Volvo undefined, C70 Quick start guide

Volvo undefined, C70 Quick start guide
C70
Quick GUIDE
Web edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot
Blokuje drzwi i pokrywę bagażnika oraz
uzbraja alarm*.
Odblokowuje drzwiA i pokrywę bagażnika
oraz rozbraja alarm.
Odblokowuje pokrywę bagażnika – ale
jej nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w
przedziale pasażerskim i przy podłodze.
KLUCZYK MECHANICZNY
Służy do zamykania/otwierania zamka schowka
w desce rozdzielczej lub drzwi kierowcy/przestrzeni bagażowej na przykład w sytuacji braku
zasilania w instalacji elektrycznej samochodu.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej. Aby
wyłączyć, nacisnąć ponownie po upływie
więcej niż 5 sekund.
A
Jeśli drzwi boczne/pokrywa bagażnika nie zostaną
otwarte w ciągu 2 minut po odblokowaniu, nastąpi
ich ponowne automatyczne zablokowanie.
Otwieranie pokrywy bagażnika kluczykiem.
Uruchamianie zimnego silnika
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości obrotowej biegu jałowego stanowi element stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkie miganie kierunkowskazów – 3
mignięcia.
B Ciągłe miganie kierunkowskazów.
AUTOMATYCZNY ROZRUCH*
Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i obrócić
kluczyk z pilotem/pokrętło wyłącznika zapłonu
w skrajne położenie III, a następnie od razu
puścić – silnik zostanie uruchomiony automatycznie.
Silnik wysokoprężny zawsze przed uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w
położeniu II wyłącznika zapłonu.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
WYŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Ręczna regulacja zasięgu świateł przednich (regulacja automatyczna w przypadku
świateł ksenonowych*)
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Można włączyć światła
drogowe i światła mijania.
A
Światła do jazdy dziennej podczas jazdy
w dzień*. Aktywne światła biksenonowe*,
światło reflektorów podąża za ruchami
kierownicy
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników
Przednie światła przeciwmgielne.
Otwarcie pokrywy wlewu paliwa
Światło przeciwmgielne (tylne, tylko po
stronie kierowcy)
A
Sygnał światłami drogowymi i opóźnione
wyłączenie świateł
B
Przełączanie między światłami drogowymi/
mijania
Schowki, gniazda 12 v oraz gniazdo AUX/USB*
Gniazda 12 V w przedziale pasażerskim działają
w położeniu I lub II wyłącznika zapłonu.
Gniazdo 12 V* w przestrzeni bagażowej działa
zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.
Obracać, aby wyregulować głośność.
Radio FM1, FM2 lub AM.
Wyświetlacz.
MODE – CD, AUX lub USBA.
Nacisnąć, aby wybrać ustawienia dźwięku,
np. TONY NISKIE, Dolby Pro Logic II* lub
GŁOŚNIK NISKOTONOWY* – obracać, aby
wyregulować.
9 MENU – AUX, głośność i zaawansowane
ustawienia dźwięku.
Włączanie/wyłączanie GŁOŚNIKA
NISKOTONOWEGO*.
2
4
5
6
RADIO
6 Obracać, aby wybrać stację.
8 Wyszukiwanie następnej stacji o silnym
sygnale.
10 Wyszukiwanie stacji za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Możliwość zapamiętania maksymalnie 20
stacji poprzez naciśnięcie jednego z klawiszy
0–9 podczas odtwarzania wybranej stacji
nadającej w paśmie FM1 lub FM2 i przytrzymanie go do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego
wyboru.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy,
aby zaprogramować automatycznie 10 stacji
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat ZAPAMIĘTYWANIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
ODTWARZACZ CD
3 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Obracać, aby zmienić ścieżkę.
7 Wielopłytowy odtwarzacz CD* – wybrać
płytę, naciskając jeden z klawiszy 1–6.
10 Zmiana ścieżek CD za pomocą strzałki w
lewo/w prawo.
Wybór płyty CDB za pomocą strzałki w
górę/w dół.
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza
MP3 (aby uzyskać optymalne parametry odtwarzania
dźwięku, nastawić jego głośność na średnią wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
A
Wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
A
Jednokrotne przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
7 Nacisnąć, aby nastawić indywidualną
temperaturę po lewej(L) lub po prawej (R)
stronie.
Obracać, aby nastawić żądaną temperaturę.
Wybrana temperatura jest pokazywana na
wyświetlaczu.
STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość
dmuchawy.
2 Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Skierować całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
3 M – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
A – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli
jakości powietrza*.
4 Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych.
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
6 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabina samochodu i usuwa parę z
szyb.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użycia należy
odwołać się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem wstecznym pojawia się komunikat
PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY* I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ten
symbol, należy jak najszybciej zatankować.
2 Wskaźnik poziomu paliwa. Strzałka przy
3
4
5
6
7
8
symbolu wskazuje, po której stronie znajduje się wlew paliwa.
Wyświetlacz komputera pokładowego,
komunikatów, zegara i temperatury
zewnętrznej.
T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu
dziennego, zawsze włączone.
Krótkie naciśnięcie przełącza między
wskazaniami liczników T1 i T2.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
Nastawianie zegara
1. Nacisnąć MENU na konsoli środkowej.
2. Wybrać opcję Regulacja zegara.
3. Nacisnąć ENTER.
4. Wybrać liczbę za pomocą strzałki w prawo/w
lewo.
5. Nastawić zegar za pomocą klawiszy numerycznych na klawiaturze lub strzałki w górę/w
dół na przycisku nawigacyjnym.
6. Nacisnąć ENTER, aby zakończyć.
uwaga
Komunikat --- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ.
ZBIOR. podaje szacunkową możliwą
odległość obliczoną w oparciu o wcześniejsze
warunki jazdy.
system informacji o martwym polu – blis*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem samochodu
na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni
znajdującego się nisko nad horyzontem słońca
na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu na wyświetlaczu pojawi się komunikat
WYMAGANA NAPRAWA SYSTEMU BLIS.
manewrowanie dachem
PRZYGOTOWANIA
• Na tylnej półce, dachu i pokrywie bagażnika
nie mogą leżeć żadne przedmioty.
• Nad samochodem musi być 2 m wolnego
miejsca, a z tyłu 0,2 m.
• Podłoże musi być równe.
• Temperatura zewnętrzna musi być wyższa
niż –10 °C.
• Ścianka przestrzeni bagażowej i pokrywa
bagażnika muszą być zamknięte.
• Należy dopilnować, aby podczas manewrowania dachem nikt nie przebywał w pobliżu
jego ruchomych części.
Podczas manewrowania dachem szyby boczne
opuszczają się o kilka centymetrów. Następnie
automatycznie powracają do pierwotnego
położenia.
manewrowanie
1. Samochód musi stać w miejscu.
2. Silnik musi pracować na biegu jałowym.
3. Nacisnąć pedał hamulca.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (A) lub
(B), aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
ZAMKNIĘTY DACH/OTWARTY DACH.
5. Zwolnić przycisk.
ścianka przestrzeni bagażowej
pomoc przy załadunku bagażu
Ścianka ogranicza przestrzeń bagażowej,
aby zapewnić miejsce na składany dach.
1. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej
podczas załadunku bagażu.
2. Opuścić ściankę przestrzeni bagażowej
w położenie zablokowane (3) przed
złożeniem dachu (patrz naklejka na
ściance przestrzeni bagażowej).
Podnieść/opuścić złożony dach w celu
ułatwienia załadunku bagażu.
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się podniesie.
2. Podnieść ściankę przestrzeni bagażowej,
załadować bagaż, a następnie opuścić
ściankę do końca.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dach
się opuści.
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
DOSTĘP DO TYLNEGO SIEDZENIA
Fotel regulowany ręcznie
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej
części siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Dostęp do tylnego siedzenia.
Kluczyk z pilotem i elektryczny
fotel kierowcy*
Każdy z kluczyków z pilotem może zostać
wykorzystany przez innego kierowcę do
zapamiętania ustawień fotela kierowcy. Należy
wykonać następujące czynności:
• Ustawić fotel w żądanym położeniu.
• Zablokować zamki samochodu,
naciskając przycisk blokowania zamków
na używanym zwykle kluczyku z pilotem.
Powoduje to zapisanie ustawień fotela w
pamięci kluczyka z pilotem A.
• Odblokować zamki samochodu
(naciskając przycisk odblokowania zamków na tym samym kluczyku z pilotem)
i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kierowcy przyjmie automatycznie położenie
zapisane w pamięci kluczyka z pilotem
(jeśli fotel był przestawiany od ostatniego
zablokowania zamków samochodu tym
kluczykiem).
A.
Nie wpływa to na ustawienia, które zostały zapisane w
pamięci* fotela z elektryczną regulacją*. Więcej informacji
można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Nacisnąć i przytrzymać przednią część przycisku (G).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku
(G).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
UWAGA
Przy zapinaniu pasa bezpieczeństwa
najlepiej chwycić go w dolnej części przy
prowadnicy, a nie w górnej części nad
ramieniem.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie. Używać czystej wody i gąbki.
Należy pamiętać, że cząsteczki brudu i pyłu
mogą spowodować zarysowanie lakieru.
TP 14965 (Polish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
1
2
3
4
Przesuwanie fotela do przodu
1. Zdjąć pas z prowadnicy (A).
2. Pociągnąć uchwyt (B) do góry i popchnąć
oparcie do przodu w położenie zablokowane.
3. Popchnąć fotel do przodu (C).
Przesuwanie fotela do tyłu
1. Popchnąć fotel do tyłu w żądane położenie (D).
2. Pociągnąć uchwyt (E) do góry i popchnąć
oparcie do tyłu.
3. Założyć pas na prowadnicę (F).
Fotel regulowany elektrycznie*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement