Volvo XC70 2013 Quick Guide

Volvo XC70 2013 Quick Guide
V70/XC70
Quick GUIDE
Web edition
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ VOLVO!
Η εξοικείωση με νέο σας αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει μια
απολαυστική εμπειρία.
Ανατρέξτε σε αυτό το Quick Guide για να εξοικειωθείτε γρήγορα και
εύκολα με ορισμένες από τις πιο συνήθεις λειτουργίες.
Όλα τα προειδοποιητικά κείμενα και οι υπόλοιπες σημαντικές και
λεπτομερείς πληροφορίες παρατίθενται μόνο στο εγχειρίδιο κατόχου
– αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει μόνο μια μικρή επιλογή.
Επίσης, το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει τις πιο πρόσφατες και
τρέχουσες πληροφορίες.
Τα εξαρτήματα προαιρετικού εξοπλισμού συνοδεύονται από έναν
αστερίσκο (*).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας μπορείτε
να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.volvocars.com.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
PCC*
1 Πράσινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο
είναι κλειδωμένο.
2 Κίτρινη φωτεινή ένδειξη: Το αυτοκίνητο
είναι ξεκλείδωτο.
3 Κόκκινη φωτεινή ένδειξη: Ο συναγερμός
έχει ενεργοποιηθεί.
4 Κόκκινες φωτεινές ενδείξεις που
αναβοσβήνουν εναλλάξ: ο συναγερμός
ενεργοποιήθηκε εντός των τελευταίων
5 λεπτών.
Κλειδώνει τις πόρτες και την πόρτα
του χώρου αποσκευών και οπλίζει το
συναγερμό*.
Ξεκλειδώνει τις πόρτεςA και την πόρτα
του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει το
συναγερμό.
Ξεκλειδώνει την πόρτα του χώρου
αποσκευών – η πόρτα του χώρου
αποσκευών δεν ανοίγειB.
Φωτισμός προσέγγισης. Ανάβει τις
λυχνίες στους εξωτερικούς καθρέπτες*,
τα φλας και τα φώτα στάθμευσης,
στην πινακίδα κυκλοφορίας, το χώρο
επιβατών και το δάπεδο.
Λειτουργία πανικού. Κρατήστε το
πατημένο επί 3 δευτερόλεπτα περίπου
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.
Οι πληροφορίες για το αυτοκίνητο είναι
διαθέσιμες σε ακτίνα 100 m.
– Πατήστε το κουμπί και περιμένετε
7 δευτερόλεπτα.
Εάν πατήσετε το κουμπί όταν βρίσκεστε
εκτός εμβέλειας, εμφανίζεται η
τελευταία κατάσταση που έχει
αποθηκευτεί στη μνήμη.
Το αυτόματο επανακλείδωμα ενεργοποιείται εάν
δεν έχει ανοίξει καμία πόρτα/η πόρτα του χώρου
αποσκευών εντός 2 λεπτών από το ξεκλείδωμα.
B
Η ηλεκτρική πόρτα* χώρου αποσκευών ανοίγει.
Α
ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο
διακόπτη ανάφλεξης και πιέστε το προς τα
μέσα μέχρι την τερματική του θέση.
3. Πατήστε στιγμιαία το
κουμπί start STOP
ENGINE για να θέσετε τον
κινητήρα σε λειτουργία.
2. Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ή το πεντάλ
φρένου.
ΚΡΎΑ ΕΚΚΊΝΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά από κρύα εκκίνηση, οι στροφές ρελαντί
είναι υψηλές ανεξάρτητα από την εξωτερική
θερμοκρασία. Στο πλαίσιο του αποτελεσματικού
συστήματος ελέγχου εκπομπών της Volvo, οι
στροφές ρελαντί αυξάνονται για ένα χρονικό
διάστημα.
Κατά την κρύα εκκίνηση, οι πετρελαιοκινητήρες
παρουσιάζουν μια ορισμένη καθυστέρηση κατά
την εκκίνηση διότι οι θάλαμοι καύσης πρέπει να
προθερμανθούν.
Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε
το τηλεχειριστήριο-κλειδί.
1. Πατήστε στιγμιαία το
κουμπί – ο κινητήρας
σβήνει.
2. Τραβήξτε το
τηλεχειριστήριο-κλειδί
έξω από το διακόπτη
ανάφλεξης.
BLIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ*
Εάν η ενδεικτική λυχνία του συστήματος BLIS
ανάβει παρότι δεν υπάρχει άλλο όχημα στα
τυφλά σημεία, αυτό μπορεί για παράδειγμα να
οφείλεται στην αντανάκλαση από το βρεγμένο
οδόστρωμα ή στην αντανάκλαση του ήλιου
πάνω στην κάμερα.
Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα, στην
οθόνη εμφανίζεται το κείμενο Πληροφ.Τυφλ.
Σημ. Απαιτ. σερβις.
Θέσεις κλειδιού
Για να γυρίσει το κλειδί στις παρακάτω θέσεις χωρίς ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία: Μην
πατήσετε το πεντάλ φρένου/συμπλέκτη.
0 Ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο.
I Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετημένο μέχρι μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης: Πατήστε
στιγμιαία το κουμπί START/STOP ENGINE.
II Με το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετημένο μέχρι μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης: Πατήστε το
κουμπί START/STOP ENGINE επί 2 δευτερόλεπτα περίπου.
Στη θέση κλειδιού II καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα ρεύματος από την μπαταρία και για το λόγο
αυτό πρέπει να την αποφεύγετε!
Ανατρέξτε επίσης στον πίνακα στην ενότητα "Θέσεις κλειδιού" στο κανονικό εγχειρίδιο κατόχου
του αυτοκινήτου για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες/συστήματα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό σε διαφορετικές θέσεις κλειδιού.
Για να επαναφέρετε το κλειδί στη θέση 0 από τη θέση II και I: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί START/
STOP ENGINE.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ*
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
–– Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας και ανοίξτε την
πόρτα ως συνήθως (εάν φοράτε γάντια, η
λειτουργία ίσως παρεμποδιστεί).
ΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
–– Πατήστε το πεντάλ φρένου/συμπλέκτη και
πατήστε στιγμιαία το κουμπί start/STOP
ENGINE.
Μπορείτε να αφήσετε το κλειδί, για
παράδειγμα, στην τσέπη σας.
ΚΛΕΙΔΩΜΑ & ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
–– Αγγίξτε το πίσω τμήμα των εξωτερικών
λαβών των θυρών (βλ. εικόνα).
ΣΒΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
–– Πατήστε στιγμιαία το κουμπί start/STOP
ENGINE.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα
"Κλειδαριές και συναγερμός", για περισσότερες
πληροφορίες.
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ*
A
Μονή διαδρομή
0
Απενεργοποιημένος
B
Διακοπτόμενη λειτουργία
υαλοκαθαριστήρων, βλ. επίσης (2).
C
Κανονική ταχύτητα.
D
Υψηλή ταχύτητα.
μοχλό στη θέση 0.
E
Ψεκαστήρας, παρμπρίζ και προβολείς.
το χρονικό διάστημα της διακοπτόμενης
λειτουργίας.
F
1 Ενεργ./Απενεργ. αισθητήρα βροχής, με το
2 Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα ή
3 Υαλοκαθαριστήρας, πίσω παρμπρίζ –
Ψεκαστήρας, πίσω παρμπρίζ.
Ανάβει όταν ο αισθητήρας βροχής
είναι ενεργός.
διακοπτόμενη/κανονική λειτουργία.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ*
Όλα τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς
οδηγούς για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις
για το κάθισμα οδηγού.
Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο
σύστημα του μενού MY CAR στις Ρυθμίσεις
-> Ρυθμίσεις αυτοκινήτου -> Μνήμη κλειδιού
αυτοκινήτου.
1
2
3
4
Μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας
Κλίση της πλάτης καθίσματος.
Ανύψωση/κατέβασμα καθίσματος.
Ανέβασμα/Κατέβασμα του μπροστινού
άκρου της έδρας του καθίσματος.
5 Ρύθμιση μπροστά/πίσω.
6 Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος
συνοδηγού
Προχωρήστε ως εξής:
• Ρυθμίστε το κάθισμα όπως σας
εξυπηρετεί.
• Κλειδώστε το αυτοκίνητο πατώντας το
κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριοκλειδί που χρησιμοποιείτε συνήθως.
Με αυτό τον τρόπο αποθηκεύεται η
θέση του καθίσματος στη μνήμη του
τηλεχειριστηρίου-κλειδιού A.
• Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο (πατώντας
το κουμπί ξεκλειδώματος στο ίδιο
τηλεχειριστήριο-κλειδί) και ανοίξτε
την πόρτα του οδηγού. Το κάθισμα
του οδηγού μετακινείται αυτόματα στη
θέση που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη
του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (εάν το
κάθισμα μετακινήθηκε από τη στιγμή που
κλειδώθηκε το αυτοκίνητο).
A.
Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν
αποθηκευτεί στη λειτουργία μνήμης* του καθίσματος*.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για περισσότερες
πληροφορίες.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ECC*
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
2 Θέρμανση αριστερού/δεξιού καθίσματος.
3 Μέγιστη αποθάμβωση. Διοχετεύει όλο τον
αέρα προς το παρμπρίζ και τα παράθυρα, με
τη μέγιστη ροή αέρα.
4 Περιστρέψτε το για να αλλάξετε την
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στη λειτουργία AUTO, η μονάδα ECC ελέγχει
όλες τις λειτουργίες αυτόματα και καθιστά
ευκολότερη την οδήγηση με την καλύτερη
δυνατή ποιότητα αέρα.
1 Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε ξεχωριστά
τη θερμοκρασία στην αριστερή/δεξιά
πλευρά του χώρου επιβατών. Στην οθόνη
εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία.
ταχύτητα του ανεμιστήρα.
5 Κατανομή αέρα.
6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
συστήματος αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ
και εξωτερικών καθρεπτών.
7 Ανακυκλοφορία αέρα.
9 AC – Ενεργ./Απενεργ. συστήματος
κλιματισμού. Ψύχει το χώρο επιβατών και
ξεθαμπώνει τα παράθυρα.
8 Πατήστε για αυτόματη ρύθμιση της
επιλεγμένης θερμοκρασίας και άλλων
λειτουργιών.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 12 V & AUX/USB*
Οι ρευματολήπτες 12 V στο χώρο επιβατών
λειτουργούν όταν το κλειδί βρίσκεται στη
θέση I ή II. Ο ρευματολήπτης 12 V* στο χώρο
αποσκευών είναι πάντοτε ενεργός.
Το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να
αναπαράγει μουσική από MP3 player κ.λπ.
μέσω της εξόδου AUX/USB*.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν χρησιμοποιήσετε το ρευματολήπτη
12 V στο χώρο αποσκευών όταν ο
κινητήρας είναι σβηστός, μπορεί να
αποφορτιστεί η μπαταρία.
Eco DRIVe*
Η λειτουργία DRIVe ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά τον οδηγό να μειώσει
την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές καυσαερίων.
Με το σύστημα Start/Stop, ο κινητήρας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σβήνει/τίθεται σε λειτουργία
αυτόματα όταν το αυτοκίνητο σε σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DRIVe. Η αναμμένη λυχνία στο κουμπί δείχνει ότι η
λειτουργία είναι ενεργή.
Σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει το παρακάτω κουμπί:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
1 Χαμηλή στάθμη καυσίμου. Όταν ανάψει η
2
3
4
5
6
7
ενδεικτική λυχνία, συμπληρώστε καύσιμο
το συντομότερο δυνατό.
T1 & T2 – ανεξάρτητοι χιλιομετρητές, οι
οποίοι είναι συνεχώς ενεργοί.
Δείκτης στάθμης καυσίμου. Το βέλος της
ενδεικτικής λυχνίας είναι στραμμένο προς
την πλευρά στην οποία βρίσκεται η τάπα
του ρεζερβουάρ.
Οθόνη, υπολογιστής ταξιδίου. Επιλέξτε τη
λειτουργία με το (8).
Ρολόι. Η ρύθμιση γίνεται στο σύστημα του
μενού MY CAR ή με το (6).
Εναλλαγή μεταξύ T1 & T2 με ένα στιγμιαίο
πάτημα.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα μηδενίζεται
ο ενεργός μετρητής.
Ρύθμιση του ρολογιού: γυρίστε το μέχρι
την τερματική θέση και στη συνέχεια πέρα
από την τερματική θέση με ένα "κλικ".
Πατήστε το για να εμφανίσετε/διαγράψετε
ένα μήνυμα.
8 Περιστρέψτε το για να δείτε τις επιλογές
του υπολογιστή ταξιδίου.
9 Με ένα στιγμιαίο πάτημα μηδενίζεται η
τρέχουσα λειτουργία του υπολογιστή
ταξιδίου.
Με ένα παρατεταμένο πάτημα
επαναρυθμίζονται όλες οι λειτουργίες του
υπολογιστή ταξιδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη στην οθόνη _ _ _ km με υπολ.
καυσιμο αποτελεί μια εκτίμηση της
απόστασης που μπορεί να διανύσει το
όχημα βάσει των προηγούμενων συνθηκών
οδήγησης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρυθμίστε το τιμόνι πριν ξεκινήσετε – ποτέ
ενώ οδηγείτε.
1. Απασφαλίστε το μοχλό.
2. Κάντε τη ρύθμιση.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
Το City Safety™ αποτελεί ένα εργαλείο για
τον οδηγό και δεν πρέπει να υποκαθιστά την
προσοχή του οδηγού στην κυκλοφορία ή την
ευθύνη του να οδηγεί το όχημα με ασφάλεια.
Η λειτουργία Pedestrian detection
(σύστημα ανίχνευσης πεζών μπροστά από
το αυτοκίνητο) δεν προειδοποιεί και δεν
ενεργοποιεί την παρέμβαση πέδησης όταν
το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα πάνω
από 80 km/h, και επίσης δεν λειτουργεί στο
σκοτάδι ή μέσα σε σήραγγες.
City Safety™ και Προειδοποίηση σύγκρουσης
με Αυτόματη-πέδηση & Pedestrian detection*
Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τον οδηγό να
αποφύγει τυχόν σύγκρουση σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες οι αλλαγές στην κυκλοφορία
των προπορευόμενων οχημάτων, σε συνδυασμό
με την έλλειψη προσοχής, μπορεί να
οδηγήσουν σε ατύχημα.
Η λειτουργία είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω
από 50 km/h και βοηθά τον οδηγό επιτηρώντας
την κυκλοφορία των προπορευόμενων
οχημάτων με έναν αισθητήρα λέιζερ που
βρίσκεται στο επάνω μέρος του παρμπρίζ.
Το σύστημα City Safety™ μπορεί να συμβάλλει
στην αποφυγή μιας σύγκρουσης εάν η διαφορά
ταχύτητας ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και
το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από
15 km/h.
Εάν η διαφορά ταχύτητας είναι μεγαλύτερη,
τότε τυχόν σύγκρουση δεν μπορεί να
αποφευχθεί, ωστόσο μειώνεται η ταχύτητα της
αρχικής πρόσκρουσης. Το City Safety™ έχει
σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όσο
το δυνατόν πιο αργά ώστε να αποτρέπονται οι
περιττές παρεμβάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία δεν μπορεί να ανιχνεύσει ένα
πεζό:
• που δεν διακρίνεται καλά
• με ύψος μικρότερο από 80 cm
• η φιγούρα του οποίου δεν διαγράφεται
πλήρως λόγω ρούχων.
Άλλα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
Για να βοηθήσει τον οδηγό π.χ. να φρενάρει
έγκαιρα, να διατηρεί απόσταση ασφαλείας
από τα υπόλοιπα οχήματα και να προσέχει τα
οχήματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση,
στα επονομαζόμενα τυφλά σημεία, ή να
διατηρεί καλή θέση στο οδόστρωμα, το
αυτοκίνητο μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα
συστήματα:
• Adaptive cruise control (χειροκ.)*
• Adaptive cruise control με Queue Assistant
(αυτόμ.)*
• Λειτουργία προειδοποίησης απόστασης*
• BLIS – (Σύστημα πληροφοριών τυφλών
σημείων)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου, ενότητα
"Άνεση και οδηγική απόλαυση", για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
λειτουργίες και τους περιορισμούς τους.
Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την
οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο
και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας
προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.
EBA – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA)
συμβάλλει στην αύξηση της δύναμης
πέδησης και, συνεπώς, στη μείωση της
απόστασης φρεναρίσματος. Το σύστημα
EBA ενεργοποιείται όταν ο οδηγός φρενάρει
απότομα. Όταν το EBA είναι ενεργοποιημένο,
η διαδρομή του πεντάλ φρένου είναι λίγο
μεγαλύτερη απ' ό,τι συνήθως.
Για τις βαμμένες επιφάνειες ενδείκνυται
το πλύσιμο με το χέρι αντί του αυτόματου
πλυντηρίου αυτοκινήτων. Οι βαμμένες
επιφάνειες είναι επίσης περισσότερο ευπαθείς
όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο. Για
το λόγο αυτό, συνιστούμε το πλύσιμο του
αυτοκινήτου με το χέρι για μερικούς μήνες
όταν το αυτοκίνητό σας είναι καινούργιο.
– Πατήστε (και κρατήστε πατημένο) το πεντάλ
φρένου τόσο όσο χρειαστεί – εάν αφήσετε το
πεντάλ, δεν εφαρμόζεται πέδηση.
Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό και σφουγγάρι.
Πρέπει να θυμάστε ότι η βρομιά μπορεί
να προκαλέσει γρατσουνιές στη βαμμένη
επιφάνεια.
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
A
Σινιάλο προβολέων
B
Εναλλαγή μεταξύ μεγάλης/μεσαίας
σκάλας και φωτισμός απομάκρυνσης
Φωτισμός οθόνης και οργάνων
Πίσω φως ομίχλης - το φως ανάβει
μόνο στην πλευρά του οδηγού
Αυτόματη επιλογή μεσαίας σκάλας.
Λειτουργεί το σινιάλο προβολέων,
χωρίς οι προβολείς να μένουν σταθερά
αναμμένοι
Φώτα στάθμευσης
Μεσαία σκάλα. Σβήνει όταν σβήνει ο
κινητήρας. Μπορείτε να ανάψετε τη
μεγάλη σκάλα
Ανοίγει το πορτάκι του ρεζερβουάρ
βενζίνης
Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης
προβολέων (αυτόματη για προβολείς
Xenon*)
Ξεκλείδωμα πόρτας χώρου αποσκευών
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
Για ενεργοποίηση
– Πατήστε το κουμπί. Η προειδοποιητική
λυχνία αναβοσβήνει μέχρι το χειρόφρενο να
ενεργοποιηθεί πλήρως – στη συνέχεια η λυχνία
παραμένει αναμμένη.
Για απενεργοποίηση
1. Θέση κλειδιού 0 ή I.
2. Πατήστε το πεντάλ φρένου και τραβήξτε
απαλά το κουμπί.
Αυτόματη απενεργοποίηση
– Ξεκινήστε το αυτοκίνητο. (Στα αυτοκίνητα
με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, η ζώνη
ασφαλείας πρέπει να είναι ασφαλισμένη).
TP 15064 (Greek). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Μπροστινά φώτα ομίχλης
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement