uit te vinken. Verbinden via wifi: Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken,
wanneer de verbinding met de auto is verbroken. In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de "internet sharing"
opnieuw activeren.
Waar zitten de AUX/USB*- en 12V-aansluitingen?
U kunt maximaal 10 A (120 W) via de 12V-aansluiting afnemen bij gebruik van één aansluiting in de tunnelconsole tegelijk. Bij gelijktijdig
gebruik van beide aansluitingen in de tunnelconsole geldt een waarde van 7,5 A (90 W) per aansluiting. U kunt maximaal 10 A (120 W)
afnemen via de 12V-aansluiting in de bagageruimte.
Lees meer over uw auto op www.volvocars.com.
TP 21398 (Dutch) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Hoe moet ik leren bekleding reinigen*?
Sommige geverfde kledingstukken (zoals spijkerbroeken en suède kleding) kunnen afgeven en voor vlekken op de bekleding zorgen.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen, omdat die de bekleding mogelijk beschadigen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising