Volvo S60 2019 Sensus Navigation

Volvo S60 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Το Sensus Navigation είναι ένα δορυφορικό σύστημα πληροφοριών
οδικής κυκλοφορίας και πλοήγησης.
Οι αναπτυξιακές εργασίες βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη για να
βελτιώσουμε το προϊόν μας. Λόγω των τροποποιήσεων, οι πληροφο-
ρίες, οι περιγραφές και οι εικόνες σε αυτό το συμπληρωματικό
έντυπο μπορεί να διαφέρουν από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.
Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προειδοποίηση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
2
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του συστήματος πλοήγησης*
6
Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα
πλοήγησης*
7
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα
πλοήγησης*
8
Σύστημα πλοήγησης* στην
κεντρική οθόνη
9
Δρομολόγιο
19
Εμφάνιση δρομολογίου
20
Ενημέρωση χαρτών από αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο
34
Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου
20
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το
σύστημα πλοήγησης*
35
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
21
Άδεια χρήσης για το σύστημα
πλοήγησης*
36
Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος
της διαδρομής
21
Πνευματικά δικαιώματα για το
σύστημα πλοήγησης*
40
Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης
στο δρομολόγιο
22
Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη
22
Εμφάνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διαδρομή
23
Επιλογή παράκαμψης στο
σύστημα πλοήγησης*
24
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη
του οδηγού
11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του συστήματος πλοήγησης* στην
οθόνη του οδηγού
12
Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ
(Head-Up display)*
12
Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*
13
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
σε πραγματικό χρόνο
25
Εισαγωγή προορισμού απευθείας
στον χάρτη
14
26
Προσδιορισμός ενός προορισμού
με μια διεύθυνση
14
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό
χρόνο
Προσδιορισμός προορισμού με
αναζήτηση ελεύθερου κειμένου
15
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης*
26
Ρυθμίσεις χάρτη
27
Προσδιορισμός προορισμού με
σημείο ενδιαφέροντος
16
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον
οδική πλοήγηση
28
Προσδιορισμός ενός προορισμού
με τα πιο Πρόσφατα/Αγαπημένα/
Βιβλιοθήκη
17
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία
29
Ενημερώσεις χαρτών
29
Προσδιορισμός προορισμού με τη
λειτουργία Send to Car
19
Ενημέρωση χαρτών μέσω υπολογιστή και USB
31
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
41
3
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του συστήματος πλοήγησης*
Το σύστημα πλοήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και
απενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός βγει
από το αυτοκίνητο και το κλειδώσει.
Ενεργοποίηση της πλοήγησης
Για να εμφανιστεί η εικόνα του χάρτη στην
κεντρική οθόνη, πατήστε στην επάνω προβολή
(1) στην αρχική προβολή.
Αν στην κεντρική οθόνη δεν εμφανίζεται το
τετραγωνίδιο για το σύστημα πλοήγησης –
πατήστε στιγμιαία μία φορά το κουμπί αρχικής
προβολής (2) και στη συνέχεια πατήστε στο
τετραγωνίδιο συστήματος πλοήγησης (1).
Τότε εμφανίζεται ένας χάρτης της τρέχουσας
περιοχής και το αυτοκίνητο συμβολίζεται με
ένα μπλε τρίγωνο.
Πατήστε σε αυτό το σύμβολο
για να εμφανιστεί η εικόνα
του χάρτη σε ολόκληρη την
κεντρική οθόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τηρείτε τα ακόλουθα.
•
Εστιάστε όλη σας την προσοχή στο
δρόμο και βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
•
Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής
κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή
κρίση.
•
Λόγω καιρικών συνθηκών ή εποχής του
χρόνου οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορεί να έχουν αλλάξει, επομένως ορισμένες συμβουλές μπορεί να
είναι λιγότερο αξιόπιστες.
Απενεργοποίηση της πλοήγησης
Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί αλλά λειτουργεί πάντοτε στο παρασκήνιο - απενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός
κλειδώσει το όχημα και απομακρυνθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστημα πλοήγησης είναι επίσης διαθέσιμο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Όταν
η στάθμη ισχύος της μπαταρίας είναι πολύ
χαμηλή, το σύστημα απενεργοποιείται.
Τετραγωνίδιο συστήματος πλοήγησης
Κουμπί αρχικής προβολής
6
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Σχετικές πληροφορίες
•
Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη
(σ. 9)
•
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού (σ. 11)
•
Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*
(σ. 12)
•
Φωνητικός χειρισμός του συστήματος
πλοήγησης* (σ. 13)
•
Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 7)
Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα
πλοήγησης*
Στον χάρτη στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα και χρώματα, που παρέχουν
πληροφορίες για διάφορους δρόμους και για
την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο και τη
διαδρομή. Μια γραμμή εργαλείων με διαφορετικά κουμπιά για διαφορετικές ρυθμίσεις
βρίσκεται στα αριστερά.
Σύμβολα και κουμπιά στον χάρτη
ώρα άφιξης/υπολειπόμενος χρόνος ταξιδίου
Απόσταση έως τον προορισμό
Πυξίδα/αλλαγές μεταξύ κατεύθυνσης
Προς βορρά και Πορείας προς τα πάνω
Εκκίνηση
Προορισμός/τελικός προορισμός
Αλλαγή της προβολής του χάρτη μεταξύ
2D και 3D
Επαναρύθμιση του χάρτη ώστε να ακολουθεί την κίνηση του αυτοκινήτου
Σημείο ενδιαφέροντος (POI1)
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
Ελαχιστοποίηση (ανεπτυγμένη προβολή) ή
μεγιστοποίηση της εικόνας του χάρτη
(πλήρης οθόνη)
Αυτοκίνητο στην προγραμματισμένη διαδρομή
Ελαχιστοποίηση του πεδίου εργαλείων
Επανάληψη της τρέχουσας φωνητικής
καθοδήγησης
Ελαχιστοποίηση του πεδίου εργαλείων
Υπολογισμός παράκαμψης
1
Point of Interest
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
7
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
Φωνητική καθοδήγηση προσωρινά ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα
πλοήγησης*
Εμφάνιση λίστας με τα σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου
Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που
ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο.
Καθορισμός προορισμών/ενδιάμεσων
προορισμών
Ακυρώνει την καθοδήγηση
Εμφάνιση λίστας με τα σημεία ενδιαφέροντος του δρομολογίου (POI1) και πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
Επόμενη λειτουργία
Δρομολόγιο και εναλλακτική διαδρομή
Προορισμός/τελικός προορισμός
Σχετικές πληροφορίες
όταν εμφανίζεται η θέση του αυτοκινήτου
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της
διαδρομής (σ. 21)
Για παράδειγμα, με ένα επιλεγμένο σημείο
(POI2), ο οδηγός μπορεί να επιλέξει:
• Έναρξη πλοήγησης - η θέση αποθηκεύεται ως προορισμός
•
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 8)
•
Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη
(σ. 22)
•
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (σ. 25)
• Αποθήκευση - η θέση αποθηκεύεται στη
•
Εμφάνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης
κατά τη διαδρομή (σ. 23)
• Αφαίρεση από το δρομολόγιο - η θέση
1
2
8
Με ένα πάτημα στην κάρτα πληροφοριών
εμφανίζεται μια μικρή κάρτα, με δύο πατήματα
εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες. Το περιεχόμενο της
κάρτας πληροφοριών και οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εικονιδίου.
• Κοντινό POI - σημεία ενδιαφέροντος
• Προσθ ως ενδμ προορ - η θέση αποθηκεύεται ως ενδιάμεσος προορισμός (εμφανίζεται μόνο στον συγκεκριμένο προορισμό)
βιβλιοθήκη
αφαιρείται αν συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο
Point of Interest
Point of Interest
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Σύστημα πλοήγησης* στην
κεντρική οθόνη
Η προβολή και η χρήση του συστήματος
πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους,
π.χ. από την κεντρική οθόνη.
Αν η εικόνα του χάρτη δεν εμφανίζεται στην
κεντρική οθόνη – πατήστε στο επάνω τετραγωνίδιο (που αφορά στο σύστημα πλοήγησης).
Πού βρίσκομαι;
Σε ποια γεωγραφική θέση βρίσκεται το αυτοκίνητο τώρα;
•
Πατήστε στο σύμβολο αυτοκινήτου (μπλε
τρίγωνο) στον χάρτη - οι πληροφορίες
εμφανίζονται απευθείας στον χάρτη.
Εύρεση του συμβόλου του
αυτοκινήτου στον χάρτη
Μετά από μερικές μεγεθύνσεις και
σμικρύνσεις και μετακίνηση ανά τον
χάρτη, μπορεί ορισμένες φορές να
είναι δύσκολο να βρείτε ξανά την
τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου. Πατήστε
στον σταυρό για να επαναρυθμιστεί ο χάρτης
ώστε να ακολουθεί το σύμβολο του αυτοκινήτου.
Προς βορρά ή κατεύθυνση κίνησης
προς τα πάνω στον χάρτη
Όλες οι ρυθμίσεις για το σύστημα πλοήγησης
ορίζονται μέσω της κεντρικής οθόνης. Εδώ, ο
οδηγός ορίζει πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης ή
καταχωρεί έναν προορισμό.
Υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης της
κίνησης του αυτοκινήτου στον χάρτη.
Πατήστε τα σύμβολα για εναλλαγή
μεταξύ Προς βορρά και κίνησης
προς τα πάνω στον χάρτη.
Όταν στον χάρτη έχει επιλεγεί η προβολή
Προς βορρά, το σύμβολο του αυτοκινήτου
κινείται προς την τρέχουσα κατεύθυνση της
πυξίδας στον χάρτη. Αν το σύμβολο του αυτοκινήτου μετακινηθεί προς τα αριστερά στον
χάρτη, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται
δυτικά.
Όταν το σύμβολο του αυτοκινήτου είναι
στραμμένο προς τα πάνω, ο χάρτης περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο του αυτοκινήτου,
ανάλογα πώς στρίβει το αυτοκίνητο. Το σύμβολο της πυξίδας στρέφεται προς τον βορρά
(N) στον χάρτη και στο κέντρο της πυξίδας
εμφανίζεται η κατεύθυνση προς την οποία
κινείται το αυτοκίνητο:
Σύμβολα πυξίδας
κατεύθυνση πυξίδας
N
Βόρεια
NE
Βορειοανατολικά
E
Ανατολικά
SE
Νοτιοανατολικά
S
Νότια
SW
Νοτιοδυτικά
W
Δυτικά
NW
Βορειοδυτικά
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
9
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
Εμφάνιση 2D ή 3D
Πατήστε στα σύμβολα για εναλλαγή
μεταξύ απεικόνισης 2D και 3D.
Για την απεικόνιση 3D, η κατεύθυνση
κίνησης του αυτοκινήτου εμφανίζεται
πάντοτε προς τα πάνω. Ο χάρτης
περιστρέφεται κάτω από το σύμβολο
του αυτοκινήτου, ανάλογα πώς στρίβει το αυτοκίνητο. Το σύμβολο πυξίδας δείχνει
προς ποια κατεύθυνση στο βορρά βρίσκεται το
(N) στον χάρτη, και το κέντρο της πυξίδας δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία είναι
στραμμένο το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Η κλίμακα του χάρτη δεν εμφανίζεται στη
λειτουργία 3D.
Για την απεικόνιση 2D, ο χάρτης εμφανίζεται
στην προβολή Προς βορρά και το σύμβολο
του αυτοκινήτου κινείται προς την τρέχουσα
κατεύθυνση της πυξίδας στον χάρτη.
Μεγέθυνση
Για να μεγεθύνετε τον χάρτη, πατήστε δύο
φορές διαδοχικά στην κεντρική οθόνη ή ενώστε δύο από τα δάχτυλά σας στην κεντρική
οθόνη και ανοίξτε τα.
10
Κύλιση
•
Τοποθετήστε ένα δάχτυλο στον χάρτη, σαρώστε προς την κατεύθυνση που θέλετε, και
αφήστε το. Η λειτουργία κύλισης είναι εφικτή
μόνο με τον χάρτη μεγιστοποιημένο, όχι ελαχιστοποιημένο.
Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*
(σ. 12)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
•
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Εναλλαγή ένδειξης κατεύθυνσης
Μεγιστοποιήστε τον χάρτη και πατήστε στην
κεφαλίδα του χάρτη στο επάνω μέρος της
κεντρικής οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω ενδείξεων ως κατεύθυνση στον χάρτη:
1. Προορισμός Destination, ώρα άφιξης
(ETA) ή υπολειπόμενος χρόνος ταξιδίου
(RTA) και απόσταση έως τον προορισμό
(Distance). Για να επιλέξετε ETA ή RTA,
βλ. ενότητα "Ρυθμίσεις για διαδρομή και
πλοήγηση δρόμου".
2. Τρέχουσα θέση ως διεύθυνση (Address) ή
ως συντεταγμένες (Coordinates). Όταν
εμφανίζονται οι συντεταγμένες, εμφανίζεται και το υψόμετρο (Altitude). Για να επιλέξετε μεταξύ διεύθυνσης και συντεταγμένων, βλ. ενότητα "Ρυθμίσεις χάρτη".
Σχετικές πληροφορίες
Σμίκρυνση
•
Βγείτε από τη μεγέθυνση του χάρτη αγγίζοντας μία φορά με δύο δάκτυλα στο κέντρο της
κεντρικής οθόνης ή σύροντας δύο δάκτυλα
μαζί στην κεντρική οθόνη.
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης*
(σ. 26)
•
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού (σ. 11)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη
του οδηγού
Η προβολή και η χρήση του συστήματος
πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους,
π.χ. από την οθόνη του οδηγού.
και Ακύρωση καθοδήγησης. Αν εμφανιστεί
ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού, πρέπει
πρώτα να το επιβεβαιώσετε ή να το απορρίψετε, για να εμφανιστεί το μενού.
Κατά την οδήγηση ο οδηγός καθοδηγείται
μέσω φωνητικής καθοδήγησης και οδηγιών
στην οθόνη του οδηγού. Η εμφάνιση χάρτη
στην οθόνη του οδηγού μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά στη
δεξιά πλευρά του τιμονιού για να χειρίζεστε
ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης, π.χ. Καθοδήγ μέχρι το Σπίτι
Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*
(σ. 12)
Άνοιγμα/κλείσιμο του μενού. Το μενού
κλείνει αυτόματα μετά από ένα διάστημα
αδράνειας ή όταν είναι ενεργοποιημένες
συγκεκριμένες επιλογές.
Ο χάρτης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη οδηγού 12".
Τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και η
οθόνη του οδηγού
•
Περιήγηση στα μενού.
Περιήγηση στις επιλογές μενού.
Επιβεβαιώστε ή μαρκάρετε μια επιλογή.
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του
οδηγού (σ. 12)
•
Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη
(σ. 9)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
11
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του συστήματος πλοήγησης* στην
οθόνη του οδηγού
Σύστημα πλοήγησης* στην
προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ
(Head-Up display)*
Σχετικές πληροφορίες
•
Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη
(σ. 9)
Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του οδηγού, όταν οριστεί
ένας προορισμός. Το σύστημα πλοήγησης
μπορεί επίσης να εμφανίζεται χωρίς να έχει
οριστεί προορισμός.
Η προβολή και η χρήση του συστήματος
πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους,
π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).
•
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού (σ. 11)
1. Σύρετε προς τα κάτω την πάνω προβολή
της κεντρικής οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε My Car Θέματα
Πληροφορίες στην Οθόνη οδηγού.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής Εμφάν
χάρτη στην οθόνη οδηγού, για να εμφανιστεί το σύστημα πλοήγησης στην οθόνη
του οδηγού χωρίς να έχετε ορίσει προορισμό.
Σχετικές πληροφορίες
•
Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού (σ. 11)
Σύστημα πλοήγησης στο παρμπρίζ.
Ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει καθοδήγηση και
πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης
στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (HeadUp display), στο κάτω μέρος του παρμπρίζ.
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θέλετε να εμφανίζεται το σύστημα πλοήγησης στην προβολή
ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display),
καθώς και τη θέση του πεδίου πληροφοριών.
12
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Φωνητικός χειρισμός3 του
συστήματος πλοήγησης*
Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.
•
•
Πατήστε
στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και πείτε μια από τις παρακάτω εντολές:
•
“Πλοήγηση” - αρχίζει έναν διάλογο πλοήγησης και εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
•
"Take me home" - παρέχεται καθοδήγηση προς τη θέση Σπίτι.
•
"Go to [Πόλη]" - ορίζει μια πόλη ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι την
Αθήνα".
•
"Go to [Διεύθυνση]" - ορίζει μια διεύθυνση ως προορισμό. Η διεύθυνση πρέπει
να περιέχει πόλη και οδό. Παράδειγμα
"Οδήγηση μέχρι την Αθήνα, Πανεπιστημίου
5".
•
"Add intersection" - αρχίζει έναν διάλογο
όπου πρέπει να προσδιοριστούν δύο οδοί.
Το σημείο διασταύρωσης των οδών που
έχουν προσδιοριστεί ορίζεται τότε ως
προορισμός.
3
4
5
6
•
"Go to [Ταχυδρομικός κώδικας]" - ορίζει
έναν ταχυδρομικό κώδικα ως προορισμό.
Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον 1 2 3 4
5".
"Go to [επαφή]" - ορίζει μια διεύθυνση
από τον τηλεφωνικό κατάλογο ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον
Robyn Smith".
"Search [κατηγορία POI]" - Πραγματοποιεί αναζήτηση για παρακείμενα σημεία
ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη
κατηγορία (π.χ. εστιατόρια)4. Για την ταξινόμηση της λίστας κατά τη διαδρομή πείτε "Κατά μήκος της διαδρομής", όταν
εμφανιστεί η λίστα αποτελεσμάτων.
•
"Search [κατηγορία POI] σε [Πόλη]" πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και πόλη. Η λίστα αποτελεσμάτων
ταξινομείται σύμφωνα με το κέντρο της
πόλης. Παράδειγμα "Αναζήτηση εστιατορίου στην Αθήνα".
•
"Search [Όνομα POI]". Παράδειγμα "Αναζήτηση Πλατείας Συντάγματος".
•
"Change country/Change state5,6" αλλάζει την περιοχή αναζήτησης για την
πλοήγηση.
•
"Show favourites" - εμφανίζει τις αγαπημένες θέσεις στην οθόνη του οδηγού.
•
"Clear itinerary" - διαγράφει όλους τους
αποθηκευμένους ενδιάμεσους προορισμούς και τον τελικό προορισμό σε ένα
δρομολόγιο.
•
"Repeat voice guidance" - επαναλαμβάνει την τελευταία καθοδήγηση που έχετε
εκφωνήσει.
•
"Turn off voice guidance" - απενεργοποιεί τη φωνητική καθοδήγηση.
•
"Turn on voice guidance" - αρχίζει τη
φωνητική καθοδήγηση που είχε απενεργοποιηθεί.
Διευθύνσεις
Όταν καταχωρείτε μια διεύθυνση, η περιοχή
αναζήτησης ορίζεται ως προεπιλεγμένη στο
σύστημα πλοήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε
μια άλλη περιοχή αναζήτησης. Αν στη νέα
περιοχή αναζήτησης χρησιμοποιείται γλώσσα
διαφορετική από αυτή που έχει επιλεγεί ως
γλώσσα του συστήματος, το σύστημα θα
μεταβεί αυτόματα σε διαφορετική μηχανή αναγνώρισης. Για τον λόγο αυτό, καταχωρήστε τη
διεύθυνση στη γλώσσα που ομιλείται στη νέα
περιοχή αναζήτησης.
Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
Ο χρήστης έχει την επιλογή να μαρκάρει ένα σημείο POI ή να το ορίσει ως προορισμό.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, αντί για την “Πολιτεία” χρησιμοποιείται η επιλογή “Χώρα”.
Για τη Βραζιλία και την Ινδία, η περιοχή αναζήτησης αλλάζει μέσω της κεντρικής οθόνης.
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
13
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Εισαγωγή προορισμού απευθείας
στον χάρτη
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* – ένας από αυτούς είναι να τον επιλέξετε με το δάχτυλο στον χάρτη.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια
διεύθυνση (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (σ. 15)
•
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
1. Βεβαιωθείτε ότι η προβολή χάρτη είναι
μεγιστοποιημένη.
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη
(σ. 17)
•
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στον χάρτη μέχρι
να εμφανιστεί η θέση που θέλετε.
Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car (σ. 19)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιο απλό να
μετακινηθείτε με κύλιση μέχρι τη θέση που
θέλετε στον χάρτη και να πατήσετε στη θέση
αυτή με το δάχτυλό σας.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένη αυτή τη
θέση - δημιουργείται ένα εικονίδιο και
ανοίγει ένα μενού.
4. Επιλέξτε Μεταβείτε εδώ - η καθοδήγηση
αρχίζει.
Διαγράψτε το εικονίδιο.
Για να διαγράψετε ένα εικονίδιο από τη θέση:
•
Επιλέξτε Διαγρ.
Προσδιορισμός ενός προορισμού
με μια διεύθυνση
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι να επιλέξετε
μια διεύθυνση.
1. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το
πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το
κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και
πατήστε Προορ..
> Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.
2. Πατήστε το κουμπί Δ/νση.
3. Όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Αν θέλετε να οδηγήσετε μέχρι μια
πόλη, για παράδειγμα, τότε αρκεί να συμπληρώσετε το όνομα της χώρας και της
πόλης. Τότε παρέχεται καθοδήγηση μέχρι
το κέντρο της πόλης.
Ρύθμιση της θέσης του εικονιδίου
Για να ρυθμίσετε τη θέση του εικονιδίου:
•
14
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, σύρετέ το στη θέση που θέλετε και
αφήστε το.
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
4. Ενεργοποιήστε μία από τις διαθέσιμες επιλογές πεδίου κειμένου και πληκτρολογήστε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της
κεντρικής οθόνης:
•
•
•
•
•
Χώρα/Πολιτεία/Διοικ διαμ
Πόλη/Περιοχή/Ταχ Κώδ
Δ/νση
Αριθμός
Διασταύρ.
Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call* υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής διευθύνσεων και
προορισμών στο σύστημα πλοήγησης του
αυτοκινήτου μέσω της εφαρμογής Volvo On
Call και του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On
Call7.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car (σ. 19)
Προσδιορισμός προορισμού με
αναζήτηση ελεύθερου κειμένου
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
•
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 8)
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, για
παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί
αναζήτηση με αριθμούς τηλεφώνου, ταχυδρομικούς κώδικες, οδούς, πόλεις, συντεταγμένες και σημεία ενδιαφέροντος (POI8).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “πληκτρολόγιο” στην κεντρική οθόνη, για να πληκτρολογήσετε τους περισσότερους χαρακτήρες και
να αναζητήσετε προορισμούς.
1. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το
πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το
κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και
πατήστε Προορ..
Δρομολόγιο (σ. 19)
Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον
χάρτη (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (σ. 15)
•
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη
(σ. 17)
7
8
•
> Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.
2. Εισαγάγετε έναν όρο στο πλαίσιο αναζήτησης ή πρώτα περιορίστε τα αποτελέσματα επιλέγοντας ένα φίλτρο.
> Εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης ενώ πληκτρολογείτε χαρακτήρες.
Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.
Point of Interest
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
15
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
3. Αν από την αναζήτηση προκύψει το
αποτέλεσμα που θέλετε – πατήστε σε
ένα αποτέλεσμα αναζήτησης για να εμφανιστεί η σχετική κάρτα πληροφοριών και
επιλέξτε το για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα αναζήτησης.
Αν από την αναζήτηση προκύψουν
πολλά αποτελέσματα – πατήστε
Προηγμένο φίλτρο και επιλέξτε μια θέση
για να γίνει αναζήτηση, και στη συνέχεια
επιλέξτε το για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα αναζήτησης:
• Γύρω από το όχημα
• Γύρω από τον προορισμ - εμφανίζεται
μόνο αν έχετε καταχωρήσει έναν προορισμό.
• Κατά μήκος της διαδρομ - εμφανίζεται μόνο αν έχετε καταχωρήσει έναν
προορισμό.
• Γύρω από το σημείο χάρτη
Συντεταγμένες
Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε έναν προορισμό με τις συντεταγμένες στον χάρτη.
•
16
Πληκτρολογήστε, για παράδειγμα, “N
58.1234 E 12.5678” και πατήστε
Αναζήτηση.
Μπορείτε να εισάγετε τα σημεία της πυξίδας
N, E, S και W με διαφορετικούς τρόπους, π.χ.
σύμφωνα με τα εξής:
N 58,1234 E 12,5678 (με κενά)
N58,1234 E12,5678 (χωρίς κενά)
58,1234N 12,5678E (με την ακίδα της
πυξίδας μετά τη συντεταγμένη)
58,1234-12,5678 (με παύλα χωρίς ακίδα
πυξίδας)
Προσδιορισμός προορισμού με
σημείο ενδιαφέροντος
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι να επιλέξετε
ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI9).
1. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το
πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το
κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και
πατήστε Προορ..
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόμμα [,] αντί
για τελεία [.] αν προτιμάτε.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον
χάρτη (σ. 14)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια
διεύθυνση (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη
(σ. 17)
•
Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car (σ. 19)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
> Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.
2. Πατήστε το κουμπί POI.
3. Πατήστε στο φίλτρο που θέλετε (με ορισμένες επιλογές εμφανίζεται μόνο ένας
καθορισμένος προορισμός ή ένας ενδιάμεσος προορισμός):
•
•
•
•
•
Κοντά στο όχημα
Κοντά στον προορισμό
Κλείσιμο ενδιάμεσων προορισμών
Καθοδόν
Γύρω από το σημείο στον χάρτη
4. Αναζήτηση και επιλογή του σημείου ενδιαφέροντος που θέλετε.
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
5. Επιλέξτε Έναρξη πλοήγησης ή Πρσθ ως
ενδ προορ.
Πολλά σημεία POI (π.χ. εστιατόρια) διαθέτουν
υποκατηγορίες (π.χ. ταχυφαγεία).
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον
χάρτη (σ. 14)
Στις ρυθμίσεις για τον χάρτη μπορείτε να
αλλάξετε ποια σημεία POI θέλετε να εμφανίζονται στον χάρτη. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την αναζήτηση των σημείων POI ως προορισμό - ακόμη και τα σημεία POI που έχουν
εξαιρεθεί εμφανίζονται ως εναλλακτικοί προορισμοί.
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια
διεύθυνση (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (σ. 15)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη
(σ. 17)
Ορισμένα σημεία POI εμφανίζονται πρώτα
στον χάρτη όταν η κλίμακα είναι 1 km (1 mile).
•
Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car (σ. 19)
•
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•
•
9
Το σύμβολο για ένα σημείο POI και ο
αριθμός των σημείων POI διαφέρουν
μεταξύ των διάφορων αγορών.
Νέα σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται
και άλλα να σταματήσουν να εμφανίζονται μετά από ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο σύστημα του μενού για να
βρείτε όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο σύστημα
χαρτών.
Προσδιορισμός ενός προορισμού
με τα πιο Πρόσφατα/Αγαπημένα/
Βιβλιοθήκη
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι η επιλογή από
μια λίστα.
1. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το
πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το
κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και
πατήστε Προορ..
> Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις παρακάτω λίστες, στο επάνω μέρος της οθόνης:
• Πρόσφατα
• Αγαπημένα
• Βιβλιοθήκη
Όταν μια εναλλακτική σε μια λίστα επισημανθεί, μπορείτε να την προσθέσετε ως προορισμό είτε με το κουμπί Έναρξη πλοήγησης
είτε με το κουμπί Πρσθ ως ενδ προορ.
Point of Interest
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
17
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
Τελευταία
Οι προηγούμενες αναζητήσεις παρατίθενται σε
λίστα εδώ. Κύλιση και επιλογή.
Διατίθεται επίσης και ως επιλογή μενού στην
οθόνη του οδηγού και μπορείτε να τη δείτε
χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια στο
τιμόνι.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία.
Αγαπημένα
Οι θέσεις που έχουν μαρκαριστεί ως αγαπημένες από το Βιβλιοθήκη παρατίθενται σε λίστα
εδώ. Κύλιση και επιλογή.
Αν μια θέση διαγραφεί από το Αγαπημένα,
παραμένει στο Βιβλιοθήκη, αλλά επισημαίνεται με έναν σκούρο αστερίσκο. Για την προσθήκη μιας θέσης στο Αγαπημένα, μεταβείτε
στο Βιβλιοθήκη και επιλέξτε ξανά τον αστερίσκο της σχετικής θέσης.
Έναν προορισμό που τον χρησιμοποιείτε συχνά
μπορείτε να τον προγραμματίσετε και να τον
χρησιμοποιείτε με την επιλογή Ορισμός
διεύθυνσης κατοικίας. Ο προορισμός Σπίτι
που έχει καταχωρηθεί είναι επίσης διαθέσιμος
ως επιλογή μενού στην οθόνη του οδηγού και
μπορείτε να τον δείτε χρησιμοποιώντας τα
δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία.
18
Βιβλιοθήκη
Εδώ συγκεντρώνονται οι αποθηκευμένες
θέσεις και τα δρομολόγια. Οι θέσεις που αποθηκεύτηκαν πιο πρόσφατα εμφανίζονται πιο
ψηλά στη λίστα.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον
χάρτη (σ. 14)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια
διεύθυνση (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (σ. 15)
•
Διαγράφοντας μια θέση στο Βιβλιοθήκη, θα
διαγραφεί επίσης και από το Αγαπημένα.
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
Η βιβλιοθήκη μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους:
Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car (σ. 19)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Πατήστε στον "αστερίσκο" μιας θέσης για να
την επιλέξετε/αποεπιλέξετε ως Αγαπημένο.
Μια θέση με επισημασμένο/"γεμάτο" αστερίσκο παρατίθεται επίσης στην κεφαλίδα
"Αγαπημένα".
• Προστέθηκ. - πραγματοποιεί ταξινόμηση
με χρονολογική σειρά.
• Όνομα - πραγματοποιεί ταξινόμηση με
αλφαβητική σειρά.
• Απόσταση - πραγματοποιεί ταξινόμηση
βάσει απόστασης από την τρέχουσα θέση.
• Ληφθέντα - οι θέσεις που έχουν σταλεί
στο αυτοκίνητο μέσω της λειτουργίας
Send to Car εξαιρούνται με φίλτρο. Οι
νέες θέσεις που δεν έχουν αναγνωστεί
επισημαίνονται με έναν ΜΠΛΕ κέρσορα ο
οποίος σβήνει, όταν οι θέσεις αναγνωστούν.
Χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία,
μπορείτε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα
στοιχεία από τη λίστα.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Προσδιορισμός προορισμού με τη
λειτουργία Send to Car
να ληφθούν τα δεδομένα, δηλ. δεν χρειάζεται
ξεχωριστή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* – ένας από αυτούς είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Send to Car.
1. Όταν το αυτοκίνητο έχει λάβει μια θέση,
στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Πατήστε στην ειδοποίηση/στο
σύμβολο.
> Ανοίγει μια κάρτα πληροφοριών.
Αποστολή θέσης στο αυτοκίνητο
Η λειτουργία Send to Car σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε έναν προορισμό/θέση στο
σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μέσω
ενός υπολογιστή.
Η λειτουργία Send to Car μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή Volvo On
Call*.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Send to
Car, πρέπει να έχει καταχωρηθεί ένα Volvo ID
στο αυτοκίνητο.
Η λειτουργία Send to Car μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί στον πάροχο υπηρεσιών χαρτών wego.here.com
Λήψη και χρήση μιας θέσης στο
αυτοκίνητο
Για να μπορεί το αυτοκίνητο να λαμβάνει
δεδομένα, πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
διαδίκτυο. Αν η θέση σταλεί στο αυτοκίνητο με
το Volvo On Call, τότε χρησιμοποιείται το
ενσωματωμένο μόντεμ του αυτοκινήτου, για
Δρομολόγιο
Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης* όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.
Η πρώτη θέση που ορίζεται θα είναι ο προορισμός του δρομολογίου.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή χρήση της θέσης.
Οι επόμενες θέσεις θα είναι οι ενδιάμεσοι
προορισμοί του δρομολογίου.
Χρήση μιας αποθηκευμένης θέσης
Οι θέσεις που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη
βιβλιοθήκη του συστήματος πλοήγησης και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα.
Το δρομολόγιο, ο προορισμός και οι ενδιάμεσοι προορισμοί μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν εύκολα.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Δρομολόγιο (σ. 19)
Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον
χάρτη (σ. 14)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με μια
διεύθυνση (σ. 14)
•
Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση
ελεύθερου κειμένου (σ. 15)
•
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη (σ. 17)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Εμφάνιση δρομολογίου (σ. 20)
Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου (σ. 20)
•
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
(σ. 21)
•
Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο (σ. 22)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
19
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Εμφάνιση δρομολογίου
2.
Τροποποίηση ή διαγραφή του
δρομολογίου
Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να
εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης* στη
διάρκεια της πλοήγησης.
Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο
για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.
Σχετικές πληροφορίες
•
Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου (σ. 20)
•
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
(σ. 21)
•
Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο (σ. 22)
Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ενδιάμεσους
προορισμούς ή ολόκληρο το δρομολόγιο στο
σύστημα πλοήγησης*, ενώ η καθοδήγηση
βρίσκεται σε εξέλιξη.
1. Επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων με το
κάτω βέλος και στη συνέχεια με τα τρία
σημεία.
2.
Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο
για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.
3. Πατήστε στον κάδο ανακύκλωσης για να
διαγραφεί ένας ενδιάμεσος προορισμός
στο δρομολόγιο ή πατήστε Εκκαθ
δρομολ για να διαγραφεί ολόκληρο το
δρομολόγιο.
Σχετικές πληροφορίες
1. Κατά την καθοδήγηση, επεκτείνετε το
πεδίο εργαλείων με το κάτω βέλος και στη
συνέχεια τα τρία σημεία.
20
•
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
(σ. 21)
•
Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της
διαδρομής (σ. 21)
•
Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο (σ. 22)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής
διαδρομής
Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης* ενώ η
καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
1. Επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων με το
κάτω βέλος και στη συνέχεια με τα τρία
σημεία.
2.
Σχετικές πληροφορίες
•
Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου (σ. 20)
•
Εμφάνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης
κατά τη διαδρομή (σ. 23)
•
Επιλογή παράκαμψης στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 24)
•
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος
της διαδρομής
Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια
λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POI10) κατά
μήκος της διαδρομής στο σύστημα πλοήγησης*.
1. Πατήστε το κουμπί Μπροστά.
Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο
για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.
3. Πατήστε το κουμπί Εναλλακτ διαδρομ.
4. Επιλέξτε μια εναλλακτική διαδρομή:
• Eco
• Γρήγορη
• Γραφική
5. Πατήστε στον χάρτη.
> Η ενημερωμένη διαδρομή εμφανίζεται
τότε στον χάρτη και η καθοδήγηση
συνεχίζεται.
10
2. Πατήστε το κουμπί POI.
> Τα σημεία POI κατά τη διαδρομή εμφανίζονται βάσει απόστασης.
3. Όταν στην ίδια περιοχή υπάρχουν αρκετά
σημεία POI, εμφανίζονται ως ομάδα.
Πατήστε στην ομάδα για να εμφανιστεί
λίστα με τα σημεία POI.
4. Επιλέξτε ένα σημείο POI.
5. Επιλέξτε μία από τις εναλλακτικές κάρτες
πληροφοριών και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Σχετικές πληροφορίες
•
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 8)
•
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Point of Interest
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
21
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης
στο δρομολόγιο
Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να
προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.
Εμφάνιση λίστας με τις στροφές παρακάτω
στο δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης* με:
1. Επέκταση του πεδίου εργαλείων χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος στην αριστερή
πλευρά.
2. Επέκταση του πεδίου εργαλείων περαιτέρω με τα τρία σημεία.
3. Πατήστε στο σύμβολο για το Στροφ προς
στροφ (βλ. εικόνα).
Εμφανίζεται μια λίστα με τα σημεία καθοδήγησης στο δρομολόγιο αντί για το πεδίο εργαλείων (μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα με
κύλιση). Πατώντας το αριστερό βέλος, η λίστα
ελαχιστοποιείται.
Το επόμενο σημείο καθοδήγησης βρίσκεται
πάντοτε στην κορυφή της λίστας.
22
Η θέση εμφανίζεται στον χάρτη
πατώντας σε ένα από τα σημεία
καθοδήγησης της λίστας. Αν πατήσετε ακόμη μία φορά στο σύμβολο
"σταυρονήματος" (βλ. εικόνα), ο χάρτης επαναρυθμίζεται στην προβολή καθοδήγησης,
όπου ακολουθεί την πορεία του αυτοκινήτου.
Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη
Το σύστημα πλοήγησης* λαμβάνει πληροφορίες για κυκλοφοριακά προβλήματα και
κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα εμφανίζει
στον χάρτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν
είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/
χώρες.
Οι περιοχές που καλύπτονται για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται
διαρκώς.
Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας θα εμφανίζονται στον χάρτη.
Οι διακοπές στην κυκλοφορία, όπως πυκνή και
αργή ροή οχημάτων, οδικά έργα και ατυχήματα, επισημαίνονται με διαφορετικά σύμβολα,
αν έχετε μεγεθύνει τον χάρτη αρκετά.
Τα οδικά έργα εμφανίζονται ως εξής.
Όταν τα προβλήματα είναι σοβαρότερα, επισημαίνονται επίσης με μια
κόκκινη γραμμή δίπλα στο έρεισμα
του δρόμου. Η γραμμή δείχνει ταυτόχρονα
προς ποια κατεύθυνση κίνησης υπάρχει το
πρόβλημα - αν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα και προς τις δύο κατευθύνσεις, το
τμήμα του δρόμου επισημαίνεται με μια
γραμμή και στις δύο πλευρές.
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Πληροφορίες για τις διακοπές κυκλοφορίας
– Πατήστε στο σύμβολο για τις διακοπές
κυκλοφορίας.
> Εμφανίζεται μια κάρτα πληροφοριών. Οι
πληροφορίες μπορεί να περιγράφουν
για παράδειγμα το σημείο που βρίσκεται το πρόβλημα με το όνομα της οδού
ή τον αριθμό του δρόμου, και το είδος,
την έκταση ή τη διάρκεια του προβλήματος.
Αποφυγή διακοπών κυκλοφορίας
Αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη
διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε την εναλλακτική Αποφυγή. Το σύστημα τότε υπολογίζει
μια εναλλακτική διαδρομή.
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο11
Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό
χρόνο μέσω RTTI12.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
11
12
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
•
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (σ. 25)
Εμφάνιση κυκλοφοριακής
συμφόρησης κατά τη διαδρομή
•
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 8)
Όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό στο
σύστημα πλοήγησης, υπάρχει δυνατότητα να
εμφανίζεται μια λίστα με τις διακοπές στην
κυκλοφορία κατά μήκος της διαδρομής*.
1. Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το
πεδίο εργαλείων στην αριστερή πλευρά με
το κάτω βέλος και στη συνέχεια με τις
τρεις τελείες.
2.
Πατήστε το κουμπί Μπροστά.
3. Πατήστε το κουμπί Συμφόρηση. Το
κουμπί Traffic έχει γκρι χρώμα αν δεν
υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στη διαδρομή σας.
> Τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα κατά
τη διαδρομή εμφανίζονται βάσει απόστασης.
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Εμφάνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης
κατά τη διαδρομή (σ. 23)
Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.
Real Time Traffic Information
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
23
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
4. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για
τη διακοπή της κυκλοφορίας, πατήστε
πάνω στη σειρά και θα εμφανιστεί μια
κάρτα πληροφοριών. Επιλέξτε μία από τις
εναλλακτικές κάρτες πληροφοριών και
ακολουθήστε τις οδηγίες.
5. Πατήστε στο Αποφυγή για να παρακάμψετε τη διακοπή κυκλοφορίας.
> Η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου και το
σύστημα σας παρέχει καθοδήγηση με
μια εναλλακτική διαδρομή.
Επιλογή παράκαμψης στο σύστημα
πλοήγησης*
Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο
δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει
παράκαμψη.
1. Επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων στην αριστερή πλευρά με το κάτω βέλος και στη
συνέχεια με τα τρία σημεία.
•
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εμφανίζεται
μια εναλλακτική διαδρομή, ενώ συνεχίζετε να
οδηγείτε.
Σχετικές πληροφορίες
2.
•
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
Μια εναλλακτική της λειτουργίας Παράκμψ
είναι να αποκλίνετε από τη διαδρομή του δρομολογίου - το σύστημα τότε ενημερώνει τη
διαδρομή αυτόματα και συνεχίζει την καθοδήγηση προς τον προορισμό κατά μήκος της
πλέον κατάλληλης διαδρομής.
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
(σ. 21)
Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη (σ. 22)
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης* (σ. 8)
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (σ. 25)
Πατήστε το σύμβολο για το Παράκμψ για
να εμφανιστεί μια εναλλακτική διαδρομή
με πληροφορίες για τη μακρύτερη/συντομότερη διαδρομή καθώς και η υπολογιζόμενη διάρκεια της διαδρομής. Συνήθως
προτείνεται μόνο μια μικρή παράκαμψη, η
οποία γρήγορα ενώνεται ξανά με το
αρχικό δρομολόγιο.
3. Αν η πρόταση γίνει αποδεκτή: Πατήστε
στο σήμα με τις πληροφορίες παράκαμψης. Η διαδρομή γίνεται αποδεκτή, ακόμη
κι αν οδηγείτε στον προτεινόμενο δρόμο.
Όταν αποδεχτείτε την πρόταση, η καθοδήγηση συνεχίζεται - πλέον με επιλεγμένη
την παράκαμψη ως διαδρομή. Αν η πρόταση δεν γίνει αποδεκτή, συνεχίστε να
οδηγείτε στην αρχική διαδρομή.
24
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
σε πραγματικό χρόνο13
Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο
διαδίκτυο, ο/η οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε εκτενείς πληροφορίες οδικής
κυκλοφορίας (RTTI14), για σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλειστούς δρόμους και
οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη
διάρκεια της μετακίνησής του.
Αν η υπηρεσία RTTI έχει ενεργοποιηθεί, το
αυτοκίνητο λαμβάνει διαρκώς πληροφορίες
για κυκλοφοριακά προβλήματα και τη ροή της
οδικής κυκλοφορίας από μια διαδικτυακή υπηρεσία. Όταν ένα αυτοκίνητο ζητήσει πληροφορίες για τη ροή οδικής κυκλοφορίας, παρέχονται ανώνυμα στοιχεία για τη ροή των οχημάτων στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο,
γεγονός που συμβάλλει στη λειτουργία της
υπηρεσίας. Τα ανώνυμα στοιχεία αποστέλλονται μόνο όταν η λειτουργία RTTI είναι ενεργοποιημένη. Δεν παρέχονται δεδομένα, αν αυτή
η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά
αυτή την υπηρεσία, π.χ. μετά από συγκεκριμένες ενημερώσεις του λογισμικού, μετά από
επισκέψεις στο συνεργείο ή όταν δημιουργείτε
ένα νέο προφίλ οδηγού.
13
14
Εμφανίζονται οι τρέχουσες κυκλοφοριακές
συνθήκες στο σύστημα πλοήγησης* για αυτοκινητοδρόμους, κεντρικές οδικές αρτηρίες και
υπεραστικούς δρόμους, καθώς και συγκεκριμένες προαστιακές διαδρομές.
Ο αριθμός των πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας που εμφανίζονται στον χάρτη εξαρτάται
από την απόσταση από το αυτοκίνητο και
εμφανίζονται μόνο εντός περίπου 120 χλμ
(75 μίλια) από τη θέση του αυτοκινήτου.
Το κείμενο και τα σύμβολα στον χάρτη εμφανίζονται ως συνήθως και η ροή της οδικής
κυκλοφορίας δείχνει πόσο γρήγορα διεξάγεται
η κυκλοφορία σε έναν δρόμο σε σχέση με το
όριο ταχύτητας του δρόμου. Η ροή οδικής
κυκλοφορίας εμφανίζεται στον χάρτη σε κάθε
πλευρά του δρόμου με μία χρωματιστή
γραμμή για κάθε κατεύθυνση κίνησης:
•
•
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν
είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/
χώρες.
Οι περιοχές που καλύπτονται για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται
διαρκώς.
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
λειτουργίας Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (σ. 26)
Πράσινη - ομαλή κυκλοφορία.
Πορτοκαλί - η κυκλοφορία διεξάγεται
αργά.
•
Κόκκινη - συμφόρηση/κυκλοφοριακή συμφόρηση/ατύχημα.
•
Μαύρο - δρόμος κλειστός.
Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
Real Time Traffic Information
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
25
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας Πληροφορίες
οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο15
Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε
πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI16) στο σύστημα πλοήγησης*.
ήθεις πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας. Η
λειτουργία RTTI επανενεργοποιείται όταν η
σύνδεση στο διαδίκτυο επανασυνδεθεί.
Απενεργοποιήστε την πράσινη γραμμή
Για να σταματήσουν να εμφανίζονται οι πράσινες γραμμές που δείχνουν ότι η ροή της
κυκλοφορίας διεξάγεται ομαλά:
1. Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Το RTTI ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
ως εξής:
2. Πατήστε Πλοήγηση Συμφόρηση και
αποεπιλέξτε το Εμφάνιση ομαλής ροής
οδικής κυκλοφορίας.
1. Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή
στην κεντρική οθόνη.
Σχετικές πληροφορίες
2. Πατήστε Πλοήγηση
Συμφόρηση.
3. Επιλέξτε Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε
πραγματ. χρόνο για να ενεργοποιηθεί
(αντικαθιστά τις συνήθεις πληροφορίες
οδικής κυκλοφορίας με το RTTI) ή να απενεργοποιηθεί το RTTI.
4. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με
την επικεφαλίδα Όροι και προϋποθέσεις
και ένα με την επικεφαλίδα Διαμοιρασμός
δεδομένων, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το RTTI.
•
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (σ. 25)
•
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης*
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για
να ορίσετε πώς θα παρουσιάζεται η διαδρομή και άλλες πληροφορίες στο σύστημα
πλοήγησης.
Ρυθμίσεις
Πλοήγηση
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:
• Χάρτης - διαχείριση περιεχομένου και
εμφάνισης του χάρτη.
• Διαδρομή και Καθοδήγηση - διαχείριση
καθοδήγησης και εμφάνισης και υπολογισμού της διαδρομής.
• Συμφόρηση - διαχείριση πληροφοριών για
τις διακοπές στην κυκλοφορία.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
Αν το αυτοκίνητο αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο όταν η λειτουργία RTTI είναι ενεργοποιημένη, τότε ενεργοποιούνται αυτόματα οι συν15
16
26
Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
Real Time Traffic Information
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ρυθμίσεις χάρτη
Σχεδίαση χάρτη
Σχετικές πληροφορίες
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για
να ορίσετε πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης στο
σύστημα πλοήγησης*.
Η λειτουργία Μορφή οθόνης χάρτη χρησιμοποιείται για να επιλέξετε πώς θα εμφανίζονται
τα χρώματα του χάρτη:
•
•
• Ημέρα - φωτεινά χρώματα.
• Νύχτα - σκούρα χρώματα για να μην
•
•
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
•
Προσδιορισμός προορισμού με σημείο
ενδιαφέροντος (σ. 16)
•
Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο
Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη (σ. 17)
Ρυθμίσεις
Πλοήγηση
Χάρτης
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:
• Μορφή θέσης
• Μορφή οθόνης χάρτη
• Εμφάνιση καμερών ελέγχου
κυκλοφορίας
παρεμποδίζεται η ορατότητα τη νύχτα.
• Αυτόματο - το σύστημα εναλλάσσεται
μεταξύ Ημέρα και Νύχτα σύμφωνα με το
φως στον χώρο επιβατών.
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας17
• Εμφάνιση Αγαπημένων
• Σημείο ενδιαφέροντος (POI)
Εμφάνιση καμερών ελέγχου κυκλοφορίας
επιλέξτε αν στον χάρτη θέλετε να εμφανίζονται κάμερες ελέγχου ταχύτητας.
Μορφή θέσης
Αγαπημένα
Η λειτουργία Μορφή θέσης χρησιμοποιείται
για να επιλέξετε αν θέλετε η τρέχουσα θέση
να ονομαστεί/εμφανίζεται με τη διεύθυνση ή
τις συντεταγμένες της:
Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται το
Αγαπημένα στον χάρτη.
• Διεύθυνση
• Συντετγμ & υψόμ
17
18
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης* (σ. 26)
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της
διαδρομής (σ. 21)
Σημείο ενδιαφέροντος (POI18)
Τα POI που θέλετε να εμφανίζονται στον
χάρτη επισημαίνονται στο Σημείο
ενδιαφέροντος (POI). Πατήστε στην κατηγορία που θέλετε, π.χ. "Μεταφορά", και στη
συνέχεια επιλέξτε να εμφανίζονται όλες ή
συγκεκριμένες υποκατηγορίες. Για να κλείσετε
το μενού, πατήστε Πίσω ή Κλείσιμο.
Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.
Point of Interest
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
27
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον
οδική πλοήγηση
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για
να ορίσετε πώς θα υπολογίζεται η διαδρομή
και πώς εμφανίζεται η οδική πλοήγηση στο
σύστημα πλοήγησης*.
Ρυθμίσεις Πλοήγηση
Καθοδήγηση
Διαδρομή και
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:
• Μορφή ώρας άφιξης
• Επίπεδο φωνητικής καθοδήγησης
• Επιλέξτε προεπιλεγμένο τύπο
διαδρομής
• Εκμάθηση διαδρομής
• Ρυθμίσεις αποφυγής
• Πρόταση πρατηρίου καυσίμων
Μορφή ώρας
Επιλέξτε τη μορφή της ώρας άφιξης:
• ETA19 (υπολογισμένη ώρα άφιξης στον
προορισμό)
• RTA20 (υπόλοιπος χρόνος μέχρι την άφιξη)
Οι χρόνοι που εμφανίζονται ισχύουν για τη
ζώνη ώρας του προορισμού.
19
20
28
Επίπεδο φωνητικής καθοδήγησης
1. Πατήστε το κουμπί Επίπεδο φωνητικής
καθοδήγησης.
2. Πατήστε στη φωνητική καθοδήγηση που
θέλετε:
• Κανένα (η φωνητική καθοδήγηση δεν
πραγματοποιείται αυτόματα, αλλά
έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε χειροκίνητα να ενεργοποιηθεί η τρέχουσα
φωνητική καθοδήγηση μία φορά)
• Χαμηλ. (μόνο ένα μήνυμα ανά σημείο
καθοδήγησης)
• Μέτρια (έως και 3 μηνύματα ανά
σημείο καθοδήγησης, με περιορισμένες
πληροφορίες)
• Πλήρης -(έως και 4 μηνύματα ανά
σημείο καθοδήγησης και όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες)
Στάνταρ τύποι διαδρομής
Επιλέξτε τον στάνταρ τύπο διαδρομής που
προτιμάτε:
• Γρήγορη
• Eco
• Γραφική (οι αυτοκινητόδρομοι αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο, που
σημαίνει ότι το ταξίδι μπορεί να είναι
μακρύ)
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εμφανίζεται
μια εναλλακτική διαδρομή, ενώ συνεχίζετε να
οδηγείτε.
Εκμάθηση διαδρομής
Επιλέξτε Εκμάθηση διαδρομής αν θέλετε να
επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του υπολογισμού διαδρομής.
Αποφυγή
Πατήστε Ρυθμίσεις αποφυγής για να ανοίξει
ένα μενού με διαφορετικές επιλογές που μπορούν να αποφευχθούν αυτόματα, αν είναι εφικτό, κατά τον υπολογισμό της διαδρομής. Για
παράδειγμα, επιλέξτε σήραγγες, περιοχές στις
οποίες επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης και πορθμεία.
Προτάσεις για πρατήρια βενζίνης
Πατήστε Πρόταση πρατηρίου καυσίμων για
να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν οι
προτάσεις για κοντινά πρατήρια βενζίνης στην
οθόνη του οδηγού, όταν η στάθμη καυσίμου
είναι χαμηλή.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
•
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης* (σ. 26)
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία (σ. 29)
Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής
(σ. 21)
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για
να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στο σύστημα πλοήγησης*.
Ρυθμίσεις
Πλοήγηση
Συμφόρηση
Αποφυγή κυκλοφοριακών
προβλημάτων
Επιλέξτε αν τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα
αποφεύγονται κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής:
• Ποτέ
• Ερώτηση (οποιεσδήποτε συστάσεις για
αλλαγές διαδρομής εμφανίζονται στη
διάρκεια του ταξιδιού)
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:
• Εμφάνιση κ' διαχείριση κυκλοφοριακών
προβλημάτων
• Αποφυγή κυκλοφοριακών
προβλημάτων
• Εμφάνιση ομαλής ροής οδικής
κυκλοφορίας
• Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε
πραγματ. χρόνο
Εμφάνιση κυκλοφοριακών
προβλημάτων
Επιλέξτε αν τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα
εμφανίζονται στον χάρτη και θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό διαδρομής:
• Κανένα
• Κύριο
• Όλα
• Πάντοτε
Το MapCare είναι μια δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo
που διαθέτουν Sensus Navigation*.
Γενικές πληροφορίες για την
ενημέρωση
Ενημερώσεις πραγματοποιούνται έως και δύο
φορές τον χρόνο.
Υπάρχουν δύο τρόποι ενημέρωσης χαρτών.
Είτε μέσω υπολογιστή και ενός USB memory
Εμφάνιση ελεύθερης ροής
κυκλοφορίας
Επιλέξτε Εμφάνιση ομαλής ροής οδικής
κυκλοφορίας για να εμφανίζεται στον χάρτη.
Χρήση εκτενών πληροφοριών οδικής
κυκλοφορίας21
Επιλέξτε Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε
πραγματ. χρόνο, για να χρησιμοποιήσετε
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου (RTTI).
Σχετικές πληροφορίες
•
•
•
•
21
Ενημερώσεις χαρτών
Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης* (σ. 26)
Ρυθμίσεις χάρτη (σ. 27)
Ρυθμίσεις για τη διαδρομή και τον οδική
πλοήγηση (σ. 28)
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (σ. 25)
Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
29
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
stick είτε απευθείας από το αυτοκίνητο22 (αν
το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο).
Ο χάρτης του αυτοκινήτου χωρίζεται σε έναν
αριθμό προκαθορισμένων περιοχών. Όταν ενημερώνετε το χαρτογραφικό υλικό, δεν χρειάζεται ενημέρωση όλων των περιοχών - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να ενημερωθεί μόνο μία
ή περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές.
Μία ή περισσότερες περιοχές μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Αν πρόκειται να ενημερωθεί ένας μεγάλος αριθμός περιοχών - ή ολόκληρος ο χάρτης, το συνολικό μέγεθος του
χαρτογραφικού υλικού μπορεί να είναι τόσο
μεγάλο που είναι πολύ ευκολότερο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστή
χρησιμοποιώντας ένα USB memory stick.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ένα δρομολόγιο εκτείνεται σε διάφορες
περιοχές, πρέπει όλες αυτές οι περιοχές
να έχουν τον ίδιο αριθμό έκδοσης. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα σε μια υπολογισμένη διαδρομή να συμπεριληφθεί ένα
απρόσμενο τμήμα του δρόμου.
22
30
Ισχύει μόνο για ορισμένες χώρες.
Ενημέρωση της δομής χαρτών
Ορισμένες φορές η δομή χαρτών πρέπει να
αλλάξει - αυτό συμβαίνει αν μια περιοχή πρέπει να προστεθεί ή όταν μια μεγάλη περιοχή
πρέπει να διαιρεθεί σε μικρότερες περιοχές.
Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, οποιαδήποτε απόπειρα να ενημερωθούν μεμονωμένες περιοχές
με τη συνήθη διαδικασία θα αποτύχει και θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα στο οποίο θα αναφέρεται η αιτία.
Αντί αυτού, πρέπει να επανεγκατασταθεί ολόκληρος ο χάρτης μέσω ενός USB memory
stick. Για περισσότερες πληροφορίες - επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo
Cars (support.volvocars.com) ή απευθυνθείτε
σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.
Ενημέρωση του λογισμικού του
συστήματος πλοήγησης
Εκτός από το χαρτογραφικό υλικό, το λογισμικό του συστήματος πλοήγησης, το οποίο
αναπτύσσεται διαρκώς, χρειάζεται ενημέρωση
περιστασιακά. Μπορεί τότε να προκύψει μια
περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίες ενημερώσεις του χαρτογραφικού υλικού να μην
υποστηρίζονται από το τρέχον λογισμικό του
συστήματος πλοήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το λογισμικό του συστήματος
πλοήγησης πρέπει επίσης να ενημερωθεί.
Αυτό μπορεί να γίνει σε έναν εξουσιοδοτημένο
διανομέα της Volvo. Με την ενημέρωση χαρτών μπορεί επίσης να σας βοηθήσει ένας
εξουσιοδοτημένος διανομέας της Volvo.
Ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι, ακόμη κι αν η
ενημέρωση χαρτών είναι δωρεάν, ο χρόνος
που δαπανά το συνεργείο για την ενημέρωση
μπορεί να ενέχει χρέωση.
Συχνές ερωτήσεις
Ερώτηση
Απάντηση
Υπάρχει η
δυνατότητα
αλλαγής
πλατφόρμας
για το χαρτογραφικό
υλικό, π.χ.
από Ευρώπη
σε Βόρειο
Αμερική;
Ναι, με ορισμένες εξαιρέσεις. Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο διανομέα
της Volvo σας για τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες.
Πόσο διαρκεί η λήψη
(download)
μια ενημέρωσης
χάρτη;
Εξαρτάται από το μέγεθος
του αρχείου χαρτών και της
ταχύτητας της σύνδεσης. Οι
πληροφορίες για το μέγεθος
(MB) της ενημέρωσης εμφανίζονται στην οθόνη.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ερώτηση
Απάντηση
Πόσο
μεγάλη είναι
μια ενημέρωση;
Αυτό εξαρτάται από την
αγορά. Λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται με τον
χάρτη κάθε αγοράς - επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
υποστήριξης της Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Δεν λειτουργεί καμία
από αυτές
τις ενημερώσεις - τι πρέπει να κάνω;
Δοκιμάστε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα υποστήριξης
Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή
απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της
Volvo.
Ενημέρωση χαρτών μέσω
υπολογιστή και USB
Μπορείτε να κατεβάσετε (download) νέους
χάρτες από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο
στο διαδίκτυο σε ένα USB memory stick και
στη συνέχεια να τους μεταφέρετε από το
USB memory stick στο σύστημα πλοήγησης
του αυτοκινήτου*.
Προκαταρκτικά
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενημέρωση χαρτών μέσω υπολογιστή και
USB (σ. 31)
•
Ενημέρωση χαρτών από αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (σ. 34)
•
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα
πλοήγησης* (σ. 35)
•
Άδεια χρήσης για το σύστημα πλοήγησης*
(σ. 36)
•
Πνευματικά δικαιώματα για το σύστημα
πλοήγησης* (σ. 40)
Παράμετρος
Απαιτήσεις
Πρότυπο
USB
(1.0/2.0/3.0):
Τουλάχιστον 2.0
Σύστημα
αρχείων
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Χωρητικότητα
(8/16/32/64
GB):
Το μέγεθος των αρχείων
χάρτη εξαρτάται από την
αγορά - βλ. μέγεθος
αρχείου στις "Λεπτομερείς
πληροφορίες" για την αντίστοιχη αγορά στην ιστοσελίδα υποστήριξης Volvo
Cars
(support.volvocars.com).
Ενημέρωση μέσω υπολογιστή και μνήμης USB
Μνήμη USB
Αν η ενημέρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω USB memory stick, ισχύουν τα παρακάτω:
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
31
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
Σημειώστε την τρέχουσα έκδοση χάρτη
Λήψη (download) χαρτογραφικού
υλικού από το διαδίκτυο σε USB
memory stick
Έχετε εύκαιρο το USB memory stick και τις
πληροφορίες χάρτη που σημειώσατε.
1. Πατήστε στο Κέντρο λήψ (download)
στην προβολή εφαρμογών.
2. Πατήστε το κουμπί Χάρτες
> Απεικονίζονται οι διαθέσιμες περιοχές
χαρτών.
3. Πατήστε στο βέλος για να επεκταθεί η επιλεγμένη περιοχή.
> Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες
χάρτη.
4. Προσέξτε τις πληροφορίες χάρτη κάτω
από την εικόνα του χάρτη.
1. Μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της
Volvo Cars(support.volvocars.com) σε έναν
υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.
2. Επιλέξτε χάρτες, μοντέλο αυτοκινήτου και
έτος μοντέλου.
3. Κάντε κλικ στην περιοχή που θέλετε να
ενημερωθεί.
> Εμφανίζεται η εικόνα ενός χάρτη με
πληροφορίες για το πιο πρόσφατο χαρτογραφικό υλικό για την περιοχή.
4. Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση χάρτη είναι
μεταγενέστερη από αυτή που υπάρχει στο
αυτοκίνητο.
5. Συνδέστε ένα USB memory stick στον
υπολογιστή και κατεβάστε (download) την
ενημέρωση στο USB memory stick.
Οι χρόνοι λήψης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα
με το μέγεθος του χάρτη και το εύρος της
σύνδεσης. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η
λήψη (download) στο USB memory stick ολοκληρώθηκε σωστά πριν ο χάρτης εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο, επιλέγοντας στο πρόγραμμα λήψης να ελεγχθεί η λήψη.
Οι συνδέσεις μέσω κινητών συσκευών ή οι
περιπτώσεις όπου η συνδρομή έχει μηνιαίο
32
όριο δεδομένων δεν ενδείκνυνται για χρήση
κατά τη λήψη (download).
Μεταφορά χαρτογραφικού υλικού από
USB στο αυτοκίνητο
Ο χρόνος που χρειάζεται για τη μεταφορά από
το USB memory stick στο αυτοκίνητο διαφέρει
ανάλογα με το μέγεθος του χαρτογραφικού
υλικού. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ οδηγείτε. Το σύστημα πλοήγησης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση
μιας περιοχής χαρτών, αλλά για την ενημέρωση ολόκληρης αγοράς χαρτών, π.χ. της ΕΕ,
το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ενημέρωση. Αν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί όταν θέσετε το
αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας, η ενημέρωση
θα συνεχιστεί όταν αρχίσετε ξανά να οδηγείτε.
Δεν είναι απαραίτητο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί ενώ οδηγείτε, αλλά ο διακόπτης
ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός. Συνιστάται η χρήση συντηρητή μπαταρίας, αν το αυτοκίνητο δεν οδηγείται στη διάρκεια της ενημέρωσης.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ενημέρωση
1. Ενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης
2. Συνδέστε το USB memory stick στη θύρα
USB του αυτοκινήτου. Αν υπάρχουν δύο
θύρες USB, η δεύτερη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.
3. Το σύστημα πλοήγησης ανιχνεύει αυτόματα ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση
και, στη διάρκεια της ενημέρωσης ολόκληρης της βάσης δεδομένων χαρτών, στην
οθόνη εμφανίζεται το ποσοστό που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
> Για την ενημέρωση μιας μεμονωμένης
περιοχής χάρτη, η ενημέρωση αρχίζει
αμέσως.
Για να αρχίσει η ενημέρωση ολόκληρης
της βάσης δεδομένων χαρτών, ο χρήστης πρέπει να πατήσει Επιβεβ - ή
Άκυρο για να ακυρωθεί η εγκατάσταση.
4. Πατήστε Επιβεβ - Αρχίσει η ενημέρωση
ολόκληρης της βάσης δεδομένων χαρτών
και στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για την πρόοδο της διαδικασίας.
5. Η κεντρική οθόνη δείχνει πότε η μεταφορά
έχει ολοκληρωθεί - τότε, αφαιρέστε τη
μνήμη USB.
6. Επανεκκινήστε το σύστημα Infotainment.
7. Βεβαιωθείτε ότι έχει μεταφερθεί το σωστό
χαρτογραφικό υλικό στο αυτοκίνητο επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα
"Σημειώστε την τρέχουσα έκδοση χάρτη".
Διακοπές
Σε περίπτωση διακοπής στη διάρκεια ενημέρωσης, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται
πάντοτε μήνυμα με επεξηγηματικό κείμενο.
Τι θα συμβεί αν...
Απάντηση
το σύστημα
Infotainment απενεργοποιείται στη
διάρκεια της ενημέρωσης;
Η διαδικασία διακόπτεται και θα συνεχιστεί
αυτόματα από το
σημείο που σταμάτησε
όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί ξανά, π.χ.
όταν ο κινητήρας τεθεί
σε λειτουργία.
το USB memory
stick αφαιρεθεί
πριν ολοκληρωθεί
η ενημέρωση;
Η διαδικασία διακόπτεται και θα συνεχιστεί
αυτόματα από το
σημείο που σταμάτησε
όταν επανασυνδέσετε
το USB memory stick
στο αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αρχίσει η εγκατάσταση, πρέπει να
πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:
•
Η επιλεγμένη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη του συστήματος.
Μπορείτε να κατεβάσετε (download)
μόνο τον χάρτη για την περιοχή της
Σκανδιναβίας αν στο σύστημα υπάρχει
ήδη χάρτης της Ευρώπης. Αν κατεβάσετε ολόκληρο νέο χάρτη, αντικαθιστά
τον προηγούμενο χάρτη.
•
Η έκδοση για την επιλεγμένη περιοχή
είναι μεταγενέστερη από την έκδοση
που υπάρχει στο αυτοκίνητο.
•
Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με
το λογισμικό του αυτοκινήτου. Αν η
ενημέρωση δεν είναι συμβατή, τότε θα
πρέπει να κατεβάσετε νέο λογισμικό.
•
Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με
τον τρέχοντα χάρτη. Αν η περιοχή δεν
είναι συμβατή, τότε ο χάρτης πρέπει να
αντικατασταθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες - επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή απευθυνθείτε στο
Επίσημο Δίκτυο της Volvo.
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενημέρωση χαρτών από αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (σ. 34)
•
Ενημερώσεις χαρτών (σ. 29)
33
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Ενημέρωση χαρτών από
αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο
διαδίκτυο
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο
στο διαδίκτυο.
Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο
διαδίκτυο, οι χάρτες του συστήματος πλοήγησης* μπορούν να ενημερωθούν23.
1. Πατήστε στο Κέντρο λήψ (download)
στην προβολή εφαρμογών.
> Η εφαρμογή ανοίγει και εμφανίζεται
ένας αριθμός Χάρτες που δείχνει
πόσες ενημερώσεις υπάρχουν για την
καθορισμένη περιοχή οικίας. Ο αριθμός
παραμένει ορατός μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα αναζήτηση για ενημερώσεις
ή μέχρι να εγκατασταθούν ενημερώσεις.
Αρχή λειτουργίας της απομακρυσμένης ενημέρωσης.
2. Πατήστε το κουμπί Χάρτες.
3. Πατήστε Εγκτστ και στη συνέχεια Επιβεβ.
> Αρχίζει η εγκατάσταση του επιλεγμένου
χάρτη/ενημέρωσης χαρτών.
Για περισσότερες πληροφορίες - επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars
(support.volvocars.com) ή απευθυνθείτε στο
Επίσημο Δίκτυο της Volvo.
23
34
Αυτόματη ενημέρωση του χαρτογραφικού
υλικού
Η αυτόματη ενημέρωση μπορεί να επιλεγεί
μόνο αν η λειτουργία Αυτόματη ενημέρωση
λογισμικού είναι ενεργοποιημένη από το
μενού Ρυθμίσεις Σύστημα Κέντρο λήψ
(download).
1. Η αυτόματη ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού μπορεί να επιλεγεί μόνο για την
περιοχή οικίας. Αν η περιοχή έδρας δεν
έχει ήδη επιλεγεί - πατήστε το κάτω
βέλος, για να επεκταθεί η περιοχή.
> Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες
χάρτη.
2. Πατήστε το κουμπί Ορισμ ως οικία.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο Αυτ ενημέρ:.
> Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο
στο διαδίκτυο και υπάρχει διαθέσιμη μια
ενημέρωση χάρτη, κατεβαίνει
(download) αυτόματα στο αυτοκίνητο.
Αν η λήψη (download) χάρτη, που βρίσκεται
σε εξέλιξη, ακυρωθεί
Αν η λήψη (download) χάρτη έχει αρχίσει αλλά
το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας πριν η
λήψη ολοκληρωθεί, η διαδικασία θα σταματήσει και θα συνεχιστεί αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί ξανά σε λειτουργία και επανασυνδεθεί στο διαδίκτυο.
Ισχύει μόνο για ορισμένες χώρες.
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Αν παραλείψατε ή αποεπιλέξατε μία ή περισσότερες ενημερώσεις, τα αρχεία ενημέρωσης
μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για να κατέβουν
(download) απευθείας στο αυτοκίνητο. Σε αυτή
την περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε τα αρχεία σε μια συσκευή USB για να
τα εγκαταστήσετε στο αυτοκίνητο.
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενημέρωση χαρτών μέσω υπολογιστή και
USB (σ. 31)
•
Ενημερώσεις χαρτών (σ. 29)
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το
σύστημα πλοήγησης*
Οι ακόλουθες είναι ορισμένες από τις
συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα
πλοήγησης Sensus Navigation.
Η θέση του αυτοκινήτου στο χάρτη
είναι λανθασμένη
Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζει τη θέση του
αυτοκινήτου με ακρίβεια περίπου 20 μέτρων
(65 πόδια).
Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος σφάλματος,
όταν οδηγείτε σε δρόμους που είναι παράλληλοι σε κάποιον άλλο δρόμο, σε ελικοειδείς
δρόμους, σε δρόμους με πολλά επίπεδα και
μετά από οδήγηση για μεγάλη απόσταση
χωρίς διακριτές στροφές.
Οι ψηλοί ορεινοί όγκοι, τα κτίρια, οι σήραγγες,
οι κοιλαδογέφυρες, οι υπέργειες/υπόγειες διαβάσεις πεζών κ.λπ. επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη λήψη του δορυφορικού σήματος, που
σημαίνει ότι η ακρίβεια υπολογισμού της
θέσης του αυτοκινήτου μπορεί να μειωθεί.
Το σύστημα δεν υπολογίζει πάντοτε τη
γρηγορότερη/συντομότερη διαδρομή
Κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής, συνυπολογίζονται διάφοροι παράγοντες για να
προσδιοριστεί η θεωρητικά καλύτερη λύση.
Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνεται
η απόσταση διαδρομής, το πλάτος του δρόμου, η κατηγορία του δρόμου, η κατάσταση
της κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας.
Ωστόσο, ένας πεπειραμένος οδηγός που γνωρίζει την περιοχή είναι πιθανό να επιλέξει μια
καλύτερη διαδρομή.
Το σύστημα μπορεί για παράδειγμα να
χρησιμοποιήσει δρόμους με διόδια ή
πορθμεία ενώ ο οδηγός να επιλέξει να
τα αποφύγει.
Για τεχνικούς λόγους, το σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιεί μόνο μεγαλύτερους δρόμους
κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής που
εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση.
Αν επιλέξετε να αποφεύγονται οι οδοί με διόδια και οι αυτοκινητόδρομοι, τότε αποφεύγονται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαδρομή
και χρησιμοποιούνται μόνο αν δεν υπάρχει
άλλη εύλογη εναλλακτική.
Η θέση του αυτοκινήτου στο χάρτη
είναι λανθασμένη μετά τη μεταφορά
Αν το αυτοκίνητο μεταφερθεί, για παράδειγμα
με πορθμείο ή τρένο, ή με τρόπο που εμποδίζει τη λήψη του δορυφορικού σήματος, μπορεί
να χρειαστούν έως 5 λεπτά μέχρι η θέση του
αυτοκινήτου να υπολογιστεί σωστά.
Το σύμβολο αυτοκινήτου στην οθόνη
συμπεριφέρεται ακανόνιστα μετά την
αντικατάσταση των ελαστικών.
Εκτός από τον δορυφορικό δέκτη, ο αισθητήρας ταχύτητας του αυτοκινήτου και ένας
}}
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
35
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
γυροσκοπικός αισθητήρας συμβάλλουν, ώστε
να υπολογιστεί η τρέχουσα θέση, ταχύτητα και
η κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου. Μετά
την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού ή την
αλλαγή μεταξύ θερινών και χειμερινών ελαστικών, το σύστημα χρειάζεται να "μάθει" τις διαστάσεις των νέων τροχών.
Συνεπώς, για τη βέλτιστη λειτουργία του
συστήματος, συνιστάται το αυτοκίνητο να οδηγηθεί για λίγο σε δρόμους με καλή δορυφορική λήψη (καλή ορατότητα).
Η εικόνα του χάρτη δεν αντιστοιχεί
στην τρέχουσα πραγματική κατάσταση
Παράγοντες όπως η διαρκής επέκταση και
ανακατασκευή του οδικού δικτύου, η συνεχής
εισαγωγή νέων κανονισμών οδικής κυκλοφορίας κ.λπ. σημαίνουν ότι η βάση δεδομένων
χαρτών δεν είναι πάντοτε, σε κάθε περίπτωση,
πλήρης.
Για το λόγο, το χαρτογραφικό υλικό αναπτύσσεται διαρκώς και ενημερώνεται - ελέγχετε
περιστασιακά για να δείτε αν υπάρχουν ενημερώσεις.
Απενεργοποιήστε το σύστημα και σβήστε τον
κινητήρα. Θέστε τον κινητήρα ξανά σε λειτουργία, αλλά παραμείνετε σταματημένοι για
λίγο πριν αρχίσετε να οδηγείτε.
Οι πληροφορίες χαρτών δεν είναι
ενημερωμένες
Δείτε την απάντηση στο κείμενο στην επόμενη
επικεφαλίδα.
Έχουν εγκατασταθεί οι τελευταίες
πληροφορίες χάρτη;
Το χαρτογραφικό υλικό ενημερώνεται και βελτιώνεται συνεχώς. Όσον αφορά στις ενημερώσεις χαρτών μέσω υπολογιστή και USB, μπορεί να εμφανιστεί η τρέχουσα έκδοση χαρτών
στο αυτοκίνητο. Ελέγξτε την έκδοση του
χάρτη στο αυτοκίνητο και συγκρίνετε τη διαθέσιμη έκδοση χάρτη στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Volvo Cars
support.volvocars.com.
Άδεια χρήσης για το σύστημα
πλοήγησης*
Η άδεια24 αποτελεί σύμβαση που παρέχει το
δικαίωμα χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΗ
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΙΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
HERE.
Σχετικές πληροφορίες
•
Ενημερώσεις χαρτών (σ. 29)
Το σύμβολο του αυτοκινήτου στην
οθόνη μεταπηδά εμπρός ή
στροβιλίζεται
Το σύστημα μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να εντοπίσει τη θέση και την
κίνηση του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσετε.
36
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ –
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERE
EUROPE B.V. (“HERE”) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΟΗΓΗΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ HERE,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HERE
(ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ “Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”). ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ [END USER LICENSE
AGREEMENT (“ΣΥΜΒΑΣΗ”)]. ΕΑΝ ΔΕΝ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
Η βάση δεδομένων και τα συγγραφικά και
πνευματικά δικαιώματα δημιουργού ή τα
συγγενή δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή
ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας HERE
και των αδειοδόχων της. Η κυριότητα των
24
EULA = End User License Agreement
πολυμέσων στα οποία περιέχεται η Βάση
Δεδομένων διατηρείται από την HERE ή/και
τον προμηθευτή σας μέχρις ότου καταβάλετε
στο ακέραιο οποιαδήποτε ποσά οφείλονται
στη HERE ή/και στον προμηθευτή σας
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή
παρόμοια(-ες) σύμβαση(-εις) στο πλαίσιο της
οποίας σας παρέχεται η Βάση Δεδομένων.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η HERE σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική
άδεια χρήσης της Βάσης Δεδομένων για
προσωπική σας χρήση ή, εάν ισχύει, για χρήση
στις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησής
σας. Η παρούσα άδεια δεν περιλαμβάνει το
δικαίωμα χορήγησης υπο-αδειών.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η Βάση Δεδομένων περιορίζεται για χρήση
στο συγκεκριμένο σύστημα για το οποίο
δημιουργήθηκε. Εκτός από τον βαθμό που κάτι
τέτοιο επιτρέπεται ρητά από αναγκαστικούς
νόμους (π.χ. εθνικοί νόμοι που βασίζονται στην
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Νομική Προστασία
Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(91/250) και την Οδηγία για τη Νομική
Προστασία Βάσεων Δεδομένων (96/9)), δεν
επιτρέπεται να αφαιρείτε ή να
επαναχρησιμοποιείτε ουσιώδη μέρη των
περιεχομένων της Βάσης Δεδομένων ή να
αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να
τροποποιείτε, να προσαρμόζετε, να
μεταφράζετε, να προβαίνετε σε ανακατασκευή
του αντικειμενικού κώδικα, να προβαίνετε σε
ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή να
προβαίνετε σε αντίστροφη μεταγλώττιση
οποιουδήποτε τμήματος της Βάσης
Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε
διαλειτουργικότητα πληροφοριών κατά τα
εννοούμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη
Νομική Προστασία Προγραμμάτων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ή σε εθνικούς
νόμους οι οποίοι βασίζονται σε αυτήν), θα
παρέχετε στη HERE εύλογη δυνατότητα να
σας προμηθεύσει τις εν λόγω πληροφορίες
υπό λογικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων
των εξόδων, που θα καθορίζονται από τη
HERE.
Η Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει
πληροφορίες που παρέχονται με άδεια στην
HERE από τρίτα μέρη και υπόκειται στις
κοινποιήσεις όρων και προύποθέσεων του
προμηθευτή που παρατίθενται στην παρακάτω
διεύθυνση URL:
here.com/supplierterms
}}
37
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
||
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζετε τη Βάση
Δεδομένων σε τρίτους, εκτός εάν
εγκατασταθεί στο σύστημα για το οποίο
δημιουργήθηκε ή όταν δεν διατηρείτε κανένα
αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων, και υπό την
προϋπόθεση ότι ο προς ον η μεταβίβαση
συμφωνεί με όλους τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και το
επιβεβαιώνει εγγράφως στη HERE. Τα σύνολα
πολλαπλών δίσκων μπορούν να
μεταβιβασθούν ή να πωληθούν μόνο ως
πλήρες σύνολο όπως προβλέπεται από τη
HERE και όχι ως τμήμα αυτού του συνόλου.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η HERE εγγυάται, στο πλαίσιο των
Προειδοποιήσεων που εκτίθενται κατωτέρω,
για μια χρονική περίοδο 12 μηνών από την
αγορά του αντιγράφου σας της Βάσης
Δεδομένων, ότι το εν λόγω αντίγραφο θα
λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τα
Κριτήρια Ακριβείας και Πληρότητας της HERE
που υφίστανται κατά την ημερομηνία που
αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων. Τα κριτήρια
αυτά είναι διαθέσιμα από τη HERE κατόπιν
σχετικού αιτήματός σας. Εάν η Βάση
Δεδομένων δεν λειτουργεί σύμφωνα με την
παρούσα περιορισμένη εγγύηση, η HERE θα
καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την
επισκευή ή αντικατάσταση του μη
συμμορφούμενου αντιγράφου της Βάσης
Δεδομένων. Εάν οι προσπάθειες αυτές δεν
38
οδηγήσουν σε απόδοση της Βάσης
Δεδομένων σύμφωνα με τις εγγυήσεις οι
οποίες εκτίθενται στην παρούσα, θα έχετε την
επιλογή είτε να λάβετε την εύλογη επιστροφή
του τιμήματος που κατεβάλατε για την
παρούσα βάση δεδομένων είτε να
υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση. Στα
ανωτέρω εξαντλείται η συνολική ευθύνη της
HERE και τα ανωτέρω αποτελούν το μοναδικό
μέσο αποκατάστασής σας έναντι της εταιρίας.
Εκτός από τα ρητώς προβλεπόμενα στην
παρούσα παράγραφο, η HERE δεν εγγυάται
ούτε προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σε
ό,τι αφορά τη χρήση των αποτελεσμάτων από
τη χρήση της βάσης δεδομένων αναφορικά με
την ορθότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία της ή άλλο
χαρακτηριστικό της. Η HERE δεν εγγυάται ότι
η Βάση Δεδομένων είναι ή θα είναι ελεύθερη
σφαλμάτων. Καμία προφορική ή γραπτή
πληροφορία ή συμβουλή η οποία παρέχεται
από τη HERE, τον προμηθευτή σας ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν θα συνιστά
εγγύηση ούτε θα αυξήσει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο το πεδίο της περιορισμένης εγγύησης η
οποία περιγράφεται ανωτέρω. Η περιορισμένη
εγγύηση που διατυπώνεται στην παρούσα
Σύμβαση δεν θίγει ή βλάπτει οποιαδήποτε
νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε
στα πλαίσια της νομικής εγγύησης έναντι
κρυφών ελαττωμάτων.
Εάν δεν αποκτήσατε τη Βάση Δεδομένων
απευθείας από τη HERE, ενδέχεται να έχετε
νόμιμα δικαιώματα κατά του προσώπου από το
οποίο αποκτήσατε τη Βάση Δεδομένων,
επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που
παρέχονται με την παρούσα από τη HERE
σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της χώρας σας.
Η ανωτέρω εγγύηση της HERE δεν θίγει τα εν
λόγω νόμιμα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να
διεκδικήσετε επιπροσθέτως των παρεχόμενων
στην παρούσα δικαιωμάτων εγγύησης.
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το τίμημα της Βάσης Δεδομένων δεν
περιλαμβάνει ως αντάλλαγμα την ανάληψη
κινδύνου για αποθετικές, έμμεσες ή
απεριόριστες άμεσες ζημίες οι οποίες
ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη
χρήση της Βάσης Δεδομένων από εσάς. Κατά
συνέπεια, η HERE δεν θα είναι σε καμία
περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε
αποθετικές ή έμμεσες ζημίες,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά των απωλειών εσόδων,
δεδομένων, ή χρήσης, που υφίστασθε εσείς ή
οποιοσδήποτε τρίτος ως αποτέλεσμα της εκ
μέρους σας χρήσης της Βάσης Δεδομένων,
είτε στα πλαίσια συμβατικής πράξης ή
αδικοπραξίας είτε βάσει εγγύησης, ακόμη και
εάν η HERE έχει ενημερωθεί για την
πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε κάθε
περίπτωση, η ευθύνη της HERE για άμεσες
ζημίες περιορίζεται στο ύψος του τιμήματος
του αντιγράφου σας της Βάσης Δεδομένων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Βάση Δεδομένων ενδέχεται να περιέχει
ανακριβείς ή μη πλήρεις πληροφορίες λόγω
της παρόδου του χρόνου, των
μεταβαλλόμενων συνθηκών, των πηγών που
χρησιμοποιούνται καθώς και λόγω της φύσης
της συλλογής εκτενών γεωγραφικών
δεδομένων, καθώς οτιδήποτε από τα ανωτέρω
ενδέχεται να καταλήξει σε εσφαλμένα
αποτελέσματα. Η Βάση Δεδομένων δεν
περιέχει ούτε αντικατοπτρίζει πληροφορίες
που αφορούν – μεταξύ άλλων – τον χρόνο
ταξιδίου και ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνει
την ασφάλεια της γειτονιάς, την επιβολή του
νόμου, βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, κατασκευαστικά έργα, κλείσιμο
δρόμων ή λωρίδων, την κλίση ή τη διαβάθμιση
οδών, το ύψος, το βάρος ή άλλα όρια που
αφορούν στις γέφυρες, τις οδικές συνθήκες,
ειδικές εκδηλώσεις αναλόγως με την μάρκα
του συστήματος πλοήγησης το οποίο
κατέχετε.
Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ Ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ
ΘΙΓΟΥΝ ΟΥΤΕ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Δίκαιο
της περιοχής/ χώρας στην οποία κατοικείτε
κατά την ημερομηνία στην οποία αγοράσατε
τη Βάση Δεδομένων. Εάν κατά τη στιγμή της
αγοράς κατοικείτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή Ελβετίας, θα ισχύει το δίκαιο της χώρας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας
όπου αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων. Σε κάθε
άλλη περίπτωση ή στην περίπτωση κατά την
οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η περιοχή
στην οποία αγοράσατε τη Βάση Δεδομένων
και η ισχύουσα δικαιοδοσία, θα ισχύει το
Ολλανδικό δίκαιο. Τα αρμόδια δικαστήρια του
τόπου της κατοικίας σας κατά τη στιγμή
αγοράς της Βάσης Δεδομένων θα έχουν
δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά
ενδεχομένως προκύψει από ή σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση, χωρίς να θίγεται το
δικαίωμα της HERE να εγείρει αξιώσεις στον
εκάστοτε τρέχοντα τόπο κατοικίας σας.
Σχετικές πληροφορίες
•
•
Ενημερώσεις χαρτών (σ. 29)
Πνευματικά δικαιώματα για το σύστημα
πλοήγησης* (σ. 40)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
39
ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Πνευματικά δικαιώματα για το
σύστημα πλοήγησης*
Για πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα (© Copyright) – βλ. ενότητα "Άδεια
χρήσης για το σύστημα πλοήγησης".
Σχετικές πληροφορίες
•
•
40
Ενημερώσεις χαρτών (σ. 29)
Άδεια χρήσης για το σύστημα πλοήγησης*
(σ. 36)
* Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α
Κ
Ρ
Άδεια χρήσης
36
Καθορισμός προορισμού
Αποστολή στο αυτοκίνητο
19
Κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διαδρομή
∆
Δρομολόγιο
εμφάνιση
επεξεργασία και διαγραφή
19
20
20
14, 15, 16, 17, 19
23
Μ
Μεταφορά του αυτοκινήτου
35
Ρυθμίσεις
διαδρομή και καθοδήγηση
Επιλογές χάρτη
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
Σ
Σημεία ενδιαφέροντος
Σημεία καθοδήγησης στο δρομολόγιο
Παράκαμψη
Εναλλακτική διαδρομή
Eco, Γρήγορη, Γραφική
21
Ενεργοποίηση συστήματος
6
Επιλογές καθοδήγησης
16, 21
22
Π
Ε
Ενημέρωση χαρτογραφικού υλικού
26
28
27
29
29,
31, 34
26, 28
Επιλογές χάρτη
27
Ερωτήσεις και απαντήσεις
35
24
Φ
περιήγηση στον χάρτη
στην κεντρική οθόνη
Στην οθόνη του οδηγού
στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)
9
11
Φωνητική αναγνώριση
12
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας
μετάδοση
29
22
P
POI
13
16, 21
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε
πραγματικό χρόνο (RTTI)
25, 26
Πνευματικά δικαιώματα
Προβολή χάρτη
36, 40
27
41
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
42
TP 28357 (Greek), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement