Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO!
Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια
απολαυστική εμπειρία.
Ανατρέξτε σε αυτό το Quick Guide για να εξοικειωθείτε γρήγορα
και εύκολα με ορισμένες από τις πιο συνήθεις λειτουργίες.
Όλα τα προειδοποιητικά κείμενα και οι υπόλοιπες σημαντικές
και λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται μόνο στο εγχειρίδιο
κατόχου – αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει μόνο μια μικρή
επιλογή.
Επίσης, το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει τις πιο πρόσφατες και
τρέχουσες πληροφορίες.
Τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από
έναν αστερίσκο (*).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
αυτοκίνητό σας μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.volvocars.com.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
PCC*
1 Πράσινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο
είναι κλειδωμένο.
2 Κίτρινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.
3 Κόκκινη φωτεινή ένδειξη: Ο συναγερμός
έχει ενεργοποιηθεί.
4 Κόκκινες φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν εναλλάξ: ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε εντός των τελευταίων 5 λεπτών.
ΚλειδώνειA τις πόρτες και την πόρτα του
χώρου αποσκευών και οπλίζει το συναγερμό*.
Ξεκλειδώνει τις πόρτεςΒ και την πόρτα
του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει το
συναγερμό.
Ξεκλειδώνει την πόρτα του χώρου αποσκευών – η Γπόρτα του χώρου αποσκευών
δεν ανοίγει .
Φωτισμός προσέγγισης. Ανάβει τις
λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες*,
τα φλας και τα φώτα στάθμευσης, στην
πινακίδα κυκλοφορίας, το χώρο επιβατών και το δάπεδο.
Λειτουργία πανικού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 5 δευτερόλεπτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για
να ενεργοποιήσετε το συναγερμό. (Για
να τον απενεργοποιήσετε πατήστε το
ίδιο κουμπί δύο φορές.)
Οι πληροφορίες για το αυτοκίνητο είναι
διαθέσιμες σε ακτίνα 100 m.
– Πατήστε το κουμπί και περιμένετε
7 δευτερόλεπτα.
Εάν πατήσετε το κουμπί όταν βρίσκεστε
εκτός εμβέλειας, εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση που έχει αποθηκευτεί
στη μνήμη.
Οι προσωπικές ρυθμίσεις καθίσματος και καθρέφτη
αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια του κλειδώματος.
Το αυτόματο επανακλείδωμα ενεργοποιείται εάν δεν
έχει ανοίξει καμία πόρτα/η πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμα.
Γ
Η ηλεκτρική πίσω πόρτα απενεργοποιείται, ξεκλειδώνει και ανοίγει κατά μερικά εκατοστά.
A
Β
ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης και πιέστε το κλειδί προς
τα μέσα μέχρι την τερματική του θέση.
Πατήστε στιγμιαία το
κουμπί για να θέσετε τον
κινητήρα σε λειτουργία.
Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ή το
πεντάλ φρένου.
Κρύα εκκίνηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές ρελαντί είναι
υψηλές ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία. Στο πλαίσιο του αποτελεσματικού συστήματος
ελέγχου εκπομπών της Volvo, οι στροφές ρελαντί
αυξάνονται για ένα χρονικό διάστημα.
Κατά την κρύα εκκίνηση, ορισμένοι πετρελαιοκινητήρες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερημένη
εκκίνηση λόγω προθέρμανσης.
Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
Πατήστε στιγμιαία το
κουμπί – ο κινητήρας
σβήνει.
Τραβήξτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί έξω από
το διακόπτη ανάφλεξης.
BLIS* (Σύστημα πληροφοριών τυφλών σημείων)
Το σύστημα BLIS είναι σχεδιασμένο για οδήγηση σε πυκνή κυκλοφορία και προειδοποιεί
για οχήματα σε τυφλά σημεία και οχήματα
που πλησιάζουν με μεγάλη ταχύτητα στην
αριστερή και τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Όταν το σύστημα BLIS ανιχνεύσει το πλαίσιο
της πόρτας ενός οχήματος, η λυχνία BLIS
ανάβει σταθερά. Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει
το φλας της πλευράς για την οποία δίνεται
προειδοποίηση, τότε η λυχνία θα σταματήσει
να ανάβει σταθερά και θ' αρχίσει να αναβοσβήνει.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου, στις
ενότητες "BLIS* και CTA", για περισσότερες
πληροφορίες.
Θέσεις κλειδιού
Για να γυρίσει το κλειδί στις παρακάτω θέσεις χωρίς ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία: Μην πατήσετε το πεντάλ φρένου/συμπλέκτη.
0 Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο.
I Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετημένο μέχρι μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/STOP ENGINE.
II Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετημένο μέχρι μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης: Πατήστε το
κουμπί START/STOP ENGINE επί 2 δευτερόλεπτα περίπου.
Στη θέση κλειδιού II καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ρεύματος από την μπαταρία και για το λόγο
αυτό πρέπει να την αποφεύγετε!
Ανατρέξτε επίσης στον πίνακα στην ενότητα "Θέσεις κλειδιού" στο κανονικό εγχειρίδιο κατόχου του
αυτοκινήτου για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες/συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό σε διαφορετικές θέσεις κλειδιού.
Για να επαναφέρετε το κλειδί στη θέση 0 από τη θέση II και I: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/
STOP ENGINE.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ*
Μπορείτε να αφήσετε το κλειδί, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
–– Αγγίξτε το πίσω τμήμα των εξωτερικών
λαβών των θυρών (βλ. εικόνα) ή πιέστε
ελαφρά το μικρότερο από τα δυο κουμπιά
με τη λαστιχένια επένδυση στην πόρτα του
χώρου αποσκευών.
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
–– Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας και ανοίξτε την
πόρτα ως συνήθως (εάν φοράτε γάντια, η
λειτουργία ίσως παρεμποδιστεί) ή πιέστε
ελαφρά το μεγαλύτερο από τα δύο κουμπιά
με τη λαστιχένια επένδυση στην πόρτα του
χώρου αποσκευών.
ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
–– Πατήστε το πεντάλ φρένου/συμπλέκτη και
πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/STOP
ENGINE.
ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–– Πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/STOP
ENGINE.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα
"Κλειδαριές και συναγερμός", για περισσότερες πληροφορίες.
Υαλοκαθαριστηρεσ παρμπριζ και αισθητηρασ βροχησ*
1 Ενεργ./Απενεργ. αισθητήρα βροχής, με το
μοχλό στη θέση 0.
2 Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα ή το χρονικό διάστημα της διακοπτόμενης λειτουργίας.
3 Υαλοκαθαριστήρας, πίσω παρμπρίζ – διακοπτόμενη/κανονική λειτουργία.
A
Μονή διαδρομή
0
Απενεργοποιημένος
B
Διακοπτόμενη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, βλ. επίσης (2)
C
Κανονική ταχύτητα
D
Υψηλή ταχύτητα
E
Ψεκαστήρας, παρμπρίζ και προβολείς
F
Ψεκαστήρας, πίσω παρμπρίζ
Εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργός
ρυθμιση του μπροστινου καθισματοσ
1
2
3
4
5
6
7
8
Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας
Κλίση της πλάτης καθίσματος.
Κουμπιά μνήμης, ηλεκτρικό κάθισμα*.
Ρυθμίσεις αποθήκευσης, ηλεκτρικό κάθισμα*.
Ανέβασμα/Κατέβασμα του μπροστινού
άκρου της έδρας του καθίσματος.
Ρύθμιση μπροστά/πίσω.
Ανύψωση/κατέβασμα καθίσματος.
Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος συνοδηγού
Τηλεχειριστηριο-κλειδι και ηλεκτρικο καθισμα οδηγου*
Όλα τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς οδηγούς
για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις για το κάθισμα οδηγού.
Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο
σύστημα του μενού MY CAR στις Ρυθμίσεις
-> Ρυθμίσεις αυτοκινήτου -> Μνήμη κλειδιού
αυτοκινήτου.
Προχωρήστε ως εξής:
• Ρυθμίστε το κάθισμα όπως σας εξυπηρετεί.
• Κλειδώστε το αυτοκίνητο πατώντας το
κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί που χρησιμοποιείτε συνήθως. Με
αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η θέση του
καθίσματος στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού A.
• Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο (πατώντας το
κουμπί ξεκλειδώματος στο ίδιο τηλεχειριστήριο-κλειδί) και ανοίξτε την πόρτα του
οδηγού. Το κάθισμα του οδηγού μετακινείται αυτόματα στη θέση που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (εάν το κάθισμα μετακινήθηκε από τη
στιγμή που κλειδώθηκε το αυτοκίνητο).
A.
Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί (βλ. θέση 4) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μνήμης* του καθίσματος*. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για
περισσότερες πληροφορίες.
διακοπτεσ προβολεων
A
B
Σινιάλο προβολέων
Εναλλαγή μεταξύ μεγάλης/μεσαίας σκάλας και διάρκεια φωτισμού απομάκρυνσης.
Φωτισμός οθόνης και οργάνων, καθώς και
φωτισμός εσωτερικού χώρου.
Πίσω φως ομίχλης - το φως ανάβει μόνο
στην πλευρά του οδηγού
ΑυτόματηA/απενεργοποιημένη μεσαία
σκάλα. Λειτουργεί το σινιάλο προβολέων,
χωρίς οι προβολείς να μένουν σταθερά
αναμμένοι
Φώτα στάθμευσης
Προειδοποιητική λυχνία, μετάβαση στη
μεσαία σκάλα, λειτουργία ανίχνευσης
σήραγγας*, μεγάλη σκάλα με αυτόματη
ενεργοποίηση*, το σινιάλο προβολέων
λειτουργεί.
Μεσαία σκάλα. Απενεργοποιείται όταν
σβήνει ο κινητήρας. Η μεγάλη σκάλα μπορεί να ενεργοποιηθεί, το σινιάλο προβολέων λειτουργεί.
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων (αυτόματη για προβολείς Xenon*)
Ξεκλείδωμα πόρτας χώρου αποσκευών
A.
Σε ορισμένες αγορές.
Αποθηκευτικοί χώροι, υποδοχές 12 V & USB*/aux
Οι ρευματολήπτες 12 V στο χώρο επιβατών
λειτουργούν όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση
IήII. Ο ρευματολήπτης 12 V* στο χώρο αποσκευών είναι πάντοτε ενεργός.
σημαντικο
Εάν χρησιμοποιήσετε το ρευματολήπτη
12 V στο χώρο αποσκευών όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, μπορεί να αποφορτιστεί
η μπαταρία.
START/STOP*
Με το Start/Stop* ο κινητήρας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σβήνει/τίθεται σε λειτουργία
αυτόματα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η αναμμένη λυχνία στο κουμπί δείχνει ότι η λειτουργία
είναι ενεργή.
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Ακινητοποίηση
– πατήστε συμπλέκτη, μετακινήστε το μοχλό
ταχυτήτων στη νεκρά και αφήστε το πεντάλ
του συμπλέκτη. Εκκίνηση – πατήστε το πεντάλ
του συμπλέκτη.
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: Ακινητοποίηση – σταματήστε το αυτοκίνητο πατώντας
το πεντάλ του ποδόφρενου, και κρατήστε το
πατημένο. Εκκίνηση – αφήστε το ποδόφρενο.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στο σύστημα του μενού.
Υπολογιστησ ταξιδιου και χιλιομετρητεσ
1 Δείκτης στάθμης καυσίμου. Το βέλος της
2
3
4
5
6
7
8
A.
ενδεικτικής λυχνίας είναι στραμμένο προς
την πλευρά στην οποία βρίσκεται η τάπα του
ρεζερβουάρ.
Χαμηλή στάθμη καυσίμου. Όταν ανάψει η
ενδεικτική λυχνία, συμπληρώστε καύσιμο το
συντομότερο δυνατό.
Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού/EcoGuideA.
Ταχύμετρο.
Πληροφορίες για το σύστημα υποβοήθησης
οδηγού*.
Ρολόι. Η ρύθμιση γίνεται στο σύστημα του
μενού MY CAR.
Στροφόμετρο/PowerMeterA.
Ένδειξη αλλαγής σχέσης/Ένδειξη επιλογής
σχέσης.
Το OK ανοίγει τα μενού του υπολογιστή ταξιδίου, ενεργοποιεί την επιλογή που έχετε κάνει
και επιβεβαιώνει μηνύματα.
Περιστροφικός δακτύλιος, περιστρέψτε τον
για να δείτε τις επιλογές του υπολογιστή
ταξιδίου.
RESET, αναιρεί την επιλογή ή πηγαίνει πίσω
κατά ένα βήμα. Ένα σύντομο πάτημα μηδενίζει τον υπολογιστή ταξιδίου που εικονίζεται
Παρατεταμένο πάτημα, επαναφέρει το μενού.
Μπορείτε να επιλέξετε διάφορα θέματα για
τον ψηφιακό πίνακα οργάνων: Elegance, Eco ή
Performance.
Για να αλλάξετε θέμα - πατήστε το κουμπί OK
στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και επιλέξτε στη
συνέχεια το μενού Themes (Θέματα) γυρίζοντας
τον περιστροφικό διακόπτη του μοχλού. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη στην οθόνη _ _ _ km με υπολ. καυσιμο αποτελεί μια εκτίμηση της απόστασης
που μπορεί να διανύσει το όχημα βάσει των
προηγούμενων συνθηκών οδήγησης.
Τα EcoGuide και PowerMeter εμφανίζονται μόνο εάν
έχει επιλεγεί το σχετικό θέμα.
ανεφοδιασμοσ καυσιμου
Με το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, ανοίξτε το
πορτάκι του ρεζερβουάρ πιέζοντας ελαφρά στο πίσω μέρος του.
Τραβήξτε προς τα έξω το πορτάκι.
3. Εισάγετε το ακροφύσιο της αντλίας στο
στόμιο πλήρωσης καυσίμου. Προσέξτε
ώστε να τοποθετήσετε σωστά το ρύγχος
μέσα στο σωλήνα πλήρωσης.
Το στόμιο πλήρωσης έχει σχεδιαστεί έτσι,
ώστε να αποτρέπει την πλήρωση του οχήματος με λανθασμένο καύσιμο (ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο δεν μπορεί να δεχθεί diesel, και
αντίστροφα).
Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, περιμένετε
5-8 δευτερόλεπτα πριν βγάλετε το ρύγχος της
αντλίας από το σωλήνα πλήρωσης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
City Safety™ και προειδοποίηση σύγκρουσης
με αυτόματη πέδηση & Pedestrian detection*
(σύστημα ανίχνευσης πεζών μπροστά από το
αυτοκίνητο).
Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τον οδηγό να αποφύγει τυχόν σύγκρουση σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι αλλαγές στην κυκλοφορία των προπορευόμενων οχημάτων, σε συνδυασμό με την
έλλειψη προσοχής, μπορεί να οδηγήσουν σε
ατύχημα.
προειδοποιηση
Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για
την τήρηση απόστασης ασφαλείας η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.
Το City Safety™ αποτελεί ένα εργαλείο για τον
οδηγό και δεν πρέπει να υποκαθιστά την προσοχή του οδηγού στην κυκλοφορία ή την ευθύνη
του να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια.
Η λειτουργία Pedestrian detection (σύστημα ανίχνευσης πεζών μπροστά από το αυτοκίνητο) δεν
προειδοποιεί και δεν ενεργοποιεί την παρέμβαση
πέδησης όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα πάνω από 80 km/h, και επίσης η λειτουργία δεν ενεργοποιείται στο σκοτάδι ή μέσα σε
σήραγγες.
Η λειτουργία δεν μπορεί να ανιχνεύσει ένα πεζό:
• που βρίσκεται εν μέρει στο σκοτάδι
• με ύψος μικρότερο από 80 cm
• η φιγούρα του οποίου δεν διαγράφεται πλήρως λόγω ρούχων.
Η λειτουργία είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω
από 50 km/h και βοηθά τον οδηγό επιτηρώντας
την κυκλοφορία των προπορευόμενων οχημάτων με έναν αισθητήρα λέιζερ που βρίσκεται
στο επάνω μέρος του παρμπρίζ.
Το σύστημα City Safety™ μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή μιας σύγκρουσης εάν η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας
και το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη
από 15 km/h.
Άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Για να βοηθήσει τον οδηγό π.χ. να φρενάρει
έγκαιρα, να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από
τα υπόλοιπα οχήματα και να προσέχει τα οχήματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, στα
επονομαζόμενα τυφλά σημεία, ή να διατηρεί
κατάλληλη θέση στο οδόστρωμα, το αυτοκίνητο
μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα συστήματα:
• Adaptive cruise control (χειροκ.)*
• Adaptive cruise control με Queue Assistant
(αυτόμ.)*
• Προειδοποίηση απόστασης*
• BLIS – (Σύστημα πληροφοριών τυφλών
σημείων)*
• Driver Alert Control*
• Πληροφορίες οδικής σήμανσης (RSI)*
• Υποβοήθηση στάθμευσης*
• Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας* (LKA).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου, στην ενότητα "Υποβοήθηση οδηγού", για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και
τους περιορισμούς της.
EBA – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
Φροντιδα του αυτοκινητου
Η έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA) συμβάλλει στην αύξηση της δύναμης πέδησης
και, συνεπώς, στη μείωση της απόστασης
φρεναρίσματος. Το EBA ενεργοποιείται όταν
ο οδηγός φρενάρει απότομα. Όταν το EBA
είναι ενεργοποιημένο, η διαδρομή του πεντάλ
φρένου είναι λίγο μεγαλύτερη απ' ό,τι συνήθως.
– Πατήστε (και κρατήστε πατημένο) το πεντάλ
φρένου τόσο όσο χρειαστεί – εάν αφήσετε το
πεντάλ, δεν εφαρμόζεται πέδηση.
Για τις βαμμένες επιφάνειες ενδείκνυται το
πλύσιμο με το χέρι αντί του αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων. Οι βαμμένες επιφάνειες είναι επίσης περισσότερο ευπαθείς
όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Για το
λόγο αυτό, συνιστούμε το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το χέρι για μερικούς μήνες όταν
το αυτοκίνητό σας είναι καινούργιο.
Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και σφουγγάρι. Πρέπει να θυμάστε ότι η βρομιά μπορεί
να προκαλέσει γρατσουνιές στη βαμμένη επιφάνεια.
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στη λειτουργία AUTO, το σύστημα ECC ελέγχει
όλες τις λειτουργίες αυτόματα, καθιστώντας
απλούστερη την οδήγηση με την καλύτερη
δυνατή ποιότητα αέρα.
1 Πατήστε το για ξεχωριστή ρύθμιση της
θερμοκρασίας. Μία φορά για την αριστερή
πλευρά, δύο φορές για τη δεξιά πλευρά,
τρεις φορές και για τις δύο πλευρές. Περιστρέψτε το για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη
θερμοκρασία.
2 Πατήστε το για την αυτόματη ρύθμιση της
επιλεγμένης θερμοκρασίας και άλλων λειτουργιών. Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ (μοντέλα με Ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας - ETC μόνο)
Ρυθμίστε την κατανομή αέρα ως εξής για μεγαλύτερη άνεση σε διάφορες οδηγικές συνθήκες:
Εξωτερική
Χειριστήριο
θερμοκρασία
< 0°C
ΔΑΠΕΔΟ ή ΔΑΠΕΔΟ/ΠΑΡΜΠΡΙΖ
0°C έως +20°C
ΔΑΠΕΔΟ ή ΔΑΠΕΔΟ/
ΤΑΜΠΛΟ
>20°C
ΤΑΜΠΛΟ
Πάχνη/πάγος στα
παράθυρα
ΠΑΡΜΠΡΙΖ ή ΔΑΠΕΔΟ/
ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
3 Θέρμανση αριστερού/δεξιού καθίσματος.
4 Μέγ. ένταση αποθάμβωσης. Διοχετεύει
όλο τον αέρα προς το παρμπρίζ και τα
παράθυρα, με τη μέγιστη ροή αέρα.
Πατώντας μία φορά ξεκινάει η ροή αέρα
προς τα
παράθυρα, πατώντας δύο φορές απενεργοποιείται.
Ηλεκτρικά θερμαινόμενο παρμπρίζ*: Πατώντας μία φορά ενεργοποιείται η λειτουργία του παρμπρίζ, πατώντας δύο φορές ενεργοποιείται η λειτουργία του παρμπρίζ και διοχετεύει όλο τον αέρα προς
το παρμπρίζ και τα παράθυρα, πατώντας
τρεις φορές η λειτουργία απενεργοποιείται.
5 Κατανομή αέρα.
6 Ηλεκτρικά θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικοί καθρέφτες Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση.
7 Ανακυκλοφορία αέρα.
8 AC – Ενεργ./Απενεργ. συστήματος
κλιματισμού. Ψύχει το χώρο επιβατών και
ξεθαμπώνει τα παράθυρα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
προειδοποιηση
Ρυθμίστε το τιμόνι πριν ξεκινήσετε – ποτέ
ενώ οδηγείτε.
Απασφαλίστε το μοχλό.
Κάντε τη ρύθμιση.
3. Κλείδωμα του τιμονιού
TP 15724 (Greek). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising