Volvo 2011, C70 Quick start guide

Volvo 2011, C70 Quick start guide
PILOT
Blokuje drzwi, schowki w drzwiach*,
pokrywę bagażnika i otwór na narty oraz
uzbraja alarm*. Po upływie 30 sekund
drzwi zostają zablokowane podwójnie i
nie można ich otworzyć od wewnątrz.
Odblokowuje drzwiA, schowki w drzwiach*, pokrywę bagażnika i otwór na
narty oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza
lampki w lusterkach bocznych*,
kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w przedziale pasażerskim i
przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka
w desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy/przestrzeni bagażowej na przykład w sytuacji braku zasilania w instalacji elektrycznej
samochodu.
Przycisk alarmu przeciwnapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
Otwieranie pokrywy bagażnika kluczykiem.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów – 3
mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH (2.4i, T5
I D5)
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić pilota/pokrętło wyłącznika zapłonu
w skrajne położenie III, a następnie od razu
puścić – silnik zostanie uruchomiony automatycznie.
Silnik o zapłonie samoczynnym zawsze przed
uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł Dual Xenon*).
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone
po wyłączeniu silnika. Możliwe jest
włączenie świateł drogowych.
Podświetlenie wyświetlacza i
wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy).
Sygnał światłami drogowymi.
A
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
B
MYJNIE AUTOMATYCZNE
Przed skorzystaniem z myjni automatycznej należy zdemontować antenę. Aby
zdemontować antenę, obracać ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim
działają w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu.
Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa
zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
ZESTAW AUDIO
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.
Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Radio FM1, FM2 lub AM.
4 Wyświetlacz.
5 MODE – wybór źródła dźwięku CD lub
AUX A.
6 Nacisnąć, aby wybrać ustawienia
dźwięku, np. TONY NISKIE, Dolby Pro
Logic II* lub GŁOŚNIK NISKOTONOWY*
– obracać, aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA
NISKOTONOWEGO*.
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie 20
stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
jednego z klawiszy 0–9 podczas odtwarzania wybranej stacji nadającej w paśmie
FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2
sekundy, aby zaprogramować automatycznie 10 stacji o najsilniejszym
sygnale. Podczas wyszukiwania stacji
na wyświetlaczu widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE. Aby wybrać
zapamiętaną stację, należy nacisnąć
jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania dźwięku, nastawić głośność na
średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Nacisnąć w celu włączenia automatyczne-
3 M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji. A
go utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej (L) lub po prawej (R)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną
temperaturę. Wybrana temperatura jest
pokazywana na wyświetlaczu.
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Usuwanie szronu. Szybko usuwa parę z
szyby przedniej i szyb bocznych.
– Włączanie/wyłączanie system kontroli
jakości powietrza*.
4 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi przedział pasażerski i usuwa parę
z szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użycia należy
odwołać się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona. Na
wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER
AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci
się ten symbol, należy jak najszybciej
zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
3 Wyświetlacz komputera pokładowego,
komunikatów, zegara i temperatury
zewnętrznej.
4 Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2. Długie
naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
5 T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
6 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
7 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
8 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie aktualnie wyświetlanej funkcji
komputera pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wszystkich funkcji komputera
pokładowego.
UWAGA
Komunikat KILOMETRÓW DO
OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA podaje
szacunkową możliwą odległość obliczoną w
oparciu o wcześniejsze warunki jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM
POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu
BLIS, gdy w martwym polu nie ma żadnego
pojazdu, może być spowodowane na
przykład odbiciem się światła od połyskującej
mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem
samochodu na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad
horyzontem słońca na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na wyświetlaczu pojawi się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy
pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu mogą
spowodować zarysowanie lakieru.
MANEWROWANIE DACHEM
MANEWROWANIE
PRZYGOTOWANIA
Na tylnej półce, dachu i pokrywie
•
bagażnika nie mogą leżeć żadne przedmioty.
Nad samochodem musi być 2 m wolnego
•
miejsca, a z tyłu 0,2 m.
Podłoże musi być równe.
•
Temperatura zewnętrzna musi być wyższa
•
niż -10 °C.
Ścianka przestrzeni bagażowej i pokrywa
•
bagażnika muszą być zamknięte.
Należy dopilnować, aby podczas ma•
newrowania dachem nikt nie przebywał w
pobliżu jego ruchomych części.
Podczas manewrowania dachem szyby boczne
opuszczają się o kilka centymetrów. Następnie
automatycznie powracają do pierwotnego
położenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Samochód musi stać w miejscu.
Silnik musi pracować na biegu jałowym.
Nacisnąć pedał hamulca.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk (A) lub
(B), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
ZAMKNIĘTY DACH/OTWARTY DACH.
Zwolnić przycisk.
ŚCIANKA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
POMOC PRZY ZAŁADUNKU BAGAŻU
Ścianka ogranicza przestrzeń bagażowej,
aby zapewnić miejsce na składany dach.
1. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej
podczas załadunku bagażu.
2. Opuścić ściankę przestrzeni bagażowej
w położenie zablokowane (3) przed
złożeniem dachu (patrz naklejka na
ściance przestrzeni bagażowej).
Podnieść/opuścić złożony dach w celu
ułatwienia załadunku bagażu.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się podniesie.
2. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej,
załadować bagaż, a następnie opuścić
ściankę do końca.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się opuści.
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Dostęp do tylnego siedzenia.
UZUPEŁNIANIE PALIWA
DOSTĘP DO TYLNEGO SIEDZENIA
FOTEL REGULOWANY RĘCZNIE
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Popchnąć fotel do przodu (C).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Popchnąć fotel do tyłu w żądane
położenie (D).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
FOTEL REGULOWANY ELEKTRYCZNIE*
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Nacisnąć i przytrzymać przednią część
przycisku (G).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku (G).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
UWAGA
Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
najlepiej chwycić go w dolnej części przy
prowadnicy, a nie w górnej części nad
ramieniem.
1. Nacisnąć, aby otworzyć pokrywę wlewu
paliwa.
2. Powiesić korek wlewu paliwa podczas
tankowania.
TP 10808 (Polish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
70-70$
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJ E[JÿLJLUwSFKT[ZCLPJ
ÔBUXP[BQP[OBDJFTJÿ1BħTUXP[OJFLUwSZNJ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZDIGVOLDKJX
1BħTUXBOPXZNTBNPDIPE[JF7PMWP
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement