Volvo 2012, S40 Quick start guide

Volvo 2012, S40 Quick start guide
70-704
quick guide
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJXDFMVT[ZCLJFHPJ
ÔBUXFHP[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ1BħTUXBOPXFHP
TBNPDIPEV7PMWP
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w przedziale pasażerskim i
przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka w desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy na
przykład w sytuacji braku zasilania w instalacji
elektrycznej samochodu.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów – 3
mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok.
3 sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH *
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika
zapłonu w skrajne położenie III, a następnie
od razu puścić – silnik zostanie uruchomiony
automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA
KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Automatyczne światła mijania. Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Aktywne reflektory bi-ksenonowe*
– snop światła przemieszcza się wraz z
ruchami kierownicy.
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa.
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy).
A
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
PANEL PRZYCISKÓW W DRZWIACH KIEROWCY
L R
Regulacja lusterek zewnętrznych
– Wybrać L (lewa strona) lub R (prawa
strona) i wyregulować za pomocą
dźwigni.
Składanie/rozkładanie lusterek
zewnętrznych* – Nacisnąć L i R
jednocześnie.
1
Ręczne opuszczanie i podnoszenie
szyb.
2
Automatyczne opuszczanie i podnoszenie szyb.
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem od wewnątrz*. Tylne szyby
i drzwi nie mogą zostać otwarte z
tylnego siedzenia.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem się
światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni,
własnym cieniem samochodu na jasnej nawierzch-
ni lub padaniem promieni znajdującego się nisko
nad horyzontem słońca na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na
wyświetlaczu pojawi się komunikat WYMAGANA
NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
ZESTAW AUDIO
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUX lub USBA.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać,
aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO*.
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie
10 stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas
wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić jego głośność
na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
3
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej (L) lub po prawej (R)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę
. Wybrana temperatura jest pokazywana na
wyświetlaczu.
4
5
6
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie system kontroli
jakości powietrza*.
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
3 Wyświetlacz komputera pokładowego, komunikatów, zegara i temperatury zewnętrznej.
8 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
4 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
5 Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
6 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
UWAGA
Komunikat KILOMETRÓW DO OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA podaje szacunkową
możliwą odległość obliczoną w oparciu o
wcześniejsze warunki jazdy.
7 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Usterka układu ABS. Zatrzymać samochód w bezpieczny sposób. Uruchomić ponownie silnikA.
Usterka układu hamulcowego. Zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowegoB.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC*.
Miga, gdy układ jest aktywny.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Usunąć usterkę zgodnie z
komunikatem na wyświetlaczu informacyjnym.
Niskie ciśnienie oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób.
Sprawdzić poziom olejuB.
A
Jeżeli symbol zapali się po ponownym uruchomieniu
silnika, należy skontaktować się ze stacją obsługi Volvo.
B
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować
samochód do stacji obsługi.
NASTAWIANIE ZEGARA
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/
w lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze lub strzałki w
górę/w dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
W pewnych sytuacjach na wyświetlaczu w desce rozdzielczej pojawia się komunikat FILTR
SADZY PEŁNY. Oznacza to, że filtr cząstek
stałych w układzie wydechowym wymaga
oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie
podczas ok. 20-minutowej jazdy z równomierną
prędkością drogową. Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że tak zwana regeneracja filtra
dobiegła końca.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
WSPOMAGANIE HAMOWANIA
AWARYJNEGO – EBA
Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga
zwiększyć siłę hamowania i skrócić w ten
sposób drogę hamowania. Funkcja EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy kierowca
zacznie gwałtownie hamować. Kiedy uaktywni
się układ EBA, pedał hamulca można wcisnąć
nieco dalej niż zwykle.
– Pedał hamulca należy przytrzymać w położeniu wciśniętym tak długo, jak to będzie konieczne – zwolnienie pedału powoduje całkowite
zwolnienie hamulców.
SKŁADANIE OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA
1
Zawiesić pas bezpieczeństwa na wieszaku
nad oknem.
Podnieść tylną krawędź siedziska do góry i
odchylić je do przodu.
Zwolnić blokadę oparcia i pochylić je do
przodu.
Zwolnić blokadę zagłówka.
Wyciągnąć zagłówek.
Umieścić zagłówek w prowadnicach znajdujących się pod spodem siedziska.
Złożyć oparcie.
UWAGA
Oparcie fotela pasażera można również
złożyć.
Patrz USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
(6).
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim działają
w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo
12 V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
TP 11923 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
UCHWYT PRZYTRZYMUJĄCY
TORBY*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement