Volvo C30, undefined Quick start guide

Volvo C30, undefined Quick start guide
C30
Quick GUIDE
Web edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika
oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Kluczyk mechaniczny
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka w
desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy na przykład
w sytuacji braku zasilania w instalacji elektrycznej
samochodu.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w
przedziale pasażerskim i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
3 sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej. Aby
wyłączyć, nacisnąć ponownie po upływie
więcej niż 5 sekund.
A
Jeśli drzwi boczne/drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi
ich ponowne automatyczne zablokowanie.
Uruchamianie zimnego silnika
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości
obrotowej biegu jałowego stanowi element
stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych
emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A
B
Krótkie miganie kierunkowskazów –
3 mignięcia.
Ciągłe miganie kierunkowskazów.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH*
Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i obrócić
kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika zapłonu
w skrajne położenie III, a następnie od razu
puścić – silnik zostanie uruchomiony automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*)
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone
po wyłączeniu silnika. Można włączyć
światła drogowe i światła mijania.
A
Światła do jazdy dziennej podczas jazdy
w dzień*. Aktywne światła biksenonowe*,
światło reflektorów podąża za ruchami
kierownicy
Podświetlenie wyświetlacza i
wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy)
A
Sygnał światłami drogowymi i opóźnione
wyłączenie świateł
B
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V działają w położeniu I lub II
wyłącznika zapłonu.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
na przykład z odtwarzacza MP3 przez zestaw
audio samochodu.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.
Obracać, aby wyregulować głośność.
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUX lub USBA .
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic
II* lub GŁOŚNIK NISKOTONOWY* –
obracać, aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA
NISKOTONOWEGO*.
2
4
5
6
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie jednego z klawiszy 0–9 podczas odtwarzania wybranej
stacji nadającej w paśmie FM1 lub FM2 i
przytrzymanie go do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie 10 stacji o najsilniejszym
sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
ZAPAMIĘTYWANIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić jego głośność na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
Wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej(L) lub po prawej (R)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę.
Wybrana temperatura jest pokazywana na
wyświetlaczu.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania i odszraniania szyb. Skierować całe
powietrze na szybę przednią i szyby
boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
3 M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli
jakości powietrza*.
4 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użycia należy
odwołać się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY* I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
3
4
5
6
7
8
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje
się wlew paliwa.
Wyświetlacz komputera pokładowego,
komunikatów, zegara i temperatury
zewnętrznej.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu dziennego, zawsze włączone.
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
Nastawianie zegara
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM
POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem samochodu
na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni
znajdującego się nisko nad horyzontem słońca
na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na wyświetlaczu pojawi się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/w
lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze lub strzałki w górę/w
dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
uwaga
Komunikat --- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ.
ZBIOR. podaje szacunkową możliwą
odległość obliczoną w oparciu o wcześniejsze
warunki jazdy.
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
W pewnych sytuacjach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej pojawia się komunikat
Filtr sadzy pełny. Oznacza to, że filtr
cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
równomierną prędkością drogową. Zniknięcie
tego komunikatu oznacza, że tak zwana regeneracja filtra dobiegła końca.
OSŁONA BAGAŻU*
1. Zaczepić haczyki przy podłodze (A).
2. Ścisnąć szynę ze sprężynami powrotnymi i
zamocować ją we wspornikach w punktach
(B) po obu stronach.
3. W ten sam sposób zamocować wsporniki w
punktach (C).
4. Zaczepić haczyki w punktach (D).
Podczas umieszczania bagażu odpiąć zaczepy (D), a w razie potrzeby także (C) po obu
stronach.
Odpiąć zaczepy (D), (C), (B) i (A), a następnie
zwinąć osłonę bagażu, gdy nie jest używana.
ZABEZPIECZENIE POKRYWY SCHOWKA POD PODŁOGĄ
Pokrywa schowka w podłodze w położeniu
otwartym w samochodzie bez osłony bagażu/z
osłoną bagażu.
SKŁADANIE OPARCIA
Pociągnąć blokadę do góry i popchnąć oparcie do przodu.
OSŁONA BAGAŻU – SZTYWNA*
Zamontowanie
1. Przesunąć wszystkie cztery blokady do tyłu w
skrajne położenie.
2. Włożyć ostrożnie osłonę bagażu, opierając
jej przednią część na dwóch wspornikach za
punktami (A) po obu stronach.
3. Umieścić jeden z tylnych zaczepów w punkcie (B) i przesunąć blokadę do przodu.
4. Zablokować trzy pozostałe zaczepy w ten
sam sposób.
Wymontowanie
Przesunąć wszystkie cztery blokady do tyłu w
skrajne położenie – najpierw (A), a następnie (B),
po czym wyjąć osłonę.
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
DOSTĘP DO TYLNEGO SIEDZENIA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Dostęp do tylnego siedzenia.
Kluczyk z pilotem i elektryczny
fotel kierowcy*
Każdy z kluczyków z pilotem może zostać
wykorzystany przez innego kierowcę do
zapamiętania ustawień fotela kierowcy. Należy
wykonać następujące czynności:
• Ustawić fotel w żądanym położeniu.
• Zablokować zamki samochodu,
naciskając przycisk blokowania zamków
na używanym zwykle kluczyku z pilotem.
Powoduje to zapisanie ustawień fotela w
pamięci kluczyka z pilotem A.
• Odblokować zamki samochodu
(naciskając przycisk odblokowania zamków na tym samym kluczyku z pilotem)
i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kierowcy przyjmie automatycznie położenie
zapisane w pamięci kluczyka z pilotem
(jeśli fotel był przestawiany od ostatniego
zablokowania zamków samochodu tym
kluczykiem).
A.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w
pamięci* fotela z elektryczną regulacją*. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Popchnąć fotel do przodu (C).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Popchnąć fotel do tyłu w żądane położenie (D).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
Fotel regulowany elektrycznie*
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Nacisnąć i przytrzymać przednią część przycisku (G).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku
(G).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
UWAGA
Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
najlepiej chwycić go w dolnej części przy
prowadnicy, a nie w górnej części nad
ramieniem.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie. Używać czystej wody i gąbki.
Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu
mogą spowodować zarysowanie lakieru.
TP 14938 (Polish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Fotel regulowany ręcznie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement