Volvo C30, 2012 Early Quick start guide

Volvo C30, 2012 Early Quick start guide
VOLVO C30
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FKTLSwDPOFKJOTUSVLDKJXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w przedziale pasażerskim i
przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka w desce
rozdzielczej lub drzwi kierowcy na przykład w sytuacji
braku zasilania w instalacji elektrycznej samochodu.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie od temperatury zewnętrznej. Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej
biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów – 3 mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeśli drzwi/pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi ich
ponowne automatyczne zablokowanie.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH *
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika
zapłonu w skrajne położenie III, a następnie
od razu puścić – silnik zostanie uruchomiony
automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA
KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Automatyczne światła mijania. Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Aktywne reflektory bi-ksenonowe*
– snop światła przemieszcza się wraz z
ruchami kierownicy.
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa.
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy).
A
B
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V działają w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo AUX/USB* umożliwia
słuchanie muzyki na przykład z odtwarzacza
MP3 przez zestaw audio samochodu.
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
ZESTAW AUDIO
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie
20 stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas
odtwarzania wybranej stacji nadającej w
paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do
momentu pojawienia się na wyświetlaczu
potwierdzenia dokonanego wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie
10 stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas
wyszukiwania stacji na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat ZAPAMIĘTYWANIE. Aby wybrać zapamiętaną stację,
należy nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUX lub USBA.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać,
aby wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku. Włączanie/wyłączanie
GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO*.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić jego głośność
na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne
z maksymalną wydajnością dmuchawy.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
3 M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie system kontroli
jakości powietrza*.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej (L) lub po prawej (R)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę. Wybrana temperatura jest pokazywana
na wyświetlaczu.
4 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat
PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
3
4
5
6
7
8
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz komputera pokładowego, komunikatów, zegara i temperatury zewnętrznej.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
NASTAWIANIE ZEGARA
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM
POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na
obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/w
lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze lub strzałki w górę/w
dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
UWAGA
Komunikat KILOMETRÓW DO OPRÓŻNIENIA ZBIORNIKA podaje szacunkową
możliwą odległość obliczoną w oparciu o
wcześniejsze warunki jazdy.
FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
W pewnych sytuacjach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej pojawia się komunikat
FILTR SADZY PEŁNY. Oznacza to, że filtr
cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
równomierną prędkością drogową. Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że tak zwana
regeneracja filtra dobiegła końca.
OSŁONA BAGAŻU*
1. Zaczepić haczyki przy podłodze (A).
2. Ścisnąć szynę ze sprężynami powrotnymi i
zamocować ją we wspornikach w punktach
(B) po obu stronach.
3. W ten sam sposób zamocować wsporniki w
punktach (C).
4. Zaczepić haczyki w punktach (D).
Podczas umieszczania bagażu odpiąć zaczepy (D), a w razie potrzeby także (C) po obu
stronach.
Odpiąć zaczepy (D), (C), (B) i (A), a następnie
zwinąć osłonę bagażu, gdy nie jest używana.
ZABEZPIECZENIE POKRYWY
SCHOWKA POD PODŁOGĄ
Pokrywa schowka w podłodze w położeniu otwartym
w samochodzie bez osłony bagażu/z osłoną bagażu.
SKŁADANIE OPARCIA
Pociągnąć blokadę do góry i popchnąć oparcie do przodu.
OSŁONA BAGAŻU – SZTYWNA*
Zamontowanie
1. Przesunąć wszystkie cztery blokady do tyłu w
skrajne położenie.
2. Włożyć ostrożnie osłonę bagażu, opierając
jej przednią część na dwóch wspornikach za
punktami (A) po obu stronach.
3. Umieścić jeden z tylnych zaczepów w punkcie (B) i przesunąć blokadę do przodu.
4. Zablokować trzy pozostałe zaczepy w ten
sam sposób.
Wymontowanie
Przesunąć wszystkie cztery blokady do tyłu w
skrajne położenie – najpierw (A), a następnie
(B), po czym wyjąć osłonę.
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Dostęp do tylnego siedzenia.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych kilku
miesięcy od nabycia, samochód należy myć
ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Należy pamiętać,
że cząsteczki brudu i pyłu mogą spowodować
zarysowanie lakieru.
DOSTĘP DO TYLNEGO SIEDZENIA
FOTEL REGULOWANY RĘCZNIE
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Popchnąć fotel do przodu (C).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Popchnąć fotel do tyłu w żądane położenie (D).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
FOTEL REGULOWANY ELEKTRYCZNIE*
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Nacisnąć i przytrzymać przednią część
przycisku (G).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku (G).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
UWAGA
Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
najlepiej chwycić go w dolnej części przy
prowadnicy, a nie w górnej części nad
ramieniem.
TP 11871 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright© 2000-2010 Volvo Car Corporation.
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement