Volvo 2013, C30 User manual

Volvo 2013, C30 User manual
VOLVO C30
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo a środowisko naturalne................... 12
Pasy bezpieczeństwa...............................
System poduszek powietrznych...............
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera*..............
Boczne poduszki powietrzne (SIPS).........
Kurtyny powietrzne (IC).............................
System WHIPS..........................................
W razie zadziałania systemów ochronnych..........................................................
Jazda po wypadku....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
18
21
22
24
27
29
31
33
35
37
02 Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po
lewej stronie..............................................
Przegląd, samochody z kierownicą po
prawej stronie...........................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy....
Zespół wskaźników...................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.............
Wyświetlacz informacyjny.........................
Gniazdo elektryczne.................................
Panel przełączników oświetlenia..............
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego
przy kierownicy.........................................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*.
Przyciski sterujące przy kierownicy*.........
Regulacja kierownicy, światła awaryjne....
Hamulec postojowy..................................
Elektryczne sterowanie szyb.....................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne...................................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe* . .
Ustawienia indywidualne..........................
50
52
54
55
57
62
65
67
71
74
77
79
80
81
82
84
88
91
HomeLinkŸ *.............................................. 94
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
03 04 05
03 Klimatyzacja
04 Wnętrze
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................................. 100
Manualny układ klimatyzacji, AC............ 102
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*... 105
Dystrybucja powietrza............................ 109
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz
nagrzewnica kabiny*............................... 110
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny).................................. 113
Przednie fotele........................................
Oświetlenie wnętrza................................
Schowki w kabinie samochodu..............
Tylne siedzenie.......................................
Przestrzeń bagażowa..............................
05 Zamki i autoalarm
116
121
124
128
130
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
dodatkowym kluczykiem mechanicznym 136
Zamki aktywne........................................ 140
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*................................... 141
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka....................................................... 144
Zablokowanie i odblokowanie drzwi....... 145
Alarm*..................................................... 149
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
06 07 08
4
06 Uruchamianie silnika i jazda
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne.......................................... 154
Uzupełnianie paliwa................................ 157
Blokada antyalkoholowa*........................ 162
Uruchamianie silnika............................... 167
Uruchamianie silnika – system Flexifuel. 169
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*...................................................... 171
Manualna skrzynia biegów...................... 173
Automatyczna skrzynia biegów.............. 175
DRIVe Start-Stop*................................... 181
Układ hamulcowy................................... 186
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*............................................... 189
System wspomagający parkowanie*...... 191
System informacji o martwym polu
BLIS*....................................................... 194
Holowanie samochodu........................... 198
Awaryjny rozruch silnika......................... 202
Jazda z przyczepą.................................. 204
Wyposażenie do holowania*................... 206
Zdejmowany hak holowniczy* ............... 208
Przewożenie bagażu............................... 212
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................ 213
Uwagi ogólne..........................................
Ciśnienie w ogumieniu............................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Wymiana koła..........................................
Awaryjna naprawa przebitej opony*.......
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Pielęgnacja samochodu
216
221
223
225
227
Czyszczenie............................................ 234
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych 239
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 240
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Serwis Volvo...........................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu......................................................
Pokrywa i komora silnika........................
Oleje i płyny eksploatacyjne....................
Pióra wycieraczek...................................
Akumulator..............................................
Wymiana żarówek...................................
Bezpieczniki............................................
10 System audio-telefoniczny
244
245
247
249
256
258
262
268
Uwagi ogólne..........................................
Regulacja dźwięku..................................
Funkcje radia...........................................
Funkcje odtwarzacza CD........................
Struktura menu – system audio..............
Funkcje telefonu*....................................
Menu telefonu*........................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*............
11 Specyfikacje
278
280
285
291
294
295
303
307
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja...........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
316
318
321
322
324
327
330
332
334
335
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
12
12 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 338
6
Spis treści
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie
dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z nowymi funkcjami i najlepszymi sposobami obsługi samochodu w różnych sytuacjach oraz pozwoli w maksymalnym
stopniu wykorzystać jego możliwości. Prosimy
przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Oprócz wyposażenia standardowego można
tu spotkać opisy urządzeń i funkcji będących
wyposażeniem opcjonalnym (montowanym
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy są umieszczane na dole strony
instrukcji obsługi. Są to informacje uzupełniające do opisu, do którego odnoszą się poprzez
odpowiedni numer. W przypadku przypisów
odnoszących się do pozycji w tabeli w miejsce
odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
W samochodzie znajdują się wyświetlacze, na
których pojawiają się komunikaty tekstowe.
Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju
teksty zostały wyróżnione nieco powiększoną
czcionką i szarym kolorem. Są to między
innymi teksty menu oraz komunikaty na
wyświetlaczu informacyjnym (np.
USTAWIENIA AUDIO).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacje
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Wypunktowania
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji
obsługi.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Ciąg dalszy na następnej stronie
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych
Państwa samochód jest wyposażony w pewną
liczbę komputerów, których zadaniem jest
ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazdu.
Niektóre z tych komputerów mogą rejestrować
informacje podczas normalnej jazdy, jeżeli
wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego
incydentu. Część zarejestrowanych informacji
jest potrzebna technikom do zdiagnozowania i
naprawienia usterek pojazdu podczas serwisu
lub przeglądu, a także do tego, by firma Volvo
mogła spełnić wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz tego, informacje są wykorzystywane przez firmę Volvo w pracach badawczych mających na celu ciągłe doskonalenie
jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
przyczynić się do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia.
Wspomniane informacje dotyczą stanu i działania różnych układów i modułów pojazdu i są
związane między innymi z pracą silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły
dotyczące sposobu prowadzenia pojazdu
przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu,
użycie pedałów hamulca i przyspieszenia,
ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Z podanych przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez
pewien czas, a także zapisywane w rezultacie
zderzenia lub innego incydentu. Informacje te
mogą być przechowywane przez firmę Volvo,
o ile mogą przyczynić się do dalszego rozwoju
i doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
Wprowadzenie
Ważne informacje
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Nieprawidłowe podłączenie lub zamontowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre akcesoria działają
tylko wtedy, gdy w systemie komputerowym
samochodu zainstalowane zostanie odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zalecamy,
aby przed zamontowaniem dodatkowego
wyposażenia, które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call *
Volvo On Call to opcjonalna usługa umożliwiająca zwiększenie bezpieczeństwa i wygody
eksploatacji samochodu. W przypadku zmiany
właściciela samochodu wyposażonego w system Volvo On Call ważne jest wyłączenie
wspomnianych usług, tak aby poprzedni właściciel nie miał już do nich dostępu. Należy połączyć się z centrum obsługi, naciskając przycisk
ON CALL w samochodzie lub skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Patrz
też punkt „Zmiana kodu bezpieczeństwa” w
instrukcji obsługi Volvo On Call.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące Państwa samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się
wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.
Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Volvo Car Corporation posiada uznawany na
całym świecie certyfikat zgodności z normą
ISO 14001, regulującą pracę placówek pro-
12
dukcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności. Wymagamy również systematycznej
pracy nad ochroną środowiska od naszych
partnerów.
Zużycie paliwa
Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w
swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje
zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślin-
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli
czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych
szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot
powietrza jest zamykany. Może do tego dojść
podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas
oczekiwania w kolejce samochodów lub w
tunelu.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Wnętrze pojazdu
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy
autoryzowanych stacji obsługi dysponują
odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi
gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
• Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
• Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów – należy pozbywać się w
sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących
prawidłowego sposobu pozbywania się
tego rodzaju odpadów należy skonsultować się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 154 i 327.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu Forest Stewardship CouncilŸ oznacza, że masa papiernicza użyta do
wyprodukowania tej publikacji pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSCŸ lub
innych kontrolowanych źródeł.
14
Wprowadzenie
15
Pasy bezpieczeństwa.............................................................................
System poduszek powietrznych.............................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie czołowej
poduszki powietrznej po stronie pasażera*............................................
Boczne poduszki powietrzne (SIPS).......................................................
Kurtyny powietrzne (IC)...........................................................................
System WHIPS........................................................................................
W razie zadziałania systemów ochronnych............................................
Jazda po wypadku..................................................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
22
24
27
29
31
33
35
37
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Informacje ogólne
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
–
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i
wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos
zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe
zapięcie pasa.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa:
G020104
–
Napinanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa powinna
być ułożona jak najniżej.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet ostrzejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa. Maksymalne
zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy
dobrze przylega do ciała. Nie należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby
zapewnić maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy wsunąć go ręcznie do zwijacza, aby nie zwisał luźno.
Pas bezpieczeństwa blokuje się i nie daje
wyciągnąć w następujących sytuacjach:
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
• przy hamowaniu i przyspieszaniu,
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać elementów ubioru i ozdób, które
utrudnią dobre przyleganie pasa bezpieczeństwa;
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty;
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu);
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając
część barkową w sposób pokazany na
rysunku.
18
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
współdziałają ze sobą. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie jest używany albo jest używany niewłaściwie, może to zmniejszyć
zabezpieczenie zapewniane przez
poduszkę powietrzną w przypadku zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Siedzenie tylne jest przeznaczone dla maksymalnie dwóch pasażerów.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę postępu ciąży odpowiednio
korygować ustawienie fotela i kierownicy (tak
aby obsługa elementów sterujących samochodu - kierownicy i pedałów – nie sprawiała
trudności). Mając to na uwadze, należy ustawiać fotel kierowcy jak najdalej od kierownicy,
aby odległość między kierownicą a brzuchem
była jak największa.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Kobiety w ciąży powinny zawsze jeździć w
pasach. Niezmiernie ważne jest jednak, aby
pas był poprowadzony we właściwy sposób.
Górna część pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać przez bark, pomiędzy piersiami i
omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Dodatkowo
sprawdzić, czy pas w żadnym miejscu nie uległ
skręceniu.
G018084
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli
pas bezpieczeństwa doznał znacznego
obciążenia, np. na skutek zderzenia, cały
jego mechanizm (tzn. taśma pasa bezpieczeństwa, mechanizm zwijający, sprzączka
oraz elementy mocujące) wymaga wymiany
na nowy. Nawet gdy pas wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych pasa bezpieczeństwa. Pas
bezpieczeństwa należy również wymienić
na nowy, jeżeli nosi on jakiekolwiek znaki
zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć odpowiednie atesty
oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym samym miejscu, co
pas wymieniany.
Pasy bezpieczeństwa a ciąża
G020105
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie
zapięty, jest to sygnalizowane akustycznie i
optycznie. Sygnał akustyczny uzależniony jest
od prędkości jazdy, a w niektórych przypad-
19
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
kach od upływającego czasu. Odpowiednie
lampki ostrzegawcze umieszczone są w konsoli sufitowej oraz w zespole wskaźników.
Działanie systemu przypominającego o pasach
bezpieczeństwa nie obejmuje fotelików dziecięcych.
Jeżeli kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa, nadane zostanie odpowiednie ostrzeżenie dźwiękowe i zaświeci się lampka ostrzegawcza. Przy małej prędkości jazdy sygnał
akustyczny trwa 6 sekund.
Tylne siedzenie
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
• Informowanie o tym, który pas bezpieczeństwa jest zapięty. Jeżeli pasy bezpieczeństwa są zapięte, to na wyświetlaczu
informacyjnym pojawi się komunikat.
Komunikat zniknie samoczynnie po około
30 sekundach jazdy lub po naciśnięciu
przycisku READ na dźwigni przełącznika
kierunkowskazów potwierdzającego jego
odczytanie.
• Ostrzeganie o niezapiętym tylnym pasie
bezpieczeństwa, gdy samochód jest w
ruchu. Pojawia się odpowiedni komunikat
na wyświetlaczu z równoczesnym sygnałem wizualnym i akustycznym. Sygnalizację ostrzegawczą przerywa zapięcie pasa
bezpieczeństwa lub naciśnięcie przycisku
READ.
Komunikat o liczbie zapiętych pasów bezpieczeństwa można w każdej chwili wyświetlić.
Do odczytywania przechowywanych w
pamięci komunikatów służy przycisk READ.
20
Dotyczy niektórych wersji
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie silnego zderzenia,
likwidując luz pasów bezpieczeństwa. Pozwala
to na skuteczniejsze przytrzymanie ciała przez
pas w czasie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
Prowadnica pasa bezpieczeństwa
G020106
01
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu
posiadają prowadnice.
Prowadnica ułatwia dostęp do pasa bezpieczeństwa. Kiedy pasażerowie z tylnych siedzeń zajmują miejsca lub wychodzą z samochodu, pas musi zostać zdjęty z prowadnicy i
odsunięty jak najdalej do tyłu na klamrze mocującej pas. Następnie należy ponownie wsunąć
pas bezpieczeństwa w prowadnicę.
01 Bezpieczeństwo
System poduszek powietrznych
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
Równocześnie z zapaleniem się
lampki ostrzegawczej, w niektórych wypadkach może pojawić się
odpowiedni komunikat na
wyświetlaczu informacyjnym. W
przypadku awarii podświetlany
jest trójkątny symbol ostrzegawczy oraz wyświetlony zostaje
komunikat WYMAGANY SERWIS
PODUSZKI POW. lub PILNY SERWIS
PODUSZKI POW.. Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Elementem układu monitorującego jest lampka
ostrzegawcza w zespole wskaźników. Lampka
ta zapala się po obróceniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do pozycji I, II lub III.
Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, to
po upływie około 6 sekund lampka gaśnie.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Może to także oznaczać
usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, czołowych poduszek powietrznych, bocznych poduszek powietrznych lub
kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca
natychmiastowy kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
System poduszek powietrznych
OSTRZEŻENIE
UWAGA
G020111
W razie konieczności naprawy firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Wadliwe działanie systemu
poduszek powietrznych może doprowadzić
do jego awarii i spowodować poważne
obrażenia.
22
Dlatego też możliwe jest, że w zderzeniu
może zostać napełniona tylko jedna z poduszek powietrznych (albo żadna). Układ
poduszek powietrznych wykrywa siłę zderzenia działającą na pojazdu i dostosowuje
odpowiednio swoje działanie, tak że odpalana jest jedna lub większa liczba poduszek
powietrznych.
Pojemności poduszek powietrznych są
również dostosowywane do siły zderzenia,
działaniu której są one poddane.
G020110
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po lewej stronie
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
odpalenia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
Czujnik reaguje w różny sposób, w zależności od przebiegu zderzenia, jak również
od tego, czy są zapięte pasy bezpieczeństwa po stronie kierowcy i pasażera.
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po prawej stronie
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę chroni
czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta
wewnątrz centralnej części kierownicy.
Miejsce to oznaczone jest napisem SRS
AIRBAG.
G020113
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera w wersjach z kierownicą po lewej i po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać przedmiotów przed deską
rozdzielczą ani ponad nią, w miejscu gdzie
znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
1
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
współdziałają ze sobą. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie jest używany albo jest używany niewłaściwie, może to zmniejszyć
zabezpieczenie zapewniane przez
poduszkę powietrzną w przypadku zderzenia.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni
dodatkowo czołowa poduszka powietrzna.
Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad
schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone jest napisem SRS AIRBAG.
01
OSTRZEŻENIE
Aby zminimalizować ryzyko odniesienia
obrażeń w przypadku odpalenia poduszki
powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć
możliwie prosto, ze stopami opartymi na
podłodze, a plecami na oparciu siedzenia.
Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.1
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera. Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny/nieaktywny, patrz strona 24.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
Wyłącznik – PACOS*
Informacje ogólne
Czołową poduszkę powietrzną przed przednim
fotelem pasażera można przełączyć w stan
nieaktywny, jeżeli samochód wyposażony jest
w odpowiedni wyłącznik – PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch). Informacje na temat
włączania/wyłączania znajdują się w części
Włączanie/wyłączanie.
Wyłącznik
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt Włączanie/
wyłączanie).
Należy się upewnić, że wyłącznik znajduje się
w żądanej pozycji. Firma Volvo zaleca do
zmiany położenia wyłącznika używanie kluczyka mechanicznego.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 137.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
24
OSTRZEŻENIE
Włączanie/wyłączanie
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać dziecka na foteliku
dziecięcym lub na podwyższonej poduszce
na przednim siedzeniu, jeżeli poduszka
powietrzna jest uaktywniona, a na konsoli
sufitowej wyświetlany jest symbol
.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować zagrożenie dla życia dziecka.
Umiejscowienie wyłącznika
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać nikomu siadać na
przednim fotelu pasażera, jeżeli komunikat
na wyświetlaczu w konsoli sufitowej informuje że poduszka powietrzna jest wyłączona, a równocześnie świeci się lampka
kontrolna układu poduszek powietrznych w
zespole wskaźników. W ten sposób sygnalizowana jest poważna usterka układu. W
takiej sytuacji firma Volvo zaleca jak najszybciej udać się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Poduszka powietrzna jest aktywna. Przy
takim ustawieniu na przednim fotelu mogą
podróżować osoby o wzroście powyżej
140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna jest nieaktywna.
Przy takim ustawieniu na przednim fotelu
mogą podróżować dzieci w specjalnym
foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie
osoby o wzroście powyżej 140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
OSTRZEŻENIE
01
Komunikaty
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
2
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G018082
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
G018083
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).
Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O aktywnej czołowej poduszce powietrznej po
stronie pasażera informuje symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza
ilustracja).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera*
UWAGA
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub
III, to na wyświetlaczu w zestawie wskaźników na około 6 sekund zaświeci się lampka
ostrzegawcza poduszki powietrznej, patrz
strona 21.
Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez
odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.
Szczegółowe informacje na temat położeń
kluczyka, patrz strona 168.
26
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
Boczna poduszka powietrzna
OSTRZEŻENIE
•
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ w tej przestrzeni otwierają się
boczne poduszki powietrzne.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne uzupełniają jedynie działanie ochronne pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
G020118
•
Miejsce zamontowania bocznych poduszek
powietrznych.
W przypadku uderzenia bocznego znaczna
część energii uderzenia w bok tego samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w
skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną i rozpraszana na podłużnice i belki poprzeczne, słupki,
podłogę, dach oraz inne elementy szkieletu
nadwozia. Boczne poduszki powietrzne,
będące istotną częścią tego systemu, chronią
podróżnych przed urazami klatki piersiowej.
Boczne poduszki powietrzne umieszczone są
w oparciach przednich foteli.
1
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
01
ono w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
jeżeli poduszka ta została wyłączona1.
Układ bocznych poduszek powietrznych
Po stronie kierowcy, samochody z kierownicą po
lewej stronie.
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Obecność bocznej poduszki powietrznej nie
stanowi zagrożenia dla dziecka, jeżeli siedzi
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
Po stronie pasażera, samochody z kierownicą po
lewej stronie.
W skład tego systemu wchodzą boczne
poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki
w układzie uruchamiają detonator generatora,
który powoduje wypełnienie poduszki gorącym
gazem i jej rozwinięcie. Poduszka rozwija się w
przestrzeni pomiędzy pasażerem (kierowcą) a
drzwiami i pochłania energię uderzenia dzięki
uwolnieniu gazu pod naciskiem ciała. Przygnieciona przez ciało poduszka powietrzna
opróżnia się, amortyzując uderzenie. Napełnienie bocznej poduszki powietrznej następuje
normalnie tylko po stronie zderzenia.
28
01 Bezpieczeństwo
Kurtyny powietrzne (IC)
01
Działanie kurtyn powietrznych
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
W przypadku dostatecznie silnego zderzenia
czujniki powodują napełnienie bocznych kurtyn powietrznych. Dzięki temu głowy kierowcy
i pasażerów są chronione przed uderzeniem w
elementy wnętrza kabiny.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Poziom ładunku w samochodzie nie powinien sięgać wyżej niż 50 mm od górnej krawędzi okien bocznych. W przeciwnym
wypadku zamierzone zabezpieczenie za
pomocą kurtyny powietrznej, która jest
ukryta w podsufitce, może być pogorszone.
29
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyny powietrzne (IC)
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne uzupełniają działanie
ochronne pasów bezpieczeństwa.
Należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
30
01 Bezpieczeństwo
System WHIPS
01
G020347
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych – system WHIPS
W skład systemu WHIPS wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych działa w
sytuacji uderzenia w tył tego samochodu, w
zależności od kąta uderzenia oraz prędkości i
konstrukcji pojazdu, z którym nastąpiła kolizja.
Właściwości fotela z systemem WHIPS
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu oparć
przednich foteli do tyłu, co powoduje odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje ryzyko
urazu kręgów szyjnych.
System zabezpieczający przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
podwyższenie dla starszych dzieci
Obecność systemu WHIPS nie stanowi zagrożenia dla dziecka, jeżeli siedzi ono w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
OSTRZEŻENIE
Układ WHIPS stanowi uzupełnienie działania pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
31
01 Bezpieczeństwo
01
System WHIPS
Nie należy ograniczać działania
zagłówków i foteli WHIPS
OSTRZEŻENIE
G020125
G020126
W przypadku gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca taki przegląd w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Nie ściskać sztywnych przedmiotów pomiędzy poduszką siedziska tylnego siedzenia a
oparciem przedniego siedzenia. Dopilnować, aby nie stwarzać przeszkód dla działania układu WHIPS.
32
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli oparcie siedzenia tylnego jest złożone, to odpowiadające mu siedzenie
przednie musi być przesunięte do przodu,
tak aby nie dotykało złożonego oparcia.
Nawet gdy fotel wygląda na nieuszkodzony,
mogła nastąpić utrata funkcji ochronnych
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
Firma Volvo zaleca sprawdzenie systemu
zabezpieczającego przed urazami kręgów
szyjnych w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo także przy drobniejszych uderzeniach
w tył samochodu.
01 Bezpieczeństwo
W razie zadziałania systemów ochronnych
01
Aktywowanie systemu
A
System
Zadziałanie systemu
Napinacz pasów bezpieczeństwa, przednie siedzenie
W przypadku zderzenia czołowego i/lub bocznego i/lub tylnego
Napinacz pasów bezpieczeństwa, zewnętrze siedzenie
tylne
W przypadku zderzenia czołowego
Poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki powietrzne (SIPS)
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne (IC)
W przypadku zderzenia bocznegoA
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych (WHIPS)
W przypadku uderzenia od tyłu
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpiło. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zadziałały, zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholować samochód. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie
wolno jechać z otwartymi poduszkami
powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
UWAGA
Układy poduszek powietrznych, SIPS, IC i
napinaczy pasów bezpieczeństwa są odpalane tylko jednokrotnie w trakcie zderzenia
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek
powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować odpalenie poduszek powietrznych.
Odholować samochód. Firma Volvo zaleca,
aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
33
01 Bezpieczeństwo
01
W razie zadziałania systemów ochronnych
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie jechać z odpalonymi poduszkami
powietrznymi. Mogą one utrudniać kierowanie. Mogą również zostać uszkodzone
inne systemy zabezpieczające. Dym i pył
tworzone w trakcie odpalania poduszek
powietrznych mogą powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku intensywnego narażenia na ich działanie. W przypadku podrażnienia przemyć zimną wodą.
Szybka sekwencja odpalania oraz tkanina
poduszki powietrznej mogą powodować
tarcie i oparzenia skóry.
34
01 Bezpieczeństwo
Jazda po wypadku
Jazda po wypadku
Próba uruchomienia silnika
Przed dokonaniem rozruchu silnika należy
sprawdzić, czy nie ma śladów wycieku paliwa.
Nie może być wyczuwalna woń ulatniającego
się paliwa.
G029042
Jeżeli samochód wygląda na sprawny i nie ma
objawów wycieku paliwa, można spróbować
uruchomić silnik.
Gdy samochód weźmie udział w kolizji, na
wyświetlaczu informacyjnym może ukazać się
tekst TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA. Oznacza to, że sprawność
samochodu uległa ograniczeniu. Powypadkowy tryb awaryjny jest funkcją bezpieczeństwa, uruchamianą w przypadku gdy w wyniku
zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np.
układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy, czy układu
hamulcowego.
Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
z wyłącznika zapłonu, a następnie włożyć go z
powrotem. Układ elektroniczny dokona próby
automatycznego przełączenia na normalny
tryb funkcjonowania samochodu. Następnie
można spróbować włączyć rozrusznik. Jeżeli
na wyświetlaczu nadal pokazywany jest komunikat TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA, samochód nie może jechać
samodzielnie, ani nie wolno go holować.
Nawet, jeżeli samochód wydaje się być
sprawny, to ukryte uszkodzenia mogą podczas
jazdy uniemożliwić manewrowanie samochodem.
Przestawienie samochodu
01
przestawić w bezpieczne miejsce. Nie przejeżdżać dalej niż jest to konieczne.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w
którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń
oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności
samochodu. Volvo zaleca powierzenie
samochodu autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu jego sprawdzenia i przywrócenia do stanu NORMAL MODE po
wyświetleniu komunikatu TRYB
AWARYJNY PATRZ INSTRUKCJA.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie
należy podejmować próby ponownego uruchomienia samochodu, w którym czuć
zapach paliwa, gdy pojawił się komunikat
TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA (tryb bezpieczeństwa).
Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
Jeżeli zostanie wyświetlona informacja o przejściu z trybu powypadkowego w tryb normalnego funkcjonowania (komunikat NORMAL
MODE zastępuje TRYB AWARYJNY PATRZ
INSTRUKCJA), samochód można ostrożnie
35
01 Bezpieczeństwo
01
Jazda po wypadku
OSTRZEŻENIE
Samochód w powypadkowym trybie awaryjnym nie może być holowany. Musi on
zostać przetransportowany z miejsca
wypadku. Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
36
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 39.
cjalnie do danego modelu samochodu.
Korzystanie z tego wyposażenia pozwala
zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa
dzieci podróżujących samochodem. Ponadto
wyposażenie to jest dostosowane do konkretnego samochodu i łatwe w użyciu.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
bliższe wskazówki.
G020128
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
samochodzie w poszczególnych krajach są
różne. Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce, podwyższenia siedziska i elementy
mocujące), które zostały zaprojektowane spe-
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując fotelik dziecięcy, należy zawsze
zapoznać się z instrukcjami montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
37
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej fotelika
dziecięcego.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy/podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, gdy czołowa poduszka
powietrzna pasażera została wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Umieszczenie fotelika na
przednim siedzeniu pasażera grozi dziecku
odniesieniem poważnych obrażeń ciała, jeżeli
poduszka powietrzna zostanie odpalona.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona2.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować fotelików dziecięcych
ani podwyższeń ze stalową ramą lub o konstrukcji powodującej ich opieranie się o
przycisk zwalniający w zaczepie pasa bezpieczeństwa, ponieważ może to spowodować przypadkowe odpięcie pasa.
Nie wolno dopuścić, aby górna część oparcia fotelika dziecięcego opierała się o szybę
przednią.
1
2
38
Naklejka poduszki powietrznej
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce3
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Grupa 0
Tylne siedzenie
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
maks. 10 kg
Homologacja: E1 04301146
Grupa 0+
(L)
maks. 13 kg
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem fotelika
a deską rozdzielczą umieścić podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
3
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
(U)
(U)
Jeżeli chodzi o inne modele fotelików dla dzieci, samochód powinien znajdować się na załączonej do fotelika liście samochodów, w których może on być montowany lub posiadać uniwersalne
zatwierdzenie zgodne z wymaganiami prawnymi zawartymi w normie ECE R44.
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Tylne siedzenie
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasami.B
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami. Pomiędzy oparciem fotelika
a deską rozdzielczą umieścić podkładkę ochronną.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, umocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i podpórkami.B
9 - 18 kg
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
Fotelik Britax Fixway – Tyłem do kierunku jazdy, mocowanie
ISOFIX i dodatkowymi taśmami.B
Homologacja: E5 03171
(L)
40
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
(U)
(U)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Tylne siedzenie
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasamiB
Homologacja: E5 04192
Homologacja: E5 04192
(L)
(L)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Przodem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/
obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Przodem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(L)
(L)
15-25 kg
01
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Masa ciała
Przednie siedzenieA
Tylne siedzenie
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat
with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat
with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster
Cushion with and without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster
Cushion with and without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
(UF)
(UF)
15 - 36 kg
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
A
B
42
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Przed umieszczeniem fotelika dziecięcego mocowanego tyłem do kierunku jazdy na tylnym siedzeniu samochodu firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu zainstalowania
odpowiednich elementów mocujących.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona4.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX
Klasyfikacja wielkościowa
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Klasa
wielkościowa
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Opis
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Ich lokalizacja jest wskazana symbolami na
tapicerce oparć (patrz ilustracja powyżej).
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
G009182
A
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Korzystając z zaczepów ISOFIX należy zawsze
stosować się do instrukcji załączonej przez
producenta fotelika.
4
01
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
43
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Klasa
wielkościowa
Opis
Klasa
wielkościowa
UWAGA
Opis
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
UWAGA
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
44
Masa ciała
maks. 10 kg
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
F
X
X
G
X
X
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Rodzaj fotelika
Masa ciała
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 10 kg
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
Klasa wielkościowa
E
01
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAK
(IL)
E
X
TAK
(IL)
D
X
TAKA
(IL)
C
X
TAKA
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
D
X
TAKA
(IL)
C
X
TAKA
(IL)
``
45
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAKB
(IUF)
B1
X
TAKB
(IUF)
A
X
TAKB
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
B
46
Aby umożliwić zamontowanie fotelika dziecięcego na tylnym siedzeniu, przedni fotel pasażera należy przesunąć do przodu przed położenie środkowe.
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Górne zaczepy mocujące fotelików dla
dzieci
01
UWAGA
W wersji ze składanymi skrajnymi zagłówkami na tylnym siedzeniu zamocowanie
tego typu fotelika będzie łatwiejsze po złożeniu zagłówka.
UWAGA
G026316
Przed zamocowaniem tego typu fotelika
konieczne jest zdemontowanie zasłony
bagażnika, jeżeli samochód jest w nią
wyposażony.
Umiejscowienie, górne punkty mocowania.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Zaczepy te znajdują się po tylnej stronie tylnego siedzenia.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
Szczegółowe informacje na temat mocowania
fotelika dla dzieci w górnych zaczepach mocujących znajdują się w instrukcji producenta
fotelika.
OSTRZEŻENIE
Taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeciągnąć przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania.
Pasy fotelika dla dzieci muszą zostać poprowadzone między zagłówkiem a oparciem.
47
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie..............................
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie...........................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy..................................................
Zespół wskaźników.................................................................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...........................................................
Wyświetlacz informacyjny.......................................................................
Gniazdo elektryczne................................................................................
Panel przełączników oświetlenia............................................................
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy....................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy..................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*................................................
Przyciski sterujące przy kierownicy*.......................................................
Regulacja kierownicy, światła awaryjne..................................................
Hamulec postojowy................................................................................
Elektryczne sterowanie szyb...................................................................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne..............................
Elektrycznie sterowane okno dachowe* ................................................
Ustawienia indywidualne........................................................................
50
52
54
55
57
62
65
67
71
74
77
79
80
81
82
84
88
91
HomeLinkŸ *............................................................................................ 94
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WSKAŹNIKI, PRZEŁĄCZNIKI I URZĄDZENIA STERUJĄCE
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
02
50
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po lewej stronie
Regulacja ustawienia kierownicy
Lampka do czytania, strona lewa
Zwalnianie pokrywy silnika
Lampka do czytania, strona prawa
Panel sterowania
Przypomnienie o konieczności zapięcia
pasa bezpieczeństwa i sygnalizator
poduszki powietrznej siedzenia pasażera
Kierunkowskazy, światła drogowe, komputer pokładowy
Oświetlenie, otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Klamka drzwi, przycisk blokowania.
Nawiewy w desce rozdzielczej
Nawiew szyby bocznej
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Klakson, poduszka powietrzna
Zespół wskaźników
Panel przycisków systemu audio-telefonicznego
02
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Wyświetlacz układu klimatyzacji i systemu
audio-telefonicznego
System audio-telefoniczny
Elementy sterowania klimatyzacji, systemu
audio-telefonicznego i ustawień osobistych
Sterowanie klimatyzacji
Dźwignia zmiany biegów
Światła awaryjne
Klamka drzwi
Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, wycieraczki reflektorów
Schowek na rękawiczki
Wyłącznik zapłonu
Hamulec postojowy
Elementy sterowania dachu otwieranego
Gniazdo elektryczne/zapalniczki
Nie wykorzystywany
System informacji o martwym polu BLIS
Nie wykorzystywany
Wyłącznik, wyposażenie opcjonalne
Wyłącznik oświetlenia wewnętrznego
51
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
02
52
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przegląd, samochody z kierownicą po prawej stronie
Gniazdo elektryczne, zapalniczka
Lampka do czytania, strona lewa
System informacji o martwym polu BLIS
Lampka do czytania, strona prawa
Wyłącznik, wyposażenie opcjonalne
Nie wykorzystywany
Hamulec postojowy
Nie wykorzystywany
Panel sterowania
Elementy sterowania dachu otwieranego
Schowek na rękawiczki
Wyłącznik zapłonu
Klamka drzwi
Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej, spryskiwacze reflektorów
Nawiew szyby bocznej
Nawiewy w desce rozdzielczej
Dźwignia zmiany biegów
Sterowanie klimatyzacji
Elementy sterowania klimatyzacji, systemu
audio-telefonicznego i ustawień osobistych
02
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Zespół wskaźników
Klakson, poduszka powietrzna
Panel przycisków systemu audio-telefonicznego
Światła awaryjne
System audio-telefoniczny
Klamka drzwi, przycisk blokowania
Wyświetlacz układu klimatyzacji i systemu
audio-telefonicznego
Oświetlenie, otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Kierunkowskazy, światła drogowe, komputer pokładowy
Przypomnienie o konieczności zapięcia
pasa bezpieczeństwa i sygnalizator
poduszki powietrznej siedzenia pasażera
Zwalnianie pokrywy silnika
Regulacja ustawienia kierownicy
Wyłącznik oświetlenia wewnętrznego
53
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
02
Elektryczne sterowanie szyb
Lusterko boczne, strona lewa
Lusterka boczne, ustawianie
Lusterko boczne, strona prawa
54
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
G029046
02
Prędkościomierz.
Symbol informacyjny.
Lampka kontrolna lewego kierunkowskazu.
Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu.
Symbol ostrzegawczy.
Obrotomierz – Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącac
h obrotów na minutę.
Wyświetlacz informacyjny – Na wyświetlaczu tym ukazują się informacje i komunikaty ostrzegawcze, pokazywana jest temperatura na zewnątrz samochodu oraz
aktualna godzina. Gdy temperatura otoczenia spadnie do wartości między
+2 °C a -5 °C, wyświetlony zostaje symbol
płatka śniegu. Ostrzega on o możliwości
wystąpienia oblodzonej nawierzchni. Po
postoju samochodu wskazania temperatury otoczenia mogą być nieco zawyżone.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
Wskaźnik poziomu paliwa, patrz także
Komputer pokładowy, strona 72.
Wyświetlacz – Na wyświetlaczu tym pokazywany jest aktualnie wybrany zakres
automatycznej skrzyni biegów, informacje
związane z czujnikiem deszczu, wskazania
licznika przebiegu całkowitego i dziennego
oraz informacje układu automatycznej
kontroli prędkości.
Wyświetla również wskaźnik zmiany biegów GSI i położenie dźwigni zmiany biegów w wersji D2 i DRIVe, patrz
strona 173.
Lampka kontrolna świateł drogowych.
``
55
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
02
Przycisk licznika przebiegu dziennego –
Umożliwia pomiar długości pokonywanej
trasy. Krótkie naciśnięcie przełącza pomiędzy wskazaniami dwóch liczników przebiegu dziennego: T1 i T2. Długie naciśnięcie (ponad 2 sekundy) zeruje wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Wskaźnik temperatury – Wykorzystywany
w układzie chłodzenia silnika. Jeśli temperatura będzie zbyt wysoka i wskazówka
znajdzie się na czerwonym polu, na
wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat. Należy pamiętać, że dodatkowe
lampy zamontowane przed wlotem powietrza do chłodnicy powodują zmniejszenie
skuteczności chłodzenia w warunkach
wysokiej temperatury otoczenia i przy
dużym obciążeniu silnika.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.
56
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Jeżeli w ciągu 5 sekund silnik nie
zostanie uruchomiony, zgasną
wszystkie lampki z wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w
układzie oczyszczania spalin i
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. Niektóre lampki mogą
mieć inne znaczenie niż opisane, w
zależności od wyposażenia samochodu.
1
Symbole na środku zespołu
wskaźników
Gdy zaświeci się symbol:
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuować jazdy.
02
2. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu
informacyjnym. Wykonać czynności wskazane w komunikacie informacyjnym na
wyświetlaczu. Skasować komunikat przyciskiem READ.
G030755
Kontrola działania lampek
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do położenia II przed uruchomieniem
silnika wszystkie lampki1 powinny się zaświecić. W ten sposób dokonywana jest kontrola
ich działania. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Czerwony symbol ostrzegawczy
podświetla się w przypadku
wykrycia usterki mogącej mieć
wpływ na bezpieczeństwo jazdy i/
lub własności jezdne samochodu.
Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym
pojawia się komunikat objaśniający. Symbol
pozostaje podświetlony do momentu usunięcia usterki, natomiast komunikat tekstowy
można skasować przyciskiem READ, patrz
strona 62. Symbol ostrzegawczy może świecić również razem z innymi lampkami.
Zaświeci się żółty symbol informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się
tekst. Komunikat znika samoczynnie po upływie określonego czasu
(w zależności od funkcji, której
dotyczy) lub można go wykasować ręcznie,
naciskając przycisk READ (patrz strona 62).
Żółty symbol informacyjny może świecić również razem z innymi lampkami.
UWAGA
Gdy zostanie wyświetlony komunikat o
konieczności przeprowadzenia serwisu,
można go skasować oraz wyłączyć lampkę
podświetlającą symbol informacyjny naciskając przycisk READ lub po upływie określonego czasu zniknie on samoczynnie.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 62.
57
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne – strona lewa
Układ oczyszczania spalin
Podświetlenie lampki może być
spowodowane usterką w układzie
oczyszczania spalin. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia układu.
02
G029048
Usterka w układzie ABS
Usterka w układzie oczyszczania spalin
Gdy lampka zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy działa prawidłowo, ale
bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
Usterka w układzie ABS
Tylne światło przeciwmgielne
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji
(DSTC)
3. Jeżeli lampka ta pozostaje zapalona,
należy ostrożnie dojechać do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia
układu ABS. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Nie wykorzystywany
Tylne światło przeciwmgielne
Podgrzewanie wstępne silnika wysokoprężnego
Niski poziom paliwa w zbiorniku
58
Lampka świeci się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgielne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji (DSTC)*
Informacje na temat działania
układu oraz związanych z nim lampek kontrolnych i ostrzegawczych,
patrz strona 189.
Podgrzewanie wstępne silnika
wysokoprężnego
Lampka ta świeci się podczas
podgrzewania silnika świecami
żarowymi. Podgrzewanie wstępne
włącza się przy temperaturach
otoczenia poniżej -2 °C. Samochód można uruchomić po zgaśnięciu lampki.
Niski poziom paliwa w zbiorniku
Podświetlenie tego symbolu oznacza, że poziom paliwa w zbiorniku
jest niski i należy możliwie najszybciej zatankować.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne – strona prawa
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Lampka miga razem z kierunkowskazami podłączonej przyczepy.
Gdy lampka nie miga, jeden z kierunkowskazów przyczepy lub
samochodu nie działa.
Uruchomiony hamulec postojowy
G029049
Lampka ta sygnalizuje uruchomienie hamulca postojowego. Parkując samochód, należy zawsze
zaciągnąć dźwignię hamulca
postojowego do skrajnego położenia.
UWAGA
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Uruchomiony hamulec postojowy
Poduszki powietrzne
Niskie ciśnienie oleju
Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Brak ładowania akumulatora
Awaria w układzie hamulcowym
2
Lampka zapala się niezależnie od siły
zaciągnięcia hamulca postojowego.
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub
zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki zaczepu
pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca niezwłoczne skierowanie się do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia.
Niskie ciśnienie oleju2
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast
wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
W razie zapalenia się lampki przy normalnym
poziomie oleju firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
02
Sygnalizacja niezapięcia pasa
bezpieczeństwa
Lampka zaświeci się, gdy osoba
na jednym z przednich foteli nie
zapnie pasa bezpieczeństwa lub
osoba na tylnym siedzeniu odepnie pas bezpieczeństwa.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Firma Volvo zaleca wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 62.
59
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
–
02
Należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić poziom płynu
hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym
(patrz strona 254). Jeżeli poziom płynu w
zbiorniku znajduje się poniżej oznaczenia
MIN, nie należy kontynuować jazdy. Firma
Volvo zaleca przetransportowanie samochodu do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia układu hamulcowego.
Jeżeli równocześnie świecą się
lampki ostrzegawcze układu
hamulcowego (BRAKE) i ABS,
może to oznaczać problem z systemem dystrybucji siły hamowania
pomiędzy koła samochodu.
zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 254.
5. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
prawidłowy, ale symbole pozostają podświetlone, to przy zachowaniu szczególnej
ostrożności można dojechać do najbliższej
stacji obsługi w celu sprawdzenia układu
hamulcowego. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
6. Jeżeli poziom płynu jest poniżej znaku
MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy przetransportować do najbliższej stacji obsługi w celu sprawdzenia
układu hamulcowego. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
OSTRZEŻENIE
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
można kontynuować jazdę.
4. Jeżeli lampki ostrzegawcze pozostają
zapalone, należy sprawdzić poziom w
3
60
Dotyczy tylko modeli z autoalarmem.
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego
(BRAKE) i ABS, tylna oś jezdna samochodu
może wykazywać tendencję do poślizgu
podczas silniejszego hamowania.
Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa
komory silnika3 lub drzwi bagażnika nie są prawidłowo zamknięte, kierowca jest o tym w
odpowiedni sposób informowany.
Mała prędkość jazdy
Gdy prędkość samochodu nie
przekracza 5 km/h, podświetlony
zostanie symbol informacyjny, a na
wyświetlaczu pojawi się jeden z
następujących komunikatów:
DRZWI KIEROWCY OTWARTE, DRZWI
PASAŻERA OTWARTE lub POKRYWA
SILNIKA OTWARTA. Należy możliwie najszybciej zatrzymać bezpiecznie samochód i
zamknąć odpowiednie drzwi lub pokrywę.
Duża prędkość jazdy
Po przekroczeniu prędkości
10 km/h, podświetlony zostanie
symbol informacyjny i równocześnie na wyświetlaczu pojawi się
jeden z wyżej wymienionych
komunikatów.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Sygnalizacja niedomknięcia drzwi
bagażnika
Jeżeli drzwi bagażnika są otwarte,
podświetlony zostanie ten symbol,
a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat KLAPA TYLNA
OTWARTA.
02
61
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikaty
UWAGA
Jeżeli w trakcie użytkowania komputera
pokładowego pojawi się komunikat ostrzeżenia, to konieczne jest jego przeczytanie
(nacisnąć READ), zanim możliwy będzie
powrót do uprzednio wykonywanej czynności.
Komunikat
Działanie
ZATRZYMAĆ
POJAZDA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów
samochodu.
PILNY SERWISA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
PATRZ INSTRUKCJAA
Zapoznać się z informacjami w instrukcji
obsługi samochodu.
G029050
02
Równocześnie z zapaleniem się lampki ostrzegawczej lub kontrolnej na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się dodatkowy komunikat.
–
Nacisnąć przycisk READ (1).
Następne wciśnięcie przycisku READ spowoduje wyświetlenie kolejnej informacji. Komunikaty o usterkach pozostaną w pamięci komputera pokładowego do momentu usunięcia
usterek.
62
Komunikat
Działanie
WYMAGANY SERWISA
Firma Volvo zaleca,
aby jak najszybciej
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
WYS. TEMP. SILN.
WYŁĄCZYĆ SILNIK
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Istnieje
poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów
samochodu.
TERMIN PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
Należy umówić się
na przegląd okresowy. Firma Volvo
zaleca, aby przeprowadzenie czynności
serwisowych
powierzyć autoryzowanej stacji serwisowej Volvo.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
WYMAGANY
PRZEGLĄD
OKRES.
Należy umówić się
na przegląd okresowy. Firma Volvo
zaleca, aby przeprowadzenie czynności
serwisowych
powierzyć autoryzowanej stacji serwisowej Volvo. Termin
przeprowadzenia
przeglądu okresowego zależy od
przebiegu samochodu, czasu (w
miesiącach), który
upłynął od ostatniego przeglądu,
czasu przepracowanego przez silnik i
klasy oleju.
PRZEGLĄD PO
TERMINIE
W razie niedotrzymania terminów
przeglądów okresowych uszkodzenia
elementów nie będą
objęte gwarancją.
Firma Volvo zaleca,
aby przeprowadzenie czynności serwisowych powierzyć
autoryzowanej stacji
serwisowej Volvo.
SPRAWDZIĆ
POZIOM OLEJU
Sprawdzić poziom
oleju silnikowego.
Komunikat wyświetlany jest co
10000 km przebiegu
(niektóre warianty
silnikowe). Informacje na temat sprawdzania poziomu
oleju, patrz
strona 249.
ZMIENIĆ OLEJ W
SKRZYNI BIEGÓW
Firma Volvo zaleca,
aby jak najszybciej
udać się do autoryzowanej stacji serwisowej Volvo w
celu sprawdzenia
samochodu.
FILTR SADZY
PEŁN PATRZ
INSTRUKCJA
Filtr cząstek stałych
w silniku wysokoprężnym wymaga
regeneracji – patrz
str. patrz
strona 160.
DSTC KONTR.
OBR. WYŁ.
Funkcjonowanie
układu stabilizacji
toru jazdy i kontroli
trakcji może być
ograniczone. Więcej
wariantów, patrz
strona 190.
02
``
63
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
02
Komunikat
Działanie
Komunikat
Działanie
ZŁA PRACA
SKRZYNI BIEGÓW
Skrzynia biegów nie
działa w pełni
sprawnie. Jechać
ostrożnie, aż do
momentu gdy
komunikat zniknie,
patrz strona 178.
WYS. TEMP.
OLEJU SKRZYNI
BIEGÓW
Jechać łagodniej lub
zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Wybrać
bieg jałowy i pozwolić na pracę silnika
na tym biegu, aż do
momentu gdy
komunikat zniknie.
Więcej informacji,
patrz strona 178.
TEMP.OLEJU
SKRZ. ZATRZYMAĆ POJAZD
Poważna awaria.
Natychmiast zatrzymać samochód w
bezpieczny sposób.
Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.B
Jeżeli komunikat
pojawia się częściej,
firma Volvo zaleca,
aby skontaktować
się z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
A
B
64
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją na
temat lokalizacji problemu.
Informacje na temat komunikatów automatycznej skrzyni
biegów, patrz strona 178.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Gniazdo elektryczne
Gniazdo elektryczne 12 V
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
wysunie się samoczynnie. Zapalniczkę należy
wyjąć i zapalić papierosa rozgrzaną spiralą.
02
Gniazdo elektryczne w tylnej części
kabiny
OSTRZEŻENIE
Gniazdo elektryczne i zapalniczka.
Gniazdo elektryczne może być wykorzystywane przez różne urządzenia przystosowane
do napięcia 12 V, np. ekrany TV, odtwarzacze
muzyczne i telefony komórkowe. Gniazdo
elektryczne jest pod napięciem, gdy kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w
pozycji co najmniej I, patrz strona 168.
UWAGA
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria – np.
ekrany TV, odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe – podłączone do jednego
z gniazd elektrycznych 12 V w kabinie mogą
zostać włączone przez układ klimatyzacji
nawet po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub gdy samochód jest
zamknięty, na przykład w przypadku włączenia nagrzewnicy postojowej o określonej
godzinie.
Dlatego należy wyjąć wtyczki wyposażenia
opcjonalnego i akcesoriów z gniazd elektrycznych, gdy nie są używane, aby nie
dopuścić do rozładowania akumulatora!
G029082
G019621
Gdy gniazdo nie jest używane, powinno być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
Gniazdo elektryczne w tylnej części kabiny.
Gniazdo elektryczne w tylnym siedzeniu może
być wykorzystywane przez różne urządzenia,
patrz punkt „Gniazdo elektryczne 12 V” powyżej.
UWAGA
Zapalniczka nie będzie działać w tym gnieździe.
Zapalniczka*
W celu włączenia zapalniczki należy nacisnąć
przycisk. Po rozgrzaniu zapalniczki przycisk
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Gniazdo elektryczne
02
Napięcie zasilania gniazda wynosi 12 V.
Gniazdo elektryczne jest pod napięciem, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest
ustawiony w pozycji co najmniej I, patrz
strona 168.
OSTRZEŻENIE
Gdy gniazdo nie jest używane, powinno być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
66
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Uwagi ogólne
Pozycja
przełącznika
3. Ustawić pokrętłem (1) odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
Działanie
Samochody z aktywnymi reflektorami ksenonowymi – ABL* posiadają automatyczną regulację poziomowania, więc nie występuje w nich
pokrętło (1).
Światła mijania automatyczne/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
G020139
Światła pozycyjne/postojowe
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich
Włączniki świateł
Pokrętło regulacji podświetlenia wyświetlacza i wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne*
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Tylne światło przeciwmgielne
Światła mijania automatyczne.
W tej pozycji dostępny jest sygnał światłami drogowymi i normalne światła drogowe.
Regulacja zasięgu świateł przednich
Obciążenie samochodu powoduje zmianę
wysokości świecenia wiązki świateł przednich,
które mogą oślepiać kierowców pojazdów
nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio wyregulować kąt
ustawienia reflektorów w płaszczyźnie pionowej.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
2. Obrócić przełącznik świateł (2) w skrajne
położenie.
02
Światła pozycyjne/postojowe
Światła pozycyjne/postojowe można włączyć
niezależnie od położenia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
–
Ustawić przełącznik świateł (2) w położeniu
środkowym.
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji II, podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz światła pozycyjne/postojowe są
zawsze włączone.
Światła przednie
Światła mijania automatyczne*
Światła mijania włączają się samoczynnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II, z wyjątkiem sytuacji, gdy
przełącznik świateł (2) jest w położeniu środkowym. Jeżeli to konieczne, funkcję automatycznego włączania świateł mijania można
wyłączyć. Firma Volvo zaleca przeprowadzenie tej czynności w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Rozszerzone podświetlenie
wskaźników
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
Aby ułatwić odczyt wskazań licznika przebiegu
całkowitego, przebiegu dziennego, zegara i
wskaźnika temperatury otoczenia, zostaną one
podświetlone po odblokowaniu zamków
samochodu i po wyjęciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania. Po zablokowaniu
zamków podświetlenie zostanie wyłączone.
2. Światła mijania zapalają się po obróceniu
przełącznika świateł (2) w prawo do skrajnej pozycji.
3. W celu włączenia świateł drogowych
należy pociągnąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego do położenia skrajnego
w kierunku kierownicy i puścić ją, patrz
strona 71.
Światła przeciwmgielne
UWAGA
Wszystkie światła zostaną automatycznie
wyłączone po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji I lub 0.
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik
świateł (2) znajduje się w jednym ze skrajnych
położeń. W ciągu dnia podświetlenie jest automatycznie ściemnione, a nocą można ręcznie
regulować jego intensywność.
–
68
Zwiększyć lub zmniejszyć intensywność
podświetlenia, obracając pokrętłem (3) w
górę lub w dół.
–
Nacisnąć przycisk (6).
Gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku
(6) oraz odpowiednia lampka w zespole wskaźników.
Pokrywa wlewu paliwa
Po odblokowaniu zamków drzwi, nacisnąć
przycisk (5) w celu otwarcia pokrywy wlewu
paliwa, patrz strona 145.
Aktywne reflektory ksenonowe*
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
Przednie światła przeciwmgielne*
Przednie światła przeciwmgielne można włączyć wraz ze światłami przednimi lub światłami
pozycyjnymi/postojowymi.
–
Nacisnąć przycisk (4).
Kiedy przednie światła przeciwmgielne są włączone, zapala się dioda w przycisku (4).
G026507
02
Automatyczne światła mijania, światła
drogowe
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko wraz ze światłami przednimi lub przednimi światłami przeciwmgielnymi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Panel przełączników oświetlenia, aktywne reflektory ksenonowe
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Kierunek świecenia aktywnych reflektorów
ksenonowych (ABL) podąża za ruchami kierownicy, aby zapewnić maksymalne doświetlenie drogi na zakrętach i skrzyżowaniach, tym
samym podnosząc bezpieczeństwo.
.
Po włączeniu funkcji zapala się dioda
W przypadku awarii dioda zaczyna błyskać a
na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
odpowiedni komunikat. Funkcja ta jest
aktywna tylko po zmroku lub w ciemności i
wyłącznie podczas jazdy.
Światła do jazdy dziennej – DRL*
W celu oszczędzania paliwa w ciągu dnia
można wybrać światła do jazdy dziennej
(Daytime Running Light) zamiast bardziej energochłonnych świateł mijania. Światła do jazdy
dziennej, zamontowane w spojlerze, wykorzystują technologię jasno świecących diod o
niskim poborze energii.
Pozycja
przełącznika
Działanie
02
Światła do jazdy dziennej
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy samochodu. Automatyczne przełączenie na światła postojowe
podczas postoju samochodu.
Tę funkcję można wyłączyć/włączyć przełącznikiem świateł.
Światła przednie i światła pozycyjne
G020789
Pozycja A powoduje automatyczne włączenie
świateł do jazdy dziennej DRL w ciągu dnia.
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL
wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy w porze
dziennej. Automatyczne przełączenie na światła przednie i
światła pozycyjne w warunkach
słabego oświetlenia oraz gdy
włączone są wycieraczki szyby
przedniej lub tylne światła przeciwmgielne.
Jeżeli samochód jest wyposażony w aktywne reflektory ksenonowe (ABL), funkcja ta również zostaje włączona.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
02
Gdy przełącznik świateł znajduje się w położeniu A, światła do jazdy dziennej zostają automatycznie włączone w ciągu dnia. Steruje tym
czujnik światła, który przełącza światła do
jazdy dziennej na światła mijania po zapadnięciu zmierzchu lub wtedy, gdy światło dzienne
jest zbyt słabe.
UWAGA
W celu ograniczenia zużycia energii do minimum, przy automatycznym przełączeniu
świateł mijania na światła do jazdy dziennej
zostają również wyłączone światła tylne.
OSTRZEŻENIE
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
70
Światło hamowania
Światło hamowania włącza się automatycznie
podczas hamowania. Informacje na temat
świateł hamowania awaryjnego i świateł awaryjnych, patrz strona 187.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Kierunkowskazy
Pozycje dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy
Krótkotrwałe załączenie
kierunkowskazów
–
2
1
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego w górę lub w dół do położenia (1), a
następnie zwolnić.
> Kierunkowskazy migną 3 razy, a dźwignia powróci do położenia wyjściowego.
3
4
Ciągłe załączenie kierunkowskazów
–
2
G026380
1
Kierunkowskazy – krótkotrwałe włączenie
Kierunkowskazy – ciągłe włączenie
Sygnał światłami drogowymi
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego w górę lub w dół do skrajnego
położenia (2).
> Dźwignia przełącznika zespolonego
pozostanie w skrajnym położeniu do
chwili przestawienia jej ręcznie lub
powróci do położenia spoczynkowego
samoczynnie wraz z obrotem kierownicy.
Sygnał światłami drogowymi
–
Pociągnąć lekko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do
położenia (3).
> Światła drogowe pozostaną włączone
do czasu zwolnienia dźwigni.
02
Sygnał świetlny światłami drogowymi
dostępny jest, tylko jeżeli kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania znajduje się w wyłączniku
zapłonu.
Przełączanie między światłami
drogowymi i światłami mijania
–
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do skrajnego położenia (4) i puścić.
Aby włączyć światła drogowe, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w pozycji II, a przełącznik w położeniu skrajnym (patrz strona 67).
Opóźnione wyłączenie świateł oraz przełączanie między światłami drogowymi i
światłami mijania.
``
71
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Oświetlenie asekuracyjne
02
Komputer pokładowy*
pokazywanej informacji. Wyświetlanie kolejnych menu następuje w zamkniętej pętli.
Po zamknięciu samochodu niektóre jego
światła mogą pozostać przez pewien czas włączone, służąc jako np. oświetlenie drogi do
domu. Standardowo światła te pozostają
zapalone przez 30 sekund1, ale czas ten można
zmienić na 60 lub 90 sekund, patrz
strona 92.
UWAGA
Jeżeli podczas używania komputera pokładowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy, to musi on zostać
potwierdzony. W tym celu należy nacisnąć
przycisk READ, a następnie powrócić do
funkcji komputera pokładowego.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w położenie (3)
i puścić.
3. Wysiąść z samochodu, zamknąć i zablokować drzwi.
G029052
Funkcje
READ - potwierdzenie przeczytania
Pokrętło2
– przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego.
RESET2 - resetowanie
Elementy sterujące
Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B)
do góry lub do dołu, można wybierać rodzaj
1
2
3
72
Komputer pokładowy wyświetla następujące
informacje:
•
•
•
•
•
--- KM/H ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
--.- KM/L TERAZ
--.- L/100 KM ŚREDNIO
--- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ. ZBIOR.
UKŁAD DSTC WŁĄCZONY*, patrz
strona 189
• --- M/H BIEŻĄCA PRĘDKOŚĆ3
AVERAGE SPEED
Średnia prędkość jest obliczana od momentu
ostatniego zerowania, którego dokonuje się za
pomocą przycisku RESET.
Ustawienia fabryczne.
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
Dotyczy niektórych wersji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
TERAZ
Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co
sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na
wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.
Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie „--.-". W czasie trwania procesu regeneracji4 filtra cząstek stałych zużycie
paliwa może wzrosnąć, patrz strona 160.
AVERAGE
Średnie zużycie paliwa jest obliczane od
momentu ostatniego zerowania, którego dokonuje się za pomocą przycisku RESET.
UWAGA
Odczyt może być obarczony nieznacznym
błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.
KILOMETRES TO EMPTY TANK
UWAGA
W przypadku zmiany stylu jazdy lub np. uruchomienia spalinowej nagrzewnicy postojowej, pokazywana wartość może być obarczona błędem.
02
MPH ACTUAL SPEED.3
Aktualna prędkość jazdy jest pokazywana w
milach na godzinę.
Zerowanie
1. Wybrać --- KM/H ŚREDNIA
PRĘDKOŚĆ lub --.- L/100 KM ŚREDNIO
2. Aby wyzerować wartość, należy jeden raz
nacisnąć przycisk RESET.
3. Jedno długie naciśnięcie przycisku
RESET (na co najmniej 5 sekund) zeruje
jednocześnie średnią prędkość i średnie
zużycie paliwa.
Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 km. W przypadku wyświetlanie komunikatu „--- KILOMETRÓW DO
OPRÓŻ. ZBIOR." nie ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu.
Należy najszybciej jak to możliwe zatankować.
4
3
Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażone w filtr cząstek stałych.
Dotyczy niektórych wersji.
73
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczki szyby przedniej
Pojedyncze przetarcie szyby
W celu jednokrotnego przetarcia
szyby należy wychylić dźwignię do
góry.
02
WAŻNE
W czasie pracy wycieraczek należy obficie
zwilżać szybę przednią płynem spryskiwaczy. Gdy pracują wycieraczki, szyba przednia musi być mokra.
Przerywana praca wycieraczek
Można wyregulować i ustawić
odpowiednią prędkość przerywanej pracy wycieraczek. W celu
skrócenia przerw między cyklami
pracy wycieraczek należy obracać
pokrętłem (C) do góry. W celu wydłużenia
przerw między cyklami pracy wycieraczek
należy obracać pokrętłem do dołu.
Spryskiwacze szyby przedniej i świateł
przednich
Wyłącznik czujnika deszczu
Pokrętło
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki pracują z normalną
prędkością.
Wycieraczki pracują z dużą prędkością.
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
WAŻNE
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Gdy dźwignia przełącznika zespolonego znajduje się w położeniu 0,
wycieraczki są wyłączone.
74
Przed włączeniem wycieraczek w sezonie
zimowym należy upewnić się, czy ich pióra
nie przymarzły do szyby oraz usunąć z
szyby przedniej i tylnej śnieg i lód.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spryskiwacze szyby przedniej/świateł
przednich
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po
zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka cykli roboczych.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich zużywają znaczne ilości płynu. W
celu ograniczenia jego zużycia, spryskiwacze
świateł przednich działają w następujący sposób:
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji świateł mijania:
Światła są spryskiwane przy pierwszym spryskaniu szyby przedniej. W ciągu następnych 10
minut światła są spryskiwane przy co piątym
cyklu pracy spryskiwaczy szyby przedniej.
Jeżeli przerwy pomiędzy włączeniem spryski-
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
waczy są dłuższe, światła będą spryskiwane za
każdym razem.
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji świateł pozycyjnych/postojowych:
• Aktywne reflektory ksenonowe są spryskiwane tylko przy co piątym cyklu pracy
spryskiwaczy szyby przedniej, niezależnie
od długości przerw pomiędzy cyklami.
UWAGA
Wycieraczka tylnej szyby jest wyposażona
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, co
oznacza, że jej silnik zostaje wyłączone w
przypadku przegrzania. Wycieraczka tylnej
szyby podejmie ponownie pracę po ostygnięciu (30 sekund lub dłużej, zależnie od
stopnia nagrzania silnika wycieraczki i temperatury zewnętrznej).
0
02
• Reflektory halogenowe nie są zmywane.
Praca wycieraczek podczas cofania
Jeżeli główny wyłącznik świateł znajduje się w
pozycji 0:
wane tylko przy co piątym cyklu pracy
spryskiwaczy szyby przedniej, niezależnie
od długości przerw pomiędzy cyklami.
• Reflektory halogenowe nie są zmywane.
G021418
• Aktywne reflektory ksenonowe są spryski-
Przesunąć przełącznik zespolony do przodu w
celu włączenia wycieraczki i spryskiwacza
szyby tylnej. Po zakończeniu spryskiwania
wycieraczka wykona jeszcze kilka cykli roboczych. Przełącznik na końcu dźwigni ma trzy
położenia:
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje
samoczynne uruchomienie wycieraczki szyby
tylnej w cyklu pracy przerywanej. Funkcja ta nie
zadziała, jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już
włączona i pracuje z normalną prędkością.
Funkcję przerywanej pracy wycieraczki szyby
tylnej podczas cofania można wyłączyć. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Przerywana praca wycieraczek: Wcisnąć
górną część przełącznika.
Położenie neutralne: Funkcja wyłączona.
Stała prędkość pracy: Wcisnąć dolną
część przełącznika.
75
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Czujnik deszczu*
wycieraczek w położeniu 0 (wycieraczki wyłączone).
02
W celu włączenia czujnika deszczu należy:
–
Nacisnąć przycisk (B), patrz strona 74.
Pojawienie się symbolu na wyświetlaczu
oznacza, że czujnik deszczu jest aktywny.
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy
wykonać jedną z poniższych czynności:
G029053
1. Nacisnąć przycisk (B)
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na tej szybie. Jego czułość
można regulować ustawić za pomocą pokrętła
(C) (patrz strona 74).
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
2. Nacisnąć dźwignię przełącznika zespolonego w dół w celu wybrania innego trybu
pracy wycieraczek. Wychylenie dźwigni do
góry nie powoduje wyłączenia czujnika
deszczu. W tej pozycji wycieraczki wykonają dodatkowe przetarcie szyby, a po
zwolnieniu dźwigni i jej powrocie do pozycji 0 (nieaktywny) nastąpi powrót do pracy
automatycznej, patrz strona 74.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony samoczynnie z chwilą wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu lub po
upływie pięciu minut od wyłączenia zapłonu.
Włączanie i wyłączanie
Podczas aktywacji czujnika deszczu, kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania musi być w pozycji I lub II, a dźwignia przełącznika zespolonego
76
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WAŻNE
W automatycznych myjniach: Należy wyłączyć czujnik deszczu przyciskiem (B) po
ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji I lub II. W przeciwnym
razie wycieraczki szyby przedniej mogą się
włączyć i ulec uszkodzeniu.
Pokrętło
Obracając pokrętłem można zmieniać częstotliwość cykli w trybie pracy przerywanej wycieraczek lub czułość czujnika deszczu, jeżeli został on wybrany.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Aktywacja
Automatyczna kontrola prędkości nie działa
przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h lub
powyżej 200 km/h.
Jedno krótkie naciśnięcie (krótsze niż pół
sekundy) przycisku + lub – powoduje zmianę
prędkości o 1 km/h lub 1 mph1.
Zwiększanie i zmniejszanie prędkości
jazdy
02
UWAGA
G020141
Chwilowe zwiększenie prędkości (trwające
krócej niż jedną minutę) przy użyciu pedału
przyspieszenia (np. podczas wyprzedzania)
nie spowoduje zmiany zaprogramowanej
prędkości. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia, samochód powróci do jazdy z zapamiętaną prędkością.
Czasowe wyłączenie układu
automatycznej kontroli prędkości
–
G029054
Elementy sterowania układem automatycznej
kontroli prędkości jazdy znajdują się po lewej
stronie na kierownicy.
Ustawianie żądanej prędkości:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE. Na wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się
tekst CRUISE.
2. Dotykając przycisków + lub – ustawić
prędkość samochodu. Na wyświetlaczu w
zespole wskaźników pojawi się tekst
CRUISE-ON.
1
–
W celu zwiększenia lub zmniejszenia ustawionej prędkości jazdy należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk + lub –. Prędkość
samochodu w momencie zwolnienia przycisku zostanie ustawiona jako nowa wartość prędkości.
W celu czasowego wyłączenia układu
automatycznej kontroli prędkości należy
nacisnąć 0. Na wyświetlaczu w zespole
wskaźników pojawi się tekst CRUISE.
Ustawiona wcześniej prędkość jazdy
pozostanie zachowana w pamięci.
Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie również czasowo wyłączony, gdy:
• wciśnięty został pedał hamulca lub
sprzęgła
• prędkość podczas jazdy pod górę spadnie
poniżej 25-30 km/h1
W zależności od rodzaju silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
• dźwignia skrzyni biegów została przesunięta do położenia N
02
• koła buksują lub uległy zablokowaniu
• chwilowy wzrost prędkości trwa dłużej niż
jedną minutę.
Przywrócenie ustawionej prędkości
jazdy
– W celu przywrócenia ustawionej
wcześniej prędkości jazdy należy
nacisnąć ten przycisk. Na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst CRUISE ON.
Wyłączenie układu automatycznej
kontroli prędkości
–
78
W celu wyłączenia układu automatycznej
kontroli prędkości należy nacisnąć
CRUISE. Z wyświetlacza w zespole
wskaźników zniknie tekst CRUISE ON.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski sterujące przy kierownicy*
Funkcje przycisku
aktywny. Aby umożliwić sterowanie zestawem
telefonicznym za pomocą przycisków strzałek,
należy włączyć funkcję telefonu przyciskiem
PHONE w konsoli środkowej.
02
Aby wrócić tylko do funkcji audio, nacisnąć
przycisk EXIT. Nacisnąć przycisk EXIT
ponownie, aby wrócić do menu telefonu.
Za pomocą przycisku ENTER można wybierać, włączać i wyłączać opcje w menu. Przycisk ten umożliwia także otwieranie struktury
folderów i włączanie odtwarzania plików audio,
jeżeli w odtwarzaczu CD/odtwarzaczu wielopłytowym* jest płyta z takimi plikami. Więcej
informacji, patrz strona 292.
Zestaw przycisków jest dostępny w dwóch wersjach, zależnie wyposażenia samochodu.
Cztery przyciski na dole panelu przycisków na
kierownicy sterują funkcjami radia i telefonu.
Funkcja przycisku zależy od tego, który z układów jest aktywny. Panel przycisków na kierownicy może być wykorzystywany do przewijania pomiędzy zaprogramowanymi stacjami,
zmiany ścieżek odtwarzacza CD oraz regulacji
głośności.
–
Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków
strzałek szybkiego przewijania w przód/do
tyłu w celu wybrania następnej stacji.
Aby możliwe było dokonywanie ustawień w
zestawie telefonicznym, telefon musi być
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Regulacja kierownicy, światła awaryjne
Regulacja ustawienia kierownicy
OSTRZEŻENIE
Wyregulować kierownicę na postoju, nigdy
w czasie jazdy. Przed rozpoczęciem jazdy
sprawdzić, czy kierownica zachowuje stałą
pozycję.
02
G020143
Światła awaryjne
1. Pociągnąć dźwignię w kierunku do siebie,
aby zwolnić kierownicę.
2. Wyregulować położenie kierownicy do najwygodniejszej pozycji.
3. Wcisnąć dźwignię z powrotem, aby zablokować kierownicę w wybranej pozycji.
Jeżeli dźwignia się nie poddaje, nacisnąć
lekko na kierownicę jednocześnie z wciskaniem dźwigni blokującej.
G020144
Można regulować zarówno wysokość, jak i
położenie wzdłużne kierownicy.
Użyć świateł awaryjnych (miganie wszystkich
kierunkowskazów), gdy samochód jest zatrzymany w miejscu, w którym może stanowić
zagrożenie lub przeszkodę dla ruchu. Nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję.
Wystarczająco silna kolizja lub gwałtowne
hamowanie powoduje automatyczne uruchomienie świateł awaryjnych, patrz strona 187.
80
Funkcję tę można wyłączyć za pomocą przycisku.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł awaryjnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy
Uwagi ogólne
Włączanie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Zaciągać dźwignię hamulca postojowego
do góry do oporu.
> Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej zapala się.
UWAGA
Symbol lampki ostrzegawczej w zespole
wskaźników jest podświetlony niezależnie
od siły zaciągnięcia hamulca postojowego.
Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej i
naklejka ostrzegająca o niebezpieczeństwie przygniecenia.
Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się
pomiędzy przednimi fotelami.
OSTRZEŻENIE
Podczas zaciągania i zwalniania hamulca
postojowego należy uważać, by nie przytrzasnąć dzieci, innych pasażerów lub
przedmiotów znajdujących się w samochodzie.
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i
upewnić się, czy samochód jest skutecznie
unieruchomiony.
4. Jeżeli pojazd przemieści się, dźwignię
hamulca postojowego trzeba pociągnąć
jeszcze trochę w górę.
• Parkując pojazd, należy zawsze włączyć 1.
bieg (manualna skrzynia biegów) lub ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu
P (automatyczna skrzynia biegów).
Jeżeli samochód stoi przodem w stronę podnóża wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
02
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Wyłączanie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Podciągnąć dźwignię hamulca postojowego lekko do góry, wcisnąć przycisk
zwalniający, opuścić dźwignię i zwolnić
przycisk.
> Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej gaśnie.
Parkowanie na pochyłości
Jeżeli samochód stoi przodem w stronę
szczytu wzniesienia:
• Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
81
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Działanie
02
W drzwiach kierowcy
Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają,
tylko kiedy kluczyk jest w pozycji I lub II.
opuści się lub podniesie automatycznie. Szyba
zatrzyma się, jeżeli podczas ruchu napotka
opór.
OSTRZEŻENIE
Szybami można będzie sterować jeszcze przez
pewien czas po zatrzymaniu samochodu i
wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, pod warunkiem, że żadne z przednich
drzwi nie zostały otwarte. Podczas podnoszenia i opuszczania szyb należy zachować
ostrożność.
Funkcja automatycznie wstrzymująca ruch
szyby w razie napotkania oporu działa
zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym, jednak nie w razie zadziałania
funkcji chroniącej przed przytrzaśnięciem
ręki/przedmiotu przez zamykającą się
szybę.
W celu opuszczenia szyby:
–
OSTRZEŻENIE
Nacisnąć przednią część przycisku.
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
W celu podniesienia szyby:
–
Podnieść przednią część przycisku.
Pilot zdalnego sterowania i przyciski
zamykania
Zamykanie szyb przyciskami blokowania i
nadajnikiem zdalnego sterowania, patrz strony
136 i 146.
Szyby w przednich drzwiach można opuszczać i podnosić na dwa sposoby:
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że żadne przedmioty
ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie zostaną
przyciśnięte przez zamykające się szyby.
Szczególną ostrożność należy zachować,
jeżeli szyby są zamykane przy użyciu pilota.
82
Przyciski sterowania przednimi szybami
Obydwoma szybami można sterować za
pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy.
Ręcznie
Lekko nacisnąć lub podnieść jeden z przycisków (A). Szyba będzie się opuszczać lub podnosić do momentu zwolnienia przycisku.
Automatycznie
Całkowicie nacisnąć lub podnieść, a następnie
zwolnić jeden z przycisków (1). Szyba boczna
Opuszczając samochód, kierowca powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, aby odciąć zasilanie elektrycznego napędu podnośników
szyb.
Należy upewnić się, że żadne przedmioty
ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie zostaną
przyciśnięte przez zamykające się szyby.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Fotel pasażera
02
Fotel pasażera.
Za pomocą przycisku na drzwiach pasażera z
przodu można sterować tylko szybą w tych
drzwiach.
83
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Kalibracja kompasu
G031043
02
Wewnętrzne lusterko wsteczne z
kompasem*
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. W takim wypadku
należy opuścić lusterko.
Opuszczanie lusterka
Dźwigienka do opuszczania lusterka
Pozycja normalna
Pozycja opuszczona.
W prawym górnym rogu lusterka znajduje się
wyświetlacz pokazujący kierunek geograficzny, w którym zwrócony jest przód samochodu. Przedstawiane jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE (północny wschód), E
(wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy zachód), W (zachód) i
NW (północny zachód).
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne. Dźwigienka (1) nie występuje w automatycznie przyciemnianej wersji lusterka wstecznego.
84
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G031045
Wewnętrzne lusterko wsteczne
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami czasowymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
1. Zatrzymać samochód na rozległej, otwartej przestrzeni z silnikiem pracującym na
wolnych obrotach.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1) przez
co najmniej 6 sekund. Na wyświetlaczu
kompasu pojawi się litera C. (Przycisk jest
ukryty w zagłębieniu, dlatego w należy
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
naciskać go końcówką spinacza do
papieru lub podobnym przedmiotem).
02
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1) przez
co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu
pokazywany jest numer aktualnej strefy
magnetycznej.
6. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej 9 sekund, a potem
wybrać L w samochodzie z kierownicą po
lewej stronie lub R w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
G020150
5. Poczekać, aż na wyświetlaczu kompasu
pojawi się litera C.
Strefy magnetyczne, Europa.
G020152
4. Naciskać kilkakrotnie przycisk (1) do
momentu wyświetlenia numeru żądanej
strefy magnetycznej (1–15), patrz mapa
stref magnetycznych.
Strefy magnetyczne, Ameryka Południowa.
Strefy magnetyczne, Azja.
G020153
G020151
7. Rozpocząć jazdę po okręgu z prędkością
poniżej 10 km/h. Kontynuować jazdę do
momentu wyświetlenia symbolu oznaczającego kierunek geograficzny. Kalibracja
została zakończona.
Strefy magnetyczne, Australia.
``
85
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Lusterka boczne
Elektryczne składanie lusterek*
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach. Kluczyk musi być
w pozycji I lub II.
02
Składanie lusterek bocznych
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Zwolnić przyciski. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie złożonym.
G020154
OSTRZEŻENIE
Strefy magnetyczne, Afryka.
Przyciski w przedniej części podłokietnika w
drzwiach kierowcy służą do regulacji położenia
obu lusterek zewnętrznych. Aby regulacja lusterek była możliwa, kluczyk musi być w pozycji
I lub II.
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R.
Zaświeci się dioda w przycisku.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
zgaśnie.
86
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lusterko boczne po stronie kierowcy jest
lusterkiem szerokokątnym zapewniającym
optymalną widoczność. Obiekty mogą
wydawać się bardziej oddalone niż są w
rzeczywistości.
Rozkładanie lusterek
1. Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Zwolnić przyciski. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Automatyczne składanie/rozkładanie
W momencie zablokowania/odblokowania
drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania
lub funkcji bezkluczykowego dostępu do
samochodu, patrz strona 141, lusterka boczne
zostają automatycznie złożone/rozłożone.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
UWAGA
Lusterka boczne nie zostaną automatycznie
rozłożone podczas odblokowywania, jeżeli
zostały złożone przy użyciu elementów sterowania lusterkami bocznymi w drzwiach.
Jeżeli samochód zostanie zamknięty przy
użyciu pilota zdalnego sterowania, a
następnie zostanie uruchomiony silnik, lusterka boczne zostaną rozłożone.
Funkcję tę można włączać i wyłączać w opcji
menu Ustawienia samochodu… Zł. lus.
przy zam. sam.. Struktura menu, patrz
strona 92.
Opóźnione wyłączenie świateł i
oświetlenie asekuracyjne
Włączenie funkcji oświetlenia asekuracyjnego
spowoduje zaświecenie lampek w lusterkach*.
02
System informacji o martwym polu
BLIS*
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się
w tzw. „martwym punkcie” lusterek wstecznych, patrz strona 194.
Przywracanie położenia podstawowego
Aby funkcja elektrycznego składania i rozkładania lusterek była dostępna, to lusterko które
zostało przesunięte z właściwej pozycji przez
siłę działająca z zewnątrz, musi zostać ustawione w położeniu podstawowym.
1. W celu złożenia lusterek nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
2. Ponownie rozłożyć lusterka naciskając
jednocześnie przyciski L i R. Lusterka znajdują się teraz w położeniu podstawowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Położenia okna dachowego
Automatyczne otwieranie okna dachowego do położenia wentylacyjnego
OSTRZEŻENIE
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
02
Opuszczając samochód, kierowca powinien pamiętać o wyłączeniu zasilania elektrycznie sterowanego okna dachowego
poprzez zabranie ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Automatyczne zamykanie okna dachowego z położenia wentylacyjnego
Położenie wentylacyjne
Otwieranie:
–
Nacisnąć tylną część przycisku (5) do góry.
Zamykanie:
–
G007503
Całkowite otwieranie z położenia wentylacyjnego:
–
Przyciski sterujące oknem dachowym znajdują
się w konsoli sufitowej. Okno dachowe można
otworzyć i zatrzymać w dwóch pozycjach:
Przesunąć przycisk do tyłu do skrajnego
położenia (1), a następnie zwolnić.
Położenie odsunięte
Automatycznie
–
G029222
Pozycja wentylacyjna, z uniesioną tylną
krawędzią
Pozycja zsunięta, do tyłu/do przodu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w położeniu I lub II.
Pociągnąć tylną część przycisku (6) w dół.
Automatyczne otwieranie okna dachowego
Ręczne otwieranie okna dachowego
Pociągnąć przycisk, pokonując pierwszy
opór (2) do tylnego skrajnego położenia (1)
lub pokonując pierwszy opór (3) do przedniego skrajnego położenia (4), a następnie
zwolnić. Okno dachowe zostanie całkowicie otwarte/zamknięte.
Ręcznie
Otwieranie:
Ręczne zamykanie okna dachowego
Automatyczne zamykanie okna dachowego
88
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
–
Przesunąć przycisk do tyłu do pierwszego
oporu (2). Okno dachowe będzie się przesuwać w kierunku położenia całkowicie
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
otwartego do momentu zwolnienia przycisku.
Zamykanie pilotem zdalnego
sterowania lub przyciskiem zamykania
Zamykanie:
Przesunąć przycisk do przodu do pierwszego oporu (3). Okno dachowe będzie się
przesuwać w kierunku położenia zamkniętego do momentu zwolnienia przycisku.
02
Osłona przeciwsłoneczna okna
dachowego
OSTRZEŻENIE
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez dach otwierany działa tylko w
czasie automatycznego zamykania, ale nie
w trakcie ręcznego zamykania.
G020157
–
OSTRZEŻENIE
W przypadku zamykania dachu otwieranego za pomocą pilota zdalnego sterowania
należy upewnić się, czy dzieci albo inni
pasażerowie nie są zagrożeni przytrzaśnięciem w jakikolwiek sposób. Zawsze obsługiwać dach otwierany z uwagą.
–
Długie przytrzymanie przycisku zamykania
spowoduje zamknięcie okna dachowego i
wszystkich szyb bocznych. Nastąpi również zablokowanie drzwi bocznych oraz
drzwi bagażnika.
Jeżeli zajdzie konieczność zatrzymania ruchu
szyb lub okna dachowego:
–
Nacisnąć ponownie przycisk zamykania.
Okno dachowe posiada przesuwaną ręcznie
osłonę przeciwsłoneczną. Osłona odsunie się
automatycznie podczas otwierania okna
dachowego. W celu zamknięcia osłony należy
chwycić za uchwyt i przesunąć ją do przodu.
Funkcja zabezpieczająca przed
przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała
Funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów lub części ciała przez zamykające się okno dachowe włącza się, kiedy
ruch okna dachowego jest ograniczony przez
jakiś przedmiot. Jeżeli okno dachowe napotka
opór podczas zamykania, zostanie ono automatycznie otwarte do poprzedniego położenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
OSTRZEŻENIE
02
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez dach otwierany działa tylko w
czasie automatycznego zamykania, ale nie
w przypadku ręcznego zamykania.
Podczas zamykania dachu otwieranego
należy upewnić się, czy nie spowoduje to
zagrożenia przytrzaśnięciem dla jakiejkolwiek osoby.
Owiewka
Okno dachowe jest wyposażone w owiewkę,
która rozkłada się, gdy okno znajduje się w
położeniu otwartym.
90
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
Możliwe ustawienia
Wyświetlacz
Zamknąć menu:
Niektóre funkcje samochodu można ustawić
indywidualnie: Zamki, klimatyzację i funkcje
radioodtwarzacza. Więcej informacji na temat
funkcji radioodtwarzacza, patrz strona 280.
MENU
–
Panel przycisków sterujących
02
EXIT
ENTER
Nawigacja
Zastosowanie
Ustawienia pokazywane są na wyświetlaczu
(A).
W celu wprowadzenia ustawień należy wejść
do menu:
1. Nacisnąć przycisk MENU (B).
2. Przyciskiem nawigacyjnym (E) wybrać, np.
Ustawienia samochodu….
3. Nacisnąć ENTER (D).
4. Wybrać inne ustawienie przyciskiem nawigacyjnym (E).
5. Nacisnąć przycisk ENTER, aby uaktywnić
wybraną pozycję.
Panel przycisków sterujących.
Nacisnąć EXIT (C) i przytrzymać przez
około sekundę.
Regulacja zegara
Godziny i minuty ustawia się oddzielnie.
1. Należy użyć cyfr na klawiaturze, „strzałki w
górę” lub „strzałki w dół” na przycisku
nawigacyjnym (E).
2. Wybrać pozycję, która ma być zmieniona,
używając „strzałki w lewo” lub „strzałki w
prawo” na przycisku nawigacyjnym.
3. Nacisnąć przycisk ENTER w celu rozpoczęcia pracy zegara.
UWAGA
Jeżeli samochód posiada zegar 12godzinny, to wyboru godzin przedpołudniowych i popołudniowych (AM/PM) dokonuje
się używając „strzałki w górę” lub „strzałki
w dół” po ustawieniu ostatniej cyfry w polu
minut.
Włączona funkcja jest pokazywana na
. Wyłączona funkcja
wyświetlaczu jako
jest pokazywana na wyświetlaczu jako
.
91
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
02
Ustawienia klimatyzacji
Ustawienia samochodu
Automatyczne blokowanie drzwi
Automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy
Składanie lusterek po zablokowaniu
drzwi*
W samochodach z klimatyzacją ECC można
ustawić prędkość dmuchawy w trybie AUTO
(automatycznym):
Jeżeli drzwi zostaną zablokowane/odblokowane za pomocą pilota zdalnego sterowania,
lusterka zewnętrzne mogą zostać złożone/rozłożone automatycznie. Opcja Wł./Wył. jest
dostępna.
Po przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi
boczne oraz drzwi bagażnika mogą zostać
automatycznie zablokowane. Opcja Wł./Wył.
jest dostępna.
–
Wybrać prędkość niską (Poziom niski),
średnią (Poziom normalny) lub wysoką
(Poziom wysoki).
Czas recyrkulacji
Kiedy programator czasowy jest aktywny,
powietrze będzie recyrkulowane przez
3-12 minut w zależności od temperatury
powietrza na zewnątrz.
–
Wybrać Wł./Wył. w celu włączenia lub
wyłączenia programatora czasowego
recyrkulacji.
Wyzerowanie wszystkich ustawień
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia klimatyzacji.
Zredukowana ochrona*
Funkcja całkowitej blokady zamków może zostać tymczasowo wyłączona, a poziom zabezpieczenia autoalarmu może zostać obniżony,
jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz.
Dostępne są opcje Akrywuj raz oraz Pytaj
przy wyjściu, patrz strony 146 i 151.
Sygnalizacja otwarcia
Mignięcie kierunkowskazów może potwierdzać otwarcie samochodu za pomocą pilota.
Opcja Wł./Wył. jest dostępna.
Sygnalizacja zamknięcia
Mignięcie kierunkowskazów może potwierdzać zamknięcie samochodu za pomocą
pilota. Opcja Wł./Wył. jest dostępna.
Odblokowywanie drzwi
Można odblokować drzwi na dwa sposoby:
• Wszystkie drzwi – jedno naciśnięcie przycisku na pilocie otwiera drzwi boczne oraz
drzwi bagażnika.
• Najpierw drzwi kierow. – jedno naciśnięcie przycisku na pilocie odblokowuje drzwi
kierowcy. Drugie naciśnięcie przycisku
otwiera wszystkie pozostałe drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika.
Otwieranie samochodu bez użycia
kluczyka
• Wszystkie drzwi – drzwi boczne oraz
drzwi bagażnika zostaną odblokowane
jednocześnie1.
• Dowolne drzwi – możliwe jest osobne
odblokowanie dowolnych drzwi bocznych
lub drzwi bagażnika.
Jednoczesna zamykanie/otwieranie
wszystkich szyb
Tę funkcję można aktywować dla przycisku
zamykania na pilocie, przycisku zamka cen-
1
92
Możliwe jest również jednoczesne zablokowanie drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Ustawienia indywidualne
tralnego w drzwiach przednich oraz przycisku
klamki zewnętrznej w samochodach z systemem bezkluczykowym:
• Aut. zam. wszyst. okien – jedno długie
naciśnięcie przycisku zamykania spowoduje zamknięcie wszystkich szyb.
Tę funkcję można aktywować dla przycisku
odblokowania na pilocie i przycisku zamka
centralnego w drzwiach przednich:
• Aut. otw. wszyst. okien – jedno długie
naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje otwarcie wszystkich szyb.
Dostępne są następujące alternatywy:
• 30 sekund
• 60 sekund
• 90 sekund
02
Informacje
• Numer VIN… – VIN (Vehicle Identification
Number) to unikatowy numer identyfikacyjny samochodu.
• Liczba kluczyków… – Na wyświetlaczu
pokazywana jest liczba kluczyków zarejestrowanych dla tego samochodu.
Oświetlenie asekuracyjne
Wybrać czas, przez który światła powinny
pozostać włączone po naciśnięciu przycisku
funkcji oświetlenia asekuracyjnego – patrz
strona 136.
Dostępne są następujące alternatywy:
• 30 sekund
• 60 sekund
• 90 sekund
Oświetlenie asekuracyjne
Wybrać czas, przez który światła powinny zostać włączone po przesunięciu lewej dźwigni
przełącznika zespolonego do pozycji spoczynkowej i po wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania – patrz strona 72.
93
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
02
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
G030070
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
94
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
02
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
95
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
02
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
96
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
–
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 95.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
97
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................
Manualny układ klimatyzacji, AC..........................................................
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*.................................................
Dystrybucja powietrza..........................................................................
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*.........
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny).................
98
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
100
102
105
109
110
113
KLIMATYZACJA
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Klimatyzacja
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Wyświetlacz
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do kabiny. Samochód
ten posiada klimatyzację sterowaną ręcznie
(AC) lub elektronicznie (ECC, Electronic
Climate Control).
Firma Volvo zaleca, aby diagnozowanie i usuwanie usterek układu klimatyzacji powierzyć
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nad panelem sterującym klimatyzacji znajduje
się wyświetlacz. Pokazuje on ustawienia klimatyzacji.
Czynnik chłodniczy
Ustawienia indywidualne
Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy
R134a. Nie zawiera on chloru, co oznacza, że
jest nieszkodliwy dla powłoki ozonowej. Układ
klimatyzacji można napełniać wyłącznie czynnikiem chłodniczym R134a, patrz też strona
324. Firma Volvo zaleca, aby tę czynność
powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Można wybrać ustawienia indywidualne dla
dwóch funkcji układu klimatyzacji:
03
UWAGA
Układ klimatyzacyjny można wyłączyć, jednak dla zapewnienia najlepszej jakości
powietrza w kabinie i zapobieżenia parowaniu szyb, powinien on być zawsze włączony.
Parowanie szyb
Filtr powietrza w kabinie
Jeżeli szyby zaczną parować od wewnątrz,
należy najpierw włączyć funkcję odmrażania.
Powietrze dostarczane do kabiny przechodzi
przez tylko jeden filtr. Ten filtr trzeba regularnie
wymieniać. Należy przestrzegać terminów
wymiany filtra podanych w Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu,
konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.
Problem parowania szyb można zredukować,
myjąc je normalnym środkiem do mycia szyb.
Lód i śnieg
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
100
UWAGA
Istnieje kilka różnych rodzajów filtra powietrza w kabinie. Należy upewnić się, że założono właściwy rodzaj filtra.
• Prędkość dmuchawy w trybie AUTO (automatycznym) (tylko w wersji samochodu z
klimatyzacją ECC).
• Programator czasowy recyrkulacji powietrza w kabinie.
Więcej informacji na temat tych ustawień, patrz
strona 92.
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
ECC*
Szyby boczne i okno dachowe
Rzeczywista temperatura
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
G019942
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Elementem systemu jest czujnik wykrywający
stronę, z której padają promienie słoneczne do
kabiny. Oznacza to, że temperatura powietrza
w wylotach po prawej i lewej stronie może się
różnić, mimo ustawienia za pomocą elementów sterowania tej samej temperatury po
obydwu stronach.
Przyspieszanie
Przy pełnym otwarciu przepustnicy, klimatyzacja zostanie czasowo wyłączona. Może być
odczuwalny chwilowy wzrost temperatury.
03
Skraplanie
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
Lokalizacja czujnika
Otwarte
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Regulacja strumienia powietrza w pionie
W celu usunięcia zaparowania z szyb bocznych należy skierować boczne wyloty powietrza na szyby boczne.
Dla zapewnienia optymalnego komfortu i efektywnego usuwania zaparowania z szyb bocznych zamknąć centralne wyloty powietrza.
• Czujnik promieniowania słonecznego znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w kabinie znajduje się
za panelem sterującym klimatyzacji.
• Czujnik temperatury otoczenia znajduje się
na lusterku zewnętrznym.
• Czujnik wilgotności powietrza znajduje się
na wewnętrznym lusterku wstecznym.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani zakrywać czujników ubraniami lub innymi przedmiotami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
Panel przycisków sterujących
03
Dmuchawa
Funkcje
2. Recyrkulacja
Recyrkulacja
1. Dmuchawa
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Powietrze w
kabinie samochodu będzie
recyrkulowane. Oznacza to, że powietrze z
zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza
samochodu. Przy wysokiej temperaturze otoczenia włączenie recyrkulacji (wraz z klimatyzacją) spowoduje szybsze ochłodzenie powietrza wewnątrz samochodu. Jeżeli powietrze
będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
Usuwanie szronu
Dystrybucja powietrza
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Podgrzewanie lewego przedniego fotela
Podgrzewanie prawego przedniego fotela
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
Temperatura
102
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem.
Zgaśnięcie symbolu dmuchawy na wyświetlaczu po
obróceniu pokrętła w lewo
oznacza, że dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
dmuchawy i komunikat WYŁ..
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
Programator czasowy
Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego
zużycia powietrza w kabinie. Informacje na
temat włączania/wyłączania tej funkcji, patrz
strona 92. Jeżeli włączone jest usuwanie
szronu (3), recyrkulacja jest wyłączana.
3. Usuwanie szronu
Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby
przedniej i szyb bocznych.
Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (5))
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
4. Dystrybucja powietrza
Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę
przednią lub podłogę. W celu
zmiany ustawienia należy
użyć przycisków dystrybucji
powietrza.
Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w
przycisku wskazują, która funkcja została
wybrana.
Patrz tabela na stronie 109.
5. AC – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowanie odbywa
się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające
do kabiny jest chłodzone i
osuszane.
6. i 7. Podgrzewanie przednich foteli
(wyposażenie opcjonalne na niektórych
rynkach)*
03
Intensywne podgrzewanie:
–
Nacisnąć przycisk jeden raz – zaświecą się
obie diody.
Średnie podgrzewanie:
–
Nacisnąć przycisk dwa razy – zaświeci się
jedna dioda.
Wyłączenie podgrzewania:
–
Nacisnąć przycisk trzy razy – obie diody
zgasną.
OFF (wyłączone): Klimatyzacja jest wyłączona.
Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją
wyłączyć przyciskiem AC). Zapalona lampka
nad napisem ON lub OFF na przycisku wskazuje, która funkcja została wybrana.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Klimatyzacja
Manualny układ klimatyzacji, AC
8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
03
Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby tylnej i lusterek bocznych. Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby
i lusterek bocznych. Kiedy
funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się
jedna dioda.
9. Temperatura
To pokrętło służy do ustawienia temperatury po stronie
kierowcy i pasażera.
Funkcja wyłączy się automatycznie lub można
wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po
jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 – 20
minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.
Przy niskich temperaturach funkcja usuwania
szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję
trzeba wyłączyć ręcznie.
104
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
Panel przycisków sterujących
03
AUTO
Dmuchawa
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
Wybór temperatury
Recyrkulacja/System oczyszczania powietrza
Funkcje
Usuwanie szronu
1. AUTO
Funkcja AUTO automatycznie steruje klimatyzacją i
utrzymuje wybraną temperaturę w kabinie. Funkcja AUTO
steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, prędkością dmuchawy, recyrkulacją i dystry-
Dystrybucja powietrza
AC ON/OFF – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji
Podgrzewanie lewego przedniego fotela
Podgrzewanie prawego przedniego fotela
bucją powietrza.
Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku
funkcji, pozostałe funkcje będą sterowane
automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje wyłączenie trybu ręcznego wszystkich
funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
AUTO. KLIMAT..
2. Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można
zwiększyć lub zmniejszyć
pokrętłem. W trybie AUTO
prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie.
Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy nie będzie
brana pod uwagę.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
UWAGA
03
Gdy pokrętło zostanie obrócone w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i
symbol dmuchawy na wyświetlaczu zgaśnie, dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.
Wyświetlacz pokazuje symbol dmuchawy i
komunikat WYŁ..
3. Recyrkulacja
W celu odcięcia dopływu
powietrza o niepożądanym
zapachu lub zanieczyszczonego spalinami itp., można
włączyć recyrkulację powietrza w kabinie. Recyrkulacja
powietrza w kabinie oznacza,
że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane
do wnętrza samochodu. Jeżeli powietrze
będzie recyrkulowane zbyt długo, istnieje niebezpieczeństwo zaparowania szyb.
3. System oczyszczania powietrza
(wyposażenie opcjonalne)*
Przycisk obsługujący recyrkulację.
W skład tego systemu wchodzi czujnik oraz złożony filtr.
Filtr oddziela gazy i cząsteczki, redukując poziom
zapachów i zanieczyszczenia powietrza w
kabinie. Jeżeli czujnik wykryje zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz samochodu, wloty
powietrza zostaną zamknięte, a powietrze
wewnątrz kabiny będzie recyrkulowane. Świecenie się zielonej diody kontrolnej w przycisku
(A) sygnalizuje włączenie czujnika.
Aktywacja czujnika zanieczyszczeń powietrza:
–
Nacisnąć przycisk AUTO (1), aby aktywować czujnik zanieczyszczeń powietrza
(ustawienie normalne).
Programator czasowy
Lub:
Funkcja programatora czasowego (po wybraniu funkcji recyrkulacji) ogranicza niebezpieczeństwo zaparowania szyb i nadmiernego
zużycia powietrza w kabinie. Włączanie/
wyłącznie tej funkcji, patrz strona 92.
–
Wybrać jedną z trzech poniższych funkcji,
naciskając ponownie przycisk recyrkulacji:
• Czujnik zanieczyszczenia powietrza
aktywny – świeci dioda (A).
• Recyrkulacja wyłączona, chyba, że
UWAGA
Jeżeli włączone jest usuwanie szronu (4),
recyrkulacja jest zawsze wyłączana.
106
potrzebne jest wydajniejsze chłodzenie
powietrza przy wysokiej temperaturze otoczenia – dioda nie świeci.
• Recyrkulacja włączona – świeci dioda (M).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
O tym należy pamiętać:
• Czujnik zanieczyszczenia powietrza powinien być zawsze aktywny.
• W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec
parowaniu szyb.
• W celu usunięcia zaparowania z szyb
można również włączyć funkcję usuwania
szronu z szyb bocznych, przedniej i tylnej.
4. Usuwanie szronu
Funkcja ta szybko usunie
zaparowanie i lód z szyby
przedniej i szyb bocznych.
Powietrze będzie nadmuchiwane na szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta
funkcja jest aktywna.
Włączenie tej funkcji uaktywnia również inne
funkcje w celu maksymalnego osuszenia
powietrza:
• klimatyzacja (AC) włącza się automatycznie (można ją wyłączyć przyciskiem AC (6))
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Po wyłączeniu funkcji usuwania szronu, układ
klimatyzacji powróci do poprzednio wybranych ustawień.
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
5. Dystrybucja powietrza
UWAGA
Strumień powietrza można
skierować na szyby, szybę
przednią lub podłogę. W celu
zmiany ustawienia należy
użyć przycisków dystrybucji
powietrza.
Symbol na wyświetlaczu ponad panelem sterującym klimatyzacji i zaświecenie diody w
przycisku wskazują, która funkcja została
wybrana.
Sterowana czujnikiem wilgotności funkcja
usuwania pary z szyb jest znaczenie mniej
wydajna, jeżeli klimatyzacja jest wyłączona
(OFF) oraz przy klimatyzacji pracującej z
manualnymi ustawieniami dystrybucji
powietrza i prędkości dmuchawy.
7 i 8. Podgrzewanie przednich foteli*
Włączanie podgrzewania
przedniego fotela:
6. AC – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
Intensywne podgrzewanie:
–
Nacisnąć przycisk jeden raz – zaświecą się
obie diody.
Średnie podgrzewanie:
OFF: Wyłączona
–
Przy włączonej funkcji usuwania szronu automatycznie włącza się klimatyzacja (można ją
wyłączyć przyciskiem AC).
Wyłączenie podgrzewania:
–
Funkcja ogrzewania szybko
usunie zaparowanie i lód z
szyby tylnej i lusterek bocznych. Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu jednoczesnego podgrzania tylnej szyby
i lusterek bocznych. Kiedy
funkcja ta jest aktywna w przycisku świeci się
jedna dioda.
03
Funkcja wyłączy się automatycznie lub można
wyłączyć ją ręcznie. Wyłączanie następuje po
jednym naciśnięciu przycisku. Funkcja zostanie wyłączona automatycznie po około 12 – 20
minutach pracy, zależnie od temperatury otoczenia.
Patrz tabela na stronie 109.
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowanie odbywa
się automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W ten sposób powietrze dopływające
do kabiny jest chłodzone i
osuszane.
9. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
Nacisnąć przycisk dwa razy – zaświeci się
jedna dioda.
Przy niskich temperaturach funkcja usuwania
szronu* będzie działać nadal również po upływie 20 minut, aby zapobiec zaparowaniu i oszronieniu tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.
Intensywność podgrzewania można dostosować do temperatury otoczenia. Tę funkcję
trzeba wyłączyć ręcznie.
Nacisnąć przycisk trzy razy – obie diody
zgasną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
107
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC*
10. Wybór temperatury
Temperaturę po stronie kierowcy i po stronie pasażera
można ustawić niezależnie.
03
W celu aktywacji jednej strony
nacisnąć przycisk jeden raz.
W celu aktywacji drugiej
strony nacisnąć przycisk ponownie. W celu
aktywacji obu stron nacisnąć przycisk trzeci
raz.
Aktywna strona jest wskazywana świecącą
diodą w przycisku i na wyświetlaczu ponad
panelem sterowania klimatyzacją.
Po uruchomieniu samochodu przywołane zostanie ostatnio wybranie ustawienie.
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyspieszyć, wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
108
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Dystrybucja powietrza
Dystrybucja powietrza
Użycie:
Dystrybucja powietrza
Użycie:
Powietrze na szyby. Pewna
ilość powietrza wypływa z
nawiewów. Powietrze nie
jest zawracane do obiegu.
Klimatyzacja jest zawsze
załączona.
w celu szybkiego
usunięcia lodu i zaparowania.
Nawiew powietrza na podłogę i szyby. Pewna ilość
powietrza wypływa z nawiewów w desce rozdzielczej.
w celu zagwarantowania komfortowych
warunków i dobrego
usuwania zaparowania
w przypadku niskich
temperatur lub wysokiej wilgotności.
Nawiew powietrza na szybę
przednią i szyby boczne.
Pewna ilość powietrza
wypływa z nawiewów.
W celu zapobiegania
zaparowaniu i oblodzeniu w klimacie
zimnym i wilgotnym.
(Nie przy niskiej prędkości dmuchawy.)
Nawiew powietrza na podłogę oraz z nawiewów w
desce rozdzielczej.
w przypadku słonecznej pogody i niskich
temperatur zewnętrznych.
Przepływ powietrza na
szyby oraz z nawiewów w
desce rozdzielczej.
w celu zapewnienia
dobrego komfortu w
trakcie ciepłej, suchej
pogody.
Nawiew powietrza na podłogę. Pewna ilość powietrza
przepływa do nawiewów w
desce rozdzielczej i na szyby.
w celu rozgrzania stóp.
Przepływ powietrza na
głowę i klatkę piersiową z
nawiewów w desce rozdzielczej.
w celu zapewnienia
skutecznego chłodzenia przy ciepłej
pogodzie.
Przepływ powietrza na szyby,
z nawiewów w desce rozdzielczej oraz na podłogę.
w celu dostarczenia
chłodniejszego powietrza dla stóp lub cieplejszego powietrza
dla górnej części ciała
przy niskich temperaturach albo gorącej,
suchej pogodzie.
03
109
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Informacje ogólne
Uzupełnianie paliwa
Nagrzewnica ogrzewa silnik i kabinę. Możliwe
jest uruchomienie jej bezpośrednio lub za
pomocą programatora czasowego.
03
Akumulator i paliwo
Jeżeli akumulator nie jest wystarczająco naładowany lub poziom paliwa jest zbyt niski,
nagrzewnica zostanie automatycznie wyłączona, a na wyświetlaczu informacyjnym
pojawi się odpowiedni komunikat.
Podczas korzystania z programatora czasowego możliwe jest wybranie dwóch opcji czasowych. Należy przy tym pamiętać, że nastawiony czas startu określa moment, gdy zostanie osiągnięta określona temperatura i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Przy temperaturach poniżej -10 °C maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi 50
minut.
OSTRZEŻENIE
Gdy wykorzystywana jest nagrzewnica
postojowa, samochód nie może być zaparkowany w pomieszczeniu zamkniętym.
UWAGA
Podczas pracy nagrzewnicy spod samochodu może wydobywać się dym, co jest
zupełnie normalnym objawem.
–
Należy wtedy nacisnąć jednokrotnie przycisk READ.
WAŻNE
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może być przyczyną
pożaru. Przed rozpoczęciem tankowania
należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Sprawdzić na wyświetlaczu informacyjnym,
czy nagrzewnica postojowa jest wyłączona.
Kiedy nagrzewnica jest włączona, na
wyświetlaczu informacyjnym widoczny jest
komunikat OGRZ.PARK. WŁ..
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania samochodu na stromej pochyłości należy go ustawić przodem w
110
dół wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa
do nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Częste korzystanie z nagrzewnicy postojowej w połączeniu z eksploatacją samochodu jedynie na krótkich trasach może
doprowadzić do rozładowania akumulatora
i spowodować trudności z rozruchem silnika.
Aby zabezpieczyć akumulator przed rozładowaniem w wyniku regularnego używania
nagrzewnicy postojowej, należy umożliwić
alternatorowi wytworzenie potrzebnej ilości
energii elektrycznej, jeżdżąc samochodem
przez okres czasu co najmniej równy czasowi pracy nagrzewnicy.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Włączanie nagrzewnicy
G029052
W przypadku włączenia jednego z
ustawień programatora czasowego lub opcji Bezpośr. uruch.,
zaświeci się odpowiedni symbol w
zespole wskaźników, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat objaśniający.
Przycisk READ
Pokrętło1
Przycisk RESET 1
Wyświetlacz
Działanie
PODGRZEW.
PALIWA WŁ.
Nagrzewnica jest
włączona.
USTAWIONO
TIMER PODGRZ.
PALIWA
Przypomnienie, że
nagrzewnica rozpocznie pracę o
określonej godzinie
po opuszczeniu
samochodu i wyjęciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu.
Wyświetlacz
Działanie
PODGRZEW. WYŁ.
SŁABY AKUMULATOR
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu,
aby umożliwić włączenie silnika.
PODGRZEW. WYŁ.
MAŁO PALIWA
03
Nagrzewnica została wyłączona
przez układ elektroniczny samochodu,
aby umożliwić włączenie silnika oraz
przejechanie 50 km.
Bezpośrednie uruchamianie i
natychmiastowe wyłączenie
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
BEZPOŚR. URUCH. OGRZ. PARK.
WYŁ. lub BEZPOŚR. URUCH. OGRZ.
PARK. WŁ..
2. Długie naciśnięcia przycisku RESET
powodują przełączanie między tymi
dwoma opcjami.
BEZPOŚR. URUCH. OGRZ. PARK. WŁ.
(włączone): Nagrzewnica została włączona
1
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
111
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica bloku silnika oraz nagrzewnica kabiny*
03
ręcznie lub z pomocą programatora czasowego.
3. Wybrać żądaną godzinę za pomocą
pokrętła.
BEZPOŚR. URUCH. OGRZ. PARK. WYŁ.
(wyłączone): Nagrzewnica jest wyłączona.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły błyskać wskazania minut.
Wybranie opcji bezpośredniego uruchomienia
spowoduje włączenie nagrzewnicy na
50 minut.
5. Wybrać żądane wskazanie minut za
pomocą pokrętła.
Ogrzewanie kabiny rozpocznie się z chwilą
osiągnięcia przez płyn w układzie chłodzenia
silnika właściwej temperatury.
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zatwierdzić wybrane ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
nacisnąć przycisk RESET.
Po nastawieniu czasu startu TIMER 1 można
przejść do zaprogramowania drugiego czasu
startu TIMER 2. W tym celu należy użyć
pokrętła.
Ustawianie dokonywane jest analogicznie jak
dla TIMER 1.
Ustawianie programatora czasowego
Programator czasowy umożliwia nastawienie
godziny, o której samochód będzie używany i
ma być ogrzany.
Należy wybrać między opcją TIMER 1 a
TIMER 2.
1. Pokrętłem obrotowym przełączyć na opcję
TIMER OGRZ.PARK --:-- WŁ..
2. Nacisnąć długo (na około 2 sekundy) przycisk RESET, aby uzyskać dostęp do ustawienia czasu, które zacznie migać.
112
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
Nagrzewnica uruchomiona za pomocą programatora czasowego może zostać wyłączona
ręcznie przed upłynięciem ustawionego czasu.
Należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk READ.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu TIMER OGRZ.PARK
1 lub TIMER OGRZ.PARK 2.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Na wyświetlaczu zacznie migać tekst
WŁ..
3. Wcisnąć RESET.
Wyświetli się tekst WYŁ. i nagrzewnica
postojowa zostanie wyłączona.
Uruchomiona za pomocą zegara nagrzewnica
może zostać wyłączona zgodnie z instrukcjami
zawartymi w części „Bezpośrednie uruchamianie i natychmiastowe wyłączenie”.
Zegar samochodowy/programator
czasowy
Czas programatora czasowego nagrzewnicy
jest powiązany z zegarem w samochodzie.
UWAGA
Po zresetowaniu zegara samochodowego
zaprogramowane ustawienia programatora
czasowego zostaną wykasowane.
03 Klimatyzacja
Dodatkowa nagrzewnica spalinowa* (silnik wysokoprężny)
Nagrzewnica dodatkowa (silnik
wysokoprężny)
W samochodach z silnikiem wysokoprężnym
dodatkowa nagrzewnica zapewnia prawidłową
temperaturę w kabinie przy niskich temperaturach otoczenia.
03
Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie
automatycznie podczas pracy silnika, gdy
wymagane jest skuteczniejsze ogrzewanie
powietrza w kabinie.
Wyłącza się również samoczynnie po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w kabinie lub
wraz z zatrzymaniem pracy silnika.
UWAGA
Nie można ręcznie włączać lub wyłączać
nagrzewnicy dodatkowej; jest ona sterowana wyłącznie przez elektronikę samochodu.
Podczas pracy nagrzewnicy spod samochodu może wydobywać się dym, co jest
zupełnie normalne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
Przednie fotele......................................................................................
Oświetlenie wnętrza..............................................................................
Schowki w kabinie samochodu............................................................
Tylne siedzenie......................................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
114
116
121
124
128
130
WNĘTRZE
04 Wnętrze
Przednie fotele
Ustawienie fotela, fotel regulowany
ręcznie
Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska – pompować do góry/do
dołu.
UWAGA
Podczas zapinania pasa, najłatwiej jest
chwycić pas od dołu, przy prowadnicy, a nie
ponad ramieniem.
Ustawienie fotela, fotel regulowany
elektrycznie*
Podnoszenie i opuszczanie całego fotela –
pompować do góry/do dołu.
04
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego1:
Obracać pokrętłem.
Pochylanie oparcia: Obracać pokrętłem.
Konsola sterowania elektrycznego*.
Regulator (2) może nie występować w niektórych modelach foteli.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie fotela oraz pasów bezpieczeństwa należy wyregulować przed rozpoczęciem jazdy, nigdy w trakcie jazdy, patrz
strona 18.
Po dokonaniu regulacji sprawdzić, czy siedzenie jest prawidłowo zablokowane.
1
116
Dotyczy również wersji z elektryczną regulacją.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020199
Fotele przednie powinny być ustawione w sposób umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i
pasażera pozycji zapewniającej optymalną
wygodę jazdy i kierowania.
Regulacja foteli jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, jeżeli kluczyk nie zostanie włożony
do wyłącznika zapłonu. Regulacja fotela działa
zawsze, gdy kluczyk jest w pozycji I lub II.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Wprowadzanie ustawienia do pamięci
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk M naciskając jednocześnie jeden z przycisków 1,
2 lub 3.
1. Ustawić fotel w żądanej pozycji.
Podnoszenie i opuszczanie fotela
Pochylanie oparcia
Wywołanie zapamiętanego ustawienia
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wyłączyć zapłon i odczekać chwilę
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia foteli. W danej chwili może
działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
Funkcja pamięci
Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1–3 i
przytrzymać tak długo, aż fotel zatrzyma się w
zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie
przycisku pamięci powoduje zatrzymanie
ruchu fotela.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych fotela lub przycisków pamięci.
Pamięć w kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania
Ustawienia fotela kierowcy zostają zapisane
także w pamięci kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, za pomocą którego zostają zablokowane drzwi samochodu. Kiedy samochód
zostanie otwarty tym samym kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania, fotel kierowcy
powróci do zapamiętanej pozycji po otwarciu
drzwi kierowcy.
UWAGA
04
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego sterownia nie zależy od pamięci ustawień
fotela.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia części
ciała. Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się
elementami sterującymi.
G020200
Przystępując do zmiany ustawienia fotela,
należy upewnić się, czy przed nim i za nim
ani pod nim nie ma żadnych przeszkód.
Należy również zwrócić uwagę na to, czy
pasażerowie siedzący z tyłu mają wystarczająco dużo miejsca i nie zostaną przytrzaśnięci.
Przyciski pamięci ustawienia fotela.
117
04 Wnętrze
Przednie fotele
Dostęp do tylnego siedzenia, fotel
regulowany ręcznie
UWAGA
Należy obniżyć fotel przed jego przesunięciem do przodu. W przeciwnym wypadku
istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia
zagłówka o osłonę przeciwsłoneczną.
Przesuwanie fotela do przodu
04
Podnieść dźwignię
Złożyć oparcie do przodu i zablokować.
Dźwignia składania oparcia
4. Przesunąć fotel do przodu.
Przycisk przesuwu wzdłużnego fotela sterowanego elektrycznie
UWAGA
Podczas przesuwania fotela do przodu dla
uzyskania dostępu do siedzenia tylnego nie
może zajmować go żadna osoba.
118
Zdjąć pas z prowadnicy, patrz również str.
20.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Przesuwanie fotela do tyłu
2. Podnieść dźwignię (1) (patrz strona 116) i
przesunąć fotel do krańcowego tylnego
położenia.
3. Podnosząc dalej dźwignię, przesunąć fotel
do przodu do żądanej pozycji, a następnie
zwolnić dźwignię.
Dostęp do tylnego siedzenia, fotel
regulowany elektrycznie
Przesuwanie fotela do przodu
04
Podnieść dźwignię.
Podnieść dźwignię i złożyć oparcie.
Złożyć oparcie do przodu i zablokować.
2. Przesunąć fotel do tyłu.
3. Wyregulować wzdłużnie pozycję fotela.
4. Ponownie wsunąć pas bezpieczeństwa w
prowadnicę.
Jeśli po przesunięciu do tyłu siedzenie nie
powróci do wcześniejszego położenia przy złożeniu w celu uzyskania dostępu dla wsiadających, należy wykonać następujące czynności:
1. Usiąść w fotelu.
Zdjąć pas z prowadnicy, patrz również str.
20.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
119
04 Wnętrze
Przednie fotele
Przesuwanie fotela do tyłu
UWAGA
Przesunięcie fotela do skrajnego przedniego położenia (+6 cm) możliwe jest jedynie po złożeniu oparcia w celu umożliwienia
dostępu do tylnych siedzeń. Jeżeli oparcie
zostanie podniesione, kiedy fotel znajduje
się w skrajnym przednim położeniu, to po
kilku sekundach fotel odsunie się automatycznie do tyłu o ok. 6 cm.
OSTRZEŻENIE
04
Upewnić się, że oparcie fotela jest właściwe
zablokowane, pociągając i popychając
zagłówek.
Przytrzymać przednią stronę przycisku.
Jeśli fotel znajduje się w wyższym ustawieniu – zostanie obniżony automatycznie,
aby zagłówek nie zetknął się z osłoną przeciwsłoneczną.
Podnieść dźwignię i złożyć oparcie.
Przytrzymać tylną część przycisku.
3. Ponownie wsunąć pas bezpieczeństwa w
prowadnicę.
Pas bezpieczeństwa dla pasażera na przednim
fotelu musi być w czasie jazdy przeprowadzony przez prowadnicę, nawet, jeżeli na fotelu
nie znajduje się żadna osoba.
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
120
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Lampki do czytania i oświetlenie
kabiny
Oświetlenie sufitowe
Lampki do czytania mogą zostać włączone lub
wyłączone po naciśnięciu odpowiedniego
przycisku w konsoli sufitowej.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie podłogi (oraz oświetlenie kabiny
samochodu) włącza się w momencie otwarcia
drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
Oświetlenie bagażnika
Lusterko kosmetyczne*
G020201
04
G007604
Elementy sterowania przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny w konsoli sufitowej.
Wyłącznik lewej lampki do czytania
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie tylnej części kabiny i przestrzeni bagażowej.
Wszystkie elementy oświetlenia kabiny można
włączyć, gdy kluczyk jest w pozycji I i II oraz
przy uruchomionym silniku. Oświetlenie może
również zostać włączone w ciągu 30 minut od:
•
wyłączenia silnika i ustawienia kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pozycji 0,
G020210
Wyłącznik prawej lampki do czytania
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy i gaśnie po jej zamknięciu.
Oprócz oświetlenia kabiny, w bagażniku znajduje się dodatkowa lampka, umieszczona po
lewej stronie.
Oświetlenie kabiny samochodu i przestrzeni
bagażowej włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
• odblokowania samochodu bez uruchomienia silnika.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
121
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Automatyczne oświetlenie kabiny
Za pomocą przycisku (2), patrz strona 121,
możliwe jest wybranie trzech położeń oświetlenia kabiny.
• Wyłączone – wciśnięta prawa strona
(oznaczona 0), automatyczne oświetlenie
kabiny wyłączone.
• Położenie neutralne – włączone automatyczne oświetlenie. Działa funkcja automatycznego przygaszania.
04
• Włączone – wciśnięta lewa strona, oświetlenie kabiny włączone.
Położenie neutralne
Gdy przełącznik (2) znajduje się w położeniu
neutralnym, oświetlenie kabiny jest włączane i
wyłączane automatycznie, zgodnie z poniższymi informacjami.
Oświetlenie wnętrza samoczynnie włącza się i
pozostaje zapalone przez 30 sekund w następujących sytuacjach:
• po odblokowaniu zamków przy użyciu
pilota zdalnego sterowania lub kluczyka
mechanicznego;
• po zatrzymaniu pracy silnika i obróceniu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
położenia 0.
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
122
• z chwilą uruchomienia silnika;
• po odblokowaniu zamków przy użyciu kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania.
Oświetlenie wnętrza włącza się samoczynnie
po otwarciu drzwi i gdy pozostają one otwarte,
świeci się przez 5 minut.
Jeżeli jakiekolwiek oświetlenie zostanie włączone ręcznie, a samochód zostanie zablokowany, oświetlenie zostanie automatycznie
wyłączone po upływie 5 minut.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
04
123
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowki
04
124
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Kieszeń w drzwiach.
Schowek podręczny
Wieszak na ubrania
Kieszeń w przedniej krawędzi siedzisk
przednich foteli (zależnie od wersji tapicerki).
Uchwyt na bilety parkingowe
Wieszak, tylko na lekkie ubrania.
Schowek podręczny
Schowek z pokrywą (np. na płyty CD i uchwyt na kubek,*) i schowek za konsolą środkową.
Schowki w tylnych panelach bocznych
mieszczące do 3 puszek z napojami.
Schowek na apteczkę samochodową.
Kieszenie na mapy i prasę.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno przewozić jakichkolwiek twardych, ostrych lub ciężkich przedmiotów w
taki sposób, aby przy silnym hamowaniu
mogły stanowić zagrożenie dla pasażerów.
Duże i ciężkie przedmioty należy zawsze
unieruchomić pasami bezpieczeństwa lub
specjalnymi pasami przytrzymującymi
bagaż.
G024208
Uchwyt na butelkę*
04
W schowku tym można przechowywać
instrukcję obsługi samochodu, mapy itp. Znajdują się w nim także dodatkowe pojemniki na
monety oraz uchwyty na długopis i karty magnetyczne – np. wydawane klientom stacji benzynowych.
Wieszak na ubrania znajduje się na zagłówku
przedniego fotela pasażera. Na tym wieszaku
należy wieszać wyłącznie lekkie ubrania.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w uchwycie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Więcej informacji znajduje
się na str. 137.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
125
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowek pod przednim
podłokietnikiem
Uchwyt na kubek w konsoli środkowej
Pod przednim podłokietnikiem znajduje się
schowek. W otwieranym podłokietniku jest
również mniejszy schowek. W celu uzyskania
dostępu do płytkiego schowka należy nacisnąć mały przycisk i podnieść podłokietnik. W
celu uzyskania dostępu do głębszego
schowka należy nacisnąć duży przycisk i podnieść podłokietnik.
W głębszym schowku znajduje się miejsce na
10 normalnych płyt CD. Opakowania płyt
muszą być ułożone poziomo, aby możliwe było
zmieszczenie 10 płyt.
G018372
G018371
G026704
04
Pod odsuwaną pokrywą znajduje się miejsce
na podwójny uchwyt na kubki z napojami. Po
wyjęciu uchwytu na kubki miejsce to można
wykorzystać jako schowek. W tylnej krawędzi
uchwytu na kubki znajduje się wgłębienie, w
tym miejscu należy podnieść uchwyt.
Zakładając uchwyt, należy najpierw włożyć
dwa przednie występy we wgłębienia w
schowku, a następnie docisnąć tylną krawędź
uchwytu.
Zasunąć pokrywę do przodu, chwytając od
dołu jej przednią krawędź.
126
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu
Schowek za dźwignią skrzyni biegów
Uchwyt na butelkę*
Popielniczka*
Jeżeli samochód nie posiada przycisków systemu wspomagającego parkowanie ani systemu BLIS (patrz str. 192 i 194), to miejsce to
można wykorzystać jako schowek.
OSTRZEŻENIE
Przedmioty umieszczone w schowkach nie
mogą blokować dźwigni hamulca postojowego, gdy znajduje się ona w położeniu włączonym.
Uchwyt do przytrzymywania większej butelki
znajduje się z tyłu konsoli pomiędzy fotelami.
G019622
G017441
04
Popielniczka znajduje się z tyłu konsoli pomiędzy fotelami.
Aby uzyskać dostęp do popielniczki, należy
otworzyć jej pokrywkę.
Opróżnianie popielniczki:
1. Wcisnąć zatrzask, patrz poprzednia ilustracja, a następnie odchylić pokrywkę do
góry.
2. Wyciągnąć popielniczkę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
Zagłówek, tylny
Opuszczanie oparcia tylnego
siedzenia
Opuszczanie oparcia
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
04
1. Pociągnąć zaczep blokujący w górę i do
przodu w celu zwolnienia oparcia. Czerwony wskaźnik (A) sygnalizuje, że oparcie
nie jest już zablokowane.
2. Złożyć oparcie do przodu.
Podnoszenie oparcia
1. Unieść oparcie.
2. Przełożyć pas bezpieczeństwa ponad
oparciem.
3. Wcisnąć oparcie do tyłu do pozycji zablokowania.
4. Sprawdzić, czy oparcie jest zablokowane.
128
Oparcia siedzeń tylnych mogą być przechylane w przód razem albo osobno, w celu ułatwienia transportu długich obiektów.
G007608
W celu obniżenia zagłówka, nacisnąć przycisk
przy prawym słupku. wciskając jednocześnie
zagłówek w dół. W celu wyjęcia zagłówka,
nacisnąć przycisk przy prawym słupku
zagłówka, jednocześnie unosząc zagłówek w
górę.
G009109
Wszystkie zagłówki można regulować w pionie
w celu dopasowania do wysokości pasażera.
Górna krawędź zagłówka powinna być ustawiona w linii z połową wysokości głowy. Podnieść zagłówek odpowiednio do potrzeby.
04 Wnętrze
Tylne siedzenie
OSTRZEŻENIE
Przełożyć taśmy pasów przez oparcia przed
ustawieniem ich z powrotem w pozycji
zabezpieczonej.
utworzenia miejsca na długi ładunek. Podłokietnik składa się ku dołowi, gdy złożone jest
jedno z oparć.
Mocowanie bagażu, patrz strona 212.
UWAGA
Gdy oparcie zostało podniesione, czerwony
wskaźnik (A) nie powinien już być widoczny.
Jeżeli jest on nadal widoczny, oznacza to,
że oparcie nie jest zablokowane.
04
G009152
Podłokietnik w tylnym siedzeniu
Podłokietnik w tylnym siedzeniu może być rozkładany dla wygody pasażera albo w celu
129
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Miękka osłona bagażu*
4. Zaczepić haczyki w tylnych uchwytach do
mocowania bagażu (D).
Twarda osłona bagażu*
Zawieszanie nieużywanej osłony bagażu
1. Zdjąć haczyki z tylnych uchwytów do
mocowania bagażu (D).
2. Ścisnąć tylny pręt i wyjąć zaczepy z gniazd
(C). Położyć pręt na podłodze w przedniej
części bagażnika.
3. Zaczepić haczyki znajdujące się na pręcie
obok gniazd (B).
Miękka osłona bagażu.
Wyjmowanie osłony bagażu:
Osłonę bagażu naciąga się do tyłu nad bagażem i mocuje w tylnych uchwytach do mocowania bagażu. Na czas umieszczania bagażu
odpiąć uchwyt (D) i w razie konieczności (C).
1. Odczepić haczyki i pojedynczo zdjąć
pręty, ściskając je i wyjmując z gniazd w
panelach bocznych.
Zamocowanie osłony bagażu
1. Zaczepić haczyki w przednich uchwytach
do mocowania bagażu w podłodze (A).
2. Wciskając do wnętrza przedniego pręta
usztywniającego uchwyty osłony, umieścić je w gniazdach (B) po obu stronach.
3. W ten sam sposób umieścić uchwyty tylnego pręta usztywniającego w gniazdach
(C).
130
Osłona bagażu będzie teraz zawieszona za
oparciem tylnego siedzenia i gotowa do
następnego użycia.
2. Po rozłączeniu wszystkich mocowań
można zwinąć osłonę bagażu i umieścić ją
na podłodze w tylnej części bagażnika, aby
pozostało w nim dość miejsca na duże
bagaże.
UWAGA
Osłona bagażu nie pełni funkcji zabezpieczania ładunku. Nigdy nie kłaść bagażu na
rozpostartej osłonie. Mocowanie bagażu,
patrz strona 212.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G009475
G007614
04
Zamocowanie osłony bagażu
1. Przed umieszczeniem osłony w bagażniku
odciągnąć wszystkie cztery zaczepy,
odsuwając przyciski blokujące do tylnego
położenia. Zaczepy zatrzymają się w położeniu odciągniętym.
2. Podnieść ostrożnie osłonę i włożyć ją
bokiem do bagażnika, a następnie odwrócić ją i odchylić jej przednią krawędź lekko
do góry.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Pokrywę osłony bagażu można podnieść na
czas załadunku.
Podnoszenie pokrywy w podłodze
UWAGA
Osłona bagażu nie pełni funkcji zabezpieczania ładunku. Nigdy nie kłaść bagażu na
rozpostartej osłonie. Mocowanie bagażu,
patrz strona 212.
Blokady i bolce wspierające.
3. Umieścić przednią część dwóch bolców
wspierających pod gniazdami (A) po obu
stronach.
4. Ustawić osiowo jedno z tylnych gniazd (B)
i zaczep osłony, a następnie wsunąć
zaczep w gniazdo, przesuwając przycisk
blokujący do przodu.
5. Ustawić osiowo drugie gniazdo i zaczep
osłony, a następnie wsunąć zaczep w
gniazdo, przesuwając przycisk blokujący
do przodu.
04
1. Wysunąć przednie zaczepy z gniazd (A) do
pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski
blokujące po obu stronach.
2. Wysunąć tylne zaczepy z gniazd (B) do
pozycji tylnej, odciągając do tyłu przyciski
blokujące po obu stronach.
3. Unieść i obrócić osłonę wewnątrz bagażnika, a następnie wyjąć ją z bagażnika.
G014316
G007611
Wyjmowanie osłony bagażu:
Bez osłony bagażu
Podnieść pokrywę w podłodze i zablokować ją
uchwytami po obu stronach.
Z twardą osłoną bagażu
Podnieść pokrywę osłony bagażu. Następnie
podnieść pokrywę w podłodze i zablokować ją
haczykiem znajdującym się pod osłoną
bagażu.
6. Wysunąć kolejno przednie zaczepy, tak
aby zostały zablokowane w gniazdach (A).
131
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Siatka zabezpieczająca*
4. W razie konieczności rozciągnąć taśmy.
Zaczepy do unieruchomienia bagażu*
5. Sprawdzić poprawność zamocowania
siatki we wszystkich punktach.
Zdejmowanie siatki zabezpieczającej
1. Poluzować taśmy mocujące.
2. Zdjąć haczyki z uchwytów obok podłogowych punktów mocowania pasów bezpieczeństwa po obu stronach.
3. Zdjąć siatkę zabezpieczającą z uchwytów
sufitowych.
Siatka zabezpieczająca znajduje się za oparciami przednich foteli. Siatki zabezpieczającej
można użyć wyłącznie przy opuszczonych
oparciach tylnych siedzeń. Mocowanie
bagażu, patrz strona 212.
4. Zwinąć siatkę zabezpieczającą i umieścić
w torbie.
OSTRZEŻENIE
Ładunki w przestrzeni bagażowej muszą
być pewnie zamocowane, nawet jeżeli
siatka zabezpieczająca jest pewnie założona.
Zamocowanie siatki zabezpieczającej
1. Złożyć oba oparcia tylnych siedzeń, patrz
strona 128.
2. Umocować siatkę zabezpieczającą w uchwytach sufitowych.
3. Zaczepić haczyki w uchwytach obok podłogowych punktów mocowania pasów
bezpieczeństwa po obu stronach.
132
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G007602
G007603
04
Pokazane zaczepy służą do zamocowania
taśmy lub siatki przytrzymującej przewożone
bagaże.
Po każdej stronie znajdują się jeszcze dwa
dodatkowe zaczepy obok pręta mocującego
pasy bezpieczeństwa, których można użyć do
unieruchomienia bagażu, kiedy nie jest wykorzystywana siatka zabezpieczająca.
Mocowanie bagażu, patrz strona 212.
04 Wnętrze
04
133
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym................................
Zamki aktywne......................................................................................
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*.................
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka...................................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi.....................................................
Alarm*....................................................................................................
134
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
136
140
141
144
145
149
ZAMKI I AUTOALARM
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Wraz z samochodem otrzymują Państwo 2 kluczyki z pilotem zdalnego sterowania.
W oprawie nadajnika ukryty jest również
wyjmowany dodatkowy kluczyk mechaniczny,
przeznaczony do otwierania i zamykania
zamka w drzwiach kierowcy oraz zamka
schowka w desce rozdzielczej.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
05
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie 6 kluczyków z integralnym nadajnikiem zdalnego sterowania.
Mignięcie kierunkowskazów przy
zablokowaniu i odblokowaniu drzwi
Po odblokowaniu drzwi samochodu za
pomocą pilota zdalnego sterowania lub funkcji
bezkluczykowego dostępu do samochodu
nastąpią dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów dla potwierdzenia prawidłowego odblokowania.
Po zamknięciu i zablokowaniu drzwi bocznych
oraz drzwi bagażnika nastąpi pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów.
Sygnalizację mignięciem kierunkowskazów
można wyłączyć w menu systemowym. W
takim przypadku nie będzie optycznego
136
potwierdzenia prawidłowego stanu zamków
drzwi, patrz strona 92.
Funkcje kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka należy dostarczyć
samochód z wszystkimi pozostałymi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest wykasowanie kodu zgubionego kluczyka z pamięci
układu.
G019402
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Immobilizer
Każdy z kluczyków zawiera układ scalony
wysyłający kodowany sygnał. Kod ten musi
zostać zaakceptowany przez odbiornik w
wyłączniku zapłonu. Silnik można uruchomić
tylko prawidłowym kluczykiem z właściwym
kodem.
Zamknięcie – Zamykanie wszystkich
drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika.
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej 2 sekundy) przycisku spowoduje
również zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego.
OSTRZEŻENIE
Przed uruchomieniem zamykania okien
bocznych i okna dachowego za pomocą
zdalnego sterowania należy upewnić się,
czy nie grozi to przyciśnięciem jakiejkolwiek
części ciała.
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Oświetlenie asekuracyjne – Włącza
oświetlenie z pewnej odległości – oświetlone zostaje otoczenie samochodu zaparkowanego w ciemnym miejscu. Należy jednokrotnie nacisnąć przycisk w celu włączenia oświetlenia wnętrza, świateł pozycyjnych/postojowych, podświetlenia tablicy rejestracyjnej i lampek w lusterkach
bocznych (wyposażenie opcjonalne).
Oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone po 30/60/90 sekundach. Więcej
informacji na temat ustawienia czasu wyłączenia, patrz strona 92.
Drzwi bagażnika – Nacisnąć przycisk
jeden raz w celu odblokowania wyłącznie
drzwi bagażnika1.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do
zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz kierunkowskazów
należy czerwony przycisk naciskać przez
co najmniej 3 sekundy lub w tym czasie
nacisnąć go dwukrotnie. Alarm można
wyłączyć za pomocą tego samego przycisku, jeśli był wcześniej uzbrojony przez co
najmniej 5 sekund. W przeciwnym razie
alarm wyłączy się automatycznie po 30
sekundach.
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
G019403
Odblokowanie – Odblokowanie drzwi
bocznych oraz drzwi bagażnika. Przytrzymanie naciśniętego przełącznika (przez co
najmniej 4 sekundy) powoduje także
otwarcie szyb bocznych.
WAŻNE
Wąska część kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania jest szczególnie wrażliwa,
ponieważ znajduje się w niej układ elektroniczny. W przypadku uszkodzenia układu
elektronicznego, uruchomienie silnika
będzie niemożliwe.
05
Użycie kluczyka mechanicznego ukrytego w
pilocie zdalnego sterowania:
• drzwi kierowcy można otworzyć ręcznie,
jeżeli centralny zamek nie może zostać
uruchomiony za pomocą pilota zdalnego
sterowania, patrz strona 143.
• możliwe jest zablokowanie schowka pasażera, patrz strona 138.
• Wyłączanie/wyłączanie układu PACOS*,
patrz strona 24.
1
Funkcja odblokowuje pokrywę bagażnika – nie zostaje ona otwarta.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Aby wyjąć kluczyk mechaniczny z obudowy
pilota zdalnego sterowania:
Należy przesunąć na bok blokadę sprężynową.
Jednocześnie wyciągnąć kluczyk z
oprawy.
Wkładanie kluczyka mechanicznego
Przy wkładaniu kluczyka mechanicznego w
oprawę pilota zdalnego sterowania należy
zachować ostrożność.
05
1. Trzymając pilot zdalnego sterowania
wąską częścią skierowaną w dół, wsunąć
kluczyk mechaniczny w szczelinę.
2. Delikatnie docisnąć kluczyk mechaniczny
w celu zablokowania go w oprawie.
Powinno być słyszalne kliknięcie.
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem kluczyka, np. z powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy można odblokować ręcznie w następujący sposób:
1. Włożyć kluczyk mechaniczny w zamek w
drzwiach kierowcy.
138
2. Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o
45 stopni i otworzyć drzwi.
Zabezpieczanie dostępu do schowka w
desce rozdzielczej
Zobacz też rysunek oraz dodatkowe informacje na stronie 143.
UWAGA
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 150.
G020034
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Schowek podręczny w desce rozdzielczej jest
zablokowany.
Zamek schowka można otwierać i zamykać
wyłącznie dodatkowym kluczykiem mechanicznym, chowanym w obudowie pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe wskazówki na
temat wyjmowania tego kluczyka, patrz
strona 137.)
Włożyć kluczyk w zamek schowka.
Obrócić zamek kluczykiem mechanicznym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara o kąt
90 stopni. Szczelina zablokowanego
zamka jest ustawiona poziomo.
05 Zamki i autoalarm
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z dodatkowym kluczykiem mechanicznym
Wyjąć kluczyk mechaniczny.
–
Odblokowywanie odbywa się w przeciwnej
kolejności.
UWAGA
Niemożliwe jest odblokowanie schowka za
pomocą pilota bez kluczyka mechanicznego.
Ta funkcja umożliwia bezpieczne przekazywanie samochodu stacji serwisowej, osobie
odstawiającej samochody na parking przy
hotelu itp.
05
139
05 Zamki i autoalarm
G019405
Zamki aktywne
05
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania z kluczykiem mechanicznym.
Zamki aktywne dla pilota zdalnego sterowania bez kluczyka mechanicznego.
140
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka
kluczyki z pilotem dostarczone z samochodem. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych nadajników zdalnego sterowania. Jednak w sumie nie może ich być więcej niż sześć.
pozycji 0. Powyższe ostrzeżenie ma miejsce
tylko wtedy, gdy otwarcie i zamknięcie drzwi
nastąpi przy pokrętle wyłącznika zapłonu w
pozycji I lub II.
Maksymalny zasięg: 1,5 m od
samochodu
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się z powrotem w samochodzie,
przerwanie sygnalizacji ostrzegawczej nastąpi
po wykonaniu jednej z następujących czynności:
G007577
Otwarcie drzwi bocznych lub drzwi bagażnika
jest możliwe, gdy nadajnik zdalnego sterowania znajduje się w odległości nie większej niż
1,5 m od klamki drzwi samochodu lub drzwi
bagażnika.
Funkcja ta umożliwia zamykanie i otwieranie
zamków oraz uruchamianie silnika bez użycia
kluczyka. Wystarczy tylko mieć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w kieszeni lub torbie
podręcznej.
Służy to wygodzie korzystania z samochodu,
pozwalając dostać się do niego np. z torbami
z zakupami w jednym ręku i z dzieckiem na
drugim ręku. Nie ma potrzeby szukania ani
wyjmowania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Standardowo funkcja zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka obejmuje dwa
Oznacza to, że osoba, która chce otworzyć
drzwi samochodu, musi mieć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania przy sobie. Nie ma możliwości otwarcia drzwi samochodu, gdy kluczyk z pilotem znajduje się po drugiej stronie
samochodu.
Zasięg zdalnego rozpoznawania nadajnika
przedstawiony jest na powyższym rysunku w
postaci zacieniowanego na szaro obszaru.
W przypadku gdy osoba wysiadająca z samochodu zabierze ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, na wyświetlaczu informacyjnym ukaże się komunikat ostrzegawczy, któremu towarzyszyć będzie sygnalizacja dźwiękowa. Komunikat ten zniknie, gdy kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania znajdzie się z
powrotem w samochodzie lub pokrętło
wyłącznika zapłonu zostanie obrócone do
• otwarcie i zamknięcie drzwi
• obrócenie pokrętła wyłącznika zapłonu do
pozycji 0
• naciśnięcie przycisku READ.
Nigdy nie pozostawiać kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w
samochodzie
05
Pozostawiony wewnątrz samochodu kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania z funkcją obsługi
bezkluczykowej samoczynnie przełącza się w
stan pasywny po zablokowaniu zamków
samochodu. Uniemożliwia to dostęp do samochodu osobom nieupoważnionym.
Jednak w przypadku włamania do kabiny i znalezienia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, kluczyk elektroniczny może zostać z
powrotem uaktywniony i ponownie użyty. Dlatego koniecznie należy pilnować wszystkich
kluczyków z pilotem zdalnego sterowania.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
Zakłócenie działania pilota zdalnego
sterowania kluczyka
Blokowanie drzwi
UWAGA
W samochodach z systemem jazdy bez
użycia kluczyka i automatyczną skrzynią
biegów, dźwignia skrzyni biegów musi być
ustawiona w położeniu P, a pokrętło
wyłącznika zapłonu w pozycji 0. W przeciwnym razie nie będzie można zablokować
drzwi samochodu i uzbroić autoalarmu.
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą
powodować zakłócenia działania systemu
zdalnego rozpoznawania elektronicznego kluczyka.
UWAGA
Nie umieszczać/nie przechowywać kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w
pobliżu telefonu komórkowego lub metalowych przedmiotów – zachować odległość
co najmniej 10-15 cm.
05
W razie zakłóceń działania systemu dostępu
bezkluczykowego można w zwykły sposób
użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyka mechanicznego (patrz
strona 136).
G020033
Odblokowanie drzwi
Samochody z systemem bezkluczykowym posiadają przycisk na zewnętrznych klamkach drzwi.
Kiedy pilot zdalnego sterowania znajdzie się w
zasięgu anten odbiorczych samochodu, drzwi
boczne i drzwi bagażnika blokuje się w następujący sposób:
–
Nacisnąć przycisk blokowania drzwi na
jednej z klamek.
Przed wciśnięciem przycisku blokady należy
zamknąć wszystkie drzwi. W przeciwnym razie
nie zostaną one zablokowane.
Z chwilą zablokowania drzwi chowają się również w zwykły sposób wewnętrzne przyciski
blokady.
142
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
znajdzie się w zasięgu anten odbiorczych
samochodu:
1. Drzwi można otworzyć, pociągając za
klamkę.
2. Drzwi bagażnika można otworzyć i podnieść po naciśnięciu przycisku ich zamka.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie działa funkcja bezkluczykowego dostępu, drzwi kierowcy
można otworzyć pilotem zdalnego sterowania
kluczyka, patrz strona 136.
Fotele z regulacją elektryczną – kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania z
pamięcią ustawień
W przypadku wsiadania do samochodu kilku
osób z rozpoznawanymi przez system kluczykami z pilotem zdalnego sterowania, fotel kierowcy zostanie samoczynnie ustawiony w
pozycji przyporządkowanej kluczykowi niesio-
05 Zamki i autoalarm
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika*
nemu przez osobę, która otworzy drzwi jako
pierwsza.
2. Otworzyć zamek kluczykiem mechanicznym.
UWAGA
Odblokowanie drzwi przy użyciu
kluczyka mechanicznego
Otwarcie drzwi kierowcy odblokowanych
kluczykiem mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu. Aby go wyłączyć, należy
włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu, patrz
strona 150.
W bagażniku, w części centralnej i najgłębiej we wnętrzu pod podłogą
Klamka drzwi, po lewej stronie
Pod tylną częścią konsoli środkowej
Klamka tylnych drzwi po prawej stronie
Pod przednią częścią konsoli środkowej
OSTRZEŻENIE
Lokalizacja anten
G020225
Osoby korzystające z rozrusznika serca nie
powinny zbliżać się do anten systemu bezkluczykowego na odległość mniejszą niż 22
cm. Zapobiegnie to wzajemnym zakłóceniom działania rozrusznika serca i systemu
bezkluczykowego.
05
Ustawienia indywidualne
Jeżeli centralny zamek nie reaguje na sterowanie pilotem kluczyka, np. z powodu wyczerpania baterii, to drzwi kierowcy można otworzyć
w następujący sposób:
Więcej informacji na temat ustawień indywidualnych funkcji bezkluczykowego dostępu,
patrz strona 92.
G020075
1. Aby uzyskać dostęp do szczeliny zamka:
Ostrożnie zdjąć osłonę w prawej części
klamki drzwi, podważając ją ostrzem kluczyka mechanicznego włożonym w otwór
od spodu osłony.
W centralnej części tylnego zderzaka
System bezkluczykowy wykorzystuje kilka
anten znajdujących się w różnych miejscach
samochodu:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
143
05 Zamki i autoalarm
Bateria w pilocie zdalnego sterowania kluczyka
Słaba bateria w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
czyka z normalnej odległości, należy wymienić
w nim baterię (typ CR 2450, 3 V).
Gdy bateria w pilocie zdalnego sterowania
ulegnie rozładowaniu w stopniu powodującym
niestabilne działanie układu, zostanie podw zespole
świetlony symbol informacyjny
wskaźników, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat NISKIE NAPIĘCIE BATERII
PILOTA lub NISKIE NAPIĘCIE BATERII
PILOTA.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przyciskami do dołu i podważyć
pokrywę małym śrubokrętem.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
5. Założyć pokrywę i docisnąć ją.
> Starej baterii należy pozbyć się w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.
G019406
05
Jeżeli zamki w samochodzie przestają reagować na sygnały pilota zdalnego sterowania klu-
144
2. Zdjąć pokrywę.
3. Zwrócić uwagę na schemat biegunowości
(+) i (–) baterii na odwrocie pokrywy.
4. Podważyć i wyjąć baterię. Nie dotykać
baterii ani styków w jej gnieździe palcami.
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Zablokowanie i odblokowanie drzwi z
zewnątrz
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka za
pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
Samochody z systemem bezkluczykowym,
patrz strona 141.
Odblokowanie drzwi
Za pomocą przycisku odblokowywania drzwi
pilota zdalnego sterowania kluczyka samochód można otwierać na dwa sposoby (wybór
w ustawieniach osobistych, patrz strona 92):
• Jedno naciśniecie spowoduje odblokowanie drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika
• Jedno naciśniecie spowoduje odblokowanie drzwi kierowcy, a drugie naciśniecie
spowoduje odblokowanie pozostałych
drzwi oraz drzwi bagażnika.
Szybkie zamykanie
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej
2 sekundy) przycisku blokowania na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka spowoduje jednoczesne zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego*.
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub od wewnątrz za pomocą przycisku centralnego blokowania drzwi.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania przy
użyciu zdalnego sterowania żadne z drzwi
bocznych ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie (nie dotyczy zamknięcia
samochodu od wewnątrz). Ta funkcja zmniejsza ryzyko nieumyślnego pozostawienia niezamkniętego samochodu. (Samochody z alarmem, patrz strona 150.)
05
Blokowanie drzwi
Przycisk zamykania na pilocie zdalnego sterowania powoduje równoczesne zablokowanie
drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika
Odblokowanie drzwi
Odblokowanie wyłącznie drzwi bagażnika:
UWAGA
Zamki można zablokować, nawet gdy drzwi
bagażnika są otwarte. Stwarza to ryzyko
zatrzaśnięcia kluczyka w samochodzie po
zamknięciu drzwi bagażnika*.
–
Nacisnąć przycisk odblokowania drzwi
bagażnika na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania.
Blokowanie drzwi
Jeżeli drzwi samochodu są zablokowane w
momencie zamykania drzwi bagażnika, bagażnik nie zostanie zablokowany. Drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika należy zablokować za
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
145
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Zablokowanie i odblokowanie drzwi od
wewnątrz
Przytrzymanie przycisku (przez co najmniej
4 sekundy) spowoduje również jednoczesne otwarcie wszystkich szyb bocznych, np. w celu szybkiego przewietrzenia
kabiny w upalny dzień.
Blokowanie drzwi
G007451
–
05
Za pomocą przycisku centralnego zamka w
drzwiach kierowcy można jednocześnie zablokować lub odblokować wszystkie drzwi
boczne i drzwi bagażnika.
Odblokowanie drzwi
–
Nacisnąć górną część przycisku centralnego blokowania drzwi
.
Całkowite otwarcie
–
1
146
Nacisnąć górną część przycisku centralnego blokowania drzwi
.
nego blokowania drzwi
klamkę drzwi.
i pociągnąć
Funkcję tę można włączyć/wyłączyć w ustawieniach indywidualnych, patrz strona 92.
Nacisnąć dolną część przycisku centralnego blokowania drzwi
.
Całkowita blokada zamków*1
Naciśnięcie i przytrzymanie (przez co najmniej 2 sekundy) przycisku spowoduje
również jednoczesne zamknięcie wszystkich szyb bocznych i okna dachowego*.
Całkowita blokada zamków uniemożliwia
otwarcie drzwi od wewnątrz, jeżeli zostały one
zablokowanie przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Otwieranie drzwi
Kiedy drzwi są zablokowane od wewnątrz:
–
• Dwukrotnie pociągając klamkę
• Nacisnąć górną część przycisku central-
W celu odblokowania i otwarcia drzwi od
wewnątrz należy dwukrotnie pociągnąć ich
klamkę.
Automatyczne blokowanie zamków
Po przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi
boczne i drzwi bagażnika zostają automatycznie zablokowane.
Jeżeli ta funkcja zadziałała i doszło do zablokowania drzwi, to można je otworzyć na dwa
sposoby:
Tylko w połączeniu z alarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Całkowita blokada zamków włączana jest pilotem zdalnego sterowania kluczyka i zaczyna
działać po upływie 10-25 sekund od zamknięcia i zablokowania drzwi.
Odblokowanie zamków może nastąpić tylko
przy użyciu pilota zdalnego sterowania kluczyka. Drzwi kierowcy można również odblokować ręcznie przy użyciu kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota zdalnego sterowania – patrz strona 137.
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
W celu wyłączenia należy:
OSTRZEŻENIE
1. Wejść w menu USTAWIENIA
SAMOCHODU (szczegółowy opis menu,
patrz strona 92).
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał
w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ
osoba taka nie będzie mogła wydostać się
z pojazdu.
2. Wybrać opcję ZMNIEJSZONE
ZABEZPIECZENIE.
3. Wybrać opcję Akrywuj raz: Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
ZMNIEJSZ.ZABEZP. PATRZ
INSTRUKCJA, a funkcja całkowitej blokady zamków zostanie wyłączona po
zablokowaniu drzwi samochodu.
Wyłączenie tymczasowe
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można tymczasowo
wyłączyć.
lub
Aktywne opcje menu oznaczone są krzyżykiem.
Wyświetlacz
Wybrać opcję Pytaj przy wyjściu: Przy
każdorazowym przekręceniu wyłącznika
zapłonu do pozycji 0 na wyświetlaczu systemu audio pojawi się komunikat Zmn.
zabezp., pytaj przy wyj. Naciśnij
ENTER, aby zm. zab. do momentu
uruchom. silnika. Naciśnij EXIT, aby
anulować. – wybrać jedną z opcji:
05
MENU
EXIT
ENTER
Nawigacja
147
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
UWAGA
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
• Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
ma zostać wyłączona: Należy wcisnąć
ENTER i zablokować drzwi samochodu.
Należy pamiętać, że równocześnie zostają
wyłączone wchodzące w skład systemu
alarmowego* czujniki ruchu i przechyłu,
patrz strona 151.
05
Przy następnym przekręceniu kluczyka do
pozycji II system zostaje wyzerowany, a na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawia
się komunikat PEŁNE ZABEZP. , co oznacza,
że funkcja całkowitej blokady zamków oraz
czujniki ruchu i przechyłu* ponownie są włączone.
lub
• Jeżeli system blokowania nie ma zostać
zmieniony: Nie wybierać żadnych opcji i
zablokować drzwi samochodu. Albo wcisnąć EXIT i zablokować drzwi samochodu.
148
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
Lampka kontrolna alarmu
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
W stanie czuwania układ autoalarmu stale
monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji jakichkolwiek
elementów instalacji alarmowej. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
następujące okoliczności:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub drzwi bagażnika
• użycie nieodpowiedniego kluczyka do
wyłącznika zapłonu lub próba siłowego
obrócenia wyłącznika zapłonu
G020227
•
Uzbrojenie autoalarmu
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu)
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu)
• odłączenie przewodu akumulatora
• próba rozłączenia syreny autoalarmu
• tylna szyba zostanie stłuczona.
Umieszczona na górze deski rozdzielczej czerwona dioda kontrolna sygnalizuje aktualny
stan instalacji alarmowej:
• Dioda nie świeci się: Autoalarm jest wyłączony.
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony.
• Po rozbrojeniu autoalarmu do momentu
–
Nacisnąć przycisk zablokowania drzwi na
nadajniku zdalnego sterowania. Nastąpi
pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzające, że drzwi są zablokowane i autoalarm został włączony w stan
czuwania.
05
WAŻNE
Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy
nastąpi długie błyśnięcie kierunkowskazów
samochodu i wskaźnik na desce rozdzielczej błyska raz na dwie sekundy.
ustawienia kluczyka w pozycji II dioda błyska w sposób przyspieszony – nastąpiło
wzbudzenie autoalarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
149
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Rozbrojenie autoalarmu
sterowania, należy otworzyć drzwi kierowcy
ręcznie, a następnie włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu i przekręcić go w położenie II.
2. Samochody z systemem jazdy bez użycia
kluczyka: Wyjąć najpierw pokrętło wyłącznika zapłonu, naciskając zatrzask (1) i
pociągając do siebie (2).
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
3. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu (3). Alarm
zostaje wyłączony. Do chwili obrócenia
wyłącznika zapłonu do pozycji II dioda
alarmu błyska w sposób przyspieszony.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Sygnalizacja wzbudzonego
autoalarmu
–
Przerwanie wzbudzonego alarmu
–
Nacisnąć przycisk otwierania na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka lub włożyć
kluczyk do wyłącznika zapłonu.
Wyłączenie autoalarmu zostanie potwierdzone
dwukrotnym krótkim mignięciem kierunkowskazów.
Aby wyłączyć alarm w przypadku rozładowania się baterii w kluczyku z pilotem zdalnego
150
Wzbudzenie instalacji alarmowej jest sygnalizowane w następujący sposób:
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania drzwi
samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy się w stan czuwania. Zamki zostaną
zablokowane.
• Syrena włącza się na 25 sekund lub do
G019420
05
Nacisnąć przycisk odblokowania drzwi na
nadajniku zdalnego sterowania. Dla
potwierdzenia rozbrojenia autoalarmu i
odblokowania drzwi samochodu nastąpią
dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów.
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą
pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku
rozładowania się jego baterii, samochód
można otworzyć, rozbroić układ i uruchomić
silnik w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
Nastąpi wzbudzenie alarmu i rozlegnie się
dźwięk syreny.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Czasowe wyłączenie niektórych
funkcji autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub promem, czujniki ruchu i przechyłu należy tymczasowo wyłączyć.
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków –
patrz strona 146
Testowanie działania autoalarmu
Testowanie czujnika ruchu* w kabinie
samochodu
1. Otworzyć wszystkie okna.
2. Włączyć funkcję alarmu za pomocą przycisku zamykania na pilocie zdalnego sterowania. Włączenie funkcji alarmu potwierdza wolno migająca lampka kontrolna
alarmu.
3. Odczekać 30 sekund.
4. Sprawdzić działanie czujnika ruchu, np.
unosząc torbę z siedzenia.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
wszystkie kierunkowskazy powinny
zacząć błyskać.
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Testowanie działania instalacji
alarmowej w drzwiach
1. Włączyć funkcję alarmu za pomocą przycisku zamykania na pilocie zdalnego sterowania.
4. Otworzyć pokrywę silnika dźwignią pod
deską rozdzielczą.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
wszystkie kierunkowskazy powinny
zacząć błyskać.
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
2. Odczekać 30 sekund.
3. Odblokować drzwi kierowcy za pomocą
wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
4. Otworzyć jedne z drzwi.
> Powinno nastąpić wzbudzenie syreny i
wszystkie kierunkowskazy powinny
zacząć błyskać.
05
5. Wyłączyć autoalarm, otwierając samochód za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Testowanie działania instalacji
alarmowej w pokrywie silnika
1. Wsiąść do samochodu i wyłączyć czujnik
ruchu, patrz poprzedni punkt „Obniżony
poziom autoalarmu”.
2. Pozostać w samochodzie i włączyć funkcję alarmu za pomocą przycisku zamykania na pilocie zdalnego sterowania.
3. Odczekać 30 sekund.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
151
Uwagi ogólne........................................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Blokada antyalkoholowa*......................................................................
Uruchamianie silnika.............................................................................
Uruchamianie silnika – system Flexifuel...............................................
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*...........................................
Manualna skrzynia biegów....................................................................
Automatyczna skrzynia biegów............................................................
DRIVe Start-Stop*.................................................................................
Układ hamulcowy..................................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*...........................
System wspomagający parkowanie*....................................................
System informacji o martwym polu BLIS*............................................
Holowanie samochodu.........................................................................
Awaryjny rozruch silnika.......................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Wyposażenie do holowania*.................................................................
Zdejmowany hak holowniczy* ..............................................................
Przewożenie bagażu.............................................................................
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego..........................
152
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
154
157
162
167
169
171
173
175
181
186
189
191
194
198
202
204
206
208
212
213
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru i przewidywaniu rozwoju sytuacji na
drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy do
panujących warunków.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Samochody z silnikiem D2 i 6-biegową
manualną skrzynią biegów wyposażone w
funkcję Start/Stop* są w normalnych
warunkach na płaskim podłożu uruchamiane na 2. biegu.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 328.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
06
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
Jazda przez wodę
Tym samochodem można pokonywać przeszkody wodne o maksymalnej głębokości
25 cm, z prędkością do 10 km/h. Podczas
przejeżdżania przez wodę płynącą należy
zachować szczególną ostrożność.
Przejeżdżając przez wodę utrzymywać niską
prędkość i nie zatrzymywać samochodu. Po
wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się czy hamulce funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i błoto
mogą dostać się na powierzchnie cierne
hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie
pedału hamulca.
• Po przejechaniu przez wodę i błoto należy
oczyścić styki elektrycznej nagrzewnicy
bloku silnika i złącza przyczepy.
WAŻNE
Nie dopuszczać do postoju samochodu
przez dłuższy czas w wodzie, której poziom
przekracza progi drzwiowe. Może to spowodować awarie elektryczne.
W przypadku utknięcia w wodzie, nie próbować ponownie uruchamiać silnika.
Wyciągnąć samochód z wody.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
154
WAŻNE
Jeżeli woda przedostanie się do filtra powietrza, może nastąpić uszkodzenie silnika.
Na większych głębokościach woda może
przedostać się do skrzyni biegów. Zmniejsza to zdolność smarną olejów i skraca
trwałość eksploatacyjną układów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Dodatkowe informacje na temat przegrzania
układów pojazdu podczas jazdy z przyczepą,
patrz strona 205.
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni biegów, która spowoduje między innymi, że
zapali się żółta lampka informacyjna na
tablicy rozdzielczej, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat zalecający odpowiednie działanie – należy postąpić zgodnie z tym zaleceniem.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Silnik wysokoprężny:
Jeżeli samochód jest eksploatowany w warunkach wysokiej temperatury otoczenia i dużych
obciążeń, możliwa jest wymiana standardowego wentylatora chłodnicy na większy1.
Należy zwrócić się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu ustalenia zakresu wymaganego dodatkowego wyposażenia.
Otwarte drzwi bagażnika
• Gdy wskazówka wskaźnika temperatury
silnika znajdzie się na czerwonym polu,
należy zatrzymać samochód i przez kilka
minut pozostawić silnik pracujący na biegu
jałowym.
• W razie przegrzania silnika może nastąpić
chwilowe samoczynne wyłączenie klimatyzacji.
• Zatrzymując się po jeździe z dużym obciążeniem silnika, odczekać przed wyłączeniem silnika.
1
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Gdy silnik
samochodu został wyłączony, nie jest zalecane pozostawianie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Należy pamiętać, że elektryczne gniazdo 12 V
w przedziale bagażowym zapewnia zasilanie
nawet po wyjęciu kluczyka z wyłącznika
zapłonu.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że
również inne urządzenia pobierają energię
elektryczną. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
06
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat TRYB OSZCZĘDZ. ENERGII.
Równocześnie, w celu zmniejszenia obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ogra-
W przypadku niektórych silników.
155
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
niczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich wyłączenie, np.
zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
06
156
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa
1. Obracać korek wlewu paliwa do momentu
powstania wyczuwalnego oporu.
2. Obrócić jeszcze dalej, pokonując opór do
momentu zatrzymania ruchu.
3. Wyjąć korek.
4. Zawiesić korek na wewnętrznej stronie
pokrywy wlewu paliwa.
UWAGA
Po zakończeniu tankowania założyć z
powrotem korek wlewu paliwa. Obracać, aż
rozlegnie się jedno lub kilka kliknięć.
Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa
należy pamiętać o wyłączeniu nagrzewnicy zasilanej paliwem!
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa za pomocą
przycisku na panelu oświetlenia, patrz
strona 68. Zanim będzie możliwe otwarcie
pokrywy wlewu paliwa, konieczne jest wyłączenie silnika. Pokrywa wlewu paliwa znajduje
się na prawym tylnym błotniku.
Zamykanie
Naciskać na pokrywę, aż rozlegnie się kliknięcie.
Napełnianie paliwem
Nie przepełniać zbiornika, ale zakończyć tankowanie w momencie odcięcia go przez króciec pompy paliwa.
kość zużycia paliwa – więcej informacji podano
poniżej w rozdziale Paliwo.
Ogólne informacje na temat paliwa
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
06
UWAGA
W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych może następować przelewanie
się nadmiaru paliwa.
Nie należy stosować paliwa o jakości niższej
niż określona w specyfikacji, gdyż może to
negatywnie oddziaływać na moc silnika i wiel-
157
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może ulec zapaleniu od gazów wydechowych.
Przed rozpoczęciem tankowania paliwa
należy wyłączyć nagrzewnicę zasilaną paliwem.
W trakcie tankowania nigdy nie nosić przy
sobie włączonego telefonu komórkowego.
Sygnał dzwonka może spowodować
powstanie iskry i zapalenie oparów paliwa,
prowadząc do powstania pożaru i obrażeń
ciała.
WAŻNE
06
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
tor zbudowany jest jako element monolityczny
(ceramiczny lub metalowy) z kanałami. Ścianki
kanałów są pokryte cienką warstwą platyny/
rodu/palladu. Metale te działają jako katalizatory, tj. uczestniczą w reakcji chemicznej i przyspieszają jej przebieg, nie zużywając się w trakcie tego procesu.
Benzyna
Benzyna musi spełniać normę EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 91, 95 lub
98 RON.
• Benzyny o 91 RON nie wolno stosować w
silnikach czterocylindrowych, a w innego
rodzaju silnikach można ją stosować tylko
w wyjątkowych wypadkach.
Czujnik zawartości tlenu (sonda lambda)
typu Lambda-sondTM
Sonda lambda stanowi część układu sterowania przeznaczonego do ograniczania emisji i
zwiększania oszczędności paliwa.
• Benzyna o 95 RON może być stosowana
Czujnik tlenu monitoruje zawartość tlenu w
spalinach opuszczających silnik. Ta wartość
jest przekazywana do układu elektronicznego,
który w sposób ciągły steruje wtryskiwaczami.
Stosunek paliwa do powietrza w mieszance
kierowanej do silnika jest w sposób ciągły
regulowany. Regulacje te tworzą optymalne
warunki do sprawnego spalania szkodliwych
emisji (węglowodory, tlenek węgla i tlenki
azotu) w katalizatorze trójdrogowym.
silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o 98 RON.
do normalnej jazdy.
• Dla zapewnienia maksymalnych osiągów
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
Informacje na temat zużycia paliwa, emisji
CO2 i pojemności zbiornika, patrz strona 328.
Katalizator w układzie wydechowym
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Znajduje się on na drodze przepływu gazów
spalinowych w pobliżu silnika, dzięki czemu
szybko osiąga temperaturę roboczą. Kataliza-
158
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Bioetanol E85
Nie modyfikować układu paliwowego ani jego
elementów, ani też nie wymieniać elementów
na takie, które nie zostały przystosowane do
pracy z bioetanolem.
OSTRZEŻENIE
W tym samochodzie nie wolno stosować
metanolu. Na etykiecie po wewnętrznej
stronie pokrywy wlewu paliwa wskazano
prawidłowe paliwo zastępcze.
Użycie substancji nieprzeznaczonych do
silników pracujących na bioetanolu może
spowodować pożar, obrażenia ciała lub
uszkodzenia silnika.
OSTRZEŻENIE
Etanol może się łatwo zapalić pod wpływem
iskrzenia. Nie napełniać zapasowego zbiornika paliwa etanolem, ponieważ jego opary
są łatwo wybuchowe.
Olej napędowy
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy
EN 590 lub JIS K2204.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniającą europejską normę jakości.
tość siarki. Z tego względu należy stosować
oleje napędowe pochodzące wyłącznie od
znanych producentów. Nigdy nie stosować
oleju napędowego pochodzącego z niepewnego źródła.
Przy niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C),
w oleju napędowym może wytrącać się parafina, co może powodować trudności zapłonu.
Wszyscy więksi producenci paliw oferują w
sezonie zimowym olej napędowy przeznaczony do użytkowania w niskich temperaturach. Ma on obniżoną lepkość w niskich temperaturach oraz ograniczoną tendencję do
wytrącania parafiny w układzie paliwowym.
WAŻNE
Zbiornik z zapasem paliwa
Kanister z paliwem rezerwowym należy napełnić benzyną, patrz Uwaga, strona 169.
WAŻNE
Upewnić się, że kanister z paliwem rezerwowym jest bezpiecznie zamocowany, a
jego korek jest szczelny.
WAŻNE
Rodzaje oleju napędowego, których nie
wolno stosować w tym samochodzie: z
dodatkami, olej napędowy do silników łodzi
i okrętów, olej opałowy, RME1 (ester metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i
olej roślinny. Paliwa te nie są zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i niszczenie elementów
silnika, które nie jest objęte gwarancją.
Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka zawar-
1
W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.
06
W okresie zimowym wskazane jest, aby w
zbiorniku pozostawał zawsze większy zapas
paliwa, co ograniczy kondensację wilgoci.
Podczas tankowania należy sprawdzać, czy
okolice wlewu paliwa są czyste. Należy unikać
rozlewania paliwa na powierzchnie lakierowane. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
Olej napędowy może zawierać określoną ilość RME, ale nie wolno dodawać więcej RME do oleju napędowego.
159
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
WAŻNE
Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w stacji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu pracy silnika na skutek braku
paliwa układ paliwowy potrzebuje trochę
czasu na przeprowadzenie testu. Po napełnieniu zbiornika paliwa olejem napędowym, a
przed uruchomieniem silnika, należy wykonać
następujące czynności:
06
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w
pozycję II (patrz strona 168).
2. Odczekać około 1 minutę.
3. Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
w pozycję rozruchu III.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Filtr paliwa jest skonstruowany w ten sposób,
że wytrącająca się woda jest w nim oddzielana
od paliwa. W przeciwnym razie woda mogłaby
160
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Wodę w filtrze paliwa należy spuszczać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym
w książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów” oraz w każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę
zgromadzoną w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (w wersji z silnikiem
wysokoprężnym) (DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas normalnej jazdy w filtrze gromadzą się
stałe cząsteczki spalin. W procesie tzw. „regeneracji” filtra, cząsteczki te są wypalane, a filtr
oczyszczany. Proces ten odbywa się w normalnej temperaturze pracy silnika.
Regeneracja filtra odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. Przy
niższej prędkości średniej proces ten może
potrwać nieco dłużej. Podczas regeneracji
zużycie paliwa może nieco wzrosnąć.
Ogrzewanie tylnej szyby może zostać automatycznie włączone w celu zwiększenia obciąże-
nia silnika wymaganego podczas regeneracji
filtra cząstek stałych. Systemy pokładowe nie
będą o tym informować.
Regeneracja filtra przy niskiej
temperaturze otoczenia
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i nie jest opróżniany.
Kiedy filtr wypełni się w ok. 80%, na desce rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta
ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w desce
rozdzielczej pojawi się komunikat FILTR
SADZY PEŁN PATRZ INSTRUKCJA.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika należy
kontynuować jazdę samochodem jeszcze
przez około 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Po zakończeniu regeneracji komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.
WAŻNE
Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on
nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może
zaistnieć konieczność wymiany filtra.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
06 Uruchamianie silnika i jazda
Blokada antyalkoholowa*
Informacje ogólne o blokadzie
antyalkoholowej
Funkcje
Działanie
Akumulator
Zadaniem blokady antyalkoholowej1 jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby
znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed
uruchomieniem silnika kierowca musi przejść
badanie na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się
on pod wpływem alkoholu. Kalibracja blokady
antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie
dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowców.
Lampka kontrolna (4) blokady antyalkoholowej
sygnalizuje stan akumulatora:
Lampka kontrolna (4)
Stan akumulatora
Pulsujący zielony
Trwa ładowanie
Zielony
Całkowicie naładowany
Żółty
Naładowany do
połowy
Czerwony
Rozładowany –
umieścić urządzenie
w uchwycie lub podłączyć przewód
zasilający za
schowka podręcznego.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję
pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od
odpowiedzialności. W każdym przypadku
to kierowca odpowiada za zachowanie
trzeźwości i bezpieczne prowadzenie
samochodu.
06
1. Ustnik do przeprowadzenia badania na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
2. Wyłącznik.
3. Przycisk nadajnika.
4. Lampka sygnalizująca stan akumulatora.
5. Lampka wskazująca wynik badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
6. Lampka sygnalizująca gotowość do przeprowadzenia badania zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu.
1
162
Jest ona również określana nazwą Alcoguard.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Blokada antyalkoholowa*
UWAGA
Blokadę antyalkoholową należy przechowywać w jej uchwycie. Dzięki temu akumulator blokady antyalkoholowej będzie
pozostawać całkowicie naładowany i
będzie ona automatycznie włączana w
momencie otwarcia samochodu.
Przed uruchomieniem silnika
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona
automatycznie i jest gotowa do użycia w
momencie otwarcia samochodu.
1. Blokada antyalkoholowa jest gotowa do
użycia, gdy lampka kontrolna (6) pali się na
zielono.
2. Wyjąć blokadę antyalkoholową z uchwytu.
Jeśli w momencie otwarcia samochodu
blokada antyalkoholowa znajduje się poza
pojazdem, trzeba ją najpierw aktywować
za pomocą wyłącznika (2).
aby przesłać wynik badania do samochodu ręcznie.
5. Złożyć ustnik i umieścić blokadę antyalkoholową w uchwycie.
6. Po potwierdzeniu, że zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu nie przekracza
dopuszczalnej wartości, silnik należy uruchomić w ciągu 5 minut – w przeciwnym
razie trzeba będzie powtórzyć badanie.
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Działanie
Zielona lampka +
ALCOGUARD
TEST ZATWIERDZONY
Uruchomić silnik –
nie wykryto żadnego
alkoholu.
Żółta lampka +
ALCOGUARD
TEST ZATWIERDZONY
Uruchomienie silnika jest możliwe –
zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż
0,1 promila, ale niższa niż obowiązująca dopuszczalna
wartość maksymalnaA.
06
3. Rozłożyć ustnik (1), wziąć głęboki wdech i
dmuchać w ustnik równomiernie, aż rozlegnie się kliknięcie po upływie
około 5 sekund. Rezultatem będzie jedna z
alternatyw podanych poniżej w tabeli
Wynik badania zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu.
4. Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat,
może to oznaczać usterkę funkcji przesyłania danych do samochodu – w takim
przypadku należy nacisnąć przycisk (3),
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
06 Uruchamianie silnika i jazda
Blokada antyalkoholowa*
A
Lampka kontrolna (5) + tekst
na wyświetlaczu
Działanie
Czerwona lampka +
TEST NIE ZATW.
CZEKAJ 1 MINUTĘ
Uruchomienie silnika nie jest możliwe
– zmierzona zawartość alkoholu jest
wyższa niż obowiązująca dopuszczalna wartość maksymalnaA.
Przed badaniem zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu
Dopuszczalne wartości są różne w różnych krajach, należy
więc dowiedzieć się, jakie wartości obowiązują w danym
kraju. Patrz też rozdział zatytułowany „Informacje ogólne o
blokadzie antyalkoholowej” na stronie162.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez
potrzeby przeprowadzania nowego testu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
06
O tym należy pamiętać
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia
i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny
wynik:
• Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
• Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do
spryskiwaczy może zafałszować wyniki
badania.
Zmiana kierowcy
Aby zagwarantować przeprowadzenie ponownego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku zmiany kierowcy
– wcisnąć jednocześnie wyłącznik (2) i przycisk
nadajnika (3) na około 3 sekundy. W tym
momencie samochód powraca do trybu uniemożliwienia rozruchu i do uruchomienia silnika
wymagany jest ponowne potwierdzenie, że
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
nie przekracza dopuszczalnej wartości.
Kalibracja i serwis
Blokada antyalkoholowa wymaga sprawdzenia i kalibracji w stacji obsługi2 co 12 miesięcy.
2
164
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Na 30 dni przed wymaganym terminem
ponownej kalibracji na wyświetlaczu pojawia
się komunikat ALCOGUARD WYM.
KALIBRACJA. Jeżeli w ciągu tych 30 dni kalibracja nie zostanie przeprowadzona, możliwość normalnego uruchomienia silnika zostanie zablokowana – możliwy wtedy będzie
wyłącznie rozruch z użyciem funkcji obejścia,
patrz strona 165, punkt Sytuacja awaryjna.
Komunikat ten można wyłączyć, naciskając
jeden raz przycisk nadajnika (3). W przeciwnym
razie zniknie on samoczynnie po upływie około
2 minut, ale pojawi się ponownie przy każdym
uruchomieniu silnika – trwałe usunięcie komunikatu następuje wyłącznie po kalibracji urządzenia w stacji obsługi2.
Niska lub wysoka temperatura otoczenia
Im niższa temperatura otoczenia, tym dłużej
trwa przygotowanie blokady antyalkoholowej
do pracy.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Blokada antyalkoholowa*
Temperatura (ºC)
Maksymalny
czas rozgrzewania się urządzenia (sekundy)
+10 do +85
10
-5 do +10
60
-40 do -5
180
Gdy temperatura jest niższa niż -20 ºC lub
wyższa niż +60 ºC, blokada antyalkoholowa
wymaga dodatkowego zasilania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALCOGUARD
PODŁ. KABEL ZASILANIA. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilający za
schowka podręcznego i poczekać, aż lampka
kontrolna (6) zapali się na zielono.
W przypadku bardzo niskiej temperatury czas
rozgrzewania się blokady antyalkoholowej
można skrócić, zabierając urządzenie do
domu.
Sytuacja awaryjna
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest
obejście funkcji blokady w celu uruchomienia
samochodu.
2
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci, patrz
strona 10 w rozdziale Rejestracja danych.
Po aktywacji obejścia przez cały czas jazdy na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ., który
może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi2.
Funkcję obejścia można przetestować bez
rejestracji komunikatu o błędzie – w takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności
bez uruchamiania samochodu. Komunikat o
błędzie zniknie po zablokowaniu zamków
samochodu.
W momencie instalacji blokady antyalkoholowej dokonuje się wyboru, czy zawieszenie
działania blokady ma się odbywać na zasadzie
obejścia, czy jako działanie awaryjne. Ustawienie to można zmienić później w stacji
obsługi2.
CZEKAJ 1 MINUTĘ, a następnie
ALCOGUARD OBEJŚCIE WŁĄCZ. – po
wykonaniu tych czynności będzie możliwe
uruchomienie silnika.
Funkcję tę można aktywować wielokrotnie.
Komunikat o błędzie wyświetlany podczas
jazdy może zostać wyłączony jedynie w stacji
obsługi2.
Aktywacja funkcji działania awaryjnego
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ALCOGUARD OBEJŚCIE
WŁĄCZ. i będzie możliwe uruchomienie
silnika.
Funkcji tej można użyć jeden raz, po czym
konieczne jest jej zresetowanie w stacji
obsługi2.
06
Aktywacja funkcji obejścia
• Nacisnąć jednocześnie przycisk READ na
lewej dźwigni przełącznika i przycisk świateł awaryjnych i przytrzymać przez około
5 sekund – na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat OBEJŚCIE WŁ.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
06 Uruchamianie silnika i jazda
Blokada antyalkoholowa*
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
Oprócz opisanych wcześniej komunikatów na
wyświetlaczu w zespole wskaźników mogą
pojawić się także następujące komunikaty:
06
2
166
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
ALCOGUARD
MOŻLIWY RESTART
Silnik został wyłączony na mniej niż
30 minut – uruchomienie silnika jest
możliwe bez
potrzeby przeprowadzenia ponownego badania.
ALCOGUARD
WYMAGANY SERWIS
Skontaktować się ze
stacją obsługi2.
ALCOGUARD
BRAK SYGNAŁU
Przesyłanie danych
nie powiodło się –
przesłać dane ręcznie za pomocą przycisku (3) lub przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tekst na
wyświetlaczu
Znaczenie
ALCOGUARD
TEST NIEPRAWIDŁOWY
Badanie nie
powiodło się – przeprowadzić ponowne
badanie zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu.
ALCOGUARD
DMUCHAJ DŁUŻEJ
Zbyt krótki czas
dmuchania – dmuchać dłużej.
ALCOGUARD
DMUCHAJ SŁABIEJ
Zbyt mocny wydech
– dmuchać słabiej.
ALCOGUARD
DMUCHAJ MOCNIEJ
Zbyt słaby wydech –
dmuchać mocniej.
ALCOGUARD
ROZGRZEWANIE
Rozgrzewanie urządzenia nie zostało
zakończone –
poczekać na komunikat ALCOGUARD
DMUCHAJ 5
SEKUND.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Przed uruchomieniem silnika:
–
UWAGA
Uruchomić hamulec postojowy.
W przypadku rozruchu zimnego silnika
prędkość biegu jałowego może być znacznie wyższa niż normalnie. Ma to na celu jak
najszybsze osiągnięcie normalnej temperatury przez układ wydechowy, co minimalizuje emisje wydechowe i chroni środowisko.
Należy pamiętać, że w przypadku gdy samochód jest wyposażony w blokadę antyalkoholową, to uruchomienie silnika będzie możliwe
dopiero wtedy, gdy nie zostanie stwierdzone
przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, patrz
strona 162.
Automatyczna skrzynia biegów
–
Uruchamianie silnika
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu P lub N.
Dźwignię skrzyni biegów ustawić w położeniu
neutralnym i całkowicie wcisnąć pedał
sprzęgła. Jest to szczególnie ważne w przypadku uruchamiania silnika przy bardzo niskiej
temperaturze otoczenia.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Wyjęcie kluczyka z wyłącznika
zapłonu spowoduje uruchomienie blokady
kierownicy, uniemożliwiając kierowanie.
Podczas holowania wyłącznik zapłonu
powinien być ustawiony w pozycji II.
Benzyna
–
Automatyczny rozruch *
Funkcja automatycznego rozruchu eliminuje
potrzebę przytrzymywania kluczyka lub
pokrętła wyłącznika zapłonu (w modelach z
opcją dostępu bezkluczykowego, patrz
strona 141) w pozycji III do chwili uruchomienia
silnika.
–
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
Manualna skrzynia biegów
2. Gdy lampka zgaśnie, obrócić wyłącznik
zapłonu do pozycji III.
Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji III.
Jeżeli silnik nie zacznie pracować po
5-10 sekundach, puścić kluczyk i ponowić
próbę rozruchu.
Obrócić kluczyk do położenia rozruchu III
i puścić. Rozrusznik będzie działać automatycznie do chwili podjęcia pracy przez
silnik samochodu.
UWAGA
Jeżeli silnik wysokoprężny zostanie uruchomiony przy bardzo niskiej temperaturze bez
odczekania na wstępne rozgrzanie silnika,
wówczas sekwencja automatycznego rozruchu może zostać opóźniona o kilka
sekund.
06
Olej napędowy
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji II.
> W zespole wskaźników zaświeci się
lampka informująca o wstępnym podgrzewaniu silnika, patrz strona 58.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Położenia kluczyka
0 – Położenie blokady kierownicy
Po wyjęciu kluczyka w tym
położeniu kierownica zostaje
zablokowana.
I – Położenie zasilania akcesoriów
Blokada kierownicy wyłączona. Można używać pewnych funkcji. Układ elektryczny silnika pozostaje
odłączony.
II – Położenie jazdy
06
Jest to normalne położenie
kluczyka w czasie jazdy. Cała
instalacja elektryczna samochodu jest włączona.
III – Położenie rozruchu silnika
Następuje uruchomienie rozrusznika. Po uruchomieniu silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania należy puścić, co spowoduje jego samoczynny powrót do położenia
jazdy.
Jeżeli kluczyk zatrzyma się w położeniu
pośrednim, daje się słyszeć tykanie – w takim
przypadku, w celu wyłączenia tego dźwięku,
należy przekręcić kluczyk w położenie II i z
powrotem.
OSTRZEŻENIE
Opuszczając samochód, należy zawsze
wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu – szczególnie w przypadku gdy wewnątrz pozostają dzieci.
Zablokowana kierownica
Gdy przednie koła samochodu są tak ustawione, że wywierany jest nacisk na mechanizm
blokady kierownicy, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się odpowiedni komunikat ostrzegawczy i silnik nie daje się uruchomić. W takim przypadku należy wykonać
następujące czynności:
1. Wyjąć kluczyk i obrócić kierownicę o taki
kąt, aby nastąpiło zwolnienie nacisku.
2. Przytrzymać kierownicę w tej pozycji. Włożyć kluczyk i ponowić próbę rozruchu silnika.
168
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub podczas holowania
pojazdu nie wolno wyjmować kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Wyjęcie kluczyka z wyłącznika
zapłonu spowoduje uruchomienie blokady
kierownicy, uniemożliwiając kierowanie.
Kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania i elektroniczna blokada
rozruchu silnika (immobilizer)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie
powinien znajdować się na tym samym kółku z
innymi kluczami lub metalowymi przedmiotami. Mogłoby to spowodować niepożądane
zadziałanie elektronicznej blokady rozruchu
silnika.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
Ogólne informacje na temat
uruchamiania silnika z systemem
Flexifuel
Jeżeli silnik nie został uruchomiony w
ciągu 10 sekund, należy podjąć drugą
próbę
Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny,
jak zwykły silnik benzynowy, patrz strona 167.
–
UWAGA
Immobilizer jest uaktywniany w przypadku
powtarzających się prób rozruchu silnika.
Przed próbą ponowienia rozruchu, należy
najpierw obrócić kluczyk/pokrętło z powrotem do położenia I lub 0.
W razie trudności z uruchomieniem
silnika
Jeżeli silnik nie uruchamia się przy pierwszej
próbie, należy postępować w następujący
sposób:
Nagrzewnica bloku silnika*
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji III i przytrzymać, aż do momentu
uruchomienia silnika, ale nie dłużej niż
przez 60 sekund.
Jeżeli silnik się nadal nie uruchamia
–
Odczekać minutę, całkowicie wcisnąć
pedał przyspieszenia i powtórzyć poprzednie kroki.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchamia się po kilku próbach należy skontaktować się z warsztatem
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Gniazdo elektryczne nagrzewnicy bloku silnika.
1. Wcisnąć pedał przyspieszenia o 1/3 do 1/2
skoku.
Jeżeli spodziewana jest temperatura niższa niż
-10 °C i zatankowano bioetanol E85, nagrzewnica powinna być używana przez
około 2 godziny w celu umożliwienia szybkiego
rozpoczęcia pracy silnika.
2. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania/pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji III.
Im niższa temperatura, tym dłuższy czas pracy
nagrzewnicy. Przy -20 °C nagrzewnica
powinna być używana przez około 3 godziny.
3. Jeżeli silnik został uruchomiony, zwolnić
powoli pedał przyspieszenia wraz z rosnącą prędkością pracy silnika.
Samochody napędzane paliwem E85 posiadają elektryczną nagrzewnicę bloku silnika*.
Uruchamianie i rozpoczęcie jazdy przy wstępnie ogrzanym silniku przyczynia się do znacznie mniejszej emisji spalin oraz redukuje zuży-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
169
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika – system Flexifuel
cie paliwa. Dlatego też należy starać się
korzystać z nagrzewnicy bloku silnika w całym
okresie zimowym.
OSTRZEŻENIE
Nagrzewnica jest zasilana prądem o wysokim napięciu. Wyszukiwanie oraz naprawa
usterek elektrycznej nagrzewnicy bloku silnika mogą być wykonywane tylko w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Dostosowywanie do paliwa
Jeżeli po korzystaniu z bioetanolu E85 zostanie
zatankowana benzyna (lub odwrotnie), silnik
może przez pewien czas pracować nierówno.
Dlatego też ważne jest, aby pozwolić silnikowi
na dostosowanie się do mieszanki paliwa.
Dostosowanie to odbywa się automatycznie
po przejechaniu krótkiego odcinka z równą
prędkością.
WAŻNE
UWAGA
Rzeczy, o których należy pamiętać przy
przewożeniu rezerwowego paliwa:
•
06
W przypadku zatrzymania się pojazdu z
powodu wyczerpania się paliwa w
zbiorniku, bioetanol E85 z rezerwowego
kanistra może utrudnić uruchomienie
silnika w bardzo niskiej temperaturze.
Można tego uniknąć, przewożąc w
kanistrze rezerwowym 95-oktanową
benzynę.
Szczegółowe informacje na temat bioetanolu
E85 Flexifuel, patrz strona 159.
170
Po dokonaniu zmiany mieszkanki paliwa w
zbiorniku, należy przeprowadzić dostosowanie, jadąc z równomierną prędkością
przez około 15 minut.
Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony konieczne jest wydłużenie czasu jazdy w
celu dostosowania się samochodu do mieszanki paliwa, ponieważ pamięć układów elektronicznych została wykasowana.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*
Uruchamianie silnika
Uwagi ogólne
–
Nacisnąć pedał sprzęgła lub hamulca
(samochody z manualną skrzynią biegów)
lub pedał hamulca (samochody z automatyczną skrzynią biegów).
Uruchamianie silnika przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Silnik benzynowy:
–
Wcisnąć i obrócić pokrętło wyłącznika
zapłonu do pozycji III.
Funkcja obsługi bezkluczykowej umożliwia
zamykanie i otwieranie zamków oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, patrz
strona 141.
Pokrętła wyłącznika zapłonu używa się w sposób analogiczny jak kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu. Należy
tylko pamiętać, że silnik można uruchomić, gdy
nadajnik zdalnego sterowania obsługujący
funkcje dostępu bezkluczykowego znajduje się
w kabinie samochodu lub w bagażniku.
1. Obrócić pokrętło wyłącznika zapłonu do
pozycji II i odczekać do zgaśnięcia lampki
kontrolnej wstępnego podgrzewania silnika w zespole wskaźników, patrz
strona 58.
2. Następnie wcisnąć i obrócić pokrętło
wyłącznika zapłonu do pozycji III.
G019420
G019410
Silnik wysokoprężny:
Jeżeli bateria w kluczyku zdalnego sterowania
jest wyczerpana, funkcja bezkluczykowego
dostępu jest niedostępna. W takim wypadku
silnik można uruchomić kluczykiem z pilotem
zdalnego sterowania, używając go tak samo
jak pokrętła wyłącznika zapłonu.
06
1. Wcisnąć przycisk w pokrętle wyłącznika
zapłonu.
2. Wyciągnąć pokrętło z wyłącznika zapłonu.
3. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i uruchomić
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka*
silnik tak samo, jak wyjętym pokrętłem
zapłonu.
06
172
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Manualna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk włączania
hamulca postojowego przy parkowaniu na
pochyłości terenu – włączenie biegu nie
wystarczy do utrzymania samochodu w
miejscu we wszystkich sytuacjach.
Wskaźnik zmiany biegów – GSI*
Układ biegów dla skrzyni 6-biegowej.
Układ biegów dla skrzyni 5-biegowej.
Skrzynia 6-biegowa jest dostępna w dwóch
wersjach – różnią się one położeniem biegu
wstecznego. Schemat układu biegów w
danym samochodzie jest wytłoczony na
dźwigni zmiany biegów.
• Przed każdą zmianą biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
• W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła.
GSI – Wskaźnik zmiany biegów – pokazuje kierowcy
optymalny moment na
zmianę biegu. Zalecenie
zmiany na bieg wyższy lub
niższy jest wskazywane
odpowiednią strzałką w
dolnym wyświetlaczu informacyjnym zespołu
wskaźników, patrz strona 55.
Blokada biegu wstecznego
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
06
• Zacząć od położenia neutralnego N i włączyć bieg wsteczny R jedynie wtedy, gdy
samochód stoi w miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
173
06 Uruchamianie silnika i jazda
Manualna skrzynia biegów
UWAGA
W przypadku górnego wariantu układu biegów dla skrzyni 6-biegowej (patrz poprzednia ilustracja) – najpierw wcisnąć do dołu
dźwignię zmiany biegów w położeniu N, aby
włączyć bieg wsteczny.
06
174
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
automatyczny
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
UWAGA
Aby można było przesunąć dźwignię zmiany
biegów z położenia P w inne położenie,
konieczne jest wciśnięcie pedału hamulca.
G018264
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parkowania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego.
D: Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb automatyczny. M (+/–): Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb manualny.
Wyświetlacz informacyjny pokazuje położenie
dźwigni skrzyni biegów za pomocą następujących symboli: P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
patrz strona 55.
P – Parkowanie
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk włączania
hamulca postojowego przy parkowaniu na
pochyłości terenu – położenie P automatycznej skrzyni biegów nie wystarczy do
utrzymania samochodu w miejscu we
wszystkich sytuacjach.
R – Bieg wsteczny
Położenie R można wybierać tylko wówczas,
gdy samochód jest zatrzymany.
N – Położenie neutralne
Można uruchomić silnik, ale nie jest włączony
żaden bieg. Gdy samochód jest zatrzymany i
dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
UWAGA
Jeżeli samochód nie znajduje się w ruchu
przez dłużej niż 3 sekundy, aby można było
przesunąć dźwignię zmiany biegów z położenia N w inne położenie, konieczne jest
wciśnięcie pedału hamulca.
D – Jazda
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Przełączenie z
zakresu R na D wymaga uprzedniego zatrzymania pojazdu.
Położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny (+/-)
06
Automatyczna skrzynia biegów Geartronic
umożliwia kierowcy również manualną zmianę
przełożeń. Zwolnieniu pedału przyspieszenia
będzie wtedy towarzyszyć hamowanie silnikiem.
Tryb ręcznej zmiany biegów uzyskuje się
poprzez przesunięcie dźwigni w prawo z położenia D do położenia między symbolami +/–.
Na wyświetlaczu nastąpi zmiana wskazania z
175
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
• W celu wybrania wyższego biegu należy
przesunąć dźwignię do przodu w kierunku
znaku + (plus) i zwolnić ją. Dźwignia samoczynnie powróci do położenia spoczynkowego między znakami + i –.
lub
• W celu zredukowania biegu należy przesunąć dźwignię do przodu w kierunku znaku
– (minus) i zwolnić ją.
Ręczne sterowanie zmianą biegów (+/–) można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy.
06
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
dopuszczalnej dla danego biegu, następuje
samoczynna redukcja przełożenia, zapobiegając szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Aby powrócić do automatycznej zmiany biegów:
• Przesunąć dźwignię w bok do położenia
D.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełącze-
176
nie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Mechaniczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Blokada automatycznej redukcji biegu wymuszonej gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia do podłogi chroni przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej silnika,
mogącej spowodować uszkodzenie silnika.
Próba ręcznej redukcji biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
Aktywacja funkcji kick-down spowoduje
redukcję o jeden lub więcej biegów, zależnie
od prędkości obrotowej silnika. Aby zapobiec
uszkodzeniu silnika, po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej wybrany zostanie
wyższy bieg.
G020237
D na jedną z cyfr 1 – 6, odpowiadającą biegowi
włączonemu w danym momencie, patrz
strona 55.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem na dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami P, R, N i D.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
wana w położeniu N (bez względu na to, czy
silnik pracuje, czy nie).
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II i zostanie
wciśnięty pedał hamulca.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Kluczyk można wyjąć z wyłącznika zapłonu
tylko wtedy, gdy dźwignia skrzyni biegów jest
w położeniu P. W pozostałych pozycjach kluczyk nie daje się wyjąć.
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni
biegów
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów
w inne położenie należy naciskać pedał
hamulca.
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej trzy sekundy, dźwignia zostaje zabloko-
G018263
Elektryczna blokada przełączania
zakresów w położeniu parkingowym (P)
Blokada przełączania zakresów –
Położenie neutralne (N)
3. Przytrzymać wciśnięty kluczyk i jednocześnie przestawić dźwignię skrzyni biegów z położenia P.
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego
silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej
temperatury otoczenia mogą być odczuwalne
większe opory podczas zmiany biegów. Jest to
spowodowane większą lepkością płynu w
skrzyni biegów przy niskiej temperaturze. Gdy
silnik jest zimny, w celu zminimalizowania toksycznych emisji przełączanie biegów na
wyższe następuje przy wyższych niż normalnie
prędkościach obrotowych.
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia P w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe tylko wtedy, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest w pozycji II i wciśnięty jest
pedał hamulca.
2. Wsunąć w otwór kluczyk mechaniczny z
obudowy pilota zdalnego sterowania.
Uruchamianie w niskiej temperaturze
Położenie parkowania (P)
–
1. Otworzyć zaślepkę w panelu za literami PR-N-D (u nasady dźwigni skrzyni biegów).
Odchylić do góry jej tylną krawędź.
W niektórych wypadkach może okazać się
konieczne przetoczenie samochodu, który
został unieruchomiony np. na skutek rozładowania akumulatora. Należy wtedy wykonać
następujące czynności:
06
UWAGA
W przypadku niskiej temperatury silnika w
momencie rozruchu, po jego uruchomieniu
prędkość obrotowa biegu jałowego może
być podwyższona (dotyczy to niektórych
typów silników).
177
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift*
i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów
Geartronic opisana w poprzedniej części.
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce numer (5) pod pokrywą silnika – patrz
strona 316. Oznaczenie ”MPS6” informuje, że
jest to skrzynia biegów Powershift – jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną
skrzynię biegów Geartronic.
G018264
O tym należy pamiętać
D: Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb automatyczny. M (+/–): Położenia dźwigni skrzyni biegów – tryb manualny.
06
Powershift to sześciostopniowa automatyczna
skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest
wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.
Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów
posiada natomiast hydrauliczny przemiennik
momentu obrotowego, który przenosi moc z
silnika do skrzyni biegów.
Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam
sposób i posiada podobne elementy sterujące
178
Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku
nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi
czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na
pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.
Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje
wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia
biegów może się również przegrzać podczas
powolnej jazdy w korku (z prędkością
10 km/h lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód
stoi w miejscu i wciśnięty jest pedał hamulca,
a silnik pracuje na biegu jałowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku
można zapobiec, stosując jazdę etapami:
Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym
pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po
czym podjechać kawałek do przodu i znów
poczekać trochę z wciśniętym pedałem
hamulca.
WAŻNE
Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać
hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia. Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.
Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów
Powershift i holowania – patrz strona 199.
Komunikat i wymagana czynność
W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu będzie wyświetlany
komunikat.
W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z
komunikatami na wyświetlaczu kierowca
winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne
tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.
Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Symbol
A
Wyświetlacz
Oznaki podczas jazdy
Czynność
PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZ.
NATYCHM.
Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy
silnika.
Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać
samochód nieruchomy za pomocą
hamulca nożnegoA.
PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZYMAĆ SIĘ
Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu.
Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast
zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.
CHŁ.SKRZ.BIEGÓW NIE
WYŁĄCZ.SILN.
Kontynuowanie jazdy niemożliwe na skutek przegrzanej skrzyni biegów.
Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozostawić silnik
na biegu jałowym z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia
komunikatu.
W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.
UWAGA
Przykłady podane w tabeli nie oznaczają
usterki samochodu, ale informują o tym, że
funkcja bezpieczeństwa została celowo
uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu
któregoś z komponentów samochodu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym PRZEGRZ. PRZEKL.
ZATRZYMAĆ SIĘ zostanie zignorowane,
temperatura w skrzyni biegów może wzrosnąć do poziomu, który spowoduje tymczasowe przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu
zabezpieczenia sprzęgła przed awarią –
samochód zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i pozostaje nieruchomy do
momentu, aż temperatura skrzyni biegów
spadnie do dopuszczalnego poziomu.
06
Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz
odpowiadające im rozwiązania w odniesieniu
do automatycznej skrzyni biegów, patrz
strona 62.
Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub
179
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
READ.
06
180
06 Uruchamianie silnika i jazda
DRIVe Start-Stop*
Uwagi ogólne
pracował przez cały czas, ale bardzo cicho na
niskiej prędkości biegu jałowego.
Start/Stop
Ciszej i czyściej
Funkcja Start/Stop umożliwia kierowcy bardziej aktywne prowadzenie samochodu w sposób ekologiczny dzięki temu, że w odpowiednich sytuacjach pozwala wyłączyć bieg w celu
automatycznego wyłączenia silnika.
Inteligentne ładowanie akumulatora
Troska o środowisko naturalne jest jednym z
filarów, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation. Dążenie do
realizacji wyznaczonych założeń doprowadziło
do zaprojektowania serii pojazdów DRIVe, których koncepcja opiera się na współdziałaniu
odrębnych energooszczędnych funkcji mających wspólny cel – zmniejszenie zużycia
paliwa, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia poziomu emisji spalin.
Energia kinetyczna samochodu jest odzyskiwana podczas hamowania silnikiem i zamieniana na prąd elektryczny, który doładowuje
akumulator.
Adaptacyjne wspomaganie układu
kierowniczego
Oprócz tego, że samochód jest wyposażony w
niezawodny i oszczędny silnik wysokoprężny,
ma też funkcję Start/Stop, która wyłącza i uruchamia silnik na przykład w przypadku zatrzymania się pojazdu w korku ulicznym lub podczas oczekiwania na zmianę świateł sygnalizacji ulicznej – patrz szczegółowy opis na następnej stronie.
Sekwencja automatycznego ponownego uruchomienia silnika przebiega tak płynnie, że
właściwie prawie nie zauważa się, iż był on
wyłączony. Wrażenie jest takie, jakby silnik
Kolejna funkcja DRIVe polega na tym, że pobór
energii przez wspomaganie układu kierowniczego jest dostosowany do aktualnego zapotrzebowania. Dzięki optymalizacji działania i
wprowadzeniu funkcji oszczędzania energii jej
pobór może być ograniczony do minimum w
sytuacjach, w których wspomaganie układu
kierowniczego (tzn. pomoc w obracaniu kołem
kierownicy) nie jest konieczne.
06
Aerodynamika
Koncepcja DRIVe obejmuje także obniżone
podwozie, przedni i tylny spojler o niskim
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
06 Uruchamianie silnika i jazda
DRIVe Start-Stop*
współczynniku oporu powietrza oraz specjalnie zaprojektowane obręcze kół1.
Działanie i obsługa
Po uruchomieniu samochodu kluczykiem i
każdym automatycznym zatrzymaniu
samochód musi najpierw osiągnąć prędkość 5 km/h, by automatyczna funkcja
Start/Stop została ponownie włączona – po
czym muszą zostać spełnione również
pewne inne warunki, które opisano w punkcie „Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika”.
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd., działają normalnie nawet
przy automatycznie wyłączonym silniku, z tym
że działanie niektórych elementów wyposażenia może być tymczasowo ograniczone, np.
prędkość dmuchawy układu klimatyzacji lub
bardzo wysoki poziom głośności systemu
audio.
06
Przycisk On/Off (włącz/wyłącz) i tekst na wyświetlaczu AUTO START-STOP WŁĄCZONY.
Funkcja Start/Stop zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka. O dostępności funkcji informuje kierowcę fakt, że świeci się zielona
lampka kontrolna w przycisku On/Off.
Automatyczne wyłączenie silnika
Aby możliwe było automatyczne wyłączenie
silnika, samochód musi być nieruchomy, jednak funkcja Start/Stop akceptuje powolne
toczenie się pojazdu odpowiadające normalnemu tempu spacerowemu.
• Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła
– silnik wyłączy się automatycznie.
1
182
Tekst na wyświetlaczu
SILNIK W TRYBIE AUTO
START oraz świecąca się zielona lampka w przycisku
przypomina kierowcy – i sygnalizuje – że silnik został automatycznie wyłączony.
UWAGA
Oferta jest zróżnicowana zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Automatyczne uruchomienie silnika
Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
położeniu neutralnym:
• Nacisnąć pedał sprzęgła – silnik zostaje
automatycznie uruchomiony.
lub
• Nacisnąć pedał przyspieszenia – silnik
zostaje automatycznie uruchomiony.
Gdy samochód znajduje się na zjeździe,
dostępna jest także następująca możliwość
automatycznego uruchomienia silnika:
• Zwolnić pedał hamulca i pozwolić, by
samochód zaczął się przemieszczać – silnik uruchomi się automatycznie, gdy prędkość przekroczy normalne tempo spacerowe.
Po uruchomieniu silnika:
• Włączyć odpowiedni bieg i kontynuować
jazdę.
06 Uruchamianie silnika i jazda
DRIVe Start-Stop*
W pewnych sytuacjach wskazane może być tymczasowe
wyłączenie automatycznej
funkcji Start/Stop – należy w
tym celu nacisnąć jeden raz
ten przycisk, co powoduje
zgaśnięcie lampki w przyci-
Wskaźnik biegu
Ważnym elementem ekologicznej jazdy jest
używanie zawsze odpowiedniego w biegu i
zmienianie biegów w odpowiednim momencie.
Kierowcy pomaga w tym
wskaźnik, który informuje go,
kiedy najkorzystniej włączyć
następny wyższy lub niższy
bieg – GSI (Gear Shift
Indicator).
Sygnalizacja odbywa się poprzez wyświetlenie
na dolnym wyświetlaczu w zestawie wskaźników strzałki w górę lub w dół.
Wyłączanie funkcji Start/Stop
sku.
Wyłączenie funkcji Start/Stop jest sygnalizowane poprzez wyświetlenie komunikatu na
wyświetlaczu informacyjnym na
około 5 sekund.
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
czasu jej ponownego włączenia przyciskiem
lub do następnego uruchomienia silnika za
pomocą kluczyka.
Ograniczenia
Nie działa funkcja automatycznego
zatrzymania silnika
Silnik nie wyłącza się automatycznie nawet
przy włączonej funkcji Start/Stop, jeżeli:
Wyświetlacz informacyjny pokazuje tutaj, że funkcja Start/Stop została wyłączona.
• kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
• samochód nie zatrzymał się całkowicie.
• samochód jechał do tyłu i wyłączony został
bieg wsteczny.
• silnik nie osiągnął normalnej temperatury
roboczej.
• temperatura na zewnątrz jest poniżej zera
lub wyższa niż około 30 °C.
• warunki panujące w kabinie różnią się od
nastawionych wartości – świadczy o tym
wysoka prędkość pracy dmuchawy w
układzie wentylacji.
• poziom naładowania akumulatora jest
poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości.
• temperatura akumulatora jest poniżej zera
lub wyższa niż około 55 °C.
Silnik włącza się ponownie
automatycznie bez interwencji kierowcy
W pewnych sytuacjach wyłączony automatycznie silnik może włączyć się ponownie,
nawet jeśli kierowca nie podjął decyzji o kontynuowaniu jazdy. Silnik włącza się ponownie
automatycznie w następujących przypadkach,
nawet jeżeli kierowca nie nacisnął pedału
sprzęgła w celu włączenia biegu:
06
• Zostaje odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy.
• Dochodzi do zaparowania szyb.
• Temperatura na zewnątrz jest poniżej zera
lub wyższa niż około 30 °C.
• Ma miejsce chwilowy duży pobór prądu
lub poziom naładowania akumulatora
spadł poniżej najniższej dopuszczalnej
wartości.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
06 Uruchamianie silnika i jazda
DRIVe Start-Stop*
• Samochód zaczyna się toczyć z prędkością większą niż normalne tempo spacerowe.
• Po wielokrotnym naciśnięciu (pompowaniu) pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy komory silnikowej po
automatycznym zatrzymaniu silnika – silnik
może zostać nagle automatycznie uruchomiony. Aby uniknąć automatycznego uruchomienia silnika przy podniesionej pokrywie:
•
Włączyć bieg i hamulec postojowy.
Nie działa funkcja automatycznego
uruchomienia silnika
06
W następujących przypadkach silnik nie uruchamia się ponownie automatycznie po automatycznym wyłączeniu:
Niezamierzone zatrzymanie silnika
W przypadku gdy rozruch nie powiedzie się i
nastąpi wyłączenie silnika, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć ponownie pedał sprzęgła – silnik
uruchomi się automatycznie po ustawieniu
dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym. Wyświetlacz informacyjny pokazuje wcześniej komunikat tekstowy
WŁĄCZ BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ.
AUTO STARTSTOP WŁĄCZONY
Zapala się na
około 5 sekund po
włączeniu funkcji
Start/Stop.
AUTO STARTSTOP WYŁĄCZONY
Zapala się na
około 5 sekund po
wyłączeniu funkcji
Start/Stop.
PRZEKRĘĆ KLUCZYK ABY WŁĄCZYĆ
Silnik nie uruchamia
się automatycznieA –
uruchomić silnik
normalnie za
pomocą kluczyka.
WŁĄCZ BIEG
NEUTR ABY
RUSZYĆ
Ustawić dźwignię
zmiany biegów w
położeniu neutralnymB.
Komunikat tekstowy
W połączeniu z tą lampką kontrolną funkcja Start/Stop może w
pewnych sytuacjach wyświetlać
na wyświetlaczu informacyjnym
komunikaty tekstowe. W przypadku niektórych z nich zalecane jest podjęcie
pewnego działania. Przykłady przedstawiono
w poniższej tabeli.
• Został odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy – komunikat tekstowy na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności
normalnego uruchomienia silnika.
• Włączony jest bieg, a nie zostało wyłączone sprzęgło – komunikat tekstowy na
wyświetlaczu informuje kierowcę o
konieczności przestawienia dźwigni
zmiany biegów w położenie neutralne w
celu umożliwienia automatycznego uruchomienia silnika.
184
Komunikat na
wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
DRIVe Start-Stop*
Komunikat na
wyświetlaczu
A
B
WCIŚNIJ SPRZĘGŁO ABY RUSZYĆ
Silnik jest gotowy do
automatycznego
uruchomienia –
oczekuje na wyłączenie sprzęgła
(wciśnięcie pedału).
AUTO STARTSTOP WYMAGANY SERWIS
Funkcja Start/Stop
jest wyłączona.
Należy skontaktować się ze stacją
obsługi.
Ma to miejsce na przykład w przypadku odpięcia pasa bezpieczeństwa po automatycznym wyłączeniu silnika.
Ma to miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika
któryś z biegów pozostaje włączony bez wyłączenia
sprzęgła.
06
Jeżeli komunikat nie znika po zakończeniu
działania, należy skontaktować się ze stacją
obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo, co dotyczy
także sytuacji, gdy potrzebna jest jakakolwiek
inna pomoc techniczna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
185
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Wspomaganie układu hamulcowego
Gdy samochód jedzie siłą rozpędu lub jest
holowany z wyłączonym silnikiem, pedał
hamulca wymaga około 5 razy większej siły
nacisku niż wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli w
trakcie rozruchu silnika pedał jest naciśnięty,
po jego uruchomieniu położenie pedału wyraźnie obniży się. Jest to normalny objaw zadziałania wspomagania w układzie hamulcowym.
W wersji z dodatkowym wspomaganiem
hamowania awaryjnego (EBA) efekt ten może
być jeszcze bardziej wyraźny.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamowania działa tylko w
trakcie pracy silnika.
UWAGA
06
186
W przypadku hamowania przy wyłączonym
silniku, pedał hamulca należy nacisnąć
ostro jednokrotnie, a nie wielokrotnie.
Obwody układu hamulcowego
Ten symbol zostaje podświetlony
w przypadku awarii jednego z
obwodów układu hamulcowego.
W razie awarii jednego z obwodów
układu hamulcowego samochód nadal można
zatrzymać. Pedał hamulca zapada się głębiej i
jest bardziej „miękki” niż zazwyczaj. Uzyskanie
normalnej skuteczności hamowania wymaga
silniejszego nacisku na pedał.
Wpływ zawilgocenia okładzin
hamulcowych na skuteczność
hamowania
Podczas jazdy przy intensywnych opadach
deszczu, przejeżdżania przez kałuże, a także w
trakcie mycia samochodu ulegają zamoczeniu
elementy układu hamulcowego. Wpływa to
negatywnie na współczynnik tarcia okładzin
ciernych, co powoduje opóźnienie reakcji
samochodu na naciśnięcie pedału hamulca.
Podczas długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu, jak również rozpoczynając jazdę w bardzo wilgotne i zimne
dni, należy od czasu do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca. Spowoduje to rozgrzanie i
osuszenie okładzin ciernych. Dobrze jest
wykonać to również przed zamierzonym dłuższym postojem samochodu w opisanych wyżej
warunkach.
Gdy hamulce są mocno
eksploatowane
Podczas jazdy w wysokich górach lub na drogach o podobnym charakterze, hamulce są
mocno obciążone, nawet gdy pedał nie jest
szczególnie mocno naciskany.
Ponieważ prędkość jazdy z reguły nie jest
duża, hamulce nie są chłodzone równie skutecznie, jak podczas jazdy w terenie płaskim,
w którym rozwijane są większe prędkości.
Dlatego, aby nie przeciążyć hamulców,
zamiast naciskania pedału zalecane jest zredukowanie biegu. Należy zjeżdżać ze wzniesienia na tym samym biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę. W ten sposób
skuteczniej wykorzystywane jest hamowanie
silnikiem, a hamulce są uruchamiane na krótszy czas.
Należy również pamiętać, że podczas jazdy z
przyczepą hamulce samochodu są jeszcze
bardziej obciążane.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Przeciwblokujący układ hamulcowy
ABS
Układ ABS przeciwdziała blokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować
panowanie nad samochodem przy
hamowaniu, umożliwiając na przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu ominięcia
przeszkody.
Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez
samochód prędkości około 20 km/h przez
krótki czas wykonywana jest samodiagnostyka
układu. Towarzyszy temu charakterystyczny
odgłos i pulsowanie pedału hamulca.
W celu wykorzystania maksimum możliwości
układu ABS:
1. Pedał hamulca należy naciskać z pełną
siłą. Wyczuwalne jest pulsowanie pedału.
2. Kierować samochodem, tak aby jechał po
żądanym torze. Nie zwalniać nacisku na
pedał.
Wskazane jest przećwiczenie w bezpiecznym
miejscu manewru hamowania z układem ABS
w różnych warunkach pogodowych.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
– EBA
Funkcja EBA (Emergency Brake Assist)
pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania
natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Układ rozstrzyga, czy hamowanie jest awaryjne, na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca.
Kontynuować hamowanie, nie zwalniając
pedału hamulca. Funkcja wyłącza się, gdy
nacisk na pedał hamulca zmniejszy się.
Funkcja ta jest zawsze aktywna. Nie ma możliwości wyłączenia funkcji wspomagania awaryjnego EBA.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli równocześnie świecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego
(BRAKE) i układu ABS, może to oznaczać
usterkę układu hamulcowego. Jeżeli
poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy, można przy zachowaniu szczególnej
ostrożności dojechać samochodem do najbliższego warsztatu w celu sprawdzenia
układu hamulcowego – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
UWAGA
Przy uaktywnieniu układu EBA pedał
hamulca obniża się nieco więcej niż zwykle
– nacisnąć (przytrzymać wciśnięty) pedał
hamulca tak długo, jak to potrzebne. Jeżeli
pedał hamulca zostanie zwolniony, całe
hamowanie zostaje przerwane.
06
Światła hamowania awaryjnego i światła
awaryjne
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu. Funkcja ta
polega na tym, że światła hamowania błyskają
187
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
zamiast świecić ciągłym światłem jak w przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone przy prędkościach powyżej 50 km/h,
gdy układ ABS jest aktywny i/lub podczas
ostrego hamowania. Gdy prędkość samochodu spadnie poniżej 10 km/h światła hamowania przełączają się z błyskania na normalne
świecenie ciągłym światłem – a jednocześnie
zostają włączone światła awaryjne, które
migają do momentu, gdy kierowca pedałem
przyspieszenia zwiększy prędkość obrotową
silnika lub wyłączy je za pomocą ich przycisku,
patrz strona 80.
06
188
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*
Uwagi ogólne
Ograniczenie działania funkcji
Działanie
1. Obracając pokrętło, doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC.
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji,
DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i
poprawia przyczepność samochodu.
UKŁAD DSTC WŁĄCZONY – funkcja jest
w pełni aktywna.
Aktywacji tego układ podczas hamownia i
przyspieszania może towarzyszyć pulsujący
odgłos. Przyspieszenie może być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
DSTC KONTR. OBR. WYŁ. – funkcja jest
ograniczona.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
RESET, do zmiany wskazania menu
DSTC.
Funkcja ogranicza siłę napędową i hamującą
przenoszoną na indywidualne koła jezdne w
celu przywrócenia stabilności toru jazdy samochodu.
G029057
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Elementy sterowania i wyświetlacz informacyjny.
Kontrola buksowania
Pokrętło1
Funkcja ta zapobiega utracie przyczepności
kół napędowych (buksowaniu) podczas przyspieszania.
Przycisk RESET1
Układ kontroli trakcji
Funkcja ta działa przy niskich prędkościach,
przenosząc siłę napędową z koła, które buksuje (ślizga się), na koło, które ma dobrą przyczepność.
1
Działanie układu pozostanie ograniczone
do momentu ponownego włączenia go
przez kierowcą lub wyłączenia silnika – po
następnym uruchomieniu silnika układ
DSTC powraca do trybu normalnego.
OSTRZEŻENIE
Z chwilą uruchomienia silnika układ stabilizacji
toru jazdy zostaje automatycznie włączony.
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg kół. Działanie podczas
poślizgu bocznego będzie opóźnione, zapewniając większą możliwość dynamicznej, bardziej agresywnej jazdy. Przyczepność w głębokim śniegu i piasku jest lepsza, ponieważ
przyspieszenie nie będzie ograniczane.
Zniesienie działania układu może zmienić
charakterystykę jezdną samochodu.
06
UWAGA
Przy każdym uruchomieniu silnika przez
kilka sekund na wyświetlaczu pojawia się
komunikat UKŁAD DSTC WŁĄCZONY.
Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
189
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji (DSTC)*
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
Jeżeli świecą się jednocześnie dwie lampki
i
:
KONTROLA TRAKCJI TYMCZASOWO
WYŁ. – W ten sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli przyczepności z
powodu przegrzania hamulców.
• Odczytać komunikat na wyświetlaczu
–
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
WYMAGANY SERWIS ANTYPOŚLIZG. –
układ nie działa z powodu usterki.
–
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
informacyjnym.
Jeżeli świeci jeden symbol
może być następujące:
• Miganie oznacza, że trwa aktywacja
układu DSTC.
• Zaświecenie się lampki na 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika sygnalizuje samodiagnostykę układu.
• Ciągłe świecenie po uruchomieniu silnika
lub podczas jazdy oznacza wykrycie
usterki układu DSTC.
06
Lampki kontrolne w zespole
wskaźników
Układ DSTC
Informacje
190
, jego znaczenie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Informacje ogólne na temat systemu
wspomagania parkowania
Warianty
System wspomagający kierowcę podczas parkowania jest dostępny w dwóch wariantach:
• Tylko z tyłu.
• Z tyłu i z przodu.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały
dźwiękowe emitowane są przez tylne głośniki.
Funkcjonowanie
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
za lub przed samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Jeżeli nastawiona jest duża głośność
innego źródła dźwięku w zestawie audio, zostaje ona automatycznie zmniejszona.
Przednie i tylne czujniki odległości od przeszkody.
System ten ułatwia kierowcy parkowanie. Częstotliwość sygnału odzwierciedla odległość do
przeszkody.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie parkowania nie zwalnia kierowcy z zachowania własnej odpowiedzialności w trakcie parkowania. Czujniki mają
punkty martwe, w których przeszkody nie
mogą być wykrywane. Należy zwracać
uwagę na dzieci lub zwierzęta w pobliżu
samochodu.
pojawi się komunikat Asyst. Parkowania
wyłączona ENTER, aby aktyw.. Zmiana
ustawień, patrz strona 92.
Przy odległości około 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Jeżeli w podanej
odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak
i przed samochodem, sygnał emitowany jest
na przemian z lewych i prawych głośników.
Wspomaganie parkowania do tyłu
Ograniczenia
W przypadku zamocowania do haka holowniczego jakichkolwiek obiektów, np. przyczepy
lub uchwytu do transportu rowerów, układ
wspomagający parkowanie należy wyłączyć.
W przeciwnym razie system będzie stale emitował ostrzeżenie o bliskości przeszkody.
UWAGA
Tylne wspomaganie parkowania jest automatycznie wyłączane w przypadku holowania przyczepy, jeżeli stosowany jest oryginalny przewód Volvo do podłączania przyczepy.
06
Ten system jest automatycznie włączany podczas uruchamiania silnika.
Tylne czujniki odległości zostają aktywowane
po włączeniu biegu wstecznego i pojawia się
wtedy komunikat Asyst. Parkowania
aktywna EXIT, aby wyłącz. widoczny na
wyświetlaczu systemu audio.
Jeżeli system zostanie wyłączony, zaraz po
włączeniu biegu wstecznego na wyświetlaczu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
191
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Wspomaganie parkowania do przodu i
do tyłu
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały
dźwiękowe ostrzegające o przeszkodzie z
przodu emitowane są przez przednie głośniki.
Ograniczenia
Obecność przednich czujników odległości
wyklucza możliwość zamontowania dodatkowych świateł, ponieważ światła te znajdowałyby się w polu działania czujników.
Tył
Tylne czujniki odległości działają po włączeniu
biegu wstecznego.
Wyłącznik systemu (umiejscowienie przycisku
zależy od wybranego wyposażenia).
06
Ten system jest automatycznie wyłączany
podczas uruchamiania silnika. Informuje o tym
zaświecenie diody w wyłączniku. Wyłączenie
systemu przyciskiem spowoduje również
zgaśnięcie diody.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Sygnały
dźwiękowe ostrzegające o przeszkodzie z tyłu
emitowane są przez tylne głośniki.
Ograniczenia
Patrz wyżej rozdział „Wspomaganie parkowania do tyłu”.
Przód
System wspomagający parkowanie do przodu
jest aktywny przy prędkości jazdy poniżej
15 km/h. Przy wyższych prędkościach dezaktywuje się. Ponowna aktywacja systemu
następuje po obniżeniu prędkości do
10 km/h.
192
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Sygnalizacja usterki
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat WYMAGANY SERWIS
WSPOM. PARKOW., a symbol
świeci ciągle, oznacza to usterkę
systemu wspomagającego parkowanie. Należy skontaktować się z warsztatem
– zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
WAŻNE
W pewnych warunkach układ wspomagania
parkowania może generować nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze, powodowane
przez zewnętrzne źródła dźwięku emitujące
takie same częstotliwości ultradźwiękowe,
jakie wykorzystuje ten układ.
Przykładami takich źródeł są klaksony,
mokre opony na asfalcie, hamulce pneumatyczne, odgłos wydechu z motocykli itp.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System wspomagający parkowanie*
Czyszczenie czujników
Czujniki odległości od przeszkody.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
06
UWAGA
Brud, lód i śnieg pokrywające czujniki mogą
powodować nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
193
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
Uwagi ogólne
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się
w tzw. „martwym punkcie” lusterek wstecznych.
Martwe strefy lusterek wstecznych
System ten będzie działać najefektywniej w
gęstym ruchu ulicznym oraz na autostradach o
wielu pasach ruchu.
G020295
System ten wykorzystuje kamerę. Kamery (1)
znajdują się pod lusterkami bocznymi.
Lusterko wsteczne z systemem BLIS.
Kamera systemu BLIS
Lampka kontrolna
06
Symbol systemu BLIS
OSTRZEŻENIE
Ten układ nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie bezpiecznego stylu jazdy i korzystania z lusterek wstecznych. Nigdy nie może
zastąpić on uwagi i odpowiedzialności kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczną
zmianę pasów ruchu zawsze spoczywa na
kierowcy.
194
Kiedy kamera wykryje pojazd znajdujący się w
martwym polu lusterka, lampka kontrolna (2)
zapala się światłem ciągłym.
UWAGA
Lampka zaświeca się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył pojazd. Jeżeli
samochód jest wyprzedzany jednocześnie
po obu stronach, to zaświecą się obie
lampki.
Dystans A = ok. 3,0 m, B = ok. 9,5 m.
Zadziałanie systemu BLIS
System jest aktywny przy prędkości powyżej
10 km/h.
Wyprzedzanie
W razie usterki systemu BLIS na wyświetlaczu
pojawi się odpowiedni komunikat. W razie np.
zakrycia kamer systemu BLIS lampka kontrolna będzie migać, a na wyświetlaczu pojawi
się odpowiedni komunikat. Należy wtedy
sprawdzić i odsłonić (oczyścić) soczewki
kamer. W razie potrzeby układ można tymczasowo wyłączyć przyciskiem BLIS, patrz
strona 195.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
System ten zadziała podczas wyprzedzania
innego pojazdu z prędkością większą o maksymalnie 10 km/h od prędkości wyprzedzanego pojazdu.
System zadziała również, kiedy inny pojazd
wyprzedza prowadzony samochód z prędkością większą o maksymalnie 70 km/h od prędkości tego samochodu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
OSTRZEŻENIE
System BLIS nie działa w ostrych zakrętach.
System BLIS nie działa w trakcie cofania
samochodu.
Szeroka przyczepa sprzęgnięta z samochodem może przesłaniać inne pojazdy na
sąsiadujących pasach jezdni. Może to uniemożliwiać wykrycie przez system BLIS
pojazdu znajdującego się w śledzonym
obszarze.
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy, intensywnego światła z przeciwka lub gęstej mgły.
Włączanie/wyłączanie
Jazda w dzień i w nocy
Przy dobrym oświetleniu otoczenia system ten
reaguje na kształt otaczających pojazdów. Jest
on tak zaprojektowany, aby wykrywać pojazdy
silnikowe, takie jak samochody, ciężarówki,
autobusy i motocykle.
System ten można wyłączyć/włączyć przyciskiem BLIS.
Wraz z wyłączeniem układu gaśnie lampka
kontrolna w przycisku i pojawia się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Po włączeniu systemu BLIS dioda w przycisku
zaświeci się, na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawi się nowy komunikat tekstowy,
a lampki kontrolne systemu w panelach
drzwiowych migną trzykrotnie. W celu usunięcia komunikatu z wyświetlacza należy nacisnąć przycisk READ. Więcej informacji na temat
komunikatów tekstowych, patrz strona 62.
Przy słabym oświetleniu otoczenia system ten
reaguje na przednie światła pobliskich pojazdów. System nie wykryje samochodów z wyłączonymi światłami. Oznacza to, że np. przyczepa bez świateł przednich ciągnięta przez
inny samochód lub ciężarówkę nie zostanie
wykryta.
06
Wyłącznik systemu (umiejscowienie przycisku
zależy od wybranego wyposażenia).
System BLIS aktywuje się z chwilą uruchomienia silnika. W momencie aktywacji lampki kontrolne systemu w panelach drzwiowych migną
trzykrotnie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
06 Uruchamianie silnika i jazda
System informacji o martwym polu BLIS*
Komunikat systemu BLIS
Komunikaty na
wyświetlaczu
Działanie
Komunikaty na
wyświetlaczu
SYSTEM BLIS
WŁĄCZONY
System BLIS jest
włączony.
WYMAGANA
NAPRAWA SYSTEMU BLIS
OGRAN. DZIAŁ.
SYSTEMU BLIS
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
06
KAMERA SYSTEMU BLIS
ZABLOKOWANA
Jedna lub obie
kamery są zablokowane – oczyścić
soczewki.
SYSTEM BLIS
WYŁĄCZONY
Działanie
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
System BLIS jest
wyłączony.
WAŻNE
Wszelkie prace związane z systemem BLIS
mogą być wykonywane tylko przez autoryzowane stacje obsługi Volvo.
Mycie samochodu
Aby system BLIS mógł poprawnie funkcjonować, soczewki jego kamer muszą być czyste.
Można je czyścić miękką szmatką lub zmoczoną gąbką. Zachować ostrożność, aby nie
porysować soczewek.
W niektórych sytuacjach system BLIS może
ostrzegać o obiektach w martwych polach lusterek wstecznych, pomimo że w rzeczywistości nie znajdują tam się żadne obiekty.
UWAGA
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
W przypadku usterki układu BLIS na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU
BLIS.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów sytuacji, w których system BLIS może ostrzegać o
obiektach w martwych polach lusterek wstecznych, pomimo że w rzeczywistości nie znajdują
tam się żadne obiekty.
WAŻNE
Soczewki są ogrzewane elektrycznie w celu
roztapiania lodu lub śniegu. W razie
potrzeby należy odmieść śnieg z soczewek.
196
Ograniczenia
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odbicie światła od połyskującej nawierzchni drogi.
06 Uruchamianie silnika i jazda
G018177
System informacji o martwym polu BLIS*
Własny cień samochodu na dużej gładkiej
powierzchni, np. ekranie tłumiącym hałas lub
betonowej nawierzchni drogi.
Promienie słońca znajdującego się nisko nad horyzontem padające na obiektyw kamery.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Awaryjny rozruch silnika
Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do
awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający. Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie
samochodu, patrz strona 202.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Awaryjne holowanie samochodu
Przed rozpoczęciem holowania należy sprawdzić, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość jazdy podczas holowania.
06
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II, aby zwolnić blokadę
kierownicy i umożliwić kierowanie samochodem (patrz strona 168).
2. Podczas holowania kluczyk musi pozostawać w gnieździe wyłącznika zapłonu.
3. Delikatnie naciskając pedał hamulca,
utrzymywać naprężenie liny holowniczej,
gdy pojazd holujący zwalnia, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
4. Należy być przygotowanym do natychmiastowego hamowania.
198
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem holowania trzeba
odblokować blokadę kierownicy – blokada pozostaje w położeniu, w którym
znajdowała się w momencie odłączenia
napięcia.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi znajdować się w położeniu II – w
położeniu I wszystkie poduszki
powietrzne są wyłączone.
•
Nigdy nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu podczas holowania samochodu.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy samochód jest holowany z
wyłączonym silnikiem, pedał hamulca
wymaga znacznie większej siły nacisku niż
wtedy, gdy silnik pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej
siły.
Manualna skrzynia biegów
Przed holowaniem:
–
UWAGA
Przed rozpoczęciem holowania trzeba
wyłączyć blokadę kierownicy. Jeżeli samochód nie ma zasilania elektrycznego, należy
podłączyć akumulator innego samochodu,
co umożliwi wyłączenie blokady kierownicy.
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Geartronic
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
WAŻNE
WAŻNE
Należy pamiętać, że samochód można
holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
•
Unikać holowania.
•
Samochód można holować z małą
prędkością na krótkim odcinku (nie więcej niż 10 km z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h) w celu usunięcia go z
niebezpiecznego miejsca. Należy
pamiętać, że samochód należy zawsze
holować w taki sposób, by koła toczyły
się do przodu.
•
W razie konieczności przemieszczenia
samochodu na odległość większą niż
10 km, koła napędowe muszą zostać
podniesione w taki sposób, by nie dotykały jezdni – zaleca się skorzystać z profesjonalnej pomocy drogowej.
W przypadku automatycznej skrzyni
biegów, samochód może być holowany
z prędkością nieprzekraczającą
80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż
80 km.
Automatyczna skrzynia biegów
Powershift
Model ze skrzynią biegów Powershift nie powinien być holowany, ponieważ do jej właściwego smarowania wymagana jest praca silnika. Jeżeli holowanie jest jednak konieczne,
powinno się odbywać na jak najkrótszym
odcinku i z bardzo małą prędkością.
W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można
to sprawdzić, odczytując oznaczenie na
naklejce numer (5) pod pokrywą silnika – patrz
strona 316. Oznaczenie „MPS6” informuje, że
jest to skrzynia biegów Powershift – jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma skrzynię biegów Geartronic.
Przed holowaniem:
–
Przesunąć dźwignię skrzyni biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
06
199
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Zaczep holowniczy
06
Zaczep holowniczy wkręca się w gwintowane
gniazdo znajdujące się pod pokrywą po prawej
stronie przedniego lub tylnego zderzaka.
Instalacja zaczepu do holowania
samochodu
Wyjąć zaczep holowniczy (1) ze schowka
pod podłogą w przedziale bagażowym.
Pokrywa miejsca mocowania zaczepu
holowniczego występuje w dwóch wersjach, które otwiera się w różny sposób:
• Wersję z wycięciem należy otwierać,
posługując się monetą lub podobnym
200
przedmiotem, który należy włożyć w
wycięcie i obrócić w kierunku na zewnątrz. Następnie obrócić pokrywę do
końca i wyjąć.
• Druga wersja posiada specjalne oznaczenie wzdłuż jednej z krawędzi lub w
narożniku: Nacisnąć palcem w miejscu
oznaczenia i jednocześnie odchylić
drugą krawędź/narożnik, posługując się
monetą lub podobnym przedmiotem –
pokrywa obróci się wokół własnej osi i
będzie można ją wyjąć.
Wkręcić zaczep holowniczy aż do samego
kołnierza. Dokręcić mocno zaczep holow-
niczy przy użyciu np. klucza do nakrętek
kół.
Po zakończeniu holowania należy odkręcić
zaczep holowniczy i schować go na jego
miejscu.
Na koniec ponownie założyć pokrywę na
zderzaku.
WAŻNE
Zaczep holowniczy służy wyłącznie do
holowania po drogach, a nie do awaryjnego
wyciągania samochodu np. z rowu. W takim
przypadku należy wezwać pomoc drogową.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
UWAGA
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy, z tyłu samochodu nie można zainstalować uchwytu do
holowania. W takim wypadku należy przymocować linkę holowniczą do haka holowniczego.
Z tego powodu zalecane jest przechowywanie zaczepu kulowego haka holowniczego w samochodzie, patrz strona 206.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
W takim przypadku należy wezwać pomoc
drogową.
Samochód można holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
WAŻNE
06
Samochody z automatyczną skrzynią biegów mogą być holowane wyłącznie z podniesionymi kołami napędowymi.
201
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika z akumulatora
innego pojazdu
upewnić się, że oba samochody nie stykają
się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
WAŻNE
WAŻNE
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
5. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
06
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji 0.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
202
6. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
7. Drugi zacisk podłączyć do punktu masowego, na przykład przy lewym amortyzatorze (4).
8. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
11. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu – patrz strona 258.
06
203
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu zależy od jego masy
własnej. Całkowita ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o łączny ciężar
pasażerów oraz ciężar zamontowanego
dodatkowego wyposażenia, takiego jak hak
holowniczy. Dalsze informacje dotyczące mas
i obciążeń, patrz strona 319.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany przez
autoryzowaną stację obsługi Volvo, samochód
jest również wyposażony we wszystkie urządzenia niezbędne do holowania przyczepy.
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
06
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu, patrz
strona 221.
1
204
• Należy regularnie czyścić hak holowniczy i
smarować jego głowicę1.
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 319.
• Zupełnie nowym samochodem nie wolno
holować ciężkiej przyczepy. Należy odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu
1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wznie-
UWAGA
Podane maksymalne dopuszczalne masy
przyczepy są wartościami dopuszczanymi
przez Volvo. Państwowe przepisy dotyczące pojazdów mogą jeszcze bardziej
ograniczać dopuszczalne masy i prędkości
przyczepy. Haki holownicze mogą być certyfikowane na wyższe masy niż faktycznie
możliwe do holowania przez samochód.
sienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
Nie smarować zaczepów kulowych z wbudowanym amortyzatorem drgań.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać podanych zaleceń dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie
panowanie nad samochodem i przyczepą w
przypadku nagłego ruchu i hamowania
będzie utrudnione.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
Przegrzanie silnika
Przegrzanie silnika
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• W przypadku parkowania na pochyłości
• Nie dopuszczać, by prędkość obrotowa
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
silnika wzrosła powyżej 4500 obr/min (silniki wysokoprężne: 3500 obr/min), ponieważ może to spowodować nadmierny
wzrost temperatury oleju.
Silnik wysokoprężny, 5-cyl.
• Jeżeli silnik zacznie się zbyt bardzo
nagrzewać, na tablicy rozdzielczej zostanie wyświetlony komunikat zalecający włączenie niższego biegu – należy postąpić
zgodnie z tym zaleceniem.
• Jeżeli występuje niebezpieczeństwo przegrzania silnika, optymalna prędkość obrotowa silnika zapewniająca odpowiednią
cyrkulację płynu chłodzącego wynosi
2300-3000 obr/min.
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
Jazda w górę stromej pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
WAŻNE
należy ustawić dźwignię skrzyni biegów w
położeniu P. Zawsze zaciągać hamulec
postojowy.
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
06
Patrz też szczegółowe informacje dotyczące powolnej jazdy z przyczepą samochodem wyposażonym w automatyczną
skrzynię biegów Powershift na stronie 178.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
205
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
Hak holowniczy
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Przechowywanie haka holowniczego
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
instalacji jego odłączanej części, patrz
strona 208.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
06
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
206
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G014589
•
G031115
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
G009522
G009519
G009518
Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
A
B
C
D
E
F
G
854
98
100
140
130
113
150
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
207
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
1. Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
2. W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
06
208
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020302
G017317
G020301
Mocowanie haka holowniczego
3. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym (3)
widoczny jest czerwony wskaźnik. Jeżeli
czerwony wskaźnik nie jest widoczny,
należy wcisnąć gałkę blokady
i obrócić
, aż rozlegnie się odgłos zatrzaw lewo
sku.
06 Uruchamianie silnika i jazda
4. Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
5. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widać zielony wskaźnik.
G020307
G020306
G020304
Zdejmowany hak holowniczy*
6. Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
06
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
209
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
7. Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
8. Linka bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
210
G020301
G020310
G020309
Wyjmowanie haka holowniczego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
06 Uruchamianie silnika i jazda
2. Wcisnąć gałkę blokady
i obrócić w lewo
, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
3. Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
G017318
G020314
G020312
Zdejmowany hak holowniczy*
4. Nasunąć i docisnąć pokrywę.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 206.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
211
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przewożenie bagażu
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu zależy od jego masy
własnej. Całkowita ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o wagę kierowcy i
pasażerów oraz ciężar zamontowanego
dodatkowego wyposażenia. Dalsze informacje
dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 319.
OSTRZEŻENIE
Charakterystyka jezdna samochodu zmienia się w zależności od wielkości jego obciążenia oraz sposobu rozłożenia tego obciążenia.
• Ciężkie ładunki umieszczać jak najniżej.
Nie umieszczać ciężkich ładunków na złożonych oparciach tylnych siedzeń.
• Ostre krawędzie należy osłonić np. miękką
tkaniną, aby zapobiec uszkodzeniu tapicerki oraz szyby drzwi bagażnika.
• Umocować ładunki siatką lub taśmami do
uchwytów w podłodze przestrzeni bagażowej.
06
W celu powiększenia przestrzeni bagażowej
można złożyć siedzenia, po uprzednim wyjęciu
zagłówków (patrz strona 128).
Ładunki należy dosunąć do oparć przednich
siedzeń.
• Należy wyjąć zagłówki z tylnych siedzeń,
Luźny obiekt ważący 20 kg może w przypadku zderzenia czołowego z prędkością
50 km/h przenosić uderzenie równoważne
ciężarowi 1000 kg.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie ładować bagażu powyżej górnej
linii oparć.
Zabezpieczenie zapewniane przez kurtynę
powietrzną montowaną w podsufitce może
być pogorszone lub wyłączone wskutek
zbyt wysokiego załadowania bagażu.
Zawsze zabezpieczać ładunek. W przeciwnym razie ładunek w trakcie gwałtownego
hamowania może się przesuwać, powodując obrażenia ciała osób podróżujących
samochodem.
aby zapobiec ich uszkodzeniu.
• Szerokie ładunki umieszczać pośrodku.
212
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych rozprowadzanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, które nie spowodują jego uszkodzenia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Ściśle przestrzegać podanych przez producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
OSTRZEŻENIE
Załadunek bagażnika
Na czas załadunku i rozładunku długich przedmiotów należy wyłączyć silnik i uruchomić
hamulec postojowy. Uniemożliwi to ruszenie
pojazdu w razie przypadkowego zawadzenia
długim przedmiotem o dźwignię skrzyni biegów.
Bagażniki dachowe*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
bagażnika i ładunków. Ładunki powinny
być bezpiecznie umocowane specjalnymi
pasami.
• Ładunek na bagażniku dachowym powinien być rozłożony równomiernie. Najcięższe przedmioty umieścić na spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie przekroju czołowego samochodu i tym samym większe zużycia
paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego ruszania i ostrego hamowania oraz
pokonywania zakrętów z dużą prędkością.
OSTRZEŻENIE
Ładunki przewożone na dachu samochodu
zmieniają położenie środka ciężkości samochodu i jego właściwości jezdne.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Reflektory z funkcją Active Bending
Lights
G021422
G021421
Reflektory halogenowe
G020317
Prawidłowy schemat oświetlenia drogi
w ruchu lewo- i prawostronnym
Z kierownicą po lewej stronie.
Wiązka świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
Wiązka świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować za pomocą regulatora w
obudowie poszczególnych reflektorów, aby
nie powodować oślepiania kierowców pojazdów jadących z przeciwka.
Prawidłowe ustawienie zapewnia również lepsze oświetlenie pobocza po odpowiedniej stronie drogi.
Z kierownicą po prawej stronie.
Z kierownicą po lewej stronie.
Z kierownicą po prawej stronie.
06
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
213
Uwagi ogólne........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu..........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe* ..............................................
Wymiana koła........................................................................................
Awaryjna naprawa przebitej opony*......................................................
214
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
216
221
223
225
227
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Ogumienie a własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Zmieniając opony, należy na wszystkie cztery
koła dobrać ogumienie tego samego typu i rozmiaru oraz najlepiej pochodzące od tego
samego producenta. Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego
wartość podano na naklejce. Umiejscowienie
naklejki, patrz strona 221.
Oznaczenie rozmiaru opony
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład: 205/55R16 91 W.
07
205
Szerokość opony (mm)
55
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
16
Średnica obręczy w calach
91
Oznaczenie kodowe maksymalnego
obciążenia opony (w tym przypadku
615 kg)
W
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości (w tym przypadku 270 km/h).
Indeks prędkości
Samochód ten został dopuszczony do ruchu
jako całość, co oznacza, że nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa rozmiarów i
wskaźników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Jedynym wyjątkiem od tego jest możliwość założenia opon zimowych (kolcowych lub zwykłych).
Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych
prędkości dla danego ogumienia, wyrażonych
indeksem prędkości (np. indeks Q oznacza
prędkość maksymalną 160 km/h).
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Nowe opony
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
Uwaga! Poniżej podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości dla różnych indeksów
prędkości.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
216
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek stopniowej
degradacji materiałów składowych opona traci
swoje własności. Taka opona nie powinna być
więcej używana. Dotyczy to także opony w
kole zapasowym, opon zimowych lub przechowywanych na przyszłość. Zewnętrzne oznaki,
kwalifikujące oponę jako nieprzydatną do dalszego użytku, to między innymi pęknięcia i
odbarwienia.
Należy sprawdzać wiek opony na podstawie
oznaczenia DOT (patrz poprzednia ilustracja).
Bardziej równomierne zużywanie opon
i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 221. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
Wskaźniki zużycia bieżnika
G020323
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI. Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje
do 1,6 mm to głębokość bieżnika zrówna się z
poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że
oponę należy jak najszybciej wymienić na
nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
07
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
``
217
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Opony zimowe
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe należy zakładać na wszystkie cztery
koła.
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu firma Volvo zaleca konsultację z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na odcinku
500–1000 km. W tym okresie należy jeździć
płynnie i delikatnie, aby kolce miały możliwość
dobrego ułożenia się w oponie. Przedłuży się
przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych
kolców.
UWAGA
07
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
218
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Obręcze kół i nakrętki mocujące
Do tego samochodu można stosować wyłącznie atestowane i dopuszczone przez Volvo
obręcze kół będące oryginalnymi akcesoriami
Volvo.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach niezaśnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
Standardowe nakrętki mocujące kół.
Specjalne nakrętki mocujące kół.
W zależności od tego, czy obręcze kół są stalowe, czy ze stopu aluminium, do ich mocowania służy jeden z dwóch rodzajów nakrętek.
1. Nakrętki mocujące koła typu (1) powinny
być dokręcone momentem 110 Nm.
Nakrętki mocujące koła typu (2) powinny
być dokręcone momentem 130 Nm.
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
2. Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
WAŻNE
Nakrętki mocujące koła powinny być dokręcone momentem 110 Nm (1) lub 130 Nm (2).
Dokręcenie zbyt dużym momentem może
spowodować uszkodzenie nakrętek i śrub.
Obręcze stalowe – nakrętki standardowe
(1)
Normalnie koła z obręczami stalowymi mocowane są nakrętkami standardowymi, ale
można też użyć nakrętek specjalnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować standardowych nakrętek do mocowania obręczy z stopów aluminium. Grozi to poluzowaniem koła.
Obręcze ze stopu aluminium – nakrętki
specjalne (2)
Koła z obręczami ze stopu aluminium mogą
być mocowane wyłącznie nakrętkami specjalnymi.
UWAGA
Ten rodzaj nakrętek może być stosowany
również do stalowych obręczy kół.
Nakrętki przeciwkradzieżowe
Nakrętki przeciwkradzieżowe mogą być stosowane zarówno w przypadku obręczy stalowych, jak i aluminiowych. W przypadku stalowych obręczy kół z kołpakami, nakrętka przeciwkradzieżowa powinna zostać nakręcona na
śrubę znajdującą się najbliżej zaworu powietrznego opony. Inaczej nie będzie możliwe założenie kołpaka.
chodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 330.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
UWAGA
Nakrętki kół z blokadą należy dokręcać
momentem 110 Nm.
WAŻNE
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Tymczasowe koło zapasowe („koło
dojazdowe”, wyposażenie
opcjonalne)*
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samo-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
219
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Nieprawidłowo zamontowana opona kierunkowa negatywnie wpływa na skuteczność
hamowania oraz ma gorsze własności odprowadzania wody, śniegu i błota.
Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w celu ograniczenia ryzyka
poślizgu tylnej osi jezdnej).
G020325
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony.
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie (patrz strona 225) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po
której stronie samochodu były zamocowane
(np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem
kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w
kierunku wskazywanym strzałką.
07
220
Należy też przestrzegać ogólnej zasady, że
opony powinny przez cały okres eksploatacji
mieć ten sam kierunek obracania się. Zamieniać miejscami można jedynie koła po tej samej
stronie samochodu – nie wolno ich przekładać
z prawej strony na lewą lub odwrotnie.
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
UWAGA
G007505
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
1
2
na poziomie wartości zalecanej do pełnego
obciążenia samochodu. Zapewni to optymalną
oszczędność paliwa.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie. Jest to
zjawisko całkowicie normalne i w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ciśnienia w rozgrzanej oponie nie należy go obniżać. Jeżeli natomiast okaże się, że ciśnienie jest poniżej zalecanego, oponę należy dopompować.
DRIVe*
Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na
pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a
także powoduje przyspieszone zużycie opon i
wzrost zużycia paliwa. Jazda na oponach ze
zbyt niskim ciśnieniem może prowadzić do
przegrzania i uszkodzenia opony.
Przy zakładaniu nowych opon zaleca się zastosowanie opon tego samego typu i marki co
opony zamontowane fabrycznie, ponieważ
zostały one dobrane w sposób pozwalający
obniżyć zużycie paliwa.
Zalecane wartości ciśnienia podane są w
tabeli. Podane ciśnienia dotyczą „zimnych
opon”. („Zimna opona” to taka, której temperatura jest równa temperaturze otoczenia.)
Ważnym aspektem ekologicznej eksploatacji
samochodu jest używanie opon odpowiedniego typu i utrzymywanie w nich właściwego
ciśnienia powietrza.
Rozmiary
Opony o rozmiarach 195/65 R15 i 205/55 R16
zwykle pozwalają uzyskać nieco niższe zużycie
paliwa niż szersze warianty.
ciśnienie
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach
powoduje wzrost zużycia paliwa. Dlatego należ
regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
Przy prędkościach poniżej 160 km/h, należy
utrzymywać ciśnienie we wszystkich oponach
Stosowanie tak zwanego ciśnienia ECO2
pozwala ograniczyć zużycie paliwa do mini-
07
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
Ciśnienie zalecane dla maksymalnego obciążenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
221
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
mum. Można wtedy zauważyć pewien wpływ
na komfort jazdy, hałas opon i charakterystykę
sterowności, ale nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy.
Zalecane ciśnienie w ogumieniu podano na
naklejce obok słupka drzwi kierowcy.
07
222
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Trójkąt ostrzegawczy
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*. Trójkąt ostrzegawczy
należy ustawić w miejscu odpowiednim do
sytuacji na drodze.
1. Wyjąć futerał z trójkątem ostrzegawczym
zamocowany „rzepem”. Wyjąć trójkąt
ostrzegawczy z futerału.
2. Rozłożyć podpory trójkąta.
Po użyciu należy schować trójkąt w futerale i
odpowiednio umocować w bagażniku samochodu.
Koło zapasowe* i podnośnik*
Fabryczny podnośnik samochodowy*
Podnośnik stanowiący wyposażenie fabryczne
samochodu* może być wykorzystywany
wyłącznie do zmiany koła. Gwintowany pręt
podnośnika powinien być zawsze dobrze
nasmarowany. Koło zapasowe*, podnośnik* i
klucz do nakrętek kół* znajdują się pod podłogą bagażnika.
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
07
Wyjmowanie koła zapasowego:
Koło zapasowe jest umocowane śrubą.
1. Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
223
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
2. Odkręcić śrubę mocującą koło zapasowe i
wyjąć koło zapasowe.
Apteczka*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
Wkładanie koła zapasowego* i
podnośnika* na miejsce
Klucz do kół*.
Podnośnik* i korba, mocowane taśmą
zaciskową.
Koło zapasowe należy umieścić obręczą
do dołu i dokręcić śrubą.
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Po zakończeniu korzystania należy odłożyć
narzędzia i podnośnik* na miejsce w prawidłowy sposób.
• W przypadku samochodów wyposażonych w koło zapasowe, podnośnik musi
zostać dokręcony, aby dopasował się do
koła zapasowego.
• W samochodach wyposażonych w zestaw
07
naprawczy do ogumienia, podnośnik musi
zostać całkowicie złożony, a następnie
umieszczony w piankowym bloku.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
224
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
Zdejmowanie koła
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Jeżeli zmiana koła odbywa się na drodze
publicznej, należy w odpowiednim miejscu
ustawić trójkąt ostrzegawczy. Samochód i
podnośnik powinny stać na płaskim i twardym
podłożu.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, jest czysty i czy gwinty są prawidłowo nasmarowane.
1. Wyjąć koło zapasowe*, podnośnik* i klucz
do nakrętek kół*. Elementy te znajdują się
pod wykładziną bagażnika. Jeżeli używany
jest inny podnośnik, patrz patrz
strona 245.
2. Zaciągnąć hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów wybrać położenie
P.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
tego celu można wykorzystać ciężkie
klocki drewniane lub duże kamienie.
4. Koła z obręczami stalowymi mają założone
kołpaki. Należy je podważyć płaską końcówką klucza do kół lub ściągnąć dłońmi.
5. Kluczem do kół poluzować nakrętki mocujące o ½-1 obrotu w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
G020332
G020331
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
Teleskopowy klucz do nakrętek kół.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między podnośnikiem a punktem jego przyłożenia w samochodzie.
6. Po obu stronach podwozia wyznaczone są
po dwa punkty przyłożenia podnośnika. W
plastikowej osłonie każdego z punktów
znajduje się wgłębienie. Ustawić podstawę
podnośnika, tak aby cała jej powierzchnia
miała kontakt z podłożem. Podnieść podnośnik. Sprawdzić, czy podnośnik jest prawidłowo umieszczony w podwoziu (jak na
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
225
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
powyższym rysunku), a jego stopa znajduje
się dokładnie pod punktem przyłożenia
podnośnika.
Zakładanie koła
1. Oczyścić powierzchnie przylegania między kołem a piastą.
2. Wsunąć koło na piastę. Dokręcić ręką
nakrętki mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
4. Dokręcić kluczem nakrętki mocujące koło
w kolejności po przekątnej. Bardzo ważne
jest dokręcenie śrub właściwym momentem.
• Standardowe nakrętki mocujące kół –
moment dokręcania: 110 Nm
• Kołpakowe nakrętki mocujące kół –
moment dokręcania: 130 Nm
WAŻNE
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
07
7. Podnieść samochód, tak aby koło mogło
się obracać. Zdjąć nakrętki mocujące i
zdjąć koło.
Moment dokręcenia należy skontrolować
kluczem dynamometrycznym.
5. Nałożyć kołpak (na stalową obręcz koła).
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku.
W podnoszonym samochodzie nie mogą
przebywać żadne osoby.
Pasażerowie samochodu powinni pozostawać od strony pobocza jezdni, odgrodzeni
od drogi samochodem, a najlepiej barierką
ochronną.
226
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Informacje ogólne o awaryjnym
naprawianiu przebitej opony
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku bardziej rozległych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Gniazda 12 V do zasilania kompresora znajdują
się w środkowej konsoli z przodu oraz przy tylnym siedzeniu. Należy użyć gniazda położonego najbliżej naprawianego koła.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz z kompresorem i narzędziami znajduje się pod podłogą bagażnika.
1. Podnieść pokrywę w podłodze bagażnika.
2. Odkręcić śrubę mocującą i zdjąć uchwyt.
3. Wyjąć zestaw naprawczy do ogumienia.
Mocowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
OSTRZEŻENIE
Zestawu naprawczego do ogumienia można
używać do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. W jego skład wchodzi kompresor i
pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw
służy do tymczasowej naprawy przebitej
opony. Po naprawie opony lub przed upływem
terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na nowy.
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
07
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
227
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
1. Włożyć zestaw naprawczy do ogumienia.
Przewód elektryczny
2. Dopasować uchwyt do wewnętrznych i
niższych wyżłobień schowka na koło zapasowe
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
3. Przykręcić śrubę mocującą.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
Korek zabezpieczający
Zawór redukujący ciśnienie
Przewód powietrzny
UWAGA
Niewłaściwa instalacja uchwytu może spowodować stukanie zestawu naprawczego.
OSTRZEŻENIE
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
Przegląd
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
3. Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji
0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
Awaryjna naprawa przebitej opony
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
Etykieta, maksymalna dopuszczalna prędkość
G019723
G020400
07
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
Przełącznik
228
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
8. Przestawić przełącznik do pozycji I.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
9. Napełniać oponę przez 7 minut.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania od gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód powietrza od zaworu
opony i założyć kapturek ochronny na
zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 kilometrów, nie przekraczając
prędkości 80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć urządzenia.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor i sprawdzić ciśnienie
na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a maksymalna
3,5 bara.
3. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że przebicie opony
jest zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest
wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować się
z serwisem ogumienia.
4. Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce z zalecanymi
wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt
wysokie ciśnienie obniżyć za pomocą
zaworu upustowego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07
229
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
zasilania i przewód powietrza. Założyć
kapturek ochronny na zawór opony.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
6. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
07
230
7. Firma Volvo zaleca kontakt z najbliższą
autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu
naprawy/wymiany uszkodzonej opony.
Należy poinformować pracowników serwisu, że opona zawiera środek uszczelniający.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w samochodzie z włączonym silnikiem.
3. Przewód zasilania podłączyć do
gniazda elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor przestawiając przełącznik do pozycji I.
WAŻNE
Pompowanie opony
Kompresorem z zestawu można pompować
fabryczne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w pozycji 0. Zlokalizować przewód elektryczny i powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu.
(Zbyt wysokie ciśnienie w oponie można
obniżyć za pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
zasilania i przewód powietrza.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upłynięciem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
UWAGA
Pojemnik należy zutylizować w miejscu
zbierania odpadów niebezpiecznych.
07
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
231
Czyszczenie.......................................................................................... 234
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych............................................. 239
Zabezpieczenie antykorozyjne.............................................................. 240
232
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Stosować szampon samochodowy.
Zabrudzenia i sól mogą łatwo doprowadzić do
powstania korozji.
• Nie należy stawiać samochodu w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Mycie silnie rozgrzanych powierzchni lakierowanych
może doprowadzić do ich trwałych uszkodzeń. Samochód należy myć w miejscu, z
którego ścieki są zbierane w oddzielny
separator.
• Dokładnie zmyć strumieniem wody brud z
WAŻNE
Brudne światła mijania zapewniają gorsze
oświetlenie. Należy czyścić je regularnie, na
przykład podczas tankowania.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
podwozia samochodu.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
OSTRZEŻENIE
08
234
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Usuwanie ptasich odchodów
Wszelkie ślady ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych należy jak najszybciej
usuwać. Zawarte w nich agresywne związki
chemiczne uszkadzają lakier i powodują jego
odbarwienie. Takie odbarwienia będzie mógł
usunąć tylko specjalista.
Chromowane obręcze kół
WAŻNE
Środki do czyszczenia kół mogą zaplamić
chromowane obręcze. Przy użyciu gąbki
umyć nadwozie, polewając je obficie letnią
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
UWAGA
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
samochodu myć roztworem mydła lub
szamponu samochodowego w ciepłej
wodzie.
Nie używać żadnych silnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
W automatycznej myjni samochód zostanie
łatwo i szybko wymyty, ale nie zastąpi to
dokładnego mycia ręcznego. Szczotki w automatycznej myjni nie mają dostępu do wszystkich wymagających mycia miejsc.
WAŻNE
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia
samochód należy myć ręcznie.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu).
WAŻNE
Spłukać cały samochód w celu usunięcia
luźnych zabrudzeń. Użycie myjki wysokociśnieniowej: Nie zbliżać dyszy wylotowej
myjki wysokociśnieniowej do powierzchni
nadwozia na odległość mniejszą niż 30 cm.
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po myciu należy zawsze sprawdzić skuteczność hamulców, w tym hamulca postojowego, aby upewnić się, że woda i korozja
nie będą miały wpływu na hamowanie.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca. w
celu rozgrzania i osuszenia okładzin ciernych i
tarcz hamulcowych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia kolorowych elementów z tworzywa, z gumy i wykończeń (np. elementów
ozdobnych wykończonych z połyskiem) zalecane jest stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych środków czyszczących,
dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Używając
tych środków, należy stosować się bezwzględnie do instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać polerowania i woskowania elementów plastikowych i gumowych.
Środki odtłuszczające należy nakładać na
elementy plastikowe i gumowe delikatnie,
stosując lekki nacisk tylko w razie potrzeby.
Do tego celu używać miękkiej gąbki.
Polerowanie błyszczących elementów
wykończeniowych może spowodować starcie lub uszkodzenie połyskującej powłoki.
Nie wolno stosować środków do polerowania o właściwościach ściernych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia. W tym okresie można jednak woskować
samochód. Nie należy polerować ani woskować samochodu w miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem firmowym Volvo do
usuwania smoły lub benzyną ekstrakcyjną.
Trudniejsze do usunięcia plamy można
wyczyścić delikatną pastą ścierną do lakieru
samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
235
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
08
236
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie plam z tekstylnej tapicerki i
podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
taśma typu „rzep” mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
WAŻNE
•
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
Przed zastosowaniem środków do pielęgnacji
skóry ważne jest oczyszczenie powierzchni
odkurzaczem.
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy I.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
WAŻNE
Ostre przedmioty (np. pierścionki) mogą
uszkodzić skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy I.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki oraz wewnętrznych
elementów i powierzchni samochodu zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń. Nie wolno do
tego celu używać mocnych odplamiaczy.
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
08
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
237
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
08
238
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 316.
Odpryski po uderzeniach kamieni i
zarysowania lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
G020345
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Materiały
Kod koloru samochodu
• Lakier podkładowy w puszce
• Lakier w spreju lub lakier wyprawkowy w
sztyfcie1
• Taśma maskująca.
1
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała
w tym miejscu nieuszkodzona warstwa lakieru
barwnego, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu miejsca.
Odprysk sięgający do powierzchni
metalu
Kod koloru lakieru
Tabliczka znamionowa.
Drobne odpryski i zarysowania
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
08
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do lakieru w sztyfcie.
239
08 Pielęgnacja samochodu
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Wszystkie powierzchnie metalowe samochodu
zostały starannie zabezpieczone antykorozyjnie w procesie produkcji. Części nadwozia
wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych i przekrojów zamkniętych wtryśnięto środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
O zabezpieczenie antykorozyjne należy dbać w
następujący sposób:
• Utrzymywać samochód w czystości. Spłukiwać podwozie wodą z węża. Podczas
mycia wysokociśnieniowego trzymać
dyszę wylotową w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni lakierowanych.
• Regularnie kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarę potrzeby
dokonywać poprawek.
08
240
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08 Pielęgnacja samochodu
08
241
Serwis Volvo.........................................................................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu.....................................
Pokrywa i komora silnika......................................................................
Oleje i płyny eksploatacyjne..................................................................
Pióra wycieraczek.................................................................................
Akumulator............................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
242
244
245
247
249
256
258
262
268
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Serwis Volvo
Program serwisowy Volvo
Specjalne czynności serwisowe
Zanim samochód ten opuścił fabrykę, przeszedł dokładną kontrolę w czasie jazd próbnych. Kolejną kontrolę samochodu przeprowadzono zgodnie z normami Volvo Car Corporation bezpośrednio przed przekazaniem go
nabywcy.
Niektóre czynności serwisowe związane z
układem elektrycznym samochodu mogą być
wykonywane wyłącznie z użyciem urządzeń
elektronicznych opracowanych specjalnie do
tego samochodu. Dlatego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności
związanych z instalacją elektryczną w tym
samochodzie firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Firma
Volvo zaleca, aby czynności tam wymienione
zlecać do wykonania autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
244
09 Obsługa techniczna samochodu
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Środki ostrożności przy wykonywaniu
czynności obsługowych w
samochodzie
Podnoszenie samochodu
tak ustawiony, aby samochód się z niego nie
zsunął. Zawsze należy stosować podpory osi
lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić, że przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
Akumulator
Sprawdzić, czy przewody akumulatora są
właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone.
Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w
celu jego wymiany), gdy silnik pracuje.
Należy regularnie sprawdzać
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora. Na czas ładowania trzeba odłączyć akumulator od instalacji samochodowej.
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący i trujący. Dlatego z akumulatorem należy postępować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo służy
wszelką pomocą w tym zakresie.
• Płyn w układzie chłodzenia silnika –
OSTRZEŻENIE
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Dlatego
zawsze podczas wykonywania prac w
komorze silnika zapłon musi być wyłączony.
Nie dotykać świec i cewek zapłonowych,
gdy włączony jest zapłon lub silnik jest
gorący.
09
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku
wyrównawczym.
• Olej w silniku – Musi zawierać się pomiędzy
znakami MIN i MAX.
• Płyn w obwodzie wspomagania układu
kierowniczego – Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
• Płyn do spryskiwaczy – Zbiornik powinien
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie wolno uszkodzić osłony przeciwbryzgowej
pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik jest
być zawsze napełniony. W okresie zimowym używać niskokrzepnącego roztworu
płynu do spryskiwaczy szyb.
• Płyn w układzie hamulcowym i sprzęgłowym – Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX.
245
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie po
upływie pewnego czasu od momentu wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
246
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
09
Otwieranie pokrywy silnika
Ilustracja przedstawia samochód z kierownicą po lewej stronie.
1. Pociągnąć dźwignię z lewej strony pod
deską rozdzielczą. Rozlegnie się odgłos
zwalniania zamka.
2. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika na
środku jej przedniej krawędzi i nacisnąć w
prawo dźwignię zamka pomocniczego.
3. Podnieść pokrywę silnika.
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
Zbiornik płynu do wspomagania układu
kierowniczego (za lampą przednią)
Miarka1 poziomu oleju silnikowego2
Chłodnica
Komora silnika
Zbiornik płynu do spryskiwaczy (silnik 4cylindrowy)
Wentylator chłodnicy
Zbiornik płynu do spryskiwaczy (silnik 5cylindrowy)
Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego
1
2
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
Umiejscowienie różni się w zależności od rodzaju silnika.
247
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
09
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po prawej stronie)
Wlew oleju silnikowego2
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym (z kierownicą po lewej stronie)
Akumulator
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Filtr powietrza2
2
248
Umiejscowienie różni się w zależności od rodzaju silnika.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
Zawsze stosować olej o zalecanej klasie.
Często sprawdzać poziom oleju i wymieniać
go regularnie. Użycie oleju o niższej klasie
lub jazda samochodem ze zbyt niskim
poziomem oleju spowoduje uszkodzenie
silnika.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 322.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
09
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zespole wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 322.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 323.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
249
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Silnik z miarką poziomu oleju1
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
G020336
09
Silnik wysokoprężny.
Silnik benzynowy.
Miarka poziomu oleju w silniku benzynowym.
Wlew oleju silnikowego.
Miarka poziomu oleju, 4-cyl. silniki wysokoprężne.
Wlew oleju silnikowego.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
1
250
Dotyczy tylko silników benzynowych i 4-cyl. silników wysokoprężnych.
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
09
Silniki z elektronicznym czujnikiem
poziomu oleju2
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
Komunikat i wykres na wyświetlaczu.
Komunikat
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
Wlew oleju.3
Dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat, nie trzeba podejmować żadnych działań
związanych z poziomem oleju silnikowego,
patrz ilustracja poniżej.
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju jest sprawdzany za pomocą elektronicznej miarki poziomu oleju z pokrętłem
przy wyłączonym silniku, patrz strona 72.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli pojawi się komunikat Wymagany
serwis oleju, należy udać się do stacji
obsługi. Poziom oleju może być zbyt
wysoki.
2
3
Dotyczy tylko 5-cyl. silnika wysokoprężnego.
Silniki z elektronicznym czujnikiem poziomu oleju nie mają miarki poziomu oleju (5-cyl. silnik wysokoprężny).
251
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Oleje i płyny eksploatacyjne
WAŻNE
W razie pojawienia się komunikatu Niski
poz. oleju, Uzup. olej, dolać tylko 0,5 litra.
UWAGA
Poziom oleju jest wykrywany przez układ
tylko podczas jazdy. Układ nie jest w stanie
wykryć zmian poziomu od razu po uzupełnieniu lub spuszczeniu oleju. Samochód
musi przejechać około 30 km, aby poziom
oleju był wyświetlany prawidłowo.
Pomiar poziomu oleju
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie poziomu
oleju, należy postępować zgodnie z opisaną
poniżej procedurą.
1. Wybrać pozycję II kluczyka, patrz
strona 168.
2. Obrócić pokrętło na lewej dźwigni przełączników w położenie Poz. oleju siln.
Czekaj....
> Zostanie wtedy wyświetlona informacja
o poziomie oleju silnikowego.
OSTRZEŻENIE
Nie dolewać oleju, jeżeli wyświetlany jest
poziom napełnienia (3) lub (4), jak pokazano
na poniższej ilustracji. Poziom nigdy nie
może znajdować się powyżej oznaczenia
MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia
silnika.
Spryskiwacze szyby oraz reflektorów mają
wspólny zbiornik płynu.
Informacje na temat pojemności, patrz tabela
Płyny na stronie 325.
Wlew płynu w wersjach z silnikiem 4cylindrowym i silnikiem wysokoprężnym.
Wlew płynu w wersjach z silnikiem 5cylindrowym.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
252
Cyfry 1 – 4 reprezentują poziom napełnienia. Nie
dolewać oleju, jeżeli wyświetlony jest poziom
napełnienia (3) lub (4). Zalecany poziom napełnienia to 4.
W sezonie zimowym należy stosować niskokrzepnący roztwór płynu do spryskiwaczy
szyb, aby nie nastąpiło zamarznięcie płynu w
pompie, zbiorniku lub przewodach.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
UWAGA
Zmieszać skoncentrowany płyn do spryskiwaczy z wodą przed uzupełnieniem.
Wskazówka! Uzupełniając płyn do spryskiwaczy należy również wyczyścić pióra wycieraczek.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
09
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
•
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
253
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
Informacje na temat pojemności oraz standardów dotyczących jakości wody, patrz
strona 325.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pękaniem) głowicy silnika. Jeżeli
poziom płynu opadnie poniżej znaku MIN,
należy go uzupełnić.
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
UWAGA
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z prawidłowo napełnionym układem chłodzenia.
W przeciwnym razie mogą wystąpić zbyt
wysokie wartości temperatury, które grożą
uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
4
254
Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w
warunkach jazdy górskiej) lub jeśli samochód
eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o
dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy
należy wymieniać co rok.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku4. Poziom płynu
powinien zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Poziom płynu należy regularnie
kontrolować. Wymiana płynu zalecana jest co
drugi rok lub przy okazji co drugiego przeglądu
okresowego.
Informacje na temat pojemności oraz zalecanych płynów, patrz tabela Płyny na stronie
325.
Umiejscowienie zbiornika zależy od tego, czy kierownica jest po lewej, czy po prawej stronie.
UWAGA
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Informacje dotyczące ilości oraz doboru płynu, patrz
strona 325.
W przypadku awarii wspomagania w układzie
kierowniczym lub konieczności holowania
samochodu z wyłączonym silnikiem, kierowanie jest nadal możliwe. Jednak kierownica
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
będzie stawiać znacznie większy niż zazwyczaj
opór i skręcenie kół wymagać będzie większego wysiłku.
255
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
1. Podnieść ramię wycieraczki.
2. Nacisnąć przycisk na mocowaniu pióra
wycieraczki i wysunąć pióro prosto (1),
równolegle do ramienia.
3. Wsunąć (2) nowe pióro, aż rozlegnie się
kliknięcie.
> Sprawdzić (3), czy pióro wycieraczki jest
prawidłowo zamocowane. Opuścić
ramię wycieraczki na szybę.
G020330
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
G007444
Czyszczenie
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 234.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
1. Odchylić ramię wycieraczki do góry.
2. Zdjąć pióro wycieraczki z uchwytu, pociągając je w kierunku szyby tylnej.
3. Wcisnąć na miejsce nowe pióro.
256
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek
09
> Sprawdzić, czy pióro jest prawidłowo
założone. Opuścić ramię wycieraczki na
szybę.
257
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki
jazdy, sposób prowadzenia samochodu, częstotliwość rozruchów silnika, warunki klimatyczne itp.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
258
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Symbole na obudowie akumulatora
Stosować okulary
ochronne.
Szczegółowe informacje
w instrukcji obsługi samochodu.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Zawiera żrący kwas.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
Wymiana akumulatora
Zamontowanie
1. Włożyć akumulator na miejsce.
Wymontowanie
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
2. Przed dotknięciem któregokolwiek z biegunów akumulatora odczekać co najmniej
5 minut.
> Układ elektryczny samochodu musi
zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.
3. Zdjąć pokrywę.
Trzeba oddać do recyklingu.
4. Odłączyć czarny przewód ujemny.
OSTRZEŻENIE
Zużyty akumulator musi być poddany recyklingowi w sposób zgodny z zasadami
ochrony środowiska, ponieważ zawiera on
ołów.
5. Odłączyć czerwony przewód dodatni.
6. Zdjąć przednią ścianę schowka na akumulator przy użyciu śrubokrętu.
7. Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
8. Zwolnić obejmę mocującą akumulator.
9. Wyjąć akumulator.
2. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
3. Podłączyć przewód wentylacyjny.
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
4. Założyć przednią ścianę schowka na akumulator.
5. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
6. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
7. Założyć pokrywę akumulatora.
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać
i odłączać w prawidłowej kolejności.
UWAGA
09
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu – patrz strony 202 i 332.
DRIVe Start/Stop*
Samochody z funkcją Start/Stop są wyposażone w dwa akumulatory 12 V – akumulator
rozruchowy o dużej mocy i akumulator pomocniczy wspomagający działanie funkcji
Start/Stop podczas uruchamiania samochodu.
Więcej informacji na temat funkcji Start/Stop –
patrz strona 181.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
09
A
B
Akumulator
Rozruchowy
Pomocniczy
Tymczasowe ograniczenie działania funkcji
Start/Stop z powodu dużego poboru prądu
oznacza, że:
Prąd zimnego rozruchuA, CCA
(A)
760
120
• Silnik uruchamia się automatycznie1 bez
WymiaryB,
dł.×szer.×w
ys. (mm)
278×175×19
0
150×90×106
Pojemność
(Ah)
70
8
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę.
Umiejscowienie akumulatorów
260
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja Start/Stop może tymczasowo
przestać działać po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do
akumulatorów – jako punkt masowy
(uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie podwozie (ramę) samochodu.
Patrz punkt dotyczący uruchamiania za
pomocą akumulatora wspomagającego,
gdzie opisano sposób podłączenia zacisków przewodów.
Zgodnie z normą SAE.
Największa możliwa wielkość.
UWAGA
1
2
zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
•
Im wyższy pobór prądu w samochodzie
(dodatkowe chłodzenie/ogrzewania
itd.), tym więcej trzeba naładować akumulator = zwiększone zużycie paliwa.
•
Gdy poziom naładowania akumulatora
spadnie poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości, funkcja Start/Stop
zostanie wyłączona.
1. Akumulator rozruchowy2 2. Akumulator pomocniczy
Akumulator pomocniczy nie wymaga zwykle
więcej obsługi niż zasadniczy akumulator rozruchowy. W przypadku pytań lub problemów
należy skontaktować się ze stacją obsługi –
Automatyczne uruchomienie może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
Akumulator opisano szczegółowo na stronie 258.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
UWAGA
Jeżeli akumulator rozładuje się do tego
stopnia, że wszystkie przyrządy będą
„czarne” i samochód będzie w zasadzie
pozbawiony wszystkich normalnych funkcji
elektrycznych, a do uruchomienia silnika
zostanie w związku z tym wykorzystany
akumulator zewnętrzny lub ładowarka do
akumulatorów, nastąpi włączenie funkcji
Start/Stop. Będzie wtedy możliwe automatyczne wyłączenie silnika, ale w przypadku
automatycznego wyłączenia funkcja
Start/Stop może nie być w stanie automatycznie uruchomić silnika z powodu niedostatecznego poziomu naładowania akumulatora.
09
tury otoczenia zaleca się czas ładowania
wynoszący 3-4 godziny. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej
ładowarki do akumulatorów.
Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop do
czasu odpowiedniego naładowania akumulatora.
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora, patrz punkt „Akumulator” w rozdziale „Obsługa techniczna samochodu”.
W celu zagwarantowania udanego automatycznego uruchomienia silnika po jego automatycznym wyłączeniu trzeba najpierw
naładować akumulator. W temperaturze
otoczenia wynoszącej +15 °C akumulator
trzeba ładować przez co najmniej
1 godzinę. W przypadku niższej tempera-
261
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące rodzajów żarówek, patrz
strona 332.
Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek
i innych źródeł światła specjalnego typu lub
takich, których wymiany powinien dokonywać
wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat:
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
pokrywa odbłyśnik reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Wyjmowanie lampy zespolonej
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i obrócić przełącznik świateł do
położenia 0.
2. Wyciągnąć trzpień blokady.
WAŻNE
Wymiana żarówek przednich świateł
• Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny, tylko za złącze.
(światła ksenonowe)
• Światła do jazdy dziennej (DRL) w spojlerze
• Kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych
3. Pociągnąć lampę w bok i wyciągnąć do
przodu.
lusterkach wstecznych i oświetlenie asekuracyjne
4. Odłączyć złącze elektryczne, naciskając
zaczep kciukiem, jednocześnie odciągając
złącze drugą ręką.
• Lampki do czytania, oświetlenie podłogi i
oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
• Górna lampka oświetlenia kabiny
• Światło hamowania
OSTRZEŻENIE
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
262
Wszystkie żarówki przednich świateł (oprócz
przeciwmgielnych) wymienia się po wyjęciu
przedniej lampy zespolonej, którą odczepia się
od strony komory silnika.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
5. Umieścić lampę na miękkim podłożu, aby
nie dopuścić do zarysowania klosza.
Zamocowanie lampy zespolonej
1. Podłączyć złącze elektryczne, włożyć
lampę na miejsce i wsunąć trzpień blokujący. Sprawdzić, czy trzpień został prawidłowo włożony.
2. Sprawdzić działanie świateł.
Lampę należy prawidłowo podłączyć i zamocować przed włączeniem świateł lub włożeniem kluczyka do wyłącznika zapłonu.
Zdejmowanie pokrywy i wyjmowanie
żarówki
1. Wyjąć całą lampę zespoloną.
09
2. Nacisnąć zacisk sprężynowy do środka/do
góry i nieco w prawo, aby wskoczył we
właściwe miejsce.
2. Odchylić na bok zaczepy mocujące i zdjąć
tylną pokrywę.
3. Wcisnąć złącze elektryczne.
3. Zwolnić zacisk sprężynowy przytrzymujący żarówkę. Najpierw nacisnąć w lewo,
uwalniając zacisk z zaczepu, a następnie
odchylić żarówkę na dół.
5. Założyć lampę zespoloną, patrz
strona 262.
4. Wyjąć żarówkę z oprawy.
Światła drogowe
4. Założyć plastikową pokrywę.
Światła mijania
1. Wyjąć całą lampę zespoloną.
Wkładanie nowej żarówki
1. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
2. Reflektor lewy:
obrócić oprawę żarówki w lewo.
``
263
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Reflektor prawy:
Kierunkowskazy
Światła obrysowe
1. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć.
1. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć. Wymienić żarówkę.
2. Wcisnąć żarówkę w oprawę, obrócić w
lewo i wyciągnąć z oprawy.
2. Zamocować oprawę żarówki. Pasuje tylko
w jednej pozycji.
obrócić oprawę żarówki w prawo.
3. Wyjąć oprawę żarówki i wymienić
żarówkę.
4. Zamocować oprawę żarówki. Pasuje tylko
w jednej pozycji.
5. Założyć lampę zespoloną.
Światła pozycyjne/postojowe
3. Włożyć nową żarówkę i zamocować
oprawę w obudowie lampy.
1. Obrócić oprawę żarówki w lewo i wyciągnąć. Wymienić żarówkę.
2. Zamocować oprawę żarówki. Pasuje tylko
w jednej pozycji.
264
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światła przeciwmgielne
6. Włożyć nową żarówkę w oprawę i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
7. Zamocować oprawę żarówki. Znak TOP
na oprawie żarówki musi być skierowany
do góry.
8. Włożyć lampę na miejsce, umocować
wkrętem i wcisnąć panel osłonowy.
09
2. Zdjąć panel osłonowy (A lub B) po odpowiedniej stronie bagażnika w celu uzyskania dostępu do żarówek.
3. Żarówki rozmieszczone są w oddzielnych
oprawach.
4. Odłączyć złącze elektryczne oprawy
żarówki.
5. Ścisnąć dwa zaczepy i wyjąć oprawę.
Wyjmowanie oprawy żarówek
6. Wymienić żarówkę.
7. Podłączyć złącze elektryczne.
8. Wcisnąć oprawę na miejsce i założyć panel
osłonowy (A lub B).
UWAGA
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
2. Wyciągnąć osłonę prosto w kierunku
środka samochodu, posługując się narzędziem, patrz ilustracja powyżej.
> (Odłączyć zaczepy (1) i wyciągnąć
prosto (2).)
3. Wykręcić wkręt mocujący i wyjąć lampę.
4. Odłączyć złącze elektryczne od żarówki.
5. Obrócić żarówkę przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyciągnąć.
Wszystkie żarówki w tylnej lampie zespolonej
wymienia się od strony bagażnika.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
265
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
oprawie
UWAGA
Tylne światło przeciwmgielne zapala się
tylko w lewej tylnej lampie zespolonej w
samochodzie z kierownicą z lewej strony i w
prawej tylnej lampie zespolonej w samochodzie z kierownicą z prawej strony.
4. Wymienić żarówkę.
5. Zamocować i przykręcić klosz lampki.
Przestrzeń bagażowa
G007613
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Światło hamowania
Światła pozycyjne/postojowe i tylne przeciwmgielne
Światła pozycyjne/postojowe
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
Światło cofania
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
Kierunkowskazy
Światła pozycyjne/postojowe
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Ostrożnie zdemontować klosz lampki.
266
3. Włożyć nową żarówkę.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego*
Oświetlenie kabiny w bagażniku
09
Zamocowanie lusterka
1. Jako pierwsze wcisnąć trzy zaczepy w górnej krawędzi lusterka.
Oświetlenie bagażnika obejmuje również
lampkę znajdującą się po lewej stronie bagażnika.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, zwalniając zaczepy klosza
lampki.
2. Odłączyć złącze elektryczne oprawy
żarówki.
G020253
G010326
2. Następnie wcisnąć trzy zaczepy w dolnej
krawędzi lusterka.
Wyjmowanie lusterka
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną
krawędź lusterka w połowie jej długości.
Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep
do góry.
2. Wsuwając końcówkę wkrętaka pod
boczne krawędzie lusterka (przy czarnych
elementach gumowych), ostrożnie podważyć je do góry, uwalniając w efekcie dolną
krawędź lusterka.
3. Ostrożnie odczepić i wyjąć lusterko z
pokrywą.
4. Wyjąć przepaloną żarówkę i włożyć nową.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
267
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Uwagi ogólne
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Bezpieczniki w samochodzie umieszczone są
w dwóch miejscach:
• Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze silnika.
• Skrzynka przekaźników/bezpieczników w
kabinie samochodu.
Wymiana bezpiecznika
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika.
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
268
W każdej skrzynce znajdują się także bezpieczniki zapasowe. Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że w
jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie.
W takim wypadku firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu sprawdzenia i naprawy.
OSTRZEŻENIE
Podczas wymieniania bezpiecznika nie
wolno używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G007446
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika
W skrzynce bezpieczników umieszczonej w
komorze silnika znajduje się 36 gniazd bezpieczników. Przepalony bezpiecznik należy
zastąpić nowym o takim samym kolorze i natężeniu znamionowym.
• Bezpieczniki 19-36 są typu „Mini Fuse”.
• Pozycje 7-18 są bezpiecznikami typu
• Bezpieczniki 1-6 są typu „Midi Fuse” i
muszą być wymieniane wyłącznie w stacji
obsługi.1
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się
szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
„JCASE”, których wymianę należy zlecić
warsztatowi.1
1
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
``
269
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
G020250
09
1.
2.
3.
4.
5.
270
Wentylator chłodzący
Wspomaganie układu kierowniczego
50 A
Podgrzewanie wstępne silnika
wysokoprężnego (DRIVe)
60 A
Podgrzewanie wstępne silnika
wysokoprężnego (5-cyl.)
70 A
7.
Pompa w układzie ABS
40 A
8.
Zawory ABS
20 A
15.
Wolne miejsce
9.
Funkcje silnika
30 A
16.
System audio-telefoniczny
30 A
10.
Dmuchawa w układzie wentylacji
17.
Wycieraczki szyby przedniej
30 A
40 A
18.
Spryskiwacze reflektorów
20 A
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
40 A
80 A
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
60 A
Zasilanie elektryczne skrzynki
bezpieczników w kabinie
samochodu
60 A
Element PTC podgrzewacza
powietrza*
6.
80 A
11.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
12.
Ogrzewanie szyby tylnej
30 A
13.
Elektromagnes uruchamiający
rozrusznika
30 A
Instalacja elektryczna do podłączania przyczepy*
40 A
14.
–
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
19.
Wolne miejsce
20.
Sygnał dźwiękowy
21.
Spalinowa nagrzewnica
dodatkowa, nagrzewnica
kabiny*
–
15 A
30.
20 A
22.
Wolne miejsce
23.
Moduł sterujący silnika (5-cyl.
silnik benzynowy), moduł sterujący skrzyni biegów (silnik 5cyl.)
10 A
Moduł sterujący skrzyni biegów (silnik 4-cyl.)
15 A
24.
25.
Podgrzewany filtr paliwa (5cyl. silnik wysokoprężny),
oddzielacz oleju elementu PTC
(5-cyl. silnik wysokoprężny)
29.
–
31.
32.
20 A
Centralny moduł elektroniczny
(CEM) (Start/Stop)
10 A
26.
Wyłącznik zapłonu
15 A
27.
Sprężarka A/C
10 A
28.
Wolne miejsce
–
33.
Światła przeciwmgielne
34.
Światła do jazdy dziennej
(DRL)*
15 A
Pompa płynu chłodzącego
(Start/Stop)
10 A
Regulator napięcia, alternator
(4-cyl. silnik benzynowy)
10 A
Wtryskiwacze (5-cyl. silnik
benzynowy), zawór sterujący
turbosprężarki (5-cyl. silnik
wysokoprężny), czujnik
poziomu oleju (5-cyl. silnik
wysokoprężny)
Zawór sterujący przepływem
paliwa (DRIVe), masowy przepływomierz powietrza (DRIVe),
silnik sterujący turbosprężarki
(DRIVe)
10 A
Pompa podciśnienia (5-cyl. silnik benzynowy), cewka przekaźnika pompy podciśnienia
(5-cyl. silnik benzynowy),
moduł sterujący silnika (5-cyl.
silnik wysokoprężny), podgrzewany filtr paliwa (DRIVe)
20 A
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy), przełącznik ciśnieniowy układu klimatyzacji (silnik 5-cyl.), moduł sterujący
podgrzewania wstępnego (5cyl. silnik wysokoprężny),
układ ograniczania emisji EGR
(5-cyl. silnik wysokoprężny),
pompa paliwowa (DRIVe),
sonda lambda (DRIVe), moduł
sterujący silnika (Start/Stop),
cewki przekaźników Start/
Stop
09
10 A
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
35.
36.
272
Cewka przekaźnika układu klimatyzacji, oddzielacz oleju elementu PTC (5-cyl. silnik benzynowy), masowy przepływomierz powietrza (5-cyl. silnik
benzynowy), zawór sterujący
turbosprężarki (5-cyl. silnik
benzynowy), solenoidy zmiennego rozrządu zaworowego (5cyl. silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik benzynowy 2,0 l),
zawór EVAP (silnik benzynowy
2,0 l), zawór mieszanki paliwowo-powietrznej (silnik benzynowy 2,0 l), zawór sterujący
ciśnienia paliwa (5-cyl. silnik
wysokoprężny), moduł sterujący silnika (5-cyl. silnik wysokoprężny), układ EGR silnika
(DRIVe)
Moduł sterujący silnika (silnik
benzynowy, DRIVe), czujnik
położenia pedału przyspieszenia (5-cyl. silnik wysokoprężny), sonda lambda (5-cyl.
silnik wysokoprężny)
Więcej informacji na temat funkcji DRIVe Start/
Stop – patrz strona 181.
DRIVe Start/Stop*
Umiejscowienie bezpieczników funkcji Start/Stop.
Nr
15 A
10 A
Element
A
11M/1
Komora silnika, centralka elektryczna
125
11M/2
Czujnik, monitorowanie
akumulatora
15
25
Centralny moduł elektroniczny (CEM) (napięcie
odniesienia akumulatora
pomocniczego), silnik
wysokoprężny
10
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G020601
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w kabinie samochodu
W skrzynce bezpieczników umieszczonej w
kabinie samochodu znajduje się 50 gniazd
bezpieczników. Skrzynka znajduje się pod
schowkiem w desce rozdzielczej. Znajdują się
tu także bezpieczniki zapasowe. Narzędzia do
wymiany bezpieczników znajdują się w
skrzynce bezpieczników/przekaźników w
komorze silnika, patrz strona 269.
Wymiana bezpiecznika:
1. Wcisnąć środkowe trzpienie zacisków (1)
na głębokość około 1 cm, a następnie
wyciągnąć zaciski i zdjąć osłonę skrzynki
bezpieczników.
2. Wykręcić oba przytrzymujące skrzynkę
bezpieczników wkręty motylkowe (2),
obracając je w lewo.
3. Odchylić częściowo do dołu skrzynkę bezpieczników (3). Pociągnąć w kierunku siedzenia, do momentu jej zatrzymania. Całkowicie opuścić skrzynkę bezpieczników.
Skrzynkę bezpieczników można całkowicie odczepić.
4. Skrzynkę bezpieczników zamyka się,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
5. Wyjąć trzpienie ze środkowej części
zatrzasków. Założyć osłonę skrzynki bezpieczników i włożyć zatrzaski. Włożyć
trzpienie w zatrzaski. Spowoduje to rozszerzenie zatrzasków i unieruchomi osłonę
skrzynki bezpieczników.
273
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
43.
44.
45.
46.
47.
48.
274
System telematyczny*, system audio, RTI*, Bluetooth*
15 A
Czołowe poduszki powietrzne
(SRS), moduł sterujący silnika
(silnik 5-cyl., DRIVe)
10 A
Gniazdo elektryczne w kabinie
15 A
Oświetlenie kabiny i schowka,
oświetlenie podłogi
5A
Oświetlenie wnętrza, zdalne
sterowanie otwieraniem drzwi
garażowych*
5A
Spryskiwacz tylnej szyby
15 A
49.
Układ SRS
50.
Wolne miejsce
51.
Element PTC podgrzewacza
powietrza*, cewka przekaźnika podgrzewanego filtra
paliwa (5-cyl. silnik wysokoprężny)
10 A
Moduł sterujący skrzyni biegów, układ ABS
5A
53.
Wspomaganie kierownicy
10 A
54.
Układ wspomagający parkowanie*, światła ksenonowe*
10 A
52.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 A
55.
Moduł sterujący układu
Keyless*
20 A
Odbiornik zdalnego sterowania, syrena*
10 A
Złącze transmisyjne (DLC),
włącznik świateł hamowania
15 A
Prawe światło drogowe,
cewka przekaźnika świateł
dodatkowych*
7,5 A
59.
Lewe światło drogowe
7,5 A
60.
Podgrzewanie fotela kierowcy
15 A
–
56.
57.
58.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
61.
Podgrzewanie fotela pasażera
15 A
62.
Okno dachowe*
20 A
63.
Wolne miejsce
–
64.
Wolne miejsce
–
65.
System audio, system audiotelefoniczny
66.
System audio, system audiotelefoniczny, układ klimatyzacji
67.
Wolne miejsce
68.
Układ automatycznej kontroli
prędkości
69.
Układ klimatyzacji, czujnik
deszczu, przyciski systemu
BLIS*, układ wspomagający
parkowanie*, DRIVe
Okno dachowe*, górna konsola oświetlenia wnętrza, sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa tylnych siedzeń, przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego*
5A
74.
Pompa paliwowa
15 A
75.
Wolne miejsce
–
10 A
76.
Wolne miejsce
–
–
77.
Wolne miejsce
–
78.
Wolne miejsce
–
79.
Światło cofania, przyciemnianie wewnętrznego lusterka
wstecznego (sygnał)
5A
5A
5A
70.
Wolne miejsce
–
71.
Wolne miejsce
–
72.
Wolne miejsce
–
73.
85.
86.
Wolne miejsce
-
81.
Wolne miejsce
–
82.
Zasilanie prawych przednich
drzwi
25 A
Zasilanie lewych przednich
drzwi
25 A
Elektrycznie sterowany fotel
pasażera
25 A
84.
25 A
Oświetlenie kabiny, oświetlenie w bagażniku, elektryczne
fotele, wskaźnik poziomu
paliwa (2.0F)
5A
5A
80.
83.
Elektrycznie sterowany fotel
kierowcy
09
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
Uwagi ogólne........................................................................................
Regulacja dźwięku................................................................................
Funkcje radia.........................................................................................
Funkcje odtwarzacza CD......................................................................
Struktura menu – system audio............................................................
Funkcje telefonu*..................................................................................
Menu telefonu*......................................................................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*..........................................................
276
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
278
280
285
291
294
295
303
307
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny
jednym urządzeniu. System ten daje się w
prosty i wygodny sposób obsługiwać za
pomocą wspólnego panelu sterowania i dodatkowych przycisków w kierownicy* (patrz
strona 79). Aktualnie wybrane funkcje przedstawiane są na wyświetlaczu (2).
10
Radioodtwarzacz
G020245
Włączanie i wyłączanie
POWER – Przycisk, włączanie/wyłączanie
systemu audio
POWER (1) włącza/wyłącza system audio.
Jeżeli przed obróceniem kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do pozycji 0 radioodtwarzacz nie został wyłączony, to będzie on działać do chwili wyjęcia kluczyka. Następnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji I zostaje włączony automatycznie.
Wyświetlacz
Klawiatura
MENU – Przejście do struktury menu
Przyciski nawigacji
EXIT – Wyjście ze struktury menu
ENTER – Wybieranie/włączanie/wyłączanie
Zintegrowany system audio-telefoniczny łączy
radioodtwarzacz i telefon samochodowy* w
278
• Przycisk MENU (4) umożliwia dostęp do
struktury menu.
• Przycisk nawigacyjny (5) umożliwia przemieszczanie się pomiędzy opcjami menu.
• Przycisk ENTER (7) umożliwia wybór/włączenie/wyłączenie pozycji z menu.
• Przycisk EXIT (6) umożliwia cofanie się w
strukturze menu. Długie naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście ze struktury
menu.
Przyciski szybkiego dostępu
Opcje menu są ponumerowane i dostęp do
nich jest możliwy za pośrednictwem przycisków numerycznych (3). Należy nacisnąć najpierw przycisk MENU, a następnie cyfrę/cyfry
odpowiadające żądanej opcji menu.
Wyposażenie
Menu
Niektóre funkcje systemu audio-telefonicznego obsługiwane są za pośrednictwem menu
ekranowego. W prawym górnym rogu
wyświetlacza pokazywany jest aktualny
poziom struktury menu. W środku ekranu widnieją opcje wyboru.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Zestaw audio dostępny jest w różnych wariantach posiadających odmienne funkcje.
Dostępne są trzy wersje zestawu audio:
• Performance,
• High Performance* lub
• Premuim Sound*
Radio FM z funkcją RDS, radio AM i odtwarzacz CD stanowią jednak wyposażenie
wszystkich zestawów audio.
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Funkcja dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic IIŸ w odpowiedni sposób
rozdziela dźwięk stereofoniczny na lewy, środkowy i prawy głośnik przedni oraz dodatkowo
na głośniki tylne. Dzięki temu pozwala uzyskać
bardziej realistyczne brzmienie niż w tradycyjnym układzie dwukanałowym.
10
Dolby Surround Pro Logic IIŸ oraz znak Dolby
są znakami handlowymi Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Układ dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II SystemŸ został wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
W wersji Premium Sound.
279
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
Elementy sterujące
10
rownicy (patrz strona 79). Ponadto stosownie
do prędkości jazdy dokonywana jest automatyczna korekcja głośności (patrz strona 283).
Wybór źródła dźwięku
Zewnętrzne źródła dźwięku
AUX, USB*
Uwagi ogólne
Wielokrotne naciskanie AM/FM powoduje
przełączenie między FM1, FM2 i AM.
Wielokrotne naciskanie MODE powoduje
przełączenie między CD, USB, AUX i BT.
VOLUME – Pokrętło regulacyjne
AM/FM – Wybór źródła dźwięku
MODE – Wybór źródła audio, CD, AUX,
USB (np. iPodŸ)1 i BT*
TUNING – Pokrętło regulacyjne
SOUND – Przycisk przełączania
Przyciski nawigacyjne – Menu
Głośność
Do regulacji głośności służy pokrętło
VOLUME (1) oraz odpowiednie przyciski w kie1
280
Wejście AUX
Wejście USB*
Do gniazd AUX i USB można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz
iPodŸ1 lub MP3.
Podłączonym do gniazda USB źródłem
dźwięku (odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub przenośna pamięć USB) można sterować za
USB występuje tylko w wersjach High Performance i Premium Sound systemu audio. Znak towarowy iPod jest własnością firmy Apple Computer Inc.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
pomocą elementów sterujących systemu
audio samochodu.
Przyciskiem MODE wybrać odpowiednie zewnętrzne źródło dźwięku.
1. W przypadku wybrania USB na wyświetlaczu pojawi się komunikat Podł.
urządzenie.
2. Podłączyć odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB w
schowku w konsoli środkowej (patrz
poprzednia ilustracja).
> W czasie odczytywania listy plików w
urządzeniu na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat Ładowanie. Może to
chwilę potrwać.
Po odczytaniu listy plików informacje o plikach
wyświetlone zostaną na wyświetlaczu i możliwe będzie wybranie żądanego pliku.
Utwory można wybierać na jeden z trzech sposobów:
• Przez obracanie pokrętłem TUNING (4) w
lewo lub w prawo.
• Lewym albo prawym przyciskiem nawigacyjnym (6) w celu wybrania żądanego
utworu.
• Za pomocą zestawu przycisków sterujących przy kierownicy.
W trybie odtwarzania USB lub iPodŸ system
audio-telefoniczny działa w podobny sposób
jak przy odtwarzaniu muzyki z
odtwarzacza CD. Więcej informacji, patrz
strona 291.
UWAGA
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
Odtwarzacz MP3
Wiele odtwarzaczy MP3 posiada własny system plików, który nie jest kompatybilny z systemem w tym samochodzie. Aby możliwe było
wykorzystanie go w systemie,
odtwarzacz MP3 musi być w trybie
Urządzenie wymienne/Pamięć przenośna
USB.
iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy. Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod jest całkowicie rozładowany, to
przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego akumulator.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie
urządzenia przenośnego USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż
muzyczne. Odczytanie listy plików zawierającej nie tylko możliwe do odtworzenia pliki
muzyczne zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
10
UWAGA
W przypadku wykorzystania odtwarzacza
iPodŸ jako źródła dźwięku, samochodowy
zestaw multimedialny będzie mieć strukturę
menu podobną do menu odtwarzacza
iPodŸ.
AUX
Czasami głośność dźwięku z zewnętrznego
źródła dźwięku AUX może różnić się od głośności dźwięku odtwarzanego z wewnętrznych
źródeł dźwięku, np. z odtwarzacza CD. Jeżeli
nastawiona jest wysoka głośność innego
źródła dźwięku w zestawie audio, jakość
281
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
10
dźwięku może być gorsza. Aby tego uniknąć,
należy odpowiednio ustawić głośność dźwięku
wychodzącego z gniazda AUX.
UWAGA
Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu,
jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie
akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego
należy unikać jednoczesnego odtwarzania
muzyki i ładowania odtwarzacza.
Strumieniowa transmisja audio przez
BluetoothŸ*
Uwagi ogólne
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothŸ* i podłączony jest
do niego telefon komórkowy, wtedy system
audio samochodu może odtwarzać pliki audio
przesyłane bezprzewodowo z telefonu. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre telefony komórkowe
pozwalają także na przełączanie utworów z
telefonu.
Aby można było odtwarzać materiały audio,
urządzenie musi najpierw zostać skojarzone i
połączone z samochodem. Informacje na
2
282
temat kojarzenia i podłączania urządzeń, patrz
strona 307. Wymagane jest także wybranie
BT jako źródła audio, patrz strona 280.
UWAGA
Telefon komórkowy BluetoothŸ musi być
zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Telefon powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3
i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym
razie niektóre funkcje mogą nie działać.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ systemu audio w samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo lub odwiedzenie
strony www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
• Przez obracanie pokrętłem TUNING (4) w
lewo lub w prawo.
• Przyciskiem nawigacyjnym
lub
(6) w
celu wybrania żądanego pliku audio.
• Przyciskiem
lub
w zestawie przycisków sterujących przy kierownicy.
Ustawienia audio
Regulacja ustawień dźwięku
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5)
spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawić wybraną funkcję,
obracając pokrętłem TUNING.
• TONY NISKIE – Poziom tonów niskich.
• TONY WYSOKIE – Poziom tonów wysokich.
• PRZÓD/TYŁ – Równowaga pomiędzy
głośnikami z przodu i z tyłu kabiny.
• BALANS – Równowaga pomiędzy głośnikami po stronie prawej i lewej.
Odtwarzanie
Naciskać przycisk MODE, aby wybrać BT jako
źródło audio.
Pliki audio można wybierać na jeden z trzech
sposobów:
W wersji Premium Sound.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• GŁOŚNIK CENTR.2 – Natężenie dźwięku
z głośnika środkowego. Funkcja stereo
trzykanałowego lub Pro Logic IIŸ musi zostać włączona, aby możliwe było dokonywanie regulacji, patrz punkt Włączanie/
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
wyłączanie dźwięku przestrzennego poniżej.
• SURROUND2 – Efekt dźwięku przestrzennego. Funkcja Pro Logic IIŸ musi zostać
włączona, aby możliwe było dokonywanie
regulacji, patrz punkt Ustawienia audio
poniżej.
Surround2
G021216
Ustawienia dźwięku przestrzennego
kreują odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Ustawienia oraz włączenie/
wyłączenie są dokonywane oddzielnie dla każdego źródła dźwięku.
Po wybraniu funkcji Dolby Pro Logic IIŸ pokazywany jest symbol DolbyŸ na wyświetlaczu.
Możliwe są trzy ustawienia dźwięku przestrzennego:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanałowy
• Wył. – zwykłe odtwarzanie stereofoniczne.
2
3
4
5
Włączanie/wyłączanie dźwięku
przestrzennego
4. Na wyświetlaczu ukazuje się poziom głośności wybranej częstotliwości.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
5. Pokrętłem TUNING (4) bądź przewijając w
górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym,
można dokonać odpowiedniej korekcji.
Przewijając w prawo lub w lewo przyciskiem nawigacyjnym, można wybierać
kolejne częstotliwości.
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Surround - FM…, Surround AM…, Surround - CD…lub Surround AUX… i nacisnąć ENTER.
II3,
4. Wybrać Dolby Pro Logic
3kanałowy lub Wył. i nacisnąć ENTER.
Korektor graficzny dla przednich i
tylnych głośników4
Korektor graficzny pozwala na indywidualną
korekcję odtwarzanego dźwięku.
Zmiana ustawień korektora graficznego
10
6. Zapisać ustawienia, naciskając ENTER lub
nacisnąć EXIT, aby wyjść z menu bez zapisywania ustawień.
Automatyczna korekcja głośności5
Funkcja ta zwiększa/zmniejsza głośność
odtwarzania w miarę wzrostu/spadku prędkości jazdy. Można wybrać trzy poziomy
korekcji: Poziom niski, Poziom średni i
Poziom wysoki.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Ustawienie automatycznej korekcji
głośności
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Korektor - przód… lub Korektor
- tył… i nacisnąć ENTER.
2. Wybrać Ustawienia audio… i nacisnąć
ENTER.
W wersji Premium Sound.
Funkcja niedostępna w trybie AM i FM.
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
Nie dotyczy systemu Performance
``
283
10 System audio-telefoniczny
Regulacja dźwięku
3. Wybrać Aut. regulacja głośności… i
nacisnąć ENTER.
10
4. Wybrać Poziom niski, Poziom średni lub
Poziom wysoki i nacisnąć ENTER.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Pokładowy system audio jest skalibrowany,
tak aby zapewnić optymalną reprodukcję
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie, pozycje odsłuchu itp.,
indywidualnie w każdym samochodzie i przy
każdym systemie audio.
Dynamiczna kalibracja uwzględnia również
położenie pokrętła głośności, jakość odbieranego sygnału radiowego i prędkość samochodu.
Opisana w tej części instrukcji regulacja takich
funkcji jak np. poziom tonów niskich, wysokich
lub korektor graficzny* ma wyłącznie za zadanie umożliwić użytkownikowi dostosowanie
dźwięku do własnych upodobań.
284
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
Strojenie
Elementy sterujące
Zapamiętywanie stacji radiowych
Strojenie automatyczne
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Lekko nacisnąć
lub
.
Radioodbiornik wyszukuje wtedy następną
stację o silnym sygnale.
Strojenie ręczne
G019806
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Obracając pokrętło TUNING (3) ustawić
żądaną częstotliwość odbioru.
Przyciski pamięci stacji radiowych
lub
Dostroić stację długim naciśnięciem
. Albo korzystając z elementów sterowania
przy kierownicy.
TUNING – Pokrętło strojenia
–
FM/AM – Przełączanie zakresu
SCAN – Wyszukiwanie stacji
Przycisk nawigacyjny – Strojenie i wybór
menu
EXIT – Przerwanie bieżącej operacji
AUTO – Automatyczne programowanie
stacji
lub
na przyPrzytrzymać wciśnięty
cisku nawigacji, aż do momentu gdy
żądana częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu.
Dopóki na wyświetlaczu pojawia się częstotliwość możliwe jest wznowienie wyszukiwania
lub
.
poprzez krótkie wciśnięcie
Poszczególne stacje mogą być zapamiętywane według długości fal (częstotliwości). W
paśmie FM są dwie pamięci: FM1 i FM2. Zapamiętane stacje można następnie wywoływać
przyciskami pamięci (2) lub odpowiednimi
przyciskami w kierownicy.
10
Ręczne wprowadzanie stacji radiowych
do pamięci
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Stacja zapisana.
Automatyczne programowanie stacji
Przycisk AUTO (7) służy do automatycznego
wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale. Funkcja ta
jest szczególnie wygodna, gdy nie są znane
częstotliwości stacji radiowych nadających w
danym rejonie.
Rozpoczęcie automatycznego
programowania stacji radiowych
1. Przyciskiem AM/FM (1) wybrać zakres
częstotliwości.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO (7),
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Zapamiętywanie.
``
285
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
10
Gdy komunikat Zapamiętywanie zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego programowania stacji radiowych został zakończony. Tryb Auto pozostaje aktywny i na
wyświetlaczu widoczny jest tekst Auto. Zapamiętane stacje będzie można przywołać przy
użyciu przycisków numerycznych (2).
Przerwanie automatycznego
programowania stacji radiowych
–
Nacisnąć EXIT (6).
Dostęp do automatycznie
zaprogramowanych stacji radiowych
Dostęp do zaprogramowanych stacji radiowych możliwy jest w trybie Auto.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (7).
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Auto.
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci (2).
> Radioodbiornik pozostaje w trybie automatycznego strojenia, nacisnąć krótko
przycisk AUTO (7), EXIT (6) lub AM/
FM (1), aby wyjść z tego trybu.
286
Zapisywanie automatycznie
zapamiętanych stacji radiowych w innej
pamięci
Automatycznie zapamiętana stacja radiowa
może zostać przeniesiona do pamięci FM lub
AM.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (7).
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Auto.
Wyszukiwanie stacji radiowych
Przycisk SCAN (4) służy do uruchamiania
wyszukiwania stacji radiowych o najmocniejszym sygnale w danym zakresie. Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na jej odbiór,
a po upływie około 8 sekund wyszukiwanie jest
wznawiane.
Uruchamianie i przerywanie
wyszukiwania
2. Nacisnąć przycisk pamięci odpowiadający
stacji, która ma zostać przeniesiona.
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat Stacja zapisana.
> Następuje powrót do normalnego trybu
pracy i zapamiętaną w ten sposób stację można wybierać w zwykły sposób
przyciskiem pamięci.
2. Nacisnąć przycisk SCAN.
> Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SCAN. Naciśnięcie przycisku SCAN lub
EXIT przerywa wyszukiwanie stacji.
Zapamiętanie wybranej stacji
W trakcie działania funkcji SCAN wybraną stację radiową można wprowadzić do pamięci.
–
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny przyporządkowany do stacji,
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Stacja zapisana.
> Wyszukiwanie stacji radiowych zostaje
przerwane i zapamiętaną w ten sposób
stację można wybierać w zwykły sposób przyciskiem pamięci.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
Funkcje RDS1
Funkcje programowe
Komunikaty alarmowe
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć
nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik
wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe
informacje, dzięki którym odbiornik RDS może
realizować następujące funkcje:
W trybie FM możliwe jest wyszukiwanie stacji
nadających określone rodzaje programów. Po
znalezieniu takiej stacji może następować
przerwanie odtwarzania aktualnie wybranego
źródła dźwięku (np. wstrzymanie odtwarzania
płyty CD) i przełączenie na odbiór żądanego
programu. Jeżeli odtwarzana jest np.
płyta CD, jej odtwarzanie zostanie wstrzymane. Audycja przerywająca odbiór innego
źródła będzie odtwarzana z ustawioną wcześniej głośnością, patrz strona 290. Odtwarzacz
powróci do poprzedniego źródła dźwięku,
kiedy ustawiony program nie będzie już odbierany.
Funkcja odbioru komunikatów alarmowych
(ALARM) wykorzystywana jest do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach. Nie ma możliwości wyłączenia tej
funkcji ani przerwania odbioru transmitowanego komunikatu alarmowego. W trakcie
odbioru komunikatu alarmowego na wyświetlaczu pokazywane jest ALARM!.
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie
RDS lub wykorzystują jedynie wybrane funkcje
tego systemu.
W ten sposób mogą być odbierane następujące rodzaje transmisji radiowych (w kolejności
od najwyższego priorytetu): komunikaty alarmowe (ALARM!), serwisy drogowe (TP), wiadomości (Aktualności) oraz audycje wybranego typu (PTY).
Nacisnąć EXIT, aby przed końcem komunikatu
lub audycji wybranego typu wrócić do źródła
dźwięku, którego działania zostało przerwane.
Pozostałe możliwości opisane są pod hasłami
EON i REG, patrz strona 289. Ustawienia funkcji obsługi transmisji priorytetowych dostępne
są za pośrednictwem menu, patrz strona 278.
1
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór serwisów
drogowych transmitowanych przez
stacje RDS. TP oznacza, że funkcja
została włączona. Jeżeli aktualnie odbierana
stacja radiowa transmituje również serwisy
drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest symbol
.
G021220
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
10
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
serwisów drogowych
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
drogowych transmitowanych tylko przez aktu-
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
``
287
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
4. Wybrać Wyszukiwanie TP i nacisnąć
ENTER.
1. Wybrać stację w paśmie FM.
Odbiór serwisów informacyjnych – News
5. Nacisnąć ENTER.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Funkcja ta umożliwia automatyczne
przełączanie na odbiór serwisów
informacyjnych transmitowanych
przez stacje RDS. O włączeniu funkcji informuje komunikat Wiadomości.
Wybór profilu programu – PTY
4. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać Stacja TP… i nacisnąć ENTER.
> Na ekranie ukaże się Serwis TP
aktualnej stacji lub Serwis TP
dowolnej stacji.
6. Nacisnąć ENTER.
Włączanie i wyłączanie funkcji
wyszukiwania serwisów drogowych
Funkcja wyszukiwania serwisów drogowych
jest wygodna w przypadku słuchania innego
źródła dźwięku podczas długich podróży.
Stacje RDS transmitujące serwisy drogowe są
wyszukiwane automatycznie.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać TP i nacisnąć ENTER.
288
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
serwisów informacyjnych
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Wiadomości i nacisnąć ENTER.
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji/ze wszystkich stacji
Można aktywować funkcję odbioru serwisów
informacyjnych transmitowanych tylko przez
aktualnie odbieraną stację lub przez wszystkie
stacje.
1. Wybrać stację w paśmie FM.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Stacja z serwisem inf… i nacisnąć ENTER.
> Na ekranie ukaże się Serwis inf. z tej
stacji lub Serwis - wszystkie stacje .
Funkcja PTY umożliwia bezpośredni
wybór programów radiowych o
określonym profilu, np. Muzyka
pop lub Muzyka klasyczna. O włączeniu funkcji informuje komunikat PTY. Funkcja ta umożliwia automatyczne przełączanie na
odbiór transmitowanych przez stacje RDS programów radiowych o określonym profilu.
G021222
3. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
G021221
10
alnie odbieraną stację lub przez wszystkie stacje.
Włączanie i wyłączanie funkcji wyboru
profilu programu
1. Przyciskiem FM/AM wybrać zakres FM1
lub FM2.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wybierz PTY… i nacisnąć
ENTER.
> Pojawi się lista profili programów:
Aktualności, Informacje itp. Aktywowanie funkcji następuje po wybraniu
profilu programu. Anulowanie wszystkich profili programów wyłącza funkcję
PTY.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie częstotliwości.
1. Włączyć funkcję PTY.
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wyszukaj PTY i nacisnąć
ENTER.
Po znalezieniu stacji nadającej wybrany rodzaj
audycji, na wyświetlaczu pojawia się
Wyszukiwanie: >|. Naciśnięcie przycisku
nawigacyjnego
powoduje wyszukanie
kolejnej stacji o określonym profilu programowym.
Wyświetlanie nazwy profilu programu
Na wyświetlaczu może być widoczna nazwa
profilu programowego aktualnie odbieranej
stacji.
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe obsługują tę
funkcję.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania
nazwy profilu programu
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać PTY i nacisnąć ENTER.
Automatyczna aktualizacja
częstotliwości – AF
Funkcja AF zapewnia stały odbiór wybranej
stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
widoczne jest Wyszukiwanie PIAnulowanie:
EXIT (wyszukiwanie najsilniejszego nadajnika).
Włączanie i wyłączanie funkcji
automatycznej aktualizacji
częstotliwości
3. Wybrać Pokaż PTY i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
Informacje tekstowe
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
Niektóre stacje RDS wysyłają dodatkowe informacje na temat transmitowanej audycji, o
występujących w niej artystach itp. Informacje
te mogą być pokazywane na wyświetlaczu.
Włączanie/wyłączanie pokazywania
informacji tekstowych na wyświetlaczu
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Radiotekst i nacisnąć ENTER.
10
3. Wybrać AF i nacisnąć ENTER.
Odbiór rozgłośni regionalnych – REG
Włączenie tej funkcji umożliwia
pozostawanie przy odbiorze stacji
regionalnej, nawet gdy jej sygnał
staje się słaby. O włączeniu funkcji
informuje komunikat Rozgłośnie regionalne.
Funkcja odbioru rozgłośni regionalnych jest
standardowo wyłączona.
G021223
5. Wybrać żądany profil programu lub Anuluj
wszystkie PTY…
289
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radia
10
Włączanie i wyłączanie funkcji odbioru
rozgłośni regionalnych
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać EON… i nacisnąć ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Rozgłośnie regionalne i nacisnąć ENTER.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Funkcja EON
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia odbioru radiowego.
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów, komunikatów lub programów podczas
odbioru innego źródła dźwięku.
• Rozgłośnie lokalne – Przełączanie tylko
na pobliskie nadajniki radiowe.
• Wszystkie rozgłośnie – Przełączanie
tylko na daleko położone nadajniki
radiowe, nawet gdy występują zakłócenia.
• Wył. – Przełączenie na inne nadajniki
radiowe nie następuje.
Włączanie i wyłączanie funkcji EON
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
290
4. Wybrać Rozgłośnie lokalne, Wszystkie
rozgłośnie lub Wył. i nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Zaawansowane ustaw… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Powrót do ustaw. stand… i
nacisnąć ENTER.
Ustawienia głośności dla transmisji
priorytetowych
Transmisje priorytetowe odbierane są z ustaloną dla nich głośnością. Jeżeli w trakcie
odbioru tego rodzaju transmisji dokonana zostanie regulacja głośności, zmiana ta zostaje
zapamiętana.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
Sterowanie odtwarzaczem CD
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim
płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy włożyć
płytę CD do szczeliny i wybrać tryb CD naciskając MODE.
G019807
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD*)
Przycisk nawigacyjny – Przyspieszone
odtwarzanie lub cofanie, zmiana ścieżki,
obsługa menu
Wybór położenia odtwarzacza wielopłytowego*
Wciąganie/wysuwanie płyty CD
Szczelina na płyty CD
MODE – Wybór źródła dźwięku (CD, AUX,
USB*)
TUNING – Pokrętło wyboru utworu
Jeżeli w wybranej
szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest
płyta CD z muzyką, zostanie ona odtworzona
automatycznie. W przeciwnym razie należy
wybrać tryb CD, naciskając MODE i wybrać
żądaną płytę przyciskami numerycznymi 1–6
lub naciskając górną/dolną część przycisku
nawigacyjnego.
Wysuwanie płyty CD
Płyta CD pozostanie w wysuniętej pozycji
przez około 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do odtwarzacza i będzie
dalej odtwarzana.
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu
powoduje wysunięcie jednej płyty.
Wysunąć wszystkie płyty, przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu
widoczny będzie komunikat WYSUŃ
WSZYST..
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Wkładanie płyty CD
Pliki audio*
1. Przyciskami numerycznymi 1–6 bądź przewijając w górę lub w dół przyciskiem nawigacyjnym, wybrać pustą pozycję.
> Puste pozycje są zaznaczone na
wyświetlaczu. Komunikat Włóż płytę
oznacza, że można włożyć nową płytę.
Do odtwarzacza wielopłytowego można
włożyć do 6 płyt CD.
W tym odtwarzaczu CD/odtwarzaczu wielopłytowym* można słuchać muzyki nagranej w
postaci plików MP3 i WMA.
2. Włożyć płytę CD do odtwarzacza wielopłytowego.
10
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura folderów na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
się z pewnym opóźnieniem, zależnie od jakości
płyty.
cję tę obsługuje również pokrętło TUNING oraz
odpowiednie przyciski w kierownicy.
• Komunikat LOSOWO oznacza, że odtwa-
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Przeszukiwanie płyty
Jeżeli do odtwarzacza CD zostanie włożona
płyta z plikami audio, to jej strukturę folderów
można wyświetlić, naciskając ENTER. Nawigacja w strukturze folderów odbywa się tak
samo jak w strukturze menu systemu audio.
, a folPliki audio oznaczone są symbolem
dery symbolem
. Aby odtworzyć utwór
audio, należy nacisnąć ENTER.
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
początkowych 10 sekund każdej
ścieżki/utworu na płycie CD. Nacisnąć przycisk SCAN. Po znalezieniu właściwej ścieżki
nacisnąć EXIT lub SCAN w celu przerwania
przeszukiwania i odtworzenia ścieżki.
• Komunikat LOSOWO oznacza,
10
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone zostaną pozostałe utwory w tym samym
folderze. Po zakończeniu odtwarzania utworów w danym folderze, odtwarzacz przejdzie
do następnego folderu.
Jeżeli nazwa utworu nie mieści się na wyświetlaczu, w celu odczytania jej niewidocznej
części należy nacisnąć lewą lub prawą część
przycisku nawigacyjnego.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkie naciśnięcie lewej lub prawej części
przycisku nawigacyjnego spowoduje zmianę
ścieżki/utworu CD. Długie naciśnięcie lewej lub
prawej części przycisku nawigacyjnego spowoduje przewinięcie ścieżki/utworu CD. Funk1
292
Dotyczy odtwarzacza wielopłytowego.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Możliwe jest tylko losowe przechodzenie
międzyścieżkami CD 1 na bieżącej płycie.
W zależności od tego, która funkcja odtwarzania losowego jest aktywna, na wyświetlaczu są
widoczne różne wskazania.
rzane będą tylko utwory z jednej
płyty audio CD.
że odtwarzane będą utwory z wszystkich
płyt w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat RND FLD oznacza, że odtwarzane będą utwory z jednego folderu na
aktualnej płycie CD.
Włączanie i wyłączanie losowej
kolejności odtwarzania (odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania zwykłej
płyty audio CD:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Folder lub Płyta i nacisnąć
ENTER.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
Włączanie i wyłączanie losowej
kolejności odtwarzania (odtwarzacz
wielopłytowy CD)
obejrzeć w postaci tekstowej2 na wyświetlaczu.
W przypadku odtwarzania zwykłej
płyty audio CD:
1. Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie
płyty i nacisnąć ENTER.
Opcja odtwarzania Wszystkie płyty dotyczy
tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
2. Wybrać Losowo i nacisnąć ENTER.
10
Włączanie/wyłączanie
2. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie
ENTER.
3. Wybrać Opis płyty i nacisnąć ENTER.
Płyty CD
Użycie płyt CD o niskiej jakości może pogorszyć odbiór lub dźwięk może być w ogóle niesłyszalny.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie standardowe
płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać
płyt CD z naklejonymi etykietami. Ciepło
wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy odtwarzacza CD może spowodować
odklejenie etykiety, co grozi uszkodzeniem
urządzenia.
3. Wybrać Jedna płyta lub Folder i nacisnąć
ENTER.
Funkcja ta jest automatycznie wyłączana w
momencie wybrania innej płyty CD.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na płycie audio CD dodatkowe informacje o tytułach nagranych utworów można
2
Dotyczy tylko odtwarzacza wielopłytowego.
293
10 System audio-telefoniczny
Struktura menu – system audio
Przegląd
10
MENU FM1
4.
TP
1.
Głośność wejścia AUX…
5.
Opis płyty
2.
Serwis informacyjny
6.*
Ustawienia audio…
3.
TP
4.*
Ustawienia audio…
Wiadomości
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotekst
5.
Zaawansowane ustaw…
Dla odtwarzacza wielopłytowego* z
wybraną płytą CD.
6.*
Ustawienia audio…
1.
Losowo…
2.
Wiadomości
3.
TP
4.
Opis płyty
5.*
Ustawienia audio…
1.*
Ustawienia audio…
MENU CD
Dla odtwarzacza CD z płytą CD.
1.
Losowo
2.
Wiadomości
3.
TP
4.
Opis płyty
5.*
Ustawienia audio…
MENU CD
Dla odtwarzacza CD z płytą MP3.
294
Wiadomości
1.
MENU AM
1
3.
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
MENU CD
MENU CD
Dla odtwarzacza wielopłytowego* z
wybraną płytą MP3.
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
3.
Wiadomości
4.
TP
5.
Opis płyty
6.*
Ustawienia audio…
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
MENU AUX
MENU USB*
1.
Lista odtwarzania
2.
Losowo…
3.
Serwis informacyjny
4.
TP
5.
Informacja dot. ścieżki
6.
Ustawienia audio…
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Elementy zestawu telefonicznego.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Antena1
10
Przyciski sterujące w kierownicy. Większość funkcji telefonu może być obsługiwana za pomocą przycisków sterujących
w kierownicy, patrz strona 297.
Mikrofon. Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
Panel sterowania w środkowej konsoli
umożliwia obsługę wszystkich funkcji telefonu (oprócz regulacji głośności dzwonienia).
Czytnik karty SIM
Uwagi ogólne
• Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze
najważniejsze.
• Podczas uzupełniania paliwa telefon powinien być wyłączony.
• W pobliżu hałaśliwych miejsc telefon
należy wyłączyć.
• Firma Volvo zaleca, aby obsługę techniczną telefonu powierzać wyłącznie autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
1
296
Połączenia alarmowe
Połączenia alarmowe ze służbami ratunkowymi w granicach zasięgu sieci mogą być realizowane bez karty SIM.
W celu uzyskania połączenia
alarmowego:
1. Włączyć telefon.
przekierowane do poczty głosowej. Nieodebrane połączenia są pokazywane na wyświetlaczu.
System IDIS można wyłączyć za pomocą opcji
menu 6.5, patrz strona 303.
Karta SIM
2. Wybrać numer służby ratunkowej właściwy
dla danego regionu (w obrębie Unii Europejskiej: 112).
3. Nacisnąć ENTER.
IDIS
Funkcja kontrolowanego przepływu informacji
IDIS (Intelligent Driver Information System), w
sytuacjach uznanych przez system za wymagające wzmożonej uwagi, umożliwia chwilowe
wstrzymywanie sygnalizowania przychodzących połączeń telefonicznych i wiadomości
tekstowych SMS, aby kierowca mógł w pełni
skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.
Połączenia i wiadomości SMS mogą być sygnalizowane z 5-sekundowym opóźnieniem,
zanim zostaną przekierowane. Jeżeli sytuacja
drogowa nadal wymaga wzmożonej uwagi kierowcy, połączenie przychodzące zostanie
Dostępne tylko dla wbudowanego telefonu lub RTI.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020244
Elementy zestawu telefonicznego
Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie
po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity
Module) do czytnika. Karty te dostępne są u
operatorów sieci komórkowych. W razie problemów z kartą SIM należy zwrócić się do właściwego operatora sieci komórkowej.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
UWAGA
Telefon pokładowy nie odczytuje kart SIM
typu 3G (pracujących tylko w systemie 3G).
Karty SIM pracujące zarówno w systemie
3G, jak i w systemie GSM będą jednak działać w telefonie pokładowym. W razie
konieczności wymiany karty SIM należy
skontaktować się z operatorem sieci
komórkowej.
Dodatkowa karta SIM
Menu
MENU – Wywoływanie głównego menu
Funkcje obsługi telefonu za pośrednictwem
wielopoziomowego menu, patrz strona 303.
EXIT – Kończenie rozmowy telefonicznej,
odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków
Bezpieczeństwo drogowe
Przycisk nawigacyjny – Przewijanie struktury menu oraz wierszy znakowych
Z racji bezpieczeństwa, część menu telefonu
jest niedostępna po przekroczeniu prędkości
8 km/h.
Elementy sterujące telefonem
10
ENTER – Odbieranie rozmów. Naciśnięcie
tego przycisku wyświetla wybierane
numery
PHONE – Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości
Wiele firm telekomunikacyjnych oferuje podwójne karty SIM z tym samym numerem telefonu. Dodatkową kartę można użyć do telefonu
w samochodzie.
Przyciski sterujące w kierownicy
Wkładanie karty SIM
1. Wyłączyć telefon i otworzyć schowek w
desce rozdzielczej.
2. Wyjąć uchwyt na kartę SIM z czytnika kart
SIM, patrz ilustracja na stronie 296.
Panel sterowania w środkowej konsoli.
VOLUME – Regulacja głośności (np.
radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej)
G020243
4. Ostrożnie wcisnąć gniazdo karty z powrotem.
G019809
3. Włożyć kartę stroną metaliczną na zewnątrz. Ścięty róg karty powinien znaleźć się
w odpowiednim wyprofilowaniu gniazda.
Klawiatura alfanumeryczna
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
297
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny,
przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie
związane z nim funkcje. Użycie ich do sterowania radioodtwarzaczem wymaga przełączenia telefonu w stan gotowości (standby).
ENTER – Odbieranie rozmów. Udostępnianie ostatnio wybieranych numerów.
EXIT – Kończenie rozmowy telefonicznej,
odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków. Przełączanie między
menu systemu audio a menu telefonu.
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
Przyciski nawigacyjne – Przewijanie struktury menu
Włączanie i wyłączanie
Gdy telefon jest w stanie aktywnym lub w stanie gotowości (standby), na wyświetlaczu
widoczna jest słuchawka. Jeżeli w momencie
obrócenia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do pozycji 0 telefon był w jednym z
powyższych trybów, przy następnym obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji I lub II stan ten zostanie automatycznie
przywrócony.
298
Włączanie telefonu
Połączenia telefoniczne
Funkcje związane z telefonowaniem są
dostępne, wyłącznie gdy telefon jest w stanie
aktywnym.
Uzyskiwanie połączenia
1. Nacisnąć PHONE.
1. Przełączyć telefon w stan aktywny (jeżeli to
konieczne).
2. Nacisnąć przycisk ENTER.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 301).
Wyłączanie telefonu
3. Nacisnąć ENTER.
Po wyłączeniu telefonu nie ma możliwości
odbierania połączeń telefonicznych.
Odbieranie połączenia
–
Przytrzymać wciśnięty przycisk PHONE
do momentu wyłączenia telefonu.
Stan gotowości (standby)
Automatyczne odbieranie połączeń – opcja 4.3
w menu telefonu, patrz strona 303.
–
Nacisnąć ENTER.
Gdy telefon jest w stanie gotowości, możliwe
jest odbieranie połączeń w trakcie korzystania
z radioodtwarzacza. Natomiast w tym stanie
nie ma możliwości realizowania połączeń telefonicznych wychodzących.
Zakończenie rozmowy telefonicznej
Przełączanie telefonu w stan gotowości
Połączenie oczekujące
Przełączenie telefonu w stan gotowości jest
możliwe tylko ze stanu aktywnego.
Dwutonowy sygnał dźwiękowy podczas rozmowy telefonicznej sygnalizuje, że jest inne
połączenie przychodzące. Na wyświetlaczu
wyświetlony zostanie komunikat
Odpowiedzieć?. Połączenie można odrzucić
lub odebrać w zwykły sposób. W przypadku
odebrania tego połączenia poprzednie jest
zawieszane.
–
Nacisnąć PHONE.
Przełączanie telefonu w stan aktywny
–
Nacisnąć PHONE.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
–
Nacisnąć EXIT.
Odrzucenie połączenia przychodzącego
–
Nacisnąć EXIT.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Zawieszanie i wznawianie aktualnego
połączenia
1. Nacisnąć MENU lub ENTER.
2. Wybrać Wstrzymaj lub Wznów i nacisnąć
ENTER.
Realizowanie połączenia z drugim
rozmówcą
1. Zawiesić aktualne połączenie telefoniczne.
Głośność
Wprowadzanie tekstu
Telefon korzysta z głośnika w drzwiach kierowcy.
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu.
Głośność rozmowy
1. Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem:
jeden raz w celu wprowadzenia pierwszego znaku przyporządkowanego
danemu przyciskowi, dwa razy w celu
wprowadzenia drugiego itd.
Wzmocnienie głosu rozmówcy można regulować
odpowiednimi przyciskami
przy kierownicy.
2. Wybrać numer telefoniczny drugiego rozmówcy.
Przełączanie rozmówców
1. Nacisnąć MENU lub ENTER.
2. Wybrać Zamień i nacisnąć ENTER.
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne łączy trzech rozmówców, umożliwiając ich wzajemną komunikację. Po jego zainicjowaniu nie jest możliwe
dołączenie kolejnych rozmówców. Wraz z
zakończeniem połączenia konferencyjnego
następuje zakończenie wszystkich wchodzących w jego skład połączeń.
1. Nawiązać połączenie z dwoma rozmówcami.
2. Nacisnąć MENU lub ENTER.
3. Wybrać Dołącz i nacisnąć ENTER.
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trakcie połączenia telefonicznego radioodtwarzacz zostaje ściszony. Po zakończeniu
połączenia przywracana jest poprzednia głośność. W przypadku dokonania regulacji głośności radioodtwarzacza w trakcie połączenia
telefonicznego, zostaje ona zachowana także
po zakończeniu rozmowy. Na czas rozmowy
telefonicznej zestaw audio może być także
wyciszany całkowicie – opcja 6.4.3 menu telefonu, patrz strona 303. Funkcja ta dotyczy
wyłącznie integralnego zestawu telefonicznego Volvo.
10
2. Nacisnąć 1 w celu wpisania spacji. W przypadku wprowadzania dwóch jednakowych
znaków należy pomiędzy nimi nacisnąć *
lub odczekać kilka sekund.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Długie naciśnięcie
EXIT powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
Przycisk
Funkcja
spacja 1 - ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
jkl5
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
299
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
Przycisk
10
Funkcja
Numery telefonów
mno6ñöòØ
Ostatnio wybierane numery
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
Krótkie naciśnięcie umożliwia wprowadzenie dwóch
znaków po sobie za
pomocą tego samego przycisku.
[email protected]*#&$£/%
Ostatnio wybierane numery są automatycznie
zapamiętywane.
W celu uzyskania bezpośredniego dostępu do
opcji Wyszukaj nacisnąć strzałkę w dół przycisku nawigacyjnego zamiast MENU.
1. Nacisnąć ENTER.
1. Nacisnąć MENU.
2. Przejść do numeru i nacisnąć ENTER.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
Książka telefoniczna
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje dotyczące aktualnie realizowanego
połączenia, są one pokazywane na wyświetlaczu. Informacje te mogą być przechowywane
w pamięci zestawu telefonicznego lub pamięci
karty SIM.
Zapisywanie danych w książce
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU.
Zmiana wielkich liter na
małe i odwrotnie.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Nowy kontakt i nacisnąć
ENTER.
4. Wprowadzić nazwisko lub nazwę i nacisnąć ENTER.
5. Wprowadzić numer i nacisnąć ENTER.
6. Wybrać Karta SIM lub Pamięć telefonu i
nacisnąć ENTER.
300
Wyszukiwanie danych w książce
telefonicznej
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3. Wybrać Wyszukaj i nacisnąć ENTER.
4. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
5. Przejść do pozycji i nacisnąć ENTER.
Przenoszenie danych pomiędzy
pamięcią karty SIM a książką
telefoniczną
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Skopiuj wszystko… i nacisnąć
ENTER.
4. Wybrać Karta SIM-> telefon lub Telefon> karta SIM i nacisnąć ENTER.
Kasowanie wpisów w książce
telefonicznej
1. Nacisnąć MENU.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Skrócone wybieranie… i nacisnąć ENTER.
Wybieranie numerów z książki
telefonicznej
3. Wybrać Wyszukaj i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać Wybierz numery i nacisnąć
ENTER.
1. Nacisnąć MENU.
4. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
5. Wybrać pozycję do skasowania i nacisnąć
ENTER.
6. Wybrać Skasuj i nacisnąć ENTER.
Kasowanie wszystkich wpisów w
książce telefonicznej
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Wyczyść kartę SIM lub Wyczyść
pamięć telefonu. i nacisnąć ENTER.
Jeżeli to konieczne podać kod telefonu.
Fabrycznie ustawiono kod 1234.
Szybkie wybieranie numerów
Przechowywane w książce telefonicznej aparatu numery można przyporządkować przyciskom szybkiego wybierania (1-9) na klawiaturze
telefonu.
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać cyfrę, której będzie przyporządkowany dany numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
6. Nacisnąć ENTER lub wprowadzić kilka
początkowych znaków szukanej pozycji i
nacisnąć ENTER.
7. Przejść do pozycji i nacisnąć ENTER.
8. W celu wyjścia z menu przytrzymać wciśnięty przycisk EXIT.
Uzyskiwanie połączeń za pomocą
przycisków szybkiego wybierania
–
Wcisnąć krótko żądany przycisk, a następnie ENTER.
UWAGA
Po włączeniu telefonu należy odczekać
chwilę, zanim funkcja szybkiego wybierania
stanie się dostępna.
10
2. Wybrać Książka telefoniczna… i nacisnąć ENTER.
> Zostają wyświetlone wszystkie pozycje
zapisane w książce telefonicznej. Wpisanie początkowych znaków szukanej
nazwy pozwoli ograniczyć liczbę
wyświetlanych pozycji.
3. Przewinąć do żądanej pozycji i nacisnąć
ENTER.
UWAGA
W celu uzyskania połączenia z wybranym
numerem nacisnąć ENTER.
UWAGA
Należy przytrzymać żądaną literę/przycisk
przez około 2 sekundy, aby przejść do tej
litery w książce telefonicznej.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji
Skrócone wybieranie…, należy ją uaktywnić
w menu Książka telefoniczna…, patrz
strona 305.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
301
10 System audio-telefoniczny
Funkcje telefonu*
10
Funkcje dostępne w trakcie
telefonowania
W trakcie trwania połączenia telefonicznego
dostępnych jest szereg funkcji pomocniczych.
Niektóre z nich mogą być wykorzystywane
jedynie po zawieszeniu połączenia.
Lista funkcji zostaje wyświetlona po naciśnięciu przycisku MENU lub ENTER w trakcie
połączenia telefonicznego:
1. Wycisz mikrofon/Mikrofon wł. – Wyciszanie lub anulowanie wyciszenia.
2. Wstrzymaj/Wznów – Zawieszanie lub
wznawianie połączenia.
3. Książka telefoniczna – Książka telefoniczna.
4. Dołącz – Połączenie konferencyjne (funkcja dostępna, gdy połączonych jest więcej
niż dwóch rozmówców)
5. Zamień – Przełączanie rozmówców (funkcja dostępna, gdy połączonych jest co najwyżej trzech rozmówców).
Wiadomości tekstowe SMS
Odczytywanie wiadomości tekstowych
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Wiadomości… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Czytaj i nacisnąć ENTER.
4. Przejść do wiadomości i nacisnąć
ENTER.
> Zostaje wyświetlona treść wiadomości.
Kolejnych wyborów można dokonać,
naciskając ENTER. W celu wyjścia z
menu przytrzymać wciśnięty przycisk
EXIT.
W celu zablokowania telefonu należy podać
operatorowi sieci komórkowej numer IMEI
aparatu. Jest to 15-cyfrowy numer seryjny
wprowadzony do pamięci urządzenia. W celu
jego wyświetlenia należy nacisnąć *#06#.
Wskazane jest zanotowanie tego numeru i
przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
Specyfikacje
Redagowanie i wysyłanie wiadomości
tekstowych
1. Nacisnąć MENU.
2. Wybrać Wiadomości… i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Napisz nową i nacisnąć ENTER.
4. Wprowadzić tekst wiadomości i nacisnąć
ENTER.
5. Wybrać Wyślij i nacisnąć ENTER.
6. Wprowadzić numer telefonu i nacisnąć
ENTER.
302
Numer IMEI
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Moc
2W
Karta SIM
Mała
Liczba wpisów w pamięci
250A
SMS (obsługa wiadomości
tekstowych)
Tak
Transmisja danych/telefaks
Nie
Dwa zakresy częstotliwości
(900/1800 MHz)
Tak
W telefonie plus liczba wpisów dostępnych w pamięci karty
SIM.
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
Menu telefonu
1.
4.6.1.
Wszystkie połączenia
Włączone
4.6.2.
Kiedy zajęte
2.4.2.
Wybierz numery
4.6.3.
Nieodebrane
4.6.4.
Nieosiągalne
Wyczyść pamięć telefonu.
4.6.5.
Przesyłanie faksu
Status pamięci
4.6.6.
Przesyłanie danych
4.6.7.
Anuluj wszystkie
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
2.5.
Wyczyść kartę SIM
1.4.
Skasuj listę…
2.6.
1.4.1.
Wszystkie połączenia
2.7.
1.4.2.
Połączenia nieodebrane
1.4.3.
Połączenia odebrane
1.4.4.
Wybierane numery
Wiadomości…
3.1.
Czytaj
3.2.
Napisz nową
5.1.
Samochod.zestaw telefon.
3.3.
Ustawienia wiadomości…
5.2.
Dodaj telefon
3.3.1.
Numer centrum SMS
5.3–7. Dodane telefony1
3.3.2.
Czas ważności…
3.3.3.
Rodzaj wiadomości…
Czas trw. połączenia…
1.5.1.
Ostatnie połączenie
1.5.2.
Liczba połączeń
1.5.3.
Łączny czas
1.5.4.
Wyzeruj liczniki czasu
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Nowy kontakt
2.3.
Skopiuj wszystko…
Karta SIM-> telefon
4
Przekierowanie…
2.4.1.
1.2.
3.
4.6.
Skrócone wybieranie…
10 ost. nieodebr. poł.
2.3.1.
1
2.4.
Telefon-> karta SIM
1.1.
1.5.
2.
2.3.2.
Rejestr połączeń…
5.
Opcje połączenia…
10
Zmień telefon
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
4.1.
Wysyłaj mój numer
4.2.
Połączenia oczekujące
4.3.
Automat. odbieranie
4.4.
Ponowne wybier. numeru
6.1.1.
Automatycznie
4.5.
Numer poczty głosowej
6.1.2.
Wybór ręczny
6.
Ustawienia telefonu…
6.1.
Wybór sieci…
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
303
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
6.2.
10
Zabezp. karty SIM…
1.3. Ostatnich 10 wybranych
2.2. Nowy kontakt
6.2.1.
Włączone
6.2.2.
Wyłączone
Lista wybranych numerów. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów
telefonu w książce telefonicznej – patrz
strona 300.
6.2.3.
Automatycznie
1.4. Kasuj listę
2.3. Kopiuj wszystkie
Opcja ta umożliwia kasowanie listy w menu
1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:
Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z
pamięci karty SIM do pamięci telefonu.
1.4.1.
Wszystkie połączenia
2.3.1.
Karta SIM-> telefon
1.4.2.
Połączenia nieodebrane
2.3.2.
Telefon-> karta SIM
1.4.3.
Połączenia odebrane
2.4. Szybkie wybieranie numerów
1.4.4.
Wybierane numery
Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w
książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry
szybkiego wybierania.
6.3.
Edytuj kod PIN
6.4.
Dźwięki i głośność…
6.4.1.
Głośność dzwonka
6.4.2.
Sygnały dzwonka…
6.4.3.
Wycisz radio
6.4.4.
Sygnał wiadomości
6.5.
IDIS
6.6.
Wyzeruj ust. telefonu
Opis opcji menu
1. Lista połączeń
1.1. Ostatnich 10 nieodebranych
Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
304
1.5. Czas połączeń
Umożliwia sprawdzenie czasów trwania
wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia. Aby wyzerować łączny czas połączeń,
patrz menu 1.5.4.
2.4.1
Włączone
2.4.2
Wybierz numery
2.5. Kasuj SIM
1.5.1.
Ostatnie połączenie
1.5.2.
Liczba połączeń
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
karty SIM.
1.5.3.
Łączny czas
2.6. Kasuj telefon
1.5.4.
Wyzeruj liczniki czasu
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
telefonu.
1.2. Ostatnich 10 odebranych
2. Książka telefoniczna
Lista odebranych połączeń. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2.1. Wyszukaj
Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce
telefonicznej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2.7. Stan pamięci
Pokazuje, ile jest zajętych pozycji w pamięci
karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest
liczba zajętych miejsc spośród wszystkich
dostępnych miejsc, np. 100 (250).
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
numeru można uzyskać od operatora sieci
komórkowej.
5. Zmień telefon
Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w
całości lub we fragmencie.
4.2. Poł. oczekujące
Wybór wbudowanego telefonu.
3.2. Napisz nową
4.3. Automat. sekret.
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu. Można zapisać wiadomość w
pamięci lub wysłać ją.
Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.
3.3. Ustawienia wiadomości
Automatyczne łączenie z wcześniej zajętym
numerem.
3. Wiadomości
3.1. Czytaj
Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie
przekazywać wysłane wiadomości. Określenie
sposobu docierania pod wskazany adres i
okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz
numer SMSC można uzyskać od operatora
sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny
być zmieniane.
Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne
połączenie.
4.5. Numer poczty głosowej
Zapisuje numer poczty głosowej.
Dodanie telefonów komórkowych do listy
Dodane telefony.
5.3-7. Dodane telefony
Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 5 telefonów).
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być
przekierowane na określony numer telefonu.
6. Ustawienia telefonu
4.6.1.
Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej. Nazwa wybranego operatora ukazuje
się na wyświetlaczu w trybie podstawowej
pracy zestawu telefonicznego.
Wszystkie połączenia
Numer centrum SMS
3.3.2.
Czas ważności…
4.6.2
Kiedy zajęte
3.3.3.
Rodzaj wiadomości…
4.6.3.
Nieodebrane
4.6.4.
Nieosiągalne
4.6.5.
Przesyłanie faksu
4.6.6.
Przesyłanie danych
4.6.7.
Anuluj wszystkie
Określenie, czy numer tego telefonu ma być
pokazywany osobie, do której się telefonuje.
Informacje o możliwościach zastrzeżenia
5.2. Dodaj telefon
4.6. Przekierowanie połączeń
3.3.1.
4.1. Wysyłaj mój numer
10
4.4. Autom. ponowne wyb.
Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.
4. Ustawienia połączeń
5.1. Telefon samochodu
6.1. Wybór sieci
6.1.1.
Automatycznie
6.1.2.
Wybór ręczny
6.2. Bezp. karty SIM
Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone
czy automatyczne.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
305
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu*
10
6.2.1.
Włączone
6.2.2.
Wyłączone
6.2.3.
Automatycznie
6.3. Zmień kod PIN
Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.
6.4. Dźwięki i głośność
6.4.1.
Głośność dzwonka
Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.
6.4.2.
Sygnały dzwonka…
Wybór jednego z siedmiu sygnałów dzwonka
telefonu.
6.4.3.
Wycisz radio
Możliwość wyłączenia/włączenia radia.
6.4.4.
Sygnał wiadomości
6.5. IDIS
Kontrolowany przepływ informacji. Wyłączenie
tej funkcji powoduje, że bez względu na sytuację drogową przychodzące połączenia telefoniczne nie są wstrzymywane.
6.6. Przywróć ustawienia telefonu
Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.
306
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
Zawsze możliwe jest sterowanie telefonem
komórkowym za pomocą przycisków, niezależnie od tego, czy jest on podłączony, czy nie.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Przegląd systemu.
Telefon komórkowy
Menu i elementy sterowania
Do nawigacji w menu służą przyciski panelu
sterowania w konsoli środkowej (3), patrz
strona 297.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
BluetoothTM
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności; istnieje również możliwość zdalnego sterowania szeregiem funkcji
telefonu. Mikrofon znajduje się pod sufitem (2).
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz elementów sterowania
przy kierownicy. Informacje o menu, patrz
strona 303.
10
Włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomó.
wiącego informuje symbol
Mikrofon
Konsola środkowa
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothTM handsfree i
wbudowany telefon, to menu telefonu
zawiera dodatkowe menu, patrz
strona 303.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez
systemu menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
307
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
10
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na wyświetlaczu wraz
z ich nazwami BluetoothTM. Funkcja
zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Moje Volvo.
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
1
308
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez
system menu telefonu
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Moje Volvo z listy urządzeń w
telefonie.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 310).
3. Nacisnąć ENTER.
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
5. Wybrać połączenie z Moje Volvo.
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 310.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany i podłączony do systemu
audio, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Synchronizacja. Dalsze informacje na
temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 310.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika lub kiedy drzwi
są otwarte1.
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
oraz nazwa
pojawia się odpowiedni symbol
telefonu BluetoothTM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
Dotyczy funkcji Keyless Drive.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
Połączenia telefoniczne
Połączenia przychodzące
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie. Funkcję tę można włączyć/
wyłączyć, wybierając Menu telefonu…
Opcje połączenia… Automat. sekret..
Menu połączeń przychodzących
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy można regulować w czasie
trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy.
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trybie telefonu (TELEFON) głośność sys-
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
temu audio można regulować normalnie za
pomocą pokrętła VOLUME.
audio wyciszony.
• Transf. poł. do tel kom. – połączenia są
przekazywane do telefonu komórkowego.
2
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji Menu
telefonu… Ustawienia telefonu…
Dźwięki i głośność… Wycisz radio.
10
Głośność dzwonka
Należy wejść w opcję Menu telefonu…
Ustawienia telefonu… Dźwięki i
głośność… Głośność dzwonka i za
pomocą
/
na przycisku nawigacyjnym
dokonać regulacji.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w Menu telefonu… Ustawienia
telefonu… Dźwięki i głośność…
Sygnały dzwonka… Sygnał dzwonka 1
itd.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu2, należy wybrać opcję Menu
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
309
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
telefonu… Ustawienia telefonu…
Dźwięki i głośność… Sygnały dzwonka…
Użyj syg. tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do trzech telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu telefon komórkowy
pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden
telefon komórkowy. Skasowanie rejestracji
telefonu możliwe jest w Menu telefonu…
Bluetooth… Usuń telefon.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu, należy wcisnąć EXIT.
Wybrać tryb telefonu systemu audio
(TELEFON) i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub zmienić połączony
telefon komórkowy za pomocą menu w sposób opisany poniżej.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
BluetoothTM, czy też ma także wbudowany
telefon.
• W przypadku samochodów wyposażonych tylko w BluetoothTM połączenia dokonuje się za pomocą opcji Menu telefonu…
Bluetooth… Zmień telefon
Dodaj telefon lub wybierając jeden z
wcześniej połączonych telefonów.
• W przypadku samochodów wyposażonych we wbudowany telefon i
BluetoothTM połączenia dokonuje się za
pomocą opcji Menu telefonu… Zmień
telefon Dodaj telefon lub wybierając
jeden z wcześniej połączonych telefonów.
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności:
310
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Książka telefoniczna
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia. Funkcja ta może
zostać wyłączona w Ustawienia telefonu…
Synchronizuj ks. tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się tylko w książce telefonicznej połączonego telefonu komórkowego.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
Wyszukiwanie kontaktów
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwa-
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
nie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
Wyszukiwanie można prowadzić także przy
/
na przycisku nawigacji lub
/
użyciu
przy kierownicy. Wyszukiwanie jest także
możliwe z poziomu menu książki telefonicznej
w opcji Książka telefoniczna… Wyszukaj:
1. Wprowadzić pierwsze kilka liter nazwy
kontaktu i wcisnąć ENTER. Albo po prostu
wcisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
Opcje połączenia… Numer poczty
głosowej. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
nięcie EXIT powoduje wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków.
/
na przycisku nawigacji służy do przechodzenia pomiędzy znakami.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
Rejestr połączeń….
10
UWAGA
Menu funkcji zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest dostępne w dwóch wersjach. Jednej dla samochodów wyposażonych tylko w zestaw głośnomówiący
BluetoothTM, a drugiej dla samochodów z
wbudowanym telefonem i zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
1.
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Należy wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wprowadzić
pierwszą literę, dwukrotnie, aby wprowadzić
drugą itd. W ten sposób należy wprowadzić
wszystkie znaki, patrz tabela na stronie 299.
2.
Rejestr połączeń…
1.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj z tel. kom.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciś-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
311
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
3.
Bluetooth…
3.1.
10
Zmień telefon
3.1.1.
Dodaj telefon
3.1.2–6.Dodane
4.
5.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM z
wbudowanym telefonem
1.
telefony3
3.2.
Usuń telefon
3.3.
Podłącz z tel. kom.
3.4.
Info d. Bluetooth w sam.
2.
4.1.
Automat. sekret.
4.2.
Numer poczty głosowej
3.
Ustawienia telefonu…
5.1.
5.2.
Dźwięki i głośność…
5.1.1.
Głośność dzwonka
5.1.2.
Sygnały dzwonka…
5.1.3.
Wycisz radio
4.
Synchronizuj ks. tel.
5.
312
6.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
Książka telefoniczna…
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj z tel. kom.
Bluetooth…
3.1.
Usuń telefon
3.2.
Podłącz z tel. kom.
3.3.
Info d. Bluetooth w sam.
Opcje połączenia…
4.1.
Automat. sekret.
4.2.
Numer poczty głosowej
Zmień telefon
5.1.
Samochod.zestaw telefon.
5.2.
Dodaj telefon
5.3–7. Dodane telefony3
3
Ustawienia telefonu…
Rejestr połączeń…
1.1.
Opcje połączenia…
6.
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6.2.
Dźwięki i głośność…
6.1.1.
Głośność dzwonka
6.1.2.
Sygnały dzwonka…
6.1.3.
Wycisz radio
Synchronizuj ks. tel.
10 System audio-telefoniczny
10
313
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja.........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
314
316
318
321
322
324
327
330
332
334
335
SPECYFIKACJE
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
11
316
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji.
S40 i V50: Etykieta jest widoczna po otwarciu prawych tylnych drzwi. C30 i C70: Etykieta jest widoczna po otwarciu prawych
drzwi.
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów:
Manualna skrzynia biegów
,
Automatyczna skrzynia biegów
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN –
Vehicle Identification Number).
317
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
11
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2640
B
Długość
4266
C
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
1486
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
663
D
318
Wymiary
E
Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej
F
Wysokość
G
Oś przednia
mm
Wymiary
642
Oś tylna
I
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
713
J
Szerokość
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2039
L
Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi
1871
1782 (1797C)
1447
1548A
1535B
H
mm
1544A
1531B
A
B
C
z kołami 15"
z kołami 16" i 17"
z funkcją jazdy bezkluczykowej Keyless Drive*
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa łączny ciężar pasażerów i ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia oraz pionowe obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest
przyczepa, patrz tabela). Ładowność nie
sumuje się z masa własną samochodu.
Dopuszczalna ładowność = Dopuszczalna
masa całkowita pojazdu – Masa własna
pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
11
Lokalizacja naklejki, patrz strona 316.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dach: 75 kg.
319
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
11
320
Silnik
Dopuszczalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
1.6
1200
50
DRIVe
1300
75
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
75
inne
1500
75
Silnik
Dopuszczalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
1.6
600
50
2.0, D2 i DRIVe
650
50
inne
700
50
11 Specyfikacje
Dane techniczne silników
Przegląd
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
11
A
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Liczba
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 – 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 316.
321
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W niekorzystnych warunkach eksploatacji
może dochodzić do nadmiernego wzrostu
temperatury oleju i jego zwiększonego zużycia.
Poniżej podano kilka przykładów niekorzystnych warunków eksploatacji.
11
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C
Dotyczy to także jazdy na krótkich odcinkach
przy niskiej temperaturze otoczenia.
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
322
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
1.6
B4164S3
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 4,0
2.0F
B4204S4
Lepkość oleju: SAE 5W–30
około 4,3
2.0
B4204S3
około 4,3
DRIVe
D4162T
około 3,8
D2
D4162T
około 3,8
D4
D5204T
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,9
D3
D5204T5
Lepkość oleju: SAE 0W–30
około 5,9
T5
B5254T7
11
około 5,8
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 249.
323
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Przegląd
WAŻNE
11
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów,
należy użyć zalecanego płynu. Płynu tego
nie wolno mieszać z żadnym innym płynem.
Jeżeli skrzynię biegów napełniono innym
płynem, należy skontaktować się z najbliższym warsztatem w celu przeprowadzenia
czynności serwisowych. W takiej sytuacji
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Olej w skrzyni biegów
Manualna skrzynia biegów
IB5
2,1
B6
1,6
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatyczna skrzynia biegów
324
Objętość (litry)
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
BOT 130 M
BOT 350M3
Zalecany olej w skrzyni biegów
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyny
Płyn
Układ
Objętość
(litry)
Płyn chłodzący
1.6
5,8
2.0 i 2.0F
6,5
Zalecana klasa jakości oleju
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz opakowanie. Początek otwarcia termostatu w temperaturze:
silnik benzynowy (1.6) 82 °C
T5, manualna
skrzynia biegów
7,0
T5, automatyczna
skrzynia biegów
7,5
D2 i DRIVe
6,2
D3 i D4
8,5
11
silniki benzynowe 90 °C
silniki wysokoprężne 82 °C
silnik wysokoprężny (D2) 83 °C
B
Czynnik
chłodniczy
Klimatyzacja
Płyn
hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
Płyn do
wspomagania w
układzie
kierowniczym
Wspomaganie w
układzie kierowniczym
0,8 – 0,9
R134a (HFC134a)
Olej w sprężarce: PAG
DOT 4+
WSS M2C204-A2 lub zamiennik o identycznych własnościach.
``
325
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn
Układ
Płyn do
spryskiwaczy
4-cyl. silnik benzynowy/wysokoprężny
4,0
5-cyl. silnik benzynowy/wysokoprężny
6,5
Benzyna: 1.6, 2.0,
2.0F
około 55
Benzyna: T5
około 62
Olej napędowy:
D2 i DRIVe
około 52
Olej napędowy:
D3 i D4
około 60
11
Paliwo
A
B
326
Objętość
(litry)
Zalecana klasa jakości oleju
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem
w okresie zimowym i gdy temperatura spada poniżej zera.
Benzyna: patrz strona 158
Olej napędowy: patrz strona 159
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Masy mogą się różnić zależnie od wariantu silnika. Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
11 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
B
C
2.0F
254 (242A)
10,9 (14,8A)
137 (135A)
5,9 (8,2A)
180 (174A)
7,7 (10,6A)
2.0
252
10,8
134
5,8
177
7,6
T5
294
12,6
150
6,4
203
8,7
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
DRIVe
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
``
327
11 Specyfikacje
Paliwo
A
B
C
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
210
7,9
122
4,6
154
5,8
11
A
E85
: g/km
: litry/100 km
A = jazda miejska
B = jazda pozamiejska
C = jazda mieszana
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
1
328
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE, które są wykorzystywane w procesie
homologacji samochodu i na których opierają
się wartości podane w tabeli.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 692/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. - Samochód z silnikiem D2 i 6-biegową manualną skrzynią biegów oraz funkcją Start/Stop jest uruchamiany na 2.
biegu. - Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane
w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca podstawą dla podania wartości emisji CO2.
11 Specyfikacje
Paliwo
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powie-
11
trza w oponach i sprawdzać je regularnie –
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 330.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 13 i 154.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 157.
329
11 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Silnik
Rozmiar opon
Prędkość (km/h)
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Przód (kPa)A
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Ciśnienie ECOB
0–160
230
210
270
270
270
160+
250
210
280
260
-
0–160
230
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
0–160
240
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
0–160
230
210
250
250
250
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
R18C
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
11
D2
DRIVe
205/55 R16
205/50 R17
1.6
2.0
2.0F
215/45
330
11 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Silnik
Rozmiar opon
T5
Prędkość (km/h)
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Przód (kPa)A
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Ciśnienie ECOB
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
240
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
205/55 R16
D3
D4
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
C
11
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”. 1 bar = 100 kPa.
Jazda ekonomiczna, patrz strona 221
Opon tych nie można zamawiać do wersji 1.6.
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
331
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Uwagi ogólne
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
11
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu. W przypadku wymiany
akumulatora rozruchowego należy upewnić
się, że nowy akumulator ma taką samą pojemność jak oryginalny (patrz etykieta na akumulatorze).
Akumulator
Napięcie (V)
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności
CCA (A)
(minuty)
Pojemność (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Wersje samochodu z zestawem audio High Performance.
Wersje wysokoprężne z funkcją jazdy bez użycia kluczyka, zestawem audio Premium Sound, nagrzewnicą spalinową lub systemem RTI.
Żarówki
Oświetlenie
332
Moc (W)
Typ
Światła mijania, halogenowe
55
H7 LL
Światła drogowe, halogenowe
65
H9
Dodatkowe światła drogowe, ABL
55
H7 LL
Przednie kierunkowskazy
24
PY24W SV
Światła pozycyjne/postojowe, przednie
5
W5W LL BV
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Oświetlenie
Moc (W)
Typ
Boczne światła obrysowe, przednie
5
WY5W LL
Światła przeciwmgielne
35
H8
Kierunkowskazy boczne, lusterka boczne
5
WY5W LL
Przednie oświetlenie podłogi
3
T10 gniazdo W2,1x9,5d
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
3
T10 gniazdo W2,1x9,5d
1,2
Gniazdo SV5.5, długość 35 mm
Oświetlenie bagażnika
5
Gniazdo SV8.5, długość 38 mm
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W LL
Tylne kierunkowskazy
21
PY21W LL
Światła pozycyjne, tylne
4
P21/4W LL
Światło hamowania
21
P21W LL
Światło cofania
21
P21W LL
Tylne światło przeciwmgielne
21
P21/4W LL
11
Podświetlenie lusterka kosmetycznego*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
333
11 Specyfikacje
Homologacja
System kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Kraj i region
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Firma Delphi
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
Delphi 2003-07-15,
Niemcy RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
334
Certyfikat systemu elektronicznego
kluczyka
Firma Siemens VDO Automotive A.G. niniejszym zaświadcza, że urządzenia o oznaczeniu
5WK4 8952, 5WK48956, 5WK48812 spełniają
podstawowe wymogi oraz inne mające zastosowanie zalecenia dyrektywy Unii Europejskiej
1999/5/EC.
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 57 i 62.
– Czerwony symbol ostrzegawczy, podświetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
– Żółty symbol informacyjny, podświetla
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również zapalić razem z innymi
symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Ostrzeżenie
21, 35, 57,
60, 178
Informacja
57, 60, 178,
190, 192
Układ oczyszczania spalin
57, 58
Usterka
układu ABS
58, 59
Tylne światło
przeciwmgielne
58
Znaczenie
Strona
Układ antypoślizgowy,
DSTC*
58, 189, 190
Podgrzewanie
wstępne silnika wysokoprężnego
58
Niski poziom
paliwa w
zbiorniku
58
Lampka kontrolna przyczepy
59
Włączony
hamulec
postojowy
59
Poduszki
powietrzne –
SRS
21, 59
11
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
335
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Niskie ciśnienie oleju
57, 59
Sygnalizacja
niezapięcia
pasów bezpieczeństwa
18, 59
Brak ładowania akumulatora
59
Symbol
Znaczenie
Strona
Lewe kierunkowskazy
55
Prawe kierunkowskazy
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Symbol
G021216
Strona
55
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Strona
Dźwięk przestrzenny (tylko w
wersji Premium
Sound)
283
Serwis informacyjny
287
Typy programów
288
59, 186
Czujnik deszczu*
76
Regionalne programy radiowe
289
55
Układ automatycznej kontroli prędkości*
77
Lampka kontrolna świateł
drogowych
Pliki audio
292
Wskaźnik zmiany
biegów*
173
Katalog na płycie
CD
292
Informacje drogowe
287
G021223
Usterka
układu hamulcowego
G021220
336
Znaczenie
G021221
11
Znaczenie
G021222
Symbol
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Znaczenie
Strona
Telefon*
307
Zestaw głośnomówiący BluetoothTM *
307
11
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej
Symbol
Znaczenie
Strona
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
19
Poduszka
powietrzna pasażera aktywna
24, 25
Poduszka
powietrzna pasażera nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
337
12 Indeks alfabetyczny
A
12
150
150
151
149
A/C
elektroniczny układ klimatyzacji......... 107
manualny układ klimatyzacji....... 102, 103
Amortyzator drgań................................... 206
AF – automatyczna aktualizacja częstotliwości........................................................ 289
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 334
AIRBAG ..................................................... 22
Aktualizacja częstotliwości, automatyczna...................................................... 289
AUTO
ustawienia klimatyzacji....................... 105
zapamiętywanie stacji radiowych....... 285
Aktywne reflektory ksenonowe (ABL)........ 68
AUTO. KLIMAT........................................ 105
Aktywne reflektory przednie...................... 68
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.... 77
Akumulator...................................... 258, 332
awaryjny rozruch silnika..................... 202
konserwacja................................ 245, 258
przeciążenie........................................ 155
specyfikacje........................................ 332
symbole na obudowie akumulatora. . . 258
symbole ostrzegawcze....................... 258
Automatyczna korekcja głośności........... 283
Alarm........................................................ 149
automatyczny powrót do stanu czuwania....................................................... 150
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 151
lampka kontrolna alarmu.................... 149
przerwanie wzbudzonego alarmu....... 150
338
rozbrojenie..........................................
sygnały autoalarmu.............................
testowanie działania autoalarmu........
włączenie............................................
Automatyczna skrzynia biegów
położenia dźwigni automatycznej
skrzyni biegów Geartronic – tryb
manualny............................................ 175
przyczepa................................... 204, 205
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 198
Automatyczne blokowanie zamków........ 146
Automatyczne myjnie.............................. 234
Automatyczny powrót do stanu zablokowania....................................................... 145
Automatyczny rozruch............................. 167
Awaria w układzie ABS...................... 58, 187
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 227
Awaryjne holowanie samochodu............. 198
zaczep holowniczy............................. 200
Awaryjny rozruch silnika.......................... 202
B
Bateria
wymiana baterii w nadajniku zdalnego
sterowania.......................................... 144
Bezpieczeństwo
systemy bezpieczeństwa, tabela.......... 33
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 37
Bezpieczniki.............................................
bezpieczniki w komorze silnika..........
skrzynka przekaźników i bezpieczników w kabinie.....................................
uwagi ogólne......................................
wymiana..............................................
268
269
273
268
268
Bioetanol E85.......................................... 159
Blokada antyalkoholowa.......................... 162
Blokada biegu wstecznego..................... 173
Blokada dźwigni skrzyni biegów...... 176, 177
12 Indeks alfabetyczny
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 14
Czujnik deszczu......................................... 76
Dmuchawa
A/C...................................................... 102
ECC.................................................... 105
Czynnik chłodniczy.................................. 100
Dodatkowe dywaniki............................... 120
Blokowanie zamków................................ 142
odblokowanie..................................... 145
Czynności kontrolne
płyny i oleje......................................... 249
Dolby Surround Pro Logic II............ 279, 283
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 309
wyciszanie mikrofonu......................... 309
zestaw słuchawkowy.......................... 307
Czyszczenie
automatyczne myjnie..........................
mycie samochodu..............................
obręcze...............................................
pasy bezpieczeństwa.........................
tapicerka.............................................
Dopuszczalna masa przyczepy............... 319
Blokada kierownicy.................................. 168
Blokowanie/odblokowanie....................... 145
od wewnątrz....................................... 146
z zewnątrz........................................... 145
BluetoothŸ
multimedia.......................................... 282
transmisja strumieniowa dźwięku....... 282
Boczna poduszka powietrzna SIPS........... 27
Boczne poduszki powietrzne..................... 27
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 27
C
Całkowita blokada zamków..................... 146
tymczasowe wyłączenie..................... 147
wyłączanie.......................................... 146
Całkowite otwarcie.................................. 146
234
234
234
237
236
D
Dach otwierany.......................................... 88
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała...................................................... 89
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego..................................................... 89
otwieranie i zamykanie................... 88, 89
położenie wentylacyjne......................... 88
Dane techniczne, silnik............................ 321
Dane techniczne silników........................ 321
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 319
Dostęp
tylne siedzenie.................................... 118
12
Dostosowanie.......................................... 170
Drzwi bagażnika
jazda z otwartymi drzwiami bagażnika..................................................... 155
zamykanie/otwieranie................. 136, 145
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności........................................................ 189
DSTC, patrz też Układ antypoślizgowy
symbol.................................................. 58
Dystrybucja powietrza............................. 109
ECC.................................................... 107
Dystrybucja powietrza, A/C..................... 103
Dywaniki podłogowe............................... 120
Dzieci......................................................... 37
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................ 27
339
12 Indeks alfabetyczny
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie................................................. 38
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie, tabela..................................... 38
Dźwięk
głośność............................................. 280
ustawienia audio......................... 280, 282
źródło dźwięku.................................... 280
EON – inne sieci o rozszerzonej funkcjonalności.................................................... 290
Geartronic................................................ 175
Głośnik basowy....................................... 282
F
Głośnik niskotonowy................................ 282
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 160
Filtr powietrza w kabinie.......................... 100
12
E
Filtr sadzy.......................................... 62, 160
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji..... 101
Fotel elektryczny...................................... 116
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 181
Fotelik dziecięcy........................................ 37
Elektryczne sterowanie szyb..................... 82
fotel pasażera....................................... 83
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe..... 88
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
licznik przebiegu dziennego................. 55
obrotomierz.......................................... 55
prędkościomierz................................... 55
wskaźnik poziomu paliwa..................... 55
wskaźnik temperatury otoczenia.......... 55
Elementy sterowania na kierownicy.............................................. 77, 79, 297
FILTR SADZY PEŁN................................. 160
37
47
Głośność
automatyczna korekcja głośności...... 283
dzwonek, telefon................................ 309
odtwarzacz mediów............................ 280
system audio...................................... 280
telefon......................................... 299, 309
telefon/odtwarzacz............................. 309
typy programów................................. 290
Gniazdo elektryczne
konsola środkowa................................ 65
siedzenie tylne...................................... 65
43
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
siedzenie przednie................................ 65
43
Górne punkty mocowania, fotelik dziecięcy.......................................................... 47
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 14
GSI – wskaźnik zmiany biegu.......... 173, 183
Funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika..................... 141, 171, 334
Funkcje odtwarzacza CD......................... 291
Funkcje RDS............................................ 287
zerowanie........................................... 290
340
G
12 Indeks alfabetyczny
H
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 14
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 206
Hamulce
hamulec ręczny..................................... 81
sygnalizacja hamowania awaryjnego. 187
światło hamowania............................... 70
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 187
wspomaganie hamowania awaryjnego,
EBA .................................................... 187
J
Kierunkowskazy......................................... 71
Jakość benzyny....................................... 158
Hamulec postojowy............................. 59, 81
Jazda
ekonomiczna......................................
śliska nawierzchnia drogi....................
układ chłodzenia.................................
w wodzie.............................................
z przyczepą.........................................
Hamulec ręczny......................................... 81
Jazda przez wodę.................................... 154
HomeLinkŸ ................................................ 94
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy.......... 319
nacisk na hak holowniczy................... 319
154
156
154
154
204
I
IDIS – inteligentny system informacyjny. . 296
Immobilizer...................................... 136, 168
Informacje na temat paliwa...................... 157
Informacje o ruchu drogowym................. 287
Informacje tekstowe................................ 289
Informacje tekstowe na płycie................. 293
Instalacja elektryczna.............................. 332
Kierownica
automatyczna kontrola prędkości
jazdy..................................................... 77
elementy sterowania............... 77, 79, 297
regulacja położenia kierownicy............. 80
K
Karta SIM................................................. 296
Katalizator................................................ 158
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 198
Klimatyzacja............................................. 102
ECC.................................................... 105
ustawienia indywidualne....................... 92
uwagi ogólne...................................... 100
12
Kluczyk
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania....................................................... 136
obsługa zamków i zapłonu bez użycia
kluczyka.............................................. 141
Kluczyki zapłonu...................................... 168
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania...
dodatkowy kluczyk mechaniczny.......
funkcje................................................
wymiana baterii...................................
168
137
136
144
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
obręcze...............................................
wymiana..............................................
zdejmowanie.......................................
226
223
218
218
225
225
341
12 Indeks alfabetyczny
12
Koło zapasowe........................................ 223
tymczasowe koło zapasowe....... 219, 223
Książka telefoniczna
numery telefonów............................... 300
Komora silnika......................................... 247
olej...................................................... 249
płyn chłodzący.................................... 253
płyn do wspomagania układu kierowniczego.................................................. 254
Kurtyna powietrzna.................................... 29
Kompas..................................................... 84
kalibracja.............................................. 84
ustawianie strefy................................... 84
Komputer pokładowy................................ 72
Komunikaty alarmowe
Ostrzeżenie RDS o ruchu drogowym. 287
Komunikaty błędu systemu BLIS............. 196
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym............................................................ 62
Komunikaty systemu BLIS....................... 196
Konserwacja............................................ 245
samodzielna obsługa techniczna
samochodu......................................... 245
zabezpieczenie antykorozyjne............ 240
Kontrola emisji spalin
sygnalizacja usterki............................... 58
Kontrola trakcji......................................... 189
Korekcja dźwięku..................................... 283
342
Menu telefonu
odtwarzacz mediów............................ 294
telefon, informacje ogólne.................. 303
telefon, opcje menu............................ 304
Miarka poziomu oleju, elektroniczna....... 251
L
Lakier, kod koloru.................................... 239
Lampki do czytania, patrz Oświetlenie.... 121
Lokalizacja anten systemu uruchamiania
bez użycia kluczyka................................. 143
Mieszanina tlenu z wodorem................... 202
Mocowanie bagażu ................................. 132
Mycie samochodu................................... 234
N
Lusterka boczne........................................ 86
Nadajnik zdalnego sterowania................. 136
wymiana baterii................................... 144
M
Maks. obciążenie dachu ......................... 319
Manualna skrzynia biegów...................... 173
GSI – wskaźnik zmiany biegu..... 173, 183
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 198
Masa własna samochodu........................ 319
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 319
Menu
system audio...................................... 278
Nagrzewnica bloku silnika....................... 169
spalinowa............................................ 110
Nagrzewnica dodatkowa......................... 113
Nagrzewnica kabiny
spalinowa............................................ 110
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo.............................
parkowanie na pochyłości..................
symbole i komunikaty na wyświetlaczu......................................................
ustawianie zegara...............................
uwagi ogólne......................................
110
110
111
112
110
12 Indeks alfabetyczny
Nagrzewnica wspomagająca................... 113
Olej, patrz też Olej silnikowy............ 249, 322
Narzędzia................................................. 223
Olej napędowy......................................... 159
Nawiązywanie połączeń
działanie...................................... 298, 308
funkcje dostępne w trakcie telefonowania............................................... 298, 302
głośność rozmowy telefonicznej........ 299
przychodzące..................................... 308
Olej silnikowy................................... 249, 322
ciśnienie oleju....................................... 59
filtr....................................................... 249
klasa oleju........................................... 322
niekorzystne warunki eksploatacji...... 322
pojemności......................................... 322
Niski poziom oleju.................................... 249
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. 128
Numer IMEI.............................................. 302
Opony
ciśnienie...................................... 221, 330
indeks prędkości................................ 216
konserwacja........................................ 216
naprawa przebitej opony.................... 227
opony kierunkowe.............................. 220
opony zimowe.................................... 220
specyfikacje........................................ 216
uwagi ogólne...................................... 216
własności jezdne................................ 216
wskaźniki zużycia opony.................... 217
O
Obręcze
czyszczenie........................................ 234
Odblokowanie drzwi........................ 142, 145
Odblokowanie drzwi przy użyciu kluczyka
mechanicznego............................... 137, 143
zamki aktywne.................................... 140
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 239
Odrzucenie połączenia przychodzącego. 298
Odtwarzanie losowe, płyty CD oraz pliki
audio........................................................ 292
Ogólne uwagi na temat paliwa................ 157
Opony zimowe......................................... 220
Opóźnione wyłączenie świateł
ustawienie............................................. 93
Oprawa żarówki
zdejmowanie....................................... 265
Osłona bagażu......................................... 130
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany............................................................ 89
Oświetlenie
aktywne reflektory ksenonowe............. 68
automatyczne oświetlenie kabiny....... 122
lampki do czytania.............................. 121
oświetlenie asekuracyjne................ 72, 87
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia........................................... 87, 136
oświetlenie automatyczne, światła
mijania.................................................. 67
oświetlenie kabiny.............................. 121
panel przełączników oświetlenia, w
kabinie.................................................. 67
podświetlenie wyświetlacza................. 68
przednie światła przeciwmgielne.......... 68
przestrzeń bagażowa......................... 121
regulacja zasięgu świateł przednich..... 67
specyfikacje żarówek......................... 332
światła drogowe/mijania................. 68, 71
światła mijania...................................... 67
światła pozycyjne/postojowe................ 67
tylne światło przeciwmgielne................ 68
12
Oświetlenie, wymiana żarówek
oprawka żarówki, tył........................... 266
Oświetlenie, wymiana żarówki................. 262
boczne światła obrysowe................... 264
343
12 Indeks alfabetyczny
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
oświetlenie w bagażniku.....................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
przód...................................................
światła drogowe.................................
światła mijania....................................
światła postojowe...............................
światła pozycyjne...............................
światła przeciwmgielne.......................
12
264
267
267
266
266
262
263
263
264
264
265
Oświetlenie asekuracyjne............ 72, 87, 136
ustawienie............................................. 93
Oświetlenie wnętrza, patrz Oświetlenie... 121
Otwieranie samochodu bez użycia kluczyka.......................................................... 92
ustawienia............................................. 92
P
256
256
256
256
Plamy....................................................... 236
Pamięć ustawienia foteli.......................... 117
Płyn chłodzący......................................... 253
Panel przycisków w drzwiach kierowcy................................................... 54, 82
Płyn hamulcowy i sprzęgłowy.................. 254
Parowanie szyb
dbałość o szyby.................................. 100
funkcja programatora czasowego........................................... 103, 106
skraplanie wody w reflektorach.......... 234
tylna szyba.......................................... 104
usuwanie szronu......................... 103, 106
Pas bezpieczeństwa
ciąża..................................................... 19
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
prowadnica pasa bezpieczeństwa....... 20
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
Płyn sprzęgłowy, sprawdzanie i uzupełnianie............................................................ 254
Płyny, ilość............................................... 324
Płyny i oleje...................................... 249, 324
Płyny i oleje, kontrola, w komorze silnika 249
Płyny i oleje, uwagi ogólne...................... 249
Płyty CD
schowek............................................. 126
Podgrzewanie
przednie fotele............................ 103, 107
tylna szyba.................................. 104, 107
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne..................................... 104, 107
PACOS....................................................... 24
Pielęgnacja samochodu.......................... 234
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 236
podłączenie odtwarzacza iPodŸ............. 280
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................... 94
Podnośnik................................................ 223
Paliwo
Emisja CO2......................................... 327
filtr paliwa........................................... 160
nagrzewnica postojowa...................... 110
344
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
wymiana, wycieraczki przednie..........
niskie zużycie paliwa.......................... 221
uzupełnianie paliwa............................ 157
wskazanie zużycia paliwa..................... 73
wskaźnik poziomu paliwa..................... 58
zużycie paliwa..................................... 327
Podłokietnik w tylnym siedzeniu ............. 129
Podświetlenie wskaźników........................ 68
12 Indeks alfabetyczny
Poduszka powietrzna................................
strona kierowcy i pasażera z przodu....
włączanie/wyłączanie, PACOS.............
wyłącznik..............................................
22
23
24
24
Pojemność zbiornika............................... 324
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 247
Pokrywa w podłodze............................... 131
Polerowanie............................................. 235
Połączenia alarmowe............................... 296
Połączenia telefoniczne................... 298, 308
połączenie USB....................................... 280
Położenia dźwigni automatycznej skrzyni
biegów Geartronic – tryb manualny......... 175
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 239
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 239
Przerywana praca wycieraczek................. 74
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 212
Przestrzeń bagażowa..............................
osłona bagażu....................................
oświetlenie..........................................
siatka zabezpieczająca.......................
130
130
121
132
Przewożenie bagażu
uwagi ogólne...................................... 212
zaczepy do unieruchomienia bagażu. 132
załadunek........................................... 212
Przewożenie bagażu na dachu samochodu, maks. masa ................................ 319
Przyczepa................................................ 204
przewód.............................................. 206
Punkty mocowania (fotelik dziecięcy)........ 47
R
Radioodbiornik
aktualizacja częstotliwości.................
EON....................................................
REG....................................................
stacje radiowe....................................
typy programów.................................
ustawienia radioodbiornika.................
WIADOMOŚCI....................................
289
290
289
285
287
285
288
Recyrkulacja
A/C...................................................... 102
ECC.................................................... 106
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe
(ABL) .................................................. 213
REG – regionalne programy radiowe....... 289
S
Przebicie opony, patrz Opony......... 223, 225
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 213
reflektory halogenowe........................ 213
Przednie fotele, podgrzewanie................ 103
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 50
kierownica po prawej stronie................ 52
Przywracanie ustawienia lusterek bocznych........................................................... 87
Programator czasowy
A/C...................................................... 103
ECC.................................................... 106
Program serwisowy................................. 244
PTY – typ programu................................. 288
12
Regulacja zegara....................................... 91
SCAN
płyty CD oraz pliki audio..................... 292
stacje radiowe.................................... 286
Schowek.................................................. 124
Płyty CD.............................................. 126
345
12 Indeks alfabetyczny
Schowek podręczny................................ 125
Schowek podręczny w desce rozdzielczej
blokowanie zamków........................... 138
12
Schowki w kabinie samochodu............... 124
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 253
Siatka zabezpieczająca........................... 132
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 249
Siedzenia
fotel z elektryczną regulacją...............
opuszczanie tylnego oparcia..............
ustawienie ręczne...............................
zagłówek, tylny...................................
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 252
reflektory przednie................................ 74
szyba tylna............................................ 75
szyby przedniej..................................... 74
116
128
116
128
System audio, patrz też Dźwięk.............. 280
System audio-telefoniczny
menu................................................... 278
System Flexifuel....................................... 169
dostosowanie..................................... 170
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS........................ 87, 194
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 334
Silnik wysokoprężny: podgrzewanie
wstępne..................................................... 58
Stan gotowości (standby)........................ 298
System mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX........................................................ 43
Strefa martwa (BLIS)................................ 194
System oczyszczania powietrza, ECC.... 106
Składanie oparcia tylnego siedzenia ...... 128
Strojenie radioodbiornika......................... 285
System poduszek powietrznych................ 22
Skraplanie wody w reflektorach.............. 234
Struktura menu.......................................... 91
Skrzynia biegów
manualna............................................ 173
Surround.......................................... 279, 283
System SRS
informacje ogólne................................. 22
Skrzynia biegów Powershift............ 178, 199
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 268
Smary....................................................... 324
Smary, ilość............................................. 324
SMS......................................................... 302
odczytywanie...................................... 302
pisanie................................................ 302
Sonda lambda......................................... 158
346
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do
wspomagania układu kierowniczego....... 254
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Sygnał światłami drogowymi..................... 71
Symbole................................................... 190
symbole informacyjne..................... 58, 59
symbole ostrzegawcze......................... 57
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu
nagrzewnica postojowa...................... 111
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
System telefoniczny................................. 296
System WHIPS
fotelik dziecięcy/podwyższone siedzisko........................................................ 31
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 31
System wspomagający parkowanie........ 191
czujniki wspomagania parkowania..... 193
Szybkie przewijanie................................. 292
Szybkie wybieranie numerów.................. 301
12 Indeks alfabetyczny
Ś
Średnie zużycie paliwa.............................. 73
Światła awaryjne........................................ 80
Światła drogowe
mignięcie.............................................. 71
Światła drogowe/mijania, patrz Oświetlenie.............................................................. 67
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 68
Światła przeciwmgielne, włączanie/wyłączanie......................................................... 68
Światła przednie........................................ 67
Światło hamowania.................................... 70
Telefon
bezpieczeństwo drogowe................... 297
książka telefoniczna............................ 310
książka telefoniczna, skrót................. 310
nawiązywanie połączeń.............. 308, 310
odbieranie połączenia......................... 309
połączenia przychodzące................... 308
rejestracja telefonu............................. 307
stan gotowości (standby)................... 298
sterowanie.......................................... 297
szybkie wybieranie numerów............. 301
włączanie i wyłączanie........................ 298
wprowadzanie tekstu.......................... 299
wybieranie numerów z książki telefonicznej................................................. 301
zestaw słuchawkowy.......................... 307
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 189
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 310
rejestracja telefonu............................. 307
zestaw słuchawkowy.......................... 307
T
Temperatura
kabina samochodu, klimatyzacja elektroniczna............................................. 108
kabina samochodu, klimatyzacja sterowana manualnie.................................. 104
rzeczywista temperatura.................... 101
Tabliczki znamionowe.............................. 316
Tapicerka samochodu............................. 236
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 236
TP – informacje o ruchu drogowym......... 287
transmisja strumieniowa dźwięku............ 282
Trójkąt ostrzegawczy............................... 223
Tylne siedzenie........................................ 128
dostęp................................................. 118
Typ programu.......................................... 289
U
12
Układ chłodzenia..................................... 154
Układ hamulcowy.................................... 186
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji............................................................. 189
Uraz kręgosłupa szyjnego......................... 31
Uruchamianie silnika................................ 167
jazda bez użycia kluczyka.......... 141, 171
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
uruchamianie silnika........................... 171
Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka
(funkcja bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika)..................................... 141
Uruchamianie w niskiej temperaturze...... 177
automatyczna skrzynia biegów.......... 177
Testowanie działania autoalarmu............ 151
347
12 Indeks alfabetyczny
12
Ustawienia indywidualne...........................
automatyczna regulacja prędkości
dmuchawy............................................
automatyczne blokowanie zamków.....
czas recyrkulacji...................................
odblokowywanie drzwi.........................
opóźnione wyłączenie świateł..............
oświetlenie asekuracyjne, czas wyłączenia...................................................
otwieranie samochodu bez użycia kluczyka.....................................................
sygnalizacja otwarcia............................
sygnalizacja zamknięcia.......................
91
92
92
92
92
93
93
92
92
92
Ustawienia klimatyzacji
AUTO.................................................. 105
Ustawienia samochodu............................. 92
Usuwanie szronu..................................... 103
Uzupełnianie paliwa
korek wlewu paliwa............................ 157
pokrywa wlewu paliwa, otwieranie elektryczne................................................ 157
uzupełnianie paliwa............................ 157
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy....... 252
W
Wartość ciśnienia ECO............................ 221
tabela.......................................... 221, 330
Wentylacja............................................... 101
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
automatyczne składanie/rozkładanie................................................... 86, 92
elektryczne składanie........................... 86
kompas................................................. 84
na drzwiach.......................................... 86
wewnętrzne.......................................... 84
Wewnętrzne lusterko wsteczne................. 84
automatyczne przyciemnienie.............. 84
WIADOMOŚCI......................................... 288
Wieszak na ubrania.................................. 125
Wyłącznik zapłonu................................... 168
Wymiary zewnętrzne................................ 318
Wymuszona redukcja biegu przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
automatyczna skrzynia biegów.......... 176
Wypadek, zobacz zderzenie...................... 35
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 223
Wyposażenie do holowania.....................
demontaż............................................
instalacja.............................................
specyfikacje........................................
206
210
208
207
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 224
Woskowanie............................................ 235
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 74
W trakcie telefonowania, dostępne funkcje............................................................ 302
Wyświetlacz, komunikaty.......................... 62
Wycieraczka
szyba tylna............................................ 75
Wycieraczki szyby przedniej...................... 74
czujnik deszczu.................................... 76
Wyloty powietrza..................................... 101
348
Wyłączenie blokady dźwigni skrzyni biegów.......................................................... 177
Wyświetlacz informacyjny.......................... 62
12 Indeks alfabetyczny
Z
Ż
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 240
Żarówki
wymiana.............................................. 262
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................... 89
Żarówki, patrz Oświetlenie.............. 262, 332
Zaczep holowniczy.................................. 200
Zaczepy do unieruchomienia bagażu...... 132
Zagłówek................................................. 128
Zalecane foteliki dziecięce ........................ 37
12
Zamki
blokowanie zamków........................... 145
Zapamiętywanie stacji, ręczne i automatyczne...................................................... 285
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 154
Zawieszanie połączeń telefonicznych..... 298
Zderzenie
Jazda po wypadku............................... 35
kurtyna powietrzna (IC)......................... 29
Zespół wskaźników................................... 55
Zredukowana ochrona
ustawienia............................................. 92
349
12 Indeks alfabetyczny
12
350
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 1PMJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement