Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
SU P P LEMEN T
VÄLKOMMEN!
Hier vindt u informatie over de functies voor de achterpassagiers van uw Volvo XC90 Excellence Lounge. Aanvullende gebruikersinformatie
is in de auto, de app en op internet te vinden. Alle, op het moment van publicatie, bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met
een asterisk: *.
MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO
De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de
auto en te openen via het hoofdscherm.
MOBIELE APP
De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor
smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over
bepaalde functies.
SUPPORTSITE VAN VOLVO
Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet
alleen handleidingen en instructievideo's vinden, maar ook aanvullende
informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het
bezit ervan.
INFORMATIE IN DRUKVORM
In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding
met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van
belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding
met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.
BEDIENINGSDISPLAY ACHTERIN
Via het bedieningsdisplay, dat achter op de tunnelconsole tussen de
achterstoelen zit, kunt u de stoelfuncties regelen, de verwarming/
koeling van de (beker)houder alsook de Lounge Console-functies.
Display openklappen
–– Druk op de bovenkant van het display. Het display komt automatisch
omhoog en start automatisch.
De displayverlichting wordt na enige tijd gedimd. Raak het display aan
om het opnieuw te activeren.
Display omlaagklappen
Omlaagklappen van het display gebeurt handmatig:
–– Blijf op de bovenkant van het display drukken totdat het volledig
omlaaggeklapt is in de tunnelconsole. Bij het omlaagklappen wordt
het display uitgeschakeld.
NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY
Het bedieningsdisplay bestaat uit een touchscreen met verschillende
schermen. Tik op een displayknop om een bepaalde functie te activeren of instellingen voor deze functie te wijzigen.
Knoppen op startscherm
Elektrische verwarming van de linker of rechter stoel.
Koeling/verwarming van de (beker)houder.
Ventilatie van de linker of rechter stoel.
Verstelling van de Lounge Console vanaf de achterbank.
Terugkeren naar startscherm vanuit een ander scherm
Het bedieningsdisplay hervat na enige tijd automatisch het
startscherm.
ACHTERSTOELEN VERSTELLEN
De achterstoelen van de auto zijn te verstellen met de knoppen op de
zijkant van de stoelen.
Pas de hellingshoek van de rugleuning aan door de handgreep naar
voren/achteren te bewegen.
Zet de stoel hoger/lager door het achterste gedeelte van de handgreep omhoog/omlaag te bewegen. Zet de hele stoel naar voren/
achteren door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.
Zet de voorkant van het zitkussen hoger/lager door het voorste
gedeelte van de bediening omhoog/omlaag te bewegen.
Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de
massage, de zijsteunen, de lendensteun en het verlengbare zitkussen
regelen.
U kunt slechts één verstelfunctie van de stoel tegelijk activeren
(vooruit/achteruit/omhoog/omlaag). Tot enige tijd nadat u het portier
hebt ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al is het
contact niet ingeschakeld. Verstellen is ook mogelijk tot enige tijd na
uitschakeling van het contact.
De stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die
geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt
geblokkeerd. Als dat het geval is, neemt u het obstakel weg en daarna
bedient u de stoel opnieuw.
Voor instelling van de slaap-/comfortstand moet u mogelijk eerst de
stoel iets naar voren zetten.
STOELINSTELLINGEN AANPASSEN
Voor het aanpassen van de lendensteun, de zijsteun van de rugleuning, het verlengbare zitkussen en de massa-instellingen gebruikt u
de multifunctionele bediening aan de zijkant van de stoel. Alle met
de multifunctionele bediening verrichte instellingen verschijnen op
het bedieningsdisplay. Op het display verschijnen de instellingen van
slechts één stoel tegelijk.
1. Klap het bedieningsdisplay omhoog.
2. Activeer de stoelverstelling door de multifunctionele bediening in de
gewenste richting te draaien of duwen. Het scherm voor stoelverstelling verschijnt op het bedieningsdisplay.
3. Kies de gewenste functie op het bedieningsdisplay door op de
desbetreffende displayknop te tikken of draai de multifunctionele
bediening omhoog/omlaag.
4. Wijzig de instelling door de bediening in de gewenste richting te
drukken.
Massagefunctie
Tik op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening om de massafunctie te activeren. Bij een
uitgeschakeld contact is de massagefunctie niet te gebruiken.
Voor de massagefunctie hebt u de keuze uit de volgende instellingen:
Aan/Uit: Kies uit Aan en Uit om de massagefunctie in/uit
te schakelen.
Programma 1-5: Er zijn vijf vooraf ingestelde massageprogramma's. Kies uit 1 (golf), 2 (loop), 3 (geavanc.), 4 (lende)
en 5 (schouder).
Intensiteit: Kies uit laag, normaal en hoog.
Snelheid: Kies uit langzaam, normaal en snel.
Zijsteun
Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op
de displayknop of kies de functie via de multifunctionele
bediening.
• Druk voor meer zijsteun op het voorste gedeelte van de
stoelknop van de multifunctionele bediening.
• Druk voor minder zijsteun op het achterste gedeelte van
de stoelknop.
Lendensteun
Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de
displayknop of kies voor verstelling van de lendensteun via
de multifunctionele bediening.
• Druk om de lendensteun hoger/lager te zetten op de
stoelknop omhoog/omlaag van de multifunctionele
bediening.
• Druk voor meer lendensteun op het voorste gedeelte
van de stoelknop.
• Druk voor minder lendensteun op het achterste
gedeelte van de stoelknop.
Zitkussen verlengen
Tik op de displayknop of kies voor de verstelling van het
verlengbare zitkussen via de multifunctionele bediening.
• Druk voor verlenging van het zitkussen op het voorste
gedeelte van de stoelknop van de multifunctionele
bediening.
• Druk voor verkorting van het zitkussen op het achterste
gedeelte van de stoelknop.
LOUNGE CONSOLE
De Lounge Console bestaat uit een touchscreen van 12,9 inch en een
gecombineerde voetensteun plus opbergvak. De Lounge Console is
naar voren/achteren te zetten via het bedieningsdisplay achterin.
Tik op het bedieningsdisplay op de knop waarmee u het
scherm voor verstelling van de Lounge Console opent.
Tik op de knop om het scherm uit te klappen tot in de
leesstand of in te klappen. In de leesstand is de hellingshoek van het scherm handmatig aan te passen. Om het
uit-/inklappen van het scherm te onderbreken tikt u
nogmaals op de knop voor uit-/inklappen. Let op het risico
van beknelling bij verstelling.
Ter verhoging van het comfort kunt u de console naar
voren/achteren zetten. Let op het risico van beknelling bij
verstelling.
Tik op de knop voor het inklappen van het scherm (als
deze uitgeklapt is) en zet de stoel zo ver mogelijk naar
voren. Om de functie te onderbreken tikt u nogmaals op
dezelfde knop.
De voetensteun is in drie verschillende standen te zetten en helemaal
omlaag te klappen. U activeert de voetensteun door met u voet de
knop onder aan de Lounge Console te bedienen, waarna u de stand
handmatig kunt aanpassen. Plaats de voetensteun in de gewenste
stand. Om de voetensteun helemaal omlaag te klappen moet u deze
eerste helemaal omhoogkantelen en daarna helemaal omlaagklappen.
Tik op de knop voor activering en instelling van de geïntegreerde verwarming van de voetensteun.
Klep van het opbergvak vergrendelen
Als de klep van het opbergvak dichtstaat is deze te vergrendelen met
de bijbehorende sleutelkaart. Om te vergrendelen/ontgrendelen moet
u de kaart voor de kaartlezer rechts op de Lounge Console houden.
De kaartlezer is voorzien van een sleutelsymbool. Bij vergrendeling/
ontgrendeling hoort u een discreet klikgeluid. Zorg dat het cilindrische deel van de sleutelkaart naar de kaartlezer wijst. Om te kunnen
wisselen tussen de vergrendelde en ontgrendelde stand moet u de
sleutelkaart enkele seconden van de kaartlezer nemen en daarna
opnieuw voor de kaartlezer houden.
App voor Lounge Console
Op het scherm van de Lounge Console vindt u de Excellence Loungeapp. De app biedt hulp bij het verkennen van de mogelijkheden van de
auto, informatie over unieke Excellence Lounge-functies en ondersteuning bij het maken van een wifi- of Bluetooth-verbinding.
STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/
VENTILATIE
De stoelen zijn te verwarmen om het comfort te verhogen, wanneer het
koud is. De stoelverwarming is te regelen via het bedieningsdisplay.
–– Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of
rechter stoel om de verschillende standen te doorlopen:
uit, hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat
op de knop.
De stoelventilatie is ook in te schakelen om bijvoorbeeld vochtige
kleding te drogen.
–– Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of
rechter stoel om de verschillende standen te doorlopen:
hoog, gemiddeld en laag. De ingestelde stand staat op
de knop.
HOUDER VOOR TABLET*
Achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen zitten houders die zich
lenen voor de meeste tablets.
Tablet in de houder plaatsen:
1. Duw het lipje omlaag en klap het naar voren in de richting van de
hoofdsteun om de klep te openen.
2. Duw de tablet in de houder en sluit de klep.
Houder van de bevestiging nemen:
1. Druk de knop in die aan de onderzijde van het vaste gedeelte, in de
hoofdsteun, zit.
2. Trek de houder naar achteren/omhoog.
BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES
De auto is voorzien van bevestigingspunten voor kinderzitjes op de
achterbank.
De bovenste bevestigingspunten zijn voornamelijk bestemd om een in
de rijrichting gemonteerd kinderzitje aan te bevestigen.
1. Duw de stoel naar voren en klap de rugleuning voorover om bij de
bevestigingspunten te kunnen.
2. Neem voor een correcte bevestiging altijd de montagevoorschriften
in acht van de producent van het zitje.
TAFELTJE OPENKLAPPEN
Onder de middenarmsteun achterin zitten twee tafeltjes die elk naar
een kant open te klappen zijn.
1. Open het deksel op de middenarmsteun volledig.
2. Til het gewenste tafeltje aan het leren lipje omhoog en draai het
tafeltje tot in volledig verticale stand naar voren toe.
3. Klap het tafeltje zijwaarts omlaag over de stoel en duw het opzij.
Loop de stappen in omgekeerde volgorde door om het tafeltje in te
klappen.
KOELBOX
Achter de middenarmsteun achterin zit een koelbox waarin twee
flessen en de bijbehorende kristallen glazen te plaatsen zijn.
• Druk op de knop boven het deksel om de koelbox te openen.
• Binnen in de koelbox zit een knop voor de temperatuurinstelling.
De koelfunctie is actief, wanneer de motor draait of wanneer de auto
in contactslotstand II staat.
VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER)HOUDER
Voor de middenarmsteun zitten twee beker-/glashouders en een
(beker)houder met verwarming/koeling van bijvoorbeeld een fles of
een thee-/koffiebeker.
–– Druk op het deksel om de houder te openen. De verwarming of
koeling is te regelen vanaf het bedieningsdisplay. Blauwe ledjes
geven aan dat de koeling actief, terwijl rode ledjes aangeven dat de
verwarming actief is.
Het is mogelijk de verwarming of koeling te activeren wanneer de auto
is ingeschakeld of in contactslotstand II staat.
–– Tik herhaalde malen op de desbetreffende knop op het
bedieningsdisplay om te wisselen tussen koeling en
verwarming. De ingestelde stand staat op de knop.
USB- EN STROOMAANSLUITINGEN
USB-aansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten
twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken voor het
opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een tablet.
In de schermhouder* achter op de hoofdsteun van de voorstoel zitten
eveneens twee USB-aansluitingen. De aansluitingen zijn te gebruiken
voor het opladen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een tablet.
Het is niet mogelijk om via het audiosysteem van de auto muziek
weer te geven die op apparaten staat die zijn aangesloten via deze
USB-aansluitingen.
Stroomaansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten een
12V- en een 230V-aansluiting.
230 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die
op een spanning van 230 V werken, zoals laders of laptops (maximaal
af te nemen vermogen 150 W).
–– Plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Koppel het
apparaat los door de stekker te verwijderen.
12 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die
op een spanning van 12 V werken, zoals muziekspelers of mobiele
telefoons (maximaal af te nemen vermogen 120 W).
–– Neem de aansteker uit de aansluiting en plaats de stekker van het
apparaat in de aansluiting. Neem, wanneer u de aansluiting niet
gebruikt, de stekker van het apparaat uit de aansluiting en plaats de
aansteker terug.
Er is alleen stroom af te nemen via de USB-aansluitingen en
stroomaansluitingen, als het elektrische systeem van de auto in
contactslotstand I of hoger staat.
OPBERGMOGELIJKHEDEN
Afhankelijk van het uitrustingsniveau zit er op de bestuurdersstoel
ofwel een afscherming* met een kledinghaak of een houder voor een
tablet*.
Onder de middenarmsteun tussen de achterstoelen zit een opbergvak.
Er zitten asbakken in de zijpanelen van de portieren.
Achter op de rugleuning van de bestuurdersstoel zit een opbergvak.
Er zitten opbergvakken in de zijpanelen van de portieren.
Er zitten opbergvakken aan de zijkanten van de tunnelconsole.
Er zit een opbergvakje aan de voorkant van het zitkussen.
HANDGREEP IN BAGAGERUIMTE
De auto is voorzien van een fluorescerende handgreep aan de
binnenkant van de achterklep. Deze handgreep is te gebruiken om de
achterklep in noodgevallen vanaf de binnenzijde te openen.
–– Trek de handgreep omlaag om de achterklep te openen.
Duw de handgreep na gebruik handmatig terug in de uitgangspositie.
SPECIALE TEKSTEN
In de gebruikershandleiding en overige handleidingen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies en teksten onder de kopjes Waarschuwing,
Belangrijk en NB. Sommige functies gelden alleen
voor bepaalde markten.
WAARSCHUWING
Opbergmogelijkheden
Bewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele
telefoon, camera, afstandsbediening voor extra
uitrusting et cetera, in het dashboardkastje of
andere opbergruimten. Bij krachtig afremmen
of een botsing kunnen deze anders inzittenden
verwonden.
Verwarming en koeling van (beker)houder
Bewaar flessen, thermossen, glazen en bekers
tijdens het rijden in een houder of in de koelbox.
Lounge Console
Er bestaat gevaar voor beknelling bij het uit- en
inklappen van de Lounge Console. Zie de sticker
op de zonneklep aan de passagierszijde.
Elektrische achterstoelverwarming
De elektrische achterstoelverwarming mag niet
worden gebruikt door personen die niet goed
kunnen voelen of de temperatuur toeneemt of die
om wat voor reden dan ook moeite hebben met
de bediening ervan. Dit om brandwonden tegen
te gaan.
Bevestigingspunten voor kinderzitjes
Haal de bovenste bevestigingsband van het
kinderzitje door de opening in de ene poot van de
hoofdsteun, voordat u de band aan het bevestigingspunt vastzet. Neem als dit niet mogelijk is, de
adviezen in acht van de producent van het zitje.
Handgreep in bagageruimte
Zorg dat u de portieren en de achterklep vergrendeld en de transpondersleutels buiten het bereik
van kinderen houdt. Kinderen zonder toezicht
kunnen zich onbedoeld opsluiten met alle risico's
van dien.
Warme dagen kan de interieurtemperatuur snel
oplopen en blootstelling aan hoge temperaturen
kan ernstige gevolgen hebben met mogelijk
dodelijk afloop. Vooral kleine kinderen raken snel
bevangen door de hitte.
BELANGRIJK
Navigeren op bedieningsdisplay
Raak het display niet met scherpe voorwerpen aan
om krassen te voorkomen.
Achterstoelventilatie
Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling
van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te
voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel
te sterk wordt afgekoeld.
Houder voor tablet*
Zorg dat de tablet in de houder is voorzien van
beschermfolie. Dit om glassplinters tegen te gaan
bij een eventuele botsing.
Zekeringen
Vervang een kapotte zekering altijd door een
exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde
amperage. Plaats nooit een zekering met een
hoger amperage dan aangegeven in de tabel in de
gebruikershandleiding.
Als een elektrische component niet mocht
werken, is de zekering mogelijk doorgebrand door
tijdelijke overbelasting. Raadpleeg de reguliere
gebruikershandleiding bij de auto voor informatie
over zekeringen.
Vermogen
Via de 12V-aansluiting is een vermogen af
te nemen van maximaal 120 W en via de
230V-aansluiting maximaal 150 W.
Lounge Console
Belast de bovenkant van de Lounge Console niet
overmatig door er bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen met uw knie op te steunen. Plaats evenmin
voorwerpen boven op de Lounge Console. Zie de
sticker op de zonneklep aan de passagierszijde.
NB
Koelbox
Voor optimale werking van de koelbox is een
ongehinderde luchtcirculatie vereist. Plaats daarom
geen bagage in de bagageruimte binnen een straal
van 5 cm rond de luchtinlaat voor de koelbox.
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is
mogelijk aanpassing vereist van de temperatuurinstelling. Voor een snelle koeling wordt de maximale
koelstand (minimale temperatuur) geadviseerd.
Bij een snelle koeling kan er door vorst onder in
de koelbox condens ontstaan die u van tijd tot tijd
met een doek moet verwijderen. Voor maximale
ontvochtiging/reiniging moet u de doorzichtige
flessenhouder verwijderen.
Afscherming*
Belast de kledinghaak achter op de afscherming
boven op de bestuurdersstoel met maximaal
1,2 kg.
Achterstoelventilatie
Wie tochtgevoelig is moet de stoelventilatie met
beleid gebruiken. Voor langdurig gebruik wordt de
stand laag geadviseerd.
Lounge Console
De Lounge Console werkt mogelijk niet bij een
lage interieurtemperatuur.
Het display van de Lounge Console werkt mogelijk
niet bij een hoge interieurtemperatuur. Klap het
display omhoog en koel het met behulp van de
blaasmonden tussen voor- en achterportier.
TP 26844 (Dutch) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising