Volvo | S80 | Εγχειριδιο κατοχου | Volvo S80 2007 Εγχειριδιο κατοχου

Volvo S80 2007 Εγχειριδιο κατοχου
ΑΓΑΠΗΤΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO
Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το
αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο αυτό
σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση, τόσο τη
δική σας όσο και των συνεπιβατών σας. Τα αυτοκίνητα της
Volvo είναι από τα ασφαλέστερα παγκοσμίως. Το Volvo που
αγοράσατε έχει επίσης σχεδιαστεί έτσι, ώστε να πληροί όλες
τις ισχύουσες προϋποθέσεις που αφορούν στην ασφάλεια και
το περιβάλλον.
Εάν θέλετε να απολαύσετε στο έπακρο το αυτοκίνητό σας, σας
συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό, τις οδηγίες και
τις πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση που περιέχονται στο
παρόν εγχειρίδιο κατόχου.
Περιεχόμενα
00 Εισαγωγή
01 Ασφάλεια
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Σημαντικές πληροφορίες............................. 6
Περιβάλλον .................................................. 8
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών................... 12
Κατάσταση ασφαλείας .............................. 25
Προστασία για το παιδί.............................. 26
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί ...................
Εκκίνηση χωρίς κλειδί ...............................
Κλειδαριές .................................................
Συναγερμός*..............................................
00 01 02
2
34
40
42
45
Περιεχόμενα
03 Το προσωπικό σας
περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου ....................50
Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης ......................59
Καθίσματα ..................................................60
Τιμόνι ..........................................................63
Φωτισμός ....................................................64
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης ..73
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και
εξωτερικοί καθρέπτες ................................75
Ηλεκτρική ηλιοροφή* .................................79
Εκκίνηση κινητήρα .....................................81
Κιβώτια ταχυτήτων .....................................84
Φρένο .........................................................87
Χειρόφρενο ................................................89
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Μενού και μηνύματα .................................. 94
Σύστημα κλιματισμού................................. 99
Ηχοσύστημα............................................. 109
Υπολογιστής ταξιδίου .............................. 118
Πυξίδα*..................................................... 119
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας και
πρόσφυσης............................................... 120
Προσαρμογή των οδηγικών
χαρακτηριστικών...................................... 121
Cruise control*.......................................... 122
Adaptive cruise control* ........................... 123
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
υποβοήθηση πέδησης*............................. 127
Υποβοήθηση στάθμευσης* ...................... 130
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών,
BLIS*......................................................... 132
Άνεση στο χώρο επιβατών....................... 135
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth* .................. 140
Ενσωματωμένο τηλέφωνο* ...................... 145
Συστάσεις κατά την οδήγηση ..................
Ανεφοδιασμός καυσίμου..........................
Καύσιμο....................................................
Φόρτωση ..................................................
Οδήγηση με τρέιλερ ................................
Ρυμούλκηση .............................................
03 04 05
152
155
156
158
162
168
3
Περιεχόμενα
06 Συντήρηση και
προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα .......................................
Λυχνίες ....................................................
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό
ψεκαστήρων.............................................
Μπαταρία .................................................
Ασφάλειες................................................
Ζάντες και ελαστικά ................................
Φροντίδα του αυτοκινήτου ......................
Τύπος .......................................................
Προδιαγραφές .........................................
07 Αλφαβητικό ευρετήριο
172
177
06 07
4
184
186
189
194
210
214
215
5
Εισαγωγή
Σημαντικές πληροφορίες
Ανάγνωση του Εγχειριδίου Κατόχου
Εισαγωγή
Ένας καλός τρόπος να εξοικειωθείτε με το
νέο σας αυτοκίνητο είναι να διαβάσετε το
εγχειρίδιο κατόχου, ιδίως πριν από το πρώτο
σας ταξίδι. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε
να εξοικειωθείτε με τις νέες λειτουργίες, να
δείτε πώς μπορείτε να χειριστείτε με τον
καλύτερο τρόπο το αυτοκίνητο σε
διαφορετικές καταστάσεις και να
εκμεταλλευτείτε τα χαρακτηριστικά του στο
βέλτιστο βαθμό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στις οδηγίες ασφαλείας που παρατίθενται
στο εγχειρίδιο.
Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο
εγχειρίδιο κατόχου δεν υπάρχει σε όλα τα
μοντέλα. Εκτός από το βασικό εξοπλισμό, σε
αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται επίσης ο
προαιρετικός εξοπλισμός (εργοστασιακά
τοποθετημένος εξοπλισμός) και ορισμένα
αξεσουάρ (πρόσθετος εξοπλισμός).
Τα αυτοκίνητα Volvo προσαρμόζονται στις
διαφορετικές ανάγκες των εκάστοτε αγορών,
και πληρούν τις προδιαγραφές και τους
κανονισμούς που προβλέπει η νομοθεσία
κάθε χώρας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα στοιχεία
σχεδιασμού και οι εικόνες σε αυτό το
εγχειρίδιο κατόχου δεν έχουν δεσμευτικό
6
χαρακτήρα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς πρότερη
ειδοποίηση.
© Volvo Car Corporation
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα κείμενα με την επισήμανση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ εφιστούν την προσοχή σας
σε κίνδυνο υλικής ζημιάς.
Προαιρετικός εξοπλισμός
Ορισμένα συστήματα και κάποια είδη
εξοπλισμού μπορούν να αγοραστούν ως
προαιρετικός εξοπλισμός κατά την
παραγγελία ενός καινούργιου αυτοκινήτου.
Τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να
ισχύουν για όλα τα αυτοκίνητα ή μόνο για
συγκεκριμένα μοντέλα ή/και αγορές. Όλα τα
είδη προαιρετικού εξοπλισμού που
παρατίθενται στο Εγχειρίδιο Κατόχου
συνοδεύονται από έναν αστερίσκο *.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα κείμενα με την επισήμανση ΣΗΜΕΙΩΣΗ
παρέχουν συμβουλές που διευκολύνουν τη
χρήση των διάφορων συστημάτων και
λειτουργιών.
Υποσημείωση
Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στο διανομέα Volvo της
περιοχής σας.
Πρόκειται για πληροφορίες στο εγχειρίδιο
κατόχου με τη μορφή υποσημειώσεων στο
κάτω μέρος της σελίδας ή ακριβώς δίπλα σε
έναν πίνακα. Αυτές οι πληροφορίες είναι
συμπληρωματικές του κειμένου στο οποίο
παραπέμπουν με έναν αριθμό.
Ειδικό κείμενο
Κείμενο μηνυμάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα κείμενα με την επισήμανση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εφιστούν την προσοχή
σας σε κίνδυνο τραυματισμού.
Το αυτοκίνητο διαθέτει οθόνες στις οποίες
εμφανίζονται μηνύματα κειμένου. Αυτά τα
μηνύματα κειμένου επισημαίνονται στο
εγχειρίδιο κατόχου με τη μορφή κειμένου
γκρι χρώματος ελαφρώς μεγαλύτερης
γραμματοσειράς. Παράδειγμα DIM text.
Εισαγωγή
Σημαντικές πληροφορίες
Λίστες διαδικασιών
Καταγραφή δεδομένων
Αξεσουάρ και πρόσθετος εξοπλισμός
Οι διαδικασίες κατά τις οποίες ο οδηγός
πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες
είναι αριθμημένες στο εγχειρίδιο κατόχου.
Το Volvo σας διαθέτει έναν ή περισσότερους
υπολογιστές που καταγράφουν λεπτομερείς
πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για χρήση στην έρευνα για τη βελτίωση
της ασφάλειας και στη διάγνωση βλαβών σε
ορισμένα συστήματα του αυτοκινήτου. Τα
δεδομένα αυτά ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία για τη χρήση των ζωνών ασφαλείας από
τον οδηγό και τους επιβάτες, τις λειτουργίες
διάφορων συστημάτων και ηλεκτρονικών μονάδων του αυτοκινήτου, καθώς και την κατάσταση του κινητήρα, της πεταλούδας γκαζιού,
του συστήματος διεύθυνσης, των φρένων και
άλλων συστημάτων. Οι πληροφορίες αυτές
μπορεί επίσης να περιέχουν στοιχεία για τον
τρόπο οδήγησης του αυτοκινήτου. Αυτές οι
πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες λεπτομέρειες
για την ταχύτητα του οχήματος, τη χρήση
των φρένων, του πεντάλ γκαζιού και τη θέση
του τιμονιού. Τα τελευταία αυτά στοιχεία αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα
κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου, καθώς
και σε περίπτωση σύγκρουσης ή ενδεχόμενης
σύγκρουσης. Η Volvo Car Corporation δεν διαθέτει σε τρίτους τις αποθηκευμένες πληροφορίες χωρίς συγκατάθεση. Ωστόσο, η Volvo Car
Corporation ενδέχεται να υποχρεωθεί να διαθέσει τις πληροφορίες αυτές εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Η Volvo Car Corporation και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της έχουν το δικαίωμα ανάγνωσης και χρήσης των πληροφοριών αυτών.
Η εσφαλμένη σύνδεση και τοποθέτηση
αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν
στο σύστημα του υπολογιστή του
αυτοκινήτου έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο
λογισμικό. Απευθύνεστε πάντοτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πριν
τοποθετήσετε αξεσουάρ που συνδέονται στο
ηλεκτρικό σύστημα ή το επηρεάζουν.
Όπου υπάρχει μια σειρά εικόνων με
οδηγίες βήμα-προς-βήμα, η αρίθμηση
κάθε βήματος αντιστοιχεί στην αρίθμηση
της σχετικής εικόνας.
Υπάρχουν αριθμημένα και μη αριθμημένα
βέλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για να
υποδείξουν μια κίνηση ή να επισημάνουν
ένα εξάρτημα.
Εάν δεν υπάρχει σειρά εικόνων με οδηγίες
βήμα-προς-βήμα, τότε κάθε βήμα είναι
απλώς αριθμημένο με τη σειρά.
Λίστες θέσεων
Οι κόκκινοι κύκλοι, μέσα στους οποίους
υπάρχει ένας αριθμός, χρησιμοποιούνται
σε εικόνες συνοπτικής παρουσίασης στις
οποίες απεικονίζονται διαφορετικά
εξαρτήματα. Ο αριθμός υπάρχει στη
λίστα θέσεων ως παραπομπή στην εικόνα
που απεικονίζει το σχετικό εξάρτημα.
Λίστες βημάτων
Οι λίστες βημάτων παρατίθενται με τη μορφή
αριθμημένης σειράς ενεργειών στο εγχειρίδιο
κατόχου.
Παράδειγμα:
• Ψυκτικό
• Λάδι κινητήρα
7
Εισαγωγή
Περιβάλλον
Η φιλοσοφία της Volvo Car για το
περιβάλλον
H προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια
και η ποιότητα είναι τρεις από τις
σημαντικότερες συνιστώσες που διέπουν
όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
Volvo Car Corporation. Πιστεύουμε ότι οι
πελάτες μας συμμερίζονται το ενδιαφέρον
μας για το περιβάλλον.
Τα αυτοκίνητα της Volvo κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς
προδιαγραφές προστασίας του
περιβάλλοντος σε ένα από τα πιο
πρωτοποριακά εργοστάσια στον κόσμο, όπου
χρησιμοποιούνται οικολογικές μέθοδοι
παραγωγής και εξοικονόμησης πόρων. Η
Volvo Car Corporation διαθέτει πιστοποίηση
κατά το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο
ISO 14001. Το πρότυπο αυτό υποστηρίζει το
έργο στο πλαίσιο της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Όλα τα μοντέλα της Volvo συνοδεύονται από
πιστοποίηση περιβαλλοντικής προστασίας
EPI (Environmental Product Information). Έτσι
μπορεί να διαπιστώσει κανείς τις επιπτώσεις
που έχει η διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου
στο περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.volvocars.com/EPI
8
Κατανάλωση καυσίμων
Τα αυτοκίνητα της Volvo είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστικά όσον αφορά στην κατανάλωση
καυσίμου σε σύγκριση με αντίστοιχα
αυτοκίνητα της κατηγορίας τους. Όσο
χαμηλότερη είναι η κατανάλωση καυσίμου,
τόσο λιγότερες είναι οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα που συντελούν στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου.
Χάρη στο προηγμένο σύστημα ποιότητας
αέρα, IAQS* (Interior Air Quality System), ο
αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών
είναι καθαρότερος από τον εξωτερικό αέρα.
Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόσει την κατανάλωση καυσίμου. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα, Μείωση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων παρακάτω.
Το σύστημα αποτελείται από έναν
ηλεκτρονικό αισθητήρα και ένα φίλτρο
άνθρακα. Ο εισερχόμενος αέρας
παρακολουθείται διαρκώς και εάν τα επίπεδα
συγκεκριμένων επιβλαβών αερίων, όπως το
μονοξείδιο του άνθρακα, αυξηθούν, η
είσοδος αέρα κλείνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να
συμβεί σε περίπτωση κυκλοφοριακής
συμφόρησης, για παράδειγμα σε ουρές και
σήραγγες.
Αποτελεσματικός έλεγχος εκπομπών
καυσαερίων
Το φίλτρο άνθρακα εμποδίζει την είσοδο
οξειδίων του αζώτου, επιφανειακού όζοντος
και υδρογονανθράκων.
Τα αυτοκίνητα της Volvo κατασκευάζονται με
γνώμονα τη φιλοσοφία "Καθαρό μέσα - έξω"-,
γεγονός που σημαίνει καθαρό χώρο επιβατών
αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικό έλεγχο
εκπομπών καυσαερίων. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι εκπομπές καυσαερίων είναι
κατά πολύ χαμηλότερες από τα ισχύοντα
στάνταρ.
Καθαρός αέρας στο χώρο των επιβατών
Το φίλτρο χώρου επιβατών δεν επιτρέπει στη
σκόνη και τη γύρη να εισχωρήσει στο χώρο
επιβατών μέσω της εισόδου αέρα.
Υφάσματα που πληρούν τα οικολογικά
πρότυπα
Το εσωτερικό των οχημάτων Volvo έχει
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι ευχάριστο και
άνετο, ακόμη και για άτομα που υποφέρουν
από αλλεργίες και άσθμα. Ιδιαίτερη προσοχή
έχει δοθεί στην επιλογή υλικών φιλικών προς
το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά
πληρούν επίσης τις προδιαγραφές του
προτύπου Öko-Tex 1001, γεγονός που
1
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oekotex.com
Εισαγωγή
Περιβάλλον
αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για υγιεινότερο
περιβάλλον στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Η πιστοποίηση Öko-Tex καλύπτει τις ζώνες
ασφαλείας, τις μοκέτες δαπέδου, τις κλωστές
και τις υφασμάτινες επενδύσεις. Οι
δερμάτινες ταπετσαρίες έχουν υποστεί
κατεργασία χωρίς χρώμιο με φυσικά φυτικά
εκχυλίσματα, και πληρούν τις προδιαγραφές
του προτύπου.
Τα συνεργεία της Volvo και το
περιβάλλον
Η τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου
εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια
λειτουργικής ζωής του αυτοκινήτου και
χαμηλή κατανάλωση καυσίμου,
συμβάλλοντας έτσι σε ένα καθαρότερο
περιβάλλον. Όταν τα συνεργεία της Volvo
αναλαμβάνουν τις επισκευές και τη
συντήρηση του αυτοκινήτου, η προστασία
του περιβάλλοντος γίνεται και δικό τους
θέμα. Έχουμε σαφείς απαιτήσεις από τα
συνεργεία όσον αφορά στον τρόπο με τον
οποίο έχουν σχεδιαστεί, ώστε να
αποτρέπονται οι διαρροές επικίνδυνων
ουσιών στο περιβάλλον. Το προσωπικό στα
συνεργεία της Volvo διαθέτει τις απαραίτητες
γνώσεις και τα εργαλεία ώστε να μπορεί να
εγγυηθεί τη σωστή φροντίδα απέναντι στο
περιβάλλον.
Προστασία του περιβάλλοντος
Μπορείτε να συμβάλλετε κι εσείς στην
προστασία του περιβάλλοντος, για
παράδειγμα, οδηγώντας οικονομικά,
αγοράζοντας φιλικά προς το περιβάλλον
προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτου και
ακολουθώντας τις οδηγίες για το σέρβις και
τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας που
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο κατόχου.
Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για
να συμβάλλετε κι εσείς στην προστασία του
περιβάλλοντος:
• Μειώστε την κατανάλωση καυσίμου
επιλέγοντας πίεση ελαστικών ECO, βλ.
σελ. 207.
• Το φορτίο στην οροφή και η βάση για
πέδιλα του σκι αυξάνουν την
αεροδυναμική αντίστασης, με αποτέλεσμα
η κατανάλωση καυσίμου να αυξάνεται.
Αφαιρέστε τα αμέσως, αφού τα
χρησιμοποιήσετε.
• Αφαιρέστε από το αυτοκίνητο πράγματα
που δεν χρειάζεστε. Όσο μεγαλύτερο είναι
το φορτίο, τόσο υψηλότερη είναι η
κατανάλωση καυσίμου.
• Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει σύστημα
προθέρμανσης κινητήρα, χρησιμοποιήστε
το για λίγες ώρες πριν ξεκινήσετε με κρύο
κινητήρα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η
κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές
καυσαερίων.
• Οδηγείτε ήπια και αποφεύγετε τα απότομα
φρεναρίσματα.
• Οδηγείτε με τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση
μετάδοσης. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί
σε χαμηλές στροφές, η κατανάλωση
καυσίμου είναι μικρότερη.
• Χρησιμοποιείτε την πέδηση από τον
κινητήρα για να μειώσετε ταχύτητα.
• Αποφεύγετε την παρατεταμένη λειτουργία
στο ρελαντί. Τηρείτε τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας. Σβήνετε τον κινητήρα όταν
είστε σταματημένοι λόγω κυκλοφοριακής
συμφόρησης.
• Πρέπει πάντοτε να πετάτε τα επιβλαβή
απορρίμματα, όπως μπαταρίες και λάδια,
σύμφωνα με τον τρόπο που ενδείκνυται για
την προστασία του περιβάλλοντος. Για
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
Volvo.
• Πραγματοποιείτε τακτικά σέρβις στο
αυτοκίνητό σας.
• Η υψηλή ταχύτητα αυξάνει σημαντικά την
κατανάλωση λόγω της αυξημένης αεροδυναμικής αντίστασης. Ο διπλασιασμός της
ταχύτητας αυξάνει την αεροδυναμική
αντίσταση τέσσερις φορές.
Ακολουθώντας τις συμβουλές αυτές, η
κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί
χωρίς να επηρεαστεί ούτε η διάρκεια του
ταξιδιού ούτε η απόλαυση της οδήγησης.
Έτσι, διατηρείτε το αυτοκίνητό σας σε καλή
κατάσταση και εξοικονομείτε χρήματα, αλλά
και φυσικούς πόρους.
9
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών ................................................................. 12
Κατάσταση ασφαλείας ............................................................................ 25
Προστασία για το παιδί............................................................................ 26
10
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
01
01 Ασφάλεια
01
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Φοράτε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας
Στο πίσω κάθισμα, οι μεταλλικές γλώσσες
εφαρμόζουν μόνο στις αντίστοιχες πόρπες1.
Απασφάλιση της ζώνης ασφαλείας
Πατήστε το κόκκινο κουμπί της πόρπης και
αφήστε τη ζώνη ασφαλείας να τυλιχθεί μέσα
στη θήκη. Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν τυλιχθεί
πλήρως, τροφοδοτήστε την στη θήκη της με
το χέρι, ώστε να μην κρέμεται.
8803512j
Η ζώνη ασφαλείας θα μπλοκάρει και δεν θα
μπορείτε να την τραβήξετε:
Σε περίπτωση απότομης πέδησης, οι επιβάτες
μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν δεν
φορούν ζώνη ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι
όλοι οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας.
Για να παρέχει η ζώνη ασφαλείας τη μέγιστη
δυνατή προστασία, είναι σημαντικό να
εφαρμόζει σωστά και σφικτά στο σώμα. Μη
ρυθμίζετε την ανάκλιση της πλάτης του
καθίσματος πολύ προς τα πίσω. Η ζώνη
ασφαλείας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
παρέχει προστασία όταν το κάθισμα
βρίσκεται στην κανονική, όρθια θέση.
Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας
Τραβήξτε αργά τη ζώνη ασφαλείας και
ασφαλίστε την, πιέζοντας τη μεταλλική
γλώσσα μέσα στην πόρπη της ζώνης. Όταν
η ζώνη ασφαλείας ασφαλίσει, θα ακουστεί
ένα ηχηρό "κλικ".
12
• εάν την τραβήξετε πολύ απότομα
• σε απότομο φρενάρισμα ή απότομη
επιτάχυνση
• σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάρει
μεγάλη κλίση.
Έχετε υπόψη τα εξής:
• μη χρησιμοποιείτε κλιπ ή οποιοδήποτε
άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να
εμποδίσει τη σωστή εφαρμογή της ζώνης
ασφαλείας
• βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας δεν
έχει συστραφεί και ότι δεν έχει πιαστεί
πουθενά
• το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέπει να
βρίσκεται χαμηλά (όχι πάνω από την
κοιλιά)
• τεντώστε το οριζόντιο τμήμα της ζώνης
κατά μήκος της λεκάνης τραβώντας το
διαγώνιο τμήμα της ζώνης, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
1 Συγκεκριμένες
αγορές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι
λειτουργούν συμπληρωματικά. Εάν η ζώνη
ασφαλείας δεν χρησιμοποιείται σωστά ή
δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ενδέχεται να
μειωθεί ο βαθμός προστασίας του
αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τις
ζώνες ασφαλείας εσείς οι ίδιοι.
Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Εάν κάποια ζώνη ασφαλείας έχει υποστεί
ισχυρή καταπόνηση, όπως για παράδειγμα
σε περίπτωση σύγκρουσης, η ζώνη
ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί
ολόκληρη. Ορισμένα από τα
χαρακτηριστικά της ζώνης ασφαλείας
ενδέχεται να έχουν καταργηθεί, ακόμη κι
αν η ζώνη φαίνεται σε καλή κατάσταση.
Επιπλέον, πρέπει να αντικαταστήσετε τη
ζώνη ασφαλείας εάν έχει φθαρεί ή υποστεί
ζημιά. Η καινούργια ζώνη ασφαλείας
πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να
έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση στην ίδια
θέση με τη ζώνη ασφαλείας που πρόκειται
να αντικατασταθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κάθε ζώνη ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για
χρήση από ένα άτομο μόνο.
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Ζώνες ασφαλείας και εγκυμοσύνη
3905547s
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας1
8704370s
(δηλ. να μπορούν να χειρίζονται άνετα τα
πεντάλ και το τιμόνι). Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να μετακινήσουν το κάθισμα όσο το
δυνατόν πιο πίσω ώστε να δημιουργηθεί
αρκετός χώρος ανάμεσα στο τιμόνι και την
κοιλιά.
01
Οι έγκυες πρέπει να χρησιμοποιούν πάντοτε
ζώνη ασφαλείας, αλλά με σωστό τρόπο. Το
διαγώνιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας πρέπει
να περνά πάνω από τον ώμο, να διέρχεται
ανάμεσα από το στήθος και να κατεβαίνει στο
πλάι της κοιλιάς. Το οριζόντιο τμήμα της
ζώνης ασφαλείας πρέπει να είναι επίπεδο
πάνω από τους μηρούς και να περνά όσο το
δυνατόν χαμηλότερα από την κοιλιά. – Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανεβαίνει
προς την κοιλιά. Η ζώνη ασφαλείας δεν
πρέπει να είναι χαλαρή, αλλά να εφαρμόζει
καλά στο σώμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η
ζώνη ασφαλείας δεν έχει συστραφεί.
Ένα ηχητικό σήμα και μια ενδεικτική λυχνία
υπενθυμίζουν στους επιβάτες που δεν έχουν
προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας να τη
χρησιμοποιήσουν. Η ηχητική υπενθύμιση
ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την ταχύτητα
του αυτοκινήτου. Οι ενδεικτικές λυχνίες
υπενθύμισης βρίσκονται στην κονσόλα
οροφής και στον πίνακα οργάνων. Σε χαμηλή
ταχύτητα, η ηχητική υπενθύμιση ηχεί για τα
πρώτα 6 δευτερόλεπτα.
Όσο προχωρά η εγκυμοσύνη, οι έγκυες
οδηγοί πρέπει να ρυθμίζουν το κάθισμα και το
τιμόνι έτσι, ώστε να μπορούν να ελέγχουν
εύκολα το αυτοκίνητο κατά την οδήγηση
Η υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας δεν καλύπτει
τα παιδικά καθίσματα.
1 Συγκεκριμένες
αγορές
13
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Πίσω κάθισμα
Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας
Η υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας στο πίσω
κάθισμα έχει δύο επιμέρους λειτουργίες:
Όλες οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν
προεντατήρες. Πρόκειται για ένα μηχανισμό
ο οποίος τεντώνει τη ζώνη ασφαλείας γύρω
από το σώμα σε περίπτωση αρκετά ισχυρής
σύγκρουσης. Με αυτό τον τρόπο, η ζώνη
ασφαλείας παρέχει μεγαλύτερη προστασία
στους επιβάτες.
• Δείχνει ποιες ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούνται στο πίσω κάθισμα. Η ένδειξη
αυτή εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών. Το μήνυμα σβήνει αυτόματα μετά
από 30 δευτερόλεπτα περίπου ή μπορείτε
να το επιβεβαιώσετε πατώντας το κουμπί
READ.
• Ενεργοποιεί μια προειδοποίηση εάν κάποια
από τις πίσω ζώνες ασφαλείας απασφαλιστεί κατά τη διαδρομή. Αυτή η προειδοποίηση εμφανίζεται με τη μορφή μηνύματος
στην οθόνη πληροφοριών μαζί με το
ηχητικό/οπτικό σήμα. Η προειδοποίηση
σβήνει όταν η ζώνη ασφαλείας ασφαλιστεί
ξανά ή μπορείτε να την επιβεβαιώσετε
πατώντας το κουμπί READ.
Το μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών, που
αναφέρει ποιες ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούνται, εμφανίζεται πάντοτε στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί READ για να δείτε τα
αποθηκευμένα μηνύματα.
Συγκεκριμένες αγορές
Ένα ηχητικό σήμα και μια ενδεικτική λυχνία
υπενθυμίζουν στον οδηγό, εάν δεν έχει
προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, να τη
χρησιμοποιήσει. Σε χαμηλή ταχύτητα, η
ηχητική υπενθύμιση ηχεί για τα πρώτα
6 δευτερόλεπτα.
14
Προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα
οργάνων
0
1
o
3801180s
01
Το σύστημα αερόσακων παρακολουθείται
διαρκώς από την ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου του συστήματος. Η προειδοποιητική
λυχνία στον πίνακα οργάνων ανάβει όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II ή
III. Η λυχνία σβήνει μετά από 6 δευτερόλεπτα
περίπου, εάν το σύστημα αερόσακων
λειτουργεί κανονικά.
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αερόσακος οδηγού
01
Αερόσακος συνοδηγού
8803516j
Εκτός από την προειδοποιητική λυχνία, στην
οθόνη πληροφοριών ενδέχεται να εμφανιστεί
ένα μήνυμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε
περίπτωση βλάβης της προειδοποιητικής
λυχνίας, ανάβει το προειδοποιητικό τρίγωνο
και στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται το
μήνυμα SRS Airbag Service required
(Απαιτείται σέρβις του συστήματος
αερόσακων SRS) ή SRS Airbag Service
urgent (Απαιτείται άμεσα σέρβις του
συστήματος αερόσακων SRS). Απευθυνθείτε
σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo
αμέσως.
8803515j
Εάν η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος αερόσακων παραμένει
αναμμένη ή ανάψει κατά την οδήγηση,
σημαίνει ότι το σύστημα αερόσακων δεν
λειτουργεί σωστά. Η λυχνία ανάβει ως
ένδειξη βλάβης στην πόρπη της ζώνης
ασφαλείας, στο σύστημα SIPS ή IC ή άλλης
βλάβης στο σύστημα SRS. Απευθυνθείτε
αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Εκτός από τη ζώνη ασφαλείας, το αυτοκίνητο
διαθέτει έναν αερόσακο SRS (Συμπληρωματικό Σύστημα Ασφαλείας) στο τιμόνι για
πρόσθετη προστασία. Ο αερόσακος αυτός
βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του τιμονιού.
Σε αυτό το σημείο του τιμονιού υπάρχει η
ένδειξη SRS AIRBAG.
Εκτός από τη ζώνη ασφαλείας, το αυτοκίνητο
διαθέτει έναν αερόσακο SRS (Συμπληρωματικό Σύστημα Ασφαλείας) ο οποίος ενισχύει
την προστασία που παρέχει η ζώνη ασφαλείας.
Ο αερόσακος συνοδηγού βρίσκεται μέσα σε
ένα πλαίσιο επάνω από το ντουλαπάκι του
συνοδηγού. Σε αυτό το σημείο του ταμπλό
υπάρχει η ένδειξη SRS AIRBAG.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι
λειτουργούν συμπληρωματικά. Εάν η ζώνη
ασφαλείας δεν χρησιμοποιείται σωστά ή
δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ενδέχεται να
μειωθεί ο βαθμός προστασίας του
αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο
τραυματισμού από φούσκωμα του
αερόσακου, οι επιβάτες πρέπει να κάθονται
σε όρθια θέση, με τα πόδια στο δάπεδο και
ακουμπισμένοι στην πλάτη του
καθίσματος. Πρέπει επίσης να έχουν
προσδεθεί με τις ζώνες ασφαλείας.
15
01 Ασφάλεια
01
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Σύστημα SRS
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά ή
επάνω στο ταμπλό στο σημείο που
βρίσκεται ο αερόσακος συνοδηγού.
Θέση, αριστεροτίμονα μοντέλα.
8803417d
Αριστεροτίμονα μοντέλα
Θέση, δεξιοτίμονα μοντέλα.
8803418d
8803561s
Μη βάζετε ποτέ παιδιά σε παιδικό κάθισμα
ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα στη θέση
του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος του
συνοδηγού (SRS) είναι ενεργοποιημένος.
Μην επιτρέπετε ποτέ να στέκονται ή να
κάθονται παιδιά στο κάθισμα του
συνοδηγού. Άτομα με ύψος μικρότερο από
140 cm δεν πρέπει να κάθονται στο
κάθισμα του συνοδηγού εάν ο αερόσακος
(SRS) είναι ενεργοποιημένος.
Παράλειψη τήρησης της παραπάνω
οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή
του παιδιού.
8803560s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεξιοτίμονα μοντέλα
Το σύστημα αποτελείται από αερόσακους και
αισθητήρες. Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά
σφοδρή, ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και
ένας ή περισσότεροι αερόσακοι φουσκώνουν
16
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
με θερμό αέριο. Για να απορροφήσει μέρος
της δύναμης πρόσκρουσης, ο αερόσακος
ξεφουσκώνει όταν συμπιεστεί. Τότε, απελευθερώνεται καπνός στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Ολόκληρη η διαδικασία, από το φούσκωμα
έως το ξεφούσκωμα του αερόσακου, διαρκεί
μερικά δέκατα του δευτερολέπτου.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
αερόσακου (SRS)*
σχετικά με το κλειδί, βλ. σελ. 37. (Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε άλλα αντικείμενα
παρόμοιου σχήματος.) Εάν δεν τηρηθεί η
παραπάνω οδηγία, η ζωή του ατόμου μπορεί
να τεθεί σε κίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο
συνοδηγού (SRS) αλλά δεν διαθέτει
διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου
(PACOS), ο αερόσακος είναι πάντοτε
ενεργοποιημένος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αισθητήρες συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τη σφοδρότητα
της σύγκρουσης και εάν χρησιμοποιούνται
οι ζώνες ασφαλείας του οδηγού και του
συνοδηγού. Ενδέχεται επομένως, σε περίπτωση σύγκρουσης, να ανοίξει μόνο ο ένας
(ή κανένας) αερόσακος. Το σύστημα SRS
υπολογίζει τη δύναμη της σύγκρουσης που
επενεργεί στο αυτοκίνητο και προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να ανοίξει ένας ή
περισσότεροι αερόσακοι ανάλογα με την
περίπτωση. Η χωρητικότητα των αερόσακων προσαρμόζεται επίσης ανάλογα με
τη σφοδρότητα της σύγκρουσης στην
οποία υπόκειται το αυτοκίνητο.
3905550s
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οι εργασίες επισκευής πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα
SRS μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
και σοβαρό τραυματισμό.
01
Ένδειξη στην κονσόλα οροφής
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο
(SRS) συνοδηγού. Αυτό πρέπει να γίνεται
πάντοτε, εάν πρόκειται να τοποθετήσετε
παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού.
Ένα μήνυμα στο ταμπλό οροφής δείχνει ότι
ο αερόσακος του συνοδηγού (SRS) είναι
απενεργοποιημένος.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Ο διακόπτης βρίσκεται στο άκρο του ταμπλό,
στην πλευρά του συνοδηγού, και είναι
προσβάσιμος όταν ανοίξει η πόρτα του
συνοδηγού. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
είναι στην επιθυμητή θέση. Για την αλλαγή
θέσης του διακόπτη, η Volvo συνιστά να
χρησιμοποιείτε το κλειδί. Για πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργοποιημένος αερόσακος (πλευρά
συνοδηγού):
Μη βάζετε ποτέ ένα παιδί σε παιδικό
κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα
στη θέση του συνοδηγού, εάν ο αερόσακος
είναι ενεργοποιημένος. Αυτό ισχύει για
οποιονδήποτε με ύψος μικρότερο από
140 cm.
Απενεργοποιημένος αερόσακος (κάθισμα
συνοδηγού): Άτομα με ύψος μεγαλύτερο
από 140 cm δεν πρέπει να κάθονται στο
κάθισμα του συνοδηγού εάν ο αερόσακος
είναι απενεργοποιημένος.
17
01 Ασφάλεια
01
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Θέση διακόπτη
8803407j
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
PACOS (Διακόπτης Απενεργοποίησης
Αερόσακου Συνοδηγού)
Ο αερόσακος (SRS) είναι
ενεργοποιημένος. Όταν ο διακόπτης
βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στη θέση του
συνοδηγού μπορούν να καθίσουν άτομα
ψηλότερα από 140 cm, αλλά ποτέ παιδιά
σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό
παιδικό κάθισμα.
Ο αερόσακος (SRS) είναι
απενεργοποιημένος. Όταν ο διακόπτης
βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στη θέση του
συνοδηγού μπορεί να καθίσει παιδί σε
παιδικό κάθισμα ή βοηθητικό παιδικό
κάθισμα, ποτέ άτομα ψηλότερα από
140 cm.
18
Μην αφήνετε κανέναν να κάθεται στη θέση
του συνοδηγού, εάν το μήνυμα στο ταμπλό
οροφής δείχνει ότι ο αερόσακος (SRS)
είναι απενεργοποιημένος και εάν
εμφανίζεται η προειδοποιητική λυχνία του
συστήματος αερόσακων στον πίνακα
οργάνων. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη
σοβαρής βλάβης. Επικοινωνήστε αμέσως
με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
Volvo.
Πλευρικοί αερόσακοι αερόσακοι SIPS
Ένα μεγάλο μέρος της δύναμης
πρόσκρουσης κατανέμεται από το σύστημα
SIPS (Σύστημα Προστασίας από Πλευρική
Σύγκρουση) στις δοκούς, τις κολόνες, το
δάπεδο, την οροφή και άλλα σε άλλα δομικά
στοιχεία του αμαξώματος. Οι πλευρικοί
αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
προστατεύουν την περιοχή του θώρακα και
της λεκάνης και αποτελούν σημαντικό τμήμα
του συστήματος SIPS. Το σύστημα
αερόσακων SIPS αποτελείται από δύο βασικά
συστήματα, τους πλευρικούς αερόσακους και
τους αισθητήρες. Οι πλευρικοί αερόσακοι
είναι τοποθετημένοι στην πλάτη των
μπροστινών καθισμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πλευρικοί αερόσακοι λειτουργούν
συμπληρωματικά με το σύστημα SIPS.
Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι εργασίες επισκευής πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Οποιαδήποτε παρέμβαση στο σύστημα
SIPS μπορεί να προκαλέσει βλάβη και
σοβαρό τραυματισμό.
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σύστημα αερόσακων SIPS
Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αξεσουάρ
μεταξύ της εξωτερικής πλευράς των
καθισμάτων και του πλαισίου της πόρτας,
γιατί στο χώρο αυτό φουσκώνει ο
πλευρικός αερόσακος.
8803566s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα
καθισμάτων εγκεκριμένα από τη Volvo. Η
χρήση άλλων καλυμμάτων μπορεί να
παρεμποδίσει τη λειτουργία των πλευρικών
αερόσακων.
01
Το σύστημα αερόσακων SIPS αποτελείται
από πλευρικούς αερόσακους και αισθητήρες.
Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά σφοδρή,
ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και
φουσκώνουν οι πλευρικοί αερόσακοι. Ο
αερόσακος φουσκώνει και καταλαμβάνει το
χώρο ανάμεσα στον επιβάτη και το πλαίσιο
της πόρτας, και μετριάζει τις επιπτώσεις της
σύγκρουσης ξεφουσκώνοντας. Κανονικά,
φουσκώνει μόνο ο πλευρικός αερόσακος που
βρίσκεται στην πλευρά της σύγκρουσης.
Κάθισμα οδηγού, αριστεροτίμονο μοντέλο
Παιδικά καθίσματα και πλευρικοί
αερόσακοι
Οι πλευρικοί αερόσακοι δεν μειώνουν το
βαθμό προστασίας που παρέχει το
αυτοκίνητο σε παιδιά που κάθονται σε
παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό
κάθισμα.
8803567s
Το παιδικό κάθισμα ή το βοηθητικό παιδικό
κάθισμα μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα
του συνοδηγού, με την προϋπόθεση ότι ο
αερόσακος συνοδηγού δεν είναι
ενεργοποιημένος.
Κάθισμα συνοδηγού, αριστεροτίμονο μοντέλο
19
01 Ασφάλεια
01
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας (IC)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο αερόσακος τύπου κουρτίνας λειτουργεί
συμπληρωματικά με τις ζώνες ασφαλείας.
Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
8803556s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας (IC)
λειτουργούν συμπληρωματικά με τους
αερόσακους SIPS και SRS. Είναι
τοποθετημένοι στην επένδυση οροφής κατά
μήκος των δύο πλευρών της οροφής, και
προστατεύουν τους επιβάτες τόσο των
μπροστινών όσο και των πίσω καθισμάτων.
Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά σφοδρή,
ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και οι
αερόσακοι τύπου κουρτίνας φουσκώνουν. Οι
αερόσακοι τύπου κουρτίνας προστατεύουν το
κεφάλι του οδηγού και του συνοδηγού από
πρόσκρουση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
σε περίπτωση σύγκρουσης.
20
Ποτέ μην κρεμάτε ή τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα στις λαβές της οροφής. Το
άγκιστρο έχει σχεδιαστεί μόνο για ελαφρά
ρούχα (όχι για συμπαγή αντικείμενα όπως,
για παράδειγμα, ομπρέλες).
Μη βιδώνετε ή στερεώνετε αντικείμενα
στην επένδυση οροφής, στις κολόνες των
θυρών ή στα πλευρικά πλαίσια του
αυτοκινήτου. Κάτι τέτοιο περιορίζει την
ασφάλεια που σας παρέχουν τα διάφορα
συστήματα προστασίας. Χρησιμοποιείτε
μόνο γνήσια αξεσουάρ της Volvo
εγκεκριμένα για τοποθέτηση στα
συγκεκριμένα σημεία.
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Σύστημα προστασίας από τραυματισμό
στον αυχένα – WHIPS
Το σύστημα προστασίας από τραυματισμό
στον αυχένα (WHIPS) αποτελείται από τις
πλάτες καθισμάτων απορρόφησης ενέργειας
και τα ειδικά σχεδιασμένα προσκέφαλα στα
μπροστινά καθίσματα. Το σύστημα
ενεργοποιείται σε περίπτωση οπίσθιας
σύγκρουσης, ανάλογα με τη γωνία
πρόσκρουσης, την ταχύτητα και τον τύπο του
συγκρουόμενου οχήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα WHIPS λειτουργεί
συμπληρωματικά με τις ζώνες ασφαλείας.
Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
01
Σύστημα WHIPS και παιδικά καθίσματα/
βοηθητικά παιδικά καθίσματα
Το σύστημα WHIPS δεν μειώνει το βαθμό
προστασίας που παρέχει το αυτοκίνητο σε
παιδιά που κάθονται σε παιδικό κάθισμα ή σε
βοηθητικό παιδικό κάθισμα.
Σωστός τρόπος καθίσματος
Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ο οδηγός
και ο συνοδηγός πρέπει να κάθονται στο
κέντρο του καθίσματος, ενώ η απόσταση
ανάμεσα στο κεφάλι και το προσκέφαλο
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρακτηριστικά του καθίσματος
Όταν το σύστημα WHIPS ενεργοποιείται, οι
πλάτες των μπροστινών καθισμάτων πέφτουν
προς τα πίσω αλλάζοντας έτσι τη θέση του
οδηγού και του συνοδηγού. Με αυτό τον
τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού
στον αυχένα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
8803529j
Ποτέ μην τροποποιείτε και μην
επισκευάζετε μόνοι σας το κάθισμα ή το
σύστημα WHIPS. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Εάν το κάθισμα έχει υποστεί ισχυρή
καταπόνηση, όπως για παράδειγμα σε
περίπτωση σφοδρής οπίσθιας
σύγκρουσης, το σύστημα WHIPS πρέπει να
ελεγχθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo.
Η ικανότητα προστασίας του συστήματος
WHIPS ενδέχεται να περιοριστεί, ακόμη κι
αν τα καθίσματα φαίνονται σε καλή
κατάσταση. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για
έλεγχο του συστήματος, ακόμη και μετά
από οπίσθια σύγκρουση μικρής ισχύος.
21
01 Ασφάλεια
01
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
8803530j
8803531j
Μην παρεμποδίζετε τη λειτουργία του
συστήματος WHIPS
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στριμώχνετε άκαμπτα αντικείμενα στο
χώρο ανάμεσα στο πίσω κάθισμα και την
πλάτη του μπροστινού καθίσματος.
Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζεται η
λειτουργία του συστήματος WHIPS.
22
Εάν η πλάτη του πίσω καθίσματος είναι
αναδιπλωμένη προς τα εμπρός, το
αντίστοιχο μπροστινό κάθισμα πρέπει να
μετακινηθεί προς τα εμπρός έτσι, ώστε να
μην έρχεται σε επαφή με την
αναδιπλωμένη πλάτη.
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
01
Όταν τα συστήματα ενεργοποιηθούν
Σύστημα
Ενεργοποιείται
Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας
Αερόσακοι SRS
Σε περίπτωση μετωπικής, πλευρικής ή οπίσθιας σύγκρουσης.
Πλευρικοί αερόσακοι SIPS
Σε πλευρική σύγκρουση1.
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας IC
Σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης και ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις μετωπικής σύγκρουσης1.
Σε σύγκρουση από πίσω.
Σύστημα προστασίας από τραυματισμό
στον αυχένα WHIPS
Σε μετωπική σύγκρουση1.
1
Το αμάξωμα του αυτοκινήτου μπορεί να παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη κι αν δεν ανοίξουν οι αερόσακοι. Παράγοντες όπως η
ακαμψία και το βάρος του αντικειμένου πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η γωνία πρόσκρουσης κ.λπ. επηρεάζουν τον τρόπο ενεργοποίησης των
διάφορων συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.
Εάν ανοίξουν οι αερόσακοι, η Volvo συνιστά
τα εξής:
• Μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο εάν ανοίξουν
οι αερόσακοι.
• Μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για
αντικατάσταση των εξαρτημάτων του
συστήματος προστασίας.
• Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με ένα
γιατρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μονάδα ελέγχου του συστήματος
αερόσακων βρίσκεται στην κεντρική
κονσόλα. Εάν στην κεντρική κονσόλα
εισχωρήσει νερό ή άλλο υγρό,
αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας.
Μην επιχειρήσετε να θέσετε το αυτοκίνητο
σε λειτουργία, διότι μπορεί να ανοίξουν οι
αερόσακοι. Μεταφέρετε το αυτοκίνητο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο εάν
έχουν ανοίξει οι αερόσακοι. Η οδήγηση του
αυτοκινήτου δεν θα είναι εύκολη. Επίσης
μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά και άλλα
συστήματα ασφαλείας. Η παρατεταμένη
έκθεση στον καπνό και τη σκόνη που
εκλύονται με το φούσκωμα των αερόσακων
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/
τραυματισμό στα μάτια και το δέρμα. Σε
αυτή την περίπτωση, ξεπλύνετε με κρύο
νερό. Η ταχύτητα με την οποία
φουσκώνουν οι αερόσακοι και το υλικό
τους μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό
και εγκαύματα στο δέρμα λόγω τριβής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα συστήματα SRS, SIPS, IC και οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιούνται μόνο μία φορά σε περίπτωση
σύγκρουσης.
23
8803557s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
Πινακίδες ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ
Η πινακίδα αερόσακων SIPS βρίσκεται στην
κολόνα της πόρτας
24
8803558s
8803559s
BAG
01 Ασφάλεια
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών
Προειδοποιητική πινακίδα αερόσακων
SRS
Πινακίδα αερόσακων SIPS
Η προειδοποιητική πινακίδα αερόσακων SRS
βρίσκεται στο άκρο του ταμπλό στην πλευρά
του συνοδηγού.
Προειδοποιητική πινακίδα αερόσακων
SRS (Αυστραλία)
01 Ασφάλεια
Κατάσταση ασφαλείας
Κατάσταση ασφαλείας
πρέπει να υπάρχει η παραμικρή οσμή
καυσίμου.
3801152s
Αν όλα φαίνονται να λειτουργούν κανονικά
και έχετε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει διαρροή
καυσίμου, μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε
μπροστά το αυτοκίνητο.
Εάν το αυτοκίνητο εμπλακεί σε σύγκρουση,
στην οθόνη πληροφοριών ενδέχεται να
εμφανιστεί το μήνυμα Safety mode - see
manual (Κατάσταση ασφαλείας - Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο). Αυτό σημαίνει ότι κάποιες
από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου έχουν
υποβαθμιστεί. Η λειτουργία Safety mode είναι
μια κατάσταση ασφαλείας, η οποία
ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης
ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο
σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι
σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες κάποιου
συστήματος ασφαλείας ή το σύστημα
πέδησης.
Προσπάθεια εκκίνησης του αυτοκινήτου
Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή
καυσίμου από το αυτοκίνητο. Επίσης, δεν
Πρώτα, αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης και
ξανατοποθετήστε το. Τα ηλεκτρονικά
συστήματα του αυτοκινήτου θα πρέπει να
επανέλθουν σε κανονική κατάσταση. Στη
συνέχεια, δοκιμάστε να θέσετε το αυτοκίνητο
σε λειτουργία. Εάν η ένδειξη Safety mode
εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, δεν
πρέπει να οδηγήσετε ή να ρυμουλκήσετε το
αυτοκίνητο. Ακόμη και στην περίπτωση που
το αυτοκίνητο δεν φαίνεται να έχει
πρόβλημα, ενδέχεται κάποια βλάβη που δεν
είναι εμφανής να καταστήσει αδύνατο τον
έλεγχο του αυτοκινήτου αφού το θέσετε σε
λειτουργία.
Μετακίνηση του αυτοκινήτου
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη
Normal mode μετά από την κατάσταση
ασφαλείας (Safety mode), σημαίνει ότι
μπορείτε να μετακινήσετε προσεκτικά το
αυτοκίνητο εάν βρίσκεται σε επικίνδυνο
σημείο. Μη μετακινείτε το αυτοκίνητο
μακρύτερα από όσο είναι απαραίτητο.
01
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε
εσείς οι ίδιοι το αυτοκίνητο ή να
αποκαταστήστε τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών του συστημάτων μετά από
κατάσταση ασφαλείας. Κάτι τέτοιο μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμό ή να
προκαλέσει βλάβη στο αυτοκίνητο. Εάν
στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Safety
mode, πρέπει να απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για
έλεγχο και αποκατάσταση της κανονικής
λειτουργίας του αυτοκινήτου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να
θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία, εάν
υπάρχει η παραμικρή οσμή καυσίμου και
στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Safety
mode. Βγείτε αμέσως από το αυτοκίνητο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση
ασφαλείας, δεν πρέπει να ρυμουλκηθεί.
Πρέπει να μεταφερθεί σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
25
01 Ασφάλεια
01
Προστασία για το παιδί
Γενικά
Παιδικά καθίσματα
Θέση των παιδικών καθισμάτων
Η θέση του παιδιού στο αυτοκίνητο και ο
απαιτούμενος εξοπλισμός για την ασφάλειά
του υπαγορεύονται από το βάρος και το ύψος
του παιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες,
βλ. σελ. 27.
Η Volvo διαθέτει εξοπλισμό ασφάλειας για
παιδιά ο οποίος έχει σχεδιαστεί και ελεγχθεί
από την Volvo.
Μπορείτε να τοποθετήσετε:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι κανονισμοί που αφορούν στη θέση των
παιδιών στο αυτοκίνητο διαφέρουν από
χώρα σε χώρα.
Τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και ύψους,
πρέπει να κάθονται στο αυτοκίνητο σωστά
ασφαλισμένα. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να
κάθονται στην αγκαλιά των επιβατών.
Ο εξοπλισμός ασφαλείας της Volvo για παιδιά
έχει σχεδιαστεί ειδικά για το αυτοκίνητό σας.
Η χρήση του αυθεντικού εξοπλισμού ασφαλείας της Volvo εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση και αντοχή των σημείων στερέωσης
και των σχετικών προσαρτημάτων.
Εάν χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά, είναι σημαντικό να
διαβάσετε τις συνοδευτικές οδηγίες
τοποθέτησης του εκάστοτε προϊόντος.
Μη δένετε τους ιμάντες στερέωσης του
παιδικού καθίσματος στην οριζόντια ράβδο
ρύθμισης, στα ελατήρια, στις δοκούς ή τις
ράβδους που βρίσκονται κάτω από το
κάθισμα. Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά τους ιμάντες στερέωσης.
Φροντίστε ώστε η πλάτη του παιδικού
καθίσματος να στηρίζεται στο ταμπλό. Αυτό
ισχύει για τα μοντέλα που δεν διαθέτουν
αερόσακο συνοδηγού ή για τις περιπτώσεις
στις οποίες ο αερόσακος είναι
απενεργοποιημένος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα
στο μπροστινό κάθισμα, εάν το αυτοκίνητο
διαθέτει ενεργοποιημένο αερόσακο
συνοδηγού. Εάν προκύψει οποιοδήποτε
πρόβλημα κατά την τοποθέτηση προϊόντων
ασφαλείας για παιδιά, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή τους για σαφέστερες
οδηγίες.
26
• παιδικό κάθισμα ή βοηθητικό παιδικό
κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, με την
προϋπόθεση ότι ο αερόσακος συνοδηγού
δεν είναι ενεργοποιημένος.
• παιδικό κάθισμα, που τοποθετείται με την
πλάτη προς τα εμπρός, στο πίσω κάθισμα,
έτσι ώστε να στηρίζεται στην πλάτη του
μπροστινού καθίσματος.
Τα παιδικά καθίσματα δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
ενεργοποιημένους αερόσακους.
Όταν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος, το παιδί πρέπει να κάθεται
πάντοτε στο πίσω κάθισμα. Εάν ανοίξει ο
αερόσακος, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί που κάθεται σε παιδικό
κάθισμα στη θέση του συνοδηγού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Άτομα με ύψος μικρότερο από 140 cm
μπορούν να κάθονται στο κάθισμα του
συνοδηγού, μόνο εάν ο αερόσακος
συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.
01 Ασφάλεια
Προστασία για το παιδί
01
Θέση των παιδιών στο αυτοκίνητο
Βάρος/
Ηλικία
<10 κιλά
(0–9 μηνών)
9–18 kg
(9–36 μηνών)
15–36 kg
(3–12 ετών)
Μπροστινό κάθισμα
Ακριανό πίσω κάθισμα
Μεσαίο πίσω κάθισμα
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα
πίσω, το οποίο στερεώνεται με
ζώνη ασφαλείας και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα
πίσω, το οποίο στερεώνεται με
ζώνη ασφαλείας και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με ή
χωρίς πλάτη.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03139
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω,
το οποίο στερεώνεται με ζώνη
ασφαλείας, πόδια στήριξης και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω,
το οποίο στερεώνεται με ζώνη
ασφαλείας, πόδια στήριξης και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με ή χωρίς
πλάτη.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03139
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, το οποίο
στερεώνεται με ζώνη ασφαλείας, πόδια στήριξης
και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, το οποίο
στερεώνεται με ζώνη ασφαλείας, πόδια στήριξης
και ιμάντες.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03135
Επιλογές:
• Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με ή χωρίς πλάτη.
L1: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03139
• Ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα.
B2: Αρ. έγκρισης τύπου E5 03140
1Κατάλληλο για
ορισμένα παιδικά καθίσματα, τα οποία αναγράφονται στην έγκριση του συγκεκριμένου τύπου. Τα παιδικά καθίσματα μπορεί να είναι ειδικά για κάθε
όχημα, περιορισμένης χρήσης, σχεδόν γενικής χρήσης ή γενικής χρήσης.
2Ενσωματωμένο
και εγκεκριμένο για αυτή την ηλικιακή ομάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα
στο μπροστινό κάθισμα, εάν το αυτοκίνητο
διαθέτει ενεργοποιημένο αερόσακο
συνοδηγού. Εάν προκύψει οποιοδήποτε
πρόβλημα κατά την τοποθέτηση προϊόντων
ασφαλείας για παιδιά, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή τους για σαφέστερες
οδηγίες.
27
01 Ασφάλεια
01
Προστασία για το παιδί
Σύστημα στερέωσης ISOFIX για
παιδικά καθίσματα*
Άνω σημεία στερέωσης για παιδικά
καθίσματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα σημεία στερέωσης για το σύστημα ISOFIX
είναι καλυμμένα πίσω από το κάτω τμήμα της
πλάτης των πίσω ακριανών καθισμάτων.
Η θέση των σημείων στερέωσης δεικνύεται
από τα σύμβολα που υπάρχουν στην
επένδυση της πλάτης (βλ. παραπάνω εικόνα).
Πιέστε το μαξιλάρι της έδρας του καθίσματος
για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σημεία
στερέωσης.
Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του
κατασκευαστή όταν συνδέετε το παιδικό
κάθισμα στα σημεία στερέωσης ISOFIX.
28
8904139s
8704364s
Πρέπει πάντοτε να περνάτε τις ζώνες του
παιδικού καθίσματος κάτω από τα πίσω
προσκέφαλα, πριν τις τεντώσετε στο
σημείο στερέωσης.
Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης
για παιδικά καθίσματα. Αυτά τα σημεία στερέωσης βρίσκονται στην εταζέρα και καλύπτονται από πλαστικές τάπες. Μετακινήστε
στο πλάι τις πλαστικές τάπες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίστοιχο σημείο
στερέωσης.
Στα αυτοκίνητα με αναδιπλούμενα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα, τα προσκέφαλα πρέπει να είναι αναδιπλωμένα ώστε να
διευκολυνθείτε κατά την τοποθέτηση.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο που πρέπει να σφίγγετε το παιδικό
κάθισμα στα άνω σημεία στερέωσης,
ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή
του καθίσματος.
01 Ασφάλεια
Προστασία για το παιδί
Ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό
κάθισμα*
• η ζώνη ασφαλείας δεν περνά από το λαιμό
ή χαμηλότερα από τον ώμο του παιδιού
• το προσκέφαλο έχει ρυθμιστεί σωστά στο
ύψος του κεφαλιού του παιδιού.
01
3
8505343s
Αναδίπλωση του βοηθητικού παιδικού
καθίσματος
1
8803565s
Διπλώστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα
προς τα κάτω.
• η ζώνη ασφαλείας εφάπτεται στο σώμα
του παιδιού, δεν είναι χαλαρή και δεν έχει
συστραφεί
• η ζώνη ασφαλείας είναι τοποθετημένη
σωστά, διαγώνια του ώμου
• το οριζόντιο τμήμα της ζώνης ασφαλείας
περνά χαμηλά από την κοιλιά, ώστε να
παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια
8505333s
Απελευθερώστε τον ιμάντα Velcro.
Σηκώστε το άνω τμήμα προς τα πίσω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
2
8505330s
Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα
της Volvo για το πίσω μεσαίο κάθισμα έχει
σχεδιαστεί ειδικά ώστε να παρέχει τη
βέλτιστη ασφάλεια στα παιδιά. Σε συνδυασμό
με τη ζώνη ασφαλείας, το βοηθητικό παιδικό
κάθισμα είναι εγκεκριμένο για παιδιά βάρους
από 15 έως 36 kg. Πριν οδηγήσετε,
βεβαιωθείτε ότι:
Οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες
στο βοηθητικό παιδικό κάθισμα. Εάν το
ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα
έχει υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως για
παράδειγμα σε περίπτωση σύγκρουσης,
πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο.
Ακόμη κι αν το βοηθητικό παιδικό κάθισμα
φαίνεται να μην έχει υποστεί ζημιά,
ενδέχεται να μην παρέχει πλέον την ίδια
προστασία. Το βοηθητικό παιδικό κάθισμα
πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν έχει
φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
29
01 Ασφάλεια
01
Προστασία για το παιδί
Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών
Άνοιγμα του βοηθητικού παιδικού
καθίσματος
Διπλώστε το άνω τμήμα προς τα κάτω.
1
Μηχανικό κλείδωμα των πίσω θυρών
Στερεώστε τον ιμάντα Velcro.
Διπλώστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα
μέσα στην εσοχή της πλάτης του πίσω
καθίσματος.
8505344s
2
3
Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο τμήματα του
βοηθητικού παιδικού καθίσματος είναι
ασφαλισμένα με τον ιμάντα Velcro πριν τα
αναδιπλώσετε. Διαφορετικά, το άνω τμήμα
μπορεί να παγιδευτεί στην πλάτη του πίσω
καθίσματος όταν το βοηθητικό παιδικό
κάθισμα διπλωθεί ξανά προς τα κάτω.
8302555s
8505334s
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών βρίσκονται
στο πίσω άκρο των πίσω θυρών και η
πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή μόνο όταν οι
πόρτες είναι ανοικτές. Χρησιμοποιήστε το
κλειδί για να γυρίσετε την κλειδαριά και να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.
Οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από
μέσα.
Οι πόρτες μπορούν να ανοίξουν από μέσα.
8505335s
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
30
Τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικές κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών δεν διαθέτουν
μηχανικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.
01 Ασφάλεια
Προστασία για το παιδί
01
Ηλεκτρικό κλείδωμα πίσω θυρών* και
ηλεκτρικών παραθύρων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
3603789s
Οι ασφάλειες πρέπει να είναι πάντοτε
σηκωμένες όταν οδηγείτε. Έτσι, σε
περίπτωση ατυχήματος, το προσωπικό
άμεσης βοήθειας μπορεί να εισέλθει στο
αυτοκίνητο αμέσως. Οι επιβάτες στα πίσω
καθίσματα δεν μπορούν να ανοίξουν τις
πόρτες από μέσα, εάν ενεργοποιηθούν οι
κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση I ή II. Όταν οι
ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών
ενεργοποιηθούν, τα πίσω παράθυρα μπορούν
να ανοίξουν μόνο από την πόρτα του οδηγού.
Οι πίσω πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από
μέσα.
Πατήστε το διακόπτη στην πόρτα του
οδηγού. Στην οθόνη πληροφοριών
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Η λυχνία στο
κουμπί ανάβει όταν οι κλειδαριές είναι
ενεργοποιημένες.
31
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί.................................................................. 34
Εκκίνηση χωρίς κλειδί.............................................................................. 40
Κλειδαριές ............................................................................................... 42
Συναγερμός* ............................................................................................ 45
32
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
02
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
Γενικά
02
Το αυτοκίνητο παραδίδεται με δύο
τηλεχειριστήρια-κλειδιά ή PCC (Personal Car
Communicator). Μπορείτε να παραγγείλετε
έως έξι κλειδιά. Χρησιμοποιούνται για την
εκκίνηση και για το κλείδωμα και το
ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.
Η λειτουργικότητα του PCC είναι μεγαλύτερη
σε σχέση με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Οι
περιγραφές των λειτουργιών που αφορούν
τόσο στο PCC όσο και στο τηλεχειριστήριοκλειδί στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου
αναφέρονται μόνο στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.
Για κάθε αυτοκίνητο μπορούν να
προγραμματιστούν και να χρησιμοποιηθούν
έως έξι τηλεχειριστήρια-κλειδιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν στο αυτοκίνητο υπάρχουν παιδιά:
Πρέπει πάντοτε να θυμάστε να
απενεργοποιείτε τις κλειδαριές, τα
ηλεκτρικά παράθυρα και την ηλιοροφή
αφαιρώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, εάν
ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο.
Αποσπώμενα κλειδιά
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει αποσπώμενο
κλειδί για το μηχανικό κλείδωμα/ξεκλείδωμα
της πόρτας του οδηγού, του καπό του χώρου
αποσκευών και για το ντουλαπάκι του
συνοδηγού (κλείδωμα προσωπικών
αποθηκευτικών χώρων).
34
Για τις λειτουργίες του κλειδιού, βλ. σελ. 37.
Για το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών
χώρων, βλ. σελ. 38.
Για να προμηθευτείτε νέα κλειδιά,
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo το οποίο διαθέτει τον κωδικό του
κλειδιού.
Απώλεια τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
Εάν χάσετε κάποιο από τα τηλεχειριστήριακλειδιά, μεταβείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo μαζί με τα υπόλοιπα
τηλεχειριστήρια-κλειδιά. Ο κωδικός του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού που χάθηκε
πρέπει να διαγραφεί για λόγους ασφαλείας.
Για τον πραγματικό αριθμό κλειδιών που
έχουν αντιστοιχιστεί στο αυτοκίνητο,
ανατρέξτε στο μενού Car settings
Car
key memory
Number of keys. Για
περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ.
σελ. 94.
Μνήμη κλειδιού – εξωτερικοί καθρέπτες
και κάθισμα οδηγού*
Οι ρυθμίσεις αντιστοιχίζονται αυτόματα σε
κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί, βλ. σελ. 61 και 77.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το
μενού Car settings
Car key memory
Seat & mirror positions. Για περιγραφή του
συστήματος του μενού, βλ. σελ. 94.
Για αυτοκίνητα με λειτουργία εκκίνησης
χωρίς κλειδί, βλ. σελ. 41.
Ένδειξη κλειδώματος/ξεκλειδώματος
Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε το
αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο-κλειδί, τα φλας
επιβεβαιώνουν ότι το κλείδωμα/ξεκλείδωμα
πραγματοποιήθηκε σωστά:
• κλείδωμα: αναβοσβήνουν μία φορά
• ξεκλείδωμα: αναβοσβήνουν δύο φορές.
Μετά το κλείδωμα, τα φλας αναβοσβήνουν
μόνο εάν ενεργοποιηθούν όλες οι κλειδαριές
μόλις κλείσουν οι πόρτες.
Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί από το μενού Car settings
Light settings
Lock feedback light ή Car
settings
Light settings
Unlock
feedback light. Για περιγραφή του
συστήματος του μενού, βλ. σελ. 94.
Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης
(Immobiliser)
Κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί διαθέτει ένα
μοναδικό κωδικό. Η εκκίνηση του
αυτοκινήτου είναι εφικτή μόνο εάν
χρησιμοποιηθεί το σωστό τηλεχειριστήριοκλειδί με το σωστό κωδικό.
Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος που
εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών (στον
πίνακα οργάνων) αφορούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser):
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
Ερμηνεία
Key error
Try again
Σφάλμα ανάγνωσης
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
κατά την εκκίνηση.
Δοκιμάστε ξανά να θέσετε
το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
Car key Not
found
Immobiliser
See manual
Ισχύει μόνο για τη λειτουργία
εκκίνησης χωρίς κλειδί του
PCC. Σφάλματα ανάγνωσης
του PCC κατά την εκκίνηση.
Δοκιμάστε ξανά να θέσετε
το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
Σφάλμα λειτουργίας
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
κατά την εκκίνηση.
Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo.
Λειτουργίες – τηλεχειριστήριο-κλειδί/
PCC
1
3
Λειτουργία πλήρους αερισμού (άνοιγμα
όλων των παραθύρων)
4
Εάν πατήσετε παρατεταμένα (επί
4 δευτερόλεπτα τουλάχιστον) το κουμπί
ή
, ανοίγουν ή κλείνουν όλα τα παράθυρα
(κλείνει επίσης η ηλιοροφή).
02
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τηλεχειριστήριο-κλειδί
2
1
3
PCC (Personal Car Communicator)
Κλείδωμα
Ξεκλείδωμα
Όταν κλείνετε την ηλιοροφή και τα
παράθυρα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί,
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να
παγιδευτούν τα χέρια των επιβατών.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να εισέλθει γρήγορα αέρας στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου, όταν για παράδειγμα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
4
Κουμπιά λειτουργιών
5
3603821s
Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται εάν:
• ανάψει η πληροφοριακή λυχνία και στην
οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη Car key
Battery low (Χαμηλή ισχύς μπαταρίας
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού αυτοκινήτου)
ή/και
• οι κλειδαριές δεν αποκρίνονται κατ’
επανάληψη στα σήματα από το
τηλεχειριστήριο-κλειδί σε απόσταση
20 μέτρων.
Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, βλ.
σελ. 39.
2
5
Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου, βλ. σελ. 81.
Χαμηλή ισχύς μπαταρίας στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί
Φωτισμός προσέγγισης
Καπό χώρου αποσκευών
Λειτουργία πανικού
3905616s
Μήνυμα
Κλείδωμα – Κλειδώνει τις πόρτες και το καπό
του χώρου αποσκευών, και στη συνέχεια
ενεργοποιεί το συναγερμό.
Ξεκλείδωμα – Ξεκλειδώνει τις πόρτες και το
καπό του χώρου αποσκευών και
απενεργοποιεί το συναγερμό.
Η λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί έτσι
ώστε, αντί όλες οι πόρτες να ξεκλειδώνουν
ταυτόχρονα, να ανοίγει η πόρτα του οδηγού
με το πάτημα του κουμπιού και οι υπόλοιπες
πόρτες να ανοίγουν με ένα δεύτερο πάτημα
του κουμπιού (εντός 10 δευτερολέπτων).
35
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε εμβέλεια
έως 20 μέτρων από το αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να επηρεαστούν από ραδιοκύματα στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια,
από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ. Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε ανά πάσα
στιγμή το αυτοκίνητο με το κλειδί, βλ. σελ.37
36
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν δεν ανάβει καμία από τις ενδεικτικές
λυχνίες πατώντας επανειλημμένα το κουμπί
πληροφοριών ή σε διαφορετικές θέσεις
(καθώς και μετά από 7 δευτερόλεπτα και
αφού ανάψουν διαδοχικά όλες οι λυχνίες
στο PCC), απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
2
2
1
2
Κουμπί πληροφοριών
Ενδεικτικές λυχνίες
Χρησιμοποιώντας το κουμπί πληροφοριών
μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες
πληροφορίες για το αυτοκίνητο μέσω των
ενδεικτικών λυχνιών
.
Οι ενδεικτικές λυχνίες
παρέχουν τις
πληροφορίες που φαίνονται στην παρακάτω
εικόνα.
1
2
3
4
Χρήση του κουμπιού πληροφοριών
1. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών
.
2. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
στο PCC
αναβοσβήνουν διαδοχικά επί 7 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό σημαίνει ότι οι
πληροφορίες από το αυτοκίνητο έχουν
διαβαστεί. Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από
τα υπόλοιπα κουμπιά σε αυτό το διάστημα,
η ανάγνωση διακόπτεται.
3603841s
Εμβέλεια
Μοναδικές λειτουργίες – PCC
3603840s
02
Η λειτουργία τροποποιείται από το μενού Car
settings
Lock settings
Unlocking,
doors. Για περιγραφή του συστήματος του
μενού, βλ. σελ. 94.
Φωτισμός προσέγγισης – Χρησιμοποιείται
για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ
πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 69.
Καπό χώρου αποσκευών – Ξεκλειδώνει μόνο
το καπό του χώρου αποσκευών (χωρίς να το
ανοίγει). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
σελ. 43.
Λειτουργία πανικού – Χρησιμοποιείται για να
τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση ανάγκης.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο
κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή
πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων
για να ενεργοποιηθούν τα φλας και να ηχήσει
η κόρνα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία με το ίδιο κουμπί, αφού παραμείνει
ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
Πράσινο φως, σταθερά αναμμένο: το
αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
Κίτρινο φως, σταθερά αναμμένο: το
αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.
Κόκκινο φως, σταθερά αναμμένο: ο
συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.
Κόκκινο φως που αναβοσβήνει
εναλλακτικά στις δύο ενδεικτικές
λυχνίες: ένδειξη από τον αισθητήρα HBS
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
(αισθητήρας καρδιακών παλμών) ότι
κάποιος μπορεί να βρίσκεται μέσα στο
αυτοκίνητο. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται
μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί ο
συναγερμός.
Εμβέλεια
Οι λειτουργίες κλειδώματος του PCC
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια
έως 20 μέτρων από το αυτοκίνητο.
Ο φωτισμός προσέγγισης, η λειτουργία
πανικού και οι λειτουργίες που ελέγχονται
από το κουμπί πληροφοριών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια έως
100 μέτρων από το αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι λειτουργίες του κουμπιού πληροφοριών
μπορεί να επηρεαστούν από ραδιοκύματα
στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια,
από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ.
Εκτός εμβέλειας PCC
Εάν το PCC βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση
από το αυτοκίνητο ώστε να διαβαστούν οι
πληροφορίες, απεικονίζεται η κατάσταση
στην οποία βρισκόταν το αυτοκίνητο την
τελευταία φορά, χωρίς να αναβοσβήνουν
διαδοχικά οι λυχνίες στο PCC.
Στο PCC που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία
φορά για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα θα
εμφανιστεί η σωστή κατάσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν δεν ανάψει καμία ενδεικτική λυχνία
όταν πατήσετε το κουμπί πληροφοριών,
αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι
η τελευταία επικοινωνία ανάμεσα στο PCC
και αυτοκίνητο διακόπηκε λόγω
ραδιοκυμάτων στον περιβάλλοντα χώρο,
των κτιρίων, της μορφολογίας του
εδάφους, κ.λπ.
Αισθητήρας καρδιακών παλμών
Η λειτουργία
ενεργοποιείται μέσω ενός
αισθητήρα καρδιακών παλμών (HBS). Ο
αισθητήρας HBS λειτουργεί συμπληρωματικά
με το σύστημα συναγερμού του αυτοκινήτου
και μπορεί από απόσταση να δείξει εάν
υπάρχει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτή
η ένδειξη εμφανίζεται μόνο εάν έχει
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
Το HBS ανιχνεύει τον καρδιακό παλμό του
ατόμου, ο οποίος μεταδίδεται στο αμάξωμα
του αυτοκινήτου. Για το λόγο αυτό, η
λειτουργία του HBS μπορεί να παρεμποδιστεί
εάν στο περιβάλλον υπάρχουν θόρυβοι και
κραδασμοί.
Εκκίνηση χωρίς κλειδί
Βλ. σελίδα 40.
Αποσπώμενο κλειδί
Χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί του
τηλεχειριστηρίου για να εμποδίσετε την
πρόσβαση στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
και το χώρο αποσκευών1. Σε αυτή την
περίπτωση, το τηλεχειριστήριο χωρίς το
αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μόνο για να ανοίξουν οι πόρτες και για την
οδήγηση του αυτοκινήτου.
Το αποσπώμενο κλειδί χρησιμοποιείται για να
κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού
όταν πρόκειται να αφήσετε το αυτοκίνητο, για
παράδειγμα όταν παραδίδετε το αυτοκίνητο
για σέρβις ή στον παρκαδόρο ξενοδοχείου για
στάθμευση (κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, βλ. σελ. 38). Δώστε το τηλεχειριστήριο και κρατήστε το αποσπώμενο κλειδί.
02
Ξεκλείδωμα με το κλειδί
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί εάν οι
λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
έχουν ανασταλεί από διάφορους παράγοντες
ή εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίουκλειδιού έχουν αποφορτιστεί.
Ξεκλείδωμα του καπό χώρου αποσκευών, βλ.
σελ. 44.
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα του
οδηγού (χωρίς να ενεργοποιηθεί το κεντρικό
κλείδωμα), τοποθετώντας το κλειδί στην
κλειδαριά στη λαβή της πόρτας. Ωστόσο,
με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται ο
συναγερμός. Απενεργοποιήστε το συναγερμό
εισάγοντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο
διακόπτη ανάφλεξης.
1
Ισχύει για ορισμένες αγορές
37
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών
χώρων*
Αφαίρεση του κλειδιού
02
1
Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών
χώρων: γυρίστε το κλειδί δεξιόστροφα στο
ντουλαπάκι συνοδηγού κατά 180 μοίρες.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι το καπό του χώρου
αποσκευών δεν ανοίγει με το τηλεχειριστήριοκλειδί (στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται
σχετικό μήνυμα).
Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια
στο
πλάι, τραβώντας ταυτόχρονα το κλειδί
απευθείας προς τα πίσω
.
8302565s
3603822s
2
Κλείδωμα στο ντουλαπάκι συνοδηγού, βλ.
σελ. 43.
Κλειδαριές που ενεργοποιούνται από το
τηλεχειριστήριο-κλειδί όταν δεν είναι
κλειδωμένοι οι προσωπικοί αποθηκευτικοί χώροι.
Εισαγωγή του κλειδιού
Επανατοποθετήστε προσεκτικά το κλειδί στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί ώστε να μην υποστεί
ζημιά.
8302564s
1. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την
πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή
στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το
κλειδί μέσα στην υποδοχή του.
2. Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να
ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί
ασφαλίσει στη θέση του.
Κλειδαριές που ενεργοποιούνται από το
τηλεχειριστήριο-κλειδί όταν είναι κλειδωμένοι
οι προσωπικοί αποθηκευτικοί χώροι.
38
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/κλειδί
Αντικατάσταση της μπαταρίας του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην οπή
πίσω από την ελατηριωτή ασφάλεια και
ανασηκώστε προσεκτικά το
κάλυμμα
του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.
1
3603816s
2
1
Γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί με τα
κουμπιά προς τα κάτω, για να μη σας
πέσουν οι μπαταρίες όταν το ανοίξετε.
Τηλεχειριστήριο-κλειδί
PCC
Αφαιρέστε προσεκτικά τις μπαταρίες.
Πρώτα τοποθετήστε καινούργια μπαταρία
με τη θετική (+) πλευρά προς τα πάνω.
Τοποθετήστε το πλαστικό ένθεμα
ανάμεσα και, τέλος, τοποθετήστε τη
δεύτερη καινούργια μπαταρία με τη
θετική (+) πλευρά προς τα κάτω.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην αγγίξετε την μπαταρία και τους
πόλους με τα δάκτυλά σας, διότι κάτι
τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία
της.
3
02
Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.
Τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με τη
θετική (+) πλευρά προς τα κάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
2
Προσέξτε τη φορά τοποθέτησης της
μπαταρίας(-ιών) στο εσωτερικό του
καλύμματος, όσον αφορά στη θετική (+)
και την αρνητική (–) πλευρά.
Συναρμολόγηση
Αντικατάσταση μπαταρίας
1. Πιέστε το κάλυμμα του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στη θέση του.
3603817s
2. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την
πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή
στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το
κλειδί μέσα στην υποδοχή του.
3. Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να
ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί
ασφαλίσει στη θέση του.
Τύπος μπαταρίας: CR2430, 3 V (μία στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί και δύο στο PCC).
Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια
στο
πλάι, τραβώντας ταυτόχρονα το κλειδί
απευθείας προς τα πίσω
.
G015518
Άνοιγμα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πετάξτε τις παλιές μπαταρίες με τρόπο
ασφαλή για το περιβάλλον.
39
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Εκκίνηση χωρίς κλειδί
Εκκίνηση χωρίς κλειδί (μόνο για PCC)
02
είναι 1,5 μέτρο περίπου. Αυτό σημαίνει ότι,
εάν θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
κάποια πόρτα, πρέπει να έχετε το PCC μαζί
σας. Δεν είναι δυνατό να κλειδώσετε ή να
ξεκλειδώσετε την πόρτα εάν το PCC βρίσκεται στην άλλη πλευρά του αυτοκινήτου.
Ξεκλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί
8302561s
Οι κόκκινοι κύκλοι στην εικόνα αντιστοιχούν
στο χώρο που καλύπτουν οι κεραίες του
συστήματος.
Η λειτουργία εκκίνησης χωρίς κλειδί του PCC
επιτρέπει το ξεκλείδωμα, την οδήγηση και το
κλείδωμα του αυτοκινήτου χωρίς να
χρησιμοποιηθεί το κλειδί. Πρέπει απλώς να
έχετε το PCC μαζί σας. Το σύστημα καθιστά
ευκολότερο το άνοιγμα του αυτοκινήτου, για
παράδειγμα όταν κρατάτε πολλά πράγματα.
Και τα δύο PCC του αυτοκινήτου διαθέτουν
λειτουργία εκκίνησης χωρίς κλειδί. Μπορείτε
να παραγγείλετε πρόσθετα PCC.
Εμβέλεια PCC
Για να ανοίξετε κάποια πόρτα ή το καπό του
χώρου αποσκευών, η μέγιστη απόσταση
ανάμεσα στο PCC και τη λαβή της πόρτας ή
το καπό του χώρου αποσκευών πρέπει να
40
Εάν όλα τα PCC αφαιρεθούν από το αυτοκίνητο και κλείσουν όλες οι πόρτες, στην
οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα και ταυτόχρονα ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα υπενθύμισης. Το μήνυμα σβήνει
όταν επιστρέψετε το PCC στο αυτοκίνητο.
Το προειδοποιητικό μήνυμα σβήνει και το
ηχητικό σήμα υπενθύμισης απενεργοποιείται
όταν επιστρέψετε το PCC στο αυτοκίνητο,
μόλις:
• ανοίξετε και κλείσετε μία πόρτα
• εισάγετε το PCC στο διακόπτη ανάφλεξης
• πατήσετε το κουμπί READ.
Ασφαλής χειρισμός του PCC
Εάν αφήσετε το PCC με λειτουργία εκκίνησης
χωρίς κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο, το PCC
καθίσταται προσωρινά ανενεργό μόλις
κλειδώσετε το αυτοκίνητο. Με αυτό τον
τρόπο αποτρέπεται η παραβίαση του
αυτοκινήτου.
Ωστόσο, εάν κάποιος παραβιάσει το
αυτοκίνητο και βρει το PCC, μπορεί να το
ενεργοποιήσει. Συνεπώς, είναι πολύ
σημαντικό να φυλάσσετε τα PCC με
προσοχή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ποτέ μην αφήνετε το PCC μέσα στο
αυτοκίνητο.
Παρεμβολές στη λειτουργία του PCC
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή τα συστήματα
ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν
παρεμβολές στο σύστημα εκκίνησης χωρίς
κλειδί. Για το λόγο αυτό, μην τοποθετείτε το
PCC κοντά σε κινητά τηλέφωνα ή μεταλλικά
αντικείμενα.
Εάν παρόλα αυτά υπάρχουν παρεμβολές,
χρησιμοποιήστε το PCC και το αποσπώμενο
κλειδί με τον κανονικό τρόπο, βλ. σελ. 35.
Ξεκλείδωμα
Ανοίξτε κάποια πόρτα ή το καπό του χώρου
αποσκευών χρησιμοποιώντας τη λαβή.
Ξεκλείδωμα με το κλειδί
Εάν το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί
στο PCC δεν λειτουργεί, μπορείτε να
ξεκλειδώσετε την πόρτα του οδηγού με το
κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση, το κεντρικό
κλείδωμα δεν ενεργοποιείται.
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Εκκίνηση χωρίς κλειδί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά το ξεκλείδωμα με το κλειδί,
ενεργοποιείται ο συναγερμός. Για την
απενεργοποίηση, βλ. σελ. 46.
Μνήμη κλειδιού – κάθισμα οδηγού και
εξωτερικοί καθρέπτες*
Ρυθμίσεις κλειδώματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες πόρτες του
αυτοκινήτου θα ξεκλειδώνουν μέσω της
λειτουργίας εκκίνησης χωρίς κλειδί από το
μενού Car settings
Lock settings
Keyless entry. Για περιγραφή του
συστήματος του μενού, βλ. σελ. 94.
02
Λειτουργία μνήμης PCC
Εάν στο αυτοκίνητο πλησιάσουν περισσότερα
από ένα άτομα με PCC, θα ισχύσουν οι
ρυθμίσεις για το άτομο που θα ανοίξει την
πόρτα του οδηγού.
Μόλις η πόρτα του οδηγού ανοίξει, οι
ρυθμίσεις αλλάζουν με δύο τρόπους:
• από τη θέση του οδηγού: πατήστε το
κουμπί ξεκλειδώματος στο PCC, βλ.
σελ. 35
• πατήστε το κουμπί για τις ρυθμίσεις
καθίσματος, βλ. σελ. 61.
Κλείδωμα
Για να κλειδώσετε τις πόρτες και το καπό του
χώρου αποσκευών, πιέστε το διακόπτη
κλειδώματος στη λαβή κάποιας πόρτας απ’
έξω.
Πρέπει να κλείσετε όλες οι πόρτες και το
καπό του χώρου αποσκευών πριν κλειδώσετε
το αυτοκίνητο. Διαφορετικά, το αυτοκίνητο
δεν θα κλειδωθεί.
41
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Κλειδαριές
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα
02
τη λαβή της πόρτας μία φορά για να
ξεκλειδώσετε την πόρτα. Τραβήξτε τη λαβή
της πόρτας δύο φορές για να ανοίξετε την
πόρτα.
Από μέσα
Απ’ έξω
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί κλειδώνει/
ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες και το καπό του
χώρου αποσκευών ταυτόχρονα. Η λειτουργία
των διακοπτών κλειδώματος και των
εσωτερικών λαβών στις πόρτες είναι
απενεργοποιημένη κατά το κλείδωμα1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να κλειδώσετε το αυτοκίνητο
ακόμη κι αν κάποια πόρτα είναι ανοικτή1.
Όταν η πόρτα κλείνει ταυτόχρονα
κλειδώνει, και συνεπώς υπάρχει κίνδυνος
το τηλεχειριστήριο-κλειδί να κλειδωθεί
μέσα στο αυτοκίνητο.
1
Ισχύει μόνο για αυτοκίνητα σε ορισμένες
αγορές, και όχι για αυτοκίνητα με λειτουργία
εκκίνησης χωρίς κλειδί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε διότι υπάρχει κίνδυνος να
κλειδωθείτε μέσα στο αυτοκίνητο, εάν
κλειδωθεί απ’ έξω.
1 Ισχύει
42
για ορισμένες αγορές
8302562s
Μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι του
ρεζερβουάρ όταν το αυτοκίνητο είναι
ξεκλείδωτο. Δεν μπορεί να ανοίξει, εάν το
αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και ο
συναγερμός έχει οπλιστεί.
Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος
Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
όλες τις πόρτες και το καπό του χώρου
αποσκευών ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά που βρίσκονται στην πόρτα.
Ξεκλείδωμα
Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος της
πόρτας. Εάν το πατήσετε και το κρατήσετε
πατημένο, θα ανοίξουν επίσης όλα τα
παράθυρα.
Κλείδωμα
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος της πόρτας
μόλις κλείσουν οι μπροστινές πόρτες. Εάν το
πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο, θα
κλείσουν όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή,
εάν υπάρχει.
Μπορείτε να κλειδώσετε χειροκίνητα όλες οι
πόρτες, αφού πρώτα κλείσουν, με τα
αντίστοιχα κουμπιά κλειδώματος. Τραβήξτε
Εάν δεν ανοίξετε καμία από τις πόρτες ή το
καπό του χώρου αποσκευών εντός δύο
λεπτών μετά το ξεκλείδωμα, όλες οι πόρτες
ξανακλειδώνουν αυτόματα. Αυτή η
λειτουργία αποτρέπει την πιθανότητα να
αφήσετε κατά λάθος το αυτοκίνητο
ξεκλείδωτο. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει
σύστημα συναγερμού, βλ. σελ. 45.
Αυτόματο κλείδωμα
Οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών
μπορούν να κλειδώνουν αυτόματα όταν το
αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το
μενού Car settings
Lock settings
Autolock, doors. Για περιγραφή του
συστήματος του μενού, βλ. σελ. 94.
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Κλειδαριές
Ξεκλείδωμα/κλείδωμα του καπό χώρου
αποσκευών
Ντουλαπάκι συνοδηγού
A
B
παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός
οπλισμένος.
02
Κλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί, βλ. σελ. 35.
Κλειδώστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού
γυρίζοντας το κλειδί κατά ένα τέταρτο
της περιστροφής (90 μοίρες)
δεξιόστροφα. Η οπή της κλειδαριάς
βρίσκεται στην οριζόντια θέση μετά το
κλείδωμα.
Το ντουλαπάκι μπορεί να κλειδωθεί και να
ξεκλειδωθεί μόνο με το αποσπώμενο κλειδί
του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.
Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών
χώρων, βλ. σελ. 38.
Εάν οι πόρτες κλειδώσουν όταν κλείνετε το
καπό του χώρου αποσκευών, τότε το καπό
παραμένει ξεκλείδωτο μέχρι να κλειδώσετε
το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο.
Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από μέσα
Ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί
Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριοκλειδί για να ξεκλειδώσετε το καπό του
χώρου αποσκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία αυτή δεν ανοίγει το καπό του
χώρου αποσκευών.
Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό
σβήνει, ως ένδειξη ότι ο συναγερμός του
αυτοκινήτου δεν είναι οπλισμένος. Οι
αισθητήρες στάθμης και κίνησης του
συστήματος συναγερμού και οι αισθητήρες
ανοίγματος του καπό χώρου αποσκευών
αδρανοποιούνται αυτόματα. Οι πόρτες
1
3603845s
Ξεκλειδώστε το ντουλαπάκι του
συνοδηγού γυρίζοντας το κλειδί κατά ένα
τέταρτο της περιστροφής (90 μοίρες)
αριστερόστροφα. Η οπή της κλειδαριάς
βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση μετά το
ξεκλείδωμα.
3905612s
8302560s
Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό
αρχίζει να αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι ο
συναγερμός έχει οπλιστεί.
Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου
προβολέων
για να ξεκλειδώσετε το καπό
του χώρου αποσκευών.
43
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Κλειδαριές
1
3905611s
8302568s
02
πόρτες απ’ έξω, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το διπλό κλείδωμα.
Διπλό κλείδωμα1
Ξεκλείδωμα με το κλειδί
8302569s
2
Εάν το κουμπί ανοίγματος του καπό χώρου
αποσκευών στο τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν
λειτουργεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το
καπό του χώρου αποσκευών με το κλειδί.
Ανασηκώστε το κάλυμμα της κλειδαριάς
και αφαιρέστε το.
Ξεκλειδώστε το καπό του χώρου
αποσκευών γυρίζοντας το κλειδί κατά
μισή περιστροφή αριστερά, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
44
Μετά το διπλό κλείδωμα, οι πόρτες δεν
ανοίγουν από μέσα εάν είναι κλειδωμένες.
Το διπλό κλείδωμα ενεργοποιείται με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί και τίθεται σε
λειτουργία 10 δευτερόλεπτα μετά από το
κλείδωμα των θυρών.
Όταν το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί με διπλό
κλείδωμα, μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί. Η πόρτα του οδηγού
μπορεί επίσης να ξεκλειδωθεί απ’ έξω με το
κλειδί.
Προσωρινή απενεργοποίηση διπλού
κλειδώματος
Εάν κάποιος επιθυμεί να παραμείνει μέσα στο
αυτοκίνητο αλλά θέλετε να κλειδώσετε τις
1 Ισχύει
για ορισμένες αγορές
1. Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από
το διακόπτη ανάφλεξης. Ωστόσο, για να
είναι εφικτή η απενεργοποίηση, δεν πρέπει
να έχει παρέλθει περισσότερο από ένα
λεπτό αφότου σβήσετε τον κινητήρα.
2. Πατήστε το κουμπί.
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα
συναγερμού, απενεργοποιούνται ταυτόχρονα
και οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης*, βλ.
σελ. 47.
Η λυχνία στο κουμπί παραμένει αναμμένη
μέχρις ότου το αυτοκίνητο κλειδωθεί με
το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Στην οθόνη
εμφανίζεται ένα μήνυμα επί 10 δευτερόλεπτα
ή μέχρις ότου το αυτοκίνητο κλειδωθεί.
Οι αισθητήρες και το διπλό κλείδωμα
επανενεργοποιούνται στην επόμενη εκκίνηση
του αυτοκινήτου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μην κλειδωθεί κάποιος μέσα στο
αυτοκίνητο, μην επιτρέπετε σε κανέναν να
παραμένει μέσα σε αυτό εάν πρώτα δεν
απενεργοποιήσετε το διπλό κλείδωμα.
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Συναγερμός*
Το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται, εάν:
• ανοίξει κάποια πόρτα, το καπό του
κινητήρα ή το καπό του χώρου αποσκευών
• τοποθετηθεί μη έγκυρο κλειδί στην
κλειδαριά ή γίνει προσπάθεια παραβίασης
της κλειδαριάς.
• ανιχνευθεί κίνηση στο χώρο των επιβατών
(εάν έχει εγκατασταθεί ανιχνευτής κίνησης).
• το αυτοκίνητο ανυψωθεί ή ρυμουλκηθεί
(εάν διαθέτει αισθητήρα κλίσης*)
• αποσυνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας.
• κάποιος προσπαθήσει να αποσυνδέσει τη
σειρήνα.
Εάν υπάρχει βλάβη στο σύστημα συναγερμού,
στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα
μήνυμα. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο αισθητήρας κίνησης ενεργοποιεί το
συναγερμό σε περίπτωση που ανιχνευθεί
κίνηση στο χώρο των επιβατών. Για το λόγο
αυτό, ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν αφήσετε το αυτοκίνητο με κάποιο
παράθυρο ανοικτό ή εάν χρησιμοποιείται
το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης χώρου
επιβατών. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο:
κλείνετε τα παράθυρα όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και ρυθμίστε τον
αέρα από το σύστημα θέρμανσης χώρου
επιβατών έτσι, ώστε να μη διοχετεύεται
προς τα πάνω στο χώρο επιβατών.
Όπλιση του συναγερμού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. Τα φλας του
αυτοκινήτου αναβοσβήνουν παρατεταμένα
ως επιβεβαίωση ότι ο συναγερμός οπλίστηκε
και οι πόρτες κλειδώθηκαν.
Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να
τροποποιήσετε τα εξαρτήματα του συστήματος συναγερμού. Κάτι τέτοιο μπορεί να
επηρεάσει τους όρους της εγγύησης.
02
Μπορείτε να ρυθμίσετε σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας τον τρόπο με τον οποίο το
αυτοκίνητο επιβεβαιώνει ότι ο συναγερμός
έχει οπλιστεί από το μενού Car settings
Lock settings
Keyless entry. Για
περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ.
σελ. 94.
Ενδεικτική λυχνία συναγερμού
8302563s
Γενικά
Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό
δείχνει την κατάσταση του συστήματος
συναγερμού:
• λυχνία σβηστή – ο συναγερμός έχει
αφοπλιστεί
• η λυχνία αναβοσβήνει μία φορά ανά
δευτερόλεπτο – ο συναγερμός είναι
οπλισμένος
• η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα μόλις
αφοπλιστεί ο συναγερμός (και μέχρις ότου
το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετηθεί στο
διακόπτη ανάφλεξης και γυρίσει στη
θέση I) – ο συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί.
45
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Συναγερμός*
02
Αφόπλιση του συναγερμού
Άλλες λειτουργίες συναγερμού
Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. Τα φλας του
αυτοκινήτου αναβοσβήνουν στιγμιαία δύο
φορές ως επιβεβαίωση ότι ο συναγερμός
αφοπλίστηκε και οι πόρτες ξεκλειδώθηκαν.
Αυτόματη όπλιση του συναγερμού
Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου
συναγερμού
Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή τοποθετήστε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη
ανάφλεξης. Τα φλας αναβοσβήνουν σύντομα
δύο φορές επιβεβαιώνοντας την
απενεργοποίηση του συναγερμού.
46
Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την πιθανότητα
να αφήσετε κατά λάθος αφοπλισμένο το
συναγερμό.
Εάν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί (και ο συναγερμός
έχει αφοπλιστεί) και δεν ανοίξει καμία από τις
πόρτες ή το καπό του χώρου αποσκευών
εντός δύο λεπτών, ο συναγερμός οπλίζεται
αυτόματα. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται και
οι κλειδαριές του αυτοκινήτου.
Σήματα συναγερμού
Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, συμβαίνουν
τα ακόλουθα:
• Η σειρήνα ηχεί σχεδόν επί 30 δευτερόλεπτα. Η σειρήνα διαθέτει δική της
μπαταρία, η οποία είναι ανεξάρτητη από
την μπαταρία του αυτοκινήτου.
• Τα φλας αναβοσβήνουν επί πέντε λεπτά ή
μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
Τηλεχειριστήριο-κλειδί εκτός λειτουργίας
Εάν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε το συναγερμό
και να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία με
τον εξής τρόπο:
1. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού με το
κλειδί. Ο συναγερμός ενεργοποιείται και
ηχεί η σειρήνα.
2. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
στην οπή της κλειδαριάς. Ο συναγερμός
απενεργοποιείται. Η ενδεικτική λυχνία
συναγερμού αναβοσβήνει γρήγορα
μέχρι να τοποθετήσετε το κλειδί.
02 Κλειδαριές και συναγερμός
Συναγερμός*
Έλεγχος συστήματος συναγερμού
Απενεργοποίηση των αισθητήρων
Έλεγχος του ανιχνευτή κίνησης στο
χώρο επιβατών
3905611s
Προσωρινή αφόπλιση του συναγερμού
Για να αποτραπεί η εσφαλμένη ενεργοποίηση
του συναγερμού, όπως στη διάρκεια ταξιδιού
με πλοίο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τους αισθητήρες κίνησης και κλίσης.
Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης. Ωστόσο,
για να είναι εφικτή η απενεργοποίηση, δεν
πρέπει να έχει παρέλθει περισσότερο από ένα
λεπτό αφότου σβήσετε τον κινητήρα. Η λυχνία
στο κουμπί παραμένει αναμμένη μέχρις ότου
το αυτοκίνητο κλειδωθεί.
Στην οθόνη συνεχίζει να εμφανίζεται ένα
μήνυμα επί 10 δευτερόλεπτα ή μέχρις ότου
το αυτοκίνητο κλειδωθεί.
Οι αισθητήρες επανενεργοποιούνται στην
επόμενη εκκίνηση του αυτοκινήτου.
1. Κλείστε όλα τα παράθυρα. Παραμείνετε
μέσα στο αυτοκίνητο.
2. Οπλίστε το συναγερμό, βλ. σελ. 45.
3. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.
4. Ενεργοποιήστε το συναγερμό
κουνώντας τα χέρια σας μπροστά πίσω
στο ύψος της πλάτης του καθίσματος.
Η σειρήνα ηχεί και όλα τα φλας
αναβοσβήνουν.
5. Απενεργοποιήστε το συναγερμό
ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί.
Έλεγχος των αισθητήρων συναγερμού
στις πόρτες
Έλεγχος των αισθητήρων συναγερμού
στο καπό του κινητήρα
1. Καθίστε στο αυτοκίνητο και
απενεργοποιήστε το συναγερμό, βλ.
σελ. 46.
02
2. Οπλίστε το συναγερμό, βλ. σελ. 45.
Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και
κλειδώστε τις πόρτες με το κουμπί του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.
3. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.
4. Ανοίξτε το καπό του κινητήρα από τη
λαβή που βρίσκεται κάτω από το ταμπλό.
Η σειρήνα ηχεί και όλα τα φλας
αναβοσβήνουν.
5. Απενεργοποιήστε το συναγερμό
ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί.
1. Οπλίστε το συναγερμό, βλ. σελ. 45.
2. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.
3. Ξεκλειδώστε την πόρτα του οδηγού με
το κλειδί.
4. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού.
Η σειρήνα ηχεί και όλα τα φλας
αναβοσβήνουν.
5. Απενεργοποιήστε το συναγερμό
ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο με
το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία διπλού
κλειδώματος, ενεργοποιείται ταυτόχρονα και
το διπλό κλείδωμα, βλ. σελ. 44.
47
Όργανα και κουμπιά ελέγχου ..................................................................50
Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης ...................................................................59
Καθίσματα ................................................................................................60
Τιμόνι ........................................................................................................ 63
Φωτισμός .................................................................................................64
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης ................................................ 73
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες .............. 75
Ηλεκτρική ηλιοροφή* ...............................................................................79
Εκκίνηση κινητήρα ...................................................................................81
Κιβώτια ταχυτήτων .................................................................................. 84
Φρένο .......................................................................................................87
Χειρόφρενο ..............................................................................................89
48
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
03
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Επισκόπηση οργάνων
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Αριστεροτίμονα μοντέλα
50
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Λειτουργία
Σελίδα
Λειτουργία
Σελίδα
Μενού και μηνύματα, φλας, μεγάλη/μεσαία σκάλα,
υπολογιστής ταξιδίου
97, 67, 65,
118
Κουμπιά μενού, ελέγχου συστήματος κλιματισμού
και ηχοσυστήματος
94, 102,
112
Cruise control
122, 58
Σύστημα κλιματισμού, ECC
102
Κόρνα, αερόσακοι
63, 15
Επιλογέας ταχυτήτων
84
Πίνακας οργάνων
54, 58
Κουμπιά ελέγχου ενεργού πλαισίου (Four-C)
121
Κουμπιά μενού, ελέγχου ηχοσυστήματος και
τηλεφώνου
94, 110,
140
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης
73, 74
Διακόπτης ανάφλεξης
81
Ρύθμιση τιμονιού
63
Κουμπί start/stop
59
Χειρόφρενο
89, 89
Αλάρμ
67
Μοχλός απασφάλισης καπό κινητήρα
172
Λαβή πόρτας
–
Ρύθμιση καθίσματος
60
Πλαίσιο χειριστηρίων
75, 77, 31,
42
Διακόπτης προβολέων, κουμπί ανοίγματος για το
πορτάκι του ρεζερβουάρ και το καπό του χώρου
αποσκευών
64, 155,
158
03
51
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Δεξιοτίμονα μοντέλα
52
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Λειτουργία
Σελίδα
Λειτουργία
Σελίδα
Αλάρμ
67
Πλαίσιο χειριστηρίων
75, 77, 31,
42
Διακόπτης ανάφλεξης
59
Ρύθμιση καθίσματος
60
Κουμπί start/stop
81
Μοχλός απασφάλισης καπό κινητήρα
172
Cruise control
122, 123
Χειρόφρενο
89, 89
Πίνακας οργάνων
54, 58
Ρύθμιση τιμονιού
63
Κόρνα, αερόσακοι
63, 15
Μενού και μηνύματα, φλας, μεγάλη/μεσαία σκάλα,
υπολογιστής ταξιδίου
97, 67, 65,
118
Κουμπιά μενού, ελέγχου ηχοσυστήματος και
τηλεφώνου
94, 110,
140
Κουμπιά ελέγχου ενεργού πλαισίου (Four-C)
121
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης
73, 74
Επιλογέας ταχυτήτων
84
Διακόπτης προβολέων, κουμπί ανοίγματος για το
πορτάκι του ρεζερβουάρ και το καπό του χώρου
αποσκευών
64, 155,
158
Σύστημα κλιματισμού, ECC
102.
Λαβή πόρτας
–
Κουμπιά μενού, ελέγχου συστήματος κλιματισμού
και ηχοσυστήματος
94, 102,
112
03
53
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Οθόνες πληροφοριών
Δείκτες
Ενδεικτικές λυχνίες, πληροφοριακή
λυχνία και προειδοποιητικές λυχνίες
1
2
3
3
03
0
1
T2
1
123456
12.3
3603843s
1
Οθόνες πληροφοριών
Στις οθόνες πληροφοριών
εμφανίζονται
πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις
λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. cruise
control, υπολογιστής ταξιδίου, καθώς και
μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με
τη μορφή κειμένου και συμβόλων.
Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις
ενότητες για τις λειτουργίες που
χρησιμοποιούν τις οθόνες πληροφοριών.
3801154s
0
12:34
P
1
1
1
2
_3 C
o
2
Δείκτες στον πίνακα οργάνων
Ταχύμετρο
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές
λυχνίες1
Λυχνία μεγάλης σκάλας και φλας
Δείκτης στάθμης καυσίμου, βλ. επίσης
Ανεφοδιασμός καυσίμου στη σελίδα 155.
Στροφόμετρο
Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε
χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Έλεγχος λειτουργίας
Όλες οι ενδεικτικές και οι προειδοποιητικές
λυχνίες ανάβουν όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
βρίσκεται στη θέση II ή όταν ο κινητήρας
τίθεται σε λειτουργία. Μόλις ο κινητήρας τεθεί
σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να
σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου
που σβήνει μόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.
1 Σε
ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν
χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης
λαδιού. Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται με
τη μορφή κειμένου στην οθόνη, βλ. σελ. 173.
54
3603801s
0
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή
εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί
όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη
θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν μετά
από 5 δευτερόλεπτα εκτός από τη λυχνία που
υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών
καυσαερίων και τη λυχνία χαμηλής πίεσης
λαδιού.
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές
λυχνίες
Λυχνία
Ερμηνεία
Φλας στο τρέιλερ
Βλάβη στο σύστημα
εκπομπών καυσαερίων
Βλάβη στο σύστημα ABS
Πίσω φώτα ομίχλης
Σύστημα ευστάθειας
Προθερμαντήρας κινητήρα
(πετρελαιοκινητήρας)
Χαμηλή στάθμη καυσίμου
στο ρεζερβουάρ
Πληροφορίες, διαβάστε το
κείμενο στην οθόνη
Μεγάλη σκάλα αναμμένη
Αριστερά φλας
Δεξιά φλας
Φλας στο τρέιλερ
Η λυχνία αυτή αναβοσβήνει όταν είναι
αναμμένα τα φλας του αυτοκινήτου και στο
αυτοκίνητο έχει συνδεθεί τρέιλερ. Εάν η
λυχνία αναβοσβήνει πιο γρήγορα, σημαίνει
ότι κάποιος από τους λαμπτήρες του τρέιλερ
ή του αυτοκινήτου παρουσιάζει βλάβη.
Βλάβη στο σύστημα εκπομπών
καυσαερίων
Μεταβείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο Volvo, για έλεγχο του συστήματος.
Βλάβη στο σύστημα ABS
Εάν ανάψει αυτή η λυχνία, το σύστημα
δεν λειτουργεί. Το κανονικό σύστημα
πέδησης του αυτοκινήτου συνεχίζει να
λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.
1. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές
μέρος και σβήστε τον κινητήρα.
2. Θέστε πάλι σε λειτουργία τον κινητήρα.
3. Εάν η λυχνία παραμένει αναμμένη,
οδηγήστε μέχρι το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo
για έλεγχο του συστήματος ABS.
Πίσω φώτα ομίχλης
Αυτή η λυχνία ανάβει όταν είναι
αναμμένα τα φώτα ομίχλης.
Σύστημα ευστάθειας
Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, το
σύστημα ευστάθειας λειτουργεί. Εάν η λυχνία
ανάψει και παραμείνει σταθερά αναμμένη,
υπάρχει βλάβη στο σύστημα.
Προθερμαντήρας κινητήρα
(πετρελαιοκινητήρας)
Αυτή η λυχνία ανάβει κατά την προθέρμανση
του κινητήρα. Η προθέρμανση του κινητήρα
αρχίζει όταν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω
από –2 °C. Για να θέσετε το αυτοκίνητο σε
λειτουργία, πρέπει πρώτα να σβήσει η λυχνία.
03
Χαμηλή στάθμη καυσίμου στο
ρεζερβουάρ
Αυτή η λυχνία ανάβει όταν υπάρχουν περίπου
οκτώ λίτρα καυσίμου στο ρεζερβουάρ σε ένα
βενζινοκίνητο αυτοκίνητο ή επτά λίτρα σε ένα
πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο.
Πληροφορίες, διαβάστε το
κείμενο στην οθόνη
Εάν κάποιο από τα συστήματα του
αυτοκινήτου δεν συμπεριφέρεται
φυσιολογικά, ανάβει η πληροφοριακή λυχνία
και ταυτόχρονα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα
στην οθόνη πληροφοριών. Το μήνυμα
διαγράφεται εάν πατήσετε το κουμπί READ,
βλ. σελ. 97 ή σβήνει αυτόματα μετά από λίγο
(το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από τη
λειτουργία που εμφανίζεται). Η πληροφοριακή
λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε
συνδυασμό με άλλες λυχνίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν στην οθόνη εμφανιστεί κάποιο
μήνυμα η λυχνία σβήνει και το μήνυμα
διαγράφεται, εάν πατήσετε το κουμπί
READ ή αυτόματα μετά από λίγο.
55
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Μεγάλη σκάλα αναμμένη
Η λυχνία ανάβει όταν είναι αναμμένη η
μεγάλη σκάλα και όταν χρησιμοποιείτε το
σινιάλο προβολέων.
Αριστερά φλας
Δεξιά φλας
03
Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ, ανάβουν και
οι δύο λυχνίες των φλας.
Χαμηλή πίεση λαδιού
Εάν αυτή η λυχνία ανάψει κατά την
οδήγηση, σημαίνει ότι η πίεση λαδιού του
κινητήρα είναι πολύ χαμηλή. Σβήστε αμέσως
τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού
στον κινητήρα. Συμπληρώστε λάδι, εάν είναι
απαραίτητο. Εάν η λυχνία ανάβει ενώ η στάθμη λαδιού είναι κανονική, απευθυνθείτε σε
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Χειρόφρενο τραβηγμένο
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές
λυχνίες
Λυχνία
Ερμηνεία
Χαμηλή πίεση λαδιού1
Χειρόφρενο τραβηγμένο
Αερόσακοι – SRS
Υπενθύμισης ζώνης
ασφαλείας
Ο εναλλάκτης δεν φορτίζει
Βλάβη στο σύστημα
πέδησης
Προειδοποίηση
1
56
Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης
λαδιού. Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται
με τη μορφή κειμένου στην οθόνη, βλ.
σελ. 173 και 174.
Αυτή η λυχνία ανάβει και παραμένει
σταθερά αναμμένη όταν το χειρόφρενο είναι
τραβηγμένο. Στην περίπτωση του ηλεκτρικού
χειρόφρενου, αυτή η λυχνία αναβοσβήνει
όταν το ενεργοποιείτε, και στη συνέχεια
παραμένει σταθερά αναμμένη.
Όταν η λυχνία αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει
σημειωθεί βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα στην
οθόνη πληροφοριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λυχνία ανάβει επίσης όταν το
μηχανικό χειρόφρενο είναι ελαφρώς
τραβηγμένο.
Αερόσακοι – SRS
Εάν αυτή η λυχνία παραμένει
αναμμένη ή ανάψει κατά την οδήγηση,
σημαίνει ότι έχει ανιχνευτεί βλάβη στην
πόρπη της ζώνης ασφαλείας, στο σύστημα
SRS, SIPS ή IC. Μεταβείτε αμέσως σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για
έλεγχο του συστήματος.
Υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας
Αυτή η λυχνία ανάβει εάν κάποιος
επιβάτης στο μπροστινό ή το πίσω κάθισμα
δεν έχει προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας.
Ο εναλλάκτης δεν φορτίζει
Αυτή η λυχνία ανάβει κατά την
οδήγηση εάν έχει σημειωθεί βλάβη στο
ηλεκτρικό σύστημα. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Βλάβη στο σύστημα πέδησης
Εάν ανάβει αυτή η λυχνία, ενδέχεται
να είναι πολύ χαμηλή η στάθμη του υγρού
φρένων. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε
ασφαλές σημείο και ελέγξτε τη στάθμη στο
δοχείο υγρού φρένων, βλ. σελ. 176.
Εάν οι λυχνίες φρένων και ABS ανάψουν
ταυτόχρονα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα
στο σύστημα κατανομής της δύναμης
πέδησης.
1. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές
μέρος και σβήστε τον κινητήρα.
2. Θέστε πάλι σε λειτουργία τον κινητήρα.
• Εάν σβήσουν και οι δύο λυχνίες, συνεχίστε
την οδήγηση.
• Εάν οι λυχνίες παραμείνουν αναμμένες,
ελέγξτε τη στάθμη στο δοχείο του υγρού
φρένων. Βλ. σελ. 176. Εάν η στάθμη του
υγρού φρένων είναι φυσιολογική, αλλά οι
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
λυχνίες παραμένουν αναμμένες, οδηγήστε
πολύ προσεκτικά το αυτοκίνητο μέχρι ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για
έλεγχο του συστήματος πέδησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η στάθμη στο δοχείο βρίσκεται κάτω
από την ένδειξη MIN, το αυτοκίνητο πρέπει
να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για έλεγχο του
συστήματος πέδησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν οι λυχνίες φρένων και ABS ανάψουν
ταυτόχρονα, υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης
του πίσω τμήματος του αυτοκινήτου σε
περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
Προειδοποίηση
Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία
ανάβει εάν ανιχνευτεί βλάβη που μπορεί να
επηρεάσει την ασφάλεια ή/και τη
διευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Στην
οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ταυτόχρονα
ένα επεξηγηματικό κείμενο. Η λυχνία
παραμένει αναμμένη μέχρις ότου
αποκατασταθεί η βλάβη, ωστόσο μπορείτε να
διαγράψετε το μήνυμα κειμένου με το κουμπί
READ, βλ. σελ. 97. Η προειδοποιητική λυχνία
μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με
άλλες λυχνίες.
Ενέργεια:
1. Σταματήστε σε ασφαλές σημείο. Μη
συνεχίσετε να οδηγείτε.
2. Διαβάστε τις πληροφορίες που
εμφανίζονται στην οθόνη. Ακολουθήστε
τις υποδείξεις του μηνύματος στην
οθόνη. Διαγράψτε το μήνυμα με το
κουμπί READ.
03
Υπενθύμιση – οι πόρτες δεν έχουν
κλείσει
Εάν κάποια από τις πόρτες, το καπό του
κινητήρα1 ή το καπό του χώρου αποσκευών
δεν έχουν κλείσει καλά, τότε ανάβει η
πληροφοριακή λυχνία ή η προειδοποιητική
λυχνία και παράλληλα στον πίνακα οργάνων
εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό μήνυμα
κειμένου. Σταματήστε το συντομότερο
δυνατόν το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο
και κλείστε την πόρτα, το καπό του κινητήρα
ή το καπό του χώρου αποσκευών, ανάλογα
ποιο είναι ανοικτό.
Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο με
ταχύτητα χαμηλότερη από 7 km/h,
ανάβει η πληροφοριακή λυχνία.
Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο με
ταχύτητα μεγαλύτερη από 7 km/h,
ανάβει η προειδοποιητική λυχνία.
1 Μόνο
για αυτοκίνητα με σύστημα
συναγερμού
57
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Όργανα και κουμπιά ελέγχου
Χιλιομετρητής
Ρολόι
Χειριστήρια για το χιλιομετρητή και το
ρολόι
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
_3 C
o
123456
12.3
12:34
1
_3 C
o
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Χιλιομετρητής και κουμπί
Ρολόι και κουμπί ρύθμισης
Οι μετρητές χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση
μικρών αποστάσεων. Πατήστε στιγμιαία το
κουμπί
για εναλλαγή μεταξύ των δύο
χιλιομετρητών T1 και T2. Εάν πατήσετε το
κουμπί παρατεταμένα (περισσότερο από
2 δευτερόλεπτα), μηδενίζεται ο ενεργός
χιλιομετρητής. Η απόσταση εμφανίζεται στην
οθόνη
.
Γυρίστε το κουμπί
προς τα δεξιά/αριστερά
για να ρυθμίσετε την ώρα. Η ώρα εμφανίζεται
στην οθόνη πληροφοριών
.
Αντί της ένδειξης της ώρας στο ρολόι, μπορεί
προσωρινά να εμφανιστεί ένα σύμβολο σε
συνδυασμό με ένα μήνυμα, βλ. σελ. 97.
G016141
03
Θέση χειριστηρίων
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης
Λειτουργίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου/
συμπλέκτη, εάν χρειαστεί να γυρίσετε το
διακόπτη ανάφλεξης στη θέση I ή II.
Επαναφέρετε το διακόπτη ανάφλεξης
στη θέση 0
Πατήστε το κουμπί START/STOP για να
επιστρέψει ο διακόπτης από τη θέση I, II, ή III
στη θέση 0.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
3905610s
Τυχόν ξένες ύλες στο διακόπτη ανάφλεξης
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της
κλειδαριάς ή να καταστρέψουν την
κλειδαριά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θέση διακόπτη ανάφλεξης 0
Θέση
Λειτουργία
Διακόπτης ανάφλεξης με τηλεχειριστήριοκλειδί, κουμπί start/stop
Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο
διακόπτη ανάφλεξης.
0
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
Θέση διακόπτη ανάφλεξης I
Εμφανίζεται η ένδειξη του
χιλιομετρητή, το ρολόι και ο
δείκτης θερμοκρασίας. Η
κλειδαριά του τιμονιού είναι
απενεργοποιημένη. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα.
Ι
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
ηλιοροφή, τα ηλεκτρικά παράθυρα,
το τηλέφωνο, τον ανεμιστήρα
εξαερισμού, το σύστημα ECC και
τους υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ.
ΙΙ
Ανάβουν οι προβολείς. Οι
προειδοποιητικές/ενδεικτικές
λυχνίες ανάβουν επί
5 δευτερόλεπτα. Λειτουργούν όλα
τα συστήματα, με εξαίρεση τα
θερμαινόμενα καθίσματα και το
σύστημα αποθάμβωσης του πίσω
παρμπρίζ, τα οποία λειτουργούν
μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται
σε λειτουργία.
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετείται μέσα
στο διακόπτη ανάφλεξης. Εάν το πιέσετε
ελαφρά προς τα μέσα, το τηλεχειριστήριοκλειδί ασφαλίζει στη σωστή θέση.
Μπορείτε να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριοκλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης με ένα
πάτημα. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βγαίνει
προς τα έξω και μπορείτε να το
αφαιρέσετε. Στο αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων*, ο επιλογέας πρέπει να βρίσκεται
στη θέση P.
Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες
του ηχοσυστήματος όταν το τηλεχειριστήριοκλειδί έχει αφαιρεθεί, βλ. σελ. 109.
Πιέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο
διακόπτη ανάφλεξης και πατήστε το κουμπί
START/ STOP.
Θέση διακόπτη ανάφλεξης II
Πιέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο
διακόπτη ανάφλεξης και πατήστε το κουμπί
START/ STOP επί 2 δευτερόλεπτα περίπου.
Εκκίνηση του κινητήρα III
Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα, βλ.
σελ. 81.
Σβήσιμο του κινητήρα
Πατήστε το κουμπί START/STOP. (Εάν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, κρατήστε
το κουμπί πατημένο μέχρι να σβήσει).
03
Κατά τη ρυμούλκηση, ο διακόπτης
ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται στη θέση II
για να μπορείτε να ανάψετε τα φώτα.
59
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Καθίσματα
Μπροστινά καθίσματα
Σπρώξτε το κάθισμα προς τα εμπρός έτσι,
ώστε το προσκέφαλο να "ασφαλίσει" κάτω
από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος του
οδηγού πριν ξεκινήσετε, ποτέ κατά την
οδήγηση. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει
ασφαλίσει.
03
3
5
6
Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας,
περιστρέψτε το κουμπί1.
Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το
μπροστινό τμήμα της έδρας του
καθίσματος, μετακινήστε το μοχλό
επάνω/κάτω αντίστοιχα.
Για να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης
του καθίσματος, περιστρέψτε το κουμπί.
Για να ανυψώσετε/κατεβάσετε το
κάθισμα, μετακινήστε το μοχλό επάνω/
κάτω αντίστοιχα.
Πλαίσιο χειριστηρίων για ηλεκτρικά
καθίσματα*.
1 Ισχύει
60
επίσης για το ηλεκτρικό κάθισμα.
1
3
1
2
3
3
8505326s
Εμπρός/πίσω: τραβήξτε τη λαβή προς τα
πάνω για να ρυθμίσετε την απόσταση έως
το τιμόνι και τα πεντάλ. Βεβαιωθείτε ότι
το κάθισμα έχει ασφαλίσει στη νέα θέση.
2
3603820s
2
Αναδίπλωση της πλάτης μπροστινού
καθίσματος
4
8505315s
1
Ηλεκτρικό κάθισμα*
Η πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού
μπορεί να διπλωθεί προς τα εμπρός, ώστε να
δημιουργηθεί χώρος για αντικείμενα μεγάλου
μήκους.
Μετακινήστε το κάθισμα κατά το δυνατόν
πιο πίσω/κάτω.
Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος στην
όρθια θέση
Σηκώστε τα άγκιστρα στην πίσω πλευρά
της πλάτης του καθίσματος και διπλώστε
την πλάτη προς τα εμπρός.
Το μπροστινό τμήμα της έδρας
καθίσματος προς τα επάνω/κάτω
Τη θέση του καθίσματος προς τα εμπρός/
πίσω και επάνω/κάτω
Την κλίση της πλάτης του καθίσματος
Τα ηλεκτρικά μπροστινά καθίσματα
διαθέτουν σύστημα προστασίας από
υπερβολική καταπόνηση, το οποίο
ενεργοποιείται εάν το κάθισμα μπλοκαριστεί
από κάποιο αντικείμενο. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και
περιμένετε λίγο, πριν ρυθμίσετε ξανά το
κάθισμα.
Μόνο ένα από τα ηλεκτρικά μοτέρ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Καθίσματα
Προκαταρκτικά
Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης
Όταν το κλειδί δεν βρίσκεται στο διακόπτη
ανάφλεξης, τα καθίσματα μπορούν να
ρυθμιστούν μόνο για κάποιο διάστημα μετά
το ξεκλείδωμα της πόρτας με το
τηλεχειριστήριο. Η ρύθμιση των καθισμάτων
συνήθως πραγματοποιείται όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι ανοικτός, και μπορεί να γίνει
ανά πάσα στιγμή εφόσον ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία.
Πατήστε ένα από τα κουμπιά μνήμης
–
έως ότου το κάθισμα και οι εξωτερικοί
καθρέπτες σταματήσουν. Εάν αφήσετε το
κουμπί, το κάθισμα θα σταματήσει να κινείται.
Κάθισμα με λειτουργία μνήμης*
1
2
3
Μνήμη κλειδιού* στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί
Οι θέσεις του καθίσματος οδηγού και των
εξωτερικών καθρεπτών αποθηκεύονται στη
μνήμη του κλειδιού όταν κλειδώνετε το
αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του
κλειδιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες
δεν μετακινούνται εάν βρίσκονται ήδη στην
επιθυμητή θέση.
03
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη
μνήμη του κλειδιού πατώντας το κουμπί
ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί
όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή.
4
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη μνήμη κλειδιού από το
μενού Car key memory
Seat & mirror
positions. Για περιγραφή του συστήματος
του μενού, βλ. σελ. 94.
Αποθήκευση ρύθμισης
1. Ρυθμίστε το κάθισμα και τους
εξωτερικούς καθρέπτες.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί
, ενώ πατάτε το κουμπί
,
ή
.
G014387
8505312s
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μνήμη κλειδιού στα δύο τηλεχειριστήρια
και η μνήμη καθίσματος είναι εντελώς
ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το ίδιο
τηλεχειριστήριο και ανοίξει η πόρτα του
οδηγού, το κάθισμα του οδηγού και οι
εξωτερικοί καθρέπτες ρυθμίζονται στις
61
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Καθίσματα
Εάν το κάθισμα αρχίσει να κινείται κατά
λάθος, πατήστε ένα από τα κουμπιά για να το
σταματήσετε.
03
Η επανεκκίνηση προκειμένου το κάθισμα να
φτάσει στη θέση που έχει αποθηκευτεί στη
μνήμη του κλειδιού πραγματοποιείται
πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο
τηλεχειριστήριο-κλειδί. Σε αυτή την
περίπτωση, η πόρτα του οδηγού πρέπει να
είναι ανοικτή.
Πίσω καθίσματα
Κατέβασμα των ακριανών
προσκέφαλων, πίσω κάθισμα*
Αναδίπλωση της πλάτης του πίσω
καθίσματος
Βλ. Πληροφορίες, σελ. 159.
Προσκέφαλο, μεσαίο κάθισμα, πίσω
3801190s
Άμεση ακινητοποίηση
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης!
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με
τα κουμπιά. Κατά τη ρύθμιση του
καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
αντικείμενα μπροστά, πίσω ή κάτω από το
κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να παγιδευτεί κανείς από τους
επιβάτες του πίσω καθίσματος.
Θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα*
Βλ. σελίδα 102.
62
8505332s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το προσκέφαλο ρυθμίζεται κατακόρυφα
ανάλογα με το ύψος του επιβάτη. Το άνω
μέρος του προσκέφαλου ρυθμίζεται στο
ύψος του πίσω μέρους του κεφαλιού.
Τραβήξτε το προς τα πάνω όσο χρειάζεται.
Για να κατεβάσετε ξανά το προσκέφαλο,
πρέπει να πατήσετε το κουμπί που βρίσκεται
στο αριστερό υποστήριγμα ενώ ταυτόχρονα
πιέζετε το προσκέφαλο προς τα κάτω.
1. Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
βρίσκεται στη θέση I ή II.
2. Πατήστε το κουμπί για να κατεβάσετε τα
πίσω προσκέφαλα, ώστε να βελτιώσετε
την ορατότητά σας.
Μην κατεβάζετε τα προσκέφαλα εάν στα
ακριανά καθίσματα κάθονται επιβάτες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσκέφαλο προς
τα πίσω με το χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρέπει να ασφαλίσετε τα προσκέφαλα
αφότου τα ανεβάσετε.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Τιμόνι
Ρύθμιση
Χειριστήρια
Κόρνα
1
2
03
Ρύθμιση του τιμονιού
Χειριστήρια στο τιμόνι
Μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο το ύψος του τιμονιού όσο και την απόστασή του από τον οδηγό:
Cruise control, βλ. σελ. 122
Adaptive cruise control, βλ. σελ. 125
1. Τραβήξτε τον μοχλό
προς το μέρος
σας για να απασφαλίσετε το τιμόνι.
2. Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση
που σας
εξυπηρετεί.
3. Σπρώξτε το μοχλό προς τα πίσω
για
να ασφαλίσετε το τιμόνι στη θέση του.
Εάν ο μοχλός μετακινείται δύσκολα,
πιέστε το τιμόνι ελαφρά πιέζοντας την
ίδια στιγμή το μοχλό προς τα πίσω.
Κουμπιά ελέγχου ηχοσυστήματος και
τηλεφώνου, βλ. σελ. 110
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Κόρνα
Πιέστε το κεντρικό τμήμα του τιμονιού για να
ηχήσει η κόρνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρυθμίστε και ασφαλίστε το τιμόνι πριν
οδηγήσετε.
Στο σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής
υποβοήθησης*, η υποβοήθηση του τιμονιού
μπορεί να ρυθμιστεί, βλ. σελ. 121.
63
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Διακόπτες φώτων
Η ένταση του φωτισμού οργάνων ρυθμίζεται
από τον περιστροφικό διακόπτη.
Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων
1
2
3
4
5
Επισκόπηση, διακόπτες φώτων
Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης
φωτισμού οθόνης και οργάνων
Πίσω φώτα ομίχλης
Μπροστινά φώτα ομίχλης*
Διακόπτες φώτων
Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων
Φωτισμός οργάνων
Η ένταση φωτισμού της οθόνης και των
οργάνων είναι διαφορετική ανάλογα με τη
θέση του διακόπτη ανάφλεξης.
Η ένταση φωτισμού της οθόνης μειώνεται
αυτόματα στο σκοτάδι και η ευαισθησία
ρυθμίζεται από τον περιστροφικό
διακόπτη
.
64
3501881s
03
Το ύψος της δέσμης προβολέων ως προς τον
κατακόρυφο άξονα μπορεί να αλλάξει λόγω
του φορτίου του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα
το φως των προβολέων να ενοχλεί τους
επερχόμενους οδηγούς του αντίθετου
ρεύματος. Για το λόγο αυτό, φροντίστε να
ρυθμίζετε το ύψος της δέσμης προβολέων.
Χαμηλώστε το ύψος της δέσμης εάν το
αυτοκίνητο φέρει μεγάλο φορτίο.
1. Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε
λειτουργία ή ο διακόπτης ανάφλεξης
πρέπει να βρίσκεται στη θέση I.
2. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη
προς τα πάνω/κάτω
, για να αυξήσετε/
μειώσετε το ύψος της δέσμης των
προβολέων.
Τα αυτοκίνητα με προβολείς Bi-Xenon και
Active Bi-Xenon* διαθέτουν λειτουργία
αυτόματης ρύθμισης ύψους δέσμης
προβολέων και όχι περιστροφικό διακόπτη.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Μεγάλη/μεσαία σκάλα
Μεσαία σκάλα
3501888s
2
Διακόπτης προβολέων και μοχλοδιακόπτης
Ερμηνεία
Αυτόματη επιλογή*/σβήσιμο
μεσαίας σκάλας. Μόνο
σινιάλο προβολέων.
Φως θέσης/στάθμευσης
Αυτόματη επιλογή μεσαίας
σκάλας. Σε αυτή τη θέση
ανάβει η μεγάλη σκάλα και
το σινιάλο προβολέων.
Στη θέση
η μεσαία σκάλα ανάβει
πάντοτε αυτόματα όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης είναι στη θέση II.
Μεγάλη σκάλα
Η μεγάλη σκάλα ανάβει μόνο όταν ο
διακόπτης προβολέων βρίσκεται στη
θέση
. Για να ανάψετε/σβήσετε τη
μεγάλη σκάλα, μετακινήστε το
μοχλοδιακόπτη στην τερματική
θέση
προς το τιμόνι και αφήστε τον.
Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, στον
πίνακα οργάνων εμφανίζεται η λυχνία
.
Σινιάλο προβολέων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η μεγάλη σκάλα ανάβει μόνο όταν ο
.
διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Μετακινήστε απαλά το μοχλοδιακόπτη στη
θέση
προς το τιμόνι. Η μεγάλη σκάλα
ανάβει και παραμένει αναμμένη μέχρι να
αφήσετε το μοχλοδιακόπτη.
03
3501889s
1
Θέση
Προβολείς Active Bi-Xenon*
Όταν ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία, η
μεσαία σκάλα ανάβει αυτόματα* εάν ο
διακόπτης προβολέων βρίσκεται στη
θέση
. Εάν χρειάζεται να
απενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή της
μεσαίας σκάλας σε αυτή τη θέση,
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo.
Δέσμη προβολέων με λειτουργία
απενεργοποιημένη (αριστερά) και
ενεργοποιημένη (δεξιά) αντίστοιχα
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει ενεργούς
προβολείς (Προβολείς Active Bi-Xenon, ABL)
το φως των προβολέων ακολουθεί την κίνηση
του τιμονιού ώστε να φωτίζει καλύτερα τις
στροφές και τις διασταυρώσεις και συνεπώς
να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κατά
την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Αμέσως
μετά, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/
ενεργοποιήσετε με το κουμπί
στην
κεντρική κονσόλα.
Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο μετά τη δύση
του ηλίου ή στο σκοτάδι και μόνο όταν το
αυτοκίνητο κινείται.
65
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Φώτα θέσης/στάθμευσης
Φως φρένων
Μπροστινά φώτα ομίχλης*
Τα φώτα φρένων ανάβουν αυτόματα όταν
πατάτε το πεντάλ φρένου.
3603815s
03
Διακόπτης προβολέων στη θέση φώτων θέσης/
στάθμευσης
Γυρίστε το διακόπτη προβολέων στην
κεντρική θέση (ταυτόχρονα ανάβουν και τα
φώτα πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας).
Τα φώτα ανάβουν επίσης όταν ανοίξει το
καπό του χώρου αποσκευών ώστε να
ειδοποιηθεί όποιος βρίσκεται πίσω από το
αυτοκίνητο.
66
Τα φώτα απότομου φρεναρίσματος (EBL)
ανάβουν σε περίπτωση δυνατού
φρεναρίσματος ή όταν ενεργοποιείται η
πέδηση ABS. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η
λειτουργία, το φως φρένων αναβοσβήνει
ώστε να ειδοποιηθούν αμέσως οι οδηγοί των
αυτοκινήτων που ακολουθούν.
Το σύστημα ενεργοποιείται εάν το ABS
χρησιμοποιηθεί επί περισσότερα από
0,5 δευτερόλεπτα ή σε περίπτωση δυνατού
φρεναρίσματος, ωστόσο μόνο σε ταχύτητες
άνω των 50 km/h. Εάν το αυτοκίνητο κινείται
με ταχύτητα μικρότερη από 30 km/h, τα φώτα
φρένων ανάβουν κανονικά και τα αλάρμ
ανάβουν αυτόματα. Τα αλάρμ παραμένουν
αναμμένα έως ότου το αυτοκίνητο ξεκινήσει
ξανά, ωστόσο μπορείτε να τα σβήσετε με το
κουμπί των αλάρμ.
3501900s
Φως απότομου φρεναρίσματος και
αυτόματα αλάρμ, EBL
Κουμπί μπροστινών φώτων ομίχλης
Μπορείτε τα ανάψετε τα μπροστινά φώτα
ομίχλης μαζί με τη μεγάλη/μεσαία σκάλα ή τα
φώτα θέσης/στάθμευσης.
Πατήστε το κουμπί για να τα ανάψετε/
σβήσετε. Η λυχνία στο κουμπί ανάβει όταν τα
φώτα ομίχλης είναι αναμμένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι κανονισμοί για τη χρήση των
μπροστινών φώτων ομίχλης διαφέρουν σε
κάθε χώρα.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Πίσω φώτα ομίχλης
Αλάρμ
Φλας/αλάρμ
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Κουμπί πίσω φωτός ομίχλης
Αλάρμ
Φλας/αλάρμ
Το πίσω φως ομίχλης αποτελείται από μία
πίσω λυχνία και μπορείτε να το ανάψετε σε
συνδυασμό με τη μεγάλη/μεσαία σκάλα ή με
τα μπροστινά φώτα ομίχλης.
Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τα αλάρμ.
Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ,
αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες των φλας
στον πίνακα οργάνων.
Συνεχές αναβοσβήσιμο
Πατήστε το κουμπί για να τα ανάψετε/
σβήσετε. Η λυχνία στο κουμπί ανάβει όταν τα
πίσω φώτα ομίχλης είναι αναμμένα.
Τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα όταν το
φρενάρισμα του αυτοκινήτου είναι τόσο
απότομο που ανάβουν τα φώτα απότομου
φρεναρίσματος (EBL) και η ταχύτητα του
οχήματος είναι μικρότερη από 30 km/h.
Παραμένουν αναμμένα όταν το αυτοκίνητο
βρίσκεται σε στάση και σβήνουν αυτόματα
όταν το αυτοκίνητο ξεκινήσει ξανά ή όταν
πατηθεί το κουμπί.
Η ενδεικτική λυχνία πίσω φωτός
ομίχλης
στον πίνακα οργάνων και η
λυχνία στο κουμπί ανάβουν όταν ανάψει το
πίσω φως ομίχλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι κανονισμοί για τη χρήση των πίσω
φώτων ομίχλης διαφέρουν σε κάθε χώρα.
Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα
πάνω ή προς τα κάτω στη θέση
.
Ο μοχλοδιακόπτης παραμένει σε αυτή τη
θέση και επανέρχεται στην αρχική του θέση
χειροκίνητα, ή αυτόματα εάν στρίψετε το
τιμόνι.
Σύντομο αναβοσβήσιμο
Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα
πάνω ή προς τα κάτω στη θέση
και
αφήστε τον. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις
φορές.
Λυχνίες φλας
Βλ. σελίδα 54.
67
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Εσωτερικός φωτισμός
• Μεσαία θέση – ο αυτόματος φωτισμός
ενεργοποιείται.
• Ενεργοποίηση– αριστερό τμήμα πατημένο,
ο φωτισμός χώρου επιβατών είναι
αναμμένος.
Μπροστινή πλαφονιέρα
03
1
Πίσω πλαφονιέρα
Αυτόματος φωτισμός
2
Ο φωτισμός του χώρου επιβατών ανάβει και
σβήνει αυτόματα όταν ο διακόπτης
βρίσκεται στην ουδέτερη θέση.
3
3501882s
Χειριστήρια φώτων ανάγνωσης και μπροστινής
πλαφονιέρας
Φως ανάγνωσης, αριστερή πλευρά,
ενεργ./απενεργ.
Φως ανάγνωσης, δεξιά πλευρά, ενεργ./
απενεργ.
Εσωτερικός φωτισμός
Ο χειρισμός των μπροστινών φώτων
ανάγνωσης πραγματοποιείται από το κουμπί
και
στην κονσόλα οροφής.
Ο διακόπτης
έχει τρεις θέσεις για το
φωτισμό ολόκληρου του χώρου επιβατών:
• Απενεργοποίηση – δεξί τμήμα πατημένο, ο
αυτόματος φωτισμός απενεργοποιείται.
68
• το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί απ’ έξω με το
κλειδί ή το τηλεχειριστήριο
• σβήσετε τον κινητήρα και ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση 0.
Ο φωτισμός σβήνει όταν:
• τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
• κλειδώσετε το αυτοκίνητο απ’ έξω
Ο φωτισμός ανάβει και παραμένει αναμμένος
επί δύο λεπτά εάν ανοίξει κάποια πόρτα.
Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε το
φωτισμό του χώρου επιβατών χειροκίνητα
εντός 30 λεπτών από τη στιγμή που θα
ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο.
Εάν ανάψετε το φωτισμό χειροκίνητα και
κλειδώσετε το αυτοκίνητο, θα σβήσει
αυτόματα μετά από ένα λεπτό.
3501886s
Ο φωτισμός ανάβει και παραμένει αναμμένος
επί 30 δευτερόλεπτα, εάν:
Πίσω πλαφονιέρα
Τα φώτα ανάβουν ή σβήνουν πατώντας το
αντίστοιχο κουμπί.
Φωτισμός εισόδου/Φωτισμός
επιβίβασης*
Ο φωτισμός εισόδου/φωτισμός επιβίβασης
ανάβει/σβήνει αυτόματα όταν κάποια από τις
μπροστινές πόρτες ανοίξει/κλείσει.
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
Το φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
ανάβει/σβήνει αυτόματα όταν το πορτάκι
ανοίξει/κλείσει.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Φωτισμός απομάκρυνσης
Φωτισμός προσέγγισης
Ορισμένα από τα εξωτερικά φώτα μπορούν
να παραμείνουν αναμμένα, ώστε να
λειτουργήσουν ως φωτισμός απομάκρυνσης
μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
Ο φωτισμός προσέγγισης ενεργοποιείται με
το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βλ. σελ. 35, και
χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του
αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το
αυτοκίνητο από απόσταση.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα
για το οποίο ο φωτισμός προσέγγισης
παραμένει ενεργοποιημένος από το μενού
Car settings
Light settings
Home
safe lighting. Για περιγραφή του συστήματος
του μενού, βλ. σελ. 94.
3501890s
3. Βγείτε από το αυτοκίνητο και κλειδώστε
την πόρτα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα
για το οποίο ο φωτισμός απομάκρυνσης
παραμένει ενεργοποιημένος από το μενού
Car settings
Light settings
Home
safe lighting. Για περιγραφή του συστήματος
του μενού, βλ. σελ. 94.
03
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία με το
τηλεχειριστήριο, ανάβουν τα φώτα
στάθμευσης, οι ενδεικτικές λυχνίες, οι
λυχνίες των εξωτερικών καθρεπτών, ο
φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, οι
πλαφονιέρες και ο φωτισμός επιβίβασης.
Δέσμη προβολέων για οδήγηση στο αριστερό
ρεύμα
3501891s
1. Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης.
2. Μετακινήστε τον αριστερό
μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι στην
τερματική του θέση, και αφήστε τον.
Ρύθμιση δέσμης προβολέων
Δέσμη προβολέων για οδήγηση στο δεξί ρεύμα
Η φωτεινή δέσμη των προβολέων πρέπει να
ρυθμιστεί ώστε να μη θαμπώνει τους
69
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
υπόλοιπους οδηγούς και μπορεί να
προσαρμοστεί για οδήγηση στο δεξί ή το
αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας. Η σωστά
ρυθμισμένη δέσμη των προβολέων φωτίζει
επίσης καλύτερα το έρεισμα του δρόμου.
03
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χειρισμός των προβολέων πρέπει να
γίνεται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι
προβολείς Xenon διαθέτουν στοιχείο
υψηλής τάσης.
Προβολείς Bi-Xenon και Active
Bi-Xenon*
Η θέση
προορίζεται για οδήγηση στο δεξί
ή το αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας ανάλογα
με τη χώρα στην οποία διατίθεται το
αυτοκίνητο.
A
Παράδειγμα 1
Εάν ένα αυτοκίνητο που διατίθεται στη
Σουηδία πρόκειται να οδηγηθεί στο Ηνωμένο
Βασίλειο, τότε οι προβολείς πρέπει να
ρυθμιστούν στην εναλλακτική θέση
.
3501895s
B
Διακόπτης προβολέων για τη ρύθμιση της
δέσμης προβολέων
Κανονική θέση – η δέσμη των προβολέων
είναι κατάλληλη για τη χώρα στην οποία
διατίθεται το αυτοκίνητο.
Εναλλακτική θέση – προορίζεται για τη
ρύθμιση της δέσμης προβολέων για
οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας.
70
Παράδειγμα 2
Ένα αυτοκίνητο που διατίθεται στο Ηνωμένο
Βασίλειο έχει σχεδιαστεί για οδήγηση στο
αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, και η οδήγηση
σε αυτή τη χώρα πραγματοποιείται με τους
προβολείς στην κανονική θέση
.
Προβολείς αλογόνου
Η ρύθμιση της δέσμης των προβολέων
αλογόνου πραγματοποιείται με επικάλυψη
των κρυστάλλων των προβολέων. Η δέσμη
των προβολέων ενδέχεται ωστόσο να είναι
μην είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.
Επικάλυψη των προβολέων
1. Φωτοτυπήστε τα πατρόν A και B εάν το
αυτοκίνητο είναι αριστεροτίμονο ή τα
πατρόν C και D εάν το αυτοκίνητο είναι
δεξιοτίμονο σε κλίμακα 1:2 - για τα
πατρόν βλ. σελ. 72. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με λειτουργία
μεγέθυνσης.
2. Αποτυπώστε το πατρόν σε ένα
αδιάβροχο αυτοκόλλητο φύλλο και
κόψτε το περίγραμμα. Σημαδέψτε
επίσης τις κόκκινες κουκκίδες.
3. Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα πατρόν με
τρόπο τέτοιο, ώστε οι κόκκινες κουκκίδες να συμπίπτουν στις κουκκίδες στο
κρύσταλλο των προβολέων οι οποίες
αποτελούν σημεία αναφοράς, βλ.
σελ. 71.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Επικάλυψη των προβολέων αλογόνου
03
Επικάλυψη προβολέων αριστεροτίμονων αυτοκινήτων
Επικάλυψη προβολέων δεξιοτίμονων αυτοκινήτων
71
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φωτισμός
Πατρόν, προβολείς αλογόνου
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ
Διακοπτόμενη λειτουργία
υαλοκαθαριστήρων
Ρυθμίστε με τον περιστροφικό
διακόπτη τον αριθμό των
διαδρομών που εκτελούν κάθε φορά οι
υαλοκαθαριστήρες, όταν έχετε επιλέξει τη
διακοπτόμενη λειτουργία.
0
Συνεχής λειτουργία
2
3603799s
1
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ και ψεκαστήρες
παρμπρίζ
Οι καθαριστήρες λειτουργούν με
κανονική ταχύτητα.
Οι καθαριστήρες λειτουργούν με
υψηλή ταχύτητα.
Αισθητήρας βροχής ενεργ./απενεργ.
Ρύθμιση ευαισθησίας/συχνότητας με τον
περιστροφικό διακόπτη
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ
απενεργοποιημένοι
Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη
στη θέση 0 για να
απενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες
παρμπρίζ.
0
Μία διαδρομή υαλοκαθαριστήρων
Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη προς
τα πάνω και αφήστε τον για να
εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστήρες μία
διαδρομή.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε άφθονο υγρό ψεκαστήρων
κατά τον καθαρισμό του παρμπρίζ με τους
υαλοκαθαριστήρες. Όταν λειτουργούν οι
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ, το
παρμπρίζ πρέπει να είναι υγρό.
Αισθητήρας βροχής*
Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την
ποσότητα νερού που πέφτει στο παρμπρίζ και
ενεργοποιεί αυτόματα τους
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Μπορείτε
να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα
βροχής από τον περιστροφικό διακόπτη.
Όταν ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιείται,
στη δεξιά οθόνη του πίνακα οργάνων
εμφανίζεται η λυχνία αισθητήρα
βροχής
.
Ενεργοποίηση και ρύθμιση ευαισθησίας
Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα
βροχής, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται ή ο
διακόπτης ανάφλεξης να βρίσκεται στη
θέση I ή II και ο μοχλοδιακόπτης
υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ πρέπει να
βρίσκεται στη θέση 0.
03
Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής
πατώντας το κουμπί
. Οι
υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ
εκτελούν μία διαδρομή.
Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα
πάνω προκειμένου οι υαλοκαθαριστήρες
να εκτελέσουν μία επιπλέον διαδρομή.
Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη
προς τα πάνω/κάτω για να αυξήσετε/
μειώσετε την ευαισθησία. (Εάν περιστρέψετε
τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω, οι
υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μία επιπλέον
διαδρομή).
Απενεργοποίηση
Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής
πατώντας το κουμπί
ή μετακινώντας το
μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω σε άλλο
πρόγραμμα λειτουργίας.
73
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης
Ο αισθητήρας βροχής κλείνει αυτομάτως αν
αφαιρέσετε το κλειδί από το διακόπτη
ανάφλεξης ή πέντε λεπτά από τη στιγμή που
θα κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης.
Σύστημα πλύσης προβολέων και
παρμπρίζ
Θερμαινόμενα ακροφύσια
ψεκαστήρων*
Τα ακροφύσια ψεκαστήρων θερμαίνονται
αυτόματα όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες, για να μην παγώσει το υγρό
του συστήματος πλύσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ μπορεί
να τεθούν σε λειτουργία και να υποστούν
ζημιά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής
ενώ το αυτοκίνητο κινείται ή όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση I
ή II. Η λυχνία στον πίνακα οργάνων και η
λυχνία στο κουμπί σβήνουν.
1
Σύστημα πλύσης προβολέων υψηλής
πίεσης*
3603805s
03
Λειτουργία πλύσης
Χειρισμός
Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη προς το
τιμόνι
για να ξεκινήσει η λειτουργία των
ψεκαστήρων παρμπρίζ και προβολέων.
Όταν αφήσετε το μοχλοδιακόπτη, οι
υαλοκαθαριστήρες θα εκτελέσουν μερικές
ακόμη διαδρομές. Οι προβολείς πλένονται
εναλλάξ, ώστε να μη μειωθεί υπερβολικά η
ένταση της φωτεινής δέσμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ένας προβολέας πλένεται κάθε φορά.
74
Κατά την πλύση των προβολέων υπό υψηλή
πίεση καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα
υγρού πλύσης. Για οικονομία του υγρού, οι
προβολείς πλένονται αυτόματα σε κάθε
πέμπτο κύκλο πλύσης.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες
Γενικά
Κρύσταλλο ασφαλείας
Το κρύσταλλο είναι ενισχυμένο,
ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη
προστασία κατά των διαρρήξεων και
καλύτερη ηχομόνωση στο χώρο
επιβατών. Το παρμπρίζ και τα
παράθυρα* αποτελούνται από κρύσταλλο
ασφαλείας (επίστρωση ειδικής μεμβράνης).
Προστατευτική επίστρωση
απομάκρυνσης νερού και βρομιάς*
Τα μπροστινά παράθυρα ή/και οι
εξωτερικοί καθρέπτες φέρουν μια
επίστρωση η οποία βελτιώνει την ορατότητα
σε δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Συντήρηση,
βλ. σελ. 210.
Κουμπιά ελέγχου μπροστινών
παραθύρων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλική ξύστρα για
να αφαιρέσετε τον πάγο από τα παράθυρα.
Η προστατευτική επίστρωση
απομάκρυνσης νερού και βρωμιάς μπορεί
να υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιήστε το
σύστημα αποθάμβωσης για να αφαιρεθεί ο
πάγος από τους καθρέπτες. Η μεταλλική
ξύστρα μπορεί να δημιουργήσει σημάδια
στο κρύσταλλο του καθρέπτη!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν κλείνετε τα παράθυρα από την πόρτα
του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω
επιβάτες δεν κινδυνεύουν να παγιδευτούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά
ή άλλοι επιβάτες όταν κλείνετε τα
παράθυρα, ιδίως όταν χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί.
Ηλεκτρικά παράθυρα
1
2
3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν στο αυτοκίνητο υπάρχουν παιδιά:
Πρέπει πάντοτε να θυμάστε να
απενεργοποιείτε τα ηλεκτρικά παράθυρα
αφαιρώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί εάν
ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο.
Θερμάνετε τους εξωτερικούς καθρέπτες:
• εάν έχουν καλυφθεί με πάγο ή χιόνι
• σε έντονη βροχόπτωση και λασπωμένους
δρόμους
• εάν θαμπώσουν.
3603790s
Εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί
καθρέπτες
Σε ορισμένες καιρικές συνθήκες, η
προστατευτική επίστρωση απομάκρυνσης της
βρωμιάς είναι πιο αποτελεσματική εάν
χρησιμοποιηθεί το σύστημα αποθάμβωσης
των εξωτερικών καθρεπτών.
03
Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού
Διακόπτης για τις ηλεκτρικές κλειδαριές
ασφαλείας παιδιών* και κουμπιά
απενεργοποίησης των πίσω ηλεκτρικών
παραθύρων, βλ. σελ. 31.
Κουμπιά ελέγχου πίσω παραθύρων
75
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες
τη στιγμή που θα αφαιρέσετε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί, αλλά μέχρι να
ανοίξετε την πόρτα.
Χειρισμός
03
2
1
3603813s
1
2
Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων
Χειρισμός χωρίς αυτόματη λειτουργία
Χειρισμός με αυτόματη λειτουργία
Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα
ηλεκτρικά παράθυρα από το πλαίσιο
χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού. Κάθε
πλαίσιο χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το
αντίστοιχο ηλεκτρικό παράθυρο. Τα
ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν να ελέγχονται
μόνο από ένα πλαίσιο χειριστηρίων κάθε
φορά.
Για να λειτουργήσουν τα ηλεκτρικά
παράθυρα, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
βρίσκεται στη θέση I ή II. Αφότου σβήσετε
τον κινητήρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα ηλεκτρικά παράθυρα επί αρκετά λεπτά από
76
Το κλείσιμο των παραθύρων διακόπτεται και
το παράθυρο ανοίγει εάν παρεμβληθεί κάποιο
εμπόδιο στη διαδρομή του. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας
μπλοκαρίσματος όταν το κλείσιμο έχει
διακοπεί, π.χ. λόγω πάγου, κρατώντας το
κουμπί προς τα πάνω μέχρι να κλείσει το
παράθυρο. Η λειτουργία προστασίας
μπλοκαρίσματος επανενεργοποιείται μετά
από μια μικρή παύση.
Χειρισμός χωρίς αυτόματη λειτουργία
Μετακινήστε ένα από τα κουμπιά ελέγχου
επάνω/κάτω. Τα ηλεκτρικά παράθυρα
ανοίγουν/κλείνουν όσο κρατάτε το κουμπί
ελέγχου.
Χειρισμός με αυτόματη λειτουργία
Μετακινήστε ένα από τα κουμπιά ελέγχου
επάνω/κάτω στην τερματική θέση και αφήστε
το. Το παράθυρο αυτόματα ανοίγει/κλείνει
εντελώς.
Τηλεχειριστήριο και κουμπιά κεντρικού
κλειδώματος
Όλα τα παράθυρα ανοίγουν/κλείνουν
αυτόματα με το τηλεχειριστήριο ή με τα
κουμπιά κεντρικού κλειδώματος:
Κρατήστε το κουμπί κλειδώματος πατημένο
μέχρις ότου τα παράθυρα αρχίσουν να
ανοίγουν/κλείνουν. Για να διακόψετε το
άνοιγμα/κλείσιμο, πατήστε ξανά το κουμπί
κλειδώματος.
Επαναρύθμιση
Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί, η λειτουργία
αυτόματου ανοίγματος πρέπει να
επαναρυθμιστεί προκειμένου να
πραγματοποιείται σωστά.
1. Μετακινήστε απαλά το μπροστινό τμήμα
του κουμπιού προς τα πάνω, στην
τερματική θέση, για να κλείσει το
παράθυρο εντελώς, και κρατήστε το
κουμπί σε αυτή τη θέση επί
ένα δευτερόλεπτο.
2. Αφήστε το κουμπί.
3. Μετακινήστε το μπροστινό τμήμα του
κουμπιού ξανά προς τα πάνω επί
ένα δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναρύθμιση
προκειμένου να λειτουργήσει η λειτουργία
προστασίας μπλοκαρίσματος.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες
Εξωτερικοί καθρέπτες
Αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί εξωτερικοί
καθρέπτες*
Οι καθρέπτες μπορούν να αναδιπλωθούν για
τη στάθμευση και την οδήγηση σε στενά
σημεία.
τη στάθμευση. Επιλέξτε την όπισθεν και
πατήστε το κουμπί L ή R. Ο εξωτερικός
καθρέπτης επαναρυθμίζεται όταν επιλέξετε
άλλη ταχύτητα.
Αυτόματη αναδίπλωση κατά το κλείδωμα
Ρύθμιση
Αποθήκευση της θέσης*
Επαναρύθμιση καθρεπτών
1. Πατήστε το κουμπί L για τον αριστερό
εξωτερικό καθρέπτη ή το κουμπί R για το
δεξί εξωτερικό καθρέπτη. Η λυχνία στο
κουμπί ανάβει.
2. Προσαρμόστε τη θέση του καθρέπτη με
το διακόπτη ρύθμισης που βρίσκεται στο
κέντρο.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί L ή R. Κανονικά
η λυχνία πρέπει να σβήσει.
Οι θέσεις των καθρεπτών αποθηκεύονται στη
μνήμη του κλειδιού όταν το αυτοκίνητο
κλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Όταν
το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το ίδιο
τηλεχειριστήριο, οι καθρέπτες και το κάθισμα
του οδηγού ρυθμίζονται στις αποθηκευμένες
θέσεις όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
Εάν οι καθρέπτες μετακινηθούν από την
αρχική τους θέση λόγω εξωτερικής δύναμης,
πρέπει να επαναρυθμιστούν ηλεκτρικά για να
είναι εφικτή η ηλεκτρική τους αναδίπλωση/
επαναφορά στην ανοικτή θέση.
3905556s
Όταν κλειδώνετε/ξεκλειδώνετε το
αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, οι
εξωτερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται/
επανέρχονται στην ανοικτή θέση αυτόματα.
Κουμπιά ελέγχου εξωτερικών καθρεπτών
1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά L και R.
2. Κρατήστε τα πατημένα επί ένα δευτερόλεπτο περίπου. Οι καθρέπτες σταματούν
αυτόματα στη θέση πλήρους
αναδίπλωσης.
Για να επαναφέρετε τους καθρέπτες στην
ανοικτή θέση, πατήστε ταυτόχρονα τα
κουμπιά L και R. Οι καθρέπτες επανέρχονται
αυτόματα στην ανοικτή θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι καθρέπτες είναι ευρυγώνιοι για την
καλύτερη δυνατή ορατότητα. Ενδέχεται τα
αντικείμενα που βλέπετε στον καθρέπτη να
φαίνονται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη
απόσταση από την πραγματική.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το
μενού Car key memory
Seat & mirror
positions. Για περιγραφή του συστήματος
του μενού, βλ. σελ. 94.
Ρύθμιση κλίσης εξωτερικού καθρέπτη
κατά τη στάθμευση*
Ο εξωτερικός καθρέπτης μπορεί να στραφεί
προς τα κάτω ώστε ο οδηγός να μπορεί να δει
το έρεισμα του δρόμου, για παράδειγμα κατά
03
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το μενού Car
settings
Retract mirrors when locking.
Για περιγραφή του συστήματος του μενού,
βλ. σελ. 94.
• Αναδιπλώστε τους καθρέπτες με τα
κουμπιά L και R.
• Επαναφέρετε τους καθρέπτες στην
ανοικτή θέση με τα κουμπιά L και R.
Η επαναρύθμιση των καθρεπτών
ολοκληρώθηκε.
Φωτισμός απομάκρυνσης και φωτισμός
προσέγγισης
Το φως στους εξωτερικούς καθρέπτες ανάβει
όταν επιλεγεί ο φωτισμός προσέγγισης ή ο
φωτισμός απομάκρυνσης, βλ. σελ. 69.
77
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες
Σύστημα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικών καθρεπτών
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αποθάμβωσης από το μενού Climate settings
Auto. rear defroster. Επιλέξτε μεταξύ των
ρυθμίσεων On ή Off.
Εσωτερικός καθρέπτης
3801191s
03
Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει
ταυτόχρονα η αποθάμβωση του πίσω παρμπρίζ
και των εξωτερικών καθρεπτών. Η λυχνία στο
διακόπτη ανάβει, ως ένδειξη ότι η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία αποθάμβωσης απενεργοποιείται αυτόματα και η
διάρκειά της εξαρτάται από την εξωτερική
θερμοκρασία.
Η λειτουργία αποθάμβωσης/ξεπαγώματος του
πίσω παρμπρίζ ενεργοποιείται αυτόματα εάν
το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία όταν η εξωτερική θερμοκρασία κυμαίνεται κάτω από +7°C.
78
1
8803553s
Χρησιμοποιήστε το σύστημα αποθάμβωσης
για τη γρήγορη αποθάμβωση και την
απομάκρυνση του πάγου από το πίσω
παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.
Χειροκίνητη λειτουργία αντιθαμβωτικής
προστασίας
Το εκτυφλωτικό φως από τα αυτοκίνητα που
ακολουθούν ανακλάται στον εσωτερικό καθρέπτη και μπορεί να θαμπώσει τον οδηγό. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιθαμβωτικής προστασίας όταν σας ενοχλεί το φως των αυτοκινήτων που ακολουθούν.
Αλλαγή κλίσης καθρέπτη για
αντιθαμβωτική προστασία
Χειριστήριο λειτουργίας αντιθαμβωτικής
προστασίας
Κανονική θέση
Θέση αντιθαμβωτικής προστασίας.
Αυτόματη λειτουργία αντιθαμβωτικής
προστασίας*
Η αντανάκλαση του έντονου φωτός από τα
αυτοκίνητα που ακολουθούν μειώνεται αυτόματα από τον εσωτερικό καθρέπτη. Ο διακόπτης αυτός
δεν υπάρχει στους καθρέπτες
με αυτόματη λειτουργία αντιθαμβωτικής
προστασίας.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Ηλεκτρική ηλιοροφή*
Γενικά
Οι διακόπτες της ηλιοροφής βρίσκονται στην
επένδυση οροφής. Μπορείτε να ανοίξετε την
ηλιοροφή σε θέση ανάκλισης και οριζόντια.
Για να ανοίξει η ηλιοροφή, ο διακόπτης
ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται στη θέση I
ή II.
Οριζόντιο άνοιγμα
αισθανθείτε αντίσταση
. Εάν κρατήσετε το
διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται
στην εντελώς ανοικτή θέση.
Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης
Κλείσιμο
Για να κλείσει χειροκίνητα, μετακινήστε το
διακόπτη προς τα εμπρός μέχρις ότου
αισθανθείτε αντίσταση
. Εάν κρατήσετε το
διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται
στην εντελώς κλειστή θέση.
03
5
8302559s
6
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος
της ηλιοροφής ενεργοποιείται μόνο κατά
το αυτόματο κλείσιμο, όχι κατά το
χειροκίνητο κλείσιμο. Όταν κλείνετε την
ηλιοροφή, προσέξτε να μην παγιδευτούν
τα χέρια σας.
1
4
8302558s
2
3
Οριζόντιο άνοιγμα, προς τα πίσω/εμπρός
Άνοιγμα, αυτόματο
Άνοιγμα, χειροκίνητο
Κλείσιμο, χειροκίνητο
Κλείσιμο, αυτόματο
Άνοιγμα
Για να μετακινηθεί η ηλιοροφή στην εντελώς
ανοικτή θέση, μετακινήστε προς τα πίσω το
διακόπτη στη θέση
και αφήστε τον.
Για να ανοίξει χειροκίνητα, μετακινήστε το
διακόπτη προς τα πίσω μέχρις ότου
Για να κλείσει αυτόματα, μετακινήστε το
διακόπτη στη θέση
και αφήστε τον.
Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης, ανάκλιση του πίσω
άκρου
Άνοιγμα: ανοίξτε, πιέζοντας το πίσω άκρο
του διακόπτη προς τα πάνω.
Κλείσιμο: κλείστε, πιέζοντας το πίσω
άκρο του διακόπτη προς τα κάτω.
Η παροχή ρεύματος στην ηλιοροφή
απομονώνεται, εάν αφαιρέσετε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη
ανάφλεξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν στο αυτοκίνητο υπάρχουν παιδιά:
Πρέπει πάντοτε να θυμάστε να
απενεργοποιείτε την ηλιοροφή
αφαιρώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί εάν
ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο.
79
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Ηλεκτρική ηλιοροφή*
Κλείσιμο με χρήση του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή του
κουμπιού κεντρικού κλειδώματος
Αλεξήλιο
Η ηλιοροφή διαθέτει ένα χειροκίνητο,
συρόμενο εσωτερικό αλεξήλιο. Το αλεξήλιο
σύρεται αυτόματα προς τα πίσω όταν η
ηλιοροφή ανοίγει. Πιάστε τη λαβή και σύρετε
το αλεξήλιο προς τα εμπρός για να το
κλείσετε.
03
8302556s
Προστασία μπλοκαρίσματος
Κρατήστε το κουμπί κλειδώματος πατημένο
επί 2 δευτερόλεπτα. Η ηλιοροφή και τα
παράθυρα κλείνουν. Οι πόρτες κλειδώνουν.
Για να διακόψετε το κλείσιμο, πατήστε ξανά
το κουμπί κλειδώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν κλείνετε την ηλιοροφή με το
τηλεχειριστήριο-κλειδί, βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν τα
χέρια των επιβατών.
80
Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος
της ηλιοροφής ενεργοποιείται εάν κάποιο
εμπόδιο παρεμβληθεί στη διαδρομή της
ηλιοροφής όταν κλείνει αυτόματα. Εάν η
ηλιοροφή μπλοκάρει, σταματά και
επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη
θέση της.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Εκκίνηση κινητήρα
Βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες
1. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει τηλεχειριστήριο-κλειδί, τοποθετήστε το στο
διακόπτη ανάφλεξης. Πιέστε το ελαφρά,
μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.
2. Κρατήστε το συμπλέκτη πατημένο μέχρι
τέρμα1. Πατήστε το πεντάλ φρένου εάν
το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Πατήστε το κουμπί START/STOP και
αφήστε το.
Η μίζα λειτουργεί μέχρι να τεθεί σε
λειτουργία ο κινητήρας, αλλά όχι
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα (για τους
πετρελαιοκινητήρες έως 60 δευτερόλεπτα).
Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία
εντός 10 δευτερολέπτων προσπαθήστε ξανά
κρατώντας το κουμπί START/STOP
πατημένο μέχρι ο κινητήρας να τεθεί σε
λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφαιρείτε πάντοτε το τηλεχειριστήριοκλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης όταν
εξέρχεστε από το αυτοκίνητο, ιδίως εάν
μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν παιδιά.
1
Εάν το αυτοκίνητο κινείται, αρκεί να
πατήσετε το κουμπί START/STOP για να
θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην αφαιρείτε το τηλεχειριστήριοκλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης ενώ
οδηγείτε ή όταν το αυτοκίνητο
ρυμουλκείται. Η κλειδαριά του τιμονιού
μπορεί να ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα
να μην μπορείτε να διευθύνετε το
αυτοκίνητο. Ποτέ μην αφαιρείτε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί με λειτουργία
εκκίνησης χωρίς κλειδί* από το αυτοκίνητο,
ενώ οδηγείτε ή όταν το αυτοκίνητο
ρυμουλκείται.
Εκκίνηση χωρίς κλειδί*
Ακολουθήστε τα βήματα 2–3 για την εκκίνηση
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προϋπόθεση για να τεθεί το αυτοκίνητο σε
λειτουργία είναι τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά
του αυτοκινήτου με λειτουργία εκκίνησης
χωρίς κλειδί* να βρίσκονται μέσα στο χώρο
επιβατών ή στο χώρο αποσκευών.
03
Κλείδωμα τιμονιού
n
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο αριθμός στροφών του ρελαντί μετά από
ψυχρή εκκίνηση είναι υψηλότερος από τον
κανονικό σε κάποιους τύπους κινητήρων.
Αυτό συμβαίνει ώστε το σύστημα
εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να
φθάσει στην κανονική θερμοκρασία
λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν,
γεγονός που μειώνει τις εκπομπές
καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το
περιβάλλον.
Το κλείδωμα του τιμονιού απενεργοποιείται
όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετείται
στο διακόπτη ανάφλεξης2 και ενεργοποιείται
όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί αφαιρείται
από το διακόπτη ανάφλεξης.
Ενεργοποιήστε το κλείδωμα του τιμονιού
όταν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το
αυτοκίνητο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος
κλοπής του αυτοκινήτου.
2 Στα
αυτοκίνητα με λειτουργία εκκίνησης
χωρίς κλειδί*, η κλειδαριά του τιμονιού
απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί
εκκίνησης την πρώτη φορά. Η κλειδαριά του
τιμονιού ενεργοποιείται όταν ο κινητήρας
τεθεί σε λειτουργία και ανοίξει η πόρτα του
οδηγού.
81
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Εκκίνηση κινητήρα
Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων
πετρελαιοκινητήρων (DPF)
03
Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν
φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, το οποίο
καθιστά το σύστημα ελέγχου εκπομπών
καυσαερίων πιο αποτελεσματικό. Τα
σωματίδια στα καυσαέρια συλλέγονται στο
φίλτρο κατά την πορεία του αυτοκινήτου. Η
επονομαζόμενη "ανανέωση" αρχίζει ώστε να
καούν τα σωματίδια και να εκκενωθεί το
φίλτρο. Για να γίνει αυτό, ο κινητήρας πρέπει
να έχει φθάσει σε κανονική θερμοκρασία
λειτουργίας.
Η ανανέωση του φίλτρου πραγματοποιείται
αυτόματα κάθε 300–900 km περίπου,
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Η
ανανέωση συνήθως διαρκεί από 10 έως
20 λεπτά περίπου. Όσο διαρκεί η ανανέωση, η
κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να αυξηθεί
ελαφρά.
Ανανέωση σε κρύο καιρό
Εάν οδηγείτε συχνά το αυτοκίνητο για μικρές
αποστάσεις σε κρύο καιρό, ο κινητήρας
δεν φθάνει σε κανονική θερμοκρασία
λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν
πραγματοποιείται ανανέωση του φίλτρου
κατακράτησης σωματιδίων και το φίλτρο δεν
εκκενώνεται.
82
Όταν το φίλτρο έχει γεμίσει με σωματίδια
κατά 80% περίπου, ανάβει το
προειδοποιητικό τρίγωνο και το μήνυμα Soot
filter full. See manual (Φίλτρο αιθάλης
γεμάτο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο.)
εμφανίζεται στην οθόνη του ταμπλό.
Ξεκινήστε την ανανέωση του φίλτρου
οδηγώντας το αυτοκίνητο μέχρις ότου ο
κινητήρας φθάσει σε κανονική θερμοκρασία
λειτουργίας, κατά προτίμηση σε κεντρικό
δρόμο ή αυτοκινητόδρομο. Θα πρέπει να
οδηγήσετε το αυτοκίνητο περίπου επί
20 επιπλέον λεπτά.
Όταν η ανανέωση ολοκληρωθεί, το
προειδοποιητικό κείμενο σβήνει αυτόματα.
Χρησιμοποιήστε το σύστημα προθέρμανσης
κατά τη στάθμευση* όταν επικρατούν
χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε ο κινητήρας να
φθάσει γρηγορότερα στην κανονική
θερμοκρασία λειτουργίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν το φίλτρο γεμίσει με σωματίδια, μπορεί
να είναι δύσκολο να θέσετε τον κινητήρα
σε λειτουργία και το φίλτρο δεν θα
λειτουργεί. Μπορεί να χρειαστεί να
αντικαταστήσετε το φίλτρο.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Εκκίνηση κινητήρα
Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια
4
2
1
3
3100230s
+
Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε
να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία
χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου
αυτοκινήτου.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης όταν
χρησιμοποιείτε βοηθητική μπαταρία,
συνιστώνται εξής:
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση 0, βλ. σελ. 59.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της βοηθητικής
μπαταρίας είναι 12 βολτ.
3. Εάν η βοηθητική μπαταρία βρίσκεται σε
άλλο αυτοκίνητο, σβήστε τον κινητήρα
του άλλου αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε
ότι τα αυτοκίνητα δεν έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
4. Συνδέστε το κόκκινο βοηθητικό καλώδιο
στο θετικό πόλο της βοηθητικής
μπαταρίας
.
5. Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα
της μπαταρίας στο αυτοκίνητο και
αφαιρέστε το κάλυμμα, βλ. σελ. 187.
6. Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο
εκκίνησης στο θετικό πόλο
στην
μπαταρία στο αυτοκίνητό σας, που
βρίσκεται κάτω από ένα πτυσσόμενο
πλαστικό κάλυμμα.
7. Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι από το
μαύρο βοηθητικό καλώδιο στον αρνητικό
πόλο της βοηθητικής μπαταρίας
.
8. Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι σε ένα
σημείο γείωσης, (άνω σημείο στερέωσης
στη δεξιά πλευρά του κινητήρα, στην
κεφαλή της εξωτερικής βίδας)
.
Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια
βοηθητικού καλωδίου έχουν στερεωθεί
καλά έτσι, ώστε να μην προκληθούν
σπινθήρες κατά τη διαδικασία της
εκκίνησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης
προσεκτικά για να μην προκληθεί
βραχυκύκλωμα με άλλα εξαρτήματα στο
χώρο του κινητήρα.
κινητήρα να λειτουργήσει επί μερικά σε
ελαφρώς υψηλότερες στροφές από το
ρελαντί (1500 σ.α.λ.).
10.Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του
αυτοκινήτου με την αποφορτισμένη
μπαταρία. Μην αγγίζετε τα
κροκοδειλάκια κατά τη διαδικασία
εκκίνησης του κινητήρα. Υπάρχει
κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.
11.Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια,
πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.
Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα
κροκοδειλάκια στο μαύρο βοηθητικό
καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με το
θετικό πόλο της μπαταρίας ή με το
κροκοδειλάκι που είναι συνδεδεμένο
στο κόκκινο βοηθητικό καλώδιο.
03
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Από την μπαταρία μπορεί να εκλυθεί αέριο
μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι
εξαιρετικά εύφλεκτο. Ένας σπινθήρας, που
μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη
σύνδεση κάποιου βοηθητικού καλωδίου,
είναι αρκετός για να προκαλέσει την
έκρηξη της μπαταρίας. Η μπαταρία
περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Εάν το οξύ
έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα
ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη
ποσότητα νερού. Εάν μπει στα μάτια σας,
απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
9. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα του
"βοηθητικού αυτοκινήτου". Αφήστε τον
83
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Κιβώτια ταχυτήτων
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Αναστολέας της όπισθεν
Σε κάθε αλλαγή σχέσης, πατάτε το πεντάλ
του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα.
Απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ του
συμπλέκτη μεταξύ των αλλαγών σχέσης.
Ακολουθήστε τη σειρά αλλαγής σχέσεων που
υποδεικνύεται.
Για τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση
καυσίμου, χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη
δυνατή σχέση ταχύτητας όσο πιο συχνά
γίνεται.
Επιλέγετε την όπισθεν μόνο όταν το
αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
4304157s
4304160s
4304161s
03
Θέση στάθμευσης (P)
Επιλέξτε τη θέση P κατά την εκκίνηση του
κινητήρα ή όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο. Για να μετακινήσετε τον επιλογέα
ταχυτήτων από τη θέση P, το πεντάλ φρένου
πρέπει είναι πατημένο. Το κιβώτιο ταχυτήτων
μπλοκάρεται μηχανικά όταν έχει επιλεγεί η
θέση P. Κατά τη στάθμευση του αυτοκινήτου,
πρέπει πάντοτε να ενεργοποιείτε το χειρόφρενο ή να πατάτε το κουμπί εάν το αυτοκίνητο
διαθέτει ηλεκτρικό χειρόφρενο, βλ. σελ. 89.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι
σταματημένο όταν επιλέγετε τη θέση P.
Όπισθεν (R)
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο
όταν επιλέγετε τη θέση R.
84
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Κιβώτια ταχυτήτων
Σε αυτή τη θέση δεν είναι επιλεγμένη καμία
ταχύτητα και μπορείτε να θέσετε τον
κινητήρα σε λειτουργία. Ενεργοποιείτε το
χειρόφρενο, εάν το αυτοκίνητο είναι
σταματημένο και ο επιλογέας ταχυτήτων
βρίσκεται στη θέση Ν.
μικρότερη σχέση. Το αυτοκίνητο φρενάρει με
τον κινητήρα και το πεντάλ γκαζιού
απελευθερώνεται. Μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση + για να επιλέξετε
μεγαλύτερη σχέση.
Η επιλεγμένη σχέση εμφανίζεται στον πίνακα
οργάνων, βλ. σελ. 54.
Θέση οδήγησης (D)
Λειτουργίες ασφαλείας
Η θέση D είναι η σχέση κανονικής οδήγησης.
Η αλλαγή σε μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων πραγματοποιείται
αυτόματα, ανάλογα με την επιτάχυνση και
την ταχύτητα κίνησης. Το αυτοκίνητο πρέπει
να είναι σταματημένο όταν μετακινείτε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D από τη
θέση R.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί το kickdown, το
αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει μία ή
περισσότερες σχέσεις κάθε φορά ανάλογα με
τις στροφές του κινητήρα. Όταν οι στροφές
του κινητήρα αυξηθούν στο ανώτατο όριο,
πραγματοποιείται αλλαγή σε μεγαλύτερη
σχέση ώστε να μην υποστεί ζημιά.
Geartronic – θέσεις χειροκίνητης
αλλαγής σχέσεων
Για να μεταβείτε από τη θέση D σε θέση
χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων, μετακινήστε
τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση M. Για να
μεταβείτε από τη θέση M στη θέση
αυτόματης οδήγησης D, μετακινήστε τον
επιλογέα στη θέση D.
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων, M,
οποιαδήποτε στιγμή ενώ οδηγείτε. Στη
συνέχεια μετακινήστε τον επιλογέα
ταχυτήτων στη θέση – για να επιλέξετε
Μηχανικός αναστολέας αλλαγής
ταχυτήτων
Το σύστημα Geartronic επιλέγει αυτόματα
μικρότερη σχέση εάν ο οδηγός αφήσει την
ταχύτητα να ελαττωθεί κάτω από το επίπεδο
που είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη
σχέση, ώστε να αποφευχθούν τα τινάγματα
και το σβήσιμο του κινητήρα.
Το σύστημα Geartronic δεν επιτρέπει την
επιλογή μικρότερης σχέσης/kick-down, διότι
κάτι τέτοιο θα αύξανε τις στροφές του
κινητήρα σε βαθμό που θα μπορούσε να
προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν ο οδηγός
προσπαθήσει να επιλέξει μικρότερη σχέση με
αυτό τον τρόπο σε υψηλές στροφές
κινητήρα, δεν θα συμβεί τίποτε. Παραμένει
επιλεγμένη η αρχική σχέση.
03
4304164s
Νεκρά (N)
Μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα τον
επιλογέα ταχυτήτων μεταξύ των θέσεων N
και D. Οι άλλες θέσεις διαθέτουν ένα
μηχανισμό ασφάλισης, τον οποίο μπορείτε να
απενεργοποιήσετε από το κουμπί του
αναστολέα στον επιλογέα ταχυτήτων.
Μπορείτε να μετακινήσετε τον επιλογέα
ταχυτήτων μεταξύ των θέσεων R, N και D εάν
πατήσετε το κουμπί του αναστολέα.
Αυτόματος αναστολέας αλλαγής
σχέσεων
Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει
ειδικά συστήματα ασφαλείας:
Κλείδωμα κλειδιού κινητήρα
Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
από το διακόπτη ανάφλεξης, ο επιλογέας
85
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Κιβώτια ταχυτήτων
ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P.
Σε όλες τις άλλες θέσεις το τηλεχειριστήριοκλειδί είναι κλειδωμένο.
Απενεργοποίηση του αυτόματου
αναστολέα αλλαγής σχέσεων
Θέση στάθμευσης (P)
Κρατήστε το πεντάλ φρένου πατημένο, ενώ
μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων σε άλλη
θέση.
Ηλεκτρικός αναστολέας σχέσης –
Shiftlock Θέση στάθμευσης (P)
Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον
επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση P σε άλλες
θέσεις, το πεντάλ φρένου πρέπει να είναι
πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να
βρίσκεται στη θέση II, βλ. σελ. 81.
Shiftlock – Νεκρά (N)
Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη
θέση N και το αυτοκίνητο παραμείνει
σταματημένο επί 3 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον (ανεξάρτητα εάν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι), ο επιλογέας
ταχυτήτων ασφαλίζει.
Για να μπορέσετε να μετακινήσετε τον
επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση N σε άλλη
θέση, το πεντάλ φρένου πρέπει να είναι
πατημένο και ο διακόπτης ανάφλεξης να
βρίσκεται στη θέση II, βλ. σελ. 81.
86
1
2
4900001s
03
Αυτοκίνητο σταματημένο με κινητήρα σε
λειτουργία:
Εάν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μετακινηθεί,
π.χ. λόγω αποφορτισμένης μπαταρίας, ο
επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να μετακινηθεί
από τη θέση P για να μπορέσει να κινηθεί το
αυτοκίνητο.
Παραμερίστε το λαστιχένιο κάλυμμα στο
δάπεδο πίσω από την κεντρική κονσόλα
και ανοίξτε τη θυρίδα.
Εισάγετε το κλειδί του τηλεχειριστηρίου
μέχρι μέσα. Πιέστε το κλειδί προς τα
κάτω και αφήστε το σε αυτή τη θέση.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
από τη θέση P. Για πληροφορίες σχετικά
με το κλειδί, βλ. σελ. 34.
Τετρακίνηση – AWD (Τετρακίνηση)*
Η τετρακίνηση είναι πάντοτε ενεργοποιημένη.
Τετρακίνηση σημαίνει ότι και οι τέσσερις
τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται
ταυτόχρονα. Η ισχύς κατανέμεται αυτόματα
μεταξύ των μπροστινών και των πίσω τροχών.
Ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα
συμπλέκτη κατανέμει την ισχύ στους
τροχούς με την καλύτερη πρόσφυση στο
τρέχον οδόστρωμα. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση και
αποτρέπεται το σπινάρισμα των τροχών.
Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, το
μεγαλύτερος μέρος της ισχύος μεταδίδεται
στους μπροστινούς τροχούς. Η τετρακίνηση
αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε
βροχή, χιόνι και πάγο.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φρένο
Γενικά
Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο κυκλώματα
φρένων. Εάν το ένα κύκλωμα φρένων υποστεί
βλάβη, η ωφέλιμη διαδρομή του πεντάλ
φρένου μεγαλώνει, που σημαίνει ότι πρέπει
να πατήσετε το πεντάλ φρένου με
μεγαλύτερη δύναμη για να φρενάρει το
αυτοκίνητο.
Η πίεση που ασκεί με το πόδι ο οδηγός στο
πεντάλ φρένου ενισχύεται από το
σερβόφρενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όταν είναι
σε λειτουργία ο κινητήρας.
Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου όταν ο
κινητήρας είναι σβηστός, θα αισθανθείτε το
πεντάλ σκληρό και θα χρειαστεί να το
πατήσετε με μεγαλύτερη δύναμη για να
φρενάρει το αυτοκίνητο.
Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές ή με
μεγάλο φορτίο πρέπει να αποφεύγετε την
υπερβολική χρήση των φρένων,
χρησιμοποιώντας την πέδηση από τον
κινητήρα. Η πέδηση από τον κινητήρα
εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά όταν
χρησιμοποιείται η ίδια σχέση μετάδοσης στις
ανηφορικές και τις κατηφορικές διαδρομές.
Για περισσότερες γενικές πληροφορίες
σχετικά με τα βαριά φορτία του αυτοκινήτου,
βλ. σελ. 218.
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα ABS
(σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών), το
οποίο αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών
κατά την πέδηση. Αυτό σημαίνει ότι
διατηρείται η ικανότητα διεύθυνσης του
αυτοκινήτου και μπορείτε να κάνετε
ευκολότερα ελιγμούς για να αποφύγετε
κάποιο κίνδυνο για παράδειγμα. Όταν
ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ενδέχεται
να αισθανθείτε κραδασμούς στο πεντάλ
φρένου, το οποίο είναι φυσιολογικό.
Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία και η
ταχύτητα του αυτοκινήτου ανέλθει στα
20 km/h, πραγματοποιείται αυτόματα ένας
σύντομος έλεγχος στο σύστημα ABS. Ο
έλεγχος γίνεται αισθητός με τη μορφή
δονήσεων στο πεντάλ φρένου.
Καθαρισμός των δίσκων των φρένων
Η συσσώρευση βρωμιάς και νερού στους
δίσκους των φρένων ενδέχεται να
προκαλέσει καθυστέρηση στην ενεργοποίηση
της λειτουργίας πέδησης. Αυτή η
καθυστέρηση ελαχιστοποιείται με τον
καθαρισμό των θερμουί.
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, πριν τη
στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα και
μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, συνιστάται
μη αυτόματος καθαρισμός. Για να
πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός με αυτό τον
τρόπο, πατήστε απαλά το πεντάλ φρένου για
λίγο ενώ το αυτοκίνητο κινείται.
03
Έκτακτη υποβοήθηση πέδησης*
Η έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA) βοηθά
στην αύξηση της δύναμης πέδησης και,
συνεπώς, στη μείωση της απόστασης
φρεναρίσματος. Το σύστημα EBA ανιχνεύει
τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός φρενάρει
και αυξάνει τη δύναμη πέδησης ανάλογα. Η
δύναμη πέδησης μπορεί να ενισχυθεί μέχρι
το σημείο που ενεργοποιείται το σύστημα
ABS. Η λειτουργία EBA διακόπτεται όταν η
πίεση που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλ φρένου
μειωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το EBA έχει ενεργοποιηθεί, η
διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι
ελαφρώς μεγαλύτερη απ’ ό,τι συνήθως.
Πατήστε (και κρατήστε) πατημένο το
πεντάλ φρένου όσο χρειαστεί. Εάν
αφήσετε το πεντάλ φρένου, η πέδηση
σταματά.
87
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Φρένο
Λυχνίες στον πίνακα οργάνων
Λυχνία
03
Ερμηνεία
Σταθερά αναμμένη – Ελέγξτε τη
στάθμη υγρού φρένων. Εάν η
στάθμη είναι χαμηλή,
συμπληρώστε υγρό φρένων και
ελέγξτε ποια είναι η αιτία
απώλειας υγρού φρένων.
Σταθερά αναμμένη επί δύο
δευτερόλεπτα κατά την
εκκίνηση του κινητήρα –
Σημειώθηκε βλάβη στη
λειτουργία του συστήματος
πέδησης ABS την τελευταία
φορά που ο κινητήρας τέθηκε σε
λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν οι λυχνίες
και
ανάψουν
ταυτόχρονα, ενδέχεται να έχει σημειωθεί
βλάβη στο σύστημα πέδησης.
Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων
είναι κανονική, οδηγήστε προσεκτικά μέχρι
το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για έλεγχο του
συστήματος πέδησης.
Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων
βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη
συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν
συμπληρώσετε υγρό φρένων.
Η αιτία της απώλειας υγρού φρένων πρέπει
να διερευνηθεί.
88
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Χειρόφρενο
Χειρόφρενο, μηχανικό
4. Εάν το αυτοκίνητο κινείται, πρέπει να
πατήσετε το πεντάλ φρένου στάθμευσης
ακόμη περισσότερο.
5. Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο, ο
επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε στη θέση 1 (μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων) ή στη θέση P
(αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).
2
Στάθμευση σε επικλινές έδαφος
5500134s
1
Το χειρόφρενο βρίσκεται τέρμα αριστερά
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα
οργάνων ανάβει ανεξάρτητα από το πόσο
δυνατά έχετε πατήσει το πεντάλ του
φρένου στάθμευσης.
Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε έδαφος
με ανηφορική κλίση, στρέψτε τους τροχούς
αντίθετα από το πεζοδρόμιο.
Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε έδαφος
με κατηφορική κλίση, στρέψτε τους τροχούς
προς το πεζοδρόμιο.
Για να λύσετε το χειρόφρενο
1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.
2. Τραβήξτε τη λαβή
.
Χειρόφρενο, ηλεκτρικό*
Το ηλεκτρικό χειρόφρενο χρησιμοποιείται
στις ίδιες περιπτώσεις με το μηχανικό
χειρόφρενο, π.χ. κατά την εκκίνηση σε
έδαφος με ανηφορική κλίση.
Λειτουργία
03
Όταν ενεργοποιείτε το χειρόφρενο, μπορεί
να ακουστεί ένας αμυδρός θόρυβος από το
ηλεκτρικό μοτέρ. Αυτός ο θόρυβος μπορεί
επίσης να ακουστεί όταν διενεργείται ο
αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του
χειρόφρενου.
Εάν το χειρόφρενο ενεργοποιηθεί όταν το
αυτοκίνητο είναι σταματημένο, επενεργεί
μόνο στους πίσω τροχούς. Εάν ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο κινείται, χρησιμοποιείται ως κανονικό φρένο, δηλ. η πέδηση επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. Λίγο πριν
το αυτοκίνητο σταματήσει, η λειτουργία πέδησης επενεργεί πλέον στους πίσω τροχούς.
Για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο
1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.
2. Πατήστε το πεντάλ του φρένου
στάθμευσης
όσο το δυνατόν πιο
δυνατά.
3. Απελευθερώστε το πεντάλ του φρένου
και ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο παραμένει
ακινητοποιημένο.
Χαμηλή τάση μπαταρίας
Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή,
το χειρόφρενο δεν μπορεί ούτε να
απενεργοποιηθεί ούτε να ενεργοποιηθεί.
Συνδέστε βοηθητική μπαταρία άλλου
οχήματος, εάν η τάση της μπαταρίας είναι
πολύ χαμηλή, βλ. σελ. 83.
89
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Χειρόφρενο
Για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο
2. Πατήστε το πεντάλ φρένου δυνατά.
3. Τραβήξτε τη λαβή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση πέδησης έκτακτης ανάγκης
με ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 km/h,
ακούγεται ένα σήμα κατά το φρενάρισμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε
χειροκίνητα το χειρόφρενο, πατώντας το
πεντάλ του συμπλέκτη αντί για το πεντάλ
φρένου. Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε
το πεντάλ φρένου.
Στάθμευση σε επικλινές έδαφος
03
Λαβή χειρόφρενου
1. Πατήστε το πεντάλ του φρένου.
2. Πατήστε τη λαβή.
3. Απελευθερώστε το πεντάλ του φρένου
και ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο παραμένει
ακινητοποιημένο.
4. Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο, ο
επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε στη θέση 1 (μηχανικό
κιβώτιο ταχυτήτων) ή στη θέση P
(αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).
Η λυχνία
στον πίνακα οργάνων
αναβοσβήνει μέχρι το χειρόφρενο να
ενεργοποιηθεί πλήρως. Η λυχνία ανάβει όταν
το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το
αυτοκίνητο κινείται εάν πατώντας τη λαβή.
Όταν αφήσετε τη λαβή ή εάν πατήσετε το
πεντάλ γκαζιού, η πέδηση διακόπτεται.
90
Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε έδαφος
με κατηφορική κλίση, στρέψτε τους τροχούς
προς το πεζοδρόμιο.
Για να λύσετε το χειρόφρενο
Αυτόματη απενεργοποίηση
1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
2. Αφήστε λίγο το πεντάλ του συμπλέκτη
και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόματα
το χειρόφρενο, όταν ο επιλογέας
ταχυτήτων βρίσκεται στη νεκρά και ο
κινητήρας λειτουργεί.
5500132s
5500133s
Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε έδαφος
με ανηφορική κλίση, στρέψτε τους τροχούς
αντίθετα από το πεζοδρόμιο.
Λαβή χειρόφρενου
Αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων
Χειροκίνητη απενεργοποίηση
1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
στο διακόπτη ανάφλεξης.
Αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων
Χειροκίνητη απενεργοποίηση
1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
στο διακόπτη ανάφλεξης.
2. Πατήστε το πεντάλ φρένου δυνατά.
3. Τραβήξτε τη λαβή.
Αυτόματη απενεργοποίηση
1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
2. Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας.
03 Το προσωπικό σας περιβάλλον οδήγησης
Χειρόφρενο
3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση D ή R και πατήστε το πεντάλ
γκαζιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λυχνία
(P)!
Για λόγους ασφαλείας, το χειρόφρενο
απενεργοποιείται αυτόματα μόνο εάν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και ο
οδηγός φορά τη ζώνη ασφαλείας. Το χειρόφρενο απενεργοποιείται αμέσως στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
όταν πατηθεί το πεντάλ γκαζιού και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση D ή R.
Βαρύ φορτίο σε ανηφορική διαδρομή
Parking brake not applied – Κάποια βλάβη
εμποδίζει την ενεργοποίηση του χειρόφρενου. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε
και να απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο. Εάν
το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται,
απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο της Volvo.
Λυχνίες
Ερμηνεία
Διαβάστε το μήνυμα στην
οθόνη πληροφοριών
Η λυχνία που αναβοσβήνει
σημαίνει ότι το χειρόφρενο
είναι ενεργοποιημένο.
Εάν η λυχνία αναβοσβήνει σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,
σημαίνει έχει σημειωθεί κάποια
βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα
στην οθόνη πληροφοριών.
Το μήνυμα εμφανίζεται επίσης στα οχήματα
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων όταν το
αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα με
την πόρτα ανοικτή, προκειμένου ο οδηγός να
ειδοποιηθεί ότι το χειρόφρενο μπορεί να έχει
απενεργοποιηθεί ακούσια.
Parking brake Service required – Έχει
σημειωθεί βλάβη. Εάν η βλάβη συνεχίσει να
υπάρχει, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο της
Volvo.
Μηνύματα
Απενεργοποιήστε χειροκίνητα το χειρόφρενο
πατώντας το κουμπί START/STOP, και στη
συνέχεια πατήστε το πεντάλ φρένου ή το
πεντάλ του συμπλέκτη και τραβήξτε τη λαβή.
G016166
Ένα βαρύ φορτίο, όπως το τρέιλερ, μπορεί να
προκαλέσει την κύλιση του αυτοκινήτου προς
τα πίσω εάν το χειρόφρενο απενεργοποιηθεί
αυτόματα όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε
επιφάνεια με μεγάλη κλίση. Για να αποφύγετε
κάτι τέτοιο, πατήστε τη λαβή όταν το
αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται. Αφήστε τη
λαβή όταν ο κινητήρας φτάσει στο σημείο
πρόσφυσης.
Αυτοκίνητα με λειτουργία εκκίνησης
χωρίς κλειδί*
03
Parking brake not fully released – Κάποια
βλάβη εμποδίζει την απενεργοποίηση του
χειρόφρενου. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Εάν
επιχειρήσετε να ξεκινήσετε ενώ εμφανίζεται
αυτό το μήνυμα σφάλματος, ηχεί ένα
προειδοποιητικό σήμα.
Εάν πρέπει να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο
πριν η βλάβη αποκατασταθεί, τότε πρέπει να
στρίψετε τους τροχούς όπως όταν
σταθμεύετε σε επικλινή επιφάνεια και ο
επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται
στη θέση 1 (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
ή P (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).
Αντικατάσταση των θερμουί
Λόγω του σχεδιασμού του ηλεκτρικού
χειρόφρενου, οι πίσω επενδύσεις τριβής
(θερμουί) πρέπει να αντικαθίστανται σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
91
Μενού και μηνύματα................................................................................ 94
Σύστημα κλιματισμού .............................................................................. 99
Ηχοσύστημα .......................................................................................... 109
Υπολογιστής ταξιδίου............................................................................ 118
Πυξίδα*................................................................................................... 119
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας και πρόσφυσης ..................................... 120
Προσαρμογή των οδηγικών
χαρακτηριστικών.................................................................................... 121
Cruise control* ....................................................................................... 122
Adaptive cruise control* ......................................................................... 123
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με υποβοήθηση πέδησης* ...... 127
Υποβοήθηση στάθμευσης* .................................................................... 130
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών, BLIS* ..................................... 132
Άνεση στο χώρο επιβατών..................................................................... 135
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth* ................................................................ 140
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*.................................................................... 145
92
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
04
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Μενού και μηνύματα
Κεντρική κονσόλα
Ορισμένες λειτουργίες ελέγχονται από την
κεντρική κονσόλα μέσω του συστήματος του
μενού ή μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι.
Κάθε λειτουργία περιγράφεται στην
αντίστοιχη ενότητα.
Χειριστήρια στο τιμόνι
Το τρέχον επίπεδο μενού εμφανίζεται στην
πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης στην κεντρική
κονσόλα.
1
Κουμπιά ελέγχου κεντρικής κονσόλας
3
2
3905597s
04
Οι κατάλογοι αναζήτησης για τις λειτουργίες
του συστήματος του μενού παρατίθενται με
τη μορφή: Car settings
Lock settings, με
την προϋπόθεση ότι εκ των προτέρων έχετε
κάνει τα εξής:
EXIT – επιστροφή στην προηγούμενη
επιλογή της δομής μενού. Με
παρατεταμένο πάτημα, έξοδος από
το σύστημα του μενού.
ENTER*
EXIT*
2
4
Κουμπιά περιήγησης – πάνω/κάτω.
3905554s
1
3
Κεντρική κονσόλα με οθόνη πληροφοριών και
κουμπιά ελέγχου για τα μενού.
Κουμπί περιήγησης – μετακίνηση μεταξύ
των επιλογών μενού και ενεργοποίηση
ENTER – ενεργοποίηση των επιλογών
μενού
MENU – μετάβαση στο σύστημα του
μενού
94
Εάν στα χειριστήρια στο τιμόνι υπάρχουν τα
κουμπιά ENTER και EXIT, τότε η λειτουργία
των κουμπιών
έως
είναι ίδια με αυτή
στην κεντρική κονσόλα.
Κατάλογοι αναζήτησης
Για να μεταβείτε σε ορισμένες λειτουργίες,
χρησιμοποιείτε απευθείας τα κουμπιά
λειτουργιών, ενώ για ορισμένες άλλες
χρησιμοποιείτε το σύστημα του μενού.
1. Πατήστε MENU.
2. Μεταβείτε στην επιλογή Menu και
πατήστε ENTER.
3. Μεταβείτε στην επιλογή Submenu και
πατήστε ENTER.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
περιήγησης αντί για το ENTER και το EXIT,
όταν περιηγείστε στη δομή του μενού. Το
κουμπί με το δεξί βέλος αντιστοιχεί στο
ENTER και το κουμπί με το αριστερό βέλος
στο EXIT.
Οι επιλογές του μενού είναι αριθμημένες και
μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε απευθείας
από τα αριθμητικά πλήκτρα (μόνο 1 – 9).
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Μενού και μηνύματα
Recirculation timer (Χρονοδιακόπτης
ανακυκλοφορίας αέρα)
Επισκόπηση μενού
Το μενού του τηλεφώνου και των πηγών ήχου
είναι διαφορετικό. Όλα τα βασικά μενού
περιλαμβάνουν τα παρακάτω υπομενού:
Car Key memory (Μνήμη κλειδιού
αυτοκινήτου)
Seat & mirror positions* (Θέσεις
καθισμάτων & καθρεπτών)
Reset climate control settings (Επαναφ.
εργοστ. ρυθμίσεων κλιματισμού)
Folder (Φάκελος)2
Disc (CD)2
Single disc (Ένα CD)3
All discs (Όλα τα CD)3
Sound stage (Στάθμη ήχου)
Equalizer front (Ισοστάθμιση,
μπροστά)
CD settings (Ρυθμίσεις CD)
Disc text* (Κείμενο CD)
Equalizer rear (Ισοστάθμιση, πίσω)
News (Ειδήσεις)
Auto volume control (Αυτόματη
ρύθμιση έντασης ήχου)
Collision warn. settings* (Ρυθμίσεις
προειδ. σύγκρουσης)
Βασικό μενού FM
FM settings (Ρυθμίσεις FM)
Parking camera settings* (Ρυθμίσεις
κάμερας στάθμευσης)
04
TP (Πληροφορίες οδικής
κυκλοφορίας)
Reset the audio settings (Επαναφ.
εργοστ. ρυθμίσεων ήχου)
Information (Πληροφορίες)
Ρυθμίσεις κλειδώματος
Off (Απενεργ.)
Βασικό μενού AM
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)1
Car settings (Ρυθμίσεις αυτοκινήτου)
Fold mirr. when locking* (Αναδίπλ.
καθρεπτών κατά το κλείδωμα)
Light settings (Ρυθμίσεις φώτων)
Βασικό μενού CD
Random (Τυχαία σειρά αναπαραγωγής)
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)
Βασικό μενού AUX
Volume, AUX input (Ένταση, είσοδος
AUX)
News (Ειδήσεις)
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)
TP (Πληροφορίες οδικής
κυκλοφορίας)
Steering force level* (Επίπεδο υποβοήθ.
τιμονιού)
Radio text (Κείμενο ραδιοφώνου)
Climate control settings (Ρυθμίσεις
συστήματος κλιματισμού)
Automatic blower adjust (Αυτόματη
ρύθμιση ανεμιστήρα)
PTY (Τύπος προγράμματος)
Advanced radio settings (Σύνθετες
ρυθμίσεις ραδιοφώνου)
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)
Auto. rear defroster (Αυτόμ. αποθάμβ.
πίσω παρμπρίζ)
2
1Η
επιλογή του μενού για τις ρυθμίσεις ήχου
είναι διαθέσιμη σε όλες τις πηγές ήχου.
Μόνο για ηχοσυστήματα με δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων ήχου MP3 και WMA.
3 Μόνο
για ηχοσυστήματα με CD changer.
95
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Μενού και μηνύματα
Βασικό μενού Bluetooth
Last 10 missed calls (Τελευταίες δέκα
αναπάντητες κλήσεις)
Last 10 received calls (Τελευταίες δέκα
ληφθείσες κλήσεις)
Last 10 dialled calls (Τελευταίες δέκα
εξερχ. κλήσεις)
Phone book (Τηλεφωνικός κατάλογος)
Search (Αναζήτηση)
04
Copy fr. mobile phone (Αντιγραφή
από κιν. τηλέφ.)
Bluetooth*
Connect the phone (Σύνδεση
τηλεφώνου)
Change phone (Αλλαγή τηλεφώνου)
Remove phone (Αφαίρεση
τηλεφώνου)
Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)
Call options (Επιλογές κλήσης)
Sound and volume (Ήχος και
ένταση)
Synchronize phone book
(Συγχρονισμός τηλ. καταλόγου)
Βασικό μενού ενσωματωμένου τηλεφώνου
Call list (Λίστα κλήσεων)
Last 10 missed calls (Τελευταίες
δέκα αναπάντητες κλήσεις)
Last 10 received calls (Τελευταίες
δέκα ληφθείσες κλήσεις)
Last 10 dialled calls (Τελευταίες
δέκα εξερχ. κλήσεις)
Erase list (Διαγραφή λίστας)
Διάρκεια κλήσεων
Phone book (Τηλεφωνικός κατάλογος)
Voice mail number (Αριθμός
ταχυδρομείου ηχητικών μηνυμάτων)
Diversions (Εκτροπή κλήσης)
Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)
Επιλογή δικτύου
SIM security (Ασφάλεια κάρτας SIM)
Edit PIN code (Τροποποίηση κωδικού
PIN)
Sound and volume (Ήχος και
ένταση)
New contact (Νέα επαφή)
IDIS
Search (Αναζήτηση)
Reset Phone settings (Επαναφ.
ρυθμίσεων τηλ.)
Copy all (Αντιγραφή όλων)
Erase SIM (Διαγραφή κάρτας SIM)
Erase phone (Διαγραφή μνήμης
τηλεφώνου)
Memory status (Κατάσταση μνήμης)
Μηνύματα
Read (Ανάγνωση)
Write new (Δημιουργία νέου)
Ρυθμίσεις μηνυμάτων
Call options (Επιλογές κλήσης)
Send my number (Αποστολή αριθμού
μου)
Αναμονή κλήσεων
96
Αυτόματη απάντηση
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Μενού και μηνύματα
2
3
3603794s
1
Επισκόπηση μενού1
Οθόνη πληροφοριών και κουμπιά ελέγχου για
τα μενού
READ – πρόσβαση στον κατάλογο
μηνυμάτων και επιβεβαίωση μηνύματος.
Περιστροφικός διακόπτης – μετακίνηση
μεταξύ των επιλογών μενού.
RESET – επαναρύθμιση της ενεργής
λειτουργίας. Χρησιμοποιείται σε
ορισμένες περιπτώσεις για την επιλογή/
ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, βλ.
επεξήγηση στην αντίστοιχη λειτουργία.
Τα μενού που απεικονίζονται στην οθόνη
πληροφοριών του πίνακα οργάνων
ελέγχονται από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.
Τα μενού που απεικονίζονται εξαρτώνται από
τη θέση του διακόπτη ανάφλεξης. Στα μενού
που απεικονίζονται, εάν εμφανιστεί κάποιο
μήνυμα πρέπει να το επιβεβαιώσετε
πατώντας το κουμπί READ.
To empty fuel tank (Υπολειπ. καύσιμο στο
ρεζερβουάρ)
Average (μέση κατανάλωση)
Current consumption (Τρέχουσα
κατανάλωση)
Average speed (Μέση ταχύτητα)
Lane departure warning (Προειδ. αλλαγής
λωρίδας)
Tyre pressure Calibration (Ρύθμιση πίεσης
ελαστικών)
Current speed (Τρέχουσα ταχύτητα)
Park heat timer AM/PM (Χρονοδ/πτης
προθέρμ. στάθμευσης πμ/μμ)
Park vent timer AM/PM (Χρονοδ/πτης
εξαερ. στάθμευσης πμ/μμ)
Park timer mode (Λειτουργία χρονοδ/κόπτη
στάθμευσης)
Direct start Park heat (Άμεση ενεργ/ση
προθέρμ. στάθμευσης)
Direct start Park el.heat (Άμεση ενεργ/ση
ηλ. προθέρμ. στάθμευσης)
Direct start Park vent (Άμεση ενεργ/ση
εξαερ. στάθμευσης)
Additional heat auto (Αυτόμ. συμπληρ.
σύστημα θέρμανσης)
Rest heat start (Ενεργ/ση συστ. θέρμ. κατά
τη στάση)
DSTC
1
Ορισμένες επιλογές στο μενού είναι
προαιρετικές
Μήνυμα
P
_3 C
o
3801153s
Πίνακας οργάνων
04
Μήνυμα κειμένου στην οθόνη πληροφοριών.
Όταν ανάβει μια προειδοποιητική,
πληροφοριακή ή ενδεικτική λυχνία, στην
οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται ένα
αντίστοιχο μήνυμα. Στον κατάλογο μνήμης
αποθηκεύεται ένα μήνυμα σφάλματος, μέχρι
να αποκατασταθεί η βλάβη.
Πατήστε το κουμπί READ για να
μετακινηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων και να
τα επιβεβαιώσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα
ενώ χρησιμοποιείται ο υπολογιστής
ταξιδίου, το μήνυμα πρέπει να
επιβεβαιωθεί πατώντας το κουμπί READ,
για να επιστρέψτε στον υπολογιστή
ταξιδίου.
97
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Μενού και μηνύματα
04
98
Μήνυμα
Ερμηνεία
Μήνυμα
Ερμηνεία
Μήνυμα
Ερμηνεία
Stop safely
Σταματήστε και σβήστε
τον κινητήρα. Σοβαρός
κίνδυνος ζημιάς.
Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Time for regular
service
Temporarily OFF
Μια λειτουργία έχει
απενεργοποιηθεί
προσωρινά και
επαναρυθμίζεται
αυτόματα ενώ οδηγείτε
ή μετά από την επόμενη
εκκίνηση του κινητήρα.
Stopping the
engine
Σταματήστε και σβήστε
τον κινητήρα. Σοβαρός
κίνδυνος ζημιάς.
Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Power save
mode
Το ηχοσύστημα τίθεται
εκτός λειτουργίας για
εξοικονόμηση ισχύος.
Φορτίστε την μπαταρία.
Service urgent
Μεταβείτε αμέσως σε
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για
έλεγχο του
αυτοκινήτου.
Ώρα για το
προγραμματισμένο
σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Καθορίζεται από τον
αριθμό των
διανυθέντων
χιλιομέτρων, τον
αριθμό των μηνών που
έχουν παρέλθει από το
τελευταίο σέρβις, τη
χρονική διάρκεια
λειτουργίας του
κινητήρα και τις
προδιαγραφές του
λαδιού.
Service required
Μεταβείτε το
συντομότερο δυνατό σε
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για
έλεγχο του
αυτοκινήτου.
See manual
Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο κατόχου.
Maintenance
overdue
Εάν το πρόγραμμα
σέρβις δεν τηρείται, η
εγγύηση δεν καλύπτει
τυχόν εξαρτήματα που
έχουν υποστεί ζημιά.
Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για
σέρβις.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Γενικά
• Ο αισθητήρας υγρασίας* βρίσκεται στον
εσωτερικό καθρέπτη.
Κλιματισμός
Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού (ECC). Το σύστημα ελέγχου
κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει
τον αέρα στο χώρο επιβατών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
σύστημα κλιματισμού αλλά, για να
διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή
ατμόσφαιρα στο χώρο επιβατών και να για
μη θαμπώνουν τα τζάμια, το σύστημα
κλιματισμού πρέπει να είναι πάντοτε
ενεργοποιημένο.
Πραγματική θερμοκρασία
Η σχέση της θερμοκρασίας που θα επιλέξετε
με την πραγματική θερμοκρασία που θα
επιτευχθεί εξαρτάται από τις φυσικές
συνθήκες σε συνάρτηση με την ταχύτητα του
αέρα, την υγρασία και την έκθεση στον ήλιο
μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.
Θέσεις αισθητήρων
• Ο αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας
βρίσκεται στην επάνω πλευρά του ταμπλό.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου
επιβατών βρίσκεται πίσω από τον πίνακα
ελέγχου του συστήματος κλιματισμού.
• Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
βρίσκεται στον εξωτερικό καθρέπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην καλύπτετε τους αισθητήρες με ρούχα
ή άλλα αντικείμενα.
Παράθυρα και ηλιοροφή
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία
του συστήματος κλιματισμού, κλείστε τα
παράθυρα και την ηλιοροφή εάν χρειάζεται.
Θάμπωμα των παραθύρων
Για την αποθάμβωση των εσωτερικών
επιφανειών των παραθύρων, χρησιμοποιήστε
καταρχήν τη λειτουργία αποθάμβωσης.
Για να μειωθεί το ενδεχόμενο θαμπώματος,
καθαρίστε τα παράθυρα με ένα κοινό
καθαριστικό τζαμιών.
Θυρίδες στην εταζέρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αποφευχθεί το θάμπωμα, μη
φράσσετε τις ακριανές θυρίδες στην
εταζέρα με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
Προσωρινή απενεργοποίηση του
συστήματος κλιματισμού
κλιματισμού τίθεται προσωρινά εκτός
λειτουργίας. Η θερμοκρασία ενδέχεται να
αυξηθεί προσωρινά.
Συμπύκνωση υδρατμών
Όταν ο καιρός είναι ζεστός, οι υδρατμοί που
δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού
μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο.
Αυτό είναι φυσιολογικό.
Πάγος και χιόνι
Απομακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από τις
θυρίδες εισαγωγής αέρα του συστήματος
κλιματισμού (θυρίδες που βρίσκονται
ανάμεσα στο καπό του κινητήρα και το
παρμπρίζ).
04
Εντοπισμός και επισκευή βλαβών
Εμπιστευθείτε τον εντοπισμό και την
επισκευή βλαβών του συστήματος
κλιματισμού σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo.
Ψυκτικό
Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί με
ψυκτικό R134a. Το ψυκτικό αυτό δεν περιέχει
χλώριο, που σημαίνει ότι δεν είναι επιβλαβές
για το στρώμα του όζοντος. Η συμπλήρωση/
αλλαγή του ψυκτικού πρέπει να
πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Όταν ο κινητήρας χρειάζεται πλήρη ισχύ, π.χ.
για πλήρη επιτάχυνση ή κατά την οδήγηση σε
ανηφορικό έδαφος με τρέιλερ, το σύστημα
99
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Λειτουργία πλήρους αερισμού
Αυτή η λειτουργία ανοίγει/κλείνει όλα τα
παράθυρα ταυτόχρονα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να
αεριστεί γρήγορα το αυτοκίνητο όταν
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, βλ.
σελ. 35.
Φίλτρο χώρου επιβατών
04
Ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο επιβατών
καθαρίζεται μέσω ενός φίλτρου. Αυτό πρέπει
να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
προγράμματος σέρβις της Volvo για τα
συνιστώμενα διαστήματα αντικατάστασης.
Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε
υπερβολικά ρυπογόνο περιβάλλον, το φίλτρο
ίσως πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρου για το
χώρο επιβατών. Βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί το σωστό φίλτρο.
Πακέτο εξοπλισμού Clean Zone Interior
(CZIP)*
Με αυτή τη λειτουργία προαιρετικού
εξοπλισμού, ο χώρος επιβατών διατηρείται
ακόμη πιο καθαρός μέσω της απομάκρυνσης
αλλεργιογόνων και ασθματογόνων
παραγόντων. Για περισσότερες πληροφορίες,
100
ανατρέξτε στο φυλλάδιο Clean Zone Interior
που παραδίδεται με το αυτοκίνητο κατά την
αγορά. Συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
• Προηγμένη λειτουργία ανεμιστήρα, που
σημαίνει ότι ο ανεμιστήρας αρχίζει να
λειτουργεί όταν ανοίγετε το αυτοκίνητο με
το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Ο ανεμιστήρας
τροφοδοτεί το χώρο επιβατών με φρέσκο
αέρα. Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν
χρειάζεται, και απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από κάποιο διάστημα ή όταν ανοίξει
κάποια από τις πόρτες. Τα χρονικά
διαστήματα μεταξύ των ενεργοποιήσεων
του ανεμιστήρα μειώνονται σταδιακά
μέχρις ότου το αυτοκίνητο γίνει τεσσάρων
ετών. Τότε η προηγμένη λειτουργία
ανεμιστήρα απενεργοποιείται μόνιμα,
καθώς ο ανεμιστήρας δεν συμβάλλει
πλέον στον καθαρισμό του αέρα στο χώρο
επιβατών.
• Σύστημα ποιότητας αέρα χώρου επιβατών
(IAQS). Πρόκειται για ένα πλήρως
αυτόματο σύστημα, το οποίο καθαρίζει τον
αέρα στο χώρο επιβατών από ρύπους
όπως μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες,
οξείδια του αζώτου και επιφανειακό όζον.
• Χρήση ελεγμένων υλικών στον εξοπλισμό
του χώρου επιβατών. Τα υλικά έχουν
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται
η ποσότητα σκόνης στο χώρο επιβατών,
και συμβάλλουν στον ευκολότερο
καθαρισμό του χώρου επιβατών. Οι
μοκέτες τόσο στο χώρο επιβατών όσο και
στο χώρο αποσκευών αφαιρούνται και
καθαρίζονται εύκολα. Χρησιμοποιείτε υγρά
καθαρισμού και προϊόντα φροντίδας
αυτοκινήτου που συνιστώνται από τη
Volvo, βλ. σελ. 211.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στα αυτοκίνητα που διαθέτουν το πακέτο
εξοπλισμού Clean Zone Interior, το φίλτρο
αέρα IAQS πρέπει να αντικαθίσταται κάθε
15000 km ή μία φορά το χρόνο. Στα
αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν το πακέτο
εξοπλισμού Clean Zone Interior, το φίλτρο
αέρα IAQS πρέπει να αντικαθίσταται στο
τακτικό σέρβις.
Ρυθμίσεις μενού
Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις για τρεις από τις λειτουργίες του
συστήματος κλιματισμού από την κεντρική
κονσόλα, βλ. σελ. 94:
• Ταχύτητα ανεμιστήρα στην αυτόματη
λειτουργία, βλ. σελ. 103.
• Χρονοδιακόπτης ανακυκλοφορίας για τον
αέρα στο χώρο επιβατών, βλ. σελ. 104.
• Αυτόματη αποθάμβωση πίσω παρμπρίζ, βλ.
σελ. 78.
Όλες οι λειτουργίες του συστήματος
κλιματισμού επανέρχονται στις αρχικές τους
ρυθμίσεις με την επιλογή RESET μέσω της
οθόνης.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Κατανομή αέρα
Αεραγωγοί στο ταμπλό
Αεραγωγοί στις κολόνες θυρών
D
A
D
C
C
C
C
D
B
8704363s
Ο εισερχόμενος αέρας κατανέμεται στο χώρο
επιβατών από 20 διαφορετικούς
αεραγωγούς.
Ανοικτοί
Ανοικτοί
Κλειστοί
Κλειστοί
Πλευρική ροή αέρα
Πλευρική ροή αέρα
Η κατανομή του αέρα πραγματοποιείται
εντελώς αυτόματα στη λειτουργία AUTO.
Κάθετη ροή αέρα
Κάθετη ροή αέρα
Εάν χρειαστεί, μπορείτε να τη ρυθμίσετε
χειροκίνητα, βλ. σελ. 105.
Στρέψτε τους ακριανούς αεραγωγούς προς
τα παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια.
Στρέψτε τους αεραγωγούς προς τα
παράθυρα για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια.
Προκειμένου το σύστημα κλιματισμού να
λειτουργεί αποτελεσματικά στο χώρο
επιβατών, εισέρχεται πάντοτε αέρας από
τους αεραγωγούς. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους αεραγωγούς δίπλα
στο τιμόνι για να ζεστάνετε τα χέρια σας όταν
ο καιρός είναι κρύος.
Στρέψτε τους αεραγωγούς προς το χώρο
επιβατών για να είναι πιο ευχάριστη η
θερμοκρασία στο πίσω κάθισμα.
8704365s
A
8704343s
D
B
04
Πρέπει να θυμάστε ότι τα μικρά παιδιά είναι
πιο ευαίσθητα στα ρεύματα αέρα.
101
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
2
3
4
5
6
7
8
13
04
Το σύστημα αερισμού αποτελείται από
ανεμιστήρες στα καθίσματα και τις πλάτες
των καθισμάτων που αναρροφούν αέρα μέσω
της ταπετσαρίας του καθίσματος. Όσο πιο
κρύος είναι ο αέρας στο χώρο επιβατών τόσο
πιο δροσερά είναι τα καθίσματα.
12
11 10
9
8704366s
1
Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*,
αριστερή πλευρά
Ανεμιστήρας
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα,
αριστερή πλευρά
Κατανομή αέρα
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα,
δεξιά πλευρά
AUTO
Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*, δεξιά
πλευρά
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας,
δεξιά πλευρά
A/C – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Σύστημα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικών καθρεπτών, βλ. σελ. 78
Σύστημα αποθάμβωσης
Ανακυκλοφορία αέρα/Σύστημα ποιότητας
αέρα
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας,
αριστερή πλευρά
102
Αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα*
Ο αερισμός ελέγχεται μέσω του συστήματος
ECC, το οποίο ανιχνεύει τη θερμοκρασία του
καθίσματος, την ηλιακή ακτινοβολία και την
εξωτερική θερμοκρασία.
Ο αερισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για τη θέρμανση των καθισμάτων. Για
παράδειγμα, η λειτουργία αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να στεγνώσουν τα υγρά
ρούχα των επιβατών.
Το σύστημα αερισμού μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία. Υπάρχουν τρία επίπεδα
κλιματισμού, τα οποία προσφέρουν
διαφορετικά επίπεδα ψύξης και αφύγρανσης:
• Επίπεδο κλιματισμού 3: πατήστε το κουμπί
μία φορά για τη μέγιστη απόδοση –
ανάβουν τρεις λυχνίες
• Επίπεδο κλιματισμού 2: πατήστε το κουμπί
δύο φορές για μικρότερη απόδοση –
ανάβουν δύο λυχνίες.
• Επίπεδο κλιματισμού 1: πατήστε το κουμπί
μία φορά για την ελάχιστη απόδοση –
ανάβει μία λυχνία.
Πατήστε το κουμπί τέσσερις φορές για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία – δεν ανάβει
καμία λυχνία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο αερισμός των καθισμάτων πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με
ευαισθησία στα ρεύματα αέρα. Το επίπεδο
κλιματισμού 1 συνιστάται για χρήση
μεγάλης διάρκειας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο αερισμός των καθισμάτων δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν η θερμοκρασία στο
χώρο επιβατών είναι χαμηλότερη από 5 °C.
Αυτό γίνεται για να μην παγώσουν οι
επιβάτες.
Ανεμιστήρας
Γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη για να αυξήσετε ή
να μειώσετε την ταχύτητα
του ανεμιστήρα. Εάν έχει
επιλεγεί η λειτουργία
AUTO, η ταχύτητα του
ανεμιστήρα ρυθμίζεται
αυτόματα. Η προηγούμενη ρύθμιση
ταχύτητας ανεμιστήρα απενεργοποιείται.
8704352s
Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού, ECC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί
εντελώς, το σύστημα κλιματισμού δεν
ενεργοποιείται.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
3603819s
Πίσω καθίσματα
Ο έλεγχος της θέρμανσης πραγματοποιείται
όπως και στο μπροστινό κάθισμα.
8704361s
Auto (Αυτόματη)
Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει
αυτόματα τη θερμοκρασία,
τον κλιματισμό, την
ταχύτητα του ανεμιστήρα,
την ανακυκλοφορία και
κατανομή του αέρα. Εάν
επιλέξετε μία ή περισσότερες μη αυτόματες λειτουργίες, η ρύθμιση
των υπόλοιπων λειτουργιών εξακολουθεί να
πραγματοποιείται αυτόματα. Όταν πατηθεί το
κουμπί AUTO, ενεργοποιείται ο αισθητήρας
ποιότητας αέρα και όλες οι μη αυτόματες
ρυθμίσεις απενεργοποιούνται. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη AUTO CLIMATE.
8704348s
8704369s
• Πατήστε το κουμπί μία
φορά για τη μέγιστη
ρύθμιση θέρμανσης –
ανάβουν τρεις λυχνίες.
• Πατήστε το κουμπί δύο
φορές για χαμηλότερη
ρύθμιση θέρμανσης –
ανάβουν δύο λυχνίες.
• Πατήστε το κουμπί
τρεις φορές για την ελάχιστη ρύθμιση
θέρμανσης – ανάβει μία λυχνία.
• Πατήστε το κουμπί τέσσερις φορές για να
απενεργοποιήσετε τη θέρμανση – δεν
ανάβει καμία λυχνία.
Η εικόνα περιλαμβάνει τρία
κουμπιά. Όταν πατηθεί
κάποιο κουμπί, ανάβει μια
λυχνία μπροστά από την
εικόνα που δείχνει ποιο
τμήμα κατανομής αέρα έχει
επιλεγεί, βλ. σελ. 105.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία από το μενού Climate settings
Automatic blower
adjust. Επιλέξτε μεταξύ Low, Normal ή High.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν επιλέξετε τη χαμηλότερη ταχύτητα
ανεμιστήρα, τα παράθυρα μπορεί να
θαμπώνουν πιο εύκολα.
Για περιγραφή του συστήματος του μενού,
βλ. σελ. 94.
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
8704362s
Κατανομή αέρα
Μπροστινά καθίσματα
Ο οδηγός και ο συνοδηγός
μπορούν να ρυθμίσουν τη
θερμοκρασία στην πλευρά
τους ανεξάρτητα ο ένας
από τον άλλον. Όταν θέτετε
το αυτοκίνητο σε λειτουργία,
ενεργοποιείται η πλέον
πρόσφατη ρύθμιση.
04
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ακόμη κι αν επιλέξετε υψηλότερη ή
χαμηλότερη θερμοκρασία από την
επιθυμητή, η διαδικασία θέρμανσης ή
ψύξης δεν επιταχύνεται.
A/C – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Το σύστημα κλιματισμού
ελέγχεται αυτόματα από το
σύστημα όταν η λυχνία ON
είναι αναμμένη. Με αυτό
τον τρόπο, επιτυγχάνεται
επαρκής ψύξη και αφύγρανση του εισερχόμενου
αέρα. Όταν είναι αναμμένη η λυχνία OFF, το
σύστημα κλιματισμού είναι πάντοτε απενεργοποιημένο. Οι υπόλοιπες λειτουργίες εξακολουθούν να ρυθμίζονται αυτόματα. Όταν έχει
επιλεγεί το σύστημα αποθάμβωσης, το
σύστημα κλιματισμού έχει ρυθμιστεί ώστε να
παρέχει τη μέγιστη αφύγρανση.
8704344s
Θερμαινόμενα καθίσματα*
103
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
04
Ανακυκλοφορία αέρα/Σύστημα
ποιότητας αέρα
Ανακυκλοφορία αέρα
8704347s
Όταν ενεργοποιηθεί η
ανακυκλοφορία αέρα,
ανάβει η δεξιά πορτοκαλί
λυχνία στο κουμπί.
Μπορείτε να επιλέξετε αυτή
τη λειτουργία για να
εμποδίσετε την είσοδο
πνιγηρού αέρα, καυσαερίων, κ.λπ. στο χώρο
επιβατών. Όταν αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, ο αέρας ανακυκλοφορεί
μέσα στο χώρο επιβατών, δηλ. δεν εισέρχεται
104
εξωτερικός αέρας στο αυτοκίνητο. Εάν η
ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου παραταθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, υπάρχει περίπτωση να θαμπώσουν
τα τζάμια.
Χρονοδιακόπτης
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του
χρονοδιακόπτη, το σύστημα ακυρώνει τη
λειτουργία χειροκίνητης ενεργοποίησης
ανακυκλοφορίας αέρα ανάλογα με την
εξωτερική θερμοκρασία. Με αυτό τον τρόπο
ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο σχηματισμού
πάγου, θαμπώματος των τζαμιών και εισόδου
πνιγηρού αέρα. Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το μενού
Climate control settings
Recirculation
timer. Για περιγραφή του συστήματος του
μενού, βλ. σελ. 94.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν επιλέγετε το σύστημα αποθάμβωσης,
η ανακυκλοφορία αέρα παραμένει
απενεργοποιημένη.
Σύστημα ποιότητας αέρα*
Το σύστημα ποιότητας αέρα
απομονώνει τα καυσαέρια
και τα σωματίδια, ώστε να
μειωθούν οι οσμές και οι
ρύποι στο χώρο επιβατών.
Εάν ο εξωτερικός αέρας
είναι μολυσμένος, η
είσοδος αέρα κλείνει και ενεργοποιείται η
ανακυκλοφορία αέρα. Όταν πατήσετε το
κουμπί AUTO, ο αισθητήρας ποιότητας αέρα
παραμένει σταθερά ενεργοποιημένος.
Ενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας
αέρα
Επιλέξτε μια από τις
ακόλουθες τρεις
λειτουργίες, πατώντας το
κουμπί επανειλημμένα.
• Ανάβει η αριστερή πορτοκαλί λυχνία – ο αισθητήρας
ποιότητας αέρα είναι
απενεργοποιημένος.
• Ανάβει η μεσαία πράσινη λυχνία – η ανακυκλοφορία αέρα δεν είναι ενεργοποιημένη,
δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητη για
ψύξη όταν επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες.
• Ανάβει η δεξιά πορτοκαλί λυχνία – η
λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρας είναι
ενεργοποιημένη.
8704346s
8704354s
Χρησιμοποιείται για τη
γρήγορη αποθάμβωση και
απομάκρυνση του πάγου
από το παρμπρίζ και τα
παράθυρα. Ο αέρας
διοχετεύεται στα παράθυρα
με τον ανεμιστήρα να
λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα. Η λυχνία στο
διακόπτη αποθάμβωσης ανάβει όταν η
λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη.
Για τη μέγιστη αφύγρανση στο χώρο
επιβατών, συμβαίνουν επίσης τα εξής:
• το σύστημα κλιματισμού (A/C)
ενεργοποιείται αυτόματα
• η ανακυκλοφορία αέρα απενεργοποιείται
αυτόματα.
Όταν η λειτουργία αποθάμβωσης είναι
απενεργοποιημένη, το σύστημα κλιματισμού
επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
8704345s
Σύστημα αποθάμβωσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα πρέπει να
είναι πάντοτε ενεργοποιημένος, ώστε η
ποιότητα του αέρα στο χώρο επιβατών να
κυμαίνεται στα βέλτιστα επίπεδα.
Η ανακυκλοφορία αέρα περιορίζεται όταν
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, για να
μη θαμπώσουν τα τζάμια.
Εάν η εσωτερική επιφάνεια των παραθύρων
αρχίσει να θαμπώνει, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ποιότητας αέρα,
και να ενεργοποιήσετε το σύστημα αποθάμβωσης για το μπροστινό και πίσω
παρμπρίζ και για τα παράθυρα ώστε να
ξεθαμπώσουν.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Χρήση
Κατανομή αέρα
Χρήση
Αέρας προς τα παράθυρα.
Εισέρχεται μια ποσότητα
αέρα από τους
αεραγωγούς. Δεν γίνεται
ανακυκλοφορία του αέρα.
Το σύστημα κλιματισμού
είναι συνεχώς
ενεργοποιημένο.
Αέρας προς το παρμπρίζ
και τα παράθυρα.
Εισέρχεται μια ποσότητα
αέρα από τους
αεραγωγούς.
Για ταχεία απομάκρυνση
του πάγου και γρήγορη
αποθάμβωση.
Αέρας προς το δάπεδο και
τα παράθυρα. Εισέρχεται
μια ποσότητα αέρα από
τους αεραγωγούς του
ταμπλό.
Για ευχάριστη ατμόσφαιρα
και αποτελεσματική
αποθάμβωση σε κρύο ή
υγρό καιρό.
8704358s
Κατανομή αέρα
04
8704359s
Για δροσερή ατμόσφαιρα
σε ζεστό καιρό.
8704353s
Ροή αέρα προς το κεφάλι
και το θώρακα από τους
αεραγωγούς του ταμπλό.
8704358s
Αέρας προς το δάπεδο και Σε συνθήκες ηλιοφάνειας
από τους αεραγωγούς του με σχετικά χαμηλή
ταμπλό.
εξωτερική θερμοκρασία.
8704360s
Για να αποφευχθεί το
θάμπωμα των τζαμιών και
ο σχηματισμός πάγου σε
συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας και
υγρασίας, (για να
ενεργοποιηθεί, δεν πρέπει
να έχει επιλεγεί η χαμηλή
ταχύτητα ανεμιστήρα).
Αέρας προς τα παράθυρα Για ευχάριστη ατμόσφαιρα
και από τους αεραγωγούς σε ζεστό και στεγνό καιρό.
του ταμπλό.
8704356s
8704355s
8704354s
Πίνακας κατανομής αέρα
Αέρας προς το δάπεδο.
Μία ποσότητα αέρα
διοχετεύεται προς τους
αεραγωγούς του ταμπλό
και προς τα παράθυρα.
Για θερμό/δροσερό αέρα
προς το χώρο ποδιών.
Αέρας προς τα παράθυρα,
από τους αεραγωγούς του
ταμπλό και προς το
δάπεδο.
Για δροσερότερο αέρα
στα πόδια ή θερμότερο
αέρα στο επάνω μέρος
του σώματος σε συνθήκες
χαμηλής θερμοκρασίας ή
υψηλής θερμοκρασίας και
υγρασίας.
105
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Γενικές πληροφορίες για το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση
04
Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση μπορεί να τεθεί αμέσως σε
λειτουργία ή να ρυθμιστεί μέσω του
χρονοδιακόπτη. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ως ώρα ενεργοποίησης θεωρείται
η χρονική στιγμή που το αυτοκίνητο έχει
θερμανθεί και είναι έτοιμο. Το ηλεκτρονικό
σύστημα του αυτοκινήτου υπολογίζει πότε
πρέπει να ξεκινήσει η θέρμανση βάσει της
εξωτερικής θερμοκρασίας. Το σύστημα
προθέρμανσης δεν ενεργοποιείται εάν η
εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους
15 °C. Σε θερμοκρασίες –10 °C και κάτω, ο
μέγιστος χρόνος λειτουργίας του
συστήματος προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση είναι 50 λεπτά. Όταν το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση βρίσκεται
σε λειτουργία, στην οθόνη πληροφοριών
εμφανίζεται η ένδειξη Park heat ON.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε
ανοικτό χώρο όταν χρησιμοποιείται το
σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση.
106
Στάθμευση σε επικλινές έδαφος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε
έδαφος με μεγάλη κλίση, το μπροστινό μέρος
του αυτοκινήτου πρέπει να βλέπει προς τα
κάτω ώστε να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία
του συστήματος προθέρμανσης με καύσιμο.
Όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση βρίσκεται σε λειτουργία,
ενδέχεται να παρατηρήσετε καπνό από το
δεξί θόλο τροχού - αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό.
Μπαταρία και καύσιμα
Εάν η μπαταρία δεν είναι επαρκώς
φορτισμένη ή η στάθμη καυσίμου είναι πολύ
χαμηλή, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Στην οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται
σχετικό μήνυμα. Για να επιβεβαιώσετε το
μήνυμα πατήστε το κουμπί READ, βλ.
σελ. 107.
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
2303544s
Σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση με καύσιμο*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το καύσιμο που χύνεται έξω μπορεί να
αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση πριν
από τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Ελέγξτε
στην οθόνη πληροφοριών για να
βεβαιωθείτε ότι το σύστημα προθέρμανσης
κατά τη στάθμευση είναι
απενεργοποιημένο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η επαναλαμβανόμενη χρήση του
συστήματος προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση σε συνδυασμό με σύντομες
διαδρομές μπορεί να προκαλέσει
αποφόρτιση της μπαταρίας και
προβλήματα κατά την εκκίνηση. Εάν
χρησιμοποιείτε συχνά το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση, πρέπει
να οδηγήσετε το αυτοκίνητο για όσο
χρονικό διάστημα ήταν ενεργό το σύστημα
προθέρμανσης, για να διασφαλίσετε ότι ο
εναλλάκτης έχει αρκετό χρόνο για να
φορτίσει την μπαταρία.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Χειρισμός
Ρολόι/χρονοδιακόπτης
Εάν το ρολόι του αυτοκινήτου
επαναρυθμιστεί, οι ρυθμίσεις του
χρονοδιακόπτη διαγράφονται.
Άμεση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
2
3
8904102s
1
Κουμπί
READ
Περιστροφικός διακόπτης
Κουμπί RESET
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την οθόνη πληροφοριών και το κουμπί READ,
βλ. σελ. 97.
1. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
για να μεταβείτε στην
επιλογή Direct start Park heat
(Άμεση ενεργοποίηση συστήματος
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση).
2. Πατήστε το κουμπί RESET για εναλλαγή
μεταξύ ON και OFF.
Με την άμεση ενεργοποίηση, το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θα
παραμείνει σε λειτουργία επί 50 λεπτά. Ο
χώρος επιβατών θα αρχίσει να θερμαίνεται
μόλις το ψυκτικό του κινητήρα ανέλθει σε
θερμοκρασία 38 ºC.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών
Μόλις ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις του
χρονοδιακόπτη ή η άμεση ενεργοποίηση,
ανάβει η πληροφοριακή λυχνία στον πίνακα
οργάνων και στην οθόνη πληροφοριών
εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο.
Όταν ο οδηγός αφαιρεί το τηλεχειριστήριοκλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης για να βγει
από το αυτοκίνητο, στην οθόνη εμφανίζεται
επίσης ο χρονοδιακόπτης που είναι ενεργός.
Μπορείτε να βάλετε μπροστά και να
οδηγήσετε το αυτοκίνητο με το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι
ακόμη σε λειτουργία.
1. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
για να μεταβείτε στην
επιλογή Park heat timer
(Χρονοδιακόπτης συστήματος
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση).
2. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί RESET για
να περάσετε στη ρύθμιση της ώρας που
αναβοσβήνει.
3. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
για να ρυθμίσετε την ώρα.
4. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί RESET για
να περάσετε στη ρύθμιση των λεπτών.
5. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
6. Πατήστε το κουμπί RESET για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. Πατήστε το κουμπί RESET για να
ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
Αφού ορίσετε την επιλογή PM (μ.μ.),
μπορείτε να προγραμματίσετε και άλλη
ώρα εκκίνησης για το AM (π.μ.). Για
να μεταβείτε σε αυτή την επιλογή,
χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
. Η διαδικασία ρύθμισης της
δεύτερης ώρας ενεργοποίησης είναι ίδια
με αυτή που περιγράφεται για το AM.
04
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
Η ρύθμιση ώρας μπορεί να εφαρμοστεί μόνο
για τις επόμενες 24 ώρες.
107
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα κλιματισμού
Συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης
(πετρελαιοκινητήρας)*
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το συμπληρωματικό σύστημα
θέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία,
ενδέχεται να παρατηρήσετε καπνό από το
δεξί θόλο τροχού - αυτό είναι απόλυτα
φυσιολογικό.
1
2
3
Αυτόματη λειτουργία ή απενεργοποίηση
8904102s
04
Κουμπί
READ
Περιστροφικός διακόπτης
Κουμπί RESET
Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες,
μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το
συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης για να
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στο
χώρο επιβατών.
Το συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης
ενεργοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται
περισσότερη θέρμανση και ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία. Απενεργοποιείται
αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία ή όταν σβήσει ο κινητήρας.
108
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης για τις
μικρές αποστάσεις, για να αποφευχθεί τυχόν
αποφόρτιση της μπαταρίας.
1. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
διακόπτη
για να μεταβείτε στην
επιλογή Additional heat auto.
2. Πατήστε το κουμπί RESET για εναλλαγή
μεταξύ ON και OFF.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Το ηχοσύστημα επιδέχεται διάφορα
εξαρτήματα και διατίθεται σε διαφορετικές
εκδόσεις. Το ηχοσύστημα διατίθεται σε τρεις
εκδόσεις: Performance, High Performance και
Premium Sound. Η έκδοση αναγράφεται στην
οθόνη κατά την ενεργοποίηση του
ηχοσυστήματος.
Το Dolby Surround Pro Logic II και το
σύμβολο
είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Το
σύστημα Dolby Surround
Pro Logic II κατασκευάζεται με την άδεια της
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Εάν το ηχοσύστημα είναι ενεργοποιημένο
όταν σβήσετε τον κινητήρα, τότε
ενεργοποιείται αυτόματα την επόμενη φορά
που θα θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Επισκόπηση
2
3
1
4
3905596s
Γενικά
04
Είσοδος για εξωτερική πηγή ήχου (AUX)
Χειριστήρια στο τιμόνι
Τηλεχειριστήριο-κλειδί και θέσεις
ανάφλεξης
Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν βρίσκεται
στο διακόπτη ανάφλεξης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το ηχοσύστημα επί
15 λεπτά κάθε φορά.
Πίνακας ελέγχου κεντρικής κονσόλας
Πλαίσιο χειριστηρίων με υποδοχή για
ακουστικά*
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από
το διακόπτη ανάφλεξης εάν χρησιμοποιείτε
το ηχοσύστημα με τον κινητήρα σβηστό.
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η
αποφόρτιση της μπαταρίας.
109
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Χειριστήρια στο τιμόνι
1
4
2
3
Για τη βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου,
συνιστώνται ακουστικά με σύνθετη αντίσταση
16–32 ohm και ευαισθησία 102 dB ή
υψηλότερη.
Πατήστε στιγμιαία το
για να περιηγηθείτε
μεταξύ των μουσικών κομματιών του CD
ή των προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών
σταθμών. Με παρατεταμένα πατήματα
πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση
μπροστά/πίσω στα μουσικά κομμάτια του
CD ή αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών
σταθμών.
1
2
1
Κύλιση προς τα πάνω στο σύστημα του
μενού. Διακοπή τρέχουσας λειτουργίας.
Τερματισμός/απόρριψη κλήσεων,
διαγραφή πληκτρολογημένων
χαρακτήρων.
Ένταση ήχου
Με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού,
μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των
μουσικών κομματιών στο CD ή των
προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα,
πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση
μπροστά/πίσω στα μουσικά κομμάτια του
CD ή αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών
σταθμών.
Περιορισμοί
3
4
3
3905594s
Επιβεβαίωση επιλογής στο σύστημα του
μενού, αποδοχή κλήσης.
110
Μετακίνηση/αναζήτηση προς τα
εμπρός/πίσω
3905555s
04
Πίσω πλαίσιο χειριστηρίων με υποδοχή
για ακουστικά*
Ένταση ήχου
Μετακίνηση/αναζήτηση προς τα εμπρός/
πίσω
Πηγή ήχου, ενεργοποίηση
Υποδοχές για ακουστικά (3,5 mm)
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Το πλαίσιο χειριστηρίων ενεργοποιείται με το
MODE όταν το ηχοσύστημα βρίσκεται σε
λειτουργία. Η απενεργοποίηση γίνεται
αυτόματα όταν απενεργοποιείτε το
ηχοσύστημα ή με ένα παρατεταμένο πάτημα
του MODE.
• Η πηγή ήχου (FM, AM, CD κ.λπ.) που
αναπαράγεται μέσω των ηχείων δεν
μπορεί να ελεγχθεί από το πίσω πλαίσιο
χειριστηρίων.
• Τα μηνύματα RDS ενδέχεται να μην
εμφανίζονται εάν ακούτε ραδιόφωνο μέσω
των ακουστικών ενώ κάποια άλλη πηγή
αναπαράγεται μέσω των ηχείων.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Μενού και πλήκτρο MY KEY
Ορισμένες λειτουργίες ελέγχονται από το
σύστημα του μενού στην κεντρική κονσόλα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
μενού, βλ. σελ. 94. Για πληροφορίες σχετικά
με τις λειτουργίες του ηχοσυστήματος με
ανοικτή συνομιλία ή τηλέφωνο Bluetooth™,
βλ. σελ. 142.
Αποθηκεύστε τις λειτουργίες που
προτιμάτε με το πλήκτρο MY KEY
Με το πλήκτρο MY KEY, μπορείτε
να αποθηκεύσετε τις παρακάτω
λειτουργίες:
AUDIO SETTINGS (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ)
• Sound setting (Ρύθμιση ήχου)
• Auto. volume control (Αυτόματη ρύθμιση
έντασης ήχου)
CD/CD changer
• Random (CD changer) (Τυχαία σειρά
αναπαραγωγής)
• News (Ειδήσεις)
• TP (Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας)
• Disc text (Κείμενο δίσκου)
04
FM
News (Ειδήσεις)
TP (Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας)
Radio text (Κείμενο ραδιοφώνου)
Search PTY (Αναζήτηση τύπου
προγράμματος)
• Show PTY text (Eμφάνιση κειμένου PTY)
G010272
•
•
•
•
1. Επιλέξτε τη λειτουργία στο μενού που
θέλετε να αποθηκεύσετε. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε μόνο μία επιλογή
λειτουργιών κάθε φορά.
2. Κρατήστε το πλήκτρο MY KEY πατημένο
περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
3. Για να ενεργοποιήσετε την
αποθηκευμένη λειτουργία, πατήστε
στιγμιαία το πλήκτρο MY KEY.
SIRIUS
• Add music track to music track memory
(Προσθήκη μουσικού κομματιού στη
μνήμη μουσικών κομματιών)
• Direct to channel shortcut (Συντόμευση
απευθείας σε κανάλι)
• Music track search (Αναζήτηση
μουσικού κομματιού)
111
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Λειτουργίες ήχου
Ένταση εξωτερικής πηγής ήχου
Η είσοδος AUX μπορεί για παράδειγμα να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός MP3
player, βλ. σελ. 109.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1
Η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί
εάν το CD player είναι ενεργό όταν το
ηχοσύστημα λειτουργεί στο πρόγραμμα
AUX. Σε αυτή την περίπτωση,
απενεργοποιήστε το CD player.
04
4
3
G010266
2
5
Κεντρική κονσόλα, κουμπιά ελέγχου για τις
λειτουργίες ήχου
Εσωτερικές πηγές ήχου: AM, FM και CD
Εξωτερική πηγή ήχου. Για τη σύνδεση,
βλ. σελ. 109
(Περιστροφικό) κουμπί για τη ρύθμιση των
χαρακτηριστικών ήχου
Κουμπί περιήγησης για την ένταση ήχου
AUX και την ισοστάθμιση
Ένταση ήχου και ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
Ένταση ήχου και αυτόματη ρύθμιση
έντασης ήχου
Το ηχοσύστημα αντισταθμίζει τους ενοχλητικούς θορύβους στο χώρο επιβατών αυξάνοντας την ένταση ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Η αντιστάθμιση μπορεί
να ρυθμιστεί ως χαμηλή, μεσαία και υψηλή.
Επιλέξτε τη σχετική ρύθμιση από το μενού
Audio settings
Auto volume control.
112
Ορισμένες φορές η ένταση της εξωτερικής
πηγής ήχου AUX μπορεί να διαφέρει από την
ένταση των εσωτερικών πηγών ήχου. Εάν η
ένταση της εξωτερικής πηγής ήχου είναι
πολύ υψηλή, η ποιότητα ήχου ενδέχεται να
μειωθεί. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο,
ρυθμίστε την ένταση εισόδου AUX:
1. Ρυθμίστε το ηχοσύστημα σε λειτουργία
AUX με το κουμπί MODE και μεταβείτε
στο μενού Volume, AUX input.
2. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
ή
πατήστε τα πλήκτρα
/
στο κουμπί
περιήγησης.
Χαρακτηριστικά ήχου
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
για να
μετακινηθείτε μεταξύ των διάφορων επιλογών.
Για τη ρύθμιση, γυρίστε το περιστροφικό
κουμπί
.
• Bass – Στάθμη μπάσων.
• Treble – Στάθμη πρίμων.
• Fader – Εξισορρόπηση μεταξύ μπροστινών
και πίσω ηχείων.
• Balance – Εξισορρόπηση μεταξύ των
δεξιών και των αριστερών ηχείων.
• Surround* – Ρυθμίσεις Surround.
Από την επιλογή Surround, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 3 channel
stereo ή Dolby pro logic II, εάν επιλέξετε 3-ch
ή Dpl2 αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο,
ενεργοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:
• Centre level1 – Στάθμη κεντρικού ηχείου.
• Surround level1 – Στάθμη ήχου surround.
Ισοστάθμιση
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ηχητική στάθμη
για διαφορετικές συχνότητες ξεχωριστά με
τη λειτουργία ισοστάθμισης2.
1. Μεταβείτε στην επιλογή Audio settings
και επιλέξτε Equalizer Front ή
Equalizer Rear.
Η στάθμη ήχου για τη συγκεκριμένη ζώνη
συχνοτήτων ρυθμίζεται με τα πλήκτρα
/
στο κουμπί περιήγησης. Πατήστε
/
για να επιλέξετε άλλη ζώνη
συχνοτήτων.
2. Πατήστε ENTER για αποθήκευση ή EXIT
για έξοδο.
Sound stage1
Η ηχητική εμπειρία μπορεί να βελτιστοποιηθεί
για το κάθισμα οδηγού, για το κάθισμα
οδηγού και συνοδηγού ή για το πίσω κάθισμα.
Ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές στο
μενού Audio settings
Soundstage.
1
2
Premium Sound
Ορισμένα ηχοσυστήματα
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Λειτουργίες CD
2
3
5
4
6
Παύση
Εάν έχει ήδη επιλεγεί μία θέση CD στην οποία
υπάρχει μουσικό CD όταν πατήσετε το κουμπί
CD, η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
Διαφορετικά, επιλέξτε ένα CD με τα
αριθμητικά πλήκτρα 1-6 ή με τα πλήκτρα
/
στο κουμπί περιήγησης.
Εάν η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί σε σίγαση,
η λειτουργία του CD player διακόπτεται. Το
CD player ενεργοποιείται ξανά όταν αυξήσετε
την ένταση ήχου.
Εισαγωγή CD (CD changer)
G010267
1
Εκκίνηση αναπαραγωγής (CD changer)
Κεντρική κονσόλα, κουμπιά ελέγχου για τις
λειτουργίες CD
Εξαγωγή CD
Υποδοχή εισαγωγής και εξαγωγής CD
Κουμπί περιήγησης για αλλαγή
μουσικών κομματιών στο CD
Γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω και
αλλαγή μουσικού κομματιού στο CD
Επιλογή θέσης CD changer*
Αυτόματη αναζήτηση στο CD
Εκκίνηση αναπαραγωγής (CD player)
Εάν στo CD player υπάρχει μουσικό CD όταν
πατήσετε το κουμπί CD, η αναπαραγωγή
αρχίζει αυτόματα. Διαφορετικά, εισάγετε ένα
CD και πατήστε το κουμπί CD.
1. Επιλέξτε μια κενή θέση με τα αριθμητικά
πλήκτρα 1-6 ή με τα πλήκτρα
/
στο
κουμπί περιήγησης.
Εάν υπάρχει κενή θέση, υποδεικνύεται στην
οθόνη. Το κείμενο Insert disc σημαίνει ότι
μπορείτε να εισάγετε ένα CD. Το CD changer
μπορεί να δεχθεί έως έξι CD.
2. Εισάγετε ένα CD στην υποδοχή του CD
changer.
Εξαγωγή CD
Το CD παραμένει στη θέση εξαγωγής
12 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια
επιστρέφει και πάλι μέσα στη μονάδα και η
αναπαραγωγή συνεχίζεται.
Για να βγάλετε κάθε CD ξεχωριστά, πατήστε
το κουμπί εξαγωγής.
Για να βγάλετε όλα τα CD, κρατήστε
πατημένο το κουμπί εξαγωγής. Η θήκη της
μονάδας CD ανοίγει και εξάγονται όλα τα CD
διαδοχικά.
Αρχεία ήχου1
To CD player υποστηρίζει επίσης αρχεία ήχου
MP3 και WMA.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
04
Το ηχοσύστημα ενδέχεται να μη διαβάζει
ορισμένα αρχεία ήχου με προστασία
αντιγραφής.
Όταν ένα CD που περιέχει αρχεία ήχου
εισέρχεται στο CD player, η μονάδα διαβάζει
τη δομή του καταλόγου αρχείων του CD.
Ενδέχεται να μεσολαβήσουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή,
ανάλογα με την ποιότητα του CD.
Περιήγηση και αναπαραγωγή
Όταν ένα CD που περιέχει αρχεία ήχου
βρίσκεται μέσα στο CD player, εάν πατήσετε
ENTER θα μεταβείτε στη δομή του
καταλόγου αρχείων του CD. Η περιήγηση στη
δομή του καταλόγου αρχείων γίνεται με τον
ίδιο τρόπο όπως και στη δομή του μενού του
ηχοσυστήματος. Τα αρχεία ήχου
1 High
Performance και Premium Sound
113
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
επισημαίνονται με την ένδειξη
και οι
κατάλογοι αρχείων με την ένδειξη
. Για
να αρχίσει η αναπαραγωγή αρχείων ήχου
πατήστε ENTER.
04
Όταν η αναπαραγωγή ενός αρχείου
ολοκληρωθεί, η μονάδα συνεχίζει με την
αναπαραγωγή των υπόλοιπων αρχείων στον
κατάλογο. Η αλλαγή καταλόγου αρχείων
πραγματοποιείται αυτόματα όταν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή όλων των
αρχείων στον τρέχοντα κατάλογο.
Γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στα
μουσικά κομμάτια και αρχεία ήχου του
CD
Πατήστε στιγμιαία τα πλήκτρα
/
στο
κουμπί περιήγησης για να μετακινηθείτε
μεταξύ των μουσικών κομματιών/αρχείων
ήχου στο CD. Με παρατεταμένα πατήματα
πραγματοποιείται γρήγορη μετακίνηση
μπροστά/πίσω στα μουσικά κομμάτια/αρχεία
ήχου στο CD. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε μουσικό
κομμάτι περιστρέφοντας το κουμπί Tuning.
Αυτόματη αναζήτηση στο CD
Με αυτή τη λειτουργία, γίνεται αναπαραγωγή
των πρώτων δέκα δευτερολέπτων κάθε
μουσικού κομματιού/αρχείου ήχου στο CD.
Πατήστε το SCAN για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Για ακύρωση, πατήστε EXIT ή
114
SCAN για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή
του τρέχοντος μουσικού κομματιού/
αρχείου ήχου στο CD.
Τυχαία σειρά αναπαραγωγής
Σε αυτή η λειτουργία, τα μουσικά κομμάτια
αναπαράγονται με τυχαία σειρά. Μπορείτε να
περιηγηθείτε μεταξύ των μουσικών
κομματιών/αρχείων ήχου που αναπαράγονται
με τυχαία σειρά στο CD με το συνήθη τρόπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να περιηγηθείτε μόνο μεταξύ
των μουσικών κομματιών που αναπαράγονται με τυχαία σειρά στο τρέχον CD.
Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα
ανάλογα με τη λειτουργία τυχαίας σειράς
αναπαραγωγής που έχει επιλεγεί:
• RANDOM σημαίνει ότι αναπαράγονται
μόνο τα μουσικά κομμάτια από ένα CD
• RND ALL σημαίνει ότι αναπαράγονται όλα
τα μουσικά κομμάτια σε όλα τα μουσικά
CD στο CD changer.
• RANDOM FOLDER σημαίνει ότι
αναπαράγονται τα αρχεία ήχου σε έναν
κατάλογο του τρέχοντος CD.
CD player
Εάν αναπαράγεται ένα κανονικό μουσικό CD,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το
μενού Random.
Εάν αναπαράγεται ένα CD με αρχεία ήχου,
μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το
μενού Random
Folder.
CD changer
Εάν αναπαράγεται ένα κανονικό μουσικό CD
από το μενού Random
Single disc ή
Random
All discs, η επιλογή All discs
ισχύει μόνο για τα μουσικά CD στο CD
changer.
Εάν αναπαράγεται ένα CD με αρχεία ήχου,
μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το
μενού Random
Folder. Εάν επιλέξετε ένα
άλλο CD, η λειτουργία απενεργοποιείται.
Κείμενο CD
Εάν οι τίτλοι των μουσικών κομματιών έχουν
αποθηκευτεί στο CD, μπορούν να
εμφανιστούν στην οθόνη. Το ίδιο ισχύει και
για τα αρχεία MP3 και WMA στο σύστημα
Premium Sound και High Performance.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όταν
αναπαράγεται το CD, από το μενού CD
settings
Disc text.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Λειτουργίες ραδιοφώνου
2. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
TUNING.
Προεπιλεγμένοι σταθμοί
7
1
2
3
5
4
G010268
6
Κεντρική κονσόλα, κουμπιά ελέγχου για τις
λειτουργίες ραδιοφώνου
Κουμπί περιήγησης για συντονισμό,
αυτόματο
Ακύρωση τρέχουσας λειτουργίας
Συντονισμός, μη αυτόματος
Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
Προεπιλογή σταθμών, αυτόματη
Κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών και
προεπιλογή σταθμών, μη αυτόματη
Επιλογή ζώνης συχνοτήτων AM και FM
(FM1 και FM2)
Συντονισμός, αυτόματος
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το
κουμπί FM ή AM.
2. Πατήστε τα πλήκτρα
/
στο κουμπί
περιήγησης.
Συντονισμός, μη αυτόματος
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το
κουμπί FM ή AM.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δέκα
προεπιλεγμένους σταθμούς για κάθε ζώνη
συχνοτήτων. Η ζώνη FM διαθέτει δύο μνήμες
για προεπιλογή σταθμών: FM1 και FM2.
Μόνο οι σταθμοί που ακούγονται μέσω των
ηχείων του αυτοκινήτου μπορεί να αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένοι. Μπορείτε να επιλέξετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς πατώντας τα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών.
Η προεπιλογή σταθμών μπορεί να
πραγματοποιηθεί αυτόματα ή μη αυτόματα.
Προεπιλογή σταθμών, μη αυτόματη
1. Συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό.
2. Κρατήστε ένα από κουμπιά προεπιλογής
σταθμού πατημένο, μέχρις ότου στην
οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα
Channel stored.
Προεπιλογή σταθμών, αυτόματη
Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε
περιοχές που ο οδηγός δεν γνωρίζει τους
σταθμούς και τις συχνότητές τους. Οι δέκα
σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα αποθηκεύονται αυτόματα σε ξεχωριστή μνήμη.
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το
κουμπί FM ή AM.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί AUTO
μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η
ένδειξη Autostoring...
Μόλις η ένδειξη Autostoring... σβήσει από
την οθόνη, οι σταθμοί έχουν αποθηκευτεί στη
μνήμη. Το ραδιόφωνο συνεχίζει να λειτουργεί
σε κατάσταση Auto και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Auto. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τους σταθμούς που αποθηκεύτηκαν αυτόματα, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών. Μπορείτε να ακυρώσετε την
αυτόματη προεπιλογή σταθμών με το κουμπί
EXIT.
Η λειτουργία Auto ακυρώνεται εάν πατήσετε
για παράδειγμα το κουμπί AUTO ή FM.
Εάν επιστρέψετε στη λειτουργία Auto, θα
μεταβείτε στους προεπιλεγμένους σταθμούς
που αποθηκεύτηκαν αυτόματα:
1. Πατήστε AUTO.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Auto.
04
2. Πατήστε ένα κουμπί προεπιλεγμένου
σταθμού.
Αυτόματη αναζήτηση ζώνης
συχνοτήτων
Με αυτή τη λειτουργία, πραγματοποιείται
αυτόματη αναζήτηση στην τρέχουσα ζώνη
συχνοτήτων για σταθμούς με ισχυρό σήμα.
Όταν εντοπιστεί κάποιος σταθμός, ακούγεται
στο ραδιόφωνο επί οκτώ περίπου δευτερόλεπτα, πριν ξαναρχίσει η αυτόματη αναζήτηση. Ενώ ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό,
μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ως προεπιλεγμένο σταθμό, ακολουθώντας με τη συνήθη
διαδικασία.
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το
κουμπί AM ή FM.
2. Πατήστε SCAN.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SCAN. Για
ακύρωση, πατήστε SCAN ή EXIT.
115
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Λειτουργίες RDS
04
Το Σύστημα Δεδομένων Ραδιοφώνου – RDS
συνδέει πομπούς FM σε ένα δίκτυο. Κάθε
πομπός FM αυτού του δικτύου αποστέλλει
πληροφορίες που παρέχουν στο ραδιόφωνο
RDS τις εξής λειτουργίες:
• Αυτόματη μετάβαση σε πομπό με
ισχυρότερο σήμα, εάν το σήμα λήψης στην
περιοχή είναι ασθενές.
• Αναζήτηση τύπου προγραμμάτων, όπως
πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας ή
ειδήσεις.
• Λήψη πληροφοριών κειμένου στο τρέχον
ραδιοφωνικό πρόγραμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν το σύστημα RDS ή χρησιμοποιούν μόνο ορισμένες δυνατότητές του.
Εάν βρεθεί ο τύπος προγράμματος που
επιθυμείτε, το ραδιόφωνο μπορεί να αλλάξει
σταθμό, διακόπτοντας την πηγή ήχου που
χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Για
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται το CD player,
η λειτουργία του διακόπτεται. Το πρόγραμμα
που παρεμβάλλεται αναπαράγεται σε προκαθορισμένη ένταση ήχου, βλ. σελ. 117. Το ραδιόφωνο επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή
ήχου και ένταση ήχου, όταν σταματήσει η μετάδοση του συγκεκριμένου τύπου προγράμματος.
Οι λειτουργίες Προειδοποίηση (ALARM),
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP),
Ειδήσεις (NEWS) και Τύποι προγράμματος
(PTY) διακόπτουν η μία την άλλη ανάλογα με
116
την προτεραιότητα. Η λειτουργία Προειδοποίηση έχει ρυθμιστεί στην υψηλότερη προτεραιότητα ενώ οι Τύποι προγράμματος έχουν
ρυθμιστεί στη χαμηλότερη προτεραιότητα. Για
περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη διακοπή των προγραμμάτων, βλ. EON και REG,
σελ. 117. Πατήστε EXIT για να επιστρέψετε
στην πηγή ήχου που είχε διακοπεί.
Λειτουργία συναγερμού
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την
προειδοποίηση σχετικά με σοβαρά
ατυχήματα και καταστροφές. Η λειτουργία
προειδοποίησης δεν μπορεί να διακοπεί ή να
απενεργοποιηθεί προσωρινά. Στην οθόνη
εμφανίζεται το μήνυμα ALARM! όταν
μεταδίδεται κάποιο μήνυμα προειδοποίησης.
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας – TP
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση πληροφοριών οδικής
κυκλοφορίας εντός του δικτύου σταθμών
RDS. Η ένδειξη TP δηλώνει ότι η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη. Εάν ο σταθμός στον
οποίο έχετε συντονιστεί έχει τη δυνατότητα
μετάδοσης πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη TP .
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία από το μενού FM settings
TP.
TP από τον επιλεγμένο σταθμούς/όλους
τους σταθμούς
Το ραδιόφωνο μπορεί να παρεμβάλλει πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας μόνο από τον επιλεγμένο (τρέχοντα) σταθμό ή από όλους τους
σταθμούς.
Μεταβείτε στο μενού FM settings
Advanced radio settings
TP
TP Station για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
Ειδήσεις
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση ειδήσεων εντός ενός δικτύου σταθμών RDS. Η ένδειξη NEWS δηλώνει
ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το μενού FM settings
News.
Ειδήσεις από τον επιλεγμένο σταθμό/
όλους τους σταθμούς
Το ραδιόφωνο μπορεί να παρεμβάλλει ειδήσεις
μόνο από τον επιλεγμένο (τρέχοντα) σταθμό
ή από όλους τους σταθμούς. Μεταβείτε στο
μενού FM settings
Advanced radio
settings
News station για να αλλάξετε τη
ρύθμιση.
Τύποι προγράμματος – PTY
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
PTY για να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών
τύπων προγράμματος, όπως ποπ ή κλασσικής
μουσικής. Η ένδειξη PTY δηλώνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία
επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση
ενός τύπου προγράμματος εντός ενός δικτύου
σταθμών RDS.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στο πρόγραμμα
FM επιλέγοντας έναν τύπο προγράμματος
από το μενού FM settings
PTY
Select PTY.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
διαγράφοντας τους τύπους προγράμματος
από το μενού FM settings
Clear all PTYs.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ηχοσύστημα
Αναζήτηση τύπου προγράμματος
Αυτόματη ενημέρωση συχνότητας – AF
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση
σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων για τον
τύπο προγράμματος που έχετε επιλέξει.
1. Επιλέξτε έναν τύπο προγράμματος από το
μενού FM settings
PTY
Select PTY.
2. Μεταβείτε στο μενού FM settings
PTY
Search PTY.
Εάν το ραδιόφωνο εντοπίσει οποιονδήποτε
από τους τύπους προγράμματος που έχουν
επιλεγεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
>I To seek. Για να συνεχίσετε την αναζήτηση
άλλης μετάδοσης των επιλεγμένων τύπων
προγράμματος, πατήστε το
στο κουμπί
περιήγησης.
Αυτή η λειτουργία επιλέγει έναν από τους
πομπούς με το ισχυρότερο σήμα για τον
επιλεγμένο σταθμό. Η λειτουργία ενδέχεται
ορισμένες φορές να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων FM
για το σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Σε
αυτή την περίπτωση, το ραδιόφωνο εισέρχεται
σε κατάσταση σίγασης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PI Seek Press Exit to cancel
(Αναζήτηση PI. Πατήστε Exit για ακύρωση).
Εμφάνιση τύπου προγράμματος
Ο τύπος προγράμματος του τρέχοντος
σταθμού μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στο πρόγραμμα FM από το μενού FM
settings
PTY
Show PTY
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν υποστηρίζουν όλοι οι σταθμοί τη
λειτουργία εμφάνισης του τύπου
προγράμματος.
Κείμενο ραδιοφώνου
Ορισμένοι σταθμοί RDS μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τους καλλιτέχνες, κ.λπ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στο πρόγραμμα FM από το μενού Radio
text.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στο πρόγραμμα FM από το μενού FM
settings
Advanced radio settings
AF.
Προγράμματα τοπικών ραδιοφωνικών
σταθμών – REG
Σε αυτή τη λειτουργία, το ραδιόφωνο συνεχίζει να μεταδίδει το πρόγραμμα ενός τοπικού
ραδιοφωνικού σταθμού ακόμη κι αν το σήμα
του είναι ασθενές. Η ένδειξη REG δηλώνει
ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στο πρόγραμμα FM από το μενού FM
settings
Advanced radio settings
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε αστικές
περιοχές με πολλούς τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επιτρέπει στις
λειτουργίες προγραμμάτων να
παρεμβάλλονται στην τρέχουσα πηγή ήχου
σύμφωνα με την απόσταση που υπάρχει
μεταξύ του πομπού του ραδιοφωνικού
σταθμού και του αυτοκινήτου.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία στο πρόγραμμα FM
χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές στο
μενού FM settings
Advanced radio
settings
EON:
• Local – Γίνεται παρεμβολή μόνο όταν ο
πομπός του ραδιοφωνικού σταθμού
βρίσκεται κοντά.
• Distant1 – Γίνεται παρεμβολή εάν ο
πομπός του ραδιοφωνικού σταθμού είναι
μακριά, ακόμη κι αν το σήμα είναι ασθενές.
• Off – Δεν γίνεται παρεμβολή
προγραμμάτων από άλλους πομπούς.
04
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων για τις
λειτουργίες RDS
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις αρχικές
εργοστασιακές ρυθμίσεις του ραδιοφώνου. Η
επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων πραγματοποιείται στο πρόγραμμα FM από το μενού FM
settings
Advanced radio settings
Reset all.
Ρύθμιση έντασης ήχου, τύποι
προγράμματος
Οι τύποι προγράμματος που παρεμβάλλονται,
π.χ. NEWS ή TP, ακούγονται στην ένταση που
έχει επιλεγεί για κάθε συγκεκριμένο τύπο
προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε την ένταση
ήχου στη διάρκεια της παρεμβολής του
προγράμματος, η νέα ένταση ήχου
αποθηκεύεται μέχρι την επόμενη παρεμβολή
προγράμματος.
1
Προεπιλεγμένες/Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
117
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Υπολογιστής ταξιδίου
Γενικά
Λειτουργίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1
2
Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή
ταξιδίου εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό
μήνυμα, το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε
προκειμένου να επιστρέψετε στη λειτουργία υπολογιστή ταξιδίου. Επιβεβαιώστε το
μήνυμα πατώντας το κουμπί READ.
3
3603794s
04
Οθόνη πληροφοριών και κουμπιά ελέγχου
READ – επιβεβαίωση
Περιστροφικός διακόπτης – περιήγηση
στα μενού και τις επιλογές στον
κατάλογο του υπολογιστή ταξιδίου
RESET – μηδενισμός
Για να μετακινηθείτε μεταξύ των πληροφοριών του υπολογιστή ταξιδίου, γυρίστε τον
περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω
ανά βήματα. Συνεχίστε να τον περιστρέφετε
για να επιστρέψετε στο αρχικό σημείο.
Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη μονάδα
μέτρησης απόστασης και ταχύτητας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Τρέχουσα ταχύτητα*
Η τρέχουσα ταχύτητα αναγράφεται σε μίλια
ανά ώρα, mph.
Average speed (Μέση ταχύτητα)
Το αυτοκίνητο υπολογίζει την τρέχουσα ταχύτητα από τον τελευταίο μηδενισμό της τιμής.
Μηδενίστε την τιμή με το κουμπί RESET.
Current consumption (Τρέχουσα
κατανάλωση)
Η τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται ανά δευτερόλεπτο. Οι πληροφορίες στην
οθόνη ενημερώνονται κάθε δύο δευτερόλεπτα.
Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----".
Average (μέση κατανάλωση)
Η μέση κατανάλωση καυσίμου από τον
τελευταίο μηδενισμό της τιμής. Μηδενίστε
την τιμή με το κουμπί RESET.
118
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να υπάρχει ένα μικρό σφάλμα
στην ένδειξη, εάν χρησιμοποιείται σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση με
καύσιμο*.
Km μέχρι να αδειάσει το ρεζερβουάρ
Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση
κατανάλωση καυσίμου κατά τα τελευταία
30 km και στην υπολειπόμενη ποσότητα
καυσίμου. Εμφανίζει την κατά προσέγγιση
απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το
καύσιμο που υπολείπεται στο ρεζερβουάρ.
Όταν η απόσταση σε km που μπορεί να
διανυθεί με το καύσιμο που υπάρχει στο
ρεζερβουάρ είναι μικρότερη από 20 km,
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "----".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να υπάρχει ένα μικρό σφάλμα
στην ένδειξη, εάν χρησιμοποιείται σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση με
καύσιμο*.
Μηδενισμός
1. Επιλέξτε Average speed ή Average.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
RESET επί 1 δευτερόλεπτο περίπου για να
μηδενίσετε την τιμή της λειτουργίας που
έχει επιλεγεί. Εάν κρατήσετε πατημένο το
RESET επί 3 τρία δευτερόλεπτα, οι τιμές
Average speed και Average μηδενίζονται
ταυτόχρονα.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Πυξίδα*
Χειρισμός
Ρύθμιση
Επιλογή ζώνης
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
Εσωτερικός καθρέπτης με πυξίδα.
Στην επάνω δεξιά γωνία του εσωτερικού
καθρέπτη υπάρχει μια ενσωματωμένη ένδειξη
που εμφανίζει την κατεύθυνση προς την
οποία είναι στραμμένο το μπροστινό τμήμα
του αυτοκινήτου. Εμφανίζονται οκτώ
διαφορετικές κατευθύνσεις με λατινικές
συντμήσεις: N (βόρεια), NE
(βορειοανατολικά), E (ανατολικά), SE
(νοτιοανατολικά), S (νότια), SW (νοτιοδυτικά),
W (δυτικά) και NW (βορειοδυτικά).
Η πυξίδα ενεργοποιείται αυτόματα κατά την
εκκίνηση του αυτοκινήτου ή όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II. Για να
απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την
πυξίδα, τοποθετήστε για παράδειγμα ένα
συνδετήρα στην πίσω πλευρά του καθρέπτη.
14
15
4
3
2
1
Ρύθμιση της πυξίδας.
Μαγνητικές ζώνες.
Η πυξίδα ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση για
να λειτουργήσει σωστά. Εάν η πυξίδα
χρειάζεται ρύθμιση, στην οθόνη του
καθρέπτη εμφανίζεται η ένδειξη CAL.
1. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε μεγάλο,
ανοιχτό χώρο.
2. Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
στην πίσω πλευρά του εσωτερικού καθρέπτη (χρησιμοποιήστε ένα συνδετήρα ή παρόμοιο αντικείμενο) μέχρις ότου εμφανιστεί
ξανά η ένδειξη CAL (σε 6 δευτερόλεπτα
περίπου).
4. Ξεκινήστε το αυτοκίνητο ως συνήθως. Η
ένδειξη CAL σβήνει από τον καθρέπτη
όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί.
Εναλλακτική μέθοδος ρύθμισης:
Οδηγήστε αργά διαγράφοντας έναν κύκλο
με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από οκτώ km/h
μέχρις ότου η ρύθμιση ολοκληρωθεί και η
ένδειξη CAL σβήσει.
Η γη χωρίζεται σε 15 μαγνητικές ζώνες.
Πρέπει να επιλεγεί η σωστή ζώνη προκειμένου η πυξίδα να λειτουργήσει σωστά.
3905558s
5
04
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση II.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί στην πίσω πλευρά του
εσωτερικού καθρέπτη (με ένα συνδετήρα
ή παρόμοιο αντικείμενο) επί
3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
Εμφανίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί
στην τρέχουσα περιοχή.
3. Πατήστε το κουμπί όσες φορές
χρειάζεται για να εμφανιστεί ο αριθμός
της γεωγραφικής περιοχής που
επιθυμείτε (1–15).
4. Στην οθόνη θα εμφανιστεί και πάλι η
ένδειξη της κατεύθυνσης επί μερικά
δευτερόλεπτα.
119
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας και πρόσφυσης
Το σύστημα ελέγχου ευστάθειας και
πρόσφυσης system, DSTC (Δυναμικός
έλεγχος ευστάθειας και πρόσφυσης), βοηθά
τον οδηγό να αποφύγει το ενδεχόμενο
ολίσθησης και βελτιώνει την πρόσφυση του
αυτοκινήτου.
04
Το σύστημα περιορίζει την κινητήρια δύναμη
και τη δύναμη πέδησης σε κάθε τροχό
ξεχωριστά, ώστε να αποφευχθεί η ολίσθηση.
Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η διευθυντικότητα του αυτοκινήτου και, συνεπώς, η
ασφάλεια σε περίπτωση απότομου ελιγμού.
Η πρόσφυση βελτιώνεται μέσω της
κατανομής της κινητήριας δύναμης στους
τροχούς. Το σύστημα αρχικά ενεργοποιείται
όταν το αυτοκίνητο κινείται σε κακής
ποιότητας οδόστρωμα με χαμηλή ταχύτητα.
Η ενεργοποίηση του συστήματος κατά την
πέδηση μπορεί να γίνει αισθητή ως παλμικός
ήχος. Το αυτοκίνητο ενδέχεται να επιταχύνει
πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως όταν πατήσετε το
πεντάλ γκαζιού.
Μηνύματα στην οθόνη πληροφοριών
DSTC Temporarily OFF – Η λειτουργία του
συστήματος έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω
πολύ υψηλής θερμοκρασίας στους δίσκους
των φρένων. Η λειτουργία επανενεργοποιείται αυτόματα όταν τα φρένα κρυώσουν.
DSTC Service required – Το σύστημα έχει
απενεργοποιηθεί λόγω βλάβης.
120
Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος
και σβήστε τον κινητήρα. Εάν το μήνυμα αυτό
συνεχίζει να εμφανίζεται όταν θέσετε ξανά
τον κινητήρα σε λειτουργία, οδηγήστε μέχρι
ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Χειρισμός
Λυχνίες στον πίνακα οργάνων
1
Εάν οι λυχνίες
και
ανάψουν
ταυτόχρονα, διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη
πληροφοριών.
Εάν ανάψει μόνο η λυχνία
εμφανιστεί ως εξής:
2
, ενδέχεται να
• Εάν αναβοσβήνει, το σύστημα αρχίζει να
ενεργοποιείται.
• Εάν παραμείνει σταθερά αναμμένη επί
2 δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι
πραγματοποιείται έλεγχος του
συστήματος κατά την εκκίνηση του
κινητήρα.
• Εάν είναι σταθερά αναμμένη μετά την
εκκίνηση του κινητήρα ή κατά την
οδήγηση, υπάρχει βλάβη στο σύστημα.
Αναστολή λειτουργίας
Η λειτουργία του συστήματος κατά την
ολίσθηση και την επιτάχυνση μπορεί να
ανασταλεί. Η λειτουργία του συστήματος σε
περίπτωση ολίσθησης καθυστερεί, και έτσι
αυξάνεται η ολίσθηση η οποία παρέχει
μεγαλύτερη ελευθερία για δυναμική
οδήγηση. Η πρόσφυση σε παχύ στρώμα
χιονιού ή άμμο βελτιώνεται, διότι η πρόσφυση
δεν περιορίζεται πλέον.
3603905s
Γενικά
1. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
μέχρις ότου εμφανιστεί το μενού DSTC.
DSTC ON η λειτουργία του συστήματος
παραμένει αμετάβλητη.
DSTC spin control OFF η λειτουργία του
συστήματος έχει ανασταλεί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
RESET
έως ότου το μενού DSTC
αλλάξει.
Η λειτουργία του συστήματος παραμένει
περιορισμένη έως ότου ξαναβάλετε μπροστά
τον κινητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του
αυτοκινήτου ενδέχεται να επηρεαστούν
εάν η λειτουργία αυτή ανασταλεί.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Προσαρμογή των οδηγικών χαρακτηριστικών
Λειτουργία ενεργού πλαισίου (Four C)*
Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής
υποβοήθησης*
Χειρισμός
Η λειτουργία ενεργού πλαισίου, Four-C
(Continuously Controlled Chassis Concept),
ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά των αμορτισέρ
έτσι, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί η
οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις: Comfort, Sport και
Advanced.
Η υποβοήθηση του τιμονιού μειώνεται
ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου
ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία. Όταν το
αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα, ο
χειρισμός του τιμονιού γίνεται εύκολα, ώστε
ο οδηγός να διευκολυνθεί π.χ. κατά τη
στάθμευση.
Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση της
άνεσης που προσφέρει το αυτοκίνητο και
συνιστάται για μεγάλα ταξίδια. Η απόσβεση
των κραδασμών γίνεται ήπια και η κίνηση του
αμαξώματος είναι ομαλή.
Sport
Αυτή η ρύθμιση προσδίδει στην οδηγική
συμπεριφορά του αυτοκινήτου έναν πιο σπορ
χαρακτήρα και συνιστάται για πιο δυναμική
οδήγηση. Η απόκριση του τιμονιού είναι
ταχύτερη σε σχέση με το πρόγραμμα
Comfort. Τα αμορτισέρ σκληραίνουν και το
αμάξωμα ακολουθεί τη μορφολογία του
οδοστρώματος, ώστε να περιοριστεί η κύλιση
κατά τους απότομους ελιγμούς.
3801181s
Comfort
Ρυθμίσεις πλαισίου
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στην κεντρική
κονσόλα για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η
ρύθμιση που χρησιμοποιείται όταν ο
κινητήρας σβήσει ενεργοποιείται στην
επόμενη εκκίνηση του κινητήρα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την υποβοήθηση του
τιμονιού από το μενού Car settings
Steering force level. Για περιγραφή του
συστήματος του μενού, βλ. σελ. 94. Δεν
έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού όταν το
αυτοκίνητο κινείται.
04
Advanced
Αυτή η ρύθμιση συνιστάται μόνο όταν το
οδόστρωμα είναι ιδιαίτερα ομαλό.
Η ρύθμιση των αμορτισέρ βελτιστοποιείται
για μέγιστο κράτημα, και η ευστάθεια στις
στροφές αυξάνεται ακόμη περισσότερο.
121
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Cruise control*
Χειρισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το cruise control δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί όταν η ταχύτητα του
αυτοκινήτου είναι μικρότερη από 30 km/h.
1
2
4
Όταν το σύστημα είναι ενεργό, η ταχύτητα
ρυθμίζεται πατώντας παρατεταμένα ή
στιγμιαία το πλήκτρο
ή
.
___
0
1
2700812s
04
Ρύθμιση της προκαθορισμένης
ταχύτητας
5
3
Οθόνη και κουμπιά ελέγχου
Κατάσταση αναμονής
Ανάκτηση προκαθορισμένης ταχύτητας
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση/προκαθορισμένη ταχύτητα
Ταχύτητα, προκαθορισμένη
Ενεργοποίηση και ρύθμιση ταχύτητας
Για να ενεργοποιηθεί το cruise control, πρέπει
πρώτα να έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής
με το κουμπί CRUISE. Ανάβει η λυχνία
και εμφανίζεται το κείμενο (---) km/h ως
ένδειξη ότι το cruise control βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής. Το σύστημα cruise
control ενεργοποιείται με τα πλήκτρα
ή
, και στη συνέχεια η τρέχουσα ταχύτητα
αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται πλέον ως
προκαθορισμένη. Η προκαθορισμένη
ταχύτητα εμφανίζεται στην οθόνη.
122
Η προσωρινή αύξηση της ταχύτητας, όπως
κατά το προσπέρασμα, δεν επηρεάζει τη
ρύθμιση του cruise control. Όταν αφήσετε το
πεντάλ γκαζιού, το αυτοκίνητο επανέρχεται
στην προκαθορισμένη ταχύτητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν κρατήσετε πατημένο ένα από τα
κουμπιά του cruise control περισσότερο
από ένα λεπτό περίπου, τότε το cruise
control απενεργοποιείται. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να θέσετε τον κινητήρα
εκτός λειτουργίας για να επαναρυθμίσετε
το cruise control.
πεντάλ φρένου, όταν μετακινείτε τον
επιλογέα ταχυτήτων στη νεκρά ή όταν πατάτε
το πεντάλ γκαζιού παρατεταμένα (περίπου
60 δευτερόλεπτα). Το cruise control
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής και η
προκαθορισμένη ταχύτητα αποθηκεύεται.
Προσωρινή απενεργοποίηση
Πατήστε το 0 για να απενεργοποιήσετε
προσωρινά το cruise control. Η
αποθηκευμένη ταχύτητα εμφανίζεται εντός
παρενθέσεων στην οθόνη πληροφοριών.
Ανάκτηση προκαθορισμένης ταχύτητας
Εάν το cruise control έχει απενεργοποιηθεί
προσωρινά, μπορείτε να το
επανενεργοποιήσετε πατώντας το
πλήκτρο
. Η ταχύτητα ρυθμίζεται στην
τιμή που είχε οριστεί προηγουμένως
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να παρατηρήσετε σημαντική
επιτάχυνση του αυτοκινήτου, μετά την
ανάκτηση της ταχύτητας με το κουμπί
Απενεργοποίηση
Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση
Το cruise control απενεργοποιείται αυτόματα,
όταν οι κινητήριοι τροχοί σπινάρουν ή όταν η
ταχύτητα του αυτοκινήτου μειωθεί κάτω από
τα 30 km/h περίπου. Το cruise control
απενεργοποιείται επίσης όταν πατάτε το
Το cruise control απενεργοποιείται με το
πλήκτρο CRUISE ή όταν σβήσετε τον
κινητήρα. Η προκαθορισμένη ταχύτητα
διαγράφεται.
.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Adaptive cruise control*
Το σύστημα Adaptive Cruise Control (ACC)
έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να βοηθά τον
οδηγό σε μακρείς και ευθείς δρόμους με
σταθερή ροή οχημάτων, για παράδειγμα
στους αυτοκινητοδρόμους και τις εθνικές
οδούς.
Η συντήρηση των εξαρτημάτων του cruise
control πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
Λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1
2
3
3905615s
Γενικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το Adaptive cruise control δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συνθήκες
οδήγησης, κυκλοφορίας, καιρού και
οδοστρώματος.
Από την ενότητα Λειτουργία στη
σελίδα 123 και μετά, παρατίθενται
πληροφορίες σχετικά με τους
περιορισμούς που πρέπει να γνωρίζει ο
οδηγός πριν χρησιμοποιήσει το adaptive
cruise control.
Όταν οδηγείτε, έχετε την ευθύνη να
διατηρείτε τη σωστή απόσταση και
ταχύτητα, ακόμη και όταν έχετε
ενεργοποιήσει το Adaptive cruise control.
Πρέπει πάντοτε να δίνετε προσοχή στην
κυκλοφορία των άλλων οχημάτων, και να
είστε έτοιμοι να παρέμβετε όταν το
Adaptive cruise control δεν διατηρεί την
κατάλληλη ταχύτητα ή απόσταση.
Επισκόπηση λειτουργιών
Προειδοποιητική λυχνία, ο οδηγός πρέπει
να φρενάρει
Κουμπιά ελέγχου
Αισθητήρας ραντάρ
Το σύστημα adaptive cruise control
αποτελείται από το cruise control και ένα
σύστημα προσδιορισμού απόστασης μέσω
συντεταγμένων.
Το adaptive cruise control δεν είναι σύστημα
αποφυγής σύγκρουσης. Ο οδηγός πρέπει
να παρέμβει εάν το σύστημα δεν ανιχνεύσει
το προπορευόμενο όχημα.
Το adaptive cruise control δεν φρενάρει το
όχημα σε περίπτωση βραδυκίνητου ή
ακίνητου οχήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το adaptive cruise control,
για παράδειγμα, σε κίνηση στην πόλη, σε
έντονη κυκλοφορία, σε διασταυρώσεις, σε
ολισθηρές επιφάνειες με μεγάλες ποσότητες
νερού ή λασπόχιονου στο δρόμο, σε έντονη
βροχόπτωση/χιονόπτωση, σε κακή ορατότητα, σε ελικοειδείς ή ολισθηρούς δρόμους.
04
Η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα
υπολογίζεται από έναν αισθητήρα ραντάρ. Η
ταχύτητα ρυθμίζεται σύμφωνα με την επιτάχυνση και την πέδηση. Όταν τα φρένα χρησιμοποιούνται από το cruise control, ακούγεται ένα
αμυδρός θόρυβος - αυτό είναι φυσιολογικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πεντάλ φρένου κινείται όταν το cruise
control φρενάρει το αυτοκίνητο. Μην
αφήνετε το πόδι σας κάτω από το πεντάλ
φρένου διότι μπορεί να παγιδευτεί.
Ο σκοπός του cruise control είναι να διατηρεί
την πορεία πίσω από το προπορευόμενο όχημα
στην ίδια λωρίδα και στη σωστή απόσταση.
Εάν ο αισθητήρας ραντάρ δεν ανιχνεύσει
προπορευόμενο όχημα, τότε ο μόνος στόχος
του συστήματος είναι η διατήρηση της
123
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Adaptive cruise control*
04
προκαθορισμένης ταχύτητας. Αυτό ισχύει
επίσης όταν η ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος υπερβαίνει το όριο προκαθορισμένης ταχύτητας του cruise control.
Ο σκοπός του adaptive cruise control είναι να
ελέγχει ομαλά την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται απότομη πέδηση, πρέπει να φρενάρετε εσείς οι ίδιοι. Αυτό
ισχύει όταν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις
στην ταχύτητα ή εάν το προπορευόμενο όχημα
φρενάρει απότομα. Λόγω των περιορισμών του
αισθητήρα ραντάρ, η πέδηση ενδέχεται να επενεργήσει απότομα ή καθόλου, βλ. σελ. 124.
Το adaptive cruise control μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η ταχύτητα υπερβαίνει τα
30 km/h. Εάν η ταχύτητα μειωθεί κάτω από τα
30 km/h ή εάν οι στροφές του κινητήρα μειωθούν πολύ, τότε το adaptive cruise control απενεργοποιείται και διακόπτει την πέδηση. Σε
αυτή την περίπτωση, ο οδηγός πρέπει να αναλάβει αμέσως, και να διατηρήσει την απόσταση
από τα προπορευόμενα οχήματα. Η υψηλότερη
ρύθμιση ταχύτητας είναι 200 km/h. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το σύστημα δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Cruise Unavailable, βλ. σελ. 126.
Προειδοποιητική λυχνία, ο οδηγός
πρέπει να φρενάρει
Η δυνατότητα πέδησης του adaptive cruise
control ανέρχεται περίπου στο 30 % της
δυνατότητας πέδησης του αυτοκινήτου. Εάν
το αυτοκίνητο χρειαστεί να φρενάρει πιο
δυνατά απ’ ό,τι επιτρέπει το cruise control και
ο οδηγός δεν φρενάρει, τότε ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα και μια κόκκινη προειδοποιητική
124
λυχνία φωτίζει το παρμπρίζ. Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ενδέχεται να μην είναι
εύκολα ορατή, όταν ο ήλιος είναι ακριβώς
απέναντί σας ή εάν φοράτε γυαλιά ηλίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το cruise control απλώς προειδοποιεί ότι ο
αισθητήρας ραντάρ έχει ανιχνεύσει κάποιο
όχημα. Συνεπώς, ενδέχεται να μην υπάρξει
προειδοποίηση ή η προειδοποίηση μπορεί
να καθυστερήσει. Δεν πρέπει να
περιμένετε για την προειδοποίηση αλλά να
φρενάρετε όταν είναι απαραίτητο.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η λειτουργία του συστήματος adaptive cruise
control εξαρτάται από άλλα συστήματα, π.χ.
το σύστημα ελέγχου ευστάθειας και
πρόσφυσης (DSTC). Εάν κάποιο από αυτά τα
συστήματα σταματήσει να λειτουργεί, το
cruise control απενεργοποιείται αυτόματα.
Σε περίπτωση αυτόματης απενεργοποίησης,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη
εμφανίζεται το μήνυμα Cruise Cancelled.
Τότε πρέπει να παρέμβετε και να προσαρμόσετε την οδήγηση και την ταχύτητά σας
σύμφωνα με τα προπορευόμενα οχήματα.
Η αυτόματη απενεργοποίηση μπορεί να
οφείλεται στα εξής:
• η ταχύτητα μειώνεται κάτω από 30 km/h
• οι τροχοί χάνουν την πρόσφυσή τους
• τα φρένα αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία
• οι στροφές του κινητήρα είναι πολύ χαμηλές
• ο αισθητήρας ραντάρ είναι καλυμμένος
π.χ. από υγρό χιόνι ή από βροχή
Για τον αισθητήρα ραντάρ ισχύουν
κάποιοι περιορισμοί
Ο αισθητήρας ραντάρ χρησιμοποιείται τόσο
από το adaptive cruise control όσο και από το
σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης. Έχει
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ανιχνεύει αυτοκίνητα ή μεγαλύτερα οχήματα που κινούνται
προς την ίδια κατεύθυνση με εσάς. Ο αισθητήρας ραντάρ δεν ανιχνεύει πεζούς, ή επερχόμενα, βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα και
αντικείμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν
εφαρμόζεται πέδηση και δεν ενεργοποιείται
σχετική προειδοποίηση.
Τυχόν τροποποίηση του αισθητήρα ραντάρ μπορεί να τον καταστήσει παράνομο προς χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα μπροστά από τη μάσκα του ψυγείου.
Η δυνατότητα του αισθητήρα ραντάρ να
ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα μειώνεται
σημαντικά:
• εάν ο αισθητήρας ραντάρ είναι καλυμμένος
και δεν μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα
π.χ. σε έντονη βροχόπτωση ή λασπόχιονο,
ή εάν έχουν συσσωρευτεί άλλα αντικείμενα
μπροστά από τον αισθητήρα ραντάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια μπροστά
από τον αισθητήρα ραντάρ.
• εάν η ταχύτητα των προπορευόμενων
οχημάτων διαφέρει σημαντικά από την
ταχύτητα με την οποία κινείστε.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Adaptive cruise control*
Ο αισθητήρας ραντάρ έχει περιορισμένο πεδίο
ανίχνευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ανιχνεύσει άλλο όχημα από το αναμενόμενο ή να μην ανιχνεύσει κανένα όχημα.
Χειρισμός
Ενεργοποίηση και ρύθμιση ταχύτητας
1
2
1
3
2
0
1/2
1
2700813s
4
3
3905614s
Οθόνη και κουμπιά ελέγχου
Πεδίο ανίχνευσης αισθητήρα ραντάρ (γκρι)
Ορισμένες φορές ο αισθητήρας ραντάρ
δεν μπορεί να ανιχνεύσει οχήματα που
βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση,
για παράδειγμα ένα κινούμενο όχημα που
βρίσκεται ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας
και στα προπορευόμενα οχήματα.
Τα μικρά οχήματα, π.χ. οι μοτοσικλέτες ή
τα οχήματα που δεν κινούνται στη μέση
της λωρίδας κυκλοφορίας, μπορεί να μην
ανιχνευτούν.
Στις στροφές, ο αισθητήρας ραντάρ
ενδέχεται να μην ανιχνεύσει το σωστό
όχημα ή να χάσει από το πεδίο του ένα
όχημα που έχει ήδη ανιχνεύσει.
Ενεργοποίηση και επαναφορά
ρυθμίσεων, αύξηση ταχύτητας
Κατάσταση αναμονής, ενεργ./απενερ.
Προκαθορισμένη απόσταση
Ενεργοποίηση και ρύθμιση ταχύτητας
Χειρισμός από τον οδηγό
Το cruise control απενεργοποιείται όταν
πατάτε το πεντάλ φρένου, όταν μετακινείτε
τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά ή όταν
πατάτε το πεντάλ γκαζιού παρατεταμένα. Το
cruise control τίθεται σε κατάσταση αναμονής
και ο οδηγός έχει πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Εάν κρατήσετε πατημένο το πεντάλ
γκαζιού για μικρότερο χρονικό διάστημα, για
παράδειγμα σε ένα προσπέρασμα, το σύστημα απενεργοποιείται προσωρινά και
ενεργοποιείται ξανά όταν αφήσετε το πεντάλ
γκαζιού.
Για να ενεργοποιηθεί το cruise control, πρέπει
πρώτα να τεθεί σε κατάσταση αναμονής με το
κουμπί
. Το προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα προσέγγισης εμφανίζεται στην
οθόνη. Το σύστημα cruise control ενεργοποιείται με τα πλήκτρα
ή , και στη συνέχεια
η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται πλέον ως προκαθορισμένη. Η
προκαθορισμένη ταχύτητα εμφανίζεται στην
οθόνη. Όταν το σύστημα είναι ενεργό, η ταχύτητα ρυθμίζεται πατώντας παρατεταμένα ή
στιγμιαία τα πλήκτρα
,
ή
. Το πλήκτρο
έχει την ίδια λειτουργία με το +, με τη
διαφορά ότι αυξάνει την ταχύτητα πιο αργά.
04
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το cruise control φαίνεται να μην
αντιδρά στην ενεργοποίηση, ο λόγος
μπορεί να είναι ότι το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί μέχρι το αυτοκίνητο να
πλησιάσει το προπορευόμενο όχημα δεν
επιτρέπει αύξηση της ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το cruise control
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την
περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Cruise Unavailable, βλ. σελ. 126.
125
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Adaptive cruise control*
Προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
04
Το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι
την προσέγγιση του προπορευόμενου
οχήματος αυξάνεται με το
και μειώνεται με το
. Το τρέχον χρονικό διάστημα
εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη μετά τη
ρύθμισή του. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
πέντε προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων προσέγγισης. Όσο μεγαλύτερο είναι
αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο ομαλότερος
είναι ο έλεγχος της ταχύτητας. Η συνιστώμενη τιμή για το χρονικό διάστημα είναι τρία
έως πέντε. Οι τιμές χρονικού διαστήματος ένα
και δύο προορίζονται ουσιαστικά για οδήγηση
σε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπου η
παρέμβαση του οδηγού είναι συχνότερη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο το επιτρεπόμενο
χρονικό διάστημα προσέγγισης σύμφωνα
με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Απενεργοποίηση και επαναφορά
ρυθμίσεων
Το cruise control απενεργοποιείται είτε με το
σύντομο πάτημα του
είτε με την παρέμβαση του οδηγού, π.χ. με το φρενάρισμα. Η
προκαθορισμένη ταχύτητα εμφανίζεται εντός
παρενθέσεων. Η επαναφορά της ταχύτητας
και του χρονικού διαστήματος προσέγγισης
ενεργοποιείται πατώντας μία φορά το
126
.
Μηνύματα στην οθόνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να παρατηρήσετε σημαντική
επιτάχυνση του αυτοκινήτου, μετά την
ανάκτηση της ταχύτητας με το κουμπί
.
Μήνυμα
Ερμηνεία
Radar
blocked
See manual
Το cruise control είναι
προσωρινά
απενεργοποιημένο. Αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται εάν ο
αισθητήρας ραντάρ είναι
καλυμμένος και δεν μπορεί
να ανιχνεύσει άλλα οχήματα
π.χ. σε έντονη βροχόπτωση
ή εάν έχει συσσωρευτεί
λασπόχιονο μπροστά από
τον αισθητήρα ραντάρ.
Το cruise control έχει
απενεργοποιηθεί. Ο οδηγός
πρέπει να ρυθμίσει την
ταχύτητα.
Το cruise control δεν
λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε
ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Το cruise control δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί. Πιθανές
αιτίες:
Tο cruise control απενεργοποιείται με ένα
σύντομο πάτημα του
όταν βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής ή με ένα παρατεταμένο
πάτημα όταν είναι ενεργό. Η ρύθμιση της
προκαθορισμένης ταχύτητας διαγράφεται και
δεν μπορεί να ανακτηθεί.
Λυχνίες στην οθόνη
Λυχνία
Ερμηνεία
Κατάσταση αναμονής ή
ενεργό, χωρίς να έχει
ανιχνευτεί όχημα.
Ενεργό ενώ έχει ανιχνευτεί
όχημα, βάσει του οποίου το
cruise control προσαρμόζει
την ταχύτητα.
Πληροφορίες απόστασης.
Cruise
Cancelled
Cruise
Service
required
Cruise
Unavailable
• η λειτουργία του
συστήματος ελέγχου
πρόσφυσης και
ευστάθειας (DSTC) έχει
ανασταλεί, βλ. σελ. 120
• τα φρένα αναπτύσσουν
υψηλή θερμοκρασία
• ο αισθητήρας ραντάρ
είναι καλυμμένος π.χ.
από υγρό χιόνι ή από
βροχή
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με υποβοήθηση πέδησης*
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης
(Προειδοποίηση σύγκρουσης με υποβοήθηση
πέδησης, CW) είναι επικουρικό σύστημα το
οποίο έχει σχεδιαστεί για να προειδοποιεί
τον οδηγό για τον κίνδυνο πρόσκρουσης σε
προπορευόμενο όχημα που κινείται προς
την ίδια κατεύθυνση.
Η υποβοήθηση πέδησης μειώνει την
ταχύτητα σύγκρουσης.
Η συντήρηση των εξαρτημάτων του
συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης
δεν λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες
οδήγησης, κυκλοφορίας, καιρού ή
οδοστρώματος. Το σύστημα
προειδοποίησης σύγκρουσης δεν αντιδρά
σε βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα ή σε
οχήματα που κινούνται στην αντίθετη
κατεύθυνση.
Οι προειδοποιήσεις ενεργοποιούνται το
συντομότερο δυνατό σε περίπτωση
υψηλού κινδύνου σύγκρουσης. Από την
ενότητα Λειτουργία και μετά, παρατίθενται
πληροφορίες σχετικά με τους
περιορισμούς που πρέπει να γνωρίζει ο
οδηγός πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης
διαθέτει λειτουργία υποστήριξης πέδησης,
η οποία απλώς μειώνει την ταχύτητα
σύγκρουσης εάν ο οδηγός πατήσει φρένο.
Ποτέ μην περιμένετε για την
προειδοποίηση σύγκρουσης. Όταν
οδηγείτε, έχετε την ευθύνη να διατηρείτε
τη σωστή απόσταση και ταχύτητα, ακόμη
και όταν χρησιμοποιείται το σύστημα
προειδοποίησης σύγκρουσης.
Λειτουργία
1
2
3905613s
Γενικά
04
Επισκόπηση λειτουργιών
Οπτικό προειδοποιητικό σήμα, κίνδυνος
σύγκρουσης
Αισθητήρας
Ο αισθητήρας ραντάρ ανιχνεύει τα
προπορευόμενα οχήματα που κινούνται προς
την ίδια κατεύθυνση με εσάς. Σε περίπτωση
κινδύνου σύγκρουσης με προπορευόμενο
όχημα, μια κόκκινη προειδοποιητική λυχνία
εφιστά την προσοχή σας, συνοδευόμενη από
έναν προειδοποιητικό ήχο.
Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξηθεί μετά την
προειδοποίηση, ενεργοποιείται η λειτουργία
υποστήριξης πέδησης. Η λειτουργία
υποστήριξης πέδησης προετοιμάζει το
σύστημα πέδησης για απότομο φρενάρισμα
και τα φρένα ενεργοποιούνται ομαλά. Αυτό
127
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με υποβοήθηση πέδησης*
Περιορισμοί
04
Το οπτικό σήμα προειδοποίησης μπορεί να
μην είναι εύκολα αντιληπτικό όταν ο ήλιος
είναι ακριβώς απέναντί σας ή εάν φοράτε
γυαλιά ηλίου. Για το λόγο αυτό, ο
προειδοποιητικός ήχος πρέπει να είναι
πάντοτε ενεργοποιημένος σε αυτές τις
περιπτώσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το οπτικό σήμα προειδοποίησης μπορεί να
απενεργοποιηθεί προσωρινά όταν στο
χώρο επιβατών αναπτυχθεί υψηλή
θερμοκρασία λόγω δυνατού ήλιου για
παράδειγμα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος
ακόμη κι αν έχει απενεργοποιηθεί στο
σύστημα του μενού.
Οι προειδοποιήσεις ενδέχεται να μην
ενεργοποιηθούν εάν η απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα είναι πολύ μικρή ή εάν
128
οι κινήσεις του τιμονιού και των πεντάλ είναι
μεγάλες, π.χ. πολύ δυναμική οδήγηση.
Οι προειδοποιήσεις ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση, να μην
ενεργοποιηθούν καθόλου ή να
ενεργοποιηθούν χωρίς να είναι απαραίτητο,
εάν οι συνθήκες οδικής κυκλοφορίας δεν
επιτρέπουν στον αισθητήρα του ραντάρ να
ανιχνεύσει με ακρίβεια ένα προπορευόμενο
όχημα. Το σύστημα προειδοποίησης
σύγκρουσης χρησιμοποιεί τους ίδιους
αισθητήρες ραντάρ με το σύστημα Adaptive
cruise control. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον αισθητήρα
ραντάρ και τους σχετικούς περιορισμούς,
βλ. σελ. 124.
Εάν η προειδοποίηση δεν ενεργοποιείται
καθόλου ή καθυστερεί να ενεργοποιηθεί,
σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποβοήθηση
πέδησης ή ότι ενεργοποιείται με
καθυστέρηση.
Τυχόν εσφαλμένη προειδοποίηση ενδέχεται
να ενεργοποιηθεί με τη μορφή τόσο ηχητικού
όσο και οπτικού σήματος. Ένας τρόπος να
περιορίσετε τις εσφαλμένες προειδοποιήσεις
είναι να μειώσετε την απόσταση
προειδοποίησης.
Χειρισμός
Ορισμένες ρυθμίσεις ελέγχονται από την
κεντρική κονσόλα μέσω του συστήματος του
μενού. Για πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο χρήσης του συστήματος μενού, βλ.
σελ. 94.
3603839s
μπορεί να γίνει αισθητό ως ελαφρύς
κραδασμός. Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου
αρκετά απότομα, εφαρμόζεται πλήρης
πέδηση, ακόμη κι αν πίεση που ασκείτε στο
πεντάλ είναι μικρή. Το σύστημα
προειδοποίησης σύγκρουσης είναι ενεργό
όταν η ταχύτητα κυμαίνεται μεταξύ 7 km/h
και 180 km/h.
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των
προειδοποιητικών σημάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία υποστήριξης πέδησης δεν
επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις που
περιγράφονται εδώ.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των
προειδοποιητικών σημάτων
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τα ηχητικά και οπτικά
σήματα του συστήματος προειδοποίησης
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με υποβοήθηση πέδησης*
σύγκρουσης με το κουμπί
. Η λυχνία
στο κουμπί ανάβει ως ένδειξη ότι τα
προειδοποιητικά σήματα έχουν
ενεργοποιηθεί.
Ο προειδοποιητικός ήχος και η
προειδοποιητική λυχνία ενεργοποιούνται
αυτόματα κατά την εκκίνηση του
αυτοκινήτου. Μπορείτε να αποεπιλέξετε την
αυτόματη ενεργοποίηση από το μενού Car
settings
Collision warn. settings
On at start up.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο
ξεχωριστά από το μενού Car settings
Collision warn. settings
Warning sound.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν το adaptive cruise control είναι
ενεργό, η προειδοποιητική λυχνία και ο
προειδοποιητικός ήχος χρησιμοποιούνται
από το σύστημα cruise control ακόμη κι αν
έχει απενεργοποιηθεί από τον οδηγό.
Ρύθμιση απόστασης προειδοποίησης
Η ευαισθησία καθορίζει πόσο γρήγορα
ενεργοποιείται η οπτική και ηχητική
προειδοποίηση. Ενεργοποιήστε μία από τις
επιλογές στο μενού Car settings
Collision warn. settings
Warning
distance.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
προειδοποιήσεις ενδέχεται να
ενεργοποιούνται με καθυστέρηση, ακόμη
κι αν η απόσταση προειδοποίησης έχει
ρυθμιστεί ως Long (Μεγάλη).
Έλεγχος ρυθμίσεων
Μπορείτε να ελέγξετε πολύ εύκολα τις
τρέχουσες ρυθμίσεις, πατώντας γρήγορα το
κουμπί
δύο φορές. Οι ρυθμίσεις
εμφανίζονται στην οθόνη.
04
Μηνύματα στην οθόνη
Radar blocked See manual – Το σύστημα
προειδοποίησης σύγκρουσης είναι
προσωρινά απενεργοποιημένο. Αυτό το
μήνυμα εμφανίζεται π.χ. σε περίπτωση
έντονης βροχόπτωσης ή εάν έχει
συσσωρευτεί λασπόχιονο μπροστά από τον
αισθητήρα ραντάρ. Ανατρέξτε στην ενότητα
για τον αισθητήρα ραντάρ για τους σχετικούς
περιορισμούς, σελ. 124
Collision warn. Service required – Το
σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης είναι
απενεργοποιημένο. Εάν το μήνυμα συνεχίσει
να εμφανίζεται, απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
129
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Υποβοήθηση στάθμευσης*
Γενικά
Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης χρησιμοποιείται βοηθητικά κατά τη στάθμευση.
Ένα ηχητικό σήμα σάς ενημερώνει για την
απόσταση από κάποιο αντικείμενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης δεν
υποκαθιστά την ευθύνη που φέρει ο ίδιος ο
οδηγός κατά τη στάθμευση. Οι αισθητήρες
έχουν "νεκρές γωνίες" στα οποία δεν
μπορούν να ανιχνευθούν αντικείμενα.
Προσέξτε μήπως βρίσκονται παιδιά ή ζώα
κοντά στο αυτοκίνητο.
04
Λειτουργία1
Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα κατά
την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Η λυχνία στο
διακόπτη που βρίσκεται στο πλαίσιο
διακοπτών ανάβει. Στην οθόνη της κεντρικής
κονσόλας εμφανίζεται το κείμενο Park
Assist ON, εάν επιλεγεί η όπισθεν ή εάν οι
μπροστινοί αισθητήρες ανιχνεύσουν εμπόδιο.
Ωστόσο, η λυχνία στο κουμπί παραμένει
αναμμένη ως ένδειξη ότι το σύστημα είναι
ενεργό για την επόμενη στάθμευση του
αυτοκινήτου. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με
ταχύτητα κάτω των 10 km/h, το σύστημα
ενεργοποιείται ξανά.
Η απόσταση που καλύπτει το σύστημα έως το
πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι περίπου
1,5 μέτρο. Το πίσω σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης ενεργοποιείται όταν επιλεγεί η
όπισθεν. Το ηχητικό σήμα ακούγεται από τα
πίσω ηχεία.
Η συχνότητα του ηχητικού σήματος
αυξάνεται όσο πλησιάζετε στο αντικείμενο
που βρίσκεται μπροστά ή πίσω από το
αυτοκίνητο. Εάν η ένταση κάποιας άλλης
πηγής ήχου του ηχοσυστήματος είναι υψηλή,
χαμηλώνει αυτόματα.
Το σύστημα πρέπει να απενεργοποιείται κατά
την όπισθεν με τρέιλερ, βάση για ποδήλατα
στον κοτσαδόρο ή παρόμοια αντικείμενα.
Διαφορετικά θα ενεργοποιηθούν οι
αισθητήρες.
Το ηχητικό σήμα ηχεί σταθερά όταν το
αυτοκίνητο βρίσκεται σε απόσταση 30 cm
περίπου από το αντικείμενο. Εάν υπάρχουν
αντικείμενα εντός αυτής της απόστασης πίσω
και μπροστά από το αυτοκίνητο, το ηχητικό
σήμα ακούγεται εναλλάξ από τα μπροστινά
και τα πίσω ηχεία.
130
3603803s
3603802s
Ανάλογα με την αγορά, το σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης ενδέχεται να
διατίθεται στο στάνταρ ή τον προαιρετικό
εξοπλισμό είτε ως πρόσθετο σύστημα.
Μπροστινή υποβοήθηση στάθμευσης
Πίσω υποβοήθηση στάθμευσης
Το μπροστινό σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης ενεργοποιείται όταν το
αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα κάτω από
15 km/h, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο
κινείται με την όπισθεν. Το σύστημα
απενεργοποιείται σε υψηλότερη ταχύτητα.
1
Το πίσω σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
απενεργοποιείται αυτόματα όταν
ρυμουλκείτε τρέιλερ, δεδομένου ότι
χρησιμοποιούνται αυθεντικές καλωδιώσεις
τρέιλερ Volvo.
Η απόσταση που καλύπτει το σύστημα έως το
μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Υποβοήθηση στάθμευσης*
περίπου 0,8 μέτρα. Το ηχητικό σήμα
ακούγεται από τα μπροστινά ηχεία.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Καθαρισμός των αισθητήρων
Η μπροστινή υποβοήθηση στάθμευσης δεν
μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετα φώτα,
επειδή οι αισθητήρες επηρεάζονται από τα
πρόσθετα φώτα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορισμένες φορές, το σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί
εσφαλμένα να ενεργοποιήσει
προειδοποιητικά σήματα που προκλήθηκαν
από εξωτερικές πηγές οι οποίες εκπέμπουν
στην ίδια συχνότητα υπερήχων με αυτή
στην οποία λειτουργεί το σύστημα. Τέτοιες
πηγές μπορεί να είναι οι κόρνες, ο θόρυβος
βρεγμένων ελαστικών στο οδόστρωμα, τα
αερόφρενα και οι εξατμίσεις μοτοσικλετών.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
υποβοήθηση στάθμευσης με το κουμπί στο
πλαίσιο διακοπτών - σε αυτή την περίπτωση,
η λυχνία στο διακόπτη σβήνει. Η υποβοήθηση
στάθμευσης επανενεργοποιείται όταν
ανοίξετε το διακόπτη και η λυχνία ανάψει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
3603804s
Εάν η πληροφοριακή λυχνία ανάψει και
παραμείνει σταθερά αναμμένη και στην
οθόνη πληροφοριών εμφανιστεί η ένδειξη
Park Assist syst Service required, το
σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
απενεργοποιείται.
3501920s
Ένδειξη βλάβης στο σύστημα
04
Οι αισθητήρες πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά για να διασφαλιστεί η καλή τους
λειτουργία. Καθαρίζετε τους αισθητήρες με
νερό και σαμπουάν ειδικό για αυτοκίνητα.
Εάν οι αισθητήρες καλύπτονται από χιόνι ή
πάγο, ενδέχεται να προκληθούν εσφαλμένα
μηνύματα προειδοποίησης.
Το μπροστινό σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης απενεργοποιείται αυτόματα
εάν ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.
131
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών, BLIS*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα απλώς επικουρεί, και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά, την ασφαλή
οδήγηση και τη χρήση των καθρεπτών. Δεν
μπορεί να αντικαταστήσει την προσοχή και
την ευθύνη του οδηγού. Την ευθύνη για
την ασφαλή αλλαγή των λωρίδων
κυκλοφορίας έχει πάντοτε ο οδηγός.
8401361s
04
Κάμερα BLIS
Ενδεικτική λυχνία
Σύμβολο BLIS
Το BLIS είναι ένα σύστημα πληροφοριών το
οποίο βασίζεται στην τεχνολογία ψηφιακής
κάμερας και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες,
μπορεί να επιστήσει την προσοχή του οδηγού
στα οχήματα που κινούνται προς την ίδια
κατεύθυνση με το αυτοκίνητο στο οποίο είναι
τοποθετημένο και βρίσκονται στις λεγόμενες
"νεκρές γωνίες".
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
λειτουργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή
αποτελεσματικότητα κατά την οδήγηση σε
πυκνή κυκλοφορία ή στις εθνικές οδούς όπου
υπάρχουν πολλές λωρίδες.
B
A
Όταν η κάμερα
ανιχνεύσει ένα όχημα στη
ζώνη της νεκρής γωνίας, η ενδεικτική
λυχνία
ανάβει και παραμένει σταθερά
αναμμένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λυχνία ανάβει στην πλευρά του
αυτοκινήτου στην οποία το σύστημα έχει
ανιχνεύσει άλλο όχημα. Εάν το αυτοκίνητο
το προσπεράσουν οχήματα και από τις δύο
πλευρές, τότε ανάβουν και οι δύο λυχνίες.
Εάν στο σύστημα σημειωθεί βλάβη, το
σύστημα BLIS ενημερώνει τον οδηγό με ένα
μήνυμα. Εάν για παράδειγμα το οπτικό πεδίο
κάποιας κάμερας του συστήματος
εμποδίζεται, η ενδεικτική λυχνία BLIS
αναβοσβήνει και στην οθόνη πληροφοριών
132
εμφανίζεται ένα μήνυμα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ελέγξτε και καθαρίστε τους
φακούς. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε προσωρινά το σύστημα
πατώντας το κουμπί BLIS, βλ. σελ. 134.
3603842s
Γενικά
Οι "νεκρές γωνίες" ελέγχονται από τις κάμερες
του συστήματος BLIS. A = περίπου 9,5 m και
B = περίπου 3 m
Καθαρισμός
Οι φακοί στις κάμερες του συστήματος BLIS
πρέπει να είναι καθαροί για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά. Μπορείτε να καθαρίσετε
τους φακούς με ένα απαλό πανί ή ένα υγρό
σφουγγάρι. Καθαρίστε τους φακούς
προσεκτικά ώστε να μη γδαρθούν.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών, BLIS*
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οι φακοί είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενοι
ώστε να λιώνει ο πάγος ή το χιόνι. Εάν είναι
απαραίτητο, αφαιρέστε το χιόνι από τους
φακούς με βούρτσα.
Πότε ενεργοποιείται το σύστημα BLIS
Το σύστημα ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα άνω των 10 km/h.
Προσπέρασμα
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
αντιδρά εάν:
• προσπεράσετε άλλο όχημα με ταχύτητα
έως και 10 km/h μεγαλύτερη από την
ταχύτητα με την οποία κινείται το άλλο
όχημα
• σας προσπεράσει άλλο όχημα με ταχύτητα
έως και 70 km/h μεγαλύτερη από την
ταχύτητα με την οποία κινείστε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα BLIS δεν λειτουργεί στις
απότομες στροφές, ούτε
κατά την όπισθεν.
Εάν στο αυτοκίνητο έχει συνδεθεί σε
φαρδύ τρέιλερ, μπορεί να αποκρύψει τα
οχήματα που κινούνται στις διπλανές
λωρίδες. Μπορεί να εμποδίσει το σύστημα
BLIS να ανιχνεύσει ένα όχημα που
βρίσκεται στην ελεγχόμενη ζώνη.
Φως ημέρας και σκοτάδι
Στο φως ημέρας, το σύστημα αντιδρά με
βάση το σχήμα των παρακείμενων οχημάτων.
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
ανιχνεύει οχήματα όπως αυτοκίνητα,
φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσικλέτες.
Στο σκοτάδι, το σύστημα αντιδρά στους
προβολείς των παρακείμενων οχημάτων. Εάν
οι προβολείς των παρακείμενων οχημάτων
δεν είναι αναμμένοι, τότε το σύστημα δεν
ανιχνεύει τα οχήματα. Αυτό σημαίνει για
παράδειγμα ότι το σύστημα δεν αντιδρά σε
ένα τρέιλερ χωρίς προβολείς που
ρυμουλκείται από ένα αυτοκίνητο ή φορτηγό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα δεν λειτουργεί για ποδήλατα ή
μοτοποδήλατα.
Οι κάμερες του συστήματος BLIS μπορεί
να επηρεαστούν από το έντονο φως ή όταν
οδηγείτε στο σκοτάδι σε σημεία που δεν
υπάρχει φωτισμός (π.χ. φωτισμός δρόμου
ή άλλα οχήματα). Το σύστημα μπορεί να
θεωρήσει την έλλειψη φωτός ως ένδειξη
ότι το οπτικό πεδίο κάθε κάμερας
φράσσεται.
Και στις δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα
μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών.
Όταν οδηγείτε υπό τέτοιες συνθήκες,, η
απόδοση του συστήματος ενδέχεται
προσωρινά να μειωθεί και να εμφανιστεί
ένα μήνυμα κειμένου, βλ. σελ. 134. Εάν το
μήνυμα σβήσει αυτόματα, σημαίνει ότι το
σύστημα BLIS έχει επανέλθει στην
κανονική του λειτουργία.
Οι κάμερες του συστήματος BLIS έχουν τις
ίδιους περιορισμούς με το ανθρώπινο μάτι,
δηλ. δεν "βλέπουν" καλά σε σφοδρή
χιονόπτωση ή έντονη ομίχλη για
παράδειγμα.
04
133
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών, BLIS*
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
αναβοσβήνουν τρεις φορές. Πατήστε το
κουμπί READ για να σβήσει το μήνυμα
κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα μηνύματα, βλ. σελ. 97.
Μηνύματα συστήματος BLIS
3905609s
04
Κείμενο στην
οθόνη
Κατάσταση
συστήματος
Blind spot syst.
Service
required
Το σύστημα
πληροφοριών νεκρών
γωνιών έχει
απενεργοποιηθεί.
Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Blind spot syst.
camera blocked
Η κάμερα του
συστήματος νεκρών
γωνιών φράσσεται.
Καθαρίστε τους φακούς.
Blind spot syst.
ΟΝ
Το σύστημα BLIS
βρίσκεται σε λειτουργία
Blind spot syst.
OFF
Το σύστημα BLIS έχει
τεθεί εκτός λειτουργίας
BLIS function
reduced
Η λειτουργία BLIS έχει
ανασταλεί
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Το σύστημα BLIS ενεργοποιείται όταν ο
κινητήρας τίθεται σε λειτουργία. Οι
ενδεικτικές λυχνίες στις πόρτες
αναβοσβήνουν τρεις φορές όταν το BLIS
ενεργοποιείται.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε το σύστημα όταν ο
κινητήρας τεθεί σε λειτουργία εάν πατήσετε
το κουμπί BLIS.
Όταν το σύστημα BLIS απενεργοποιείται, η
λυχνία στο κουμπί σβήνει και στην οθόνη του
ταμπλό εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου.
Όταν το σύστημα BLIS ενεργοποιείται, η
λυχνία στο κουμπί ανάβει, ένα νέο μήνυμα
κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη και οι
ενδεικτικές λυχνίες στις πόρτες
134
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνεση στο χώρο επιβατών
Αποθηκευτικοί χώροι
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνεση στο χώρο επιβατών
Αποθηκευτικός χώρος στο πλαίσιο της
πόρτας
Τσέπη στο μπροστινό άκρο της έδρας
των μπροστινών καθισμάτων
Κλιπ χάρτινων αποκομμάτων
Επιμήκης κονσόλα
Ντουλαπάκι συνοδηγού
A
1
B
2
Ντουλαπάκι συνοδηγού
Αποθηκευτικός χώρος, ποτηροθήκη
Άγκιστρο ρουχισμού
Ποτηροθήκη στο υποβραχιόνιο, πίσω
κάθισμα
Τσέπη
Άγκιστρο ρουχισμού
Το άγκιστρο έχει σχεδιαστεί μόνο για ελαφρύ
ρουχισμό.
Αποθηκευτικός χώρος (π.χ. για CD) και
είσοδος AUX κάτω από το υποβραχιόνιο.
Περιλαμβάνει την ποτηροθήκη για τον
οδηγό και το συνοδηγό, ένα ρευματοδότη
12 V και ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο.
(Εάν υπάρχει σταχτοδοχείο και
αναπτήρας, τότε αντί του ρευματοδότη
12 V υπάρχει ένας αναπτήρας και αντί
του μικρού αποθηκευτικού χώρου ένα
αποσπώμενο σταχτοδοχείο.)
Αναπτήρας και σταχτοδοχείο*
Για να αδειάσετε το σταχτοδοχείο που βρίσκεται στην επιμήκη κονσόλα, τραβήξτε το
προς τα πάνω.
Ο αναπτήρας ενεργοποιείται πατώντας το
κουμπί προς τα μέσα. Όταν ο αναπτήρας
πυρακτώσει, το κουμπί πετάγεται προς τα
έξω. Τραβήξτε προς τα έξω τον αναπτήρα και
χρησιμοποιήστε το πυρακτωμένο άκρο για να
ανάψετε τσιγάρο.
136
8302560s
8505331s
04
Στο χώρο αυτό μπορείτε να φυλάξετε το
εγχειρίδιο κατόχου και οδικούς χάρτες.
Υπάρχουν επίσης θέσεις για στυλό και
κάρτες ανεφοδιασμού καυσίμων. Μπορείτε
να κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού
με το κλειδί, βλ. σελ. 37.
Ταπέτα δαπέδου*
Η Volvo προσφέρει ταπέτα δαπέδου ειδικά
κατασκευασμένα για το αυτοκίνητό σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ταπέτο δαπέδου κάτω από το κάθισμα
του οδηγού πρέπει να είναι καλά
στερεωμένο στα κλιπ στερέωσης, ώστε να
μην μπερδεύεται δίπλα και κάτω από τα
πεντάλ.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνεση στο χώρο επιβατών
Καθρεπτάκι σκιαδίου
Ρευματοδότης 12 V
Ο ρευματοδότης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για αξεσουάρ 12 V, όπως φορτιστές κινητών
τηλεφώνων και ψύκτες. Η μέγιστη ένταση
ρεύματος είναι 10 A. Προκειμένου να υπάρχει
τροφοδοσία ρεύματος από το ρευματοδότη,
ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται
στη θέση I, βλ. σελ. 59.
3501887s
3100219s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το φως ανάβει αυτόματα μόλις ανοίξετε το
κάλυμμα.
04
Ρευματοδότης 12 V στην επιμήκη κονσόλα,
μπροστινά καθίσματα.
.
3100218s
Φωτιζόμενο καθρεπτάκι σκιαδίου.
Να αφήνετε πάντα το βύσμα στο
ρευματοδότη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
Ρευματοδότης 12 V στην επιμήκη κονσόλα,
πίσω κάθισμα.
137
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνεση στο χώρο επιβατών
Κιτ πρώτων βοηθειών*
Ρευματοδότης στο χώρο αποσκευών*
3603814s
Ο εξοπλισμός βρίσκεται στο χώρο
αποσκευών. Το κιτ περιέχει έναν ιμάντα
βέλκρο ώστε να στερεώνεται στο πλευρικό
τοίχωμα του χώρου αποσκευών.
04
Διπλώστε προς τα κάτω το κάλυμμα για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο ρευματοδότη.
Ο ρευματοδότης λειτουργεί ανεξάρτητα
εάν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός.
Χρησιμοποιείτε το ρευματοδότη όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, και
προσέχετε ώστε να μην αποφορτιστεί η
μπαταρία.
138
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνεση στο χώρο επιβατών
Ψύκτης*
Ποτήρι*
Ταπέτο χώρου αποσκευών*
04
Ο ψύκτης βρίσκεται πίσω από το
υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα. Ο ψύκτης
είναι πάντοτε σε λειτουργία όταν ο κινητήρας
λειτουργεί ή όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
βρίσκεται στη θέση II και απενεργοποιείται
όταν σβήνετε τον κινητήρα. Η χωρητικότητα
του ψύκτη ανέρχεται στα 11,5 λίτρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποθηκεύετε τα μπουκάλια καλά κλειστά
στον ψύκτη και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα
του ψύκτη είναι κλειστή στη διάρκεια του
ταξιδιού.
Υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος για δύο
ποτήρια και ένα ανοικτήρι κάτω από το
κάλυμμα στο υποβραχιόνιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποθηκεύετε τα ποτήρια στον
αποθηκευτικό χώρο ή στις ποτηροθήκες
και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του
υποβραχιόνιου είναι κλειστό στη διάρκεια
του ταξιδιού.
Το πίσω κάθισμα πρέπει να αναδιπλωθεί
ελαφρά προς τα εμπρός εάν το αυτοκίνητο
διαθέτει ψύκτη, για να αφαιρέσετε το ταπέτο
του χώρου αποσκευών. Αναδιπλώστε την
πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός
τραβώντας τη λαβή, βλ. σελ. 159.
Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα
στον ψύκτη προκειμένου να λειτουργεί
σωστά. Για το λόγο αυτό, αφήστε
τουλάχιστον 5 cm ελεύθερου χώρου στο
σημείο εισαγωγής αέρα του ψύκτη στο χώρου
αποσκευών.
139
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth*
Γενικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μόνο ορισμένα κινητά τηλέφωνα είναι
συμβατά με τη λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας. Πληροφορίες σχετικά με τα
συμβατά κινητά τηλέφωνα μπορείτε να
βρείτε στους διανομείς της Volvo και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.volvocars.com
2
1
2
3
4
6
5
04
4
Επισκόπηση συστήματος
Κινητό τηλέφωνο
Μικρόφωνο
Χειριστήρια στο τιμόνι
Κεντρική κονσόλα
140
3905557s
3
3801194s
1
Λειτουργίες τηλεφώνου, επισκόπηση
κουμπιών ελέγχου
Πίνακας ελέγχου κεντρικής κονσόλας
Volume (Ένταση ήχου). Αντίστοιχη
λειτουργία από τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Κουμπιά αριθμών και χαρακτήρων
Ενεργοποιημένος/Απενεργοποιημένος
Bluetooth™
Κουμπί περιήγησης
Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει
Bluetooth™, μπορείτε να το συνδέσετε
ασύρματα στο ηχοσύστημα. Το ηχοσύστημα
ενεργοποιεί τη λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να
ελέγχετε μια σειρά από λειτουργίες του
κινητού τηλεφώνου τηλεχειριζόμενα.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χειρίζεστε το
κινητό τηλέφωνο από τα δικά του πλήκτρα,
ανεξάρτητα εάν έχει συνδεθεί όχι.
Τερματισμός/απόρριψη κλήσεων,
διαγραφή χαρακτήρων που
πληκτρολογήθηκαν, διακοπή τρέχουσας
λειτουργίας. Αντίστοιχη λειτουργία από
τα χειριστήρια στο τιμόνι.
Αποδοχή κλήσεων. Αντίστοιχη λειτουργία
από τα χειριστήρια στο τιμόνι.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth*
Ιστορικό σύνδεσης
Τα μενού ελέγχονται από την κεντρική κονσόλα και τα χειριστήρια στο τιμόνι. Για γενικές
πληροφορίες σχετικά με τα μενού, βλ. σελ. 94.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πατήστε στιγμιαία το PHONE για να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας. Το κείμενο PHONE στο επάνω
μέρος της οθόνης δηλώνει ότι έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία τηλεφώνου.
Η ένδειξη
δηλώνει ότι η λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PHONE
για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας και να αποσυνδεθεί το
τηλέφωνο από το σύστημα.
Σύνδεση κινητού τηλεφώνου
Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί με
διάφορους τρόπους στο ηχοσύστημα,
ανάλογα εάν είχε ήδη συνδεθεί ή όχι. Για να
συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο την πρώτη
φορά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Το τηλέφωνο πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί από το σύστημα μέσω Bluetooth™,
ανατρέξτε το εγχειρίδιο του κινητού
τηλεφώνου ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.volvocars.com
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας με το κουμπί PHONE.
Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλογή μενού Add
phone. Εάν έχετε ήδη καταχωρήσει ένα ή
περισσότερα κινητά τηλέφωνα, εμφανίζονται
και αυτά στην οθόνη.
3. Επιλέξτε Add phone.
Το ηχοσύστημα αναζητά εάν υπάρχει κινητό
τηλέφωνο στο γύρω χώρο. Η αναζήτηση διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τα κινητά
τηλέφωνα που ανιχνεύονται εμφανίζονται
στην οθόνη με την αντίστοιχη Bluetooth™
ονομασία τους. Η ονομασία της λειτουργίας
ανοικτής συνομιλίας Bluetooth™ εμφανίζεται
στο κινητό τηλέφωνο με τη μορφή, π.χ. My
Car.
4. Επιλέξτε ένα από τα κινητά τηλέφωνα
στην οθόνη του ηχοσυστήματος.
5. Εισάγετε τη σειρά αριθμών που
εμφανίζονται στην οθόνη του
ηχοσυστήματος χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα του κινητού τηλεφώνου.
Το κινητό τηλέφωνο καταχωρείται και συνδέεται αυτόματα στο ηχοσύστημα ενώ στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Synchronizing.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο καταχώρησης των κινητών
τηλεφώνων, βλ. σελ. 143.
Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, στην οθόνη
εμφανίζεται εμφανίζεται η ένδειξη
και η
ονομασία Bluetooth™ του κινητού τηλεφώνου.
Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε το κινητό σας
τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
1. Βεβαιωθείτε ότι στο επάνω μέρος της
οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη PHONE
και ότι είναι ορατή η λυχνία
.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή
χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό
κατάλογο, βλ. σελ. 143.
3. Πατήστε ENTER.
Για να διακόψετε την κλήση, πατήστε EXIT.
Αποσύνδεση του κινητού τηλεφώνου
Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα, εάν το
κινητό τηλέφωνο βρεθεί εκτός εμβέλειας του
ηχοσυστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, βλ. σελ. 143.
04
Για να αποσυνδέσετε χειροκίνητα το
τηλέφωνο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας με ένα παρατεταμένο
πάτημα του κουμπιού PHONE. Η λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας απενεργοποιείται επίσης
όταν σβήσετε τον κινητήρα ή όταν ανοίξει
κάποια πόρτα1.
Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο
αποσυνδεθεί, η τρέχουσα κλήση μπορεί να
συνεχιστεί μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου και ηχείου του κινητού τηλεφώνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα χρειάζεται
να επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση της
λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας μέσω των
πλήκτρων του τηλεφώνου.
1 Μόνο
με λειτουργία Εκκίνησης χωρίς κλειδί
141
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth*
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
Μενού κλήσεων
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)
Εισερχόμενες κλήσεις
Πατήστε το κουμπί MENU ή ENTER στη
διάρκεια μιας κλήσης για να μεταβείτε στις
παρακάτω λειτουργίες:
Ένταση ήχου κλήσης
Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις με το
ENTER ακόμη κι αν το ηχοσύστημα βρίσκεται
σε λειτουργία CD ή FM για παράδειγμα. Για
να απορρίψετε ή να τερματίσετε μια κλήση,
πατήστε EXIT.
• Mute – Σίγαση του μικροφώνου του
ηχοσυστήματος.
• Secrecy – Μεταφορά της κλήσης στο
κινητό τηλέφωνο.
Αυτόματη απάντηση
04
Η λειτουργία αυτόματης απάντησης σημαίνει
ότι οι κλήσεις λαμβάνονται αυτόματα.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία από το μενού Phone settings
Call options
Automatic answer.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση
τερματίζεται όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία προσωπικών κλήσεων. Αυτό
είναι φυσιολογικό. Η λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας σάς ρωτά εάν θέλετε να
επανασυνδεθείτε.
• Phone book – Αναζήτηση στον
τηλεφωνικό κατάλογο.
Η ένταση του ήχου κλήσης μπορεί να
ρυθμιστεί όταν το τηλέφωνο λειτουργεί σε
ανοικτή συνομιλία. Χρησιμοποιήστε τα
χειριστήρια στο τιμόνι ή το κουμπί VOLUME.
Ένταση ηχοσυστήματος
Όταν δεν υπάρχει κλήση, μπορείτε να
ρυθμίζετε την ένταση του ηχοσυστήματος
ως συνήθως με το κουμπί VOLUME. Για να
ρυθμίσετε την ένταση του ηχοσυστήματος
στη διάρκεια μιας κλήσης, πρέπει να
ενεργοποιήσετε κάποια από τις πηγές ήχου.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
σίγαση της πηγής ήχου κατά τις εισερχόμενες κλήσεις από το μενού Phone settings
Sounds and volume
Mute radio.
Ring volume (Ένταση ήχου κλήσης)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τυχόν νέα κλήση δεν είναι εφικτή στη
διάρκεια της τρέχουσας κλήσης.
Μεταβείτε στην επιλογή Phone settings
Sounds and volume
Ring volume και
κάντε τη ρύθμιση με τα
/
στο κουμπί
περιήγησης.
Ήχοι κλήσης
Η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας διαθέτει
ενσωματωμένους ήχους κλήσης τους
οποίους μπορείτε να επιλέξετε από το μενού
Phone settings
Sounds and volume
Ring signals
Ring signal 1, 2, 3 κ.λπ.
142
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth*
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ήχος κλήσης του συνδεδεμένου κινητού
τηλεφώνου δεν απενεργοποιείται όταν
χρησιμοποιείται κάποιος από τους
ενσωματωμένους ήχους του συστήματος
ανοικτής συνομιλίας.
Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για το
συνδεδεμένο τηλέφωνο1, μεταβείτε στο
μενού Phone settings
Sounds and
volume
Ring signals
Use mobile
phone signal.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την καταχώριση και τη σύνδεση
Μπορούν να καταχωρηθούν έως πέντε κινητά
τηλέφωνα. Η καταχώριση πραγματοποιείται
μία φορά για κάθε τηλέφωνο. Μπορείτε να
διαγράψετε την καταχώριση των κινητών
τηλεφώνων από το μενού Bluetooth
Remove phone. Μόλις ένα κινητό τηλέφωνο
καταχωρηθεί, δεν χρειάζεται να είναι πλέον
ορατό/ανιχνεύσιμο από το σύστημα. Μπορείτε
να συνδέσετε έως πέντε κινητά τηλέφωνα
ταυτόχρονα.
Αυτόματη σύνδεση
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας, το κινητό τηλέφωνο που είχε
συνδεθεί τελευταίο, εάν βρίσκεται εντός
εμβέλειας, συνδέεται αυτόματα. Όταν το
ηχοσύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση του
κινητού τηλεφώνου που είχε συνδεθεί τελευταίο, το μοντέλο του εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να μεταβείτε στη μη αυτόματη σύνδεση
ενός άλλου τηλεφώνου, πατήστε EXIT.
Τηλεφωνικός κατάλογος
Για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό
κατάλογο, πρέπει στο επάνω μέρος της
οθόνης να εμφανίζεται η ένδειξη PHONE
και να είναι ορατή η λυχνία
.
Το ηχοσύστημα αποθηκεύει ένα αντίγραφο
τηλεφωνικού καταλόγου από κάθε καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο. Ο τηλεφωνικός
κατάλογος αντιγράφεται αυτόματα στο
ηχοσύστημα κάθε φορά που συνδέετε το
κινητό τηλέφωνο στο σύστημα. Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μεταβείτε
στο μενού Phone settings
Synchronize
phone book. Μπορείτε να αναζητήσετε
επαφές μόνο στον τηλεφωνικό κατάλογο του
συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.
04
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει
λειτουργία αντιγραφής του τηλεφωνικού
καταλόγου, εμφανίζεται η ένδειξη List is
empty όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή.
Μη αυτόματη σύνδεση
1 Δεν
υποστηρίζεται από όλα τα κινητά
τηλέφωνα.
Για να συνδέσετε άλλο κινητό τηλέφωνο από
αυτό που συνδέθηκε τελευταίο ή να αλλάξετε
το ήδη συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο,
προχωρήστε ως εξής:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία τηλεφώνου
στο ηχοσύστημα.
2. Πατήστε PHONE και επιλέξτε ένα από τα
τηλέφωνα στη λίστα.
Η σύνδεση μπορεί επίσης να γίνει από το
μενού του συστήματος Bluetooth
Connect phone ή Change phone.
Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει τα
στοιχεία του ατόμου που καλεί, αυτά
εμφανίζονται στην οθόνη.
Αναζήτηση επαφών
Ο ευκολότερος τρόπος να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι
να κρατήσετε πατημένο ένα από τα πλήκτρα
2 to 9. Με αυτό τον τρόπο, αρχίσει η
αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο με
κριτήριο το πρώτο γράμμα του πλήκτρου.
143
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ανοικτή συνομιλία Bluetooth*
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο με το πλήκτρο
/
στο κουμπί περιήγησης ή με το πλήκτρο
/
στα χειριστήρια στο τιμόνι.
Αναζήτηση μπορείτε επίσης να
πραγματοποιήσετε από το μενού Search του
τηλεφωνικού καταλόγου από την επιλογή
Phone book
Search:
04
1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του
ονόματος επαφής και πατήστε ENTER,
ή πατήστε απευθείας ENTER.
2. Μεταβείτε σε ένα όνομα επαφής και
πατήστε ENTER για να καλέσετε τον
αριθμό.
Αναγνώριση φωνής
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης
φωνής του κινητού τηλεφώνου, κρατώντας
πατημένο το ENTER.
Αριθμός ταχυδρομείου ηχητικών
μηνυμάτων
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό
ταχυδρομείου ηχητικών μηνυμάτων από το
μενού Phone settings
Call options
Voice mail number. Εάν δεν έχει
αποθηκευτεί κάποιος αριθμός, μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού
πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 1.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 για να
χρησιμοποιήσετε τον αποθηκευμένο αριθμό.
144
Λίστες κλήσεων
Οι λίστες κλήσεων αντιγράφονται στη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας σε κάθε νέα σύνδεση και στη συνέχεια ενημερώνονται στη διάρκεια της σύνδεσης. Πατήστε ENTER για να
εμφανίσετε τους τελευταίους κληθέντες αριθμούς. Για να εμφανίσετε τις υπόλοιπες λίστες
κλήσεων, μεταβείτε στο μενού Call list.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα εμφανίζουν σε
λίστα τους τελευταίους κληθέντες
αριθμούς με αντίστροφη σειρά.
Εισαγωγή κειμένου
Εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα. Πατήστε μία
φορά για τον πρώτο χαρακτήρα που
αναγράφεται στο πλήκτρο, δύο φορές για το
δεύτερο χαρακτήρα, κ.ο.κ. Συνεχίστε να
πατάτε το πλήκτρο για τους επόμενους
χαρακτήρες, βλ. παρακάτω πίνακα.
Πατήστε στιγμιαία EXIT για να διαγράψετε
ένα χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει. Με ένα
παρατεταμένο πάτημα στο EXIT διαγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
/
στο κουμπί περιήγησης, για να
μετακινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων.
Πλήκτρο Λειτουργία
1
διάστημα 1- ? ! , . : " ' ( )
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Πατήστε το στιγμιαία εάν
θέλετε να πληκτρολογήσετε
δύο διαδοχικούς χαρακτήρες
από το ίδιο πλήκτρο.
+0@*#&$£/%
#
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*
Γενικά
2
1
5
3
3
4
4
Ιστορικό σύνδεσης
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων
Κάρτα SIM
Πραγματοποίηση κλήσεων
Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
με έγκυρη κάρτα SIM (Subscriber Identity
Module). Για την τοποθέτηση, βλ. σελ. 149.
Επείγουσες κλήσης σε αριθμούς έκτακτης
ανάγκης μπορούν να πραγματοποιηθούν
χωρίς να έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM.
1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Εάν στην οθόνη δεν εμφανίζεται η
ένδειξη PHONE, πατήστε στιγμιαία το
κουμπί PHONE.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή
χρησιμοποιήστε τον τηλεφωνικό
κατάλογο, βλ. σελ. 143.
Μενού και κουμπιά ελέγχου
Χειριστήρια, βλ. σελ. 110.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πλαίσιο χειριστηρίων
Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε
στιγμιαία το κουμπί PHONE. Εισάγετε τον
κωδικό PIN εάν χρειάζεται. Η ένδειξη
δηλώνει ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Όταν εμφανίζεται αυτή η ένδειξη,
μπορείτε να λάβετε κλήσεις ακόμη κι αν στην
οθόνη εμφανίζεται για παράδειγμα το μενού
CD. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί PHONE για
να χρησιμοποιήσετε τα μενού του τηλεφώνου
και να πραγματοποιήσετε κλήση. Η ένδειξη
PHONE δηλώνει ότι το μενού του τηλεφώνου
είναι ενεργό.
G010540
3905635s
Συσκευή ανάγνωσης κάρτας SIM
Για την περιήγηση στα μενού,
χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου
και
τα χειριστήρια στο τιμόνι
. Για γενικές
πληροφορίες σχετικά με τα μενού, βλ. σελ. 94.
Για πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά
ελέγχου του τηλεφώνου, βλ. σελ. 140.
5
Επισκόπηση συστήματος
Μικρόφωνο
Ακουστικό
Ασφάλεια
Πρέπει να εμπιστεύεστε το σέρβις του
τηλεφώνου μόνο σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo. Κατά τον ανεφοδιασμό
καυσίμου ή σε περιοχή που υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης, το ενσωματωμένο τηλέφωνο πρέπει
να είναι απενεργοποιημένο. Το IDIS
περιορίζει το σύστημα του μενού ανάλογα με
την ταχύτητα του αυτοκινήτου, βλ. σελ. 148.
Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο,
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PHONE.
4. Πατήστε ENTER για κλήσεις μέσω
ανοικτής συνομιλίας ή σηκώστε το
ακουστικό. Απελευθερώστε το ακουστικό
τραβώντας το προς τα κάτω.
04
Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε EXIT
ή τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του.
Εισερχόμενες κλήσεις
Πατήστε ENTER για κλήσεις μέσω ανοικτής
συνομιλίας ή σηκώστε το ακουστικό. Αφήστε
το ακουστικό, πιέζοντάς το προς τα κάτω.
Εάν έχετε σηκώσει το ακουστικό από τη θέση
του όταν ακουστεί ο ήχος κλήσης του
τηλεφώνου, για να απαντήσετε στην κλήση
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ENTER.
Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε EXIT
ή τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του.
Για να απορρίψετε μια κλήση,
χρησιμοποιήστε το EXIT.
145
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*
Αυτόματη απάντηση
Στη διάρκεια μιας κλήσης
Βλ. σελίδα 142.
Πατήστε το κουμπί MENU ή ENTER στη
διάρκεια μιας κλήσης για να μεταβείτε στο
μενού In-call.
Αναμονή κλήσεων
04
Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να
απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση στη
διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Απαντάτε
στη νέα κλήση ως συνήθως και η
προηγούμενη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία από το μενού Phone settings
Call options
Call waiting.
Αυτόματη εκτροπή
Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εκτροπής
των εισερχόμενων κλήσεων, ανάλογα με τον
τύπο της κλήσης και την περίπτωση.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
λειτουργία από το μενού Call options
Diversions.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
1. Βάλτε την κλήση σε αναμονή με την
επιλογή Hold.
2. Καλέστε τον αριθμό του ατόμου που
θέλετε ή χρησιμοποιήστε την επιλογή
μενού Phonebook.
Για την εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων,
χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού Change.
Κλήσεις κοινής συνομιλίας
Σε μια κλήση κοινής συνομιλίας συμμετέχουν
διάφοροι καλούντες. Μπορεί να αρχίσει όταν
μια κλήση είναι σε εξέλιξη ενώ μια άλλη
κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Η κλήση κοινής
συνομιλίας αρχίζει με την επιλογή μενού
Connect.
Εάν η κλήση κοινής συνομιλίας τερματιστεί,
τερματίζονται και όλες οι τρέχουσες κλήσεις.
Εναλλαγή μεταξύ ακουστικού και
ανοικτής συνομιλίας
Για να μεταβείτε από ανοικτή συνομιλία στο
ακουστικό, σηκώστε το ακουστικό ή επιλέξτε
Handset από το μενού.
146
Για να μεταβείτε από το ακουστικό στην
ανοικτή συνομιλία, χρησιμοποιήστε την
επιλογή Handsfree του μενού.
Κατάσταση σίγασης
Στην κατάσταση σίγασης το μικρόφωνο
απενεργοποιείται, βλ. σελ. 145.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το
μικρόφωνο από την επιλογή Microphone
On/Off του μενού.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*
Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου)
Τηλεφωνικός κατάλογος
Ένταση ήχου κλήσης
Τα στοιχεία κάθε επαφής μπορούν να
αποθηκευτούν είτε στην κάρτα SIM είτε στο
τηλέφωνο.
Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τα ηχεία στις
μπροστινές πόρτες. Μπορείτε να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου της κλήσης όταν στο επάνω
μέρος της οθόνης εμφανίζεται το κείμενο
PHONE. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια
στο τιμόνι ή το κουμπί VOLUME.
Ένταση ηχοσυστήματος
Βλ. σελίδα 147.
Ήχοι και ένταση κλήσης
Αλλάξτε τον ήχο κλήσης από το μενού
Phone settings
Sounds and volume
Ring signals.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον ήχο
μηνύματος από το μενού Phone settings
Sounds and volume
Message beep.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κλήσης από
το μενού Phone settings
Sounds and
volume
Ring volume. Για τη ρύθμιση
χρησιμοποιήστε τα
/
στο κουμπί
περιήγησης.
Αποθήκευση επαφών στον τηλεφωνικό
κατάλογο
1. Πατήστε το κουμπί MENU και μεταβείτε
στην επιλογή Phonebook
New
contact.
2. Εισάγετε το όνομα και πατήστε ENTER.
Για πληροφορίες σχετικά με την
πληκτρολόγηση κειμένου, βλ. σελ. 143.
3. Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε
ENTER.
4. Μεταβείτε στην επιλογή SIM card ή
Phone memory και πατήστε ENTER.
Αντιγραφή καταχωρίσεων μεταξύ
κάρτας SIM και τηλεφωνικού καταλόγου
Μεταβείτε στην επιλογή Phonebook
Copy all
SIM to phone ή Phone to SIM
και πατήστε ENTER.
Αριθμός ταχυδρομείου ηχητικών
μηνυμάτων
Βλ. σελίδα 144.
04
Αναζήτηση επαφών
Βλ. σελίδα 143.
Διαγραφή επαφών
Για να διαγράψετε μια επαφή στον
τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε την επαφή
και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια μεταβείτε
στην επιλογή Erase και πατήστε ENTER.
Διαγράψτε όλες τις επαφές από το μενού
Phonebook
Erase SIM ή Erase phone.
147
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*
Άλλες λειτουργίες και ρυθμίσεις
IDIS
04
Το IDIS (Έξυπνο Σύστημα Πληροφοριών
Οδηγού), σε ορισμένες συνθήκες δυναμικής
οδήγησης, μπορεί να καθυστερήσει ή να
ακυρώσει τον ήχο κλήσης σε περίπτωση
εισερχόμενων κλήσεων. Με αυτό τον
τρόπο, η προσοχή του οδηγού αποσπάται
λιγότερο κατά την οδήγηση. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το IDIS από το μενού
Phone settings
IDIS.
Ανάγνωση μηνυμάτων
1. Μεταβείτε στην επιλογή Messages
Read και πατήστε ENTER.
2. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε
ENTER.
3. Το κείμενο του μηνύματος εμφανίζεται
στην οθόνη. Για περισσότερες επιλογές,
πατήστε ENTER.
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων
1. Μεταβείτε στην επιλογή Messages
Write new και πατήστε ENTER.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε
ENTER. Για πληροφορίες σχετικά με την
πληκτρολόγηση του κειμένου, βλ.
σελ. 144.
3. Μεταβείτε στην επιλογή Send και
πατήστε ENTER.
148
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου
και πατήστε ENTER.
Μηδενίστε τις τιμές από το μενού Call list
Call duration
Reset timers.
Ρυθμίσεις μηνυμάτων
Εμφάνιση/απόκρυψη αριθμού
τηλεφώνου
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων συνήθως δεν
αλλάζουν. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, απευθυνθείτε
στον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Υπάρχουν
τρεις επιλογές στο μενού Messages
Message settings:
• SMSC number, ορίζει το κέντρο
μηνυμάτων μέσω του οποίου θα γίνεται η
μεταφορά των μηνυμάτων σας.
• Validity time, ορίζει το χρονικό διάστημα
για το οποίο τα μηνύματά σας θα
παραμένουν αποθηκευμένα στο κέντρο
μηνυμάτων.
Μπορείτε να αποκρύψετε προσωρινά τον
αριθμό του τηλεφώνου από το μενού Call
options
Send my number.
Αριθμός IMEI
Προκειμένου ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου
να ενεργοποιήσει φραγή για έναν αριθμό
τηλεφώνου, πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό
IMEI του τηλεφώνου. Πληκτρολογήστε *#06#
για να εμφανιστεί ο αριθμός στην οθόνη.
Σημειώστε τον και φυλάξτε τον σε ασφαλές
σημείο.
• Message type.
Επιλογή δικτύου
Λίστες κλήσεων
Οι λίστες των εισερχόμενων, εξερχόμενων
και αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύονται
στο στοιχείο μενού Call list. Οι εξερχόμενες
κλήσεις εμφανίζονται επίσης εάν πατήσετε
ENTER. Οι αριθμοί τηλεφώνου στις λίστες
μπορούν να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό
κατάλογο.
Διάρκεια κλήσεων
Η διάρκεια κλήσεων αποθηκεύεται στο
στοιχείο μενού Call list
Call duration.
Μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο είτε
αυτόματα είτε χειροκίνητα από το μενού
Phone settings
Network selection.
Κωδικός SIM και ασφάλεια
Ο κωδικός PIN μπορεί να προστατεύσει την
κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό από το
μενού Phone settings
Edit PIN code.
Αλλάξτε το επίπεδο ασφάλειας από το μενού
Phone settings
SIM security. Επιλέξτε το
ανώτατο επίπεδο ασφάλειας επιλέγοντας On.
04 Άνεση και οδηγική απόλαυση
Ενσωματωμένο τηλέφωνο*
Τοποθέτηση της κάρτας SIM
1
3905628s
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό κάθε φορά που
ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε το
αμέσως χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας με
την επιλογή Automatic. Το τηλέφωνο
αποθηκεύει τον κωδικό και τον εισάγει
αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM σε άλλο
τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό
χειροκίνητα. Επιλέξτε το ελάχιστο επίπεδο
ασφάλειας επιλέγοντας Off. Σε αυτή την
περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
κάρτα SIM χωρίς να χρειάζεται ο κωδικός.
04
2
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
3905629s
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου
από το μενού Phone settings
Reset
Phone settings.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι
απενεργοποιημένο και αφαιρέστε την
υποδοχή της κάρτας SIM.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι, ώστε
να βλέπετε τη μεταλλική επιφάνεια
και τοποθετήστε το κάλυμμα στην
υποδοχή της κάρτας SIM
.
Επανατοποθετήστε την υποδοχή της
κάρτας SIM στη θέση της.
149
Συστάσεις κατά την οδήγηση ................................................................ 152
Ανεφοδιασμός καυσίμου ....................................................................... 155
Καύσιμο.................................................................................................. 156
Φόρτωση ................................................................................................ 158
Οδήγηση με τρέιλερ .............................................................................. 162
Ρυμούλκηση ........................................................................................... 168
150
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
05
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Συστάσεις κατά την οδήγηση
Γενικά
Ολισθηρό οδόστρωμα
Οικονομική οδήγηση
Οδηγήστε σε ολισθηρό οδόστρωμα υπό
ελεγχόμενες συνθήκες, για να δείτε πώς
αντιδρά το αυτοκίνητο.
Οικονομική οδήγηση σημαίνει ομαλή
οδήγηση, προβλέποντας και
προσαρμόζοντας τον τρόπο οδήγησης
και την ταχύτητα του οχήματος στις
επικρατούσες συνθήκες.
05
152
• Θερμάνετε τον κινητήρα όσο πιο γρήγορα
γίνεται.
• Μην αφήνετε τον κινητήρα στο ρελαντί,
αλλά ξεκινήστε σύντομα την οδήγηση
χωρίς να τον επιβαρύνετε.
• Ο κρύος κινητήρας καταναλώνει
περισσότερο καύσιμο από το ζεστό
κινητήρα.
• Μην οδηγείτε με περιττό φορτίο στο
αυτοκίνητο.
• Μην χρησιμοποιείτε χειμερινά ελαστικά
όταν οι δρόμοι είναι στεγνοί.
• Αφαιρέστε τη σχάρα φορτίου όταν δεν τη
χρησιμοποιείτε.
• Αποφύγετε την οδήγηση με ανοιχτά
παράθυρα.
• Χρησιμοποιήστε το σύστημα
προθέρμανσης κατά τη στάθμευση* όταν
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε
ο κινητήρας να φθάσει γρηγορότερα στην
κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
Πέρασμα από σημεία με νερά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν εισέλθει νερό στο φίλτρο αέρα, ο
κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε
σημεία με νερά ανώτατης στάθμης 25 cm με
ανώτατη ταχύτητα 10 km/h. Όταν το
αυτοκίνητο διασχίζει σημεία με τρεχούμενα
νερά, απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Σε μεγαλύτερο βάθος, το νερό μπορεί να
εισέλθει στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε αυτή
την περίπτωση, μειώνεται η λιπαντική
ικανότητα των λαδιών και η διάρκεια ζωής
των συστημάτων.
Όταν περνάτε από σημεία με νερά, διατηρείτε
χαμηλή ταχύτητα και μη σταματάτε το
αυτοκίνητο. Όταν πλέον διασχίσετε το σημείο
με νερά, πατήστε ελαφρά το πεντάλ φρένου
και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πέδησης
λειτουργεί κανονικά. Το νερό και η λάσπη για
παράδειγμα μπορεί να υγράνουν τις
επενδύσεις τριβής (θερμουί) με αποτέλεσμα
η λειτουργία πέδησης να επενεργεί με
καθυστέρηση.
Εάν ο κινητήρας σβήσει όταν το
αυτοκίνητο βρίσκεται σε σημείο με νερά,
μην επιχειρήσετε να τον θέσετε ξανά σε
λειτουργία. Ρυμουλκήστε το αυτοκίνητο
έξω από το νερό.
Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές στο
ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης κινητήρα
και το σημείο σύνδεσης του τρέιλερ μετά από
πέρασμα από σημεία με νερά και λάσπη.
Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα
το αυτοκίνητο σε σημεία με νερά όπου η
στάθμη υπερβαίνει το μαρσπιέ. Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές βλάβες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κινητήρας και σύστημα ψύξης
Υπό ειδικές συνθήκες, για παράδειγμα κατά
την οδήγηση σε ορεινές περιοχές, με
υπερβολική ζέστη ή με μεγάλο φορτίο,
υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του
κινητήρα και του συστήματος ψύξης. Για να
αποφευχθεί η υπερθέρμανση του κινητήρα,
κάνετε τα εξής.
• Διατηρήστε χαμηλή ταχύτητα κατά την
οδήγηση με τρέιλερ σε μεγάλη, απότομη
ανηφόρα.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Συστάσεις κατά την οδήγηση
• Μην σβήνετε αμέσως τον κινητήρα αφού
σταματήσετε έπειτα από απαιτητική
οδήγηση.
• Αφαιρέστε τυχόν βοηθητικούς προβολείς
από το μπροστινό μέρος της μάσκας, όταν
οδηγείτε σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες.
• Μην υπερβαίνετε τις 4500 σ.α.λ.
(3500 σ.α.λ. για πετρελαιοκινητήρες) εάν
οδηγείτε με τρέιλερ ή τροχόσπιτο σε
ανηφορικές διαδρομές. Η θερμοκρασία
λαδιού μπορεί να αυξηθεί υπερβολικά.
Ανοικτό καπό χώρου αποσκευών
Αποφεύγετε να οδηγείτε με το καπό του
χώρου αποσκευών ανοικτό. Εάν ωστόσο κάτι
τέτοιο είναι απαραίτητο, οδηγήστε για μικρή
απόσταση. Κλείστε όλα τα παράθυρα,
ρυθμίστε την κατανομή αέρα προς το
παρμπρίζ και το δάπεδο και ενεργοποιήστε
τον ανεμιστήρα στη μέγιστη ταχύτητα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην οδηγείτε με το καπό του χώρου
αποσκευών ανοικτό. Τα δηλητηριώδη
καυσαέρια της εξάτμισης μπορεί να
εισχωρήσουν στο αυτοκίνητο μέσα από το
χώρο αποσκευών.
Μην επιβαρύνετε υπερβολικά την
μπαταρία
Οι λειτουργίες των ηλεκτρικών συστημάτων
του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τη μπαταρία σε
διαφορετικό βαθμό. Μην αφήνετε το
διακόπτη ανάφλεξης στη θέση II όταν ο
κινητήρας είναι σβηστός. Αντίθετα, αφήνετε
το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση I για
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Επίσης, προσέξτε τα διάφορα αξεσουάρ
που επιβαρύνουν το ηλεκτρικό σύστημα.
Μη χρησιμοποιείτε λειτουργίες που
καταναλώνουν πολύ ρεύμα, όταν ο κινητήρας
είναι σβηστός. Παραδείγματα λειτουργιών
υψηλής κατανάλωσης ρεύματος:
Πριν από μεγάλο ταξίδι
• Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί
κανονικά και ότι η κατανάλωση καυσίμου
είναι φυσιολογική.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές
(καυσίμου, λαδιού ή άλλων υγρών).
• Ελέγξτε όλους τους λαμπτήρες και το
βάθος πέλματος των ελαστικών.
• Σε ορισμένες χώρες επιβάλλεται από το
νόμο στο αυτοκίνητο να υπάρχει
προειδοποιητικό τρίγωνο.
05
• ανεμιστήρας εξαερισμού
• υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ
• ηχοσύστημα (υψηλή ένταση)
• φώτα στάθμευσης
Εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή, στην
οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί
ορισμένες λειτουργίες ή αναστέλλει κάποιες
από αυτές όπως ο ανεμιστήρας εξαερισμού
και το ηχοσύστημα. Φορτίστε την μπαταρία
θέτοντας τον κινητήρα σε λειτουργία.
153
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Συστάσεις κατά την οδήγηση
Οδήγηση το χειμώνα
Πριν τη χειμερινή περίοδο ελέγχετε ιδίως τα
παρακάτω:
05
• Το ψυκτικό υγρό του κινητήρα πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον 50 % γλυκόλης. Το
μίγμα αυτό προστατεύει τον κινητήρα σε
θερμοκρασίες έως και –35 °C. Για τη
βέλτιστη αντιψυκτική προστασία, δεν
πρέπει να αναμιγνύετε διαφορετικούς
τύπους γλυκόλης.
• Το ρεζερβουάρ πρέπει να διατηρείται
γεμάτο για να αποφευχθεί η δημιουργία
συμπυκνωμάτων.
• Το ιξώδες λαδιού του κινητήρα είναι
σημαντικό. Τα λάδια χαμηλότερου ιξώδους
(λεπτόρρευστα λάδια) διευκολύνουν την
εκκίνηση όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες και επίσης μειώνουν την
κατανάλωση καυσίμου όταν ο κινητήρας
είναι κρύος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με κατάλληλα λάδια,
βλ. σελ. 218.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιμοποιείτε λάδι χαμηλού ιξώδους
κατά την απαιτητική οδήγηση ή όταν
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
• Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της
μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης.
Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες,
154
οι απαιτήσεις από την μπαταρία
αυξάνονται και η ισχύς της μειώνεται από
το κρύο.
• Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων ώστε να
μη σχηματιστεί πάγος στο δοχείου υγρού
ψεκαστήρων.
Για το καλύτερο δυνατό κράτημα, η Volvo
συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών και
στους τέσσερις τροχούς εάν υπάρχει
κίνδυνος χιονιού ή πάγου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση χειμερινών ελαστικών επιβάλλεται
από το νόμο σε ορισμένες χώρες. Η χρήση
ελαστικών με καρφιά δεν επιτρέπεται σε
ορισμένες χώρες.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Τάπα του ρεζερβουάρ, άνοιγμα/κλείσιμο
Πορτάκι του ρεζερβουάρ, άνοιγμα/
κλείσιμο
Πορτάκι του ρεζερβουάρ, χειροκίνητο
άνοιγμα
3603844s
2303544s
2303554s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Για να ανοίξετε το πορτάκι του ρεζερβουάρ,
πρέπει πρώτα να σβήσετε τον κινητήρα.
Ανοίξτε το πορτάκι πατώντας το κουμπί στον
πίνακα φώτων. Το πορτάκι του ρεζερβουάρ
βρίσκεται στο πίσω δεξί φτερό, όπως δείχνει
και το σύμβολο
στην οθόνη
πληροφοριών.
Κλείστε το πορτάκι του ρεζερβουάρ
πιέζοντάς το μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Η πίεση στο ρεζερβουάρ ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. Ανοίξτε την τάπα αργά.
Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου,
επανατοποθετήστε την τάπα και περιστρέψτε
τη μέχρι να ακούσετε ένα ή περισσότερα
"κλικ".
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ,
αλλά μέχρι να διακοπεί η παροχή από την
αντλία του πρατηρίου καυσίμου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν στο ρεζερβουάρ υπάρχει υπερβολική
ποσότητα καυσίμου, μπορεί να
υπερχειλίσει όταν επικρατούν υψηλές
θερμοκρασίες.
Όταν δεν μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι
του ρεζερβουάρ από το χώρο επιβατών,
μπορείτε να το ανοίξετε χειροκίνητα.
05
Αφαιρέστε το κάλυμμα πάνω από τα πίσω
φώτα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του
χώρου αποσκευών.
Απλώστε το χέρι σας και πιάστε το
γωνιωτό μεταλλικό έλασμα. Βρίσκεται
μέσα από το πορτάκι του ρεζερβουάρ,
στο πίσω άκρο.
Τραβήξτε το έλασμα προς τα έξω για να
ανοίξει το πορτάκι του ρεζερβουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πίσω από το πλαίσιο υπάρχουν αιχμηρές
ακμές, συνεπώς οι κινήσεις των χεριών σας
πρέπει να γίνονται αργά και με προσοχή.
155
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Καύσιμο
Γενικά
Πετρέλαιο
Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα ποιότητας
κατώτερης από αυτή συνιστά η Volvo, διότι
κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση
καυσίμου.
Το πετρέλαιο (Diesel) πρέπει να πληροί τα
πρότυπα EN 590 ή JIS K2204. Οι
πετρελαιοκινητήρες είναι ευπαθείς στις
ρυπογόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα στις
μεγάλες ποσότητες σωματιδίων θείου.
Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο γνωστών
εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πετρέλαιο
αμφίβολης ποιότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
05
Το καύσιμο που χύνεται στο έδαφος μπορεί
να αναφλεγεί.
Σβήστε το σύστημα προθέρμανσης με
καύσιμο πριν από τον ανεφοδιασμό.
Μην έχετε ποτέ πάνω σας ανοικτό κινητό
τηλέφωνο κατά τον ανεφοδιασμό
καυσίμου. Το κουδούνισμα του τηλεφώνου
μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και να
αναφλεγούν οι αναθυμιάσεις της βενζίνης,
με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και
τραυματισμός.
Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες
(–40 °C έως –6 °C), ενδέχεται να
σχηματιστούν ιζήματα παραφίνης στο
πετρέλαιο, τα οποία μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα ανάφλεξης. Οι
περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες
καυσίμων διαθέτουν ειδικό πετρέλαιο
σχεδιασμένο για χαμηλές θερμοκρασίες
σχεδόν κοντά σημείο πήξης. Αυτό το καύσιμο
έχει μικρότερο ιξώδες στις χαμηλές
θερμοκρασίες και μειώνει τον κίνδυνο
σχηματισμού ιζημάτων παραφίνης.
Ο κίνδυνος συμπυκνωμάτων στο ρεζερβουάρ
μειώνεται εάν το ρεζερβουάρ διατηρείται
γεμάτο. Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου,
πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η περιοχή γύρω
από το σωλήνα πλήρωσης καυσίμου είναι
καθαρή. Προσέχετε ώστε να μη χυθεί
καύσιμο στις βαμμένες επιφάνειες. Εάν χυθεί
καύσιμο, πλύνετε την περιοχή με
απορρυπαντικό και νερό.
156
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Καύσιμα τύπου ντίζελ που δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν: ειδικά πρόσθετα,
καύσιμο ντίζελ ναυτικής χρήσης, βαρύ
πετρέλαιο, RME (μεθυλικός εστέρας
κραμβέλαιου) και καύσιμα φυτικής
προέλευσης. Τα παραπάνω καύσιμα δεν
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών
της Volvo και προκαλούν αυξημένη φθορά
και βλάβη στον κινητήρα που δεν
καλύπτονται από την εγγύηση της Volvo.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για τα αυτοκίνητα έτους μοντέλου 2006 ή
μεταγενέστερα, η περιεκτικότητα σε θείο
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ppm.
Άδειο ρεζερβουάρ
Όταν το ρεζερβουάρ αδειάσει δεν απαιτείται
κάποια ειδική διαδικασία. Το σύστημα
καυσίμου εξαερώνεται αυτόματα εάν
κρατήσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση
II επί 60 δευτερόλεπτα περίπου, πριν
επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε
λειτουργία.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Καύσιμο
Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων από
το φίλτρο καυσίμου
Το φίλτρο καυσίμου διαχωρίζει τα
συμπυκνώματα από το καύσιμο. Τα
συμπυκνώματα μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του κινητήρα.
Το φίλτρο καυσίμου πρέπει να
αποστραγγίζεται στα χρονικά διαστήματα
που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και
Εγγύησης ή εάν υπάρχει υπόνοια ότι το
αυτοκίνητο έχει εφοδιαστεί με μολυσμένο
καύσιμο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ορισμένα ειδικά πρόσθετα αναστέλλουν τη
λειτουργία διαχωρισμού του νερού στο
φίλτρο καυσίμου.
Βενζίνη
Καταλυτικός μετατροπέας
Η βενζίνη πρέπει να πληροί το πρότυπο
EN 228. Στους περισσότερους κινητήρες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί βενζίνη με αριθμό
οκτανίων 95 και 98 RON. Η βενζίνη 91 RON
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
Σκοπός του καταλυτικού μετατροπέα είναι ο
καθαρισμός των καυσαερίων. Ο καταλυτικός
μετατροπέας βρίσκεται κοντά στον κινητήρα
ώστε να φθάνει γρήγορα στη θερμοκρασία
λειτουργίας.
• Για κανονικές συνθήκες οδήγησης, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καύσιμο με αριθμό
οκτανίων 95 RON.
• Για μέγιστες επιδόσεις και ελάχιστη
κατανάλωση καυσίμου, συνιστάται καύσιμο
με αριθμό οκτανίων 98 RON.
Όταν οδηγείτε σε θερμοκρασίες υψηλότερες
από +38 ºC, συνιστάται η χρήση καυσίμου με
το μέγιστο δυνατό αριθμό οκτανίων για
βέλτιστη απόδοση και μέγιστη οικονομία
καυσίμου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε
αμόλυβδη βενζίνη, για να μην υποστεί
ζημιά ο καταλυτικός μετατροπέας.
Προκειμένου η εγγύηση της Volvo να
παραμείνει σε ισχύ, μην αναμιγνύετε ποτέ
αλκοόλη με βενζίνη, διότι το σύστημα
καυσίμου μπορεί να υποστεί ζημιά. Μη
χρησιμοποιείτε πρόσθετα που δεν
συνιστώνται από το Volvo.
Αποτελείται από ένα μονόλιθο (κεραμικό ή
μεταλλικό) με δύο διόδους. Τα τοιχώματα των
διόδων είναι επικαλυμμένα με ένα λεπτό
στρώμα λευκόχρυσου, ροδίου και παλλαδίου.
Τα μέταλλα αυτά δρουν ως καταλύτες,
συμμετέχουν δηλαδή σε μια χημική
αντίδραση και την επιταχύνουν χωρίς,
ωστόσο, να καταναλώνονται.
Αισθητήρας οξυγόνου Lambda-sondTM
Ο αισθητήρας Lambda-sond αποτελεί τμήμα
ενός συστήματος ελέγχου, σκοπός του
οποίου είναι η μείωση των εκπομπών
καυσαερίων και η μεγαλύτερη οικονομία
καυσίμου.
05
Ένας αισθητήρας οξυγόνου παρακολουθεί
την περιεκτικότητα οξυγόνου των
καυσαερίων που εκλύει ο κινητήρας. Οι τιμές
αυτές εισάγονται σε ένα ηλεκτρονικό
σύστημα που ελέγχει συνεχώς τα μπεκ. Η
αναλογία καυσίμου - αέρα που εισέρχεται
στον κινητήρα ρυθμίζεται συνεχώς. Με αυτό
τον τρόπο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες
συνθήκες για αποτελεσματική καύση και
μείωση των επιβλαβών καυσαερίων
(υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα
και οξείδια του αζώτου) με τη βοήθεια του
τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα.
157
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Φόρτωση
Η ικανότητα μεταφοράς φορτίου επηρεάζεται
από τα εξαρτήματα που έχουν τοποθετηθεί
στο αυτοκίνητο, όπως ο κοτσαδόρος, η
σχάρα φορτίου και η μπαγκαζιέρα οροφής. Η
ικανότητα μεταφοράς φορτίου του
αυτοκινήτου μειώνεται επίσης από τον αριθμό
των επιβατών και το βάρος τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του
αυτοκινήτου μεταβάλλονται ανάλογα με το
βάρος και την κατανομή του φορτίου.
• Τα φορτία με μεγάλο πλάτος πρέπει να
τοποθετούνται στο κέντρο.
• Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να
τοποθετούνται όσο πιο χαμηλά γίνεται.
Αποφεύγετε την τοποθέτηση βαρέων
φορτίων σε αναδιπλωμένη πλάτη
καθίσματος.
• Καλύψτε τις αιχμηρές άκρες με κάτι
μαλακό, ώστε να αποφύγετε ζημιές στην
ταπετσαρία.
• Ασφαλίστε όλα τα φορτία στα άγκιστρα
συγκράτησης φορτίου με ιμάντες ή με
δίχτυα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
05
Φόρτωση του χώρου αποσκευών
Κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση
αντικειμένων μεγάλου μήκους, σβήστε τον
κινητήρα και τραβήξτε το χειρόφρενο.
Υπάρχει κίνδυνος να μετακινήσετε κατά
λάθος το μοχλό/επιλογέα ταχυτήτων,
θέτοντας το αυτοκίνητο σε κίνηση.
Μπορείτε να ανοίξετε το καπό
του χώρου αποσκευών από το
κουμπί που βρίσκεται στον
πίνακα φώτων ή με το τηλεχειριστήριοκλειδί, βλ. σελ. 43.
• Τοποθετήστε κατάλληλα το φορτίο έτσι,
ώστε να εφαρμόζει σταθερά στην πίσω
πλευρά της πλάτης των μπροστινών
καθισμάτων.
158
Ένα αντικείμενο που δεν είναι δεμένο και
ζυγίζει 20 kg, σε μια μετωπική σύγκρουση
με ταχύτητα 50 km/h φέρει την ισχύ
πρόσκρουσης ενός αντικειμένου που
ζυγίζει 1000 kg.
Να ασφαλίζετε πάντοτε το φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η προστασία που παρέχεται από τους
αερόσακους τύπου κουρτίνας στην
επένδυση οροφής μπορεί να μειωθεί ή να
εξαλειφθεί από φορτία μεγάλου ύψους.
Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε φορτία
που υπερβαίνουν το ύψος της πλάτης του
καθίσματος. Διαφορετικά, το φορτίο
μπορεί να μετατοπιστεί σε περίπτωση
ισχυρού φρεναρίσματος προκαλώντας
τραυματισμό στους επιβάτες.
Άγκιστρα συγκράτησης φορτίου
8505313s
Γενικά
Τα αναδιπλούμενα άγκιστρα συγκράτησης
φορτίου χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση
με ιμάντες και τη στερέωση αντικειμένων στο
χώρο αποσκευών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν σκληρά, αιχμηρά ή βαριά
αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν στερεωθεί
ή προεξέχουν, μπορούν να προκαλέσουν
τραυματισμό σε περίπτωση ισχυρού
φρεναρίσματος.
Τα μεγάλα και βαριά αντικείμενα πρέπει να
ασφαλίζονται πάντοτε με ζώνη ασφαλείας
ή ιμάντες συγκράτησης φορτίων.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Φόρτωση
Βάση σακιδίων*
Θήκη σκι
Αναδίπλωση της πλάτης του πίσω
καθίσματος
Μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη στην πλάτη
του καθίσματος για να μεταφέρετε στενά
επιμήκη αντικείμενα.
1. Ανοίξτε τη θήκη που βρίσκεται στο δάπεδο
του χώρου αποσκευών.
2. Στερεώστε τις τσάντες με τα ψώνια.
Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να
διπλωθούν προς τα εμπρός, είτε και οι δύο
μαζί είτε ξεχωριστά, ώστε να διευκολυνθεί η
μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους.
1. Τραβήξτε τη λαβή(-ές). Πρώτα σηκώστε
τα προσκέφαλα εάν είναι κατεβασμένα,
βλ. σελ. 62.
2. Αναδιπλώστε την πλάτη προς τα εμπρός.
Ρυθμίστε το προσκέφαλο του μεσαίου
καθίσματος εάν είναι απαραίτητο, βλ.
σελ. 62.
05
2
8505328s
Η βάση σακιδίων συγκρατεί τις τσάντες με τα
ψώνια στη θέση τους.
8505314s
8904104s
1
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των πίσω
καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά όταν
τις επαναφέρετε στη θέση τους.
159
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Φόρτωση
Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας για να
ακινητοποιήσετε το φορτίο.
3
8505329s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διπλώστε την πλάτη του πίσω δεξιού
καθίσματος προς τα εμπρός.
05
Ανοίξτε τη θήκη στην πλάτη του πίσω
καθίσματος, μετακινώντας το κλιπ προς
τα πάνω ενώ πιέζετε τη θήκη προς τα
κάτω/εμπρός.
Επαναφέρετε την πλάτη προς τα πίσω με
τη θήκη ανοικτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει ενσωματωμένο
βοηθητικό παιδικό κάθισμα*, πρέπει πρώτα
να το αφαιρέσετε.
Κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση
σβήστε τον κινητήρα και ενεργοποιήστε το
χειρόφρενο. Διαφορετικά, υπάρχει
κίνδυνος να μετακινήσετε κατά λάθος το
μοχλό ή τον επιλογέα ταχυτήτων σε σχέση
κίνησης.
Θήκη πίσω από το ενσωματωμένο
βοηθητικό παιδικό κάθισμα*
Η θήκη δεν είναι σταθερή στην πλάτη του
καθίσματος με μεντεσέδες, αλλά είναι
αφαιρούμενη.
Αφαίρεση της θήκης
Μόλις η θήκη αφαιρεθεί και η πλάτη του
καθίσματος αναδιπλωθεί προς τα πίσω,
ανοίξτε τη θήκη κατά 30 μοίρες περίπου και
τραβήξτε την προς τα πάνω.
Τοποθέτηση της θήκης
Επανατοποθετήστε τη θήκη στις εγκοπές
πίσω από την ταπετσαρία και κλείστε την.
160
Μπροστινό κάθισμα
Η πλάτη του καθίσματος συνοδηγού μπορεί
επίσης να αναδιπλωθεί ώστε να
τοποθετήσετε φορτίο μεγάλου μήκους,
βλ. σελ. 60.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Φόρτωση
Φορτίο στην οροφή
Χρήση σχάρας φορτίου
Για να μην προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητο
αλλά και για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια
κατά την οδήγηση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε σχάρες φορτίων οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί από τη Volvo.
Προειδοποιητικό τρίγωνο
1
Αποσυνδέστε τη θήκη του
προειδοποιητικού τριγώνου τραβώντας
τις κουμπωτές ασφάλειες προς τα έξω.
G015351
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης που παρέχονται μαζί με τις σχάρες.
2
Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο
από τη θήκη του, ξεδιπλώστε το και
συνδέστε τις δύο πλευρές.
Ανοίξτε τα πόδια στήριξης του
προειδοποιητικού τριγώνου.
Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του
προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το
προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο
σημείο ως προς την κυκλοφορία.
G015352
• Ελέγχετε περιοδικά τη σχάρα φορτίου και
το ίδιο το φορτίο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι
έχουν στερεωθεί σωστά. Δέστε το φορτίο
με ιμάντες πρόσδεσης ώστε να είναι
ασφαλές.
• Κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο επάνω
στη σχάρα φορτίου. Τοποθετήστε στη
βάση τα βαρύτερα αντικείμενα.
• Το μέγεθος της επιφάνειας που εκτίθεται
στον αέρα, και συνεπώς η κατανάλωση
καυσίμου, αυξάνεται ανάλογα με το
μέγεθος του φορτίου.
• Οδηγείτε ήπια. Αποφεύγετε τις απότομες
επιταχύνσεις, το ισχυρό φρενάρισμα και
τους απότομους ελιγμούς στις στροφές.
Το προειδοποιητικό τρίγωνο είναι
στερεωμένο στην εσωτερική επιφάνεια του
καπό χώρου αποσκευών με δύο κλιπ.
05
Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο
και η θήκη του έχουν στερεωθεί σωστά στο
χώρο αποσκευών μετά τη χρήση.
3
Το κέντρο βάρους και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μεταβάλλονται
ανάλογα με το φορτίο στην οροφή.
Στην οροφή δεν πρέπει να τοποθετούνται
φορτία που υπερβαίνουν τα 100 kg,
συμπεριλαμβανομένης της σχάρας και της
μπαγκαζιέρας οροφής.
G015353
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
161
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
Γενικά
Εάν ο κοτσαδόρος έχει τοποθετηθεί από τη
Volvo, το αυτοκίνητο παραδίδεται με όλο τον
απαραίτητο εξοπλισμό για οδήγηση με
τρέιλερ.
05
• Ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου πρέπει να
είναι εγκεκριμένου τύπου.
• Εάν ο κοτσαδόρος τοποθετήθηκε εκ των
υστέρων, πρέπει να ελέγξετε σε διανομέα
της Volvo ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για οδήγηση με τρέιλερ.
• Τοποθετήστε το φορτίο στο τρέιλερ έτσι
ώστε το βάρος στον κοτσαδόρο να είναι
σύμφωνο με το υποδεικνυόμενο μέγιστο
επιτρεπόμενο φορτίο στην κεφαλή του
κοτσαδόρου.
• Φουσκώστε τα ελαστικά στη συνιστώμενη
πίεση για οδήγηση με πλήρες φορτίο. Για
τη θέση της ετικέτας πιέσεων ελαστικών,
βλ. σελ. 207.
• Καθαρίζετε τακτικά τον κοτσαδόρο και
λιπαίνετε με γράσο την κεφαλή του.
• Μη ρυμουλκείτε βαρύ τρέιλερ όταν το
αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Περιμένετε
να διανύσει πρώτα τουλάχιστον 1000 km.
• Τα φρένα καταπονούνται πολύ
περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως σε μεγάλες
και απότομες κατηφόρες. Επιλέξτε
χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων
και προσαρμόστε την ταχύτητά σας.
162
• Ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο
από το σύνηθες κατά την οδήγηση με
τρέιλερ.
• Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί εάν
το αυτοκίνητο κινείται με βαρύ φορτίο
όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
Εάν η θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης
του κινητήρα είναι πολύ υψηλή, ανάβει η
προειδοποιητική λυχνία και στην οθόνη
πληροφοριών εμφανίζεται η ένδειξη High
engine temp Stop safely. Σταματήστε το
συντομότερο σε ασφαλές σημείο και
αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο
ρελαντί επί αρκετά λεπτά μέχρι να
κρυώσει.
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη High engine
temp Stop engine ή Coolant level low,
Stop engine, πρέπει να σβήσετε τον
κινητήρα αφού σταματήσετε το
αυτοκίνητο.
• Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει
ένα ενσωματωμένο σύστημα προστασίας
το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση
υπερθέρμανσης. Εάν η θερμοκρασία στο
κιβώτιο ταχυτήτων είναι πολύ υψηλή, τότε
ανάβει η προειδοποιητική λυχνία και στην
οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται η ένδειξη
Transmission hot Reduce speed ή
Transmission hot Stop safely.
Ακολουθήστε τις οδηγίες και μειώστε
ταχύτητα ή σταματήστε το αυτοκίνητο σε
ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα
να λειτουργήσει στο ρελαντί για να
κρυώσει το κιβώτιο ταχυτήτων.
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης το σύστημα
κλιματισμού του αυτοκινήτου ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί προσωρινά.
• Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να περιορίζετε την ταχύτητά σας στα 80 km/h,
ακόμη κι αν οι νόμοι κάποιων χωρών
επιτρέπουν υψηλότερες ταχύτητες.
• Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση P όταν σταθμεύετε αυτόματο
αυτοκίνητο με συνδεδεμένο τρέιλερ.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο.
Ακινητοποιείτε τους τροχούς με τάκους
όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο με τρέιλερ
σε επικλινή επιφάνεια.
Καλώδιο τρέιλερ
Εάν ο κοτσαδόρος του αυτοκινήτου έχει
πρίζα 13 πόλων και το τρέιλερ 7, χρειάζεται
προσαρμογέας. Χρησιμοποιήστε καλώδιο
προσαρμογέα εγκεκριμένο από τη Volvo.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν ακουμπά στο
έδαφος.
Φλας στο τρέιλερ
Μια λυχνία στον πίνακα οργάνων
αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιούνται τα φλας
και υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ. Εάν η
λυχνία αναβοσβήνει πιο γρήγορα, σημαίνει
ότι κάποιος από τους λαμπτήρες του
αυτοκινήτου ή του τρέιλερ παρουσιάζει
βλάβη, βλ. σελ. 55.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Έλεγχος ύψους ανάρτησης*
Κοτσαδόρος
Στάθμευση σε επικλινές έδαφος
Τα πίσω αμορτισέρ διατηρούν σταθερό το
ύψος της ανάρτησης ανεξάρτητα από το
φορτίο του αυτοκινήτου (έως το ανώτατο
επιτρεπτό βάρος). Όταν το αυτοκίνητο είναι
σταματημένο, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου
χαμηλώνει ελαφρώς - αυτό είναι
φυσιολογικό.
Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει αφαιρούμενο
κοτσαδόρο, ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες προσάρτησης της κεφαλής του
κοτσαδόρου, βλ. σελ. 165.
1. Τραβήξτε το χειρόφρενο.
2. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
στη θέση P.
Εκκίνηση σε επικλινές έδαφος
1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση D.
2. Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης
(χειρόφρενο).
Απότομες κλίσεις
• Επιλέξτε την κατάλληλη θέση χειροκίνητης
αλλαγής σχέσεων σε ανηφορικές
διαδρομές σε απότομες κλίσεις ή όταν
κινείστε με χαμηλή ταχύτητα. Με αυτό τον
τρόπο αποτρέπεται το αυτόματο ανέβασμα
ταχύτητας και το λάδι του κιβωτίου
ταχυτήτων διατηρείται πιο κρύο.
• Μην επιλέγετε μεγαλύτερη χειροκίνητη
σχέση από αυτήν που μπορεί να
"διαχειριστεί" ο κινητήρας. Η οδήγηση με
μεγάλη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων δεν
προσφέρει πάντοτε τη μεγαλύτερη
οικονομία.
• Αποφεύγετε την οδήγηση με τρέιλερ σε
επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 15 %.
Βάρος τρέιλερ
Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία οδικής
κυκλοφορίας μπορεί να περιορίζει ακόμη
περισσότερο τα φορτία τρέιλερ και τις
ταχύτητες κίνησης. Ο κοτσαδόρος μπορεί να
έχει πιστοποιηθεί για ρυμούλκηση φορτίων
μεγαλύτερων από αυτά που μπορεί να
ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο. Για τα
επιτρεπόμενα φορτία τρέιλερ σύμφωνα με
τη Volvo, βλ. σελ. 215.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακολουθήστε τις συνιστώμενες οδηγίες
για το επιτρεπόμενο βάρος των τρέιλερ.
Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να
ελέγξετε το αυτοκίνητο και το τρέιλερ κατά
περίπτωση απότομων ελιγμών και κατά την
πέδηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε ώστε να συνδέσετε το καλώδιο
ασφαλείας του τρέιλερ στη σωστή θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αφαιρούμενο
κοτσαδόρο Volvo: Ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης που
παρατίθενται στην ενότητα για τον
κοτσαδόρο. Η κεφαλή του κοτσαδόρου
πρέπει κλειδωθεί με το κλειδί πριν
ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η
ενδεικτική θυρίδα δείχνει πράσινο.
05
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά τη χρήση πρέπει πάντοτε να
αφαιρείτε την κεφαλή του κοτσαδόρου.
Φυλάξτε τη στο χώρο αποσκευών.
163
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
Προδιαγραφές
Σημαντικοί έλεγχοι
• Η κεφαλή του κοτσαδόρου πρέπει να
καθαρίζεται και να λιπαίνεται με γράσο
συχνά.
2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
8601532s
8601534s
Όταν χρησιμοποιείτε κοτσαδόρο σφαιρικής
κεφαλής με αποσβεστήρα κραδασμών δεν
χρειάζεται να λιπαίνετε την κεφαλή του
κοτσαδόρου.
1
Διαστάσεις σημείων στερέωσης
05
(mm)
8
4
1127
951
855
428
112
Πλευρική δοκός
3
7
164
5
6
8601533s
Κέντρο σφαιρικής κεφαλής
1
Με το Nivomat η διάσταση είναι 97 mm.
360
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
Τοποθέτηση του κοτσαδόρου
2
8904095s
8904091s
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
5
8904093s
3
1
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική θυρίδα
δείχνει πράσινο.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική θυρίδα
δείχνει κόκκινο.
6
4
Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται
στη θέση απασφάλισης γυρνώντας το
κλειδί δεξιόστροφα.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Εισαγάγετε την κεφαλή του κοτσαδόρου
μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα στη
θέση ασφάλισης. Αφαιρέστε το κλειδί
από την κλειδαριά.
165
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
8904103s
7
Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του
κοτσαδόρου είναι καλά στερεωμένη
τραβώντας την προς τα πάνω, κάτω και
πίσω. Εάν η κεφαλή του κοτσαδόρου δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά αφαιρέστε τη και
ξανατοποθετήστε τη σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω.
05
8904097s
8
Η ντίζα ασφαλείας του τρέιλερ πρέπει να
είναι στερεωμένη στο σημείο πρόσδεσης
του κοτσαδόρου.
166
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Οδήγηση με τρέιλερ
Αφαίρεση της κεφαλής του
κοτσαδόρο
3
8904098s
8904100s
1
Γυρίστε εντελώς προς τα κάτω τον
τροχό ασφάλισης, μέχρι να τερματίσει.
Κρατήστε τον σε αυτή τη θέση
τραβώντας ταυτόχρονα την κεφαλή του
κοτσαδόρου προς τα πίσω και προς τα
επάνω.
Τοποθετήστε το κλειδί και γυρίστε το
δεξιά στη θέση απασφάλισης.
2
05
4
8904101s
Πιέστε προς τα μέσα τον τροχό
ασφάλισης και γυρίστε τον αριστερά
μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
8904099s
1
2
Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
167
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Ρυμούλκηση
Γενικά
Ποτέ μη ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο για να το
εκκινήσετε με εμπλοκή ταχύτητας. Εάν η
μπαταρία έχει αποφορτιστεί και δεν είναι
δυνατή η εκκίνηση του κινητήρα,
χρησιμοποιήστε την μπαταρία άλλου
οχήματος για βοηθητική εκκίνηση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η εκκίνηση του αυτοκινήτου με σπρώξιμο
και εμπλοκή ταχύτητας μπορεί να
προκαλέσει φθορές στον καταλυτικό
μετατροπέα.
05
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη
θέση N.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων δεν πρέπει να ρυμουλκούνται
με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h ή για
απόσταση μεγαλύτερη από 80 km. Κατά τη
ρυμούλκηση, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι
στραμμένο προς τα εμπρός.
Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, εάν έχουν ανυψωθεί μερικώς,
δεν πρέπει να ρυμουλκούνται με ταχύτητα
μεγαλύτερη από 80 km/h ή για απόσταση
μεγαλύτερη από 80 km. Κατά τη
ρυμούλκηση, οι τροχοί του αυτοκινήτου
πρέπει να περιστρέφονται πάντα προς τα
εμπρός.
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
Μετακινήστε τον μοχλό ταχυτήτων στη
νεκρά. Το συρματόσχοινο ρυμούλκησης
πρέπει να είναι συνεχώς τεντωμένο, ώστε να
αποφεύγονται τα βίαια τραντάγματα. Να
είστε έτοιμοι να πατήσετε το πεντάλ φρένου.
168
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η κλειδαριά του τιμονιού παραμένει στη
θέση που ήταν όταν διακόπηκε η
τροφοδοσία. Η κλειδαριά του τιμονιού
πρέπει να ξεκλειδωθεί πριν από τη
ρυμούλκηση. Ο διακόπτης ανάφλεξης
πρέπει να βρίσκεται στη θέση II. Ποτέ μην
αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το
διακόπτη ανάφλεξης ενώ οδηγείτε ή όταν
το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σερβόφρενο και το υδραυλικό τιμόνι δεν
λειτουργούν όταν ο κινητήρας είναι
σβηστός. Το πεντάλ φρένου πρέπει να
πατηθεί περίπου πέντε φορές πιο δυνατά
από το κανονικό, ενώ το τιμόνι θα είναι
σημαντικά βαρύτερο απ’ ότι συνήθως.
05 Στη διάρκεια του ταξιδιού
Ρυμούλκηση
Κρίκος ρυμούλκησης
Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρυμούλκησης για
να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητο σε
οδόστρωμα. Ο κρίκος ρυμούλκησης είναι
προσαρτημένος στην εσοχή της δεξιάς
πλευράς του μπροστινού ή του πίσω
προφυλακτήρα.
Τοποθέτηση του κρίκου ρυμούλκησης
1
8601528s
Μετά τη χρήση, ξεβιδώστε τον κρίκο
ρυμούλκησης και επανατοποθετήστε τον στο
χώρο αποσκευών. Επανατοποθετήστε το
κάλυμμα στον προφυλακτήρα.
2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κρίκος ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί
μόνο για ρυμούλκηση σε δρόμους και όχι
για ανάσυρση του αυτοκινήτου. Σε μια
τέτοια περίπτωση, πρέπει να καλέσετε
οδική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
στο διακόπτη ανάφλεξης για να
ξεκλειδώσετε το τιμόνι (ώστε να μπορείτε
να διευθύνετε το αυτοκίνητο) πριν από τη
ρυμούλκηση.
8601529s
Ενημερωθείτε για το ανώτατο όριο ταχύτητας
πριν ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητο.
05
Αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης που
βρίσκεται κάτω από τη θήκη του δαπέδου
στο χώρο αποσκευών.
Απελευθερώστε το κάτω άκρο του
καλύμματος του προφυλακτήρα
χρησιμοποιώντας κατσαβίδι ή ένα κέρμα.
Βιδώστε καλά τον κρίκο ρυμούλκησης,
μέχρι το κολάρο. Χρησιμοποιήστε το
μπουλονόκλειδο για να σφίξετε τον κρίκο
ρυμούλκησης.
169
Χώρος κινητήρα ..................................................................................... 172
Λυχνίες................................................................................................... 177
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων ............................. 184
Μπαταρία ............................................................................................... 186
Ασφάλειες .............................................................................................. 189
Ζάντες και ελαστικά .............................................................................. 194
Φροντίδα του αυτοκινήτου .................................................................... 210
Τύπος ..................................................................................................... 214
Προδιαγραφές ....................................................................................... 215
170
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
06
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα
Γενικά
Άνοιγμα και κλείσιμο του καπό κινητήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για να ισχύει η εγγύηση της Volvo,
διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που
περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και
Εγγύησης.
06
Ελέγχετε τακτικά
Ελέγχετε τα παρακάτω λάδια και υγρά σε
τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ., κατά τον
ανεφοδιασμό καυσίμου:
•
•
•
•
172
Ψυκτικό
Λάδι κινητήρα
Υγρό υδραυλικού τιμονιού
Υγρό ψεκαστήρων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
200268s
Για να διατηρήσετε το αυτοκίνητο όσο το
δυνατόν πιο ασφαλές και αξιόπιστο, τηρείτε
το πρόγραμμα σέρβις της Volvo που
παρατίθεται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και
Εγγύησης. Το σέρβις και η συντήρηση του
αυτοκινήτου σας πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
της Volvo. Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν
το προσωπικό, τα ειδικά εργαλεία και τα
απαραίτητα εγχειρίδια σέρβις που εγγυώνται
άριστη ποιότητα σέρβις.
1
Να θυμάστε ότι ο ανεμιστήρας του ψυγείου
μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα για κάποιο
διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα.
Το πλύσιμο του κινητήρα πρέπει να
πραγματοποιείται πάντοτε σε συνεργείο.
Εάν ο κινητήρας είναι ζεστός υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς.
2
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης!
Το χειρόφρενο πρέπει να είναι
ενεργοποιημένο πριν ανοίξετε το καπό του
κινητήρα. (Αυτό ισχύει για το μηχανικό
χειρόφρενο.)
G010951
Πρόγραμμα σέρβις της Volvo
Τραβήξτε το μοχλό δίπλα στα πεντάλ. Θα
ακούσετε το άγκιστρο να απασφαλίζει.
Μετακινήστε το άγκιστρο προς τα
αριστερά και ανοίξτε το καπό του
κινητήρα. (Το άγκιστρο βρίσκεται
ανάμεσα στον προβολέα και τη μάσκα
του ψυγείου, αριστερά του κέντρου.)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα
ασφαλίζει σωστά όταν το κλείνετε.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα
Χώρος κινητήρα, επισκόπηση
Έλεγχος λαδιού κινητήρα
6
7
2
8
3
9
4
10
2000480s
5
Η διάταξη του χώρου κινητήρα μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.
Δοχείο διαστολής ψυκτικού
Δοχείο υγρού υδραυλικού τιμονιού
Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα
Ψυγείο
Από το σύστημα ανάφλεξης του
αυτοκινήτου διέρχεται ρεύμα υψηλής
τάσης. Η τάση στο σύστημα ανάφλεξης
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Για το λόγο
αυτό, ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε στη θέση 0 όταν
πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες
στο χώρο του κινητήρα.
Μην αγγίζετε τα μπουζί ή τους
πολλαπλασιαστές όταν ο διακόπτης
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II ή όταν ο
κινητήρας είναι ζεστός.
2000481s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1
Πινακίδα προδιαγραφών λαδιού
Η Volvo συνιστά προϊόντα λαδιού
Εάν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε αντίξοες
συνθήκες, ανατρέξτε στις συστάσεις της
Volvo στη σελίδα 218.
.
06
Φίλτρο αέρα
Στόμιο πλήρωσης λαδιού κινητήρα
Δοχείο υγρού φρένων και συμπλέκτη
(αριστεροτίμονα μοντέλα)
Μπαταρία
Ρελέ και ασφαλειοθήκη
Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων
173
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα
Η Volvo χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα
για την προειδοποίηση χαμηλής στάθμης
λαδιού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Ορισμένα
μοντέλα διαθέτουν αισθητήρα πίεσης λαδιού.
Σε αυτή την περίπτωση ανάβει η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού. Άλλα μοντέλα
διαθέτουν αισθητήρα στάθμης λαδιού, και ο
οδηγός ειδοποιείται μέσω της προειδοποιητικής λυχνίας στο κέντρο του πίνακα
οργάνων καθώς και από μηνύματα στην
οθόνη. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν και τα
174
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν συμπληρώνετε λάδι, πρέπει να
χρησιμοποιείτε λάδι ίδιων προδιαγραφών,
βλ. σελ. 218.
Πλήρωση και δείκτης στάθμης
2200328s
Όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο, είναι
σημαντικό να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού
πριν από την πρώτη προγραμματισμένη
αλλαγή λαδιού.
Βενζινοκινητήρας
Η πιο ακριβής μέτρηση γίνεται όταν ο κινητήρας είναι κρύος, πριν τον θέσετε σε λειτουργία. Εάν ελέγξετε τη στάθμη λαδιού αμέσως
μόλις σβήσετε τον κινητήρα, η μέτρηση δεν θα
είναι ακριβής. Ο δείκτης στάθμης θα δείξει ότι
η στάθμη λαδιού είναι πολύ χαμηλή, διότι το
λάδι δεν έχει προλάβει να επιστρέψει στο
κάρτερ.
MIN
MAX
2200330s
06
Προκειμένου ο κινητήρας να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο
πραγματοποιείται πλήρωση όλων των
κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι
κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει
πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια
ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την
κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες
στο περιβάλλον. Για να μπορέσουν να
ισχύουν τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα
σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται
εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε
μόνο το συνιστώμενο τύπο λαδιού (βλ.
ετικέτα στο χώρο κινητήρα) τόσο για την
πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού,
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να
επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση καυσίμου
και οι συνέπειες στο περιβάλλον. Η Volvo
Car Corporation αποποιείται κάθε ευθύνης
στο πλαίσιο της εγγύησης εάν το λάδι
κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν είναι
προδιαγραφόμενου τύπου και ιξώδους.
δύο συστήματα. Απευθυνθείτε σε έναν
εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για
περισσότερες πληροφορίες.
2200327s
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πετρελαιοκινητήρας
Η αλλαγή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο
Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.
Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ
των ενδείξεων του δείκτη στάθμης.
Σταθμεύστε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια, σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα
10-15 λεπτά, ώστε το λάδι να επιστρέψει στο
κάρτερ. Για τις χωρητικότητες, βλ. σελ. 219.
Έλεγχος με κρύο κινητήρα
Ψυκτικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε πάντοτε ψυκτικό υγρό με
αντιδιαβρωτικό παράγοντα όπως
συνιστάται από τη Volvo. Όταν το
αυτοκίνητο είναι καινούργιο, περιέχει
ψυκτικό υγρό ανθεκτικό σε θερμοκρασίες
έως –35 °C περίπου.
Έλεγχος και πλήρωση ψυκτικού
1. Σκουπίστε το δείκτη στάθμης.
2. Ελέγξτε τη στάθμη με το δείκτη. Η
στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των
ενδείξεων MIN και MAX.
3. Εάν η στάθμη βρίσκεται κοντά στην
ένδειξη MIN, συμπληρώστε αρχικά
0,5 λίτρο λαδιού. Συμπληρώστε λάδι
μέχρις ότου η στάθμη ανέλθει πιο κοντά
στην ένδειξη MAX σε σχέση με την
ένδειξη MIN του δείκτη στάθμης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέχετε να μη χυθεί λάδι στο ζεστό
σωλήνα της εξάτμισης γιατί υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς
Έλεγχος με ζεστό κινητήρα
1. Σκουπίστε το δείκτη στάθμης.
2. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού με το δείκτη.
3. Εάν η στάθμη βρίσκεται κοντά στην
ένδειξη MIN, συμπληρώστε αρχικά
0,5 λίτρο λαδιού. Συμπληρώστε λάδι
μέχρις ότου η στάθμη ανέλθει πιο κοντά
στην ένδειξη MAX σε σχέση με την
ένδειξη MIN του δείκτη στάθμης.
2600518s
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη γεμίζετε ποτέ λάδι πάνω από την
ένδειξη MAX. Η κατανάλωση λαδιού
μπορεί να αυξηθεί εάν διοχετευτεί πολύ
μεγάλη ποσότητα στον κινητήρα.
Ελέγχετε τακτικά το ψυκτικό
Όταν συμπληρώνετε ψυκτικό υγρό,
ακολουθείτε τις οδηγίες που αναγράφονται
στη συσκευασία. Για μεγαλύτερη αντιψυκτική
και αντιδιαβρωτική προστασία, βεβαιωθείτε
ότι το μίγμα του ψυκτικού υγρού αποτελείται
πάντοτε από 50% νερού και 50% ψυκτικού.
Ποτέ μη γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό.
Ο κίνδυνος να παγώσει το υγρό αυξάνεται
εξίσου εάν η ποσότητα του ψυκτικού είναι
πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή. Για τις
χωρητικότητες, βλ. σελ. 220.
Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των
ενδείξεων MIN και MAX στο δοχείο
διαστολής. Εάν το σύστημα δεν περιέχει
επαρκή ποσότητα υγρού, ενδέχεται να
αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες με
κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το ψυκτικό υγρό μπορεί να είναι καυτό.
Εάν χρειαστεί να συμπληρώσετε ψυκτικό
όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
θερμοκρασία λειτουργίας, ξεβιδώστε αργά
την τάπα του δοχείου διαστολής για να
εκτονωθεί η υπερπίεση.
06
175
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Χώρος κινητήρα
Έλεγχος της στάθμης
Το υγρό φρένων και συμπλέκτη βρίσκεται στο
ίδιο δοχείο. Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται
μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX οι οποίες
διακρίνονται στην εσωτερική επιφάνεια του
δοχείου. Ελέγχετε τη στάθμη τακτικά.
1
Max
Min
2
06
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων
βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN μη
συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν
συμπληρώσετε υγρό φρένων. Η αιτία της
απώλειας υγρού φρένων πρέπει να
διερευνηθεί από εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
5200696s
Αλλάζετε το υγρό φρένων κάθε δύο χρόνια ή
σε κάθε δεύτερο σέρβις.
Για τις χωρητικότητες και τις συνιστώμενες
προδιαγραφές υγρού, βλ. σελ. 220. Το υγρό
πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο σε
αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σε
συνθήκες που απαιτούν δυνατό και συχνό
φρενάρισμα, όπως κατά την οδήγηση σε
βουνά ή σε τροπικά κλίματα με υψηλή
υγρασία.
Το δοχείο υγρού βρίσκεται στην πλευρά του
οδηγού
Το δοχείο υγρού είναι προστατευμένο κάτω
από ένα κάλυμμα πάνω από το κρύο τμήμα
του χώρου κινητήρα. Πρέπει πρώτα να
αφαιρέσετε το στρογγυλό κάλυμμα για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην τάπα του
δοχείου.
Περιστρέψτε και ανοίξτε το κάλυμμα που
βρίσκεται στο κέλυφος.
Ξεβιδώστε την τάπα του δοχείου και
συμπληρώστε υγρό. Η στάθμη του
υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των
ενδείξεων MIN και MAX.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην ξεχάσετε να κλείσετε την τάπα.
176
Υγρό υδραυλικού τιμονιού
Πλήρωση
5200697s
Υγρό φρένων και συμπλέκτη
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το
δοχείο υγρού υδραυλικού τιμονιού καθαρή
κατά τον έλεγχο.
Ελέγχετε τη στάθμη σε κάθε σέρβις. Δεν
είναι απαραίτητο να αλλάξετε το υγρό. Η
στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται
μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX. Για
τις χωρητικότητες και τις συνιστώμενες
προδιαγραφές υγρού, βλ. σελ. 220.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση βλάβης στο υδραυλικό
σύστημα διεύθυνσης ή εάν ο κινητήρας
είναι σβηστός και το αυτοκίνητο πρέπει να
ρυμουλκηθεί, το τιμόνι λειτουργεί.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
Γενικά
Μπροστινό φανάρι
Αφαίρεση του προβολέα
Οι προδιαγραφές όλων των λαμπτήρων
παρατίθενται στη σελίδα 183. Οι λαμπτήρες
και οι λυχνίες ειδικού τύπου που πρέπει να
αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo είναι:
Πλαφονιέρα
Λυχνίες ανάγνωσης
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού
Φλας, εξωτερικός καθρέπτης
Φωτισμός προσέγγισης, εξωτερικός
καθρέπτης
• Φως φρένων
• Λαμπτήρες Active Bi-Xenon, Bi-Xenon και
ενδεικτικές λυχνίες
G010479
•
•
•
•
•
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια
των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Τα
υπολείμματα από λάδι, γράσο, κ.λπ. στα
δάχτυλά σας εξατμίζονται όταν
θερμανθούν και θαμπώνουν το κάτοπτρο
προκαλώντας βλάβη.
αντίχειρά σας
προς τα έξω
ενώ τραβάτε τη φίσα
με το άλλο χέρι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο, μόνο
τη φίσα
G010325
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει προβολείς
Bi-xenon και Active Bi-Xenon, η αντικατάσταση των λαμπτήρων Xenon πρέπει να
πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo. Ο χειρισμός των
προβολέων πρέπει να γίνεται με μεγάλη
προσοχή, εξαιτίας του στοιχείου υψηλής
τάσης των λαμπτήρων Xenon.
1. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης πιέζοντας
στιγμιαία το κουμπί start/stop και
αφαιρώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
2. Αφαιρέστε τους πείρους ασφάλισης του
φαναριού
.
3. Τραβήξτε το φανάρι προς τα εμπρός
.
4. Αποσυνδέστε τη φίσα του φαναριού
κρατώντας το κλιπ πατημένο με τον
Όλοι οι λαμπτήρες των μπροστινών φώτων
(εκτός από τα φώτα ομίχλης) αντικαθίστανται
αποσυνδέοντας και αφαιρώντας το φανάρι
μέσα από το χώρο του κινητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν ξεκινήσετε την αντικατάσταση ενός
λαμπτήρα, πρέπει πάντοτε να γυρίζετε το
διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και να
αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
5. Ανασηκώστε και βγάλτε ολόκληρο το φανάρι
και τοποθετήστε το σε μαλακή επιφάνεια
για να μην προκληθεί ζημιά στο κρύσταλλο.
6. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα, βλ. σελ. 183.
06
Τοποθέτηση του προβολέα
1. Συνδέστε τη φίσα, θα πρέπει να ακούσετε
ένα "κλικ".
2. Επανατοποθετήστε στη θέση του το φανάρι και τους πείρους ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
3. Ελέγξτε τα φώτα.
Πρέπει να έχετε τοποθετήσει και στερεώσει
σωστά το φανάρι στη θέση του πριν ανάψετε
τα φώτα ή πριν βάλετε το τηλεχειριστήριοκλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
177
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα
λαμπτήρα, βλ. σελ. 177.
06
178
1. Ανοίξτε το σφιγκτήρα ασφάλισης
πιέζοντας τον προς τα πάνω/έξω.
2. Πιέστε τα κλιπ προς τα κάτω στο
κάλυμμα και αφαιρέστε το.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα πιέζοντας το
ντουί προς τα κάτω.
4. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.
5. Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα
στο ντουί και ασφαλίστε τον στη θέση
του. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
3501877s
Μεγάλη σκάλα, προβολείς αλογόνου
3501875s
Μεσαία σκάλα, προβολείς αλογόνου
3501876s
Αφαίρεση του καλύμματος
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα περιστρέφοντάς
τον αριστερά.
4. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.
5. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα και
ευθυγραμμίστε τον στο ντουί & και
περιστρέψτε τον δεξιά για να ασφαλίσει.
Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
3501872s
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα πιέζοντας το
ντουί προς τα κάτω.
4. Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.
5. Τοποθετήστε τον καινούργιο λαμπτήρα
στο ντουί και ασφαλίστε τον στη θέση
του. Ασφαλίζει μόνο με έναν τρόπο.
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
Φλας/αλάρμ
3501879s
Φως θέσης/στάθμευσης
3501897s
Πρόσθετη μεγάλη σκάλα Active
Bi-Xenon και Bi-Xenon*
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα, βλ. σελ. 178.
3. Για ευκολότερη πρόσβαση, αποσυνδέστε
πρώτα το λαμπτήρα της μεγάλης
σκάλας.
4. Τραβήξτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε
το ντουί του λαμπτήρα.
5. Αφαιρέστε το σπασμένο λαμπτήρα και
τοποθετήστε καινούργιο. Ασφαλίζει
μόνο με έναν τρόπο.
6. Τοποθετήστε το ντουί του λαμπτήρα
στην υποδοχή και πιέστε το μέχρι να
ακουστεί ένα "κλικ".
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το μικρό στρογγυλό κάλυμμα.
3. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα για να
αφαιρέσετε το λαμπτήρα.
4. Αφαιρέστε το σπασμένο λαμπτήρα και
τοποθετήστε καινούργιο. Μπορεί να
τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο.
5. Τοποθετήστε το ντουί του λαμπτήρα
στην υποδοχή και πιέστε το μέχρι να
ακουστεί ένα "κλικ".
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Πρέπει
να τοποθετηθεί και να πιεστεί προς τα
μέσα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
06
179
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα
λαμπτήρα, βλ. σελ. 177.
06
180
1. Αποσυνδέστε τον προβολέα.
2. Αφαιρέστε το μικρό στρογγυλό κάλυμμα.
3. Τραβήξτε το καλώδιο για να αφαιρέσετε
το ντουί του λαμπτήρα.
4. Αφαιρέστε το σπασμένο λαμπτήρα και
τοποθετήστε καινούργιο. Μπορεί να
τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο.
5. Τοποθετήστε το ντουί του λαμπτήρα
στην υποδοχή και πιέστε το μέχρι να
ακουστεί ένα "κλικ".
6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Πρέπει
να τοποθετηθεί και να πιεστεί προς τα
μέσα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".
Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.
3501878s
Φανάρι, πίσω
3501874s
Φώτα ομίχλης
3501880s
Πλαϊνά φώτα όγκου
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντας τα κλιπ
προς τα μέσα και τραβώντας το προς τα
έξω.
2. Ξεβιδώστε τη βίδα του φαναριού και
τραβήξτε το προς τα έξω.
3. Περιστρέψτε το λαμπτήρα προς τα
αριστερά και αφαιρέστε τον.
4. Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα
περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά.
5. Επανατοποθετήστε το λαμπτήρα.
(Το προφίλ του ντουί του λαμπτήρα
αντιστοιχεί στο προφίλ της βάσης
του λαμπτήρα.)
6. Τοποθετήστε ξανά το ντουί του
λαμπτήρα. Η ένδειξη TOP στο ντουί του
λαμπτήρα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε
προς τα πάνω.
Οι λαμπτήρες στο πίσω φωτιστικό σώμα
αντικαθίστανται μέσα από το εσωτερικό του
χώρου αποσκευών (όχι οι λυχνίες LED).
1. Αφαιρέστε τα καλύμματα στο αριστερό/
δεξί πλαίσιο για να αποκτήσετε πρόσβαση
στους λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες
βρίσκονται σε ξεχωριστά ντουί.
2. Πιέστε τα άγκιστρα μαζί και τραβήξτε
έξω το ντουί του λαμπτήρα για να το
αφαιρέσετε.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
4. Συνδέστε τη φίσα.
5. Πιέστε το ντουί του λαμπτήρα για
να εφαρμόσει στη θέση του και
επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
Θέση λαμπτήρων πίσω φώτων
Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας
1
6
2
5
4
4
3501894s
Κρύσταλλο λαμπτήρα, δεξιά πλευρά
Φώτα θέσης/στάθμευσης (LED)
Ντουί πίσω φώτων
Φλας
Φλας
Φως φρένων
Πλαϊνά φώτα θέσης, SML (LED)
Πίσω φως ομίχλης (μία πλευρά)
Φως φρένων
Φως όπισθεν
Πίσω φως ομίχλης (μία πλευρά)
3501910s
3
5
2
G015418
6
1. Αφαιρέστε τις βίδες με ένα κατσαβίδι.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά ολόκληρο το
φανάρι και τραβήξτε το.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
4. Επανατοποθετήστε ολόκληρο το φανάρι
και βιδώστε το στη θέση του.
06
Φως όπισθεν
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν μετά την αντικατάσταση του
προβληματικού λαμπτήρα εξακολουθεί να
εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
181
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
Φως εισόδου
Φως χώρου αποσκευών
Φως στο καθρεπτάκι του σκιαδίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ένα
λαμπτήρα, βλ. σελ. 177.
06
1. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στο κοντό άκρο
του κρυστάλλου που βρίσκεται πιο κοντά
στην επιμήκη κονσόλα και γυρίστε το
προσεκτικά για να αφαιρέσετε το
κρύσταλλο. (Ισχύει και για τις δύο λυχνίες).
2. Στρέψτε το προσεκτικά μέχρις ότου το
κρύσταλλο απελευθερωθεί.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
4. Τοποθετήστε ξανά το κρύσταλλο.
1. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι και στρέψτε το
απαλά, ώστε να αποσπαστεί το κρύσταλλο.
2. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει και
πιέστε το κρύσταλλο για να εφαρμόσει στη
θέση του.
3501883s
3501903s
3501902s
Αφαίρεση του κρυστάλλου του καθρέπτη
1. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην κάτω πλευρά
του καθρέπτη, στο κέντρο, στρέψτε το και
με προσεκτικές κινήσεις ανασηκώστε την
κάτω πλευρά του.
2. Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στη δεξιά και
αριστερή πλευρά του καθρέπτη (δίπλα στα
τμήματα με το μαύρο λάστιχο), και ανασηκώστε προσεκτικά την κάτω πλευρά του
κρυστάλλου.
3. Βγάλτε προσεκτικά από τη θέση του
ολόκληρο το κρύσταλλο του καθρέπτη και
το κάλυμμα.
4. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
Τοποθέτηση του κρυστάλλου του
καθρέπτη
1. Πιέστε τις τρεις προεξοχές στην επάνω
πλευρά του κρυστάλλου του καθρέπτη
ώστε να εφαρμόσουν στη θέση τους.
2. Στη συνέχεια, πιέστε τις τρεις προεξοχές
στο κάτω μέρος του καθρέπτη.
182
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Λυχνίες
Προδιαγραφές, λαμπτήρες
Ισχύς/
Τάση
(W/V)
Τύπος/
υποδοχή
Bi Xenon,
μεγάλη και
μεσαία σκάλα
35/12
D1S/PK32d-2
Πρόσθετη
μεγάλη
σκάλα, BiXenon
55/12
H7 LL/PX26d
Μεσαία
σκάλα,
προβολείς
αλογόνου
55/12
H7 LL/PX26d
Μεγάλη
σκάλα,
προβολείς
αλογόνου
65/12
H9/PGJ19-5
Φως φρένων
21/12
P21W LL/
BA15s
Φως όπισθεν
21/12
P21W LL/
BA15s
Φωτισμός
Φωτισμός
Ισχύς/
Τάση
(W/V)
Τύπος/
υποδοχή
Πίσω φώτα
ομίχλης
21/12
P21W LL/
BA15s
Φλας, πίσω
(κίτρινα)
21/12
PY21W LL/
BAU15s
Μπροστινά
φλας
21/12
H21W LL/
BAY9s
Πίσω φώτα
θέσης/
στάθμευσης
και πίσω
πλαϊνά φώτα
όγκου
–
LED/-
Φως εισόδου,
φως χώρου
αποσκευών,
φως
πινακίδας
αριθμού
κυκλοφορίας
5/12
Καθρεπτάκι
σκιαδίου
1,2/12
Φωτισμός
Ισχύς/
Τάση
(W/V)
Τύπος/
υποδοχή
Μπροστινά
φώτα θέσης
και
στάθμευσης
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Μπροστινά
πλαϊνά φώτα
όγκου
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Φλας,
εξωτερικός
καθρέπτης
(κίτρινο)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
Φώτα
ομίχλης
35/12
H8/PGJ19-1
Φως στο
ντουλαπάκι
του
συνοδηγού
5/12
06
-/SV8,5
-/BA9
-/SV5,5
183
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
Θέση ρύθμισης
Οι υαλοκαθαριστήρες πρέπει να
μετακινηθούν προς τα πάνω στη θέση
ρύθμισης, για να διευκολυνθείτε όταν τους
αντικαθιστάτε ή όταν τους πλένετε.
1
Σύρετε το καινούργιο μάκτρο στη θέση
του, μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".
Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο έχει
τοποθετηθεί σωστά.
3603785s
1. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη
θέση 0 και κρατήστε το τηλεχειριστήριοκλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
2. Μετακινήστε το δεξί μοχλοδιακόπτη
προς τα πάνω, επί 1 δευτερόλεπτο
περίπου. Οι υαλοκαθαριστήρες
μετακινούνται στην όρθια θέση.
Οι υαλοκαθαριστήρες επιστρέφουν στη θέση
εκκίνησης όταν θέσετε το αυτοκίνητο σε
λειτουργία.
Σηκώστε το βραχίονα του
υαλοκαθαριστήρα. Πατήστε το κουμπί
στο στέλεχος του μάκτρου και τραβήξτε
προς τα έξω, παράλληλα με το βραχίονα
του υαλοκαθαριστήρα.
Αντικατάσταση μάκτρων
υαλοκαθαριστήρων
2
03786s
06
3603787s
3
184
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων
3603784s
3603783s
Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων
Καθαρισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων δεν
έχουν το ίδιο μήκος. Το μάκτρο του
υαλοκαθαριστήρα στην πλευρά του
οδηγού έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό
της πλευράς του συνοδηγού.
Καθαρίστε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων
με χλιαρό διάλυμα σαπουνιού ή καθαριστικού
ειδικού για αυτοκίνητα.
Οι ψεκαστήρες του παρμπρίζ και των
προβολέων χρησιμοποιούν το ίδιο δοχείο
υγρού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κατά τη χειμερινή περίοδο, πρέπει να
προσθέτετε αντιψυκτικό στο υγρό πλύσης
για να μην παγώσει το υγρό μέσα στην
αντλία, το δοχείο και τους εύκαμπτους
σωλήνες. Για τις χωρητικότητες, βλ.
σελ. 220.
06
185
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Μπαταρία
Προειδοποιητικά σύμβολα στην
μπαταρία
Να χρησιμοποιείτε
προστατευτικά γυαλιά
Να αποθηκεύετε την
μπαταρία μακριά από
παιδιά.
Προφυλάσσετε την
μπαταρία από σπινθήρες
και γυμνή φλόγα.
i
06
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
κατόχου.
Περιέχει διαβρωτικό οξύ.
Κίνδυνος έκρηξης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να
ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το
περιβάλλον, καθώς περιέχουν μόλυβδο.
186
Χρήση
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της μπαταρίας
είναι σωστά συνδεδεμένα και σφιγμένα.
• Ποτέ μην αποσυνδέετε την μπαταρία όταν
ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής και η λειτουργία της
μπαταρίας επηρεάζονται από διάφορους
παράγοντες όπως οι πολλαπλές εκκινήσεις,
οι αποφορτίσεις, ο τρόπος και οι συνθήκες
οδήγησης, οι κλιματολογικές συνθήκες, κ.λπ.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ταχυφορτιστή για να
φορτίσετε την μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μπαταρίες μπορεί να απελευθερώσουν
αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το
οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Ένας
σπινθήρας, που μπορεί να προκληθεί από
λανθασμένη σύνδεση των βοηθητικών
καλωδίων, είναι αρκετός για να προκαλέσει
την έκρηξη της μπαταρίας. Η μπαταρία
περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να
προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Εάν το οξύ
έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα
ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη
ποσότητα νερού. Εάν μπει στα μάτια σας,
απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πολλές
φορές, η διάρκεια ζωής της μειώνεται.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Μπαταρία
Αντικατάσταση
4
Αφαίρεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
2
Η σύνδεση και αποσύνδεση του θετικού και
του αρνητικού καλωδίου πρέπει να γίνεται
με τη σωστή σειρά.
1
4
Αποσυνδέστε το μαύρο αρνητικό
1
0223s
3
5
. Αποσυνδέστε το κόκκινο
, αποσυνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα εξαερισμού
από
την μπαταρία και λασκάρετε τη βίδα
0220s
2
καλώδιο
θετικό καλώδιο
2
κρατώντας την κλέμα της μπαταρίας
1
.
0221s
0225s
Μετακινήστε την μπαταρία στο πλάι και
ανασηκώστε την προς τα πάνω.
3
Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και
περιμένετε 5 λεπτά.
06
Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα
και αφαιρέστε το κάλυμμα.
Αφαιρέστε το λάστιχο για να
απελευθερωθεί το πίσω κάλυμμα.
G013020
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα βιδώνοντάς
το κατά ένα τέταρτο της περιστροφής και
έπειτα σηκώστε το για να το αφαιρέσετε.
187
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Μπαταρία
Συντήρηση
Τοποθέτηση
1. Κατεβάστε την μπαταρία μέσα στο κουτί
της μπαταρίας.
• Ελέγχετε τακτικά εάν η στάθμη είναι
σωστή.
A
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
3100224s
3100217s
Ποτέ μη συμπληρώνετε υγρά πάνω από την
ένδειξη
.
188
A
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο ή
απιονισμένο νερό (νερό μπαταρίας).
3100229s
06
2. Μετακινήστε την μπαταρία προς τα μέσα
και στο πλάι, μέχρι να φθάσει στο πίσω
άκρο του κουτιού.
3. Βιδώστε την μπαταρία με τη βίδα στην
κλέμα.
4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
εξαερισμού.
5. Συνδέστε το κόκκινο θετικό καλώδιο.
6. Συνδέστε το μαύρο αρνητικό καλώδιο.
7. Πιέστε το πίσω κάλυμμα για να
εφαρμόσει στη θέση του. (Βλ.
Αφαίρεση).
8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα κρύου
τμήματος. (Βλ. Αφαίρεση).
9. Επανατοποθετήστε το μπροστινό
κάλυμμα και στερεώστε το με τα κλιπ.
(Βλ. Αφαίρεση).
• Ελέγχετε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας.
Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο κατσαβίδι ή
ένα κέρμα για να αφαιρέσετε τις τάπες των
στοιχείων της μπαταρίας (ή το κάλυμμα).
• Συμπληρώστε υγρά έως την ένδειξη
μέγιστης στάθμης της μπαταρίας.
(Υπάρχει διαφορετική ένδειξη min and max
για κάθε στοιχείο.)
• Σφίξτε καλά τις τάπες των στοιχείων της
μπαταρίας (ή το κάλυμμα).
Ενδέχεται να υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι
μπαταρίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιοσδήποτε από τους δύο τύπους.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ασφάλειες
Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και
εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες
ασφάλειες, ώστε να μην υποστεί ζημιά το
ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σας
λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης.
Εάν ένα ηλεκτρικό εξάρτημα ή κάποια
ηλεκτρική λειτουργία δεν λειτουργεί, μπορεί
να οφείλεται στο γεγονός ότι η ασφάλεια του
εξαρτήματος υπερφορτώθηκε προσωρινά και
κάηκε. Εάν η ίδια ασφάλεια καίγεται
επανειλημμένα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη
στο εξάρτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo για έλεγχο του
συστήματος.
Αντικατάσταση
1. Ανατρέξτε στο διάγραμμα ασφαλειών
για να εντοπίσετε την καμένη ασφάλεια.
2. Βγάλτε την ασφάλεια και εξετάστε την
από το πλάι για να διαπιστώσετε αν το
κυρτό σύρμα έχει καεί.
3. Εάν η ασφάλεια έχει καεί,
αντικαταστήστε την με μια καινούρια
ασφάλεια ίδιου χρώματος και ίδιας
έντασης ηλεκτρικού ρεύματος.
Θέση, ασφαλειοθήκες
1
2
3
3703828s
Γενικά
Θέση ασφαλειοθηκών, αριστεροτίμονα μοντέλα
Εάν το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο, η
ασφαλειοθήκη
βρίσκεται στην απέναντι
πλευρά.
Κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού
Χώρος κινητήρα
06
Χώρος αποσκευών
189
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ασφάλειες
Χώρος κινητήρα
Θέσεις
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
1
06
20
15
Όλες αυτές οι ασφάλειες βρίσκονται στην
ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα. Οι ασφάλειες
στο
βρίσκονται κάτω από το
.
16
2
G010503
27
190
42
43
2
Στην εσωτερική επιφάνεια του καλύμματος
υπάρχει ένας εξολκέας για την ευκολότερη
αφαίρεση και τοποθέτηση των ασφαλειών.
Χώρος κινητήρα, μπροστινή πλευρά
Χώρος κινητήρα, κάτω πλευρά
44
3
Χώρος κινητήρα, άνω πλευρά
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
• Οι ασφάλειες 16–33 και 35–41 είναι τύπου
"Mini ασφάλειας".
• Οι ασφάλειες 8–15 και 34 είναι τύπου
"JCASE" και η αντικατάστασή τους πρέπει
να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
• Οι ασφάλειες 1–7 και 42–44 είναι τύπου
"Midi ασφάλειας" και η αντικατάστασή
τους πρέπει να γίνεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ασφάλειες
Λειτουργία
A
Βασική ασφάλεια CEM KL30A
60
Βασική ασφάλεια CEM KL30B
60
Βασική ασφάλεια RJBA KL30
60
Βασική ασφάλεια RJBB KL30
60
Βασική ασφάλεια RJBD KL30
50
Εφεδρική
Προθερμαντήρας αέρα PTC*
100
Εφεδρική
Υαλοκαθαριστήρες
30
Σύστημα προθέρμανσης κατά τη 25
στάθμευση*
Ανεμιστήρας εξαερισμού
40
Εφεδρική
Αντλία ABS
Βαλβίδες ABS
30
20
Εφεδρική
Ρύθμιση ύψους δέσμης
προβολέων* (Active Bi-Xenon,
Bi-Xenon)
Βασική ασφάλεια CEM
10
Ραντάρ. Ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου ACC*
5
20
Λειτουργία
A
Λειτουργία
A
Σύστημα διεύθυνσης
μεταβλητής υποβοήθησης
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
κινητήρα (ECM), κιβ. ταχ., SRS
Θερμαινόμενα ακροφύσια
ψεκαστήρων
Αντλία κενού I5T
5
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
κινητήρα (ECM),
βενζινοκινητήρας/
πετρελαιοκινητήρας
Σύστημα ψεκασμού
10/15
Βαλβίδες κινητήρα
10
15/10
Πίνακας φώτων
5
Ψεκαστήρες προβολέων
15
Ρευματοδότης 12 V, μπροστινό
και πίσω κάθισμα
Ηλιοροφή*, κονσόλα οροφής/
ECC*
Ρελέ, ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα
Βοηθητικές λυχνίες*
15
Κόρνα
15
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
κινητήρα (ECM)
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου,
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων*
Συμπιεστής A/C
10
EVAP, Lambda-sond, ψεκασμός
(βενζινοκινητήρας/
πετρελαιοκινητήρας)
Αντλία νερού (V8)
Θερμαντήρας εξαερισμού
στροφαλοθαλάμου (5-κύλινδ.
βενζινοκινητήρας)
θερμαντήρας φίλτρου diesel,
θερμαντήρας εξαερισμού
στροφαλοθαλάμου (5-κύλινδ.
πετρελαιοκινητήρας)
Διαγνωστικός έλεγχος
διαρροής*
Προθερμαντήρες
πετρελαιοκινητήρας
Ανεμιστήρας ψύξης
Ανεμιστήρας ψύξης
60
Πηνία ρελέ
5
Ρελέ μίζας
30
Πολλαπλασιαστές/σύστημα
προθερμαντήρων,
πετρελαιοκινητήρας
20/10
10
10
20
10
5
20
15
15
10/
20/
20
5
06
70
50
15
191
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ασφάλειες
Κάτω από το ντουλαπάκι του
συνοδηγού
Θέσεις
1
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
3501898s
3501899s
Πιέστε την ασφάλεια του καλύμματος και
διπλώστε το κάλυμμα προς τα πάνω.
Μπορείτε να δείτε τις ασφάλειες.
Λειτουργία
A
Αισθητήρας βροχής
5
Σύστημα SRS
10
Φρένα ABS. Ηλεκτρικό χειρόφρενο 5
Φώτα όπισθεν.
7,5
Μπροστινά φώτα ομίχλης*
15
Ψεκαστήρες παρμπρίζ
15
Adaptive cruise control ACC*
10
7,5
Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού*
5
Αφαιρούμενο προσκέφαλο, πίσω*
15
5
Δέκτης τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. 5
Αισθητήρες συναγερμού
Αντλία καυσίμου
20
20
Εφεδρική
15
10
15
Κλειδαριά, ρεζερβουάρ/καπό
χώρου αποσκευών
Σειρήνα συναγερμού. ECC
7,5
Κουμπί start/stop
5
Διακόπτης φώτων φρένων
5
7,5
Οθόνη ICM. CD & Ραδιόφωνο,
σύστημα RSE*
Μονάδα ελέγχου τιμονιού
Μεγάλη σκάλα
Πλαφονιέρα. Πλαίσιο χειριστηρίων
στην πόρτα του οδηγού/
Ηλεκτρικό κάθισμα συνοδηγού*
Οθόνη πληροφοριών
Ηλεκτρική κλειδαριά τιμονιού
Πεντάλ γκαζιού*, θερμαντήρας
αέρα (PTC), θερμαινόμενα
καθίσματα*
Εφεδρική
Εφεδρική
192
20
Εφεδρική
2
Διπλώστε στο πλάι την εσωτερική επένδυση
που καλύπτει την ασφαλειοθήκη.
A
Ηλιοροφή*
Εφεδρική
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
06
Λειτουργία
15
5
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ασφάλειες
Χώρος αποσκευών
Θέσεις
Μονάδα A (μαύρο).
Λειτουργία
D
4
3
8
7
A
2
6
B
1
5
A
Πλαίσιο χειριστηρίων πόρτα
οδηγού
Πλαίσιο χειριστηρίων πόρτα
συνοδηγού
Πλαίσιο χειριστηρίων, πίσω πόρτα,
αριστερά
Πλαίσιο χειριστηρίων, πίσω πόρτα,
δεξιά
Εφεδρική
25
Ρευματοδότης 12 V, ψύκτης*
15
Σύστημα αποθάμβωσης πίσω
παρμπρίζ
Εφεδρική
30
Υποδοχή τρέιλερ 2*
15
Ηλεκτρικό κάθισμα, πλευρά
οδηγού
Υποδοχή τρέιλερ 1*
25
25
25
25
40
Εφεδρική
Μονάδα B (λευκό).
Λειτουργία
A
Θέρμανση καθισμάτων, πλευρά
15
συνοδηγού μπροστά*
Σύστημα θέρμανσης καθισμάτων
15
δεξιά πίσω*
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου AWD 10
Σύστημα θέρμανσης αριστερά
πίσω*
Εφεδρική
15
Ηλεκτρικό κάθισμα, πλευρά
συνοδηγού
Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί*
25
Ηλεκτρικό χειρόφρενο* αριστερά
30
Ηλεκτρικό χειρόφρενο* δεξιά
30
20
Μονάδα D (μπλε). Λειτουργία A
Οθόνη RTI*, κάμερα συστήματος
στάθμευσης*
Εφεδρική
06
10
Εφεδρική
12
10
9
11
Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται κάτω από την
ταπετσαρία στην αριστερή πλευρά.
Εφεδρική
Μονάδα B (λευκό).
Λειτουργία
A
Ενισχυτής ήχου
25
Υποβοήθηση στάθμευσης*
5
Ηχοσύστημα
15
Ηλεκτρονική μονάδα συστήματος
Four C*
Θέρμανση καθισμάτων, πλευρά
οδηγού μπροστά*
15
Τηλέφωνο. Bluetooth
5
15
Εφεδρική
-
193
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Γενικά
Τα ελαστικά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα
οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Ο
τύπος του ελαστικού, οι διαστάσεις, η πίεση
των ελαστικών και ο δείκτης ταχύτητας έχουν
μεγάλη σημασία για την απόδοση του
αυτοκινήτου.
Φορά περιστροφής
αριστερών ελαστικών ή το αντίστροφο. Εάν
το ελαστικό δεν τοποθετηθεί σωστά,
επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά
πέδησης του αυτοκινήτου, καθώς και η
ικανότητα απομάκρυνσης νερού, χιονιού και
λάσπης από το ελαστικό.
7700600s
Το βέλος δείχνει τη φορά περιστροφής των
ελαστικών
Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα
για περιστροφή προς μία μόνο φορά,
διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς
περιστροφής. Το ελαστικό πρέπει να
περιστρέφεται πάντοτε προς την ίδια
κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
Αλλαγή θέσης των ελαστικών μπορεί να γίνει
μόνο μεταξύ των μπροστινών και πίσω
ελαστικών, ποτέ μεταξύ των δεξιών και
194
Αφαίρεση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
7700602s
Βεβαιωθείτε ότι και στους τέσσερις
τροχούς τοποθετούνται ελαστικά ίδιου
τύπου και διαστάσεων, και του ίδιου
κατασκευαστή.
Φουσκώστε τα ελαστικά στις συνιστώμενες
πιέσεις που αναγράφονται στην ετικέτα
πιέσεων ελαστικών, βλ. σελ. 208.
06
Αλλαγή τροχών
Σημεία στερέωσης
Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο εάν
είστε αναγκασμένοι να αλλάξετε ελαστικό σε
σημείο με πολύ κίνηση. Το αυτοκίνητο και ο
γρύλος πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή
οριζόντια επιφάνεια.
1. Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο και
επιλέξτε πρώτη ταχύτητα ή τη θέση P
εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων.
2. Βγάλτε τον εφεδρικό τροχό, το γρύλο
και το μπουλονόκλειδο, τα οποία
βρίσκονται κάτω από τη μοκέτα στο
χώρο αποσκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε το γρύλο που υπάρχει στο
αυτοκίνητο.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
3. Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω
από τους τροχούς που θα παραμείνουν
στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε ξύλινους
τάκους ή μεγάλες πέτρες.
εικόνα, και ότι η βάση του βρίσκεται
ακριβώς κάτω από το σημείο στήριξης.
7. Ανυψώστε το αυτοκίνητο με το γρύλο,
μέχρις ότου ο τροχός σηκωθεί εντελώς
από το έδαφος. Αφαιρέστε τα μπουλόνια
τροχού και ανασηκώστε τον τροχό για
να τον αφαιρέσετε.
1. Καθαρίστε τις επιφάνειες επαφής του
τροχού και του μουαγιέ.
2. Τοποθετήστε τον τροχό. Βιδώστε τα
μπουλόνια του τροχού.
3. Κατεβάστε το αυτοκίνητο, ώστε να μην
μπορεί να περιστραφεί ο τροχός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεστε κάτω από το
αυτοκίνητο όταν αυτό ανυψώνεται με το
γρύλο.
Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν στο
αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το
γρύλο.
Σταθμεύστε το αυτοκίνητο έτσι, ώστε οι
επιβάτες να περιμένουν ανάμεσα στο
αυτοκίνητο - ή κατά προτίμηση ανάμεσα
στην προστατευτική μπάρα - και το δρόμο.
06
7700605s
7700603s
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά την τοποθέτηση, το άνοιγμα για το
καπάκι της βαλβίδας πρέπει να βρίσκεται
πάνω από τη βαλβίδα στη ζάντα.
Τοποθέτηση
4. (Για αυτοκίνητα με σιδερένιες ζάντες.)
Αφαιρέστε το τάσι του τροχού
χρησιμοποιώντας το άκρο του
μπουλονόκλειδου ή τραβήξτε το και
αφαιρέστε το με το χέρι.
5. Λασκάρετε τα παξιμάδια του τροχού
κατά ½–1 στροφή αριστερά
χρησιμοποιώντας το μπουλονόκλειδο.
6. Σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου
υπάρχουν δύο σημεία στήριξης του
γρύλου. Κατεβάστε τη βάση του γρύλου
με τη μανιβέλα έτσι, ώστε να πατήσει
οριζόντια στο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι ο
γρύλος εφαρμόζει σωστά στο κατάλληλο
σημείο στήριξης, όπως φαίνεται στην
Σφίξτε με ροπή 140 Nm. Ελέγξτε τη
ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.
5. Τοποθετήστε το τάσι της ζάντας (για
αυτοκίνητα με χαλύβδινες ζάντες).
4. Σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού χιαστί.
Η σωστή σύσφιξη των μπουλονιών του
τροχού έχει πολύ μεγάλη σημασία.
195
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Φροντίδα ελαστικών
Ηλικία ελαστικού
Όλα τα ελαστικά που είναι παλαιότερα των
έξι ετών πρέπει να ελέγχονται από ειδικό
ακόμη κι αν δεν φαίνονται φθαρμένα. Τα
ελαστικά φθείρονται με το πέρασμα του
χρόνου και αποσυντίθενται ακόμη κι αν
χρησιμοποιούνται λίγο ή καθόλου. Επομένως
η απόδοση των ελαστικών μπορεί να μειωθεί.
Το ίδιο ισχύει και για τoν εφεδρικό τροχό, τα
χειμερινά ελαστικά και τα ελαστικά που
φυλάσσονται για μελλοντική χρήση. Τυχόν
ρωγμές ή αποχρωματισμός των ελαστικών
αποτελούν ενδείξεις ακαταλληλότητας του
ελαστικού για χρήση.
Καινούρια ελαστικά
τους σταδιακά μειώνονται. Γι αυτό, κατά την
αντικατάσταση των ελαστικών, ζητήστε όσο
το δυνατόν πιο καινούργια ελαστικά. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα χειμερινά
ελαστικά. Η εβδομάδα και το έτος κατασκευής και η σήμανση DOT (Department of
Transportation) υποδεικνύονται με τέσσερα
ψηφία, για παράδειγμα 1502. Το ελαστικό που
εμφανίζεται στην εικόνα κατασκευάστηκε τη
15η εβδομάδα του 2002.
αυτοκινήτου, για να μειώνεται ο κίνδυνος
πλαγιολίσθησης. Επικοινωνήστε με ένα
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, εάν
έχετε αμφιβολίες για το βάθος του πέλματος.
Θερινά και χειμερινά ελαστικά
Ελαστικά με δείκτες φθοράς πέλματος
Οι τροχοί πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση ή κρεμασμένοι και ποτέ όρθιοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το ελαστικό υποστεί ζημιά, μπορεί να
χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
Κατά την αντικατάσταση των θερινών και των
χειμερινών ελαστικών, τα ελαστικά πρέπει να
σημαδεύονται ανάλογα με την πλευρά του
αυτοκινήτου στην οποία ήταν τοποθετημένα,
για παράδειγμα Α για αριστερά και Δ για δεξιά.
7700607s
1502
Τα ελαστικά είναι είδη που φθείρονται. Μετά
από μερικά χρόνια, αρχίζουν να σκληραίνουν
και τα χαρακτηριστικά/η ικανότητα τριβής
196
Η σωστή πίεση στα ελαστικά συμβάλλει
επίσης στην ομοιόμορφη φθορά των
ελαστικών, βλ. σελ. 208. Για την καλύτερη
δυνατή πρόσφυση και πιο ομοιόμορφη φθορά
των ελαστικών, συνιστάται η τακτική
εναλλαγή των μπροστινών με τα πίσω
ελαστικά. Η πρώτη εναλλαγή θέσεων των
ελαστικών πρέπει να γίνει μετά από 5 000 km
και στη συνέχεια ανά 10 000 km, ώστε να
αποφευχθούν διαφορές στο βάθος του
πέλματος. Τα ελαστικά με το μεγαλύτερο
βάθος πέλματος πρέπει να τοποθετούνται
πάντοτε στους πίσω τροχούς του
7700601s
Φθορά και συντήρηση
06
Οι δείκτες φθοράς πέλματος είναι στενές
ταινίες εγκάρσια τοποθετημένες στο πέλμα
του ελαστικού. Στο πλευρικό τοίχωμα του
ελαστικού υπάρχουν τα γράμματα TWI
(Δείκτης φθοράς πέλματος). Όταν το βάθος
πέλματος του ελαστικού μειωθεί στα 1,6 mm,
το πέλμα του ελαστικού θα έρθει στο ίδιο
ύψος με τους δείκτες φθοράς πέλματος.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Αντικαταστήστε τα ελαστικά με καινούργια
το συντομότερο δυνατόν. Να θυμάστε ότι τα
ελαστικά με πολύ μικρό βάθος πέλματος
παρέχουν ελάχιστη πρόσφυση σε βροχή και
χιόνι.
Ζάντες και μπουλόνια τροχών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα μπουλόνια των τροχών πρέπει να
σφίγγονται με ροπή 140 Nm. Η υπερβολική
σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα
παξιμάδια και τα μπουλόνια.
Χρησιμοποιείτε μόνο ζάντες που έχουν
δοκιμαστεί και εγκριθεί από τη Volvo και
αποτελούν γνήσια αξεσουάρ της Volvo.
Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο.
Ασφαλιζόμενα μπουλόνια τροχών
Τα ασφαλιζόμενα μπουλόνια τροχών
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στις
αλουμινένιες όσο και στις χαλύβδινες ζάντες.
Χειμερινά ελαστικά
Η Volvo συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι διαστάσεις αναγράφονται στην ετικέτα πιέσεων
ελαστικών, βλ. σελ. 207. Οι διαστάσεις των
ελαστικών εξαρτώνται από την έκδοση του
κινητήρα. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
χειμερινά ελαστικά, τοποθετήστε χειμερινά
ελαστικά και στους τέσσερις τροχούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ρωτήστε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα
της Volvo σχετικά με το βέλτιστο
συνδυασμό ζαντών και τύπων ελαστικών.
Ελαστικά με καρφιά
Τα χειμερινά ελαστικά με καρφιά θα πρέπει να
διανύσουν ομαλά μια απόσταση 500-1000 km,
ώστε τα καρφιά να εφαρμόσουν κατάλληλα
στα ελαστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται
η διάρκεια ζωής τόσο του ελαστικού όσο και
των καρφιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι νομοθετικοί κανονισμοί για τη χρήση
ελαστικών με καρφιά διαφέρουν από χώρα
σε χώρα.
Βάθος πέλματος
Όταν στο οδόστρωμα υπάρχει πάγος ή χιόνι
και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι
απαιτήσεις από τα ελαστικά αυξάνονται
σημαντικά σε σχέση με τις συνθήκες που
επικρατούν το καλοκαίρι. Για το λόγο αυτό, η
Volvo συνιστά να μην οδηγείτε με χειμερινά
ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από
4 χιλιοστά.
Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
Αντιολισθητικές αλυσίδες μπορούν να
τοποθετηθούν μόνο στους μπροστινούς
τροχούς (το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα
με κίνηση στους τέσσερις τροχούς).
Μην οδηγείτε ποτέ με ταχύτητα μεγαλύτερη
από 50 km/h με αντιολισθητικές αλυσίδες.
Αποφεύγετε την οδήγηση σε μη
ασφαλτοστρωμένους δρόμους, διότι έτσι
φθείρονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες
αλλά και τα ελαστικά. Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ αντιολισθητικές αλυσίδες ταχείας
τοποθέτησης, διότι το κενό ανάμεσα στους
δίσκους των φρένων και τους τροχούς είναι
πολύ μικρό.
06
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε γνήσιες αντιολισθητικές
αλυσίδες Volvo ή αντίστοιχες, οι οποίες
έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο
μοντέλο του αυτοκινήτου και τις
διαστάσεις ελαστικού και ζάντας.
Συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
197
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Εργαλεία
Εφεδρικός τροχός*
Ο εφεδρικός τροχός (προσωρινός)
προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση.
Αντικαταστήστε τον εφεδρικό τροχό με
κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό. Η
οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου
μπορεί να αλλάξει όταν χρησιμοποιείται ο
εφεδρικός τροχός. Η σωστή πίεση του
εφεδρικού τροχού αναγράφεται στον πίνακα
πίεσης ελαστικών, βλ. σελ. 208.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ποτέ μην υπερβαίνετε τα 80 km/h όταν στο
αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί εφεδρικός
τροχός.
06
Όλα τα εργαλεία βρίσκονται στο πλαίσιο
αφρώδους υλικού, το οποίο είναι
τοποθετημένο μέσα στον εφεδρικό τροχό.
Στα εργαλεία συμπεριλαμβάνεται ο κρίκος
ρυμούλκησης, ο γρύλος και το
μπουλονόκλειδο. Το πλαίσιο αφρώδους
υλικού είναι βιδωμένο σε ένα βραχίονα, στο
κάτω μέρος του χώρου τοποθέτησης του
εφεδρικού τροχού.
Γρύλος
Ο αυθεντικός γρύλος πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την αντικατάσταση
των τροχών. Το σπείρωμα του γρύλου πρέπει
να είναι πάντοτε καλά γρασαρισμένο.
198
Τα πλαίσια αφρώδους υλικού και ο εφεδρικός
τροχός στερεώνονται στη θέση τους με την
ίδια βίδα.
Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από το
χώρο αποθήκευσης
1. Διπλώστε το πίσω τμήμα του τάπητα του
δαπέδου προς τα εμπρός.
2. Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης.
3. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το πλαίσιο
αφρώδους υλικού μαζί με τα εργαλεία.
4. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον εφεδρικό
τροχό.
Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το κάτω
πλαίσιο αφρώδους υλικού.
Μετά τη χρήση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το αυτοκίνητο δεν πρέπει ποτέ να
οδηγείται με περισσότερους από έναν
προσωρινούς εφεδρικούς τροχούς.
Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται μέσα στο
χώρο τοποθέτησης εφεδρικού τροχού με το
τάσι προς τα κάτω. Υπάρχουν τρία πλαίσια
αφρώδους υλικού, δύο κάτω από τον
εφεδρικό τροχό και ένα από πάνω/μέσα στον
εφεδρικό τροχό, τα οποία τον στερεώνουν
στη θέση του. Το επάνω πλαίσιο περιέχει όλα
τα εργαλεία.
Το πλαίσιο αφρώδους υλικού και ο εφεδρικός
τροχός πρέπει να επανατοποθετηθούν με την
αντίστροφη διαδικασία.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Το αυτοκίνητο μπορεί να διαθέτει δύο
διαφορετικούς τύπους κιτ έκτακτης
επισκευής ελαστικού. Για κάθε τύπο
υπάρχει ξεχωριστή περιγραφή και
διαφορετικό όνομα - Τύπος 1 και Τύπος 2
Γενικά
Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού
χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της
διάτρησης, αλλά και για τον έλεγχο και τη
ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών.
Αποτελείται από ένα συμπιεστή και μια φιάλη
με στεγανοποιητικό υγρό. Το κιτ παρέχει
απλώς προσωρινή επισκευή. Η φιάλη
στεγανοποιητικού υγρού πρέπει να αντικαθίσταται πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξης του
ή μόλις χρησιμοποιηθεί. Για πληροφορίες
σχετικά με την αντικατάσταση, βλ. σελ. 202
για τον τύπο 1 ή σελ. 206 για τον τύπο 2.
Το στεγανοποιητικό υγρό στεγανοποιεί
αποτελεσματικά τα ελαστικά που έχουν
υποστεί διάτρηση στο πέλμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού
προορίζεται μόνο για τη στεγανοποίηση
ελαστικών με διάτρηση στο πέλμα.
Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού έχει
περιορισμένη ικανότητα στεγανοποίησης
ελαστικών με διάτρηση στο τοίχωμα. Το κιτ
Τύποι επισκευής ελαστικού
Ρευματοδότες 12 V για τη σύνδεση του
συμπιεστή βρίσκονται στην μπροστινή
κεντρική κονσόλα, δίπλα από το πίσω
κάθισμα και στο χώρο αποσκευών. Χρησιμοποιήστε το ρευματοδότη που βρίσκεται πιο
κοντά στο ελαστικό που έχει διατρηθεί.
Αφαίρεση του κιτ έκτακτης επισκευής
ελαστικού από τη θήκη του
Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο
στο κατάλληλο σημείο στο δρόμο. Το κιτ
έκτακτης επισκευής ελαστικού βρίσκεται
κάτω από το δάπεδο στο χώρο αποσκευών.
7700608s
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
έκτακτης επισκευής ελαστικού δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση
ελαστικών με μεγάλα σχισίματα, ρωγμές ή
παρόμοιες ζημιές.
Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, τύπος 1, βλ.
σελ. 200.
1. Διπλώστε το πίσω τμήμα του τάπητα του
δαπέδου προς τα εμπρός.
2. Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης.
3. Ανασηκώστε το πλαίσιο αφρώδους
υλικού που περιέχει το γρύλο και το
μπουλονόκλειδο.
4. Ανασηκώστε το κιτ έκτακτης επισκευής
ελαστικού.
Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα μετά τη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επισκευή του ελαστικού με το κιτ
έκτακτης επισκευής δεν θα πρέπει να υπερβείτε τα 80 km/h. Το ελαστικό που στεγανοποιήθηκε προσωρινά πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν (μέγιστη
απόσταση που μπορεί να διανυθεί 200 km).
06
G014340
Έκτακτη επισκευή ελαστικού
Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, τύπος 2, βλ.
σελ. 204.
199
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Τύπος 1
2. Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε τη
συνδετική βαλβίδα του εύκαμπτου
σωλήνα αέρα μέχρι τη βάση του
σπειρώματος στη βαλβίδα του
ελαστικού.
3. Συνδέστε το καλώδιο
σε έναν από
τους ρευματοδότες 12 V του
αυτοκινήτου.
4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. Το
αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλά
εξαεριζόμενο χώρο.
Φούσκωμα ελαστικών
3
2
Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει
περισσότερο από 10 λεπτά. Κατόπιν πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει, καθώς υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρμανσης.
Ο συμπιεστής είναι κατάλληλος για
φούσκωμα αντικειμένων με όγκο μέχρι και
50 λίτρα.
Στεγανοποίηση σκασμένων ελαστικών
4
8
1. Βεβαιωθείτε ότι ο πορτοκαλί διακόπτης
βρίσκεται στη θέση 0 και αφαιρέστε το
καλώδιο
και τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα
από την πλαϊνή θήκη
.
200
6000034s
5
2
5. Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή
γυρνώντας το διακόπτη
στη θέση I.
6. Φουσκώστε το λάστιχο στην πίεση που
αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων του
ελαστικού.
7. Σβήστε το συμπιεστή - ο διακόπτης
πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0.
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα
και αποσυνδέστε το καλώδιο. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του.
8. Τοποθετήστε το καλώδιο
και τον
εύκαμπτο σωλήνα αέρα
στην πλαϊνή
θήκη
.
9. Τοποθετήστε ξανά το κιτ επισκευής
διάτρησης ελαστικού κάτω από το
δάπεδο στο χώρο αποσκευών.
7700609s
06
3
1
6
7700610s
7700609s
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι
θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον
κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς
χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
1. Αφαιρέστε από το κιτ έκτακτης επισκευής
ελαστικού το αυτοκόλλητο
στο οποίο
αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπόμενη
ταχύτητα και κολλήστε το στο τιμόνι, ώστε
να είναι ευδιάκριτο από τον οδηγό.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο πορτοκαλί διακόπτης
βρίσκεται στη θέση 0 και αφαιρέστε το
καλώδιο
και τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα
από την πλαϊνή θήκη
.
3. Βιδώστε τη συνδετική βαλβίδα του σωλήνα
αέρα μέχρι τη βάση του σπειρώματος στη
βαλβίδα αέρα του ελαστικού.
4. Συνδέστε το καλώδιο
στο ρευματοδότη
12 V του αυτοκινήτου.
5. Απασφαλίστε το άγκιστρο
και γυρίστε
το πορτοκαλί τμήμα
στην κατακόρυφη
θέση, μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".
6. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία. Το
αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλά
εξαεριζόμενο χώρο.
7
4
8
7700611s
5
7. Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή γυρνώντας το διακόπτη
στη θέση I. Η πίεση
αυξάνεται προσωρινά στα 4 bar το πολύ
κατά τη διοχέτευση του υγρού στεγανοποίησης μέσα στο ελαστικό. Μετά από 1 λεπτό
περίπου, η πίεση μειώνεται και το μανόμετρο δείχνει τη σωστή πίεση ελαστικού.
8. Φουσκώστε το ελαστικό μέχρις ότου η
πίεση κυμαίνεται από 1,8 bar έως 3,5 bar.
Εάν η πίεση δεν φτάσει στα 1,8 bar μετά
από 10 λεπτά πλήρωσης, πρέπει να
απενεργοποιήσετε το συμπιεστή για να
μην υπερθερμανθεί.
10.Οδηγήστε αμέσως για 3 km περίπου, με
ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 80 km/h,
ώστε το υγρό στεγανοποίησης να μπορέσει
να στεγανοποιήσει καλά το ελαστικό.
Τελικός έλεγχος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επισκευή του ελαστικού με το κιτ
έκτακτης επισκευής δεν θα πρέπει να
υπερβείτε τα 80 km/h. Το ελαστικό που
στεγανοποιήθηκε προσωρινά πρέπει να
αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν
(μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί
200 km).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στέκεστε ποτέ κοντά στο ελαστικό
κατά τη λειτουργία του συμπιεστή.
Παρατηρήστε προσεκτικά τα τοιχώματα
του ελαστικού. Εάν εμφανιστούν ρωγμές,
ανομοιογένειες ή άλλου είδους ζημιά,
πρέπει να σβήσετε αμέσως το συμπιεστή.
Υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να
συνεχίσετε τη διαδρομή σας.
Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
βουλκανιζατέρ.
9. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα
από τη βαλβίδα του ελαστικού και
επανατοποθετήστε το καπάκι.
Αποσυνδέστε το καλώδιο
από το
ρευματοδότη 12 V. Διπλώστε το πορτοκαλί
τμήμα
στην αρχική του θέση και
ασφαλίστε το άγκιστρο
. Φυλάξτε το κιτ
έκτακτης επισκευής σε ασφαλές σημείο
στο αυτοκίνητο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μη σηκώνετε το πορτοκαλί τμήμα (7) εάν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μόνο το
συμπιεστή για το φούσκωμα των ελαστικών.
1. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας και
συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα
στη βαλβίδα του ελαστικού. Συνδέστε το
καλώδιο
στο ρευματοδότη 12 V. Δείτε
την τιμή της πίεσης στο συμπιεστή. Εάν η
πίεση του ελαστικού είναι χαμηλότερη από
1,3 bar, σημαίνει ότι το ελαστικό δεν έχει
στεγανοποιηθεί καλά. Μη συνεχίσετε την
οδήγηση υπό αυτές τις συνθήκες.
Απευθυνθείτε σε βουλκανιζατέρ.
2. Εάν η πίεση του ελαστικού είναι
υψηλότερη από 1,3 bar, η πίεση του
ελαστικού πρέπει να διορθωθεί στην τιμή
που αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων
06
201
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά τη χρήση, πρέπει να αντικατασταθεί
το δοχείο με το υγρό στεγανοποίησης
καθώς και ο σωλήνας.
1
5
8
3
7700614s
4
9
Το δοχείο στεγανοποιητικού υγρού πρέπει να
αντικαθίσταται πριν παρέλθει η ημερομηνία
λήξης του (ανατρέξτε στην ετικέτα με την
ημερομηνία λήξης)
ή μετά τη χρήση του
κιτ επισκευής ελαστικού. Μετά τη χρήση, το
δοχείο
με τη βάση
και τον εύκαμπτο
σωλήνα αέρα
πρέπει να αντικαθίστανται.
10
Αυτή η αντικατάσταση μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo ή βάσει οδηγιών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στη βάση
του δοχείου.
202
6
2
7700615s
06
Αντικατάσταση του δοχείου
στεγανοποιητικού υγρού
7700616s
ελαστικών. Εκτονώστε την πίεση με τη
βαλβίδα μείωσης
εάν η πίεση του
ελαστικού είναι πολύ υψηλή, βλ. σελ. 208.
3. Σβήστε το συμπιεστή - ο διακόπτης
πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0.
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα και αποσυνδέστε το καλώδιο.
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη
θέση του.
4. Τοποθετήστε το καλώδιο
και τον
εύκαμπτο σωλήνα αέρα
στην πλαϊνή
θήκη
.
5. Τοποθετήστε ξανά το κιτ επισκευής
διάτρησης ελαστικού κάτω από το
δάπεδο στο χώρο αποσκευών.
Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει
περισσότερο από 10 λεπτά. Κατόπιν πρέπει
να τον αφήσετε να κρυώσει, καθώς υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρμανσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής δεν είναι
συνδεδεμένος στο ρευματοδότη 12 V κατά
την αντικατάσταση του δοχείου, διότι
υπάρχει κίνδυνος υπολειπόμενης πίεσης
αέρα στο δοχείο.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Αντικατάσταση του δοχείου πριν
παρέλθει η ημερομηνία λήξης του
3. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το δοχείο
4. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση
στο καινούργιο δοχείο είναι άθικτη.
Βιδώστε το δοχείο στη θέση του.
1
2
5. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη
.
Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει τοποθετηθεί
σωστά. Βιδώστε τη με τις βίδες
5
3
7700616s
4
2. Αφαιρέστε την ετικέτα ταχύτητας
και
την ετικέτα ημερομηνίας
, και ανοίξτε
την ασφάλεια
. Λύστε τη θήκη
και
αφαιρέστε την.
.
6
.
7700617s
10
7700615s
στην
2. Αφαιρέστε την ετικέτα ταχύτητας
και
την ετικέτα ημερομηνίας
, και ανοίξτε
την ασφάλεια
. Λύστε τη θήκη
και
αφαιρέστε την.
1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες
πορτοκαλί θήκη
.
στην
,
7. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση
στο καινούργιο δοχείο είναι άθικτη.
Βιδώστε τη βάση
στο δοχείο
και
περιστρέψτε την αριστερά μέχρι να
ακούσετε ένα "κλικ".
8
1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες
πορτοκαλί θήκη
.
προς τα
5. Σκουπίστε τα κατάλοιπα του υγρού
στεγανοποίησης με ένα πανί ή ξύστε τα
σε περίπτωση που έχουν ήδη ξεραθεί.
6. Προσαρμόστε έναν καινούργιο εύκαμπτο
σωλήνα
και βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί σωστά.
6
9
ενώ περιστρέφετε
το δοχείο
και τη βάση
δεξιά. Αφαιρέστε τα.
4. Τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα
βλ. σελ. 202.
6. Τοποθετήστε ξανά την ετικέτα
ταχύτητας
και την ετικέτα
ημερομηνίας
στο κιτ επισκευής
ελαστικού.
Το δοχείο που αφαιρέσατε πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.
Αντικατάσταση του δοχείου και του
εύκαμπτου σωλήνα αέρα
7
3. Πατήστε το κουμπί
06
8. Τοποθετήστε ξανά τη θήκη
.
Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει τοποθετηθεί
σωστά. Βιδώστε τη με τις βίδες
.
9. Τοποθετήστε ξανά την ετικέτα
ταχύτητας
και την ετικέτα
ημερομηνίας
στο κιτ επισκευής
ελαστικού.
Το άδειο δοχείο και ο σωλήνας αέρα μπορούν
να αντιμετωπιστούν ως συνήθη απορρίμματα.
203
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Τύπος 2
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
Επισκόπηση
Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
Μανόμετρο
Γάντια
Φούσκωμα των ελαστικών
Μπορείτε να φουσκώσετε τα εργοστασιακά
ελαστικά του αυτοκινήτου με το συμπιεστή.
1. Ο συμπιεστής πρέπει να είναι
απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και
εντοπίστε το καλώδιο και τον εύκαμπτο
σωλήνα αέρα.
10
Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη
ταχύτητα
Διακόπτης
Καλώδιο
G014337
06
2. Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε τη
συνδετική βαλβίδα του εύκαμπτου
σωλήνα αέρα μέχρι τη βάση του
σπειρώματος στη βαλβίδα του
ελαστικού.
3. Συνδέστε το καλώδιο σε μία από τις
πρίζες 12 V του αυτοκινήτου και θέστε
το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να είναι
θανατηφόρα. Μην αφήνετε ποτέ τον
κινητήρα σε λειτουργία μέσα σε κλειστούς
χώρους ή χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό.
Υποδοχή φιάλης (πορτοκαλί τάπα)
Προστατευτική τάπα
204
4. Θέστε σε λειτουργία το συμπιεστή
γυρνώντας το διακόπτη στη θέση I.
5. Φουσκώστε το ελαστικό στην πίεση που
αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων του
ελαστικού. (Αφήστε να διαφύγει αέρας
χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης
πίεσης εάν η πίεση του ελαστικού είναι
πολύ υψηλή.)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής
δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο
από 10 λεπτά.
6. Απενεργοποιήστε το συμπιεστή.
Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα και το καλώδιο.
7. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση
του.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
4. Φορέστε τα γάντια.
Στεγανοποίηση σκασμένων ελαστικών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το στεγανοποιητικό υγρό μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε
την περιοχή με σαπούνι και νερό.
5. Ξεβιδώστε την πορτοκαλί τάπα και το
πώμα της φιάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μην ανοίγετε τη στεγανοποίηση της
φιάλης. Η στεγανοποίηση ανοίγει όταν
βιδώνετε τη φιάλη.
9. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση I.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη στέκεστε ποτέ κοντά στο ελαστικό
κατά τη λειτουργία του συμπιεστή. Σε
περίπτωση ρωγμών ή ανομοιομορφίας στο
ελαστικό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το
συμπιεστή αμέσως. Δεν πρέπει να
συνεχίσετε το ταξίδι σας. Απευθυνθείτε σε
ένα εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί, η
πίεση μπορεί να αυξηθεί έως και τα 6 bar
ωστόσο θα μειωθεί μετά
από 30 δευτερόλεπτα περίπου.
6. Βιδώστε τη φιάλη στην υποδοχή της.
G014338
10.Φουσκώστε το ελαστικό επί 7 λεπτά.
Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των
εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην εικόνα στη
σελίδα 204.
1. Ανοίξτε το καπάκι στο κιτ έκτακτης
επισκευής ελαστικού.
2. Ξεκολλήστε την ετικέτα ανώτατης
επιτρεπτής ταχύτητας και κολλήστε τη
στο τιμόνι.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται
στη θέση 0 και εντοπίστε το καλώδιο και
τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη από την υποδοχή
της μετά τη χρήση, διότι μπορεί να
υπερχειλίσει υγρό.
7. Ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε τη
συνδετική βαλβίδα του εύκαμπτου
σωλήνα αέρα μέχρι τη βάση του
σπειρώματος στη βαλβίδα του
ελαστικού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
06
Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής
δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο
από 10 λεπτά.
11.Απενεργοποιήστε το συμπιεστή για να
ελέγξετε την πίεση στο μανόμετρο. Η
ελάχιστη πίεση είναι 1,8 bar και η
μέγιστη πίεση είναι 3,5 bar.
8. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα 12 V
και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.
205
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1,8 bar,
σημαίνει ότι η τρύπα στο ελαστικό είναι
πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το
ταξίδι σας. Απευθυνθείτε σε ένα
εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.
12.Απενεργοποιήστε το συμπιεστή και
αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα
12 V.
13.Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από
τη βαλβίδα του ελαστικού και
τοποθετήστε την τάπα στη βαλβίδα.
14.Οδηγήστε το συντομότερο δυνατό
για 3 km περίπου, με ταχύτητα όχι
μεγαλύτερη από 80 km/h ώστε το
στεγανοποιητικό υγρό να μπορέσει να
στεγανοποιήσει καλά το ελαστικό.
06
Επανέλεγχος της επισκευής και της
πίεσης
1. Επανασυνδέστε το μηχάνημα.
2. Δείτε την πίεση του ελαστικού στο
μανόμετρο.
• Εάν είναι χαμηλότερη από 1,3 bar, τότε το
ελαστικό δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά.
Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας.
Απευθυνθείτε σε βουλκανιζατέρ.
• Εάν η πίεση του ελαστικού είναι
μεγαλύτερη από 1,3 bar, πρέπει να
φουσκώσετε το ελαστικό έως την πίεση
που αναγράφεται στην ετικέτα πιέσεων
206
ελαστικών. Αφήστε να διαφύγει αέρας
χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης
πίεσης εάν η πίεση του ελαστικού είναι
πολύ υψηλή.
3. Απενεργοποιήστε το συμπιεστή.
Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα
αέρα και το καλώδιο. Τοποθετήστε ξανά
το καπάκι στη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να μη χυθεί υγρό, αφήστε τη φιάλη
στην υποδοχή της.
4. Επανατοποθετήστε το κιτ έκτακτης
επισκευής ελαστικού στο χώρο
αποσκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά τη χρήση, πρέπει να αντικαταστήσετε
τη φιάλη στεγανοποιητικού υγρού και τον
εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Η αντικατάσταση
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.
Οδηγήστε μέχρι το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για να
αντικαταστήσετε το ελαστικό που έχει
υποστεί ζημιά. Ενημερώστε τους τεχνικούς
στο συνεργείο ότι το ελαστικό περιέχει
στεγανοποιητικό υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επισκευή του ελαστικού με το κιτ
έκτακτης επισκευής δεν θα πρέπει να
υπερβείτε τα 80 km/h. Το ελαστικό που
στεγανοποιήθηκε προσωρινά πρέπει να
αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν
(μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί
200 km).
Αντικατάσταση του δοχείου
στεγανοποιητικού υγρού
5. Αντικαταστήστε τη φιάλη όταν παρέλθει η
ημερομηνία λήξης της. Η φιάλη που
αφαιρέσατε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
επικίνδυνο απόβλητο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας στη βάση
της φιάλης.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Διαστάσεις
Οι διαστάσεις αναγράφονται σε όλα τα
ελαστικά του αυτοκινήτου. Παράδειγμα
διαστάσεων:
225/50R17 94 W.
225
Πλάτος (mm)
50
Σχέση ύψους και πλάτους (%)
R
οδηγείτε το αυτοκίνητο με ταχύτητα
μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας του
ελαστικού (για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο
με ελαστικά κατηγορίας Q δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 160 km/h).
Η ταχύτητα του οχήματος καθορίζεται από
τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι από
το όριο ταχύτητας των ελαστικών.
Q
160 km/h (μόνο στα
χειμερινά ελαστικά)
Ακτινική ενίσχυση
T
190 km/h
17
Διάμετρος ζάντας σε ίντσες (")
H
210 km/h
94
Δείκτης φορτίου ελαστικών
V
240 km/h
W
Δείκτης ταχύτητας (σε αυτήν
την περίπτωση 270 km/h)
W
270 km/h
Y
300 km/h
Δείκτες ταχύτητας
Το αυτοκίνητο είναι εγκεκριμένο ως σύνολο.
Αυτό σημαίνει ότι οι διαστάσεις και τα όρια
ταχύτητας δεν πρέπει να διαφέρουν από
αυτά που αναγράφονται στην άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα χειμερινά
ελαστικά (με και χωρίς καρφιά). Εάν
τοποθετηθούν τέτοια ελαστικά, δεν πρέπει να
Πίεση ελαστικών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στον πίνακα αναγράφεται η μέγιστη
επιτρεπόμενη ταχύτητα για κάθε
περίπτωση.
7700650s
Προδιαγραφές
• Πίεση ελαστικών για τις συνιστώμενες
διαστάσεις τροχών του αυτοκινήτου
• Πίεση ECO
• Πίεση εφεδρικού τροχού (Προσωρινός)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
06
Οι διαφορές θερμοκρασίας επηρεάζουν
την πίεση των ελαστικών.
Στην ετικέτα πίεσης ελαστικών στην κολόνα
της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στο πλαίσιο και
την πίσω πόρτα) αναγράφονται οι πιέσεις
ελαστικών για το εκάστοτε φορτίο και
ταχύτητα - τα στοιχεία αυτά αναγράφονται
επίσης στον πίνακα πίεσης ελαστικών, βλ.
σελ. 208.
207
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Συνιστώμενη πίεση ελαστικών
Μοντέλο
Διαστάσεις ελαστικών
8 κύλινδροι
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6 κύλινδροι
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-κύλινδ.
πετρελαιοκινητήρας
185 hp
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5-κύλινδ.
πετρελαιοκινητήρας
163 hp
5-κύλινδ.
βενζινοκινητήρας
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
Όλα
Εφεδρικός τροχός2
Όλα1
T 125/80 R 17
1Πίεση
ECO, οικονομική οδήγηση
2Προσωρινός
208
205/60 R 16, 245/40 R 18
εφεδρικός τροχός
Ταχύτητα
(km/h)
Φορτίο,1-3 άτομα
Μπροστά (kPa) Πίσω (kPa)
Μέγ. φορτίο
Μπροστά (kPa) Πίσω (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
μέγ. 80
260
230
260
2601
420
260
210
260
2601
420
270
260
270
2601
420
270
260
270
2601
420
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Ζάντες και ελαστικά
Οικονομία καυσίμου, πίεση ECO
Για ταχύτητες κάτω των 160 km/h,
συνιστάται η συνήθης πίεση ελαστικών για
πλήρες φορτίο ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη
οικονομία καυσίμου.
Έλεγχος της πίεσης ελαστικών
Πρέπει να ελέγχετε την πίεση ελαστικών
κάθε μήνα. Αυτό ισχύει και για τον εφεδρικό
τροχό του αυτοκινήτου. Μετά από κάποια
χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά
θερμαίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.
Ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι
κρύα. Κρύα θεωρούνται τα ελαστικά που
έχουν την ίδια θερμοκρασία με το
περιβάλλον.
Η χαμηλή πίεση των ελαστικών αυξάνει την
κατανάλωση καυσίμου, μειώνει τη διάρκεια
ζωής των ελαστικών και επηρεάζει το
κράτημα του αυτοκινήτου. Εάν οδηγείτε με
πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών, τα ελαστικά
μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν και να
φθαρούν υπερβολικά. Η πίεση των ελαστικών
επηρεάζει την οδήγηση, το θόρυβο και
οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
06
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ελαστικά χάνουν αέρα με τον καιρό,
αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των
ελαστικών διακυμαίνεται επίσης ανάλογα
με την εξωτερική θερμοκρασία.
209
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Φροντίδα του αυτοκινήτου
Πλύσιμο του αυτοκινήτου
06
210
Πλένετε το αυτοκίνητο αμέσως μόλις λερωθεί.
Πλένετε το αυτοκίνητο σε πλυντήριο αυτοκινήτων με σύστημα διαχωρισμού λαδιού. Χρησιμοποιήστε ειδικό καθαριστικό αυτοκίνητων.
• Αφαιρείτε τα περιττώματα των πουλιών
από τις βαμμένες επιφάνειες το
συντομότερο δυνατό. Τα περιττώματα των
πουλιών περιέχουν χημικές ουσίες που
αλλοιώνουν πολύ γρήγορα το χρώμα των
βαμμένων επιφανειών. Για τη διόρθωση
τυχόν αλλοίωσης του χρώματος,
συνιστάται να απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
• Πλένετε το κάτω μέρος του αμαξώματος
με λάστιχο. Όταν χρησιμοποιείτε σύστημα
πλύσης υψηλής πίεσης, κρατάτε το
ακροφύσιο σε απόσταση τουλάχιστον από
30 cm από τις βαμμένες επιφάνειες.
• Ξεπλύνετε ολόκληρο το αυτοκίνητο για να
απομακρύνετε τις ακαθαρσίες που φεύγουν
με νερό. Όταν χρησιμοποιείτε σύστημα
πλύσης υψηλής πίεσης: κρατάτε το ακροφύσιο σε απόσταση τουλάχιστον από 30 cm
από τις βαμμένες επιφάνειες. Μη διοχετεύετε το νερό απευθείας πάνω στις κλειδαριές.
• Για το πλύσιμο του αυτοκινήτου χρησιμοποιήστε σφουγγάρι, ειδικό καθαριστικό για
αυτοκίνητα και άφθονο χλιαρό νερό.
• Καθαρίστε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων με χλιαρό διάλυμα σαπουνιού ή
καθαριστικού ειδικού για αυτοκίνητα.
• Χρησιμοποιήστε ειδικό απολιπαντικό για
ψυχρό καθάρισμα στις επιφάνειες με
έντονη βρωμιά.
• Σκουπίστε το αυτοκίνητο με ένα καθαρό,
μαλακό δέρμα ή με ένα υαλοκαθαριστήρα
χειρός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το πλύσιμο του κινητήρα πρέπει να
πραγματοποιείται πάντοτε σε συνεργείο.
Εάν ο κινητήρας είναι ζεστός υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην εσωτερική επιφάνεια των κρυστάλλων
των εξωτερικών φώτων, όπως οι προβολείς,
τα φώτα ομίχλης και πίσω φώτα, ενδέχεται
να σχηματιστούν υδρατμοί. Αυτό είναι
φυσιολογικό φαινόμενο, και όλα τα εξωτερικά φώτα έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να
προστατεύονται ανάλογα. Οι υδρατμοί που
σχηματίζονται συνήθως εξαερώνονται από
το φωτιστικό σώμα όταν αυτό παραμείνει
αναμμένο για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων
Στο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων το αυτοκίνητό σας μπορεί να πλυθεί εύκολα και γρήγορα, ωστόσο δεν πλένονται όλα τα σημεία του
αυτοκινήτου. Για καλύτερα αποτέλεσμα, συνιστάται το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τους πρώτους μήνες, όταν το
αυτοκίνητο είναι καινούργιο πρέπει να
πλένεται μόνο με το χέρι. Κι αυτό γιατί οι
βαμμένες επιφάνειες είναι πιο ευαίσθητες
όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου,
ελέγχετε πάντα τα φρένα για να
βεβαιωθείτε ότι επενδύσεις τριβής
(θερμουί) δεν εμφανίζουν ίχνη υγρασίας
και διάβρωσης και ότι τα φρένα
λειτουργούν κανονικά.
Πρέπει να πατάτε κάθε τόσο το πεντάλ
φρένου ελαφρά, όταν οδηγείτε για μεγάλα
χρονικά διαστήματα σε βροχή ή λάσπη. Λόγω
της θερμότητας που αναπτύσσεται από την
τριβή, τα θερμουί θερμαίνονται και
στεγνώνουν. Το ίδιο πρέπει να κάνετε όταν
ξεκινάτε την οδήγηση και επικρατούν
συνθήκες πολύ χαμηλής θερμοκρασίας ή
αυξημένης υγρασίας.
Εξωτερικά πλαστικά εξαρτήματα
Για τον καθαρισμό των εξωτερικών
πλαστικών εξαρτημάτων ουδέτερου
χρώματος, συνιστάται η χρήση ειδικού
καθαριστικού που διατίθεται από τους
διανομείς της Volvo. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
ισχυρά απορρυπαντικά.
Ζάντες
Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό που
συνιστάται από τη Volvo. Τα ισχυρά
καθαριστικά ζαντών μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά και λεκέδες στην επιφάνεια των
επιχρωμιωμένων αλουμινένιων ζαντών.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Φροντίδα του αυτοκινήτου
Γυάλισμα και κέρωμα
Γυαλίστε και κερώστε τις βαμμένες επιφάνειες του αυτοκινήτου εάν έχουν θαμπώσει ή
θέλετε να ενισχύσετε την προστασία τους.
Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται γυάλισμα τον
πρώτο χρόνο. Μπορείτε ωστόσο να το
περιποιείστε με κερί αυτό το διάστημα. Μη
γυαλίζετε και μην κερώνετε το αυτοκίνητο
όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.
Πριν το γυάλισμα ή το κέρωμα, πρέπει να
πλύνετε και να στεγνώσετε το αυτοκίνητο
πολύ καλά. Καθαρίστε τους λεκέδες από
άσφαλτο ή πίσσα με πετρελαϊκό αιθέρα (white
spirit) ή με το ειδικό καθαριστικό για πίσσα
της Volvo. Για την αφαίρεση επίμονων
λεκέδων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
ήπια στιλβωτική κρέμα, ειδική για βαμμένες
επιφάνειες αυτοκινήτων.
Χρησιμοποιήστε πρώτα το γυαλιστικό και στη
συνέχεια κερώστε το αμάξωμα με υγρό ή στερεό κερί. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες
που παρέχονται στη συσκευασία. Πολλά σκευάσματα περιέχουν και γυαλιστικό και κερί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Τα υλικά διατήρησης βαφής, τα στεγανοποιητικά υλικά και τα υλικά προστασίας
βαφής, τα στεγανοποιητικά λούστρου ή
παρόμοια μπορεί να προκαλέσουν ζημιά
στις βαμμένες επιφάνειες. Η ζημιά στις
βαμμένες επιφάνειες που προκαλείται από
τέτοια υλικά προστασίας βαφής δεν
καλύπτεται από την εγγύηση της Volvo.
Αντισκωριακή προστασία – έλεγχος και
συντήρηση
Καθαρισμός του εσωτερικού του
αυτοκινήτου
Το αυτοκίνητό σας διαθέτει πλήρη
αντισκωριακή προστασία από το εργοστάσιο.
Ορισμένα μέρη του αμαξώματος είναι
κατασκευασμένα από γαλβανισμένη
λαμαρίνα. Το κάτω μέρος του αμαξώματος
διαθέτει επικάλυψη από αντιδιαβρωτικό
κράμα, ανθεκτικό στη φθορά. Οι δοκοί, οι
κοιλότητες, τα κλειστά τμήματα και οι πόρτες
έχουν επικαλυφθεί με ένα λεπτόρρευστο,
διεισδυτικό υγρό αντισκωριακής προστασίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά και
προϊόντα φροντίδας αυτοκινήτου που
συνιστώνται από τη Volvo. Καθαρίζετε το
αυτοκίνητο τακτικά και ακολουθείτε τις
συνοδευτικές οδηγίες του προϊόντος
φροντίδας αυτοκινήτου.
Υπό κανονικές συνθήκες, η διάρκεια ζωής
της αντισκωριακής προστασίας του
αυτοκινήτου είναι 12 χρόνια περίπου. Μετά
από αυτό το χρονικό διάστημα, πρέπει να
συντηρείται κάθε τρία χρόνια. Εάν το
αυτοκίνητο χρήζει περαιτέρω συντήρησης,
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της Volvo.
Οι ακαθαρσίες και το αλάτι από το δρόμο
μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση. Για το
λόγο αυτό, το αυτοκίνητο πρέπει να
διατηρείται καθαρό. Η αντισκωριακή
προστασία του αυτοκινήτου πρέπει να
ελέγχεται τακτικά και να ανανεώνεται εάν
είναι απαραίτητο προκειμένου να συντηρηθεί.
Λεκέδες σε υφασμάτινες ταπετσαρίες
και την επένδυση οροφής
Για τον καθαρισμό της υφασμάτινης
ταπετσαρίας συνιστάται η χρήση ειδικού
καθαριστικού, που διατίθεται από τους
εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo,
προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή της
ταπετσαρίας στη φωτιά.
Χρησιμοποιείτε νερό και συνθετικό
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις ζώνες
ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι τη ζώνη
ασφαλείας έχει στεγνώσει πριν την αφήσετε
να τυλιχθεί στην υποδοχή της.
06
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η χρήση αιχμηρών αντικειμένων και Velcro
μπορεί να καταστρέψει την υφασμάτινη
ταπετσαρία.
Καθαρισμός λεκέδων από δερμάτινες
ταπετσαρίες
Οι δερμάτινες ταπετσαρίες της Volvo φέρουν
ειδική προστατευτική επίστρωση κατά τη
βρομιάς. Ο καθαρισμός ενισχύει την
προστασία του δέρματος, ενώ το γράσο και η
211
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Φροντίδα του αυτοκινήτου
βρομιά αλλοιώνουν την προστατευτική
επίστρωση της επιφάνειας. Υπάρχει ένα
πλήρες πρόγραμμα φροντίδας και
συντήρησης των δερμάτινων ταπετσαριών.
Η Volvo προσφέρει ένα ειδικό προϊόν
καθαρισμού και επεξεργασίας ταπετσαριών,
με το οποίο το δέρμα ανακτά την
προστατευτική του επίστρωση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά διαλυτικά.
Τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν
φθορές στις υφασμάτινες, συνθετικές και
δερμάτινες ταπετσαρίες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
06
Πρέπει να θυμάστε ότι τα υλικά που
ξεβάφουν όταν στεγνώνουν (καινούργιο
τζιν, ρούχα από σουέντ κ.λπ.) ενδέχεται να
προκαλέσουν χρωματικές αλλοιώσεις στην
ταπετσαρία.
Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η
Volvo συνιστά να καθαρίζετε και να
επαλείφετε την ταπετσαρία με την
προστατευτική κρέμα δύο φορές έως
τέσσερις φορές το χρόνο. Απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της
περιοχής σας για το προϊόν φροντίδας.
Οδηγίες πλύσης για τις δερμάτινες
ταπετσαρίες
με νερό, που διατίθεται από τους
εξουσιοδοτημένους διανομείς της Volvo.
1. Ρίξτε το καθαριστικό δέρματος σε ένα
βρεγμένο σφουγγάρι και πιέστε το
αρκετές φορές μέχρι να δημιουργηθεί
πλούσιος αφρός.
2. Απομακρύνετε τη βρομιά με απαλές,
κυκλικές κινήσεις.
Μην τρίβετε τους λεκέδες. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά. Για
τους πιο επίμονους λεκέδες, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό καθαριστικό που
διατίθεται από τους διανομείς της Volvo.
3. Πιέστε το σφουγγάρι ακριβώς πάνω στους
λεκέδες. Αφήστε το σφουγγάρι να
απορροφήσει το λεκέ. Μην το τρίβετε.
4. Σκουπίστε με ένα απαλό χαρτί ή ένα πανί,
και αφήστε το δέρμα να στεγνώσει
εντελώς.
Φροντίδα προστασίας δερμάτινων
ταπετσαριών
1. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα προστατευτικής
κρέμας σε ένα κομμάτι τσόχα και
επαλείψτε τη δερμάτινη επιφάνεια με μια
λεπτή στρώση κρέμας κάνοντας απαλές,
κυκλικές κινήσεις.
2. Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει επί
20 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε.
Η προστασία του δέρματος έχει πλέον
ενισχυθεί κατά των λεκέδων και της
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Λεκέδες στα εσωτερικά πλαστικά μέρη
και επιφάνειες
Για τον καθαρισμό των εσωτερικών
πλαστικών εξαρτημάτων και επιφανειών
συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα πανάκι
λεπτών ινών το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά
212
Μοκέτες δαπέδου και χώρος
αποσκευών
Αφαιρέστε τα ταπέτα για να καθαρίσετε
ξεχωριστά τη μοκέτα του δαπέδου και τα
ταπέτα. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά.
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Φροντίδα του αυτοκινήτου
Επιδιόρθωση βαμμένων επιφανειών
Επιδιόρθωση σημαδιών από πέτρες
4. Μετά από μερικές ημέρες, γυαλίστε
τα σημεία που επιδιορθώσατε.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και
μικρή ποσότητα κρέμας.
Η βαφή αποτελεί σημαντικό μέρος της
προστασίας του αυτοκινήτου από τη σκουριά
και θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Για την
αποφυγή σκουριάς, τα γδαρσίματα στις
βαμμένες επιφάνειες πρέπει να επιδιορθώνονται αμέσως. Οι πιο συνηθισμένες ζημιές
των βαμμένων επιφανειών είναι τα
γδαρσίματα από πέτρες, οι γρατσουνιές και
τα σημάδια στα φτερά και τις πόρτες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1700382s
Υλικά
• Αστάρι σε δοχείο
• Βαφή σε δοχείο ή στυλό επιδιόρθωσης
χρώματος
• Πινέλο
• Αυτοκόλλητη ταινία
Εάν το σημάδι δεν είναι τόσο βαθύ ώστε να
φαίνεται το μέταλλο και ένα στρώμα
χρώματος διατηρείται ανέπαφο, μπορείτε
να βάψετε το σημάδι αμέσως μόλις
καθαρίσετε την επιφάνεια που έχει υποστεί
ζημιά.
Πριν αρχίσετε την επιδιόρθωση, το
αυτοκίνητο πρέπει να είναι καθαρό και
στεγνό και η θερμοκρασία της βαμμένης
επιφάνειας πάνω από 15 °C.
0300443s
Κωδικός χρώματος
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το σωστό
χρώμα. Ο κωδικός χρώματος του αυτοκινήτου
αναγράφεται στην ειδική πινακίδα, βλ.
σελ. 214.
1. Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία την
επιφάνεια που έχει υποστεί ζημιά. Στη
συνέχεια ξεκολλήστε την ταινία, για να
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα μπογιάς.
2. Ανακατέψτε καλά το αστάρι και απλώστε
το με ένα λεπτό πινέλο ή με ένα σπίρτο.
Όταν στεγνώσει το αστάρι, βάψτε την
επιφάνεια με ένα πινέλο.
3. Για γδαρσίματα, ακολουθήστε την ίδια
διαδικασία, αλλά καλύψτε με
αυτοκόλλητη ταινία την περιοχή γύρω
από το γδάρσιμο για να προστατεύσετε
τη βαμμένη επιφάνεια που δεν έχει
υποστεί ζημιά.
06
213
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Τύπος
Θέση ετικετών
Κάθε φορά που επικοινωνείτε με κάποιον
εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo και
όταν θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά
και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σας, θα
διευκολυνθείτε αν γνωρίζετε τον τύπο του
αυτοκινήτου, τον αριθμό πλαισίου του
οχήματος (VIN) και τον αριθμό του κινητήρα.
1
2
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Τύπος, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,
μέγιστα επιτρεπτά βάρη, κωδικοί
χρώματος και ταπετσαρίας και αριθμός
έγκρισης τύπου.
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
Πινακίδα συστήματος προθέρμανσης
κατά τη στάθμευση.
3
Στην πινακίδα στοιχείων λαδιού κινητήρα
αναγράφονται οι προδιαγραφές και το
ιξώδες του λαδιού.
Τύπος κινητήρα, αριθμός εξαρτήματος
και σειριακός αριθμός.
06
6
5
A
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
Στοιχεία τύπου κιβωτίου ταχυτήτων και
αριθμός σειράς.
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
30748043
4
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
B
Αριθμός αναγνώρισης αυτοκινήτου.
(Αριθμός Πλαισίου Οχήματος, VIN)
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Διαστάσεις και βάρος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
cm
Μήκος
485
Ύψος
150
Πλάτος
189
Μεταξόνιο
284
Μετατρόχιο μπροστά
158 – 159
Μετατρόχιο πίσω
Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του
αυτοκινήτου μεταβάλλονται ανάλογα με το
βάρος και τον τρόπο κατανομής του
φορτίου.
1
1
Μόνο στην Κίνα
2
158 – 159
Μικτό βάρος οχήματος
Μέγιστο βάρος τρέιλερ
3
4
Μέγ. φορτίο: Βλ. άδεια κυκλοφορίας.
0300445s
Βάρη
Στο απόβαρο συμπεριλαμβάνεται το βάρος
του οδηγού, το ρεζερβουάρ γεμάτο κατά
90 % και όλα τα υγρά. Το βάρος των
επιβατών και των διάφορων αξεσουάρ, όπως
του κοτσαδόρου, της σχάρας οροφής, της
μπαγκαζιέρας οροφής κ.λπ. και της κεφαλής
του κοτσαδόρου (όταν υπάρχει τρέιλερ, βλ.
πίνακα), επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο και δεν
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο απόβαρο.
Επιτρεπόμενο βάρος (με τον οδηγό) = Μικτό
βάρος οχήματος – Απόβαρο.
2
0300446s
Διαστάσεις
Μέγ. φορτίο οροφής: 100 kg.
06
Για πληροφορίες σχετικά με τη θέση της
πινακίδας, βλ. σελ. 214.
Μικτό βάρος οχήματος
Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα
Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα
Μέγιστο βάρος ακολουθίας
(αυτοκίνητο+τρέιλερ)
215
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου
Μοντέλο
Κιβώτιο ταχυτήτων
Βάρος τρέιλερ με φρένα (kg)
Φορτίο στην κεφαλή του
κοτσαδόρου (kg)
Όλα
Όλα
0 – 1200
50
2.5T
Μηχανικό (M66)
μέγ. 1800
75
Αυτόματο (TF–80SC)
μέγ. 1800
75
3.2
Αυτόματο (TF–80SC)
μέγ. 1800
75
V8
Αυτόματο (TF–80SC)
μέγ. 2000
90
2.4D
Μηχανικό (M66)
μέγ. 1600
75
Αυτόματο (TF–80SC)
μέγ. 1800
75
Μηχανικό (M66)
μέγ. 1600
75
Αυτόματο (TF–80SC)
μέγ. 2000
90
D5
06
Βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg)
Φορτίο στην κεφαλή
του κοτσαδόρου (kg)
μέγ. 750
50
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το βάρος του τρέιλερ υπερβαίνει τα
1800 kg, συνιστάται η χρήση
σταθεροποιητικών συστημάτων.
216
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα
Τεχνικά χαρακτηριστικά/
2.5T
Μοντέλο
3.2
V8
D5
2.4D
Τύπος κινητήρα
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Ιπποδύναμη (kW/rpm)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Ιπποδύναμη (hp/rpm)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Ροπή (Nm/rpm)
300/1500-4500
320/3200
440/ 3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Αρ. κυλίνδρων
5
6
8
5
5
Διάμετρος (mm)
83
84
94
81
81
Διαδρομή (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Κυβισμός (λίτρα)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Λόγος συμπίεσης
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Αντίξοες συνθήκες οδήγησης
Οι αντίξοες συνθήκες οδήγησης μπορεί να
οδηγήσουν σε υπερβολική αύξηση της
θερμοκρασίας και της κατανάλωσης λαδιού.
Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού συχνότερα όταν
διανύετε μεγάλες αποστάσεις:
•
•
•
•
06
218
ρυμουλκώντας τροχόσπιτο ή τρέιλερ,
σε ορεινές περιοχές,
σε υψηλές ταχύτητες,
όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη
από –30 °C ή υψηλότερη από +40 °C
• εάν οδηγείτε για μικρές αποστάσεις
(μικρότερες από 10 km) σε συνθήκες
χαμηλής θερμοκρασίας (κάτω από 5 °C)
Επιλέξτε πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρα
εάν οδηγείτε σε αντίξοες συνθήκες. Παρέχει
μεγαλύτερη προστασία στον κινητήρα.
Η Volvo συνιστά προϊόντα λαδιού
.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Προκειμένου ο κινητήρας να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
μεσοδιαστημάτων σέρβις, στο εργοστάσιο
πραγματοποιείται πλήρωση όλων των
κινητήρων με ένα ειδικό συνθετικό λάδι
κινητήρα. Η επιλογή του λαδιού έχει γίνει
πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τη διάρκεια
ζωής, τα χαρακτηριστικά εκκίνησης, την
κατανάλωση καυσίμου και τις συνέπειες
στο περιβάλλον. Για να μπορέσουν να
ισχύουν τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα
σέρβις, πρέπει να χρησιμοποιείται
εγκεκριμένο λάδι κινητήρα. Χρησιμοποιείτε
μόνο το συνιστώμενο τύπο λαδιού (βλ.
ετικέτα στο χώρο κινητήρα) τόσο για την
πλήρωση όσο και για την αλλαγή λαδιού,
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να
επηρεαστεί η διάρκεια ζωής, τα
χαρακτηριστικά εκκίνησης, η κατανάλωση
καυσίμου και οι συνέπειες στο περιβάλλον.
Η Volvo Car Corporation αποποιείται κάθε
ευθύνης στο πλαίσιο της εγγύησης εάν το
λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται δεν
είναι προδιαγραφόμενου τύπου και
ιξώδους.
2200331s
Λάδι κινητήρα
Πίνακας ιξώδους
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν όταν η
πινακίδα στοιχείων λαδιού, που βλέπετε
αριστερά, βρίσκεται στο χώρο του κινητήρα.
Για πληροφορίες σχετικά με τη θέση της
πινακίδας, βλ. σελ. 214.
ATTENTION!
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
Προδιαγραφές λαδιού: ACEA A5/B5
2200329s
Ιξώδες: SAE 0W–30
Τύπος κινητήρα
Όγκος μεταξύ MIN και MAX
(λίτρα)
Όγκος (λίτρα)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Άλλα υγρά και λιπαντικά
Υγρό
Σύστημα
Όγκος (λίτρα)
Συνιστώμενες προδιαγραφές
Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
Μηχανικό (M66)
2,0
Υγρό συστήματος μετάδοσης MTF 97309
Αυτόματο (TF–80SC)
7,0
Υγρό συστήματος μετάδοσης JWS 3309
Βενζινοκινητήρας 3.2
8,9
Βενζινοκινητήρας 2.5T
9,0
Ψυκτικό υγρό με αντιδιαβρωτική προστασία
αναμεμιγμένο με νερό, βλ. συσκευασία.
Βενζινοκινητήρας V8
10,2
Πετρελαιοκινητήρας
12,5
-
-
Λάδι: PAG
Ψυκτικό υγρό: R134a (HFC134a)
Υγρό φρένων
0,6
DOT 4+
Υδραυλικό τιμόνι
1,2
Υγρό υδραυλικού τιμονιού WSS M2C204-A2 ή
αντίστοιχο προϊόν.
Υγρό ψεκαστήρων
6,5
4,52
Η Volvo συνιστά τη χρήση αντιψυκτικού υγρού
αναμεμιγμένου με νερό.
Ψυκτικό
Κλιματισμός1
06
1
Το βάρος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για τις σωστές πληροφορίες.
2
Αυτοκίνητα χωρίς σύστημα πλύσης προβολέων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης, το
λάδι κιβωτίου ταχυτήτων (βαλβολίνη) δεν
χρειάζεται αλλαγή πριν παρέλθει η
προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του. Ωστόσο
μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε αντίξοες
συνθήκες οδήγησης, βλ. σελ. 218.
220
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Κατανάλωση, εκπομπές καυσαερίων και χωρητικότητα
Εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα
(CO2) g/km
Χωρητικότητα
ντεπόζιτου
(λίτρα)
70
Μοντέλο
Κινητήρας
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κατανάλωση
λίτρα/100 km.
2.5T
B5254T6
Μηχανικό (M66)
9,4
224
Αυτόματο (TF–80SC)
10,2
244
Αυτόματο (TF–80SC)
9,8
234
Αυτόματο (TF–80SC)
10,7
255
3.2
B6324S
AWD
V8
B8444S
Αυτόματο (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Μηχανικό (M66)
6,4
169
Αυτόματο (TF–80SC)
7,3
193
Μηχανικό (M66)
6,3
167
Αυτόματο (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα
Οι επίσημες τιμές κατανάλωσης καυσίμου
βασίζονται σε έναν τυπικό κύκλο οδήγησης
σύμφωνα με την Οδηγία 80/1268 της ΕΕ.
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να
αλλάξουν, εάν το αυτοκίνητο διαθέτει
πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει το βάρος
του αυτοκινήτου. Ο τρόπος οδήγησης του
αυτοκινήτου και άλλοι μη τεχνικοί
06
παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν
την κατανάλωση καυσίμου. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. σελ. 9.
221
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Ηλεκτρικό σύστημα
Σύστημα τηλεχειρισμού εγκεκριμένου
τύπου
Γενικά
Σύστημα 12 V με εναλλάκτη ρυθμιζόμενης
τάσης. Σύστημα ενός πόλου, όπου το πλαίσιο
και το μπλοκ του κινητήρα χρησιμοποιούνται
ως αγωγοί. Ο αρνητικός πόλος συνδέεται στο
πλαίσιο.
Απόδοση, μπαταρία
Χώρα
Κινητήρας
2.5T
V8
D5
IS, LI, N, CH
Τάση (V)
12
12
12
HR
Χωρητικότητα
εκκίνησης με
κρύο κινητήρα (A)
520 –
800
600 –
800
700
ROK
Ικανότητα
διατήρησης
αποθεμάτων
(ελάχ.)
100 –
150
120 –
150
135
Δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι
και την τύπωση του εγχειριδίου.
1
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία,
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε νέα
μπαταρία με την ίδια δυνατότητα
εκκίνησης με κρύο κινητήρα και την ίδια
ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων όπως η
αρχική (βλέπε την πινακίδα πάνω στη
μπαταρία).
222
Delphi VDO πιστοποιεί δια του παρόντος ότι
αυτό το τηλεχειριστήριο πληροί τις απαραίτητες
προδιαγραφές των χαρακτηριστικών και
συμμορφώνεται με τους λοιπούς σχετικούς
κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/ΕΕ.
2
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
BR
06
1Η
RC
CCAB06LP1940T4
06 Συντήρηση και προδιαγραφές
06
223
Αλφαβητικό ευρετήριο
Α
Αεραγωγοί ................................................101
Αερόσακοι
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση,
PACOS ...................................................18
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας .......................20
αερόσακοι SIPS ..........................................18
Αερόσακος ..................................................15
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ SRS .......................................15
Αισθητήρας βροχής ....................................73
Αισθητήρας ραντάρ ..................................124
Ακροφύσια ψεκαστήρων, θερμαινόμενα ....74
Αλάρμ ..........................................................67
Αλλεργιογόνοι και ασθματογόνοι
παράγοντες ...............................................100
Ανάγνωση του Εγχειριδίου Κατόχου ............6
07
224
κείμενα μηνυμάτων ..................................6
λίστες διαδικασιών ..................................6
λίστες θέσεων .........................................6
λίστες σημείων ........................................6
παράθυρα διαλόγου "Προειδοποίηση" ....6
παράθυρα διαλόγου "Σημαντικό" ............6
παράθυρα διαλόγου "Σημείωση" .............6
προαιρετικός εξοπλισμός ........................6
Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ......77
Αναζήτηση PI ............................................ 117
Αριθμός IMEI ............................................ 148
Ανακυκλοφορία αέρα ............................... 104
Αρχεία ήχου .............................................. 113
Αναμονή κλήσεων .................................... 145
Ασφάλεια .................................................... 12
Αναπτήρας
Ασφάλεια στο χώρο επιβατών .................... 12
πίσω κάθισμα ...................................... 137
Αναστολέας αλλαγής σχέσεων ................. 86
Ασφάλειες ................................................. 189
Αναστολέας αλλαγής σχέσεων,
μηχανική απενεργοποίηση ......................... 86
Άνεση στο χώρο επιβατών ....................... 135
θέση ..................................................... 189
ντουλαπάκι συνοδηγού ....................... 192
χώρος αποσκευών ............................... 193
χώρος κινητήρα ................................... 190
Αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων ........... 210
Ανεφοδιασμός
Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος ........... 42
τάπα του ρεζερβουάρ ......................... 155
Ανεφοδιασμός καυσίμου
Αυτόματη λειτουργία
αντιθαμβωτικής προστασίας ...................... 78
Αναστολέας της όπισθεν ........................... 84
Ανεμιστήρας ............................................. 102
πορτάκι του ρεζερβουάρ,
ηλεκτρικό άνοιγμα .............................. 155
πορτάκι του ρεζερβουάρ,
χειροκίνητο άνοιγμα ........................... 155
Άνοιγμα όλων των παραθύρων .......... 35, 100
Αντίξοες συνθήκες οδήγησης ................. 218
Αντισκωριακή προστασία ......................... 211
Απενεργοποίηση του αναστολέα
αλλαγής σχέσεων ...................................... 86
Απόβαρο ................................................... 215
Αποθηκευτικοί χώροι στο χώρο επιβατών 135
Αναδιπλούμενοι ηλεκτρικοί
εξωτερικοί καθρέπτες ................................77
Απόρριψη κλήσεων .......................... 141, 145
Αναζήτηση σταθμών .................................115
Αποτροπή ολίσθησης ............................... 120
Αποσβεστήρας κραδασμών ..................... 164
Ασφαλειοθήκη
Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου ............ 112
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ..................... 84
θέσεις χειροκίνητης αλλαγής
σχέσεων (Geartronic) ............................. 85
Αυτόματο κλείδωμα .................................... 42
Β
Βαμμένες επιφάνειες
ζημιά και επιδιόρθωση ......................... 213
σημάδια από πέτρες και γδαρσίματα .. 213
Βάρη
απόβαρο .............................................. 215
βάρος τρέιλερ ...................................... 215
μέγιστο βάρος μηχανισμού
μετάδοσης κίνησης ............................. 215
Αλφαβητικό ευρετήριο
μικτό βάρος οχήματος .........................215
φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου ..............215
φορτίο μπροστινού άξονα ...................215
φορτίο οροφής ....................................215
φορτίο πίσω άξονα ..............................215
Βαφή
κωδικός χρώματος ..............................213
Είσοδος σήματος, εξωτερικό ................... 110
Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης
Εκκίνηση κινητήρα ..................................... 81
Κιτ πρώτων βοηθειών .......................... 138
προειδοποιητικό τρίγωνο .................... 161
Εξωτερική πηγή ήχου
Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια ................ 83
Εκκίνηση χωρίς κλειδί .......................... 40, 81
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα .......... 221
Ελαστικά
Δέσμη προβολέων, ρύθμιση .................69, 70
δείκτες φθοράς πέλματος .................. 196
διάτρηση .............................................. 198
όρια ταχύτητας ................................... 207
πίεση .................................................... 208
προδιαγραφές ..................................... 207
συντήρηση ........................................... 196
φορά περιστροφής .............................. 194
χειμερινά ελαστικά .............................. 197
Ενδεικτικές λυχνίες ................................... 54
Διακόπτες φώτων .......................................64
Ενδεικτικές λυχνίες, PCC .......................... 36
Διακόπτης ανάφλεξης ................................59
Ενημέρωση συχνότητας, αυτόματη ......... 117
Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας .........103
Διαστάσεις ................................................215
Ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό
κάθισμα ...................................................... 29
Διπλό κλείδωμα ..........................................44
Ενσωματωμένο τηλέφωνο ....................... 145
απενεργοποίηση ....................................44
Δοκιμή του συστήματος συναγερμού ........47
Ένταση ήχου
Γ
Γρήγορη μετακίνηση μπροστά/πίσω στο
CD .............................................................114
Γυάλισμα ...................................................211
∆
Δείκτες στον πίνακα οργάνων ....................54
ένταση ................................................. 112
έξοδος AUX ......................................... 110
Εξωτερικοί καθρέπτες ................................ 77
Επαναρύθμιση εξωτερικών καθρεπτών ..... 78
Επαναρύθμιση των ηλεκτρικών
παραθύρων ................................................. 77
Επείγουσες κλήσεις .................................. 149
Επισκόπηση οργάνων ................................. 50
Εσωτερικός καθρέπτης .............................. 78
Εσωτερικός φωτισμός ................................ 68
Εφαρμογή αναμονής κλήσεων ................. 145
Εφεδρικός τροχός .................................... 198
Ζ
Ζάντες
καθαρισμός .......................................... 210
Ζάντες και ελαστικά ................................. 194
Ζώνες ασφαλείας ....................................... 12
Εγκεκριμένος τύπος,
σύστημα τηλεχειριστηρίου .......................222
ήχος κλήσης, τηλέφωνο ..................... 142
τηλέφωνο ............................................ 142
τηλέφωνο/media player ...................... 147
media player ........................................ 142
Ένταση, βλ. επίσης Ένταση ήχου ............ 112
Η
Εγκυμοσύνη ................................................13
Ένταση, ήχος ........................................... 112
Ηλεκτρική ηλιοροφή ................................... 79
Ειδήσεις ....................................................116
Εξαερισμός ............................................... 101
Ηλεκτρικό σύστημα .................................. 222
Ε
07
προεντατήρας ζώνης ασφαλείας .......... 14
Ηλεκτρικά παράθυρα .................................. 75
Εισερχόμενες κλήσεις ......................141, 145
225
Αλφαβητικό ευρετήριο
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
αυτόματη απενεργοποίηση ....................89
χαμηλή τάση μπαταρίας ........................89
χειροκίνητη απενεργοποίηση ................89
Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης ......34
αποθάμβωση των παραθύρων .............. 99
λειτουργία χρονοδιακόπτη ................. 104
σχηματισμός υδρατμών στους
προβολείς ............................................ 210
Θερμαινόμενα ακροφύσια ψεκαστήρων .... 74
Ηλιοροφή
Θέρμανση ................................................. 103
αλεξήλιο .................................................80
άνοιγμα και κλείσιμο ..............................79
θέση εξαερισμού ...................................79
μπλοκάρισμα κατά το αυτόματο
κλείσιμο ............................................79, 80
Ηχείο μπάσων ...........................................112
καθίσματα ........................................... 103
πίσω παρμπρίζ ....................................... 78
Θερμοκρασία
Ήχος
07
ένταση ..................................................112
ένταση, αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου .....................................................112
ένταση, εξωτερική πηγή ήχου .............112
ένταση, τύποι προγράμματος ..............117
ηχοσύστημα .........................................109
πηγή .....................................................112
προφίλ για τα καθίσματα .....................112
ρυθμίσεις .............................................112
υποδοχή για ακουστικά .......................110
surround ...............................................112
Ηχοσύστημα .....................................109, 112
Θ
Θάμπωμα
αποθάμβωση με τη
λειτουργία αποθάμβωσης ....................104
αποθάμβωση με τους αεραγωγούς .....105
226
πραγματική θερμοκρασία ..................... 99
Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης ...................... 59
Θέσεις χειροκίνητης αλλαγής
σχέσεων (Geartronic) ................................. 85
Θέση παιδικών καθισμάτων ....................... 26
Θήκη σκι ................................................... 159
Ι
Ισοστάθμιση ............................................. 112
Κ
αναδίπλωση πλάτης πίσω
καθισμάτων .......................................... 159
αναδίπλωση της πλάτης
μπροστινού καθίσματος ........................ 60
ηλεκτρικά καθίσματα ............................. 60
θέρμανση ............................................. 103
λειτουργία μνήμης ................................. 61
μνήμη κλειδιού ...................................... 61
χειροκίνητη ρύθμιση .............................. 60
Καθίσματα, προσκέφαλα, πίσω .................. 62
Καθρεπτάκι σκιαδίου ................................ 182
Καθρέπτες
πόρτα ..................................................... 77
Καθρέπτης
εσωτερικός ............................................ 78
θερμαινόμενος ...................................... 78
Καπό χώρου αποσκευών
κλείδωμα .......................................... 35, 43
Κάρτα SIM ................................................ 149
Καταλυτικός μετατροπέας ....................... 157
Καθαρισμός
αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων ...... 210
ζώνες ασφαλείας ................................ 211
πλύσιμο αυτοκινήτου .......................... 210
ταπετσαρία .......................................... 211
Καθαρισμός ζαντών ................................. 210
Κάθισμα
ηλεκτρικό κάθισμα ................................ 60
Καθίσματα .................................................. 60
αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα ...... 102
Κατανομή αέρα ................................. 101, 105
Κατάσταση αναμονής, τηλέφωνο ............ 145
Κατάσταση ασφαλείας ............................... 25
Καύσιμο .................................................... 156
κατανάλωση ......................................... 221
κατανάλωση καυσίμου ............................ 8
οικονομία καυσίμου ............................. 209
φίλτρο καυσίμου .................................. 157
Κέρωμα ..................................................... 211
Αλφαβητικό ευρετήριο
Κιβώτιο ταχυτήτων .....................................84
Κλιματισμός
αυτόματο ...............................................84
μηχανικό ................................................84
Κινητήρας
γενικά .................................................... 99
Κόρνα ......................................................... 63
εκκίνηση .................................................81
υπερθέρμανση .....................................162
Κινητό τηλέφωνο
Κοτσαδόρος ............................................. 163
ανοικτή συνομιλία ................................140
καταχώριση τηλεφώνου ......................141
σύνδεση ...............................................143
Κλειδαριές
αυτόματο κλείδωμα ...............................42
καπό χώρου αποσκευών ........................42
κλείδωμα ................................................42
κουμπί κλειδώματος στο εσωτερικό ......42
ντουλαπάκι συνοδηγού .........................42
ξεκλείδωμα ............................................42
Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών ..................30
Κλειδί ....................................................34, 37
κλείδωμα χωρίς κλειδί
και σύστημα ανάφλεξης ........................40
τηλεχειριστήριο-κλειδί ...........................34
PCC ........................................................34
Κλείδωμα κλειδιού κινητήρα ......................85
Κλείδωμα προσωπικών
αποθηκευτικών χώρων ...............................38
Κλείδωμα τιμονιού ......................................81
Κλήσεις
λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης 145
πραγματοποίηση και λήψη ..........141, 145
Κορνάρισμα ................................................ 63
Κουμπί πληροφοριών ................................. 36
Κρύσταλλο
ασφαλείας/ενισχυμένο ......................... 75
επεξεργασμένη επιφάνεια .................... 75
επίστρωση ............................................. 75
Κρύσταλλο ασφαλείας ............................... 75
Κωδικός χρώματος, βαφή ........................ 213
φώτα θέσης ......................................... 179
φώτα στάθμευσης ............................... 179
φωτισμός εισόδου ............................... 182
φωτισμός χώρου αποσκευών .............. 182
Λειτουργία μνήμης στα καθίσματα ............ 61
Λειτουργία πανικού .................................... 36
Λειτουργία πλήρους αερισμού ........... 35, 100
Λειτουργίες προγραμμάτων ..................... 116
Λειτουργίες MP3 ...................................... 113
Λειτουργίες RDS ...................................... 116
επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων ......... 117
Λεκέδες .................................................... 211
Λιπαντικά .................................................. 220
Λ
Λυχνίες ..................................................... 120
Λάδι
βαλβολίνη ............................................ 220
λάδι κινητήρα ...................................... 218
οδήγηση σε αντίξοες συνθήκες .......... 218
προδιαγραφές λαδιού ......................... 218
υγρό υδραυλικού τιμονιού .................. 220
φίλτρο ................................................. 174
χωρητικότητες .................................... 219
Λαμπτήρες, αντικατάσταση ..................... 177
καθρεπτάκι σκιαδίου ........................... 182
μεγάλη σκάλα, αλογόνου .................... 178
μεσαία σκάλα, αλογόνου .................... 178
μπροστινά φώτα ομίχλης .................... 180
πίσω φώτα ........................................... 180
πλαϊνά φώτα όγκου ............................. 180
πρόσθετη μεγάλη σκάλα ..................... 179
φλας .................................................... 179
γενικά .................................................. 177
ενδεικτικές λυχνίες ............................... 54
καθρεπτάκι σκιαδίου ........................... 182
μεγάλη σκάλα ...................................... 178
μεσαία σκάλα ....................................... 178
μπροστινά φώτα ομίχλης .................... 180
πίσω φώτα ........................................... 180
πλαϊνά φώτα όγκου ............................. 180
πληροφοριακή λυχνία ............................ 54
προβολείς ............................................ 177
προδιαγραφές ..................................... 183
προειδοποιητικές λυχνίες ..................... 54
πρόσθετη μεγάλη σκάλα ..................... 179
φλας .................................................... 179
φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας.. 181
φώτα θέσης ......................................... 179
φώτα στάθμευσης ............................... 179
07
227
Αλφαβητικό ευρετήριο
φωτισμός εισόδου ...............................182
φωτισμός χώρου αποσκευών ..............182
Μ
Ξεκλείδωμα
απ’ έξω .................................................. 42
από μέσα ............................................... 42
καπό χώρου αποσκευών ....................... 42
χωρίς κλειδί ........................................... 42
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων
αντικατάσταση .....................................184
θέση ρύθμισης .....................................184
καθαρισμός ..................................184, 185
Μεγάλη/μεσαία σκάλα ................................65
Μενού και μηνύματα ...................................94
Μεσαία σκάλα ...........................................178
Μηνύματα στον πίνακα οργάνων ...............97
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .....................84
Μικτό βάρος οχήματος .............................215
Μπαταρία ......................................39, 83, 186
αντικατάσταση .....................................187
προδιαγραφές .....................................222
προειδοποιητικές λυχνίες ....................186
συντήρηση ...........................................186
χειρισμός .............................................186
Μπαταρία τηλεχειριστηρίου-κλειδιού
07
μπαταρία ................................................35
Μπροστινά φώτα ομίχλης ...........................66
Ν
Νεκρές γωνίες ..........................................132
Ντουλαπάκι συνοδηγού ............................136
κλείδωμα ................................................43
Περιβάλλον
Ξ
Ο
Οδήγηση
με τρέιλερ ........................................... 162
σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης ........ 218
Οδήγηση με τρέιλερ
βάρος τρέιλερ ..................................... 215
ρυμουλκούμενο βάρος ........................ 216
φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου 216
Οδική βοήθεια .......................................... 169
Οθόνες πληροφοριών ................................ 54
Οικονομική οδήγηση ................................ 152
θέση ..................................................... 181
Πλάτη καθίσματος
μπροστινό κάθισμα, αναδίπλωση .......... 60
πίσω κάθισμα, αναδίπλωση ................. 159
Πλευρικοί αερόσακοι .................................. 18
Όργανα και κουμπιά ελέγχου .................... 50
Πληροφοριακή λυχνία
και προειδοποιητικές λυχνίες ..................... 54
Π
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας .......... 116
Παιδί
Πλύση προβολέων υπό υψηλή πίεση ......... 74
θέση στο αυτοκίνητο ...................... 26, 28
Παιδικά καθίσματα ..................................... 26
Πλύσιμο του αυτοκινήτου ........................ 210
Παιδικό κάθισμα
Πραγματοποίηση κλήσεων ............... 141, 145
παιδικά καθίσματα και αερόσακοι ......... 17
σύστημα στερέωσης ............................. 28
Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης
και εξωτερικοί καθρέπτες .......................... 75
Προϊόντα ασφαλείας παιδιών ..................... 26
Πέρασμα από σημεία με νερά .................. 152
228
αποτελεσματικός έλεγχος
εκπομπών καυσαερίων ............................ 8
Η φιλοσοφία της Volvo Car για
το περιβάλλον ......................................... 8
καθαρός αέρας στο χώρο επιβατών ....... 8
κατανάλωση καυσίμου ............................ 8
μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων .... 8
τα συνεργεία της Volvo και το
περιβάλλον .............................................. 8
υφάσματα που πληρούν τα
οικολογικά πρότυπα ................................ 8
Πίσω λαμπτήρες
Ποτηροθήκη και ανοικτήρι ....................... 139
Προβολείς ........................................... 65, 177
σύστημα πλύσης προβολέων ................ 74
Πρόγραμμα σέρβις ................................... 172
Προδιαγραφές .......................................... 215
Αλφαβητικό ευρετήριο
Προειδοποίηση
Προειδοποίηση οδικής κυκλοφορίας
RDS ......................................................116
Προειδοποιητικές λυχνίες ..........................54
αερόσακοι SRS ......................................56
βλάβη στο σύστημα πέδησης ................56
ο εναλλάκτης δεν φορτίζει ....................56
προειδοποίηση .......................................56
υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας ...............56
χαμηλή πίεση λαδιού .............................56
χειρόφρενο τραβηγμένο ........................56
Προειδοποιητική λυχνία
σύστημα ελέγχου ευστάθειας
και πρόσφυσης ....................................120
σύστημα προειδοποίησης
σύγκρουσης .........................................128
adaptive cruise control ........................123
Προειδοποιητική λυχνία,
σύστημα ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ...............................14
Προειδοποιητικό τρίγωνο .........................161
Προειδοποιητικός ήχος
σύστημα προειδοποίησης
σύγκρουσης .........................................128
adaptive cruise control ........................123
Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας ...............14
Προεπιλογή σταθμών ...............................115
Προσαρμογή οδηγικών χαρακτηριστικών 121
Πρόσθετη μεγάλη σκάλα ..........................179
Προσκέφαλο, μεσαίο κάθισμα ....................62
Προστασία για το παιδί ...............................25
Προστατευτική επίστρωση
απομάκρυνσης νερού και βρωμιάς ............ 75
Πυξίδα ...................................................... 119
ρύθμιση ............................................... 119
ρύθμιση ζώνης .................................... 119
Ρυμούλκηση .............................................. 169
κρίκος ρυμούλκησης ........................... 169
Ρυμουλκούμενο βάρος ............................. 216
Σ
Σημάδια από πέτρες και γδαρσίματα ....... 213
Ρ
Σημαντικές πληροφορίες ............................. 6
Ραδιόφωνο
ενημέρωση συχνότητας ...................... 117
κείμενο ραδιοφώνου ........................... 117
προεπιλογή σταθμών .......................... 115
ραδιοφωνικοί σταθμοί ......................... 115
ρυθμίσεις ............................................. 115
AF ........................................................ 117
EON ..................................................... 117
PTY ...................................................... 116
REG ..................................................... 117
Ρευματοδότης
μπροστινό κάθισμα ............................. 137
πίσω κάθισμα ...................................... 137
χώρος αποσκευών .............................. 138
Ρολόι .......................................................... 58
Ρυθμίσεις πλαισίου .................................. 121
Ρύθμιση δέσμης προβολέων ...................... 69
προβολείς αλογόνου ............................. 70
προβολείς Active Bi-Xenon ............. 69, 70
προβολείς Bi-Xenon ........................ 69, 70
Ρύθμιση του τιμονιού ................................. 63
Σημεία με βαθιά νερά ............................... 152
Στάθμη λαδιού .......................................... 174
Στάθμη ψυκτικού υγρού ........................... 175
Σύγκρουση .................................................. 25
Συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης .... 108
Συμπυκνώματα ......................................... 157
Συναγερμός ................................................ 45
άλλες λειτουργίες ................................. 46
απενεργοποίηση ενεργοποιημένου
συναγερμού ........................................... 46
αφόπλιση ............................................... 46
δοκιμή του συστήματος συναγερμού ... 47
έλεγχος του συναγερμού ...................... 36
ενδεικτική λυχνία συναγερμού ............. 45
όπλιση .................................................... 45
προσωρινή αφόπλιση ............................ 47
σήματα συναγερμού .............................. 46
Συντήρηση
07
αντισκωριακή προστασία ..................... 211
Συστάσεις κατά την οδήγηση ................... 152
Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων .......... 64
σύστημα ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ............................... 14
προβολείς Active Bi-Xenon ................... 64
προβολείς Bi-Xenon .............................. 64
Σύστημα αποθάμβωσης ........................... 104
229
Αλφαβητικό ευρετήριο
Σύστημα ελέγχου ευστάθειας
και πρόσφυσης .........................................120
Σύστημα τηλεχειριστηρίου,
εγκεκριμένος τύπος ................................. 222
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ..................120
Σύστημα SRS
Σύστημα ελέγχου σπιναρίσματος .............120
γενικά .................................................... 16
Σχηματισμός υδρατμών στους
προβολείς ................................................. 210
Σύστημα ευστάθειας ................................120
Σύστημα κλιματισμού .................................99
αισθητήρες ............................................99
γενικά .....................................................99
Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρονικό .........102
Ταπέτα ...................................................... 136
Ταπέτο χώρου αποσκευών ....................... 139
Σύστημα κλιματισμού, A/C .......................103
Ταπετσαρία αυτοκινήτου ......................... 211
Σύστημα μετάδοσης κίνησης ......................84
Τετρακίνηση ............................................... 86
Σύστημα πληροφοριών νεκρών γωνιών,
BLIS ..........................................................132
Τετρακίνηση (AWD) .................................... 86
Σύστημα πλύσης παρμπρίζ .........................74
Σύστημα πλύσης προβολέων .....................74
Σύστημα ποιότητας αέρα .........................104
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης ....127
αισθητήρας ραντάρ .............................124
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης
με υποβοήθηση πέδησης* ........................127
07
Τ
Σύστημα προθέρμανσης κατά τη
στάθμευση ................................................106
ρύθμιση ώρας ......................................107
στάθμευση σε επικλινές έδαφος .........106
Σύστημα προστασίας από τραυματισμό
στον αυχένα WHIPS ...................................21
Σύστημα στερέωσης ISOFIX για
παιδικά καθίσματα ......................................28
Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα ........... 217
Τηλεφωνικός κατάλογος
χρήση των αριθμών ............................. 147
Τηλέφωνο
ανοικτή συνομιλία ............................... 140
εισερχόμενες κλήσεις ......................... 141
ενσωματωμένο, επισκόπηση ............... 145
κατάσταση αναμονής .......................... 145
καταχώριση τηλεφώνου ...................... 141
κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο 147
λήψη κλήσης ............................... 142, 145
πραγματοποίηση κλήσεων .................. 141
σύνδεση .............................................. 143
τηλεφωνικός κατάλογος, συντόμευση 143
Τηλέφωνο ................................................. 145
Τηλεχειριστήριο,
βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί ......................... 34
Τηλεχειριστήριο-κλειδί ......................... 34, 35
αντικατάσταση της μπαταρίας .............. 39
αποσπώμενο κλειδί ................................ 34
εμβέλεια ................................................ 36
Τηλεχειριστήριο-κλειδί/PCC ...................... 39
Τιμόνι
δεξιά χειριστήρια ................................. 110
ρύθμιση του τιμονιού ............................ 63
χειριστήρια .......................................... 145
χειριστήρια στο τιμόνι,
adaptive cruise control ........................ 125
χειριστήρια, αριστερή πλευρά ............. 122
Τρέιλερ
βάρος τρέιλερ ...................................... 215
οδήγηση με τρέιλερ ............................. 162
Τροχοί
αλλαγή ................................................. 194
αντιολισθητικές αλυσίδες ................... 197
εφεδρικός τροχός ............................... 198
ζάντες .................................................. 197
τοποθέτηση ......................................... 195
Τύπος ........................................................ 214
Τύπος προγράμματος ............................... 116
Τυχαία σειρά αναπαραγωγής,
CD και αρχεία ήχου .................................. 114
Υ
Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλύσης ... 73
Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ ..................... 73
Υγρά
χωρητικότητες ..................................... 220
230
Αλφαβητικό ευρετήριο
πλήρωση υγρού φρένων ..................... 176
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών, ABS ......................................... 87
σύστημα πέδησης ................................. 87
υγρό φρένων, όγκος και κατηγορία ... 221
φως απότομου φρεναρίσματος, EBL .... 66
χειρόφρενο, γενικά ............................... 89
Φρένο ......................................................... 87
φωτισμός προσέγγισης ......................... 69
Φωτισμός απομάκρυνσης ........................... 69
μπροστινό κάθισμα ..............................136
Υποδοχή για ακουστικά ............................110
Φροντίδα του αυτοκινήτου ...................... 210
Χ
Υπολογιστής ταξιδίου ...............................118
Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα ..................162
πίσω ....................................................... 67
Φώτα
Φ
φώτα φρένων ........................................ 66
Φώτα θέσης/στάθμευσης .......................... 66
Φίλτρο κατακράτησης
σωματιδίων πετρελαίου ..............................82
Φώτα ομίχλης
Υγρό υδραυλικού τιμονιού .......................176
Υγρό φρένων και συμπλέκτη ....................176
Υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας ..................13
Υπερθέρμανση ..........................................162
Υποβοήθηση στάθμευσης ........................130
Υποβοήθηση τιμονιού, μεταβλητή ............121
Υποδοχή αναπτήρα
Φως ομίχλης
Φίλτρο πετρελαίου ....................................157
μπροστινά .............................................. 66
Φώτα φρένων ............................................. 66
Φίλτρο χώρου επιβατών ...........................100
Φωτισμός
Φλας ............................................................67
φλας ............................................................67
Φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου ...................216
Φόρτωση ...................................................158
άγκιστρα συγκράτησης φορτίου .........158
φορτίο στην οροφή ..............................161
χώρος αποσκευών ...............................158
Φρένα ..........................................................87
έκτακτη υποβοήθηση πέδησης .............87
έκτακτη υποβοήθηση πέδησης, EBA ....87
ηλεκτρικό χειρόφρενο ...........................89
λυχνίες στον πίνακα οργάνων ...............88
αντικατάσταση λαμπτήρων,
βλ. επίσης Λαμπτήρες ......................... 177
αυτόματος ............................................. 68
διακόπτες .............................................. 68
μεγάλη/μεσαία σκάλα ........................... 65
μπροστινά φώτα ομίχλης ...................... 66
Προβολείς Active Bi-Xenon, ABL .......... 65
ρύθμιση δέσμης προβολέων ................. 70
ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων ..... 64
φως ομίχλης, πίσω ................................ 67
φώτα θέσης/στάθμευσης ..................... 66
φωτισμός απομάκρυνσης ..................... 69
φωτισμός οργάνων ............................... 64
Φωτισμός οθόνης ....................................... 64
Φωτισμός οργάνων ..................................... 64
Φωτισμός πίνακα οργάνων ......................... 64
Φωτισμός προσέγγισης .............................. 69
Φωτισμός στο χώρο επιβατών ................... 68
Χαμηλή στάθμη λαδιού ............................. 174
Χειμερινά ελαστικά ................................... 197
Χειριστήρια στο τιμόνι ................................ 63
αριστερή πλευρά ................................. 122
δεξιά πλευρά ....................................... 110
Χειρόφρενο ................................................. 89
ηλεκτρικό ............................................... 89
χαμηλή τάση μπαταρίας ........................ 89
Χιλιομετρητής ............................................. 58
Χρονοδιακόπτης ....................................... 104
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ ....................... 221
Χώρος κινητήρα
γενικά .................................................. 172
επισκόπηση .......................................... 173
καπό κινητήρα ..................................... 172
λάδι ...................................................... 174
υγρό υδραυλικού τιμονιού .................. 176
ψυκτικό υγρό ....................................... 175
07
Ψ
Ψεκαστήρας
231
Αλφαβητικό ευρετήριο
Clean Zone Interior ................................... 100
M
Cruise control ........................................... 122
Mετάδοση ειδήσεων ................................. 116
D
MY KEY ..................................................... 111
Disc text (Κείμενο CD) .............................. 114
P
Ψυκτικό υγρό ..............................................99
Dolby Surround Pro Logic II ............. 109, 112
PACOS ........................................................ 18
A
DSTC, βλ. επίσης Σύστημα
ελέγχου ευστάθειας
PCC – Personal Car Communicator
παρμπρίζ ................................................74
προβολείς ..............................................74
Ψεκαστήρες
υγρό ψεκαστήρων, πλήρωση ...............185
Ψύκτης ......................................................139
A/C ............................................................103
απενεργοποίηση/ενεργοποίηση .......... 120
λειτουργία ........................................... 120
ABL – Προβολείς Active Bi-Xenon .............65
ABS .............................................................87
E
ACC – Adaptive cruise control ..................123
ECC – ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού 102
Adaptive cruise control .............................123
EON – Enhanced Other Networks ............ 117
αισθητήρας ραντάρ .............................124
AF – αυτόματη ενημέρωση συχνότητας ...117
REG – Προγράμματα τοπικών
ραδιοφωνικών σταθμών ........................... 117
F
RND – Τυχαία σειρά αναπαραγωγής ........ 114
Four C ....................................................... 121
S
G
SCAN
Geartronic ................................................... 85
ραδιοφωνικοί σταθμοί ......................... 115
CD και αρχεία ήχου ............................. 114
Soot filter full ............................................... 82
AUTO
προεπιλογή σταθμών ...........................115
ρυθμίσεις συστήματος κλιματισμού ....103
AUX ...................................................110, 112
ένταση ..................................................112
B
07
BLIS ..........................................................132
Bluetooth
ανοικτή συνομιλία ................................140
secrecy .................................................142
C
CD
λειτουργίες ..........................................113
CD changer ...............................................113
232
εμβέλεια ................................................ 37
λειτουργίες ............................................ 35
PTY – Τύπος προγράμματος .................... 116
H
HBS – Αισθητήρας καρδιακών παλμών ..... 37
I
IAQS – Σύστημα ποιότητας
αέρα χώρου επιβατών .............................. 100
IC – Αερόσακοι τύπου κουρτίνας ............... 20
IDIS – Έξυπνο Σύστημα Πληροφοριών
Οδηγού ..................................................... 148
Immobiliser ................................................. 34
R
Surround ........................................... 109, 112
T
TP – πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας .. 116
W
WHIPS ........................................................ 21
Σύστημα προστασίας από
τραυματισμό στον αυχένα ..................... 21
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8862 (Greek), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising