Volvo | XC90 | Volvo On Call | Volvo XC90 2016 Volvo On Call

Volvo XC90 2016 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem . Voor
een correcte werking van het systeem is een actief abonnement vereist.
Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons
product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrij-
vingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.
INHOUD
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* gebruiken
5
Beschikbare Volvo On Call*-functies
6
Comfortdiensten van Volvo On Call*
6
Mobiele app Volvo On Call*
7
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
9
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
9
Pechhulp onderweg inroepen met
Volvo On Call*
10
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
10
Auto ontgrendelen via Volvo On
Call*-helpdesk
11
Beschikbaarheid Volvo On Call*
12
Telefoonnummer van Volvo On Call*helpdesk
15
Pincode voor Volvo On Call*
17
Verkoop van auto met Volvo On Call*
17
Persoonsgegevens
18
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
WAARSCHUWING
Volvo On Call (VOC)* is een aanvullende dienst
op abonnementsbasis voor Volvo-bezitters. Het
abonnement bestaat uit veiligheids- en comfortdiensten en een beveiligingspakket.
Het VOC-systeem is gekoppeld aan het SRS- en
alarmsysteem van de auto en aan de overige systemen van de auto (bijvoorbeeld sloten en klimaatregeling). De auto is voorzien van een ingebouwd modem ten behoeve van de communicatie
voor de VOC-diensten.
Beschikbaarheid
Bij uitname van de transpondersleutel blijven de
functies van het systeem gedurende 5 dagen
permanent beschikbaar en tijdens de
17 daaropvolgende dagen eenmaal per uur. Na
in totaal 22 dagen staat het systeem uit, totdat u
de auto opnieuw start.
Het systeem maakt gebruik van GNSS (Global
Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren. De ingebouwde modem van de auto wordt
gebruikt voor contact met de VOC-helpdesk en
de mobiele app VOC.
Het systeem werkt alleen in gebieden waar
de VOC-partners mobiele dekking hebben en
op de markten waar de dienst beschikbaar is.
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 10)
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Net als bij uw mobiele telefoon kunnen
atmosferische storingen of een lagere dekking van de zendmasten ertoe leiden dat er
geen verbinding tot stand gebracht kan worden, zoals het geval kan zijn in dunbevolkte
gebieden.
Abonnement
Wanneer na aankoop van de auto het systeem
wordt geactiveerd, gaat een abonnement in. Het
abonnement heeft afhankelijk van de markt een
bepaalde geldigheidsduur.
Informatie op internet
Zie support.volvocars.com voor meer informatie
over Volvo On Call.
Met een persoonlijke Volvo ID kunt u inloggen op
de mobiele app.
Neem het onderdeel over Volvo ID in de gebruikershandleiding door om te zien wat de voordelen ervan zijn en hoe u een Volvo ID aanmaakt.
Gerelateerde informatie
•
•
4
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 6)
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 9)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call* gebruiken
SOS-knop - in noodgevallen
Instellingen
Het Volvo On Call (VOC)-systeem wordt geactiveerd als een van de twee knoppen op het plafond wordt ingedrukt of als daarvoor wordt gekozen op het middendisplay. Op het middendisplay kunnen ook andere instellingen worden verricht.
Druk 2 seconden op de SOS-knop aan het plafond om de alarmdienst handmatig te activeren.
De mogelijke opties en instellingen voor het systeem vindt u in het middendisplay:
ON CALL-knop - bij pech onderweg
1.
Druk gedurende 2 seconden op de ON CALLknop aan het plafond om de dienst te activeren
en contact op te nemen met de VOC-helpdesk.
2.
Druk op Communicatie
3.
- Kies UNIT activeren voor activering van
Volvo On Call-dienst en -abonnement. Neem
contact op met uw Volvo-dealer voor meer
informatie over het verlengen van abonnementen en het heractiveren van systemen.
VOC wordt automatisch gestart wanneer de veiligheidssystemen van de auto worden getriggerd,
bijvoorbeeld bij een ongeluk waarbij het activeringsniveau voor de gordelspanners of de airbags
wordt gehaald. Er wordt dan contact gemaakt
tussen de auto en de VOC-helpdesk, die de
juiste hulpdiensten naar de positie van de auto
stuurt.
Bij activering van een dienst verschijnt een symbool op het middendisplay.
Alternatief voor de ON CALL-knop
Druk op On call in het telefoonscherm op het
middendisplay. Kies Bel in het pop-upvenster dat
wordt geopend.
Druk op Instellingen in het hoofdscherm.
Volvo On Call.
- Kies Toetsblokk. om te bepalen wanneer
de SOS- en ON CALL-knoppen geactiveerd
moeten zijn. Bij activering van deze functie
zijn de knoppen alleen actief, als het elektrische systeem van de auto in contactslotstand I of II staat of als de motor draait.
N.B.
Gebruik de knop SOS uitsluitend, wanneer u
betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als
iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties
terechtkomen. De SOS-functie is alleen
bestemd voor noodsituaties. Bij misbruik worden u mogelijk extra kosten in rekening
gebracht.
•
•
De knop ON CALL is te gebruiken voor alle
andere diensten met inbegrip van wegenhulp.
•
Gerelateerde informatie
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
(p. 9)
Pechhulp onderweg inroepen met Volvo On
Call* (p. 10)
Dienst annuleren
Een geactiveerde dienst is binnen 8 seconden te
annuleren door op Ophangen op het middendisplay te drukken.
Overzicht van knoppen in het plafond en middendisplay.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
Beschikbare Volvo On Call*-functies
Dienst
Overzicht van de beschikbare Volvo On Call
(VOC)-functies via de VOC-helpdesk en de
mobiele app VOC.
Dienst
Helpdesk
Afstandsstart verwarming
X
Automatisch alarm
X
Handmatig alarm
X
Pechhulp onderweg
X
Diefstalwaarschuwing
X
Opsporing van gestolen
auto
X
Ontgrendeling op afstand
X
Op afstand vergrendelen
Op afstand bediende startblokkeringB
6
X
AppA
Voertuiginformatie
X
Preconditioning
X
Bestemming naar de auto
verzendenD
X
A
B
C
D
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen beschikbaar.
Bepaalde markten.
Bepaalde auto's met een automatische versnellingsbak.
Hiervoor is Sensus Navigation vereist.
Gerelateerde informatie
X
X
•
•
•
•
Mobiele app Volvo On Call* (p. 7)
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 6)
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call*
(p. 9)
Beveiligingspakket van Volvo On Call*
(p. 10)
Comfortdiensten van Volvo On Call*
Per telefoon te verrichten comfortdiensten zoals
communicatie met de auto via een mobiele app.
Met een mobiele applicatie op een iPhone, Windows Phone of Android-telefoon kunnen Volvo
On Call-gebruikers contact houden met de
geparkeerde auto. De mobiele applicatie kan de
auto lokaliseren, op afstand vergrendelen, de
motor op afstand starten en informatie bekijken
over het brandstofpeil en tal van andere gegevens.
Bij auto's met een motor- en interieurverwarming
op brandstof biedt Volvo On Call de mogelijkheid
om via een reguliere mobiele telefoon dezelfde
instellingen te hanteren als via het bedieningspaneel in de auto.
Gerelateerde informatie
•
•
Mobiele app Volvo On Call* (p. 7)
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
X
Afstandsstart motor
(ERS)B, C
Auto lokaliseren
AppA
Helpdesk
X
X
X
Dashboard van auto
X
Logboekfunctie
X
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Mobiele app Volvo On Call*
Volvo On Call-gebruikers beschikken over een
app waarmee ze via een mobiele telefoon contact kunt houden met hun geparkeerde auto.
Bepaalde functies zijn niet voor alle modellen
beschikbaar.
De app wordt continu bijgewerkt, zodat mogelijk
niet alle beschikbare functies in deze publicatie
beschreven staan. Zie support.volvocars.com voor
meer informatie over Volvo On Call.
De mobiele app is te gebruiken voor iPhones,
Windows Phones en Android-telefoons. De app
is te downloaden via Apple AppStore, Windows
Phone Store of Google Play.
Om gebruik te kunnen maken van de mobiele
app en de online diensten van Volvo hebt u een
persoonlijke Volvo ID nodig.
Neem het onderdeel over Volvo ID in de gebruikershandleiding door om te zien wat de voordelen ervan zijn en hoe u een Volvo ID aanmaakt.
gen kunt u ook de claxon en de richtingaanwijzers van de auto activeren.
Bestemming naar de auto verzenden
Met de mobiele app kan de functie "Send to Car"
worden gebruikt om een bestemming naar de
auto te verzenden (bijvoorbeeld hotels, bedrijven,
bioscopen, restaurants, benzinestations). De positie van die bestemming is vervolgens beschikbaar
in het navigatiesysteem van de auto1. Als het
navigatiesysteem van de auto niet af fabriek
geïnstalleerd is, moet de configuratie worden
geüpdatet door een Volvo-dealer, zodat de VOCapp weet dat deze een bestemming naar de auto
kan sturen. Kijk voor instructies voor de functie
Send to Car op support.volvocars.com.
Bestuurdersdisplay in de auto
Deze functie biedt u toegang tot tal van gegevens: brandstofpeil, actieradius met resterende
hoeveelheid brandstof, gemiddeld brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, kilometer- en dagtellerstand.
Auto lokaliseren
Auto controleren
De positie van de auto wordt op een kaart
getoond en u kunt desgewenst een routebeschrijving naar de auto krijgen. Er is ook een digitaal kompas dat aangeeft in welke richting u de
auto kunt vinden. Om het zoeken te vereenvoudi-
De app voert een "statuscontrole" van de auto uit
en geeft informatie weer over gloeilampen, remvloeistof, koelvloeistof en oliepeil.
1
Logboekfunctie
Het is mogelijk om gedetailleerde gegevens over
alle ritten van de afgelopen 40 dagen te downloaden en op te slaan. Het is ook mogelijk om
alle ritten of enkele ervan uit de app te exporteren in spreadsheetformaat en naar een e-mailadres te sturen. Dit is bijvoorbeeld handig voor
zakelijke ritten.
U kunt de logboekfunctie desgewenst uitschakelen. De auto stuurt dan na afloop van een rit geen
logboekinformatie.
Voertuiginformatie
Elementaire autogegevens zoals modelaanduiding, kenteken en VIN (chassisnummer) zijn eenvoudig op te vragen.
Diefstalwaarschuwing
Als het alarmsysteem van de auto afgaat, krijgt u
daarover via de mobiel bericht.
Portieren op afstand vergrendelen
De status van alle portieren en ruiten wordt weergegeven. U kunt de auto vergrendelen en ontgrendelen. Om veiligheidsredenen vraagt de app
u bij ontgrendeling op afstand altijd naar de pincode. Uw persoonlijke Volvo ID wordt gebruikt als
wachtwoord.
}}
Geldt voor Sensus Navigation.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Afstandsstart verwarming
WAARSCHUWING
Als uw auto is uitgerust met een standverwarming kunt u deze direct starten of twee verschillende starttijdstippen programmeren.
•
•
Afstandsstart ERS – Engine Remote Start houdt
in dat u de motor van de auto op afstand kunt
starten om op die manier de passagiersruimte
voor aanvang van de rit te verwarmen/koelen
naar de comforttemperatuur. Om met de auto te
kunnen wegrijden, moet de rijmodus geactiveerd
worden. Dat doet u op dezelfde manier als bij het
starten van de motor. Lees in de gebruikershandleiding de paragraaf "Start de motor" om te zien
hoe de motor start.
Afstandsstart van de motor is alleen verkrijgbaar
voor auto's met een automatische versnellingsbak.
Beschikbare Volvo On Call*-functies (p. 6)
Om de motor op afstand te starten, moet aan
de volgende criteria zijn voldaan:
Afstandsstart motor (ERS)2
De klimaatregeling start met automatische instellingen. Een op afstand gestarte motor blijft maximaal 15 minuten draaien en wordt daarna afgezet. Na twee activeringen op afstand moet u de
motor eerst op de normale manier starten, voordat deze opnieuw op afstand te activeren is.
•
•
De auto moet onder toezicht staan.
Er mogen zich geen personen of dieren
in of om de auto aanwezig bevinden.
De auto mag niet in een afgesloten, niet
geventileerde ruimte staan - de uitlaatgassen kunnen voor ernstig letsel bij
mensen en dieren zorgen.
N.B.
Houd rekening met lokale/nationale regelgeving/voorschriften voor stationair rijden. Neem
ook plaatselijke/landelijke regels/bepalingen
betreffende het geluidsniveau bij een draaiende motor in acht.
Preconditioning
Middels preconditioning worden de motor en het
interieur voorverwarmd ter beperking van de slijtage en het stroomverbruik tijdens het rijden. De
app werkt op dezelfde manier als bij de afstandsstart van de verwarming.
Gerelateerde informatie
•
•
2 Bepaalde
8
Comfortdiensten van Volvo On Call* (p. 6)
Volvo On Call* (p. 4)
modellen en markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Veiligheidsdiensten van Volvo On
Call*
de juiste instanties. Die bepalen dan op hun
beurt welke hulp er moet worden geboden.
Handmatig alarm slaan via Volvo On
Call*
Het automatische en handmatige alarm én de
mogelijkheid om pechhulp onderweg te vragen,
zijn veiligheidsdiensten die beschikbaar zijn via
Volvo On Call (VOC). Voor alarmering bij een
ongeluk of in een noodsituatie maakt u gebruik
van de veiligheidsdiensten.
Handmatig alarm
Neem contact op met de Volvo On Call (VOC)helpdesk voor hulp in noodsituaties.
Automatisch alarm
Als de veiligheidssystemen van de auto worden
getriggerd, bijvoorbeeld bij een ongeluk waarbij
het activeringsniveau voor de gordelspanners of
de airbags wordt gehaald, wordt er automatisch
een signaal verzonden naar de VOC-helpdesk.
Daarbij gebeurt het volgende:
1.
Er wordt vanuit de auto automatisch een
melding verzonden naar de VOC-helpdesk.
2.
De VOC-helpdesk neemt vervolgens telefonisch contact met u op om zo meer informatie te krijgen over de ernst van het ongeval
en te bepalen welke hulp er moet worden
geboden.
3.
De VOC-helpdesk neemt daarna contact op
met de benodigde hulpdiensten (politie,
ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk
3
Neem contact op met de VOC-helpdesk voor
hulp in noodsituaties.
Pechhulp onderweg
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
Om handmatig alarm te slaan via de VOC-helpdesk:
1.
Druk de knop SOS minstens 2 seconden in
om hulp in te roepen, wanneer bijvoorbeeld
iemand onwel wordt of als de auto en/of
inzittenden in bedreigende situaties belanden.
2.
De VOC-helpdesk krijgt vervolgens een signaal met gegevens over de benodigde hulp
en de positie van de auto.
3.
De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact
met u op om in overleg vast te stellen welke
hulp er moet worden geboden.
Voor de dienst Pechhulp onderweg is mogelijk
een apart abonnement vereist.
Alarmnummer
Als de alarmdienst wordt geactiveerd, probeert
het een telefonische verbinding tot stand te brengen met de VOC-helpdesk. Als dat niet mogelijk
is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden
met het alarmnummer in het gebied waar u zich
op dat moment bevindt3.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
(p. 9)
•
Pechhulp onderweg inroepen met Volvo On
Call* (p. 10)
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Als er geen telefonisch contact tot stand kan
worden gebracht, waarschuwt de VOC-helpdesk
de juiste instanties. Die bepalen dan op hun
beurt welke hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call* (p. 9)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 15)
•
Pechhulp onderweg inroepen met Volvo On
Call* (p. 10)
•
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Geldt voor bepaalde markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
Pechhulp onderweg inroepen met
Volvo On Call*
Beveiligingspakket van Volvo On
Call*
Bij een lekke band, een lege tank of een uitgeputte accu kunt u hulp inroepen.
Volvo On Call (VOC) biedt hulp bij auto-inbraken of diefstal van auto's en kan de auto op
afstand ontgrendelen als u de sleutels bent
kwijtgeraakt of in de auto heeft laten liggen.
1.
Druk minstens 2 seconden lang op ON
CALL.
2.
De VOC-helpdesk neemt telefonisch contact
met u op om in overleg vast te stellen welke
hulp er moet worden geboden.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Veiligheidsdiensten van Volvo On Call* (p. 9)
Handmatig alarm slaan via Volvo On Call*
(p. 9)
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
Het beveiligingspakket dient om het risico te
beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht de
auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk
deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.
Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.
Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het
beveiligingspakket worden bij wijze van optie op
bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.
Diefstalwaarschuwing
Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het
alarmsysteem van de auto afgaat) stuurt VOC
automatisch een signaal naar de VOC-helpdesk.
Als het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt
de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch
gewaarschuwd. Als het alarm echter via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat de
waarschuwing is gegeven, wordt de dienst geannuleerd.
4 Bepaalde
10
Opsporing van gestolen auto
Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of
een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van
de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de
VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de
auto op te sporen. De VOC-helpdesk stuurt dan
een signaal naar de auto om aan de hand daarvan de juiste positie van de auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere
instantie gewaarschuwd.
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Ontgrendeling op afstand
Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of
zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5 dagen
contact opnemen met de VOC-helpdesk om na
verificatie aan de hand van de pincode de auto
op afstand te ontgrendelen. De VOC-helpdesk
ontgrendelt de auto na overleg met de eigenaar.
Startblokkering op afstand4
Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de
instanties contact op met de VOC-helpdesk.
markten.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
N.B.
Dit geldt ook indien de auto gestolen werd
met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).
Na contact met de instanties deactiveert de
VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels
om te voorkomen dat de motor kan worden
gestart. Een geïmmobiliseerde auto is pas weer
te starten na contact met de VOC-helpdesk en
nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*-helpdesk (p. 11)
•
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 15)
•
Pincode voor Volvo On Call* (p. 17)
Auto ontgrendelen via Volvo On
Call*-helpdesk
De auto is op afstand te ontgrendelen via de
VOC-helpdesk.
1.
Neem contact op met de VOC-helpdesk.
2.
Wanneer de VOC-helpdesk aan de hand van
de pincode de identiteit heeft vastgesteld
van de eigenaar van de auto of een andere
bevoegde persoon, wordt in overleg een ontgrendelingssignaal naar de auto gestuurd.
3.
Om de portieren te kunnen ontgrendelen
moet u de achterklep openen. Druk lichtjes
op het met rubber beklede drukplaatje aan
de onderkant van de greep van de achterklep
om deze te openen.
Gerelateerde informatie
•
•
•
Beveiligingspakket van Volvo On Call* (p. 10)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 15)
Volvo On Call* (p. 4)
N.B.
Als de achterklep niet binnen een door de
VOC-helpdesk bepaalde tijd wordt geopend,
wordt de achterklep automatisch opnieuw
vergrendeld.
N.B.
Als de auto bijvoorbeeld in een parkeergarage staat, kan een slechte ontvangst voor
storingen zorgen bij ontgrendeling op afstand.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Beschikbaarheid Volvo On Call*
Kaart van de gebieden waar Volvo On Call
beschikbaar is. De service wordt continu uitge-
12
breid en zal in tal van landen beschikbaar
komen. Neem voor actuele informatie contact op
met de Volvo-dealer.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call is beschikbaar in de grijs gemarkeerde gebieden.
}}
13
VOLVO ON CALL (VOC)
||
14
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Telefoonnummer van Volvo On Call*-helpdesk (p. 15)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Telefoonnummer van Volvo On
Call*-helpdesk
Land
Bellen vanuit eigen land
Bellen vanuit het buitenland
Zweden
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Noorwegen
800 30 060
+47 22 32 39 50
Denemarken
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Groot-Brittannië
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italië
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrijk
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Nederland
020 851 2278
+31 20 851 2278
België
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (de helpdesk is gevestigd in België)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (de helpdesk is gevestigd in Frankrijk)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Duitsland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanje
091 325 5509
+34 91 325 5509
Zwitserland
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Oostenrijk
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
}}
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Gerelateerde informatie
•
•
16
Volvo On Call* (p. 4)
Beschikbaarheid Volvo On Call* (p. 12)
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Pincode voor Volvo On Call*
De pincode wordt voor de zekerheid gebruikt
om te controleren of u gebruik mag maken van
de Volvo On Call (VOC)-diensten.
De viercijferige pincode die de autobezitter ontving toen de dealer het abonnement activeerde,
dient om te controleren of u gebruik mag maken
van bepaalde VOC-diensten, zoals afstandsontgrendeling van de auto door de VOC-helpdesk of
de aanmaak van een account voor de mobiele
app.
Pincode vergeten of wijzigen
Bent u uw pincode vergeten of wilt u deze wijzigen (zoals bij aankoop van een gebruikte auto),
neem dan contact op met een dealer of druk op
de knop ON CALL in de auto. De eigenaar van
de auto krijgt de nieuwe code dan toegezonden.
U hebt meerdere keren achtereen de
verkeerde pincode ingevoerd
Wanneer u tienmaal achtereen de verkeerde pincode hebt ingevoerd, wordt de account geblokkeerd. Om de app in dat geval weer te kunnen
gebruiken, moet u eerst een nieuwe pincode kiezen en een nieuwe account voor de app aanmaken op dezelfde manier als bij aanmaak van de
voorgaande account.
Gerelateerde informatie
•
Auto ontgrendelen via Volvo On Call*-helpdesk (p. 11)
•
•
Mobiele app Volvo On Call* (p. 7)
•
Volvo On Call* (p. 4)
Verkoop van auto met Volvo On Call*
(p. 17)
Verkoop van auto met Volvo On
Call*
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om de
eigenaar van de Volvo On Call (VOC)-dienst te
wijzigen.
De VOC-dienst afsluiten
Neem bij verkoop van de auto contact op met
een Volvo-dealer om de -dienst af te sluiten. De
dealer beëindigt het abonnement en wist eventuele rijlogboeken. De dienst kan ook worden
beëindigd met de mobiele app VOC.
Bij verkoop van de auto is het belangrijk om persoonlijke instellingen en gebruikersgegevens in
de auto te resetten naar de oorspronkelijke
fabrieksinstelling.
De VOC-dienst starten
Bij aankoop van een gebruikte auto met VOC:
De nieuwe eigenaar neemt contact op met de
dealer om de resterende duur van het abonnement over te laten schrijven op de nieuwe eigenaar. Om ervoor te zorgen dat VOC naar behoren
werkt en te voorkomen dat de oude eigenaar
gebruik kan maken van de diensten is het
belangrijk dat de contactgegevens worden bijgewerkt. De nieuwe eigenaar ontvangt een persoonlijke pincode bestaande uit vier cijfers om
zich te kunnen identificeren als eigenaar (of
andere bevoegde) en gebruik te kunnen maken
van bepaalde diensten.
}}
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Pincode voor Volvo On Call* (p. 17)
Persoonsgegevens
Land
Sales company
Verwerkte persoonsgegevens in het kader van
de Volvo On Call (VOC)-dienst.
Zweden
Volvo Personbilar Sverige
AB
Duitsland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Denemarken
Volvo Personvogne Danmark A/S
Oostenrijk
Volvo Car Austria GmbH
Zwitserland
Volvo Automobile (Zwitserland) AG
De nationale sales company's van Volvo, zie
onderstaande tabel, en Volvo Cars zijn verantwoordelijk voor de verwerkte persoonsgegevens
in het kader van de dienst. Alle verwerking is conform usance en de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
18
Land
Sales company
België
Volvo Cars NV
Groot-Brittannië
Volvo Car UK Ltd
Frankrijk
Volvo Automobiles France
SAS
Nederland
Volvo Cars Nederland bv
Italië
Volvo Auto Italia S.p.A.
Noorwegen
Volvo Personbiler Norge AS
Polen
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanje
Volvo Car España S.L.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt door
Volvo en samenwerkingspartners binnen en buiten de EU/EER om de dienst te kunnen verlenen
en verder te ontwikkelen.
Welke persoonsgegevens er worden
verwerkt
De verwerkte persoonsgegevens vallen hoofdzakelijk uiteen in de volgende drie categorieën.
•
Persoonsgegevens die de klant zelf verstrekt
bij activering van de dienst en andere vormen
van contact met Volvo, zoals naam, adres,
telefoonnummer, type en duur van de dienst.
•
Bij een gebeurtenis die binnen het bestek
van de dienst valt, wordt er automatisch
informatie verzonden vanuit de auto. Dergelijke informatie bestaat uit het voertuigidenti-
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
VOLVO ON CALL (VOC)
ficatienummer (VIN), het tijdstip dat de dienst
wordt aangeroepen, of er airbags en/of gordelspanner zijn geactiveerd, de actuele hoeveelheid brandstof, de actuele temperatuur in
en om de auto, of portieren/deksels/kleppen
en ruiten vergrendeld of ontgrendeld zijn en
de zes laatst bekende locaties van de auto.
•
Andere informatie die te koppelen is aan de
klant behelst telefoontjes met inzittenden, de
helpdesk die de gewenste hulpdienst bood
en de aantekeningen die de desbetreffende
helpdeskmedewerker maakte.
Wie heeft inzage in de
persoonsgegevens
Volvo heeft de dienstverlening uitbesteed aan
partners. Deze partners werken in opdracht van
Volvo en mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor de te
verlenen dienst. Alle partners zijn gehouden aan
contracten die hen verplichten vertrouwelijk om
te gaan met de persoonsgegevens zoals bij de
wet is vastgelegd.
Verwijderingsprocedures
Verbetering en inzage
Particulieren hebben het recht om verkeerde
gegevens te verbeteren en inzage te krijgen in de
verwerkte gegevens. Neem voor verbetering van
de persoonsgegevens contact op met de customer support van Volvo. Het verzoek om inzage
dient schriftelijk en eigenhandig ondertekend
door de eiser te worden ingediend en bovendien
naam, adres en klantnummer te bevatten. Richt
het verzoek aan Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31
Gothenburg, Sweden.
Toestemming in de verwerking van
persoonsgegevens
Bij activering van het abonnement volgens de
instructies in dit document geeft de gebruiker te
kennen akkoord te gaan met de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de VOCdienst.
Gerelateerde informatie
•
•
Volvo On Call* (p. 4)
Volvo On Call* gebruiken (p. 5)
De voor verzorging van de dienst vereiste persoonsgegevens blijven ten minste voor de contractsduur geregistreerd en daarna net zolang als
nodig is voor Volvo om te voldoen aan de wettelijk en anderszins gestelde verplichtingen. Gegevens opgesteld in verband met gebeurtenissen
die binnen het bestek van de dienst vallen, worden uiterlijk drie maanden nadien verwijderd.
* Optie/accessoire, zie Inleiding voor meer informatie.
19
TP 20485 (Dutch), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising