Volvo 2012 Late, C70 Quick start guide

Volvo 2012 Late, C70 Quick start guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*. Po upływie 30 sekund
drzwi zostają zablokowane podwójnie i
nie można ich otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwiAi pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w przedziale pasażerskim i
przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka
w desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy/przestrzeni bagażowej na przykład w sytuacji braku
zasilania w instalacji elektrycznej samochodu.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
3 sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
Otwieranie pokrywy bagażnika kluczykiem.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi element stosowanego
w samochodach Volvo skutecznego układu
ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A
B
Krótkie miganie kierunkowskazów – 3 mignięcia.
Ciągłe miganie kierunkowskazów.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH *
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika
zapłonu w skrajne położenie III, a następnie
od razu puścić – silnik zostanie uruchomiony
automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA
KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Automatyczne światła mijania. Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Aktywne reflektory bi-ksenonowe*
– snop światła przemieszcza się wraz z
ruchami kierownicy.
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa.
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy).
A
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim działają
w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
ZESTAW AUDIO
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go
do momentu pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie
10 stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas
wyszukiwania stacji na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE. Aby wybrać zapamiętaną stację,
należy nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
2
4
5
6
aby wyregulować głośność.
ODTWARZACZ CD
Radio FM1, FM2 lub AM.
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
Wyświetlacz.
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
MODE – CD, AUX A lub USB.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać,
aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku. Włączanie/wyłączanie
GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO*.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić jego głośność
na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną temperaturę po lewej (L) lub po prawej (R) stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę
. Wybrana temperatura jest pokazywana na
wyświetlaczu.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne
z maksymalną wydajnością dmuchawy.
3 M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie system kontroli
jakości powietrza*.
4 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi przedział pasażerski i usuwa parę
z szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat
PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
3
4
5
6
7
8
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje
się wlew paliwa.
Wyświetlacz komputera pokładowego, komunikatów, zegara i temperatury zewnętrznej.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu dziennego, zawsze włączone.
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie
powoduje wyzerowanie wskazania aktualnie
wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
NASTAWIANIE ZEGARA
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/w
lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze lub strzałki w górę/w
dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
UWAGA
Komunikat KILOMETRÓW DO
OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA podaje szacunkową możliwą odległość obliczoną w oparciu
o wcześniejsze warunki jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw
kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
MANEWROWANIE DACHEM
MANEWROWANIE
PRZYGOTOWANIA
oĺ Na tylnej półce, dachu i pokrywie
bagażnika nie mogą leżeć żadne przedmioty.
oĺ Nad samochodem musi być 2 m wolnego
miejsca, a z tyłu 0,2 m.
oĺ Podłoże musi być równe.
oĺ Temperatura zewnętrzna musi być wyższa
niż -10 °C.
oĺ Ścianka przestrzeni bagażowej i pokrywa
bagażnika muszą być zamknięte.
oĺ Należy dopilnować, aby podczas manewrowania dachem nikt nie przebywał w
pobliżu jego ruchomych części.
Podczas manewrowania dachem szyby boczne
opuszczają się o kilka centymetrów. Następnie automatycznie powracają do pierwotnego
położenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Samochód musi stać w miejscu.
Silnik musi pracować na biegu jałowym.
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk (A) lub
(B), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
ZAMKNIĘTY DACH/OTWARTY DACH.
Zwolnić przycisk.
ŚCIANKA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
POMOC PRZY ZAŁADUNKU BAGAŻU
Ścianka ogranicza przestrzeń bagażowej,
aby zapewnić miejsce na składany dach.
1. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej
podczas załadunku bagażu.
2. Opuścić ściankę przestrzeni bagażowej w
położenie zablokowane (3) przed złożeniem dachu (patrz naklejka na ściance
przestrzeni bagażowej).
Podnieść/opuścić złożony dach w celu ułatwienia załadunku bagażu.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się podniesie.
2. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej,
załadować bagaż, a następnie opuścić
ściankę do końca.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się opuści.
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Dostęp do tylnego siedzenia.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować zarysowanie lakieru.
UWAGA
Przed skorzystaniem z myjni automatycznej
należy zdemontować antenę. Aby zdemontować antenę, obracać ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
DOSTĘP DO TYLNEGO SIEDZENIA
FOTEL REGULOWANY RĘCZNIE
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Popchnąć fotel do przodu (C).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Popchnąć fotel do tyłu w żądane położenie (D).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
FOTEL REGULOWANY ELEKTRYCZNIE*
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Nacisnąć i przytrzymać przednią część
przycisku (G).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku (G).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
UWAGA
Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
najlepiej chwycić go w dolnej części przy
prowadnicy, a nie w górnej części nad
ramieniem.
TP 13394 (Polish). AT 1120. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation.
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement