Volvo S40 2011 DRIVe

Volvo S40 2011 DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Dodatek do instrukcji obsługi
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-)+Eda^h]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
DRIVe
Informacje o niniejszym dodatku
Niniejsza publikacja
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi uzupełnienie zasadniczej instrukcji obsługi samochodu.
W razie wątpliwości dotyczących którejkolwiek
z funkcji samochodu: W pierwszej kolejności
należy posłużyć się instrukcją obsługi samochodu.
Aby uzyskać odpowiedź na ewentualne dalsze
pytania, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Volvo lub przedstawicielem
firmy Volvo Car Corporation.
Internet
Technologie przyjazne dla środowiska są nieustannie doskonalone, w wyniku czego informacje opublikowane drukiem mogą szybko
stać się nieaktualne.
Zalecamy odwiedzenie strony internetowej
Volvo pod adresem www.volvocars.com –
zamieszczono tam najnowsze i najbardziej
aktualne informacje o tym samochodzie.
Zmiany
Dane techniczne i konstrukcyjne oraz ilustracje
zamieszczone w niniejszym suplemencie nie
mają charakteru wiążącego.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian bez uprzedzenia.
© Volvo Car Corporation
1
DRIVe
Informacje ogólne
Ciszej i czyściej
Funkcja Start/Stop
Dzięki funkcji Start/Stop DRIVe kierowca ma
możliwość w bardziej aktywny sposób stosować ekologiczny styl jazdy, ponieważ w stosownym momencie może wyłączyć bieg i
pozwolić na automatyczne wyłączenie silnika.
Inteligentne ładowanie akumulatora
Energia kinetyczna samochodu jest odzyskiwana podczas hamowania silnikiem i zamieniana na prąd elektryczny, który doładowuje
akumulator.
Troska o zachowanie czystości środowiska
naturalnego jest jedną z podstawowych wartości głoszonych przez firmę Volvo Car Corporation i wpływa na wszystkie nasze działania.
Dążenie do realizacji tego celu doprowadziło
do powstania serii samochodów DRIVe, której
koncepcja opiera się na współdziałaniu szeregu energooszczędnych funkcji pozwalających zmniejszyć zużycie paliwa, a w rezultacie
ograniczyć wielkość emisji szkodliwych substancji zawartych w spalinach.
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli
C30, S40 i V50.
1
2
Oferta jest zróżnicowana zależnie od rynku.
Adaptacyjne wspomaganie układu
kierowniczego
Ten samochód jest napędzany niezawodnym
silnikiem wysokoprężnym o niskim zużyciu
paliwa, wyposażonym dodatkowo w funkcję
Start/Stop, która wkracza do akcji na przykład
w korkach ulicznych lub gdy samochód zatrzymuje się na sygnalizacji świetlnej – patrz szczegółowy opis na następnej stronie.
Sekwencja automatycznego ponownego uruchomienia silnika odbywa tak płynnie, że właściwie prawie nie zauważa się, iż był on w ogóle
wyłączony. Wydaje się wtedy, że silnik pracował przez cały czas, tyle że bardzo cicho i z
niską prędkością biegu jałowego.
Kolejna funkcja DRIVe polega na tym, że pobór
energii przez wspomaganie układu kierowniczego jest dostosowany do aktualnego zapotrzebowania. Dzięki optymalizacji działania i
wprowadzeniu funkcji oszczędzania energii jej
pobór może być ograniczony do minimum w
sytuacjach, w których wspomaganie układu
kierowniczego (tzn. pomoc w obracaniu kołem
kierownicy) nie jest konieczne.
Aerodynamika
Koncepcja DRIVe obejmuje również obniżone
podwozie, przedni i tylny spojler o niskim
współczynniku oporu powietrza oraz specjalnie zaprojektowane obręcze kół1.
DRIVe
Działanie i obsługa
Funkcja Start/Stop
UWAGA
Po uruchomieniu kluczykiem i po każdym
automatycznym wyłączeniu silnika samochód musi najpierw osiągnąć prędkość
5 km/h, zanim automatyczna funkcja
Start/Stop zostanie ponownie włączona.
Gdy to nastąpi, muszą również zostać spełnione pewne dodatkowe warunki, które
wymieniono w punkcie „Nie działa funkcja
automatycznego zatrzymania silnika”.
Przycisk wyłącznika i komunikat AUTO START
na wyświetlaczu.
Układ Start/Stop zostaje aktywowany automatycznie po uruchomieniu silnika kluczykiem.
Kierowca zostaje poinformowany o włączeniu
tej funkcji w ten sposób, że zapala się zielona
lampka w przycisku jej wyłącznika.
Wszystkie zwykłe układy samochodu, takie jak
oświetlenie, radio itd., działają normalnie,
nawet w przypadku automatycznego wyłączenia silnika, z tym że niektóre urządzenia mogą
chwilowo działać w stopniu ograniczonym, na
przykład zmniejszeniu może ulec prędkość
dmuchawy układu klimatyzacji lub bardzo
wysoka głośność zestawu audio.
Automatyczne uruchomienie silnika
Z dźwignią skrzyni biegów w położeniu neutralnym:
•
Wcisnąć pedał sprzęgła – silnik zostanie
uruchomiony.
lub
•
Wcisnąć pedał przyspieszenia – silnik zostanie uruchomiony.
Jeśli samochód znajduje się na pochyłości
terenu:
•
Zwolnić pedał hamulca i pozwolić, by
samochód zaczął się toczyć z prędkością
większą niż prędkość kroku spacerowego
– silnik zostanie uruchomiony.
Po uruchomieniu silnika:
•
Włączyć odpowiedni bieg i kontynuować
jazdę.
Automatyczne wyłączenie silnika
Aby silnik mógł zostać wyłączony automatycznie, samochód musi stać w miejscu:
Styl jazdy
•
Ważnym elementem ekologicznego stylu jazdy
jest korzystanie z właściwego dla danej sytuacji biegu i zmienianie biegów w odpowiednim
momencie.
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu neutralnym i zwolnić pedał sprzęgła
– silnik zostanie wyłączony.
Komunikat AUTO START na wyświetlaczu
przypomina kierowcy i sygnalizuje, że silnik
został automatycznie wyłączony.
Wskaźnik biegów
3
DRIVe
Działanie i obsługa
Kierowcy pomaga w tym
wskaźnik GSI (Gear Shift
Indicator), który informuje go,
kiedy najlepiej włączyć
następny wyższy lub niższy
bieg.
Jest to sygnalizowane skierowaną w górę lub
w dół strzałką na dolnym wyświetlaczu informacyjnym zespołu wskaźników.
Wskazówki dotyczące ekologicznej i
ekonomicznej jazdy
Oto kilka porad, które pozwolą zmniejszyć
zużycie paliwa bez potrzeby wydłużania czasu
jazdy lub zmniejszania przyjemności prowadzenia samochodu.
•
4
Pojemniki transportowe i bagażniki
dachowe zwiększają opór powietrza, co
powoduje wzrost zużycia paliwa – należy
demontować je od razu po użyciu, gdy nie
są potrzebne.
•
Utrzymywać prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach (patrz punkt „Koła i
opony”).
•
Wyjąć z samochodu niepotrzebne przedmioty – im większe obciążenie i masa
pojazdu, tym większe zużycie paliwa.
•
Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika, należy ją włączać zawsze przed uruchomieniem zimnego silnika – pozwala to obniżyć zużycie
paliwa i zmniejszyć emisję szkodliwych
substancji.
•
Prowadzić samochód płynnie i unikać
gwałtownego hamowania.
•
Jeździć na możliwie najwyższym biegu –
silnik zużywa mniej paliwa przy niższej
prędkości obrotowej.
•
Wykorzystywać hamowanie silnikiem do
zmniejszania prędkości jazdy – pozwala to
jednocześnie doładowywać akumulator
rozruchowy.
•
Wysoka prędkość jazdy powoduje wzrost
zużycia paliwa z powodu zwiększonego
oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie
prędkości powoduje czterokrotny wzrost
oporu powietrza.
•
Regularnie wykonywać przeglądy samochodu – przestrzegać terminów przeglądów okresowych zalecanych przez Volvo.
Wyłączanie funkcji Start/Stop
Wyświetlacz informacyjny sygnalizuje tutaj, że
funkcja Start/Stop została wyłączona.
W pewnych sytuacjach pożądane może być tymczasowe
wyłączenie funkcji Start/Stop
– służy do tego ten przycisk.
O wyłączeniu funkcji Start/Stop informuje
komunikat AUTO START-STOP
WYŁĄCZONY, który pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym na ok. 5 sekund – jednocześnie gaśnie lampka kontrolna w przycisku.
Funkcja Start/Stop pozostaje wyłączona do
momentu jej ponownego włączenia przyciskiem lub do następnego uruchomienia silnika
kluczykiem.
DRIVe
Działanie i obsługa
Światła do jazdy dziennej – DRL
OSTRZEŻENIE
W celu oszczędzania paliwa w ciągu dnia
można wybrać światła do jazdy dziennej
((Daytime Running Light)) zamiast bardziej
energochłonnych świateł mijania. Światła do
jazdy dziennej, zamontowane w spojlerze,
wykorzystują technologię jasno świecących
diod o niskim poborze energii.
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
UWAGA
W celu ograniczenia zużycia energii do minimum, przy automatycznym przełączeniu
świateł mijania na światła do jazdy dziennej
zostają również wyłączone światła tylne.
Pozycja A powoduje automatyczne włączenie
świateł do jazdy dziennej w ciągu dnia.
Gdy przełącznik świateł znajduje się w położeniu A, światła do jazdy dziennej zostają automatycznie włączone w ciągu dnia. Steruje tym
czujnik światła, który przełącza światła do
jazdy dziennej na światła mijania po zapadnięciu zmierzchu lub wtedy, gdy światło dzienne
jest zbyt słabe.
5
DRIVe
Ograniczenia
Silnik nie wyłącza się automatycznie
Pomimo aktywowania funkcji Start/Stop, silnik
nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:
•
•
Kierowca odpiął pas bezpieczeństwa.
Samochód nie zatrzymał się – funkcja
Start/Stop akceptuje jednak powolne
toczenie się samochodu z prędkością
odpowiadającą prędkości kroku spacerowego.
•
Stan naładowania akumulatora jest poniżej
dopuszczalnego minimalnego poziomu.
•
Silnik nie osiągnął normalnej temperatury
roboczej.
•
Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 0
°C lub wyższa niż 30 °C.
•
Parametry powietrza w kabinie odbiegają
od nastawionych wartości – świadczy o
tym wysoka prędkość obrotowa dmuchawy w układzie wentylacji.
•
Samochód cofał i bieg wsteczny zostaje
wyłączony.
•
Temperatura akumulatora jest niższa niż
0 °C lub wyższa niż 55 °C.
Silnik uruchamia się automatycznie
bez interwencji kierowcy
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać pokrywy komory silnikowej po
automatycznym zatrzymaniu silnika – silnik
może zostać nagle automatycznie uruchomiony. Aby uniknąć automatycznego uruchomienia silnika przy podniesionej pokrywie:
Silnik, który został automatycznie wyłączony,
może w pewnych przypadkach uruchomić się
ponownie, mimo że kierowca nie podjął decyzji
o kontynuowaniu jazdy.
W następujących sytuacjach silnik uruchamia
się automatycznie, mimo że kierowca nie wcisnął pedału sprzęgła w celu włączenia biegu:
•
•
Okna zaczynają zaparowywać.
•
Występuje chwilowy wysoki pobór prądu
lub poziom naładowania akumulatora
spadł do minimalnego dopuszczalnego
poziomu.
•
Samochód toczy się z prędkością wyższą
niż prędkość kroku spacerowego.
•
Pedał hamulca zostaje wielokrotnie wciśnięty (pompowanie).
Temperatura zewnętrzna jest niższa niż 0
°C lub wyższa niż 30 °C.
•
Najpierw włączyć bieg i hamulec postojowy lub wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
Silnik nie uruchamia się automatycznie
W następujących sytuacjach silnik nie uruchamia się automatycznie po automatycznym
wyłączeniu:
•
Został odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy – komunikat na wyświetlaczu informuje kierowcę o konieczności uruchomienia silnika w zwykły sposób.
•
Został włączony bieg bez wyłączenia
sprzęgła – komunikat na wyświetlaczu
informuje kierowcę o konieczności ustawienia dźwigni skrzyni biegów w położeniu
neutralnym, aby możliwe było automatyczne uruchomienie silnika.
Niezamierzone wyłączenie silnika
W razie nieudanego rozruchu i wyłączenia się
silnika należy wykonać następujące czynności:
6
DRIVe
Ograniczenia
•
Ponownie wcisnąć pedał sprzęgła – silnik
uruchomi się automatycznie po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w położenie
neutralne. Wyświetlacz informacyjny
wyświetlił wcześniej komunikat WŁĄCZ
BIEG NEUTR ABY RUSZYĆ
Komunikat
Komunikaty tekstowe
Funkcja Start/Stop może w pewnych sytuacjach wyświetlać na wyświetlaczu informacyjnym różne komunikaty tekstowe. W przypadku
niektórych z nich należy podjąć pewne zalecane działanie.
Komunikat
AUTO STARTSTOP WŁĄCZONY
Wyświetlany przez
około 5 sekund po
aktywowaniu funkcji.
AUTO STARTSTOP WYŁĄCZONY
Wyświetlany przez
około 5 sekund po
dezaktywowaniu
funkcji.
PRZEKRĘĆ KLUCZYK ABY WŁĄCZYĆ
Silnik nie uruchomi
się automatycznieA –
przeprowadzić normalny rozruch za
pomocą kluczyka.
A
B
WŁĄCZ BIEG
NEUTR ABY
RUSZYĆ
Przestawić dźwignię
skrzyni biegów w
położenie neutralneB.
WCIŚNIJ SPRZĘGŁO ABY RUSZYĆ
Silnik jest gotowy do
automatycznego
uruchomienia –
czeka na wyłączenie
sprzęgła.
AUTO STARTSTOP WYMAGANY SERWIS
Funkcja Start/Stop
wyłączona. Skontaktować się ze stacją obsługi.
Ma to na przykład miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika zostanie odpięty pas bezpieczeństwa.
Ma to miejsce, gdy po automatycznym wyłączeniu silnika
zostanie wybrany bieg bez wyłączenia sprzęgła.
Jeżeli po wykonaniu danego działania komunikat nie zniknie, należy skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
7
DRIVe
Dane techniczne
Silnik
D2
D2
1,56
Oznaczenie silnikaA
D4162T
Pojemność skokowa (litry)
Moc (kW / obr/min)
84/3600
Silnik wysokoprężny
8
Samochód został zoptymalizowany do jazdy
bez przyczepy.
Silnik wysokoprężny
Moc (KM / obr/min)
115/3600
Moment obrotowy
(Nm / obr/min)
270/1750-2500
Stopień sprężania
A
16,0:1
Oznaczenie typu silnika, numer części i numer fabryczny
można odczytać na silniku – umiejscowienie podano w
zasadniczej instrukcji obsługi samochodu.
Skrzynia biegów
Liczba cylindrów
4
Średnica cylindra
(mm)
75
Skok tłoka (mm)
88,3
Manualna, 6-biegowa (B6)
Holowanie przyczepy samochodem z
funkcją DRIVe Start/Stop
Maks.
masa (kg)
Przyczepa
z hamulcami
Przyczepa
bez
hamulców
C30
1300
650
S40
1300
650
V50
1300
700
Nacisk na
hak holowniczy
50
50
Podczas jazdy z przyczepą, wzrost prędkości,
kąta nachylenia drogi, wysokości nad poziomem morza, temperatury zewnętrznej, masy
holowanego ładunku itp. może spowodować
tymczasowe ograniczenie działania pewnych
funkcji, np. wydajności chłodzenia klimatyzacji
lub mocy silnika.
DRIVe
Dane techniczne
Zużycie paliwa i wielkość emisji
A
B
C
Model
C30
112
4,3
92
3,5
99
3,8
S40
112
4,3
92
3,5
99
3,8
V50
112
4,3
92
3,5
99
3,8
Symbole w tabeli
: Emisja dwutlenku węgla (g/km)
: Zużycie paliwa (litry/100 km)
A = jazda miejska
B = jazda pozamiejska
C = jazda mieszana
Koła i opony
Ciśnienie powietrza
Ważnym elementem związanym z ekologiczną
eksploatacją samochodu jest używanie odpowiedniego typu opon i utrzymywanie w nich
prawidłowego ciśnienia powietrza.
Nieprawidłowo napompowane opony powodują wzrost zużycia paliwa. Z tego powodu
należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach.
Rozmiary
Przy wymianie opon na nowe zaleca się zastosowanie opon takiego samego typu i marki jak
te, w które samochód był wyposażony fabrycznie – zostały one zaprojektowane specjalnie w
celu obniżenia zużycia paliwa.
Rozmiary 195/65 R15 i 205/55 R16 zwykle
pozwalają uzyskać nieco mniejsze zużycie
paliwa niż szersze warianty opon.
1
Stosując tak zwane ciśnienie ECO,1 można
zminimalizować zużycie paliwa. Może to mieć
pewien wpływ na komfort jazdy, poziom hałasu
emitowanego przez opony i charakterystykę
sterowności, ale nie wpływa na bezpieczeństwo.
Patrz etykieta z zalecanym ciśnieniem w oponach obok słupka drzwi kierowcy.
Ciśnienie zalecane przy maksymalnym obciążeniu.
9
DRIVe
Dane techniczne
Akumulatory
UWAGA
Samochód jest wyposażony w dwa akumulatory 12 V – jeden akumulator rozruchowy o
wysokiej mocy i jeden akumulator pomocniczy, który pomaga w realizacji sekwencji uruchamiania funkcji Start/Stop.
10
Akumulator
Rozruchowy
Pomocniczy
Prąd zimnego rozruchu,
CCAA (A)
760
120
Pojemność (Ah)
70
8
WymiaryB,
dł.×szer.×
wys. (mm)
278×175×190
150×88×105
Umiejscowienie akumulatorów
Im większy pobór energii w samochodzie
(dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie itd.),
tym więcej trzeba doładowywać akumulatory = Zwiększone zużycie paliwa.
• Gdy akumulator rozruchowy wymaga
naładowania, funkcja Start/Stop zostaje
tymczasowo wyłączona.
Tymczasowe wyłączenie funkcji Start/Stop w
wyniku dużego poboru energii oznacza, że:
•
•
Silnik nie wyłącza się automatycznie.
Silnik uruchamia się automatycznie2 bez
wciśnięcia pedału sprzęgła przez kierowcę.
A
B
Zgodnie z normą SAE.
Największe możliwe wymiary.
2
Automatyczne uruchomienie silnika może nastąpić tylko wtedy, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym.
1. Akumulator rozruchowy. 2. Akumulator pomocniczy.
Akumulator rozruchowy opisano szczegółowo
w zasadniczej instrukcji obsługi samochodu.
Akumulator pomocniczy znajduje się pod
lewym światłem przednim i normalnie nie
wymaga czynności obsługowych.
DRIVe
Dane techniczne
WAŻNE
W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja Start/Stop może przestać działać
po tymczasowym podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:
•
Ujemnego bieguna akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać
do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów –
jako punkt masowy (uziemienie) wolno
wykorzystać wyłącznie podwozie
(ramę) samochodu.
Patrz instrukcja obsługi samochodu, punkt
dotyczący rozruchu za pomocą akumulatora pomocniczego w rozdziale „Uruchamianie silnika i jazda” – opisano tam, w jaki
sposób należy podłączyć zaciski przewodów.
UWAGA
Bezpieczniki
Jeżeli akumulator rozruchowy rozładuje się
do tego stopnia, że wszystko jest „czarne” i
samochód jest właściwie pozbawiony
wszystkich zwykłych funkcji elektrycznych,
a silnik zostanie następnie uruchomiony za
pomocą akumulatora zewnętrznego lub
ładowarki do akumulatorów, funkcja
Start/Stop zostanie aktywowana. Możliwe
będzie wtedy automatyczne wyłączenie silnika, ale funkcja Start/Stop może nie być w
stanie uruchomić silnika automatycznie w
razie jego wyłączenia z powodu niewystarczającego poziomu naładowania akumulatora.
Aby zagwarantować automatyczne uruchamianie silnika po jego automatycznym wyłączeniu, trzeba najpierw naładować akumulator. W temperaturze zewnętrznej +15 °C
akumulator wymaga ładowania przez co
najmniej 1 godzinę. Przy niższej temperaturze zewnętrznej zalecany jest czas ładowania wynoszący 3-4 godzin. Zaleca się ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej
ładowarki do akumulatorów.
Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się tymczasową dezaktywację funkcji do momentu
naładowania akumulatora do odpowiedniego poziomu.
Umiejscowienie bezpieczników funkcji Start/Stop.
Nr
Element
A
11M/1
Centralka elektryczna w
komorze silnika
125
11M/2
Czujnik układu monitorowania stanu akumulatorów
15
25
Moduł sterujący CEM
silnika wysokoprężnego
10
Więcej informacji na temat ładowania akumulatora – patrz instrukcja obsługi samochodu, punkt „Akumulator” w rozdziale
„Obsługa techniczna samochodu”.
11
DRIVe
Dane techniczne
WAŻNE
Przepalony bezpiecznik wolno zastąpić
wyłącznie bezpiecznikiem o takim samym
kolorze i prądzie znamionowym.
12
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Dodatek do instrukcji obsługi
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-)+Eda^h]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement