Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Quick Guide

Volvo S90 Twin Engine 2019 Early Quick Guide
S90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Σε αυτόν τον οδηγό Quick Guide περιγράφεται μια σειρά από λειτουργίες που υπάρχουν στο νέο σας Volvo. Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον κάτοχο είναι
διαθέσιμες στο αυτοκίνητο, στη εφαρμογή και στον διαδικτυακό ιστό.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, όπου
μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από την επάνω προβολή.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (Εγχειρίδιο Volvo) για
smartphone και τάμπλετ. Η εφαρμογή περιέχει επίσης εκπαιδευτικά βίντεο για επιλεγμένες λειτουργίες.
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ VOLVO
Ο ιστότοπος υποστήριξης της Volvo Cars (support.volvocars.com) περιέχει εγχειρίδια
και εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια για το Volvo
σας και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου σας.
ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπάρχει ένα παράρτημα στο εγχειρίδιο κατόχου στο ντουλαπάκι του ταμπλό, που
περιέχει πληροφορίες για τις ασφάλειες και προδιαγραφές καθώς και μια σύνοψη
σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών. Μπορείτε να παραγγείλετε έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και σχετικό παράρτημα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
01. ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ VOLVO ΣΑΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ορισμένα από τα συστήματα και υπηρεσίες της
Volvo, καθώς και μια επισκόπηση για το εσωτερικό και το εξωτερικό του αυτοκινήτου και την κεντρική οθόνη.
02. ΦΌΡΤΙΣΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η κατάσταση φόρτισης του αυτοκινήτου, ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας φόρτισης και οι διάφορες ενδεικτικές λυχνίες στην οθόνη του οδηγού.
03. ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για τις διάφορες λειτουργίες στον χώρο επιβατών π.χ. ρυθμίσεις καθίσματος και
σύνδεση στο διαδίκτυο.
04. ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΟΘΌΝΗΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις διαφορετικές κύριες προβολές της κεντρικής οθόνης, από όπου
μπορείτε να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.
05. ΈΞΥΠΝΗ ΟΔΉΓΗΣΗ
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται διάφορα από τα συστήματα υποστήριξης οδηγού του αυτοκινήτου και
παρατίθενται συμβουλές πώς μπορείτε να οδηγείτε πιο οικονομικά.
06. ΦΩΝΗΤΙΚΉ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ
Εδώ θα βρείτε διάφορες εντολές/φράσεις για το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου.
07. ΕΙΔΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ
Επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε.
Όλα τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού/αξεσουάρ, που είναι γνωστά κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επισημαίνονται με έναν αστερίσκο: *.
01
01
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo σας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, υπάρχουν διάφορες λειτουργίες, όροι και συμβουλές που μπορεί να
είναι χρήσιμο να γνωρίζετε.
συνδεθεί με ένα Προφίλ οδηγού. Βλ. ενότητα Επάνω προβολή σε αυτόν τον
οδηγό Quick Guide για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ
του οδηγού.
Volvo ID
Προκαταρκτικός κλιματισμός πριν ταξιδέψετε
Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που σας δίνει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών με ένα ενιαίο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ορισμένα παραδείγματα είναι το Volvo On Call*, οι υπηρεσίες χαρτών*, η προσωπική σύνδεση στην ιστοσελίδα volvocars.com και η δυνατότητα κράτησης για σέρβις και επισκευή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
Volvo ID στην ιστοσελίδα volvocars.com, από την εφαρμογή Volvo On Call ή
απευθείας στο αυτοκίνητό σας.
Κάντε το συνήθεια να κλιματίζετε πάντοτε προκαταρκτικά το αυτοκίνητο
πριν την αναχώρηση. Μπορεί να αυξήσει την αυτονομία και να μειώσει τη
φθορά του αυτοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνετε ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών. Από την προβολή κλιματισμού της κεντρικής
οθόνης, επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Volvo On Call. Ο πλήρης προκαταρκτικός κλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε
ηλεκτρική πρίζα2.
Sensus
Το Sensus είναι το έξυπνο σύστημα διασύνδεσης του αυτοκινήτου και καλύπτει όλες τις λύσεις στο αυτοκίνητο που αφορούν στην ψυχαγωγία, τη σύνδεση στο διαδίκτυο, την πλοήγηση* και υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι το
Sensus που καθιστά εφικτή την επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς, το αυτοκίνητο
και τον έξω κόσμο.
Volvo On Call*
Το Volvo On Call παρέχει απευθείας επικοινωνία με το αυτοκίνητο, καθώς και
πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Η εφαρμογή
Volvo On Call σας επιτρέπει π.χ. να δείτε αν κάποιοι λαμπτήρες χρειάζονται
αντικατάσταση ή αν κάποιο υγρό χρειάζεται συμπλήρωση. Μπορείτε να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο, να ελέγχετε τη στάθμη καυσίμου
και να βλέπετε πού βρίσκεται το πλησιέστερο πρατήριο βενζίνης. Μπορείτε
επίσης να ρυθμίσετε και να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό από το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης του αυτοκινήτου ή μέσω της
λειτουργίας απομακρυσμένης εκκίνησης1. Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Volvo On Call για να ξεκινήσετε.
Το Volvo On Call περιλαμβάνει επίσης οδική βοήθεια, άλλες υπηρεσίες
ασφάλειας και βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω των κουμπιών ON CALL και
SOS που βρίσκονται στην κονσόλα οροφής του αυτοκινήτου.
Προφίλ οδηγού
Πολλές από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο μπορούν
να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού και στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε ένα ή περισσότερα προφίλ. Κάθε κλειδί μπορεί να
1
2
Διατίθεται σε ορισμένες αγορές και μοντέλα.
Ισχύει για το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης.
01
01
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο έλεγχος και η βαθμονόμηση της πίεσης ελαστικών (ITPMS)*
πραγματοποιούνται μέσω του TPMS στην εφαρμογή Κατάσταση
Αυτοκινήτου, στην προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης. Σε
περίπτωση χαμηλής πίεσης ελαστικών, στην οθόνη του οδηγού ανάβει
. Σε περίπτωση χαμηλής πίεσης ελαστικών,
σταθερά το σύμβολο
ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά και πατήστε
το κουμπί βαθμονόμησης για να αρχίσει η βαθμονόμηση ITPMS.
Ο έλεγχος της στάθμης λαδιού κινητήρα πραγματοποιείται από την
εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου. Εδώ μπορείτε επίσης να δείτε
μηνύματα κατάστασης και να κάνετε κράτηση για σέρβις και επισκευή*.
Η υβριδική μπαταρία φορτίζεται μέσω της υποδοχής φόρτισης.
Ανοίξτε τη θυρίδα με ένα ήπιο σπρώξιμο. Για βέλτιστη αυτονομία ξεκινήστε το ταξίδι με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Οι εξωτερικοί καθρέπτες έχουν δυνατότητα να παίρνουν αυτόματα*
κλίση προς τα κάτω, όταν επιλεγεί η όπισθεν. Όταν κλειδώνετε/ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, οι εξωτερικοί
καθρέπτες έχουν δυνατότητα να αναδιπλώνονται/επανέρχονται στην
ανοικτή θέση αυτόματα*. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες από το Ρυθμίσεις
My Car
Καθρέπτες και Άνεση στην
επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless* σημαίνει ότι χρειάζεται απλώς να
έχετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας, για παράδειγμα, σε μια τσέπη,
για να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Το τηλεχειριστήριοκλειδί πρέπει να βρίσκεται σε εμβέλεια 1 μέτρου (3 ποδιών) περίπου από
το αυτοκίνητο.
Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας ή πιέστε στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής του
καπό χώρου αποσκευών για να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Για να κλειδωθεί το αυτοκίνητο, πιέστε απαλά μια εσοχή στη λαβή της πόρτας.
Μην αγγίζετε και τις δύο επιφάνειες πίεσης ταυτόχρονα.
Ο χειρισμός της ηλιοροφής* πραγματοποιείται από ένα διακόπτη πάνω
από τον εσωτερικό καθρέπτη όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I του διακόπτη ανάφλεξης. Για να
ανοίξει η ηλιοροφή στη θέση εξαερισμού, πιέστε τον διακόπτη προς τα
πάνω και, για να κλείσει, τραβήξτε τον διακόπτη προς τα κάτω. Για να
ανοίξει εντελώς η ηλιοροφή, πιέστε τον διακόπτη προς τα πίσω και, για
να κλείσει, τραβήξτε τον διακόπτη προς τα κάτω. Το αλεξήλιο, το οποίο
ανοίγει αυτόματα όταν ανοίγετε την ηλιοροφή, κλείνει χειροκίνητα.
Το ηλεκτροκίνητο καπό του χώρου αποσκευών* μπορεί να ανοίξει με
τη λειτουργία κίνησης ποδιού*, κάνοντας μια κίνηση του ποδιού προς τα
εμπρός, σαν να κλωτσάτε, κάτω από την αριστερή πλευρά του πίσω
προφυλακτήρα. Κλείστε και κλειδώστε το καπό χώρου αποσκευών με το
στην κάτω ακμή του. Ή κλείστε την πόρτα του χώρου αποσκευών
με μια αργή κίνηση του ποδιού σας εμπρός-πίσω. Το αυτοκίνητο πρέπει
να διαθέτει κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless*, για να μπορεί να ξεκλειδωθεί
το καπό του χώρου αποσκευών με κίνηση του ποδιού. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται σε εμβέλεια 1 μέτρου (3 ποδιών) περίπου
πίσω από το αυτοκίνητο, κατά το άνοιγμα και κλείσιμο με κίνηση του
ποδιού.
01
01
ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ
Τηλεχειριστήριο-κλειδί
Με ένα στιγμιαίο πάτημα, κλειδώνονται οι πόρτες, το καπό του χώρου
αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ και οπλίζεται ο συναγερμός*.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα κλείνει επίσης η ηλιοροφή* και ταυτόχρονα όλα τα παράθυρα.
Με ένα στιγμιαίο πάτημα, ξεκλειδώνονται οι πόρτες και το καπό του
χώρου αποσκευών και αφοπλίζεται ο συναγερμός*.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα, ανοίγουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα.
Με ένα στιγμιαίο πάτημα, ξεκλειδώνει η πόρτα του χώρου αποσκευών
και αφοπλίζεται ο συναγερμός μόνο για το καπό χώρου αποσκευών.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα, ανοίγει ή κλείνει το ηλεκτροκίνητο* καπό
του χώρου αποσκευών.
Η λειτουργία πανικού ενεργοποιεί τα φλας και την κόρνα, για να τραβήξει την προσοχή, όταν απαιτείται. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το κουμπί δύο φορές
εντός 3 δευτερολέπτων, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Μπορείτε
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το ίδιο κουμπί, αφού πρώτα
παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
Θυρίδα φόρτισης
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι ξεκλειδωμένο και ο κινητήρας σβηστός,
πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης.
1. Πιέστε το πίσω τμήμα στο πορτάκι και αφήστε το.
2. Ανοίξτε το πορτάκι.
Το καλώδιο είναι κλειδωμένο στην υποδοχή μετά την έναρξη της φόρτισης.
Η φόρτιση διακόπτεται αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί, αλλά συνεχίζεται μετά
από λίγο, αν το καλώδιο δεν αποσυνδεθεί.
Κλείδωμα προσωπικών χώρων
Με το κλείδωμα προσωπικών χώρων, κλειδώνεται το καπό του
χώρου αποσκευών και η πλάτη στο πίσω κάθισμα, κάτι που μπορεί
να είναι πολύ πρακτικό, για παράδειγμα, όταν παραδίδετε το
αυτοκίνητο για σέρβις ή στον παρκαδόρο ξενοδοχείου.
- Στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης αγγίξτε με το δάκτυλο το
Κλείδωμα προσωπικών χώρων, για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η
λειτουργία.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Επιλέγεται ένας τετραψήφιος κωδικός κάθε φορά που χρησιμοποιείται το κλείδωμα. Πρέπει να επιλέξετε έναν πρόσθετο κωδικό ασφαλείας την
πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.
Το κλείδωμα* του ντουλαπιού συνοδηγού πραγματοποιείται χειροκίνητα,
χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό κλειδί που βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι
του συνοδηγού.
01
01
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Η κεντρική οθόνη χρησιμοποιείται για τον χειρισμό πολλών βασικών
λειτουργιών του αυτοκινήτου, π.χ. (πολυ)μέσα, σύστημα πλοήγησης*,
σύστημα κλιματισμού, συστήματα υποστήριξης οδηγού και εφαρμογές
στο αυτοκίνητο.
Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για την οδήγηση,
π.χ. ταχύτητα, στροφές κινητήρα, πλοήγηση* και την ενεργή υποστήριξη
οδηγού. Μπορείτε να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού από το μενού εφαρμογών, το οποίο ανοίγει από τα δεξιά χειριστήρια
στο τιμόνι. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις ρυθμίσεις από το Ρυθμίσεις
My Car
Οθόνες στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.
Η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* λειτουργεί
συμπληρωματικά με την οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου και προβάλλει
πληροφορίες πάνω στο παρμπρίζ. Ενεργοποιείται από την προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.
Το κουμπί Start χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του αυτοκινήτου.
Γυρίστε το δεξιόστροφα και αφήστε το για να επιλεγεί η θέση ανάφλεξης I. Επιλέξτε τη σχέση P ή N, κρατήστε το πεντάλ φρένων πατημένο
και γυρίστε το κουμπί Start δεξιόστροφα για να τεθεί σε λειτουργία το
αυτοκίνητο. Για να θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας, γυρίστε το
κουμπί Start δεξιόστροφα.
Τα προγράμματα οδήγησης* ρυθμίζονται από το κουμπί στην επιμήκη
κονσόλα. Πατήστε το χειριστήριο και περιστρέψτε το για να επιλέξετε
μεταξύ Hybrid, Pure, AWD, Power και Individual στην κεντρική οθόνη.
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας, πατώντας το κουμπί. Με το Individual,
μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης στα οδηγικά
χαρακτηριστικά που προτιμάτε. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα οδήγησης ενεργοποιείται στο Ρυθμίσεις
My Car
Μεμονωμένο
πρόγραμμα οδήγησης στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.
Το χειρόφρενο ενεργοποιείται όταν τραβάτε τον διακόπτη
προς τα
πάνω, οπότε και ανάβει ένα σύμβολο στην οθόνη του οδηγού. Για να το
απενεργοποιήσετε χειροκίνητα, πατήστε τον διακόπτη και ταυτόχρονα
πατήστε το πεντάλ φρένων. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης
πέδησης σε στάση ( ), ο οδηγός μπορεί να αφήσει το πεντάλ φρένων
και η πέδηση θα εξακολουθήσει να επενεργεί όταν το αυτοκίνητο σταματήσει, για παράδειγμα, σε φανάρι.
Να θυμάστε ότι πρέπει να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης
πέδησης σε στάση και την αυτόματη λειτουργία του χειρόφρενου, όταν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Η
αυτόματη επενέργεια του χειρόφρενου απενεργοποιείται στην επάνω
My Car
Φρένο
προβολή της κεντρικής οθόνης από το Ρυθμίσεις
στάθμευσης και Ανάρτηση.
Ο διακόπτης για τον αερόσακο συνοδηγού* βρίσκεται στην άκρη του
ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος, όταν είναι
ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού. Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω
και γυρίστε τον στη θέση ON/OFF, για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία του αερόσακου.
01
01
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις και να χειρίζεστε τις περισσότερες λειτουργίες στην κεντρική οθόνη. Η κεντρική οθόνη διαθέτει τρεις κύριες προβολές: αρχική προβολή, προβολή λειτουργιών και προβολή εφαρμογών. Η
προβολή λειτουργιών και η προβολή εφαρμογών είναι προσβάσιμες από την
αρχική προβολή, σαρώνοντας με το δάχτυλό σας δεξιά ή αριστερά. Υπάρχει
επίσης η επάνω προβολή, η οποία είναι προσβάσιμη αν σύρετε προς τα κάτω
το επάνω μέρος της οθόνης.
Για να αλλάξετε την εμφάνιση στην κεντρική οθόνη και την οθόνη του
οδηγού, επιλέξτε ένα θέμα στο Ρυθμίσεις
My Car
Οθόνες στην
επάνω προβολή. Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε σκούρο ή ανοιχτόχρωμο
φόντο για την κεντρική οθόνη.
Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική προβολή από άλλη προβολή με
ένα στιγμιαίο πάτημα στο φυσικό κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την
οθόνη. Τότε εμφανίζεται η τελευταία λειτουργία που είχε χρησιμοποιηθεί για
την αρχική προβολή. Με ένα ακόμη στιγμιαίο πάτημα στο κουμπί αρχικής
προβολής, όλοι οι τίτλοι στην αρχική προβολή ρυθμίζονται στην τυπική λειτουργία.
Για να καθαρίσετε την κεντρική οθόνη, κλειδώστε τη λειτουργία αφής με
ένα παρατεταμένο πάτημα στο φυσικό κουμπί αρχικής προβολής που βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε
στιγμιαία το κουμπί αρχικής προβολής.
Η Γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνει τις δραστηριότητες στο αυτοκίνητο. Αριστερά εμφανίζονται πληροφορίες για το δίκτυο και
τη σύνδεση, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τα πολυμέσα, η ώρα και η
ένδειξη των λειτουργιών που εκτελούνται στο παρασκήνιο εμφανίζονται στα
δεξιά.
Στη γραμμή κλιματισμού στο κάτω μέρος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την άνεση των καθισμάτων, πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κεντρικό κουμπί στη
γραμμή κλιματισμού.
02
ΦΟΡΤΙΣΗ
Το Volvo σας διαθέτει ένα ηλεκτρομοτέρ, που κινεί το αυτοκίνητο κυρίως σε
χαμηλές ταχύτητες, καθώς και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που επενεργεί σε υψηλότερες ταχύτητες και για πιο δυναμική οδήγηση. Ο χρόνος
φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας εξαρτάται από το ρεύμα φόρτισης που
μπορεί να παρέχει η πρίζα. Η υβριδική μπαταρία φορτίζεται επίσης όταν
φρενάρετε ομαλά ή κατά την πέδηση από τον κινητήρα, σε κατηφορική
κλίση για παράδειγμα. Όλοι οι τύποι φόρτισης επισημαίνονται στην οθόνη
του οδηγού.
Αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης
Το καλώδιο φόρτισης αποθηκεύεται στον αποθηκευτικό χώρο στη δεξιά
πλευρά του χώρου αποσκευών.
Μονάδα ελέγχου πάνω στο καλώδιο φόρτισης
3. Κλείστε το πορτάκι φόρτισης.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα.
5. Επανατοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στον αποθηκευτικό χώρο στη
δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών.
Αν το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδεθεί από την υποδοχή φόρτισης ασφαλίζει ξανά αυτόματα λίγη ώρα αφότου απασφαλίσει για να βελτιστοποιηθεί η
φόρτιση και η αυτονομία καθώς και για να διευκολυνθεί ο προκαταρκτικός
κλιματισμός πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Μπορείτε να αποσυνδέσετε ξανά το
καλώδιο φόρτισης, αν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Passive Entry*, μπορείτε
να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας τη λαβή ξανά.
Το περιλαμβανόμενο καλώδιο φόρτισης είναι εφοδιασμένο με μια μονάδα
ελέγχου, που δείχνει την κατάσταση φόρτισης. Υποστηρίζει παρακολούθηση
θερμοκρασίας και έχει ενσωματωμένο διακόπτη σφάλματος γείωσης.
Έναρξη φόρτισης
Η μπαταρία εκκίνησης φορτίζεται όταν φορτίζεται η υβριδική μπαταρία και η
φόρτιση τερματίζεται όταν η υβριδική μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε πρίζα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα.
2. Ανοίξτε το πορτάκι φόρτισης πιέζοντάς το απαλά.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της λαβής φόρτισης και στη συνέχεια πιέστε τη λαβή μέχρι μέσα στην υποδοχή στο αυτοκίνητο. Το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα μέσα στην υποδοχή φόρτισης και η
φόρτιση αρχίζει εντός 5 δευτερολέπτων.
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της λαβής φόρτισης έτσι, ώστε
να μην έρχεται σε επαφή με το αυτοκίνητο, για να μην προκληθεί ζημιά
στη βαφή.
Ολοκλήρωση φόρτισης
1. Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το κουμπί
στο τηλεχειριστήριο-κλειδί3.
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε και το κλειδωμένο φις του καλωδίου φόρτισης
απασφαλίζεται/ξεκλειδώνεται.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο.
3
Αυτό πρέπει επίσης να το κάνετε αν οι πόρτες του αυτοκινήτου είναι ήδη ξεκλείδωτες. Αν το
αυτοκίνητο δεν ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο
καλώδιο φόρτισης ή στο σύστημα.
02
Μονάδα ελέγχου
•
Και οι δύο λυχνίες LED αναβοσβήνουν με μπλε, κίτρινο και κόκκινο
χρώμα: Αυτοέλεγχος - περιμένετε να ολοκληρωθεί ο αυτοέλεγχος.
•
Η μία λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με μπλε χρώμα,
ενώ η άλλη λυχνία LED είναι σβηστή: Αναμονή.
•
Και οι δύο λυχνίες LED αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη.
•
Η μία λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με κίτρινο
χρώμα, ενώ η άλλη λυχνία LED είναι σβηστή: Η φόρτιση είναι σε εξέλιξη ή
δεν είναι εφικτή – σφάλμα παρακολούθησης θερμοκρασίας. Επανεκκινήστε τη φόρτιση.
•
Η μία λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα, ενώ η άλλη λυχνία LED είναι σβηστή: Η φόρτιση δεν είναι εφικτή –
ενεργοποιήθηκε ο ασφαλειοδιακόπτης. Επανεκκινήστε τη φόρτιση.
•
Μία λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα ενώ η άλλη ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Η φόρτιση δεν είναι εφικτή – το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο σε μη γειωμένη πρίζα. Συνδέστε το σε γειωμένη
πρίζα.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
•
Και οι δύο λυχνίες LED αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα: Η φόρτιση δεν
είναι εφικτή – εσωτερικό σφάλμα.
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης του αυτοκινήτου στην υποδοχή φόρτισης, στη μονάδα ελέγχου, στην οθόνη του οδηγού και στην
εφαρμογή Volvo On Call*.
Οθόνη οδηγού
02
Λυχνίες για την υποδοχή φόρτισης
Τα διαφορετικά χρώματα του συμβόλου υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.
Μπλε φως - φόρτιση σε εξέλιξη.
•
Λευκό - Φως LED.
Πράσινο φως - η μπαταρία είναι φορτισμένη πλήρως.
•
Κίτρινο - Λειτουργία αναμονής, αναμονή για την έναρξη της φόρτισης.
•
Αναβοσβήνει πράσινο - Φόρτιση σε εξέλιξη.
Κόκκινο φως - σφάλμα φόρτισης, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου φόρτισης στο αυτοκίνητο και στην πρίζα 230 V.
•
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα - Η φόρτιση ολοκληρώθηκε, σβήνει
μετά από λίγο.
•
Σταθερά αναμμένο κόκκινο - Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΟΔΗΓΟΥ
Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια σειρά από σύμβολα και κινούμενες
εικόνες ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης.
02
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου εμφανίζεται στον δείκτη
στα δεξιά. Η κατανάλωση ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης. Όταν ο
λεπτός λευκός δείκτης περάσει από το λευκό βέλος στο επάνω μέρος, το
αυτοκίνητο μεταβαίνει στη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Όταν ο δείκτης βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, η μπαταρία φορτίζεται, π.χ.
κατά την πέδηση.
Αυτονομία μπαταρίας
Ο δείκτης δείχνει την τρέχουσα αυτονομία της μπαταρίας. Η απόσταση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, π.χ. οδηγικό στιλ,
ταχύτητα και εξωτερική θερμοκρασία, και μπορεί να διακυμαίνεται στη
διάρκεια μιας διαδρομής. Συνήθως, η αναμενόμενη αυτονομία είναι
25-45 km (15-27 mi). Η τιμή εκκίνησης δείχνει μια 'τιμή έως', αντί για
μια εκτιμώμενη τιμή αυτονομίας κατά την ηλεκτροκίνηση, και προσαρμόζεται στη διάρκεια του ταξιδιού. Όταν στην οθόνη του οδηγού
εμφανιστεί η ένδειξη "----", η ηλεκτρική αυτονομία του αυτοκινήτου
δεν είναι εγγυημένη.
Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού
Ένα ολόλευκο σύμβολο υποδεικνύει αν χρησιμοποιείται ο ηλεκτροκινητήρας ή ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Η αστραπή δηλώνει τον
ηλεκτροκινητήρα, ενώ η σταγόνα δηλώνει τον κινητήρα εσωτερικής
καύσης.
Ανάβει ως ένδειξη ότι η μπαταρία φορτίζεται, π.χ. κατά την πέδηση
από τον κινητήρα.
Ο δείκτης δείχνει πόση ισχύς έχει απομείνει στην μπαταρία για το
ηλεκτρομοτέρ. Η ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης για το αυτόματο
σύστημα κλιματισμού.
Δείχνει ότι οι λειτουργίες Φόρτιση ή Αναμονή είναι ενεργές. Ενεργοποιούνται από την προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.
Φόρτιση σημαίνει ότι η υβριδική μπαταρία φορτίζεται όταν έχει εξασθενήσει. Αναμονή σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας διατηρείται για
μεταγενέστερη χρήση.
30
4.5
Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα εσωτερικής καύσης
Το αυτοκίνητο υπολογίζει κατά πόσο χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, το ηλεκτρομοτέρ ή και τα δύο ταυτόχρονα. Κατά
την ηλεκτροκίνηση, το αυτοκίνητο μπορεί ορισμένες φορές να χρειαστεί να
θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα εσωτερικής καύσης αυτόματα, λόγω εξωτερικών παραγόντων, π.χ. σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης τίθεται πάντοτε σε λειτουργία, όταν η φόρτιση της
υβριδικής μπαταρίας μειωθεί στο ελάχιστο επίπεδο.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του καθίσματος στην κεντρική οθόνη,
περιστρέψτε το κουμπί προς τα πάνω/κάτω.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών στην κεντρική οθόνη,
περιστρέψτε το κουμπί προς τα πάνω/κάτω.
3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της επιλεγμένης λειτουργίας, πατήστε στο
επάνω/κάτω/μπροστινό/πίσω μέρος του κουμπιού.
Αποθήκευση θέσεων
1. Ρυθμίστε το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή
ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στη θέση που θέλετε και
πατήστε το κουμπί M στο πάνελ της πόρτας. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.
03
2. Εντός 3 δευτερολέπτων, πατήστε το κουμπί μνήμης 1 ή 2. Ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.
Για να χρησιμοποιήσετε τη θέση που έχετε αποθηκεύσει:
Με την πόρτα ανοικτή - πατήστε και αφήστε το ένα από τα κουμπιά μνήμης.
Με την πόρτα κλειστή - κρατήστε ένα από τα κουμπιά μνήμης πατημένο,
μέχρι το κάθισμα να φτάσει στην αποθηκευμένη θέση.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ* ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην εξωτερική πλευρά του καθίσματος για
να ρυθμίσετε π.χ. τη θέση του καθίσματος και τον μηχανισμό στήριξης
οσφυϊκής χώρας*. Τα δύο χειριστήρια σε σχήμα καθίσματος χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της θέσης του καθίσματος. Το τρίτο κουμπί, πολλαπλών
λειτουργιών*, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση διάφορων λειτουργιών άνεσης,
π.χ. για το σύστημα μασάζ*.
Χειριστήρια σε σχήμα καθίσματος
Ρυθμίστε την έδρα του καθίσματος ή μετακινήστε ολόκληρο το κάθισμα με
το κάτω χειριστήριο. Ρυθμίστε τη γωνία της πλάτης του καθίσματος με το
πίσω χειριστήριο.
Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών4
Οι ρυθμίσεις για το σύστημα μασάζ*, τα πλευρικά στηρίγματα*, τον μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας* και την προέκταση της έδρας του καθίσματος* είναι συνδεδεμένες με το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
4
Στα αυτοκίνητα με μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας τεσσάρων κατευθύνσεων*
ΑΝΑΔΊΠΛΩΣΗ ΠΛΆΤΗΣ ΣΤΑ ΠΊΣΩ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ*
Όταν αναδιπλώνετε το πίσω κάθισμα, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του καθίσματος και το προσκέφαλο δεν έρχονται σε επαφή με την πλάτη του μπροστινού καθίσματος. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τα μπροστινά καθίσματα
για να αναδιπλώσετε τις πλάτες των καθισμάτων.
Αναδίπλωση της πλάτης των καθισμάτων
Για να μπορέσει να αναδιπλωθεί το πίσω κάθισμα, το αυτοκίνητο πρέπει να
είναι σταματημένο και να είναι ανοικτή τουλάχιστον μία πίσω πόρτα.
1. Κατεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος χειροκίνητα.
2. Κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά που βρίσκονται στην εταζέρα,
στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου.
3. Το κάθισμα απασφαλίζει αλλά παραμένει στην ίδια θέση. Τα προσκέφαλα
κατεβαίνουν αυτόματα.
4. Αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος χειροκίνητα στην οριζόντια θέση.
Επαναφορά της πλάτης των καθισμάτων στην όρθια θέση
1. Μετακινήστε την πλάτη του καθίσματος προς τα πάνω/πίσω, μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της.
2. Ανεβάστε το προσκέφαλο χειροκίνητα.
3. Αν είναι απαραίτητο, ανεβάστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος.
03
03
ΤΙΜΟΝΙ
Ρύθμιση του τιμονιού
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του τιμονιού, τόσο καθ' ύψος όσο και την
απόστασή του από τον οδηγό.
1. Πιέστε/τραβήξτε5 τον μοχλό κάτω από το τιμόνι προς τα εμπρός/πίσω.
2. Ρυθμίστε το τιμόνι στη θέση που θέλετε και μετακινήστε τον μοχλό ξανά
στη θέση ασφάλισης.
Αριστερό πληκτρολόγιο
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία υποστήριξης οδηγού στην οθόνη του
οδηγού, χρησιμοποιώντας τα βέλη στα αριστερά χειριστήρια του τιμονιού
(
και
). Όταν η λυχνία υποστήριξης οδηγού έχει λευκό χρώμα, η λειτουργία είναι ενεργή. Το γκρι χρώμα σημαίνει ότι η λειτουργία έχει σταματήσει ή ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού:
Ο ρυθμιστής ταχύτητας συμβάλλει ώστε το αυτοκίνητο να μην υπερβεί
την επιλεγμένη ανώτατη ταχύτητα.
Το Cruise control συμβάλλει ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα.
Το Adaptive cruise control* συμβάλλει ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με μια προεπιλεγμένη χρονική
απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.
Το σύστημα Pilot Assist βοηθά τον οδηγό να διατηρεί την πορεία του
αυτοκινήτου ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας υποβοήθηση διεύθυνσης, καθώς και να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με μια προεπιλεγμένη χρονική
απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα.
Πατήστε
, για να αρχίσει ή να σταματήσει η επιλεγμένη λειτουργία.
Με ένα στιγμιαίο πάτημα στο
/
, η αποθηκευμένη ταχύτητα αυξάνεται/
μειώνεται κατά 5 km/h (5 mph). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για να αλλάζει αδιαβάθμητα - αφήστε το κουμπί στην ταχύτητα που θέλετε.
Το
/
μειώνει/αυξάνει την απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα,
όταν χρησιμοποιείτε το Adaptive cruise control και το Pilot Assist.
εμφανιστούν οι διάφορες επιλογές, χρησιμοποιήστε το δεξιό πληκτρολόγιο
του τιμονιού. Όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί η ένδειξη "----", η
απόσταση που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο με το υπολειπόμενο καύσιμο δεν είναι δεδομένη.
, ανακτάται επίσης η αποθηκευμένη ταχύτητα για την
Με ένα πάτημα στο
επιλεγμένη λειτουργία.
Δεξιό πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιήστε τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού για να περιηγηθείτε στην
οθόνη του οδηγού.
03
Το μενού εφαρμογών της οθόνης του οδηγού ανοίγει/κλείνει. Από
εδώ, μπορείτε να χειρίζεστε τον υπολογιστή ταξιδίου, το media player,
το τηλέφωνο και το σύστημα πλοήγησης.
Μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση στις διάφορες εφαρμογές,
πατώντας το αριστερό ή το δεξί βέλος.
Επιλέξτε, αποεπιλέξτε ή επιβεβαιώστε μια επιλογή, π.χ. επιλέξτε το
μενού του υπολογιστή ταξιδίου ή διαγράψτε ένα μήνυμα στην οθόνη
του οδηγού.
Για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες για την επιλεγμένη εφαρμογή,
πατήστε πάνω ή κάτω.
Αυξήστε/μειώστε την ένταση πολυμέσων πιέζοντας
και
. Αν δεν
υπάρχει άλλη λειτουργία ενεργή αυτά τα κουμπιά λειτουργούν ως χειριστήρια έντασης ήχου.
και σας επιτρέπει
Ο φωνητικός χειρισμός ενεργοποιείται με το κουμπί
να χειρίζεστε π.χ. τα (πολυ)μέσα, το σύστημα πλοήγησης* και το σύστημα
κλιματισμού με τη φωνή σας. Πείτε π.χ. "Radio", "Raise temperature" ή
"Cancel".
Βλ. ενότητα Φωνητικός χειρισμός σε αυτόν τον οδηγό Quick Guide για
περισσότερες φωνητικές εντολές.
Υπολογιστής ταξιδίου
Ο υπολογιστής ταξιδίου δείχνει, π.χ., τη διανυθείσα απόσταση, την κατανάλωση καυσίμου και τη μέση ταχύτητα. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδίου θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού. Ο υπολογιστής ταξιδίου υπολογίζει την υπόλοιπη απόσταση, μέχρι να
αδειάσει το ρεζερβουάρ ή μέχρι να αδειάσει η υβριδική μπαταρία. Για να
5
Ανάλογα με την αγορά.
Ο φωτισμός προσέγγισης ανάβει τα εξωτερικά φώτα όταν ξεκλειδώνετε το
αυτοκίνητο με το κλειδί και σας βοηθά να φτάσετε στο αυτοκίνητο με ασφάλεια στο σκοτάδι.
Ο φωτισμός απομάκρυνσης ανάβει ορισμένα από τα εξωτερικά φώτα
μόλις κλειδώσετε το αυτοκίνητο, ώστε να μπορείτε να βλέπετε στο σκοτάδι.
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, σβήστε τον κινητήρα και μετακινήστε τον
αριστερό μοχλοδιακόπτη προς το ταμπλό και αφήστε τον. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός απομάκρυνσης θα
παραμείνει αναμμένος από την κεντρική οθόνη.
Μηδενισμός του χιλιομετρητή
Για να μηδενίσετε όλες τις πληροφορίες στον χειροκίνητο χιλιομετρητή (TM),
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RESET. Με ένα στιγμιαίο πάτημα, μηδενίζεται μόνο η διανυθείσα απόσταση. Ο αυτόματος χιλιομετρητής (TA) μηδενίζεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί 4 ώρες.
03
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΟΧΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Οι λειτουργίες προβολέων ελέγχονται με τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.
Αν επιλέξετε το πρόγραμμα AUTO, το αυτοκίνητο ανιχνεύει πότε έχει σκοτεινιάσει/έχει φως και ο φωτισμός ρυθμίζεται, π.χ. όταν βραδιάζει ή όταν
εισέρχεστε σε σήραγγα. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε τον περιστροφικό
διακόπτη του μοχλοδιακόπτη στο
για τη μεγάλη σκάλα, στην οποία η
ένταση μειώνεται αυτόματα για τα αντιθέτως ερχόμενα οχήματα. Η χειροκίνητη λειτουργία της μεγάλης σκάλας ενεργοποιείται αν μετακινήσετε τον
μοχλοδιακόπτη προς το ταμπλό. Για την απενεργοποίηση, μετακινήστε τον
μοχλοδιακόπτη προς το μέρος σας.
Οι ενεργοί προβολείς προσαρμοζόμενης δέσμης* έχουν σχεδιαστεί για
να παρέχουν μέγιστο φωτισμό σε στροφές και διασταυρώσεις, με τα φώτα
να ακολουθούν τις κινήσεις του τιμονιού. Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτομάτως, όταν εκκινηθεί το αυτοκίνητο και μπορεί να απενεργοποιηθεί στην
προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.
ΔΕΞΙΟΣ ΜΟΧΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Ο δεξιός μοχλοδιακόπτης ελέγχει τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και τον
αισθητήρα βροχής.
– Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω, για να εκτελέσουν οι
υαλοκαθαριστήρες μία μόνο διαδρομή στο παρμπρίζ.
– Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη σε βήματα προς τα πάνω για διακοπτόμενη, κανονική και γρήγορη λειτουργία.
– Ρυθμίστε την ταχύτητα του διαλείμματος με τον περιστροφικό ρυθμιστή
του μοχλοδιακόπτη.
– Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι, για να τεθούν σε λειτουργία οι ψεκαστήρες του παρμπρίζ και των προβολέων.
Πατήστε το κουμπί του αισθητήρα βροχής για να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας βροχής. Ο μοχλοδιακόπτης των υαλοκαθαριστήρων πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 ή στη θέση μονής
σάρωσης του παρμπρίζ. Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα
νερού που πέφτει στο παρµπρίζ και ενεργοποιεί αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς
τα πάνω/κάτω για μεγαλύτερη/μικρότερη ευαισθησία.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σέρβις υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ, π.χ. όταν αντικαθιστάτε, καθαρίζετε ή ανεβάζετε τα μάκτρα
των υαλοκαθαριστήρων. Πατήστε στο κουμπί Θέση ρύθμισης
υαλοκαθαριστ στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη,
για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία σέρβις.
03
03
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού για τον μπροστινό και τον πίσω χώρο επιβατών πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη
και από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα και το πίσω μέρος της επιμήκους
κονσόλας. Μπορείτε να χειριστείτε ορισμένες από τις λειτουργίες του
συστήματος κλιματισμού και με φωνητικό χειρισμό.
Το εικονίδιο που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην προβολή
κλιματισμού εμφανίζεται στη μέση στο κάτω μέρος της κεντρικής
οθόνης. Όταν το κείμενο Clean Zone εμφανίζεται με μπλε χρώμα,
σημαίνει ότι πληρούνται οι συνθήκες για καλή ποιότητα αέρα στον
χώρο επιβατών.
– Πατήστε AUTO στην προβολή κλιματισμού, για αυτόματη ρύθμιση αρκετών από τις λειτουργίες κλιματισμού. Με ένα στιγμιαίο πάτημα, ρυθμίζεται
αυτόματα η ανακυκλοφορία του αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή του
αέρα.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα, ρυθμίζεται αυτόματα η ανακυκλοφορία
του αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή του αέρα, και επίσης η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζουν στις στάνταρ ρυθμίσεις:
22 °C (72 °F) και ταχύτητα 3 (ταχύτητα 2 στο πίσω κάθισμα). Μπορείτε να
αλλάξετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα χωρίς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης του κλιματισμού.
– Πατήστε σε ένα από τα εικονίδια στη γραμμή κλιματισμού στο κάτω άκρο
της κεντρικής οθόνης για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, τη θέρμανση
καθισμάτων* και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Άμεση έναρξη προκαταρκτικού κλιματισμού
1. Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
2. Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ, μαρκάρετε την κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε Προκατ. κλιματ..
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για τον προκαταρκτικό κλιματισμό
1. Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Προσθήκη χρονοδιακόπτη
2. Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ
και ρυθμίστε την ημερομηνία/ημέρα ανάλογα με την περίπτωση.
Για την πλήρη λειτουργικότητα του προκαταρκτικού κλιματισμού, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα (ισχύει για αυτοκίνητα
με ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης). Χρησιμοποιείται σύστημα θέρμανσης με
καύσιμο ή ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης6 ανάλογα με την αγορά.
Σύστημα ποιότητας αέρα IAQS*
Το IAQS αποτελεί μέρος του πακέτου εξοπλισμού Clean Zone Interior
Package* και είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα που καθαρίζει τον αέρα
στον χώρο επιβατών από ρυπογόνες ουσίες όπως σωματίδια, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και επιφανειακό όζον. Η λειτουργία ενεργοποιείται στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης από το Ρυθμίσεις
Κλιματισμός
Αισθητήρας ποιότητας αέρα.
Για να συγχρονίσετε τη θερμοκρασία όλων των ζωνών με τη θερμοκρασία
της πλευράς του οδηγού, πατήστε στο εικονίδιο της θερμοκρασίας για την
πλευρά του οδηγού και στην επιλογή Συγχρονισμός θερμοκρασίας .
Προκαταρκτικός κλιματισμός
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προκαταρκτικό κλιματισμό από την κεντρική
οθόνη του αυτοκινήτου και μέσω της εφαρμογής Volvo On Call*. Ο προκαταρκτικός κλιματισμός δροσίζει ή θερμαίνει τον χώρο επιβατών μέχρι να επιτευχθεί ευχάριστη θερμοκρασία πριν οδηγήσετε, γεγονός επίσης που μειώνει τη φθορά και τις απαιτήσεις ενέργειας ενώ οδηγείτε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον προκαταρκτικό κλιματισμό απευθείας ή μέσω του χρονοδιακόπτη.
6
Οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς της Volvo διαθέτουν πληροφορίες σε ποιες αγορές χρησιμοποιείται ποιο σύστημα θέρμανσης.
03
03
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε/χειριστείτε (πολυ)μέσα, μηνύματα SMS και
τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιώντας τη φωνητική αναγνώριση, καθώς και
να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω διαφορετικών εξωτερικών
συσκευών, π.χ. smartphone. Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει
να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I του διακόπτη ανάφλεξης, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδεδεμένες συσκευές.
Το μόντεμ του αυτοκινήτου7
Ο πιο απλός και ασφαλής τρόπος να συνδέσετε το αυτοκίνητό σας στο διαδίκτυο είναι μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου. Αποδίδει βέλτιστα, ενεργοποιείται αυτόματα για κάθε διαδρομή και δεν χρειάζεται σύνδεση σε
smartphone.
1. Εισαγάγετε την προσωπική σας κάρτα SIM στην υποδοχή κάτω από το
δάπεδο στον χώρο αποσκευών.
2. Πατήστε Ρυθμίσεις
Επικοινωνία
αυτοκινήτου στην επάνω προβολή.
Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ
3. Για την ενεργοποίηση, επιλέξτε το πλαίσιο για τη Διαδίκτυο μέσω του
μόντεμ αυτοκινήτου.
Σύνδεση
Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ, μπορείτε να μοιράζεστε τη σύνδεση (Wi-Fi hotspot) με άλλες συσκευές στο
Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή. Πατήστε Επικοινωνία
Hotspot Wi-Fi
αυτοκινήτου.
Bluetooth
Χρησιμοποιείτε το Bluetooth κυρίως για να διαχειρίζεστε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα SMS και (πολυ)μέσα από το τηλέφωνό σας στο σύστημα του
αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο
μέσω Bluetooth. Μπορείτε να έχετε δύο συσκευές Bluetooth συνδεδεμένες
ταυτόχρονα - σε αυτή την περίπτωση η μία από αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συνεχή ροή (streaming) (πολυ)μέσων. Τα δύο τελευταία
τηλέφωνα που συνδέθηκαν, θα συνδεθούν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο
χρησιμοποιηθεί ξανά, αν η λειτουργία Bluetooth στα τηλέφωνα είναι ενεργή.
Αποθηκεύονται έως 20 συσκευές σε μια λίστα, για να είναι ευκολότερη η
σύνδεσή τους αργότερα.
Ρευματοδότες
Στο αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι παρακάτω ρευματοδότες:
Ρευματοδότης 12 V.
1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Για να συνδεθείτε στο
διαδίκτυο, ενεργοποιήστε επίσης τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο.
Ρευματοδότης 12 V και ρευματοδότης 230 V*. Υπάρχει επίσης ένας
ρευματοδότης 12 V* στον χώρο αποσκευών.
2. Ανοίξτε την επιμέρους προβολή για το τηλέφωνο στην κεντρική οθόνη.
3. Πατήστε Πρoσθ τηλεφ ή, αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένο τηλέφωνο, πατήστε Αλλαγή και στη συνέχεια Πρoσθ τηλεφ.
4. Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε και ακολουθήστε τα
βήματα στην κεντρική οθόνη και στο τηλέφωνο. Λάβετε υπόψη σας ότι σε
συγκεκριμένα τηλέφωνα η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
03
Wi-Fi
Συνδέοντας το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεχή ροή (stream) online υπηρεσιών με μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι μέσω Bluetooth, όπως διαδικτυακό ραδιόφωνο και μουσική
μέσω των εφαρμογών αυτοκινήτου, να κατεβάσετε (download)/ενημερώσετε
το λογισμικό, κ.λπ. Η σύνδεση Wi-Fi μέσω smartphone λειτουργεί ως
hotspot για το αυτοκίνητο καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εξωτερικές
συσκευές μέσα στο αυτοκίνητο.
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε στο Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
3. Πατήστε στην Επικοινωνία
Wi-Fi και, για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο για τη σύνδεση Wi-Fi.
Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τηλέφωνα απενεργοποιούν τη λειτουργία
tethering μόλις η σύνδεση με το αυτοκίνητο διακοπεί. Για τον λόγο αυτό,
πρέπει να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο την
επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.
USB
Μέσω USB μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή για αναπαραγωγή (πολυ)μέσων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB για
τα Apple CarPlay* και Android Auto*. Η εξωτερική σας συσκευή φορτίζεται
όσο είναι συνδεδεμένη στο αυτοκίνητο.
Μπορείτε να βρείτε θύρες USB (τύπου A) στον αποθηκευτικό χώρο στο
υποβραχιόνιο, ανάμεσα στα καθίσματα.
7
Μόνο αυτοκίνητα με Volvo On Call*. Όταν συνδέεστε μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου, οι
υπηρεσίες Volvo On Call χρησιμοποιούν τη σύνδεση.
ΧΡΉΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές, π.χ. για να χειρίζεστε τηλεφωνικές κλήσεις και να αναπαράγετε (πολυ)μέσα στο ηχοσύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου.
Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων8
Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις από ένα τηλέφωνο
που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.
Πραγματοποίηση κλήσης μέσω της κεντρικής οθόνης
03
1. Ανοίξτε την επιμέρους προβολή Τηλέφωνο στην αρχική προβολή. Επιλέξτε κλήση από το μητρώο κλήσεων, τη λίστα επαφών ή εισάγετε έναν
αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε το κουμπί
.
Πραγματοποίηση κλήσης από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού
1. Πατήστε
και περιηγηθείτε στο Τηλέφωνο πατώντας
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα κλήσεων με το
ή
.
και επιλέξτε με το
.
Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε κλήσεις μέσω φωνητικού χειρισμού. Πατήστε το κουμπί φωνητικού χειρισμού
στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.
Για τις φωνητικές εντολές, βλ. ενότητα Φωνητικός χειρισμός σε αυτόν τον
οδηγό Quick Guide.
Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων
Για αναπαραγωγή ήχου από μια εξωτερική συσκευή, πρέπει να συνδέσετε τη
συσκευή στο αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής σας, βλ.
προηγούμενη σελίδα για τις διαφορετικές συνδέσεις.
Συσκευή συνδεδεμένη μέσω Bluetooth
1. Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Bluetooth στην προβολή εφαρμογών
στην κεντρική οθόνη. Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB
1. Ανοίξτε την εφαρμογή USB στην προβολή εφαρμογών.
8
Για πληροφορίες ποια τηλέφωνα είναι συμβατά με το αυτοκίνητο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
support.volvocars.com.
2. Επιλέξτε τι θέλετε να αναπαραχθεί. Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Συνδεδεμένο MP3 player ή iPod
1. Αρχίστε την αναπαραγωγή στη συσκευή.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή iPod ή USB, ανάλογα με τη μέθοδο
σύνδεσης. Για την αναπαραγωγή ήχου από iPod, επιλέξτε
την εφαρμογή iPod, ανεξάρτητα από τη μέθοδο σύνδεσης.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.
Apple® CarPlay®*9 και Android Auto*
Οι εφαρμογές CarPlay και Android Auto σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε
συγκεκριμένες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας μέσω του αυτοκινήτου, π.χ.
για να ακούτε μουσική ή podcast. Η αλληλεπίδραση πραγματοποιείται από
την κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου ή με το τηλέφωνο.
Αν έχετε iPhone, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τον φωνητικό χειρισμό Siri
για να χρησιμοποιήσετε το CarPlay.
1. Συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα USB με το λευκό πλαίσιο.
2. Πατήστε Apple CarPlay ή Android Auto στην προβολή
εφαρμογών για να ενεργοποιηθεί.
Ενεργοποιήστε τον φωνητικό χειρισμό με το CarPlay και το Android Auto με
στα δεξιά χειριστήρια του τιμοένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί
νιού. Με ένα στιγμιαίο πάτημα, ενεργοποιείται αντί αυτού το σύστημα φωνητικού χειρισμού του αυτοκινήτου.
Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο όταν χρησιμοποιείται το CarPlay. Αν
θέλετε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε το Wi-Fi
ή το μόντεμ του αυτοκινήτου*.
9
Τα Apple και CarPlay είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Apple Inc.
03
04
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Όταν ενεργοποιείται η κεντρική οθόνη, εμφανίζει την αρχική προβολή, από
την οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα τετραγωνίδια για την
πλοήγηση, τα (Πολυ)μέσα και το Τηλέφωνο, καθώς και την εφαρμογή ή τη
λειτουργία του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.
Εφαρμογή ή λειτουργία αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε τελευταία - εδώ μπορείτε να δείτε την εφαρμογή ή τη λειτουργία του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε τελευταία, η οποία εμφανίζεται σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα πλαίσια, π.χ. Κατάσταση Αυτοκινήτου ή
Απόδοση οδηγού. Μπορείτε να αγγίξετε την επιμέρους προβολή για
πρόσβαση στη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.
Πλοήγηση – Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο σύστημα πλοήγησης με
Sensus Navigation*.
Ορισμός προορισμού με ελεύθερο κείμενο - Επεκτείνετε τη γραμμή
.Η
εργαλείων με το κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και πατήστε
εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου. Εισαγάγετε τις λέξεις αναζήτησης.
Εισαγωγή προορισμού με χάρτη – Μεγιστοποιήστε τον χάρτη πατώ. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την τοποθεσία που θέλετε να
ντας
πάτε και στη συνέχεια επιλέξτε Μεταβείτε εδώ.
για να εμφανιστεί ένα δρομολόΔιαγραφή προορισμού - Πατήστε
γιο. Πατήστε στον κάδο ανακύκλωσης, για να διαγραφεί ένας ενδιάμεσος προορισμός στο δρομολόγιο ή πατήστε Εκκαθ δρομολ για να διαγραφεί ολόκληρο το δρομολόγιο.
04
Ενημέρωση χαρτών10 - Πατήστε Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών. Ο αριθμός των διαθέσιμων ενημερώσεων χαρτών
εμφανίζεται στο Χάρτες. Πατήστε Χάρτες
Εγκτστ για να ενημερωθούν οι χάρτες ή για να εγκατασταθεί ο επιλεγμένος χάρτης. Υπάρχει
επίσης η επιλογή να κατεβάσετε (download) χάρτες από την ιστοσελίδα
support.volvocars.com σε ένα USB memory stick και στη συνέχεια να
τους μεταφέρετε στο αυτοκίνητο.
(Πολυ)μέσα - εδώ εμφανίζεται π.χ. η μουσική σας από μια εξωτερική
συσκευή ή αν έχετε επιλέξει το Ραδιόφωνο FM στην προβολή εφαρμογών. Αγγίξτε την επιμέρους προβολή για πρόσβαση στις ρυθμίσεις. Από
εδώ, μπορείτε να δείτε τη μουσική βιβλιοθήκη σας, τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς, κ.λπ.
Τηλέφωνο, εδώ έχετε πρόσβαση στη λειτουργία τηλεφώνου. Πατήστε
στην επιμέρους προβολή, για να αναπτυχθεί. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις από το ιστορικό κλήσεων ή από τη λίστα επαφών ή να
πληκτρολογήσετε έναν αριθμό με το πληκτρολόγιο. Μόλις επιλέξετε
.
έναν αριθμό, πατήστε
10
Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.
04
ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προβολή λειτουργιών
Μετακίνηση εικονιδίων
Όταν μετακινείτε το δάχτυλό σας στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά11
στην αρχική προβολή, μεταβαίνετε στην προβολή λειτουργιών. Από εδώ
μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε διαφορετικές λειτουργίες του
αυτοκινήτου, π.χ. Κουρτινάκι πίσω παρμπρίζ*, Υποβοήθηση στάθμευσης
και Lane Keeping Aid. Ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται πατώντας στο
αντίστοιχο σύμβολο. Ορισμένες λειτουργίες ανοίγουν σε ένα ξεχωριστό
παράθυρο.
Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές και τα κουμπιά για τις λειτουργίες
του αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών και την προβολή λειτουργιών
όπως θέλετε.
1. Πατήστε σε μια εφαρμογή ή κουμπί και κρατήστε το πατημένο.
2. Σύρετε την εφαρμογή ή το κουμπί σε μια θέση στην προβολή που δεν
είναι κατειλημμένη και αφήστε το.
Προβολή εφαρμογών
Περάσετε το δάκτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά11 στην
αρχική οθόνη για πρόσβαση στην προβολή εφαρμογών. Εδώ μπορείτε να
δείτε τις εφαρμογές που παρέχονται με το αυτοκίνητο καθώς και τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε (download) και να εγκαταστήσετε μόνοι
σας.
Διαχείριση και ενημέρωση εφαρμογών και συστημάτων
04
Στο Κέντρο λήψ (download), στην προβολή εφαρμογών, μπορείτε να ενημερώσετε διάφορα από τα συστήματα του αυτοκινήτου. Για να είναι αυτό εφικτό, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Στο Κέντρο λήψ (download) μπορείτε:
Λήψη (download) εφαρμογών - Πατήστε Νέες εφαρμογές και επιλέξτε
την εφαρμογή που θέλετε. Επιλέξτε Εγκτστ για να μεταφορτώσετε την
εφαρμογή.
Ενημέρωση εφαρμογών - Πατήστε Εγκατάσταση όλων για να ενημερωθούν όλες οι εφαρμογές. Ή πατήστε στο Ενημερώσεις εφαρμογών για να
εμφανιστεί μια λίστα με τις πιθανές ενημερώσεις. Επιλέξτε την εφαρμογή
που θέλετε και πατήστε στο Εγκτστ.
Απεγκατάσταση εφαρμογών - Πατήστε Ενημερώσεις εφαρμογών και
επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε. Πατήστε στο Απεγκατ για να απεγκατασταθεί μια εφαρμογή.
Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος - Πατήστε Ενημερώσεις
συστ για να εμφανιστεί μια λίστα με τις ενημερώσεις που μπορούν να εγκατασταθούν στο αυτοκίνητο. - Πατήστε Εγκατάσταση όλων για να ενημερωθεί όλο το λογισμικό ή πατήστε Εγκτστ για μεμονωμένα προγράμματα λογισμικού. Αν δεν θέλετε να εμφανιστεί λίστα, επιλέξτε Εγκατάσταση όλων
στο κουμπί Ενημερώσεις συστ.
11
Ισχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτοκίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
04
ΕΠΑΝΩ ΠΡΟΒΟΛΗ
Στο επάνω μέρος της οθόνης υπάρχει μια καρτέλα που μπορείτε να σύρετε
προς τα κάτω για πρόσβαση στην επάνω προβολή. Από εδώ μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές Ρυθμίσεις, Εγχειρίδιο κατόχου,
Προφίλ και στα αποθηκευμένα μηνύματα του αυτοκινήτου.
Προσωπικές προτιμήσεις
Στάθμες ήχου συστημάτων
Αν θέλετε να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένταση ήχων συστήματος, π.χ. τους ήχους όταν πατάτε στην οθόνη, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
Ήχος
Ένταση ήχου συστήματος.
Στο Ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε πολλές προσωπικές σας προτιμήσεις,
π.χ. για τις οθόνες, τους καθρέπτες, το μπροστινό κάθισμα, την πλοήγηση*,
το ηχοσύστημα πολυμέσων, τη γλώσσα και τον φωνητικό χειρισμό.
Προφίλ οδηγού
Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από περισσότερους από έναν
οδηγούς, τότε κάθε οδηγός μπορεί να ορίσει ένα προσωπικό προφίλ οδηγού. Κάθε φορά που μπαίνετε στο αυτοκίνητο, έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε το προφίλ του οδηγού στο οποίο είναι
αποθηκευμένες οι προσωπικές σας προτιμήσεις. Ο αριθμός των προφίλ
εξαρτάται από τον αριθμό των κλειδιών που υπάρχουν για το αυτοκίνητο. Το
προφίλ Επισκέπτης δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο συγκεκριμένο κλειδί.
Το προφίλ οδηγού που ήταν ενεργό την τελευταία φορά χρησιμοποιείται για
το ξεκλείδωμα. Για να αλλάξετε προφίλ οδηγού, επιλέξτε Προφίλ στην
επάνω προβολή.
Τα προφίλ του οδηγού μπορούν να συνδεθούν στα κλειδιά του αυτοκινήτου
και, όταν ξεκλειδώνετε, το αυτοκίνητο προσαρμόζεται αυτόματα στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Συνδέστε ένα κλειδί στο μενού Ρυθμίσεις
Σύστημα
Προφίλ οδηγού. Επιλέξτε ένα από τα προφίλ του οδηγού (το
προφίλ οδηγού Επισκέπτης δεν μπορεί να συνδεθεί). Εμφανίζεται ξανά η
αρχική προβολή. Σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή, επαναλάβετε τη
διαδικασία σύμφωνα με τα παραπάνω και επιλέξτε Επεξεργ. στο επιλεγμένο
προφίλ και στη συνέχεια Σύνδεση με κλειδί.
Ατομική λειτουργία οδήγησης
Αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα από τα προγράμματα οδήγησης Hybrid,
Pure ή Power, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης από το μενού
Ρυθμίσεις
My Car
Μεμονωμένο πρόγραμμα οδήγησης.
04
05
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με πολλές λειτουργίες που σας βοηθούν να οδηγείτε με ασφάλεια και οι οποίες μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης. Να θυμάστε ότι οι λειτουργίες υποστήριξης
οδηγού είναι μόνο βοηθήματα και ότι ως οδηγός έχετε εσείς πάντοτε την
πλήρη ευθύνη για την ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Ακολουθεί σχετική
λίστα:
Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης
Η υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης
μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο το αυτοκίνητο να
εκτραπεί από τη λωρίδα του ακούσια ή/και να συγκρουστεί με
άλλο όχημα/αντικείμενο, κατευθύνοντας ενεργά το αυτοκίνητο
ξανά στη λωρίδα του ή/και διορθώνοντας την πορεία του. Η λειτουργία αποτελείται από τρεις επιμέρους λειτουργίες: υποβοήθηση
διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο, υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης και υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας
σύγκρουσης*.
City Safety™
Το City Safety12 μπορεί να συμβάλλει σε κρίσιμες καταστάσεις ώστε να αποτραπεί ή να μετριαστεί μια σύγκρουση με οχήματα, μεγαλόσωμα ζώα,
πεζούς ή δικυκλιστές. Αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, ενεργοποιούνται
οπτικές, ηχητικές και παλμικές προειδοποιήσεις στα φρένα, ώστε να μπορέσετε να αντιδράσετε έγκαιρα. Αν δεν αντιδράσετε έγκαιρα και η σύγκρουση
είναι σχεδόν αναπόφευκτη, το αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει αυτόματα. Το
City Safety ενεργοποιείται με την εκκίνηση του κινητήρα και δεν μπορεί να
απενεργοποιηθεί.
Blind Spot Information (BLIS)*
Το σύστημα BLIS ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα στα τυφλά
σημεία του αυτοκινήτου του και για οχήματα σε διπλανή λωρίδα
που πλησιάζουν γρήγορα.
Pilot Assist
Το Pilot Assist13 είναι μια λειτουργία άνεσης που μπορεί να συμβάλλει, ώστε
το όχημα να παραμένει στη λωρίδα του και σε μια προκαθορισμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Το Pilot Assist επιλέγεται και ενεργοποιείται από τα αριστερά χειριστήρια του τιμονιού. Για να λειτουργήσει η
υποβοήθηση διεύθυνσης, πρέπει ο/η οδηγός να έχει τα χέρια του/της στο
τιμόνι και οι διαγραμμίσεις των λωρίδων να είναι ορατές, για παράδειγμα.
Όταν είναι ενεργή η υποβοήθηση διεύθυνσης, η οθόνη οδηγού δείχνει ένα
ΠΡΑΣΙΝΟ σύμβολο τιμονιού.
Cross Traffic Alert (CTA)*
05
Το CTA αποτελεί λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, επιβοηθητική του συστήματος BLIS, και μπορεί να προειδοποιεί τον οδηγό
ότι υπάρχει διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο. Το
CTA ενεργοποιείται αν επιλέξετε όπισθεν ή αν το αυτοκίνητο κινηθεί προς τα πίσω.
Lane Keeping Aid
Η λειτουργία Lane assistance (Lane Keeping Aid) μπορεί να συμβάλλει ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να εκτραπεί
ακούσια από τη λωρίδα του. Μπορείτε να επιλέξετε την υποβοήθηση που θέλετε από την επιλογή Ρυθμίσεις
My Car
IntelliSafe
Λειτουργία Lane Keeping Aid στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.
12
13
Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα
με την αγορά.
05
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Park Assist Pilot*
Το Park Assist Pilot μπορεί να ελέγξει τις διαστάσεις ενός διαθέσιμου χώρου
στάθμευσης και στη συνέχεια να κατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα σε αυτόν
τον χώρο, αν είναι αρκετά μεγάλος. Αυτό που πρέπει να κάνει ο/η οδηγός
είναι να προσέχει τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο, να ακολουθεί τις
οδηγίες στην κεντρική οθόνη, να επιλέγει σχέσεις και να είναι έτοιμος(-η) να
πατήσει το πεντάλ φρένων.
οθόνη. Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιείται είτε αυτόματα,
όταν επιλεγεί η όπισθεν, είτε χειροκίνητα από την κεντρική οθόνη:
– Πατήστε στο κουμπί Κάμερα στην προβολή λειτουργιών, για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητα.
Στάθμευση με το Park Assist Pilot
1. Δεν πρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα πάνω από 30 km/h
(20 mph) όταν θέλετε να σταθμεύσετε παράλληλα ή πάνω
από 20 km/h (12 mph) όταν θέλετε να σταθμεύσετε κάθετα.
Η απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τις θέσεις στάθμευσης πρέπει να είναι περίπου 1 μέτρο (3 πόδια), όταν η λειτουργία αναζητά χώρο στάθμευσης.
2. Πατήστε το κουμπί Είσοδος σε θέση στάθμευσης στην
προβολή λειτουργιών ή στην προβολή κάμερας.
3. Σταματήστε το αυτοκίνητο όταν το γραφικό σύμβολο και το
κείμενο στην κεντρική οθόνη επισημάνουν ότι βρέθηκε
κατάλληλη θέση στάθμευσης. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο.
Έξοδος από τη θέση στάθμευσης με το Park Assist Pilot
Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο παράλληλα.
1. Πατήστε το κουμπί Έξοδος από θέση σταθμ. στην προβολή
λειτουργιών ή στην προβολή κάμερας.
2. Χρησιμοποιήστε το φλας για να επιλέξετε την κατεύθυνση
προς την οποία θέλετε να κινηθεί το αυτοκίνητο, για να βγει
από τον χώρο στάθμευσης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη.
Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*
Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να
παρατηρεί εμπόδια που υπάρχουν γύρω από το αυτοκίνητο, προβάλλοντας
μια εικόνα και γραφικά στην κεντρική οθόνη. Η επιλογή της προβολής κάμερας και των γραμμών υποβοήθησης στάθμευσης γίνεται στην κεντρική
05
05
ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Προγραμματίζοντας την οδήγησή σας και οδηγώντας οικονομικά μπορείτε
να επεκτείνετε την αυτονομία της ηλεκτρικής λειτουργίας και να μειώσετε
την επίδρασή σας στο περιβάλλον ταυτόχρονα. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της μέγιστης αυτονομίας μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο. Ορισμένους παράγοντες μπορείτε να τους επηρεάσετε, άλλους όχι. Η μεγαλύτερη αυτονομία επιτυγχάνεται σε πολύ ευνοϊκές συνθήκες, όταν όλοι οι
παράγοντες έχουν θετική επίδραση.
Προγραμματίστε την οδήγησή σας πραγματοποιώντας πάντοτε τα
εξής:
•
Φορτίστε το αυτοκίνητο πριν την αναχώρηση.
•
Κλιματίστε προκαταρκτικά το αυτοκίνητο.
Να οδηγείτε οικονομικά με τα εξής:
•
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία οδήγησης Pure.
•
Χαμηλώστε τη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών και μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
•
Οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα και διατηρείτε αρκετή απόσταση από τα
άλλα οχήματα και αντικείμενα, για να ελαχιστοποιήσετε την πέδηση.
•
Επιλέξτε Αναμονή στην προβολή λειτουργιών σε υψηλότερες ταχύτητες
κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγαλύτερων από την αυτονομία της ηλεκτρικής λειτουργίας.
•
Να οδηγείτε με τη σωστή πίεση ελαστικών και να τα ελέγχετε τακτικά.
Επιλέξτε πίεση ελαστικών ECO για καλύτερα αποτελέσματα.
•
Αποφύγετε την οδήγηση με τα παράθυρα ανοικτά.
Παράγοντες που δεν μπορείτε να επηρεάσετε
•
Κυκλοφοριακή κατάσταση.
•
Οδικές συνθήκες και τοπογραφία.
•
Εξωτερική θερμοκρασία και αντίθετος άνεμος.
Βλ. εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την αυτονομία και την οικονομική οδήγηση.
05
•
Read message
•
Message to [επαφή]
Φωνητικές εντολές για το ραδιόφωνο και τα (πολυ)μέσα
Media
•
Play [καλλιτέχνης]
•
Play [τίτλος τραγουδιού]
•
Play [τίτλος τραγουδιού] από [άλμπουμ]
•
Play [όνομα τηλεοπτικού καναλιού]*14
•
Play [ραδιοφωνικός σταθμός]
•
Tune to [συχνότητα]
•
Tune to [συχνότητα] [ζώνη συχνοτήτων]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
•
CD*
•
USB
Το σύστημα φωνητικού χειρισμού σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης14 για να χειρίζεστε συγκεκριμένες λειτουργίες στο media player, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth,
το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα πλοήγησης της Volvo*. Ο φωνητικός χειρισμός ενεργοποιείται με ένα πάτημα στο κουμπί φωνητικού χειρισμού στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Οι παρακάτω εντολές είναι πάντοτε διαθέσιμες για χρήση:
06
•
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Φωνητικές εντολές για το τηλέφωνο
•
Call [επαφή]
Φωνητικές εντολές για το σύστημα κλιματισμού
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Call [αριθμός τηλεφώνου]
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Recent calls
•
Turn on auto
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Φωνητικές εντολές για τα συστήματα πλοήγησης*
•
Πλοήγηση
•
Take me home
•
Go to [πόλη]
•
Go to [διεύθυνση]
•
Add intersection
•
Go to [ταχυδρομικός κώδικας]
•
Go to [επαφή]
•
Search [κατηγορία POI]
•
Search [κατηγορία POI] [πόλη]
•
Search [όνομα POI]
•
Change country/Change state15, 16
•
Show favourites
•
Clear itinerary
•
Repeat voice guidance
•
Turn off voice guidance
•
Turn on voice guidance
06
14
15
16
Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
Στις ευρωπαϊκές χώρες, αντί για την “Πολιτεία” χρησιμοποιείται η επιλογή “Χώρα”.
Για τη Βραζιλία και την Ινδία, η περιοχή αναζήτησης αλλάζει μέσω της κεντρικής οθόνης.
ΕΙΔΙΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ
Το εγχειρίδιο κατόχου και τα υπόλοιπα εγχειρίδια περιέχουν οδηγίες ασφαλείας και όλες τις
επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και
ενημερωτικό περιεχόμενο, τις οποίες πρέπει να
διαβάσετε. Ορισμένες λειτουργίες ισχύουν μόνο
σε ορισμένες αγορές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Volvo On Call - Στα αυτοκίνητα με Volvo On
Call, οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο σε περιοχές
όπου το αυτοκίνητο έχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας και στις αγορές όπου η υπηρεσία είναι
διαθέσιμη. Όπως και με τα κινητά τηλέφωνα,
λόγω διαταραχών στην ατμόσφαιρα ή αραιής
κάλυψης από τον πομπό, η σύνδεση μπορεί να
μην είναι εφικτή, π.χ. σε αραιοκατοικημένες
περιοχές.
Για τις επισημάνσεις με προειδοποιητικό, σημαντικό και ενημερωτικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες Volvo On Call, βλ. συμβόλαιο σχετικά με
τη συνδρομή Volvo On Call και το εγχειρίδιο
κατόχου.
Sensus Navigation* – έχετε την πλήρη προσοχή σας στραμμένη στον δρόμο και να είστε
πλήρως συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Τηρείτε
τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και
οδηγείτε με ορθή κρίση. Λόγω καιρικών συνθηκών ή περιόδων του έτους που επηρεάζουν τις
οδικές συνθήκες, ορισμένες συστάσεις μπορεί
να είναι λιγότερο αξιόπιστες.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Καπό του χώρου αποσκευών – πρέπει να
θυμάστε ότι υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσετε τα
δάχτυλά σας κατά το άνοιγμα/κλείσιμο του καπό
χώρου αποσκευών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κανείς κοντά στο καπό του χώρου αποσκευών
διότι τυχόν τραυματισμός από μάγκωμα μπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες. Ο χειρισμός του
καπό χώρου αποσκευών πρέπει να γίνεται
πάντοτε με προσοχή.
07
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless – Βεβαιωθείτε
ότι τα παιδιά ή άλλοι επιβάτες δεν διατρέχουν
κίνδυνο σύνθλιψης, όταν όλα τα παράθυρα κλείνουν με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή με τη
λειτουργία keyless* από τη λαβή της πόρτας.
μπορεί να υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης
του κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου 230 V.
Η υβριδική μπαταρία πρέπει να φορτίζεται
μόνο από γειωμένες και εγκεκριμένες πρίζες
230 V. Αν η τάση της πρίζας ή του κυκλώματος της ασφάλειας δεν είναι γνωστή, ζητήστε
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
από έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο να ελέγΑν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει διακόπτη για την
ξει την τάση. Η φόρτιση με υπέρβαση της
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αερόσακου
τάσης κυκλώματος της ασφάλειας μπορεί να
συνοδηγού, τότε ο αερόσακος συνοδηγού
προκαλέσει φωτιά ή ζημιά στο κύκλωμα της
είναι πάντοτε ενεργοποιημένος. Ποτέ μη χρησιασφάλειας.
μοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω • Το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωμαστη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος
τωμένο αυτόματο διακόπτη. Η φόρτιση πρέπει
είναι ενεργοποιημένος. Ο αερόσακος του συνονα πραγματοποιείται μόνο σε γειωμένες και
δηγού πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος
εγκεκριμένες πρίζες.
όταν στο κάθισμα του συνοδηγού κάθονται επι• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη
βάτες στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και
όταν είναι κοντά σε συνδεδεμένο καλώδιο
ενήλικες). Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά
φόρτισης.
ή επάνω στο ταμπλό στο σημείο που βρίσκεται ο • Υψηλή τάση στο καλώδιο φόρτισης. Η επαφή
αερόσακος συνοδηγού.
με υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει θάνατο
Πρέπει πάντοτε να παίρνετε μαζί σας το τηλεή σοβαρό τραυματισμό.
χειριστήριο-κλειδί όταν βγαίνετε από το αυτο• Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης, αν
κίνητο. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώτου αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση 0 του διαδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουρκόπτη ανάφλεξης, ιδίως αν υπάρχουν παιδιά
γεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο
μέσα στο αυτοκίνητο.
- συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοΠρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόδοτημένο συνεργείο της Volvo.
• Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο φόρτισης
φρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος.
έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να
Δεν αρκεί να επιλέξετε μια σχέση ή τη θέση P
το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό ή να υποστο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για να παραστεί άλλου είδους ζημιά, ή να προκληθεί τραυμείνει το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιματισμός.
πτώσεις.
• Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα
ΦΟΡΤΙΣΗ
στον τοίχο, πριν τον καθαρίσετε.
• Η υβριδική μπαταρία πρέπει να φορτίζεται
• Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης σε
μόνο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύμπαλαντέζα ή σε πολύπριζο.
ματος ή χαμηλότερη, σύμφωνα με τις ισχύου- • Αποφύγετε τους ρευματοδότες με εμφανή
σες συστάσεις κάθε χώρας για τη φόρτιση
φθορά ή ζημιά διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά
υβριδικών μπαταριών από πρίζα/φις 230 V.
από φωτιά ή/και τραυματισμός εάν χρησιμο• Η φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να
ποιηθούν.
πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένη, γειω- Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες του κατασκευαμένη πρίζα 230 V (ή αντίστοιχη πρίζα με διαφο- στή για τη χρήση του καλωδίου φόρτισης και
ρετική τάση ανάλογα με την αγορά) ή από
των εξαρτημάτων του.
σταθμό φόρτισης με ειδικό καλώδιο φόρτισης
(Πρόγραμμα λειτουργίας 3) που παρέχεται από ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ρυθμίζετε τη θέση του καθίσματος του οδηγού
τη Volvo.
• Ο ασφαλειοδιακόπτης γείωσης της μονάδας
πριν ξεκινήσετε, ποτέ κατά την οδήγηση.
Βεβαιωθείτε ότι ο κάθισμα έχει ασφαλίσει, για να
ελέγχου προστατεύει το αυτοκίνητο, ωστόσο
•
αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος.
ΑΝΑΔΊΠΛΩΣΗ ΠΛΆΤΗΣ ΣΤΑ ΠΊΣΩ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων
ασφαλίζουν σωστά όταν τις επαναφέρετε στην
όρθια θέση ή όταν τις αναδιπλώνετε, και ότι τα
προσκέφαλα ασφαλίζουν επίσης σωστά όταν τα
ανεβάζετε.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Τα θερμαινόμενα καθίσματα* δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται από άτομα που δυσκολεύονται
να αντιληφθούν αύξηση της θερμοκρασίας λόγω
υπαισθησίας ή που δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για τα θερμαινόμενα
καθίσματα. Διαφορετικά μπορεί να υποστούν
τραυματισμούς από εγκαύματα.
Ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να τεθεί
σε λειτουργία μέσω ενός χρονοδιακόπτη που
έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων. Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό (ισχύει για
σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο):
• Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν
το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
• Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
• Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα
εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης.
Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού μέσα
στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού που διατίθενται για το αυτοκίνητο έχουν σχεδιαστεί ως
συμπληρωματικά βοηθήματα του οδηγού, αλλά
δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και
οδικές συνθήκες. Δεν υποκαθιστούν σε καμία
περίπτωση την εγρήγορση και την κριτική ικανότητα του οδηγού. Ο/Η οδηγός είναι πάντοτε
υπεύθυνος(-η) να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο
οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη
Καθαρίστε το καλώδιο φόρτισης με ένα καθαρό
πανί, το οποίο έχετε διαβρέξει με νερό ή ήπιο
καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαλυΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Η μονάδα προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ τικά. Μην εμβαπτίζετε το καλώδιο φόρτισης σε
νερό.
(Head-Up display)*, μέσω της οποίας προβάλΧρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που
λονται οι πληροφορίες, βρίσκεται στο ταμπλό.
παρέχεται με το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ανταλΓια να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο τζάμι του
καλύμματος της μονάδας προβολής - μην τοπο- λακτικό καλώδιο που συνιστά η Volvo.
θετείτε και μη ρίχνετε αντικείμενα πάνω στο
Μονάδα ελέγχου – αποφύγετε την άμεση
τζάμι του καλύμματος.
έκθεση της μονάδας ελέγχου και του βύσματός
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
της στο φως του ήλιου. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
Το Park Assist Pilot αποτελεί επιβοηθητική λει- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
υπάρχει κίνδυνος το σύστημα προστασίας κατά
τουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπο- Όταν καθαρίζετε την κεντρική οθόνη, χρησιμοτης υπερθέρμανσης στο βύσμα να μειώσει ή να
ρεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις. Προοποιείτε ένα πανί από μικροΐνες, καθαρό από άμμο
διακόψει τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας.
ρίζεται μόνο για να βοηθά τον οδηγό κατά την
και παρόμοιες ύλες. Όταν καθαρίζετε την
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος της πρίζας
παράλληλη και κάθετη στάθμευση. Ο οδηγός
κεντρική οθόνη, να την πιέζετε πολύ ελαφρά. Αν
230 V επαρκεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχηφέρει την πλήρη ευθύνη για τη στάθμευση του
ασκήσετε μεγάλη πίεση, η οθόνη μπορεί να υπομάτων - αν δεν είστε βέβαιοι, η πρίζα πρέπει να
αυτοκινήτου με ασφάλεια και για την πέδηση
στεί ζημιά.
ελεγχθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
όταν χρειάζεται. Η σάρωση μπορεί να μην ανιΜην ψεκάζετε υγρό ή καυστικά χημικά απευχνεύσει αντικείμενα που βρίσκονται στο βάθος
ΑΝΑΔΊΠΛΩΣΗ ΠΛΆΤΗΣ ΣΤΑ ΠΊΣΩ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ
θείας πάνω στην κεντρική οθόνη. Μη χρησιμοτου χώρου στάθμευσης. Ο οδηγός φέρει
ποιείτε καθαριστικό τζαμιών, άλλα καθαριστικά,
Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα επάνω στο πίσω
πάντοτε την ευθύνη να αξιολογεί αν ο χώρος
σπρέι, διαλυτικά, οινόπνευμα, αμμωνία ή καθαρι- κάθισμα, όταν πρόκειται να αναδιπλώσετε την
που προτείνει το Park Assist Pilot είναι κατάλλη- στικά που περιέχουν λειαντικές ουσίες. Ποτέ μη
πλάτη του καθίσματος. Επίσης οι ζώνες ασφαλος για στάθμευση.
χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο, χαρτοπετσέτες ή
λείας δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένες στην
Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης είναι
χαρτί κουζίνας, διότι η κεντρική οθόνη μπορεί να πόρπη.
συμπληρωματικό βοήθημα του οδηγού για τη
γρατσουνιστεί.
Το ενσωματωμένο παιδικό κάθισμα*/υποβραχιόστάθμευση του αυτοκινήτου. Δεν μπορεί σε
νιο* στο μεσαίο κάθισμα πρέπει να βρίσκεται στη
ΦΟΡΤΙΣΗ
καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την εγρήθέση σύμπτυξης.
Καλώδιο φόρτισης – ποτέ μη συνδέετε το
γορση και την κριτική ικανότητα του οδηγού. Οι
καλώδιο φόρτισης όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκΔΕΞΙΟΣ ΜΟΧΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
κάμερες έχουν "τυφλά σημεία" στα οποία δεν
τρικής καταιγίδας ή αστραπών. Ποτέ μην αποΜάκτρο υαλοκαθαριστήρα στη θέση ρύθμιμπορούν να ανιχνευθούν εμπόδια. Προσέξτε
συνδέετε
το
καλώδιο
φόρτισης
από
την
σης - Πριν μετακινήσετε τα μάκτρα των υαλοκαιδιαίτερα μήπως βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα
πρίζα
230
V
ενώ
η
φόρτιση
βρίσκεται
σε
εξέλιξη
θαριστήρων στη θέση ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι
κοντά στο αυτοκίνητο. Τα αντικείμενα/εμπόδια
υπάρχει
κίνδυνος
η
πρίζα
230
V
να
υποστεί
δεν έχουν παγώσει. Αν οι βραχίονες των υαλοενδέχεται να βρίσκονται πιο κοντά στο αυτοκίζημιά. Πρέπει πάντοτε να σταματάτε τη φόρτιση καθαριστήρων στη θέση ρύθμισης έχουν ανασηνητο από ό,τι φαίνεται στην οθόνη.
πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από
κωθεί από το παρμπρίζ, πρέπει να τους κατεβάΠριν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο, συνιστάται
την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και
σετε και πάλι πάνω στο παρμπρίζ πριν χρησιμονα διαβάσετε όλα τα κεφάλαια στο εγχειρίδιο
έπειτα από την πρίζα 230 V.
ποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα
κατόχου που αφορούν στα συστήματα υποστήριΤα πολύπριζα, οι μπαλαντέζες, οι συσκευές προ- πλύσης ή τον αισθητήρα βροχής, καθώς και πριν
ξης οδηγού που υπάρχουν στο αυτοκίνητο.
στασίας από την υπερβολική τάση ή παρόμοιες
οδηγήσετε. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι
ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
εκδοχές στο χρώμα του καπό του κινητήρα.
Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί
παράλληλα με το καλώδιο φόρτισης, διότι κάτι
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
το όχημα με ασφάλεια και να συμμορφώνεται με τέτοιο μπορεί να ενέχει κίνδυνο φωτιάς, ηλεκόλους τους ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφο- τροπληξίας, κ.λπ. Ανάμεσα στην πρίζα 230 V και Ηλεκτρική πρίζα - η μέγιστη κατανάλωση
ισχύος για πρίζα 12 V είναι 120 W (10 A) έκαστη.
ρίας.
το καλώδιο φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος για πρίζα 230 V
αντάπτορας μόνο αν φέρει σήμανση έγκρισης
είναι 150 W.
σύμφωνα με το IEC 61851 και το IEC 62196.
ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα
οχήματα και σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα
οδικής κυκλοφορίας. Ο οδηγός φέρει πάντοτε
την απόλυτη ευθύνη για την πέδηση και τη διεύθυνση του αυτοκινήτου.
Πριν χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο, συνιστάται
να διαβάσετε όλα τα κεφάλαια στο εγχειρίδιο
κατόχου που αφορούν στα συστήματα υποστήριξης οδηγού που υπάρχουν στο αυτοκίνητο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Καπό χώρου αποσκευών χειριζόμενο με το
πόδι - Υπάρχει κίνδυνος έκπτωσης ή πλήρους
αναστολής της λειτουργίας, αν ο πίσω προφυλακτήρας είναι φορτωμένος με μεγάλη ποσότητα
πάγου, χιονιού, βρομιάς ή παρόμοιων υλικών. Για
αυτό το λόγο, φροντίστε να τον διατηρείτε
καθαρό.
Η λειτουργία του καπό του χώρου αποσκευών με
την κίνηση του ποδιού διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
• Μόνο άνοιγμα με την κίνηση του ποδιού.
• Άνοιγμα και κλείσιμο με την κίνηση του ποδιού.
Λάβετε υπόψη σας ότι η λειτουργία για το κλείσιμο με την κίνηση του ποδιού προϋποθέτει
ηλεκτροκίνητο καπό χώρου αποσκευών*.
Λάβετε υπόψη σας ότι το σύστημα μπορεί να
ενεργοποιηθεί μέσα σε πλυντήριο αυτοκινήτων ή
παρόμοιο χώρο αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται εντός εμβέλειας.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τα συστήματα
ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές
στις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί
κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές
συσκευές, π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές ή φορτιστές - κατά προτίμηση
σε απόσταση όχι μικρότερη από 10-15 cm
4-6 in..
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Κατά την κρύα εκκίνηση, ο αριθμός στροφών
του ρελαντί μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερος
από τον κανονικό σε ορισμένους τύπους κινητήρων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου το σύστημα
εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να φθάσει
στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας το
συντομότερο δυνατόν, γεγονός που μειώνει τις
εκπομπές καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το
περιβάλλον.
Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up
display)* – Όταν η λειτουργία City Safety είναι
ενεργοποιημένη, οι πληροφορίες στην προβολή
ενδείξεων στο παρμπρίζ αντικαθίστανται από ένα
07
γραφικό σύμβολο για το City Safety. Αυτό το
γραφικό σύμβολο είναι αναμμένο ακόμη κι αν η
προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ είναι απενεργοποιημένη.
Ο/Η οδηγός ίσως έχει μικρότερες πιθανότητες
να δει πληροφορίες στην προβολή ενδείξεων
στο παρμπρίζ αν, για παράδειγμα, φορά πολωτικά γυαλιά ηλίου, αν δεν κάθεται στο κέντρο
του καθίσματος, αν υπάρχουν αντικείμενα στο
τζάμι που καλύπτει τη μονάδα της προβολής
ενδείξεων ή αν επικρατούν μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού. Ορισμένα οπτικά εφέ μπορεί να
προκαλέσουν πονοκεφάλους και μια αίσθηση
στρες όταν χρησιμοποιείται η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).
ΦΟΡΤΙΣΗ
Καλώδιο φόρτισης – Η Volvo συνιστά τη χρήση
καλωδίου φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196
και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.
ΤΙΜΟΝΙ
Υπολογιστής ταξιδίου - μπορεί να παρατηρήσετε ορισμένες αποκλίσεις κατά τον υπολογισμό
της διανυθείσας απόστασης, αν αλλάξετε τον
τρόπο που οδηγείτε.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η επιλογή μεγαλύτερης ή μικρότερης θερμοκρασίας από την επιθυμητή δεν επιταχύνει τη διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης.
Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο
σε ηλεκτρική πρίζα (ισχύει για το ηλεκτρικό
σύστημα προθέρμανσης). Όταν ένας σταθμός
φόρτισης δεν είναι πάντοτε ενεργός, π.χ. λόγω
χρονοδιακόπτη, ο προκαταρκτικός κλιματισμός
μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία. Αν το
αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική
πρίζα, μπορείτε να δροσίσετε για λίγο τον χώρο
επιβατών όταν επικρατεί ζέστη θέτοντας απευθείας σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό. Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.
07
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Διαδίκτυο – μεταδίδονται δεδομένα (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος. Η
ενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων και
των Wi-Fi hotspot μπορεί να ενέχει πρόσθετες
χρεώσεις. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών
δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της
κυκλοφορίας δεδομένων. Κατά τη λήψη
(download) μέσω τηλεφώνου, προσέχετε ιδιαίτερα τη χρέωση κίνησης δεδομένων.
Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομένα, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική,
τότε μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download).
Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή
να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Κατά τη
λήψη (download) μέσω τηλεφώνου, προσέχετε
ιδιαίτερα τη χρέωση κίνησης δεδομένων.
Ενημέρωση – Αν το λειτουργικό σύστημα του
τηλεφώνου ενημερωθεί, η σύνδεση Bluetooth
μπορεί να διακοπεί. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε το τηλέφωνο από το αυτοκίνητο και
επαναλάβετε τη σύνδεση.
ΧΡΉΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
Apple CarPlay και Android Auto - Η Volvo δεν
φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο της εφαρμογής
CarPlay ή Android Auto.
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Διατηρείτε το φακό της κάμερας καθαρό από
τυχόν βρομιά, χιόνι και πάγο για να διασφαλίσετε
τη βέλτιστη λειτουργία της. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
TP 26097 (Greek), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement