Volvo | C30 | Quick Guide | Volvo C30 2011 Quick Guide

Volvo C30 2011 Quick Guide
VOLVO C30
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO!
Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια
απολαυστική εμπειρία.
Ανατρέξτε σε αυτό το φυλλάδιο Σύντομων Οδηγιών για να
εξοικειωθείτε γρήγορα και εύκολα με ορισμένες από τις πιο συνήθεις
λειτουργίες.
Όλα τα προειδοποιητικά κείμενα και οι υπόλοιπες σημαντικές και
λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται μόνο στο εγχειρίδιο κατόχου
– αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει μόνο μια μικρή επιλογή.
Επίσης, το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει τις πιο πρόσφατες και
τρέχουσες πληροφορίες
Τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από έναν
αστερίσκο (*).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας μπορείτε να
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.volvocars.com.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ
Κλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα
του χώρου αποσκευών και οπλίζει το
συναγερμό*.
Ξεκλειδώνει τις πόρτεςA και την πόρτα
του χώρου αποσκευών, και αφοπλίζει
το συναγερμό.
Ξεκλειδώνει την πόρτα του χώρου αποσκευών – η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν ανοίγει.
Φωτισμός προσέγγισης. Ανάβει τις λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες*,
τα φλας και τα φώτα στάθμευσης, στην
πινακίδα κυκλοφορίας, το χώρο επιβατών και το δάπεδο.
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΔΙ
Χρησιμοποιείται για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα
του ντουλαπιού συνοδηγού ή της πόρτας του
οδηγού, π.χ. σε περίπτωση προβλήματος στην
ηλεκτρική τροφοδοσία του αυτοκινήτου.
ΚΡΥΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές
ρελαντί είναι υψηλές ανεξάρτητα από την
εξωτερική θερμοκρασία. Στο πλαίσιο του
αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου
εκπομπών της Volvo, οι στροφές ρελαντί
αυξάνονται για ένα χρονικό διάστημα.
ΦΛΑΣ
A
B
Σύντομη ενεργ/ση – αναβοσβήνουν 3 φορές.
Ενεργοποίηση με συνεχές αναβοσβήσιμο.
Λειτουργία πανικού. Κρατήστε το πατημένο επί 3 δευτ. περίπου σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης για να ενεργοποιηθεί
ο συναγερμός.
Α
Το αυτόματο επανακλείδωμα ενεργοποιείται εάν
δεν ανοίξει καμία πόρτα/η πόρτα χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμα.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ *
– Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ή/και
το πεντάλ φρένου και γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί/διακόπτη ανάφλεξης στην
τερματική θέση III και αφήστε το απευθείας
– ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία.
Οι πετρελαιοκινητήρες πρέπει να προθερμαίνονται πάντοτε με το κλειδί στη θέσηII πριν ο
κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρυθμίστε το τιμόνι πριν ξεκινήσετε – ποτέ
ενώ οδηγείτε.
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΩΝ
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης
προβολέων (αυτόματη για προβολείς
Xenon*).
Αυτόματη επιλογή μεσαίας σκάλας.
Λειτουργεί το σινιάλο προβολέων,
χωρίς οι προβολείς να μένουν σταθερά
αναμμένοι.
Φώτα στάθμευσης
Μεσαία σκάλα. Σβήνει όταν σβήνει ο
κινητήρας. Μπορείτε να ανάψετε τη
μεγάλη σκάλα.
Προβολείς Active Bi-Xenon*, η φωτεινή
δέσμη των προβολέων ακολουθεί την
κίνηση του τιμονιού.
Φωτισμός οθόνης και οργάνων.
Μπροστινά φώτα ομίχλης
Ανοίξτε το κάλυμμα για την τάπα πλήρωσης καυσίμου.
Φως ομίχλης (πίσω, μόνο στην πλευρά
του οδηγού).
A
Σινιάλο προβολέων
B
Εναλλαγή μεταξύ μεγάλης/μεσαίας
σκάλας και φωτισμός απομάκρυνσης.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 12 V & AUX/USB*
Οι ρευματολήπτες 12 V λειτουργούν όταν το
κλειδί βρίσκεται στη θέση I ή II. Με την έξοδο
AUX/USB* το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί π.χ. να αναπαράγει μουσική από MP3 player.
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
6 Περιστρέψτε το για να επιλέξετε το σταθμό.
8 Αναζήτηση του επόμενου σταθμού με
ισχυρό σήμα.
10 Αναζήτηση σταθμού με το αριστερό/δεξί
βέλος.
Αποθήκευση έως 20 σταθμών κρατώντας
πατημένο το 0–9 στο FM1 ή FM2 στο σταθμό που επιθυμείτε μέχρι στην εμφανιστεί
οθόνη επιβεβαίωση της επιλογής.
Πατήστε το επί 2 δευτερόλεπτα περίπου
για να αποθηκευτούν αυτόματα οι 10 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη AUTOSTORING
κατά την αναζήτηση. Επιλέξτε τον αποθηκευμένο σταθμό με το 0–9.
1 Πατήστε το για ενεργ./απενεργ. Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου.
2
4
5
6
Ραδιόφωνο FM1, FM2 ή AM.
Οθόνη
MODE – CD, AUX ή USBA.
Πατήστε το για να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά ήχου όπως π.χ. BASS, Dolby Pro
Logic II* ή SUBWOOFER* – Περιστρέψτε
το για να κάνετε τη ρύθμιση.
9 MENU – AUX, ένταση ήχου και σύνθετες
CD PLAYER
3 Με ένα στιγμιαίο πάτημα εξάγεται το
τρέχον CD.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα εξάγονται
όλα τα CDB.
Περιστρέψτε
το για να αλλάξετε μουσικό
6
κομμάτι.
7 CD changer* – επιλέξτε CD με το 1–6.
10 Αλλάξτε μουσικά κομμάτια στο CD με το
αριστερό/δεξί βέλος.
Επιλέξτε CDB με το επάνω/κάτω βέλος.
ρυθμίσεις ήχου. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του SUBWOOFER*.
Α
Υποδοχή AUX In π.χ. για MP3 player (ρυθμίστε
τη σχετική ένταση ήχου στη μεσαία στάθμη για
τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου).
B
Μόνο CD changer*.
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ*
A
Μονή διαδρομή
0
Απενεργοποίηση
B
Διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, βλ. επίσης (2).
C
Κανονική ταχύτητα.
D
Υψηλή ταχύτητα.
E
Ψεκαστήρας, παρμπρίζ και προβολείς.
1 Ενεργ./Απενεργ. αισθητήρα βροχής, με το
μοχλό στη θέση 0.
2 Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα ή
το χρονικό διάστημα της διακοπτόμενης
λειτουργίας.
3 Υαλοκαθαριστήρας, πίσω παρμπρίζ – διακοπτόμενη/κανονική λειτουργία.
F
Ψεκαστήρας, πίσω παρμπρίζ
Ανάβει όταν ο αισθητήρας βροχής
είναι ενεργός.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ECC*
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στη λειτουργία AUTO, η μονάδα ECC ελέγχει
όλες τις λειτουργίες αυτόματα και καθιστά
ευκολότερη την οδήγηση με την καλύτερη
δυνατή ποιότητα αέρα.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
1 Περιστρέψτε το για να αλλάξετε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
2 Μέγιστη αποθάμβωση. Στρέψτε όλο τον
1 Πατήστε για αυτόματη ρύθμιση της
επιλεγμένης θερμοκρασίας και άλλων
λειτουργιών.
3
7 Πατήστε για ξεχωριστή ρύθμιση της
θερμοκρασίας αριστερά (L) ή δεξιά (R).
Περιστρέψτε το στην επιθυμητή θερμοκρασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.
4
5
6
αέρα στο παρμπρίζ και τα παράθυρα με
τη μέγιστη ροή αέρα.
M – Ενεργ./Απενεργ. ανακυκλοφορίας
αέρα.
A – Ενεργ./Απενεργ. συστήματος ποιότητας αέρα*.
Συστήματα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικών καθρεπτών
Κατανομή αέρα
AC – Ενεργ./Απενεργ. συστήματος κλιματισμού. Ψύχει το χώρο επιβατών και
ξεθαμπώνει τα παράθυρα.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ – PACOS*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή του συνοδηγού. Ανατρέξτε
στο Εγχειρίδιο Κατόχου ακόμη και εάν έχετε
την παραμικρή αμφιβολία σχετικά με τη
χρήση του.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch
- Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου
συνοδηγού)
Χρησιμοποιείτε το αποσπώμενο κλειδί για
ρύθμιση ON/OFF.
OFF – Ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.
Η ένδειξη PASSENGER AIRBAG OFF εμφανίζεται στην προειδοποιητική λυχνία επάνω από
τον εσωτερικό καθρέπτη.
Στο μπροστινό κάθισμα μπορεί να καθίσει ένα
παιδί σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα ή παιδικό
κάθισμα αλλά ποτέ άτομα με ύψος μεγαλύτερο
από 140 cm.
ON – Ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.
Στο μπροστινό κάθισμα μπορούν να καθίσουν
άτομα με ύψος μεγαλύτερο από 140 cm αλλά
ποτέ ένα παιδί σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα ή
παιδικό κάθισμα.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
1 Χαμηλή στάθμη καυσίμου. Όταν ανάψει η
ενδεικτική λυχνία, συμπληρώστε καύσιμο το
συντομότερο δυνατό.
2 Δείκτης καυσίμου. Το βέλος της ενδεικτικής
λυχνίας είναι στραμμένο προς την πλευρά
στην οποία βρίσκεται η τάπα του ρεζερβουάρ.
3 Πλαίσιο ενδείξεων για τον υπολογιστή ταξιδίου, μηνύματα, το ρολόι και την εξωτερική
θερμοκρασία.
4 T1 & T2 – ανεξάρτητοι χιλιομετρητές, οι
οποίοι είναι μόνιμα ενεργοποιημένοι.
5 Εναλλαγή μεταξύ T1 & T2 με ένα στιγμιαίο
πάτημα. Με ένα παρατεταμένο πάτημα μηδενίζεται ο ενεργός μετρητής.
6 Πατήστε το για να εμφανίσετε/διαγράψετε
ένα μήνυμα.
7 Περιστρέψτε το για να δείτε τις επιλογές του
υπολογιστή ταξιδίου.
8 Με ένα στιγμιαίο πάτημα μηδενίζεται η τρέχουσα λειτουργία του υπολογιστή ταξιδίου.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα, μηδενίζονται
όλες οι λειτουργίες του υπολογιστή ταξιδίου.
ΡΟΛΟΙ, ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Στην κεντρική κονσόλα, πατήστε MENU.
2. Επιλέξτε Clock adjust.
3. Πατήστε ENTER.
4. Επιλέξτε τον αριθμό με το «δεξί βέλος» ή το
«αριστερό βέλος».
5. Ρυθμίστε το ρολόι με τους αριθμούς στο
πληκτρολόγιο ή με το «επάνω βέλος» ή «κάτω
βέλος» στο κουμπί πλοήγησης.
6. Πατήστε ENTER για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη στην οθόνη ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΤΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ αποτελεί
μια εκτίμηση της απόστασης που μπορεί να
διανύσει το όχημα βάσει των προηγούμενων
συνθηκών οδήγησης.
BLIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ*
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Εάν η ενδεικτική λυχνία BLIS ανάβει παρότι
δεν υπάρχει άλλο όχημα στα τυφλά σημεία,
αυτό μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται στην αντανάκλαση από το γυαλιστερό
βρεγμένο οδόστρωμα, στη σκιά του ίδιου του
οχήματος στο οδόστρωμα ή στην αντανάκλαση του ήλιου πάνω στην κάμερα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, την οθόνη του
πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ένδειξη
SOOT FILTER FULL (Φίλτρο αιθάλης γεμάτο). Αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων του συστήματος εξαγωγής
χρειάζεται καθαρισμό. Αυτό γίνεται αυτόματα, εάν οδηγήσετε επί 20 λεπτά περίπου με
σταθερή ταχύτητα σε ομαλό δρόμο. Όταν
το μήνυμα σταματήσει να εμφανίζεται, σημαίνει ότι η διαδικασία "αναγέννησης" του
φίλτρου έχει ολοκληρωθεί.
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα BLIS, στην
οθόνη εμφανίζεται το κείμενο BLIS SERVICE
REQUIRED.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ*
1. Στερεώστε τα άγκιστρα στο δάπεδο (Α).
2. Πιέστε ταυτόχρονα την ελατηριωτή ράβδο
και τοποθετήστε την στα στηρίγματα στο (B)
και στις δύο πλευρές.
3. Τοποθετήστε τα στηρίγματα στο (C) με τον
ίδιο τρόπο.
4. Στερεώστε τα άγκιστρα στο (D).
Απασφαλίστε τα σημεία σύνδεσης (D) και, εάν
είναι απαραίτητο, (C), και στις δύο πλευρές
κατά την εκφόρτωση.
Απασφαλίστε τα (D), (C), (B) και (A) και τυλίξτε το
κάλυμμα φορτίου όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
ΕΞΑΡΤ. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΗΚΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Θήκη δαπέδου στην ανοικτή θέση χωρίς/με
κάλυμμα φορτίου.
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Τραβήξτε το κούμπωμα ασφάλισης προς τα επάνω και
μετακινήστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός.
ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ – ΣΚΛΗΡΟ*
Σημείο σύνδεσης
1. Τραβήξτε και τους τέσσερις διακόπτες
ασφάλισης προς τα πίσω μέχρι την τερματική
τους θέση.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα χώρου
αποσκευών, τοποθετήστε το μπροστινό τμήμα στα δύο στηρίγματα πίσω από το σημείο
(A) και στις δύο πλευρές.
3. Ευθυγραμμίστε τη μία από τις πίσω ασφάλειες στο (B) και πιέστε το κουμπί ασφάλισης προς τα εμπρός.
4. Ευθυγραμμίστε τις τρεις υπόλοιπες ασφάλειες με τον ίδιο τρόπο.
Αφαίρεση
Τραβήξτε και τους τέσσερις διακόπτες ασφάλισης μέχρι την τερματική τους θέση – πρώτα
στο (A), στη συνέχεια στο (B) και τραβήξτε
προς τα πάνω.
1
2
3
4
Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας
Κλίση της πλάτης καθίσματος.
Ανύψωση/κατέβασμα καθίσματος.
Ανύψωση/χαμήλωμα του μπροστινού
τμήματος της έδρας του καθίσματος.
5 Ρύθμιση μπροστά/πίσω.
6 Είσοδος στο πίσω κάθισμα.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Για τις βαμμένες επιφάνειες ενδείκνυται το
πλύσιμο με το χέρι αντί του αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων. Οι βαμμένες επιφάνειες
είναι επίσης περισσότερο ευπαθείς όταν το
αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Για το λόγο αυτό,
συνιστούμε το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το
χέρι για μερικούς μήνες όταν το αυτοκίνητό
σας είναι καινούργιο.
Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και σφουγγάρι.
Πρέπει να θυμάστε ότι η βρομιά μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στη βαμμένη επιφάνεια.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
Μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός
1. Χαλαρώστε τη ζώνη ασφαλείας από τον
οδηγό της ζώνης (A).
2. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή (B) και
αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος
προς τα εμπρός στη θέση ασφάλισης.
3. Πιέστε το κάθισμα προς τα εμπρός (C).
Μετακινήστε το κάθισμα προς τα πίσω
1. Πιέστε το κάθισμα προς τα πίσω στην
επιθυμητή θέση (D).
2. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή (Ε) και
αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος.
3. Επανατοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας
στον οδηγό της ζώνης (F).
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ*
Μετακινήστε το κάθισμα προς τα εμπρός
1. Χαλαρώστε τη ζώνη ασφαλείας από τον
οδηγό της ζώνης (A).
2. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή (B) και
αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος
προς τα εμπρός στη θέση ασφάλισης.
3. Κρατήστε πατημένο το μπροστινό τμήμα
του κουμπιού (G).
Μετακινήστε το κάθισμα προς τα πίσω
1. Κρατήστε πατημένο το πίσω τμήμα του
κουμπιού (G).
2. Τραβήξτε προς τα πάνω τη λαβή (Ε) και
αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος.
3. Επανατοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας
στον οδηγό της ζώνης (F).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να προσδέσετε τη ζώνη ασφαλείας,
είναι ευκολότερο να την τραβήξετε από
τον οδηγό της ζώνης και όχι επάνω από
τον ώμο.
TP 11866 (Greek). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright© 2000-2010 Volvo Car Corporation.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising