Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence Lounge | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
SUPPLEME N T
VÄLKOMMEN!
Hier vindt u informatie over de functies voor de achterpassagiers in uw Volvo XC90 Excellence Lounge. Aanvullende gebruikersinformatie is
in de auto, de app en op internet te vinden.
MIDDENDISPLAY VAN DE AUTO
De gebruikershandleiding is te raadplegen via het middendisplay van de
auto en te openen via het hoofdscherm.
MOBIELE APP
De gebruikershandleiding is verkrijgbaar als app (Volvo Manual) voor
smartphones en tablets. De app bevat tevens instructievideo's over
bepaalde functies.
SUPPORTSITE VAN VOLVO
Op de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) kunt u niet
alleen handleidingen en instructievideo's vinden maar ook aanvullende
informatie en ondersteuning krijgen met betrekking tot uw Volvo en het
bezit ervan.
INFORMATIE IN DRUKVORM
In het dashboardkastje ligt een supplement bij de gebruikershandleiding
met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van
belangrijke en praktische informatie. U kunt een gebruikershandleiding
met bijbehorend supplement in drukvorm bestellen.
INHOUD
01. TUNNELCONSOLE TUSSEN DE ACHTERSTOELEN
Hier vindt u een beschrijving van de onderdelen van de tunnelconsole tussen de voorstoelen zoals het bedieningsdisplay en wat er vanaf dit display te bedienen is en informatie over de verwarming en koeling van de (beker)houder.
02. LOUNGE CONSOLE
Hier vindt u informatie over de Lounge Console, de verschillende functies ervan en de verstelmogelijkheden.
03. STOELVERSTELLING
Hier vindt u informatie over het gebruik van de stoelverstelling en andere stoelfuncties.
04. OVERZICHT VAN HET INTERIEUR
Hier vindt u informatie over het interieur van de auto en bijv. een lijst met verschillende opbergmogelijkheden.
05. SPECIALE TEKSTEN
Teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB die u moet lezen.
Alle op het moment van publicatie bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met een asterisk: *.
01
BEDIENINGSDISPLAY ACHTERIN
Via het bedieningsdisplay achterin dat op de tunnelconsole tussen de
achterstoelen zit, kunt u de stoelfuncties, de verwarming/koeling van de
(beker)houder en de Lounge Console-functies regelen.
Display openklappen
– Druk op de bovenkant van het display. Het display komt automatisch
omhoog en start automatisch.
De displayverlichting wordt na enige tijd gedimd. Tik op het display om
het opnieuw te activeren.
Display omlaagklappen
Omlaagklappen van het display gebeurt handmatig:
– Druk op de bovenkant van het display. Blijf op het display drukken
totdat het volledig omlaaggeklapt is in de tunnelconsole. Bij het
omlaagklappen wordt het display uitgeschakeld.
01
NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY
Het bedieningsdisplay bestaat uit een touchscreen met verschillende
schermen. Tik op een displayknop om een bepaalde functie te activeren
of instellingen voor deze functie te wijzigen.
Knoppen op startscherm
Elektrische verwarming van de linker of rechter stoel.
Koeling/verwarming van de (beker) houder.
Ventilatie van de linker of rechter stoel.
Lounge Console verstellen vanaf de achterstoelen.
Terugkeren naar startscherm vanuit een ander scherm
Het bedieningsdisplay hervat na enige tijd automatisch het startscherm.
01
KOELBOX
Achter de middenarmsteun achterin zit een koelbox waarin twee flessen en de bijbehorende kristallen glazen te plaatsen zijn.
Druk op de knop boven het deksel om de koelbox te openen.
Binnen in de koelbox zit een knop voor de temperatuurinstelling.
De koeling is actief wanneer de auto is ingeschakeld of in contactslotstand II staat.
01
VERWARMING EN KOELING VAN
(BEKER)HOUDER
Voor de middenarmsteun zitten twee beker-/glashouders en een
(beker)houder met verwarming/koeling van bijvoorbeeld een fles of een
thee-/koffiebeker.
– Druk op het deksel om de houder te openen. De verwarming of koeling is te regelen vanaf het bedieningsdisplay. Blauwe ledjes geven
aan dat de koeling actief, terwijl rode ledjes aangeven dat de verwarming actief is.
De verwarming of koeling is te activeren wanneer de auto is ingeschakeld of in contactslotstand II staat.
Tik herhaalde malen op de desbetreffende knop op het bedieningsdisplay om te wisselen tussen koeling en verwarming. De
ingestelde stand staat op de knop.
01
TAFELTJE OPENKLAPPEN
Onder de middenarmsteun achterin zitten twee tafeltjes die elk naar
een kant open te klappen zijn.
1. Open het deksel op de middenarmsteun volledig.
2. Til het gewenste tafeltje aan het leren lipje omhoog en draai het
tafeltje tot in volledig verticale stand naar voren toe.
3. Klap het tafeltje zijwaarts omlaag over de stoel en duw het opzij.
Loop de stappen in omgekeerde volgorde door om het tafeltje in te
klappen.
01
USB- EN STROOMAANSLUITINGEN
USB-aansluiting: Onder de middenarmsteun achterin zitten twee
USB-aansluitingen. De schermsteunen* achterop de hoofdsteunen van
de voorstoelen hebben ook twee USB-aansluitingen. De aansluitingen
zijn te gebruiken voor het laden van bijv. een mobiele telefoon of een
tablet. Het is niet mogelijk om via het audiosysteem van de auto muziek
weer te geven die op apparaten staat die zijn aangesloten via deze
USB-aansluitingen.
Stroomaansluitingen: Onder de middenarmsteun achterin zitten een
12V-aansluiting en een 230V-aansluiting.
230 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die
op een spanning van 230 V werken, bijv. laders of laptops (maximaal af
te nemen vermogen 150 W).
– Plaats de stekker van het apparaat in de aansluiting. Koppel het
apparaat los door de stekker te verwijderen.
12 V: De aansluiting is te gebruiken voor verschillende apparaten die
op een spanning van 12 V werken, bijv. muziekspelers of mobiele telefoons (maximaal af te nemen vermogen 120 W).
– Neem de aansteker uit de aansluiting en plaats de stekker van het
apparaat in de aansluiting. Neem, wanneer u de aansluiting niet
gebruikt, de stekker van het apparaat uit de aansluiting en plaats de
aansteker terug.
Er is alleen stroom af te nemen via de USB-aansluitingen en stroomaansluitingen, als het elektrische systeem van de auto in contactslotstand I of hoger staat.
LOUNGE CONSOLE
02
De Lounge Console bestaat uit een touchscreen van 12,9 inch en een
gecombineerde voetensteun plus opbergvak. De Lounge Console is
naar voren/achteren te zetten via het bedieningsdisplay achterin.
Tik op het bedieningsdisplay op de knop waarmee u het
scherm voor verstelling van de Lounge Console opent.
Tik op de knop om het scherm uit te klappen tot in de leesstand of in te klappen. In de leesstand is de hellingshoek van
het scherm handmatig aan te passen. Om het uit-/inklappen
van het scherm te onderbreken tikt u nogmaals op de knop
voor uit-/inklappen. Let op het risico van beknelling bij verstelling.
Ter verhoging van het comfort kunt u de console naar voren/
achteren zetten. Let op het risico van beknelling bij verstelling.
Tik op de knop voor het inklappen van het scherm (als deze
uitgeklapt is) en zet de stoel zo ver mogelijk naar voren. Om
de functie te onderbreken tikt u nogmaals op dezelfde knop.
De voetensteun is in drie verschillende standen te zetten en helemaal
omlaag te klappen. U activeert de voetensteun door met u voet de knop
onder aan de Lounge Console te bedienen, waarna u de stand handmatig kunt aanpassen. Om de voetensteun helemaal omlaag te klappen
moet u deze eerste helemaal omhoogkantelen en daarna helemaal
omlaagklappen.
Tik op de knop voor activering en instelling van de geïntegreerde verwarming van de voetensteun.
Klep van het opbergvak vergrendelen
Als de klep van het opbergvak dichtstaat is deze te vergrendelen met
de bijbehorende sleutelkaart. Om te vergrendelen/ontgrendelen moet u
de kaart voor de kaartlezer rechts op de Lounge Console houden. De
kaartlezer is voorzien van een sleutelsymbool. Bij vergrendeling/
ontgrendeling hoort u een discreet klikgeluid. Zorg dat het cilindrische
deel van de sleutelkaart naar de kaartlezer wijst. Om te kunnen wisselen tussen de vergrendelde en ontgrendelde stand moet u de sleutelkaart enkele seconden van de kaartlezer nemen en daarna opnieuw
voor de kaartlezer houden.
App voor Lounge Console
Op het scherm van de Lounge Console vindt u de Excellence Loungeapp. De app biedt hulp bij het verkennen van de mogelijkheden van de
auto, informatie over unieke Excellence Lounge-functies en ondersteuning bij het maken van bijv. een wifi- of Bluetooth-verbinding.
02
ACHTERSTOELEN VERSTELLEN
De achterstoelen van de auto zijn te verstellen met de knoppen op de
zijkant van de stoelen.
Pas de hellingshoek van de rugleuning aan door de handgreep
naar voren/achteren te bewegen.
Zet de stoel hoger/lager door het achterste gedeelte van de handgreep omhoog/omlaag te bewegen. Zet de stoel naar voren/
achteren door de handgreep naar voren/achteren te bewegen.
03
Zet de voorkant van het zitkussen hoger/lager door het voorste
gedeelte van de bediening omhoog/omlaag te bewegen.
Via de multifunctionele bediening kunt u de instellingen voor de
massage, de zijsteunen, de lendensteun en het verlengbare zitkussen regelen.
U kunt slechts één verstelfunctie van de stoel tegelijk activeren (vooruit/achteruit/omhoog/omlaag). Tot enige tijd nadat u het portier hebt
ontgrendeld blijft het mogelijk de stoel te verstellen, ook al is het contact niet ingeschakeld. Verstellen is ook mogelijk tot enige tijd na uitschakeling van het contact.
De stoelen zijn voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die
geactiveerd wordt als een van de stoelen door een obstakel wordt
geblokkeerd. Als dat het geval is, verwijdert u het obstakel en daarna
bedient u de stoel opnieuw.
Voor instelling van de slaap-/comfortstand moet u mogelijk eerst de
stoel iets naar voren zetten.
STOELINSTELLINGEN AANPASSEN
Voor het aanpassen van de lendensteun, de zijsteun van de rugleuning,
het verlengbare zitkussen en de massa-instellingen gebruikt u de multifunctionele bediening aan de zijkant van de stoel. Alle met de multifunctionele bediening verrichte instellingen verschijnen op het bedieningsdisplay. Op het display verschijnen de instellingen van slechts één
stoel tegelijk.
1. Klap het bedieningsdisplay omhoog.
2. Activeer de stoelverstelling door de multifunctionele bediening in de
gewenste richting te draaien of duwen. Het scherm voor stoelverstelling verschijnt op het bedieningsdisplay.
3. Kies de gewenste functie op het bedieningsdisplay door op de desbetreffende displayknop te tikken of draai de multifunctionele bediening omhoog/omlaag.
4. Wijzig de instelling door de bediening in de gewenste richting te
drukken.
Massagefunctie
Tik op de displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening om de massafunctie te activeren. Bij een uitgeschakeld contact is de massagefunctie niet te gebruiken.
Voor de massagefunctie hebt u de keuze uit de volgende instellingen:
Aan/Uit:
Kies uit Aan en Uit om de massagefunctie in/uit te schakelen.
Programma 1–5:
Er zijn vijf vooraf ingestelde massageprogramma's. Kies uit 1
(golf), 2 (loop), 3 (geavanc.), 4 (lende) en 5 (schouder).
Intensiteit:
Kies uit laag, normaal en hoog.
03
Snelheid:
Kies uit langzaam, normaal en snel.
Zijsteun
Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de
displayknop of kies de functie via de multifunctionele bediening.
•
03
•
Druk voor meer zijsteun op het voorste gedeelte van de stoelknop
van de multifunctionele bediening.
Druk voor minder zijsteun op het achterste gedeelte van de stoelknop.
Lendensteun
Tik voor activering van de zijsteun van de rugleuning op de
displayknop of kies voor verstelling van de lendensteun via de
multifunctionele bediening.
•
•
•
Druk om de lendensteun hoger/lager te zetten op de stoelknop
omhoog/omlaag van de multifunctionele bediening.
Druk voor meer lendensteun op het voorste gedeelte van de stoelknop.
Druk voor minder lendensteun op het achterste gedeelte van de
stoelknop.
Zitkussen verlengen
Tik op de displayknop of kies voor de verstelling van het verlengbare zitkussen via de multifunctionele bediening.
•
•
Druk voor verlenging van het zitkussen op het voorste gedeelte van
de stoelknop van de multifunctionele bediening.
Druk voor verkorting van het zitkussen op het achterste gedeelte van
de stoelknop.
STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/
VENTILATIE
De stoelen zijn te verwarmen om het comfort te verhogen, wanneer het
koud is. De stoelverwarming is te regelen via het bedieningsdisplay.
Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel
om de verschillende standen te doorlopen: hoog, gemiddeld
en laag. De ingestelde stand staat op de knop.
De stoelventilatie is in te schakelen om bijvoorbeeld vochtige kleding te
drogen. De stoelventilatie is te regelen via het bedieningsdisplay.
Tik herhaalde malen op de knop voor de linker of rechter stoel
om de verschillende standen te doorlopen: hoog, gemiddeld
en laag. De ingestelde stand staat op de knop.
BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES
De auto is voorzien van bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterstoelen, . De bovenste bevestigingspunten zijn voornamelijk
bestemd om een in de rijrichting gemonteerd kinderzitje aan te bevestigen.
– Duw de stoel naar voren en klap de rugleuning voorover om bij de
bevestigingspunten te kunnen.
> Neem voor een correcte bevestiging altijd de montagevoorschriften in acht van de producent van het zitje.
03
OPBERGMOGELIJKHEDEN
Boven op de bestuurdersstoel zit een afscherming* met een kledinghaak.
Er zitten asbakken in de zijpanelen van de portieren.
Onder de middenarmsteun tussen de achterstoelen zit een opbergvak.
Er zitten opbergvakken in de zijpanelen van de portieren.
Achter op de rugleuning van de bestuurdersstoel zit een opbergvak.
Er zitten opbergvakken aan de zijkanten van de tunnelconsole.
Er zit een opbergvakje aan de voorkant van het zitkussen.
04
7
HANDGREEP IN BAGAGERUIMTE
De auto is voorzien van een fluorescerende handgreep aan de binnenkant van de achterklep. Deze handgreep is te gebruiken om de achterklep in noodgevallen vanaf de binnenzijde te openen.
– Trek de handgreep omlaag om de achterklep te openen.
Duw de handgreep na gebruik handmatig terug in de uitgangspositie.
04
TABLETHOUDER*
Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau zit er een tablethouder
achter op de hoofdsteunen van de voorstoelen. Neem contact op met
een Volvo-dealer voor informatie over geschikte tablets.
Tablet in de houder plaatsen
1. Duw de tablet tegen het veerpakket aan de linkerkant van de houder.
2. Klap de tablet naar binnen richting de houder en laat deze terugveren onder het frame.
3. Duw de houder omlaag in de bevestiging totdat u een klik hoort.
Houder uit de bevestiging nemen
U moet de tablethouders altijd verwijderen wanneer u de voorstoel of
de rugleuning in een stand zet die buiten het normale bereik valt.
04
1. Duw de houder omlaag in de bevestiging
knop op de hoofdsteun
in.
2. Trek de houder uit de bevestiging.
en duw tegelijkertijd de
SPECIALE TEKSTEN
dien. Warme dagen kan de interieurtemperatuur
snel oplopen en blootstelling aan hoge temperaturen kan ernstige gevolgen hebben met mogelijk
In de gebruikershandleiding en overige handleidin- dodelijk afloop. Vooral kleine kinderen raken snel
gen vindt u alle door te nemen veiligheidsinstructies bevangen door de hitte.
en teksten onder de kopjes Waarschuwing, Belangrijk en NB. Sommige systemen gelden alleen voor
BELANGRIJK
bepaalde markten.
NAVIGEREN OP BEDIENINGSDISPLAY
Raak het scherm niet met scherpe voorwerpen aan
WAARSCHUWING
om krassen te voorkomen.
LOUNGE CONSOLE
Plaats geen voorwerpen voor op de Lounge Console. Zie de sticker op de zonneklep aan de passagierszijde.
TAFELTJE OPENKLAPPEN
Belast het tafeltje met maximaal 10 kg. Bij overbelasting komt de steunarm los van het tafeltje ter
bescherming van de tafelpoot. Volg de onderstaande instructies voor het herstellen van het
LOUNGE CONSOLE
tafeltje:
Er bestaat gevaar voor beknelling bij het uit- en
1. Kantel het tafelblad iets omlaag en houd het in
inklappen van de Lounge Console. Zie de sticker op
die stand vast.
de zonneklep aan de passagierszijde.
2. Steek de metalen pen aan het uiteinde van de
steunarm in de groeven van de rail onder het
STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/
tafelblad. Kantel tegelijkertijd de zwarte kunststof
VENTILATIE
pen aan het uiteinde van de steunarm iets opzij.
De bediening voor de elektrisch verwarmde stoel
3. Wanneer de metalen pen in de groef zit, moet u
mag niet worden gebruikt door personen die de
het tafelblad omhoogkantelen zodat de steutemperatuurstijging moeilijk waarnemen door vernarmbevestiging in de groef komt te zitten. Kanlies van gevoel of die om welke reden dan ook
tel het tafelblad vervolgens weer omlaag.
moeite hebben om de bediening te gebruiken. Dit
De steunarmbevestiging kan vervolgens in de rail
om brandwonden te voorkomen.
heen en weer schuiven, waarna de steunarm weer
BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KINDERZITJES
vastzit.
Haal de bovenste bevestigingsband van het kinderzitje door de opening in de ene poot van de hoofd- USB- EN STROOMAANSLUITINGEN
Zekeringen
steun, voordat u de band aan het bevestigingspunt
vastzet. Volg, als dit niet mogelijk is, de aanbevelin- Vervang een kapotte zekering altijd door een exemplaar van dezelfde kleur en hetzelfde amperage.
gen van de producent van het zitje op.
Plaats nooit een zekering met een hoger amperage
OPBERGMOGELIJKHEDEN
dan aangegeven in de tabel in de gebruikershandBewaar losse voorwerpen, zoals een mobiele teleleiding. Als een elektrische component niet mocht
foon, camera, afstandsbediening voor extra uitruswerken, is de zekering mogelijk doorgebrand door
ting e.d., in het dashboardkastje of andere opbergtijdelijke overbelasting. Raadpleeg de reguliere
vakken. Bij krachtig afremmen of een botsing kungebruikershandleiding bij de auto voor informatie
nen deze anders inzittenden verwonden.
over zekeringen.
Vermogen
HANDGREEP IN BAGAGERUIMTE
Zorg dat u de portieren en de achterklep vergrenVia de 12V-aansluiting is een vermogen af te
deld en de transpondersleutels buiten het bereik
nemen van maximaal 120 W en via de 230V-aanvan kinderen houdt. Kinderen zonder toezicht kunsluiting maximaal 150 W.
nen zich onbedoeld opsluiten met alle risico's van
TABLETHOUDER
Zorg dat de tablet in de houder is voorzien van
beschermfolie. Dit om glassplinters tegen te gaan
bij een eventuele botsing.
VERWARMING EN KOELING VAN (BEKER)HOUDER
Bewaar flessen, thermossen, glazen en bekers tijdens het rijden in een houder of in de koelbox.
OPBERGMOGELIJKHEDEN
Afscherming*
Belast de kledinghaak achter op de afscherming
boven op de bestuurdersstoel met maximaal 1,2 kg.
STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/
VENTILATIE
Bij een te lage interieurtemperatuur is inschakeling
van de stoelventilatie niet mogelijk. Dit om te voorkomen dat de passagier op de bewuste stoel
onderkoeld raakt.
N.B.
KOELBOX
Voor optimale werking van de koelbox is een ongehinderde luchtcirculatie vereist. Plaats daarom geen
bagage in de bagageruimte binnen een straal van 5
cm rond de luchtinlaat voor de koelbox.
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is mogelijk aanpassing vereist van de temperatuurinstelling.
Voor een snelle koeling wordt de maximale koelstand (minimale temperatuur) geadviseerd.
Bij een snelle koeling kan er door vorst onder in de
koelbox condens ontstaan die u van tijd tot tijd met
een doek moet verwijderen. Voor maximale ontvochtiging/reiniging moet u de doorzichtige flessenhouder verwijderen.
LOUNGE CONSOLE
De Lounge Console werkt mogelijk niet bij een lage
interieurtemperatuur.
Het display van de Lounge Console werkt mogelijk
niet bij een hoge interieurtemperatuur. Klap het display omhoog en koel het met behulp van de blaasmonden tussen voor- en achterportier.
STOELEN MET ELEKTRISCHE VERWARMING/
VENTILATIE
Wie tochtgevoelig is dient de stoelventilatie met
beleid te gebruiken. Voor langdurig gebruik wordt
de stand laag geadviseerd.
05
TP 28543 (Dutch), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising