Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2020 Early Volvo On Call

Volvo S60 2020 Early Volvo On Call
V O L V O O N CAL L
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym
dodatku będą różnić się od wyposażenia samochodu. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego
powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
5
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego samochodu za pośrednictwem centrali
Volvo On Call*
14
Wprowadzenie do korzystania z
systemu Volvo On Call*
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
6
Rynki Volvo On Call*
15
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
6
Usługi Volvo On Call* na różnych
rynkach
16
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
7
Tryb uśpienia i dostępność funkcji
systemu Volvo On Call*
17
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
8
Pomoc podczas podróży za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
9
Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamków za pośrednictwem
Volvo On Call*
10
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za pośrednictwem Volvo
On Call*
11
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo
On Call*
12
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu z użyciem systemu Volvo
On Call*
13
Kontakt z centralą za pośrednictwem Volvo On Call*
13
Volvo On Call* za granicą
17
Numer telefonu do centrali Volvo
On Call*
18
Wybór między centralą Volvo On
Call* a centrum alarmowym
21
Kod PIN do Volvo On Call*
21
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
22
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
23
Dane osobowe i Volvo On Call*
24
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
zapewnia bezpośredni kontakt
z samochodem, a także dodatkowy komfort i
pomoc przez 24 godziny na dobę.
Funkcje są dostępne za pośrednictwem Volvo
On Call aplikacji2, a także przycisków ON
CALL i SOS na suficie samochodu:
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja
SOS jest przeznaczona wyłącznie do użycia w wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do
dodatkowych opłat.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON
CALL mogą być wykorzystywane do
wszystkich innych usług3, łącznie z
pomocą drogową.
System Volvo On Call
Na przykład można zablokować lub odblokować zamki w samochodzie albo sprawdzić
poziom paliwa bezpośrednio w telefonie za
pośrednictwem aplikacji Volvo On Call. W
razie wypadku do samochodu mogą zostać
wysłane służby ratownicze takie jak ambulans
lub policja. W przypadku mniej pilnego problemu, na przykład przebicia opony, można
wezwać pomoc drogową.
System Volvo On Call jest połączony z systemem bezpieczeństwa i systemem alarmowym
samochodu, a także z innymi systemami i
układami pojazdu, na przykład z systemem
zamka centralnego i układem klimatyzacji.
Samochód posiada wbudowany modem do
komunikacji z centralą Volvo On Call i aplikacją Volvo On Call. Do lokalizowania samochodu wykorzystywany jest system GNSS
(Global Navigation Satellite System).
Kontakt z centralą
Aby skontaktować się z centralą Volvo On
Call, należy skorzystać z przycisku ON CALL
w samochodzie lub z aplikacji Volvo On Call.
Można też zadzwonić do centrali Volvo On
Call.
UWAGA
Wszystkie rozmowy z centralą Volvo On
Call mogą być rejestrowane.
Powiązane informacje
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo
On Call* (Str. 6)
•
•
Dane osobowe i Volvo On Call* (Str. 24)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Tryb uśpienia i dostępność funkcji systemu Volvo On Call* (Str. 17)
1 Dostępność zależy od rynku.
2 Funkcje aplikacji różnią się pomiędzy rynkami.
3 Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
4
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Wprowadzenie do korzystania z
systemu Volvo On Call*
W tym artykule opisano, w jaki sposób
zacząć korzystać z systemu Volvo On Call.
Warunki działania
Volvo On Call jest opcją fabryczną, dlatego
kierowca powinien pobrać aplikację Volvo On
Call i przetestować ją w trybie demonstracyjnym przed odebraniem samochodu od dealera. Tryb ten umożliwia zapoznanie się z
większością funkcji i dostarcza informacji na
temat sposobu korzystania z aplikacji. Aplikacja jest bezpłatna.
Aktywacja systemu Volvo On Call
Przy odbiorze samochodu dealer aktywuje
system Volvo On Call, a właściciel otrzymuje
automatycznie wygenerowany kod PIN do
systemu Volvo On Call. Kod PIN jest używany
ze względów bezpieczeństwa w celu identyfikacji właściciela samochodu (lub innej uprawnionej osoby, na przykład członka rodziny) i
działa podobnie jak kluczyk samochodowy.
Abonament Volvo On Call
Aby funkcje mogły działać, samochód musi
posiadać aktywny abonament Volvo On Call.
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z
zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony
czas ważności, ale może zostać przedłużony,
przy czym okres ważności zależy od rynku.
Skontaktować się z dealerem Volvo w celu
uzyskania pomocy.
UWAGA
Automatyczne powiadomienie o zderzeniu,
przycisk SOS i wzywanie pomocy drogowej przyciskiem On Call działają także bez
abonamentu.
Powiązane informacje
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 21)
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 22)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
Identyfikator Volvo ID i połączenie
aplikacji Volvo On Call z samochodem
Do korzystania z systemu Volvo On Call
potrzebny jest identyfikator Volvo ID. Po
utworzeniu konta Volvo ID trzeba połączyć z
samochodem aplikację Volvo On Call.
UWAGA
Aby móc korzystać z aplikacji Volvo On
Call, zarówno właściciel, jak i samochód
muszą mieć ważny abonament Volvo On
Call.
Zakup używanego samochodu z
systemem Volvo On Call
Przy zakupie używanego Volvo z systemem
Volvo On Call ważne jest usunięcie danych
poprzedniego właściciela i wpisanie swoich
własnych danych, by usługa mogła działać.
Należy odwiedzić dealera Volvo w celu uzyskania pomocy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
5
VOLVO ON CALL
Komfort i kontrola dzięki aplikacji
Volvo On Call
Użytkownicy Volvo On Call mają bezpośredni
kontakt ze swoim samochodem za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call4.
Można na przykład sprawdzić, czy żarówki nie
wymagają wymiany oraz czy nie trzeba uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Możliwe jest
zablokowanie i odblokowanie zamków samochodu, sprawdzenie poziomu paliwa i znalezienie najbliższej stacji benzynowej. Można
również ustawić i uruchomić przygotowanie
do jazdy za pośrednictwem klimatyzacji
postojowej samochodu lub funkcji zdalnego
uruchomienia silnika (ERS5).
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Pomoc za pośrednictwem systemu Volvo
On Call* (Str. 6)
Aplikacja Volvo On Call jest regularnie aktualizowana. Aktualne informacje o funkcjach
dostępnych dla różnych modeli samochodów
można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Aplikacja Volvo On Call jest dostępna dla systemów iOS, Android i Windows Mobile.
Można ją pobrać nieodpłatnie z serwisów
Apple AppStore, Google Play lub Windows
Phone Store.
4 Zarówno samochód, jak i urządzenie mobilne muszą znajdować się w zasięgu sieci komórkowej
5 Funkcja Engine Remote Start jest dostępna na niektórych rynkach i w niektórych modelach.
6
Pomoc za pośrednictwem systemu
Volvo On Call*
System Volvo On Call może zapewnić zwiększone bezpieczeństwo i pomoc w razie przebicia opony, awarii silnika lub wypadku.
System Volvo On Call nie tylko oferuje zwiększony komfort i kontrolę dzięki aplikacji, lecz
także szereg dodatkowych usług za pośrednictwem przycisków SOS i ON CALL na suficie, na przykład pomoc w razie wypadku,
ostrzeżenie przed kradzieżą, pomoc drogową i
zdalne odblokowanie zamków.
Powiązane informacje
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
(Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
(Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
lub mieć innego rodzaju połączenie z Internetem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
W razie kolizji samochód przesyła automatyczne zgłoszenie zdarzenia do centrali Volvo
On Call albo do najbliższego centrum alarmowego, które mogą wysłać służby ratownicze.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Volvo On Call Centrala6
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa
samochodu, np. na skutek wypadku, którego
siła spowodowała zadziałanie napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych, do centrali Volvo On Call zostanie automatycznie wysłany sygnał. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Samochód wysyła automatycznie wiadomość zawierającą jego pozycję itd. do
centrali Volvo On Call.
2. Centrala Volvo On Call nawiązuje wtedy
kontakt werbalny z kierowcą samochodu i
stara się ustalić skalę kolizji oraz
potrzebną pomoc.
3. Następnie centrala Volvo On Call kontaktuje się z niezbędnymi służbami (policja,
ambulans, pomoc drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, centrala Volvo On Call kontaktuje się z
6 Dotyczy
7 Dotyczy
odpowiednimi organami, które podejmują niezbędne działania.
Nadanie priorytetu ogólnodostępnemu
numerowi alarmowemu6
System można skonfigurować tak, aby samochód łączył się z ogólnodostępnym centrum
alarmowym zamiast z centralą Volvo On Call.
Patrz oddzielna instrukcja.
Najbliższe centrum alarmowe7
Po uruchomieniu systemu bezpieczeństwa
samochodu, np. na skutek wypadku, którego
siła spowodowała zadziałanie napinaczy
pasów bezpieczeństwa lub poduszek
powietrznych, bezpośrednio do najbliższego
centrum alarmowego zostanie wysłany automatycznie sygnał. Mają wówczas miejsce
następujące zdarzenia:
1.
Centrum alarmowe nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i
stara się ustalić skalę kolizji oraz
potrzebną pomoc.
2. Centrum alarmowe wysyła niezbędną
pomoc (policję, ambulans, pomoc drogową itd.).
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku
z kolizją system stara się nawiązać kontakt z
centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie
rynków Volvo On Call typu A.
rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
7
VOLVO ON CALL
||
jest to możliwe, połączenie zostaje przekierowane na numer alarmowy przypisany do
obszaru, na którym znajduje się samochód.
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
Powiązane informacje
Nacisnąć przycisk SOS, aby w nagłym
wypadku skontaktować się z centralą Volvo
On Call albo z najbliższym centrum alarmowym.
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wybór między centralą Volvo On Call* a
centrum alarmowym (Str. 21)
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call*
(Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 17)
8 Dotyczy
9 Dotyczy
8
Volvo On Call Centrala8
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania
albo zagrożenia zewnętrznego dla samochodu
lub pasażerów, można ręcznie zaalarmować
centralę Volvo On Call, naciskając przycisk
SOS na co najmniej 2 sekundy. Centrala Volvo
On Call otrzymuje powiadomienie wraz z
pozycją samochodu i próbuje nawiązać połączenie głosowe z kierowcą w celu ustalenia
rodzaju potrzebnej pomocy.
Jeżeli nie można nawiązać kontaktu werbalnego, centrala Volvo On Call kontaktuje się z
odpowiednimi służbami (policja, pogotowie
ratunkowe, pomoc drogowa itd.) w celu
zapewnienia niezbędnej pomocy.
Nadanie priorytetu ogólnodostępnemu
numerowi alarmowemu8
System można skonfigurować tak, aby samochód łączył się z ogólnodostępnym centrum
alarmowym zamiast z centralą Volvo On Call.
Patrz oddzielna instrukcja.
Najbliższe centrum alarmowe9
Aby wezwać pomoc w razie zachorowania
albo zagrożenia zewnętrznego dla samochodu
lub pasażerów, można ręcznie powiadomić
najbliższe centrum alarmowe, naciskając przycisk SOS na co najmniej 2 sekundy.
Potrzebną pomoc (policja, ambulans, pomoc
drogowa itd.) można uzgodnić poprzez kontakt werbalny.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja
SOS jest przeznaczona wyłącznie do użycia w wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do
dodatkowych opłat.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON
CALL mogą być wykorzystywane do
wszystkich innych usług10, łącznie z
pomocą drogową.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu w związku
z kolizją system stara się nawiązać kontakt z
centralą Volvo On Call w danym kraju. Jeśli nie
jest to możliwe, połączenie zostaje przekiero-
rynków Volvo On Call typu A.
rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
wane na numer alarmowy przypisany do
obszaru, na którym znajduje się samochód.
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
Przycisk ON CALL i SOS mogą zostać wyłączone, gdy układ elektryczny samochodu jest
przełączony w pozycję I lub II albo gdy silnik
jest uruchomiony:
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
1.
2. Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
Volvo
3. Wybrać Blokada przycisków SOS/On
Call, aby dezaktywować.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wybór między centralą Volvo On Call* a
centrum alarmowym (Str. 21)
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 17)
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
W sytuacjach takich jak przebicie opony,
wyczerpanie się paliwa lub rozładowanie akumulatora można wezwać pomoc, korzystając
z przycisku ON CALL lub aplikacji Volvo On
Call.
W przypadku przytrzymania przycisku ON
CALL na suficie przez co najmniej 2 sekundy
zostanie nawiązany kontakt werbalny między
centralą Volvo On Call a kierowcą. Ma on na
celu uzgodnienie, jakiego rodzaju pomoc jest
potrzebna.
Można również zatelefonować do centrali
Volvo On Call, ale samochód musi być połączony z Internetem, aby operator mógł sprawdzić jego stan i położenie.
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
10
•
Nacisnąć opcję Ustawienia.
Pomoc podczas podróży za
pośrednictwem systemu Volvo On
Call*
}}
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
9
VOLVO ON CALL
||
Powiązane informacje
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja
SOS jest przeznaczona wyłącznie do użycia w wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do
dodatkowych opłat.
Aplikacja Volvo On Call i przycisk ON
CALL mogą być wykorzystywane do
wszystkich innych usług11, łącznie z
pomocą drogową.
Przycisk ON CALL i SOS mogą zostać wyłączone, gdy układ elektryczny samochodu jest
przełączony w pozycję I lub II albo gdy silnik
jest uruchomiony:
1.
Nacisnąć opcję Ustawienia.
2. Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
Volvo
3. Wybrać Blokada przycisków SOS/On
Call, aby dezaktywować.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej
może być wymagane wykupienie oddzielnego
abonamentu.
11
12
10
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 17)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
Zdalne odblokowywanie i
blokowanie zamków za
pośrednictwem Volvo On Call*
Zamki samochodu można odblokować zdalnie za pośrednictwem centrali Volvo On Call.
Zamki można także zablokować i odblokować za pomocą Volvo On Call aplikacji.
Zdalne odblokowanie zamków drzwi
za pośrednictwem centrali Volvo On
Call12
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w
samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, centrala Volvo On Call może zdalnie
odblokować zamki drzwi samochodu w ciągu
następnych 5 dni po pozytywnej weryfikacji
kodu PIN. Centrala Volvo On Call odblokowuje
wtedy zdalnie drzwi samochodu zgodnie z
zawartą umową.
1.
Skontaktować się z centralą Volvo On Call
za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call
(albo telefonicznie).
2. Po zweryfikowaniu przez centralę Volvo
On Call właściciela samochodu lub innej
upoważnionej osoby posługującej się
kodem PIN do samochodu zgodnie z
umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
Dostępne usługi różnią się w zależności od rynku.
Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
3. Nacisnąć delikatnie osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką pokrywy/
drzwi bagażnika, aby odblokować samochód.
> Można teraz normalnie otworzyć
wszystkie drzwi.
pomocą aplikacji Volvo On Call wymagane jest
hasło do konta Volvo ID.
Powiązane informacje
UWAGA
Jeśli, na przykład, samochód znajduje się
na krytym parkingu, funkcja zdalnego
odblokowania zamków może nie zadziałać
w pełni ze względu na słaby odbiór sygnału.
Zablokowanie/odblokowanie zamów
za pomocą aplikacji
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i
szyb. Kierowca może zdalnie zablokować i
odblokować zamki w samochodzie na maksymalnie pięć dni od dnia zablokowania samochodu. Ze względów bezpieczeństwa, w celu
odblokowania zamków samochodu za
W przypadku uruchomienia alarmu w samochodzie właściciel otrzymuje wiadomość na
numer telefonu zarejestrowanego u dealera, a
następnie powiadomienie push w aplikacji
Volvo On Call.
Jeśli alarm nie zostanie wyłączony w krótkim
czasie, zostanie automatycznie powiadomiony
operator w centrali Volvo On Call13. Operator
podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z właścicielem samochodu. Jeśli
okaże się, że samochód jest używany przez
nieupoważnioną osobę, może zostać uruchomione śledzenie. Zostaje wówczas zaangażowana policja.
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
Jeśli alarm zostanie rozbrojony za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
usługa zostanie wyłączona.
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
Powiązane informacje
•
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 13)
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
•
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
UWAGA
Jeśli pokryty gumą przycisk na pokrywie/
drzwiach bagażnika nie zostanie naciśnięty
przed upływem pewnego czasu określonego przez centralę Volvo On Call, samochód zostanie ponownie zablokowany.
Powiadamianie o usiłowaniu
kradzieży za pośrednictwem Volvo
On Call*
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
11
VOLVO ON CALL
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Śledzenie skradzionego pojazdu z
wykorzystaniem systemu Volvo On
Call*14
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
W przypadku podejrzenia kradzieży samochodu skontaktować się z centralą Volvo On
Call za pośrednictwem Volvo On Call aplikacji
albo telefonicznie, aby podjąć próbę zlokalizowania pojazdu.
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego
nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel samochodu wraz z policją i centralą Volvo
On Call mogą uzgodnić śledzenie pojazdu.
Centrala Volvo On Call wysyła wtedy do
samochodu komunikat w celu ustalenia jego
pozycji. Następnie można skontaktować się z
policją lub innym organem.
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call*
(Str. 13)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 17)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i
kradzieży samochodu z wykorzystaniem
powiązanego kluczyka.
UWAGA
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Warunkiem śledzenia samochodu jest
zgłoszenie sprawy na policji. Volvo On Call
udostępnia informacje wyłącznie policji.
13
14
12
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Zdalna blokada uruchomienia
pojazdu15 z użyciem systemu Volvo
On Call*
Powiązane informacje
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
W razie kradzieży samochodu blokadę uruchomienia pojazdu można aktywować zdalnie16.
W przypadku kradzieży samochodu właściciel
może skontaktować się z centralą Volvo On
Call (telefonicznie lub za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call) albo z odpowiednim organem.
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
UWAGA
Dotyczy to również przypadków otwarcia i
kradzieży samochodu z wykorzystaniem
powiązanego kluczyka.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala Volvo On Call dokonuje dezaktywacji kluczyków z pilotem zdalnego sterowania, aby
uniemożliwić uruchomienie samochodu. Unieruchomiony samochód może następnie zostać
ponownie uruchomiony po skontaktowaniu się
z centralą Volvo On Call i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala Volvo On Call wyłącza wtedy unieruchomienie samochodu.
15
16
17
•
•
•
Kontakt z centralą za
pośrednictwem Volvo On Call*17
Nacisnąć przycisk ON CALL, aby uzyskać
odpowiedzi na ogólne pytania użytkownika.
W przypadku pytań dotyczących samochodu
przycisku ON CALL można użyć do nawiązania kontaktu z centralą Volvo On Call. Operator centrali jest dostępny przez 24 godziny na
dobę.
Z centralą Volvo On Call można również skontaktować się telefonicznie lub przy użyciu aplikacji Volvo On Call.
Powiązane informacje
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
•
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
Dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu A.
Tylko jeśli obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość oraz we współpracy z odpowiednimi władzami.
Nie dotyczy niektórych rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
13
VOLVO ON CALL
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 13)
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Przesyłanie miejsc docelowych do
systemu nawigacyjnego
samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call*
Istnieje możliwość skontaktowania się z centralą Volvo On Call w celu zlecenia przesłania
miejsc docelowych bezpośrednio do systemu
nawigacyjnego samochodu18.
Nacisnąć przycisk ON CALL na suficie samochodu, aby uzyskać pomoc w znalezieniu np.
restauracji, hotelu, warsztatu, atrakcji turystycznej lub innego miejsca docelowego. Operator prześle do samochodu miejsce docelowe, które można dodać na wyświetlaczu
centralnym jako cel pośredni lub miejsce
docelowe podróży.
Podczas jednej rozmowy można poprosić
operatora centrali Volvo On Call o przesłanie
kilku miejsc docelowych. Niemniej jednak
będą one przesyłane do samochodu kolejno,
jedno po drugim.
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Powiadamianie o usiłowaniu kradzieży za
pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 11)
•
Śledzenie skradzionego pojazdu z wykorzystaniem systemu Volvo On Call*
(Str. 12)
•
Zdalna blokada uruchomienia pojazdu z
użyciem systemu Volvo On Call* (Str. 13)
•
Kontakt z centralą za pośrednictwem
Volvo On Call* (Str. 13)
•
•
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
Powiązane informacje
18
14
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
•
Pomoc podczas podróży za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 9)
Dotyczy niektórych rynków oraz samochodów z systemem Sensus Navigation*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Rynki Volvo On Call*
Typy rynków, na których dostępne są usługi
Volvo On Call, podano poniżej. Zależnie od
typu rynku niektóre usługi mogą być niedostępne. Usługi dostępne na poszczególnych
rynkach są opisane oddzielnie i pokazane w
opisie każdej usługi.
Rynek
Typ rynku
A
Albania
X
Australia
X
Belgia
X
Bośnia i Hercegowina
Brazylia
B
X
X
Bułgaria
X
Cypr
X
Dania
X
Estonia
X
Finlandia
X
Francja
X
Grecja
Irlandia
Islandia
X
X
X
Rynek
Typ rynku
A
Rynek
Typ rynku
B
A
Włochy
X
Portoryko
Kanada
X
Rumunia
Kazachstan
X
Rosja
Chiny
X
Republika Czeska
B
X
X
XA
X
Kosowo
X
Niemcy
X
Chorwacja
X
Szwajcaria
X
Łotwa
X
Serbia
X
Litwa
X
Słowacja
X
Słowenia
X
Luksemburg
X
Macedonia
X
Hiszpania
X
Malta
X
Wielka Brytania
X
Mołdawia
X
Szwecja
X
X
Republika Południowej Afryki
X
Czarnogóra
Holandia
X
Turcja
Norwegia
X
Białoruś
Nowa Zelandia
X
Ukraina
XA
Polska
X
Węgry
X
Portugalia
X
X
X
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
15
VOLVO ON CALL
||
Rynek
Typ rynku
A
USA
Austria
B
X
X
Usługi
Poniżej przedstawiono typy rynków, na których dostępne są usługi Volvo On Call.
Usługi
Typ rynku
Typ rynku
A
B
Kontakt z centralą
X
XB
Przesyłanie miejsc docelowych
do systemu nawigacyjnego za
pośrednictwem centrali
XA
A
B
Aplikacja Volvo On Call
X
X
Usługi Volvo On Call są udostępniane w coraz
większej liczbie lokalizacji. Prosimy przejść na
stronę support.volvocars.com lub skontaktować się z dealerem Volvo w celu uzyskania
najnowszych informacji na temat krajów, w
których dostępne są usługi Volvo On Call.
Automatyczne powiadomienie
o zderzeniu
X
X
Pomoc w nagłych wypadkach
(SOS)
X
X
Dodatkowe informacje na stronie
wsparcia technicznego Volvo Cars
Pomoc drogowa
X
X
Powiązane informacje
Na stronie support.volvocars.com można
uzyskać więcej informacji na temat usług
Volvo On Call oraz funkcji aplikacji.
Zdalne odblokowanie zamków
drzwi za pośrednictwem centrali
X
A
Usługa Volvo On Call nie jest dostępna na Krymie.
Najnowsze informacje
•
•
16
Usługi Volvo On Call* na różnych
rynkach
Volvo On Call* (Str. 4)
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Powiadamianie o usiłowaniu
kradzieży za pośrednictwem
centrali
X
Śledzenie skradzionego
pojazdu
X
Zdalne unieruchomienie
pojazdu
XA
A
B
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu A
Tylko niektóre rynki Volvo On Call typu B
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Tryb uśpienia i dostępność funkcji
systemu Volvo On Call*
•
Usługi Volvo On Call* na różnych rynkach
(Str. 16)
Funkcje systemu Volvo On Call są dostępne
przez pewien czas po zabraniu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania.
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje są dostępne
nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na
godzinę przez kolejnych 17 dni. Po upływie
tych 22 dni system zostanie dezaktywowany
do momentu uruchomienia samochodu19.
•
Volvo On Call* za granicą (Str. 17)
OSTRZEŻENIE
Usługi systemu działają tylko na obszarach,
w których partnerzy Volvo On Call zapewniają zasięg sieci komórkowej oraz na rynkach, na których usługa Volvo On Call jest
dostępna.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku
telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne lub niepełne pokrycie przekaźnikami
mogą prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej
populacji.
Volvo On Call* za granicą
Dostępność usług Volvo On Call może zmieniać się podczas podróży po różnych krajach.
Po naciśnięciu przycisku SOS następuje
zawsze połączenie z centralą Volvo On Call na
rynku, na którym znajduje się samochód. Jeśli
nie ma centrali Volvo On Call, zostaje nawiązany kontakt z najbliższym centrum alarmowym.
Po naciśnięciu przycisku ON CALL następuje
zawsze połączenie z centralą Volvo On Call w
kraju użytkownika.
Jednakże w krajach bez umowy roamingowej
usługi Volvo On Call nie są dostępne.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Akumulator pomocniczy systemu Volvo
On Call* (Str. 23)
•
Rynki Volvo On Call* (Str. 15)
19
Dostępność funkcji może ulegać zmianom.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
17
VOLVO ON CALL
Numer telefonu do centrali Volvo
On Call*
18
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Albania
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Australia
1800 186 586
Nie dotyczy
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bośnia i Hercegowina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brazylia
0800 70 775 90
Nie dotyczy
Bułgaria
+359 291 146
+359 291 146
Cypr
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Dania
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estonia
80 07 777
+372 602 23 65
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grecja
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irlandia
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Islandia
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Włochy
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazachstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Chiny
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosowo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Chorwacja
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Łotwa
800 070 77
+371 661 008 21
Litwa
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Macedonia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Mołdawia
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Czarnogóra
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Holandia
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Nowa Zelandia
09 975 1948
+64 9 975 1948
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia
800 206 670
+351 219 429 107
Portoryko
855 399 4691
+1 855 399 4691
Rumunia
313 200 200
+36 145 844 47
Rosja
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
}}
19
VOLVO ON CALL
||
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Serbia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Słowacja
+421 258 252 186
+421 258 252 186
Słowenia
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Hiszpania
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 518 335
Republika Południowej Afryki
0800 698 6586
Nie dotyczy
Republika Czeska
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turcja
444 4 858
+90 212 356 13 17
Niemcy
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Białoruś
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Węgry
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Ten numer telefonu nie dotyczy usługi „Informacje i konsjerż” ani pomocy drogowej.
Powiązane informacje
•
•
20
Volvo On Call* (Str. 4)
Tryb uśpienia i dostępność funkcji systemu Volvo On Call* (Str. 17)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
Wybór między centralą Volvo On
Call* a centrum alarmowym20
UWAGA
W przypadku nadania priorytetu połączeniu z centralą Volvo On Call, z samochodu
wysyłanych jest więcej informacji i można
uzyskać szerszy zakres pomocy niż wówczas, gdy głównym punktem kontaktowym
jest ogólnodostępne centrum alarmowe.
Jeżeli nie można nawiązać połączenia z
centralą, samochód kontaktuje się z ogólnodostępnym centrum alarmowym.
Istnieje możliwość określenia, czy w nagłych
wypadkach samochód ma łączyć się z centralą Volvo On Call, czy z centrum alarmowym.
W samochodach z systemem Volvo On Call21
można określić, czy samochód ma kontaktować się z centralą Volvo On Call czy z ogólnodostępną centralą alarmową, gdy uruchomi się
automatyczny alarm o kolizji lub zostanie
naciśnięty przycisk SOS.
Natomiast jeśli priorytet nadano ogólnodostępnemu centrum alarmowemu i nie
można z nim nawiązać połączenia, nie jest
podejmowana próba skontaktowania się z
centralą Volvo On Call.
Ustawienie fabryczne jest takie, by samochód
w pierwszej kolejności kontaktował się z centralą Volvo On Call.
Aby to zmienić:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2. Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
Volvo
3. Wybrać opcję Priorytet dla centrali
publicznej przed centralą Volvo, jeśli
samochód ma kontaktować się bezpośrednio z ogólnodostępnym centrum alarmowym.
20
21
22
Powiązane informacje
Kod PIN do Volvo On Call*
Ze względów bezpieczeństwa, do identyfikacji osoby upoważnionej do wykonywania
usług Volvo On Call w danym samochodzie
stosowany jest kod PIN.
Czterocyfrowy kod PIN jest generowany automatycznie przez centralę Volvo On Call lub
autoryzowanego dealera Volvo. Kod jest wysyłany do właściciela samochodu w celu identyfikacji osób upoważnionych do wykonywania
określonych usług Volvo On Call.
Korzystanie z kodu PIN do Volvo On
Call
Ze względów bezpieczeństwa kod PIN do
Volvo On Call jest wymagany w przypadku
następujących usług:
•
•
Automatyczny alarm o kolizji za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 7)
Tworzenie połączenia między aplikacją
Volvo On Call a samochodem Volvo
•
•
Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu Volvo On Call* (Str. 8)
Zdalne odblokowanie samochodu przez
centralę Volvo On Call22
•
Gdy użytkownik zaczyna śledzić skradziony samochód za pośrednictwem centrali Volvo On Call22
Dotyczy tylko modeli S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country
Dotyczy rynków Volvo On Call typu A.
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
21
VOLVO ON CALL
||
•
Podczas tworzenia nowych użytkowników
aplikacji dla samochodu
•
Przy anulowaniu abonamentu Volvo On
Call za pomocą aplikacji, np. przy zmianie
właściciela samochodu
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli użytkownik zapomni kodu PIN lub kod
ten wymaga zmiany (np. w przypadku zakupu
używanego samochodu z Volvo On Call),
należy skontaktować się
•
•
z dealerem lub
centralą Volvo On Call22 przy użyciu przycisku ON CALL, aplikacji Volvo On Call lub
zwykłego telefonu.
Nowy kod jest przesyłany do właściciela
samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do
aplikacji
W przypadku wprowadzenia błędnego kodu
PIN dziesięć razy z rzędu konto zostanie
zablokowane. Aby móc ponownie korzystać z
aplikacji, należy wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe konto aplikacji zgodnie z tą samą
procedurą, która została wykorzystana do
utworzenia poprzedniego konta.
22
22
Różnica między hasłem do konta
Volvo ID a kodem PIN do Volvo On
Call
Hasło do konta Volvo ID jest wymagane do
zalogowania się do aplikacji Volvo On Call.
Kod PIN do Volvo On Call jest czterocyfrowym
kodem potrzebnym do uzyskania dostępu do
usług wymienionych wyżej. Kod PIN potwierdza, że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Wprowadzenie do korzystania z systemu
Volvo On Call* (Str. 5)
•
Zdalne odblokowywanie i blokowanie
zamków za pośrednictwem Volvo On Call*
(Str. 10)
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
•
Zakup lub sprzedaż samochodu z systemem Volvo On Call* (Str. 22)
Zakup lub sprzedaż samochodu z
systemem Volvo On Call*
Po zmianie właściciela należy koniecznie anulować usługę Volvo On Call.
Zamykanie usługi Volvo On Call
W razie zmiany własności należy skontaktować się z dealerem Volvo w celu zamknięcia
usługi. Dealer anuluje abonament i usunie historię korzystania z tej usługi. Z usługi można
także zrezygnować za pomocą aplikacji Volvo
On Call.
W przypadku zmiany własności ważne jest,
aby wyzerować ustawienia osobiste i dane
użytkownika w samochodzie do ustawień
fabrycznych. Można to zrobić w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
W przypadku sprzedaży samochodu właściciel nie powinien zmieniać ani usuwać swojego Volvo ID. Volvo ID jest osobistym identyfikatorem. Niemniej jednak w związku z przeniesieniem tytułu własności do samochodu
konieczne jest usunięcie połączenia między
nim a aplikacją Volvo On Call.
Zmiana właściciela w przypadku
zmiany kraju
Gdy samochód jest kupowany i importowany
do innego kraju, właściciel powinien zadbać o
to, aby odwiedzić dealera w kraju, w którym
nabywa samochód. Pracownicy dealera usuną
Nie dotyczy rynków Volvo On Call typu B.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
VOLVO ON CALL
wszystkie dane klienta w swoich systemach.
W kraju, do którego samochód jest importowany, właściciel powinien skontaktować się z
dealerem w celu uzyskania pomocy z uruchomieniem usługi Volvo On Call.
Włączanie usługi Volvo On Call
Zakup używanego samochodu z Volvo On
Call:
Nowy właściciel powinien skontaktować się
ze swoim dealerem firmy Volvo, który przeniesie na niego pozostały okres ważności abonamentu. Dealer usunie informacje o poprzednim właścicielu, jeśli nie zostało to jeszcze
zrobione. Aktualizacja danych kontaktowych
ma istotne znaczenie dla prawidłowego działania usługi Volvo On Call, a ponadto pozbawi
poprzedniego właściciela dostępu do usług
Volvo On Call w samochodzie.
Powiązane informacje
•
Komfort i kontrola dzięki aplikacji Volvo
On Call (Str. 6)
•
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 21)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 18)
Akumulator pomocniczy systemu
Volvo On Call*
W przypadku rozładowania akumulatora
głównego, w formie akumulatora rezerwowego używany jest akumulator pomocniczy
Volvo On Call, dzięki czemu można nadal
korzystać z systemu.
Akumulator pomocniczy ma ograniczoną
żywotność. Gdy akumulator wymaga serwisu
lub wymiany, na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Volvo On Call Wymagany
serwis.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Powiązane informacje
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Dealer Volvo powiadamia nowego właściciela
o stanie abonamentu Volvo On Call w samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty
czterocyfrowy kod PIN, który jest potrzebny
do jego identyfikacji jako właściciela (lub innej
upoważnionej osoby) oraz do uzyskania
dostępu do niektórych usług. Jeśli właściciel
nie posiada jeszcze identyfikatora Volvo ID,
należy go utworzyć, aby można było połączyć
aplikację Volvo On Call z samochodem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
23
VOLVO ON CALL
Dane osobowe i Volvo On Call*
Dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą Volvo On Call.
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiada firma Volvo Car Corporation. Wszelkie przetwarzanie danych zawsze
odbywa się zgodnie z zasadami dobrej praktyki i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez
firmę Volvo Cars oraz jej partnerów, zarówno
na obszarze UE/EOG, jak i poza nim, w celu
dostarczania i rozwijania usługi.
Jakie dane osobowe są
przetwarzane?
Dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą Volvo On Call obejmują w głównej mierze trzy poniższe kategorie.
•
•
24
Dane osobowe udostępnione przez klienta
w związku z aktywacją usługi Volvo On
Call oraz w innych kontaktach z firmą
Volvo Cars, takie jak imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, rodzaj usługi oraz
czas jej trwania.
Informacje są wysyłane automatycznie z
pojazdu, gdy wystąpi określone zdarzenie
objęte usługą Volvo On Call. Komunikaty
tego rodzaju zawierają numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), godzinę skorzystania
z usługi, rodzaj usługi, informację o tym,
czy nastąpiła aktywacja poduszek
powietrznych oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa, dane na temat aktualnej
ilości paliwa oraz bieżącej temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej, informację o
tym, czy drzwi i szyby są zablokowane lub
otwarte, a także dane na temat sześciu
ostatnich lokalizacji pojazdu.
•
Inne informacje, które mogą zostać
powiązane z klientem, obejmują rozmowy
telefoniczne z osobami znajdującymi się w
pojeździe, dane dotyczące centrali, która
świadczyła usługę, oraz rejestry tworzone
przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo
korzysta z podwykonawców. Podwykonawcy
ci pracują w imieniu Volvo Cars i mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w takim
zakresie, jaki jest wymagany w celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy są
związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia
usługi Volvo On Call są przechowywane przez
czas trwania umowy, a następnie tak długo,
jak to konieczne, by firma Volvo Cars mogła
wypełnić swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa i innych zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń objętych usługą Volvo
On Call są usuwane po upływie 100 dni od
wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z
rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia błędnych informacji oraz otrzymania
wyciągu z rejestru, z którego wynika, jakie
dane osobowe są przetwarzane. Aby poprawić
dane osobowe, należy skontaktować się z
działem obsługi klienta firmy Volvo. Wniosek o
udostępnienie wyciągu z rejestru musi zostać
złożony na piśmie i podpisany przez osobę
składającą wniosek oraz musi zawierać imię i
nazwisko, adres i numer klienta. Wniosek
należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar
AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie
użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w związku z usługą Volvo
On Call.
Powiązane informacje
•
Volvo On Call* (Str. 4)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TP 30163 (Polish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising